2017-10-Pazdziernik

2017-10-pazdziernik Warto odświeżyć pamięć : ) Zapraszamy : pazdziernik 2016 - CLICKhttp://www.radiochrystusakrola.com/

RADIO CHRYSTUSA KRÓLA
 Jeśli chcesz słuchać RADIA
SŁUCHAJ - CLICK
               DWUMIESIĘCZNIK
-szukam-

USOPAL - CLICK


 KATOLIK.pl - Portal katolicki dla wierzących, wątpiących i poszukujących

http://www.katolik.pl/refleksja-katolika.html?mc=10&date=2017-10-28#kalendarz

Wysłuchaj jeśli jesteś Prawdziwym Polakiem, Polką >
https://www.youtube.com/watch?v=E0BroCAYE4Y

 
http://kekusz.pl/

Słowo od Brauna, Kraków 13.06.2017 - YouTube


https://m.youtube.com/watch?v=AiN8JmkPkEA

       MODLITWA.....


​Kto WIERZY - klęka​........
http://gloria.tv/media/h1RAyJiNjxn

ks. Oko  - po co żyjemy na tym świecie ?

http://gloria.tv/media/3rx5LwkpTYb

BISKUP  Biełc - o homoseksualiźmie - skąd się on bierze ?
http://gloria.tv/media/eJ1aRcxmfkJ

Proroctwo o siedemdziesięciu tygodniach

​-​

 ks. Paweł Murziński - 23.09.2015 r

https://www.youtube.com/watch?t=4&v=n93YI5bcorU

Św. Faustyna o tym, jak będzie wyglądało ponowne przyjście Pana Jezusa na Ziemię!

Św. Faustyna o tym, jak będzie wyglądało ponowne przyjście Pana Jezusa na Ziemię!

Fragment "Dzienniczka" św. Faustyny dotyczący ponownego przyjścia Pana Jezusa na Ziemię, czyli o Apokalipsie!

83. Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym.

82. Nie pozwolę się tak pochłonąć wirom pracy, aby zapomnieć o Bogu. Wszystkie wolne chwile spędzę u stóp Mistrza utajo­nego w Najświętszym Sakramencie. On mnie uczy od najmłodszych lat.

635 Dzień 25 marca. (...) ja dałam Zba­wiciela światu, a ty masz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście Jego, który przyj­dzie nie jako miłosierny Zbawiciel, ale jako Sędzia sprawiedliwy. O, on dzień jest straszny.  

5 października zmarła św. siostra Faustyna Kowalska 5 października zmarła św. siostra Faustyna Kowalska

Postanowiony jest dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego, drżą przed nim aniołowie. Mów duszom o tym wielkim miłosierdziu, póki czas zmiłowania; jeżeli ty teraz mil­czysz, będziesz odpowiadać w on dzień straszny za wielką liczbę dusz. Nie lękaj się niczego, bądź wierna do końca, ja współczuję z tobą.

686 + Wrzesień. Pierwszy piątek. Wieczorem ujrzałam Matkę Bożą, z obnażoną piersią i zatkniętym mieczem, rzewnymi łzami płaczącą, i zasłaniała nas przed straszną karą Bożą. Bóg chce nas dotknąć straszną karą, ale nie może, bo nas zasłania Matka Boża. Lęk straszny przeszedł przez moją duszę, modlę się nieustannie za Polskę, drogą mi Polskę, która jest tak mało wdzięczna Matce Bo­żej. Gdyby nie Matka Boża, na mało by się przydały nasze zabiegi.

687 W pewnej chwili, kiedy przechodziłam korytarzem do kuchni, usłyszałam w duszy te słowa: Odmawiaj nieustannie tą koronką, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wiel­kiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesz­nikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronką, dostąpi łaski z nies­kończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat cały mi­łosierdzie moje; niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufa­ją mojemu miłosierdziu.

699 W pewnej chwili usłyszałam te słowa: Córko moja, mów światu całemu o niepojętym (138) miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrz­ności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łas­ki; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grze­chy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez cala wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia mego. Każda dusza w stosunku do mnie rozważać będzie przez wiecz­ność całą miłość i miłosierdzie moje. Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności (139) moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego.

848 Wtem usłyszałam glos podczas odmawiania tej koronki: O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę, wnętrzności miłosierdzia mego poruszone są dla odmawiających tę koronką. Zapisz te słowa, córko moja, mów świa­tu o moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione mi­łosierdzie moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas, niech uciekają się do źródła miłosierdzia mojego, niech korzystają z krwi i wody, która dla nich wytrysła. O dusze ludzkie, gdzie się schronicie w dzień gniewu Bo­żego?

1731  (93) Dziś zbudziła mnie wielka burza, wicher szalał i deszcz, ja­koby chmura była oberwana, co chwila uderzały pioruny. Zaczę­łam się modlić, aby burza nie wyrządziła żadnej szkody; wtem usły­szałam te słowa: Odmów tę koronkę, której cię nauczyłem, a burza ustanie. Zaraz zaczęłam odmawiać tę koroneczkę i nawet jej nie skończyłam, a burza nagle ustała i usłyszałam słowa: Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją.

1732. Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje.

św. Faustyna

http://www.fronda.pl/a/sw-faustyna-o-tym-jak-bedzie-wygladalo-ponowne-przyjscie-pana-jezusa-na-ziemie,56851.html

Niedziela, 29 października 2017
 
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
 
Znalezione obrazy dla zapytania Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.
 
 
 
 
(Mt 22,34-40)
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał , wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.
 
 
 
Z Listu św. Klemensa I, papieża, do Koryntian
 

Łaskawy dla wszystkich Bóg kieruje światem
w harmonii i zgodzie


Patrzmy na Ojca i Stworzyciela całego świata, przylgnijmy mocno do Jego wspaniałych, niezrównanych darów pokoju i dobrodziejstw. Rozmyślajmy o Nim i oczyma duszy oglądajmy Jego wspaniałomyślność. Zobaczmy, jak niezmiernie łaskawy jest wobec wszystkich swoich stworzeń.
Niebiosa poruszane Jego rozkazem poddają się Jego władzy w pokoju. Dzień i noc nie przeszkadzając sobie nawzajem, przemierzają wyznaczoną przezeń drogę. Na Jego rozkaz słońce, księżyc i chóry gwiazd harmonijnie się poruszają w granicach, jakie im nakreślił. Z Jego woli płodna ziemia dostarcza w oznaczonym czasie obfitego pożywienia ludziom, dzikim zwierzętom i wszystkim stworzeniom, które na niej żyją, bez ociągania się ani zmieniania czegokolwiek w tym, co zostało jej polecone.
Tajemne otchłanie i nieprzebyte głębiny posłuszne są tym samym prawom. Niezmierzona przestrzeń wód, zamknięta na Jego rozkaz w zbiornikach, nie przekracza swych granic, ale pilnie przestrzega tego, co jej polecono. Powiedział bowiem: "Aż dotąd dojdziesz, a twoje fale zaginą w tobie". Nieprzebyty dla ludzi Ocean i znajdujące się poza nim światy kierowane są tymi samymi prawami Pana.
Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima następują regularnie jedna po drugiej. Wiatry bez przeszkód pełnią swą służbę w oznaczonym czasie. Również stale bijące źródła, stworzone dla przyjemności i zdrowia, nieprzerwanie dostarczają swych bogactw do podtrzymania życia ludzkiego. Najmniejsze nawet zwierzęta żyją razem w pokoju i zgodzie.
Wielki Stwórca i Pan wszystkiego rozporządził, aby wszystko się dokonywało w pokoju i zgodzie. Jest łaskawy dla wszystkich swych stworzeń, nade wszystko zaś dla nas, gdy uciekamy się do Jego miłosierdzia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała i majestat na wieki wieków. Amen.
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

Miłuję Cię, Panie, mocy moja... mój wybawicielu (Ps 18, 2-3)

Liturgia słowa uwydatnia dzisiaj wielkie przykazanie miłości Boga i bliźniego. Pierwsze czytanie (Wj 22, 20-27) podaje kilka praw dotyczących obowiązku względem bliźniego będącego w potrzebie: cudzoziemców, wdów, sierot, ubogich, dłużników. „Nie będziesz uciskał cudzoziemca... bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej” (tamże 20); tak jakby powiedziano: wy cierpieliście udręki ze strony Egipcjan, starajcie się nie zadawać cierpienia cudzoziemcom żyjącym pośród was. „Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty” (tamże 21). Bóg bowiem pokarałby was śmiercią tak, że „żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami” (tamże 23). Pożyczając ubogiemu „nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz” (tamże 24), a płaszcz wzięty w zastaw oddasz przed zachodem słońca.

Dwa powody są natchnieniem tych przepisów: „Czym sam się brzydzisz, nie czyń tego nikomu” (Tb 4, 15), i: „będziesz kochał bliźniego, jak siebie samego” (Kpł 19, 18) a to nie dla uczucia czysto ludzkiego, lecz ze względu na Boga, który w szczególny sposób troszczy się o uciśnionych, słucha ich krzyku i „lituje się” nad nimi (Wj 22, 26). W Starym Testamencie również należy patrzyć na miłość bliźniego poprzez miłość do Boga, jako na poszanowanie Jego prawa i odblask Jego miłości ku ludziom. Lecz w Nowym wszystko to jest oświecone i udoskonalone nauką Jezusa, jak można to stwierdzić w dzisiejszej Ewangelii (Mt 22, 34-40). Kiedy uczony w prawie zapytuje Jezusa o największe przykazanie, Pan odpowiada przytaczając jedno za drugim przykazania miłości Boga i miłości bliźniego. Pierwsze jest wzięte Z Księgi Powtórzonego Prawa (6, 5): „Będziesz miłował twojego Boga, Pana, Z całego swego serca, Z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił”, a drugie Z Księgi Kapłańskiej (19, 18): „Będziesz kochał bliźniego jak siebie samego”. Chodzi więc o przykazania już znane i przynajmniej przez niektórych rabinów uważane za największe (Łk 10, 27). Lecz nowość polega na tym, że Jezus łączy te dwa przykazania jakby w jedno, oświadczając, że na nich „opiera się całe Prawo i Prorocy” (Mt 22, 40). Czyli że wola Boga, objawiająca się w całym Piśmie świętym, może być streszczona w podwójnym przykazaniu miłości względem Boga i względem bliźniego. Chrześcijanin nie potrzebuje — jak Izraelita — trudzić się, by przypominać sobie mnóstwo nakazów, nie musi dociekać, które są większe. Wystarcza, że zapamięta jedno tylko przykazanie miłości, byle tylko je zrozumiał i żył nim w pełni tak, jak uczył Jezus. Miłować Boga Z całego serca oznacza pełną gotowość na Jego wolę, bezwarunkowe oddanie się Jego służbie; właśnie ze względu na wolę Boga i na konkretne spełnianie Jego służby trzeba kochać bliźniego, oddając mu się wielkodusznie. Przykład Jezusa ukazuje to jasno: On’ pełni wolę Ojca, oddając się na służbę ludzi i ofiarując się za ich zbawienie. Jego zbawcze dzieło jest równocześnie wyrazem miłości względem Ojca i względem ludzi. Chrześcijanin powinien iść tą samą drogą; nie może więc oddzielać miłości bliźniego od miłości Boga czy sprowadzać jej do zwykłej formy humanizmu; nie może też odłączać miłości Boga od miłości bliźniego czy też czynić Z niej miłości idealnej, platonicznej. Doskonałą syntezę podaje św. Jan: „Jeśliby ktoś mówił: umiłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi/ Takie zaś mamy od niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego” (1 J 4, 20-21).

Wszechmogący wieczny Boże, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość, i abyśmy otrzymali to, co obiecujesz, spraw, abyśmy miłowali to, co rozkazujesz (Mszał Polski: kolekta).

O Panie, spraw, abym chcąc miłować Cię Z całego serca, oddał wszystkie moje siły na przestrzeganie Twojego przykazania... Kto bowiem nie miłuje swojego bliźniego w prawdzie, gardzi Twoim przykazaniem, a kto gardzi Twoim przykazaniem, gardzi Tobą, który je ustanowiłeś...
Lecz któż Z ludzi mógł lub będzie mógł zachowywać takie przykazanie? Kto miłował kiedy swego bliźniego tak, jak Ty, o Chryste, swoich Apostołów?... Jeśli nie mogę dotrzymać Ci kroku, spraw przynajmniej, abym szedł Z daleka Twoim śladem. Jeśli nie jestem w stanie miłować bliźniego więcej niż siebie samego — jak Ty uczyniłeś umierając za zbawienie ludzkości — udziel mi przynajmniej, abym go miłował jak siebie samego, czyniąc innym to, co sam chciałbym, aby mnie czyniono... I wystrzegał się szczerze czynić to, czego nie chciałbym, aby mi czyniono. Ty sam istotnie chcesz być natchnieniem do tej miłości... Jeśli natomiast będę miłował bliźniego tylko ze względu na niego samego, moja miłość nie będzie prawdziwą miłością...
O Miłości, o niezmierzone kochanie, które obejmujesz niebo i ziemię; miłości, kochanie niezwyciężone... Miłość, nierozerwalna więź kochania i pokoju... Spraw, o Panie, aby królowała wśród nas ta królowa cnót, wówczas wszyscy, wielcy i mali, poznają na pewno, że jesteśmy Twoimi prawdziwymi uczniami (B. Olier).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. III, str. 364

 
Znalezione obrazy dla zapytania dwa przykazania miłości
 
 
 
 

"Hymn o Miłości" -Święty Paweł z Tarsu 1Kor, 1-13

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,

[nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość."

 
 
Niedziela, 29 października 2017
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO
 


W ciągu roku są dwa dni, szczególnie ważne dla każdej świątyni: dzień jej patrona i rocznica jej poświęcenia. Pierwszy z nich jest odpowiednikiem naszych imienin - w tym dniu w kościele obchodzona jest uroczystość odpustowa (często przenoszona - ze względu na możliwość uczestnictwa większej liczby wiernych - na najbliższą niedzielę). Dzień rocznicy poświęcenia kościoła jest analogią do wspomnienia dnia przyjęcia chrztu. Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym; przez poświęcenie świątynia staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej. Odtąd nie może on służyć żadnym świeckim celom.

Istnieją dwie liturgiczne formy oddania budowli do celów kultu. Pierwsza to pobłogosławienie kościoła. Druga - to jego poświęcenie (dawniej zwane też konsekracją; obecnie termin ten jest używany wyłącznie w odniesieniu do ludzi). Błogosławi się tylko te kościoły, które nie są przeznaczone na stałe do kultu Bożego - na przykład gdy wiadomo, że kościół ulegnie rozbiórce po wybudowaniu nowego kościoła, albo w razie wybudowania kościoła z materiału nietrwałego. Poświęcenie jest formą uroczystszą - przewodniczy mu biskup, sprawujący bogate obrzędy. Od budowniczych otrzymuje on klucze do świątyni, po otwarciu drzwi jako pierwszy do niej wchodzi, wprowadzając lud. Podczas uroczystej Eucharystii kropi ołtarz i ściany wodą święconą, namaszcza też ołtarz i ściany (w czterech lub dwunastu miejscach - tzw. zacheuszkach). W ołtarzu umieszcza się ponadto relikwie świętych, zapala światła i okadza nową świątynię. Po raz pierwszy też umieszcza się Chleb Eucharystyczny w tabernakulum.

Każdy kościół posiada swój tytuł. Zwyczaj ten pochodzi jeszcze ze starożytności. Według obecnie obowiązujących uregulowań tytułem kościoła może być:
 • Przenajświętsza Trójca lub każda z Osób Bożych, czyli Bóg Ojciec, Jezus Chrystus pod wezwaniem tajemnicy Jego życia lub pod imieniem już wprowadzonym do liturgii, Duch Święty
 • Matka Boża pod wezwaniem już przyjętym w liturgii
 • święci aniołowie
 • święty wpisany do Martyrologium Rzymskiego lub bezsprzecznie kanonizowany.
Kościół może nosić tytuł błogosławionego, ale tylko wtedy, gdy ten błogosławiony został zgodnie z prawem wpisany do kalendarza danej diecezji - wymagana jest wówczas zgoda ordynariusza. Kościół może mieć tylko i wyłącznie jeden tytuł. Istnieje jednak możliwość wyboru dwóch lub więcej świętych, pod warunkiem, że w kalendarzu liturgicznym występują oni razem (np. święci Apostołowie Piotr i Paweł).

Niektóre kościoły nie są związane z parafią - są wówczas określane mianem kościołów rektorskich. Opiekę nad nimi sprawuje nie proboszcz, a rektor. Kościoły, w których przechowywane są relikwie świętych lub słynące łaskami wizerunki Matki Bożej lub świętych mogą zostać na mocy decyzji biskupa ordynariusza wyniesione do godności sanktuarium. Z takim wyróżnieniem wiąże się obowiązek troski opiekunów tego miejsca o rozwój istniejącego tam kultu.
W każdej diecezji istnieje także zwykle przynajmniej jedna bazylika mniejsza. Mianem bazyliki większej określa się jedynie kilka kościołów w Rzymie:
 • Bazylikę Najświętszego Zbawiciela na Lateranie
 • Bazylikę św. Piotra na Watykanie
 • Bazylikę św. Pawła za Murami
 • Bazylikę Matki Bożej Większej
 • Bazylikę św. Wawrzyńca za Murami
Jedynym wyjątkiem jest Bazylika św. Franciszka, znajdująca się w Asyżu.
Tytuł bazyliki mniejszej mogą uzyskać świątynie spełniające m.in. następujące warunki:
 • świątynia musi być odpowiednio wielka, odznaczająca się artyzmem i odpowiadająca przepisom liturgicznym (ołtarz, tron celebransa, tabernakulum)
 • ma być konsekrowana, a dla diecezji powinna być wzorem w celebrowaniu świętej liturgii, przepowiadania Słowa Bożego, słuchania spowiedzi i sprawowania sakramentów Kościoła
 • ma zajmować w diecezji szczególną pozycję, np. z racji posiadania łaskami słynącego obrazu, relikwii czy też z powodu bezpośrednio związku z historią diecezji
Na kościele, który otrzymał godność bazyliki, spoczywają też określone obowiązki i przywileje, np. większą wagę powinno się przywiązywać do upowszechniania nauczania papieskiego; częściej można uzyskać w takiej świątyni odpust zupełny.

Każda diecezja ma swoją katedrę - matkę wszystkich innych kościołów. Jest ona siedzibą biskupa. Stanowi centrum struktury diecezji. Ma szczególne znaczenie dla kapłanów, którzy przeważnie właśnie w niej przyjmują święcenia kapłańskie i tutaj w każdy Wielki Czwartek gromadzą się wokół swojego biskupa odnawiając przyrzeczenia złożone w czasie swoich święceń, oraz dla osób życia konsekrowanego, które w jej murach uroczyście odnawiają śluby zakonne. Biskup diecezjalny spełnia swoją najważniejszą posługę pasterską właśnie w świątyni katedralnej. W największe uroczystości w ciągu roku liturgicznego odprawia w niej Msze święte, udziela sakramentów - zwłaszcza święceń kapłańskich i sakramentu bierzmowania - oraz głosi Słowo Boże. Jak mówią przepisy liturgiczne, "aby bardziej uwidocznić znaczenie i godność Kościoła lokalnego, obchodzi się rocznicę poświęcenia jego kościoła katedralnego jako uroczystość w samym kościele katedralnym, a w innych kościołach diecezji - jako święto".
 
 
Podobny obraz
 
Kazanie św. Bernarda, opata

Nasza to uroczystość i naszego kościoła

Dzisiejsza uroczystość, drodzy bracia, jest nam bardzo bliska, i dlatego z tym większą pobożnością powinniśmy ją uczcić. Uroczystości świętych obchodzimy wspólnie z innymi kościołami, natomiast święto naszego kościoła jest tylko nasze i dotyczy tylko nas samych, a poza nami nikt go nie będzie obchodzić. Nie powinno nas to dziwić czy zawstydzać, że samych siebie czcimy dzisiejszą uroczystością. Nie kamienie tej świątyni są święte i nie one wymagają naszej czci. Ale to wy jesteście święci i dzięki wam ten dom Boży jest święty.
Wy bowiem jesteście świątynią Ducha Świętego, który został wam dany i który uświęca wasze dusze i ciało po to, by wasze życie było święte. Przecież w więzach grzechu i skażony był ten, który wyznawał swoją winę, a jednak mówił: "Strzeż duszy mojej, bo jestem Ci oddany". Zaiste, godny podziwu jest Bóg w swoich świętych, a są nimi nie tylko ci, którzy przebywają w niebie, ale także i ci, którzy żyją jeszcze na ziemi. Jedni i drudzy są świętymi Pana. A jest On godny podziwu, bo jednych uszczęśliwia, a drugich uświęca. A więc dzisiejsza uroczystość jest wasza, ukochani bracia. To wy jesteście oddani i poświęceni Panu; to was On wybrał i wziął w posiadanie.
Słusznie przeto czcimy jako święty ten dzień, w którym Bóg nas wybrał i uświęcił za pośrednictwem sług swoich. Spełniło się wtedy to, co nam obiecał przez usta proroka: "Oto Ja zamieszkam w pośrodku ciebie"; my zaś jesteśmy ludem i owcami Jego pastwiska. Bo kiedy ten dom został oddany Panu przez ręce kapłańskie, stało się to ze względu na nas: nie tylko tych, którzy wtedy byli tam obecni, ale i tych wszystkich, którzy poprzez wieki mieli w tym miejscu służyć Panu. Trzeba więc, by w nas dokonało się to, co się dokonało w murach tej świątyni. A było to obmycie, zapis, namaszczenie, oświecenie, pobłogosławienie. Dokonał tego biskup we wnętrzu świątyni, sprawia to codziennie Chrystus w waszych duszach, On, który jest arcykapłanem dóbr przyszłych.
 
 
       Podobny obraz
 
Módlmy się. 
 
 
Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać na nowo dzień poświęcenia tego kościoła,  wysłuchaj prośby swojego ludu * i spraw, aby tutaj zawsze służył Tobie z czystym sercem i w pełni osiągnął owoce odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wstrząsające przestępstwo we Włoszech! Ktoś ukradł relikwie świętego i błogosławionego z Polski

                            

W sanktuarium Montecastello w Tignale nad jeziorem Garda (północne Włochy) doszło do wstrząsającej kradzieży. Ktoś wyniósł z kościoła relikwie dwóch wyniesionych na ołtarze Polaków: św. Jana Pawła II oraz bł. Jerzego Popiełuszki.

Znajdujące się nieopodal Brescii sanktuarium przechowywało relikwie polskich duchownych – krew papieża Jana Pawła II oraz fragment kości kapelana „Solidarności” Jerzego Popiełuszki.

Jak donoszą lokalne media, złodzieje, którzy wynieśli relikwie, udawali turystów zwiedzających klasztor. Właśnie wtedy zabrali przechowywane przy ołtarzu relikwie. Teraz trwają poszukiwania relikwii.

Ksiądz Giuseppe Mattanza, proboszcz z Tignale, apeluje o zwrot relikwii. Złodzieje mają także możliwość oddania ich anonimowo. Jak dodał duchowny, obiekty kultu są skatalogowane i nie ma szans, by ktoś je sprzedał. W sprawie trwa śledztwo. Prowadzą je karabinierzy.

http://www.pch24.pl/wstrzasajace-przestepstwo-we-wloszech--ktos-ukradl-relikwie-swietego-i-blogoslawionego-z-polski,55658,i.html

Francuska Rada Stanu nakazała usunięcie krzyża z pomnika Jana Pawła II

                                       

„Decyzją francuskiej Rady Stanu krzyż znajdujący się na pomniku św. Jana Pawła II w miejscowości Ploermel musi zostać usunięty, ponieważ narusza zasady konstytucyjnego rozdziału Kościoła od państwa”, informuje portal leparisien.fr.

Zdaniem przedstawicieli Rady Stanu, najwyższego organu sądownictwa administracyjnego we Francji, krzyż wieńczący monument Jana Pawła II narusza przepisy z 1905 roku. Na mocy orzeczonego wyroku gmina Ploermel ma pół roku na usunięcie symbolu.

„Ponieważ krzyż to znak religijny lub godło w rozumieniu art. 28 ustawy z 9 grudnia 1905 r., jego obecność w miejscu publicznym jest sprzeczna z prawem” – napisano w oświadczeniu Rady Stanu.

Zwolennicy rozdziału Kościoła od państwa mieli również wątpliwości co do samego pomnika Jana Pawła II. Ich zdaniem monument przedstawiający papieża-Polaka ze złożonymi do modlitwy dłońmi również może naruszać zapisy w ustawie sprzed ponad 110 lat. Rada Stanu nie dała się przekonać podnoszonym przez nich „argumentom” i nie zgodziła się na demontaż pomnika świętego.

Usunięcie krzyża z pomnika to nie wszystko. Zgodnie z orzeczeniem, gmina będzie też musiała zapłacić skarżącym 3 tys. euro.

http://www.pch24.pl/francuska-rada-stanu-nakazala-usuniecie-krzyza-z-pomnika-jana-pawla-ii,55655,i.html

​PANIE ANTY-PRYMASIE IDŹ SIĘ LECZ DO SZPITALA, SKORO CI BÓG - NAJLEPSZY LEKARZ NIE POMAGA.

Prymas Polski szokuje po raz kolejny! Nie dość, że świętuje Reformację, to jeszcze z HGW i panią “biskup” …

Źródło: teFakty.pl http://tefakty.pl/2017/10/25/prymas-polski-szokuje-po-raz-kolejny-nie-dosc-ze-swietuje-reformacje-to-jeszcze-z-hgw-i-pania-biskup/
Prymas Polski szokuje po raz kolejny! Nie dość, że świętuje Reformację, to jeszcze z HGW i panią “biskup” …

Źródło: teFakty.pl http://tefakty.pl/2017/10/25/prymas-polski-szokuje-po-raz-kolejny-nie-dosc-ze-swietuje-reformacje-to-jeszcze-z-hgw-i-pania-biskup/
    Prymas Polski szokuje po raz kolejny!!!
Nie dość, że świętuje Reformację, to jeszcze
               z HGW i panią "biskup"
 
         
 
http://tefakty.pl/2017/10/25/prymas-polski-szokuje-po-raz-kolejny-nie-dosc-ze-swietuje-reformacje-to-jeszcze-z-hgw-i-pania-biskup/

Kardynał Müller: Przestańcie rehabilitować herezjarchę, Marcina Lutra!!!

W sprawie Marcina Lutra istnieje dziś wielki zamęt i trzeba jasno powiedzieć, że z punktu widzenia nauczania Kościoła nie była to reforma, tylko rewolucja, czyli całkowita zmiana podstaw wiary katolickiej – zauważa kard. Gerhard Müller, odnosząc się do licznych ostatnio wypowiedzi na temat inicjatora reformacji. Kard. Müller, do niedawna prefekt Kongregacji Nauki Wiary, podkreśla, że nie jest prawdą twierdzenie, jakoby intencją Lutra była jedynie walka z praktyką odpustów czy z grzechami renesansowego Kościoła.
 
 
 
 
 
 
Prymas Polski szokuje po raz kolejny! Nie dość, że świętuje Reformację, to jeszcze z HGW i panią “biskup” …

Źródło: teFakty.pl http://tefakty.pl/2017/10/25/prymas-polski-szokuje-po-raz-kolejny-nie-dosc-ze-swietuje-reformacje-to-jeszcze-z-hgw-i-pania-biskup/
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski ujawnił dzisiaj na swoim profilu na Facebooku kolejne fakty, które kompromitują prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka. Po tym jak w wywiadzie dla “Tygodnika Powszechnego” zagroził on księżom, którzy będą protestować przeciwko przyjęciu imigrantów jedną z najcięższych kar kościelnych czyli suspensą okazuje się, że jeden z najważniejszych polskich biskupów jest członkiem Komitetu Honorowego obchodów 500 lat Reformacji. Już sam ten fakt bulwersuje i pokazuje, że abp Wojciech Polak niekoniecznie jest zainteresowany czystością wiary katolickiej i chce świętować wydarzenie, które rozpoczęło podział Kościoła i powstanie religii protestanckich. Ksiądz Isakowicz-Zaleski zwraca uwagę na iście doborowe towarzystwo w tym komitecie: – Moim skromnym zdaniem, szeregowego duchownego, ks. Prymas Wojciech Polak nie powinien brać udziału w Komitecie Honorowym Obchodów 500-lecia Reformacji. Jest to bowiem świętowanie tragicznego rozłamu w Kościele. Tym bardziej, że członkami tego komitetu są m.in. skompromitowana polityczka (swego czasu charyzmatyczka) Hanna Gronkiewicz-Walz oraz “biskupka” Margot Käßmann, znana nie tylko z zaciekłej krytyki Watykanu, ale i z jazdy po pijaku i z rozwodu ze swym mężem – ocenił ks. Isakowicz-Zaleski.

Źródło: teFakty.pl http://tefakty.pl/2017/10/25/prymas-polski-szokuje-po-raz-kolejny-nie-dosc-ze-swietuje-reformacje-to-jeszcze-z-hgw-i-pania-biskup/

Szanowni Państwo,

doszło do kolejnego skandalu na uczelni!

Irene van der Wende, którą zaprosiliśmy do Polski dzięki pomocy naszych Darczyńców, miała mówić o syndromie poaborcyjnym studentom Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Irene w młodości została zgwałcona i dokonała aborcji. Potem przez wiele lat bardzo cierpiała i nie potrafiła żyć normalnie. Nie mogła poradzić sobie z myślami, że jej dziecko trafiło w kawałkach do kosza z odpadami…

Dlatego chcieliśmy aby opowiedziała swoją historię przyszłym lekarzom. Tymczasem spotkanie zostało odwołane na dobę przed rozpoczęciem! Rektor uczelni nie chciał aby prawda o skutkach aborcji dotarła do jego studentów. Na uniwersytet naciskało również aborcyjne lobby, chcąc za wszelką cenę zablokować wykład Irene. Jednak nasi wolontariusze po raz kolejny stanęli na wysokości zadania. Błyskawicznie zorganizowali inną salę na terenie Wrocławia, dzięki czemu na spotkanie z Irene przyszło sto osób! Wśród nich było wielu studentów medycyny, którzy w przejmującej ciszy wysłuchali pełni zła o aborcji.

Wykład we Wrocławiu

W ten sposób udało nam się nie tylko głosić prawdę o zabijaniu dzieci ale mieliśmy również wpływ na formację sumień młodych ludzi, którzy już za kilka lat staną się lekarzami.

Czy wiedzą Państwo dlaczego to takie ważne?

Przeczytałam ostatnio zatrważający raport dotyczący działalności znanej sieci aborcyjnej, która ma aż 70 placówek w Wielkiej Brytanii. Jej pracownicy są zachęcani premiami finansowymi do tego, by skłaniać kobiety do zabicia swoich dzieci! Koszt jednej aborcji w tych „klinikach” wynosi od 546 do 2040 funtów i zależy od wieku dziecka, które chce się zamordować. Aby pozyskiwać klientów, pracownicy tych mordowni kontaktują się z każdą kobietą, która po wstępnych „konsultacjach” nie zdecydowała się na aborcję i namawiają ją na kolejne spotkanie i zmianę swojej decyzji!

Raport określa te rzeźnie jako „targowiska z bydłem”, których pracownicy są skupieni na osiąganiu „wyników”. Cała sieć morduje rocznie blisko 70 tysięcy dzieci! Łatwo policzyć, że zarabiają w ten sposób dziesiątki milionów funtów…

Identyczne odczucia miała Irene, gdy jako młoda dziewczyna poszła do „kliniki” w Holandii. Dokonujący aborcji „lekarz” był na nią wściekły za okazywanie jakichkolwiek wątpliwości. Robiono wszystko aby tylko zabić jej dziecko i pobrać za to opłatę. Nikogo nie obchodziło ich życie i zdrowie. Aby tak się nie działo prawda o aborcji i jej skutkach musi docierać do wszystkich – zarówno studentów medycyny jak i ich przyszłych pacjentów. Podczas swojej wizyty Irene pogratulowała nam akcji, które organizujemy w obronie dzieci. Przypomniała, że proces jej uzdrowienia rozpoczął się od dnia, w którym zobaczyła zdjęcie dziecka poddanego aborcji. Dopiero wtedy dotarła do niej prawda. Dzięki naszym Darczyńcom możemy pokazywać tysiącom Polaków zdjęcia podobne do tego, które poruszyło sumienie Irene i całkowicie zmieniło jej życie. W ostatnim czasie robimy to między innymi za pomocą ogromnych billboardów, które udało się powiesić przy głównych drogach dojazdowych do Warszawy i Krakowa. Dziennie widzi je kilkaset tysięcy osób. Każdy billboard nie pozostawia wątpliwości – aborcja to okrutne morderstwo na niewinnym dziecku.

Megaboard w Krakowie

Proszę Państwa, to bardzo nie podoba się zwolennikom aborcji. Próbowali zniszczyć plakaty, ale wiszą zbyt wysoko aby mogli to zrobić. Skoro nie udała się dewastacja, aborcjoniści zaczęli składać donosy na naszych wolontariuszy a policja rozpoczęła przesłuchania! Do stawienia się na komisariacie został zmuszony m.in. nasz niepełnosprawny wolontariusz Bawer Aondo-Akaa! W sprawie jednego z billboardów skierowano już sprawę do sądu. Aborcjoniści chcą w ten sposób zmusić nas do zaprzestania tej akcji i natychmiastowego ściągnięcia billboardów. My chcielibyśmy aby wisiały przez kolejny miesiąc!

Zgromadzone w ostatnim czasie środki pozwoliły nam na wykupienie ogromnych billboardów do końca października. Właściciel powierzchni reklamowych powiedział nam, że on również padł ofiarą agresji ze strony zwolenników aborcji, którzy każdego dnia dzwonią do niego z pogróżkami i wyzwiskami. Nie dał się jednak zastraszyć i zgodził się przedłużyć umowę z nami na kolejne miesiące. Musimy wykorzystać tę okazję! Wynajęcie jednego takiego billboardu kosztuje 6600 zł miesięcznie. Przedłużenie wynajmu 4 naszych plakatów, które wiszą pod Warszawą i Krakowem, będzie kosztowało w sumie 26400 zł.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 30 zł, 60zł, 120 zł, lub dowolnej innej kwoty, aby wykupić ogromne billboardy na kolejny miesiąc i wciąż pokazywać prawdę o aborcji kilkuset tysiącom Polaków dziennie.

Numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro - Prawo do życia
pl. Dąbrowskiego 2/4 lok. 32, 00-055 Warszawa
Dla przelewów zagranicznych - Kod BIC Swift: INGBPLPW

wpłata online

Prawdy o aborcji pokazywanej na billboardach nie da się zignorować. Dziennie przejeżdża obok nich ponad 200 tysięcy samochodów. W tym gronie są również kobiety nakłaniane do dokonania aborcji. Życie Irene zmieniło się, gdy zobaczyła czym jest aborcja i jakie są jej konsekwencje. Chciałabym aby żadna kobieta nigdy nie musiała znaleźć się w podobnej sytuacji. Dlatego potrzebujemy docierać do tysięcy kolejnych Polaków. Liczę na Państwa wsparcie przy wykupieniu billboardów na kolejny miesiąc!

Serdecznie Państwa pozdrawiam,

Kinga Małecka-Prybyło

Przemilczana prawda o reformacji Marcina Lutra -
ks. prof. dr hab Tadeusz Guz
https://www.youtube.com/watch?v=3Z6pL3c0_wo

 
Ks Infułat Jan Pęzioł o Lutrze, żydach i muzułmanach - homilia lipiec 2011360p H 264 AAC
https://www.youtube.com/watch?v=8KIaFsTkiUk

​ ODCZEPCIE SIĘ EKUMENIŚCI I INNOWIERCY I NIE WIERZĄCY W TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ - OD KATOLIKÓW. BAWCIE SIĘ    Z WŁASNYMI BOGAMI​ I MÓDLCIE SIĘ DO WŁASNYCH BOGÓW - MY WAM NIE PRZESZKADZAMY A WY NAM TEŻ NIE PRZESZKADZAJCIE. JEŚLI EPISKOPAT CHCE BAWIĆ SIĘ Z ICH BOGAMI I JEŚLI CHCE ZMIENIĆ WIARĘ - TO WOLNA DROGA - NIKT WAS NIE ZATRZYMUJE
.
DLATEGO WSZYSCY INNOWIERCY ODCZEPCIE SIĘ OD
 
NASZYCH
KATOLICKICH KOŚCIOŁÓW I OD NASZYCH POLAKÓW KATOLIKÓW.
.
mk.
​                 *********************************************************************​

Szykowana po cichu nowa msza Ohydą Spustoszenia !

 

Msza ekumeniczna to Msza bez Konsekracji?

https://www.youtube.com/watch?v=NhnSpPwNY2s

 
 

Dzisiejszy Kościół milcząco pozwala na grzech

 
https://www.youtube.com/watch?v=ywuTnKKYdi0

 
 

Czy żydzi i muzułmanie wierzą w tego samego Boga co my ?!

 
     

Komu zależy na zwiedzeniu ludzi? - Ksiądz profesor Tadeusz Guz

 
https://www.youtube.com/watch?v=F42Z18bTWmY


      

Kto wybrał Franciszka? "Nie godzi się obarczać tym wyborem Ducha Świętego" - Jacek Międlar

  https://www.youtube.com/watch?v=LaFvDDjlnbU

Znalezione obrazy dla zapytania KROLOWA POKOJU

                 
                                
 
 

Ostatnie Orędzie z Medjugorie, 25. październik 2017 r.

Marija during an apparition
Drogie dzieci! Wzywam was, byście w tym czasie łaski byli modlitwą. Wszyscy macie swoje problemy, kłopoty, troski i niepokoje. Niech święci będą dla was wzorem i zachętą do świętości, Bóg będzie blisko was i doświadczycie odnowy w poszukiwaniu poprzez osobiste nawrócenie. Wiara będzie dla was nadzieją, a w waszych sercach zapanuje radość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w sesji jubileuszowej Centralnych Obchodów 500-lecia Reformacji.
​----------------​
​TO I PREZYDENT ZAPISUJE SIĘ DO DIABŁA LUTRA?​
​CZY PYTAŁEŚ SIĘ ANTY-KATOLIKU I BEZBOŻNIKU, ANTY-PRYMASIE, ANTY-POLAKU SWEGO PANA BOGA STWORZYCIELA? DIABŁA NIE MUSISZ SIĘ PYTAĆ BARDZO SZYBKO CIĘ PRZYJMIE I DOSTANIESZ NAGRODĘ, ŻE TAK DUŻO DUSZ DIABELSKICH MU PRZYCIĄGNIESZ. TY NIE RZĄDZISZ NA BOŻEJ ZIEMI - TU NIC NIE MASZ I KOŚCIÓŁ TEŻ NIE JEST TWÓJ, TYLKO PANA BOGA STWORZYCIELA. DLACZEGO TAKIE OKRUTNE HEREZJE CZYNISZ? KAŻDY KATOLIK POWINIEN BYĆ MISJONARZEM, WIĘC NAUCZAJCIE TYCH BEZBOŻNYCH EKUMENICZNYCH LUDZI O PANU BOGU. CZY NIE SŁYSZAŁEŚ, ŻE NA ŚWIECIE JEST TYLKO JEDNA RELIGIA PRAWDZIWA, W KTÓREJ PAN JEZUS JEST ŻYWY. JAK NIE WIERZYSZ, TO ZDEJM TE PIĘKNE STROJE I IDŹ TAM GDZIE JEST EKUMENIA BEZBOŻNA. NIE MOŻE BYĆ TEN SAM BÓG W RÓŻNYCH RELIGIACH. TO CO - JUŻ JEDZIESZ  DO DIABŁA?  BOGA ZMIENIACIE NA DIABŁA? A LEĆCIE CZYM PRĘDZEJ DO LUCYFERA, ŻEBY SZYKOWAŁ WIELKIE OGNISKO BARDZO GORĄCE, BO PRZY ZAKOŃCZENIU WASZEGO ŻYCIA SPOTKACIE JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA SĘDZIEGO NAJSPRAWIEDLIWSZEGO I POWIE WAM - LEPIEJ ŹEBYŚCIE SIĘ NIE NARODZILI. mk.
​                                 *******************************************************         

EPISKOPAT POLSKI na Konferencji prasowej OGŁASZA - Centralne obchody jubileuszu 500-lecia Reformacji odbędą się w Warszawie  

 
Modlitwy, nabożeństwo, koncerty, wystawy, warsztaty, szlak ewangelicki, gra miejska, spotkania w parafiach, dyskusje, videomapping i wiele innych wydarzeń będzie towarzyszyło centralnym obchodom 500-lecia Reformacji w Warszawie. – W obchody włączyły się także instytucje spoza Kościoła ewangelicko-augsburskiego i innych Kościołów wywodzących się z tradycji reformacyjnych – mówił we wtorek podczas prezentacji programu obchodów bp Jerzy Samiec, zwierzchnik polskich luteran.

Prezentacja programu centralnych obchodów reformacyjnego jubileuszu odbyła się na konferencji prasowej zorganizowanej w sekretariacieEpiskopatu Polski. Poprzedziła ona prezentację Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego, który odbędzie się w dniach 29-31 października w Lublinie.
Do stolicy przyjadą goście z Polski, Europy i świata. Podczas uroczystej sesji na Zamku Królewskim swoją obecność zapowiedział prezydent RP Andrzej Duda. Wykłady wygłoszą sekretarz Światowej Federacji Luterańskiej ks. dr Martin Junge oraz prof. Jerzy Buzek, najbardziej znany polski luteranin.
 
 

Udział Prezydenta w sesji jubileuszowej Centralnych Obchodów 500-lecia Reformacji 27 października 2017 r. (piątek) o godz. 15.00 na Zamku Królewskim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w sesji jubileuszowej Centralnych Obchodów 500-lecia Reformacji. W  trakcie uroczystości planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

 

 POLACY PATRZCIE, PATRZCIE - PRYMASOWI POLAKOWI (hańbi polske nazwisko), ARCY...I BISKUPOM W EPISKOPACIE W POLSCE ZNUDZIŁ SIĘ JEZUS CHRYSTUS BÓG - SŁUGA I ZAMIENIAJĄ WSZYSCY BOGA NA DIABŁA LUTRA !!!​  TO SAMO ROBI ANTY-PAPIEŻ FRANEK APOSTATA mk.

Marcin Luter zabójca i samobójca – Villa Luigi

           

Nigdy nie jest za późno by poznać (lub przypomnieć sobie) prawdziwe oblicze Marcina Lutra. Niestety współcześnie świadomość historii cywilizacji, kultury, czy nawet zwykła, elementarna wiedza na tematy naszej przeszłości jest w takim upadku (nad tym upadkiem pracują świadomi rzeczy specjaliści), że rzeszom ludzkim można dziś narzucić niemal każde kłamstwo o dawnych czasach – byle medialnie oprawione zostało w odpowiednią ceremonię i poparte przez celebrujące siebie samych autorytety.

A zatem by – mówiąc językiem młodzieżowym – nie oczadzieć i do reszty nie zgłupieć w czasach “katolickiego” doszukiwania się u Lutra świętości i “katolickich” podziękowań za protestantyzm, polecam pracę ks. Luigi Villa

“Marcin Luter zabójca i samobójca. Wydanie poszerzone o dokumenty Papieża Leona X zawierające potępienie błędów oraz ekskomunikę Marcina Lutra i jego zwolenników.”

Ks. dr Luigi Villa w krótkiej książeczce przedstawia najważniejsze fakty i świadectwa ludzi różnych wyznań, żyjących zarówno w czasach Lutra, jak i obecnie badających jego życiorys ( naukowców protestantów i katolików). Świadectwa z tamtej epoki jak i badania współczesne potwierdzają i dowodzą, iż Marcin Luter był zabójcą (dlatego schronił się do klasztoru szukając azylu) oraz że życie swoje zakończył wieszając się w swej sypialni po kolejnej wieczornej orgii.

Oto jeden z cytatów z wypowiedzi Lutra, przytaczanych w pracy ks. Villa, który ilustruje z jakiego rodzaju “reformatorem” zmagał się Kościół w epoce rewolucji protestanckiej: 
“Nie godzę się, aby nauka moja mogła podlegać czyjemukolwiek osądowi, nawet anielskiemu. Kto nie przyjmuje mojej nauki, nie może dojść do zbawienia”. Marcin Luter, Weimaier Ausgabe (WA, X., P.II, 107, 8-11.)
Luter urodził się w Eisleben, w Saksonii, 10 listopada 1483 roku. Był synem górnika. Kiedy miał pół roku jego rodzina przeprowadziła się do górniczej osady Mansfeld,. Spędził tam 14 pierwszych lat życia, tam też chodził do szkoły. Następnie przez rok uczęszczał do szkoły zakonnej kanoników w Magdeburgu, później do szkoły św. Jerzego w Eisenach. W wieku 18 lat wyjechał na Uniwersytet w Erfurcie, by podjąć studia filozoficzne, później prawnicze. Był rok 1501. W 1505 r. uzyskał tytuł “Magister Artium”, co jest odpowiednikiem doktora filozofii. Tego samego roku w maju rozpoczął studia prawnicze, ale wytrwał tam zaledwie około 6 tygodni! Przejdźmy teraz do jego “wstąpienia do zakonu”, 2 lipca 1505 r., kiedy to został “nie tyle pociągnięty, co porwany”! (“non tam tractus quam raptus”) i to bynajmniej nie z powodu wstrząsu spowodowanego niesłychanie silną nawałnicą w okolicach Stotternheim, podczas której o mało co nie stracił życia , ale dlatego że…; Tutaj podążymy śladem prawnika, protestanckiego badacza, Dietricha Emmego , który w 1983 r. opublikował książkę udostępnioną w języku polskim przez nasze wydawnictwo w 2011 roku “Marcin Luter. Młodość i czasy studenckie 1483-1505“.

Świętowanie Lutra przez “katolików”, intronizowanie jego figury w Watykanie, obchodzenie uroczyste “reformacji” jest po prostu aktem zwykłej i ordynarnej apostazji.

W wydaniu polskim postanowiliśmy dodać dokumenty Papieża Leona X zawierające potępienie błędów Lutra oraz ekskomunikę Marcina Lutra i jego zwolenników, do których Papież zalicza  w s z e l k i c h propagatorów  j a k i c h k o l w i e k luterańskich błędów w tamtych i przyszłych czasach.

http://www.bibula.com/?p=91109

Sobota, 28 października 2017
ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA
Święto
 
Znalezione obrazy dla zapytania ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA Święto
 
 
 
Z komentarza św. Cyryla Aleksandryjskiego do Ewangelii św. Jana
 

Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam


Nasz Pan, Jezus Chrystus, ustanowił dla świata przewodników i nauczycieli oraz szafarzy swych Bożych tajemnic. Polecił im świecić jak pochodnia i oświetlać nie tylko krainę żydowską, ale każdą inną, która znajduje się pod niebem, wszystkich ludzi mieszkających na całej ziemi. Dlatego słusznie powiada Pismo: "Nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga". Istotnie, nasz Pan, Jezus Chrystus, powołał swych uczniów spośród wielu innych do sprawowania wzniosłej godności apostolatu. 
Święci apostołowie stali się kolumnami i podporą prawdy. Chrystus stwierdza, że posłał ich, jak i sam został posłany przez Ojca. Tymi słowami ukazuje godność apostolatu i niezrównaną chwałę powierzonej im władzy. Zaznacza równocześnie - jak widać - sposób pełnienia posługi apostolskiej. 
Skoro bowiem za swą powinność uznał wysłanie uczniów, podobnie jak Ojciec posłał Jego samego, konieczne było, aby ci, którzy mieli się stać naśladowcami, wiedzieli, w jakim celu Ojciec wysłał Syna. Oto dlaczego wielokrotnie wyjaśniał nam naturę swego posłannictwa: "Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników". Kiedy indziej zaś: "Zstąpiłem z nieba nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał". I jeszcze: "Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony". 
W kilku zatem słowach zamknął istotę apostolatu mówiąc, że wysyła ich tak, jak Jego posłał Ojciec, aby wiedzieli, że ich zadaniem jest nawoływać grzeszników do nawrócenia, uzdrawiać chorych na ciele i na duszy, nie szukać w posługiwaniu swej woli, ale woli Tego, który ich posłał, a wreszcie zbawiać świat, w miarę jak przyjmie naukę Chrystusa. I jak wielkim staraniem Apostołowie zabiegali o wykonanie tego wszystkiego, łatwo można się dowiedzieć, jeśli przeczytasz Dzieje Apostolskie albo pisma świętego Pawła.
 
 
 
Święty Szymon Apostoł
Ewangelie wymieniają św. Szymona w ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa. Jest on chyba najmniej znanym spośród nich. Ewangelie wspominają o nim tylko trzy razy. Mateusz i Marek dają mu przydomek Kananejczyk (Mt 10, 4; Mk 3, 18). Dlatego niektórzy Ojcowie Kościoła przypuszczali, że pochodził on z Kany Galilejskiej i był panem młodym, na którego weselu Chrystus Pan uczynił pierwszy cud. Współczesna egzegeza dopatruje się jednak w słowie Kananejczyk raczej znaczenia "gorliwy", gdyż tak je również można tłumaczyć. Łukasz wprost daje Szymonowi przydomek Zelotes, czyli gorliwy (Łk 6, 15). Specjalne podkreślenie w gronie Apostołów, że Szymon był gorliwy, może oznaczać, że faktycznie wyróżniał się wśród nich prawością i surowością w zachowywaniu prawa mojżeszowego i zwyczajów narodu.
Szymon Kananejczyk jest we wszystkich czterech katalogach Apostołów wymieniany zawsze obok św. Jakuba i św. Judy Tadeusza, "braci" (stryjecznych albo ciotecznych) Chrystusa, czyli Jego kuzynów (Mt 10, 4; Mk 3, 18; Łk 6, 15; Dz 1, 13). Czy był nim także i Szymon? Według Ewangelii św. Mateusza wydaje się to być pewnym (Mt 13, 55). Także i w tradycji chrześcijańskiej mamy nikłe wiadomości o Szymonie. Miał być bratem Apostołów: Jakuba Młodszego i Judy Tadeusza. Będąc krewnym Pana Jezusa, miał według innych zasiąść na stolicy jerozolimskiej po Jakubie Starszym i Jakubie Młodszym jako trzeci biskup i tam ponieść śmierć za cesarza Trajana, kiedy miał już ponad sto lat.
Są jednak pisarze, którzy twierdzą, że Szymon Apostoł nie był krewnym Jezusa i jest osobą zupełnie inną od Szymona, biskupa Jerozolimy, który poniósł śmierć męczeńską za panowania cesarza Trajana. Powołują się oni na to, że tradycja łączy go ze św. Judą Tadeuszem tylko dlatego, jakoby miał z nim głosić Ewangelię nad Morzem Czerwonym i w Babilonii, a nawet w Egipcie - i poza Palestyną razem z nim miał ponieść śmierć. Według tej tradycji obchodzi się ich święto tego samego dnia. Również ikonografia chrześcijańska dość często przedstawia razem obu Apostołów.
O przecięciu Szymona piłą na pół, jak głosi legenda (a nawet - piłą drewnianą), dowiadujemy się z jego średniowiecznych żywotów. Ciało św. Szymona, według świadectwa mnicha Epifaniusza (w. IX), miało znajdować się w Nicopolis (północna Bułgaria), w kościele wystawionym ku czci Apostoła. W kaplicy świętych Szymona i Judy w bazylice św. Piotra, która obecnie jest także kaplicą Najświętszego Sakramentu, mają znajdować się relikwie obu Apostołów. Część relikwii ma posiadać również katedra w Tuluzie. Św. Szymon jest patronem diecezji siedleckiej oraz farbiarzy, garncarzy, grabarzy i spawaczy.

W ikonografii św. Szymon w sztuce wschodniej przedstawiany jest z krótkimi włosami lub łysy, w sztuce zachodniej ma dłuższe włosy i kędzierzawą brodę. Jego atrybutami są: księga, kotwica, palma i piła (drewniana), którą miał być rozcięty, topór, włócznia.


