2017-12-Grudzien

2017-12-grudzien Warto odświeżyć pamięć : ) Zapraszamy : grudzien 2016 - CLICK
ZAPRASZAMY PO CUDOWNĄ WODĘ

Pani Wanda Stańska Prószyńska na polecenie Matki Bożej wybudowała studnię z cudowną wodą
 ​
i zaprasza wszystkich zdrowych
​ ​
i chorych. Woda leczy wszystkie choroby,
​a szczególnie RAKA i ​wirusa
HIV 
trzeba tylko pić lub smarować chore miejsca. Trzeba zabrać ze sobą pojemniki na wodę. Najlepiej jechać w weekend, gdyż tam jest osoba do pomocy
​ ​
nabierania wody - Paweł Stański. Oto trasa, którą trzeba jechać - diecezja siedlecka, woj. mazowieckie.

Jadąc z Warszawy na wschód do Siedlec ok.80 km. ul. Świerczewskiego cały czas na wschód. Następnie
​w centrum miasta ​
skręcamy w lewo obok więzienia na ul. Sokołowską, która prowadzi na północ. Mijamy Katedrę i jedziemy na północ cały czas ul. Sokołowską. Mijamy tory kolejowe i skręcamy w prawo drogą
​na której jest napis ​
"
​Przygody​
" obok torów, która prowadzi do wsi Przygody - około
​6​
 km. Przejeżdżamy część wsi i skręcamy w lewo na łąki
​- ​
do końca drogi trzeba jechać, a potem w lewo skręcić. Ten teren jest ogrodzony, w
​idoczna jest​
 Kaplica
​. Zostawiamy samochód, idziemy do ​
Figur
​y​
Matki Bożej.
​Jest słupek z kranem. ​
Wodę nabiera opiekun włączając silnik i bardzo prosimy jakąś kwotę podać temu Pawłowi, bo on opiekuje się tym miejscem i tą pompą. Matka Boża prosi, aby przyjeżdżać i leczyć się
​J​
ej cudowną wodą
​ i koniecznie modlić się na Różańcu, bo bez Modlitwy nie ma uzdrowienia.​ Należy przywieźć ze sobą pojemniki na wodę, kubki i koniecznie worki czarne plastikowe, bo ta woda nie znosi światła ani słońca gdyż robi się czerwona. Trzeba uważać.
 
​ Można napić się na miejscu ale trzeba zaraz schować do worka kubek. Proszę dzwonić do Pawła Stańskiego, aby umówić się po odbiór wody, najlepiej w weekend - 507 968 004, bo Paweł włącza silnik i dopiero wtedy leci woda.
Serdecznie zapraszamy - Wanda Stańska - Prószyńska. Telefon do pani Wandy mieszkającej  w Warszawie 508 605 025. 
​Po uzdrowieniu proszę z dokumentami lekarskimi ​przed i po uzdrowieniu zgłosić się do biskupa z Diecezji Siedleckiej.
​ Można znaleźć w internecie mapę dokładną.​

RADIO CHRYSTUSA KRÓLA

  RADO CHRYSTUSA KRÓLA 
w Chicago nadawane od poniedziałku do piątku w godzinach 16 - 17 na fali 1080 AM

 Jeśli chcesz słuchać RADIA
KLIKNIJ W LINK PONIŻEJ

www.RadioChrystusaKrola.com
                               
               DWUMIESIĘCZNIK
-szukam-

USOPAL - CLICK

Niedziela, 31 grudnia 2017
ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
 
 

                                                                                                                                                                                                Znalezione obrazy dla zapytania sw. rodzina
 
                                                                                                                                                                                     https://www.youtube.com/watch?v=MnQ4_10Te-o


 
 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni.

A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową.

Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

 
                       
Święta RodzinaŚwięto świętej Rodziny zaczęto obchodzić w różnych krajach i diecezjach od wieku XVIII. Po raz pierwszy ustanowił je 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup Francois Montmorency-Laval. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który na prośbę kard. Bausa, arcybiskupa Florencji, 20 listopada 1890 r. wydał dekret aprobujący "kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej". Zatwierdził je papież Leon XIII (+ 1903). W swoich pismach, m.in. w Neminem fugit (z 14 czerwca 1892 r.) i Cum nuper niejeden raz zachęcał on do naśladowania Najświętszej Rodziny. Wskazywał też na dobrodziejstwa, jakich można oczekiwać dzięki pobożności i związkom ze Świętą Rodziną: postęp w miłosierdziu, świętość obyczajów, atmosfera pobożności. W jednej ze swoich encyklik napisał: "Pod opieką Najświętszej Matki i św. Józefa w zupełnym ukryciu wychowywał się Jezus, Słońce sprawiedliwości, zanim swym blaskiem oświecił narody. Niewątpliwie jaśniała w tej Rodzinie wzajemna miłość, świętość obyczajów i pobożne ćwiczenia - jednym słowem wszystko, co rodzinę może uszlachetnić i ozdobić, aby dać na wzór naszym czasom". Leon XIII był też pierwszym, który wskazał na małżeństwo jako miejsce uświęcenia (Arcanum divinae sapientiae), nadrabiając wielowiekowy brak spojrzenia na rodzinę jako na miejsce postępu duchowego i służby w Kościele. Papież Benedykt XV (+ 1922) rozszerzył święto Świętej Rodziny na cały Kościół.

Obrazy przedstawiające Najświętszą Rodzinę spotykamy już w katakumbach. Jednak Józef jest na nich obecny raczej jako statysta i na planie dalszym. Dopiero od wieku XIV mamy pełne obrazy i rzeźby przedstawiające życie Najświętszej Rodziny. W Polsce od XVII w. słyną nawet cudowne obrazy: św. Józefa w Kaliszu, gdzie jest cała Święta Rodzina, w Studziannie, gdzie jest Święta Rodzina przy stole, i podobny obraz cudowny Matki Bożej w Miedniewicach w pobliżu Niepokalanowa.
Kiedy więc papież Benedykt XV ustanowił święto Najświętszej Rodziny w 1921 roku, nie wprowadzał on nowego do liturgii Kościoła nabożeństwa, ale rozciągnął tylko na wszystkie diecezje i narody nabożeństwo, które było już bardzo znane w całym świecie katolickim. W liście Episkopatu Polski do wiernych z 23 października 1968 roku czytamy: "Dziś ma miejsce święto przedziwne; nie święto Pańskie ani Matki Najświętszej, ani jednego ze świętych, ale święto Rodziny. O niej teraz usłyszymy w tekstach Mszy świętej, o niej dziś mówi cała liturgia Kościoła. Jest to święto Najświętszej Rodziny - ale jednocześnie święto każdej rodziny. Bo słowo «rodzina» jest imieniem wspólnym Najświętszej Rodziny z Nazaretu i każdej rodziny. Każda też rodzina, podobnie jak Rodzina Nazaretańska, jest pomysłem Ojca niebieskiego i do każdej zaprosił się na stałe Syn Boży. Każda rodzina pochodzi od Boga i do Boga prowadzi".

Ewangelie podają następujące wydarzenia z życia Najświętszej Rodziny:
 1. Zwiastowanie narodzenia Pana Jezusa (Łk 1, 26-38)
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety (Łk 1, 39-56)
 3. Objawienie św. Józefowi przez Anioła tajemnicy wcielenia (Mt 1, 18-25)
 4. Narodzenie Pana Jezusa (Łk 2, 1-20)
 5. Nadanie imienia Jezusowi (Łk 2, 21)
 6. Oczyszczenie Maryi i ofiarowanie Pana Jezusa (Łk 2, 22-38)
 7. Pokłon mędrców (Mt 2, 1-12)
 8. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-15)
 9. Powrót z Egiptu (Mt 2, 19-21; Łk 2, 39-40)
 10. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni (Łk 2, 41-50)
 11. Życie ukryte w Nazarecie (Łk 2, 51-52)
Święta RodzinaW kilkunastu miejscach Nowego Testamentu jest mowa o "braciach" i "siostrach" Jezusa (np. Mt 12, 46. 50; Mt 28, 10; Mk 3, 21. 32; Mk 6, 3; Łk 1, 36; Łk 8, 19-21; J 2, 12; J 7, 3. 5. 10; J 20, 17; Ga 1, 19; 1 Kor 9, 5 itp). Niektórzy z nich są wskazywani z imienia: św. Jakub, św. Szymon i św. Juda - Apostołowie, oraz Józef. O siostrach jest mowa jedynie ogólnie. Zdaniem Klemensa Aleksandryjskiego, Orygenesa, Euzebiusza, św. Epifaniusza, Tytusa z Bosco, św. Grzegorza z Nyssy, a na Zachodzie św. Hilarego i niektórych apokryfów, Najświętsza Maryja Panna miała poślubić Józefa jako wdowca. W takim wypadku "bracia" i "siostry" Chrystusa byliby synami i córkami św. Józefa, a wobec Pana Jezusa - Jego braćmi i siostrami przyrodnimi. Jednak już św. Hieronim tę hipotezę stanowczo odrzuca. Powszechna jest dziś opinia, że "bracia" i "siostry" Pana Jezusa - to synowie i córki braci i sióstr św. Józefa, mieszkający w Nazarecie. Chodziłoby więc o kuzynów Pana Jezusa. Jeszcze dzisiaj w krajach arabskich krewnych zwykło nazywać się "braćmi" i "siostrami". Przykładów możemy przytaczać wiele również z Biblii (np. Rdz 13, 8; Rdz 14, 11-16; Rdz 29, 15; 1 Krn 23, 21n; 2 Krn 36, 10 itp.). Pan Jezus jednak występuje w Ewangeliach zawsze jako jedyny syn Maryi. Dlatego to oddał przy swojej śmierci swoją Matkę w opiekę nie rodzinie czy też swojemu rodzeństwu, ale jednemu z Apostołów.

Św. Elżbieta jest wymieniana jako krewna Maryi (Łk 1, 36). Przypuszcza się, że była jej ciotką. Tak więc i św. Jan Chrzciciel byłby bratem ciotecznym Pana Jezusa. Zachariasz, kapłan, byłby powinowatym Najświętszej Maryi Panny.
Maria Kleofasowa (Alfeuszowa) jest wymieniana w Ewangeliach jako siostra Najświętszej Maryi Panny (J 19, 25) i jako matka św. Jakuba i Józefa (Mt 27, 56; Mk 15, 40; Łk 24, 10; J 19, 25). Skądinąd dowiadujemy się, że św. Juda był bratem św. Jakuba (Jdt 1). Z tego by wynikało, że również św. Juda Tadeusz był synem Marii Kleofasowej. Dzisiaj panuje przekonanie, że Maria Kleofasowa mogła być siostrą św. Józefa i dlatego była nazywana w Ewangeliach siostrą Najświętszej Maryi Panny. Według bardzo dawnej tradycji Kościoła (Hegezyp, Klemens Aleksandryjski i Euzebiusz) Apostołowie Szymon, Juda i Jakub mieli być synami Kleofasa. Tak więc i Szymon byłby synem Marii Kleofasowej.
Do kręgu dalszej rodziny Pana Jezusa należeliby zatem: Zachariasz, Elżbieta, Szymon, Juda, Jakub i Józef oraz bliżej nieznane "siostry", Maria Kleofasowa i Kleofas (Alfeusz). Nadto tradycja podaje imiona zmarłych wcześnie rodziców Maryi - Joachima i Anny.
Pan Jezus umarł na krzyżu mając ok. 33 lat. Św. Józef opuścił tę ziemię przed publicznym wystąpieniem Pana Jezusa, gdyż w tym czasie nie wspominają już o nim Ewangelie. Maryja miała dożyć według podania ponad 60 lat. Ostatni raz wspominają o Niej Dzieje Apostolskie: była obecna przy Zesłaniu Ducha Świętego na Apostołów. Wiek krewnych Pana Jezusa jest nam nieznany.

Teksty liturgiczne na święto Najświętszej Rodziny ułożył papież Leon XIII (+ 1903). Jego dziełem również są przepiękne hymny kościelne, przeznaczone na ten dzień. Czytania tak są dobrane, by wyakcentować sceny, w których występuje rodzina. Teksty Pisma świętego podkreślają równocześnie obowiązki członków rodziny.
 
 

   UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ RODZINY - 31 grudnia 2017 roku
    
   
             Znalezione obrazy dla zapytania ŚWIĘTA RODZINA
Uroczystość Świętej Rodziny zaczęto obchodzić w różnych krajach od XVIII wieku, a ustanowił Je papież Aleksander VII - 4.XI.1684 r. Papież Leon XIII wprowadził to Święto na stałe do Liturgii w 1903 r. i jako pierwszy wskazał na małżeństwo, jako miejsce uświęcenia.  Papież Benedykt V w 1922 r.  rozszerzył to Święto na cały Kościół.
           "CIEBIE BOŻE CHWALIMY, CIEBIE PANIE WYSŁAWIAMY, CIEBIE WYCHWALA PRZESŁAWNY CHÓR APOSTOŁÓW.

   Módlmy się: za Kościół Święty, aby jednoczył wszystkie narody w jedną rodzinę dzieci Bożych pod patronatem Jezusa Chrystusa Króla;
 
​- ​
za sprawujących władzę w państwach Europy, aby podejmowali działania mające na celu ochronę
życia od
​ 
p
​o​
częcia do
 naturalnej
 ​
śmierci.


  " Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia - spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością mogli naśladować w naszych rodzinach Jej cnoty
 
i doszli do wiecznej radości w Twoim domu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
 ​
z Tobą żyje i
​K​
róluje
 ​
w jedności Ducha Świętego - Bóg przez wszystkie wieki wieków. Boże KRÓLU
​pozwól​
​ ​
nam naśladować wzór Świętej Rodziny
 ​
z Nazaretu, abyśmy wzrastali w wierze i cnotach. Amen.


   
​          ​
Sławcie Pana, wzywajcie Jego Imienia, głoście Jego Dzieła wśród narodów.
​               ​
​Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, rozgłaszajcie wszystkie Jego Cuda.
​       
     ***************************** ****************************** ************​

  
Znalezione obrazy dla zapytania DZIECIĄTKO JEZUS           
​              ***********************************************************************​


​       ​
Panie Jezu​ dziękuję Tobie Królu nasz za szczęśliwy 2017 rok bez wojen i bardzo prosimy o Błogosławieństwo dla nas.

PAN JEZUS 
" Powiedziałem wam, że jeszcze Jestem Miłosierny i nadal patrzę na swój
​P​
olski
​N​
aród Bogu w Trójcy Przenajświętszej wierny. Matka Moja, a wasza Królowa Polski broni Naród Polski, choć nie może patrzeć na "złoczyńców" w Episkopacie, gdyż Jezusa Chrystusa Króla zamienili na "sługę". Sługa nie czyni Cudów i już widać - tam, gdzie rządzą Żydzi - nigdzie nie jest dobrze, bo nie rządzą po Bożemu, gdyż sami za Boga się podają a mało kiedy sami wolność mają. Obecne Polskę chcą do wojny zmusić i już zaczynają powoli kusić. Jednak uważajcie Żydzi - hańbą morderstwa i zabicia Boga jesteście okryci. Tam, gdzie wy jesteście - ludzie mają niepokoje i strachu dreszcze. Już zaczynacie mówić o szczepieniach Polskiego Narodu i macie pomysły złowieszcze. Polska Ziemia nigdy n
ie będzie wasza, a wy będziecie chodzić w poszukiwaniu miejsca dla siebie - jak kiedyś od Annasza do Kajfasza.
​ ​
Wprzódy będzie wojna, tragedia światowa, a Maryja do walki o swój naród już jest gotowa.
Z BOGIEM JESZCZE NIKT
​ NIE WYGRAŁ - IZRAELICI TEŻ NIE WYGRYWAJĄ GDYŻ ZNAK HAŃBY NA SUMIENIU MAJĄ,
​​
A CO NAJGORSZE DLA NICH, ŻE NADAL BOGA NIE SŁUCHAJĄ.
Ten rok 2017 zakończył się częściowym zawła
​dnięciem​
władzy w Polsce
​ przez Mateusza Morawieckiego i innych podlegających szatanowi​
​ i dziękujcie, że jeszcze żyjecie i naprawić swoje błędy jeszcze możecie.

                                  A jak naprawdę przyszłość ma wyglądać?
1. Porzu
​ć
​cie​
złowieszcze zamiary zamordowania Narodu Polskiego.
2. Odej
​dźcie​
z Polski i życia polskiego przeciwn
​i​
Bogu Ojcu Wszechmogącemu.
​​
        JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI i 
​​
CAŁEGO ŚWIATA,
A WY ŻYDZI PILNUJCIE SWEGO IZRAELA".
​                                         ************************
Święty Jan Ewangelista był uczniem św. Jana Chrzciciela a potem Jezusa Chrystusa i jako jedyny nie umarł śmiercią męczeńską.O jego powołaniu dowiadujemy się z Ewangelii św. Mateusza. Zaczął pisać Ewangelię po 70 roku życia w Efezie, gdzie umarł w 100 r.

Czytanie - z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła - "Umiłowani - to wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione, oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i słyszeli, abyście i wy mieli łączność z nami.
​           ​
A mieć z nami łączność znaczy: mieć ją z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna".

​             A SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM I ZAMIESZKAŁO MIĘDZY NAMI​. Z JEGO PEŁNOŚCI OTRZYMALIŚMY WSZYSCY.

Wsparci wstawiennictwem Świętego Jana Apostoła - Ewangelisty módlmy się i błagajmy Pana Boga:
- O dary Ducha Świętego dla pasterzy Kościoła Katolickiego w przewodzeniu Ludu Bożego.
- O wierność nauczaniu społecznemu Kościoła dla stanowiących prawa i sprawujących władzę.
​                                ************************************************************************​
​   Święty Apostole Janie Ewangelisto bardzo proszę powiedz nam jak zapisywałeś Ewangelię i Apokalipsę, kto Ci dyktował i kiedy​, bo wszyscy  uwierzyli i do tej pory wierzymy, chociaż Apokalipsa jest trudna do zrozumienia.
​Czy można Twoje zapisywanie nazwać Objawieniami prywatnymi?

 ŚWIĘTY JAN APOSTOŁ EWANGELISTA.
" No cóż, powiem wam Moi wierni i wierzący w Trójcę Przenajświętszą z Polski. Byłem najmłodszym Apostołem i pamiętałem wszystko do końca Mojego życia, lecz umiejętnie podyktował Mnie Jezus Chrystus Syn Boży. W historii religii katolickiej zawsze byli, są i będą prorocy i mistycy - ludzie wybrani przez Boga i obdarzeni Łaską słuchania i widzenia - kogo Jezus Chrystus będzie chciał. Gdy żyliśmy, to chodziliśmy w różne strony i Ewangelizowaliśmy. Teraz nie chodzą, ani nie jeżdżą rządzący Kościołem Katolickim, bo im się nie chce. Dlatego to WIARA JEZUSOWA ZANIKA, a cała Trójca Przenajświętsza jest smutna, bo gdy pozwolą grzesznicy w Episkopacie panować naszemu Panu Jezusowi w waszej Ojczyźnie, to od Polski zapanuje POKÓJ wszędzie.
Jezus jest MIŁOŚCIĄ i jeszcze MIŁOSIERNY i zapomni grzechy wasze straszne. Przecież całemu NIEBU zależy abyście mogli rodzić się i żyć w pokoju, miłości i Jezus pozwoliłby poznać wam nowości. Nawet nie wiecie ile niemowląt jest zabijanych w Polsce, a na świecie, to nawet nie pojmiecie. Bóg w Trójcy Przenajświętszej jest MIŁOŚCIĄ, a wy wszyscy "nicością", bo po śmierci On Jezus Chrystus Sędzia Sprawiedliwy będzie was sądził i powie wam: " nie znam was". To dlatego teraz nie wierzycie,
​że tak jest. Proszę was - uznajcie naszego Boga Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI, a z waszej strony to będzie gest uroczysty.​
Pamiętajcie - BÓG wszystko widzi i słyszy, ale także zagląda do waszych myśli i nic nie uknujecie prze Nim i raczej namawiam was, aby te wasze myśli mogły być zawsze czyste. Gdy żyłem, to wszystkiemu się przyglądałem i żadnemu Żydowi nie zaufałem.
To dlaczego musiałem wyjechać 
​do​
Efez? Przecież mogłem mieszkać w swojej Ojczyźnie, ale Żydzi, to tacy ludzie, że wolą zaufać "diabelskim sługom" i wolą niewolę zamiast wolności.
​Mówię wam - z​
achowacie wolną wolę w towarzystwie Jezusa Chrystusa "Pana nad pany", który był przez nich biczowany. Teraz przejmijcie się Moją APOKALIPSĄ - nawracajcie się i módlcie się, aby nie sprawdziło się to wszystko".

   ​
OBJAWIENIA PRYWATNE?
​Ludzie opamiętajcie się​
​ . Gdy chodziłem z Jezusem, to nikomu do głowy nie przyszło, aby zapisywać każdy krok i każde słowo.   Po Jezusa śmierci, też nie od razu zapisywałem, a dopiero za parę lat. Jezus dyktował mnie i innym apostołom i tak powstało "PISMO ŚWIĘTE"​. Ludzie opamiętajcie się, bo teraz też Bóg mówi do swoich wybranych. A dlaczego "wybranych"?  Bóg mówi do was wielu, ale ludzie nie chcą wierzyć. Te wszystkie teksty były dyktowane przez Jezusa Chrystusa Zbawiciela i On dziękuje wam, że uwierzyliście i że nam uwierzyliście, gdyż Bóg przed wami PRAWDĘ otwiera".
                                                       *******************
       BŁOGOSŁAWIONY APOSTOŁ, KTÓREMU ZOSTAŁY OBJAWIONE TAJEMNICE NIEBA. PRZEZ SWOJA EWANGELIE ROZSZERZYŁ PO CAŁYM ŚWIECIE SŁOWA ŻYCIA.
BOŻE BOGATY W MIŁOSIERDZIE, POLECAM TOBIE WSZYSTKIE NASZE SPRAWY, PROSZĄC, ABYŚ JE PRZYJĄŁ I PRZEMIENIŁ, DAJĄC NAM SIŁY DO CHRZEŚCIJAŃSKIEGO   ŻYCIA NA CO DZIEŃ. PRZEZ CHRYSTUSA PANA NASZEGO AMEN. NASZĄ POMOCĄ JEST NASZ PAN I STWÓRCA.

-szukam-

Minął rok trwogi i nadziei  

          
 

Za nami kolejny rok chrześcijaństwa. Z jednej strony był to czas pogłębienia kryzysu Kościoła, z drugiej zaś – w ubiegłych dwunastu miesiącach dostaliśmy niejedną okazję by przypomnieć sobie o istniejących, a wciąż nie dość wykorzystywanych możliwościach jego odnowy.

Anno Domini 2017 pozostanie w pamięci komentatorów życia kościelnego rokiem trzech wielkich tematów. Po pierwsze – dyskusji wokół adhortacji Amoris laetitia. Po drugie – rocznicy reformacji, w której uroczyste świętowanie włączyło się, o zgrozo, wielu katolickich hierarchów. Po trzecie zaś, jubileuszu Fatimy. Co w nas pozostanie?

Amoris laetitia

Gdy papież pytany jest przez kardynałów, o co mu chodzi, gdy Watykan dość pokątnie decyduje o podniesieniu kontrowersyjnych dokumentów do rangi oficjalnego Magisterium, gdy wreszcie Ojca Świętego wierni obwiniają o szerzenie herezji – trudno przejść wokół tego do porządku dziennego. Ale niektórym się udaje – istnieją bowiem takie media katolickie, które spraw tego typu po prostu nie zauważają, być może nie chcąc gorszyć swych pobożnych czytelników. Jednak wymienione tu niektóre spośród następstw wydania adhortacji Amoris laetitia zostaną zapisane przez historyków Kościoła jako jedne z najważniejszych wydarzeń, nie tylko minionego roku.

Wiele napisaliśmy już o dyskusji toczącej się wokół tego dokumentu – to sprawa nie mająca precedensu we współczesnej historii Kościoła. O ile bowiem dyskusje toczyły się również wokół np. encykliki Humanae Vitae, o tyle wówczas papieża oskarżano o niedostateczne, a nie nadmierne dostosowywanie się do świata.

Dziś mamy w Kościele do czynienia z pęknięciem na niespotykaną wręcz skalę. Progresiści triumfują i – by nikt nie zakłócał ich radości – karzą za jakikolwiek sprzeciw. Katolicy pragnący by Kościół pozostał wierny Chrystusowi, organizują się – stąd „synowskie napomnienie” czy niedawna deklaracja wiary światowych liderów ruchu pro-life. 

Zapał reformacyjny

Podsumowując rok 2017 trudno byłoby nie wspomnieć o uroczystych obchodach pięćsetlecia buntu Marcina Lutra. Ktoś mógłby rzec – po co? Przecież to nie nasze, katolików, święto. Jeżeli wspominamy tamto wystąpienie, to w kategoriach dramatu, jaki spotkał wówczas Kościół. Otóż nie – okazało się bowiem, że okrągła rocznica tragicznego w skutkach wyłomu w jedności chrześcijan może być okazją do świętowania także dla niektórych katolickich hierarchów. Ale rok 2017 to nie tylko czas potęgowania się kryzysu. To również próba przywrócenia nadziei. Tym przecież były huczne obchody stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie. Bo zwycięstwo, również to odniesione nad chaosem, przyjdzie przez Maryję. Wiemy to na pewno, wszak Ona sama mówiła: „sprawiedliwi będą umęczeni, Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych, na koniec zatriumfuje Moje Niepokalane Serce”.

Tej myśli należy się trzymać. Nie poddawać się, nawet jeśli w kolejnych miesiącach docierać będzie do nas jeszcze więcej informacji zadających naszym sercom ból, wywołujących konsternację i potęgujących zamieszanie. Każdego dnia wciąż przecież odprawiana jest Najświętsza Ofiara – w setkach tysięcy miejsc na całym świecie. Nie poddawajmy się zatem, bo nie tego oczekuje od nas Maryja Panna i Jej Najświętszy Syn.

 

-szukam-

CZY TO JUŻ JEST "JUDEO-POLONIA"? TAK ZA ZGODĄ POLAKÓW !!!

 
​ZOBACZCIE RODACY DLACZEGO RZĄD I EPISKOPAT (ŻYDOWSKI) W POLSCE NIE CHCĄ UZNAĆ PANA BOGA WSZECHMOGĄCEGO, CUDOWNEGO "KRÓLEM POLSKI", BO ONI WSZYSCY CHCĄ GRZESZYĆ POPRZEZ ZABIJANIE NARODU POLSKIEGO SZCZEPIONKAMI ZATRUTYMI, WYROKAMI SĄDOWYMI ZABÓJCZYMI A ŻYDZI, KTÓRYCH BOGIEM JEST "DIABEŁ" MAJĄ SPOSOBY PRZERÓŻNE DO PANOWANIA ZŁA NA ŚWIECIE. DLACZEGO LUDZIE NIE CHCĄ BYĆ DOBRZY I ŻYĆ W POKOJU I SZACUNKU? mk.
​  NA ŚWIECIE JEST BÓG I DIABEŁ, WIĘC JEŚLI NIE CHCĄ BOGA, GDYŻ ZROBILI Z NIEGO SWOJEGO "SŁUGĘ", TO SĄ POSŁUSZNI DIABŁU I CHCĄ ABY NA ŚWIECIE PANOWAŁO ZŁO.​

​ POLACY​ - TERAZ ZOBACZCIE KOGO WYBRALIŚCIE NA PREZYDENTA - WASZEGO MORDERCĘ, KTÓRY JUŻ ŚCIĄGA DALSZYCH MORDERCÓW NARODU POLSKIEGO. POSŁUCHALIŚCIE ZDRAJCY BOGA I POLAKÓW - DUCHOWNEGO T. RYDZYKA, A NIE POSŁUCHALIŚCIE PANA BOGA, KTÓRY CHCE ABY NA ZIEMI MÓGŁ ZAPANOWAĆ WRESZCIE POKÓJ, MIŁOŚĆ I SZACUNEK DO WSZYSTKIEGO, CO BÓG STWORZYŁ.
​                                 ​
BÓG WYTYPOWAŁ WIELKIEGO PATRIOTĘ POLSKI - GRZEGORZA BRAUNA. SŁUCHAJCIE PANA BOGA, A NIE INNOWIERCÓW. mk.
​                         ****************************** ****************************** *****************************​

"Jarosław Kaczyński powinien się ........" - S. Michalkiewicz: Magazyn Polskie Sprawy #18

https://www.youtube.com/watch? time_continue=101&v=b_sCtThENi s
Morawiecki: "Przyjąć uchodźców aby z nich uczynić nas" - St. Michalkiewicz: KONDOMINIUM News #15

    

Jak Żydzi chcą oskubać Polskę? Red. St. Michalkiewicz

 

Dlaczego "lud PiSowski" wybiera żydowskie lobby polityczne?

 

[3dom.pro] Grzegorz Braun i Pan Nikt: A więc wojna!

 
 
Temat: Kornel Morawiecki chce przyjąć 7 tys. imigrantów. Premier posłucha ojca czy prezesa?

​TO KTO W POLSCE RZĄDZI - BÓG WSZECHMOGĄCY CZY ŻYDZI BEZBOŻNI?
PO CO WAM RZĄDZĄCY POLSKĄ TE PROBLEMY NA WASZE GRZESZNE I BEZBOŻNE GŁOWY? UZNAJCIE PANA BOGA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI I NIE BĘDZIE ŻADNYCH PROBLEMÓW. WIDZICIE ŻYDZI, NIE CHCIELIŚCIE UZNAĆ JEZUSA ZA BOGA I BYLIŚCIE W NIEWOLI PONAD 1000 LAT. TERAZ JEŚLI KRÓLEM POLSKI BĘDZIE GRZESZNY ŻYD, TO POLSKA  BĘDZIE W NIEWOLI IMIGRACYJNEJ I PO CO WAM TO BYŁO - ZAPYTAMY WAS. mk.

Kornel Morawiecki chce przyjąć 7 tys. imigrantów. Premier posłucha ojca czy prezesa?

                             
Czy Polska pod wpływem Kornela Morawieckiego zmieni swoją politykę migracyjną? Ojciec urzędującego premiera chce korytarzy humanitarnych i twierdzi, że 7 tysięcy imigrantów, których przyjęcie zadeklarował rząd PO-PSL, na 40-milionowy kraj nie powinno być problemem.
„Rząd Morawieckiego powinien uruchomić korytarze humanitarne i zaproponować uchodźcom naszą kulturę” - powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Kornel Morawiecki, lider partii Wolni i Solidarni, a prywatnie ojciec urzędującego premiera Mateusza Morawieckiego.
Na tym nie koniec, bo Morawiecki senior uznał, że owe 7 tys. imigrantów, na których przyjęcie zgodziła się ekipa PO-PSL, na 40-milionowy kraj „nie powinno być problemem”. - Zaproponujmy im naszą kulturę. Powinniśmy z uchodźców czynić nas. Tylko powinniśmy przybyszom postawić wymagania, zmusić ich do wysiłku, sami podjąć działania, które „ich” przerobią na „nas” - powiedział. Polityk dodał, że rząd kierowany przez jego syna powinien uruchomić korytarze humanitarne, o które apeluje Kościół.
Wizja polityki imigracyjnej serwowana przez Kornela Morawickiego stoi w sprzeczności z dotychczasową praktyką rządów Zjednoczonej Prawicy. Politycy PiS, tak jak prezes Jarosław Kaczyński, dotąd wskazywali na brak asymilacji imigrantów, co jest powodem kłopotów z bezpieczeństwem na Zachodzie i spowodowało wzrost zagrożenia terrorystycznego. Brak też skutecznych procedur identyfikacyjnych. Czy głos ojca będzie silniejszy niż sztandarowe dla  PiS „bezpieczeństwo Polaków”?
Warto także pamiętać, że na Bliskim Wschodzie pomoc chrześcijanom niesie organizacja papieska Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Szef polskiej placówki, ks. prof. Waldemar Cisło wielokrotnie podkreślał, że nie można doprowadzić do wyludniania Syrii, zaś chrześcijanie są tam potrzebni jako swego rodzaju bufor i element stabilizacyjny na pograniczu różnych kultur ze sobą współżyjących.
Stąd prosty wniosek, że nie można z „nich” czynić „nas”, a nawet jeśli tacy ludzi trafią do Polski, to tylko czasowo (np. na okres leczenia), bo docelowo powinni oni wrócić do swoich ojczyzn.
 
 
​POLACY POWINNI WIEDZIEĆ KTO RZĄDZI POLSKĄ - CZY TO JUŻ JEST JUDEO - POLONIA? PAN BÓG WSZYSTKO WIE​.
 
DLATEGO BÓG JEZUS CHRYSTUS PROSI WAS O UZNANIE GO KRÓLEM POLSKI, A ON JAKO KRÓL ZAPOMNI WASZE GRZECHY I MACIE OKAZJĘ NAWRÓCIĆ SIĘ I BYĆ NA WIECZNOŚĆ W NIEBIE. CHYBA, ŻE CHCECIE LIZAĆ KOPYTA LUCYFEROWI I PALIĆ SIĘ WIECZNIE W PIEKLE. ZOBACZCIE FILMY O PIEKLE, BO PIEKŁO JEST I WYBIERAJCIE.

https://www.youtube.com/watch?v=BgslDlN5QNA&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=Rf9M2eG5Zwk

https://www.youtube.com/results?search_query=KIM+SĄ+KACZYŃSCY+Cz.1+-+fakty%2C+mity+i+wątpliwości
​ TO JEST STRASZNE, ŻEBY NARÓD POLSKI WALCZYŁ O ŻYCIE SWOICH OBYWATELI Z RZĄDEM W POLSCE, A PRZECIEŻ TEN RZĄD ZOSTAŁ WYBRANY PRZEZ OBYWATELI POLSKICH NIE PO ABY GO NISZCZYĆ. KACZYŃSKI - JAKA SZKODA, ŻE MAMUSIA NIE URWAŁA CI TEJ ...... GŁÓWKI. mk.

-szukam-

Bawer Aondo Akaa: Broniąc życia Polska może zapoczątkować kontrrewolucję w Europie

   Bawer Aondo Akaa: Broniąc życia Polska może zapoczątkować kontrrewolucję w Europie
"830 tys. podpisów złożone pod obywatelskim projektem #Zatrzymaj Aborcję, to mocny głos Polaków w obronie życia. Czy w roku 2018 parlamentarzyści odpowiedzą na to wołanie czy też "kwestie światopoglądowe" znów zostaną odsunięte na dalszy plan. Z pewnością polski sukces na tym polu, będzie drogowskazem dla całej Europy."  - pisze na swoim kanale w serwisie Youtube Polonia Christiana. Polecamy poniższy wywiad z dr. Bawerem Aondo Akaa:
http://www.fronda.pl/a/bawer-aondo-akaa-broniac-zycia-polska-moze-zapoczatkowac-kontrrewolucje-w-europie,104513.html

Prezydium Episkopatu Polski apeluje o poparcie inicjatywy „Zatrzymaj aborcję”!

„Zarówno wierzący jak i niewierzący są wezwani do ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie może być miejsca na zabijanie innych, a szczególnie niepełnosprawnych i chorych dzieci! To nie jest kwestia tylko światopoglądu czy religii, ale przede wszystkim nauki, która jednoznacznie wykazuje, że życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia” – czytamy w Słowie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski pt. „Kochaj, nie zabijaj!” na Niedzielę Świętej Rodziny, 31 grudnia roku 2017.
Biskupi przypominają potrzebę ochrony życia człowieka na wszystkich etapach jego istnienia. „W Sejmie czeka projekt ustawy Zatrzymaj aborcję. Przewiduje on zniesienie możliwości aborcji eugenicznej. Polscy Biskupi popierają tę obywatelską inicjatywę jako krok do pełnej ochrony życia i apelują do wszystkich ludzi dobrej woli o wyrażenie jej swego poparcia. Apelujemy też do sumień wszystkich posłów i senatorów, mając świadomość, że to od nich zależy decyzja, czy ustawa ta zostanie przyjęta. Zwracamy się do nich tym bardziej, gdyż wiemy, że większość z nich deklaruje wiarę i wierność wartościom chrześcijańskim. Jesteśmy przekonani, że parlamentarzyści postawią wartości moralne ponad partyjnymi kalkulacjami!” – piszą biskupi.
więcej: http://www.pch24.pl/prezydium-episkopatu-polski-apeluje-o-poparcie-inicjatywy-zatrzymaj-aborcje-,57147,i.html

Abp Jędraszewski: „Chcę jasno powiedzieć, że nie jestem kapelanem ani „dobrej zmiany”, ani PiS-u. Ja naprawdę nie głoszę niczego innego niż kard. August Hlond, prymas Stefan Wyszyński, czy papież Jan Paweł II”
PiS-owi dotąd nie opłacało się przyjąć ustawy zakazującej aborcję chorych dzieci?

Dokładnie. Wystarczył jeden „czarny marsz” i się wycofano. Wiem od wielu posłów, że ta decyzja była dla nich czymś bardzo trudnym do przeżycia. Czuli się bardzo upokorzeni, że partia tak, a nie inaczej zdecydowała.
Może zwyciężył obecny także dziś w PiS argument, że dla tysiąca istnień ludzkich rocznie nie warto wywoływać światopoglądowej wojny?

Słyszałem od pewnych polityków PiS argument, że to się nie kalkuluje. Na to bym jednak odpowiedział powiedzeniem żydowskim: kto ratuje i ocala jedno życie, to ratuje i ocala cały świat. Z tego wyrosła zresztą idea sprawiedliwych wśród narodów świata. Patrzenie na życie drugiego człowieka w kategoriach matematycznej kalkulacji jest myśleniem Piłata, a także Kajfasza.

Lepiej żeby umarł jeden, niż miał zginąć cały naród?

Dokładnie tak. Lepiej niech zginie rocznie ten tysiąc małych dzieci, niż miałoby dojść do przegrania wyborów.
To mocne słowa pod adresem PiS i Jarosława Kaczyńskiego

Ale prawdziwe. I niech mi pan jeszcze raz powie, co w tym, co głoszę, jest wspólnego z PiS-em? Czasem jest coś bliżej, czasem coś naprawdę dalekiego.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/abp-jedraszewski-w-kazdym-czlowieku-jest-tesknota-za-dobrem/hn81dnz


-szukam-

Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego ! JEZUS PROSI: Zbierzcie się i módlcie o zjednoczenie Moich wyświęconych sług...

https://gloria.tv/article/icXruqDhpSPa2LQUzycZw8WRw

 
http://mtodd.pl/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=210&wysijap=subscriptions&user_id=1801
 
PRAWDĘ POWINIEN MÓWIĆ KAŻDY BISKUP, A NIE TYLKO JACEK MIĘDLAR, KTÓREGO CI SŁUŻĄCY DWOM BOGOM ZA "PRAWDĘ" WYRZUCILI Z KAPŁAŃSTWA. CI, KTÓRZY POWINNI MÓWIĆ TYLKO PRAWDĘ - ZDRAJCY PANA BOGA I POLSKI, BO NIE WSZYSTKICH ZDRAJCÓW DUCHOWNYCH POLSKA JEST OJCZYZNĄ.​ A TERAZ PREZ. DUDA SWOIMI PRZEPISAMI WYGANIA POLAKÓW ZA CHLEBEM ZA GRANICĘ A ZAPRASZA UKRAIŃCÓW - MORDERCÓW NARODU POLSKIEGO, ŻEBY ...........mk..

 
Niebezpieczne układy polskich biskupów? Wzorem
św. J. Bilczewski! - Niedziela z Jacek Międlar TV (7)
 
Jak Żydzi pomagali Niemcom mordować Żydów. W poszukiwaniu źródeł antysemityzmu - Jacek Międlar (35)
 
Idę do sądu za prawdę o Joannie Scheuring-Wielgus. POMOŻECIE? - JM TV (33)
https://www.youtube.com/watch?v=gGTgYYfcOfY

-szukam-

                      Znalezione obrazy dla zapytania medziugorie                              

               
   

Orędzie z 25.12.2017 dla Jakova-Medziugorje

„Drogie dzieci, dzisiaj w tym dniu łaski wzywam was, abyście prosili Pana o dar wiary. Dzieci moje, zdecydujcie się na Boga i zacznijcie żyć i wierzyć w to, do czego Bóg was wzywa. Wierzyć, dzieci moje, oznacza złożyć swoje życie w ręce Boga, w ręce Pana, który was stworzył i który was kocha bezgranicznie. Nie bądźcie wierzącymi tylko w słowach, lecz świadczcie o waszej wierze i żyjcie nią poprzez czyny i osobisty przykład. Rozmawiajcie z Bogiem jak ze swoim Ojcem. Otwórzcie i oddajcie Mu swoje serca, a zobaczycie, jak wasze serca przemienią się i będziecie mogli podziwiać dzieła Boga w waszym życiu. Dzieci moje, nie ma życia bez Boga, i dlatego jako wasza Matka wstawiam się i proszę mojego Syna, aby odnowił wasze serca i napełnił wasze życie swoją bezgraniczną miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”

-szukam-

Alicja Lenczewska, "Pouczenia"

 
 
 

Szatan Istnieje Naprawdę cz. 9

Książka o. Bonifacius'a Gunther’a o realności osobowego zła jakim jest szatan oraz jego strategia i taktyka ...

