2017-05-Maj

2017-05-maj Warto odświeżyć pamięć : ) Zapraszamy : maj 2016 - CLICK

-szukam-

-szukam-

-szukam-

Poprosiłam moje koleżanki aby zgodziły się pomagać mi w tej pracy i dlatego 
bardzo proszę nie wpisywać mojego imienia i nazwiska, gdyż
to konto nie jest na moje nazwisko, tylko na moje koleżanki.Pan Jezus zabronił mi mieć cokolwiek na moje nazwisko.​                                        ​ 
 SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA POMOC W WYDANIU KSIĄŻKI: 
   " JEZUNIU - MOJA MIŁOŚCI" -
 Mieczysława Kordas.

______________RADIO CHRYSTUSA KRÓLA
 Jeśli chcesz słuchać RADIA-SZUKAM-
SŁUCHAJ - CLICK
               DWUMIESIĘCZNIK
-szukam-

USOPAL - CLICK
Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej

od 4 maja do 12 maja

-szukam-

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mbdKZWmdNSA

 

 

DZIEŃ PIERWSZY

 

Fatima - to imię które przez długi okres czasu kojarzyło się z treściami anty chrześcijańskimi, to imię, jedynej córki Mahometa - proroka pierwszego Czerwonego niebezpieczeństwa.
Boża Opatrzność sprawiła, że w czasie tworzenia się drugiego Czerwonego niebezpieczeństwa - ateistycznego komunizmu - imię Fatima, nabrało cudownego chrześcijańskiego znaczenia.
To właśnie w Fatima, Matka Boża Różańcowa, objawiła się trójce portugalskich pastuszków.
W trzecim roku I Wojny Światowej, Najświętsza Panna, zstąpiła na ziemię, by przekazać orędzie pokoju.
Trzymała w ręku różaniec - broń, której mężczyźni mogliby użyć dla zakończenia wszystkich wojen, a swoje czyste i niepokalane serce - otwierała dla grzeszników.
I tak nowa wizja Maryi - Matki nas wszystkich, została ukazana światu.

 

 

Módlmy się do Matki Boskiej, Fatimskiej:
Modlitwa Królowej Różańca Świętego:
Panie, Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Syna Twojego Jednorodzonego, który swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem, odkupił nas dla wiecznego zbawienia, błagamy Ciebie, udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego, Błogosławionej Dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to co one zawierają" a otrzymali to co one obiecują. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności z Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

DZIEŃ DRUGI

 

I Wojna Światowa ogarnęła całą Europę, pokrywając ją siecią zasieków i okopów wojennych. Najtęższe mózgi i ludzka siła - zostały zaangażowane przez tych, którzy chcieli ją wygrać. Jak nigdy dotąd, cała nauka służyła wynalazkom wojennym, wykorzystując wszystkie laboratoria i fabryki, a zbliżający się pokój, miał być jedynie preludium do następnej jeszcze okrutniejszej wojny.
W tym chaosie i nieprawdopodobnym zamieszaniu, Matka Boża wybiera nie uczonych, a prostaczków, nie mężów stanu, a trójkę małych dzieci, nie generałów, a pastuszków. 
I ich właśnie uczyniła posłannikami pokoju.
Problemem świata jest to, że jego wielcy wybierają rozwiązania skomplikowane i czyniące zło, a JEJ orędzie jest tak proste i czyste.
Pani Fatimska powiedziała:
Wojna się skończyła i pokój nastanie, jeżeli będziecie się modlić:
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba,
i pomóż szczególnie tym,
którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.
Jeżeli się nawrócimy...
Jeżeli będziemy odmawiać różaniec...