Święty Juda Tadeusz, ApostołO życiu św. Judy nie wiemy prawie nic. Miał przydomek Tadeusz, czyli "Odważny" (Mt 10, 3; Mk 3, 18). Nie wiemy, dlaczego Ewangeliści tak go nazywają. Był bratem św. Jakuba Młodszego, Apostoła (Mt 13, 55), dlatego bywa nazywany również Judą Jakubowym (Łk 6, 16; Dz 1, 13). Nie wiemy, dlaczego Orygenes, a za nim inni pisarze kościelni nazywają Judę Tadeusza także przydomkiem Lebbeusz. Mogłoby to mieć jakiś związek z sercem (hebrajski wyraz leb znaczy tyle, co serce) albo wywodzić się od pewnego wzgórza w Galilei, które miało nazwę Lebba. Był jednym z krewnych Jezusa. Prawdopodobnie jego matką była Maria Kleofasowa, o której wspominają Ewangelie.
Imię Judy umieszczone na dalszym miejscu w katalogu Apostołów sugeruje jego późniejsze wejście do grona uczniów. To on przy Ostatniej Wieczerzy zapytał Jezusa: "Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?" Zasadne jest zatem przypuszczenie, że św. Juda, przystępując do grona Apostołów, kierował się na początku perspektywą zrobienia przy Chrystusie kariery.
Juda jest autorem jednego z listów Nowego Testamentu. Sam w nim nazywa siebie bratem Jakuba (Jud 1). Z listu wynika, że prawdopodobnie był człowiekiem wykształconym. List ten napisał przed rokiem 67, gdyż zapożycza od niego pewne fragmenty i słowa nawet św. Piotr. Po Zesłaniu Ducha Świętego Juda głosił Ewangelię w Palestynie, Syrii, Egipcie i Mezopotamii; niektóre z wędrówek misyjnych odbył razem ze św. Szymonem. Część tradycji podaje, że razem ponieśli śmierć męczeńską. Inne mówią, że Szymon został zabity w Jerozolimie, a Juda Tadeusz prawdopodobnie w Libanie lub w Persji.
Hegezyp, który żył w wieku II, pisał, że Juda był żonaty, kiedy wstąpił do grona Apostołów. Dlatego podejrzliwy na punkcie władzy cesarz Domicjan kazał wezwać do Rzymu wnuków św. Judy w obawie, aby oni - jako "krewni" Jezusa - nie chcieli kiedyś sięgnąć także po jego cesarską władzę. Kiedy jednak ujrzał ich i przekonał się, że są to ludzie prości, odesłał ich do domu.
Kult św. Judy Tadeusza jest szczególnie żywy od XVIII w. w Austrii i w Polsce. Bardzo popularne jest w tych krajach nabożeństwo do św. Judy jako patrona od spraw beznadziejnych. Z tego powodu w wielu kościołach odbywają się specjalne nabożeństwa ku jego czci, połączone z odczytaniem próśb i podziękowań. Czczone są także jego obrazy. Jest patronem diecezji siedleckiej i Magdeburga. Jest także patronem szpitali i personelu medycznego.

W ikonografii św. Juda Tadeusz przedstawiany jest w długiej, czerwonej szacie lub w brązowo-czamym płaszczu. Trzyma mandylion z wizerunkiem Jezusa - według podania jako krewny Jezusa miał być do Niego bardzo podobny. Jego atrybutami są: barka rybacka, kamienie, krzyż, księga, laska, maczuga, miecz, pałki, którymi został zabity, topór.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JUDY TADEUSZA

Święty Judo Tadeuszu, potężny mój Obrońco i opiekunie, w trosce i opuszczeniu oddaję się Twej cudownej opiece.
Wdzięczny Ci jestem za wszystkie łaski, jakie dla mnie już wyjednałeś, a proszę Cię i nadal wspieraj mnie w pracy, pocieszaj w smutku, strzeż przed pokusą. Bądź moją mocą w trudnościach, osłoną w niebezpieczeństwach. Spraw, abym z Bogiem się budził i z Bogiem szedł na spoczynek. Dzień po dniu prowadź mnie coraz bliżej Serca Jezusowego, abym spoczął w Nim po trudach i walkach życia, a zamiast miłości własnej, pychy i zniechęcenia, niech w mym sercu zapanuje miłość, ofiarność i pokora. Amen.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO SZYMONA APOSTOŁA

Panie Jezu Chryste Nauczycielu prawdy, naucz nas dróg prawa Twego i naśladowania Ciebie przez zasługi Świętego Szymona, który wraz ze św. Judą Tadeuszem poprzez działalność misyjną pozyskał dla Twojego Serca wielu wiernych, a na końcu swego życia oddanie i wierność prawdom Ewangelii przypieczętował śmiercią męczeńską.
Św. Szymonie Apostole, nasz Patronie, pełny żarliwej miłości do Pana naszego, Jezusa Chrystusa – pozyskaj Bogu na wieczną wyłączność duszę moją przez Krew Jego Świętą na Krzyżu odkupioną – nawracaj ze złej drogi, wskazuj tę dobrą, abym nią zaszedł (zaszła) do Niebieskiej Ojczyzny, a tam mógł (mogła) radować się wiecznie oglądaniem Boga, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, Amen.

Ksiądz Popiełuszko nie był jedyną ofiarą komunistów! Ten duchowny miał zostać zamordowany wcześniej!

https://gloria.tv/video/wPHnbiPP4APE4yyHmpZ1pqkgy

Piękne świadectwo Cezarego Pazury.

https://wpolityce.pl/gwiazdy/359825-piekne-swiadectwo-cezarego-pazury-rozaniec-jest-moja-tarcza-na-ktorej-spotykam-sie-z-matka-boska 
 

https://wpolityce.pl/kosciol/363493-jest-riposta-pazury-na-zarzut-stuhra-ws-rozanca-prosze-pana-profesora-o-nierozpowszechnianie-bzdur

Cezary Pazura wziął ostatnio udział w inicjatywie modlitewnej „Różaniec do Granic”, którą wsparł spotem. Mówił w nim m.inTylko miłość nie ma granic i o miłość zawsze się modlę na moim ukochanym,drewnianym różańcu—stwierdził Cezary Pazura.


Kardynał Gerhard Müller: Franciszek otoczył się szpiegami, "informatorami" i denuncjatorami. Decyduje na podstawie ich donosów
 
https://gloria.tv/article/1jopRpV8WCcH2yNzaFJSftez8
________________
 
 
Watykańska dezinformacja
https://gloria.tv/article/RRKpDxvSwCpr4sHbkCTf68B9f
 
____________________
 
O legalności istnienia rycerstwa Chrystusa Króla - łucznik Izydor
 
https://gloria.tv/article/sXZvD9QocTtL4ftnDfBhNJP2y

Halloween – przejaw bałwochwalstwa
i utraty wiary Rozmowa z egzorcystą

 

Mamy do czynienia ze zderzeniem dwóch cywilizacji: życia i śmierci. Druga z nich przejawia się między innymi tym, że kiedy my, chrześcijanie świętujemy narodziny dla Nieba wszystkich świętych i błogosławionych, cywilizacja śmierci każe spoglądać w groby i przebierać się za wampiry i diabły – mówi ksiądz Maciej Chmielewski, egzorcysta diecezji bydgoskiej.

Obchodzenie Halloween rzeczywiście niesie za sobą duchowe zagrożenie, czy też może ostrzegający przed nim wykazują nadmierną ostrożność i przewrażliwienie?

Zły duch nie stawia przed ludźmi, których chce pozyskać, „zadań” trudnych, lecz to, co łatwe i przyjemne. Nie dąży od razu do opętania swojej ofiary, lecz z początku po prostu nakłania ją do grzechu. W tym przypadku posługuje się bałwochwalstwem – dawnymi wierzeniami, często naturalistycznymi, również druidzkimi i celtyckimi. Geneza obrzędów, które dziś ukazywane są w postaci świetnej zabawy, jest zgoła inna. W tamtych czasach praktyki te miały oblicze wręcz przerażające. Chodziło w nich o odpędzenie złych duchów i dusz mogących ingerować w ludzkie życie, szczególnie tej nocy, na przełomie października i listopada. Uczestnicy tych rytuałów zapijali swój strach ogromną ilością alkoholu, sięgali też po inne używki. Wymyślali różnego rodzaju „duchowe gadżety” bądź też dary – na przykład w postaci jedzenia – mające odstraszać lub w inny sposób nakłaniać demony do odejścia.

Dzisiaj obserwujemy ludzi, którzy z jednej strony chodzą w niedzielę do kościoła i oddają cześć Panu Bogu, modlą się do Pana Jezusa Zmartwychwstałego, przyjmują Komunię świętą, zaś za chwilę przebierają własne dzieci w diabły, demony i uważają to za świetną zabawę.

więcej: http://www.pch24.pl/halloween---przejaw-balwochwalstwa--i-utraty-wiary,55620,i.html

8 argumentów przeciwko Halloween

Gdy do naszych drzwi zapukają dzieci krzyczące cukierek albo psikus, warto pamiętać, że tak zwane Halloween to nie tylko niewinna zabawa. Jego obchody wywodzą się z pogańskich celebracji, dziś ochoczo podtrzymywanych przez tak zwanych rodzimowierców, okultystów i satanistów. To święto nie tylko szkodzi pamięci zmarłych i niszczy katolicką tradycję, lecz także zagraża duszy. Najwyższy czas odrzucić neopogańskie gusła i zanurzyć się głębiej w katolickich tradycjach.
 
więcej: http://www.pch24.pl/8-argumentow-przeciwko-halloween,46888,i.html
 
 

Jan Zbigniew Potocki!

Kim jest człowiek, który twierdzi, że jest legalnym prezydentem!

  
https://youtu.be/kYgcGI41-aA

JEZUS: Wszędzie muszą być zakładane grupy modlitewne „Jezus do ludzkości”
 
https://gloria.tv/article/3S9CrQcEktSy6RUqVRVskjCfK
 
______________
 
 
Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz!
 
https://gloria.tv/article/GGEhtHbibGA11kp8sinQoWVup
 
___________________
 
 
O. Benedykt Huculak o sytuacji Kościoła
 
https://gloria.tv/video/WqnoGFyh4T744xfh7YA2xGAmy


                      Szanowni Państwo,

wiele decyzji politycznych, które później znajdują wyraz w prawie krajowym, kształtując warunki życia naszych rodzin, zapada na forum organizacji ponadnarodowych. Dlatego Instytut Ordo Iuris intensywnie angażuje się w działalność na arenie międzynarodowej. Jesteśmy obecni w Parlamencie Europejskim, Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, zaś nasza aktywność na forum ONZ zaowocowała uzyskaniem specjalnego statusu konsultacyjnego w jej strukturach.

W globalizującym się świecie wielkie znaczenie ma również to, w jakich kierunkach zmierza prawo w poszczególnych krajach. Dlatego coraz częściej napływają do nas prośby o opinie z zagranicy. W ostatnich miesiącach o ekspertyzę poprosił nas Episkopat Kolumbii. Nasze opinie w sprawie międzynarodowych gwarancji prawa do życia przesłaliśmy Trybunałom Konstytucyjnym w Chile i w Brazylii oraz przewodniczącemu rumuńskiej Izby Deputowanych.

Feministyczne pseudo-prawo

Dwa tygodnie temu informowałam Państwa, że światowe lobby aborcyjne usiłuje na forum Komitetu Praw Człowieka wykreować pseudo-prawo do aborcji, chcąc wykluczyć najmłodsze i najsłabsze dzieci spod międzynarodowych gwarancji chroniących życie. Nasze stanowisko poparło 17 organizacji pro-life z Polski i Kanady oraz ponad 17 tysięcy obywateli . W tej sytuacji również polski rząd włączył się w konsultacje nad projektem komentarza do art. 6 Międzynarodowego Paktu Prawa Człowieka, wykazując bezpodstawność dążeń do wprowadzania tylnymi drzwiami pseudo-prawa do aborcji i eutanazji.

Dość manipulowaniu prawem do życia!

Klarowne stanowisko Polski wzbudziło furię środowisk chcących zagwarantować możliwość bezkarnego zabijania niewinnych dzieci przed urodzeniem. Wspierające aborcjonistów media rozpoczęły wyjątkowo kłamliwą nagonkę sugerując, że polski rząd zażądał wykreślenia z Paktu Praw Człowieka nieistniejącego pseudo-prawa do aborcji.

Prawo międzynarodowe chroni życie!

Tymczasem żadna umowa międzynarodowa nie zawiera pseudo-prawa do aborcji. Co więcej:

 • Konferencja ONZ w Kairze (1994 r.) zobowiązała państwa do eliminacji potrzeby przeprowadzania aborcji;
 • Deklaracja Praw Dziecka (1959 r.), a także Konwencja o prawach dziecka (1989 r.) wyraźnie stanowią, że dziecko, ze względu na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu. Z tego powodu medialne doniesienia TVN nominowaliśmy do nagrody Złotego Goebelsa.

Presja lobby aborcyjnego pokazuje, że ważą się dziś losy międzynarodowych gwarancji prawa do życia. Decyzja Komitetu Praw Człowieka zapadnie w najbliższych tygodniach – nie możemy pozostać bierni!

Dlatego poprzyjmy stanowisko Polski, które potwierdza obowiązujące prawo do ochrony życia każdej niewinnej istoty ludzkiej!

Wyślij petycję do Premier Beaty Szydło!

Podpisz petycję

Powstrzymajmy presję lobby aborcyjnego! Stańmy w obronie najsłabszych i bezbronnych dzieci!

Z wyrazami szacunku,

dr Joanna Banasiuk - Wiceprezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Szczególnie serdeczne podziękowania należą się naszym niezawodnym Darczyńcom. Tylko ich wsparcie umożliwia nam pełne zaangażowanie w działania na arenie międzynarodowej.


Wspieram działania Ordo Iuris

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

🔥 Abp WOJCIECH POLAK, prymas Polski: Jeśli moi księża będą manifestować przeciw uchodźcom, to mówię krótko: będę suspendowani

 
https://gloria.tv/article/Hz8QQHisjuTD2848a2ckDpa1b
​ HEJ, DUCHOWNY PRYMASIE​ - UWAŻAJ BO JAK CIĘ OSĄDZI SĘDZIA SPRAWIEDLIWY -  JEZUS CHRYSTUS TO SPADNIESZ DO PIEKŁA I TAM BĘDZIE CIĘ SUSPENDOWAŁ TWÓJ PAN LUCYFER, ŻE NIE ZDĄŻYSZ OGNIA GASIĆ.
Jacy twoi księża? Księża są Pana Boga, bo Bogu przysięgali a nie tobie, ty zdrajco Pana Boga twego Stworzyciela.mk.
​----------------------------------------------------------​

 
Polska będzie płacić emerytury żydom

 
https://gloria.tv/article/yNj6EbVZHhm61qMq82tywxPhP
​ Przecież Żydzi są w Rządzie i w Episkopacie i płacą Żydom swoim, bo po znajomości, tylko ubolewamy że z naszych polskich zarobków.
Wynocha do Izraela, bo tu was nikt nie zapraszał. Polska dla Polaków, a Izrael, dla Żydów - dla Izraelitów, tym bardziej, że jesteście przeciwko Polakom i chcecie nas zupełnie wyniszczyć szczepionkami i innymi truciznami. Sami się nie szczepicie. Wszędzie was pełno i pijecie polską krew.mk.
______________________
 
 
NASTĘPNY CUD: Z POŻARU OCALAŁA MOZAIKA MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

 
https://gloria.tv/article/c1BufX7Yc6Z36KLTKqK7hWogN
​ TYLKO NA PANA BOGA I MARYJĘ  POLACY MOGĄ LICZYĆ, BO NIE MAMY PRZYJACIÓŁ ANI W RZĄDZIE, ANI W EPISKOPACIE​ - ZDRAJCY PANA BOGA I POLAKÓW. mk.

Rozbrojenie świata i poparcie aktu o migracji. Franciszek wezwał ONZ do działania

KOGO SIĘ PYTAŁEŚ O DECYZJE JAKĄ WYMYŚLIŁEŚ - PANA BOGA, CZY LUCYFERA? NIE WTRĄCAJ SIĘ DO POLITYKI , BO TO CI NIE WYCHODZI. ALE TOBIE APOSTATO I ANTY- BOŻY FACECIE  NIC NIE WYCHODZI I RZĄDZENIE KOŚCIOŁEM KATOLICKIM  TEŻ NIE. DLACZEGO TY APOSTATO NIE PROSISZ PANA BOGA, ABY CI POMÓGŁ, TYLKO MASONERII DIABELSKIEJ? SPRÓBUJ ZMIENIĆ PANA NA PANA BOGA, A ZOBACZYSZ JAK BĘDZIE DOBRZE NA ŚWIECIE. I NIE BĘDZIE IMIGRANTOW ANI WOJEN, ANI NAPADÓW, ANI GŁODNYCH . OFICJALNIE  UZNAJ PANA JEZUSA CHYBA TWOJEGO PANA - KRÓLEM  KAŻDEGO PAŃSWA- I  WTEDY BĘDZIESZ DOBRZE RZĄDZIŁ ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ, A TY ZAJMIESZ SIĘ MODLITWĄ A NIE BZDURNYM DEMONICZNYM RZĄDZENIEM. mk

Rozbrojenie świata i poparcie aktu o migracji. Franciszek wezwał ONZ do działania

                     
16 października papież Franciszek w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w Rzymie wezwał ponownie świat do zdecydowanej walki z głodem i „ociepleniem klimatu” m.in. poprzez stopniowe rozbrajanie i wspieranie kontrolowanej migracji. Zganił USA za wycofanie się z paryskiej umowy klimatycznej.W poniedziałek Franciszek stwierdził także, że „fałszywym rozwiązaniem” jest ograniczenie liczby ludności na świecie, by poradzić sobie z problemem głodu. Zamiast tego „fałszywego rozwiązania” – mówił Franciszek – świat powinien wybrać trudniejsze, ale powodujące prawdziwą transformację.

Papież zaproponował kierowanie się darem miłości, braterstwa, miłosierdzia, solidarności. - Miłość oznacza przyczynienie się, aby każdy kraj mógł zwiększyć produkcję i osiągnąć samowystarczalność żywnościową – tłumaczył. - Miłość przekłada się na myślenie o nowych modelach rozwoju i konsumpcji oraz na przyjęciu polityk, które nie pogarszają sytuacji najmniej rozwiniętych populacji lub ich zewnętrznej zależności – mówił.

Franciszek domagał się od wspólnoty skoordynowanego i systematycznego działania międzyrządowego zgodnie z obowiązującymi standardami międzynarodowymi, a także „impregnowanymi miłością i inteligencją”.

Wezwał do wsparcia oenzetowskiego programu Global Pact for Safe, Regular and Orderly Migration (programu bezpiecznej, regularnej i zaplanowanej migracji). Stwierdził, że żadna bariera, zarówno fizyczna, jak i gospodarcza, prawodawcza czy ideologiczna nie powstrzyma tych, którzy rozpaczliwie chcą przetrwać i szukają dostępu do żywności albo są ofiarami przemocy i „zmian klimatycznych”.

Franciszek zgodnie z założeniami Agendy 2030 wezwał do dialogu i stopniowego oraz systematycznego rozbrajania świata. Przynaglał do szybkiej realizacji postanowień porozumienia klimatycznego z Paryża. Zganił spekulantów, manipulujących cenami żywności. Zastrzegł, że Kościół, znając sytuację na ziemi, chce uczestniczyć w globalnym wysiłku na rzecz walki z głodem.

Papież podarował do siedziby ONZ statuę przedstawiającą uchodźcę Aylana Kurdiego, 3-letniego chłopca, który utopił się we wrześniu 2015 r., próbując przepłynąć Morze Śródziemne. W długim przemówieniu w języku hiszpańskim Franciszek odwołał się do lepszego świata dystrybucji żywności. Jednocześnie prosił dyplomatów, by poparli pakt światowy promowany przez ONZ w celu zapewnienia bezpiecznej, regularnej i uporządkowanej migracji.

więcej: http://www.pch24.pl/rozbrojenie-swiata-i-poparcie-aktu-o-migracji--franciszek-wezwal-onz-do-dzialania,55433,i.html

Watykan: katoliccy eksperci przeciw promotorom depopulacji. Wielka konferencja online

Watykan: katoliccy eksperci przeciw promotorom depopulacji. Wielka konferencja onlineKatoliccy eksperci chcąc przeciwstawić się wzrastającemu wpływowi – w tym także w Watykanie - zwolenników polityki ograniczenia liczby ludności na świecie - organizują w dniach od 17 do 19 października konferencję online poświęconą zagadnieniom depopulacji.

Od kilku lat wielu katolików zdumiały i oburzyły inicjatywy watykańskich instytucji z udziałem entuzjastów kontroli populacji, zdobywających coraz większy posłuch wśród doradców papieża Franciszka.

W maju 2014 r., zaledwie kilka miesięcy po ogłoszeniu przez Franciszka zamiaru opublikowania encykliki dotyczącej „ekologii człowieka”, Fundusz Ludnościowy ONZ (UNFPA) poinformował, że ​​papież „zobowiązał Kościół katolicki do wspierania celów SDG [Zrównoważonego Rozwoju)”.

Oenzetowska Agenda 2030 i propagowany w niej zrównoważony rozwój, to nic innego, jak program kontroli ludności, skrywany pod płaszczykiem walki z ubóstwem. Cele zawarte w tzw. Agendzie 2030 stanowią m.in. o zapewnieniu zdrowego stylu życia i promowaniu dobrego samopoczucia dla wszystkich w każdym wieku, a także o potrzebie osiągnięcia równości płci i wzmocnieniu pozycji kobiet i dziewcząt. By to osiągnąć konieczne jest zapewnienie do 2030 r. powszechnego dostępu do aborcji i sterylizacji.

Jednym z głównych architektów celów zrównoważonego rozwoju (SGDs) jest promotor kontroli populacji, prof. Jeffrey Sachs. Sachs jest regularnym gościem instytucji watykańskich od czterech lat. Napisał kilka książek promujących depopulację, stwierdzając, że: „w krajach, w których istnieje legalny dostęp do usług aborcyjnych, gospodarstwa domowe mają niższe koszty i są bardziej opłacalne”. Profesor stwierdził nawet, że „legalizacja aborcji znacząco zmniejsza [całkowity wskaźnik płodności]… a także zmniejsza śmiertelność matek”. Ograniczenie śmiertelności matek to także jeden z głównych celów zrównoważonego rozwoju.

https://www.pch24.pl/watykan--katoliccy-eksperci-przeciw-promotorom-depopulacji--wielka-konferencja-online,55404,i.html

A TY JESTEŚ TAKI ZUPEŁNIE BEZPARTYJNY?​ A JA WIEM, ŻE JETEŚ DIABŁA WYZNAWCĄ I JEMU SŁUŻYSZ, BO TAM WYLĄDUJESZ  ZA TAKIE BEZPARTYJNE ALE DIABELSKIE RZĄDY, TY DEMONIE. CZY TEŻ JETEŚ UKRYTYM OBCOKRAJOWCEM - SZPIEGIEM, KTÓRY NIE CHCE ABY RODZILI SIĘ POLACY? TEN RZĄD NIE JEST POLSKI - NAJPIERW LUBUSKIE  A JAK SIĘ PRZYJMIE, TO POTEM CAŁA POLSKA.

Lubuskie: wszystkie 13-latki do szczepienia przeciwko HPV?

                   szczepionki-who-nwo-depopulacja
Szczepionkę przeciwko HPV dla wszystkich 13-latek w Lubuskiem proponują radni Sejmiku z klubu Bezpartyjnych. Kosztowałoby to samorząd 2,5 mln zł.

Powszechne szczepienie 13-latek to jedna z propozycji Bezpartyjnych do budżetu regionu na 2018 r. (ma być uchwalony w grudniu) - informuje Gazeta Wyborcza.

Jak przekonuje Łukasz Mejza, szef Bezpartyjnych w Sejmiku, powinno się zaszczepić wszystkie dziewczynki w wieku 13-lat. Jego zdaniem województwo powinno też kupić droższe szczepionki po 600-700 zł za sztukę, bo choć na rynku są tańsze, ale nie dają one pełnej gwarancji skuteczności.

Więcej: www.wyborcza.pl

http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Szczepienia/Lubuskie-wszystkie-13-latki-do-szczepienia-przeciwko-HPV,177477,1018.html

Szczepionkowe ludobójstwo

Sterylizacja i kalectwo po szczepieniach HPV 
Miliony dziewcząt, młodych kobiet i chłopców zostały już trwale okaleczone lub wysterylizowane przez szczepienia HPV, które można podsumować – okaleczają, sterylizują i zabijają, lecz nie chronią przed rakiem. Namawianie lub przymuszenie do ich przyjmowania jest tożsame ze stosowaniem broni biologicznej. A najgorsze jest to, że w tych medycznych zbrodniach uczestniczą świadomie lub z ignorancji rządy wielu krajów, które niszczą własne narody.
https://vaccgenocide.wordpress.com/tag/hpv/
 

Masońska i katolicka wizja ustroju społecznego - Ks. Tomasz Jochemczyk, Dr Stanisław Krajski
 
https://gloria.tv/video/UZLUtrwTGRG31YgfjaztpWQEE
 
_________________
 
Franciszek: w kwestii pokoju religie nie mogą być neutralne lub dwuznaczne
 
https://gloria.tv/article/bAmwSmThDZsD26anUsLfhKy2M
 
​TY APOSTATO NIE WIESZ, ŻE JEST TYLKO JEDNA RELIGIA - KATOLICKA - JEZUSOWA

W KTÓREJ JEST ŻYWY BÓG ? WSZYSTKO INNE TO HEREZJE LUB JAKIEŚ NIE BOŻE ZGROMADZENIA, ODSTĘPSTWO OD WIARY KATOLICKIEJ. TO ILE WAM ZAPŁACILI ZDRAJCY PANA BOGA ZA JEGO ZDRADĘ?
____________________
 
 
Indie: grupa dzieci twierdzi, że objawiła się im Matka Boża. Sprawę bada archidiecezja
 
https://gloria.tv/article/y2pqeteg1K4q3xGVXLdSTMimQ

Kard. Sarah krytykuje w „Mocy milczenia” to, co się dzieje za pontyfikatu Franciszka, a może nawet jego samego
                                  Sarah-JH_810_500_55_s_c1

Parę miesięcy temu pisałem o wyjątkowej książce kard. Roberta Sarah pt. „Moc milczenia”, w której zawarł wiele cennych wskazówek i porad dla osób pragnących pogłębić swoje życie duchowe. Nie zdawałem sobie wtedy sprawy, że niektóre fragmenty dzieła można odczytać jako pośrednią krytykę obecnego pontyfikatu (włączając Franciszka, jego zwolenników oraz osoby na wysokich stanowiskach mianowane przez papieża).

Kard. Sarah dobrze rozumie twardą mowę Jezusa Chrystusa oraz święty obowiązek pasterzy, którzy powinni naśladować pod tym względem swojego Mistrza, jeśli dana sytuacja tego wymaga. Mam nadzieję, że moi czytelnicy zapoznają się z poniższymi fragmentami książki, jakże istotnymi w czasach wielkiej dezorientacji w Kościele i na całym świecie.  

Do czasu Franciszka Kościół katolicki był najbardziej jasnym i wyraźnym drogowskazem prawdy o chrześcijańskiej moralności. Wielu chrześcijan a także osób należących do innych wyznań polegało na Kościele katolickim jako obrońcy nauki o prawie naturalnym, która jest podstawą każdego cywilizowanego społeczeństwa.

Dzisiaj jednak, jak wykazuje kard. Sarah, Kościół coraz bardziej pogrąża się w samodestrukcyjnej światowości, odwracając się od głównego polecenia Chrystusa – głoszenia Ewangelii i ratowania dusz.Steve Jaslevac, Lifesitesnews.com,

więcej: https://franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/2017/10/18/kard-sarah-krytykuje-w-mocy-milczenia-to-co-sie-dzieje-za-pontyfikatu-franciszka-a-moze-nawet-jego-samego/#comments

 

Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz!
https://gloria.tv/article/PG3CeCHfu6g629cVXYJ3SaHU2
_________________
 
Prawdziwi Żydzi demaskują Synagogę Szatana
https://gloria.tv/video/WpugKUBpEPL46EfZFJqtgFLEH
________________________
 
 
JEZUS CHRYSTUS: „Wyzwoliciele” na Bliskim Wschodzie chcą kontrolować Żydów
 
https://gloria.tv/article/JBumachRUJKf2MWH16zdHJMYB
 
MATKA ZBAWIENIA: Płaczę nad nimi krwawymi Łzami i ciężko Mi na sercu 
https://gloria.tv/article/6Y6VmUde6Rcr2QdYbEWwThNyL
________________
 
Cud słońca w Nigerii 13.10.2017r.
https://gloria.tv/article/BepTH4mhjteh3Q1TSUZhSEFpQ
________________________

Irak znów na wojnie. Wojsko rozpoczęło ofensywę przeciwko Kurdom

https://gloria.tv/article/TBsu4QPLqqg64jNx4pDcXgbyF
 

​TY NIEDOUCZONY BISKUPIE KTO CIEBIE UCZYŁ TAKICH BZDURNYCH NAUK?​
​ TAK LUBISZ GADAĆ ​I BOGA OBRAŻAĆ? KTO JEST TWOIM BOGIEM? PRZECIEŻ WIESZ, ŻE PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ PRZYCHODZI ŻYWY PAN BÓG - WIĘC WAŻNIEJSZA TWOJA MOŻNA POWIEDZIEĆ - BZDURNA GADKA, CZY BÓG ŻYWY?      DO SPOWIEDZI IDŹ I NIE GRZESZ WIĘCEJ.
 A CZY WE WŁOSZECH CHODZĄ DO SPOWIEDZI LUDZIE? mk.

Mediolan: mniej Mszy, więcej katechezy. I „jubileusz” Lutra

    

Mniej mszy świętej, więcej katechezy. A później... „jubileusz” protestanckiej herezji. To specyficzny program wcielany w życie w jednej z parafii archidiecezji mediolańskiej, mającej od niedawna nowego arcybiskupa.
24 sierpnia nastąpiła intronizacja nowego metropolity Mediolanu, Mario Delpiniego. Hierarcha, który zastąpił 75-letniego kardynała Angelo Scolę, zdążył już od tego czasu zaprezentować dość szczególną wizję umacniania wiernych w katolickiej wierze. W minioną sobotę odwiedził jedną z parafii i zalecił, by sprawować mniej mszy, a głosić więcej katechez.
Diecezja mediolańska jest pod kilkoma względami szczególna. To w niej posługę sprawował wielki święty, ojciec i doktor Kościoła, Ambroży. W epoce rozpowszechnienia ariańskiej herezji niezłomnie walczył o czystość wiary. Ambroży ochrzcił też innego ojca i doktora Kościoła, św. Augustyna.

Widocznym wyróżnikiem diecezji mediolańskiej jest obowiązujący w niej ryt liturgiczny - nie rzymski, ale ambrozjański. Co więcej, diecezja mediolańska jest, obok kolońskiej i chicagowskiej, jedną z najbogatszych na świecie.
Po arcybiskupiej wizycie w miasteczku Busto Arsizio, na tablicy ogłoszeń parafialnych w bazylice św. Jana nwywieszono czteropunktowe zalecenia hierarchy dla parafii. W pierwszym punkcie czytamy: „Należy zdecydowanie promować powrót do osobistej i wspólnotowej świadomości Słowa Bożego jako formę nowej ewangelizacji. Gdzie konieczne, należy zrezygnować z kilku mszy świętych, faworyzując elementy katechezy i słuchania Słowa”.
Jak komentuje włoski dziennik Nuova Busola Quotidiana, arcybiskup zdaje się obejmować kurs właściwy raczej luteranom… którzy zresztą w tej samej bazylice św. Jana będą niedługo fetowani. Również po wizycie arcybiskupa w parafii wywieszono zaproszenie na mający odbyć się w bazylice „Jubileusz reformacji luterańskiej”. Określanie rocznicy rozpoczęcia reformacji mianem jubileuszu, komentuje portal, zakrawa na kolejną prowokację.
Jak przypomina portal Katholisches.info, Delpini zasłynął w 2013 roku poważnym liturgicznym nadużyciem, jako mediolański biskup pomocniczy dopuszczając do podniesienia... świecką młodzież. Ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa i kielich z Jego krwią w górę unosiła cała grupa osób stojących za ołtarzem, w tym kobiety oraz chłopak w krótkich spodenkach, co udokumentowano na zdjęciach.
Tego skandalicznego nadużycia diecezja broniła później jako kroku mającego na celu danie młodzieży poczucia brania aktywnego udziału we mszy świętej.

http://www.pch24.pl/mediolan--mniej-mszy--wiecej-katechezy--i-jubileusz-lutra,55334,i.html#ixzz4veUFcV61

Temat: fenomen " Różańca do granic" i abp Jędraszewski o protestantach i Lutrze

fenomen "Różańca do granic"
 - https://www.youtube.com/watch?v=dMK36ndcRnI


abp Jędraszewski o protestantach i Lutrze  
- http://www.pch24.pl/abp-jedraszewski--reformacja-zapoczatkowala-proces-prowadzacy-do-degrengolady-czlowieka,55514,i.html

 Zwiastun Filmu o Marcinie Lutra produkcji Grzegorza Brauna 'Luter i rewolucja protestancka '- zwiastun
https://www.youtube.com/watch?v=UU7zOXsZFXE

 Historia Polityczna Polski | Jak PROTESTANTYZM (niszcząco!) wpływał na losy Polski?
https://www.youtube.com/watch?v=k6gKJVfneLA

"Zabić księży!" Prymas Polski na smyczy... - Jacek Międlar

https://www.youtube.com/watch?v=S4d6N0LE5To


 

Wampiry Hollywood, bogactwo a Biblia, protest rezydentów, marsz 11.11 (14-21.10)

https://www.youtube.com/watch?v=3Ec7SJSoPxE


 

Jezu, Ty się tym zajmij - ks. Piotr Glas

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=u6sqdgBGqhc


 

Koronka z prośbą by Jezus się TYM zajął... na różańcu

https://www.youtube.com/watch?v=jlgtgC72LJc
 
Ks. Jacek Bałemba, Kazanie na XX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego - 22.10.2017r.
 
https://gloria.tv/video/hhFJypM9FpHY2Pg6KHnYxCytP
_______________
 
UWAGA TRÓJMIASTO: Powrót do regularnych celbracji Mszy Św. Trydenckich
 
https://gloria.tv/article/6kNJdLTMTJoK4LZTrRTR1YMN4
___________________
 
Za tydzień Msza Święta Trydencka w Grudziądzu
 
https://gloria.tv/article/gAkKnDQvs99g1o2omtWKE4orS
 
Niech będzie pochwalony Bóg Jezus Chrys
​t​
us!
 
 
 
   
   
   
00. https://www.youtube.com/watch?v=F_iMPfmOgrY


 = watykan szatan babilonu
00. https://www.youtube.com/watch?v=aLzHeB6vnMY


 = szczepionki to trucizna!
00. https://www.youtube.com/watch?v=9pNmqopuv4M


 = kokakola tylko trucizna!
 
01. https://www.youtube.com/watch?v=5qT18deUc4Y


 = Kowalski Jan i Paweł IPP
                               
18. https://www.youtube.com/watch?v=l2QIkxgT0dg


 = Marcin Rola kłamca!?
   
21. https://www.youtube.com/watch?v=la9i4TnImTg


 = oszuści z Lublina idź stąd
 
22. https://www.youtube.com/watch?v=8UD4HelIEyw


 = uśpiona świadomość!
         
27. https://www.youtube.com/watch?v=rJBpiqNOKrc


 = Rothschildowie żydzi
   
30. https://www.youtube.com/watch?v=P53vn3SUXUo


 = kłamstwa Chojeckiego
 
31. https://www.youtube.com/watch?v=jReawfTqYX4


 = nawałnica,rola,Gadowski
 
33. https://www.youtube.com/watch?v=o9JojqBLYk8


 = kłamcy z Lublina IPP
             
40. https://www.youtube.com/watch?v=0iffSmbvkOs


 = wyjaśnienia o Polsce
 
41. https://www.youtube.com/watch?v=axkJ8umqSjc


 = prawdziwa historia R.
   
44. https://www.youtube.com/watch?v=k6P_kWVkfMk


 = holokaust Słowian KE
   
46. https://www.youtube.com/watch?v=UAqWiqTEzA4


 = źródła mojej wiedzy
 
47. https://www.youtube.com/watch?v=ajjZXLNLh3w


 = oszuści chazarscy żydzi
   
50. https://www.youtube.com/watch?v=uPxTlgKlYfo


 = Polska bez emisji złotówki
53. https://www.youtube.com/watch?v=isTGAWopuDk


 = kłamstwa M i Pawła IPP
     
57. https://www.youtube.com/watch?v=esaRkdTIvzI


 = jasna strona mocy K&H
     
60. https://www.youtube.com/watch?v=vbkCoxODemw


 = szczepionki i podatki
       
64. https://www.youtube.com/watch?v=M0otkLgvrEo


 = Balcerowicz oszust żyd
       
69. https://www.youtube.com/watch?v=jWnafEbvTDI


 = niedobra zmiana popisu
 
70. https://www.youtube.com/watch?v=76hSu_9LiZI


 = lekcja historii Słowian
 
71. https://www.youtube.com/watch?v=Y0NiD1_vDAo


 = Co z Polską!!!!!?????
   
73. https://www.youtube.com/watch?v=xmy_Gan8Z-A


 = Obłuda Kowalskiego!!
 
74. https://www.youtube.com/watch?v=pqHGl4z_AMs


 = PiS,Morawiecki,Potocki

Niedziela, 22 października 2017 I tydzień psałterza XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA A

Niedziela, 22 października 2017
 
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 
 
 
Podobny obraz
 
 
(Mt 22,15-21)
Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową! Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.
 
                                                     Znalezione obrazy dla zapytania modlitwa za misje
 
 
 
 
Z Listu św. Augustyna, biskupa, do Proby
 

Modlitwa niechaj pomnaża nasze pragnienie


Dlaczego gubimy się w myślach i zastanawiamy, o co mamy się modlić, w obawie, że się nie modlimy tak, jak należy? Dlaczego nie wołamy raczej słowami psalmu: "O jedno proszę Pana, tego poszukuję, bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni życia mego, abym zażywał łaskawości Pana, stale się radował Jego świątynią". Tam wszystkie dni stają się równocześnie, nie przychodzą ani odchodzą, ani też nie zaczyna się jeden, gdy drugi kończy; wszystkie trwają bez końca równocześnie, a życie, do którego należą, nie ma końca. 
Abyśmy zatem mogli osiągnąć ów żywot szczęśliwy, Życie, które stało się ciałem, nauczyło nas modlić się. Nie w wielu słowach, jak gdyby wysłuchanie zależało od naszej wymowności. Wszak modlimy się do Tego, który - jak mówi Pan - wie, co nam potrzeba, zanim Go poprosimy. 
Mogłoby nas dziwić, dlaczego zachęca nas do modlitwy Ten, który zna nasze prośby, zanim Go poprosimy, gdybyśmy nie pamiętali, że Pan i Bóg nasz nie chce w ten sposób dowiedzieć się o naszych potrzebach, jako że zna je doskonale, ale poprzez modlitwę ożywić nasze pragnienie, abyśmy umieli przyjąć to, co nam dać zamierzył. Dlatego mówi nam Pismo: "Rozszerzcie wasze serca; nie wprzągajcie się w jedno jarzmo z niewierzącymi". 
Ten wielki dar, którego "oko nie widziało", bo nie ma barwy, "ani ucho nie słyszało", bo nie jest dźwiękiem, "ani w serce człowieka nie wstąpiło", bo właśnie serce człowieka ma tam wstąpić, przyjmiemy tym skuteczniej, im mocniejsza będzie nasza wiara, silniejsza nasza nadzieja, gorętsze pragnienie. 
W tej przeto wierze, nadziei i miłości modlimy się nieprzerwanie ustawicznym pragnieniem. W określonych jednakże godzinach i okolicznościach również słowami zwracamy się do Boga, aby za pośrednictwem tych znaków napomnieć samych siebie i przypomnieć, o ile postąpiliśmy w świętym pragnieniu, i jeszcze goręcej zachęcić się do jego pomnażania. Im żywsze będzie pragnienie, tym większy skutek. Dlatego słowa Apostoła: "Nieustannie się módlcie", cóż innego oznaczają, jeśli nie to: Pragnijcie nieustannie otrzymać życie szczęśliwe od Tego, który może je dać. Życiem szczęśliwym zaś nie może być żadne inne poza wiecznym.
 
                                                       Znalezione obrazy dla zapytania modlitwa za misje

Ty jesteś Panem! Poza Tobą nie ma innego Boga (Iz 45, 6)

Żadne wydarzenie historii nie wymyka się Opatrzności Bożej. Sami rządzący, nie wiedząc nawet o tym, są narzędziami, jakimi Bóg posługuje się, by urzeczywistnić swoje zbawcze plany. Pierwsze czytanie dzisiejsze (Iz 45, 1. 4-6), jako wspaniały tego przykład ukazuje Cyrusa, założyciela cesarstwa perskiego, który był w ręku Boga oswobodzicielem narodu wybranego. „Ja mocno ująłem go za prawicę” (tamże 1), mówi o nim Pan. A w słowach bardziej wyraźnych i bezpośrednich: „Z powodu sługi mego, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem ciebie twoim imieniem, chociaż Mnie nie znałeś” (tamże 4). Historia jednostek i narodów jest w ręku Boga, On ją utkał również przez pośrednictwo ludzi, którzy Go nie znają i działają w całkiem innych zamiarach. Ponad wszelkimi rządami ludzkimi stoi rząd Boga, któremu nikt nie może dorównać: „Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga” (tamże 5). Cyrus poganin nakazując powrót Żydów z Babilonii do ojczyzny i upoważniając do odbudowy świątyni w Jerozolimie, także współpracował, chociaż nieświadomie, z Bożymi planami dając poznać wszechmoc Boga Izraelowego i rozszerzając Jego kult. Tak więc dopiero wyjaśniana w świetle wiary historia każdego człowieka i całej ludzkości nabiera swojego prawdziwego znaczenia, tego, jakie ma wobec Boga; ma ona zawsze znaczenie zbawcze.

Ewangelia dzisiejsza (Mt 22, 15-21) podaje myśl Jezusa odnośnie do władzy politycznej. Okazją stało się podchwytliwe pytanie faryzeuszów, czy wolno dawać podatek cezarowi. Płacenie podatków cesarstwu rzymskiemu niektórzy uważali za ograniczenie władzy Pana Boga nad Jego narodem; odmowa zaś płacenia ich mogła być rozumiana jako bunt przeciw ustanowionej władzy. Dlatego każda odpowiedź, twierdząca czy przecząca, mogła stać się powodem do potępienia Jezusa. Lecz On uniknął zasadzki wznosząc się ponad wszelką kwestię — wolno lub nie wolno, każąc sobie podać monetę czynszową. Nosiła ona obraz i napis cezara, więc odpowiedź jest jasna: „Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (tamże 21). Te proste słowa obaliły mniemanie, które głosiło, że państwo jest wyrazem nie tylko władzy politycznej, lecz także religijnej, Jezus natomiast kreśli linię podziału: władza polityczna, chociaż pochodzi od Boga i jest obowiązana szanować Jego prawa, ma swoją własną dziedzinę, która dotyczy porządku i dobra publicznego doczesnego; w tej dziedzinie powinna być uznana, szanowana i słuchana. Lecz państwo nie może wymagać tego, co należy się tylko Bogu, czyli bezwzględnego posłuszeństwa. Chrześcijanin powinien utrzymywać i bronić swojej wolności oddawania czci Bogu ponad wszelkie prawo i ponad wszelką władzę polityczną, ponieważ „trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29). Równocześnie powinien być przekonany, że Bóg może posłużyć się sytuacją polityczną, nawet najbardziej niesprzyjającą i areligijną, by urzeczywistnić historię zbawienia. Nawet prawa pogańskiego Rzymu służyły do wypełnienia planów Bożych wobec narodzenia i męki Jezusa: wpierw pokój panujący w wielkim cesarstwie, a później prześladowania chrześcijan, które stały się skutecznym narzędziem rozszerzenia Ewangelii. Doniosłe jest to, by chrześcijanin, tak w okolicznościach sprzyjających, jak i w przeciwnych, trwał mocno w wierze i nie upadał wobec przeciwności, pewien, że „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8, 28).

Panie, Królu Wszechmogący, w mocy Twojej jest wszystko i nie masz takiego, który by Ci się sprzeciwił, gdy chcesz nas ocalić.
Tyś uczynił niebo i ziemię, i wszystko, co na niej pod niebem godne jest podziwu. Ty jesteś Panem wszystkiego i nie ma nikogo, kto by się sprzeciwił Tobie, o Panie (Księga Estery 4, 17b-c).

O Boże mój, spraw, abym się zdał z całą mocą woli wspartej łaską i miłością, mimo wszystkich wątpliwości, jakie podsuwają mi przeciwne pozory, na Twoją wszechmoc, mądrość, miłość nieskończoną. Spraw, abym uwierzył, że nic na tym świecie nie wymknie się Twojej Opatrzności, tak we wszechświecie, jak i w życiu jednostek. Nic wielkiego lub małego nie zdarzy się prócz tego, co zostało przewidziane, zamierzone lub dopuszczone, pokierowane zawsze przez nią w Twoich wielkich celach, które na tym świecie są zawsze celami miłości ku ludziom. Obym wierzył, że Ty możesz dopuścić niekiedy tutaj na ziemi czas panowania ateizmu i bezbożności, czas bolesnego zanikania zmysłu sprawiedliwości, łamania prawa, cierpień ludzi niewinnych, spokojnych, bezbronnych, nie mających oparcia...
Choćby nie wiem jak twardą okazała się Twoja ręka boskiego chirurga, który zapuszcza żelazo w żywe ciało, to przecież Twoja czynna miłość zawsze służy za przewodnika i pobudkę i tylko prawdziwe dobro jednostek i narodów każe Ci spieszyć z pomocą tak bolesną. Spraw, abym wierzył, że ostatecznie straszliwa ostrość doświadczenia i triumf zła będą trwały tutaj na ziemi tylko przez pewien czas, a nie dłużej; niech nadejdzie teraz Twoja godzina, godzina miłosierdzia, świętej radości, godzina nowej pieśni wyzwolenia, radości i wesela (Pius XII).

 

                                                                 

 

                                                                    Znalezione obrazy dla zapytania (Mt 22,15-21) Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową! Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

 

Światowy Dzień Misyjny

Przedostatnia niedziela października jest od wielu lat obchodzona jako Światowy Dzień Misyjny (w Polsce znany pod nazwą Niedzieli Misyjnej). Rozpoczyna ona Tydzień Misyjny.

W 2015 r. hasłem tych obchodów są słowa:

Życie konsekrowane i misja
 
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania modlitwa za misje


Opracowane przez Krajowe Biuro Papieskich Dzieł Misyjnych materiały liturgiczne proponują na kolejne dni Tygodnia Misyjnego konkretne intencje modlitw oraz rozważenie określonych tematów misyjnych; dotyczą one zadania niesienia Ewangelii przez misjonarzy poganom. Grupą szczególnie cenną jest młodzież - zarówno ewangelizująca, jak i ewangelizowana. W posłudze misjonarzy ważną rolę odgrywają Papieskie Dzieła Misyjne, będące dla każdego z nich zapleczem modlitwy i wsparcia materialnego.
Misje to różnego rodzaju przedsięwzięcia, w których wysłani przez Kościół głosiciele Ewangelii idą na cały świat, realizując nakaz Chrystusa: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata". Misjonarze podejmują wysiłek ewangelizacji i tworzenia Kościoła wśród narodów i grup społecznych, które nie wierzą w Chrystusa. Z posiewu słowa Bożego mają się zrodzić nowe Kościoły partykularne, wyposażone we własne siły i własną dojrzałość.W dziele ożywiania ducha misyjnego główną rolę odgrywają Papieskie Dzieła Misyjne, w skład których wchodzą:

  • Papieskie Dzieło Dziecięctwa Misyjnego (istnieje od 160 lat)
  • Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary
  • Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła
  • Papieska Unia Misyjna.

W okresie pontyfikatu Jana Pawła II liczba polskich misjonarzy podwoiła się. Polska, z obecnie ponad dwoma tysiącami misjonarzy i misjonarek, znajduje się na szóstym miejscu na świecie pod względem liczby osób pracujących na misjach. Wyprzedzają nas Hiszpanie (20 tys.), Francuzi (4 tys.), Niemcy (2,8 tys.), Kanadyjczycy (2,6 tys.) oraz Irlandczycy (2,3 tys.). Niepokojąca jest tendencja zmniejszania się liczby wyjeżdżających na misje z Polski misjonarzy i misjonarek, zarówno z diecezji, zakonów jak i osób świeckich.
 
 
 
                                                Znalezione obrazy dla zapytania modlitwa za misje

 
 
22 października
Świętego Jana Pawła II
 
 
Karol Wojtyła z matką
Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, niewielkim miasteczku nieopodal Krakowa, jako drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów. Został ochrzczony w kościele parafialnym 20 czerwca 1920 r. przez ks. Franciszka Żaka, kapelana wojskowego. Rodzice nadali imię Karolowi na cześć ostatniego cesarza Austrii, Karola Habsburga.
Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca - wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Edmund, brat Karola, studiował medycynę w Krakowie i został lekarzem. Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko - Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu.
W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia - Lolek. Uważano go za chłopca utalentowanego i wysportowanego.
13 kwietnia 1929 r. zmarła matka Karola, a trzy lata później, w 1932 r., w wieku 26 lat, zmarł na szkarlatynę brat Edmund. Chorobą zaraził się od swojej pacjentki w szpitalu w Bielsku.
Od września 1930 r. Karol rozpoczął naukę w ośmioletnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Jadowity w Wadowicach. Nie miał żadnych problemów z nauką; już w tym wieku, według jego katechetów, wyróżniała go także ogromna wiara. 14 maja 1938 r. Karol zakończył naukę w gimnazjum, otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą, następnie wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zamieszkał z ojcem w Krakowie.

Karol Wojtyła po maturzeW lutym 1940 r. poznał osobę ważną dla swego rozwoju duchownego. Był to Jan Tyranowski, który prowadził dla młodzieży męskiej koło wiedzy religijnej. Uczestniczący w nim Wojtyła poznał wówczas i po raz pierwszy czytał pisma św. Jana od Krzyża.
18 lutego 1941 r. po długiej chorobie zmarł ojciec Karola. Było to poważnym ciosem dla młodego chłopaka, który w 21. roku życia pozostał zupełnie bez rodziny. Po śmierci ojca Karol Wojtyła pozostał bez środków do życia. W normalnych czasach mógłby liczyć na studenckie stypendium, ale w czasie wojny uczelnie nie działały. Karol wykorzystał ten czas na intensywne samokształcenie. Środowisko akademickie utrzymywało więzi i działało w podziemiu.
W 1942 i 1943 r. jako reprezentant krakowskiej społeczności akademickiej udawał się do Częstochowy, by odnowić śluby jasnogórskie (tradycja akademickich pielgrzymek majowych zapoczątkowana w 1936 r. trwa do dziś).
Za jedną z najważniejszych dla siebie inicjatyw okresu okupacji Karol uważał pracę aktorską w konspiracyjnym Teatrze Rapsodycznym, pod kierownictwem Mieczysława Kotlarczyka (teatr działał pod auspicjami podziemnej organizacji narodowo-katolickiej Unia). W tym czasie powstało wiele utworów poetyckich Wojtyły, publikowanych później pod pseudonimem Andrzej Jawień (inne pseudonimy literackie to AJ, Piotr Jasień, a od 1961 r. - Stanisław Andrzej Gruda). Twórczość literacką kontynuował także w latach późniejszych.
Karol podjął pracę jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay, początkowo w kamieniołomie w Zakrzówku, a potem w oczyszczalni sody w Borku Fałęckim (obecnie na terenie Krakowa). Współpracownicy wspominali później, że każdą przerwę w pracy spędzał zatopiony w lekturze. W drodze do pracy wstępował do kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach, obok cmentarza, na którym w 1938 r. pochowano przyszłą świętą - s. Faustynę Kowalską.
W 1942 r. wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, nie przerywając pracy w Solvayu. W tym samym czasie rozpoczął w konspiracji studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 29 lutego 1944 roku potrąciła go niemiecka ciężarówka wojskowa i dwa tygodnie musiał spędzić w szpitalu. Zapytany po latach, czy łączy w jakiś sposób ten wypadek z zamachem na swoje życie w 1981 roku, przyznał: "Tak, w obu przypadkach czuwała nade mną Opatrzność".
Kiedy w Warszawie wybuchło Powstanie, w Krakowie hitlerowski terror nasilił się (w tzw. "czarną niedzielę" 6 sierpnia 1944 r. Niemcy aresztowali ponad 7 000 mężczyzn). Wówczas kardynał Sapieha, chcąc ratować przyszłych kapłanów, zdecydował, że alumni mają zamieszkać w pałacu arcybiskupim. Tam Karol pozostał do końca wojny, do czasu odbudowania krakowskiego seminarium na Podwalu.

