2018-03-Marzec

2018-03-marzec Warto odświeżyć pamięć : ) Zapraszamy : marzec 2018 - CLICK

MÓDLMY SIĘ BO CZAS JEST KRÓTKI, A ZNAKI Z NIEBA JUŻ SĄ JAK W APOKALIPSIE.

​    
Koronka do Miłosierdzia Bożego 
 
  Znalezione obrazy dla zapytania obraz pana jezusa miłosiernego z wilna   
 
KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE
                   

 Pan Jezus prosi, aby modlić się tą Koronką w intencji  

  "O nawrócenie całego Episkopatu
- aby uznali Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI.
Rozważając Tajemnicę Bolesną Różańca Świętego".
 

Koronka do Miłosierdzia Bożego mówiona - Pasja HD - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=vlCImjDtSYA

_________________________________________________________________________

ZAPRASZAMY PO CUDOWNĄ WODĘ

Pani Wanda Stańska Prószyńska na polecenie Matki Bożej wybudowała studnię z cudowną wodą i zaprasza wszystkich zdrowych  i chorych. Woda leczy wszystkie choroby,
a szczególnie RAKA i wirusa HIV trzeba tylko pić lub smarować chore miejsca. Trzeba zabrać ze sobą pojemniki na wodę. Najlepiej jechać w weekend, gdyż tam jest osoba do pomocy nabierania wody - Paweł Stański. Oto trasa, którą trzeba jechać - diecezja siedlecka, woj. mazowieckie. 

Jadąc z Warszawy na wschód do Siedlec ok.80 km. ul. Świerczewskiego cały czas na wschód. Następnie
 
​w centrum miasta ​ skręcamy w lewo obok więzienia na ul. Sokołowską, która prowadzi na północ. Mijamy Katedrę i jedziemy na północ cały czas ul. Sokołowską. Mijamy tory kolejowe i skręcamy w prawo drogą na której jest napis ​ "Przygody​" obok torów, która prowadzi do wsi Przygody - około 6​ km. Przejeżdżamy część wsi i skręcamy w lewo na łąki - ​ do końca drogi trzeba jechać, a potem w lewo skręcić. Ten teren jest ogrodzony, widoczna jest​ Kaplica. Zostawiamy samochód, idziemy do ​Figury​ Matki Bożej. Jest słupek z kranem. ​ Wodę nabiera opiekun włączając silnik i bardzo prosimy jakąś kwotę podać temu Pawłowi, bo on opiekuje się tym miejscem i tą pompą. Matka Boża prosi, aby przyjeżdżać i leczyć się J​ej cudowną wodą  i koniecznie modlić się na Różańcu, bo bez Modlitwy nie ma uzdrowienia.​ Należy przywieźć ze sobą pojemniki na wodę, kubki i koniecznie worki czarne plastikowe, bo ta woda nie znosi światła ani słońca gdyż robi się czerwona. Trzeba uważać. Można napić się na miejscu ale trzeba zaraz schować do worka kubek. Proszę dzwonić do Pawła Stańskiego, aby umówić się po odbiór wody, najlepiej w weekend - 507 968 004, bo Paweł włącza silnik i dopiero wtedy leci woda.  Serdecznie zapraszamy - Wanda Stańska - Prószyńska. Telefon do pani Wandy mieszkającej  w Warszawie 508 605 025. 
​Po uzdrowieniu proszę z dokumentami lekarskimi ​przed i po uzdrowieniu zgłosić się do biskupa z Diecezji Siedleckiej. Można znaleźć w internecie mapę dokładną.​


RADIO CHRYSTUSA KRÓLA

  RADO CHRYSTUSA KRÓLA 
w Chicago nadawane od poniedziałku do piątku w godzinach 16 - 17 na fali 1080 AM

 Jeśli chcesz słuchać RADIA
KLIKNIJ W LINK PONIŻEJ

www.RadioChrystusaKrola.com
                               
               DWUMIESIĘCZNIK
-szukam-

USOPAL - CLICK

„Trzeba bowiem ażeby Królował 
aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15,25-26) 
  
Prześlij tę informacje wszystkim znajomym, będzie to potęga modlitwy, szturm błagalny do Nieba, głos udręczonego ludu. 
 
Apel o Modlitwę w Intencji Intronizacji
 -szukam-
19 marca 2018 roku
łączymy się wszyscy w
 
MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ
 
w Intencji Intronizacji Pana Jezusa Chrystusa na
Króla Polski –
aby Władze Świeckie i Kościelne jednomyślnie poddały Polskę pod Jego Władzę i Jego Boskie Prawa, by uznały Go Królem przez oficjalny i zewnętrzny Akt Intronizacji
 
Intronizacja jest ratunkiem dla naszego Narodu, gdyż, kiedy Jezus Chrystus będzie Królem Polski, wtedy to On zakończy konflikty i nieporozumienia i nastąpi pokój.
 
 
19 marca – Uroczystość Świętego Józefa – to piękny moment, w którym łącząc nasze modlitwy przez wspólny Różaniec, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej Maryi i Jej Przeczystego Oblubieńca i Opiekuna Kościoła Powszechnego, Świętego Józefa, zaniesiemy nasze błagania o Intronizacje Jezusa Chrystusa w Narodzie Polskim, aby Jezus Chrystus, Władca całego świata i wszechświata, nasz Stworzyciel, Przyjaciel, i Zbawiciel uznany został przez całą ludzkość Królem każdego narodu a wtedy zapanuje pokój w naszych sercach i wszystkich narodach.
 
Jezus Chrystus jest prawdziwie Królem, którego zapowiadali prorocy.  W Uroczystość Świętego Józefa usłyszymy podczas czytań mszalnych następujące proroctwo z Księgi Samuela:
 
Pan skierował do Natana następujące słowa: Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi: To mówi Pan: «Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem.  Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki»”.
  
Złączmy się w braterskiej jedności w poniedziałek,
19 marca 2018 roku – dzień Modlitwy Różańcowej w intencji Intronizacji.
Módlmy się w tym dniu prywatnie, we wspólnotach, i kościołach. 
Niech będzie to modlitwa wynagradzająca z prośbą o Intronizację. 

_________________________________________________________

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,niech cię obdarzy swą Łaską.Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. (Lb 6,22-27)

_________________________________________________________http://wlocie.pl

_________________________________________________________

Poniedziałek, 19 marca 2018
ŚW. JÓZEFA
OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Uroczystość
 
Podobny obraz
 
 
 
(Mt 1, 16. 18-21. 24a)
Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania sw. jozefie modl sie za nami
 
 
Kazanie św. Bernardyna ze Sieny, kapłana
 

Wierny żywiciel i opiekun

Ogólna zasada przy udzielaniu rozumnemu stworzeniu wszystkich łask szczególnych jest następująca: ilekroć Boża Opatrzność wybiera kogoś do jakiegoś specjalnego zadania lub do jakiegoś wyjątkowego stanu, daje wszelkie charyzmaty, które tak wybranej osobie są potrzebne do spełnienia jej zadania i powiększają jej piękno duchowe. 
Sprawdziło się to najbardziej na osobie świętego Józefa, przybranego ojca Jezusa Chrystusa i prawdziwego Oblubieńca Królowej świata i Pani Anielskiej. Został on wybrany przez przedwiecznego Ojca na wiernego żywiciela i stróża największych Jego skarbów, mianowicie Jego Syna i Jego Oblubienicy. Ponieważ zadanie to wypełnił on w sposób jak najwierniejszy, dlatego Pan powiedział do niego: "Sługo dobry i wierny, wejdź do wesela Pana twego". 
Jeżeli rozważa się stosunek św. Józefa do całego Kościoła Chrystusowego, to czyż nie jest on tym człowiekiem wybranym i wyjątkowym, przez którego i pod opieką którego Chrystus stopniowo i w sposób godny został wprowadzony na świat? Jeżeli więc cały Kościół jest dłużnikiem Dziewicy Matki, ponieważ przez Nią otrzymał Chrystusa, to z pewnością zaraz po Niej wdzięczność i specjalny szacunek winien właśnie świętemu Józefowi. 
On bowiem jest zakończeniem Starego Testamentu, w nim godność patriarchów i proroków otrzymuje przyobiecany owoc. On sam w sposób cielesny posiadł to, co łaskawość Boża obiecała patriarchom i prorokom. 
Zaiste nie należy wątpić, że Chrystus nie odmówił mu w niebie przywiązania, szacunku i najgłębszej czci, którą mu okazywał za życia ziemskiego, tak jak syn swemu ojcu, raczej uzupełnił je i uczynił doskonalsze. 
Dlatego całkiem słusznie Pan mówi: "Wejdź do wesela Pana twego". Stąd, chociaż radość wiecznej szczęśliwości wstępuje w serce człowieka, Pan wolał mu powiedzieć: "Wejdź do wesela", aby w sposób symboliczny zaznaczyć, że ta radość nie tylko znajduje się w nim wewnątrz, ale także zewnątrz otacza go i pochłania, zanurzając go jakby w bezkresnym oceanie. 
Pomnij przeto na nas, święty Józefie, i twoimi modlitwami wstawiaj się u Tego, który uchodził za twojego Syna. Spraw także, aby łaskawa dla nas była twoja Oblubienica, Najświętsza Dziewica Maryja, Matka Tego, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Święty Józef zaślubia Maryję

W sprawie szczegółów życia św. Józefa musimy polegać na tym, co przekazały o nim Ewangelie. Poświęcają mu one łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy. Osobą św. Józefa zajmują się wprawdzie bardzo żywo także apokryfy: Protoewangelia Jakuba (z w. II), Ewangelia Pseudo-Mateusza (w. VI), Ewangelia Narodzenia Maryi (w. IX), Ewangelia Tomasza (w. II) i Historia Józefa Cieśli (w. IV), opowiadając o rodzinie Józefa, jego małżeństwie, pracy i śmierci; zbyt wiele w nich jednak legend, by można je było traktować poważnie. Niewiele mówią one także o latach dzieciństwa i wczesnej młodości Józefa.
Józef pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje to św. Mateusz w genealogii przodków św. Józefa. Genealogię przytacza również św. Łukasz. Ta jednak różni się zasadniczo od tej, którą nam przekazuje św. Mateusz. Już Julian Afrykański (w. III) wyraża zdanie, że jest to genealogia Najświętszej Maryi Panny. Św. Łukasz, który podał nam tak wiele szczegółów z Jej życia, mógł nam przekazać i Jej rodowód. Na mocy prawa lewiratu św. Józef mógł być synem Jakuba, a równocześnie adoptowanym synem Helego, noszącego także w tradycji chrześcijańskiej imię Joachima, który był ojcem Najświętszej Panny. Tak więc genealogia przytoczona przez św. Łukasza wyliczałaby przodków Maryi rzeczywistych, a odnośnie do Józefa - jego przodków zalegalizowanych. Taka jest dzisiaj opinia przyjęta przez wielu biblistów.
Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla. Zdaniem św. Justyna (ok. 100 - ok. 166), który żył bardzo blisko czasów Apostołów, Józef wykonywał sochy drewniane i jarzma na woły. Przygotowywał więc narzędzia gospodarcze i rolnicze. Autor Pseudoewangelii Filipa (w. III) nazywa Józefa stolarzem.
Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Nie był według ciała ojcem Chrystusa. Był nim jednak według prawa żydowskiego jako prawomocny małżonek Maryi. Chociaż więc Maryja porodziła Pana Jezusa dziewiczo, to jednak wobec prawa żydowskiego i otoczenia Józef był uważany za ojca Pana Jezusa. Tak go też nazywają Ewangelie. W takiej sytuacji trzeba było wykazać, że Józef pochodził w prostej linii od króla Dawida, jak to zapowiadali prorocy.

Święty Józef, oblubieniec MaryiKiedy Józef dowiedział się, że Maryja oczekuje dziecka, wiedząc, że nie jest to jego potomek, postanowił dyskretnie usunąć się z życia Maryi, by nie narazić Jej na zhańbienie i obmowy. Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do siebie, do domu (Mt 1-2; 13, 55; Łk 1-2). Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, udał się z Nią do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu Dziecku imienia i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania, ucieka z Matką i Dzieckiem do Egiptu. Po śmierci Heroda udaje się do Nazaretu. Po raz ostatni Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy. Przy wystąpieniu Jezusa w roli Nauczyciela nie ma już żadnej wzmianki o Józefie. Prawdopodobnie wtedy już nie żył. Miał najpiękniejszą śmierć i pogrzeb, jaki sobie można na ziemi wyobrazić, gdyż byli przy św. Józefie w ostatnich chwilach jego życia: Jezus i Maryja. Oni też urządzili mu pogrzeb. Może dlatego tradycja nazwała go patronem dobrej śmierci.
Ikonografia zwykła przedstawiać Józefa jako starca. W rzeczywistości był on młodzieńcem w pełni męskiej urody i sił. Sztuka chrześcijańska zostawiła wiele tysięcy wizerunków Józefa w rzeźbie i w malarstwie.

Ojcowie i pisarze Kościoła podkreślają, że do tak bliskiego życia z Jezusem i Maryją Opatrzność wybrała męża o niezwykłej cnocie. Dlatego Kościół słusznie stawia św. Józefa na czele wszystkich świętych i daje mu tak wyróżnione miejsce w hagiografii. O św. Józefie pierwszy pisał Orygenes, chwaląc go jako "męża sprawiedliwego". Św. Jan Złotousty wspomina jego łzy i radości; św. Augustyn pisze o legalności jego małżeństwa z Maryją i o jego prawach ojcowskich; św. Grzegorz z Nazjanzu wynosi godność Józefa ponad wszystkich świętych; św. Hieronim wychwala jego dziewictwo. Z pisarzy późniejszych, piszących o Józefie, wypada wymienić: św. Damiana, św. Alberta Wielkiego, św. Tomasza z Akwinu, św. Bonawenturę, bł. Jana Dunsa Szkota i innych. Pierwszy specjalny Traktat o 12 wyróżnieniach św. Józefa zostawił słynny kanclerz Sorbony paryskiej, Jan Gerson (1416). Izydor z Isolani napisał o św. Józefie pierwszą Summę (ok. 1528). Godność św. Józefa wysławiali w kazaniach św. Bernard z Clairvaux (+ 1153), św. Wincenty Ferreriusz (+ 1419), bł. Bernardyn z Faltre (+ 1494), bł. Bernardyn z Busto (+ 1500). Św. Bernardyn ze Sieny (+ 1444) wprost wyrażał przekonanie, że Józef osobnym przywilejem Bożym, jak Matka Najświętsza, został wskrzeszony i z ciałem wzięty do nieba oraz że w łonie matki został oczyszczony z grzechu pierworodnego. Podobną opinię wyraża św. Franciszek Salezy. O dozgonnej dziewiczości św. Józefa piszą: św. Hieronim, Teodoret, św. Augustyn, św. Beda, św. Rupert, św. Piotr Damiani, Piotr Lombard, św. Albert Wielki, św. Tomasz z Akwinu i wielu innych.

Święty Józef, Opiekun ZbawicielaNajwiększą jednak czcią do św. Józefa wyróżniała się św. Teresa z Avila, wielka reformatorka Karmelu (+ 1582). Twierdziła ona wprost, że o cokolwiek prosiła Pana Boga za jego przyczyną, zawsze otrzymała i nie była nigdy zawiedziona. Wszystkie swoje klasztory fundowała pod jego imieniem. Jego też obrała za głównego patrona swoich dzieł. Doroczną uroczystość św. Józefa obchodziła bardzo bogato, zapraszając najwybitniejszych kaznodziejów, orkiestrę i chóry, dekorując świątynię, wystawiając najbogatsze paramenty liturgiczne. Podobnie św. Wincenty a Paulo ustanowił św. Józefa patronem swojej kongregacji misyjnej, przed nim zaś uczynił to św. Franciszek Salezy.
Do szczególnych czcicieli św. Józefa zaliczał się również św. Jan Bosko. Stawiał on Józefa za wzór swojej młodzieży rzemieślniczej. W roku 1859 do modlitewnika, który ułożył dla swoich synów duchowych i chłopców, dodał nabożeństwo do 7 boleści i do 7 radości św. Józefa; dodał również modlitwę do św. Józefa o łaskę cnoty czystości i dobrej śmierci; wreszcie dołączył pieśń do św. Józefa. Propagował nabożeństwo 7 niedzieli do uroczystości św. Józefa. W tym samym roku Jan Bosko założył wśród swojej młodzieży Stowarzyszenie pod wezwaniem św. Józefa. W roku 1868 wydał drukiem czytanki o św. Józefie. Miesiąc marzec co roku obchodził jako miesiąc św. Józefa, czcząc Go osobnym, codziennym nabożeństwem i specjalnymi czytankami. Św. Leonard Murialdo, przyjaciel św. Jana Bosko, założył zgromadzenie zakonne pod wezwaniem św. Józefa (józefici).
Jan XXIII (Józef Roncalli) wpisał imię św. Józefa do Kanonu Rzymskiego (Pierwsza Modlitwa Eucharystyczna). Wydał także osobny list apostolski o odnowieniu nabożeństwa do niebiańskiego Patrona (1961). Św. Józefa uczynił patronem II Soboru Watykańskiego (1962-1965). Decyzją Benedykta XVI, ogłoszoną już za pontyfikatu papieża Franciszka, w 2013 r. imię św. Józefa włączono także do pozostałych modlitw eucharystycznych.

Na Wschodzie po raz pierwszy spotykamy się ze wspomnieniem liturgicznym św. Józefa już w IV wieku w klasztorze św. Saby pod Jerozolimą. Na Zachodzie spotykamy się ze świętem znacznie później, bo dopiero w wieku VIII. W pewnym manuskrypcie z VIII wieku, znalezionym w Centralnej Bibliotece Zurichu, znajduje się wzmianka o pamiątce św. Józefa obchodzonej 20 marca. W martyrologiach z wieku X: z Fuldy, Ratisbony, Stavelot, Werden nad Ruhrą, w Raichenau i w Weronie jest wzmianka o święcie św. Józefa dnia 19 marca. Pierwsze pełne oficjum kanoniczne spotykamy w wieku XIII w klasztorze benedyktyńskim: w Liege i w Austrii w klasztorze św. Floriana (w. XIII). Z tego samego wieku również pochodzi pełny tekst Mszy świętej. Serwici na kapitule generalnej ustanowili w 1324 roku, że co roku będą obchodzić pamiątkę św. Józefa. Podobnie uchwalili franciszkanie (1399) i karmelici (koniec w. XIV). O święcie tym wspomina Jan Gerson w 1416 roku na soborze w Konstancji. Do brewiarza i mszału rzymskiego wprowadził to święto papież Sykstus IV w 1479 roku. Papież Grzegorz XV w 1621 roku rozszerzył je na cały Kościół. Potwierdził je papież Urban VIII w 1642 roku. W wieku XIX przełożeni generalni 43 zakonów wystosowali prośbę do papieża i ojców soboru o ogłoszenie św. Józefa patronem Kościoła. Papież Pius IX przychylił się do prośby i dekretem Quaemadmodum Deus z dnia 10 września 1847 roku wprowadził odrębne święto liturgiczne Opieki świętego Józefa. Wysłał też list do biskupów świata z wyjaśnieniem i uzasadnieniem, jakie pobudki skłoniły go do ustanowienia tego święta.

Święty Józef, Opiekun ZbawicielaPapież wyznaczył to nowe święto na III Niedzielę Wielkanocy. To święto obchodzili już przedtem karmelici (od roku 1680), augustianie (od 1700), a potem dominikanie z oktawą (1721). Papież Pius X przeniósł to święto na drugą środę po Wielkanocy i podniósł ją do rangi pierwszej klasy. Zmienił jednocześnie nazwę święta na: świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Wyznawcy, Patrona Kościoła Powszechnego. Na dzień uroczystości wyznaczył tenże papież środę po drugiej niedzieli Wielkanocy. Papież Pius XII zniósł to święto, ale w jego miejsce w roku 1956 wprowadził nowe święto tej samej klasy: św. Józefa Pracownika (1 maja). Tak pozostało dotąd, z tym jednak, że ranga tego drugiego święta została obniżona do wspomnienia (1969). Tytuł zaś Patrona Kościoła Świętego Pius XII dołączył do święta 19 marca.
Papież Benedykt XIII w roku 1726 włączył imię św. Józefa do litanii do Wszystkich Świętych. Benedykt XV włączył również wezwanie o św. Józefie do modlitw zaczynających się od słów: "Niech będzie Bóg uwielbiony" oraz włączył do Mszału osobną prefację o św. Józefie (1919). Papież Leon XIII wydał pierwszą w dziejach Kościoła encyklikę o św. Józefie: Quamquam pluries. Papież św. Pius X zatwierdził litanię do św. Józefa do publicznego odmawiania i dodał do niej wezwanie: "Święty Józefie, Opiekunie Kościoła Świętego". Papież Leon XIII wprowadził do modlitw po Mszy świętej osobną modlitwę do św. Józefa (1884). Do dziś lokalnie bywa także obchodzone (w niektórych zakonach i miejscach) święto Zaślubin Maryi ze św. Józefem (23 stycznia).
Apokryfy i pisma Ojców Kościoła wysławiają jego cnoty i niewysłowione powołanie - oblubieńca Maryi, żywiciela i wychowawcy Jezusa. Jest patronem Kościoła powszechnego, licznych zakonów, krajów, m.in. Austrii, Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady, Portugalii, Peru, wielu diecezji i miast oraz patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, a także cieśli, drwali, rękodzielników, robotników, rzemieślników, wszystkich pracujących i uciekinierów. Wzywany jest także jako patron dobrej śmierci.

W ikonografii św. Józef przedstawiany jest z Dziecięciem Jezus na ręku, z lilią w dłoni. Jego atrybutami są m. in. narzędzia ciesielskie: piła, siekiera, warsztat stolarski; bukłak na wodę, kij wędrowca, kwitnąca różdżka (Jessego), miska z kaszą, lampa, winorośl.
 
                       Znalezione obrazy dla zapytania sw. jozefie modl sie za nami

„Oto sługa roztropny i wierny, którego Pan ustanowi! głową swojej rodziny” (Ant. na wejście)

Liturgia dzisiejsza ku czci św. Józefa ukazuje jasno cechy tego pokornego i cichego człowieka, który zajął pierwszoplanowe miejsce przy włączeniu Syna Bożego w historię. Potomek Dawida — „syn Dawida” jak go nazywa Ewangelia (Mt 1, 20) — łączy on Chrystusa z tym pokoleniem, z którego Izrael oczekiwał Mesjasza. Przez pokornego cieślę z Nazaretu wypełnia się w ten sposób proroctwo uczynione Dawidowi: „Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Tron twój będzie utwierdzony na wieki” (Sm 7, 16; I czytanie). Józef nie jest naturalnym ojcem Jezusa, ponieważ nie dał Mu życia, lecz jest ojcem dziewiczym, który z polecenia Bożego wypełnia względem Jezusa misję prawną: nadaje Mu imię, włącza Go do rodu, opiekuje się Nim, stara się o Jego utrzymanie. A ta styczność, tak zażyła, z Jezusem wynika z jego zaślubin z Maryją.

Józef jest człowiekiem „sprawiedliwym” (Mt 1, 19), jemu została powierzona misja dziewiczego oblubieńca najwspanialszej istoty wśród stworzeń i misja dziewiczego ojca Syna Najwyższego. On jest „sprawiedliwy” w całym znaczeniu słowa wyrażającego doskonałą cnotę, świętość. Jest to zatem sprawiedliwość, która ogarnia całą istotę poprzez doskonałą czystość serca i życia, przez całkowite, przylgnięcie do Boga, do Jego woli. A to wszystko w ramach życia niezwykle pokornego, ukrytego, ale jaśniejącego wiarą i miłością. „Sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (Rz 1, 17); a Józef, „sprawiedliwy” w całym tego słowa znaczeniu, żyje doskonale tą cnotą.

Drugie czytanie (Rz 4, 13. 1618. 22) bardzo tu stosownie mówi o wierze Abrahama, ukazując ją jako typ i figurę wiary Józefa. Abraham uwierzył „wbrew nadziei” (tamże 18), że stanie się ojcem licznego potomstwa, i nie przestał w to wierzyć nawet wówczas, kiedy z posłuszeństwa rozkazowi Bożemu miał złożyć w ofierze jedynego syna. Józef wobec niepojętej tajemnicy macierzyństwa uwierzył słowu Anioła: „z Ducha Świętego jest, co się w Niej poczęło” (Mt 1, 20), i stłumiwszy wszelkie wątpliwości posłuchał jego rozkazu: „nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki” (tamże).Jeszcze bardziej niż Abraham musiał wierzyć w to, co po ludzku mówiąc było nie do pomyślenia: macierzyństwo dziewicy, wcielenie Syna Bożego. Przez swą wiarę i posłuszeństwo zasłużył sobie, że te wielkie tajemnice dokonały się pod jego dachem.

 • Głoś, o Józefie... cuda, które oglądały twoje oczy. Widziałeś Dzieciątko spoczywające na łonie Dziewicy; adorowałeś Je z magami; oddałeś chwałę Bogu razem z pasterzami według słów Anioła. Proś Chrystusa Boga, aby zbawił nasze dusze...
  Głoś, o Józefie... cuda, które oglądały twoje oczy. Widziałeś Dzieciątko spoczywające na łonie Dziewicy; adorowałeś Je z magami; oddałeś chwałę Bogu razem z pasterzami według słów Anioła. Proś Chrystusa Boga, aby zbawił nasze dusze...
  Byłeś posłuszny rozkazom Bożym; napełniony czystością nie znającą równej sobie, o święty Józefie, zasłużyłeś sobie otrzymać za oblubienicę tę, która jest czysta i niepokalana między niewiastami; byłeś stróżem tej Dziewicy, gdy Ona zasłużyła sobie stać się przybytkiem Stworzyciela...
  Ty poprowadziłeś z miasta Dawidowego do Egiptu Dziewicę czystą, podobną do tajemniczej chmury kryjącej w swoim łonie Słońce sprawiedliwości... O Józefie, sługo niepojętej tajemnicy.
  Opiekowałeś się roztropnie, o Józefie, Bogiem, który stał się dzieckiem w ciele; służyłeś Mu jak jeden z Jego aniołów; On cię natychmiast oświecił, a ty przejąłeś w siebie Jego duchowe promienie. O Święty, serce, i dusza twoja jaśnieją blaskiem światłości. Ten, co jednym słowem stworzył niebo, ziemię i morze, nazywany był synem cieśli, synem twoim, przedziwny Józefie. Zostałeś ustanowiony ojcem Tego, który nie ma początku i który uwielbił cię jako sługę tajemnicy, przewyższającej wszelki rozum.
  Jak cenna była twoja śmierć w obliczu Pana, o święty Józefie. Poświęcony Panu od dzieciństwa, byłeś stróżem świętym błogosławionej Dziewicy i śpiewałeś razem z Nią hymn pochwalny: „Każde stworzenie niech błogosławi Pana i wywyższa Go po wieki wieczne. Amen” (hymn Kościoła greckiego)

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. I, str. 631

                            Znalezione obrazy dla zapytania sw. jozefie modl sie za nami

 

Podane modlitwy należy odmówić trzykrotnie w ciągu dnia: rano, w południe i wieczorem.

 

Jeśli jest to sprawa pilna, można je odmówić w kolejnych trzech godzinach.

 

 

Oto tekst modlitwy:

 

Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, którą żywią ku Tobie. Oddaję Ci też hołdy czci, wdzięczności i ofiary składane przez wiernych od wieków aż do tej chwili. Siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece.

 

Błagam Cię dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, racz nam wyjednać łaskę ostateczną zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, a szczególnie tę wielką łaskę… (wymienić intencję). Pospiesz mi na ratunek, święty patriarcho, i pociesz mnie w tym zmartwieniu. O święty Józefie, przyjacielu Serca Jezusowego, wysłuchaj mnie!

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci przenajświętszą Krew, Serce, Oblicze Twego Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej przeczystego Oblubieńca, świętego Józefa, oraz wszystkie skarby Kościoła świętego na wyjednanie łaski ostatecznej zbawienia i łask nam potrzebnych, szczególnie tej… (wymienić intencję).

 

O Józefie, ratuj nas w życiu, w śmierci, w każdy czas.

 

Litania do św. Józefa

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU,, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU,, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Ustanowił go panem domu swego.
O. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


"Krótka" Litania
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Patronie zaskoczonych niespodzianą wieścią,
co przerasta jak drzewo wiele niższe trawy - módl się za nami

Patronie zmęczonych daremnym stukaniem do ciepłych domów,
drzwi pozamykanych,

Patronie uciekających po nocy pośpiesznie i wygnańców,
co żyją latami wśród obcych,

Patronie zatroskanych o przyszłość swych dzieci,

Patronie strwożonych, tak jak Ty, proroctwem,

Patronie zwykłych szarych ludzi, cierpliwie pogodnych,
ze spracowanymi, biednymi rękami, bezsłownie wiernych,

Patronie łagodny,

Święty Józefie - módl się za nami!


 

_________________________________________________________

Panie Je​zu czytam i oglądam filmy, że kłócą się nasi wrogowie - masoni, że zbliżają się już kary Boże - to my bardzo dziękujemy, że oni się kłócą  
a tym samym oddala się ich plan zniszczenia ludzi. Oni wszyscy wolą palić się wiecznie w piekle niż zapobiegać tym nieszczęściom, a przecież lucyfer nie jest dla nikogo przyjacielem, tylko jeszcze więcej się mści na ludziach, że są tacy głupi i go słuchają.

  PAN JEZUS
"Dziecko drogie,  Moje dzieci Królewskie - Ja już tak długo czekam i tak długo pozwalam się obrażać, bo kocham ludzi i czekam, że Episkopat w Polsce się obudzi. Chociaż 80% jest ich pochodzenia żydowskiego, to wszystko im daruję, przebaczę grzechy zdrajcom, bo pragnę istnienia życia na Ziemi, bo gdy nie będę KRÓLEM, to świat się na straszny - kataklizmami i bombami zniszczony zamieni. Wszyscy wiedzą Moi wierni katolicy, że jest ratunek na POKÓJ, że Jezus Chrystus KRÓL tylko się liczy.
Dlatego mieszam plany Moich wrogów i Jezus Chrystus lituje się nad wami i jeszcze będę błagał Ojca Wszechmogącego o zatrzymanie kar Bożych i będę prosił o zlitowanie się nad wami.
​Módlcie się
​ -​
 niech Episkopat z wam
​i​
się zgodzi a Jezus Chrystus Król wszystko na dobro odmieni i będzie istniał świat, bo naprawdę jest piękny i pragnę, aby kochał brat
​a​
- brat
​.​
 Jezus Chrystus wasz Król".


_________________________________________________________

Niedziela, 18 marca 2018
 
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
 
Znalezione obrazy dla zapytania meka panska
 
(J 3, 14-21)
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: "Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: "Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!" Wtem rozległ się głos z nieba: "Już wsławiłem i jeszcze wsławię". Stojący tłum to usłyszał i mówił: "Zagrzmiało!" Inni mówili: "Anioł przemówił do Niego". Na to rzekł Jezus: "Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie". To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania meka panska
 
 
List wielkanocny św. Atanazego, biskupa
 

Zbliżającą się uroczystość Pańską uczcijmy nie słowami, lecz czynami

Bardzo bliskie jest nam to Słowo, które dla nas stało się wszystkim - Pan nasz, Jezus Chrystus, który przyrzekł uroczyście, iż pozostanie na zawsze z nami. Dlatego wołał mówiąc: "Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata". 
On sam bowiem jest nie tylko pasterzem, najwyższym kapłanem, drogą i bramą, a równocześnie Tym, który się stał dla nas wszystkim. On również objawił się nam jako święto i uroczystość, bo jak mówi Apostoł: "Chrystus", na którego oczekiwano, "został złożony w ofierze jako nasza Pascha". 
Rozumiemy teraz słowa modlącego się Psalmisty: "Radości moja, wyrwij mię od tych, którzy mnie oblegli". To jest dopiero rzetelna radość i prawdziwe święto, gdy się odrzuci precz wszelkie zło. Aby dojść do takiej radości, trzeba być człowiekiem nieskazitelnie prawym i mieć umysł pogrążony w rozmyślaniu nad pokojem wynikającym z bojaźni Bożej. 
W taki właśnie sposób cieszyli się na ziemi święci, dla których każdy okres życia był jakby uroczystością. Jeden z nich, mianowicie błogosławiony Dawid, wstawał w nocy nie raz, ale siedem razy, aby zanosić do Boga błagania. Inny zaś - wielki Mojżesz cieszył się śpiewając hymny i zanosząc pieśni pochwalne z okazji zwycięstwa nad faraonem i nad tymi wszystkimi, którzy ciężką pracą uciskali Hebrajczyków. Jeszcze inni z nieustanną radością pełnili służbę Bożą, jak ów wielki Samuel czy błogosławiony Eliasz, którzy prawością swojego życia osiągnęli wolność i teraz świętują w niebie radośnie wspominając swoją ziemską pielgrzymkę tam, gdzie już potrafią odróżnić rzeczywistość od figury. 
A na jakie my wejdziemy drogi obchodząc teraz wielkanocną uroczystość? Jakiego będziemy mieli przewodnika zbliżając się do tego święta? Zapewne nikogo innego, moi umiłowani, jak tylko Tego, którego wraz ze mną nazwiecie Panem naszym: Jezusa Chrystusa, który mówi: "Ja jestem drogą". On sam jest Tym, o którym św. Jan Chrzciciel powiedział, że "gładzi grzech świata". On sam oczyszcza nasze dusze, jak mówi prorok Jeremiasz: "Stańcie na drogach i patrzcie; zapytajcie, jaka droga jest dobra, i idźcie po niej, a znajdziecie wytchnienie dla dusz waszych". 
Dawniej krew kozłów i popiół z cielca rozsypany nad nieczystymi mogły jedynie oczyścić ciało. Teraz zaś każdy dostępuje obfitego oczyszczenia przez łaskę Słowa Bożego. Jeżeli pójdziemy za Nim blisko, to już tu na ziemi będzie nam wolno kosztować radości wiecznego święta, jakbyśmy byli w przedsionkach niebieskiego Jeruzalem. Mistrzami tej łaski byli w przeszłości i są dla nas obecnie święci Apostołowie, którzy poszli za swoim wodzem Zbawicielem. Powiedzieli przecież: "Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą". Idźmy i my za Panem i wypełnijmy Jego święto nie tylko słowami, lecz czynami.
Znalezione obrazy dla zapytania wielki post 2018
 

O Jezu, spraw, abym Ci służył i naśladował Cię; a gdzie Ty jesteś, tam i ja będę (J 12, 26)

W miarę jak Wielki Post dobiega końca, męka Pana coraz bardziej wypełnia liturgię. Dzisiaj sam Jezus mówi o niej w Ewangelii Jana, ukazując ją jako tajemnicę swojego uwielbienia i posłuszeństwa dla woli Ojca. Okazją stała się tu prośba kilku Greków pragnących zobaczyć Pana, Ich obecność jakby zastępuje Żydów, którzy zdecydowanie oddalili się od Jezusa, a teraz knują spisek na Jego życie. On zaś może obecnie oświadczyć, że jest Zbawicielem wszystkich ludzi: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12, 23-24). Uwielbienie Jego nastąpi przez śmierć przyrównaną do obumierania ziarna pszenicznego, aby dać życie nowemu kłosowi. Przez Jego śmierć istotnie narodzi się nowy lud Boży, który obejmie Greków i Żydów, i ludzi z każdego kraju, wszystkich odkupionych przez Niego. Jezus wie o tym i dlatego patrzy z radością na zbliżającą się godzinę krzyża. Jego człowieczeństwo jednak odczuwa trwogę: „Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny!” (tamże 27). Jest to preludium do jęków w Getsemani: „Smutna jest moja dusza aż do śmierci” (Mk 14, 34). Te słowa dają zrozumieć twardą rzeczywistość męki Syna Bożego, który będąc prawdziwym człowiekiem doświadczył wszystkich jej udręk. Lecz nie cofnął się, ponieważ przyszedł na świat w ciele podległym cierpieniu na to właśnie, aby je mógł złożyć Ojcu w ofierze wynagradzającej: „właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę!” (J 12, 27). Na wołanie Syna odpowiada z nieba głos Ojca potwierdzający godzinę męki jako godzinę uwielbienia. Właśnie wówczas, gdy Jezus zostanie podwyższony na krzyżu, pociągnie do siebie wszystkich ludzi, a równocześnie odda Ojcu najwyższą chwałę.

Św. Paweł w liście do Hebrajczyków podejmuje ten temat opisując w sposób bardzo ludzki udręki Chrystusa „za dni ciała swego”, kiedy zanosił do Ojca „prośby i błagania z głośnym wołaniem i płaczem” (5, 7); jest to jasna aluzja do jęków w Getsemani i wołania na Kalwarii (Mk 15, 34). On jest „Synem”, lecz Ojciec nie oszczędza Go, ponieważ „dał” Go na zbawienie świata (J 3, 16). Syn przyjmuje dobrowolnie wolę Ojca ucząc się „posłuszeństwa przez to, co wycierpiał” (Hbr 5, 8). Jako Syn Boży nie musiałby zakosztować śmierci ani być posłusznym poprzez cierpienie, lecz jedno i drugie podjął, aby się stać „sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają” (tamże 9). Męka bardzo wymownie objawia wzniosłość miłości Ojca i Chrystusa ku ludziom. Ukazuje ona również, że aby otrzymać zbawienie od Tego, który dokonał ofiary posłuszeństwa przez śmierć na krzyżu, trzeba aż do samozaparcia być posłusznym.

Chrystus przez swoją całkowitą ofiarę jest „Najwyższym Kapłanem” (tamże 10), który we własnej krwi pojednał ludzi z Bogiem, zawierając w ten sposób to „Nowe Przymierze”, o którym mówi Jeremiasz (31, 1; I czytanie). Dzięki niemu człowiek zostaje odnowiony wewnętrznie; prawo Boże nie jest już tylko prawem zewnętrznym, wypisanym na kamiennych tablicach, lecz prawem wewnętrznym, które miłość napisała w sercu krwią Chrystusową. Męka Chrystusa sprowadziła te dni, o których Bóg powiedział: „Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu... odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał’’ (tamże 33-34).

 • Dziękujemy Ci, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna a naszego Pana.
     Przygotowujemy się przez post i skruchę, aby obchodzić Jego przejście przez śmierć; upadamy przed Nim, Izy wylewając. Zbliża się bowiem dzień naszego odkupienia, dzień Jego męki, kiedy On, Zbawiciel i Pan nasz, wydany za nas przez Żydów, poniósł karę krzyża; został cierniem ukoronowany, spoliczkowany i wiele wycierpiał we własnym ciele, by na koniec zmartwychwstać własną mocą.
     Pragnąc obchodzić z sercem całkowicie oczyszczonym te święte dni, błagamy Cię, Boże nasz, Ojcze, abyś nas obmył z wszelkiego grzechu przez miłość Jego męki, okrywając nas szatą niepokalaną, która jest symbolem Twojej miłości wylanej na wszystkich.
     Przez miłość przygotowujesz sobie w nas ofiarę, a przez post pozwalasz nam przystąpić do Stołu świętego z radością i bez grzechów.
     Niech nam raczy wyjednać to wszystko Chrystus, któremu uwielbienie, moc i chwała na wieki wieków (Prefacja mozarabska).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. I, str. 366

                             Znalezione obrazy dla zapytania wielki post 2018

 

MODLITWA NA WIELKI POST

 

Dłoni Boża, przebita gwoździem,

przemów za mna, wskrześ mnie z nicości,

aby oczy ślepe mogły dojrzeć

świat wyzwolony od zbrodni.

 

Dłoni Boża z krwią zastygłą w ciszy,

otwórz drogę ku prawdzie Twojej,

aby człowiek głuchy usłyszał

psalm miłości i poznał bojaźń.

 

Chwilo śmierci gorzka i święta,

weź za rękę zbłąkanego człowieka,

aby drogę zobaczył jedną 

świat trędowaty od grzechu.

 

                        

                                                               Podobny obraz

 

Adoracja Najświętszych Ran Jezusa Chrystusa (Modlitwa za Kościół Święty)

W zjednoczeniu z Niepokalanym Sercem Maryi pozdrawiam i adoruję, o Jezu, Twoją Świętą Ranę Twej prawej Ręki. W tej Ranie składam wszystkich kapłanów Twego Świętego Kościoła. Daj im Ty, o Jezu, ilekroć sprawują Twoją Świętą Ofiarę, Płomień Twojej Boskiej Miłości, aby Go mogli dalej podawać powierzonym sobie duszom.

Chwała Ojcu…

Pozdrawiam i adoruję Świętą Ranę Twej lewej Ręki. W tej Ranie powierzam Ci, o Jezu, wszystkich heretyków i niewierzących, tych najbiedniejszych, którzy Cię nie znają. I ze względu na te dusze ześlij, o Jezu, wielu dobrych pracowników do Twojej Winnicy, aby oni wszyscy znaleźli drogę do Twego Najświętszego Serca.

Chwała Ojcu…

Pozdrawiam i adoruję Święte Rany Twej Najświętszej Głowy i w tych Ranach powierzam Ci, o Jezu, wrogów Świętego Kościoła, tych wszystkich, którzy dziś jeszcze zadają Ci krwawe Rany i prześladują Ciebie w Twoim Mistycznym Ciele. Proszę Cię, o Jezu, nawróć ich, wezwij ich, jak wezwałeś Szawła i uczyniłeś zeń Pawła, aby co prędzej nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz.

Chwała Ojcu…

Pozdrawiam i adoruję Święte Rany Twych Świętych Nóg i w tych Ranach przekazuję Ci, Jezu, zatwardziałych grzeszników, którzy kochają więcej świat niż Ciebie, a szczególnie powierzymy Ci tych, którzy muszą się już rozstać z tym ziemskim życiem. Nie dozwól, Najdroższy Jezu, by Twoja Drogocenna Krew była dla nich zmarnowana.

Chwała Ojcu…

Pozdrawiam i adoruję Ranę Twego Najświętszego Serca i w tej Ranie powierzam Ci, Jezu, moją duszę oraz tych, za których Ty chcesz, bym się modlił, a szczególnie za wszystkich cierpiących i uciśnionych, za wszystkich prześladowanych i opuszczonych. Użycz, o Najświętsze Serce Jezusa, wszystkiego Twego Światła i Twej Łaski. Napełnij nas wszystkich Twoją Miłością i Twoim Pokojem.

Chwała Ojcu…


_________________________________________________________

Mistyczka na nasze czasy Luiza Piccarreta.

Oto przesłanie Luizy Piccarreta na nasze niespokojne czasy!
 
Z pism Sługi Bożej Luizy Piccarrety:
…Jezus, wychodząc z głębi mojego wnętrza, wstając, oparł Swoje podeszwy na części mojego serca i machając ręką, która bardziej niż słońce wysyłała światło, krzyknął głośno:„Przyjdźcie, przyjdźcie wy wszyscy, aniołowie, święci, pielgrzymi, wszystkie pokolenia, przyjdźcie, aby zobaczyć cuda oraz największy z cudów, nie oglądany nigdy wcześniej, Moja Wola działająca w stworzeniu!”
Słysząc dźwięczny, melodyjny i mocny głos Jezusa, który wypełniał Niebo i ziemię, Niebiosa otworzyły się i wszyscy pobiegli wokół Jezusa i wpatrywali się we mnie, ponieważ chcieli zobaczyć jak działała Wola Boża. Wszyscy byli zachwyceni i dziękowali Jezusowi za tyle nadmiaru Jego Dobroci. Ja byłam zdezorientowana i całkowicie upokorzona i powiedziałam do Niego: „Moja Miłości, co Ty robisz? Myślę, że chcesz pokazać mnie wszystkim, tak aby wszyscy zwrócili na mnie uwagę. Co za wstręt mnie ogarnia!” A Jezus: Ach córko moja, to Moją Wolę pragnę, aby wszyscy poznali i aby wszyscy wskazywali jako na nowe Niebo i sposób na nowe odrodzenie, a ty zostaniesz jakby pochowana w Mojej Woli (Tom 15, 5 stycznia 1923).
Kim jest Luiza Piccarreta, „Mała Córeczka Woli Bożej”?
Sługa Boża, Luiza Piccarreta urodziła się w Corato (Bari, Włochy) 23 kwietnia 1865, w niedzielę „in Albis”, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Siedemdziesiąt lat po tym Pan poprosił za pośrednictwem Świętej Faustyny Kowalskiej, aby właśnie w tę niedzielę było obchodzone święto Miłosierdzia Bożego. Zmarła 4 marca 1947 roku, w Corato, w wieku około 82 lat. Jej proces beatyfikacyjny został otwarty 20 listopada 1994 roku (w Uroczystość Chrystusa Króla), 31 października 2005 roku został uroczyście zakończony na szczeblu diecezjalnym i 7 listopada 2005 roku przeszedł w ręce Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Od niej rozpoczyna się nowe „pokolenie” dzieci Światła – mówi do niej Jezus, „dzieci Woli Bożej.” Ona zapoczątkowuje „łańcuch miłości”, łańcuch dusz powołanych do życia w Woli Bożej: „We wszystkich świętościach byli zawsze święci, którzy jako pierwsi zapoczątkowali pewien rodzaj świętości; więc był święty, który zapoczątkował świętość pokuty, drugi, który zapoczątkował świętość posłuszeństwa, inny pokory, a więc tak samo z całą resztą innych świętości. Teraz chcę, abyś ty była początkiem świętości życia w Mojej Woli” (27 listopada 1917).
Święty Hannibal Maria Di Francia napisał o Niej w swoim pięknym świadectwie: „Nasz Pan, który z pokolenia na pokolenie pomnaża coraz bardziej cuda Swojej Miłości, wydaje się, że w wypadku tej dziewicy, którą nazwał najmniejszą jaką znalazł na ziemi, pozbawioną wszelkiego wykształcenia, chciał uformuować idealny instrument dla misji tak wzniosłej, jaka nie może być porównywalna z żadną inną, innymi słowy, misjitriumfu Woli Bożej we wszechświecie w potwierdzeniu tego, co powiedział w modlitwie Ojcze Nasz: Fiat Voluntas tua, sicut in coelo et in terra".
Sam Jezus powiedział do niej: „Twoja misja jest wielka, ponieważ nie mówimy tu o samej świętości osobistej, ale o ogarnięciu wszystkiego i wszystkich, i o przygotowaniu Królestwa Mojej Woli dla ludzkich pokoleń”.
Luiza nie była osobą kultury, skończyła tylko pierwszą a może drugą klasę szkoły podstawowej, ale w imię całkowitego posłuszeństwem wobec Spowiedników musiała notować wszystkie przeżycia nadzwyczajne, których doświadczała. W ten sposób napisała 36 grubych zeszytów czy Tomów w formie pamiętnika, które Jezus – jak mówi – najpierw wyrył „Swoim świetlanym palcem w głębi jej duszy”, a potem Luiza przelała je na papier. Te wspaniałe pisma zatytułwane są przez Jezusa:„Królestwo Mojej Woli Bożej pośród stworzeń – Księga Nieba – Przywołanie stworzenia do porządku, jego miejsca i przyczyny dla których zostało stworzone przez Boga.
Luiza napisała również 24 Godziny Męki Naszego Pana Jezusa ChrystusaPobożna Pielgrzymka duszy w Woli Bożej i „Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej.
Jej pisma ukazują nam i oferują nam cały ból i Miłość Jezusa, a wraz z nim Dar nad darami, najwyższy dar Jego Woli, aby tak jak jest On Życiem Boga, to tym samym stał się życiem Jego dzieci, a to wszystko przybywa do nas poprzez życie Luizy w ofierze.
To, co napisała nie jest wynikiem kultury, sztuki pisarskiej, pragnieniem przekazania własnych wizji czy objawień, nie jest fałszywym i niebezpiecznym mistycyzmem, ale jest owocem posłuszeństwa („Pani Posłuszeństwa”, jak je nazywa Luiza!). Dopiero po wielu latach Luiza pogodziła się z myślą publikacji swoich pism przez wydelegowanych Kapłanów, w pierwszej kolejności przez św. Hannibala Maria Di Francia, Cenzora kościelnego jej pism, który je przebadał (zapoznał się z pierwszymi 19 tomami) i dał „Nulla Osta”, a Arcybiskup udzielił swoje „Imprimatur”.
Co jest istotą jej przesłania?
Cytując słowa Jezusa: „W tych burzliwych i pędzących zawrotnie w kierunku zła czasach, nie mógłbym dać większej Łaski niż ta, którą jest przekazanie Mojego pragnienia ofiarowania wielkiego Daru Królestwa Najwyższego ‘Fiat’”.
Ściślej mówiąc, jest to spełnienie tego Królestwa, o które prosimy w Modlitwie Pańskiej „Ojcze Nasz”: począwszy od Luizy, Wola Boża musi być wypełniona w nowy sposób, na ziemi, tak jak jest w Niebie, gdzie znajduje się źródło wszelkiego dobra i szczęścia, gdzie triumfuje Życie Boga i Jego dzieci. A zatem, Nasz Pan rozpoczyna Swoje nadzwyczajne Orędzie tymi słowami:„Przychodzę, aby pozostać z wami i aby żyć razem z wami i żyć tylko jedną Wolą, tylko jedną Miłością.”
Odpowiada Pan: „Córko moja, nie chcesz zrozumieć: żyć w Mojej Woli to królować, czynić Moją Wolę to spełniać Moje polecenia; Pierwsze oznacza posiadać; drugie  otrzymywać polecania i je wykonywać. Żyć w Mojej Woli to uczynić z Mojej Woli swoją własną, dysponować Nią. Czynić Moją Wolę to brać Ją pod uwagę jako Wolę Bożą, nie swoją własną i nie móc Nią swobodnie dysponować. Żyć w Mojej Woli to żyć tylko jedną Wolą, którą jest Wola Boga…
Żyć w Mojej Woli to żyć jako syn a spełniać Moją Wolę to żyć jak sługa.  W pierwszym przypadku, to, co jest Ojca, jest i syna… A oto dar, który chcę uczynić w tych smutnych czasach: nie tylko niech wypełniają Moją Wolę, ale niech Ją także posiadają. Czyż nie jestem Panem, który daje to, co chce, kiedy chce i komu chce? … Nie dziw się, że nie rozumieją, gdyż aby zrozumieć powinni być zdolni do największego poświęcenia, to znaczy wyrzeczenia się własnej woli, również w rzeczach świętych”… (18-09-1924)
 

Największy z Cudów

(Jezus mówi do Luizy Piccarrety „Małej Córeczki Woli Bożej")_________________________________________________________

  Glistnik jaskółcze ziele wykazuje liczne właściwości lecznicze, jednak najbardziej jest znany jako sprawdzony sposób na kurzajki. Mało kto wie, że glistnik jaskółcze ziele łagodzi bóle brzucha, również te, które pojawiają się podczas miesiączki. Jednak mimo wszechstronnych właściwości, może mieć także działanie toksyczne, dlatego nie każdy może sięgać po to zioło.