 


Jesus is Lord 
 
Alicja Lenczewska, "Pouczenia"
 
Jest ogromne zagęszczenie zła i niszczy ono Moje dzieci. Idą jak owce na rzeź prowadzone przez szatana na smyczy pożądań ciała i serca.
Idą jak ślepe owce, nie widząc, że otacza je coraz większa ciemność. Że omotane są coraz ciaśniej.
Jest czas panowania szatana nad światem i nikt nie jest pozbawiony jego podstępnych pokus. Każdy człowiek wystawiony jest na próbę i musi wybierać pomiędzy wiernością Mojemu Prawu Miłości, albo zaspokajaniem żądz, jakie podsuwa szatan.
Jest czas próby, zagrożenia i decyzji.
​                                                                                                                                                                                       ​
Szatan jest bezsilny wobec tych, którzy nie dają mu przyzwolenia, którzy odrzucają wszystko, na czym spoczął cień zła i niezgodności z Ewangelią.
W tych ciemnościach, jakie za przyzwoleniem ludzi coraz bardziej spowijają świat, jedynym światłem jest heroiczna wiara i wierność Mojej nauce oraz powierzenie się opiece Mojej Matki, która zmiażdży głowę węża.
Dlatego Ona tak bardzo nawołuje i wzywa do modlitwy i do pokuty, bo jedynie w tym jest ocalenie. I jedynie to ma sens teraz, gdy wybija ostatnia godzina dana ludzkości, i gdy czas miłosierdzia niebawem zamknięty będzie sądem.
Zaślepione kłamstwami szatana Moje dzieci, jak Ewa w Raju wyciągają ręce po to, co przyniesie im ból oddzielenia od Miłości. W żadnym czasie od dnia Mojego przyjścia na świat ludzkość nie była tak zaślepiona przez własną pychę i tak manipulowana przez moce piekielne.
Rozeznawać trzeba natchnienia: myśli i uczucia; poruszenia serca i umysłu, od jakiego ducha pochodzą, i nie ufać sobie.
I BARDZO NIE UFAĆ SOBIE!
Wszystko trzeba rozstrzygać przede Mną i ze Mną. I pragnąć woli Mojej w pokorze serca i umysłu. Wszystko poddawać konfrontacji z Ewangelią, zwłaszcza to, co łączy lub dzieli z innymi ludźmi. Oddalić trzeba swoje urazy, swoje ambicje, by w Imię Moje zachować pokój i rozszerzać miłość dla ocalenia siebie i innych.
Łk 22,31-32. 35-36
„Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara.
Ty ze swej strony utwierdzaj twych braci.”
„l rzekł do nich: Czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby, i bez sandałów? Oni odpowiedzieli: Niczego. Lecz teraz – mówił dalej – kto ma trzos, niech go weźmie; tak samo torbę; a kto nie ma, niech sprzeda płaszcz i kupi miecz!”
( SP, sb 22 stycznia 1994, g. 22.50)
† Jeśli ktokolwiek oczekuje, bym przyniósł mu możliwość sukcesu i uprzywilejowania na tym świecie, to niech baczy, aby nie zawiódł się tak, jak zawiódł się Izrael oczekujący Mesjasza przynoszącego mu tryumfowanie i potęgę ziemską.
I niech baczy, aby nie odrzucił Boga prawdziwego, czekając jak Izraelici na boga zrodzonego z nieczystości własnego serca. Amen!
( SP, pt 2 luty 1990, g. 13.25| Uroczystość Ofiarowania Pana Jezusa)

 
Za nami #RóżaniecDoGranic 🙂
Biorę do ręki Słowo Pouczenia Alicji i pytam Panie Jezu, co na dziś dla facebookowej wspólnoty? I dostajemy kochani to:
† Niepokalane Serce Mojej Matki zwycięży. Ona jest Matką Kościoła, który zawsze jest święty niezależnie od grzechów i zdrady wielu dzieci Kościoła. Świętością Kościoła Ja jestem, Moi Apostołowie, oddani słudzy Moi, którzy w ofierze męczeństwa są fundamentem, i murem, i sklepieniem Świątyni Mojej. W niej jestem żywy i prawdziwy, i w niej przez sługi Moje karmię dzieci Moje, przywracam życie i prowadzę do Domu Ojca.
Cierpi Mój Kościół, jak Ja cierpiałem, poraniony jest i krwawi, jak Ja poraniony byłem i jak drogę na Golgotę znaczyłem Krwią Moją. I opluwany jest, i bezczeszczony, jak oplute i sponiewierane było Ciało Moje. Słania się, i upada, jak Ja pod brzemieniem krzyża, bo też niesie krzyż dzieci Moich poprzez lata i epoki. I podnosi się, i idzie ku zmartwychwstaniu przez Golgotę i ukrzyżowanie jakże wielu świętych. Ale bramy piekielne go nie przemogą, bo mądrość i moc Ducha Bożego go prowadzi sercem i umysłem namiestnika Mojego na ziemi i wiernych jego współpracowników.
I nadchodzi świt i wiosna Świętego Kościoła, choć jest antykościół i jego założyciel antychryst. Choć są prorocy Lucyfera i kapłani, i karna armia masonerii, i wiele ogniw i organizacji na ich usługach. I choć jest światowy „sanhedryn” kierujący kościołem szatana na ziemi. Choć podporządkowali sobie rządy i bogactwa, i wydaje się, że wszystko zatruli i kierują światem ku jego zgubie.
Antychryst nie jest Bogiem, niczego nie może stworzyć, a pragnie tylko niszczyć to, co stworzył Bóg. I małpując Boga kaleczy, rani, zniekształca, zatruwa jadem lęku, bólu i śmierci.
Antykościół jest odwrotnością Kościoła prawdziwego w swych strukturach, celu i działaniu.
W miejscu życia jest śmierć, w miejscu prawdy jest kłamstwo, w miejscu miłości – nienawiść, w miejscu wybaczenia – zemsta, w miejscu wolności – zniewolenie, w miejscu pokory – pycha, w miejscu miłosierdzia – okrucieństwo.
I tak można wymienić wszystkie dobra duchowe zawarte w Ewangelii i rozpoznać ich przeciwieństwa, które są treścią nauki i działania tych, którzy walczą z Kościołem Moim, z Moimi umiłowanymi, cierpiącymi dziećmi.
Droga do zbawienia prowadzi przez oczyszczenie z szatańskiego jadu grzechu pierworodnego świata i każdego dziecka tej ziemi.
Będzie dane oczyszczenie, które wydobędzie na światło Bożej Prawdy kłamstwa synów ciemności i każdy człowiek według własnej woli, w obliczu tej Prawdy będzie musiał wybrać Królestwo Mojego Ojca, albo oddanie siebie na wieczność ojcu kłamstwa.
I uwolniony zostanie świat od pajęczej sieci Wielkiej Nierządnicy – kościoła antychrysta i tych, którzy mu służyli spośród dzieci Moich.
Maryja jest Tą, przez Którą idzie odrodzenie Kościoła Mojego, by zajaśniał pełnym blaskiem Bożej świętości.
Czas obecny wymaga od dzieci Prawdy heroicznej, wiary, nadziei i miłości. Trzeba rozpoznawać znaki czasu w świetle modlitwy i Słowa Bożego, i wypełniać wezwania Mojej Matki i wezwania Mojego umiłowanego sługi Jana Pawła II, i modlić się, i pokutować w intencji ocalenia zagubionych dzieci Moich.
Słowo z Pisma odnoszące sic do Kościoła Świętego i Chrześcijan:
Hi 30,17 – 31,40 (i w pewien sposób cała księga Hioba)

Oraz: 1P 1,1-12 (a także dodatkowo do wiersza 25)
(Nasuwają się pewne porównania z III częścią Tajemnicy Fatimskiej)
( SP, sb 8 czerwca 2002| Niepokalanego Serca Maryi)
       KARDYNAŁ BURKE - NADESZŁY CZASY OSTATECZNE.              
W wywiadzie z dziennikarzem „Catholic Herald” kardynał Burke wyjaśnił, co miał na myśli, gdy w innym wywiadzie powiedział, że możliwe, że żyjemy w czasach ostatecznych. Jego zdaniem obecny czas to czas chaosu i błędu odnośnie fundamentów nauczania Kościoła. Chodzi tu między innymi o kwestie małżeństwa i rodziny, a także świętości sakramentów.
Hierarcha odniósł się do panującego we współczesnym świecie przekonania o możliwości wykreowania po swojemu rozumienia życia i rodziny. Wobec tego radykalnego indywidualizmu, nawet Kościół zdaje się bezsilny. Zdaniem kardynała może wydawać się, że Kościół sprawia wrażenie niechęci wobec posłuszeństwa nakazom Pana Boga. 
Duchowny w rozmowie z Paulem Gambim przywołuje słowa świętego Pawła z Listu do Koryntian. Apostoł Narodów podkreśla w nim, że przed przyjęciem Ciała Chrystusa musimy zbadać sumienie, by nie przyjąć Go na własną zgubę. Ponadto, kardynał Burke powiedział o zamieszaniu w kwestii aktów wewnętrznie złych. Pomimo, że stanowi ono fundament prawa moralnego, to coraz częściej się je kwestionuje. Narusza to ład Kościoła i całego życia moralnego.
Kardynał odniósł się także do działalności komisji katolicko-protestanckich oraz słów sekretarza generalnego konferencji włoskiego episkopatu, biskupa Nunzio Galantino. Określił on Reformację mianem dzieła Ducha Świętego. Kardynał stwierdził, że określanie podziału Kościoła mianem aktu Ducha Świętego to nonsens.
Dodał, że niemożliwością jest katolicko-protestanckie celebrowanie Eucharystii. Wszak nie istnieje wspólna doktryna Eucharystii. O ile bowiem katolicy wierzą w doktrynę transsubstancjacji (przemiany istoty chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa), o tyle protestanci odrzucają ten dogmat. Dlatego też zdaniem patrona Zakonu Maltańskiego, ekumeniczne Eucharystie oznaczają odstępstwo od katolickiej wiary.
Duchowny odmówił udzielenia szczegółowych komentarzy odnośnie dubiów. Zwrócił jednak uwagę, że do tej pory nie otrzymał na nie żadnej odpowiedzi ani nawet potwierdzenia ich przyjęcia. Dodał, że pytania, a więc wspomniane „dubia” są bardzo poważne. Mowa tu o 5 wątpliwościach związanych z adhortacją Amoris Laetitia.
Część rozmowy dotyczyła także kwestii reformy liturgicznej. Kardynał Leo Raymond Burke stwierdził, że liturgia w obecnym kształcie nie stanowi dokładnego odzwierciedlenia woli ojców Soboru Watykańskiego II. Stąd też mówi się o reformie reformy, a więc o pełniejszej realizacji wskazań Vaticanum II. Zdaniem hierarchy księża odprawiający Mszę w starym rycie nie są wrogami papieża Franciszka. Realizują zaś wskazanie Benedykta XVI z Summorum Pontificum z 2007 roku.
Kardynał Burke w odpowiedzi na pytanie o to, co uczyniłby gdyby został wybrany papieżem odparł, że nie widzi takiej możliwości. Jednocześnie uznał, że każdy papież powinien rozpocząć pontyfikat od złożenia wyznania wiary. Może ono przybrać formę encykliki, niczym E Supremi świętego Piusa X lub Redemptor Hominis świętego Jana Pawła II.
Dziennikarz „Catholic Herald” Paulo Gambi przeprowadził wywiad w Ravennie tuż przed pierwszą rocznicą opublikowania dubiów, przypadającą na listopad 2017 roku. Portal opublikował wywiad w czwartek.
Kardynał Leo Raymond Burke piastował urząd prefekta Sygnatury Apostolskiej między 2008 a 2014 rokiem. Następnie został patronem Zakonu Maltańskiego. Pod koniec września papież mianował go członkiem Sygnatury Apostolskiej. Nie jest to jednak zajęcie „w pełnym wymiarze godzin”.
Źródło: catholicherald.co.uk
Czytaj też:
1) Kard. Raymond Burke wzywa do różańcowego „szturmu na niebo”. Dołączamy do „Rycerzy

-szukam-

 bioterapia refundowana z NFZ?! 

   

   

Panowie  

Konstanty Radziwiłł  Minister Zdrowia   

Józef Szczurek-Żelazko Wiceminister Zdrowia  

pałac Paca, ul. Miodowa 15,   

00-952 Warszawa 

 

        Jestem głęboko poruszona, a jeszcze bardziej zaniepokojona perspektywą uznania duchowego uzdrawiania  tj. bioenergoterapii za oficjalną metodę leczenia w Polsce i refundowania jej przez NFZ (  informacja internetowa ze strony wp.pl z dn.28.12.17 – link poniżej ).  

Nie wiem, czy pan wiceminister J.Szczurek ma pełną świadomość kim są tzw. duchowi uzdrowiciele i jakie zagrożenie dla społeczeństwa niesie ze sobą ich działalność – do tej pory traktowana jako jedna z wielu form niekonwencjonalnego leczenia.   

Na temat duchowych zagrożeń m.in.bioterapii - która jest pochodną szeroko rozumianej ezoteryki i propagowaną przez ruch New Age - od kilku lat mówią i piszą  katolickie media, non stop apelują księża egzorcyści, a znakomitą wykładnię tego tematu dał parę lat temu na antenie Radia Maryja o.Jaques Verlinde w czasie rekolekcji adwentowych.   

Wszelkie otwieranie się człowieka na tzw. energie, czy to kosmiczne, czy pochodzące od drugiej osoby ( która twierdzi, że ma dar uzdrawiania ) jest sprzeczne z nauką Kościoła Katolickiego; odwodzi człowieka od rzeczywistej wiary w Boga, a kieruje ku innym fałszywym źródłom, dając namiastkę zdrowia, radości, pokoju. Niestety, nie mówię tego z teorii, lecz z autopsji, gdyż sama doświadczyłam negatywnych skutków działań wielu bioenergoterapeutów. Panie ministrze, oni nie leczą! Dziś człowiek idzie do nich z bolącą ręką, za miesiąc, dwa wróci do nich z powrotem z bolącą nogą i tak bez końca; trzeba chodzić do nich i się ładować, jak akumulator. To z ludzkiego punktu widzenia. A z duchowego, jest jeszcze gorzej, bo nie istnieje coś takiego, jak neutralna energia kosmiczna. Pod hasłem energii, kryje się określony duchowy byt, powiedzmy to dosłownie – zły byt, który poprzez otwarcie się człowieka ma do niego bezpośredni dostęp i bierze go we władanie, a niejednokrotnie w posiadanie. Człowiek myśli, że otworzył się  na energię kosmiczną – dobrą energię, a w rzeczywistości otworzył się na złego ducha. I potem ma problemy, dopiero ma problemy! Bo oprócz zdrowotnych, dochodzą stany psychoduchowe – zmęczenia, wyczerpania, depresji, rozpaczy, myśli samobójczych itp. A mówiąc językiem księży egzorcystów, dochodzi do uzależnień, zniewoleń, opętań. Czy tego pan chce, panie ministrze dla swoich rodaków?  

Przykro mi, że w refundowaniu bioterapii z NFZ, szuka się metod naprawczych służby zdrowia. Większość obywateli naszego kraju to katolicy i z pewnością, tak jak ja, nie życzyliby sobie, aby z ich  pieniędzy były finansowane demoniczne formy leczenia(?!). Zresztą, jakiego leczenia?!  Dla mnie to nie jest leczenie, tylko szkodzenie!.  A co na to Naczelna Izba Lekarska? Co na to Kościół Katolicki? Tyle było niedawno „wojen” w sprawie uznania homeopatii za oficjalną metodę leczenia, a teraz, proszę! Idziemy dalej – jutro bioterapia, pojutrze wróżbiarstwo i czary! Jeśli tak ma wyglądać uzdrowienie polskiej służby zdrowia, to zapewniam pana, że w najbliższych wyborach parlamentarnych, nie będę głosować na PiS. Doprawdy, apeluję o rozwagę i oczekuję od pana ministra zajęcia właściwego stanowiska, godnego miana Polaka – Katolika, tj. nie zatwierdzania tzw. duchowego uzdrawiania, jako oficjalnej metody leczenia i nie refundowania jej z NFZ.  

   

Życzę w nowym roku panu ministrowi i jego współpracownikom Światła i Mocy Ducha Świętego w podejmowaniu mądrych i dobrych decyzji dla naszego Narodu!  

Pozdrawiam  

 

Małgorzata Więcko  

Ul. Sosnowa 25  

71-468 Szczecin 

   

https://wiadomosci.wp.pl/duchowe-uzdrawianie-bedzie-refundowane-wiceminister-zdrowia-spotkala-sie-z-uzdrowicielami-6202852933830273a  

-szukam-

Czwartek, 28 grudnia 2017
ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW
Święto
 
Znalezione obrazy dla zapytania ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW
Święto
 
 
Z kazania św. Kwodwultdeusa, biskupa
 

Nawet niemowlęta wyznają Chrystusa

Rodzi się małe Dziecię, a jest Ono wielkim Królem. Z dalekich stron przybywają mędrcy, aby pokłonić się Temu, który jeszcze spoczywa w żłóbku, ale panuje w niebie i na ziemi. Trwoży się Herod, kiedy mędrcy zwiastują mu narodziny Króla, i by nie utracić królestwa, chce zgładzić Dziecię; a przecież gdyby w Nie uwierzył, nie potrzebowałby się lękać na ziemi i życie wieczne stałoby się dla niego wiecznym panowaniem. 
Czemu więc trwożysz się, Herodzie, słysząc o narodzinach Króla? Nie przychodzi On, by cię pozbawić panowania, lecz by pokonać szatana. Ale tego nie rozumiesz, więc się lękasz i srożysz. Chcesz zgładzić Tego jednego, którego poszukujesz, i stajesz się okrutnym mordercą wielu dzieci. 
Nie powstrzymuje cię płacz matek ani ból ojców z utraty synów, ani też jęk i kwilenie niemowląt. Zabijasz maleństwa, bo strach zabija twe serce, i łudzisz się, sądząc, że zgładziwszy Tego, który jest Życiem, zapewnisz sobie długie lata na tej ziemi. 
On jednak, źródło łaski, tak mały, a tak wielki, spoczywa wprawdzie w żłóbku, a przecież wstrząsa twoim tronem, i ty sam, bezwiednie, służysz Jego planom. Oto bowiem dusze zostają wyzwolone z niewoli diabła i dzieci wrogów Dziecięcia stają się dziećmi przybrania. 
Te niemowlęta, choć o tym nie wiedzą, umierają za Chrystusa, ich zaś rodzice opłakują śmierć męczenników, a one, nie umiejąc jeszcze mówić, świadczą o Zbawicielu. Oto panowanie Tego, który przez śmierć przyszedł panować. Oto już wybawia Ten, który jest Wybawicielem; oto już zbawia Ten, który przynosi zbawienie. 
Ale ty, Herodzie, nic o tym nie wiesz, więc lękasz się i srożysz, a srożąc się przeciw Dziecięciu, bezwiednie już Mu hołd oddajesz. 
O jakże to wielki dar łaski! Jakież to zasługi tych dzieci zgotowały im tak wielkie zwycięstwo? Jeszcze nie potrafią mówić, a już wyznają Chrystusa. Ich słabe ciałka nie są jeszcze zdolne do walki, a już zdobywają palmę zwycięstwa.
 
 
Rzeź świętych Młodzianków

Dwuletnim, a nawet młodszym chłopcom zamordowanym w Betlejem i okolicy na rozkaz króla Heroda św. Ireneusz, św. Cyprian, św. Augustyn i inni ojcowie Kościoła nadali tytuł męczenników. Ich kult datuje się od I wieku po narodzinach Chrystusa. W Kościele zachodnim Msza za świętych Młodzianków jest celebrowana - tak jak Msze święte Wielkiego Postu - bez radosnych śpiewów; kolor liturgiczny - czerwony.
Wśród Ewangelistów jedynie św. Mateusz przekazał nam informację o tym wydarzeniu (Mt 2, 1-16). Dekret śmierci dla niemowląt wydał Herod Wielki, król żydowski, kiedy dowiedział się od mędrców, że narodził się Mesjasz, oczekiwany przez naród żydowski. W obawie, by Jezus nie odebrał jemu i jego potomkom panowania, chciał w podstępny sposób pozbyć się Pana Jezusa.
Za czasów Heroda panowało przekonanie, że wszystko w państwie jest własnością władcy, także ludzie, nad którymi władca ma prawo życia i śmierci. Jeśli mu stoją na przeszkodzie, zagrażają jego życiu lub panowaniu, może bez skrupułów w sposób gwałtowny się ich pozbyć. Historia potwierdza, że Herod był wyjątkowo ambitny, żądny władzy i podejrzliwy. Sam bowiem doszedł do tronu po trupach i tylko dzięki terrorowi utrzymywał się u władzy. Był synem Antypatra, wodza Idumei. Za cel postawił sobie panowanie. Dlatego oddał się w całkowitą służbę Rzymianom. Dzięki nim jako poganin otrzymał panowanie nad Ziemią Świętą i narodem żydowskim z tytułem króla. Wymordował żydowską rodzinę królewską, która panowała nad narodem przed nim: Hirkana II, swojego teścia; Józefa, swojego szwagra; Mariam, swoją żonę; ponadto trzech swoich synów - Aleksandra, Arystobula i Antypatra; arcykapłana Arystobula; Aleksandrę, matkę Mariamme i wielu innych, jak to szczegółowo opisuje żyjący ok. 70 lat po nim historyk żydowski, Józef Flawiusz (Dawne dzieje Izraela). Jeszcze przed samą swoją śmiercią, by nie dać Żydom powodu do radości, ale by wycisnąć łzy z ich oczu i w ten sposób "upamiętnić" swój zgon, rozkazał dowódcy wojska zebrać na stadionie sportowym w Jerychu najprzedniejszych obywateli żydowskich i na wiadomość o jego śmierci wszystkich zgładzić. Na szczęście nie wykonano tego polecenia. Te i wiele innych faktów wskazuje, kim był Herod i czym było dla takiego okrutnika pozbawienie życia kilkudziesięciu niemowląt.
Bibliści zastanawiają się nad tym, ile mogło być tych niemowląt? Betlejem w owych czasach mogło liczyć ok. 1000 mieszkańców. Niemowląt do dwóch lat w takiej sytuacji mogło być najwyżej ok. 100; chłopców zatem ok. 50. Jest to liczba raczej maksymalna i trzeba ją prawdopodobnie zaniżyć. Szczegół, że Herod oznaczył wiek niemowląt skazanych na śmierć, jest dla nas o tyle cenny, że pozwala nam w przybliżeniu określić czas narodzenia Pana Jezusa. Pan Jezus mógł mieć już ok. roku. Herod wolał dla "swego bezpieczeństwa" wiek ofiar zawyżyć.
Czczeni jako flores martyrum - pierwiosnki męczeństwa, Młodziankowie nie złożyli świadomie swojego życia za Chrystusa, ale niewątpliwie oddali je z Jego powodu. Zatriumfowali nad światem i zyskali koronę męczeństwa nie doświadczywszy zła tego świata, pokus ciała i podszeptów szatana.
Ikonografia podejmowała często ten tak dramatyczny temat dający wiele możliwości artystom. Dlatego wśród malarzy i rzeźbiarzy, którzy wykonali obrazy przedstawiające "Rzeź Niewiniątek", figurują m.in.: Giovanni Francesco Baroto, Mikołaj Poussin, Guido Reni, Dürer, Romanino, Piotr Brueghel, Bartolomeo Schedoni, Rubens i wielu innych. W Padwie, w bazylice św. Justyny, a także w kilkunastu innych kościołach, można oglądać "relikwie" Młodzianków. Są one oczywiście nieprawdziwe, ale dowodzą, jak wielki w historii Kościoła był kult Świętych Młodzianków.
Święci Młodziankowie są uważani za patronów chórów kościelnych.
 
 
Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, w dniu dzisiejszym święci Młodziankowie, męczennicy, obwieścili Twoją chwałę nie słowami, lecz śmiercią,  spraw, abyśmy całym życiem wyznawali wiarę w Ciebie, * którą głosimy ustami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

-szukam-

Episkopat poparł projekt ,, Zatrzymaj aborcję! "​ CHWAŁA BOGU ZA NAWRÓCENIE EPISKOPATU W POLSCE A TERAZ KOLEJ NA UZNANIE PANA BOGA JEZUSA CHRYSTUSA "KRÓLEM POLSKI" I NIE BĘDZIE       W OGÓLE GRZECHÓW.​ GDY PAN JEZUS BĘDZIE PANOWAŁ W POLSCE - PRZECIEŻ Z MIŁOŚCIĄ I POKOJOWO, TO POLSKA I INNE KRAJE A NAWET CAŁY ŚWIAT OCALEJĄ, BO "PAN JEZUS CHRYSTUS KRÓL" ZMIENI SERCA WSZYSTKIM LUDZIOM NA MIŁOSIERNE. mk.

-szukam-

​ POLSKA MŁODZIEŻY  - JESTEŚCIE NADZIEJĄ NA BOŻE PANOWANIE W NARODZIE POLSKIM.​
 
Marcin Zieliński cz.1 - "Uwielbienie i modlitwa o uzdrowienie" - kościół Chrystusa Króla w Gliwicach.
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rl8B6HW8a6s

-szukam-

Kościół św. Stanisława Kostki

Ogłoszenie:
 
Zapraszamy Polonię na Uroczystą Solenną Mszę trydencką po łacinie zakańczająca obchody 150 jubileuszu parafii Św. Stanisława Kostki, w nadchodzącą sobotę, 30 grudnia o godzinie 5:00 p.m.
 
Cała Msza będzie śpiewana. Będzie uczestniczył Ksiądz, Diakon, i Subdiakon w Uroczystej Mszy Św. Także będzie śpiewał sławny chór z Detroit.
 
Kościół św. Stanisława Kostki mieści się przy 1327 N Noble St w Chicago.


-szukam-


​ GDYBY PANOWAŁ PAN BÓG - JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI, TO NIE BYŁOBY ŻADNYCH WSTRZĄSÓW, ANI KATASTROF, ANI WOJEN. DLACZEGO RZĄDZĄCY POLITYCY I DUCHOWNI GRZESZNICY NIE CHCĄ SPRÓBOWAĆ? DLACZEGO NIE CHCĄ ODDAĆ RZĄDÓW - PANU BOGU? AHA CHCĄ GRZESZYĆ  DLA UCIECHY DIABŁA. NA ŚWIECIE JEST BÓG I DIABEŁ. JEŚLI NIE CHCĄ ABY RZĄDZIŁ BÓG, TO W TEJ CHWILI RZĄDZI DIABEŁ - MORDERCZE SZCZEPIONKI NAKAZUJĄ BRAĆ POLAKOM POD KARĄ PIENIĘŻNĄ. TO WIEMY, A CZEGO NIE WIEMY? BÓG DAŁ CZŁOWIEKOWI WOLNĄ WOLĘ A DIABEŁ MÓWI - MUSISZ. mk.

 

https://www.google.pl/search?client=opera&q=+Polkowicach+miał+miejsce+potężny+wstrząs&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8

-szukam-

JAKA SZKODA, ŻE​ DUCHOWNI TAK DŁUGO SIĘ UCZYLI DLA PANA BOGA, A NA KOŃCU ODDADZĄ DUSZĘ NIEŚMIERTELNĄ DIABŁU A NA WIECZNOŚĆ PIEKŁO ZA NIEPOSŁUSZEŃSTWO PANU BOGU, BO SŁUŻĄ DWOM BOGOM. SŁUCHAJĄ MASONA ANTY-PAPIEŻA APOSTATY ZAMIAST ROZWAŻAĆ I WALCZYĆ O PRAWDĘ BOŻĄ I POSZANOWANIE WSZYSTKIEGO CO BOŻE. CZY ONI NIE WIEDZĄ, ŻE POPEŁNIAJĄ STRASZNE GRZECHY, KTÓRE ZAPROWADZĄ ICH DO PIEKŁA? mk.

   Znaki Czasów Ostatecznych  Wielokrotne profanacje Bergoglio    

Bergoglio profanuje Ciało Chrystusa i odprawia Mszę na pogańskim ołtarzu. — Bergoglio udziela Komunii wraz z kobietą (sic!), udzielają Ją ludziom do rąk, a ci podają Ją dalej i dalej, na stojąco, w chaosie, krusząc, łamiąc i gubiąc. Podobno Ciało Pańskie było znajdowane później w błocie!
Ołtarz na którym ten mason odprawia Mszę jest pełen pogańskich symboli, niemal wprost z piramid egipskich…
 
Zobacz: https://forumdlazycia.wordpress.com/2017/12/25/wielokrotne-profanacje-bergoglio/#respond
 
W Polsce też już jest ta zaraza!!!

Rysiek said

26 grudnia 2017 @ 18:58
 
 
 
 
 
 
38 Votes

O Maryjo nie boję się. Piszę tu na blogu świadectwo i ostrzeżenie. Jestem trzeżwy, sprawny umysłowo. Oto moje świadectwo. Dziś podczas mszy św. doszło do świętokractwa i blużnierstwa wobec narodzonego Zbawiciela. Kochani wybaczcie, nie mogę się opanować. Otóz gdy podczas mszy przyszedł czas na podanie komuni wiernym ksiądz ustawił z komunikantami na stoliku nakrytym białym obrusem kielich i polecił aby każdy podchodził przyklękał i udzielał sobie paluchami ciało Pana, bo on jest chory i nie chce zarazić. Szok! nie możliwe w mojej parafi, chyba żle usłyszałęm niestety to fakt, Będąć w stanie łaski nie poszedłem, chciałęm krzyknąć na cały kościół -taknie wolno- ale nie mogłem wydobyć słowa z siebie. Nie przyjąłęm Pana Jezusa. Proszę Was nie przyjmujcie w takich sytuacjach komuni. Wiedziałem, że to jest na zachodzie, ale nie dopuszczałem myśli, że może to być w Polsce, w tak małęj parafi. Panie Jezu wybacz im bo nie wiedzą co czynią- za słowami św, Szczepana.

Komentarz z https://dzieckonmp.wordpress.com/2017/12/26/oredzie-25-grudnia-2017-medziugorje/comment-page-1/#comment-350994

-szukam-

Wyszła na jaw wielka tajemnica byłego prezydenta Polski. Opinia publiczna w szoku!

​ CZY POLSKA MIAŁA KIEDY POLAKÓW W RZĄDZIE?  PIŁSUDSKI TEŻ ŻYD - SELMAN​.
GDYBY W RZĄDZIE W POLSCE MOGLI BYĆ PATRIOCI POLSCY, TO JUŻ DAWNO BÓG JEZUS CHRYSTUS BYŁBY "KRÓLEM POLSKI" I POKÓJ PANOWAŁBY W POLSCE I NA ŚWIECIE. ALE ŻYDZI CHCĄ BYĆ ZAWSZE MĄDRZEJSI OO PANA BOGA I SAMI DOPIERO ODZYSKALI NIEPODLEGŁOŚĆ PRZED 2000 ROKIEM. mk.


Wyszła na jaw wielka tajemnica byłego prezydenta Polski. Opinia publiczna w szoku

   
 
Ojciec Aleksandra Kwaśniewskiego był Żydem rosyjskim w stopniu pułkownika NKWD, „wcielony” w Polaka do organizowania nadzoru UB na terenach Pomorza Zachodniego i Północnego.

Pod koniec lat czterdziestych zmienił imię i nazwisko na Zdzisław Kwaśniewski. NKWD zaopatrzyła go w dyplom ukończenia wyższych studiów medycznych na Uniwersytecie w Poznaniu i niezbędne dokumenty dla uwiarygodnienia wykonywanego zawodu lekarza medycyny.

Izaak Stolzman oskarżony jest o mordowanie patriotycznej ludności polskiej na Kresach Południowo – Wschodnich II RP i w Małopolsce Wschodniej oraz grabież i popełnianie zbrodni na Żydach w gettach w okresie okupacji niemieckiej Wileńszczyzny i Białorusi.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski, Izaak Stolzman dowodzący oddziałem NKWD w latach 1945-1947 – dopuścił się zbrodni ludobójstwa na jeńcach niemieckich, marynarzach szwedzkich, żołnierzach AK, NSZ i innych formacji zbrojnych. 

Dokonał egzekucji w okolicach Borne, Sulinowo (Gross Born), w nie istniejącej obecnie wsi Doderlage, w Berkniewie (Barkenbrucke) koło Bornego Sulimowa, po którym zostały szczątki fragmentów zniszczonych domów. Na terenie tym, będącym poligonem wojsk sowieckich, w okolicznych lasach grzebał swoje ofiary, których kości jeszcze nie zostały odnalezione.

Izaak Stolzman vel Zdzisław Kwaśniewski, pod koniec lat 40-tych i na początku  

50-tych, z rozkazu władz NKWD nadzorował i koordynował zbrodniczą działalność powiatowych i miejskich urzędów bezpieczeństwa publicznego w Drawsku, Białogardzie, Szczecinku, Wałczu, Kołobrzegu, Połczynie, Jastrowie i Okonku. Uczestniczył również w zbrodniach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego  w Gdańsku, Słupsku, Szczecinie, Ustce, Koszalinie i Elblągu. 

Oprawca ten pozbawiał życia więźniów przez rozstrzeliwanie, wieszanie, a także gazowanie, jak np. w gdańskiej siedzibie NKWD i przez wstrzykiwanie trucizny, co było wyłączną jego specjalnością. Izaak Stolzman dał się też poznać w 1947 r. uczniom gimnazjum w Wałczu. Nadzorował z ramienia Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego sprawę założenia nielegalnej organizacji młodzieżowej na terenie Gimnazjum Ogólnokształcącego, której przywódcą konspiracyjnym był Bogdan Szczucki.

Wacław Nowak spotkał Izaaka Stolzmana kilka lat później w Urzędzie Bezpieczeństwa w Białogardzie, ale on nazywał się już inaczej. Zmienił nazwisko na Zdzisław Kwaśniewski.

więcej: https://polskieinformacje.pl/index.php/2017/10/03/wyszla-jaw-wielka-tajemnica-prezydenta-polski-opinia-publiczna-szoku/

-szukam-

​  ​
 Ostatnie Orędzie z Medziugorje, 25. grudzień 2017r.                 Znalezione obrazy dla zapytania BOZE DZIECIATKO
 

          Ostatnie Orędzie z                      Medziugorje, 25. grudzień 2017r. 

 
Marija during an apparition
Drogie dzieci! Dziś niosę wam mego Syna Jezusa, aby dał wam
swój pokój i błogosławieństwo. Dziatki, wzywam was
wszystkich, abyście żyli i dawali świadectwo łaski i darów,
które przyjęliście. Nie bójcie się! Módlcie się, aby Duch Święty
dał wam siłę, abyście byli radosnymi świadkami i ludźmi pokoju i
nadziei. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

-szukam-

" ​KOŚCIÓŁ" ZAWSZE ZWLEKA, BO MASONERIA KOŚCIELNA MUSI BYĆ WAŻNIEJSZA OD PANA BOGA I MUSI DAĆ ZEZWOLENIE NA WSZYSTKO. TERAZ "MUSZĄ" DAĆ ZEZWOLENIE NA AUTENTYCZNOŚĆ CAŁUNU TURYŃSKIEGO. TO NIE PIERWSZY RAZ SĄ BADANIA I MASONERIA KOŚCIELNA W DALSZYM CIĄGU NIE ZATWIERDZA PRAWDZIWOŚCI CAŁUNU. CO IM POTRZEBA JESZCZE DO ZATWIERDZENIA - WOJNA? mk.


Makabryczne i SZOKUJĄCE odkrycie podczas badania Całunu Turyńskiego! [WIDEO]
      
 
Naukowcy, którzy niedawno badali Całun Turyński nie mają wątpliwości: faktycznie wszedł on w kontakt z krwią człowieka zabitego w okrutny sposób. Wyniki badań zostały opublikowane w amerykańskim czasopiśmie PlosOne. Od lat toczy się dyskusja dotycząca tego, czym naprawdę jest Całun Turyński.

“Badania rozkładu atomów wykrywają nowe biologiczne dowody nt. Całunu Turyńskiego” – tak zatytułowała swój artykuł grupa naukowców z Triestu, Bari i Padwy, która badała całun.

– Skoncentrowaliśmy się zwłaszcza na częściach materiału odległych od plam widocznych pod mikroskopem optycznym. Płótno zostało przebadane na poziomie atomowym w poszukiwaniu nanocząsteczek o pochodzeniu organicznym – mówił Elvio Carlino z Instytutu Krystalografii w Bari. Odnalezione elementy mają wskazywać na pochodzenie biologiczne i pojawiają się w zauważonych proporcjach we krwi osób podczas ciężkiej traumy, po torturach. Ma to oznaczać, że Całun Turyński wszedł w kontakt z krwią człowieka zabitego w okrutny sposób. Według tradycji, miała to być krew Jezusa Chrystusa.  Całun został odnaleziony w XVI wieku w Turynie. Od wieków trwa dyskusja nad jego autentycznością – powstała nawet specjalna gałąź nauki, syndologia, zajmująca się tylko badaniem tego płótna. Całun badali już reprezentanci wielu dziedzin: fizyki, chemii,kryminalistyki, często dochodząc do sprzecznych wniosków. 

Kościół dotąd nie zajął oficjalnego stanowiska w kwestii autentyczności całunu.

 

ZOBACZ FILM: https://polskieinformacje.pl/index.php/2017/07/04/makabryczne-i-szokujace-odkrycie-podczas-badania-calunu-turynskiego-wideo

-szukam-

Temat: PD: O ODPUSTACH, EGZORCYSTA ODPOWIADA NA PYTANIA NASZYCH DZIECI 

Jesus is Lord 
 
[CNN#051]


 
   

[CNN#051] Czy Twoja dusza jest głupia?

Kazanie na XXXII niedzielę zwykłą (Rok A). Kazanie na niedzielę, w każdą niedzielę, czyli Słowo Na Niedzielę:) C...
 
 
W drugim filmiku jest wiele pytan mlodych ludzi do Ks. Michala, takze egzorcysty, ktore dotycza takze naszej rzeczywistosci i naszych dzieci, ktore maja pytania do nas, dlaczego to czy tamto jest zle? Moze nam to ulatwic zrozumiec niektore pytania, abysmy i my mogli dac im odpowiedzi na nurtujace ich pytania. Jest taka niepisana nagonka na egzorcystow i na to przed czym przestrzegaja, wiec mysle, ze ten filmik moze wielu z nas wyjasnic, ze ta rzeczywistosc istnieje, oraz ze nie mozna lekcewazyc tych niby, niewinnych spraw. Ludzie sa opetani dlatego, ze w ktoryms momecie swojego zycia zlekcewazyli cos niby malo istotnego, szczegolnie ludzie mlodzi.
Jednoczesnie Ks. Michal mowi, ze zycie w Lasce jest najwieksza ochrona i to jest super. Problem w tym, ze nasze dzieci nie zawsze zyja w Lasce, wiec one potrzebuja informacji, uswiadonienia i faktow zanim przestana zyc w Lasce; i dlatego jest to wazne aby sie orientowac w tym co ich nurtuje.
Pozdrawiam, 
Jacek
 
 
   

Odpusty w Kościele, katecheza 4 - ks. Michał Olszewski SCJ

Rozpoczął się Wielki Tydzień. Chcielibyśmy zaprosić Was do wysłuchania katechez nt. Bożego Miłosierdzia, które w...
 
 
 
 
   

Ks. Michał Olszewski - Egzorcyzmy,Sztuki walki,Harry Potter,Rozwój osobist...

Tradycyjnie na początku wakacji Ojcowie Saletyni zapraszają młodzież do Dębowca k. Jasła, gdzie pod hasłem „„WIA...
 
 
MINUTA 22 - HARRY POTTER INFO- BARDZO NIEBEZPIECZNA KSIAZKA
 
Tradycyjnie na początku wakacji Ojcowie Saletyni zapraszają młodzież do Dębowca k. Jasła, gdzie pod hasłem „„WIARYG(Ł)ODNI” odbyło się XXVI Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych w 2013r.. Organizatorami spotkania są Misjonarze Saletyni ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, powstałym po objawieniu się Matki Bożej w La Salette 19 września 1846 roku we Francji: ks. Maciej Kucharzyk MS, ks. Piotr Szweda MS i ks. Wiesław Węgrzyn MS. - Tym, co od dwudziestu sześciu lat przyciąga młodzież do Dębowca jest
​​
klimat i atmosfera pełna modlitwy i przyjaźni, scalająca wiele młodych serc – mówią. Tematyka tegorocznego spotkania skupiać się będzie wokół wiary. Do takiego wyboru zachęciły Ojców Saletynów słowa papieża Benedykta XVI, które zawarł w liście na rozpoczęcie Roku Wiary: „Nie możemy się zgodzić, aby sól zwietrzała, a światło było trzymane pod korcem (por. Mt 5, 13-16). Także współczesny człowiek, jak Samarytanka przy studni, może na nowo odczuć potrzebę pójścia, aby słuchać Jezusa, który wzywa nas do wiary w Niego i zaczerpnięcia z jego źródła, wytryskującego wodą żywą (por. J 4, 14). Musimy na nowo odkryć smak karmienia się Słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół i Chlebem życia, danymi jako wsparcie tym, którzy są Jego uczniami (por. J 6, 51).” - Dzisiaj także młody człowiek odczuwa to pragnienie i głód pójścia za Jezusem wzywającym go do odpowiedzialnej wiary i czerpania ze prawdziwego Źródła, a nie z jego podróbek. Chcemy zbliżyć się do Jezusa i odkryć, jak bardzo serce każdego człowieka g(ł)odne jest Jego obecności. Zauważamy to i jesteśmy tego świadomi, dlatego chcemy o tym wszystkim chcemy mówić w Dębowcu – dodają organizatorzy.
 
 
 
   

Ks. Michał Olszewski "Mam powyżej dziurek w nosie księży z kryzysami&q...

Prosimy o wsparcie produkcji filmów religijnych: www.patronite.pl/KatolickiWalbrzych . Każda złotówka na wagę zł....
 
 

Przedstawiamy konferencję ks. Michała, w której porusza ważną dzisiaj dla życia duchowego istotę podejmowanych praktyk religijnych. Wskazuje na trzy pułapki: koncentrowania się tylko na formie, na osobach oraz na przeżyciach w odłączeniu od relacji z Osobą Pana Boga. ZAPRASZAMY!
 
Trzy pułapki - ks.. Michał Olszewski SCJ


 
   

Trzy pułapki - ks. Michał Olszewski SCJ

Przedstawiamy konferencję ks. Michała, w której porusza ważną dzisiaj dla życia duchowego istotę podejmowanych p...
 
 
 
Przez Apostoł Różańca

Kochani! W ciągu najbliższych 8 dni można uzyskać odpusty dla dusz czyśćcowych. Warto zatem poznać za co można uzyskać odpust, który można przekazać za jakiegoś konkretnego zmarłego, lub za jakąś duszę w czyśćcu cierpiącą.

WYKAZ odpustów, które można ofiarować za dusze czyśćcowe:


Odpusty zupełne, które można zyskiwać codziennie:

(Według Enchiridion Indulgentiarum. Normae et Concessiones,quarta editio,
Libreria Editrice Vaticana 1999.)