Ksiądz Karol Wojtyła13 października 1946 r. alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie Karol Wojtyła został subdiakonem, a tydzień później diakonem. Już 1 listopada 1946 r. kard. Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola na księdza. 2 listopada jako neoprezbiter Karol Wojtyła odprawił Mszę św. prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu.
15 listopada 1946 r. wraz z klerykiem Stanisławem Starowiejskim poprzez Paryż wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum (obecnie Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu). Podczas studiów zamieszkiwał w Kolegium Belgijskim, gdzie poznał wielu duchownych z krajów frankofońskich oraz z USA. W 1948 r. ukończył studia z dyplomem summa cum laude.
W lipcu 1948 r. na okres 7 miesięcy ks. Karol został skierowany do pracy w parafii Niegowić, gdzie spełniał zadania wikarego i katechety. W marcu 1949 r. został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Tam założył chór gregoriański, z którym wkrótce przygotował i odśpiewał mszę De Angelis ("O Aniołach"). Swoich chórzystów zaraził pasją i miłością do gór - razem przewędrowali Gorce, Bieszczady i Beskid. Organizowali także spływy kajakowe na Mazurach. W Krakowie otrzymał też w końcu (1948) tytuł doktora teologii (którego nie dostał w Rzymie z powodu braku funduszy na wydanie drukiem rozprawy doktorskiej). Uzyskawszy po śmierci kard. Sapiehy urlop na pracę naukową, w latach 1951-1953 rozpoczął pisanie pracy habilitacyjnej, która, chociaż przyjęta w 1953 roku przez Radę krakowskiego Wydziału Teologicznego, została odrzucona przez Ministerstwo Oświaty i tytułu docenta Karol Wojtyła nie uzyskał (aż do roku 1957). W roku 1956 objął za to katedrę etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Biskup Karol WojtyłaW 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem pomocniczym Krakowa i biskupem tytularnym Umbrii. Przyjął wówczas, zgodnie z obyczajem, jako hasło przewodnie swej posługi słowa Totus tuus(łac. "Cały Twój"); kierował je do Matki Chrystusa. Konsekracji biskupiej ks. Karola Wojtyły dokonał 28 września 1958 r. w katedrze na Wawelu metropolita krakowski i lwowski, arcybiskup Eugeniusz Baziak. Współkonsekratorami byli biskup Franciszek Jop i biskup Bolesław Kominek. W tym okresie powstały najgłośniejsze prace biskupa Wojtyły, które przyniosły mu sławę wśród teologów: "Miłość i odpowiedzialność" (1960) oraz "Osoba i czyn" (1969). W 1962 r. został krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji. Na okres biskupstwa Karola przypadły także obrady Soboru Watykańskiego II, w których aktywnie uczestniczył.
30 grudnia 1963 r. Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Podczas konsystorza 26 czerwca 1967 r. został nominowany kardynałem. 29 czerwca 1967 r. otrzymał w kaplicy Sykstyńskiej od papieża Pawła VI czerwony biret, a jego kościołem tytularnym stał się kościół św. Cezarego Męczennika na Palatynie.
Jako pasterz diecezji starał się ogarniać swą posługą wszystkich potrzebujących. Wizytował parafie, odwiedzał klasztory. W 1965 r. otworzył proces beatyfikacyjny siostry Faustyny Kowalskiej. Utrzymywał dobry i ścisły kontakt z inteligencją krakowską, zwłaszcza ze środowiskiem naukowym i artystycznym. Zyskał dojrzałość jako myśliciel, sięgając nie tylko do rozległej tradycji filozoficznej, lecz także do Biblii i do mistyki (zawsze był mu bliski święty Jan od Krzyża) i budując harmonijnie koncepcję z pogranicza filozofii oraz teologii: człowieka jako integralnej osoby. Stał się znanym poza Polską autorytetem. Był obok Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego najważniejszą postacią Episkopatu Polski. Z Prymasem Tysiąclecia ściśle współpracował, okazując szacunek dla jego doświadczenia i mądrości. W nielicznych wolnych chwilach nadal z chęcią jeździł na Podhale i w Tatry, chodził po górach, uprawiał narciarstwo.

Święty Jan Paweł II zaraz po wyborze na papieża
W nocy z 28 na 29 września 1978 roku po zaledwie 33 dniach pontyfikatu zmarł papież Jan Paweł I. 14 października rozpoczęło się więc drugie już w tym roku konklawe - zebranie kardynałów, mające wyłonić nowego papieża. 16 października 1978 roku około godziny 17.15 w siódmym głosowaniu metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Przyjął imię Jan Paweł II. O godz. 18.45 kard. Pericle Felici ogłosił wybór nowego papieża - HABEMUS PAPAM!Jan Paweł II udzielił pierwszego błogosławieństwa "Urbi et Orbi" - "Miastu i Światu". 22 października na Placu Świętego Piotra odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu, a następnego dnia pierwsza audiencja dla 4000 Polaków zgromadzonych w auli Pawła VI. Msza św. inaugurująca pontyfikat była transmitowana przez radio i telewizję na wszystkie kontynenty. Dla Polaków, w kraju rządzonym przez komunistów, była to pierwsza transmisja Mszy św. od czasów przedwojennych. 12 listopada Jan Paweł II uroczyście objął katedrę Rzymu - Bazylikę św. Jana na Lateranie, stając się w ten sposób Biskupem Rzymu.

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. Wybór na głowę Kościoła osoby z kraju socjalistycznego wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie Wschodniej i w Azji w latach 80-tych i 90-tych XX w.
Pontyfikat Jana Pawła II trwał ponad 26 lat i był drugim co do długości w dziejach Kościoła. Najdłużej - 32 lata - sprawował swój urząd Pius IX (nie licząc pontyfikatu Piotra - pierwszego następcy Jezusa).
Podczas wszystkich pielgrzymek Jan Paweł II przebył ponad 1,6 miliona kilometrów, co odpowiada 40-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i czterokrotnej odległości między Ziemią a Księżycem. Jan Paweł II odbył 102 pielgrzymki zagraniczne, podczas których odwiedził 135 krajów, oraz 142 podróże na terenie Włoch, podczas których wygłosił 898 przemówień. Z 334 istniejących rzymskich parafii odwiedził 301. Jego celem było dotarcie do wszystkich parafii, zabrakło niewiele.

Święty Jan Paweł II, papież-apostołJan Paweł II mianował 232 kardynałów (w tym 9 Polaków), ogłosił 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków) i 478 świętych. Napisał 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji oraz 43 listy apostolskie. Powyższe dane statystyczne nie oddają jednak nawet skrawka ogromnego dziedzictwa nauczania i pontyfikatu pierwszego w dziejach Kościoła Papieża-Polaka.
Wprawdzie już począwszy od Jana XXIII papiestwo zaczęło rezygnować z niektórych elementów ceremoniału, jednakże dopiero Jan Paweł II zniwelował większość barier, przyjmując postawę papieża bliskiego wszystkim ludziom, papieża-apostoła. Chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. Na spotkanie w Rzymie w roku 1985, który ONZ ogłosiła Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, napisał list apostolski na temat roli młodości jako okresu szczególnego kształtowania drogi życia, a 20 grudnia zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Odtąd co roku przygotowywał orędzie skierowane do młodych, które stawało się tematem międzynarodowego spotkania, organizowanego w różnych miejscach świata (np. w 1991 r. w Częstochowie, a w 2016 r. - w Krakowie).
Chociaż kardynał Wojtyła rozpoczynając posługę Piotrową był - jak na papieża - bardzo młody (miał 58 lat), cieszył się dobrym zdrowiem i był wysportowany, to niemal cały jego pontyfikat naznaczony był cierpieniem. Choroby Jana Pawła II zaczęły się od pamiętnego zamachu na życie papieża. 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 17.19 papież został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Ocalenie, jak sam wielokrotnie podkreślał, zawdzięczał Matce Bożej Fatimskiej, której rocznicę objawień tego dnia obchodzono. Powiedział później: "Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę". Cały świat zamarł w oczekiwaniu na wynik sześciogodzinnej operacji w Poliklinice Gemelli. Papież spędził wtedy na rehabilitacji w szpitalu 22 dni.
Niestety, do pełnego zdrowia nie powrócił nigdy. Następstwa postrzału spowodowały liczne komplikacje zdrowotne, konieczność kolejnych operacji, pobyty w szpitalu. Zaraz po zamachu w przekazie nadanym przez Radio Watykańskie papież powiedział: "Modlę się za brata, który zadał mi cios, i szczerze mu przebaczam". Później odwiedził zamachowca w więzieniu.
Papież nigdy nie ukrywał swojego stanu zdrowia. Cierpiał na oczach tłumów, którym w ten sposób dawał niezwykłą katechezę. Wielokrotnie też podkreślał wartość choroby i zwracał się do ludzi chorych i starszych o modlitewne wspieranie jego pontyfikatu.
W pierwszą rocznicę zamachu na Placu świętego Piotra, 13 maja 1982 r., papież udał się z dziękczynną pielgrzymką do Fatimy. Tam, podczas nabożeństwa, niezrównoważony mężczyzna Juan Fernández y Krohn lekko ugodził papieża nożem. Ochrona szybko obezwładniła napastnika, a papież dokończył nabożeństwo pomimo krwawienia. Na szczęście ten drugi zamach nie miał poważnych następstw.

Święty Jan Paweł II w ostatnim okresie swego życiaJan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Mimo licznych spekulacji i sugestii ustąpienia z funkcji, które nasilały się w mediach zwłaszcza podczas kolejnych pobytów papieża w szpitalu, pełnił ją aż do śmierci. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia papieża rozpoczęło się 1 lutego 2005 r. Przez ostatnie dwa miesiące życia Jan Paweł II wiele dni spędził w szpitalu i nie pojawiał się publicznie. Przeszedł grypę i zabieg tracheotomii, wykonany z powodu niewydolności oddechowej. W czwartek, 31 marca, wystąpiły u Ojca Świętego silne dreszcze ze wzrostem temperatury ciała do 39,6 st. C. Był to początek wstrząsu septycznego połączonego z zapaścią sercowo-naczyniową.
Kiedy medycyna nie mogła już pomóc, uszanowano wolę papieża, który chciał pozostać w domu. Podczas Mszy św. sprawowanej przy jego łożu, którą Jan Paweł II koncelebrował z przymkniętymi oczyma, kardynał Marian Jaworski udzielił mu sakramentu namaszczenia. 2 kwietnia 2005 r. o godz. 7.30 papież zaczął tracić przytomność. W tym czasie w pokoju umierającego czuwali najbliżsi, a przed oknami, na Placu św. Piotra modlił się wielotysięczny tłum. Relacje na cały świat nadawały wszystkie media. Wieczorem, przy łóżku chorego odprawiono Mszę św. wigilii Święta Miłosierdzia Bożego. Ok. godz. 19.00 Jan Paweł II wszedł w stan śpiączki. Monitor wykazał postępujący zanik funkcji życiowych. O godz. 21.37 osobisty papieski lekarz Renato Buzzonetti stwierdził śmierć Jana Pawła II. Jan Paweł II odszedł do domu Ojca po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, które sam ustanowił.

Trumna z ciałem św. Jana Pawła IIPogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek, 8 kwietnia 2005 r. Uczestniczyło w nim na placu św. Piotra i w całym Rzymie ok. 300 tys. wiernych oraz 200 prezydentów i premierów, a także przedstawiciele wszystkich wyznań świata, w tym duchowni islamscy i żydowscy. Po zakończeniu nabożeństwa żałobnego, w asyście tylko duchownych z najbliższego otoczenia, papież został pochowany w podziemiach bazyliki św. Piotra, w krypcie bł. Jana XXIII, beatyfikowanego w 2000 r.

13 maja 2005 r. papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od konieczności zachowania pięcioletniego okresu od śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez prawo kanoniczne. Formalny proces rozpoczął się 28 czerwca 2005 r., kiedy zaprzysiężeni zostali członkowie trybunału beatyfikacyjnego. Postulatorem został ksiądz Sławomir Oder. 23 marca 2007 r. trybunał diecezjalny badający tajemnicę uzdrowienia jednej z francuskich zakonnic - Marie Simon-Pierre - za wstawiennictwem papieża Polaka potwierdził fakt zaistnienia cudu. Po niespodziewanym uzdrowieniu, o które na modlitwie prosiły za wstawiennictwem zmarłego papieża członkinie jej zgromadzenia, s. Marie powróciła do pracy w szpitalu dziecięcym. Przy okazji podania tej wiadomości ks. Oder poinformował, że istnieje kilkaset świadectw dotyczących innych uzdrowień za wstawiennictwem Jana Pawła II.
2 kwietnia 2007 r. miało miejsce oficjalne zamknięcie diecezjalnej fazy procesu beatyfikacyjnego w Bazylice św. Jana na Lateranie w obecności wikariusza generalnego Rzymu, kardynała Camillo Ruiniego.
16 listopada 2009 r. w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych odbyło się posiedzenie komisji kardynałów w sprawie beatyfikacji Jana Pawła II. Obrady komisji zakończyło głosowanie, w którym podjęto decyzję o skierowaniu do Benedykta XVI prośby o wyniesienie polskiego papieża na ołtarze.
19 grudnia 2009 r. papież Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu heroiczności cnót Jana Pawła II, który zamknął zasadniczą część jego procesu beatyfikacyjnego. Jednocześnie rozpoczęło się dochodzenie dotyczące cudu uzdrowienia przypisywanego wstawiennictwu polskiego papieża.
12 stycznia 2011 r. komisja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zaaprobowała cud za wstawiennictwem Jana Pawła II polegający na uzdrowieniu francuskiej zakonnicy. Zgodnie z konstytucją apostolską Jana Pawła II Divinus perfectionis Magister z 1983 r. ustalającą nowe zasady postępowania kanonizacyjnego, orzeczenie Kongregacji zostało przedstawione papieżowi, który jako jedyny ma prawo decydować o kościelnym kulcie publicznym Sług Bożych.

Święty Jan Paweł II14 stycznia 2011 r. papież Benedykt XVI podpisał dekret o cudzie i wyznaczył na dzień 1 maja 2011 r. beatyfikację papieża Jana Pawła II. Dokonał jej osobiście podczas uroczystej Mszy Świętej na placu św. Piotra w Rzymie, którą koncelebrowało kilka tysięcy kardynałów, arcybiskupów i biskupów z całego świata. Liczba wiernych uczestniczących w nabożeństwie jest szacowana na 1,5 mln osób, w tym trzysta tysięcy Polaków. Warto wspomnieć, że Benedykt XVI uczynił wyjątek, osobiście przewodnicząc beatyfikacji swojego Poprzednika - jako zwyczajną praktykę Benedykt XVI przyjął, że beatyfikacjom przewodniczy jego delegat, a on sam dokonuje jedynie kanonizacji.
Na datę liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II wybrano dzień 22 października, przypadający w rocznicę uroczystej inauguracji pontyfikatu papieża-Polaka.

Papież Franciszek dokonał kanonizacji papieża-Polaka w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r., w Rzymie. Do chwały świętych Jan Paweł II został wyniesiony razem z jednym ze swoich poprzedników, Janem XXIII.

 
 
Litania do św. Jana Pawła II

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami


Święta Maryjo - módl się za nami
Święty Janie Pawle - módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako mia-rę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU,, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU,, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K: Módl się za nami święty Janie Pawle.
W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.Módlmy się: Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
(Imprimatur: kard. Stanisław Dziwisz, Nr 985


 
Módlmy się: Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
(Imprimatur: kard. Stanisław Dziwisz, Nr 985

🔥 Franciszek (fałszywy prorok): "wszystko będzie zbawione. Wszystko"
 
https://gloria.tv/article/7bbYhBQzd6dvCDUn1EJUZPqGr
__________________
 
 
Dzisiaj w katolickiej katedrze odbędzie się ingres… protestanckiej „biskupki”. Wszystko za zgodą kurii
 
https://gloria.tv/article/J7tviC48QmN43s4ik3rxWNFqB
 
L
UCYFER - OTWIERAJ SZEROKO BRAMY PIEKŁA BO MASZ NASTĘPNYCH TOBIE PODOBNYC
H, BO JAKŻE MOŻE BYĆ INACZEJ. SAMI SIĘ PCHAJĄ DO PIEKŁA BO ZAKŁADAJĄ NOWY KOŚCIÓŁ DIABELSKI I PO CO IM KOMUNIA JEZUSOWA?  IDŹCIE DO DIABŁA WSZYSCY RAZEM Z WASZYMI PRZEŁOŻONYMI I Z TYM APOSTATĄ ANTY-PAPIEŻEM. mk.
 
 
 
LIST OTWARTY BYŁEGO POSŁA WITOLDA TOMCZAKA DO PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY
 
https://gloria.tv/article/h32eUKMbTi6B4SYZLujBsacph
 
 

​PAN BÓG JEZUS CHRYSTUS PRZYSZEDŁ DO SWOICH A SWOI GO NIE PRZYJĘLI​.

Jeśli przyjmiemy pogan ... spełnią się słowa Ezechiela

 

Kiedy Kościół zejdzie do katakumb ? Ks.prof.Waldemar Chrostowski

 
 

SZOKUJĄCE wyznanie Polki mieszkającej na stałe w Szwecji! Czy to państwo jeszcze istnieje?

 
 

Robią nas w konia: Kursy walut, akcji, notowania giełdowe - od czego zależą, kto tym kręci #177

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=1JornhH73MM


 
 

"Jak wygrać z koncernami i banksterami?" - dr Jan Przybył

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=_kjPEZ-2VQE

Szanowni Państwo,

warszawska Szkoła Główna Handlowa zakazała spotkania z Irene van der Wende!

Dzięki wsparciu naszych darczyńców, Irene przyjechała do Polski. W młodości została brutalnie zgwałcona i poddała się aborcji. Teraz opowiada swoją historię i stara się uchronić inne kobiety oraz ich dzieci przed podobnym koszmarem.

W poniedziałek 16 października Irene miała spotkać się ze studentami SGH. Jednak w ostatniej chwili władze uczelni zakazały spotkania twierdząc, że mówienie o biznesie aborcyjnym i osobistej traumie związanej z aborcją jest ideologizacją!

Nasi wolontariusze zareagowali na to błyskawicznie. Skoro spotkanie nie mogło odbyć się wewnątrz SGH, zorganizowaliśmy je… tuż przed głównym wejściem do budynku uczelni!

Wykład pod SGH

Na chodniku rozstawiliśmy plakaty, nagłośnienie, rzutnik i ekran. W ten sposób Irene mogła pokazać swoją prezentację a za pomocą głośników było ją słychać nie tylko na ulicy ale również w budynku SGH.

W Holandii, skąd pochodzi Irene, szykanuje się obrońców życia. Wszystkie tamtejsze środowiska są przesiąknięte mentalnością aborcyjną. Niestety, w Polsce również mamy z tym do czynienia. I nie mam tu na myśli tylko SGH.

W ubiegłym tygodniu w Warszawie odbył się ogólnopolski kongres ginekologów. Firmował go swoim nazwiskiem Romuald Dębski, o którym opowiadałam Pani jakiś czas temu. W kierowanej przez niego klinice Szpitala Bielańskiego dokonuje się masowych aborcji.

Wsparcie Darczyńców pozwoliło nam kupić nowe plakaty, z którymi stanęliśmy tuż przed drzwiami wejściowymi na kongres. Wchodzący do środka ginekolodzy obrzucali obelgami naszych wolontariuszy i wyrażali przekonanie, że zabijanie niepełnosprawnych dzieci jest rzeczą słuszną!

Proszę obejrzeć krótki filmik, na którym naszemu kamerzyście udało się nagrać ich reakcje:

Kongres ginekologow

Z nienawiścią spotkaliśmy się w ostatnim czasie nie tylko w Warszawie. W ubiegłą niedziele w trakcie antyaborcyjnej pikiety w Chwaszczynie koło Gdyni, doszło do napaści na naszego wolontariusza!

Chwilę po rozpoczęciu akcji obok pikietujących zatrzymał się samochód, z którego wysiadł agresywny mężczyzna. Zaczął ubliżać wolontariuszom po czym dwukrotnie uderzył jednego z nich i zaczął uciekać do auta. Na szczęście w porę zatrzymał go przewodniczący zgromadzenia i wezwano policję. To kolejny przykład bezsilności zwolenników zabijania dzieci, którym brakuje nie tylko argumentów do dyskusji ale również poparcia społecznego dla swoich morderczych działań. Proszę tylko spojrzeć. Tydzień temu w Toruniu odbył się tzw. ogólnopolski „Marsz Równości”. Jednym z jego postulatów była seksualna deprawacja dzieci w polskich szkołach. Na zachodzie Europy doprowadziło to do masowych aborcji wśród nastolatek. Pomimo ogromnej skali promocji, zapowiedzi w mediach oraz przychylności instytucji miejskich, uczestników marszu trzeba było zwozić do Torunia autokarami z całego kraju i było ich raptem kilkuset! Kontrakcję do tego spędu współorganizowali nasi wolontariusze, a szerzej mogą Państwo o tym przeczytać na naszej stronie stopaborcji.pl.

Proszę Państwa, instytucje publiczne, uczelnie i proaborcyjne media nie pozwalają na mówienie prawdy o zabijaniu dzieci. Dlatego wciąż musimy posługiwać się naszymi własnymi środkami przekazu aby docierać do tysięcy nowych Polaków, którzy jeszcze nie są świadomi czym jest aborcja.

W związku z tym, mam dla Państwa dobrą wiadomość. Po wykonaniu niezbędnych przeglądów, na ulice wyjechał nasz Renault Master! Zakup auta oraz jego oklejenie plakatami zostało w całości sfinansowane przez naszych Darczyńców.

Zatankujmy samochod

Plakaty na samochodzie mają aż 4,5 metra długości i 2 metry wysokości. Chcemy aby auto jeździło po całej Polsce i pokazywało prawdę o aborcji. Akcję zaczynamy od Trójmiasta i północnej części kraju.

Jednak aby to zrobić musimy go zatankować. Za 60 zł Master może przejechać ok. 90 km. Chcielibyśmy aby w najbliższym czasie przejechał ich kilkanaście tysięcy.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 30 zł, 60 zł, 120 zł, lub dowolnej innej kwoty, aby zatankować samochód i za jego pomocą pokazywać prawdę o aborcji na ulicach Polskich miast.

Numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro - Prawo do życia
pl. Dąbrowskiego 2/4 lok. 32, 00-055 Warszawa
Dla przelewów zagranicznych - Kod BIC Swift: INGBPLPW

wpłata online

Zwolennicy aborcji mogą odwoływać nasze spotkania i cenzurować naszą obecność w mediach. Ale są bezsilni wobec metod, za pomocą których pokazujemy prawdę o aborcji w przestrzeni publicznej.

Możemy działać tylko i wyłącznie dzięki wsparciu naszych Darczyńców. Chciałabym aby nasz samochód jak najszybciej wyjechał w trasę i dotarł do kolejnych miejscowości, w których jeszcze nie organizowaliśmy naszych akcji. Liczę na Państwa pomoc w realizacji tego celu!

Serdecznie Państwa pozdrawiam,

Kinga Małecka-Prybyło

Fundacja Pro - Prawo do życia
pl. Dąbrowskiego 2/4 lok.32, 00-055 Warszawa
www.stopaborcji.pl

John Salza: Wyznania byłego masona
Aasoneria jest wrogiem Kościoła. Matka Boska ostrzega nas od wieków, że wolnomularstwo przeniknie do Kościoła, zgorszy hierarchię i zaprowadzi dusze na potępienie. W tej prezentacji mam zamiar najpierw omówić bardzo ważne punkty historyczne, które pokazują, że masoneria występuje przeciwko Naszej Pani i masońskie rytuały, aby ostatecznie przedstawić efekty, jakie wolnomularstwo wywarło na Kościele katolickim.
Byłem MASONEM
Dlaczego jestem upoważniony by o tym mówić? Chociaż od urodzenia jestem katolikiem i ciągle nim byłem, to byłem również wolnomularzem. Po szkole prawniczej byłem przez wielu katolików nakłaniany by dołączyć do masonerii, co jest bardzo powszechne w Ameryce. Przedstawiono mi to jako zwykły klub towarzyski, organizację, która pomoże mi wyrobić kontakty biznesowe. Byłem pod wrażeniem tego, jak amerykańskie wolnomularstwo różni się od wolnomularstwa europejskiego i tak zostało mi to wyjaśnione.
Faktycznie, gdy szukałem porad u kilku proboszczów, mówili to samo i nie czułem potrzeby, aby dalej się tego doszukiwać. W tym okresie mojego życia zostałem masonem 32. stopnia, mistrzem masońskim, członkiem the Shriners; byłem członkiem dwóch loży masońskich; służyłem, jako oficer nadrzędny (oryg. principal officer), w jednej z tych lóż; przed odejściem miałem być wybrany na Czcigodnego Mistrza (oryg. Worshipful Master) i otrzymałem bardzo rzadkie poświadczenie zwane Kartą Biegłości (oryg.
Proficiency Card), które dawało mi prawo do pouczania innych masonów w rytuale masońskim. To dosłownie wymaga, aby człowiek znał na pamięć wszystkie rytuały Niebieskiej Loży Wolnomularstwa (oryg. Blue Lodge Freemasonry), wszystkie pozycje i wszystko to, co mogłem zrobić; więc wiem, czego uczy wolnomularstwo, bo sam tego nauczałem.

John Salza

Ameryka i masońska nieścisłość
Jak powiedziałem, w Ameryce masoneria nie jest uważana za szkodliwą, jest uważana za zwykłą organizację społeczną. Częstokroć zadawałem sobie pytanie; dlaczego tak jest? Dlaczego jest inaczej postrzegana w Europie? Powodem jest to, że przede wszystkim Ameryka nigdy nie była krajem katolickim. Ameryka została założona przez wolnomularstwo i ideologia wolnomularstwa jest zapisana w Konstytucji USA. Na przykład ustanowienie prawa, która mówi, że rząd nie będzie faworyzować żadnej religii. To jest
zaprzeczenie królewskości Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prawo wolnego wyboru, które daje człowiekowi prawo do praktykowania każdej religii – znowu przeciwieństwo wiary katolickiej. Ameryka żyje religią wolnomularstwa i dlatego masoneria nie jest uważana za zagrożenie. De facto, to Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, za rządów prezydentów Roosevelta, Trumana i Eisenhowera (wszyscy trzej byli masonami), wydał wyroki, które stworzyły doktrynę rozdziału Kościoła od państwa. To oni
mianowali łącznie dwudziestu sędziów Sądu Najwyższego, z których wszyscy byli masonami. Od 1941 do 1971 roku wolnomularze zdominowali Sąd Najwyższy i przez te wyroki, które wydali, stworzyli masońską doktrynę separacji Kościoła i państwa.
Masoneria potępiona 23 razy
Oczywiście dzisiaj katolicy powinni wiedzieć więcej, ponieważ bardzo rzadko Kościół wydawał potępienia różnych innych grzechów, ale nie tak dużo jak dotyczących wolnomularstwa. W moich badaniach, znalazłem dwunastu Papieży, którzy wydali nie mniej niż 23 odrębne potępienia masonerii. Te nauki uważane są za część Magisterium Kościoła. Są one wiążące dla dusz wszystkich katolików. Kościół zawsze był bardzo klarowny w sprawie stanowiska wobec masonerii.
Fatima ostrzega przed masonerią
Teraz mam zamiar skupić się na objawieniach fatimskich i wskazać wam jak Fatima i masoneria są powiązane. Wiemy o trzech sekretach, lub trzech częściach Sekretu. Po pierwsze, mamy wizję piekła; po drugie, Nasza Pani objawiła, lub ostrzegła, przed błędami Rosji i potrzebie poświęcenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu; i po trzecie, mamy wizję biskupa ubranego na biało. Więc, bez żadnych innych informacji, to co widzimy to ostrzeżenie przed błędami, przed ludźmi idącymi do piekła i jakoś związany
jest z tym Kościół, ponieważ mamy Papieża, który pojawia się w trzeciej części.
Następnie, w swojej Czwartej Rozprawie, siostra Łucja zapisuje słowa Naszej Pani: „W Portugali dogmaty wiary zostaną zawsze zachowane etc.”, co oczywiście oznacza, że dogmaty wiary nie zostaną zachowane gdzie indziej.
Dlaczego? Ze względu na błędy. Więc mamy błędy Rosji zatruwające świat i Kościół i prowadzące ludzi do piekła.
Więc jakie są błędy Rosji? To są jedne i te same błędy, co błędy wolnomularstwa. W skrócie, odrzucenie Jezusa Chrystusa i Jego Świętego Kościoła. Odrzucenie Boga – Stworzyciela człowieka i wyniesienie człowieka – stworzyciela boga. Odrzucenie nadprzyrodzonego i wyniesienie naturalnego. Dlatego masoneria jest religią naturalizmu. Wszyscy możemy być braćmi na poziomie naturalnym, ale jeśli odrzucamy poziom nadprzyrodzony, nie możemy być braćmi w porządku łaski. Nie jesteśmy tylko
braćmi i siostrami, kiedy jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem i Jego Mistycznym Ciałem przez łaskę. Ostatecznie jest to kwestia pomiędzy Bogiem a szatanem i tak ujęła to siostra Łucja. Powiedziała, że szatan szykował się do decydującej bitwy z Naszą Panią i musimy wybrać…
Masoneria jest fałszywą religią
Generalnie masoni twierdzą, że ich rzemiosło powstało w kręgach zwykłych robotników – murarzy, którzy zwykli budować fizyczne struktury, katedry w Europie i w okresie oświecenia (w tym czasie pojawił się ruch odciągający człowieka od władzy kościelnej i objawień nadprzyrodzonych) pojawił się ruch zapraszający innych do wolnomularstwa: bankierów, prawników, kupców, etc.; i to zostało nazwane wolnomularstwem spekulacyjnym.
Więc masoneria współcześnie, w praktyce jest ostatecznie duchową organizacją, bowiem tak jak robotnicy – murarze budowali struktury fizyczne, tak dziś wolnomularze dążą do zbudowania struktur duchowych, a ich rytuały są zorientowane na duchowość. Masońskie odrzucenie nadprzyrodzonych prawd Wiary i promocja naturalizmu są wyraźnie zawarte w rytuale masońskim; dam wam teraz kilka przykładów.
Masoński rytuał to bluźnierstwo i uwielbienie zbioru pogańskich bożków
Opowiem wam o rytuałach, które są powszechne w wolnomularstwie, których doświadcza każdy człowiek przy pierwszym spotkaniu z wolnomularstwem.
W pierwszym kroku od kandydata do wolnomularstwa wymaga się, aby rozebrał się, zdjął wszystkie ubrania poza bielizną, ale to nie wszystko. Wymaga się od niego również, aby zdjął swój krucyfiks, szkaplerz, nawet obrączkę ślubną, ponieważ rytuał mówi wyraźnie, że człowiek nie może wnieść nic „ofensywnego lub defensywnego do loży.” Ofensywnego, ponieważ katolicyzm obraża wolnomularstwo i defensywnego, ponieważ chcą by człowiek był podatny na ich działanie. Nie chcą by miał ochronę
​ ​
duchową.
​ ​
Masońskie bluźnierstwo
Wokół szyi człowieka jest również umieszczana pętla, która symbolizuje jego przywiązanie do bluźnierczego świata, jego uprzedniej religii. Zobaczycie, że pętla jest ściągana, kiedy w końcu wchodzi w przymierzę z wolnomularstwem. Również jego oczy zostają zawiązane i jest on zdeklarowany być w stanie duchowej ciemności. Oni powiedzieli: „To jest pan John Salza, który przez długi czas tkwił w ciemności
​ ​
teraz stara się by być wniesionym do światła.” Miałem zawiązane oczy tylko
​ ​
przez kilka minut. Oni oczywiście mówili o fakcie, że
​ ​
nawet jeśli byłem ochrzczony w świetle Jezusa Chrystusa to byłem w stanie duchowej ciemności. 

 Masońskie zagrożenie i tajemniczość
I wtedy, kiedy człowiek wchodzi do loży, do jego nagiej lewej piersi zostaje przytknięte ostre narzędzie i mówią: „To narzędzie, które czuje pan na piersi powinno przypominać wyrzuty sumienia, które przeszyją pana serce, jeśli zdradzi pan sekrety wolnomularstwa.” Jest to taktyka zastraszenia, która jest używana właśnie w satanistycznych rytuałach. Wolnomularstwo od razu nadaje ton, że to jest tajemna organizacja.
Masońskie satanistyczne modły

Kiedy kandydat jest wprowadzany do loży zostaje zmuszony do uklęknięcia i uczestnictwa w modłach. W tym momencie zostaje mu postawiony warunek by patrzył na Boga, jako bóstwo obojętnej i każdej religii. Wolnomularstwo modli się do boga, którego nazywają Wielkim Architektem Wszechświata, pod którym możesz znaleźć, według masonerii, wszystkich bogów. Jednakże nawet Św. Paweł mówi, że imię Jezusa jest imieniem ponad wszystkimi imionami, wolnomularstwo mówi, że Bóg nie ma jednego imienia, a jedno
wybrane z setek imion. Św. Paweł naucza, że nie możemy ujarzmiać się razem z niewiernymi – znamy duchowy aksjomat – lex orandi, lex credendi – jeśli modlimy się z masonami, zaczniemy wierzyć jak masoni.
Masoneria nie tylko przywołuje bóstwa w modłach, ale także posiada unikalne symbole i imiona dla boga. Wspomniałem Wielkiego Architekta Wszechświata, w angielskojęzycznych lożach, bóg masonerii jest przedstawiany literą „G”. Masońska biblia, którą dają swoim wtajemniczonym, która jest tłumaczeniem tzw. Biblii Króla Jakuba z masońskimi aneksami, mówi, że litera „G” oznacza „wielkiego boga wszystkich wolnomularzy.” Masoneria, jak i bóg masonerii, jest
przedstawiana przez wszechwidzące oko, które jest czysto pogańskim symbolem pochodzącym od Ozyrysa. Od każdego masona wymaga się kłaniać się tym symbolom, w akcie bałwochwalstwa, w masońskim rytuale.
Masoński rytuał kłamie
Więc wolnomularstwo – przez używanie tych unikalnych nazw, unikalnych symboli i unikalnych modłów – stara się zjednoczyć człowieka w duchowym braterstwie i bóstwa tych wszystkich religii w jedno duchowe bóstwo. Jest to potworna forma synkretyzmu. Ponieważ bóg masonerii nie jest Świętą Trójcą, to jest to fałszywy bóg, który jest abominacją prawdziwego Boga. Jak mówi Św. Paweł, jest wielu bogów i wielu panów, ale tylko jeden prawdziwy Bóg i jeden Pan Jezus Chrystus.
Dawid opowiada nam w Psalmach, że wszyscy bogowie narodów są diabłami, stąd bogiem wolnomularstwa jest diabeł. Po tym, jak człowiek zostaje wplątany w te modły, Czcigodny Mistrz, który jest oficerem nadrzędnym (oryg. principal officer) loży, obliguje inicjowanego do wyznania wiary poprzez zadanie mu pytania; „W kim pokładasz wiarę?” I bez względu na to jakie bóstwo wskaże kandydat, masoneria wymaga by powiedzieć mu: „Twoja wiara jest w Bogu, twoja wiara jest dobrze
zbudowana.” A więc wolnomularstwo zwyczajnie okłamuje, tych którzy odrzucają Jezusa Chrystusa, a to dlatego, że autorem wolnomularstwa jest ojciec kłamstwa.
Oczywiście chrześcijańskie i niechrześcijańskie religie nie mogą być zgodne w tym punkcie. Jedna musi być fałszywa. Nauczanie masonerii oczywiście całkowicie zaprzecza obiektywnej prawdzie, bowiem masoneria mówi obu, że ich wiara uznaje prawdziwego boga. Błogosławiony Pius IV powiedział, że nic bardziej obłąkanego nie zostało opracowane przez umysł ludzki. Masoneria daje to pojęcie, to fałszywe pojęcie ludzkiej godności, wolności, równości, braterstwa, wszystko ponad prawdę, wywyższenie
człowieka ponad Boga – to są błędy Rosji i błędy masonerii.
Masońskie przysięgi krwi to przekleństwo samego siebie 
Następnie wymaga się, aby człowiek złożył przysięgę przed masońskim ołtarzem, który nazywa się w wolnomularstwie „miejsce ofiary”. Nazywa się miejscem ofiary, gdyż, po pierwsze, człowiek składa ofiarę krwi, którą opiszę; i po drugie, ponieważ poświęca swoją uprzednią religię na rzecz religii wolnomularstwa.
Jeśli człowiek wyznaje, że jest chrześcijaninem, składa przysięgę na Biblię i przyrzeka, że szybciej dałby sobie poderżnąć gardło, wyrwać język, rozedrzeć na oścież klatkę piersiową, wyrwać serce, rozerwać swoje ciało na pół, zabrać wnętrzności i spalić na popiół, niż pogwałcić swoją masońską przysięgę. Te przysięgi są przekleństwem samego siebie – i tego typu przysięgi są oczywiście moralnie naganne – i przejawiają się w ofierze z krwi. Te opisy kar są nazywane
„przysięgami krwi” i oni [masoni] potwierdzają umowną naturę tych przysięg.
Masońskie rytuały: pakt z diabłem
„Pakt” jest przemyślanym związkiem interpersonalnym – wiemy to z naszej teologii – krew zawsze symbolizowała, czy to rzeczywiście, czy symbolicznie, zawarcie paktu. Kiedy człowiek ofiaruje krwawą przysięgę przed masońskim ołtarzem, przypieczętowuje pakt z wolnomularstwem, z którym od tego czasu jest związany. W tym punkcie pętla zostaje zdjęta z jego szyi i zostaje nazwany bratem po raz pierwszy. Dlaczego? Ponieważ w tym momencie jest związany paktem z
wolnomularstwem.
Te przysięgi są portalami do szatana i okultyzmu i służą jako przeszkoda dla łaski [Bożej]. Tymi przekleństwami, masoni bezczeszczą świątynię Ducha Świętego, wielkie Pisma, które On zainspirował. Po tym jak kandydat na masona złoży przysięgę, opaska zostaje zdjęta z jego oczu i jest „wniesiony do światła.” I to co widzi przed sobą to masońskie kwadratowe kompasy i księga tajemnego prawa. Jeśli wyznaje chrześcijaństwo, będzie to Pismo Święte, ale nie musi. Biblii mogą towarzyszyć,
lub zastępować, inne pisma religijne: Zend Avesta, Zohar, Koran, Księga Mormona itd.
Tak jak masoneria widzi wszystkich bogów jako równych Trójcy, tak widzi wszystkie pisma religijne jako równe Biblii. I to jest kolejna rzecz sprzeczna z rozumem. Pismo Święte potwierdza boskość Chrystusa, Koran odrzuca boskość Chrystusa, a wolnomularstwo twierdzi, że oba pisma odzwierciedlają wolę Bożą. Na pewno autorem tego jest sam diabeł.
Masoński kult człowieka
Ten kult człowieka ciągnie się dalej, kiedy masonowi prezentuje się jego biały fartuch. Możecie czuć się oswojeni z masonami zakładając biały fartuch na ich rytuałach. Nowy mason zostaje poinformowany, że biały fartuch oznacza czystość życia i postępowania, co jest zasadniczo konieczne dla niego, aby zostać dopuszczonym do niebiańskiej loży powyżej. Zostaje mu również podarowany zwykły młotek, co zostaje mu wyjaśnione, że tak jak murarze w dawnych czasach używali młotka by odłupać części
nierównych kamieni, tak on przez swoje naturalne wysiłki może doskonalić siebie i stawać się godnym Boga, tak jakby był żywym kamieniem dla duchowej budowy Nieba.
Oczywiście Sobór Trydencki potępił ten pogląd, że człowiek może sam osiągnąć coś korzystnego duchowo przy pomocy własnych starań; to była klątwa i stąd nauki wolnomularstwa są klątwą.
Masońska kpina z Chrystusa
W stopniu mistrza masońskiego, który jest trzecim stopniem wolnomularstwa, masoneria naucza swojej doktryny zmartwychwstania ciała. W masońskiej biblii jest napisane: „Zmartwychwstanie ciała stanowi niezbędny dogmat religijnej wiary Wolnomularstwa.”
W tym stopniu, który nazywa się legendą trzeciego stopnia, zwykle nazywaną Legendą o Mistrzu Hiramie, kandydat uczestniczy w przypowieści. Jest sprowadzony do reprezentowania osoby o imieniu Hiram, która historycznie pracowała w świątyni Króla Salomona; ale ta legenda jest stworzona; to jest fikcja, coś wymyślonego przez masonerię. Kandydat ma powiedzieć, że ma tajemną wiedzę, gnostyczną wiedzę, którą koledzy masoni chcą od niego pozyskać. Wówczas w sali loży zostaje zapytany, odmawia
udzielenia wiedzy masońskiej i zostaje umęczony. Dosłownie zostaje czymś uderzony w głowę, zakłada się na niego worek, a następnie każe mu się położyć i symbolicznie zostaje zamordowany. Król Salomon szuka ciała; i żeby nie przedłużać, w końcu odkrywa je dzięki mocy wiosennej akacji, która rośnie obok grobu i – w rytuale – mówi mu, że Hiram Abiff został zabity poza bramami miasta. Tak jak Nasz Pan, jak męczeńska śmierć Naszego Pana.
Masoński rytuał mówi także, że Hiram został pochowany na zachodnim stoku wzgórza Moria. Znowu analogia do męczeństwa Naszego Pana. Rytuał mówi również, że kiedy zbliżają się do martwego ciała podczas ceremonii, przedstawiają to, co jest nazwane wielką zapowiedzią rozpaczy i mówią: „O Panie, mój Boże, czy nie ma pomocy dla Syna Wdowy?” Czy nie ma pomocy dla Syna Wdowy? Wdowa to Nasza Pani, a Syn to Nasz Pan Jezus Chrystus. To jest satanistyczna parodia śmierci, pochówku i
zmartwychwstania Naszego Pana. Potem kandydat zostaje podniesiony przez Czcigodnego Mistrza, a ten mówi mu, że to symboliczne podniesienie świadczy o tym, że wolnomularstwo wierzy w życie wieczne.
Kiedy człowiek dosłownie umiera, może mieć masoński pogrzeb, na którym zostaje ubrany w swój masoński fartuch, podobny do ubrania chrzcielnego. Na pogrzeb wszyscy jego masońscy bracia przynoszą akacje, dzięki którym zostało odnalezione ciało Hirama. Zostawiają je na trumnie i polecają go Wielkiemu Architektowi Wszechświata.
Masoneria synagogą szatana
Papieże i Nasza Pani nazywali wolnomularstwo religią, sektą i kultem. Czy teraz widzicie dlaczego? Masoneria ma swoje własne religijne doktryny, rytuały, unikalne modły, nazwy Boga, symbole Boga, nazwy Nieba, symbole Nieba, teologię, obrzędy pogrzebowe, pakty; ma kapelana, szaty, miejsca spotkań zwane świątyniami, obrzędy konsekracyjne loży, muzykę, święta, które drwią z chrześcijaństwa – we wspomnienie św. Jana Chrzciciela 24 czerwca i św. Jana Ewangelisty 27 grudnia. Ma swój własny
kalendarz. Wolnomularstwo nie używa formuły anno domini, oni używają formuły anno lucis, rok lucyfera, rok szatana. Dodają 4000 lat do kalendarza, więc masoni mają teraz (2010 r.) rok 6010. Masońskie władze również mówią, że wolnomularstwo jest religią, a Papieże nazwali masonerię synagogą szatana. Teraz wiemy dlaczego.
Quito i Fatima
Teraz wspomnijmy ostrzeżenia Naszej Pani z Quito, które poprzedziły Fatimę. Pani powiedziała wtedy: „Wolnomularstwo będzie panować, szatan będzie panować, prawie wyłącznie dzięki wolnomularstwu w XX wieku.” Kościół zostanie ukarany, za herezję, bezbożność i nieczystość. Te rzeczy zostały potwierdzone przez Matkę Bożą w Fatimie.
A więc co wydzieliliśmy od roku 1960, roku, w którym odkryty został Trzeci Sekret? Cóż, mieliśmy Sobór, który zdecydował nie potępiać błędów po raz pierwszy. By potwierdzić doktrynę, Kościół zawsze potępiał błędy, które oddziaływały na doktrynę. To się nie stało. Przede wszystkim chodzi o błędy Rosji – komunizm i ateizm. Znowu w momencie, gdy został odkryty Trzeci Sekret.
Istniały uchybienia w wyrażaniu doktryny na poziomie duszpasterskim. Jak wiemy, te rzeczy nie dotyczą dogmatów. Zamiast posłużyć się precyzją, którą Kościół posługiwał się zawsze, oni posłużyli się dwuznaczną frazeologią. Można wskazać wiele przykładów; np. z wyrazem „egzystować”, że Kościół Chrystusa egzystuje w Kościele Katolickim, dając wrażenie, że Kościół Chrystusa jest czymś większym niż Kościół Katolicki, a więc zawierają się w nim również heretycy, którzy odrzucili
papiestwo. Sobór tego nie stwierdził, ale tego typu dwuznaczne frazy dają pole do działania modernistom.
Sobór wydał również bezprecedensowo korzystne opinie dotyczące niekatolickich religii, które są przeszkodą na drodze do zbawienia. Cały masoński duch jedności ponad prawdą. De facto moglibyśmy nawet twierdzić, że Sobór wydał nową doktrynę. W prawdzie, nie dogmatyczną, czy definitywną, ale tylko polityczną i odnoszącą się do wolności religijnej. Sobór, na którym stwierdzono po raz pierwszy, że człowiek ma prawo – nie tylko wolność, nie tylko subiektywną wolność (psychologiczną), ale
obiektywne prawo naturalne, oparte na godności i charakterze Soboru – do wolności religijnej. Jak to się mogło stać? Człowiek nie ma prawa, danego od Boga prawa, do bycia nieposłusznym Bogu. Człowiek nie ma prawa do kultu poza Kościołem. Rosja zaadoptowała to spojrzenie na religijną wolność w 1997 roku i to zapobiegło ewangelizacji Rosji przez katolików.
Fałszywa wolność religijna jest masońską doktryną
Myślę, że wolność religijna jest sercem problemów Kościoła i leży dokładnie w sercu nauczania wolnomularstwa. I faktycznie, mamy masonów chwalących nauki Drugiego Soboru Watykańskiego. Francuski mason Yves Marsaudon napisał książkę pt. L‘écuménisme vu par un Franc-Maçon de Tradition, w której pisze on: “Wszystkie drogi prowadzą do Boga, wszystkie te wolnomyślicielskie, pochodzące z lóż masońskich, które rozprzestrzeniły się wspaniale nad gmachem Św. Piotra.” Kiedy masoni
chwalą nauki rady ekumenicznej, coś musi być nie w porządku z radą ekumeniczną.
W XX wieku pojawiło się także inne wyrażanie Wiary Katolickiej. Mamy nową Mszę, która wymyślona została przez Annibale Buginiego, którego własna autobiografia dostarcza dowodów, że był on masonem. I nie jest niespodzianką to, co wyrażała Interwencja Ottavianiego, tzn., że Msza Buginiego nie odzwierciedla teologii Mszy, jako dogmatu ustanowionego przez Sobór Trydencki. Papież dozwolił również sześciu obiektywnym sektom heretyckim – protestantom, którzy odrzucają teologię Mszy –
aby narady w sprawie wprowadzania nowej Mszy odbywały się wspólnie [tj. przy udziale katolików i protestantów, przyp. red.). Kompletny rozstrój w Kościele.
Pamiętajcie, że Nasza Pani ostrzegła w Quito przed korupcją obyczajów. Co z nowościami, które nastąpiły w Kościele w XX wieku? Komunia na rękę w postawie stojącej. Ksiądz twarzą do wiernych. Kobiety – ministranci. Kanon mówiony głośno w języku macierzystym. Protestanckie hymny. Znowu, korupcja w kościelnych obyczajach. Teraz mamy duchownych modlących się z protestantami, żydami i poganami, jako, że jeśli jesteśmy na tym samym poziomie, bez napominania ich, aby przystąpili do Kościoła
Katolickiego by ocalić swoje dusze. I dziś ci sami, wysoko postawieni duchowni, spoglądają na ojca Grunera, spoglądają na księży Bractwa Świętego Piusa X i innych wiernych katolików, którzy trwają w Wierze wszechczasów, jako będących „poza” Kościołem. Tylko diabeł jest autorem takich rozstrojów. Po trzecie, mamy moralność. Pamiętajcie ostrzeżenia z Quito: herezja, bezbożność i nieczystość.
Więc co mamy w XX wieku? Mamy kryzys nadużyć seksualnych wśród kleru, w przeciwieństwie do tego co kiedykolwiek widzieliśmy, gdzie księża pedofile i sodomici mają przyzwolenie by błądzić i popełniać zbrodnie na dzieciach. Nasz Ojciec Święty Papież Benedykt, mimo tego co mówią media, z pewnością robi coś z tym. To mi przypomina ostrzeżenia Papieża Piusa XII nt. przyszłości o samobójczych zmianach w Wierze Kościoła, w liturgii, teologii i jej duszy.
Masońska rewolucja w Kościele po roku 1960
W XX wieku w Kościele nastąpiła masońska rewolucja. Nastąpiła reorientacja Kościoła wobec świata po roku 1960, roku, w którym objawiony został Trzeci Sekret. Chociaż byłem delikatny nazywając to reorientacją, bo Siostra Łucja nazwała to „diaboliczną dezorientacją.” Użyła tego zwrotu bardzo wiele razy, ktoś może zastanawiać się dlaczego ta terminologia jest obecna w Trzecim Sekrecie. Wszystko to jest związane z przekazem Fatimy i zaniechaniem wyciągnięcia wniosków z ostrzeżeń
Naszej Pani.
Podsumowując, wiemy już dlaczego Matka Boska ostrzegała nas przed masonerią; te przesłania leżą w sercu Quito i Fatimy. Wiemy także, że jest część tekstu, który nie został ujawniony. To nie podlega dyskusji. Znamy też, nie tylko naturę tego tekstu, ale i jego charakterystykę: 25 wersów z trudną portugalską frazeologią. Wiele usłyszycie w tym tygodniu, ale ostrzeżenia pochodzą z Fatimy i Quito. Ostrzeżenia, które mówią, że masońska ideologia wejdzie do Kościoła, prawdopodobnie przez radę
ekumeniczną i zainspiruje jej liderów by porzucić tradycję i zaprowadzić dusze na potępienie. Mamy też spójne i wyraźne świadectwa wielu o tym, co oznacza Trzeci Sekret.
John Salza
tłumaczenie: Arkadiusz Rzepiński
Referat wygłoszony podczas konferencji Fatima Challenge, która odbyła się w Rzymie w dniach 3-7 maja 2010 r.
Tekst ukazał się w piśmie Fatima Crusader


Adresat petycji: Redakcja Corriere della Sera - Redaktor Naczelny - Wydawca

Popieram list Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom

Stanowczo protestujemy przeciwko artykułowi Gian Antonio Stella „Wojtyla e la fraternità, non dimentichiamolo” zawierającemu oszczercze tezy zarzucające Polakom kolaborację z Niemcami i współudział w zagładzie Żydów. Wzywamy do sprostowania zawartych w nim informacji lub jego całkowite usunięcie.

 

PODPISZ

Szanowni Państwo,

CitizenGO Polska wraz z Redutą Dobrego Imienia - Polską Ligą przeciw Zniesławieniom już wielokrotnie protestowało przeciwko oczernianiu Polski i Polaków zagranicą, zwłaszcza w kontekście II wojny światowej. Inicjatywy te przynosiły wymierne rezultaty: przeprosiny, sprostowania w zagranicznych mediach. Nie byłoby tego, gdyby nie stanowcza reakcja tak wielu tysięcy spośród Państwa.

Potrzeba naszego protestu kolejny raz:

http://www.citizengo.org/pl/104378-stiamo-protestando-contro-larticolo-contenente-delle-tesi-diffamatorie-secondo-le-quali-i

Jak informuje Autor petycji, czyli Polska Liga przeciw Zniesławieniom, 

"Włoski dziennik Corriere della Sera opublikował artykuł „Wojtyla e la fraternità, non dimentichiamolo” autorstwa Gian Antonio Stella, w którym zarzuca Polakom kolaborację z Niemcami i współudział w zagładzie Żydów. Do tekstu odniosła się już także ambasada RP w Rzymie. Poniżej tekst listu, którego tłumaczenie trafi do redakcji Corriere della Sera, redaktora naczelnego i wydawcy pisma. Prosimy o podpisywanie i wyrażenie sprzeciwu."

http://www.citizengo.org/pl/104378-stiamo-protestando-contro-larticolo-contenente-delle-tesi-diffamatorie-secondo-le-quali-i

W liście piszemy m.in.:

"Stanowczo protestujemy przeciwko artykułowi Gian Antonio Stella „Wojtyla e la fraternità, non dimentichiamolo” zawierającemu oszczercze tezy zarzucające Polakom kolaborację z Niemcami i współudział w zagładzie Żydów. Wzywamy do sprostowania zawartych w nim informacji lub jego całkowite usunięcie. (...) Tysiące Żydów ocalało za sprawą kościoła katolickiego. W wyniku II wojny światowej Polska poniosła największe straty materialne i ludzkie, Warszawa, była bardziej zniszczona niż Hiroszima i Nagasaki. W jednym tylko dniu podczas Powstania Warszawskiego z zimną krwią zamordowano 10.000 kobiet i dzieci. Niemiecki dowódca odpowiedzialny za ten mord żył przez nikogo niepokojony do końca swoich dni jako szanowany niemiecki obywatel i burmistrz miasta. Na terenach wschodniej Polski 100.000 ludzi zginęło w nieludzkich, niewyobrażalnych cierpieniach zgotowanych przez Ukraińców sprzymierzonych z Hitlerem.

W sumie w wyniku wojny rozpętanej przez Niemcy w 1939 r. Zginęło prawie 6 mln obywateli polskich, w tym 3 mln polskich Żydów.

Cierpienia polskich ofiar nie tylko nie zostały w jakikolwiek sposób zadośćuczynione, ale też przez dziesiątki lat przemilczane i nieuhonorowane. Do dziś te fakty nie istnieją w świadomości zachodniej opinii publicznej. (...)

Pisanie o współpracy Polaków i Niemców w trakcie II wojny światowej ramię w ramię jest niewyobrażalnym absurdem, przykładem niespotykanej ignorancji dziennikarskiej i języka nienawiści w celu zniesławienia Polaków z powodów etnicznej dyskryminacji skierowanej przeciwko narodowi polskiemu.