 

 

Módlmy się, dla uczczenia naszej Pani Fatimskiej:
Modlitwa Królowej Różańca Świętego.
/Jak w dniu pierwszym/

 

DZIEŃ TRZECI

 

W czasie okrutnej wojny, zstępuje na ziemię Królowa Pokoju - z różańcem w ręku i proponuje światu najprostszy sposób na zakończenie wojen i utrwalenie pokoju: ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC...
Dlaczego różaniec?
Różaniec zaczyna się wspaniałym wyznaniem wiary - Składem Apostolskim,
po którym następuje modlitwa Pańska - Ojcze nasz, najwspanialsza modlitwa, której nauczył nas sam Pan Jezus, a która to jest ogniwem łączącym niebo i ziemię.
Każda zaś dziesiątka zakończona jest wyrazem szacunku dla Osób Trójcy Świętej - pozdrowieniem trzech Osób w Jednym Bogu - GLORIA.
Główną zaś modlitwą, powtarzaną w pięknym poetyckim rytmie jest Zdrowaś Maryjo, która zawiera 3 części:
Pozdrowienie Anioła Gabriela,
Błogosławieństwo Elżbiety dla Maryi,
i część ułożoną przez Kościół a wyrażającą miłość do Maryi - Matki Boga.
Odmierzanie paciorków i rytmiczna modlitwa jest powiązana z ukrytą medytacją, - rozważaniem tajemnic z życia Jezusa Chrystusa i Maryi. I tak w poszczególnych tajemnicach: Podążamy za Aniołem Gabrielem do Nazaretu, z Chrystusem, Słowem Wcielonym zstępujemy z nieba do Betlejem, Towarzyszymy Świętej Rodzinie w czasach dziecięctwa Jezusa, łączymy się z Chrystusem Odkupicielem, Zbawicielem i z Maryją, poprzez Zmartwychwstanie do koronacji i Chwały.

 

 

Módlmy się do Matki Boskiej, Fatimskiej.
Modlitwa Królowej Różańca Świętego.
/Jak w dniu pierwszym/

 

DZIEŃ CZWARTY

 

Dla ratowania dusz, Pan B6g chce, aby na całym świecie zostało rozpowszechnione nabożeństwo do Mojego Niepokalanego Serca.
W religii katolickiej, Najświętsze Serce Pana Jezusa, zawsze było łączone z Niepokalanym Sercem Maryi. 
W objawieniu Fatimskim, Maryja przypomina swoim dzieciom, jak bardzo ważne jest to ścisłe połączenie.
Dlaczego?
Najczystsze Serce Maryi, bez grzechu poczętej, jest najbliższe Sercu Jezusa.
Grzech jest przyczynţ wszystkich wojen. I chociaż winy doszukujemy się w różnych sytuacjach ekonomicznych, to jednak u podstaw jest zawsze chciwość, pożądanie władzy, duma, okrucieństwo, bunt przeciwko Bogu, który zawsze jest skierowany przeciwko szczęściu ludzkości.
Aby naprawić to zło, Zbawiciel nakazuje poświęcenie ludzkości, Niepokalanemu Sercu swojej Matki.
On wzywa nas:
Naśladujcie to Serce, którego pierwszą i największą miłością zawsze był Bóg.
Niech serca ludzkie wzorują się na tym Sercu, które zawsze było wierne mężowi i Synowi.
Naśladujcie to Serce, które ukochało wszystkie dzieci Boże, i modląc się za nie, służyło im w radości i pokoju.

 

 

Módlmy się oddając cześć Niepokalanemu Sercu Maryi:
Modlitwa Królowej Różańca Świętego.
/Jak w dniu pierwszym/

 

DZIEŃ PIĄTY

 

Jestem Matką Bożą Różańcową, przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmuciła Boga ciężkimi grzechami. Nie obrażajcie Boga, bo już i tak bardzo jest obrażany.
Zawsze jest tak, że w czasie szalejącej wojny, ludzie w swojej rozpaczy, zwracają się do Boga. Nawet zatwardziali grzesznicy wołają:
Ratuj nas ţPanie i wybaw od konsekwencji tego do czegośmy sami doprowadzili.
W tym samym czasie, cynicy ośmielają się zadawać pytanie:
Jak Pan Bóg mógł do tego dopuścić, że ludzie z taką pasją oddają się wojnie, a w czasie pokoju ją planują.
Wojna mija...
Bóg jest zapominany...
a ludzie z powrotem wracają do swoich grzechów.
Tylko wtedy nastąpi koniec wojen, kiedy ludzkość przestanie stać po stronie zła w walce z dobrem, kłamstwa w walce z prawdą, szatana w walce z Chrystusem.
Zaniechanie grzechu, przez ludzkość, jest równoznaczne z zaniechaniem wojen.
Jeżeli ludzie przestaną obrażać Boga, nie będą stwarzali powodów do nowych wojen.
Książe Pokoju poprowadzi nas tylko wtedy
, jeżeli nie będziemy przeciwko Niemu występowali i nie będziemy przybijali Go do Krzyża.

