2017-08-Sierpien

2017-08-sierpien Warto odświeżyć pamięć : ) Zapraszamy : sierpien 2016 - CLICK

                                                                                                                                                           


WWW.RADIOCHRYSTUSAKROLA.COM 


OGŁOSZENIE GRZECZNOŚCIOWE 

​                                                                      BARDZO PROSZĘ, ABY ZGŁOSIŁ SIĘ RZEŻBIARZ DO WYKONANIA FIGURY CHRYSTUSA KRÓLA​
                                                                                                       wzór JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA ze ŚWIEBODZINA o WIELKOŚCI koło 1OO cm.
                                                                                                     Materiał dowolny ale taki, aby ta piękna Figura Cudownego JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
                                                                                                              która będzie postawiona przed domem  nie uległa zniszczeniu do końca świata.
                                                                                                                            FIGURA CHRYSTUSA KRÓLA BĘDZIE STAŁA W OKOLICACH KRAKOWA.
                                                                                                                             Bardzo proszę o kontakt w celu umówienia dokładnych danych - e-mail
                                                                                                                                                           figorachrystusakrola@o2.pl                                                                                    

RADIO CHRYSTUSA KRÓLA
 Jeśli chcesz słuchać RADIA-SZUKAM-
SŁUCHAJ - CLICK
 
              DWUMIESIĘCZNIK
-szukam-

USOPAL - CLICK  Wtorek, 29 sierpnia 2017
MĘCZEŃSTWO ŚW. JANA CHRZCICIELA
 
Znalezione obrazy dla zapytania MĘCZEŃSTWO ŚW. JANA CHRZCICIELA
 
 
Homilia św. Bedy Czcigodnego, kapłana

Zwiastun narodzenia i śmierci Chrystusa


Święty zwiastun narodzenia, przepowiadania i śmierci Pana wykazał męstwo godne wejrzenia z wysoka, i jak mówi Pismo, "choć nawet w ludzkim rozumieniu doznał kaźni, nadzieja jego pełna jest nieśmiertelności". Słusznie przeto z radością obchodzimy dzień narodzin dla nieba tego, który swoją śmiercią upamiętnił go dla nas, ozdabiając purpurą swojej krwi; słusznie obchodzimy w radości duchowej pamiątkę tego, który śmiercią męczeńską przypieczętował świadectwo złożone Chrystusowi. 
Bez wątpienia święty Jan został uwięziony i skazany za świadectwo złożone naszemu Odkupicielowi, którego zapowiadał. Dla Niego też poniósł śmierć. Umarł za Chrystusa, mimo iż prześladowca nie nakazywał się wyprzeć Chrystusa, lecz tylko zamilczeć prawdę. 
Jeśli bowiem Jan przelał krew za prawdę, przelał ją za Chrystusa, ponieważ Chrystus powiedział: "Ja jestem Prawdą". I tak jak swym narodzeniem, przepowiadaniem, udzielaniem chrztu Jan zaświadczył, że Chrystus ma się narodzić, nauczać, udzielać chrztu, tak też Jan pierwszy, ponosząc cierpienie śmierci, zaznaczył, że i Chrystus będzie cierpiał. 
Jan, tak wielki i niezwykły człowiek, zakończył doczesne życie, przelewając krew po długiej udręce więzienia. On, który głosił dobrą nowinę o wolności w wiecznym pokoju, został przez bezbożnych wtrącony do więzienia; on, który przyszedł zaświadczyć o Światłości i zasłużył, by Chrystus, Światłość wieczna, nazwał go pochodnią, co świeci i płonie, on właśnie został zamknięty w ciemnościach więzienia. Własną krwią został ochrzczony ten, któremu dane było udzielić chrztu Zbawicielowi świata, który słyszał głos Ojca rozlegający się nad Nim, który widział zstępującą nań łaskę Ducha Świętego. Ludziom takim jak Jan nie było uciążliwe w obronie prawdy znosić doczesne udręki, owszem, było to łatwe i upragnione, gdyż wiedzieli, że czeka za to wieczna radość. 
Śmierć, z natury swej nieuchronną, przyjmowali chętnie za wyznanie Imienia Chrystusa, a wraz z nią nagrodę życia wiecznego. Dlatego słusznie mówi Apostoł: "Wam dane jest od Chrystusa nie tylko wierzyć w Niego, ale i dla Niego cierpieć". Za łaskę daną przez Chrystusa poczytuje, że wybrani mogą dlań cierpieć, bo jak mówi znowu: "Teraźniejszych cierpień nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić".
 
Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

Jan Chrzciciel był jedynym synem kapłana Zachariasza i Elżbiety, krewnej Najświętszej Maryi Panny. Jego cudowne narodzenie i posłannictwo zwiastował Anioł Gabriel Zachariaszowi, kiedy ten sprawował w świątyni swe funkcje kapłańskie. Jan urodził się sześć miesięcy przed narodzeniem Chrystusa.
Bardzo wcześnie, może już w dzieciństwie, Jan udał się na pustynię. W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza rozpoczął swą misję poprzednika i zwiastuna Zbawiciela. Czynił to na pustkowiu, nad Jordanem, w Betanii, później w Ainon niedaleko Salim. Zjawienie się Jana i jego wystąpienia odbijały się szerokim echem po Palestynie i okolicznych krajach. Sprawiła to wiadomość, że oczekiwany Zbawiciel już pojawił się na ziemi. Jan prowadził pokutniczy i pustelniczy tryb życia. Chrzcił wodą ciągnące do niego tłumy. Ochrzcił również Jezusa.

Głowa św. Jana ChrzcicielaZainteresował się nim także władca Galilei, Herod II Antypas. Być może sam Jan udał się do niego, by rzucić mu w oczy: "Nie wolno ci mieć żony twego brata". Rozgniewany władca nakazał go aresztować i osadzić w twierdzy Macheront. W czasie uczty urodzinowej pijany król pod przysięgą zobowiązał się dać córce Herodiady, Salome, wszystko, o cokolwiek poprosi. Ta po naradzie z matką zażądała głowy Jana Chrzciciela. Zginął on ścięty mieczem. Był ostatnim prorokiem Starego Testamentu.

Jan Chrzciciel jest jedynym świętym, którego Kościół czci w ciągu roku dwukrotnie: 24 czerwca - w uroczystość jego narodzenia, i 29 sierpnia - we wspomnienie jego męczeńskiej śmierci.
 
 
Litania do św. Jana Chrzciciela (29 VIII)

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nami,
Święty Janie Chrzcicielu - módl się za nami,
Wysłanniku Boży,
Poprzedniku naszego Zbawiciela,
Wzgardzicielu świata,
Głosie wołający na pustyni,
Zwiastunie prawdy,
Wskazujący drogę do nieba,
Światło proroków,
Przykładzie męczenników,
Któryś był poświęcony już w żywocie matki,
Któryś otrzymał swoje imię z nieba,
Który poświęciłeś się z najdoskonalszej miłości na służbę Jezusa Chrystusa,
Który przygotowałeś drogę do prawdziwej pokuty,
Który nawróciłeś przez naukę i przykład niezliczoną liczbę ludzi
do Boga,
Który wypowiedziałeś nieustraszony Herodowi prawdę w oczy,
Który dla prawdy krew swoją przelałeś,
O chwalebny patronie i orędowniku przed Bogiem,
My, grzeszni - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas,
Abyś nam łaskę pokuty i poprawy życia uprosić raczył,
Abyś dla nas pomnożenie wiary, nadziei i miłości uprosić raczył,
Abyś nam czystość duszy i ciała uprosić raczył,
Abyś nam w godzinę śmierci dopomóc i przy sądzie za nami wstawić się raczył,

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Janie Chrzcicielu,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana, udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

-szukam-

MOCNE ŚWIADECTWO! W Holandii ludzie chodzą z demonami, w Polsce z ... aniołami! ZOBACZ!

                          
 
Egzorcysta ks. Michał Olszewski SJ: Pewna opętana kobieta widziała złe duchy w innych osobach, a także chodzące po ulicach. One też miały do niej dostęp. Została przez nie pobita, biły ją także w innych osobach, straszyły śmiercią. Mieszkała w Holandii. Opowiadała: Proszę księdza, jak przyjeżdżam do Polski, to czuję się bezpieczna. Mijam na ulicach ludzi którzy są w łasce uświęcającej. I chodzą CHODZĄ ZE SWOIMI ANIOŁAMI. A w Holandii mijam tylko ludzi, którzy chodzą z demonami swoich grzechów.

ZOBACZ!: http://malydziennik.pl/mocne-swiadectwo-w-holandii-ludzie-chodza-z-demonami-w-polsce-z-aniolami-zobacz,7415.html


-szukam-

APEL ZE STRONY MARII OD BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

https://gloria.tv/article/Ae2oKWDHkyr83VHomJpGMggMR


-szukam-

26 sierpień 2017 r.​ 
 ​
NAJŚWI
​Ę​
T
​S​
ZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ​

Kapłani Paulini zwrócili się pierwszy raz do Stolicy Apostolskiej o ustanowienie święta "Dziękczynienia Najświętszej Maryi Pannie Częstochowskiej" po obronie Jasnej Góry przed Szwedami w roku 1665 r. Papież Pius XI ustalił w 1931 r. jako uroczystość dzień 26 sierpnia. Jako uroczystość święto zaczęto obchodzić w 1956 r., a za rok rozpoczęła się peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po Polsce. Zakon Paulinów został sprowadzony z Węgier w 1382 r. Po zwycięstwie nad Szwedami - 1.IV. 1656 r. król Jan Kazimierz ogłosił Matkę Bożą KRÓLOWĄ KORONY POLSKIEJ składając uroczyste śluby przed Obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie. Śluby te zostały odnowione przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 26.08.1956 r., a który był w tym czasie uwięziony w Komańczy przez władze komunistyczne.
 ZDROWAŚ MARYJO, ŁASKI PEŁNA, PAN Z TOBĄ, BŁOGOSŁAWIONAŚ TY MIĘDZY NIEWIASTAMI.
 
W Kanie Galilejskiej podczas wesela Pan Jezus uczynił pierwszy cud - rozmnożył wino. Objawił Swoją Chwałę
 ​
i uwierzyli w Niego uczniowie. To zdanie powiedziane przez Maryję na weselu ma cały czas wielkie znaczenie:

​ ​
                 
​​ "ZRÓBCIE WSZYSTKO COKOLWIEK WAM POWIE MÓJ SYN".
 
"JA MARYJA, MATKA JEZUSA I WASZA ORAZ KRÓLOWA POLSKI - OTACZAM OPIEKĄ MACIERZYŃSKĄ NARÓD POLSKI. NA CHWAŁĘ TRÓJCY ŚWIĘTEJ ODMAWIAJCIE WSZYSTKIE MODLITWY: KRUCJATY, RÓŻAŃCE I NOWENNY, KTÓRYMI RATUJECIE WASZ KRAJ I ODWLEKACIE WOJENNE MANEWRY".
                        **************************
PIĘKNA FIGURA MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ STOI PRZED KOŚCIOŁEM ŚW. KONSTANCJI W CHICAGO
​ ​
I PODCZAS MODLITWY USŁYSZAŁAM:
 
 "ROZSŁAWIAJ IMIĘ JEZUSA MIŁOSIERNEGO I IMIĘ JEZUSA KRÓLEWSKIEGO. 
MÓJ SYN JEZUS CHRYSTUS JEST JED
​YN
YM RATUNKIE
M DLA OCALENIA LUDZKOŚĆI".

Mateńko Boża Częstochowska w Dniu Twego Święta bardzo prosimy o Słowo Nadziei, o Boże i Błogosławione przez
​ ​
Trójcę Przenajświętszą życie ludności w Polsce i na świecie.
 
 Znalezione obrazy dla zapytania matka boża częstochowska 
 
MATKA BOSKA CZĘSTOCHOWSKA.
 
 " Ja Matka Boża i My Wszyscy w Niebie pragniemy, aby na Ziemi ludzkość mogła żyć w pokoju pod patronatem Mego Syna Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI. Gdy będzie Jezus Królem Polski, to wtedy inne kraje będą brały wzór z was i także uznają Jezusa Chrystusa KRÓLEM każdego Narodu. Błogosławieństwo Jezusa Chrystusa KRÓLA dla każdego Narodu, to piękny owoc miłości i szacunku wśród ludzi. My w Niebie pragniemy, aby ludzie mogli żyć w Pokoju i Miłości, a wtedy nie byłoby zabijania 
ludzi od poczęcia w łonie matki i niemowląt .
"KTÓŻ jak BÓG" - pamiętajcie o tym;
"KTÓŻ jak BÓG" - chce sprawiedliwości na Ziemi;
"KTÓŻ jak BÓG: - stworzył człowieka, aby mógł z Nim być w Niebie na wieczność;
"KTÓŻ jak BÓG" - powołał do misji proroków i mistyków, aby ludzie mogli żyć na wzór i podobieństwo
Boga Ojca Stworzyciela, bo przecież Bóg stworzył człowieka na Swój Obraz i podobieństwo.
Ja Jestem Matką kapłanów i jakże bardzo proszę, aby nie zdradzali całej Trójcy Przenajświętszej, bo
przynależność do masońskich grup mających inne cele niż Boże jest ZDRADĄ BOGA.
Na MOICH OBRAZACH jest mnóstwo naniesionych znaków masońskich, a teraz to już oficjalnie Moje​  ​
 ​i Syna dłonie są w kształcie litery "W", czyli nienaturalne. Figury Nasze są zbezczeszczane znakami masońskimi.​ ​
Ja mówię ogólnie "masońskimi", ale u nich jeszcze jest podział
, lecz jeden cel - uwielbianie lucyfera. Jak to wy mówicie: "ryba psuje się od głowy"- tak i w Watykanie obecny papież Franciszek wprowadza bezbożne prawa, które wymyślają jego "bogowie" - masoni. Te grupy działają przeciw Bogu Wszechmogącemu i pracują, aby niszczyć wszystko co Boże. W Watykanie już bardzo dawno usunęli papieża Benedykta XVI uznając i powielając jego winy nie zawinione. Ponieważ chcieli ​ ​ to nagłośnić, więc poradziłam Benedyktowi odejść z Watykanu.
Obecnie człowiek pełniący rolę papieża nieustannie obraża Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego. Ja Jestem Matką kapłanów i nie mogę do niego przemówić, bo nie chce Mnie słuchać. On wie, że Ja mówię i żal Nam jest takiej duszy, ale ten człowiek już ma wyrok podany przez Sędziego i wie o tym
​ ​ i zgadza się na taką czarną wieczność. Proszę was kapłani, jeżeli boicie się mówić o oficjalnie o Jezusie Chrystusie KRÓLU - jedyną nadzieję na trwały POKÓJ na Ziemi, to módlcie się sercem o nawrócenie całego episkopatu, ponieważ jak mówił Syn - będziecie mieli wyrok straszny, a ci wrogowie Jezusa Chrystusa Króla będą mieli straszne kary, gdyż będą współwinni zagładzie Ziemi i śmieci milionów ludzi.
 
My nie możemy zrozumieć, że Nasi wrogowie nie boją się narzucać wszystkim swoją lucyferyczną wolę
i nie boją się ani Boga, ani Was. Trójca Przenajświętsza zna myśli każdego człowieka i wie, co planuje człowiek, a złe duchy nie mają odpoczynku - narzucają i wciskają swoje prawa demoniczne. Dlatego mówię o tym, bo wiem jak zachowują się tacy ludzie w momencie pożegnania z ziemskim światem. Wtedy dusza błaga o zmianę wyroku, a My mówimy - "miałeś na to całe życie". Po śmierci nie ma już Miłosierdzia - jest tylko Sprawiedliwość i na co człowiek sobie zasłużył to otrzyma na wieczne życie.
​ ​Tak Moi i nie-Moi kapłani - zastanówcie się dopóki jeszcze na Ziemi żyjecie i dopóki jest jeszcze ZIEMIA - wybieracie Błogosławieństwo, czy przekleństwo - wasza Matka.
A w Częstochowie? Nikt z was się nie dowie, co masońscy Paulini robią w Moim Klasztorze. Tóż oni czynią bardzo źle i to
​    ​ w Imię Boże. Jak powiedział Jezus Chrystus, że cały episkopat, Paulini, Redemptoryści z duchownym Rydzykiem na czele będą pławić się w piekielnym popiele.
 A dlaczego cały?
Bo nie było żadnego duchownego w episkopacie, aby się odważył i bronił Jezusa Chrystusa KRÓLA ​ ​
i was mieszkańców Ziemi. Ja wiem, że oni są podzieleni, ale brak im odwagi bronić Boga. Już wiele razy przez te wszystkie lata Syn mógł być ogłoszony KRÓLEM POLSKI". MATKA WASZA - KRÓLOWA KORONY POLSKIEJ".

 


Znalezione obrazy dla zapytania matka boża częstochowska modlitwa
​  
 
Mateńko bardzo proszę podyktuj nam MODLITWĘ o nawrócenie wszystkich kapłanów na Drogi Boże 
i posłuszeństwo Panu Bogu, a nie człowiekowi.
 

MODLITWA
"Panie Jezu Chryste​ Królu naszego Narodu bardzo prosimy przyjmij naszą Modlitwę o powrót wszystkich kapłanów, zakonników i Zakonów żeńskich do Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby zrozumieli po co żyją na Bożej Ziemi. Prosimy, aby  mogli modlić się o posłuszeństwo Panu Bogu Wszechmogącemu
 i o uznanie Pana Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI, który jest MIŁOŚCIĄ i pragnie, aby na Ziemi zapanował POKÓJ, który zapewni tylko  JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI bez wojen, bez kataklizmów
i bez ofiar w ludziach, a tylko zamieni serca wszystkich ludzi na Miłosierne.
Módlmy się, aby Episkopat zrozumiał, że tylko Jezus Chrystus  KRÓL zapewni nam na Ziemi normalne życie pełne Łask Bożych i niech zapanuje Sprawiedliwość Boż
​a​
, bo wtedy nie będą ludzie grzeszy
ć
​  
i
będą posłuszni Jezusowi Chrystusowi Królowi, który jest MIŁOŚCIĄ i MIŁOSIERDZIEM.". 
 
​                                          ------------------------------ -----​
 
     Mateńko Boża z Góry Karmel - Szkaplerzna bardzo proszę - ukaż się Narodowi Polskiemu i pouczaj szczególnie Episkopat, który Ciebie szanuje, bo jak do tej pory, to ci z Episkopatu nie są posłuszni Panu Bogu Jezusowi Chrystusowi w swojej pysze, zatwardziałości, upartości, a oni właśnie uczynili Boga ich Stworzyciela swoim "Sługą". Służą dwom bogom i mogą doprowadzić do rozlewu krwi w naszej Ojczyźnie.
                        
 

MATKA BOŻA SZKAPLERZNA.

    " Tak, to prawda, jesteście opuszczeni przez "rząd" i "episkopat" w Polsce. A Ja tylko w Polsce jest "Gościem". Mojego Syna Jezusa Chrystusa KRÓLA zamknęli w lochach Jasnogórskiego Klasztoru i oni wszyscy są masonami, czyli demonicznymi stworzeniami. To jest straszny grzech - zamknąć usta Bogu, a wszyscy duchowni, których nie obchodzi los waszej Ojczyzny są z pod znaku lucyfera i to on od nich hołdy odbiera. I co z tego,  że w Mszy Świętej Mękę Mojego Syna powtarzają, jeśli w sercu Boga  w Trójcy Przenajświętszej nie mają. Może kilku duchownych jest Bożego wychowania, ale skoro milczą,to tak samo jak ci zdrajcy będą Boga traktowali. Służyć dwom bogom, to jest straszny wyrok po śmierci, bo dusze ich będą jako śmieci. Wiecie, że śmieci wyrzuci się do garbedzi. (garbage)​.

Ja nawołuję, a Mój Syn puka do serc rządzących Kościołem Katolickim, lecz wszyscy  z E​piskopatu wolą kochać lucyfera i jego kaźnię ognistą. Dlaczego? Tron dla Boga jest pusty, a masoństwo w Częstochowie woli​ "słońce" nade Mną - znak masoński, dla nich "bóstwo"​.

​Tam właśnie jest miejsce dla KRÓLA POLSKI,  a nie dla "​rzeczy"​ i nikt nie interweniuje i nikt nie obwieszcza o demonicznym postanowieniu Paulinów w Częstochowie. Tak, a ​ co będzie - gdy się każdy dowie, że Polska będzie zagarnięta przez wrogów w połowie. Nie będę mówiła nic więcej do was, ale wiem, że cieszą się ci fałszywi rządzący Kościołem katolickim - ci masońscy Paulini inni mordercy sumień ludzkich​  i przeciwko Mojemu Synowi niczego nie knujcie.

 Błogosławię was Mój Narodzie Polski i nie odchodźcie od Trójcy Przenajświętszej, bo już są wojenne pogłoski. Ja pytam was: no i po co wam te wojny czy mało macie w przeszłości niewoli? Wasza Matka".

​          
​            ​
OBRAZ CHRYSTUSA KRÓLA Z CHICAGO SCHOWANY W CZESTOCHOWIE JUZ PONAD
​6​
LAT
 
​                        ​
CZY W CZĘSTOCHOWIE JEST ZAKON MASOŃSKI
​,​
 
 
BO TYLKO MASONI I ŻYDZI NIE CHCĄ JEZUSA KRÓLA.

W tym roku, w sierpniu minęło
​6​
lat jak obraz Chrystusa Króla namalowany w Krakowie i przyozdobiony w insygn
ia Władzy Królewskiej
​i nałożono złoto ​
przez Polonię amerykańską zgromadzoną wokół Radia Chrystusa Króla w Chicago został przekazany do Zakonu Paulinów w Częstochowie, aby Paulini umieścili ten obraz w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Jeś
​l​
i w Kaplicy jest obraz Matki Bożej, tej która urodziła Syna Bożego Jezusa Chrystusa, to dlaczego ma nie być obrazu Jej Syna Chrystusa Króla Polski a nawet Króla świata całego? Trzeba to zrobić, trzeba umieścić obraz Chrystusa Króla w Kaplicy Matki Bożej tym bardziej, że w Kaplicy Matki Bożej nie rządzi Maryja
​​
Królowa Polski, tylko POLSAT-
owe słońce, kto wyżej ten ma większą władzę.  Czyżby w Częstochowie było centrum masonerii
 

 MODLITWA DO MATKI BOŻEJ.
Matko Boża Różańcowa i Królowo Polski - bądź naszą pośredniczką w ratowaniu naszej Ojczyzny, aby Episkopat w Polsce chciał wywyższyć Pana Jezusa na KRÓLA POLSKI, który jest jedynym ratunkiem na uzyskanie pokoju na całym świecie. Błagamy Cię Trójco Przenajświętsza, oświeć umysły biskupów
 ​
i otwórz ich oczy, aby zrozumieli, że najważniejszy jest Bóg w Trójcy Przenajświętszej,
a Jezus Chrystus dany nam jest na ZIEMIĘ, abyśmy chcieli żyć według Ewangelii i Przykazań Bożych. Amen.
 
-szukam-

Już w Polsce burzone są kościoły!!!!!!!!

                     Buldożer zburzył kościół na Morasku               

     Buldożer zburzył kościół na Morasku

W sobotę buldożer zburzył stary kościół św. Trójcy na poznańskim Morasku. Jeszcze niedawno była szansa, by w opuszczonym budynku powstała galeria oraz dom kultury.
- Zabrakło kilku tygodni, by ten obiekt został wpisany do rejestru zabytków, a dziś od rana przyglądaliśmy się jak kościół zostaje zrównany z ziemią - nie ukrywa żalu Dariusz Jagodziński, prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Im. Wojciecha Bogusławskiego. Organizacja pozarządowa od wielu lat starała się, by w starym kościele mógł powstać dom kultury oraz galeria.
Kościół, którego wieża jest dobrze widoczna z każdego miejsca w Morasku, budowali okoliczni mieszkańcy w latach 30. XX wieku. Miał być ostoją katolicyzmu w opozycji do pobliskiej świątyni protestanckiej. Niestety, podczas II wojny światowej został zamieniony na magazyn, a po 1945 r., kiedy parafia przejęła kościół protestancki, popadł w niełaskę. Próby wpisania obiektu do rejestru zabytków podejmowano już w 2010 r., wtedy jednak Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków, odmówił wpisu. Tłumaczył to stanowiskiem ówczesnej rady osiedla oraz parafii, który optowały za zburzeniem kościoła. Jednym z pomysłów na zagospodarowanie tego terenu było powstanie... parkingu. Dwa lata później społecznicy i mieszkańcy Moraska napisali list do metropolity poznańskiego, przypominając że "kościół jest przykładem heroicznej walki mieszkańców", a pieniądze na budowę dawali regularnie mieszkańcy sześciu okolicznych wsi. Pojawił się pomysł, by powstał tam dom kultury oraz galeria. - Myśleliśmy też o kameralnym festiwalu teatralnym - wspomina Dariusz Jagodziński. Kuria jednak była głucha na apele o zachowanie świątyni.ks. Henryk Nowak, ekonom archidiecezji na łamach "Głosu" przyznawał, że działka najprawdopodobniej zostanie sprzedana. - Nie mamy pewności, ale skoro wyproszono nas dzisiaj, tłumacząc, że to teren prywatny, możemy domniemywać, że kuria rzeczywiście sprzedała tę nieruchomość. To już nie będzie to samo Morasko - mówi D. Jagodziński. Nie wiadomo, czy o wyburzeniu starego kościoła został poinformowany Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
http://www.gloswielkopolski.pl/wiadomosci/poznan/a/buldozer-zburzyl-kosciol-na-morasku,12422870/
 

-szukam-

GIETRZWA�D.jpg

 
 

  Główne uroczystości jubileuszowe z udziałem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce - Ks. Abpa Salvatore Pennacchio, Episkopatu Polski i Władz Państwowych odbędą się w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej 10 września 2017 roku o godz. 11.00. Homilię wygłosi J.E. Ks. Abp Wojciech Polak - Prymas Polski.

 

JEDZIEMY SPECJALNYM AUTOKAREM PIELGRZYMKOWYM Z TRÓJMIASTA I OKOLIC

wyjazd rano - powrót wieczorem - 10 września

 

ZAPISY - ANIA -TEL.  795-062-155 


-szukam-

O ciągłym doskonaleniu naszego odniesienia do Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim
https://gloria.tv/article/t3iQMQEuABdZ6sQFJzJudo6cR

-szukam-

                      Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego
 

Tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego napisał kard. Stefan Wyszyński w czasie swojego uwięzienia w Komańczy. Śluby zostały złożone przez Naród polski 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze. Natomiast 26 sierpnia 2012 r. przed wejściem do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze prymas Polski abp Józef Kowalczyk odsłonił tablicę z tekstem Ślubów z 1956 r., ufundowaną przez Instytut Prymasa Wyszyńskiego, z okazji 70. rocznicy jego istnienia.

 

                                                                                                                                        Znalezione obrazy dla zapytania maryja królowa polski

 

 

Wielka Boga-Człowieka Matko, Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo świata i Polski Królowo. 
Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu Polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś ojców naszych. 


Królowo Polski - przyrzekamy! 


My, Biskupi Polscy i Królewskie Kapłaństwo, lud nabyty Zbawczą Krwią Syna Twego, przychodzimy, Maryjo, znów do Tronu Twego, Pośredniczko Łask Wszelkich, Matko Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia. 
Przynosimy do stóp Twoich całe wieki naszej wierności Bogu, Kościołowi Chrystusowemu - wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu św. 
Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli. 
Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką wśród chwały i wśród straszliwych klęsk tylu potopów. Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wypełniliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców naszych. 
Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.

 
KRÓLOWO POLSKI, ODNAWIAMY DZIŚ ŚLUBY PRZODKÓW NASZYCH I CIEBIE ZA PATRONKĘ NASZĄ I ZA KRÓLOWĘ NARODU POLSKIEGO UZNAJEMY. 


Zarówno siebie samych, jak wszystkie ziemie polskie i wszystek Lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie. 
Wzywamy pokornie Twej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej, Chrześcijańskiej Przedniej Straży, poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. Pomnij, Matko, Dziewico, przed Obliczem Boga, na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim pod opieką Najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.

Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. 


Lud mówi: Królowo Polski - przyrzekamy!

Matko Łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios dla pokoleń wędrujących przez polską ziemię - pod przewodnictwem Kościoła katolickiego - do wiecznej Ojczyzny. 


Lud mówi: Królowo Polski - przyrzekamy! 

 

ŚLUBY KRÓLA JANA KAZIMIERZA

 

                                                                                                                        śluby jana kazimierza

Po Potopie Szwedzkim, w podzięce za uratowanie Królestwa Polskiego, król Jan Kazimierz złożył śluby Matce Najświętszej. Miało to miejsce w katedrze lwowskiej, 1 kwietnia 1656 roku. Śluby te stały się dla nas wielkim dziedzictwem i źródłem naszej tożsamości.
 
Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem król, do Najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje Królestwo Polskie, Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie, Smoleńskie, Czernichowskie oraz wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twej pomocy i zlitowania w tym klęsk pełnym i opłakanym Królestwa mojego stanie przeciw nieprzyjaciołom Rzymskiego Kościoła pokornie przyzywam.

A ponieważ nadzwyczajnymi dobrodziejstwami Twymi zniewolony pałam wraz z narodem moim, nowym a żarliwym pragnieniem poświecenia się Twej służbie, przyrzekam przeto, tak moim, jak senatorów i ludów moich imieniem, Tobie i Twojemu Synowi, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że po wszystkich ziemiach Królestwa mojego cześć i nabożeństwo ku Tobie rozszerzać będę.

Obiecuje wreszcie i ślubuję, że kiedy za przepotężnym pośrednictwem Twoim i Syna Twego wielkim zmiłowaniem, nad wrogami, a szczególnie nad Szwedem odniosę zwycięstwo, będę się starał u Stolicy Apostolskiej, aby na podziękowanie Tobie i Twemu Synowi dzień ten corocznie i uroczyście, i to po wieczne czasy, był święcony oraz dołożę trudu wraz z biskupami Królestwa, aby to, co przyrzekam, przez ludy moje wypełnione zostało.
Skoro zaś z wielką serca mego żałością wyraźnie widzę, że za jęki i ucisk kmieci spadły w tym siedmioleciu na Królestwo moje z rąk Syna Twojego, sprawiedliwego Sędziego, plagi: powietrza, wojny i innych nieszczęść, przyrzekam ponadto i ślubuję, że po nastaniu pokoju wraz ze wszystkimi stanami wszelkich będę używał środków, aby lud Królestwa mego od niesprawiedliwych ciężarów i ucisków wyzwolić.
Ty zaś, o najlitościwsza Królowo i Pani, jakoś mnie, senatorów i stany Królestwa mego myślą tych ślubów natchnęła, tak i spraw, abym u syna Twego łaskę wypełnienia ich uzyskał.


-szukam-

Niedziela, 27 sierpnia 2017
 
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony.
 
 
 
(Mt 16,13-20)
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
 
 
 
 
Podobny obraz
 
 
 
 
 
Z konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II 

Oczekiwanie przyszłego wieku


Nie znamy czasu, kiedy ma się skończyć ziemia i ludzkość, ani nie wiemy, w jaki sposób wszechświat ma zostać zmieniony. Przemija wprawdzie postać tego świata zniekształcona grzechem, ale pouczeni jesteśmy, że Bóg gotuje nowe mieszkanie i nową ziemię, gdzie mieszka sprawiedliwość, a szczęśliwość zaspokoi i przewyższy wszelkie pragnienia pokoju, jakie żywią serca ludzkie. Wtedy to, po pokonaniu śmierci, zmartwychwstaną synowie Boży w Chrystusie, i to, co było wsiane w słabości i zepsuciu, odzieje się nieskażonością, a wobec trwania miłości i jej dzieła całe to stworzenie, które Bóg uczynił dla człowieka, będzie uwolnione od niewoli próżności. 
Słyszymy wprawdzie, że na nic człowiekowi się nie przyda, jeśli cały świat zyska, a siebie samego zatraci. Oczekiwanie jednak nowej ziemi nie powinno osłabiać, lecz ma raczej pobudzać zapobiegliwość, by uprawiać tę ziemię, na której wzrasta owo ciało nowej rodziny ludzkiej, mogące dać pewne wyobrażenie nowego świata. Przeto, choć należy starannie odróżniać postęp ziemski od wzrostu królestwa Chrystusowego, to przecież dla królestwa Bożego nie jest obojętne, jak dalece postęp ten może się przyczynić do lepszego urządzenia społeczności ludzkiej. 
Jeżeli rozszerzymy po ziemi w duchu Pana i wedle Jego zlecenia godność ludzką, wspólnotę braterską i wolność, to znaczy wszystkie dobra natury oraz owoce naszej zapobiegliwości, to odnajdziemy je potem na nowo, ale oczyszczone ze wszystkiego brudu, rozświetlone i przemienione - gdy Chrystus odda Ojcu wieczne i powszechne królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Na tej ziemi królestwo obecne już jest w sposób tajemniczy; urzeczywistnienie zaś jego nastąpi z przyjściem Pana.
 
 
                             Znalezione obrazy dla zapytania JEZUS JEST OBOK CIEBIE
 

Jesteś wzniosły. Panie, a jednak patrzysz łaskawie na pokornego, pyszałka zaś dostrzegasz z daleka (Ps 138, 6)

Opis nocnego zjawienia się Jezusa na jeziorze, kiedy Piotr poszedł ku Niemu, krocząc po wodzie, kończy się spontanicznym wyznaniem uczniów: „Prawdziwie jesteś Synem Bożym!” (Mt 14, 33). W Cezarei Filipowej (Mt 16, 13-20) Jezus prowokuje wyznanie inne, pełniejsze i niejako urzędowe. Pyta uczniów o to, co ludzie mówią o Nim, chcąc by zastanowili się i wznieśli ponad opinię ludzką, dzięki bardziej bezpośredniemu, intymnemu poznaniu Jego Osoby, które stało się ich udziałem. Niektórzy spośród ludu uważają Go „za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza” (tamże 14). Trudno było o sławniejsze wówczas osobistości. Między nimi jednak a Mesjaszem istnieje niezmierzona odległość, której nic zapełnić nie zdoła. Czyni to Piotr odpowiadając bez wahania, jako pierwszy w imieniu towarzyszy: „Ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego” (tamże 16). Uczniowie zrozumieli. Oni są tymi prostaczkami, którym Ojciec zechciał objawić tajemnicę. I jak kiedyś Jezus zawołał: „Wysławiam Cię, Ojcze... że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11, 25), tak obecnie mówi do Piotra: „Błogosławiony jesteś... albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16, 17). Bez wewnętrznego oświecenia ze strony Boga nie byłby możliwy tak wyraźny akt wiary w Bóstwo Chrystusa. Wiara zawsze jest darem. Piotrowi, który otworzył się natychmiast na ten dar, Jezus przepowiada wielkie posłannictwo, które mu zostanie powierzone: „Ty jesteś Piotr [czyli Skała] i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” (tamże 18). Pokorny rybak stanie się bezpieczną skałą, na której Chrystus zbuduje swój Kościół, budowlę tak trwałą, że żadna moc, nawet diabelska, nie potrafi jej obalić. I jeszcze: „I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (tamże 19). W języku biblijnym klucze oznaczają władzę: „Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu” — czytamy dzisiaj w pierwszym czytaniu (Iz 22, 19-23) w odniesieniu do Eliakima, zarządcy pałacu królewskiego. Władza udzielona Piotrowi jest niepomiernie wyższa; jemu zostały dane klucze nie ziemskiego królestwa, lecz królestwa niebieskiego, czyli tego królestwa, które Jezus przyszedł założyć w swoim Kościele, a w którym Piotr ma władzę „wiązania i rozwiązywania”, to znaczy wydawania wyroku i rozgrzeszania, wyłączania i przyjmowania nie tylko osób, lecz także nauki i zwyczajów. Władza tak wielka, że jego postanowienia uznaje „w niebie” sam Bóg. Podobna władza udzielona człowiekowi jest wstrząsająca i byłaby niedopuszczalna, gdyby Chrystus powierzając ją Piotrowi nie zapewnił go o szczególnej swojej asystencji. W ten sposób Jezus chciał zbudować swój Kościół. I tak też trzeba przyjmować Kościół, przyjmując razem prymat Piotra, który razem z nim jest z ustanowienia Bożego. Jeśli temu może zaprzeczać społeczność całkowicie racjonalistyczna i nie znosząca żadnej władzy, to prawdziwy chrześcijanin uznaje — z wdzięcznością — wszystko, co ustanowił Chrystus, by uczynić bezpieczniejszą dla ludzi drogę do zbawienia. Zresztą, w żadnej dziedzinie człowiek nie może posuwać się aż do osądzania planów lub czynności Boga, lecz powinien raczej powtarzać ze św. Pawłem: „Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!” (Rz 11, 33; II czytanie),

W Twoim świetle i dzięki Twojej lasce, o Ojcze, który jesteś w niebie, Piotr wyznał niewysłowioną naturę Twojego jedynego Najświętszego Syna i zasłużył sobie stać się skałą, której bramy piekielne nie przemogą.
   O Panie, przed innymi Apostołami wybrałeś błogosławionego Piotra jako głowę wiary i fundament Twojego Kościoła. Przez jego modlitwy, o Chryste, zlituj się nad nami (zob. Prieres eucharistiques... 120).

Dzisiaj wołam do Ciebie, miłości moja, Boże wieczny, okaż miłosierdzie temu światu i udziel mu światła, aby poznał Twojego Zastępcę dzięki czystości wiary i proszę, abyś go nią odział. Boże mój; udziel mu światła, aby cały świat poszedł za nim. Udziel mu światła nadprzyrodzonego. Od chwili kiedy dałeś Twojego Zastępcę, tworząc w nim serce mężne, niech będzie ozdobiony Twoją świętą pokorą. Dlatego nie przestanę nigdy pukać do drzwi Twojej łaskawości, o miłości moja, abyś go wywyższył. Objaw więc w nim twoją moc, aby jego mężne serce zawsze pałało Twoim świętym pragnieniem, a było odziane Twoją pokorą; dzięki łaskawości, miłości, czystości i mądrości Twojej, niech spełnia swoje czynności i tak pociąga do siebie cały świat (św. Katarzyna ze Sieny).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. III, str. 97

 
           Znalezione obrazy dla zapytania JEZUS JEST OBOK CIEBIE
 

Modlitwa zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu

Jezu Najmiłosierniejszy, mój Panie i Zbawicielu.

Wobec nieba i ziemi, świadom(a) swojej nędzy,
grzeszności i niewystarczalności,
oddaję się dziś zupełnie i całkowicie, świadomie i dobrowolnie
Twemu Nieskończonemu Miłosierdziu.
Ufając Twojej Miłosiernej Miłości
wyrzekam się na zawsze i całkowicie:
– zła i tego co do zła prowadzi
– demonów i wszelkich ich spraw i pokus
– świata i wszystkiego czym usiłuje mnie pociagać i zniewalać
– siebie i wszystkiego co buduje i zaspokaja mój egoizm i pychę.

Oddaję się Tobie Jezu, Najmiłosierniejszy Zbawicielu,
jako jedynemu mojemu Bogu i Panu,
jedynej miłości, pragnieniu i celowi mojego życia.
Z całą pokorą, ufnością i uległością
wobec Twojej Najmiłosierniejszej Woli
oddaję Ci siebie:
– moje ciało, duszę i ducha
– całą moją istotę
– życie w czasie i w wieczności
– przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
– rozum, uczucia i pragnienia
– wszelkie zmysły, władze i prawa
– wolę i wolność moją
– wszystko czym jestem, co posiadam i co mnie stanowi.
Nie zostawiam sobie nic, wszystko oddaję Twojej Świętej Woli
przez ręce Niepokalanej Matki Miłosierdzia.
Rozporządzaj mną jak chcesz, według Twojego Miłosierdzia.
Broń mnie i posługuj się mną
jako swoją wyłączną i całkowitą własnością.
Jezu, ufam Tobie!
Amen.-szukam-


ŚWIĘTA RITA

ROZWIĄZUJE SPRAWY TRUDNE I BEZNADZIEJNE

Drogi Przyjacielu,

W swoim codziennym życiu każdy z nas natrafia na przeszkody, z którymi nie możemy sobie poradzić: stres, choroby, kłopoty finansowe, problemy w pracy lub na uczelni...

Życie tej niezwykłej świętej pokazuje, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Z jego pomocą jesteśmy w stanie przezwyciężyć każdy życiowy problem. Nawet taki, który początkowo wydaje się nam beznadziejny.

Często otrzymuję listy, w których nasi korespondenci skarżą się na fatalną sytuację życiową. Piszą o chorobach, które ich wyniszczają, problemach rodzinnych, finansowych.

Czy wiesz co mnie w tych listach najbardziej porusza? Przygnębiający brak nadziei. Autorzy tych listów uważają, że z położenia, w którym się znaleźli, nie ma wyjścia.

Wiem, co możesz powiedzieć...

Naprawdę.

Niektóre problemy życiowe autentycznie nas przerastają. Zresztą, zarówno Ty i ja spotykamy się z tym wszystkim w naszych środowiskach. Te trudności dotykają także tych, których kochamy najbardziej.

Ale czy to jest powód, żeby popaść w rozpacz i beznadzieję? Czy przez te problemy mamy stać się alkoholikami, albo narkomanami, bo wydaje nam się, że środki odurzające dadzą nam choć chwilę wytchnienia? Czy rzeczywiście to są lekarstwa?

Absolutnie nie!

Mogę Ci w tej chwili podać wiele pozytywnych przykładów jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Pozwolisz jednak, że skupię się na jednym - świadectwie mojej znajomej, Pani Ewy z Krakowa.

Oto fragment jej listu:

Mój mąż zachorował na nowotwór, który zlokalizowany był w okolicy kolana. Diagnoza była straszna. Życie mogła mu uratować wyłącznie amputacja prawej nogi. Ten straszny wyrok powtórzyło czterech lekarzy. To było straszne… Ale nie poddawałam się. Jestem czcicielką św. Rity z Cascii. Wiem, ze Ona może pomóc w najtrudniejszych sytuacjach. Modliłam się więc gorąco do Boga za Jej wstawiennictwem. (…) Po kilku dniach znalazłam lekarza, który nie tylko dał nadzieję na uratowanie nogi, ale też podjął się przeprowadzenia operacji usunięcia nowotworu. Jak się okazało, operacja powiodła się! Św. Rita pomogła. Przekonałam się, że nie ma sytuacji beznadziejnych!

Za Panią Ewą mogę tylko powtórzyć – jest taka święta, do której zawsze możemy udać się z prośbą o pomoc. To Rita z Cascii, święta od spraw trudnych i beznadziejnych.

Chciałbym zapoznać Cię z tą świętą Orędowniczką w sprawach wyjątkowo trudnych. Dnia 22 maja 2017 roku obchodzimy okrągłą 560. rocznice jej śmierci. Jest to idealny moment, aby zanieść swoje prośby świętej Ricie.

Ona jest tak bliska wielu z nas:

  • wydana za mąż za gwałtownego mężczyznę, który zginął w wyniku rodzinnego konfliktu,
  • jako wdowa, szybko straciła obu swoich synów,
  • zachowując w sercu pokorę, wstąpiła do zakonu i bacznie wypełniała złożone śluby

Czy Ty także dostrzegasz tę lawinę życiowych upadków? Rita mogła się z nich podnieść tylko dzięki nieustającej wierze. Jak nikt inny, poznała wszystkie wymiary ludzkiego cierpienia, ale nigdy nie zwątpiła w Bożą Opatrzność.

A Bóg odwdzięczył się jej, otaczając swoją opieką i czyniąc za jej pośrednictwem niewiarygodne cuda, które dzieją się do dzisiaj.

Święta Rita to dla nas oparcie i zarazem przykład do naśladowania!

Właśnie dlatego bardzo proszę Cię o przeczytanie tej wspaniałej książki pt. „Święta Rita. Wspomożycielka w sprawach trudnych i beznadziejnych” oraz o przyjęcie prezentu, który wraz z nią pragnę ofiarować – szczegóły uzyskasz pod tym linkiem.

Potrzebujesz duchowego pokrzepienia? Szukasz rozwiązania swych problemów? Twoi bliscy przeżywają trudne chwile? A może chcesz poznać historię świętej, do której 22-go każdego miesiąca zjeżdżają tysiące osób?

Jeśli tak - polecam Ci tę książkę z całego serca!

Zachęcam Cię do zapoznania się z postacią świętej Rity i do postawiania jej za wzór dla Ciebie i Twoich bliskim, a przekonasz się, że dla Boga nie ma spraw beznadziejnych!

Jeśli nawet uznasz, że ta lektura nie jest Ci potrzebna, możesz zrobić komuś, na kim Tobie zależy miły i pożyteczny prezent. Zapewniam, że zyskasz dozgonną sympatię obdarowanego!

Dlatego zachęcam Cię raz jeszcze do zamówienia książki "Święta Rita. Wspomożycielka w sprawach trudnych i beznadziejnych". Dołączę do niej: poświęconą koronkę do św. Rity, a także kartkę na intencje, którą możesz uzupełnić i odesłać do nas a my zawieziemy ją do Sanktuarium św. Rity w Cascii, gdzie zostanie odprawiona Msza Święta.

Pozdrawiam Cię serdecznie i czekam na Twoją odpowiedź.

 

W Jezusie i Maryi

Sławomir Olejniczak
Prezes Instytutu
Ks. Piotra Skargi
 -szukam-

🔥 Premier Netanyahu spotyka się z Jaredem Kushnerem w celu zawarcia "fałszywego" porozumienia pokojowego na Bliskim Wschodzie

https://gloria.tv/video/PGZemRoQ8a943GwDqDU3UBujH
__________

Franciszek do liturgistów: reforma liturgiczna jest nieodwracalna
https://gloria.tv/article/AC7aBtEwZmwq6jehTAvwUiDAQ


___________

Pieczęć Boga Żywego - do pobrania (PDF)

https://gloria.tv/article/28LUCVEfTko93gaGGWo2VYsny


-szukam-

NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
 
                     Znalezione obrazy dla zapytania apostol bartlomiej
 
 
 
 Święty Bartłomień
 - Apostoł był nazywany także Natanael, co po  łacinie znaczy "Bóg dał". Pan Jezus nazwał go "prawdziwym  Izraelitą",w którym nie miał zdrady. Święty Jan wspomina,  że Apostoł Bartłomiej był przyjacielem Filipa.
 
                         NAUCZYCIELU, TY JESTEŚ SYNEM BOŻYM, TY JESTEŚ KRÓLEM IZRAELA.
                       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Święty Bartłomieju bardzo prosimy o Twoje wskazówki dla ludzkości.
 
 BARTŁOMIEJ.
     
​   ​
" Co Ja wam powiem nowego, wszystko wiecie od Pana
​N​aszego
​ - ​
Jezus
​a​
 Chrystus
​a​
​ Władcy​
Wszechświata - Króla nad Ziemią, a szczególnie Sędziego Najsprawiedliwszego.
           Ludzie - proszę was żyjcie według Przykazań Bożych, bo Bóg Ojciec nie może już znieść narastających grzechów przeciw całej Trójcy Przenajświętszej, a także Maryi. Bóg Ojciec po to stworzył człowieka, aby mógł być z Nim w wiecznym szczęściu ze Świętymi. My w Niebie nie możemy zrozumieć, że człowiek wybiera grzech i nie żałuje za niego.​
 
​ Bóg Ojciec dał wam"10 Przykazań Bożych"- abyście je wypełniali, a będziecie żyć na planecie Ziemi i zapracowywali na wieczne szczęście w Niebie,.
                   Niech Was Błogosławi Cała Trójca Przenajświętsza i Maryja Niepokalanie poczęta".  
  APOSTOŁ BARTŁOMIEJ". 
 
 

-szukam-

JEZUS CHRYSTUS: Znak bestii 666 będzie wprowadzany tak samo jak każda szczepionka, jego numer będzie ukryty w chipie, do którego przyjęcia będziecie zmuszani


 
Orędzie 444, piątek, 1 czerwca 2012, godz. 20.15
 
Moja szczerze umiłowana córko, antychryst już przygotowuje, swój pokojowy plan, który wkrótce przedstawi, po wojnach, które staną się powszechne na Bliskim Wschodzie i kiedy ból i straszne udręczenie będzie oznaczać brak nadziei.

Wtedy on nagle się pojawi i ogłosi się światu jako człowiek pokoju, jasny klejnot, który błyszczy w środku ciemności.

Gdy się pojawi, będzie postrzegany jako jeden z najbardziej charyzmatycznych przywódców politycznych wszechczasów.

Jego piękna, atrakcyjna i opiekuńcza osobowość oszuka większość ludzi.

Będzie on roztaczać miłość i współczucie i będzie postrzegany jako Chrześcijanin. Z czasem przyciągnie wielu zwolenników, których liczba tak wzrośnie, że stanie się on jakby Mną, Mesjaszem.

Będzie postrzegany jako głosiciel jedności między wszystkimi narodami i będzie kochany w prawie każdym kraju na świecie.

Będzie wreszcie postrzegany jako ten, który posiada nadprzyrodzone umiejętności. Wielu będzie wierzyć, że został wysłany przez Mojego Ojca i że to jestem Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel Świata.

Będą się do niego modlili, kochali go i oddawali swoje życie za niego, a on będzie się śmiał i drwił z nich, kiedy nie będą go widzieli.

To będzie największe oszustwo wszechczasów, a jego planem jest ukraść wasze dusze, aby Mi was zabrać.

On i Fałszywy Prorok, który będzie siedział jak Król na Tronie Piotra, będą potajemnie przygotowywać jedną światową religię.

Będzie się wydawało, że jest to typ religii chrześcijańskiej, głoszącej miłość. Ona jednak nie będzie promować miłości wzajemnej, która pochodzi od Boga. Zamiast tego będzie promować miłość i przywiązanie do antychrysta i miłość do samego siebie.

To nie koniec obrzydliwości, bo gdy uwiodą dzieci Boże, rozpocznie się właściwy atak.

Nagle wszyscy zostaną poproszeni o zaakceptowanie jednego światowego Znaku Wierności. Znaku zjednoczonego świata, w którym wszyscy ludzie będą musieli uczestniczyć.

Nastąpi kontrola waszych pieniędzy, waszego dostępu do żywności i tego, w jaki sposób żyjecie.

Zasady, wiele z nich, będą oznaczały, że staniecie się więźniami. Kluczem do waszych cel, który trzymał was będzie pod ich kontrolą, będzie Znak Bestii.

666 będzie wprowadzany tak samo, jak każda szczepionka, jego numer będzie ukryty w chipie do którego przyjęcia będziecie zmuszani.


Raz wprowadzony zatruje nie tylko twój umysł i duszę, ale twoje ciało. To spowoduje epidemię mającą na celu zniszczenie większości ludności świata.

Nie wolno przyjmować Znaku. Zamiast tego pouczam was, co macie zrobić.

Wielu będzie akceptować Znak, ponieważ będą czuli się bezradni.

_________________________________________________________________________________________

Pieczęć Boga Żywego, Moja Krucjata Modlitwy (33) jest waszą ostatnią deską ratunku. Po otrzymaniu Mojej Pieczęci Ochrony, przekazanej wam przez Mojego Ojca Przedwiecznego, nie będziecie musieli przyjmować Znaku. Nie tkną was. Wasz dom nie będzie widoczny, poszukiwany czy wzięty na cel, bowiem stanie się niewidzialny w oczach armii szatana.
_________________________________________________________________________________________


Będziecie musieli przechowywać w ukryciu żywność o kilkuletniej trwałości. Będziecie musieli hodować własne uprawy, przechowywać własną wodę, a wokół siebie trzymać wszystkie Święte przedmioty.


Moja Reszta Kościoła będzie rosnąć i rozprzestrzeniać się i otrzymacie schronienie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Trzeba teraz sporo planować.

Ci, którzy śmieją się z tego, co robicie lub mówicie, czy są pewni, że Jezus nie mógłby poprosić was o to? Czyż On nie zaopatrzyłby wszystkich Jego wyznawców w czasie potrzeby?

Nawet jeden bochenek i jedna ryba mogą być rozmnożone. Zatem nie ma znaczenia, że macie tylko trochę jedzenia, gdyż Ja was ochronię i będziecie bezpieczni.

Módlcie się intensywnie za te dusze, które nie będą w stanie uniknąć Znaku.

Te niewinne dusze zostaną uratowane, które będą w stanie łaski w czasie zmuszania do przyjęcia chipa.