W związku z powyższym jeszcze raz wzywamy do sprostowania lub usunięcia oszczerczego artykułu."

http://www.citizengo.org/pl/104378-stiamo-protestando-contro-larticolo-contenente-delle-tesi-diffamatorie-secondo-le-quali-i

Serdecznie dziękuję Państwu za dołączenie do tej petycji i pozdrawiam,

Ewa Senkowska wraz z całym Zespołem CitizenGO

JEZUS: Nie na Mnie nałożą koronę ze szmaragdów bądź kamieni szlachetnych

https://gloria.tv/article/nv6swv1wMWCH3STBvEpPpY8ph

________________

 

POLECAM !!! Szykowana po cichu nowa msza będzie Ohydą Spustoszenia !

https://gloria.tv/video/PejK7TS76MYC4nAvoKgucwAoq

 

____________________

 

Ks. Natanek o opętaniu i egzorcyzmie w Częstochowie 21.10.2017 r.

https://gloria.tv/video/EeCwk2gkBtfh4NhxQ7SKsgdcA

 

🔥 GORĄCA PROŚBA O MODLITWĘ

https://gloria.tv/article/o2XoqTRJcwLn2qE2JKvQSJwzf

____________

 

Pius XI, Encyklika Quas primas

https://gloria.tv/video/2YNo714uh38W1zjuHJhgqsodK

____________________

 

UWAGA TRÓJMIASTO: Powstaje wspólnota rodzin tradycji

https://gloria.tv/article/KoWxG6kahB6G1cfBsTCLNHYB8

Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz!
https://gloria.tv/article/PG3CeCHfu6g629cVXYJ3SaHU2
_________________

Prawdziwi Żydzi demaskują Synagogę Szatana
https://gloria.tv/video/WpugKUBpEPL46EfZFJqtgFLEH
________________________


JEZUS CHRYSTUS: „Wyzwoliciele” na Bliskim Wschodzie chcą kontrolować Żydów

https://gloria.tv/article/JBumachRUJKf2MWH16zdHJMYB

Piątek, 20 października 2017
ŚW. JANA KANTEGO, PREZBITERA
 
 
                                                              Podobny obraz
 
 
 
Z pisma papieża Klemensa XIII

Tylko Bóg był w jego sercu i na jego ustach


Nikt nie zaprzeczy, że Jan Kanty, który w Akademii Krakowskiej przekazywał wiedzę zaczerpniętą z najczystszego źródła, jest godny zaliczenia do wybranego grona znamienitych mężów, wyróżniających się wiedzą i świętością. Postępowali oni tak, jak nauczali, i stawali w obronie prawdziwej wiary przeciwko tym, którzy ją zwalczali. W tych czasach, gdy w sąsiednich krajach panowały błędy i odszczepieństwo, on nawoływał do zachowania chrześcijańskiej postawy i obyczajów, a to, co głosił z ambony i wyjaśniał wiernym, potwierdzał swoją pokorą, czystym życiem, miłosierdziem, umartwieniem i wielu innymi cnotami, cechującymi prawdziwego kapłana i niestrudzonego pracownika. 
Jan Kanty stał się więc chlubą i ozdobą wykładowców tejże Akademii; zostawił też przepiękny przykład przyszłym pokoleniom, by się ze wszystkich sił starały naśladować ten wzór doskonałego mistrza i przykładały wiernie do nauczania wiedzy świętych oraz innych umiejętności tylko na chwałę i uwielbienie Boga. 
Z pobożnością, z którą się odnosił do spraw Bożych, łączył on pokorę. Chociaż przewyższał wszystkich swoją wiedzą, miał się jednak za nic i nigdy się nie wywyższał ponad innych. Co więcej, pragnął być wzgardzonym i niepoważanym, a tych, którzy go obmawiali i byli mu nieprzychylni, znosił z pogodą ducha. 
Tej pokorze towarzyszyła rzadko spotykana dziecięca prostota. W jego słowach i postępowaniu nie było fałszu ani obłudy: co myślał, to i mówił. A gdy spostrzegł, że jego słowa, choć słuszne, wzbudzały niekiedy niezadowolenie, wtedy przed przystąpieniem do ołtarza usilnie prosił o wybaczenie, choć winy nie było po jego stronie. Codziennie po ukończeniu swoich zajęć udawał się z Akademii prosto do kościoła, gdzie się długo modlił i adorował Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Tak więc zawsze Boga tylko miał w sercu i na ustach.
 
 
 
 
Święty Jan Kanty
Jan urodził się 24 czerwca 1390 r. w Kętach (ok. 30 km od Oświęcimia). Do naszych czasów przetrwało ok. 60 dokumentów z jego autografem, stąd wiemy, że podpisywał się najczęściej po łacinie jako Jan z Kęt (Johannes de Kanti, Johannes de Kanty, Johannes Kanti i Joannes Canthy). Po ukończeniu szkoły w Kętach, która musiała stać na wysokim poziomie, zapisał się w 1413 r. na Uniwersytet Jagielloński (miał wówczas już 23 lata). Studia przebiegały pomyślnie, o czym świadczą daty osiąganych stopni naukowych. Najpierw studiował nauki wyzwolone na wydziale artium, gdzie głównym wykładanym przedmiotem była filozofia Arystotelesa. Tu uzyskał w 1415 roku stopień bakałarza, a trzy lata później w styczniu 1418 roku został magistrem filozofii. Objął wówczas funkcję wykładowcy. Stanowisko to było wówczas bezpłatne. Dlatego na swoje utrzymanie Jan zarabiał prywatnymi lekcjami i pomocą duszpasterską jako kapłan (nie znamy dokładnej daty ani miejsca święceń kapłańskich, ale musiało to być między 1418 a 1421 rokiem).
W 1421 r. na prośbę bożogrobców z Miechowa Akademia Krakowska wysłała Jana Kantego w charakterze kierownika do tamtejszej szkoły klasztornej. Spędził tam osiem lat (1421-1429). Zadaniem szkoły było przede wszystkim kształcenie kleryków zakonnych. Wolny czas Jan spędzał na przepisywaniu rękopisów, które były mu potrzebne do wykładów. Wśród zachowanych kopii są pisma Ojców Kościoła, św. Augustyna, św. Tomasza, a także Arystotelesa. W Miechowie Jan Kanty pełnił równocześnie obowiązki kaznodziei przy kościele klasztornym. Musiał również interesować się w pewnej mierze muzyką, gdyż odnaleziono drobne fragmenty zapisów pieśni dwugłosowych, skreślonych jego ręką.
W roku 1429 zwolniło się miejsce w jednym z kolegiów Akademii Krakowskiej. Przyjaciele natychmiast zawiadomili o tym Jana i sprowadzili go do Krakowa. Kolegium dawało pewną stabilizację - zapewniało bowiem utrzymanie i mieszkanie. Profesorowie w kolegiach mieszkali razem i wiedli życie na wzór zakonny. W początkach Uniwersytetu tych kolegiów było niewiele i były bardzo małe. Dlatego niełatwo było w nich o miejsce.
Gdy tylko Jan wrócił do Krakowa, objął wykłady na wydziale filozoficznym. Równocześnie jednak zaczął studiować teologię (miał wówczas już ok. 40 lat). Jednocześnie jako profesor wykładał traktaty, które przypadły mu - ówczesnym zwyczajem - przez losowanie. Z nielicznych zapisków wiemy, że komentował logikę, potem fizykę i ekonomię Arystotelesa. Na tym wydziale piastował także urząd dziekański w półroczach zimowych: 1432/1433, 1437/1438 oraz w półroczu letnim 1438. Od roku 1434 sprawował także urząd rektora Kolegium Większego.
W roku 1439 zdobył tytuł bakałarza z teologii. Pod kierunkiem swojego mistrza studiował Pismo święte, potem cztery księgi Piotra Lombarda, wreszcie teologię ścisłą. Co pewien czas trzeba było zdawać egzaminy, brać udział w dysputach, mówić kazania i prowadzić ćwiczenia. Ponieważ Jan był równocześnie profesorem filozofii, dziekanem i rektorem Kolegium Większego, nie dziw, że jego studia teologiczne wydłużyły się aż do 13 lat. Dopiero w roku 1443 uzyskał tytuł magistra teologii, który był wówczas jednoznaczny z doktoratem.
W roku 1439 został kanonikiem i kantorem kapituły św. Floriana w Krakowie oraz proboszczem w Olkuszu. Nie był jednak w stanie pogodzić obowiązków duszpasterskich i uniwersyteckich. Po kilku miesiącach zrzekł się probostwa w Olkuszu. Hagiografowie zgodnie podkreślają, że beż żalu zrezygnował ze sporych dochodów. Fakt, że został wybrany na kantora, świadczy, że musiał znać się na muzyce. Urząd ten nakładał bowiem obowiązek opieki nad muzyką i śpiewem liturgicznym.
Po uzyskaniu stopnia magistra (mistrza) teologii w roku 1443 Jan Kanty poświęcił się do końca życia wykładom z tej dziedziny. Pośród tych rozlicznych zajęć Jan znajdował jeszcze czas na przepisywanie manuskryptów. Jego rękopisy liczą łącznie ponad 18 000 stron. Biblioteka Jagiellońska przechowuje je w 15 grubych tomach. Część z nich znajduje się w Bibliotece Watykańskiej. Własnoręcznie przepisał 26 kodeksów. Zapewne sprzedawał je nie tyle na swoje utrzymanie, gdyż miał je wystarczające, ile raczej na dzieła miłosierdzia i na pielgrzymki. Jest rzeczą pewną, że w roku 1450 udał się do Rzymu, aby uczestniczyć w roku świętym i uzyskać odpust jubileuszowy. Prawdopodobnie do Rzymu pielgrzymował więcej razy, aby w ten sposób okazać swoje przywiązanie do Kościoła i uzyskać odpusty. Dyskusyjna jest natomiast pielgrzymka do Ziemi Świętej, o której piszą niektórzy biografowie. Niewykluczone, że Jan Kanty pielgrzymował nie do grobu świętego, ale do jego kopii w miechowskim kościele bożogrobców.
Był człowiekiem żywej wiary i głębokiej pobożności. Słynął z wielkiego miłosierdzia. Nie mogąc zaradzić nędzy, wyzbył się nawet własnego odzienia i obuwia. Wielokrotne dzielił się posiłkiem z biednymi. Legenda mówi, że zdarzało się, iż wiktuały dane potrzebującemu bliźniemu w cudowny sposób odnawiały się na talerzu Jana. Będąc rektorem Akademii, zapoczątkował tradycję odkładania ze stołu profesorów części pożywienia codziennie dla jednego biednego. Dbał także o ubogich studentów, których wspomagał z własnych, skromnych zasobów. Przez całe życie nie zaniechał działalności duszpasterskiej. Wiemy, że krzewił kult eucharystyczny i zachęcał do częstego przyjmowania Komunii świętej, a wiele czasu poświęcał pracy w konfesjonale.
Pomimo bardzo pracowitego i pokutnego życia, jakie Jan prowadził, dożył 83 lat. Zmarł w Krakowie 24 grudnia 1473 r. Istniało tak powszechne przekonanie o jego świętości, że od razu pochowano go w kościele św. Anny pod amboną. W 1621 r. synod biskupów w Piotrkowie wniósł prośbę do Stolicy Apostolskiej o rozpoczęcie procesu kanonicznego. Prace przygotowawcze rozpoczęto w roku 1628. W roku 1625 napisano życiorys Jana. Dla kanonizacji przygotowano jeszcze jeden żywot, według schematu przysłanego kwestionariusza. Beatyfikacja nastąpiła 27 września 1680 r. Dokonał jej papież bł. Innocenty XI. Kanonizacji - łącznie ze św. Józefem Kalasantym - dokonał Klemens XIII 16 lipca 1767 r.
Kult św. Jana Kantego jest do dnia dzisiejszego żywy. Jest on bowiem czczony przede wszystkim jako patron uczącej się i studiującej młodzieży. Poświęcił jej przecież prawie całe swoje życie, aż 55 lat profesury. Jest także patronem Polski, archidiecezji krakowskiej i Krakowa; profesorów, szkół katolickich i "Caritasu".

W ikonografii św. Jan przedstawiany jest w todze profesorskiej. Często w ręku ma krzyż. Bywa ukazywany w otoczeniu studentów lub ubogich. Jego atrybutami są: scalony dzbanek, obuwie, które daje ubogiemu, pieniądze wręczane zbójcom, różaniec.
 
 
 
 
Módlmy się. 
 
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy za przykładem świętego Jana Kantego, kapłana, doskonalili się w umiejętności świętych,  i okazując miłosierdzie wszystkim ludziom, * otrzymali od Ciebie przebaczenie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Arcy-duchowny Polak rządzi się na polskiej Ziemi. Zaproś sobie ich - tych morderców i leni do swojego pałacu i nie dyktuj nam Polakom ciężko pracującym​ co mamy robić. Jak jesteś taki miłosierny to przyjmij ich do siebie, do wszystkich archidiecezji i płaćcie im sami - bogacze. Katolik powinien nauczać o Stworzycielu i Zbawicielu a ty sam jedź do ich kraju i pomagaj im w ich krajach, bo Polacy są za biedni aby mordercom i leniom i Żydom emerytury płacić. mk.

Abp Polak:Będę suspendował księży za postawy 'antyuchodźcze'

 
                  Abp Polak:Będe suspendował księży za postawy 'antyuchodźcze'

Arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski oraz ordynariusz archidiecezji gnieźnieńskiej udzielił wywiadu "Tygodnikowi Powszechnemu". Hierarcha mówił m.in. o postawie chrześcijańskiej wobec uchodźców. Wypowiedź duchownego była dość ciekawa. 

Co abp Polak sądzi o księżach, którzy są przeciwni przyjmowaniu migrantów i uchodźców?

"Jeśli ja usłyszę, że w Gnieźnie odbywa się jakaś manifestacja antyuchodźcza, i że na to wybierają się moi księża, to mówię krótko: każdy, który tam pójdzie, będzie suspendowany. Nie ma dla mnie innej drogi, dlatego że jestem odpowiedzialny za tych, którzy są w mojej diecezji"- odpowiedział prymas Polski. 

W ocenie duchownego, chrześcijanin powinien być otwarty na uchodźców, a ludziom trzeba mówić: "Chrystus cierpi w uchodźcach i musimy się na tych uchodźców otworzyć". 

 

Prymas podkreślił jednocześnie, że nie ma jednak na myśli "otwarcia granic bez żadnej kontroli", ale "mądrą, systemową pomoc", której jesteśmy w stanie udzielić i która nie będzie stanowić dla nas zagrożenia.

Ordynariusz archidiecezji gnieźnieńskiej odniósł się do swojej homilii wygłoszonej pod koniec sierpnia na Jasnej Górze, która przez część komentatorów została odczytana jako głos sprzeciwu wobec partii rządzącej. 

"Nic bardziej mylnego (...) Prymas nie wypowiada się po stronach politycznego sporu, tylko przypomina fundamenty, społeczną naukę Kościoła, upomina się o kształtowanie wspólnego dobra"- powiedział abp Polak, dodając, że w Polsce zawsze czuje się dobrze, niezależnie od tego, która ekipa polityczna sprawuje władzę.

http://www.fronda.pl/a/abp-polakbede-suspendowal-ksiezy-za-postawy-antyuchodzcze,101131.html

.​

🔥 Abp WOJCIECH POLAK, prymas Polski: Jeśli moi księża będą manifestować przeciw uchodźcom, to mówię krótko: będę suspendowani

https://gloria.tv/article/Hz8QQHisjuTD2848a2ckDpa1b
​ HEJ, DUCHOWNY PRYMASIE​ - UWAŻAJ BO JAK CIĘ OSĄDZI SĘDZIA SPRAWIEDLIWY -  JEZUS CHRYSTUS TO SPADNIESZ DO PIEKŁA I TAM BĘDZIE CIĘ SUSPENDOWAŁ TWÓJ PAN LUCYFER, ŻE NIE ZDĄŻYSZ OGNIA GASIĆ.
Jacy twoi księża? Księża są Pana Boga, bo Bogu przysięgali a nie tobie, ty zdrajco Pana Boga twego Stworzyciela.mk.
​----------------------------------------------------------​


Polska będzie płacić emerytury żydom

​ Przecież Żydzi są w Rządzie i w Episkopacie i płacą Żydom swoim, bo po znajomości, tylko ubolewamy że z naszych polskich zarobków.
Wynocha do Izraela, bo tu was nikt nie zapraszał. Polska dla Polaków, a Izrael, dla Żydów - dla Izraelitów, tym bardziej, że jesteście przeciwko Polakom i chcecie nas zupełnie wyniszczyć szczepionkami i innymi truciznami. Sami się nie szczepicie. Wszędzie was pełno i pijecie polską krew.mk.
______________________


NASTĘPNY CUD: Z POŻARU OCALAŁA MOZAIKA MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

​ TYLKO NA PANA BOGA I MARYJĘ  POLACY MOGĄ LICZYĆ, BO NIE MAMY PRZYJACIÓŁ ANI W RZĄDZIE, ANI W EPISKOPACIE​ - ZDRAJCY PANA BOGA I POLAKÓW. mk.

A TY JESTEŚ TAKI ZUPEŁNIE BEZPARTYJNY?​ A JA WIEM, ŻE JETEŚ DIABŁA WYZNAWCĄ I JEMU SŁUŻYSZ, BO TAM WYLĄDUJESZ  ZA TAKIE BEZPARTYJNE ALE DIABELSKIE RZĄDY, TY DEMONIE. CZY TEŻ JETEŚ UKRYTYM OBCOKRAJOWCEM - SZPIEGIEM, KTÓRY NIE CHCE ABY RODZILI SIĘ POLACY? TEN RZĄD NIE JEST POLSKI - NAJPIERW LUBUSKIE  A JAK SIĘ PRZYJMIE, TO POTEM CAŁA POLSKA.

Lubuskie: wszystkie 13-latki do szczepienia przeciwko HPV?

                   szczepionki-who-nwo-depopulacja
Szczepionkę przeciwko HPV dla wszystkich 13-latek w Lubuskiem proponują radni Sejmiku z klubu Bezpartyjnych. Kosztowałoby to samorząd 2,5 mln zł.

Powszechne szczepienie 13-latek to jedna z propozycji Bezpartyjnych do budżetu regionu na 2018 r. (ma być uchwalony w grudniu) - informuje Gazeta Wyborcza.

Jak przekonuje Łukasz Mejza, szef Bezpartyjnych w Sejmiku, powinno się zaszczepić wszystkie dziewczynki w wieku 13-lat. Jego zdaniem województwo powinno też kupić droższe szczepionki po 600-700 zł za sztukę, bo choć na rynku są tańsze, ale nie dają one pełnej gwarancji skuteczności.

Więcej: www.wyborcza.pl

http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Szczepienia/Lubuskie-wszystkie-13-latki-do-szczepienia-przeciwko-HPV,177477,1018.html

Szczepionkowe ludobójstwo

Sterylizacja i kalectwo po szczepieniach HPV 
Miliony dziewcząt, młodych kobiet i chłopców zostały już trwale okaleczone lub wysterylizowane przez szczepienia HPV, które można podsumować – okaleczają, sterylizują i zabijają, lecz nie chronią przed rakiem. Namawianie lub przymuszenie do ich przyjmowania jest tożsame ze stosowaniem broni biologicznej. A najgorsze jest to, że w tych medycznych zbrodniach uczestniczą świadomie lub z ignorancji rządy wielu krajów, które niszczą własne narody.
https://vaccgenocide.wordpress.com/tag/hpv/

Kard. Sarah krytykuje w „Mocy milczenia” to, co się dzieje za pontyfikatu Franciszka, a może nawet jego samego
       Sarah-JH_810_500_55_s_c1

Parę miesięcy temu pisałem o wyjątkowej książce kard. Roberta Sarah pt. „Moc milczenia”, w której zawarł wiele cennych wskazówek i porad dla osób pragnących pogłębić swoje życie duchowe. Nie zdawałem sobie wtedy sprawy, że niektóre fragmenty dzieła można odczytać jako pośrednią krytykę obecnego pontyfikatu (włączając Franciszka, jego zwolenników oraz osoby na wysokich stanowiskach mianowane przez papieża).

Kard. Sarah dobrze rozumie twardą mowę Jezusa Chrystusa oraz święty obowiązek pasterzy, którzy powinni naśladować pod tym względem swojego Mistrza, jeśli dana sytuacja tego wymaga. Mam nadzieję, że moi czytelnicy zapoznają się z poniższymi fragmentami książki, jakże istotnymi w czasach wielkiej dezorientacji w Kościele i na całym świecie.  

Do czasu Franciszka Kościół katolicki był najbardziej jasnym i wyraźnym drogowskazem prawdy o chrześcijańskiej moralności. Wielu chrześcijan a także osób należących do innych wyznań polegało na Kościele katolickim jako obrońcy nauki o prawie naturalnym, która jest podstawą każdego cywilizowanego społeczeństwa.

Dzisiaj jednak, jak wykazuje kard. Sarah, Kościół coraz bardziej pogrąża się w samodestrukcyjnej światowości, odwracając się od głównego polecenia Chrystusa – głoszenia Ewangelii i ratowania dusz.Steve Jaslevac, Lifesitesnews.com,

więcej: https://franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/2017/10/18/kard-sarah-krytykuje-w-mocy-milczenia-to-co-sie-dzieje-za-pontyfikatu-franciszka-a-moze-nawet-jego-samego/#comments


Masońska i katolicka wizja ustroju społecznego - Ks. Tomasz Jochemczyk, Dr Stanisław Krajski

https://gloria.tv/video/UZLUtrwTGRG31YgfjaztpWQEE

_________________

Franciszek: w kwestii pokoju religie nie mogą być neutralne lub dwuznaczne

https://gloria.tv/article/bAmwSmThDZsD26anUsLfhKy2M

​TY APOSTATO NIE WIESZ, ŻE JEST TYLKO JEDNA RELIGIA - KATOLICKA - JEZUSOWA

W KTÓREJ JEST ŻYWY BÓG ? WSZYSTKO INNE TO HEREZJE LUB JAKIEŚ NIE BOŻE ZGROMADZENIA, ODSTĘPSTWO OD WIARY KATOLICKIEJ. TO ILE WAM ZAPŁACILI ZDRAJCY PANA BOGA ZA JEGO ZDRADĘ?
____________________


Indie: grupa dzieci twierdzi, że objawiła się im Matka Boża. Sprawę bada archidiecezja

https://gloria.tv/article/y2pqeteg1K4q3xGVXLdSTMimQ


KOMUNIKAT KONFERENCJI PRASOWEJ EPISKOPATU POLSKI

https://gloria.tv/article/p827QJnKcx1j2ophWZxKCjB16

​ TO, WY UCZENI W PIŚMIE NIE WIECIE, ŻE NIE MA ŻADNEJ RELIGII EKUMENICZNEJ? ALBO JESTEŚCIE KATOLIKAMI ABO WYZNAWCAMI LUCYFERA. PAN JEZUS JEST TYLKO W JEDNEJ RELIGII - KATOLICKIEJ.  WSZYSTKIE INNE TO SĄ ZGROMADZENIA, CZY JAKIEŚ SEKTY. JEST TYLKO JEDNA RELIGIA PRAWDZIWA - KATOLICKA, JEZUSOWA, W KTÓREJ JEST ŻYWY BÓG JEZUS CHRYSTUS.
_________________


Centralne obchody jubileuszu 500-lecia Reformacji odbędą się w Warszawie

https://gloria.tv/article/rCgkzgAAcxY16w11nPzoaG4Q6

____________________


PŁONĄ LASY W POBLIŻU FATIMY

https://gloria.tv/article/qm2DamRUj8sx2RufTLPGZUeJF

​PŁONĄ LASY, BO PŁONIE KOŚCIÓŁ PANA JEZUSA​ PRZEZ JEGO BISKUPÓW I ARCY....BISKUPÓW I KARDYNAŁÓW BO ZDRADZAJĄ PANA BOGA !

Rozbrojenie świata i poparcie aktu o migracji. Franciszek wezwał ONZ do działania

                     
16 października papież Franciszek w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w Rzymie wezwał ponownie świat do zdecydowanej walki z głodem i „ociepleniem klimatu” m.in. poprzez stopniowe rozbrajanie i wspieranie kontrolowanej migracji. Zganił USA za wycofanie się z paryskiej umowy klimatycznej.W poniedziałek Franciszek stwierdził także, że „fałszywym rozwiązaniem” jest ograniczenie liczby ludności na świecie, by poradzić sobie z problemem głodu. Zamiast tego „fałszywego rozwiązania” – mówił Franciszek – świat powinien wybrać trudniejsze, ale powodujące prawdziwą transformację.

Papież zaproponował kierowanie się darem miłości, braterstwa, miłosierdzia, solidarności. - Miłość oznacza przyczynienie się, aby każdy kraj mógł zwiększyć produkcję i osiągnąć samowystarczalność żywnościową – tłumaczył. - Miłość przekłada się na myślenie o nowych modelach rozwoju i konsumpcji oraz na przyjęciu polityk, które nie pogarszają sytuacji najmniej rozwiniętych populacji lub ich zewnętrznej zależności – mówił.

Franciszek domagał się od wspólnoty skoordynowanego i systematycznego działania międzyrządowego zgodnie z obowiązującymi standardami międzynarodowymi, a także „impregnowanymi miłością i inteligencją”.

Wezwał do wsparcia oenzetowskiego programu Global Pact for Safe, Regular and Orderly Migration (programu bezpiecznej, regularnej i zaplanowanej migracji). Stwierdził, że żadna bariera, zarówno fizyczna, jak i gospodarcza, prawodawcza czy ideologiczna nie powstrzyma tych, którzy rozpaczliwie chcą przetrwać i szukają dostępu do żywności albo są ofiarami przemocy i „zmian klimatycznych”.

Franciszek zgodnie z założeniami Agendy 2030 wezwał do dialogu i stopniowego oraz systematycznego rozbrajania świata. Przynaglał do szybkiej realizacji postanowień porozumienia klimatycznego z Paryża. Zganił spekulantów, manipulujących cenami żywności. Zastrzegł, że Kościół, znając sytuację na ziemi, chce uczestniczyć w globalnym wysiłku na rzecz walki z głodem.

Papież podarował do siedziby ONZ statuę przedstawiającą uchodźcę Aylana Kurdiego, 3-letniego chłopca, który utopił się we wrześniu 2015 r., próbując przepłynąć Morze Śródziemne. W długim przemówieniu w języku hiszpańskim Franciszek odwołał się do lepszego świata dystrybucji żywności. Jednocześnie prosił dyplomatów, by poparli pakt światowy promowany przez ONZ w celu zapewnienia bezpiecznej, regularnej i uporządkowanej migracji.

więcej: http://www.pch24.pl/rozbrojenie-swiata-i-poparcie-aktu-o-migracji--franciszek-wezwal-onz-do-dzialania,55433,i.html

Watykan: katoliccy eksperci przeciw promotorom depopulacji. Wielka konferencja online

Watykan: katoliccy eksperci przeciw promotorom depopulacji. Wielka konferencja onlineKatoliccy eksperci chcąc przeciwstawić się wzrastającemu wpływowi – w tym także w Watykanie - zwolenników polityki ograniczenia liczby ludności na świecie - organizują w dniach od 17 do 19 października konferencję online poświęconą zagadnieniom depopulacji.

Od kilku lat wielu katolików zdumiały i oburzyły inicjatywy watykańskich instytucji z udziałem entuzjastów kontroli populacji, zdobywających coraz większy posłuch wśród doradców papieża Franciszka.

W maju 2014 r., zaledwie kilka miesięcy po ogłoszeniu przez Franciszka zamiaru opublikowania encykliki dotyczącej „ekologii człowieka”, Fundusz Ludnościowy ONZ (UNFPA) poinformował, że ​​papież „zobowiązał Kościół katolicki do wspierania celów SDG [Zrównoważonego Rozwoju)”.

Oenzetowska Agenda 2030 i propagowany w niej zrównoważony rozwój, to nic innego, jak program kontroli ludności, skrywany pod płaszczykiem walki z ubóstwem. Cele zawarte w tzw. Agendzie 2030 stanowią m.in. o zapewnieniu zdrowego stylu życia i promowaniu dobrego samopoczucia dla wszystkich w każdym wieku, a także o potrzebie osiągnięcia równości płci i wzmocnieniu pozycji kobiet i dziewcząt. By to osiągnąć konieczne jest zapewnienie do 2030 r. powszechnego dostępu do aborcji i sterylizacji.

Jednym z głównych architektów celów zrównoważonego rozwoju (SGDs) jest promotor kontroli populacji, prof. Jeffrey Sachs. Sachs jest regularnym gościem instytucji watykańskich od czterech lat. Napisał kilka książek promujących depopulację, stwierdzając, że: „w krajach, w których istnieje legalny dostęp do usług aborcyjnych, gospodarstwa domowe mają niższe koszty i są bardziej opłacalne”. Profesor stwierdził nawet, że „legalizacja aborcji znacząco zmniejsza [całkowity wskaźnik płodności]… a także zmniejsza śmiertelność matek”. Ograniczenie śmiertelności matek to także jeden z głównych celów zrównoważonego rozwoju.

https://www.pch24.pl/watykan--katoliccy-eksperci-przeciw-promotorom-depopulacji--wielka-konferencja-online,55404,i.html

DUCHOWNY PRYMASIE, OPAMIĘTAJ SIĘ - CZY PYTAŁEŚ SIĘ SWEGO PRZEŁOŻONEGO PANA JEZUSA, CZY PYTAŁEŚ SIĘ SWEGO SZEFA LUCYFERA? NAJŁATWIEJ DLA LENIA POWIEDZIEĆ - "SUSPENDUJĘ". UWAŻAJ, BO GORZEJ BĘDZIE DLA CIEBIE JAK CIĘ SUSPENDUJE PAN JEZUS SĘDZIA SPRAWIEDLIWY TO W PIEKLE SPOCZNIESZ NA WIECZNOŚĆ. NIE PODSKAKUJ, BO WLECISZ DO PIEKŁA TAKŻE ZA NIEPOSŁUSZEŃSTWO PANU BOGU, TWOJEMU WŁAŚCICIELOWI.​  KIM TY JESTEŚ, ŻE RZĄDZISZ SIĘ PRZECIW PANU BOGU NA JEGO ZIEMI? JESTEŚ TYLKO LOKATOREM TAK JAK MY. mk.


Ks. Isakowicz-Zaleski do prymasa Polaka: Księże Prymasie co do suspens trzeba zacząć od homo

                          
 
                                   

Abp Wojciech Polak, który zagroził kapłanom karami za sprzeciw wobec przyjmowania muzułmańskich imigrantów doczekał się odważnej odpowiedzi kapłana, ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. 
Abp Wojciech Polak w wywiadzie udzielonym „Tygodnikowi Powszechnemu” powiedział: „Jeśli ja usłyszę, że w Gnieźnie odbywa się jakaś manifestacja antyuchodźcza i że na to wybierają się moi księża, to mówię krótko: każdy, który tam pójdzie, będzie suspendowany. Nie ma dla mnie innej drogi, dlatego że jestem odpowiedzialny za tych, którzy są w mojej diecezji”.

Odpowiedź ks. Isakowicza-Zaleskiego była de facto nokautem. „Ekscelencjo, Księże Prymasie, nie ma „mojego Kościoła” i „moich księży”. Kościół należy tylko i wyłącznie do Jezusa Chrystusa. Co do suspens, to najpierw trzeba zacząć od homo. Do tej pory niewiele w tej kwestii uczyniono” napisał duchowny na swoim profilu na jednym z portali społecznościowych. „Szkoda też, że Wasza Ekscelencja swoim wywiadem uwiarygadnia nie-katolicki „Tygodnik Powszechny”, z którego redakcji jeszcze w 1991 roku śp. ks. kard. Franciszek Macharski, prawdziwy „Książę Kościoła”, odwołał asystenta kościelnego” dodał.

Komentarz wydaje się zbędny

http://prawy.pl/59680-ks-isakowicz-zaleski-do-prymasa-polaka-ksieze-prymasie-co-do-suspens-trzeba-zaczac-od-homo/

 

Prymas Polski - WYRZUCĘ KAŻDEGO POLSKIEGO KSIĘDZA JEŚLI JEST PRZECIW ISLAMIZACJI !

 

NASZ WYWIAD. Ks. prof. Bortkiewicz o słowach Prymasa Polski w "TP": "Arcybiskup staje się narzędziem w pewnym sporze politycznym"

Co szczególnie w tej deklaracji Prymasa Polski księdza bulwersuje?

Sformułowanie problemu w jaki robi to ksiądz Prymas sugeruje, że taka grupa osób może protestować przeciwko uchodźcom, którzy są objęci konwencją genewską i którzy są ludźmi prześladowanymi i represjonowanymi, a takich ludzi jest w Europie niezwykle mało. Problem, z którym się brykamy to inwazja ludności muzułmańskiej, która przybywa do Europy, aby zaprowadzać na terenie naszego kontynentu prawo szariatu, aby niszczyć nasz dorobek i podstawy cywilizacyjne i wobec takiej inwazji mamy nie tylko prawo, ale obowiązek protestować w każdy demokratyczny sposób. Dodatkowo zastanawia mnie, czy groźba wysunięta przez arcybiskupa Polaka dotyczy tylko duchowieństwa, czy też może dotyczyć osób świeckich organizujących bądź uczestniczących w takich manifestacjach.

więcej: https://wpolityce.pl/polityka/362912-nasz-wywiad-ks-prof-bortkiewicz-o-slowach-prymasa-polski-w-tp-arcybiskup-staje-sie-narzedziem-w-pewnym-sporze-politycznym

Ks. Natanek - Blokada samoleczenia Kościoła

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=4jY6DD2T0Bo
 

Który Pan Jezus jest prawdziwy - Tylko Katolicki !

O.Augustyn Pelanowski
 

O uchodźcach O. Augustyn Pelanowski Mocne i prawdziwe!

 

Czwartek, 19 października 2017
BŁ. JERZEGO POPIEŁUSZKI,
PREZBITERA I MĘCZENNIKA
 
Znalezione obrazy dla zapytania Czwartek, 19 października 2017 BŁ. JERZEGO POPIEŁUSZKI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA
 
 
 
Z Pism bł. Jerzego Popiełuszki
 

Zło dobrem zwyciężaj

Tylko ten może zwyciężać zło, kto sam jest bogaty w dobro, kto dba o rozwój i ubogacenie siebie tymi wartościami, które stanowią o ludzkiej godności dziecka Bożego. Pomnażać dobro i zwyciężać zło, to dbać o godność dziecka Bożego, o swoją godność ludzką. 
Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to pozostać wewnętrznie wolnym, nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia, pozostać sobą w każdej sytuacji życiowej. Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami. Nasze synostwo Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności. Wolność dana jest człowiekowi jako wymiar jego wielkości. 
Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to kierować się w życiu sprawiedliwością. Sprawiedliwość wypływa z prawdy i miłości. Im więcej jest w człowieku prawdy i miłości, tym więcej i sprawiedliwości. Sprawiedliwość musi iść w parze z miłością, bo bez miłości nie można być w pełni sprawiedliwym. Gdzie brak jest miłości i dobra, tam na jej miejsce wchodzi nienawiść i przemoc. 
Zwyciężać zło dobrem, to zachować wierność prawdzie. Prawda jest bardzo delikatną właściwością naszego rozumu. Dążenie do prawdy wszczepił w człowieka sam Bóg, stąd w człowieku jest naturalne dążenie do prawdy i niechęć do kłamstwa. Prawda, podobnie jak sprawiedliwość, łączy się z miłością, a miłość kosztuje. Prawdziwa miłość jest ofiarna, stąd i prawda musi kosztować. Prawda zawsze ludzi jednoczy i zespala. Obowiązkiem chrześcijanina jest stać przy prawdzie, choćby miała ona wiele kosztować. Bo za prawdę się płaci, tylko plewy nie kosztują. Za pszeniczne ziarno prawdy trzeba czasami zapłacić. 
Aby zwyciężać zło dobrem, trzeba troszczyć się o cnotę męstwa. Cnota męstwa jest przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu. Chrześcijanin musi pamiętać, że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju. Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko samo potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewolenia, nienawiści, przemocy, ale sam musi być prawdziwym świadkiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. 
Aby zło dobrem zwyciężać i zachować godność człowieka, nie wolno walczyć przemocą. Komu nie udało się zwyciężyć sercem i rozumem, usiłuje zwyciężyć przemocą. Każdy przejaw przemocy dowodzi moralnej niższości. Najwspanialsze i najtrwalsze walki, jakie zna ludzkość, jakie zna historia, to walki ludzkiej myśli. Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy.
 
 
 
 
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko
Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. na Podlasiu we wsi Okopy, w parafii Suchowola, z rodziców Władysława i Marianny z domu Gniedziejko. W dwa dni po urodzeniu, 16 września, został ochrzczony w parafialnym kościele pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli i otrzymał imię swojego stryja, Alfonsa (zmienił je na Jerzy Aleksander dopiero w okresie nauki w seminarium, w 1971 r.). W tym samym kościele 17 czerwca 1956 r. przyjął bierzmowanie z rąk biskupa Władysława Suszyńskiego. Wybrał sobie wówczas imię patrona archidiecezji wileńskiej - Kazimierza.
W latach 1954-1965 Alek Popiełuszko uczęszczał do Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli. W kościele parafialnym, odległym od domu o kilka kilometrów, od 11. roku życia był ministrantem i służył do Mszy św. codziennie przed lekcjami w szkole. Uzyskawszy świadectwo maturalne, zgłosił się 24 czerwca 1965 r. do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie przez siedem lat przygotowywał się intelektualnie i duchowo do przyjęcia święceń kapłańskich. Podczas tych studiów musiał odbyć dwuletnią służbę wojskową w specjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach. Z tego okresu znany jest fakt mężnej postawy alumna Popiełuszki, który nie pozwolił odebrać sobie medalika i różańca, za co był szykanowany przez tamtejsze władze wojskowe. Celem tych szykan i obostrzeń w służbie było zniechęcanie żołnierzy-kleryków do kontynuowania drogi powołania kapłańskiego.
Po powrocie do seminarium musiał poddać się operacji tarczycy, leczył się też z powodu choroby serca. W pewnym momencie był w tak ciężkim stanie, że koledzy kursowi całą noc modlili się w jego intencji (18 kwietnia 1970 r.). Przeżycia w wojsku, choroba i pobyt w szpitalu bardzo zbliżyły go do kolegów oraz w szczególny sposób uwrażliwiły na potrzeby, cierpienia i krzywdy bliźnich. Stał się opiekuńczy i zatroskany, zwłaszcza o chorych.
W dniu 12 grudnia 1971 r. otrzymał święcenia subdiakonatu, a 12 marca 1972 r. - diakonatu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego dnia 28 maja 1972 r. w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Jako neoprezbiter został skierowany do pracy duszpasterskiej i katechetycznej najpierw w parafii Świętej Trójcy w Ząbkach koło Warszawy, gdzie pracował trzy lata (1972-1975), a następnie do parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie. Po kolejnych trzech latach, 20 maja 1978 r., został przeniesiony na wikariat do parafii Dzieciątka Jezus w Warszawie na Żoliborzu, skąd 25 maja 1979 r. władza archidiecezjalna skierowała go do pracy duszpasterskiej przy kościele akademickim św. Anny w Warszawie. Prowadził tam konwersatoria dla studentów medycyny, organizował rekolekcje i obozy o charakterze rekolekcyjnym oraz kierował duszpasterstwem pielęgniarek w kaplicy Res Sacra Miser. Był członkiem Krajowej Konsulty Duszpasterstwa Służby Zdrowia, a na terenie archidiecezji warszawskiej - diecezjalnym duszpasterzem środowisk medycznych. Dnia 6 października 1981 r. podjął się także opieki duszpasterskiej nad chorymi w Domu Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 37, urządzając tam własnym sumptem kaplicę i stając się na mocy nominacji kurialnej kapelanem.
Ostatnim miejscem zamieszkania i pracy ks. Jerzego Popiełuszki od 20 maja 1980 r. była parafia św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu, gdzie jako rezydent pomagał w pracy parafialnej i zajmował się duszpasterstwem specjalistycznym. Między innymi kierował zebraniami formacyjnymi grupy studentów Akademii Medycznej, był duszpasterzem średniego personelu medycznego (pielęgniarek) oraz co miesiąc urządzał dla lekarzy spotkania modlitewne.
Na podkreślenie zasługuje udział ks. Jerzego Popiełuszki w przygotowaniu dwóch wizyt papieskich w Ojczyźnie (w 1979 i 1983 r.). W obydwu przypadkach, wbrew sprzeciwom władz komunistycznych i Służby Bezpieczeństwa, był faktycznym przewodniczącym Sekcji Sanitarnej Komitetu Przyjęcia Jana Pawła II w Warszawie i ze swoją kilkusetosobową grupą medyczną roztaczał z ramienia Kościoła opiekę zdrowotną nad uczestnikami pielgrzymek.
Oddzielną kartę życia ks. Jerzego, która doprowadziła go do palmy męczeństwa, było jego bezkompromisowe zaangażowanie się w duszpasterstwo świata pracy, zarówno w okresie tworzenia się "Solidarności", jak i później, gdy trwał stan wojenny w Polsce oraz po jego zniesieniu. Pomimo szykan ze strony czynników państwowych i esbeckich oraz pomówień i oszczerstw w środkach masowego przekazu, był rzecznikiem i obrońcą godności człowieka, praw ludzkich do wolności, sprawiedliwości, miłości i prawdy, a także heroldem Pawłowego i papieskiego nauczania, że zło należy zwyciężać dobrem. Prawdy te głosił wraz ze swym proboszczem - ks. prałatem Teofilem Boguckim - przede wszystkim podczas nabożeństw za Ojczyznę, urządzanych w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu od czasu ogłoszenia stanu wojennego we wszystkie ostatnie niedziele miesiąca. Pierwsza taka Msza św. została odprawiona 28 lutego 1982 r.
Serdeczne więzy ks. Popiełuszki ze światem pracy, zwłaszcza z pracownikami Huty Warszawa, zadzierzgnięte zostały w sposób niemal przypadkowy, ale opatrznościowy i nieodwracalny. Gdy w sierpniu 1980 r. doszło do strajku w Hucie Warszawa, pięciu przedstawicieli tej Huty przybyło do rezydencji arcybiskupów warszawskich, prosząc kardynała Stefana Wyszyńskiego, ażeby przyjechał do nich lub wyznaczył im jakiegoś kapłana do odprawienia Mszy świętej. Twierdzili, że prawie wszyscy strajkujący wewnątrz Huty są katolikami i pragną uczestniczyć w niedzielnej liturgii mszalnej, ale ze względu na sytuację - nie mogą opuścić miejsca pracy. Była to pierwsza niedziela, około godziny ósmej, kiedy strajkowały już Gdańsk, Szczecin i śląskie kopalnie. Prymas Polski, nie mogąc ze względu na inne zaplanowane zajęcia osobiście odprawić tej Mszy świętej, zlecił swojemu kapelanowi - ks. prałatowi Bronisławowi Piaseckiemu: "Poszukaj księdza". Ks. kapelan udał się niezwłocznie na pobliski Żoliborz, do kościoła św. Stanisława Kostki, i propozycję pójścia do Huty przedstawił pierwszemu napotkanemu kapłanowi - ks. Jerzemu Popiełuszce. Ks. Jerzy chętnie przyjął propozycję i, po porozumieniu się z proboszczem, wyruszył do Huty. Był to początek kolejnej formy jego duszpasterstwa - duszpasterstwa, które zakończyło się jego męczeńską śmiercią.
Kiedy w 1981 roku strajkowały uczelnie wyższe, ks. Jerzy Popiełuszko roztoczył opiekę duszpasterską nad studentami warszawskiej Akademii Medycznej i jednocześnie nad słuchaczami Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, gdzie protest miał dramatyczny przebieg. Kiedy 2 grudnia 1981 r. władze dokonały pacyfikacji WOSP w Warszawie przy użyciu helikopterów i sprzętu bojowego (co stanowiło swoiste preludium do wprowadzenia za kilka dni stanu wojennego), ksiądz Jerzy był w gmachu uczelni.
Władze komunistyczne nasiliły szykanowanie kapłana. Był wielokrotnie przesłuchiwany w prokuraturze, zatrzymywany i aresztowany. Przedstawiono mu nawet akt oskarżenia, w którym zarzucano mu, że działał na szkodę interesów PRL, ponieważ nadużywając funkcji kapłana czynił z kościołów miejsce propagandy antypaństwowej (sąd umorzył postępowanie w sierpniu 1984 r.). Prasa reżimowa nasiliła ataki drukując liczne oszczercze artykuły, mające skompromitować kapelana Solidarności (opisywano rzekome nadużycia finansowe i skandale obyczajowe).
Ksiądz Jerzy nie zaprzestał swojej działalności. Oprócz Mszy św. za Ojczyznę, zainicjował w 1982 r. pielgrzymkę robotników Huty Warszawa na Jasna Górę, która przerodziła się wkrótce w Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy. W końcu władze zdecydowały się na ostrzejsze działania. 13 października 1984 r. milicja usiłowała doprowadzić do wypadku drogowego, w którym ks. Jerzy miał zginąć; akcja ta nie powiodła się. Kolejną próbę podjęto kilka dni później.

Błogosławiony Jerzy PopiełuszkoKiedy późnym wieczorem dnia 19 października 1984 r. ks. Jerzy wracał samochodem z posługi duszpasterskiej w Bydgoszczy, został zatrzymany przez trzech funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Wydział do walki z Kościołem) i uprowadzony. Stało się to na szosie w Górsku niedaleko Torunia. Niemal cudem ocalał kierowca - pan Waldemar Chrostowski, jedyny świadek bandyckiego porwania, który, chociaż skuty kajdankami, wyskoczył z pędzącego samochodu i niezwłocznie powiadomił władze kościelne i społeczeństwo o dokonanym przez przedstawicieli władz komunistycznych bezprawiu. Nastało wtedy dziesięć dni modlitewnego oczekiwania na powrót kapłana w wielu świątyniach kraju, zwłaszcza w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Niestety, w dniu 30 października 1984 r. ze sztucznego zbiornika wodnego przy tamie na Wiśle koło Włocławka milicja wyłowiła ciało ks. Jerzego Popiełuszki. Sekcja zmasakrowanego ciała została przeprowadzona w Białymstoku, ale pogrzeb, zgodnie z wolą katolickiego społeczeństwa, odbył się w Warszawie 3 listopada 1984 r. Ks. Jerzy Popiełuszko został pochowany w grobie przy kościele św. Stanisława Kostki. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił kardynał Józef Glemp, Prymas Polski. W pogrzebie uczestniczyło wielu biskupów, kilkuset kapłanów oraz prawie milion wiernych, w tym setki pocztów sztandarowych spod znaku "Solidarności" z całego kraju.
Przekonanie duchowieństwa i wiernych o męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki za wiarę spowodowało, że kardynał Józef Glemp, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz Prymas Polski, wystarał się o potrzebne zezwolenie Stolicy Apostolskiej i powołał archidiecezjalny trybunał, który zajął się procesem beatyfikacyjnym ks. Jerzego. Proces ten na szczeblu diecezjalnym trwał od 8 lutego 1997 r. do 8 lutego 2001 r. Następnie akta procesu zostały przewiezione do Stolicy Apostolskiej i poddane dalszym badaniom w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 6 czerwca 2010 r. w Warszawie odbyła się beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki. Jego liturgiczne wspomnienie wyznaczono na 19 października - w dniu jego narodzin dla nieba.
 
 
 
        Podobny obraz
 
Litania do bł. Jerzego Popiełuszki

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami,
Błogosławiony Jerzy Męczenniku,
Odważny wyznawco Chrystusa,
Wierny świadku Ewangelii,
Zapatrzony w krzyż Zbawiciela,
Czcicielu Maryi Niepokalanej,
Oddany od dzieciństwa Bogu,
Wychowany w pobożnej rodzinie,
Gorliwy w służbie ołtarza,
Pragnący naśladować świętych,
Wierny głosowi powołania,
Apostole godności człowieka,
Obrońco nienarodzonych,
Miłosierny dla cierpiących,
Wrażliwy na los pokrzywdzonych,
Dobry pasterzu ludzi pracy,
Uczący zło dobrem zwyciężać,
Wzywający do męstwa i solidarności,
Broniący wartości ewangelicznych,
Przestrzegający przed chęcią odwetu,
Wzywający do trwania w nadziei,
Niesprawiedliwie oskarżany,
Okrutnie umęczony,
Kapłanie wierny aż do końca,
Męczenniku prawdy i wolności,
Orędowniku spraw Kościoła i narodu,

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
W. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego, prezbitera, niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości t wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka t i przez jego przyczynę spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ks. Stanisław Małkowski: zakaz aborcji eugenicznej to za mało. Potrzeba szerszej ochrony

                           

Deklaracja prezydenta Andrzeja Dudy, że podpisze ustawę wprowadzająca zakaz aborcji eugenicznej to za mało. Wciąż pozostaną przesłanki, które pozwolą w świetle „prawa” zabijać nienarodzone dzieci. W ocenie ks. Stanisława Małkowskiego, na to zgody być nie może.

- Istnieją dwie okoliczności, które pominięto, a które w świetle obecnych przepisów pozwalają na zabicie dziecka poczętego. Po pierwsze zagrożenie zdrowia, lub życia kobiety w przypadku późnej ciąży jest bardzo mało prawdopodobne, wręcz nieprawdopodobne w obecnych warunkach. Istnieje wiele metod, które umożliwiają wcześniejszy poród, który ochroniłby matkę przed ewentualnymi komplikacjami w ciąży „późnej” – powiedział ks. Stanisław Małkowski w rozmowie z portalem fronda.pl. Jak dodał, kolejną pominiętą w projekcie #ZatrzymajAborcję przesłanką aborcyjną jest ciąża powstała w wyniku czynu przestępczego. Te okoliczności były wymienione w projekcie, który został odrzucony przez Sejm w poprzednim roku. Zdaniem kapłana, należałoby do nich powrócić.

- Prezydentowi chodzi przede wszystkim o dzieci z „zespołem Downa”, w tej chwili legalnie zabija się je w dowolnym miesiącu ciąży. Stwierdzenie „zespołu Downa” wymaga badań prenatalnych w piątym/szósty miesiącu ciąży – powiedział kapłan. Jak stwierdził, o ile wyłączenie tej przesłanki jest słuszne, to trzeba pamiętać, że każde dziecko jest ważne. - Dziwi mnie, że pan prezydent nie wspomniał o tych, dwóch pozostałych przypadkach. Deklaracja, którą złożył jest niewystarczająca – powinien on wrócić do poprzedniego projektu­ –­ ocenił.

Zdaniem ks. Małkowskiego do odrzucenia projektu „Stop Aborcji” przyczynili się „zarówno biskupi jak i Antoni Zięba” wskazując, że była w nim mowa o karaniu kobiet. - Zatem zdaniem niektórych autorytetów dzieciobójstwo powinno być bezkarne. Nie zgadza się to z tym, co wyraził św. Jan Paweł II w „Evangelium Vitae”. Nie można wyłączyć z karalności tak ciężkiego czynu jakim jest zabicie dziecka poczętego w łonie matki – dodał.

Zdaniem kapłana w mediach – także katolickich – kwestia przesłanek aborcyjnych, które pozostaną po wprowadzeniu projektu #ZatrzymajAborcję jest przemilczana. Wszystko przez „pragmatyczne podejście” – uznanie, że „nic więcej się nie da, gdyż inaczej będą manifestacje”. - Ludzie ci kierują się lękiem, co nie jest właściwe. Dobrze, że obejmie się opieką prawną dzieci z „zespołem Downa”, jednak to nie wystarczy, trzeba iść dwa kroki dalej – dodał. Zdaniem ks. Małkowskiego, katolicy powinni wierzyć w powodzenie i czynić wszystko, by wprowadzić w Polsce maksymalną ochronę życia. - Sprawa ta ściśle wiąże się z pełną intronizacją Jezusa na Króla Polski. Wśród teologów i księży jest zamęt w tej kwestii, niestety i sprawa ta ściśle przekłada się na problem wokół aborcji – dodał. Jak zaznaczył, poddanie się władzy Chrystusa, to wierność przykazaniom – w tym „nie zabijaj”.

Źródło: fronda.pl
http://www.pch24.pl/ks--stanislaw-malkowski--zakaz-aborcji-eugenicznej-to-za-malo--potrzeba-szerszej-ochrony,55400,i.html

Środa, 18 października 2017
ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY
Święto
 
Znalezione obrazy dla zapytania ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY Święto
 
 
Homilia św. Grzegorza Wielkiego, papieża, do Ewangelii
 

Pan idzie z tymi, którzy Go głoszą


Najmilsi bracia, nasz Pan i Zbawiciel niekiedy udziela nam pouczeń słowami, niekiedy zaś czynami. A zatem również Jego czyny są przykazaniami, bo kiedy coś spełnia, milcząco daje do zrozumienia, co my powinniśmy wykonać. Oto właśnie wysyła po dwóch uczniów z zadaniem głoszenia, ponieważ dwa są przykazania miłości: Boga i bliźniego. 
Pan wysyła po dwóch uczniów z posługą przepowiadania, aby delikatnie nam uzmysłowić, iż ten, kto nie ma miłości bliźniego, żadną miarą nie powinien podejmować się obowiązku przepowiadania. 
Poza tym słusznie powiedziano, że "wysłał ich przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał". Pan bowiem idzie za swymi głosicielami i dopiero wtedy wchodzi do mieszkania umysłu, kiedy poprzedzą Go słowa przepowiadania, kiedy dzięki głoszonym słowom prawdę przyjmuje umysł. Dlatego właśnie prorok Izajasz zwraca się do głosicieli: "Przygotujcie drogę Panu, prostymi czyńcie ścieżki Boga naszego". Psalmista zaś powiada: "Przygotujcie drogę temu, który wzniósł się ponad zachód". Pan zaś rzeczywiście wzniósł się ponad zachód, albowiem jak wskutek męki pogrążył się w śmierci, tak przez zmartwychwstanie objawił większą chwałę. Wzniósł się ponad zachód, ponieważ zmartwychwstając, podeptał śmierć, którą poniósł. My przeto przygotowujemy drogę Temu, który wzniósł się ponad zachód, gdy głosimy wam Jego chwałę, aby gdy przyjdzie, oświecił was przez obecność swojej miłości. 
Posłuchajmy, co mówi wysyłając głosicieli: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje". Niewielu robotników na tak wielkie żniwo! Nie potrafimy mówić bez głębokiego smutku, że chociaż są tacy, którzy słuchaliby słów dobrych, to jednak brak takich, którzy by je głosili. Świat pełen jest kapłanów, ale na żniwie Pana bardzo rzadko widać robotnika. Urząd bowiem kapłański przyjęliśmy, ale zadania, które do niego należy, nie wypełniamy. 
Rozważcie jednak, bracia najmilsi, rozważcie znaczenie słów: "Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje". Wy za nas proście, abyśmy mogli pracować dla was w sposób właściwy; aby język nasz nie ustawał w zachętach; skoro przyjęliśmy zadanie głosiciela, niechaj nasze milczenie nie oskarża nas przed sprawiedliwym Sędzią.
 