 

 

Módlmy się do Matki Boskiej, Fatimskiej.
Modlitwa Królowej Różańca Świętego.
/Jak w dniu pierwszym/

 

DZIEŃ SZÓSTY

 

W naszych czasach żyjemy w ciągłym zagrożeniu bomby atomowej i zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństws jej użycia. Wojna atomowa trwałaby nie kilka lat, a kilka godzin.
I znowu za sprawą Bożej Opatrzności, w czasie I Wojny Światowej, Maryja jak gdyby przepowiedziała światu groźbę bomby atomowej i jednocześnie wskazała drogę ratunku.
70 tysięcy ludzi: wierzących i niewierzących, katolików i innowierców, zgromadziło się w Cova da Iria. Dzień był szary i smutny, padał deszcz. Nagle przestało padać, chmury rozstąpiły się, a na niebie ukazał się słoneczny krąg, który wirując z szaloną szybkością, rzucał snopy barwnych promieni świetlnych.
Po kilku sekundach przerwy, taniec słońca zaczął się ponownie. Nagle słońce oderwało się od sklepienia niebieskiego i jak gigantyczna bomba runęło w kierunku ziemi i ludzi.
Ogromny krzyk grozy i trwogi, wyrwał się z piersi tysięcy ludzi.
Słońce zatrzymało się, a potem powróciło na swoje miejsce.
Za wstawiennictwem Maryi, Matki rodzaju ludzkiego, groźba bomby atomowej oddala się.
A ONA, nasza Matka, zawsze nas będzie ochraniać i prowadzić.

 

 

Módlmy się, aby zaniechano użycia bomby atomowej.
Modlitwa Królowej Różańca Świętego.
/Jak w dniu pierwszym/

 

DZIEŃ SIÓDMY

 

Człowiek jest często wrogiem samego siebie.
Rozmyślnie zamyka oczy na prawdę, odwraca się od swego zbawienia i udaje, że go nie dostrzega. Nic więc dziwnego, że orędzie pokoju, głoszone przez Królową Nieba spotkało się ze sprzeciwem tych, którzy są daleko od Boga.
Władze administracyjne Fatimy, potraktowały pastuszków jak kryminalistów.
Użyto wszelkich sposobów, aby nie dopuścić do ponownego Objawienia się Maryi.
Złośliwe i gwałtowne prześladowania, konspiracja, brutalność i szantaż - to wszystko, aby ukryć przed światem najprostszą prawdę, sposób na zakończenie wojny i zachowanie pokoju - orędzie Matki Bożej Fatimskiej.
Ludzie, którzy mają swoje wyszukane programy zbrojeniowe, programy równowagi siły i władzy oraz zachwianych budżetów, ci ludzie nie chcieli przyjąć planu Boga, ani niezwyciężonej broni, RÓŻAŃCA, który Maryja im ofiarowywała.
I tak mimo wszelkich prześladowań, mimo chęci ukrycia prawdy, mimo nienawiści i opozycji - wieści o Fatimie obiegły cały świat.
Papież Pius XII, przekazując światu orędzie Fatimskie, poświęcił cały rodzaj ludzi - Niepokalanemu Sercu Maryi, a miliony ludzi wzięło do ręki RÓZANIEC.