Glistnik jaskółcze ziele na kurzajki i nie tylko. Właściwości i zastosowanie glistnika


Glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus L.) to rosnący pospolicie w całej Polsce chwast. Mało kto wie, że roślina ta wykazuje liczne właściwości lecznicze, które w medycynie naturalnej wykorzystuje się od wieków. Glistnik jaskółcze ziele znalazł zastosowanie już w starożytnej Grecji. Dioscorides - grecki lekarz i botanik - wykorzystywał glistnik jako lek przeciwgorączkowy. Z kolei pisarz rzymski Pliniusz przypisywał glistnikowi moc przywracania wzroku jaskółkom, którym uprzednio wydłubano oczy. Stąd prawdopodobnie wzięła się polska nazwa tego zioła. W lecznictwie ludowym wielu krajów uważa się, że sok mleczny wyciekający po złamaniu rośliny to sprawdzony sposób na usunięcie kurzajek. Wykazano też, że glistnik działa przeciwbólowo, obniża ciśnienie krwi i zwalnia akcję serca. Z kolei napar z młodych liści działa żółciopędnie i reguluje czynności przewodu pokarmowego. Ze wstępnych badań wynika także, że wyciągi alkoholowe z tego zioła wykazują aktywność przeciwnowotworową.

Glistnik jaskółcze ziele na kurzajki i inne tylko

Sok z glistnika ma właściwości wiruso- i bakteriobójcze i jest wykorzystywany w leczeniu kurzajek i innych brodawek, wywołanych m.in. przez wirus brodawczaka ludzkiego (HPV).

Sok z glistnika ma właściwości wiruso- i bakteriobójcze i jest wykorzystywany w leczeniu kurzajek i innych brodawek, wywołanych m.in. przez wirus brodawczaka ludzkiego (HPV).
Zioło to działa przeciwalergicznie, a także - jak wykazały doświadczenia na zwierzętach - zmniejsza lub znosi wstrząs anafilaktyczny i histaminowy.
Współczesna fitoterapia zaleca, aby sokiem przez kilka dni smarować kurzajkę. Niekiedy potrzeba na to więcej czasu, ale podobno - prędzej czy później - kurzajka zniknie. Jaskółcze ziele należy stosować bardzo ostrożnie. Zatarcie oczu sokiem z łodygi może być przyczyną poważnych dolegliwości.
Grzybobójcze właściwości glistnika wykorzystywane są zewnętrznie w leczeniu zakażeń skóry Candida albicans i innymi grzybami.

Glistnik jaskółcze ziele na bóle brzucha, także te miesiączkowe

Glistnik jaskółcze ziele ma działanie rozkurczowe na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i dróg żółciowych, a także moczowych, narządów rodnych, a nawet oskrzeli.
Przetwory z glistnika stosuje się także w dychawicy oskrzelowej i migrenie.
W związku z tym przetwory z ziela glistnika, głównie nalewkę, w medycynie naturalnej stosuje się doustnie w bólach brzucha, spowodowanych kolką jelitową, kolką wątrobową lub w obrębie dróg żółciowych. Współczesna fitoterapia poleca stosowanie przetworów z glistnika także w celu łagodzenia bólów miesiączkowych. Poza działaniem rozkurczowym, a co za tym idzie - przeciwbólowym, glistnik wykazuje także działanie moczopędne, żółciopędne i ułatwiające wypróżnienia.

Glistnik jaskółcze ziele - szkodzi wątrobie czy ją chroni?

W ziołolecznictwie glistnik jaskółcze ziele od wieków jest wykorzystywany w leczeniu schorzeń wątroby. Jednak wyniki badań wpływu wyciągów z ziela glistnika na funkcje wątroby są bardzo niespójne. Z jednej strony wskazuje się na działanie ochronne, z drugiej strony pojawiło się szereg doniesień o działaniu toksycznym.¹ Działanie ochronne wyciągów alkoholowych z ziela glistnika związane jest z
usprawnieniem przepływu żółci. Jednak coraz częściej odnotowywane są przypadki działania toksycznego, przebiegającego z powiększeniem wątroby, zapaleniem wątroby, podwyższoną aktywnością enzymów wątrobowych i wysokim poziomem bilirubiny osoczowej.

Glistnik jaskółcze ziele - właściwości przeciwnowotworowe

Ze wstępnych badań laboratoryjnych wynika, że alkaloidy zawarte w glistniku - takie jak chelidonina, sangwinaryna, chelerytryna i koptyzyna - wykazują potencjalne działanie przeciwnowotworowe, co dowiedziono m.in. w badaniach na komórkach mięsaka i myszach chorych na chłoniaka.
Inne nazwy tego zioła to: glistewnik, ziele  od  brodawek,  złotnik,  celidonia,  cyndalia, glistnik  większy,  żółtnik,  cencylia,  brodawka, brodawnik, jaskółcze gniazdo, sandalina, santalina, zwyciężyjad.
Inni badacze odkryli, że pochodna chelidoniny, zawierająca reszty kwasu tiofosforowego – Ukrain – stosowany razem z gemcitabiną, jest skuteczna w terapii raka trzustki. W badaniach in vivo wykazano skuteczność pochodnej chelidoniny w profilaktyce nawrotów i po chirurgicznym usunięciu guza. Jednocześnie obserwowano pozytywny wpływ na wskaźniki systemu immunologicznego, w tym na poziom interferonu.¹ Zakres jego stosowania obejmuje leczenie nowotworów, zespołu nabytego braku odporności, a także wirusowego zapalenia wątroby typu C. Ukrain zarejestrowano w National Cancer Institute (Bethesda, Meryland, USA) pod symbolem NSC61570.

Glistnik jaskółcze ziele - skutki uboczne
Nawet przy stosowaniu zalecanych dawek, mogą występować łagodne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, tj. niestrawność, nudności, biegunki, nasilające się przy długotrwałym stosowaniu. Z kolei stosowanie dużych dawek może spowodować bóle brzucha, skurcze przewodu pokarmowego, nietrzymanie moczu, ospałość, bóle i pieczenie w jamie ustnej, nadmierne ślinienie, nudności i biegunki. Ciężkie zatrucia charakteryzują się zawrotami i bólami głowy, zaburzeniami świadomości, sennością, śpiączką, spadkiem ciśnienia tętniczego, tachykardią.¹ Wymienione powyżej działania uboczne zwykle pojawiają się po dłuższym stosowaniu, tj. powyżej dwóch miesięcy i niejednokrotnie są efektem "samoleczenia".

Glistnik jaskółcze ziele - działanie uspokajające

Ziele wykazuje też nieznaczne własności uspokajające, które są wynikiem działania przeciwskurczowego i przeciwbólowego. W ziołolecznictwie odwar z glistnika stosuje się na ukojenie nerwów i dobry sen. Aby go przygotować, należy 1/2 łyżki stołowej ziela zalać 1 szklanką wody letniej i ogrzewać na parze pod przykryciem 30 min. Odstawić na 10 min i przecedzić. Tak przygotowany odwar można pić 3 razy dziennie 1-2 łyżki stołowe nie tylko na uspokojenie, lecz także na bóle miesiączkowe czy jelitowe.

Glistnik jaskółcze ziele na serce

Zarówno badania na zwierzętach, jak i badania kliniczne wykazały, że zawarty w glistniku alkaloid o nazwie berberyna zapobiega epizodom niedokrwiennym. Poza tym berberyna wykazuje działanie hipotensyjne, tzn. obniża ciśnienie krwi.
Ważne
Ważne
Mimo wszechstronnych właściwości leczniczych glistnika, obserwuje się działania zmierzające do eliminacji surowca i jego przetworów z lecznictwa. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w ogłoszeniu z dnia 4 sierpnia 2010 r. pisze, że "nie poleca się stosowania produktów leczniczych zawierających ten surowiec roślinny". Z treści ogłoszenia Prezesa URPL, WMiPB wynika, że "ryzyko stosowania surowca do celów leczniczych przeważa nad znikomą korzyścią terapeutyczną". Jednocześnie wskazuje się, że również European Medicines Agency (EMEA) podjęła działania celem wpisania Chelidonium maius na europejską listę ziół, których ryzyko stosowania przekracza akceptowane korzyści lecznicze¹


_________________________________________________________

„Jerusalem Post” chce, aby Polska przyznała, że była współsprawcą Holocaustu

                  

Na łamach izraelskiego „Jerusalem Post” opublikowano skandaliczny artykuł, którego autor napisał, że Polska powinna przyznać się, że była współsprawcą Holocaustu. Dziennikarz Herb Keinon w szokującym artykule powołuje się na słowa i postawę kanclerza Austrii, który miał przyznać, że jego kraj uczestniczył w Holocauście. 

Autor artykułu w internetowym wydaniu „Jerusalem Post” buduje swój przekaz w oparciu o wypowiedź kanclerza Austrii Sebastiana Kurza, który przyznał, że jego kraj był ofiarą II wojny światowej, ale także partycypował w tragedii jako sprawca. Zdaniem dziennikarza Herba Keinona, Polska powinna wziąć przykład z austriackiego polityka i także „przyznać się, że była współsprawcą Holocaustu”. Dziennikarz lekceważy prawdę historyczną i pomija wiele bardzo istotnych wątków w sprawie, które jednoznacznie wskazują, że Polska była pierwszym krajem, który został zaatakowany przez nazistowskie Niemcy oraz nigdy instytucjonalnie nie współuczestniczyła w zakładzie Żydów.

 

„Podczas gdy Polska zabunkrowała się za swoją ustawą o Holokauście twierdząc, że kraj był ofiarą nazistów, a nie sprawcą Holokaustu, Kurz w wyjątkowym przemówieniu w poniedziałek przyznał, że Austria owszem – była ofiarą – ale także sprawcą” – czytamy w artykule Herba Keinona. Autor przywołuje wypowiedzi polityka i kreuje go jako wzór do naśladowania w sprawie polityki historycznej. Zapomina jednak o zupełnie odmiennej historii Polski i Austrii podczas II wojny światowej. 

– Uczciwa pamięć oznacza przyznanie prawdy. W tamtym czasie wielu Austriaków wspierało system, w którym ludzie z niepełnosprawnościami, Romowie i Cyganie, homoseksualiści, ludzie o innych poglądach politycznych, bojownicy ruchu oporu i wielu innych, stawali się ofiarami – mówił Sebastian Kurz podczas obchodów rocznicy anszlusu Austrii. Autor skandalicznego tekstu z „Jerusalem Post” zestawia tę i inne wypowiedzi z obecną polityką historyczną Polski zaznaczając, że retoryka polityków w Warszawie przypomina tę, która była słyszana w Austrii 30 lat temu. Dodaje, że ma nadzieję na to, że Polska „dojrzeje” do tego, aby przyznać się, że była współsprawcą.

http://www.pch24.pl/jerusalem-post-chce--aby-polska-przyznala--ze-byla-wspolsprawca-holocaustu,58958,i.html

_________________________________________________________

     ​
Temat: Jak finansuje się zabójstwa? Fundacja Pro - Prawo do życia

​JUŻ PAN BÓG UKARAŁ "II WOJNĄ" POLSKĘ ZA MORDOWANIE DZIECIĄTEK POLSKICH NIEWINNYCH ​- BĘDZIE NA WAS I " III WOJNA" - BĘDZIE A DIABEŁ TYLKO CZEKA NA RADOCHĘ Z TYMI BABAMI MORDERCZYNIAMI. I TO JEST POLSKI RZĄD? A WY POLICJANCI NIE BOICIE CIĘ PANA BOGA WASZEGO SĘDZIEGO?mk

Jak finansuje się zabójstwa?                       Szanowni Państwo!

nasi wolontariusze zostali zaatakowani przez policję w trakcie tzw. „Manify” w Toruniu!

Mieliśmy ze sobą duże bannery oraz megafony, z których odtwarzaliśmy fakty na temat aborcji oraz cytaty z morderczego forum internetowego, o którym w ostatnim czasie Państwu opowiadałam. Wszystko odbywało się zgodnie z prawem. Na widok prawdy o aborcji zwolennicy zabijania wpadli w szał. W kierunku naszych wolontariuszy poleciały wyzwiska. Agresywne osoby co chwilę podbiegały do nas i próbowały niszczyć nasz sprzęt oraz zasłaniać plakaty aby nikt ich nie zobaczył. Do aborcjonistów szybko przyłączyła się… policja.

Przeciwko naszym wolontariuszom wystąpili funkcjonariusze, którzy zamiast reagować na agresję wobec legalnego zgromadzenia, zaatakowali naszych działaczy! Policjanci starali się uniemożliwić pokazywanie zdjęć ofiar aborcji zwolennikom dzieciobójstwa, którzy właśnie przechodzili obok. To skandaliczne zajście udało się nam nagrać na video:

Atak policji

Dzięki pomocy policji, zwolennicy mordowania dzieci w łonach matek mogli swobodnie maszerować, wykrzykiwać swoje postulaty oraz atakować naszych wolontariuszy i zakłócać legalne zgromadzenie w obronie życia. Jak to możliwe, że w ogóle doszło do czegoś takiego?

Przykład płynie z góry. Policja podlega politykom, którzy są nieczuli na los dzieci i tematem aborcji nie chcą się zajmować. Już pół roku zwlekają z dalszymi pracami nad projektem ustawy, który zakazywałby zabijania chorych dzieci. Przez ten czas zamordowano kilkaset maluszków...

Co więcej, państwo ciągle płaci za każde morderstwo, do którego dochodzi w Polskich szpitalach. Czy wiedzą Państwo, że w 2016 roku z naszych podatków wydano na ten cel ponad półtora miliona złotych!? Ten stan rzeczy utrzymują politycy, którzy wszędzie chwalą się, że są „za życiem”…

Jeśli nic się nie zmieni, to sytuacja w Polsce może wyglądać tak jak na Zachodzie. Opublikowany niedawno w USA rządowy raport donosi, że w latach 2013-2015 wydano z pieniędzy podatników miliard sześćset milionów dolarów (!!!!) na upowszechnianie aborcji. Ciężko mi sobie wyobrazić taką sumę pieniędzy…. Czy te krwawe dolary mają w ogóle jakiś związek z naszym krajem?

Tak! Polscy aborcjoniści są na zagranicznych listach płac. Nie kryją się z tym, że pieniądze na swoją propagandę muszą brać z zagranicy ze względu na brak poparcia społecznego w kraju. Powiem Państwu w jaki sposób działa ten morderczy biznes na przykładzie feministycznego forum internetowego.

Aborcjonistki wymieniają się na nim informacjami o tym jak zabić swoje dziecko w domu za pomocą pigułek aborcyjnych i namawiają do tego inne kobiety. Pośredniczą jednocześnie w zamawianiu morderczej trucizny z zagranicy. Pigułka razem z przesyłką kosztuje 12 euro. Aborterzy za przesłanie tego środka kobiecie żądają „darowizny” 90 euro. W ten sposób zarabia się na mordowaniu ludzi i zdobywa pieniądze na kolejne zabójstwa. Tragiczne w skutkach nie tylko dla maluszków.

Trafiłam ostatnio na dwie wypowiedzi kobiet, które skorzystały z feministycznych „porad” i zabiły swoje dzieci w domu za pomocą pigułek:

„Ciężko mi to pisać ale widziałam wykształcony płód główka, raczki złożone jakby do modlitwy nóżki i to wisiało z pępowiną bo musiałam złapać za ten sznureczek żeby poszło, boże to było okropne płakałam pół godz na kiblu.”

„To już koniec... boże dziewczyny siedzę i wyje.... ono miało główkę, raczki, nóżki... widziałam je dokładnie, czułam jak wychodziło... jestem przerażona (...) masakra jakaś to wszystko. nigdy więcej tego nie chce, nigdy. Mam poczucie winy.”

To wszystko napisały już po fakcie. Po tym, jak stały się matkami martwych dzieci. Aborcjoniści wmawiają im, że właśnie teraz wszystko będzie dobrze, że pozbyły się „ciężaru” i „problemu” i teraz będą szczęśliwe. A jak jest naprawdę i co dzieje się potem z dzieciobójczyniami?

Na jednym z portali znalazłam wywiad z kobietą, która zamordowała kilkoro swoich dzieci poprzez aborcję. Jej słowa nie pozostawiają wątpliwości:

„Ci, którzy mówią, że usunięcie dziecka to koniec problemu, że można wrócić do pracy, kariery, spokojnego życia, nie wiedzą, co mówią. Bo wtedy problem dopiero się zaczyna. Po pierwszej aborcji wiedziałam, że popełniłam błąd, że całe życie to będzie za mną chodzić... Przyznaję, że o tych dzieciach rzadko wspominam, bo to dla mnie bardzo bolesne. One nie dają o sobie zapomnieć. Nieraz słyszę, jak płaczą: „mamo”, „mamo”. Idę na zakupy, patrzę w telewizor, a to wraca.”

Aborcja może za sobą pociągać nie tylko śmierć dziecka. Ta kobieta mówiła jeszcze:

„Kazałam mężowi obudować balkon, kilka razy było tragicznie.”

Proszę Państwa, aborcja to zbrodnia na dziecku powodująca tragedie całych rodzin. Musimy pokazywać prawdę o niej aby docierała do kobiet wcześniej niż feministyczna propaganda, opłacana tysiącami dolarów przez zagranicznych morderców.

Dzięki pomocy naszych Darczyńców udało nam się okleić antyaborcyjnymi plakatami i przygotować do działania kolejny samochód dostawczy – Mercedes Sprinter. W ostatnich dniach wyjechał na ulicę Warszawy:

Samochod

Nasz wolontariusz, który objeżdża samochodem całą stolicę, opowiadał o reakcjach mieszkańców na widok auta. Zwolennicy aborcji wpadają w furię! Agresywni kierowcy zajeżdżają mu drogę, nerwowo trąbią i pokazują wulgarne gesty. Najbardziej agresywne są młode kobiety w drogich samochodach, na twarzach których rysuje się wściekłość i przerażenie.

Efekt tak dużego i dobrze oklejonego auta jeżdżącego po ulicach jest ogromny. Wiele osób robi zdjęcia, zatrzymuje się, patrzy. Musimy dotrzeć do kolejnych! Utrzymanie tej akcji samochodowej kosztuje nas jednak ok. 220 zł dziennie (strzeżony parking 60 zł, paliwo 70 zł, wyżywienie i nocleg dla kierowcy 90 zł). Chciałabym aby Sprinter mógł jeździć przez cały miesiąc, na co potrzebujemy 6600 zł.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 30 zł, 60 zł, 120 zł lub dowolnej innej kwoty, aby antyaborcyjny samochód mógł dalej jeździć po ulicach i pokazywać prawdę o aborcji tysiącom nowych osób.

Numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro - Prawo do życia
pl. Dąbrowskiego 2/4 lok. 32, 00-055 Warszawa
Dla przelewów zagranicznych - Kod BIC Swift: INGBPLPW

wpłata online

Jeśli uda nam się zebrać potrzebną kwotę, auto będzie jeździło nie tylko po Warszawie ale również po województwie mazowieckim – w ten sposób dotrze do wielu mniejszych miejscowości, w których nigdy nie było żadnej akcji przeciwko aborcji! Reakcje zwolenników aborcji na widok auta tylko utwierdzają mnie w przekonaniu, że trzeba kontynuować tę akcję. Pokażmy prawdę Polakom zanim społeczeństwo zostanie zmanipulowane przez aborcjonistów!

Serdecznie Państwa pozdrawiam,

Kinga Małecka-Prybyło

image

_________________________________________________________

Kiedy święta Brygida ze Szwecji (+1373) gościła w Neapolu jako doradca arcybiskupa Bernarda, rozmawiała z nim o księżach żyjących w konkubinatach. Bernardo dowodził, że gdyby był papieżem, zniósłby celibat, by uniknąć podobnych skandali.
Św. Brygida odpowiedziała, że Matka Boska powiedziała jej (Objawienia, tom 7, rozdz. 10), że papież, który zniesie celibat duchownych, "będzie całkowicie pozbawiony przez Boga duchowego wzroku i słuchu", a "jego mądrość duchowa zupełnie oziębnie".

Matka Boska powiedziała też,że "po jego śmierci jego dusza zostanie zesłana na wieczne tortury do piekła, gdzie stanie się karmą demonów na zawsze i bez końca".
https://www.gloria.tv/article/jLFRnJTNKoKF3utefHGDJhfi7

_________________________________________________________

Temat: „Poemat Boga-Człowieka” Napisane 13 lutego 1944.

_________________________________________________________

Wielki Post 2018 z księdzem Glasem.
 Konferencja V. Człowiek swoim Bogiem

„Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy Jego pielgrzymce przez ziemię odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od Prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w Ciele”. Zapraszamy na V część wielkopostnych rekolekcji portalu PCh24.pl z ks. Piotrem Glasem.

Posłuchaj:
 
Afryka: muzułmanie zaatakowali polskich misjonarzy! Wstrząsająca relacja franciszkanina

Yad Vashem kłamie o historii! Podpis zdjęcia informuje o polskiej policji pilnującej getta

Polską pielgrzymkę do Izraela zbulwersował podpis pod zdjęciem przedstawiającym bramę łódzkiego getta. Napis w Instytucie Yad Vashem głosi, że miejsca pilnowali niemieccy żołnierze oraz… polska policja.

_________________________________________________________

Nie prześpij Wielkiego Postu
Czuwaj i módl się z nami!

Szanowna Pani Katarzyno,

Te poruszające słowa Chrystusa są skierowane do Pani i do mnie:

Jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.

(Mt 26,40-41)

Ileż w nich prawdy!

Pani Katarzyno, Pan Jezus powiedział je w godzinie, w której miał zostać wydany na śmierć. Modlił się w ogrodzie oliwnym, a w tym czasie Jego uczniowie zamiast czuwać z Nim... spali.

A przecież Pan Jezus nie prosił o wiele – tylko o czuwanie i modlitwę. I nawet tego uczniowie nie potrafili zrobić dla swojego Mistrza.

Ale czy wielu naszych bliźnich nie zachowuje się dokładnie tak samo?

Proszę tylko popatrzeć, minęła już ponad połowa Wielkiego Postu, a w tym czasie wielu naszych rodaków nie poświęciło Panu Jezusowi nawet godziny.

Dlatego proszę Panią - razem wstrząśnijmy ich sumieniami!

Co możemy zrobić?

Przypomnijmy im nabożeństwo Zegar Męki Pańskiej!

Pani Katarzyno, piszę do Pani po raz trzeci, ponieważ ciągle nie otrzymałem odpowiedzi na mój list, a to już ostatnie dni Wielkiego Postu, gdy możemy poświęcić Chrystusowi godzinę modlitwy.

Wystarczą tylko trzy kroki, by spełnić prośbę Pana Jezusa i trwać przy Nim w modlitwie:

 1. Pani Katarzyno, proszę wejść na stronę www.WielkiPost.org.
 2. Tam znajduje się Zegar Męki Pańskiej. Trzeba wybrać na nim swoją godzinę modlitwy.
 3. Na Pani skrzynkę pocztową wyślemy emaila, w którym znajdzie się link potwierdzający. Kliknięcie w niego oznacza potwierdzenie udziału w modlitwie.

Ufam, że dołączy Pani do grona osób praktykujących to piękne nabożeństwo, a ja będę mógł obdarować Panią wyjątkowym prezentem. O tym, co dla Pani przygotowałem, dowie się Pani po dołączeniu do naszej akcji.

Pozdrawiam Panią serdecznie i życzę wielu łask Bożych dla Pani i Pani najbliższych. Niech udział w nabożeństwie Zegar Męki Pańskiej pozwoli Pani przeżyć Wielki Post jeszcze intensywniej niż dotychczas.

W Jezusie i Maryi

Sławomir Olejniczak
Prezes Instytutu
Ks. Piotra Skargi
 

P.S. Pani Katarzyno, bardzo proszę wejść na stronę www.WielkiPost.org i wybrać swoją godzinę modlitwy. To już ostatnie dni Wielkiego Postu, gdy możemy wziąć udział w nabożeństwie Zegar Męki Pańskiej i spełnić prośbę Pana Jezusa – trwać przy Nim w modlitwie. Ufam, że podejmie Pani dobrą decyzję, a ja będę mógł obdarować Panią wyjątkowym prezentem. Szczęść Boże!


_________________________________________________________


Ks. Jarosław Cielecki: okultyzm na całego czyli wywoływanie duchów, rozdawanie amuletów i mikstur do picia w szkole

 

Wyznania ks. kardynała Ernesta Simoni z Albanii

_________________________________________________________

Ksiądz Staniek: „Jeśli papież nie słucha Jezusa to nie uczestniczy w Jego autorytecie”.

https://gloria.tv/article/ERLCU4UfNG3d4qKkw7uieaNsT

Ksiądz Staniek: „Jeśli papież nie słucha Jezusa to nie uczestniczy w Jego autorytecie”.
Ks. Prof. Edward Staniek. FOT:Salve TV/YouTube

Modlę się o mądrość dla papieża, o jego serce otwarte na działanie Ducha Świętego, a jeśli tego nie uczyni modlę się o szybkie jego odejście do Domu Ojca. O szczęśliwą śmierć dla niego mogę zawsze prosić Boga, bo szczęśliwa śmierć to wielka łaska – powiedział w homilii wygłoszonej 25 lutego ks. prof. Edward Staniek wymieniając przy tym błędne, jego zdaniem, poglądy Franciszka, do których teolog zaliczył otwarcie na muzułmanów oraz żyjących w stanie grzechu śmiertelnego.

Chyba w ten sposób nie można się modlić zwłaszcza Ks. prosić o szybką śmierć dla kogoś, kto jest zdrowy. Do Pana Boga należy ta decyzja, komu i kiedy zgaśnie jego świeca prawda. 


_________________________________________________________

Watykan ocenzurował list  Benedykta XVI o Franciszku

Zdjęcie listu papieża Benedykta XVI o Franciszku, szeroko komentowanego przez media, zostało opublikowane przez Watykan bez kluczowych fragmentów; to zmieniło jego sens. W ocenzurowanej postaci dokument został odebrany jako zdecydowany głos w obronie obecnego papieża w związku z krytyką kierowaną pod jego adresem, tymczasem całość nie jest tak jednoznaczna.
Watykan przyznał, że ingerował w przesłane mediom zdjęcie listu emerytowanego papieża Benedykta XVI o papieżu Franciszku. Na zamieszczonym zdjęciu zamazane zostały dwie istotne, kończące stronę wersy, a drugą stronę zasłonił stos książek. Manipulacja zmieniła znaczenie zdjęcia w sposób naruszający standardy dziennikarskie. 
Zdjęcie z listem papieża seniora do prefekta Sekretariatu ds. Komunikacji prał. Dario Vigano zostało opublikowane w poniedziałek. List powstał z okazji prezentacji serii książek „Teologia papieża Franciszka”, ukazującej się nakładem watykańskiego wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana (LEV)
„Z zadowoleniem przyjmuję tę inicjatywę, która chce sprzeciwić się i zareagować na niemądry przesąd, według którego papież Franciszek jest człowiekiem praktycznym, pozbawionym szczególnej formacji teologicznej lub filozoficznej, podczas gdy ja byłbym jedynie teoretykiem teologii, który mało zrozumiał z konkretnego życia chrześcijańskiego dzisiaj” – napisał Benedykt XVI. 

Podziękował za dar 11 książek napisanych przez teologów o międzynarodowej sławie, które złożyły się na serię zredagowaną przez ks. Roberto Repole, przewodniczącego Włoskiego Towarzystwa Teologicznego. „Te niewielkie tomy słusznie ukazują, że Papież Franciszek jest człowiekiem o głębokiej formacji filozoficznej i teologicznej i dlatego pomagają zobaczyć wewnętrzną kontynuację między dwoma pontyfikatami, choć ze wszystkimi różnicami stylu i temperamentu” - zauważył. 
 
Co jeszcze napisał Benedykt XVI? 

List był cytowany przez prałata Dario Vigano jako argument przeciwko tym, którzy kwestionują teologiczne i filozoficzne kompetencje Franciszka. Jednak w środę Watykan przyznał dziennikarzom Associated Press, że na zdjęciu rozmył dwa ostatnie wiersze z pierwszej strony listu, w których Benedykt zaczyna wyjaśniać, że nie czytał książek, o których mowa. Napisał też, że nie może dokonać oceny teologicznej Franciszka, o którą prosił Vigano, ponieważ ma inne projekty do wykonania. Druga strona listu jest na zdjęciu przykryta stosem książek. Wystaje tylko mały skrawek papieru z podpisem Benedykta. Ocenzurowanie listu znacząco zmieniło znaczenie cytatów, które Watykan udostępnił i które były szeroko komentowane przez media. Większość niezależnych mediów, w tym Associated Press, przestrzega surowych norm, które zabraniają cyfrowej manipulacji zdjęciami. 

Vigano stoi na czele nowego Sekretariatu ds. Komunikacji Watykanu. Niedawno w komunikacie z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu sekretariat potępił fake newsy jako zło i nakłaniał media do poszukiwania prawdy.
https://www.tvp.info/36396398/watykan-ocenzurowal-list-benedykta-xvi-o-franciszku


_________________________________________________________

​TO KIM SĄ POLITYCY Z "PISu"? WROGAMI PANA BOGA I NARDU POLSKIEGO !!!

      PiS blokuje "obrońców życia"

  
Wiele wskazuje na to, że obywatelski projekt "Zatrzymaj aborcję" utknął na dobre w sejmowej komisji. Nie ma żadnych formalnych przeszkód do dalszego procedowania, jednak pomimo coraz głośniejszych apeli organizacji pro-life i biskupów, decyzją kierownictwa PiS projekt wciąż jest blokowany.
 • Obstrukcja legislacyjna wobec obywatelskiego projektu "Zatrzymaj aborcję" może dziwić z racji na publiczne poparcie proponowanych przepisów, jakie wyrażali czołowi politycy obozu władzy
 • Projekt wspierała m.in. była premier Beata Szydło oraz prezydent Andrzej Duda
 • Współautorka projektu Kaja Godek: przedłużanie przez PiS prac nad tymi przepisami jest z politycznego punktu widzenia "samobójstwem"; z tego powodu dziennie umiera trójka dzieci
 • Episkopat apeluje o niezwłoczne podjęcie dalszych prac nad przepisami zakazującymi aborcji eugenicznej

Politykom obozu "dobrej zmiany" nie śpieszy się z procedowaniem obywatelskiego projektu ustawy "Zatrzymaj aborcję", która wprowadza zakaz przerywania ciąży ze względu na chorobę dziecka. 30 listopada ub.r. Fundacja Życie i Rodzina złożyła projekt w Sejmie wraz z 830 tysiącami podpisów Polaków, którzy wyrazili swoje poparcie na rzecz zmian w prawie dotyczącym aborcji.

Projekt stosunkowo szybko trafił do pierwszego czytania, jednak prace w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny utknęły na dobre. Doprecyzowując: komisja nawet nie wpisała go do półrocznego planu pracy. Dlaczego?

Pierwotnie tłumaczono, że plan pracy komisji został przyjęty, zanim projekt ten został skierowany przez Sejm do dalszych prac. Innym razem na przeszkodzie stanęła zmiana przewodniczącego komisji. Jak dowiadujemy się nieoficjalnie – prace nad zakazem aborcji ze względu na chorobę dziecka zostały zamrożone do czasu, kiedy stanowiska w sprawie skargi na tzw. przesłankę eugeniczną nie zajmie Trybunał Konstytucyjny. Taka jest decyzja władz Prawa i Sprawiedliwości. Potrwa to zapewne kilka miesięcy, jak nie dłużej.

Obstrukcja polityków PiS, którzy wielokrotnie publicznie deklarowali poparcie dla tego projektu, spotyka się obecnie z coraz większym niezadowoleniem działaczy pro-life, a także polskiego Episkopatu.

Kaja Godek: dziennie ginie trójka dzieci

- Z punktu widzenia politycznego to, co robią z tym projektem posłowie, jest samobójstwem. Jeśli życzą sobie tracić elektorat, to przedłużanie sprawy jest rzeczywiście dobrym manewrem. Przed nami maraton wyborczy, jeśli nie będzie uchwalonej ustawy, to zarówno w kampanii samorządowej, jak i do europarlamentu, a potem do parlamentu krajowego będziemy na temat aborcji na pewno rozmawiać – przyznaje Godek.

Jak podkreśla, z projektem tym nie można zwlekać w nieskończoność, ponieważ "przedłużanie jego procedowania oznacza śmierć trójki dzieci dziennie". - Rozmawiamy tutaj o konkretnych ludziach. Gdyby to dotyczyło jakiejkolwiek innej grupy wiekowej albo na przykład mniejszości narodowej, mielibyśmy błyskawiczną zmianę prawa, aby uratować jak najwięcej ludzi. Z nieznanej mi przyczyny śmierć nienarodzonych dzieci podejrzanych o niepełnosprawność nie bulwersuje polityków – mówi Godek.

- Jeżeli politycy, którzy deklarowali publicznie życzliwość dla tego projektu, będą teraz przeciągali sprawę, to wypada pamiętać o ich zachowaniu przy urnach wyborczych – zaznacza działaczka pro-life.

Pytana, czy zwłokę w pracach nad projektem można usprawiedliwić skierowaniem skargi do Trybunału Konstytucyjnego, przypomniała, że w Hiszpanii obrońcy życia czekają na orzeczenie w analogicznej sytuacji już siedem lat.

- Tak samo może być w Polsce. Trybunał może latami rozpatrywać tę skargę, gdyż nie jest zobligowany żadnym terminem. W okresie jesienno-zimowym chodziły po Warszawie niepotwierdzone informacje, że orzeczenie Trybunału będzie w marcu. Jest marzec i wersja się zmieniła, teraz mówi się, że będzie to wrzesień lub październik. To są informacje, które tak naprawdę mają uśpić konserwatywną część elektoratu, podczas gdy dzieci są dalej zabijane w majestacie prawa – uważa Godek.

więcej: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/pis-blokuje-obroncow-zycia/3byrh2t

_________________________________________________________

Co dalej z projektem „Zatrzymaj aborcję”? Episkopat wyraźnie rozczarowany PiSowskim sabotażem

                

Apelujemy o to, aby podjąć prace legislacyjne nad projektem obywatelskim „Zatrzymaj aborcję” dlatego, że zrelatywizowanie prawa do życia grozi zrelatywizowaniem wszystkich innych praw człowieka – powiedział abp Henryk Hoser na konferencji prasowej podsumowującej 378. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w między 13-14 marca 2018 roku.

W listopadzie roku 2017 do Sejmu trafiło ponad 830 tys. podpisów poparcia złożonych pod obywatelskim projektem ustawy zakazującej aborcji eugenicznej. Mimo tego wciąż w Polsce, rządzonej przez partię rzekomo katolicką, mordowane są dzieci, u których podejrzewa się występowanie chorób.

Politycy PiS wielokrotnie w poprzednich kadencjach parlamentarnych oraz kampaniach wyborczych, a nawet w swoim programie, zapisali odwołania do zasad katolickich, w tym poparcie dla pełnej ochrony życia. Jednak teraz, gdy od jesieni roku 2015 mają w Sejmie i Senacie większość, nie robią niczego, by przerwać dzieciobójstwo lub przynajmniej zmniejszyć jego skalę.

Stąd też wyraźny głos arcybiskupa Henryka Hosera, byłego przewodniczącego Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, można traktować jako ponaglenie skierowane do rządzących, a nawet skrytykowanie ich postawy. Polega ona bowiem na unikaniu tematu aborcji, co w konsekwencji doprowadza do nieustannego opóźniania prac nad obywatelskim projektem ustawy „Zatrzymaj Aborcję”.

We wszystkich okresach zakres troski o życie ludzkie jest taki sam, bo pierwszym i podstawowym prawem człowieka jest prawo do życia. To substrat wszystkich innych praw, które dopiero mogą się zakotwiczyć w tym, co istnieje. W związku z tym, nie ma żadnych przesłanek ani racji, żeby komuś odmawiać prawa do istnienia ze względu na jakość tego istnienia, która nam się wydaje niewystarczająca – podkreślił w swojej środowej wypowiedzi abp Hoser.

Każde życie ludzie od początku do końca musi być chronione prawnie. I ta ochrona jest konieczna dlatego, że początek życia ludzkiego w dzisiejszym świadomości i nauce jest precyzyjnie określony w momencie powstania nowego genomu czyli zapłodnienia. I nie przyjmujemy argumentów, że nie wiadomo co to jest. Wszystko doskonale wiadomo, odsyłamy do genetyki, do embriologii, żeby swoje niedokształcenie uzupełnić – zauważył arcybiskup.

Tak jak zajmujemy się osobami niepełnosprawnymi po porodzie, tak również zajmujemy się nimi przed porodem – powiedział. – Apelujemy o to, aby podjąć prace legislacyjne nad projektem obywatelskim „Zatrzymaj aborcję” dlatego, że zrelatywizowanie prawa do życia grozi zrelatywizowaniem wszystkich innych praw człowiek – dodał abp Hoser.

http://www.pch24.pl/co-dalej-z-projektem-zatrzymaj-aborcje--episkopat-wyraznie-rozczarowany-pisowskim-sabotazem,58954,i.html


_________________________________________________________

JEZUS: Zgromadźcie swoje narody, zjednoczcie się w modlitwie, bo ciemne chmury pokryją ziemię...

https://gloria.tv/article/9BmYVa91RxRD2ZjR121hjyqEo
_______________________

KS. JACEK BAŁEMBA: Problem powtórnych związków

https://gloria.tv/article/kFdDpPLr88Lw1kmzBUKDDWCWU

___________________________

Po zebraniu plenarnym Episkopatu. To spowiednicy będą rozstrzygać o ważności małżeństw

https://gloria.tv/article/7pmxLXW4pyn91C3mqANwGG7vy_________________________________________________________

Ksiądz Staniek: „Jeśli papież nie słucha Jezusa to nie uczestniczy w Jego autorytecie”

         


Modlę się o mądrość dla papieża, o jego serce otwarte na działanie Ducha Świętego, a jeśli tego nie uczyni – modlę się o szybkie jego odejście do Domu Ojca. O szczęśliwą śmierć dla niego mogę zawsze prosić Boga, bo szczęśliwa śmierć to wielka łaska – powiedział w homilii wygłoszonej 25 lutego ks. prof. Edward Staniek wymieniając przy tym błędne, jego zdaniem, poglądy Franciszka, do których teolog zaliczył otwarcie na muzułmanów oraz żyjących w stanie grzechu śmiertelnego. W homilii wygłoszonej w kościele Sióstr Felicjanek pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Krakowie ksiądz dr. hab. Edward Staniek zwrócił uwagę na pojęcie autorytetu.

Kto dla mnie jest największym autorytetem? Czy jest nim Jezus? – zadał pytanie ks. prof. Staniek tłumacząc jednocześnie, że autorytet to szacunek dla kogoś odpowiedzialnego, dla osoby zasługującej na zaufanie z jakiegoś powodu, np. specjalizacji w danej dziedzinie. Szacunek dla takiej osoby powoduje liczenie się z jego opinią. – Fundamentem autorytetu jest odpowiedzialność człowieka – powiedział kaznodzieja zauważając również uwagę na bliskie relacje człowieka posiadającego autorytet i prawdy.

Mój Bóg jest odpowiedzialnością i stwarza mnie na Swój obraz i na swoje podobieństwo. Jest autorytetem. I ja mam być w stu procentach autorytetem odpowiedzialnym za swoje słowo, myśli i czyny – stwierdził ks. prof. Edward Staniek odnosząc się również do autorytetu w Kościele. Duchowny skrytykował automatyczne przypisywanie posiadania autorytetu osobom piastującym kościelne funkcje, od papieża przez kardynałów i biskupów po przełożonych prowincji zakonnych i proboszczów. Taka postawa może wywoływać zdziwienia, gdyż niekiedy osoby na stanowiskach nie posiadają autorytetu, mimo iż mogą rozkazywać.

Autorytetu się nie otrzymuje, do autorytetu się dorasta. W Kościele jedynym autorytetem jest Jezus. Nie papież, nie hierarchia, nie przełożeni. Jezus. I w oparciu o Jego autorytet Kościół żyje. Ktokolwiek w Kościele jest na świeczniku i w swoim życiu naśladuje Jezusa, ten promieniuje Jego autorytetem. Wysoki świecznik daje władzę, ale nie daje autorytetu – przypomniał rekolekcjonista zauważając, że osoby na świeczniku mogą nie tylko nie mieć autorytetu, ale bywa, że i gorszą innych. 

Papież Franciszek na wysokim świeczniku, będąc pod presją układów, wyraźnie odchodzi od Jezusa w dwu punktach: błędnie interpretuje Jego miłosierdzie – stwierdził ks. prof. Edward Staniek.

W imię miłosierdzia wzywa parafie i diecezje aby otwarły drzwi dla wyznawców islamu. Jako religia są oni wrogo nastawieni do Ewangelii i Kościoła. W wojnach religijnych zamordowali miliony. A my, Polacy, wspominając zwycięstwo nad ich wojskami pod Wiedniem, lepiej niż inni rozumiemy, że o dialogu z nimi nie ma mowy. Miłosierdzie możemy okazać tym wyznawcom islamu, którzy umierają z głodu lun pragnienia. Drzwi diecezji i parafii mogą być otwarte tylko dla wierzących w Jezusa Chrystusa – powiedział w homilii wygłoszonej 25 lutego roku 2018 ksiądz Edward Staniek.

Drugim punktem błędnie rozumianego miłosierdzia jest otwieranie drzwi do Eucharystii, pokarmu świętego, dla ludzi, którzy wybierają grzech jako swój świat. Oni mogą mieć dostęp do Eucharystii o ile się nawrócą i odpokutują swój grzech. Kto wie czym jest świętość Komunii Świętej ten woli przed świętym Chlebem zgiąć kolana i bić się w piersi: „bądź miłościw mnie grzesznemu”, niż wyciągać rękę lub język, aby spożyć święty Chleb. Dla nieświętych jest to pokarm zabójczy, bo jest świętokradztwem. Dopuszczenie w Kościele ludzi nieświętych do świętości to profanacja sakramentów – zauważył duchowny.

Czym się kieruje papież? Nie wiem. Jaki jest cel jego wypowiedzi? Też nie wiem. Wiem, jak te wypowiedzi są wykorzystywane w mediach nastawionych na niszczenie Jezusa i Jego Kościoła. Modlę się o mądrość dla papieża, o jego serce otwarte na działanie Ducha Świętego, a jeśli tego nie uczyni – modlę się o szybkie jego odejście do Domu Ojca. O szczęśliwą śmierć dla niego mogę zawsze prosić Boga, bo szczęśliwa śmierć to wielka łaska – stwierdził w kazaniu teolog i patrolog.

Jeśli papież nie słucha Jezusa z Góry Tabor to nie uczestniczy w Jego autorytecie. Kościół Chrystusowy nie jest zbudowany na władzy. Jest zbudowany na autorytecie. Kto wyżej ceni władzę niż autorytet, ten jest obcym ciałem w Kościele Jezusa. Słuchajmy Jezusa, tak jak polecił nam Jego Ojciec na Górze Tabor – zakończył homilię ks. prof. Edward Staniek.

Ksiądz prof. Staniek to wielki autorytet teologiczny Kościoła w Polsce. Był wieloletnim rektorem seminarium duchownego w Krakowie, napisał kilkadziesiąt książek, był członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

http://www.pch24.pl/ksiadz-staniek--jesli-papiez-nie-slucha-jezusa-to-nie-uczestniczy-w-jego-autorytecie,58937,i.html

Autorytet a nie władza – ks. prof. Edward Staniek

http://kjb24.pl/autorytet-a-wladza/
 

_________________________________________________________

Czy uczestniczysz w przeżywaniu Wielkiego Postu?

Ankieta nr 101636316
przygotowana dla:
Tomasz LUŚNIA

Znalazłeś się wśród 9 osób z Twojego regionu, które zostały wybrane do wypełnienia ankiety „Polacy wobec Wielkiego Postu”

UWAGA! Badanie ma ograniczony czas. Ankieta wygasa we wtorek 20 marca 2018 roku o godzinie 23:59.

Aby wziąć w niej udział, wystarczy kliknąć na jedną z poniższych odpowiedzi:

Czy w jakikolwiek sposób uczestniczysz w przeżywaniu Wielkiego Postu?

Według badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego z 2016 roku tylko 36% katolików w Polsce uczestniczyło w niedzielnej Eucharystii, a do Komunii Świętej przystąpiło jedynie 16%. Wyniki jasno wskazują, że z roku na rok Polacy coraz rzadziej aktywnie uczestniczą w życiu Kościoła.

Chcemy sprawdzić, czy ta tendencja się utrzymuje oraz czy aktywne promowanie praktyk pobożnościowych wśród naszych rodaków może zmienić tę niepokojącą sytuację. Dlatego przygotowaliśmy pilną ankietę której celem jest pozyskanie opinii Polaków na temat sposobu przeżywania okresu Wielkiego Postu. Wypełnienie jej zajmie Ci najwyżej 2 minuty. Twój głos ma wielkie znaczenie!

UWAGA! Ankieta wygasa 20 marca 2018 roku o godzinie 23:59.

Z wyrazami szacunku,
Instytut Ks. Piotra Skargi


_________________________________________________________

Nie prześpij Wielkiego Postu
Czuwaj i módl się z nami!

Szanowny Panie Pawle,

Te poruszające słowa Chrystusa są skierowane do Pana i do mnie:

Jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.

(Mt 26,40-41)

Ileż w nich prawdy!

Panie Pawle, Pan Jezus powiedział je w godzinie, w której miał zostać wydany na śmierć. Modlił się w ogrodzie oliwnym, a w tym czasie Jego uczniowie zamiast czuwać z Nim... spali.

A przecież Pan Jezus nie prosił o wiele – tylko o czuwanie i modlitwę. I nawet tego uczniowie nie potrafili zrobić dla swojego Mistrza.

Ale czy wielu naszych bliźnich nie zachowuje się dokładnie tak samo?

Proszę tylko popatrzeć, minęła już ponad połowa Wielkiego Postu, a w tym czasie wielu naszych rodaków nie poświęciło Panu Jezusowi nawet godziny.

Dlatego proszę Pana - razem wstrząśnijmy ich sumieniami!

Co możemy zrobić?

Przypomnijmy im nabożeństwo Zegar Męki Pańskiej!

Panie Pawle, piszę do Pana po raz trzeci, ponieważ ciągle nie otrzymałem odpowiedzi na mój list, a to już ostatnie dni Wielkiego Postu, gdy możemy poświęcić Chrystusowi godzinę modlitwy.

Wystarczą tylko trzy kroki, by spełnić prośbę Pana Jezusa i trwać przy Nim w modlitwie:

 1. Panie Pawle, proszę wejść na stronę www.WielkiPost.org.
 2. Tam znajduje się Zegar Męki Pańskiej. Trzeba wybrać na nim swoją godzinę modlitwy.
 3. Na Pana skrzynkę pocztową wyślemy emaila, w którym znajdzie się link potwierdzający. Kliknięcie w niego oznacza potwierdzenie udziału w modlitwie.

Ufam, że dołączy Pan do grona osób praktykujących to piękne nabożeństwo, a ja będę mógł obdarować Pana wyjątkowym prezentem. O tym, co dla Pana przygotowałem, dowie się Pan po dołączeniu do naszej akcji.

Pozdrawiam Pana serdecznie i życzę wielu łask Bożych dla Pana i Pana najbliższych. Niech udział w nabożeństwie Zegar Męki Pańskiej pozwoli Panu przeżyć Wielki Post jeszcze intensywniej niż dotychczas.

W Jezusie i Maryi

Sławomir Olejniczak
Prezes Instytutu
Ks. Piotra Skargi
 

P.S. Panie Pawle, bardzo proszę wejść na stronę www.WielkiPost.org i wybrać swoją godzinę modlitwy. To już ostatnie dni Wielkiego Postu, gdy możemy wziąć udział w nabożeństwie Zegar Męki Pańskiej i spełnić prośbę Pana Jezusa – trwać przy Nim w modlitwie. Ufam, że podejmie Pan dobrą decyzję, a ja będę mógł obdarować Pana wyjątkowym prezentem. Szczęść Boże!


_________________________________________________________

  Pan Jezus do Wassuli Ryden  w cudnej książce Prawdziwe życie w  Bogu

     Świat znieważa mnie codziennie brakiem szacunku co do Mojej świętości stał się odrażającym brudem w Moich oczach.
                                      Kapłani zrobili z Mojej Świętości daninę dla szatana , próżność jest ich koroną.
                                     Szaleństwo obrzydliwej pychy ludzkiej usunęło blask mojej świętości z kościoła.
      

          Kościół stoi na świętośći mszy jak na skale , wystarczy uderzyć w jego Świętość , a runie sam swoją koniecznością
          O tym wiedział już 300 lat temu Luter , masoneria długo czekała na stosownę chwilę żeby Mszę Trydencką , podczas której Pan Bóg
          zsyłał pełnię łask , udusić i wymazać z kościoła na zawsze. I stało się to podczas soboru Watykańskiego.
         Liturgia mszy posoborowa w kturej pisze , w poszczególnych częściach ludzie siedzą, ludzie stoją, ludzie siedzą na której opierają
         się kapłani zmuszając lud do postawy stojącej , jest przetłumaczona od protestantów , ku przerażeniu wielu Kardynałów dogmatycznych
         Watykańskich nie jest prawem w kościele, jest heretycka, powiedział wtedy znany profesor Journet , pojadę do Rzymu upadnę na
         kolana przed Papierzem żeby nie podpisywał, ale było za póżno Papież podpisał , nie czytając nowego tekstu liturgii
         podsunięgo przez masona Bugniniego,  usuniętego poprzednio z Watykanu za liberalizm.
        
        W wyniku czego dziś smród pogańskich obyczajów w kościele katolickim  przeszył  wszystkie wieki

     Dziś kapłani stoją odwruceni d...ą  do tabernakulm ,do Boga Żywego i mówią do niego przez plecy, jak nierozumne zwierzęta .
        Na samym początku mszy kapłan całując ołtarz stół wypina się straszliwie tyłkiem do tabernakulum do Boga, Pan Jezus powiedział
       do Żywego Płomienia że to jest dla Niego bardzo Bolesne ,gdybym był waszą mentalność to za każdym razem dostalibyście
       porządnego kopniaka , któren wam się słusznie należy . .
       Czy może być coś gorszego-- może ,na uwagi zwrócone kapłanom , oni nie chcą sie do tego przyznać , że tam w tabernakulum jest
       Pan Bóg i że to wypinanie to nic złego . Ludzie stoją na początku mszy podczas spowiedzi powszechej , zamiast na kolanach
       odmawiać ten akt pokuty, bo jakże można na stojąco prosić o wybaczenie grzechów , to jest akt blużnierstwa a nie pokuty.
       Na Święty Święty jak ludzie stoją, to szatan mówi podczas egzorcyzmu , ludzie oddają nam władzę nad sobą.
       Oczywiście komunia na stojąco, pamiętam do dziś serię straszliwie spadających piorunów na Jasną Górę w Częstochowie podczas
       porannej mszy , za co , za profanację Świętości Pana Jezusa. A po co ten ministrant dotyka kielich i rzeczy świętych przy ołtarzu
      oczywiście żeby to sprofanować do reszty .
      Na ostatnie błogosławieństwo Pan Jezus powiedział do Polskiej mistyczki Agnieszki , zdejmijcie wasze korony i uklęknijcie ,
      Agnieszka po zobaczeniu Pana Jezusa (05.04 2010) że Pan Jezus w swoim Majestacie jest grożny , powiedziała
                                                        że najlepszą postawą przed Bogiem to leżenie twarzą do ziemi
                                                           Dziś ludzie stoją w kościele jakby ich szatan zhipnotyzował
      A co mówi Pan Jezus w Cudnej książce Koniec Czasów M. Waltorty str. 250     Katami jesteście -- nie duchownymi . Wasz ołtarz nie
     jest ołtarzem , lecz szubienicą . Wasza ofiara nie jest ofiarą lecz przekleństwem. Wasz wiara nie jest wiarą , lecz świętokradztwem.
     Zejdzcie z waszych piedestałów zanim was uderzę piorunami okropnej śmierci . Umrzyjcie tak chociaż jak dzikie zwierzęta, które wycofują
       się do jamy aby tam umrzeć nasycone swoim łupem .