 
 

Święty Łukasz
Euzebiusz z Cezarei i Tertulian piszą, że rodzinnym miastem św. Łukasza była Antiochia Syryjska. W tym cała tradycja jest zgodna. Był poganinem, a nie Żydem. Zdaje się to potwierdzać pośrednio św. Paweł Apostoł, kiedy w Liście do Kolosan wymienia najpierw swoich przyjaciół i pomocników z narodu żydowskiego, a potem z pogaństwa. Łukasza umieszcza w grupie drugiej (Kol 4, 10-14). Naukę Chrystusa Łukasz przyjął przed przystąpieniem do św. Pawła. Nie należał do 72 uczniów Pana Jezusa, jak o tym pisze św. Epifaniusz, ani też nie należy go utożsamiać z uczniem, który z Jezusem zetknął się w dzień Jego zmartwychwstania w drodze do Emaus, jak to twierdzą św. Grzegorz Wielki i Teofilakt.
Z zawodu Łukasz był lekarzem, jak o tym pisze wprost św. Paweł Apostoł (Kol 4, 14). Należał do ludzi wykształconych i doskonale obeznanych z ówczesną literaturą. Świadczy o tym jego piękny język grecki, kronikarska dokładność informacji i umiejętność zdobywania źródeł. Jego znajomość judaizmu jest powierzchowna, a łacińskie imię wskazuje na jego pochodzenie. Około 40 r. po narodzeniu Chrystusa i ok. 7 lat po Jego śmierci zapewne w samej Antiochii stał się wyznawcą Chrystusa.
Około 50 r. po raz pierwszy spotyka na swojej drodze św. Pawła, przyłącza się do niego jako uczeń, towarzysz podróży i lekarz. Nie wiemy, dlaczego dopiero w Troadzie św. Paweł zabrał go ze sobą w długą podróż apostolską (Dz 16, 10-17). W Filippach św. Paweł go zostawia, znowu nie wiemy z jakiej przyczyny. Dopiero w trakcie trzeciej podróży, która rozpoczęła się w 58 r., Łukasz przyłącza się ponownie do Apostoła, aby go już więcej nie opuścić. Towarzyszy mu do Jerozolimy, potem zaś do Rzymu. Swą wierność Łukasz posunął tak dalece, że jako jedyny pozostał przy św. Pawle w więzieniu w Rzymie (2 Tm 4, 11). W czasie aresztowania i dwóch lat więzienia św. Pawła w Cezarei Palestyńskiej Łukasz miał dosyć czasu, aby zapytać naocznych świadków o szczegóły, które przekazał w swojej Ewangelii.
Nie wiemy, co działo się z Łukaszem po męczeńskiej śmierci św. Pawła (+ 67). Ojcowie Kościoła i liczne legendy wymieniają wiele różnych miejsc (Achaję, Galię, Macedonię itp.), w których miał nauczać. Wydaje się to mało wiarygodne. Bardziej prawdopodobna wydaje się wzmianka, w której autor pewnego prologu do Ewangelii (pochodzącego z II w.) twierdzi stanowczo, że Łukasz zmarł w Beocji przeżywszy 84 lata. Tak dawna wzmianka, sięgająca czasów niemal apostolskich, zasługuje na wiarę. Autor nie wspomina jednak o śmierci męczeńskiej, pisze tylko, że Łukasz zmarł "pełen Ducha Świętego". Dlatego późniejsze świadectwa o jego męczeńskiej śmierci są raczej legendą.

Święty ŁukaszŁukasz zostawił po sobie dwie bezcenne pamiątki, które zaskarbiły mu wdzięczność całego chrześcijaństwa. Są nimi Ewangelia i Dzieje Apostolskie. Chociaż sam prawdopodobnie nie znał Jezusa, to jednak badał świadków i od nich jako z pierwszego źródła czerpał wszystkie wiadomości. Formę i układ swej Ewangelii upodobnił do tekstu poprzedników, czyli do Mateusza i Marka. Ubogacił ją jednak w wiele cennych szczegółów, które tamci pominęli w swoich relacjach. Jako jedyny przekazał scenę zwiastowania i narodzenia Jana Chrzciciela i Jezusa, nawiedzenie św. Elżbiety, pokłon pasterzy, ofiarowanie Jezusa i znalezienie Go w świątyni - jest więc autorem tzw. Ewangelii Dzieciństwa Jezusa. Zawdzięczamy mu niejeden szczegół z życia Matki Bożej. On także przekazał pierwsze wystąpienie Jezusa w Nazarecie i próbę zamachu na Jego życie, wskrzeszenie młodzieńca z Nain, opowiadanie o jawnogrzesznicy w domu Szymona faryzeusza, o posługiwaniu pobożnych niewiast, zapisał okrzyk niewiasty: "Błogosławione łono, które Cię nosiło", gniew Apostołów na miasto w Samarii, rozesłanie 72 uczniów oraz przypowieści: o miłosiernym Samarytaninie, o nieurodzajnym drzewie, o zaproszonych na gody weselne, o zgubionej owcy i drachmie, o synu marnotrawnym, o przewrotnym włodarzu, o bogaczu i Łazarzu. Przekazał nam scenę uzdrowienia dziesięciu trędowatych i nawrócenie Zacheusza.
Bardzo cennym dokumentem są także Dzieje Apostolskie. Jest to bowiem jedyny dokument o początkach Kościoła, mówiący o tym, co się działo po wniebowstąpieniu Jezusa. Ponieważ w wielu wypadkach Łukasz sam był uczestnikiem opisywanych wydarzeń, związanych z podróżami apostolskimi św. Pawła, dlatego przekazał ich przebieg z niezwykłą sumiennością.
Dante określił Łukasza "historykiem łagodności Chrystusowej". Nie wiemy, gdzie znajduje się grób św. Łukasza. Przyznają się do posiadania jego relikwii Efez, Beocja, Wenecja i Padwa. Przez długie wieki pokazywano i czczono relikwie św. Łukasza w Konstantynopolu. Tam miały być przeniesione za cesarza Justyniana (ok. 527). Potem relikwie przewieziono do Wenecji, a stąd w czasie najazdu Węgrów miały być umieszczone dla bezpieczeństwa w Padwie (899). Do dnia dzisiejszego pokazują je tam w kaplicy bazyliki św. Justyny.
Św. Łukasz jest patronem Hiszpanii i miasta Achai; introligatorów, lekarzy, malarzy i rzeźbiarzy, notariuszy, rzeźników, złotników. Według legendy malował portrety Jezusa, apostołów, a zwłaszcza Maryi, Matki Bożej. Jeden z nich, jak opisuje Teodor Lektor z VI wieku, cesarzowa Eudoksja, żona Teodozego II Wielkiego, zabrała z Jerozolimy i przesłała św. Pulcherii, siostrze cesarza. Według innej opowieści kopią jednego z obrazów św. Łukasza jest ikona jasnogórska.

W ikonografii św. Łukasz prezentowany jest jako młodzieniec o ciemnych, krótkich, kędzierzawych włosach, w tunice. Sztuka zachodnia ukazuje go z tonsurą lub łysiną, czasami bez zarostu. Bywa przedstawiany, gdy maluje obraz. Jego atrybutami są: księga, paleta malarska, przyrządy medyczne, skalpel, wizerunek lub figura Matki Bożej, wół, zwój.

 
 
 
Módlmy się. 
 
Panie Boże, Ty wybrałeś świętego Łukasza, aby przez swoje słowa i pisma objawił misterium Twojej miłości do ubogich,  spraw, niech Twoi wyznawcy mają jedno serce i jedną duszę, * a wszystkie ludy niech oglądają Twoje zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

JEZUS: Miliardy dusz, które są już w piekle, to ci, którzy zuchwale odrzucili Mnie podczas swojego życia
 
https://gloria.tv/article/vcy9UMDaadBC4NeY2YtH2zXnd
_________________
 
 
Bitwa o Chrystusa Króla trwa dalej... Kongres dla Chrystusa Króla
 
https://gloria.tv/video/uobKnuuG4ZMT6RLMWx6WhMkaA
____________________
 
Jezus nie hejtował - chrześcijański sposób na nienawiść w sieci
 
https://gloria.tv/article/1DVHCJMtzJpNDhHsMafD2RAPA

Wtorek, 17 października 2017
ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO,
BISKUPA I MĘCZENNIKA
 
Znalezione obrazy dla zapytania ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA
 
 
 
 
Z listu św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, do Rzymian
 

Pszenicą Bożą jestem; zmielą mnie zęby dzikich zwierząt


Piszę do wszystkich Kościołów i ogłaszam wszystkim, iż chętnie umrę dla Boga, jeśli mi w tym nie przeszkodzicie. Proszę was, wstrzymajcie się od niewczesnej życzliwości. Pozwólcie mi się stać pożywieniem dla dzikich zwierząt, dzięki którym dojdę do Boga. Jestem Bożą pszenicą. Zostanę starty zębami dzikich zwierząt, aby się stać czystym chlebem Chrystusa. Proście za mną Chrystusa, abym za sprawą owych zwierząt stał się żertwą ofiarną dla Boga. 
Na nic mi się zdadzą ziemskie przyjemności i królestwa świata. Lepiej mi umrzeć w Chrystusie, niż panować nad całą ziemią. Szukam Tego, który za nas umarł; pragnę Tego, który dla nas zmartwychwstał. Bliskie jest moje narodzenie. Wybaczcie mi, bracia! Nie wzbraniajcie żyć, nie chciejcie, abym umarł. Skoro pragnę należeć do Boga, nie wydawajcie mnie światu i nie uwodźcie tym, co ziemskie. Pozwólcie chłonąć światło nieskalane. Gdy je osiągnę, będę pełnym człowiekiem. Pozwólcie mi naśladować mękę mego Boga. Jeśli ktoś ma Go w swoim sercu, zrozumie, czego pragnę, a znając powód mego utrapienia, ulituje się nade mną. 
Książę tego świata chce mnie porwać i przeszkodzić memu dążeniu do Boga. Niechaj go nikt z was nie wspomaga. Bądźcie raczej po mojej stronie, to jest po stronie Boga. Nie rozprawiajcie o Jezusie Chrystusie, gdy równocześnie pragniecie świata. Niechaj nie mieszka w was zazdrość. Nawet gdybym prosił, będąc u was, nie słuchajcie; uwierzcie raczej temu, co teraz do was piszę. Piszę zaś będąc przy życiu, a pragnąc śmierci. Moje upodobania zostały ukrzyżowane i nie ma już we mnie pożądania ziemskiego. Jedynie woda żywa przemawia do mnie z głębi serca i mówi: Pójdź do Ojca. Nie cieszy mnie zniszczalny pokarm ani przyjemności świata. Pragnę Bożego chleba, którym jest Ciało Jezusa Chrystusa z rodu Dawida, i napoju, którym jest Jego Krew - miłość niezniszczalna. 
Nie chcę już dłużej żyć na ziemi. Stanie się tak, jeśli zechcecie. W tych krótkich słowach was proszę: Wierzcie mi: Jezus Chrystus pozwoli wam zobaczyć, iż mówię szczerze. Przez Jego to prawdomówne usta Ojciec rzeczywiście przemówił. Módlcie się za mnie, abym doszedł do Niego. Napisałem wam, kierując się nie ludzkim rozumieniem, ale myślą Boga. Jeśli będę cierpiał, będzie to znakiem waszej do mnie miłości, jeśli zostanę uwolniony, będzie to oznaczać waszą niechęć.
 
                                                                                    Święty Ignacy Antiocheński
 
Legenda głosi, że Ignacy był tym szczęśliwym dzieckiem, które kiedyś Chrystus postawił przed uczniami swoimi i rzekł: "Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży, jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje" (Mt 18, 1-5).
Nie wiemy nic o latach dziecięcych i młodzieńczych Ignacego. Spotykamy go dopiero jako trzeciego z kolei biskupa Antiochii (po św. Piotrze Apostole i św. Ewodiuszu). W czasie prześladowania za cesarza Trajana Ignacy został uwięziony i skazany na śmierć. Wysłano go pod eskortą żołnierzy do Rzymu, aby tam rzucić na pożarcie dzikim zwierzętom w czasie organizowanych właśnie igrzysk.
W czasie tej podróży Ignacy zatrzymał się w Smyrnie, gdzie czekał na okręt. Korzystając z chwilowej przerwy, napisał 4 listy do gmin chrześcijańskich: w Efezie, Magnezji, w Trallach i w Rzymie. Wyszedł mu naprzeciw św. Polikarp z liczną delegacją, by uczcić w ten sposób bohatera. Polikarp dostarczył Ignacemu materiału do pisania i zobowiązał się odesłać jego listy do adresatów. Ignacy ukazał w tych listach Chrystusa jako prawdziwego Boga i człowieka, łączącego w sobie naturę Boską i ludzką; określił Kościół jako katolicki na oznaczenie całego ludu Bożego złączonego z Chrystusem w jeden organizm. Hierarchię Kościoła stanowią biskupi, prezbiterzy i diakoni. Biskupi reprezentują autorytet Boga Ojca, prezbiterzy stanowią grono apostolskie, a diakoni pełnią zadanie Chrystusa sługi. Według św. Ignacego, ten, kto ma wiarę, nadzieję i miłość, jest zjednoczony z Chrystusem Panem. Wiele szacunku okazał też biskup Antiochii Kościołowi, który jest w stolicy cesarstwa rzymskiego.
W swoich listach Ignacy wyraził żarliwość wiary oraz głęboki pokój serca wobec czekającego go męczeństwa. Listy te są ważnym dokumentem wiary pierwotnego Kościoła. W Godzinie Czytań we wspomnienie św. Ignacego czytamy jego znamienne słowa napisane do Rzymian, których prosił, aby nie starali się o uwolnienie go od męczeńskiej śmierci, której bardzo pragnął: "Pozwólcie mi się stać pożywieniem dla dzikich zwierząt, dzięki którym dojdę do Boga. Jestem Bożą pszenicą. Zostanę starty zębami dzikich zwierząt, aby się stać czystym chlebem Chrystusa. Proście za mną Chrystusa, abym za sprawą owych zwierząt stał się żertwą ofiarną dla Boga".
W Troadzie Ignacy musiał ponownie przesiąść się na inny okręt. Skorzystał z okazji, by napisać listy do Filadelfii, Smyrny i do św. Polikarpa. Z Troady dotarł do Neapolu, miasta w Macedonii (dzisiaj nosi ono nazwę Cavalla), a następnie musiał podążać pieszo pod eskortą do Filippi, Salonik i Dyrrachium. Tam dopiero wszyscy wsiedli na statek i dopłynęli do portu włoskiego, Brindisi. Stąd znowu pieszo szli drogą lądową aż do Rzymu. Dla osiemdziesięcioletniego starca cała ta podróż była prawdziwą katorgą.
Św. Ignacy, "Teoforos" (tzn. "niosący Boga") - jak przedstawia się w pismach - zginął śmiercią męczeńską na arenie w Rzymie, prawdopodobnie w Koloseum. Dzieje jego bohaterskiej śmierci opisali między innymi: św. Ireneusz, Orygenes, Euzebiusz z Cezarei, św. Polikarp, św. Jan Chryzostom i św. Hieronim. Przyjmuje się, że jego śmierć miała miejsce ok. roku 107. Chrześcijanie zebrali ze czcią pozostałe na arenie kości Męczennika, a potem przewieźli je do Antiochii. Wiemy o tym z mowy św. Jana Chryzostoma, poświęconej Ignacemu. Cesarz Teodozjusz II (+ 450) nakazał umieścić relikwie św. Ignacego w świątyni Fortuny, zamienionej na chrześcijańską. Trzecie przeniesienie relikwii odbyło się w roku 540, kiedy Chozroes, król perski, najechał na Palestynę i Syrię. Wreszcie relikwie powróciły do Rzymu, kiedy w VII w. Saraceni zajęli Syrię. Imię św. Ignacego wymieniane jest w Kanonie Rzymskim.

W ikonografii św. Ignacy ukazywany jest w szatach biskupich rytu wschodniego lub jako młody biskup z raną na piersi. Jego atrybutami są lew u stóp, symbol IHS na piersi Świętego.
 
 
 
Módlmy się. 
 
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby świadectwo świętych męczenników było ozdobą całego Kościoła,  spraw, aby sławne męczeństwo świętego Ignacego z Antiochii, przez które zasłużył na wieczną chwałę, * było dla nas źródłem męstwa w wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ks. Stanisław Małkowski dla Frondy: Nie podpiszę nowego projektu ws. zakazu aborcji

        ks. Stanisław Małkowski dla Frondy: Nie podpiszę nowego projektu ws. zakazu aborcji

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Prezydent Andrzej Duda na łamach Gościa Niedzielnego powiedział, że podpisze ustawę wprowadzająca zakaz aborcji eugenicznej. O czym to świadczy?

Ks. Stanisław Małkowski: Ta deklaracja to za mało. Istnieją dwie okoliczności, które pominięto, a które w świetle obecnych przepisów pozwalają na zabicie dziecka poczętego. Po pierwsze zagrożenie zdrowia, lub życia kobiety w przypadku późnej ciąży jest bardzo mało prawdopodobne, wręcz nieprawdopodobne w obecnych warunkach. Istnieje wiele metod, które umożliwiają wcześniejszy poród, który ochroniłby matkę przed ewentualnymi komplikacjami w ciąży „późnej”. Rozmawiałem kiedyś z profesorem – już śp. - Włodzimierzem Siałkowskim, który wiele lat przyjmował porody, i powiedział mi on, że jeszcze nigdy nie spotkał się ze sytuacją, w której miałby wybrać pomiędzy życiem dziecka, a życiem matki. Druga sprawa łączy się z ciążą powstałą w wyniku czynu przestępczego (gwałt, bądź współżycie z nieletnią, bądź współżycie nieletnich). Okoliczności te zostały całkowicie pominięte, chociaż wszystkie te trzy okoliczności według obecnego prawa były wymienione w projekcie, który został odrzucony przez Parlament w poprzednim roku. Dlatego trzeba powrócić do tamtego projektu.
O co przede wszystkim chodzi prezydentowi?

Prezydentowi chodzi przede wszystkim o dzieci z „zespołem Downa”, w tej chwili legalnie zabija się je w dowolnym miesiącu ciąży. Stwierdzenie „zespołu Downa” wymaga badań prenatalnych w piątym/szósty miesiącu ciąży. Dlatego wyłączenie okoliczności ustanawiającej dzieciobójstwo w tym przypadku jest słuszne, natomiast milczeniem pomija się sprawy nie dotyczące tak dużej liczby przypadków dzieciobójstwa – to nie powinno mieć miejsca, każde dziecko jest ważne! Dziwi mnie, że pan prezydent nie wspomniał o tych, dwóch pozostałych przypadkach. Deklaracja, którą złożył jest niewystarczająca – powinien on wrócić do poprzedniego projektu.

Kto przyczynił się wcześniej do odrzucenia projektu?

Zarówno biskupi jak i Antoni Zięba przyczynili się do odrzucenia projektu, dlatego, że jest w nim mowa o karaniu – zatem zdaniem niektórych autorytetów dzieciobójstwo powinno być bezkarne. Nie zgadza się to z tym, co wyraził św. Jan Paweł II w „Evangelium Vitae”. Nie można wyłączyć z karalności tak ciężkiego czynu jakim jest zabicie dziecka poczętego w łonie matki.

więcej: http://www.fronda.pl/a/ks-stanislaw-malkowski-dla-frondy-co-probuja-dzis-ukryc-katolickie-media,100996.html

Poniedziałek, 16 października 2017
ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
 
Znalezione obrazy dla zapytania ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
 
 
Z Żywota św. Jadwigi napisanego przez współczesnego autora
 

Wytrwale dążyła do Boga

Wiedząc o tym, że żywe kamienie, przeznaczone na budowanie niebieskiego Jeruzalem, mają być wygładzone na tym świecie uderzeniami przeciwności i ucisków oraz że przez wiele utrapień wchodzi się do chwały niebieskiej i chwalebnej ojczyzny, służebnica Boża, Jadwiga, przyjmowała chętnie nawałę nieszczęść, i nie szczędząc siebie, umartwiała swe ciało częstym biczowaniem. Codziennie do tego stopnia wyniszczała się postami i wstrzemięźliwością, iż wielu dziwiło się, w jaki sposób słaba i delikatna niewiasta potrafi wytrzymać tego rodzaju udręczenia. 
Im bardziej oddawała się umartwieniu ciała, zawsze jednak z rozwagą, tym bardziej wzrastała w mocy ducha i bogactwie łaski, a równocześnie pomnażał się w niej żar pobożności oraz miłości Bożej. Bardzo często wznosiła się ku Bogu tak gorącą tęsknotą, iż stawała się jakby nieczuła i nie zauważała, co się wokół niej działo. 
Podobnie jak gorliwością swej duszy nieustannie dążyła ku Bogu, tak dobroczynną miłością pochylała się nad bliźnimi, rozdzielając hojne jałmużny potrzebującym. Świadczyła dobroczynną pomoc wspólnotom i poszczególnym osobom zakonnym przebywającym wewnątrz lub poza klasztorem, wdowom i sierotom, słabym i chorym, trędowatym i więźniom, podróżnym, matkom wychowującym małe dzieci. Nikomu spośród tych, którzy przychodzili szukać u niej pomocy, nie pozwalała odejść bez wsparcia. 
Ponieważ zaś służebnica Boża nie zaniedbała żadnego dobrego czynu, który mogła wypełnić, Bóg obdarzył ją szczególną łaską. Gdy brakowało jej ludzkich środków do działania i sama czuła się wyczerpana fizycznie, przedziwną mocą Chrystusowej męki potrafiła wykonać wszystko, czego oczekiwali od niej bliźni przychodzący z prośbą w jakiejkolwiek potrzebie. Wszystkim, którzy się do niej uciekali w nadziei uwolnienia od nieszczęść, tak duchowych, jak cielesnych, udzielała pomocy zgodnie z łaskawą wolą Bożą.
 
 
Święta Jadwiga Śląska
Jadwiga urodziła się między 1174 a 1180 rokiem na zamku nad jeziorem Amer w Bawarii jako córka hrabiego Bertolda VI i Agnieszki Wettyńskiej, hrabiów Andechs, którzy tytułowali się również książętami Meranu (w północnej Dalmacji) i margrabiami Istrii. Miała czterech braci i trzy siostry. Jedną wydano za Filipa, króla Francji, drugą za Andrzeja, króla Węgier (była matką św. Elżbiety), trzecia wstąpiła do klasztoru. Jadwiga otrzymała staranne wychowanie najpierw na rodzinnym zamku, potem zaś w klasztorze benedyktynek w Kitzingen nad Menem (diecezja Würzburg), znanym wówczas ośrodku kulturalnym. Do programu ówczesnych szkół klasztornych należała nauka łaciny, Pisma Świętego, dzieł Ojców Kościoła i żywotów świętych, a także haftu i malowania, muzyki i pielęgnowania chorych.
W roku 1190 Jadwiga została wysłana do Wrocławia na dwór księcia Bolesława Wysokiego, gdyż została upatrzona na żonę dla jego syna, Henryka. Miała wtedy prawdopodobnie zaledwie 12 lat. Data ślubu nie jest bliżej znana. Możliwym do przyjęcia jest czas pomiędzy rokiem 1186 a 1190. Jako miejsce ślubu przyjmuje się zamek Andechs, chociaż nie jest też wykluczone, że było to we Wrocławiu lub Legnicy. Henryk Brodaty 8 listopada 1202 r. został panem całego księstwa. Rychło też udało mu się do dzielnicy śląskiej dołączyć dzielnicę senioratu, czyli krakowską, a także znaczną część Wielkopolski. Dlatego figuruje on w spisie władców Polski.
Henryk i Jadwiga stanowili wzorowe małżeństwo. Mieli siedmioro dzieci: Bolesława (ur. ok. 1194), Konrada (1195), Henryka (1197), Agnieszkę (ok. 1196), Gertrudę (ok. 1200), Zofię (przed 1208) i najmłodsze, nieznane z imienia dziecko, ochrzczone w okresie Bożego Narodzenia na zamku w Głogowie w 1208 roku, które prawdopodobnie wkrótce zmarło (według niektórych źródeł był to syn Władysław). Krótko żyło kilkoro dzieci Jadwigi: Bolesław zmarł pomiędzy 1206 a 1208 r., zaś Konrad w 1213 roku. Podobnie dwie córki: Agnieszka i Zofia zostały pochowane przed 1214 rokiem. Tak więc w okres pełnej dojrzałości weszli tylko Henryk i Gertruda.
Ostatnich 28 lat pożycia małżeńskiego małżonkowie przeżyli wstrzemięźliwie, związani ślubem czystości zawartym uroczyście w 1209 roku przed biskupem wrocławskim Wawrzyńcem. Jadwiga miała w chwili składania tego ślubu około 33 lat, a Henryk Brodaty ok. 43 (na pamiątkę tego wydarzenia Henryk zaczął nosić tonsurę mniszą i zapuścił brodę, której nie zgolił aż do śmierci).
Na dworze wrocławskim powszechne były zwyczaje i język polski. Jadwiga umiała się do nich dostosować, nauczyła się języka i posługiwała się nim. Jej dwór słynął z karności i dobrych obyczajów, gdyż księżna dbała o dobór osób. Macierzyńską troską otaczała służbę dworu. Wyposażyła wiele kościołów w szaty liturgiczne haftowane ręką jej i jej dwórek. Do dworu księżnej należała również niewielka grupa mężczyzn duchownych i świeckich. Księżna bardzo troszczyła się o to, aby urzędnicy w jej dobrach nie uciskali poddanych kmieci. Obniżyła im czynsze, przewodniczyła sądom, darowała grzywny karne, a w razie klęsk nakazywała mimo protestów zarządców rozdawać ziarno, mięso, sól itp. Zorganizowała także szpitalik dworski, gdzie codziennie znajdowało utrzymanie 13 chorych i kalek (liczba ta miała symbolizować Pana Jezusa w otoczeniu 12 Apostołów). W czasie objazdów księstwa osobiście odwiedzała chorych i wspierała hojnie ubogich.
Jadwiga popierała także szkołę katedralną we Wrocławiu i wspierała ubogich zdolnych chłopców, którzy chcieli się uczyć. Starała się także łagodzić dolę więźniów, posyłając im żywność, świece i odzież. Bywało, że zamieniała karę śmierci czy długiego więzienia na prace przy budowie kościołów lub klasztorów. Jej mąż chętnie na to przystawał. Była jednak tak delikatna wobec Henryka, że zawsze to jemu zostawiała ostateczną decyzję. Dlatego to jego podpis figuruje przy licznych dekretach fundacji.

Święta Jadwiga ŚląskaW swoim życiu Jadwiga dość mocno doświadczyła tajemnicy Krzyża. Przeżyła śmierć męża i prawie wszystkich dzieci. Jej ukochany syn, Henryk Pobożny, zginął jako wódz wojska chrześcijańskiego w walce z Tatarami pod Legnicą w 1241 r. Narzeczony jej córki Gertrudy, Otto von Wittelsbach, stał się mordercą króla niemieckiego Filipa, w następstwie czego zamek rodzinny Andechs zrównano z ziemią, a Ottona utopiono w Dunaju. Po tych strasznych wydarzeniach Gertruda nie chciała wychodzić za mąż za kogo innego. Po osiągnięciu odpowiedniego wieku wstąpiła w 1212 roku do klasztoru trzebnickiego, ufundowanego dziesięć lat wcześniej przez jej rodziców.
Siostra Jadwigi, również Gertruda, królowa węgierska, została skrytobójczo zamordowana; druga siostra, królowa francuska, Agnieszka, ściągnęła na rodzinę hańbę małżeństwem, którego nie uznał papież (ponieważ poprzedni związek Filipa II Augusta nie został unieważniony), była zatem matką nieślubnych dzieci. Mąż Jadwigi, książę Henryk, w 1229 r. dostał się do niewoli Konrada Mazowieckiego; Jadwiga pieszo i boso poszła z Wrocławia do Czerska i rzuciła się do nóg Konradowi - dopiero wówczas wyżebrała uwolnienie męża, pod warunkiem jednak, że ten zrezygnuje z pretensji do Krakowa. W końcu jeszcze spadł na Henryka grom klątwy za przywłaszczenie sobie dóbr kościelnych i książę umarł obłożony klątwą. Jadwiga jednak bez szemrania znosiła te wszystkie dopusty Boże.
Po śmierci męża, Henryka (19 marca 1238 r.), Jadwiga zdała rządy żonie Henryka Pobożnego, Annie, i zamknęła się w klasztorze sióstr cysterek w Trzebnicy, który sama wcześniej ufundowała. Kiedy dowiedziała się o niezwykle surowym życiu swojej siostrzenicy, św. Elżbiety z Turyngii (+ 1231), postanowiła ją naśladować. Do cierpień osobistych zaczęła dodawać pokuty, posty, biczowania, włosiennicę i czuwania nocne. Przez 40 lat życia spożywała pokarm tylko dwa razy dziennie, bez mięsa i nabiału. W 1238 r. na ręce swojej córki Gertrudy, ksieni w Trzebnicy, złożyła śluby zakonne i stała się jej posłuszna. Zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia.
Wyczerpana surowym życiem mniszki, zmarła 14 października 1243 r., mając ponad 60 lat. Zaraz po jej śmierci do jej grobu w Trzebnicy zaczęły napływać liczne pielgrzymki: ze Śląska, Wielkopolski, Łużyc i Miśni. Gertruda z całą gorliwością popierała kult swojej matki. Ostatni etap procesu kanonicznego św. Stanisława biskupa dostarczył cysterkom w Trzebnicy zachęty do starania się o wyniesienie także na ołtarze Jadwigi. Zaczęto spisywać łaski, a grób otoczono wielką troską. Już w 1251 r. zaczęto obchodzić w klasztorze co roku pamiątkę śmierci Jadwigi. Kiedy w roku 1260 odwiedził Trzebnicę legat papieski Anzelm, siostry wniosły prośbę o kanonizację. Tę inicjatywę poparł polski Episkopat i Piastowicze. Z polecenia papieża w latach 1262-1264 przeprowadzono badania kanoniczne w Trzebnicy i we Wrocławiu. Ich akta przesłano do Rzymu. O kanonizację Jadwigi zabiegał także papież Urban IV, który jako legat papieski w latach 1248-1249 aż trzy razy odwiedził Wrocław i znał dobrze Jadwigę. Jednak jego śmierć przeszkodziła kanonizacji. Dokonał jej dopiero jego następca, Klemens IV, w kościele dominikanów w Viterbo 26 marca 1267 r. Na prośbę Jana III Sobieskiego papież bł. Innocenty XI rozciągnął kult św. Jadwigi na cały Kościół (1680).
Ku czci św. Jadwigi powstała na Śląsku (w 1848 r. we Wrocławiu) rodzina zakonna - siostry jadwiżanki. Św. Jadwiga Śląska czczona jest jako patronka Polski, Śląska, archidiecezji wrocławskiej i diecezji w Gorlitz; miast: Andechs, Berlina, Krakowa, Trzebnicy i Wrocławia; Europy; uchodźców oraz pojednania i pokoju.

W ikonografii św. Jadwiga przedstawiana jest jako młoda mężatka w długiej sukni lub w książęcym płaszczu z diademem na głowie, czasami w habicie cysterskim. Jej atrybutami są: but w ręce, krzyż, księga, figurka Matki Bożej, makieta kościoła w dłoniach, różaniec.
 
 
 
 
 
Módlmy się. 
 
 
Wszechmogący i miłosierny Boże, dzięki Twoim natchnieniom święta Jadwiga usilnie zabiegała o pokój i pełniła dzieła miłosierdzia,  udziel nam swojej łaski, * abyśmy za jej przykładem starali się o pokój i zgodę między ludźmi i służyli Tobie w cierpiących niedostatek. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Nad Anglią wzeszło czerwone słońce. "Wygląda jak nadciągająca apokalipsa"           

    
 
Wygląda jak nadciągająca apokalipsa. Ktoś jeszcze widział to niesamowite czerwone słońce z powodu burzy piaskowej znad Azorów? Przez to połączenie z ciepłym, silnym wiatrem dziwnie się człowiek czuje na zewnątrz - napisała na Instagramie Rebecca Jane Collins.
 
Brytyjskie biuro meteo potwierdza związek "krwawego" słońca z silnym wiatrem. Czerwony kolor to pył przyniesiony znad Sahary. Przechodząc przez jego cząsteczki światło zostaje rozproszone. Do naszych oczu docierają głównie fale o największej długości (czerwone) i tak niebo "nabiera czerwonego odcienia". Poza atrakcyjnym wizualnie zjawiskiem, w wielu miejscach pył na niebie był tak gęsty, że zmusił władze różnych angielskich miast do zapalenia za dnia latarni. 
więcej: https://www.o2.pl/artykul/nad-anglia-wzeszlo-czerwone-slonce-wyglada-jak-nadciagajaca-apokalipsa-6177407393196161a
 
 

To prawdziwa rzeka śmierci! Apokalipsa dzieje się na naszych oczach

                              
Te szokujące zdjęcia obiegły cały świat. W wodach niewielkiej rzeki Confuso na południu Paragwaju unoszą się tysiące zdechłych ryb.
 
Naukowcy nie wiedzą jeszcze, co było powodem masowej zagłady ryb w rzecze. Na razie stawiają dwie hipotezy.  Jedna mówi o braku tlenu w wodzie, inna o chemikaliach, które przedostały się do rzeki z pobliskiej garbarni.

A może to już zapowiedź końca świata?

http://malydziennik.pl/to-prawdziwa-rzeka-smierci-apokalipsa-dzieje-sie-na-naszych-oczach,8488.html


Owoce "Różańca do granic". "Płakaliśmy z radości"

https://www.youtube.com/watch?v=hW8Mdm4ChoM


 

Ks. Natanek - Fenomen dzieła "Różaniec do granic"

https://www.youtube.com/watch?v=dMK36ndcRnI


 

Ks. Natanek - Relacja własna z akcji "Różaniec do granic"

https://www.youtube.com/watch?v=ma5QetZq8lU


 

Ks. Natanek - Cud pulsującego Słońca na "Różańcu do granic"

https://www.youtube.com/watch?v=rHgRmAD34U8


 

Różaniec do granic - nikt się tego nie spodziewał!

https://www.youtube.com/watch?v=-dCRFE-tCMs


 
 

Różaniec do granic; Niemirów, granica z Białorusią - 2

https://www.youtube.com/watch?v=w3jC1mhTT2U

Brońmy konstytucyjnej klauzuli sumienia dla farmaceutów!

Szanowni Państwo,

uniwersalna wartość, jaką jest wolność sumienia i związana z nią klauzula sumienia, jest gwarantowana przez polską Konstytucję. Potwierdził to również wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. Niestety, potrzeba bronić tej ważnej wartości, a wraz z nią farmaceutów, których sumienia probuje się łamać. Proszę Państwa o podpis:

http://www.citizengo.org/pl/lf/102835-bronmy-konstytucyjnej-klauzuli-sumienia-dla-farmaceutow

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marcin Czech w odpowiedzi na poselską interpelację oraz p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich, ku wielkiej radości lewicowych mediów, zakwestionowali w ostatnim czasie prawo właścicieli aptek do odmowy sprzedaży środków niezgodnych z ich sumieniem (np. mogących działać w sposób wczesnoporonny). Tymczasem prawo to wprost wynika z Konstytucji i zostało potwierdzone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego domagamy się przestrzegania konstytucyjnego prawa farmaceutów oraz właścicieli aptek do powoływania się na klauzulę sumienia oraz prosimy o doprecyzowanie ustawy Prawo Farmaceutyczne, tak aby ta kwestia nie budziła już więcej wątpliwości.

http://www.citizengo.org/pl/lf/102835-bronmy-konstytucyjnej-klauzuli-sumienia-dla-farmaceutow

Artykuł 53 ustęp 1 Konstytucji RP mówi, że „każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii”. Odnosząc się do tego przepisu Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 7 października 2015 r. (sygn. akt K 12/14), wydanym pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rzeplińskiego jeszcze przed zawirowaniami związanymi z obsadą stanowisk sędziowskich, stwierdził: „Wolność sumienia – w tym ten jej element, którym jest sprzeciw sumienia – musi być respektowana niezależnie od tego, czy istnieją przepisy ustawowe ją potwierdzające. Ustawodawca nie może więc dowolnie kształtować albo znosić tego „przywileju”, lecz musi respektować konstytucyjne warunki ustanawiania ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela”. Powyższe fakty jasno dowodzą, że pomimo że w ustawie „Prawo farmaceutyczne” nie ma wzmianki o klauzuli sumienia dla farmaceutów i właścicieli aptek, jej gwarancja wynika bezpośrednio z Konstytucji. Brońmy klauzuli sumienia dla farmaceutów:

http://www.citizengo.org/pl/lf/102835-bronmy-konstytucyjnej-klauzuli-sumienia-dla-farmaceutow

Bardzo dziękuję Państwu za głos w tej ważnej sprawie. 

Pozdrawiam serdecznie,

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk
Dyrektor CitizenGO Polska

 Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, należy skorzystać z linku - wersja przeglądarkowa


 
FUNDACJA ŻYCIE I RODZINA


 
 


 

Szanowny Panie Andrzeju!
Przyjacielu Fundacji Życie i Rodzina,

 

0-Jezusek-3.jpg

 


Przybywam dziś do Pana z niezwykłą wiadomością! To dla nas wszystkich wspaniała informacja. Inicjatywa
#ZATRZYMAJABORCJĘ rozwija się najlepiej z dotychczasowych. Proszę sobie wyobrazić, że po 5 tygodniach zbiórki mamy 204 091 podpisów! I codziennie spływają kolejne!

Ten sukces nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie tysięcy ludzi dobrej woli w całej Polsce. To nasi Wolontariusze poświecają swój prywatny czas, aby stać na ulicach i placach miast zbierając podpisy, często w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych, jak chociażby deszcz. To właśnie oni "schodzą z kanapy", aby ratować małe dzieci, które same nie mogą się obronić.

Ten sukces jest również możliwy dzięki takim wyjątkowym ludziom jak Pan. Dlaczego? Gdyby nie przekazywane darowizny nie moglibyśmy dotrzeć do tak szerokiego grona osób. Dlatego też pragnę Panu z serca podziękować w imieniu własnym, ale również wszystkich osób zaangażowanych w zbiórkę podpisów. Te działania to konkretny wkład w ratowanie życia dzieci dyskryminowanych ze względu na niepełnosprawność. To właśnie osoby takie jak Pan są nadzieją dla dzieci i ich rodzin, które cierpią z powodu obowiązywania dzisiejszych nieludzkich przepisów.

Obrazek

Przeciwko akcji
#ZATRZYMAJABORCJĘ trwa moblizacja jej przeciwników. Komitet Barbary Nowackiej posługując się kłamliwą retoryką obrony praw kobiet zbiera podpisy pod projektem zezwalającym na zabijanie wszystkich ninarodzonych dzieci - bez wyjątku i bez żadnego, nawet wydumanego, powodu! Lewica próbuje także ulicznych manifestacji, aby pokazać, że stanowi ważną siłę społeczną. Na szczęście ostatnie czarne protesty pokazały, że energia wrogów życia jest na wyczerpaniu i nie mogą zbyt wiele zdziałać. Choć do polskich feministek płyną potężne środki finansowe, trudno jest odwieść Polaków od obrony życia dzieci.

Obrazek 

Szanowny Panie!

Przekroczenie (i to dwukrotne!) minimalnego wymaganego progu 100 000 podpisów odbyło się wyjątkowo szybko, bo już po około miesiącu od rozpoczęcia zbiórki pod projektem. To również pokazuje, że nie ma przyzwolenia społeczeństwa na barbarzyńskie zachowanie - wykonywanie aborcji, zabijanie niewinnej, maleńkiej istoty.

Ciesząc się z pierwszych sukcesów akcji
#ZATRZYMAJABORCJĘ pamiętamy, że przed nami jeszcze długa droga. Do zrealizowania celu potrzebujemy także Pana pomocy! Podpisów musi być znacznie więcej, aby głos przeciw aborcji silnie wybrzmiał w przestrzeni publicznej. Dokonamy tego wspólnie - Pan i ja.

Rosną także nasze potrzeby finansowe, które są naturalnym wynikiem prowadzonych działań. Dlatego zwracam się do Pani z prośbą o wsparcie dowolną kwotą, którą jest Pani w stanie przekazać na walkę o ludzkie życie.Dziękuję, że jest Pan z nami.


 

 

 

 


KajaGodek - jeżeli ten obraz nie wyświetla się, odblokuj w ustawieniach podgląd obrazów.

Podpis Kai Godek - jeżeli ten obraz nie wyświetla się, odblokuj w ustawieniach podgląd obrazów.
Kaja Godek
Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
#ZATRZYMAJABORCJĘ
Fundacja Życie i Rodzina
zycierodzina.pl

  


PS. To wzruszające, jak bardzo Polacy zaangażowali się w obronę dzieci przed aborcją. To największa taka zbiórka w historii naszego kraju! Dzięki Pana pomocy finansowej uda nam się zrealizować cel - zebrać jeszcze więcej podpsów od naszych rodaków, co pokaże i udowodni, jak ogromne jest poparcie społeczne dla poszanowania i godności ludzkiego życia.

 

OBRAZ- inwestuj w wartości


WSPIERAJ
KORZYSTAJĄC Z PRZELEWÓW TRADYCYJNYCH

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:
26 1140 2004 0000 3202 7615 3171
NAZWA ODBIORCY: FUNDACJA ŻYCIE I RODZINA
TYTUŁEM: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

WSPIERAJ KORZYSTAJĄC Z PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH

IBAN: PL26114020040000320276153171
KOD SWIFT: BREXPLPWMBK

WSPIERAJ KORZYSTAJĄC Z SYSTEMÓW PRZELEWOWYCH ON-LINE
Umożliwiamy 
szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Niektóre programy do poczty e-mail blokują linki zewnętrzne systemów transakcyjnych.
W takiej sytuacji należy skorzystać z linku -
Inwestuj w wartości

 
Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, należy skorzystać z linku - wersja przeglądarkowa

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ wyraziłeś zgodę na przekazywanie raportów z działalności Fundacji Życie i Rodzina.
Jeśli chcesz wypisać się z newslettera, napisz na: kontakt@zycierodzina.pl.
   Fundacja Życie i RodzinaOBRAZ - logo ŻiR
   ul.Ogrodowa 28/30 lok. 104, 00-896 Warszawa
   REGON: 363635310, NIP: 1182118534, KRS: 0000598904

K​
rucjata
​R​
óżańcowa


Niech Będzie Uwielbiona Trójca Przenajświętsza i Maryja Zawsze Dziewica
Kochan
​i​
, piszę do
​wszystkich​
 
​- ​
byłem w 
Prudniku na
​"​
​Ró​
żańcu do granic
​"​
 i tak
​,​
jak była masa ludzi,
​ ​
tak i ta
​ ​
sama masa przyjęła Pana Jezusa na stojąco,
​ ​
w czasie
​M​
szy św.
​N​
ie pomogły prośby, żeby 
uklęknąć i uwagi że ten
​R​
óżaniec nie wiele da,
​ ​
skoro znieważa się
​ ​
Pana Jezusa podczas
​J​
ego przyj
​m​
owani
​a​
. Uklękło bardzo niewielu. 
To są smutne rzeczy.
A
​ przecież Matka Boża z Medjugorie prosi, aby Pana Jezusa przyjmować z szacunkiem i uwielbieniem - klęcząc,  gdyż jest Bogiem Sprawiedliwym i Zbawicielem. Jak klęczycie, przepraszacie i wynagradzacie za grzechy wasze - tak będziecie zbawi​eni. Kazimierz.

PREZYDENT ANDRZEJ DUDA: Rzeczpospolita Przyjaciół; Polska, która istniała przed II wojną światową, Polska, w której obok siebie mieszkały różne narodowości, ale przede wszystkim Polacy i Żydzi

https://gloria.tv/article/xM9GfPFjF4Ya3i9Czf7wcwUF8

 

Hej, Prezydencie - Żydzi mają swoją Ojczyznę i w Polsce nigdy nie musieli być, ale im jest zawsze mało, wszystkiego mało. Na całym świecie są i mało - chcą zawładnąć katolicką Polską zupełnie a Polacy wybrali zdrajcę Narodu Polskiego - Andrzeja Dudę, którego żona Żydówka wszystko robi, aby Polska była żydowska.​ Polacy wyjeżdżali do innych krajów, ale dlatego, że była wojna przez Żydów właśnie. Teraz też A.Duda podpisał zarządzenie "przymusowe szczepionki" śmiercionośne, aby Polacy wyginęli i ziemie polską dla Żydów zostawili.  Żydzi nigdy się nie szczepią.  mk.                                                                          

 

 

Matka Zbawienia: Nikczemny plan w Watykanie, aby zniszczyć Kościół katolicki

https://gloria.tv/article/Z7UCS1pFyFJB3zLV2s6x8Ao3z

 

​ Następny zdrajca ludzi. Następny mason rządzi światem - stary - to mu nie zależy, a niech się biją. Nie rozumiem, że nie ma odważnych biskupów, aby tego masona zdjąć ze stolicy Piotrowej. I co nam z tego, że on będzie w piekle, jak i nas nie będzie. mk.                     

 

FRANCISZEK: nie można konserwować doktryny Kościoła i nie pozwalać jej iść naprzód

https://gloria.tv/article/38cLDjXUiogJ36jqjPVdb272e

 

​ Ty stary demonie - Bóg nie zmienia swoich PRAWD, bo PRAWDA jest jedna. A ty demonie wszystko zmieniasz co Boże na diabelskie. Całujesz islamistkom nogi a przed Jezusem nie uklękniesz.​ Całujesz Żydówkom ręce, a Pana Jezusa Krzyż hańbisz. mk.

 

NIESAMOWITY FILM.  Oto jakie jest proroctwo dla Polski i świata ... 

                   Proroctwo - film jest już na youtube!
Zobacz:   https://www.gloria.tv/video/wFTcFtq6Jr6U4CwTZQmkJS9A3 
 
 
Film „Proroctwo” to nie jest zwyczajny projekt filmowy, gdyż realizuje go dwoje ludzi, którzy nie mieli wcześniej nic wspólnego z filmem. W czerwcu 2015 roku rozpoczęli oni swojego rodzaju śledztwo w sprawie proroctw na temat jakiegoś szczególnego zadania jakie miałby otrzymać naród Polski do wykonania od Boga. Proroctw na ten temat okazało się być wiele, jak chociażby Teresy Neumann – niemieckiej mistyczki, czy kardynała Augusta Hlonda – Prymasa Polski albo św. siostry Faustyny – na którym to proroctwie oparte zostało całe dociekanie.
W tym miejscu warto przywołać to proroctwo z „Dzienniczka”, które wypowiada sam Pan Jezus do prostej zakonnicy: „Polskę szczególnie umiłowałem, jeśli posłuszna będzie Woli Mojej wywyższę ją w potędze i świętości, z niej wyprowadzę iskrę, która przygotuje świat na powtórne przyjście moje”.
Także obecnie nie brakuje takich głosów, chociażby wśród zagranicznych kapłanów głoszących na terenie Polski rekolekcje.
Dzięki wierze ludzi w to dzieło, potężnej modlitwie i wsparciu finansowemu, mogła im towarzyszyć w tym śledztwie profesjonalna ekipa filmowa. W międzyczasie 8.01.2016 roku, dzięki pomocy kilku osób – przyjaciół projektu, powstała Fundacja św. Filomeny, w celu zrealizowania dzieła w pełnej przejrzystości finansowej.

I tak na przestrzeni półtora roku udało im się porozmawiać przed kamerami z gośćmi, którzy w środowisku katolickim są poważanymi rekolekcjonistami, znawcami teologii, charyzmatykami. Każdy z nich był proszony również o rozeznanie Woli Bożej, co do swojego udziału w tym projekcie. Są wśród nich: o. Antonello Caddedu, o. Henrique Porcu, o. John Bashobora, o. Jose Maniparambil, ks. Piotr Glas, ks. Dominik Chmielewski SDB, ks. Adam Skwarczyński, dr Wincenty Łaszewski, o. Stanisław Przepierski OP i wreszcie o. Augustyn Pelanowski OSPPE, który również został opiekunem duchowym filmu.
więcej: http://malydziennik.pl/proroctwa-dotyczace-polski-zobacz-zwiastun-niezwyklego-filmu,6207.html
 
Proroctwa o Polsce - przeczytaj
http://www.proroctwo.com.pl/proroctwa-o-polsce

Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz!

https://gloria.tv/article/oQYyzXcXT7XP3NqfSwZX79k7U

_________________

Święty Józef i jego zapomniana rola w doniosłym „Cudzie słońca”

https://gloria.tv/article/ZYBfCUfQUDrC3vbPuKfvbVi6c

__________________

Grzegorz Braun o Zdradzie Narodowej

https://gloria.tv/video/qN1qsfCgHSuy2DWvMTdGNxukk

Czy Jan XXIII naprawdę był papieżem?          

            
             
 
 Kilka tygodni temu puściłem w obieg załączone dokumenty dające mocne dowody na to, że Roncalli (Jan XXIII) był członkiem Zakonu Masońskiego.

Poniżej kolejne dowody:

Francuski pisarz Pier Carpi w książce Proroctwa Jana XXIII [Les Properties de Jean XXIII], (1976), — twierdzi,   że   Angelo  Roncalli przyjął imię Jana XXIII, ostatnio używane (1410-1415) przez antypapieża by Baldassare Cossa prawdopodobnie dlatego, że pod tym imieniem (Baldassare Cossa) on (Roncalli) dołączył do masońskich Różokrzyżowców w Turcji w 1935.

Charles Riandey,   — wielki suwerenny mistrz masoński,   — napisał następujący wstęp do — Ekumenizm widziany przez masona tradycjonalistę [Ecumenism as seen by a Traditionalist Freemason, Paris,1969] autorstwa Yves Marsaudon, ministra stanu Rady Najwyższej Francji (rytu szkockiego):

Ku pamięci Angelo Roncalli, księdza, arcybiskupa Messamaris, nuncjusza apostolskiego w Paryżu, kardynała kościoła Rzymskiego, Patriarchy Wenecji, papieża o imieniu Jan XXIII, który  —  raczył dać nam swoje błogosławieństwo, zrozumienie i ochronę„.

Od 28 kwietnia 1738 kiedy papież Klemens XII wydał Konstytucję Papieską potępiającą masonerię jako anty-Kościół i anty-państwo, aż do 1974 kiedy zakaz członkostwa katolików w masonerii został zniesiony przez Kościół na II Soborze Watykańskim, upłynęło około 230 lat w/m czasie,  których 8 papieży wydało 9 konstytucji, 6 encyklik, 2 alokucje i około 200 innych dokumentów przeciwko masonerii.

A w 1969 we wstępie masońskiego suwerennego wielkiego mistrza do książki przez innego wysokiego szczebla masona, jest napisane, że — Roncalli raczył udzielić masonom błogosławieństwo, zrozumienie i ochronę.

— Jak może prawdziwy i uczciwy katolik interpretować tę bezzasadną, przesadną rekomendację udzieloną masonerii przez Roncallego, jak tylko tym, że sam był masonem?

więcej: https://forumdlazycia.wordpress.com/2017/10/11/czy-jan-xxiii-naprawde-byl-papiezem/#more-48897

Spisek na konklawe 1958 roku – „wybór” Jana XXIII

https://forumdlazycia.wordpress.com/2014/05/19/spisek-na-konklawe-1958-roku-wybor-jana-xxiii/

Herezje Jana XXIII (Angelo Roncalli)

​DZIĘKUJĘ BARDZO, BO PAN JEZUS JUŻ DAWNO POWIEDZIAŁ, ŻE ON JEST W PIEKLE, ALE LUDZIOM TRUDNO BYŁO UWIERZYĆ.TO HAŃBA DLA WATYKANU. TO ILU PAPIEŻY OGÓLNIE BYŁO ANTY-PAPIEŻAMI? OSTATNI MASON, TO ANTY-PAPIEŻ FRANCISZEK - APOSTATA. NA OCZACH WSZYSTKICH HAŃBI PANA BOGA I MARYJĘ. ZMIENIA PRZYKAZANIA BOŻE, NAKAZUJE DAWAĆ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ ROZWODNIKOM, NAKAZUJE DZIELIĆ ŁOŻE Z ISLAMISTAMI I NAWET NIC NIE SZKODZI, JEŚLI ONI NAS ZABIJĄ. WYŚMIEWA PANA JEZUSA. TO JUŻ WIADOMO, ŻE JEST SYNEM DIABŁA. mk.
 