 

 

Módlmy się do Pani Fatimskiej.
Modlitwa Królowej Różańca Świętego.
/Jak w dniu pierwszym/

 

DZIEŃ ÓSMY

 

Nad horyzontem naszych czasów, zawisła groźba Rosji: ateistycznego komunizmu,pogardy dla Boga,
zniewolenia człowieka,
terroru,
tajemnicza Rosja: brutalna w filozofii, gigantyczna w sile.
Aby uchronić chrześcijańską demokrację, czyniono wiele prób i uciekano się do różnych sposobów. Ligi, petycje, negocjacje, usiłowania przekupienia - wszystko to upadało, kończyło się fiaskiem.
Całkowite rozwiązanie należało do Maryi.
Jeżeli ludzie przyjmą Moje żądania, Rosja nawróci się i zapanuje pokój.
Jakże skomplikowane są drogi ludzkie!
Jakże proste są drogi Boskie!
Jeżeli poświęcimy świat Niepokalanemu Sercu Maryi...
Jeżeli będziemy odmawiać różaniec...
Jeżeli będziemy żałować za grzechy i czynić pokutę...
Jeżeli umiłujemy czystość i prawdę...
to Rosja odnajdzie swoją drogę powrotu do Ojca, a żelazna kurtyna opadnie. Pełni nadziei w Obietnice Naszej Fatimskiej Pani,

 

 

Módlmy się:
Modlitwa Królowej Różańca Świętego.
/Jak w dniu pierwszym/

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

 

I tak, Fatima stała się celem coraz liczniejszych pielgrzymek. Miliony ludzi przybywały tu, aby zobaczyć miejsce w którym Najświętsza Panna zstąpiła na błogosławioną ziemię, aby rozmawiać z trójką dzieci i przekazać światu swoje orędzie pokoju.
Ludzie, którzy byli przepełnieni nienawiścią do Boga i Maryi, usiłowali zniszczyć mały dąbek na którym ukazała się Maryja, wysadzili w powietrze kaplicę Matki Bożej, grozili i wydawali różne rozkazy.
Ale wszystkie te działania osiągnęły skutki wręcz przeciwne od zamierzonych. 
Z roku na rok jest coraz więcej pielgrzymek, a kult i nabożeństwo do Matki Boskiej Fatimskiej, rozpowszechnił się na całym świecie.
Z różańcem w ręku: siostry i księża,
uczeni i analfabeci,
indywidualnie i całymi rodzinami,
bogaci i biedni,
trwają na modlitwie dniem i nocą.
Obraz Niepokalanego Serca Maryi jest wszędzie, w kościołach i domach, a Jej Niepokalane Serce stało się wzorem dla chrześcijańskiej młodzieży.
I jeszcze raz jest nam dane odczuć Miłość Boga i opiekę Maryi oraz to, że droga, którą wskazuje nam Bóg - jest drogą pokoju, a ci, którzy zwyciężyli grzech, odnieśli zwycięstwo w najważniejszej walce.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
I wiernymi poddanymi Maryi, naszej Pani Fatimskiej.

 

 

Do Niej módlmy się:
Modlitwa Królowej Różańca Świętego.
/Jak w dniu pierwszym/
 
 

                        https://www.youtube.com/watch?v=tze8DSgr4t8

 

    -szukam-
 
 

Litania Zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej
wg Jana Pawła II Fatima, 13.05.1991 r.

I. Matko Odkupiciela

Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,

Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego...
racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
w grzechach swych uwikłany,
powstać z nich pragnący.
Dziś, zgromadzeni u Twoich stóp,
Matko Chrystusa i Matko Kościoła,
raz jeszcze zwracamy się do ciebie,
aby podziękować za wszystko
coś uczyniła w ciągu tych trudnych lat
dla Kościoła, dla każdego z nas
i dla całej ludzkości.

Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko Chrystusowa i Matko Kościoła - Dziś jesteśmy tutaj, aby dziękować, żeś zawsze nas wysłuchiwała, że okazywałaś się Matką

- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko Misyjnego Kościoła - Idącego drogami ziemi ku trzeciemu milenium chrześcijaństwa, dziękujemy Ci za Twoją wędrówkę z nami
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko ludzi - dziękujemy Ci za nieustanną opiekę, która pozwoliła nam uniknąć katastrof i nieodwracalnych zniszczeń, umożliwiła postęp i osiągnięcie nowoczesnych zdobyczy społecznych
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko narodów - dziękujemy Ci za niespodziewane przemiany, które przywróciły wiarę w przyszłość narodom nazbyt już długo pozostającym w ucisku i upokorzeniu
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko życia - dziękujemy Ci za liczne znaki mówiące o tym, że jesteś z nami, że chronisz nas przed złem i przed mocami śmierci
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko życia - dziękujemy Ci Ta to, że byłaś w szczególny sposób 13 maja 1981 r przy Janie Pawle II, który czuł przy Sobie Twoją opiekuńczą obecność
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko każdego człowieka - walcząca o życie, które nie zna śmierci, dziękujemy Ci, że wspomagasz nas w tej walce
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska


II. Okaż, że jesteś Matką

- Matko ludzkości odkupionej Krwią Chrystusa
- Okaż, że jesteś Matką.

- Matko miłości doskonałej
- Okaż, że jesteś Matką.

- Matko Nadziei i pokoju
- Okaż, że jesteś Matką.

- Święta Matko Odkupiciela
- Okaż, że jesteś Matką.

- Nie przestawaj okazywać, żeś jest Matką wszystkich, świat bowiem potrzebuje Ciebie
- Okaż, że jesteś Matką.

- Nowa sytuacja narodów i Kościoła wciąż pozostaje chwiejna i niepewna
- Okaż, że jesteś Matką.

- Wciąż jeszcze istnieje niebezpieczeństwo, że miejsce marksizmu może zająć ateizm w innej postaci, który wychwalając wolność zmierza do zniszczenia samych korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej
- Okaż, że jesteś Matką.
 

III. Bądź nam towarzyszką drogi

Matko nadziei:

- bądź towarzyszką drogi człowieka schyłku XX wieku
- Bądź nam towarzyszką drogi.

- bądź towarzyszką drogi ludzi wszystkich kultur i ras
- Bądź nam towarzyszką drogi.

- bądź towarzyszką drogi wszystkich stanów i każdego wieku
- Bądź nam towarzyszką drogi.

- bądź towarzyszką narodów w ich dążeniu do solidarności i miłości wzajemnej
- Bądź nam towarzyszką drogi.

- bądź z młodymi, bohaterami dni pokoju, które nadejdą
- Bądź nam towarzyszką drogi.

- bądź towarzyszką drogi narodów, które niedawno odzyskały przestrzenie wolności i teraz budują swoją przyszłość
- Bądź nam towarzyszką drogi.

- bądź towarzyszką drogi Europy, która od Zachodu po Wschód - nie zdoła odnaleźć swej prawdziwej tożsamości, jeżeli na nowo nie odkryje wspólnych korzeni
- Bądź nam towarzyszką drogi.

- potrzebuje Ciebie świat, ażeby położyć kres tak wielu i tak gwałtownym konfliktom, które wciąż jeszcze są jego udręką
- Bądź nam towarzyszką drogi.


IV. Okaż, że jesteś Matką

Matko ubogich:

- tego, który umiera z głodu
- Okaż, że jesteś Matką.

- tego, który jest śmiertelnie chory
- Okaż, że jesteś Matką.

- tego, kogo spotkała krzywda i niesprawiedliwość
- Okaż, że jesteś Matką.

- tego, kto nie znajduje pracy
- Okaż, że jesteś Matką.

- tego, który bezdomny i nie ma gdzie się schronić
- Okaż, że jesteś Matką.

- tego, kto znosi ucisk, jest wyzyskiwany
- Okaż, że jesteś Matką.

- tego, kto z dala od Boga rozpaczliwie i daremnie szuka uciszenia
- Okaż, że jesteś Matką.

- tych wszystkich, którzy bronią życia, które jest odbiciem miłości Boga, pomóż bronić go zawsze, od świtu aż po jego naturalny zachód
- Okaż, że jesteś Matką.


V. Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

- niechaj nadejdzie kres przemocy, niesprawiedliwości wszędzie tam, gdzie one istnieją
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

- niech w rodzinach zakwita jedność i zgoda
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

- niechaj nadejdzie pomiędzy narodami zrozumienie i szacunek
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

- niechaj prawdziwy pokój zapanuje na całym globie ziemskim
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze


VI Czuwaj Maryjo

- na czekającej nas jeszcze drodze
- Czuwaj Maryjo.

- nad ludźmi
- Czuwaj Maryjo.

- nad narodami w nowej sytuacji, którym nadal zagraża widmo nowej wojny
- Czuwaj Maryjo.

- nad odpowiedzialnymi za losy państw
- Czuwaj Maryjo.

- nad tymi, co w swoich rękach mają przyszły los ludzkości
- Czuwaj Maryjo.

- nad Kościołem, zawsze narażonym na zasadzki tego świata
- Czuwaj Maryjo.

- na drodze nowej ewangelizacji Europy
- Czuwaj Maryjo.

- nad posługą następcy Piotra, Jana Pawła II, który jest służbą Ewangelii i służbą ludziom i kieruj ją ku nowym horyzontom misyjnej działalności Kościoła
- Czuwaj Maryjo.
 

VII Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością

- w kolegialnej jedności z pasterzami
- Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

- w komunii z całym ludem Bożym, rozsianym po świecie
- Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

- odnawiając dziś przed Tobą synowskie zawierzenie rodzaju ludzkiego
- Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.


VIII Wspomóż nas Maryjo

- postanawiamy iść z Tobą za Chrystusem, Odkupicielem Człowieka
- Wspomóż nas Maryjo.

- niechaj nie ciąży nam zmęczenie
- Wspomóż nas Maryjo.

- niech trud nie opóźnia naszych kroków
- Wspomóż nas Maryjo.

- przeszkody niech odwagi w nas nie gaszą, a smutek radości serca
- Wspomóż nas Maryjo.


Maryjo, daj światu Chrystusa,
który jest naszym pokojem.
Niechaj narodów nie dzieli już
nienawiść i pragnienie zemsty.
Świat zaś niech nie ulegnie
mirażom fałszywego dobrobytu,
który zabija godność osoby
i wystawia na nieustanne ryzyko
całe stworzenie.

Czuwaj Maryjo nad naszą wędrówką
i spraw, byśmy w niebie pełni
radości oglądali Twego Syna.-Amen_________________________________________________________________________________


 Witam,
 w  imieniu znanego mi osobiście pana Tadeusza proszę o pomoc dla jego wnuczki dziękuję za wszelkie próby, może ktoś zechce to przesłać swoim znajomym,
 pozdrawiam, Anna Szura, tel. 602834185

 Szanowni Państwo, zwracam się do Was z prośbą o wsparcie w rozesłaniu apelu mojego syna i synowej, zawartego w załączniku.
 W 2014 roku, moja wnuczka Małgosia rozpoczęła walkę z podstępną i okrutną chorobą jaką jest ANEMIA APLASTYCZNA (aplazja szpiku). To niezwykle rzadka, groźna i niestety "oporna" na jakiekolwiek standardowe leczenie choroba. Po ciężkim i długotrwałym leczeniu immunosupresyjnym, któremu poddano Małgosię w 2014r, uzyskano częściową remisję choroby. Jednakże na przełomie stycznia i lutego br, aplazja postanowiła o sobie przypomnieć i ponownie zaatakowała szpik Małgosi.

 Jedynym  już tylko rozwiązaniem jest znalezienie niespokrewnionego DAWCY szpiku kostnego z uwagi na swoisty antygen, który został wykryty w krwi Małgosi.
 Tadeusz K.Ostatnio wpadł mi w ręce archiwalny numer "Królowej Pokoju" z maja 2005: http://www.krolowa-pokoju.com.pl/assets/files/echo/208.pdf

I to było w momencie kiedy zastanawiałam się jak można szczególnie przygotować się do 100-lecia objawień, bo do Fatimy się nie wybieram. Otrzymałam "odpowiedź z Nieba" - bo tak jest zatytułowany ten artykuł w archiwalnym Echu.