     Będziecie jeść, będziecie pić , będziecie wymiotować krew , będziecie sie w niej topić ,  będziecie mieć duszę nabrzmiałą do szaleństwa,
     od tych charków i jęków. Opętają was miliony makabrycznych twarzy , które będą wam ogłaszać miliony waszych zbrodni i będą was
     przeklinać. To znajdziecie  tam ,gdzie czeka na was wasz ojciec , król kłamstwa i okrucieństwa ..
                                                                                                                                                                                            k.m.                                                                                                                         
                  
v

_________________________________________________________

Polscy wierni inspirują Europę. Irlandczycy obiorą Chrystusa za Króla swojego narodu

               

18 marca odbędzie się uroczystość intronizacji Chrystusa na Króla Irlandii. Nabożeństwo będzie częścią akcji modlitewnej „Różaniec święty o ocalenie życia i wiary” w intencji majowego referendum dotyczącego zalegalizowania  aborcji.

- Decyzja irlandzkiego Sądu Najwyższego mówiąca o tym, że nienarodzone dziecko nie jest jeszcze człowiekiem w sensie konstytucyjnym (…) jest nieprawidłowa w każdym aspekcie. Ta sytuacja wymaga bohaterskiego poświęcenia i gorącej modlitwy każdego, komu leży na sercu los nienarodzonych dzieci – czytamy w oficjalnym wezwaniu inicjatorów akcji.

Irlandczycy zorganizują pielgrzymki do miejsc świętych, klasztorów i sanktuariów w swoim kraju, aby modlić się o pomyślne wyniki majowego referendum. Dotyczyć ono będzie ewentualnego zniesienia ósmej poprawki do Konstytucji Irlandii mówiącej o tym, że zarówno matka jak i jej nienarodzone dziecko posiadają takie same prawa. Obecnie w irlandzkiej przestrzeni publicznej toczy się wojna pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami zabijania nienarodzonych. Centralną częścią modlitewnej inicjatywy ma być odmówienie aktu intronizacji Chrystusa na króla Irlandii. Za inspirację posłużyły objawienia Rozalii Celakówny, polskiej mistyczki, która będzie beatyfikowana w tym roku. 

- Nasz Pan obiecał Rozalii, że Polskę ominą okropności II wojny światowej jeżeli ten kraj obierze Chrystusa jako swojego Króla. Polacy tego nie uczynili – piszą organizatorzy akcji oraz zaznaczają, że dopiero w 2016 r. polski episkopat oraz prezydent Andrzej Duda dokonali aktu intronizacji Chrystusa na Króla Polski w krakowskich Łagiewnikach. Odmówienie Aktu intronizacji odbędzie się w miejscach zwanymi Mass Rock (ang. Skały Mszy) będącymi dla Irlandczyków historycznym miejscem kultu. Od początku XVIII w. prześladowani przez protestanckich Anglików Irlandczycy nielegalnie zbierali się tam, aby kultywować wiarę katolicką. Dzień 18 marca będzie także 145 rocznicą zawierzenia Irlandii Sercu Jezusowemu. Wspólne nabożeństwo rozpocznie się w sobotę 18 marca o g. 14.30.

-W imię Trójcy Świętej, za wstawiennictwem irlandzkich świętych oraz aniołów, Naszej Pani i  św. Józefa, Jezus Chrystus Król Irlandii ześle nam łaskę wielkiego cudu życia i wiary -  konkludują autorzy wezwania

 
Pan Jezus Chrystus Król do Anny Dąmbskiej
 
               -szukam-
Gdy to wszystko się wydarzy, wtedy dopiero zostanie dokonana Intronizacja Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski

1.05.83
Wasze powszechne nawrócenie się na moją drogę nastąpi wtedy kiedy stanie przed wami groźba całkowitej zagłady. Ona obudzi społeczny zryw w obronie wartości najwyższej dla was i wspólnej – waszego bytu narodowego. Wobec takiej grozy, która zawiśnie nad światem, zjednoczycie się i zwrócicie wasze serca ku Mnie, jako jedynej waszej obronie i tarczy. Moja Matka stanie się w tym czasie rzeczywistą Królową narodu polskiego. Wtedy gdy dokoła was ginąć będą i rozpadać się kraje o wiele od was bogatsze i potężniejsze, kiedy śmierć straszliwa, natychmiastowa i zaskakująca zagarniać będzie miliony waszych braci w jednej sekundzie – bo użyjecie przeciw sobie broni jądrowej (przed którą ostrzegała was od lat Maryja, Matka moja i wasza) – wtedy lęk o życie stłumi wszelkiej inne pragnienia. Nie Tylko w Polsce, lecz na całym świecie nastąpi przemiana duchowa. Te kraje, które wierzyły Mi i uznawały Mnie swym Panem, zwrócą się ku Mnie i skupią swoją ufność i wierność wokół mojego Krzyża. Inne, które praktycznie odrzuciły Mnie, bo od dawna byłem dla nich tylko symbolem i wspomnieniem, pozostaną w swojej agonii same i nie znajdą oparcia. Tam zapanuje chaos, panika i zbiorowe szaleństwo: jedni przez drugich i przeciw drugim będą dążyć do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Tak stanie się w krajach, którym zazdrościcie mojej opieki (USA i kraje Europy Zachodniej). Zobaczysz też, jak bogactwo i poczucie siły zniszczyły odporność społeczeństw, a podkopując – z dawna i planowo – moje prawa, rządy zgotowały zgubę własnym ludom.
Wtedy zobaczysz i przekonasz się, czy miałaś rację wątpiąc w swój naród. Bo Ja wierzę w waszą głęboko ukrytą wierność moim słowom, która ujawni się, gdy zamrą niskie emocje i pożądania. Dam wam moją pomoc w osobie Papieża. Mój syn, Jan Paweł II ufa Mi i rozumie Mnie. On was przygotuje. Teraz zaś szykuję ziarno na zasiew. Nie wielu potrzeba Mi, lecz ufających Mi, żyjących ze Mną w przyjaźni bliskiej i oddaniu. Przygotowuję was sobie.


 
Boża łączniczka
Anna Dąmbska to niezwykła postać. Jej życie jest jak płomyk najnowszej historii Polski zamknięty w człowieku. Dość powiedzieć, że w czasie wojny walczyła w szeregach Armii Krajowej, jako sanitariuszka i łączniczka. W 1944 r. spotkała ją ówczesna „nagroda” dla bohaterów, na ponad rok trafiła do sowieckich łagrów w Ostaszkowie i Kałudze. Tam w nieludzkich warunkach nie poddała się zwątpieniu i rozpaczy i z całych sił uczepiła się jednego, co jej pozostało – wiary, modląc się nie tyle o własne życie czy wolność, ale by Bóg pozwolił jej nadal służyć Ojczyźnie.
Po latach zrozumie, że Bóg wysłuchał jej modlitw, obdarzając ją charyzmatem słyszenia Jego głosu.
Z rozmów ze Stwórcą powstało kilka książek zatytułowanych „Boże wychowanie” i „Świadkowie Bożego miłosierdzia”, Anna spisywała Boże orędzia, lecz sama pozostawała w cieniu, czytelnikom znana była tylko, jako „Anna”. Zmarła 15 września 2007 r.
 

_________________________________________________________Marcin Dybowski - o Trzech Wydarzeniach w Kierunku Intronizacji
 
 

Marcin Dybowski - o Trzech Wydarzeniach w Kierunku Intronizacji

Pan Marcin Dybowski mówi o trzech wydarzeniach jakie mają się odbyć w najbliższym czasie 18 marca 2018 - Różanie...

_________________________________________________________


Goraco polecam:

wywiad z
Dr Stanisławew Krajskim

link ponizej


https://www.dlapolski.pl/w-swiecie-zydowskim-tak-jak-w-swiecie-masonskim-trwa-walka


_________________________________________________________

CZY BĘDZIE W POLSCE CZAS, W KTÓRYM TO BISKUPI BĘDĄ WALCZYĆ O PRAWA BOŻE, A NIE ŚWIECCY? CZYLI ŚWIECCY NAUCZAJĄ RZĄDZĄCYCH KOŚCIOŁEM KATOLICKIM JAK ŻYĆ WEDŁUG WOLI BOŻEJ, O PANU BOGU I JEGO PRZYKAZANIACH. TO PO CO JEST W POLSCE EPISKOPAT? CZY PO TO, ABY MIESZAŁ MIĘDZY KATOLIKAMI I USUWAŁ BOŻYCH PRAWDOMÓWNYCH KAPŁANÓW? NO, ALE SKORO PRYMAS I 80% EPISKOPATU W POLSCE JEST ZAKOCHANYCH W DIABELSKIM LUTRZE, TO CZEGO MY WYMAGAMY OD NICH, CHYBA TYLKO ABY ODESZLI.
 
Od: Sławomir Olejniczak (Instytut Ks. Piotra Skargi). <kontakt@piotrskarga.net>
Data: 13 marca 2018 16:35
Temat: Panie Janie, to prawdziwy sukces akcji Polonia Semper Fidelis! Proszę przeczytać..
.

Sukces akcji Polonia Semper Fidelis
to również Pana zasługa. Dziękujemy!

Szanowny Panie Janie,

Udało się! Na ręce polskich biskupów złożyliśmy ponad 145 tysięcy podpisów.

Jestem dumny, że Pana podpis znalazł się pośród podpisów innych świadomych katolików, którym nie jest obojętny los polskich rodzin i naszego Kościoła.

Wspólnie Pan, ja i pozostali Przyjaciele Instytutu osiągnęliśmy spektakularny sukces. O jego skali świadczy chociażby liczba osób, które nas poparły. Proszę zobaczyć – by zgłosić kandydata na prezydenta potrzebne jest 100 tysięcy podpisów. My zaś zebraliśmy ich aż 145 tysięcy!

Panie Janie, zgodnie z zapowiedzią, 5 marca zebrane podpisy złożyliśmy w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski.

W tym szczególnym dla nas dniu, przedstawiciel KEP, Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, ks. Przemysław Drąg powiedział:

Jest to wielka mobilizacja ludzi świeckich w Kościele w Polsce. Mamy wreszcie do czynienia z ludźmi, którzy świadomie zaangażowali się w to, aby wyrazić publicznie swoją wiarę i wesprzeć swoich pasterzy.

Z Jego słów wyraźnie wynika, że do tej pory brakowało silnego głosu świadomych katolików świeckich, którzy troszczą się o Kościół w Polsce. W dzisiejszych czasach zbyt wiele osób wstydzi się swojej wiary – Pan jednak odważnie stoi po stronie tradycyjnego nauczania Kościoła.

Jest to dla nas niezwykle budujące!

Panie Janie, dołożyliśmy wszelkich starań, by akcja Polonia Semper Fidelis dotarła do jak największej liczby Polaków i odbiła się szerokim echem w mediach. Zbiórka podpisów była m.in. tematem programu Warto rozmawiać na TVP1, czy też audycji Między Matrixem a Krucyfiksem na kanale wPolsce.pl.

O kampanii zrobiło się głośno również za granicami naszego kraju. Jeden z największych na świecie portali dla katolików LifeSiteNews.com poświęcił nam dwa artykuły.

Mogliśmy także liczyć na poparcie wielu znanych Polaków.

Petycję podpisali m.in.:

 • reżyser i publicysta Grzegorz Braun,

 • aktor Radosław Pazura,

 • publicysta Telewizji Republika dr Tomasz Terlikowski,

 • znany kompozytor Michał Lorenc,

 • dziennikarz Jan Pospieszalski,

 • naukowcy, w tym historyk prof. dr hab. Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Panie Janie, także w ich imieniu dziękujemy, że los polskich rodzin nie jest Panu obojętny. Ufamy, że dzięki aktywności osób wierzących takich jak Pan, polscy biskupi potwierdzą tradycyjne nauczanie Kościoła na temat nierozerwalności małżeństwa.

W Jezusie i Maryi

Sławomir Olejniczak
Prezes Instytutu
Ks. Piotra Skargi
 

P.S. To nie koniec naszych starań o bezpieczną przyszłość polskich rodzin. Bardzo proszę Pana o polubienie i zaglądanie na nasz fanpage na Facebooku Polonia Semper Fidelis (wystarczy kliknąć tutaj, aby przejść), gdzie będziemy informować o kolejnych ważnych akcjach. Polecam Pana uwadze także nasze serwisy internetowe: PCh24.pl i PiotrSkarga.pl. Polska Zawsze Wierna!

_________________________________________________________


CZY POLSKA​ PRZYJMUJE EMIGRANTÓW?
 
​TO WIDZICIE POLACY JAK RZĄDZĄ CWANI ŻYDZI?​ WSZYSTKO ROBIĄ, ABY NARÓD POLSKI ZNISZCZYĆ A ZIEMIĘ POLSKĄ ZAWŁASZCZYĆ DLA SIEBIE, ALE POLSKI KRÓLOWA MARYJA MATKA BOGA - JAK JUŻ WIELE RAZY, TAK I TERAZ OBRONI NASZĄ OJCZYZNĘ. ŻYDZI WYBRALI DIABŁA  ZA BOGA I DLATEGO NIGDY NIE MAJĄ WOLNOŚCI, TYLKO TUŁAJĄ SIĘ PO RÓŻNYCH KRAJACH I ROBIĄ U NICH ZŁĄ ROBOTĘ, TAK JAK W POLSCE, BO OD 100 LAT W RZĄDZIE NIE MA POLAKÓW, TYLKO ŻYDZI. Z PANEM BOGIEM CIĄGLE SIĘ KŁÓCĄ I JUŻ TAK DUŻO RAZY BYLI KARANI I JESZCZE IM MAŁO ZNISZCZEŃ. WALCZĄ NIEUSTANNIE Z BOGIEM, CHCĄ BYĆ MĄDRZEJSI OD BOGA WSZECHMOGĄCEGO. mk


_________________________________________________________

Wiara, nauka i życie w Chrystusie Jezusie Bogu, Królu.
 
Szatan powiedział Bogu słowo: „Nie będę służyć!” (Jr 2, 20). 
Nie będę Tobie służył i nie uklęknę, i wszystko zrobię że człowiek uczyni to samo, od najwyższych szczebli,
​ ​
po najniższy, nic znaczący.
Szatan uczyni z nami co będzie chciał, jeśli my jako Katolicy,
​ ​
będziemy żyć z dala od
​P
rawa Boskiego i nauczania Kościelnego,
nauczania Soboru Trydenckiego. 
Człowiek wiary musi nauczyć się słowa,
​ ​
słowa i blasku Boskiego, jakimi posługiwali 
​​
się Ojcowie Kościoła: „Będę służyć Bogu”. 
Jak też idąc za potężnym słowem,
​ ​
św. Michała Archanioła: " KTÓŻ JAK BÓG", Bóg jedyny i prawdziwy, 
​​
Bóg który jest ten sam: wczoraj, dziś i jutro.
Zrozum to i żyj nauką Kościoła, bo inaczej szatan powali twoją duszę na straty.
Pytam się ciebie dlaczego zmieniasz cykl twojej wiary Katolickiej, na marny grosz Judasza? 
A Sakrament, powiadam ci: to nie kawa, lub zabawa,
​ ​
lecz prezent dla ciebie od Boga, w drodze do nieba, do życia wiecznego, przystępując do Sakramentów Świętych, idziesz drogą wskazaną przez Boga,
​ ​
i będziesz wiedział że wierzyć z żywą wiarą: to upaść na kolana przed Majestatem Boga. 
A za słowami św. Jana możemy się nauczyć znaczących słów Króla, Jezusa Chrystusa: A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec (J 12, 26).
 

_________________________________________________________

  Wypisy z 15 tomowego czklu książek pt. Objaśnienia Zaświatowych Wysłańców
     zanotowane przez Alicję Czuruk w latach 1951--1981                
     O czy wy sobie wyobrazić możecie, co to jest duch, który jest samą cząsteczką samego Boga ?  Wy byście nie śmieli go tak poniżać
         i krzywdzić gdybyście potrafili to zrozumieć , Ja wam to chcę wytłumaczyć dzisiaj  -- co się dzieje z człowiekiem gdy dusza woli nie ma.
         Oto człowiek wkrótce dojdzie do szatanów , a dusza wolna , którą ciało słucha i podlega jej dojdzie wysoko bo duch zawsze wzlatywać
         chce wzwyż . Zbrodnią jest ciała , że jej Bożej iskrze wieść się nie daje i dlatego ją ściągając ciało zawsze cierpi za to choroby różne
         lub wiele innych cierpień moralnych . Bo ciało odczuć musi swą winę -- wolna dusza wciele daje ciąłu wzlot , wiele zdolności i oczu
         otwarcie , co dowiedzie napewno do szczęścia wiecznego. Wy staliście się podobni do stada baranów, bo co jedna robi inne naśladują,
         a człowiek odczucie zatraca swej duszy aż dochodzi do tego , że istnieniu jej przeczy.-- Wtedy materia zawładnie całą istotę, dusza wie
         że do Boga ma dążyć lecz ciało nie daje jej głosu, aż w końcu szatan ma wpływ na materię i owłada duszą.
         O straszny los takiej duszy - tej oczywistej grozy na myśl o tym. Czy ty wiesz o losie takiej duszy?  Gnuśnieje nie wyrywa się do Boga
         po tym wiele złego czyni i na ostatek duch czysty staje się diabłu podobny, bo przeczy nawet istnieniu Boga. Czy on może być zbawiony
         , a sam tego chciał , bo miał wolną wolę--i odrzucony na wieki cierpieć będzie i rozpaczać nad tym , że poddał się ciału i co ono niesie
          grzechowi . Wy wyobrażić nie możecie w możności co to jest piekło !
         To dusza, która nie zatraciła czucia fizycznego po tysiąc razy na dobę cierpi jakieś okropne męki , które okropna moc szatanów
         jej zadaje  , raz wie,  że już nigdy nie będzie inaczej, że nigdy już do Boga i szczęścia nie dojdzie, co daje nie do opisania cierpienia
        a prócz tego te fizyczne ,coraz to nowe coraz wymyślejsze nie do wytrzymania, a umrzeć nie można, bo dusza nia umiera. 
       
                                                                                    03.09.1953. Św. Magdalena Zofia                                                          
        Wy silnie wołajcie , a silna pomoc wam przyjdzie , bo silne swą świętością duchy zawsze chcą ludziom pomagać . Czy wiesz że dzień
        Wszystkich Świętych wy możecie wiele uzyskać , bo święci dają wam dużo cudownych wielkich darów , lecz ludzie łaczą ten dzień
        z dniem Zadusznym i tracą dla siebie dużo łask i darów . To wy o siebie powinniście sie modlić, bo to dla żywych wielki wymodlony
        dar. Być może za zmarłych wieczorem i w sam dzień zaduszny , ale zawsze pamiętajcie, że dzień Wszystkich Świętych to dzień
        oddania się żywych w opiekę tym wielkim świętym duchom. Ludzie tą wolę wielkich duchów odczujecie. To wolnym już duszą oddają.
        a sami jeszcze więcej przecież potrzebują tej silnej pomocy. Miłość i ufność trzeba mieć do świętych, a wtedy nie będziemy sami.

                                                                                   04.11. 1953  Bolesław    (  zmarły  mąż Alicji Czuruk )                       
        Leż i módl się a my będziemy ci dziękować.O jak jestem bardzo ci wdzięczny za tą koronkę co istne cuda działa . Ja odczułem jej moc
       i światło moje dużo silniej teraz świeci . Módl się droga moja dalej bym mógł wejść do kręgu duchów jasnych . Zaw sze odczuwam twoją
       myśl każdą , uczucie i modlitwę naturalnie silniej jeszcze. Odchodzę tylko wtedy , gdy Bóg odwołuje do kręgu .
       Mój krąg jest oddalony od ziemi  10 milionów kilometrów. Jest to planeta wielka i jasna Ludzie nazywają ja od czasu gdy oznaczyli ją
       na nieboskłonie Anilinem , lecz teraz astronomowie zwą Saturnem a pierścień dookoła to tylko dawne wydoskonalone duchy dają to
      światło, bo soczewki obserwatoriow widzą tylko owo światło , a że tam duchy odblask ten dają ,nie są w stanie zobaczyć . Ja ten lot
      bardzo lubię . jest on dowodem doskonałości Boga , a ja i inne duchy odczuwamy z tego powód do nowego uwielbiania Boga.
      To od was zależy, gdzie we śnie duch przebywa , bo jeśli przed zaśnięciem pod władzą sił złych -- nie może tu odlecieć  , lecz dalej
      przebywa w otoczeniu tych panujących nad nim duchów.         

_________________________________________________________

Kardynał Robert Sarah:

 Bóg jest w ciszy, nie w mediach społecznościowych i smartfonach

     

Kardynał Robert Sarah, w swym poniedziałkowym wykładzie w katedrze w Toronto podkreślił znaczenie ciszy w życiu chrześcijanina. Jednocześnie skrytykował hałaśliwe media, niewłaściwe korzystanie z technologii i uzależnienie od smartfonów. Podkreślił też rolę piękna i godności Liturgii.

Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów skrytykował wszechobecną we współczesnym świecie dyktaturę hałasu. Podkreślił, że żyjemy otoczeni wrzawą i nieustannym poszukiwaniem nowinek. Coraz więcej osób ulega uzależnieniu od mediów społecznościowych, smartfonów i najnowszych informacji. Brakuje zaś czasu na spotkanie z Bogiem i z drugim człowiekiem.  Technologia, jak zauważył, daje dostęp do całego świata, otwiera wielkie możliwości. To odnosi się też do technologii. Daje nam ona dostęp do całego świata, otwiera wielkie możliwości. Cóż jednak z tego, gdy nieumiarkowane korzystanie z niej prowadzi do zamknięcia na innych. Współcześnie, jak zauważył hierarcha, niemal wszyscy nieustannie korzystają ze smartfonów. Czynią tak zarówno w poczekalni na lotnisku, jak i na spotkaniach rodzinnych. Szkodzi to ich życiu duchowemu, a jak mówi Chrystus „cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? (Mt 16,26).

Bez odpoczynku w ciszy nie odpoczniemy w ogóle – powiedział kardynał. Odcięcie się od wszelkich źródeł rozproszeń wymaga wysiłku, nawet pewnego cierpienia. Tymczasem odpoczynek, pokój przeżywany dzięki bliskości Boga są niezwykle ważne.

Jak zauważył, Pismo Święte przestrzega przed szukaniem Stwórcy w zgiełku. Wszak „gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały [szła] przed Panem; ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze – trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu” (1 Krl 19; 11-12).

Kardynał Robert Sarah wezwał, by „poznać samego siebie”. Zachęcił, by odwrócić się od świata rzeczy, od technicznych nowinek i odkryć siebie i swego Stwórcę. Podkreślił do powrotu do głębi własnego serca. – To tam znajdzie się coś trwałego, pięknego – podkreślił. – Hałas serca przemija, podobnie jak hałas świata. Jednak cisza jest wieczna – dodał.

W ciszy odkrywamy nasze powołanie od kochającego Boga. Odkrywamy samych siebie, swoją tożsamość i godność. Kardynał Robert Sarah podkreślił też znaczenie liturgii i jej związek z ciszą. Jak zauważył, słowo liturgia pochodzi z greckiego wyrazu oznaczającego wspólną pracę. To uczestnictwo w pojedynczym, doskonałym akcie posłuszeństwa Ojcu Niebieskiemu. Zwrócił uwagę, że liturgia musi być Boska i piękna. Wtedy bowiem najlepiej ukształtuje nasze dusze. Duchowny skrytykował współczesne odchodzenie od dyscypliny liturgicznej. – Czasami wydaje się, że liturgia jest hałaśliwa, pełna rozproszeń – powiedział. – Powinna zaś być piękna i Boska. Jest bowiem naszym najświętszym, najbardziej sakralnym i najpiękniejszym aktem – dodał.

Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podkreślił, że naszym powołaniem jest uczestnictwo w wiecznej liturgii w Niebie. W Niebieskiej liturgii cieszymy się wspólnotą z Bogiem i ludźmi – zarówno teraz, jak i w wieczności.  Podkreślił, że musimy nauczyć się żyć w sposób wolny, z godnością i w przyjaźni z Bogiem. Wymaga to oderwania się od rozproszeń świata i pielęgnowania ciszy oraz przyjaźni z bliźnimi.

Wykład odbył się w bazylice katedralnej świętego Michała Archanioła w Toronto. Został tam przeniesiony ze stosunkowo niewielkiego kampusu Uniwersytetu w Toronto. Zainteresowanie przekroczyło bowiem plany organizatorów. Kardynał Sarah to autor książek takich jak „Bóg albo nic” oraz „Moc Milczenia. Przeciw dyktaturze hałasu”. Wstęp do tej drugiej napisał Benedykt XVI.

http://www.pch24.pl/kardynal-robert-sarah--bog-jest-w-ciszy--nie-w-mediach-spolecznosciowych-i-smartfonach,58905,i.html

_________________________________________________________

Ile razy mam przebaczyć? Mt 18, 21-35

https://gloria.tv/video/ZkqCmy4pjvTU41pKfJqWt9mSP
https://www.youtube.com/watch?v=eIDbPuYHyEI

_________________________________________________________

Likwidacja Polski Trwa
TA LIKWIDACJA BĘDZIE TAKŻE I PRZEZ CIEBIE DUCHOWNY TADEUSZU RYDZYK, BO PAN JEZUS PROSI WAS ABYŚCIE UZNALI GO KRÓLEM POLSKI A WY UCZYNILIŚCIE
 - BOGA, WASZEGO ZBAWICIELA SŁUGĄ WASZYM. JAK TY SIĘ PANA BOGA NIE BOISZ - PRZECIEŻ MUSISZ UMRZEĆ I JAK SPOJRZYSZ TEMU KRÓLOWI W OCZY". TO PRZEZ CIEBIE T. RYDZYK BĘDZIE WOJNA, BO KAZAŁEŚ GŁOSOWAĆ LUDZIOM NA ZDRAJCĘ POLSKI WROGA ANDRZEJA DUDĘ - SŁUGĘ IZRAELSKIEGO, KTÓRY JUŻ JAWNIE MÓWI, ŻE SŁUŻY IZRAELOWI. TAKIŚ DUCHOWNY, A NIE PYTASZ SIĘ SWEGO PANA, TYLKO SAM SIĘ RZĄDZISZ NA BOGA ZIEMI. WY RZĄDZĄCY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM SAMI ZROBILIŚCIE SIĘ KRÓLAMI A PRZECIEŻ WSZYSCY ŻYJEMY TYLKO CHWILĘ, A WIECZNOŚĆ CZEKA WEDŁUG NASZEGO WYBORU.  
mk

.Likwidacja Polski Trwa Tadeusz Rydzyk ks.

https://gloria.tv/video/yRziqzpq8oQ94kLw3txb4h9PH


_________________________________________________________


Historia powstania Państwa Izrael Stanisław Michalkiewicz
https://www.youtube.com/watch?v=_ozT5IQpw48

_________________________________________________________

Polacy, potrzebujemy pokory i nawrócenia Ks. Paweł Murzinski –

„Biada nam, gdy odrzucimy Proroków, których Pan posyła … ”

https://www.youtube.com/watch?v=8k9efGxjqkU
 

Polska jako naród wybrany - 2018-03-03 - ks. dr Paweł Murziński

 

Będziemy oczyszczeni jako Naród Wybrany

https://www.youtube.com/watch?v=7rwnBY6egP4
 

o.Augustyn Pelanowski OSPPE - Niezwykła rozmowa [część 1]

https://www.youtube.com/watch?v=CnQLG9PNL_E
 

OSTATNI ODCINEK - o. Augustyn Pelanowski [#KNN 20/20]

https://www.youtube.com/watch?v=5TBzBUuAxC8

_________________________________________________________

Polska nad przepaścią!!!

​MASONI NIENAWIDZĄ PANA BOGA W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ JEDYNEGO I TO JEST STRASZNE, ŻE DO MASONERII NALEŻĄ DUCHOWNI - BISKUPI, KARDYNAŁOWIE I PROBOSZCZOWIE I W CHICAGO TEŻ. NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONY U DIABŁA TO STANISŁAW DZIWISZ - KARDYNAŁ, BO (co wiedzą wszyscy) SPRZEDAŁ SWOJĄ DUSZĘ ZA 100.000 dol. MASONOM W AMERYCE - POBŁOGOSŁAWIŁ DIABŁEM DROGĘ KRZYŻOWĄ W KRAKOWIE "GOLGOTĘ BESKIDZKĄ". NIENAWIDZI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA I WOLI W PIEKLE CAŁĄ WIECZNOŚĆ PALIĆ SIĘ, NIŻ UZNAĆ PANA BOGA KRÓLEM. SPRZEDAJE KREW I PAMIĄTKI PO JANIE PAWLE II WBREW JEGO WOLI - A CENY JAKIE!!! POBUDOWAŁ JAK NA IRONIĘ PANU BOGU - KOŚCIÓŁ NIBY KATOLICKI W KRAKOWIE IMIENIEM "JANA PAWŁA II", A W OŁTARZU KRZYŻ ODWRÓCONY I OŁTARZ ZBEZCZESZCZONY ZJAWAMI NIELUDZKIMI.​ NA LISTY OD POLONII NIGDY NIE ODPISAŁ, ALE PO DOLARY TO PRZYJECHAŁ KILKA DNI TEMU I BAŁ SIĘ ROZMÓW Z POLAKAMI, TO TYLKO "PUŚCIŁ" TACĘ NA DOLARY I UCIEKŁ - NIE BYŁ OSIĄGALNY, A LUDZIE CHCIELI Z NIM ROZMAWIAĆ - TEMATÓW JEST MNÓSTWO. NA DOMIAR ZŁEGO ANTY- KARDYNAŁ ZAAKCEPTOWAŁ JEZUSA MIŁOSIERNEGO W OBRAZIE W ŁAGIEWNIKACH I "UDEKOROWAŁ" BOGA PASEM Z WĘŻA A ŁEB WIDOCZNY WYGLĄDA SPOD LEWEJ RĘKI ZAMIAST SZNURKA JAK W WILNIE. W CHICAGO SĄ NA KOŚCIOŁACH OBRAZY PRAWDZIWE JEZUSA MIŁOSIERNEGO ALE Z WILNA. mk.

Polska nad przepaścią!!! O masonerii w Polsce!!

https://gloria.tv/video/2bS7exfQtg2MDNENf8icFQ6Va


_________________________________________________________

TO PO PROSTU WSTRZĄSAJĄCE!

 ZOBACZ egzorcyzm kapłana opętanego demonem intelektualizmu!

    Znalezione obrazy dla zapytania dekalog glas

- Opętani sataniści to często ludzie grzeczni, wspaniali, uprzejmi. Często nawet bliscy nie mają pojęcia o ich zaangażowaniu. Sam egzorcyzmowałem księdza opętanego demonem intelektualizmu. Wydawał się niezwykły, inteligentny. Diabeł był u niego zakonspirowany - mówi ks. Piotr Glas w nowej książce „Dekalog. Prawdziwa droga w czasach zamętu”

Wyjaśnijmy czym się różni opętanie od zniewolenia.

Całkowite opętanie jest bardzo rzadkie. Można powiedzieć, że po takich ludziach niewiele na pierwszy rzut oka widać. To są, można to tak ująć, białe kołnierzyki: grzeczni, uprzejmi, wspaniali ludzie, działacze, często osoby zajmujące w różnych strukturach najwyższe stanowiska. Ich satanizm – często są to sataniści – nie ma nic wspólnego z subkulturą: nie mają żadnych kolczyków, tatuaży, nikt, nawet rodzina, nie wie o ich zaangażowaniu. Mężczyzna jest wielkim kapłanem satanistycznym, a żona i dzieci nie mają o tym pojęcia. Tacy sataniści są w hierarchii najważniejsi, oni są naprawdę opętani, całkowicie lojalni i oddani na usługi swemu panu. Cała reszta to płotki. O wiele częstsze są opętania częściowe. Demon uzurpuje sobie prawo do jakiejś części nas, zamieszkuje w jakiejś części naszego ciała. Nasze ciała są świątyniami Ducha Świętego, a jeśli nimi nie są, zostają oddane na łup demonom. Takie demony też starają się ukrywać, udawać, że ich nie ma, maskować się, żeby nie rozpoczął się proces egzorcyzmów. Są w tym mistrzami. Miałem do czynienia z takimi egzorcyzmami: dopiero po kilku spotkaniach okazywało się, że ktoś ma duży problem.

Ale po coś przecież do księdza przyszedł?

Bo mu źle było, nic się nie udawało, bo chorował, bo potrzebował modlitwy. Mówiąc ogólnie, ciągle prześladował go pech. W takich sytuacjach trzeba bardzo uważać na to, co się dzieje. To są trudne przypadki. Czasem drobny sygnał pozwala stwierdzić, że coś jest nie tak. Jeśli go pominiemy, przegramy walkę. Nie powinny nas zwodzić pozory.

Pamiętam, kiedyś przyjechał do mnie z daleka pewien ksiądz, wykładowca teologii, doktor, prałat, były egzorcysta w diecezji, który – jak się okazało po wielu egzorcyzmach – był opętany demonem intelektualizmu. On chciał wiedzieć, poznawać, był przekonany, że tylko intelektualnie może osiągnąć zbawienie. Czytał więc i pisma mormonów, i Mein Kampf Adolfa Hitlera, i pisma ezoteryczne, nawet biblię Szatana. Wiedza go fascynowała. Robił to, jak sam twierdził, żeby zrozumieć i wyłożyć wszystko ludziom. Był przekonany, że tylko on może to zrobić. Pycha intelektualna była w nim tak silna, że uważał, że musi wszystko poznać, zbadać, wszystkiego doświadczyć, ale także zdobywać kolejne stopnie naukowe. Był naprawdę niezwykły, wiedział wszystko o wszystkim, głosił imponujące kazania, cytował dziesięciu najlepszych autorów piszących o dowolnym fragmencie Pisma Świętego… Co w takim razie było nie tak?

Diabeł był u niego bardzo głęboko zakonspirowany. Pewnego dnia, gdy księdzu wydawało się, że jest sam w pokoju, zaczął rozmawiać sam ze sobą, a dokładniej – wyglądało to tak, jakby ktoś do niego mówił. Osoba, która to zobaczyła, krzyknęła tylko:

„W imię Jezusa zamilcz”. I wtedy się zaczęło. Kapłan jakby się przebudził, zaczął pytać, co się stało, a potem znowu tym drugim głosem wykrzyczał: „Ja was wszystkich zniszczę, on jest mój”.

Wtedy zaczęli się nad nim modlić, przeszedł wiele godzin modlitw uwolnienia, aż wreszcie wysłali go na egzorcyzmy. Modliłem się nad nim niezwykle aktywnie, on współpracował, całymi nocami się modlił. Ale nic się nie działo. Aż wreszcie kapłani, którzy byli ze mną w kontakcie, doradzili mi, bym zaczął modlić się o uwolnienie umysłu, by uderzyć – kolokwialnie mówiąc – w głowę. Tam miało być gniazdo demona; i rzeczywiście było. Wtedy się zaczęło. Manifestacje demoniczne, drgawki, walka na całego. Dzień później demon z niego wyszedł. Ksiądz padł na podłogę, ale od razu było widać, że to prawdziwe wyzwolenie. To, co trzymało go przez prawie całe jego kapłańskie życie, nagle odeszło. Był wolny, płakał, a ja z nim. Zachowywał się jak nowo narodzony. Napisał mi piękny list ze Stanów, że gdyby nie ja, skończyłby w piekle.

więcej: http://malydziennik.pl/to-po-prostu-wstrzasajace-zobacz-egzorcyzm-kaplana-opetanego-demonem-intelektualizmu,9917.html_________________________________________________________

​JAK SIĘ OKAZUJE, TO WSZYSTKO MOŻNA WYTŁUMACZYĆ - TRZEBA TYLKO ZNAĆ SIĘ NA TYCH "KRUCZKACH​"
        

           Napoleon Morawiecki  

    Premier Mateusz Morawiecki. Samotność.
 
 
To bez bezpardonowy atak na rodzinę pana premiera – mówi o tekście Newsweeka Joanna Kopcińska, rzeczniczka rządu. Przypomnijmy: tekście, w którym opisaliśmy jak premier (a nie jego rodzina) żongluje swoim majątkiem tak, żeby pokazać z niego tylko to, co chce. „Newsweek” odnalazł kilka nieruchomości ukrytych przed opinią publiczną – gdy Mateusz Morawiecki dostał propozycję wejścia do polityki część majątku (mieszkania i willę) przepisał na żonę.
Pani rzecznik bezpardonowo mija się z prawdą.
dziennikarstwo, które patrzy władzy na ręce z propagandą, którą uprawiają „nawilżacze" jej rządu. Nie proszę pani, nasz tekst o jednym z najważniejszych polityków w Polsce to nie atak, to powiedzenie władzy: „sprawdzam”.

Pani rzecznik doskonale wie, że historia majątku małżeństwa Morawieckich to więcej pytań niż odpowiedzi: ile razy i po co premier przepisywał domy i mieszkania na żonę? Gdzie się podziały jego „zagubione" miliony (doliczyliśmy się 10 mln zł, których nie wykazuje w oświadczeniach majątkowych)? Ile naprawdę w nieruchomościach ma rodzina Morawieckich? Kto spłaca kredyty na nieruchomości?

Iwona Morawiecka, żona premiera, nie pracowała i pracuje – mówią nam o tym współpracownicy premiera z banku BZ WBK, mówią ludzie z rządu. Pierwszą w życiu działalność gospodarczą założyła dwa tygodnie przed tym, jak kierowany przez jej męża bank dał jej (jej i mężowi? Tylko mężowi? Tylko Morawieckiej?) gigantyczny kredyt we frankach. Dał, choć premier publicznie deklaruje, że za jego bank nie udzielał kredytów w obcych walutach. Dał, choć Morawiecka miała zerową wiarygodność kredytową. Kto podpisał się pod decyzją kredytową? Tego również nie wiemy
Oddajmy głos pani rzecznik: – Pan premier składał sprawozdania finansowe i stan jego posiadania jest znany. Poświadczają to także prawidłowo wypełnione oświadczenia majątkowe premiera. Zatem nie wiem, skąd ten atak na jego rodzinę, którzy stworzył rząd zmieniający Polskę – mówi pani Kopcińska. Otóż, proszę pani, jak się właśnie okazało nie jest znany. Nie wiemy, ile i gdzie pochowali przed opinią publiczną państwo Morawieccy. Oraz dlaczego. Chcieliśmy porozmawiać o tej sprawie z premierem – odmówił.

Pani rzecznik. Nie chodzi o to ile – z pewnością uczciwie – zarobił pani szef. Chodzi o to, żebyśmy jako obywatele wiedzieli, z jakiego powodu i w jaki sposób Mateusz Morawiecki, zmieniając Polskę, żongluje majątkiem.

A co do braku wątpliwości: w żadnym z oświadczeń, które składa od 2015 r., Mateusz Morawiecki nie podał wartości swoich nieruchomości – choć nakazuje to ustawa antykorupcyjna. To oznacza, że notorycznie narusza prawo. Gdy minister Jan Szyszko zaniża wartość swojej legendarnej stodoły, śledztwo w tej sprawie wszczyna CBA. Gdy premier Morawiecki kręci w sprawie kredytu we frankach, majątku który dał żonie i zagubionych milionów, to jest to bezpardonowy atak na rodzinę. Jak u Orwella: wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze. A towarzysz Napoleon ma zawsze rację.

http://www.newsweek.pl/opinie/majatek-mateusza-morawieckiego-odpowiedz-joanny-kopcinskiej,artykuly,424592,1.html?src=HP_Section_1


_________________________________________________________JEZUS: Góry będą się zapadać, jeziora zlewać z morzami, a lądy zostaną zredukowane o jedną trzecią

https://gloria.tv/article/y4xjWGq6S4Bt2TSf1GU8BcEdb
_____________________________

Prawda o ruchu charyzmatycznym - Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło ...

https://gloria.tv/video/kGYVXqkNUeFK1F4Wz93PLhTTw
__________________________________

BĄDŹ ŚWIADOMY: 120 hakerów ma poparcie "papieża" Franciszka

https://gloria.tv/article/PhRrSHxWgZB11e4ZxLNAkbBUy

_________________________________________________________

Będziecie jak Bóg- piękna homilia 
 

Będziecie jak Bóg- piękna homilia

ks. Tomasz Kostecki

_________________________________________________________

Prawda dla Polaka (ROZMOWA Z JANEM ZBIGNIEWEM HR.POTOCKIM)

https://gloria.tv/video/r8SjEpk7zCvm4yJsUFkzmfZfa

_________________________________________________________


​A GDZIE PÓJDĄ POLACY NA SKARGĘ? ŻYDZI UMIEJĄ WALCZYĆ O WSZYSTKO NAWET KŁAMSTWAMI A POLAKÓW KTO OBRONI? TYLKO PAN BÓG, GDYŻ OFIARY SĄ W NIEBIE A MORDERCY ROSYJSCY WRAZ Z WYDAJĄCYM ROZKAZY W PIEKLE NA WIECZNE POTĘPIENIE. 


 Polaków zabijano tylko dlatego, że byli Polakami. O tej zbrodni milczano przez ponad 50 lat!

poniedziałek, 12.03.2018 r.

 

http://niewygodne.info.pl/artykul9/04316-Polakow-zabijano-tylko-dlatego-ze-byli-Polakami.htm

11 sierpnia 1937 roku ludowy komisarz spraw wewnętrznych ZSRR Nikołaj Jeżow wydał słynny rozkaz nr 00485. Na jego podstawie rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę akcja aresztowania Polaków przebywających na terenie ZSRR. W jej wyniku latach 1937–1938 (według oficjalnych dokumentów NKWD) skazano 139 835 osób, z czego zamordowano bezpośrednio 111 091. Polacy byli zabijani tylko dlatego, że byli Polakami. Co istotne - o tym akcie ludobójstwa przez ponad 50 lat nie było można w ogóle mówić.

_________________________________________________________


Pod Monte Cassino zabrakło 3 tysiące ludzi dezerterów

Pielgrzymka polskich kombatantów i Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata rusza do Izraela

http://www.radiomaryja.pl/informacje/pielgrzymka-polskich-kombatantow-i-sprawiedliwych-wsrod-narodow-swiata-rusza-do-izraela/

11 marca 2018 05:33/w Radio Maryja

Weterani Armii Andersa oraz polscy Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata rozpoczną dziś wizytę w Izraelu. Organizatorem jest Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

75. rocznica bytności armii gen. Władysława Andersa w Palestynie oraz 65. rocznica powstania Instytutu Yad Vashem – wskazał Jan Józef Kasprzyk.

W wyjeździe uczestniczą również parlamentarzyści. Wśród nich jest m.in. wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak, wicemarszałek Senatu Maria Koc oraz senator Maria Anders. Opiekunem pielgrzymki jest ks. prof. Waldemar Chrostowski.

Żydowscy żołnierze gen. Andersa   

https://obnt.pl/pl/aktualnosci/zydowscy-zolnierze-gen-andersa/ 

 

Menachem Begin żołnierz Armii Andersa, premier Izraela w latach 1977–1983  

Żołnierze pochodzenia żydowskiego w Armii Andersa cieszyli się tymi samymi prawami, co rdzenni Polacy. Równość ta nie była tylko czczą deklaracją dowódców i władz cywilnych, lecz znalazła wyraz w praktyce.

 

Lecz Premier i Naczelny Wódz, nie zamierzał tolerować antysemityzmu w wojsku. 15 sierpnia 1940 r. przed frontem oddziałów PSZ odczytano rozkaz gen. Sikorskiego, w którym znalazły się następujące słowa: „Stoję na stanowisku, że żołnierz, który podjął broń w sprawie ojczystej, składa tym samym dowód, iż jest Polakiem bez względu na pochodzenie i wyznanie. Zakazuję stanowczo okazywania żołnierzom wyznania mojżeszowego niechęci w formie krzywdzących przezwisk lub uchybiania godności ludzkiej. Za przestępstwa w tym względzie będę surowo karał”. Rozkaz ten z uznaniem powitała żydowska prasa w Anglii, w tym „The Jewish Chronicale”[3]  . 

Według szacunków izraelskiego historyka Shimona Redlicha wiosną i latem 1942 r. podczas ewakuacji do Iranu Armii Andersa oraz towarzyszących jej rodzin wojskowych z „nieludzkiej ziemi” Związku Sowieckiego wyjechało od 5 do 7 tys. Żydów[6]  . W tej liczbie było 4 tys. żołnierzy. Jeśli przyjąć te dane, to odsetek Żydów wśród ewakuowanych był prawie dwukrotnie mniejszy niż udział ludności wyznania mojżeszowego wśród ogółu mieszkańców Polski, wynoszący według danych spisu powszechnego z 1931 r. blisko 10 proc[7]  . 

Większość żołnierzy ewakuowanych ze Związku Sowieckiego aż do końca 1943 r. pozostała na Bliskim Wschodzie, gdzie nastąpiła reorganizacja wojska. Powstał 2. Korpus Polski pod dowództwem gen. Andersa, a część żołnierzy skierowano do Wielkiej Brytanii w celu uzupełnienia stacjonujących tam polskich oddziałów. Po dłuższym pobycie na terenie Iraku oddziały zostały przeniesione do Palestyny, pozostającej wówczas pod administracją brytyjską. 

Palestyna uznawana przez Żydów za ich historyczną ojczyznę stała się miejscem masowej dezercji żydowskich żołnierzy z szeregów wojska polskiego. Szacuje się, że z ogólnej liczby około 4 tys. żołnierzy narodowości żydowskiej opuściło polskie szeregi ponad 3 tys. ludzi[8]  . Wielu z nich wstąpiło do podziemnych organizacji żydowskich, których celem było utworzenie państwa żydowskiego w Palestynie. To poważnie osłabiło potencjał 2. Korpusu Polskiego i postawiło polskie dowództwo w niezręcznej sytuacji wobec Brytyjczyków. 

Gen. Władysław Anders zabronił jednak ścigania dezerterów, a polskie placówki opiekuńcze nie wstrzymały wypłaty zasiłków pieniężnych dla rodzin zbiegłych żołnierzy. Dekret prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 12 maja 1944 r. o amnestii za przestępstwa natury wojskowej, dotyczył również dezercji żołnierzy narodowości żydowskiej, co z zadowoleniem przyjęły organizacje żydowskie i zachodnia opinia publiczna. 

W Palestynie znalazła się również duża grupa cywilnej ludności żydowskiej, która ewakuowała się z armią gen. Andersa. Na skutek zabiegów organizacji żydowskich i za zgodą władz polskich do Palestyny przewieziono, głównie drogą morską, od 1600  do 1700 żydowskich sierot wraz z opiekunami. 

Pod Monte Cassino zabrakło, więc zdrajców dezerterów 3 tysiące ludzi żołnierzy narodowości żydowskiej by zginąć bohaterską śmiercią.  

_________________________________________________________

​NAJWAŻNIEJSZE DLA NICH, ŻE ONI W RZĄDZIE I W EPISKOPACIE ŻYJĄ - MORDERCY POLSKICH DZIECI. TAK WŁAŚCIWIE TO SZKODA, ŻE ICH MAMUSIE NIE URWAŁY IM TYCH WREDNYCH GŁÓWEK - BYLIBY W NIEBIE ZAMORDOWANE. A TAK BĘDĄ WSZYSCY MORDERCY W PIEKLE - ICH MATKI, USTALAJĄCY W RZĄDZIE TAKIE DIABELSKIE PRZEPISY, WYKONAWCY - LEKARZE ORAZ DUCHOWNI Z EPISKOPATU KTÓRZY POWINNI POWIEDZIEĆ"STOP ABORCJI", BO REPREZENTUJĄ  BOGA - MIŁOŚĆ, A BÓG NIE JEST MORDERCĄ. mk.

Dzieci wciąż giną, a posłowie kluczą. Co z zakazem aborcji?          


 
Wrzesień, październik…, a może po kolejnych wyborach? Dla polityków nigdy nie będzie „dobrego czasu” na przyjęcie zmian w prawie zakazujących mordowania dzieci w łonach matek za podejrzenie u nich ciężkiej choroby. Niestety, wiele wskazuje na to, że projekt #ZatrzymajAborcję nieszybko trafi ponownie na salę plenarną Sejmu. Bo polityka rządzi się swoimi prawami. I jak się okazuje, czasem interes partii może być nawet cenniejszy niż ludzkie życie. A każdego dnia w polskich szpitalach, w majestacie prawa zabijana jest trójka dzieci.
To wyraźnie znaki, że przed zbliżającymi się wyborami politycy PiS dokonają oceny tego czy zmiana tzw. kompromisu aborcyjnego będzie opłacalna z punktu widzenia wyniku wyborów i to będzie głównym wyznacznikiem dla kolejnych działań. W ten oto sposób może okazać się, że oszukanie katolickiego elektoratu jest bardziej opłacalne (i tak nie mając alternatywy większość poprze PiS), niż zniechęcenie do siebie liberalnych środowisk, których przejęcie (kosztem PO czy Nowoczesnej) wydaje się być kuszące.

Czas to życie lub śmierć

Jak przypomniała Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina, kiedy projekt #ZatrzymajAborcję został złożony w Sejmie, zaskoczeniem było to, że stosunkowo szybko trafił do pierwszego czytania. Teraz zaś – kiedy mija już więcej czasu niż od złożenia projektu w Sejmie do pierwszego czytania – temat obrony życia jest jakby wyciszany, spychany na boczny tor – bez merytorycznego czy proceduralnego uzasadnienia.

- Nie trzeba weryfikować podpisów, ani dopełniać formalności związanych z samym projektem, a sprawa ugrzęzła. Jesteśmy tym zaskoczeni. Cały czas przypominamy, że nie jest to ustawa, z którą można czekać. Każdy dzień, to kolejne trzy ofiary i jest kwestią kluczową to czy krwawy proceder zatrzymamy w tej chwili, czy na przykład za dwa tygodnie lub za dwa miesiące. To naprawdę jest zasadnicza kwestia dla ludzi, którzy w tym czasie zostaną zabici lub uratowani – powiedziała nam Kaja Godek.