Reszta z was musi planować ochronę swojej rodziny i swoją wierność Świętej Eucharystii i Mszy.

Kiedy antychryst pochłonie wszystkie religie, jedyną bronią, wobec której będzie bezsilny będzie Msza Święta i Przeistoczenie chleba i wina w Moje Ciało i Krew w Świętej Eucharystii.

Moje Msze muszą być kontynuowane. Ci z Was, którzy o tym wiedzą, muszą się licznie zebrać i teraz rozpocząć przygotowania.

Im wcześniej się przygotujecie, tym więcej łask otrzymacie, aby wzrastały wasze szeregi na całym świecie.

Skała otrzyma nowy budynek, o którym powiedzą, że będzie Moją Nową Świątynią. Ale to nieprawda.

Ale kiedy prześladowanie się skończy, Moja Reszta Kościoła i Mój Wybrany Lud będą mieli odbudowaną Świątynię i Moje Nowe Jeruzalem zstąpi z nieba.

Ona będzie schodzić w chwale. Trąby będą słyszalne w Niebie i na ziemi w tym samym czasie.

I wtedy przyjdę. Ty, Moja córko będziesz zwiastunem Mojego przybycia i wielu upadnie na ziemię i w ekstazie będą płakać z ulgą, miłością i radością.

Gdyż wreszcie nastąpiła chwila, na którą czekali. Niebo rozświetli się, grzmoty będą grzmiały i chóry aniołów będą śpiewać jednym słodkim głosem, ponieważ wszystkie dzieci Boże będą radośnie witać Prawdziwego Mesjasza.

Ja, Jezus Chrystus, przyjdę sądzić. A Niebiosa i Ziemia będą stanowiły jedno.

Nowa Chwalebna wspaniałość, odnowiona ziemia wyłoni się i Nowy Raj obejmie wszystkich, których imiona są w Księdze Życia, a którzy połączą się w jedno.

I choć koniec starej ziemi, splamionej grzechem, będzie musiał nastąpić, to wówczas rozpocznie się Nowa Era.

Do tego macie dążyć. Do tego macie prawo, jako część naturalnego dziedzictwa.

Skupcie się tylko na ratowaniu wszystkich dusz.

Dlatego nie przejmujcie się przeszkodami, które napotkacie. Prześladowanie. Ból. Przerażające zło z ręki innych. Liczy się tylko zbawienie dusz.
 
Wasz Zbawiciel Jezus Chrystus
 
 
PROSZĘ, WYDRUKUJ, PRZEŚLIJ DALEJ, UDOSTĘPNIJ WSZYSTKIM !!!-szukam-
Abp Wacław Depo Kapelanem Stanowym Rycerzy Kolumba w Polsce​ Panie Jezu - widzisz co się dzieje - zdradzają Ciebie Twoi biskupi, a może już nie Twoi skoro demon Kolumb jest ich "panem". Czy pytał się duchowny bp. Depo, czy może tak postąpić?​ Z obserwacji Episkopatu wynika, że postępują jak "zbuntowani aniołowie" 
których Bóg Ojciec wyrzucił do piekła. To dlatego
​Twoich ​
wspaniałych kapłanów i patriotów wyrzucają z Kościoła Twojego, bo są mądrzejsi i bardziej wierzący,
​   ​
a powiedziałeś kiedyś, że ks.Piotr  jest sto razy mądrzejszy od całego Episkopatu. To dlatego Episkopat nie chce uznać Ciebie Królem, bo nie pozwoliłbyś na takie hańbienie całej Trójcy Przenajświętszej. Gorzej dla nas, bo i tak nie pozwolisz ale poprzez kary Boże.
​ I co nam z tego, że oni będą w piekle jak nas i całej Ziemi nie będzie. I co nam z tego, że oni będą torturowani jeśli nie będziemy mogli dalej żyć na Bożej Ziemi i nawet grobów naszych nie będzie po kataklizmach i wojnie..
​      
                                           
 PAN JEZUS
" Otóż dziecko powiadam ci, że w obecnym czasie, to bardzo dużo osób duchownych należy do tego demonicznego zgromadzenia, których bogiem jest sam lucyfer. Moi wrogowie wchodzą nie zapraszani do Mojego Kościoła i rządzą nim​ według swoich zarządzeń i przeciwko Mnie. Jesteśmy smutni w Niebie, a szczególnie Ojciec Wszechmogący, że nie przestrzegają Jego Przykazań. Przez nieposłuszeństwo Bogu Ojcu naród Żydowski był nieustannie karany niewolą.     Naród Żydowski do tej pory nie jest w zgodzie z Bogiem Ojcem i właśnie przez nich też Bóg Ojciec zrzuci na Ziemie kataklizmy. Powiedziałem, że Episkopat w Polsce będzie winien wybuchowi "III wojny światowej", jak "II wojnie Hlond". 
Dlatego Episkopat
​: ​
bo większość "uczonych w piśmie" jest pochodzenia Żydowskiego. Ci wszyscy, którzy są przeciwko Mnie KRÓLOWI będą potępieni. Nawet będą potępieni ci duchowni, którzy nie chcą walczyć o Mnie - KRÓLA POLSKI od wikarego po prymasa. Wikary może modlić się w kościele Moim. 
 Duchowni nie mają wolnej woli, bo oddają ją Mnie a ci, którzy służą dwom bogom nie wiedzą jeszcze jak będą torturowane ich dusze po ich śmierci. W piekle torturowana jest każda dusza, a wtedy cierpi całe ciało.
​ ​
​Dla Mnie to nie jest zrozumiałe, że człowiek ma do wyboru NIEBO i wieczne szczęście w jasności, 
 a wybiera​ PIEKŁO - wieczne nieszczęście i ciemność.
Anioł o imieniu lucyfer sprzeniewierzył się Bogu Ojcu​ mówiąc: "nie będę ci służył" 
 i spadł do czeluści piekielnych razem z wieloma jemu podobnymi. W piekle musi ciężko pracować, aby jakąś duszę zawłaszczyć. W Niebie nie jest nudno, gdyż dusze mają w sercu
MIŁOŚĆ​
 i wieczne
pra
g​
nienie modlitwy z miłością. W
​p​
iekle dusze przeklinają się nawzajem i patrzą na siebie z obrzyd
​l​
iwoś
​c​
ią i jest wieczna ciemność. Lucyfer od swoich sług wymaga ciągle ciężkiej pracy
​ . W Niebie nie ma żadnej pracy, jest tylko Modlitwa z miłością i przyjemnością odmawiana. Wasz Jezus Chrystus KRÓL POLSKI i WSZECHŚWIATA".​
 
​ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

​ ALE DIABEŁ SIĘ CIESZY, ŻE PRZYBYWA MU GŁÓW ARCY.., ARCY.., KARDYNAŁÓW I PRYMASÓW. TAKI "UCZONY" TEN DUCHOWNY DEPO, A NIE ROZPOZNAŁ ZNAKÓW CZASU I PCHA SIĘ DO PIEKŁA. PRZECIEŻ PRZYSIĘGAŁ PANU BOGU, ŻE NIE BĘDZIE DWOM BOGOM SŁUŻYŁ. TO ZNACZY, ŻE NIE MODLI SIĘ, BO W "DZIESIĘCIU PRZYKAZANIACH" PAN BÓG PODYKTOWAŁ MOJŻESZOWI SWOJE WYMAGANIA, CO DO WIARY. CZY PYTAŁEŚ SIĘ "DEPO" PANA BOGA - JEZUSA CHRYSTUSA, CZY KOLUMB JEST ŚWIĘTY W NIEBIE? BO TYLKO ŚWIĘCI MOGĄ BYĆ PATRONAMI GRUP KATOLICKICH. mk.
No nie!!!!!!!!!! Myślałam, że ten biskup jest porządny i oddany Panu Bogu. Czy nie ma już w polskim Episkopacie biskupów wiernych Panu Bogu? Rycerze Kolumba to Masoneria.
​ Niki.​

Abp Wacław Depo Kapelanem Stanowym Rycerzy Kolumba w Polsce

    

Metropolita częstochowski, arcybiskup Wacław Depo został Kapelanem Stanowym Rycerzy Kolumba w Polsce. Poprzednim Kapelanem Stanowym był śp. kardynał Franciszek Macharski

W czasie uroczystego spotkania z funkcjonariuszami Rady Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce w dniu 27 maja 2017 roku arcybiskup Wacław Depo wręczył list potwierdzający przyjęcie nominacji, w którym napisał: „Mając świadomość wielości zadań oraz potrzebę zapewnienia duchowego kierownictwa Rycerzy Kolumba w Polsce, powierzam swoją służbę Chrystusowi, Jedynemu Odkupicielowi Człowieka. Przyzywam wstawiennictwa Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny, prosząc o nieustanne napełnianie Darami Ducha Świętego dla jak najlepszego wypełnienia powołania duchowego przewodzenia wiernym ku świętości. Swoją posługę powierzam również modlitewnemu wsparciu wszystkich Braci Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce”. Arcybiskup Wacław Depo jest metropolitą częstochowskim od 2012 roku, wcześniej był od roku 2006 ordynariuszem diecezji zamojsko-lubaczowskiej. W Konferencji Episkopatu Polski pełni m.in. funkcję przewodniczącego Komisji Maryjnej i przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu.

​​
więcej:https://stacja7.pl/z-kraju/abp-waclaw-depo-kapelanem-stanowym-rycerzy-kolumba-polsce/

 

KRAKÓW : Dwóch hierarchów wstąpiło do Zakonu Rycerzy Kolumba

 https://gloria.tv/article/W4v6r464R9iR2LZYDForxTgww

 

Abp Wacław Depo Kapelanem Stanowym Rycerzy Kolumba w Polsce
Do: kuria@archiczest.pl

Abp Wacław Depo Kapelanem Stanowym Rycerzy Kolumba w Polsce
Do: sekretarz@archiczest.pl

 Abp Wacław Depo Kapelanem Stanowym Rycerzy Kolumba w Polsce
Do: Prymas <Kuria@gniezno.opoka.org.pl>

 Wacław Depo Kapelanem Stanowym Rycerzy Kolumba w Polsce
Do: Episkopat <skep@episkopat.pl>-szukam-


Sobota, 26 sierpnia 2017
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ
Uroczystość
 
Podobny obraz
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qkpS9H2RF6g
 
 
(J 2,1-11)
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
 
Znalezione obrazy dla zapytania JESTEM PRZY TOBIE , PAMIETAM O TOBIE I CZUWAM
 
 
Z homilii papieża Jana Pawła II w 600-lecie sanktuarium na Jasnej Górze
 

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie


Przedziwną tajemnicę jasnogórskiego sanktuarium liturgia oddaje przede wszystkim, czytając zapis ewangelii Janowej o godach w Kanie Galilejskiej. 
Zapis ten mówi o obecności Matki Jezusa: "była tam Matka Jezusa", i o zaproszeniu samego Jezusa oraz Jego uczniów. Rzecz bowiem dzieje się u początku nauczania Syna Maryi, u początku Jego publicznej działalności w Galilei. 
Wydarzenie ewangeliczne kojarzy się nam naprzód z samym tysiącleciem Chrztu. To poprzez owo wydarzenie z 966 roku, poprzez Chrzest, u początku naszych dziejów, Jezus Chrystus został zaproszony do Ojczyzny, jakby do polskiej Kany. I zaproszona z Nim przybyła od razu Matka Jego. Przybyła i była obecna wraz ze swym Synem, jak o tym mówią liczne świadectwa pierwszych wieków chrześcijaństwa w Polsce, a w szczególności pieśń Bogurodzica. 
W Kanie Galilejskiej Maryja mówi do sług weselnego przyjęcia: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". 
Począwszy od 1382 roku staje Maryja wobec synów i córek tej ziemi, wobec całych pokoleń i powtarza te same słowa. Na tej drodze Jasna Góra staje się szczególnym miejscem ewangelizacji. Słowo Dobrej Nowiny uzyskuje tutaj jakąś wyjątkową wyrazistość, a równocześnie zostaje jakby zapośredniczone przez Matkę. Jasna Góra wniosła w dzieje Kościoła na naszej ziemi i w całe nasze polskie chrześcijaństwo ów rys macierzyński, którego początki wiążą się z wydarzeniem Kany Galilejskiej. 
Cokolwiek wam powie, to czyńcie. A co nam mówi Chrystus? Czy nie przede wszystkim to, co znajdujemy w tak jędrnym streszczeniu w Liście świętego Pawła do Galatów? 
"Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze». A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej". 
To mówi nam Chrystus z pokolenia na pokolenia. Mówi poprzez wszystko, co czyni i czego naucza. Mówi przede wszystkim przez to, Kim jest. Jest Synem Bożym - i przychodzi nam dawać przybrane synostwo. Otrzymując w mocy Ducha Świętego godność synów Bożych, w mocy tegoż Ducha mówimy do Boga: "Ojcze". Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami. Nasze synostwo Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności. 
Chrystus obecny wraz ze swą Matką w polskiej Kanie stawia przed nami z pokolenia na pokolenie wielką sprawę wolności. Wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności. Jednakże jest mu ona równocześnie zadana. "Wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości" - jak się wyraża poeta. Wolności bowiem może człowiek używać dobrze lub źle. Może przez nią budować lub niszczyć. Zawiera się w jasnogórskiej ewangelizacji wezwanie do dziedzictwa synów Bożych. Wezwanie do życia w wolności. Do czynienia dobrego użytku z wolności. Do budowania, a nie do niszczenia. 
Ta jasnogórska ewangelizacja do życia w wolności godnej synów Bożych ma swą długą, sześciowiekową historię. Maryja w Kanie Galilejskiej współpracuje ze swoim Synem. To samo dzieje się na Jasnej Górze. Iluż w ciągu tych sześciu wieków przeszło przez jasnogórskie sanktuarium pielgrzymów? Iluż tutaj się nawróciło, przechodząc od złego do dobrego użycia swojej wolności? Iluż odzyskało prawdziwą godność przybranych synów Bożych? Jak wiele o tym mogłaby powiedzieć kaplica jasnogórskiego Obrazu? Jak wiele mogłyby powiedzieć konfesjonały całej bazyliki? Ile mogłaby powiedzieć Droga Krzyżowa na wałach? Olbrzymi rozdział historii ludzkich dusz! To jest też chyba najbardziej podstawowy wymiar jasnogórskiego sześćsetlecia. Pozostał on i nadal pozostaje w żywych ludziach, synach i córkach tej ziemi, gdy do ich serc Bóg zsyła Ducha Syna swego tak, że w całej wewnętrznej prawdzie mogą wołać: "Abba! Ojcze!" 
Chrystusa pragniemy, wedle słów dzisiejszej ewangelii, zaprosić w dalszy ciąg dziejów naszej Ojczyzny tak, jak został zaproszony wraz ze swą Matką do Kany Galilejskiej. Mówimy do Chrystusa przez Maryję: Bądź z nami w każdy czas! I to zaproszenie składamy tu, na Jasnej Górze. 
Jeszcze raz obejmujemy wzrokiem i sercem nasze jasnogórskie sanktuarium. Wsłuchujemy się w słowa psalmu dzisiejszej liturgii: "Obejdźcie dokoła Syjon, policzcie jego wieże... by powiedzieć przyszłym pokoleniom, że Bóg jest naszym Bogiem na wieki".
 
 
                                                                       https://www.youtube.com/watch?v=B_cd3kR2kQw
 
 
Klasztor na Jasnej Górze

Wśród bardzo licznych w Polsce sanktuariów Jasna Góra ma swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce. Rocznie nawiedza ją od miliona do dwóch milionów pielgrzymów. Przybywają, by modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, słynącym wieloma łaskami i na trwałe wpisanym w dzieje Polski.
Pierwszym i najdawniejszym dokumentem, informującym o cudownym obrazie, jest łaciński rękopis, który znajduje się w archiwum klasztoru: Translatio tabulae Beatae Mariae Virginis quam Sanctus Lucas depinxit propriis manibus(Przeniesienie obrazu Błogosławionej Maryi Dziewicy, który własnymi rękami wymalował św. Łukasz). W rękopisie tym czytamy:

Autorem obrazu jest św. Łukasz Ewangelista. Na prośbę wiernych wymalował wizerunek Maryi z Dzieciątkiem na blacie stołu, przy którym siadywała. Cesarz Konstantyn kazał przenieść obraz z Jerozolimy do Konstantynopola i umieścić w świątyni. Tam obraz zasłynął cudami. Urzeczony cudownym obrazem książę ruski Lew, pozostający w służbie cesarza, uprosił Konstantyna o darowanie mu obrazu, który też przeniósł do swojego księstwa i kazał go bogato ozdobić. Obraz znowu zasłynął cudami. W czasie wojny prowadzonej na Rusi przez Ludwika Węgierskiego obraz ukryto w zamku bełskim. Po poddaniu się zamku Ludwikowi, namiestnik króla, książę Władysław Opolczyk zajął obraz. W czasie oblegania zamku przez Litwinów i Tatarów strzała wpadła do zamku i ugodziła w prawą stronę wizerunku. Wtedy nieprzyjaciół otoczyła mgła, która przeraziła wrogów. Książę wypadł na nich z wojskiem i ich rozgromił. Kiedy chciał wywieźć obraz do swojego księstwa, mimo dużej liczby koni obraz nie ruszał z miejsca. Wtedy książę uczynił ślub, że wystawi kościół i klasztor tam, gdzie umieści obraz. Wtedy konie lekko ruszyły i zawiozły obraz na Jasną Górę. Tam umieścił go w kaplicy kościoła, gdzie obraz ponownie zajaśniał cudami.

Cytowany dokument pochodzi z I poł. XV w. Być może został przepisany z dokumentu wcześniejszego. Tradycja głosi, że obraz został namalowany przez św. Łukasza Ewangelistę na desce stołu z domu Świętej Rodziny w Nazarecie. Wizerunek z Jerozolimy do Konstantynopola miał przewieźć cesarz Konstantyn. Służący w wojsku cesarskim książę ruski Lew zapragnął przenieść obraz na Ruś. Cesarz podarował mu wizerunek i od tego czasu obraz otaczany był na Rusi wielką czcią. Obraz rzeczywiście mógł dostać się na Ruś z Konstantynopola, gdyż w XI-XIV w. pomiędzy Cesarstwem Bizantyjskim a Rusią trwał żywy kontakt. Nie jest również wykluczone, że obraz został zraniony strzałą w czasie bitwy. W czasie walk prowadzonych przez Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego na Rusi obraz ukryto w zamku w Bełzie. W roku 1382 znalazł go tam książę Władysław Opolczyk. Doznając wielu łask przez wstawiennictwo Matki Bożej, książę zabrał obraz i przywiózł do Częstochowy.
Pierwotny obraz jasnogórski mógł pochodzić z VII w. Byłby to więc jeden z najstarszych na świecie wizerunków Matki Bożej. Analiza obrazu wykazuje duże podobieństwo do obrazów, jakie mnisi bazyliańscy malowali na Krecie. W tym wypadku obraz mógłby pochodzić z X w. Stąd mógł znaleźć się w Konstantynopolu.
Po II wojnie światowej znaleziono na Jasnej Górze inny dokument, pochodzący z 1474 r. Zawiera on szerszy opis dziejów cudownego obrazu, ale pełno w nim legend. Mamy jednak także dokument najwyższej wagi: dwa dzieła, które wyszły spod pióra Jana Długosza (1415-1480). Żył on w czasach, które blisko dotyczą cudownego obrazu - sam mógł więc być świadkiem niektórych wydarzeń. Długosz kilka razy pisze o cudownym obrazie częstochowskim.

Klasztor na Jasnej GórzeKsiążę Władysław Opolczyk sprowadził do Częstochowy z Węgier paulinów. Oddał im drewniany kościół parafialny w Starej Częstochowie. Długosz przekazał nam dokładnie akt zrzeczenia się tegoż kościoła przez ówczesnego proboszcza, Henryka Bielę, na ręce ojca Jerzego, przeora klasztoru paulinów w Budzie na Węgrzech. Długosz podaje, że akt przekazania odbył się dnia 23 czerwca 1382 r. 10 sierpnia tego roku książę Opolczyk specjalnym dokumentem przekazał uposażenie, jakie nadał klasztorowi w Starej Częstochowie.
Darowizny te musiały być niewystarczające, skoro 24 lutego 1393 r. książę Opolczyk ponowił akt darowizn przez swoich pełnomocników. Byli nimi: krakowianin Spytko z Melsztyna i Jan Tarnowski z Sandomierza. Długosz wymienia szczegółowo, jakie to były darowizny i świadczenia. Dowiadujemy się także, jaki był wówczas stan klasztoru i kościoła.

Klasztor na Jasnej GórzeBardzo szybko do obrazu zaczęli przybywać pierwsi pielgrzymi, którzy dzięki modlitwie do Maryi doznawali wielu łask. Z czasem zaczęli tu przynosić swoje wota. Przyciągnęły one złodziei. Na Wielkanoc 1430 r. dwaj panowie polscy i książę ruski dokonali napaści na Jasną Górę. Dla zatarcia śladów posłużyli się bandami husyckimi, grasującymi na Śląsku. W tym czasie klasztor słynął już z powodu cudownych łask otrzymywanych dzięki modlitwie do Maryi przedstawionej w wizerunku jasnogórskim. Napastnicy sądzili, że w klasztorze są zatem jakieś wielkie bogactwa i skarby, bo ściągały do niego rzesze pielgrzymów na święta maryjne. Kiedy okazało się, że wyposażenie klasztoru jest dość skromne - ukradli naczynia i sprzęty liturgiczne, kielichy, krzyże i ozdoby. Odarli także cudowny obraz ze złota i klejnotów, którymi przyozdobili go pobożni pielgrzymi. Wreszcie przecięli twarz Maryi cięciem szabli.

Klasztor na Jasnej GórzeNa prośbę paulinów król Władysław Jagiełło pozwolił zabrać zniszczony i zbeszczeszczony przez rabusiów obraz do Krakowa i powierzył jego odnowienie - na własny koszt - nadwornym malarzom. Przypuszcza się, że pochodzili oni z Rusi i specjalizowali się w sztuce bizantyjskiej. Usiłowali oni naprawić obraz i przywrócić go do stanu pierwotnego. Kładli jednak farby nową techniką (tempera), czego stare malowidło nie przyjmowało. Nie znali bowiem dawnej techniki enkaustycznej, stosowanej w obrazach starochrześcijańskich i bizantyjskich, którą wykonano pierwotny wizerunek. W tej sytuacji albo zrobiono najpierw wierną kopię obrazu poprzedniego, albo powielono jedną z już istniejących kopii. Prace trwały długo, być może nawet dwa lata. To świadczy, z jak wielkim pietyzmem go malowano. Dla zaakcentowania wierności dla pierwowzoru artyści pozostawili nawet ślady ran, zadanych Matce Bożej na obrazie pierwotnym. Zachowali również te same deski, na których namalowano pierwowzór, chociaż kosztowało ich to wiele dodatkowego trudu.
Zmieniono natomiast ozdoby szat. Lilie andegaweńskie na płaszczu Maryi nawiązują zbyt wyraźnie do herbu andegaweńskiego króla Węgier Ludwika. Prawdopodobnie dodano także do rąk Dzieciątka książkę. Do dziś pozostały na obrazie jedynie ślady napaści z 1430 r. - są nimi dwa równoległe ślady cięcia miecza na policzku Maryi, przecięte trzecim na linii nosa, oraz kilka podobnych, choć znacznie mniejszych cięć na szyi (dwa widoczne wyraźniej, cztery pozostałe słabiej).
Księgi klasztoru częstochowskiego potwierdzają niezwykłe fakty, związane z cudownym obrazem. Zapisywano je skrzętnie w osobnej księdze łask. Najstarszy zachowany opis cudownego uzdrowienia pochodzi z roku 1402. O sławie jasnogórskiego obrazu świadczy również to, że już w owych czasach sporządzano jego kopie. Już w roku 1390 miał ją Głogówek, w roku 1392 daleki Sokal, a w roku 1400 - jeszcze dalszy Lepogłów w Chorwacji.
Na Jasnej Górze wielokrotnie modlili się polscy królowie i książęta, m.in. Kazimierz Jagiellończyk (1448 i 1472), św. Kazimierz królewicz (1472), Zygmunt I Stary (1510 i 1514), Stefan Batory (1581), Zygmunt III Waza (1616, 1620, 1630), Władysław IV (1621, 1633, 1638, 1642, 1644, 1646), Jan Kazimierz (1649, 1656, 1658, 1661), Michał Korybut Wiśniowiecki (1669, 1670), Jan III Sobieski (1676, 1683), August II Sas (1704), August III Sas (1734).

W roku 1655 miała miejsce słynna obrona Jasnej Góry. 9 listopada 1655 r. hrabia Wejhard podszedł pod Jasną Górę w 3 tys. żołnierzy i zażądał bezwzględnej kapitulacji. Przeor klasztoru, o. Augustyn Kordecki, odmówił. Zaczęło się więc oblężenie. 19 listopada przybył generał Burhardt Miller oraz pułkownik Wacław Sadowski. Oblężenie trwało do Bożego Narodzenia, a więc ponad miesiąc. O. Kordecki miał do dyspozycji 160 żołnierzy i 70 zakonników. Obroną klasztoru dowodzili Stefan Zamojski i Piotr Czarnecki. Miller do rozbicia klasztoru i kościoła oraz otaczających murów użył najcięższych dział. Wyrzucono 340 armatnich kul o masie sześciu, a nawet dwunastu kilogramów. Naród zerwał się do walki. To zmusiło Millera do opuszczenia Jasnej Góry nocą 27 grudnia. Usiłował on jeszcze powrócić i z nagła zaskoczyć 24 i 28 lutego, a potem 9 kwietnia 1656 r., ale również bezskutecznie.

Cudowny Obraz Maryi z Jasnej GóryObecny obraz Matki Bożej, namalowany na drewnianej tablicy, zalicza się do ikon bizantyjskich określanych nazwą Hodegetria, co oznacza "Tę, która prowadzi". Sam obraz (o wymiarach 122,2 x 82,2 x 3,5 cm) jest ułożony na trzech deseczkach lipowych, sklejonych, na które została położona kredowa zaprawa grubości 2-3 mm. Samo malowidło położono temperą na płótnie. Przedstawia ono stojącą Najświętszą Maryję Pannę z Dzieciątkiem Jezus na lewym ręku. Matka Boża ma na sobie czerwoną suknię, a na nią narzucony niebieski płaszcz ozdobiony liliami andegaweńskimi. Prawa ręka Maryi spoczywa na piersi. Jezus jest przyodziany w sukienkę koloru karminowego, bogato złoconą ozdobami, z rękawami szczelnie zapiętymi u dłoni - podobnie jak u Maryi. W lewym ręku trzyma księgę, prawą natomiast unosi w geście błogosławieństwa, wskazując jednocześnie na Maryję. Całe pole nimbu Maryi i Jezusa jest wypełnione pozłotą. Tło obrazu jest zielone, co w symbolice obrazów bizantyjskich wyraża często pełnię łask Ducha Świętego. Dziecię Boże ma stopy bose, co wyróżnia się na tle bogactwa jego szaty. Płaszcz przykrywa także głowę Najświętszej Panny jakby naturalnym welonem. Nad czołem na płaszczu widać złotą gwiazdę. Obramowanie szaty Jezusa i płaszcza Maryi ma szeroką złotą oblamówkę. U płaszcza Maryi ma ona dodatkową ozdobę w postaci artystycznej koronki. Na to wszystko są nałożone na obie postacie artystyczne i zdobne w drogie kamienie szaty i korony.
Obraz jasnogórski był kilka razy odnawiany. Po raz pierwszy - przypuszczalnie w roku 1682 z okazji przygotowań do 300-lecia sprowadzenia obrazu. Wtedy to nieznany malarz, podpisany J.K. pinxit indignus servus wymalował olejnymi farbami obraz, przedstawiający historię cudownego obrazu. Obraz ten umieścił na odwrocie cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Nie przeprowadził jednak konserwacji samego obrazu. Dokonał jej dopiero w 1705 r. na dwanaście lat przed koronacją brat zakonny, Makary Szybkowski. Z tej okazji również przemalował on olejnymi farbami płaszcz i suknię Maryi i Dzieciątka; do płaszcza Maryi wbił także 28 mosiężnych gwiazdek. Usunął je dopiero profesor Jan Rutkowski, kiedy w 1925-1926 roku dokonywał naukowego badania obrazu i jego gruntownej konserwacji. Usunął on przy tym także olejne farby, nałożone w latach późniejszych, oraz sadze z twarzy Matki Bożej i Pana Jezusa. Usunął też ślady gwoździ, które były przybite do deski celem umocnienia sukienek srebrno-złotych. Oczyszczono deski od robactwa i ubytków powstałych na skutek próchnienia. Oczyszczono także i zabezpieczono ramy obrazu. W latach 1948-1952 przeprowadzono jeszcze raz naukowe badania najnowocześniejszymi dostępnymi wówczas środkami: prześwietlenie rentgenowskie, badano obraz pod mikroskopem, wykorzystując kryteria mikropaleontologiczne i mineralogiczne, przeprowadzono także ocenę technologiczną i artystyczno-formalną. W latach II wojny światowej (1939-1945) obraz znajdował się w ukryciu. Dlatego wymagał kolejnej renowacji. Dzieła dokonał konserwator R. Kozłowski.

Św. Jan Paweł II przed Cudownym Obrazem w 1999 r.Od bardzo dawna istnieje zwyczaj ozdabiania cudownych obrazów Maryi koronami. Pierwsza papieska koronacja obrazu jasnogórskiego miała miejsce w 1717 r. Korony ofiarował sam król August II Mocny. Aktu koronacji dokonał brat prymasa, biskup Krzysztof Szembek, w dniu 8 września 1717 r. Obecni byli ponadto biskup wileński i inflancki. W uroczystej procesji przeniesiono obraz z kościoła do sali rycerskiej. Tam odczytano dekret papieski i przyniesiono korony. Następnie obraz przeniesiono uroczyście do kościoła wśród modlitw, śpiewów i salw armatnich. Tu nastąpił obrzęd nałożenia koron i Msza święta. Po obiedzie odprawiono Nieszpory i przeniesiono obraz z kościoła do kaplicy. Tam odśpiewano Litanię Loretańską i Te Deum. Z okazji koronacji nałożono na obraz Matki Bożej kosztowne szaty wykonane przez złotnika, brata Makarego Szybkowskiego. Sporządził on trzy suknie na różne uroczystości: granatową haftowaną diamentami, niebieską z rubinami i zieloną z perłami i różnymi drogimi kamieniami. Od 1817 r. zaczęto obchodzić uroczyście rocznicę koronacji. W 1909 r. w nocy z 22 na 23 października zakonnik i kapłan Macoch dokonał kradzieży koron z obrazu Matki Bożej, perłowej sukni i wielu kosztowności. Ze świętokradztwem połączył mord dokonany na wspólniku. Skazano go na dożywotnie więzienie. Papież św. Pius X ofiarował nowe korony. Rekoronacja odbyła się 22 maja 1910 r.

W 1957 r. na apel prymasa Stefana Wyszyńskiego i uchwałą Episkopatu Polskiego Polska rozpoczęła Wielką Nowennę, aby przygotować cały naród do obchodów tysiąclecia przyjęcia Chrztu przez Mieszka I (966-1966). Równocześnie zarządzono peregrynację kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po wszystkich diecezjach i parafiach. Peregrynacja rozpoczęła się dnia 26 sierpnia 1957 r. w archidiecezji warszawskiej. Dokładnie rok wcześniej, 26 sierpnia 1956 r., w 300 lat od ślubów króla Jana Kazimierza, złożonych przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie 1 kwietnia 1656 roku, Episkopat Polski pod nieobecność uwięzionego Prymasa Wyszyńskiego w obecności około miliona wiernych odnowił uroczyście te ślubowania. 5 maja 1957 r. odnowienie tych ślubów odbyło się we wszystkich kościołach polskich. Śluby króla Jana Kazimierza były jego osobistym zobowiązaniem, śluby jasnogórskie zaś stały się zobowiązaniem całego narodu polskiego jako program chrześcijańskiego życia, wytyczony przez Wielką Nowennę przed Tysiącleciem Chrztu Polski.
Najbardziej znana i uroczysta koronacja obrazu odbyła się w 1966 r. w ramach obchodu Tysiąclecia Chrztu Polski. Dokonał jej Prymas Tysiąclecia, Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, wielki czciciel Maryi Jasnogórskiej, oddany Jej z synowską ufnością; jest on założycielem Instytutu Świeckiego Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła, działającego obecnie pod nazwą Instytutu Prymasowskiego Stefana kard. Wyszyńskiego.

Św. Jan Paweł II przed Cudownym ObrazemCudowny obraz jest otaczany przez Polaków niezwykłą czcią. Wielokrotnie modlił się przed nim także kard. Karol Wojtyła, a potem - papież Jan Paweł II. Co roku, na uroczystości maryjne (szczególnie 15 i 26 sierpnia) do jasnogórskiego sanktuarium przybywają setki tysięcy ludzi, bardzo często idąc w pieszych pielgrzymkach przez wiele dni.

Dzisiejsza uroczystość powstała z inicjatywy bł. Honorata Koźmińskiego, który po upadku powstania styczniowego starał się zjednoczyć naród wokół Królowej Polski - Maryi. Wraz z ówczesnym przeorem Jasnej Góry, o. Euzebiuszem Rejmanem, wyjednał on u św. Piusa X ustanowienie w 1904 r. święta Matki Bożej Częstochowskiej. Papież Pius XI rozciągnął w 1931 r. ten obchód na całą Polskę oraz zatwierdził nowy tekst Mszy świętej i brewiarza.
 
 
 
       Znalezione obrazy dla zapytania JESTEM PRZY TOBIE , PAMIETAM O TOBIE I CZUWAM
 
 
 

Wartość znaku

Obym żył w miłości tak jak Chrystus, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie (Ef 5, 2)

Chrześcijanin, który żyje dla Boga i pragnie Go miłować ze wszystkich swoich sił, musi być pewien, że jego miłość dla Niego nie jest złudzeniem, lecz w jaki sposób może się o tym upewnić? Odpowiada apostoł Jan: „Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała” (1 J 5, 12). Wielkim sprawdzianem prawdziwej miłości Boga jest miłość bliźniego. Sprawdzian to niezawodny, miłość teologiczna bowiem jest jedna i jeśli trudno jest stwierdzić ją w obcowaniu z Bogiem, to łatwo przekonać się o niej w obcowaniu z bliźnim. Nie trzeba wielkiej spostrzegawczości, by zdać sobie sprawę z tego, czy miłość braterska ogranicza się. do słów, czy też jest rzeczywistością konkretną, stwierdzoną czynami. Św. Teresa od Jezusa poucza swoje córki: „Mimo wielu dowodów stwierdzających, że Go miłujemy, na pewno jednak nigdy wiedzieć nie możemy; ale łatwo jest poznać, czy kochamy bliźniego. Im wyższy ujrzycie w sobie postęp w tej cnocie miłości bliźniego, tym mocniej, miejcie to za rzecz pewną, będziecie utwierdzone w miłości Boga” (T. V, 3, 8). Jeśli miłość braterska jest szczera, serdeczna, uczynna, nie może wątpić, że „miłość ku Bogu jest w nas doskonała” (1 J 4, 12). Apostoł posuwa się jeszcze dalej i mówi: „My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci” (tamże 3, 14). Chrześcijanin uczestniczy w życiu Boga, jeśli żyje w miłości, „bo Bóg jest miłością” (tamże 4, 8).

Żyć w miłości i żyć w Bogu to jedno i to samo. Odrzucać miłość to znaczy odrzucać życie; zamykać się dla miłości to zamykać się dla Boga. Wystarczy odmówić miłości jednemu człowiekowi, by zerwać więzy miłości, a zatem i życie z Bogiem. „Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego” (tamże 3, 15). Życie w Bogu, miłość i łaska to trzy wartości współzależne, które nie mogą istnieć jedna bez drugiej. Miłość względem bliźniego jest pewnym znakiem prawdziwej miłości Boga, a zatem życia w Bogu, życia łaski, wstępem do życia wiecznego.

O Panie, żeby poznać, czy wypełniam obydwa przykazania miłości, wystarczy zobaczyć, z jaką doskonałością zachowuję przykazanie miłości bliźniego... Ty tak wielką masz miłość ku nam, Panie, że w nagrodę za miłość, jaką okażemy bliźniemu, pomnożysz w nas miłość ku sobie.
O Panie, daj mi prawdziwie doskonałą miłość bliźniego... jeśli ze swej strony będę się starała i usiłowała uczynić wszystko, co jest w mojej możności, gwałt zadając woli własnej, a czyniąc we wszystkim wolę sióstr, chociażby z uszczerbkiem tego, co mi się należy, nie dbając o pożytek własny, a myśląc tylko o ich pożytku, choćby się na to wzdragała moja natura, i biorąc na siebie, ile razy się zdarzy ku temu sposobność, trud i pracę, by oszczędzić ich drugim, Ty mi dasz więcej, niż sama zapragnąć zdołam. Nie mogę jednak sądzić, by nabycie miłości nic mnie nie kosztowało i by przyszła mi gotowa. Zresztą, o Panie, ile Ciebie kosztowała miłość, jaką nas umiłowałeś! Aby wybawić nas od śmierci, sam poniosłeś najokrutniejszą śmierć na krzyżu (św. Teresa od Jezusa: Twierdza wewnętrzna, V, 3, 8. 12).

O, jak to jest słodkie! Na każdym kroku, Panie, spotykam Ciebie. Dzięki temu cudownemu naszemu wszczepieniu w Twoją świętą osobę nie mogę uczynić najmniejszego ruchu, aby nie pozostawiać w Twojej obecności.
Zwracam oczy ku sobie, Ty tu jesteś, patrzę na bliźniego, Ty w nim jesteś. Gdziekolwiek i na cokolwiek spoglądam, widzę, że jestem otoczony żywymi tabernakulami!... Każdy z nas jest związany — faktycznie lub przynajmniej w możliwości — z Tobą, o Chryste Jezu, i przez Twoje pośrednictwo uczestniczy w życiu Boga. Wszyscy bowiem żyjemy lub powinniśmy żyć tym samym boskim życiem w Tobie. Najsłodsza miłość powinna królować wśród nas. Co za cud, że Ty, o Panie, dałeś jako szczególny wyróżniający znak życia prawdziwie chrześcijańskiego, jako cechę Twoich wiernych, to: „Miłujcie się wzajemnie”! Po takim znaku można poznać, że jesteśmy Twoimi uczniami (R. Plus: Jezus Chrystus w naszych braciach s. 65-66).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. III, str. 93

 

        Znalezione obrazy dla zapytania JESTEM PRZY TOBIE , PAMIETAM O TOBIE I CZUWAM

 

Litania do Matki Bożej Częstochowskiej


Matka Boża Częstochowska - Totus Tuus

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Najukochańsza Córko Ojca Przedwiecznego,
Matko Słowa żywego,
Matko nieustannie cudami na Jasnej Górze słynąca,
Matko, ludu Twojego skuteczna obrono,
Matko przez lud Twój ukoronowana,
Matko, pośredniczko nasza między niebem a ziemią,
Matko, Orędowniczko nasza,
Matko, miłościwa Lekarko chorych,
Matko, przywracająca wzrok ślepym,
Matko, przywracająca słuch głuchym,
Matko, przywracająca władzę chromym,
Można Szafarko Miłosierdzia Bożego,
Krynico Świętych Łask, hojnie na lud Twój zsyłanych,
Wspomożycielko wzywających Cię z ufnością,
Nadziejo zrozpaczonych,
Ucieczko grzeszników,
Pośredniczko zwaśnionych,
Ratunku tonących,
Umierających pomocy przemożna,
Zwyciężająca złe duchy,
Odnosząca zwycięstwo nad wrogami Twój przybytek Święty oblegającymi,
Tarczo rycerzy za wiarę walczących,
Królowo Polski,
Patronko młodzieży polskiej,

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Jasnogórska Królowo Polski,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K. Módlmy się: Wszechmogacy i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykła czcią wiernych, spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

-szukam- 

   Panie Jezu bardzo proszę o Błogosławieństwo Miłosiernego Jezusa dla Oliwiera z okazji Siódmych Urodzin.
23 sierpień 2017 r.
  PAN JEZUS
                          " Oliwier, Oliwierek - to nie tylko Mój, ale całego Nieba - Oliwierek.
Ja zawsze Moje dzieci Błogosławię od samego rana,
 bo Moja WIARA z Nieba jest wam dana.
                               Posługuj przy Moim Ołtarzu i nie patrz na daty w kalendarzu.
                            Kiedy proszę ciebie, to przychodź, ale sam poza dom nie wychodź.
                             Jesteś Moim SKARBEM i obdarzyłem ciebie Moim pięknym Darem,  
który będzie się rozwijał, a ty będziesz grzechy omijał.
                                Błogosławię ciebie każdego ranka ty Mój ukochany Oliwierku,
                                    a ty ładnie się módl i całemu Niebu za twoją rodzinę dziękuj.
 Twój Przyjaciel Jezus".  

 Panie Jezu bardzo proszę o Twoje Błogosławieństwo dla Jacka z okazji urodzi
​n.​

     PAN JEZUS
          " Jacku, Jacku - ty masz u Mnie mnóstwo zasług, których nie zmieścisz w swoim plecaku.
     
​                                   ​
Na twoje urodziny, ale nie tylko - powiem tobie,
​                         ​
że życie człowieka jest tylko chwilką,
bo wieczność, to trwa wiecznie
    
​                           ​
 i dziękuję tobie, że przychodzisz do Mnie w odwiedziny
​                                  ​
i Jestem rad z każdej twojej w Mojej Kaplicy godziny,
                                    ale także z każdej wizyty
​wszystkich ​
Moich dzieci.
       
​    ​
Dla Mnie
​​
jesteście wszyscy dziećmi i cały czas uczycie się jak chodzić po tej życiowej bieżni.
         
​  ​
 Nie mam do ciebie uwag a jedynie proszę o więcej Modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące,
                   bo one za was są nieustannie modlące.
             Błogosławię ciebie, a nie tylko na twoje urodziny, lecz w każdym dniu i nie szukam przyczyny
  Jezus Chrystus - twój Przyjaciel".

  Panie Jezu Ewa i Piotr bardzo proszą o poradę i wskazówki jak powinni się modlić, ponieważ gdy tylko zaczną się modlić, to  nie mają spokoju w sercach
​,​
włącza się niepokój i chęć niegrzecznej wymiany zdań.

PAN JEZUS
  " Powiadam wam Moi wierni przyjaciele, że w tych czasach demoniczne duchy, to są waszych myśli gwałciciele. Macie rozumy to pojmujcie, że złe myśli wyrzuca woda święcona do wypicia i potrzebne święcenie domu
​, ​
bo nie zaszkodzi nikomu.
​ ​
Woda święcona jest Bożym egzorcyzmem i módlcie się do Ducha Świętego, aby panował nad waszym każdym zmysłem. Przecież wiecie, że Modlitwa i skupienie na niej to jest trud, ale najbardziej Moja Koronka z waszych myśli zło wygania. Wasz Jezus Chrystus Król".

 

   Panie Jezu - bardzo proszę poradź Markowi co powinien jeszcze zrobić dla rodziny i prosi o wskazówki .

 
PAN JEZUS:
     "Jeśli możesz już teraz zamówić Msze Święte Gregoriańskie u Mojego pewnego kapłana za nich - to jest najlepszy prezent dla nich na wieczność. A także codziennie podczas Modlitwy "Anioł Pański...." dołączaj dziękczynienie za swoją rodzinę i proś
​ ​
o opiekę Bożą przez całe ich życie. Do Michała Archanioła modlitwy, ale ...."broń"  ...nas, bo .."wspomagaj..." nie ode Mnie pochodzi.  To dla duszy.
Ty umiesz i znasz Moje zasady i tak prowadź rodzinę, aby te zasady nie były "byle jakie". Ty Marku wraz ze swoją żoną jesteście Moimi rycerzami Królewskimi i obdarzam was Łaskami Bożymi przedziwnymi.
​ ​
Wasz Jezus Chrystus Król".


-szukam-

​ A NAD GŁOWĄ KRÓLOWEJ POLSKI JEST SŁOŃCE - ZNAK HERETYCKIEJ RELIGII, A POWINIEN BYĆ JEJ SYN JEZUS CHRYSTUS KRÓL, KTÓREGO OBRAZ ZAMKNĘLI MASOŃSCY PAULINI W CIEMNICY. NO, ALE PAULINI NIE MAJĄ DZIECI, TO NIE MAJĄ TEGO UCZUCIA, CO ZNACZY MIŁOŚĆ MATKI DO SYNA - CHCĄ BYĆ RAZEM A PAULINI MASOŃSCY ODDZIELAJĄ ŚWIĘTOŚĆ.​ A DLACZEGO MASONI? BO TYLKO MASONI I ŻYDZI NIE CHCĄ UZNAĆ PANA JEZUSA KRÓLEM POLSKI - JEDYNEGO WARUNKU POKOJU W POLSCE I NA ŚWIECIE. OBŁUDNICY. MAMY PRZYKŁAD DUCHOWNEGO DEPO - RYCERZ DIABŁA KOLUMBA, BO RYCERZE KOLUMBA SĄ MASONAMI. A DLACZEGO DIABŁA? BO KOLUMB JEST W PIEKLE. mk.
​-------------------------------------------------------------------------​

Jasna Góra: 300-lecie koronacji jasnogórskiego wizerunku, to lekcja historii Polski

 
                Jubileuszowe dary na 300-lecie koronacji <br>jasnogórskiego obrazu
Nabożeństwo Polaków do Maryi, czczonej w jasnogórskim wizerunku, towarzyszyło najważniejszym wydarzeniom w historii narodu, a koronacja częstochowskiej ikony - pierwsza dokonana poza granicami Włoch - była świadectwem tego, że polska pobożność maryjna przeniknęła także do Kościoła powszechnego. W tej perspektywie jubileusz 300-lecia koronacji ikony Matki Bożej Częstochowskiej staje się zaproszeniem do refleksji nad znaczeniem maryjnej pobożności w historii Polski i Kościoła.

Koronacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, dokonana 7 września 1717 r. była pierwszą koronacją cudownego obrazu, przeprowadzoną poza granicami Włoch, na mocy reguł kanonicznych ustanowionych w 1631 r. przez watykańską Kapitułę św. Piotra i zarazem pierwszą na ziemiach polskich. Nałożenie koron było zarazem potwierdzeniem tytułu "Królowej Polski i Polaków", przypisywanego od wieków Maryi.

Jednocześnie koronacja ta była niejako zwieńczeniem trwającego od wieków nabożeństwa maryjnego, charakteryzującego nie tylko niższe warstwy społeczeństwa polskiego, ale też jego elity z kręgów intelektualnych i politycznych. Nabożeństwo to wyrażane było zarówno poprzez akty osobistego oddania się Maryi, jak też poprzez zawierzanie jej Ojczyzny i dziękczynienie za opiekę nad nią, czego ukoronowaniem były śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, złożone 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej według roty autorstwa późniejszego świętego Andrzeja Boboli. Poprzez te śluby, złożone w czasie potopu szwedzkiego przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, w obecności nuncjusza apostolskiego, królewskiego dworu i rycerzy, król Polski powierzył Rzeczpospolitą, wszystkich rodaków i trwającą wojnę opiece Maryi.

"Ciebie za Patronkę moją i państwa mego Królową dzisiaj obieram. Mnie, Królestwo moje Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie i Czernihowskie, wojsko obojga narodów i pospólstwo wszystko Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twojej pomocy i miłosierdzia w teraźniejszym utrapieniu królestwa mego przeciwko nieprzyjaciołom pokornie żebrzę" - mówił. Owo ustanowienie Maryi Królową Polski dokonało się niespełna pół roku po obronie Jasnej Góry przed wojskami szwedzkimi, a jego dopełnieniem były właśnie uroczystości koronacyjne, przeprowadzone 8 września 1717 r. w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Korony, którymi został udekorowany częstochowski wizerunek, ofiarował ówczesny papież Klemens XI, który wydał też bezprecedensową zgodę na koronację maryjnego wizerunku, znajdującego się poza Włochami. Ówczesny prowincjał zakonu paulinów, o. Konstanty Moszyński, tak zapowiadał to wydarzenie: "Choć Maryja ukoronowana jest w niebie diademem chwały, to na ziemi również istnieje zwyczaj koronowania Jej wizerunków, co dotychczas znane było wyłącznie w Italii. Obecny zaś Klemens XI w swej wielkiej łaskawości raczył ofiarować korony oraz udzielić wielkich odpustów biorącym udział w tej podniosłej uroczystości."

więcej: http://niedziela.pl/artykul/30613

Główne uroczystości jubileuszu 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Zawierzenie Najświętszej Maryi Pannie i naśladowanie Jej cnót, abyśmy uwierzyli, że jesteśmy dziećmi Maryi i braćmi między sobą - przesłaniem 300 lat od koronacji Obrazu Matki. Abp Stanisław Gądecki wraz z Przeorem Jasnej Góry, o. Marianem Waligórą zapraszają na główne obchody Jubileuszu 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Program uroczystości:

9:30 - CZUWANIE MODLITEWNE: „Maryja w dziejach Kościoła i Narodu”– uwielbienie Boga za obecność Matki Bożej w naszej historii

11:00 - MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA na Szczycie Jasnogórskim pod przewodnictwem J.E. Ks. Abpa Salvatore Pennacchiego, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Homilia: J.E. Ks. Abp Wojciech Polak, Prymas Polski. Podczas Mszy Św. ODNOWIENIE JASNOGÓRSKICH ŚLUBÓW NARODU.

18:30 - PROCESJA EUCHARYSTYCZNA.

19:00 - MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem J.E. Ks. Abp Wacława Depo.

21:00–22:30 - WIDOWISKO MUZYCZNE: „Jasnogórska Kana”. Transmisja: TVP1.

23:00–4:00 - CZUWANIE MODLITEWNE w Bazylice Jasnogórskiej. Prowadzą: Organizatorzy „Jezus na Stadionie”.

więcej: http://niedziela.pl/artykul/30672/Glowne-Uroczystosci-Jubileuszu-300-lecia

 
 

 
 
Matka Zbawienia: „Abyście mieli pewność, że pozostaniecie silni, odważni, spokojni i trwali w pokoju, gdy bierzecie na swoje ramiona Krzyż Mojego Syna, musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty. Dla wielu z was, którym trudno jest przyjąć, że te rzeczy [o których mowa w proroctwie] mają nadejść, przyjdzie dzień, w którym będziecie odmawiali tę Modlitwę Krucjaty trzy razy dziennie, ponieważ presja, której będziecie poddawani, byście wyparli się Mojego Syna, będzie przytłaczająca”.

Mehr Infos: http://www.internetgebetskreis.com/pl/modlitwy/
Matka Zbawienia: „Abyście mieli pewność, że pozostaniecie silni, odważni, spokojni i trwali w pokoju, gdy bierzecie na swoje ramiona Krzyż Mojego Syna, musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty. Dla wielu z was, którym trudno jest przyjąć, że te rzeczy [o których mowa w proroctwie] mają nadejść, przyjdzie dzień, w którym będziecie odmawiali tę Modlitwę Krucjaty trzy razy dziennie, ponieważ presja, której będziecie poddawani, byście wyparli się Mojego Syna, będzie przytłaczająca”.