Papież Benedykt XV  5 maja 1918  zawezwał cały Kościół do modlitwy - do Królowej Pokoju (ten właśnie papież dodał wezwanie do Królowje Pokoju do Litanii Loretańskiej). 13 maja 1917 r  – Matka Boża ukazała się́ trojgu pastuszków w Fatimie i już podczas  swego  pierwszego  objawienia dała bezpośrednią odpowiedź̋ na wołanie Papież̊a" .
Ja "w to wchodzę" i podejmuję Nowennę do Królowej Pokoju jako duchowe przygotowanie do 100-lecia objawień w Fatimie.
 Może ktoś jeszcze chętny?? Papież Franciszek też teraz prosi o modlitwę o pokój, a nawet bez tej prośby widzimy jak bardzo pokój jest zagrożony.
 Dajmy coś "więcej" z siebie w ten niezwykły "czas łaski", jak często określa Matka Boża czasy, w których przyszło nam żyć.

 -szukam-szukam-

DRODZY PRZYJACIELE!!!  SPRAWA PILNA!!! TRZEBA DZIAŁAĆ!!!

Jesteśmy rodzicami prawie 6 – letniej Małgosi. Mądrej, ślicznej i żywiołowej dziewczynki, która uwielbia rysować, tańczyć, bawić się ze swoimi rówieśnikami oraz młodszym bratem – Jaśkiem.

W 2014 roku Małgosia rozpoczęła walkę z podstępną i okrutną chorobą jaką jest ANEMIA APLASTYCZNA (aplazja szpiku). To niezwykle rzadka, groźna i niestety "oporna" na jakiekolwiek standardowe leczenie choroba. Po ciężkim i długotrwałym leczeniu immunosupresyjnym, któremu poddano Małgosię w 2014r. uzyskano częściową remisję choroby. Jednakże na przełomie stycznia i lutego br., aplazja postanowiła o sobie przypomnieć i ponownie zaatakowała szpik Małgosi.

Na tym etapie, zarówno w Polsce jak i za granicą medycyna nie przewiduje żadnego innego leczenia. Jedynym sposobem i szansą na powrót Małgosi do pełni zdrowia jest przeszczep szpiku od dawcy niespokrewnionego. Niestety brat Małgosi - Jasiek nie może pomóc swojej siostrze. Aby wygrać walkę z chorobą, Małgosia PILNIE potrzebuje DAWCY SZPIKU.

W chwili obecnej Małgosia posiada nieliczną grupę potencjalnych dawców, nie ma jednak pewności, czy jest to liczba wystarczająca do wyłonienia tego JEDYNEGO, najbardziej zgodnego z uwagi na swoisty antygen, który został wykryty w krwi Małgosi.

Każda nowo zarejestrowana osoba w bazie potencjalnych dawców (np. w dkms.pl), zwiększa szansę Małgosi i innych osób chorych na powrót do pełni zdrowia.

 Przekonajcie się, że sama rejestracja jest niezwykle prosta (wypełnienie ankiety na stronie www.dkms.pl), a badanie kwalifikujące do grona potencjalnych dawców nie jest bolesne (pobranie wymazu z jamy ustnej dostarczonymi przez DKMS pałeczkami oraz ich odesłanie na adres wskazany w dołączonej do zestawu kopercie – (nie jest wymagane naklejenie znaczka).

ZA WASZE WIELKIE I OTWARTE SERCA, OKAZANĄ POMOC ORAZ CHĘĆ PRZYSTĄPIENIA DO GRONA POTENCJALNYCH DAWCÓW, CHCIELIBYŚMY WAM Z GÓRY SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ!!! WASZA POMOC JEST NIEOCENIONA I DAJE SZANSĘ NA ŻYCIE INNYM.

PAMIĘTAJMY!!! POMAGANIE MAMY W GENACH!!!

POZDRAWIAMY SERDECZNIE!!!

Rodzice Małgosi i Jasia