Tylko czy w Sejmie – wśród decydentów – bo pośród szeregowych posłów z pewnością ich znajdziemy – są obrońcy życia? Czy przypomną sobie, że dla wielu ludzkich istnień rządzący są swoistymi „panami życia i śmierci”? Każdego dnia – według statystyk – ginie w polskich szpitalach trójka dzieci. Są mordowane w majestacie prawa, ponieważ lekarskie badania wskazują, że istnieje szansa iż dzieci te urodzą się chore. A w tym samym czasie PiS urządza obławę na hodowców zwierząt futerkowych, pochylając się z troską nad cierpieniem lisów i norek…

​                                                                                                                                                           ​
więcej: 
​  
 ​
http://www.pch24.pl/dzieci-wciaz-gina--a-poslowie-klucza--co-z-zakazem-aborcji-,58880,i.html

_________________________________________________________

​TAKIEGO PATRIOTYCZNEGO KAPŁANA NIE UCZYNIĄ BISKUPEM, BO PRAWDĘ MÓWI, A TYM PRZEBIERAŃCOM TO NAWET GDYBY DO NICH MÓWIŁ BÓG, TO BY GO ZABILI. TACY SĄ ŻYDZI.

Poruszające kazanie: żyjesz w spokojnych czasach? Kara Boża jest blisko!

              
Współcześni prorocy głoszą zwodnicze zapowiedzi, że będzie pokój, bezpieczeństwo, że będzie fajnie. Powołują się przy tym na Boga. Pan Bóg jednak tak nie mówi! – podkreślił podczas jednego z kazań ojciec Augustyn Pelanowski OSPPE. Przypomniał także o roli kary Bożej, o której często się dzisiaj zapomina.

Ojciec Pelanowski zaznaczył, że ludzie często mają problem z właściwym odczytywaniem znaków czasu. We Włoszech niedawno doszło do trzęsienia ziemi w Umbrii, które – opowiadał zakonnik – pewien ksiądz nazwał karą Bożą za akceptację dla związków partnerskich, obrażających rodzinę. – Pojawiły się protesty. Nawet arcybiskup Angelo Becciu nazwał takie słowa „pogaństwem” – powiedział. – Nigdy przecież nie było tak dobrze, jak teraz – dodał z przekąsem ojciec Pelanowski.

Kaznodzieja zwrócił także uwagę na głęboki kryzys, jaki toczy teologię na zachodzie mimo częstych zapewnień, że Kościół ma się dobrze. – W Niemczech ludzie negujący Zmartwychwstanie Chrystusa zostają profesorami teologii katolickiej i mogą wygłaszać kazania na Mszach, zaś ludzie, którzy nie chcą płacić podatków na Kościół są Niego wyrzucani. Coś tu nie gra… - powiedział.

– To są jakieś znaki czy to wszystko jest tylko przypadkiem? Jezus był uznawany podobnie jak Jeremiasz, za defetystę – przypomniał o. Pelanowski, przywołując proroctwo Chrystusa o zburzeniu świątyni w Jerozolimie. Ojciec Augustyn przestrzegł przed groźbą kary Bożej. – Jezus, Jeremiasz i inni prorocy przestrzegali przed karą Bożą, jednak nikt w nią nie chciał wierzyć. To wydaje się zbyt niemiłe i zbyt pogańskie - powiedział ojciec Augustyn, zwracając uwagę na złą kondycję moralną współczesnego świata, którą prorocy pokrywają nierzadko tynkiem „jak mur, który gdy pęka przykrywa się właśnie tynkiem”. – Głoszą zwodnicze zapowiedzi: będzie pokój, będzie bezpieczeństwo, będzie fajnie powołując się przy tym na Boga. Pan Bóg tak nie mówi! – powiedział kaznodzieja. Ojciec Pelanowski nie ma wątpliwości, że gniew Boży i kara są rzeczywistością, o czym mówi jasno Pismo Święte. 

Duchowny wlał jednak nadzieję w serca słuchających go wiernych. – Obserwując jednak historię Kościoła na świecie, także tę współczesną, widzimy, że każda ruina jakiej doświadczamy jest zapowiedzią jeszcze silniejszego powstania i umocnienia, wszak bramy piekielne nie przemogą Kościoła – stwierdził.

więcej: http://www.pch24.pl/poruszajace-kazanie--zyjesz-w-spokojnych-czasach--kara-boza-jest-blisko-,58864,i.html

_________________________________________________________

Dr Stanisław Krajski - Aktualny stosunek Kościoła do tajnych stowarzyszeń

https://gloria.tv/video/tWwKt4gyEFfX34fHpcTGQuEAr

_________________________________________________________

Tysiące chasydów przybyło do Leżajska w rocznicę śmierci cadyka Elimelecha. I świętują... chlają gorzałę... 

https://gloria.tv/article/jVKUvc2sGxdH2Cmz2TrXWjatE 

 

Ohel Elimelecha po pożarze. Leżajsk 9.03.2018  

https://www.youtube.com/watch?v=nYdHqSo1p-c
 

​NASZ BOŻĘ WSZECHMOFGŚCY ZACHOWAJ NAS I UCHROŃ PRZED - CHASYTAMI. !!!

 

Niezwykly Swiat - Polska - Chasydzi w Leżajsku cz. 1

 

https://www.youtube.com/watch?v=RS6drs5_vtI

Niezwykly Swiat - Polska - Chasydzi w Leżajsku cz. 2 

https://www.youtube.com/watch?v=zgPFUy2t21k

JAK CADYK Z BOBOWEJ CÓRKĘ WYDAWAŁ  

https://www.youtube.com/watch?v=uRcbh6GWpVw

Życzenia Świąteczne składa Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza 

 https://gorlice.tv/4821-zyczenia-swiateczne-sklada-burmistrz-bobowej-waclaw-ligeza.html

Historia społeczności 

https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/460-bobowa/99-historia-spolecznosci/137088-historia-spolecznosci 

Żydzi przybyli do Bobowej w 1732 roku. Sprowadził ich Michał Jaworski, ówczesny właściciel miejscowości, aby dźwignąć z upadku handel w mieście. W 1765 r. mieszkały tam 44 żydowskie rodziny. Kupcy żydowscy otrzymali w Bobowej liczne przywileje zarówno grupowe, jak i indywidualne; wydawano osobiste zezwolenia na obrót określonymi towarami. Sprawiło to, że Żydzi zdominowali handel w mieście. 

Bobowa w Polsce, w Izraelu, w Wielkiej Brytanii, w USA  

http://bywajtu.pl/uzytkownik/idb/temat/tablica-glowna-1/bobowa-w-polsce-w-izraelu-w-wielkiej-brytanii-w-usa/ 

Jak to jest z tą Bobową w Izraelu, USA, Wielkiej Brytanii.... 

Cadyk Bencjon Halberstam na początku wojny uciekł do Lwowa, gdzie został w 1941 roku zamordowany  z najmłodszym synem Mosze i trzema zięciami. Chaim, drugi syn Bencjona, zmarł na zesłaniu na Syberii. Z Holocaustu ocalał tylko syn Szlomo, który przedostał się najpierw do Rumunii, a potem do Stanów Zjednoczonych. On został kolejnym cadykiem z Bobowej... już nie w Bobowej, ale na Brooklinie w Nowym Jorku - tam teraz jest główny ośrodek chasydów z Bobowej. Założył też uczelnię Kirjat Bobov w Izraelu. Są też ośrodki chasydów z Bobowej w Wielkiej Brytanii i w innych miastach USA. 

Wielu ludzi z Bobowej utrzymuje kontakt z tymi ośrodkami, jeżdżą tam, zapraszają do siebie, do Polski. Obecny burmistrz Wacław Ligęza był i w Londynie, i w Nowym Jorku.

Ludzie i ich historie 

http://marzec68.sztetl.org.pl/ludzie-i-ich-historie/

Wykluczeni, wyrzuceni, emigranci, uchodźcy – tak siebie nazywają polscy Żydzi zmuszeni do wyjazdu z Polski na fali wydarzeń Marca ’68. Kraj opuściło 13 000 ludzi. Kilkanaście tysięcy jednak pozostało. Wszyscy byli bezpośrednimi świadkami Marca. Prezentujemy pełne spektrum ich doświadczeń. Opowieści powstały na podstawie wywiadów z kolekcji historii mówionej Muzeum POLIN. 

________________________________________________________

    22. NOWENNA POMPEJAŃSKA 
 
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa
 
 
22. NOWENNA POMPEJAŃSKA ZA OJCZYZNĘ
Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Polski, do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 28 marca do 20 maja). Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w kółkach różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet cały różaniec. Poprzednie 21 Nowenn nie pozostały bez skutku: częściowe odsunięcie od władzy otwarcie wrogich Polsce sił, totalna porażka totalnej opozycji oraz rozpoczęcie Aktu Intronizacji w Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, odnośnie którego Pan Jezus powiedział: Przyjmę intronizację od waszego Narodu, którą zaproponowali wasi biskupi... Gdy nastąpią w swoim czasie w Narodzie i hierarchii stosowne zmiany, których oczekuję, wówczas powtórzycie Intronizację, ulepszając Ją o brakujące szczegóły" (Przekaz Żywego Płomienia z dn. 25.10.2016). - zgodnie z Objawieniami dla Rozalii Celakówny.

A więc INTENCJA tej Nowenny jest następująca:

O ZWIEŃCZENIE INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ
 
Zgłaszać się można na mail msybirak@gmail.com
 
lub na tym Forum:
https://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/bl/blog.html
 

_________________________________________________________

 PAN JEZUS
                           na
​ kolejne​ 
Urodziny dla MARIUSZA
​ - 6 marca​
.   
                               " Mariusz? Piękne masz imię i wszelkie skarby dla ciebie wyjmę.
                         Proszę ciebie zachowaj abstynencję od alkoholi i od papierosów
​- ​
powoli.
          Pragnę abyś zaczął być dzieckiem Bożym i przed Jezusem Chrystusem Miłosiernym się upokorzył.
                        Kocham ciebie jak i całą twoją rodzinę i poszukam tobie dobrą dziewczynę.
               Proszę ciebie - pamiętaj o Modlitwie rano i wieczorem 
​i
rozmawiać ze Mną zechcesz może?
                         Spróbuj, bo
​J​
a do ciebie mówię i Moim pragnieniem jest, abym cię nie zgubił.
                         Pamiętaj Mar
​i​
usz, że twój Anioł Stróż Abraham twoją Książkę Życia zapisuje
​                a w niej - dobre uczynki wykazywane myślą, mową i czynem, a Ja zapomnę o twojej winie.
       Proszę ciebie - rozmawiaj ze Mną, a na pewno Mnie usłyszysz, bo na świat idą klęski Moje - już widzisz. 
   Tylko od was Moi chrześcijanie zależy, czy będę KRÓLEM POLSKI, czy Rząd Polski Mnie się sprzeniewierzy.
                         Druga wojna światowa też była przez nieposłuszeństwo duchownego Hlonda,
ale teraz ta Ziemia będzie jak płonąca bomba. ​
 Ty też Mariusz módl się o nawrócenie Episkopatu w Polsce i niech razem z Rządem uznają Mnie KRÓLEM POLSKI
                     bo czekam, aby wszyscy duchowni z Episkopatu, ale i cały świat mógł żyć jeszcze.
              Taki piękny jest świat i tylko od was zależy, czy będzie mógł żyć i jak długo jeszcze trwać.
  JEZUS CHRYSTUS KRÓL".

_________________________________________________________

DRODZY RODACY DLACZEGO HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO NIE JEST POSŁUSZNA PANU BOGU I SZYDZI ZE SWEGO ZBAWICIELA I AKTAMI WAŻNYMI UZNALI BOGA ICH "SŁUGĄ". PRZECIEŻ ONI MUSZĄ WIEDZIEĆ, ŻE ŻYDZI TO SAMO ROBILI - SZYDZILI Z BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO I WYBIERALI NIEWOLĘ. WYBIERALI SOBIE DIABELSKICH BOŻKÓW, WIĘC NIE BYLI POSŁUSZNI BOGU OJCU. PRZECIEŻ ONI WIEDZĄ, ŻE BĘDĄ POTĘPIENI NA WIECZNOŚĆ W PIEKLE. JEŚLI ŚWIADOMIE WYBIERAJĄ PIEKŁO, TO ŻYCZĘ IM GORĄCEGO OGNIA. WOBEC TEGO TAKIM DIABŁOM NIKT NIE MUSI BYĆ POSŁUSZNY, BO NAWET SUTANNY NIE CHCĄ NOSIĆ - PRZEBIERAŃCY. mk
.​
​-----------------------------------------------------------------​

Ks. Szydłowski: Duchowieństwo ma się bać tylko Boga 

https://marucha.wordpress.com/2016/04/25/ks-szydlowski-duchowienstwo-ma-sie-bac-boga-a-nie-wyborczej-i-tvn-u/ 

  
 

 

https://news.fsspx.pl/2014/12/polska-ks-lukasz-szydlowski-fsspx-zlozyl-wieczyste-oblacje/

 

Kraków z ks. Jackiem Międlarem. Zabronili odprawić mszę. Ks. Szydłowski wyjaśnia sytuację.  

https://www.youtube.com/watch?v=mpcQVKOM_iY 
  

Orgia nienawiści do Polaków i katolików. „Twarz” – nowy film Małgorzaty Szumowskiej. Jak zwykle współfinansowany za pieniądze podatników   

http://prawy.pl/67386-orgia-nienawisci-do-polakow-i-katolikow-twarz-nowy-film-malgorzaty-szumowskiej-jak-zwykle-wspolfinansowany-za-pieniadze-podatnikow/ 

  

_________________________________________________________

Droga Krzyżowa z Medjugorje

 
 

Droga Krzyżowa z Medjugorje

Rozważanie Stacji Drogi Krzyżowej podyktowane przez Pana Jezusa i Najświętszą Maryję Pannę w Medjugorje.

_________________________________________________________

o. Andrzej Klimuszko 1/3

https://www.youtube.com/watch?v=pejbbsxDM0w
 

o. Andrzej Klimuszko 2/3

 

Ojciec Klimuszko - Polska będzie bezpieczna cz.1

https://www.youtube.com/watch?v=2Cj0NztCdnw


https://www.youtube.com/watch?v=TeF4SjU42jM
 

Przepowiednie Ojca Klimuszko | Wierzyć czy nie wierzyć?

https://www.youtube.com/watch?v=1zEZxAuJKP4

_________________________________________________________

Atak na Polskę niewidocznego ale dobrze zorganizowanego zła !

https://www.youtube.com/watch?time_continue=407&v=grNmACj8x-g

Nadchodzi rewolucja ufonautyczna - Ks. Natanek

https://www.youtube.com/watch?v=_hL3eUln5Mk
 

Przepowiednia Ojca Pio koniec świata 3 wojna światowa

https://www.youtube.com/watch?v=k2dUdEY0Ad4

_________________________________________________________

MEDYTACJA MSZY ŚWIĘTEJ WSZECHCZASÓW
 
Piszę to dla was jako człowiek wiary, a zarazem grzesznik i człowiek pragnący iść śladem Drogi Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który jest moim Bogiem, moim Kapłanem, moim Panem i moim Królem i moim Sędziom który za dobre moje uczynki wynagrodzi, a za złe ukarze, jestem tego świadomy, ja jako grzesznik a zarazem człowiek powołany do świętości.
 
MSZA ŚWIĘTA TO NAJŚWIĘTSZA OFIARA JEZUSA CHRYSTUSA
 
„Msza wszechczasów” (fr. messe de toujours, dosł. „Msza od zawsze”). Nie można używać słowa: stara Msza, lecz Msza od zawsze, bo nigdy nie utraciła blasku Najświętszej Ofiary Jezusa Chrystusa, lecz jest samym uczestniczeniem Drogi Krzyżowej Zbawiciela, Kapłana i Króla. Medytacja Mszy św Wszechczasów. Każdy krok, jest życiem jeśli idzie się z Bogiem. Uczę się jak żyć, oddychając życiem Najświętszej Ofiary, Jezusa Chrystusa
 
Bóg jest wszystkim i nade wszystko, 
i nie ma rzeczy i bóstwa nad Boga Prawdziwego, 
Boga Jedynego,
Jezusa Chrystusa Kapłana, Pana i Króla, 
który jest we wszystkim i to co istnieje, 
i to co ukryte, byty widzialne i niewidzialne,
 i nade wszystkim, czego rozum ludzki nie pojmuje.
 

Nie ma wielu prawd, jest jedna – Słowo Boga, Jezus Chrystus, Pan wszystkiego, co istnieje. Prawda jest jednak większa niż ja. Ja istnieję w rzeczywistości, a nie rzeczywistość we mnie.

Miłość prawdy jest miłością Osoby – Słowa. Odnosi się to również to relacji ściśle między ludźmi: prawda jest sobą tylko w miłości. Inaczej ulegamy demonom.

W tym poznałem wielość i znaczenie, Mszy Świętej Trydenckiej, która jest niebem na ziemi.


WIELU UZNA MOJE SŁOWA ZA GŁUPIM, ALE JA ZA KAŻDYM RAZEM, WIDZĘ INNYM SPOJRZENIEM, JAKBY SPOJRZENIEM W STRONĘ NIEBA.

CZEGO ANI OKO NIE WIDZIAŁO, ANI UCHO NIE SŁYSZAŁO, NAD POTĘGĄ BOGA JEDYNEGO. 

Zobacz Miłość Boga, 
zobacz wielkość Boga, 
wejdź w działanie Miłości Boga, 
odkryj drogę Boga,
krocz śladem Boga,
uczy się słowa Boga,
poznaj drogę Boga,
która jest światłem,
prawdą i życiem wiecznym.
Żyj tradycją i nauką Ojców
I Doktorów Kościoła Świętego, Boga wielkiego.
Boga który do końca nas umiłował, 
nas Zbawił, umiłował, 
i dał nam życie,
życie w uczestnictwie Najświętszej Ofiary Krzyża, 
Najświętszej Ofiary Mszy Świętej. 
Godności Kapłańskiej i Królewskiej.

 
https://www.youtube.com/watch?v=ts5XEwK1nho
 
Dominus vobiscum.( Pan z wami). 
Et cum spiritu tuo ( i z Duchem twoim) ... 
Bóg z nami, a gdzie Bóg, tam znajduje się Duch Święty, który jest złączony z Ojcem i Synem, łącząc się w jednym duchem Miłości. 
A każda Msza Święta jest wielką Miłością Najświętszej Ofiary Jezusa Chrystusa dokonana na Krzyżu, gdzie dokonało się nasze Zbawienie i każda Msza jest cudownym odbiciem nieba i świętości, lekceważona, obojętna, wzgardzona i odrzucona. By odnowić światło Najświętszej Ofiary Jezusa Chrystusa jako Kapłana i Króla, potrzeba Ducha odnowy, Ducha światłości, Ducha prawdy i pokoju. A w ten czas, ( sursum corda), serca wznosić się będą w górę, do świętości, do Boga. 

_________________________________________________________

Temat: Ratujmy Polskę Modlitwą do Boga! 20180310

 
Głoście w domach i na ambonach! Przesyłajcie znajomym!
Błagajmy Pana Boga o uratowanie Polski przed wrogami
Dołącz i Ty! Codziennie o godz.19.00 śpiewamy Litanię 
 
​LITANIA DO BOGA OJCA​

 
Aktualny stan Polski:
 
PRAWDA DLA POLAKA SIKORSKI  - SMOLEŃSK​

 
ROZMOWA Z JANEM POTOCKIM
 
POLACY OBUDŹCIE SIĘ  ​!!!
 
​O OBECNEJ SYTUACJI POLSKI....​
 
​KSIĄDZ PIOTR NATANEK - W OBRONIE POLSKI...​

_________________________________________________________

Rozmowa z Wojciechem Sumlinskim

https://gloria.tv/video/7F3vQKgXyuMWBNanhikYe9s4L

_________________________________________________________

DLACZEGO NIE WALCZĄ O TAK OCZYWISTE SPRAWY - "PRZEBIERAŃCY" DUCHOWNI Z EPISKOPATU W POLSCE - TYLKO ZAWSZE ŚWIECCY. NIE JEST NAM POTRZEBNY TAKI EPISKOPAT W POLSCE, BO JAK DO TEJ PORY TO TYLKO "MIESZAJĄ" I DRWIĄ Z PANA BOGA I Z POLAKÓW, BO NAKAZUJĄ NAM WIERZYĆ, ŻE BÓG JEZUS CHRYSTUS JEST ICH "SŁUGĄ"?​ mk.

Chrońmy dzieci przed pornografią!!!

Misja Gabriela jest już Państwu znana z wielu dobrych inicjatyw, m.in. walki o wolną niedzielę i podkreślania jej roli w rodzinie. Dlatego też z radością pragnę poprosić Państwa o podpisanie kolejnej dobrej petycji Misji Gabriela, której celem jest ochrona dzieci przed pornografią:

http://www.citizengo.org/pl/157711-do-ministra-cyfryzacji-szanowny-panie-ministrze-w-obliczu-ogolnej-dostepnosci-internetu-bez

_________________________________________________________

UKRZYŻOWANI #6 - Nie umiera się dla baśni i mitów "Ci ludzie stracili wszystk...

https://gloria.tv/video/Mpeb7Jp61Z6p4dTfq8ebY29Te

 

Ojcze przebacz im

https://www.youtube.com/watch?v=pRV_F2yGKOU
 


Życie braterskie


PSALM 133

http://adonai.pl/psalmy/?id=133

_________________________________________________________

Kto uczy nasze dzieci?


Szanowni Państwo,

wydarzenia ostatnich dni pokazały, że zagrożenie naszych dzieci wulgarną edukacją seksualną nie minęło. W minionym tygodniu feministki z „czarnych protestów”, wsparte przez grupę posłów opozycji, przedstawiły w Sejmie projekt ustawy wdrażającej już w szkole podstawowej obowiązkowe warsztaty z edukacji seksualnej.

Chrońmy Dzieci

Środowiska promujące wulgarną propagandę seksualną nie odpuszczają i robią wszystko, by dostać się do szkół i dzieci. Mają ogromne wsparcie oraz działają według konkretnego, długofalowego planu. Prawnicy Ordo Iuris od lat bacznie obserwują te działania i bronią najmłodszych przed zgorszeniem!

Na odsiecz rodzicom

Dzięki zaangażowaniu naszych ekspertów oraz wsparciu Darczyńców przeprowadziliśmy wielką kampanię „Chrońmy Dzieci!”. W ciągu 10 miesięcy zbadaliśmy pół tysiąca szkół wskazanych nam przez zatroskanych rodziców. Korzystając z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wydobyliśmy od dyrektorów szkół szczegółowe informacje o organizacjach zapraszanych do pracy z uczniami. Wiele z nich prowadziło bez zgody rodziców zajęcia z edukacji seksualnej. Nasze skuteczne działania wzbudziły popłoch wśród seksedukatorów oraz redaktorów sprzyjającej im „Gazety Wyborczej”. Listę organizacji wskazanych w raporcie „Chrońmy Dzieci!” nazwano „czarną listą Ordo Iuris”.

Po spotkaniu z wiceminister edukacji Marzeną Machałek, nasz raport został zamieszczony na stronach MEN.

Jesteśmy skuteczni!

Kampania „Chrońmy Dzieci!” doprowadziła do usunięcia ze szkół obowiązku prowadzenia „działań antydyskryminacyjnych”, które często były instrumentalnie wykorzystywane przez aktywistów lobby homoseksualnego. Ale to niejedyny nasz sukces. Pod koniec stycznia br. minister edukacji narodowej Anna Zalewska podpisała nową podstawę programową do przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Tym samym przychyliła się do uwag naszych ekspertów, którzy w swojej opinii mocno podkreślili, że „małżeństwo” powinno być jednoznacznie definiowane jako związek kobiety i mężczyzny oraz fundament życia rodzinnego. W nowym programie podkreślono także troskę o życie od chwili poczęcia.

LGBTQ w natarciu

Jednak nie miejmy złudzeń! Środowiska feministyczne i lobby LGBTQ zrobią wszystko, by przejść do ataku. Stoi za nimi potężna, międzynarodowa sieć wsparcia, która tylko na organizację „czarnych protestów” przeznaczyła ponad milion złotych!

My opieramy się wyłącznie na zaufaniu i hojności naszych Darczyńców. Jak widać, to pospolite ruszenie ludzi dobrej woli może zwyciężać! Dotychczas kampania „Chrońmy Dzieci!” kosztowała nas prawie 90 tys. zł. Wszystkie nakłady związane z promocją, korespondencją i obsługą tej inicjatywy mogliśmy ponieść tylko dzięki naszym Darczyńcom. Przed nami jeszcze 20 000 szkół i wielu rodziców, do których musimy dotrzeć z ostrzeżeniem i informacją o przysługujących im prawach. Zanim ich dzieci dostaną się w ręce seksedukacyjnego lobby.

Dlatego bardzo proszę Państwa o przekazanie 40 zł, 70 zł, 100 zł lub dowolnej innej kwoty, która pomoże nam ochronić nasze dzieci przed grożącą im demoralizacją.


W tej sprawie nie możemy pozostać bierni. To walka o niewinność naszych dzieci!

Z poważaniem

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Szkolny program destrukcyjnej edukacji seksualnej promują też niektóre władze samorządowe. Gdańscy radni zaprezentowali w styczniu wulgarną broszurę „Zdrowe Love”, która promowała zachowania homoseksualne. Lobby LGBTQ ma licznych i wpływowych sojuszników. Dlatego, aby ocalić nasze dzieci musimy działać razem. Państwa pomoc jest naprawdę ważna.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.

Wspieram działania Ordo Iuris

Numer konta: 32 1160 2202 0000 0002 4778 1296
Tytuł przelewu: W obronie dzieci
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa

Rachunek bankowy dla darowizn w USD: PL 92 1160 2202 0000 0002 5104 0774
Rachunek bankowy dla darowizn w EUR: PL 86 1160 2202 0000 0002 5104 0591
Bank Millennium S.A, BIC: BIGBPLPW


tpay paypal

Facebook Twitter
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

_________________________________________________________

TO RZĄD KŁAMIE? TO PIENIĄDZE PRZYKRYWAJĄ ICH SUMIENIA? JAK TO ZWYKLE U ŻYDÓW BYWA, A POWINNI DAWAĆ PRZYKŁAD RZETELNOŚCI, BO OD LUDZI TEGO WYMAGAJĄ.  mk.

W Newsweeku: Jak Mateusz Morawiecki ukrywa majątek?

                
Premier żongluje swoim majątkiem tak, żeby pokazać z niego tylko to, co chce. Odnaleźliśmy kilka nieruchomości ukrytych przed opinią publiczną – co najmniej dwa razy gdy Mateusz Morawiecki dostawał propozycję wejścia do polityki, część majątku przepisywał na żonę.

Przedwojenna kamienica przy ul. Oławskiej, eleganckim deptaku w centrum Wrocławia, tuż przy zabytkowym rynku. Trzy lokale w 2004 r. kupił w niej od miasta Mateusz Morawiecki, ówczesny członek zarządu banku BZ WBK. Zapłacił niemal 800 tys. zł. Dziś lokale są warte kilka razy więcej. Premier Mateusz Morawiecki nie wykazuje mieszkań w oświadczeniach majątkowych. Willi na warszawskim Mokotowie za co najmniej 5 mln zł,

w której zamieszkał z rodziną po przeprowadzce do stolicy, też nie.Odkryliśmy dlaczego. Wiemy, w jaki sposób i kiedy Morawiecki żongluje swoim majątkiem tak, aby pokazać opinii publicznej tylko to, co chce. Z dokumentów, do których dotarliśmy, wynika, że w grudniu 2013 r. Morawiecki podpisuje z żoną umowę o częściowym podziale majątku. Od tego momentu właścicielką nieruchomości przy ul. Oławskiej jest już tylko Iwona Morawiecka. – Morawiecki szykował się wtedy do wejścia w politykę, dlatego nie chciał, żeby ludzie się dowiedzieli, ile milionów ma na koncie – mówi jeden z naszych rozmówców.

Po raz drugi umowę o częściowym podziale majątku Morawieccy podpisują na wiosnę 2015 r. Prezes BZ WBK rozmawia wtedy z Jarosławem Kaczyńskim i Beatą Szydło o wejściu do rządu PiS. Wie, że może zostać ministrem. Tymczasem od 2008 r. ma z żoną olbrzymi, 300-metrowy dom na strzeżonym osiedlu w centrum Warszawy. W kwietniu 2015 r. i tę nieruchomość przepisuje na żonę Iwonę.

Czytaj najnowsze artykuły na wygodnym tablecie. Sprawdź promocyjną ofertę!

Iwona Morawiecka prowadzi działalność gospodarczą. Jej firma zajmuje się „wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi”. Żona premiera założyła ją w połowie maja 2008 r. To ważne, bo na hipotece 300-metrowego domu w Marinie Mokotów zaciągnięty został kredyt, niemal 2 mln franków szwajcarskich. Wbrew niedawnym deklaracjom premiera, że za jego prezesury BZ WBK nie udzielał kredytów w obcych walutach, kredyt na dom Morawieckich przyznał właśnie w BZ WBK. Jego prezesem był wtedy dzisiejszy premier. Kredyt przyznano 2 czerwca 2008 r. – dwa tygodnie po tym, jak Iwona Morawiecka założyła działalność gospodarczą.

Komu BZ WBK przyznał kredyt – Morawieckiemu, jego żonie czy małżeństwu Morawieckich? Kto podpisał się pod decyzją kredytową? Kto sprawdzał wiarygodność kredytową Iwony Morawieckiej, która — jak twierdzą nasi informatorzy z BZ WBK — pierwszą aktywność zawodową podjęła dwa tygodnie przed przyznaniem kredytu?
Spytaliśmy o to i premiera, i bank BZ WBK. Nie dostaliśmy odpowiedzi.

Przeczytaj też: Wielki frankowy kredyt premiera Morawieckiego

O tym: Ile razy i po co premier przepisywał domy i mieszkania na żonę? Ile naprawdę w nieruchomościach ma rodzina Morawieckich? Kto spłaca kredyty na nieruchomości oraz po co w ogóle Mateuszowi Morawieckiemu żonglerka majątkiem, dowiesz się z najnowszego Newsweeka lub czytając tekst na platformie Newsweek Plus.

http://www.newsweek.pl/polska/polityka/newsweek-jak-mateusz-morawiecki-ukrywa-majatek-,artykuly,424476,1.html?src=HP_Section_1_________________________________________________________


Matka Zbawienia: Zaprezentują nową czerwoną książkę z głową kozła umieszczoną na okładce

https://gloria.tv/article/PBpnX1XACSvM3worQGuX4YqHH
________________________

Grzegorz Braun o prowokacjach w Polsce ws. Izraela, Marcu'68 i akcie 447!

https://gloria.tv/video/HgFJeKgxZcXL3Xkm96LnAkuMY
_________________________

Musisz to wiedzieć! Rząd (po cichu) uzupełnia ubytek ludności nie tylko Ukraińcami... W 2017 ROKU, 3500 ŻYDÓW STAŁO SIĘ POLAKAMI...

https://gloria.tv/video/SMcJMSNNnV612zZRaY4Kvzucd
​SKORO RZĄD I EPISKOPAT ŻYDOWSKI TO ŚCIĄGAJĄ SWOICH DO MIESZANIA MIĘDZY LUDŹMI​TEGO ŻYDOSTWA TO JUŻ WSZĘDZIE PEŁNO I TYLKO WYMAGAJĄ I MIESZAJĄ. mk.

_________________________________________________________

Temat: Co dzieje się z dziećmi porzuconymi w szpitalach?

​OJ, MATKI MORDERCZYNIE ORAZ POMOCNICY DO ZABIJANIA DZIECI - OJ BĘDZIECIE WYŁY, BO TE DZIECI PRZYJDĄ DO WAS, GDY BĘDZIECIE UMIERAŁY I ....BĘDZIE KRZYK ROZPACZY.
PAN BÓG NAD NIMI SIĘ ULITOWAŁ I SĄ Z NIM W NIEBIE I ŻYJĄ......mk.

Co dzieje się z dziećmi porzuconymi   w  szpitalach?   Makabra!!!!!!!!!!!            
 
                    Szanowni Państwo!

Tydzień temu opisywałam Państwu w jak nieludzki i barbarzyński sposób aborcjoniści traktują dzieci oraz ich ciała po dokonanych morderstwach.

Dziś chciałam Państwu powiedzieć co my robimy z maluszkami, których zarówno przed jak i po śmierci nikt nie chciał. Tak, tym trudnym i bolesnym tematem również na co dzień się zajmujemy.

Pogrzeb dziecka

Stałą współpracowniczką naszej Fundacji jest pani Maria Bienkiewicz, która od wielu lat walczy o szacunek dla maleńkich ludzi, gdyż deptanie godności dzieci przez zwolenników aborcji to nic nowego. W czasach PRL ciała dzieci, które były masowo mordowane w polskich szpitalach, traktowano jak odpad medyczny. Do dzisiaj w wielu placówkach nic się w tym względzie nie zmieniło…

Ciała zabitych i porzuconych dzieci były przekazywane do zakładów utylizacji odpadów i spalane razem ze śmieciami. Wie Pani co robiono z popiołem? Służył do produkcji… kostki brukowej. Pani Maria w 2005 roku doprowadziła do pierwszego pogrzebu dzieci zamordowanych poprzez aborcję oraz zmarłych wskutek naturalnych poronień. Ich ciała pochodziły z warszawskiego szpitala, w którym nowy dyrektor zastał je zamrożone w chłodni. To z jej inicjatywy udało się zainteresować media tematem godności ciała ludzkiego i przeżywania żałoby po zmarłych przed narodzeniem dzieciach. Nie było to łatwe gdyż zwolennicy aborcji wywierali ogromną presję oraz znęcali się nad… pracownikami szpitali.

Pani Maria wielokrotnie opowiadała świadectwa położnych, które były zastraszane i przymuszane do milczenia. Dlaczego? Bo na własne oczy musiały oglądać mordy, do których dochodziło w ich szpitalach. Jedna z nich opowiadała, że zmuszano ją do wpychania abortowanych dzieci do słoików z formaliną. Niektóre z nich jeszcze się ruszały…

Pomimo tak makabrycznych warunków, Maria Bienkiewicz kontynuuje misję zapewnienia godnych pochówków dzieciom poczętym. Zwraca się do szpitali w całej Polsce o wydawanie ciał dzieci i organizuje ich pogrzeby. Dzięki temu na wielu cmentarzach powstają kwatery dzieci utraconych, które stają się miejscami modlitwy rodzin chcących przeżyć żałobę i znaleźć ukojenie. W czasie gdy my szukamy kolejnych miejsc pochówku dla zabitych dzieci, aborcjonistki mają zupełnie inne problemy...

Na feministycznym forum internetowym, o którym już Państwu opowiadałam, znalazłam kolejne wstrząsające dyskusje. Między innymi rozterki kobiety, która połknęła pigułkę aborcyjną i czekała na wywołanie porodu. Nie widziała co zrobić z dzieckiem, gdy już je zabije:

"Kobieta 1: Boję się, że w toalecie już nie zmieści się. Choć to głupie to cały czas mnie męczy ta kwestia i wciąż jestem zagubiona pod tym jednym względem.
Kobieta 2: No niestety może tak być ze płód do toalety się nie zmieści :/ musisz znaleźć na to jakieś rozwiązanie."

Dziecko po aborcji w szpitalu trafia do śmieci lub zamrażarki. Dziecko po aborcji w domu – do ubikacji… Tak okrutne i niegodne człowieka rzeczy robią maluszkom własne matki…

Niektóre z przyszłych morderczyń mają jednak wątpliwości i wahają się przed połknięciem pigułki śmierci. Gdy podzielą się swoimi emocjami z aborcjonistkami, te skutecznie niszczą ich sumienia. Znalazłam np. takie pytania pewnej kobiety:

"Jak to jest z tym płodem? Mam założoną kartę ciąży. Ginekolog nagrał mi na płytę ostatnie badania. Widać głowę, rączki, nóżki... to coś się rusza. Boje się tego widoku jak już dojdzie do akcji [akcja = aborcja]. Jakie są wasze opinie? Czy zdecydowałybyście się na aborcję w tak zaawansowanej ciąży? Mogę podesłać zdjęcia usg. Doradźcie."

Morderczynie oczywiście zadbały o to, aby „właściwie” jej doradzić. To nie wszystko. Czy wie Pani, że dzieciobójczynie... gratuluję sobie nawzajem po dokonanych morderstwach? „Gratuluję! Byłaś bardzo dzielna, wspaniała babka z Ciebie!” - takie komentarze widać po każdej domowej aborcji…

Przychodzi im to tak naturalnie gdyż już wszystko poprzestawiało im się w głowach. Proszę zobaczyć co jedna z aborcjonistek napisała kobiecie, która właśnie połknęła pigułkę:

„Wytrzymaj jeszcze troszkę, to jest taki mini poród. Jak są skurcze to dobrze, macica pracuje i próbuje wydalić intruza”

U nich już nawet poród przestał być porodem! Rodzi się już nie po to aby otoczyć dziecko miłością tylko aby „wydalić intruza”. Zastanawiałam się dokąd może zaprowadzić ta krwawa logika aborcyjnych morderców i kilka wpisów dalej znalazłam odpowiedź. Jedna z liderek ruchu aborcyjnego napisała w kontekście rodzenia chorych dzieci, że:

„aborcja to jedyne słuszne rozwiązanie”.

Nie! Aborcja to zawsze okrutne morderstwo na niewinnym dziecku a okoliczności i wymówki nie mają tu żadnego znaczenia. Dlatego musimy wciąż pokazywać czym jest aborcja aby kształtować sumienia kobiet zanim „doradzą” im feministki i zginą kolejne dzieci. Proszę Państwa, one doskonale wiedzą, że nasze działania są skuteczne. Po tym jak nagłośniliśmy w ostatnim czasie temat domowych aborcji, wzmogła się fala nienawiści wobec naszej Fundacji.

Zniszczony billboard

Zwolennicy zabijania… ukradli naszą antyaborcyjną wystawę! Komplet 10 plakatów na rusztowaniach został skradziony z miejscowości Uraz na Śląsku. To jeszcze nie wszystko! Nasz duży billboard na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem został po raz kolejny zdewastowany. Aborcjoniści pocięli go nożami.

Dzięki naszym Darczyńcom doskonałe miejsce reklamowe w Zakopanem mamy opłacone do końca sezonu. Nie mamy jednak plakatu! Musimy szybko wydrukować nowy i powiesić go z powrotem. Kosztuje to 1200 zł. Musimy również dalej pokazywać prawdę o aborcji na Śląsku i kupić cały nowy komplet antyaborcyjnych plakatów, za który trzeba zapłacić 2500 zł.

Dlatego proszę Państwa o przekazanie 30 zł, 60 zł, 120 zł, lub dowolnej innej kwoty, aby wydrukować nowy plakat do powieszenia w Zakopanem oraz odbudować wystawę, którą ukradziono nam na Śląsku.

Numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro - Prawo do życia
pl. Dąbrowskiego 2/4 lok. 32, 00-055 Warszawa
Dla przelewów zagranicznych - Kod BIC Swift: INGBPLPW

wpłata online

Prawda o zbrodni boli tych, którzy ją wykonują oraz doradzają zabijanie innym. Dlatego musi być obecna wszędzie tam, gdzie możemy z nią dotrzeć do tysięcy nowych osób. Proszę Państwa o pomoc w kupnie nowego billboardu i plakatów na wystawę – przywracając je na miejsce możemy ocalić życie dzieci.

Serdecznie Państwa pozdrawiam,

Kinga Małecka-Prybyło

PS: Prawda o aborcji musi docierać bez przerwy do kolejnych osób gdyż w tym samym czasie aborcjoniści bez ustanku manipulują społeczeństwem a ich aborcyjne poradnictwo jest czynne 24 godziny na dobę w internecie.

Fundacja Pro - Prawo do życia
pl. Dąbrowskiego 2/4 lok.32, 00-055 Warszawa
www.stopaborcji.pl

_________________________________________________________

http://www.eprudnik.pl/zatajone-przed-polakami-bogactwa-polski-czyli-najwieksze-oszustwo-prl-bis-tzw-iii-rp/ 

Zmiana formatu Mszy zostanie wkrótce przedstawiona w Moim Kościele

 

http://memnews.pl/img/42692/brawo-za-odwage-dla-posla-brejzy-z-mownicy-powiedzial-prawde-o-biznesie-kaczynskiego-szok/

ttps://wolna-polska.pl/wiadomosci/grozne-nanoczastki-szczepionkach-prof-maria-dorota-majewska-2017-09

TO JEST WYPADEK PRZY PRACY,.?

http://natemat.pl/231543,mordowanie-ludnosci-to-wypadek-przy-pracy-tomasz-terlikowski-o-zolnierzach-wykletych

Żydzi uważają tę samą osobę, którą my uważamy za Syna Bożego - za sk***ysyna! - S. Michalkiewicz

https://gloria.tv/video/iYtTDBuDc1hC3CTKaJXxPqPYS

Oto, jak działa szatan! MOCNY dokument o Anneliese Michel- przypominamy

https://gloria.tv/article/7FfaMVup36HN4m69NND67oqfu
 

Nergal obrzydliwie zakpił z katolików. Ostra reakcja posła Tarczyńskiego. „Jest żałosnym zerem”.

https://gloria.tv/article/kimD8DNRFHsV1WCmdUbASSbAZ
 

Zachowanie piosenkarza nie spodobało się jak na razie tylko posłowi Prawa i Sprawiedliwości, Dominikowic Tarczyńskiemu, który w ostrych słowach zagroził „artyście” więzieniem. 

Jak również nie spodobało się to Ks. Jackowi Międlarowi. 


   
 https://gloria.tv/video/q669UzeGKfvt3NQVHkg4kpndw

 

A inni kapłani w Polsce i na Świecie nie reagują, dlaczego? Chyba aż tak bardzo się boją!. 

 

Dym Szatana spowija dusze większości kapłanów ! - ks. Grzegorz Śniadoch

https://gloria.tv/video/4ZXychhrhvLP1AoKEcXE4oR3B 

_________________________________________________________

FRANCISZEK (FAŁSZYWY PROROK) ŻEGNA SIĘ I BŁOGOSŁAWI ZNAKIEM KRZYŻA ODWRÓCONEGO (SATANISTYCZNEGO)

https://gloria.tv/video/dJqzCMkogEDx2XbLbC17HgqmJ
_________________

8 Marca, Jonny Daniels w Radiu Maryja i TV TRWAM plótł bzdury...

a Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Brukseli z prezesem Światowego Kongresu Żydów Ronaldem Lauderem.

 TO NIE PRZYPADEK !!!

https://gloria.tv/article/VGmvRQnEtcSu2eTrSqmtyJgtJ

______________________________


ZNAKI CZASU - PERU: DESZCZ Z KAMIENI

https://gloria.tv/video/z3z9rBVupLyN2Foua2xiFjPQG

_________________________________________________________

Prosimy o zapoznanie sie z ponizszym linkiem i zalacznikiem na temat innej waznej sprawy, ktora powinna polaczyc Polakow.

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/?p=5902

Spotkanie - Krucjata Młodych 25.03.2017 Warszawa Krak.Przedmieście o 18-tej

http://kongres.krucjatamlodych.pl/program

_________________________________________________________

TO JEST STRASZNE, ŻEBY JEDEN DIABEŁ NERGAL RZĄDZIŁ CAŁYM KOŚCIOŁEM KATOLICKIM. A GDZIE SĄ HIERARCHOWIE, ŻE ŚWIECCY MUSZĄ BRONIĆ NASZEJ RELIGII KATOLICKIEJ I SAMEGO BOGA STWORZYCIELA ŚWIATA​. OKAZUJE SIĘ ŻE CI HIERARCHOWIE BOJA SIĘ BARDZOEJ DIABŁA NIŻ ICH ZBAWICIELA. mk.

STRASZNE - Nergal znów wywołał skandal - domagamy sie więzienia

Dominik Tarczyński: składam zawiadomienie do prokuratury.........

JEZU Ty się nim zajmij !!

https://youtu.be/qLuL7-t0k7I

_________________________________________________________

Niedziela, 11 marca 2018
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  - LÆTARE
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki
 
 
IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Lætare. To łacińskie słowo oznacza "Cieszcie się" i rozpoczyna antyfonę na wejście, przeznaczoną na dzisiejszą liturgię. Wolno dziś używać szat liturgicznych koloru różanego, ozdabiać ołtarz kwiatami i wykorzystywać instrumenty muzyczne w śpiewie.
 
 
Zachęcamy do udziału w nabożeństwie Gorzkich Żalów. Za udział w nim na terenie Polski w okresie Wielkiego Postu można uzyskać raz w tygodniu odpust zupełny.
 
Znalezione obrazy dla zapytania nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki
 
 
(J 3, 14-21)
Jezus powiedział do Nikodema: "Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu".
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania demotywatory na wielki post
 
 
Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Ewangelii św. Jana
 

Chrystus jest drogą do światła, prawdy i życia

Pan powiedział krótko: "Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia". W słowach tych kryje się równocześnie nakaz i obietnica. Wykonajmy to, co nam nakazał, żebyśmy nie pragnęli z bezwstydnym czołem tego, co obiecał, i żeby nam nie powiedział na swoim sądzie: "Czy zrobiłeś to, co nakazałem, by domagać się tego, co przyobiecałem?" Cóż takiego nakazałeś, Panie Boże nasz? Powie ci: "Abyś szedł za Mną". Prosiłeś o radę dla życia. Jakiego życia, jeśli nie tego, o którym powiedziano: "W Tobie jest źródło życia". 
A więc róbmy, co trzeba, i idźmy za Panem. Rozerwijmy kajdany, które nam nie pozwalają kroczyć za Nim. Ale któż jest zdolny rozwiązać takie więzy, jeśli nam nie pomoże Ten, do którego powiedziano: "Ty rozerwałeś moje kajdany", o którym inny psalm mówi: "Pan rozwiązuje spętanych, Pan podnosi upadłych". 
Za czymże idą ci, którzy są już wolni i podźwignięci, jeśli nie za Światłem, od którego słyszą słowa: "Ja jestem światłem świata; kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemnościach", "ponieważ Pan oświeca ślepych". Pozwólmy się tylko oświecić, bracia, mając wiarę jako lekarstwo na ból oczu. Najpierw bowiem była Jego ślina zmieszana z ziemią, czym pomazany został ślepy od urodzenia. Myśmy się również narodzili z Adama ślepi, i dlatego potrzebujemy, aby Chrystus nas oświecił. Zmieszał ślinę z ziemią: "Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas". Zmieszał ślinę z ziemią; dlatego oznajmiono: "Prawda wyszła z ziemi". On zaś sam powiedział: "Ja jestem drogą, prawdą i życiem". Prawdą będziemy się wiecznie nasycać, gdy zobaczymy Ją twarzą w twarz, ponieważ i to mamy obiecane. Któż bowiem odważyłby się spodziewać tego, czego Bóg nie byłby łaskaw obiecać lub dać? 
Będziemy oglądać twarzą w twarz. Apostoł mówi: "Teraz poznaję po części, jakby w zwierciadle, niejasno, wtedy zaś poznam twarzą w twarz". A Jan Apostoł pisze w swoim Liście: "Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest". Wielka to jest obietnica! 
Jeżeli kochasz, idź! Kocham, mówisz, ale dokąd mam iść? Jeśli Pan, twój Bóg, powiedziałby do ciebie: "Ja jestem prawdą i życiem", to tęskniąc za prawdą i pożądając życia szukałbyś z pewnością drogi, którą byś mógł tam dojść, i mówiłbyś sobie: "Wielką rzeczą jest prawda, wielką rzeczą jest życie, gdyby tylko był sposób, aby mogła do nich dotrzeć moja dusza". 
Szukasz drogi? Posłuchaj Chrystusa, który ci najpierw mówi: "Ja jestem drogą". Zanim oznajmił ci dokąd, przedtem zapowiedział, którędy masz iść. "Ja jestem, rzekł, drogą". Drogą dokąd? "I prawdą, i życiem". Najpierw powiedział, którędy masz iść, a potem oznajmił dokąd. "Ja jestem drogą, Ja jestem prawdą, Ja jestem życiem". Pozostając u Ojca jest Chrystus prawdą i życiem; oblekając się w ciało, stał się drogą. 
Nie powiedziano ci: "Pracuj i szukaj drogi, abyś doszedł do prawdy i życia". Nie to ci powiedziano. Wstań, leniwcze, droga sama do ciebie przyszła i śpiącego obudziła cię ze snu, oby cię rzeczywiście obudziła! Wstań i chodź! 
Może usiłujesz naprawdę chodzić, ale nie możesz, bo cię bolą nogi? Skąd ten ból w nogach? Czy gnane chciwością biegły może po wyboistej drodze? Lecz Słowo Boże uzdrawiało przecież i kulawych! Oto, powiadasz, nogi mam zdrowe, ale samej drogi nie widzę. On oświecił także ślepych!
 
 
 
                                                                         Znalezione obrazy dla zapytania niedziela laetare
 

„Chwalcie Pana, bo dobry, bo Jego łaska na wieki” (Ps 136, 1)

Liturgia słowa nie przestaje czerpać z dziejów Izraela pouczeń o potrzebie nawrócenia oraz o miłosierdziu Bożym, które idzie za człowiekiem, by go doprowadzić do zbawienia. Mimo nieustannych niewierności Żydów, nawet ich przywódców i kapłanów, Bóg nie przestał posyłać „z troską i bez wytchnienia swoich posłańców, aby ich upominali, albowiem litował się nad swym ludem... oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana... i nie było już ocalenia” (2 Krn 36, 15-16). Przyszła więc kara: zburzenie świątyni i przesiedlenie do Babilonu. Historia ta jeszcze dzisiaj, po tylu gorzkich doświadczeniach, ciągle się powtarza w życiu narodów, rodzin, jednostek. Im bardziej człowiek pozwala się opanować namiętnościom, tym więcej zamyka się na słowo Boże, odrzuca Jego wysłańców, przekręca prawdę, tłumi głos sumienia i kończy życie w niezgodzie z Bogiem, z sobą samym i z bliźnim. Oto przyczyna antagonizmów, podziałów, walk na wszystkich szczeblach.

Jest wielką łaską, gdy człowiek dochodzi do rozpoznania w tych klęskach kary Bożej za swoje przewinienia. „Gniew Pana”, o którym mówi Pismo, jest jeszcze objawem Jego miłosierdzia. Ono bowiem karze człowieka, by go doprowadzić do opamiętania.

Lecz Nowy Testament stwierdza, że obecnie Bóg karze człowieka dopiero wtedy, gdy wyczerpie względem niego najwyższe środki swojej nieskończonej miłości. „Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na wskutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia” (Ef 2, 4-5). To jest ostateczny dowód miłosierdzia Bożego. Zamiast karać grzechy w człowieku niewdzięcznym i niepoprawnym, ukarał je w swoim Jednorodzonym Synu, aby człowiek wierząc w Chrystusa ukrzyżowanego, znalazł zbawienie. „Łaską jesteście zbawieni! — woła św. Paweł. — Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga” (tamże 5-8). Dar całkowicie darmo dany. Żadne stworzenie nie mogłoby się go nigdy spodziewać ani wysłużyć. I chociaż ten dar został dany całej ludzkości przed dwoma tysiącami lat, człowiek, by korzystać z jego dobrodziejstw, ma tylko uwierzyć w Chrystusa i przyjąć Jego Ewangelię. Bóg również Żydom ofiarowywał za darmo łaski zbawienia wówczas, gdy chcąc ich uchronić przed wężami jadowitymi, rozkazał Mojżeszowi wznieść na pustyni węża miedzianego. A człowiek ukąszony, patrząc na ten wizerunek, ratował się od śmierci. Lecz był to tylko nikły obraz zbawienia, jakie przyniósł Jezus, kiedy został wywyższony na krzyżu, „aby każdy, kto w Niego wierzy, miął życie wieczne” (J 3, 15). „Albowiem Bóg — ciągnie dzisiejsza ewangelia — nie posłał swego Syna na świąt po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (tamże 17). Sąd jednak będzie, lecz będzie taki, jaki sam człowiek wykona nad sobą, kto bowiem wierzy w Chrystusa, „nie podlega potępieniu”, podobnie jak „kto nie wierzy, już został potępiony” (tamże 18).