1. Za pobożne odmówienie cząstki Różańca Świętego, w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele albo w kaplicy albo rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu (n. 17, § 1, 1o).

2. Za czytanie Pisma Świętego z czcią należną Słowu Bożemu i na sposób lektury duchowej przynajmniej przez pół godziny z tekstu zatwierdzonego przez władzę kościelną (n. 30, § 1). Kto nie może czytać osobiście, wystarczy gdy słucha czytającego nawet przez środki audiowizualne (n. 30, § 2).

3. Za nawiedzenie i adorowanie Najświętszego Sakramentu przez pół godziny (n. 7, § 1, 1o).

4. Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej - przed stacjami prawnie erygowanymi -połączone z rozważaniem Męki i Śmierci Chrystusa - i przechodzeniem od stacji do stacji; w publicznym odprawianiu wystarczy przechodzenie prowadzącego (n. 13, 2o). Prawnie przeszkodzeni mogą przez kwadrans czytać i rozważać Mękę Pańską (n. 13, 2o, 1).

5. Za pobożnie odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu publicznie wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum. Jeżeli wierny z powodu choroby lub innej słusznej racji nie może wyjść z domu, ale odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, pod zwykłymi warunkami również zyskuje odpust zupełny (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 12.01.2002 dotyczy całego terytorium Polski).

Niektóre przepisy dotyczące zyskiwania odpustów (Enchiridion Indulgentiarum, editio quarta, 1999, nn. 1-26, pp. 21-28)

1. Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy, którego dostępuje wierny odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela ze skarbca zasług Chrystusa i świętych.

2. Odpust może uzyskać tylko ochrzczony, wolny od ekskomuniki, będący w stanie 
łaski uświęcającej przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności.
Aby zaś podmiot zdolny do uzyskania odpustów rzeczywiście je uzyskał, powinien mieć przynajmniej ogólną intencję zyskania odpustu oraz wypełnić w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane czynności, zgodnie z brzmieniem udzielenia.

3. Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są: a) wykonanie czynu (dzieła) obdarzonego odpustem, b) spełnienie trzech warunków: Spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych. Natomiast po jednej Komunii eucharystycznej i po jednej modlitwie w intencjach Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden odpust zupełny. Te trzy warunki można spełnić wiele dni przed lub po wypełnieniu czynu odpustowego. Wypada jednak, by Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego spełnione były w dniu odpustu. Modlitwą w intencjach Ojca Świętego może być recytacja "Ojcze nasz" i "Zdrowaś".c)
​ ​
 wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu nawet lekkiego..

4. Każdy wierny może zyskiwać odpusty czy to cząstkowe, czy zupełne albo dla siebie, albo ofiarowywać za zmarłych na sposób wstawiennictwa.

5. Odpust jest częściowy albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części lub całości.

6. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Drugi raz można uzyskać odpust zupełny tego samego dnia w godzinę śmierci.
7. Ilekroć do zyskania odpustu przepisane jest nawiedzenie kościoła lub kaplicy, wówczas należy tam odmówić pobożnie modlitwę "Ojcze nasz" i Wierzę w Boga".

8. Osobom, które są prawnie przeszkodzone i dlatego nie są w stanie spełnić tego, co jest nakazane do uzyskania odpustu, spowiednicy mogą dokonać zamiany zarówno przepisanego czynu (dzieła) odpustowego jak i warunków zwykłych.

9. Oprócz najwyższej władzy kościelnej, tylko ci mogą udzielać odpustów, którym tę władzę przyznaje prawo albo udziela jej Biskup Rzymski. Żadna władza, poza Biskupem Rzymskim, nie może przekazywać innym władzy udzielania odpustów, chyba że zostało to jej wyraźnie przyznane przez Stolicę Apostolską. 


OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE NADANIA ODPUSTÓW


Ogólne formuły udzielania odpustów

Ogólne formuły udzielania odpustów mają przypominać wiernemu, aby czynności, którymi wypełnia on swoje życie, były chrześcijańskie i zmierzały do wzrostu jego miłości. Według najnowszego wykazu odpustów zawartego w dokumencie Enchiridion Indulgentiarum, Normae et concessiones, editio quarta, Typis Polyglottis Vaticanis 1999, są zamieszczone cztery takie formuły i wszystkie mają uzasadnienie w Piśmie Świętym, w Tradycji i dokumentach Stolicy Apostolskiej. Jedna formuła obejmuje niekiedy wiele czynności tego samego rodzaju. Odpustem są jednak obdarzone tylko czynności główne, wykonywane w określony sposób i z odpowiednim usposobieniem. Wszystkie te nadania ogólne stanowią odpust częściowy!

Pierwsza formuła: "Udziela się odpustu częściowego wiernemu, który w wykonywaniu swoich obowiązków i znoszeniu przeciwności życiowych, wznosi swoją myśl do Boga z pokorną ufnością, dołączając jakieś pobożne westchnienie choćby tylko wewnętrznie".
W tej formule chrześcijanie są zachęcani do pełnienia Chrystusowego przykazania, iż zawsze należy się modlić i nie ustawać (Łk 18, 1) w wykonywaniu swoich obowiązków w ten sposób, aby zachować jedność z Chrystusem i w niej wzrastać.

Druga formuła: "Udziela się odpustu częściowego wiernemu, który wiedziony duchem wiary sam siebie ofiaruje lub przeznacza swoje dobra w duchu miłosierdzia na służbę braci żyjących w potrzebie".

Słowa te zawierają zachętę do naśladowania Jezusa Chrystusa i częstszego spełniania uczynków miłości czy miłosierdzia (J 13, 15; Dz 10, 38). Jednakże nie wszystkie uczynki miłosierdzia są obdarzone odpustem, lecz tylko te, których celem jest służba braciom żyjącym w potrzebie, jak nakarmienie ciała lub pouczenie czy duchowe pocieszenie.

Trzecia formuła: "Udziela się odpustu częściowego wiernemu, który w duchu pokuty powstrzymuje się dobrowolnie od czegoś godziwego i miłego dla niego".
Trzecia formuła jest dla wiernych zachętą do naśladowania Chrystusa ubogiego i cierpiącego. Odpowiada ona warunkom naszych czasów, charakteryzujących się złagodzeniem dyscypliny dotyczącej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i postu, i poszukiwaniem nowego sposobu pokuty.

Czwarta formuła: "Udziela się odpustu częściowego wiernemu, który w szczególnych okolicznościach życia codziennego dobrowolnie wyznaje wiarę wobec innych". Może to być: częste przystępowanie do sakramentów świętych, uczestniczenie we wspólnotowych formach przeżywania wiary i apostołowania, głoszenie słowem i czynem chrześcijańskiego orędzia ludziom stojącym z dala od Kościoła.
Czwarta formuła umożliwia uzyskanie odpustu przez publiczne świadectwo wiary, złożone w określonych warunkach życia codziennego.

Szczegółowe nadania odpustowe

Po przedstawieniu czterech ogólnych formuł udzielania odpustów, należy wymienić nadania szczegółowe ułożone, dla większej przejrzystości, w trzy grupy: 
1. Odpusty zupełne; 
2. Odpusty częściowe, które w określonych okolicznościach mogą
stać się odpustami zupełnymi; 
3. Odpusty częściowe.

I. Odpusty zupełne:

1. Odpust zyskują członkowie rodziny, która pierwszy raz poświęca się podczas specjalnego obrzędu z udziałem kapłana lub diakona Najświętszemu Sercu Pana Jezusa albo Świętej Rodzinie Jezusa, Maryi i Józefa, jeżeli pobożnie odmawiają modlitwę z tekstu zaaprobowanego, przed wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa lub Świętej Rodziny. - Jest to nowo ustanowiony odpust (w 1999 roku).

2. Pobożne przyjęcie chociażby przez radio lub telewizję błogosławieństwa papieskiego udzielonego Miastu i Światu, czyli Urbi et Orbi, byleby wierny pobożnie śledził same obrzędy. Także przyjęcie chociażby przez radio lub telewizję błogosławieństwa papieskiego udzielonego przez biskupa.

3. Pobożny udział w nabożeństwie liturgicznym w dniu powszechnie przeznaczonym na modlitwę w jakimś dobrym celu religijnym (np.: w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan, w tygodniu misyjnym, w dniu modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, w dniu chorych) jest połączony z odpustem zupełnym.

4. Nawiedzenie i Adoracja Najświętszego Sakramentu trwające pół godziny.

5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Wielki Czwartek podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu po Mszy Wieczerzy Pańskiej, połączona z pobożnym odmówieniem hymnu: Przed tak wielkim Sakramentem wraz z modlitwą (hymn ten jest zawsze odmawiany lub śpiewany wspólnie przez wiernych w kościołach parafialnych, uczestniczących w liturgii Wielkiego Czwartku, a modlitwę odmawia kapłan).

6. Pobożny udział w uroczystej procesji eucharystycznej, szczególnie w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (potocznie nazywanej
​ ​
 uroczystością Bożego Ciała), bez względu na to, czy odbywa się w kościele czy poza kościołem.

7. Pobożny udział w liturgicznym obrzędzie zakończenia kongresu eucharystycznego. Nie jest powiedziane czy to ma być kongres diecezjalny,
​ ​
 krajowy czy światowy, a więc może być którykolwiek z nich..

8. Przyjęcie Pierwszej Komunii świętej i udział w tym obrzędzie.

9. Przyjęcie Komunii świętej w jakikolwiek piątek Wielkiego Postu połączone z odmówieniem przed wizerunkiem Pana Jezusa Ukrzyżowanego modlitwy: "Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wole poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu,
​ ​
 co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje (Ps 22, 17)".

10. Uczestniczenie w ćwiczeniach duchowych (np. rekolekcjach), trwających przynajmniej trzy pełne dni.

11. Udział w niektórych obrzędach dopełnianych w tygodniu modlitw o jedność chrześcijaństwa oraz w modlitewnym zakończeniu tego tygodnia..

 
12. Odpust na godzinę śmierci (szerzej w zagrożeniu niebezpieczeństwem śmierci) - omówiony dokładnie na str. 16-18 niniejszego opracowania.

13. Pobożne uczestniczenie w liturgii Wielkiego Piątku połączone z adoracją Krzyża. 
 
14. Pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej. Należy zaznaczyć, że dla uzyskania tego odpustu określa się następujące warunki:

a) Nabożeństwo należy odbywać przed stacjami Drogi Krzyżowej prawnie erygowanymi (zgodnie z przepisami liturgicznymi Kościoła).

b) Do erekcji Drogi krzyżowej wymaga się 14 krzyży, przy których zwykle zamieszcza się z pożytkiem dla wiernych tyleż wizerunków przedstawiających stacje jerozolimskie.

c) Według powszechnego zwyczaju Droga Krzyżowa składa się z czternastu pobożnych ćwiczeń, do których dodaje się wezwania modlitewne. Jednak dla odprawienia Drogi krzyżowej wymaga się tylko pobożnego rozważania Męki i Śmierci Pana Jezusa. Nie jest zaś konieczne rozważanie o poszczególnych tajemnicach tych stacji.

d) Wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej. Jeżeli praktykę odbywa się publicznie i wszyscy nie mogą się przemieszczać od stacji do stacji bez niedogodności wystarczy, gdy do poszczególnych stacji przechodzi prowadzący, a inni uczestnicy pozostają na swoich miejscach.

e) Ci którzy mają przeszkodę w odprawianiu Drogi Krzyżowej, mogą uzyskać odpust zupełny, jeśli przez kwadrans będą czytać rozważanie o Męce Pańskiej Jezusa Chrystusa.

f) Inne praktyki polegające na rozważaniu Męki i Śmierci Pana Jezusa rozłożonej 
w czternastu stacjach, zatwierdzone przez kompetentną władzę kościelną, mogą być przyrównane do Drogi Krzyżowej, także co do zyskania odpustów.

g) W Kościele wschodnim, tam gdzie praktyka Drogi Krzyżowej nie jest znana, patriarchowie mogą określić inne pobożne ćwiczenie na pamiątkę Męki i Śmierci Pana Jezusa, w celu uzyskania odpustu.

15. Korzystanie poświeconych przez papieża lub biskupów dewocjonaliów połączone z odmówieniem wyznania wiary według jakiejkolwiek formuły zatwierdzonej przez Kościół (np. pacierzowe Wierzę w Boga), w dniu uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca).

16. Udział wiernego w świętych misjach i wysłuchanie kilku nauk, jeśli jest połączone z uczestnictwem w uroczystym zakończeniu tychże misji.

17. Pobożne odmawianie różańca w kościele lub kaplicy czy w rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, w stowarzyszeniu wiernych, zwłaszcza, gdy wielu modli się w jakimś szlachetnym celu. Pod pojęciem modlitwy różańcowej rozumie się piętnaście dziesiątków pozdrowień anielskich: Zdrowaś Maryjo, między które włącza się jedno Ojcze nasz. Przy każdym dziesiątku należy rozważać tajemnice naszego odkupienia.
Różańcem nazywa się także trzecią część całego różańca. Dla uzyskania odpustu zupełnego należy spełnić następujące warunki:

a) Wystarczy odmówić ustnie jedną z trzech części różańca, ale tę część należy odmówić całą, nie można jej przerwać.

b) Z modlitwą ustną należy połączyć rozważanie tajemnic różańcowych. Przy publicznym odmawianiu różańca należy zapowiadać poszczególne tajemnice według zatwierdzonego zwyczaju miejscowego. Przy prywatnym odmawianiu wystarczy, jeśli wierny łączy z modlitwą ustną rozważanie tajemnic różańcowych. Kto nie spełnia któregoś z przedstawionych warunków, uzyskuje odpust częściowy. Odpust można zyskać także za pobożny udział w modlitwie różańcowej prowadzonej przez papieża i transmitowanej przy pomocy radia czy telewizji.

18. Pobożne odmawianie hymnu z liturgii obrządku bizantyjskiego Akathistos lub modlitwy Paraclisis w kościele lub kaplicy, w rodzinie lub we wspólnocie zakonnej, w stowarzyszeniu chrześcijan i ogólnie, gdy wielu modli się o jakiś szlachetny cel. Jeśli chodzi o hymn Akathistos to odpust zupełny można zyskać za pobożne odmówienie części tego hymnu, ale już bez przerywania, jak to się czyni zgodnie z prawowitym zwyczajem.

19. Pobożny udział w publicznym śpiewie lub recytacji, w dniu pierwszym stycznia każdego roku, hymnu: "O Stworzycielu Duchu, przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg niebieską łaskę zesłać racz, sercom, co dziełem są Twych rąk. *
Pocieszycielem jesteś zwan i Najwyższego Boga dar, Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy, miłość, ognia żar.* Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc z prawicy Boga masz, przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz.*

Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej i wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy Twej.* Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz, Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas.*
Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj, by i Syn poznany był i Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen".

20. Udział w publicznym śpiewie lub recytacji hymnu: O Stworzycielu Duchu, przyjdź w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

21. Udział w publicznym śpiewie lub recytacji hymnu Ciebie, Boże wysławiamy (Te Deum laudamus) w dniu 31 grudnia, w celu podziękowania Bogu za dobrodziejstwa otrzymane w całym roku.

22. Celebrowanie Mszy świętej prymicyjnej z udziałem ludu o ustalonej godzinie, i uczestnictwo w tej Mszy św.

23. Celebrowanie Mszy świętej jubileuszowej z okazji 25, 50 i 60 - lecia święceń kapłańskich, połączone z odnowieniem wobec Boga postanowienia o wiernym wypełnianiu obowiązków swego powołania. Celebrowanie Mszy świętej jubileuszowej z okazji 25, 40 i 50 - lecia święceń biskupich połączone z odnowieniem wobec Boga postanowienia o wiernym wypełnianiu obowiązków swojego stanu.

24. Pobożne uczestniczenie wiernego we Mszy świętej jubileuszowej z okazji święceń kapłańskich (25, 50, 60 - lecie) lub biskupich (25, 40, 50 - lecie).

25. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w czasie liturgii Wigilii Paschalnej, czyli w Wielką Sobotę wieczorem. Formuła przyrzeczeń musi być zatwierdzona przez Kościół. 
 
26. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w rocznicę swojego chrztu. Formuła przyrzeczeń musi być zatwierdzona przez Kościół. 

27. Pobożne nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 listopada połączone z modlitwą za zmarłych. Uwaga! Ten odpust można uzyskać jedynie dla zmarłych cierpiących w czyśćcu - nie można go ofiarować za siebie.

28. Odpust zupełny dla wiernych zmarłych udzielany jest za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy w dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada). Dla zyskania tego odpustu należy odmówić Ojcze nasz i Wierzę w Boga - można się modlić na przemian z osobą towarzyszącą, albo śledzić modlitwę myślą, gdy ktoś odmawia, także w radio lub w telewizji, jeżeli ktoś sam nie może czytać.

29. Czytanie Pisma Świętego, przez przynajmniej pół godziny, z czcią należną 
Słowu Bożemu i traktowanie tego czytania jako lektury duchowej. Tekst Pisma Świętego musi być zatwierdzony przez kompetentną władzę.

30. Pobożne nawiedzenie kościoła, w którym odbywa się synod diecezjalny, połączone z odmówieniem modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga.

31. Pobożne uczestniczenie w liturgii sprawowanej przez biskupa podczas wizytacji kanonicznej.

32. Pielgrzymka razem ze wspólnotą do jednej z czterech bazylik patriarchalnych 
w Rzymie, a jeśli indywidualnie, to połączona ze wzbudzeniem aktu synowskiego poddania papieżowi. Zawsze też należy odmówić modlitwę Ojcze nasz i Wierzę w Boga.

33. Nawiedzenie bazyliki mniejszej połączone z odmówieniem modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga: a) w dniu uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła; b) w dniu tytułu bazyliki mniejszej; c) w dniu 2 sierpnia, to jest w dniu odpustu Porcjunkuli; d) raz w roku w dniu wybranym przez wiernego.

34. Pobożne nawiedzenie kościoła katedralnego połączone z odmówieniem modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga: a) w dniu uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła; b) w dniu tytułu kościoła katedralnego; c) w dniu sprawowania liturgii w katedrze św. Piotra d) w dniu poświęcenia
​ ​
 arcybazyliki Najświętszego Zbawiciela; e) w dniu 2 sierpnia, to jest w dniu odpustu Porcjunkuli. Ten sam odpust można zyskać w kościele konkatedralnym, jeśli taki jest, chociażby nie był on kościołem parafialnym.

35. Nawiedzenie sanktuarium diecezjalnego, krajowego lub międzynarodowego ustanowionego przez kompetentną władzę i odmówienie tam modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga, w następujące dni: a) w dniu uroczystości sanktuarium; b) w dniu wybranym przez wiernego raz w roku; c) w dniu dokonywania zbiorowej pielgrzymki.

36. Nawiedzenie kościoła parafialnego w dniu: święta tytułu tego kościoła oraz 2 sierpnia, to jest w dniu odpustu Porcjunkuli. Należy także odmówić modlitwę Ojcze nasz i Wierzę w Boga.

37. W dniu 2 sierpnia, gdy przypada odpust Porcjunkuli w bazylice mniejszej, w kościołach katedralnych i parafialnych można uzyskać odpust Porcjunkuli, jeśli się odmówi modlitwę Ojcze nasz i Wierzę w Boga.

38. Pobożne nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu jego poświęcenia połączone z odmówieniem modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga.

39. Nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonów, zgromadzeń zakonnych, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego w dniu poświęconym ich założycielowi, połączone z odmówieniem modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga.

40. Nawiedzenie kościoła stacyjnego w Rzymie w dniach określonych w Mszale Rzymskim. Odpust jest zupełny, gdy chrześcijanin bierze udział w modlitwach porannych bądź wieczornych w tym kościele.
 
(41. Udział w nabożeństwie Gorzkich Żali. Odpust zupełny tylko dla wiernych w Polsce. - dlatego nie jest ujęty w ogólnym wykazie odpustów. Odpust ten można zyskać raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu przy jednoczesnym wypełnieniu wszystkich warunków koniecznych do uzyskiwaniu wszystkich innych odpustów zupełnych).

II. Odpusty częściowe, które w określonych okolicznościach stają się zupełnymi:

1. Wierny, który pobożnie odmawia akt poświęcenia się rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi: "O Jezu, najsłodszy Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza (lub: przed Twoim obliczem). Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym,
​ ​
 którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen"., uzyskuje odpust częściowy. Jeżeli zaś odmawia go publicznie w uroczystość Chrystusa Króla, dostępuje odpustu zupełnego. Oczywiście przy jednoczesnym wypełnieniu wszystkich warunków koniecznych do zyskania odpustu (zob. str. 13 - 18 niniejszej broszury), o czym należy zawsze pamiętać.

2. Odmówienie aktu wynagradzającego "O Jezu, Najsłodszy, któremu za miłość bez granic, ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają tak wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą! Oto my, rzucając się do stóp Twoich ołtarzy, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić tę grzeszną oziębłość i krzywdy, jakie ze wszech stron ranią Najmiłościwsze Twoje Serce. Pomnij wszelako, że my sami nie zawsze byliśmy wolni od tych niegodziwości, żalem przeto najgłębszym przejęci, błagamy przede wszystkim o miłosierdzie dla siebie. Jesteśmy gotowi dobrowolnym
​ ​
 zadośćuczynieniem wynagrodzić nie tylko za grzechy, któreśmy sami popełnili, ale i za występki tych, co błądzą z dala od drogi zbawienia i zatwardziali w niewierze nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i Wodzem, albo zdeptawszy obietnicę Chrztu świętego, zrzucili z siebie najsłodsze jarzmo Twojego prawa. *Za te wszystkie opłakania godne występki pragniemy wynagrodzić i każdy z nich naprawić*. A więc: brak skromności i wszelki bezwstyd w życiu i strojach, liczne owe sidła zastawione na niewinne dusze, lekceważenie dni świętych, ohydne bluźnierstwa miotane przeciwko Tobie i Twoim świętym, obelgi rzucane na Twego Namiestnika i na stan kapłański, bezczeszczenie nawet samego Sakramentu Boskiej
​​
 Miłości przez Jego zaniedbywanie i przez okropne świętokradztwa, wreszcie publiczne wykroczenia narodów wyłamujących się spod praw i kierownictwa ustanowionego przez Ciebie Kościoła. *Obyśmy krwią własną mogli zmyć te wszystkie zbrodnie!* A tymczasem, by naprawić zniewagi czci Bożej, składamy Ci zadośćuczynienie, jakie Ty sam Ojcu na krzyżu ofiarowałeś i które co dzień na ołtarzach ponawiasz, w połączeniu z zadośćuczynieniem Bogarodzicy Dziewicy, wszystkich Świętych i pobożnych dusz wiernych. Przyrzekamy z głębi serca wynagrodzić - o ile za łaską Twoją stać nas będzie - za przyszłe własne grzechy i obojętność na tak wielką miłość Twoją: przez wiarę stateczną, czyste życie, dokładne zachowanie prawa ewangelicznego, zwłaszcza prawa miłości. *Postanawiamy również według sił nie dopuścić do nowych zniewag - i jak najwięcej dusz pociągnąć do wstępowania w Twoje ślady.* Przyjmij, błagamy, o Najłaskawszy Jezu, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Wynagrodzicielki, ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia i racz nas aż do śmierci zachować w wierności obowiązkom Twej świętej służby przez wielki dar wytrwania, przez który wszyscy doszlibyśmy w końcu do tej ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieli wieków. Amen"; w ciągu roku zasługuje na odpust częściowy. Publiczne odmówienie w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest obdarzone odpustem zupełnym.
 
3. Odmówienie modlitwy w dniu powszechnie przeznaczonym w szlachetnym celu religijnym (np. w tygodniu modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, w  misyjnym czy w dniu chorych) przynosi odpust częściowy. Kto pobożnie uczestniczy w nabożeństwie liturgicznym w tych dniach, uzyskuje odpust zupełny.
 
4. Adoracja Najświętszego Sakramentu jest obdarzona odpustem częściowym. Natomiast staje się on zupełnym, gdy wierny: a) adoruje Najświętszy Sakrament przez pół godziny; b) w wielki Czwartek po Wieczerzy Pańskiej pobożnie recytuje pieśń religijną Przed tak wielkim Sakramentem wraz z wersetem: "Dałeś nam chleb z nieba.* Wszelką rozkosz mający w sobie" oraz odpowiednią modlitwę: "Boże, ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców
​ ​
 Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen";
c) pobożnie uczestniczy w procesji z racji uroczystości Bożego Ciała; d) bierze pobożny udział w uroczystym zakończeniu kongresu eucharystycznego.
 
5. Duchowe przyjęcie Komunii świętej, a także dziękczynienie przy użyciu np. modlitwy: "Duszo Chrystusowa uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach Twoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. 
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do siebie, abym ze świętymi Twymi chwalił Cię na wieki wieków. Amen".
Można też posłużyć się modlitwą: "Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu". Natomiast przyjęcie pierwszej Komunii świętej i pobożny udział w tym obrzędzie, a także odmówienie modlitwy: "Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu" w piątek Wielkiego postu przed wizerunkiem Pana Jezusa ukrzyżowanego, przynosi odpust zupełny.
 
6. Udział w miesięcznym dniu skupienia jest połączony z odpustem częściowym. Natomiast pobożne uczestniczenie w ćwiczeniach duchowych trwających przynajmniej trzy dni, przynosi odpust zupełny.
 
7. Za pobożne odmawianie modlitwy o jedność chrześcijaństwa jest odpust częściowy, a gdy wierny podejmie jakieś funkcje w tygodniu modlitw w tej intencji, a także uczestniczy w zakończeniu tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, to zyskuje odpust zupełny.
 
8. Takie dewocjonalia jak krucyfiks, krzyż, różaniec, szkaplerz, medalik winny być pobłogosławione przez kapłana lub diakona, jak tego wymagają przepisy kościelne. Używając pobożnie takiego przedmiotu w ciągu roku wierny zasługuje na odpust częściowy. Jeżeli przedmiot ten jest pobłogosławiony przez papieża lub biskupa, to w dniu uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) wierny może zyskać odpust zupełny, o ile wyzna wiarę np. przez odmówienie Wierzę w Boga albo Aktu wiary: "Wierzę w Ciebie Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy.
​ ​
 Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może".
 
9. Pobożne słuchanie przepowiadania Słowa Bożego (homilii, kazania) jest obdarzone odpustem częściowym. Jednak wierny, który w czasie misji wysłucha kilku nauk i weźmie udział w uroczystym zakończeniu misji, uzyska odpust zupełny.
 
10. Odmawianie różańca prywatnie związane jest z odpustem częściowym. Jeśli zaś odmawianie różańca odbywa się w kościele lub kaplicy czy w rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, w stowarzyszeniu wiernych (bractwie), względnie wierny bierze udział w tym nabożeństwie za pośrednictwem radia czy telewizji - w różańcu odmawianym przez papieża - może zyskać odpust zupełny.
 
11. Uzyskują odpust częściowy chrześcijanie, którzy w różnych okolicznościach czasu i miejsca odmawiają: modlitwę dziękczynną jak to czynią Arameńczycy: modlitwę wieczorną lub modlitwę za zmarłych znane w obrządku bizantyńskim; modlitwę Lakku Mara, czyli Do Ciebie Panie, znaną w obrządku chaldejskim; modlitwę używaną przy okadzeniu lub modlitwę dla uczczenia Maryi Matki Bożej, znanej w obrządku koptyjskim; modlitwę o uzyskanie odpuszczenia grzechów lub modlitwę o łaskę naśladowania Chrystusa znane w obrządku etiopskim; modlitwę za Kościół lub modlitwę po dopełnieniu obrzędów liturgicznych znane w obrządku maronickim; modlitwę za zmarłych według liturgii św. Jakuba znaną w obrządku
​ ​
 syro-antiocheńskim. Natomiast odmawiający hymn Akathistos lub officium Paraclisis, uzyskują odpust zupełny. - Nadanie tego odpustu częściowego i
​ ​
 zupełnego za odmawianie modlitw używanych w obrządkach Kościołów wschodnich jest nowością wykazu odpustów z 1999
​​
 
12. Odmówienie hymnu O Stworzycielu, Duchu przyjdź lub hymnu dziękczynnego Ciebie Boga wysławiamy, na początku lub na końcu dnia, na początku lub po zakończeniu pewnego zajęcia, przed lub po posiłku przynosi odpust częściowy.
Natomiast odpust zupełny zyskujemy za odmówienie hymnu O Stworzycielu, Duchu przyjdź w dniu rozpoczynającym nowy rok cywilny (1 stycznia) i w uroczystość Zesłania Ducha Świętego oraz za odmówienie hymnu Ciebie Boga wysławiamy w ostatnim dniu roku cywilnego (31 grudnia).
 
13. Odpust częściowy uzyskuje wierny, który odnawia przyrzeczenia chrzcielne; żegna się znakiem krzyża wymawiając słowa: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.; wymawia wyznanie wiary; wzbudza akty wiary, nadziei i miłości: "Wierzę w Ciebie Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może.* Ufam Tobie boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi
​ ​
 grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.* Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty Dobro nieskończone". Odpust zu pełny przysługuje za odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas liturgii paschalnej, czyli w Wielką Sobotę wieczorem lub w rocznicę własnego chrztu według formuły prawnie zatwierdzonej przez Kościół.
 
14. Odpust częściowy dla dusz w czyśćcu cierpiących wierny może zyskać za: 
a) pobożne nawiedzenie cmentarza połączone z modlitwą przynajmniej myślną za zmarłych; 
b) pobożne odmówienie jutrzni lub nieszporów z Liturgii Godzin; 
c)odmawianie aktu strzelistego: "Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen". Jeśli nawiedzenie cmentarza odbywa się w dniach 1-8 listopada, można zyskać odpust zupełny za zmarłych cierpiących w czyśćcu.
 
15. Czytanie Pisma Świętego z czcią należną Słowu Bożemu i traktowanie tego czytania jako lektury duchowej jest obdarzone odpustem częściowym. Tekst Pisma Świętego musi być zatwierdzony przez kompetentną władzę. Jeśli ktoś nie może czytać sam, może wysłuchać tekstu czytanego przez kogoś lub za pomocą środków audio-wizualnych. Takie samo czytanie Pisma Świętego przez pół godziny jest związane z odpustem zupełnym.
 
16. Za pobożne nawiedzenie starożytnych cmentarzy chrześcijan, czyli katakumb, tam gdzie one są, np. w Rzymie, przysługuje odpust częściowy. Natomiast odpust zupełny możemy zyskać za połączone z odpowiednią modlitwą nawiedzenie: bazyliki patriarchalnej w Rzymie; bazyliki mniejszej w niektóre święta lub jakiegokolwiek dnia raz w roku; kościoła katedralnego w niektóre święta lub 2 sierpnia; sanktuarium w niektóre święta lub raz na rok jakiegokolwiek dnia; kościoła parafialnego w święto tytułu oraz w dniu 2 sierpnia; kościoła lub ołtarza w dniu ich poświęcenia; kościoła lub kaplicy zakonnej w dniu święta założyciela zakonu.

III. Odpusty częściowe:

1. Odpust częściowy zyskują członkowie rodziny w rocznicę poświęcenia się tej rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa albo Świętej Rodzinie: Jezusowi, Maryi i Józefowi. Jest to nowo ustanowiony odpust. Znalazł się dopiero w wykazie odpustów z 1999 roku.
 
2. Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi, jako Królowi wszechświata, zaczynający się od słów: O Jezu, najsłodszy Odkupicielu rodzaju ludzkiego.
 
3. Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa zaczynający się od słów: Jezu, Najsłodszy.
 
4. Modlitwa w dniu powszechnie przeznaczonym dla jakiegoś religijnie szlachetnego celu np. tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne: "O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich Swoimi naśladowcami i Swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę. Ty, Panie, który zawsze się wstawiasz za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości, by odpowiadając na Twoje wołanie przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne-Kościół, i byli dla wszystkich solą ziemi i światłem świata. Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc dziewczęcych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościoła oraz braciom
​ ​
potrzebującym pomocy i miłości. Amen".
 
5. Trud przekazywania nauki chrześcijańskiej z pobudek wiary i chrześcijańskiej miłości i trud uczących się z powodu wiary i miłości chrześcijańskiej.
 
6. Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu połączone z odmówieniem hymnu autorstwa św. Tomasza z Akwinu: Zbliżam się w pokorze lub odmówienie modlitwy: "O Święta Uczto, na której przyjmujemy Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego Męki, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały". Można też posłużyć się pieśnią: Przed tak wielkim Sakramentem wraz z wersetem: "Dałeś nam chleb z nieba.* Wszelką rozkosz mający w sobie" oraz odpowiednią modlitwą: "Boże, ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen"
 
7. Wzbudzenie aktu duchowej Komunii świętej bez względu na używaną formułę, a także dziękczynienie po Komunii św., korzystając z modlitwy Duszo Chrystusowa lub z modlitwy: Oto ja, o dobry Jezu.
 
8. Dokładny rachunek sumienia, szczególnie przed przystąpieniem do sakramentu pokuty i pojednania oraz wzbudzenie aktu żalu. Chodzi tu zarówno o żal doskonały i niedoskonały. Przy wzbudzaniu żalu można się posłużyć np. spowiedzią powszechną z liturgii Mszy św.: Spowiadam się Bogu wszechmogącemu albo Psalmami: 130 - Z głębokości wołam do Ciebie Panie czy 50(51) - Zmiłuj się nade mną Boże.
 
9. Udział w miesięcznym dniu skupienia, mającym charakter rekolekcji.
 
10. Modlitwa o jedność chrześcijan w formie zatwierdzonej przez Kościół np.:
"Wszechmogący, wieczny Boże, Ty gromadzisz rozproszonych i zgromadzonych zachowujesz w jedności, wejrzyj łaskawie na owczarnię Twojego Syna i spraw niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i braterskiej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen".
 
11. Pobożne korzystanie z dewocjonaliów poświeconych przez diakona lub prezbitera.
 
12. Pobożne praktykowanie - w pracy nad sobą - modlitwy myślnej, zwanej rozmyślaniem.
 
13. Uważne i pobożne słuchanie Słowa Bożego głoszonego w jakikolwiek sposób (homilii, kazania).
 
14. Pobożne odmówienie hymnu uwielbienia Najświętszej Maryi Panny: "Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zmysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym
​ ​
 odprawił. Ujął się za sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki".
 
15. Pobożnie odmówienie modlitwy: "Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.* Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą,
​ ​
 błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.* Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego.* Zdrowaś Maryjo... * A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami.* Zdrowaś Maryjo...* Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.* Módlmy się: Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy
​ ​
 Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego Mękę i Krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen".
 W okresie wielkanocnym zamiast Anioł Pański odmaw:ia się modlitwę
"Królowo nieba wesel się. Alleluja. Bo ten, któregoś nosiła. Alleluja. Zmartwychwstał, jak powiedział. Alleluja. Błagaj za nami Boga. Alleluja. Raduj się i wesel Panno Maryjo. Alleluja. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.
*Módlmy się: Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę Dziewicę Maryję osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen"

16. Modlitwy do Matki Bożej: 
a) "Maryjo, Matko łaski, Matko Miłosierdzia, broń mnie od wroga i przyjmij w godzinę śmierci"; 
b) "Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen"; 
c) "Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!"; 
d) "Święta Maryjo, przybądź z pomocą biednym, wspomóż słabych, pociesz płaczących, módl się za ludem, proś za duchowieństwem, wstawiaj się za niewiastami pobożnymi. Niech doświadczą pomocy wszyscy, którzy Cię ze czcią wspominają"; 
e) "Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj".
 
17. Pobożne odmówienie modlitwy do Anioła Stróża: 
a) "Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, we dnie, wieczór, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego i doprowadź mnie do życia wiecznego"; 
b) "Wysłuchaj nas Panie święty, Ojcze wszechmogący, wieczny Boże i racz zesłać z nieba świętego Anioła swego, aby strzegł, osłaniał, chronił, nawiedzał i bronił wszystkich mieszkańców tego domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen".
 
18. Modlitwa do św. Józefa: " Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską twą troskliwość, którą otaczałeś dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią Swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia.

Potężny nasz Wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanna opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen".
 
19. Pobożne odmówienie modlitwy do świętych apostołów Piotra i Pawła: "Święci apostołowie Piotrze i Pawle, przyczyńcie się za nami. Ochraniaj Panie swój lud ufający opiece Twoich apostołów Piotra i Pawła oraz strzeż go nieustanną opieką. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen."
 
20. Pobożna modlitwa do świętych czy błogosławionych w dniu przeznaczonym na uczczenie danego świętego czy błogosławionego. Teksty tych modlitw muszą być zatwierdzone przez kompetentną władzę kościelną.

21. Pobożne uczestniczenie w Nowennach. Są one odprawiane przed uroczystością Bożego Narodzenia, przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego i przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

22. Odmówienie jednej z litanii, jeśli ich tekst jest zatwierdzony przez Kościół. Najbardziej znane litanie to: do Najświętszego Imienia Jezus; do
​ ​
 Najświętszego Serca Pana Jezusa; do Krwi przenajświętszej Pana Jezusa Chrystusa; do Matki Bożej; do Świętego Józefa, do Wszystkich Świętych.
 
23. Udział w małym officium (tzw. godzinkach) o Męce Pańskiej, o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, o Matce Bożej, o Niepokalanym Poczęciu, o św. Józefie. 
 
24. Pobożne odmówienie modlitwy za tych, którzy nam dobrze czynią, z racji nadprzyrodzonych, zaczerpniętej z Liturgii Godzin: "Racz, Panie, wynagrodzić życiem wiecznym wszystkim, którzy dobrze czynią ze względu na imię Twoje".
 
25. Modlitwa za pasterzy Kościoła świętego.. Może to być modlitwa za papieża składająca się z dwóch wezwań: Módlmy się za naszego papieża N.N. Niech go Pan strzeże, zachowa przy życiu, darzy szczęściem na ziemi i broni przed nieprzyjaciółmi. Może też być to modlitwa za biskupa: "Boże wiekuisty Pasterzu wiernych, Ty troskliwie kierujesz Kościołem i rządzisz nim z miłością, spraw niech Twój sługa N.N., którego postawiłeś na czele swojego ludu, prowadzi go w imieniu Chrystusa, niech go uświęca sprawując sakramenty i rządzi nim zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen".
 
26. Pobożna modlitwa według formularza zatwierdzonego przez kompetentną władze kościelną,
a) na początku dnia, np. z formularza mszalnego: "Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen" 
albo z Liturgii Godzin: "Panie, Boże wszechmogący, Ty nas doprowadziłeś do początku dnia dzisiejszego, zachowaj nas od wszelkiego grzechu i spraw, aby nasze myśli, słowa i uczynki zgadzały się z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen"; albo: "Przybądź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości" 
b) na zakończenie dnia np. z Liturgii Godzin: "Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszystkie wrogie zasadzki; niech w nim przebywają Twoi święci Aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen"; 
c) przed posiłkiem np.:
"Pobłogosław, Boże, nas, pobłogosław ten posiłek, tych którzy go przygotowali i 
naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen; albo: "Pobłogosław Panie, Boże, te dary, które z Twojej dobroci będziemy spożywać, zaopatrz tych, którzy ich nie mają i uczyń nas wszystkich uczestnikami Stołu Niebieskiego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen."; 
d) po posiłku: np.: "Dziękujemy Ci Boże za te dary, które z Twojej dobroci spożywaliśmy i prosimy, abyś wynagrodził tym, którzy dobrze czynią dla imienia Twego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen"; albo: "Za ten posiłek i wszystkie dary Twojej dobroci chwalimy Ciebie Boże. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen"; albo: "Składamy Ci dzięki, wszechmogący Boże, za wszystkie Twoje dobrodziejstwa, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen".
 
27. Wyznanie wiary (może być dopełnione przez odmówienie Wierzę w Boga). Omówienie poszczególnych aktów cnót teologalnych: wiary miłości i nadziei. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych według jakiejkolwiek zatwierdzonej formuły (zawierającej wyrzeczenie się grzechu; tego wszystkiego, co prowadzi do zła; wyrzeczenie się szatana; wyznanie wiary w Boga Trójjedynego np. przez odmówienie Wierzę w Boga).
​ ​
Pobożne przeżegnanie się znakiem krzyża, z wypowiadaniem słów: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

28. Odpust częściowy uzyskiwany dla dusz w czyśćcu cierpiących za: 
a) pobożne nawiedzanie cmentarzy połączone z modlitwą za zmarłych, chociażby tylko myślną;
b) za pobożne odmówienie jutrzni lub nieszporów z Liturgii Godzin; 
c) za  
​o​
 dmówienie aktu strzelistego: "Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym".
 