Mehr Infos: http://www.internetgebetskreis.com/pl/modlitwy/
 

-szukam-

 CZY TO ​MASONI WYBRALI TEGO PAPIERZ..???
KTÓRY NAWET NIE UMIE POWIEDZIEĆ - NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS, ​

,,Dokument papieża to teologiczna bomba    atomowa''

   ,,Dokument papieża to teologiczna bomba atomowa''
Ceniony katolicki filozof, profesor Josef Seifert, ostrzega przed chaosem wywołanym adhortacją Amoris laetitia. ,,To teologiczna bomba atomowa'', mówi Seifer, uczony urodzony w Austrii, ale aktywny na uniwersytetach całej Europy i obu Ameryk

Zdaniem Seiferta papieska adhortacja apostolska ma potencjał wprost destrukcyjny, mogąc doprowadzić do zniszczenia całego katolickiego nauczania moralnego. Nie chodzi przy tym o całość tekstu, ale kilka błędów, a zwłaszcza jeden kluczowy, w którym relatywizuje się w ocenie Seiferta grzeszność życia w niesakramentalnym związku. Krytycy Amoris laetitia sądzą mianowicie, że w paragrafie 303 znajduje się sugestia, jakoby własne sumienie mogło w niektórych sytuacjach wskazywać, iż pozamałżeńskie stosunki seksualne nie muszą być koniecznie sprzeczne z wolą Bożą. Papież Franciszek pisze tam dosłownie:

,,Świadomi wagi konkretnych uwarunkowań, możemy dodać, że ludzkie sumienie powinno być lepiej włączone do praktyki Kościoła w niektórych sytuacjach, które obiektywnie odbiegają od naszego rozumienia małżeństwa. Oczywiście musimy zachęcać do dojrzałości sumienia światłego, uformowanego, któremu towarzyszy odpowiedzialne i poważne rozeznanie pasterza, i proponować coraz większe zaufanie do łaski. Sumienie może jednak uznać nie tylko to, że dana sytuacja nie odpowiada obiektywnie ogólnym postanowieniom Ewangelii. Może także szczerze i uczciwie uznać to, co w danej chwili jest odpowiedzią wielkoduszną, jaką można dać Bogu i odkryć z jakąś pewnością moralną, że jest to dar, jakiego wymaga sam Bóg pośród konkretnej złożoności ograniczeń, chociaż nie jest to jeszcze w pełni obiektywny ideał. W każdym razie pamiętajmy, że to rozeznawanie jest dynamiczne i zawsze powinno być otwarte na nowe etapy rozwoju i nowe decyzje pozwalające na zrealizowanie ideału w pełniejszy sposób''.

W ocenie Seiferta to poważny błąd. ,,Innymi słowy, oprócz nazywania obiektywnego stanu grzechu ciężkiego, eufemistycznie, <niepełnym obiektywnym ideałem>, AL twierdzi, że możemy wiedzieć <z jakąś pewnością moralną>, że sam Bóg prosi nas o kontynuację popełniania z natury błędnych czynów, takich jak cudzołóstwo czy aktywny homoseksualizm'' - komentuje filozof.

Jak dodaje, jeżeli jeżeli choćby jeden z natury niemoralny czyn, taki jak cudzołóstwo, może być dozwolony lub nawet chciany przez Boga, to nie ma niczego, co mogłoby zatrzymać zastosowanie tej zasady do ,,wszystkich czynów uważannych za <z natury błędne>''. Zgodnie z taką logiką, tłumaczy Seifert, takie zło jak morderstwo, aborcja, eutanazja, samobójstwo, kłamstwo, kradzież, krzywoprzysięstwo i zdrada mogłoby być ,,w pewnych przypadkach usprawiedliwione i <być tym, o co prosi Bóg pośród konkretnej złożoności ograniczeń człowieka, nieodpowiadających jeszcze pełnemu obiektywnemu ideałowi>''.

,,Czy czysta logika nie wymaga, byśmy wyciągnęli tę konsekwencję z propozycji papieża Franciszka?'' - pyta Seifert. Filozof stwierdza, że jeżeli na to ostatnie pytanie odpowiadamy twierdząco, to wówczas ,,czysto logiczną konsekwencją jest uznanie, że Amoris laetitia zdaje się niszczyć całe nauczanie moralne Kościoła''.

więcej: http://www.fronda.pl/a/dokument-papieza-to-teologiczna-bomba-atomowa,98492.html

Ks. Natanek - Dzisiaj szatan rządzi władzami Watykanu

https://gloria.tv/video/xe9sKvaTnBrH4WsRbR48gYau8

-szukam-

Ta akcja może pomóc Mary Wagner. Piszą już o niej mediagmail.com

 
Fundacja Pro - prawo do życia

                         Szanowni Państwo,

oburzające wieści dotarły do mnie z Kanady. Mary Wagner znów została skazana przez sąd! Za namawianie kobiet do odstąpienia od aborcji może ponownie trafić do więzienia.

Bardzo przejęłam się tą informacją. Mary jest dla mnie wzorem poświęcenia dla innych. Poznałam ją osobiście, gdy kilka lat temu była w Polsce. Ta dzielna kobieta spędziła w więzieniu już prawie pięć lat. Jest prześladowana przez kanadyjskie władze bo namawia kobiety aby nie zabijały własnych dzieci i oferuje im pomoc. W grudniu po raz kolejny została aresztowana, gdy w jednej z tzw. „klinik” aborcyjnych rozdawała kobietom róże i proponowała rozmowę. Zanim zakuto ją w kajdanki, zdążyła przekonać jedną z matek czekających w kolejce do aborcji aby nie mordowała dziecka!

We wtorek 15 sierpnia zapadł wyrok. Mary została uznana za winną… naruszenia działalności gospodarczej legalnego biznesu, jakim jest „klinika” aborcyjna! Wysokość kary zostanie wyznaczona we wrześniu.

Okazało się, że możemy wpłynąć na jej wysokość!

Sędzia Eric Libman, który prowadzi sprawę, pozwolił Mary dołączyć do procesu listy od przyjaciół i sympatyków, które wyrażają pozytywne opinie na temat jej osoby oraz motywów jej postępowania. Listy zostaną wzięte pod uwagę w trakcie procesu i mogą przyczynić się do skrócenia czasu, jaki Mary będzie musiała spędzić w więzieniu.

Musimy wykorzystać tę szansę i uratować Mary!

Stworzyliśmy internetową petycję, za pomocą której można wysłać e-mail bezpośrednio na adres sędziego Libmana. Bardzo Państwa proszę o jej podpisanie:

Pomóż Mary Wagner

Po podpisaniu petycji wiadomość zostanie automatycznie przetłumaczona na język angielski i z Państwa podpisem zostanie wysłana do sędziego.

Mamy bardzo mało czasu aby wysłać możliwie dużo e-maili. Wszystkie muszą znaleźć się w skrzynce pocztowej sędziego do 12 września. Dlatego gdy podpiszą Państwo już petycję, proszę o poinformowanie o akcji Państwa znajomych. Mogą Państwo szybko udostępnić im naszą akcję na Facebooku za pomocą poniższego przycisku:

Udostępnij

Potrzebujemy jak największej ilości podpisów aby pokazać skalę poparcia dla Mary, która bardzo na nas liczy. Pamiętam jej wizytę w naszym kraju, w trakcie której spotkała się osobiście z tysiącami Polaków, a za pomocą mediów jej historia dotarła do dziesiątek tysięcy. Jeśli informacja o naszej akcji dotrze do jej sympatyków, siła naszego oddziaływania będzie duża!

Dlatego raz jeszcze Państwa proszę o podpisanie petycji oraz udostępnienie jej swoim znajomym. Ja już to zrobiłam. Nasza ostatnia petycja odniosła sukces - dzięki zaangażowaniu internautów udało się odwołać ze stanowiska Krajowego Konsultanta ds. Położnictwa i Ginekologii Stanisława Radowickiego, odpowiedzialnego za aborcyjną mentalność wśród polskich ginekologów. Teraz możemy wpłynąć na wyrok Mary. Śledzę jej proces na bieżąco i jak tylko dowiem się czegoś nowego w jej sprawie, napiszę do Państwa. Wkrótce opowiem Państwu również o naszych planach na wrzesień.

Serdecznie Państwa pozdrawiam,

Kinga Małecka-Prybyło

PS: Jeśli tylko mają Państwo czas, mogą Państwo również wysłać list w formie papierowej. Przykładową treść w języku angielskim oraz adres wysyłki do Kanady można znaleźć na naszej stronie. Do tradycyjnego listu warto dołączyć np. laurkę dla Mary narysowaną przez

-szukam-Odbierz książkę Grzegorza Brauna - to już ostatnie egzemplarze w naszym magazynie…

Szanowna Pani

to już naprawdę ostatnia szansa, aby otrzymać unikatową książkę „Świat według Brauna”. Jest ona zapisem niezwykłej rozmowy redaktorów portalu PCh24.pl z Grzegorzem Braunem – reżyserem – dokumentalistą i publicystą, autorem świetnych filmów i pasjonujących tekstów, a także głosicielem wielce oryginalnych i ciekawych poglądów.

Ta wyjątkowa publikacja dostępna jest jedynie dla Przyjaciół naszego Portalu. Jak zostać jednym z nich? Wystarczy, że kliknie Pani w link poniżej:

Wspomagając finansowo nasz portal, jednocześnie stanie Pani się posiadaczem książki „Świat według Brauna”. Jestem przekonany, że lektura tej książki będzie dla Pani wyjątkowo ciekawie spędzonym czasem. Dlatego gorąco namawiam Panią do kliknięcia w powyższy link.

Kwota datku to Pani indywidualna decyzja. Proszą ja wybrać wedle Pani możliwości i oceny naszych działań, ale przede wszystkim, bardzo proszę nie pozostawiać tego listu bez odpowiedzi.

Książki wysyłamy według kolejności zgłoszeń. Tak więc im wcześniej się Pani zgłosi, tym większa szansa, że zdąży Pani przed wyczerpaniem nakładu. Czasu zostało niewiele!

Z pozdrowieniami,

Piotr Doerre
redaktor naczelny PCh24.pl

P.S. To już ostatnia szansa na otrzymanie książki „Świat według Brauna”. Aby to uczynić wystarczy kliknąć w link i wesprzeć nasz portal, dzięki czemu przyczyni się Pani do rozwoju PCh24.pl. Może nas Pani wesprzeć wpłacając 30zł, 50zł a nawet 100zł - każda kwota to realna pomoc!
-szukam-
  Ważne słowa Pana Jezusa Chrystusa Króla z 2015 roku

Panie Jezu - pytają Ciebie, czy pod wpływem słów, które mi przekazujesz papież Benedykt XVI chciał ogłosić Ciebie KRÓLEM, ale zablokowali go i pozwolili ogłosić Ciebie tylko "Najwyższym    Kapłanem?   

 

 

 

                                                                                            

 

 

Pan Jezus: "Papież Benedykt XVI bardzo chciał wywyższyć Mnie do godności KRÓLEWSKIEJ, lecz biskupi watykańscy, a przeciwni Mnie, nawet jako BOGU terroryzowali go warunkami postawionymi papieżowi o ujawnieniu grzechów Watykanu, lecz nie popełnionych przez papieży, a chcieli przypisać te wszystkie przewinienia Benedyktowi. On, jak "Samotny biały żagiel" nie mógł poradzić sobie z tymi wszystkimi wrogami i ustąpił. Tak się złożyło, że wybrany został papież Franciszek, który nigdy nie myślał o Mnie, jako o KRÓLU. W Watykanie już nie rządzi papież, lecz "antypapież". Franciszek jest tylko "figurantem"   i absolutnie Mnie nie słucha. On nawet nie umie powiedzieć do ludzi, aby chcieli być wierni Moim Przykazaniom. Moi wrogowie robią z nim, co chcą i są bardzo zuchwali w swojej bezbożności. Smutna jest Moja dusza aż do skończenia świata. Bardzo bym chciał wiedzieć, jak zareagowałby każdy z was, Moich wiernych rycerzy, gdyby miał taką łaskę i mógł widzieć nawet myśli ludzkie, tak jak Ja? Powiadam wam - mało MODLITWY ludzi na świecie. Mało walczycie o Mnie KRÓLA.   Tylko wy Polacy rozumiecie sens istnienia na ziemi;​- bo tylko wy Polacy jesteście wierni Królowej - Maryi Niepokalanie Poczętej; -​bo tylko wy Polacy w świątyniach celebrujecie wszystkie Święta katolickie; - bo tylko wy Polacy przestrzegacie "Przykazania Boże"; - i tylko wy Polacy  szanujecie "Sakramenty Święte". 

Jesteście NARODEM WYBRANYM i przykro patrzeć, ale pozwalacie prowadzić się bezbożnym ludziom. Niestety mało wiary jest w was, bo ci bezbożni biskupi przyznali Mnie rolę "BARANKA" i nie chcą uczynić Mnie KRÓLEM, bo "baranek" - zwierzę nigdy nie będzie królem i dlatego oni wszyscy są  w zmowie przeciwko Bogu Ojcu, Bogu Duchowi Świętemu i przeciwni Mnie - Jezusowi KRÓLOWI.  Ja i My wszyscy w Niebie nawet nie słuchamy, gdy mówicie: "baranku Boży", bo Ja zmartwychwstałem jako KRÓL, a "baranek" jest tylko symbolem. Baranek nie zbawia. Baranek nie przebacza waszych grzechów. Baranek nie gładzi grzechów świata. Mam tak dużo innych Imion: Pasterz, Zbawiciel, Przyjaciel - jak w dzisiejszej Ewangelii, ale bezbożni biskupi są specjalistami w poniżaniu Mojej Boskości i taki jest efekt w Polsce i na świecie. Nie ma pokłonów do Boga, nie ma przepraszania  i wynagradzania, nie ma uniżania się w pokorze. Obrazem Chrystusa KRÓLA poniewierają. Powiedziałem tym kapłanom, że sami są baranami - czy przyjęli to przezwisko, którym Mnie nieustannie obrażają? Skoro jestem Pasterzem, to wy jesteście owce i barany Moje, a nie Ja - BÓG. Już dość mam waszych kłamstw Moi i "nie Moi" kapłani rządzący w Moim Kościele Chrystusowym. Modlitwami też obrażacie całą Trójcę Święta, bo przekłamujecie, bo zmieniacie, bo Nam ubliżacie. Dlatego nie macie Łask Bożych na ziemi. Tak dużo razy już wypowiadałem te słowa.  Jeśli nie posłuchacie głosu Mego i nie uczynicie Mnie KRÓLEM, to wkrótce cała ZIEMIA będzie miała problemy, aż do zakończenia życia waszego na niej. Tak dużo razy litowałem się nad wami. Tak dużo razy mówiłem: wybierajcie BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, a wy dalej  wybieracie "przekleństwo" i niewolę wśród demonów. Tak dużo razy mówiłem:  albo JEZUS CHRYSTUS KRÓL - ABO ZNISZCZENIE ZIEMI. Jezus Chrystus KRÓL - był, jest i będzie gdy już was nie będzie i zapytam na pożegnanie: i po co wam to było? "​

Pan niech będzie przez wszystkie dni błogosławiony, Bóg, który nas dźwiga co dzień, Zbawienie nasze. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach. Chwalcie Go wszyscy jego aniołowie, królowie ziemscy i wszystkie narody. Niech Imię Pana wychwalają, bo tylko Jego Imię jest wzniosłe. On pomnaża potęgę swego ludu​.


 
Panie Jezu -  co nam radzisz? Ludzie już kolejny raz nie posłuchali Ciebie i nie poszli głosować. Kapłani nie mówili ludziom w kościołach jak kiedyś o obowiązku patriotycznym, o głosowaiu, a obywatele polscy jakby komuś łaskę robili i ....nie głosowali. Niestety księża Redemptoryści wywyższają nieustannie Andrzeja Dudę zamiast Ciebie. Już sprzedali swoje dusze, gdyż zakazują mówić o Tobie KRÓLU.             

   
Pan Jezus:​
​   " No tak Nasi drodzy przyjaciele - jesteśmy bardzo smutni, bo walczyliście o wiele.
     Żal serce ściska, żeby duchowne osoby tak bardzo zgłupiały, że aż AKT ZDRADY podpisały​.
     To jest najbardziej smutne - że oni "najlepiej wiedzą", bo o nic Mnie nie pytają.
     Tak dużo powiedziałem informacji o Grzegorzu Braunie
     i jeszcze więcej o jego przeciwnikach, że są "duchowo na dnie".
     To jest wasze wołanie o sprawiedliwość, a oni - wasi wrogowie nawet nie proszą o litość.
     Aż serce ściska, że nawzajem się wywyższają, a o Mnie Bogu nie pamiętają.
     Oj, będzie płacz i zgrzytanie zębów dla nich i im podobnych,
     bo utracili Moje Łaski i będą wstydzić się spojrzeć w oczy Bogu.
     A co dalej robić?
     Wy Moje ukochane dzieci czekajcie na wydarzenia, a Bóg Ojciec trochę ten świat pozmienia.
     Potrząśnie ziemią, zaleje, dozwoli na utratę mienia.
     To może wtedy przejrzą pyszni biskupi, gdy w Polsce będą liczne trupy.
     Mówię co was czeka i niech episkopat nie zwleka, bo kara nadejdzie, gdy nie posłuchają Boga.
     Bóg ich nie oszczędzi i nie wybaczy, choć oni ciągle myślą inaczej.
    Wszystko zmierza ku zagładzie, bo dusze ludzkie są w rozkładzie.
    A wy róbcie wszystko, co w waszej mocy i nie ulegajcie demonicznej przemocy".
   ________________________________
 
 Panie Jezu Chryste, Synu Ojca ześlij teraz Ducha Twego na ziemię.
              Spraw, aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów
i chronił je od upadku, katastrofy i wo
​j​
ny.
       Niechaj Maryja - Pani Wszystkich narodów stanie się naszą Orędowniczką. Amen.
  ____________
          
              Przed Twe ołtarze zanosim błaganie - Ojczyznę wolną zachowaj nam Panie.
             Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki - otaczał blaskiem potęgi i chwały
             - coś ją osłaniał tarczą swej opieki - od nieszczęść, które pognębić ją miały.
          Wspieraj nas w walce o wolność i dodaj otuchy, bo episkopat jest ciągle głuchy.
       Przyślij Aniołów aby nam pomogły usunąć wrogów i zapewnij całej Polsce pokój. Amen.

NIEZWYKŁE PROROCTWO! Ojciec Klimuszko wzywa Polaków - emigrantów by szybko wrócili do Polski!

” Gdybym miał żyć jeszcze 50 lat i miał do wyboru pobyt w dowolnym kraju na świecie, wybrałbym bez wahania Polskę… Niech Polacy z całego świata wracają nad Wisłę. Tu się im nic nie stanie” - mówił znany zakonnik ojciec Andrzej Czesław Klimuszko.
Franciszkanin mówił o Polakach na emigracji: Prosił, żeby nie wyjeżdżać z Polski, ponieważ dzięki swojemu położeniu, w Polsce jako w jednym z nielicznych krajów nie dojdzie do gwałtownych zmian klimatycznych. Mówił on także, że z Polski miały pochodzić osoby, które zmienią świat. Przewidział m.in. śmierć kardynała Hlonda i papieża Jana Pawła I, oraz wybór Karola Wojtyły na stolicę Piotrową.Jedna z jego najbardziej znanych wizja była ta, która dotyczyła zniszczenia Europy, ale zarazem, w której Polska zostanie najmniej poszkodowana.
„Widziałem żołnierzy przeprawiających się przez morze na takich małych, okrągłych stateczkach, ale po twarzach widać było, że to nie Europejczycy. Widziałem domy walące się i dzieci włoskie, które płakały. To wyglądało jak atak niewiernych na Europę

Kto ma uszy niechaj słucha i rozumie tu potrzebna jest Mądrość….

Wydaje mi się, że jakaś wielka tragedia spotka Włochy. Część buta włoskiego znajdzie się pod wodą. Wulkan albo trzęsienie ziemi? Widziałem sceny jak po wielkim kataklizmie. To było straszne (…) Wojna wybuchnie na Południu wtedy, kiedy zawarte będą wszystkie traktaty i będzie otrąbiony trwał pokój (…) Potem rakiety pomkną nad oceanem, skrzyżują się z innymi, spadną w wody morza, obudzą bestie. Ona się dźwignie z dna. Piersią napędzi ogromne fale. Widziałem transatlantyki wznoszone jak łupinki… Ta góra wodna stanie ku Europie. Nowy potop! Zadławi się w Giblartarze ! Wychlupnie do środka Hiszpanii! Wleje się na Saharę, zatopi włoski but, aż po rzekę Pad. Zniknie pod wodą Rzym ze wszystkimi muzeami, z całą cudowną architekturą (…) Nasz naród powinien z tego wyjść nienajgorzej. Może pięć, może dziesięć procent jest skazane. Wiem, że to dużo, że to już miliony, ale Francja i Niemcy utracą więcej. Italia najwięcej ucierpi. To Europę naprawdę zjednoczy. Ubóstwo zbliża.”„Niech Polacy z całego świata wracają nad Wisłę. Tu się im nic nie stanie”.
Dlaczego Polacy mają wracać? Bo tak chce Bóg, mówi to przez swoich proroków, a proroctwa Bożego się nie lekceważy. Bóg już dał i daje wiele znaków najpierw przez swoją Matkę Maryję- Jedyną Królową Polski – To Królowa najpierw troszczy się o swój kraj, To Ona daje wskazówki do nawrócenia i podpowiada co trzeba robić. To Ona troszczy się o nas swoich podwładnych. Trzeba odpowiedzieć na Jej wezwanie i wezwanie Boże, które dają Jego wysłannicy prorocy.-szukam-

Szanowni Państwo,

Mary Wagner broni życia dzieci poczętych w sposób dosłowny. Przychodzi do klinik aborcyjnych, modli się i wręcza matkom dzieci zagrożonych zabójstwem białe róże. Za ten czyn była już wielokrotnie skazywana na kary więzienia. Niebawem odbędzie się kolejna rozprawa. Sędzia poprosił Mary Wagner o przedstawienie listów osób, które ją wspierają. A Mama Mary zwróciła się do nas - Polaków - z prośbą o pomoc w tej sprawie:

http://www.citizengo.org/pl/lf/83624-mary-wagner-prosi-polakow-o-pomoc-napisz-do-sedziego

Listy w naszym imieniu przekaże Mary i jej Bliskim p. Zbigniew Piłat. Pisze do nas: Na rozprawie w dniu 15 sierpnia Sędzia poprosił Mary aby przedłożyła listy od jej przyjaciół wyrażające opinie o jej osobie oraz przekonaniu o niesprawiedliwości wobec nienarodzonych, które inspirują ją do działania” - napisała w swoim apelu do Polaków Jane Wagner, mama Mary - „Jest to wyjątkowa okoliczność aby przedstawić Sądowi rzeczywistość zbrodni aborcji. Proszę każdego, kto zna i kocha Mary aby napisał krótki list do Sędziego, jak najszybciej, aby dotarł przed 12 września. Proszę też o podzielenie się tą wiadomością  z każdym, kto według Was mógłby swoimi przemyśleniami wpłynąć na postawę sędziego (spróbować przekonać go).”

Podpiszmy list:

http://www.citizengo.org/pl/lf/83624-mary-wagner-prosi-polakow-o-pomoc-napisz-do-sedziego

P. Zbigniew Piłat dodaje: "15 sierpnia br. sąd w Toronto uznał Mary winną m.in. naruszenia przez nią działalności legalnego w Kanadzie biznesu aborcyjnego. Jednocześnie sędzia oznajmił, że zasądzoną Mary Wagner karę ogłosi 12 września. Jednak zaznaczył również, że chciałby zapoznać się z listami od Jej znajomych wraz z ich opiniami. Stąd wielki apel, abyśmy wszyscy, którym na sercu leży wolność Mary wsparli Ją naszymi świadectwami. Wielu z nas spotkało Ją osobiście i ma niezatarte wspomnienie tej niezwykłej Osoby, która pragnie ratować każde poczęte dziecko. Nie zawiedźmy Jej!"

http://www.citizengo.org/pl/lf/83624-mary-wagner-prosi-polakow-o-pomoc-napisz-do-sedziego

Prosimy o podpisywanie petycji do 11 września do godz. 12.00. Po tym terminie przekażemy listy, które następnego dnia będą do dyspozycji Sędziego.

Dziękuję z góry za Państwa zaangażowanie!

Serdecznie pozdrawiam,

Magdalena Korzekwa-Kaliszu
Dyrektor CitizenGO Polska

P.S. Proszę o zaproszenie do tej akcji Państwa przyjaciół i znajomych. Niech jak najwięcej osób pomoże Mary Wagner.

CitizenGO jest organizacją aktywnych obywateli,którzy bronią życia człowieka, rodziny i płynących z godności człowieka podstawowych wolności. Naszą działalność opieramy na chrześcijańskiej antropologii. Aby dowiedzieć się więcej na nasz temat, kliknij tutaj. Możesz też znaleźć nas na portalach Facebook lub Twitter.

Ta wiadomość jest adresowana na e-mail: ansier@wp.pl. Aby się z nami skontaktować, prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, lecz użyć formularza: http://citizengo.org/pl/contacto.

Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać naszych wiadomości, kliknij link.-szukam-

Gdy ujrzę krew, przejdę obok [pasachti] i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską” (Wj 12,13).

  http://www.domymodlitwyjp2.pl/pl/zabezpieczenia-duchowe


-szukam-

 SZCZEPIONKI - PRZYNOSZĄCE CHOROBY NIEWYLECZALNE.  LICZY SIĘ BIZNES - NIE CZŁOWIEK.
 
PIERWSZYM WROGIEM NARODU POLSKIEGO JEST PREZYDENT POLSKI ANDRZEJ DUDA, GDYŻ PODPISAŁ NAKAZ PRZYMUSOWYCH SZCZEPIEŃ DZIECI POLSKICH POD KARĄ FINANSOWĄ. OT POLAK!!!  ŻYDZI NIE SZCZEPIĄ SWOICH DZIECI I NIKT ICH NIE UKARZE-nie powiedzieli Ci o tym? JAKO PIERWSZY DOKUMENT PREZYDENT ANDRZEJ DUDA PODPISAŁ O PRZYMUSOWYCH SZCZEPIENIACH DZIECI POLSKICH - A WY RODACY W POLSCE TAK SIĘ NIM ZACHWYCACIE. TO SĄ FAKTY, BO PODPIS I CZYN TO SAMO ZNACZĄ - WSPÓŁMORDERCA POLSKIEGO NARODU.
"PIŁAT PODPISAŁ, A ŻOŁNIERZ WYKONAŁ WYROK NA PANU JEZUSIE I OBAJ SĄ MORDERCAMI
​"
. mk.

https://www.youtube.com/watch?v=5HyNAIRs7g0-szukam-
​NASZ BÓG WSZECHMOGĄCY MÓWI - JAK CHCESZ, MASZ WOLNĄ WOLĘ, A ŻYDOWSKI BÓG MÓWI - MUSISZ​. mk.

Zasadnie odmówili szczepień, stanęli przed sądem. Tak państwo docenia troskę o zdrowie dziecka

                            Zasadnie odmówili szczepień, stanęli przed sądem. Tak państwo docenia troskę o zdrowie dziecka 
 

W czwartek przed inowrocławskim sądem ma zapaść rozstrzygnięcie w sprawie rodziców, którzy z powodów problemów poszczepiennych odkładali obowiązkowe szczepienia dziecka. Za troskę o prawidłowy rozwój dziecka, wytoczono im proces o ograniczenie praw rodzicielskich. Uczynił to lekarz, który nigdy nie badał dziecka.                    

Cała sprawa – jak informuje „Nasz Dziennik” – dotyczy problemu powikłań po szczepionkach i możliwości odmowy szczepienia dziecka. Pani Iwona szczepiła swoją córkę zgodnie z kalendarzem do czasu obustronnego zapalenia uszu dziecka. Wówczas dawkę szczepionki kilka razy odłożono. Lekarz przekonał jednak rodziców do zaszczepienia dziecka. Wykorzystano przerwę w kuracji antybiotykowej. Doszło do powikłań: ataku bezdechu, utraty przytomności, nawracających drgawek, a dziewczynka na zapalenie uszu chorowała jeszcze niemal rok. Lekarze nie chcieli powiązać objawów z podaną szczepionką Euvax B i odmówiono zgłoszenia niepożądanych objawów poszczepiennych (NOP), choć były dokładnie takie, jak podawała ulotka. Po skargach NOP został uznany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i producenta szczepionki, a także zgłoszony do unijnej agencji zajmującej się lekami. Przypadku nie uznał sanepid.

Tak doświadczeni rodzice odmówili dalszych szczepień córki z powodu stanu zdrowia, a także dlatego, że na świat miało niebawem przyjść kolejne dziecko. Po narodzinach nie zostało zaszczepione. Powodów było kilka: matka była chora, podobnie ja starsza córka. Zresztą nawet na ulotce szczepionki przeciwko gruźlicy jest wyraźnie napisane, że nie wolno jej podawać osobom o ograniczonej lub obniżonej odporności. Rodzice po problemach z NOP zaczęli być ostrożni i zapoznawali się ze specyfikacjami szczepionek. Zauważyli, że problemy występowały już wcześniej, po zaszczepieniu córki „DTP” u dziecka pojawiła się wysypka. Urząd uznał ją za NOP.

Niemniej nie szczepienie dzieci wiązało się z szykanami w przychodni, gdzie odmówiono zapisania kolejnego dziecka, choć to miało zaświadczenie lekarskie o odroczeniu szczepień na rok. Sprawa młodszej córki trafiła do sądu, gdzie sprawa się toczy. Zaś prokuratura wszczęte postępowanie dotyczące zagrożenia życia i zdrowia dziecka umorzyła. Sprawa sądowa o ograniczenie praw rodzicielskich toczy się z „donosu” lekarza, który nigdy dziecka nie badał. Jak podaje dziennik, „rodzinę uznano za problematyczną, przez którą przychodnia musi tłumaczyć się przed sanepidem z niewykonania w stu procentach planu szczepień”. Pierwsza rozprawa odbyła się w czerwcu. W czwartek została zaplanowana kolejna. Tak właśnie państwo nagradza rodziców za troskę o zdrowie dziecka i udowadnia, że wie lepiej co jest „lepsze” i „zdrowsze” dla milusińskich.

http://www.pch24.pl/zasadnie-odmowili-szczepien--staneli-przed-sadem--tak-panstwo-docenia-troske-o-zdrowie-dziecka,54000,i.html
-szukam-

JEZUS CHRYSTUS: Masoneria kościelna sięgnęła obecnie najwyższego poziomu władzy w Moim najświętszym Kościele na ziemi

https://gloria.tv/article/DrdzsmQBbJq23qagktHrytt4z


_____________


DWULICOWOŚĆ FRANCISZKA (FAŁSZYWEGO PROROKA)

https://gloria.tv/video/HVThddbwjitz4Vc6ngDZwuL3c

_____________


POLECAM - Prof. Jerzy R. Nowak - Spotkanie pod gołym niebem na temat m.in. A. Dudy

https://gloria.tv/video/BJERWnFYVvAn4puW929UaM41s


-szukam-

Szanowni Państwo,

dziś na ręce Marszałka Sejmu Komitet Inicjatywy Ustawodawczej #ZatrzymajAborcję, który mam zaszczyt reprezentować wraz z jego przewodniczącą, p. Kają Godek z Fundacji Życie i Rodzina, złożył zawiadomienie o inicjatywie przeciwko zabijaniu dzieci poczętych z podejrzeniem choroby. Zapraszam do obejrzenia relacji video z tego wydarzenia:

Youtube: https://youtu.be/NyoBtwqDqV4 
(prosimy koniecznie subskrybować kanał, żeby nie przeoczyć nowych filmów)

 

Link do tego samego video na Fb: https://www.facebook.com/CitizenGOPolska/videos/1449262501832060/ 

Zgodnie z ustawą, Marszałek Sejmu ma dwa tygodnie na wydanie zgody na rozpoczęcie zbiórki podpisów. Poinformujemy Państwa, gdy tylko taką zgodę otrzymamy!

Projekt ustawy zawiera niewielką zmianę w ustawia aborcyjnej. Jest nią wykreślenie przepisu 4a ust. 2, który pozwala dziś na zabijanie dzieci poczętych ze względu na podejrzenie choroby lub niepełnosprawności. Ta niewielka zmiana może uratować życie ok. 1000 dzieci rocznie (w 2015 r. na 1044 aborcje w Polsce, 1000 dokonano na dzieciach z podejrzeniem choroby), które dziś są zabijane zwłaszcza w 4, 5, 6 miesiącu ciąży, gdyż wcześniej zwyczajnie trudno zauważyć możliwość choroby w badaniu.

POTRZEBA JESZCZE WIĘCEJ WOLONTARIUSZY!

W CitizenGO Polska zgłosiło się już prawie 10 tys. osób gotowych na wolontariat w czasie zbiórki. Ale potrzeba, aby było nas jeszcze więcej. Zachęcam do dołączenia, a jeśli już to Państwo uczynili, to zachęcam do zaproszenia do zbierania Państwa znajomych. 
http://zatrzymajaborcje.pl/index.php/dolacz

DLA DZIENNIKARZY

Jeśli natomiast są Państwo dziennikarzami i chcieliby otrzymywać więcej informacji o działaniach w tej i podobnych inicjatywach, prosimy o rejestrację w poniższym formularzu:
https://goo.gl/forms/BnJZ8tAkk1kJSA4e2 

-----

Pozdrawiam Państwa serdecznie i dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie,

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk
Dyrektor CitizenGO Polska

P.S. Podaje jeszcze raz link do youtube i zachęcam do subskrybowania: https://youtu.be/NyoBtwqDqV4 

CitizenGO jest organizacją aktywnych obywateli,którzy bronią życia człowieka, rodziny i płynących z godności człowieka podstawowych wolności. Naszą działalność opieramy na chrześcijańskiej antropologii. Aby dowiedzieć się więcej na nasz temat, kliknij tutaj. Możesz też znaleźć nas na portalach Facebook lub Twitter.

Ta wiadomość jest adresowana na e-mail: ansier@wp.pl. Aby się z nami skontaktować, prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, lecz użyć formularza: http://citizengo.org/pl/contacto.

Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać naszych wiadomości, kliknij link.

 

 

0-Jezusek-3.jpg
-szukam-
ŚW. FAUSTYNA WYPROSIŁA UCISZENIE BURZY
Nagłe uciszenie burzy. Dziś w nocy była straszna burza. Pochyliłam się twarzą do
ziemi i zaczęłam odmawiać litanię do Wszystkich Świętych. Pod koniec tej litanii, opanowała
mnie tak wielka senność, że nie mogłam w żaden sposób skończyć tej modlitwy. Wtem się
podniosłam i rzekłam do Pana: Jezu ucisz burzę, bo dziecię Twoje jest niezdolne dłużej się
modlić i senność mnie morzy. Po tych słowach otworzyłam okno całe, nawet nie zapinając je
na haki. Siostra N. mówi mi: co Siostra robi, przecież wicher wyrwie okno. Odpowiedziałam
jej, niech śpi spokojnie i zaraz uciszyła się zupełnie burza. Na drugi dzień Siostry mówiły o
tym nagłym uciszeniu burzy, nie wiedząc co to znaczyło. Nic na to nie odpowiedziałam, tylko
pomyślałam sobie: Jezus i Faustynka wie co to znaczy. . .(Dz 1197)
 
ŚW. FAUSTYNA KORONKĄ UCZISZYŁA BURZĘ
Dziś zbudziła mnie wielka burza; wicher szalał i deszcz, jakoby chmura była oberwana,
co chwila uderzały pioruny. Zaczęłam się modlić, aby burza nie wyrządziła żadnej szkody; wtem
usłyszałam te słowa: - Odmów tę koronkę, której cię nauczyłem, a burza ustanie. Zaraz
zaczęłam odmawiać tę koroneczkę i nawet jej nie skończyłam, a burza nagle ustała i usłyszałam
słowa: - przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą Moją.(Dz
1731)
ŚW. FAUSTYNA PO RAZ KOLEJNY POZNAŁA MOC KORONKI ODMAWIANEJ W
CZASIE BURZY
Gdy się zbliżała wielka burza, zaczęłam odmawiać tę koroneczkę. Wtem usłyszałam głos anioła: 
Nie mogę się zbliżać w (137) burzy, gdyż jasność wychodząca z ust jej odtrąca mnie i burzę — żalił się anioł Bogu. 
Wtem poznałam, jak wielkiego spustoszenia miał dokonać przez tę burzę, 
lecz również poznałam, że miła była Bogu modlitwa ta i jak wielka jest moc tej koroneczki.(Dz 1791)

 

PO OSTATNICH NAWAŁNICACH I OGROMNYCH NIE SPOTYKANYCH WCZEŚNIEJ W HISTORII POLSKI A MOŻE NAWET EUROPY ZNISZCZENIACH

WRACA  PROBLEM PEŁNEJ INTRONIZACJI PANA JEZUSA NA KRÓLA POLSKI.

 

ZUPEŁNIE REALNYM KROKIEM JEST W TEJ CHWILI CHOĆBY UZUPEŁNIENIE AKTU Z 19 LISTOPADA 2016 ROKU I UZNANIE PANA JEZUSA ZA KÓRLA POLSKI W SPECJALNEJ USTAWIE SEJMOWEJ I UMIESZCZENIE ODPOWIEDNIEGO ZAPISU W KONSTYTUCJI.

w TEJ SPRAWIE ZAŁĄCZONO SPECJALNY APEL STOWARZYSZENIA "SŁOWIK".

PODAJ DALEJ

 


 -szukam-

Czwartek, 24 sierpnia 2017
ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA
Święto
 
Znalezione obrazy dla zapytania apostoł bartłomiej
 
 
Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa, do Pierwszego Listu do Koryntian
 

To, co słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi


Posługując się nieuczonymi ludźmi, krzyż odniósł zwycięstwo, i to na całym świecie. Nauka krzyża nie dotyczyła spraw pospolitych, ale Boga, prawdziwej religii, życia według Ewangelii i przyszłego sądu. Wszystkich niewykształconych i prostaków przemieniła w mędrców. Popatrz, jak to, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a to, co jest słabe u Boga, mocniejsze jest od ludzi. 
W jaki sposób mocniejsze? W ten mianowicie, że krzyż rozszerzył się po całym świecie, że zawładnął wszystkimi, że niezliczeni wrogowie pragnąc wymazać imię Ukrzyżowanego, osiągnęli coś wręcz przeciwnego. To Imię jaśniało coraz bardziej, oni zaś upadli i zginęli. I tak prowadząc walkę z Umarłym żywi okazali się bezsilni. Toteż kiedy Grek twierdzi, że jestem niemądry, wykazuje, że sam jest daleko bardziej niemądry; ja bowiem, uznany przezeń za niemądrego, okazuję się mądrzejszym od uczonego. Kiedy nazywa mnie słabym, dowodzi, iż sam jest wielekroć słabszy. To bowiem, co celnicy i grzesznicy szczęśliwie osiągnęli dzięki łasce Bożej, tego nawet wyobrazić sobie nie mogli uczeni, królowie i w ogóle wszyscy ludzie krzątający się wokół nieprzeliczonych spraw. 
Rozmyślając o tym święty Paweł powiedział: "To, co słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi". Jasno stąd wynika, że przepowiadanie jest dziełem Bożym. Jakże bowiem dwunastu nieuczonym ludziom, żyjącym wśród jezior, rzek i na pustyni, mogło przyjść na myśl, żeby się podjąć tak wielkiego dzieła? Ci, którzy, być może, nigdy nie byli w mieście ani na rynku, jakże mogli myśleć o zdobyciu całego świata? Ten, co o nich pisał, podaje, że byli lękliwi i małoduszni. Nie zaprzecza ani nie chce ukryć ich wad, co stanowi najlepszy dowód prawdomówności. Cóż więc o nich mówi? Mówi, że gdy pojmano Chrystusa, wtedy pomimo dokonanych przezeń niezliczonych cudów, wielu pouciekało, a ten, który był wśród nich pierwszym, wyparł się Jezusa. 
Skądże więc ci, którzy za życia Chrystusa nie mieli dość sił, aby oprzeć się Żydom, po Jego śmierci, po złożeniu do grobu, skoro, jak powiadacie, nie zmartwychwstał i nie przemawiał do nich, nie dodał odwagi, skądże znaleźli siłę, aby stanąć przeciw całemu światu? Czyż nie powinni powiedzieć sobie: I cóż? Sam siebie nie potrafił ocalić, a nas obroni? Nie pomógł sobie za życia, a nam pomoże po śmierci? Gdy żył, nie zjednał sobie ani jednego narodu, a my głosząc Jego imię mamy zdobyć cały świat? Czyż nie byłoby szaleństwem nie tylko podejmować się czegoś takiego, ale nawet o tym myśleć? 
A zatem jest oczywiste, że gdyby nie widzieli Zmartwychwstałego, gdyby nie byli przekonani o Jego wszechmocy, z pewnością nie podjęliby się takiego zadania.
 
 
 
 
Święty Bartłomiej
Święty Bartłomiej jest jednym z dwunastu Apostołów, których wybrał sobie Jezus spośród kilkudziesięciu uczniów.
W Ewangeliach spotykamy dwa imiona: Bartłomiej i Natanael. Synoptycy (Mateusz, Łukasz i Marek) używają nazwy pierwszej, natomiast Jan posługuje się imieniem drugim. Jednak według krytyki biblijnej i tradycji chodzi w tym wypadku o jedną i tę samą osobę. Jan pisze o Natanaelu jako o Apostole (J 1, 35-51; 21, 2). Ponadto akcentuje wyraźnie, że Natanaela łączyła przyjaźń z Filipem Apostołem, a synoptycy umieszczają Bartłomieja zawsze właśnie przy Filipie w katalogach Apostołów (Mt 10, 3; Mk 3, 18; Łk 6, 14). Co więcej, są oni nawet wymienieni ze spójnikiem "i": "Filip i Bartłomiej".
Aramejskie słowo Bartolmaj znaczy tyle, co "syn Tolmaja". Z tym imieniem spotykamy się w Biblii kilka razy (Joz 15, 14; 2 Sm 3, 3). Wyraz Natanael jest imieniem hebrajskim i znaczy tyle, co "Bóg dał" - byłby więc odpowiednikiem greckiego imienia Teodoros czy łacińskiego Deusdedit oraz polskiego Bogdan. Z imieniem Natanael spotykamy się w Piśmie świętym znacznie częściej (Lb 1, 8; 2, 5; 7, 18; 10, 15; 1 Krn 2, 14; 15, 24; 24, 6 i in.). Jeśli Bartłomiej jest tożsamy z Natanaelem, to jego imię brzmiałoby poprawnie: Natanael, bar Tholmai (Natanael, syn Tolmaja).

Święty BartłomiejSynoptycy wymieniają imię św. Bartłomieja jedynie w katalogach Apostołów. Św. Jan podaje, że pochodził z Kany Galilejskiej. Szczegółowo zaś opisuje pierwsze spotkanie Natanaela z Chrystusem (J 1, 35-51), którego był naocznym świadkiem. To Filip, uczeń Pana Jezusa, późniejszy Apostoł, przyprowadził Natanaela do Chrystusa i dlatego zawsze w wykazie Apostołów Natanael znajduje się tuż za Filipem. Niektórzy uważają, że to właśnie na weselu Natanaela w Kanie był Chrystus z uczniami i Matką, gdzie na Jej prośbę dokonał pierwszego cudu.
Z opisu pierwszego spotkania wynika, że Natanael nie był zbyt pozytywnie nastawiony do mieszkańców Nazaretu. Kiedy jednak usłyszał słowa Chrystusa i poznał, że Chrystus przeniknął głębię jego wnętrza, serce i duszę, od razu zdecydowanie w Niego i Jemu uwierzył. Świadczy to o wielkiej prawości jego serca i otwarciu na działanie łaski Bożej. Odtąd już na zawsze pozostał przy Chrystusie. O Natanaelu św. Jan Ewangelista wspomina jeszcze raz - brał on udział w cudownym połowie ryb na jeziorze Genezaret po zmartwychwstaniu Chrystusa (J 21, 2-6).

Tradycja chrześcijańska ma niewiele do powiedzenia o św. Bartłomieju. Zainteresowanie innymi Apostołami jest znacznie większe, postać św. Bartłomieja jest raczej w cieniu. Pierwszy historyk Kościoła, św. Euzebiusz, pisze, że ok. roku 200 Pantenus znalazł w Indiach Ewangelię św. Mateusza. Wyraża przy tym przekonanie, że zaniósł ją tam właśnie św. Bartłomiej. Podobną wersję podaje św. Hieronim. Natomiast św. Rufin i Mojżesz z Horezmu są zdania, że św. Bartłomiej głosił naukę Chrystusa w Etiopii. Pseudo-Hieronim zaś twierdzi, że św. Bartłomiej apostołował w Arabii Saudyjskiej. Jeszcze inni są zdania, że św. Bartłomiej pracował wśród Partów i w Mezopotamii. Ta rozbieżność pokazuje, jak mało wiemy o losach Apostoła po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

Święty Bartłomiej odzierany ze skóry

Z apokryfów o św. Bartłomieju zachowały się Ewangelia Bartłomieja i Apokalipsa Bartłomieja. Znamy je jednak w dość drobnych fragmentach. Zachował się również obszerniejszy apokryf Męka Bartłomieja Apostoła. Według niego Bartłomiej miał głosić Ewangelię w Armenii. Tam miał nawet nawrócić brata królewskiego - Polimniusza. Na rozkaz króla Armenii, Astiagesa, został pojmany w mieście Albanopolis, ukrzyżowany, a w końcu ścięty. Od św. Izydora (+ 636), biskupa Sewilli, rozpowszechniła się pogłoska, że św. Bartłomiej został odarty ze skóry. Stąd też został uznany za patrona rzeźników, garbarzy i introligatorów. Jako przypuszczalną datę śmierci Apostoła podaje się rok 70.


Święty BartłomiejZaraz po śmierci Bartłomiej odbierał cześć jako męczennik za wiarę Chrystusową. Dlatego i jego relikwie chroniono przed zniszczeniem. Około roku 410 biskup Maruta miał je przenieść z Albanopolis do Majafarquin, skąd przeniesiono je niedługo do Dare w Mezopotamii. Stamtąd zaś relikwie umieszczono w Anastazjopolis we Frygii w Azji Mniejszej ok. roku 507. Kiedy jednak najazdy barbarzyńców groziły zniszczeniem i profanacją, w roku 580 przewieziono je na Wyspy Liparyjskie, a w roku 838 do Benewentu. Obecnie znajdują się pod mensą głównego ołtarza tamtejszej katedry. Część tych relikwii została przeniesiona za panowania cesarza Ottona III do Rzymu. Władca ten wystawił bazylikę na Wyspie Tyberyjskiej (dla przechowania relikwii św. Wojciecha), do której to bazyliki sprowadzono potem relikwie Apostoła, zmieniając jej tytuł.

Święty Bartłomiej

Kult św. Bartłomieja datuje się od V w. Grecy obchodzą jego uroczystość 11 czerwca, Ormianie 8 grudnia i 25 lutego, Etiopczycy 18 lipca i 20 listopada. Kościół łaciński święto Apostoła od wieku VIII obchodzi 24 sierpnia. W VI w. spotykamy już pierwszy kościół wzniesiony ku jego czci na wyspie Eolia. Piza, Wenecja, Pistoia i Foligno wystawiły mu okazałe świątynie. W Polsce kult św. Bartłomieja był niegdyś bardzo żywy - wystawiono ku jego czci na naszych ziemiach ponad 150 kościołów. Miał on nawet w Polsce swoje sanktuaria, np. w Polskich Łąkach koło Świecia, gdzie na odpust ściągały tłumy z daleka.


W ikonografii św. Bartłomiej jest przedstawiany w długiej tunice, przepasanej paskiem, czasami z anatomiczną precyzją jako muskularny mężczyzna. Bywa ukazywany ze ściągniętą z niego skórą. Jego atrybutami są: księga, nóż, zwój.
 
 
 
 
Módlmy się.
 
 Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja Apostoła z Twoim Synem,  i spraw za jego wstawiennictwem, *aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


-szukam-

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS KRÓL I MATKA BOŻA KRÓLOWA

 

0-Jezusek-3.jpg

 

 WSPIERAJMY  MARY -  NASZ DZIENNIK 22.07.2017

Każdy z nas może pomóc prześladowanej przez kanadyjski wymiar sprawiedliwości Mary Wagner. Listy-świadectwa o tej kanadyjskiej obrończyni życia trzeba kierować do sędziego prowadzącego jej sprawę, a także do wiadomości prokuratora. Można to zrobić także e-mailem. Mama Mary Wagner skierowała prośbę do Polaków o nasze świadectwa dotyczące jej córki. Zostaną one przekazane sędziemu przed rozprawą, której termin został wyznaczony na 12 września br. Tego dnia sędzia ma ogłosić wymiar zasądzonej Mary Wagner kary. 15 sierpnia sąd w Toronto uznał kobietę za winną zarzucanych jej czynów, w tym naruszenia przestrzeni biznesu aborcyjnego. „Przestępstwo” Mary Wagner polega na tym, że w kanadyjskich ośrodkach, gdzie dokonuje się aborcji, wręcza kobietom róże, prosząc, aby nie zabijały swoich dzieci. Mamy nadzieję, że nasze korespondencyjne wsparcie dla Mary wpłynie na wyrok i ostatecznie zasądzona zostanie niższa kara pozbawienia wolności. Prokurator żąda dla niej 18 miesięcy więzienia. Wnosi też o to, aby na poczet zasądzonej jej kary nie został zaliczony czas, który spędziła w areszcie (od 12 grudnia do 9 czerwca), w ramach obecnie toczącej się przeciwko niej sprawy. Pisane do sądu świadectwa o tym, kim dla nas jest Mary Wagner, nie powinny przekraczać jednej strony, z zachowaniem w treści listu szacunku dla sędziego. Dlatego nagłówek listu należy zatytułować: Justice Eric (Rick) N Libman (jest to imię i nazwisko sędziego prowadzącego sprawę). List priorytet idzie pocztą do Kanady około tygodnia, jego koszt to 6 zł. Istnieje też alternatywa ułatwiająca dotarcie korespondencji na czas – drogą internetową na adresy do sędziego, do wiadomości prokuratora oraz organizacji pro-life, czyli Koalicji dla Życia w Kanadzie. List można napisać po polsku, może to być nawet tylko kilka zdań. – Jednak lepiej dla sprawy byłoby, aby list został przetłumaczony na język angielski. Osoby, które nie znają tego języka, o pomoc w przetłumaczeniu mogą poprosić przyjaciół, rodzinę. Czasu jest bardzo mało, stąd warto skorzystać z możliwości przesłania korespondencji przez internet. Natychmiast trafi ona pod właściwy adres – zaznacza Jacek Kotula z Fundacji PRO – Prawo do Życia. Tysiące osób miało możliwość poznania Mary Wagner. Ludzie, dając świadectwo o niej, bardzo często podkreślają, że ją kochają, że spotkanie z nią było dla nich bardzo ważne, że dla nich wartość życia, o którą walczy w Kanadzie Mary Wagner, jest najważniejsza. Teraz mogą to wyrazić, pisząc do sędziego, ukazując też okrucieństwo aborcji. Jacek Kotula zapowiada, że przygotowywana jest również propozycja listu w języku angielskim, który będzie można podpisać i wysłać ze swojego adresu e-mail. Będzie on zamieszczony m.in. na stronie

 

www.stopaborcji.pl.

 

E-mail z listem należy wysłać do sędziego i do wiadomości prokuratora oraz organizacji pro-life na adresy:

 

do sędziego: EricRick.Libman@ocj-cjo.ca; do prokuratora: craig.power@ontario.ca;

 

do ruchu pro-life: clc@campaignlifecoalition.com.