Kto odpycha Chrystusa Odkupiciela, kto Go odrzuca, sam się wyklucza ze zbawienia, a sąd Boży potwierdzi tylko jego wybór. „Przemożne bogactwo” łaski i dobroci Boga „względem nas, w Chrystusie Jezusie” (Ef 2, 7) mówi, jak wielka jest odpowiedzialność tego, kto odrzuca dar Boży lub lekkomyślnie go nadużywa. W istocie człowiek nie uczyni nigdy za wiele, by Go przyjąć z wdzięcznością, wiarą i miłością, na jakie zasługuje.

 • Wysławiamy Cię, Ojcze święty, bo stworzyłeś wszystkie swoje dzielą w mądrości i miłości. Ukształtowałeś człowieka na obraz i podobieństwo swoje i powierzyłeś mu cały świat, aby służąc Tobie samemu jako Stwórcy swemu rządził wszelkim stworzeniem.
     A gdy człowiek przez swoje nieposłuszeństwo stracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci, lecz w miłosierdziu swoim pośpieszyłeś z pomocą wszystkim ludziom, aby Ciebie szukali i znaleźli. Wielokrotnie zawierałeś przymierze z ludźmi i przez proroków pouczałeś ich, by oczekiwali zbawienia.
     Ojcze święty, tak umiłowałeś świat, że gdy nadeszła pełnia czasu, zesłałeś nam Jednorodzonego Syna swojego, aby nas zbawił. On to za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem, narodził się z Maryi Dziewicy, i był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Ubogim głosił dobrą nowinę o zbawieniu, jeńcom wyzwolenie, smutnym radość. Aby wypełnić swój plan miłości, wydał się dobrowolnie na śmierć, a zmartwychwstając, zwyciężył śmierć i odnowił życie (Mszał Polski: czwarta modlitwa eucharystyczna).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. I, str. 336

 
 
Litania o męce Pańskiej

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Jezu, za trzydzieści srebrników sprzedany, zmiłuj się nad nami
Jezu, trzykrotnie do Ojca się modlący,
Jezu, krwawy pot wylewający,
Jezu, przez Anioła umocniony,
Jezu, od Judasza pocałowaniem wydany,
Jezu, pojmany i związany,
Jezu, przed Annasza i Kajfasza stawiony,
Jezu, przez fałszywych świadków oskarżony,
Jezu, na śmierć osądzony,
Jezu, oplwany i policzkowany,
Jezu, po trzykroć przez Piotra zaprzany,
Jezu, od Heroda i żołnierzy jego wyśmiany
Jezu, w białą szatę przyodziany,
Jezu, nad Barabasza pogardzony,
Jezu, przed Piłatem niesłusznie oskarżony,
Jezu, okrutnie biczowany,
Jezu, cierniem koronowany,
Jezu, od żołnierzy oplwany,
Jezu, na śmierć krzyżową osądzony,
Jezu, krzyż ciężki dźwigający,
Jezu, do krzyża gwoździami przybity,
Jezu, z niezbożnymi łotry ukrzyżowany,
Jezu, żółcią i octem napawany,
Jezu, za krzyżujących modlący się;
Jezu, łotrowi raj obiecujący,
Jezu, Matkę swą Janowi św. polecający,
Jezu, do Ojca o ratunek wołający,
Jezu, duszę w ręce Boga Ojca oddający,
Jezu, konający i za nas umierający,
Jezu, włócznią po śmierci przebity,
Jezu, z krzyża złożony i pogrzebiony.

Bądź nam miłościw, odpuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.


Od potępienia wiekuistego, wybaw nas Panie
Od wszystkiego złego,
Przez ciężką mękę swoją,
Przez śmierć i krew najświętszą Twoją,
Przez miłość, którąś nas ukochał,
Przez boleść Matki Twojej pod krzyżem stojącej.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Wielkie ciemności się stały, gdy tłuszcza ukrzyżowała Jezusa,
a około godziny dziewiątej zawołał Jezus głosem wielkim:
"Boże mój; Boże mój! Czemuś mnie opuścił?"

Ojcze nasz...

W. Jezus Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci.
O. Śmierci krzyżowej.

_________________________________________________________

 NOWENNA DO ŚW. JÓZEFA
                                OD 10 MARCA 2018 R.
 
    Znalezione obrazy dla zapytania SW. JOZEF
 
Modlitwa wstępna
 
K.: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 
W.: Amen.
 
O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubiencze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny...
  
 
1. dzień nowenny - 10 marca
 
Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, z woli Bożej został rządcą w Egipcie dla ratowania ludzi od śmierci, tak w Nowym Testamencie Ty zostałeś panem i zarządcą tych skarbów, które nam są potrzebne do życia nadprzyrodzonego. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszytkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni że Twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie.
 
  
2. dzień nowenny - 11 marca
 
Chwalebny Święty Józefie, Ojciec Niebieski nie wahał się oddać Tobie w opiekę Jednorodzonego Syna Swojego. Przyjąłeś Go z miłością, żywiłeś, piastowałeś i strzegłeś z ojcowską pieczołowitością. Garniemy się do Ciebie z dziecięcą ufnością i prosimy, abyś po ojcowsku wysłuchał naszych próśb, które do Ciebie zanosimy, i chronił nas od wszelkiego zła.
 
  
3. dzień nowenny - 12 marca
 
Święty Józefie, Twoja wyjątkowa godność, prawość i chwała mają swoje źródło w Chrystusie, z którym na co dzień przebywałeś, z którym rozmawiałeś i pracowałeś. Dopomóż nam Święty nasz Opiekunie, abyśmy również potrafili na co dzień z Chrystusem rozmawiać, pracować, przebywać, a w blaskach Jego Obecności uświęcać siebie i wszystkie zajęcia.
  
 
4. dzień nowenny - 13 marca
 
Józefie Święty, pod opieką Twoją rósł chleb żywota z nieba dany. Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód. Uproś nam łaskę odczuwania głodu eucharystycznego, aby Komunia Święta była dla nas źródłem pokoju i zadatkiem chwalebnego zmartwychwstania.
 
  
5. dzień nowenny - 14 marca
 
Potężny nasz Patronie, zło z ogromną siłą wciska się w nasze życie, powodując zamęt w sumieniu i całym życiu chrześcijańskim. Zarówno "marności światowe", jak i "szatańskie najazdy" nie ustają w uwodzeniu do zła. Wspomagaj nas Swoją potężną opieką, abyśmy pomocą Twą wsparci mogli żyć pobożnie, święcie umierać i osiągnąć szczęście wieczne.
 
  
6. dzień nowenny - 15 marca
 
Głowo Najświętszej Rodziny razem z Najświętszą Maryją Panną i Zbawicielem jesteście niedościgłym wzorem życia rodzinnego i wszelkich cnót domowych. Uproś naszym rodzinom łaskę wpatrywania się w Twoją Rodzinę Nazaretańską dla uczenia się życia rodzinnego w pokoju i szczęściu.
  
 
7. dzień nowenny - 16 marca
 
Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako Swojego Patrona, Opiekuna i Obrońcę, licząc słusznie na potężną Twoją pomoc ponieważ jako opiekun, ojciec i żywiciel Chrystusa na ziemi, nadal pozostałeś opiekunem Jego Mistycznego Ciała, czyli Kościoła. Wypraszaj przeto wszystkim członkom Kościoła łaskę wierności Chrystusowi, Jego Krzyżowi i Ewangelii.
  
 
8. dzień nowenny - 17 marca
 
Święty Józefie, Potężny nasz Patronie ! Kiedyś Józef, syn Jakuba, z woli Bożej stał się przyczyną błogosławieństwa dla umęczonego Egiptu i krajów pogranicznych. Prosimy cię usilnie, aby Twoja obecność czcona w Polsce od stuleci, zaowocowała w tych trudnych dniach błogosławieństwem Bożym dla nas i naszych sąsiadów.
 
 
9. dzień nowenny - 18 marca
 
Święty Józefie, Patronie dobrej śmierci, przy Twoim zgonie obecny był Zbawiciel i Twoja Przeczysta Oblubienica. Uproś nam tę łaskę, abyśmy mogli odejść z tego świata w obecności Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.
  
 
Modlitwa do św. Józefa
 
Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
 
  
Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.
 
Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.
 
 
 
Litania do Świętego Józefa
 
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
 
Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.
 
Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.
 
Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.
 
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
 
Święta Maryjo,  módl się za nami.
 
Święty Józefie,  módl się za nami.
 
Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami.
 
Światło Patriarchów,  módl się za nami.
 
Oblubieńcze Bogarodzicy,  módl się za nami.
 
Przeczysty Stróżu Dziewicy,  módl się za nami.
 
Żywicielu Syna Bożego,  módl się za nami.
 
Troskliwy Obrońco Chrystusa,  módl się za nami.
 
Głowo Najświętszej Rodziny,  módl się za nami.
 
Józefie najsprawiedliwszy,  módl się za nami.
 
Józefie najczystszy,  módl się za nami.
 
Józefie najroztropniejszy,  módl się za nami.
 
Józefie najmężniejszy,  módl się za nami.
 
Józefie najposłuszniejszy,  módl się za nami.
 
Józefie najwierniejszy,  módl się za nami.
 
Zwierciadło cierpliwości,  módl się za nami.
 
Miłośniku ubóstwa,  módl się za nami.
 
Wzorze pracujących,  módl się za nami.
 
Ozdobo życia rodzinnego,  módl się za nami.
 
Opiekunie dziewic,  módl się za nami.
 
Podporo rodzin,  módl się za nami.
 
Pociecho nieszczęśliwych,  módl się za nami.
 
Nadziejo chorych,  módl się za nami.
 
Patronie umierających,  módl się za nami.
 
Postrachu duchów piekielnych,  módl się za nami.
 
Opiekunie Kościoła Świętego,  módl się za nami.
 
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU,
który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami. 
  
P.: Ustanowił Go panem domu swego.
W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
P.: Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana Naszego. W.: Amen.
  

Duszo moja niech pieśń twoja

 

_________________________________________________________


Tajna bitwa o planetę Ziemia wkracza w decydującą fazę w nadchodzących tygodniach

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/02/tajna-bitwa-o-planete-ziemia-wkracza-w-decydujaca-faze-w-nadchodzacych-tygodniach/ 

_________________________________________________________


Dr Stanisław Krajski "Wojna wewnątrz masonerii - Soros to dziś główny wróg PiS-u, Izraela i Trumpa"

https://www.youtube.com/watch?v=CFNDn8bL-8g

_________________________________________________________


Najlepszy polski dokument
o Fatimie

To ekskluzywne wydanie DVD nagradzanego filmu Jarosława Mańki pt. „Fatima. Orędzie wciąż aktualne”.

Ten film zobaczyły tysiące Polaków, zmienił niejedno życie, i jest najlepszym polskim dokumentem o Objawieniach Fatimskich. Koniecznie musi go Pan obejrzeć! Polecam z całego serca!

Mam do Pana tylko jedną prośbę – proszę pomóc mi oraz portalowi PCh24.pl w promowaniu tego dokumentu.

Jeśli zechce Pan wesprzeć tę akcję kwotą choćby 20 zł, to dotrzemy z tym filmem do 2500 osób, które w ten sposób dowiedzą się o Objawieniach Fatimskich i poruszającym Przesłaniu, które dotyczy każdego z nas i...

...może uratować nasz świat!

Pozwoli Pan, że zadam Panu jedno ważne pytanie:

Czy Pana zdaniem świat posłuchał Orędzia Maryi, w którym ostrzegała ludzkość przed nadchodzącą karą za odwrócenie się od Boga?

Proszę się tylko rozejrzeć – czy na co dzień nie stykamy się ze złem, nie słyszymy o nim w dziennikach, nie czytamy w gazetach?

Fakty są zatrważające!

 • Na całym świecie chrześcijanie są prześladowani – co trzy minuty zabijany jest jeden z nas. Tak, w XXI wieku!
 • Co chwila słyszymy o dramatach rodzin wyrzucanych z domów na bruk w środku zimy z powodu czyjejś chciwości albo brudnych interesów
 • Dramatycznie rośnie liczba rozwodów i zdrad małżeńskich. Ich ofiarami są dzieci, które cierpią, choć niczym nie zawiniły! O duchowym kryzysie ich rodziców nawet nie wspominam!

Od dłuższego czasu szczególnie wnikliwie obserwuję współczesny świat i Kościół. Pracując jako dziennikarz, rozmawiałem z setkami, jeśli nie tysiącami ludzi i odkryłem, że ogromna liczba katolików w ogóle nie zna treści Objawień z Fatimy! To był dla mnie wstrząs i zarazem impuls do działania...

Dlatego właśnie powstał film:

Fatima. Orędzie wciąż aktualne.

Za jego pomocą - dzięki jego poruszającej treści - Pan i ja możemy obudzić wiele sumień i wstrząsnąć naszymi bliźnimi, którzy pozostają obojętni na to, o co prosiła Matka Boża.

A przecież tak naprawdę Maryja nie prosiła o wiele – codzienna modlitwa różańcowa, pokuta, nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót miesiąca i poświęcenie przez papieża Rosji Jej Niepokalanemu Sercu.

Jednym słowem – prosiła ludzkość o opamiętanie się!

Film „Fatima. Orędzie wciąż aktualne”, może sprawić, że nasi rodacy w porę się opamiętają i wielu z nich się nawróci.

Franciszek i Hiacynta Marto - fatimskie dzieci i zarazem świadkowie Objawień, zostali w ubiegłym roku wyniesieni na ołtarze, także dlatego, że odpowiedzieli na wezwanie z Nieba, głosili – i co najważniejsze! – praktykowali Orędzie Fatimskiej Pani.

Zachęcam Pana gorąco – pójdźmy w ich ślady i tak jak oni, razem głośmy Orędzie Maryi!

Tym bardziej proszę o wsparcie tej akcji promocyjnej – w ten sposób razem odpowiemy na wezwanie z Fatimy! Pana datek w wysokości 20 zł pozwoli dotrzeć do 2500 osób, 30 zł do 3750 osób, natomiast datek w kwocie 50 zł to już ponad 6000 osób, które dowiedzą się o Orędziu Matki Boskiej Fatimskiej!

Proszę kliknąć w poniższy link – dzięki temu łatwo włączy się Pan w naszą wielką akcję i wesprze promocję nagradzanego dokumentu Jarosława Mańki.

To od Pana, ode mnie i naszych bliźnich zależy jaka będzie nasza Ojczyzna – katolicka czy laicka, wierna Bogu czy bezbożna. Czy mogę na Pana liczyć?

Ufam, że tak!

Pozdrawiam Pana serdecznie i życzę wielu łask wyjednanych przez Fatimską Panią. Niech dobry Bóg otacza opieką Pana i Pana bliskich.

Z wyrazami szacunku,

Krystian Kratiuk
Redaktor Naczelny PCh24.pl
 

PS. Unikatowa, specjalna edycja DVD filmu „Fatima. Orędzie wciąż aktualne” czeka na Pana. Wystarczy wejść na stronę www.pch24.pl/wesprzyj-portal i wesprzeć akcję promocyjną filmu organizowaną przez PCh24.pl, a film trafi do Pana. Bóg zapłać za wszelką okazaną pomoc i dobro!

_________________________________________________________


​A CZEGO ŻYDZI NIE CHCĄ? ONI WSZYSTKO CHCĄ DARMO, BEZ PRACY UCZCIWEJ ZDOBYĆ ŚWIAT I ŻYĆ LUDZKĄ KRZYWDĄ. TO TAKI NARÓD - TYLKO WYMAGA. "NORODU WYBRANEGO" JUŻ NIE MĄ, BO ZDRADZILI SWEGO OBROŃCĘ, POSTAWILI SIĘ W MIEJSCU BOGA I NA TYM BARDZO ŹLE WYSZLI - DO TEJ PORY MAJĄ PROBLEMY Z WŁASNĄ OJCZYZNĄ I BEZCZELNIE SIĘGAJĄ PO CZYJĄ. CHCIELI PRZECHYTRZYĆ BOGA OJCA, A SYNA JEGO ZABILI. NAJLEPIEJ DLA NICH - CHCIEĆ, CHCIEĆ I ŻĄDAĆ NIEUCZCIWE,. MAJĄ WSZĘDZIE "SWOICH" I SĄ PEWNI, ŻE ŚWIAT JEST ICH. mk.

Minister Czaputowicz potwierdza: Żydzi chcą od Polski pieniędzy za mienie bezspadkowe

 

Strona amerykańska, izraelska zgłasza pewne postulaty do ustawy reprywatyzacyjnej (…) chodzi o to, kto będzie mógł dziedziczyć, jeśli chodzi o te mienie, które będzie zwracane, czy środki finansowe jako zadośćuczynienie, czy tylko zstępni, czy tez może krewni. Strona izraelska tutaj zasadnie twierdzi, że wielu Żydów, którzy zginęli w Holocauście nie ma dzieci, wówczas nie mogliby z tego korzystać. To jest ten główny problem sporu. /Jacek Czaputowicz, “Kwadrans polityczny”/

Zastanowienie i niepokój budzi użyte przez ministra sformułowanie „strona izraelska tutaj zasadnie twierdzi”. Czyżby rząd PIS uznawał roszczenia żydowskie za zasadne – godne upokarzających i absurdalnych negocjacji? Byłby to pierwszy przypadek w cywilizowanym świecie, aby za mienie bezspadkowe (często całkowicie zniszczone przez Niemców) –  mienie zamordowanych polskich obywateli –  żądały pieniędzy nieuprawnione osoby trzecie i instytucje, notabene: prowadzące od wielu lat kampanię zniesławiającą nasz kraj. Zgodnie z prawem mienie zmarłych bezpotomnie polskich obywateli przechodzi definitywnie na własność polskiego państwa.

Tymczasem do Knesetu wpłynął projekt nowelizacji ustawy, która zakazuje negowania Holokaustu. Nowelizacja jest odpowiedzią na ustawę o IPN. Gdyby została przyjęta, ustawa IPN byłaby uznana za negowanie Holokaustu.

Wielu Polaków, i wielu innych słyszało, wiedziało i wspomagało nazistowską machinę zagłady (…). Podjęta przez Polskę próba pisania historii na nowo i zamknięcia ust tym, którzy przeżyli Holokaust, jest zuchwała, szokująca i nikczemna. Nie pozwolimy na to, by kolaboranci chowali się za nazistami i zaprzeczali swej historycznej odpowiedzialności” – stwierdził Deputowany Bloku Syjonistycznego Icik Szmuly.

Od upadku Związku Radzieckiego ludzie próbują powiedzieć, że komunizm jest tym samym, co nazizm”. „Chcą, by komunizm był uznany za ludobójstwo […]. A jeśli komunizm jest ludobójstwem i byli żydowscy komuniści, to Żydzi popełnili ludobójstwo. To jest ich sposób na podważanie Szoah i ich udziału w nim” – powiedział w rozmowie z „Jerusalem Post” Dyrektor Centrum Szymona Wiesenthala dr Efraim Zuroff /Nasz Dziennik/PAP/

Brednie rabina Moskwy. Pinkas Goldszmidt powiedział na antenie Russia Today, że po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej, czyli w 1945 roku, Polacy mordowali Żydów, którzy wrócili z obozów koncentracyjnych, mordowali ich w … Jedwabnem (!) Warto wiedzieć, że niemieckie komando, które dokonało zbrodni pojawiło się w Jedwabnem 10 lipca 1941 roku.

http://www.ekspedyt.org/2018/01/31/minister-czaputowicz-potwierdza-zydzi-chca-od-polski-pieniedzy-za-mienie-bezspadkowe/


_________________________________________________________


 List Mateusza Morawieckiego. "Polska bezpieczną przystanią dla Żydów"


​ ŻYDZI TO CWANY NARÓD - POROZSYŁALI "SWOICH"​ PO ŚWIECIE I BEZ PRACY A CWANIACTWEM ZDOBYWAJĄ ŚWIAT I WSZĘDZIE ICH PEŁNO, A POTEM PRETENSJA. POLSKA SIĘ IM PODOBA, BO BEZ PRACY CHCĄ MIEĆ CAŁĄ POLSKĘ I JEJ BOGACTWA- MORDERCY, BO SŁOWEM TEŻ MOŻNA MORDOWAĆ. mk. 

List Mateusza Morawieckiego. "Polska bezpieczną przystanią dla Żydów"

      Morawiecki przed wylotem do Brukseli zdymisjonował trzech wiceministrów
 
Mateusz Morawiecki wysłał list do wpływowego w Stanach Zjednoczonych rabina Shmuleya Boteacha. Słowa premiera cytuje izraelski "Jerusalem Post".Premier napisał, że napięcie między Polską a Izraelem głęboko go smuci. Morawiecki podkreślił, że nasz kraj jest silnym sojusznikiem Izraela. "Wobec rosnącej fali antysemityzmu w Europie, nasz kraj jest znów bezpieczną przystanią dla społeczności żydowskiej. - Tak jak było to przez osiem wieków przed II wojną światową" - napisał Morawiecki w liście do Shmuleya Boteacha. Szef polskiego rządu zapewnił, że zrobi wszystko, by poprawić relacje między państwami. "Zarówno Polska, jak i Izrael mają moralny obowiązek stania się strażnikami prawdy o Holokauście ze względu na swoją historię" - pisze Morawiecki.
  Wcześniej Boteach zaproponował, że może być mediatorem w sporze, który nastąpił po przyjęciu w Polsce nowelizacji ustawy o IPN. Morawiecki spotkał się z rabinem w zeszłym roku przy okazji swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Morawiecki zapewnił, że nowelizacja ustawy nie ma na celu powstrzymania dyskusji o polskim zaangażowaniu w Holokaust.

"Holokaust był zorganizowanym przez Niemców ludobójstwem na europejskich Żydach. Walczyły z tym legalne polskie instytucje państwowe - zarówno na emigracji w Londynie, jak i w okupowanej Polsce. Każdy, kto pomagał niemieckim nazistom w zabijaniu Żydów, był przestępcą i podlegał karze śmierci. Ta ustawa ma chronić tę prawdę, ponieważ jest ważną częścią prawdy o Holokauście" - tłumaczy premier.

"Jeśli dostrzeżemy, że z Holokaustu ocalało około 300 tys. Żydów (10 proc. ich ówczesnej populacji w Polsce), to wtedy jasne staje się, że w ich ratunek zaangażowanych było kilka razy więcej Polaków" - dodaje Morawiecki. Shmuley Boteach powiedział, że został zaproszony do Polski przez Mateusza Morawieckiego i zaproszenie to przyjął.

http://www.rp.pl/Konflikt-Polska-Izrael/180309737-List-Mateusza-Morawieckiego-Polska-bezpieczna-przystania-dla-Zydow.html

_________________________________________________________

Wielki Post 2018 z księdzem Glasem. Konferencja IV. Uczynki miłosierdzia co do duszy

„Przyjdzie kiedyś czas, kiedy ludzie oszaleją. I kiedy zobaczą, że ktoś nie jest szalony zaatakują go mówiąc: Jesteś szalony, ponieważ nie jesteś taki jak my”, powiedział ponad 1700 lat temu św. Antoni Wielki. Czy jednak słowa te nie dotyczą również naszych dzisiejszych czasów? W IV części wielkopostnych rekolekcji portalu PCh24.pl na to pytanie odpowiada ks. Piotr Glas.
Posłuchaj:
http://www.pch24.pl/wielki-post-2018-z-ksiedzem-glasem--konferencja-iv--uczynki-milosierdzia-co-do-duszy,58809,tv.html

Grzegorz Braun: czerwoni antysemici i nowe „stalinięta”. Prawda o Marcu’68

Czynienie Polaków odpowiedzialnymi za antysemickie czystki jest tak grubym nadużyciem, że może do niego dochodzić wyłącznie w czasach w których prawdziwa historia jest nieznana i zakłamana. Ważnym aspektem Marca’68 jest też legenda narosła wokół wydarzeń studenckich tamtego roku i rola „staliniąt”, którzy wówczas zaczęli tworzyć nieformalne struktury późniejszej łże-elity sprawującej rząd dusz w Polsce.
 Zachęcamy do obejrzenia ekskluzywnej rozmowy Romana Motoły z PCh24.pl z Grzegorzem Braunem: 
http://www.pch24.pl/grzegorz-braun--czerwoni-antysemici-i-nowe-stalinieta--prawda-o-marcu68,58804,tv.html

________________________________________________________

NIE STANIEMY SIĘ ISKRĄ DLA NARODÓW BEZ NAWRÓCENIA I AKTU INTRONIZACJI...
 Fragmenty kazania ks. Pawła Murzińskiego z dnia 03.03.2018 r.

https://gloria.tv/video/uwh4eJxD9uWx3uabuThHnVCz8
__________________________

Maciej Modzelewski - Trwa odnawianie Wawelu - czy to przypadek?...

https://gloria.tv/video/QeCJanbtCKyu3nY4JCRgjpTn6
_________________________________

Ks. Natanek - Nadszedł czas buntu Kapłanów

https://gloria.tv/video/xZMiJ3Wc49aw64g2MQMdnSA3A

_________________________________________________________

   7 grudnia 2017 r. - Premier Polski Beata Szydło złożyła po dwóch latach pracy rezygnację z funkcji Prezesa Rady Ministrów. Natychmiast wybrany został Mateusz Morawiecki - śpieszą się obcokrajowcy rządzić w Polsce. Mateńko bardzo proszę o Twoje rady, czy będzie lepiej? Wprawdzie nikt z tych "ważnych" Ciebie KRÓLOWEJ POLSKI nie pytał, 
bo​
 nie są Polakami ani katolikami,
​ a​
 nowy premier poprosił nie Boga a swego ojca Żyda o błogosławieństwo.
 
                       
​           ​
  MATKA BOŻA NIEPOKALANIE POCZĘTA
  " Ja Królowa Polski widzę złą przyszłość dla Narodu Polskiego - Żyd Morawiecki - premierem. Oni sobie upatrzyli waszą Ojczyznę i bez pytania, be
​  ​
zapraszania chcą mieć w Niej wszystko. Jezus wam powiedział, że sprzedał ZIEMIĘ POLSKĄ duchowny Tadeusz Rydzyk i dlaczego on to uczynił
​ -​
 w to uwierzenie jest nieprawdopodobne.
​ ​
On już kiedyś zdradził BOGA, a
 potem nieco się ukorzył zakładając Media Katolickie i chwałę dla siebie pomnożył. To widzicie wpuścił do Mojej Świątyni waszych wrogów. Jezus już wiele razy mówił, że 
duchowny
Tadeusz Rydzyk już dawno swoją duszę zgubił. To przez niego będzie źle w Polsce, bo on jest winien 
​"złego" wszystkiego​.
​  ​
Gdyby nie duchowny Tadeusz Rydzyk, to prezydentem byłby kto inny - Boży człowiek wybrany przez Królowej Syna
​ ​
i Polska byłaby szczęśliwa jako w świecie JEDYNA. Za wami poszłyby inne kraje, 
g​
dyż
​ 
J​
ezus Chrystus KRÓL POLSKI zmieniłby złe obyczaje.
To, że Morawiecki jest w Rządzie, to wkrótce bardzo źle u was będzie. Czy Episkopat podaje rękę jako "brat" do brata Żyda? 
Tylko MARYJA KRÓLOWA POLSKI znowu wkroczy do  "AKCJI" ratowania Polskiego Narodu, aby nie wymarł z głodu. 
Że Paulińska masoneria zamknęła BOGA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI w niewoli, to sami przestraszą się wkrótce, gdyż będzie WOJNA po
​woli.​
 Byli tacy Szwedzi i nie zdołały zagarnąć Polski, bo Ja ratowałam was a teraz JEZUS CHRYSTUS KRÓL za zgodą BOGA OJCA WŁADCY PLANETY ZIEMI różnymi CUDAMI będzie ratował M
ÓJ​
 N
​ARÓD​
, aż się "zło" w DOBRO zamieni
.​
 POLSKA ZIEMIA TO ŚWIĘTA ZIEMIA​
 i nie będą JEJ właścicielami żadne "przybłędy".
Tak rządzą Polską politycznie i religijnie, że nawet nie wiedzą jak
​​
 Naród Polski BOGIEM 
​JEST​
 SILNY.
 
POWIADAM WAM JUŻ TERAZ - ODEJDŹCIE W POKORZE z MOJEJ POLSKI UKOCHANEJ RÓŻNYMI WOJNAMI
​​
I NIESZCZĘŚCIAMI 
S​
MAGANEJ, bo BÓG OJCIEC, BÓG SYN i BÓG DUCH ŚWIĘTY NIE POZWOLĄ, ABY JACYŚ BEZBOŻNI LUDZIE - ZDRAJCY BOGA
 ​
I SWOJEJ OJCZYZNY IZRAELA 
​- ​
POLSKĄ MIOTALI
​ ​
I OSZCZE
R​
STWAMI PONIEWIERALI.
 Jak chcecie ginąć w piekielnej kaźni, to zginiecie, bo nawet już nie macie wyboru. Już tak dużo razy mieli Żydzi przykłady i nadal jeszcze pragniecie swojej zagłady. MARYJA KRÓLOWA POLSKI, KTÓRA NIGDY NIE
​ ​
ZOSTAWI SWOJEGO NARODU, CHOCIAŻ JEST PEŁNY WROGÓW".
​*************************
​3 marca 2018r.​
W sumie 3 tys.wybrańcom Polakom trzeba stworzyć wspaniały świat.

WSZYSTKIEMU "ZŁU" W POLSCE JEST WINIEN DYREKTOR "RADIA MARYJA" - DUCHOWNY TADEUSZ RYDZYK, KTÓRY NIESTETY OKAZAŁ SIĘ ZDRAJCĄ NARODU POLSKIEGO, BO NAKŁANIAŁ POLAKÓW DO GŁOSOWANA NA PREZYDENTA ANDRZEJA DUDĘ DLA KTÓREGO BOGIEM JEST IZRAEL I PILNIE GO SŁUCHA. RZĄD CAŁY JAK I EPISKOPAT ODRZUCAJĄ PANA BOGA, KTÓRY JAKO "KRÓL POLSKI" MOŻE OCALIĆ POLSKĘ I ZAPROWADZIĆ POKÓJ NA CAŁYM ŚWIECIE. ŻYDZI ODZYSKALI NIEPODLEGŁOŚĆ DOPIERO
​ 
w 1950R. - TACY GŁUPI, BO WOLELI MIEĆ ZA BOGA DIABELSKIEGO GRZESZNIKA NIŻ PANA BOGA
​    ​
I MIEĆ WOLNY SWÓJ KRAJ OD POCZĄTKU. A TO ZDRAJCY PANA BOGA
I SWOJEGO NARODU,
​​
CI RZĄDZĄCY FARYZEUSZE ŻYDOWSCY, CZYLI I POLSKĘ WEPCHNĄ DO NIEWOLI. RZĄD W POLSCE, RYDZYK (już zażydzony, bo już Żydzi rządzą
​ 
w jego teatralnej świątyni w Toruniu)
​​
 i EPISKOPAT NIE CHCĄ UZNAĆ PANA BOGA KRÓLEM POLSKI - JAKO JEDYNY RATUNEK NA UTRZYMANIE POKOJU NA CAŁYM ŚWIECIE.
​​
A. DUDA SŁUŻĄCY DWOM BOGOM ŁAPIE HOSTIĘ SPECJALNIE RZUCONĄ PRZEZ NYCZA - ŻYDA. POPATRZCIE POLACY - JAK "SWÓJ SWEGO" WYWYŻSZA A NIE BOGA, KTÓREMU ZAWDZIĘCZAJĄ ŻYCIE ZIEMSKIE I WIECZNE. ONI WSZYSCY CHCĄ GRZESZYĆ I CHCĄ BYĆ POTĘPIENI
​, A​
JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI ZAMIENI SERCA LUDZKIE NA MIŁOSIERNE
​ ​
I WSZYSCY BĘDĄ DOBRZY. Prezydent wybiera następnych wrogów Polski i sprowadza następnych zdrajców z zagranicy i myśli, że Polacy są głupi 
i ściąga przeróżnych wyzyskiwaczy do Polski, a powinien zakładać polskie Banki, a on ściąga wszystko żydowskie. Czy proboszcz - Chrystusowiec w Kościele św.Trójcy
w Chicago też ma pochodzenie żydowskie, bo zaprasza do tego kościoła zdrajcę Morawieckiego. Nie wstydzą się zdrajcy Polaków przyjeżdżać do Polonii?
​ ​
No, ale jak w kościele wisi po lewej stronie Ołtarza zdrajca Polski - diabeł z piekła - Hlond, to wszystko jest
 w tym kościele możliwe.
​NA DOMIAR ZŁEGO ZAPROSILI CHRYSTUSOWCY MASONA - STANISŁAWA DZIWISZA, ZDRAJCĘ PANA BOGA I PAPIEŻA "JANA PAWŁA II" DO TEGO KOŚCIOŁA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W CHICAGO. JAK TEN MASON DZIWISZ NIE WSTYDZI SIĘ POLONII POKAZAĆ?

​Duchowny St. Dziwisz pobłogosławił urągającą Panu Bogu "Golgotę Beskidzką" oraz kościół "Jana Pawła II" w Krakowie na chwałę lucyfera.​
​Nie chce uznać Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI​, a mistycy Polscy cierpieli i za niego też a on też nie chciał ich znać.
Sprzedaje krew papieża
​ zamiast darmo dawać​
(czy na pewno jego?)- "darmo dostałeś - darmo dawaj)
​ - a ceny jakie?​
​ Po co Dziwiszowi pieniądze -100.000 dol. od masonerii amerykańskiej​ dostał kilka lat temu, przecież wszystko ma darmo .
 
mk.
   
 
 

Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie – niepokojąca mozaika w ołtarzu głównym

 
    Znalezione obrazy dla zapytania kościół św. Trójcy w Chicago

 
Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki.
​-​
 bank chce u nas zatrudnić 3 tys. osób
​, oczywiście żydowskiego pochodzenia z polskimi nazwiskami, przecież to Żydzi muszą zarabiać i nie Polacy
​.....​
 


Temat: Takim ludziom na takich stanowiskach w tych sprawach można spokojnie wierzyć
                                                                                                 ​
Białe Plamy historii Polski i nie tylko.

Nie kto inny tylko obecny p. Premier Mateusz Morawiecki 
powiedział
w grudniu 2017 roku, że Polska jest własnością kogoś z zachodu.
​  ​
A minister Spraw Wewnętrznych - Bartłomiej Sienkiewicz - podał już w 2015 roku, że

Polska jest tylko państwem istniejącym teoretycznie.

 Komu, jak komu, ale ludziom na takich stanowiskach w tych sprawach można spokojnie wierzyć.

W celu kontroli czasu wolnego ludzi zamieszkujących teren formalnie będący państwem, stworzono odpowiednie ministerstwa, zajmujące się ich indoktrynacją, czyli praniem mózgu społeczeństwu od najmłodszych lat. 

Prezydent Izraela - Szymon Peres

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=c9vWwVr8Zd0

​A TY
​PREMIERZE
MORAWIECKI JESTEŚ PO TO PREMIEREM W POLSCE, ABYŚ WALCZYŁ O WOLNĄ POLSKĘ, A TY Z CHĘCIĄ OPOWIADASZ O WROGACH POLSKI. MOŻE TY JESTEŚ ICH WYSŁANNIKIEM, CZY NAJEMNIKIEM I Z RADOŚCIĄ TO OPOWIADASZ?​ PO CO TAM SIEDZISZ NA TYM STOŁKU JAK NIC NIE ROBISZ ABY OCALIĆ POLSKĘ. TY UWAŻAJ, BO JAK MARYJA KRÓLOWA POLSKI WEJDZIE Z BOŻĄ POMOCĄ, TO WROGÓW NASZEJ OJCZYZNY ŻYWCEM PORWĄ DIABLI DO PIEKŁA
​ ​
KU ICH RADOŚCI
​​
.
 mk   
​***************Temat: Takim ludziom na takich stanowiskach w tych sprawach można spokojnie wierzyć
Białe Plamy historii Polski i nie tylko.
​  
2018-01-06​
http://www.prisonplanet.pl/kultura/biale_plamy_historii,p387508301

Nie kto inny tylko obecny p. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w grudniu 2017 roku, że Polska jest własnością kogoś z zachodu. A minister Spraw Wewnętrznych - Bartłomiej Sienkiewicz - podał już w 2015 roku, że

Polska jest tylko państwem istniejącym teoretycznie.

Komu, jak komu, ale ludziom na takich stanowiskach w tych sprawach można spokojnie wierzyć.

W celu kontroli czasu wolnego ludzi zamieszkujących teren formalnie będący państwem, stworzono odpowiednie ministerstwa, zajmujące się ich indoktrynacją, czyli praniem mózgu społeczeństwu od najmłodszych lat.

Prezydent Izraela - Szymon Peres

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=c9vWwVr8Zd0

​A TY MORAWIECKI JESTEŚ PO TO PREMIEREM W POLSCE, ABYŚ WALCZYŁ O WOLNĄ POLSKĘ, A TY Z CHĘCIĄ OPOWIADASZ O WROGACH POLSKI. MOŻE TY JESTEŚ ICH WYSŁANNIKIEM, CZY NAJEMNIKIEM I Z RADOŚCIĄ TO OPOWIADASZ?​ PO CO TAM SIEDZISZ NA TYM STOŁKU JAK NIC NIE ROBISZ ABY OCALIĆ POLSKĘ. TY UWAŻAJ, BO JAK MARYJA KRÓLOWA POLSKI WEJDZIE Z BOŻĄ POMOCĄ, TO WROGÓW NASZEJ OJCZYZNY ŻYWCEM PORWĄ DIABLI DO PIEKŁA KU ICH RADOŚCI. mk

_________________________________________________________

Polonia Semper Fidelis! Biskupom przekazano 145 tysięcy podpisów!

Wielkim sukcesem organizacyjnym zakończyła się akcja wiernych świeckich Polonia Semper Fidelis. Do wołania o obronę nierozerwalności małżeństwa w krótkim czasie dołączyło ponad 145 tys. osób. Zgodnie z zapowiedzią zebrane listy zostały złożone w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski.

     

 

ZOBACZ: http://www.pch24.pl/polonia-semper-fidelis--biskupom-przekazano-145-tysiecy-podpisow-,58695,i.html

 
Finał akcji Polonia Semper Fidelis. Zobacz kto poparł inicjatywę świeckich katolików
W ciągu zaledwie kilku tygodni Instytut Ks. Piotra Skargi zebrał ponad 145 tys. podpisów poparcia dla akcji Polonia Semper Fidelis. Prośba do polskich biskupów o obronę tradycyjnego nauczania Kościoła na temat nierozerwalności małżeństwa została już przekazana do Konferencji Episkopatu Polski.
Zobacz kto wsparł akcję:
 
http://www.pch24.pl/final-akcji-polonia-semper-fidelis--zobacz-kto-poparl-inicjatywe-swieckich-katolikow,58716,tv.html

________________________________________________________

Zgłoszenie Pierwszaka na Pielgrzymkę do Medjugorie
 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 
Kochani,
wczoraj posyłałam maila z podziekowaniem od Pierwszaków. Dziś posyłam kolejnego maila ale z prośba na wyjazd Wielkanocny.
Dalej zbieramy na wyjazdy pielgrzymkowe dla takich osób, (bo nawet brakuje nam jeszcze do tego ostatniego) na konto Echa
Królowa Pokoju – ul. Kwartowa 24/U-1, 31-419 Kraków, Nr - 57 1600 1013 0002 0011 6088 3150, koniecznie z takim tytułem wpłaty -
Echo - Wiara  - dla odróżnienia od gazety
 Bóg zapłać niech Bóg błogosławi po tysiąckroć

_________________________________________________________

PCH24.PL

PRAWA STRONA INTERNETU

Newsletter

specjalny
__
Wydarzenia | Opinie | PCH TV

Liberalne interpretacje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia osłabiają motywację do pokonywania małżeńskich trudności, zachęca do rozwodów i przyspiesza proces rozpadu rodzin – alarmują inicjatorzy „Listu Wątpliwości Rodzin”...

Przejdź do artykułu


Temat dopuszczania do Komunii Świętej rozwiedzionych osób w ponownych związkach nie został dobrze przedyskutowany wewnątrz Kościoła, a pospieszne wdrażanie w życie tych reguł jest bardzo groźne. Pytań jest więcej niż odpowiedzi. Reforma grozi dramatycznymi skutkami dla świeckich, ale także wiąże się z niepokojami moralnymi księży i biskupów – przestrzega Natalia Zimniewicz, współautorka Listu Wątpliwości Rodzin, adresowanego do hierarchów Kościoła.

Przejdź do artykułu


Wiadomość ta została wysłana pod podany adres, ponieważ wyrazili Państwo zgodę na jego wykorzystanie w celach promocyjnych. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać więcej takiej korespondencji, prosimy o wypisanie się przy użyciu linka wypisuję się.
W sprawach wymagających kontaktu prosimy pisać na adres: kontakt@poloniachristiana.pl.
Copyright by INSTYTUT EDUKACJI
SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
PCh24.pl

 

_________________________________________________________

" Krzyzu Swiety " /Antonina Krzyszton/

https://gloria.tv/video/73jMsnpafwRxBiGHJUtrgzDJh

https://www.youtube.com/watch?v=yA8oXk94c-s

_________________________________________________________

Szewach Weiss zachwycony przemówieniem PAD: „Prosił o wybaczenie pięć razy”

https://gloria.tv/article/o7EZeLP7bAtP1ejri6SnJbVWz

Dzisiejsze przemówienie prezydenta Dudy z okazji 50. rocznicy marca’68 bardzo spodobało się byłemu ambasadorowi Izraela w Polsce, Szewachowi Weissowi.
A Szewach Weiss cieszy się, że PAD „prosił o wybaczenie pięć razy”. I że zrobił to w imieniu „całego narodu polskiego”.
​  
Nie! Naród polski nie przeprasza za Marzec’68!
​NIECH PREZYDENT A.DUDA NIE PRZEPRASZA ZA NARÓD POLSKI TYLKO SAM ZA SIEBIE, BO POLACY NIC NIKOMU ZŁEGO NIE ZROBILI. TO ŻYDZI NAJECHALI NA NASZ KRAJ, A NIE POLACY DO ŻYDÓW. TO ŻYDZI ZAATAKOWALI NASZĄ OJCZYZNĘ POLSKĘ I DALEJ JA ATAKUJĄ I PRZYJEŻDŻAJĄ ZA ZGODĄ CAŁEGO RZĄDU ŻYDOWSKIEGO W POLSCE, ABY WYGONIĆ NAS Z NASZYCH DOMÓW. TU NIKT ŻYDÓW NIE ZAPRASZAŁ- PRZYJECHALI SAMI, WIĘC WYNOCHA Z OKUPOWANEJ RZEZ ŻYDÓW POLSKI. mk.

_________________________________________________________

​WSZYSTKIEMU "ZŁU" W POLSCE WINIEN JEST DYR."RADIA MARYJA" -TADEUSZ RYDZYK, GDYŻ NIE CHCIAŁ POSŁUCHAĆ PANA BOGA A TYKO WROGÓW I NAKŁANIAŁ NARÓD POLSKI NA GŁOSOWANIE NA WROGÓW NASZEJ OJCZYZNY.
 ZA TEN CZYN HANIEBNY, KTÓRY ZAPROWADZI POLSKĘ DO NIEWOLI A NAWET DO ZNISZCZENIA- RYDZYK BĘDZIE POTĘPIONY - WEDŁUG MATKI BOŻEJ SŁÓW. KAŻDY NORMALNY CZŁOWIEK POWIE TO SAMO, ŻE DUCHOWNY POSŁUŻYŁ SIĘ KATOLICKIM RADIEM, A NIE PYTAŁ PRZECIEŻ PATRONKI RADIA - MATKI BOŻEJ. mk.

   Witam wysyłam na prośbę  P. Haliny z Kanady  w celu zapoznania się z aktualnymi wydarzeniami  w Polsce
    Pozdrawiam  Janusz N

 https://www.youtube.com/watch?v=WhRWCE4DMDc 

https://www.youtube.com/watch?v=7TZGoNIxQWA

Wyklad  kc .prof  Guz 

https://www.youtube.com/watch?v=-jdSOkbnr-Q

_________________________________________________________

​OTO EPISKOPAT W POLSCE - KTO BĘDZIE NAS BRONIŁ W RAZIE NIESZCZĘŚĆ? - JEZUS CHRYSTUS I MATKA BOŻA.​
​OTO EPISKOPAT W POLSCE SŁUŻĄCY LUCYFEROWI, BO ZATWIERDZIŁ HAŃBIĄCĄ BOGA "GOLGOTĘ BESKIDZKĄ", BO ZWALNIA Z KAPŁAŃSTWA BOŻYCH KAPŁANÓW, GDYŻ ZA DUŻO MÓWIĄ O GRZECHU. PRZECIEŻ W 80% SĄ POCHODZENIA ŻYDOWSKIEGO, WIĘC SPRZEDALI JUŻ SWOJE DUSZE SWEMU PANU  Z PIEKŁA I DLATEGO SIĘ GO BOJĄ I NIE CHCĄ STANĄĆ W OBRONIE PRAWDY BOŻEJ - TCHÓRZE, BEZNADZIEJNI FARYZEUSZE Z POLSKIMI NAZWISKAMI.  A WY LUDZIE NIE CAŁUJCIE ZDRAJCÓW PANA BOGA I NARODU POLSKIEGO PO BRUDNYCH ZBRUKANYCH NIEUCZCIWOŚCIĄ RĘKACH. NIECH NAJPIERW UWOLNIĄ CUDOWNEGO KRÓLA Z NIEWOLI PAULIŃSKIEJ MASONERII I NIECH WRESZCIE ZDEJMĄ Z BOGA WSZECHMOGĄCEGO, WŁAŚCICIELA ZIEMI  I CAŁEGO WSZECHŚWIATA TYTUŁ "ICH SŁUGI", BO ICH SPOTKANIE Z KRÓLEM BĘDZIE STRASZNE, TAKIE JAK ZDRAJCĘ - ŻYCIŃSKIEGO, ŻE NAWET NIE ZDĄŻYŁ SPOJRZEĆ SĘDZIEMU NAJSPRAWIEDLIWSZEMU W OCZY - DIABEŁ PORWAŁ GO ZAMIENIAJĄC GO W ROPUCHA WRZESZCZĄCEGO. mk.

Temat: Jacek Międlar

Sprzedali Chrystusa.Komentuję profanację Chrystusa przez Nergala - Jacek Międlar (wPrawo.pl)

https://gloria.tv/video/q669UzeGKfvt3NQVHkg4kpndw

_________________________________________________________

DROGA KRZYŻOWA
POPROWADZI CIĘ DO BOGA
Kliknij i odbierz płytę CD z wyjątkowymi rozważaniami Drogi Krzyżowej Via Crucis

Szanowny Panie Kazimierzu,

Proszę sobie wyobrazić, że widzi Pan Człowieka prowadzonego ulicami dużego miasta. Na Jego twarzy niewyobrażalny ból. Tłum gapiów szydzi, opluwając Męczennika.

Policja pilnuje porządku, tworząc szczelny kordon wokół. Swoje stoiska rozłożyli drobni sprzedawcy. Zapach krwi Skazanego miesza się z wonią frytek i pieczonej kiełbasy. Festyn.

Pan stoi w wiwatującym tłumie i dowiaduje się, że choć Skazany nic nie zrobił, idzie na śmierć, bo wytypowali Go ludzie w programie telewizyjnym...

Jak Pan zareaguje? Co zrobi? Czy pójdzie Pan za tłumem?

Być może moja wizja jest szokująca, ale czy nie tak dzisiaj wyglądałaby Droga Krzyżowa?

Właśnie dlatego zdecydowałem się napisać ten list. Sytuacja jest poważna, a my nie mamy dużo czasu.

Współcześnie nie ma chwili, by nie biczowano Jezusa. Jak inaczej nazwać to, co się dzieje?! Pozwoli Pan, że zacytuję kilka relacji z ostatnich tygodni:

Litwa: Dziesiątki tęczowych flag i robot „udzielający ślubu” parom LGBT – w taki sposób obchodzono walentynki w siedzibie litewskiego rządu. Wydarzenie było prowokacją trzech organizacji społecznych, które w ten sposób chciały wypromować postulaty tzw. mniejszości seksualnych.
 
Kongo: Posługujący w stolicy Konga, Kinszasie ks. Sebastien Yebo, został porwany przez… policję. Kapłana pojmano tuż po Mszy Świętej, załadowano do samochodu i wywieziono w nieznanym kierunku.
 
Polska: Środowiska feministyczne rozpoczęły konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia obowiązkowej edukacji seksualnej. Chcą by zajęcia demoralizujące dzieci i młodzież obejmowały co najmniej 14 godzin lekcyjnych rocznie.

Takie informację budzą ból, współczucie i jakże często poczucie bezsilności, że nie możemy nic z tym zrobić

Panie Kazimierzu, czy jednak rzeczywiście nie możemy NIC z tym zrobić?

Chociaż nie da się zadziałać bezpośrednio, to jednak jesteśmy w stanie pocieszyć Jezusa naszą modlitwą, a także dzięki modlitwie wynagrodzić Zbawicielowi wszystkie te bluźnierstwa, profanacje i zniewagi.

Pozwoli Pan teraz, że przedstawię Panu mój plan.

Trzy lata temu zapoczątkowaliśmy akcję propagowania Drogi Krzyżowej wśród Polaków. Do tego celu stworzyliśmy specjalną stronę www.drogakrzyzowa.org.

Na potrzeby tej akcji przygotowaliśmy wyjątkową edycję rozważań Drogi Krzyżowej Via Crucis, autorstwa wybitnego myśliciela katolickiego Plinia Corrêi de Oliveira – właśnie na tej stronie może Pan zamówić tę publikację.

Wystarczyły trzy lata, a rozważaniami Drogi Krzyżowej Via Crucis obdarowaliśmy ogromną liczbę - ponad 262 tysięcy polskich rodzin! Chcemy, aby w tym roku jeszcze więcej Polaków praktykowało nabożeństwo Drogi Krzyżowej w swoich domach. Moim marzeniem jest, aby na koniec tegorocznego Wielkiego Postu móc powiedzieć: Jest nas już 300 tysięcy!

Dziś także Pan może otrzymać to wyjątkowe wydawnictwo! Rozważania mogą być przez Pana czytane i towarzyszyć Panu w modlitwie. Może Pan także ich słuchać, korzystając z nagrania umieszczonego na płycie CD, którą otrzyma wraz z publikacją.

Tę książeczkę wzbogaciliśmy o piękne ilustracje Męki Pańskiej. Dołączyliśmy także płytę CD, która, oprócz słów lektora, zawiera specjalnie skomponowaną oprawę muzyczną.