Dr Zbigniew Kękuś o Mateuszu i Kornelu Morawieckich

https://www.youtube.com/watch?v=WrNJ1ek8Avg


 

Prokurator Andrzej M Czyżewski: kariery panów Morawieckich są związane z oficerami WSI

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=rrzzqY3V_Rw


 

Dr Zbigniew Kękuś zgłasza sprawy Szydło, Morawieckiego i Dziwisza do ABW.

 
 

Dr Zbigniew Kękuś:  Ogłoszą wojnę hybrydową

https://www.youtube.com/watch?v=177BI0S3Els

 Modlitwy uwolnienia ks. Chmielewskiego

(O UZDROWIENIE,
​ ​
PRZEŁAMYWANIE
​,​
PRZE...
 
https://youtu.be/wkIS975lq4Y


Kroluj nam Chryste z Krolowa Maryja  w CZĘSTOCHOWIE


Podziele sie swiadectwem ingerencji Maryji i Jezusa oraz sw Teresy w przywrocenie zdrowia .

3 pazdziernika 2017 r  operowano pilnie mojego brata Krzysztofa .
Przed operacja zobaczyl on na parapecie  w sali ,w ktorej oczekiwal na rychla operacje, ramke ze zdjeciem czy obrazkiem odwrocona od niego do okna i  pomyslal ze to ktos zapomnial pewnie zabrac ze soba ..do domu .Zastanowilo go co jest w tej ramce ?Nie mial sily by wstac i zobaczyc....
P
o powrocie z operacji po obudzeniu sie  w tej samej sali ujrzal w owej ramce Matke Boza Czestochowska z Jezusem
 Patrzyli na niego z radoscia z obrazka.Zrozumial ze opieka go objeli dajac wspanialych lekarzy ,przywracajac mu zdrowie .Chory odzyskal sily natychmiast niemalze po operacji .Rano juz chodzil po szpitalu.
Operacja odbywala w godzinie apelu Jasnogorskiego ,rodzina modlila sie w domu i siostra na Mszy sw oraz adorujac najsw Sakrament proszac o wstawiennictwo Maryje Rozancowa i sw Tereske ktorej bylo swieto 3 pazdziernika w liturgii tradycji  we Mszy sw Wszechczasow
Zostal wypisany po kiku dniach do domu .Czuje sie bardzo dobrze i z zona i dziecmi ,rodzenstwem i mama dziekuje Matence Czestochowskiej i Jezuskowi za laske zdrowia natychmiastowo.

"UCZYNCIE WSZYTKO CO MOJ SYN POWIE ,ZAMIENCIE WIARE W CZYN "iNTRONIZUJCIE jEZUSA NA KROLA POLSKI W CZESTOCHOWIE NIEZWLOCZNIE .TRON CZEKA A MARYJA PROSI EPISKOPAT I RAZD O KORONACJE JEJ SYNA  W 300-LECIE SWOJE .
NIE ZWLEKAJCIE BY ODDALIC WOJENNE MANEWRY ,BY LUDZKOSC POWROCILA DO BOGA I ZYLA WEDLUG BOZYCH PRZYKAZAN JAK BOG PRZYKAZAL !
Dziekujemy wszyscy za laske opieki Matki Naszej Pani I Krolowej oraz Jej Syna Krola Jezusa  Chrystusa oraz sw Tereski.
 Bogu niech beda dzieki .
- ​
Ewa Ł.

Owoce "Różańca do granic". "Płakaliśmy z radości"

https://www.youtube.com/watch?v=hW8Mdm4ChoM
 

Ks. Natanek - Fenomen dzieła "Różaniec do granic"

 

Ks. Natanek - Relacja własna z akcji "Różaniec do granic"

https://www.youtube.com/watch?v=ma5QetZq8lU
 

Ks. Natanek - Cud pulsującego Słońca na "Różańcu do granic"

https://www.youtube.com/watch?v=rHgRmAD34U8
 

Różaniec do granic - nikt się tego nie spodziewał!

 
 

Różaniec do granic; Niemirów, granica z Białorusią - 2

https://www.youtube.com/watch?v=w3jC1mhTT2U

Dziś mija 39 lat od dnia, w którym świat usłyszał, że papieżem został Polak. Habemus papam!!!      Habemus papam!!!
 
Dziś mija 39 lat od dnia, w którym świat usłyszał, że papieżem został Polak, kardynał Karol Wojtyła. Wielu historyków i biskupów podkreśla, że wybór Polaka zaważył nie tylko na losach Kościoła katolickiego, ale i na dziejach ludzkości. 
16 października 1978 roku był drugim dniem konklawe. Biały dym nad Kaplicą Sykstyńską pojawił się o godzinie 18.18. Kolegium Kardynalskie wybrało papieża. Na placu świętego Piotra stał wtedy kardynał Stanisław Dziwisz, były metropolita krakowski. Wówczas był kapelanem i sekretarzem Karola Wojtyły. - Spodziewaliśmy się, że papieżem może zostać właśnie kardynał Wojtyła. Gazety wymieniały Karola Wojtyłę jako jednego z liczących się kandydatów. Gdy padło Carolum, to już wiedziałem. Później powiedziano mi, że mogę spotkać się z nowym papieżem. Od Jana Pawła II usłyszałem: Ale dali szkołę - wspomina kardynał Stanisław Dziwisz.

W homilii na mszy z okazji dwudziestej piątej rocznicy pontyfikatu, 16 października 2003 roku, Jan Paweł II wspominał, że podczas wyboru usłyszał w swym sercu pytanie, które Jezus skierował do Piotra: czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci?. Zaraz też dodał, że każdego dnia odpowiadał sobie na to pytanie. Widział łaskawe spojrzenie Chrystusa, które go ośmielało, aby odpowiadać: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. A potem podejmował zadania, jakie Chrystus przed nami stawiał.

http://www.fronda.pl/a/39-lat-temu-wybrano-polaka-na-papieza,101021.html

 

Ks. Bortkiewicz: Wracajmy do św. Jana Pawła II

,,Nauczanie Jana Pawła II właśnie dzisiaj zyskuje swoją aktualność. Widzimy to zwłaszcza w newralgicznych sprawach dotyczących problemu ludzkiego życia, aborcji czy odpowiedzialności moralnej'' - mówi w rozmowie z ,,Radiem Maryja'' ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr.

,,Przeżywamy w obecnej dobie ogromne zawirowania wokół tematyki małżeństwa i chciałoby się powiedzieć „Wracajmy do św. Jana Pawła II. Wracajmy do Familiaris Consortio – Listu do Rodzin”' - dodaje.

,,My w Polsce, ciesząc się niewątpliwie dobrymi zmianami, jednocześnie spoglądamy na ogromny chaos społeczny w znaczeniu chaosu polegającego na braku wspólnoty i jedności. Myślę, że tutaj warto by było abyśmy odwoływali się do nauczania pielgrzymkowego św. Jana Pawła wygłaszanego w naszej ojczyźnie'' - dodał Bortkiewicz.

http://www.fronda.pl/a/ks-bortkiewicz-wracajmy-do-sw-jana-pawla-ii,101040.html

​ CZY KIEDYKOLWIEK I JAKIKOLWIEK BISKUP, CZY ARCY...CZY KARDYNAŁ, CZY PAPIEŻ PYTALIŚCIE SIĘ SWEGO PANA BOGA O COKOLWIEK? NAPEWMO NIE, BO UCZYNILIŚCIE PANA BOGA SWOIM SŁUGĄ I ON MUSI SIĘ WAS PYTAĆ WY ZDRAJCY PANA BOGA I LUDZI, BO SAMI RZĄDZICIE KOŚCIOŁEM KATOLICKIM BEZBOŻNIE. USUWACIE POBOŻNYCH KAPŁANÓW, A DAJECIE SZANSĘ WIĘKSZEGO GRZESZENIA BEZBOŻNYM GEJOM I INNYM  "ODMIEŃCOM" .mk.
Temat: Prokatolicki biskup przechodzi na wcześniejszą emeryturę


Papież Franciszek 12 października zaakceptował wcześniejsze przejście na emeryturę bpa Alaina Casteta (67) z Luçon we Francji. Objął on stanowisko w 2008 roku, a zrezygnował z powodów zdrowotnych.

Liberalni aktywiści zaczęli atakować Casteta po tym, jak wyświęcił on sześciu diakonów Bractwa Kapłańskiego św. Piotra w 2012. Dwa lata później ta sama grupa zorganizowała wystąpienie prasowe przeciwko biskupowi w kościele i zaatakowała go za promowanie rytu trydenckiego, przyjmowania komunii na język i męskiej służbie w kościele. Tego lata Castet zaprosiłdo diecezji kardynała Roberta Saraha.

 https://gloria.tv/article/LMcf7hjDXQA21Mny1E1Q4gLbh

Po Fatimie – Akita. Gorszący kryzys w Kościele i straszliwa kara

 Po Fatimie – Akita. Gorszący kryzys w Kościele i straszliwa kara
Kończy się rok, w którym wspominaliśmy niezwykle doniosłe wydarzenie w najnowszej historii zbawienia – orędzie Matki Bożej przekazane w Fatimie. Wraz z przeminięciem setnej rocznicy ostatniego portugalskiego objawienia nie ustała jednak prorocka rola Maryi. Warto pamiętać, że ponad pół wieku po rozmowie z dziećmi w Cova da Iria Matka Boża przewidziała również olbrzymi kryzys wśród duchowieństwa. I jeszcze straszliwsze kary. Tym razem Matka Boża wybiera  daleką od Starego Kontynentu Japonię i prostą zakonnicę Agnieszkę, której przekazała przerażające słowa: Powiedziałam ci już, że jeżeli ludzie nie zaczną pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle na ludzkość straszliwą karę. Będzie to kara większa niż potop, nieporównywalna z niczym, co widział świat. Ogień spadnie z nieba i unicestwi większą część ludzkości, dobrych na równi ze złymi, nie oszczędzając ani kapłanów, ani wiernych. Ci, co ocaleją, będą czuć się tak samotni, że będą zazdrościć umarłym. Jedyną bronią, jaka wam pozostanie, to Różaniec i Znak pozostawiony przez Mego Syna. Codziennie odmawiajcie różańcowe modlitwy.
Maryja mówiła dalej do japońskiej zakonnicy: Na różańcu módlcie się za papieża, biskupów i kapłanów. Działanie szatana przeniknie nawet Kościół, do tego stopnia, że będzie można zobaczyć kardynałów sprzeciwiających się innym kardynałom i biskupów występujących przeciwko innym biskupom. Kapłani, którzy Mnie czczą, będą wyszydzani i prześladowani przez swych współbraci... świątynie i ołtarze będą plądrowane; Kościół będzie pełen tych, którzy pójdą na kompromis, a szatan będzie kusił wielu kapłanów i osoby konsekrowane, by opuścili służbę Panu.

Czy istnieje jakiekolwiek przesłanie, które lepiej oddaje sytuację wewnętrzną dzisiejszego Kościoła? Owszem, Matka Boża we wcześniejszych orędziach opisywała sytuację na świecie i sytuację prześladowanych katolików, ale dopiero w Japonii powiedziała o tym, jak brak naszego nawrócenia dramatycznie odmienił Kościół! Bo czyż nie widzimy dziś kardynałów sprzeciwiających się innym kardynałom?

Czyż każdego dnia nie słyszymy o biskupach występujących przeciwko innym biskupom i nauce Kościoła?

Czy na naszych oczach kapłani nie wyszydzają swych współbraci czczących Matkę Bożą i przywiązanych do Tradycji? Czyż wierni Maryi księża nie są dziś w Kościele wręcz prześladowani?

Czy nie doświadczyliśmy splądrowania Kościołów? Zarówno przez decyzję biskupów i proboszczów po Soborze Watykańskim II, jak i w konsekwencji tych decyzji wiele lat później? Czyż nie są one plądrowane także przez jawnych wrogów Kościoła – jak choćby na Bliskim Wschodzie?

I wreszcie – czy Kościół nie jest dziś pełen tych, którzy poszli na kompromis?

Pytania te stają się w naszych czasach nad wyraz retoryczne. Figura, za której pośrednictwem  objawiała się Matka Boża w Japonii, płakała ponad sto razy. Maryja wprost powiedziała dlaczego: Diabeł będzie występował szczególnie przeciwko duszom poświęconym Bogu. Powodem Mego smutku jest myśl o zatraceniu tak wielu dusz. Jeśli grzechy będą coraz liczniejsze i poważniejsze, nie będzie już dla nich przebaczenia.

Pan Bóg w swym niewyobrażalnym miłosierdziu zakomunikował nam w Akita poprzez Maryję: macie jeszcze szansę! Kto wie, może już ostatnią?

więcej: http://www.pch24.pl/po-fatimie---akita--gorszacy-kryzys-w-kosciele-i-straszliwa-kara,55286,i.html

Czas decyzji: Fatima albo Luter

http://www.pch24.pl/czas-decyzji--fatima-albo-luter,55312,i.html

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
"Przedziwny sekret Różańca Świętego"
[fragmenty]

Po wezwaniu Ducha Świętego, jeżeli chcecie dobrze odmówić różaniec, stawcie się na chwilę w obecności Bożej (...). Uważajcie w szczególny sposób na dwa błędy, które zwykle popełniają prawie wszyscy, którzy odmawiają różaniec: pierwszy - to bez włożenia jakiejś intencji odmawiam różaniec tak, że jeżeli się ktoś pyta, dlaczego go odmawiam, nie umiem odpowiedzieć. I dlatego powinniście zawsze mieć na celu przy odmawianiu różańca jakąś łaskę do uproszenia, jakąś cnotę do naśladowania, jakiś grzech
do unikania.
Drugim błędem, jeszcze częstszym, jest zaczynanie różańca z myślą tylko o tym, aby jak najszybciej go zakończyć.(...)
Wzbudza politowanie fakt, jak wielu odmawia różaniec źle. Odmawiają go z pośpiechem nie do wiary, nawet zjadają połowę jego słów. Nie chciałoby się z pewnością złożyć w taki niepoważny sposób hołdu ostatniemu ze śmiertelnych, a myśli się, że Jezus i Maryja będą tym uczczeni!
A więc nie ma się co dziwić, jeżeli najbardziej święte modlitwy naszej religii nie przyniosą prawie żadnego owocu i jeżeli odmówionych tysiąc i dziesięć tysięcy różańców nie uświęci was bardziej.

Wiara

Różaniec trzeba odmawiać z wiarą, pamiętając słowa Jezusa Chrystusa: "Wszystko, o co w modlitwie poprosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie" (Mk 11,24; Mt 8,13). Jeżeli potem wśród was jest ktoś, kto potrzebuje mądrości, niech prosi o nią Boga... niech prosi jednak z wiarą, bez żadnej wątpliwości (Jk 1, 5-6). Kto odmawia Różaniec, zostanie mu udzielone, o co prosi.

Pokora

Trzeba ponadto modlić się z pokorą, jak celnik. Klęczał on na ziemi, nie na jedno kolano lub na ławce, jak pyszni ludzie światowi; stał w głębi kościoła, a nie w sanktuarium, jak faryzeusz; miał oczy pochylone ku ziemi, nie ośmielając się patrzeć w niebo, a nie z głową w górę, patrząc tu i tam jak faryzeusz; bił się w piersi uznając się za grzesznika i prosząc o przebaczenie; "O Boże, miej litość dla mnie grzesznika" (Łk 18,13), a nie jak faryzeusz, który modląc się chwalił się ze swoich
dobrych czynów i gardził innymi.

Uważaj, by nie naśladować pysznej modlitwy faryzeusza, która go uczyniła jeszcze bardziej zatwardziałym i przeklętym; naśladuj natomiast pokorę celnika, która uprosiła mu odpuszczenie win.
I jeszcze unikaj wszystkiego, co trąci nadzwyczajnością: uważaj, by nie prosić i nie pragnąć nadzwyczajnej wiedzy, wizji, objawień i innych łask cudownych od Boga danych czasem jakiemuś świętemu, wiernemu Różańcowi. Sola fides sufficit "wystarczy sama wiara", teraz kiedy Ewangelia św. i wszystkie nabożeństwa i praktyki pobożności są wystarczająco ustalone.
Nie opuszczaj nigdy najmniejszej cząstki Różańca w chwilach oschłości, niesmaku, smutku; dałbyś dowód pychy i niewierności. Natomiast jako dzielny naśladowca Jezusa i Maryi odmawiaj chociaż w oschłości, to znaczy bez widzenia, bez smakowania, bez czucia niczego, Ojcze nasz i Zdrowaś, rozmyślając najlepiej jak tylko możesz tajemnice. (...)
Ufność


Na koniec módl się z wielką ufnością, bazując na dobroci i nieskończonej wspaniałomyślności Boga, i na obietnicach Jezusa Chrystusa. Bóg jest źródłem wody i wina, które płyną nieustannie do serca tego, kto się modli. Największym pragnieniem Ojca Przedwiecznego w stosunku do nas jest to, aby nam przekazać zbawcze wody Swojej łaski i swego miłosierdzia. (...)
Prosząc o łaski Pana Jezusa sprawiasz Mu przyjemność: przyjemność większą od tej, jaką może dać matce jej własne dziecko. Modlitwa jest kanałem łaski Bożej; za jej pośrednictwem powinniśmy czerpać u Bożego źródła; jeżeli my nie zbliżamy się do Jezusa przez modlitwę, co jest obowiązkiem wszystkich dzieci Bożych, on użala się nad tym z miłością: "Do tej pory nie prosiliście o nic w Imię Moje, proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone" (Mt 7,7).
Co więcej, aby zachęcić nas do większej ufności w modlitwie, zapewnił nas, że Bóg Ojciec da nam wszystko, o co Go poprosimy modląc się w Jego Imię (J 15,23).

Wytrwałość

Do ufności dołączamy wytrwałość. Tylko ten, kto wytrwa w proszeniu, szukaniu, w pukaniu - otrzyma, znajdzie, wejdzie. Nie wystarczy prosić Pana Jezusa o jakąś łaskę przez miesiąc, przez rok, przez dziesięć lat, przez dwadzieścia lat; nie trzeba ustawać, prosić aż do śmierci być pewnymi, że się otrzyma to, o co się prosi dla własnego zbawienia, choćby się nawet umarło. (...)
Pan Bóg (...) okazuje swoją miłość w tym, że każe nam prosić i szukać przez długi czas łask, które pragniemy otrzymać; co więcej, im bardziej jest cenna łaska, którą chce nam dać, tym więcej opóźnia się z daniem jej.
Czyni tak:

1. aby dać nam ją obfitszą,

2. aby osoba, która ją otrzymuje, ceniła ją,

3. aby ta osoba, po otrzymaniu jej uważała bardzo, by jej nie utracić; nie ceni się bowiem bardzo tego, co się uzyska w jednej chwili, albo za małą cenę.


Wytrwaj więc drogi Bracie od Różańca, w proszeniu Boga przez Różaniec św. O wszystkie łaski duchowe i cielesne, których potrzebujesz, w szczególny sposób mądrości Bożej, która jest skarbem niewyczerpanym! (Mdr 7,14). I nie wątp, prędzej czy później otrzymasz ją, byleś tylko nie przestał odmawiać Różańca i nie zniechęcił się w pół drogi "Długą drogę musisz jeszcze przebyć" (1 Krl 29,7).


Włosi biorą przykład z Polaków i dzisiaj organizują wielką modlitwę różańcową
 
https://gloria.tv/article/CDqvPJ18BUFT12Ts6TLn9nyAr
 
​Tak samo byłoby, gdyby polscy Rządzący Kościołem Katolickim uznali Pana Jezusa a przecież BOGA - KRÓLEM - inne państwa wzięłyby z Polski przykład i na świecie panowałby POKÓJ i ZGODA.​


Stulecie Cuda Słońca. Skończył się wiek szatana?

    Stulecie Cuda Słońca. Skończył się wiek szatana?

Kiedy szatan, niepomny na słowa Zbawiciela, iż bramy piekielne nie przemogą Jego Kościoła, zażądał całego wieku dla siebie, aby mógł w nim robić, co mu się żywnie podoba ku zniszczeniu Chrystusowej Owczarni, Pan oddał mu dwudzieste stulecie. I oto ów czas minął – czekamy na rozkaz z nieba, by zacząć przywracać normalność.

Oto właśnie mija dokładnie sto lat od cudu słońca kończącego cykl fatimskich objawień, a za niecały miesiąc ten sam jubileusz „stuknie” komunizmowi, który wcale się nie skończył wraz z zamknięciem rozdziału zatytułowanego Związek Sowiecki, bo wciąż w swej „kanonicznej” formie, pod czerwoną gwiazdą, rządzi jedną piątą ludności świata, dla pozostałych zaś czterech piątych dokonał – wedle genialnego rozpoznania Plinia Corrêa de Oliveiry – „niezauważalnej przesiadki ideologicznej”, stopniowo wysadzając swych agentów z czerwonego tramwaju na przystankach: prawa człowieka, dialog, teologia wyzwolenia, równouprawnienie mniejszości, chrześcijańska demokracja, feminizm, multi-kulti, prawa zwierząt, antyfaszyzm, ekumenizm, ekologizm, gender, aby tym skuteczniej im bardziej niepostrzeżenie kontynuowali dzieło satanizacji wolnego rzekomo świata.

Katolik nie ma obowiązku wierzyć w koniec wieku szatana. Powinna go jednak zastanowić nasilona dziś do ostatnich granic erupcja diabelskiego amoku. To najlepszy dowód, że czas piekła na ziemi definitywnie dobiegł kresu – demon, najlepiej wszak o tym wiedząc, gorączkowo dwoi się i troi, świadom swej definitywnej klęski na rogach wręcz staje, aby jeszcze w ostatniej chwili doprowadzić do zguby jak najwięcej dusz. I może jeszcze rzutem na taśmę, w ostatnim, rozpaczliwym wysiłku podpalić świat…

Co będzie dalej? Nie nam tego dociekać – będzie, co Pan Bóg pozwoli. Kościół – choć poważnie nadwyrężony – wciąż trwa, ba, są na świecie miejsca, w których trzyma się całkiem mocno. Nie trzeba daleko szukać – oto niespełna tydzień temu na granicach Rzeczypospolitej stanęła milionowa armia różańcowa. Będzie więc komu wymiatać szatańskie brudy, gdy przyjdzie z nieba rozkaz przywrócenia normalnego oblicza świata.

Kiedy to się stanie, nie wiemy, i tego również nie nam dociekać. Choć zanim do tego przyjdzie, czeka nas jeszcze zapewne „pokuta, pokuta, pokuta” i „wielkie miasto w połowie zrujnowane”. Mamy wszak obiecaną „straszliwą karę, większą niż potop, nieporównywalną z niczym, co widział świat”, która w dodatku spadnie na „dobrych na równi ze złymi, nie oszczędzając ani kapłanów, ani wiernych. Ci, co ocaleją, będą czuć się tak samotni, że będą zazdrościć umarłym”.

A jednak „ci, którzy mi zaufają, zostaną ocaleni” – zapewniła w Akita nasza Pani. „Tylko ja jedna wciąż mogę ocalić was przed zbliżającym się nieszczęściem. Jedyną bronią, jaka wam pozostanie, będzie różaniec i znak pozostawiony przez mego Syna. Codziennie odmawiajcie różańcowe modlitwy.”

Wiemy więc, co robić. Jeszcze wielu można ocalić – miłosierdzie Boże jest wszak nieskończone. Zatem do dzieła!

więcej: http://www.pch24.pl/stulecie-cuda-slonca--skonczyl-sie-wiek-szatana-,55341,i.html

„Spójrzcie na słońce”. Wielki cud na fatimskim niebie!

http://www.pch24.pl/spojrzcie-na-slonce--wielki-cud-na-fatimskim-niebie-,55340,tv.html

 Ks St Malkowski o RÓŻAŃCU DO GRANIC


https://gloria.tv/video/khABsPdnczTn1YnM7EdygMFEg

 

JAK WAM NIE WSTYD WY UWIELBIAJĄCY SIEBIE DUCHOWNI?​ CIESZYCIE SIĘ, ŻE JEZUS CHRYSTUS WISI NAD WAMI NA KRZYŻU NAGI?  LUBICIE TAKI WIDOK - PRAWDA? A W MOMENCIE WASZEJ ŚMIERCI LUCYFER PONIŻY WAS PYSZNYCH I WYWYŻSZAJĄCYCH SIEBIE NAWZAJEM I BĘDZIECIE PALENI BEZ KOŃCA W WIECZNYM OGNIU ZA NIEPOSŁUSZEŃSTWO PANU BOGU I WYWOŁANIE III WOJNY ŚWIATOWEJ ALE NIE TYLKO WY, BO WSZYSCY DUCHOWNI, KTÓRZY SĄ PRZECIWNI UZNANIU KRÓLEM PANA JEZUSA. mk.

Rozpoczęło się 377. Zebranie Plenarne KEP

Pierwszy raz w historii Lublina, w piątek w tym mieście, rozpoczęło się 377. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu. Biskupi włączą się w obchody 100-lecia powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Obrady KEP potrwają do niedzieli. W tym dniu biskupi wezmą udział w setnej inauguracji roku akademickiego KUL. Gospodarzem 377. Zebrania Plenarnego KEP jest metropolita lubelski abp Stanisław Budzik.

Rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik poinformował podczas briefingu przed rozpoczęciem obrad KEP, że ich głównymi tematami będą sprawy duszpasterstwa młodzieży oraz rodzin, zagadnienia dot. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także działalność Caritas Polska. „Obrady KEP mają cztery filary: modlitewny, informacyjny, decyzyjny i braterski” – podkreślił rzecznik Episkopatu.

więcej: http://episkopat.pl/rozpoczelo-sie-377-zebranie-plenarne-konferencji-episkopatu-polski/

Przewodniczący KEP modlił się intencji owocnych obrad biskupów

Przewodniczący KEP abp. Gądecki przewodniczył Mszy św.

w kościele akademickim KUL - tak wygląda Ołtarz w tym kościele
Czy to jest postać naszego Pana Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego?
Gdzie jest Krzyż, a gdzie jest Tabernakulum - SKANDAL!!!!
Kogo czczą nasi Pasterze? Taka sama postać była w maju 
w Fatimie - 100-lecie Objawień Fatimskich.
      Znalezione obrazy dla zapytania franciszek w Fatimie

 

 
 

Lublin: Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny - zapowiedź

W dniach 29-31 października w Lublinie odbędzie się Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny: „Lublin – miasto zgody religijnej 2017”, który wpisuje się zarówno w obchody 700-lecia nadania praw miejskich Lublinowi (1317), jak i 500-lecia Reformacji (1517) oraz 100-lecia KUL (1918).

- Kongres ma być okazją do przypomnienia i promocji wielokulturowej tradycji Lublina i Województwa Lubelskiego, a także do zacieśnienie współpracy międzywyznaniowej oraz nawiązywaniem nowych kontaktów ekumenicznych i naukowych - wyjaśnia, w rozmowie z KAI ks. Sławomir Pawłowski SAC, przewodniczący Komitetu Programowo-Organizacyjnego Kongresu.

- Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny adresowany jest do wszystkich - dodaje ks. Pawłowski - którym leży na sercu jedność wyznawców Chrystusa i jakość chrześcijaństwa w Polsce, w Europie i na świecie. Weźmie w nim udział ok. 200 osób, w tym 30 zza granicy. Około 1/3 uczestników będzie należała do innych Kościołów niż katolicki.

Kongres będzie okazją do refleksji nad jakością dialogu ekumenicznego w czasach szybko zmieniającej się sytuacji polityczno-społecznej, a także przyczyni się do dalszej integracji środowisk chrześcijańskiej Europy. Będzie także sposobnością do przypomnienia i promocji wielokulturowej tradycji Lublina.

Patronat honorowy nad Kongresem objęła Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Patriarchat Ekumeniczny, Światowa Federacja Luterańska i Unia Utrechcka Kościołów Starokatolickich.

więcej: http://niedziela.pl/artykul/31585/Miedzynarodowy-Kongres-Ekumeniczny

ZBIGNIEW KĘKUŚ YOU TUBE
 

Dr Zbigniew Kękuś: Kaczyński, kanalio...........

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=3sJDq0ULGtI


 

Piotr Rybak: jak ta stonka obsadzili się po całym kraju. Międlar, Kękuś i Rybak

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=aZatcvBmAOM

 
Kalifornia w ogniu: w spalonym lesie ocalała figurka Matki Bożej
 
https://gloria.tv/article/mgaKzXwD6bD33rqZvwHzbvzJD
_________________
 
 
JEZUS: Pokora jest czymś więcej niż tylko przyjęciem cierpienia. Jest potężnym środkiem do pokonania zła
https://gloria.tv/article/4c3m2ifGKckaCWFj12dtEJZh7
__________________
 
 
OJCIEC PIO: Nadejdzie szatan by rządzić Kościołem Rzymsko-Katolickim
 
https://gloria.tv/article/VYXAqaFYftHM483wxXat27eqP

Boże Ojcze Wszechmogący - ludzie mówią, że tym pięknym dniu - 7 październik​a duże tęcze znajdujące się na niebie
w całej Polsce i poza jej granicami, a w Chicago było dwie podwójne
tęcze - ​jedna na drugą​- można nazwać "PRZYMIERZEM Z BOGIEM". Ludzie widzieli Anioły fruwające.​


              

​    ​Podobny obraz       

 
 BÓG OJCIEC.
" Tak, Nasza umiłowana Mieczysławo - ten dzień 7 październik był przyjęty w całym Niebie dla wszystkich
z Chwałą. Tak, to prawda - sam Ojciec wasz włączył się w wasze piękne AKTY zawierzenia waszej Ojczyzny Polski - Trójcy Przenajświętszej Jedynej i całe Niebo było wpatrzone w ten piękny oddany Maryi - Naród Polski.
O tak - są różne, zdradzieckie pogłoski także, ale nie patrzcie na to, ponieważ my dziękujemy wam za to. Anioły tam były i wam pokazały, że nad Polską latają i z przyjaźnią Bożą was ochraniały i otuchy do modlitwy dodawały. 
           JA BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY PATRZĘ NA POLSKĘ Z NADZIEJĄ,ŻE DZIĘKI NIEJ ŚWIAT SIĘ OSTANIE.
Tak dużo pracy włożyłem, w obfitą żywność zaopatrzyłem, Mego Syna do was wprowadziłem i proszę was, żeby nie okazało się, że was zgubiłem. Ja - także Ojciec wasz, gdy słyszę, że duchowni Nasi uczynili z Mego Syna - "sługę", to jest dla Mnie wielka potwarz, bo tym haniebnym czynem ci duchowni  z Episkopatu w waszej Ojczyźnie rzucili przekleństwa i słowa: "nie będziemy ci służyć"
- w twarz. O tak - Mam Twarz, bo zrodziłem was na podobieństwo Swoje, a teraz wy duchowni grzesznicy macie odwagę mówić do Mnie Boga - waszego Stworzyciela, że Mój Jedyny SYN -JEZUS jest waszym SŁUGĄ? Oj - wy grzesznicy duchowni, już do diabła podobni,
bo jeśli się nie nawrócicie i jeśli Mojego Syna - Boga waszego Zbawiciela nie przeprosicie - to was w piekle zgubię
i w sługi diabła się zamienicie. Ja już dawno chciałem zniszczyć Ziemię i to żydowskie faryzeuszowe plemię lecz Mój Syn i Matka Jego Maryja nieustannie proszą Mnie, abym dał szansę i nie niszczył narodów - polskiego, którego Królową jest Maryja i innych. To JA JESTEM POCZĄTKIEM
 ​i z zamknięciem Ziemi jeszcze zwlekam, ale warunki Moje muszą być spełnione oczekuję tego z każdej świata strony:
UZNANIE MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI,a potem wszystkich NARODÓW, a ON zaprowadzi POKÓJ w każdym PAŃSTWIE na podstawie MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ CZYSTYCH SERC i MIŁOŚCI.
Ja nie będę długo czekał na wasze - TAK - bo bez BOGA KRÓLA widzicie, co się dzieje
- kataklizmy, pożary, a będą jeszcze powodzie, trzęsienia Ziemi i może w tym czasie Episkopat swoje zdanie zmieni.
​ To jest przykre, że tacy grzesznicy jak wszyscy duchowni w Episkopacie mówią - NIE - swojemu PANU.
        Tak, Moi drodzy katolicy
- TĘCZE wszystkie pięknie ułożone ode Mnie posłane, bo wy na Niebo często  patrzycie, gdy o Mnie myślicie.
      TAK - ZAWARŁEM Z WAMI PRZYMIERZE NA PODSTAWIE MIŁOŚCI DO LUDZKOŚCI. Proszę - spełnijcie Moje warunki pokojowe i ZAŁÓŻCIE PIĘKNĄ  KORONĘ KRÓLEWSKĄ na MEGO SYNA GŁOWĘ. Wówczas to PRZYMIERZE BOGA Z LUDZKOŚCIĄ będzie TRWAŁO NA WIEKI, bo będziecie myśleli tymi samymi myślami. Słowa Boże uzdrawiające wasze dusze, serca i ciała będą przyjmowane z miłością i serdecznością Bogu na Chwałę. Proszę was -
​​nie zrywajcie PRZYMIERZA z BOGIEM TRÓJ-JEDYNYM, bo to wszystko dla was Bóg uczynił. Przymierze ma swoje HASŁO: "-  BÓG OJCIEC STWORZYCIEL,  JEZUS CHRYSTUS - SYN BOŻY KRÓL I ZBAWICIEL, -  DUCH ŚWIĘTY BOŻEJ DUSZY" i to wszystko każde serce ludzkie do Boga działania poruszy.
A wtedy wszystkim powiem - DO ZOBACZENIA W NIEBIE i Mieczysławo powiem tak do ciebie. BŁOGOSŁAWIĘ WAS WSZYSCY POLACY, A GDY BĘDZIECIE KRÓLEWSKIMI DZIEĆMI TO KAŻDY Z WAS NIEBO ZOBACZY.  Wasz Bóg Ojciec Wszechmogący i Stworzyciel Świata.

           

*****************************

WYSŁAWIAM CIĘ OJCZE NIEBA I ZIEMI, ŻE TAJEMNICE KRÓLESTWA OBJAWIŁEŚ PROSTACZKOM. CHWALEBNY JESTEŚ WIEKUISTY BOŻE JAKŻE  MIŁUJĘ PRAWO TWOJE PANIE.  ZOBACZCIE WSZYSCY JAKI PAN JEST DOBRY. SŁOWA TWE PANIE DAJĄ ŻYCIE WIECZNE.

MATKA BOŻA: Syn mój polecił wam, abyście uczynili Go Królem nad wami ...

https://gloria.tv/video/YosC8qHPQHTx3QD2K7shyKs6m

_________________

"Uchodźcy to WOJOWNICY NADZIEI." Franciszek znów wyparł się wiary i wychwala UE

https://gloria.tv/video/kSTwQ1AxCvvA2kdWJfSeywBdX

WEŹ SOBIE TYCH WOJOWNIKÓW APOSTATO FRANEK DO SIEBIE I  Z NIMI WOJUJ. TY ANTYCHRYŚCIE  - JAK JESTEŚ JESZCZE KATOLIKIEM,  TO MASZ OBOWIĄZEK NAUCZAĆ PRAWDY JEZUSOWEJ A NIE TY DEMONIE PRZECHODZISZ NA ICH STRONĘ. mk.

________________
 

CYTAT DNIA

https://gloria.tv/article/37BeyrvGuc96DPf2ACa7YsqkX

 

​TO OKAZAŁO SIĘ JUŻ WIELE RAZY, ŻE APOSTATA FRANEK ANTY-PAPIEŻ SŁUŻY CAŁEMU PIEKŁU, BO ONO NIENAWIDZI RÓŻAŃCA I MARYI TAK SAMO JAK FRANEK. mk.

Kardynał Burke wzywa do konsekracji Rosji w sposób "wymagany przez Matkę Bożą"    

 
 
IRVING, Teksas, 9 października 2017 r. ( LifeSiteNews ) - "Oczywiste jest, że poświęcenie (Rosji) nie zostało przeprowadzone w sposób wymagany przez Matkę Bożą", powiedział kardynał Raymond Burke w Waszyngtonie w swoim wystąpieniu, podkreślając jego punkt końcowy i konkluzję Szczytu Stulecia Fatimy w weekend.

"Nie wątpię na chwilę, że Papież Jan Paweł II zamierza poświęcić 25 marca 1984 r.", Powiedział kardynał Burke. Zauważył, że siostra Łucja stwierdziła, że ​​"Maryja przyjęła to".

Mimo to kontynuował: "Uznając potrzebę całkowitego nawrócenia z ateistycznego materializmu i komunizmu do Chrystusa, wezwanie Matki Boskiej Fatimskiej do konsekrowania Rosji Jej Niepokalanej Sercu zgodnie z jej wyraźną nauką jest pilne."

Były szef najwyższego sądu watykańskiego ponownie wydał wezwanie, po raz pierwszy w maju w Rzymskim Forum Życia, aby wierni modlili się i pracowali nad konsekrowaniem Rosji zgodnie z konkretną instrukcją Matki Bożej. Podsumował słynną tajemnicę dzieci, gdzie Matka Boża przewidziała: "W końcu moje Moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci dla mnie Rosję, a ona zostanie nawrócona, a pokój zostanie nadany światu ".

Z około 700 uczestników, konferencja była największym święto stuleci Fatimy w Ameryce Północnej. Do owacji na stojąco przed i po tym, jak mówił, kardynał Burke głęboko wniknął w przesłanie Matki Bożej Fatimy, jej przepowiednie i konsekwencje nieuwzględnienia jej ostrzeżeń dla świata.

Kardynał wyciągnął bezpośrednią linię ze słynnej fatalnej prognozy Trzeciego Tajemnicy Fatimy dotyczącej masakry kapłanów, religijnych i śmierci Papieża w obliczu obecnego kryzysu w Kościele.

"Nauczenie wiary w jego integralności i odwadze jest sercem biura pastorów Kościoła: Papieża Rzymskiego, Biskupów w jedności z Stolicą Piotrową i ich głównymi współpracownikami, kapłanami" - powiedział. . "Z tego powodu Trzecia Tajemnica jest skierowana, ze szczególną siłą, do tych, którzy sprawują urząd duszpasterski w Kościele. Ich brak nauczania wiary, w wierności ciągłym nauczaniu i praktyce Kościoła, czy to przez powierzchowne, zagubione, czy nawet światowe podejście, i ich milczenie zagrażają śmiertelnie, w najgłębszym duchowym znaczeniu, dusze, dla których zostały konsekrowane opieki duchowej ".

Kardynał Burke, który cierpiał publicznie za obronę wiary, wezwał wiernych: "Niech nie ogarnie cokolwiek cierpienia wynikającego z naszego wiernego świadectwa temu, kim jest prawdziwy skarb naszych serc".

"Nie daj się zniechęcić, ale raczej pamiętaj, że Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny przyjęło w chwałę, nigdy nie przestaje bić z miłością dla nas, dzieci, które Jej Syn Boży dał Jej, tak jak On umarł na krzyżu" powiedział.

Kardynał podsumował słowa Papieża Jana Pawła II, który w 1982 roku podczas konsekracji świata niepokalanego Serca zauważył: "Maryja apelacja nie jest tylko raz. Jej odwołanie musi dotyczyć pokolenia po pokoleniu, zgodnie z coraz to nowe "znaki czasu". Musi być nieustannie wracać. To musi być zawsze wzięte na nowo.

Zorganizowane przez katolickie Akty, filmy z konferencji zostaną udostępnione na tej stronie internetowej.

http://translate.google.com/translate?hl=auto&langpair=auto|pl&u=http%3A%2F%2Fus1.campaign-archive.com%2F%3Fu%3D3b519162c561a81f1ee4736a3%26id%3D1e80d00baa%26e%3D4935ba65e8

Źródło: LifeSiteNews

 

John Henry Westen w Polsce! Spotkaj szefa LifeSiteNews

https://www.pch24.pl/john-henry-westen-w-polsce--spotkaj-szefa-lifesitenews,55171,i.html
 

 

    Panie Jezu - bardzo proszę o Twoje Błogosławieństwo dla Hani z okazji jej kolejnych urodzin - 5 października.
 

PAN JEZUS.

            " Ja Jezus Chrystus Miłosierny Błogosławię ciebie Hanno - K......i O......mamo. Jesteś osobą szlachetną i bardzo proszę bądź Bogu Jezusowi zawsze wierną.
 Ta zaleta przynależności do Boga jest wielką Łaską dla ludzi i niech się naród polski "obudzi".
Ty nie wiesz Hanno - Moja córko, że zanieczyszczone wrogami jest polskie podwórko.
 Do Polaków należy walka o wolność w waszym świecie, bo szykują wam zagładę wrogowie  jak
wiecie. A ty Hanno możesz walczyć tak, jak umiesz.  Podpowiadam - najbardziej Łaskawy jest Jezus, gdy "Koronkę Miłosierdzia" do Nieba zanosisz. Maryja bardzo prosi ludzi, aby odmawiali Różaniec,    aby nie było tak, że żołnierze wchodzą na wojenny szaniec. "Msza Święta, Różaniec i Droga Krzyżowa" - to do Nieba droga już jest gotowa. Ja umarłem za ciebie też Hanno i przypominam ci, że przyjaźnić się z Jezusem warto. W dniu twoich urodzin - życzę tobie, abyś chciała żyć z Bogiem i z bliźnim w zgodzie. To, że mówię do Ciebie, to też Łaska wielka i módl się o POKÓJ na świecie,  bo w czasie wojny ginie też Ziemia - wasza żywicielka.  Gdy będziecie modlili się na Różańcu i przepraszali za grzechy rodziny i swoje, to nie będą dręczyły was niepokoje.  Ja Jezus Chrystus wasz Zbawiciel Jestem zawsze z wami i wasze serca na Boże zamienię. Jednocześnie Błogosławię ciebie, dzieci i twego męża,   który też powinien modlić się i używać Różańca jako broniącego was ORĘŻA.  Jezus Chrystus Miłosierny - ludziom zawsze wierny".
 

Viva Cristo REY!

 

APEL: PROSZĘ WAS WSZYSTKICH, O MODLITWĘ ZA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI, ja jako Katolik Kościoła Rzymskiego. T.B.

Modlitwa w intencji Benedykta XVI

 

Obraz w treści 1

Boże Wszechmogący, któryś ustanowił Benedykta XVI widomą głową Kościoła Świętego, otaczaj go zawsze swoją łaską i błogosławieństwem, udziel mu długiego życia, dobrego zdrowia i daj pociechę w cierpieniach, w trudnych czasach kiedy to masoneria, chcę za prawdę, zepchnąć ze świata, tego którego broni wiarę katolicką. Spraw, aby przyczynił się do pokoju całej rodziny ludzkiej, wszystkich ludów i narodów. Daj także, aby za jego pontyfikatu, jego życia wszyscy ludzie poczuli się dziećmi Jednego Ojca, a między sobą braćmi, by z powierzchni ziemi zniknęły wojny, a z serc ludzkich nienawiść, która jest ich źródłem.
Matko Kościoła, Królowo Pokoju, prosimy Cię, uproś te łaski u Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który żyje i króluje, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

MATKA BOŻA: Syn mój polecił wam, abyście uczynili Go Królem nad wami ...

https://gloria.tv/video/YosC8qHPQHTx3QD2K7shyKs6m

MOCNO! Czy Kaczyńskiemu i PiS zależy na wyjaśnieniu "ZBRODNI ZAŁOŻYCIELSKIEJ III RP"?

https://gloria.tv/video/HnUzbjSYrC6S2ir4hFQ7HJGUHPanie Jezu - dzisiaj - 7 października 2017 r. - jest Piękny i Wielki Dzień dla Narodu Polskiego.
Nasza Ojczyzna otoczona jest Różańcem, a ludzie modlili się w intencji - "O POKÓJ w POLSCE i na ŚWIECIE". To wyglądało jak "pospolite ruszenie - religijne" wszędzie ludzie trzymający Różańce w rękach - szli z Obrazami Twoimi Królewskimi i Maryi trzymając także naszą Polską Flagę Narodową. Bardzo proszę opowiedz - jak odebrało NIEBO ten piękny
​ ​
​ ​
ZRYW PATRIOTYCZNY w OBRONIE GRANIC NASZEJ OJCZYZNY?
 
                   
           Znalezione obrazy dla zapytania pan jezus czeka na ludzkosc
 
 
 
 
 PAN JEZUS.
" Mój Polski Narodzie Ukochany - dla was już od dawna otwierają się Nieba Bramy.
Na Polaków zawsze mogę liczyć i dlatego Polska, to Naród przez Boga Ojca i Maryję wybrany.
Wy Polacy rozmodleni na Różańcu Maryjnym - nigdy nie będziecie narodem winnym.
NARODEM - ale nie rządzący Moim Kościołem dlatego, że oni służą dwom bogom, a nawet nie słuchają swoich Aniołów. Tylko kilku duchownych w Episkopacie usługuje po Bożemu, a prawie wszyscy są napełnieni pychą i goryczą diabelską. To nie jest zrozumiałe dla Mnie, że uczynili Mnie swoim "sługą" i odrzucili wieczność niebiańską.
Na ten czas, na ten dzień i na ten moment na świecie - "trzecia wojna światowa" - stoi u progu jak wiecie.
​ ​
Ja Jestem Miłosierny jeszcze i czekam na Episkopat, bo Naród Polski jest Bogu Trój-Jedynemu zawsze wierny. No, ale cóż - w Episkopacie nie są Polacy wszyscy, a tylko kilku, to dlatego wasz los zależy od Episkopatu, który służy dwom bogom, a bardziej temu demonicznemu, bo żydowskiemu, czyli rządowi żydowskiemu i masońskiemu.
Bóg Ojciec wkrótce powie STOP życia na Ziemi, bo Mnie zesłał na Ziemię, abyście nie byli podzieleni.
​ Ale jak to Żydzi - zawsze uparci, pyszni, a zarządzający są zawsze zażarci. Oni chcą podporządkować sobie cały świat, a bez Boga ten świat nic nie jest wart.​
 
 
​ *******************​
Oczywiście - Niebo bardzo się ucieszyło,
gdy tę wspaniałą ludność polską z Różańcami w rękach zobaczyło.
  Jest to następny AKT MIŁOŚCI
otwierający Nasze Serca, a najbardziej są Bogu oddani ludzie prości.
  Bóg Ojciec jest wzruszony tym AKTEM MIŁOŚCI
i wie, że jest na stałe w sercach Narodu Polskiego, a nie tylko gości.
TAKI PIĘKNY ZRYW POBOŻNOŚCI - CAŁE NIEBO JEST PEŁNE RADOŚCI.
Ja pragnę, aby taki piękny ZRYW POBOŻNOŚCI odbywał się w sercach ludzkich nieustannie,
i uznają Mnie rządzący - Jezusa Chrystusa KRÓLEM działającym pokojowo i legalnie.
  Gdy będę KRÓEM POLSKI, to zaprowadzę POKÓJ w sposób prosty
  i bezbolesny na podstawie PRZEBACZENA i MIŁOŚCI.
Nie będą bać się rządzący polityczni i religijni oddać władzę Bogu, ponieważ w momencie - AKTU ZAWIERZENIA POLSKI NAM - wszystkie grzechy zapomnę wam.
Nikt pracy nie straci, a dookoła BĘDZIE PANOWAŁ POKÓJ i PRZEBACZENIE WIN, a to wiele znaczy".
*************************************************************
OTWÓRZ PANIE NASZE SERCA, ABYŚMY UWAŻNIE SŁUCHALI ​SYNA TWOJEGO. SZCZĘŚLIWY CZŁOIEK, KTÓRY UFA PANU BOGU.
 
Mateńko Boża i nasza bardzo prosimy prowadź Naród Polski bezpiecznie przez życie​ i uczyń CUD, aby Rządzący Kościołem Katolickim posłuchali Twoich Słów i Pana Jezusa, aby mógł Królować i cały świat uratować.
​"​
Druga wojna
​światowa"​
była przez nieposłuszeństwo kard. Hlonda, czy on też był masonem, czy obcokrajowcem? No i wygrał piekło wieczne a gdyby posłuchał, to Polska by istniała i niewoli by nie było i Hlond byłby w Niebie. To jest straszne, że Twoi kapłani katoliccy nie chcą wywyższyć swego Pana według Jego Woli na Króla Polski.
 
              Znalezione obrazy dla zapytania matka boża pięknej miłości
 
 
MATKA BOŻA - MARYJA.
" Tak - dzień 7 października jest miły dla całego Nieba i módlcie się Polacy o nawrócenie grzeszników,
a w tym wszystkich duchownych z waszego Episkopatu, gdyż uznać Jezusa Chrystusa KRÓLM POLSKI trzeba. Ja nie rozumiem, że przez pychę i władczość biskupów w Polsce nie będzie POKOJU na świecie.
Oni tę PRAWDĘ dokładnie znają, ale niestety wyżej Boga w Trójcy Przenajświętszej się stawiają. Już wieki mijają, a oni ciągle w grzechu pozostają. Mało Izraelczyków Niebo osiągnęło, bo zrozumieli, co z Jezusem było. Zrozumieli, że jest jeden Bóg w Trójcy Przenajświętszej Jedyny i Ja Matka Jezusa Zbawiciela, a przed Izraelitami nieustannie piekło się otwiera. A Ja Matka Boleściwa ciągłe udręki przez grzeszników przeżywam, a ostatnio przez Paulinów w Częstochowie
​ , ale Moich cierpień już nie ukrywam. Dlatego Paulini​ będą, ale już są potępieni bo panoszą się na Bożej Ziemi. Przyjęli boga masonerii i wolą być potępieni. Ja Matka Jezusa i wasza do Częstochowy zaprasza - uwolnijcie
​ ​
Jezusa Chrystusa KRÓLA z ciemnicy, a gdy będzie uznany KRÓLEM - nikomu grzechów nie policzy.
Uwierzcie proszę, uwierzcie, bo Jezus "sługa" nie czyni cudów, a po waszej śmierci, będzie bardzo was winił.
​ A już podczas "OSTRZEŻENIA" zobaczycie wasze zniewolenia​, a po śmieci zobaczycie co straciliście, a co byście uratowali, gdybyście waszej Matki posłuchali.
Tak - w ten dzień 7 października 2017 roku całe Niebo się raduje i pragnie, aby takich dni mogło być więcej, bo przez to Naród Polski pokutuje. POKUTA, WYNAGRADZANIE I PRZEPRASZANIE ZA GRZECHY jest zasadne, aby Naród Polski nie zamienił się w niewolników.
Ja Maryja Matka Zbawiciela jestem radosna z waszej wiary, która Niebo otwiera. Moim pragnieniem jest i wszystkich w Niebie, a to nie jest trudne abyście przestrzegali "Dziesięć Przykazań Bożych" i innych Kościelnych i w Naszego Boga w Trójcy Przenajświętszej wierzyli. Drodzy Polacy wsłuchujcie się w Słowa Boże w Piśmie Świętym, w Którym nie ma niczego niewykonalnego czy trudnego. Przed wami byli święci ludzie i po was będą szczególnie w obecnym życiu trudnym. Kocha was całe Niebo i cieszy się z waszej pobożności, ale jeszcze potrzeba, aby Jezus Chrystus mógł panować w Polsce jako POLSKI KRÓL, a usunie wszelki wasz niepokój. Jezus KRÓL zapewni miłość i poszanowanie na Ziemi, a to znaczy, że nikt nie będzie w rozpaczy. Czy umiecie porównać wasze życie bez grzechu i w czystości
a obecne pełne goryczy i obrzydliwości? W każdej rodzinie i każdego człowieka kuszą demony, bo obecnie Anioły prowadzą walkę z demonami i bardzo trudno jest Im z człowieka złe duchy wygonić.
No tak, cieszymy się z waszych serc modlących i pragnących być przez samego i tylko Jezusa prowadzących. Wasza Matka zakochana w człowieku, który poddaje się Woli Bożej - Syna Mojego".

Znalezione obrazy dla zapytania różaniec ratunkiem dla świata
 
 
 
 
BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SŁUCHAJĄ SŁOWA BOŻEGO I ZACHOWUJĄ JE WIERNIE. PAN BĘDZIE SĄDZIŁ TEN ŚWIAT SPRAWIEDLIWIE.


Dzisiaj - 4 października jest wspomnieniem Świętego Franciszka z Asyżu, który podczas modlitwy usłyszał od Pana Jezusa -
"Franciszku, idź i napraw Mój Kościół". Młodzieniec przyjął żebraczy styl życia i wędrując po okolicy nauczał Prawd Wiary.
​ ​
 Dwa lata przed śmiercią otrzymał Dar Stygmatów Męki Pańskiej. Franciszek wypełnił Misję zleconą mu przez Pana Boga, ponieważ swoim życiem przyczynił się do odnowy życia duchowego w Kościele. Pozostawił po sobie Wielkie Dzieło. Franciszek żył w latach 1181 - 1226r.
 
​"WYZUŁEM SIĘ ZE WSZYSTKIEGO I UZNAŁEM TO ZA ŚMIECI, BYLEBYM POZYSKAŁ CHRYSTUSA I W NIM SIĘ ZNALAZŁ"​
 
                                     Panie Jezu bardzo proszę, czy może mówić do nas Święty Franciszek?
 
         Podobny obraz
 
 
 
PAN JEZUS
"O ...tak. Mój uniżony i pokorny Franciszek naucza was, jak trzeba szanować Boga w Trójcy Przenajświętszej i bliźniego swego. To  był człowiek według Bożej woli i na Moje podpowiedzi zawsze gotowy".
 