 

List drogą pocztową można wysłać na adres: Mary Wagner, care of Campaign Life Coalition 104 Bond Street, Suite 300 Toronto, ON, M5B 1X9, Canada

Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/187909,wspierajmy-mary.html


 

 

111-aniol_2.jpg-szukam-

KLIKNIJ

 

http://ratujdzieci.pl/uratuj-mary-przed-wiezieniem/

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS KRÓL I MATKA BOŻA KRÓLOWA

 

0-Jezusek-3.jpg

 

 WSPIERAJMY  MARY -  NASZ DZIENNIK 22.07.2017

Każdy z nas może pomóc prześladowanej przez kanadyjski wymiar sprawiedliwości Mary Wagner. Listy-świadectwa o tej kanadyjskiej obrończyni życia trzeba kierować do sędziego prowadzącego jej sprawę, a także do wiadomości prokuratora. Można to zrobić także e-mailem. Mama Mary Wagner skierowała prośbę do Polaków o nasze świadectwa dotyczące jej córki. Zostaną one przekazane sędziemu przed rozprawą, której termin został wyznaczony na 12 września br. Tego dnia sędzia ma ogłosić wymiar zasądzonej Mary Wagner kary. 15 sierpnia sąd w Toronto uznał kobietę za winną zarzucanych jej czynów, w tym naruszenia przestrzeni biznesu aborcyjnego. „Przestępstwo” Mary Wagner polega na tym, że w kanadyjskich ośrodkach, gdzie dokonuje się aborcji, wręcza kobietom róże, prosząc, aby nie zabijały swoich dzieci. Mamy nadzieję, że nasze korespondencyjne wsparcie dla Mary wpłynie na wyrok i ostatecznie zasądzona zostanie niższa kara pozbawienia wolności. Prokurator żąda dla niej 18 miesięcy więzienia. Wnosi też o to, aby na poczet zasądzonej jej kary nie został zaliczony czas, który spędziła w areszcie (od 12 grudnia do 9 czerwca), w ramach obecnie toczącej się przeciwko niej sprawy. Pisane do sądu świadectwa o tym, kim dla nas jest Mary Wagner, nie powinny przekraczać jednej strony, z zachowaniem w treści listu szacunku dla sędziego. Dlatego nagłówek listu należy zatytułować: Justice Eric (Rick) N Libman (jest to imię i nazwisko sędziego prowadzącego sprawę). List priorytet idzie pocztą do Kanady około tygodnia, jego koszt to 6 zł. Istnieje też alternatywa ułatwiająca dotarcie korespondencji na czas – drogą internetową na adresy do sędziego, do wiadomości prokuratora oraz organizacji pro-life, czyli Koalicji dla Życia w Kanadzie. List można napisać po polsku, może to być nawet tylko kilka zdań. – Jednak lepiej dla sprawy byłoby, aby list został przetłumaczony na język angielski. Osoby, które nie znają tego języka, o pomoc w przetłumaczeniu mogą poprosić przyjaciół, rodzinę. Czasu jest bardzo mało, stąd warto skorzystać z możliwości przesłania korespondencji przez internet. Natychmiast trafi ona pod właściwy adres – zaznacza Jacek Kotula z Fundacji PRO – Prawo do Życia. Tysiące osób miało możliwość poznania Mary Wagner. Ludzie, dając świadectwo o niej, bardzo często podkreślają, że ją kochają, że spotkanie z nią było dla nich bardzo ważne, że dla nich wartość życia, o którą walczy w Kanadzie Mary Wagner, jest najważniejsza. Teraz mogą to wyrazić, pisząc do sędziego, ukazując też okrucieństwo aborcji. Jacek Kotula zapowiada, że przygotowywana jest również propozycja listu w języku angielskim, który będzie można podpisać i wysłać ze swojego adresu e-mail. Będzie on zamieszczony m.in. na stronie

 

www.stopaborcji.pl.

 

E-mail z listem należy wysłać do sędziego i do wiadomości prokuratora oraz organizacji pro-life na adresy:

 

do sędziego: EricRick.Libman@ocj-cjo.ca; do prokuratora: craig.power@ontario.ca;

 

do ruchu pro-life: clc@campaignlifecoalition.com.

 

List drogą pocztową można wysłać na adres: Mary Wagner, care of Campaign Life Coalition 104 Bond Street, Suite 300 Toronto, ON, M5B 1X9, Canada

Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/187909,wspierajmy-mary.html

-szukam-
A, co na to nasi polscy politycy????????????

Głosujesz za aborcją? Nie otrzymasz Komunii świętej i katolickiego pogrzebu!           

                         
 
Politycy, którzy opowiadają się i głosują za aborcją nie mogą otrzymać Komunii Świętej dopóki nie okażą publicznie znaków pokuty za ten czyn.

Tak jednoznaczną tezę postawił w liście do dziennika El Mercurio datowanym na 8 sierpnia tego roku kardynał Jorge Medina Estevez. 90-letni odważny hierarcha jest emerytowanym już biskupem chilijskiej diecezji Valparaiso.

Hierarcha przypomniał politykom, którzy głosowali w Chile nad dopuszczeniem zabijania dzieci nienarodzonych, że czyn taki jest publicznym grzechem ciężkim, a osoba, która się go dopuściła nie może przystępować do Komunii Świętej. W swoim liście kardynał podkreśla, że decyzja o wprowadzeniu aborcji do chilijskiego prawa jest „okrucieństwem”.

Naszym politykom warto przypomnieć, że niezależnie od tego, że słowa te wypowiedział kardynał z Chile, to wynikają one z niezmiennej i oczywistej nauki Kościoła. Kto głosuje za aborcją, kto się za nią publicznie opowiada, ten… nie powinien liczyć na głos wierzących, nie powinien przystępować do Komunii Świętej i nie powinien otrzymać katolickiego pochówku. Niestety nie wszędzie biskupi mają tyle zdecydowania, by to jasno i zdecydowanie przypominać.

więcej: http://malydziennik.pl/glosujesz-za-aborcja-nie-otrzymasz-komunii-swietej-i-katolickiego-pogrzebu,7233.html
-szukam-
​ RZĄD ŻYDOWSKI CIESZY SIĘ, ŻE JEST ABORCJA - POLAKÓW MNIEJ BĘDZIE. WOLĄ BYĆ W PIEKLE, ALE RZĄDZĄ SAMI PO DIABELSKU - BEZ PANA BOGA. mk.

Katolicki tygodnik krytykuje PiS za brak zakazu aborcji i wskazuje na niemoralny wzorzec – sanację

                         Katolicki tygodnik krytykuje PiS za brak zakazu aborcji i wskazuje na niemoralny wzorzec – sanację
Analogia między PiS, a ekipą sanacji jest podejmowana przez publicystów niezwykle często. Jak zauważa ks. Zieliński, zarówno dzisiaj jak i w latach 1926-39, najważniejszym ośrodkiem politycznym nie jest parlament, rząd czy prezydent, a nieformalny naczelnik.

„Jako pierwsi aborcję w Polsce zalegalizowali nie Hitler czy Stalin, tylko właśnie politycy sanacji! Stosowne ustawy podpisał za zgodą marszałka Józefa Piłsudskiego prezydent Ignacy Mościcki w roku 1933. Dopuszczały one aborcję ze względów medycznych oraz w przypadku, gdy była ona skutkiem czynu prawnie zabronionego. Była to wówczas jedna z najbardziej liberalnych regulacji prawnych w tej dziedzinie poza ZSRR!” – pisze w tekście pt. „Jak za sanacji?” ks. Henryk Zieliński.

„To dlatego św. Faustyna w swoim Dzienniczku pod datą 12 maja 1935 r. zapisała wizję pewnej duszy pełnej zaszczytów i oklasków światowych, stającej na Sądzie Bożym. Duszę tę oskarżały małe dzieci wydobywające się z błotnistej mazi i niewiasta z fartuchem pełnym łez. Był to akurat dzień śmierci Józefa Piłsudskiego…” – dodaje redaktor naczelny „Idziemy”.

„Prawdziwa odnowa musi się zacząć od fundamentów, od uznania niezbywalnego prawa do życia każdego człowieka – od chwili poczęcia. Do dobrej zmiany w tej dziedzinie rządzący zbytnio się nie palą. Jest to grzech pierworodny, ciągnący się za PiS od samego początku. Podobnie zresztą jest z uwolnieniem niedzieli od handlu w hipermarketach – co w krajach Zachodu jest oczywistością – i z wieloma ustawami decydującymi o odnowie moralnej” – dodaje ks. Zieliński wyrażając nadzieję, że rządzący politycy skorzystają z okazji, by już jesienią zmienić prawo natury moralnej, tak aby doszło do faktycznej dobrej zmiany.

http://www.pch24.pl/katolicki-tygodnik-krytykuje-pis-za-brak-zakazu-aborcji-i-wskazuje-na-niemoralny-wzorzec---sanacje,53962,i.html

Możemy dopomóc Mary Wagner. Wyślij list do sędziego Libmana!

Matka kanadyjskiej obrończyni życia Mary Wagner prosi, by Polacy wysyłali listy referencyjne i świadectwa dotyczące działalności kobiety więzionej za stawanie w obronie nienarodzonych. O przedstawienie takiej korespondencji poprosił oskarżoną kanadyjski sędzia. Listy muszą nadejść do 12 września, kiedy ma zostać zasądzona kara dla „winnej” bezprawnego wchodzenia na teren klinik aborcyjnych i zakłócania ich działalności.
więcej: http://www.pch24.pl/mozemy-dopomoc-mary-wagner--wyslij-list-do-sedziego-libmana-,53967,i.html-szukam-

Francja: Księża muszą chodzić w towarzystwie eskorty policyjnej w obawie przed muzułmanami 

               

Tak właśnie wygląda współczesna Francja. — Kardynał Sarah podczas procesji musiał iść w asyście policji ze względu na zagrożenie ze strony muzułmańskiej społeczności. — Zdjęcia zrobiono w Luçon, — diecezji, której biskupem kiedyś był słynny kardynał Richelieu.

 

Z okazji 700-lecia diecezji w uroczystościach wziął konserwatywny Kardynał Robert Sarah.

Podczas procesji Maryjnej musiał iść w asyście policji. Bardzo smutny widok.

https://forumdlazycia.wordpress.com/2017/08/21/francja-ksieza-musza-chodzic-w-towarzystwie-eskorty-policyjnej-w-obawie-przed-muzulmanami/#more-47638

 

A tymczasem "nasz umiłowany papież Franciszek" w dalszym ciągu wzywa do przyjmowania imigrantów i uchodźców.

Franciszek apeluje o otoczenie troską imigrantów i uchodźców

O przyjmowanie, chronienie, promowanie oraz integrowanie imigrantów i uchodźców zaapelował Ojciec Święty w swoim ogłoszonym dziś w Watykanie orędziu na 104 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony w całym Kościele w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego, która w roku 2018 przypadnie 14 stycznia.

"Cudzoziemiec pukający do drzwi to okazja spotkania z Chrystusem"

Zaznacza, że każdy cudzoziemiec pukający do naszych drzwi to okazja spotkania z Chrystusem. Papież wzywa do konkretnej troski o każdą osobę ludzką zmuszoną do opuszczenia swojej ojczyzny, proponując refleksję osnutą wokół czterech czasowników: przyjmować, chronić, promować i integrować.

Ojciec Święty wzywa do zapewnienie imigrantom i uchodźcom szerszych możliwości bezpiecznego i legalnego wjazdu do krajów przeznaczenia. W tym kontekście postuluje zwiększenie i uproszczenie przyznawania wiz humanitarnych oraz w celu łączenia rodzin, a także otwieranie korytarzy humanitarnych dla najbardziej narażonych uchodźców.

Bezpieczeństwo człowieka ponad bezpieczeństwem narodu

Papież przypomina zasadę centralnego miejsca osoby ludzkiej, co zobowiązuje do przedkładania zawsze bezpieczeństwa osobistego ponad bezpieczeństwo narodowe. Wskazuje na konieczność odpowiedniego formowania personelu odpowiedzialnego za kontrole graniczne. Zachęca do stosowania środków alternatywnych wobec pozbawienia wolności osób, które bez pozwolenia wkraczają na terytorium państwa.

Omawiając drugi czasownik "chronić" Franciszek zachęca do podejmowania działań w obronie praw i godności imigrantów i uchodźców, niezależnie od ich statusu migracyjnego. Zaznacza, że zdolności i umiejętności imigrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców, jeśli zostaną właściwie rozpoznane i docenione, stanowią prawdziwe bogactwo dla przyjmujących ich wspólnot. Zachęca, by przyznawano im swobodę ruchów w kraju przyjmującym, możliwość pracy oraz dostęp do środków telekomunikacyjnych. Wskazuje na konieczność zapewnienia osobom decydującym się na powrót do ojczyzny programów reintegracji zawodowej i społecznej.

więcej: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/franciszek-apeluje-o-otoczenie-troska-imigrantow-i-uchodzcow/xc4qp9t

Z komentarzy pod artykłem:~NIEEEEEE : a ja proszę o ogłoszenie dodatkowego Dnia ochrony i solidarności z wszystkimi prześladowanymi chrześcijanami- niewinnie zabijanych i prześladowanych.( proszę nie mylic już z dniem / Pomoc Kościołowi w Potrzebie). O naglosnienie by kosciol bardziej tym ludziom pomagal. A przeznaczeniem ludzi o których mowi papież to sa bogate kraje tej samej religii....Dubaj oplywa w dobrach i przepychu!!!! Arabia Saudyjska! Katar!! Kuwejt!! To sa ich bracia dlaczego sa obojętni wobec tych biednych ludzi o których mowi Papiez???!!!

~hibo : Staruszkowi się klepki pomieszały lub jest z nimi w zmowie by zniszczyć Europę. Ludziom tylko w głowach miesza. Zaczęła się już wojna Islamu z "Niewiernymi" Mało jeszcze przykładów? Co dziennie jakieś ataki terrorystyczne! Nie widać że ta asymilacja się nie udaje? Co jest grane? Europejczycy chcą żyć bezpiecznie. Jeśli to dalej pójdzie w tę stronę za 20 lat wyznawców islamu będzie więcej niż Europejczyków.
Nie można tego inaczej nazwać jak Najazd Islamu na Europę za przyzwoleniem Ludzi u władzy. Wśród większości obywateli Europy NIE MA NA TO ZGODY!!!
-szukam-
Ks. Zbigniew Neumüller: Zwróćcie się do świętej Filomeny!
https://gloria.tv/article/fYEVsA9Rxwrp4DgUQjEFyYDu6


_________________

Ta Pieczęć została wspomniana w Piśmie Świętym: Pieczęć Boga Żywego
https://gloria.tv/article/yLoC4shXaVxF3LTMEB9BNNU4g


____________________

MATKA BOŻA: Moje dziecko, nie odwracaj się nawet na jedną chwilę, gdy rozpowszechniasz Orędzia od Mojego Syna Jezusa Chrystusa i Boga Najwyższego, ponieważ czas się kończy

https://gloria.tv/article/FFbWV98GFVbK26pdnSeEjbYEA
-szukam-
Wtorek, 22 sierpnia 2017
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ
 
 
Podobny obraz
 
 
Kazanie św. Amadeusza, biskupa Lozanny
 

Królowa świata i pokoju


Rozważ, jak bardzo słusznym było, że jeszcze przed Wniebowzięciem przedziwne imię Maryi zajaśniało na całej ziemi; że zanim wielkość Maryi dosięgła nieba, niezwykła Jej sława rozeszła się na wszystkie strony. Wypadało bowiem, aby również ze względu na chwałę swego Syna Matka Dziewica najpierw zakrólowała na ziemi, a potem weszła do chwały niebios; aby najpierw ujawniła się na niskościach, a potem wkroczyła na wyżyny świętej pełni, przeniesiona "z jasności w jasność", tak jak dzięki Duchowi Świętemu postępowała z cnoty w cnotę. 
Tak więc przebywając w ciele kosztowała zaczątków przyszłego królestwa, czy to unosząc się ku Bogu w niewymownym porywie serca, czy to zstępując ku bliźnim w niewypowiedzianej miłości. Stamtąd odbierała hołdy aniołów, stąd doświadczała serdecznego oddania ludzi. Archanioł Gabriel stał u Jej boku z aniołami; Jan, uszczęśliwiony powierzeniem pod krzyżem Dziewicy Maryi, usługiwał Jej wraz z Apostołami. Radowali się wszyscy; tamci upatrując w Niej Królową, ci widząc w Niej swoją Panią. A jedni i drudzy służyli Jej z pobożnością i miłością. 
Ona zaś osiągnąwszy najwyższe szczyty cnót, otoczona oceanem Bożych łask, sprowadzała na spragniony i wierny lud obfite strumienie łask, którymi sama cieszyła się w najwyższym stopniu. Przynosiła zdrowie dla ciała i lekarstwo dla duszy. Miała moc wskrzeszania ze śmierci ciała i duszy. Któż odszedł od Niej chory lub smutny albo nieświadom Bożych tajemnic? Któż nie powrócił w szczęściu i radości do swych spraw, otrzymawszy od Matki Pana to, czego pragnął? 
Oblubienica obsypana tak niezwykłymi dobrami, Matka jedynego Oblubieńca, słodka i urzekająca wdziękiem, niby źródło ogrodów duchowych, studnia wód żywych i ożywiających, które spływają z Bożego Libanu, zsyłała z góry Synaj na wszystkie narody bliskie i dalekie strumienie pokoju i potoki łask niebieskich. Gdy zatem Królowa dziewic pośród radości aniołów, wesela archaniołów, okrzyków niebian została wzięta do nieba przez Boga i swojego Syna, Króla królów, wtedy spełniło się proroctwo psalmisty, który mówił do Pana: "Królowa stoi po Twojej prawicy, w szacie wzorzystej i złotogłowiu".
 
 
 
Guido Reni: Dziewica na tronie z Dzieciątkiem
Wspomnienie Maryi Królowej zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XII encykliką Ad caeli Reginam (Do Królowej niebios), wydaną 11 października 1954 r., w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Już w czasie Soboru Watykańskiego I w roku 1869 biskupi francuscy i hiszpańscy prosili o to święto. Pierwszy Krajowy Kongres Maryjny w Lyonie (1900) prośbę tę ponowił. Uczyniły to również międzynarodowe kongresy maryjne odbyte we Fryburgu (1902) i w Einsiedeln (1904). Od roku 1923 wyłonił się specjalny ruch pro regalitate Mariæ.Początkowo wspomnienie Maryi Królowej obchodzone było w dniu 31 maja, ale w wyniku posoborowej reformy kalendarza liturgicznego przesunięto je na oktawę uroczystości Wniebowzięcia Maryi - 22 sierpnia. To właśnie wydarzenie ukoronowania Maryi wspominamy w piątej tajemnicy chwalebnej różańca.

W Piśmie świętym nie mamy tekstu, który by wprost mówił o królewskim tytule Najświętszej Maryi Panny. Są jednak teksty pośrednie, które tę prawdę zawierają. W raju pojawia się zapowiedź Niewiasty, która skruszy głowę węża (Rdz 3, 15). Archanioł Gabriel i Elżbieta wołają do Maryi: "Błogosławiona jesteś między niewiastami" (Łk 1, 28. 43) - a więc spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi Ty jesteś pierwsza. Sama też Maryja w proroczym natchnieniu wypowiada o sobie słowa: "Oto błogosławić Mnie będą odtąd wszystkie pokolenia" (Łk 1, 48). Apokalipsa zawiera taką relację: "Potem ukazał się znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu" (Ap 12, 1) - tą Niewiastą, według Tradycji Kościoła, jest właśnie Maryja.
Drugim źródłem naszej wiary w królowanie Maryi jest podanie ustne, które objawia się w zwyczajnym nauczaniu Kościoła i w pismach jego Ojców. Tu mamy już świadectwa wprost, a jest ich bardzo wiele. Św. Efrem (+ 373) już 1600 lat temu tak pisze o Maryi: "Dziewico czcigodna, Królowo i Pani", "po Trójcy jest Panią wszystkich", "jest Panią wszystkich śmiertelnych". Samego siebie nazywa "sługą Maryi". Św. Piotr Chryzolog (+ 451), również doktor Kościoła, nazywa Matkę Bożą "Panią" (Domina). W dawnej terminologii oznaczało to słowo godność władcy i króla. Św. Ildefons, biskup Toledo (+ 669), nazywa Maryję nie tylko Panią, ale "panującą nad wszystkimi ludźmi". Przy tej okazji wypowiada przepiękne słowa: "Stałem się sługą Twoim, boś Ty się stała Matką mojego Stworzyciela". Św. German, patriarcha Konstantynopola (+ 732), nazywa Maryję "Królową wszystkich mieszkańców ziemi", a św. Jan Damasceński (+ 749) "Królową rodzaju ludzkiego" i "Królową wszystkich ludzi", "Panią wszechstworzenia".

Maryja - Królowa nieba i ziemiPotwierdzenie powszechnej wiary w to, że Maryja jest Królową nieba i ziemi, wyraża również ikonografia chrześcijańska, która od lat najdawniejszych przedstawia Maryję na tronie, z nimbem, w którym przedstawiano tylko cesarzy. Spotykamy taki sposób przedstawiania Najświętszej Maryi Panny już od III w. w katakumbach. Na ikonach bizantyjskich od wieku VI Matka Boża jest zawsze na tronie. Tego rodzaju obrazy, a potem figury nosiły nazwę Basilissa, czyli Królowa, lub Theantrōpos,czyli Pani siedząca na tronie, mająca na kolanach Dziecię Boże. Często dla podkreślenia, że Maryja jest także Królową aniołów, przedstawiano Jej postać w ich otoczeniu. W obrazach wczesnośredniowiecznych aniołowie podtrzymują koronę nad Jej głową. Ten typ obrazów nosił grecką nazwę Panagia angeloktistos. Od X w. powszechnym zwyczajem staje się przedstawianie Maryi na tronie i z koroną, w szatach królewskich, a nawet siedzącej po prawicy Chrystusa. Od XIV w. ulubionym tematem artystów staje się scena "koronacji" Maryi przez Pana Jezusa i Boga Ojca.

W VIII w. jako forma walki z obrazoburcami przyjął się zwyczaj prywatnego koronowania obrazów i figur Matki Bożej, zwłaszcza słynących szczególnymi łaskami. W 732 r. papież św. Grzegorz III ukoronował obraz Matki Bożej szczerozłotymi koronami z diamentami. Papież Grzegorz IV w roku 838 podobną koronę ofiarował Matce Bożej w kościele św. Kaliksta w Rzymie. Od XVII w. zwyczaj ten stał się urzędowo zastrzeżony Stolicy Apostolskiej. Początkowo koronacje te były zastrzeżone jedynie w stosunku do cudownych obrazów włoskich. Wkrótce jednak rozszerzono je na cały świat. Pierwszym obrazem, który doczekał się zaszczytu papieskiej koronacji, był obraz Matki Bożej w zakrystii bazyliki św. Piotra w Rzymie (1631). W Polsce tego zaszczytu dostąpił jako pierwszy obraz Matki Bożej Łaskawej w Warszawie (1651), a następnie obraz Matki Bożej Częstochowskiej w roku 1717.
Do najdawniejszych i najbardziej popularnych modlitw Kościoła należą "Pod Twoją obronę" (Sub Tuum præsidium) i "Witaj, Królowo" (Salve Regina) oraz Litania Loretańska, gdzie ostatnie wezwania wychwalają Matkę Bożą jako Królową.
Tytuł Maryi Królowej podkreślony został także w dokumentach Soboru Watykańskiego II, szczególnie w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen gentium:

Koronacja Maryi na Królową nieba i ziemi
Niepokalana Dziewica, zachowana wolną od wszelkiej skazy winy pierworodnej, dopełniwszy biegu życia ziemskiego, z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna swego, Pana panującego (por. Ap 19,16) oraz zwycięzcy grzechu i śmierci (KK 59).Tytuł "Królowa" podkreśla stan Maryi w czasach ostatecznych jako Tej, która zasiada obok swego Syna, Króla chwały. W ten sposób wypełniły się słowa Magnificat: "Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny". Maryja ma uczestnictwo w chwale zmartwychwstałego Chrystusa, gdyż miała udział w Jego dziele zbawczym. Jest Jego Matką, nosiła Go w swoim łonie, urodziła Go, zadbała o Jego wychowanie, towarzyszyła Mu nieustannie podczas Jego nauczania - aż do krzyża, a potem Wieczernika w dniu Pięćdziesiątnicy.
Maryja nie jest Królową absolutną, najwyższą i jedyną. Jest nad Nią Bóg i tylko On ma najpełniejsze prawo do tego tytułu. Jeśli więc Maryję nazywamy Królową, to jedynie ze względu na Jej Syna. Godność Jej Boskiego Macierzyństwa wynosi Ją ponad wszystkie stworzenia, czyni Ją Królową aniołów i wszystkich Świętych, Królową nieba i ziemi. Królewskość Maryi jest więc pośrednia. Tylko Pan Bóg jest władcą najwyższym i jedynym. Maryja ma władzę jedynie honorową i zleconą, pełni na ziemi rolę "Regentki".
 
 
 
 
 

Litania biblijna do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

 

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Panno Maryjo, módl się za nami.
Nowa Ewo, której Syn zwycięży węża.
Zstępująca od Abrahama.
Dziewico, córko Syjonu.
Chwało Jeruzalem.
Radości Izraela.
Arko Przymierza.
Przybytku Najwyższego.
Dziewczyno młoda z Nazaretu.
Małżonko cieśli Józefa.
Małżonko sprawiedliwego.
Przez anioła Gabriela pozdrowiona.
Łaski pełna.
Matko Jezusa, Nauczyciela z Nazaretu.
Matko Najwyższego.
Matko Syna Dawidowego.
Matko Króla Izraela.
Matko Emanuela.
Matko przez działanie Ducha Świętego.
W której Słowo stało się Ciałem.
Z której Słowo zamieszkało wśród nas.
Błogosławiona między niewiastami.
Dziewico, która zawierzyłaś słowom Pana.
Pokorna służebnico Boża.
Obwołana błogosławioną przez wszystkie pokolenia.
W której Wszechmocny uczynił cuda.
Dziedziczko obietnic danych Abrahamowi.
Matko nowego Izraela.
Matko Mesjasza.
Która porodziłaś swego pierworodnego Syna w Betlejem.
Która owinęłaś Syna w pieluchy i złożyłaś w żłobie.
Odnaleziona z Józefem i Synem przez pasterzy.
Która ofiarowałaś Jezusa w świątyni.
Która złożyłaś Go w ramionach Symeona.
Zdziwiona tym, co powiedziane zostało o Jezusie.
Której duszę miał przeniknąć miecz.
Matko znaleziona z Dzieckiem przez Magów.
Matko, z Józefem i Jezusem uciekająca do Egiptu.
Która zaprowadziłaś Syna do Jerozolimy na Święto Paschy.
Która szukałaś Jezusa przez trzy dni.
Która odnalazłaś Go w domu Ojca.
Która strzegłaś spraw Bożych.
Która rozważałaś je w sercu swoim.
Której poddany był Jezus w Nazarecie.
Na której rękach umierał Józef.
Towarzyszko Jezusa na godach w Kanie.
Która rzekłaś: "Czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie".
Matko Jezusa, czyniąca wolę Ojca, który jest w niebie.
Matko Jezusa, słuchająca Słowa Bożego i strzegąca Go.
Matko stojąca u stóp krzyża.
Matko ucznia, którego Jezus umiłował.
Królowo apostołów, trwająca z nimi na modlitwie.
Niewiasto odziana w słońce.
Niewiasto ukoronowana dwunastoma gwiazdami.
Matko Kościoła pielgrzymującego.
Obrazie nowego Jeruzalem.
Rzeko wody żywej, wytryskającej z Tronu Baranka.

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Opiekuj się nami, Królowo wszechświata.
W. Tyś naszą ucieczką, o Panno Maryjo.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który w dobroci swej wybrałeś Maryję na Matkę Syna Swego Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, i przez dzieje zbawienia uczysz ludzi, jak żyć, by być Jej podobnymi, dozwól, prosimy, abyśmy przez Jej pośrednictwo od zła się ustrzegli i wiecznie w niebie Cię wielbić mogli, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


-szukam-
​APOSTATA FRANKEK NIE SŁUCHA BOŻYCH KAPŁANÓW, ON MA JUŻ SWEGO PANA LUCYFERA. WYNOŚ SIĘ Z WATYKANU TY MASONIE.

 

Nadchodzi trzęsienie ziemi. Kard. Burke chce upomnieć papieża

 Nadchodzi trzęsienie ziemi. Kard. Burke chce upomnieć papieża

W Kościele katolickim szykuje się prawdziwe trzęsienie ziemi. Wszystko za sprawą dokumentu papieża Franciszka Amoris laetitia, który część biskupów i kardynałów uważa za w pewnych kwestiach mylący.

Kardynał Raymond Leo Burke zapowiedział kolejny raz, że trzeba będzie dokonać formalnej korekty papieskiego nauczania. Do odpowiedzi na taką korektę w jego ocenie papież Franciszek będzie po prostu zobowiązany.

Hierarcha mówił o tym w opublikowanym 14. sierpnia wywiadzie dla wydawanego w Stanach Zjednoczonych magazynu "The Wanderer". W dwunastu punktach zapowiedzi kardynała przedstawił portal Life Site News, co poniżej podsumowujemy.

1. Korekta będzie próbą zażegnania chaosu i podziałów w Kościele spowodowanych wielorakimi interpretacjami papieskiego nauczania;

2. Korekta będzie nawiązywać do pięciu dubiów, a więc pytań przedstawionych w ubiegłym roku papieżowi i Kongregacji Nauki Wiary przez kardynałów Walter Brandmüllera, Raymonda Burke'a, Carlo Caffarrę i Jaochima Meissnera. Papież Franciszek na dubia nie odpowiedział;

3. Burke wskazuje, że zwykli wierni zupełnie nie wiedzą, jakie jest nauczanie Kościoła i stąd kierują się dowolnością. W kwestiach małżeństwa odrzucają niewygodną dla nich naukę jednych biskupów, mówiąc, że inni uczą inaczej i stąd będą słuchać tamtych;

4. Hierarcha przypomniał, że niektórzy biskupi zdają się iść za swoiście rozumianym nauczaniem Franciszka, zupełnie ignorując poprzednich papieży, co jest skandalem;

5. Formalna korekta papieża jest rzeczą niezwykle rzadką i nie miała miejsca od stuleci, nie jest jednak całkowitym novum, podkreślił Burke;

6. W korekcie znajdzie się porównanie niezmiennego nauczania Kościoła z tym, co zaproponował papież Franciszek;
7. Korekta będzie wezwaniem papieża Franciszka do potwierdzenia jego wierności wobec Magisterium, a Ojciec Święty będzie w ocenie Burke'a de iure zobowiązany do udzielenia odpowiedzi;

8. Według kardynała w Kościele katolickim nie ma wprawdzie żadnej formalnej schizmy, ale szerzy się apostazja, tak, jak zapowiedziała to Matka Boża w Fatimie. Biskup Rzymu jest tymczasem spoiwem jedności całego Kościoła i stąd musi zażegnać chaos i podziały w Kościele.

http://www.fronda.pl/a/nadchodzi-trzesienie-ziemi-kard-burke-chce-upomniec-papieza,98345.html

Objawienie z Akito: Fałszywy prorok, a po nim szatan wejdą do Kościoła

Można już naszkicować schemat tego, co przed nami. Najpierw przyjdzie czas herezji. Rozpanoszy się ona nie tylko w świecie religii, ale również w obszarze polityki i gospodarki, więcej – nauki. Zdaniem Gilberta Keitha Chestertona (†1936) jest nią także... herezja islamu.

Mistyczka Anna z Warszawy ostrzegała:

Szatan obecnie opanował ludzi stojących u władzy w polityce, a przede wszystkim w królestwie mamony, we wszystkich prawie krajach. Dotyczy to największych mocarstw świata zachodniego i Azji. Szatan opanował dużą część ludzkości, ale zrobił to waszymi rękami. Sam nie zrobiłby nic.

Potem przyjdzie wewnętrzne ostrzeżenie. Na ziemi i niebie pojawią się wielkie cuda. Niekoniecznie wyczekiwane przez ludzi.

Szatan obecnie opanował ludzi stojących u władzy w polityce, a przede wszystkim w królestwie mamony, we wszystkich prawie krajach. Dotyczy to największych mocarstw świata zachodniego i Azji. Szatan opanował dużą część ludzkości, ale zrobił to waszymi rękami. Sam nie zrobiłby nic.

Potem przyjdzie wewnętrzne ostrzeżenie. Na ziemi i niebie pojawią się wielkie cuda. Niekoniecznie wyczekiwane przez ludzi. Wiele razy ogłaszałam wam, że nadchodzi koniec czasów i że powrót Jezusa w chwale jest bardzo bliski. Chcę pomoc wam zrozumieć znaki opisane w Piśmie Świętym, które mówią, że Jego chwalebne przyjście jest teraz blisko.

Znaki zostały jasno ukazane w Ewangelii, w listach św. Piotra i św. Pawła. Ich treść w tych dniach staje się rzeczywistością.

więcej: http://www.fronda.pl/a/objawienie-z-akito-falszywy-prorok-a-po-nim-szatan-wejda-do-kosciola,98320.html
-szukam-


​PATRZCIE, PATRZCIE ANTY-PAPIEŻ FRANEK ZMIENIŁ WIARĘ - PRZESZEDŁ NA JUDAIZM I MODLI SIĘ DO ŚCIANY. mk.

 Trzeba zmienić prawo kanoniczne, by bronić się przed błędami doktrynalnymi papieża… Zaskakująca rada znanego teologa

                         

Jeden z najbardziej poważanych brytyjskich teologów katolickich proponuje taką reformę prawa kanonicznego, która umożliwi odrzucenie ewentualnych błędów doktrynalnych papieża.

Ojciec Aidan Nichols, dominikanin, wykładowca Oxford i Cambridge, a także Uniwersytetu Angelicum, w publicznym wykładzie podkreślił, że encyklika „Amoris laetitia” doprowadziła do bardzo niebezpiecznej sytuacji w Kościele. Jego zdaniem wypowiedzi papieskie na temat małżeństwa i prawa moralnego mogą spowodować, że Kościół będzie potrzebował „procedury”, która umożliwi wezwaniem papieża, który głosi błędy do zmiany owego nauczania. O. Nichols uznał, że aby procedura była mniej konfliktowa można ją stosować dopiero podczas kolejnego pontyfikatu.

Propozycję taką sformułował dominikanin podczas spotkania prawosławno-anglikańskiego Fellowship of St Alban and St Sergius. Jego zdaniem ewentualność procedury sądowej mogłaby zniechęcić papieża do zmian doktrynalnych czy „zaniedbywania”. Dzięki takiej procedurze można by też uspokoić prawosławnych czy anglikanów, którzy obawiają się, że papież ma carte blance na zmiany doktrynalne. - Może się okazać, że obecny kryzys ma na celu zwrócenie uwagi na granice prymatu papieskiego - mówił o. Nichols.

http://malydziennik.pl/trzeba-zmienic-prawo-kanoniczne-by-bronic-sie-przed-bledami-doktrynalnymi-papieza-zaskakujaca-rada-znanego-teologa,7228.html-szukam-

CZY BISKUP HOSER JEST POLAKIEM? BO COŚ ZA DŁUGO TRWA SPRAWDZANIE PANA BOGA PRZEZ GRZESZNIKA.​
  CI RZĄDZĄCY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM POWINNI SIĘ CIESZYĆ, ŻE BÓG PRZYCHODZI NA ZIEMIE OFICJALNIE I MÓWI JAK POWINNIŚMY ŻYĆ I TAKŻE MÓWI, ABY SIĘ NAWRACAĆ, BISKUPOM TEŻ, BO ONI CHCĄ BYĆ PONAD PANEM BOGIEM.

Objawienia w Medjugorie zostaną uznane jeszcze w tym roku? Na tę wiadomość czekają miliony wiernych

                        
Abp Henryk Hoser dostał specjalną misję od papieża Franciszka.Miał przygotować raport na temat duszpasterstwa w Medjugorie. Miejsce to odwiedza rocznie ok. 2,5 mln pielgrzymów z ponad 80 krajów. W wywiadzie dla KAtolickiej Agencji Informacyjnej ordynariusz warszawsko-praski mówi, że niebawem objawienia w tym miejscu mogą zostać oficjalnie uznane przez Kościół.

„Wszystko wskazuje na to, że objawienia będą uznane, być może jeszcze w tym roku. Konkretnie rzecz biorąc, sądzę, że możliwe jest uznanie autentyczności pierwszych objawień, tak jak to zaproponowała komisja kard. Ruiniego (watykańska komisja, która pracowała pod przewodnictwem kard. Camilla Ruiniego orzekła, że pierwszych siedem objawień jest prawdziwych, choć nie zostało to dotąd oficjalnie ogłoszone - przyp. red.) - mówił abp Hoser Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Jego zdaniem,  to, co mówią tzw. widzący, jest spójne, nie ma wśród nich ludzi "nawiedzonych" czy zaburzonych psychicznie. „Potężnym argumentem za autentycznością objawień jest wierność doktrynie Kościoła” - podkreślił abp Hoser, choć jednocześnie zastrzegł, że sam nie badał treści objawień: „To nie jest to moja rola” - tłumaczył KAI. 

Abp Hoser mówił, że Medjugorie "to jedno z najbardziej żywych miejsc modlitwy i nawróceń w Europie - o zdrowej duchowości”: „Modlitwa, cisza, skupienie, Eucharystia, adoracja, post, sakrament pojednania. To są mocne strony tego miejsca”. 

Hierarcha mocno podkreślił, że fenomenem Medjugorje są spowiedzi. „Po bokach kościoła pw. św. Jakuba są dwa długie, specjalnie wybudowane pawilony, w których jest pięćdziesiąt konfesjonałów” - zauważył.

http://malydziennik.pl/objawienia-w-medjugorie-zostana-uznane-jeszcze-w-tym-roku-na-te-wiadomosc-czekaja-miliony-wiernych,7230.html

 
-szukam-

WIELKI ZNAK z NIEBA – apokaliptyczna nawałnica nie uszkodziła ani jednego Krzyża, ani jednej świętej figury, ani jednej Stacji Drogi Krzyżowej

         

Nawałnica, która nawiedziła Kaszuby dotknęła również klasztor Sióstr Franciszkanek w Orliku —  zniszczyła ogromną powierzchnię lasu, cały park łącznie z cmentarzem, zostały naruszone ogrodzenia klasztorne…

Jednak przewracające się drzewa nie uszkodziły ani jednego Krzyża, ani jednej   figury   Matki  Bożej   i   Świętych,   ani jednej stacji Drogi Krzyżowej, — na przywalonych drzewami grobach na przyklasztornym cmentarzu stoją nienaruszone Krzyże nagrobne!

W tej apokaliptycznej scenerii widać, że Niebo odcisnęło świętą pieczęć swojego nienaruszalnego panowania nad siłami natury i wszelkim stworzeniem  — z nieskończonego Bożego Miłosierdzia — może po raz ostatni — został nam dany ZNAK…

Ludzie głodni cudów i znaków — jakiego jeszcze ZNAKU wyglądać będziecie? — czy ta potworna siła, która przetoczyła się przez jedną trzecią terytorium Polski, która skosiła domostwa i lasy jak zboże… ta sama siła oszczędziła skrupulatnie omijając święte Krzyże, figury Świętych, Stacje Drogi Krzyżowej?

Jesteśmy w  100-letnim roku po Objawieniach Matki Bożej w Fatimie! … Jesteśmy  już w „po-czasie”… 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię…

więcej: https://forumdlazycia.wordpress.com/2017/08/19/wielki-znak-z-nieba-apokaliptyczna-nawalnica-nie-uszkodzila-ani-jednego-krzyza-ani-jednej-swietej-figury-ani-jednej-stacji-drogi-krzyzowej/#more-47563
-szukam-
PROŚBA O MODLITWĘ PRZEBŁAGALNĄ I POST ZA ZNIEWAŻENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

​ SKORO MASONI URZĘDUJĄ W BIAŁYCH STROJACH W CZĘSTOCHOWIE NA JASNEJ GÓRZE TO WSZYSTKO MOŻLIWE.       TO ONI NAMAWIAJĄ MŁODZIEŻ DO TAKIEGO ZACHOWANIA. TO MASONERIA PAULIŃSKA POZWALA NA TAKIE ZACHOWANIE. ZAMKNĘLI KRÓLA W CIEMNICY JASNOGÓRSKIEGO KLASZTORU. KRÓL NIE POZWOLIŁBY TAK SIĘ ZACHOWYWAĆ. A DLACZEGO MASONI? BO TYLKO MASONERIA NIE CHCE UZNAĆ PANA JEZUSA KRÓLEM POLSKI.            A JAK RZĄDZI MASONERIA?"RÓBTA CO CHCETA".TO WIDAĆ NA ZAŁĄCZONYCH ZDJĘCIACH - WYWYŻSZA LUCYFERA.​

PROŚBA O MODLITWĘ PRZEBŁAGALNĄ I POST ZA ZNIEWAŻENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Dzikie w Kaplicy Cudownego Obrazu Najświętszej Maryi Panny w Bazylice Jasnogórskiej

NOWA EWANGELIZACJA — Salezjańska Pielgrzymka Ewangelizacyjna???

                     

—  „Atmosfera przypominała fetę kibiców na stadionie (okrzyki „oficjalni chuligani Jezusa”) i zabawę na dyskotece”.

W sieci zawrzało po tym, gdy organizatorzy Salezjańskiej Pielgrzymki Ewangelizacyjnej pochwalili się nabożeństwem.

— „Uczestnicząc w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę byliśmy świadkami wstrząsających dla każdego świadomego katolika wydarzeń”

—  czytamy na profilu „Msza Trydencka we Włocławku”, stronie prowadzonej przez wiernych z diecezji włocławskiej.

 

„Zabawa jak w dyskotece”

Co dokładnie wydarzyło się w Bazylice Jasnogórskiej? 

Na nagraniu umieszczonym przez organizatorów pielgrzymki widać, jak uczestnicy skaczą, wymachują chustami i śpiewają przerobioną piosenkę Iggy’ego Popa „The Passenger”.

Wykonywano także „falę dla Jezusa”.

W nabożeństwie wzięli udział uczestnicy Salezjańskiej Pielgrzymki Ewangelizacyjnej.

Wierni z diecezji włocławskiej, oburzeni zachowaniem młodych pielgrzymów, twierdzą, że:  — „wydawano z siebie małpie okrzyki”.

Atmosfera przypominała fetę kibiców na stadionie (okrzyki „oficjalni chuligani Jezusa”) i zabawę na dyskotece.

Grupa kilkudziesięciu osób — schola, pląsała na schodach tuż przed Tabernakulum.  

— W całym prezbiterium znajdowało się mnóstwo osób, m.in. małe dzieci bawiące się zabawkami, mężczyźni nieustannie wymachujący flagami wokół ołtarza zarówno przed jak i w trakcie Mszy św.

Autor posta zwrócił uwagę też na to, że przechodząc przez Kościół łatwo było potknąć się o wtulone w siebie pary nastolatków.

Wydarzenia te są szczególnie bolesne ze względu na czas — modlitewne trwanie przy Naszej Pani, Niepokalanej Pogromczyni szatana, w przeddzień Jej Wniebowzięcia oraz miejsce, tak wyjątkowe w wielowiekowej historii narodu polskiego.

Na fanpejdżu zaapelowano również o modlitwę.

—  „Serdecznie   prosimy   wszystkich pobożnych, wrażliwych katolików o podjęcie modlitwy przebłagalnej i postu za to odrażające znieważenie Najświętszego Sakramentu”

—  napisano.

„Tylko rózgi brak”

Okazuje się, że film wywołał burzę w sieci i podzielił internautów.

— „Wstyd (bardzo delikatnie mówiąc) robić dyskotekę z Domu Bożego, to jak robić targowisko ze świątyni za czasów Chrystusowych… — brakuje tylko Pana Jezusa z rózgą, który rozpędzi całe to towarzystwo…”

— czytamy w komentarzach.

Zobacz więcej: https://forumdlazycia.wordpress.com/2017/08/20/radosne-spiewy-czy-malpie-okrzyki-nabozenstwo-na-jasnej-gorze-nie-wszystkim-sie-spodobalo/#more-47579

Zobacz: https://forumdlazycia.wordpress.com/2017/08/20/dzikie-w-kaplicy-cudownego-obrazu-najswietszej-maryi-panny-w-bazylice-jasnogorskiej/#more-47590

-szukam-
           Panie Jezus - bardzo proszę o Błogosławieństwo dla kapłana Herve  H.
 
 PAN JEZUS
                             " Dla Mojej Chwały ty Mój kapłanie jesteś doskonały.
       Błogosławię ciebie każdego dnia z rana, bo ty wiesz jaka jest Mojego Serca Rana.
     "Mój Mistrzu" - śpiewaj nieustannie, a wynagrodzisz wielu ludziom za życie wulgarne.
              Wspomagam ciebie Moimi Łaskami, a ty mów: " Któż jak Bóg" - z nami.
       Majętność twojego serca jak Bóg jest wielka i nie zagrozi tobie żadna "mącicielka".
         Wysławiaj Moje Miłosierdzie i niech Koronkę odmawiają do Miłosierdzia Mojego,
                              bo to jest najlepsza rada dla człowieka grzesznego. 
                            Módl się o uznanie przez narody Jezusa Chrystusa KRÓLEM,  bo, gdy nie będę Królem Świata, to przykro Mi mówić o tym, ale zbliża się wojenna awantura 
​ ​
                                     gdyż będzie panowała
​masońska 
agentura.
                Niestety, w Moim Kościele Katolickim bardzo dużo jest masońskich agentów, 
   bo już papież Franciszek - sługa masonerii wykonuje na ich polecenie dużo diabelskich przekrętów. 
                    Ty jesteś Moim kapłanem i wiem, że nigdy nie ulegniesz tym draniom.
                          Jesteś Moim umiłowanym kapłanem i Maryi - Matki Mojej
                         i dużo zawdzięczamy ofiarowania pracy kapłańskiej twojej.
       Pamiętaj: "Któż jak Bóg" i "Bóg z nami" - bo wy jesteście z kapłańskimi grupami w Niebie uznani.
          Tak ci dopomóż Bóg w twoim całym życiu, bo nie będziesz długo w czyśćcu w "życiu, po życiu".
                                  Twój Jezus Chrystus Miłosierny i Królewski.".
   -------------------------------------------------------------------------
 
 
​                       ​
Zapisała Mieczysława Kordas 20 sierpnia o godzinie 9 rano w Kaplicy
 z całodobową Adoracją Najświętszego Sakramentu.
-szukam-

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochani
przypominam o najbliższych spotkaniach, które nam Niebo daje. Już od srody spotkania z don Pietro, plakat miejsc spotkań w załaczeniu. We wrzesniu bedzie fra Elia, od 14.09 - Warszawa, 15.09 Niesułków, 16.09 - Bełchatów, 17.09 - Kraków par. sw. Wojciecha - plakat w opracowaniu. Mile widziani chętni jakby chcieli służyć "kierownicą" czyli kierowcy Matki Bożej do jazdy na trasie. 
Przesyłam też program na pielgrzymkę Różańcową - to efekt Wielkiej Pokuty - i jeszcze są miejsca na rekolekcje u Marii Pavlović do trzeciego autokaru - który jest z Polski Centralnej, mozna wsiadac na trasie: Okrzeja,Puławy,Radom,Kraków. 
zapraszamy do duchowych przezyć. 


„A oto wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu - Ap 12,11”.

DROGIE DZIECI ! 36 LAT JUŻ JESTEM Z WAMI

Pielgrzymka Okrzeja-Medziugorje – II REKOLEKCJE w MAGNIFICAT - 18 – 27 wrzesień 2017
I. PLANOWANY PROGRAM PIELGRZYMKI - REKOLEKCJI
1. 18.09.17 – (poniedziałek) - godz. 16.00 zbiórka na parkingu koło kościoła w Okrzei. Wyjazd do Krakowa – Łagiewnik. Nocleg.
2. 19.09.17 - (wtorek – MB z La Salette) – godz. 7.30 - Msza Święta w Bazylice Miłosierdzia Bożego. Po Mszy Świętej śniadanie (bufet
szwedzki) w Nowym Domu św. Siostry Faustyny.
3. Przejazd non stop do Medziugorja.
4. Od 20.09.17 – (środa) do 26.09.17 (wtorek) pobyt w Medziugorju, zakwaterowanie w Centrum Rekolekcyjnym „Magnificat” u
widzącej Marii Pavlović-Lunetti. Pokoje 3-4 osobowe i apartamenty 5-osobowe, noclegi z pościelą, wyżywienie 2 x posiłek dziennie.
5. 20.09.17 (środa) – rozpoczęcie rekolekcji. Zakończenie 25.09.17 (poniedziałek) wieczorem.
6. 26.09.17 (wtorek) – wyjazd z Medziugorja uzależniony od sytuacji na miejscu. Powrót non stop bez noclegu. Wywozimy pokój dla
Polski i umocnienie przywożone przez powracających do domu pielgrzymów.
7. 27.09.17 – (środa) - przyjazd do Okrzei w godzinach uzależnionych od godziny wyjazdu.
II. KOSZT REKOLEKCJI – 575 zł + 235 Euro obejmuje:
1. Ubezpieczenie pielgrzymów pakietem „Pielgrzym” w firmie Signal Iduna na kwotę: koszty leczenia - 10 000 euro, nieszczęśliwe
wypadki - 7000 zł, bagaż - 800 zł,
2. Noclegi z pościelą. Pokoje 3-4 osobowe i apartamenty 5-osobowe. Osobom, które chrapią polecamy spray do gardła DATONG,
osobom, które mają problemy ze spaniem - stopery. Zachowujemy się cicho, nie szeleścimy reklamówkami, itp.
3. Wyżywienie: śniadania, obiadokolacje w Medziugorju. Post do ustalenia na miejscu.
4. Przejazd autokarem marki zachodniej: video, barek, wc.
5. Opiekę duszpasterza i pilota, materiały informacyjne.
6. Koszt założony przy grupie 43 osób i bez Vat na Chorwacji.
7. Ofiara na zakończenie rekolekcji dla kapłana prowadzącego będzie zbierana oddzielnie. Można też Go wspomóc intencjami Mszy
Świętych własnych lub powierzonych od znajomych.
III. INFORMACJE PRAKTYCZNE
1. UBIÓR - należy zabrać ze sobą rzeczy wygodne, przejściowe i ciepłe. Strój odpowiedni do przebywania w miejscach świętych, kobiety
sukienki lub spódnice na niedzielę i święta. Spódnice i spodnie normalne, nieobcisłe (żadne leginsy czy temu podobne, chyba że służą jako
rajstopy pod spódnicą lub tuniką), ubiór niewyzywający - odzież nie powinna służyć jako pokusa. Skromność zdobi kobietę (2P 3,3-4), a
nie odkryte na pożądanie części ciała, wtedy „jej dusza jest pusta&quot;. Mogą być dresy i kapcie do podróży, wygodne buty, peleryna, parasol,
rzeczy osobiste, okulary przeciwsłoneczne, nakrycie głowy, klapki pod prysznic.
2. WYŻYWIENIE - prowiant na drogę, podczas drogi w przydrożnych zajazdach na postoju, 2 x posiłek dziennie w Medziugorju,
termosy, własne lekarstwa.
3. WALUTA - Euro (ok.50) na drobne zakupy, ofiarę na Mszach Świętych, na WC na postojach (niekiedy są płatne).
4. PAKOWANIE - mały bagaż podręczny do środka autobusu, bagaż podstawowy do bagażników.
5. TŁUMACZENIE – istnieje możliwość w przypadku większej ilości grup polskich, że nabożeństwo wieczorne będzie
tłumaczone symultanicznie, dlatego należy zaopatrzyć się w radyjka lub komórki ze słuchawkami do odbioru fal FM 92,7.
6. INNE - Pismo Święte, śpiewniki, kto ma brewiarz może zabrać bo będzie jutrznia, plecaczek lub torba na ramię, latarka, ksero danych z
paszportu lub dowodu spakowane w bagażu głównym, 3 reklamówki jednorazówki na zbieranie śmieci.
7. TELEFONY KOMÓRKOWE – proszę sprawdzić u swojego operatora koszt połączeń i sms-ów z Bośnią i Hercegowiną.
8. RZECZY OBOWIĄZKOWE - zdrowotna karta EKUZ - wyrobienie jej w NFZ leży we własnym zakresie, nie odsyłać wniosków do
Redakcji tylko do odpowiedniej placówki NFZ.
9. Dokument podróży - do BiH wystarczy ważny dowód osobisty.
IV. POBYT W MEDZIUGORJU – REKOLEKCJE:
Przebywamy na terenie Centrum Rekolekcyjnego i uczestniczymy w przygotowanym programie rekolekcji i min. w:
1. Międzynarodowym nabożeństwie rozpoczynającym się o godz. 17.oo modlitwą różańcową. Nabożeństwo wieczorne obejmuje: trzy
części Różańca św., Mszę św., poświęcenie dewocjonaliów, modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała.
2. Wspólne, modlitewne wejście na:
- Podbrdo – Górę Objawień, gdzie Matka Boża rozdaje dary, tylko trzeba je wziąć, wszyscy schodzą z niej obdarowani łaskami,
- Kriżevac – Góra Krzyża – Gospa prowadzi do Jezusa pod Krzyż, po łaski do dźwigania krzyża codziennego mocą Bożą.
3. Spotkaniach, konferencjach i Adoracjach przygotowanych przez organizatorów i nocnej adoracji w parafii z 25/26 września.
4. 23 września – noc na Podbrdo - https://www.youtube.com/watch?v=UQOmTFvjWyY
Kontakt i informacje: w Redakcji – 501710620; 12/4130350, echo@ceti.pl,
Wpis na listę następuje po wpłacie zaliczki pieniężnej i przesłaniu wypełnionego dokładnie kwestionariusza osobowego.
PAMIĘTAJ, ŻE JESTEŚMY NA PIELGRZYMCE, KTÓRA WYMAGA POŚWIĘCENIA, OFIARY I WYRZECZEŃ,
ABY PANU JEZUSOWI W TOBIE I BLIŹNIM Z TOBĄ BYŁO DOBRZE, A NIE NA WYCIECZCE TURYSTYCZNEJ

Regulamin dla pielgrzymów

Drodzy pielgrzymi! W imieniu wszystkich kapłanów, którzy sprawują posługę w parafii Medziugorje witam was
bardzo serdecznie. Aby wasz pobyt był jak najbardziej owocny proszę bardzo o zapoznanie się z Regulaminem i
stosowanie się do niego:
1. Msze św. sprawowane są jedynie w kościele parafialnym. W kaplicy adoracji Mszę św. można sprawować
jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu. Zgodnie z zarządzeniem Kościoła zabrania się sprawowania Mszy
św. w pensjonatach, w domach prywatnych, na wzgórzach jak również w jakiejkolwiek wspólnocie czy
kaplicy, znajdującej się na terenie parafii Medziugorje.
2. Publiczne zgromadzenia modlitewne na terenie parafii mogą być organizowane wyłącznie po uzyskaniu
zgody od proboszcza.
3. Na spotkania z pielgrzymami na terenie kościoła zezwala się jedynie kapłanom pracującym w parafii.
Pozostali, zobowiązani są poprosić o zgodę proboszcza.
4. Nikt nie ma prawa, aby modlić się nad innymi osobami ani w kościele ani na terenie przykościelnym.
5. Księża proszeni są o włączenie się do koncelebry podczas wieczornej Mszy św. Prosimy zabrać ze sobą albę,
stułę i celebret. Proszeni są również o spowiadanie pielgrzymów z danej grupy językowej (dotyczy księży
posiadających stosowną jurysdykcję).
6. Przewodnicy grup pielgrzymkowych proszeni są o umawianie spotkań z kapłanami i wizjonerami w Biurze
Informacyjnym.
7. Uprasza się grupy pielgrzymkowe, by zaangażowały przewodnika, który posiada odpowiednie
przygotowanie do prowadzenia grup pielgrzymkowych w Medziugorju.
8. Przewodnika można wynająć w Biurze Informacji w sanktuarium. Prosimy przewodników grup
pielgrzymkowych, by informowali o przyjeździe grupy i liczbie pielgrzymów w Biurze Informacyjnym.
9. Prosimy, by nie organizować żadnego programu dla pielgrzymów w czasie trwania wieczornego
nabożeństwa.
10. Teren przykościelny, Góra Objawień i Kriżevc to miejsca modlitwy. W związku z tym prosimy o stosowne
zachowanie, zachowanie ciszy i odpowiedni ubiór, tak aby nie przeszkadzać innym podczas modlitwy.
Prosimy również o zachowanie czystości.
11. Prosimy, by nie palić świec na Górze Objawień i na Kriżevcu. Świece można palić jedynie przy krzyżu obok
kościoła. Prosimy również, by nie zostawiać żadnych dewocjonaliów ani na Górze Objawień ani na
Kriżevcu.
12. W kościele i w miejscach modlitwy palenie papierosów jest surowo wzbronione.
13. Mając świadomość Bożej obecności oraz by zachować atmosferę modlitwy i skupienia zabrania się
fotografowania podczas Mszy św. i adoracji.
14. Zabrania się zbierania jakichkolwiek datków z wyjątkiem ofiary zbieranej w czasie Mszy św. Jeżeli zauważą
Państwo podobne praktyki prosimy o poinformowanie Biura Informacyjnego.
15. Intencje mszalne, wota, czy też datki na potrzeby sanktuarium mogą Państwo przekazywać w Kancelarii
Parafialnej.


z Bożym błogosławieństwem

Dr. o. Ivan Sesar, OFM, proboszcz
16. W związku z tłumaczeniem symultanicznym programu wieczornego prosimy organizatorów grup
o dokonywanie stosownych opłat w Biurze Informacyjnym, w wysokości 60 euro/autobus.

-szukam-
                                                                                                          

Poniedziałek, 21 sierpnia 2017
ŚW. PIUSA X, PAPIEŻA
 
Znalezione obrazy dla zapytania pius x
 
 
Z konstytucji apostolskiej Divino afflatu papieża Piusa X
 

Głos Kościoła śpiewającego chwałę Boga


Psalmy, których zbiór znajduje się w Piśmie świętym, zostały ułożone pod natchnieniem Boga. Od zarania Kościoła w przedziwny sposób służyły one nie tylko do pobudzania pobożności wiernych składających "Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg wyznających Jego imię", ale także według zwyczaju przyjętego już w Starym Prawie miały szczególne miejsce w samej świętej Liturgii i Bożym Oficjum. Z nich bierze początek ów "głos Kościoła", o którym mówi święty Bazyli; z nich także psalmodia, którą poprzednik nasz, Urban VIII, nazywa córką hymnodii, śpiewanej "nieustannie przed tronem Boga i Baranka". Psalmodia, jak mówi św. Atanazy, uczy ludzi, zwłaszcza tych, którzy poświęcają się kultowi Boga, "jak mają chwalić Boga, jak godnie Go uwielbiać". W tej sprawie trafnie zauważa św. Augustyn: "Aby człowiek mógł godnie wielbić Boga, Bóg sam siebie uwielbił; ponieważ zaś sam siebie uwielbił, człowiek dowiedział się, w jaki sposób należy Go wielbić". 
Psalmy mają ponadto w sobie przedziwną moc budzenia w duszach wszystkich ludzi pragnienia cnót. "Choć bowiem całe Pismo święte, tak Starego, jak i Nowego Testamentu, jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania - jak napisano - to jednak Księga Psalmów, jakby ogród rajski zawierający owoce wszystkich ksiąg, okazuje w psalmodii obok owoców innych ksiąg również swoje własne". Tak właśnie uczy święty Atanazy, który słusznie dodaje: "Mnie się wydaje, że psalmy są dla śpiewającego jakby zwierciadłem, w którym może on oglądać samego siebie oraz poruszenia swej duszy i w takim usposobieniu je odmawiać". 
Toteż święty Augustyn stwierdza w Wyznaniach: "Jakże płakałem śpiewając hymny i pieśni, wzruszony do głębi słodkimi melodiami, które śpiewał Twój Kościół. Melodie przenikały moje uszy, prawda sączyła się do serca i rozpalała uczucie miłości; łzy płynęły, i było mi dobrze z nimi". 
Bo zresztą kogóż nie poruszyłyby owe liczne miejsca w psalmach, gdzie tak wzniośle opiewany jest niezmierzony majestat Boga, wszechmoc, niewysłowiona sprawiedliwość, dobroć, łaskawość i inne nieskończone przymioty Boże! Kogóż nie natchną podobnymi uczuciami owe dziękczynienia za otrzymane od Boga dobrodziejstwa albo ufne i pokorne błagania o pomoc, czy też wołania duszy przejętej żalem z powodu grzechów? Któż nie zapłonie miłością wobec dokładnie zarysowanego obrazu Chrystusa, Odkupiciela, którego głos we wszystkich psalmach słyszał święty Augustyn? Głos ten śpiewał, skarżył się, radował się nadzieją lub smucił rzeczywistością.
 
 
Święty Pius X
Giuseppe (Józef) Sarto urodził się 2 czerwca 1835 r. w rodzinie wiejskiego listonosza, w Riese koło Wenecji. Uczęszczając do szkoły podstawowej w Riese, uczył się równocześnie języka łacińskiego u kapelana tej wioski, ks. Alojzego Horacjusza. W 1846 r. został przyjęty do gimnazjum w Castelfranco Veneto. Codziennie musiał więc przebiegać 14 km (po 7 km tam i z powrotem do domu). Trwało to przez 4 lata (1846-1850). W 1845 r. otrzymał sakrament bierzmowania; pierwszą Komunię świętą przyjął dwa lata później, kiedy miał 12 lat.
Za pieniądze kardynała Jakuba Monico Józef podjął studia w seminarium w Padwie. Przebywał tam 8 lat (1850-1858). W tym czasie zmarł jego ojciec (1852) i była obawa, że Józef będzie musiał przerwać studia, aby pomagać matce. Matka jednak zdecydowała się dorabiać krawiectwem, aby synowi nie przerywać studiów. Święcenia kapłańskie Józef otrzymał 18 września 1858 r.
Pierwszą placówką młodego kapłana była kapelania w Tombolo. Wyróżniał się tam jako doskonały kaznodzieja. Dlatego zapraszano go chętnie z kazaniami z różnych okazji. Swoje kazania przygotowywał bardzo starannie, każde z nich zapisując. Budował wiernych pobożnością i gorliwością kapłańską. Opiekował się ubogimi. Po 9 latach (1858-1867) biskup przeznaczył go na proboszcza do Salvano. Tu zajął się szczególnie katechizacją dzieci, uczeniem chóru śpiewu liturgicznego i biednymi. Sam będąc wiele razy głodny jako chłopiec, umiał zrozumieć głód innych. Był tak szczodry dla ubogich, że siostra częstokroć z płaczem skarżyła się mu, że nie ma co do garnka włożyć, a wstydzi się brać w sklepie na kredyt. Miał dwóch wikariuszy do pomocy, z którymi codziennie wieczorem omawiał potrzeby parafii. Po 8 latach został zwolniony z parafii i mianowany kanonikiem w Treviso. Niebawem biskup mianował ks. Józefa Sarto swoim kanclerzem (1875). Po śmierci biskupa został wybrany na wikariusza kapitulnego diecezji (1882).

Święty Pius X w ówczesnym uroczystym stroju papieskimW 1884 r. papież Leon XIII mianował ks. Sarto biskupem Mantui i sam udzielił mu sakry biskupiej. Jako pasterz diecezji Józef umiał być kochającym i życzliwym dla wszystkich ojcem, ale bywał także stanowczy, kiedy tego wymagała chwała Boża. Sam przyświecał swojemu duchowieństwu przykładem modlitwy, ubóstwa i gorliwości kapłańskiej. Baczną uwagę zwrócił na seminarium duchowne, by mogli stąd wychodzić odpowiednio przygotowani do przyszłej misji kapłani. Osobiście zwizytował wszystkie kościoły i parafie diecezji, by się przekonać naocznie o ich potrzebach materialnych i duchowych. Na zakończenie wizytacji zwołał synod diecezjalny (1888), którego nie było od 250 lat. W 1891 roku urządził wielkie uroczystości w 300-lecie śmierci św. Alojzego Gonzagi, który pochodził z Mantui.
W 1892 r. zmarł patriarcha Wenecji, kardynał Dominik Agostini. Leon XIII wyznaczył na jego miejsce biskupa Józefa Sarto. W trzy dni potem nowy patriarcha Wenecji otrzymał nominację na kardynała Kościoła. Całe swoje doświadczenie i gorliwość oddał do usług nowej archidiecezji. Rozwinął więc akcję katechizacji, by ją postawić na poziomie i ożywić ją we wszystkich parafiach oraz rektoratach swojej metropolii. W seminarium oprócz teologii dogmatycznej i moralnej wprowadził studia biblijne, historię Kościoła i ekonomię społeczną. Rozpoczął akcję oczyszczania muzyki kościelnej z elementów świeckich, jakie powszechnie wówczas wdarły się do liturgii. Pomagał mu w tym znany muzyk, Wawrzyniec Perosi. W roku 1895 zorganizował uroczystości jubileuszu 800-lecia konsekracji bazyliki św. Marka. W roku 1900 celebrował rocznicę 100-lecia konklawe, na którym w Wenecji został wybrany papieżem Pius VII. Jako patriarcha Wenecji mawiał do swoich kapłanów: "Głosicie wiele dobrych kazań. Niektóre zdradzają ogień najcudowniejszej wymowy i przewyższają nawet aktorów gestami i grą twarzy. Ale bądźmy szczerzy. Co mają z tego nasi biedni rybacy? Ile z tego rozumieją służące, robotnicy portowi i tragarze? Można dostać zawrotu głowy od tych hamletycznych salw huraganowych, ale serce, bracia, serce pozostaje puste. Proszę was, bracia, mówcie prosto oraz zwyczajnie, żeby i najprostszy człowiek was zrozumiał. Mówcie z dobrego i pobożnego serca, wtedy traficie nie tylko do uszu, ale i do duszy waszych słuchaczy".

Święty Pius XW 1903 r. zmarł wielki papież Leon XIII. 62 kardynałów po siódmym głosowaniu w dniu 4 sierpnia wybrało na jego następcę kardynała Józefa Sarto. Wybór przyjął zalany łzami. Uroczysta koronacja odbyła się 9 sierpnia. Nowy papież przyjął imię Piusa X. W dwa miesiące później (4 października 1903 r.) wydał swą pierwszą encyklikę Ad diem illum, w której wyłożył program swojego pontyfikatu: odnowić wszystko w Chrystusie (restaurare omnia in Christo). W 1906 r. wydał drugą z kolei encyklikę, dotyczącą karności i reformy duchowieństwa. W 1908 r. zaprowadził reformę kurii papieskiej i zmiany w procedurze konklawe. Rozpoczął reformę prawa kanonicznego, którą dokończył papież Benedykt XV, jego następca, wydaniem nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego (1918). W 1905 r. ukazał się Katechizm Piusa X najpierw dla diecezji rzymskiej, potem dla całego Kościoła z instrukcją o nauczaniu dzieci prawd wiary. Za pomocą listu motu proprio z 1903 r. Pius X wprowadził reformę muzyki kościelnej. Zreformował również brewiarz. Dekretem z 1905 r. zniósł konieczność przystępowania do spowiedzi przed każdym przyjęciem Komunii świętej, a dekretem Quam singulari Christus amore (z 8 sierpnia 1910 r.) obniżył wiek dzieci mogących przyjąć Komunię świętą.
Z całą energią zwalczał współczesne błędy. Największym niebezpieczeństwem był modernizm - prąd, który obalał niemal wszystkie dogmaty. W encyklice Pascendi dominici gregis z 8 września 1907 r. modernizm został uroczyście potępiony, a kapłani zostali zobowiązani do składania przysięgi antymodernistycznej. Dla podniesienia wagi nauk biblijnych i dla przeciwstawienia się szerzonym błędom racjonalistycznym Pius X ustanowił Papieski Instytut Biblijny, istniejącą do dziś najwyższą szkołę biblijną (1909).
Z całą stanowczością stawał w obronie Kościoła. Na tym tle doszło do gwałtownego zatargu z rządem francuskim, który w roku 1905 samowolnie zerwał konkordat z roku 1801 i usiłował narzucić Kościołowi ograniczające jego wolność prawa. Wtedy właśnie wypędzono z Francji zakonników i zlikwidowano niemal wszystkie klasztory. Papież mianował 40 biskupów na nie obsadzonych dotąd diecezjach, nie konsultując tego z rządem.
Pius X bywa nazywany papieżem dzieci. Kochał je i pragnął, by jak najwcześniej spotkały się z Panem Jezusem, zanim szatan zajmie jego miejsce. Po wydaniu dekretu o wczesnej Komunii świętej otrzymał moc listów od dzieci. Pan Bóg obdarzył go także darem łask niezwykłych, m.in. uzdrawiania chorych.

Święty Pius X - papież Eucharystii25 maja 1914 r. zdołał jeszcze zwołać konsystorz i ogłosić na nim wybór 13 nowych kardynałów. Z tej okazji dał wyraz swojemu przeczuciu bliskiej śmierci z powodu choroby nerek i oskrzeli, na którą od dawna cierpiał. 28 czerwca 1914 r. padł w Sarajewie od kuli zamachowca następca tronu Austro-Węgier, Franciszek Ferdynand. Wojna wisiała na włosku. Papież wydał orędzie do państw, usiłując zatrzymać groźbę wojny. Nie udało mu się to - 28 lipca stała się ona faktem. 21 sierpnia 1914 r. o godzinie 1 w nocy papież Pius X przeniósł się do wieczności. Następnego dnia odbył się jego pogrzeb i złożenie ciała do podziemi watykańskich pod bazyliką św. Piotra. 3 czerwca 1951 r. Pius XII dokonał uroczystej beatyfikacji sługi Bożego, a w trzy lata później, 29 maja 1954 r., ten sam papież dokonał jego uroczystej kanonizacji. Ciało św. Piusa X znajduje się w bazylice św. Piotra na Watykanie w kaplicy Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Jest on czczony jako patron esperantystów.

W ikonografii św. Pius X przedstawiany jest w stroju papieskim.
 
 
 
Módlmy się. 
 
 
Boże, Ty dla obrony katolickiej wiary i odnowienia wszystkiego w Chrystusie napełniłeś świętego Piusa, papieża, duchem mądrości i apostolską mocą,  spraw łaskawie, abyśmy idąc za jego wskazaniami i przykładem, *osiągnęli wieczną nagrodę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
-szukam-


To jest chyba najważniejsze pytanie : co Pan Jezus zrobiłby na moim miejscu ?
https://gloria.tv/article/S8NjRB1EH2wK3u1saNkQMp8ka
 

to trzeba wiedzieć - Kościół o masonerii - (szczególnie od 17 minuty) 
https://www.youtube.com/watch?v=NoZFU3nmK9c&feature=youtu.be&list=WL


Super wyjaśnienie o imigrantach 
 - https://www.youtube.com/watch?v=b-QU1T0mtjE&feature=youtu.be

Polacy są logiczni - po prostu nie tolerują terroryzmu
 - https://gloria.tv/photo/wk4HC83U6Kxp3sgQKtunnsbDy

salonowe media przeciw abp Jędraszewskiemu
 - https://gloria.tv/article/6bMo9EzHmf4L2k8Mfe84tgYBQ

kard. Sarah - Kościół to łódź, która nabiera wody
 - https://gloria.tv/article/6FTewvqC6ZLxBncfB44KCsQAs


Przyszły ustrój Polski

dr Stanisław Krajski " Kto powinien w Polsce Królować - Matka Boska czy Chrystus?"

https://www.youtube.com/watch?v=VTT_84ILoVU


Stanisław Krajski Królestwo Chrystusowe na ziemi – przyszły ustrój Polski

https://www.youtube.com/watch?v=3xOdGn2cs4c


Przyszły ustrój Polski - wykład dr Stanisława Krajskiego

https://www.youtube.com/watch?v=4R0EMt0vPCs

-szukam-
​Panie Jezu​
, ​
moja Miłości - ​dzisiaj w ten piękny dzień "Miłosierdzia Bożego"
- ​
​d​
ziękuję
​ ​
za wszystkie Łas
​k​
i Twoje​.  Mateńce naszej jestem bardzo wdzięczna, że wstawiała się do Ciebie Królu o mnie. Bardzo proszę o Twoje Królewskie błogosławieństwo na dalsze życie według Twojej woli.

 PAN JEZUS:

"Ty moja ukochana Mieczysławo - okryłaś się już Bożą sławą. Jesteś Moim dzieckiem i taka pozostaniesz i wiem, że oskarżeniom ludzkim się nie poddajesz.

​T​
woja miłość do całego Nieba jest już bardzo gorąca.
​P​
otrzebna jesteś ludziom, gdyż z nimi korespondujesz. Do moich i "nie-moich" pasterzy dobrze piszesz, bo w dalszym ciągu świat bieży na zatracenie.
 JESTEM MIŁOSIERNY DLA MOICH WIELBICIELI I POMAGAJĄ WAM W PODTRZYMYWANIU ŚWIATA MOI ANIELI.
​ ​
Mieczysławo - pisz do biskupów i kardynałów - aby jak najszybciej uznali Mnie KRÓLEM POLSKI zupełnie, a Ja będę bronił każdego polskiego dziecka. Gdy będę KRÓLEM POLSKI – ogarnę Miłością
​ ​
i P
​OKOJEM​
miasta i wioski.
Jak już pisałem wiele razy, że wtedy wasze życie będzie bez skazy.
​​
Będę regulował bogactwami, przemysłem i w Polsce urodzinami, ale będę czuwał nad niepotrzebnymi zgonami.
​ ​
Moje "echo" - Mieczysławo - módl się, aby ludzie też się modlili o Jezusa Chrystus KRÓLA, gdyż na świecie będzie wielka, wojenna awantura. Bardzo
​ ​
​N​
am jest żal każdego narodu i świata całego, bo wiem, że gdy nie będę KRÓLEM, to wojna będzie od wschodu do zachodu
 ​
od południa do północy, a po śmierci nikt nie będzie mógł Mi spojrzeć w oczy.
​ ​
Jezus Chrystus Król".

 APEL DO LUDZKOŚCI  PODYKTOWANY PRZEZ PANA JEZUSA, ABY TAKIE MSZE ŚWIĘTE ZAMAWIALI:

MSZA ŚWIĘTA INTRONIZACYJNA ABY JEZUS CHRYSTUS - SYN BOGA WSZECHMOGĄCEGO MÓGŁ BYĆ UZNANY PRZEZ RZĄD I EPISKOPAT W POLSCE JAK NAJSZYBCIEJ
​, ​
NATYCHMIAST
​- ​
KRÓLEM POLSKI."

                                   MODLITWA do JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA.
       " Panie Jezu Chr
​yste​
, Królu nasz i całego świata zmiłuj się nad Twym wiernym ludem,  który pragnie Cię wywyższać każdego dnia, który  pragnie Cię widzieć Królem Wiecznej Chwały,
            Królem Człowiekiem, Królem Bogiem Wszechmogącym, Królem Życia i Śmieci. 
      Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy - jako Królowi Polski i Wszechświata i kochamy Cię.
                        Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich POKÓJ
                                      i szacunek do wszystkiego co stworzyłeś.
                    Tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieczne. Amen.-szukam-

Niedziela, 20 sierpnia 2017
 
XX NIEDZIELA ZWYKŁA 
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida!
 
https://www.youtube.com/watch?v=JPOTRnbsTCI
 
 
(Mt 15,21-28)
Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami! Lecz On odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: Panie, dopomóż mi! On jednak odparł: Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz! Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania podnieś mnie jezu
 
Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa, do Ewangelii św. Mateusza
 
 
Sól ziemi i światłość świata

"Wy jesteście solą ziemi". Nie ze względu na was samych powierza się wam Słowo, ale dla dobra całego świata. Nie posyłam was do dwóch, do dziesięciu, do dwudziestu miast, nie do jednego narodu, jak niegdyś proroków, ale na lądy i morza, na cały dotknięty zepsuciem świat. Gdy więc powiedział: "Wy jesteście solą", tym samym wskazał, iż cała natura ludzka została osłabiona i skażona grzechami. Toteż wymaga od uczniów nade wszystko tych zalet, które są pożyteczne i konieczne do sprawowania pieczy nad innymi. Ten bowiem, kto jest łagodny, skromny, miłosierny i sprawiedliwy, nie zatrzymuje swych dobrych czynów tylko dla siebie, ale pragnie, aby się stały doskonałymi źródłami dobra także dla innych. Kto zatem jest człowiekiem o czystym sercu, człowiekiem czyniącym pokój, prześladowanym dla sprawiedliwości, ten właśnie życiem swoim się przyczynia do dobra ogółu. 
Nie sądźcie, iż powołani jesteście do drobnych walk, do spełnienia nieznacznych zadań. Nie. "Wy jesteście solą ziemi". Cóż zatem? Czy to oni przywrócili świeżość temu, co było zepsute? Bynajmniej. Wszak to, co uległo zepsuciu, po zmieszaniu z solą nie stanie się świeże. Nie, tego nie dokonali. Natomiast to, co uprzednio zostało odnowione, powierzone im, uwolnione od skażenia, zmieszali z solą i zachowali w świeżości otrzymanej od Pana. Wyzwolenie z grzechowego zepsucia było dziełem Chrystusowej mocy, zachowanie przed powrotem do poprzedniego stanu stało się dziełem ich gorliwości i trudu. 
Czy widzisz, jak stopniowo ukazuje im, że są więksi od proroków? Nie nazywa ich nauczycielami Palestyny, ale całego świata. Nie dziwcie się - powiada - iż pomijając innych, zwracam się do was i prowadzę na tak wielkie niebezpieczeństwa. Zastanówcie się, do jak wielu miast, krain i narodów posyłam was jako nauczycieli. Toteż pragnę, abyście nie tylko sami byli roztropni, ale abyście innych takimi czynili. Jeśli zaś nie uczynicie tego, wam samym zabraknie mądrości. 
Jeśli zbłądzą inni, będą mogli się nawrócić dzięki waszej posłudze, kiedy zaś wy upadniecie, innych pociągniecie ku zagładzie. Dlatego im większe powierza się wam zadanie, tym większa ma być wasza gorliwość. Powiada więc: "Jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi". 
Aby zaś uczniowie słysząc słowa: "Będą wam urągać, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko złe na was", nie lękali się podjąć dzieła, mówi: Jeśli nie jesteście gotowi na to wszystko, na próżno was wybrałem. Przeciwności pojawią się na pewno; nie uczynią wam jednak nic złego, ale tylko wydadzą świadectwo waszej wytrwałości. Jeśli natomiast ulękniecie się i zaniechacie należnej gorliwości, daleko bardziej ucierpicie; cały świat was surowo osądzi i doznacie wzgardy od wszystkich. To właśnie oznacza podeptanie przez wszystkich. 
Z kolei podaje bardziej wzniosłe porównanie: "Wy jesteście światłością świata". Na nowo mówi o świecie; nie o jednym narodzie czy dwudziestu miastach, ale o całej ziemi. Idzie tu o światło umysłu, wiele doskonalsze od promieni słońca, podobnie jak przedtem o sól duchową. Najpierw sól, potem światło, abyś zrozumiał, jak wielkie dobro płynie ze słów, które przenikają do głębi, jak wielki pożytek z rzetelnej nauki. Przykuwa bowiem uwagę, nie dopuszcza rozproszeń i dając zastanowienie, prowadzi do cnoty. "Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem". Na nowo pobudza do czuwania nad swym postępowaniem ucząc, aby pilnie baczyli na siebie jako ci, którzy wystawieni są na spojrzenia wielu i którzy potykają się na oczach całego świata.
 
Znalezione obrazy dla zapytania A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida!
 

„Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech wszystkie narody dają Ci chwałę” (Ps 67, 4)

Od dawna, Bóg wybierając Izraela na swój naród, wyznaczył mu uprzywilejowane miejsce w historii zbawienia; jemu będą zastrzeżone pierwociny darów Zbawiciela. Lecz z biegiem czasów, poprzez Izraela — naród kapłański — zbawienie zostanie rozciągnięte na wszystkie narody bez żadnej różnicy. Dzisiejsze pierwsze czytanie wspomina ten plan, zapowiedziany przez proroków (Iz 56, 1. 6-7). Przez usta Izajasza Bóg zapewnia o swojej życzliwości każdego cudzoziemca, który uwierzy w Niego i będzie Mu służył zachowując Jego Prawo: „Przyprowadzę ich na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy... Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów” (tamże 7). Wybranie Izraela nie oznacza więc odrzucenia innych narodów, owszem, ma służyć ich zbawieniu.

Św. Paweł w drugim czytaniu (Rz 11, 13-15. 29-32) pogłębia ten temat. Zasmucony oporem swoich ziomków względem Ewangelii Chrystusowej, Apostoł nie przestaje szukać wszystkich dróg, by przyprowadzić ich do wiary, a oddając się gorliwie nawróceniu pogan, czyni to w cichej nadziei, że „może pobudzi do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzi do zbawienia” (tamże 14). Bóg istotnie nie żałuje swoich darów: obietnice uczynione Izraelowi oraz jego wezwanie są „nieodwołalne” (tamże 29). Jeśli opamięta się, Bóg jest gotów mu przebaczyć. W istocie jak poganie, kiedyś Bogu nieposłuszni, teraz dostąpili Jego miłosierdzia, tak Żydzi odrzucając Chrystusa są nieposłuszni Bogu, ale gdy powrócą do Niego, staną się na nowo przedmiotem Jego boskiego zmiłowania. Owszem — wyjaśnia św. Paweł — jak odrzucenie przez Izraela stało się przyczyną głoszenia Ewangelii poganom, aby i oni dostąpili miłosierdzia, tak nawrócenie tych stanie się kiedyś okazją do opamiętania się narodu wybranego. Bóg bowiem, chcąc „wszystkim okazać swe miłosierdzie” (tamże 32), obraca na dobro, czyli dla nawrócenia jednych, nawet przeniewierstwo drugich. Aczkolwiek grzech jest zawsze przyczyną ruiny tego, kto w nim się utwierdza, to jednak nie może zniszczyć powszechnego planu zbawienia, jaki nakreślił Bóg.

W Ewangelii (Mt 15, 21-28) sam Jezus potwierdził swoim zachowaniem się względem chananejki tajemniczy porządek tego boskiego planu. „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida” — woła niewiasta błagając o łaskę dla córki „ciężko dręczonej przez złego ducha” (tamże 22). Fakt, że ta poganka zwraca się do Jezusa nazywając Go „Synem Dawida”, tytuł mesjański, jakiego nawet Żydzi Mu nie przyznają, ma swoją wymowę; dowodzi, że Bóg nie odmawia swojego światła żadnemu narodowi, żadnej klasie ludzi. Uczniowie są znużeni natarczywością tej cudzoziemki, a sam Jezus też nie wydaje się jej zachęcać: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela” (tamże 24). Istotnie, z woli Ojca musi rozwijać swoją działalność w granicach Palestyny; dopiero kiedy zgromadzi rozproszone owce Izraela i utworzy z nich jedną owczarnię, wówczas pośle ją do wszystkich narodów, by zaniosła im Ewangelię, lecz nastąpi to dopiero po Wniebowstąpieniu Pana. Tymczasem niewiasta nie przestaje błagać, a Jezus odpowiada z celową surowością: „Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom” (tamże 26). Ona jednak nie zniechęca się, lecz biorąc Go za słowo, odpowiada: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów”. Pan został pokonany, a Jego miłosierdzie, dotychczas powstrzymywane, wylewa się w pełni: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz” (tamże 27-28). Dla otrzymania miłosierdzia Bożego nic nie znaczy przynależność do narodu lub klasy uprzywilejowanej, znaczy natomiast wiara.

O Boże, zmiłuj się nad nami i błogosław nam; niech zajaśnieje dla nas Twoje oblicze. Niech na ziemi poznają Twoją drogę, Twoje zbawienie pośród wszystkich ludów.
   Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech wszystkie narody dają Ci chwałę. Niech się narody cieszą i weselą, że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi (Psalm 67, 2-5).

O Boże Stworzycielu, Tyś rozwarł oczy serc naszych, abyśmy poznali Ciebie, jedynego, najwyższego w niebie, Świętego, spoczywającego wśród świętych. Ty poniżasz wyniosłość pyszałków, niweczysz zamysły pogan, pokornych wynosisz na wyżyny, a wyniosłych poniżasz. Ty wzbogacasz i ubożysz, zabijasz i zbawiasz, i życie tworzysz; jedyny dobroczyńco duchów i Boże wszelkiego ciała. Ty spoglądasz w przepaści, wypatrujesz ludzkie czyny, w niebezpieczeństwie jesteś Wspomożycielem, a dla zrozpaczonych jesteś Zbawcą. Stwórco i Stróżu wszelkiego ducha, Ty rozmnażasz narody na ziemi i spośród wszystkich wybierasz miłującego Ciebie, przez Jezusa Chrystusa, umiłowanego Syna Twego, przez którego nas pouczyłeś, uświęciłeś, uczciłeś...
   Prosimy Cię, Panie, bądź pomocnikiem i wspomożycielem naszym! Uciśnionych wśród nas wybaw, uniżonym okaż zmiłowanie, upadłych podźwignij, zjaw się błagającym, chorych ulecz, błądzących ludu swego nawróć, daj pokarm łaknącym, daj wolność więźniom naszym, wesprzyj słabych, pociesz małodusznych; niech Cię znają wszystkie narody, że Ty jesteś Bóg jedyny i Jezus Chrystus Syn Twój, a my lud Twój i owce pastwiska Twego (św. Klemens Rzymski).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. III, str. 68

 

                                   Podobny obraz

 


Panie, weź nareszcie życie moje w swoje ręce
I zrób z nim, co zechcesz.
Oddaję się Twojej miłości,
Nie odrzucając ani rzeczy trudnych,
Ani tych przyjemnych, które przygotowałeś dla mnie.
Wystarczy mi Twoja chwała.
Wszystko, cokolwiek zaplanowałeś - jest dobre.
Wszystko jest miłością.
Jeżeli pozwolisz, że ludzie będą mnie chwalili,
Nie będę się niepokoił,
Jeżeli pozwolisz, że mnie zwymyślają,
Będę się niepokoił jeszcze mniej, nawet się ucieszę.
Jeśli ześlesz mi pracę - obejmę ją z radością
I stanie się dla mnie odpoczynkiem,
Ponieważ jest Twoją wolą.
A jeśli ześlesz mi odpoczynek
- będę odpoczywał w Tobie.
Tylko ocal mnie ode mnie samego.
Oddal mnie od mojej własnej trującej potrzeby
Zmieniania wszystkiego wokół,
Od niemądrego działania,
Od poruszania się dla samego ruchu,
Przeinaczania wszystkiego, co Ty zrządziłeś.
Pozwól mi spocząć w Twojej woli i milczeć.
Wtedy światło Twojej szczęśliwości
Ogrzeje we mnie życie.
Jej płomień będzie się palił w moim sercu
I świecił na Twoją chwałę.
Po to właśnie żyję. Amen.-szukam-

JEZUS CHRYSTUS: Chciałbym podziękować tym, którzy pomagają w rozprzestrzenianiu Mojego Świętego Słowa
https://gloria.tv/article/Gu8DbXNMxtvP4t6RUm2eoPrM2


_______________

Kulisy spotkania prezesa PiS z przedstawicielami środowisk żydowskich. Jonny Daniels: „To było spotkanie pełne wzajemnego zrozumienia”

https://gloria.tv/article/SJFQPryAYxM11rWhwM6m8kRDb

__________________


Dr Stanisław Krajski: Czy prezydent Duda realizuje plan masonerii?

https://gloria.tv/video/U9W3JNr9iNPk4wkBbRaXxqPcS


-szukam-

Szanowni Państwo,

dziś na ręce Marszałka Sejmu Komitet Inicjatywy Ustawodawczej #ZatrzymajAborcję, który mam zaszczyt reprezentować wraz z jego przewodniczącą, p. Kają Godek z Fundacji Życie i Rodzina, złożył zawiadomienie o inicjatywie przeciwko zabijaniu dzieci poczętych z podejrzeniem choroby. Zapraszam do obejrzenia relacji video z tego wydarzenia:

Youtube: https://youtu.be/NyoBtwqDqV4 
(prosimy koniecznie subskrybować kanał, żeby nie przeoczyć nowych filmów)

 

Link do tego samego video na Fb: https://www.facebook.com/CitizenGOPolska/videos/1449262501832060/ 

Zgodnie z ustawą, Marszałek Sejmu ma dwa tygodnie na wydanie zgody na rozpoczęcie zbiórki podpisów. Poinformujemy Państwa, gdy tylko taką zgodę otrzymamy!

Projekt ustawy zawiera niewielką zmianę w ustawia aborcyjnej. Jest nią wykreślenie przepisu 4a ust. 2, który pozwala dziś na zabijanie dzieci poczętych ze względu na podejrzenie choroby lub niepełnosprawności. Ta niewielka zmiana może uratować życie ok. 1000 dzieci rocznie (w 2015 r. na 1044 aborcje w Polsce, 1000 dokonano na dzieciach z podejrzeniem choroby), które dziś są zabijane zwłaszcza w 4, 5, 6 miesiącu ciąży, gdyż wcześniej zwyczajnie trudno zauważyć możliwość choroby w badaniu.

POTRZEBA JESZCZE WIĘCEJ WOLONTARIUSZY!

W CitizenGO Polska zgłosiło się już prawie 10 tys. osób gotowych na wolontariat w czasie zbiórki. Ale potrzeba, aby było nas jeszcze więcej. Zachęcam do dołączenia, a jeśli już to Państwo uczynili, to zachęcam do zaproszenia do zbierania Państwa znajomych. 
http://zatrzymajaborcje.pl/index.php/dolacz

DLA DZIENNIKARZY

Jeśli natomiast są Państwo dziennikarzami i chcieliby otrzymywać więcej informacji o działaniach w tej i podobnych inicjatywach, prosimy o rejestrację w poniższym formularzu:
https://goo.gl/forms/BnJZ8tAkk1kJSA4e2 

0-Jezusek-3.jpg

Pozdrawiam Państwa serdecznie i dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie,

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk
Dyrektor CitizenGO Polska
111-znicz_1.gif

P.S. Podaje jeszcze raz link do youtube i zachęcam do subskrybowania: https://youtu.be/NyoBtwqDqV4 

Fwd: PD: #ZatrzymajAborcję - zobacz video - WSZYSCY BĘDZIEMY ZBIERAĆ PODPISY


-szukam-

Ostrzeżenie dla wierzących, by nie odrzucali prawdziwych proroków
https://gloria.tv/article/eNvdNNuRMUrr42cFSEgi2M2oc

___________


NA NOWO WYDANA KSIĄŻKA: Pouczenia złego ducha

https://gloria.tv/article/J7nWqwvRGeEs6gukLMUvrivyV
_____________


Assumption of Mary - Dormition - Gift for Mary

https://gloria.tv/video/CQWGYTvbtepr34EC8rWGucnAk

-szukam-

Matka Boska Zielna, plonów złotych pełna 

  Matka Boska Zielna, plonów złotych pełna
 
15 sierpnia w Kościele katolickim obchodzona jest uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, nazywana także Świętem Matki Bożej Zielnej. Uroczystość ta jest największym i prawdopodobnie również najstarszym świętem maryjnym chrześcijaństwa.
Tego dnia lud przynosząc wiązanki zbóż, owoców i roślin dziękował Matce Bożej Wniebowziętej za pomoc w ciężkiej pracy na roli, za opiekę na ludźmi i ich plonami. 

Zwyczaj ten, na przykładzie ziemi krakowskiej, tak opisuje Oskar Kolberg: W święto Wniebowzięcia NP, czyli Matki Boskiej Zielnej, każda gospodyni znosi do kościoła snopki ziół ogrodowych i polnych podówczas kwitnących: maku, piwonii, szałwii, macierzanki, wrotyczu, kopru, kminku, prosa tureckiego, końskiego szczawiu, ziela świętojańskiego, marony, lulku, bożego drzewka, rozmarynu, mięty, melissy, kwiatów większych np. georginii, dzwonków itd., używanych dla bydła, ze szczerą wiarą, że poświęcenie przez kapłana powiększa ich moc uzdrawiającą i zachowawczą. Gdy natłok gospodyń z temi snopeczkami jest wielkim, kapłan wychodzi przed nabożeństwem na cmentarz kościelny, gdzie kobiety klęczą uszykowane, trzymając każda swój snopeczek, a odmówiwszy modlitwę i pokropiwszy zioła święconą wodą, wraca do kościoła. Zioła te przechowują się w chacie na siostrzanie, na oknie, za obrazami itd. Garść z nich wrzuca się następnie, w miarę potrzeby, do gotującej się w garnku wody, którą po przestygnięciu lub doprawieniu zimną wodą, wraz z dorzuceniem otręb pszennych lub ospy jęczmiennej, daje się bydłu pić przez kilka dni, mianowicie krowom po ich ocieleniu.
więcej: http://www.fronda.pl/a/matka-boska-zielna-plonow-zlotych-pelna-1,98031.html-szukam-
​UCHODŹCY WAS NIE ZBAWIĄ, TYLKO PAN BÓG, KTÓREMU WY ZAMYKACIE USTA.​ mk.

 
Niemcy chcą ZBURZYĆ polski kościół w ESSEN! W jego miejsce ma stanąć blok dla uchodźców!
 
          
Polonia jest przeciwna zburzeniu kościoła świętego Klemensa w Essen.Sprzedaż świątyni jest rzekomo spowodowana szukaniem oszczędności w diecezji. Podobno znaleziono już kupca na działkę, w miejsce kościoła katolickiego powstanie blok mieszkalny dla uchodźców.

Niemiecki proboszcz, ksiądz Ludgar Blasius, twierdzi, że wiążące decyzje jeszcze nie zapadły, jednocześnie przyznaje, że są toczą się rozmowy w tym kierunku,

Diecezja chce zamknąć aż połowę świątyń z powodu konieczności wprowadzenia oszczędności.

Na likwidację kościoła w Essen nie chce zgodzić się lokalna Polonia. Mieszkańcy protestują wspólnie z z Polską Misja Katolicką. Podkreślają, że tamtejsza wspólnota kościoła jest bardzo liczna i żywa.

Obejrzyj krótki reportaż na dorzeczy.pl

http://malydziennik.pl/niemcy-chca-zburzyc-polski-kosciol-w-essen-w-jego-miejsce-ma-stanac-blok-dla-uchodzcow,7155.html-szukam-


SZCZEPIONKI - PRZYNOSZĄCE CHOROBY NIEWYLECZALNE.  LICZY SIĘ BIZNES - NIE CZŁOWIEK.
 
PIERWSZYM WROGIEM NARODU POLSKIEGO JEST PREZYDENT POLSKI ANDRZEJ DUDA, GDYŻ PODPISAŁ NAKAZ PRZYMUSOWYCH SZCZEPIEŃ DZIECI POLSKICH POD KARĄ FINANSOWĄ. OT POLAK!!!  ŻYDZI NIE SZCZEPIĄ SWOICH DZIECI I NIKT ICH NIE UKARZE-nie powiedzieli Ci o tym? JAKO PIERWSZY DOKUMENT PREZYDENT ANDRZEJ DUDA PODPISAŁ O PRZYMUSOWYCH SZCZEPIENIACH DZIECI POLSKICH - A WY RODACY W POLSCE TAK SIĘ NIM ZACHWYCACIE. TO SĄ FAKTY, BO PODPIS I CZYN TO SAMO ZNACZĄ - WSPÓŁMORDERCA POLSKIEGO NARODU.
"PIŁAT PODPISAŁ, A ŻOŁNIERZ WYKONAŁ WYROK NA PANU JEZUSIE I OBAJ SĄ MORDERCAMI. mk."

https://www.youtube.com/watch?v=5HyNAIRs7g0-szukam-

Czwartek, 17 sierpnia 2017
ŚW. JACKA, PREZBITERA
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania sw. jacek 17 sierpnia
 
 
Z dzieła Życie i cuda świętego Jacka, spisane przez Stanisława z Krakowa, lektora Zakonu Kaznodziejskiego
 
Oświecił serca Polaków światłem wiary


"Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką". Stwórca wszechświata na początku tworząc niebo i ziemię, pozostawił ciemności nad bezmiarem wód. I rzekł: "Niechaj się stanie światłość. I stała się światłość". I w ten sposób Bóg oświecił świat. A to, co uczynił u początku, dokonał też i przez błogosławionego Jacka. On, niby promień nowego słońca, rozproszył w Polsce ciemności grzechu, a serca Polaków oświecił światłem wiary. Światło dzienne przynosi ulgę w cierpieniach, budzi śpiących, każe śpiewać ptakom, a dzikie zwierzęta zapędza do ich kryjówek. Tak i święty Jacek, wysłany do Polski przez błogosławionego Dominika, wyzwolił Polaków z występków, obudził ich z uśpienia, skierował ku niebu i oswobodził z władzy szatana. 
Imię Jacek wywodzi się ze słowa hiacynt, które oznacza zarówno kwiat, jak i szlachetny kamień. Oba te znaczenia dobrze się odnoszą do błogosławionego Jacka. Hiacynt bowiem jest rośliną o purpurowym kwiecie, Jacek zaś był w pokorze serca jak roślinka, co nie wystrzela wysoko w górę, był jak kwiat czysty i zdobny dobrowolnym ubóstwem. A szlachetny kamień tej samej nazwy, o blasku czerwieni, jest podobny do złota i jak złoto trwały. Tak i błogosławiony Jacek jaśniał światłością życia i głoszeniem Ewangelii, niezłomny w szerzeniu katolickiej wiary. Tak więc się tłumaczy znaczenie tego imienia. 
Błogosławiony Jacek surowość życia przejął jak ze źródła od świętego Dominika. Odznaczał się bowiem pokorą serca, dziewiczą czystością, gorącą miłością Boga i bliźnich; była ona tak wielka, że widok strapionych i płaczących wyciskał z jego oczu strumienie łez i z płaczem błagał dla nich o zmiłowanie Boże. Miał zwyczaj spędzać noce w kościele i rzadko kiedy udawał się na spoczynek, a zmęczony czuwaniem, kładł się na kamieniu przed ołtarzem lub na ziemi i tak odpoczywał, a ciało swoje co noc aż do krwi chłostał. W piątki oraz w wigilie błogosławionej Dziewicy i Apostołów pościł o chlebie i wodzie, a wszystkie chwile swojego życia Bogu poświęcał. Zawsze bowiem oddawał się czy to nauce, czy głoszeniu słowa Bożego, czy słuchaniu spowiedzi, czy modlitwie lub też nawiedzaniu chorych i tak słowem i przykładem budował bliźnich. 
W przeddzień uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny święty Jacek modlił się przed Jej ołtarzem w kościele swojego zakonu w Krakowie i gdy tak we łzach i modlitewnym uniesieniu rozważał Jej radosne i cudowne Wniebowzięcie, ujrzał wielkie światło spływające na ołtarz. Zbliżyła się do niego błogosławiona Dziewica i rzekła: "Synu mój, Jacku, raduj się, albowiem twoje modlitwy miłe są mojemu Synowi i Zbawicielowi i o cokolwiek będziesz prosił za moją przyczyną, to otrzymasz". To rzekłszy, wśród świateł i chórów anielskich odeszła do nieba. A święty mąż Jacek, pocieszony tym objawieniem, z ufnością wypraszał u Boga to, czego pragnął.
 
 
 

Święty Jacek rozmawia z Matką Bożą
Jacek urodził się w Kamieniu Śląskim, w ziemi opolskiej, na krótko przed 1200 rokiem. Był synem szlacheckiego, możnego rodu Odrowążów, krewnym biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża i jego następcy, Jana Prandoty, również Odrowąża. Pierwsze nauki pobierał zapewne w Krakowie w szkole katedralnej. Być może jego nauczycielem był bł. Wincenty Kadłubek, który w kapitule krakowskiej mógł wówczas sprawować godność kanonika scholastyka (1183-1206). Jacek zamieszkał wtedy u stryja Iwona. Po ukończeniu szkoły katedralnej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Pełki lub bł. Wincentego. W 1219 r. był już kanonikiem krakowskim - został mianowany nim przez Iwona. Jest rzeczą prawdopodobną, że Iwo wysłał przedtem Jacka na studia teologiczne i prawa kanonicznego do Paryża i Bolonii. Sam wykształcony w Paryżu i w Vicenza, chciał, by i jego bratanek zdobył wiedzę i nabrał europejskiej ogłady. Jednak o tym źródła milczą.
W 1215 r. biskup Iwo - przebywając jako kanclerz księcia Leszka Białego na Soborze Laterańskim - poznał św. Dominika Guzmana. Po raz drugi zetknął się ze św. Dominikiem być może w Rzymie, kiedy w roku 1216 stał na czele delegacji polskiej, która miała złożyć hołd (obediencję) nowemu papieżowi Grzegorzowi IX. Wtedy prawdopodobnie wyraził życzenie, aby św. Dominik wysłał także do Polski swoich duchowych synów. Na to zapewne otrzymał odpowiedź, aby przysłał z Polski kandydatów. Kiedy więc Iwo został biskupem krakowskim (1218), udał się do Rzymu ze swymi kanonikami Jackiem i Czesławem. Iwo wrócił do Polski, a Jacek i Czesław pozostali w Rzymie u boku św. Dominika.

Święty Jacek rozmawia z Matką BożąNakaz nowicjatu wtedy jeszcze nie istniał. Pojawił się on w zakonie św. Dominika dopiero w 1244 r. Dlatego po krótkim pobycie w rzymskim klasztorze św. Sabiny Dominik mógł obu kandydatów obłóczyć w habit z myślą rychłego wysłania ich do Polski. Bezpośrednią przyczyną decyzji wstąpienia do dominikanów przez Jacka i Czesława miały być niezwykłe wydarzenia, których obaj mężowie byli świadkami. W klasztorze św. Sabiny w Rzymie ujrzeli pewnego dnia św. Dominika w czasie Mszy świętej, uniesionego w ekstazie w górę. Tego właśnie dnia św. Dominik wskrzesił Napoleona, siostrzeńca kardynała Stefana, co głośnym echem odbiło się w Rzymie. Jacek i Czesław odbyli jedynie półroczny okres próby, po którym złożyli śluby na ręce św. Dominika.
Jeszcze tego samego roku (1219) jesienią Dominik wysłał obu Polaków do Bolonii. Szli pieszo o żebranym chlebie, jak to było wówczas w zakonie w zwyczaju, a nie konno, jak w czasie, gdy przybywali do Rzymu w orszaku biskupa Iwona. W Bolonii znajdował się wówczas główny i największy klasztor Zakonu Kaznodziejskiego. Pozostali tam rok, dokształcając się duchowo i umysłowo w obserwancji zakonu. Zdaniem niektórych pisarzy, dopiero teraz w roku 1220 lub nawet w 1221 Jacek i Czesław złożyli śluby, a nie w roku 1219. W maju 1221 r. w same Zielone Święta wzięli, być może, udział w kapitule generalnej Zakonu, na której utworzono pięć prowincji.
W roku 1221 św. Dominik lub jego pierwszy następca, bł. Jordan z Saksonii, wysłał grupę 4 braci do Polski. Prowincjałem ustanowił Pawła Węgra. Ponieważ ten musiał chwilowo zostać w Bolonii, na czele wyprawy ustanowił Jacka. Do Polski udali się więc pieszo Jacek, Czesław, Herman i Henryk Morawianin. Jacek niósł ze sobą, jak to było w zwyczaju, odpis bulli papieskiej polecającej biskupom nowy zakon. Za nimi po pewnym czasie podążył Paweł Węgier.
Jacek po drodze zatrzymywał się z towarzyszami swymi po klasztorach i domach księży. W miasteczku Fryzak na pograniczu Styrii i Karyntii zatrzymali się na dłuższy czas u kanoników regularnych. Kilku członków tego zakonu wstąpiło do nowej rodziny zakonnej św. Dominika. Jacek zostawił więc we Fryzaku jednego z kapłanów i brata Hermana Niemca wraz z nowymi kandydatami, a sam udał się do Lorch koło Linzu w Austrii. Stąd podążył do Pragi Czeskiej. Biskup Pragi przyjął ich bardzo serdecznie i prosił, by tam zostali. Ponieważ nie było jeszcze konkretnych propozycji, Jacek udał się z towarzyszami dalej do Krakowa.
Podróż Jacka z towarzyszami z Bolonii do Krakowa trwała kilka miesięcy. To świadczy o tym, że Jacek nie miał jeszcze konkretnego planu działania. Św. Dominik polecił mu badać po drodze możliwości pozyskiwania nowych członków i zakładanie nowych placówek. Jacek uczynił to najpierw we Fryzaku, a w kilka lat potem duchowi synowie św. Dominika założą również klasztor w Pradze i we Wrocławiu.

Święty Jacek rozmawia z Matką BożąJesienią 1221 r. (6 sierpnia tego roku zmarł św. Dominik, jego następcą został wybrany bł. Jordan z Saksonii) Jacek z towarzyszami znalazł się w Krakowie. 1 listopada w Krakowie pierwszych synów św. Dominika uroczyście przyjął biskup Iwo. Zamieszkali oni początkowo na Wawelu, na dworze biskupim. 25 marca 1222 r. było już gotowe skromne zabudowanie przy kościółku Świętej Trójcy. Tam też uroczyście przenieśli się dominikanie. Jacek natychmiast zabrał się do budowy klasztoru i kościoła. Poprzedni kościół był drewniany i zbyt mały. Całość była gotowa w roku 1227. Koszty poniósł w całości biskup Iwo. Konsekracji nowego kościoła dokonał legat papieski kardynał Grzegorz Krescencjusz. W 1227 r. biskup Iwo dokonał uroczyście aktu przekazania fundacji. Dokument ten zachował się szczęśliwie po nasze czasy. Kiedy w dwa lata potem (1229) zmarł biskup Iwo w czasie swojej podróży do Włoch, dominikanie z wdzięczności sprowadzili jego ciało do Polski i umieścili je w swoim kościele w Krakowie. Biskup zażywał tak wielkiej czci, że oddawano mu cześć jako błogosławionemu aż do wydania dekretu przez papieża Urbana VIII (1634), który zabraniał oddawania czci osobom, które nie otrzymały oficjalnej aprobaty Stolicy Apostolskiej. Biskup Iwo darzył wielką czcią św. Dominika i sam zamierzał wstąpić do dominikanów krakowskich. Wystarał się nawet o zgodę papieża Honoriusza III (+ 1227). Jednak na wieść o tym z Polski posypały się protesty i papież zezwolenie swoje wycofał. Zachowały się listy papieża z grudnia 1223 r., pisane do biskupa Wrocławia i do kapituły krakowskiej, w których papież wyjaśnia, dlaczego najpierw wyraził swoją zgodę, a teraz ją cofa.
W roku 1225 przeorem w Krakowie został mianowany Gerard. Prowincjałem polsko-węgierskim był wówczas po Pawle Węgrze Teodoryk. Być może Jacek w tym czasie był już na Pomorzu, gdzie w Gdańsku i w okolicy miasta rozwijał żywą działalność. Zakon cieszył się niebywałym wzięciem. Garnęło się w jego szeregi wiele wybitnych jednostek. W bardzo krótkim czasie zaczęły się więc także mnożyć klasztory. Już w 1226 r. powstała odrębna prowincja polska. Jej pierwszym przełożonym został były student uniwersytetu paryskiego, Gerard. Na pierwszej kapitule prowincjalnej uchwalono wysłanie dominikanów do Pragi, Wrocławia, Kamienia Pomorskiego, Gdańska i Sandomierza. To, że kapituła uchwaliła założenie klasztorów w Gdańsku i Kamieniu Pomorskim, mogło być zasługą Jacka. Do Pragi został wysłany bł. Czesław, który jeszcze w tym samym roku roku założył tam klasztor, a w roku 1230 - w Iławie. W 1226 r. bł. Czesław założył konwent we Wrocławiu.
W 1228 roku Jacek został wybrany na kapitule prowincji delegatem na kapitułę generalną. Udał się więc w podróż w towarzystwie przeora konwentu sandomierskiego, Marcina, i prowincjała, Gerarda. Kapituła odbyła się w Paryżu. Wybór Jacka na delegata prowincji świadczy, że cieszył się on wówczas wielkim autorytetem. Na kapitule paryskiej wydzielono 6 klasztorów jako odrębną prowincję polską. Należały do niej domy w Krakowie, Gdańsku, Kamieniu Pomorskim, Sandomierzu, Pradze i we Wrocławiu. Liczba polskich dominikanów wynosiła wtedy ok. 50.

Święty Jacek wskrzesza NapoleonaW latach 1233-1236 głową polskiej prowincji był bł. Czesław. Jacek w tym czasie zakładał placówki dominikańskie na Pomorzu. Polska prowincja, zatwierdzona ostatecznie na kapitule generalnej w 1228 roku jako dwunasta z kolei, przeżywała swój prawdziwy rozkwit. Na Pomorzu dominikanów przyjął życzliwie książę Świętopełk. Powstały konwenty w Gdańsku i w Kamieniu Pomorskim (po roku 1225), w Chełmie i w Płocku (1233), w Elblągu (1236), potem w Toruniu, a nawet w Rydze, Dorpacie i Królewcu.
Jacek ustanowił przełożonym nad klasztorami pomorskimi swojego ucznia, Benedykta, a nad klasztorami litewskimi - Wita. Obaj do czasu wydania wspomnianego wcześniej dekretu papieża Urbana VIII (1634) cieszyli się chwałą błogosławionych. Wierny swoim założeniom ewangelizacji, zaraz po kapitule generalnej Jacek udał się na prawosławną Ruś, gdzie założył klasztor w Kijowie (po roku 1228). Misja ta musiała rokować wielkie nadzieje, skoro z tego czasu mamy aż pięć bulli papieskich. Jednak w 1233 r. książę kijowski, podburzony przez prawosławnych kniaziów, zlikwidował na pewien czas placówkę kijowską. Powodzeniem cieszyła się placówka dominikańska w księstwie suzdalskim pod Moskwą i w Haliczu, gdzie Jacek założył również konwent (1238). Według tradycji dominikańskiej, trzy lata wcześniej powstał ośrodek dominikański także w Przemyślu (1235).
Po Krakowie, Gdańsku i Kijowie przyszła kolej na Prusy. Systematyczną pracę nad nawróceniem Prusaków rozpoczęli już cystersi z Łekna od roku 1206. Ich trud misyjny wydawał pewne owoce. Z czasem jednak okazało się, że Prusacy są silniejsi. Konrad Mazowiecki sprowadził więc w 1226 r. do Polski Krzyżaków. Ci, zaraz po przybyciu na Mazowsze zwrócili się do generała Zakonu Kaznodziejskiego, bł. Jordana, o kapłanów tak dla własnej obsługi, jak też dla prowadzenia misji. Z polecenia generała chętnie Krzyżakom z pomocą pospieszyli dominikanie z klasztorów w Gdańsku, Chełmnie i Płocku. W tej akcji misyjnej brał żywy udział Jacek, który nie mógł przewidzieć przewrotnych planów Krzyżaków, którzy zagarniali tereny oczyszczone z pogaństwa dla siebie. 2 października 1233 r. odbył się w Kwidzynie zjazd, w którym wzięli udział przywódcy krzyżaccy, Henryk Brodaty, Konrad Mazowiecki, arcybiskup gnieźnieński Pełka i bł. Czesław - ówczesny prowincjał polski. Był na tym zjeździe również Jacek. Omawiano na nim plan akcji nawrócenia Prus. Zaborcza polityka Krzyżaków prawdopodobnie zniechęciła Jacka do dalszego angażowania się w akcję misyjną w Prusach.

Święty Jacek z monstrancją i figurą Matki BożejJak wielki wpływ zdobyli dominikanie w tym czasie, świadczy to, że na cztery biskupstwa, założone na obszarze Prus w XIII w., trzy były w ręku dominikanów: biskupem Chełmna został były prowincjał polski, Henryk z Lipska (1245), diecezję pomezańską (Kwidzyn) otrzymał dominikanin Ernest (1249), a biskupem sambijskim (w Królewcu) został Theward (1251). Biskupem na Litwie w Wilnie został uczeń Jacka, Wit. Książę litewski Mendog przyjął chrzest i otrzymał z rąk papieża Innocentego IV koronę królewską (1253). W tym samym czasie książę ruski, Daniel, przystąpił do unii z Kościołem rzymskim i otrzymał z rąk tegoż papieża koronę (1253). Wcześniej, w 1248 r., zostali wyświęceni na biskupów inni uczniowie Jacka: Henryk dla Jaćwingów, Bernard dla Halicza i Gerard dla reszty Rusi. Były starania, aby w Łukowie utworzyć stałe biskupstwo dla nawracania pogańskich Jadźwingów. Wreszcie biskupem łotewskim został mianowany inny uczeń Jacka, Meinard. Wszyscy wymienieni biskupi cieszyli się chwałą błogosławionych. Niestety, piękne dzieło na Rusi zniszczył najazd Tatarów. W 1241 r. padły ich ofiarą klasztory w Haliczu i Kijowie. Litwę źle usposobił przeciwko chrześcijaństwu zaborczy i bezwzględny zakon Krzyżaków, tak że odpadła wtedy od Kościoła. Podobnie stało się z Jaćwingami. Prusaków zaś Krzyżacy do tego stopnia zniszczyli, że pozostała po nich zaledwie nazwa.
Według listy cudów, jakie nam zostawił biograf Jacka - lektor dominikański, o. Stanisław - wynika, że od roku 1240 Jacek mieszkał już w konwencie krakowskim. Przyczyną zaprzestania tak rozległej i dynamicznej akcji mogła być niechęć prawosławnych książąt ruskich, najazd Tatarów na Ruś i zaborcza polityka Krzyżaków, którzy paraliżowali wszelkie misyjne wysiłki polskich dominikanów. Zachowały się dwa dokumenty z lat 1236 i 1238, które zawierają podpis Jacka. Przyznają one Krzyżakom przywileje odnośnie ziem pruskich. Jacek występuje w nich jako świadek. Dowodzi to, że piastował wtedy jakiś urząd, przez co jego podpis był konieczny. Jednak rychło Jacek zawiódł się na zakonie rycerskim. Jako prawy syn św. Dominika nie mógł zrozumieć, że można ideę misyjną tak dalece wypaczyć.

Lektor Stanisław podaje, że Jacek zmarł w Krakowie w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 1257 r. po dłuższej chorobie. Być może forsowne podróże misyjne, w ówczesnych warunkach bardzo prymitywne i męczące, zniszczyły jego organizm. W tym czasie liczba klasztorów dominikańskich dochodziła do 30, w tym liczba konwentów, czyli pełnych, kanonicznych klasztorów, dochodziła do 20: w Polsce, w Prusach i na Pomorzu było ich 12, w Czechach i na Morawach - 8, a 10 klasztorów - na Śląsku. Liczba zakonników była szacowana na 300-400. Prowincja czeska została wyłoniona z polskiej dopiero w roku 1311.

Święty Jacek z monstrancją i figurą Matki BożejJacek musiał swoim braciom zostawić wzór niezwykłej świętości i zakonnej obserwancji, skoro od samego początku jego grób był otoczony wielką czcią i otrzymywano przy nim niezwykłe łaski. W zapiskach konwentu krakowskiego z roku 1277 czytamy taki fragment: "W klasztorze krakowskim leży brat Jacek, mocen wskrzeszać zmarłych". Rozpoczęto także starania o kanonizację, jak świadczy o tym fakt prowadzenia księgi cudów. Księga ta, prowadzona przy grobie Jacka w latach 1257-1290, przytacza ponad 35 niezwykłych wypadków. Jednak najazdy tatarskie, a potem walki o tron krakowski i dalsze wypadki sprawiły, że dopiero w XV w. ponowiono starania w Rzymie. Wskutek tych działań papież Klemens VII w roku 1427 zezwolił na obchodzenie święta św. Jacka w prowincji polskiej. Intensywne dalsze starania poparte przez królów polskich Stefana Batorego i Zygmunta III dały rezultat. 17 kwietnia 1594 r. papież Klemens VIII zaliczył uroczyście Jacka w poczet świętych. Jacek był siódmym z kolei dominikaninem wśród świętych, a piątym spośród Polaków wyniesionych na ołtarze. Relikwie św. Jacka spoczywają w osobnej kaplicy w kościele Świętej Trójcy w Krakowie w okazałym grobowcu. Kiedy w roku 1612 została utworzona dominikańska prowincja ruska, otrzymała za patrona św. Jacka. Św. Jacek jest otaczany czcią nie tylko w Polsce (zwłaszcza w Krakowie i na Śląsku), ale również w całej Europie, a także w obu Amerykach i Azji.
Jak głosi tradycja, Jacek Odrowąż nie przyjmował żadnych godności zakonnych. Skupił się na ważnych celach zakonu dominikańskiego na terenie Polski. Jego życie było przepełnione czcią dla Matki Bożej. Legenda głosi, że kiedy musiał w czasie najazdu Tatarów na Kijów opuścić miasto, zabrał ze sobą Najświętszy Sakrament, aby go uchronić od zniewagi. Wtedy z wielkiej kamiennej figury miała odezwać się Matka Boża: "Jacku, zabierasz Syna, a zostawiasz Matkę?" "Jakże Cię mogę zabrać, Matko Boża, kiedy Twoja figura jest tak ciężka?" Jednak na polecenie z nieba, kiedy uchwycił figurę, miała okazać się bardzo lekką. W kościele dominikanów w Krakowie pokazują dużą statuę kamienną pod nazwą "Matki Bożej Jackowej".

W ikonografii Święty przedstawiany jest w habicie dominikańskim, z monstrancją w jednej ręce i figurą Matki Bożej w drugiej.

 
 
Módlmy się. 
 
Wszechmogący, wieczny Boże, dzięki Twojej łasce święty Jacek przez wytrwałe głoszenie Ewangelii odnowił i umocnił w wierze wiele narodów,  za jego wstawiennictwem pomnóż naszą wiarę, * abyśmy byli zdolni pracować dla Twojej chwały i zbawienia ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


-szukam-

 
TY  ANTY-PAPIEŻU FRANCISZKU....???? - CZY  TOBIE JUŻ SIĘ WSZYSTKO POMIESZAŁO Z NADMIARU ZAJĘĆ, ZAPOMNIAŁEŚ MÓWIĆ O PANU BOGU A TYLKO WIERZYSZ W CZŁOWIEKA I TO W MASONA. "WZRASTAJMY W BOGU" A NIE W CZŁOWIEKU ​. PRZECIEŻ WIESZ, ŻE UMRZESZ I PRZED KIM STANIESZ, A MOŻE PRZED CZYM?
mk.

Papież: obecność migrantów to szansa na wzrastanie w człowieczeństwie. "To okazja, by głosić"

        
                                 Kolejny jakiś dziwny krzyż, przy Franciszku.
 
Do tworzenia kultury spotkania i solidarności oraz wspierania na świecie pokoju zachęcił Papież uczestników międzynarodowego spotkania "Morze Śródziemne, port braterstwa".

Wydarzenie zorganizowane przez włoską diecezję Ugendo-Santa Maria di Leuca odbywało się w symbolicznym miejscu: na cyplu, który wieńczy koniec "obcasa buta", jaki tworzy tam Półwysep Apeniński, stanowiąc dla starożytnych swoisty "kraniec świata". Stąd również lokalne sanktuarium Matki Bożej nosi nazwę "de Finibus Terrae".

Do tej właśnie świątyni przyjechało 250 młodych z 31 krajów świata, wyznających różne religie, by dać wyraz potrzebie braterstwa oraz współpracy narodów na rzecz pokoju i jedności.

"Zachęcam tamtejszą wspólnotę chrześcijańską, młodych pochodzących z krajów wokół Morza Śródziemnego, jak też wszystkich ludzi dobrej woli, by uznali obecność tak licznych braci oraz sióstr migrantów za szansę na wzrastanie w człowieczeństwie, szansę spotkania i dialogu, a także zobaczyli w tym okazję do głoszenia i dawania świadectwa Ewangelii miłości - napisał Franciszek w przesłaniu. - Życzę, aby wasze ważne spotkanie wzbudzało coraz hojniejsze zaangażowanie na rzecz kultury gościnności i solidarności, wspierając w ten sposób pokój i braterstwo między narodami".

W spotkaniu "Morze Śródziemne, port braterstwa" brali udział przedstawiciele włoskich organizacji katolickich, które zajmują się pomocą uchodźcom oraz kwestią migracji. Rzeczniczka jednej z nich, Centro Astalli, Donatella Parisi zwraca uwagę na uniwersalność papieskiego orędzia.

"Papież Franciszek kieruje przesłanie do 250 młodych zgromadzonych na Półwyspie Saletyńskim w regionie Apulii. Jednakże to przesłanie powinno trafić do wszystkich młodych na świecie: otwórzcie się, chciejcie coś poznać, bądźcie ciekawi, bo drugi człowiek i spotkanie z nim to zawsze szansa na fundamentalny wzrost. Papież idzie tu całkiem pod prąd, kompletnie zmienia perspektywę: migranci to ktoś, kto może nas uczynić lepszymi. To przesłanie bardzo leży na sercu Centro Astalli" - dodała rzeczniczka humanitarnej organizacji.

https://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,6033,papiez-obecnosc-migrantow-to-szansa-na-wzrastanie-w-czlowieczenstwie-to-okazja-by-glosic.html
-szukam-

KLĘSKI I KATAKLIZMY W POLSCE SĄ PRZEZ NIEPOSŁUSZNYCH PANU BOGU RZĄDZĄCYCH JEGO KOŚCIOŁEM.

​CZY BISKUPI I PRYMAS W EPISKOPACIE ORGANIZUJĄ MODLITWY W KOŚCIOŁACH WYNAGRADZAJĄCE ZA GRZECHY SWOJE I NARODU POLSKIEGO? CZY MODLĄ SIĘ RAZEM Z WIERNYMI? GDYBY W POLSCE KRÓLOWAŁ BÓG - JEZUS CHRYSTUS KRÓL, TO NIE BYŁOBY ŻADNYCH NIESZCZĘŚĆ I KATAKLIZMÓW. TO TERAZ ZOBACZCIE JAK WYGLĄDA ZIEMIA, A BĘDZIE JESZCZE GORZEJ W TRZECIĄ WOJNĘ ŚWIATOWĄ, KTÓRA NIESTETY BĘDZIE PRZEZ UPÓR I PYCHĘ ŻYDOWSKIEGO EPISKOPATU I TERAZ ZOBACZCIE, BO BĘDZIE JESZCZE GORZEJ. COŚ ZA COŚ. ALBO JEZUS KRÓL - POKÓJ I DOBRO W POLSCE, ALBO JEZUS SŁUGA I KLĘSKI W POLSCE. OT PRZEBIERAŃCY SŁUŻĄCY DWOM  BOGOM. 
KLĘSKOM I KATAKLIZMOM JEST WINIEN EPISKOPAT, ALE TAKŻE WYBUCHOWI TRZECIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ TEŻ JEST WINIEN CAŁY EPISKOPAT I NIE JEST MI WAS ŻĄL, A PALCIE SIĘ W PIEKLE ZA NIEPOSŁUSZEŃSTWO BOGU mk.

„To największa klęska w dziejach.” Zobacz mapę zniszczeń po ostatnich nawałnicach [INFOGRAFIKA] |… KARA BOSKA NA POLSKĘ!

      Połamane drzewa na trasie Bytów - Kościerzyna

— Mamy do czynienia z największą w dziejach polskiego leśnictwa klęską spowodowaną wiatrami o znamionach huraganu

–   powiedział   dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski.

Dodał, że na terenach dotkniętych nawałnicami pokotem leży ok. 8,2 mln m sześc. drewna.

 

—   „Mamy   do  czynienia niewątpliwie z największą w dziejach polskiego leśnictwa – a przypuszczam, że w dziejach europejskiego leśnictwa – klęską”

– powiedział w środę na konferencji prasowej Tomaszewski.

Dodał, że stało się tak w następstwie wiatru „o znamionach huraganu”.

Jak mówił, pokotem leży ok. 8,2 mln metrów sześc. drewna, a roczne pozyskanie drewna w Lasach Państwowych wynosi około 38 mln m sześc.

W środę Tomaszewski podpisał decyzję o wprowadzeniu tzw. stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym w związku z nawałnicami, które przeszły nad Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia.

Zgodnie z nią na terenach leśnych dotkniętych nawałnicami obowiązuje zakaz wstępu.

— „Przystąpiliśmy – i to praktycznie mamy już na ukończeniu – do udrażniania dróg publicznych, dróg wewnętrznych”

​ ​
– wyjaśnił.

 

 

Dodał, że m.in. udostępniane będą tereny, nad którymi są linie energetyczne.

Jak mówił dyrektor,  w największym stopniu klęska dotknęła nadleśnictwa m.in. Rytel, Czersk.

Z danych Lasów Państwowych wynika, że najbardziej ucierpiały dyrekcje: toruńska, gdańska, poznańska, szczecinecka, wrocławska i łódzka.

Według wstępnych szacunków w tym roku w lasach toruńskiej RDLP nawałnice zniszczyły ok. 23,3 tys. drzew,   a trzeba będzie usunąć ok. 4 mln m sześc. drewna.

W   części   leżącej w woj. kujawsko-pomorskim powalonych zostało 9 tys. ha   drzew   (1,5 mln sześc. drewna),    a w części województwa pomorskiego – 14,3 tys. ha (2,5 mln sześc. drewna).

Planowo w ciągu roku we wszystkich nadleśnictwa podległych dyrekcji pozyskuje się ok. 2 mln sześc. drewna.

Szkody mają charakter powierzchniowy, zniszczone są całe drzewostany oraz pojedyncze drzewa.

To również ogromne straty przyrodnicze, zniszczone siedliska cennych gatunków, gniazda ptaków i legowiska dzikich zwierząt.

Jak   mówił dyrektor generalny LP,   nowy las na tych terenach powstanie do czerwca 2019 r. 

 
   
więcej: https://forumemjot.wordpress.com/2017/08/16/to-najwieksza-kleska-w-dziejach-zobacz-mape-zniszczen-po-ostatnich-nawalnicach-infografika-kara-boska-na-polske/

"Uciekałem jak najdalej od tamtych drzew".
Harcerze relacjonują tragiczną noc w lesie

http://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/polska,28/uciekalem-jak-najdalej-od-tamtych-drzew-harcerze-relacjonuja-tragiczna-noc-w-lesie,238165,1,0.html


-szukam-

List od Boga do mężczyzny
 -szukam-
CZY PYTAŁEŚ SIĘ SWEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA, CZY MOŻESZ TAKIE BREDNIE WPROWADZAĆ W BOŻYM KOŚCIELE? JESTEŚ DRUGI PO PANU BOGU TO POWINIENEŚ Z PRZEŁOŻONYM WSZYSTKO OMAWIAĆ. JEŚLI SŁUCHASZ DEMONICZNEGO APOSTATĘ ANTY-PAPIEŻA FRANKA, TO OBAJ BĘDZIE POTĘPIENI. JESZCZE MOŻESZ SIĘ POKORNIE UNIŻYĆ PRZED WŁADCĄ TEGO ŚWIATA I PO BOŻEMU PROWADZIĆ KOŚCIÓŁ KATOLICKI A NIE PO MASOŃSKU, CZYLI DIABELSKU.​ mk.

Arcybiskup Chicago chwali pomysł udzielania Komunii Świętej rozwodnikom w nowych związkach              

                                                       

Metropolita Chicago, kardynał Blase Cupich, napisał pochwalną przedmowę do książki aprobującej Komunię Świętą dla rozwodników.

Niedawno włączony przez obecnego Biskupa Rzymu do Kolegium Kardynalskiego arcybiskup Blase Cupich dał się już wcześniej poznać ze swoich lewicowych poglądów, które często odbiegają od nauki Kościoła. W roku 2011 roku zabronił kapłanom ze swojej diecezji uczestnictwa w akcji modlitewnego czuwania w obronie życia poczętego. Hierarcha ten apelował także do kapłanów, seminarzystów i obrońców życia, by nie modlili się przed ośrodkami aborcyjnymi Planned Parenthood, gdyż modlitwa w takich miejscach… niepotrzebnie „prowokuje”.

Ks. Abp. Cupich brał również udział w synodzie ds. rodziny, na którym to plenum pozostawał stronnikiem frakcji dążącej do zmiany nauczania w sprawie nierozerwalności małżeństwa i dopuszczenia rozwodników do Komunii Świętej. Obecnie jako kardynał podtrzymał swój pogląd pisząc przedmowę do przetłumaczonej na język angielski książki kardynała Francesco Coccopalmerio, pt. „A Commentary on Chapter Eight of Amoris Leatitia” („Komentarz do Rozdziału Ósmego Amoric Laetitia”), aprobującej Komunię Świętą dla rozwodników. Zajmujący niezwykle ważny urząd przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych kardynał Coccopalmerio twierdzi w swojej książce, że Amoris Laetitia zezwala na współżycie seksualne katolikom żyjącym w niesakramentalnych związkach jeśli tylko „mają pragnienie przemiany, lecz nie mają możliwości jej dokonania”.

Na sprawę książki kardynała Coccopalmerio oraz przedmowę do jej angielskiego tłumaczenia autorstwa abp. Cupicha padł cień w związku z wydarzeniem jakie miało miejsce niedawno w Watykanie. Chodzi o aresztowanie przez watykańską policję sekretarza kard. Coccopalmerio, 50-letniego ks. Luigi Capozzi podczas zażywania narkotyków i kontaktów homoseksualnych. Te okropne rzeczy miały miejsce w apartamencie należącym do Kongregacji Nauki Wiary, który ks. Capozzi zajmował. Przypomnijmy, że wcześniej kard. Coccopalmerio rekomendował swego sekretarza, ks. Capozzi na biskupa. Po incydencie, ks. Capozzi odmówił rozmowy z mediami, a żandarmeria watykańska oświadczyła, że nie może wydać oświadczenia, a watykański rzecznik Greg Burke odmówił komentarza na ten temat.

http://www.m.pch24.pl/arcybiskup-chicago-chwali-pomysl-udzielania-komunii-swietej-rozwodnikom-w-nowych-zwiazkach,53223,i.html
-szukam-
Ku przypomnieniu - Słowa Pana Jezusa Chrystusa Króla z 2015 roku po wyborach prezydenckich- czyż Jego Słowa nie wypełniają się na naszych oczach.

Panie Jezu - 9 maja odbyło się głosowanie poza granicami Polski na wybór PREZYDENTA POLSKI. W tym roku bardzo utrudniali głosowanie obecni rządzący w Polsce. Zmniejszyli ilość punków wyborczych oraz robili inne przeszkody. Katolickie media "Radio Maryja" promowało nieustannie Andrzeja Dudę którego reklamę sfinansowali jego sponsorzy. Niby takie katolickie "radio" a nigdy nie mówi o Jezusie Chrystusie KRÓLU. Takie katolickie radio a promuje A.Dudę pochodzenia ukraińskiego, który żyje bez ślubu kościelnego z kobietą pochodzenia żydowskiego. Pracownicy tego radia księża Redemptoryści umiejętnie unikają​ słowa​"​CHRYSTUS KRÓL „i jakże nie boją ​się Ciebie. ​Są ​uczuleni na słowo  - ​Chrystus Król, wprost nienawidzą tego słowa, a tym samym poniewierają Tobą. Tak sobie myślę, że może ​ boją się ujawnienia swoich tajemnic wolą postrzegać Ciebie jako swego sługę , lub służą dwom bogom, np. masonom?​

Pan Jezus: 

 

 " Otóż powiadam wam, że już jesteście "gojami​" u waszych wrogów, którzy zwą się Izraelitami.
Słowo ŻYD jest zabronione mówić i waszą Ojczyznę będziecie musieli zgubić.
To jest straszne do zrozumienia, bo Pola​cy sami dążą do swego zniewolenia.
 Prosiłem, ostrzegałem , pomagałem i nawet głupcami was nazywałem,
ale wy nie chcecie słuchać Mnie Boga i waszego Przyjaciela,  tylko ​rządzących wami w Polsce i demonicznego mąciciela.
Bogu rogi przyprawiacie i demonom cześć oddajecie. 
Polacy, żal Mi was, bo uwierzyliście niby katolickiemu "Radiu Maryja",  
a winy zdrady nikt z nich nie zmyje.  
Wszyscy ci, którzy nie posłuchali głosu Mojego - są winni haniebnemu zakończeniu świata całego".

Czy 50 km od Warszawy powstaje Judeopolonia? |WAŻNE!

Na budowę wjechały już pierwsze koparki. Niestety, to ani political fiction, ani głupi żart. To dzieje się naprawdę.

Puzzel nr 1.

W ciągu ostatnich kilku lat żydowscy inwestorzy pod pretekstem budowy parku rozrywki skupili ok. 600 ha ziemi w gminie Mszczonów wraz ze znajdującymi się tam olbrzymimi zasobami wód geotermalnych.

Polscy właściciele działek za namową samorządowców z „pocałowaniem ręki” wyzbyli się swojej własności.

Kilka dni temu w małej miejscowości Wręcza odbyła się „Uroczystość Wkopania Pierwszej Łopaty”.

W imieniu inwestorów pierwszy przemówił Mosze (Mooky) Greidinger, szef sieci kin Cinema City, który obiecał Polakom wiele miejsc pracy.

więcej: https://forumemjot.wordpress.com/2017/05/07/czy-50-km-od-warszawy-powstaje-judeopolonia-wazne/

 

Jarosław Kaczyński spotkał się w środę w Warszawie z przedstawicielami środowisk żydowskich w Polsce

https://forumdlazycia.wordpress.com/2017/08/17/jaroslaw-kaczynski-spotkal-sie-w-srode-w-warszawie-z-przedstawicielami-srodowisk-zydowskich-w-polsce/#more-47478

Kulisy spotkania prezesa PiS z przedstawicielami środowisk żydowskich. Jonny Daniels: „To było spotkanie pełne wzajemnego zrozumienia”

https://forumdlazycia.wordpress.com/2017/08/17/kulisy-spotkania-prezesa-pis-z-przedstawicielami-srodowisk-zydowskich-jonny-daniels-to-bylo-spotkanie-pelne-wzajemnego-zrozumienia/#more-47466
-szukam-

Sen najczarniejszy ze wszystkich: Kościół instytucjonalny przechodzi na ciemną stronę mocy


 dresden-2460704_640.jpg 

Rzecz, która może się niebawem dokonać. Sytuacja przerażająca dla wszystkich, którzy kochają Jezusa i wiernie bronią prawdy. Najczarniejszy z koszmarów, a także coś, co spędza sen z powiek. Mowa jest o grożącym nam wejściu Kościoła instytucjonalnego w skali powszechnej w sferę kłamstwa i jawnej herezji – wejściu Kościoła instytucjonalnego w pakt z szatanem, z Franciszkiem na czele – za jego pozwoleniem. 

Oczywiście nie odnosi się to do Kościoła w jego najgłębszym sensie. Kościołem jest Chrystus i wszyscy, którzy w nim żyją. Kościół to wspólnota trwająca na modlitwie, przyjmująca prawdę i Zbawienie. Jako taka nigdy nie może przestać istnieć ani nie może się zachwiać w swojej istocie. Prawdziwa Reszta Kościoła zawsze będzie niewzruszenie trwać – aż do Dnia Powtórnego Przyjścia Chrystusa (Resztą Kościoła nie zawsze są ci, którzy najgłośniej krzyczą, że nią są i że sami zachowują prawdę).

Może się jednak zdarzyć, że instytucja Kościoła, to znaczy ci, którzy oficjalnie reprezentują Kościół – biskupi wraz z osobą zasiadającą na tronie papieskim – popadną w poważny błąd, herezję i będą przyzwalać na świętokradztwo. W historii mamy aż nadto przykładów odstępstwa od wiary u hierarchów. Odejście od wiary może się zdarzyć pojedynczym biskupom lub ich większej ilości, może mieć miejsce albo w odniesieniu do jednej prawdy albo też do większej części nauczania Kościoła.

Najczarniejszy sen z możliwych jest taki, że kłamstwo i herezja zagnieździ się na trwałe w Kościele instytucjonalnym powszechnym – z nielicznymi wyjątkami – z poparciem osoby, która będzie uchodzić za Namiestnika Chrystusa. Dzisiaj to zagrożenie jest bliższe do wypełnienia się niż kiedykolwiek wcześniej.Odstępstwa od wiary znajdzie poparcie na szczycie, a przez to cały Kościół – poza tymi, którzy się temu jawnie przeciwstawią – wpadnie w odstępstwo. Nieliczni – uciszani, odtrącani, wyszydzani – będą głosić prawdę.

więcej: https://franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/2017/08/04/sen-najczarniejszy-ze-wszystkich-kosciol-instytucjonalny-przechodzi-na-ciemna-strone-mocy/#more-7676

 
-szukam-

​ HEJ - PRZYWÓDCY NARODU ŻYDOWSKIEGO JUŻ WASZ CZAS MINĄŁ. ZDRADZILIŚCIE BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO. BÓG OJCIEC I JEGO SYN - JEZUS CHRYSTUS, A TAKŻE MARYJA TERAZ WYBRALI POLSKĘ I WY NIE PRZESZKADZAJCIE NAM UZNAĆ PANA BOGA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI, JAKO JEDYNEGO OBROŃCĘ POKOJU, TO WTEDY I MY, I WY BĘDZIEMY MOGLI ŻYĆ. Z WASZYMI DIABELSKIMI RZĄDAMI WSZYSCY ZGINIEMY, A PAN BÓG POWIE: "I PO CO WAM TO BYŁO?​" WYJEŻDŻAJCIE POKOJOWO DO WASZYCH PYSZNYCH IZRAELITÓW, BO MY WAM NIE PRZESZKADZAMY ŻYĆ Z WASZYM MOJŻESZEM. WYNOCHA Z POLSKI KATOLICKIEJ. ZAWSZE MUSICIE WSZĘDZIE TĄ MORDĘ ŻYDOWSKĄ WSADZIĆ. WY NISZCZYCIELE WSZYSTKIEGO I WSZYSTKICH. MAŁO WAM" ZDRAJCY BOGA I POLAKÓW.

Żydzi już u Kaczyńskiego. Czy prezes ulegnie naciskom? Tajemnicze spotkanie szefa PiS z przedstawicielami środowisk żydowskich   http://wolnosc24.pl/2017/08/16/zydzi-juz-u-kaczynskiego-czy-prezes-ulegnie-naciskom-tajemnicze-spotkanie-szefa-pis-z-przedstawicielami-srodowisk-zydowskich/         

http://niezlomni.com/tajemnicze-spotkanie-jaroslawa-kaczynskiego-zydami-niemcy-maja-sie-czego-obawiac/

Tylko prywatne rozmowy...??? - Nawracajcie się
​- ​
Pan Nadchodzi dla Was jak zapowiedział.....ale wpierw Oczyszczenie nadchodzi,antychryst zrobi masakrę Żydkom jak podaje Apokalipsa - dlatego Kaczyński prze-udo katolik boi się Intronizacji i z tym walczy i dlatego nic nie wygra z Prawdą a jego czas i tak będzie ponury koniec....dlatego Naród pragnie Intronizacji tak jak to dokonał Król Kazimierz dokonał Intronizacji Królowej Polski...a to czasy ostatecznej bitwy.....gdy to się dokona to PIS i Kaczyński będzie bohaterem zapisanym złotymi literami.....ale Czy Wy macie taką Wiarę jak Nasi praojcowie co odnosili te Wielkie Zwycięstwa..... Jan Paweł II powiedział do Was ze bez Chrystusa Nić nie dokonacie !!!

-szukam-
ANTY-PAPIEŻU APOSTATO - FRANEK KIEDY ZAPROSISZ SWOICH "PRZYJACIÓŁ MORDERCÓW", ABY I U CIEBIE W WATYKANIE ZROBILI PORZĄDEK, NIECH POSTRASZĄ TWOICH KOLEGÓW MASONÓW. mk

Zamach w stolicy Katalonii. Co najmniej trzynaście ofiar śmiertelnych, ponad 50 rannych


          Zamach w stolicy Katalonii. Co najmniej trzynaście ofiar śmiertelnych, ponad 50 rannych

W europejskiej sztafecie śmierci i przerażenia dzisiaj przyszedł czas na Barcelonę. Najpierw w centrum miasta furgonetka prowadzona przez zamachowca staranowała pieszych, krótko potem uzbrojeni mężczyźni wzięli zakładników w restauracji. 

Terroryści upatrzyli sobie miejsce tłumnie odwiedzane przez turystów. Zgodnie z relacjami świadków, pojazd jechał zygzakiem i prowadzony był celowo w taki sposób, żeby uśmiercić bądź zranić jak najwięcej osób. Agencja Reutera poinformowała już o 13 zabitych. Ponad 80 osób zostało rannych, w tym piętnaście ciężko. Brak na razie informacji o tożsamości i narodowości ofiar. Nie wiadomo zatem jeszcze, czy są pośród nich Polacy.

Sprawca zaatakował na ulicy La Rambla, prowadzącej do ścisłego centrum miasta. Po ataku i przejechaniu ponad pół kilometra zabarykadował się w tureckim barze. Policja otoczyła lokal i prowadziła negocjacje z zamachowcem.

Pojawiły się też doniesienia o strzałach, które rozległy się w okolicach placu La Boqueria.

 

Służby porządkowe ostrzegały przebywających w mieście przed zbliżaniem się do Placu Katalońskiego. Zamknięte zostały pobliskie stacje metra, sklepy i punkty usługowe.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia nieprzytomnych bądź zabitych osób. Organizacja Britain First transmitowała na Facebooku obraz z miejsca ataku. Drastyczny film pokazywał leżących w wąskiej ulicy obok straganów co najmniej kilkunastu poszkodowanych i udzielających im pomocy przechodniów. Policja zaapelowała o nieupowszechnianie tego typu relacji i fotografii. 

Według brytyjskiego "The Guardiana", w furgonetce policjanci znaleźli paszport hiszpański wystawiony na mężczyznę o arabskim imieniu i nazwisku. Namierzony i przejęty został także drugi samochód, którym posługiwali się terroryści.

Media hiszpańskie poinformowały o zatrzymaniu mężczyzny mającego związek z atakiem – Drissa Ouakbara. W sieci pojawił się film z jego ujęcia. Jeden z terrorystów został zastrzelony.

 http://www.pch24.pl/zamach-w-stolicy-katalonii--co-najmniej-trzynascie-ofiar-smiertelnych--ponad-50-rannych,53864,i.html

 

Zabijają „niewiernych” w imię Allaha. Zobacz raport na temat zamachów w Europie
http://www.pch24.pl/zabijaja-niewiernych-w-imie-allaha--zobacz-raport-na-temat-zamachow-w-europie,51756,i.html

Europejscy muzułmanie wracają do Europy jako dżihadyści. To nawet 3 tys. bojowników IS
http://www.pch24.pl/europejscy-muzulmanie-wracaja-do-europy-jako-dzihadysci--to-nawet-3-tys--bojownikow-is,53856,i.html

 
-szukam-
                         Szanowni Państwo,

dziś na ręce Marszałka Sejmu Komitet Inicjatywy Ustawodawczej #ZatrzymajAborcję, który mam zaszczyt reprezentować wraz z jego przewodniczącą, p. Kają Godek z Fundacji Życie i Rodzina, złożył zawiadomienie o inicjatywie przeciwko zabijaniu dzieci poczętych z podejrzeniem choroby. Zapraszam do obejrzenia relacji video z tego wydarzenia:

Youtube: https://youtu.be/NyoBtwqDqV4 
(prosimy koniecznie subskrybować kanał, żeby nie przeoczyć nowych filmów)

 

Link do tego samego video na Fb: https://www.facebook.com/CitizenGOPolska/videos/1449262501832060/ 

Zgodnie z ustawą, Marszałek Sejmu ma dwa tygodnie na wydanie zgody na rozpoczęcie zbiórki podpisów. Poinformujemy Państwa, gdy tylko taką zgodę otrzymamy!

Projekt ustawy zawiera niewielką zmianę w ustawia aborcyjnej. Jest nią wykreślenie przepisu 4a ust. 2, który pozwala dziś na zabijanie dzieci poczętych ze względu na podejrzenie choroby lub niepełnosprawności. Ta niewielka zmiana może uratować życie ok. 1000 dzieci rocznie (w 2015 r. na 1044 aborcje w Polsce, 1000 dokonano na dzieciach z podejrzeniem choroby), które dziś są zabijane zwłaszcza w 4, 5, 6 miesiącu ciąży, gdyż wcześniej zwyczajnie trudno zauważyć możliwość choroby w badaniu.

POTRZEBA JESZCZE WIĘCEJ WOLONTARIUSZY!

W CitizenGO Polska zgłosiło się już prawie 10 tys. osób gotowych na wolontariat w czasie zbiórki. Ale potrzeba, aby było nas jeszcze więcej. Zachęcam do dołączenia, a jeśli już to Państwo uczynili, to zachęcam do zaproszenia do zbierania Państwa znajomych. 
http://zatrzymajaborcje.pl/index.php/dolacz

DLA DZIENNIKARZY

Jeśli natomiast są Państwo dziennikarzami i chcieliby otrzymywać więcej informacji o działaniach w tej i podobnych inicjatywach, prosimy o rejestrację w poniższym formularzu:
https://goo.gl/forms/BnJZ8tAkk1kJSA4e2 -----

Pozdrawiam Państwa serdecznie i dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie,

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk
Dyrektor CitizenGO Polska

P.S. Podaje jeszcze raz link do youtube i zachęcam do subskrybowania:

 https://youtu.be/NyoBtwqDqV4 

CitizenGO jest organizacją aktywnych obywateli,którzy bronią życia człowieka, rodziny i płynących z godności człowieka podstawowych wolności. Naszą działalność opieramy na chrześcijańskiej antropologii. Aby dowiedzieć się więcej na nasz temat, kliknij tutaj. Możesz też znaleźć nas na portalach Facebook lub Twitter.

Ta wiadomość jest adresowana na e-mail: bkozlowska2@autograf.pl. Aby się z nami skontaktować, prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, lecz użyć formularza: http://citizengo.org/pl/contacto.

Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać naszych wiadomości, kliknij link.

-szukam-
  MATKA BOŻA MÓWI - NASZE DZIECI​

 

https://www.youtube.com/watch?v=bUvqhDYk9hE
-szukam-

„Realistycznie patrząc nasze czasy wyglądają one apokaliptycznie”. Mocne słowa kard. Burke'a       

Realistycznie patrząc nasze czasy wyglądają one apokaliptycznie – mówił kardynał Raymond Burke. W czasie swojego wystąpienia duchowny wskazywał, że błędy wewnątrz Kościoła idą często do wiernych od najwyższych rangą pasterzy.

Kardynał Raymond Burke w lipcu wziął udział w konferencji „Church Teaches Forum” w Louisville, Kentucky. Podczas swojego wystąpienia mówił, że konfuzja, podziały i błędy wewnątrz Kościoła idące od pasterzy, a czasem nawet od tych najwyższych rangą mogą być znakiem "końca czasów".

Hierarcha podkreślał, że jesteśmy obecnie świadkami przenikania zła dostrzegalnego w kulturze zachodniej do Kościoła, przechodzącego czasem od pasterzy do owiec. W diaboliczny sposób zamieszanie i błędy, które prowadziły ludzką kulturę ku śmierci i destrukcji weszły także do Kościoła – wskazywał. Jako przykład takiego właśnie zjawiska kardynał podał przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec kard. Reinharda Marxa, który powiedział, że legalizacja małżeństwa "tej samej płci" w Niemczech nie była poważnym problemem dla Kościoła. Zamiast tego Marx powiedział, że Kościół powinien być bardziej zaniepokojony tym, co nazwał nietolerancją wobec tych osób.

Kardynał Burke zwrócił także uwagę, że za pontyfikatu papieża Franciszka Watykan przestał być atakowany przez media świeckie, jak to miało miejsce w czasie pontyfikatów Jana Pawła II i Benedykta. W jego ocenie jest to raczej problem niż powód do radości. – Aprobata świeckich mediów jest dla mnie znakiem, że Kościół źle wypełnia swoją posługę jasnego i odważnego mówienia światu o zbawieniu – tłumaczył.

Duchowny wskazywał również na potrzebę rozróżnienia pomiędzy „słowami człowieka, który jest papieżem i słowami papieża jako Wikariusza Chrystusa.” Jak tłumaczył, papież Franciszek często przemawia jako ten pierwszy, a więc "człowiek, który jest papieżem". – W rzeczywistości, nawet w dokumentach, które w przeszłości stanowiły bardziej uroczyste nauczanie, [Franciszek] jasno stwierdza, że nie przedstawia nauczania Magisterium, ale własne myśli – wskazywał kard. Burke.

https://dorzeczy.pl/swiat/38532/Realistycznie-patrzac-nasze-czasy-wygladaja-one-apokaliptycznie-Mocne-slowa-kard-Burkea.html

Kardynał Burke: Oto, jak wygląda formalna poprawka papieża Franciszka

http://translate.google.com/translate?hl=auto&langpair=auto|pl&u=http%3A%2F%2Fus1.campaign-archive1.com%2F%3Fu%3D3b519162c561a81f1ee4736a3%26id%3Da7428dfa4f%26e%3D4935ba65e8

Tekst oryginalny: https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-burke-heres-what-the-formal-correction-of-pope-francis-will-look-l-szukam-


Niedziela, 13 sierpnia 2017
 
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
 
 
Podobny obraz
 
https://www.youtube.com/watch?v=oEsz9jbPkd8
 

Ewangelia (Mt 14, 22-33)

Jezus chodzi po jeziorze

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.

Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.

Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!»

Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!»

A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!»

Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?»

Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym».

 

                                  Znalezione obrazy dla zapytania idzie jezus do mnie
 
 
Z Dialogu św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy, O Bożej Opatrzności
 

W niewoli miłości


Najsłodszy mój Panie, wejrzyj miłościwie na Twój lud, na Ciało Mistyczne Twojego Kościoła. Wszak o wiele bardziej uwielbione będzie święte Imię Twoje wówczas, kiedy przebaczysz tak licznej rzeszy Twych stworzeń, niż tylko mnie biednej, która tak bardzo obraziłam Twój Majestat. Jakże mogłabym doznawać pociechy widząc siebie przy życiu, jeśliby lud Twój pogrążony był w śmierci, gdyby mroki grzechów z powodu moich nieprawości i nieprawości innych stworzeń ogarniały Twoją umiłowaną Oblubienicę.
Żarliwie przeto błagam o tę niepojętą łaskę, abyś okazał miłosierdzie ludowi Twemu w imię owej niezrównanej miłości, która Cię skłoniła do stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Twoje. I czemuż to, proszę, obdarzyłeś człowieka tak wielką godnością? Niewątpliwie, stało się tak jedynie dla niepojętej miłości, dzięki której dostrzegłeś Twe stworzenie w sobie samym i w nim się rozmiłowałeś. Wyznaję jednak otwarcie, iż przez grzech człowiek słusznie utracił godność, do jakiej został wyniesiony.
Ty zaś wiedziony tą samą miłością i pragnąc w swojej dobroci pojednać ludzi ze sobą, dałeś nam Słowo, Twojego Jednorodzonego Syna, który stał się prawdziwym Pośrednikiem między nami a Tobą. On stał się naszą sprawiedliwością. W sobie samym zniweczył wszystkie nasze nieprawości i grzechy mocą posłuszeństwa, którego Ty, Ojcze niebieski, odeń zażądałeś polecając Mu przyjąć naszą ludzką naturę.
O niezrównana głębio miłości! Jakież serce może pozostać tak twarde, by się nie poruszyć i nie zadrżeć widząc, że tak wielka wzniosłość zstąpiła ku tak przepastnej niskości. Bo taką właśnie jest nasza ludzka natura.
Jesteśmy Twoim obrazem, a Ty obrazem naszym dzięki jedności, jaką ustanowiłeś między sobą a człowiekiem. Wiekuiste Bóstwo skryłeś pod nędzną zasłoną skażonej natury ludzkiej. Dlaczego? Jedynie dla Twej niewypowiedzianej miłości. Przez ową niepojętą miłość pokornie i ze wszystkich sił mej duszy błagam Twój Majestat, abyś biednym stworzeniom okazał swoje łaskawe miłosierdzie.
 
 
                                     Znalezione obrazy dla zapytania idzie jezus do mnie
 
 

Zmagania z modlitwą i wiarą

 

W każdej sytuacji, w każdej chwili, przy każdej czynności, nie tylko, gdy jest źle, ale również wtedy, gdy jest dobrze. Bóg mówi, poucza, wzywa, a człowiek odpowiada. Podstawą dialogu człowieka z Bogiem jest bezgraniczne zawierzenie Bogu, oddanie się w Jego ręce. W rozmowie człowieka z Bogiem widać, że inicjatywa należy do Boga. Podstawowym aktem ze strony człowieka jest wiara i słuchanie Słowa, wołania Bożego.

Dialog jest też wzajemnym odniesieniem dwóch osób – Boga i człowieka: Boga wzywającego do przyjaźni ze sobą, obdarzającego łaską, i człowieka, który odpowiada na Jego dar. Dar Boga i odpowiedź człowieka najdoskonalej zostały urzeczywistnione w Jezusie Chrystusie. A jak Bóg do nas przemawia? Poprzez sytuacje, ludzi, rodzinę, przyjaciół. Poprzez Pismo święte, ale i poprzez media. Ustami księży, ale też polityków. Jak mamy usłyszeć, zrozumieć i przyjąć to słowo? To już nasza rola: trzeba wsłuchać się, zrozumieć teksty, przyjmować słowa nie – jak to nieraz słyszymy – jako dopust Boży, bo takowego nie ma, lecz jako słowa miłości, dobroci, nawet jeśli dziwnie zabrzmią w naszych uszach. Odpowiadając zaś dziękujmy za to, że jesteśmy, za to, że działamy, za to, że mamy jak żyć, i prośmy, ale nie o łatwe życie, lecz przede wszystkim o dary Ducha Świętego, aby nas prowadził przez życie. Często w naszym pojęciu Bóg jest bardzo daleki, widzimy Go jako  Stwórcę, nierzadko dobrotliwego staruszka z długą siwą brodą, ale pamiętajmy, że jest On bardzo bliski, bliski w Jezusie Chrystusie, szczególnie w Nim, wydającym siebie za nasze zbawienie i wszczepiającym nas w Siebie.

Wydarzenia opisane w dzisiejszej Ewangelii wzbudzają refleksję na temat znaczenia modlitwy osobistej i sposobu radzenia sobie z trudnościami życiowymi. Jezus po spotkaniu z tłumem i po jego nakarmieniu oddalił się od uczniów, aby znaleźć trochę spokoju. Wytchnienia szuka w modlitwie. W modlitwie osobistej, w samotności, w modlitwie, na którą nie skąpił czasu. Wyraźnie podkreślone jest tu znaczenie modlitwy osobistej. Jej uzdrawiająca siła przywraca równowagę duchową. Trzeba jednak pamiętać, że czas modlitwy jest czasem, którego się nie odlicza. Modlitwa nie powinna być szybka, wymuszona, traktowana jako obowiązek, bo wtedy nie jest autentyczną rozmową z Bogiem. Modlitwa wznosi istotę człowieka, tzn. jego umysł i serce, do Boga. Można powiedzieć, że Bóg sam ustanowił modlitwę jako źródło łączności z Nim i źródło życia Bożego. Nie zapominajmy i nie wstydźmy się znaku krzyża przed jedzeniem, przed czynnościami życia codziennego. W końcu to dzięki Niemu istniejemy, żyjemy, funkcjonujemy. Dlatego więc rozmawiajmy poprzez modlitwę z Panem, dziękując Mu za wszystko, czego doświadczamy, aby Syn Człowieczy znalazł wiarę na ziemi, gdy przyjdzie.

Drugim zdarzeniem, które opisuje ta Ewangelia, jest zmaganie się Apostołów z żywiołem. Kiedy płynęli na drugą stronę jeziora, przyroda nie była dla nich łaskawa, bo płynęli pod wiatr. Modlitwa osobista, walka z trudnościami – to sytuacje z naszego ludzkiego życia. Jedni daremnie walczą ze swoimi problemami życiowymi, drudzy czerpią swoje siły z modlitwy, z więzi z Bogiem, po to by móc przetrwać i poradzić sobie z trudnościami. Skoncentrowanie się na sobie, na swojej trudnej sytuacji powoduje, że wielokrotnie nie dostrzega się Pana Jezusa kroczącego nam na pomoc. Potrzeba nam więcej odwagi i wiary.

Panie, dodaj nam wiary i odwagi, naucz nas modlić się.

http://liturgia.wiara.pl/doc/420109.19-Niedziela-zwykla-A

                               Znalezione obrazy dla zapytania jezus na mnie czeka

Daj nam odwagę...

 

     Daj nam, o Panie, odwagę, odwagę działania, pozbawioną zuchwałości.

     Daj nam, o Panie, odwagę w podejmowaniu inicjatyw i odwagę zdyscyplinowania.

     Daj nam, o Panie, odwagę wytrwałości i odwagę nieustannego przystosowywania się.

     Daj nam, o Panie, odwagę w osamotnieniu i rozpoczynaniu od nowa, zawsze z tymi, którzy pozostają, i z tymi, którzy przychodzą.

     Daj nam, o Panie, odwagę, by nie gniewać się, również w opuszczeniu, odwagę, by być zawsze panami siebie samych.

     Daj nam, o Panie, odwagę znajdowania zawsze choć chwili czasu na to, by móc rozważać i modlić się.

 

L. F. Lebet

-szukam-

NIECH BĘDZIE UWIELBIONA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
 
 
                     Podobny obraz
 
   Panie Jezu bardzo proszę o Błogosławieństwo dla kapłana Mateusza z okazji kolejnej rocznicy święceń kapłańskich.
 
  PAN JEZUS
    " Kapłan Mateusz jest wybrany Matki
​Mojej ​
i proszę człowiecze u niego Msze Święte, a szczególnie Gregoriańskie zamawia
​j​
. Wierny, kochający i w miłowaniu Boga w Trójcy Przenajświętsze Jedynego
​    ​
 i całego Nieba 
​- ​
nieustający.
​ ​
Na twój kolejny jubileusz w kapłaństwie
​powiem - ​
nigdy nie brałeś udziału w zaprzaństwie. Dlaczego mówię o "zaprzaństwie"? Bo wielu Moich kapłanów idzie do masonerii, do tych niedorozwiniętych bałwanów, czy baranów. Dlatego zabraniam wam używać podczas podniesienia Mojego Ciała
i Krwi Mojej: "
​O​
to
​B​
aranek Boży", gdyż w tym miejscu  porównujecie Mnie do ciała zwierzęcego, a baranek nie zbawia i CUDÓW nie czyni i po prostu to jest zwierzę a nie Bóg.
 Pod
nosz​
ąc Moje Ciało  mówcie: "Oto Jezus Chrystus Syn Boży" i niech każdy przede Mną się upokorzy.
     
​ ​
  Zwierzę - baran nie zbawia i nie mówi, tylko beczy i to wszystko co czynicie jest "od rzeczy".
                 Mój kapłanie Mateuszu - ty wszystko czyń na Chwałę Bożą i Ewangelizuj.
           Tłumacz Moje Ewangelie, ratuj dusze i nie dopuszczaj, aby pastwiły się nad nimi katusze.
        Błogosławię ciebie każdego rana i tłumaczę, aby każda dusza chciała być Jezusowi Chrystusowi
​​
Królowi poddana, a wtedy Ja ją wywyższę w odpowiednim momencie i uwierzy
w Moje Orędzie".


-szukam-
       
                  WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.​


    Image result for obrazy wizerunki Matki Bozej wniebowzietej

ZDROWAŚ MARYJO ŁASKI PEŁNA..​
 W tradycji polskiej nazwane jest święto jedno z największych - Matki Boskiej Zielnej. Tajemnica wzięcia Maryi do Nieba z duszą i ciałem jest świętowane od V wieku, a od 1950r. jest "Dogmat Wiary" ustanowiony przez papieża Piusa XII.

             BŁOGOSŁAWIENI CI, KTÓRZY SŁUCHAJĄ SŁOWA BOŻEGO I ZACHOWUJĄ JE WIERNIE.
 Mateńko - w tym tak pięknym dniu bardzo proszę o  Błogosławieństwo dla narodu polskiego. Jestem Polką i bardzo bym chciała wrócić do pięknej
​,​
bogatej
​ i​
rozmodlonej Ojczyzny, w której wszyscy rodacy  są prowadzeni przez Króla Miłosiernego jak Pan Bóg prz
​y​
ka
​za​
ł w swoich Przykazaniach Bożych, gdzie panuje radość ze sprawiedliwego panowania Pana Jezusa w Polsce. Wszyscy mają pracę, mają co je
​ś​
ć i nie są karani, bo nie grzeszą.
​To d​
latego
​ ​
​R​
ząd nie chce słuchać o Królowaniu Sędziego Sprawiedliwego, bo nie byłoby sądów żydowskich i nie mieliby pracy. Jednak nie powinni się bać, bo Pan Bóg nie zostawi nikogo
​ w potrzebie​. J
eśli Go kto kocha i szanuje 
​to​
wszyscy pracę będą mieli
​, a ludzie będą mieli nadzieję na przyszłość, bo teraz pod rządami "bez Boga" nie ma przyszłości dla normalnych obywateli​
​. Polska od wieków jest katolicka i inaczej nie będzie. A jeśli Żyd
​zi​
chc
​ą​
rządzić, to Polski nie będzie, bo Bóg Ojciec bardzo jest obrażany i wreszcie powie "STOP ZIEMI" i zginiemy przez żydowski Episkopat nieposłuszny Trójcy Przenajświętszej a po śmierci Bóg Ojciec powie: "i po co wam było?" ZIEMIA jest własnością Boga w Trójcy Jedynego".

  MATKA BOŻA.
              " Droga Mieczysławo całe Niebo w tym dniu okryło Mnie Bożą Chwałą. 
 Dla Mnie to było takie piękne, takie cudowne. Mój Syn zadbał o przywitanie swojej Mamy, a Mnie piękne Anioły przywitały. Sens Mojego życia na Ziemi, to podanie dla ludzkości Syna - Boga, aby ludzie mogli być zbawieni. Mój pobyt na ziemi, to pojednywanie ludzi, aby nie byli podzieleni, a raczej "Bożymi Przykazaniami" zjednoczeni. Trudności Ewangelizacyjne były kiedyś duże, bo panowały inne bezbożności nabyte. Przebicie przez dusze tych wywrotowców i innowierców długo trwało,
a
​ludźmi​
pierwszymi obdarz
​onymi​
Cudami Mego Syna była
​"​
para nowożeńców.
​"​
 Bardzo nam zależało, aby ludzie nie mordowali swoich dzieci, bo zwyczaje, bo bóstwa i aby to wszystko zlikwidować - dużo nauki dla nich wymagało. Teraz też ludzie zabijają swoje dzieci i dla tych niewiniątek nigdy słońce nie zaświeci. Gdy mordują matki swoje dzieci, to w Niebie wieli płacz i tak jest przez wiele stuleci. Pamiętajcie matki zbrodniarki - to jest straszny czyn przeciwko Bogu i całemu Niebu, a Bóg Ojciec już nie może powstrzymać swojego gniewu. Ci duchowni, którzy przyzwalają na zabijanie niewiniątek - lepiej dla nich aby się nie narodzili, bo to jest kary wieczn
​ego​
potępienia początek.
Te narody, które nie mają Bogu oddanych duchownych - niech modlą się, niech się modlą, aby nie było więcej im podobnych.
​ ​
Bóg Ojciec już nie może patrzeć na polski episkopat, gdyż przez nich wszystko w Polsce będzie 'na opak". To oni będą,
​ ​
a nawet już są winni wybuchowi trzeciej wojny światowej
​​
, tak jak Hlond jest winien wybuchowi II wojny narodowej.
Mnie jest przykro to mówić w tak pięknym Dniu Mojego Wniebowzięcia, ale muszę, bo życie ludz
​k​
ie trwa od dziecka poczęcia.
  Bóg Ojciec stworzył taką piękną planetę ZIEMIĘ​ i umieścił ludzkie plemię, ale dzisiaj coraz bardziej żałuje, bo dużo ludzi na Niego pluje. Mało kto z duchownych Boga Wszechmogącego Stworzyciela zauważa, a nawet Jego istnienie podważa. Bóg Ojciec stworzył ludzi, aby mógł być z nimi w Niebie   i ciągle ratuje te Narody w potrzebie. Mnie posłał na Ziemię, abym dała świadectwo pokory i jest Mnie przykro, że niewielu ludzi wie co to znaczy do tej pory. Bóg Ojciec posłał Swego Syna z myślą
pojednania i pogodzenia ludzi z Bogiem - to jest jedyna przyczyna. Tym samym chciał otworzyć Niebo duszom już oczyszczonym, bo wszystkie dusze były w otchłani i czekały aż Sędzia Sprawiedliwy  je ocali i wybawi. 
 NO TAK MÓJ NARODZIE POLSKI,
                TO Z PRACY EPISKOPATU I RZĄDU JAKIE MAMY WYSNUĆ WNIOSKI? 
Ojciec nadal czeka i z zamknięciem ZIEMI zwleka. Dlatego Mnie posyła na ZIEMIĘ, aby mogło żyć w zgodzie z Bogiem to ludzkie plemię. A Ja przychodzę, mówię i nawet ludziom się pokazuję, ale wszyscy przemądrzali nie chcą uwierzyć. Jednak przyjdzie czas, bo umrzeć muszą, a ich dusze  będą poddane sprawiedliwości i katuszom.
        BŁOGOSŁAWIĘ WAS "MOJE - NASZE" WSZYSTKIE DZIECI I MÓDLCIE SIĘ,
ABYŚMY SIĘ NIE ZAWIEDLI, BO KARA SZYBKO PRZYLECI.
  Dla Mnie to nie jest zrozumiałe, bo duchowni powinni być pierwszymi Bogu oddanymi,
    a oni chcą być mądrzejsi od Najmądrzejszego
​,​
 a oni są pyszni i do diabłów podobni.
   Całe Niebo patrzy na Ziemię z trwogą, bo przecież piękna jest, obfita w pożywieni
​a​
,
                                   ale "zły człowiek"
​ chce jej zniszczenia".
                                   ---------------------------------------------------------------

"W CHRYSTUSIE BÓG POJEDNAŁ ŚWIAT ZE SOBĄ, NAM ZAŚ PRZEKAZAŁ SŁOWA POJEDNANIA".​
Do: listy@prezydent.pl
Do: klasztor@jasnagora.pl

Do: Episkopat <skep@episkopat.pl>

Do: Prymas <Kuria@gniezno.opoka.org.pl>


-szukam-

Czy Papież Paweł VI miał sobowtora?


  MSZA ŚWIĘTA NIE JEST KATOLICKA. 
Papieże sobie ​wymyślili "dogmat nieomylności" i robili, i robią co chcą w tym demonicznym Watykanie. Nasz papież wiedział co tam jest i specjalnie jeździł po świecie, bo nie chciał na to dziadostwo, masoństwo i diabelstwo patrzeć. Tak samo jak z relikwiami - czy ktoś się pytał właściciela ludzkości, czy to akceptuje? Święci w Niebie opłakują te bezwstydne zwyczaje. Nie całują Pana Boga a skarpety czyjeś całują, bo nawet nie wiedzą czy należą do świętej osoby. Krew sprzedają do tej pory papieża JP II, jakby miał jej 100 litrów. Wolność jest wykorzystywana nielegalnie. Kiedyś wozili kłamcy wielką nogę w szklanym pojemniku, że to noga św. Magdaleny - tylko tak mogą masoni zarabiać na podłym oszukaństwie. Biskupi wymyślili sobie posłuszeństwo - nie Panu Bogu, a tylko im i wyrzucają kogo chcą z kapłaństwa bez pytania swego przyłożonego - przebierańcy i kłamcy żydowscy. Do swego Pana i Boga mówią - nie będziemy Ci służyć, bo jesteś naszym "sługą" - idioci. mk " CZY PAPIEŻ "PAWEŁ VI" MIAŁ SOBOWTÓRA?

TO NIE PAPIEŻ PAWEŁ VI UCZYNIŁ DESTRUKCJĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO A MASONERIA, KTÓRA UWIĘZIŁA POCZCIWEGO PAWŁA VI  A WZIĘLI AKTORA, KTÓREGO UCHARAKTERYZOWALI NA PAPIEŻA "PAWŁA VI" I ROBILI CO CHCIELI Z ZARZĄDZENIAMI BOŻYMI. AKTOR BYŁ BARDZO PODOBNY. DRANIE DI
A​
BELSCY - MASONERIA JUŻ SĄ W PIEKLE MAM NADZIEJĘ ZA SPRZENIEWIERZENIE SIĘ PANU BOGU I HAŃBIENIE JEGO PRAWA. WSZYSCY MÓWIĄ ŻE "PAPIEŻ PAWEŁ VI" ALE NIE MÓWIĄ, ŻE TO SOBOWTÓR PAWŁA VI WSZYSTKO ROBIŁ ŹLE. NAJWIĘKSZYM ZDRAJCĄ PANA BOGA I LUDZI JEST CAŁY CZAS JAN XXIII, BO NAJWIĘCEJ PRZYCZYNIŁ SIĘ DO DESTRUKCJI KOŚCIOŁA KATOLICKIE
​G​
O I WSZYSTKO ROBIŁ, CO MU TA DIABELSKA MASONERIA KAZAŁA. NAWET MA ZDJĘCIE W FARTUSZKU MASOŃSKIM Z MASONAMI, ALE PAN BÓG POWIEDZIAŁ - "STOP" BLUŹNIERSTWU I JUŻ GO NIE MA, A TERAZ ZNĘCAJĄ SIĘ NAD NIM DIABŁY W PIEKLE, BO DLA DUCHOWNYCH SĄ SZCZEGÓLNE MĘKI - ICH DUSZE SĄ W WYSOKIEJ CENIE U LUCYFERA. NIE
​ ​
ZORIENTOWAN
​​
I, NIE
​ ​
ROZEZNAJĄCY ŚWIATA WYWYŻSZAJĄ TEGO DIABŁA JANA XXIII DO NIEBA - ZA CO? ZA TO ŻE NAKAZAŁ STAĆ PRZED STWORZYCIELEM PODCZAS KOMUNII ŚWIĘTEJ? ZA TO, ŻE KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ ROZDAJĄ BABY OD GARÓW I CHŁOPY OD PŁUGA - OGÓLNIE MÓWIĘ, A TAM NIE MA PANA JEZUSA; ZA TO, ŻE POZMIENIALI MODLITWY; ZA TO ŻE MSZĘ ŚWIĘTĄ SOBOTNIĄ ZROBIŁ JAKO NIEDZIELNĄ - NAJEDZ SIĘ W SOBOTĘ NA NIEDZIELĘ CAŁĄ; ZA TO, ŻE WYWALIŁ ŚWIĘTE OŁTARZE A WSTAWIŁ STOŁY RZEŹNICZE NAWET BEZ KRZYŻA I MSZĘ ŚWIĘTA ODPRAWIAJĄ - TO STRASZNE - PRZY BOCZNYCH MIKROFONACH A NA DODATEK WYZNAJĄ, ŻE MSZA ŚWIĘTA TO "UCZTA" A PRZECIEŻ TO MĘKA PANA JEZUSA - BOGA. I TEGO DIABŁA PCHAJĄ DO NIEBA. ODKĄD PANA JEZU
​S​
A POCAŁOWAŁ JUDASZ - ZACZYNA SIĘ PANA BOGA MĘK
​A​
A DI
​A​
BEŁ JAN XXIII NAZWAŁ T
​Ą MĘKĘ​
"UCZT
​Ą​
". NO TO TERAZ UCZTUJESZ Z LUCYFEREM JAK CIĘ WYRYWA NA KAWAŁKI A
​T​
Y WYJESZ Z BÓLU
. mk.


Msza Święta NIE jest katolicka po soborze Wat.II i Franciszku!
Dlatego grzeszymy bo NIE chodzimy teraz do kościoła

 
​ Wczoraj - 13 sierpnia w niedzielę przechodziłam koło kościoła Świętej Konstancji obok Figury Matki Bożej Fatimskiej. Miałam obejść kościół inną drogą przez parking, ale coś mnie bardzo silnie kierowało w stronę Figury i jeszcze nie doszłam a słyszę głos Matki Bożej Fatimskiej - "Mieczysławo mów wszystkim, żeby ludzie modlili się, żeby ludzie więcej modlili się i żeby chodzili do kościoła, żeby chodzili do kościoła"! Głos Mateńki był przejmujący, ale nakazujący i jakby w rozpaczy.​
Rano natomiast byłam w kościele Świętego Stanisława Kostki na Mszy Świętej. Piękny stuletni polski Kościół    a wewnątrz stoi od niedawna Figura Świętej Teresy Dudzik- zakonnicy, która zawsze mi mówi gdy jestem w tym kościele.  A w tym kościele w każdą trzecią sobotę miesiąca zbieramy się na Nabożeństwie Wynagradzającym Panu Bogu za grzechy nasze, naszych rodzin i całego świata. Wczoraj po Mszy Świętej powiedziała do mnie :
Święta Tereska: "Mieczysławo - jesteś miła, dobra i godnie reprezentujesz Boga w Trójcy Przenajświętszej. Swoim życiem dawaj przykład dla innych".   
Byłam bardzo wzruszona. W poprzednim miesiącu - w lipcu Pan Jezus mówił do ludzi przeze mnie, a ja chodziłam do wielu osób i powtarzałam Słowa Boże. Mieczysława.
​-----------------​
"​WYSŁAWIAM CIĘ OJCZE, PANIE NIEBA I ZIEMI, ŻE TAJEMNICE KRÓLESTWA OBJAWIŁEŚ PROSTACZKOM"-szukam-

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus prawdziwy Kapłan i Król na wieki,
i Niepokalana Maryja Panna Królowa Polskiego narodu.
 
Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. (Mt 6. 33)
 
Zwracam się z uprzejmą prośbą, jako wasz brat oraz rodak,
z naglącym apelem.
Prośmy dobrego Boga o pokój na świecie, 
w Ojczyźnie, w rodzinach i nas samych, a zwyciężymy egoizm szatana,
który pragnie naszej zguby i nienawiści.
Używając słowa łacińskiego,: 
 
OREMUS: - 
O POKÓJ NA ŚWIECIE,
oraz w OJCZYŹNIE POLSKIEJ, 
W RODZINACH I NAS SAMYCH,
BYŚMY NIEŚLI POKÓJ, NIGDY NIENAWIŚĆ.
 

Modląc się razem – otrzymamy wielką łaskę.

Słowa M.B. z Fatimy: - „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata!"
 
W dniu 01 września AD 2017, w pierwszy piątek miesiąca,
poświęconym Najświętszemu Sercu Króla Jezusa Chrystusa.
W obrazie św. Maksymiliana Kolbego,
 pod hasłem: CO CHWILA BĄDŹ LEPSZY.
Tak byś mógł zmieniać siebie i świat żyjąc Ewangelią i radą N.M.P.
która wielokrotnie wzywa nas do pokuty i nawrócenia.
 
 
„Nie ma nic gorszego od obojętnego odwrócenia się od Chrystusa, który cierpi w swym Kościele. Nie ma nic bardziej wartościowego, od otoczenia troską Chrystusa w swych cierpiących braciach (o.Werenfried van Straaten).
 
Więc bierzmy w dłonie różańce a wtedy wszystko wokoło będzie pachnieć Bogiem.
 
MODLITWA O POKÓJ

Matko Boża, Królowo pokoju, staję przed Tobą, by chwalić Boga za to, że dał nam Ciebie jako wzorzec właściwego postępowania i wzorzec wierności Bogu. Pełna majestatu, Matko Księcia pokoju, racz wysłuchać moich próśb, jakie będę do Ciebie zanosił w pierwszy piątek miesiąca poświęconego Najświętszemu Sercu Jezusa, Króla i Kapłana. Tą modlitwę będę odnawiał w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, by nieść pokój i dobro w Ojczyźnie i na całym świecie.

Dziś potrzeba pokoju światu, rządzącym, rodzinom, a także i mnie samemu. Racz, Maryjo, wejrzeć na wszystkich potrzebujących pokoju, na skłócone narody, na ludzi cierpiących z powodu wojny, na zwaśnione rodziny, na nasze serca łaknące harmonii. Niech nasz los nie będzie Tobie obojętny, niech Twoje Matczyne serce wejrzy na nas i udzieli nam koniecznych łask.

Niech królestwo pokoju Twego Boskiego Syna rozrasta się. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
-szukam-

ŚWIĘTY  Maksymilian Kolbe
Kościół wspomina dzisiaj świętego Maksymiliana Marię Kolbego​. Franciszkanin, Kapłan i męczennik urodził się  w 1894  roku w rodzinie bardzo pobożnej. Wstąpił do Franciszkanów i założył klasztor w Niepokalanowie. Rozpoczął swoje dzieło pod opieką Maryi. Wydawał miesięcznik "Rycerz Niepokalanej". Święcenia kapłańskie otrzymał 28.IV.1918 Niestety przerwała to Boże Dzieło mordercza "II wojna światowa". Maksymilian oddał życie za jednego współwięźnia w Oświęcimiu. 
 
 
 BÓG WEZWAŁ NAS PRZEZ EWANGELIĘ, ABYŚMY DOSTĄPILI CHWAŁY PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA.
 
 Panie Jezu bardzo prosimy o pozwolenie, aby mógł mówić do nas Kapłan Święty Maksymilian Kolbe.
 
              Nasz ukochany Święty Kapłanie Maksymilianie -  bardzo prosimy o Twoje wskazówki i uwagi,
                                            abyśmy mogli żyć jak Pan Bóg przykazał.
 
 
 
 
                                                                
Znalezione obrazy dla zapytania . maksymilian
 
 

 ŚWIĘTY MAKSYMILIAN MARIA KOLBE.
 
 
" Bardzo jestem rad, że mogę mówić do swoich rodaków i ostrzegam - za pozwoleniem Króla Królów, Króla Nieba i Ziemi Jezusa Chrystusa, że los wasz będzie bardzo ciężki, bo spadną na was okrutne męki jeśli nie zawierzycie całej Polski waszemu Obrońcy Jedynemu. Ja nikomu nie życzę WOJNY, gdyż sam jestem ofiarą wyniku zdrady "nieprzyjaciół", których będziecie mieli wokół. Gdy Jezus Chrystus nie będzie Polski KRÓLEM, to bez wyjątku wszyscy będziecie okryci bólem. Najgorsi - to rządzący naszą Ojczyzną oraz duchowni z Episkopatu a diabły zechcą pociągnąć ich przed czasem. Ja wiem, co to znaczy cierpienie i śmierć, a wy macie dzieci, których rozpacz i płacz nie będzie mogła zniknąć.
Wszyscy w Niebie modlimy się o zrozumienie ogromnych cierpień jakie przynosi wojna, gdyż to będzie wszystko się działo jak automat, a zło się będzie rozwijało. Znęcanie się człowieka nad człowiekiem,    to jest straszne patrzeć na to, a najbardziej wykażą się w bestialstwie - żołnierze NATO.
Proszę was posłuchajcie z Nieba Nas, bo My teraz wiemy co będzie i co to są bestie i mordercy ludzkości, a najbardziej piekło na ludzi oddanych Bogu i Maryi się złości. To, co My mówimy do ludzkości, to są ostanie prośby, gdyż wiemy co będzie, bo ludzie w okresie wojny są pełni podłości i złości. Módlcie się o nawrócenie wszystkich rządzących w Episkopacie, bo tam bardzo dużo wrogów Boga macie. A Ciało Moje? Jestem wśród was i pamiętajcie ten wojenny, okrutny i morderczy czas.
Szukacie ciała Mojego? Okryte jest Bożą Chwałą. Jestem z wami, ale nie przyjaźnijcie się z masonami.
BŁOGOSŁAWIĘ WAS WSZYSTKICH WALCZĄCYCH O POLSKĘ I MODLĄCYCH SIĘ, ABY JEZUS CHRYSTUS KRÓLOWAŁ I MIŁOSIERNIE PANOWAŁ".
 
Św Maksymilian Maria Kolbe - Żydzi, masoneria, socjalizm
 
 

Św Maksymilian Maria Kolbe - Żydzi, masoneria, socjalizm

Audiobook - sluchowisko poświęcone twórczości Św. Maksymiliana M. Kolbe czyta Edward Snopek pieśń p.t. Modlitwa ...
 
 
Maksymilian Maria Kolbe OSTRZEGAŁ świat przed masonami?
 
 

Maksymilian Maria Kolbe OSTRZEGAŁ świat przed masonami?

Czy Obecny Biskup Rzymu, Papież Franciszek fotografując się z masonami potwierdza PRZERAŻAJĄCE dyrektywy masoner...
 
Czy Obecny Biskup Rzymu, Papież Franciszek fotografując się z masonami potwierdza PRZERAŻAJĄCE dyrektywy masonerii do zniszczenia Kościoła katolickiego? W 1917 roku, podczas jubileuszowego kongresu masonów rzymskich, z okazji ich dwusetnej rocznicy powstania, zorganizowali oni demonstrację na Placu św. Piotra w Watykanie. Demonstranci z nienawiścią wykrzykiwali drwiące z Kościoła świętego hasła i pieśni. Nieśli także wtedy obraz, na którym św. Michał Archanioł był pod nogami Lucyfera, z widniejącym napisem: "Papieżu, zniszczymy cię". W tym czasie w Rzymie studiował młody kleryk, Maksymilian Kolbe. Był on świadkiem tych pochodów. Czuł się głęboko dotknięty zuchwałym świętokradztwem masonów i czuł potrzebę uczynienia czegoś w obronie Kościoła. Podczas lata 1917 roku zorganizował grupkę siedmiu pierwszych członków stowarzyszenia do walki z masonerią i innymi sługami Lucyfera. Dnia 16 października 1917 roku na zebraniu, przed figurką Niepokalanej, oddali się oni całkowicie Niepokalanej i na znak oddania nosili Cudowne Medaliki, dając w ten sposób początek Rycerstwu Niepokalanej. Poniższy tekst stanowi dla nas, zwłaszcza rycerzy Niepokalanej, kontynuatorów misji św. Maksymiliana, wyzwanie do spotęgowania wysiłków i działań, zmierzających do zniszczenia planu masonerii i ocalenia tych, którzy ulegli jej wpływom.-szukam-

​XXX - ​
PIELGRZYMKA
​- ​
 2017 r.​
​ z CHICAGO do MERRILLVILLE​

​​

https://livestream.com/ulalaproductions/events/7641245/videos/161162294


-szukam-Subject: Święto Wojska Polskiego przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy 15-08-2017

 

https://www.youtube.com/watch?v=t6JiZUU47aM

 

​CZY PREZYDENT ANDRZEJ DUDA BYŁ W WOJSKU POLSKIM​?
 WYCZYTAŁAM, ŻE NIE BYŁ, A JEST CIĄGLE HARCERZEM
.


-szukam-
Biskupi brazylijscy otwarci na sakramenty dla rozwodników. Kolejne wytyczne dotyczące Amoris laetitia

https://www.gloria.tv/article/F844wyhoDEx44pqDhqyaLx116

Pewien kapłan gdy był pytany, kiedy będzie wystawiony już Cudowny Obraz Pana Jezusa KRÓLA w Częstochowie dla ludności, to on powiedział: trzeba czekać, wszystko co święte to powoli się rozwija, tak jak Pan Jezus Miłosierny  
​a​
 już 6 lat mija a Chrystus Król jest nadal w niewoli u Paulinów w Klasztorze, w którym Królowa Matka płacze o Syna. Wiemy od Matki Bożej, że przecież  w Klasztorze Jasnogórskim rządzą niestety masoni i rycerze diabelskiego Kolumba ale diabelskie zarządzenia apostaty anty-papieża Franka szybko działają i ...nie czekają długich lat. Lucyfer bardzo się śpieszy, aby jak najwięcej ludzi wciągnąć do piekła. To wszystko ZŁO jest produkowane właśnie przez wszystkich duchownych
​rządzących Kościołem jeszcze Katolickim ​
- przecież apostołów Pana Jezusa a nie ma odważnego żadnego
​z tych rządzących​,
aby powiedział STOP ZŁU - NIECH ŻYJE JEZUS CHRYSTUS KRÓL, BO MY CHCEMY ABY ZAPANOWAŁ POKÓJ W POLSCE I NA ŚWIECIE Z BOGIEM KRÓLEM.   mk.                                                                     Polska: 15 sierpnia świętem amerykańskiego sołdata

https://www.gloria.tv/article/pwtazuZPjQxJ36i2vnLrKvqEG
 
​NO WIDZICIE POLACY - KIM JEST W POLSCE PREZYDENT? PACHOŁKIEM INNYCH PAŃSTW. CO MU KAŻĄ, TO ON TO SZYBKO WYKONUJE I DO WOJNY TYM SPOSOBEM MOBILIZUJE.​
 JEMU NIEPOTRZEBNY JEST KRÓL - ZARZĄDCA  POLSKI, ON SAM DA RADĘ I SZYKUJE POLSKĘ POD NIEWOLĘ OBCOKRAJOWCÓW. IZRAEL WOLAŁ BYĆ W NIEWOLI PONAD 2000 LAT, NIŻ ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z WŁADCĄ WSZECHŚWIATA JEZUSEM CHRYSTUSEM. PIEKŁO JEST I LUCYFER CZEKA NA PANA ANDRZEJA DUDĘ I DUDOWĄ. 
mk.

____________________


Prezydent Donald Trump wysyła do Izraela Jareda Kushnera w celu zawarcia porozumienia pokojowego na Bliskim Wschodzie

https://www.gloria.tv/article/xsdTpiaHYbx46ha11ekPA6keF

​ JEŚLI PAN BÓG POZWOLI NAM POŻYĆ TO ZOBACZYMY. SZKODA JEDNAK, ŻE CÓRKA PREZYDENTA TRUMPA SPRZEDAŁA DUSZĘ LUCYFEROWI. TAKA ŁADNA I DOBRA KOBIETA A WYBRAŁA WIECZNE PIEKŁO.

-szukam-

POCZET KRÓLÓW LECHII, czyli Kościół w Polsce od 1050 lat ukrywa przed Polakami
​.
                                A przed kim nie krywa?​
 

 KOŚCIÓŁ KATOLICKI UKRYWA BARDZO DUŻO TAJEMNIC, A NAWET ZMIENIA BEZ POROZUMIENIA ZE SWOIM PANEM BOGIEM MODLITWY "OJCZE NASZ....".Zdrajcy każą nam Pana Boga  obrażać - "i nie wódź nas na pokuszenie" opętani czy co kłamcy- przebierańcy, a w Piśmie Świętym jest napisane - " i nie dozwól abyśmy ulegli pokusie...." - ot, diabelscy żydowscy duchowni. "ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE - "WSPOMAGAJ NAS - kłamstwo diabelskie i to od niedawna. Powinno być - "BROŃ NAS" a co my ludzie grzeszni możemy sami bronić się przed pokusami? Tylko może obronić nas Michał Archanioł.Tych tłumoków zdrajców Pana Boga wszędzie pełno, a najwięcej w żydowskim Episkopacie. mk.

POCZET KRÓLÓW LECHII, czyli Kościół w Polsce od 1050 lat ukryw

​a​
 przed Polakami, że jesteśmy starożytnym, antycznym wielkim imperium z 18. wieku przed naszą erą! – a więc dużo starszym niż Cesarstwo Rzymskie…

 

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2017/08/poczet-krolow-lechii-czyli-kosciol-w-polsce-od-1050-lat-ukrywa-przed-polakami-ze-jestesmy-starozytnym-antycznym-wielkim-imperium-z-18-wieku-przed-nasza-era-a-wiec-duzo-starszym-niz-cesa/

 Króluj nam Chryste
-szukam-

Grzegorz Braun o ZDRADZIE Narodowej,Prezydenta RP! 

 
  https://www.youtube.com/watch?v=OUJT9ConmmU 
 
​                                    
https://www.youtube.com/watch?v=OUJT9ConmmU

 będzie wojna i już nikt nie będzie miał gdziekolwiek uciec od Polski........pisze Mistyczka - Ratunek to zmuszenie Episkopatu do Intronizacji Chrystusa Na Króla Polski....

bierzcie  przykład  Króla Kazimierza.....bo wiedział co zrobić aby Szwedzi ponieśli sromotną Klęskę w tu trzeba mądrości i tak mały gest dokonać !!!!

     Henryk Do Ratowania Prezydenta !!!!     -szukam-
​TO WIDZICIE POLACY JAK WAS OSZUKAŁ OJCZYM KS.TADEUSZ RYDZYK - KAZAŁ GŁOSOWAĆ NA MORDERCĘ NARODU POLSKIEGO.​ TO JEST TYLKO I WYŁĄCZNIE WINA RZĄDU NIEPOLSKIEGO CZYLI WROGIEGO. ŻYDOM ZALEŻY, ABY POLAKÓW WYNISZCZYĆ RÓŻNYMI SPOSOBAMI. PREZYDENT DUDA PODPISAŁ JAKO PIERWSZY DOKUMENT - SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE DZIECI POLSKICH POD KARĄ. ZAPYTAJCIE SIĘ PANI AGATY KORNHAUSER - DUDOWEJ - CZY TAK JEST W IZRAELU. ŻYDZI NIE SZCZEPIĄ SWOICH OBYWATELI. mk.

Temat: Widzieli Państwo ten projekt? Chcą nas karać więzieniemFundacja Pro - prawo do życia

                                        Szanowni Państwo,

nasza akcja zakończyła się sukcesem! Stanisław Radowicki, Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii i położnictwa, odpowiedzialny za śmierć tysięcy dzieci, został odwołany ze stanowiska!

W czerwcu, w ramach akcji Szpitale bez aborterów, zorganizowaliśmy petycję do Ministra Zdrowia o dymisję Radowickiego, który pełnił swoją funkcję od 2002 roku. To on odpowiada za aborcyjną mentalność polskich ginekologów, którzy wywierają presje na kobiety aby zabijały swoje dzieci. Skala tych zbrodni jest przerażająca – za kadencji Radowickiego zamordowano ponad 7270 nienarodzonych.

Petycję podpisało w internecie kilka tysięcy osób a sprawę nagłośniły media. Nasi wolontariusze trzykrotnie pikietowali pod wejściem do Ministerstwa Zdrowia. Presja miała sens – Stanisław Radowicki został odwołany ze swojej funkcji!

To kolejny sukces akcji Szpitale bez aborterów, która rozwija się dzięki naszym Darczyńcom. Udało się nam uzbierać pieniądze na odbudowę zniszczonego przez aborcyjnych wandali billboardu przy trasie na Morskie Oko! Zgodnie z planem będzie wisiał do końca sierpnia i zobaczą go tysiące turystów.

Otrzymane środki finansowe pozwoliły nam też powiesić billboard na wjeździe do Nysy oraz banner w Lesku, tuż przy trasie na Bieszczady. Wciąż ochraniamy również Żuka, który pokazuje prawdę o aborcji pacjentkom Szpitala Orłowskiego w Warszawie.

Nowy billboard

Aborcjoniści są wobec tego kompletnie bezradni. Niszczyli nasze plakaty, napadali naszych wolontariuszy, nasyłali na nas policję, straż miejską i urzędników. Wszystko na nic – dzięki wsparciu Darczyńców nie tylko na bieżąco naprawiamy straty ale również kupujemy nowe plakaty i pokazujemy prawdę o aborcji w nowych miejscach.

Czy wie Pani do czego ta bezsilność doprowadziła zwolenników aborcji? Chcą ustawowo zakazać akcji Szpitale bez aborterów a naszych wolontariuszy wtrącić do więzienia!

Przeczytałam właśnie projekt ustawy, pod którym feministki oraz proaborcyjne organizacje i partie polityczne rozpoczęły niedawno zbiórkę podpisów. Chcą aby prawo było jeszcze bardziej nieludzkie i domagają się możliwości zabijania dzieci na życzenie do 3 miesiąca ich życia!

Co więcej, umieszczanie antyaborcyjnych treści w promieniu 100 metrów od szpitali ma być nielegalne i surowo karane! Za rozpowszechnianie prawdy o aborcji i odwodzenie kobiet od zabicia dziecka grozić ma areszt i kara więzienia!

Ta ustawa jest wymierzona bezpośrednio w naszą akcję. Skoro nie udaje im się nas powstrzymać, chcą prawnie zabronić nam działać. Jestem przekonana, że ten projekt nie wejdzie w życie, gdyż w wyniku naszych działań zbrodnicze postulaty feministek nie mają poparcia Polaków. Wiem również, co należy zrobić w obecnej sytuacji.

Proszę Państwa, skoro zwolennicy aborcji tak bardzo boją się akcji Szpitale bez aborterów, rozwińmy ją jeszcze bardziej!

Chcemy kupić ciężarówkę większą od Żuka, którego postawiliśmy pod Szpitalem Orłowskiego. Na takim aucie antyaborcyjne plakaty będą miały aż 4,5 metra długości i ponad 2 metry wysokości! Samochód wyposażymy również w megafony, dzięki którym prawdę o aborcji będzie nie tylko widać ale również słychać z daleka.

Ciężarówka

Niech ciężarówka jeździ po całej Polsce. W ten sposób możemy dotrzeć do setek miejscowości, w których jeszcze nie organizowaliśmy naszych akcji. Niech Państwo to sobie wyobrażą – auto wjeżdża do miasteczka, parkuje w centrum, przemierza wszystkie ulice. Natychmiast przyciąga uwagę mieszkańców i wszystkich lokalnych mediów!

Samochód kosztuje około 19 000 zł. Do tego musimy ponieść koszty związane z jego rejestracją i ubezpieczeniem - ok. 400 zł, oraz zamówieniem plakatów na plandekę - ok. 1800 zł.

Dlatego proszę Państwa o przekazanie 30 zł, 60 zł, 120 zł, lub dowolnej innej kwoty, aby kupić antyaborcyjną ciężarówkę, która pokaże prawdę o zabijaniu dzieci w całej Polsce.

Numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro - Prawo do życia
pl. Dąbrowskiego 2/4 lok. 32, 00-055 Warszawa
Dla przelewów zagranicznych - Kod BIC Swift: INGBPLPW

wpłata online

Kierowcami ciężarówki będą nasi wolontariusze, którzy będą objeżdżać nią kolejne rejony kraju. W ten sposób nie będziemy musieli zatrudniać kierowców i ponosić dodatkowych kosztów.

Zaparkowanie Żuka pod szpitalem w Warszawie wywołało silne reakcje społeczne i ogromny oddźwięk medialny. Duża ciężarówka, jeżdżąca po całej Polsce, jeszcze bardziej zwiększy zasięg naszej akcji! Zwolennicy aborcji są całkowicie bezradni – wystarczy włączyć silnik i pokazywać prawdę o mordowaniu dzieci kolejnym tysiącom naszych rodaków.

Dlatego kupmy ciężarówkę i niech wyrusza jak najszybciej! Liczę na Państwa zaangażowanie.

Serdecznie Państwa pozdrawiam,

Kinga Małecka-Prybyło

-szukam-

 UWAGA NA CHUSTECZKI NAWILŻAJĄCE - TRUCIZNA​


​ ​
Chusteczki nawilżane - zanim użyjesz, przeczytaj skład

 

  Newsletter Dzieciństwo Naturalnie  
  BEZPŁATNY NEWSLETTER DLA ŚWIADOMYCH RODZICÓW - Zapisz się tutaj »  
 

Chusteczki nawilżane - zanim użyjesz, przeczytaj skład

Drogi Czytelniku,

chusteczki nawilżane dla dzieci w ułamku sekundy usuwają wszelkie zabrudzenia i zapachy. Niezwykła skuteczność jak na produkt do delikatnej dziecięcej skóry.

No to przeprowadzamy śledztwo:

22 różne substancje chemiczne z czego trzynaście składników to produkt uboczny benzyny! Nie mieści mi się to w głowie! Produkt, którym codziennie po kilka razy przecieram policzki, buzię i ręce dzieci, jest bardzo zbliżony do tego, co wlewam do baku swojego samochodu?

Główny składnik, którym nasączone są niektóre chusteczki, to ciekła parafina (paraffinum liquidum) – to ona „cudownie” sprawia, że skóra w jednej chwili staje się gładka, miękka i lśniąca. A na czym ten „cud” polega? Otóż pokrywa ona wycieraną skórę jakby cienką warstwą plastiku, zatykając pory i blokując drogę, którą wydalane są toksyny.

W efekcie komórki skóry dosłownie się duszą, co hamuje ich podział i zaburza gospodarkę hormonalną. Mechanizm działania tych substancji tłumaczy też, dlaczego stosowanie kosmetyków do pielęgnacji skóry (składających się głównie z parafiny) wywołuje rodzaj uzależnienia: osłabiona kosmetykami skóra wysusza się i wymaga stosowania coraz większych ilości kosmetyków, by odzyskać swój normalny wygląd.

Kolejnym istotnym składnikiem chusteczek nawilżanych jest glikol propylenowy. Jest to środek przeciwpleśniowy, wykorzystywany w produkcji poliestru oraz jako składnik płynu chłodniczego (znowu bliżej mi do samochodu niż do dziecka).

Choć nie jest równie toksyczny co jego bliski krewny – glikol etylenowy – również i on powoduje zapalenie skóry, uszkodzenie nerek i wątroby, a także hamuje wzrost komórek skóry. Na opakowaniu moich chusteczek widniał napis alcohol free („nie zawiera alkoholu”), co jest po prostu śmieszne dla kogoś, kto wie, że glikol propylenowy należy właśnie do rodziny alkoholi.

Następne na liście są: kopolimer kwasu akrylowego, heksanodiol, gliceryd kwasu kaprylowego i inne substancje wywodzące się z petrochemii. Matce Naturze z pewnością nie śniło się, że pewnego dnia ludzie zaczną masowo stosować je na buziach swoich pociech.

Postanawiam wyrzucić te chusteczki do kosza i zdecydować się na inną markę. Jest! Produkt na bazie czystej wody i łagodnego aloesu, który czyści skórę niemowlęcia równie łagodnie jak czysta woda, zachowuje naturalny odczyn skóry i nie zawiera syntetycznych olejów, czyli benzyny. Tak przynajmniej napisano na opakowaniu.

Rzeczywiście, lista składników była w tym przypadku znacznie krótsza – zawierała nie 22, a jedynie 9 substancji. Problem w tym, że był wśród nich glikol butylenowy, a co gorsze, również metyloparaben. Badania wykazują, że metyloparaben przyspiesza starzenie się skóry i w wyniku ekspozycji na słońce potęguje uszkodzenia DNA1.

Jednak substancję tę podejrzewa się również o wywoływanie zaburzeń endokrynologicznych, ponieważ ma działanie podobne do estrogenów, w związku z tym, burzy równowagę hormonalną.

Na szczęście dla nas samych i dla naszych dzieci naszpikowane chemią chusteczki nie są niezbędne do życia. Można je zastąpić ekologicznymi, nasączanymi olejkami eterycznymi niezawierającymi składników szkodliwych dla skóry lub ogólnie dla zdrowia. Jednak najlepszym sposobem na zdrową skórę u dziecka jest mycie go wodą z łagodnym mydłem i właściwe odżywianie.

Najskuteczniejszą ochroną przed problemami skórnymi i wieloma innymi dolegliwościami, jaką możemy zapewnić dziecku, są przeciwutleniacze. Neutralizują one działanie wolnych rodników, czyli agresywnych cząsteczek, które niszczą ściany komórkowe, wywołują mutacje DNA i przyspieszają umieranie komórek.

Zdrowy wygląd skóry zawdzięczamy także karotenoidom i witaminie A, dzięki którym nasz niemowlak będzie miał również lepszy wzrok, a później także mniejsze ryzyko zachorowania na raka płuc czy piersi. Dostarczając dziecku kwasu α-linolenowego (ALA) – jednego z kwasów omega-3, zawartego w oleju rzepakowym i w oleju z lnianki (rydzowym) – poprawisz nawilżenie jego skóry.

A jeśli koniecznie chcesz stosować kosmetyki, wybieraj kremy na bazie olejów roślinnych (doskonały wpływ na skórę mają oleje: palmowy, kokosowy i jojoba). Są bogate w roślinne składniki odżywcze, przeciwutleniacze (np. olej palmowy w witaminę E) oraz w aminokwasy – „cegiełki”, których potrzebuje skóra, by się regenerować, goić i rozwijać. Wyciąg z aloesu działa na skórę kojąco i chroni przed poparzeniem słonecznym. Skóra dziecka to nie lakier samochodu, trzeba z nią postępować z rozwagą.

Zdrowia życzę,

Jean-Marc Dupuis

PS Zainteresował Cię ten artykuł, a nie jesteś jeszcze prenumeratorem bezpłatnego newslettera Dzieciństwo Naturalnie? Możesz go zaprenumerować, klikając tutaj. Raz w tygodniu, w każdą sobotę, otrzymasz na swoją skrzynkę e-mail najnowsze i w pełni wiarygodne informacje o naturalnych metodach leczenia i zapobiegania chorobom.

Przypisy:

1. O.H. et al. Methylparaben potentiates UV-induced damage of skin keratinocytes [archiwum], ScienceDirect, Toxicology, tom 227, wyd. 1-2, 3 października 2006 r., ss. 62-72. Y.o. et al. Combined Activation of Methyl Paraben by Light Irradiation and Esterase Metabolism toward Oxidative DNA Damage [archiwum], Chem. Res. Toxicol., 26 lipca 2008, 21 (8), ss 1594–1599


 

 
 
Bezpłatny newsletter elektroniczny Dzieciństwo Naturalnie jest dostarcza najnowszych i w pełni wiarygodnych (potwierdzonych wieloma badaniami naukowymi przeprowadzanymi na całym świecie) informacji o naturalnych metodach leczenia i zapobiegania chorobom dzieci, podpowiada, jak korzystać w wychowaniu dzieci z tego, co daje nam natura. Wszelkie wskazania i zalecenia dotyczące sposobów leczenia są dodatkowo zweryfikowane przez polskich lekarzy, abyś miał pewność, że możesz je stosować także w naszym kraju.

Informacje zawarte w newsletterze Dzieciństwo Naturalnie są opublikowane w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako indywidualne porady lecznicze. Zalecamy, aby przed rozpoczęciem jakiejkolwiek kuracji skonsultować się z lekarzem pediatrą. Wydawca nie ma intencji wchodzenia ze swoimi Czytelnikami w relację lekarz – pacjent. Wydawca nie odpowiada za niezawodność, skuteczność ani za poprawne korzystanie z informacji zawartych w newsletterze, ani za problemy zdrowotne, które mogą wystąpić na skutek omawianych terapii.


W każdym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera Dzieciństwo Naturalnie - Wypisz mnie
-szukam-

Biskupi brazylijscy otwarci na sakramenty dla rozwodników. Kolejne wytyczne dotyczące Amoris laetitia

https://www.gloria.tv/article/F844wyhoDEx44pqDhqyaLx116
​ Pewien kapłan gdy był pytany, kiedy będzie wystawiony już Cudowny Obraz Pana Jezusa KRÓLA w Częstochowie dla ludności, to on powiedział: trzeba czekać, wszystko co święte to powoli się rozwija, tak jak Pan Jezus Miłosierny
​a​
 już 6 lat mija a Chrystus Król jest nadal w niewoli u Paulinów w Klasztorze, w którym Królowa Matka płacze o Syna. Wiemy od Matki Bożej, że przecież  w Klasztorze Jasnogórskim rządzą niestety masoni i rycerze diabelskiego Kolumba ale diabelskie zarządzenia apostaty anty-papieża Franka szybko działają i ...nie czekają długich lat. Lucyfer bardzo się śpieszy, aby jak najwięcej ludzi wciągnąć do piekła. To wszystko ZŁO jest produkowane właśnie przez wszystkich duchownych
​rządzących Kościołem jeszcze Katolickim ​
- przecież apostołów Pana Jezusa a nie ma odważnego żadnego
​z tych rządzących​,
 aby powiedzi
​ał​
STOP ZŁU - NIECH ŻYJE JEZUS CHRYSTUS KRÓL, BO MY CHCEMY ABY ZAPANOWAŁ POKÓJ W POLSCE I NA ŚWIECIE Z BOGIEM KRÓLEM.  
mk.      -szukam-

 Paweł Łepkowski

Firmy farmaceutyczne zarabiają miliardy na leczeniu nowotworów

Chemioterapia, choć wydaje się najbardziej inwazyjna, działa najskutec...
Chemioterapia, choć wydaje się najbardziej inwazyjna, działa najskuteczniej na istniejące komórki nowotworowe w organizmie.Foto: Fotolia  

Firmy farmaceutyczne zarabiają miliardy na leczeniu nowotworów – uważają zwolennicy medycyny alternatywnej.  

Współczesna medycyna dzieli się na dwa nurty walki z nowotworami: nurt medycyny głównej, przekonany o skuteczności leczenia chirurgicznego wspartego chemioterapią i radiologią onkologiczną, oraz odszczepieńczy nurt medycyny alternatywnej, który ostrzega przed efektami skalpela, chemio- i radioterapii. Ci drudzy uważają, że oficjalne statystyki przeżywalności pacjentów nie uwzględniają osób, które zrezygnowały z inwazyjnych form leczenia. Są też często obiektem manipulacji. Uważają oni, że chociaż coraz częściej słyszymy o kolejnych sukcesach nowych terapii w walce z rakiem, w rzeczywistości mamy do czynienia głównie z propagandą sukcesu środowiska lekarskiego. Szczególnie ma to dotyczyć chemioterapii.  

W 1996 r. „The New England Journal of Medicine" opublikował niepokojące informacje na temat sterowania statystykami przeżywalności dzieci poddanych chemioterapii w chorobie Hodgkina (chłoniaku). Badania wykazały, że ich „organizmy (...) po chemioterapii wykazują 18 razy większe ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe". Z kolei badania amerykańskiego Narodowego Instytutu Raka dowiodły, że u poddanych chemioterapii 14 razy zwiększyło się ryzyko białaczki, a „ryzyko wystąpienia raka kości, stawów i tkanek miękkich w porównaniu z pacjentami, którzy żyją i nie zostali poddani chemioterapii", wzrosło aż sześciokrotnie.  

Czy zatem badania nad rakiem z ostatnich 20 lat są porażką? Tak twierdził nieżyjący już lekarz medycyny naturalnej Andreas Moritz. W książce „Rak nie jest chorobą" ukazał ponury obraz fałszowania oficjalnych statystyk przeżywalności osób z nowotworem złośliwym. Badania Narodowego Instytutu Raka potwierdzają, że „w większości zbadanych przypadków poprawa (odnośnie do przeżycia) była niewielka lub też dane jej dotyczące zostały zawyżone, a dane dotyczące wyleczeń poprawiły się jedynie nieznacznie i są odsetkiem mniejszym niż oficjalnie podawany".  

Najbardziej dobitnie skonkludował rzekome fałszowanie statystyk wybitny onkolog dr J. Bailer w artykule w „New England Journal of Medicine": „pięcioletnie statystyki American Cancer Society są bardzo mylące... wszystkie nasze 20-letnie badania nad rakiem są porażką, umiera więcej osób po 30. roku życia niż kiedykolwiek wcześniej... coraz więcej kobiet z przypadkami niezłośliwymi lub średnio złośliwymi jest włączane do statystyk jako »wyleczone«, a gdy przedstawiciele rządowi wskazują na liczby osób, które przeżyły, i mówią, że wygrywamy walkę z rakiem, używają tych statystyk niewłaściwie'.  

Ślepy zabójca?  

Niemal każdy onkolog potwierdzi, że kluczową rolę w walce z nowotworem, może nawet ważniejszą niż operacja chirurgiczna, pełni chemioterapia. Nie każdy jednak dopowie, że toksyczne substancje chemiczne, cytostatyki, mające hamować reprodukcję komórek nowotworowych i niszczyć tkankę nowotworową, działają tak jedynie w pierwszej fazie tego typu leczenia. Zespół światowej sławy onkologów i mikrobiologów z Fred Hutchinson Cancer Research Center, University of Washington, Oregon Health and Science University, Buck Institute for Research on Aging i Lawrence Berkeley National Laboratory opracował raport, z którego wynika, że trucizna niszcząca nowotwory jednocześnie degeneruje DNA zdrowych tkanek otaczających guz, głównie fibroblasty, wspomagające zabliźnianie się ran pooperacyjnych. Zdegenerowane pod wpływem chemii zdrowe komórki zaczynają produkować 30 razy więcej proteiny WNT16B, pobudzającej wzrost guza.  

Wyobraźmy sobie, że organizm to miejsce, w którym dobre komórki są zakładnikami szantażowanymi przez terrorystów w postaci komórek nowotworowych. Chemioterapia jest radykalnym sposobem rozwiązania problemu zakładników. Polega na wrzuceniu granatów do pomieszczenia więzionych i ich prześladowców. Efektem jest bardzo niska przeżywalność kolejnych pięciu lat.  

Czy statystyki kłamią  

W 2010 roku prestiżowy brytyjski tygodnik „Nature" ogłosił raport dotyczący stanu badań nad lekarstwami na różne rodzaje raka. Wynika z niego, że aż 88 proc. wszystkich testów opiera się na sfałszowanych wynikach. Autorzy raportu twierdzą, że instytuty naukowe zabiegające o wielkie granty z budżetów narodowych podają często sfałszowaną lub zmyśloną dokumentację.  

W 2009 r. naukowcy ze Zbiorczego Centrum Raka Uniwersytetu Michigan ogłosili bulwersującą opinię, że większość odkryć związanych z badaniami nad rakiem jest fałszerstwem. W ich opinii cały czas jesteśmy pocieszani, że wielkie firmy farmaceutyczne są na granicy przełomu i wypuszczają coraz to nowsze leki o niepotwierdzonej skuteczności. Dotyczy to także procedur chirurgicznych oraz chemioterapii, o której już teraz niektórzy naukowcy mówią, że jest w 90 proc. nieskuteczna lub wywołuje nowe skupiska raka.  

Jak twierdzą naukowcy z Michigan, chemioterapia przynosi za to kolosalne zyski korporacjom farmakologicznym oraz powiązanym z nimi ośrodkom onkologicznym. Andreas Moritz obliczył, że tylko w USA chemioterapia przyniosła jej promotorom ponad l bln dol. zysku. Trudno się dziwić, jak uważał Moritz, że nadal jest traktowana jako „niezastąpiona". Analiza Rejestru Nowotworów z Australii oraz Surveillance Epidemiology and End Results (Program Epidemiologii Badawczej i Końcowych Wyników Leczenia) z USA za rok 1998, podobnie jak dochodzenie przeprowadzone w czerwcu 2005 r. przez Oddział Onkologii Radiologicznej w Northern Sydney Cancer Centre w Australii na temat wpływu chemioterapii w przypadku 22 głównych nowotworów złośliwych u osób dorosłych wykazały, że tylko 2,3 proc. osób w Australii i 2,1 proc. w USA po chemioterapii wspomaganej środkami cytotoksycznymi przeżyło kolejne pięć lat. O wiele większa statystycznie jest więc skuteczność placebo - konkludują australijscy naukowcy.  

Czy zatem można stwierdzić, że chemioterapia będąca często ostatnią deską ratunku dla chorych na raka jest jakimś rodzajem oszustwa medycznego? Wbrew niepokojącym doniesieniom, o których była mowa powyżej, należy zdecydowanie podkreślić, że jest ona jedną z najskuteczniejszych, choć także najbardziej radykalnych metod leczenia, która ratuje każdego roku znaczną część pacjentów chorych na raka. Leki cytostatyczne mają na celu zniszczyć szybkorosnące komórki nowotworowe.  

Choć wydają się być najbardziej inwazyjne, działają najskuteczniej na istniejące komórki nowotworowe w organizmie, jeżeli są stosowane w odpowiednich dawkach i optymalnym zestawieniu czasowym. Ale czy w takim razie mylą się ludzie, którzy poszukują alternatywnych form leczenia raka?  

Przeciwnicy stosowania inwazyjnych form walki z rakiem uważają, że istnieje zmowa wielkich kompanii farmaceutycznych, prywatnych klinik onkologicznych i instytutów badawczych. Nieformalnie nazywają ją „przemysłem rakowym". W ich opinii firmy farmaceutyczne i ośrodki onkologiczne mają ciche wsparcie w instytucjach państwowych na całym świecie. Przeciwnicy „przemysłu rakowego" są zdania, że amerykańska Federalna Agencja ds. Leków i Żywności (FDA) i jej odpowiedniki na całym świecie zarabiają na epidemii raka.  

Zniesławiony letril  

FDA rzeczywiście jest molochem urzędniczym. Dysponuje budżetem rzędu 3,3 mld dol. rocznie. Oprócz wielkiej centralnej siedziby w Silver Spring w stanie Maryland posiada 223 oddziały lokalne i laboratoria. Wielu lekarzy uważa, że ta monstrualna struktura urzędnicza jest największą barierą hamującą rozwój światowej farmaceutyki. Za klasyczny przykład szkodliwości FDA podają zakaz produkcji i sprzedaży letrilu, zwanego także amigdaliną lub witaminą B17, przez niektórych uważanego za skuteczny, tani i dostępny „lek" w walce z rakiem.  

Dr Linus Carl Pauling (1901–1994), słynny amerykański fizyk i chemik, dwukrotny laureat Nagrody Nobla z chemii i fizyki, powiedział kiedyś, że każdy powinien wiedzieć, iż większość oficjalnych badań nad lekami przeciw rakowi to wielkie oszustwa. Przeciwnicy przemysłu rakowego podkreślają, że rozwój badań nad uniwersalnym panaceum na raka jest od lat bojkotowany i hamowany przeróżnymi mniej lub bardziej legalnymi metodami. Są przekonani, że wspomniany letril, błędnie nazywany witaminą B17, należy do tej grupy „lekarstw", które stanowią realne zagrożenie dla interesów środowiska czerpiącego zyski z chemioterapii.  

Dlaczego? Bo jak twierdzą zwolennicy medycyny alternatywnej, witamina B17 mogłaby rzekomo skutecznie skrócić kosztowny proces leczenia. Witaminę B17, związek z grupy glikozydów, odkrył w latach 20. XX wieku dr Ernst T. Krebs senior, który zaobserwował, że substancja ta zapobiega onkogenezie, czyli rozwojowi raka. Amigdalina występuje w 1200 roślinach, ale najczęściej spotyka się ją w pestkach takich owoców, jak morele, brzoskwinie czy owoce pigwy. Tradycyjna medycyna chińska stosuje antyrakową kurację amigdaliną od 3 tys. lat.  

Jednak w 1972 r. FDA opublikowała ostrzeżenie, że leczenie witaminą B17 jest nieskuteczne, a może być szkodliwe ze względu na toksyczność zawartego w niej cyjanowodoru. Jednocześnie w walce z rakiem zaleciła chemioterapię, której toksyczność jest przecież nieporównywalnie wyższa. Co ciekawe, to właśnie FDA, chcąc znaleźć haka na letril, przeprowadziła badania, z których wynika, że hamuje on wzrost guzów i zatrzymuje proces powstawania przerzutów u myszy, a także łagodzi ból i zapobiega powstawaniu komórek rakowych.  

Na podstawie tych badań letril dopuszczono do sprzedaży w Meksyku. Mimo pozytywnych prognoz pod koniec lat 70. FDA rozpoczęła oficjalną kampanię zniechęcania firm farmaceutycznych do dalszych badań nad letrilem. W 1977 r. dr Ralph Moss, zastępca dyrektora ds. kontaktów ze społeczeństwem w Ośrodku Leczenia Raka im. Sloana-Ketteringa, oświadczył, że był zmuszany do kłamania w sprawie wyników testów nad letrilem i został zwolniony z pracy.  

Czy to oznacza, że letril jest skutecznym panaceum na raka? Nie wiadomo, ponieważ rzeczywiście wszelkie dalsze badania nad nim były w USA skutecznie torpedowane. Dopiero od niedawna amigdalina wraca do łask za sprawą badań brytyjskich. Stan Arizona zlekceważył zalecenia FDA i pozwolił swoim lekarzom wypisywać recepty na letril jako suplement diety. Jeżeli wyniki kuracji będą pomyślne, to może do tej formy obrotu letrilem dołączą także inne stany wyłamujące się spod kurateli FDA. ©?  

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: p.lepkowski@rp.pl  

http://www.rp.pl/Medycyna-i-zdrowie/308089914-Firmy-farmaceutyczne-zarabiaja-miliardy-na-leczeniu-nowotworow.html#ap-1  
-szukam-

 
ŚWIAT DOSTAJE MAŁPIEGO ROZUMU -  NO ALE BEZ BOGA TO 
​W​SZYSTKO MOŻLIWE Z LUCYFEREM​
​.​

Świat dostaje małpiego rozumu

https://gloria.tv/article/SudErVaqwtpp4rwj9BuyhADfq

-szukam-

​ Ksiądz Jacek Międlar - ja tak będę mówiła bo kapłanem jest się do końca życia - bardzo go lubię za PRAWDĘ którą głosi i za ODWAGĘ. Dopiero i nareszcie może mówić PRAWDĘ, bo ci "przebierańcy" na biskupów nie pozwalają mówić PRAWDY. Sami się boją masonerii i innym każą się bać. Pan Bóg dał wolną wolę, ale niestety im diabeł nie dał wolnej woli i mówi MUSICIE uczynić swego Boga waszym "SŁUGĄ" i uczynili - oto posłuszeństwo diabłu! Ponazywali się arcy, arcy przebierańcy - biskupi nie chcą mówić na ten temat, bo sami są Żydami, ale za tą posługę dwom bogom - piekło. mk

NOWY CYKL!!! Przegląd dnia 10.08.2017 (Jacek Międlar)

https://gloria.tv/video/pk2yB7VbdRem2XwXRwTvmzhsv

-szukam-

NOWY CYKL!!! Przegląd dnia 09.08.2017 (Jacek Międlar)

https://gloria.tv/video/Fjq9gcqxqPYU4b799t2w3GABW

 

Egzorcyzmy Anneliese Michel. Cała kaseta 90', wtopione napisy

https://gloria.tv/video/14b7GKJKDQSY1CYXJknYLLtKK

 

Jest na świecie miłość

https://gloria.tv/video/wbiXakvNC3j64sfoYQdyy2Fr9

 

'Śmiałam się wtedy, że to Ciało Chrystusa' - o cudach Eucharystii

https://gloria.tv/article/xshEWHKcXupu4q9ytNvfwYqML

 

Jabłonowski i Damian Bieńko NWP - Roman Dmowski to Ojciec Wielkiej Polski

https://www.youtube.com/watch?v=u5nHPrz3UwU

 

153 urodziny Romana Dmowskiego : org. Jabłonowski i Narodowa Wolna Polska

https://www.youtube.com/watch?v=4qMNEC2HuUc

Jaki naprawdę był Roman Dmowski?

https://www.youtube.com/watch?v=W_iDfj-3f6g

 

Sabotażu prezydenta ciąg dalszy. Kowalski & Chojecki NA ŻYWO w IPP TV 09.08.2017

https://www.youtube.com/watch?v=4rq-bxHTvzc

 
-szukam-

​ NO TAK POLACY - RODACY NIE POSŁUCHALIŚCIE BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO, KTÓRY WYTYPOWAŁ NA PREZYDENTA POLSKI - GRZEGORZA BRAUNA WIELKIEGO PATRIOTĘ I ON WŁAŚNIE  WRAZ Z RZĄDEM I EPISKOPATEM UZNAŁBY PANA JEZUSA KRÓLEM, A WYBRALIŚCIE ZDRAJCÓW NASZEJ OJCZYZNY, KTÓRZY ODDALI WŁADZĘ OBCYM PAŃSTWOM ZAMIAST PANU BOGU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, TO TERAZ BĘDZIECIE PŁAKAĆ OD NIEWOLNICZYCH PĘT OBCOKRAJOWCÓW.​ mk.

Grzegorz Braun o ZDRADZIE Narodowej,Prezydenta RP!

https://gloria.tv/video/3WBskhxnQ9K8B9Y6xVwjwex7W-szukam-

Grzegorz Braun MASAKRUJE - Czy W Polsce Trwa Wojna - Poznaj Prawdę!

https://gloria.tv/video/2MPFdTmvmYC744umBFZ3p6eTA
-szukam-

DUCHOWA PIELGRZYMKA „RÓŻANIEC DO GRANIC POLSKI”

ERM zaprasza CIEBIE dziś
do DUCHOWEJ PIELGRZYMKI „RÓŻANIEC DO GRANIC POLSKI”

http://zapisy.erm.pl/index.php

 

Pielgrzymi Bożego Miłosierdzia to wspólnota 10 osób, która 13 maja wyrusza na pieszą pielgrzymkę, w trakcie której otoczy naszą Ojczyznę szczególną modlitwą różańcową. Kontynuując dzieło Wielkiej Pokuty, powstała akcja

Różaniec do Granic

Wspólnota wędrować będzie wzdłuż polskiej granicy. Przebędzie około 3500km, co zajmie pielgrzymom 20 tygodni, czyli dokładnie tyle, ile jest tajemnic różańcowych.

Pielgrzymka jest tylko przygotowaniem do ogólnopolskiej modlitwy za Ojczyznę, która odbędzie się 7 października. Wtedy też zakończy się „fizyczna” wędrówka, którą zwieńczy utworzenie żywej linii granicznej. Polacy utworzą żywy łańcuch i trzymając się za ręce na granicy Polski odmówią Różaniec.

ERM zaprasza CIEBIE dziś
do DUCHOWEJ PIELGRZYMKI „RÓŻANIEC DO GRANIC POLSKI”

 

Pielgrzymi Bożego Miłosierdzia przyjmują na szlaku po 2-3 osoby (ze względów wytrzymałościowych oraz noclegowo-technicznych). Oczywiście wiemy, że nie każdy może pozwolić sobie na taką wędrówkę! Dlatego też Eucharystyczny Ruch Młodych organizuje

DUCHOWĄ PIELGRZYMKĘ,


która wyruszy równolegle z tą właściwą. Zadaniem Duchowego Pielgrzyma, będzie codzienne odmawianie przynajmniej jednej dziesiątki różańca, by w ten sposób złączyć się w modlitwie z Pielgrzymami-piechurami, wypraszając u Matki Bożej opiekę nad Polską.

ZAPRASZAMY KAŻDEGO:

dużego, małego i najmniejszego, starszego, młodszego i najmłodszego, wspólnoty, zgromadzenia zakonne, osoby indywidualne. Stwórzmy linię obrony przed złem. Oddawajmy pod obronę Maryi Polskę, Europę i cały świat.

Rejestracja Duchowego Pielgrzyma

 

Zachęcamy również, by dać widzialny wyraz naszej troski o Ojczyznę w święto Matki Bożej Zwycięskiej tj. dnia 7 października 2017 roku.

 

Stwórzmy ŻYWY ŁAŃCUCH RÓŻAŃCOWY wzdłuż całej granicy Polski!-szukam-
Oto co Ukraińcy robią z dziećmi: indoktrynacja, nacjonalizacja, militaryzacja

https://gloria.tv/article/86mTTVVRNKKCARUpjfYX6voip

 Na Ukrainie organizuje małoletnim specjalne obozy. Dzieci nie zajmują się jednak zabawą, a musztrą. Ma to zagwarantować bezpieczeństwo w razie ataku Rosjan.-szukam-


          Pan wywyższony króluje nad Ziemią.
       Przemienienie Pana Jezusa na Górze Tabor dokonało się, aby umocnić wiarę Apostołów 
  ​
ze względu na przyszłą mękę
 i jest przygotowaniem na Górę Kalwarię. W czasie przemienienia 
​   ​
w towarzystwie Mojżesza i Eliasza Bóg Ojciec powiedział:
"To jest Mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie - Jego słuchajcie".
 
      Podobny obraz
 
 "
​W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sob
​ą​
, nam zaś przekazał słowo j
​e​
dnania".​
  
 
   Panie Jezu -
​my ​
też bardzo prosimy o zmianę serc wszystkich duchownych w Episkopacie - rządzących Kościołem
​ ​
K​
atolickim oraz wszystkich osób w Rządzie w Polsce od których zależy przyszłość Polski
,​
naszej pięknej - wrogami
​​
i wojnami miotanej Ojczyzny. 

         
 PAN JEZUS 
 " Mój Ojciec dał ludziom "wolną wolę" i oni wiedzą o tym. Dlatego Ja nie mogę woli człowieka zmienić
 ​
i oni wiedzą też o tym. Modlitwą jednak można dokonać cudów i wszyscy winowajcy zaczną być zasłużonymi w obronie POKOJU. Za mało ludzi modli się na świecie całym - Polacy też nie modlą się,
 ​
a Ja tak bardzo liczyłem na modlący się Naród Polski. 
"Po owocach ich poznacie" - a owoce są takie,
​  
że prawie wszyscy duchowni z Episkopatu służą dwom bogom,
ale Ja nie rywalizuję i odchodzę, bo brak waszej Wiary i Modlitwy. Ja i przede wszystkim całe Niebo nie chcemy wojny i nieszczęść. My przecież widzimy cierpienia ludzkie po zrzuceniu bomb i środków chemicznych. Przecież My widzimy rozpacz ludzi, a szczególnie dzieci i młodzieży.
​   ​
Wojny są okrutne, a złe duchy już zbierają żniwo do ognia dla lucyfera, bo myśli też są
​ ​
grzechem.
 ​
​                  ​
Organizujcie Nabożeństwa Wynagradzające;
​              ​
 Nabożeństwa Pierwszo-sobotnie i Pierwszo-piątkowe.
Módlcie się na Różańcu i przeżywajcie Moją Drogę Krzyżową w intencjach:
"
o nawrócenie na Drogi Boże wszystkich rządzących
​"​
 jeszcze Moim Kościołem. My też nie chcemy patrzeć na tragedie ludzkie. Ja Jestem Miłosierny 
i pragnę POKOJU i szczęścia dla ludzkości. Gdybyście widzieli jak walczą Moi Aniołowie ze "złymi duchami", to natychmiast
 powrócilibyście do Boga Ojca w Trójcy Przenajświętszej Jedyne
​go​
. Największymi z
brodniarzami już są - cały Episkopat w Polsce, Paulini 
i​
 Redemptoryści.
​ ​
Niestety, to nie są oskarżenia - to są FAKTY, bo znam myśli wszystkich ludzi. Ci rządzący polityczni
​  
i religijni nie myślą co będzie, gdy rozpocznie się KRWAWA WOJNA i gdzie uciekną?
            BŁOGOSŁAWIĘ WAS Z MOJĄ MATKĄ MARYJĄ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.
             Jestem z wami wiernymi - Jezus Chrystus KRÓL i Maryja KRÓLOWA".   
​                       
                                  Znalezione obrazy dla zapytania przemienienie pańskie
 
  
​Wysławiam Cię Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś
 ​
prostaczkom"​

listy@prezydent.pl
skep@episkopat.pl
Kuria@gniezno.opoka.org.pl
-szukam-

JEZUS CHRYSTUS: Demaskujcie wszystkich, którzy wspierają węża i jego armię, ale róbcie to dokładnie

https://gloria.tv/article/jM2bVLQsjbRn6xBNuYmfgGwLF
_________________


Przedszkola i szkoły tylko dla szczepionych dzieci? Naczelna Rada Lekarska chce szczepiennego apartheidu

https://gloria.tv/article/8dS3e11rMohEDDCzzN2ArEmED

To jest żydowskie zarządzenie i wykonuje ich rozkaz prezydent A.Duda podpisując to zarządzenie jako pierwsze  w swojej kadencji. Żydzi nigdy nie szczepią się.
mk.
______________________


JEZUS: Wprowadzenie globalnej szczepionki przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci, będzie jedną z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa

https://gloria.tv/article/pHf4ykRF2zoN1jULJ7LMZRKns
​ Jak to nazać? Pierwszym zdrajcą narodu polskiego jest jego prezydent A.Duda, a następni - którzy go wybrali - duchowny Tadeusz Rydzyk​. Bóg wiedział, co będzie robił obecny prezydent w Polsce i dlatego wybrał Grzegorza Brauna - wieliego patriotę. Za nieposłuszeństwo Bogu się płaci.
mk.
-szukam-

Mariola K-Paini M.F.A.
Artist of the Saints


-szukam-


-szukam-
Święta Edyta Stein - Święta Teresa Benedykta od Krzyża​ - Żydówka, nawrócona na katolicyzm, męczennica - zamęczona 9 sierpnia 1942 r.w komorze gazowej w obozie koncentracyjnym w Oświecimiu.

Subject: Sweater Edith Stein Modl sie za nami !
-szukam-


Echo, check out the latest videos from your channel subscriptions for Aug 8, 2017.
   Play all  
➡UWAGA❗ Powstanie Warszawskie - Rytualny ubój Słowian❗ Ofiary całop...
5 days ago  •  9,763 views
Jasna Strona Mocy - TVSANJAYA
0:51 mówiący kot?! K*rwa Grażyna otwieraj! || Śmieszne koty! || Śmi...
5 days ago  •  163,196 views
Funny and Fail Video
Recommended
Nowe szokujące FAKTY ws. współpracy Lecha Wałęsy "TW Bo...
by Marcin Rola
377,023 views
#1 "Czego wy jesteście pyszni?!" Polska oczami wielolet...
by kanałTV
899,986 views
Szokujące ustalenia dziennikarzy śledczych! Tusk, PO i ...
by Marcin Rola
719,876 views
Waiting to be watched
"Zachód ewidentnie chce WOJNY!" Ziemkiewicz ...
3 days ago  •  85,775 views
 
Przemyślenia o Polsce, terroryzmie itp... 10:13
 
Generał Petelicki chciał Trybunału Stanu d... 14:26
 
From Watch Later


-szukam-

 Pilnie! Nie możemy się teraz poddać - pomóż nam odwołać Adama Bodnara...

Dzięki akcji zorganizowanej przez portal Protestuj.pl, do przewodniczących klubów parlamentarnych wpłynęło już blisko 20 tys. głosów obywateli, którzy wsparli apel o skrócenie kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. To także Twoja zasługa, za co bardzo dziękujemy.

To, że obecny Rzecznik, Adam Bodnar wspiera prawnie mniejszości seksualne, działając przy tym na szkodę znakomitej większości społeczeństwa, wiedzieliśmy już wcześniej. Ale największym skandalem była jednak jego wypowiedź, w której przypisał Polakom odpowiedzialność za zagładę Żydów.

W czasie naszej akcji protestacyjnej przeprowadziliśmy wśród użytkowników serwisu badanie opinii, w którym zapytaliśmy o ich stosunek do wykonywanej przez Adama Bodnara pracy.

Wyniki są jednoznaczne. Ponad 75% ankietowanych uważa, że Adam Bodnar powinien zostać odwołany w związku z jego skandaliczną wypowiedzią o współsprawstwie Polaków w zbrodniach Holokaustu.

Podczas badania opinii zadaliśmy Polakom również dwa inne, bardzo ważne pytania. Pod poniższym linkiem dowiesz się jak odpowiadali nasi ankietowani.

Te wyniki oraz liczba zebranych podpisów pod petycją do klubów parlamentarnych to wyraźny głos Polaków – Adam Bodnar musi odejść!

Niestety, odwołanie Rzecznika nie jest łatwe. Sejm może odwołać RPO przed upływem kadencji m.in. w przypadku, gdy ten „sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu”.

Czy sprzyjanie jednemu - liberalnemu światopoglądowi i wejście w niemiecką narrację na temat Holokaustu nie jest tu wystarczającym powodem?

Odwołanie Rzecznika może nastąpić na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 posłów, większością co najmniej 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

O ile wielu posłów, zarówno z PiS, Kukiz’15, jak i z PSL, wyraziło oburzenie słowami Rzecznika, co stanowi siłę wystarczającą do odwołania Bodnara, to taki wniosek nie został złożony. Powód? Największy klub parlamentarny, od którego zależałyby losy takiego głosowania, obawia się podejmowania kolejnej inicjatywy, która mogłaby zostać wykorzystana przez opozycję do stawiania zarzutów o „łamaniu zasad demokracji”.

My jednak nie składamy broni. Musimy wywrzeć na posłach jak największą presję. Niedopuszczalnym jest, aby rządzący ignorowali głos swojego elektoratu, ze względu na strach przed pseudoopozycją. Wyniki naszego badania opinii mówią wyraźnie – Polacy chcą odwołania Adama Bodnara.

Dlatego potrzebujemy jak największej liczby obywateli podpisanych pod naszym protestem. Razem jesteśmy w stanie pokazać politykom naszą siłę i sprawić, że o wiele bardziej zaczną obawiać się utraty naszego poparcia, niż bezpodstawnych oskarżeń ze strony opozycji wieszającej się u klamki brukselskich eurokratów.

Droga Hanno, nie możemy się poddać! Podpis złożony przez Ciebie pod naszym protestem jest dla nas bardzo cenny. Teraz jeszcze raz prosimy o Twoją pomoc. Powiedz o tej akcji swoim znajomym. To od zaangażowania każdego z nas, zależeć będzie powodzenie naszej akcji.

Jeszcze raz dziękujemy za Twój udział w naszej akcji. Jesteśmy przekonani, że ponownie możemy liczyć na Twoją pomoc. Jednocześnie zachęcamy Cię do regularnych odwiedzin strony www.protestuj.pl i śledzenia bieżących kampanii i aktualności.

Z pozdrowieniami,
Zespół Protestuj.pl
 -szukam-

  FRANCJA - NIESZCZENIE KOŚCIOŁÓW​

 https://www.youtube.com/watch?v=bmVN1WDVaV

 

​     OPARY NIENAWIŚCI​
​ - NIENAWIDZĄCY OBCIĄŻAJĄ SWOIJĄ WINĄ INNYCH​

 

https://www.youtube.com/watch?v=rulHSNsG26Y


-szukam-
Temat: Publiczny Różaniec na 100-lecie objawień fatimskich. Zapraszamy na modlitwę do Gliwic...


 
Publiczny różaniec
Krucjata Młodych zaprasza na

Publiczny Różaniec
- o odnowę moralną Narodu Polskiego

Każdego dnia wielu naszych rodaków obraża Boga, odrzucając zasady Ewangelii. W 1917 roku Matka Boża w Fatimie wezwałą świat do nawrócenia. Czy świat i Polska wysłuchały Jej Orędzia? Czy ludzkość zmieniła swe postępowanie? Maryja powiedziała: "Módlcie się, wiele się módlcie i umartwiajcie się w intencji grzeszników; wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie modli się za nie ani nie umartwia"

Wyjdźmy na ulicę, aby pokazać grzesznikom potężną broń w walce o ich nawrócenie - Modlitwę Różańcową.

Co możesz zrobić? Bardzo wiele! Nasza wspólna modlitwa pokaże, jak wielka jest jej moc. Dzięki modlitwie różańcowej możemy wyprosić u Maryi, aby pomogła w nawróceniu zagubionych dusz Polaków.


11 sierpnia 2017 (piątek) godzina 17:30
Gliwice - Rynek

Organizator:

Krucjata Młodych
Wiadomość ta została wysłana pod podany adres, ponieważ wyrazili Państwo zgodę na jego wykorzystanie w celach promocyjnych. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać więcej takiej korespondencji, prosimy o wypisanie się przy użyciu linka wypisuję się.
W sprawach wymagających kontaktu prosimy pisać na adres: kontakt@krucjatamlodych.pl.
Copyright by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

 
-szukam-

Jak Zachód dolarami uratował Lenina

https://www.wprost.pl/454096/Jak-Zachod-dolarami-uratowal-Lenina


Opinie - Komentarze - Polemiki

http://w.kki.com.pl/piojar/polemiki/holocaust/polemiki.html

Program naprawczy dla Polski

Walka z Kościołem wczoraj i dziś

Nowy Porządek Świata

Wyprzedaż polskiej ziemi cz. I

Wyprzedaż polskiej ziemi cz. II

Z nauki Feliksa Konecznego

Myśl polska w nauce i technice

Ludobójstwa i wygnania na Kresach

Stosunki polsko-żydowskie

Aktualności

 

LINKI DO INNYCH STRON:

 

NASZA WITRYNA 

KSIĄŻKI  SKAZANE  NA  PRZEMILCZENIE

STRONA PROF.  IWO CYPRIANA POGONOWSKIEGO

STRONA PROF.  JERZEGO ROBERTA NOWAKA

STRONA ANDRZEJA SOLAKA

POLONIANET

"BIBUŁA" - pismo niezależne

WIRTUALNA POLONIA

STRONA Z ARTYKUŁAMI   DARIUSZA RATAJCZAKA

OJCZYZNA

RADIO MARYJA

POLONICA.NET

INNE CIEKAWE LINKI

e-mail: pioinf@kki.com.pl-szukam-

O.  Górzyński -  u Owsiaka na Woodstok - szok !!! 
- https://www.youtube.com/watch?v=pbUdGQTppAY

Uwaga wycofany syrop Multi Sanostol 
- https://finanse.wp.pl/uwaga-na-popularny-syrop-dla-dzieci-i-kobiet-w-ciazy-gif-wycofuje-multi-sanostol-ze-sprzedazy-6151861629601409a

Episkopat Polski o UE
 - http://www.pch24.pl/kep--europa-chce-zapomniec-o-swoich-korzeniach--tragiczny-staje-sie-swiat--ktory-odrzuca-boga,53131,i.html

Co  wierni na to "huśtanie" Matki Bożej w POLSKIM KOŚCIELE ? ttps:
//gloria.tv/video/frQwfM9MaCXz4XokK1GknD4JN

Uwaga na "piekielne"  reklamy - nie kupujmy takich produktów a szczególnie "lewiatańskich" http://www.pch24.pl/produktow-piekielnych-nie-kupuje-,53019,i.html

czy Apokalipsa św. Jana spełni się 23 września 2017 ? - 
ttps://gloria.tv/video/oFnuCnC8o36D1Wz3dLTtbXdQz

jaki chleb i wino w Komunii Świętej - http://www.pch24.pl/kongregacja-kultu-bozego-jednoznaczna-w-sprawie-jakosci-chleba-i-wina-do-sprawowania-eucharystii,53055,i.html

10 sierpnia wspomnienie Świętej Filomeny, męczennicy

https://gloria.tv/article/ub7DT4YsFCpZ3pGM69Wcg97wb
________________

ALTIERO SPINELLI I NOWA EUROPA

https://gloria.tv/video/yJmP8bbSu2Hf1J4hX138T46nY
__________________

Jacek Międlar i przegląd dnia (9.08.2017): Naziści z PO, homo-papież, bojkot Tigera...

https://gloria.tv/video/HwxA9Sy3mUzz6vPB2mSTRAUTF


 100 lat agresji żydowskiej na Polskę

https://gloria.tv/article/LJKWcPvPP9X33BXVKqyGb2GtB
_______________


🔥 FRANCISZEK (FAŁSZYWY PROROK) POGRATULOWAŁ PARZE HOMOSEKSUALNEJ CHRZTU ADOPTOWANYCH DZIECI

https://gloria.tv/article/Fyby21rUNhGw6YBmJ3XRg32GL
​Apostato anty-papieżu Franek idź do diabła natychmiast.
mk ​

__________________


Jesteśmy o włos od wojny nuklearnej? Trump: Koreę Północną spotka ogień, furia i potężna siła, jakiej świat nie widział

https://gloria.tv/article/sScuYCUE2scJ1SB2Yofz4zgVB

-szukam-
TO JUŻ NIEWOLA?

Gigantyczny "rachunek za brexit". Wielka Brytania się buntuje.

https://gloria.tv/video/Aw9uoZ9P3SSg3VL9Eo3EmweQm


Dr Jaśkowski - za ten film stracił prawo wykonywania zawodu ?

https://gloria.tv/video/Y8f7pHhYtgC82ddr79K3Kfk9q


Polska jako państwo nie istnieje od 1939 r.

https://www.youtube.com/watch?v=ImbwRH_1h4w-szukam-

Oto co Ukraińcy robią z dziećmi: indoktrynacja, nacjonalizacja, militaryzacja

https://gloria.tv/article/86mTTVVRNKKCARUpjfYX6voip

 Na Ukrainie organizuje małoletnim specjalne obozy. Dzieci nie zajmują się jednak zabawą, a musztrą. Ma to zagwarantować bezpieczeństwo w razie ataku Rosjan.
-szukam-


DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ​ BYŁ WINIEN TYLKO I WYŁĄCZNIE AUGUST HLOND, A OSTATNIEJ TRZECIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ BĘDZIE WINIEN CAŁY EPISKOPAT I CAŁY RZĄD W POLSCE.

Ciemności skryją ziemię. Brytyjczycy ujawnili wstrząsający film o zbrodniach Niemiec

https://reporters.pl/9149/ciemnosci-skryja-ziemie-brytyjczycy-ujawnili-wstrzasajacy-film-o-zbrodniach-niemiec-wideo-18/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=Q_GvwtFjWYs

 

Przez kilkadziesiąt lat ukrywali w archiwum, "żeby nie drażnić Niemców"

Żydzi zablokowali film, który jest własnością Warner Bros. Zapewne komuś bardzo zależy, aby winą za zbrodnie Niemców najlepiej obarczyć Polaków.


-szukam-

Antychryst - człowiek na niewłaściwym miejscu - SPADAJ FRANEK DO LUCYFERA! TAM TWÓJ PAN !

Papież wysłał list do homoseksualnej pary. Mężczyźni zupełnie się tego nie spodziewali

Franciszek postanowił wysłać list z gratulacjami dla homoseksualnej pary z Brazylii. Papież pogratulował im decyzji o chrzcie trojga adoptowanych dzieci i życzył dużo szczęścia.
 
Jeffrey Bruno / flickr.com

53-letni Toni Reis i 59-letni David Harrad są parą od 27 lat. Swój związek sformalizowali sześć lat temu, gdy brazylijski sąd uznał prawnie związki homoseksulane i przyznał im m.in. prawo do zawarcia małżeństwa i adopcji dzieci.

Mężczyźni adoptowali trójkę dzieci, ale mieli duże problemy z ochrzczeniem ich. Jak podaje portal deon.pl, po czterech odmowach zwrócili się bezpośrednio do arcybiskupa Kurytyby, José Antonio Peruzzo, który wyraził zgodę. Szczęśliwy Toni Reis w kwietniu tego roku napisał list do papieża, w którym opisał całą sytuację. Po kilku miesiącach przyszła odpowiedź z Watykanu. Franciszek przesłał list z gratulacjami i własnoręcznym podpisem. MA

"Jestem bardzo szczęśliwy. Teraz mogę już umrzeć spokojny" - powiedział Reis, który opublikował zdjęcie listu z Watykanu na swoim profilu na Facebooku


-szukam-

Artykuł opublikowany na stronie: 

http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/187143,totalna-desperacja-feministek.html

 

W ostatnich latach w odpowiedzi na masowe akcje obrońców życia oraz kilka projektów obywatelskich zakazujących zabijania dzieci środowiska feministyczne próbowały przygotować projekty konkurencyjne, aczkolwiek tylko raz udało im się zebrać wymaganą prawem ilość podpisów. Wówczas projekt zakładał zabijanie dzieci do 3. miesiąca ciąży na życzenie oraz zabijanie dzieci podejrzanych o chorobę do końca ciąży. Oczywiście przepadł bez śladu, bo społeczeństwo w Polsce w ogromnej większości popiera zakaz aborcji, a debata publiczna jest na temat tego, czy już wprowadzimy zakaz zabijania, czy jeszcze politycy muszą do tego dojrzeć. Feministki muszą być więc całkowicie zdesperowane, skoro ich nowy projekt o przewrotnej nazwie „Ratujmy kobiety 2017”, pod którym rozpoczęły zbiórkę podpisów kilka dni temu, oprócz standardowego postulatu zabijania dzieci na życzenie do 3. miesiąca ciąży oraz zabijania dzieci podejrzanych o chorobę do końca ciąży (!) zakłada również przymusowe przedstawianie dzieciom (od zerówki) treści seksualnych oraz sodomickich. Feministki stwierdziły również, że są bezradne wobec skuteczności prowadzonej przez nas akcji Szpitale bez aborterów. Wielokrotne próby niszczenia naszego samochodu oklejonego antyaborcyjnymi plakatami, zaparkowanego przed Szpitalem im. Orłowskiego w Warszawie, ataki na wolontariuszy przyniosły im efekt odwrotny od zamierzonego. Ponieważ nie posiadają żadnych argumentów, którymi mogłyby zbić prawdę, postanowiły prawdy… zakazać. Art. 12 przedstawionego przez nich projektu mówi: „Zakazuje się umieszczania treści i organizowania zgromadzeń przeciwnych przepisom niniejszej ustawy w odległości mniejszej niż 100 m od podmiotów leczniczych, w szczególności szpitali ginekologicznych i położniczych […].” Ruchy feministyczne potwierdziły po raz kolejny nie tylko swoje mordercze zapędy. Tym razem stwierdziły też wprost, że tzw. wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczyna się ich barbarzyńskie „widzimisię”.

Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/187143,totalna-desperacja-feministek.html

 

0-Jezusek-3.jpg

 

 

 GRAFIK PIKIET W OBRONIE ŻYCIA

6 sierpnia, niedziela:

10.00- Wejherowo, chodnik przy wejściu do szpitala im. Ceynowy, od strony pętli autobusowej;

15.00- Sopot, Plac Przyjaciół Sopotu;

 

7 sierpnia, poniedziałek:

17.30- Gdańsk, chodnik przy pomniku Kindertransportów, koło dworca kolejowego Gdańsk Główny;

 

8 sierpnia, wtorek:

17.30- Gdynia, chodnik przy skrzyżowaniu: 10 lutego oraz Władysława IV;

 

12 sierpnia, sobota:

12.00- Gdańsk Wrzeszcz, chodnik przy wejściu do szpitala Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, od strony ul. Klinicznej;

 

13 sierpnia, niedziela:

10.00- Wejherowo, chodnik przy wejściu do szpitala im. Ceynowy, od strony pętli autobusowej;

17.00- Gdańsk, chodnik przy Nowym Ratuszu (Starym Żaku), koło skrzyżowania: Huciska oraz Wałów Jagiellońskich;

 

14 sierpnia, poniedziałek:

17.30- Gdańsk Wrzeszcz, chodnik przy wejściu do Galerii Bałtyckiej, od strony przystanków (tramwajowych oraz autobusowych) o nazwie- Galeria Bałtycka;

 

15 sierpnia, wtorek:

17.30- Gdynia, chodnik przy skrzyżowaniu: 10 lutego oraz Władysława IV;

 

20 sierpnia, niedziela:

10.00- Wejherowo, chodnik przy wejściu do szpitala im. Ceynowy, od strony pętli autobusowej;

15.00- Sopot, Plac Przyjaciół Sopotu;

 

21 sierpnia, poniedziałek:

17.30- Gdańsk, chodnik przy pomniku Kindertransportów, koło dworca kolejowego Gdańsk Główny;

 

22 sierpnia, wtorek:

17.30- Gdynia, chodnik przy skrzyżowaniu: 10 lutego oraz Władysława IV;

 

24 SIERPNIA - czwartek (w przyszłych miesiącach zawsze przed Mszą Św. u księdza Lecha) 

16.00- Wejherowo, chodnik przy wejściu do szpitala im. Ceynowy, od strony pętli autobusowej;

 

26 sierpnia, sobota:

12.00- Gdańsk Wrzeszcz, chodnik przy wejściu do szpitala Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, od strony ul. Klinicznej;

 

27 sierpnia, niedziela:

10.00- Wejherowo, chodnik przy wejściu do szpitala im. Ceynowy, od strony pętli autobusowej;

 

28 sierpnia, poniedziałek:

17.30- Gdańsk Wrzeszcz, chodnik przy wejściu do Galerii Bałtyckiej, od strony przystanków (tramwajowych oraz autobusowych) o nazwie- Galeria Bałtycka;

 

29 sierpnia, wtorek:

17.30- Gdynia, chodnik przy skrzyżowaniu: 10 lutego oraz Władysława IV;

 

3 września, niedziela:

NIEDZIELA ŻYCIA

 

4 września, poniedziałek:

17.30- Gdańsk, chodnik przy pomniku Kindertransportów, koło dworca kolejowego Gdańsk Główny;

 

5 września, wtorek:

17.30- Gdynia, chodnik przy skrzyżowaniu: 10 lutego oraz Władysława IV;

 

9 września, sobota:

12.00- Gdańsk Wrzeszcz, chodnik przy wejściu do szpitala Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, od strony ul. Klinicznej;

 

10 września, niedziela:

10.00- Wejherowo, chodnik przy wejściu do szpitala im. Ceynowy, od strony pętli autobusowej;

 

11 września, poniedziałek:

17.30- Gdańsk Wrzeszcz, chodnik przy wejściu do Galerii Bałtyckiej, od strony przystanków (tramwajowych oraz autobusowych) o nazwie- Galeria Bałtycka;

 

12 września, wtorek:

17.30- Gdynia, chodnik przy skrzyżowaniu: 10 lutego oraz Władysława IV;

 

13 września, środa:

17.00- Gdańsk, chodnik przy Nowym Ratuszu (Starym Żaku), koło skrzyżowania: Huciska oraz Wałów Jagiellońskich;

 

17 września, niedziela:

10.00- Wejherowo, chodnik przy wejściu do szpitala im. Ceynowy, od strony pętli autobusowej;

15.00- Sopot, Plac Przyjaciół Sopotu;

 

18 września, poniedziałek:

17.30- Gdańsk, chodnik przy pomniku Kindertransportów, koło dworca kolejowego Gdańsk Główny;

 

19 września, wtorek:

17.30- Gdynia, chodnik przy skrzyżowaniu: 10 lutego oraz Władysława IV;

 

23 września, sobota:

12.00- Gdańsk Wrzeszcz, chodnik przy wejściu do szpitala Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, od strony ul. Klinicznej;

 

24 września, niedziela:

10.00- Wejherowo, chodnik przy wejściu do szpitala im. Ceynowy, od strony pętli autobusowej;

 

25 września, poniedziałek:

17.30- Gdańsk Wrzeszcz, chodnik przy wejściu do Galerii Bałtyckiej, od strony przystanków (tramwajowych oraz autobusowych) o nazwie- Galeria Bałtycka ;

 

26 września, wtorek:

17.30- Gdynia, chodnik przy skrzyżowaniu: 10 lutego oraz Władysława IV.

 
-szukam-


Piątek, 11 sierpnia 2017
ŚW. KLARY, DZIEWICY
 
Znalezione obrazy dla zapytania sw. klara
 
 
Z listu św. Klary, dziewicy, do Agnieszki z Pragi
 

Rozważaj o ubóstwie, o pokorze i o miłości Chrystusa


Szczęśliwy, komu dane jest uczestniczyć w świętej uczcie i całym sercem przylgnąć do Tego, którego wspaniałość podziwiają nieustannie błogosławione zastępy niebian. Miłość Jego przenika do głębi, rozmyślanie o Nim umacnia, łaskawość nasyca, słodycz upaja, wspomnienie oświeca, Jego zapach daje życie umarłym, chwalebne zaś Jego oglądanie napełni szczęściem wszystkich mieszkańców niebieskiego Jeruzalem. Ponieważ jest ono światłem chwały wiecznej, "odblaskiem wieczystej światłości i zwierciadłem bez skazy", dlatego, o królowo, oblubienico Chrystusa, każdego dnia wpatruj się w to zwierciadło, abyś w ten sposób mogła cała przyozdobić się z zewnątrz i wewnątrz, przyodziać wzorzystą szatę, upiększyć ozdobami i kwiatami wszelkich cnót, tak jak przystoi córce i najczystszej oblubienicy Najwyższego Króla. W tym zwierciadle odbija się błogosławione ubóstwo, święta pokora, niewysłowiona miłość. Za łaską Boga możesz je oglądać w jakiejkolwiek części zwierciadła. 
Popatrz na początek zwierciadła, na ubóstwo położonego w żłobie i owiniętego w pieluszki. O przedziwna pokoro, o zdumiewające ubóstwo! Król aniołów, Pan nieba i ziemi spoczywa w żłobie. 
W pośrodku zaś zwierciadła rozważaj pokorę, wyrażającą się również w świętym ubóstwie, niezliczonych trudach i udręczeniach, które poniósł dla zbawienia rodzaju ludzkiego. Na końcu zwierciadła rozważaj niewysłowioną miłość, dzięki której zechciał cierpieć na drzewie krzyża i umrzeć najhaniebniejszą śmiercią. 
Samo zresztą Zwierciadło, wiszące na krzyżu, wzywało przechodniów do rozważania tego wszystkiego w słowach: "O wy wszyscy, co zdążacie drogą, przyjrzyjcie się i zobaczcie, czy jest boleść jako boleść moja". Odpowiedzmy Temu, który tak się skarży i woła, jednym głosem, jednym postanowieniem: "Wspominać i rozważać będzie dusza moja". Tak czyniąc, jeszcze bardziej zapłoniesz ogniem miłości, o królowo, oblubienico wiekuistego Króla. 
Rozważając nadto Jego niewysłowione rozkosze, bogactwa i wiekuiste zaszczyty, wzdychając z powodu gorącej tęsknoty i miłości serca, wołaj: "Pociągnij mnie, a pobiegniemy za wonią Twoich olejków", o Oblubieńcze niebieski. Pobiegnę i nie ustanę, dopóki "nie wprowadzisz mnie do domu wina, dopóki lewa Twa ręka nie będzie pod moją głową, a prawa obejmie mnie łagodnie, dopóki nie ucałujesz mnie najsłodszym pocałunkiem Twych ust". Rozważając o tym wszystkim wspomnij swą biedną matkę i wiedz, że w mym sercu na zawsze wypisałam ciebie, bo droższa mi jesteś od wszystkich.
 
 
Święta KlaraKlara urodziła się w Asyżu w 1193 lub 1194 r. Była najstarszą z trzech córek pana Favarone z rycerskiego rodu Offreduccio i jego żony Ortolany. Jej matka, podczas ciąży, w trakcie modlitwy usłyszała słowa: "Nie bój się, gdyż to dziecko zabłyśnie swym życiem jaśniej niż słońce!" Pod wpływem tych słów nadała dziewczynce imię Klara (z języka łacińskiego clara - jasna, czysta, sławna).
Święta Klara
Klara wzrastała w atmosferze miłości i pobożności. Gdy miała 12 lat, w Asyżu zaczął swą działalność Jan Bernardone, przyszły św. Franciszek. Z czasem zaczął zdobywać ludzi, którzy poświęcali swe życie Bogu. Klara często spotykała się z nim, by zrozumieć jego słowa. Rodzice, zamożni mieszczanie, daremnie dwa razy usiłowali wydać córkę za mąż. Klara poprosiła bowiem Franciszka, by zwrócił się z prośbą do biskupa Asyżu, aby mogła stać się siostrą Braci Mniejszych. W Niedzielę Palmową 28 marca 1212 r. z całą rodziną poszła do pobliskiego kościoła. Po poświęceniu palm każdy odbierał palmę z rąk biskupa. Biskup Gwidon podszedł jednak sam do Klary i wręczył jej palmę - był to umówiony wcześniej znak zgody. Tej samej nocy dziewczyna wymknęła się z domu, by oddać życie Chrystusowi. Z rąk św. Franciszka otrzymała zgrzebny habit i welon zakonny. Po pewnym czasie przyłączyła się do niej jej siostra, bł. Agnieszka.

Święta KlaraKlara odmówiła powrotu do domu swoim krewnym, którzy przyjechali, by ją do tego przekonać. Franciszek wystawił siostrom mały klasztor przy kościółku św. Damiana. Pierwszą jego ksienią została Klara. Franciszek bardzo cieszył się z powstania tej rodziny żeńskiej. Kiedy bowiem bracia byli zajęci życiem apostolskim, siostry miały dla nich stanowić zaplecze pokuty i modlitwy. Zakon nosił nazwę Pań Ubogich, potem nazwano je II Zakonem, a popularnie klaryskami. W 1215 roku Innocenty III nadał zakonowi Klary "przywilej ubóstwa". Siostry nie mogły posiadać żadnej własności, a powinny utrzymywać się jedynie z pracy swoich rąk. Odtąd San Damiano stało się kolebką nowego Zakonu. Wstępowały do niego głównie córki szlacheckie, pozostawiając wszystko i wybierając skrajne ubóstwo.

Święta KlaraSwoje żarliwe modlitwy Klara wspierała surowym życiem, częstymi postami i nocnymi czuwaniami. Dokonywała już za życia cudów - cudownie rozmnożyła chleb dla głodnych sióstr, uzdrawiała je, wyjednała im opiekę Jezusa. Pod koniec życia doznała cudownej łaski; kiedy bowiem nadeszła noc Narodzenia Pańskiego, osłabiona i chora Klara pozostała na swym posłaniu. Otrzymała jednak łaskę widzenia i słyszenia Pasterki, odprawianej w pobliskim kościele z udziałem Franciszka i jego braci. Z tego też powodu św. Klara została patronką telewizji. Po śmierci św. Franciszka cały trud utrzymania zakonu spadł na jej barki.
Klara w klasztorze św. Damiana żyła przez 42 lata. Wyczerpujące posty, umartwienia i czuwania spowodowały, że 11 sierpnia 1253 r. umarła. Następnego dnia odbył się jej uroczysty pogrzeb, któremu przewodniczył papież Innocenty IV. Jej ciało złożono w grobie, w którym przedtem spoczywało ciało św. Franciszka. Już dwa lata później Aleksander IV, po zebraniu koniecznych materiałów kanonizacyjnych, ogłosił ją świętą. Papież dokonał jej uroczystej kanonizacji w Anagni w 1255 roku.

Ikonografia najczęściej przedstawia św. Klarę z monstrancją w ręku. Podanie bowiem głosi, że w czasie najazdu Saracenów na Asyż Klara miała ich odstraszyć Najświętszym Sakramentem, który wyniosła z kościoła. Blask płynący z Hostii miał jakoby porazić wroga i zmusić go do ucieczki. Legenda powstała zapewne na tle szczególnego nabożeństwa, jakie miała św. Klara do Eucharystii.
 
 
 
 
 
Litania do świętej Klary

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo, módl się za nami,
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święta Matko Klaro,
Przez Boga objawiona światu przed narodzeniem,
Przez Chrystusa nazwana światłem świata,
W młodości wybrana na służbę Bogu,
Porzucająca świat dla Chrystusa,
Klejnocie Jezusa i Maryi,
Miłująca Chrystusa Cierpiącego,
Wielbicielko Przenajświętszego Sakramentu,
Uczczona obecnością Jezusa i Maryi,
Matko wielu dziewic zakonnych,
Wraz z siostrami przyjęta przez Jezusa pod opiekę,
Otrzymująca błogosławieństwo Ojca Świętego,
Niewzruszona w wierze,
Ugruntowana w nadziei,
Płonąca miłością seraficzną,
Lilio anielskiej czystości,
Zwyciężająca pokusy ciała,
Gardząca bogactwami i marnością światową,
Miłująca najwyższe ubóstwo,
Perło posłuszeństwa,
Wzorze głębokiej pokory,
Zwierciadło zakonnej doskonałości,
Promieniejąca na świat swoją świętością,
Zaszczycona darem proroctwa,
Sławna cudami,
Odważna pogromicielko złych duchów,
Najukochańsza córko świętego Ojca Franciszka,
Gorliwa naśladowczyni Biedaczyny z Asyżu,
Ukochana Siostro Braci Mniejszych,
Ozdobo Zakonu Serafickiego,
Uczestniczko niebieskiej chwały,
Orędowniczko nasza przed Bogiem.

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami, święta Klaro.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.Módlmy się: (modlitwy do wyboru)

Boże, Dawco pokoju i Źródło miłości, Ty obdarzyłeś świętą Klarę, Twą oblubienicę, przedziwną miłością Ciebie i bliźniego; spraw, prosimy, abyśmy za jej przyczyną trwali w Twojej miłości i dla Ciebie miłowali wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Boże, Ty sprawiłeś, że święta Klara wśród niezliczonych dziewic zajaśniała niezwykłym blaskiem cnót; daj, abyśmy przez jej zasługi i wstawiennictwo naśladowali świetlany przykład jej życia i dostąpili radosnego oglądania Twego Oblicza w Królestwie niebieskim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.-szukam-

Dr Zbigniew Kękuś: Kaczyński pozbawia mnie pierwszeństwa w dochodzeniu roszczeń od Niemiec

https://www.youtube.com/watch?v=GchX6sk6n7Y

 

Loża „Kopernik” rządzi na polskiej prawicy

https://radtrap.wordpress.com/2012/04/16/loza-kopernik-rzadzi-na-polskiej-prawicy/

 

Kim są Kaczyńscy – fakty, mity i wątpliwości

https://radtrap.wordpress.com/2012/04/18/kim-sa-kaczynscy-fakty-mity-i-watpliwosci/

 

Długopisy niewypały, opony wypały, czyli jak B’nai B’rith dyscyplinuje polskich polityków

https://radtrap.wordpress.com/2016/12/02/dlugopisy-niewypaly-opony-wypaly-czyli-jak-chabad-dyscyplinuje-polskich-politykow/

Jeśli wszyscy prezydenci USA byli spokrewnieni, który z kandydatów zostanie prezydentem w 2017?

https://radtrap.wordpress.com/?s=kaczy%C5%84ski&submit=Szukaj

 

Jak zabiłem Piotra Jaroszewicza (fragment książki)

https://radtrap.wordpress.com/

-szukam-Czwartek, 10 sierpnia 2017
ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA
Święto
 
Znalezione obrazy dla zapytania diakon wawrzyniec
 
 
Kazanie św. Augustyna, biskupa
 

Szafarz Najświętszej Krwi Chrystusa


Kościół rzymski wspomina dzisiaj dzień triumfu świętego Wawrzyńca, dzień, w którym zdeptał rozszalały świat, wzgardził jego pochlebstwami, a w ten sposób podwójnie zwyciężył szatana. W Kościele rzymskim, jak słyszeliście nieraz, wykonywał posługę diakona. Tam był szafarzem Najświętszej Krwi Chrystusa, tam też dla imienia Chrystusa przelał krew własną. Tajemnicę Wieczerzy Pańskiej trafnie objaśnił święty Jan, mówiąc: "Jak Chrystus oddał za nas życie swoje, tak i my powinniśmy oddać życie za braci". Zrozumiał to, bracia, święty Wawrzyniec, zrozumiał i wykonał; to, co przyjmował u stołu Bożego, to samo ofiarował. Umiłował Chrystusa w swoim życiu, naśladował Go w swojej śmierci.
I my, bracia, jeśli naprawdę miłujemy, naśladujmy Zbawiciela. Nie możemy wydać piękniejszego owocu miłości, jak przykład naśladowania Chrystusa. "Chrystus cierpiał za nas i zostawił nam wzór, abyśmy szli Jego śladami". W tym zdaniu, jak się wydaje, Apostoł chciał powiedzieć, że Chrystus cierpiał jedynie za tych, którzy idą Jego śladami, i że Męka Chrystusowa może pomóc tylko tym, którzy idą za Nim. W ten sposób poszli za Nim święci męczennicy aż do przelania krwi, aż do naśladowania w męce. Lecz nie tylko oni sami. Droga bowiem n