Tak, chcę otrzymać rozważania Drogi Krzyżowej Via Crucis

Proszę pamiętać, że z rozważaniami Drogi Krzyżowej wiążą się wielkie korzyści duchowe dla Pana w postaci łask i odpustów!

Kościół święty zalicza Drogę Krzyżową do najbardziej zalecanych nabożeństw.

Dlaczego rozważanie Drogi Krzyżowej jest takie ważne? Pan Jezus za pośrednictwem Br. Stanisława ze Zgromadzenia Braci Szkolnych z Hiszpanii - przekazał nam tyle obietnic, ile jest stacji Drogi Krzyżowej. Wspomnę o pierwszych pięciu:

 1. Wszystko, o co prosimy przy odmawianiu Drogi Krzyżowej, będzie wysłuchane.
 2. Obiecuję życie wieczne tym wszystkim, którzy częściej odprawiają Drogę Krzyżową ze współczuciem.
 3. Jestem przy nich w ciągu całego życia i szczególnie będę ich wspomagał w godzinę ich śmierci
 4. Choćby nawet miał ktoś tyle grzechów, ile źdźbeł trawy na polu i piasku na brzegu morskim, będzie mu to wszystko zmazane przez odprawienie Drogi Krzyżowej. Obietnica ta nie zwalnia od spowiedzi, szczególnie przed przyjęciem Komunii Świętej.
 5. Ci, którzy często odprawiają Drogę Krzyżową, otrzymają w Niebie szczególną chwałę.

A włoskiej mistyczce św. Marii Magdalenie de Pazzi Zbawiciel obiecał:

Kto w piątek, zwracając uwagę na godzinę Mojego skonania na Krzyżu, odprawi Drogę Krzyżową, otrzyma szczególne łaski od Mojego Ducha, którego w owej chwili oddałem, a chociażbyś i nie czuła wyraźnie tej łaski, ona wszakże w tobie bezustannie spoczywać będzie(...). Kto dłuższy czas codziennie odprawia Drogę Krzyżową, może zbawić całą parafię.

Te bezcenne przywileje mogą być Pana udziałem, dlatego warto zamówić Rozważania Drogi Krzyżowej. Via Crucis.

Panie Kazimierzu, ale to nie wszystko!

Oprócz tego, że Pana modlitwa zadośćuczyni Jezusowi i wesprze naszych prześladowanych braci w wierze, Pan również może odnieść osobiste korzyści z odprawiania Drogi Krzyżowej:

 • Odpust.
 • Duchowe oczyszczenie i wewnętrzną równowagę.
 • Szereg łask.

Św. Ewagriusz z Pontu poucza nas, że ten, kto uzdrawia ludzi ze względu na Pana, nie zwraca uwagi na to, że i samego siebie leczy. Tak więc zamawiając rozważania Drogi Krzyżowej, pomagamy sobie, ale także naszym rodzinom, przyjaciołom. Aktywnie budzimy sumienia Polaków!

Więcej informacji o naszej akcji uzyska Pan, klikając w poniższy link i wchodząc na stronę:

www.drogakrzyzowa.org

Pozwoli Pan, że jeszcze raz zachęcę Pana do zamówienia Rozważań Drogi Krzyżowej. Via Crucis.

Pana symboliczne 9 zł pozwoli pokryć koszty druku, produkcji płyty CD i wysyłki, ale zachęcam Pana do rozważenia dodatkowego wsparcia, które pozwoli nam rozpropagować to dzieło wśród większej liczby rodaków.

Zacząłem ten list od historii prowadzonego na kaźń Człowieka. Pozwoli Pan, że na koniec ją przywołam.

Ten umęczony Człowiek zauważy Pana modlitwę, wyłowi Pana z tłumu i gdy zmartwychwstanie, w chwale wróci do Pana i wynagrodzi.

Pozdrawiam Pana serdecznie i proszę o modlitwę w intencji powodzenia naszej akcji.

W Jezusie i Maryi

Sławomir Olejniczak
Prezes Instytutu
Ks. Piotra Skargi
 

PS. Panie Kazimierzu, Jezus obiecał liczne łaski osobom, które będą wspominać Jego Mękę, dlatego niezwłocznie proszę dołączyć do naszej wielkopostnej kampanii. Wystarczy kliknąć tutaj, wejść na stronę www.drogakrzyzowa.org i zamówić Rozważania Drogi Krzyżowej. Via Crucis. Szczęść Boże!

_________________________________________________________

Te Czarne Nasiona Pomogą Ci Wyleczyć Wiele Dolegliwości, Naukowcy To Potwierdzają, Olej Z Czarnuszki 
 

Te Czarne Nasiona Pomogą Ci Wyleczyć Wiele Dolegliwości, Naukowcy To Potwie...

Wylecz wszystkie choroby! Pożegnaj się z cukrzycą, rakiem, udarem mózgu, artretyzmem, HIV i wieloma innymi!! Ole...

_________________________________________________________

ANIOŁ STRÓŻ POLSKI: Nie spoglądajcie ani na Wschód ani na Zachód. Ameryka chce sprzedać was i oddać pod wpływ Rosji, która dąży do militarnej ekspansji

Orędzie do Adama Człowieka z 12 września
​ ​
2010 r.
https://gloria.tv/article/m1NNwjMU7FAb4bkWxjy6Dgzsv

_________________________________________________________

Dramat szafarza komunii świętej 

https://www.youtube.com/watch?v=WM3LBRuHxAA

_________________________________________________________


Uwolnijcie Chrystusa Króla 
 

Uwolnijcie Chrystusa Króla

NARÓD POLSKI BŁAGA OJCÓW PAULINÓW NA JASNEJ GÓRZE, O UDOSTĘPNIENIE NA WIDOK PUBLICZNY OBRAZU CHRYSTUSA KRÓLA POL...

_________________________________________________________

​MÓDLCIE SIĘ W INTENCJI PATRIOTÓW POLSKICH, ABY WALCZYLI O NASZĄ OJCZYZNĘ JAK UMIEJĄ.​

​WŁADCOM - RZĄDOM NASZEJ OJCZYZNY POLSKI WSZYSTKO MOŻNA: KRAŚĆ, PRZEKRĘTY ROBIĆ, A DLA EMERYTÓW, DLA ,DZIECI POLSKICH DROGA ZAMKNIĘTA - UMIERAJCIE  Z GŁODU, Z BRAKU OGRZEWANIA. A EMERYCI? WY GRABIEŻCY TEŻ BĘDZIECIE EMERYTAMI, TYLKO WY BĘDZIECIE ZWIEDZAĆ ŚWIAT ZA WASZE MILIONOWE EMERYTURY, CO NAM ZABRALIŚCIE GŁODUJĄCYM POLSKIM EMERYTOM. TO KTÓRY RZĄD W POLSCE BYŁ NAPRAWDĘ POLSKI, ZŁOŻONY Z RDZENNYCH POLAKÓW? PIŁSUDSKI - ŻYD MA TERAZ HONORY OD SWOICH ZIOMKÓW ŻYDÓW. WYWYŻSZAJĄ TEGO ZDRAJCĘ NARODU POLSKIEGO - TYLKO PAN BÓG ZAPROWADZI PORZĄDEK W POLSCE I NA CAŁYM ŚWIECIE GDYŻ ZALEJE ZIEMIĘ WODA, WYBUCHY CHEMICZNE I ZNIKNIE ŚWIAT Z POWIERZCHNI ZIEMI. CZY ZDRAJCY MYŚLĄ, ŻE PAN BÓG TAK DŁUGO BĘDZIE PATRZYŁ JAK CI ZDRAJCY GO OBRAŻAJĄ?LECZ TERAZ TO JUŻ NIKT I NIC NIE POWSTANIE AŻ NA SĄDZIE OSTATECZNYM BĘDĄ KWICZEĆ I LECIEĆ DO PIEKŁA NA WIECZNOŚĆ - MAŁO WAM? PAN BÓG WAM DOŁOŻY OGNIA!​

Dzięba, Król, Bielewicz u Gadowskiego: Poziom korupcji w KGHM był ogromny. Przekręt na ok. 16 mld zł

https://gloria.tv/video/mXicFk3XWoP26HByvEGBUXdD8

_________________________________________________________


PRZEMÓWIENIE SIERGIEJA ŁAWROWA DO POLAKÓW
  

_________________________________________________________

Kiedy zatrzymanie aborcji i wypowiedzenie genderowej konwencji? Beata Szydło kluczy

            

Choć władze w Polsce dostrzegają szkodliwość zideologizowanych zapisów przyjętej konwencji antyprzemocowej, to nie widać chęci, by ją wypowiedzieć. Podobny brak odwagi widoczny jest w przypadku wprowadzenia zakazu aborcji eugenicznej. Była premier Beata Szydło zdaje się rozwiała wątpliwości co do tego jak w tych kwestiach zachowa się PiS.

Goszcząca w programie Jana Pospieszalskiego „Warto rozmawiać” b. premier Beata Szydło unikała jasnych odpowiedzi na pytania o dalsze losy zarówno konwencji antyptrzemocowej, jak i obywatelskiego projektu #ZatrzymajAborcję. Widać było wyraźnie, że tego rodzaju decyzje – mimo składanych deklaracji - nie przyjdą łatwo partii rządzącej.

Premier Szydło pytana o konwencję antyprzemocową najwyraźniej zgadzała się z Janem Pospieszalskim, że projekt ten jest ideologiczny, a zdefiniowana w nim przemoc i jej źródła upatrywane są m.in. w religii, tradycji, kulturze czy stereotypach, że konwencja niebezpiecznie ingeruje w wychowanie dzieci, zbyt mocno wkraczając w uprawnienia rodziców, narzucając zideologizowny przekaz.

Jednak pytana o wypowiedzenie konwencji, Beata Szydło przyznała tylko, że wpisuje się ona doskonale w sposób myślenia, który obowiązuje w większości w UE… i właściwie na tym temat zakończyła.

Za to premier przypomniała ubiegłoroczne obchody jubileuszu przyjęcia traktatów rzymskich. Wówczas to w deklaracji, pod którą miały podpisać się wszystkie państwa, pojawił się zapis ideologizujący przekaz, odwołujący się do gender. Polski rząd nie chciał podpisać tak brzmiącego dokumentu, negocjował i odniósł – jak relacjonowała Beata Szydło – sukces. Zapis został zmieniony. Niestety, konwencja antyprzemocowa nadal obowiązuje, ale o tym była premier najwyraźniej mówić nie chciała. Beata Szydło pytana była też o projekt obywatelski ustawy #ZatrzymajAborcję, który ugrzązł w komisji sejmowej. Premier odpowiedziała, iż ma nadzieję, że wniosek zostanie wkrótce skierowany do „końcowych prac parlamentarnych” i zostanie on przyjęty. 

- To jest projekt, który w moim rozumieniu ma ogromne znaczenie i kto wie czy nie będzie tak przełomowy jak nasz program rodzina 500+, jeżeli chodzi o rozumienie pewnych kwestii związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi – oceniła.  Jak dodała, politycy często boją się podejmować trudne decyzje i kalkulują co się opłaci, ale – jak tłumaczyła - taka jest polityka. - Czasem trzeba impulsu i odwagi, by podjąć decyzję, która wydaje si być trudna, a potem okazuje się decyzją przełomową – powiedziała. 

Beata Szydło przypomniała w tym kontekście o przyjętym programie „Za Życiem”, który „nie jest doskonały”, ale to był pierwszy krok i przyznała, że na pewno „potrzebna nam jest jeszcze ta determinacja i odwaga by kontynuować tę misję”.  Premier Szydło wyznała też, że jej mąż pracuje z niepełnosprawnymi dziećmi i stąd też ona sama ma z nimi kontakt. - To są wspaniali, młodzi ludzie. Oni pokazali mi przede wszystkim, że jeżeli się ich kocha, że jeżeli da się im szansę, to oni są w stanie zrobić naprawdę bardzo wiele, ale przede wszystkim obdarzać nas wszystkich miłością, oni są wspaniali zakończyła emocjonalnie, uciekając od jasnej deklaracji dotyczącej dalszych losów obywatelskiego projektu likwidującego aborcyjną przesłankę eugeniczną.

_________________________________________________________

Audycja Prison Planet.pl. Udokumentowane projekty globalistów.

https://www.youtube.com/watch?v=oYg8yq0zf7g
Baza udokumentowanych projektów globalistów.
http://www.prisonplanet.pl/trend_trak/baza_udokumentowanych,p2097930879

_________________________________________________________

STRASZNE! Polska poganieje i jeszcze o ..ŻYDACH (2)

 

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica!

Szczęść Boże, serdecznie i ciepło pozdrawiam - Jerzy

 

OTO PONIŻEJ- TYLKO KILKA PRZYKŁADÓW  POLSKIEJ, KATOLICKIEJ SZATAŃSKIEJ HIPOKRYZJI – CZYLI  POSTĘPUJĄCEGO POGAŃSTWA.

 WARSZAWA

    Najnowsze dane, opracowanie o Kościele i religijności Polaków ,,Annurium Statisticum Ecclesia in Polonia"Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego podane w:PIELGRZYMIE z dnia 14-21 stycznia 2018 roku nr 1(734).

   Otóż, w ,,KATOLICKIEJ POLSCE"  w 2017r. w niedzielnej Eucharystii uczestniczyło  TYLKO 36,7% zobowiązanych katolików, a do Komunii św. przystąpiło(oczywiście 99,9%  na stojąco, obrażając i poniżając Pana Jezusa i Jego Boży Majestat P. J.) ,,AŻ 16% !!! ”

- ks. dr Paweł MurzińskiKOŚCIÓŁ TONIE a orkiestra gra dalej- https://gloria.tv/video/dgJJKjnqj6Jv3gg2yWpyGQtpz

W Polsce 1/3 małżeństw się rozpada.Polska jest w statystykach na piątym miejscu: zaraz za Niemcami, Wielką Brytanią, Francją i Hiszpanią.

Jest to niewątpliwie kryzys instytucji małżeństwa, a przede wszystkim upadek MORALNOŚCI i WIARY.

 „BEZE MNIE NIC NIE MOŻECIE UCZYNIĆ(J 15, 5)

CO BÓG ZŁĄCZYŁ, CZŁOWIEK NIECH NIE ROZDZIELA!   ks. bp. Tihamera Totha

ROZWODY – TO WYMYSŁ SZATANA I JEGO POMOCNIKÓW !

Jedną z największych plag, które w coraz większym stopniu pustoszą nasze rodziny, stają się rozwody, grzeszne związki niesakramentalne, tzw. na kartę rowerową, kocią łapę itp

       Patrząc na nasze społeczeństwo, które ciągle jeszcze w olbrzymiej większości przyznaje się do Kościoła Katolickiego i wiary w Pana Boga, trudno doprawdy zrozumieć, jak chodzący co niedziela do kościoła ludzie, przystępujący do sakramentów spowiedzi i Komunii świętej, sami wnoszą o rozwody, lub zgadzają się i akceptują aby się rozwodzili ich najbliżsi, dzieci, wnukowie, czy rodzeństwo i  żyli w ciężkim grzechu w związkach cudzołożnych, lub rozbijali własne małżeństwa?

      Czy nam, katolikom wolno się rozwodzić, pozwalać, ba czasami nawet sugerować, namawiać i  akceptować rozwody? Czy ludziom, których współmałżonkowie porzucili, możemy z czystym sumieniem powiedzieć „ty też masz prawo do szczęścia, zostaw ją-jego, co się będziesz męczyć itd…” – zgadzając się, by i oni  się rozwiedli i weszli w grzeszne związki? ABSOLUTNIE NIE!!! My, zwłaszcza katolicy jesteśmy wspólnie za siebie odpowiedzialni, a szczególnie za najbliższych którzy popełniają zło, bo nie ulega najmniejszej wątpliwości, że ROZWÓD JEST WIELKIM ZŁEM, w oczach Pana Boga i czyni wiele zła najbliższym-zwłaszcza dzieciom, jest wymysłem szatana i prowadzi na potępienie wieczne!  Jednym z grzechów cudzych jest  brak reakcji na zło, które widzimy i tolerujemy!

 

ROZWÓD TO ZŁAMANIE DOŻYWOTNIEJ I DOZGONNEJ PRZYSIĘGIZŁOŻONEJ PRZED PANEM BOGIEM, W KOŚCIELE- ŚWIĄTYNI BOGA WSZECHMOGĄCEGO, W OBECNOSCI KAPŁANA ŚWIADKÓW I WIELU BLISKICH I INNYCH WIERNYCH – SWOJEMU WSPÓŁMAŁŻONKOWI!

UWAGA! SZCZYT HIPOKRYZJI, FAŁSZU, OBŁUDY I ZAKŁAMANIA ,, KATOLICKIEJ, DOBREJ ZMIANY” !!!

 

PSUDO KATOLIK KACZYŃSKI I POMNIEJSZE PŁAZY ,,DOBREJ ZMIANY” DOMAGAJĄ SIĘ ZAKAZU HODOWLI ZWIERZĄT FUTERKOWYCH Z UWAGI NA NIEHUMANITARNE WARUNKI HODOWLI  I UBÓJ POWODUJĄCY STRES I CIERPIENIE BIEDNYCH  I NIEWINNYCH ZWIERZĄTEK!

ALE O ZAKAZIE MORDOWANIA (poprawnie ABORCJI)(NIENARODZONYCH C I S Z A !

ABORCJA, CZYLI WYRYWANIE NÓŻEK, RĄK I MIAŻDŻENIE GŁOWY!

 Do księży kobiet i lekarzy MORDERCÓW  http://wiadomosci.robertbrzoza.pl/korupcja/aborcja-czyli-wyrywanie-nozek-rak-miazdzenie-glowy/

Oglądnij poniższe widea, obraz jest przerażający.

      SADYSTA LEKARZ wyrywa dziecku najpierw jedną nóżkę, później drugą. Teraz bierze się za  rączki… wysysa organy.

Następnie kombinerkami, bo inaczej nie można tego nazwać – miażdży głowę dziecka.

Tego chcą dla swoich dzieci zwolennicy aborcji?

Gdzie prawa człowieka!

Gdyby tak zabijano zwierzę, to natychmiast protestowałby cały humanitarny świat obłudników.

KIEDY PEŁNA OCHRONA ŻYCIA W POLSCE?,,Katolicki” PIS-owski rząd odpowiada, że NIE PRACUJE nad takimi rozwiązaniami:

·         Mimo podjęcia przez rząd PiS programu „Za życiem”, nie znalazły się w nim rozwiązania zwiększenia prawnej ochrony każdego życia. Rząd przyznał też, że nie pracuje nad projektem zakazującym aborcji w Polsce. 

·         „Wyjaśniam, że w Ministerstwie Zdrowia, jak również w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie są prowadzone żadne prace nad zmianą ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” – czytamy w odpowiedzi na dezyderat skierowany do premier Beaty Szydło. 

·         O plany rządu w tym zakresie zapytali posłowie z Komisji ds. Petycji, pracujący nad projektem zwiększania ochrony życia, złożonym przez Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. 

·         Taki scenariusz był do przewidzenia, bo to głosami posłów PiS został odrzucony projekt „Stop Aborcji”. Następnie zwlekano najpierw z rozpoczęciem prac nad projektem PFROŻ złożonym w formie petycji, a gdy prace ruszyły, opóźniano je tygodniami formułując zapytanie do rządu. Także na odpowiedź na dezyderat trzeba było długo czekać, by dowiedzieć się, rzeczy oczywistej: rząd w kwestii zwiększenia prawnej ochrony życia nie prowadzi żadnych prac.

 OBRAŻANIE PANA BOGA PRZEZ ,,KATOLIKÓW”- JEST… DOZWOLONE !

JEZUS «Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców»

AGENT CELNY NIE pozwala dziewczynkom lecącym z Denver do Minneapolis wejść na pokład samolotu, bo mają na sobie nieodpowiedni strój -  legginsy.   Od kiedy to spandex jest przedmiotem niedozwolonym? – pisała na swoim profilu, żądając wyjaśnienia od United Airlines.  Wpis Shannon Watts wywołał prawdziwą falę komentarzy, w których przewijało się jedno słowo: „seksizm”.

OCHRONIARZ  NIEpozwalał wejść z odkrytymi ramionami do Muzeum Powstania Warszawskiego.

   Historią z Muzeum Powstania Warszawskiego podzielił sie na Facebooku przewodnik Remigiusz Śmiechowski. "Przy wejściu do Muzeum Powstania upomniano dziewczęta, aby założyły na siebie bluzkę, ponieważ Muzeum jest w pewnym sensie świątynią i nie można wchodzić z odkrytymi ramionami” (ale do poświeconych Bożych świątyń … MOŻNA!)

     No proszę, na pokład samolotu, do muzeum - NIE można wejść w niewłaściwym ubiorze- stroju i BARDZO SŁUSZNIE.  ALE do kościołów, kaplic i sanktuariów - poświęconych Domów Bożych, czy na pieszych pielgrzymkach w ,,katolickiej" Polsce, jak najbardziej TAK, uważa wiele pseudo wiernych, zwłaszcza kobiet i dziewczyn, oraz ponad 90% zdemonizowanych, sług  szatana – kapłanów i biskupów, którzy absolutnie NIE reagują, NIE zakazują, NIE upominają itp...NA JAWNE OBRAŻANIE PANA BOGA w Jego świątyniach, szczególnie w porze letniej! Szatańska wolność i dowolność w odkrywaniu ciała i swoisty pokaz mody, gołe plecy, brzuchy, obszerne dekolty, mini spodniczki, obcisłe legginsy, biodrówki, klapki, szorty wytarte i poszarpane dżinsy  itp...

I TAK  ,,WIERNI” PRZYCHODZĄ NA SPOTKANIE Z PANEM BOGIEM???

LUDZIE, KOBIETY, KAPŁANI  OCKIJCIE I PRZEBUDŹCIE SIĘ Z TEGO SZATAŃSKIEGO - L E T A R G U !

     Zanik rozeznania dobra i zła, oraz nazywanie zła dobrem i odwrotnie,  udawanie i mówienie,  że  to nic  złego ,bo większość tak postępuje.

     Absolutny brak szacunku i pokory wobec Boga, modlitwy, innych osób i miejsca, w którym obowiązuje zachowanie szczególnego sacrum a nie profanum. Nie klękanie na dwa kolana, a kucanie- pozycja sedesowa, brak poprawnego znaku Krzyża św. Komunia św. w 99%  na stojąco.

    Całkowite zdziczenie, zanik dobrych obyczajów, brak minimum  kultury, dobrego wychowania, smaku i wstydu, wśród pseudo wiernych, za pełnym przyzwoleniem, aprobatą, czy wręcz nakazem, jak w przypadku Komunii św. na stojąco,  takich samych pseudo-duchownych, liberalno-modernistyczno-masońskich ,,pasterzy kościoła" raczej pastuchów, którzy prowadzą siebie i swoje owce na manowce i  wieczną zgubę. 

   Nie dość, że wyprostowali kolana, to dalej idą w diabelskim kierunku - ku wiecznemu zatraceniu!  (Jerzy P.)

 

Mamy w tym miejscu jedną z prób odpowiedzi na pytanie,  dlaczego w krajach katolickich, np. w Polsce ludzie wierzący TAK POSTĘPUJA???  Wbrew zasadom swojej wiary?Pan Jezus, jak zwykle przewidział taki obrót sprawy i przestrzegał sobie współczesnych, a także nas wszystkich słowami: „strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów”(8) i w innym miejscu  czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą (przyp, o ile przekazują naukę otrzymaną od Boga), lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać…”(9). (8) Patrz Ew. Mt. 16, 11. (9) Patrz Ew. Mt 23, 3-5 oraz 23, 13-36.

      Te i inne słowa Jezusa odnoszące się do kapłanów i uczonych w piśmie, śmiało odnieść możemy dzisiaj do Papieża, biskupów i wszystkich hierarchów Kościoła Rzymsko-Katolickiego,

      Pierwszym ogniwem jest większość modernistyczno – liberalno-masońskich  księży, których sumienia i charaktery wypaczane są przez błędy system nauczania i formowania w seminariach tak  ich kształtuje. Mając na ogół świadomość głoszenia fałszu i obłudy, trudno jest im zaangażować się w to, co robią. Nie są oni w związku z tym autorytetami dla ludzi wierzących, a zwłaszcza dla młodzieży. Zamiast świadczyć swoim życiem o Bogu kombinują, jak bezkarnie łamać śluby złożone w czasie święceń, organizując sobie często na boku drugie życie.

     Tymczasem ludzie naprawdę potrzebują autorytetu i przykładu ze strony kapłana. Jednak to, co głoszą księża i jak się zachowują, postępują przechodzi nad głowami wierzących w Kościołach, gdyż księża nie żyją tak, jak mówią.

Zaklęty, szatański krąg się zamyka, a jego rezultatem jest brak pozytywnego oddziaływania Kościoła Katolickiego na społeczeństwo. Kościół bez Boga i sakcrum

       Mówienie o przytłaczającej większości ludzi wierzących w Polsce jest absurdem i nonsensem, ponieważ w naszym kraju wytworzył się już zwyczaj, tradycja — uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej, Chrztu, I-szej Komunii, Bierzmowania czy też ślubu kościelnego, która ma niewiele wspólnego z prawdziwym przeżywaniem tych Sakramentów i samej wiary. Zwyczajowy Chrzest dziecka  wiąże je statystycznie z Kościołem, aż do pogrzebu.

Tymczasem ludzie w trakcie swego życia często tracą wiarę albo nigdy do niej nie dochodzą i to często z winy Kościoła, który szczyci się milionami „katolików z metryki”. Widocznymi skutkami oddziaływania Kościoła na polski naród są: szerzący się coraz bardziej indyferentyzm religijny, ateizm, postawy wrogie Religii Katolickiej, gwałtowny spadek powołań w seminariach duchownych (notowany ostatnio na całym świecie), ciągły spadek uczestnictwa wiernych w nabożeństwach; wzrost przestępczości pod każdą postacią itp.

Najbardziej katolicki kraj na świecie, jakim jest Polska, ma jedną z najgorszych opinii. Polscy katolicy rozwodzą się i zdradzają na potęgę, piją ponad miarę,

      Znany jest fakt emigracji  rdzennie polskich, katolickich rodzin i osób prywatnych do Izraela; gdzie po przyznaniu się do Judaizmu , otrzymywały one mieszkania i dobrze płatną pracę. Jeśliby zrobić sondaż w polskich więzieniach, okazałoby się, iż ogromna większość skazanych morderców, złodziei, aferzystów , to wierzący, a nawet praktykujący katolicy.  Swego czasu opinię publiczną Pabianic poruszyło okrutne morderstwo popełnione na starszym mężczyźnie. Zbrodniarzami okazali się dwaj nieletni chłopcy — gorliwi ministranci jednej z miejscowych parafii.

Takie i podobne przykłady można by mnożyć w nieskończoność. To nie są ani wyjątki potwierdzające regułę, ani też sporadyczne wybryki, ale wyraźny objaw ciężkiej choroby „katolickiego społeczeństwa”.

      Chory jest cały organizm Kościoła, a więc także my — jego członki. Autokratywne rządy Kościoła Katolickiego zbierają wielkie żniwo w postaci wypaczonych, zdeprawowanych sumień pokoleń Polaków, którzy „dzięki” nauce swoich pasterzy wykształcili w sobie mentalność i postawy religijne, mające jednak niewiele wspólnego z mentalnością i postawami ludzi prawdziwie wierzących.

      Doszło do tego, że nieznajomość elementarnych prawd wiary i podstawowych chrześcijańskich modlitw stała się niemal domeną Katolicyzmu.

Młodzi ludzie, przystępujący do Bierzmowania czy też zawierający związki małżeńskie, nie znają często Modlitwy Pańskiej i nigdy w swoim życiu nie mieli w rękach Pisma Świętego! Nic dziwnego skoro większość księży, stosując się do przepisów prawa kanonicznego, skłonna jest bardziej wymagać od nich niezbędnych dokumentów i stosownej wpłaty, aniżeli wiedzy o Bogu i dowodów na autentyczne przeżywanie własnej wiary. Czy dziwić nas mają postawy objętości, negacji, a nawet wrogości wobec Kościoła?!

       Trudno nie obarczać winą za taki, a nie inny stan rzeczy, samej głowy tego ogromnego organizmu. To papież pociąga za wszystkie sznurki i on jest najwyższym prawodawcą w Owczarni Jezusa

Współcześni uczeni w Piśmie opierając się na sławnym dialogu Jezusa z Piotrem(10), uważają każdego następcę Piotra za nieomylnego geniusza, w którym bez przerwy przebywa

        Nie należy bynajmniej winą za taki stan rzeczy obarczać szeregowych kapłanów, którzy sami są w pewnym sensie ofiarami, będąc bezwolnymi narzędziami w rękach swoich, proboszczów i wyższych rangą przełożonych.

Wypowiedź jednego z kapłanów:

    Jednym z wielu problemów, jest panujący wśród kleru kult pieniądza, traktowanego najczęściej jako dobro zastępcze, na zasadzie, nie mogę mieć tego, co mają inni więc będę miał to, czego inni nie mają lub co pragną mieć. Nie będzie wielką przesadą jeśli powiem, iż dzisiejszym Kościołem rządzą pieniądze. Pomiędzy księżmi istnieje ciągła rywalizacja o największe i najbogatsze parafie. Częstym zjawiskiem jest kupowanie u biskupów godności kościelnych, kanonika i prałata.

     Właśnie biskupi są prawdziwymi finansowymi krezusami. Mają oni nieograniczony dostęp do ogromnych pieniędzy napływających z diecezji. Każda parafia jest opodatkowana na rzecz utrzymania kurii, biskupów, licznych przedsięwzięć i fundacji kościelnych, m.in. budowy nowych świątyń, utrzymania seminarium, diecezjalnego caritas, misji w krajach trzeciego świata oraz na potrzeby papieża i funkcjonowanie Państwa Kościelnego — Watykanu. Kardynałowie i biskupi w sposób zupełnie niekontrolowany mogą korzystać i faktycznie korzystają z tych pieniędzy.

     Proboszczowie, aby zjednać sobie przychylność „góry” prześcigają się w dogadzaniu biskupom, ubóstwianiu ich i „rozpuszczaniu” na wszelkie możliwe sposoby. Duża, niekontrolowana władza proboszczów (często starszych i zdziwaczałych) nad wikariuszami, jest powodem wielu konfliktów, które nierzadko przybierają formy drastyczne, a niekiedy wręcz tragiczne”

      Przytłoczeni z jednej strony nieograniczoną władzą biskupa, a z drugiej strony zaszczuci przez własnych wiernych,  słudzy Kościoła wykształcili w sobie postawę obrony, dystansu wobec otoczenia oraz cynizmu w czym są prawdziwymi mistrzami. Niestety bywają na tym tle duże przegięcia.

     Księża, „otrzaskani” ze świętościami, szydzą nawet ze swej sakramentalnej i duszpasterskiej posługi; z ludzi angażujących się do różnych prac przy parafiach, wspierających Kościół ofiarami i modlitwą. Dla przykładu — starsze kobiety najczęściej nawiedzające świątynie i członkinie kółek różańcowych nazywane są przez księży „żabami kropielniczymi”; a starsi mężczyźni — „dziadami kościelnymi” itp.

Wzajemne stosunki między księżmi również pozostawiają wiele do życzenia. Powszechna jest zazdrość o lepszą, bardziej dochodową parafię; donoszenie na kolegów do biskupa itp..

       Stąd te wszelkie przyzwolenie na szatańską wolność w kościele, jak NIE KLĘKANIE przed Panem Jezusem podczas Komunii św., spóźnianie się na Mszę św. , zanik klękania a rozkraczanie się, niegodny ubiór i td… itp Czyli zanik sacrum a upowszechnianie profanum, przez samych kapłanów wypinających się tyłkiem do P. Jezusa w Tabernaculum!  

Nie dziwi mnie postawa większości katolików w naszym kraju, którzy widząc wynaturzenia systemu jaki panuje w Kościele Katolickim , po prostu go nie popierają; poprzez, m.in. nieobecność na Mszach Świętych w niedziele i święta. Broń Panie Boże, nie namawiam tutaj do postaw areligijnych lub, co gorsza, do indyferencji moralnej czy religijnej ,wręcz przeciwnie!

     Oczywiste jest jednak, iż ludzie są dzisiaj bardziej świadomi i mają naturalne prawo wyboru. Naturalnym, zdrowym odruchem normalnego człowieka, który widzi zło i fałsz jest unik, nieufność, obrona, a często wrogość.

      Cały paradoks polega jednak na tym, że oddziaływanie naszych kapłanów na wiernych jest znikome, porównywalne do takich krajów jak Albania czy Obwód Kaliningradzki. Najbardziej na świecie wpływowy Kościół  ma bardzo znikomy wpływ na kształtowanie sumień i morale swoich wiernych.

     Siła Kościoła i jego pasterzy, miast być oparta na ewangelicznych radach (pokory wobec Boga, ubóstwa, przebaczenia, pracy u podstaw, miłości i opieki nad najbardziej potrzebującymi) jest sztucznie rozdmuchiwana przez wysokich rangą modernistyczno- masońskich dostojników i podsycana masówkami, które są coraz mniej masowe. Zadufanie w swoją wiedzę, potęgę, ciągłe wiece i świętowania, przy jednoczesnym braku ascezy i autentycznej niezbędnej przemiany zgubiły już wielkie Cesarstwo Rzymskie.

Wszystko wskazuje na to, że zguba czeka też Kościół Rzymski, jeśli się w porę nie opamięta i nie powróci na prawdziwą DROGĘ BOŻĄ.

      Odnowa Kościoła musi iść w kierunku zmian systemowych z jednoczesnym podniesieniem wartości świadectwa życia kapłanów i świeckich. Ma to prowadzić do rzeczywistych zmian w świadomości ludzi wierzących. Zasłyszane w świątyni Słowo Boże, poparte przykładnym życiem kapłana, który je przekazuje – padnie wówczas na podatny grunt ludzkich serc i wyda stokrotne plony w postaci nawróceń i dobrych uczynków. Jezus Chrystus powiedział, że właśnie „po owocach” poznamy Jego prawdziwych uczniów, a sama „wiara bez uczynków — martwą jest”.

      Kościół dzisiaj sili się na spektakularne, tanie efekty i pozorowane działania, które mają roztoczyć wokół niego przyjazną atmosferę a tworzą wrażenie szatańskiego postępu. Myślę tu na przykład o tzw. chrześcijańskim rocku, tęczowej barwie ornatów na paryskim spotkaniu papieża z młodzieżą, nagłaśnianych akcjach pomocy Caritasu po powodzi itp.…     

     A oto wypowiedź jednego z prawdziwych, Bożych kapłanów ,,Spowiadałem osobiście, a także rozmawiałem z wieloma bardzo wartościowymi, wierzącymi ludźmi, o wrażliwych sumieniach. Ci wspaniali katolicy, będąc ciągle w konflikcie z własnym sumieniem, ulegają czemuś co mogę nazwać auto-deprawacją. Chcą oni wierzyć nauce Kościoła i wypełniać ją, ale ponieważ przekracza to ich możliwości — wybierają dwie drogi: albo trwają do końca życia w wyrzutach sumienia popełniając „grzechy kościelne”, albo też wybierają wyjście pod hasłem — skoro i tak nie mogę, to nie będę się wysilał. Niestety, w tym drugim przypadku prawo ludzkie — kościelne eliminuje się na równi z prawem Boskim. Obie te drogi są zabójcze dla jednostek i dla całych społeczności.    

  Z innego źródła  Piotr – Żywy Płomień.

        Kościół na świecie jest jak sami widzimy w totalnym rozkładzie. Nasz Kościół Polski jest także w stanie rozkładu, choć ma lepszą kondycje niż Kościoły na Zachodzie. Pojedynczy kapłani i biskupi wołają jak św. Jan Chrzciciel na pustyni, lecz mało ludzi słyszy to wołanie. Masoneria i iluminaci przystąpili do końcowego demontażu świata, a zwłaszcza Kościoła. Widać to na każdym kroku. Zamierzają maksymalnie sprotestantyzować Kościół, wprowadzając w nim radykalne zmiany – zmiany na gorsze. Czynią to nawet już, nie kryjąc się za bardzo z tym procederem. Zamierzają zmienić Liturgię tak, by usunąć z Niej Słowa Konsekracji, oraz znieść potrzebę Spowiedzi Świętej. Na szczęście w Polsce jeszcze do tego nie doszło, ale Kościół, jaki znamy, zwłaszcza w pozostałej części świata upada.   

     Masoneria kościelna zabrania praktykowania zdrowej, tradycyjnej pobożności, w seminariach nie dopuszczają do święceń prawdziwie pobożnych chłopców, mówiąc, że są psychicznie chorzy, a z chęcią przyjmują i wyświęcają nasłanych agentów oraz tych, którzy są im posłuszni. Teraz wprowadzają do Kościoła to wszystko, co już funkcjonuje u Niemców i innych państwach na Zachodzie Europy. Bez oporów wprowadzają do Kościoła elementy protestanckie i żydowskie, a nawet wprowadzane są elementy z dawno zwalczonych herezji. Niszczy się stary ryt, zwłaszcza ryt trydencki.

       Pojawiają się coraz większe i coraz częstsze zniewolenia demoniczne i opętania. Jest coraz więcej osób potrzebujących duchowej pomocy, także tu u nas w Polsce. Na Zachodzie Europy i na drugiej półkuli naszej planety, sytuacja Kościoła jest gorzej niż zła. Tam Kościoła praktycznie już nie ma, bo to, co tam funkcjonuje jest jedynie demoniczną parodią Kościoła. Niszczone są wszelkie formy pobożności, a w szczególności niszczona jest tradycja. 

WSTRZĄSAJĄCE ŚWIADECTWOegzorcysty ks. Glasa:Egzorcyzmowałem kapłana-intelektualistę!21 lutego 2018 http://telewizjarepublika.pl/wstrzasajace-swiadectwo-ks-glasa-egzorcyzmowalem-kaplana-intelektualiste-zobacz-co-sie-stal

Opętani sataniści to często ludzie grzeczni, wspaniali, uprzejmi. Często nawet bliscy nie mają pojęcia o ich zaangażowaniu. Sam egzorcyzmowałem księdza opętanego demonem intelektualizmu. Wydawał się niezwykły, inteligentny. Diabeł był u niego zakonspirowany - mówi ks. Piotr Glas w nowej książce „Dekalog. Prawdziwa droga w czasach zamętu”.  (więcej w załączniku)

Żyjemy w czasach największego kryzysu Kościoła!  Bp Atanazy Schneider

        Liberałowie, moderniści współpracujący z nowym pogaństwem prowadzą Kościół katolicki w kierunku rozłamu – podkreśla biskup Atanazy Schneider O.R.C. Dominuje przekonanie, że to człowiek jest centrum świata, równocześnie

                                                 Kościół przeżywa kryzys przypominający czasy herezji ariańskiej.

        Ks. bp Atanazy Schneider, biskup pomocniczy archidiecezji Najświętszej Maryi Panny w Astanie, w trakcie zeszłotygodniowego pobytu w Anglii udzielił obszernego wywiadu. Jak podkreślił, 

        w Kościele są tak poważne problemy, iż możemy stwierdzić, że jesteśmy pogrążeni w wielkim kryzysie, porównywalnym w historii Kościoła do kryzysu z IV wieku, gdy wśród znacznej części duchowieństwa szerzyła się herezja ariańska.

Niektórzy świeccy i duchowni – w tym także osoby posiadające władzę – opowiadają się po stronie pogaństwa.

Chciałbym zauważyć, że jesteśmy pogrążeni w  czwartym wielkim kryzysie [Kościoła]. W tym ogromnym zamęcie dot. doktryny i liturgii tkwimy już od 50 lat – podkreślił biskup Schneider. - Jak długo to potrwa? Być może Bóg okaże nam swoje miłosierdzie za 20, może za 30 lat – dodał.

           Źródłem kryzysu trapiącego Kościół jest dominujący porządek antropocentryczny, w którym to człowiek jest najważniejszy, NIE BÓG. Hierarcha przypomniał, że w wielu katolickich świątyniach tabernakulum znajduje się w bocznych nawach. Centralne miejsce zajmuje kapłan. - To jest najgłębsze zło, gdy świecka osoba albo duchowny stawiany jest w centrum doktryny i liturgii, próbując zmienić prawdę objawioną na przykład dotyczącą szóstego przykazaniu i ludzkiej seksualności – mówił. Wiele osób, deklarujących wiarę i wierność papieżowi, popiera dzisiejsze pogaństwo, a „ci, którzy są wierni wierze katolickiej i troszczą się o chwałę Chrystusa w liturgii” są nazywani „ekstremistami”. Kryzys trapiący Kościół można przezwyciężyć zaczynając od naprawienia błędów i nadużyć w liturgii. – Eucharystia jest w samym centrum kryzysu. Eucharystia jest sercem Kościoła. Gdy serce jest słabe, całe ciało jest słabe – podkreślił duchowny.

        Dodał, że udzielanie Komunii św. na rękę (i na stojąco (J.P.) przyczynia się do stopniowej utraty wiary w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

            Biskup Schneider odrzucił  tezę, iż troska o liturgię jest mniej istotna od troski o ubogich. - Pierwsze przykazanie, które dał nam Chrystus, wzywa do adorowania Boga. Eucharystia nie jest spotkaniem z przyjaciółmi. Naszym pierwszym zadaniem jest adorowanie i wielbienie Boga w liturgii i w sposobie życia. Wraz z prawdą, adoracją i miłością do Boga rośnie miłość do bliźnich i ubogich – tłumaczył. Hierarcha zachęcił też do odwagi innych biskupów, by śmiało bronili Jezusa Eucharystycznego, który „jest deptany w naszych kościołach”.

            Hierarcha odniósł się także do nadzwyczajnej sesji Synodu Biskupów, zaplanowanej na jesień bieżącego roku. Liberalne media oczekują, że zapadnie na niej decyzja dotycząca Komunii świętej dla rozwodników żyjących w kolejnych związkach. Biskup zaznaczył, że dyskusja o zmianie doktryny toczona jest głównie w „mediach antychrześcijańskich”, widać w tym przypadku także duchownych i świeckich katolików „współpracujących z pogaństwem”. Hierarcha skrytykował stanowisko, zgodnie z którym zmiany są konieczne w celu „okazania miłosierdzia” tym, którzy nie mogą przyjmować Eucharystii.  – To rodzaj sofizmatu - mówił. -To nie jest łaska. To jest okrucieństwo. Mamy w tym przypadku do czynienia z „fałszywym pojęciem miłosierdzia”.

       Niektórzy duchowni – kontynuował hierarcha – są dziś „zdrajcami Wiary”, kolaborującymi z pogańskimi władzami, tak jak bywało to w pierwszych wiekach Kościoła. To także potwierdza związki obecnego kryzysu z czasami herezji ariańskiej, której ulegało wielu hierarchów. - My [chrześcijanie] jesteśmy mniejszością. Jesteśmy otoczeni przez bardzo okrutny świat pogański. Dzisiejsze pokusy i wyzwania można porównać do pokus i wyzwań z pierwszych wieków – podkreślił biskup Schneider.

          Hierarcha podkreślił, że „Dzięki Bogu, papież Franciszek nie wyraził się w sposób, jakiego oczekują od niego mass media. Dotychczas w oficjalnych homiliach bardzo pięknie głosił doktrynę katolicką”. Biskup Schneider wyraził nadzieję, że „większość biskupów wciąż ma w sobie tyle ducha katolickiego i wiary, że wystarczy im ona do odrzucenia proponowanych zmian”.

         Postępujący podział wśród duchowieństwa może doprowadzić do rozłamu, który – w końcu –  przyniesie Kościołowi odnowę zgodną z jego Tradycją. Dojdzie do tego jednak na skutek pogłębienia się antropocentryzmu. Ta liberalna konstrukcja załamie się ponieważ „nie ma ona korzeni i nie może przynosić dobrych owoców”. Nim to jednak nastąpi, tradycyjni katolicy spotkają się z prześladowaniami ze strony osób posiadających „władzę w zewnętrznych strukturach Kościoła”.

Herezje nigdy nie zwyciężą Kościoła – kontynuował duchowny – i ostatecznie „Najwyższy Urząd Nauczycielski z pewnością wyda jednoznaczną deklarację doktrynalną, odrzucając jakąkolwiek współpracę z neopogańskimi ideami”.

Biskup Schneider odniósł się także do głosów sprzeciwu wobec takiej diagnozy stanu wiary. – To, czy jest się popularnym czy niepopularnym, jest zupełnie nieistotne.

           Każdy duchowny w pierwszej kolejności powinien dbać o to, aby podobać się Bogu, a nie troszczyć się o popularność wśród mu współczesnych. Jezus ostrzegał: Biada wam, gdy ludzie będą mówić dobrze o was – kontrował. - Popularność jest fałszywa... wielu świętych Kościoła, takich jak Thomas More i John Fisher ją odrzuciło. Ci, którzy dziś troszczą się o medialną popularność i przychylność opinii publicznej zostaną zapamiętani jako tchórze, a nie jako bohaterowie Wiary - podkreślił.

          Biskup Schneider dodał, że wierzy w przyszłość Kościoła, w zdolność odnowy za sprawą „maluczkich w Kościele”, którzy są „prześladowani i zaniedbywani”. To oni w oczach Boga stanowią prawdziwą siłę. Nie jest nią kościelna administracja. Duch Święty z „tą małą armią” przezwycięży kryzys.Nie martwię się o przyszłość. Kościół jest Kościołem Chrystusa, a On jest prawdziwą głową Kościoła. Papież jest tylko wikariuszem Chrystusa. Duszą Kościoła jest Duch Święty, a On jest potężny – powiedział bp Atanazy Schneider.-

       Ks. biskup Atanazy Schneider (ur. 1961) jest członkiem zgromadzenia Kanoników Regularnych Świętego Krzyża. Urodził się w Kirgiskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1990. Studiował na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. 8 kwietnia 2006 r. został mianowany biskupem pomocniczym Karagandy, 5 lutego 2011 roku został biskupem pomocniczym Astany. Jest hierarchą znanym z obrony czci wobec Najświętszego Sakramentu,regularnie sprawuje liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego [czyli normalnie, odprawia Mszę Wszechczasów. MD].

                                                                                                                                                                                                O

  APEL o Modlitwę w Intencji IntronizacjiPANA JEZUSA NA KRÓLA POLSKI
                  19 marca 2018 roku łączymy się wszyscy w MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ

w Intencji Intronizacji Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski – aby Władze Świeckie i Kościelne jednomyślnie poddały Polskę pod Jego Władzę i Jego Boskie Prawa, by uznały Go Królem przez oficjalny i zewnętrzny Akt Intronizacji
      
TYLKO PRAWDZIWA I PEŁNA Intronizacja jest ratunkiem dla naszego Narodu, gdyż, kiedy Jezus Chrystus będzie Królem Polski, wtedy to On zakończy konflikty i nieporozumienia i nastąpi pokój.
        19 marca – Uroczystość Świętego Józefa – to piękny moment, w którym łącząc nasze modlitwy przez wspólny Różaniec, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej Maryi i Jej Przeczystego Oblubieńca i Opiekuna Kościoła Powszechnego, Świętego Józefa, zaniesiemy nasze błagania o Intronizację Jezusa Chrystusa w Narodzie Polskim, aby Jezus Chrystus, Władca całego świata i wszechświata, nasz Stworzyciel, Przyjaciel, i Zbawiciel uznany został przez całą ludzkość Królem każdego narodu a wtedy zapanuje pokój w naszych sercach i wszystkich narodach.
        Jezus Chrystus jest prawdziwie królem, którego zapowiadali prorocy. W Uroczystość Świętego Józefa usłyszymy podczas czytań mszalnych następujące proroctwo z Księgi Samuela:
       Pan skierował do Natana następujące słowa: Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi: To mówi Pan: «Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem. Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki»”.
      Złączmy się w braterskiej jedności w poniedziałek,
19 marca 2018 roku – dzień Modlitwy Różańcowej w intencji Intronizacji.
Módlmy się w tym dniu prywatnie, we wspólnotach, i kościołach.
Niech będzie to modlitwa wynagradzająca z prośbą o Intronizację.

za: isidorium.blogspot.ro/…/apel-o-modlitwe…

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:
Właściwa Intronizacja, według wizji Adama-Człowieka z 30 sierpnia 2011 r .

MATKA BOŻA: MÓDLCIE SIĘ, O UZNANIE CHRYSTUSA ZBAWICIELA SWOIM KRÓLEM
KS. S. MAŁKOWSKI: Potrzebny jest teraz pełny udział w Intronizacji obu władz (kościelnej i państwowej) na wzór ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza.
NIESTETY, TO NIE BYŁA INTRONIZACJA

   
I POSŁUCHAJ:
Ks. dr Paweł Murziński:   PRAWDZIWA DOBRA ZMIANA BĘDZIE WTEDY, KIEDY RZĄDY CZŁOWIEKA ZAMIENIMY NA RZĄDY BOGA, JEDYNEGO PRAWDZIWEGO KRÓLA


_________________________________________________________

Takim ludziom na takich stanowiskach w tych sprawach można spokojnie wierzyć
Białe Plamy historii Polski i nie tylko.
 
http://www.prisonplanet.pl/kultura/biale_plamy_historii,p387508301

Nie kto inny tylko obecny p. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w grudniu 2017 roku, że Polska jest własnością kogoś z zachodu. A minister Spraw Wewnętrznych - Bartłomiej Sienkiewicz - podał już w 2015 roku, że

Polska jest tylko państwem istniejącym teoretycznie.

 Komu, jak komu, ale ludziom na takich stanowiskach w tych sprawach można spokojnie wierzyć.

W celu kontroli czasu wolnego ludzi zamieszkujących teren formalnie będący państwem, stworzono odpowiednie ministerstwa, zajmujące się ich indoktrynacją, czyli praniem mózgu społeczeństwu od najmłodszych lat.

 

Prezydent Izraela - Szymon Peres

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=c9vWwVr8Zd0

​A TY MORAWIECKI JESTEŚ PO TO PREMIEREM W POLSCE, ABYŚ WALCZYŁ O WOLNĄ POLSKĘ, A TY Z CHĘCIĄ OPOWIADASZ  O WROGACH POLSKI. MOŻE TY JESTEŚ ICH WYSŁANNIKIEM, CZY NAJEMNIKIEM I Z RADOŚCIĄ TO OPOWIADASZ?​ PO CO TAM SIEDZISZ NA TYM STOŁKU JAK NIC NIE ROBISZ ABY OCALIĆ POLSKĘ. TY UWAŻAJ, BO JAK MARYJA KRÓLOWA POLSKI WEJDZIE Z BOŻĄ POMOCĄ, TO WROGÓW NASZEJ OJCZYZNY ŻYWCEM PORWĄ DIABLI DO PIEKŁA KU ICH RADOŚCI. mk

_________________________________________________________

A PO CO "TAKIM" PAN BÓG I KOMUNIA BOŻA, SKORO ONI JUŻ WYBRALI LUCYFERA I ŻYJĄ WEDŁUG JEGO REGUŁ. mk.
 