-szukam-

Środa, 27 grudnia 2017
ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
Święto
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY Święto
 
 
 
 
 
Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Listu św. Jana

Samo Życie objawiło się w ciele

"Co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami i czego dotykały nasze ręce". Jakże można rękami dotknąć Słowa? Tylko dlatego, że "Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas". 
To zaś Słowo, które stało się ciałem, aby można było Go dotknąć, stało się ciałem z Maryi Dziewicy; ale nie wtedy stało się Słowem, bo takim było "na początku", mówi Jan. Patrzcie, jak list Jana potwierdza jego Ewangelię, której słowa właśnie usłyszeliście: "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga". 
Może ktoś mógłby sobie pomyśleć, że to, co jest powiedziane o Słowie życia, odnosi się ogólnie do Chrystusa, a nie do Jego ciała, którego dotykano. Otóż zauważcie, co mówi święty Jan: "Bo życie objawiło się". A zatem Słowem życia jest Chrystus. 
A jak się objawiło to życie? Albowiem było ono na początku, ale nie było objawione ludziom, lecz było objawione aniołom, którzy je oglądali i spożywali jako swój chleb. Cóż jednak mówi Pismo? "Chleb aniołów spożywał człowiek". 
A więc samo Życie objawiło się w ciele. Stało się tak dlatego, aby i oczy mogły ujrzeć rzeczywistość dostępną tylko sercu, by i serca zostały uzdrowione. Bo tylko serce może ujrzeć Słowo, ale ciało można dostrzec i oczami ciała. Zostało nam dane ujrzeć Słowo: stało się Ono ciałem, które można oglądać, aby w ten sposób zostało w nas uzdrowione serce, byśmy nim mogli ujrzeć Słowo. 
"My o Nim świadczymy - pisze Jan - i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione". To znaczy: objawiło się Ono wśród nas, lub też wyrażając się jeszcze jaśniej: nam się Ono objawiło. 
"Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli". Posłuchajcie uważnie, najmilsi: "Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli". Oni widzieli samego Pana, obecnego w ciele, słyszeli słowa wypowiedziane Jego ustami i wam je oznajmili. A więc my też usłyszeliśmy, choć nie widzieliśmy Pana. 
Czyż więc jesteśmy mniej szczęśliwi niż ci, którzy Go i widzieli, i słyszeli? Ale Apostoł mówi jeszcze: "Abyście i wy mieli łączność z nami". Oni widzieli, a my nie, lecz pomimo to mamy łączność z nimi, bo wspólnie z nimi wierzymy w to samo. 
"A mieć z nami łączność, znaczy: mieć ją z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem". "Piszemy to w tym celu - dodaje Jan - aby wasza radość była pełna". Pełnia tej radości polega, zdaniem Jana, na tejże łączności, miłości i jedności.
Święty Jan Ewangelista
Jan był synem Zebedeusza i Salome, młodszym bratem Jakuba Starszego (Mt 4, 21). Jeśli chodzi o zestaw tekstów ewangelicznych, w których jest mowa o św. Janie, to ich liczba stawia go zaraz po św. Piotrze na drugim miejscu. Łącznie we wszystkich Ewangeliach o św. Piotrze jest wzmianka aż na 68 miejscach (193 wiersze), a o św. Janie na 31 miejscach (90 wierszy).
Początkowo Jan był uczniem Jana Chrzciciela,
ale potem razem ze św. Andrzejem poszedł za Jezusem (J 1, 35-40). Musiał należeć do najbardziej zaufanych uczniów, skoro św. Jan Chrzciciel z nimi tylko i ze św. Andrzejem przebywał właśnie wtedy nad rzeką Jordanem. Jan w Ewangelii nie podaje swojego imienia. Jednak jako naoczny świadek wymienia nawet dokładnie godzinę, kiedy ten wypadek miał miejsce. Rzymska godzina dziesiąta - to nasza godzina szesnasta. Po tym pierwszym spotkaniu Jan jeszcze nie został na stałe przy Panu Jezusie. Jaki był tego powód - nie wiemy. Być może musiał załatwić przedtem swoje sprawy rodzinne. O ostatecznym przystaniu Jana do grona uczniów Jezusa piszą św. Mateusz, św. Marek i św. Łukasz (Mt 4, 18-22; Mk 1, 14-20; Łk 5, 9-11).
Jan pracował jako rybak. O jego zamożności świadczy to, że miał własną łódź i sieci. Niektórzy sądzą, że dostarczał ryby na stół arcykapłana - dzięki temu mógłby wprowadzić Piotra na podwórze arcykapłana po aresztowaniu Jezusa. Ewangelia odnotowuje obecność Jana podczas Przemienienia na Górze Tabor (Mk 9, 2), przy wskrzeszeniu córki Jaira (Mk 5, 37) oraz w czasie konania i aresztowania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Mk 14, 33).
Kiedy Jan wyraził zgorszenie, że ktoś obcy ma odwagę wyrzucać z ludzi złe duchy w imię Jezusa (sądził bowiem, że jest to wyłączny przywilej Chrystusa i Jego uczniów), otrzymał od Pana Jezusa odpowiedź: "Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami" (Mk 9, 37-38).
Pewnego dnia do Pana Jezusa przybyła matka Jana i Jakuba z prośbą, aby jej synowie zasiadali w Jego królestwie na pierwszych miejscach, po Jego prawej i lewej stronie. Pan Jezus wiedział, że matka nie uczyniła tego sama z siebie, ale na prośbę synów. Dlatego nie do niej wprost, ale do nich się odezwał: "Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?" Kiedy zaś ci odpowiedzieli: "Możemy", otrzymali odpowiedź: "Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej czy lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował" (Mt 20, 21-28; Mk 10, 41-52).
Szczegół ten zdradza to, że nawet tak świątobliwy Jan nie całkiem bezinteresownie przystąpił do Pana Jezusa w charakterze Jego ucznia. Przekonany, że wskrzesi On doczesne królestwo Izraela na wzór i co najmniej w granicach królestwa Dawida, marzył, by w tym królestwie mieć wpływowy urząd, być jednym z pierwszych ministrów u Jego boku. Samemu jednak wstydząc się o to prosić, wezwał interwencji swojej matki. Potem zrozumie, że chodzi o królestwo Boże, duchowe, o zbawienie ludzi - i odda się tej wielkiej sprawie aż do ostatniej godziny życia. Warto tu tylko uzupełnić, że według relacji Marka to oni sami: Jan i Jakub zwrócili się do Chrystusa z tą
dziwną prośbą, nie wyręczając się przy tym matką.
Chrystus nadał Janowi i Jakubowi, jego bratu, drugie imię - "Synowie gromu" (Łk 9, 51-56). Jan zostaje wyznaczony razem ze św. Piotrem, aby przygotowali Paschę wielkanocną. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jan spoczywał na piersi Zbawiciela. Tylko on pozostał do końca wierny Panu Jezusowi - wytrwał pod krzyżem. Dlatego Chrystus z krzyża powierza mu swoją Matkę, a Jej - Jana jako przybranego syna (J 19, 26-27).
Po zmartwychwstaniu Chrystusa Jan przybywa razem ze św. Piotrem do grobu, gdzie "ujrzał i uwierzył" (J 20, 8), że Chrystus żyje. W Dziejach Apostolskich Jan występuje jako nieodłączny na początku towarzysz św. Piotra. Obaj idą do świątyni żydowskiej na modlitwę i dokonują u jej wejścia cudu uzdrowienia paralityka (Dz 3, 1 - 4, 21). Jan z Piotrem został delegowany przez Apostołów dla udzielenia Ducha Świętego w Samarii (Dz 8, 14-17). We dwóch przemawiali do ludu, zostali pojmani i wtrąceni do więzienia (Dz 4, 1-24). O Janie Apostole wspomina także św. Paweł Apostoł w Liście do Galatów. Nazywa go filarem Kościoła (Ga 2, 9).
Jan przebywał przez wiele lat w Jerozolimie (Ga 2, 9), potem prawdopodobnie w Samarii, a następnie w Efezie. To tam napisał Ewangelię i trzy listy apostolskie. Wynika z nich, że jako starzec kierował niektórymi gminami chrześcijańskimi w Małej Azji. Z Apokalipsy dowiadujemy się, że były to: Efez, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia i Laodycea.
Tradycja wczesnochrześcijańska okazywała żywe zainteresowanie losami św. Jana Apostoła po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Św. Papiasz (ok. 80-116) i św. Polikarp (ok. 70-166) szczycą się nawet, że byli uczniami św. Jana. Podają nam pewne cenne szczegóły z jego późniejszych lat. Podobnie św. Ireneusz (ok. 115-202) przekazał nam zaczerpnięte z tradycji niektóre wiadomości. Także w pismach apokryficznych znajdujemy o życiu Jana okruchy prawdy. Z tych wszystkich źródeł wynika, że Jan głosił Ewangelię albo w samej Ziemi Świętej, albo w jej pobliżu, a to ze względu na Matkę Bożą, nad którą Chrystus powierzył mu opiekę. Po wybuchu powstania żydowskiego Jan schronił się zapewne w Zajordanii, gdzie przebywał do końca wojny, tj. do roku 70 (zburzenie Jerozolimy). Stamtąd udał się do Małej Azji, gdzie pozostał aż do zesłania go na wyspę Patmos przez cesarza Domicjana (81-96). Po śmierci cesarza Apostoł wrócił do Efezu, by tu za panowania Trajana (98-117) zakończyć życie jako prawie stuletni starzec. Potwierdzają to św. Ireneusz i Polikrates, biskup Efezu (ok. 190 roku).
W wieku II lub III powstał w Małej Azji apokryf Dzieje Jana. Przytacza go m.in. Focjusz. Do naszych czasów dochowały się jego znaczne fragmenty. Według tego pisma Domicjan wezwał najpierw Jana do Rzymu. Nie miał jednak odwagi skazać starca na gwałtowną śmierć, dlatego zesłał go na wygnanie na wyspę Patmos, by na tej skalistej, niezaludnionej wyspie Morza Egejskiego zginął powolną śmiercią. Na szczęście chrześcijanie nie zapomnieli o ostatnim świadku Chrystusa. Główną treścią apokryfu są cuda, jakie Jan miał zdziałać w Rzymie i w Efezie. W opisach znajduje się tak wiele legendarnych motywów, że trudno wydobyć z tego apokryfu prawdę. Utrwaliło się podanie, że Domicjan usiłował najpierw w Rzymie otruć św. Jana. Kielich pękł i wino się rozlało w chwili, gdy Apostoł nad nim uczynił znak krzyża świętego. Wtedy cesarz kazał go męczyć we wrzącym oleju, ale Święty wyszedł z niego odmłodzony. Przez kilkaset lat (do roku 1909) 6 maja było nawet obchodzone osobne święto ku czci św. Jana w Oleju.
Jan miał mieć ucznia, którego w sposób szczególniejszy miłował i z którym łączył wielkie nadzieje. Ten wszakże wszedł w złe towarzystwo i został nawet hersztem zbójców. Apostoł tak długo go szukał, aż go odnalazł i nawrócił. Euzebiusz z Cezarei pisze, że Jan nosił diadem kapłana, że organizował gminy i ustanawiał nad nimi biskupów, a w Efezie miał wskrzesić zmarłego.
Swoją Ewangelię napisał Jan prawdopodobnie po roku 70, kiedy powrócił do Efezu. Miał w ręku Ewangelie synoptyków (Mateusza, Marka i Łukasza), dlatego jako naoczny świadek nauk Pana Jezusa i wydarzeń z Nim związanych nie powtarza tego, co już napisano, uzupełnia wypadki szczegółami bliższymi i faktami przez synoptyków opuszczonymi. Nigdzie wprawdzie nie podaje swojego podpisu wprost, ale podaje go pośrednio, kiedy pisze na wstępie: "I oglądaliśmy Jego chwałę" (J 1, 14), zaś w swoim pierwszym liście napisze jeszcze dobitniej: "To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce" (1 J 1, 1). Ewangelię św. Jana zna św. Ignacy z Antiochii (+ ok. 107) i cytuje ją w swoich listach. Zna ją również św. Justyn (+ ok. 165), a Fragment Muratoriego(160-180) pisze wprost o św. Janie jako autorze Ewangelii.
Pierwszymi adresatami Ewangelii św. Jana byli chrześcijanie z Małej Azji. Znali oni dobrze Jana, nie musiał się więc im przedstawiać. W owych czasach rozpowszechniały się pierwsze herezje gnostyckie: ceryntian, nikolaitów i ebionitów. Dlatego Ewangelia św. Jana nie ma charakteru katechetycznego, jak poprzednie, a raczej historyczno-teologiczny. Jan wykazuje, że Jezus jest postacią historyczną, że jest prawdziwie Synem Bożym. Tradycja za symbol słusznie nadała mu orła, gdyż głębią i polotem przewyższył wszystkich Ewangelistów.
Według podania, cesarz Nerwa (96-98) miał uwolnić św. Jana z wygnania. Apostoł wrócił do Efezu, gdzie zmarł niebawem ok. 98 roku. Jako więc jedyny z Apostołów zmarł śmiercią naturalną. Dlatego podczas dzisiejszej liturgii celebrans nosi szaty białe, a nie - jak w przypadku wszystkich pozostałych Apostołów - czerwone. Pierwszą wzmiankę o grobie św. Jana w Efezie ok. 191 roku podaje w liście do papieża św. Wiktora Polikrates, biskup Efezu. Papież św. Celestyn I w liście swoim do ojców soboru efeskiego z 8 maja 431 roku winszuje im, że mogą czcić relikwie św. Jana Apostoła. Św. Grzegorz z Tours (+ 594) wspomina o cudach, jakie działy się przy tym grobie. Badania archeologiczne, przeprowadzone w 1936 roku, potwierdziły istnienie tego grobu. Dzisiaj z wielkiej metropolii, jaką niegdyś był Efez, pozostały jedynie ruiny, a na nich powstała mała wioska turecka.

Święty Jan EwangelistaJan jest patronem Albanii i Azji Mniejszej; ponadto aptekarzy, bednarzy, dziewic, zawodów związanych z pisaniem i przepisywaniem: introligatorów, kopistów, kreślarzy, litografów, papierników, pisarzy oraz owczarzy, płatnerzy, skrybów, ślusarzy, teologów, uprawiających winorośl oraz wdów. Kult św. Jana Apostoła w Kościele był zawsze bardzo żywy. Najwspanialszą świątynię wystawiono mu w Rzymie. Jest nią bazylika na Lateranie pod wezwaniem świętych Jana Chrzciciela i Jana Apostoła. Zwana jest również bazyliką Zbawiciela - matką wszystkich kościołów chrześcijaństwa, gdyż jako pierwsza była uroczyście konsekrowana przez papieża św. Sylwestra I (+ 335) i dotąd jest katedrą papieską. Nadto w Rzymie wystawiono św. Janowi Apostołowi jeszcze inne kościoły, np. przy Bramie Łacińskiej (ante Portam Latinam), gdzie Apostoł miał być męczony w rozpalonym oleju. Do Jana Apostoła szczególne nabożeństwo miały św. Gertruda i św. Małgorzata Maria Alacoque. Właśnie w dniu dzisiejszym, w dniu jego święta miały objawienia dotyczące nabożeństw do Serca Pana Jezusa. Szczególnym nabożeństwem do św. Jana Apostoła wyróżniali się kiedyś w Polsce krzyżacy. Wystawili też oni szereg kościołów ku jego czci.

W ikonografii św. Jan przedstawiany jest jako stary Apostoł, czasami jako młodzieniec w tunice i płaszczu, rzadko jako rybak. Najczęściej występuje w scenach będących ilustracjami tekstów Pisma św.: jest jedną z centralnych postaci podczas Ostatniej Wieczerzy, Jan pod krzyżem obok Maryi, Jan podczas Zaśnięcia NMP, Jan na Patmos, Jan i jego wizje apokaliptyczne. Bywa - błędnie - przedstawiany w scenie męczeństwa, zanurzony w kotle z wrzącą oliwą. Czasem na obrazach towarzyszy mu diakon Prochor, któremu dyktuje tekst. Jego atrybutami są: gołębica, kielich z Hostią, kielich zatrutego wina z wężem (wąż jest symbolem zawartej w kielichu trucizny-jadu; na tę pamiątkę podaje się dzisiaj w wielu kościołach wiernym poświęcone wino do picia, by nie szkodziła im żadna trucizna), kocioł z oliwą, księga, orzeł w locie, na księdze lub u jego stóp, siedem apokaliptycznych plag, zwój.


Módlmy się. Boże, Ty nam objawiłeś tajemnice Twojego Słowa przez świętego Jana Apostoła,  oświeć nasze umysły, * abyśmy pojęli i umiłowali naukę, którą głosił. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

-szukam-

 

​Od. Prof.​ W. Julian
​ ​
K
​.​
Data: 25 grudnia 2017 r.​

Z życzeniami od Prezydenta Trumpa i Jego Małżonki

***************************** ***********************
-szukam-
Do Polaków Patriotów i Przyjaciół Stanów Zjednoczonych,
​                                                                                                                                  
                                                                                      
  ​
Przekazuję życzenia świąteczne i noworoczne od J.E. Prezydenta USA Donalda Trumpa oraz Jego Małżonki

 

To już niemal pewne. Trump ma polskie korzenie i to jakie!

 
     
 
Marek Jerzy Minakowski, polski genealog, filozof i historyk po raz kolejny zadziwił skutecznością swoich poszukiwań. Tym razem wziął pod lupę drzewo genealogiczne prezydenta USA. Okazuje się, że Donald Trump jest dalekim potomkiem królowej Jadwigi Żagańskiej, czwartej żony Kazimierza Wielkiego (sic!)
Królowa Jadwiga, czwarta żona króla Kazimierza Wielkiego, najmłodszego syna Władysława Łokietka i Jadwigi Bolesławówny oraz ostatniego monarchy z dynastii Piastów na tronie polskim, po jego śmierci w listopadzie 1370 roku wyszła za mąż ponownie za Ruperta I, księcia na Legnicy, syna Wacława I. Z tego związku urodziły się dwie córki – Agnieszka, urodzona około 1374 roku, została klaryską wrocławską, a jej starsza siostra Barbara (1372-1436) wyszła w 1396 roku za mąż za Rudolfa III Saskiego z dynastii Askańczyków, od 1388 władcę Saksonii-Wittenbergii. Barbara urodziła mu trzech synów (Rudolfa, Wacława i Zygmunta) oraz córkę, Barbarę Askańską (1405-1465), która w wyszła za mąż za Jana „Alchemika” Hohenzollerna, rządcę Marchii Brandenburskiej.
Około 1780 roku, Mary MacKay wychodzi za mąż za Angusa MacLeod. Ich syn, Donald, w 1805 żeni się z Margaret Cameron. Ich córka, Christine, w 1828 wychodzi za mąż za Williama MacLeoda. Ich syn, Aleksander, ma syna Malcolma, a Malcolm ma córkę, urodzoną w 1912 roku Mary Ann MacLeod. W 1936 roku wychodzi ona za mąż za Fredericka Trumpa. 14 czerwca 1946 rodzi się syn Fredericka i Mary Ann Trump. Rodzice nadają mu imię Donald. Od 20 stycznia 2017 sprawuje władzę jako 45. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 
https://polskieinformacje.pl/index.php/2017/12/25/juz-niemal-pewne-trump-polskie-korzenie/

-szukam-

          Ostatnie Orędzie z                   Medziugorje, 25.grudzień 2017r. 

 
Marija during an apparition
Drogie dzieci! Dziś niosę wam mego Syna Jezusa, aby dał wam
swój pokój i błogosławieństwo. Dziatki, wzywam was
wszystkich, abyście żyli i dawali świadectwo łaski i darów,
które przyjęliście. Nie bójcie się! Módlcie się, aby Duch Święty
dał wam siłę, abyście byli radosnymi świadkami i ludźmi pokoju i
nadziei. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

-szukam-

POLSKA POWINNA WYJŚĆ Z TEJ ZŁODZIEJSKIEJ I MASOŃSKIEJ

"UNII" CZYM PĘDZEJ - JAK ANGLIA.

Mają pretensję do Pana Boga, że ogórek rośnie nie tak, jak oni zaplanowali.......
PO CO TYM DARMOZJADOM I KATOM TYLE PIENIĘDZY?​ WSZYSTKO MAJĄ DARMO. PAN BÓG IM DOŁOŻY. mk. 
​------------------------------------------------------​

Węgry – przeszkoda nie do ominięcia

Piątek, 22 grudnia 2017 (14:30)

Węgry stanowią przeszkodę nie do ominięcia dla zastosowania art. 7 traktatu UE wobec Polski – zapewnił węgierski premier Viktor Orbán, podkreślając, że kto atakuje Polskę, ten atakuje całą Europę Środkową. – Trzeba jasno powiedzieć pod adresem Unii, że nie warto nawet rozpoczynać tej procedury wobec Polski, bo nie ma żadnych szans, by mogła zostać przeprowadzona, gdyż na tej drodze są Węgry, które stanowią przeszkodę nie do ominięcia – oświadczył, pytany o uruchomienie wobec Polski art. 7 unijnego traktatu.  Podkreślił, że „Polska jest okrętem flagowym Europy Środkowej, bez Polski nie ma Europy Środkowej, bez silnej Polski nie ma silnej Europy Środkowej”. – Jeśli więc ktoś atakuje Polskę, tak jak to się teraz dzieje w Brukseli, to atakuje całą Europę Środkową – zaznaczył Orbán, wyrażając przekonanie, że leży w interesie każdego, kto mieszka w Europie Środkowej, by Polska odnosiła sukcesy. – W naszym interesie jest stanie w całej rozciągłości u boku Polski i powiedzenie jasno, że nie może zapaść żadna decyzja europejska karząca Polskę, bo Węgry skorzystają ze swego prawa, by temu zapobiec – oświadczył węgierski premier.  Jego zdaniem, obecne ostre ataki na Polskę są niesprawiedliwe. Wyraził przekonanie, że Polska dobrze rozwiązuje kwestie uchodźców i imigracji, „tylko ma innego rodzaju zobowiązania niż państwa Europy Południowej”. Orbán wskazał, że do Polski napłynęły tysiące migrantów z byłego Związku Sowieckiego i „Polska nie dostała żadnej pomocy na ich utrzymanie”. Ponadto na terenie kraju przebywa już ponad milion Ukraińców – podkreślił. – Tak więc kraj ten jest pod dużą presją z kierunku wschodniego. Unia Europejska tego w żaden sposób nie zauważa. UE chce wszystkich traktować jednakowo i myśli, że na świecie istnieją tylko te problemy, jakich doświadcza się w Europie Zachodniej. Naszych problemów natomiast po prostu nie są skłonni przyjąć do wiadomości. Polska padła ofiarą takiego myślenia – ocenił premier Węgier. Na koniec podkreślił, że Polsce należy się więcej szacunku i trzeba jej oddać więcej sprawiedliwości.

Artykuł opublikowany na stronie:

http://www.naszdziennik.pl/swiat/192855,wegry-przeszkoda-nie-do-ominiecia.html

-szukam-

W  TĄ ŚWIĘTĄ NOC;

 

Dzisiaj Niebo z ziemią się łączą

-​
Miłość Boża stała się Bogiem Jezusem Chrystusem naszym Panem i Królem nie tylko serc ale życia naszego. Niech Miłość Boża - Dzieciątko
Jezus Błogosławi Cię
i Wszystkich Czytelników naszej "Strony int."
na każdy dzień a Maryja Królowa nasza wraz z Józefem Świętym ma Ciebie​
i Cztelników​
w swej opiece, darzy miłością, zdrowiem i wszelkimi  łaskami na każdą chwilę życia. Spełnienia najskrytszych marzeń, szczęśliwego Nowego Roku 2018 a przede wszystkim życzę aby w ten 2018 roku Pan Jezus został przyjęty i uznany  z wszelkimi atrybutami w naszym Narodzie przez Rząd Polski i Episkopat jako Władzca i Król Polski.
​ 
 

Elżbieta 

-szukam-

Wtorek, 26 grudnia 2017
ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
Święto
 
                                                                                                                                                                                                                   Znalezione obrazy dla zapytania ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
 
 
                                                                                                                                                                                                    Kazanie św. Fulgencjusza, biskupa Ruspe
 

Oręż miłości

Wczoraj święciliśmy Narodziny ziemskie wiecznego Króla, a dziś obchodzimy chwalebną mękę żołnierza. 
Wczoraj nasz Król, odziany szatą ciała, wyszedł z łona Dziewicy i raczył nawiedzić świat; dzisiaj Jego żołnierz opuszcza siedzibę ciała i pełen chwały przechodzi do nieba.
Król nasz, mimo iż najwyższy i pełen majestatu, przychodzi w poniżeniu dla nas, ale nie mógł przyjść bez daru. Przynosi bowiem swoim bojownikom wielki dar, którym ich hojnie wzbogaca i umacnia do zwycięskiej walki. Tym darem jest miłość. Ma ona doprowadzić ludzi do wspólnoty z Bogiem. 
Rozdał więc to, co przyniósł, niczego sobie nie ujął, a przecież w cudowny sposób wzbogacił ubogich - wiernych swoich, nic przy tym nie tracąc ze swych niewyczerpanych skarbów. 
Miłość, która Chrystusa przywiodła z niebios na ziemię, Szczepana powiodła z tej ziemi do nieba. Miłość ta najpierw objawiła się w naszym Królu, by potem zajaśnieć w Jego żołnierzu. 
Szczepan więc, aby zasłużyć na koronę, na jaką samo jego imię wskazuje, posłużył się miłością jako orężem i dzięki niej wszędzie zwyciężał. Miłość Boga nie dała mu ulec srożącym się przeciw niemu Żydom; miłość bliźniego kazała mu orędować za tymi, którzy go kamienowali. Z miłości ganił błądzących, aby się poprawili; z miłości modlił się za obrzucających go kamieniami, aby nie byli ukarani. 
Mocny miłością, przezwyciężył zapamiętałą nienawiść Szawła i tak wysłużył sobie, by jego prześladowca na ziemi stał się dlań towarzyszem w niebie. Jego święta i niestrudzona miłość pragnęła zdobyć modlitwą tych, których nie zdołała nawrócić upomnieniami. 
A teraz Paweł weseli się wraz ze Szczepanem, razem z nim zażywa chwały Chrystusa, wraz ze Szczepanem raduje się i króluje. Tam, gdzie pierwszy poszedł Szczepan, ukamienowany przez Pawła, tam w ślad za nim podążył Paweł, wsparty modlitwami Szczepana. 
Oto prawdziwe życie, bracia moi: Tam Paweł nie wstydzi się zabicia Szczepana, a Szczepan raduje się towarzystwem Pawła, gdyż w obu jest radosna miłość. Ona w Szczepanie przemogła srogość Żydów, w Pawle zakryła mnogość grzechów, w obu zaś na równi zasłużyła na posiadanie królestwa niebios. 
Miłość więc jest źródłem i początkiem wszelkiego dobra, jest wypróbowaną obroną i drogą wiodącą do nieba. Kto nią postępuje, nie może ani błądzić, ani się lękać. Ona kieruje, ona chroni, ona prowadzi. 
Bracia! Skoro więc Chrystus ustanowił stopnie miłości, dzięki którym każdy chrześcijanin może się wznosić ku niebu, przeto niewzruszenie zachowujcie miłość bez skazy, wzajemnie ją sobie okazujcie, a w niej postępując, wznoście się coraz wyżej.
 
Ukamienowanie świętego Szczepana

Greckie imię Stephanos znaczy tyle, co "wieniec" i jest tłumaczone na język polski jako Stefan lub Szczepan. Nie wiemy, ani kiedy, ani gdzie św. Szczepan się urodził. Jego greckie imię wskazywałoby na to, że był nawróconym hellenistą - Żydem z diaspory, zhellenizowanym, czyli posługującym się na co dzień językiem greckim. Nie są nam znane szczegóły jego wcześniejszego życia. Jego dzieje rozpoczynają się od czasu wybrania go na diakona Kościoła. Apostołowie w odpowiedzi na propozycję św. Piotra wybrali siedmiu diakonów dla posługi ubogim, aby w ten sposób odciążyć uczniów Chrystusa oraz dać im więcej czasu na głoszenie Ewangelii. W gronie tych siedmiu znalazł się Szczepan. Nie ograniczył się on jednak wyłącznie do posługi ubogim. Według Dziejów Apostolskich, "pełen łaski i mocy Ducha Świętego" głosił Ewangelię z mądrością, której nikt nie mógł się przeciwstawić.
Został oskarżony przez Sanhedryn, że występuje przeciw Prawu i Świątyni. W mowie obrończej Szczepan ukazał dzieje Izraela z perspektywy chrześcijańskiej, konkludując, że naród ten stale lekceważył wolę Boga (Dz 6, 8 - 7, 53). Publicznie wyznał Chrystusa, za co został ukamienowany (Dz 7, 54-60). Jest określany mianem Protomartyr - pierwszy męczennik.
Oskarżycielami Szczepana przed Sanhedrynem żydowskim byli inni zhelenizowani Żydzi, z wymienionych w tekście Dziejów Apostolskich synagog. Wynika stąd, że Szczepan zaczął od nawracania swoich rodaków, do których mógł przemawiać w ich własnym języku, czyli po grecku. Zadziwia znajomością dziejów narodu żydowskiego i wskazuje, że powołaniem narodu wybranego było przygotowanie świata na przyjście Zbawiciela. Żydzi nie tylko sprzeniewierzyli się temu wielkiemu posłannictwu, ale nawet zamordowali Chrystusa. Stąd oburzenie, jakie wyrywa się z ust Szczepana.
Był to rok 36, a więc od śmierci Chrystusa Pana upłynęły zaledwie 3 lata. Prozelici musieli praktykować i wypełniać, podobnie jak Apostołowie i uczniowie Chrystusa, także prawo judaizmu z przyjęciem obrzezania, pogłębione jedynie o nakazy Ewangelii. Dopiero sobór w Jerozolimie w roku 49/50 zdecydował, że poganie nawróceni na chrześcijaństwo nie są zobowiązani do zachowania prawa mojżeszowego. Same niemal imiona greckie wskazują, jak wielkie były wpływy helleńskie w czasach apostolskich w narodzie żydowskim. Nadto wynika z tekstu, że pieczę nad ubogimi zlecono głównie nawróconym hellenistom, aby nie mieli żalu, że są krzywdzeni przez wiernych pochodzenia żydowskiego.
Autor Dziejów Apostolskich podkreśla, że przy śmierci Szczepana był obecny Szaweł, późniejszy Apostoł Narodów, którego św. Łukasz stanie się potem uczniem. Pilnował szat oprawców. Był oficjalnym świadkiem kamienowania - reprezentował Sanhedryn.
Bibliści zastanawiają się, jak mogło dojść do jawnego samosądu oraz morderstwa, skoro każdy wyrok śmierci był uzależniony od podpisu rzymskiego namiestnika, jak to widzimy przy śmierci Pana Jezusa. Właśnie wtedy, w 36 roku Piłat został odwołany ze swojego stanowiska, a nowy namiestnik jeszcze nie przybył. Żydzi wykorzystali ten moment, by dokonać samosądu na Szczepanie, co więcej, rozpoczęli na szeroką skalę akcję niszczenia chrześcijaństwa: "Wybuchło wówczas wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim" (Dz 8, 1).
Kult Szczepana rozwinął się natychmiast. Jednakże na skutek zawieruch, jakie nawiedzały Ziemię Świętą, w tym także Jerozolimę, zapomniano o jego grobie. Odkryto go dopiero w 415 roku. Skoro udało się go rozpoznać, to znaczy, że św. Szczepan musiał mieć grób wyróżniający się i z odpowiednim napisem. O znalezieniu tego grobu pisze kapłan Lucjan. Miał mu się zjawić pewnej nocy Gamaliel, nauczyciel św. Pawła, i wskazać grób swój i św. Szczepana w pobliżu Jerozolimy (Kfar Gamla, czyli Beit Jamal). Chrześcijanie, uciekając przed oblężeniem Jerozolimy i w obawie przed jej zburzeniem przez cesarza Hadriana, zabrali ze sobą śmiertelne szczątki tych dwóch czcigodnych mężów i we wspomnianej wiosce je pochowali. Gamaliel bowiem miał zakończyć życie jako chrześcijanin. Na miejscu odnalezienia ciał biskup Jerozolimy, Jan, wystawił murowaną bazylikę; drugą zbudował w miejscu, gdzie według podania Szczepan miał być ukamienowany. Bazylikę tę upiększyli św. Cyryl Jerozolimski (439) i cesarzowa św. Eudoksja (460).
Imię Szczepana włączono do Kanonu rzymskiego. Jest patronem diecezji wiedeńskiej; kamieniarzy, kucharzy i tkaczy.
Z dniem św. Szczepana łączono w Polsce wiele zwyczajów. Podczas gdy pierwszy dzień Świąt spędzano w zaciszu domowym, wśród najbliższej rodziny, w drugi dzień obchodzono z życzeniami świątecznymi sąsiadów, dalszą rodzinę i znajomych. W czasie Mszy świętej rzucano w kościele zboże na pamiątkę kamienowania Świętego. Wieczór 26 grudnia nazywano "szczodrym", gdyż służba dworska składała panom życzenia i otrzymywała poczęstunek, a nawet prezenty. Po przyjęciu smarowano miodem pułap i rzucano ziarno. Jeśli zboże przylgnęło, było to dobrą wróżbą pomyślnych zbiorów.
Zaskoczenie może budzić fakt, że Kościół w drugim dniu oktawy Świąt Bożego Narodzenia umieścił święto św. Szczepana. Być może stało się tak po to, byśmy zapatrzeni w żłóbek Chrystusa nie zapomnieli, że ofiara ze strony Boga dla człowieka pociąga konieczność także ofiary ze strony człowieka dla Boga, chociażby ona wymagała nawet krwi męczeństwa.
Święty Szczepan
W ikonografii św. Szczepan występuje jako młody diakon w białej tunice lub w bogato tkanej dalmatyce. Jego atrybutami są: księga Ewangelii, kamienie na księdze lub w jego rękach, gałązka palmowa.
 
 
 
Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy narodziny dla nieba świętego Szczepana, pierwszego męczennika, który się modlił nawet za swoich prześladowców, † daj nam naśladować jego przykład * i naucz nas miłować nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 

-szukam-

​POLSKA POWINNA  WYJŚĆ Z TEJ ZŁODZIEJSKIEJ I MASOŃSKIEJ "UNI" CZYM PRĘDZEJ - JAK ANGLIA. 
Mają pretensję do Pana Boga, że ogórek rośnie nie tak, jak oni zaplanowali.......
PO CO TYM DARMOZJADOM I KATOM TYLE PIENIĘDZY?​ WSZYSTKO MAJĄ DARMO. PAN BÓG IM DOŁOŻY. mk. 
​------------------------------------------------------​

Węgry – przeszkoda nie do ominięcia

Piątek, 22 grudnia 2017 (14:30)

Węgry stanowią przeszkodę nie do ominięcia dla zastosowania art. 7 traktatu UE wobec Polski – zapewnił węgierski premier Viktor Orbán, podkreślając, że kto atakuje Polskę, ten atakuje całą Europę Środkową. – Trzeba jasno powiedzieć pod adresem Unii, że nie warto nawet rozpoczynać tej procedury wobec Polski, bo nie ma żadnych szans, by mogła zostać przeprowadzona, gdyż na tej drodze są Węgry, które stanowią przeszkodę nie do ominięcia – oświadczył, pytany o uruchomienie wobec Polski art. 7 unijnego traktatu.  Podkreślił, że „Polska jest okrętem flagowym Europy Środkowej, bez Polski nie ma Europy Środkowej, bez silnej Polski nie ma silnej Europy Środkowej”. – Jeśli więc ktoś atakuje Polskę, tak jak to się teraz dzieje w Brukseli, to atakuje całą Europę Środkową – zaznaczył Orbán, wyrażając przekonanie, że leży w interesie każdego, kto mieszka w Europie Środkowej, by Polska odnosiła sukcesy. – W naszym interesie jest stanie w całej rozciągłości u boku Polski i powiedzenie jasno, że nie może zapaść żadna decyzja europejska karząca Polskę, bo Węgry skorzystają ze swego prawa, by temu zapobiec – oświadczył węgierski premier.  Jego zdaniem, obecne ostre ataki na Polskę są niesprawiedliwe. Wyraził przekonanie, że Polska dobrze rozwiązuje kwestie uchodźców i imigracji, „tylko ma innego rodzaju zobowiązania niż państwa Europy Południowej”. Orbán wskazał, że do Polski napłynęły tysiące migrantów z byłego Związku Sowieckiego i „Polska nie dostała żadnej pomocy na ich utrzymanie”. Ponadto na terenie kraju przebywa już ponad milion Ukraińców – podkreślił. – Tak więc kraj ten jest pod dużą presją z kierunku wschodniego. Unia Europejska tego w żaden sposób nie zauważa. UE chce wszystkich traktować jednakowo i myśli, że na świecie istnieją tylko te problemy, jakich doświadcza się w Europie Zachodniej. Naszych problemów natomiast po prostu nie są skłonni przyjąć do wiadomości. Polska padła ofiarą takiego myślenia – ocenił premier Węgier. Na koniec podkreślił, że Polsce należy się więcej szacunku i trzeba jej oddać więcej sprawiedliwości.

Artykuł opublikowany na stronie:

http://www.naszdziennik.pl/swiat/192855,wegry-przeszkoda-nie-do-ominiecia.html

-szukam-

Modlitwa przed WIECZERZĄ WIGILIJNĄ 

- https://gloria.tv/article/8xjNwoUyHX6jAsN8FvH2v76ZS

pod sąd za obrazę Polaków na Marszu Niepodległości 
- https://gloria.tv/article/mGLjZq9XoAEv3ccuf7mkRsnsw

super ważna wypowiedź ks prof. Guza o panowaniu Pana Jezusa
 - https://www.youtube.com/watch?v=hAMf7LGQYvM&pbjreload=10
katolicki premier 
- https://gloria.tv/article/2hJxNbV7YKNW4E2ntzkw8PUKF

dlaczego usunięto modlitwę do św. Michała ?
 - https://gloria.tv/video/1mLHamduGA6YAQpUWhMhPrAAV

imigracja - to świadomy podbój - czy UE o tym nie wie ?
​- ​
http://www.pch24.pl/ks--prof--samir--nie-ludzmy-sie--migracje-to-zaplanowana-inwazja,57081,i.html

Proroctwo ks Markiewicza o Polsce i Austrii 
- https://gloria.tv/article/PQmwTizHwVrB261zWkGncqhGz

​​
czy słyszeliście o trzech wspaniałych siostrach
​- ​
https://www.youtube.com/watch?v=WtsHKEtDM2c&list=RDWtsHKEtDM2c&t=242oraz super modlitwa 
​- ​
https://www.youtube.com/watch?v=y05-EtW2MI0&list=RDWtsHKEtDM2c&index=3Krew św. Januarego nie skropliła się 16.XII.2017 - czy to ostrzeżenie przed jakąś tragedią jak np. w 1939 r - https://gloria.tv/article/vmVwgXd3tTJi4fLjaBSKZ6orM

znowu cenzura w tvp ?  na temat ...  szczepionek 
- https://gloria.tv/video/2t6YMuFqC33uCjqn3SVrVWzFH oraz prośba do Premiera Morawieckiego - 
 
https://gloria.tv/article/bPGNNAfmXn48436zqwBLds9cr

Ruchy charyzmatyczne
  - https://gloria.tv/video/be3QUUqXbQt94pqFWHwNGhfMa

rozwadnianie Kościoła
 - https://gloria.tv/video/2vMB3mJnfNsPD8fZCHSVu1jvq

-szukam-


Poniedziałek, 25 grudnia 2017
NARODZENIE PAŃSKIE
Uroczystość
 
Podobny obraz
 
(Łk 2,1-14)
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.
 
Znalezione obrazy dla zapytania narodzenie pańskie
 
Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża
 

Poznaj swoją godność, chrześcijaninie

Dzisiaj narodził nam się Zbawiciel, radujmy się, umiłowani! Nie ma miejsca na smutek, kiedy rodzi się życie; pierzchnął lęk przed zagładą śmierci, nastaje radość z obietnicy niekończącego się życia.
Nikogo ona nie omija, wszyscy mają ten sam powód do tego wesela, bo nasz Pan niweczy grzech i śmierć, a chociaż nikogo nie znajduje wolnego od winy, to przecież wszystkich przychodzi wyzwolić. Niech się weseli święty, bo bliski jest palmy zwycięstwa; niech się raduje grzeszny, bo dane mu jest przebaczenie; niech powróci do życia poganin, bo do niego jest powołany.
Oto nadeszła pełnia czasu, przewidziana w niezgłębionych wyrokach Bożych, i Syn Boga przyjmuje na siebie naturę ludzką, by ją pojednać z jej Stwórcą i przez nią pokonać szatana, jej zwycięzcę i sprawcę śmierci.
Pan się rodzi, "Chwała na wysokości Bogu" śpiewają radośnie aniołowie i głoszą "pokój ludziom, których umiłował". Widzą już bowiem niebiańską Jerozolimę powstającą ze wszystkich narodów. Jakże wielką radość powinno dawać nam, ludziom, owo niewysłowione dzieło miłości Bożej, skoro ogarnia ona nawet aniołów.
Umiłowani! Dzięki składajmy Bogu Ojcu przez Jego Syna, w Duchu Świętym, albowiem umiłował nas i w swym bezgranicznym miłosierdziu ulitował się nad nami: "Nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia", abyśmy się w Nim stali nowym, odrodzonym stworzeniem.
Porzućmy więc to, czym byliśmy, i nasze dawne uczynki, a skoro przez Wcielenie Syna Bożego zostaliśmy w Nim usynowieni, wyrzeknijmy się wszystkiego, co jest tylko ciałem.
Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc wyrodne obyczaje dawnego upodlenia i już do nich nie powracaj. Pomnij, jakiej to Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wydarty mocom ciemności i przeniesiony do światła i królestwa Bożego.
Przez chrzest stałeś się przybytkiem Ducha Świętego, nie wypędzaj Go więc z twego serca przez niegodne życie, nie oddawaj się ponownie w niewolę szatana, bo twoją ceną jest Krew Chrystusa.
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania narodzenie pańskie
 
 

Narodzenie Pańskie

„Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie, oddajcie pokłon Panu” (Lekc.)

Liturgia dwóch pierwszych mszy Narodzenia Pańskiego wysławia przede wszystkim narodzenie Syna Bożego w czasie; natomiast liturgia trzeciej mszy odnosi się do Jego narodzenia odwiecznego w łonie Ojca. „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo” (J 1, 1). Bóg jako Ojciec sprawił, że Słowo istniejące zawsze, a na początku czasu będące narzędziem dzieła stworzenia, w pełni czasów „stało się ciałem i zamieszkało między nami” (tamże 14). Niesłychana i niewysłowiona tajemnica. Nie jest ona jednak mitem czy figurą, lecz udowodnioną rzeczywistością historyczną: „I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy” (tamże). Ewangelista znał Jezusa i żył z Nim, słuchał Go, dotykał i uznał w Nim odwieczne Słowo wcielone w nasze człowieczeństwo. Wielkie rzeczy przepowiedziane przez proroków odnośnie do Mesjasza, są niczym wobec rzeczywistości Boga, który stał się ciałem.

Jan odsłania nieco zasłonę tajemnicy: Syn Boży przyjmując ciało stanął na równi z człowiekiem, aby go podnieść do swojej godności: „Wszystkim, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (tamże 12). Jednak nie tylko to, Chrystus bowiem przyjął ciało, aby Boga uczynić dostępnym dla człowieka i dać mu Go poznać: „Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył” (tamże 18). Św. Paweł podejmuje i rozwija tę myśl: „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg... przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1, 1–2). Prorocy przekazywali słowo Boga, lecz Jezus jest samym Słowem, Słowem Boga; Słowo, które ciałem się stało, przekłada Boga na język ludzki, objawiając przede wszystkim Jego nieskończoną miłość ku ludziom. Prorocy głosili cudowne rzeczy o miłości Boga; lecz Syn Boży wcielił tę miłość i ukazał, jak ona żyje i działa w Jego osobie. To „Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2, 12) mówi ludziom, że Bóg miłuje ich tak, iż dał dla ich zbawienia swojego Jednorodzonego. To posłannictwo ogłoszone kiedyś pasterzom przez aniołów, ma być zaniesione dzisiaj do wszystkich ludzi — szczególnie do biednych, pokornych, wzgardzonych, uciśnionych — już nie przez aniołów, lecz przez wierzących. Na cóż bowiem przydałoby się obchodzić Narodzenie Jezusa, jeśliby chrześcijanie nie umieli głosić Go braciom własnym swoim życiem? Ten świętuje prawdziwie narodzenie Pańskie, kto przyjmuje do siebie Pana z wiarą i miłością coraz gorętszą, ten, kto pozwala Mu narodzić się i żyć we własnym sercu, aby mógł objawić się światu poprzez dobroć, łaskawość i oddanie wszystkich w Niego wierzących.

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło... albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: „Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książe Pokoju” (Izajasz 9, 1. 5).

O błogosławione to narodzenie, kiedy Dziewica–Matka, za sprawą Ducha Świętego, wydała na świat nasze zbawienie, a Dziecię, Zbawiciel świata, ukazał nam boskie oblicze! Niechaj wyśpiewują wysokie nieba, śpiewajcie wszyscy aniołowie! Wszelka moc, jaka istnieje we wszechświecie, niechaj śpiewa na chwałę Bogu; niech nic milczy żaden jeżyk, a każdy głos niech się dołączy do chóru. Oto Ten, o którym wieszczowie śpiewali w dawnych wiekach, a prawdziwe pisma proroków zapowiedziały, Ten, obiecany kiedyś, ukazuje się. Niechaj Go chwalą wspólnym głosem wszystkie rzeczy! (Aurclio Prudenzio).

O Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i w jeszcze cudowniejszy sposób odnowiłeś jego godność przez przyjście Twojego Syna, dozwól nam uczestniczyć w Bóstwie Tego, który raczył przyjąć naszą ludzką naturę.
W Nim, Chrystusie Jezusie, jaśnieje dzisiaj pełnym blaskiem tajemnicza wymiana, dzięki której zostaliśmy odkupieni: Słowo przyjęło naszą słabość, człowiek zaś śmiertelny został podniesiony do wiecznej godności i zjednoczony z Tobą, Ojcze Święty, w przedziwnej łączności, dzieląc z Tobą życie nieśmiertelne (Mszał Polski: kolekta i 3. prefacja).

O słodkie Dziecię z Betlejem, spraw, abym przystąpił z gorącą duszą do tej głębokiej tajemnicy narodzenia. Udziel sercom ludzkim tego pokoju, jakiego szukają niekiedy w sposób tak bezwzględny, a przecież tylko Ty go dać możesz. Pomóż nam poznać Cię lepiej i żyć po bratersku, jak dzieci jednego Ojca, Ukaż nam swoją piękność, świętość, czystość. Wzbudź w naszym sercu miłość i wdzięczność za Twoją nieskończoną dobroć. Zjednocz nas wszystkich w miłości i daj nam Twój niebieski pokój .

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. I, str. 150

 
Znalezione obrazy dla zapytania narodzenie pańskie
 
Uroczystość Bożego Narodzenia wywodzi swój początek z Jerozolimy. Ustalił się tam zwyczaj, że patriarcha udawał się z Jerozolimy w procesji do Betlejem, odległego o ok. 8 km. W Grocie Narodzenia odprawiał w nocy Mszę świętą. W Rzymie święto Bożego Narodzenia dnia 25 grudnia obchodzono od wieku IV. Kronikarz rzymski, Filokales, w swoim kalendarzu pod rokiem 354 zaznacza: Natus Christus in Betleem Judeæ (Narodził się Chrystus w Betlejem Judzkim). Z tego także czasu mamy fragment homilii papieża św. Liberiusza (+ 366) na Boże Narodzenie. Najdawniejsza wzmianka o tym święcie w Kościele syryjskim pochodzi od św. Jana Chryzostoma. W swoim kazaniu z dnia 25 grudnia 380 roku tenże święty jako młody wówczas kapłan oznajmia wiernym z radością, że po raz pierwszy będzie w antiocheńskiej katedrze obchodzone to święto. Z tej właśnie uroczystości zachowało się jego kazanie. W tymże wieku IV uroczystość Bożego Narodzenia spotykamy w Jerozolimie, w Antiochii, w Konstantynopolu, w Rzymie i w Hiszpanii.
Po Mszy świętej, odprawionej w Betlejem o północy, powracano do Jerozolimy i odprawiano drugą Mszę świętą w godzinach porannych w kościele Zmartwychwstania Pańskiego. Wreszcie, aby dać pełny upust radości, odprawiano w godzinach południowych trzecią Mszę świętą w kościele katedralnym. W Rzymie zwyczaj ten znany był już za czasów papieża św. Grzegorza I Wielkiego (+ 604). Odprawiano tam nocą pasterkę przy żłóbku Chrystusa w bazylice Matki Bożej Większej; drugą Mszę świętą w godzinach porannych w kościele Zmartwychwstania, gdzie miał rezydencję swoją przedstawiciel cesarza wschodniego; trzecią zaś koło południa w bazylice św. Piotra.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nabożeństwa nocne należały do stałej praktyki Kościoła. Pamiątką jest dzisiejsza Pasterka. Już pierwsze słowa inwitatorium wprowadzają nas w nastrój tajemnicy: "Chrystus narodził się nam. Oddajmy Mu pokłon". Nie mniej radosnym akordem brzmią czytania i responsoria. Kościół wyraża tak wielką radość z narodzenia Pana Jezusa, że przez osiem dni (oktawa) obchodzi tę uroczystość. To jedna z dwóch istniejących w obecnym kalendarzu liturgicznym oktaw - drugą jest Oktawa Wielkanocy.

Narodziny ChrystusaChrystus narodził się w Betlejem Judzkim.Jest bowiem jeszcze Betlejem, leżące w Galilei, w pobliżu Nazaretu (12 km na północ), dzisiaj Beit Lahm, wymieniane już w księgach: Jozuego (Joz 19, 15) i Sędziów (Sdz 12, 8. 10). Betlejem Judzkie natomiast leży ok. 8 km na południe od Jerozolimy. Wymieniane jest również kilkanaście razy w Starym Testamencie oraz w dokumentach pozabiblijnych. W Betlejem urodził się i został namaszczony na króla Izraela Dawid. Dlatego św. Łukasz nazywa Betlejem "miastem Dawidowym" (Łk 2, 4-5). Miasto liczy obecnie kilkanaście tysięcy ludzi, przeważnie Arabów. Za czasów Pana Jezusa osada liczyła ok. 1000 mieszkańców. Betlejem leży na wysokości 770 m na dwóch wzgórzach, otoczonych malowniczymi dolinami.
Według świadectwa bardzo wczesnego, bo z wieku II (św. Justyn) Pan Jezus narodził się w grocie skalnej. Dzisiaj jeszcze można je spotkać na zboczu gór, ogrodzone na zewnątrz murem z małą bramą i oknem, gdzie wewnątrz żyje cała uboga rodzina wraz z inwentarzem. Św. Hieronim (+ ok. 420) zamieszkał na stałe w Betlejem w pobliżu groty narodzenia, gdzie założył klasztor. Pisze on, że cesarz Hadrian w wieku II na miejscu narodzenia Pańskiego wprowadził kult bożka Adonisa. To trwało ok. 180 lat. Dopiero cesarzowa św. Helena w 326 roku nad grotą Narodzenia Pana Jezusa wystawiła bazylikę. Biskup Euzebiusz z Cezarei (+ 340) pisze o tym jako pierwszy. W roku 333 opisał tę bazylikę pielgrzym z francuskiego miasta Bordeaux. Kiedy zaś świątynia uległa spaleniu, cesarz Justynian I jeszcze piękniej ją odbudował (w. VI). Pewne zmiany wprowadzili do bazyliki krzyżowcy i taką pozostała po nasze czasy.
Grota narodzenia znajduje się pod prezbiterium. We wnętrzu groty są dwa ołtarze: jeden jest na miejscu narodzenia. Pod nim można oglądać gwiazdę z napisem łacińskim: Hic de Maria Virgine Christus natus est (Tu z Maryi Panny narodził się Chrystus). Drugi ołtarz stoi na miejscu żłóbka, który przeniesiony został według podania do Rzymu do bazyliki Matki Bożej Większej. Przy ołtarzu żłóbka katolicy odprawiają w dzień i w noc Msze święte o Bożym Narodzeniu.
Jak świadczą o tym gwiazda i napis, miejsce to należało kiedyś do katolików. Jednak w roku 1634 sułtan Murat IV przyznał wszystkie miejsca święte w Palestynie prawosławnym Grekom. Wprawdzie dzięki interwencji państw katolicy odzyskali ponownie prawa do tychże miejsc, ale w wieku XIX, kiedy Rosja carska pokonała Turków, miejsca święte, także grotę narodzenia Chrystusa, oddała ponownie prawosławnym Grekom.

Narodziny ChrystusaTajemnica Bożego Narodzeniakryje prawdę o tym, że Syn Boży stał się człowiekiem, aby w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzech Adama i za grzechy jego potomków: "A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas". Nie przestając być Bogiem, Syn Boży stał się człowiekiem. Jako Bóg jest wieczny, nieskończony, wszechobecny i wszechmocny. Jako człowiek jest ograniczony czasem, przestrzenią i mocą. Jako Bóg jest Panem śmierci. Jako człowiek jest jej poddany.
Przez unię osobową (hipostatyczną) Syn Boży połączył w sobie dwie natury: Boską i ludzką, tak że zachowały one swoją odrębność w swojej Osobie Bożej. W swojej naturze Bożej Syn Boży, Słowo odwieczne, nie miał nigdy początku, jest wieczny. W naturze swojej ludzkiej, którą przyjął z dziewiczego ciała Maryi, rozpoczął istnienie w pierwszym roku naszej ery i otrzymał imię Jezus.
Na soborze w Chalcedonie w 451 roku, występując przeciwko Eutychesowi, jeszcze dokładniej określono, na czym polega tajemnica wcielenia i narodzenia Syna Bożego: "Wyznajemy wszyscy jednozgodnie, że jeden i ten sam jest Jezus Chrystus, pełen i doskonały również w człowieczeństwie. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek - z ciałem i duszą rozumną. Współistotny z Ojcem według Bóstwa i współistotny z nami, ludźmi, według człowieczeństwa... Przed wiekami zrodzony z Ojca według natury Bożej, w ostatnich zaś czasach zrodzony jako człowiek dla naszego zbawienia przez Maryję Dziewicę, Bożą Rodzicielkę...".

Ze świętami Narodzenia Pańskiego wiąże się bardzo wiele zwyczajów:

Żłóbek. Podanie głosi, że żłóbek Pana Jezusa został już w wieku V przeniesiony z Betlejem do Rzymu i umieszczony w bazylice Matki Bożej Większej. Na tę pamiątkę co roku pasterkę odprawiano w Rzymie w tymże kościele przy żłóbku Chrystusa. Najpierw we Włoszech w uroczystość Bożego Narodzenia zaczęto wystawiać żłóbki na tle grot, dołączając do figur Świętej Rodziny aniołów i pasterzy. Jednak do rozpowszechnienia zwyczaju budowania żłóbków i szopek najbardziej przyczynił się św. Franciszek i jego synowie duchowi. Najsłynniejsze są szopki toskańskie, sycylijskie i neapolitańskie. W Polsce głośne są szopki krakowskie, prawdziwe arcydzieła sztuki ludowej. Co roku urządza się ich wystawę na Rynku Głównym w Krakowie przy pomniku Adama Mickiewicza.
Jasełka. Od żłóbków łatwo było przejść w średniowieczu do przedstawień teatralnych: początkowo odprawianych po kościołach w formie bardzo prostej jako ilustracja tekstów ewangelicznych, aż po bogato rozbudowane sceny teatralne. Misteria te cieszyły się zawsze wielkim powodzeniem. W wieku XVIII rozpowszechnił się na dworach zwyczaj urządzania jasełek kukiełkowych.
Kolędy. Ten obyczaj wywodzi się od rzymskich kolęd styczniowych, związanych ze świętem odradzającego się słońca. W swej pierwotnej szacie było to życzenie pomyślności w domu i w gospodarstwie. Nie ma narodu katolickiego, który by nie miał własnych kolęd. Gdyby je zebrać wszystkie w całości, powstałoby kilka pokaźnych tomów o bardzo bogatej treści i melodii. Polska należy do krajów, posiadających w swoim dorobku kulturalnym i folklorystycznym ponad 500 kolęd, co stanowi swoisty rekord.
Choinka. Zwyczaj to dawny, pochodzący jeszcze z czasów pogańskich, a rozpowszechniony zwłaszcza wśród ludów germańskich. W dniach przesilenia: zimy i nocy, kiedy to dnie stawały się coraz dłuższe, zawieszano u sufitu mieszkań gałązki: jemioły, jodły, świerku czy sosny jako symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, dnia nad nocą, światła nad ciemnością. Kościół chętnie ten zwyczaj przejął jako zapowiedź i znak, jako typ i figurę Jezusa Chrystusa. On był dla rodzaju ludzkiego prawdziwym rajskim drzewem żywota. Na drzewie krzyża dokonał On naszego zbawienia. Na drzewku zawieszamy światła, gdyż Chrystus tak często siebie nazywał światłem. Zawieszamy na drzewku łakocie i ozdoby, aby w ten sposób przypomnieć dobrodziejstwa odkupienia. Zwyczaj ten rozpowszechnił się dzisiaj niemal na całym świecie. W święta Bożego Narodzenia wystawia się choinki w kościołach i w domach, na placach i w oknach wystawowych.

Narodziny ChrystusaŻyczenia i podarki. W wielu krajach jest to tak powszechny zwyczaj, że na jednego mieszkańca przypada przeciętnie kilkanaście kart świątecznych z życzeniami. Posyła się je nawet najbliższym sąsiadom. Łącznie w całym świecie liczba kart świątecznych dochodzi do miliardów. Nie mniej powszechny jest zwyczaj obdarowywania się w święta Bożego Narodzenia prezentami. Zwyczaj to bardzo dawny, sięgający czasów starożytnych, który łączono z nowym rokiem. Jest to piękny symbol zbratania i miłości. Największy powód do radości mają w święta Bożego Narodzenia dzieci. Chrystus bowiem zjawił się w postaci dziecka. Dlatego przede wszystkim dzieci czekają na podarki i prezenty gwiazdkowe.
Zwyczajem świąt Bożego Narodzenia jest również składanie sobie wzajemnie wizyt. Dawniej, gdy święta trwały kilka dni, w pierwszym dniu dobry obyczaj nakazywał spędzać je w zaciszu domowym wśród najbliższych. Dopiero w drugi dzień Świąt szło się w odwiedziny do krewnych i przyjaciół.
Wigilia. Przyjęła się w Polsce w wieku XVIII, stała się powszechną tradycją w wieku XX. Stół zaścielał biały obrus, przypominający ołtarz i pieluszki Pana, pod nim układano siano - dla przypomnienia sianka, na którym spoczywało Boże Dziecię. Jeśli ktoś z rodziny w tym roku przeniósł się do wieczności, zostawiano i dla niego pełne nakrycie. Wierzono bowiem, że w tajemnicy świętych obcowania dusze naszych bliskich w tak uroczystej chwili przeżywają radość Bożego Narodzenia wraz z nami. Dawano również osobną zastawę dla gościa, który w wieczór wigilijny mógł się przypadkowo zjawić. Tego bowiem wieczoru nie mógł nikt być samotny czy głodny. Zwyczajem było również, że cały dzień obowiązywał post ścisły. W czasie wigilii dawano tylko potrawy postne, w liczbie nieparzystej, ale tak różnorodne, by były wszystkie potrawy, jakie się zwykło dawać w ciągu roku. Pan domu lub najstarszy rozpoczynał wieczerzę modlitwą. Potem czytano opis narodzenia Pańskiego z Ewangelii św. Łukasza (rozdz. 2). Następnie po krótkim przemówieniu każdy z domowników brał opłatek do ręki i wspólnie składano sobie życzenia. Z tej okazji także przepraszano się wzajemnie i darowywano sobie urazy.
Opłatek jest symbolem Eucharystii, Chleba anielskiego, który w Pasterce wszyscy przyjmują. Tak więc Chrystus narodzony jednoczy wszystkich swoich wyznawców. Opłatek, być może, pochodzi od eulogiów pierwszych wieków, czyli od chlebów błogosławionych w czasie Mszy świętej, jak to jest w zwyczaju jeszcze dzisiaj u prawosławnych.
Po złożeniu sobie życzeń uczestnicy wigilii zabierają się do uczty, po której każdy udaje się do choinki, pod którą znajduje dla siebie prezent gwiazdkowy. Ucztę kończą kolędy, które śpiewa się do Pasterki. Dla podkreślenia, że zwierzęta były również obecne przy Bożym Narodzeniu i spełniały swoją rolę, karmiło się je opłatkiem kolorowym dla odróżnienia od białego, którym dzielili się ludzie. Panowało również w Polsce przekonanie, że zwierzęta w tę błogosławioną noc raz w roku mają przywilej mówić do siebie ludzką mową.
 
Znalezione obrazy dla zapytania narodzenie pańskie
 
„Gloria in altissimis Deo
 et in terra pax in hominibus bonae voluntatis”

Serdecznie życzę błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz łaskawego Nowego Roku. Niechby Święta napełnione były pokojem i radością, a Boże łaski i błogosławieństwa charakteryzowały 2018 rok, w którym też niechby oświecone były umysły ludzi światłością Jezusa Chrystusa, tą, która przyszła na świat,  aby dziś nie tylko rozbrzmiewało, ale też stało się rzeczywistością, prastare wezwanie apostolskie: „Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu”.

Podobny obraz

 

Również życzę wiele łask Bożych, zdrowia, sił oraz wszelkiego dobra, a życzeniami obejmuję też najbliższych. Niechby Wszechmogący sprawił, aby serca i dom napełniało światło pięknych słów: „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”.   

Serdecznie pozdrawiam z modlitwą 

ks. Mateusz


-szukam-

ZAJAŚNIAŁ NAM DZIEŃ ŚWIĘTY, PÓJDŹCIE NARODY, ODDAJCIE POKŁON PANU, BO WIELKA ŚWIATŁOŚĆ ZSTĄPIŁA DZISIAJ NA ZIEMIĘ.


NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA,
 
  
25
​- 26
grudzień 2017 r.

 "Zwiastuję wam radość wielką, dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus. Na wieki będę sławił Łaski Pana"
​.
 


Podobny obraz
  Uroczystość Bożego Narodzenia wywodzi swój początek w Jerozolimie​, a w Rzymie od IV wieku.
 
Boże, Ty co roku dajesz nam radość z oczekiwania uroczystości Narodzenia Pańskiego i spraw, abyśmy całym sercem przyjęli Twego Syna, jako naszego Odkupiciela i bez trwogi mogli Go oglądać, gdy przyjdzie jako Sędzia, Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.
 
ZWIASTUJĘ WAM RADOŚĆ WIELKĄ, DZIŚ NARODZIŁ SIĘ NAM ZBAWICIEL, KTÓRYM JEST JEZUS CHRYSTUS.
 
​ 
"Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemio cała, sławcie Jego Imię.
Głoście Jego Chwałę wśród wszystkich narodów, rozgłaszajcie Jego CUDA pośród wszystkich ludów.
Niech się radują Niebiosa i Ziemia weseli. Niech się cieszą pola i wszystko co na nich rośnie. Pan się zbliża, by osądzić świat sprawiedliwie.
 
 
Anioł Pański - "Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu - dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Chwała Bogu na wysokościach,
​  ​
a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał".
 
MÓDLMY SIĘ
- za Kościół Święty, aby przez pasterzy i wiernych głosił ORĘDZIE POKOJU wypływające z betlejemskiej groty;
- za rządzących aby podejmowali wysiłki, które doprowadzą do ustania wojen, konfliktów i bratobójczych walk;
- za małżeństwa oczekujące potomstwa, aby nikt im nie przeszkadzał.
 
  EWANGELIA wg ŚWIĘTEGO JANA.
."...Na świecie było Słowo, a świat stał się przez NIE, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy cia
​ł​
a, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę
- chwałę jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca pełem Łaski
i Prawdy".
 
 

           Podobny obraz
 
 

BÓG OJCIEC.

"Och ZIEMIO, ty ZIEMIO skalana - winnaś już nie żyć za popełniane straszne grzechy od wieczora do rana.
Jednak na ten CUDOWNY DZIEŃ i na ten niebezpieczny czas - ludzie powinni przepraszać za popełniane "zło" - NAS.​ ​
Ja BÓG stworzyłem ludzi i nadal stwarzam w miłości i szacunku do wszystkiego co was otacza.
Mego SYNA stworzyłem, aby mógł być BRATEM dla was, a wyście GO zabili i już 2017 lat dobijacie też i Nas.
Dla tych Moich wiernych ludzi, a którymi są Polacy w wielkiej ilości - trwajcie w PRAWDZIE i MODLITWIE niech się wasz Episkopat obudzi. Ci ludzie w Episkopacie mają dusze i serca w wielkim nieładzie.  
WYNAGRADZAJCIE WSZYSCY POLACY, PRZESTRZEGAJCIE MOICH - " DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ" I "DWA PRZYKAZANIA
MIŁOŚCI" I ŻYCZĘ WAM WSZYSTKIM, ABY MÓJ SYN ZAMIESZKAŁ NA STAŁE
W WASZYCH SERCACH, A NIE TYLKO GOŚCIŁ. 

Ja z miłości stworzyłem ten piękny świat i proszę, abyście się rozwijali, chcieli się modlić i życzę wam, abyście nigdy do krat diabelskich nie trafili. Do was Polaków mówię na całym świecie - tak żyjcie, aby każdy wasz dzień Duch Święty Błogosławił. Życzę wam, abyście nigdy nie zdradzali Trójcy Przenajświętszej i Maryi Najświętszej.

 PAMIĘTAJCIE - MÓJ SYN JEST ZAMKNIĘTY W CIEMNICY KLASZTORU JASNOGÓRSKIEO PRZEZ ZAKON PAULINÓW
I UPOMINAJCIE SIĘ O NIEGO - JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKIEGO - CUDAMI DLA NARODU SŁYNĄCEGO.
WYWYŻSZAJCIE GO I UZNAJCIE OFICJALNIE PRZEZ RZĄD I EPISKOPAT KRÓLEM POLSKI A JA BĘDĘ WAS OCHRANIAŁ,
BO TERAZ TO MACIE WROGÓW ZE WSZYSTKICH STRON POLSKI. BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY."​

​ ***********************************************************
 
                       Znalezione obrazy dla zapytania A SŁOWO CIALEM SIE STALO


 
DZIECIĄTKO JEZUS.
" Narodziłem się w stajence i patrzyłem w oczy Mojej Cudownej Mateńce.
Przyszli do Mnie "Trzej Królowie" z obsługującymi ludźmi całymi gromadami, a Ja ich witałem otwartymi rączkami.
JA - DZIECIĄTKO JEZUS NARODZIŁEM SIĘ DLA WSZYSTKICH LUDZI, ABY Z ŁASKAMI BOŻYMI WAS PRZYTULIĆ.
Na Moje Boże Narodzenie Jestem dla was nadzieją na wieczne zbawienie. Jestem taki malutki jak dziecko i jako dorosły Jezus, a urodziłem się dla was, aby uświadomić wam co "dobro", a co "zło" znaczy. Oznajmiam wam, że KOCHAM was wszystkich MIŁOŚCIĄ przez was niepojętą i pragnę wasze serca zapalić OGNIEM
MIŁOŚCI ŚWIĘTYM.
 
Ja Jezus Nowonarodzony patrzę w oczy Mojej Mamie i pragnę, aby każde poczęte dziecko też mogło być oczekiwane
i przez swoich rodziców bardzo ukochane jako DAR BOŻY, gdyż to Bóg Ojciec w matki łonie je położył.
Moim marzeniem i dla was życzeniem jest, aby każda mama z utęsknieniem na swoje dzieciątko oczekiwała.
Każde małe dzieciątko jest CUDOWNE, bo wszystko w nim Święte i do Boga podobne. Ono już ssie z mlekiem matki miłość i naukę na całe życie i pragnie, aby mama otaczała je miłością obficie. MAMA i TATA to najpierwsi i najlepsi przyjaciele, którzy powinni dać swemu
"skarbowi "opiekę, posiłki i pocałunków wiele. Każde dziecko odczuwa miłość, ale i złość w oczach matki, więc proszę was - nie zabijajcie poczętych w waszych Świątyniach Ducha Świętego tego pięknego malutkiego życia Bożego - DARU, który będzie waszym ratunkiem w obronie Polskiego Kraju.
 
WSZYSTKIE POLSKIE KOBIETY - PROSZĘ WAS​ ​NIE KIERUJCIE SWOICH MYŚLI DO MORDERCZYCH PODPOWIEDZI.
PROSZĘ WAS NIE POPEŁNIAJCIE GRZECHU CUDZOŁÓSTWA I POZBĄDŹCIE SIĘ GRZECHÓW PRZEKLĘTEJ MOWY
​   ​
I NIE DAWAJCIE POWODU DO ŻADNEJ OBMOWY. TAK BARDZO PRAGNĘ, ABY DZIEWCZYNY BOGA NIE RANIŁY.
Bóg was stworzył czystych wszędzie i niech tak zostanie i niech tak do ślubu Pobłogosławionego przez Boga będzie.
​ ​Ja przyszedłem na świat do was jako BRAT i pragnę, aby na świecie mógł panować Boży Ład.
 ŻYCZĘ WAM A SZCZEGÓLNIE NARODOWI POLSKIEMU - KOCHAJCIE BOGA I OJCZYZNĘ I BĄDŹCIE TEGO PRZYKŁADEM DLA NARODU NIEJEDNEGO PRZEZ BOGA WSZECHMOGĄCEGO WYBRANEGO. PROSZĘ WAS​  ​- NIE ZDRADZAJCIE NAS
​ ​
JAK FARYZEUSZE ŻYDOWSCY I PRAGNĘ ABYM MÓGŁ U WAS OFICJALNIE PANOWAĆ JAKO KRÓL POLSKI.
Dajecie Mnie Dziecku Koronę Królewską, to nie jest nic trudnego uznać Mnie KRÓLEM Narodu Polskiego.
 
TAKIE SĄ MOJE DLA WAS ŻYCZENIA - BĄDŹCIE ZAKOCHANI W BOGU AŻ DO OMDLENIA.....
JA PRAGNĘ WAS - POLSKI NAJLEPSZY NARÓD ŁASKAMI BOŻYMI OBDARZYĆ I PROSZĘ WYKONAJCIE MOJE PRAGNIENIE, A NIE BĘDZIECIE JUŻ O NICZYM MARZYĆ.
JEZUSEK MALUSIEŃKI LEŻĄCY WŚRÓD STAJENKI".
​                           ​
**********************************
             
  Podobny obraz

MATKA BOŻA NAJŚWIĘTSZA NIEPOKALANIE - JAK JEJ SYN POCZĘTA.
 

"Ja ukochałam Naród Polski i dlatego Jestem Jego KRÓLOWĄ i życzę wam Polacy, aby ten czas mógł być dla was DUCHA ŚWIĘTEGO ODNOWĄ i oczekuję spełnienia Mojego SYNA MARZENIA
bo przecież jest KRÓLEM jak i Ja Waszą KRÓLOWĄ. GDY BĘDZIEMY RAZEM NA TRONIE KRÓLEWSKIM w POLSCE, TO JUŻ NIGDY NIE BĘDZIECIE
W NIEWOLI,
BO TAK BARDZO KOCHAM WASZ NARÓD POLSKI A JEZUS KRÓL WYPEŁNI WASZE POKOJOWE WNIOSKI I NIE ODDAM WAS NIKOMU. DLACZEGO BISKUPI NIE CHCECIE UZNAĆ WASZEGO BOGA - JEZUSA KRÓLEM? Wasza Matka".

*************************
 
 
MODLITWA DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
" Panie Jezu Chryste - Królu nasz i całego świata, zmiłuj się nad Twym wiernym ludem, który pragnie Cię wywyższać każdego dnia, który pragnie Cię widzieć Królem Wiecznej Chwały, Królem Człowiekiem, Królem Bogiem Wszechmogącym, Królem Życia i Śmierci. Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy jako Królowi Polski i Wszechświata i kochamy Cię! Przemień serca wszystkich ludzi, aby mógł panować w nich pokój i szacunek do wszystkiego co stworzyłeś - tak nam dopomóż Bóg - po wszystkie czasy na wieki wieczne. Amen".
​  
*************************************************************************************
​*****************************
*​

-szukam-

Niedziela, 24 grudnia 2017
 
IV NIEDZIELA ADWENTU 
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania czwarta niedziela adwentu 2017
 
(Łk 1,26-38)
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.
 
Znalezione obrazy dla zapytania czwarta niedziela adwentu 2017
 
 
Kazanie św. Augustyna, biskupa
 

Prawda z ziemi wyrosła, a sprawiedliwość z nieba spojrzała

Przebudź się, człowiecze: dla ciebie Bóg stał się człowiekiem! "Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus". Dla ciebie, powtarzam, Bóg stał się człowiekiem. 
Umarłbyś na wieki, gdyby On nie narodził się w czasie. Przenigdy nie byłbyś wyzwolony z ciała grzechu, gdyby On nie przyjął ciała, podobnego do ciała grzechu. Byłbyś skazany na niemiłosierną wieczność, gdyby Bóg nie okazał ci wiecznego miłosierdzia. Nie byłbyś przywrócony życiu, gdyby On nie poddał się dobrowolnie prawu śmierci. Bez Jego pomocy byłbyś zgubiony, zginąłbyś, gdyby nie przyszedł. 
Świętujmy więc z radością nadejście naszego zbawienia i odkupienia. Świętujmy dzień uroczysty, w którym Ten, co sam jest jedynym i wiekuistym dniem Ojca, zechciał zstąpić w krótki i przemijający dzień doczesności. On "stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby jak to napisano, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi". 
"Prawda z ziemi wyrosła". Chrystus, który powiedział o sobie "Ja jestem prawdą", narodził się z Dziewicy. "A sprawiedliwość z nieba się wychyliła", bo ten, kto uwierzy w Narodzonego, dostępuje usprawiedliwienia nie z siebie, lecz od Boga. "Prawda z ziemi wyrosła", albowiem "Słowo Ciałem się stało"; a "sprawiedliwość z nieba się wychyliła", bo "każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępuje z góry". 
"Prawda z ziemi wyrosła", to znaczy z łona Maryi, a "sprawiedliwość z nieba się wychyliła", albowiem "człowiek nie może otrzymać niczego, co by nie było mu dane z nieba". 
"Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowujemy pokój z Bogiem", bo "spotkały się sprawiedliwość i pokój" przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, gdyż "prawda z ziemi wyrosła". "Dzięki Niemu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej". Apostoł nie mówi "chwały naszej", lecz "chwały Bożej", albowiem sprawiedliwość nie pochodzi od nas, lecz "z nieba się wychyliła". A więc ten, "kto się chlubi", niech się chlubi nie w sobie, ale "w Panu". 
Toteż i Panu, narodzonemu z Dziewicy, aniołowie śpiewają: "Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał". Skąd bowiem bierze się pokój na ziemi, jeśli nie z tego, że "prawda z ziemi wyrosła", to znaczy, że Chrystus narodził się z ciała? "On jest naszym pokojem, On, który obie części ludzkości uczynił jednością", abyśmy byli ludźmi, w których sobie upodobał, złączeni więzią jedności pełną słodyczy. 
Radujmy się więc, dostąpiwszy takiej łaski, a świadectwo sumienia niech będzie naszą chlubą; wtedy będziemy się chlubili w Panu, a nie w sobie. Jest bowiem powiedziane: "Ty jesteś moją chwałą, Ty głowę mą wznosisz". Czy mógł nam Pan okazać większą łaskę? Swojego jedynego Syna uczynił Synem Człowieczym, a synów ludzkich uczynił synami Bożymi. 
A jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest w tym twoja zasługa, jaki powód tak wielkiego daru i jaka twoja sprawiedliwość, to doszukując się przyczyn, nie znajdziesz nic innego, jak tylko łaskę Boga.
 
        Podobny obraz

„O Panie, Wodzu domu Izraela... przyjdź nas odkupić mocą Twojego ramienia” (Śpiew przed ewangelią)

Liturgia słowa przedstawia dzisiaj jedno z doniosłych proroctw mesjańskich oraz jego spełnienie. Król Dawid pragnął zbudować „dom”, świątynię dla Boga. Lecz Pan oznajmia mu przez proroka Natana, że Jego wola jest inna: Bóg sam raczej pomyśli o „domu” Dawida, to znaczy o przedłużeniu jego potomstwa, bo spośród niego narodzi się Zbawiciel. „Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki” (2 Sm 7, 16). Kilkakrotnie w ciągu historycznych wydarzeń zdawało się, że ród Dawida wygaśnie, lecz Bóg zawsze go zachował, dopóki z niego nie wziął początku „Józef, mąż Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem” (Mt 1, 16) Jemu „Pan Bóg da tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował... na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca” (Łk 1, 32–33). Wszystko to, co Bóg obiecał, spełniło się pomimo niesprzyjających wydarzeń historycznych, grzechów ludzkich, zbrodni i bezbożności samych potomków Dawida. Bóg jest zawsze wierny: „Zawarłem przymierze z moim wybrańcem; przysiągłem słudze memu, Dawidowi... Zachowam dla niego łaskawość swą na wieki i wierne będzie moje z nim przymierze” (Ps 89, 4. 29).

Równolegle z wiernością Boga, liturgia dzisiejsza ukazuje wierność Maryi, w której spełniły się Pisma. Wszystko było przewidziane w odwiecznym planie Boga i wszystko było już przygotowane do wcielenia Słowa w łonie Dzieweczki pochodzącej z domu Dawida. Lecz w chwili, w której ten plan miał się stać faktem historycznym, „było wolą Ojca miłosierdzia, aby Wcielenie poprzedziła zgoda Tej, która przeznaczona została na Matkę” (KK 56). Św. Łukasz podaje wzniosłą rozmowę anioła z Maryją, która kończy się pokornym i bezwarunkowym poddaniem się Dziewicy: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Boże „niech się stanie”, stworzyło z niczego wszystkie rzeczy; „niech się stanic” Maryi rozpoczęło bieg odkupienia wszystkich stworzeń. Maryja jest świątynią Nowego Przymierza, bez porównania cenniejszą niż ta, którą król Dawid chciał zbudować swojemu Bogu, świątynią żywą zawierającą w sobie nie arkę świętą, lecz Syna Bożego. Maryja jest najwierniejsza, całkowicie otwarta i poddana woli Najwyższego; i właśnie dzięki Jej wierności dokonuje się tajemnica powszechnego zbawienia w Jezusie Chrystusie.

Św. Paweł raduje się wobec tej wielkiej tajemnicy „dla dawnych wieków ukrytej, teraz jednak ujawnionej, a przez Pisma prorockie na rozkaz wiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczonej” (Rz 16, 25–26). Nie była ona zastrzeżona dla zbawienia jedynie Izraela, lecz przeznaczona na zbawienie wszystkich narodów; Apostoł dodaje, że celem tego objawienia jest nakłonienie wszystkich ludzi „do posłuszeństwa wierze” (tamże). Tylko wiara czyni człowieka zdolnym przyjąć z uwielbieniem tajemnicę Boga, który stał się człowiekiem. Jego wiara powinna wzorować się na wierze Maryi, która przyjęła rzecz niepojętą — że ma stać się matką pozostając dziewicą, że będąc stworzeniem zostanie matką Syna Bożego — z „wiarą nie skażoną żadnym zwątpieniem” (KK 63).

„Bogu, który jedynie jest mądry” (Rz 16, 27), należy się chwała za wielką tajemnicę zbawienia, chwalą oddana Mu „przez Jezusa Chrystusa” (tamże), pokornej zaś Dziewicy z Nazaretu, pojętnemu narzędziu w wykonaniu planu Bożego, wdzięczność każdego zbawionego w Jezusie Chrystusie.

Ojcze niebieski, za zwiastowaniem anielskim Niepokalana Dziewica przyjęła Twoje odwieczne Słowo i przeniknięta światłem Ducha Świętego stała się świątynia Bożą, prosimy Cię, spraw, abyśmy za Jej przykładem pokornie wypełnili Twoją wole (Mszał Polski: kolekta na 20 grudnia).

O Matko Dziewico, Ty wydasz na świat i wychowasz Dzieciątko. Lecz patrząc na tego Maleńkiego, pomyśl o Jego wielkości: Ono będzie wielkim, bo Bóg Je uwielbi przed obliczem królów i wszyscy królowie ziemscy oddadzą Mu pokłon, a narody będą Mu poddane. Niechaj więc dusza Twoja uwielbia Pana, albowiem „będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego”. Będzie wielki i wielkich rzeczy dokona w Tobie, bo jest Wszechmocny i święte jest Jego imię.
A jakież imię może być świętsze od imienia Tego, który jest Synem Najwyższego? Niech i przez nas, nędzne stworzenia, będzie uwielbiony wielki Bóg, gdyż stał się małym, aby nas wielkimi uczynić. „Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany”.
Panie, narodziłeś się dla nas, nie dla siebie. Ty, zrodzony z Ojca od wieków w sposób niewysłowiony, nie potrzebowałeś narodzić się z matki w czasie. Nie narodziłeś się dla aniołów, oni bowiem posiadając Cię już w Twoim majestacie nie pragnęli, abyś dla nich stał się małym. Dla nas więc narodziłeś się i nam zostałeś dany, bo tylko nam byłeś potrzebny (św. Bernard).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. I, str. 121

      Znalezione obrazy dla zapytania czwarta niedziela adwentu 2017

-szukam-

Boże Narodzenie Siostry Faustyny   

  
 
Boże Narodzenie było zawsze czasem szczególnej, duchowej więzi Siostry Faustyny ze Świętą Rodziną, nigdy też nie miała odczucia, że świat zewnętrzny utrudnia jej przygotowanie się do świąt.

W 1934 roku pisała:

Dzień wigilijny. Rano podczas mszy św. czułam bliskość Boga, duch mój bezwiednie zatonął w Bogu. Wtem usłyszałam te słowa:

„Tyś mieszkaniem miłym dla mnie, w Tobie odpoczywa Duch mój”. (…)

Przez cały dzień czułam w szczególny sposób bliskość Boga, a chociaż obowiązki mi nie pozwoliły pójść ani na chwilę przez cały dzień do kaplicy, to jednak nie było chwili, w której bym nie była złączona z Bogiem, czułam Go w sobie w sposób więcej odczuwalny aniżeli gdzie indziej (Dz. 346).

Co roku w okresie Bożego Narodzenia Siostra Faustyna otrzymywała od Jezusa objawienie, dotyczące jej samej lub osób jej bliskich. Były to zawsze słowa zapewnienia o miłości i o Bożym upodobaniu. W ten sposób w tej „sekretarce Bożego Miłosierdzia” kształtowała się mocna świadomość, że Bóg niezwykle wysoko ceni każdego człowieka, bez względu na to, jak wielkim byłby grzesznikiem.

Ta prosta dziewczyna miała dar ujmowania głębokich kwestii wiary w postaci wizji; co roku miewała widzenia w czasie pasterki. W roku 1934 tak opisywała swoje spotkanie z Jezusem:

W czasie ofiarowania ujrzałam Jezusa na ołtarzu, piękności nieporównanej. Dziecię to przez cały czas patrzyło się na wszystkich, wyciągając swoje rączęta. Kiedy nastąpiło podniesienie – Dziecię nie patrzyło się na kaplicę, ale w niebo, po podniesieniu znowuż się patrzyło na nas, ale króciutko, bo jak zwykle zostało przez kapłana połamane i zjedzone. (…).

Na drugi dzień widziałam tak samo i na trzeci dzień tak samo. Radość, jaką miałam w duszy, trudno wypowiedzieć. Powtórzyło się to widzenie w trzech mszach św. (Dz. 346).

Przytoczony fragment w pierwszej chwili wydaje się szokujący. Święta Faustyna jednak, jak pisze, odczuwa radość, bo ma świadomość, że po to właśnie Chrystus przyszedł: aby nas odkupić, składając ofiarę z siebie, a następnie obdzielić nas swoim ciałem.

W dzień Wigilii Siostra Faustyna miała zwyczaj łamać się opłatkiem i modlić również za tych bliskich, z którymi nie mogła się zobaczyć. W notatce z 1935 roku czytamy:

Wieczorem przed wieczerzą weszłam na chwilę do kaplicy, ażeby u stóp Pana Jezusa podzielić się opłatkiem z tymi, którzy są z daleka, a których Jezus bardzo kocha, a ja mam im wiele do zawdzięczenia. Kiedy się w duchu dzieliłam tym opłatkiem z pewną osobą, usłyszałam w duszy te słowa: „serce jego jest mi niebem na ziemi„ (Dz. 574).

Wizja, którą Siostra Faustyna otrzymała w czasie pasterki tamtego roku, przyniosła je wielką radość: W czasie mszy świętej znowuż ujrzałam małe Dzieciątko Jezus, niezmiernie piękne, które z radością wyciągało rączęta do mnie. Po Komunii św. usłyszałam te słowa:

„Ja zawsze jestem w sercu twoim, nie tylko w chwili, kiedy mnie przyjmujesz w Komunii św., ale zawsze” (Dz. 575).

W dalszej części czytamy o odpowiedzi, jaką Jezus dał siostrze Faustynie na jej pełne zachwytu pytanie o to, dlaczego Pan „zataił swój majestat” i przebywał między ludźmi:

Odpowiedział mi Pan: „Córko moja, miłość mię sprowadziła i miłość mię zatrzymuje. Córko moja, o gdybyś wiedziała, jak wielką zasługę i nagrodę ma jeden akt czystej miłości ku mnie, umarłabyś z radości.

Mówię to dlatego, abyś się ustawicznie łączyła ze mną przez miłość, bo to jest cel życia duszy twojej; akt ten polega na akcie woli; wiedz o tym, że dusza czysta jest pokorna; kiedy się uniżasz i wyniszczasz przed majestatem moim, wtenczas cię ścigam łaskami swoimi, używam wszechmocy, aby cię wywyższyć” ( Dz. 576).

Uczmy się od Jezusa, że miłość jest decyzją,  aktem woli. Wtedy odnajdujemy sens trwania w miłości mimo rozmaitych wewnętrznych przeszkód, posuchy emocjonalnej, mimo poczucia duchowej pustki.

więcej: https://milujciesie.org.pl/boze-narodzenie-siostry-faustyny.html

-szukam-


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica! 
Jak obyczaj  każe stary,
Według ojców naszych Wiary.
Składam wszystkim te życzenia,
Z okazji Bożego Narodzenia,
          I lepszego, Nowego Roku,
          Który jest - o parę kroków.
          I by przyniósł wszystkim nam,
          Wiele nowych, lepszych zmian.
Żeby Polska Polską była,               
Żeby władza katolicka, nami rządziła!
Żeby Polacy radośni i szczęśliwi byli
Żeby Bogu, Kościołowi i sobie - wzajemnie służyli.
          Żeby tak, tak- nie, nie, była nasza mowa,
          Żeby się spełniły, życzeń te proste słowa.
          Żebyśmy się trzymali- Bożych Dróg,
          Żeby na miejscu pierwszym - zawsze był Bóg.
 Niech nam błogosławi i koi, życia ziemskiego znój,
A po śmierci, do Nieba  doprowadzi,
Narodzony Jezus Chrystus,
POLSKI  I ŚWIATA - PAN I KRÓL !         Życzy - Jerzy 
 
                           
,,WIERZYSZ, ŻE CHRYSTUS NARODZIŁ SIĘ W BETLEJEMSKIM ŻŁOBIE,
LECZ  BIADA CI, JEŚLI  NIE NARODZIŁ SIĘ W TOBIE!
         ŻYCZENIA
Niech Pan Jezus Narodzony,
Będzie w żłobie Dusz złożony.
Serc roztopi  lody świata,
Wszystkich ludzi w tą noc zbrata.
Żeby, choć w tej jedynej chwili,
Ludzie się zastanowili.
W którą stronę podążamy?
           Boże Dziecię powitamy.
Szatan grzechem świat zniewala,
Człek od Boga się oddala,
Bożków, co raz więcej mnoży,
Więc narodził się Syn Boży.
Może Ciebie nie dotyczy,
Narodzony, płacze, krzyczy.
Nawróćcie się Jezus prosi,
W żłóbku nam – Zbawienie głosi.
On przed złem osłonę daje
Kochać nigdy nie przestaje.
Czemu więc Go nie dostrzegam?
Gdzie się spieszę? Wciąż gdzieś biegam.
Stres i ciągłe niepokoje,
Wypełniają serce moje.
Pycha we mnie dominuje
Bogu nie ufam, ignoruję.
                                                              Brakiem czasu się tłumaczę,                                                              
Dziecię Boże prosi, płacze,
Widząc moje zagubienie.
Więc niech Boże Narodzenie,
Łaskę Wiary mi przymnoży,
Bez niej życie, grzechem sroży.
Bym zaufał, zaufała,
Królem, ludzkość uznać chciała.
I przyjęła Twe zasady,
Są do szczęścia, nie do parady
Tu na ziemi, dojść do Nieba,
Narodzenia, Jezu trzeba.
Niech, więc Twoje Narodzenie,
Da mej Duszy ukojenie,
Bo, jak świergot ptaków w lesie,
Miłość Boża w świat się niesie,
          I napełnia mnie pokojem.
JEZU SPRAW, BY CAŁY ŚWIAT UWIERZYŁ,
                  W NARODZENIE TWOJE !
 
                   Jerzy Poleszczuk   pol-jerz50@wp.pl  515 483 352
 
              
                       NOWY ROK-2018
 
Rok stary przeminie i przyjdzie NOWY,
Czas wielkiej nadziei, przemiany, odnowy.
Co nam przyniesie? Co w nim nas czeka?
Czy wzmocni Wiarę? W Boga, w człowieka?
Wszyscy wzajemnie życzenia składamy.
                        Bo przecież szlachetne intencje mamy.
Gdyby, choć w części spełnić się miały,
To wielu ludziom, szczęście by dały.
Lecz to są tylko nasze życzenia,
Boga zaprośmy, do ich spełnienia.
Bo sami zrobić, nic nie możemy,
Gdy próśb do Pana, nie kierujemy.
                       Rok czasu minęło od tamtej chwili,
Gdyśmy rok stary, jako NOWY święcili.
ak szybko idzie to przemijanie,
Rok nowej szansy, dajesz nam Panie.
A wielu bardzo na ROK NOWY liczyło,
Lecz go powitać, im dane nie było.
Spełniając wolę odwieczną Pana,
Odeszli, jak rosa słonecznego rana.
Myśmy Rok Nowy czasu dostali,
Strzeżmy się – żebyśmy go nie zmarnowali.
Patrząc na stary, co było w nim złego?
W Nowym zamieńmy, na coś lepszego.
Ile tych roczków mi pozostało?
Może ostatni, więc czasu mam mało.
Tyle spraw ważnych, do załatwienia,
Lecz najważniejsza – to sprawa sumienia.
                        Czy w życiu swoim, je dobrze traktuję?
Wyrzutu, wołania, głuszyć nie próbuję.
Bo gdyby nie daj Boże tak się zdarzało,
To muszę to zmienić, – bo czasu już mało.
Czy w Nowym Roku zbliżę się do Ciebie Panie?
Czy tak, jak było w starym, grzech i obojętność mi pozostanie?
Muszę się zastanowić, w którą udać stronę?
Bo może czasu mam mało i dni już policzoe.
Ale bez Twojej Boże pomocy,
Nikłe są szanse, wyjść z grzechu mocy.
Który w około życie otacza,
Tak wielu ludzi, na dno się stacza.
Przez swoją pychę bardzo zgrzeszyli,
Znać Ciebie nie chcieli, – bo ciągle na siebie, tylko liczyli.
Boże! Tylko Ty, jesteś jedyną i właściwą drogą,
Ludzie sami bez Ciebie – nic zrobić nie mogą,
A świat niestety, wciąż się od Boga oddala,
Coraz bardziej się nakręca, patologii spirala.
Ludzie żyją, jak gdyby Pana Boga nie było,
Tak wielu w bezbożną, Unię uwierzyło.
Jestem Ci wdzięczny(a), mój WIELKI BOŻE,
Ufam Ci i liczę, że mi dopomożesz,
Bo skoro mi dałeś, Rok życia Nowy,
WIĘC GO WYKORZYSTAM - DO SWOJEJ ODNOWY!
 
                                                    Jerzy Poleszczuk.
Wszystkim życzę pogodnych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego, pokojowego Nowego 2018 roku. Niech Boża Dziecina czuwa nad Wami, Waszymi Rodzinami, Polską i światem!   Andrzej L.

BOŻE  NARODZENIE  2017 r.

 

 

            

  Gdy pierwsza gwiazda niebo rozjaśni
 Powracam wtedy w mej wyobraźni
Do tej jedynej nocy na świecie
Co dala nam Światłość – Boże Dziecię
 
Ludzie błądzili nie znając Boga
Ciągle pytali, gdzie Boża Droga?
Światłość, co wyszła z Bożej Mądrości
Drogę wskazała, Drogę Miłości…
  
 Pogodnych i błogosławionych Świąt Narodzenia
Pańskiego w gronie bliskich i życzliwych oraz
radości ze spotkania Narodzonego Pana.
Niech Boże Dziecię napełni serca Pokojem, Miłością,
Łaskami i Błogosławieństwem na każdy dzień.
Obdarzy dobrym zdrowiem i wszelką pomyślnością
                                               w Nowym 2018 roku.
    BOŻE Narodzenie!
Chrystus Król do nas przychodzi, pójdzmy wszyscy z pokłonem!
 
                    Image result for życzenia boże narodzenie piękne   
 
                                                
Święta Bożego Narodzenia przypominają, że Bóg zamieszkał z nami.
To niepojęta radość i nadzieja. Pan Jezus Syn Boży rozjaśnia to, co jest ciemne w wielu sercach i umysłach.
        Niech obdarza nas Duchem Świętym, umocni jedność w naszych rodzinach, doda sił, abyśmy umieli  zwyciężać zło - dobrem, kłamstwo - prawdą, obojętność - troską i odpowiedzialnością.
        Życzę, aby Pan Jezus Król,  który się nam narodził, napełnia nasze serca radością, pokojem, dobrem i miłością do Pana Boga i bliżniego, wciąż pobudzając do służby Panu Jezusow
​i​
Królowi.   
        Niech Nowy Rok 2018 będzie rokiem łaski od Pana!
                                           życzy 
                                                         Krystyna 
 
 
 
 

ELENI- MALEŃKA MIŁOŚĆ

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE 
 Życzenia Świąteczne
 
 
 
 
    
 
 
 
                                     Wiary , co góry przenosi   
                                       nadziei, która nie gaśnie,          
                                            miłości w każdej ilości   
                         od Bożej Dzieciny  
                        Niech biały opłatek 
                         w Wigilię łamany 
                    połączy nas wszystkich 
                       znanych i nieznanych
 
Z serca płynące, najserdeczniejsze życzenia rodzinnych, błogosławionych, 
        pełnych ciepła, miłości i nadziei Świąt Narodzenia Bożej Dzieciny, 
          kochanej przyjaciółce Mieczysławie i wszystkim walczącym, o 
          królowanie w Naszej Ojczyźnie Jezusa Chrystusa Króla Polski,           
 
  składa Bożena.
 
 

-szukam-

NOWENNA DO NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY

 

NOWENNA DO NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY
 
Dzień pierwszy – 
 
„JÓZEFIE NIE BÓJ SIĘ WZIĄĆ DO SIEBIE MARYI”
 
Mt 1,18-25
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął te myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak Mu polecił anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie.
 
Najświętsza Rodzino, której Głowa jest wzorem miłości ojcowskiej, wspieraj nas.
Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.
Przez najdoskonalsze złączenie Waszych serc, wysłuchaj nas.
Módlmy się za ojców rodzin, aby odważnie, odpowiedzialnie i z miłością podejmowali trud ojcostwa.
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata, zachowaj je złączone  nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania, spraw, aby żyły według przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen.
 Dzień drugi –
 „OTO POCZNIESZ I PORODZISZ SYNA”
 
Łk 26-31,38
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”.
Najświętsza Rodzino, Patronko i Opiekunko wszystkich rodzin chrześcijańskich, wspieraj nas.
Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.
Przez doskonałe zawierzenie wasze, wysłuchaj nas.
Módlmy się za dzieci, aby cieszyły się szczęśliwym dzieciństwem oraz opieką i miłością
rodziców.
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata…. 
 
Dzień trzeci – 
„OWINĘŁA GO W PIELUSZKI I POŁOŻYŁA W ŻŁOBIE”
 
Łk 2,3-6
Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z rodu i domu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej, wspieraj nas.
Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.
Przez Wasze ubóstwo i Waszą pokorę, wysłuchaj nas.
Módlmy się za matki oczekujące potomstwa, aby szczęśliwie wydały je na świat i aby każde dziecko zaznało miłości rodzinnego domu
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata…
 
Dzień czwarty – 
 „WSTAŃ, WEŹ DZIECIĘ I JEGO MATKĘ I UCHODŹ DO EGIPTU”
 Mt 2,13-15
Oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu, pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu.
Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do ziemi pogańskiej, wspieraj nas
Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas
Przez smutki i bolesne przejścia Wasze, wysłuchaj nas
Módlmy się za rodziny, aby z Bożą pomocą mężnie przezwyciężały trudności, ufne w zwycięstwo miłości
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata…
 
 Dzień piąty – 
 „HEROD POSŁAŁ OPRAWCÓW, KAZAŁ POZABIJAĆ WSZYSTKICH MŁODZIANKÓW”
Mt 3,16-18
Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do dwóch lat, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: „Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma.”
Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci, wspieraj nas.
Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.
Przez doskonałą miłość Waszą, wysłuchaj nas.
 Módlmy się za każde zgładzone życie ludzkie, aby odrodziło się do życia wiecznego.
 Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata…
 
Dzień szósty – 
„NADANO MU IMIĘ JEZUS”
Łk 2,21
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.
 
Najświętsza Rodzino, najwierniejsza przepisom Pańskim, wspieraj nas.
Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.
Przez doskonałe posłuszeństwo Wasze, wysłuchaj nas.
 
Módlmy się za dzieci, które przyjęły chrzest, aby jako Dzieci Boże, dążyły do świętości
 
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata…
 
Dzień siódmy – 
„PRZYNIEŚLI JE DO JEROZOLIMY, ABY JE PRZEDSTAWIĆ PANU”
Łk 2,22-24
Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej, będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
 
Najświętsza Rodzino, wysławiona przez Świętego Starca Symeona, wspieraj nas.
Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.
Przez doskonałość czynów Waszych, wysłuchaj nas.
 
Módlmy się za rodziny chrześcijańskie, aby sprzyjały rozwojowi powołań kapłańskich i zakonnych, oddając wspaniałomyślnie swoje dzieci na służbę Bogu i Kościołowi.
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata….
 
Dzień ósmy – 
„POWINIENEM BYĆ W SPRAWACH OJCA MEGO”
Łk 2,46-50
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?.
 
Najświętsza Rodzino, wzorze najdoskonalszy cnót wszystkich, wspieraj nas.
Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.
Przez modlitwy i milczenie wasze, wysłuchaj nas .
 
Módlmy się o to, aby rodziny wprowadzały Boga i wartości chrześcijańskie w codzienne
życie rodzinne.
 
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata..
 
Dzień dziewiąty – 
„JEZUS WZRASTAŁ W MĄDROŚCI, W LATACH I W ŁASCE U BOGA I U LUDZI”
Łk 2,51-52
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
 
Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej, wspieraj nas
Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas
Przez prace i trudy Wasze, wysłuchaj nas
 
Módlmy się o moralne i religijne odrodzenie rodzin, aby były Bogiem silne.
 
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata…

-szukam-

Już oficjalnie: Czcigodny Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński

       
Papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót kard. Stefana Wyszyńskiego - poinformował rzecznik Archidiecezji Warszawskiej. Od tej chwili Prymasowi Tysiąclecia przysługuje oficjalnie tytuł "Czcigodny Sługa Boży". Do beatyfikacji niezbędny jest już tylko cud za wstawiennictwem kard. Wyszyńskiego

12 grudnia br. podczas sesji zwyczajnej kardynałowie i biskupi z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wyrazili pozytywną opinię o heroiczności cnót kard. Wyszyńskiego. W ten sposób zakończyły się prace Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych nad "Positio super virtutibus". Trzytomowe "Positio" zostało opracowane pod kierunkiem postulatora procesu ks. prof. Zbigniewa Sucheckiego, a w listopadzie 2016 r. kard. Kazimierz Nycz złożył je w watykańskiej kongregacji. Materiały te były podstawą prac różnych komisji w toku procesu beatyfikacyjnego na etapie watykańskim. Dokumentacja ta bierze pod uwagę cnoty teologalne: wiarę, nadzieję i miłość; kardynalne – roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie oraz moralne – czystość, ubóstwo, posłuszeństwo i pokorę.

Tłumaczył też, że w momencie, kiedy papież ogłosi heroiczność cnót, zaczyna się opracowywanie sprawy cudu za wstawiennictwem kard. Wyszyńskiego. "Potrzebna jest modlitwa, czas, spokój" - mówił metropolita warszawski, dodając, że jeśli za wstawiennictwem prymasa wydarzy się jakiś cud, wówczas "te dwie drogi się zejdą i wtedy jest beatyfikacja".

Do beatyfikacji niezbędny jest już tylko cud za wstawiennictwem kard. Wyszyńskiego. Obecnie trwa watykańska procedura badania domniemanego cudu za jego przyczyną. Jeśli zostanie potwierdzona jego autentyczność, najpierw przez komisję lekarzy, a następnie kardynałów, wówczas papież zdecyduje o beatyfikacji i wyznaczy jej datę.

http://malydziennik.pl/juz-oficjalnie-czcigodny-sluga-bozy-stefan-kard-wyszynski,9405.html

-szukam-

WATYKAŃSKA BLUŹNIERCZA SZOPKA – 2017 ❗❗❗  
 
 

​ TA MASONERIA WATYKAŃSKA ODKĄD JEST PAPIEŻEM
​"​
FRANEK
​"​
WYMYŚLA SAME OBRZYDLIWOŚCI. mk.​
 
 
Nagi facet - kościelne homolobby będzie zachwyconeprawdziwy katolik może mieć odruch wymiotny ...
 

-szukam-

19.12.2017

 Podobny obraz
 
 
Panie Jezu - Polacy nie posłuchali Boga Ojca i nie wybrali Grzegorza Brauna na prezydenta Polski
​,​
gdy były wybory a posłuchali duchownego Tadeusza Rydzyka, 
który sprzedał Polskę Żydom i teraz ten prezydent A.
Duda razem z ks. T. Rydzykiem  ściągają Żydów
​ ​     
z całego świata, aby rządzili bez Boga
​- ​
Polakami, bo Żydzi nigdy nie  chcieli słuchać Boga Ojca. Ta ich "mądrość" zaprowadziła ich do wielowiekowej niewoli. Na świecie jest BÓG i diabeł, jeśli nie chcieli słuchać Pana Boga to diabeł tak ich uczył zatwardziałości i upartości,  
​  ​
że dopiero przed 2000 rokiem odzyskali wolność.Teraz chcą zniewolić Naród Polski, bo już wysuwają swoje bezpodstawne żądania. Upominają się o wszystko, a przecież nikt ich do nas nie zapraszał, przyjechali na własną odpowiedzialność. Jeśli ginęli w wojnie, to Polaków ginęło kilkanaście razy więcej, bo nawet za ratowanie Żydów, gdy
​ż​
Niemcy zabijali całe polskie rodziny za nich. Jeśli upominają się o odszkodowania, to powinni przede wszystkim upominać się i dla Polaków, bo Polska została zbombardowana i zniszczona a nie Izrael. Przecież mogli przed wojną wyjechać do Izraela i teraz nie walczyć bezpodstawnie. Obecnie prezydent A. Duda i wiele osób z rządu w Polsce wybrali Żyda Jonny Danielsa, aby zabijał patriotów Polskich, którzy walczą o wolną nawet od Żydów Polskę. Przecież Żydzi wiedzą co znaczy atak na Ojczyznę. Teraz ten wynajęty do
​"​
mieszania
​" w Polsce -​
  Daniels straszy Grzegorza Brauna, 
​bo​
im jest zawsze wszystkiego mało, to będą zabijać podstępnie wszystkich patriotów. To znaczy Polacy wybraliście swoich morderców. Dla Żydów mordowanie nic nie znaczy, skoro zabili BOGA i 
​przekupili​
​ludzi​
, aby krzycz
​eli​
​ ​
jak ci faryzeusze im kazali. Tak samo teraz Daniels krzyczy, że zrobi porządek
i posłuszeństwo atakującym.
​ ​
Naród Izraelski nie chciał wojny ani niewoli, ale faryzeusze im to narzucali, bo chcieli walczyć z Panem Bogiem.​
 
 
                                                          
​             ​
   

 PAN JEZUS

"To widzicie  -​ludzie
od wieków rządzili Izraelem sami​ i od początku kłopoty mieli rządzący bez Boga, to

​była ​
nieustanna demoniczna trwoga. Gdyby faryzeusze posłuchali Boga Jezusa Chrystusa, a nie siebie, to wszyscy byliby w Niebie.  Gdyby papieże posłuchali  Matki Mojej, to nie byłoby komunizmu na świecie, a komuniści zabijali, mordowali i nieustannie ludzi oszukiwali. Gdyby Hlond 
uwierzył w Boże Objawienia, to nie byłoby wojny, a byłyby Boże ustalenia. To widzicie, że za wszystko "zło" na świecie winni są
 Żydzi, którzy do Boga przyznać się wstydzą. Oni mają to już we krwi że tylko naród Żydowski powinien na planecie Ziemi żyć.
A przedtem i ​teraz też są ciągle zniewoleni, bo takie​ są​rządy​ bez Boga   - pełne pogan.​ U nich pycha, samouwielbienie i władczość góruje nad wszystkim i bardzo źle, że ludzie przeciwko faryzeuszom się nie buntują. Na świecie jest BÓG i diabeł, więc jeśli nie panuje BÓG, to panuje diabeł i posługują jemu.
Tak samo i w Polsce - ci, co chcą usunąć z życia Grzegorza Brauna to mówię, że ich praca jest naganna. To jest nieprawdopodobne, że Episkopat nie chce uczestniczyć w obronie Polskiego Narodu, a tym samym stają przeciwko Bogu.

Dlatego to mówię od miesięcy, że Tadeusz Rydzyk będzie przed lucyferem klęczał za zdradę Boga i Narodu Polskiego.    To nie jest zrozumiałe, że duchowni znają Stary Testament i wiedzą, co jest w Starym Testamencie napisane. Ja będę bronił wszystkich patriotów polskich, a szczególnie Grzegorza Brauna i także będzie broniła was Maryja Panna.
To widzicie Polacy co niewola znaczy. Mieliście już bardzo dużo lat niewolę, potem niemiecką, rosyjską  a niewiele się troszczyliście. Teraz jesteście w niewoli bezlitosnej Unii Europejskiej, a czeka was niewola żydowska, w czasie której zniknie nazwa "POLSKA". Jednak nie doczekają Żydzi takich marzeń, bo MARYJA KRÓLOWA POLSKI pomiesza ich  zaborcze marzenia i dojdzie do wojennych zdarzeń. W tej wojnie nie będzie zwycięzców, gdyż Bóg Ojciec położy kres wszystkim waszym zaborcom sprzed lat wielu i obecnych, bo użyje broni obosiecznej.
POLSKA MUSI BYĆ JEZUSOWI KRÓLOWI PODLEGŁA, BO JEST BOGOBOJNA, PATRIOTYCZNA I NAJLEPSZA.

                        
​                         
 
​                            

            BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA POLSKI.

UWAŻAJCIE NAJEŹDŹCY I NACHODŹCY NA POLSKI NARÓD - WY WROGOWIE BOGA WSZECHMOGĄCEGO NIE WEJDZIECIE DO POLSKIEJ ZAGRODY. JA BŁOGOSŁAWIĘ MOJĄ UKOCHANĄ POLSKĘ I JEJ NARÓD KATOLICKI WIERNY POLSKIEJ ZIEMI, KTÓRA JEST DLA MOICH POLAKÓW WSZYSTKIM. WIĘC OTWÓRZCIE OCZY I PATRZCIE CO BĘDZIE,   GDY JEZUS CHRYSTUS NA KRÓLEWSKIM POLSKIM TRONIE USIĄDZIE. ZAPROWADZĘ POKÓJ I SPRAWIEDLIOWŚĆ,  A WSZYSCY INNI TO NICOŚĆ. BŁOGOSŁAWIĘ MÓJ NARÓD ODDANY BOGU OD 1000 LAT I BĘDZIE ZACHOWANA MIŁOŚĆ    I SZACUNEK A NIE BĘDZIE JUŻ NIGDY W POLSCE ŻADNYCH KRAT. "DO BOJU - HEJ DO BOJU" - TY POLSKI NARODZIE, KTÓRY PRAGNIE ŻYĆ W POKOJU I MIŁOŚĆI DO BOGA A TYM OSIĄGNIE ŁASK BOŻYCH KROCIE. BŁOGOSŁAWI WAS MARYJA - KRÓLOWA POLSKI I NIE BÓJCIE SIĘ, GDY NAWET BĘDĄ SZALAŁY WOJENNE POGŁOSKI. "KTÓŻ JAK BÓG" - MÓWCIE I MÓDLCIE SIĘ NA RÓŻAŃCU, A WASI WROGOIE BĘDĄ CHODZIĆ W DIABELSKIM KAGAŃCU. UPRZEDZAM WAS     I OSTRZEGAM, ABY MNIE BYŁO WASZYCH DO NIEBA NARZEKŃ. AMEN.

  **************************** ***********
 

Panie Jezu, czy możemy zaufać p.Grzegorzowi Braunowi pod każdym względem?

  Pan Jezus:

       " Grzegorza Brauna Mój Ojciec powołał jako prezydenta do reprezentowania Polski.
A że wybraliście innego prezydenta, to dla was Polaków błąd oczywisty.
Nie można dwom bogom służyć, jak obecny prezydent Andrzej Duda,
chociaż udaje patriotę polskiego, ale to jest obłuda.
Zawsze w rodzinie mieszanej zwycięża żona, ale ona ma innego "patrona".
 Gdzie tylko możecie i macie vacat wolny, 
to proście  Grzegorza Brauna do reprezentowania Polski i Polonii.
  My w Niebie mamy nadzieję, że wasz prezydent zrozumie, że nie można polegać tylko na rozumie.
Każdy, kto ma Boga w sercu i o Nim głośno mówi - nigdy swojej duszy nie zagubi.
TYLKO GRZEGORZ BRAUN JEST GODNY WAS REPREZENTOWAĆ,
 gdyż on może u wielu dużo wynegocjować.
NIE BÓJCIE SIĘ GRZEGORZOWI BRUNOWI ZAUFAĆ, 
gdyż on zna sposoby i wiele dobrego może dla was zrobić.
  Powiedział wam Mój Ojciec, że na nim można polegać, gdyż on nie umie tak łatwo "przeciw" ulegać.
Módlcie się o Grzegorza rodzinę, gdyż on zasługuje na reprezentowanie Polaków i Polonię,
w czasach zamętu powszechnego, gdyż taki stan szybko nie minie". 

        ***********************************************************​
 

Panie Jezu - bardzo prosimy o ochronę Grzegorza Brauna na cały czas.​ On wie, że Ty Panie Jezu jako KRÓL POLSKI oddalisz wszelkie nieszczęścia od naszego kraju i on bardzo by chciał widzieć Ciebie KRÓLEM POLSKI, a nie sługą, jak jesteś nazywany przez Episkopat  w Polsce. Jaki to wstyd: BÓG - ich SŁUGA.

Pan Jezus:

    " Tak, to prawda - Grzegorz Braun jest przez Ojca Mego wybrany do reprezentowania Polski przed Trójcą Przenajświętszą i przed światem na czas wam dany.  To dla Nas jest bardzo przykre patrzeć jak duchowni służący dwom bogom nie wierzą nadchodzącym dla was trwogom.   To My w Niebie ubolewamy nad zgorszeniem na świecie, ale doczekają się, że będą wrzuceni do piekła jak śmiecie. Ja też nie rozumiem, że pyszny człowiek i nawet biskup nie zastanawia się nad przyszłością, a wtedy szatan będzie miał obfity łup.
 Na waszą prośbę będę go ochraniał, aby o zagrożeniu dla Polski was informował, a tym samym Ja będę przed wrogami was ochraniał.
On​ wie, że potrzebny jest wszędzie, aby ostrzegał przed nadchodzącą wojenną burzą.

       MODLITWY w intencji patriotów polskich zanoście do Nieba, bo kto wam pomoże? My wiemy, że Polsce i Polakom pomóc trzeba. Macie dużo przeciwników Mego Królowania w Polsce i na świecie. Jest to bardzo przykre , że dużo osób duchownych jest przeciwnych, a wy ich przekonać nie umiecie.  Nimi to trzeba potrząsnąć mocą Bożą i oby wróg Mój nie uczyni tego "dzieła" przemocą. Musicie wiedzieć, że żyjecie w "CZASACH OSTATECZNYCH", które będą decydowały o waszych duszach na wieczność. ZAWSZE WAM RADZĘ - WYBIERAJCIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE
     I PRZYTULAJCIE SIĘ DO MNIE W POKORZE.

  

 Mateńko Boża
- prosimy Ciebie ochraniaj Polskę i naszego patriotę - Grzegorza Brauna, gdyż tylko on chce wywyższyć Pana Jezusa na
KRÓLA POLSKI

                                               ​ 

MATKA BOŻA

​                   " Tak, My wiemy, że on jest największym patriotą polskim z polityków
 i nikt nie zliczy jakich dozna Bożych zaszczytów.

  To jest Nasz syn ukochany - na te czasy ostateczne dla was dany.

BÓG GO BŁOGOSŁAWI I CAŁE NIEBO

 I WIELKA OCHRONA OD NAS JEST WIELKĄ POTRZEBĄ.

   MÓDLCIE SIĘ, MÓDLCIE SIĘ, MÓDLCIE SIĘ NIEUSTANNIE
  I MSZE ŚWIĘTE ZAMAWIAJCIE W JEGO INTENCJI OFIARNIE"
..

 

 Panie Jezu - bardzo proszę o błogosławieństwo dla Grzegorza Brauna,

Pan Jezus:

     " Ty Mój - Nasz  Synu umiłowany, jesteś przez naszego Boga Ojca na prezydenta wybrany.
        Otóż powiadam tobie i wam wszystkim,
        że Grzegorz Braun jest Naszym i Polaków człowiekiem bardzo bliskim.
        Ja znam jego serce, które kocha Mnie i Nas coraz goręcej.
        To uczucie zawdzięcza modlitwom waszym,
bo wie, że oczekiwanie na wywyższenie Mnie na Króla Polski jest najważniejszym czasem.
 Powiedziałem, że Grzegorz Braun jest jedynym patriotą polskim ze wszystkich polityków
         i nie widzę lepszego od niego, chociaż "udających" patriotów jest bez liku.
 A ty Mój - Nasz synu Bogu ofiarowany - nawet tym, że głosisz Mnie KRÓLEM - goisz Moje rany. 
Polska otoczona jest wrogów pajęczyną i to nie jest narodu winą.
Najbardziej winię Episkopat w Polsce "nie Mój",
  gdyż jest ich bardzo dużo "grających" przy Moim Ołtarzu wiele ról.
 Pamiętajcie - ci duchowni, którzy nie uznają Mnie KRÓLEM,
 w momencie śmierci ich dusze okryją się okrutnym bólem.
Ale będzie już za późno na szkód naprawienie, gdyż bardzo dużo ludzi zmieni kierunek myślenia.
i to będzie największe utrapienie ich sumienia.

          Dziękuję tobie Grzegorzu, że śmiało bronisz Mnie jako KRÓLA
bo wiesz, że bez KRÓLA w Polsce będzie wieka awantura.

Otaczam cię Moimi Aniołkami oraz Moimi rozmodlonymi duszami,

bo Mnie - Nam zależy żeby wielki patriota Grzegorz Braun

  mógł głosić bez strachu słowo Boże i patriotyczne, a nawrócenia są liczne.

 Nie martwcie się - będzie ochraniany, gdyż otwiera ludziom oczy przez demonów otumanianych".

 
Was Polaków nie będzie, czyli planowana eksterminacja Polaków przez naród żydowski.
​***************************************************************************​

Ja nie miałabym nic przeciwko narodowości żydowskiej, ale oni sami tak postępują, aby mieć do nich pretensje. Polska jest narodem katolickim a Żydzi narzucają nam swoje bezbożne obyczaje i nie pozwalają nam uwielbiać Boga w Trójcy Przenajświętszej. Kiedyś walczyli   z Bogiem, co doprowadziło ich że utracili niezależność. Polska nie Ameryka, w której jest ponad 100  narodowości i każdy może mieszkać   ze swoimi obyczajami i swoją wiarę kontynuować. My Polacy nie chcemy wojen, a wiemy że tylko nasz ukochany Bóg Jezus Chrystus KRÓL - Najlepszy Przyjaciel człowieka czyniący cuda chce nas uchronić od wojen i kataklizmów, a na świecie są ogromne grzechy, którymi Bóg Ojciec jest bardzo obrażany i chce zgładzić Ziemię. Pan Jezus chce uchronić wszystkich ludzi od nieszczęść i podaje warunki do dobrego i godnego życia, ale daje też swoje warunki - JEZUS CHRYSTUS KRÓL. Ludzie powinni się cieszyć że będą mieli serca miłosierne i nie będzie głodu, ani wojen, ani morderstw. Żydzi niestety wtrącają się do naszej polityki, do naszej religii, czego my nie  chcemy robić w Izraelu, bo szanujemy czyje. A wy wszyscy powinniście się cieszyć, że będziemy mieli ZARZĄDCĘ i nie będziecie się o nic martwić, bo BÓG zapewni POKÓJ i SPOKÓJ zmieniając tylko serca nasze na miłosierne na świecie począwszy od Polski. Najważniejsze, że nikt nie straci pracy i nikt nie będzie w piekle no i będzie samo szczęście. Bóg Jezus Chrystus jest MIŁOŚCIĄ i chce aby ludzkość mogła żyć spokojnie i też w miłości  i poszanowaniu każdego człowieka, a przede wszystkim nie będą popełnianie żadne grzechy. DLACZEGO NIE CHECIE BYĆ SZCZĘŚLIWI? mk
 KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE ZAWSZE I WSZĘDZIE.

"Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych czasach przemówił przez Syna".

-szukam-

Bóg Ojciec: Posyłam Mojego Syna, aby zajął Swój prawowity Tron
 
https://gloria.tv/article/EKthAPF7xqKy1aboNr1kYRYRf
_______________
 
WALKA ZE SMOGIEM: Od stycznia 2018 r. obowiązywać zacznie nowa taryfa na energię elektryczną
 
https://gloria.tv/article/oDDs7edBMcJr1XfD2sryv8fPv
___________________
 
Rozmowa telefoniczna Prezydenta Dudy z Prezydentem Izraela o zbliżających się rocznicach PL/ENG
 
https://gloria.tv/article/fKRwBoqYBy6C6DBcmaXHKoPdF
 

-szukam-


“A jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego” No właśnie ,a jak …

https://gloria.tv/article/YmcR3TxNoLmH6J3EdobGGroGU

-szukam-

PREZYDENT WIERZY DWOM BOGOM​........

Czy katolik może świętować Chanukę? Czyli rozterki prezydenta                     

Jest jeden Bóg – to pierwsza z Sześciu Prawd Wiary. Trzecia z nich wyjaśnia zaś, że są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. W Pana Boga w trzech Osobach wierzymy my, katolicy, a także inne chrześcijańskie związki wyznaniowe. Nie wierzą z kolei w Trójjedynego Boga monoteiści tacy jak muzułmanie i żydzi. Czy więc prezydent Andrzej Duda, katolik, powinien organizować w swoim Pałacu chanukowe zapalanie świec?

Jako prezydent – być może, chociaż niekoniecznie. Jako katolik – z całą pewnością nie.

Katolik ma swoją Wiarę, swój kult, swoje celebracje i święta. Wyznawcom innych religii trzeba okazywać szacunek należny wszystkim ludziom, ale ich błędnym doktrynom należy wyrazić jasny sprzeciw.

Andrzej Duda mógłby więc złożyć wyznawcom judaizmu chanukowe życzenia – dajmy na to: aby ten czas był dla nich rodzinny. Jest wszak głową państwa, w którym żyje pewna grupa żydów. Prezydent powinien bez wątpienia prezentować wobec nich serdeczne odruchy, nie zapominając jednak, że liczba judaistów w Polsce jest niewysoka i cnota sprawiedliwości wymagałaby złożenia analogicznych życzeń również innym grupom – przynajmniej tym porównywalnym liczebnie z gminami żydowskimi, którym poświęca się wiele uwagi. Prezydent-katolik nie powinien jednak uczestniczyć w celebracjach niekatolickich, w tym w judaistycznych. Nie jest bowiem ani świadkiem Jehowy, ani muzułmaninem, ani żydem.

Chrześcijaństwo, owszem, wyrosło z religii mojżeszowej, ale judaizmem nie jest. My, katolicy, wierzymy w Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, jednak za sprawą Pana Jezusa Słowo stało się Ciałem. Wiemy więc – inaczej niż pobożni żydzi w starożytnym Izraelu – że są Trzy Osoby Boskie. Żyjący dziś żydzi odrzucają Boskość Pana Jezusa i nie wierzą w Trójcę Świętą, mimo że te prawdy zostały objawione dwa tysiące lat temu. Wielce problematyczne jest w tym kontekście stwierdzenie, że starozakonni wierzą „w tego samego Boga” co chrześcijanie. Dlatego też doktrynalnych błędów powielać i pochwalać nie należy. Żeby zaś modlić się za żydów, nie potrzeba modlić się z nimi.  Prezydent Duda dźwiga na sobie odpowiedzialność za państwo jako całość i naród jako wspólnotę. Głową państwa jest się jednak 5, 10, 30, rzadziej 60 lat, zaś katolikiem – całą wieczność. Dlatego wypełnianie katolickich obowiązków wynikających z chrztu i przynależności do Kościoła powinno być dla niego (i każdego z nas) priorytetem. 

Urządzając zapalanie chanukowych świec w swoim Pałacu prezydent stracił równowagę między tym co ważniejsze: duchowe, a tym co mniej istotne: materialne – polityczne. Poszedł o krok za daleko. Życzenia dla społeczności żydowskiej byłyby gestem absolutnie wystarczającym. I duchowo bezpiecznym.

http://www.pch24.pl/czy-katolik-moze-swietowac-chanuke--czyli-rozterki-prezydenta,56791,i.html

-szukam-

Bóg Ojciec: Posyłam Mojego Syna, aby zajął Swój prawowity Tron / God the Father: My Son is being sent to claim His Rightful Throne

https://gloria.tv/article/EKthAPF7xqKy1aboNr1kYRYRf

 
Powtórne Przyjście Mojego Syna umiłowanego jest blisko, dzieci. Posyłam Mojego Syna, aby zajął Swój prawowity Tron, na którym będzie panował jako Król ludzkości. To chwalebne Wydarzenie będzie spektakularne i jest końcową częścią planu dla ocalenia rodzaju ludzkiego od zła, które istnieje w waszym świecie.

-szukam-

Zaskakująca odpowiedź polskiego zakonnika na tweet papieża. "Co z ojca za kapłan?"

 

- Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi, jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem - napisał na oficjalnym profilu twitterowym papież Franciszek. Prędko odpowiedział mu polski zakonnik Piotr Łacheta. - W sumie coś w tym jest, bo jak nas islamista zabije to szybciej spotkanie z Jezusem Chrystusem w niebie - napisał.

Słowa duchownego spotkały się ze zróżnicowanym odbiorem. - Łatwiej o śmierć w łóżku lub samochodzie, a tego się ojciec nie obawia. Niechęć do pomoc potrzebującym , strach i lęk nie pochodzą od Boga. Co z ojca za kapłan - zapytał Piotr Korczyński. Łacheta w odpowiedzi stwierdził, że "pracując od 10 lat w Kazachstanie i Rosji prawie codziennie karmi potrzebujących przybyszów" - Ostatniego godzinę temu. Natomiast nie wierzę w dobro polityki zalewania migrantami Europy i nie podobają mi się takie propagandowe tweety Papieża Franciszka - dodał.

Słowa Łachety znalazły również zwolenników. - Kim jest pasterz, który nawołuje do wpuszczania wilków między swoje owce - zastanawiał się jeden z komentujących. - Brawo tak trzymać, prawda ponad wszystko - dodał Marcin Bolesta.

https://wiadomosci.wp.pl/zaskakujaca-odpowiedz-polskiego-zakonnika-na-tweet-papieza-co-z-ojca-za-kaplan-6200293093570177a

-szukam-

Stanisław Krajski: Masoneria, która wsparła Trumpa, wsparła też PiS
 
https://gloria.tv/video/J8LAvszk4LVE4jmq1s8bP4Kbh
 
____________________
 
 
Chanukowe niespodzianki – Grzegorz Braun
 
https://gloria.tv/article/XDqwmFTE3KfY2PPNUBnSLiGJk
 
__________________
 
Binyamin Netanyahu - 5778 Mashiach - Repentance code Glazerson
 
https://gloria.tv/video/7mHW4rpr8PJaAxei4HvVLwr8q

-szukam-Święta Bożego Narodzenia przypominają, że Bóg zamieszkał z nami.
To niepojęta radość i nadzieja. Nowonarodzony Syn Boży rozjaśnia to, co jest ciemne w wielu sercach i umysłach.
        Niech On obdarza nas Duchem Świętym, umocni jedność w naszych rodzinach i doda sił, by Naród, któremu służymy, oświecony Światłem Nowonarodzonego umiał podejmować właściwe decyzje, zwyciężając zło - dobrem, kłamstwo - prawdą, obojętność - troską i odpowiedzialnością.
        Życzę, aby Książę Pokoju, który się nam narodził, napełniał nasze serca  pokojem, dobrem, wciąż pobudzając do służby Kościołowi i Polsce.
        Niech Nowy Rok 2018 będzie rokiem łaski od Pana!

                                                                ks. Marek Zołoteńki

PS Nowonarodzonemu można złożyć dar na budowę kościoła w "konradowskim Betlejem". Bieżące informacje o rozwoju naszej Parafii można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: www.parafiakonradow.boo.pl
Istnieje możliwość odliczenia 1% od podatku dochodowego na Stowarzyszenie SERVUS wspierające naszą parafię, o co gorąco proszę. Dane potrzebne do przekazania 1%: KRS 0000381456 Stowarzyszenie SERVUS, ul. Spacerowa 17, 58 &#x2013; 304 Wałbrzych.

-szukam-

NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.

18.12.2017
-szukam-


Duchu Święty bardzo prosimy powiedz jaka jest prawidłowa Twoja pozycja, czy patrzysz w górę czy w dół?


  DUCH ŚWIĘTY
" Moi umiłowani wierni Trójcy Przenajświętszej Ja Jestem DUCH ŚWIĘTY - Trzecia Jej Osoba. Skoro wszyscy chodzą na nogach, a nie głową w dół, to i JA też. Hańbiący jest dla Mnie wizerunek ze Mną lecący w dół. Ja Jestem Osobą, a że wy malujecie "gołębia", to niech tak będzie, ale patrzę stojąc na nogach, których też mam dwie. Pamiętajcie - nie malujcie Mnie lecącego w dół, bo to jest zniesławienie Boga Ojca, Boga Syna i Mnie. A teraz odmówcie Hymn do Ducha Świętego i przepraszajcie za innych i zwracajcie uwagę winnym".
​  
  ​
Hymn do Ducha Świętego
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.

Panie
​J​
ezu​
​ bardzo proszę nam wyjaśnić. W Kościele Świętego Franciszka Borgio​  w Chicago na posadzce przed Ołtarzem jest ułożony, czy namalowany Wizerunek DUCHA ŚWIĘTEGO. Ludzie natomiast nie wiedzą i depczą po tym Wizerunku. Czy to jest grzech, jeśli ludzie chodzą  i nieświadomie depczą po tym świętym miejscu. Ludzie pytali proboszcza, to ich zlekceważył i nawet był oburzony, że o to pytają.
PAN JEZUS.
"Oczywiście - grzeszyli budowniczy kościoła, profanowali plany grzesznicy w całej Archidiecezji w Chicago, gdyż dozwolili na takie hańbienie Boga. Nawet ludzie wierni powinni prosić o wyjaśnienie - dlaczego? Oczywiście jedni drugim opowiadają. Nie jest grzechem, gdy czynisz to nieświadomie, ale przepraszajcie Trójcę Przenajświętszą, bo jeśli Jeden z Nas cierpi, to wszyscy cierpią. Baczcie pilnie na wszystkie ozdoby i reagujcie. Jednak obecny proboszcz tej parafii bardzo grzeszy, bo nie reaguje, a nawet się buntuje, co wasze życie komplikuje. Natomiast to jest ciężki grzech, gdy świadomie jak ten proboszcz to akceptuje.
To jest ciężki grzech deptać po Trójcy Przenajświętszej, w której nie ma Osoby mniejszej czy większej. A wy wszyscy, którzy wiecie o tym - w tym kościele - módlcie się i przepraszajcie całą Trójcę Przenajświętszą, a pomogą wam Moi Aniele.
Duchowni w Moim Kościele opamiętajcie się, bo nieustannie Jestem obrażany. Wynagradzajcie, przepraszajcie i czyńcie pokutę".

-szukam-

​TERAZ NIE MA TAJEMNIC, WIĘC TRZEBA ŻYĆ WEDŁUG "PRZYKAZAŃ BOŻYCH", A TYM BARDZIEJ DUCHOWNI .​

Gigantyczny majątek Rydzyka ujawniony! Nie uwierzysz, ile ma na koncie

 
Ojciec Tadeusz Rydzyk nie od dziś słynie z tego, że posiada żyłkę do dosyć sporych interesów. Wiele milionów Polaków podziwia go za budowę Radia Maryja i telewizji Trwam, które są odbierane i oglądane codziennie przez miliony.
Niestety, istnieje także spore grono przeciwników redemptorysty z Torunia. Zarzucają oni mu ogromny majątek.  Gigantyczne zasoby portfela księdza Tadeusza Rydzyka ujawnił niedawno ksiądz Jerzy Galiński, zakonnik, który był jego współpracownikiem. Aktualnie ksiądz Galiński pełni swoją posługę w Niemczech. Dlaczego nie należy już do zakonu redemptorystów? Jak sam przekonuje, musiał odejść, ponieważ za bardzo krytykował działalność dyrektora Radia Maryja.
Krytykowałem działalność o. Tadeusza Rydzyka, dlatego musiałem odejść ze zgromadzenia”  – mówi.
Zdaniem Galińskiego, ksiądz Rydzyk „wyciął redemptorystom języki”. Ksiądz dodaje również, że majątek Rydzyka może być równy 68 mln zł! Tyle bowiem prowincja redemptorystów pożyczyła fundacji Lux Veritatis, by Telewizja Trwam mogła wejść na cyfrowy multipleks. Zdaniem ks. Galińskiego i członków zakonu – te pieniądze należały do ojca Rydzyka.
https://polskieinformacje.pl/index.php/2017/12/17/gigantyczny-majatek-rydzyka-ujawniony-uwierzysz-koncie/

Szok! Służby specjalne szturmują siedzibę ojca Tadeusza Rydzyka

Ta sytuacja jest niemałym szokiem dla zwolenników obozu “dobrej zmiany”,  Radia Maryja oraz telewizji Trwam. Centralne Biuro Antykorupcyjne wzięło się za działalność znajdującą się pod kierownictwem o. Tadeusza Rydzyka.

Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi czynności sprawdzające w związku z niezwykłymi przejęciami gruntów przez o. Tadeusza Rydzyka od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego bez przetargów.

Według pewnych informacji wynika, że redemptorysta z Torunia otrzymał duże działki w wieczyste użytkowanie z sporymi bonifikatami. Nieruchomości są  warte około 2 mln zł, natomiast popularny “Ojciec Dyrektor” miał je otrzymać od województwa za kwotę zaledwie 111 tys. zł. Sytuacja miała miejsce w maju tego roku.

– Podstawy prawne udzielenia bonifikaty określa art. 73 ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami – wyjaśniał wówczas rzecznik wojewody Mikołaja Bogdanowicza, Adrian Mól.

https://polskieinformacje.pl/index.php/2017/12/17/szok-sluzby-specjalne-szturmuja-siedzibe-ojca-tadeusza-rydzyka/

 

-szukam-

JEZUS: Kościół zmierza do schizmy, która wkrótce zostanie wywołana przez Fałszywego Proroka

https://gloria.tv/article/TNL3ZzJFmuNs1DJEtwDvQhZVf

​ TEJ SCHIZMIE WINNI SĄ WSZYSCY RZĄDZĄCY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM NA ŚWIECIE ALE PRZEDE WSZYSTKIM W EPISKOPACIE W POLSCE, BO ZNOWU (JAK HLOND) SĄ ZDRAJCAMI PANA BOGA. SŁUCHAJĄ HERETYKA FRANKA APOSTATY A NIE PANA BOGA, ABY UZNALI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI I WTEDY NIE BĘDZIE ŻADNEJ SCHIZMY. JEŚLI AKCEPTUJĄ TĘ SCHIZMĘ TO SĄ WSPÓŁWINNI WOJNIE, KTÓRA NADCHODZI PRZEZ NICH. POSTĘPUJĄ JAK FARYZEUSZE ŻYDOWSCY - WOLĄ WOJNĘ I PIEKŁO NIŻ POKÓJ I NIEBO. mk.


KEP: 17 stycznia, w Warszawie – obchody centralne XXI Dnia Judaizmu

https://gloria.tv/article/FhuHb4QtBb1p2uHRWvZ84mJvR

​ CZY W JEROZOLIMIE BĘDZIE OBCHODZONE BOŻE NARODZENIE? CZY W JEROZOLIMIE BĘDZIE OBCHODZIE 100 lecie NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI? CZY W JEROZOLIMIE U MORDERCÓW BOGA BĘDZIE OBCHODZONA WIELKANOC? mk.

UWAGA TRÓJMIASTO: CELEBRACJE W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

https://gloria.tv/article/AuquXS3CbVhK4kzRW4T6Swdq

-szukam-

WSTRZĄSAJĄCE! Polska żona arabskiego szejka zdradza jak gwałcone są Polki w Dubaju Polka, żona arabskiego szejka ukrywająca się pod pseudonimem Laila Shukri, zdecydowała się zdradzić sekrety seksualnego niewolnictwa w Dubaju, którego ofiarą często padają polskie kobiety. Od tego co przedstawiła włos jeży się na głowie. Coraz więcej kobiet, między innymi z Polski, pada ofiarą przemytników i arabskich handlarzy seksualnymi niewolnicami. Młode dziewczyny są kuszone luksusowym życiem w Dubaju i bardzo łatwo wpadają w pułapki zupełnie nie będąc świadome co tak naprawdę je czeka. Jedna z Polek, która jest żoną arabskiego szejka i ukrywa się pod pseudonimem „Shukri”, postanowiła opowiedzieć o tym jak wygląda handel żywym towarem oraz seksualne niewolnictwo w krajach arabskich. Kobiety, również Polki, które wpadną w pułapkę, natychmiast są wielokrotnie brutalnie gwałcone, na zmianę przez różnych mężczyzn.
 

WSTRZĄSAJĄCE! Polska żona arabskiego szejka zdradza jak gwałcone są Polki w Dubaju

                     

Polka, żona arabskiego szejka ukrywająca się pod pseudonimem Laila Shukri, zdecydowała się zdradzić sekrety seksualnego niewolnictwa w Dubaju, którego ofiarą często padają polskie kobiety. Od tego co przedstawiła włos jeży się na głowie. 

Coraz więcej kobiet, między innymi z Polski, pada ofiarą przemytników i arabskich handlarzy seksualnymi niewolnicami. Młode dziewczyny są kuszone luksusowym życiem w Dubaju i bardzo łatwo wpadają w pułapki zupełnie nie będąc świadome co tak naprawdę je czeka. Jedna z Polek, która jest żoną arabskiego szejka i ukrywa się pod pseudonimem „Shukri”, postanowiła opowiedzieć o tym jak wygląda handel żywym towarem oraz seksualne niewolnictwo w krajach arabskich. Kobiety, również Polki, które wpadną w pułapkę, natychmiast są wielokrotnie brutalnie gwałcone, na zmianę przez różnych mężczyzn.

W ten sposób gangsterzy chcą je złamać i całkowicie podporządkować. Arabowie poniżając kobiety są wyjątkowo bezwzględni i robią wszystko, by jak najszybciej przyzwyczaić je do prostytucji. Jeśli dziewczyny mają mniej niż 16 lat, gangsterzy podrabiają ich dokumenty i każą się sprzedawać.

– Przeraźliwy strach towarzyszy im od pierwszego momentu, kiedy tylko zdadzą sobie sprawę z tego, że znajdują się w rękach pozbawionych wszelkich skrupułów członków gangu handlującego ludźmi. Na początku często zostają brutalnie zgwałcone, i to wielokrotnie, bo oprawcy chcą je złamać psychicznie, całkowicie podporządkować sobie i zmusić do prostytuowania się – relacjonuje Polka. Shukri ujawnia, że handel żywym towarem to w arabskich krajach bardzo intratny biznes, który rocznie przynosi zyski nawet na poziomie 100 miliardów dolarów. Teoretycznie prostytucja jest nielegalna, ale skala zjawiska jest wręcz olbrzymia.

Dziewczyny są traktowane bestialsko, a aparat państwowy w żaden sposób nie stara się pomóc. Naiwne, przyjezdne kobiety wierzą, że będą w stanie zbudować wspólną przyszłość z bogatym mężczyzną nie rozumiejąc, iż w Dubaju są najczęściej traktowane jedynie jako obiekt seksualny. – Możemy się tylko zastanawiać, dlaczego kobiety pozwalają się tak łatwo oszukiwać, mimo że istnieje już kilka portalów społecznościowych ostrzegających przed „Tunisian love rats”, czyli tunezyjskimi szczurami miłosnymi, jak powszechnie nazywani są mężczyźni żerujący na łatwowierności kobiet – mówi Polka w rozmowie z Onetem.

http://pikio.pl/szok-polska-zona-arabskiego-szejka-zdradza-sekrety-seksualnego-niewolnictwa-w-dubaju/

-szukam-

Krótka relacja z Otwartych Dni Formacji Kontrrewolucyjnej

 

-szukam-

W tym roku w Nazarecie nie odbędzie się Boże Narodzenie

https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,32692,w-tym-roku-w-nazarecie-nie-odbedzie-sie-boze-narodzenie.html

 https://gloria.tv/article/cDVcVxMicTng4sDsaZPCKrEsZ

Ks. dr Dariusz Oko

Ks. dr Dariusz Oko: 5-latek śpiewa 'Jestem dzieckiem diabła'. Demoniczny teledysk powstał w Bruksel…

https://gloria.tv/article/xspHE6rJtZNP3bfex6oX7ydK8

-szukam-

„Amoris laetitia”. Głos polskich biskupów koniecznie potrzebny.

                          

Debata na temat interpretacji „Amoris laetitia” staje się coraz intensywniejsza, wciąż jednak brakuje w niej jednoznacznego głosu Kościoła w Polsce. A szkoda, bo mógłby on mieć ogromne znaczenie.Niestety, choć w prywatnych rozmowach, wielu polskich biskupów i teologów przyznaje, że sympatyzują z obrońcami ortodoksji, a na dwóch synodach poświęconych małżeństwu i rodzinie, to właśnie hierarchowie z Polski byli głównymi obrońcami odwiecznej nauki Kościoła przeciwko nowinkarzom z krajów niemieckojęzycznych, skupionych wokół kard. Waltera Kaspera, obecnie polski Episkopat milczy. Dokument, który został przygotowany, a według nieoficjalnych relacji włoskich mediów, był bardzo jednoznaczny i przypominający, że w Polsce pozostajemy wierni św. Janowi Pawłowi II (a to w istocie oznacza nauczaniu Kościoła), nie został wciąż przyjęty, a po relacjach „Nuova Bussola Quottidiana” rzecznik prasowy KEP odcinał się od relacji, jakby obawiał się, że taki dokument może zostać źle przyjęty w Watykanie. A szkoda, bo głos Polski w tej sprawie byłby kluczowy.

I znowu możemy być przedmurzem Chrześcijaństwa

Pierwszym krokiem, by w ogóle było to możliwe, jest jednak mocna deklaracja polskiego Episkopatu, który przypomniałby pełne nauczanie Kościoła i podkreślił konieczność wierności Tradycji, którą doskonale ukazał św. Jan Paweł II. Taka deklaracja nie tylko zakończyłaby wątpliwości w samej Polsce, ale także stałaby się dokumentem, który mógłby ogniskować ortodoksyjny opór wobec zmian. Polska i polski Kościół jest na tyle istotnym elementem świata katolickiego, że nie dałoby się już udawać, że „wszyscy” przyjmują liberalną interpretację „Amoris laetitia”, że przeciwko niej są tylko nieliczni „zacofani” tradycjonaliści. Ten głos musiałby zostać usłyszany, nie tylko w Watykanie, ale także wszędzie tam, gdzie biskupi obawiają się zająć stanowisko, nie chcą być osamotnieni, obawiają się, że tylko oni mają wątpliwości, co do tego, że niemiecka interpretacja „Amoris laetitia” jest słuszna.

Kościół w Polsce, dzięki takiemu dokumentowi, mógłby także zacząć skupiać wokół siebie tych biskupów, te konferencje Episkopatu, tych teologów, którzy odrzucają niemiecki pomysł na nieustanną liberalizację i reinterpretację nie tylko zasad moralnych, ale i dogmatów. Efektem mogłoby być powolne krystalizowanie się „grupy wiślanej” (nazwa jest żartobliwa i nawiązuje do niemieckiej grupy reńskiej), czyli silnego głosu obrony ortodoksji. Ona już istnieje, ale jest mocno rozproszona, pozbawiona jasnego lidera. Polska i Kościół w Polsce, Kościół św. Jana Pawła II mógłby się stać takim centrum, liderem archipelagu światowej ortodoksji.

więcej: http://www.pch24.pl/amoris-laetitia--glos-polskich-biskupow-koniecznie-potrzebny,56827,i.html

Zamiast tego polski Episkopat świętuje Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

17 stycznia, w Warszawie – obchody centralne XXI Dnia Judaizmu               

                  

 

Główne obchody XXI Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce odbędą się w Warszawie od 16 do 21 stycznia pod hasłem „Pokój! Pokój dalekim i bliskim” (Iz 57,19). Modlitwie 17 stycznia będą przewodniczyli m.in. metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz i Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Głównym nabożeństwem będzie Liturgia Słowa, sprawowana w środę 17 stycznia w warszawskiej archikatedrze św. Jana pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza. Tego dnia rano chrześcijanie i żydzi będą też modlić się wspólnie przy zbiorowej mogile Żydów z getta warszawskiego, znajdującej się na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej, a także w warszawskiej synagodze im. Nożyków, gdzie odprawiona zostanie hawdala – modlitwa na zakończenie szabatu (20 stycznia).

Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim obchodzony jest w Polsce od 1998 r. Decyzją Konferencji Episkopatu Polski obchody te odbywają się 17 stycznia – tj. w przeddzień rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jest to czas modlitwy i refleksji podejmowanych przez chrześcijan i żydów w oparciu o Pismo Święte, nauczanie Kościoła Katolickiego i wspólną historię łączącą wyznawców obu religii.

więcej: http://episkopat.pl/17-stycznia-w-warszawie-obchody-centralne-xxi-dnia-jud

-szukam-

Refleksje na 18 Grudnia, 2017, Poniedziałek

  „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?”, zapytali Jezusa
arcykapłani i starsi ludu” (Mt 21, 23). Jezus na pytanie odpowiada
pytaniem: Skąd pochodził chrzest Janowy? I tu wpadli w zakłopotanie.
Jeżeli pochodzi z nieba, to dlaczego go nie przyjmują? Jeżeli odpowiedzą, że Janowy chrzest pochodzi
nie od Boga, a tylko od ludzi, to wtedy lud obróci się przeciwko nim,
gdyż lud uważał Jana za proroka.
  Kto jak kto, ale to nie prosty lud, ale właśnie oni powinni
wywnioskować, że Jan jest prawdziwym prorokiem, a Jezus przychodzi od
Boga. Byli przecież ludźmi wykształconymi i znali proroctwa o
Mesjaszu. Czyżby uprzedzenie do Jezusa, że w szabat uzdrawiał zamąciło
im logiczne rozumowanie? Ostatecznie bowiem Jezus odwołuje się do
logiki, czyli do właściwego wyciągania wniosków, gdy mówi: „Jeżeli nie
dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak
dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie Moim dziełom”
(10, 37 - 38).
  Jakie to są dzieła? Dzieła które mogą być dokonane tylko mocą Bożą.
Jeżeli Pan Bóg wysyła kogoś ze specjalną misją, takiej osobie musi dać
specjalne dowody uwierzytelniające. Nie może wysyłać w ciemno. Dlatego
też przez proroków Pan Bóg zapowiada przyjście Mesjasza. W dzisiejszym
czytaniu z księgi Liczb przytoczone jest proroctwo Balaama: „Wschodzi
Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło” (Lb 24, 17). Jest
wiele proroctw o Mesjaszu i Żydzi z utęsknieniem czekali na Jego
przyjście.
  Na pewno kapłani i starsi ludu zastanawiali się nad tym, czy te
proroctwa można zastosować do Jezusa. Coś im jednak nie pasowało. Ale
największym - nie do podważenia argumentem - są cuda Jezusa. Ani
szatan ani człowiek nie może uczynić sam z siebie żadnego cudu. Złe
duchy mogą wpływać na naszą wyobraźnię i robić różne sztuczki -  o ile
Bóg im pozwoli -  ale żadnego prawdziwego cudu nie mogą uczynić. Jeden
cud wystarczyłby, aby Jezus mógł nim potwierdzić swoją misję. Jezus

wykonał ich wiele. Jednak nie czynił cudów na pokaz. Gdy faryzeusze
domagali się jakiegoś znaku z nieba, Jezus odmówił. Uważał bowiem, że
te, które wykonał potwierdzają w zupełności Jego pochodzenie od Boga.
  W osobistym życiu i nauce Jezusa nie znalazł się żaden błąd czy
grzech. Dlatego mógł powiedzieć: „Któż dowiedzie mi grzechu”? Gdyby
Jezus choćby tylko w jednej rzeczy się pomylił, czy też zgrzeszył,
wtedy w konsekwencji nie należałoby wierzyć w Jego Osobę, chociaż
dalej można by było akceptować Jego naukę, przynajmniej tam gdzie ma
rację.

 W powszechnym oczekiwaniu Żydów Mesjasz miał być potężnym wodzem,
który wyzwoli ich od rzymskiego panowania, a ich samych uczyni
wiodącym narodem na ziemi. Pod tym względem Żydzi się zawiedli. Ale
ich niewiara była również zapowiedziana, że nie rozpoznają czasu
nawiedzenia swego. Dlaczego? Jezus sam odpowiedział na to pytanie:
 „Światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność
aniżeli światło: bo złe były ich uczynki” (J 3, 19).

                       Diakon Franciszek
                       diakonfranciszek@gmail.com

-szukam-

Świadectwo uzdrowienia modlitwą Różańca Świętego - Halina Łabądź
 
https://gloria.tv/article/Ch6E7nb8XUJb393zeG44EMDY9
 
____________________
 
Jonny Daniels chce wyeliminować Brauna? Reżyser odpowiada!
 
https://gloria.tv/video/7wH6mcSXed2EDcdasKWyR3Gy7
 
_______________________
 
Prezydent Trump i Pierwsza dama Melania Trump są gospodarzami przyjęcia chanukowego. Biały Dom. 7 grudnia 2017 r.
 
https://gloria.tv/video/vcSsctK4R7HP2tr41SzdzZevN

-szukam-

WY ŻYDZI POWINNIŚCIE SIĘ UPOMINAĆ W AMERYKAŃSKIM, NIEMIECKIM I JESZCZE INNYCH RZĄDACH​ O ODSZKODOWANIA DLA POLAKÓW, BO GINĘLI ZA WAS... ŻYDÓW, BO PRZEZ WAS BYŁY WOJNY.  HITLER SIĘ ZEZŁOŚCIŁ NA WAS, BO WSZĘDZIE WAS PEŁNO I PRZEZ WAS ZABIJALI POLAKÓW. mk.
Temat: św. Maksymilian

Mocny wywiad ze świadkiem śmierci św. Maksymiliana

https://gloria.tv/article/WcT3bDPnyRus2XjzhbrEyokLj

-szukam-

​ WROGOWIE NARODU POLSKIEGO PRAGNĄCY NASZEJ NIEWOLI​ - NIE MACIE PRAWA POLAKÓW PRZEŚLADOWAĆ, BO MARYJA KRÓLOWA POLSKI CZUWA NAD NAMI I NIGDY NIE POZWOLI NA WASZE RUCHY DIABELSKIE. JEST BÓG I DIABEŁ - WYBIERAJCIE

Temat: dr Stanisław Krajski

PO-PiS a masoneria 2017 – nowa książka "W centrum wydarzeń" | dr Stanisław Krajski

https://gloria.tv/video/ajt8RRLJ1xFo4zk3fAdqpQuMd

 

-szukam-

 CHANUKA W SEJMIE RP 12.12.2017 ROKU

​ADWENT PO KATOLICKU - NIE MA TAŃCÓW, ANI ZABAW - OCZEKUJEMY W SKUPIENIU I MODLITWIE NA PANA BOGA.​

​ PAN BÓG DAŁ CZŁOWIEKOWI WOLNĄ WOLĘ I TEN CZŁOWIEK MÓWI I ROBI CO CHCE. DZIWIĘ SIĘ DUCHOWNYM W EPISKOPACIE W POLSCE, ŻE NIE OSTRZEGAJĄ SWOICH PRZYJACIÓŁ CO ICH CZEKA PO ŚMIERCI A KAŻDY UMRZEĆ MUSI. JEŚLI ONI NIE MÓWIĄ, ABY NIE OBRAŻAĆ NARODU ŻYDOWSKIEGO, TO JA IM POWIEM - CI WSZYSCY SĄ WYBRANI PRZEZ LUCYFERA I BĘDĄ JEGO SŁUGAMI I BĘDĄ POTĘPIENI PRZEZ NIEGO DLATEGO, ŻE BYLI TACY GŁUPI I MU UWIERZYLI I GO SŁUCHALI, A MIELI WYBÓR. A JEŚLI DUCHOWNI NIE MÓWIĄ O GRZECHU
​,​
TO SĄ WSPÓŁWINNI ICH GRZECHOM I BĘDĄ TAKŻE UKARANI PRZEZ SĘDZIEGO NAJSPRAWIEDLIWSZEGO. TAKIE SĄ PRAWA BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO I TRZEBA NAM GRZESZNIKOM ZAAKCEPTOWAĆ WOLĘ BOŻĄ.​ JEST BÓG I DIABEŁ - WYBIERAJCIE. mk.

CHANUKA W SEJMIE RP 12.12.2017 ROKU

https://gloria.tv/video/d4miYRKTYEzG1DA2uaskLcRmJ

-szukam-

WROGOWIE NARODU POLSKIEGO PRAGNĄCY NASZEJ NIEWOLI​ - NIE MACIE PRAWA POLAKÓW PRZEŚLADOWAĆ, BO MARYJA KRÓLOWA POLSKI CZUWA NAD NAMI I NIGDY NIE POZWOLI NA WASZE RUCHY DIABELSKIE. JEST BÓG I DIABEŁ - WYBIERAJCIE
Temat: dr Stanisław Krajski

PO-PiS a masoneria 2017 – nowa książka "W centrum wydarzeń" | dr Stanisław Krajski

https://gloria.tv/video/ajt8RRLJ1xFo4zk3fAdqpQuMd

-szukam-

ALARM: Kongres USA przyjął ustawę wzywającą do wypłacania roszczeń organizacjom żydowskim a nie spadkobiercom!
​ POLACY BARDZO PROSZĄ "KONGRES AMERYKAŃSKI" ABY WSPIERAŁ POLAKÓW, KTÓRZY ZGINĘLI W SWOJEJ OJCZYŹNIE Z WINY ŻYDÓW. NIKT ŻYDÓW NIE ZAPRASZAŁ DO POLSKI - PRZYJECHALI SAMI NA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WIĘC NIECH OPOWIADAJĄ ZA ZNISZCZENIE POLSKI I ZABITYCH LUDZI. POLACY I ŻYDZI GINĘLI NIE TYLKO W POLSCE, ALE I W INNYCH KRAJACH, CZY ŻYDZI UPOMINAJĄ SIĘ np. W NIEMCZECH? ONI 
POWINNI UPOMINAĆ SIĘ TAKŻE ZA POLAKÓW, BO TYSIĄCE ICH URATOWALI POLACY, CHOCIAŻ SAMI ZA NICH GINĘLI CAŁYMI RODZINAMI. PONIEWAŻ ŻYDZI SĄ PRZEBIEGLI I ZNAJĄ RÓŻNE MANEWRY POLITYCZNE, WIĘC I DLA POLAKÓW NALEŻĄ SIĘ ODSZKODOANIA.
mk
________________
 
Conchita Wurst głosi w wiedeńskiej katedrze wraz z kardynałem.
Na ścianach wiszą gejowskie plakaty. To nie obrazy Apokalipsy, to rzeczywistość
 
____________________
 
ZNAKI CZASU: W tym roku w Nazarecie nie odbędzie się Boże Narodzenie
 

-szukam-

co dzieje się dookoła nas


Misja/The Mission 1986 Trailer/Zwiastun Napisy PL

https://www.youtube.com/watch?v=6cGVtOhHBbM


The Mission

Misja (1986)

http://www.filmweb.pl/Misja

 
Ojciec Gabriel buduje misję dla Indian Guarani, korzystając z pomocy nawróconego łowcy niewolników. Gdy Hiszpania sprzedaje kolonię Portugalii, jezuici bronią swego dzieła przed agresją nowych panów.

Recenzja filmu Misja (1986)

21 listopada 2012 
Jest połowa XVIII wieku. W Europie trwa okres oświecenia, Kościół przechodzi kryzys, a Hiszpania i Portugalia konkurują ze sobą o wpływy w zamorskich koloniach. Zamieszkiwane przez Indian Guarani terytoria w sercu amazońskiej dżungli, na których jezuici prowadzą misje, stają się planszą do gry tych trzech potęg. Od jej rezultatu w dużej mierze zależał będzie układ sił na Starym Kontynencie. 

Jezuita ojciec Gabriel (genialny Jeremy Irons) wyrusza na wyprawę w głąb dżungli, na tereny znane jedynie plemieniu Indian Guarani. Tam zyskuje sympatię tubylców i z pomocą młodego ojca Fieldinga (Liam Neeson) oraz pokutującego za bratobójstwo byłego łowcy niewolników Rodriga Mendozy (Robert De Niro) zakłada misję. Kiedy wysiłek włożony przez mnichów w naukę i nawracanie Indian zaczyna przynosić efekty, do kolonii przyjeżdża wysłannik Watykanu. Ma on rozsądzić komu – Hiszpanii czy Portugalii – przypadną leżące na granicy tereny misji, a tym samym prawo do zdecydowania o losie ich mieszkańców… 

Nakręcony przez Rolanda Joffé dramat "Misja" miał swoją premierę w  1986 roku i od razu został doceniony przez krytyków otrzymując Złotą Palmę na festiwalu w Cannes. Oparta na faktach, napisana przez Roberta Bolta historia we wstrząsający  sposób pokazuje mechanizmy wielkiej polityki i przeciwstawione im postawy tych maluczkich, gdzie od sumienia jednego człowieka zależy życie setek innych. Przedstawia Kościół zarówno jako bezduszną instytucję wpływającą na układ sił w całym ówczesnym świecie i wykorzystującą imię Boga do własnych, politycznych celów (kiedy ogłoszone zostaje wygnanie Indian, legat usprawiedliwia to wyrokiem boskim), jak i całkowicie oddanych wierze zakonników, poświęcających swoje życie głoszeniu Słowa Bożego. Te dwie zupełnie odmienne postawy sprawiają, że odbiór filmu nie jest jednoznaczny, nie możemy tak po prostu określić działalności Kościoła jako dobrą ani jako złą, szkodliwą. Jednocześnie konflikt dwóch mocarstw Hiszpanii i Portugalii oraz władcy, których rola ogranicza się do dyskusji o linie wykreślone na mapie znajdującego się tysiące kilometrów od nich kontynentu, znajdują swoje odzwierciedlenie we współczesnym świecie. Wystarczy wspomnieć choćby obecną sytuację w Tybecie, gdzie los tysięcy ludzi ignoruje się w imię dobrych stosunków handlowych z Chińczykami. 

Film Rolanda Joffé jest wspaniałym obrazem nie tylko ze względu na wartościową fabułę, ale również arcydziełem pod względem technicznym. Świetna gra aktorska Roberta De Niro, Jeremy’ego Ironsa (nominacja do Złotego Globu) oraz oszczędna, a przez to przejmująca rola nieżyjącego już Raya McAnally’ego (otrzymał za nią nagrodę BAFTA), wcielającego się w jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci – delegata papieskiego. Niesamowita sama w sobie sceneria amazońskiej dżungli i olbrzymich, monumentalnych wodospadów, które w pewien symboliczny sposób są granicą zepsutego intrygami i polityką leżącego poniżej świata Europejczyków i prowadzoną przez jezuitów, oddaną Bogu misją. Wszystko to wzbogacone zostało przepiękną, wyjątkową muzyką Ennio Morricone, której motyw przewodni jest wprowadzony przez głównego bohatera, grającego na flecie ojca Gabriela, podczas jego pierwszego spotkania z Indianami Guarani. 

Cóż więcej powiedzieć na temat tego filmu – trzeba go po prostu zobaczyć, jest to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto lubi dobre kino. Dobre i mądre, prowokujące do myślenia, uczulające nas na to, co dzieje się dookoła nas. 
Zosia Dałkowska

-szukam-

Nowenna do Dzieciątka Jezus 

(Przed uroczystością (16-24 grudnia) lub w okresie Bożego Narodzenia)
 
Podobny obraz
 
 

 

 
DZIEŃ I - 16 GRUDNIA
Przyjdź, Panie Jezu
 

     Panie Jezu Chryste, oto przychodzisz na ziemię jako Pan i Król całego stworzenia. Szczęśliwi ci, którzy są gotowi wyjść na Twoje spotkanie. Przygotowując się na Twe przyjście, ofiarujemy Tobie nasze pełne miłości oczekiwanie i naszą modlitwę. Pośród cierpień i niepewności naszych czasów przyzywamy Twojej obecności. Ożywieni nadzieją nowego nieba i nowej ziemi, kierujemy nasz wzrok ku temu, co wieczne, nieprzemijające i święte. Prosimy, abyś nawiedził nas swoją łaską i ubogacił swą obecnością. Prosimy za wszystkich ludzi, którzy z nadzieją oczekują Twojej pomocy, łaski i miłosierdzia Niech wszyscy na całym okręgu ziemi zaznają radości Twojego przyjścia. Prosimy także za tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają i nie wierzą; wylej na nich strumienie ożywczej łaski, udziel im darów pokoju i poznania Twojej nieskończonej miłości. Zechciej przyjąć nasze modlitwy. Panie, przyjdź, aby uwolnić nas z ziemi wygnania i połącz nas kiedyś w Twoim chwalebnym Królestwie, gdzie z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

 

 

 
DZIEŃ II - 17 GRUDNIA
Pragnienie i radość
 

     Panie Jezu Chryste, Twoje przyjście do nas jest podobne do blasku wschodzącego słońca, do rosy spadającej na ziemię. Ty przyjąłeś Ciało z Maryi Dziewicy i stałeś się Człowiekiem. W ten sposób spełniły się obietnice przepowiedziane przez Proroków. Prosimy Cię, daj nam lepiej rozumieć tajemnicę Twojego przyjścia do nas. Oświeć nas, abyśmy za przykładem Twoich Świętych, pojęli tajemnice Twego Królestwa, do którego zostaliśmy wezwani. Niech towarzyszy nam świadomość, że należymy do ludu wybranego, ubogaconego błogosławieństwem i obietnicą daną Abrahamowi i jego potomstwu. Niech wszystkie rodziny na całej ziemi odnajdą w Tobie siłę, radość i pokój. Niech wszystkie narody od wschodu do zachodu słońca karmią się u stołu Twego Słowa i Eucharystii. Daj nam tę łaskę, o Panie, abyśmy Twego przyjścia oczekiwali na modlitwie i uwielbianiu Twojego imienia. Spraw, abyśmy, skoro przyjdziesz i zakołaczesz, z radością wyszli na Twoje spotkanie. Który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

 

 

 
DZIEŃ III - 18 GRUDNIA
Przygotowanie
 

     Panie, Twa mądrość ogarnia całe stworzenie, zarządza wszystkim z łagodnością i mocą. Przyjdź i naucz nas dróg mądrości. Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, ześlij nam Ducha świętości, abyśmy nasze dusze przygotowali na Twe spotkanie. Udziel nam łaski odpuszczenia wszystkich grzechów i uwolnij nas od win. Przymnóż nam wiary i rozbudź w nas umiłowanie Twojej świętej woli. Umocnij naszą nadzieję na osiągnięcie dóbr wiecznych. Rozpal naszą miłość, która prowadzi do świętości. Dopomóż nam, stworzonym na obraz i Twoje podobieństwo, odbudować to, co zniszczył w nas grzech. Niech Twoja, dobroć umocni nas i pomoże przygotować się na Twe przyjście, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

 

 

 
DZIEŃ IV - 19 GRUDNIA
Świadectwo Boga
 

     O Panie, Ty ukazałeś się Mojżeszowi w płonącym krzaku, a na górze Synaj nadałeś mu Prawo. Prowadź Twój lud i przyjdź, aby wybawić nas potężnym ramieniem. Syn Twój, o Panie, jest obecny pośród nas. Prosimy Cię, wzmocnij naszą wiarę i uczyń nas Jego wiernymi uczniami, którzy odważnie dają świadectwo Ewangelii. Daj nam zrozumieć, że miłość Twoja, jaką nas umiłowałeś, uczyniła nas Twoimi dziećmi. Niech zatem nic nie przeszkadza nam w dawaniu świadectwa naszej przynależności do Jezusa Chrystusa i wyznawaniu prawd Ewangelii. Dopomóż także wszystkim, którzy głoszą Twoje słowo, aby na wzór Jana Chrzciciela z mocą ukazywali ludowi Chrystusa Zbawiciela. Spraw także, Ojcze niebieski, aby wszyscy ludzie budowali nowy świat i wzajemnie okazywali się braćmi. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, który jako Baranek gładzi grzechy świata i z Tobą oraz Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków wieków. Amen.

 

     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

 

 

 
DZIEŃ V - 20 GRUDNIA
Posłuszeństwo sprawiedliwego
 

     Panie Jezu Chryste, przed Tobą upadają wszyscy królowie, wszystkie narody przyzywają Twego imienia, przyjdź i zbaw nas. Przez Ciebie zanosimy Bogu Ojcu nasze dziękczynienie za wierność Jego obietnicom, za zapowiedź Twojego przyjścia, za Twoje narodzenie z rodu Dawida, za Twoje przyjście jako Zbawiciela świata. Dopomóż nam wiernie wypełnić Twoje zamiary względem nas. Niech za przykładem świętego Józefa będziemy zawsze posłuszni Twojej woli, także wtedy, gdy wszystko zdawać się będzie spowite w mroku. Naucz nas w wewnętrznym milczeniu rozpoznawać Twój głos i Twoje natchnienia. Daj nam trudzić się po to, aby imię Twoje i nadzieja zbawienia dotarły do wszystkich ludzi. Przyjmij nasze modlitwy i wysłuchaj je dla chwały Twojego imienia, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

 

 

 
DZIEŃ VI - 21 GRUDNIA
Służebnica Pańska
 

     Panie Jezu Chryste, Ty przychodzisz, aby wybawić ludzi pogrążonych w mrokach i cieniu śmierci. Przyjmij dzisiaj nasze dziękczynienie. Dziękujemy Ci za to, że chciałeś mieć Matkę, najczystszą Dziewicę Maryję. Dziękujemy za Jej "fiat", wypowiedziane w sposób wolny i z zupełnym oddaniem się Bogu. Dzięki Ci składamy, o Panie, że przez Maryję stałeś się Człowiekiem, naszym bratem. Dzięki za to, że Matkę Twoją włączyłeś w tajemnicę zbawienia i odkupienia ludzi. Dzięki, że uczyniłeś Ją naszą najmilszą Matką oraz doskonałym wzorem i obrazem Twojego Kościoła. Przyjmij to nasze podziękowanie i pozwól nam przeżyć tajemnice Twojego narodzenia z pokorą i miłością Twojej najczystszej Matki. Ty z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

 

 

 
DZIEŃ VII - 22 GRUDNIA
Bóg z nami
 

     Przyjdź, Panie Jezu i oświeć tych, którzy pogrążeni są w mrokach i cieniach śmierci. Przyjdź i okaż nam miłość Ojca na nowo. Zamieszkaj pośród nas i naucz dróg roztropności. Chwała Tobie, Panie, za miłość niewysłowioną, która skłoniła Cię, byś stał się naszym bratem. Chwała Tobie i uwielbienie, za to, że włączyłeś nas do rodziny Twojego Kościoła, za to, że w nasze serca wlałeś nadzieję życia wiecznego w Twoim Królestwie. Miłością naszą chcemy wynagrodzić brak miłości i to, że ludzie Cię nie przyjęli. Niech rozbłyśnie nad nami światło Twej chwały. Niech Twoje przyjście zwycięży i rozproszy ciemności zła, a ludzi podległych niewoli grzechu uwolni. Przyjdź, o Panie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

 

 

 
DZIEŃ VIII - 23 GRUDNIA
Miłość, która zbawia
 

     Przyjdź, Panie, upragniony Królu narodów, połącz ludy więzami miłości; przyjdź i zbaw człowieka, którego z ziemi utworzyłeś. Przyjmij, Ojcze Niebieski, nasze wołanie i okaż nam Twoje miłosierdzie. Uwolnij nasze serca od smutku i oziębłości. Rozpal naszą miłość. Uczyń nas narzędziami pokoju w Twoim Kościele. Napełnij nas darami Twego Ducha, Jego miłością, nadzieją zbawienia i zachowaj nas wiernymi w Twojej służbie. Od Ciebie, Ojcze miłosierdzia, oczekujemy zbawienia. Niech nowe narodzenie Twojego Syna wyzwoli nas z niewoli wszystkich grzechów. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

 

 

 
DZIEŃ IX - 24 GRUDNIA
Dziecię nam się narodziło
 

     O Zbawicielu, Królu nasz i dawco prawa, nadziejo i zbawienie wszystkich ludów, przyjdź i zbaw nas, Panie, nasz Boże. Ty jesteś Słowem Boga, które stało się Ciałem, które zamieszkało między nami dla naszego zbawienia. Ty jesteś naszą pociechą i umocnieniem w ziemskiej pielgrzymce. Pomóż nam, Jezu, przyjąć tajemnice zbawienia sercem prostym i czystym. Pozwól nam jak najobficiej czerpać z Twego Boskiego życia, które nam przyniosłeś. Naucz nas na wzór Twojej Matki słuchać i wiernie zachowywać słowo Boże. Niech nasza modlitwa wyjedna pokój uciśnionym, ubogim i maluczkim. Niech radują się, że ich kochasz najwięcej. Niech ludzie całej ziemi uwierzą i przyjmą Ciebie. Usłysz, o Panie, te nasze modlitwy dla chwały Twojego imienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

 

 

 


Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny
     K. A słowo stało się Ciałem.
     W. I zamieszkało między nami.

     Módlmy się: Boże, Ty przedziwnie stworzyłeś człowieka na Twój obraz, i przedziwnie odkupiłeś nas i odnowiłeś, udziel nam uczestnictwa w Boskim życiu Twego Syna, który zechciał przyjąć naszą ludzką naturę. Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  

 

Litania do Dzieciątka Jezus

 

    Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

    Dzieciątko Jezus, usłysz nas.

    Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.

 

   Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

   Synu Odkupicielu świata, Boże,

   Duchu Święty, Boże,

   Święta Trójco, jedyny Boże,

 

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami

Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,

Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem,

Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego,

Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,

Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,

Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich,

Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów,

Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,

Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie

       ubożuchną stajenkę, żłobek za kolebkę, prostych

       pastuszków za swych wielbicieli,

Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i     

       zbawieniem wszystkich narodów,

Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich,

Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości,

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko,

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko,

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko

 

Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko

Od złości światowej,  

Od pożądliwości ciała,  

Od pychy żywota,  

Przez pokorne narodzenie Twoje,  

Przez chwalebne objawienie się Twoje,  

Przez ofiarowanie się Twoje,  

Przez niewinność Twoją,  

Przez prostotę Twoją,  

Przez posłuszeństwo Twoje,  

Przez łagodność Twoją,  

Przez pokorę Twoją,  

Przez miłość Twoją,

 

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU , który gładzisz grzechy świata,

                                        przepuść nam, Dzieciątko Jezus!

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata,

                                       wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus!

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata,

                                       zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus!

 

K. Będę się radował w Panu.

W. Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.

 

Módlmy się:

Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z Mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. Amen

 

-szukam-

Matka Boża ostrzega: „Świat wkrótce wpadnie w otchłań”

                                    
Niebo wciąż ostrzega nas przed tym, co nas może czekać. Maryja w ostatnim uznanym przez Kościół objawieniu nie ukrywała, że świat zmierza w złym kierunku.

Ostatnim uznanym przez Kościół objawieniami maryjnymi były te w rwandyjskim Kibeho. To w ich trakcie Maryja przepowiedziała wielką rzeź w tym kraju. Ale w Jej słowach możemy również znaleźć ostrzeżenia dla reszty świata. „Świat ma się bardzo źle” - mówiła Matka Boża. „Świat działa na własną zgubę, wkrótce wpadnie w otchłań, to znaczy pogrąży się w niezliczonych i nieustających nieszczęściach” - dodawała. 

 

„Jeśli nie okażecie skruchy i nie przemienicie waszych serc, wszyscy wpadniecie w otchłań” - zaznaczała. Maryja bardzo mocno ubolewała także nad szerzącą się niewiarą i niemoralnością, a także skarżyła się na złe zachowanie, które charakteryzuje rozwiązłość obyczajów, upodobanie do zła, ciągły brak posłuchu dla Przykazań Bożych.

 

Jak zwykle jednak Matka Boża wskazała także drogi wyjścia z tej sytuacji. Podstawową z nich jest pokorne przyjęcie cierpienia. „Nikt nie wchodzi do nieba, nie cierpiąc” - mówiła Maryja.  „Dziecko Maryi nie rozstaje się z cierpieniem” - dodawała. I podkreślała, że cierpienie jest również sposobem na odpokutowanie za grzechy świata i udział w cierpieniach Jezusa i Maryi dla zbawienia świata. 

 

http://malydziennik.pl/matka-boza-ostrzega-swiat-wkrotce-wpadnie-w-otchlan,9371.html

 

-szukam-

Papież nie może obudzić się rano i stwierdzić, że to co było cudzołóstwem od dziś nim nie jest”. Kapłan ostro o „Amoris laetitia”

                           
Gdyby Franciszek był jedynie kardynałem jego tezy zawarte w „Amoris laetitia” nie zostałyby uznane za wyrażające katolickie stanowisko - tak jednoznaczną tezę wyraził prawnik kanoniczny i duchowny diecezji Nowy Jork ks. Gerald Murray w programie „World Over” Telewizji EWTN.

- Nie może być zerwania w nauczaniu katolickim - podkreślał duchowny. - Niezależnie od tego, czy jest ona właściwie potwierdzana czy następuje pozorne zerwanie, ona pozostaje tym czym jest - dodał.

 

Jego zdaniem, gdyby „Amoris laetitia” została opublikowana jako dokument kard. Jorge Bergoglio, to nie ma najmniejszych wątpliwości, że po wysłaniu jej do Rzymu Kongregacja Nauki Wiary uznałaby, że to dokument, który nie wyraża prawdziwej wiary katolickiej. - To nie jest w harmonii z autentycznym nauczaniem wyrażonym przed prawo kanoniczne, Papieża Jana Pawła II i Benedykta XVI - dodał duchowny.

 

Mamy zatem do czynienia z sytuacja, podkreślał ksiądz, że papież uznaje za „autentyczne nauczanie” coś, co nie zostałoby uznane za autentyczne nauczanie, gdyby nie był on papieżem. A takiej władzy nikt, nawet biskup Rzymu, nie ma. - Papież nie może zmienić doktryny, bo jest papieżem - mówił ks. Murray. - W seminarium uczono nas, że papież nie może obudzić się rano i stwierdzić, że jest czwarta Osoba Trójcy Świętej - zaznaczał. - W teologii moralnej jest tak samo. Nie możesz się obudzić i stwierdzić, że to, co było cudzołóstwem od dzisiaj nim nie jest - podkreślał ks. Gerald Murray.

Ks. Murray przypomniał, że rolą księży nie jest utwierdzanie ludzi w ich złych wyborach, byle było im przyjemnie, ale prowadzenie ich do Nieba. - Jeśli chcesz naprawdę czuć się dobrze, pozostawaj w stanie łaski i nie łam nauczania Kościoła. To przesłanie, które dzisiejszy Kościół gubi - zaznaczał ksiądz.

http://malydziennik.pl/papiez-nie-moze-obudzic-sie-rano-i-stwierdzic-ze-to-co-bylo-cudzolostwem-od-dzis-nim-nie-jest-kaplan-ostro-o-amoris-laetitia,9376.html

-szukam-

CI DUCHOWNI, KTÓRZY SĄ PRZECIWNI PANOWANIU NA ŚWIECIE PANU BOGU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI KAŻDEGO PAŃSTWA WŁADCY WSZECHŚWIATA SĄ WSPÓŁ-MORDERCAMI  LUDZI NA CAŁEJ PLANECIE ZIEMI, PONIEWAŻ BĘDZIE WOJNA ZA NIEPOSŁUSZEŃSTWO PANU BOGU I DAJĄ POZWOLENIE NA PANOWANIE SZATANA I JEGO SŁUGUSÓW.​ mk.

Conchita Wurst głosi w wiedeńskiej katedrze wraz z kardynałem. Na ścianach wiszą gejowskie plakaty. To nie obrazy Apokalipsy, to rzeczywistość

              
To się wydawało niemożliwe, a jednak się dzieje. W wiedeńskiej katedrze odbyło się nabożeństwo na Światowy Dzień AIDS. W tym nie ma nic złego, skandaliczne jest jednak to, że od ambony przemawiał Conchita Wurst.

Ale to nie wszystko. Na ścianach katedry zawisły gejowskie plakaty, a kolumny katedry podświetlono w kolorach gejowskich.

 

„Impreza” zorganizowana została we współpracy z kardynałem Christophem Schönbornem przez znanego działacza gejowskiego Gerry’ego Keszlera. Kardynał udostępnił katedrę na nabożeństwo ponadwyznaniowe, w którym sam uczestniczył.

 

W czasie modlitwy kardynał przypominał, że wszyscy mogą odnaleźć dom wraz z Bogiem, i że zmarli nie są straceni na zawsze. Nie padło ani jedno słowo o tym, jak akty homoseksualne ocenia Kościół, cała jego Tradycja, a także Pismo Święte. Zamiast tego kard. Schönborn tłumaczył, że Bóg nie przyszedł nas osądzać, ale zbawić. - Co to oznacza dla nas? Nie osądzać, nie wykluczać - mówił kardynał.

 

Zaraz po nim z ambony przemawiał Thomas Neuwirth (znany jako „Conchita Wurst”), który przypominał o prześladowaniach tych, „którzy żyją swoją tożsamością w sposób inny niż większość”, a także o ich wykluczeniu, a także dyskryminacji.  

 

To, co wydarzyło się w katedrze św. Stefana w Wiedniu niestety uświadamia, że koniec czasów się zbliża. Zgorszenie w katedrze, kardynałowie nie głoszący prawdy, ludzie, którzy otwarcie sprzeciwiają się nauczaniu Kościoła i żyją całkowicie wbrew Prawu Bożemu, głoszący słowa od ambony. Trudno nie dostrzec w tym sygnałów, o których mówiła Matka Boża w Akicie.

http://malydziennik.pl/conchita-wurst-glosi-w-wiedenskiej-katedrze-wraz-z-kardynalem-na-scianach-wisza-gejowskie-plakaty-to-nie-obrazy-apokalipsy-to-rzeczywistosc,9372.html

 

-szukam-

 Intencje modlitewne -PILNE 16.12.17r.
 
 
Serdecznie pozdrawiam i proszę o modlitwę w następujących intencjach:
  
O udaną operację dla Marii.
O siłę,moc Bożego ducha dla Zofii  przebywającej w Niemczech.O powrót do zdrowia
dla podopiecznej.
 
O potrzebne łaski dla rodziny Zofii zwl. za Andrzeja,Marzenę,Daniela i Bogdana.
O Bożą opiekę nad rodziną Jolanty i Edwarda,o siłę do dżwigania codziennego krzyża
w chorobie   u najbliższych: za córkę Agnieszkę. Gosię i mamę Marię  chorą na raka
z przerzutami.
 
O cud uzdrowienia Anny i opiekę nad córką Oliwią
O opiekę stałą dla niepełnosprawnego syna  oraz o zbawienie  dla śp. mamy Ewy,
która zmarła dzisiaj.
 
O dar rozeznawania  i wypełniania woli Bożej dla Heleny, o potrzebne łaski dla rodziny
i o dar życia wiecznego dla brata Antoniego oraz za zmarłych: za mamę Katarzynę,za Ryszarda,
Józefa i Stanisława.
------------------------------
O nawrócenie tych,ktorzy ustanawiają prawa miezgodne z prawem Bozym.
O dobre przygotowanie się na czas Bożego Narodzenia,by nasze serca,myśli i pragnienia
byly skupione na przychodzącym Jezusie Chrystusie Królu.
O nawrócenie muzułmanów na wiarę katolicką i o nawrócenie żydów.
O Boży pokoj w naszych sercach,rodzinach w Ojczyżnie i na świecie.
 
O jedność w Kosciele,o nawrócenie zatwardzałych grzeszników.Za  Papieża Franciszka
i Benedykta XVI,z acałe duchowieństwo,zwł. za Koferencję Episkopatu w Polsce.
O ogloszenie 5 Dogmatu Maryjnego, o wprowadzenie  powszechne nabożeństw 1-wszosobotnich
i o nawrócenie Rosji.
We wszystkich intencjach osób podejmujących się modlitwy w powyzszych intencjach.
O blogosławionwe owoce z przeżywanych wkrótce swiąt Narodzenia Pańskiego,niech Boża
Dziecina błogosławi,umacnia i  prowadzi do bram Nieba.
 
Wdzieczna Helena..

-szukam-

 WEZWIJ TRYBUNAŁ BY POWSTRZYMAŁ MORDOWANIE


https://gloria.tv/article/PMdt2e3UYb822HTzwdUdGjoTw

ABSURD! Za posiadanie tej rzeczy w samochodzie grozi Ci 750 zł kary DZIENNIE
   
Kierowcy będą dosłownie wściekli po usłyszeniu tej wiadomości. Za posiadanie w swoim samochodzie tej rzeczy, a w zasadzie zwykłej informacji grozi  kara, która dziennie ma wynosić aż 750 złotych!

W Polsce często spotykamy się z licznymi absurdami, które łamią wszelkie zasady wynikające z ludzkiej logiki. Tak jest niestety i w tym przypadku. O procederze praktykowanym przez strażników miejskich w Myszkowie donoszą sami zbulwersowani mieszkańcy. Funkcjonariusze karzą mandatami za wywieszoną w samochodzie kartkę z informacją o chęci sprzedaży pojazdu. Sprawa jest na tyle absurdalna, że mieszkańcy postanowili działać i nagłośnić całą sytuację. Jak się okazuje, wynika to z przepisów uchwalonych przez Radę Miasta w 2016 roku. Ich celem było ukrócenie ulicznego handlu.

– W Myszkowie faktycznie był problem, ale opłata targowa miała uregulować handlowanie na ulicy. To prawda, że sprzedawanie majtek na każdym rogu nie jest zbyt estetyczne. Takie osoby przeważnie nie rozliczały się też właściwie z prowadzonego biznesu. To nie do końca uczciwe, więc zrobienie z tym porządku było bardzo dobrym pomysłem. Ostatecznie poszło to jednak w dość dziwnym kierunku – wyjaśnia redaktor lokalnej gazety, Robert Bączyński.

Do myślenia daje również wpis jednego z internautów, który stawia sprawę w nowym świetle:

– Komis samochodowy przy wylocie z Myszkowa do Żarek prowadzi… brat komendanta Straży Miejskiej w Myszkowie –skomentował jeden z czytelników gazetamyszkowska.pl, portalu, który jako pierwszy doniósł o tej sprawie.

https://polskieinformacje.pl/index.php/2017/12/13/absurd-posiadanie-tej-rzeczy-samochodzie-grozi-ci-750-zl-kary-dziennie/

 

-szukam-

ONI IDĄ PO TWOJE I NASZE POLSKIE DZIECI - POWSTRZYMAJ ICH - PODPISZ PETYCJĘ - PODAJ DALEJ

 

pederasci-300x185.jpg

 http://ratujdzieci.pl/powstrzymaj-deprawatorow/ 

-szukam-

​OTO RZĄDZĄCY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM​.               
OT, PRZYBYWA BELZEBUBÓW NA UCIECHĘ LUCYFERA.
PRZECIEŻ ON   JUŻ CHYBA WIE, ŻE SŁUŻY TYLKO LUCYFEROWI?????? .mk.


Papież Franciszek zrywa z nauką Kościoła...???? i sugeruje swoje poparcie dla NWO, aborcji, eutanazji i lewicowej ideologii?????
                            
Kościół Katolicki pod rządami jezuity z Argentyny został już przeorany potężnym podziałem między tradycjonalistami i postępowcami. Papież Franciszek stosując taktykę małych kroczków usiłuje zmienić tradycję kościoła w taki sposób, że to co zrobiono na Soborze Watykańskim II będzie uważane za niewiele znaczącą modyfikację. 

Upadek Kościoła po Vaticanum Secundum zdecydowanie przyspieszył i prawdopodobnie nie byłyby możliwe lewicowe rojenia Jorge Bergoglio gdyby nie to nieszczęście zapoczątkowane w 1965 roku. Teraz Katolicy znaleźli się w sytuacji, gdy galopujący postęp narzucany przez dominującą obecnie część hierarchów, prowadzi w kierunku zmian doktrynalnych wbrew Katechizmowi. Jest to jawne odrzucenie nauk Jana Pawła II i Benedykta XVI. Ostatnio pod rządami papieża Franciszka watykańskie instytucje zaczęły się nawet angażować w ekologię. Na rozmaitych odczytach pojawiają się rzekomi "ekologowie", którzy rzekomo troszczą się o zwierzęta, ale ci sami ludzie angażują się w propagowanie aborcji i eutanazji. Gdy do tego doda się dziwaczne wypowiedzi Franciszka wspierającego islamizację Europy, to czas zadać sobie pytanie dokąd to zmierza?

Papież Franciszek wbił klin w Kościół Katolicki swoją kontrowersyjną adhortacją Amoris laetitia. Spowodowała ona konsternację wśród duchowieństwa i kilku kardynałów zwróciło się otwarcie do papieża o interpretację jego słów na temat tego komu można udzielać komunii świętej. Papież nie odpowiedział jednak na to zapytanie tylko kontynuuje przeobrażanie Katolicyzmu w religię NWO.

W międzyczasie papież Franciszek postanowił zaingerować w treść popularnej modlitwy "Ojcze Nasz". sugerując zmianę frazy "i nie wódź nas na pokuszenie" na "nie pozwól, byśmy ulegli pokusie". Rzeczywiście ten fragment zawsze budził kontrowersje i niektórzy sugerowali, że ten wers jest raczej adresowany do Szatana a nie do Boga. Zdaniem Franciszka Bóg nie wodzi na pokuszenie, tylko najwyżej pomaga podnieść się po grzechu.

Intencje papieża Franciszka są trudne do odgadnięcia i nie wiadomo do końca jaki jest cel tego modernistycznego szaleństwa. Można sobie tylko wyobrazić, że wkrótce zniesiony zostanie celibat, dopuści się do komunii świętej rozwodników czy homoseksualistów i będzie się rozgrzeszać za aborcję uznając, że płód to nie człowiek a aborcja to nie zabijanie. Jak wiadomo masoneria od zawsze walczyła z Kościołem. Taki cel ma przecież wspierana przez nich gorliwie islamizacja Europy, która tak bardzo podoba się obecnemu papieżowi. Można chyba zatem założyć, że to co robi obecny następca św. Piotra, to dywersja, która ma na celu niszczenie wiary chrześcijańskiej od środka.

więcej: http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/papiez-franciszek-zrywa-z-nauka-kosciola-i-sugeruje-swoje-poparcie-dla-nwo-aborcji

-szukam-

PILNE 3 INTENCJE MSZY ŚW.  

za Ojczyznę 

13-15.12.2017 

http://www.mali-rycerze.pl/czytam,1465

1. O dary i moc Ducha Świętego dla Prezydenta RP p. Andrzeja Dudy i jego otoczenia, Premiera Mateusza Morawieckiego i całego Rządu, Parlamentu i wszystkich polityków i urzędników w Polsce i Unii Europejskiej a także dla  sędziów i prawników oraz poskromienie eskalowanej agresji organizatorów i uczestników opozycji totalnej z przestrzeni publicznej, pojednanie zwaśnionych stron, uspokojenia negatywnych nastrojów oraz przywróceniu ładu i porządku publicznego, zgodę i jedność Polaków mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych oraz mocą modlitw i ofiar zatroskanych o dobro NARODU i PAŃSTWA POLSKIEGO. 

2. O zwycięstwo Niepokalanie Poczętej Królowej Polski w zniszczeniu wszelkich zamierzeń i działań szatana, masonerii i innych złych duchów i ludzi szczególnie w środowisku organizatorów i uczestników protestów opozycji totalnej, poskromienie eskalowanej agresji niebezpiecznych organizatorów i uczestników opozycji totalnej z przestrzeni publicznej, oraz pozbawienie ich złej mocy i nierealizowanie złych zamierzeń i działań wywołania wojny domowej w Polsce mocą Ducha Świętego mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych oraz mocą modlitw i ofiar zatroskanych o dobro NARODU i PAŃSTWA POLSKIEGO. 

3. Mocą królewskiej władzy Króla Miłosierdzia i Polski prośba o pomoc i moc Ducha Świętego dla wszelkich zdecydowanych i konsekwentnych działań rządzących i funkcjonariuszy zmierzających do uspokojenia eskalowanej agresji z przestrzeni publicznej, pokorę i wyciagnięcia konsekwencji wobec niebezpiecznych organizatorów i uczestników opozycji totalnej przekraczających prawo Boże i stanowione mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych oraz mocą modlitw i ofiar zatroskanych o dobro NARODU i PAŃSTWA POLSKIEGO. 

PILNE 9 INTENCJI MSZY ŚW.  

za Ojczyznę 

16-24.12.2017 

http://www.mali-rycerze.pl/czytam,1466

Mocą wstawienniczą Dzieciątka Jezus u Boga Ojca o zgodę i jedność Polaków, o miłosierdzie i potrzebne łaski dla Polski – Ojczyzny naszej szczególnie w tych intencjach jakie zanosi Królowa Polski, Anioł Stróż Polski z wszystkimi Aniołami Stróżami Polaków Patronami Polski i świętymi Przodkami Ojczyzny. 

-szukam-

Winnicki krytykuje nowego premiera. Tak ostrych słów o M.Morawieckim jeszcze nie było. Komu służy?
https://gloria.tv/video/aDhptrDdkEhA1USEAjmNTQgzH
_______________
 
W Polsce proces rejudaizacji / budowy Judeopolonii dzięki „dobrej zmianie” nabrał tempa
https://gloria.tv/article/gqGrrvz6tKB122ZcCsmmUMDak
____________________
 
Chanuka na Wiejskiej. Zobacz jak dzisiaj w Sejmie obchodzono Święto Świateł
https://gloria.tv/article/NW2UuRbQ71gk1L1CvXFKcyy8S

-szukam-

Stanisław Krajski: Masoneria, która wsparła Trumpa, wsparła też PiS  

 
https://www.youtube.com/watch?v=X6MTcrZ3-YI

Pigułka z mikrochipem i e-tatuaż - pierwszy etap Transhumanizmu.

https://www.youtube.com/watch?v=sdMmXeZTPck

Biskup powiedział że islam to fałszywa religia!!!

​ DLACZEGO NIE MÓWIĄ TAKIEJ PRAWDY DUCHOWNI Z EPISKOPATU W POLSCE, CZEGO SIĘ BOJĄ - DIABŁA? CHYBA TAK A PRZECIEŻ WIEDZĄ, ŻE MUSZĄ SPOJRZEĆ NAJSPRAWIEDLIWSZEMU SĘDZIEMU W OCZY, CHYBA ŻE NIE ZDĄŻĄ JAK ICH KOLEGA ŻYCIŃSKI - NIE ZDĄŻYŁ I POLECIAŁ NA DÓŁ PRZEMIENIONY W ROPUCHA ZIELONO - BRĄZOWEGO I SKACZĄC WRZESZCZAŁ, ŻE SIĘ PRZESTRASZYŁAM OGLĄDAJĄC TO WIDOWISKO. PO PRAWEJ MOJEJ STRONIE STAŁ PAN JEZUS I PATRZYŁ, JAK GO PORWAŁ LUCYFER DO PIEKŁA. KOLEDZY TEGO DIABŁA WOZILI GO PRZEZ 3 DNI PO KOŚCIOŁACH JAK JAKIEGO ZASŁUŻONEGO BISKUPA. mk

SZOK: Biskup powiedział że islam to fałszywa religia!!! (kopiujcie to proszę!)

https://gloria.tv/video/yKWcgzMfawCB2XQGEy4dbXPKD

-szukam-

http://www.piusx.org.pl/sw-Pius-X/czy-przodkowie-sw-Piusa-X-pochodzili-z-Polski

 

Ks. Józef Umiński

 

Czy przodkowie św. Piusa X pochodzili z Polski?

Dnia 3 czerwca 1951 r. odbyła się w Rzymie beatyfikacja*) papieża, Piusa X.

-szukam-

​ONI SIĘ NIE MODLĄ - ONI PRZYSIĘGAJĄ WIERNOŚĆ IZRAELOWI. NA MODLITWIE RĘCE SKŁADAMY JAK MARYJA.

Dr Stanisław Krajski - PiS a masoneria w książce "Masoneria polska 2017 w centrum wydarzeń"

 
 

PiS jest wredny, ale się ładnie modli…czyli rzecz o faryzeuszach…

 
 a
 

Znajomi pytają się mnie dlaczego tak sobie jadę po PiS-ie, dlaczego tak  nienawidzę. Odpowiadam prosto…nic tak nie boli jak zdrada swoich. Bo tak jeszcze kilka lat temu uważałem…uważałem, że ludzie związani z PiS są swoimi. Oczywiście…jest wielu dobrych ludzi w szeregach tej partii, zwłaszcza w szeregowych strukturach, ale niestety są zaczadzeni…wiecie, tym „pięknym, syrenim, śpiewem”…

 

Przypomnę…to były pierwsze symptomy, środowisko PiS wespół z „niezależnymi talmudystami” z Gazety Polskiej zlinczowało arcybiskupa Wielgusa, ponoć zaraz po rezygnacji abp Wielgusa najbardziej klaskał Lech (wawelski)…więcej pod linkiem (kliknij)…obalono Arcybiskupa, który został posłany na urząd  metropolity przez samego Boga. Nawet Boga się nie bali…

Następna sprawa…media Ojca Dyrektora, jeszcze 10 lat temu w pełni niezależne i traktujące stosunki polsko-żydowskie takimi jakimi były naprawdę. W 2007 roku podjęto jednak odpowiednie kroki, aby…cytuję: …”rozwiązać kwestię związane z Radiem Maryja i Telewizją Trwam.”…przypominam w tym samym roku Lech (wawelski) reaktywował Lożę Independent Order of B’nai B’rith, która miała dekretem Mościckiego zakaz działalności na terenie Rzeczypospolitej…więcej pisałem pod linkiem (kliknij)

Nie wiem jak to się stało, że Ojciec Dyrektor tak pokochał żydów…i że nie przeszkadza mu działalność lóż masońskich, z przedstawicielami których spotkał się na wieczerzach szabasowych… być może dostał „propozycję nie do odrzucenia”, albo to była reaktywacja śpiocha…no ja nie wiem…

Im dalej w las, tym więcej drzew…widzimy dziś, że środowisko PiS wielbi żydów na potęgę, kolacje szabasowe u Jonnego Danielsa, agenta struktury wojskowej, izraelskiej Aman nie są grzechem dla „katolickich” PiS-owców…(kliknij


Szalom…PiSiory…

Mam jeszcze jedną projekcję przed oczami…posłanka, która zawsze spóźnia się na Mszę św, tak gdzieś około czytania Ewangelii stuka swoimi szpilkami przez całą długość kościoła, po czym zawsze siada w pierwszej ławce…

Czyż to nie jest typowe? :

„Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. 5 Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. 6 Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. 7 Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi4.

Ale to nic, że są wredni…wystarczy że ładnie się modlą w kościołach katolickich.

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/pis-wredny-sie-ladnie-modli-czyli-rzecz-o-faryzeuszach-2017-12

-szukam-

                         SZOK!!!
Niemiecki „Spiegel” drwi ze Świętej Rodziny. Jezus w kartonie i obraźliwy „dialog” Rodziców
             
W okresie, kiedy chrześcijanie przygotowują się do Bożego Narodzenia, najnowszy numer niemieckiego tygodnika „Der Spiegel” ukazał się na rynku z okładką wykpiwającą Święta. Ilustrując temat numeru o boomie w handlu w sieci, niemieccy redaktorzy umieścili Dzieciątko Jezusa w kartonie na przesyłki. Obok postaci Maryi w komiksowym dymku dopisano pytanie – „Czy możemy go wymienić?”.

Najnowsze wydanie tygodnika „Der Spiegel” ukazało się w sobotę. Tematem numeru jest handel w sieci i jego boom na Święta.

Ilustrując to, niemieckie wydawnictwo postanowiło jednak w okresie adwentowym zakpić ze Świętej Rodziny.

Na okładce graficy umieścili św. Józefa i Maryję oraz Dzieciątko Jezus, które leży w kartonie na przesyłki kurierskie.

W komiksowych dymkach zaś dopisano „zabawny” dialog Rodziców:

„Ja tego nie zamawiałem” – mówi św. Józef.
„Czy możemy go wymienić?” – pyta Maryja.

http://niezalezna.pl/211152-niemiecki-spiegel-drwi-ze-swietej-rodziny-jezus-w-kartonie-i-obrazliwy-dialog-rodzicow

-szukam-

ks Glas o tym co się dzieje w ....Kościele

  - https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=hJglrrrUSnw
 

czy Holandia przeprowadzi ....Różaniec do granic ? 

 http://www.pch24.pl/holenderscy-biskupi-przypominaja-o-rozancu--doczekamy-sie-kolejnego-rozanca-do-granic-,56753,i.html

 

https://gloria.tv/video/HaYutXAcDWFY2U9fMZ8XXdSCg

 

​W​ł
adza przez kontrolowane pieniądze

 

Ten ŻYD miliarder chce zniszczyć Chrzecijaństwo i Europę. Zobacz kto finansuje imigrantów!

https://gloria.tv/video/oFJ4Vqbqjoc33reMAMr7tknrK

-szukam-

​KOŚCIÓŁ KATOLICKI JEZUSOWY, PRAWDZIWY - CZY SIĘ OSTANIE​ ??????

  https://www.youtube.com/watch?v=gqbtr4Xgm8o&feature=share

Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego ! Matka Zbawienia prosi: Módlcie się o powstrzymanie aborcji

​ POLACY - PRZECIEŻ WYBIERALIŚCIE PREZYDENTA KATOLIKA I TO JEST STRASZNE, ŻE TRZEBA WALCZYĆ Z PREZYDENTEM I JEGO RZĄDEM W POLSCE O ŻYCIE NIENARODZONYCH POLAKÓW. A PRZECIEŻ EPISKOPAT JEST CHYBA KATOLICKI I DLACZEGO MILCZY? KS. T. RYDZYK TEŻ JEST CHYBA KATOLIK, A NAKAZYWAŁ POLAKOM WYBIERAĆ WSPÓŁ-MORDERCĘ POLSKICH DZIECI. OJ - BĘDZIE TRAGICZNIE, BO "II WOJNA" BYŁA RÓWNIEŻ ZA GRZECHY ABORCJI W POLSCE
.​
mk.


Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego ! Matka Zbawienia prosi: Módlcie się o powstrzymanie aborcji

-szukam-

 
 
http://mtodd.pl/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=208&wysijap=subscriptions&user_id=1801

-szukam-

KOŚCIELE ŚWIĘTY, CZCIJ SWOJEGO PANA ZBAWICIELA !!!

http://cudajezusa.pl/kosciol-bedzie-pelen-tych-ktorzy-pojda-na-kompromis-dramatyczny-list-otwarty-arcybiskupa-na-rozancu-modlcie-sie-za-papieza-biskupow-i-kaplanow/

http://cudajezusa.pl/swiadectwo-maryi-szok-bestia-o-dwoch-rogach-podobna-do-baranka-to-masoneria-koscielna-opracowuje-plan-zalozenia-jednego-powszechnego-kosciola-ekumenicznego-czesc-iii/

-szukam-

Czy katolik może świętować Chanukę?

https://gloria.tv/article/U4zRgfiUcDbq2tFqBcZLwrP8Q

NIECH
​P​
REZYDENT DUDA ZAP
RO​
SI Ż
Y​
DÓW NA N
​A​
SZE Ś
​W​
I
​Ę
TA BOŻEG
​O​
NARO
​D
ZENIA I WIELKI
E​
J NOCY - CZY PRZYJDĄ?
​     ​
​ŻYDZI SĄ POMYSŁOWI. MÓJ SĄSIAD ŻYD W CHICAGO OPOW
I​
ADAŁ, ŻE
​ ​
URATOWAI SIĘ TYLKO DLATEGO, ŻE WZIĘ
​L
I RÓŻAŃCE DO
RĄK​
 I JAK POLACY "MUS
​I​
ELI" SIĘ MODLIĆ.​
mk.​
​--------------------------------​

PREZYDENT ANDRZEJ DUDA: " Chciałbym, żeby święto 100-lecia odzyskania niepodległości było świętem wspólnym Żydów i Polaków"

https://gloria.tv/article/V2BhiCjsYcWm1Wwxmog4Th37E

​PREZYDENCIE DUDA ZAPROŚ TAKŻE DUŻO POLAKÓW DO IZRAELA I TAM ŚWIĘTUJCIE OBCHODY 100-lecia NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI ​I 
NIE PRZYZWYCZAJAJ "WROGÓW - ZABORCÓW" NARODU POLSKIEGO DO WIZYT W POLSCE, BO SZYBCIEJ BĘDZIE WOJNA. TO ILU JEST ŻYDÓW W RZĄDZIE W POLSCE?
 
TO WIDZICIE RODACY - NIE POSŁUCHALIŚCIE PANA BOGA, TYLKO ZDRAJCĘ RYDZYKA, TO BĘDZIECIE MIELI NA GŁOWACH CHYTRYCH ŻYDÓW, KTÓRYM WSZYSTKIEGO MAŁO. ONI SĄ BARDZO ZACHŁANNI. DZIĘKUJĘ PANU BOGU, ŻE MOJA RODZINA JEST W AMERYCE ALE CO BĘDZIE Z WAMI, JAK RYDZYK I DUDA POZAMIENIAJĄ ŚWIĘTE KOŚCIOŁY NA BOŻNICE MOJŻESZOWE
​?​
"NI BOGA, NI OJCZYZNY",  A W CZĘSTOCHOWIE KRÓLOWA POLSKI PŁACZE PRZEZ MASOŃSKICH PAULINÓW, KTÓRZY ZAMKNĘLI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI W LOCHACH JASNOGÓRSKIEGO KLASZTORU. NO, ALE ONI MUSZĄ KIEDYŚ UMRZEĆ A KRÓL JEST NIEŚMIERTELNY,
A CO NAJWAŻNIEJSZE BĘDZIE ICH WSZYSTKICH SĄDZIŁ SPRAWIEDLIWIE.
PO ŚMIERCI NIE MA MIŁOSIERDZIA, TYLKO SPRAWIEDLIWOŚĆ.
​ ​
mk.
​ ​                                                                                                                                  
___________________

Prezydent Lech Kaczyński obchodzi święta Chanuka

https://gloria.tv/video/DDCGHkqUoZ6633c39EeN3ViGu

-szukam-

Do: sekretarz@archiczest.pl

Do: klasztor@jasnagora.pl
Do: Prymas Kuria@gniezno.opoka.org.pl
Do: Episkopat skep@episkopat.pl
Do: listy@prezydent.pl


  NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE P
​O​
CZ
​Ę​
TA

      
​         ZDROWAŚ MARYJO, ŁASKI PEŁNA, PAN Z TOBĄ, BŁOGOSŁAWIONAŚ TY MIĘDZY NIEWIASTAMI​.
 
        7 grudnia 2017 r. - Premier Polski Beata Szydło złożyła po dwóch latach pracy rezygnację z funkcji Prezesa Rady Ministrów. Natychmiast wybrany został Mateusz Morawiecki - śpieszą się obcokrajowcy rządzić w Polsce. Mateńko w tym pięknym Dniu Twojego Święta Niepokalanego Poczęcia bardzo proszę  o Twoje rady, czy będzie lepiej? Wprawdzie nikt z tych "ważnych" Ciebie KRÓLOWEJ POLSKI nie pytał, 
​bo​
nie są Polakami ani katolikami,
​ a​
nowy premier poprosił nie Boga a swego ojca Żyda o błogosławieństwo.
 
     MATKA BOŻA NIEPOKALANIE POCZĘTA

 
- 8 grudnia 2017 r.​
  
    " Ja Królowa Polski widzę złą przyszłość dla Narodu Polskiego - Żyd Morawiecki - premierem. Oni sobie upatrzyli waszą Ojczyznę i bez pytania, bez zapraszania chcą mieć w Niej wszystko. Jezus wam powiedział, że sprzedał ZIEMIĘ POLSKĄ duchowny Tadeusz Rydzyk i dlaczego on to uczynił  -w to uwierzenie jest nieprawdopodobne. On już kiedyś zdradził BOGA, a potem nieco się ukorzył zakładając Media Katolickie i chwałę dla siebie pomnożył. To widzicie - wpuścił do Mojej Świątyni waszych wrogów. Jezus już wiele razy mówił, że duchowny Tadeusz Rydzyk już dawno swoją duszę zgubił. To przez niego będzie źle w Polsce, bo on jest winien "złego" wszystkiego. Gdyby nie duchowny Tadeusz Rydzyk, to prezydentem byłby kto inny - Boży człowiek wybrany przez Królowej Syna i Polska byłaby szczęśliwa jako w świecie JEDYNA. Za wami poszłyby inne kraje, gdyż Jezus Chrystus KRÓL POLSKI zmieniłby złe obyczaje.
   To, że Morawiecki jest w Rządzie, to wkrótce bardzo źle u was będzie. Czy Episkopat podaje rękę jako "brat" do brata Żyda?
Tylko MARYJA KRÓLOWA POLSKI znowu wkroczy do  "AKCJI" ratowania Polskiego Narodu, aby nie wymarł z głodu.
Że Paulińska masoneria zamknęła BOGA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI w niewoli, to sami przestraszą się, gdyż będzie WOJNA powoli. Byli tacy Szwedzi i nie zdołali zagarnąć Polski, bo Ja ratowałam was a teraz JEZUS CHRYSTUS KRÓL za zgodą BOGA OJCA WŁADCY PLANETY ZIEMI różnymi CUDAMI będzie ratował MÓJ NARÓD , aż się "zło" w DOBRO zamieni .POLSKA ZIEMIA -TO ŚWIĘTA ZIEMIA
i nie będą JEJ właścicielami żadne "przybłędy". Tak rządzą Polską politycznie i religijnie, że nawet nie wiedzą jak  Naród Polski BOGIEM JEST SILNY.POWIADAM WAM JUŻ TERAZ - ODEJDŹCIE W POKORZE z MOJEJ POLSKI UKOCHANEJ RÓŻNYMI WOJNAMI I NIESZCZĘŚCIAMI SMAGANEJ, bo BÓG OJCIEC, BÓG SYN i BÓG DUCH ŚWIĘTY NIE POZWOLĄ,
ABY JACYŚ BEZBOŻNI LUDZIE - ZDRAJCY BOGA
​​I SWOJEJ OJCZYZNY IZRAELA - POLSKĄ MIOTALI I OSZCZERSTWAMI JĄ PONIEWIERALI.
Jak chcecie ginąć w piekielnej kaźni, to zginiecie, bo nawet już nie macie wyboru. Już tak dużo razy mieli Żydzi przykłady i nadal jeszcze pragniecie swojej zagłady.
 MARYJA KRÓLOWA POLSKI, KTÓRA NIGDY NIE ZOSTAWI SWOJEGO NARODU, CHOCIAŻ JEST  PEŁNY WROGÓW".

                                       

                                        ​
         
 
Na to rzekła Maryja:​ "Oto Ja Służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa".
PRZYGOTUJCIE DROGĘ PANU, PROSTUJCIE ŚCIEŻKI DLA NIEGO, WSZYSCY LUDZIE UJRZĄ ZBAWIENIE BOŻE".


​   MATKA BOŻA - O OBJAWIENIACH BOŻYCH PRYWATNYCH​.
 Mateńko Boża czy mogę napisać, że OBJAWIENIA BOŻE były zawsze PRYWATNE odkąd istnieje świat?
Obecni duchowni nie chcą uznać Słów Bożych przekazywanych przez Niebo, a sami nie chcą pytać, bo się wstydzą ludzi. To w kogo oni wierzą, skoro sami nie chcą słuchać swego Przełożonego i wymyślają bzdurne tłumaczenia. Przecież Pan Jezus mówi najpierw do swoich duchownych osób, a jeśli nie są posłuszni, to Bóg mówi do osób świeckich, a także do zakonnic jak do św. Faustyny. Gdyby przez posłuszeństwo słuchali Pana Boga, to na Ziemi byłby Raj, gdyż żylibyśmy według Przykazań Bożych i po Bożemu. Bóg Ojciec stworzył ŚWIAT ZIEMSKI i mówił do mieszkańców Ziemi a wybrani ludzie słuchali,
chociaż nikogo nie widzieli, bo głos był np. z krzaka i ówcześni ludzie wierzyli. Gdy obecnie słucham Czytań podczas Mszy św., to nieraz są one niezrozumiałe i nawet niewiarygodne, ale ludzie wierzyli tym słowom, które do tej pory czytamy.  Przecież pierwszym rozmówcą z Bogiem Ojcem był Mojżesz, a Bóg mówił tylko do niego i to też były Objawienia Prywatne, w które cały czas wierzą nasi duchowni i my wszyscy. Przenajświętsze Osoby z Nieba zawsze mówią tylko do jednej osoby - są wyjątki gdy Mateńko mówiłaś do kilkorga dzieci - Fatima, Medjugorie ...Za każdym razem, gdy mówi Niebo ci duchowni chcą być ważniejsi od Pana Boga i od Ciebie Mateńko i wymyślają przeróżne przeszkody, aby nikt nie uwierzył, czyli "są z piekła rodem", bo nie chcą słuchać Boga, a gdyby chcieli być ogarnięci Duchem Świętym, to przecież tacy uczeni rozważaliby co to są za słowa    i rozpoznaliby. Przecież Niebo zawsze mówi - NAWRACAJCIE SIĘ, NIIE GRZESZCIE, MÓDLCIE SIĘ, to czyli ci wszyscy duchowni z Episkopatów- np.  w Polsce chcą grzeszyć, bo nawet teraz nic nie mówią o grzechu, o następstwach grzechu. Nic nie mówią o piekle i zakazują księżom o tym mówić.

  
MATKA BOŻA.

" Oj wy heretyckie dusze duchownych - do Bogu ofiarowanych nie podobnych. Dlaczego nie chcecie rozpoznawać Dary Boże dla tych wybranych, którzy słuchają Słów z Nieba w pokorze? Czy pytaliście kiedy Boga Ojca, czy Boga Jezusa Chrystusa, czy Mnie jak nazwać takie rozmowy i widzenia: "OBJAWIENIA"?
  Wszyscy wybrani ludzie przez Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego mówią do kogo chcemy i kiedy chcemy, a wam grzesznikom nic do tego. Wy grzeszni duchowni często jesteście do demonów podobni jak obecnie w Episkopacie w Polsce i w Archidiecezji w Chicago. Mówię o tych, których znasz Mieczysławo, bo jak dotychczas to świadomie oskarżają człowieka przez Nas "wybranego". Także Ja i Bóg mówimy do nich w Episkopatach i Archidiecezjach też, ale oni uważają się za ważniejszych od Boga. Czasami, gdy ich Duch Święty olśni i uwierzą, ale ze wstydu i bojaźni przed innymi grzesznikami nie powiedzą. Pamiętasz Mieczysławo, gdy byłaś młodą dziewczyną, to kapłani w kościołach nie pozwalali kupować książek ze Świętą Faustyną i obarczali ją demoniczną winą.
   Och ci obłudni rządzący Kościołem jeszcze Katolickim - wreszcie obudźcie się z demonicznych jaźni i kiedy wreszcie nabierzecie Bożej wyobraźni? Przez was obłudnicy przeciwni Jezusa Królowaniu będą inni ulegali demonicznym żądaniom.
  Ja MARYJA - KRÓL
​OW
A POLSKI to mówię i mam nadzieję, że się wreszcie obudzicie, bo teraz jesteście demonicznie śpiący.
     Hlond i papież Jan XXIII wolą służyć lucyferowi w piekle, który tak bardzo walczył o nich i o innych walczy zaciekle.
  Mają Pismo Święte przed sobą, a czytają na Boga obraźliwe słowa. Do barana Go porównują, a przecież barana nie konsumują.
Boga Ojca obrażają, że "kusi ludzi" wy demoniczni duchowni obłudni. Już tak dużo łez przez was wylałam i nad waszymi duszami ubolewałam. Jezus jest PRAWDĄ i JA też, a wy odnosicie się do Boga Trój-Jedynego ze wzgardą.
 M o d l i t w a
                    "Panie Jezu Chryste KRÓLU nasz i całego świata- zmiłuj się nad Twym wiernym ludem,
                który pragnie Cię wywyższać każdego dnia, który pragnie Cię widzieć Królem Wiecznej Chwały,
                        Królem Człowiekiem, Królem Bogiem Wszechmogącym, Królem Życia i Śmieci.
                 Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię.
               Przemień serca wszystkich ludzi, aby mógł panować w nich POKÓJ i SZACUNEK do wszystkiego
                     co stworzyłeś. Tak nam dopomóż Bóg, po wszystkie czasy, na wieki wieczne . Amen
​"​
.

                      ******************************************************************

Jarmułka na głowach polskich polityków to tylko przykrywka?

https://www.salon24.pl/u/gotow ynawszystko/825262,jarmulka-na -glowach-polskich-Politykow-to -tylko-przykrywka

Morawiecki premierem. PiS zamierza przejąć MN. Daniels i AJC maczają w tym paluchy (wPrawo.pl) ks. J. Międlar