 
      Znalezione obrazy dla zapytania sw franciszek z asyzu
 
 
 ŚWIĘTY FRANCISZEK
"Ach, wy Nasi wierni Bogu ludzie- nie ulegajcie demonicznej, medialnej i internetowej ułudzie. Wybierajcie tylko tematy o Bogu i Jego Świętych zwłaszcza ich życiorysy. Gromadźcie żywność na czas nieokreślony, gdyż wojna idzie z każdej świata strony. Bądźcie dla siebie wyrozumiali i pomagajcie sobie słowami i czynem, a będziecie przez Boga Jego dziećmi umiłowanymi. My w Niebie bardzo ubolewamy nad duchownymi zarządzającymi Kościołem Katolickim - decyzjami. Otóż sami porobili się bogami i tak naprawdę, to dużo z nich jest masońskimi draniami. Przecież to "draństwo" przeciw Bogu pracujące wie o tym, że będą w piekle pokutujący. Wy nie przyjmujcie "czipów", bo to jest decyzja masońska, gdyż chcą zmniejszyć maksymalnie na Ziemi ludność żyjącą. Nie tylko Ja o tym mówię, żeby jak najszybciej usunąć swoje grzechy podczas Spowiedzi Generalnej i abyście byli oczyszczeni na Boga powitanie. Ja nie straszę, lecz Słowo Boże głoszę i w swoim sercu miłość do was noszę.
Proszę was - nie zdradzajcie Boga w Trójcy Przenajświętszej, gdyż ​dzięki waszym wynagradzającym za grzechy modlitwom Bóg swoje decyzje o zniszczeniu Ziemi odłoży. Weźcie pod uwagę tematu powagę
i wrogów złe uczynki, a My w Niebie smutni jesteśmy przed nadchodzącymi wydarzeniami".
 
 
               
Podobny obraz
 
 
              

 

         Panie Jezu, czy tak prawdziwie będzie na świecie, jak powiedział Święty Franciszek?

 
PAN JEZUS
"Dziękuję, że on wam to powiedział, bo po znakach poznacie, a znaki takie są, że kilku wrogów macie,
a wszyscy mocno pracują nad zatakowaniem świata Mojego. Chcą koniecznie zmniejszenia ludzi,
chcą koniecznie panować nad światem według woli tych morderców i zdrajców. Dlatego, że znam ich plany, to już od prawie stu lat proszę was, abyście uczynili Mnie najpierw Królem Polski, jako Narodu Wybranego po zdradzie Boga Wszechmogącego przez rządzących ówcześnie faryzeuszy Narodu Izraelskiego. Naród polski rozmodlony obrał Maryję - KRÓLOWĄ POLSKIz własnej i nieprzymuszonej woli.
To dlatego cały czas upominam się, abyście
z miłości do Trójcy Przenajświętszej i Maryi Królowej Polski - uczynili Mnie Syna Królowej - KRÓLEM POLSKI. Tylko Bóg zapewni POKÓJ na świecie bez użycia broni. Ponieważ Bóg Ojciec dał wam wolną wolę
, to pragnie, aby rządy  państw polityczne i religijne uznali Mnie KRÓLEM POLSKI i oddali Mnie KRÓLOWI władzę, a Ja nikogo nie strącę ze stanowiska, a tyko zmienię serca ludzi i wy sami zaprowadzicie ład i porządek w waszej Ojczyźnie na podstawie MIŁOŚCI i SZACUNKU do bliźniego, a inne państwa wezmą z Polski przykład, gdyż wszystko "zło" się w "dobro" obróci. Ja Jestem Bogiem Miłości i nikogo nie skrzywdzę, bo bardzo was kocham,
a wy sami rozeznacie co jest DOBRO, a co ZŁO znaczy".
               ***********************************************************************
 
                                               PAN BĘDZIE SĄDZIŁ TEN ŚWIAT SPRAWIEDLIWIE.
  GDY WŁADCA TEGO ŚWIATA ZOSTANIE PRECZ WYRZUCONY, A JA, GDY ZOSTANĘ NAD ZIEMIĘ WYWYŻSZONY,                Proroctwo św. Franciszka z Asyżu: człowiek wybrany niekanonicznie zostanie podniesiony do godności papieża

works-of-saint-francis

strona tytułowa „Works of the Seraphic Father St. Francis Of Assisi”, London: R. Washbourne, 1882

Św. Franciszek z Asyżu krótko przed tym jak umarł w 1226 roku zwołał braci ze swojego zakonu i ostrzegł ich przed wielkim uciskiem, któremu Kościół zostanie w przyszłości poddany. W proroctwie Franciszek mówił o kimś, kto będzie nie „prawdziwym pasterzem, ale niszczycielem”, kto „będzie się starał w przebiegły sposób doprowadzić wielu do błędu i śmierci”.

Jak wyraźnie wynika z treści proroctwa, nakreśla ono sytuację Kościoła czasów przed powtórnym przyjściem Chrystusa Pana. Wielu ludzi chciałoby może sprzeciwiać tego typu, jakby chcieli to określić, wymysłom – faktem pozostaje jednak, jak twierdzi św. Bonawentura, że „duch proroctwa [u św. Franciszka] był tak wielki, że przewidywał on przyszłość, odkrywał tajniki serc, znał rzeczy zakryte tak jakby były jawne”. Przedstawiane tu proroctwo ma poświadczenie w źródłach sprzed wieków, publikowanych przez poważnych autorów.     

Święty Franciszek powiedział swoim braciom:

„Działajcie odważnie, bracia; bądźcie dzielni i ufajcie Panu. Czasy wielkich prób i wielkich ucisków szybko nadchodzą; zamieszanie i waśnie, tak co do rzeczy duchowych jak i doczesnych, będą rozliczne; miłość wielu oziębnie i niegodziwość złych wzrośnie.

Demony będą miały niezwykłą moc, nieskazitelna czystość naszego zakonu i innych [zakonów] zostanie tak bardzo oszpecona, że tylko bardzo niewielu chrześcijan będzie ze szczerym sercem i doskonałą miłością posłusznych prawdziwej osobie trzymającej władzę papieską i Kościołowi Rzymskiemu. W czasie tego ucisku pewien człowiek, niekanonicznie wybrany, zostanie podniesiony do godności papieża. Będzie się on starał w przebiegły sposób doprowadzić wielu do błędu i śmierci.

Wtedy zwielokrotnią się skandale, nasz zakon będzie podzielony i wiele innych zakonów będzie całkowicie zrujnowanych, ponieważ przystaną na błąd, zamiast się jemu sprzeciwić.

Będzie tak wielka różnorodność opinii i liczne podziały wśród ludzi, między zakonnikami i duchownymi, że jeśli te dni nie zostałyby skrócone, według słów Ewangelii, to nawet wybrani zostaliby wprowadzeni w błąd, jeśliby nie byli w szczególny sposób prowadzeni pośród tak wielkiego zamieszania, dzięki niezmierzonemu Bożemu miłosierdziu.

Naszej regule i sposobowi życia niektórzy będą z przemocą sprzeciwiać się i straszliwe pokusy na nas przyjdą. Ci zaś, którzy pozostaną wierni, otrzymają koronę życia. Ale biada tym, którzy ufając jedynie swojemu zakonowi, popadną w letniość, bo nie będą w stanie przetrzymać pokus, które zostały dopuszczone dla doświadczenia wybranych.

Ci, którzy wytrwają w swojej żarliwości i przylgną do cnoty z prawdziwą miłością i zapałem dla prawdy, będą cierpieć niesprawiedliwości i prześladowania jako rebelianci i schizmatycy, ponieważ ich prześladowcy, prowadzeni przez złe duchy, będą twierdzić, że oddają wielką cześć Bogu poprzez rugowanie tego rodzaju zepsutych ludzi z powierzchni ziemi. Ale Pan będzie ucieczką uciśnionych i uratuje tych wszystkich, którzy Mu ufają. I by stać się jak ich Głowa [Jezus Chrystus], oni, wybrani, będą działać z ufnością i przez swoja śmierć uzyskają dla siebie życie wieczne; decydując się bardziej słuchać Boga niż ludzi, nie będą się lękać niczego i będą raczej skłonni zginąć [fizycznie] niż zgodzić się na kłamstwa i przewrotność.

Niektórzy kaznodzieje będą milczeć, nie mówiąc prawdy, a inni podepczą ją pod swoimi stopami i zaprzeczą jej. Świętość życia będzie wyśmiewana nawet przez tych, którzy otwarcie ją wyznają, dlatego w tych dniach Pan Jezus Chrystus ześle im nie prawdziwego pasterza, ale niszczyciela”.

 

(źródło: Works of the Seraphic Father St. Francis Of Assisi” /Dzieła ojca serafickiego św. Franciszka z Asyżu”, wydanie angielskie/, London: R. Washbourne, 1882, strony 248-250
książka w katalogu: ^^^http://www.worldcat.org/title/works-of-the-seraphic-father-st-francis-of-assisi/oclc/7229885,
książka dostępna jako pdf: ^^^http://www.saintsbooks.net/books/St.%20Francis%20of%20Assisi%20-%20Works%20of%20the%20Seraphic%20Father.pdf)DO ZIEMI ZBLIŻA SIĘ PLANETOIDA I BĘDZIE OBOK ZIEMI 12 X.​ KILKUNASTOMETROWA SKAŁA.

 

https://wsedno24.pl/index.php/2017/10/08/nasa-potwierdza-kilkunastometrowa-planetoida-pedzi-kierunku-ziemi/

  Papież Franciszek narzuci nowe czytania i kalendarz mszy trydenckiej


https://gloria.tv/article/Y8qnE7GBbWLp4eWVofxSqSBq7

 

ks. Piotr Glas - egzorcysta na Jackowie w Chicago 02/10/17

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=pm8GYRQTd64


 

Wstańcie z ławek i herezjom powiedzcie NIE ! - bp Gracida

 

Bergoglio profanuje Katedrę w Bolonii

https://www.youtube.com/watch?v=JtSZ4a8VBZo


Temat: TĘCZA PRZYMIERZE


https://dzieckonmp.wordpress.com/2017/10/08/bog-zawarl-przymierze-z-polakami/
 Różaniec na bruku i na kolanach - to dopiero wyczyn....

„Różaniec do granic” – ogromny sukces wyjątkowej akcji.
​  Te zdjęcia ​mówią wszystko
 
 
 
Puszcza Białowieska. Dawna strażnica WOP/ twitter.com/magda_jarm

  http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-299>

  http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-323
  http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-322
  http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-321
 
http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-320
  http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-319
  http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-318

  http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-317
  http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-316
  http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-315
  http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-314
  http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-313
  http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-312
  http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-311
  http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-310
  http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-309

  http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-308
  http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-307
  http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-306
  http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-305
  http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-30
  http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-303
  http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-302
  http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-301
  http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-300
  http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-299
  http://niezalezna.pl/205304-rozaniec-do-granic-ogromny-sukces-wyjatkowej-akcji-te-zdjecia-mowia-wszystko-foto-298
 

O pokój dla Polski i świata modlili się uczestnicy akcji „Różaniec do
granic”. Modlitwa odbywała się na górskich szczytach i na morzu, na
lotniskach, w samolotach, w bazie wojskowej w Afganistanie i za kołem
podbiegunowym. Organizatorzy zapowiadali, że w akcji weźmie udział
milion osób.

W ramach ogólnopolskiej inicjatywy „Różaniec do granic” w święto Matki
Bożej Różańcowej w 320 kościołach stacyjnych na terenie 22 diecezji na
obrzeżach Polski została podjęta modlitwa o pokój dla Polski i całego
świata. Uczestnicy zgromadzili się w kościołach o godz. 10.30, tam
wysłuchali konferencji, uczestniczyli w mszy św. o godz. 11.00 i
adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnie przeszli lub przejechali
do wyznaczonych stref modlitwy – było ich około czterech tysięcy – w
których o godz. 14.00 rozpoczęła się modlitwa różańcowa.
 
Niech cię Pan błogosławi i strzeże.Niech Pan rozpromieni oblicze swe
nad tobą,niech cię obdarzy swą Łaską.Niech zwróci ku tobie oblicze
swoje i niech cię obdarzy pokojem. (Lb 6,22-27)


KRÓLUJ NAM CHRYSTE!!!
Kochani Rodacy - nie wypuszczajmy różańca z dłoni, to jest najskuteczniejsza broń przeciwko szatanowi.  Kontynłujmy ogólnonarodowy ciąg modlitwy różańcowej.   Złóżmy z trzech różańcy podarowanych nam od Boga (  różaniec do Matki Bożej + koronka do Miłosierdzia Bożego + koronka do Chrystusa Króla Miłosiernego ) bicz na szatana i nie lękajmy się!!!  Zwycięstwo jest zawsze po stronie Boga w Trójcy Przenajświętszej, więc  trwajmy z Nim w zjednoczeniu!. Wielka radość nieba z naszych modlitw i Wielkie Łaski - nie ustawajmy, aż do zwycięstwa!    
Koronka do Chrystusa Króla Miłosiernego:
1x  Ojcze nasz,  3x  Zdrowaś Matyjo,  1x wierzę w Boga Ojca.  
1x - Bądź Uwielbiony Panie i Królu Nasz w Swojej Miłości i w Swoim Miłosierdziu przez wszystkie czasy na wieki wieków Amen.
10x - Królu Chryste Władco świata całego Przyjm we Władanie duszę moją.
3x - Bądź Uwielbiona Trójco Przenajświętsza
 Modlitwa do Chrystusa Króla Miłosiernego:
Panie i Królu Jezu Chryste umiłowany, któryś nam Miłością bezgraniczną. Pragniemy oddawać się Tobie o Uwielbiony nasz Boże po wsze czasy istnienia naszego.  O Bądź Uwielbiony w Swoim Najwyższym Majestacie Królu nasz w Trójcy Świętej Jedynej.  Tyś naszą Miłością i Uwielbieniem.  Oddajemy się Tobie O Umiłowany nasz Królu we władanie i przyrzekamy Wielbić Cię i Przyrzekamy bronić Twojej Godności.  O Bądź nam Uwielbiony Panie i Królu Jezu Chryste w Swojej Potędze i w Swojej Miłości i w swoim nieograniczonym Miłosierdziu.  Bądź nam Uwielbiony w Trójcy Świętej Jedynej Prawdzie życia naszego.  Błagamy Ciebie  o umiłowany nasz Boże Wspieraj nas, Błogosław nas i Uczyń nas godnymi uczestnictwa Raju Ojca naszego.  Bądź nam Pochwalony,  Bądź nam Błogosławiony, Bądź nam Uwielbiony w Trójcy Świętej. Tak nam Dopomóż Bóg.


Kochani serca pokorne będą się łączyć a ci, którzy pychą są kierowani, jak plewy zostaną odłączeni od zdrowego ziarna.  Okalajmy modlitwą tych, którzy Boga w Trójcy Świętej nie znają.   

   

 

UWAGA - bardzo wazne  - Doskonały kamuflaż - Organizacje LGBT nie mogłyby prowadzić tak zuchwałej indoktrynacji, gdyby nie czyniły tego wyjątkowo przebiegle. W ostatnich tygodniach uczniowie jednej ze szkół na warszawskich Bielanach uczestniczyli w „warsztatach obywatelskich”, podczas których dzieci obejrzały krótki film. Pod pozorem kształcenia postawy szacunku do każdego człowieka, oswaja on z biseksualizmem, czyli praktykowaniem czynności seksualnych z osobami obydwu płci. W ten sposób seksualną rozwiązłość ukazano jako powód do społecznego uznania i afirmacji. To doskonały przykład subtelnej, ale niezmiernie toksycznej manipulacji, wobec której nasze dzieci są bezbronne!

Dlatego „Chrońmy Dzieci!”

Takim praktykom mogą skutecznie przeciwdziałać sami rodzice, ale muszą wiedzieć jak to zrobić. Dlatego zorganizowaliśmy kampanię „Chrońmy Dzieci!”, która nie tylko informuje o ich prawach, ale daje im konkretną możliwość skorzystania z nich i uchronienia dzieci przed homoseksualną indoktrynacją.

 
 

Agnieszka Holland - co ta MARNOTA za dyche sobie wyobraza, obrazając nas POLAKÓW - jeszcze odechce jej sie tej FRANCJI, fałszywa POLKA....zenada !!!!!!!!!...ROZANIEC do ręki biedna 70 - letnia duszo !!!!!.....chce wyemigrować z Polski, a przecież w Polsce nie mieszka!....Boze ratuj !!!.....jej córka jest lesbijką - Jezu zmiłuj się nad nimi!....daleko jablko nie upadlo od jabloni.....

http://www.se.pl/wiadomosci/gwiazdy/corka-agnieszki-holland-kasia-adamik-i-jej-partnerka-olga-chajdas-tworza-kontrowersyjny-teledysk_254281.html

 

W Niemczech za krytyke rzadu za przymowanie uchodzcow .... idzie sie do wiedzienia. Gdzie jest KOD?.

 

Może ta za dyche piosenkareczka Doda wypowie się podobnie o Koranie....wtedy Trybunał w Strasburgu będzie niepotrzebny bo problem zniknie.

 

W 11 lat wydrenowali z Polski prawie 540 mld zł! Resort finansów potwierdza szokujące dane za lata 2005-2015 
Raport organizacji Global Financial Integrity (GFI) stwierdzał, że Polska była liderem w UE jeśli chodzi o drenaż środków finansowych przez zagraniczne podmioty za lata 2004-2013. Niestety informacje te właśnie potwierdziło Ministerstwo Finansów. Światło dzienne ujrzały oficjalne dane na temat transferów wypływających z Polski z tytułu z odsetek, należności licencyjnych, kosztów doradczych, księgowych, dywidend i innych przychodów osiąganych przez zagraniczne podmioty. Wynika z nich, że w latach 2005-2015 z Polski wypłynęło 537,8 mld zł!

http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F0/$FILE/i14857-o1.pdf

 

Boze, czy tak powinno być, do czego to dchodzi - Ludzie mdleją na "Botoksie". MASAKRA !!! - Część widzów opuszcza salę w trakcie pokazów.....serwis Noizz.pl. Osoba pracująca w Multikinie Złote Tarasy mówi nieoficjalnie: - W piątek na jednym z wieczornych seansów zasłabły trzy osoby, dosłownie jedna za drugą, tak mniej więcej w połowie filmu. W niedzielę z sali wyprowadzony został mężczyzna.

https://film.wp.pl/ludzie-mdleja-na-botoksie-czesc-widzow-opuszcza-sale-w-trakcie-pokazow-6172926689535617a

 

Jesteśmy świadkami zaciętej walki między państwem Bożym a państwem szatana. Wprawdzie walka ta stale się toczy bez zawieszenia broni, walka najdłuższa i najpowszechniejsza, dziś jednak na oczach naszych toczy się ona tak zawzięcie jak nigdy. Z jednej strony odbywa się zdobywczy pochód Królestwa Chrystusowego, z drugiej zaś strony ciąży nad światem łapa szatana, tak zachłannie i perfidnie, jak to jeszcze nigdy nie bywało. Nowoczesne pogaństwo, opętane jakby kultem demona, odrzuciło wszelkie idee moralne, wymazało pojęcie człowieczeństwa. Upaja się wizją społeczeństwa, w którym już nie rozbrzmiewa imię Boże, a w którym pojęcie religii i moralności chrześcijańskiej są wytępione bezpowrotnie. Wynik tej rozgrywki pomiędzy państwem Bożym a państwem szatana nie nastręcza wątpliwości. Kościół ma zapewnione zwycięstwo: Bramy piekielne go nie przemogą.

 

Matka Boża zapowiedziała ostrzeżenie światowe po to, abyśmy się poprawili i przestali popełniać tak wiele grzechów obrażających Boga. Ma ono być napomnieniem sumienia całego świata. Nie nadejdzie ono jako kara, lecz jako cudowny środek ocalenia. Bóg pragnie, abyśmy dzięki ostrzeżeniu się poprawili i mniej grzeszyli. Zostanie ono ujrzane przez wszystkich ludzi, gdziekolwiek by się nie znajdowali. Będzie to jakby objawienie każdemu z nas wewnętrznie naszych grzechów oraz dobra, jakiego nie uczyniliśmy. Wierzący jak i niewierzący, ludzie wszystkich religii zobaczą to i odczują. To będzie jak agonia. To będzie jak ogień. Nie spali naszego ciała, lecz odczujemy go fizycznie i duchowo. Wszystkie narody i wszyscy ludzie tak to odczują. Nikt przed tym nie ujdzie. I nawet niewierzący odczują bojaźń Bożą. Dziewica powiedziała, że ostrzeżenie i wielki cud będą już ostatnimi tak wielkimi przejawami, jakie Bóg nam da

 

PROPONUJEMY    PO  ,   NOWOCZESNĄ  itp.....wysłac na wczasy  do Francji, Hiszpani itp......

 

A co jakby Sląsk chcial się oddzielic od Polski? - to lewactwo tez by skandowalo "wolnosc!" i Slask by sobie powolutku przeszedl w rece niemieckie niczym Kosowo przeszlo OD Slowian serbskich DO muzulmanskich Albanczykow.

 

KOD - SUWEREN MÓWI NIE, A OD KIEDY TO, UBECJA I MAFIA JEST SUWERENEM ! ?...... TYLE W TEMACIE !....Byli oni niegdyś zbrojnym ramieniem PZPR, dzisiaj chcą być tym samym dla nadzwyczajnej kasty, bo chcą aby było jak było.....To dawni utrwalacze praworządności komunistycznej, co to niegdyś pałami utrwalali demokrację ludową......Wysługując się komunistycznej władzy, skazywali ludzi na kary bezwzględnego więzienia za ulotki, wyzywanie milicjantów czy odmowę służenia w komunistycznym wojsku. Byli współpracownikami bezpieki, dziećmi lub uczniami stalinowskich śledczych, w tym sprawcy zamordowania gen. Fieldorfa „Nila”. Po 1989 r. zamiast wylecieć z sądów na zbity pysk, awansowali do Sądu Najwyższego, który jest dziś w znacznej części absurdalnym skansenem sowieckich kolaborantów

 

Przerażająca jest naiwność protestujących obywateli - otumanionych i podjudzanych przez "totalnych", którzy pędzą, jak pendolino tylko i wyłącznie do władzy, która została im odebrana w wyborach. To widać i słychać wśród już wprost oszalałych przegranych lewaków i liberałów z poprzedniego rządu PO - PSL, oraz wśród obecnych popleczników z N. Ich haniebna retoryka, to co mówią ludziom - nie ma nic wspólnego z reformą sądów, którą obiecał PiS i obecnie realizuje. Tysiące Polaków daje się na to nabrać, na tę haniebną narrację Schetyny, Petru, Dudki i Kopacz. Z czasem wszyscy ci protestujący zrozumieją, że nie może być tak, jak było za "totalnych", że są SUWERENEM jako naród a nie, jak zaprzecza 1 prezes SN, Gersdorf, wskazując na konstytucję. Żeby było śmieszniej ta pani twierdzi, że za 10 000 m-nie to może żyć tylko na prowincji, a były k-t MO nie da rady za 2000. Wiele było, jest i będzie zła wśród uprzywilejowanych kast, jeśli PiS nie zrobi tego, co obiecał - oczywiście zgodnie z obowiązującą konstytucją RP...Jak sądzicie, więcej czy mnie niż połowa z tych protestujących wie o co w ogóle chodzi?  

 

 

Panie Boze, co to za słownictwo  -  Adam Michnik  - naczelny "Gazety Wyborczej"  do reportera TVP Info: Ty skur...ynu - biedny redaktorzyna nawet nie za dyche....Jezu zmiłuj się nad nim i Jemu podobnymi !
​ CI LUDZIE, KTÓRZY SĄ PRZECIWKO MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ JUŻ ZA ŻYCIA DAJĄ O SOBIE ŚWIADECTWO,  ŻE NALEŻĄ DO DIABŁA I JUŻ SĄ TAK BARDZO PRZEJĘCI PRZEZ PIEKŁO, ŻE IM JUŻ NIC I NIKT NIE POMOŻE​. mk.

               Zwycięstwo przez Maryję

 Zwycięstwo przez Maryję

Już u początków istnienia ludzkości Pan Bóg przepowiedział los jaki czeka szatana. Zdołał on wprawdzie uwieść człowieka, zrodził weń sprzeciw wobec Stwórcy, ale nastąpi jego nędzny koniec. „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” (Rdz 3,15). Skowyt złego ducha jaki towarzyszył „Różańcowi do Granic” pokazuje, że do zwycięstwa potrzeba jeszcze więcej modlitwy.Ponad milion Polaków stojących na granicach naszego kraju i odmawiających Różaniec nie mógł pozostać nie zauważony przez środowiska wrogie katolikom. Oto spełnił się ich czarny koszmar – i to dosłownie czarny, gdyż kilka dni wcześniej te same media, które dziś atakują inicjatywę „Różaniec do Granic”, z zachwytem donosiły o „czarnych protestach”, czyli wiecach zwolenników mordowania bezbronnych, nienarodzonych dzieci w imię fałszywie pojmowanej wolności.Swoją drogą warto zapytać postępowych redaktorów o ich formy protestu wobec publicznych modłów muzułmanów w Europie Zachodniej. Czy są równie butni jak w przypadku katolickiej inicjatywy „Różaniec do Granic”? A może perspektywa uzyskania tytułu katolikofoba nie jest na salonach tak straszna, jak miano islamofoba?

Tak! Miliony Polaków gorliwie modlących się na Różańcu, wypełniając prośby Matki Bożej, która sto lat temu ukazała się trójce dzieci w Fatimie, odprawiających nabożeństwo pierwszych sobót i podejmujących pokutę, mogą zmieniać świat na lepszy. Mogą go ocalić przed złem, a swe dusze przed piekłem za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny. Kto bowiem modli się na Różańcu, ten korzysta ze zdroju łask, dzięki którym jest wolny od zniewolenia grzechu i ma władzę nad swoim życiem. 

Matka Boża zapowiedziała w Fatimie: „Na koniec jednak moje Niepokalane Serce zatryumfuje”. Skowyt złego i niemoc w działaniu jego sług, jakie towarzyszyły modlitwie różańcowej Polaków, były niczym konwulsje biblijnego węża, którego miażdżona czaszka wkrótce pęknie. Potrzeba tylko jeszcze więcej modlitwy! Niech zatem Różaniec będzie nam orężem i tarczą. Zawsze!

więcej: http://www.pch24.pl/zwyciestwo-przez-maryje,55224,i.html

Potrzeba Różańca! Zobacz:

http://www.pch24.pl/potrzeba-rozanca-,55165,tv.html


Ks. Stanisław Małkowski dla Frondy: Nie podpiszę nowego projektu ws. zakazu aborcji

        ks. Stanisław Małkowski dla Frondy: Nie podpiszę nowego projektu ws. zakazu aborcji

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Prezydent Andrzej Duda na łamach Gościa Niedzielnego powiedział, że podpisze ustawę wprowadzająca zakaz aborcji eugenicznej. O czym to świadczy?

Ks. Stanisław Małkowski: Ta deklaracja to za mało. Istnieją dwie okoliczności, które pominięto, a które w świetle obecnych przepisów pozwalają na zabicie dziecka poczętego. Po pierwsze zagrożenie zdrowia, lub życia kobiety w przypadku późnej ciąży jest bardzo mało prawdopodobne, wręcz nieprawdopodobne w obecnych warunkach. Istnieje wiele metod, które umożliwiają wcześniejszy poród, który ochroniłby matkę przed ewentualnymi komplikacjami w ciąży „późnej”. Rozmawiałem kiedyś z profesorem – już śp. - Włodzimierzem Siałkowskim, który wiele lat przyjmował porody, i powiedział mi on, że jeszcze nigdy nie spotkał się ze sytuacją, w której miałby wybrać pomiędzy życiem dziecka, a życiem matki. Druga sprawa łączy się z ciążą powstałą w wyniku czynu przestępczego (gwałt, bądź współżycie z nieletnią, bądź współżycie nieletnich). Okoliczności te zostały całkowicie pominięte, chociaż wszystkie te trzy okoliczności według obecnego prawa były wymienione w projekcie, który został odrzucony przez Parlament w poprzednim roku. Dlatego trzeba powrócić do tamtego projektu.
O co przede wszystkim chodzi prezydentowi?

Prezydentowi chodzi przede wszystkim o dzieci z „zespołem Downa”, w tej chwili legalnie zabija się je w dowolnym miesiącu ciąży. Stwierdzenie „zespołu Downa” wymaga badań prenatalnych w piątym/szósty miesiącu ciąży. Dlatego wyłączenie okoliczności ustanawiającej dzieciobójstwo w tym przypadku jest słuszne, natomiast milczeniem pomija się sprawy nie dotyczące tak dużej liczby przypadków dzieciobójstwa – to nie powinno mieć miejsca, każde dziecko jest ważne! Dziwi mnie, że pan prezydent nie wspomniał o tych, dwóch pozostałych przypadkach. Deklaracja, którą złożył jest niewystarczająca – powinien on wrócić do poprzedniego projektu.

Kto przyczynił się wcześniej do odrzucenia projektu?

Zarówno biskupi jak i Antoni Zięba przyczynili się do odrzucenia projektu, dlatego, że jest w nim mowa o karaniu – zatem zdaniem niektórych autorytetów dzieciobójstwo powinno być bezkarne. Nie zgadza się to z tym, co wyraził św. Jan Paweł II w „Evangelium Vitae”. Nie można wyłączyć z karalności tak ciężkiego czynu jakim jest zabicie dziecka poczętego w łonie matki.

więcej: http://www.fronda.pl/a/ks-stanislaw-malkowski-dla-frondy-co-probuja-dzis-ukryc-katolickie-media,100996.html

na własną prośbę i nikt nikogo nie zmusza. Zmuszanie, to znaczy zaplanowanie narodu polskiego do zagłady, bo szczepionki są śmiercionośne, lub następują choroby nieodwracalne. mk.


​   CZY BÓG OJCIEC - WŁAŚCICIEL  CAŁEGO WSZECHŚWIATA I LUDZI MUSI CZEKAĆ, AŻ ZROZUMIE CZŁOWIEK, ŻE JEST TYLKO LOKATOREM NA BOŻEJ ZIEMI? WIĘC TRZEBA NIEUSTANNIE DZIĘKOWAĆ BOGU OJCU WSZECHMOGĄCEMU ZA PRAWO DO ŻYCIA NA JEGO BEZCENNYM DARZE, BO ZA NIC NIE PŁACIMY, A ZYSKUJEMY.​
TA PETYCJA POWINNA WYPŁYNĄĆ OD EPISKOPATU. mk.

 Petycja o ustanowienie Święta Boga Ojca

 Jeżeli cała ludzkość wezwie Mnie i uczci, sprawię, że zstąpi na nią niby dobroczynna rosa, Duch Pokoju. Jeżeli wszystkie narody będą Mnie wzywać i czcić, nigdy nie będzie już niezgody ani wojen, gdyż JA JESTEM BOGIEM POKOJU i tam gdzie JA jestem, nie będzie wojny.
 
  Bóg Ojciec      

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 https://gloria.tv/article/G3B1Yek8h3zH4F6BrYZAuwAxH

Sprzeciw wobec zakazu przyjęcia Komunii Św. na klęcząco

Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział podczas uroczystości Bożego Ciała w Rzymie: „Paść na kolana przed Bogiem obecnym w Eucharystii oznacza wyznanie wolności”. Kolejnym wielkim krokiem w kierunku powrotu Sacrum w Kościele było zastosowanie tych słów w praktyce. W tę wielką Uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu, po raz pierwszy od wielu lat, Komunia Święta była przyjmowana z rąk Papieża w pozycji klęczącej.
 
http://www.citizengo.org/pl/72013-sprzeciw-wobec-zakazu-przyjecia-komunii-sw-na-kleczaco?tc=fb


​DRUGĄ WOJNĘ ŚWIATOWĄ PAN BÓG DOPUŚCIŁ TAKŻE JAKO KARĘ ZA GRZECHY MORDERSTWA NIENARODZONYCH DZIECI.mk.
Temat: Ta kobieta zosała zgwałcona i zabiła swoje dziecko

Fundacja Pro - prawo do życia

               Szanowni Państwo,

zwolennicy aborcji zapowiadali na początek października masowe demonstracje w całej Polsce. Przechwalali się, że tysiące osób wyjdą na ulice i będą domagać się prawa do zabijania dzieci bez żadnych ograniczeń.

Widzieli Państwo jak było naprawdę?

„Czarne protesty” okazały się totalną klapą. W Gdańsku, który ma blisko pół miliona mieszkańców, na akcję aborcjonistów przyszło ok. 200 osób! Przy czym ciężko powiedzieć, ilu z nich było faktycznymi uczestnikami tego wydarzenia a ilu zwykłymi gapiami…

W niektórych miejscowościach na „czarny protest” przyszło więcej przeciwników aborcji niż jej zwolenników! Większa grupka zebrała się chyba tylko w Warszawie, co sprawnie wykorzystały proaborcyjne media, robiące zdjęcia z odpowiednich ujęć.

Przeczytałam ostatnio, że środowiska, które doprowadziły do upowszechnienia zabijania dzieci w krajach Europy zachodniej, przekazały miliony złotych organizatorom „czarnych protestów”. W ten sposób chciano wywołać aborcyjną rewolucję w Polsce. Zamiast tego poniesiono druzgoczącą klęskę.

Dlaczego tak się stało?

My nie możemy liczyć na dotacje od wielkich koncernów i zagranicznych korporacji. Ale dzięki stałemu wsparciu naszych Darczyńców, docieramy z prawdą o aborcji do milionów Polaków. To zmienia ich świadomość.

Pikieta

Gdy czytają Państwo tę wiadomość, trwa wywieszanie ogromnych, antyaborcyjnych billboardów tuż przy najważniejszych drogach dojazdowych w kraju. Dzięki pomocy Darczyńców jeszcze w tym tygodniu chcemy kupić nowy samochód, który okleimy plakatami pokazującymi czym jest aborcja. Uzyskane w ostatnim czasie wsparcie finansowe pozwoliło nam również na wydrukowanie nowych transparentów, których użyliśmy w trakcie „czarnych protestów”. Nasi wolontariusze pojawili się z nimi na akcjach aborcjonistów w kilkunastu miastach Polski. W ten sposób każdego dnia tysiące nowych osób dowiaduje się czym jest i jak wygląda aborcja. Dociera do nich, że to nie żaden „zabieg”, jak próbują wmówić im feministki, a krwawe morderstwo na nienarodzonym dziecku. Dzięki temu drastycznie spada w Polsce poparcie dla tego procederu.

Proszę Państwa, już niedługo opiszę Pani szczegóły tych ostatnich akcji. Jednak najpierw chciałam Pani powiedzieć o czymś jeszcze. Czy słyszała Pani o Irene van der Wende?

 Gdy była młodą dziewczyną została brutalnie zgwałcona. Niedługo potem dowiedziała się, że jest w ciąży. Poszła do „kliniki” aborcyjnej. Gdy czekała w kolejce, naszły ją wątpliwości. „Przecież jestem matką, w moim łonie rośnie dziecko” - pomyślała. Jej sumienie zostało błyskawicznie stłumione przez aborcjonistów. „Wszystkie tak mówicie w ostatnich minutach” - powiedziała pielęgniarka. „Przecież podpisała Pani wszystkie dokumenty przed wejściem tutaj!” - wrzeszczał na nią lekarz. Szybko zaprowadzono ją na sale operacyjną. Tam zgwałconej niedawno Irene kazano rozebrać do naga i rozłożyć szeroko nogi. Przywiązano ją do poręczy i unieruchomiono. Po otrzymaniu zastrzyku niczego już nie pamiętała… Gdy się przebudziła czuła tylko przeszywający ból. Podpierając się o ścianę doszła do łóżka w innym pokoju. Teraz była już matką martwego dziecka.  Jednak przez wiele lat do końca nie zdawała sobie z tego sprawy. Pewnego dnia zobaczyła zdjęcie 8 tygodniowego dziecka, które poddano aborcji. Przeżyła szok. Przez 3 dni płakała leżąc na podłodze w salonie. Dopiero wtedy dotarło do niej, co zrobiła.

Irene podczas spotkania

Teraz Irene jeździ po świecie i dzieli się swoją historią z tysiącami słuchaczy. Jej świadectwo jest tak przekonujące, że jeszcze w tym miesiącu chcemy zaprosić ją do Polski. W ten sposób wiele nowych osób może poznać prawdę na temat aborcji. Planujemy trwający tydzień cykl spotkań z Irene w co najmniej kilku miastach. Aby to zrobić musimy zapłacić za bilety lotnicze, noclegi, tłumaczenia oraz transport naszego gościa po kraju. Będzie nas to kosztować ok. 6000 zł.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 30 zł, 60 zł, 120 zł, lub dowolnej innej kwoty, aby Irene van der Wende mogła przylecieć do Polski i przekazać tysiącom osób, że aborcja to okrutne morderstwo.

Numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro - Prawo do życia
pl. Dąbrowskiego 2/4 lok. 32, 00-055 Warszawa
Dla przelewów zagranicznych - Kod BIC Swift: INGBPLPW

wpłata online

Irene uważa, że każdy powinien dowiedzieć się czym jest aborcja. W ten sposób ratuje się życie dzieci i zdrowie kobiet. „Nie można zabić dziecka i nadal być tym samym człowiekiem” - tłumaczy. Działamy aby uratować jak najwięcej maleńkich, niewinnych istot. Dlatego mam nadzieję, że Irene już wkrótce zjawi się w naszym kraju i poruszy sumienia Polaków. W szczególności kobiet, które są nakłaniane do aborcji. Liczę na Państwa pomoc przy sfinansowaniu tego ważnego wydarzenia!

Serdecznie Państwa pozdrawiam,

Kinga Małecka-Prybyło

PS: Plan wizyty Irene w Polsce postaram się podać, gdy tylko będzie to możliwe. Opublikujemy go również na stopaborcji.pl.


5 października - Liturgiczne wspomnienie Św. Faustyny Kowalskiej
 
Święta Faustynko - ​
bardzo proszę opowiedz jakie trudności miałaś w swojej misji z wprowadzeniem Obrazu Jezusa Chrystusa Miłosiernego
do Kościoła Katolickiego oraz z zatwierdzeniem Słów Jego.
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania sw. faustyna
 
ŚWIĘTA FAUSTYNA.
" Tak, moja praca dla Jezusa Miłosiernego była dla mnie bardzo miła i przyjemna i dzięki tej Misji byłam Bogu Jezusowi Chrystusowi oddana
​, ​
wdzięczna
​ i bardzo szczęśliwa​
. Pracę moją utrudniali sami duchowni, bo to nie było dla nich zrozumiałe, że jeszcze można wymodlić Jezusa Miłosiernego na Jego Chwałę. Przecież Jezus nie chciał za wiele, a tylko Koronkę odmawiać, ale przeciwnicy bardzo przeszkadzali. Dla mnie to nie było zrozumiałe, że zachowują się do Obrazu Jezusa Miłosiernego niedbale i zuchwale. Kręte drogi musiał pokonać Jezus Miłosierny, a Jego przeciwnicy niestety byli podejrzliwi.  Ja nie rozumiałam wiele, dlaczego właśnie osoby duchowne czyniły się wyżej Boga, ale to była dla ich serca
​wielka ​
szkoda.
Ja byłam nierozumiana i było mnie bardzo przykro, gdyż bracia kapłani nie chcieli słuchać Jezusa Miłosiernego.
​ Przecież Pan Jezus obiecał wiele ŁASK BOŻYCH. Przecież Jezus zszedł na Ziemię pomagać nam  iść do Boga Ojca Wszechmogącego w Niebie, tym bardziej, że ludzkość jest zawsze w potrzebie. Tak samo i teraz Jezus Chrystus Król chce pomóc narodom,  a zacznie od Polski, aby zapanował POKÓJ na Ziemi w oprawie Bożej Miłości. Jest Nam przykro patrzeć na masońsko - żydowsko - diabelskie towarzystwa w Polsce i na świecie, a diabeł już dla nich rozpala wielkie ogniska. My w Niebie nie rozumiemy ludzi, że wybierają kataklizmy i wojny niż szczęście na wieczność, a byłoby takie piękne wszystko. Że Jezus Chrystus musi być zawsze potępiany przez Jego duchownych, którzy są już teraz przez nieposłuszeństwo Bogu do przestępców podobni. "Przestępcy" - to znaczy zaciekle występują przeciwko Bogu, który jest Miłością, Dobrocią i Miłosierdziem, a wszystko odbiera i pojmuje SERCEM".
 
Święta Faustynko - bardzo proszę  o wskazówki dla nas i jak walczyć o uznanie Pana Boga Jezusa Chrystusa      KRÓLEM POLSKI przez Rząd i Episkopat w Polsce - przecież katolicki. 
 
     ŚWIĘTA FAUSTYNA.
"Oni zawzięci i zaciekli w swojej pysze z masońskimi zwyczajami nie chcą słuchać o Bożym Królowaniu. A wskazówki dla was? Módlcie się, módlcie się - Msza Święta, Różaniec i Droga Krzyżowa, a wtedy Polska będzie do Zarządzania Bożego gotowa. My w Niebie bardzo upraszamy Boga Ojca, aby
uczynił CUD przemiany serc ludzkich, aby zrozumieli po co żyją na tym świecie. Pan Jezus powiedział, że przyszedł na świat odkupić nas przecież".
 
 
 

​KTO ZATWIERDZIŁ I WYPUŚCIŁ​ DLA SZKÓŁ TAKĄ KSIĄŻKĘ URĄGAJĄCĄ PANU BOGU I PONIŻAJĄCĄ POLAKÓW W POLSCE KATOLICKIEJ?  WYNOCHA Z POLSKI WY BLUŹNIERCY - POLSKA DLA POLAKÓW. PRZECIEŻ W POLSCE JEST RZĄD KATOLICKI  - CZY TAK? A EPISKOPAT NIC NIE REAGOWAŁ? ZAWSZE MUSZĄ LUDZIE ŚWIECCY UCZYĆ NIBY KATOLICKICH BISKUPÓW ŻE UBLIŻAJĄ PANU BOGU. TAK SAMO I RÓŻANIEC, TAK SAMO I NOWENNY, BO IM SIĘ NIE CHCE ALBO BOJĄ SIĘ SWEGO BOGA - MASONERII. CZY MACIE W EPISKOPACIE WSTYD? mk.

Opis profanacji Najświętszego Sakramentu w popularnej książce dla dzieci!

Żądamy wstrzymania sprzedaży i wycofania z dystrybucji książki z opisem profanacji Najświętszego Sakramentu.
 
Szanowni Państwo,
żądamy wstrzymania sprzedaży i wycofania z dystrybucji książki Sophie Scherrer "Mała Nina".
Książka zawiera opis profanacji Najświętszego Sakramentu, obrażający uczucia religijne chrześcijan, a w szczególności gorszący dzieci, do których książka jest skierowana.

 
http://www.citizengo.org/pl/pr/33509-opis-profanacji-najswietszego-sakramentu-w-popularnej-ksiazce-dla-dzieci?m=5

Alarm - Stop GMO - Jerzy Zięba w Sejmie - Poruszające i bardzo mocne wystąpienie...
 
https://www.youtube.com/watch?v=og8nC4bIp9w
Różaniec do Granic? ogromny sukces wyjątkowej akcji. Te ZDJĘCIA mówią wszystko - PODAJ DALEJ
 
 

„Różaniec do Granic” – ogromny sukces wyjątkowej akcji.

Te ZDJĘCIA mówią wszystko

 DUNAJEC-RDG.jpg
 
PILOCI.jpgRDG-7.jpgRDG-GRANICA.jpg
 
RDG - 1_(1600_x_1200)_(640_x_480).jpg
 
 
 
 Znalezione obrazy dla zapytania jezus krol polski
 
 
 
 
 Modlitwa odbywała się na górskich szczytach i na morzu, na lotniskach, w samolotach, w bazie wojskowej w Afganistanie i za kołem podbiegunowym. Organizatorzy zapowiadali, że w akcji weźmie udział milion osób.
W ramach ogólnopolskiej inicjatywy „Różaniec do granic” w święto Matki Bożej Różańcowej w 320 kościołach stacyjnych na terenie 22 diecezji na obrzeżach Polski została podjęta modlitwa o pokój dla Polski i całego świata. Uczestnicy zgromadzili się w kościołach o godz. 10.30, tam wysłuchali konferencji, uczestniczyli w mszy św. o godz. 11.00 i adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnie przeszli lub przejechali do wyznaczonych stref modlitwy – było ich około czterech tysięcy – w których o godz. 14.00 rozpoczęła się modlitwa różańcowa.
 
Jak zapowiadali organizatorzy – fundacja Solo Dios Basta – część uczestników wydarzenia modliła w niezwykłych miejscach. Na południu Polski „Różaniec do granic” został odmówiony na kilku górskich szczytach m.in. na Rysach i na Giewoncie. Młodzież z diecezji krakowskiej planowała modlitewne wejście na Babią Górę i odmówienie różańca wspólnie ze Słowakami.
 
Tam, gdzie granica państwa znajduje się na akwenie wodnym również zgromadzili się wierni. Organizatorzy informowali, że na Zatokę Pucką wypłyną kutrami rybacy z Jastarni, na Łynę w okolicy Sępopola wypłynie grupa kajakarzy, a wierni z archidiecezji warmińskiej udadzą się na granicę na katamaranach. W diecezji tarnowskiej był odmawiany na łodziach flisackich płynących przełomem Dunajca.
 
Udział w modlitwie zadeklarowały także międzynarodowe porty lotnicze: Lotnisko Chopina w Warszawie, Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Port Lotniczy Poznań-Ławica, Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach oraz mniejsze lotniska w Szczytnie, Wrocławiu, Ożarowicach, Jasionce i w Łodzi. Modlitwa różańcowa była prowadzona w lotniskowych kaplicach przez miejscowych kapelanów.
 
Do modlitwy przyłączyli się także wierni w kilkudziesięciu miejscach na świecie. Poza metropoliami, takimi jak Paryż, Londyn, Dublin, czy Amsterdam, uczestnicy modlili się na południu w Neapolu, w miejscowości Stamsund, która znajduje się w norweskim archipelagu Lofotów, za kołem podbiegunowym, w Auckland w Nowej Zelandii oraz w sanktuarium maryjnym w Akicie na wyspie Honsiu w Japonii. Udział zadeklarowali także żołnierze stacjonujący w bazie lotniczej w Bagram w Afganistanie.
 
Służby prasowe diecezji bielsko-żywieckiej podały, że wśród uczestników akcji „Różaniec do granic” w Beskidach nie zabrakło pilotów. Piotr Loranc i jego kolega pilot, Jerzy Woźnicki, wystartowali z lotniska Aeroklubu Bielsko-Bialskiego i dotarli najpierw nad granicę w Cieszynie, a następnie polecieli wzdłuż niej nad Ustroniem, Wisłą, Istebną, a także Zwardoniem i Korbielowem, gdzie Polska graniczy ze Słowacją i wrócili do Bielska-Białej.
 
W czasie lotu odmawiali w łączności z innymi uczestnikami modlitwy cztery części różańca
– podała diecezja.
 
Uczestników akcji „Różaniec do granic” pozdrowiła za pośrednictwem mediów społecznościowych premier Beata Szydło.
 
Matka_Boza_Fatimska.jpg

"Różaniec do Granic" wzbudził zainteresowanie na całym świecie
 
MIĘDZY INNYMI - "uhonorowanie bitwy z 1571 roku"
Ogromny sukces "Różańca do granic", takiej frekwencji chyba nikt się nie spodziewał.
W akcji wzięło udział przeszło milion Polaków, znane osoby, a uczestników pozdrowiła premier Beata Szydło.
 
Beata Szydło nie kryje się ze swoją wiarą. Należy do partii, która popiera Kościół i wsłuchuje się w jego głos. Do tego jest matką niedawno wyświęconego kapłana. Nikogo nie powinno więc dziwić, że wyraziła poparcie dla oddolnej inicjatywy wiernych. W całej Polsce o godz. 14.00 na granicach rozpoczęły się modlitwy do Matki Boskiej.
Fotografia skromnego różańca zebrała ponad 1,7 tys. polubień, udostępniło ją zaś więcej niż 400 osób – i to w kilka godzin. "Pozdrawiamy naszą ulubioną szefową rządu", "Modlitwą wspieramy panią i PiS", "Było dzisiaj modlone" – pisali zwolennicy Szydło.
 
O wydarzeniu stało się głośno na świecie.
BBC pisze o "kontrowersjach", "New York Times" o "bitwie pod Lepanto",
a France24 o "duchowej broni przeciwko islamizacji".
 
Cytują również słowa pani Haliny z Kwieciszewa o "islamie, który chce zniszczyć Europę".
 
  "NYT" podaje również, że "Różaniec do granic" miał na celu uhonorowanie bitwy pod Lepanto. 7 października 1571 roku "chrześcijańscy bojownicy pod rozkazami papieża pokonali Imperium Osmańskie". Dodano również, że w tej morskiej bitwie "flota katolicka pokonała znacznie większą flotę muzułmańską, ratując Europę przed islamem".
[ TRZEBA DODAĆ, ŻE TO ZWYCIĘSTWO BYŁO MOŻLIWE TYLKO DZIĘKI MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ WIELU OSÓB - TAK JAK WCZORAJ NA GRANICACH POLSKI]Ks. Jacek Bałemba, Kazanie na XVIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

https://gloria.tv/article/hk2yzTp3UuJa21DF6pFU3BCPN

________________

KS. STANISŁAW MAŁKOWSKI - O SILE RÓŻAŃCA W WALCE ZE ZŁEM I WŁAŚCIWEJ INTRONIZACJI ...

https://gloria.tv/video/khABsPdnczTn1YnM7EdygMFEg

_____________

Najpiękniejsza homilia Ks. Abp Henryka Hosera wygłoszona o Św. Rodzinie, podczas X Pielgrzymki WSKSiM do Sanktuarium św. Józefa

https://gloria.tv/video/XfTr7RnnxsQA4VfUs9hDQBmJkDziś w POLSCE zdarzył się CUD! "Różaniec bez granic" okazał się   WIELKIM SUKCESEM.

ZOBACZ SAM!

                        
To co miało miejsce w dniu dzisiejszym o godzinie 14:00 przerosło wszelkie oczekiwania. "Różaniec bez granic" faktycznie okazał się wielką, milionową duchową rewolucją! ZOBACZ SAM!

Arcybiskup, metropolita krakowski Marek Jędraszewski, podczas Mszy św. w Zakopanym powiedział: "inicjatywa "Różańca do granic" zrodziła się pośród ludzi świeckich w konkretnej sytuacji. Kiedy wiele sił wewnętrznych i zewnętrznych wobec naszej ojczyzny jest żywotnie zainteresowanych tym, aby żyć tak jakby Boga nie było, aby swoją wiarę zamknąć do wstydliwie zakrywanej prywatności, aby w przestrzeni publicznej nie było miejsca dla krzyża Pana Jezusa Chrystusa" - mówił.

Dziś, nawet media typu wp.pl czy onet.pl musiały z podziwem napisać o akcji różańcowej. Bo stał się po prostu cud. Milion Polaków skupiło się na wspólnej modlitwie w różnych intencjach na granicach polskich. Oddano hołd Niezwyciężonemu, Jezusowi Chrystusowi, proszono Maryję, Matkę Jego o dalszą opiekę i wstawiennictwo. Polska, kolejny raz pokazała światu, że jest miejscem szczególnie oddanym Chrystusowi. I okazała się, że wszelkie zło, jakie czyha w naszej ojczyźnie musiało ponieść sromotną porażkę. 

Co ciekawe, takie wydarzenie jakie miało miejsce w dniu dzisiejszym na naszych granicach, nie mogło wydarzyć się w innych krajach; czy to w zlaicyzowanej Europie Zachodniej, czy nawet w post-chrześcijańskiej Europie Wschodniej. Tylko u NAS. Co to oznacza? Polska ma do wypełnienia naprawdę ważną misję względem całej Europy i świata!

http://malydziennik.pl/dzis-w-polsce-zdarzyl-sie-cud-quotrozaniec-bez-granicquot-okazal-sie-wielkim-sukcesem-zobacz-sam,8286.html

 

 

Informacje dnia: 07.10.2017  Różaniec do Granic

http://tv-trwam.pl/film/informacje-dnia-07102017
 

Telewizja Republika - RÓŻANIEC DO GRANIC 2017-10-07 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=2EQZsiyIB-g


Temat: My chcemy Boga.

My chcemy Boga ..., stop dla profanacji i obrażania Królewskiej godności Boga Najwyższego Jezusa Chrystusa pod postacią Hostii Świętej, wielkiej Miłości która swoim blaskiem oczyszcza bród zła.
My chcemy Boga, w szkołach,
​ ​
urzędach,
​ ​
w pracy,
​ ​
w domach,
​ ​
na ulicach,
​ ​
i tam gdzie podążamy.
 
Obraz w treści 1
 
https://www.youtube.com/watch?v=Po45ux38kvQ 
 
Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,
dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,
wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,
​ ​
 teraz i na wieki wieków Amen.


 Rosary

https://www.google.com/amp/s/mobile.nytimes.com/2017/10/07/world/europe/poland-rosary-border-prayer.amp.html 
​ LUDZIE - BÓJCIE SIĘ PANA BOGA - SĘDZIEGO SPRAWIEDLIWEGO, KTÓRY BYŁ - JEST - I BĘDZIE, CHOCAŻ LUDZI JUŻ NIE BĘDZIE. NIE BÓJCIE SIĘ "DIABELSKIEJ MASONERII", BO ONI SAMI SIĘ BOJĄ DIABŁA I DLATEGO MU SŁUŻĄ. LUCYFER NIE ZBAWIA, TYLKO PAN BÓG ZBAWIA, WIĘC ZOSTAWCIE DIABŁA -  DIABŁOM.​ mk.

Prof. Pierantoni

​I​

: 70% z tych, do których wysłałem maile i którzy są zwolennikami Correctio, odmówiło podpisów z obawy przed konsekwencjami. Jest nas o wiele więcej

                                    pierantoni

Wywiad z profesorem Claudio Pierantonim z Chile o synowskiej korekcie i zbliżającej się schizmie przeprowadziła D. Montagana z Lifesitenews. Profesor posiada dwa doktoraty – z historii chrześcijaństwa oraz z filozofii. Opublikowano po angielsku, 29.10.2017 r. Poniżej zamieszczam tłumaczenie fragmentów.  

Na kwietniowej konferencji w Rzymie określił pan obecną sytuację jako „apokaliptyczną”…
I nadal tak uważam, gdyż odnosi się wrażenie, że nie mamy do czynienia z pojedynczym błędem popełnionym przez papieża.
 

Czy sygnatariusze – zarówno księża jak i świeccy uczeni – nie obawiają się, że mogą spotkać się z odwetem za swoje wystąpienie?
Tak, istnieją takie obawy. Słyszałem od wielu osób z katolickich instytutów (w Santiago i innych miejscach), że dostali tego typu pogróżki, i dlatego nie podpisali się pod dokumentem. Słyszałem też, że niektórym z owych 45 sygnatariuszy zakazano podpisywać czegokolwiek więcej pod groźbą utraty stanowiska. Oczywiście, ryzyko zależy od rodzaju instytucji. Niektórzy dostawali ostrzeżenia nie bezpośrednio z Rzymu, ale od miejscowych, którzy czasem chcą być „bardziej papiescy od papieża”.
[…]

Czy zebrani przez pana sygnatariusze reprezentują znacznie większą grupę osób?
Zdecydowanie. Wysłałem dokument do, dajmy na to, 10 osób i 7 z nich odmówiło podpisania z obawy przez konsekwencjami. Niektórzy uważali, że nie są przygotowani na dokonanie bezpośredniej korekty papieża, chociaż zgadzają się co do treści dokumentu. Wiele, naprawdę wiele osób ma podobne przekonania, jest ich o wiele więcej niż tych, którzy złożyli swój podpis. Dlatego błędem jest twierdzić, jak to czynią niektórzy w mediach, że jest to „marginalna” czy „tradycjonalistyczna” inicjatywa.
Jaki byłby następny krok po braterskiej korekcie?
Trudno powiedzieć. Zdaje się, że nie ogłoszono jeszcze formalnej korekty z obawy przed schizmą. Ale sądzę, że będzie wprost przeciwnie: jeśli tego nie zrobią, dojdzie do schizmy. Niemówienie o prawdziwej nauce, niekorygowanie błędów z lęku przed schizmą to sprzeczność sama w sobie. Tylko prawda może zjednoczyć.
 
czytaj więcej: https://franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/2017/10/07/prof-pierantoni-70-zwolennikow-correctio-do-ktorych-wyslalem-maila-odmowilo-podpisow-z-obawy-przed-konsekwencjami-jest-nas-o-wiele-wiecej/#more-8329ROTARIANIN - Marek Posobkiewicz, przygotowuje projekt zmiany ustawy, która może zmusić dorosłych Polaków do szczepienia

https://gloria.tv/article/A1RUAtggzg4i3enwsMZLwo44e

____________________

JEZUS: Zostaną wprowadzone powszechne szczepienia, które was zabiją, jeśli je przyjmiecie

https://gloria.tv/article/FB7sSCeGEP3o3kn3C37JDMkP3

__________________

JEZUS CHRYSTUS: Demokracja zniknie – księża zostaną męczennikami

https://gloria.tv/article/LNdmYMxrRacm32wqp7Yttta9t


WSZYSCY DUCHOWNI RZĄDZĄCY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM - NAWRÓĆCIE SIĘ I UCZYŃCIE PANA BOGA- "KRÓLEM   POLSKI", A ON POMOŻE WAM BYĆ Z NIM NIEBIE, BO PORZUCICIE GRZECZHY, KTÓRE ON ZNA, ALE KOCHA WAS      I POMOŻE WAM BYĆ UCZCIWYMI LUDŹMI. PROSZĘ WAS POSŁUCHAJCIE SWEGO PANA I WŁADCY- BO PRZEZ WAS, JAK PRZEZ HLONA BĘDZIE NASTĘPNA WOJNA, A WY SPADNIECIE DO PIEKŁA ZA NIEPOSUSZEŃSTWO PANU BOGU WŁADCY WSZECHŚWIATA  - ORAZ ZA MILIARDY STRACONYCH LUDZI PRZEZ WOJNĘ Z WASZEJ PRZYCZYNY.
 
From: Polska Prawda <PolskaPrawda@bahnhof.se>
Subject: Katolicy!
To: Polska Prawda <PolskaPrawda@bahnhof.se>


   
 
Do Mądrych Myślących Dojrzałych Dorosłych Wierzących Katolików od 18 lat:

http://gloria.tv/media/9tjjNQNLMCT
​ -  synod biskupów​
 
 
http://gloria.tv/media/LtxrAoUChzZ
​ -  ​biskupi .......

http://gloria.tv/media/sZoChVKHknr
​-  biskupi potrzebują Boga tylko do władzy....​

http://gloria.tv/media/ocxHFjwZp6T
​ ​
​-  biskupi .....​

http://gloria.tv/media/HT53xofMLcp
​ -  biskupi nie jedno mają imię......

http://gloria.tv/media/qQ9BNu6iB2P
​ -  o...... - biskupi mają też imię: masoni?​

http://gloria.tv/media/X9XDpHD86Fn
​  -  to jakiej produkcji są biskupi?​
 
 
http://gloria.tv/media/hg1aX1ZdTpJ
​   -  o, to jeszcze mają imię alkoholicy?​

http://gloria.tv/media/rqp5fLzhuGc
​     - wiem, że na stołach rzeźniczych odprawiacie Msze czy Święte?

http://gloria.tv/media/9qFPuaGWhTS
​  - jak wam biskupi nie wstyd służyć dwom bogom?​

http://gloria.tv/media/oMMsHiNp12Z
​    - znowu biskupi? Jakoś was nie widać w kościołach​ !

http://gloria.tv/media/kyUXtMQgjcb
​      - czy polscy biskupi też tam byli?​

http://gloria.tv/media/6Yv6zjfsDuu
​        - ​ znowu o .......

http://gloria.tv/media/ATdKifGfrqo
​        - nie bójcie się Króla Polski ON wam pomoże być katolikami.​

http://gloria.tv/media/Wqgr9dEhUMC
​   - p. profesor Wolniewicz też wie coś na ten tem​
at​.....
 
 
PAN JEZUS POWIEDZIAŁ KILKA LAT TEMU, ŻE KS.NATANEK JEST MĄDRZEJSZY STO RAZY OD CAŁEGO EPISKOPATU.
​CZY EPISKOPAT ZAMIENIŁ CUDOWNEGO BOGA W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ NA DIABŁA?​ mk

Zamiast nawracania muzułmanów – Dzień Islamu w Kościele 

          
Chrześcijanie na całym świecie boją się wyznawców Mahometa. Na Bliskim Wschodzie muzułmanie odcinają głowy wierzącym w Chrystusa, na Zachodzie okrzyk „Allahu akbar” towarzyszy śmierci dziesiątek ludzi, a dodatkowo przybysze z krajów islamskich poczuli się tam jak u siebie w domu i gdy akurat się nie wysadzają, molestują rdzenne mieszkanki Europy. Jest jednak miejsce gdzie muzułmańskie hordy jeszcze na szczęście nie dotarły, mimo iż to w tym właśnie kraju rokrocznie organizowany jest… Dzień Islamu w Kościele.

Tym miejscem jest Polska. Dzień Islamu w tutejszym Kościele obchodzony jest od 2001 – pierwsza nazwa tego cyklicznego wydarzenia to jednak „Dzień modlitw poświęcony islamowi”. Takie brzmienie nowego „święta” żadnego katolika dziwić nie musiało – modlimy się wszak i za Żydów, i za pogan i za ateistów, dlaczego więc nie mielibyśmy poświęcić specjalnego dnia modlitwom za wyznawców islamu? Tyle tylko, że obchody nazywane dziś już „Dniem islamu w Kościele” nie polegają wcale na modlitwach o nawrócenie muzułmanów, ale na modlitwach… z muzułmanami. 

Zapytaliśmy rzecznika polskiego Episkopatu, czy w kontekście prześladowań jakich doznają wyznawcy Chrystusa z rąk muzułmanów, taka inicjatywa jak Dzień islamu w Kościele rzeczywiście jest potrzebna. Ks. Paweł Rytel-Andrianik odpowiedział jedynie, że „Dzień jest kontynuacją przesłania Nostra Aetate”.

„Nostra Aetate” [dosłownie: „Nasz Wiek”, oficjalne tłumaczenie: „W naszej epoce”] to jeden z częściej cytowanych dokumentów Soboru Watykańskiego II – „Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich”. Powołując się na zapisy tej właśnie deklaracji watykańska Komisja ds. Stosunków Religijnych orzekła na przykład, że „katolicy powinni powstrzymywać się od wszelkich aktywnych prób nawracania lub misji wśród Żydów”.

Spory i wrogość wymazane?

W „Nostra Aetate” rzeczywiście czytamy także o dialogu z islamem: „Jeżeli więc w ciągu wieków wiele powstawało sporów i wrogości między chrześcijanami i mahometanami, święty Sobór wzywa wszystkich, aby wymazując z pamięci przeszłość szczerze pracowali nad zrozumieniem wzajemnym i w interesie całej ludzkości wspólnie strzegli i rozwijali sprawiedliwość społeczną, dobra moralne oraz pokój i wolność”. Sobór nie przewidział jak widać, że „spory i wrogość” mogą być w kontaktach chrześcijańsko-islamskich domeną nie tylko przeszłości.

więcej: http://www.pch24.pl/zamiast-nawracania-muzulmanow---dzien-islamu-w-kosciele,40706,i.html#ixzz3yAc6dH1B

 

SZOKUJĄCE: Pierwszy etap islamizacji Polski (Jezus w Islamie)

 

https://forumdlazycia.wordpress.com/2017/10/08/szokujace-pierwszy-etap-islamizacji-polski-jezus-w-islamie/
Niedziela, 8 października 2017
 
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania (Mt 21,33-43) Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.
 
 
(Mt 21,33-43)
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.
 
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania badzmy dobrymi pracownikami w winnicy pana
 
 
Reguły pasterskiej św. Grzegorza Wielkiego, papieża
 
 
Pasterz niech będzie roztropny w milczeniu, a pożyteczny w mówieniu


Pasterz niech będzie roztropny w milczeniu, a pożyteczny w mówieniu; nie powinien rozgłaszać tego, o czym należałoby milczeć, ani zamilczać tego, co się powinno powiedzieć. Albowiem podobnie jak nierozważne słowo wprowadza w błąd, tak nieroztropne milczenie pozostawia w błędzie tych, którzy mogliby poznać prawdę. A tymczasem nierozważni pasterze w obawie przed utratą ludzkich względów często powstrzymują się od otwartego głoszenia tego, co słuszne. Nie strzegą owczarni - powiada Prawda - z gorliwością dobrych pasterzy, ale postępują jak najemnicy, uciekając w obliczu nadchodzącego wilka i zasłaniając się milczeniem. 
Dlatego Pan karci ich przez proroka, mówiąc: "To nieme psy, niezdolne, by zaszczekać". Dlatego też uskarża się dalej w słowach: "Nie stanęliście naprzeciw ani nie budowaliście murów wokół domu Izraela, by się ostać w walce w dniu Pana". Stanąć naprzeciw oznacza odważnym słowem stanąć w obronie owczarni przeciw władcom tego świata. Ostać się w walce w dzień Pana oznacza stawić czoła wojującym bezbożnym ze względu na umiłowanie sprawiedliwości. 
Czymże jest dla pasterza lęk przed mówieniem prawdy, jeśli nie ucieczką w milczenie? Kto zaś staje w obronie owczarni, ten wznosi przeciwko nieprzyjaciołom mur wokół domu Izraela. Dlatego powiedziano popadającemu w grzechy ludowi: "Prorocy twoi miewali dla ciebie widzenia próżne i bezsensowne; nie odsłaniali twej nieprawości, by cię nakłonić do nawrócenia". W Piśmie świętym proroków nazywa się niekiedy nauczycielami, którzy przez ujawnienie przemijalności rzeczy obecnych ukazują przyszłe. Słowo Boże wyrzuca im fałszywe widzenia, bo lękając się wystąpić przeciwko złu, tchórzliwie schlebiają grzesznikom, obiecując bezpieczeństwo. Nie odsłaniają nieprawości grzeszników, ponieważ powstrzymują się od karcenia. 
Słowa skarcenia są jakby kluczem, który odsłania winę, nierzadko nie znaną nawet temu, kto ją popełnił. Stąd święty Paweł powiada: "Aby mógł przekazywać zdrową naukę i przekonywać opornych". Stąd i Malachiasz mówi: "Wargi kapłana powinny strzec wiedzy, a wtedy pouczenia będą u niego szukali, bo jest on wysłannikiem Pana Zastępów". Stąd także Pan upomina przez Izajasza: "Krzycz na całe gardło, nie przestawaj, podnoś twój głos jak trąba". 
Tak więc ktokolwiek staje się kapłanem, podejmuje się zadania herolda. Ma on ogłaszać nadejście straszliwego Sędziego, który się zbliża. Jeśli więc kapłan nie umie sprawować posługi głoszenia, jakże będzie wołał ów niemy herold? Dlatego właśnie Duch Święty spoczął nad pierwszymi pasterzami w postaci języków; tych, których napełnił, uczynił natychmiast zdolnymi do głoszenia o Nim.
 
                                                  Znalezione obrazy dla zapytania badzmy dobrymi pracownikami w winnicy pana
 

O Boże, wejrzyj z nieba i zobacz; chroń tę winnicę, którą zasadziła Twa prawica (Ps 80, 15-16)

Przypowieść o winnicy jest głównym tematem dzisiejszej liturgii. Przypowieść wspólna Staremu i Nowemu Testamentowi, którą posługiwali się najpierw prorocy, a potem Jezus, mówiąc o miłości Boga dla swego narodu i o niewdzięczności tegoż. Izajasz (5, 1-7; I czytanie) opisuje historię Izraela jako historię winnicy Pańskiej, którą Pan posiadł w ziemi żyznej, „okopał i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl” (tamże 2), zbudował wieżę, by bronić jej przed złodziejami, i zaopatrzył w kadź. Wszystko więc każe się spodziewać najlepszego winobrania, winnica natomiast „wydała cierpkie jagody” (tamże). Rola, którą rolnik uprawia, wydaje dobre owoce, lecz winnica Pańska odmawia ich. Bóg wówczas zwraca się do swojego ludu: „Rozsądźcie między Mną a między winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić w winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej?” (tamże 3-4).

Uznając winę winnicy nie przynoszącej owoców, Izrael jest zmuszony osądzić siebie samego. Bóg go wybrał na swój naród, wyprowadził z niewoli, przeszczepił do ziemi urodzajnej, bronił przed nieprzyjaciółmi, Izrael jednak nie odpowiedział na tak wielką miłość.

Ewangelia (Mt 21, 33-43) podejmuje przenośnię Izajasza i rozwija ją mówiąc o innych niezmierzonych dobrodziejstwach, jakie Bóg uczynił swojemu ludowi. Pan posyłał do niego wielokrotnie „swoje sługi”, czyli proroków; lecz rolnicy, to jest przywódcy Izraela, którym została powierzona winnica Pańska, źle się z nimi obeszli, jednych pobili lub zabili, innych ukamienowali. Na koniec, na dowód swojej najwyższej miłości, Bóg posłał swojego Boskiego Syna; lecz również Jego pochwycono, wyrzucono z winnicy i zabito, ukrzyżowano „poza” murami Jerozolimy. Odpowiedzialność i niewdzięczność narodu wybranego wzrosła ogromnie. I oto konsekwencje: Izajasz mówił o zniszczeniu winnicy Pańskiej, które było symbolem porażki Izraela, wysiedlenia i wygnania. Jezus natomiast ogłasza, że „winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom” (tamże 41), i jeszcze jaśniej, bez przenośni: „Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce” (tamże 43). Izrael z powodu swojej niewdzięczności został zastąpiony przez inne narody. Synagoga przez Kościół. Lecz czy nowy Lud Boży jest wierniejszy od dawnego? Również nowego dotyczą obydwie przypowieści Izajasza i Jezusa. Jeśli winnica Kościoła nie przyniesie owoców, jakich Bóg oczekuje od niego, spotka go los Izraela. Jednak nie dotyczy to jedynie Kościoła jako społeczności, lecz każdego jego członka. Każdy ochrzczony powinien być „winnicą Pańską” i przynosić owoc, przede wszystkim przyjmując Jezusa, idąc za Nim i żyjąc wszczepiony w Niego, „w prawdziwy szczep”, poza którym jest tylko śmierć. W Nowym Testamencie istotnie „winnicą Pańską” jest nie tylko lud, który Bóg wybrał i umiłował, lecz lud, który wybrał i umiłował w Chrystusie, lud wszczepiony w Tego, który powiedział: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest Tym, który uprawia... Ja jestem krzewem winnym, wy — latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 1-5).

W tej perspektywie drugie czytanie (Flp 4, 6-9) można uznać za wezwanie do częstego zwracania się do Boga, do ufności i wdzięczności względem Tego, który nas wybrał na swój naród, i za zobowiązanie, by przynosić obfite owoce dobra: „Bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym — to miejcie na myśli” (tamże 8).

Wyrwałeś winorośl z Egiptu, o Panie; wygnałeś pogan, a ją zasadziłeś. Grunt dla niej przygotowałeś, a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię...
Powróć, o Boże zastępów! Wejrzyj z nieba, zobacz i nawiedź tę winorośl. I chroń tę, którą zasadziła Twa prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie...
Nie odstąpimy już więcej od Ciebie; zachowaj nas przy życiu, byśmy wzywali Twojego imienia. Panie, Boże zastępów, odnów nas i ukaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia (Psalm 80, 9-10. 15-16. 19-20).

O Boże wieczny, skoro wtedy, kiedy człowiek był drzewem śmierci. Tyś go przemienił w drzewo życia, wszczepiając siebie, który jesteś życiem, w człowieka, chociaż owo drzewo wskutek swoich grzechów rodziło nie pochodzące od Ciebie owoce śmierci, o Życie wieczne, tak i teraz możesz zabezpieczyć zbawienie całego świata, który, jak widzę dzisiaj, nie wszczepia się w Ciebie... O Życie wieczne, którego nie znamy, nieświadome stworzenia; o biedna, o ślepa duszo moja, gdzie jest wołanie, gdzie są łzy, jakie powinnaś wylewać w obliczu swojego Boga, który nieustannie cię zaprasza?... Ja wydawałam tylko owoc śmierci, bo nie wszczepiłam się w Ciebie.
Jak wielką światłość i godność otrzymuje dusza wszczepiona w Ciebie! O niezmierzona szczodrobliwości!... A skąd bierzesz, o drzewo, które samo z siebie jesteś bezpłodne i martwe, te owoce życia? Z drzewa żywota; gdybyś ty nie wszczepiło się w Niego, nie mogłobyś wydać żadnego owocu własną mocą, bo jesteś niczym.
O Prawdo wieczna, miłości niewysłowiona, ty przyniosłaś nam owoce ognia, miłości, światła i skorego posłuszeństwa. Dzięki temu posłuszeństwu pobiegłeś jak zakochany do haniebnej śmierci na krzyżu i dałeś nam te owoce dzięki wszczepieniu swojego Bóstwa w nasze człowieczeństwo i przez wszczepienie, jakiego dokonałeś ciałem swoim na drzewie krzyża. W ten sposób, o Boże wieczny, dusza wszczepiona w Ciebie, prawdę, nie dba o nic innego, jak tylko o część Twoją i zbawienie dusz: staje się wierną, roztropną i cierpliwą (św. Katarzyna ze Sieny).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. III, str. 275

 

                                                            Podobny obraz

 

 Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją,

wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,

wszystko czym jestem i co posiadam.

Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną

dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu,

którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna

i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc Wspomożycielko wiernych,

by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna

były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim.

  

Amen.Rząd ma pomysły na wypadek zarazy.    Przygotowania już trwają

  Państwo szykuje nowe regulacje na wypadek zarazy
W ostatnim czasie gwałtownie wzrosła liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Rok temu było zaledwie 27 przypadków, a w tym zachorowało już 1,7 tys osób. Budzi się też grypa. Rząd postanowił temu zaradzić i przygotować się na wypadek zarazy. W ministerstwie zdrowia trwają prace nad nowymi regulacjami.

O sprawie pisze w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna".

Na całym świecie pojawiają się kolejne ogniska wielu niebezpiecznych chorób. Dziennik wskazuje tu m.in. diametralny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. W tym roku w Polsce zachorowało 1700 osób, a w zeszłym roku mieliśmy jedynie 27 przypadków.

Na niekorzystną tendencję chce zareagować polski rząd. Przygotowuje w związku z tym projekt ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Wśród propozycji zmian jest m.in. szybsze uruchomienie obowiązkowych szczepień interwencyjnych. W projekcie ustawy nazywane są "akcyjnymi". Mają one obejmować wszystkich, u których jest zwiększone ryzyko wystąpienia choroby. "Za uchylanie się od takich szczepień będą kary" - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Planowane jest też ułatwienie gromadzenia w Centralnej Bazie Rezerw zapasów szczepionek na wypadek epidemii. W tym momencie postępuje się tak jedynie w przypadku klęsk żywiołowych. Teraz mogą przyśpieszenie działań może spowodować nawet pojedynczy przypadek groźnej choroby. Zapewniony ma być także szybszy dostęp do kombinezonów ochronnych i środków dezynfekcyjnych.

Zmiany obejmą także pielęgniarki, które będą mogły kwalifikować osoby dorosłe na szczepienia przeciwko grypie. Do tej pory mogli to robić wyłącznie lekarze.

W planach jest też rozszerzenie listy obowiązkowych szczepień.

https://wiadomosci.wp.pl/rzad-ma-pomysly-na-wypadek-zarazy-przygotowania-juz-trwaja-6173406126311041a

                             KSIĘGA PRAWDY

Ich nikczemne plany obejmują również nowe globalne szczepienia, które spowodują choroby na całym świecie.

Unikajcie takiego nagle ogłoszonego globalnego szczepienia, ponieważ będzie was ono zabijać.
http://ostrzezenie.net/wordpress/2012/06/19/ich-nikczemne-plany-obejmuja-rowniez-nowe-globalne-szczepienia-ktore-spowoduja-choroby-na-calym-swiecie/

Globalny Plan zmniejszenia populacji i obalenia światowych przywódców

Strzeżcie się tych okropności, które będą chcieli narzucić poprzez szczepienia. Nie ufajcie żadnym nagłym inicjatywom powszechnego szczepienia; będzie się wydawać, że intencja ich wprowadzenia to współczucie i litość. Miejcie się na baczności. Państwa będą ze sobą w zmowie, aby kontrolować jak największą liczbę ludzi.

http://ostrzezenie.net/wordpress/2010/11/26/globalny-plan-zmniejszenia-populacji-i-obalenia-swiatowych-przywodcow/

Niebawem staniecie się świadkami globalnego szczepienia, o którym wam mówiłem w roku 2010

http://ostrzezenie.net/wordpress/2014/10/03/niebawem-staniecie-sie-swiadkami-globalnego-szczepienia-o-ktorym-wam-mowilem-w-roku-2010/

Potem nastąpi wprowadzenie globalnego szczepienia, które zabije was, jeśli je przyjmiecie.

http://ostrzezenie.net/wordpress/2012/10/17/potem-nastapi-wprowadzenie-globalnego-szczepienia-ktore-zabije-was-jesli-je-zaakceptujecie/
 

Klinika aborcyjna jednym wielkim cmentarzyskiem. Tam liczy się tylko ŚMIERĆ

                            
Byli pracownicy klinik aborcyjnych Planned Parenthood ujawniają, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami gabinetów. Jeśli ktoś myśli, że kobiety mogą tam liczyć na wsparcie i pomoc, to jest w błędzie.
Sue Thayer, była menedżer jednej z klinik aborcyjnych w stanie Iowa, mówi wprost: „Najważniejsze są cele do zrealizowania, liczby oraz procedury. Każdego miesiąca musimy przeprowadzić określoną liczbę aborcji”. 

Thayer powiedziała również, że w ciągu wielu lat jej pracy w klinice aborcyjnej nie zdarzyło się, by kobieta usłyszała o możliwości urodzenia dziecka i oddania go do adopcji: "Przez te wszystkie lata, w żadnym z 17 ośrodków na terenie całego stanu Iowa nikt nie proponował kobietom adopcji. Ani razu”. 

Z kolei Shelley Guillory, była pielęgniarka pracująca w Delta Clinic / Women's Health Louisiana, mówiła o tym, jak walczono o każdą aborcję:  "Jeśli ktoś zadzwonił do naszej kliniki i powiedział, że potrzebuje testu ciążowego, to nie miało znaczenia, która jest godzina, ktoś musiał do kliniki jechać i ten test wydać. Jeśli test był pozytywny, zaraz zapisywaliśmy taką osobę na konsultację. I od razu planowaliśmy aborcję”.  Annette Lancaster, była kierownik kliniki aborcynej Planned Parenthood w Północnej Karolinie, powiedziała, że w jej klinice nie dawano interesantom czasu na czytanie formularzy:  "Poradnictwo na temat wszystkich opcji, powinno trwać od co najmniej godziny do 90 minut, my załatwialiśmy wszystko w 15 minut” - powiedziała.

http://malydziennik.pl/klinika-aborcyjna-jednym-wielkim-cmentarzyskiem-tam-liczy-sie-tylko-smierc,8206.html

Aborcja pourodzeniowa... czy i tutaj będziemy "gonić" Zachód?

„Status moralny noworodka jest równy temu jaki ma płód, w tym sensie, że obojgu brakuje tych właściwości, które usprawiedliwiałyby przypisywanie jednostce prawo do życia”. Wbrew pozorom te słowa nie są częścią hitlerowskiego dekretu.

Jest to cytat z artykułu „Aborcja pourodzeniowa. Dlaczego dzieci powinny żyć?” opublikowanego przez Alberto Giubilini i Francescę Minerva, w brytyjskim Journal of Medical Ethics 25 lutego 2012 roku. Jakby tego było mało wnioski wyciągnięte przez autorów idą jeszcze dalej: ‚To, co nazywamy aborcją pourodzeniową (zabijaniem noworodka) powinno być dopuszczalne we wszystkich przypadkach, w których dopuszczalna jest aborcja, włączając w to przypadki, gdzie noworodek nie jest niepełnosprawny.’

W 2004 roku Holandia, Wielka Brytania i Belgia ratyfikowały tzw. protokół z Groningen. Pozwala on na zabijanie chorych noworodków. W Holandii był on do tej pory stosowany w ograniczonym zakresie, ale członkowie ogólnoholenderskiego stowarzyszenia lekarskiego chcą, by stosować go na terenie całego kraju. Eduard Verhagen, twórca protokołu stwierdził: „Rodzice chcą oszczędzić cierpienia dzieciom, ale nie chcą też przyczyniać się do ich śmierci. Dlatego w przypadku zabiegów eutanazji noworodków decydujący głos powinien należeć do lekarza.” Obecnie w Polsce lekarze zabijają chore, podejrzane o chorobę czy niepełnosprawne dzieci przed narodzeniem. W krajach europejskich zabijają je również po narodzeniu, bo różnica moralna jest dla lekarza żadna. W Polsce zabijają dzieci 6-miesięczne, w Holandii dzieci 9 miesięczne + X dni. Gołym okiem można zobaczyć, że trend zabijania ma tendencję do poszerzania. Czy posłowie to zobaczą?

Matka Teresa kiedyś powiedziała: „Jeśli matka może zabić swoje dziecko, cóż powstrzyma ciebie i mnie abyśmy nie pozabijali się nawzajem?” Czy to proroctwo jest coraz bliższe spełnienia?

http://malydziennik.pl/aborcja-pourodzeniowa-czy-i-tutaj-bedziemy-quotgonicquot-zachod,8228.html     Luter. Ciemna strona rewolucji

                  
Kim był Marcin Luter? Reformatorem, który z miłości do prawdy wystąpił przeciw nadużyciom papiestwa? Czy rebeliantem, prekursorem późniejszych rewolucjonistów?
W ostatnich latach obraz Lutra uległ całkowitej przemianie. Za sprawą licznych wypowiedzi kardynałów Waltera Kaspera, Kurta Kocha czy Karla Lehmanna stał się z wolna nauczycielem wiary i wzorem do naśladowania dla katolików.
Co jest przyczyną tak całkowitej zmiany stanowiska Kościoła? 
 

(...) W oczach Lutra już od 1518 roku Kościół oparty na Piotrze był jedną wielką kupą gnoju, zamtuzem i miejscem przeklętym. I to nie ze względu na to jak żyli ówcześni duchowni, nie dlatego, że papieże mieli dzieci, albo kochanki, nie dlatego, że podobne zarzuty można było postawić kardynałom, ale dlatego, że Luter uważał samą zasadę posłuszeństwa Tradycji i autorytetowi kościelnemu za godną potępienia(...)

Czyżby zatem obecny papież i jego najbliżsi współpracownicy byli, jak to logicznie wynika z ich słów, luteranami?
(...)Papieżowi najwyraźniej nie przeszkadzał ani sam fakt – to, że modląc się jak równy z równym z panią prymas zachowywał się jakby uznawał jej urząd – ani też osobliwe, mówiąc delikatnie poglądy arcybiskupki Jackelen(...) Pani arcybiskupka, wspiera „śluby gejów”, uznaje „prawo kobiet do aborcji”, opowiada, że muzułmańscy terroryści nie różnią się od chrześcijańskich fundamentalistów – do licha ciężkiego, czy to jest właściwy partner, partnerka dla papieża w prowadzeniu wspólnych modlitw?(...)
Książka o prawdziwej twarzy Marcina Lutra i o tym, czy obecne dążenie do jego rehabilitacji podyktowane jest dążeniem do prawdy czy też jest efektem zdrady.
https://xlm.pl/ksiazka/luter-ciemna-strona-rewolucji
 Czy to ISKRA WYCHODZI Z POLSKI ? 
- https://www.iskra.info.pl/koronka-na-ulicach-2017

UWAGA - ZAPROTESTUJ PRZECIW OBRAŻANIU CHRYSTUSA KRÓLA
http://www.protestuj.pl/stop-obrazaniu-chrystusa-krola-w-filmie,74,k.html

CEZARY PAZURA W RÓŻAŃCU DO GRANIC POLSKI 
- https://gloria.tv/video/wTctFo1oQ9cU4fuLviGSYTP6B
oraz https://gloria.tv/video/NgFHDtjV3c4M1warT3tS9G2RR

23 minuty w piekle - wideo człowieka, który był w piekle aby nam o tej przestrodze  opowiedzieć -
https://www.youtube.com/watch?v=RlNPqSOS6dY
świętuj w niedzielę, bo nie jesteś zwierzęciem aby pracować w pocie czoła - https://gloria.tv/article/C4Mod4iTUYCk4fKiTMVWvYiKq

domowe sposoby na przeziębienia
 - https://gloria.tv/video/Rof668JL2jfz2EVmBFfvCpGo9ni

Każdy ma swojego Anioła Stróża
 - http://www.pch24.pl/10-faktow-na-temat-twojego-aniola-stroza,54896,i.html

Prawdziwa wersja rodziców dziecka, z Białogardu którzy muszą się ukrywać  - https://gloria.tv/video/7fQRemZATx3W1XEowniCCeGq8Sobota, 7 października 2017
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ
 
 
Podobny obraz
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=G8yJR5znJ_0
 
Kazanie św. Bernarda, opata
 
Rozważajmy tajemnice zbawienia


"Dziecię, które z Ciebie się narodzi, będzie święte i nazwane zostanie Synem Bożym". Źródło mądrości, Słowo Ojca Najwyższego! To Słowo za Twym pośrednictwem, o święta Dziewico, stanie się ciałem, aby Ten, który mówi: "Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie", mógł zarazem powiedzieć: "Wyszedłem od Boga i przyszedłem na świat". 
"Na początku było Słowo". Już wówczas źródło tryskało, ale jedynie w sobie samym. A zatem "Słowo było u Boga" i zamieszkiwało światłość niedostępną. Pan zaś mówił na początku: "Myśli moje są myślami pokoju, a nie udręczenia". Twa myśl jednak była u Ciebie, my zaś nie wiemy, czego dotyczy. "Któż bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą?" 
Myśl pokoju zstąpiła przeto w dzieło pokoju: "Słowo stało się ciałem" i odtąd mieszka w nas. Nade wszystko mieszka przez wiarę w naszych sercach, mieszka w naszej pamięci, mieszka w naszych myślach i zstępuje aż do samej wyobraźni. Cóż bowiem innego mógł człowiek przedtem pomyśleć o Bogu, jeśli nie to, co było tworem człowieka? Bóg bowiem był niepojęty, niedostępny, niewidzialny i całkowicie niewyobrażalny. Teraz zaś zechciał, aby człowiek Go pojmował, aby Go zobaczył, aby objął myślą. 
Zapytasz: Gdzie? Kiedy? Otóż, gdy leży w żłobie, kiedy spoczywa na łonie Matki, kiedy naucza na górze, kiedy spędza noc na modlitwie albo gdy wisi na krzyżu, kiedy Jego oblicze pokrywa bladość śmierci, kiedy staje jako wolny pośród umarłych, kiedy panuje nad mocami piekła, a wreszcie gdy trzeciego dnia zmartwychwstaje, gdy ukazuje Apostołom ślady gwoździ, oznaki zwycięstwa, i na koniec, gdy wobec nich wznosi się do nieba. 
Czyż nie jest słuszną, pobożną i świętą rzeczą rozmyślać nad tymi tajemnicami? Gdy myślę o tych wydarzeniach, myślę o Bogu; w tym wszystkim jest On sam, mój Bóg. Rozmyślać o tych sprawach nazwałem mądrością, roztropnością zaś uznałem przekazywanie słodyczy stąd płynącej, słodyczy podobnej do owej wywołanej laską Aarona, tej, którą Maryja obficie czerpała z niebios, aby nam jej udzielać.
 
 
 

Matka Boża Różańcowa Tarnopolska
Dzisiejsze wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r. Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską. Ówczesny papież - św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej - usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając Jej swą troskę podczas odmawiania różańca. Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę.

Matka Boża Różańcowa z kościoła mniszek dominikańskich w Radoniach pod WarszawąZwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech godzinach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście tysięcy chrześcijańskich galerników; śmierć poniosło 27 tys. Turków, kolejne 5 tys. dostało się do niewoli. Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej i zezwolił na jego obchodzenie w tych kościołach, w których istniały Bractwa Różańcowe. Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad Turkami odniesione pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył to święto na cały Kościół. W roku 1883 Leon XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie "Królowo Różańca świętego - módl się za nami", a w dwa lata później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik.

Znalezione obrazy dla zapytania matka boża rożancowa
 
 
 
 
Litania do Matki Bozej Rozancowej

 

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Sw.Maryjo, Oredowniczko Rozanca swietego, modl sie za nami.
Sw.Maryjo, zwierciadlo czyste, tajemnice zycia i smierci, Syna Boskiego w sobie pokazujace
Sw.Maryjo, piekna jak ksiezyc przy okrutnej Mece Zbawiciela
Sw.Maryjo, wybrana jak slonce przy Zmartwychwstaniu Panskim
Sw.Maryjo, jako oboz uszykowany przeciw nieprzyjaciolom Kosciola swietego
Sw.Maryjo, teczo przymierza, majaca w sobie rozliczne kolory tajemnic Boskich w Rozancu swietym
Sw.Maryjo, harfo Dawidowa, o strunach dziesieciu rozpedzajaca czartow
Sw.Maryjo, drzewo rozkoszne, blogoslawiony owoc zywota wydajace
Sw.Maryjo, oltarzu Swietego Swietych, o pietnastu stopniach tajemnic Boskich wystawiony
Sw.Maryjo, zegarze sloneczny krola Achasa, w pozdrowieniach anielskich nazad sie cofajacy
Sw.Maryjo, Arko korabiu Noego, grzesznikow od potopu, ognia wiecznego zachowujacy, a pietnastu tajemnicach unoszacy sie nad gorami
Sw.Maryjo, raju rozkoszy, w liliach i rozach Meki Syna Boskiego w Rozancu swietym wystawiony
Sw.Maryjo, z Rozancem swietym dusze ludzkie z mak czysccowych wyciagajaca
Sw.Maryjo, Rozancem swietym jako tarcza, wiernych slug swoich od sidel czartowskich i zlych przygod zaslaniajaca
Sw.Maryjo, Panno najczystsza
Sw.Maryjo, Matko i Pani naszaPANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, ktory gladzisz grzechy swiata, przepusc nam Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, ktory gladzisz grzechy swiata, wysluchaj nas Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU ktory gladzisz grzechy swiata, zmiluj sie nad nami.

W. Modl sie za nami swieta Boza Rodzicielko,
O. Abysmy sie stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Modlitwa:  Boze, ktorego Opatrznosc nie myli sie w Swoim rozporzadzeniu, pokornie Cie prosimy, abys wszystkie szkodliwe rzeczy od nas oddalil.  Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa ktory z Toba zyje i kroluje na wieki wiekow.  Amen.


                      Szanowni Państwo!

proszę Państwa o pomoc w pilnej sprawie. Czy zna Pani historię Silje Garmo, Norweżki, która w Polsce prosi o azyl?

Azyl dla Silje Garmo

Silje jest matką trzynastoletniej Frøyi i ośmiomiesięcznej Eiry. Na podstawie fałszywego donosu norweski urząd ochrony dzieci (Barnevernet) zabrał jej starszą córkę. Silje zarzucono nadużywanie leków przeciwbólowych, „chaotyczny tryb życia” oraz „przewlekłe zmęczenie”. Niedorzeczne? Podczas kolejnej ciąży Barnevernet stale monitorował wyniki badań krwi Silje, aby znaleźć dowód na jej lekomanię. Nigdy nie stwierdzono, aby nadużywała jakichkolwiek leków. Mimo to dzień po urodzeniu Eiry urzędnicy zapowiedzieli matce odebranie również drugiej córki.

Barnevernet słynie z nadmiernej ingerencji w życie rodzin i odbierania dzieci z błahych powodów, jak np. niewłaściwy skład śniadania do szkoły. Walka z tą instytucją rzadko kończy się sukcesem. Mimo to Silje nie poddaje się i walczy o swoje dzieci. Uciekła z Norwegii. Od maja tego roku wraz z małą Eirą przebywa w Polsce. Tu wystąpiła o azyl dla siebie i córki. Jeśli go otrzyma będzie starała się sprowadzić do Polski także starsze dziecko. Niestety, w każdej chwili norweskie władze mogą domagać się wydania dziecka i deportacji matki. Analiza wniosku o azyl trwa zwykle kilka miesięcy i nie ma żadnej pewności, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Proszę, pomóżmy tej dzielnej matce! Zaapelujmy do władz, aby Silje i Eira jak najszybciej otrzymały w Polsce azyl.

Podpisz petycję

Silje Garmo zasługuje na to, by uzyskać w Polsce wszelką potrzebną pomoc. Nawet kilka tysięcy podpisów pod petycją może znacząco wpłynąć na decyzję o udzieleniu azylu. Polska ma szansę pokazać, że faktycznie realizuje gwarancje międzynarodowego systemu praw człowieka oraz zgodnie z Konstytucją RP chroni rodzicielstwo, życie rodzinne i prawa dziecka.

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Owczarska - Prezes Konfederacji Kobiet RP

Konfederacja Kobiet RP działa wyłącznie dzięki hojności Darczyńców.
Każde wpłacone 20, 50 czy 100 zł wspiera głos polskich kobiet!

Wspieram - 20 zł Wspieram - 50 zł Wspieram - 100 zł

Można nas również wesprzeć wykonując tradycyjny przelew w dowolnej wysokości na konto:

Alior Bank 64 2490 0005 0000 4530 1846 7051
Konfederacja Kobiet RP
ul. Jaracza 10 lok. 1, 00-378 Warszawa

Dziękuję!
UWAGA: Różaniec na granicy i Sakramentalia

https://gloria.tv/article/cFv8huzEiKtr6XELo6pAFqhH1

_____________

🔥 RZĄD PiS PLANUJE EPIDEMIĘ POLICYJNY PRZYMUS SZCZEPIEŃ nowa ustawa !

https://gloria.tv/video/6fg6ayENiutWDYBHnVUzZovDV

___________________

Ks. Natanek - Dlaczego rządzący ukrywają prawdę przed narodem?

https://gloria.tv/video/XJ2ZkJqUdDXx4hQEhBQp6oDQq

 
Temat:  biznes rakowy

 

  Paweł Łepkowski

Firmy farmaceutyczne zarabiają miliardy na leczeniu nowotworów   

publikacja: 08.08.2017  

aktualizacja: 08.08.2017, 21:46  

Chemioterapia, choć wydaje się najbardziej inwazyjna, działa najskutec...

Chemioterapia, choć wydaje się najbardziej inwazyjna, działa najskuteczniej na istniejące komórki nowotworowe w organizmie.Foto: Fotolia  

Firmy farmaceutyczne zarabiają miliardy na leczeniu nowotworów – uważają zwolennicy medycyny alternatywnej.  

Współczesna medycyna dzieli się na dwa nurty walki z nowotworami: nurt medycyny głównej, przekonany o skuteczności leczenia chirurgicznego wspartego chemioterapią i radiologią onkologiczną, oraz odszczepieńczy nurt medycyny alternatywnej, który ostrzega przed efektami skalpela, chemio- i radioterapii. Ci drudzy uważają, że oficjalne statystyki przeżywalności pacjentów nie uwzględniają osób, które zrezygnowały z inwazyjnych form leczenia. Są też często obiektem manipulacji. Uważają oni, że chociaż coraz częściej słyszymy o kolejnych sukcesach nowych terapii w walce z rakiem, w rzeczywistości mamy do czynienia głównie z propagandą sukcesu środowiska lekarskiego. Szczególnie ma to dotyczyć chemioterapii.  

W 1996 r. „The New England Journal of Medicine" opublikował niepokojące informacje na temat sterowania statystykami przeżywalności dzieci poddanych chemioterapii w chorobie Hodgkina (chłoniaku). Badania wykazały, że ich „organizmy (...) po chemioterapii wykazują 18 razy większe ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe". Z kolei badania amerykańskiego Narodowego Instytutu Raka dowiodły, że u poddanych chemioterapii 14 razy zwiększyło się ryzyko białaczki, a „ryzyko wystąpienia raka kości, stawów i tkanek miękkich w porównaniu z pacjentami, którzy żyją i nie zostali poddani chemioterapii", wzrosło aż sześciokrotnie.  

Czy zatem badania nad rakiem z ostatnich 20 lat są porażką? Tak twierdził nieżyjący już lekarz medycyny naturalnej Andreas Moritz. W książce „Rak nie jest chorobą" ukazał ponury obraz fałszowania oficjalnych statystyk przeżywalności osób z nowotworem złośliwym. Badania Narodowego Instytutu Raka potwierdzają, że „w większości zbadanych przypadków poprawa (odnośnie do przeżycia) była niewielka lub też dane jej dotyczące zostały zawyżone, a dane dotyczące wyleczeń poprawiły się jedynie nieznacznie i są odsetkiem mniejszym niż oficjalnie podawany".  

Najbardziej dobitnie skonkludował rzekome fałszowanie statystyk wybitny onkolog dr J. Bailer w artykule w „New England Journal of Medicine": „pięcioletnie statystyki American Cancer Society są bardzo mylące... wszystkie nasze 20-letnie badania nad rakiem są porażką, umiera więcej osób po 30. roku życia niż kiedykolwiek wcześniej... coraz więcej kobiet z przypadkami niezłośliwymi lub średnio złośliwymi jest włączane do statystyk jako »wyleczone«, a gdy przedstawiciele rządowi wskazują na liczby osób, które przeżyły, i mówią, że wygrywamy walkę z rakiem, używają tych statystyk niewłaściwie'.  

Ślepy zabójca?  

Niemal każdy onkolog potwierdzi, że kluczową rolę w walce z nowotworem, może nawet ważniejszą niż operacja chirurgiczna, pełni chemioterapia. Nie każdy jednak dopowie, że toksyczne substancje chemiczne, cytostatyki, mające hamować reprodukcję komórek nowotworowych i niszczyć tkankę nowotworową, działają tak jedynie w pierwszej fazie tego typu leczenia. Zespół światowej sławy onkologów i mikrobiologów z Fred Hutchinson Cancer Research Center, University of Washington, Oregon Health and Science University, Buck Institute for Research on Aging i Lawrence Berkeley National Laboratory opracował raport, z którego wynika, że trucizna niszcząca nowotwory jednocześnie degeneruje DNA zdrowych tkanek otaczających guz, głównie fibroblasty, wspomagające zabliźnianie się ran pooperacyjnych. Zdegenerowane pod wpływem chemii zdrowe komórki zaczynają produkować 30 razy więcej proteiny WNT16B, pobudzającej wzrost guza.  

Wyobraźmy sobie, że organizm to miejsce, w którym dobre komórki są zakładnikami szantażowanymi przez terrorystów w postaci komórek nowotworowych. Chemioterapia jest radykalnym sposobem rozwiązania problemu zakładników. Polega na wrzuceniu granatów do pomieszczenia więzionych i ich prześladowców. Efektem jest bardzo niska przeżywalność kolejnych pięciu lat.  

Czy statystyki kłamią  

W 2010 roku prestiżowy brytyjski tygodnik „Nature" ogłosił raport dotyczący stanu badań nad lekarstwami na różne rodzaje raka. Wynika z niego, że aż 88 proc. wszystkich testów opiera się na sfałszowanych wynikach. Autorzy raportu twierdzą, że instytuty naukowe zabiegające o wielkie granty z budżetów narodowych podają często sfałszowaną lub zmyśloną dokumentację.  

W 2009 r. naukowcy ze Zbiorczego Centrum Raka Uniwersytetu Michigan ogłosili bulwersującą opinię, że większość odkryć związanych z badaniami nad rakiem jest fałszerstwem. W ich opinii cały czas jesteśmy pocieszani, że wielkie firmy farmaceutyczne są na granicy przełomu i wypuszczają coraz to nowsze leki o niepotwierdzonej skuteczności. Dotyczy to także procedur chirurgicznych oraz chemioterapii, o której już teraz niektórzy naukowcy mówią, że jest w 90 proc. nieskuteczna lub wywołuje nowe skupiska raka.  

Jak twierdzą naukowcy z Michigan, chemioterapia przynosi za to kolosalne zyski korporacjom farmakologicznym oraz powiązanym z nimi ośrodkom onkologicznym. Andreas Moritz obliczył, że tylko w USA chemioterapia przyniosła jej promotorom ponad l bln dol. zysku. Trudno się dziwić, jak uważał Moritz, że nadal jest traktowana jako „niezastąpiona". Analiza Rejestru Nowotworów z Australii oraz Surveillance Epidemiology and End Results (Program Epidemiologii Badawczej i Końcowych Wyników Leczenia) z USA za rok 1998, podobnie jak dochodzenie przeprowadzone w czerwcu 2005 r. przez Oddział Onkologii Radiologicznej w Northern Sydney Cancer Centre w Australii na temat wpływu chemioterapii w przypadku 22 głównych nowotworów złośliwych u osób dorosłych wykazały, że tylko 2,3 proc. osób w Australii i 2,1 proc. w USA po chemioterapii wspomaganej środkami cytotoksycznymi przeżyło kolejne pięć lat. O wiele większa statystycznie jest więc skuteczność placebo - konkludują australijscy naukowcy.  

Czy zatem można stwierdzić, że chemioterapia będąca często ostatnią deską ratunku dla chorych na raka jest jakimś rodzajem oszustwa medycznego? Wbrew niepokojącym doniesieniom, o których była mowa powyżej, należy zdecydowanie podkreślić, że jest ona jedną z najskuteczniejszych, choć także najbardziej radykalnych metod leczenia, która ratuje każdego roku znaczną część pacjentów chorych na raka. Leki cytostatyczne mają na celu zniszczyć szybkorosnące komórki nowotworowe.  

Choć wydają się być najbardziej inwazyjne, działają najskuteczniej na istniejące komórki nowotworowe w organizmie, jeżeli są stosowane w odpowiednich dawkach i optymalnym zestawieniu czasowym. Ale czy w takim razie mylą się ludzie, którzy poszukują alternatywnych form leczenia raka?  

Przeciwnicy stosowania inwazyjnych form walki z rakiem uważają, że istnieje zmowa wielkich kompanii farmaceutycznych, prywatnych klinik onkologicznych i instytutów badawczych. Nieformalnie nazywają ją „przemysłem rakowym". W ich opinii firmy farmaceutyczne i ośrodki onkologiczne mają ciche wsparcie w instytucjach państwowych na całym świecie. Przeciwnicy „przemysłu rakowego" są zdania, że amerykańska Federalna Agencja ds. Leków i Żywności (FDA) i jej odpowiedniki na całym świecie zarabiają na epidemii raka.  

Zniesławiony letril  

FDA rzeczywiście jest molochem urzędniczym. Dysponuje budżetem rzędu 3,3 mld dol. rocznie. Oprócz wielkiej centralnej siedziby w Silver Spring w stanie Maryland posiada 223 oddziały lokalne i laboratoria. Wielu lekarzy uważa, że ta monstrualna struktura urzędnicza jest największą barierą hamującą rozwój światowej farmaceutyki. Za klasyczny przykład szkodliwości FDA podają zakaz produkcji i sprzedaży letrilu, zwanego także amigdaliną lub witaminą B17, przez niektórych uważanego za skuteczny, tani i dostępny „lek" w walce z rakiem.  

Dr Linus Carl Pauling (1901–1994), słynny amerykański fizyk i chemik, dwukrotny laureat Nagrody Nobla z chemii i fizyki, powiedział kiedyś, że każdy powinien wiedzieć, iż większość oficjalnych badań nad lekami przeciw rakowi to wielkie oszustwa. Przeciwnicy przemysłu rakowego podkreślają, że rozwój badań nad uniwersalnym panaceum na raka jest od lat bojkotowany i hamowany przeróżnymi mniej lub bardziej legalnymi metodami. Są przekonani, że wspomniany letril, błędnie nazywany witaminą B17, należy do tej grupy „lekarstw", które stanowią realne zagrożenie dla interesów środowiska czerpiącego zyski z chemioterapii.  

Dlaczego? Bo jak twierdzą zwolennicy medycyny alternatywnej, witamina B17 mogłaby rzekomo skutecznie skrócić kosztowny proces leczenia. Witaminę B17, związek z grupy glikozydów, odkrył w latach 20. XX wieku dr Ernst T. Krebs senior, który zaobserwował, że substancja ta zapobiega onkogenezie, czyli rozwojowi raka. Amigdalina występuje w 1200 roślinach, ale najczęściej spotyka się ją w pestkach takich owoców, jak morele, brzoskwinie czy owoce pigwy. Tradycyjna medycyna chińska stosuje antyrakową kurację amigdaliną od 3 tys. lat.  

Jednak w 1972 r. FDA opublikowała ostrzeżenie, że leczenie witaminą B17 jest nieskuteczne, a może być szkodliwe ze względu na toksyczność zawartego w niej cyjanowodoru. Jednocześnie w walce z rakiem zaleciła chemioterapię, której toksyczność jest przecież nieporównywalnie wyższa. Co ciekawe, to właśnie FDA, chcąc znaleźć haka na letril, przeprowadziła badania, z których wynika, że hamuje on wzrost guzów i zatrzymuje proces powstawania przerzutów u myszy, a także łagodzi ból i zapobiega powstawaniu komórek rakowych.  

Na podstawie tych badań letril dopuszczono do sprzedaży w Meksyku. Mimo pozytywnych prognoz pod koniec lat 70. FDA rozpoczęła oficjalną kampanię zniechęcania firm farmaceutycznych do dalszych badań nad letrilem. W 1977 r. dr Ralph Moss, zastępca dyrektora ds. kontaktów ze społeczeństwem w Ośrodku Leczenia Raka im. Sloana-Ketteringa, oświadczył, że był zmuszany do kłamania w sprawie wyników testów nad letrilem i został zwolniony z pracy.  

Czy to oznacza, że letril jest skutecznym panaceum na raka? Nie wiadomo, ponieważ rzeczywiście wszelkie dalsze badania nad nim były w USA skutecznie torpedowane. Dopiero od niedawna amigdalina wraca do łask za sprawą badań brytyjskich. Stan Arizona zlekceważył zalecenia FDA i pozwolił swoim lekarzom wypisywać recepty na letril jako suplement diety. Jeżeli wyniki kuracji będą pomyślne, to może do tej formy obrotu letrilem dołączą także inne stany wyłamujące się spod kurateli FDA. ©?  


 

http://www.rp.pl/Medycyna-i-zdrowie/308089914-Firmy-farmaceutyczne-zarabiaja-miliardy-na-leczeniu-nowotworow.html#ap-1  Temat: CZIP RFID niezgadzaj się zobacz!!! O co chodzi
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bg0_7N9NUuENadchodzą duże zmiany w Kościele. Biskup o kulisach reformy Franciszka.

https://www.youtube.com/watch?v=m7YJt9RyU3U


 MB Różańcowa
  RÓŻANIC DO GRANIC​