Temat: Pilne. Przeczytaj List Wątpliwości Rodzin skierowany do papieża Franciszka

 

PCH24.PL

PRAWA STRONA INTERNETU

Newsletter

specjalny
__
Wydarzenia | Opinie | PCH TV

Liberalne interpretacje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia osłabiają motywację do pokonywania małżeńskich trudności, zachęca do rozwodów i przyspiesza proces rozpadu rodzin – alarmują inicjatorzy „Listu Wątpliwości Rodzin”...

Przejdź do artykułu


Temat dopuszczania do Komunii Świętej rozwiedzionych osób w ponownych związkach nie został dobrze przedyskutowany wewnątrz Kościoła, a pospieszne wdrażanie w życie tych reguł jest bardzo groźne. Pytań jest więcej niż odpowiedzi. Reforma grozi dramatycznymi skutkami dla świeckich, ale także wiąże się z niepokojami moralnymi księży i biskupów – przestrzega Natalia Zimniewicz, współautorka Listu Wątpliwości Rodzin, adresowanego do hierarchów Kościoła.

Przejdź do artykułu_________________________________________________________


Polska jako naród wybrany - 2018-03-03 - ks. dr Paweł Murziński

19,20 min  do 24,40 min  o Intronizacji w Polsce !
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=0rHsh8nF3so
 
 

o. Augustyn Pelanowski OSPPE - Nigdy nie było tak dobrze jak teraz

 
 

Ks. Natanek - Naród żydowski stracił Boże łaski

 
 

Czego Bóg żąda od ks. Natanka

https://www.youtube.com/watch?v=EU6ycmxESuE


 

Ks. Natanek - Nadszedł czas buntu Kapłanów

 

Ks. Natanek - Powinien być zakaz "zwiedzania" Kościołów

 

Ks. Natanek - Biedny naród niemiecki ławą idzie do piekła

https://www.youtube.com/watch?v=lJBK3Z7CjVU


Ks. Natanek - Usuwający Tabernakulum z centrum Kościoła jest synem demona

https://www.youtube.com/watch?v=_8s1dQuvud4
 

_________________________________________________________


BISKUPI a PRYWATNE OBJAWIENIA.​ UCZENI w PIŚMIE a NIEDOUCZENI.
Drodzy wszyscy biskupi, kardynałowie  - NIE MA PRYWATNYCH OBJAWIEŃ, BO WSZYSTKIE SĄ BOŻE. Powiedzcie biskupi kiedy były publiczne Objawienia? Wszyscy Apostołowie mieli prywatne - Boże Objawienia, Mojżesz i wszyscy prorocy w Starym Testamencie od Boga Ojca. Wszyscy "słyszący i widzący"- tylko oni widzieli i słyszeli. Pan Bóg mówił i wszyscy inni z Nieba do jednej osoby, a nigdy do kilku. mk.
https://gloria.tv/video/1Ui3UdqrJWRAA3g2s4XDiqLi7
 
 
"WOJNA WEWNĄTRZ MASONERII" - UDŁAWCIE SIĘ WSZYSCY MASONI TYMI KRADZIONYMI BOGACTWAMI ZIEMI, TO WRESZCIE WAS DIABŁÓW NIE BĘDZIE  
https://www.youtube.com/watch?v=CFNDn8bL-8g&feature=shar
 
 
WIELKI MŁODY PATRIOTA POLSKI - ROBERT WINNICKI. MÓDLCIE SIĘ RODACY O DOBRYCH PATRIOTÓW POLSKICH, KTÓRZY WALCZĄ O DOBRE IMIĘ NASZEJ OJCZYZNY I OGÓLNIE     O POLSKĘ PRZED WROGAMI ZE WSCHODU - ROSJĄ, Z ZACHODU - NIEMCAMI I Z POŁUDNIA - ŻYDAMI. mk.
https://www.youtube.com/watch?v=t6g3jFY35Ik
 
 
Dr. Krajski o wrogach Narodu Polskiego - masonerii różnojęzycznej. mk.
https://www.youtube.com/watch?v=2xS_FGYZJLA

_________________________________________________________


prawda dla Polaka (ROZMOWA Z JANEM POTOCKIM)

https://gloria.tv/video/7cMcZZeGR3yf23Z2MSAXMZUqM

_________________________________________________________

UWAGA!!!!! 

2.03.2018 (z niewiadomych przyczyn) zamknięto blog dzieckonmp. Blog zapasowy funkcjonuje pod

 

https://czasyostateczne.wordpress.com/_________________________________________________________

ALEKSANDER JABŁONOWSKI: POLSKA JAKO GENERALNE GUBERNATORSTWO 2018

https://gloria.tv/video/X3GYJCtm4XiC4nxD3tBmgSPS3

Jacy żydzi rządzą światem - Bolesław Szenicer o George Soros i jego spalonej kukle

https://gloria.tv/video/zC8vvUoXid2Z2NMvrAdee82eo

ISKRA Z POLSKI - przygotuje świat na ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa

https://gloria.tv/video/Fff91ybRCaEU3JqgYkWpvGuby

_________________________________________________________

BraunKornel Morawiecki

https://www.youtube.com/watch?v=as43jndgXLg


 

„Grzesiu daj żyć no chłopie głupstwa gadasz”  

Powiedział Pan prof. Morawiecki, rewolucjonista też wysoko wtajemniczony, ale biedny chłop Grzesiu Braun o tym jeszcze wtedy nie wiedział.  

A nazwanie Pana Profesora chłopem pańszczyźnianym to już za dużo i dla tego Grzesiu głupi chłop pozostał nadal głupim chłopem. 

 A Pan Morawiecki profesor wraz ze swoim synem Mateuszem Jakubem Morawieckim  teraz przede wszystkim Polakom wymyśli nowy wspaniały świat, który będzie lepszym światem 

Cytuję „i to trzeba zrobić wymyślić lepszą Polskę, lepszą Europę i lepszy Świat i to jest poważne zadanie”?. 

Izrael – rząd PIS dopuszcza się zdrady stanu i powinien być policyjnie pozbawiony władzy 

https://forumemjot.wordpress.com/2018/03/02/izrael-rzad-pis-dopuszcza-sie-zdrady-stanu-i-powinien-byc-policyjnie-pozbawiony-wladzy/ 

To nawet nie skandal, to ZDRADA! Potajemnie zmieniana jest pod dyktando Izraela ustawa reprywatyzacyjna! 

https://forumemjot.wordpress.com/2018/03/03/to-nawet-nie-skandal-to-zdrada-potajemnie-zmieniana-jest-pod-dyktando-izraela-ustawa-reprywatyzacyjna/

„Konspira” Braun - Morawiecki, konfrontacja opinii – końcowy fragment 3 części  

https://www.youtube.com/watch?v=as43jndgXLg


 

"Konspira" Braun - Morawiecki cz. 1 

https://www.youtube.com/watch?v=6g_H0WhNZGw


 

"Konspira" Braun - Morawiecki cz. 2 

https://www.youtube.com/watch?v=4tVDrzF9nHc


 

"Konspira" Braun - Morawiecki cz. 3 

https://www.youtube.com/watch?v=16YNI_hKZfI

  

Kornel Morawiecki w sprawie Grzegorza Brauna 

https://www.youtube.com/watch?v=UQWjD2v49cA

 

Premier Mateusz Morawiecki: Zadłużanie kraju to droga donikąd. Budujmy silną, wielką Polskę!

https://gloria.tv/article/s6mZWrAmjaiR3rT6n8ST4ydjV 

 

JONY DANIELS ZŁOŻYŁ PREMIEROWI I PREZYDENTOWI R.P PROPOZYCJĘ ODDANIA ŻYDOM CZĘŚCI TERYTORIUM POLSKI TO NIE ŻART 

https://gloria.tv/article/K7Ri3k4tGXrW2cAx2ydQYrFsS 

USTALENIA W JEROZOLIMIE W SPRAWIE WINY POLSKI 20% z biliona zł I NAS ROZGRZESZĄ Z SPRAWSTWA ZA II WŚ 

https://gloria.tv/article/83etDBNem6fR2wbMmeGHZVdM3 

Rząd Morawieckiego dogadał się z żydami!

 

https://gloria.tv/text/fHirywB16RA94izN4WP7wueEX

Będzie tak źle jak jeszcze nie było. – Kaczyński, Duda, Morawiecki – ŻYDOWSKI ZAMACH STANU W POLSCE! 

https://gloria.tv/article/ceeuxVPcjWyT3SGaCZDmA8FJp 

PiS chce naprawdę oddać Polskę Żydom! 

https://gloria.tv/article/ii1H7x2sw3oq1sZTGoSpP4A7k

 

Grzegorz Braun o ZDRADZIE Narodowej 

https://gloria.tv/video/1LGHS48EYcg4Bby9fkZPh6AXP


_________________________________________________________

Instytut Ks. Piotra Skargi zaprasza na pokaz filmu
„Luter i rewolucja protestancka”
 

Instytut Ks. Piotra Skargi zaprasza na projekcję filmu Grzegorza Brauna „Luter i rewolucja protestancka”, która będzie miała miejsce w Kinie Wisła przy Placu Wilsona 2 w Warszawie.

Pokaz filmu „Luter i rewolucja protestancka” odbędzie się:
w piątek 9 marca o godzinie 18:15

Wstęp wolny po okazaniu DARMOWEJ wejściówki. Odebrać ją można w kasie kina Wisła przy pl. Wilsona 2 od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12:00-20:00. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji nt. filmu „Luter i rewolucja protestancka” znajdziecie Państwo tutaj (https://www.pch24.pl/szokujaca-prawda-o-lutrze-juz-na-ekranach--setki-lat-nas-oklamywano,56089,i.html)


Wiadomość ta została wysłana pod podany adres, ponieważ wyrazili Państwo zgodę na jego wykorzystanie w celach promocyjnych. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać więcej takiej korespondencji, prosimy o wypisanie się przy użyciu linka wypisuję się.
W sprawach wymagających kontaktu prosimy pisać na adres: kontakt@poloniachristiana.pl.
Copyright by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

_________________________________________________________

Kulisy domowych zbrodni. Co zrobili z ciałami zabitych dzieci?                  

                 Szanowni Państwo!

wczoraj odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej komisji Polityki Społecznej i Rodziny i w jego trakcie rozmawiano o osobach niepełnosprawnych. Czy to początek końca aborcji eugenicznej?

Nie liczyłabym na to. Dyskutowano o polepszeniu dostępu do rehabilitacji ale o zakazie zabijania dzieci nie było mowy. A przecież aby skorzystać z rehabilitacji, nawet świetnie zorganizowanej i dostępnej, trzeba się najpierw urodzić…

Z powodu strachu i bierności polityków, którzy nie mają odwagi zająć się tematem aborcji, każdego dnia giną dzieci. Kto najlepiej odnajduje się w tej sytuacji? Aborterzy, którzy nienawidzą dzieci i bezkarnie polują na kolejne ofiary.

Feministki

Tydzień temu opisywałam Pani działalność organizacji feministycznej, szeroko promowanej przez Gazetę Wyborczą. Reklamują swoje forum internetowe, na które kierują kobiety w trudnej sytuacji życiowej aby następnie nakłaniać je do zabicia dziecka w domu za pomocą pigułek aborcyjnych. Maluszka w łonie matki traktują przy tym jak… szkodnika.

To nie żart. Z ogromnym bólem serca przeglądałam to forum i znalazłam tam taki wpis kobiety w ciąży, która kilka razy zażyła środki poronne:

Kobieta: to coś nie daje mi normalnie funkcjonować.... Bóle brzucha mam non stop
Feministka: już wkrótce się pozbędziesz pasożyta
Kobieta: Dziękuję za miłe słowa :-). Oby bo po tylu próbach ten pasożyt nadal siedzi tam gdzie już dawno nie powinien
Feministka: Zestaw
[pigułka aborcyjna] jest niezawodny na pasożyty. Jeśli malutki dzidziuś jest pasożytem, to należy jak najszybciej wykryć jego istnienie i zabić – oto krwawa logika aborcyjnych morderców. A po wszystkim należy pozbyć się śladów...

Głęboko wstrząsnęła mną dyskusja pomiędzy kobietą a aborcjonistką doradzającą zażycie pigułek aborcyjnych, którą zobaczyłam w innym wątku ich forum:

Feministka: Co zrobisz z płodem? Do kibelka się raczej nie zmieści. Kobieta: Zmieścił się i wszystko spłukałam. Straszne widoki, ale z czasem się zatrą.

Nic się nie zatrze! Jak w ogóle można pomyśleć, że da się zapomnieć o dokonanym z zimną krwią morderstwie na własnym dziecku? Nawet jeśli będzie się udawać, że wszystko jest w porządku, tak jak próbowała to robić inna morderczyni:

„O ciąży nikt nie wiedział a tym bardziej o aborcji :) Pochowałam w szkatułce w najpiękniejszym miejscu w ogrodzie, obok figurki aniołka. Tam cały rok jest pięknie”.

Zamordowała dziecko w 4 miesiącu ciąży i zakopała je w ogrodzie… Maluszek miał już rączki, nóżki i pewnie czuć było jego ruchy. Po dokonaniu zbrodni pytała się jeszcze na forum:

„to poczucie winy i żal tez znikną, czy tak będzie już zawsze? (…) Martwię się tylko czy ja mam jeszcze sumienie, chyba marna ze mnie matka”

Szybko odpisały jej feministki mówiąc, że jest świetną matką i że dobrze postąpiła. Doskonale wiedzą jak zagłuszać głos odzywającego się sumienia. Znalazłam na to jeszcze jeden przykład: Na stronie tej organizacji pojawiła się kobieta, która na bieżąco opisywała swoją historię. Ojciec jej dziecka był skrajnie nieodpowiedzialny a ona wahała się co zrobić z maluszkiem, który miał już 4 miesiące. Gdy już połknęła pigułki aborcyjne napisała na forum:

„To jest najgorsze, że widzę siebie z tym dzieckiem, synkiem, ale nie chce go wychowywać sama. Nie mogę! (…) Chodzi mi o płód, o ten widok. Boję się tego widoku, boję się to tak po prostu spuścić do toalety ;[„

Kobieta zażyła pierwszą dawkę pigułek i… nic się stało. Trucizna nie wywołała porodu. Zrozpaczona kobieta pytała się czy w związku z tym dziecku mogło się coś stać? Aborcjonistki szybko odpisały, że tak i lepiej kolejne dawki wziąć jak najszybciej. Kobieta ciągle pytała co się teraz dzieje z jej dzieckiem, miała ogromne wątpliwości. Pisała, że ogląda w internecie strony poświęcone rozwojowi maluszków, że przecież jej dzidziuś może mieć już nawet 25 centymetrów...

Wszystkie jej rozterki skutecznie zwalczali aborcjoniści. Mówili jej: „podjęłaś dobrą decyzję”. W związku z tym, w następnym poście kobieta napisała, że bierze kolejną dawkę trucizny. Po czym… zniknęła z forum. Nie napisała już niczego więcej. Co mogło się z nią stać?

Mogła umrzeć w wyniku skrajnie niebezpiecznej domowej aborcji. A może na widok zamordowanego dziecka odebrała życie również sobie? Wiem na pewno, że jej sumienie odezwało się za późno i w dodatku było od razu atakowane przez żądnych krwi aborcjonistów. Właśnie dlatego musimy pokazywać prawdę i głośno mówić czym jest aborcja. Aby obudzić sumienia Polek zanim zmanipulują je mordercy.

Proszę Państwa, na stronie tej barbarzyńskiej organizacji jest już kilkaset relacji z zabójstw, prawie 150 tysięcy założonych postów, a wyświetleń pewnie wiele milionów… Mocno promuje ją Gazeta Wyborcza i inne aborcyjne media. Politycy, sądy i służby nie są w ogóle zainteresowani ich działalnością.

Nie możemy stać z założonymi rękami gdy kolejne zbrodnie dzieją się naszych oczach i są relacjonowane na żywo w internecie. Nasza Fundacja od dawna walczy z tym zjawiskiem, m. in. poprzez kampanię „Nie dla pigułek śmierci", której celem jest walka z tym zjawiskiem. Udało się nam już wpłynąć na ograniczenie dostępności pigułek w Polsce oraz dotrzeć do tysięcy osób z prawdą na temat tej substancji.

Stop pigułce

W sytuacji, gdy aborcjoniści masowo doradzają kobietom jak zamówić pigułki z zagranicy z dostawą do domu, musimy zintensyfikować nasze działania, zwłaszcza w internecie. Chcemy zorganizować kampanię internetową, a za jej pomocą informować o morderstwach dokonywanych za pomocą pigułek aborcyjnych i ostrzegać kobiety przed zażywaniem tej trucizny, która zabija zarówno ciała jak i dusze.

Akcja może trwać dalej jedynie dzięki pomocy naszych Darczyńców. W najbliższym czasie musimy uruchomić profesjonalną stronę internetową poświęconą pigułce, jej działaniu i ofiarom oraz intensywnie ją promować aby dotrzeć do jak największej ilości kobiet. Wznowimy również naciski na polityków i rządzących aby w końcu zajęli się tym tematem. Potrzebujemy na to 20 000 zł (przygotowania, reklama, promocja, organizacja wydarzeń i bieżąca obsługa).

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 30 zł, 60 zł, 120 zł, lub dowolnej innej kwoty, aby dotrzeć z prawdą o działaniu pigułek aborcyjnych do tysięcy osób i uchronić dzieci od śmierci a kobiety od przerażającego cierpienia duszy.

Numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro - Prawo do życia
pl. Dąbrowskiego 2/4 lok. 32, 00-055 Warszawa
Dla przelewów zagranicznych - Kod BIC Swift: INGBPLPW

wpłata online

Feministki są dotowane przez przemysł aborcyjny i antykoncepcyjny setkami tysięcy złotych. Wspierają je również ogólnopolskie media. W ten sposób prowadzą działalność na szeroką skalę. My możemy liczyć tylko na naszych Darczyńców. Dlatego bardzo Państwa proszę o wsparcie tego projektu. Brońmy kobiety i dzieci przed tragedią!

Serdecznie Państwa pozdrawiam,

Kinga Małecka-Prybyło

PS: Gdy piszę do Państwa ten e-mail, na feministycznym forum internetowym trwa kolejna relacja na żywo z aborcji. Jakaś kobieta właśnie zabija dziecko w 7 tygodniu ciąży. Musimy natychmiast z tym skończyć!


_________________________________________________________Szczęść Boże! 

2.03.2018 (z niewiadomych przyczyn) zamknięto blog dzieckonmp. Blog zapasowy funkcjonuje pod

 

https://czasyostateczne.wordpress.com/

_________________________________________________________

Ks. Tomasz Kostecki: z diabłem się nie dyskutuje! Mocne kazanie rekolekcyjne

 

https://www.facebook.com/1998183270504787/videos/2001155586874222/

_________________________________________________________


BRAWO! Jest polska odpowiedź na haniebny film Rudermanów.

Zobacz koniecznie [WIDEO]

http://wlocie.pl/index.php/2018/03/04/brawo-jest-polska-odpowiedz-na-haniebny-film-rudermanow-zobacz-koniecznie-wideo/
 
 
 

Polakami wstrząsnął obrzydliwy i kłamliwy film Fundacji Rodziny

Rudermanów. Polacy i tym razem nie zawiedli. Mamy już swoja

mocną odpowiedź na “I will go to jail”.

Hańbiąca naszą godność i pamięć produkcja doczekała się polskiej odpowiedzi. Poznański Klub “Gazety Polskiej” przygotował kilkuminutowy film przedstawiający kaźń narodu polskiego.

Przypomnijmy: W kilkuminutowym filmie, który narobił niemałego zamieszania pada wiele razy stwierdzenie “polski holokaust”, następnie jest wezwanie do zerwania stosunków dyplomatycznych USA z Polską.

Nie powinno nas to dziwić. Czego można spodziewać się po fundacji, która aktywnie wspiera Demokratów w Stanach Zjednoczonych i była odpowiedzialna za bezczelne ataki na Donalda Trumpa.

– W mojej opinii, sformułowanie, że USA muszą zerwać relacje z Polską to sedno operacji informacyjnej skierowanej przeciwko Polsce. Strategicznym celem Władimira Putina jest wyprowadzenie USA z Europy Środkowej. Prowokacyjny film Fundacji Rudermanów wprowadza taki wątek do dyskusji. Ta fundacja występuje wprost jako adwokat głównej myśli geopolitycznej Rosji, by wojsk NATO w Europie Środkowej nie było, a region wrócił w sferę zależności od Rosji – powiedzia dziennikarz TVP oraz “Gazety Polskiej”, Michał Rachoń.

Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny “Gazety Polskiej”, jest przekonany, że podobnych do tego ataku Fundacji Rudermanów na Polskę będzie znacznie więcej.-Stawka w grze jest gigantyczna. Chodzi o bezpieczeństwo Polski w najbliższych latach, a może i dziesiątkach lat. Wycofanie się USA z tego regionu oznacza oddanie nas w ręce tandemu niemiecko-rosyjskiego. Tym razem nie są to już tylko domysły, ale mogli to Państwo usłyszeć na własne uszy – pisał Tomasz Sakiewicz. 

http://wlocie.pl/index.php/2018/03/04/brawo-jest-polska-odpowiedz-na-haniebny-film-rudermanow-zobacz-koniecznie-wideo/

 

_________________________________________________________

http://aleszuma.neon24.pl/post/142710,bankierzy-i-złodzieje. 


Zatajone przed Polakami bogactwa Polski, czyli największe oszustwo PRL-bis (tzw. III RP)
 

Zatajone przed Polakami bogactwa Polski, czyli największe oszustwo PRL-bis ...

entarz do wydarzeń Szerokie horyzonty Żywa Wiara Technika i technologia Warte obejrzenia i wysłuchania Strona gł...

_________________________________________________________

​ZAPRASZAMY DO CZYTANIA I SŁUCHANIA, BO WARTO......​

wspaniałe - prezent od Izraela dla Polski - ks Guz 

https://www.youtube.com/watch?v=RGOA7EYZNx4
 

pytanie do Izraela - kto finansował Hitlera 

https://www.youtube.com/watch?v=zf7e4haxFIU
 

Polska jest nie do złamania !!!

 - https://www.youtube.com/watch?v=RGOA7EYZNx4&t=239s
 

to Polska jest wybrana przez Boga a nie Izrael ks Guz 

https://www.youtube.com/watch?v=lvsDu_unuPQ
 

Dysproporcje dla Polaków w Niemczech 

- https://www.youtube.com/watch?v=BiZASpj6IGs
 

Niesamowite - MAMA 10 (dziesięciorga) dzieci - mówi  jak je wychowują

 - https://gloria.tv/article/3NPikwp3Dkg9618WL2H3L7KUQ
 

Posłuchajcie o MOCARZU Pana BOGA Św. Andrzeju Boboli - Patronie Polski 

https://gloria.tv/video/VpwqWqacrbaq2mjDBwh2twFTA
 

Przeciw wilgoci

 - https://dom.wp.pl/walcz-z-wilgocia-w-domu-wyprobuj-osuszacze-powietrza-6224483854686337a
 

módlmy się za księży bo inaczej .......

http://www.pch24.pl/o--pelanowski--modlmy-sie-za-ksiezy--inaczej-koscioly-stana-sie-nocnymi-klubami--a-msze-parodia,58589,i.html 

oraz super motto - Resort Zdrowia - popiera Księży w szpitalach

 - https://wiadomosci.wp.pl/ksiadz-pomaga-wyzdrowiec-tak-jak-lekarz-zaskakujaca-deklaracja-ministerstwa-zdrowia-6225548827063937a
 

Polacy sie kłócą ale jak trzeba to oddadzą życie za ...

http://www.tvp.info/36247632/wladyslaw-szpilman-o-polakach-w-czasach-pokoju-sie-kloca-ale-jak-jest-niebezpieczenstwo-to-zycie-oddadza
 

nowoczesna żywność 

http://radiopomost.com/wp/uncategorised/ciekawostki/dlaczego-nowoczesna-zywnosc-niszczy-flore-jelitowa-dr-steven-gundry/
 

Izrael dla żydów, a Polska dla Polaków ? Max Kolonko

https://www.youtube.com/watch?v=bVr6Efnu7r4
 

ONZ o wyludnianiu planety 

https://killuminati.pl/sekretarz-onz-musimy-wyludnic-ziemie-aby-pomoc-pl

anecie/ 

ks Glas - jak żyć w trudnych czasach 

 https://www.youtube.com/watch?v=vkR6FUtRWps

_________________________________________________________

PROROCTWA
https://www.youtube.com/watch?v=2p2WWQkKzso&t=266s

_________________________________________________________

Obraz Chrystusa Krola . WOLNA ELEKCJA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI!
 
 
                 KRÓLUJ  NAM  CHRYSTE !!!
 
WOLNA ELEKCJA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI!
 
Zapraszamy stowarzyszenia, organizacje
świeckie i religijne

_________________________________________________________

Społeczne Panowanie Chrystusa Króla w tradycyjnym nauczaniu Kościoła
 

Idea Społecznego Królestwa Chrystusa przenika naukę Kościoła katolickiego na wszystkich etapach Jego ziemskiego pielgrzymowania od chwili Jego ustanowienia przez Boskiego Założyciela. W sposób oczywisty i łatwy do potwierdzenia wielokrotnymi przykładami zakorzenia się ona w treści nauczania samego Chrystusa Pana, przekazanej nam w księgach Nowego Testamentu i w całej Tradycji apostolskiej, jak również – na zasadzie antycypacji i prefiguracji – w księgach Starego Testamentu, zwłaszcza prorockich.

Zrozumiałe przeto, że przez wieki była ona także oczywistością dla słuchających Słowa Bożego rzesz katolików, a nawet dla wielu chrześcijan, którzy z różnych powodów i w różnych okolicznościach odpadli w toku dziejów od prawdziwego Kościoła.
 

Zarazem, nie powinno budzić sporów stwierdzenie, że doktrynalną kulminacją nauczania pontyfikalnego w tym zakresie była ogłoszona 11 XII 1925 r. encyklika papieża Piusa XI „O królewskiej godności Chrystusa Pana”, zatytułowana, zgodnie ze zwyczajem, od dwóch pierwszych słów tekstu, Quas primas, zaś liturgicznym tegoż zwieńczeniem było jednoczesne ustanowienie Święta Chrystusa Króla.

Wskazane powyżej okoliczności otwierają dwie drogi prezentacji zagadnienia. Pierwszą byłoby możliwie pełne i usystematyzowane przedstawienie idei Społecznego Królestwa Chrystusa w doktrynie katolickiej i w całej historii Kościoła, unaoczniające wszystkie etapy jej rozwoju i pogłębionego w różnych aspektach jej rozumienia. Wymagałoby to trudnego do oszacowania co do rozmiarów, zapewne nawet wielotomowego, studium, którego autor musiałby posiadać jednocześnie kompetencje przynajmniej teologa, filozofa i historyka Kościoła, a zapewne jeszcze i w wielu bardziej szczegółowych dyscyplinach. Jest to dla nas, niestety, nieosiągalne. Pozostaje nam zatem druga możliwość – którą, nolens volens, obieramy – tj. streszczenia głównych punktów encykliki Piusa XI, będącej przecież – jak to już zaznaczono – zwięzłą syntezą owej nauki, prócz tego zaś przedstawienia najtrafniejszego, w naszym rozeznaniu, komentarza filozoficznego do owej encykliki, wreszcie zasygnalizowania raczej, niż pełnej dokumentacji, jej recepcji oraz dalszych losów samej idei w Kościele i świecie katolickim. Zaznaczyć jeszcze wypada, że wszystkich tych czynności dokonujemy jedynie na gruncie posiadanych kompetencji historyka idei i filozofa polityki.

 

Królewska godność Chrystusa w nauczaniu Piusa XI 

Znaczące dla omawianego tematu sformułowania pojawiają się już w preambule Quas primas. Ojciec Święty nawiązuje tam do encykliki inaugurującej Jego pontyfikat – Ubi arcano Dei z 23 XII 1922 r., w której jako najgłębsza przyczyna nawiedzającej świat „nawałnicy zła” (chodziło, rzecz jasna, o wojnę światową i rewolucję bolszewicką) wskazane zostało usunięcie Jezusa Chrystusa i Jego prawa z obyczajów oraz życia prywatnego i rodzinnego, ale również publicznego . Zauważmy, że skoro papież mówi o „usunięciu”, znaczy to, że uprzednio prawo Chrystusowe i On sam musieli być we wskazanych sferach w jakiś sposób obecni, albowiem nie można „usunąć” czegokolwiek, co nie znajdowałoby się na danym miejscu.

Jedynym lekarstwem na ten nieszczęsny stan rzeczy oraz jedyną nadzieją prawdziwego i trwałego pokoju między ludźmi, klasami i narodami jest powszechne przywrócenie panowania Chrystusa. W inauguracyjnej encyklice Piusa XI społeczno-polityczny wymiar tego panowania, będący tematem przewodnim Quas primas, został już in nuce wyłożony następującymi słowy: „Chrystus Pan króluje w końcu w społeczności państwowej, gdy najwyższą cześć oddaje się Bogu a z Boga wyprowadza się pochodzenie władzy i wszystkie jej prawa, ażeby tym samym nie było nadużycia ze strony rządzących ani braku rozumnego posłuszeństwa ze strony poddanych i aby Kościół cieszył się tym stanowiskiem, jakie mu sam Zbawiciel wyznaczył, to jest był uznany jako organizacja niezależna, jako nauczyciel i przewodnik państw i narodów, nie w tym znaczeniu, jakoby miał władzę państwową zmniejszać – albowiem państwa posiadają w swoim porządku pełność władzy – ale na to, aby je udoskonalić podobnie jak łaska udoskonala naturę ludzką. W ten sposób staną się państwa dla ludzi walną pomocą w osiągnięciu najwyższego celu, którym jest szczęśliwość wieczna, a równocześnie dadzą trwałą podstawę dla pomyślności doczesnej” . Jak widać, papież pozostaje tu literalnie na gruncie Tomaszowej wykładni relacji między (kościelnym) „sternikiem” a (państwowym) „cieślą” oraz zadań każdej z societatis perfectas we właściwych im zakresach. W Quas primas uderza atoli również spora, mimo wszystko, doza optymizmu sternika nawy Chrystusowej, pomimo wskazania przytłaczających świat powojenny nieszczęść, jako że pośród owej „nawałnicy zła” postrzega on „dopiero powstały, czy też silniej rozbudzony, ów prąd wśród ludów ku Chrystusowi i Kościołowi Jego, (…) iż wielu z tych, co wzgardziwszy panowaniem Odkupiciela (…), przygotowują się spiesznie i dojrzewają, by wrócić do obowiązków posłuszeństwa”.

Wykład nauki o królowaniu Chrystusa papież rozpoczyna od objaśnienia sensu i zakresu wielorakości znaczeń tego atrybutu. Na pierwszym (chronologicznie, ze względu na dawność posługiwania się tą atrybucją) miejscu jest tu znaczenie metaforyczne: Chrystus jest Królem w znaczeniu przenośnym ze względu na najwyższy stopień dostojeństwa, przewyższający (i oczywiście wyprzedzający) wszystkie stworzenia. Z tego względu Chrystus króluje i królować powinien w ludzkich umysłach (bo jest Prawdą, z której ludzie winni czerpać), w ludzkiej woli (bo jedynie w hipostatycznym zjednoczeniu obu Jego natur nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie do woli Bożej) oraz w ludzkich sercach (jako przewyższająca wszystko miłość, przyciągająca dusze). W innym, i głębszym jednak, znaczeniu Chrystus jest Królem jako człowiek, o którym jedynie można powiedzieć, że od Ojca otrzymał „władzę i cześć i królestwo” (Dan 7, 13-14), jako ten, który „będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a więc także najwyższe i nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem” [Qp, 8].

Powyższy tryb wykładu zostaje następnie uzupełniony przez argumentację historyczno-egzegetyczną w świetle Pisma Świętego. Pius XI daje w tym miejscu zwięzły przegląd (jak sam zaznacza: „z lekka dotykając” [Qp, 10]) odnoszących się do królowania i Królestwa Chrystusa, licznych proroctw Starego Testamentu, w tym prefiguracji przyszłego prawdziwego Króla nad Syjonem i Króla Izraela w Księdze Liczb (24, 19) i w Psalmach (Ps 44 i 71) oraz w przepowiedniach Izajasza (Iz 9, 6-7), Jeremiasza (Jer 23, 5), Daniela (Dan 2, 44 i 7, 14-15) i Zachariasza (Zach 9, 9). Następnie czyni to samo w odniesieniu do Nowego Testamentu, z powołaniem się na Ewangelie według św. Łukasza (Łk 1, 32-33), Mateusza (Mt 25, 31-40 oraz 28, 18) i Jana (J 18, 37), a także na Apokalipsę (Ap 19, 16) oraz listy św. Pawła do Hebrajczyków (Hebr 1, 1) i Pierwszy list do Koryntian (1 Kor 15, 25). Występujący tak licznie w księgach Nowego Testamentu tytuł królewski (Kyrios, Basileus) Chrystusa, nabrał kształtu doktrynalnego (o czym Pius XI wspomina nieco wcześniej) wraz ze zdefiniowaniem przez Sobór Nicejski w 325 roku dogmatu o współistotności Syna z Ojcem, kiedy to Sobór „włączając do Symbolu czyli składu wiary, słowa «którego królestwa nie będzie końca», stwierdził królewską godność Chrystusa” [Qp, 7]. Tę część domyka wspomnienie nieprzerwanej od starożytnych ksiąg liturgicznych świadomości królewskości Chrystusa w liturgii kościelnej, przy czym godny podkreślenia jest fakt wskazania przez Ojca Świętego, iż „w tym nieustannym wysławianiu Chrystusa-Króla, łatwo można zauważyć prześliczną harmonię między naszymi a wschodnimi obrzędami” [Qp, 11]. Tym samym papież wskazuje podstawę autentycznego ekumenizmu, którą jest jedynie zachowanie zgodności pomiędzy lex orandi a lex credendi.

Powracając do wykładu doktrynalnego papież wskazuje dwa fundamenty królewskiej godności Chrystusa. Pierwszym jest unia hipostatyczna natury boskiej i ludzkiej w Osobie Syna Bożego, z czego wynika, iż Chrystusowi panującemu na mocy tego zjednoczenia nad całym stworzeniem należy się uwielbienie – i jako Bogu, i jako człowiekowi – tak od ludzi, jak od aniołów. Tę implikację panowania Chrystusa z mocy Jego istoty i natury podkreślał już, cytowany w encyklice, św. Cyryl Aleksandryjski. Drugim, i poniekąd przewyższającym pierwszy (przynajmniej w zakresie tego, co „może być dla nas piękniejszego lub milszego do pomyślenia”), fundamentem tego panowania jest dzieło Odkupienia; Chrystus jest naszym Panem „nie tylko z prawa natury, lecz także z prawa, które sobie nabył” [Qp, 12] kupując nas „zapłatą wielką” (1 Kor 6, 20), czyli przelaną za nasze zbawienie Swoją Przenajświętszą Krwią.

Papież przechodzi następnie do esencjalnego określenia panowania Chrystusa, które obejmuje trojaką władzę, wyczerpującą zresztą istotę panowania: nauczania, ustanawiania prawa i sądzenia. W tym fragmencie encykliki godne podkreślenia jest połączenie dwóch języków opisujących odmiennie naturę władzy: tradycyjnego – wspólnego terminologii eklezjalnej i klasycznej filozofii polityki – oraz nowoczesnego, znamiennego dla „konstytucjonalizmu”. Z jednej strony bowiem Pius XI mówi nie o „trzech władzach” oddzielnie, tylko o „władzy trojakiej”, akcentując w ten sposób substancjalną jedność władzy, bez – ontologicznie niemożliwej – separacji owych „władz”. Jak każda prawdziwa władza, również i ta – najwyższa – władza Syna Bożego nad stworzeniem jest realnie jedna; tylko myślnie, dla uwydatnienia ich funkcjonalnego odniesienia, można je „oddzielić”. Z drugiej strony, papież wykorzystuje – zapewne dla celów dydaktycznych, aby lepiej dotrzeć ze swoim przesłaniem do umysłów poddanych obróbce nowożytnego języka konstytucjonalistycznego – pojęcie „władzy wykonawczej”, którą, jak powiada, Chrystusowi „ponadto należy przyznać (…) ponieważ wszyscy powinni słuchać jego rozkazów i to pod groźbą kar, jakich uparci nie mogą ujść” [Qp, 13]. Poprzez takie instrumentarium terminologiczne czytelnik encykliki musi skojarzyć sobie ową egzekutywę Syna Bożego z wymienianymi wcześniej (obok władzy nauczania) legislatywą i judykaturą. Można się zastanawiać czy ów „nowoczesny” implant był zabiegiem doktrynalnie szczęśliwym; pragmatycznie jednak stanowił on być może najskuteczniejszy sposób uzmysłowienia Chrystusowej plenitudo potestatis ludziom nawykłym do wyobrażania sobie władzy a totali jedynie za pomocą Monteskiuszowego schematu „trójpodziału władz”.

Kolejny temat rozwijany przez Ojca Świętego dotyczy natury i właściwości królestwa Chrystusowego. Zasadniczo jest ono „duchowe i do duchowych rzeczy się odnosi” [Qp, 13]. Znaczy to, że „chcący weń wejść, przygotowują się poprzez pokutę, nie mogą zaś inaczej wejść, jak przez wiarę i chrzest (…): to królestwo przeciwstawia się jedynie królestwu szatana i mocom ciemności, a od swych zwolenników wymaga nie tylko, aby oderwali się od bogactw i rzeczy ziemskich i wyżej cenili nad nie skromność obyczajów i łaknęli i pragnęli sprawiedliwości” [Qp, 14].

Całkowicie mylne byłoby atoli twierdzenie, że królestwo Chrystusa odnosi się wyłącznie do rzeczy duchowych i posiada sens jedynie eschatologiczny. Pogląd taki jest jednym z najgrubszych błędów – dodajmy, że rozpowszechnionych zwłaszcza obecnie i celowo szerzonych przez ulegających duchowi sekularyzacji progresistów, którzy w takiej interpretacji szukają także usprawiedliwienia dla własnego „przykładania się” do dzieła niszczenia Chrystusowego Królestwa Społecznego. Prymat sensu duchowego tego królestwa – wyjaśnia Pius XI – należy rozumieć w tym znaczeniu, że nie było nigdy zamiarem Pana Naszego zastępować władców ziemskich i stać się jednym – choćby i najpotężniejszym – z nich, albowiem królestwo Jego nie jest z tego świata. Nadprzyrodzonemu znaczeniu królestwa Chrystusa przeciwstawia się jedynie błędny sposób pojmowania mesjańskiej misji Syna Bożego, właściwy w pierwszym rzędzie spolityzowanemu mesjanizmowi żydowskiemu, przepojonemu pragnieniem czysto doczesnej potęgi i chwały Izraela – i ewentualnie tym innym mesjanizmom, które wzorując się na mesjanizmie żydowskim dokonują analogicznej terrestrializacji Królestwa Bożego. Właśnie aby zaznaczyć tę fundamentalną różnicę Chrystus Pan „zbijał ich [żydów, a nawet samych apostołów] czcze mniemania i odbierał im nadzieję” na to, iż Mesjasz „wywalczy ludowi i przywróci Królestwo Izraelskie” [Qp, 13].

Chociaż zatem królestwo Chrystusa nie jest z tego świata, On sam jest władcą całego stworzenia, który jedynie „dopóki żył na ziemi, wstrzymywał się zupełnie od wykonywania tejże władzy i jak niegdyś wzgardził troszczeniem się i posiadaniem rzeczy ludzkich, tak wówczas pozwolił i pozwala dziś na nie tym, którzy je posiadają” [Qp, 14]. Chrystus – i to nie tylko jako Druga Osoba Trójcy Świętej, lecz również Chrystus człowiek – otrzymał od Ojca nieograniczone prawo do całego ziemskiego stworzenia, władzę nad wszystkimi sprawami doczesnymi. Cytowane wyżej wyjaśnienie papieża, zdaje się wskazywać, że fakt, iż tego prawa Chrystus Król nie wykonywał bezpośrednio ani podczas swojej ziemskiej misji, ani nadal nie wykonuje go od czasu Wniebowstąpienia, jest Jego – można rzec – suwerenną decyzją. Mógłby tak uczynić, gdyby chciał, i uczynić wszystkich władców ziemskich swoim „podnóżkiem”, ponieważ ma do tego prawo, które nie może być przez nikogo kwestionowane; lecz Jego wolą było z niego nie korzystać. Możemy się jedynie domyślać (a utwierdza nas w tym nauka Kościoła), że taki sposób postępowania wynika z Opatrznościowego planu Stwórcy wobec człowieka, który w pełni wolności swojej woli winien w tym planie uczestniczyć i świadomie poddać się panowaniu Chrystusa jako swojego Przewodnika w drodze ku Ojcu. Jednak ta okoliczność, iż jedni ludzie (i jedni rządzący) panowaniu temu poddają się chętnie, inni opieszale, jeszcze inni zaś w ogóle tego uczynić nie chcą lub wręcz pragną temu panowaniu zaprzeczyć, nie zmienia niczego w czyjejkolwiek pozycji względem nieograniczoności władzy Króla Królów i Władcy Władców. Człowiek, jak inne byty rozumne – anioły, może być poddany władzy boskiej dobrowolnie lub nie, ale niczyja wola nie jest władna stanąć w poprzek woli Bożej. W tym kontekście Pius XI przytacza znamienne rozgraniczenie swojego poprzednika – Leona XIII z encykliki Annum Sacrum, tyczące trybu panowania Odkupiciela nad ludźmi w zależności od ich statusu: już to katolików, już to chrześcijan w ogólności, już to wszystkich niechrześcijan. Mianowicie: „Panowanie Jego obejmuje nie tylko ludy katolickie i nie tych samych tylko, którzy chrztem świętym obmyci prawnie do Kościoła należą, choć błędnymi mniemaniami sprowadzeni na bezdroża, lub niezgodą odłączeni od miłości, ale ogarnia też wszystkich, którym braknie wiary chrześcijańskiej, tak, że prawdziwie wszystek rodzaj ludzki zostanie pod władzą Jezusa Chrystusa” . Nie należy zatem mylić jurydycznej i dyscyplinarnej władzy Kościoła nad formalnie należącymi do niego katolikami (i wszystkimi ochrzczonymi, jako że tylko Kościół jest uprawnionym szafarzem sakramentów) od powszechnego panowania Chrystusa nad wszystkimi ludźmi, w tym niewiernymi, legitymizowanego – jak już wiemy – zarówno naturą bosko-ludzką Chrystusa, jak i Jego nabyciem tego prawa poprzez dzieło Odkupienia.

Powyższy wywód stanowi niejako introdukcję papieską do tezy głównej, stanowiącej kwintesencję wykładu o społecznym panowaniu Chrystusa Króla, rozciągającym się nie tylko na jednostki i wspólnoty nuklearne (rodziny), lecz również na wspólnoty wyższego rzędu, na czele ze wspólnotą polityczną – państwem (civitas, res publica). Jak podkreśla z naciskiem papież, „nie ma tu żadnej różnicy między jednostkami, rodzinami czy państwami, ponieważ ludzie złączeni w społeczeństwie niemniej podlegają władzy Chrystusa, jak jednostki” [Qp, 15]. Powołując się w tym miejscu na Dzieje Apostolskie (Dz Ap 4, 12) oraz na św. Augustyna (List do Macedończyków, rozdz. 3), wyjaśnia, że to „On [Chrystus] jest źródłem zbawienia dla pojedynczych ludzi, jak i dla ogółu; (…) On sam jest sprawcą pomyślności i prawdziwej szczęśliwości tak dla pojedynczych obywateli, jak dla państwa” [Qp, 15].

Uznanie podległości wspólnot politycznych władzy Chrystusa nie jest jednakowoż tylko prostą konstatacją, jako konieczny wynik poprzedzającego ją rozumowania. Wikariusz Chrystusa nie opisuje tutaj jakiegoś „prawa natury” tak nieodpartego, jak na przykład prawo grawitacji, albowiem – jak już wiemy – źle zreflektowana, lecz zawsze wolna, wola ludzka może („jest w stanie możności”) temu panowaniu się przeciwstawić lub je ignorować. Dlatego, Społeczne Królestwo jest w encyklice prezentowane nie jako coś danego, lecz zadanego, jako powinność nałożona na piastunów władzy doczesnej wraz z ich poddanymi. Są oni wprost wezwani do publicznego okazywania swojego poddaństwa Królowi Królów – pod rygorem utraty niezbędnego do sprawowania władzy autorytetu oraz ryzyka umniejszenia dobra powierzonych ich pieczy ojczyzn: „Niechże więc rządcy państw nie wzbraniają się sami i wraz ze swoim narodem oddać królestwu Chrystusowemu publicznych oznak czci i posłuszeństwa, jeżeli pragną zachować nienaruszoną swą powagę i przyczynić się do pomnożenia pomyślności swej ojczyzny” [Qp, 15]. W związku z tym Pius XI przywołuje też argument ze swojej poprzedniej encykliki (Ubi arcano Dei) o groźbie zburzenia fundamentów władzy przez zastąpienie zasady pochodzenia władzy od Boga demokratyczną anty-zasadą jej pochodzenia od ludzi; wskazuje tym samym niedwuznacznie na ścisłą koherencję między ustrojową teorią i praktyką demokracji a religijnym i politycznym ateizmem.

Papieska troska o oparcie władzy publicznej na zdrowej i mocnej – a zatem transcendentnej, bo wszelka inna jest z natury krucha – opoce wyraża się dalej w ukazywaniu wielorakich dobrodziejstw płynących dla ludzi wszelkiego stanu z publicznego uznania królewskiej władzy Chrystusa. Byłoby to przeniknięcie całego społeczeństwa sprawiedliwą wolnością, ładem, zgodą i pokojem. Uderza jednak, że w sposób szczególny i odrębnie papież uwydatnia korzyści płynące z tego dla samych rządzących i utwierdzenia ich władzy. Na pierwszy miejscu postawiony został tu – jakże zapomniany już w czasach pontyfikatu Piusa XI, i jakby wstydliwie ukrywany nawet istniejących jeszcze monarchiach – argument jaskrawo kontrastujący z powszechnie dominującym typem „racjonalności politycznej”, odwołującej się już wyłącznie do (w znanej typologii Maxa Webera) legitymizacji legalistycznej, jedynie zrozumiałej w „odczarowanym” (Entzaberung) świecie. Papież albowiem nie waha się odwołać do legitymizacji (też w sensie Weberowskim) tradycyjnej, tj. do nadprzyrodzonego nimbu otaczającego konsekrowaną (i w ten sposób partycypującą w królewskości Chrystusa) osobę panującego, co wpływa też zbawiennie na poddanych: „Albowiem jak królewska godność Pana Naszego ludzką powagę książąt i władców przyobleka pewnym urokiem religijnym, tak też uszlachetnia obowiązki i posłuszeństwo obywateli” [Qp, 16]. Nie chodzi tu jednak tylko o pewien urok, który sam w sobie mógłby być – w złej wierze – rozumiany nie metafizycznie, lecz psychologicznie i subiektywnie (nawet jako rodzaj „szlachetnego kłamstwa” czy „pożytecznej ułudy”, ułatwiającej rządzenie), lecz o wyraźny powrót do najwznioślejszej idei teologiczno-politycznej Christianitas, to znaczy Boskiego Wikariatu władcy doczesnego w jego ziemskim królestwie, będącego zarazem warunkiem dobrego (i uświęconego) rządzenia, zapewniającego realizację bonum commune: „Jeżeli panujący i prawowici przełożeni będą przekonani, że wykonują władzę nie tyle na mocy prawa własnego, ile z rozkazu i w zastępstwie Boskiego Króla, to niezawodnie święcie i mądrze używać będą swej władzy i będą mieć na względzie dobro publiczne i godność ludzką poddanych, skoro wydawać będą prawa i domagać się ich wypełnienia” [Qp, 16]. Równie zbawiennym, co pokój i ład społeczny, skutkiem tej sytuacji będzie, w ocenie papieża, wyrobienie w obywatelach zdolności do rozróżniania pomiędzy słabością i ułomnością konkretnych panujących i innych rządzących, jako ludzi podobnych innym, a ich swoistym, nie-immanentnym statusem ziemskiego imago Dei, imago Christi – „skoro w nich [obywatel] będzie widział obraz i powagę Chrystusa Boga i człowieka” [Qp, 17]. W swoim wykładzie teologii politycznej papież śmiało przypomina tedy nie tylko o Wikariacie władcy, ale również o jego obowiązku bycia „naśladowcą Chrystusa” (Christomimetes) oraz pośrednio nawiązuje do średniowiecznej teorii „dwóch ciał” władcy (King’s Two Body): jednego, śmiertelnego, jak u wszystkich ludzi; drugiego, duchowego i niezniszczalnego.


Zostało już wykazane, że teologia polityczna Piusa XI wyklucza dwa alternatywne do boskiego pochodzenia władzy – i oba sekularystyczne – podejścia: demokratyczny koncept pochodzenia władzy od ludzi (vel „ludu”) i statolatryczny koncept jej pochodzenia z „prawa własnego” władcy (vel „państwa”). Trzeba zatem postawić „kropkę nad i” i powiedzieć, że wyłożona w nauczaniu magisterialnym tego papieża koncepcja Społecznego Królestwa Chrystusa, jeśli nawet nie teoretycznie, to in concreto i w pełni, politycznie może być wyartykułowana tylko w monarchicznej formae regiminis . Tylko w monarchii bowiem pierwiastek nadprzyrodzony, dzięki konsekracji osoby władcy, jest stanem metafizycznym, a nie jedynie socjologicznym faktem (osobistej) charyzmy. Tylko monarcha może działać jako „porucznik Boga”, ponieważ otrzymał swoją władzę też „od ojca”, a nie (jak republikański prezydent) „od ludu” lub (jak dyktator) „znikąd” . Tylko w osobie monarchy wreszcie może zaistnieć – oczywiście tylko na zasadzie metafizycznej analogii, a nie bytowej identyczności z Chrystusem – hipostatyczne zjednoczenie dwóch natur: ułomnego, niewolnego od wad, człowieka i obrazu Chrystusa. Taką konkluzję usprawiedliwia także częstsze posługiwanie się przez Piusa XI nomenklaturą monarchiczną (zawsze i wyłącznie obecną w języku eklezjalnym aż do nauczania bł. Piusa IX, lecz nieomal zarzuconą przez Leona XIII, który mówiąc o boskim pochodzeniu zazwyczaj używa „neutralnej” względem formy ustroju, formy „władza” lub „rządzący”): „władcy”, „książęta” albo „panujący”, aniżeli ustrojowo „neutralną” . W jednym wypadku pojawia się wyraźne rozróżnienie: „władcy i inni rządcy państw” [Qp, 16], co sugeruje niedwuznacznie „typowość” formy monarchicznej i „uboczność” lub „fakultatywność” formy republikańskiej. Co więcej, już tylko termin „królestwo” (a nie, jak w innym miejscu: „państwa i królestwa”) pojawia się jako polityczny kontekst (przywołujący na myśl Dantego ideał Monarchia universalis) rozszerzania się królestwa Chrystusowego na cały rodzaj ludzki: „Co się zaś tyczy dobrodziejstw zgody i pokoju, jest to pewną rzeczą, że im szerszym jest królestwo i obejmuje cały ród ludzki [podkr. moje – JB], tym więcej ludzie stają się świadomi tej łączności, która ich wzajem jednoczy” [Qp, 17]. Można zatem w uzasadniony sposób mówić przynajmniej o wyraźnej „opcji preferencyjnej” dla monarchii w świetle ideału Społecznego Panowania Chrystusa Króla .

Ważne konsekwencje polityczne niesie za sobą także ostatnia część encykliki, w której papież wyłuszcza powody ustanowienia osobnego święta Chrystusa Króla w kalendarzu liturgicznym. Postrzega bowiem w tym dziele środek zaradczy na laicyzm, kładąc nacisk właśnie na wielostopniową sekularyzację sfery publicznej: od zaprzeczenia panowania Chrystusa nad wszystkimi narodami i odmówienia Kościołowi otrzymanej od Chrystusa „władzy nauczania ludzi, ustanawiania praw, rządzenia narodami” [Qp, 20], poprzez „niegodziwe” zrównywanie religii katolickiej z innymi (fałszywymi) religiami, dalej poprzez poddawanie jej władzy świeckiej, aż po próbę zastąpienia jej deistyczną „religią naturalną” lub w ogóle ateizm państwowy. Pius XI wyraża nadzieję, że obchodzone odtąd corocznie, uroczyście i publicznie święto Chrystusa Króla „rychło sprowadzi z powrotem społeczeństwo do Najukochańszego Zbawcy” [Qp, 21]. Będzie ono wreszcie napomnieniem tak dla jednostek, jak dla „władz i rządzących”, o obowiązku publicznego oddawania czci i słuchania Chrystusa; „przywiedzie im bowiem na myśl ów sąd ostateczny, na którym Chrystus, nie tylko usunięty z życia publicznego, lecz także przez wzgardę zlekceważony i zapoznany, bardzo surowo pomści tak wielkie zniewagi, ponieważ godność Jego królewska tego się domaga, aby wszystkie państwa tak w wydawaniu praw i w wymierzaniu sprawiedliwości, jak też w wychowaniu młodzieży w zdrowej nauce i czystości obyczajów zastosowały się do przykazań Bożych i zasad chrześcijańskich” [Qp, 26]. Święto to ma zatem, jak widać, pełnić również rolę społeczno-politycznej parenetyki, niejako „zegara monarchów”. Z tego powodu szczególnie znaczące – także z uwagi na późniejsze losy tego święta, o czym dalej – jest podane przez papieża uzasadnienie wyznaczenia terminu uroczystości na ostatnią niedzielę października, tj. poprzedzającą uroczystość Wszystkich Świętych: „A do obchodzenia tego święta wydała się najodpowiedniejsza spośród innych ostatnia niedziela października, która prawie [podkr. moje – JB] zamyka okres roku kościelnego: w ten sposób rozpamiętywanie w ciągu roku tajemnic życia Jezusa Chrystusa zakończy się niejako i pomnoży świętem Chrystusa Króla i zanim [podkr. moje – JB] obchodzić będziemy chwałę Wszystkich Świętych, wysławiać i głosić będziemy chwałę Tego, który tryumfuje we wszystkich Świętych i wybranych” [Qp, 25]. Nie należy odsuwać obchodzenia tego święta całkowicie w sferę eschatologiczną, w którą rok liturgiczny przenosi po uroczystości Wszystkich Świętych, lecz zakorzenić ją także mocno na ziemi, w sferze społecznej właśnie. Chodzi przecież o to, aby Jezusa Króla „wyprowadzić z zacisza świętych przybytków, jak gdyby z ukrycia i wiodąc Go w tryumfalnym pochodzie po ulicach miast (…) przywrócić [Mu] wszystkie prawa królewskie” [Qp, 23].

 

Komentarz filozoficzny

 

Spośród komentarzy, którymi opatrywano Quas primas, szczególnie wart prezentacji zdaje nam się wywód północnoamerykańskiego (lecz związanego z karlistowskim nurtem tradycjonalizmu hiszpańskiego) filozofa tomisty – Fredericka D. Wilhelmsena (1923-1996), z tego, między innymi powodu, że z wielką subtelnością i głębią interpretacji potwierdza on nasze własne, daleko mniej doskonale, wyrażone w powyższym streszczeniu, intuicje. Komentarz ów, w swojej oryginalnej, hiszpańskiej , wersji (pt. Filosofía política y teología política: a propósito de la Quas Primas) został niedawno opublikowany jako czwarty i ostatni rozdział pośmiertnego pierwodruku książki zawierającej nadto zapis trzech konferencji wygłoszonych przez autora w 1992 r. na Uniwersytecie Papieskim Comillas w Madrycie.

Nie zatrzymując się nad (skądinąd ważnym i ciekawym) wskazaniem przez autora kontekstu powstania encykliki, tj. upadku ostatniej katolickiej monarchii (Austro-Węgier), apogeum prześladowań religijnych w Meksyku i początków faszyzmu, przejdziemy od razu do głównego wątku rozważań filozofa chrześcijańskiego, inspirowanych encykliką Quas primas. To, co uderza go najbardziej w związku z faktem proklamowania Chrystusa Królem, to spostrzeżenie, że aczkolwiek w Starym Testamencie istnieje wiele odniesień do Boga Ojca jako do Króla, w duchowości katolickiej nigdy nie rozwinęło się specyficzne nabożeństwo tego rodzaju. „We wszystkich formach modlitwy mamy skłonność zwracania się do Niego, jako do «Ojca», lecz chociaż Ojciec jest rzeczywiście Królem w głębszym sensie, historycznie rzecz ujmując ani pobożność ludowa, ani kościelna, nigdy nie koncentrowały się na Jego Królewskości” . Jako Króla czcimy Syna Bożego, natomiast Bóg Ojciec nie ma w kulcie katolickim swojego święta! Jest to rzecz dla filozofa chrześcijańskiego intrygująca, toteż domaga się znalezienia wyjaśnienia.

W egzegezie Wilhelmsena jest ono następujące. Bóg Ojciec jest prazasadą (arche) albo, inaczej mówiąc, początkiem (principio), podstawą Trójcy Świętej, dlatego absolutnie nic nie otrzymuje (adquiere) ani nie dziedziczy (hereda). Mistrz Wilhelmsena – św. Tomasz z Akwinu – podkreślał zawsze, że żaden ojciec nie może być swoim własnym synem. W relacjach konstytuujących Trójcę Świętą Bóg Ojciec jest wyłącznie (solamente) Ojcem, a Syn Boży wyłącznie Synem. Natomiast w relacjach panujących w rodzinach ludzkich ojcostwo jest tylko jedną z ról przynależnych ojcom, jako ojcom swoich synów. Lecz przecież ludzcy ojcowie sami są synami swoich ojców. Dlatego w ich wypadku relacja ojcostwa jest związkiem przypadkowym (un relación accidental), lecz w wypadku Boga Ojca jest ona wszystkim, czym On jest (es todo lo que es). Tak samo Syn Boży jest w tej relacji niczym więcej (nada más), jak Synem Swego Boskiego Ojca. Wszakże: „Ten, który poznał Mnie, poznał i Ojca Mojego” (J 8, 19). „W Drugiej Osobie Trójcy Świętej nie ma nic, czego by nie było w Pierwszej, i w Pierwszej nie ma nic, czego by nie było w Drugiej. Wszelako, Ojciec nie jest Synem, a Syn nie jest Ojcem”.

Tak jak każdy syn dziedziczy po swoim ojcu, również Syn Boży dziedziczy po Bogu Ojcu. W tym fakcie odkrywamy pierwszą z cech, która pozwala nam proklamować Chrystusa Królem. Konfrontując ów fakt z materią polityki Wilhelmsen zauważa, że władza polityczna jest zawsze nabyta albo delegowana. Nie wgłębiając się w szczegóły typów wspólnot politycznych, możemy wszakże odkryć, że istnieją trzy sposoby uzyskania panowania:

a) Władzę się dziedziczy (el poder se hereda), kiedy syn króla dziedziczy po swoim ojcu. Hiszpańska filozofia polityczna nazywa to „legitymizmem pochodzenia” (legitimidad de origen): „jestem królem, ponieważ mój ojciec był królem i ja to po nim odziedziczyłem” . Owa zasada dziedziczenia jest zawsze usprawiedliwiona wieloma względami jurydycznymi. Jestem na przykład pierwszym w linii primogenitury; atoli mógłbym być uznany za niezdolnego do sprawowania władzy z powodu choroby, szaleństwa lub zdeprawowania moralnego. To, komu wówczas przypadnie korona, nie jest spowite niejasnością ani wystawione na przypadek, lecz zostało ustalone w prawach i skonkretyzowanych warunkach. Korona może przejść na mojego młodszego brata, możliwe też, że królewska linia sukcesyjna przypadnie kobiecie. Reguły sukcesji są nieraz bardzo skomplikowane w systemach prawnych różnych narodów. W każdym razie zawsze zasadą naczelną jest dziedziczenie panowania.

Rozumiemy teraz dlaczego modlitwy kierowane do Boga Ojca tak rzadko rozpamiętują Go jako Króla: Bóg Ojciec, jako źródło (fuente) Trójcy Świętej nie dziedziczy niczego, tymczasem my, po ludzku, królewskość łączymy z dziedziczeniem. Syn Boży natomiast dziedziczy od Swego Ojca – acz nie w sensie podporządkowania. Przeto Wieczne Słowo (Verbum) Ojca („Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” – J 1, 1) jest już Królem, który dziedziczy jako Bóg (en cuanto Dios). A ponieważ to Wieczne Słowo jest wcielonym Chrystusem, Jezusem z Nazaretu, jest On Królem także jako człowiek. „Każde działanie Naszego Pana jako człowieka odsyła do hipostatycznego zjednoczenia: Króla jako Boga i Króla jako Człowieka (Rey en cuanto Dios, Él es Rey en cuanto Hombre). Dziedziczy On od Ojca całość stworzenia. Królestwo Chrystusa, jak podkreślił Pius XI w Quas primas, należy do Niego tak samo jako dla Boga, jak i dla Człowieka”.

b) Jednakowoż w rzeczywistości ludzkiej panowanie nie zawsze jest dziedziczone od poprzedniego króla, od ojca. W materii ziemskiej istnieje jeszcze jeden tytuł do panowania. Władza może być zdobyta przemocą (violencia): nowy król zastępuje poprzedniego detronizując go (destronándole). W takim wypadku nastaje również nowy porządek polityczny, zastępujący poprzedni. Jeśli prześledzimy systemy polityczne wszystkich państw, to w ich historii zawsze napotkamy co najmniej jednokrotne zastąpienie jednego systemu przez drugi przemocą. Co więcej, wygląda na to, że tytuł do panowania zdobyty przemocą przewyższa odziedziczony: założyciel dynastii biorąc władzę w posiadanie mieczem zdobywa dla swoich synów i wnuków prawo dziedziczenia zawarte w jego zbrojnym zwycięstwie. Wilhelmsen ironizuje z sentymentalistów nauczających dzisiaj na uniwersytetach, którzy wzdrygają się na myśl o takich rozwiązaniach i częstokroć próbują je zaciemnić lub w ogóle zanegować. Lecz one były i są faktem. „Przemoc jest źródłem każdego porządku politycznego, jaki możemy zidentyfikować w historii ludzkości”.

Autor tych rozważań idzie jeszcze krok dalej, bulwersując zapewne sentymentalistów rozplenionych dziś także w teologii czy po prostu w duszpasterstwie. Przypomina albowiem, że Pan Nasz Jezus Chrystus także jest Królem uprawnionym do stosowania siły (Rey con el derecho de la fuerza). Pobił On siły ciemności i obalił Szatana. Zdobył dla nas zbawienie przez Krzyż. Ów Święty Krzyż, na którym wisiał i który pokonał przez Swoje Zmartwychwstanie jest również znakiem zwycięstwa i pokonania świata diabelskiego. „Tak samo jak królowie ludzcy mogą zostać królami poprzez podbój, Chrystus został Królem podbijając świat. Jeślibyśmy poszukiwali paradygmatu króla wojownika (el rey guerrero), to jego kwintesencję znaleźlibyśmy w Naszym Panu, w jego zwycięstwie nad śmiercią Krzyża [podkr. moje – JB]” . Wilhelmsen przypomina w tym miejscu znany aforyzm G. K. Chestertona o formie krzyża jako formie miecza. I dodaje, że król wojownik jest figurą występującą w literaturze i sztuce Zachodu od epoki germańskich najazdów na rozkładający się Rzym pomiędzy IV a V wiekiem. Do wyobrażenia Chrystusa jako Króla Wojownika mógł odwołać się ów frankijski wódz (i król swojego własnego ludu) Chlodwig, który – usłyszawszy po raz pierwszy historię Naszego Pana i Jego Ukrzyżowania –wykrzyknął: „Ach, gdybym ja tam był wraz z moimi Frankami!”. „Oto jak król zwraca się do Króla” – komentuje z wyraźnym uznaniem Wilhelmsen. O wojowniczym i zdobywczym wymiarze ekspansji Wiary w świecie świadczy także militarna struktura niektórych zakonów, choćby jezuitów, zwłaszcza u ich początku wraz ze św. Ignacym Loyolą. Chodzi tu jednak oczywiście zawsze o podbijanie świata nie dla siebie, lecz dla Chrystusa, dla Jego łaski i dla zbawienia, które tylko On daje
 

.c) Wilhelmsen zauważa nadto, że we wczesnym średniowieczu przenikały się ze sobą dwie koncepcje królewskości (realeza): germański wizerunek króla podczas bitwy (rey en la batalla) ze starszym, biblijnym wyobrażeniem króla jako mędrca (hombre sabio). Archetypowym przykładem jest tu oczywiście król Salomon wymierzający sprawiedliwość swojemu ludowi . Dochodzimy w ten sposób do trzeciego tytułu panowania: „Człowiek może być wybrany królem (ser elegido rey) nie z racji dziedziczenia, ani z racji podboju, lecz dlatego, że został rozpoznany w swojej mądrości (sabiduría) [podkr. moje – JB]” . Ten (elekcyjny) tryb ustanowienia władcy wypływa ze spontanicznego uznania, że ów człowiek – wywodzący się z ludu – godzien jest być królem, ponieważ jest najmądrzejszy i najbardziej sprawiedliwy . Zostaje on powołany (llamado) – nie tyle do stanowienia praw, lecz aby mądrze interpretować te prawa, które już istnieją w danej wspólnocie
 

W tym aspekcie jednakże istnieje zasadnicza różnica, z metafizycznego punktu widzenia, pomiędzy królewskością Chrystusa a jakiegokolwiek króla ziemskiego. W odróżnieniu od zwykłego człowieka mądrego, wyniesionego do władzy, w Naszym Panu nie istnieje żadna prawda ani mądrość, która byłaby uzyskana w drodze studiów czy ćwiczenia się w cnotach. To On sam jest „Drogą, Prawdą i Życiem” (J 14, 6) w swojej istocie (esencia), jako inkarnacja całej Prawdy i całej Mądrości. Lecz stwierdzenie to musi być subtelnie doprecyzowane. Jako Bóg, Chrystus jest Mądrością Ojca; jako Człowiek, zna On całą Prawdę i Mądrość, którą – znów jako Bóg – JEST ON SAM, jak mówi św. Paweł w Liście do Kolosan (Kol 1, 12-18).

Jak widzimy zatem, w historii ludzkości odkryte zostały trzy tytuły do panowania: dziedziczenie, siła i mądrość. „Wydaje się – mówi Wilhelmsen – że nie istnieje czwarty sposób zostania królem” . Przypuszczenie to znajduje potwierdzenie w analizie historycznej i filozoficznej. Na przykład, jurysprudencja hiszpańska, sięgająca epoki Królestwa Toledańskiego Wizygotów oraz pism św. Izydora z Sewilli, rozróżniała dwa zasadnicze (oraz wzajemnie się uzupełniające) typy legitymizacji politycznej: wspomniany już legitymizm pochodzenia oraz legitymizm pełnienia (legitimidad de ejercicio), to znaczy: skąd pochodzi władza i jak jest ona wykonywana.

Sednem powyższego wywodu jest stwierdzenie, że wszystkie te trzy tytuły królewskości i oba rodzaje prawowitości zostały potwierdzone w najbardziej wysublimowanej i wspaniałej formie w panowaniu Chrystusa Króla. Pochodzenie (origen) Królestwa Naszego Pana istnieje w Nim samym, otrzymane od Jego Ojca, zaś w sensie ludzkim Jego genealogia sięga Domu Dawidowego. Wykonywanie (ejercicio) Jego władzy jest tożsame Jego Mądrością. A zatem, „Chrystus jest Królem Królów (Rey de Reyes) i Panem Stworzenia (Señor de la Creación). Swój tytuł odziedziczył od Ojca; zdobył go na Krzyżu poprzez zwycięstwo nad Szatanem; został rozpoznany w Swojej królewskości ze względu na nieskończoną Mądrość i Dobroć (Bondad)”.

W swoich rozważaniach Wilhelmsen rozwija także podniesiony w Quas primas wątek niesprzeczności pomiędzy duchowym (nadprzyrodzonym) a społecznym (doczesnym) wymiarem królowania Chrystusa. Zdanie z Ewangelii Janowej: „Królestwo Moje nie jest z tego świata” (J 18, 36) nie znaczy, że On króluje i rządzi tylko w wieczności, poza czasem. Oznacza to naprawdę, że Pan Nasz nie miał zamiaru ustanawiać porządku teokratycznego (política teocrática) na ziemi, kierowanego bezpośrednio przez Niego” . Zgodnie z tą intencją Swojego Boskiego Założyciela Kościół zawsze uznawał różnicę pomiędzy władzą duchową (el poder espiritual) a doczesną (temporal). Celem (finalidad) władzy duchowej Kościoła jest prowadzić ludzi do zbawienia. Celem rządów ludzkich (el gobierno humano) jest prowadzić ludzi do szczęścia doczesnego (felicidad temporal), w tej mierze, w jakiej jest ono na tym padole osiągalne. W każdym razie, „Kościół nie jest porządkiem politycznym (el orden político), a ład polityczny nie jest Kościołem” . Jednakowoż – i to właśnie jest sednem właściwej relacji obu „mieczy”: duchowego i świeckiego – „ład polityczny musi być poruszony (animado) i ożywiony (vivificado) zasadami moralnymi głoszonymi przez Kościół, którego Głową (Cabeza) jest Chrystus” . Takie ujęcie, znamienne dla całej Tradycji katolickiej, wyklucza – jako jawną herezję – całkowity rozdział Kościoła od państwa, oznaczający sekularyzację polityki i wygnanie Chrystusa z przestrzeni publicznej. U podstaw tego (laicystycznego) modelu ustrojowego leży intelektualny błąd – przed którym ostrzegał już Akwinata – pomieszania rozdziału (separación) z odróżnieniem (distinción), skutkujący błędną metafizyką. W rzeczywistości, można i trzeba odróżnić istotę od istnienia, ciało od duszy, politykę od wiary, ale nie należy ich rozdzielać. Ciało i dusza są różne, ale nierozdzielne aż do śmierci. Mężczyzna i kobieta różnią się bez wątpienia od siebie, ale stanowią jedność w małżeństwie. Na tej samej zasadzie Kościół i państwo są różne w swoich celach i funkcjach, ale nie powinny być odseparowane. Rozdzielanie jakichkolwiek bytów różnych, lecz kompatybilnych, może być przyrównane do cięcia ostrzem miecza, skutkującego rozpadem na dwie oddzielne części. Odróżnianie natomiast jest rozpoznaniem (reconocimiento) odmienności ról i funkcji, tworzących jednak wspólnie jedność (unidad).

Płynie stąd wniosek, że Panowanie Chrystusa jest absolutnie powszechne i musi być uznane przez każdy porządek polityczny. Zachodzi atoli kardynalna różnica w sposobie rozpoznawania i uznawania Królowania Chrystusa pomiędzy epoką średniowiecznej Christianitas a czasami nowożytnymi od Reformacji protestanckiej, a zwłaszcza Rewolucji Francuskiej. Jako że cały ustrój zachodnioeuropejskiego średniowiecza został ustanowiony na fundamencie Jego Prawa i Jego Rządu (Su Ley y Su Gobierno), nie zachodziła naonczas potrzeba specjalnego podkreślania obowiązywalności tego, co przenika i działa w całym społeczeństwie. A zatem żaden średniowieczny władca nawet nie rozważał potrzeby formalnego uznania swojego poddaństwa w stosunku do Królestwa Chrystusa, gdyż było to i dla niego, i dla wszystkich jego poddanych, oczywistością dnia codziennego. Sytuacja uległa diametralnej zmianie po nastaniu religijnej rewolucji protestantyzmu i politycznej rewolucji 1789 r., zwracającej się w pierwszym rzędzie przeciwko katolickiemu Rzymowi. Od tego czasu formalne oznajmienie, że społeczeństwo (sociedad) musi być rządzone przez zasady chrześcijańskie oraz, że rozpoznaje ono wcześniejsze od własnego prawa pozytywnego prawo naturalne (la ley natural) i jego Boskiego Autora, stało się „psychologiczną i polityczną koniecznością” . W sposób szczególnie przejmujący, podkreśla Wilhelmsen, konieczność tę wyrazili w naszych czasach heroiczni obrońcy Królestwa Chrystusa, ginący męczeńską śmiercią z rąk komunistycznych bądź masońskich prześladowców wiary: meksykańscy cristeros, hiszpańscy karliści, kubańscy kontrrewolucjoniści.

Ostatni argument za obowiązywaniem prawdy religijnej o Społecznym Panowaniu Chrystusa Króla w każdym ustroju politycznym Wilhelmsen zaczerpnął od karlistowskiego filozofa prawa i państwa Álvaro d’Orsa (1915-2004). Rozważania d’Orsa koncentrują się wokół dwóch fundamentalnych aspektów ludzkiej egzystencji: Władzy (Poder), branej jako moc, siła, potęga w sensie fizycznym (potestas) oraz Autorytetu (Autoridad), pojętego jako atrybut władzy, zawierający w sobie rozkazodawczą moc sprawczą, transcendentną w stosunku do samej siły przymusu, i przez to właśnie – ze względu na swoją moralną powagę (auctoritas) – nieodpartą. Autorytet mówi prawdę (verdad) tym, którzy powinni ją poznać. Na przykład, mechanik, do którego przyprowadzam mój samochód, w którym coś się zepsuło, posiada autorytet w kwestii wyjaśnienia przyczyny usterki i jej naprawienia; lekarz, którego prosi o poradę cierpiący pacjent, ma autorytet w przedmiocie znajomości ludzkiego ciała; analogicznie spowiednik posiada autorytet w zakresie życia moralnego swojego penitenta, wyznającego upadki swojej duszy. Do istoty Autorytetu należy zatem to, że on zawsze odpowiada (responde), natomiast Władza zawsze pyta (pregunta). Inaczej mówiąc, Władza zawsze działa (actúa) i stawia Autorytetowi pytania – teoretyczne lub praktyczne, zaś Autorytet zawsze reaguje (reacciona), udzielając wyjaśnień. Władza, która nie słucha Autorytetu, staje się ślepa (ciego), z kolei Autorytet, pozbawiony posłuchu, istnieje wprawdzie nadal (bo, jako siła moralna, nie podlega anihilacji), lecz staje się bezużyteczny (inútil).

Dramat duchowy naszych czasów, epoki sekularyzacji, polega na tym, ze Władza przestała stawiać Autorytetowi pytania, ponieważ sama sobie przyznała nie tylko moc fizyczną, lecz również autorytet moralny i poznawczy. Do epoki renesansu tożsamość Władzy z Autorytetem postrzegano tylko w Bogu, którego Byt jest prosty i niezłożony: Jego Autorytet jest Jego Władzą. Natomiast w odniesieniu do spraw ludzkich średniowiecze starannie odróżniało Władzę od Autorytetu, jedynie jej przydanego, nie zaś należącego do jej natury. U schyłku renesansu jednak narodziło się zlaicyzowane państwo nowoczesne (el moderno Estado laicista), które przyznało sobie pełnię Władzy i pełnię Autorytetu, we wszystkich aspektach życia. Oznacza to, że nowoczesne państwo laickie dokonało (samo)ubóstwienia (divinización). Odtąd to nie prawo moralne (Autorytet), lecz państwo (Władza) decyduje co jest dobrem a co złem. Jeżeli państwo zabroni aborcji, to będzie ona złem, jeżeli jednak ją dozwoli, to będzie ona dobrem . „Tożsamość Władzy i Autorytetu, właściwa jedynie Bogu w niezłożoności Bytu boskiego, została teraz przeniesiona na politykę przez ludzi, którzy chcieliby być jak bogowie (querrían ser Dios)” .

Jedyną właściwą odpowiedzią na ten przerażający stan kryzysu jest potwierdzenie na nowo Panowania Chrystusa, któremu przynależne (otorgados) są cała Władza i cały Autorytet w niebie i na ziemi. „Jeśliby dzisiaj – zaznacza Wilhelmsen – Jego Suwerenność (Soberanía) została uznana publicznie, zniknęłaby wszelka tyrania, rozkwitłby na nowo zmysł moralny, a wolny człowiek kroczyłby prostą drogą pod osłoną swojego Króla”.

 

Największe „nie – zdarzenie” w historii Kościoła

Plejada czołowych teologów, myślicieli i publicystów katolickich jest zgodna w opinii, że przesłanie encykliki Quas primas zostało zignorowane nie tylko (co nie dziwi) w świecie niekatolickim, ale również przez narody nominalnie katolickie i ich elity. Co więcej, z wyraźnym zakłopotaniem przyjęły ją nawet szerokie kręgi katolickiego duchowieństwa, także część hierarchii, podlegająca już wówczas wpływom neomodernistycznym i liberalnym, toteż dążąca raczej do ułożenia jakiegoś modus vivendi ze zlaicyzowanym państwem nowoczesnym, najdalsza zaś od myśli stawiania wspólnocie politycznej jakichkolwiek wymogów odnośnie do kultu publicznego religio vera. Sławny szkocki konwertyta Hamish Frazer (1913-1986) nazwał nawet z tego powodu (w lutowym numerze wydawanego przez siebie pisma Approaches z 1976 r.) Quas primas „największym nie-zdarzeniem w historii Kościoła” , a w konsekwencji – największą porażką w całej Jego historii.

Jak trafnie zauważył inny konwertyta – niedawno zmarły animator tradycjonalistycznego ruchu Una Voce Internationalis, Walijczyk Michael Davies (1936-2004), Pius XI napotkał mur obojętności dlatego, że kiedy ogłosił swoją encyklikę, „Chrystus Król był już zdetronizowany w całej Christianitas” . W wymownym porównaniu Davies przytacza nieco późniejszą diagnozę aktualnego stanu Christianitas, autorstwa wielkiego historyka kultury (również konwertyty) Christophera Dawsona (1889-1970), który w październiku 1941 r. na łamach The Dublin Review pisał: „Kultura, która jest efektem tego procesu [sekularyzacji Christianitas – JB], kultura liberalnego wieku XIX, zachodniej demokracji, może być nazwana postchrześcijańską, tzn. została ona zbudowana na chrześcijańskich podstawach i chrześcijańskich wartościach, lecz została oderwana od organicznej jedności z chrześcijańską wiarą i pobożnością” . Zdaniem Daviesa Pius XI wyprzedził o kilkanaście lat diagnozę Dawsona, wskazując w pierwszym akapicie swojej encykliki, że nawałnica zła we współczesnym świecie jest skutkiem wykluczenia nieomal wszędzie Jezusa Chrystusa z życia osobistego, społecznego i politycznego.

O ile w chwili promulgowania encykliki najbardziej typową reakcją na nią było wstrzemięźliwe zakłopotanie, o tyle później, w czasie Soboru Watykańskiego II i w czasach posoborowych, było jeszcze gorzej. Nauczanie Piusa XI zostało wówczas de facto podważone, szczególnie soborową deklaracją o wolności religijnej Dignitatis humanae. Znamiennym świadectwem tego, co stało się w owej epoce jest zanotowana przez abp. Marcela Lefebvre’a (1905-1991) jego rozmowa z nuncjuszem apostolskim w Szwajcarii, msgr. Marchionim, odbyta w Bernie 31 III 1976 r., w kontekście wymuszonej przez Watykan (sic!) rewizji konkordatu z katolickim kantonem Valais, w którym dotąd religia katolicka miała status publicznej.
 

„Abp Lefebvre: A Społeczne Panowanie Naszego Pana Jezusa Chrystusa, co zamierzacie z tym uczynić?

Nuncjusz: Wiesz, to nie jest teraz możliwe: może w odległej przyszłości? … W chwili obecnej to Panowanie jest domeną jednostek; my musimy otworzyć się dla mas.

L.: A encyklika Quas primas, co z nią uczynicie?

N.: Och… Papież już dzisiaj by tego nie napisał!

L.: Czy wiesz o tym, że w Kolumbii to właśnie Stolica Apostolska zwróciła się z prośbą o usunięcie chrześcijańskiej konstytucji państwa?

N.: Tak, tutaj też.

L.: W Valais?

N.: Tak, w Valais. (…)

L.: Wobec tego zgadzasz się z listem Biskupa Adama [biskup Sion w Valais – ML] skierowanym do wiernych jego diecezji, który wyjaśniał im dlaczego powinni głosować za rozdziałem Kościoła od państwa?

N.: Widzisz, Społeczne Królestwo Naszego Pana jest obecnie bardzo trudne…”.

Jakże dialog ów kontrastuje z inną rozmową, odbytą sto dwadzieścia lat wcześniej (15 III 1856) z cesarzem Francuzów Napoleonem III przez biskupa Poitiers (późniejszego kardynała) Louisa Pie. Kiedy cesarz wychwalał swoje zasługi dla religii katolickiej, bp Pie odpowiedział tymi słowy:

„Pragnę oddać sprawiedliwość religijnym dążeniom Waszej Wysokości. Wiem Panie, jak docenić usługi oddane Rzymowi i Kościołowi, szczególnie podczas pierwszych lat Waszych rządów. (…) Niech [jednak] wolno mi będzie dodać, że ani Restauracja [Burbonów: 1814-1830 – JB], ani Wy Panie, nie uczyniliście dla Boga tego, co należało. Żadne z Was nie ustanowiło ponownie Jego tronu, gdyż nie zaprzeczyliście zasadom Rewolucji, chociaż jej praktyczne konsekwencje zwalczacie, jednakże społeczna ewangelia, która inspiruje państwo, wciąż jest deklaracją praw człowieka, która jest niczym innym, Panie, jak formalnym zaprzeczeniem Praw Bożych.

Otóż, to Bóg ma prawo rządzenia państwami i jednostkami. Nic innego nie było celem przyjścia Naszego Pana na ten świat. On musi tu panować poprzez inspirowanie praw, poprzez uświęcanie moralności, poprzez oświecanie edukacji, poprzez kierowanie zgromadzeniami, poprzez kierowanie działaniami rządów i rządzących. (…)

Otóż, mam prawo Wam powiedzieć, że On nie panuje wśród nas, i że nasza Konstytucja nie jest konstytucją chrześcijańskiego i katolickiego państwa – jest daleka od tego. Nasze prawo publiczne rzeczywiście uznaje, że katolicka religia jest religią większości Francuzów, ale stwierdza również, że inne formy kultu mają prawo do równej ochrony. Czyż nie jest to równoznaczne z twierdzeniem, ze Konstytucja w równym stopniu ochrania prawdę i błąd?”.

Wówczas cesarz przerwał biskupowi i zapytał:

„Ale czy wierzycie, że wiek, w którym żyjemy, dopuszcza taki stan rzeczy, i że przyszedł czas, aby ustanowić to wyłączne religijne panowanie, o które mnie prosicie? (…)”.

Na to biskup Pie odrzekł z tym niezrównanym odcieniem ironii, którą pozwalamy sobie nazwać ironią ewangeliczną:

„Panie, gdy tak wielki polityk jak Wasza Wysokość zgłasza zastrzeżenie, że właściwy czas jeszcze nie nadszedł, mogę jedynie ustąpić, gdyż nie jestem wielkim politykiem. Ale jestem biskupem i jako biskup odpowiadam: «Nie przyszedł jeszcze czas, żeby panował Jezus Chrystus. Dobrze! Nie przyszedł jeszcze czas, żeby rząd trwał»”.

Dzisiejszego czytelnika tego niezwykłego dialogu musi uderzyć całkowita – i zaiste prorocza – zbieżność diagnozy bpa Pie dotycZĄcej istoty apostazji państwa nowoczesnego z dokonanym przez współczesnego publicystę katolickiego (Daviesa) wskazaniem przyczyny odrzucenia papieskiego wezwania do przywrócenia Panowania Społecznego Chrystusa Króla. Państwo nowoczesne bowiem – powiada Davies – i to również takie, w którym rządzą politycy deklarujący się jako katolicy, na miejsce tego Królestwa postawiły „obrzydliwą teorię demokracji czczoną w rewolucyjnej Deklaracji Praw Człowieka; (…) jednocześnie oddając cześć największej herezji nowożytnych czasów, a przypuszczalnie wszystkich czasów, która mówi, że władza pochodzi od ludu”.

Dostosowanie doktryny kościelnej w deklaracji Dignitatis humanae do praktyki państwa liberalnego wraz z jego specyficznymi, świeckimi „dogmatami” praw człowieka, jest przede wszystkim zlekceważeniem tradycyjnej doktryny tolerancji (zarzuconej na rzecz nowej nauki o „wolności religijnej”), bazującej na klasycznym rozróżnieniu pomiędzy, dozwoloną w pewnych okolicznościach i pod pewnymi warunkami, tolerancją dla błądzących, a niemożnością tolerowania samego błędu oraz przyznawania mu takich samych praw, jak prawdzie. Tymczasem, o tym, iż „tych samych (…) praw, które przedmiotowo przynależą prawdzie, nie można przyznać błędowi”, w konsekwencji zaś – że „Wolność myśli i sumienia ma więc istotną granicę, a jest nią prawdziwość Bożego Objawienia” – nauczał jeszcze papież Pius XII w encyklice Ecco che gia un anno (6 X 1946).

Tolerowanie błędu wynika zawsze z pobudek praktycznych (pragnienia uniknięcia większego zła lub zachowania jakiegoś innego dobra) i w niczym nie narusza zasady, że państwo ma prawo ograniczać herezję, co z kolei nie oznacza, że ma ono zawsze obowiązek poskramiania błędu. Jednak, Leon XIII zauważał, że „im się więcej złego w państwie koniecznie tolerować musi, tym więcej oddala się tego rodzaju państwo od doskonałości” . Jak konkludował, po przestudiowaniu kwestii tolerancji na przestrzeni dziejów, jeden z największych eklezjologów w historii Kościoła, Louis kard. Billot: „Obowiązkiem państwa jest zakazać fałszywych religii, chyba że ich tolerowanie stanowi absolutną konieczność”.

Jednym z najbardziej wymownych znaków wykolejenia tradycyjnego nauczania Kościoła w tej kwestii było przeniesienie ustanowionego przez Piusa XI Święta Chrystusa Króla z ostatniej niedzieli października na sam koniec roku liturgicznego (w listopadzie) . Jak pamiętamy, wybranie przez Piusa XI terminu październikowego, przed uroczystością Wszystkich Świętych, było krokiem głęboko przemyślanym. Chodziło w tym o wyraźne podkreślenia społecznego właśnie, doczesnego, wymiaru Królowania Chrystusa. Za decyzją o przeniesieniu terminu obchodzenia tego święta też z pewnością stał jakiś zamysł. Lecz jakiego rodzaju? Tak to odczytywał abp Lefebvre: „W październiku rok liturgiczny jeszcze się nie kończy, pozostają trzy albo cztery niedziele. To oznacza władanie Naszego Pana nad czasem, nad ludźmi i nad wszystkimi narodami. Święto zostało przeniesione na koniec roku liturgicznego. Co to oznacza? Że Nasz Pan będzie królował – na pewno będzie, o tak! Na pewno… Będzie królował – lecz przy końcu czasu. Nie teraz. Teraz to niemożliwe” . Do tego samego wniosku dochodzi prof. J.P.M. van der Ploeg OP, który swój artykuł w Christian Order z października 1979 r. puentował następująco: „Uprzednio obchodzono tę Uroczystość w ostatnią niedzielę października, tuż przed Uroczystością Wszystkich Świętych; obecnie obchodzi się ją pod koniec roku kościelnego, aby zaznaczyć jej «eschatologiczne» znaczenie. Chrystus będzie Królem Świata na końcu czasów”.

***

Aby rozświetlić promykiem chrześcijańskiej nadziei tragiczny obraz dewastacji zdechrystianizowanej wspólnoty politycznej i niemniej zdruzgotanej teologii politycznej, przywołajmy raz jeszcze świadectwo nieustraszonego bojownika nauki Chrystusa – Michaela Daviesa. Wskazywał on, że jeśli sytuacja jest tak zła, że nie można liczyć na (naturalne) przywództwo ze strony hierarchii, to walkę o przywrócenie Królowania Społecznego Naszego Pana, o ustanowienie Pax Christi in Regno Christi, musi podjąć sam laikat, choćby i zawstydzając opieszałą lub bojaźliwą hierarchię. Tak zresztą bywało już w Kościele, choćby w czasach kryzysu ariańskiego. Do tej walki można i trzeba mobilizować wszystkich ludzi dobrej woli, nawet niekatolików, gdyż są przecież protestanci czy żydzi nie godzący się, tak samo jak my, na przykład z ustawodawstwem proaborcyjnym czy prohomoseksualnym. Jednakowoż przede wszystkim – zauważa Davies – „musimy walczyć (…) o liturgię, w której Pan Nasz jest wyraźnie ukazany jako nasz Król, a jest to tradycyjna Msza Rytu Rzymskiego, Msza Trydencka. Liturgia Mszy tradycyjnej jest skupiona na Bogu, natomiast Nowa Msza skupia się na wspólnocie. Królowanie Chrystusa Króla nie może być przywrócone, dopóki nie stanie się On na nowo centrum naszego życia”.

W przeciwieństwie do niezapomnianego autora tego apelu doczekaliśmy dnia, w którym Ojciec Święty Benedykt XVI „uwolnił” klasyczny ryt rzymski swoim motu proprio Summorum Pontificum. Pierwszy warunek odnowy: przywrócenie zgodności między lex orandi a lex credendi został tym samym spełniony. Od nas teraz, od naszego sensus catholicus i od woli dzielenia się tym skarbem Tradycji ze wszystkimi skołatanymi katolikami, zależy czy kiedykolwiek zdołamy doprowadzić do reintronizacji Chrystusa Króla w naszych wspólnotach – również politycznych; do tego, aby On Panował. Bo On musi panować: Oportet illud regnare.

 

dr hab. Jacek Bartyzel

_________________________________________________________

Żydowskie koncerny przejmują polską wodę pitną.

​ZOBACZYCIE RODACY - WSZYSTKO PRZEJMĄ ŻYDZI DOBROWOLNIE OD RZĄDU POLSKIEGO​ I BYĆ MOŻE ZA DARMO.
DLATEGO WSZYSTKIEMU "ZŁU" W POLSCE JEST WINIEN DUCHOWNY (ŻADEN OJCIEC) TADEUSZ RYDZYK, KTÓRY NAMAWIAŁ POLAKÓW NA GŁOSOWANIE NA ANDRZEJA DUDĘ MAJĄCY ŻONĘ ŻYDÓWKĘ, KTÓRA RZĄDZI MĘŻEM I NIESTETY POLSKĄ.  
                        - TO ZA ILE KUPILI ŻYDZI DUCHOWNEGO T. RYDZYKA?
TO ZNACZY, ŻE DUCHOWNY RYDZYK DYR. KATOLICKIEGO "RADIA MARYJA" BĘDZIE RAZEM Z ŻYDAMI TRUŁ NARÓD POLSKI WODĄ Z RÓŻNYMI CHEMIKALIAMI. WSPÓŁWINNI SĄ CI, KTÓRZY SŁUCHALI T. RYDZYKA I GŁOSOWALI NA MORDERCÓW NARODU POLSKIEGO. 
ŻYDZI BĘDĄ WSZYSTKO ROBILI PODSTĘPNIE, ABY POSIĄŚĆ WE WŁADANIE ZIEMIĘ POLSKĄ, BO BARDZO SIĘ IM PODOBA A WIEDZĄ O NASZYCH BOGACTWACH NATURALNYCH. mk.
​                               
 ***************************​
Żydowskie koncerny przejmują polską wodę pitną

        NWO 12

Czytelnicy mojej strony wiedzą, że obecnie dokonuje się zapaść cywilizacyjna. Dotyczy ona polityki, społeczeństw, ekonomii, także moralności, religii, idei. Najbardziej dramatyczna jest oczywiście zapaść ziemskich ekosystemów. Jak już pisałem, te procesy trwają od bardzo wielu lat (dziesiątek, setek) i są praktycznie niezauważalne dla przeciętnego zjadacza chleba.

Większość społeczeństwa ma mentalność w stylu: „choć na świecie wszędzie wojna, byle tylko polska wieś wesoła, byle tylko polska wieś spokojna„. Dopóki płynie woda w kranie, dopóty jest prąd, dopóki jest żarcie w markecie, tania wódka w monopolowym i muzyka w klubie w centrum – nic się nie ruszy. Dopiero gdy byt tego wszystkiego stanie pod znakiem zapytania, gnuśny Homo Sapiens zacznie myśleć.

Przyczyną dramatycznej zapaści cywilizacji jest oczywiście kapitalizm, który zezwala na bezduszną eksploatację wszystkiego. Eksploatację ludzi, ekosystemów, zasobów surowców jak i systemu ekonomicznego. Z ekonomią zrobiono wszystko by ją zepsuć. Kończą się już ostatnie mechanizmy zabezpieczające, nawet te najbardziej „kreatywne„. Banki i państwa mają tryliony dolarów toksycznych aktywów i z tym już nic nie da się zrobić. Bo z pustego to i Salomon nie naleje.

Ale do rzeczy. Na świecie coraz bardziej zaczyna brakować wody. Nie chodzi już tylko o Chiny, pół Azji, Afrykę, gdzie wody brakuje zawsze. Chodzi np o Hiszpanię, Grecję, Włochy, Turcję, których tereny pustynnieją ze względu na załamanie się porządku klimatycznego. Na marginesie – nie jestem wyznawcą teorii globalnego ocieplenia.

Chodzi także o Polskę, która jest jednym z najuboższych w wodę krajów w Europie. Dodatkowo mamy bardzo zanieczyszczone rzeki i jeziora. Wisła i Odra są nieodwracalnie skażone praktycznie już u źródeł. Stan ten określało się jako „nie odpowiadający normatywom” czyli poza wszelką cywilizowaną skalą. Teraz sprawa wygląda tak, że zagraniczne kartele chcą przejąć zasoby polskiej wody.

W jakim celu? By trzymać nas za przysłowiowe jaja. Ostatnie lata boleśnie pokazały Polakom, że kapitał jak najbardziej ma narodowość. Balcerowicz, Tusk, Korwin, Petru i inni neoliberałowie wykupieni przez zachodnie koncerny i banki, zwyczajnie nas oszukali. Wiadomo, że rząd PO zamierzał wprowadzić wywłaszczający Polaków podatek katastralny jak i sprzedać lasy. To samo planowali zrobić z infrastrukturą wodociągową i zasobami wody pitnej.

Możliwe też, że zaraz by zwiększyli nam zawartość ekstremalnie toksycznego fluoru, pod pozorem dbania o nasze zęby (co jest pseudonaukową bzdurą). Dotychczas fluoryzacja wody w Polsce jest w niewielu gminach, a stężenia fluorku jest niewielkie. Myślę że to może się zmienić gdy wodę przejmą żydowskie koncerny.

Od Redakcji KIP: Potwierdzamy informację dr Jaśkowskiego zawartą w artykule o wykupowaniu ujęć wody pitnej przez żydowskie koncerny. Piszącemu te słowa obywatel polski żydowskiego pochodzenia powiedział w 2010 r., że w spółce „córce” globalnej korporacji Nestle w Polsce jest tajna żydowska komórka zajmująca się wykupowaniem ujęć wody butelkowanej w postaci tajnych umów.

Proszę o rozpowszechnienie tego materiału!

więcej: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2017/05/zydowskie-koncerny-przejmuja-polska-wode-pitna/


_________________________________________________________Medziugorje, 2 marca 2018, Orędzie dla Mirjany                                Znalezione obrazy dla zapytania medjugorie obrazy

                  Medziugorje, 2 marca 2018, Orędzie dla Mirjany

Mirjana during an apparition^
Drogie dzieci, wielkie dzieła uczynił mi Ojciec Niebieski, tak jak czyni tym wszystkim, którzy Go szczerze kochają i służą Mu z oddaniem. Moje dzieci, Ojciec Niebieski kocha was i to z Jego miłości jestem tutaj z wami. Zwracam się do was, dlaczego nie chcecie widzieć znaków? Z Nim wszystko jest łatwiejsze, bo ból egzystencji łatwiej znieść, gdy istnieje wiara. Wiara wspomaga w bólu, bowiem ból bez wiary prowadzi do rozpaczy. Ból egzystencji, ofiarowany Bogu, wzmacnia. Czyż mój Syn przez swoją bolesną ofiarę nie odkupił świata? Ja, jako Jego Matka byłam z Nim w bólu i cierpieniu, tak jak jestem z wami wszystkimi. Moje dzieci, jestem z wami w życiu, w bólu, cierpieniu, radości i miłości. Dlatego miejcie nadzieję. Nadzieja sprawia, że łatwiej pojąć, że tu idzie o życie. Moje dzieci, to ja do was mówię, mój głos mówi do waszej duszy, moje serce mówi do waszego serca. Apostołowie mojej miłości, o jak bardzo miłuje was moje matczyne serce. O jakże wiele rzeczy pragnę was nauczyć. Jak bardzo moje matczyne serce pragnie, byście byli scaleni, a możecie być tacy tylko wtedy, gdy zostaną w was zespolone dusza, ciało i miłość.Proszę was, jako swoje dzieci, módlcie się intensywnie za Kościół i jego sługi, waszych pasterzy, aby Kościół był takim, jakim go mój Syn pragnie, czysty jako źródlana woda i pełen miłości! 
Dziękuję wam. 

                                      Niepokalane Serce Maryji

 


Szczęść Boże,
Proszę o modlitwę za mojego adoptowanego syna Mateuszka.
Mateusz ma 4 latka , jest z nami od 7 miesięcy.... To był jego trzeci pobyt w placówce! Chłopiec bardzo wiele przeszedł...., urodzony w zamartwicy, śmierć kliniczna , niedotleniony itd. Bardzo wiele osiągnął jeśli chodzi o rozwój..., jest sprawny fizycznie... Problem jest z emocjami, nie radzi sobie ... nie słucha, jest agresywny, bije, kopie, gryzie, szczypie... od kilku dni doszła autoagresja. Okropny widok kiedy bije się po głowie z całych sił i krzyczy " jestem głupi".
Bóg zapłać

_________________________________________________________

 
 
http://mtodd.pl/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=220&wysijap=subscriptions&user_id=1801

_________________________________________________________


Szczecin: Abp Dzięga apeluje do polskich historyków

https://gloria.tv/article/vzDCttSW1M8W4xwfB9mGNdLiD

_________________________________________________________

 Uwaga - weźmy udział 02 maja 2018 w Warszawie - dla Pana Jezusa Króla Polski !!!

https://gloria.tv/article/jjyKKvSr3hvF3vV9qDpfFvLV1

_________________________________________________________


UZDROWIENIE WŁASNE
https://www.youtube.com/watch?v=ybckTRJlI8k

_________________________________________________________


​OTO POLITYCY RZĄDZĄCY POLSKĄ NA JEJ ZGUBĘ........DORWALI SIĘ ŻYDZI DO BOGACTW POTULNEJ I RELIGIJNEJ POLSKI Z ŻYDOWSKIM EPISKOPATEM​
​.....​


​WSZYSTKIEMU "ZŁU" W POLSCE - WINIEN JEST ZACHŁANNY NA PIENIĄDZE DUCHOWNY TADEUSZ RYDZYK, KTÓRY SPRZEDAŁ ŻYDOM POLSKĘ, A POLACY UMIERZYLI MU ZAMIAST PANU BOGU. DUCHOWNY (żaden ojciec) T. RYDZYK ODDAŁ NARÓD POLSKI W NIEWOLĘ ŻYDOWSKĄ, A SKARBY NATURALNE PRZEJDĄ ZA DARMO ŻYDOM. BOŻE I CO NAM Z TEGO, ŻE DUCHOWNY RYDZYK I JEMU PODOBNI BĘDĄ POTĘPIENI NA WIECZNOŚĆ JEŚLI NAS NIE BĘDZIE, POLSKI I NAWET CAŁEGO ŚWIATA NIE BĘDZIE. mk.

http://www.eprudnik.pl/zatajone-przed-polakami-bogactwa-polski-czyli-najwieksze-oszustwo-prl-bis-tzw-iii-rp/

 

​JAROSŁAWIE KACZYŃSKI PO CO CI TE MILIONY CUDZE? NAPEWNO CHCESZ ODDAĆ SWOIM RODAKOM ŻYDOM!​
​ JAK MOŻNA KOCHAĆ TAKIEGO ZACHŁANNEGO, ZŁODZIEJSKIEGO POLITYKA? ŻYDÓW NIE DA SIĘ KOCHAĆ​
​. ŻYDZI MAJĄ SWOJEGO BOGA LUCYFERA, KTÓRY IM KAŻE KRAŚĆ, OSZUKIWAĆ, TRUĆ LUDZI, ......​
  

 

http://memnews.pl/img/42692/brawo-za-odwage-dla-posla-brejzy-z-mownicy-powiedzial-prawde-o-biznesie-kaczynskiego-szok/

 

NASZE WPISY,..

 

KORYTO PLUS ZA 200 MLN ZŁ. Rząd i kancelaria prezydenta przyznali sobie 2 mln zł nagród, bo jak twierdzi Gowin: "słowo honoru, za 17 tys. zł miesięcznie trudno dożyć do pierwszego". Dlatego nawet tak skompromitowani i odwołani politycy jak Macierewicz, Szyszko, Radziwiłł czy Waszczykowski otrzymali nagrody po 60-70 tys. zł. W ciągu dwóch lat rządów PiS na nagrody w resortach wydał ok. 200 mln zł!!! Można by za to zbudować 2 tys. mieszkań, ale zamiast programu "Mieszkanie plus", rząd woli realizować program "Korytu plus". Skandal, przy którym nagrania "u Sowy" brzmią, jak rozmówki przedszkolaków.

 

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/grozne-nanoczastki-szczepionkach-prof-maria-dorota-majewska-2017-09

 

TO JEST WYPADEK PRZY PRACY,.?

  

http://natemat.pl/231543,mordowanie-ludnosci-to-wypadek-przy-pracy-tomasz-terlikowski-o-zolnierzach-wykletych

 
Niech cię Pan błogosławi i strzeże.Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,niech cię obdarzy swą Łaską.Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. (Lb 6,22-27

_________________________________________________________

-szukam-


https://wrealu24.tv/

_________________________________________________________


Niedziela, 4 marca 2018
 
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
 
Podobny obraz
 
(J 2, 13-25)
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: "Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!" Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: "Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie". W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: "Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?" Jezus dał im taką odpowiedź: "Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo". Powiedzieli do Niego Żydzi: "Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?" On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU