2016-12-Grudzien

2016-12-grudzien Warto odświeżyć pamięć : ) Zapraszamy :Grudzień 2015 - CLICKRADIO CHRYSTUSA KRÓLA
 Jeśli chcesz słuchać RADIA-SZUKAM-
SŁUCHAJ - CLICK
               DWUMIESIĘCZNIK
-szukam-

USOPAL - CLICK

Panie Jezu - nasz Ukochany Królu - wzorem każdego roku bardzo prosimy o Życz
​en​
ia
​      ​
​na Twoje
​U​
rodziny
oraz prosz
​ę​
podaj nam ORĘDZIE na 2017 r
​o​
k.​

           
PAN JEZUS - ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA MOJE URODZINY.

-SZUKAM-

 

" Drodzy katolicy wierzący i nie wierzący w Boga Trój-Jedynego
- cały świat zaczął się zmieniać od Narodzenia Mego.
Goście przychodzili z prezentami i hołd Mi oddawali.
Urodziłem się w Betlejemskiej stajence,
a Moja Mama otulała Mnie gorącym Sercem.

-SZUKAM- 

Byłem normalnym dzieckiem - płakałem
​ ​i śmiałem się i o wszystko Mamę wypytywałem.
Mój Opiekun - dla Mnie tata Józef, to najlepszy Przyjaciel - zrobić wszystko umie.
No, ale cóż - na te Moje urodziny
​​przychodząc do Mnie ludzie, radowali się z Bożej Dzieciny.
​     ​
Karczmarz zabrał Nas wkrótce do domu swojego,
gdyż lud śpieszył się do spisu powszechnego.
Moi nowi przyjaciele "karczmarze" mieli też małe dziecko
​ syna Dyzmę​, który bardzo chorował,
​a jego mama kąpała go w Mojej wodzie i dobrze się
​dzięki temu ​chował.
 
Przykro Mi było, gdy Moja rodzina do Egiptu wyruszyła,
a tam droga uciążliwa, ciężka i niewygodna, ale byliśmy tam do śmierci Heroda.

-SZUKAM- 
 No, ale cóż Moi wierni katolicy
​            -​za to, że ludzie pomagali Nam - Łask Bożych im nikt nie zliczy.
Gdy się narodziłem, przyszli do Mnie królowie bogaci - przywitali Mnie na kolanach,
a Ja byłem bardzo szczęśliwy, gdyż byli dla Mnie bardzo mili.
Nasze życie było bardzo ciężkie, bo musieliśmy się chronić często.

-SZUKAM- 
Dobrze, że Józef umiał ryby łowić i wszystko umiał ​robić.
Ale teraz Moi drodzy przyjaciele czas na podziękowanie Bogu Ojcu
​ Wszechmogącemu, uwielbianiem, modlitwami i miłosiernymi czynami.

-SZUKAM- 
Na Moje Urodziny proszę was, aby nikt nie zabijał żadnej dzieciny.
Bóg Ojciec w momencie poczęcia zaplanował każdemu dziecku - zawód,
 zdolnośc​i i talenty.

 
​Zabici są
​"​lekarze, kapłani, naukowcy" i innych bardzo dużo specjalności​.
​      ​W momencie waszego spotkania po śmierci ze swoimi ​dziećmi- nie będę mówił teraz.
​                    ​
Na to W​ielkie Ś​więto
​N​arodzenia Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego, Mesjasza, Odkupiciela
​ I Zbawiciela Przenajświętszego - Pana i Króla świata całego proszę was zacznijcie żyć jak Bóg przykazał i przestrzegajcie Jego Bożych Przykazań.
Przyrzeknijcie Bogu Ojcu, że będziecie kochać swoje dzieci, którym słońce też chciałoby świecić.

Gdy jeszcze jesteście w stanie błogosławionym

- kochajcie swoje dzieci i mówcie do nich kochane słowa. "Miłość za Miłość"
- i aby każda ludzka dusza mogła być na spotkaniu z Sędzią Sprawiedliwym zawsze gotowa.
Proszę was - nie ulegajcie nakazom demonicznych ludzi
- żyjcie według Przykazań Bożych, bo Niebo wszystko na ziemi widzi.

Prosi was Jezus Miłosierny, tak żyjcie, abyście nie cierpieli o śmieci udręki.
Słuchajcie Jezusa Miłosiernego, gdyż nie chce zgubić człowieka żadnego.
Na Moje Urodziny proszę was otwórzcie swoje serca
i tak żyjcie, aby nie było żadnej przyczyny do wywołania demonicznej winy.
 
Na ten czas i na 2O17 rok życzę wam spokoju w sercach, pokoju na świecie.
Pokutujcie za swoje grzechy, a będzie wam przebaczone dla waszej uciechy.
Wasz Jezus Malusieńki widzi cały świat, chociaż leży wśród stajenki".

ORĘDZIE  NOWOROCZNE  PANA JEZUSA NA 2017 r.
 
     "Nasi i całego NIEBA mieszkańcy ZIEMI - tylko Bóg w Trójcy Przenajświętszej
przez wasze grzechy i winy POKÓJ w WOJNĘ zamieni.
 PROSZĘ WAS - NIE SZYKUJCIE SIĘ DO WOJNY.
                       PROSZĘ WAS - ZACHOWUJCIE CZAS NA ZIEMI SPOKOJNY.
         Przebaczajcie sobie wszystko, zapomnijcie winy i nie szukajcie do kłótni przyczyny.
     Ja Jestem Bogiem Miłościwym i Miłosiernym i oczekuje, aby ludzkość chciała być Mnie wierna.
         Nie zaogniajcie żadnych waszych win, Ja was pogodzę - Jezus Chrystus KRÓL i PAN.
         Ale, jeśli zobaczę ludzi pysznych, pożądliwych, niezgodnych, zachłannych i chytrych,
    to będę musiał zareagować i kataklizmy do was wysłać.
 Przemyślcie Moją propozycję, co lepiej wybrać:
POKÓJ, MIŁOŚĆ, MIŁOSIERDZIE I SZCZĘŚCIE Z BOGIEM,  czy
       NIEPOROZUMIENIA, KŁÓTNIE, NIENAWIŚĆ, MORDERSTWA Z LUDZKOŚCI WROGIEM.
 
   NA ROK 2017 ŻYCZĘ WAM
- ZGODY, MIŁOSIERNYCH SERC, ŻYCIA W MIŁOŚCI I ZGODZIE 
 I NIE ULEGAJCIE OBRZYDLIWEJ MODZIE.
                   WASZ NAJLEPSZY PRZYJACIEL, ZBAWICIEL, OBROŃCA WASZYCH DUSZ


-szukam-
Piątek, 30 grudnia 2016
ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
Święto
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania sw. rodzina
 
 
 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». 
On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego». 
A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia». 
On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem».
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Guvuw9nin4c
 
 
Z przemówienia papieża Pawła VI
(Nazaret, dnia 5 stycznia 1964 r.) 

Przykład Nazaretu

Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa: jest to szkoła Ewangelii. 
Tutaj przede wszystkim uczymy się patrzeć, słuchać, rozważać i przenikać głębokie i tajemne znaczenie tego bardzo prostego, pokornego i jakże pięknego objawienia się Syna Bożego. Może też i całkiem nieświadomie uczymy się Go naśladować. 
Tutaj jest nam dane zrozumieć w pełni, kim jest Chrystus. Tu pojmujemy konieczność rozważenia tego, co stanowiło ramy Jego pobytu wśród nas: miejsca, czasu, zwyczajów, języka, praktyk religijnych, słowem, tego wszystkiego, czym się posłużył Jezus, żeby objawić się światu. Wszystko tutaj przemawia, wszystko nabiera znaczenia. Tu, w tej szkole widzimy potrzebę duchowego wyrobienia, jeśli chcemy iść za nauką Ewangelii i być uczniami Chrystusa. 
O, jak bardzo pragnęlibyśmy powrócić na nowo do lat dziecinnych i poddać się tej pokornej, a wzniosłej szkole nazaretańskiej! Jakbyśmy chcieli pod okiem Maryi uczyć się na nowo prawdziwej wiedzy o życiu i najwyższej mądrości praw Bożych! 
Ale tylko przechodzimy tędy. Musimy się wyrzec tego pragnienia, aby tu się uczyć rozumienia Ewangelii, tej nauki, której właściwie nigdy nie ma końca. Zanim jednak stąd odejdziemy, musimy pośpiesznie i jak gdyby ukradkiem przyswoić sobie kilka krótkich pouczeń Nazaretu. 
Najpierw lekcja milczenia. Niech się odrodzi w nas szacunek dla milczenia, tej pięknej i niezastąpionej postawy ducha. Jakże jest nam ona konieczna w naszym współczesnym życiu, pełnym niepokoju i napięcia, wśród jego zamętu, zgiełku i wrzawy. O milczenie Nazaretu, naucz nas skupienia i wejścia w siebie, otwarcia się na Boże natchnienia i słowa nauczycieli prawdy; naucz nas potrzeby i wartości przygotowania, studium, rozważania, osobistego życia wewnętrznego i modlitwy, której Bóg wysłuchuje w skrytości. 
Jest jeszcze i lekcja życia rodzinnego. Niech Nazaret nauczy nas, czym jest rodzina, jej wspólnota miłości, jej surowe i proste piękno, jej święty i nierozerwalny charakter. Uczmy się od Nazaretu, że wychowanie rodzinne jest cenne i niezastąpione i że w sferze społecznej ma ono pierwszorzędne i niezrównane znaczenie. 
Wreszcie przykład pracy. O Nazaret, "domu Syna cieśli", tu właśnie chcielibyśmy zrozumieć i umocnić surowe, a przynoszące zbawienie prawo ludzkiej pracy, przywrócić świadomość jej wartości, przypomnieć, że praca nie może być sama w sobie celem, ale że jej wartość i wolność, którą daje, płyną bardziej z wartości celu, jakiemu ona służy, niż z korzyści ekonomicznych, jakie przynosi. Jakżebyśmy chcieli pozdrowić stąd wszystkich pracujących całego świata i ukazać im wielki wzór ich Boskiego Brata, Proroka wszystkich słusznych ich praw - Chrystusa, naszego Pana!
 
        
            Znalezione obrazy dla zapytania rodzino z nazaretu broń naszych rodzin broń
 
 
                                                         Rodzino z Nazaretu.
                                                         Broń naszych rodzin broń.

                                                  Jezusie, Maryjo, Święty Józefie broń
                                                      Jezusie, Maryjo, Święty Józefie broń
 
Święta RodzinaŚwięto świętej Rodziny zaczęto obchodzić w różnych krajach i diecezjach od wieku XVIII. Po raz pierwszy ustanowił je 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup Francois Montmorency-Laval. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który na prośbę kard. Bausa, arcybiskupa Florencji, 20 listopada 1890 r. wydał dekret aprobujący "kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej". Zatwierdził je papież Leon XIII (+ 1903). W swoich pismach, m.in. w Neminem fugit (z 14 czerwca 1892 r.) i Cum nuper niejeden raz zachęcał on do naśladowania Najświętszej Rodziny. Wskazywał też na dobrodziejstwa, jakich można oczekiwać dzięki pobożności i związkom ze Świętą Rodziną: postęp w miłosierdziu, świętość obyczajów, atmosfera pobożności. W jednej ze swoich encyklik napisał: "Pod opieką Najświętszej Matki i św. Józefa w zupełnym ukryciu wychowywał się Jezus, Słońce sprawiedliwości, zanim swym blaskiem oświecił narody. Niewątpliwie jaśniała w tej Rodzinie wzajemna miłość, świętość obyczajów i pobożne ćwiczenia - jednym słowem wszystko, co rodzinę może uszlachetnić i ozdobić, aby dać na wzór naszym czasom". Leon XIII był też pierwszym, który wskazał na małżeństwo jako miejsce uświęcenia (Arcanum divinae sapientiae), nadrabiając wielowiekowy brak spojrzenia na rodzinę jako na miejsce postępu duchowego i służby w Kościele. Papież Benedykt XV (+ 1922) rozszerzył święto Świętej Rodziny na cały Kościół.

Obrazy przedstawiające Najświętszą Rodzinę spotykamy już w katakumbach. Jednak Józef jest na nich obecny raczej jako statysta i na planie dalszym. Dopiero od wieku XIV mamy pełne obrazy i rzeźby przedstawiające życie Najświętszej Rodziny. W Polsce od XVII w. słyną nawet cudowne obrazy: św. Józefa w Kaliszu, gdzie jest cała Święta Rodzina, w Studziannie, gdzie jest Święta Rodzina przy stole, i podobny obraz cudowny Matki Bożej w Miedniewicach w pobliżu Niepokalanowa.
Kiedy więc papież Benedykt XV ustanowił święto Najświętszej Rodziny w 1921 roku, nie wprowadzał on nowego do liturgii Kościoła nabożeństwa, ale rozciągnął tylko na wszystkie diecezje i narody nabożeństwo, które było już bardzo znane w całym świecie katolickim. W liście Episkopatu Polski do wiernych z 23 października 1968 roku czytamy: "Dziś ma miejsce święto przedziwne; nie święto Pańskie ani Matki Najświętszej, ani jednego ze świętych, ale święto Rodziny. O niej teraz usłyszymy w tekstach Mszy świętej, o niej dziś mówi cała liturgia Kościoła. Jest to święto Najświętszej Rodziny - ale jednocześnie święto każdej rodziny. Bo słowo «rodzina» jest imieniem wspólnym Najświętszej Rodziny z Nazaretu i każdej rodziny. Każda też rodzina, podobnie jak Rodzina Nazaretańska, jest pomysłem Ojca niebieskiego i do każdej zaprosił się na stałe Syn Boży. Każda rodzina pochodzi od Boga i do Boga prowadzi".

Ewangelie podają następujące wydarzenia z życia Najświętszej Rodziny:
 1. Zwiastowanie narodzenia Pana Jezusa (Łk 1, 26-38)
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety (Łk 1, 39-56)
 3. Objawienie św. Józefowi przez Anioła tajemnicy wcielenia (Mt 1, 18-25)
 4. Narodzenie Pana Jezusa (Łk 2, 1-20)
 5. Nadanie imienia Jezusowi (Łk 2, 21)
 6. Oczyszczenie Maryi i ofiarowanie Pana Jezusa (Łk 2, 22-38)
 7. Pokłon mędrców (Mt 2, 1-12)
 8. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-15)
 9. Powrót z Egiptu (Mt 2, 19-21; Łk 2, 39-40)
 10. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni (Łk 2, 41-50)
 11. Życie ukryte w Nazarecie (Łk 2, 51-52)
Święta RodzinaW kilkunastu miejscach Nowego Testamentu jest mowa o "braciach" i "siostrach" Jezusa (np. Mt 12, 46. 50; Mt 28, 10; Mk 3, 21. 32; Mk 6, 3; Łk 1, 36; Łk 8, 19-21; J 2, 12; J 7, 3. 5. 10; J 20, 17; Ga 1, 19; 1 Kor 9, 5 itp). Niektórzy z nich są wskazywani z imienia: św. Jakub, św. Szymon i św. Juda - Apostołowie, oraz Józef. O siostrach jest mowa jedynie ogólnie. Zdaniem Klemensa Aleksandryjskiego, Orygenesa, Euzebiusza, św. Epifaniusza, Tytusa z Bosco, św. Grzegorza z Nyssy, a na Zachodzie św. Hilarego i niektórych apokryfów, Najświętsza Maryja Panna miała poślubić Józefa jako wdowca. W takim wypadku "bracia" i "siostry" Chrystusa byliby synami i córkami św. Józefa, a wobec Pana Jezusa - Jego braćmi i siostrami przyrodnimi. Jednak już św. Hieronim tę hipotezę stanowczo odrzuca. Powszechna jest dziś opinia, że "bracia" i "siostry" Pana Jezusa - to synowie i córki braci i sióstr św. Józefa, mieszkający w Nazarecie. Chodziłoby więc o kuzynów Pana Jezusa. Jeszcze dzisiaj w krajach arabskich krewnych zwykło nazywać się "braćmi" i "siostrami". Przykładów możemy przytaczać wiele również z Biblii (np. Rdz 13, 8; Rdz 14, 11-16; Rdz 29, 15; 1 Krn 23, 21n; 2 Krn 36, 10 itp.). Pan Jezus jednak występuje w Ewangeliach zawsze jako jedyny syn Maryi. Dlatego to oddał przy swojej śmierci swoją Matkę w opiekę nie rodzinie czy też swojemu rodzeństwu, ale jednemu z Apostołów.

Św. Elżbieta jest wymieniana jako krewna Maryi (Łk 1, 36). Przypuszcza się, że była jej ciotką. Tak więc i św. Jan Chrzciciel byłby bratem ciotecznym Pana Jezusa. Zachariasz, kapłan, byłby powinowatym Najświętszej Maryi Panny.
Maria Kleofasowa (Alfeuszowa) jest wymieniana w Ewangeliach jako siostra Najświętszej Maryi Panny (J 19, 25) i jako matka św. Jakuba i Józefa (Mt 27, 56; Mk 15, 40; Łk 24, 10; J 19, 25). Skądinąd dowiadujemy się, że św. Juda był bratem św. Jakuba (Jdt 1). Z tego by wynikało, że również św. Juda Tadeusz był synem Marii Kleofasowej. Dzisiaj panuje przekonanie, że Maria Kleofasowa mogła być siostrą św. Józefa i dlatego była nazywana w Ewangeliach siostrą Najświętszej Maryi Panny. Według bardzo dawnej tradycji Kościoła (Hegezyp, Klemens Aleksandryjski i Euzebiusz) Apostołowie Szymon, Juda i Jakub mieli być synami Kleofasa. Tak więc i Szymon byłby synem Marii Kleofasowej.
Do kręgu dalszej rodziny Pana Jezusa należeliby zatem: Zachariasz, Elżbieta, Szymon, Juda, Jakub i Józef oraz bliżej nieznane "siostry", Maria Kleofasowa i Kleofas (Alfeusz). Nadto tradycja podaje imiona zmarłych wcześnie rodziców Maryi - Joachima i Anny.
Pan Jezus umarł na krzyżu mając ok. 33 lat. Św. Józef opuścił tę ziemię przed publicznym wystąpieniem Pana Jezusa, gdyż w tym czasie nie wspominają już o nim Ewangelie. Maryja miała dożyć według podania ponad 60 lat. Ostatni raz wspominają o Niej Dzieje Apostolskie: była obecna przy Zesłaniu Ducha Świętego na Apostołów. Wiek krewnych Pana Jezusa jest nam nieznany.

Teksty liturgiczne na święto Najświętszej Rodziny ułożył papież Leon XIII (+ 1903). Jego dziełem również są przepiękne hymny kościelne, przeznaczone na ten dzień. Czytania tak są dobrane, by wyakcentować sceny, w których występuje rodzina. Teksty Pisma świętego podkreślają równocześnie obowiązki członków rodziny.
 
 

 

                                      Znalezione obrazy dla zapytania litania do św. rodziny

 

Litania do Św. Rodziny

 


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże –
Święta Trójco Jedyny Boże –
Jezu, Zbawicielu świata –
Jezu, Synu Maryi i nasz Bracie umiłowany –
Jezu, skarbie Świętej Rodziny –
Święta Maryjo, Królowo nieba – módl się za nami.
Święta Maryjo, Matko Jezusa i nasza ukochana Matko –
Święta Maryjo, ozdobo i radości Świętej Rodziny –
Święty Józefie, Ojcze – żywicielu Jezusa –
Święty Józefie, czysty Oblubieńcze Maryi –
Święty Józefie, przewodniku i podporo Świętej Rodziny –
Święta Rodzino, pod której opiekę poświęciliśmy się Bogu – bądź zawsze z nami.
Święta Rodzino, którą obraliśmy sobie za wzór –
Święta Rodzino, umiłowana przezOjca Niebieskiego –
Święta Rodzino, prowadzona przez Ducha Świętego –
Święta Rodzino, uświęcona obecnością Jezusa –
Święta Rodzino, jaśniejąca w oczach Boga –
Święta Rodzino, postrachu piekła –
Święta Rodzino, przybytku wszelkich cnót –
Święta Rodzino, świątynio Bóstwa –
Święta Rodzino, Tabernakulum Boga żywego –
Święta Rodzino, ukryta i nieznana na ziemi –
Święta Rodzino, uboga i pracowita –
Święta Rodzino, pokorna i pokutująca –
Święta Rodzino, wzorze cierpliwości i wyrzeczenia –
Święta Rodzino, chwalebna w utrapieniach –
Święta Rodzino, uczczona przez pasterzy –
Święta Rodzino, uwielbiona przez Mędrców –
Święta Rodzino, prześladowana przez Heroda –
Święta Rodzino, uciekająca do Egiptu –
Święta Rodzino, Zachwycie Patriarchów –
Święta Rodzino, przykładzie wszystkich cnót –
Święta Rodzino, czczona przez Aniołów –
Święta Rodzino, wzorze wszystkich świętych
Święta Rodzino, ozdobo nieba –
Bądź nam łaskawa – prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Bądź nam pomocą we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i ciała –
Bądź nam obroną przeciwko złu, które nas przygniata –
Bądź nam siłą w walkach i próbach –
Bądź nam obroną przeciw atakom nieprzyjaciela naszego zbawienia –
Bądź nam nadzieją w tym życiu i pociechą w godzinie śmierci –
Wspomagaj swą potężną mocą tych, którzy Cię wzywają z prawdziwą ufnością –
Bądź Pośredniczką tych, którzy umierają w Panu i Orędowniczką grzeszników –
Bądź wybawieniem dusz czyśćcowych i zbawieniem ufających Tobie –
Bądź podporą dla słabych i zachętą dla niedoskonałych –
Bądź zawsze Opiekunką naszego Stowarzyszenia – Bądź zawsze zwierciadłem sprawiedliwych i skarbem wiernych –
Bądź zawsze pociechą dla uciśnionych i wsparciem dla prawdziwych chrześcijan –
Bądź zawsze podporą i obroną dla tych, którzy się Tobie poświęcili –
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

P. Święta Rodzino, bądź uwielbiona przez wszystkie wieki
W. I króluj na zawsze we wszystkich sercach.

Módlmy się:

Boski Zbawicielu, błogosław wszystkie nasze dzieła; wynagródź w sposób godny Ciebie wszystkich ich dobroczyńców i tych, którzy się przyczyniają do ich wzrostu. Użycz pokoju i wiecznego spoczynku naszym braciom i siostrom zmarłym . Twoim sługom i służebnicom żyjącym na tej ziemi, udziel wszelkich potrzebnych łask, aby grzeszni się nawracali, sprawiedliwi uświęcali, a Święta Rodzina rosła ku Twojej chwale; ażebyś był znany i wysławiany przez wszystkie wieki wraz z Maryją i Józefem i abyś panował we wszystkich sercach; Ty, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

                                         Znalezione obrazy dla zapytania modlitwa za rodziny


-szukam-

Uprowadzony przez ISIS ksiądz Tom Uzhunnalil błaga o pomoc. Wstrząsający apel kieruje do papieża i polityków

                       Uprowadzony przez ISIS ksiądz Tom Uzhunnalil błaga o pomoc. Wstrząsający apel kieruje do papieża i polityków
Uprowadzony w marcu przez islamskich terrorystów salezjanin o. Tom Uzhunnalil zaapelował w opublikowanym w sieci materiale video o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do jego uwolnienia. Duchowny swoją prośbę skierował m.in. do indyjskiego rządu oraz papieża Franciszka.
W dzień, w którym katolicy wspominają świętego Szczepana, męczennika w indyjskich mediach oraz ich anglojęzycznych odpowiednikach pojawiły się doniesienia o opublikowaniu w sieci materiału video, na którym uprowadzony kapłan apeluje o zainteresowanie się jego ciężkim położeniem.

Na filmiku, którego jak podają media autentyczności nie udało się zweryfikować (nie znany jest czas i miejsce nagrania), ojciec Tom wyraża żal z powodu braku działań na rzecz jego uwolnienia.

„Gdybym był europejskim księdzem, pewnie potraktowanoby mnie poważnie. Jestem z Indii i być może dlatego nie przedstawiam aż takiej wartości” - mówi słabym głosem porwany duchowny. Nie wiadomo, czy ojciec Tom mówi z własnej woli, czy pod przymusem.

Kapłan poinformował o pogarszającym się stanie swojego zdrowia. Z apelem o pomoc ks. Tom zwraca się do przełożonych zgromadzenia salezjanów, do którego należy i do indyjskich władz. Prosi też o wsparcie papieża Franciszka: „Jako ojciec pomóż mi i zatroszcz się o moje życie”.

więcej: http://www.pch24.pl/uprowadzony-przez-isis-ksiadz-tom-uzhunnalil-blaga-o-pomoc--wstrzasajacy-apel-kieruje-do-papieza-i-politykow,48327,i.html

 
-szukam-

Mix Kolonko Jak UB-ki bawili się za wysokie emerytury! Awantura 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zFIxw5zbdJQ

oto po co te cyrki opozycji w Sejmie ? 
- https://www.youtube.com/watch?v=32WXShAX6lg&feature=youtu.be

na 2017 rok - wizja św. Jana Bosko - jakże aktualna od dnia Intronizacji w Łagiewnikach - 19.11.2016
https://gloria.tv/video/zqJUdFmf4uDW4a69XkBtGLSsn
​ To jest bardzo dziwne: wszyscy rządzący Polską - polityczni i religijni znają przepowiednie przyszłości Polski i świata, ale pycha oraz wiara judaistyczna nie pozwala im w nie wierzyć. Ich nie obchodzi co się stanie z ludźmi - najważniejsze jest dla nich, że oni rządzą.​ Historia mówi, że gdzie rządzą Żydzi tam jest zawsze źle. Przecież sami u siebie nie umieli i nie umieją rządzić. Naród żydowski był w niewoli paręset lat, gdyż nie chcieli pokłonić się Jezusowi Chrystusowi, tylko kłaniali się najeźdźcom i tak żyli w ciągłej okupacji. Bóg Ojciec tak bardzo ich umiłował, że uczynił ich "narodem wybranym", ale oni jak zwykle pyszni i ciągle nienasyceni chcieli jeszcze, i jeszcze, i jeszcze czegoś nieokreślonego    i.... mają ciągłe niedole. Najlepiej im wychodzi oskarżanie narodów, np. Polskę za wojnę i sądzą, a przecież nikt ich nie zapraszał do żadnego kraju. To tak, jakby Polacy mieli pretensje do prezydentów USA i sądzili ich, że wiz nie dają. Niech sądzą Niemcy, bo to przecież Hitler miał już ich dość i to on zaczął wojnę od zabijania Żydów. Niemców się boją  i nawet są z nimi w przyjaźni, bo muszą, a Polacy - miłosierni, ginęły nawet całe rodziny za przetrzymywanie wrogów. Teraz zazdroszczą, że w Polsce jest "jako tako" i bardzo chcą nam pomieszać, wykorzystując podstępnie "Radio Maryja", aby wcisnąć na prezydenta posłańca żydowskiego i jego żonę Żydówkę, bo chciwość i pogarda dla innych ludzi nie ma granic. Nawet prezydent chcąc się przypodobać Polakom złapał upozorowany upadek Hostii podczas Mszy św. którą odprawiał b-p Nycz - pochodzenia żydowskiego. mk.

 oraz -  https://gloria.tv/article/VhFhR7K3ZxwW4RfthryAyoc9L
Zapraszamy do uznania Pana Boga Jezusa Chrystusa za KRÓLA​ oficjalnie, bo tylko Bóg Polskę uratuje, gdyż czyni cuda i jest Miłosierny na błaganie Narodu polskiego, a Żydzi tylko pogrążą nas w nieszczęściach, tak jak siebie. mk. 

oraz https://www.youtube.com/watch?v=Rb6aPlSVywc
​ Halo, halo- nie umiecie czytać? Polska nie jest jeszcze uratowana, bo nie było uznania Pana Jezusa KRÓLEM przez Rząd w Polsce. Oni wolą uznać za swojego boga - Izraelitów.​ Żydzi sami nie chcą i Polakom nie dają spokojnie żyć. Czytajcie dokładnie książkę - Rozalia Celakówna.mk.


O chwalebnej historii Polski - powinien wiedzieć każdy, a nie wie prawie nikt !
http://www.piens.pl/budowniczowie-cz-1-cyklu-ukrywana-chwalebna-historia-polski/
O ukrywanie tej wielkiej PRAWDY winni są prezydenci i Episkopat w Polsce. Gdyby oni wszyscy chcieli być Polakami - patriotami, to by im zależało na ujawnieniu tajemnicy ukrywanej przez nie-Polaków w Polsce.To co się teraz dzieje z KODomitami - przygotowali już kilka lat wcześniej - mówił G.Braun w 2014 r
http://www.piens.pl/strategia-spisku-przeciw-polsce-drugie-oredzie-drugie-prawo-drugi-majdan-drugi-rzad/
​ No widzisz Prezydencie Andrzeju Duda? Po co Ci to było? Powinieneś jako Polak godnie reprezentować Naród Polski i swoją Ojczyznę Polskę? (Czy aby na pewno Twoją?)​ Dla POKOJU w Polsce powinieneś zabrać głos i uznać Pana Boga Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI i byłbyś na stałe prezydentem Polski, a tak Ty będziesz i my też w stanie WOJNY z wrogami naszymi, których jest wielu ze wschodu, z zachodu i z południa - Izrael, a taka na pewno będzie przez Twoją PYCHĘ i poddanie Żydom. Byłbyś nadal prezydentem, gdyż Pan Jezus w swoich Orędziach powiedział, że nikomu nie odbierze stanowiska, a zmieni SERCA. Więc Ty A.Dudo nie chcesz być DOBRYM CZŁOWIEKIEM i nie chcesz być poprzez zmianę  swojego serca w Niebie i chcesz zasynąć jako ten, który doprowadził Polskę do wojny światowej. Hlond i ówczesny Rząd w Polsce też nie chcieli i wyją w piekle wiecznie potępieni za nieposłuszeństwo Panu Bogu. mk.

https://www.youtube.com/watch?v=32WXShAX6lg&feature=youtu.be
​O szykowanym zamachu stanu....
​RZĄD W POLSCE KŁAMIE - KAŻDY RZĄD KŁAMIE, KŁAMIE I CZYNI DUŻO SPRAW W TAJEMNICY PRZED POLAKAMI. mk.

szatan na egzorcyzmie - "gdyby nie Radio Maryja - już dawno Polska byłaby moja"

ks Dominik Chmielewski - o błogosławieniu dzieci znakiem krzyża - https://www.youtube.com/watch?v=K5x0xjnWMgU
​Błogosławcie każdy dzień i noc; Błogosławcie siebie nawzajem; Błogosławcie dzieci wychodzące do szkoły.
"BŁOGOSŁAWCIE A NIE ZŁORZECZCIE". ​mk.


czy obowiązek szczepień - to bandycki .....
- https://gloria.tv/video/RTuTUr8UXKH73SbtcXStnXjLv
​Jeżeli obowiązek szczepień jest BANDYCKI, to czyli twórcy "jego" są BANDYTAMI, bo w jasny dzień i "na mocy prawa" bandyckiego-rządzący Polską likwidują Naród Polski.​ To jest straszne, że bez sprzeciwu Episkopatu, czy też są.......?

-szukam-

Przegrana bitwa, ale nie wojna. Czy obrońcy życia przezwyciężą podziały?              

                               Przegrana bitwa, ale nie wojna. Czy obrońcy życia przezwyciężą podziały?

Niektóre środowiska katolickie, sprzeciwiające się niedawno obywatelskiemu projektowi ustawy „Stop aborcji”, już widzą, że PiS wystawił je do wiatru, ale wciąż wstydzą się do tego otwarcie przyznać. Inne z całym przekonaniem twierdzą, iż na obecnym etapie wystarczy zaproponowana przez rząd pomoc socjalna i medyczna dla matek spodziewających się narodzin niepełnosprawnych dzieci. Wspólnie o jesienną klęskę sprawy obrony życia w Polsce oskarżają Komitet „Stop aborcji”.

Tuż po czarnej środzie i czarnym czwartku 5-6 października, czyli po skandalicznym w formie i treści zmieleniu projektu Ordo Iuris przez posłów PiS, na antenie katolickiej telewizji padły bardzo znamienne słowa.

- Absolutnie, muszę to z pełną mocą podkreślić: to głosowanie, w którym ten projekt przepadł, nie jest żadną katastrofą. W Sejmie, w komisji petycji leży gotowy nasz projekt. Nasz, czyli Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, złożony pod koniec września. On też ma zapewnić pełną ochronę życia wszystkim poczętym dzieciom bez żadnego wyjątku, ale oczywiście nie wprowadza karalności kobiet (…) – powiedział wówczas Antoni Zięba, wiceprezes PFROŻ.

Chcąc nie chcąc, autor tej odważnej deklaracji obnażył powody, dla których ostatnia sejmowa batalia o życie skończyła się właśnie w taki sposób. Zasugerował mimowolnie, że za stojącym u podstaw sejmowej porażki obrońców życia podziałem w środowiskach pro-life i katolickich, stała właśnie owa „naszość” bądź „nienaszość”. O cóż bowiem innego chodziło? Czy jedyny sporny punkt dotyczący karalności kobiet naprawdę był wystarczającym powodem dla którego Federacja nie tylko nie poparła projektu, ale i aktywnie lobbowała przeciwko niemu w organizacjach katolickich, mediach i pośród duchowieństwa?

Opadł bitewny kurz, do końca obecnej kadencji parlamentu wciąż na tyle dużo czasu, by podjąć kolejną próbę stanięcia po stronie mordowanych niewinnych. Wszystko wskazuje na to, że skoro zbiorowa rejterada katolików z pola walki o ochronę życia nastąpiła wskutek komunikatu KEP, to właśnie tylko księża biskupi są w stanie na nowo zwołać i zjednoczyć wojska wokół wspólnego celu. Tylko czy zechcą?

 

więcej: http://www.pch24.pl/przegrana-bitwa--ale-nie-wojna--czy-obroncy-zycia-przezwycieza-podzialy-,48374,i.html-szukam-

- Spiskowe Teorie

​. TAJEMNICE, Tajemnice, TAJEMNICE​, tajemnice.....


https://www.youtube.com/watch?v=J1QPRMHhzok


-szukam-

CHANUKA 2016 !!! WEDŁUG PREZYDENTA DUDY - TO JUŻ NIE POLSKA ZIEMIA - TO OD 1000 LAT ZIEMIA POLIN !!!

https://gloria.tv/article/1dgfRBEGvmE7BLCY48E9YQwgN


 

​ NO TAK POLACY - NIE POSŁUCHALIŚCIE BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO, TO TERAZ BĘDZIECIE SŁUCHAĆ "ŻYDA" - PANA WASZEGO - ​NIEOCHRZCZONEGO I ZROBIĄ Z POLSKI "IZRAEL" I BĘDZIECIE GOJAMI DLA NICH SŁUŻĄCYMI, CHYBA, ŻE WCZEŚNIEJ WEJDZIE ZE SWOIMI KARAMI NA WAS PAN JEZUS - KRÓL POLSKI I 3/4 WAS WYGINIE  ZA NIEPOSŁUSZEŃSTWO PANU BOGU.  Czy Polacy muszą zawsze być "mądrzy po szkodzie"? Teraz już po po wielu szkodach -ciągle głupi?


-szukam-

W 2017 roku hakerzy zablokują Internet na 24 godziny

                           
Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa przewidują, że ataki hakerskie w 2017 roku spowodują 24-godzinną blokadę światowego Internetu. Według ekspertów, zdarzenie może mieć katastrofalne skutki dla rynków finansowych na całym globie.

Chodzi o wypowiedź jednego z ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa Jamesa Cardera z firmy LogRhythm, który na łamach "Business Insider" stwierdził, że dotychczasowe ataki hakerskie były tylko próbką możliwości i przygotowaniami do wydarzenia, które ma nastąpić w 2017 roku.

Carder mówił o hakerach, którzy przez cały czas myślą jak wyłączyć światowe zasoby Internetu. Kiedy to nastąpi, międzynarodowy rynek finansowy mógłby runąć. Według wstępnej prognozy ma to nastąpić w 2017 roku, ponieważ do tego czasu nie pojawią się żadne przełomowe i nowoczesne zabezpieczenia.

http://m.telewizjarepublika.pl/w-2017-roku-hakerzy-zablokuja-internet-na-24-godziny,42570.html-szukam-

Czy dziś możemy przestrzegać norm moralnych sprzed 2000 lat? - ks. Grzegorz Śniadoch IBP
https://www.youtube.com/watch?v=fCpsC5p52WM
 
Rekolekcje Adwentowe - 18.12.2015 r. - CZYM JEST WIARA KATOLICKA? - ks. Grzegorz Śniadoch IBP
https://www.youtube.com/watch?v=WGhmVGOzAGw&feature=youtu.be


-szukam-

Plebiscyt Herod 2016 rozstrzygnięty! Zobacz kto zasłużył na ten tytuł

Internauci uznali, że najbardziej na tytuł Heroda roku 2016 zasługuje Jarosław Kaczyński, który doprowadził do odrzucenia projektu „Stop aborcji”. Mordowanie dzieci niepełnosprawnych w państwowych szpitalach trwa nadal – informuje Fundacja Pro-prawo do życia. Zdaniem głosujących, Jarosław Kaczyński bardziej zasłużył na ten tytuł niż dwie promotorki aborcji, Natalia Przybysz i Barbara Nowacka.
Wyniki plebiscytu prezentują się następująco:
 
 

Z pewnością warto pamiętać „zasługi” za jakie nominowani byli do Heroda 2016 poszczególni kandydaci.

Romuald Dębski – aborter, który wystąpił w krótkim filmie oczerniającym inicjatywę „Stop Aborcji”. Propagator popularnych kłamstw na temat projektu. Zdehumanizował słownie dziecko z in vitro, twierdząc że z powodu wad wrodzonych należy je zabić.

Jarosław Kaczyński – prezes partii Prawo i Sprawiedliwość. Podczas I czytania projektu „Stop aborcji” wszyscy posłowie PiS projekt poparli, 2 tygodnie później, podczas posiedzenia komisji sprawiedliwości, posłowie PiS nawet nie pozwolili przedstawić jego uzasadnienia. Wszystko wskazuje na to, że zrobili to na polecenie Jarosława Kaczyńskiego.

Barbara Nowacka – aborcjonistka i feministka, przedstawiająca w Sejmie morderczy projekt ustawy pod fałszywą nazwą „Ratujmy Kobiety”. Projekt ten zakładał zabijanie na żądanie do 12 tygodnia ciąży, a w przypadku podejrzenia o chorobę, nawet do końca trwania ciąży.

Natalia Przybysz – piosenkarka, która przed wydaniem kolejnej płyty zaczęła chwalić się aborcją dokonaną między innymi z powodu „zbyt małego mieszkania” i stabilizacji życiowej, którą miałoby zaburzyć dziecko.

http://www.pch24.pl/plebiscyt-herod-2016-rozstrzygniety--zobacz-kto-zasluzyl-na-ten-tytul,48400,i.html

 

 -szukam-

Temat:  Petycja przeciw HPV – prośba o pomoc


 
​I ZNOWU ATAK NA POLSKIE DZIECI. TO JEST STRASZNE, ŻE TO ZARZĄDZENIE JAKO PIERWSZY PREZENT DLA POLAKÓW PODPISAŁ PREZYDENT ANDRZEJ DUDA ZA TO, ŻE POLACY GO WYBRALI NA PREZYDENTA. W TYM PRZESTĘPSTWIE WIELKĄ WINĘ PONOSI KS.TADEUSZ RYDZYK, BO TYLKO A. DUDĘ REKLAMOWAŁ W TV.TRWAM.
​​TO ZNACZY, ŻE MA NA SUMIENIU (jeśli go ma)LIKWIDACJĘ NARODU POLSKIEGO. KARD. HLOND MA SUMIENIU 6 mln. LUDZI POLEGŁYCH W II WOJNIE  I PO WOJNIE. CIEKAWE, DLACZEGO DUCHOWIEŃSTWO ( i to kto?) BIERZE UDZIAŁ W POŚREDNIM, LUB BEZPOŚREDNIM MORDOWANIU LUDZI - KATOLIKÓW. Jeśli chcesz być kiedyś w Niebie ks.Rydzyku, to odkręć to straszne mordercze zarządzenie wrogie dla  Polaków. mk.


Szanowny Czytelniku,
pozwalam sobie przesłać Ci ważną informację otrzymaną od Instytutu Ochrony Zdrowia Naturalnego - instytucji, która może jest Ci znana. Uważam, że trzeba zrobić wszystko, aby ta informacja dotarła do jak największej liczby osób. Będę Ci bardzo wdzięczny, jeśli prześlesz ją do swojej rodziny, przyjaciół i znajomych, z którymi pozostajesz w kontakcie mailowym - wesprzyj w ten sposób tę słuszną sprawę.

Z wyrazami szacunku,
Jean-Marc Dupuis
Drodzy Czytelnicy,
W Polsce wciąż zaleca się podawanie dziewczynkom od 12. roku życia szczepionki przeciw wirusowi HPV, tłumacząc to profilaktyką raka szyjki macicy. Nikt nie uprzedza rodziców dzieci, jak wiele groźnych skutków ubocznych może wystąpić po szczepieniu. Do nas zgłaszają się ci, których córki zostały zaszczepione szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego. Dzisiaj niektóre z tych dzieci bardzo cierpią.
Wiemy, że większość z Was wsparła nas już w proteście przeciwko podawaniu szczepionki przeciw HPV dwunastoletnim dziewczynkom. Bardzo za to dziękujemy.
Dzisiaj mamy do Was prośbę, abyście zachęcili też swoich znajomych i bliskich do podpisania petycji skierowanej do Prezydenta z żądaniem rezygnacji z sugerowania i zalecania szczepionki przeciw HPV do czasu, gdy jej skuteczność i bezpieczeństwo zostaną ocenione przez niezależnych badaczy. Roześlijcie ją wszystkim, dla których zdrowie dzieci jest ważne.
Popieraj akcję klikając tutaj
Małgorzta Paszko
Prezes Fundacji
Instytut Ochrony Zdrowia Naturalnego

-szukam-

Od stycznia obowiązywać będzie chemiczna kastracja dziewcząt – szczepienia na HPV idą w ruch!

​  CAŁY RZĄD W POLSCE JEST JUŻ MORDERCAMI, GDYŻ ZAPROJEKTOWAŁ LIKWIDACJĘ NARODU POLSKIEGO I TO JEST STRASZNE, ŻE POŚPIESZYŁ SIĘ PREZYDENT ANDRZEJ DUDA W NAGRODĘ, ŻE POLACY GO WYBRALI NA PREZYDENTA.​ TO DLATEGO RZĄD JUDAISTYCZNY    I EPISKOPAT ŻYDOWSKI (gdyż nie przeczył) NIE CHCĄ UZNAĆ PANA JEZUSA ZA KRÓLA, BO DOKŁADNIE WIEDZĄ, ŻE BÓG ZAPROWADZIŁBY SPRAWIEDLIWOŚĆ. CI WSZYSCY WOLĄ BYĆ W PIEKLE CAŁĄ WIECZNOŚĆ PALIĆ SIĘ I WYĆ NIŻ BYĆ PRAWYMI LUDŹMI. PAN JEZUS POWIEDZIAŁ, ŻE NIKOGO NIE STRĄCI ZE STANOWISKA, TYLKO ZMIENI ICH SERCA. TO CZYLI CI MORDERCY NARODU POLSKIEGO (aborcja legalna) WOLĄ BYĆ W PIEKLE NIŻ W NIEBIE NAWRÓCONYMI. JEST NAM POLAKOM BARDZO PRZYKRO, ŻE DO TYCH MORDERCÓW - WSPÓŁ- MORDERCÓW DOŁĄCZYŁA PANI PREMIER SZYDŁO,  MATKA KAPŁANA! BOGA NICZYM NIE PRZEKUPICIE I BĘDZIE SPRAWIEDLIWY WYROK PO ŚMIERCI!
JAK WY RZĄDZĄCY POLITYCZNIE I RELIGIJNIE NIE BOICIE SIĘ BOGA? PAŃSTWO IZRAEL JESZCZE NIKOGO NIE ZBAWIŁ. 
PAN JEZUS NIE POZWOLI TAK WAM BEZCZELNIE SIĘ PANOSZYĆ NA JEGO ZIEMI - BĘDZIE WOJNA NIESTETY JUŻ OSTATNIA I WSZYSCY ZGINIECIE I TAM BĘDZIECIE GDZIE HLOND - NIEPOSŁUSZNY BOGU STWORZYCIELOWI ŚWIATA I LUDZI. MY TEŻ ZGINIEMY, LECZ MIEJSCE POBYTU WIECZNEGO BĘDZIE ZUPEŁNIE INNE. POROBILI SIĘ BOGAMI I RZĄDZĄ PO DIABELSKU. KS.RYDZYK TEŻ NIE CHCE POKOJU W POLSCE, BO WYBRAŁ SĘDZIEGO I OPRAWCĘ NARODU POLSKIEGO. TO BÓG PYTA, CZY CHCESZ, A RZĄDZĄCY WROGOWIE POLSKI MÓWIĄ- MUSISZ. NIECH ZACZNĄ OD SIEBIE !!! CZY W IZRAELU SA TAKIE SZCZEPIENIA? TO W "UE" MÓWIĄ - JAK CHCESZ, A W POLSCE MÓWIĄ MUSISZ I CO PRZYJACIELE? mk.
Od stycznia obowiązywać będzie chemiczna kastracja dziewcząt – szczepienia na HPV idą w ruch!
https://gloria.tv/article/9MddsQnUPDwX1DAXRZuTSSZJC

______________________

PROSZĘ, PODPISZ PETYCJĘ - NIE dla szczepienia przeciw HPV
 petycje.iozn.pl/hpv/index.php
​TO JEST STRASZNE, ŻEBY NARÓD POLSKI WALCZYŁ Z RZĄDEM W POLSCE W OBRONIE SWOICH OBYWATELI​. mk.

-szukam-

​ TO DLATEGO EKSKOMUNIKOWALI BISKUPI KS. P. NATANKA, BO JEST 100 RAZY MĄDRZEJSZY DO NICH - TYCH  "UCZONYCH W PIŚMIE.", ALE NIEDOUCZONYCH​. TACY KAPŁANI JAK KS.NATANEK PRAGNĄ POKOJU W POLSCE I NA ŚWIECIE A WY, KTÓRZY MILCZĄC PRZYZWALACIE NA LIKWIDOWANIE NARODU POLSKIEGO I PRAGNIECIE WOJNY, BO PAN BÓG NIE BĘDZIE DŁUŻEJ PATRZYŁ NA WASZE DEMONICZNE RZĄDZENIE. mk.
 
Ks. Natanek - Gdzie byliście rządzący 19 listopada?
 
Ks. Piotr Natanek - Tajemnica Bożego Narodzenia 26.12.2016, cz. 3
 
Otworzyliśmy bramy do zbiorowego samobójstwa wpuszczając islamistów muzułmanów terrorystów
 
Czy cywilizacja łacińska jest zagrożona - Jacek Międlar i Stefan Oleszczuk (30)

-szukam-

 
 

Chrystus Król i obecność Krzyża w obszarze publicznym - dr Stanisław Krajski

Wykład dr Stanisława Krajskiego na Kongresie dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla w Szczecinie 29 październ...
 


-szukam-


Uwaga zobaczmy kto za nas decyduje o obowiązkowych szczepieniach, choć w UE są one dobrowolne 
​!​

https://gloria.tv/video/Yw3fJLmiaexy3PYxpZsZqr4xz
 
Kto? Wrogowie narodu polskiego - żydzi​.  Przecież to jest jasne jak słońce, że gdyby Rząd w Polsce kochał Polaków, to nie pozwoliłby na trucie nardu polskiego. Gdyby Rząd w Polsce kochał Polaków, to bardzo chciałby Pana Jezusa wywyższyć na KRÓLA, który jest Jedynym Ratunkiem na POKÓJ. Żydzi nigdy nie chcieli uznać Jezusa za Boga, a teraz Rząd w Polsce słucha  "Izraelitów" - jako swojego boga i czyni wszystko zło na ich polecenie."Kto pod kim dołki kopie, to sam w nie wpada.", No i okazuje się, że ich wrogowie mają na nich sposób, aby ich usunąć. A gdyby Rząd w Polsce i Episkopat uczynili Pana Boga Jezusa  KRÓLEM POLSKI, to nie byłoby żadnych buntów, nie byłoby żadnego strachu i bojaźni o stanowiska. Pan Jezus powiedział, że nikogo nie usunąłby ze stanowiska, tylko by zmienił ich serca i inne kraje brałyby z Polski przykład, Wobec tego Rząd w Polsce i Episkopat wybierają WOJNĘ wewnętrzną i także zewnętrzną zamiast  ukorzyć się przed BOGIEM WSZECHŚWIATA i mieć z głowy wszystko.
 
mk.


Drodzy naprawdę warto posłuchać ks. Johemczyka - co się dzieje z Kościołem w Polsce i Europie
https://gloria.tv/video/tqHJu7fSFzxS2jQieVCNpWcvu

Uwaga b. ważne przesłanie ks. Dominika Chmielewskiego - o Maryi i wydarzeń w 2017 roku -
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/2017-bedzie-rokiem-wielkiego-przelomu-2016-12
Wy "uczeni w Piśmie"​ lepiej słuchajcie proroków i mistyków od których dowiecie się PRAWDY o świecie i o Polsce. Lepiej posłuchać rady Pana Boga i Maryi, niż zginąć w wojennej zawierusze bez przebaczenia Pana Boga, gdyż nie posłuchaliście Bożych rad. Pan Bóg mówi do wszystkich osób duchownych, ale pycha nie pozwala na słuchanie.....mk

czyli że poczęcie nastąpiło 23.12.2016 r - i stąd te ciemności w Sejmie 9to walka z naszą wiarą) !

wierność Chrystusowi wbrew wszelkiemu lewactwu
 - https://gloria.tv/video/78bBtEy2aCkq3zPAdboVwiFF3


Błogosławieństwo nad ks. Jerzym w Łagiewnikach 
- https://www.youtube.com/watch?v=5fqmg-XFMQo
 

Niestety jeśli Oni się nie zmienią - to chyba rzeczywiście jak proponuje słynny Jan Pietrzak "zgasić światło i niech sobie siedzą" - może sami siebie już zaaresztowali ?
https://www.youtube.com/watch?v=kZNLikxfrBk&feature=youtu.be

Soros mówi że finansuje KODomitów 
- https://gloria.tv/language/VhNsBNkAXCbW6LyxcWeq7Yt4F

szataństwo w USA
 - https://gloria.tv/language/VhNsBNkAXCbW6LyxcWeq7Yt4F

-szukam-

Kto jest w tych KODomitach ?  - wiele anty - polskich postaci - więc czy to dziwne co oni wyprawiają ?
https://gloria.tv/article/t9KKMuQqxLcS3uonqyuzysguj-szukam-

Homoseksualiści na księży! – nawołuje portal Kościoła w Niemczech

                            Homoseksualiści na księży! – nawołuje portal Kościoła w Niemczech

Niemieccy biskupi powinni powiedzieć Watykanowi „nie” i wyświęcać osoby o zwichrowanym popędzie seksualnym na księży. Stolica Apostolska ich dyskryminuje – uważa teolog z Würzburga. Jego tezy nagłaśnia portal opłacany przez niemiecki episkopat.

Wunibald Müller, teolog i psychoterapeuta z Würzburga, mówił o homoseksualizmie i kapłaństwie z rozmowie z portalem Katholisch.de, oficjalnym medium niemieckiego Kościoła katolickiego. Przekonywał, że 20 proc. księży na świecie to homoseksualiści i Niemcy powinni mieć dość odwagi, by nie zgodzić się z Rzymem. Co więcej, byłoby to jego zdaniem dokładnie to, czego oczekuje Ojciec Święty.

Komentując sprawę jednoznacznego wykluczenia homoseksualistów ze święceń kapłańskich przez niedawny dokument Kongregacji ds. Duchowieństwa, Müller powiedział: W tym punkcie muszę ostro skrytykować wytyczne Kongregacji ds. Duchowieństwa. De facto stwierdziła, że homoseksualny mężczyzna nie może zostać wyświęcony. Mamy tu do czynienia z dylematem w kształceniu księży. Homoseksualni mężczyźni są przecież wyświęcani. Według mojej wiedzy ponad 20 proc. wszystkich księży to homoseksualiści.

Jego zdaniem wytyczne Watykanu są dla homoseksualistów głęboko krzywdzące, bo „jeżeli teraz [homoseksualista] musi oficjalnie powiedzieć nie swojej seksualności, ponieważ ta jest w oczach Kościoła czymś niewłaściwym, mówi nie także samemu sobie” – przekonuje teolog.

Müller relatywizuje przy tym znaczenie nowych wytycznych. Jego zdaniem w niemieckich diecezjach i tak nie stosowano się do watykańskiej instrukcji z 2005 roku, która zakazywała święceń homoseksualistów; teraz powinno być podobnie.

Teolog wzywa wreszcie niemieckich biskupów do nieposłuszeństwa. – Mam nadzieję, że biskupi w kwestii homoseksualizmu powiedzą całkiem jasno: „Tutaj mamy inne zdanie, niż rzymska instrukcja. Kandydatów, którzy są homoseksualistami, ale których uważamy za odpowiednich, będziemy wyświęcać”. W ten sposób potraktowaliby poważnie to, co mówi sam papież. To mianowicie, że Kościoły lokalne mają przejąć odpowiedzialność. Ważne byłoby też, aby ogłosić to także na zewnątrz. Byłoby to dowartościowanie ponad 20 procent księży, którzy są homoseksualistami – powiedział Wunibald Müller.

więcej:   http://www.pch24.pl/homoseksualisci-na-ksiezy----nawoluje-portal-kosciola-w-niemczech,48345,i.html

 
-szukam-


Dzieło Duchowej Adopcji Sióstr Zakonnych
https://gloria.tv/article/GxM2NKPgqxz76kvbBd1JiKDHV


_____________

Doroczne objawienie dla Jakova 25. 12. 2016r.
https://gloria.tv/article/UEph4iZyUxUa4ApyUx6Dqre4v


_______________


III Wojna Światowa rozpocznie się w styczniu 2017?
https://gloria.tv/article/nuY4xgb8h79c4UtwCvzdbf1Gi


-szukam-

z ks Bachorzem - o czasach w których żyjemy 
- https://gloria.tv/video/aa7LvbUcaVYM2trG6AnL7bvcm

Radio Watykańskie o Franciszku -
https://scriptorium361.wordpress.com/2016/12/09/humor-radia-watykanskiego-franciszek-jako-nowy-luter/

Telewizja Trwam o Franciszku
 - https://www.youtube.com/watch?v=defn1TmPsa8

ks. Maliński o Panu Jezusie 
- https://gloria.tv/article/wPzs3DebRPeQ1xRroiYdXtL2n

czy mamy adwokata w Niebie ?
https://gloria.tv/video/ehYdiBBQ74TU2YgzLBatq3DkA

Prymas Polski i obchody 500 lat Lutra 
- http://www.pch24.pl/zaskakujaca-decyzja-prymasa--zasiadzie-w-komitecie-honorowym-obchodow-500-lecia-reformacji,46259,i.html
oraz
 http://luter2017.pl/komitet-honorowy-obchodow-500-reformacji/
lub
 http://www.ekumenizm.pl/koscioly/protestanckie/inauguracja-500-reformacji-cieszynie-prymas-polski-jestesmy-aby-sie-oskarzac/
​No tak - Prymas Polski zabronił od razu się oskarżać. Jeśli na sali są ci sami jak prymas, to będą go chwalić. Czy pytałeś się dostojny Prymasie swego Przełożonego, czy pozwoli ci na takie spotkania i takie przeciw Panu Bogu tematy? Nie rób z siebie boga, tylko masz jeszcze Wyższego od siebie - BOGA WSZECHMOGĄCEGO!
!! ​mk.-szukam-VIKTOR ORBAN


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

VIKTOR ORBAN JEDNOCZY NARODY PRZECIW "UKRYTEJ POTEDZE"

https://gloria.tv/article/EEvRUYX2C6D86UK3ybPzerMF6

Obecnie toczy sie rywalizacja między aszkenazyjczykami a sefardyjczykami. Wiktor Orban rozgrywa między nimi i tak musi robić bo inaczej nigdy nie dostałby się do władzy. W Polsce także jest walka żeby zastąpić Szydło Morawieckim. Jest to walka między dwoma żydowskimi ośrodkami władzy, a nie między Polakami.

Orbana jednak oceniamy po owocach, a te wskazują, że zadał on cios Sefadyjczykom. Czy mógł tego dokonać bez wsparcia Aszkenazych? Biblia informuje, że narody zjednoczą się przeciw sefardyjczykom, Orban jest tym który jako pierwszy wypowiedział im wojnę.
-szukam-


Rafał Ziemkiewicz & Jan Pospieszalski, Warto Rozmawiać Polacy są straszeni ONR em
 
 
 

Rafał Ziemkiewicz & Jan Pospieszalski, Warto Rozmawiać Polacy są str...

Rafał Ziemkiewicz & Jan Pospieszalski, Warto Rozmawiać Polacy są straszeni ONR em Rafał Ziemkiewicz & Ja...-szukam-

Co 6 minut ginie wyznawca Chrystusa. Antychrześcijańskie prześladowania w 2016 roku

                            Co 6 minut ginie wyznawca Chrystusa. Antychrześcijańskie prześladowania w 2016 roku

Szacuje się, że w 2016 r. zabitych zostało 90 tys. chrześcijan, a od 500 do 600 mln doświadczyło represji z powodu swej wiary. Wskazuje na to ostatni raport Centrum Studiów nad Nowymi Religiami, którego dyrektorem jest prof. Massimo Introvigne.

Kościół wspomina w poniedziałek św. Szczepana, pierwszego męczennika. Prześladowanie chrześcijan nie należy jednak do historii, ale stanowi element dramatycznie naznaczający naszą codzienność. Papież Franciszek wielokrotnie przypominał, że współcześnie wyznawcy Chrystusa są bardziej prześladowani niż w pierwszych wiekach. Szacuje się, że w 2016 r. zabitych zostało 90 tys. chrześcijan, a od 500 do 600 mln doświadczyło represji z powodu swej wiary. Wskazuje na to ostatni raport Centrum Studiów nad Nowymi Religiami, którego dyrektorem jest prof. Massimo Introvigne.

„Nie zapominamy ani też nie próbujemy umniejszyć cierpień przedstawicieli innych religii, jednak wyraźnie musimy powiedzieć, że to chrześcijanie stanowią grupę religijną najbardziej prześladowaną na świecie. Różnice w liczbach podawanych przez niektóre organizacje związane są z różnym podejściem do omawianego zjawiska – mówi Radiu Watykańskiemu prof. Introvigne. – Niektórzy zaliczają tylko te przypadki, gdy ktoś staje w obliczu tragicznego wyboru: «albo zanegujesz swą wiarę, albo umrzesz», a takich sytuacji są rokrocznie setki. Inni wymieniają kategorię osób, które świadomie zdawały sobie sprawę z tego, że za pełnienie pewnych dzieł, gestów, czy praktyk może czekać je śmierć. I tu można już mówić o tysiącach ludzi. Jeśli jednak skupimy się na osobach, którym odebrano życie tylko dlatego, że były chrześcijanami, liczba ta sięga 90 tys., co znaczy, iż ktoś zostaje zabity co sześć minut”.

Włoski historyk zauważa, że obecnie wyznawcy Chrystusa szczególnie cierpią z ręki przedstawicieli tzw. Państwa Islamskiego.

 

http://www.pch24.pl/co-6-minut-ginie-wyznawca-chrystusa--antychrzescijanskie-przesladowania-w-2016-roku,48328,i.html-szukam-

Dołącz do tysięcy katolików, których połączyła
DEKLARACJA
WIERNOŚCI

Drogi Przyjacielu,

Nie przypuszczałem, że doczekam takich czasów...

Otóż, w Kościele Świętym zwłaszcza po ostatnim synodzie na temat rodziny oraz po publikacji posynodalnej adhortacji Amoris laetitia coraz częściej mamy do czynienia z zamieszaniem związanym z kościelnym nauczaniem w kwestii małżeństwa i rodziny.

Niestety, doszło do tego, że słyszę takie absurdalne opinie, jakoby Kościół zgodził się na rozwody i zaakceptował Komunię Świętą dla rozwodników!!!

Trudno to zrozumieć...

... dlatego w tej sytuacji nie możemy milczeć!

Zdecydowanie poprzyjmy – Ty i ja - Deklarację Wierności w obronie tradycyjnej nauki Kościoła w kwestii nierozerwalności węzła małżeńskiego i trwałości życia rodzinnego.

Nie czekaj, nie wahaj się – kliknij i wejdź na stronę RatujmyRodzine.pl. Podpisz deklarację!

Dlaczego powinniśmy to zrobić?

  • Przede wszystkim dlatego, że sam Jezus Chrystus uczył w kwestii małżeństwa: Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela (Mt 19,6).

  • Po drugie: w obliczu obecnego zamętu, który doprowadził do tego, że wielu katolików jest zdezorientowanych, pragniemy znów usłyszeć tradycyjną, zdecydowaną i jasną naukę Kościoła w tej ważnej sprawie.

 • Po trzecie wreszcie: nie chcemy popełniać grzechu cudzego. A ten popełnilibyśmy, gdybyśmy milczeli w sytuacji, gdy widzimy, że osoby rozwiedzione pozostające w tak zwanych „nowych związkach” świętokradzko przyjmują Komunię Świętą. A do tego może dochodzić coraz częściej w obliczu zamieszania powstał ego po synodzie.

Chcę – i ufam, że także Ty tego pragniesz - znów usłyszeć wyraźny, ewangeliczny głos Kościoła w kwestii małżeństwa i rodziny:

TAK, TAK - NIE, NIE.

Dziś, gdy coraz bardziej dowartościowuje się w Winnicy Pańskiej także głos osób świeckich, mocno zaznaczmy naszą postawę. Ty i ja - poprzyjmy Deklarację Wierności niezmiennemu nauczaniu Kościoła o małżeństwie i Jego nieprzerwanej dyscyplinie.

Niech nasz głos dotrze ostatecznie aż do Stolicy Apostolskiej!

Jestem pewien, że ten nasz głos nie zostanie zignorowany. Tym bardziej, że jest nas coraz więcej. Dotychczas Deklarację Wierności podpisało ponad 32 000 osób, w tym 9 Księży Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów z całego świata.

Dołączmy do tego zacnego grona!

Dlatego zwracam się do Ciebie z prośbą – kliknij tutaj, wejdź na stronę RatujmyRodzine.pl i podpisz Deklarację Wierności. Zajmie Ci to zaledwie minutę, a możesz przyczynić się do ocalenia instytucji Rodziny!

Prawda zwycięży. Jednak potrzebna jest nasza modlitwa, nawrócenie i aktywność. Do tego wzywała Matka Boża w Fatimie.

Dlatego jeszcze raz proszę: Przyłącz się do naszej akcji!

Łączę pozdrowienia,

Sławomir Olejniczak
Prezes Instytutu
Ks. Piotra Skargi
-szukam-

Chanuka 2016!!! – To już nie polska ziemia – to ziemia Polin …..według A. Dudy      

                 
Szanowni Państwo!
 
Z okazji dorocznego Święta Świateł składam serdeczne życzenia całej społeczności żydowskiej w Polsce. Zapalając przez najbliższy tydzień osiem świec chanukowych, będą Państwo wspominać cud, który zdarzył się w Świątyni Jerozolimskiej po zwycięstwie powstania machabejskiego. Bardzo się cieszę, że już przed dziesięcioma laty – dzięki inicjatywie śp. Prezydenta Profesora Lecha Kaczyńskiego – świece chanukowe zapłonęły po raz pierwszy  w Pałacu Prezydenckim. To wyraz szacunku państwa polskiego i woli umacniania Rzeczypospolitej Przyjaciół.
Chciałbym, aby ten wyjątkowy świąteczny czas, jednoczący mieszkańców naszego kraju, przypominał nam, współczesnym, o wspaniałym tysiącletnim dziedzictwie ziemi Polin.

Niech ta szczególna atmosfera trwa także na co dzień, niech inspiruje i zachęca do dalszego wspólnego budowania dobrej przyszłości naszej Ojczyzny. Wszystkim Państwu z serca życzę radości i spokoju, zdrowia i szczęścia, satysfakcji z dotychczasowych sukcesów oraz pełni sił potrzebnych do realizowania wciąż nowych zamierzeń.

Z wyrazami szacunku i sympatii,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,313,zyczenia-dla-spolecznosci-zydowskiej-w-polsce-z-okazji-chanuki--swieta-swiatel-pleng.html

 

 
-szukam-


    Medjugorje Krizevac

Ostatnie Orędzie z Medziugorje, 25. grudzień 2016r. 

Marija during an apparition
Drogie dzieci! Z wielką radością niosę wam dziś mego Syna Jezusa, aby obdarzył was swoim pokojem. Dziatki, otwórzcie wasze serca i bądźcie radości, że możecie Go przyjąć. Niebo jest z wami i walczy o pokój w waszych sercach, rodzinach i na świecie, a wy dziatki wspomóżcie waszymi modlitwami, aby tak było. Błogosławię was z moim Synem Jezusem i wzywam was, abyście nie tracili nadziei i aby wasze spojrzenie i serce zawsze były skierowane ku niebu i wieczności. Tak będziecie otwarci na Boga i Jego plany.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."
 

 Doroczne objawienie dla Jakova 25.12.2016r.                  

 
Doroczne objawienie dla Jakova 25.12.2016r.Matka Boża przyszła z Dzieciątkiem Jezus w ramionach. Objawienie rozpoczęło się o 14.20 i trwało 10 minut. Jakov przekazał orędzie:

„Drogie dzieci! Dzisiaj, w tym dniu łaski, w szczególny sposób wzywam was do modlitwy o pokój. Dzieci, Ja przyszłam tu jako Królowa Pokoju i tak wiele razy wzywałam was do modlitwy o pokój. Ale, dzieci moje, wasze serca są pozbawione pokoju. Grzech uniemożliwia wam całkowite otwarcie się na łaski i pokój, który Bóg wam pragnie dać. Abyście żyli w pokoju, moje dzieci, musicie mieć wpierw pokój w waszych sercach i  być całkowicie poddani Bogu i Jego woli. Nie szukajcie pokoju i szczęścia w rzeczach doczesnych, ponieważ one wszystkie są przemijające. Dążcie do prawdziwego miłosierdzia i pokoju, który pochodzi tylko od Boga, a tylko w ten sposób wasze serca będą wypełnione prawdziwą radością, i tylko w ten sposób będzie w stanie stać się świadkami pokoju w tym niespokojnym świecie. Jestem waszą matką i oręduję za każdym z was przed moim Synem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."
 
 -szukam-
oto po co te cyrki opozycji w Sejmie ? 
- https://www.youtube.com/watch?v=32WXShAX6lg&feature=youtu.be

na 2017 rok - wizja św. Jana Bosko - jakże aktualna od dnia Intronizacji w Łagiewnikach - 19.11.2016
https://gloria.tv/video/zqJUdFmf4uDW4a69XkBtGLSsn
​ To jest bardzo dziwne: wszyscy rządzący Polską - polityczni i religijni znają przepowiednie przyszłości Polski i świata, ale pycha oraz wiara judaistyczna nie pozwala im w nie wierzyć. Ich nie obchodzi co się stanie z ludźmi - najważniejsze jest dla nich, że oni rządzą.​ Historia mówi, że gdzie rządzą Żydzi tam jest zawsze źle. Przecież sami u siebie nie umieli i nie umieją rządzić. Naród żydowski był w niewoli paręset lat, gdyż nie chcieli pokłonić się Jezusowi Chrystusowi, tylko kłaniali się najeźdźcom i tak żyli w ciągłej okupacji. Bóg Ojciec tak bardzo ich umiłował, że uczynił ich "narodem wybranym", ale oni jak zwykle pyszni i ciągle nienasyceni chcieli jeszcze, i jeszcze, i jeszcze czegoś nieokreślonego    i.... mają ciągłe niedole. Najlepiej im wychodzi oskarżanie narodów, np. Polskę za wojnę i sądzą, a przecież nikt ich nie zapraszał do żadnego kraju. To tak, jakby Polacy mieli pretensje do prezydentów USA i sądzili ich, że wiz nie dają. Niech sądzą Niemcy, bo to przecież Hitler miał już ich dość i to on zaczął wojnę od zabijania Żydów. Niemców się boją  i nawet są z nimi w przyjaźni, bo muszą, a Polacy - miłosierni, ginęły nawet całe rodziny za przetrzymywanie wrogów. Teraz zazdroszczą, że w Polsce jest "jako tako" i bardzo chcą nam pomieszać, wykorzystując podstępnie "Radio Maryja", aby wcisnąć na prezydenta posłańca żydowskiego i jego żonę Żydówkę, bo chciwość i pogarda dla innych ludzi nie ma granic. Nawet prezydent chcąc się przypodobać Polakom złapał upozorowany upadek Hostii podczas Mszy św. którą odprawiał b-p Nycz - pochodzenia żydowskiego. mk.

 oraz -  https://gloria.tv/article/VhFhR7K3ZxwW4RfthryAyoc9L
Zapraszamy do uznania Pana Boga Jezusa Chrystusa za KRÓLA​ oficjalnie, bo tylko Bóg Polskę uratuje, gdyż czyni cuda i jest Miłosierny na błaganie Narodu polskiego, a Żydzi tylko pogrążą nas w nieszczęściach, tak jak siebie. mk. 

oraz https://www.youtube.com/watch?v=Rb6aPlSVywc
​ Halo, halo- nie umiecie czytać? Polska nie jest jeszcze uratowana, bo nie było uznania Pana Jezusa KRÓLEM przez Rząd w Polsce. Oni wolą uznać za swojego boga - Izraelitów.​ Żydzi sami nie chcą i Polakom nie dają spokojnie żyć. Czytajcie dokładnie książkę - Rozalia Celakówna.mk.


O chwalebnej historii Polski - powinien wiedzieć każdy, a nie wie prawie nikt !
http://www.piens.pl/budowniczowie-cz-1-cyklu-ukrywana-chwalebna-historia-polski/
O ukrywanie tej wielkiej PRAWDY winni są prezydenci i Episkopat w Polsce. Gdyby oni wszyscy chcieli być Polakami - patriotami, to by im zależało na ujawnieniu tajemnicy ukrywanej przez nie-Polaków w Polsce.To co się teraz dzieje z KODomitami - przygotowali już kilka lat wcześniej - mówił G.Braun w 2014 r
http://www.piens.pl/strategia-spisku-przeciw-polsce-drugie-oredzie-drugie-prawo-drugi-majdan-drugi-rzad/
​ No widzisz Prezydencie Andrzeju Duda? Po co Ci to było? Powinieneś jako Polak godnie reprezentować Naród Polski i swoją Ojczyznę Polskę? (Czy aby na pewno Twoją?)​ Dla POKOJU w Polsce powinieneś zabrać głos i uznać Pana Boga Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI i byłbyś na stałe prezydentem Polski, a tak Ty będziesz i my też w stanie WOJNY z wrogami naszymi, których jest wielu ze wschodu, z zachodu i z południa - Izrael, a taka na pewno będzie przez Twoją PYCHĘ i poddanie Żydom. Byłbyś nadal prezydentem, gdyż Pan Jezus w swoich Orędziach powiedział, że nikomu nie odbierze stanowiska, a zmieni SERCA. Więc Ty A.Dudo nie chcesz być DOBRYM CZŁOWIEKIEM i nie chcesz być poprzez zmianę  swojego serca w Niebie i chcesz zasynąć jako ten, który doprowadził Polskę do wojny światowej. Hlond i ówczesny Rząd w Polsce też nie chcieli i wyją w piekle wiecznie potępieni za nieposłuszeństwo Panu Bogu. mk.

https://www.youtube.com/watch?v=32WXShAX6lg&feature=youtu.be
​O szykowanym zamachu stanu....
​RZĄD W POLSCE KŁAMIE - KAŻDY RZĄD KŁAMIE, KŁAMIE I CZYNI DUŻO SPRAW W TAJEMNICY PRZED POLAKAMI. mk.

szatan na egzorcyzmie - "gdyby nie Radio Maryja - już dawno Polska byłaby moja"

ks Dominik Chmielewski - o błogosławieniu dzieci znakiem krzyża - https://www.youtube.com/watch?v=K5x0xjnWMgU
​Błogosławcie każdy dzień i noc; Błogosławcie siebie nawzajem; Błogosławcie dzieci wychodzące do szkoły.
"BŁOGOSŁAWCIE A NIE ZŁORZECZCIE". ​mk.


czy obowiązek szczepień - to bandycki .....
- https://gloria.tv/video/RTuTUr8UXKH73SbtcXStnXjLv
​Jeżeli obowiązek szczepień jest BANDYCKI, to czyli twórcy "jego" są BANDYTAMI, bo w jasny dzień i "na mocy prawa" bandyckiego-rządzący Polską likwidują Naród Polski.​ To jest straszne, że bez sprzeciwu Episkopatu, czy też są.......?
-szukam-
Środa, 28 grudnia 2016
ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW
Święto
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania sw mlodziankow
 
 
 
Z kazania św. Kwodwultdeusa, biskupa

Nawet niemowlęta wyznają Chrystusa

Rodzi się małe Dziecię, a jest Ono wielkim Królem. Z dalekich stron przybywają mędrcy, aby pokłonić się Temu, który jeszcze spoczywa w żłóbku, ale panuje w niebie i na ziemi. Trwoży się Herod, kiedy mędrcy zwiastują mu narodziny Króla, i by nie utracić królestwa, chce zgładzić Dziecię; a przecież gdyby w Nie uwierzył, nie potrzebowałby się lękać na ziemi i życie wieczne stałoby się dla niego wiecznym panowaniem. 
Czemu więc trwożysz się, Herodzie, słysząc o narodzinach Króla? Nie przychodzi On, by cię pozbawić panowania, lecz by pokonać szatana. Ale tego nie rozumiesz, więc się lękasz i srożysz. Chcesz zgładzić Tego jednego, którego poszukujesz, i stajesz się okrutnym mordercą wielu dzieci. 
Nie powstrzymuje cię płacz matek ani ból ojców z utraty synów, ani też jęk i kwilenie niemowląt. Zabijasz maleństwa, bo strach zabija twe serce, i łudzisz się, sądząc, że zgładziwszy Tego, który jest Życiem, zapewnisz sobie długie lata na tej ziemi. 
On jednak, źródło łaski, tak mały, a tak wielki, spoczywa wprawdzie w żłóbku, a przecież wstrząsa twoim tronem, i ty sam, bezwiednie, służysz Jego planom. Oto bowiem dusze zostają wyzwolone z niewoli diabła i dzieci wrogów Dziecięcia stają się dziećmi przybrania. 
Te niemowlęta, choć o tym nie wiedzą, umierają za Chrystusa, ich zaś rodzice opłakują śmierć męczenników, a one, nie umiejąc jeszcze mówić, świadczą o Zbawicielu. Oto panowanie Tego, który przez śmierć przyszedł panować. Oto już wybawia Ten, który jest Wybawicielem; oto już zbawia Ten, który przynosi zbawienie. 
Ale ty, Herodzie, nic o tym nie wiesz, więc lękasz się i srożysz, a srożąc się przeciw Dziecięciu, bezwiednie już Mu hołd oddajesz. 
O jakże to wielki dar łaski! Jakież to zasługi tych dzieci zgotowały im tak wielkie zwycięstwo? Jeszcze nie potrafią mówić, a już wyznają Chrystusa. Ich słabe ciałka nie są jeszcze zdolne do walki, a już zdobywają palmę zwycięstwa.
 
 
 
 
Rzeź świętych Młodzianków

Dwuletnim, a nawet młodszym chłopcom zamordowanym w Betlejem i okolicy na rozkaz króla Heroda św. Ireneusz, św. Cyprian, św. Augustyn i inni ojcowie Kościoła nadali tytuł męczenników. Ich kult datuje się od I wieku po narodzinach Chrystusa. W Kościele zachodnim Msza za świętych Młodzianków jest celebrowana - tak jak Msze święte Wielkiego Postu - bez radosnych śpiewów; kolor liturgiczny - czerwony.
Wśród Ewangelistów jedynie św. Mateusz przekazał nam informację o tym wydarzeniu (Mt 2, 1-16). Dekret śmierci dla niemowląt wydał Herod Wielki, król żydowski, kiedy dowiedział się od mędrców, że narodził się Mesjasz, oczekiwany przez naród żydowski. W obawie, by Jezus nie odebrał jemu i jego potomkom panowania, chciał w podstępny sposób pozbyć się Pana Jezusa.
Za czasów Heroda panowało przekonanie, że wszystko w państwie jest własnością władcy, także ludzie, nad którymi władca ma prawo życia i śmierci. Jeśli mu stoją na przeszkodzie, zagrażają jego życiu lub panowaniu, może bez skrupułów w sposób gwałtowny się ich pozbyć. Historia potwierdza, że Herod był wyjątkowo ambitny, żądny władzy i podejrzliwy. Sam bowiem doszedł do tronu po trupach i tylko dzięki terrorowi utrzymywał się u władzy. Był synem Antypatra, wodza Idumei. Za cel postawił sobie panowanie. Dlatego oddał się w całkowitą służbę Rzymianom. Dzięki nim jako poganin otrzymał panowanie nad Ziemią Świętą i narodem żydowskim z tytułem króla. Wymordował żydowską rodzinę królewską, która panowała nad narodem przed nim: Hirkana II, swojego teścia; Józefa, swojego szwagra; Mariam, swoją żonę; ponadto trzech swoich synów - Aleksandra, Arystobula i Antypatra; arcykapłana Arystobula; Aleksandrę, matkę Mariamme i wielu innych, jak to szczegółowo opisuje żyjący ok. 70 lat po nim historyk żydowski, Józef Flawiusz (Dawne dzieje Izraela). Jeszcze przed samą swoją śmiercią, by nie dać Żydom powodu do radości, ale by wycisnąć łzy z ich oczu i w ten sposób "upamiętnić" swój zgon, rozkazał dowódcy wojska zebrać na stadionie sportowym w Jerychu najprzedniejszych obywateli żydowskich i na wiadomość o jego śmierci wszystkich zgładzić. Na szczęście nie wykonano tego polecenia. Te i wiele innych faktów wskazuje, kim był Herod i czym było dla takiego okrutnika pozbawienie życia kilkudziesięciu niemowląt.
Bibliści zastanawiają się nad tym, ile mogło być tych niemowląt? Betlejem w owych czasach mogło liczyć ok. 1000 mieszkańców. Niemowląt do dwóch lat w takiej sytuacji mogło być najwyżej ok. 100; chłopców zatem ok. 50. Jest to liczba raczej maksymalna i trzeba ją prawdopodobnie zaniżyć. Szczegół, że Herod oznaczył wiek niemowląt skazanych na śmierć, jest dla nas o tyle cenny, że pozwala nam w przybliżeniu określić czas narodzenia Pana Jezusa. Pan Jezus mógł mieć już ok. roku. Herod wolał dla "swego bezpieczeństwa" wiek ofiar zawyżyć.
Czczeni jako flores martyrum - pierwiosnki męczeństwa, Młodziankowie nie złożyli świadomie swojego życia za Chrystusa, ale niewątpliwie oddali je z Jego powodu. Zatriumfowali nad światem i zyskali koronę męczeństwa nie doświadczywszy zła tego świata, pokus ciała i podszeptów szatana.
Ikonografia podejmowała często ten tak dramatyczny temat dający wiele możliwości artystom. Dlatego wśród malarzy i rzeźbiarzy, którzy wykonali obrazy przedstawiające "Rzeź Niewiniątek", figurują m.in.: Giovanni Francesco Baroto, Mikołaj Poussin, Guido Reni, Dürer, Romanino, Piotr Brueghel, Bartolomeo Schedoni, Rubens i wielu innych. W Padwie, w bazylice św. Justyny, a także w kilkunastu innych kościołach, można oglądać "relikwie" Młodzianków. Są one oczywiście nieprawdziwe, ale dowodzą, jak wielki w historii Kościoła był kult Świętych Młodzianków.
Święci Młodziankowie są uważani za patronów chórów kościelnych.

Litania do świętych Młodzianków Męczenników, patronów pomordowanych nienarodzonych dzieci

 
(modlitwa zaczerpnięta z książki: o. Stanisław Maria Kołdon, „Mali orędownicy. Modlitwy i nabożeństwa do świętych”Wydawnictwo m, Kraków 2008, s. 123-126)
 
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Święci Młodziankowie, pierwiosnki męczeństwa, módlcie się za nami.
Święci Młodziankowie, ziemia straciła was, płacząc, Niebo z radością przyjęło, …
Święci Młodziankowie, zgładził was władca okrutny, Stwórca przygarnął z miłością, dając wam miejsce przy sobie, …
Święci Młodziankowie, którzyście złożyli życie za Chrystusa z Jego powodu, …
Święci Młodziankowie, niewinne dzieci, które Chrystus uwieńczył koroną męczeństwa, …
Święci Młodziankowie, pierwsze ofiary męczeństwa złożone Chrystusowi, …
Święci Młodziankowie, którzy stoicie przy tronie Chrystusa odziani jasnością, …
Święci Młodziankowie, w świetle Królestwa wiecznego, …
Święci Młodziankowie, których radość wiekuista opromienia, …
Święci Młodziankowie, których szaty są opłukane we krwi purpurowej Baranka, …
Święci Młodziankowie, niewinni, którzy z radością wysławiacie Pana,  …
Święci Młodziankowie, którzyście spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka, …
Święci Młodziankowie, którzy jesteście bez skazy przed tronem Boga,  …
Święci Młodziankowie, święci śpiewający pieśń nową przed tronem Boga i Baranka, …
Święci Młodziankowie, którzyście złożyli hołd Temu, który jeszcze spoczywa w żłóbku, ale panuje w niebie i na ziemi, …
Święci Młodziankowie, niemowlęta, choć o tym nie wiedziałyście, umarłyście za Chrystusa, ….
Święci Młodziankowie, którzyście jeszcze nie potrafili mówić, a już wyznali Chrystusa, …
Święci Młodziankowie, wasze słabe ciałka nie były jeszcze zdolne do walki, a już zdobyły palnę zwycięstwa, …
Święci Młodziankowie, którzyście oddali pokłon Żyjącemu na wieki wieków, rzucając przed Jego tronem swoje wieńce, …
Święci Młodziankowie, dzieci niewinne, które zazdrość władzy zgładziła, …
Święci Młodziankowie, w białe szaty odziani idziecie w orszaku Baranka, …
Święci Młodziankowie, godni chwały męczeństwa, …
Święci Młodziankowie, niemowlęta śpiewające chwałę Bogu, które za życia mówić nie umiały, …
Święci Młodziankowie, niewinne dzieci zabite dla Chrystusa, które idziecie za Barankiem bez skazy i śpiewacie nieustannie: Chwała Tobie Panie!, …
Święci Młodziankowie, niewinne dzieci, które złożyły o Panu Jezusie świadectwo nie językiem, lecz krwią męczeńską, …
Święci Młodziankowie, niewinne dzieci, pierwsi mieszkańcy Królestwa Bożego, …
- Zatriumfowali nad światem i zyskali koronę męczeństwa. Nie doświadczywszy zła tego świata, pokus ciała i podszeptów szatana.
- Święci Młodziankowie, męczennicy, patroni pomordowanych i nienarodzonych dzieci, módlcie się za nami!
Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, święci Młodziankowie męczennicy obwieścili Twoją chwałę nie słowami, lecz śmiercią. Spraw, abyśmy całym życiem wyznawali wiarę w Ciebie, którą głosimy ustami. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


-szukam-
Panie Jezu - FAUSTYNA  pyta, czy może z mężem  kupić działkę budowlaną lub dom?
Pan Jezus:
  " Mieć dom własny, to jest coś pięknego, ale jak widzisz nie ma czasu na ziemi spokojnego.
 Gdybym mógł być waszym Królem oficjalnie - wszytko byłoby sprawiedliwe, mądre i legalne. Zlikwidowałbym zło u ludzi i na ziemi, no i oczywiście rzeszy ludzi niedobrych bym zmienił. Powiedziałem wam już tyle razy, że przywrócę światu zgodę i pokój, który teraz zależy od rządzących Kościołem Katolickim, gdyż to jedyna normalna Boża religia. Moi drodzy poczekajcie do przyszłego roku, a tymczasem szukajcie".
-szukam-


             ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ.
     " Nasi bracia i siostry - oto na Ziemi już są Aniołowie (niewidoczni) i towarzyszą wam w waszym życiu.
     Proście Nas w waszych potrzebach. 
       Przykro jest Nam Wszystkim w Niebie, że zniekształcona i zmieniona jest Liturgia Mszy Świętej.
 Za to będą odpowiadali wasi kardynałowie i biskupi, którzy w większości - niestety mają innych "aniołów". Jestem zdziwiony, że tacy duchowni są wykształceni, a nie chcą zrozumieć, że będą potępieni,
     
​ ​
 za wiele ich grzechów niepojętych, że obrażana jest cała Trójca Przenajświętsza i My Aniołowie Święci.
     Oni, ci biskupi w większości niechętni Bogu Ojcu, Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu - 
       to będzie im policzone, że nie mogli wywyższyć całej Trójcy Przenajświętszej, 
​                     ​
szczególnie Jezusa Chrystusa, a oni wywyższali siebie nawzajem.
​                         ​
 Stanowiska zmienili, aby mącić Narodowi w głowach.
       Oj, będzie wycie i lamentowanie w piekle. Jeśli ktoś trafi do siódmego kręgu w czyśćcu, to - tak jakby był w piekle.
       Wszyscy Aniołowie wam radzą, abyście się obudzili z demonicznego szumu, w którym kołysze was lucyfer demonicznie".-szukam-
Wtorek, 27 grudnia 2016
ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
Święto
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania JAN APOSTOL
 
 
Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Listu św. Jana
 

Samo Życie objawiło się w ciele

"Co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami i czego dotykały nasze ręce". Jakże można rękami dotknąć Słowa? Tylko dlatego, że "Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas". 
To zaś Słowo, które stało się ciałem, aby można było Go dotknąć, stało się ciałem z Maryi Dziewicy; ale nie wtedy stało się Słowem, bo takim było "na początku", mówi Jan. Patrzcie, jak list Jana potwierdza jego Ewangelię, której słowa właśnie usłyszeliście: "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga". 
Może ktoś mógłby sobie pomyśleć, że to, co jest powiedziane o Słowie życia, odnosi się ogólnie do Chrystusa, a nie do Jego ciała, którego dotykano. Otóż zauważcie, co mówi święty Jan: "Bo życie objawiło się". A zatem Słowem życia jest Chrystus. 
A jak się objawiło to życie? Albowiem było ono na początku, ale nie było objawione ludziom, lecz było objawione aniołom, którzy je oglądali i spożywali jako swój chleb. Cóż jednak mówi Pismo? "Chleb aniołów spożywał człowiek". 
A więc samo Życie objawiło się w ciele. Stało się tak dlatego, aby i oczy mogły ujrzeć rzeczywistość dostępną tylko sercu, by i serca zostały uzdrowione. Bo tylko serce może ujrzeć Słowo, ale ciało można dostrzec i oczami ciała. Zostało nam dane ujrzeć Słowo: stało się Ono ciałem, które można oglądać, aby w ten sposób zostało w nas uzdrowione serce, byśmy nim mogli ujrzeć Słowo. 
"My o Nim świadczymy - pisze Jan - i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione". To znaczy: objawiło się Ono wśród nas, lub też wyrażając się jeszcze jaśniej: nam się Ono objawiło. 
"Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli". Posłuchajcie uważnie, najmilsi: "Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli". Oni widzieli samego Pana, obecnego w ciele, słyszeli słowa wypowiedziane Jego ustami i wam je oznajmili. A więc my też usłyszeliśmy, choć nie widzieliśmy Pana. 
Czyż więc jesteśmy mniej szczęśliwi niż ci, którzy Go i widzieli, i słyszeli? Ale Apostoł mówi jeszcze: "Abyście i wy mieli łączność z nami". Oni widzieli, a my nie, lecz pomimo to mamy łączność z nimi, bo wspólnie z nimi wierzymy w to samo. 
"A mieć z nami łączność, znaczy: mieć ją z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem". "Piszemy to w tym celu - dodaje Jan - aby wasza radość była pełna". Pełnia tej radości polega, zdaniem Jana, na tejże łączności, miłości i jedności.
 
 
 

Święty Jan Ewangelista
Jan był synem Zebedeusza i Salome, młodszym bratem Jakuba Starszego (Mt 4, 21). Jeśli chodzi o zestaw tekstów ewangelicznych, w których jest mowa o św. Janie, to ich liczba stawia go zaraz po św. Piotrze na drugim miejscu. Łącznie we wszystkich Ewangeliach o św. Piotrze jest wzmianka aż na 68 miejscach (193 wiersze), a o św. Janie na 31 miejscach (90 wierszy).
Początkowo Jan był uczniem Jana Chrzciciela, ale potem razem ze św. Andrzejem poszedł za Jezusem (J 1, 35-40). Musiał należeć do najbardziej zaufanych uczniów, skoro św. Jan Chrzciciel z nimi tylko i ze św. Andrzejem przebywał właśnie wtedy nad rzeką Jordanem. Jan w Ewangelii nie podaje swojego imienia. Jednak jako naoczny świadek wymienia nawet dokładnie godzinę, kiedy ten wypadek miał miejsce. Rzymska godzina dziesiąta - to nasza godzina szesnasta. Po tym pierwszym spotkaniu Jan jeszcze nie został na stałe przy Panu Jezusie. Jaki był tego powód - nie wiemy. Być może musiał załatwić przedtem swoje sprawy rodzinne. O ostatecznym przystaniu Jana do grona uczniów Jezusa piszą św. Mateusz, św. Marek i św. Łukasz (Mt 4, 18-22; Mk 1, 14-20; Łk 5, 9-11).
Jan pracował jako rybak. O jego zamożności świadczy to, że miał własną łódź i sieci. Niektórzy sądzą, że dostarczał ryby na stół arcykapłana - dzięki temu mógłby wprowadzić Piotra na podwórze arcykapłana po aresztowaniu Jezusa. Ewangelia odnotowuje obecność Jana podczas Przemienienia na Górze Tabor (Mk 9, 2), przy wskrzeszeniu córki Jaira (Mk 5, 37) oraz w czasie konania i aresztowania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Mk 14, 33).
Kiedy Jan wyraził zgorszenie, że ktoś obcy ma odwagę wyrzucać z ludzi złe duchy w imię Jezusa (sądził bowiem, że jest to wyłączny przywilej Chrystusa i Jego uczniów), otrzymał od Pana Jezusa odpowiedź: "Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami" (Mk 9, 37-38).
Pewnego dnia do Pana Jezusa przybyła matka Jana i Jakuba z prośbą, aby jej synowie zasiadali w Jego królestwie na pierwszych miejscach, po Jego prawej i lewej stronie. Pan Jezus wiedział, że matka nie uczyniła tego sama z siebie, ale na prośbę synów. Dlatego nie do niej wprost, ale do nich się odezwał: "Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?" Kiedy zaś ci odpowiedzieli: "Możemy", otrzymali odpowiedź: "Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej czy lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował" (Mt 20, 21-28; Mk 10, 41-52).
Szczegół ten zdradza to, że nawet tak świątobliwy Jan nie całkiem bezinteresownie przystąpił do Pana Jezusa w charakterze Jego ucznia. Przekonany, że wskrzesi On doczesne królestwo Izraela na wzór i co najmniej w granicach królestwa Dawida, marzył, by w tym królestwie mieć wpływowy urząd, być jednym z pierwszych ministrów u Jego boku. Samemu jednak wstydząc się o to prosić, wezwał interwencji swojej matki. Potem zrozumie, że chodzi o królestwo Boże, duchowe, o zbawienie ludzi - i odda się tej wielkiej sprawie aż do ostatniej godziny życia. Warto tu tylko uzupełnić, że według relacji Marka to oni sami: Jan i Jakub zwrócili się do Chrystusa z tą dziwną prośbą, nie wyręczając się przy tym matką.
Chrystus nadał Janowi i Jakubowi, jego bratu, drugie imię - "Synowie gromu" (Łk 9, 51-56). Jan zostaje wyznaczony razem ze św. Piotrem, aby przygotowali Paschę wielkanocną. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jan spoczywał na piersi Zbawiciela. Tylko on pozostał do końca wierny Panu Jezusowi - wytrwał pod krzyżem. Dlatego Chrystus z krzyża powierza mu swoją Matkę, a Jej - Jana jako przybranego syna (J 19, 26-27).
Po zmartwychwstaniu Chrystusa Jan przybywa razem ze św. Piotrem do grobu, gdzie "ujrzał i uwierzył" (J 20, 8), że Chrystus żyje. W Dziejach Apostolskich Jan występuje jako nieodłączny na początku towarzysz św. Piotra. Obaj idą do świątyni żydowskiej na modlitwę i dokonują u jej wejścia cudu uzdrowienia paralityka (Dz 3, 1 - 4, 21). Jan z Piotrem został delegowany przez Apostołów dla udzielenia Ducha Świętego w Samarii (Dz 8, 14-17). We dwóch przemawiali do ludu, zostali pojmani i wtrąceni do więzienia (Dz 4, 1-24). O Janie Apostole wspomina także św. Paweł Apostoł w Liście do Galatów. Nazywa go filarem Kościoła (Ga 2, 9).
Jan przebywał przez wiele lat w Jerozolimie (Ga 2, 9), potem prawdopodobnie w Samarii, a następnie w Efezie. To tam napisał Ewangelię i trzy listy apostolskie. Wynika z nich, że jako starzec kierował niektórymi gminami chrześcijańskimi w Małej Azji. Z Apokalipsy dowiadujemy się, że były to: Efez, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia i Laodycea.
Tradycja wczesnochrześcijańska okazywała żywe zainteresowanie losami św. Jana Apostoła po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Św. Papiasz (ok. 80-116) i św. Polikarp (ok. 70-166) szczycą się nawet, że byli uczniami św. Jana. Podają nam pewne cenne szczegóły z jego późniejszych lat. Podobnie św. Ireneusz (ok. 115-202) przekazał nam zaczerpnięte z tradycji niektóre wiadomości. Także w pismach apokryficznych znajdujemy o życiu Jana okruchy prawdy. Z tych wszystkich źródeł wynika, że Jan głosił Ewangelię albo w samej Ziemi Świętej, albo w jej pobliżu, a to ze względu na Matkę Bożą, nad którą Chrystus powierzył mu opiekę. Po wybuchu powstania żydowskiego Jan schronił się zapewne w Zajordanii, gdzie przebywał do końca wojny, tj. do roku 70 (zburzenie Jerozolimy). Stamtąd udał się do Małej Azji, gdzie pozostał aż do zesłania go na wyspę Patmos przez cesarza Domicjana (81-96). Po śmierci cesarza Apostoł wrócił do Efezu, by tu za panowania Trajana (98-117) zakończyć życie jako prawie stuletni starzec. Potwierdzają to św. Ireneusz i Polikrates, biskup Efezu (ok. 190 roku).
W wieku II lub III powstał w Małej Azji apokryf Dzieje Jana. Przytacza go m.in. Focjusz. Do naszych czasów dochowały się jego znaczne fragmenty. Według tego pisma Domicjan wezwał najpierw Jana do Rzymu. Nie miał jednak odwagi skazać starca na gwałtowną śmierć, dlatego zesłał go na wygnanie na wyspę Patmos, by na tej skalistej, niezaludnionej wyspie Morza Egejskiego zginął powolną śmiercią. Na szczęście chrześcijanie nie zapomnieli o ostatnim świadku Chrystusa. Główną treścią apokryfu są cuda, jakie Jan miał zdziałać w Rzymie i w Efezie. W opisach znajduje się tak wiele legendarnych motywów, że trudno wydobyć z tego apokryfu prawdę. Utrwaliło się podanie, że Domicjan usiłował najpierw w Rzymie otruć św. Jana. Kielich pękł i wino się rozlało w chwili, gdy Apostoł nad nim uczynił znak krzyża świętego. Wtedy cesarz kazał go męczyć we wrzącym oleju, ale Święty wyszedł z niego odmłodzony. Przez kilkaset lat (do roku 1909) 6 maja było nawet obchodzone osobne święto ku czci św. Jana w Oleju.
Jan miał mieć ucznia, którego w sposób szczególniejszy miłował i z którym łączył wielkie nadzieje. Ten wszakże wszedł w złe towarzystwo i został nawet hersztem zbójców. Apostoł tak długo go szukał, aż go odnalazł i nawrócił. Euzebiusz z Cezarei pisze, że Jan nosił diadem kapłana, że organizował gminy i ustanawiał nad nimi biskupów, a w Efezie miał wskrzesić zmarłego.
Swoją Ewangelię napisał Jan prawdopodobnie po roku 70, kiedy powrócił do Efezu. Miał w ręku Ewangelie synoptyków (Mateusza, Marka i Łukasza), dlatego jako naoczny świadek nauk Pana Jezusa i wydarzeń z Nim związanych nie powtarza tego, co już napisano, uzupełnia wypadki szczegółami bliższymi i faktami przez synoptyków opuszczonymi. Nigdzie wprawdzie nie podaje swojego podpisu wprost, ale podaje go pośrednio, kiedy pisze na wstępie: "I oglądaliśmy Jego chwałę" (J 1, 14), zaś w swoim pierwszym liście napisze jeszcze dobitniej: "To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce" (1 J 1, 1). Ewangelię św. Jana zna św. Ignacy z Antiochii (+ ok. 107) i cytuje ją w swoich listach. Zna ją również św. Justyn (+ ok. 165), a Fragment Muratoriego (160-180) pisze wprost o św. Janie jako autorze Ewangelii.
Pierwszymi adresatami Ewangelii św. Jana byli chrześcijanie z Małej Azji. Znali oni dobrze Jana, nie musiał się więc im przedstawiać. W owych czasach rozpowszechniały się pierwsze herezje gnostyckie: ceryntian, nikolaitów i ebionitów. Dlatego Ewangelia św. Jana nie ma charakteru katechetycznego, jak poprzednie, a raczej historyczno-teologiczny. Jan wykazuje, że Jezus jest postacią historyczną, że jest prawdziwie Synem Bożym. Tradycja za symbol słusznie nadała mu orła, gdyż głębią i polotem przewyższył wszystkich Ewangelistów.
Według podania, cesarz Nerwa (96-98) miał uwolnić św. Jana z wygnania. Apostoł wrócił do Efezu, gdzie zmarł niebawem ok. 98 roku. Jako więc jedyny z Apostołów zmarł śmiercią naturalną. Dlatego podczas dzisiejszej liturgii celebrans nosi szaty białe, a nie - jak w przypadku wszystkich pozostałych Apostołów - czerwone. Pierwszą wzmiankę o grobie św. Jana w Efezie ok. 191 roku podaje w liście do papieża św. Wiktora Polikrates, biskup Efezu. Papież św. Celestyn I w liście swoim do ojców soboru efeskiego z 8 maja 431 roku winszuje im, że mogą czcić relikwie św. Jana Apostoła. Św. Grzegorz z Tours (+ 594) wspomina o cudach, jakie działy się przy tym grobie. Badania archeologiczne, przeprowadzone w 1936 roku, potwierdziły istnienie tego grobu. Dzisiaj z wielkiej metropolii, jaką niegdyś był Efez, pozostały jedynie ruiny, a na nich powstała mała wioska turecka.

Święty Jan EwangelistaJan jest patronem Albanii i Azji Mniejszej; ponadto aptekarzy, bednarzy, dziewic, zawodów związanych z pisaniem i przepisywaniem: introligatorów, kopistów, kreślarzy, litografów, papierników, pisarzy oraz owczarzy, płatnerzy, skrybów, ślusarzy, teologów, uprawiających winorośl oraz wdów. Kult św. Jana Apostoła w Kościele był zawsze bardzo żywy. Najwspanialszą świątynię wystawiono mu w Rzymie. Jest nią bazylika na Lateranie pod wezwaniem świętych Jana Chrzciciela i Jana Apostoła. Zwana jest również bazyliką Zbawiciela - matką wszystkich kościołów chrześcijaństwa, gdyż jako pierwsza była uroczyście konsekrowana przez papieża św. Sylwestra I (+ 335) i dotąd jest katedrą papieską. Nadto w Rzymie wystawiono św. Janowi Apostołowi jeszcze inne kościoły, np. przy Bramie Łacińskiej (ante Portam Latinam), gdzie Apostoł miał być męczony w rozpalonym oleju. Do Jana Apostoła szczególne nabożeństwo miały św. Gertruda i św. Małgorzata Maria Alacoque. Właśnie w dniu dzisiejszym, w dniu jego święta miały objawienia dotyczące nabożeństw do Serca Pana Jezusa. Szczególnym nabożeństwem do św. Jana Apostoła wyróżniali się kiedyś w Polsce krzyżacy. Wystawili też oni szereg kościołów ku jego czci.

W ikonografii św. Jan przedstawiany jest jako stary Apostoł, czasami jako młodzieniec w tunice i płaszczu, rzadko jako rybak. Najczęściej występuje w scenach będących ilustracjami tekstów Pisma św.: jest jedną z centralnych postaci podczas Ostatniej Wieczerzy, Jan pod krzyżem obok Maryi, Jan podczas Zaśnięcia NMP, Jan na Patmos, Jan i jego wizje apokaliptyczne. Bywa - błędnie - przedstawiany w scenie męczeństwa, zanurzony w kotle z wrzącą oliwą. Czasem na obrazach towarzyszy mu diakon Prochor, któremu dyktuje tekst. Jego atrybutami są: gołębica, kielich z Hostią, kielich zatrutego wina z wężem (wąż jest symbolem zawartej w kielichu trucizny-jadu; na tę pamiątkę podaje się dzisiaj w wielu kościołach wiernym poświęcone wino do picia, by nie szkodziła im żadna trucizna), kocioł z oliwą, księga, orzeł w locie, na księdze lub u jego stóp, siedem apokaliptycznych plag, zwój.

 

Litania do św. Jana ApostołaKyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże,


Święta Maryjo, Królowo Apostołów módl się za nami
Święty Janie, synu Zebedeusza, 
Święty Janie, synu Gromu, 
Święty Janie, Rybaku z Galilei, 
Święty Janie, Bracie Jakubowy, 
Święty Janie, Uczniu św. Jana Chrzciciela, 
Święty Janie, powołany przez Chrystusa Pana do Grona Dwunastu, 
Święty Janie, Umiłowany Uczniu Mistrza z Nazaretu, 
Święty Janie, wiernie słuchający Dobrej Nowiny, 
Święty Janie, wspaniały Apostole, 
Święty Janie, świadku wskrzeszenia córki Jaira, 
Święty Janie, oglądający jaśniejące Oblicze Pana przemienienia na górze Tabor, 
Święty Janie, spoczywający na piersi Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy, 
Święty Janie, przyjmujący Ciało i Krew z Rąk Chrystusa,

Święty Janie, wybrany do czuwania w Getsemani, 
Święty Janie, trwający z Matką Bolesną przy konającym Zbawicielu na Golgocie, 
Święty Janie, słuchający ostatnich słów Boga – Człowieka, 
Święty Janie, Opiekunie Matki Chrystusa, 
Święty Janie, biegnący do Grobu w poranek wielkanocny,
Święty Janie, trwający na modlitwie w Wieczerniku przed Zesłaniem Ducha Świętego,
Święty Janie, autorze natchniony Ewangelii, 
Święty Janie, piszący listy i Apokalipsę, 
Święty Janie, Sługo Zbawiciela, 
Święty Janie, Patronie Emerytów i Rencistów, 
Święty Janie, Orędowniku nasz u Tronu Bożego, 
Święty Janie, Wzorze życia świętego, 
Święty Janie, Patronie nasz,

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Wspomóż nas, możny Patronie.
W. Bo w Tobie pokładamy ufność.

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, który dałeś ludziom Swego Jedynego Syna, w Jego Imię i za wstawiennictwem Świętego Jana Apostoła, prosimy pokornie, abyś raczył wysłuchać modlitwy Kościoła Chrystusowego, naszej parafii i każdego, kto się Twej woli poddaje. Amen.

-szukam-

Antychryst stoi u drzwi i już nie puka lecz włamuje się


 

Gruziński Starzec Gabriel: Antychryst stoi u drzwi i już nie puka ale włamuje się.

Starzec nauczał: „W czasach ostatecznych ludzi uratuje miłość, pokora i dobroć. Dobroć otworzy bramy raju, pokora wprowadzi do niego a miłość pokaże Boga”.

 

saint_gabriel

Asceta i pokutnik Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej, starzec Gabriel Urgebadze

Wszystkich, którzy do niego przychodzili po błogosławieństwo, błagał on ze łzami: „Czyńcie dobro ażeby wasza dobroć uratowała was. Ziemia już w połowie stała się piekłem…”

Z książki „Diadem Starca. Wspomnienia o gruzińskim podwiżniku (asceta, pokutnik, duchowy nauczyciel prawosławny – tłum.) ojcu Gabrielu”.

Asceta i pokutnik Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej, starzec Gabriel Urgebadze

Starzec nauczał: Wczasach ostatecznych ludzi uratuje miłość, pokora i dobroć. Dobroć otworzy bramy raju, pokora wprowadzi do niego a miłość ukaże Boga”.

Wszystkich, którzy do niego przychodzili po błogosławieństwo, błagał on ze łzami: „Czyńcie dobro ażeby wasza dobroć uratowała was. Ziemia już w połowie stała się piekłem, Antychryst stoi u drzwi i już nie puka ale włamuje się. Wy ujrzycie Antychrysta, on postara się królować na całej planecie. Wszędzie będą prześladowania. W Gruzji prześladowań będzie mniej bo przecież ona jest krajem Matki Bożej. 

Nie przebywajcie tylko osobno, trzymajcie się razem, w grupach po dziesięciu, piętnastu ludzi. Pomagajcie sobie wzajemnie. Nie bójcie się. W ciężkich chwilach ja będę z wami i pomogę chociaż mnie nie zobaczycie.

Wcześniej, chociaż i mówiono o nadejściu Antychrysta, to jednak nie było takich oznak. Były wojny ale nie było niebiańskich cudów i nie było powszechnego wyobcowania. W czasach ostatecznych nie patrzcie w niebo bo możecie zostać zwiedzeni cudami, które będą się tam działy, pomylicie się i zginiecie. Antychryst już się narodził. Jego znamię będą otwarcie nanosić na rękę i na czoło.

Produkty nie mogą wam zaszkodzić. Chociaż na nich naniesiona jest liczba Antychrysta to nie jest jeszcze jego znamię. Trzeba odmówić modlitwę „Ojcze nasz”, przeżegnać produkt, pokropić go wodą święconą i w ten sposób będzie poświęcone wasze jedzenie”.

Starzec powiedział nam, że: „W młodości siedziałem w swojej celi i na różne sposoby chciałem wyliczyć nadejście Antychrysta. Modliłem się do Boga aby mnie uświadomił co do tego. Nagle nade mną pojawił się Anioł Pański, poprosił o papier i napisał na nim: „Walkę proroków Enocha i Eliasza z Antychrystem pokażą w telewizji. Kiedy nastąpi czas opuszczenia Góry Atos przez ikonę Matki Bożej Iwierskiej to zadzwoni dzwon, świątynie widocznie pokłonią się na znak pożegnania. Łaska Boża, że to wszystko będzie pokazane w telewizji i ujrzy to cały świat.

Diabeł ma 666 pułapek. W czasach Antychrysta ludzie będą oczekiwali zbawienia z kosmosu. To właśnie będzie największym oszustwem diabła. Ludzkość będzie prosiła o pomoc istoty pozaziemskie nie wiedząc, że w istocie są to demony”.

Starca zapytano czy można kraść jedzenie kiedy nie będzie go można kupić a on odpowiedział: „Jeżeli ukradniesz to naruszysz jedno z przykazań. Kto tak postąpi to i Antychrysta przyjmie. Człowiek wierzący będzie pokładać nadzieję w Bogu. A Pan w czasach ostatecznych uczyni dla Swojego ludu takie cuda, że jeden listek z drzewa wystarczy na cały miesiąc. Prawdziwie wierzący człowiek ziemię przeżegna a ona da mu chleb.

Jeżeli dziewczynę zgwałcą wbrew jej woli to pozostanie ona w oczach Boga dziewicą. Tak samo i będzie ze znamieniem Antychrysta – jeżeli będzie ono naniesione wbrew woli człowieka to nie będzie ono miało na niego wpływu. W Ewangelii jest napisane, że prześladowania będą wszędzie i biada temu kto sprzeniewierzy się Ewangelii. Nadejdą czasy kiedy trzeba będzie koniecznie uchodzić w góry, tylko nie pojedynczo, w góry i lasy uchodźcie grupami. Dla wierzących chrześcijan największym bólem będzie to, że oni sami uciekną w lasy a ich bliscy przyjmą znamię Antychrysta.

W czasach ostatecznych zwolennicy Antychrysta będą chodzić do cerkwi, będą się chrzcili i będą nauczać o ewangelicznych przykazaniach. Ale nie wierzcie tym, ktorzy nie będą czynić dobra. Tylko po czynach można poznać prawdziwego chrześcijanina”.

Str. 109 – 111

O CZASACH OSTATECZNYCH

 • Zapamiętajcie – Chrystus jest jedyny, drugiego nie będzie.
 • Wcześniej, chociaż i mówiono o nadejściu Antychrysta, to jednak nie było takich oznak. Były wojny ale nie było niebiańskich cudów i powszechnego wyobcowania.
 • W Gruzji zmieniają się obyczaje. Tych, którzy ulegną światowym pokusom, poznacie po tym, że będą oni chodzić rozebrani. Chrześcijanie będą odziani przyzwoicie. Według praw Świętej Cerkwi kobieta nie powinna nosić spodni. Po odzieniu człowieka widać jego duchowy stan.
 • Produkty, na których jest nanoszone znamię Antychrysta nie mogą wam zaszkodzić. To nie jest jeszcze znamię (pieczęć) Antychrysta. Trzeba odmówić modlitwę „Ojcze nasz”, przeżegnać produkt, pokropić go wodą święconą i w ten sposób będzie poświęcone każde jedzenie.
 • Nie jedzcie chleba od człowieka, który przyjął znamię Antychrysta.
 • W czasach ostatecznych zwolennicy Antychrysta będą chodzić do cerkwi, będą się chrzcili i będą nauczać o ewangelicznych przykazaniach. Ale nie wierzcie tym, ktorzy nie będą czynić dobra. Tylko po czynach można poznać prawdziwego chrześcijanina.
 • Prawdziwa Wiara znajduje się w sercu a nie w umyśle. Za Antychrystem pójdzie ten, którego Wiara będzie w umyśle a ten, który będzie miał Wiarę w sercu to rozpozna go (Antychrysta – tłum.).
 • Miejsce na którym będą nanosić znamię (pieczęć) Antychrysta to nie jest dłoń ale palec wskazujący. Znamię (pieczęć) będą nanosić pod skórę za pomocą komputera i nie będzie ono widoczne. Na początku na życzenie. Ale kiedy Antychryst obejmie władzę i stanie się panem świata to będzie on zmuszać wszystkich do przyjęcia tego znamienia (pieczęci). Ci, którzy znamienia nie przyjmą zostaną ogłoszeni zdrajcami. Wtedy trzeba będzie uchodzić do lasu (w grupach – tłum.) po dziesięciu, piętnastu ludzi. W pojedynkę lub we dwójkę nie uratujecie się. Cokolwiek by się nie zdarzyło to nie traćcie nadziei pokładanej w Bogu. Pan pouczy jak postąpić. Kto będzie silny w Wierze ten nie odczuje ani głodu ani pragnienia a klęski żywiołowe go nie dotkną.
 • Diabeł ma 666 pułapek. W czasach Antychrysta ludzie będą oczekiwali zbawienia z kosmosu. To właśnie będzie największym oszustwem diabła. Ludzkość będzie prosiła o pomoc istoty pozaziemskie nie wiedząc, że w istocie są to demony.
 • Jeżeli ukradniesz to naruszysz jedno z przykazań. Kto tak postąpi to i Antychrysta przyjmie. Człowiek wierzący będzie pokładać nadzieję w Bogu. A Pan w czasach ostatecznych uczyni dla Swojego ludu takie cuda, że jeden listek z drzewa wystarczy na cały miesiąc. Prawdziwie wierzący człowiek ziemię przeżegna a ona da mu chleb.
 • Jeżeli dziewczynę zgwałcą wbrew jej woli to pozostanie ona w oczach Boga dziewicą. Tak samo i będzie ze znamieniem Antychrysta – jeżeli będzie ono naniesione wbrew woli człowieka to nie będzie ono miało na niego wpływu.
 • W czasach ostatecznych nie patrzcie w niebo bo możecie zostać zwiedzeni cudami, które będą się tam działy, pomylicie się i zginiecie.

Za: http://3rm.info/publications/27200-gruzinskiy-starec-gavrii-antihrist-stoit-u-dveri-i-ne-to-chto-stuchitsya-lomitsya.html
-szukam-

Życzenia Świąteczne.
 
                  
 
                                       Właśnie nadszedł dzień Wigilii,
                                     Pierwsza gwiazdka jasno świeci,
                                     Zasiadamy w rodzinnym gronie,
                                Przy zielonej choince i wigilijnym stole,
                             Moja
​droga Przyjaciółko​
, chociaż jesteś gdzieś daleko,
                                        Z Tobą jest dziś moje serce.
                             Opłatek bielusieńki biorę w swoje dłonie,
                            I tym opłatkiem w myślach i w serduszku,
                                          Też się z Tobą dzielę.  
 
 
      Niech Boże Dzieciątko błogosławi Ciebie
​Przyjaciółko​
 i Twoją Rodzinę i obdarzy Was
​ ​
łaskami, pokojem, zdrowiem i radością.
 
                             Życzę Cudownych Świąt Bożego Narodzenia.
 
​                                                                                                         ​
   Bożenka


-szukam-

MATKA BOŻA O EKUMENIZMIE: Pułapka, którą zastawił szatan, to pokusa dialogu z religiami i organizacjami, które są wrogo nastawione do Kościoła

https://gloria.tv/article/b6M9AckPLh1k1ytTZijDcx2hA

​ Ciekawe - tacy mądrzy papieże, że nie pytali swojego Przełożonego? Uczynili się bogami i dyrygują światem wg swoich humorów i "widzimisię" i jak im mason podpowie.
mk

 

 

Ks. Tomasz Jochemczyk: Nie było Intronizacji Chrystusa w Łagiewnikach 19.11.2016 r.

https://gloria.tv/video/7ZNYYFdgcxLjBuXEkvpTFt8ax

__________________

Gaudete, Christus est natus - Radujcie się, Radujcie! Chrystus się narodził Z Maryi

​ Dziewicy​

 

https://gloria.tv/video/KBcX3Trgp8xX44BLpaKvsf3E6

 -szukam-
Poniedziałek, 26 grudnia 2016
ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
Święto
 
Podobny obraz
 
 
 
Kazanie św. Fulgencjusza, biskupa Ruspe

Oręż miłości

Wczoraj święciliśmy Narodziny ziemskie wiecznego Króla, a dziś obchodzimy chwalebną mękę żołnierza. 
Wczoraj nasz Król, odziany szatą ciała, wyszedł z łona Dziewicy i raczył nawiedzić świat; dzisiaj Jego żołnierz opuszcza siedzibę ciała i pełen chwały przechodzi do nieba. 
Król nasz, mimo iż najwyższy i pełen majestatu, przychodzi w poniżeniu dla nas, ale nie mógł przyjść bez daru. Przynosi bowiem swoim bojownikom wielki dar, którym ich hojnie wzbogaca i umacnia do zwycięskiej walki. Tym darem jest miłość. Ma ona doprowadzić ludzi do wspólnoty z Bogiem. 
Rozdał więc to, co przyniósł, niczego sobie nie ujął, a przecież w cudowny sposób wzbogacił ubogich - wiernych swoich, nic przy tym nie tracąc ze swych niewyczerpanych skarbów. 
Miłość, która Chrystusa przywiodła z niebios na ziemię, Szczepana powiodła z tej ziemi do nieba. Miłość ta najpierw objawiła się w naszym Królu, by potem zajaśnieć w Jego żołnierzu. 
Szczepan więc, aby zasłużyć na koronę, na jaką samo jego imię wskazuje, posłużył się miłością jako orężem i dzięki niej wszędzie zwyciężał. Miłość Boga nie dała mu ulec srożącym się przeciw niemu Żydom; miłość bliźniego kazała mu orędować za tymi, którzy go kamienowali. Z miłości ganił błądzących, aby się poprawili; z miłości modlił się za obrzucających go kamieniami, aby nie byli ukarani. 
Mocny miłością, przezwyciężył zapamiętałą nienawiść Szawła i tak wysłużył sobie, by jego prześladowca na ziemi stał się dlań towarzyszem w niebie. Jego święta i niestrudzona miłość pragnęła zdobyć modlitwą tych, których nie zdołała nawrócić upomnieniami. 
A teraz Paweł weseli się wraz ze Szczepanem, razem z nim zażywa chwały Chrystusa, wraz ze Szczepanem raduje się i króluje. Tam, gdzie pierwszy poszedł Szczepan, ukamienowany przez Pawła, tam w ślad za nim podążył Paweł, wsparty modlitwami Szczepana. 
Oto prawdziwe życie, bracia moi: Tam Paweł nie wstydzi się zabicia Szczepana, a Szczepan raduje się towarzystwem Pawła, gdyż w obu jest radosna miłość. Ona w Szczepanie przemogła srogość Żydów, w Pawle zakryła mnogość grzechów, w obu zaś na równi zasłużyła na posiadanie królestwa niebios. 
Miłość więc jest źródłem i początkiem wszelkiego dobra, jest wypróbowaną obroną i drogą wiodącą do nieba. Kto nią postępuje, nie może ani błądzić, ani się lękać. Ona kieruje, ona chroni, ona prowadzi. 
Bracia! Skoro więc Chrystus ustanowił stopnie miłości, dzięki którym każdy chrześcijanin może się wznosić ku niebu, przeto niewzruszenie zachowujcie miłość bez skazy, wzajemnie ją sobie okazujcie, a w niej postępując, wznoście się coraz wyżej.
 
 
 
 
Ukamienowanie świętego Szczepana

Greckie imię Stephanos znaczy tyle, co "wieniec" i jest tłumaczone na język polski jako Stefan lub Szczepan. Nie wiemy, ani kiedy, ani gdzie św. Szczepan się urodził. Jego greckie imię wskazywałoby na to, że był nawróconym hellenistą - Żydem z diaspory, zhellenizowanym, czyli posługującym się na co dzień językiem greckim. Nie są nam znane szczegóły jego wcześniejszego życia. Jego dzieje rozpoczynają się od czasu wybrania go na diakona Kościoła. Apostołowie w odpowiedzi na propozycję św. Piotra wybrali siedmiu diakonów dla posługi ubogim, aby w ten sposób odciążyć uczniów Chrystusa oraz dać im więcej czasu na głoszenie Ewangelii. W gronie tych siedmiu znalazł się Szczepan. Nie ograniczył się on jednak wyłącznie do posługi ubogim. Według Dziejów Apostolskich, "pełen łaski i mocy Ducha Świętego" głosił Ewangelię z mądrością, której nikt nie mógł się przeciwstawić.
Został oskarżony przez Sanhedryn, że występuje przeciw Prawu i Świątyni. W mowie obrończej Szczepan ukazał dzieje Izraela z perspektywy chrześcijańskiej, konkludując, że naród ten stale lekceważył wolę Boga (Dz 6, 8 - 7, 53). Publicznie wyznał Chrystusa, za co został ukamienowany (Dz 7, 54-60). Jest określany mianem Protomartyr - pierwszy męczennik.
Oskarżycielami Szczepana przed Sanhedrynem żydowskim byli inni zhelenizowani Żydzi, z wymienionych w tekście Dziejów Apostolskich synagog. Wynika stąd, że Szczepan zaczął od nawracania swoich rodaków, do których mógł przemawiać w ich własnym języku, czyli po grecku. Zadziwia znajomością dziejów narodu żydowskiego i wskazuje, że powołaniem narodu wybranego było przygotowanie świata na przyjście Zbawiciela. Żydzi nie tylko sprzeniewierzyli się temu wielkiemu posłannictwu, ale nawet zamordowali Chrystusa. Stąd oburzenie, jakie wyrywa się z ust Szczepana.
Był to rok 36, a więc od śmierci Chrystusa Pana upłynęły zaledwie 3 lata. Prozelici musieli praktykować i wypełniać, podobnie jak Apostołowie i uczniowie Chrystusa, także prawo judaizmu z przyjęciem obrzezania, pogłębione jedynie o nakazy Ewangelii. Dopiero sobór w Jerozolimie w roku 49/50 zdecydował, że poganie nawróceni na chrześcijaństwo nie są zobowiązani do zachowania prawa mojżeszowego. Same niemal imiona greckie wskazują, jak wielkie były wpływy helleńskie w czasach apostolskich w narodzie żydowskim. Nadto wynika z tekstu, że pieczę nad ubogimi zlecono głównie nawróconym hellenistom, aby nie mieli żalu, że są krzywdzeni przez wiernych pochodzenia żydowskiego.
Autor Dziejów Apostolskich podkreśla, że przy śmierci Szczepana był obecny Szaweł, późniejszy Apostoł Narodów, którego św. Łukasz stanie się potem uczniem. Pilnował szat oprawców. Był oficjalnym świadkiem kamienowania - reprezentował Sanhedryn.
Bibliści zastanawiają się, jak mogło dojść do jawnego samosądu oraz morderstwa, skoro każdy wyrok śmierci był uzależniony od podpisu rzymskiego namiestnika, jak to widzimy przy śmierci Pana Jezusa. Właśnie wtedy, w 36 roku Piłat został odwołany ze swojego stanowiska, a nowy namiestnik jeszcze nie przybył. Żydzi wykorzystali ten moment, by dokonać samosądu na Szczepanie, co więcej, rozpoczęli na szeroką skalę akcję niszczenia chrześcijaństwa: "Wybuchło wówczas wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim" (Dz 8, 1).
Kult Szczepana rozwinął się natychmiast. Jednakże na skutek zawieruch, jakie nawiedzały Ziemię Świętą, w tym także Jerozolimę, zapomniano o jego grobie. Odkryto go dopiero w 415 roku. Skoro udało się go rozpoznać, to znaczy, że św. Szczepan musiał mieć grób wyróżniający się i z odpowiednim napisem. O znalezieniu tego grobu pisze kapłan Lucjan. Miał mu się zjawić pewnej nocy Gamaliel, nauczyciel św. Pawła, i wskazać grób swój i św. Szczepana w pobliżu Jerozolimy (Kfar Gamla, czyli Beit Jamal). Chrześcijanie, uciekając przed oblężeniem Jerozolimy i w obawie przed jej zburzeniem przez cesarza Hadriana, zabrali ze sobą śmiertelne szczątki tych dwóch czcigodnych mężów i we wspomnianej wiosce je pochowali. Gamaliel bowiem miał zakończyć życie jako chrześcijanin. Na miejscu odnalezienia ciał biskup Jerozolimy, Jan, wystawił murowaną bazylikę; drugą zbudował w miejscu, gdzie według podania Szczepan miał być ukamienowany. Bazylikę tę upiększyli św. Cyryl Jerozolimski (439) i cesarzowa św. Eudoksja (460).
Imię Szczepana włączono do Kanonu rzymskiego. Jest patronem diecezji wiedeńskiej; kamieniarzy, kucharzy i tkaczy.
Z dniem św. Szczepana łączono w Polsce wiele zwyczajów. Podczas gdy pierwszy dzień Świąt spędzano w zaciszu domowym, wśród najbliższej rodziny, w drugi dzień obchodzono z życzeniami świątecznymi sąsiadów, dalszą rodzinę i znajomych. W czasie Mszy świętej rzucano w kościele zboże na pamiątkę kamienowania Świętego. Wieczór 26 grudnia nazywano "szczodrym", gdyż służba dworska składała panom życzenia i otrzymywała poczęstunek, a nawet prezenty. Po przyjęciu smarowano miodem pułap i rzucano ziarno. Jeśli zboże przylgnęło, było to dobrą wróżbą pomyślnych zbiorów.
Zaskoczenie może budzić fakt, że Kościół w drugim dniu oktawy Świąt Bożego Narodzenia umieścił święto św. Szczepana. Być może stało się tak po to, byśmy zapatrzeni w żłóbek Chrystusa nie zapomnieli, że ofiara ze strony Boga dla człowieka pociąga konieczność także ofiary ze strony człowieka dla Boga, chociażby ona wymagała nawet krwi męczeństwa.
Święty Szczepan
W ikonografii św. Szczepan występuje jako młody diakon w białej tunice lub w bogato tkanej dalmatyce. Jego atrybutami są: księga Ewangelii, kamienie na księdze lub w jego rękach, gałązka palmowa.

 
 
 
Módlmy się. 
 
Wszechmogący Boże, obchodzimy narodziny dla nieba świętego Szczepana, pierwszego męczennika, który modlił się nawet za swoich prześladowców,  daj nam naśladować jego przykład * i naucz nas miłować nieprzyjaciół. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * przez wszystkie wieki wieków. Amen.-szukam-

Wydarzenia Sejmowe

17/18.12.2016
Po blogowych (tudzież z innych portali) wpisach z gatunku polityczno-patriotycznych
ponawiam mój niedawny wpis, który może komuś na blogu będzie nie w smak, ale niech tam.
Niestety sporo jest we wpisach pod adresem tych, z którymi nam „nie po drodze” wyzwisk,
inwektyw słów zabijających językiem najpierw własną duszę… (to samo dzieje się w Sejmie
wśród „wybrańców narodu”). Więc jak najbardziej zasadnym i na miejscu zatem będzie
przytoczenie tych, oto słów Boga Ojca z „Dialogu o Bożej Opatrzności czyli Księgi Boskiej
Nauki” św. Katarzyny ze Sieny:
… język stworzony jest tylko na to, aby Mnie oddawać cześć, wyznawać swe błędy i służyć z
miłości cnocie i zbawieniu bliźnich. Inne używanie przynosi szkodę duchową, którą ponosi
dusza… ileż nienawiści…Bo słowo wnika aż do środka serca tego, do którego jest
powiedziane, wnika aż tam, gdzie nie mógłby dotrzeć nóż!... (z rozdz. «Nauka o łzach») i
…Dałem człowiekowi język, aby głosił Me słowo i spowiadał się z błędów, a także przyczyniał
się do zbawienia dusz. A on używa go, aby… Czyż nie język wyrzuca słowa zniewagi, które
przeszywają serce bliźniego (Syr 28,17n), jak miecz i wyzywają gniew jego?... (z rozdz.
«Opatrzność Boża»).
Wielu mówi na różny sposób rozumiany o demokracji, wolności, prawie. Ileż ujawnia się
głębokich podziałów, animozji, kłótni (zob. Prz 19,12 i 13,10; Jk 4,1n!), a w ślad zatem
różnych form nienawiści: niechęci, wrogości itp.w imię walki o tąż demokrację, o władzę.
Wielu mówi: „Jawny gwałt dokonuje się na demokracji” inni znowu: „demokracja ma się
dobrze, nic jej nie dolega”. Ukochana demokracja. A tymczasem, co ona ma wspólnego z
nadejściem Królestwa Bożego, o które przecież codziennie modlimy się w modlitwie „Ojcze
nasz” (Mt 6,10). Nic wspólnego. Śladu też i po niej nie będzie (podobnie jak już nie ma
żadnego śladu po upadłych aniołach i miejsca już dla nich nie znaleziono Niebie {Ap 12,8},
bowiem imię ich zostało na wieczność całą zatarte w pamięci Bożej) w czasie Nowego nieba i
Nowej ziemi (2P 3,13), gdy pierwsze niebo o pierwsza ziemia przeminą (Ap 21,1).
W tym morzu emocji słychać szyderczy głos, śmiech demona, który tak zręcznie manipuluje
ludźmi, by skakali sobie do oczu, by pałali do siebie nienawiścią, w imię słusznych, a jakże
racji.
Dobrze będzie zatem przypomnieć w tym miejscu (już kiedy przytaczane na blogu) zawsze
aktualne w swej wymowie wypowiedzi diabła/słowa Złego, który zna nas dobrze, w czasie
pewnych egzorcyzmów, które przytacza znany egzorcysta Domeniko Mondrone: „Nigdy nie
zdołasz zrozumieć, jak bardzo nienawidzę was, ludzi, jak bardzo jesteście mi wstrętni. (…).
Wiele zyskał Ten – tam, że przelał krew, aby was odkupić. Odkupić was od czego, od
grzechu? Przecież nurzacie się w nim tak, że omal nie utoniecie! A co dopiero mówić, gdy
wywołam wśród was ducha oszczerstw, nienawiści, rywalizacji, zemsty!” (źródło: „A tu per
tu col Maligno” – „Ze złym na ty”; Echo Królowej Pokoju nr 82/20, 1991r.);
Pan Jezus już śp. włoskiemu kapłanowi Ottavio Michelini, swego czasu powiedział o
szatanie: „Szatan jest obecny wszędzie, gdzie tylko może dokonać niesprawiedliwości,
zaaranżować sprzeczkę i kłótnię, zaprowadzić podział, wzbudzić gwałty, wojny domowe i
rewolucje. To jest jego dzieło.” (7.X.1975r.).
Nie wolno więc nam zapominać i trzeba pamiętać o tym, co pisał św. Paweł, że nie walczymy
przeciwko ciału i krwi, lecz przeciwko mocom ciemności (Ef 6,12).
Dlatego jak najbardziej jestem za wezwaniami do modlitwy, najlepiej jak niektóre osoby
pisały na Różańcu, która jest śmiertelnym orężem przeciwko diabłu i jego dziełom.
W kontekście aktualnej sytuacji politycznej, dzielącej Sejm na dwie zwalczające się strony, a
ów podział znajduje swoje odbicie w środkach masowego przekazu, w Internecie, udziela się
ludziom i wdziera się do naszych domów (już wyobrażam sobie, jak mogą być gorące
dyskusje w rodzinnym gronie przy świątecznych stołach, ile może z tego powstać niesnasek,
kłótni…). Myślę, że pokój i pojednanie może tylko przyjść od Pana Boga, poprzez
doświadczenie wydania naszego kraju w moc naszych wrogów (leczniczy chrzest ogniem: Łk
3,16d; Dz 26,18a), na podobieństwo historii o żywiących do siebie narastającej abominacji
pana Muszalskiego i kozaka Dydiuka z rozdz. XXIII „Pana Wołodyjowskiego” H.
Sienkiewicza, którego to rozdz. bardzo pouczającą lekturę polecam (bo w końcu będąc w
mocy Tatarów wreszcie zaczęli się po chrześcijańsku miłować i wszystkie dawne swary
poszły w niepamięć i to ich uratowało!):
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/pan-wolodyjowski.pdf:
Dopisek do powyższego wpisu::
1. Dobrze pamiętam słowa Pana Jezusa skierowane do Anny w cz. 1 „Bożego Wychowania”:
http://www.objawienia.pl/anna/anna/bw-03b.html
z Rozmowy LVI, 24.VIII.1983r.
„Pamiętaj, że we wszystkim, co dziać się będzie w Polsce, spełnia się Moja wola. Dlatego też
zawsze musisz pamiętać, że nie krzywda spotyka was, a Moje wychowanie. Będziesz to
mówić innym, gdy pora stosowna nadejdzie, a te Moje słowa będą świadczyć o Moich
zamiarach (Ps 33,11)”.
2. Wszystko, co obecnie dzieje się w Polsce (po zawierzeniu Chrystusowi Panu Królowi
naszego kraju19.XI.16) i kontratak szatana jest przewidziane w planach Opatrzności Bożej,
albowiem „wszystko uznane będzie za dobre w swoim czasie” (Syr 39,34b; por. Tb 14,4).
Po ludzku możemy i trafnie można odpowiedzieć czy też zgadnąć dlaczego tak, a nie inaczej
dzieje się w Polsce. Ale warto też posłuchać, co by na to powiedział Pan w jakże pożytecznej
duchowo książce Tomasza a Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”:
Z rozdz. ‚O tym, aby nie dociekać rzeczy zbyt wzniosłych i ukrytych Bożych wyroków’:
„Synu, strzeż się roztrząsać w rozmowach wzniosłe tematy i ukryte Boże wyroki: ‚Dlaczego
jeden wydaje się tak opuszczony, a drugi cieszy się tyloma łaskami, dlaczego ten jest smutny,
a tamten wprost skacze z radości?’To przekracza ludzką zdolność pojmowania i żaden rozum,
żadne dociekanie nie ogarnie Bożych wyroków (Hi 42,3; Ps 139,6; Iz 55,8n). Więc kiedy
wróg podszeptuje ci takie pytania albo pytają o to ludzie ciekawi, odpowiadaj tak jak Prorok:
Sprawiedliwy jesteś, Panie, i słuszny jest Twój wyrok (Ps 119,137). Albo: Wyroki Pańskie są
słuszne i sprawiedliwe same w sobie (Ps 19,10). Powinieneś lękać się moich wyroków, ale ich
nie roztrząsaj, bo są niepojęte dla umysłu człowieka (Rz 11,33)…
3. Co do mocy różańca Św., którego lęka się szatan, zwłaszcza wtedy, kiedy do tej modlitwy
jest zapraszana Maryja, Królowa Polski. Tak Matka Boża mówi o tym w Orędziach
(datowanych na Wspomnienie NMP Różańcowej, 7.X) do Jej umiłowanych synów,
Kapłanów:
… Cały Różaniec, który odmawiacie jest jakby ogromnym łańcuchem miłości i zbawienia,
którym możecie otoczyć osoby i sytuacje, a nawet wpływać na przebieg obecnych
wydarzeń… (184d, 1979r.)
… Moją szczególnie ulubioną modlitwą jest Różaniec Święty. Dlaczego Święty Różaniec jest
tak skuteczny? Ponieważ jest modlitwą prostą, pokorną, która kształtuje was duchowo do
małości, łagodności i prostoty serca. Kiedy Mnie zapraszacie do modlitwy za was, wysłuchuję
prośbę i dołączam Mój głos do waszego. Łączę Moją modlitwę z waszą. Modlitwa taka jest
zawsze skuteczna, ponieważ wasza Niebieska Mama – to wszechmoc błagająca. Kiedy Ja
proszę, zawsze otrzymuję, ponieważ Jezus nigdy nie może odpowiedzieć «nie» na to, o co
prosi Jego Matka… (z Orędzia nr 275, 1983r.)
… Różaniec niech będzie dla wszystkich potężną bronią używaną w tych czasach. Przez tę
modlitwę możecie otrzymać od Pana wielką łaskę przemiany serc, nawrócenia dusz.. (336mn,
1986r.)…
… Każdy odmawiany ze Mną Różaniec ogranicza działanie szatana, broni dusze przed jego
złym wpływem i udziela większej siły dobru, aby rozszerzało się w życiu wielu Moich dzieci.
Skutkiem odmawiania Różańca Świętego jest także uwięzienie szatana, to znaczy
uniemożliwianie mu działania, zmniejszanie i coraz większe osłabianie siły jego diabelskiej
władzy. Dobrze odmawiany Różaniec zadaje potężny cios potędze zła i powoduje zawalenie
się części jego królestwa…. (479jk, 1992r.)
Leszek said 20 Grudzień 2016 @ 00:35
O strategii szatana, by wzbudzi(a)ć w sercach polskich różne przejawy nienawiści poprzez
polityczne sejmowe spory i w mediach rozlewające się na rożne obszary życia społecznego i
rodzinnego pisałem ostatnio na blogu. I na razie moim zdaniem odnosi „sukcesy”, czego
owocem są skutecznie pogłębiające się podziały. I tak będzie dalej, jeśli nie dojdzie do
pojednania i pokoju. A na to się nie zanosi. Obie walczące ze sobą w Sejmie i w Senacie
strony (popierane przez „swoje” środki społecznego przekazu) coraz bardziej się okopują w
swoich racjach i rozumieniu ukochanej demokracji. Każda ze stron powołuje się na
obowiązujące prawo i zarzuca drugiej stronie jego stałe łamanie. Chciałoby się powiedzieć
„przekleństwo prawa”. Żadna ze stron nie chce i nie zamierza ani w calu ustąpić. Do czego to
wszystko zmierza, nie muszę mówić. Moim zdaniem, żeby sytuacja zaczęła się zmieniać na
lepsze, trzeba odstąpić od sprawy „przestrzegania prawa”, a zacząć wreszcie korzystać z daru
rozumu. Konieczność modlitwy, zwłaszcza Różańcem (przytaczałem już słowa samej Matki
Bożej o skuteczności tej ulubionej przez Nią modlitwy, której szatan bardzo się boi) jest
oczywista, za tych wszystkich z obu stron, którzy są pod wpływem złego ducha.
Jeśli strony będą nadal utwierdzać się w swoich racjach, to realnym staną się słowa przestrogi
Pana Jezusa ze św. Ewangelii: „Każde królestwo, wewnętrznie skłócone/rozdarte niezgodą,
pustoszeje/chyli się ku upadkowi. I żadne miasto ani żaden dom rozdarty
niezgodą/wewnętrznie skłócony, się nie ostoi” (Mt 12,25; Mk 3,24n; Łk 11,17).
W tym kontekście bardzo pouczającą i nader aktualną są te, oto fragmenty z „Poematu Boga-
Człowieka” M. Valtorty” :
1. http://www.objawienia.pl/valtorta/valt/v-03- 132.html
… «Nawet na ziemi widzimy, że królestwo podzielone na przeciwstawne stronnictwa staje się
wewnętrznie tak słabe, że z łatwością atakuje się je i sąsiednie kraje niszczą je, żeby stało się
ich niewolnikiem. Także na ziemi widzimy, że miasto podzielone na przeciwstawne sobie
stronnictwa traci swój dobrobyt. Tak samo jest z rodziną, której członków dzieli nienawiść.
Rozpada się i staje się bezużyteczną stłuczką, nie służącą nikomu i wywołującą śmiech
współmieszkańców. Zgoda to nie tylko obowiązek, lecz i [wyraz pewnej] przebiegłości, gdyż
sprawia, że ludzie są niezależni, silni, kochający. To o tym powinni myśleć mieszkańcy tego
samego kraju, miasta lub członkowie jednej rodziny, kiedy z powodu pragnienia osobistej
korzyści są kuszeni do podziałów i zwalczania się, co jest zawsze niebezpieczne, gdyż
przeciwstawia jedne grupy innym i niszczy uczucia…
2. http://www.objawienia.pl/valtorta/valt/v-03- 152.html
Z przemowy Pana Jezusa w Gerazie
… Miasto jest tym, czym tworzą go jego mieszkańcy. Miasto jest częścią społeczności
zamkniętej w obrębie murów. Miasto tworzą jego mieszkańcy. (…).
Pojedyncze osoby, kiedy jednoczą się i tworzą coś złożonego, powodują powstanie czegoś, co
zasługuje na miano miasta. Teraz posłuchajcie. Jeśli w mieście dziesięć tysięcy mieszkańców
jest dobrych a tylko jeden tysiąc nie jest dobry, czy można mówić, że to miasto jest złe? Nie,
nie można tego powiedzieć. Tak samo jeśli w mieście, w którym mieszka dziesięć tysięcy,
jest wiele stronnictw i każde chce wziąć górę, czy można jeszcze mówić, że to miasto jest
zjednoczone? Nie. Nie można tego powiedzieć. A czy myślicie, że temu miastu będzie się
dobrze wiodło? Nie. Nie będzie tak.
Was wszystkich, mieszkańców Gerazy, łączy teraz jedna myśl, żeby uczynić wasze miasto
czymś wielkim. I uda się wam, bo wszyscy chcecie tego samego i współzawodniczycie ze
sobą dla osiągnięcia tego celu. Gdyby jednak wśród was wyłoniły się zróżnicowane
stronnictwa i gdyby jedno powiedziało: “Nie, lepiej będzie budować w stronę zachodnią”, a
inne: “Wcale nie. My będziemy się posuwać ku północy, gdzie jest równina”, a trzecie: “Ani
tu, ani tam. My chcemy się zgromadzić w centrum, blisko strumienia”. Co wtedy by się stało?
Doszłoby do tego, że zaczęte prace zostałyby przerwane, ci zaś, którzy pożyczyli środki,
wycofaliby się. Ludzie, którzy mają zamiar osiedlić się tu, poszliby do innego miasta, bardziej
scalonego. To, co już wykonano, uległoby zniszczeniu, gdyż jako nie ukończone zostałoby
wystawione na zmienności pogody – z powodu podziałów pomiędzy-szukam-

Leszek, grzesznik wzywany do nawrócenia i przejścia

ze śmierci do życia (wedle Rz 6,13), by nie być wymazanym z księgi żyjących (Ap 3,5)

do mojego inmiennika, Brata w Panu, Leszka z ...

Pokój, łaska i miłosierdzie Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa,

Syna Człowieczego, który przyszedł na ten świat zbawić grzeszników (1Tm 1,15)

niech będzie i Twoim, Drogi w Panu Leszku!

 

Kończy się czas tegorocznego Adwentu, by już za chwilę obchodzić uroczyście w Kościele liturgiczne święto historycznego narodzenia Pana Jezusa w czasie będącym zakończeniem Pierwszego Adwentu. Minęło od tamtego radosnego wydarzenia (Łk 2,10n) już 2000 lat, a teraz żyjemy w czasie Drugiego Adwentu, który ma się już końcowi, bo jak pisał św. Paweł Apostoł „noc się posunęła, a przybliżył się dzień” (Rz 13,12). Tamta noc była ukierunkowana na Drugie Narodzenie Pana właśnie w czasie trwania dobiegającej swego apogeum, a zarazem końca nocy naszego czasu. To Drugie Narodzenie jest niczym innym jak zapowiadanym przez Pismo przyjściem Pana Jezusa w chwale na obłokach niebieskich (Mt 26,64) wraz z Jego Królestwem, o którego nadejście modlimy się przecież w każdej modlitwie Ojcze Nasz (Mt 6,10). Ta radosna chwila, po czasie bliskiego już wielkiego ucisku i Dnia Jahwe jest już we drzwiach. W czytanej w tych czasie Księdze proroka Malachiasza słyszymy takie, oto słowa: „To mówi Jahwe Zastępów: «Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, gdy przybędę…poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego i Moim powrotem» (Ml 3,1.23).

 

Owym posłanym aniołem przez Pana , gdy nadeszła pełnia czasów (Ga 4,4) zapowiadającym przybycie i wskazującym Mesjasza był nie kto inny, jak św. Jan Chrzciciel. A dzisiaj przed swym powrotem na Końcu Czasów (nie mylić z przyjściem Pana na Sąd Ostateczny) Pan wysyła innego anioła, którym jest sama Matka Boża, Niewiasta obleczona w słońce (Ap 12,1), zapowiadająca powrót Pana na Syjon.

Maryja oznajmia to w wielu miejscach na ziemi, w swych licznych Orędziach, przesłaniach poprzez wybrane dusze. Jednym z osób wybranych przez Matkę Bożą był (bo już śp.) włoski kapłan Stefano Gobbi, poprzez którego Maryja przekazywała swe Orędzia w latach 1973 -1997. Do życzeń świątecznych, Leszku pozwalam sobie przesłać Ci, stosownie do czasu, w który wchodzimy, właśnie wybrane fragmenty tych Orędzi datowanych na dzień 24 grudnia, ufając, że staną się one przyczyną bardziej pogłębionego przeżywania czasu Bożego Narodzenia, by nie zatrzymywać się tylko na historycznym pierwszym Narodzeniu Pańskim, choć ono oczywiście było warunkiem koniecznym początku zbawienia i odkupienia naszych dusz.

Bo trzeba nam, Leszku, spoglądać też i w przyszłość, o której pisali w swoim czasie i wskazywali na nią prorocy Pańscy. Ta przyszłość dotyczyła pierwszego narodzenia się Pana i Zbawiciela jako Człowieka w Betlejem, ale też wskazywali na Drugie przyjście Pana.

 

I jak czytamy, mimo tych zapowiedzi i znaków podawanych przez nich oczekiwanego Mesjasza za sprawą ówczesnych elit religijnych, uczonych w Piśmie i w Prawie (to jakby dzisiejszych pasterzy i sług nowego Izraela Bożego, Kościoła, teologów, biblistów), nie rozpoznano i nie uwierzono, że to Pan Jezus jest tym właśnie OCZEKIWANYM (J 1,14). Podobnie będzie i przyjściem, Drugim Narodzeniem Pana na Końcu Czasów, o czym sam Pan Jezus mówił: «Czy Syn Człowieczy zastanie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie w chwale/powróci?» (Łk 18,8). A dzisiaj przecież jesteśmy świadkami szerzącego się w świecie i w Kościele, zmierzającego do swego szczytu odstępstwo, będące niczym innym, jak utratą wiary u wielu, o czym Matka Boża mówiła w Fatimie w 1917r., zresztą zapowiadanym w Piśmie (2Tes 2,3n). A nam przypadło z wyroków Opatrzności Bożej żyć w tym właśnie czasie. Zapowiadana próba wiary dla Kościoła i jego wiernych zbliża się szybkimi krokami (Ap 3,10). Zatem trzeba nam, Drogi Leszku, trwać tej nocy przy lampie proroctw, które niech będą siłą i umocnieniem naszego ducha, aż wzejdzie gwiazda poranna (2P 1,19), po której następuje wschód słońca (por. Ps 84,13a i Łk 1,78), czego sobie i Tobie z serca życzę.

 I tym akcentem kończę już ten Adwentowy list , choć – idąc za św. Janem Apostołem - wiele jeszcze mógłbym napisać, ale nie chciałem użyć karty i atramentu, mając nadzieję, że  usłyszymy się w przyszłym Roku 2017

i wtedy znowu porozmawiamy, aby radość nasza była pełna. Pokój niech będzie z Tobą! (wedle 3J 13-15).

 

-szukam-
       Niedziela, 25 grudnia 2016
   NARODZENIE PAŃSKIE
   Uroczystość
  
 
       Znalezione obrazy dla zapytania pasterka
 
                                                                        https://www.youtube.com/watch?v=9h-QeuFzfCc
 
(Łk 2,1-14)
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.
        Znalezione obrazy dla zapytania BOZE DZIECIATKO

Narodzenie Pańskie

„Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie, oddajcie pokłon Panu” (Lekc.)

Liturgia dwóch pierwszych mszy Narodzenia Pańskiego wysławia przede wszystkim narodzenie Syna Bożego w czasie; natomiast liturgia trzeciej mszy odnosi się do Jego narodzenia odwiecznego w łonie Ojca. „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo” (J 1, 1). Bóg jako Ojciec sprawił, że Słowo istniejące zawsze, a na początku czasu będące narzędziem dzieła stworzenia, w pełni czasów „stało się ciałem i zamieszkało między nami” (tamże 14). Niesłychana i niewysłowiona tajemnica. Nie jest ona jednak mitem czy figurą, lecz udowodnioną rzeczywistością historyczną: „I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy” (tamże). Ewangelista znał Jezusa i żył z Nim, słuchał Go, dotykał i uznał w Nim odwieczne Słowo wcielone w nasze człowieczeństwo. Wielkie rzeczy przepowiedziane przez proroków odnośnie do Mesjasza, są niczym wobec rzeczywistości Boga, który stał się ciałem.

Jan odsłania nieco zasłonę tajemnicy: Syn Boży przyjmując ciało stanął na równi z człowiekiem, aby go podnieść do swojej godności: „Wszystkim, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (tamże 12). Jednak nie tylko to, Chrystus bowiem przyjął ciało, aby Boga uczynić dostępnym dla człowieka i dać mu Go poznać: „Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył” (tamże 18). Św. Paweł podejmuje i rozwija tę myśl: „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg... przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1, 1–2). Prorocy przekazywali słowo Boga, lecz Jezus jest samym Słowem, Słowem Boga; Słowo, które ciałem się stało, przekłada Boga na język ludzki, objawiając przede wszystkim Jego nieskończoną miłość ku ludziom. Prorocy głosili cudowne rzeczy o miłości Boga; lecz Syn Boży wcielił tę miłość i ukazał, jak ona żyje i działa w Jego osobie. To „Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2, 12) mówi ludziom, że Bóg miłuje ich tak, iż dał dla ich zbawienia swojego Jednorodzonego. To posłannictwo ogłoszone kiedyś pasterzom przez aniołów, ma być zaniesione dzisiaj do wszystkich ludzi — szczególnie do biednych, pokornych, wzgardzonych, uciśnionych — już nie przez aniołów, lecz przez wierzących. Na cóż bowiem przydałoby się obchodzić Narodzenie Jezusa, jeśliby chrześcijanie nie umieli głosić Go braciom własnym swoim życiem? Ten świętuje prawdziwie narodzenie Pańskie, kto przyjmuje do siebie Pana z wiarą i miłością coraz gorętszą, ten, kto pozwala Mu narodzić się i żyć we własnym sercu, aby mógł objawić się światu poprzez dobroć, łaskawość i oddanie wszystkich w Niego wierzących.

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło... albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: „Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książe Pokoju” (Izajasz 9, 1. 5).

O błogosławione to narodzenie, kiedy Dziewica–Matka, za sprawą Ducha Świętego, wydała na świat nasze zbawienie, a Dziecię, Zbawiciel świata, ukazał nam boskie oblicze! Niechaj wyśpiewują wysokie nieba, śpiewajcie wszyscy aniołowie! Wszelka moc, jaka istnieje we wszechświecie, niechaj śpiewa na chwałę Bogu; niech nic milczy żaden jeżyk, a każdy głos niech się dołączy do chóru. Oto Ten, o którym wieszczowie śpiewali w dawnych wiekach, a prawdziwe pisma proroków zapowiedziały, Ten, obiecany kiedyś, ukazuje się. Niechaj Go chwalą wspólnym głosem wszystkie rzeczy! (Aurclio Prudenzio).

O Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i w jeszcze cudowniejszy sposób odnowiłeś jego godność przez przyjście Twojego Syna, dozwól nam uczestniczyć w Bóstwie Tego, który raczył przyjąć naszą ludzką naturę.
W Nim, Chrystusie Jezusie, jaśnieje dzisiaj pełnym blaskiem tajemnicza wymiana, dzięki której zostaliśmy odkupieni: Słowo przyjęło naszą słabość, człowiek zaś śmiertelny został podniesiony do wiecznej godności i zjednoczony z Tobą, Ojcze Święty, w przedziwnej łączności, dzieląc z Tobą życie nieśmiertelne (Mszał Polski: kolekta i 3. prefacja).

O słodkie Dziecię z Betlejem, spraw, abym przystąpił z gorącą duszą do tej głębokiej tajemnicy narodzenia. Udziel sercom ludzkim tego pokoju, jakiego szukają niekiedy w sposób tak bezwzględny, a przecież tylko Ty go dać możesz. Pomóż nam poznać Cię lepiej i żyć po bratersku, jak dzieci jednego Ojca, Ukaż nam swoją piękność, świętość, czystość. Wzbudź w naszym sercu miłość i wdzięczność za Twoją nieskończoną dobroć. Zjednocz nas wszystkich w miłości i daj nam Twój niebieski pokój (Jan XXIII).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. I, str. 149

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. I, str. 150

            Znalezione obrazy dla zapytania BOZE DZIECIATKO

 

(Łk 2,15-20)
Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

 https://www.youtube.com/watch?v=l066nwwgQTw

 

 
Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża
 

Poznaj swoją godność, chrześcijaninie

Dzisiaj narodził nam się Zbawiciel, radujmy się, umiłowani! Nie ma miejsca na smutek, kiedy rodzi się życie; pierzchnął lęk przed zagładą śmierci, nastaje radość z obietnicy niekończącego się życia.
Nikogo ona nie omija, wszyscy mają ten sam powód do tego wesela, bo nasz Pan niweczy grzech i śmierć, a chociaż nikogo nie znajduje wolnego od winy, to przecież wszystkich przychodzi wyzwolić. Niech się weseli święty, bo bliski jest palmy zwycięstwa; niech się raduje grzeszny, bo dane mu jest przebaczenie; niech powróci do życia poganin, bo do niego jest powołany.
Oto nadeszła pełnia czasu, przewidziana w niezgłębionych wyrokach Bożych, i Syn Boga przyjmuje na siebie naturę ludzką, by ją pojednać z jej Stwórcą i przez nią pokonać szatana, jej zwycięzcę i sprawcę śmierci.
Pan się rodzi, "Chwała na wysokości Bogu" śpiewają radośnie aniołowie i głoszą "pokój ludziom, których umiłował". Widzą już bowiem niebiańską Jerozolimę powstającą ze wszystkich narodów. Jakże wielką radość powinno dawać nam, ludziom, owo niewysłowione dzieło miłości Bożej, skoro ogarnia ona nawet aniołów.
Umiłowani! Dzięki składajmy Bogu Ojcu przez Jego Syna, w Duchu Świętym, albowiem umiłował nas i w swym bezgranicznym miłosierdziu ulitował się nad nami: "Nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia", abyśmy się w Nim stali nowym, odrodzonym stworzeniem.
Porzućmy więc to, czym byliśmy, i nasze dawne uczynki, a skoro przez Wcielenie Syna Bożego zostaliśmy w Nim usynowieni, wyrzeknijmy się wszystkiego, co jest tylko ciałem.
Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc wyrodne obyczaje dawnego upodlenia i już do nich nie powracaj. Pomnij, jakiej to Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wydarty mocom ciemności i przeniesiony do światła i królestwa Bożego.
Przez chrzest stałeś się przybytkiem Ducha Świętego, nie wypędzaj Go więc z twego serca przez niegodne życie, nie oddawaj się ponownie w niewolę szatana, bo twoją ceną jest Krew Chrystusa.
 
         Znalezione obrazy dla zapytania BOZE DZIECIATKO
 

 

„Znajdziecie Niemowlę położone w żłobie”

Bóg jest ponad wszelkimi schematami, konwenansami i oczekiwaniami, nie mieści się w żadnych ludzkich wyobrażeniach i przewidywaniach, zawsze nas zaskakuje swoimi planami. Zarazem Jego oryginalność nie ma w sobie nic z krzykliwego, dziwacznego i spektakularnego efekciarstwa, którym ludzie próbują nas nieraz szokować. Doskonała prostota Boga, która wciąż na nowo przyprawia nas o zdumienie i uwielbienie, nie ma nic wspólnego z żądzą popularności, lecz wypływa z doskonałej wolności Boga.

Wszyscy oczekiwali Go w świątyni, wyglądali anielskich hufców, spodziewali się koronacji i tryumfalnego panowania, wielkiego i głośnego zwycięstwa, które cały świat powaliłoby u stóp Izraela. Co najciekawsze: wszystko to faktycznie się wykonało, ale w jakże inny, ukryty i niespodziewany sposób. Wszystkie ludzkie szyki i rachuby się poplątały.

A raczej rozplątały. Bo o ileż prościej zbliżyć się do Dzieciątka złożonego w pieluszkach na sianie, wespół z pasterzami i roześmianymi dziećmi, niż gdyby trzeba było ubiegać się o protekcję, audiencje, z onieśmieleniem przemierzać królewskie komnaty. O ileż łatwiej żyć, wiedząc, że Bogu było jeszcze trudniej. I ile nadziei i otuchy spływa do naszych serc, gdy przekonujemy się, że pieniądze, zaszczyty i stanowiska nie są wcale potrzebne.

Prostota i skromność, z jaką objawiło się przyjście Zbawiciela, są dla nas znakiem, że to, co największe, nawet przełom czasów, może dokonać się w sposób zupełnie niepozorny, niezauważony przez wielkich tego świata. Tylko ludzie cisi, prości i pokorni, ludzie prawdziwie mądrzy, którzy rozumieją mowę traw na łące i gwiazd na niebie, tylko oni się spostrzegli.

Trzeba wielkiej wrażliwości serca i umysłu, by dostrzec Boga, zwłaszcza Boga w człowieku. Ale niczego więcej! A więc każdy, kto tylko chce, ma dostęp do Boga. Nie tylko do Boga, także do tego, co dobre, prawdziwe, piękne, co ma jakąś autentyczną i autonomiczną wartość.

I to jest światło nadziei, wielka szansa dla każdego, bo okazuje się, że wcale nie trzeba tak wiele, że zawsze można zrobić coś dobrego. Bez wielkich nakładów, inwestycji, uprawnień można osiągnąć nadzwyczajne efekty, choć może nie aż tak efektowne i spoktakularne. Bo Bóg gotów jest pomóc każdemu, w każdych okolicznościach: tak jak kiedyś przyszedł do nas w zwykłej stajni, o nic nie pytając, o nic się nie prosząc. Po prostu: przyszedł, żeby z nami być.

Nie musimy nic robić, aby ta wspólnota z Bogiem się urzeczywistniła. Musimy tylko pozwolić Bogu, aby On działał. Bóg jest bardzo tolerancyjny: nie zraził się zamkniętymi na głucho drzwiami betlejemskich domów, nie przestraszył się chłodu i niewygód betlejemskiej stajenki, nie uląkł się nawet krzyża! Ale boi się ludzkiej obojętności, bo wie, że przez nią człowiek skazuje się na pustkę i samotność życia bez Boga – a On nie chce naszej krzywdy. Przed dwoma tysiącami lat, w Betlejem, ludzie jeszcze o tym nie wiedzieli; my dzisiaj – wiemy. Dlatego nie powtarzajmy ich błędu. Otwórzmy drzwi Chrystusowi!

Ks. Mariusz Pohl

   https://www.youtube.com/watch?v=Ttohee5dA8U

 

    Znalezione obrazy dla zapytania ZYCZENIA SWIATECZNE

Podgląd filmu YouTube Eleni - Bóg się rodzi / TeledyskPodgląd filmu YouTube Najpiękniejsze kolędy Eleni

-szukam-

Matka Boża powiedziała w Fatimie:

„Odmawiajcie różaniec każdego dnia, aby sprowadzić pokój na świat i zakończyć wojnę”.

 
Mateńko Fatimska - bardzo prosimy o Twoje Błogosławieństwo dla Polski i całego świata.
Matka Boża Fatimska:
 " Moje dzieci drogie. Moi ludzie wierzący i niewierzący w Boga w Trójcy Świętej Jedynego błądzicie od czasu Adama i Ewy. My w Niebie Jesteśmy waszymi Przyjaciółmi i chcemy, aby wszyscy ludzie chcieli być z Nami na wieczną wieczność. Posyłamy wam proroków, posyłamy wam mistyków, przez których przekazujemy Słowa Boże, bo nikt z nas nie chce was stracić.
Piekło, to jest straszne miejsce, gdzie panuje ciemność, cierpienie, znęcanie się nad dusz
​a​
mi - jedne nad drugimi.
   Po to Bóg stworzył człowieka, aby chciał i mógł tworzyć na Ziemi - RAJ, w którym ludzie mieszkający będą przyjaźnili się w  spokoju, i powinni rozbudowywać samo dobro. Teraz też nie chcemy, aby ktokolwiek trafił do piekła.
Tam jest kaźnia, męczarnia i żadna wyobraźnia ludzka tego nie pojmie. 
Gdy widzimy, że ludzie nie chcą być w Niebie w wiecznej szczęśliwości, to Nam ich jest bardzo żal. bo nie wiedzą,
co czynią.
   Ja Matka Boża Fatimska bardzo dużo pracy włożyłam w opracowanie, aby Rosja została Mnie zawierzona przez papieży i razem z biskupami podeszli do tego tematu bardzo poważnie".

Intencje na Msze święte WYNAGRADZAJĄCE

 1. Wzrost nabożeństwa do Matki Bożej;
 2. Ustanowienie Rządów Niepokalanego Serca Maryi zarówno w sferze duchowej, jak i doczesnej;
 3. Przywrócenie dobrych obyczajów zarówno w rodzinach, jak i w społeczeństwie, jako niezbędnego warunku dla zapanowania pokoju na świecie (część druga Tajemnicy Fatimskiej);
 4. Zyskanie szczególnej ochrony ze strony Niepokalanego Serca Maryi dla wszystkich cierpiących prześladowania, wypędzonych z własnych domów, doświadczających krzywd i męczeństwa za wiarę katolicką;
 5. Nawrócenie grzeszników i zbawienie ich dusz.
------------------------------
 
​Panie Jezu​ - pobłogosław proszę rycerza Grobu Bożego Luka P
​.​
który jest Tobie bardzo oddany.
 Pan Jezus:
" O, ten rycerz przy Moim Grobie straż trzymający?  Toż to dusza anielska - nad nim wielkie i piękne słońce świeci. Zawsze świeci, gdyż on Mnie anonsuje, a tym czynem ludzkość  wychowuje. Synu - ucz ludzi, jak mają się tam zachować, aby mogli  w pamięci długo ten moment zachować. Twój Anioł Stróż ma na imię Teofil i proś go zawsze, aby przy tobie chodził. Wszystkich pielgrzymów omadlaj i w myśli ich błogosławieństwem
​ ​​
żegnaj".


-----------------------------------
 
Pan Jezus do kapłana J
ana​
z Włoch.
Pan Jezus:
 " Ty Mój umiłowany kapłanie - swoje kapłańskie zadanie wykonujesz pięknie. 
Rozwijaj swoje zdolności pasterskie, bo to czynisz zawsze umiejętnie.
Reprezentuj Mnie godnie - ty królewski kapłanie
​i ​
dziękuję, że przygotowujesz ludzi na Nasze Spotkanie.
Janie błogosław ludzi twoją kapłań
s​
ką dłonią
​ ​
i niech słowa Boże, które wypowiadasz
​- ​
wierni pożytecznie chłoną. 
     Twój rozkochany w duszach kapłańskich - Jezus Chrystus Król".
-------------------------
 
  Panie Jezu - powiedziałeś do Zofii Nosko, że nie chcesz korony złotej, że masz już koronę cierniową.
Pan Jezus:
  " Do Zofi
​i​
Nosko - owszem mówiłem, ale nie wszystko ona zrozumiała. Żaden Król nie ma innego nakrycia głowy - jak  
​KORONA ZŁOTA​
.  Dla zwykłych ludzi. którzy nie znają Mnie, a gdy zobaczą człowieka na Krzyżu powiedzą: o
​.......​
,​
jaki biedaczyna.
Dla katolików ogólnie mówiąc - patrząc na krzyż powiedzą: ten człowiek już nie może już nic uczynić. Dla uczonych w "piśmie"
​ ​
byłem przybłędą o cerze białej i o twarzy nadal do bicia gotowej".
 
Tak, to prawda, gdy byłam nastolatką, to modliłam się bardzo gorąco
​szczególnie
do Matki Bożej Częstochowskiej,
 ​
gdy
ż​
patrząc na Krzyż mówiłam sobie, że Pan Jezus już nic nie może uczynić, bo został na Krzyżu.
​-----------------------------

 Matka Boża -  Królowa Różańca Świętego​
 " Wy Nasze dzieci kochane wierne Bogu w Trójcy Przenajświętszej i Mnie​ waszej Matce Niebieskiej, módlcie się, oj - módlcie się, módlcie się - ofiarujcie swoje cierpienia i niepowodzenia Jezusowi Chrystusowi za kapłanów, bo bez nich świat zginie. Na te czasy jestem Matką Bożą Bolesną, gdyż świat pogrąża się w niewoli szatańskiej.
    Jestem smutna, że biskupi a nawet papież Franciszek otwierają szeroko drzwi lucyferowi.
  Jestem smutna, że sami nie słuchają Boga - Jego apostołowie i nawet zabraniają świeckim ludziom.
Boją się PRAWDY o Kościele usłyszeć z ust Bożych.​
Ci - niby apostołowie Boży są bardzo grzeszni, 
a grzech tak bardzo ich umysły zabrudził, że nie wiedzą już komu służą.
Proszę was Nasi wierni katolicy świeccy - módlcie się różnymi Modlitwami
​, ​
aby Nasi umiłowani kapłani nie byli w wieczności poniewierani".


-szukam-


Kto prowadzi w plebiscycie Herod 2016? Ciekawe są zarówno dotychczasowe wyniki, jak i nominacje

                           Kto prowadzi w plebiscycie Herod 2016? Ciekawe są zarówno dotychczasowe wyniki, jak i nominacje
 

Wskaż osobę publiczną, która w mijającym roku najbardziej przyczyniła się swoją działalnością do pogromu nienarodzonych – zachęca Fundacja Pro-prawo do życia. Wśród nominowanych znaleźli się lakarz-aborter, prezes partii, feministka „polityczka” oraz piosenkarka, która pochwaliła się dokonaniem aborcji.

Kandydatów do miana Heroda 2016 – „osoby publicznej, która w mijającym roku najbardziej przyczyniła się swoją działalnością do pogromu nienarodzonych” – nominowani są: (za stroną stopaborcji.pl):

Romuald Dębski – aborter, który wystąpił w krótkim filmie oczerniającym inicjatywę „Stop Aborcji”. Propagator popularnych kłamstw na temat projektu. Zdehumanizował słownie dziecko z in vitro, twierdząc że z powodu wad wrodzonych należy je zabić.

Jarosław Kaczyński – prezes partii Prawo i Sprawiedliwość. Podczas I czytania projektu „Stop aborcji” wszyscy posłowie PiS projekt poparli, 2 tygodnie później, podczas posiedzenia komisji sprawiedliwości, posłowie PiS nawet nie pozwolili przedstawić jego uzasadnienia. Wszystko wskazuje na to, że zrobili to na polecenie Jarosława Kaczyńskiego.

 Barbara Nowacka – aborcjonistka i feministka, przedstawiająca w Sejmie morderczy projekt ustawy pod fałszywą nazwą „Ratujmy Kobiety”. Projekt ten zakładał zabijanie na żądanie do 12 tygodnia ciąży, a w przypadku podejrzenia o chorobę, nawet do końca trwania ciąży.

 Natalia Przybysz – piosenkarka, która przed wydaniem kolejnej płyty zaczęła chwalić się aborcją dokonaną między innymi z powodu „zbyt małego mieszkania” i stabilizacji życiowej, którą miałoby zaburzyć dziecko.

Kto prowadzi w plebiscycie? Jarosław Kaczyński!

Zagłosuj: http://stopaborcji.pl/

http://www.pch24.pl/kto-prowadzi-w-plebiscycie-herod-2016--ciekawe-sa-zarowno-dotychczasowe-wyniki--jak-i-nominacje,48192,i.html#ixzz4Tf07Y03z-szukam-
CZY RZĄD W POLSCE KOCHA POLAKÓW CZY MERKEL?​
CZY RZĄD W POLSCE BOI SIĘ BOGA WSZECHMOGĄCEGO, CZY MUZUŁMANÓW? mk

 SŁOWACJA DELEGALIZUJE ISLAM

 Słowacja stawia gwałtowny opór wyczynom Unii Europejskiej starającej się przymusić swe państwa członkowskie do przyjmowania przydziałów muzułmańskich sił zbrojnych kierowanych do Europy na zaproszenie niemieckiej kanclerz Angeli Merkel.

Słowacki parlament większością dwóch trzecich głosów uchwalił ustawę skutecznie blokująca możliwość uznania islamu jako jednej z oficjalnych religii w kraju.
Premier lewicowego rządu Słowacji, Robert Fico, wielokrotnie mówił że na Słowacji nie ma miejsca dla islamu.
Nowa ustawa wymaga tego, że religia musi mieć co najmniej 50.000 członków (wzrost z 20.000), aby kwalifikować się do dotacji państwowych i prowadzić własne szkoły, donosi Reuters.
To sprawi, że teraz będzie trudno zarejestrować islam. Według ostatniego spisu ludności, islam ma w Słowacji tylko 2000 wyznawców i nie ma żadnego legalnego meczetu.
Fundacja islamska na Słowacji szacuje, że liczba ich członków może sięgać nawet 5000.
ustawa została wsparta przez koalicjanta rządu pana Fico, Słowacką Partię Narodową.
Strona rządowa tłumaczy, że nowa ustawa ma na celu zapobieżenie rejestracji kościołów, które są żartem z religi, takich jak np. Kościół Latającego Potwora Spagetti.
"Islamizacja rozpoczyna się od reklamy i sprzedaży potrawy kebab, to już widzimy w Bratysławie, musimy zdawać sobie sprawę z tego z czym będziemy musieli zmierzyć się w ciagu pięciu do 10 lat", powiedział Reuterowi przewodniczący SNS Andrej Danko.
Powiedział też tak:
"Musimy zrobić wszystko co możemy, aby w przyszłości nie został zbudowany w naszym kraju żaden meczet".
Danko już wcześniej wzywał do podjęcia działań zapobiegających rejestracji islamu i wprowadzenia zakazu noszenia burki w miejscach publicznych.
Populacja Słowacji wynosi 5,4 mln, a 62 procent ludzi deklaruje się jako rzymskokatolicy.
Przemawiając w maju tego roku, pan Fico powiedział, że "imigranci... zmieniają charakter naszego kraju". "Nie chcemy, aby charakter tego kraju zmienić. Bądźmy szczerzy i powiedzmy, że nie stanie się to na Słowacji" - dodał.
Czy nie macie wrażenia że Polska powinna pójść śladem braci Słowaków?

 
-szukam- 

Niech te święta spokój Wam przyniosą, 
a radość chodzi za Wami krok w krok.
Niechaj dostarczą tyle optymizmu,
by starczyło na cały Nowy Rok 2017-szukam-

Wizytówka RCHK_2
-szukam-

Boże Narodzenie w trzech odsłonach             

                               Boże Narodzenie w trzech odsłonach
 

Wypełnienie zapowiedzianego w Raju planu zbawienia rozpoczęło się w Nazarecie, gdzie dorastała Dziewczyna, dla której Opatrzność formowała od blisko dwóch tysiącleci naród wybrany. Zanim jednak Maryja, wraz Józefem, trafiła do Betlejem, gdzie porodziła Syna, trafiła do Ain Karem pod Jerozolimą.

W Nazarecie

Wypełnienie zapowiedzianego w Raju planu zbawienia rozpoczęło się w Nazarecie, w drobnej, przez nikogo przed autorami Ewangelii niedostrzeżonej w starożytnym piśmiennictwie wioszczynie, gdzie dorastała Dziewczyna, dla której Opatrzność formowała od blisko dwóch tysiącleci naród wybrany. A formowała tylko dlatego, iżby w tym narodzie mógł zaistnieć sam Bóg w postaci człowieka. Ażeby mogło się to dokonać, myśl Boża uwzględniła istnienie niewiasty, przez której ciało Jezus Chrystus wszedł do rodziny ludzkiej. Opisana przez Łukasza scena Zwiastowania jest równocześnie momentem poczęcia Jezusa.

W Ain Karem

Ażeby młodej, może czternastoletniej  Dziewczynie przybliżyć ogrom misji, jaką Opatrzność Jej zleciła do wypełnienia, otrzymała Maryja radosną wieść z ust archanioła Gabriela podczas Zwiastowania. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego (Łk 1,36-37).

Wiadomość ta była konkretem, czymś, co można było łatwo zweryfikować. Skoro takie słowa padły z ust anioła, Maryja z dnia na dzień postanowiła wyruszyć w kilkudniową wędrówkę do Elżbiety mieszkającej pod Jerozolimą. Udała się tam nie po to, by sprawdzać wiarygodność słów boskiego posłańca - co do tego nie miała wątpliwości -  lecz przybywała do starszej już wiekiem krewnej dla udzielenia jej pomocy i towarzyszenia jej aż do chwili powicia dziecka, a tym był przyszły Jan Chrzciciel.

W Betlejem

I oto zbliżał się ów dzień upragniony dla każdej kobiet, dzień wydania na świat dziecka. Józef, z którym odtąd komunikował się anioł, podjął decyzję o podróży do odległego od Nazaretu Betlejem, bo wiedział, że Mesjasz może przyjść na świat tylko tam, nigdzie indziej. Była to wiedza powszechna w narodzie wybranym. Wiedzieli o tym przede wszystkim arcykapłani i uczeni w Piśmie, strażnicy narodowych tradycji. To oni na pytanie Mędrców, przybyłych ze Wschodu z darami dla Nowonarodzonego, poinformowali egzotycznych wędrowców, że Mesjasz musi się narodzić w Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: A ty Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela (Mt 2,5-6).

 

 -szukam-
​CZY RZĄD W POLSCE KOCHA POLAKÓW CZY MERKEL?​
CZY RZĄD W POLSCE BOI SIĘ BOGA WSZECHMOGĄCEGO, CZY MUZUŁMANÓW? mk

 SŁOWACJA DELEGALIZUJE ISLAM

 Słowacja stawia gwałtowny opór wyczynom Unii Europejskiej starającej się przymusić swe państwa członkowskie do przyjmowania przydziałów muzułmańskich sił zbrojnych kierowanych do Europy na zaproszenie niemieckiej kanclerz Angeli Merkel.

Słowacki parlament większością dwóch trzecich głosów uchwalił ustawę skutecznie blokująca możliwość uznania islamu jako jednej z oficjalnych religii w kraju.
Premier lewicowego rządu Słowacji, Robert Fico, wielokrotnie mówił że na Słowacji nie ma miejsca dla islamu.
Nowa ustawa wymaga tego, że religia musi mieć co najmniej 50.000 członków (wzrost z 20.000), aby kwalifikować się do dotacji państwowych i prowadzić własne szkoły, donosi Reuters.
To sprawi, że teraz będzie trudno zarejestrować islam. Według ostatniego spisu ludności, islam ma w Słowacji tylko 2000 wyznawców i nie ma żadnego legalnego meczetu.
Fundacja islamska na Słowacji szacuje, że liczba ich członków może sięgać nawet 5000.
ustawa została wsparta przez koalicjanta rządu pana Fico, Słowacką Partię Narodową.
Strona rządowa tłumaczy, że nowa ustawa ma na celu zapobieżenie rejestracji kościołów, które są żartem z religi, takich jak np. Kościół Latającego Potwora Spagetti.
"Islamizacja rozpoczyna się od reklamy i sprzedaży potrawy kebab, to już widzimy w Bratysławie, musimy zdawać sobie sprawę z tego z czym będziemy musieli zmierzyć się w ciagu pięciu do 10 lat", powiedział Reuterowi przewodniczący SNS Andrej Danko.
Powiedział też tak:
"Musimy zrobić wszystko co możemy, aby w przyszłości nie został zbudowany w naszym kraju żaden meczet".
Danko już wcześniej wzywał do podjęcia działań zapobiegających rejestracji islamu i wprowadzenia zakazu noszenia burki w miejscach publicznych.
Populacja Słowacji wynosi 5,4 mln, a 62 procent ludzi deklaruje się jako rzymskokatolicy.
Przemawiając w maju tego roku, pan Fico powiedział, że "imigranci... zmieniają charakter naszego kraju". "Nie chcemy, aby charakter tego kraju zmienić. Bądźmy szczerzy i powiedzmy, że nie stanie się to na Słowacji" - dodał.
Czy nie macie wrażenia że Polska powinna pójść śladem braci Słowaków?-szukam-

MODLITWA WSTAWIENNICZA  

 

do Boga Ojca Wszechmogącego 

 

o zwycięstwo prawa Bożego i sprawiedliwości  

 

w Polsce – Ojczyźnie naszej 

-szukam-

-szukam-

    
 


  kontakt

    Szanowny Pa

 
 


     Święta Bożego Narodzenia zbliżają nas jeszcze bardziej do myśli o dzieciach. Nie ma większej radości, niż widok małych rączek rozpakowujących prezenty i maluchów biegnących ze śmiechem do swoich rodziców. Chcemy, żeby każde dziecko mogło przeżywać radość Świąt, choinki, rodzinnej Wigilii, śpiewania

 kolęd.

 

0-Boze-Narodzenie.gif

     Niestety, nie wszyscy tego chcą. W Poznaniu grupa naszych wolontariuszy udaremniła akcję promującą metody wykonywania aborcji w domu. Organizatorzy wydarzenia dotyczącego zabijania nienarodzonych dzieci przestraszyli się prolajferów pikietujących z banerem pokazującym ofiarę aborcji, dziecko uśmiercone w okrutny sposób w 11. tygodniu swojego życia. Skutecznie powstrzymaliśmy tych propagatorów aborcji!

PIKIETA POZNAŃ - OBRAZ


    Szanowny Panie!

   Dziękujemy, że pomimo całej agresji skierowanej przeciwko życiu i rodzinie oraz tym, którzy ich bronią, jest Pan wierny wartościom. Jest to szczególnie wymowne w dniach, kiedy świętujemy czas, gdy sam Bóg stał się tym Najmniejszym i zamieszkał w Rodzinie.

NIECH WAM BÓG BŁOGOSŁAWI SWOJĄ OBECNOŚCIĄ! -
 OBRAZ

     Pragniemy życzyć Panu, aby czas, w którym wspominamy tajemnicę Wcielenia i Narodzenia Jezusa Chrystusa, napełnił Pana i Pan Najbliższych głęboką radością, prawdziwym pokojem, oraz przekonaniem o niepojętej miłości i wielkiej trosce o człowieka, którą Bóg wyraził zsyłając na ziemię swojego Syna.


 
 
Kaja Godek - jeżeli ten obraz nie
 wyświetla się, odblokuj w ustawieniach podgląd
 obrazów.

 
 

Z poważaniem,

 

Podpis Kai Godek -
 jeżeli ten obraz nie wyświetla się, odblokuj w
 ustawieniach podgląd obrazów.

KAJA GODEK

z zespołem Fundacji Życie i Rodzina

 
 
 

PS 23 grudnia w kilku miastach w Polsce przeprowadzimy serię pikiet pokazujących zło aborcji, aby przypomnieć o dzieciach, które chciały się narodzić, ale nie było im to dane. Zapraszamy do śledzenia naszej strony, gdzie znajdą Państwo relacje z akcji: www.zycierodzina.pl


 
 


INWESTUJ W WARTOŚCI

 
 

PRZELEW TRADYCYJNY:
NAZWA ODBIORCY:
TYTUŁEM:

PRZELEWY ZAGRANICZNE IBAN:
KOD SWIFT:

26 1140 2004 0000 3202 7615 3171
FUNDACJA ŻYCIE I RODZINA
DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

PL26114020040000320276153171
BREXPLPWMBK

Przelewy tPay.com - jeżeli ten obraz nie
 wyświetla się, odblokuj w ustawieniach podgląd
 obrazów.


 
 

LOGO  Fundacja Życie i Rodzina,
   ul. Książąt Mazowieckich 9/5, 01-990 Warszawa
   REGON: 363635310, NIP: 1182118534, KRS: 0000598904

 
 
Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie >>KLIKNIJ TUTAJ<<

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o działalności Fundacji Życie i Rodzina.
Jeśli chcesz wypisać się z newslettera, napisz na: kontakt@zycierodzina.pl.
-szukam-

 Grzegorz Braun - porządek świata a polska rodzina.​
 
K
​s.Piotr Natanek - jak zdradzono Polskę...
 
G
​rzegorz Braun i  Donald Trump.
..
 
​Grzegorz Braun o aborcji....​
 
 
​Grzegorz Braun - Rzym - Zawierzenie...
 
J
​udeopolonia - co czeka Polskę?
 
D
​laczego prez. A.Duda wydaje wyroki na polskie dzieci i ogólnie mówiąc rządzi ludźmi bez narodu pozwolenia? My nie chcemy wojny. To dlatego A.Duda nie chce zwierzchnika Boga Jezusa Chrystusa Króla, bo mu popsuje szyki w rządzeniu ludźmi polskimi i ziemią polską. Wysyła Polaków na wojnę, aby ginęli. Pan Bóg jest Sprawiedliwy i nie pozwoli niszczyć życia ludzkiego, więc tyle waszego co na ziemi, bo wiecznie będziecie potępieni. PIS zezwolił na aborcję - jak oni się Boga nie boją? Przecież wiedzą, że to jest ciężki grzech ale pomaga mu w tym Episkopat, zamiast ich nauczać o sprawiedliwości Bożej. PIS niech zmieni nazwę na "Partia morderców", bo nakazują na mordowanie niemowląt polskich, aby zrobić miejsce dla ich boga - Żyda...., któremu ciągle mało. mk.
 
 
​O przeszłości, która naucza....
 
W
​izje, Przepowiednie które powinniśmy rozważać, a nie usuwać....
 
​Kto w Polsce rządzi?​ 
Ż
​ydo - masoneria ....
 
P
​ogrom kielecki....
 
​Następny "przyjaciel" - Ukraina - dzieci polskie żywe wieszali na drzewach przywiązując je drutem kolczasty.m.. 
 
Z
​drajcy w Sejmie w Polsce, bo nie zupełnie polskim......
 
​Następny "przyjaciel" - Wielka Brytania​....
 
N
​o to jak z tym masonem Dziwiszem - jest masonem, czy nie? "Ryba psuje się od głowy". Gdyby nie był masonem, to kochający Pana Jezusa duchowny Stanisław Dziwisz czym prędzej by Pana Boga Zbawiciela wywyższył i uczyniłby Go KRÓLEM POLSKI - taki ważny w Episkopacie przecież. Pan Jezus powiedział już dawno, gdy pytałam, że Jan Paweł II nie oddalił go z uwagi na opinię publiczną. Nasz ukochany papież od pewnego czasu wszystko uzgadniał z Matką B
ożą. Dziwisz nie zawsze był obecny przy rozmowach ważnych osób, np. gdy był u papieża Ryszard Kulkiński. mk.
 
D
​obrzy i patriotyczni kapłani i świeccy ludzie są atakowani przez zdrajców Pana Boga i Polski.  DLACZEGO?


-szukam-

Rok 2017 będzie rokiem wielkiego przełomu

                                    a11
Rok 2017 to czas wielkiego przełomu – ostrzega ks. Dominik Chmielewski. Do przełomu szykują się masoni, protestanci, a do tego to setna rocznica Objawień Fatimskich.
OD REDAKCJI: Pomijając zbytnią ufność prelegenta w różne współczesne, niepotwierdzone przez Kościół, a więc wątpliwe objawienia i wizje, oraz autorytet takich osób jak s. Faustyna Kowalska, stwierdzić należy, iż film stanowi świetną interpretację faktów i wydarzeń, jakie już wystąpiły i jakie najprawdopodobniej niedługo nastąpią, oraz idealną analizę obecnej sytuacji w której się znajdujemy, zwłaszcza w odniesieniu do Objawień w Fatimie, Apokalipsy św. Jana czy dzieł Św. Ludwika Marii Grignion de Monforta. Serdecznie polecamy obejrzeć!
 
ZOBACZ: 
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/2017-bedzie-rokiem-wielkiego-przelomu-2016-12


-szukam-

​CZY CI WYKSZTAŁCENI - UCZENI W PIŚMIE PYTALI SWEGO PRZEŁOŻONEGO KTO MA RACJĘ?

Kardynał przeciw kardynałowi. Każdy inaczej interpretuje adhortację        

                             Kardynał przeciw kardynałowi. Każdy inaczej interpretuje adhortację

Amoris laetitia papieża Franciszka nie wprowadza żadnych zmian w sprawie rozwodników w nowych związkach, wyjaśnia prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. Gerhard Ludwig Müller. Zupełnie innego zdania jest zaś… kardynał Reinhard Marks.

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary udzielił wywiadu bawarskiemu dziennikowi Passauer Neue Presse. Odniósł się w nim do listu czterech kardynałów oraz do sporów wokół Amoris laetitia

Purpurat stwierdził, że „dyskusja, także nad kontrowersyjnymi stanowiskami, jest w kolegium kardynalskim oraz w gronie biskupów” jest czymś zupełnie normalnym, nawet wówczas, gdy prowadzona jest razem „z biskupem Rzymu”. Jednocześnie kardynał przestrzegł przed „polaryzacją i polemiką” w Kościele.  

Kard. Müller zapewnił zarazem, że Amoris laetitia nie zmieniła dotychczasowego nauczania. – Jako, że Urząd Nauczycielski nie stoi ponad Słowem Bożym, ale mu służy i pozostaje mu wierny, jak wyjaśnia Sobór II Watykański w konstytucji dogmatycznej o bożym objawieniu, nie może zachodzić sprzeczność w wyjaśnianiu objawionej wiary między Pismem Świętym i Nauką Apostołów oraz zdefiniowaną dotąd nauką Kościoła – podkreślił.  Dodał, że w Amoris laetitia zaznacza się wyraźnie, iż dokument ten jest zgodny z Magisterium. 

– Nie ma żadnych wyjątków od nierozerwalności sakramentalnego małżeństwa – powiedział kardynał odnośnie sprawy rozwodników w nowych związkach

Zupełnie inaczej stawia tę sprawę monachijski arcybiskup, kardynał Reinhard Marx, przewodniczący episkopatu Niemiec. W rozmowie z portalem Katholisch.de stwierdził wprawdzie, że Amoris laetitia nie zmienia nauczania, a jedynie je rozwija; przyznał jednak wyraźnie, że dokument otwiera rozwodnikom w nowych związkach drogę do sakramentów. - Tekst nie jest tak mylący, jak niektórzy uważają. Nie chodzi tu o nowe nauczanie. Papież chce, byśmy rzucili nowe duszpasterskie spojrzenie na rzeczywistość i powiązali nasze życie, nawet gdy nie zawsze jest udane, z wymaganiami Ewangelii, zawierzając je miłosierdziu Bożemu – powiedział.

więcej: http://www.pch24.pl/kardynal-przeciw-kardynalowi--kazdy-inaczej-interpretuje-adhortacje,48191,i.html


-szukam-

Niemcy chcą odznaczenia dla śp. Łukasza Urbana. Uratował wielu Berlińczyków. Gdyby nie on byłaby druga Nicea!

                           Chcą przyznania Federalnego Krzyża Zasługi polskiemu kierowcy. Próbował powstrzymać terrorystę

Pierwszą ofiarą zamachu w Berlinie był Polak. Dziś wiadomo jeszcze więcej - wielu obecnych wtedy na bożonarodzeniowym jarmarku Berlińczyków zawdzięcza mu życie. Obecność krwi i dokumentów prawdopodobnego zamachowca, w kabinie użytej do terrorystycznego ataku ciężarówki, to wynik walki stoczonej z nim przez polskiego kierowcę.

Nie tylko pozwoliło to zidentyfikować mordercę, ale dowiodło bohaterskiej postawy Polaka - w momencie, kiedy samochód wjechał w stoiska, Łukasz Urban złapał za kierownicę i spowodował, że zjechał z głównego szlaku i zatrzymał się na bocznej granicy jarmarku. Wtedy Polak został zastrzelony a zamachowiec zbiegł.

Młoda Niemka stworzyła w Internecie petycję do prezydenta Joachima Gaucka z wnioskiem o przyznanie śp. Łukaszowi Urbanowi, Federalnego Krzyża Zasługi. Wystarczy 200 podpisów, które może złożyć każdy, nie tylko obywatele Niemiec: https://www.change.org/p/bundespr%C3%A4sident-joachim-gauck-bundesverdienstkreuz-f%C3%BCr-polnischen-lkw-fahrer-lukasz-urban

Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność" prowadzi zbiórkę na pomoc dla rodziny Łukasza . Środków finansowe można przekazać na rachunek:Krajowa Sekcja Transportu Drogowego, ul.Targowa 74, Warszawa 03-734, nr rachunku bankowego- PKO BP 79 1020 1185 0000 4102 0192 8035 DLA LUKASZA

http://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/9815-niemcy-chca-odznaczenia-dla-sp-lukasza-urbana-uratowal-wielu-berlinczykow-gdyby-nie-on-bylaby-druga-nicea

 
-szukam-

Stowarzyszenie Sympatyków Ładu  Obywatelskiego,

 

Własności  i Kapitału w Gdyni

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków,

 

na nasze tradycyjne spotkanie opłatkowe, które dbędzie się dnia

4 stycznia 2016r (środa) w Gdyni przy

ul. 3 Maja 27/31 o godz. 16.00 w siedzibie, którą udostępniło nam

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

 

a szczególnie 

Rycerzy Chrystusa Króla,

 

ponieważ 30 czerwca 2016r. obchodziliśmy

XII rocznicę uroczystego oddania naszego Stowarzyszenia na Jasnej Górze

 

pod królewską władzę Pana Jezusa Chrystusa Króla

 

specjalnym  Aktem Intronizacji

z dnia 30 czerwca 2004 roku .

a zarazem do wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za to wszystko,

co z Jego pomocą udało nam się uzyskać w ostatnim czasie.

 

+++

 

Film dokumentalny z tego Aktu Intronizacji naszego Stowarzyszenia 

można obejrzeć pod adresem 

https://www.youtube.com/watch?v=iEkH2icNeJQ

(film trwa 3 minuty)

a  treść tego Aktu oraz film jest w załączeniu 

 

 

                             Króluj nam Chryste.

 

                                                         ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

Życząc wszystkim błogosławionych Świąt:

 

Zapraszamy także na uroczyste Msze

Święte do kościoła pw. Św. Urszuli

Ledóchowskiej – Gdynia-Chwarzno

ul. Ateny 15 w każdą czwartą nie-

dzielę miesiąca od dnia 26 luty 2017r

o godz. 12.00 w intencji:

 

DO OPATRZNOŚCI BOŻEJ

PRZEZ NIEPOKALANE SERCE

MARYJI PROŚBA  O DOBRE

OWOCE JUBILEUSZOWEGO

AKTU PRZYJĘCIA JEZUSA

 

CHRYSTUSA ZA KRÓLA

 

Po Mszy Świętej modlitwa przy figurze Chrystusa Króla

 

Zdj�cie-Chr-Kr-Chwarzno-2m.jpg

 

Prosimy powiadomić innych - podaj dalej

 

 KRÓLUJ NAM CHRYSTE
-szukam-
Medziugorje - zdjęcia Gospy


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
przyglądnijcie się dobrze zdjęciom dwa pierwsze i ostatnie, 3 i 4 to na dowód, ze inne tez były robione w tym samym czasie tylko z innej strony i nic nie ma - zdjęcia zrobione 6 sierpnia 2015
Mamy jeszcze miejsca na Czuwanie Noworoczne do Medziu, dla tych, którym Bóg Ojciec przygotował to miejsce przed wiekami. ewa

Wiadomość przekazana do Redakcji Echa z danymi kontaktowymi

                 Witam Wszystkich.
  Pragnę się z Wami podzielić pewnym niezwykłym wydarzeniem z naszego życia.
  Muszę o tym napisać bo mam takie wewnętrzne przynaglenie.
  Odsuwałem to kilka miesięcy ale już dłużej nie chcę i nie mam siły z tym
  walczyć.
​  ​
Niektórzy wiedzą, że Małgosia i Lidka  były w tym roku po raz pierwszy w
  ​
Medziugorje.
  Zrobiła tam dużo zdjęć, niestety tylko telefon komórkowym, nie najlepszym z
  resztą (Nokia Asha 302).
  Po kilku tygodniach postanowiliśmy zgrać zdjęcia na komputer.

  To co na nich dostrzegliśmy trochę nas onieśmieliło i delikatnie pisząc
  oszołomiło - bardziej mnie.
  Gosia przeszła nad zdjęciami do porządku dziennego i żyje dalej "swoim"
  pięknym codziennym życiem.
  Mnie męczyło abym się zdjęciami podzielił z Wami co właśnie czynię.
  Nie zmieniałem nazwy zdjęć, wysyłam w takiej kolejności jak zrobiła je
  Gosia.
  Zdjęcia są darem dla mnie - nigdy nie byłem zbyt Maryjny ale od tego
  wydarzenia to się zmienia.
  pozdrawiam
  Sławomir Tomczak

  Dziś znalazłem Państwa strone szukając świadectwa "Trafiona przez piorun"
  Po wczorajszym pięknym dniu  (8 grudnia )pragnę podzielić się z Wami zdjeciami.
  Możecie nimi rozporządzać jak chcecie są darem dla Wszystkich
  pozdrawiamy:
  Sławomir i Małgorzata-szukam-

Pamiętaj o bliskich
 – zapal Bożonarodzeniową świecę...


modlitwa.fatima.pl

Pamiętaj o bliskich – zapal
Bożonarodzeniową świecę

Szanowna Pani Mieczysławo!

Piszę do Pani, gdyż gorąco pragnę złożyć Pani świąteczne życzenia.

Wiele razy usłyszy Pani od swoich bliskich czy znajomych słowa „Wesołych Świąt”, „Radosnych Świąt”, czy „Dużo uśmiechu na Święta”. Zgadza się – Święta Narodzenia Pańskiego są czasem szczęśliwym, bowiem na świat przyszedł Ten, który zbawił ludzkość. Jest z czego się cieszyć!

A jednak na wielu twarzach w tym roku nie zagości uśmiech…

Niestety zapewne u Pani – podobnie jak i u mnie – podczas wigilijnej kolacji zabraknie kilku bliskich osób. Jedni być może wyjechali, szukając za granicą lepszego życia, inni odwrócili się najbliższych czy może nawet od Wiary, a niektórych Pan Bóg powołał do Siebie.

Oni wszyscy – Pani i moi bliscy – potrzebują naszej modlitwy i niezawodnej pomocy Maryi. Możemy im pomóc razem, dzięki stronie www.modlitwa.fatima.pl.

Może Pani tam zapalić jedną ze świec: 7-dniową, 30-dniową lub wieczystą. Każda z nich będzie płonąć w wybranej przez Pani intencji - i otoczy modlitwą naszą rodzinę, bliskich i przyjaciół.

Aby zapalić jedną ze świec wystarczy kliknąć w link

Najbliższe dni to również czas zadumy. Kiedy myślę o mijającym roku 2016, ze smutkiem muszę przyznać, że był on pełen duchowych tragedii. Blisko 46 000 000 nienarodzonych dzieci zostało zabitych poprzez zabiegi tzw. „legalnej” aborcji, trwały niekończące się prześladowania chrześcijan, na całym świecie miało miejsce bezkarne szydzenie z ważnych dla katolików wartości...

...to tylko kilka z wielu smutnych wydarzeń mijającego roku.

Musimy to powiedzieć głośno i wyraźnie - każdego dnia Kościół Katolicki, jego wyznawcy oraz sam Pan Jezus, są poniżani i obrażani.

Pani Mieczysławo, opowiem Pani o czymś jeszcze. Obserwowałem niedawno „wydarzenie” na jednym z portali społecznościowych, którego nazwa „Mistrzostwa Polski w szkalowaniu Papieża” –dodam tylko, że chodzi o św. Jana Pawła II - mówi sama za siebie. W imię jednostronnej „tolerancji” wierni Panu Bogu katolicy nie są w stanie prawnie powstrzymać tej lawiny ohydności spływającej na naszą wiarę.

Myślę, że nie brakuje nam dowodów na to, że Szatan jest dziś wyjątkowo aktywny, a perfidia służących mu ludzi nie zna granic.

My, chrześcijanie, posiadamy jednak broń mocniejszą od przepisów prawa czy „nowoczesnych” konwencji społecznych. Tą bronią jest modlitwa, nasza rozmowa z Panem Bogiem. Zatem zwróćmy się do Zbawiciela w intencji wynagrodzenia mu tych wszystkich zniewag, których współcześnie doświadcza.

ZAPALMY ŚWIECĘ FATIMSKĄ!

Może to być prawdziwe światło, przy którym usiądziemy do wieczerzy wigilijnej. Może to również oznaczać wspólną modlitwę za pośrednictwem strony:
www.modlitwa.fatima.pl

Głęboko wierzę, że dzięki naszym modlitwom w przyszłym roku nie będę musiał wspominać Pani o tych przykrych wydarzeniach i będę mógł się do Pani zwrócić tylko z życzeniami, które teraz składam:

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego oraz wszelkich potrzebnych łask za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki Dzieciątka Jezus.

W Jezusie i Maryi

Sławomir Olejniczak
Prezes Instytutu
Ks. Piotra Skargi
 

P.S. Jeszcze raz proszę Panią o modlitwę i zapalenie choćby jednej ze świec ,aby otoczyć naszych bliskich duchowym wsparciem oraz wynagrodzić krzywdy wyrządzone Świętej Rodzinie.
-szukam-

​ŚWIAT CHRYSTUSA
​ - ANDRZEJ NOWAK​
   

https://www.youtube.com/watch?v=GOhE3gj7Y-E

   

https://www.youtube.com/watch?v=3wu1qwshWcg-szukam--szukam-
DOPÓKI W POLSCE JEST RZĄD ŻYDOWSKI, TO NIE BĘDZIE LEPIEJ, BO NIESTETY ONI CHCĄ OBJĄĆ NASZ KRAJ. ICH IZRAEL JUŻ JEST DLA NICH ZA MAŁY.  MAJĄ SWOJE SPOSOBY NA ZAWŁADNIĘCIE NARODU POLSKIEGO - UŚMIERCAĆ ABORCJĄ I SZCZEPIONKAMI, ABY GO ZGŁADZIĆ. JUŻ DAWNO NAZYWAJĄ POLAKÓW "GOJAMI", ABY KIEDYŚ BYLI ICH SŁUGAMI. PREZYDENT O DWÓCH TWARZACH - ŁAPIE HOSTIĘ JEZUSA, A NIE CHCE SPEŁNIĆ BOGA PROŚBY NA KORZYŚĆ CAŁEGO ŚWIATA - GDZIE UCIEKNIESZ PREZYDENCIE GDY PRZYJDĄ  WROGIE WOJSKA. GDZIE UCIEKNIESZ, GDY POCZĘSTUJE CIEBIE I POLSKĘ KATAKLIZMAMI TEN, KTÓREGO NIE CHCESZ ZNAĆ, A JEŚLI MÓWISZ, ŻE ZNASZ, TO TYLKO DLA PUBLICZNOŚCI, BO PALISZ HANUKI Z ŻONĄ ŻYDÓWKA, TAK JAK LECH KACZYŃSKI TEŻ UDAWAŁ KATOLIKA. TYM ZACHOWANIEM PREZYDENT NIE CHCE POKOJU, TAK JAK HLOND - CHCE WOJNY. Z BOGIEM NIE MOŻNA WALCZYĆ PANIE PREZYDENCIE
.
ŻADEN CZŁOWIEK, ŻADEN ŻYD NIE ZAPEWNI NA ŚWIECIE POKOJU, BO TYLKO BÓG JEST CUDAMI SŁYNĄCY, BO TYLKO BÓG JEST MIŁOŚCIĄ.  mk

Ratujmy dzieci! Prof. Maria Dorota Majewska

                  

                       Infant gets an injection

Szanowni Państwo,

Życzę Wam spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia  oraz zdrowego, pomyślnego nowego roku 2017.  

Oczekujemy, że wiele się zmieni w tym roku na lepsze. Najważniejszą sprawą jest ratowanie dzieci przed szczepiennymi okaleczeniami oraz zatruciem żywnością pełną pestycydów, herbicydów i hormonów.  To musi stać się nadrzędnym celem wszystkich rodziców, dziadków, lekarzy, nauczycieli, polityków, obywateli.   Dla przetrwania narodu nie ma ważniejszej sprawy niż zabezpieczenie zdrowego rozwoju  młodych pokoleń.  

Warto posłuchać (lub przeczytać)  doskonałego przemówienia Laury Hayes nt. wartości i sensu szczepień dzieci.  Laura jest matką autystycznego 20-latka, ciężko okaleczonego szczepieniami w niemowlęctwie.  Osobiście poznała tragiczne skutki dla życia i zdrowia dzieci ze strony szczepień i dogłębnie zapoznała się z faktami medycznymi oraz naukowymi dotyczącymi powikłań poszczepiennych, z ich aspektami prawnymi i społecznymi.  Mówi językiem zrozumiałym dla wszystkich, dlatego jej przemówienie jest bardzo przekonujące dla każdego.  Przypomina, że nigdy nie przeprowadzono  żadnych badań, które by udowodniły że szczepienia są bezpieczne i skuteczne, a mimo to  w USA i wielu innych krajach pod naciskiem lub przymusowo  aplikuje się je niemowlętom.  Skutki tego są tragiczne dla młodych pokoleń.  Obowiązek/przymus szczepień trzeba nazwać bez eufemizmów tym czym jest – mengelowskim eksperymentem pseudomedycznym i holokaustem dzieci.   Winę za szczepienne zbrodnie popełniane na dzieciach ponoszą kartele farmaceutyczne, skorumpowane instytucje medyczne (CDC, Sanepid, ministerstwa zdrowia),  szczepiący lekarze, media, a także instytucje naukowe i  wydawnictwa naukowe  ukrywające lub fałszujące prawdę o szczepieniach.
 
-szukam-
Ktoś chce podpalić nasz dom - POLSKĘ; Katarzyna Szymon;
PAN JEZUS - BÓG ZNA PRZYSZŁŚĆ LUDZI I NIE JEST TAJEMNICĄ I NIEUSTANNIE MÓWI, ŻE POLSCE GROZI NIEBEZPIECZEŃSTWO, JEŚLI NIE BĘDZIE KRÓLEM POLSKI OFICJALNIE UZNANYM PRZEZ EPISKOPAT I RZĄD W POLSCE. PRZYKRO NAM, ŻE RZĄD I EPISKOPAT W POLSCE WYBIERAJĄ WOJNĘ I PIEKŁO WIECZNE, JAK HLOND.

 
​ Tak - ks.Dyrektorze "Radia Maryja" - teraz szturm modlitewny. Gdzie byłeś gdy biskupi opracowywali ZAWIERZENIE Panu Jezusowi Królowi POLSKI. Przecież Ty znasz i wiesz zasady INTRONIZACJI BOGA - PANA JEZUSA NA KRÓLA POLSKI. Jesteś wykształcony, pięknie mówisz, a jednak​ nie chcesz Ty, ani Episkopat, ani Rząd w Polsce specjalnymi AKTAMI wraz z Rządem w Polsce uczynić Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI, tak jak uczynił król Jan Kazimierz czyniąc Matkę Bożą - KRÓLOWĄ POLSKI. Przecież Król był osobą polityczną - Rządem a teraz jak widzimy
,
że
Rząd w Polsce służy dwom bogom. A teraz, gdy Polska jest w wielkiej potrzebie, to teraz, to teraz, to teraz ogłaszasz MODLITWĘ. Nigdy nie jest za późno na modlitwę, ale może być za późno na POKÓJ w POLSCE. Pan Jezus podał warunki POKOJU wiele razy a Ty nie rozumiesz, czy nie chcesz zrozumieć? Bóg Izraela nie zbawi Ciebie i cudów nie uczyni. Już raz Ciebie i całą ludność zdradził p. Prezydent- w gazetach czytaliśmy. Następna zdrada - podpisał zarządzenie - dziewczynki muszą otrzymać szczepienia, aby nie mogły mieć dzieci polskich. Bóg Izraela nie obroni naszej Ojczyzny a nawet pogrąży ją wchodząc do nas i czyniąc nas ich sługami i niewolnikami, gdyż mówią, że "goje" muszą być ich sługami. Pan Jezus powiedział już wiele razy, że jesteś i będziesz współwinny nieszczęściom jakie na Polaków spadną od wrogów. 
Kogo się boisz - Boga, czy demona - ludzi demonicznych, którzy nie chcą uwierzyć w Jezusa Chrystusa Króla. Kardynał Hlond też nie uwierzył, więc nie bierzcie
​prykładu
z tego nieposłusznego Panu Bogu duchownego, który jest obciążony 6 milionami istnień ludzkich i wyje w piekle. Na świecie jest Bóg i diabeł - wybieraj, abyś nie był potępiony. Media na całym świecie rządzą światem, więc uważaj jak rządzisz. mk
- https://www.youtube.com/watch?v=HqWxVP8uynIv
​-------------------​

"Mistrz i Katarzynka" - dokumentalny filmik o POLSKIEJ stygmatyczce Katarzynie Szymon
https://www.youtube.com/watch?v=oVCUEvMbLEs
https://www.youtube.com/watch?v=0x_hZR1tnw8

​---------------------​

na Polskę ruszyły siły  zła
​.
Widocznie chce tego Rząd i Episkopat - gdzie będą uciekać?​
 - http://wolna-polska.pl/wiadomosci/polske-ruszyla-ofensywa-nowego-porzadku-swiata-2016-12
​---------------------​

co mówi UE O Polsce i co będzie jutro ? 21.12.2016 
Oto wasz BÓG - Rrządu i Episkopatu - ale on was nie zbawi, jedynie pośle na wieczne potępienie, żebyście i tam mu służyli. ​mk.

"Wielcy świata" mówią, co ludzie mają robić ...
-​
https://www.youtube.com/watch?v=Veyt5_1kOaU

​----------------------------------

po to, żeby nie modlić się, tylko żyć diabłem​ i z diabłem. mk

po co są nowoczesne filmy ? np. Terminator, Harry Potter itp ?
https://www.youtube.com/watch?v=oX-uqMt1Mmk

​------------------------------------​

niesamowity wywiad z rabinem 
​- ​
podajcie Rządowi i Episkopatowi, to dowiedzą się kim są.....​
-szukam-

Dołącz do Modlitewnej Krucjaty Wynagradzającej!    

          Dołącz do Modlitewnej Krucjaty Wynagradzającej!

Niejedno katolickie serce truchleje wsłuchując się w płynące z całego świata doniesienia. Katastrofalne zjawiska zdają się nie mieć końca. Rodzące się pytania o nadciągający koniec przenikają ludzkie umysły. W tym zamęcie zbyt wielu zapomina o słowach jakie do pastuszków skierowała Fatimska Pani wzywając do pokuty, poprawy życia i modlitwy. Już najwyższy czas, aby odpowiedzieć na niosącą nadzieję Matczyną prośbę.

W 2017 roku minie sto lat od momentu kiedy Matka Boża zeszła na Ziemię, by ostrzec ludzkość, że ta stoi na krawędzi przepaści. Jednak Pani Fatimska objawiła trojgu pastuszkom także proste, napawające nadzieją, trzyczęściowe rozwiązanie:

Poprawa życia, pokuta i modlitwa!

Ludzkość jednak nie posłuchała Matczynej prośby. Czy i dziś, kiedy nasz świat zdaje się pędzić ku zatraceniu w przepaść, również pozostaniemy głusi na słowa Pani Fatimskiej? Czy staniemy przed Matką Bożą z pustymi rękami w rocznicę objawień, w których prosiła nas o nawrócenie, pokutę i modlitwę, by świat mógł uniknąć kary Bożej?

Nadszedł czas, aby dołączyć do Modlitewnej Krucjaty Wynagradzającej. Nie jutro, czy w przyszłości, lecz dziś! Tysiące ludzi na całym świecie już modli się w intencji nawrócenia ludzkości czekając na obiecany triumf Niepokalanego Serca Maryi! Wciąż jednak brakuje Twojej modlitwy!

Z pewnością łatwiej jest załamywać ręce i narzekać na to co dzieje się wokół nas i z każdym dniem oddalać się od prawdziwie katolickiej nadziei. To dająca komfort wygodna postawa. Czy jednak o to prosiła Pani Fatimska? Czy namawiała do porzucenia nadziei i wypatrywania końca? Zdecydowanie nie! Dlatego mimo strachu i grozy, jaka przejmuje wielu z nas każdego dnia na wieść o płynących ze świata zagrożeń, trzeba raz jeszcze wziąć Różaniec do ręki. Tego chce od nas Pani Fatimska. Nie zawiedźmy Jej Matczynej miłości!

Dołącz do tysięcy ludzi na pięciu kontynentach, którzy już biorą udział Modlitewnej Krucjacie Wynagradzającej!
-szukam-

​Pan Jez
​u
s o przyszłości Polski​
 
Pan Jezus:
"Rządzący polityczni i religijni wszystko robią na uciechę waszą. Dużo robią wbrew Mojej woli. A Ja powiedziałem: "jeśli nie będę oficjalnie uznany KRÓLEM POLSKI, to wkrótce Polska będzie poddana ogromnej niewoli". Mam dużo wrogów z każdej strony świata i jeśli nie będę uznany oficjalnie przez Rząd i Episkopat KRÓLEM, to nie doczekacie następnego lata. Ja Jestem Miłością, ale wy rządzący nie igrajcie ze Mną. Jesteście leniwi i bezużyteczni w świecie, gdyż tylko lokatorami właściciela Ziemi​. Właścicielem Ziemi jest Trójca Przenajświętsza i żadna osoba ludzka nie jest od Niej większa. Wy bezużyteczni rządzący Polską i w Moim Kościele - gdy przyjdzie KARA Moja, nie przydacie się wiele, a wasze dusze będą w płonącym popiele. Mówię do was - Jestem Bogiem Miłosiernym - nie straszę, lecz wypełniają się  wtedy Słowa Ewangelii. Wy w Chicago także uczyńcie AKTY INTRONIZACJI, ale gdy nie wykonacie Mojego polecenia, także nie obędzie się bez Mojego skarcenia".
-szukam-


Gdy pierwsza gwiazdka na niebie zabłyśnie
Niech Cię aniołek ode mnie uściśnie
I niech przekaże serdeczne życzenia
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

 


Kochani,


Życzę Świąt obfitujących w  miłość  by móc spotkać Narodzonego Jezusa w sercu i w bliźnim.

Niech ten czas będzie czasem przemiany i doświadczenia miłości Bożej z najbliższymi!

W Nowym Roku obfitości łask Bożych do zadań, które Bóg pragnie przez Ciebie uczynić.

Ze świąteczno-noworocznymi pozdrowieniami

Olga D.


Obraz w treści 1

ŻYCZENIA
Jak obyczaj  każe stary,
Według ojców naszych Wiary.
Składam wszystkim te życzenia,
Z okazji Bożego Narodzenia,
          I lepszego, Nowego Roku,
          Który jest - o parę kroków.
          I by przyniósł wszystkim nam,
          Wiele nowych, lepszych zmian.
Żeby Polska Polską była,                
Żeby ,,Dobra zmiana" prawdziwą była
Żeby Polacy radośni i szczęśliwi byli
Żeby Bogu i sobie - wzajemnie służyli.
 
          Żeby tak, tak- nie, nie, była nasza mowa,
          Żeby się spełniły, życzeń te proste słowa.
          Żebyśmy się trzymali Bożych dróg,
          Żeby na miejscu pierwszym - zawsze był Bóg.
 Niech nam błogosławi i koi, życia ziemskiego ból,
A po śmierci, do Nieba  doprowadzi,
Narodzony Jezus Chrystus,
POLSKI  I ŚWIATA - PAN I KRÓL !         Życzy - Jerzy 
                                
,,WIERZYSZ, ŻE CHRYSTUS NARODZIŁ SIĘ
W BETLEJEMSKIM ŻŁOBIE,
LECZ  BIADA CI,
JEŚLI  NIE NARODZIŁ SIĘ W TOBIE!"
 
WIGILIJNA G W I A Z D K A
 Gdy za oknem już ciemność, promień słońca zgasł,
         Gwiazdy świecą na niebie, to już nadszedł czas.
     Kończą się przygotowania, trwające od rana,
Choinka, jak panna do ślubu stoi pięknie ubrana.
Blaskiem lampek i ozdób, promieniście świeci,
Z ciekawością  spoglądają pod nią, wnuczęta i dzieci.
By dojrzeć prezenty, pod choinką złożone,
                                Czas zasiąść do kolacji – przygotowania skończone.
Ten grudniowy wieczór, igliwiem pachnący,
Ludziom nastrój świąteczny i nadzieję niosący.
Gromadzi rodziny i najbliższych, na ten czas zebranych,
Przy stole wigilijnym – odświętnym nakryciem i siankiem udekorowanym.
Pośród wielu potraw, na stole ustawionych,
Jest opłatek biały, w kościele poświęcony.
Gdy poprzedzone modlitwą, rozpocznie się dzielenie,
Każdy wzajemnie złoży, serdeczne życzenie.

                                                                                                                                                                                                                                                                           Słów ciepłych wiele, z ust naszych popłynie,

                                                                                                                                                                                                                                                                         Zaśpiewamy kolędy – na Chwałę Bożej Dziecinie.

Drobne upominki nawzajem, z radością sobie wręczymy,
Najbardziej to najmłodszych, podarkami ucieszymy.
Którzy zimy i gwiazdki, z niecierpliwością czekali,
Za lat kilkadziesiąt z sentymentem,  będą ją wspominali.
I tak czas miłej, wigilijnej i uroczystej kolacji,
Zakończy się dla najmłodszych, oraz starszej nacji.
Lecz do Boga też trzeba, wznieść duszę i serce,
Więc weźmy udział, w nocnej  Pasterce.
By móc śpiewać z radością, przy żłóbku Bożej Dzieciny,
Wcześniej w konfesjonale - wyznać musimy, zaniedbania i winy.
                      Bo istota rzeczy, świąt jest w tym cała,
                      Człowiek musi dać coś dla duszy, a nie tylko dla ciała.
                      O które w święta, też zadbać należy,
                      Poza piciem i jedzeniem – spacer, na powietrzu świeżym.
Niech więc każdy, zdrowo i wesoło spędzi te święta,
Darzy życzliwością  innych i o Panu Bogu pamięta.
A w Nowym Roku, który wkrótce nastąpi,
    NARODZONY JEZUS, ŁASK I POMYŚLNOŚCI- NAM NIE POSKĄPI!
                                                                                            Jerzy P.
Boże Narodzenie 2016
https://www.youtube.com/watch?v=Bo_wXwMG0ZE


Mizerna cicha, stajenka licha, Pełna Niebieskiej Chwały,

Oto leżący przed nami śpiący w promieniach,

Jezus mały”, nasz Bóg i nasz Król. 

Błogosławieństwa Bożego w każdym dniu Nowego 2017 Roku.

                                                            życzy

                                                            Mieczysław z żoną Henryką.


  
-szukam-

Kardynał Burke: „formalna korekta” papieża po uroczystości Objawienia Pańskiego         

                  Kardynał Burke: „formalna korekta” papieża po uroczystości Objawienia Pańskiego

„Formalnej korekty” nauczania papieskiego zawartego w adhortacji „Amoris laetitia” czterej kardynałowie – autorzy dubia – dokonają po uroczystości Objawienia Pańskiego. Kardynał Raymond Burke w wywiadzie dla portalu Life Site News powiedział, że stanie się tak, jeśli do tego czasu Franciszek nie zabierze głosu i nie wyjaśni pięciu wątpliwości, podniesionych przez kardynałów.

- Musi się pojawić odpowiedź na „dubia”, ponieważ odnoszą się one do fundamentalnych kwestii życia moralnego i niezmiennej nauki Kościoła dotyczącej dobra i zła; różnych świętych prawd, takich jak małżeństwo i Komunia Święta itd. – mówił kard. Burke podczas rozmowy telefonicznej z LSN.

Hierarcha zastrzegł, że „formalna korekta” nie nastąpi w okresie świątecznym i w Oktawie Bożego Narodzenia. - Teraz oczywiście jesteśmy w ostatnich dniach wielkiej łaski przed uroczystością Narodzenia Pańskiego, a następnie mamy Oktawę Bożego Narodzenia i obchody na początku Nowego Roku. Cały ten okres to tajemnica Narodzin Naszego Pana i Jego Objawienia. Tak więc odbędzie się to po tym okresie – tłumaczył.

Kardynał, który jest patronem Zakonu Maltańskiego dodał, że korekta będzie miała „bardzo prostą” i „bezpośrednią” formę. To znaczy, że konkretne określenia z „Amoris laetitia” budzące wątpliwości będą zestawione z fragmentami niezmiennego nauczania Kościoła i praktyką.Zdaniem kardynała Burke’a papież Franciszek wyraził swe osobiste przekonanie na temat Komunii dla niektórych rozwiedzionych w ponownych związkach. To jednak nie wystarczy. Niezbędna jest bowiem odpowiedź w świetle całości nauczania Kościoła.

więcej: http://www.pch24.pl/kardynal-burke--formalna-korekta-papieza-po-uroczystosci-objawienia-panskiego,48183,i.html


-szukam-

Częstochowa: abp Depo zalecił odmawianie „Modlitwy za Ojczyznę” ks. Piotra Skargi           

               Częstochowa: abp Depo zalecił odmawianie „Modlitwy za Ojczyznę” ks. Piotra Skargi

„W duchu wiary i odpowiedzialności oraz w trosce o obecny i przyszły kształt naszego Narodu i Ojczyzny” metropolita częstochowski abp Wacław Depo zalecił, aby od 19 grudnia aż do święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego) podczas każdej Mszy św. w kościołach archidiecezji odmawiana była „Modlitwa za Ojczyznę” Sługi Bożego ks. Piotra Skargi.

O postanowieniu abp. Wacława Depo mówi pismo z 19 grudnia, zamieszczone na stronach internetowych kurii metropolitalnej w Częstochowie. Wikariusz generalny kurii ks. Marian Szczerba informuje w nim w imieniu metropolity częstochowskiego wszystkich proboszczów: "W duchu wiary i odpowiedzialności oraz w trosce o obecny i przyszły kształt naszego Narodu i Ojczyzny, Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo, Metropolita Częstochowski, zaleca, by począwszy od dziś, aż do święta Ofiarowania Pańskiego odmawiano podczas każdej Mszy świętej, przed błogosławieństwem końcowym, "Modlitwę za Ojczyznę" Sługi Bożego ks. Piotra Skargi.

Po komunikacie do proboszczów zamieszczono także tekst modlitwy:

Boże, Rządco i Panie narodów,

z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
 
http://www.pch24.pl/czestochowa--abp-depo-zalecil-odmawianie-modlitwy-za-ojczyzne-ks--piotra-skargi,48176,i.html-szukam-

https://www.facebook.com/WeServeTheLord/videos/1205312182825593/                

Ciało papieża Jana Pawła II znaleziono nietknięte po ekshumacji, niezwykły znak jego świątobliwości.

 

​------------------------------------------​

 

smutna wiadomość dla świata

​ - nie było "cudu krwi"​ w Neapolu

  - ​
http://www.nautilus.org.pl/artykuly,3244.html

 

prawidłowe klękanie :     

​              - 
https://www.youtube.com/watch?v=lkI1jPq-PnY

 

 

Konstytucja 1997 jest nielegalna – Jan Zbigniew hrabia Potocki    

https://www.youtube.com/watch?v=cVD7TeRACoo

 

https://www.youtube.com/watch?v=AXIayyxaObM&feature=share   

​            
 Ksiądz Piotr Natanek jest atakowany, bo demaskuje masońską lożę Szatana niszczącą kościół w Polsce !

 

czy to znak Boży ? - 16 grudnia krew św. Januarego nie skropliła się
 - https://gloria.tv/article/DXFgSFPAS3WC6xChi9THQudX7

Polacy obudźcie się - dziadek Kijowskiego wprowadzał stan wojenny !!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=lbHSw8O8JX0

Ci którzy zaczęli tą kłótnię, powinni ją też zakończyć 
- https://gloria.tv/article/iJ1yNLrZbnoq3ZougMU2JNRPd

stan wojenny to zdrada Polski 
- https://www.youtube.com/watch?v=ciVZhy5NKu0

czy to się już dzieje teraz - ostanie słowa Anioła Stróża Polski z 2014 r - imprimatur kard. Dzięga
http://prawda-nieujawniona.blog.onet.pl/2014/06/15/ostatnie-oredzie-do-adama-czlowieka/

niespotykana konstelacja gwiazd po Łagiewnikach
http://tradycja-2007.blog.onet.pl/2016/11/25/zapowiedz-konca-szukam-


Pawłowicz: Opozycja tej nocy chciała obalić rząd!

  
                      Pawłowicz: Opozycja tej nocy chciała obalić rząd!

Krystyna Pawłowicz zamieściła na swoim profilu na portalu facebook wpis, w którym czytamy, że według poseł opozycja tej nocy chciała obalić rząd. Wezwała także do zachowania spokoju:

"Opozycja myśli, że tej nocy obali rząd /chcą z kodowcami spod Sejmu iść pod Kancelarię Premiera/.
W Sejmie uniemożliwiają marszałkowi Kuchcińskiemu wykonywanie jego konstytucyjnych funkcji. Nie wykonują jego porządkowych zarządzeń. Zablokowali funkcjonowanie Sejmu.
Wobec blokady sali sejmowej Sejm obraduje w sali Kolumnowej.
Przyjmujemy budżet i ustawę deubekizacyjną.
Mamy kworum. Sali pilnuje Straż Marszałkowska.
Oklejają nasze biura poselskie.
Stacja TVN wzywa do Majdanu.
ZORGANIZOWANA AKCJA.
ZACHOWAJMY SPOKÓJ, NIE DAJMY SIĘ SPROWOKOWAĆ.
Wszystko jest pod kontrolą."

Czy ktoś nadal wierzy w to, że był to spontaniczny protest?

http://www.fronda.pl/a/pawlowicz-opozycja-tej-nocy-chciala-obalic-rzad,83873.html

 

Minister Mariusz Błaszczak: to nocna zmiana 2.0. Oni się zachowują jak kibole

Nie udało się 11 listopada, była próba powtórki 10 grudnia. Próba blokowania - potem 13 grudnia. Wszystko to nieudane próby. No i ostatni piątek - awantura i próba podpalenia Polski - powiedział szef resortu praw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak w rozmowie z TVP Info.


więcej: http://www.pch24.pl/minister-mariusz-blaszczak--to-nocna-zmiana-2-0--oni-sie-zachowuja-jak-kibole,48154,i.html
 

Kolejna demonstracja Komitetu Obrony Demokracji. Tym razem to wiec poparcia dla prezesa TK

W ostatnich dniach mamy do czynienia z falą demonstracji w Warszawie. Wszystko zaczęło się od protestów w sejmie i zablokowania mównicy na sali plenarnej. Następnie opozycja zorganizowała demonstrację pod sejmem, gdzie do późnych godzin nocnych utrudniała opuszczanie budynku parlamentu przez posłów partii rządzącej. W sobotę demonstranci zjawili się pod Pałacem Prezydenckim, skąd przeszli na ul. Wiejską. Niedziela to dla zwolenników KOD czas „pożegnania” ustępującego prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego.
 
więcej: http://www.pch24.pl/kolejna-demonstracja-komitetu-obrony-demokracji--tym-razem-to-wiec-poparcia-dla-prezesa-tk,48147,i.html

Manifestacja poparcia dla rządu: nie pozwolimy na "nocną zmianę 2"

Po serii manifestacji Komitetu Obrony Demokracji oraz środowisk skupionych w opozycji parlamentarnej, dziś doszło również do wiecu poparcia dla partii rządzącej. Inicjatorem wydarzeń na Krakowskim Przedmieściu były Klubu Gazety Polskiej. Co ciekawe pikieta także odbyła się pod hasłem obrony demokracji, a jej uczestnicy podkreślali, że ład demokratyczny w Polsce nie jest zagrożony.
 
 -szukam-

Donald TrumpPRZYWRACA AMERYKANON BOŻE NARODZENIE!

Donald Trump jeszcze nie jest prezydentem, a już zaczyna działać i przywracać normalność. Donald Trump podczas spotkania ze swoimi zwolennikami jasno wezwał do przywracania Bożego Narodzenie w miejsce okresu świątecznego.
      „Wesołych świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich, Szczęśliwego Bożego Narodzenia” - mówił Donald Trump.
I podkreślał, że od teraz na sklepach, centrach handlowych mają ponownie zawisnąć napisy Merry Christmas”, a także świąteczne symbole. - Musimy ponownie zacząć mówić o Bożym Narodzeniu - mówił Donald Trump.
       W ten sposób, po raz kolejny pokazuje on, że nie zamierza się dać wpisać w ateistyczną polityczną poprawność, która próbuje wypchnąć Boga i chrześcijaństwo z przestrzeni społecznej. W tym roku Barack Obama starannie unikał użycia słowa Bóg w życzeniach na Dzień Dziękczynienia, a Trump jasno podkreślił: „Niech Bóg błogosławi was, niech Bóg błogosławi Amerykę”.
Źródło: LIfeSiteNews

Miasto na Węgrzech ZAKAZUJE BUDOWY MECZETÓW

W węgierskim miasteczku Asotthalom przy granicy z Serbią – nie będzie można wybudować meczetu, muezzin nie będzie mógł wzywać do modlitwy, a muzułmanki nie mogą nosić burek i nikabów. Muzułmanie na Węgrzech protestują.

       Jak czytamy na ndie.pl – Rada Asotthalom zdecydowaną  większością głosów przeforsowała nowe przepisy. „Podjęliśmy taką decyzję, by chronić nasze wartości, tradycje oraz społeczeństwo” – powiedział burmistrz Laszlo Toroczkai. Nowe przepisy zakazują śpiewu muezina, budowy meczetów i noszenia islamskiej odzieży, jak np. burki, nikaby.

      Jedna z głównych organizacji islamskich Węgierska Wspólnota Islamska – kategorycznie potępia zakaz wydany w miasteczku. „Jesteśmy wstrząśnięci rosnącą ksenofobią i islamofobią na Węgrzech”.

       Burmistrz Laszlo Toroczkai jest założycielem nacjonalistycznej organizacji Młodzieżowy Ruch 64 oraz wiceprezesem Jobbiku.

      W 2015 roku nagrał film odstraszający imigrantów.Z otwartymi ramionami witamy każdego, kto szanuje nasze prawo i przybywa do naszego kraju przez oficjalne przejścia graniczne. Jednak ci, którzy chcą przekroczyć granice nielegalnie, mogą szybko skończyć w więzieniu. Węgry to zły wybór. Asotthalom najgorszy” – mówił Toroczkai.

Miasteczko Asotthalom znajduje się nieopodal granicy z Serbią, na trasie przerzutu nielegalnych imigrantów do Niemiec.

Polskie placówki za granicą DOSTAŁY POLECENIE od Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby nie wspierały sztabów i nie użyczały pomieszczeń Orkiestrze.

Ambasadorzy mają nie obejmować charytatywnych licytacji honorowymi patronatami. Zupełnie inaczej będą zachowywać się się przebywający w Polsce ambasadorzy Luksemburga, Niemiec, Słowacji, Austrii i Japonii, którzy już zapowiedzieli, że przyłączą się do finału WOŚP.


NIESTETY DALEJ - P A T O L O G I A

 

 

SCHIZMA W KOŚCIELE - RATUJMY KOŚCIÓŁ - Dziekan Roty Rzymskiej GROZI KARDYNAŁOM, którzy poprosili o wyjaśnienie Amoris laetitia   (skrót)  2016-11-30

 

 

Abp Pio Vito Pinto, dziekan Roty Rzymskiej powiedział na konferencji w Hiszpanii, że kardynał Burke i trzej inni hierarchowie, którzy wystosowali list do Franciszka, domagając się wyjaśnień w sprawie budzących wiele wątpliwości zapisów adhortacji Amoris laetitia „mogą stracić swoje tytuły kardynalskie” za spowodowanie „poważnego skandalu” wskutek publicznego wyrażenia wątpliwości.  

        Czterej kardynałowie: Walter Brandmüller Raymond Burke, Carlo Caffarra i Joachim Meisner 19 września poprosili Franciszka o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących interpretacji adhortacji apostolskiej Amoris laetitia. Sprzeczne wytyczne dotyczące stosowania nauki zawartej w encyklice wydawane w poszczególnych krajach, a nawet diecezjach powodują ogromne zamieszanie. Ponieważ hierarchowie nie otrzymali odpowiedzi prawie przez dwa miesiące, postanowili opublikować list.

        Mons. Vito Pinto uważa, że papież odpowiedział kardynałom na list co prawda nie bezpośrednio, lecz „pośrednio, stwierdzając, że oni widzą wszystko jedynie w czarno-białych kolorach, podczas, gdy w Kościele istnieją różne odcienie".

       Dziekan Roty Rzymskiej dał jasno do zrozumienia, że jego urząd będzie wspierał „innowacje” Franciszka w zakresie umożliwienia rozwodnikom żyjącym w nowych związkach (czytaj W GRZECHU) przyjmowanie Komunii Świętej.

      - Reforma Franciszka dotycząca stwierdzania nieważności małżeństwa chce dotrzeć do większej liczby osób. Odsetek osób, które ubiegają się o unieważnienie małżeństwa jest bardzo mały. PAPIEŻ POWIEDZIAŁ, że komunia jest NIE TYLKO dla dobrych katolików. Franciszek mówi jak dotrzeć do najbardziej wykluczonych ludzi. W ramach reformy papieża wiele osób może wystąpić o unieważnienie, ale inni nie mogą tego uczynić – wyjaśniał.

       Zgodnie z wiedzą, kompetencjami i prestiżem, który posiadają kardynałowie, mają oni prawo, a niekiedy nawet obowiązek manifestować swoje opinie w sprawach, które dotyczą dobra Kościoła i ich opinia powinna być znana wiernym, bez uszczerbku dla integralności wiary i moralności, z szacunkiem wobec swoich pasterzy. Kanon 212 § 3 stanowi: „Stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i zdolności, jakie posiadają, przysługuje im prawo, a niekiedy nawet obowiązek wyjawiania swojego zdania świętym pasterzom w sprawach dotyczących dobra Kościoła, oraz - zachowując nienaruszalność wiary i obyczajów, szacunek wobec pasterzy, biorąc pod uwagę wspólny pożytek i godność osoby - podawania go do wiadomości innym wiernym”.

      Źródło: ewtnews.co.uk., lifesitenews.com., AS.   Read more: http://www.pch24.pl/dziekan-roty-rzymskiej-grozi-kardynalom--ktorzy-poprosili-o-wyjasnienie-amoris-laetitia-,47755,i.html#ixzz4RYl9HXnr

Czterej kardynałowie OBRALI „WŁAŚCIWĄ DROGĘ” mówi wiodący niemiecki filozof

Robert Spaemann, przyjaciel Benedykta XVI, powiedział, że kardynałowie wybrali właściwą ścieżką postępowania i żałuje, że więcej duchownych nie przyłączyło się do nich..

Spaemann, przyjaciel Benedykta XVI i jeden z najwybitniejszych intelektualistów katolickich w Europie, powiedział włoskiej gazecie „La Nova Bussola”: „Kardynałowie obrali właściwą drogę”. Twierdzi on, że kardynałowie mają obowiązek wspierać Kościół, co wypełniają składając tę prośbę.

        Jak powiedział filozof decyzja papieża, by nie odpowiedzieć na pięć pytań typu „tak/nie”, znanych pod nazwą „dubia”: „martwi mnie”. Twierdzi on, że papież „wyraźnie czuję głęboką niechęć do decyzji, które wymagają odpowiedzi „tak” lub „nie”. Jednak Chrystus – zauważył Spaemann – „często szokował apostołów prostotą i jasnością doktryny”.

Spaeman nawiązał do nauczania Chrystusa: „Kto oddala swoją żonę – chyba w wypadku nierządu – a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo” (Mt 19,9). Uczniowie byli tak zaniepokojeni, że odpowiedzieli: „Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić” (Mt 19,10).

       Gdy opublikowano Amoris laetitia w kwietniu, Spaemann stwierdził, że dokument „wprost przeczy” adhortacji Familiaris consortio Jana Pawła II, która mówi: „Kościół jednak na nowo potwierdza swoją praktykę, opartą na Piśmie Świętym, niedopuszczania do komunii eucharystycznej rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny związek małżeński. Nie mogą być dopuszczeni do komunii świętej od chwili, gdy ich stan i sposób życia obiektywnie zaprzeczają tej więzi miłości między Chrystusem i Kościołem, którą wyraża i urzeczywistnia Eucharystia”.

       Adhortacja dodawała, że komunia może być tylko następstwem sakramentalnego rozgrzeszenia, jakie z kolei „może być dostępne jedynie dla tych, którzy żałując, że naruszyli znak Przymierza i wierności Chrystusowi, są szczerze gotowi na taką formę życia, która nie stoi w sprzeczności z nierozerwalnością małżeństwa”. Gdyby para nie mogła się rozstać, wówczas powinna „żyć w pełnej wstrzemięźliwości”.

      Spaemann powiedział, że Kościół nie ma „autorytetu”, by zmienić to nauczanie, tak jak nie ma go, by wyświęcać kobiety.

 Przeciwnie do Spaemanna czterej kardynałowie nie twierdzą, że Amoris laetitia zaprzecza tej nauce. Mówią jednak, że adhortacja jest interpretowana jako taka, która to robi – stąd prośba o wyjaśnienie.

       W wywiadzie Spaeman zauważa, że katolicy powinni ufać nauczaniu Pisma Świętego i Kościoła, które dubia bronią. Cytuje słowa św. Piotra skierowane do Jezusa, kiedy Jezus spytał się uczniów, czy Go opuszczą: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68). „Catholic Herald” tłum. Jan J. Franczak  Read more: http://www.pch24.pl/czterej-kardynalowie-obrali-wlasciwa-droge---mowi-wiodacy-niemiecki-filozof,47873,i.html#ixzz4SP0KG88a

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego ŁAGODZI WYTYCZNE dotyczące seminarzystów o skłonnościach homoseksualnych

8 grudnia 2016 Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego ogłosiła Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis – Dar powołania do kapłaństwa. Paragrafy 199 i 200 tego dokumentu posiadają następujące brzmienie:
  199. Gdy idzie o osoby o tendencjach homoseksualnych, które usiłują wstąpić do seminariów lub które podczas formacji odkrywają taką sytuację, w zgodzie z własnym nauczaniem „Kościół, głęboko szanując osoby, których dotyczy ten problem, nie może przyjmować do seminarium ani do święceń osób, które praktykują homoseksualizm, wykazują głęboko zakorzenione tendencje homoseksualne lub wspierają tzw. ‚kulturę gejowską’. Osoby takie, w istocie, znajdują się w sytuacji, która poważnie uniemożliwia im poprawną relację do mężczyzn i kobiet. Nie można w żaden sposób zignorować negatywnych konsekwencji mogących zrodzić się na skutek święceń osób o głęboko zakorzenionych tendencjach homoseksualnych.

200. „Inaczej natomiast należałoby traktować tendencje homoseksualne, które są jedynie wyrazem przejściowego problemu, jak na przykład niezakończony jeszcze proces dojrzewania. Niemniej jednak, takie tendencje muszą być wyraźnie przezwyciężone, przynajmniej trzy lata przed święceniami diakonatu”. […]
      Jak łatwo zauważyć, nowy dokument Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego odwołuje się do własnej instrukcji z roku 2005 – ignorując całkowicie ogłoszone przez tą samą dykasterię w roku 2008 [i znacznie bardziej restrykcyjne] Wytyczne nt. roli psychologii w formacji seminaryjnej, która dyskwalifikowały jako kandydatów do kapłaństwa nie tylko „osoby wykazujące głęboko zakorzenione tendencje homoseksualne”, ale też „mające wątpliwości odnośnie swej tożsamości seksualnej”, stwierdzając jednoznacznie iż „formacja ich powinna zostać przerwana”. Scriptor 
scriptorium361.wordpress.com//kongregacja-ds-

HOMOSEKSUALNA PARAFIa i homoseksualista stawiani za wzór przez biskupa! Z CYKLU: Homoherezja podnosi głowę

 

https://image-media.gloria.tv/gregor/i/4z/10fbuthz9wx95sjbi0mlfn7z3odxj4v6w3imw5r52a.jpg?sum=fa7YM-w7kTRgqtz22RQzqg&due=1481587200   W diecezji San Diego biskup Robert McElroy stawia za wzór postawy otwartej na „społeczność LGBTQ” szefa duszpasterstwa młodzieży w parafii św. Jana, który nie tylko jest aktywnym homoseksualistą, ale też pracuje w organizacji, która wspiera „małżeństwa” osób tej samej płci i „święcenia” kobiet.
      - To bardzo dobra rzecz - mówi o działalności homoseksualisty w parafii św. Jana Ewangelisty. I podkreśla, że cała parafia jest wzorem dla innych wspólnot jego diecezji.
       
Kłopot polega tylko na tym, że parafia ta proponuje przystępowanie do Komunii świętej wszystkich. Rozwodnikom w ponownych związkach, osobom w związkach niesakramentalnych, a nawet homoseksualistom w stałych związkach. A wszystko pod hasłem „nowoczesnej mszy”, do której każdy ma dostęp. To również trudno uznać za podejście katolickie.
        Odpowiedzialny za młodzież w tej parafii Aaron Bianco działa zaś w organizacji Call to Action, która zupełnie otwarcie wzywa do celebrowania małżeństw homoseksualnych, święcenia kobiet, a także występuje przeciwko rzekomej opresji Kościoła wobec homoseksualistów i innych mniejszości seksualnych.
za:
malydziennik.pl/homoseksualna-p…

Biskupi Niemiec planują WYDAĆ SWÓJ PRZEWODNIK po Amoris laetitia(SKRÓT)

Z CYKLU: fałszywe (bezwarunkowe) miłosierdzie i TOLERANCJA GRZECHU
     Niemieccy biskupi myślą o wydaniu przewodnika dla wiernych i kapłanów w związku ze sprawą rozwodników w nowych związkach po adhortacji Amoris laetitia. Czy oznacza to progresywne zmiany?
     Chodzi raczej o „słowo zachęty dla wspólnot i księży, by poważnie potraktowali osobistą odpowiedzialność” w sprawie rozwodników w nowych związkach.
      Stwierdzenie bp. Booma zostało odebrane z dużym zaskoczeniem przez niemieckie media katolickie. Jeszcze na zebraniu plenarnym niemieckiego episkopatu we wrześniu hierarchowie stwierdzili, że nie zamierzają wydawać po Amoris laetitia żadnego dokumentu. Jak podkreślał kard. Reinhard Marx, nie widzą konieczności komentowania słów papieża. Choć pierwotnie interpretowano to jako zapowiedź niewydawania jakiegokolwiek dokumentu, słowa bp. Booma mogą wskazywać, że w istocie planuje się jednak jakiegoś rodzaju pismo, najpewniej z konkretnymi wskazówkami duszpasterskimi.
       Zapowiedź biskupa padła na tle szerokiej dyskusji toczącej się w Kościele z nową siłą po publikacji listu czterech kardynałów – w tym dwóch Niemców – z prośbą o wyjaśnienie niejasności zawartych w Amoris laetitia. Ojciec Święty nie odpowiedział oficjalnie na to pismo, ograniczając się do szeregu sugestii w wywiadach dla prasy.
     Biskup Boom pytany o sprawę powiedział, że on osobiście życzyłby sobie, „aby księża w naszych wspólnotach mieliby miłosierne uszy i miłosierne oczy”, co jest też kwestią „ukształtowania serca”. Według bawarskiego hierarchy Kościół musi nauczyć się na nowo „akceptowania rzeczywistości, (czyt. TOLEROWAĆ GRZECH)a nie tylko pięknych stron życia”.
       Niemieccy biskupi wielokrotnie dawali się poznać jako zwolennicy zmian w sprawie rozwodników w nowych związkach, popierając pomysły przedstawione przez ich rodaka, kardynała Waltera Kaspera. Każe to przypuszczać, że ewentualne wskazówki duszpasterskie będą oznaczać przyzwolenie dla dopuszczania niektórych rozwodników w nowych związkach do Komunii świętej, po wcześniejszym rozważeniu danego przypadku przez samego rozwodnika i kapłana.
       Źródła: katholisch.de, pch24.pl
www.pch24.pl/biskupi-niemiec…

Kard. Lehmann do niemieckich biskupów:PRZYJCIE DO ZMIANY, DOPÓKI MAMY FRANCISZKA...

       Liberalnie nastawiony kard. Karl Lehmann nakłania swoich kolegów, niemieckich biskupów, do szybkiej zmiany dyscypliny Kościelnej, „dopóki Franciszek jest wciąż papieżem”.
       W wywiadzie udzielonym niemieckiemu portalowi katholisch.de naciska na biskupów, by korzystali z „wolności, której udzielił papież”. - Franciszek chce, byśmy badali nowe ścieżki. Czasami nie trzeba czekać, aż duży tankowiec ruszy – dodał robiąc aluzję do rzekomej powolności Kurii we wprowadzaniu zmian, co jest atakiem często wypowiadanym przez niemieckich duchownych liberałów.
      Uwaga ta miała na celu dyskusję o możliwości dopuszczenia do Komunii Świętej rozwiedzionych katolików, którzy zawarli ponownie cywilne związki małżeńskie.

HOLANDIA MASOWO ZAMYKA KOŚCIOŁY. Zostaną sprzedane prywatnym inwestorom

W ciągu najbliższych 10 - 15 lat co najmniej dwie trzecie spośród 6 tys. kościołów w Holandii straci swoja religijną funkcję. Już 2,5 tys. podmiotów złożyło ofertę kupna budynków sakralnych.

http://i.wp.pl/a/f/jpeg/30589/9_9.jpeg       Jak poinformowała holenderska gazeta "Trouw", 8 grudnia br. nieopodal Amsterdamu zebrali się przedstawiciele wspólnot kościelnych, eksperci i politycy, by wspólnie zastanowić się nad zmianą funkcji świątyń. Już w 2013 r. arcybiskup Utrechtu, kard. Willem Eijk zapowiedział, że do 2025 r. zostanie zamknięte dwie trzecie kościołów. Wyjaśnia także, że zamknięcie jest konieczne, bo w wielu parafiach katolików jest już tak mało, że najzwyczajniej w świecie nie ma dla kogo – i nie ma jak – tych kościołów utrzymywać.
      Jak poinformowała gazeta, zainteresowanie obiektami kościelnymi jest duże. Oferty kupna złożyły między innymi przedsiębiorstwa IT. Organizacja "Reliplan", zajmująca się skupowaniem i sprzedażą budynków sakralnych poinformowała, że w ciągu minionych 25 lat zamieniła 900 kościołów na muzea, przedszkola, centra lecznicze, przychodnie stomatologiczne, domy seniora oraz ośrodki jogi.
     W roku 1899 roku niemal każdy w Holandii deklarował przynależność do któregoś z kościołów. 60 proc. do protestanckiego, 35 proc. - katolickiego. Tylko 2 proc. Holendrów deklarowało się jako niewierzący. Obecnie proporcje całkowicie się zmieniły: zaledwie 8 proc. obywateli uczęszcza do kościołów protestanckich, a 5 proc. bierze udział w mszach katolickich.
oprac. Monika Rozpędek

NAPIĆ SIĘ PIWA…. W KOŚCIELE ? "NOWOCZESNE KOŚCIOŁY"

Wspaniała atmosfera, wyśmienite jedzenie i niepowtarzalny wystrój wnętrza. Krótko mówiąc: elegancja na najwyższym poziomie. Taką restaurację możecie znaleźć w miejscowym... kościele. Zjawisko desakralizacji kościołów jest coraz częściej spotykane w Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Holandii. Zamieniane są na hotele, restauracje, domy prywatne, a nawet kluby nocne. Czy desakralizacja świątyń może być dowodem na niszczejący obraz ludzkiej moralności?
Co zrobić z utrzymaniem kosztownych kościołów? Czy ich sprzedaż na obiekty rozrywkowe i kulturalne to jedyne rozwiązanie dla opustoszałych świątyń? Czy ich pierwotna funkcja dodaje tym miejscom splendoru i znaczenia? Czy te "święte" miejsca przestają być święte?
                            fot. www.thechurch.ie

http://i.wp.pl/a/f/jpeg/30589/sddsg.jpeg

   W 2008 roku minister kultury Wielkiej Brytanii Andy Burnham wydał oświadczenie, w którym stwierdził, iż kościoły z małą frekwencją powinny być zamieniane na siłownie, restauracje oraz centra wielowyznaniowe. "Niektóre kościoły o pięknej architekturze i zaliczone jako obiekty zabytkowe będą lepiej służyły społeczności poprzez stanie się obiektami świeckimi" - twierdzi Burnham.
Desakralizacja kościołów stała się już masowym zjawiskiem - w Holandii w ciągu
ostatnich 50 lat zamknięto ponad 900 świątyń, w Niemczech w latach 2004 -2009 - prawie 100.  Do tej pory o takiej sytuacji nie ma mowy w krajach, w których znaczna część społeczeństwa jest wierząca. Jednak, jak widać, zjawisko przekształcania kościołów w miejsca masowej rozrywki czy kultury powoli staje się codziennością.

 

ŻYDOMASOŃSKA REWOLUCJA W KOŚCIELE KATOLICKIM:

Psi ministranci czy psia religia? Boże miłosierny, co to za diabeł?

Źródło: http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A453-Dogs.htm

http://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2012/01/a111.jpg?w=420&h=289Nowy, ekstrawagancki sposób bezczeszczenia „mszy” wprowadzono do postępowego neo-„kościoła” (należy otwarcie napisać, że do diabelskiej sekty żydomasońskiej pod wodzą róznych piekielników- tłum.) a mianowicie „psy ołtarzowe”. Eksperyment przeprowadza się obecnie w kościele Our Lady of Guadalupe (p.w. Naszej Pani z Guadalupe) w mieście Mission w stanie Teras (USA).

       Wprowadzono go także w „kościele” Our Lady of the Holy Cross (p.w. Naszej Pani od Krzyża Świętego) w mieście Baden w stanie Missouri (USA).W mieście Mission osobą odpowiedzialną za ten nowy skandal jest „ksiądz” Ray Snipers. Ze swoich 13 psów wybiera sobie 4 lub 5, do towarzystwa w czasie odprawianej przez siebie „mszy”, „spowiedzi” i innych obowiązków „kapłańskich”. Ubiera te psy w rodzaj „ornatów” by podkreślić, że uważa je za rodzaj „akolitów”. W mieście Baden znowu odpowiedzialnym jest „ksiądz” Donald Buhr, któremu towarzyszy jeden jego pies podczas odprawiania „mszy” i   wysłuchiwania „spowiedzi”                                                                                          

http://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2012/01/b26.jpg?w=600&h=855        Na lewym zdjęciu powyżej widać „księdza” Snipers’a udzielającego „komunii” a po prawej stronie widzimy go wygłaszającego swoją „homilię” podczas „mszy” noworocznej z psem (ministrant?) u boku. Poniżej w pierwszym rzędzie okadza on „ołtarz” z kilkoma psami leżącymi u jego stóp. Na najniższej fotografii widać „księdza” Snipers’a odchodzącego od „ołtarza” po „mszy” niedzielnej i w towarzystwie, zamiast tradycyjnie z ministrantami, kilku psów.

       Można by oczekiwać, że uczestnicy złożą zaprotestują przeciwko wałęsającym się psom wokół „ołtarza”, krzesła celebransa i w innych miejscach prezbiterium. „Pomiędzy wszystkimi Świętymi Tajemnicami przekazanymi nam przez Naszego Pana i Zbawiciela jako pewnymi narzędziami łaski Bożej, nie ma żadnego, który byłby porównywalny ze Świętą Eucharystią.

       Tak więc również żadna zbrodnia nie jest większa a kara cięższa , której trzeba się ze strony Boga obawiać niż brak oddania i czci w praktykowaniu tego Misterium, które przepełnione jest świętością albo inaczej, która zawiera w sobie samego Autora i Źródło Świętości”

        Są to słowa z Katechizmu Trydenckiego, przestrzegającego nas przed brakiem czci Mszy Świętej i Świętej Eucharystii. Można się zastanawiać jak trafnie te słowa stosują się do kapłanów, którzy przekształcają „mszę” w cyrk jak i do poszczególnych neo-„biskupów”, którzy tego nie zabraniają robić (a „biskupi” Rzymu zabraniają?- tłum.). W przypadku „księdza” Snipers’a mówimy o neo-„biskupie” Brownsville, Danielu Flores’ie natomiast w przypadku „księdza” Donalda Buhr’a odpowiedzialnym jest neo-„arcybiskup” St. Louis, Robert Carlton.

Komentarz: GREGORIUS pragnie czytelnikom zwrócić także uwagę, że ten psi „ksiądz” powiesił sobie na szyi szaliko-stułę w barwach gejowskiej tęczy co prowadzi do dość uzasadnionych podejrzeń o nieodpowiednie traktowanie przez „księdza” swoich psich braci.

            "Nogami do przodu" Martin Kippenberger

Ukrzyżowana żaba z kuflem od piwa w jednej ręcę i z jajkiem w drugiej, Elżbieta II jako królowa porno, papież Benedykt XVI w stroju prostytutki a martwy Saddam Hussein w formalinie. Czy są granice, których współczesny artysta nie przekroczy? Jak mawiają starzy ludzie: to już nie te czasy!        

 Dzisiaj dobrze jest gdy sztuka wstrząsa odbiorcą emocjonalnie, zmasakruje go intelektualnie, przyprawi o fizyczne cierpienie i wzbudzi obrzydzenie do wszelkich tradycji. Sztuka przestała zachwycać, przyszła pora na szokowanie, niepokój i wstrząs. Zachęcamy do obejrzenia kilku "skandalicznych" prac.
Ukrzyżowane żaby niemieckiego, nieżyjącego już artysty Martina Kippenbergera, były główną atrakcją wystawy, która tuż po wizycie papieża Benedykta XVI ruszyła w Londynie w 2010 roku. Ekspozycja prezentowana w słynnym brytyjskim domu aukcyjnym Sotheby, wywołała oburzenie chrześcijan. Największą popularnością cieszyły się oczywiście instalacje Martina Kippenbergera, który zasłynął krzyżowaniem żab. Jego płazy są stylizowane na Jezusa - mają ramiona i nogi przybite do krzyża.
                
Niemcy: Mandela i Dalaj Lama ważniejsi niż papież!

Dla rodaków Benedykta XVI największym autorytetem moralnym jest były prezydent RPA Nelson Mandela. Niemcom bliżej w sprawach moralności również do tybetańskiego przywódcy Dalaj Lamy, niż do duchowego przywódcy Europy, wywodzącego się z ich kraju następcy św. Piotra. 

       Sondaż przeprowadzony został na zlecenie tygodnika „Stern”. Dalai Lama jest wzorem dla niemal 70 procent Niemców, Benedykt XVI jedynie dla 32 proc. Największym autorytetem dla rodaków Papieża jest murzyński przywódca z RPA Nelson Mandela, na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazł się były kanclerz, Helmut Schmidt. 

Źródło: Radio Watykańskie

2013-06-22 MASOŃSKI MODERNIZM!POLSKI (czyt. masoński) Episkopat pozwala  organizować huczne imprezy w… piątek !!!

 Biskupi zmienili IV przykazanie kościelne!

Dotąd zakaz udziału w zabawach i jedzenia mięsa dotyczył wszelkich okresów pokutnych, czyli także każdego piątku. Episkopat zdecydował wykreślić ten dzień z przykazania. Ksiądz biskup Marek Mendyk powiedział, że w miejsce dotychczasowego zapisu przyjęto nową formułę, obejmującą jedynie Wielki Post: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach".
         Jak zaznaczał biskup Marek Mendyk decyzja jest podyktowana faktem, że wielu wiernych coraz częściej organizowało zabawy w piątek
. "Dotychczasowy zapis zagubił swoje znaczenie" - przyznał duchowny. Jednocześnie biskup zaznaczył, że osoby, które chcą zachować wstrzemięźliwość w piątek mogą to robić. (tylko tego brakowało, żeby zakazali pościć)

Zmianę zaakceptowali biskupi podczas 362 zebrania Konferencji Episkopatu Polski, które dobiega końca w Wieliczce.

http://justina.media.gloria.tv/b/ar/media-462826-2.jpgJAK REAGOWAĆ NA POZWOLENIE - masońskiego EPISKOPATU, NA TAŃCE I IMPREZY

W DNIU ŚMIERCI PANA JEZUSA, w dniu ŻAŁOBY -

W … PIĄTEK???

POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI PRAWDZIWEGO, BOŻEGO KAPŁANA KS. PIOTRA NATANKA  NA TEN TEMAT!   http://gazetawarszawska.com/2013/07/01/ks-natanek-komentuje-zgode-biskupow-na-imprezowanie-w-piatki/

 

https://maximilian-media.gloria.tv/gregor/f/8e/g7qtm179uhk8c9qd9jvvrdgno109nw2yk9keie0zhb.jpg?sum=_8yByk48WyT0fsx2Jnpf7g&due=1480896000DRAMATYCZNY LIST otwarty arcybiskupa Jana Pawła Lengi do Narodu Polskiego(fragment)Jan Paweł Lenga MIC (ur. 28 marca1950 w Gródku Podolskim) – polski arcybiskup, duchowny katolicki, ze Zgromadzenia Księży Marianów, emerytowany biskup Karagandy w Kazachstanie.

       Urodził się w polskiej rodzinie, w Gródku Podolskim. Wyjechał na Łotwę, gdzie pracował jako robotnik na kolei, a raz w tygodniu jeździł do zakonnika ze Zgromadzenia Księży Marianów, odbywając w ten sposób roczny nowicjat. Z Łotwy przeniósł się do Kowna na Litwie, gdzie istniało jedno z dwóch w całym Związku Radzieckimseminariów duchownych.   

        Ukończył je potajemnie i w konspiracji także przyjął święcenia kapłańskie 28 maja 1980 z rąk bp Vincentasa Sladkeviciusa. W 1981 przybył do Tajynszy w Kazachstanie, gdzie posługę duszpasterską pełnił przez 10 lat.

W dniu 13 kwietnia 1991 Jan Paweł II mianował ks. Lengę Administratorem Apostolskim dla Kazachstanu i Środkowej Azji, a także biskupem tytularnym Arbi. Sakrę biskupią otrzymał 28 maja 1991.

       W dniu 5 lutego 2011 papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z urzędu ordynariusza Karagandy. Po przejściu na emeryturę wyjechał z Kazachstanu i zamieszkał w Polsce, w domu Księży Marianów w Licheniu Starym.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2011)[1].

       Jestem zmuszony wybrać formę listu otwartego, — ponieważ każda inna forma   

             wypowiedzi napotkałaby na mur absolutnego milczenia i lekceważenia.
Jestem świadomy reakcji, z jakimi może spotkać się mój list otwarty. Jednakże głos sumienia nie pozwala mi milczeć, gdy Boże dzieło jest poniewierane. — „Niestety w naszych czasach staje się coraz bardziej oczywiste, że Sekretariat Stanu w Watykanie obrał kurs politycznej poprawności.
      W dzisiejszych czasach głos większości biskupów przypomina raczej milczenie baranów w obliczu rozwścieczonych
Str-5wilków, — podczas gdy wierni pozostawieni są samym sobie niczym bezbronne owce”
Znałem osobiście wielu kapłanów, którzy byli więźniami stalinowskich więzień i obozów, — i którzy mimo wszystko zachowali wierność wobec Kościoła.
Ja sam ukończyłem moje studia kapłańskie w podziemnym seminarium w Związku Sowieckim, zarabiając jednocześnie na chleb pracą własnych rąk.
Zostałem wyświęcony na księdza potajemnie, pod osłoną nocy, przez bogobojnego biskupa, który sam cierpiał prześladowania za wiarę.
— Już w pierwszym roku mojego kapłaństwa zostałem wydalony przez KGB z Tadżykistanu. Później, podczas mojego 30-letniego pobytu w Kazachstanie, — przez 10 lat służyłem jako kapłan, sprawując opiekę duszpasterską nad wiernymi w 81 miejscowościach.
— Byłem członkiem synodów biskupich w Watykanie, które poruszały kwestie Azji i Eucharystii.
      
To wszystko i inne doświadczenia — dają mi podstawę ku temu, — aby wyrazić moją opinię na temat aktualnego kryzysu Kościoła katolickiego.  Moje przekonania podyktowane są miłością do Kościoła i pragnieniem Jego prawdziwej odnowy w Chrystusie.
Niestety w naszych czasach staje się coraz bardziej oczywiste, — że Sekretariat Stanu w Watykanie obrał kurs politycznej poprawności.

     Niektórzy nuncjusze stali się na szczeblu kościoła światowego propagatorami idei liberalizmu i modernizmu.
Biegle opanowali oni zasadę „sub secreto Pontificio”, — przy pomocy której ucisza się biskupów i manipuluje nimi.
Biskupom daje się do zrozumienia, — że to, co powiedział nuncjusz, — jest rzekomo życzeniem papieża.
Przy pomocy tych metod dokonuje się rozłamu między biskupami, tak iż czasami biskupi danego kraju nie są w stanie jednym głosem, w duchu Chrystusa i Kościoła, wypowiadać się w obronie wiary i moralności.
    
Na wszystkich szczeblach Kościoła obserwuje się widoczny zanik sacrum. „Duch świata” pasie pasterzy.
Świat jest kuszony przez szatana i sprzeciwia się nauce Chrystusa. Bez względu na to — pasterze są zobowiązani do tego, aby — „w porę i nie w porę” nauczać całej prawdy o Bogu i człowieku. Pod rządami ostatnich papieży można było zaobserwować w Kościele olbrzymi nieład w kwestii czystości doktryny i świętości liturgii. W liturgii Jezus Chrystus nie odbiera należnej Mu, widzialnej czci.
    W dzisiejszych czasach głos większości biskupów przypomina raczej milczenie baranów w obliczu rozwścieczonych wilków, — podczas gdy wierni pozostawieni są samym sobie niczym bezbronne owce.
      Trudno jest uwierzyć, — że papież Benedykt XVI w sposób zupełnie wolny zrezygnował ze swojego urzędu Następcy Św. Piotra.
Nie będzie rzeczą zbędną przypomnieć braciom w biskupstwie o wypowiedzi jednej z włoskich loży masońskich z 1820 r.:  — „Nasza praca jest zadaniem na sto lat. — Zostawmy ludzi starszych i wyjdźmy do młodych.
Seminarzyści staną się kapłanami reprezentującymi nasze liberalne idee, — a później zostaną biskupami reprezentującymi liberalne idee.
     — Nie łudźmy się. — Nie uda nam się zrobić masona z papieża.  Ale liberalni biskupi, którzy będą pracować w otoczeniu papieża, — będą mu podsuwali pomysły i idee, — które przynoszą nam korzyść, a papież wcieli je w życie”.
Staje się coraz bardziej oczywiste, — że powyższy zamiar masonów realizuje się obecnie w wystarczającym stopniu  Nie bez przyczyny papież Paweł VI powiedział: — „Swąd szatana przeniknął przez jakąś szczelinę do wnętrza Kościoła”.
Myślę, że owa szczelina zrobiła się obecnie dość szeroka. Diabeł mobilizuje wszystkie siły, aby obalić Kościół Chrystusowy.
     
Kościół nie może się dostosowywać do ducha tego świata, — lecz musi zmieniać świat z duchem Chrystusa.
Oczywiste jest, — że w Watykanie czynione są coraz większe ustępstwa wobec medialnego szumu.
Nierzadko też, — ku zadowoleniu mass mediów, w imię niezrozumiałego spokoju i ciszy  — poświęcani są najlepsi synowie i słudzy Kościoła.
Tymczasem wrogowie Kościoła nigdy nie poświęcają swoich wiernych sług, nawet gdy ich czyny są ewidentnie złe.
Jeśli zachowamy wierność Chrystusowi w słowie i w czynie, — On sam znajdzie sposób na to, aby przemienić serca i dusze ludzi,
— a dzięki temu cały świat ulegnie również przemianie.
W okresach kryzysu Kościoła Bóg często posługiwał się dla jego odnowy ofiarami, łzami i modlitwami tych dzieci i sług Kościoła,
— którzy w oczach świata i w oczach biurokracji kościelnych postrzegani byli za nic nieznaczących — lub którzy z powodu swojej wierności Chrystusowi byli prześladowani i marginalizowani. Jestem przekonany, — że również w naszych ciężkich czasach to prawo Chrystusowe spełni się i że Kościół ulegnie odnowie
Wymaga to jednak naszej własnej, prawdziwej, wewnętrznej odnowy i nawrócenia. cudajezusa.pl
    -szukam-CZY TYM RAZEM ZAREAGUJE I NAWET WYSTĄPI DO SĄDU O UKARANIE ​TYCH DEOMONICZNYCH LUDZI - MORDERCÓW UCZUĆ RELIGIJNYCH KATOLIKÓW.
 CZY OBRONI CZCI BOGA - ARCHIDIECEZJA  W KRAKOWIE, CZY EPISKOPAT W WARSZAWIE?
mk.

Temat: Nocny spacer i szok!

Zobaczcie
​,​
czy ja dobrze widzę?
Właśnie jestem na spacerze z psem i oczom nie wierzę w to co widzę.....

.


-szukam-

​ Rząd w Polsce sam sobie kopie dół śmiertelny, ponieważ nie skorzystał i nie chce w dalszym ciągu skorzystać z pomocy Bożej - Jezusa Chrystusa: abo KRÓL - JEZUS CHRYSTUS albo niepokój w Polsce do wojny włącznie. Czy Rząd chce się sam przekonać?​
​ Szkda, że ofiarami Polaków niewinnych też. Kardynał Hlond i ówczesny Rząd w Polsce też się przekonali- drugą  wojną​
​ światową i ​
​śmiercią  kilku milonów śmiertelnyh ofiar i wiecznym pobytem w piekle za nieposłuszeństwo Panu Bogu.​
​ ​
Jaka szkoda, że Rząd w Polsce wybrał "boga Izraela" a nie Jezusa Zbawicela. Nestety bóg Izraela cudów nie czyni, tylko poddaje się demonom. mk.
 

prof. Krystyna Pawłowicz o próbie destabilizacji państwa (17.12.2016)
 
 


-szukam-


Czy będzie ekskomunika masonów z Episkopatu w Polsce?​
https://gloria.tv/article/8s8yYK4gNXoC2BkmHreBKtAus


-szukam-

​Ks.dr Paweł Murziński - Apokalipsa.​

https://youtu.be/i8KVY-6mBw8


-szukam-


W Neapolu nie zdarzył się cud św. Januarego. Włosi przyjmują to za zły znak         

                     W Neapolu nie zdarzył się cud św. Januarego. Włosi przyjmują to za zły znak
Cud krwi świętego Januarego – patronu Neapolu – polegający na przemianie zakrzepniętej krwi świętego w postać ciekłą zdarza się trzy razy w roku: w sobotę poprzedzającą pierwszą niedzielę maja, 19 września (dzień jego męczeństwa) oraz w dniu 16 grudnia (w rocznicę wybuchu Wezuwiusza). W 1631 r. lawa z wydostającego się wulkanu zatrzymała się u stóp Neapolu, co uznaje się za jeden z najbardziej niezwykłych cudów, jaki dokonał się za wstawiennictwem świętego Januarego. W tym roku jednak cud się nie zdarzył.

Słowa wypowiedziane przez duchownego miały uspokoić mieszkańców Neapolu, którzy – na podstawie doświadczeń z przeszłości - są przekonani, że jak się cud nie zdarzy, to zapowiada to jakieś nieszczęście. 

Do przemiany zakrzepniętej krwi w ciekłą nie doszło w 1980 r. - wtedy to miało miejsce potężne trzęsienie ziemi na południu Włoch; w 1973, gdy mieszkańcy Neapolu zmagali się z epidemią cholery; w 1939 r., gdy wybuchła II wojna światowa; w 1940 r., gdy Włochy przystąpiły do wojny; w 1943, gdy Italia została zajęta przez Niemców. W nieco bardziej odległej przeszłości brak cudu zbiegał się z wybuchem prześladowań religijnych, erupcją Wezuwiusza, trzęsieniami ziemi, rewolucjami, wojnami i śmiercią królów, arcybiskupów oraz papieży.

więcej: http://www.pch24.pl/w-neapolu-nie-zdarzyl-sie-cud-sw--januarego--wlosi-przyjmuja-to-za-zly-znak-,48161,i.html

 -szukam-
Nowenna do Dzieciątka Jezus
odmawia się w dniach 16-24 grudnia 
 
 
     Podobny obraz
 
 
 
 
Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny
 
Wszechmogący wiekuisty Boże, Panie nieba i ziemi, który objawiasz się maluczkim; spraw, prosimy, abyśmy z należną czcią uwielbiając święte tajemnice Dzieciątka Jezus, Twojego Syna, i wiernie wstępując w Jego ślady mogli dojść do królestwa niebieskiego obiecanego maluczkim. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 1 (16 grudnia)
 
Uwielbiajmy Serce Dzieciątka Jezus i oddajmy cześć tej miłości, którą Ono płonęło ku Ojcu Przedwiecznemu i ku nam, biednym grzesznikom. Ofiarujmy nasze serca Boskiemu Dziecięciu, aby Ono je oczyściło i nauczyło świętej prostoty, by ofiara naszych serc była Mu przyjemna.
Modlitwa
Najsłodsze Dziecię Jezu, wielbimy Twe Boskie Serce, od pierwszej chwili Twego Wcielenia gorejące miłością i oddające najwyższą cześć Bogu Ojcu. Ty ofiarowałeś się na cierpienie i mękę dla naszego zbawienia. Bądź za to uwielbiony na wieki.
Oddajemy Ci nasze biedne serca prosząc, abyś je raczył przyjąć i uczynić swoją własnością. Oczyść je ze wszystkich przewinień i zapal Twoją miłością. Naucz nas prostoty, pokory i cichości. Króluj w nas niepodzielnie i nie pozwól nam przywiązywać się do rzeczy doczesnych i zgubnych przyjemności. Niech nasze serca będą dla Ciebie miłym mieszkaniem tu na ziemi, a potem w niebie niech się Tobą radują na wieki. Amen.
 
Dzień 2 (17 grudnia)
 
Patrząc na nóżki Bożego Dzieciątka zastanówmy się, ile kroków będą musiały uczynić dla naszego zbawienia. One nam wyznaczą drogę sprawiedliwości i prawdy, a wyznaczą ją krwawym śladem. Prośmy gorąco Boże Dzieciątko, abyśmy umieli chodzić Jego śladami.
Modlitwa
O maleńki Jezu, drżący z zimna na twardym sianie, jakże wielkie umęczenie Cię czeka! Jakże się utrudzisz, szukając po drogach tego świata zbłąkanej owieczki - biednej duszy grzesznika. Niech Twoje trudy nie będą dla nas daremne. Pozwól, o słodki Jezu, przytulić się całym sercem do Twoich świętych stóp. Daj, abyśmy, oblewając je łzami skruchy, wyprosili sobie łaskę naśladowania Ciebie, a idąc Twymi śladami doszli tam, gdzie Ty królujesz ze świętymi Twymi na wieki. Amen.
 
Dzień 3 (18 grudnia)
 
Uczcijmy święte rączki Boskiego Dzieciątka, które tak bardzo będą musiały się natrudzić dla naszego zbawienia i przez to oddadzą wielką chwałę Ojcu Niebieskiemu. Z rączek Dzieciątka Jezus spływają potoki łask dla ubogacenia naszych dusz i umocnienia nas w dobrym. Oddajmy się całkowicie w te Boskie rączki, tak maleńkie, a tak wszechmocne. Prośmy Dzieciątko Jezus, by raczyło pobłogosławić nasze ręce, aby wszystkie nasze czyny były zawsze święte i miłe Bogu.
Modlitwa
Boskie Dziecię, z najwyższą czcią całujemy Twe wszechmocne rączki, które skruszyły więzy naszej niewoli i otworzyły nam bramy niebios. One podtrzymują cały świat, a tak drżące i bezsilne wydają się być w żłóbku. O najsłodsze Dziecię, w Twe rączki składamy ofiarę naszych serc. Przyjmij nas, oddajemy Ci się zupełnie. Podnieś swoje rączki nad nami i błogosław nam. Błogosław nasze myśli, uczucia i sprawy, błogosław krzyże i cierpienia, którymi nas nawiedzasz, abyśmy żyjąc, pracując i cierpiąc jedynie dla Ciebie, z Twoich rąk mogli kiedyś otrzymać koronę wiecznej chwały. Amen.
 
Dzień 4 (19 grudnia)
 
Boskie usta Dzieciątka Jezus zamykają w sobie słowa życia, prawdy i mądrości przedwiecznej, oddają doskonałą chwałę Bogu Ojcu i miłosiernie ogłaszają przebaczenie grzesznikom. One mają kiedyś ogłosić błogosławieństwo wybranym, a wieczne potępienie odrzuconym. Boże Dziecię zwiastuje przez aniołów "pokój ludziom dobrej woli", a naszym ustom jakże nieraz trudno wymówić słowa przebaczenia, jakże często sieją one niepokój, a może powodują ból.
Modlitwa
O Najświętsze Dzieciątko, oczyść nasze usta ogniem Twej miłości. Naucz je mówić tylko na Twoją chwałę i pożytek bliźnich. Nie pozwól, aby kiedykolwiek miały się splamić grzesznymi słowami. Spraw, niech z naszych ust nieustannie wznoszą się ku Tobie uwielbienia i prośby, abyśmy zasłużyli usłyszeć kiedyś z Twoich Boskich ust wezwanie do wiecznego wesela z Tobą. Amen.
 
Dzień 5 (20 grudnia)
 
Z jak wielką miłością spoglądają na nas oczy Dzieciątka Jezus. One cieszą się wszystkim, co dobrego widzą w naszym życiu, a rzewnie płaczą nad naszymi grzechami. Oddajmy Dzieciątku nasze oczy, byśmy już nigdy nie obrażali Go wzrokiem, lecz jak najczęściej spoglądali na to, co nasze serce podnosi do Boga.
Modlitwa
O Boskie Dziecię, spojrzyj na nas. Niech miłosierne wejrzenie Twoich oczu rozpali w nas miłość ku Tobie. Ofiarujemy Ci, Jezu, nasze oczy. Udziel nam łaski, abyśmy we wszystkim, co stworzyłeś, widzieli Twoje dzieło, dziękowali Ci za to, co nam dałeś i używali tego zgodnie z Twoją wolą, dla dobra naszej duszy. Obyśmy często spoglądali na Ciebie i rozważali Twoją miłość ku nam. Spraw, abyśmy odrzucali to, co prowadzi do złego i opłakiwali swoje grzechy. Daj nam zasłużyć na twoje łaskawe spojrzenie w ostatniej chwili naszego życia i oglądanie Twej Boskiej chwały w niebie. Amen.
 
Dzień 6 (21 grudnia)
 
Uszy Boskiego Dzieciątka łaskawie wysłuchują modlitw ludzi pokornych i ubogich w duchu. Ofiarujmy Mu nasze uszy, a szczególnie wewnętrzny słuch naszego serca, abyśmy odwracając się od zdradliwych podszeptów świata, ciała i złego ducha, tym łatwiej mogli usłyszeć natchnienia łaski. Szanujmy ten Boży głos w naszych sercach i wypełniajmy jego nakazy.
Modlitwa
O Boskie Dzieciątko, nakłoń Twe uszy ku naszym prośbom i błaganiom. Przyjmij łaskawie nasze uwielbienia i dziękczynienia, nie zważając na naszą nędzę. Ofiarujemy Ci nasz słuch i prosimy, uczyń nas pilnymi w słuchaniu Twego słowa, abyśmy przyjmując je ochotnym sercem i wypełniając z miłością, zasłużyli na wsłuchiwanie się w niebiańskie melodie, których ludzkie ucho nie słyszało. Amen.
 
Dzień 7 (22 grudnia)
 
Główka Dzieciątka Bożego spoczywa na sianie, a przecież jest to Głowa Ciała Mistycznego - Kościoła, którego jesteśmy członkami. Z tej Najświętszej Głowy spływa na nasze dusze rosa Bożej łaski dająca nam życie. Starajmy się żyć w ścisłym zjednoczeniu z tą Boską Głową, naśladujmy Pana Jezusa ze wszystkich sił, abyśmy jak najbardziej upodobnili się do Niego.
Modlitwa
Jezu, Boskie Dziecię, ty jesteś dla nas najjaśniejszym słońcem oświecającym drogi naszego życia, tak często pełne niebezpieczeństw. Prowadź nas i chroń od wszelkiego zła, a zwłaszcza od wiecznej zguby. Pomóż nam żyć święcie, a przez to pomnażać świętość Kościoła - Ciała Mistycznego, którego jesteś Głową. Spraw, abyśmy wiernie naśladując Ciebie, wypełnili Twój nakaz: "Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty" i doszli do szczęśliwej wieczności. Amen.
 
Dzień 8 (23 grudnia)
 
Uwielbiajmy Najświętszą Duszę Dzieciątka Jezus, jaśniejącą niepokalaną czystością i bogactwem wszelkich łask i cnót. Oddaje ona doskonałą cześć i uwielbienie Bogu Ojcu. Poświęćmy Boskiemu Dzieciątku naszą duszę ze wszystkimi jej władzami i prośmy, aby ją oczyścił, ubogacił swymi łaskami i przyozdobił cnotami, byśmy mogli stać się godnym Jego mieszkaniem.
Modlitwa
O Dziecię Jezu, z najgłębszą pokorą wielbimy i błogosławimy Trójcę Przenajświętszą, która w Twej duszy złożyła wszystkie skarby doskonałości i łaski, i zjednoczyła ją ze Słowem Przedwiecznym tak, że stanowi najdoskonalszą jedność z samym Bogiem. Najsłodsze Dziecię Jezu, błagamy, abyś przyjął naszą grzeszną duszę, oczyścił ją i ubogacił nadprzyrodzonymi darami. Niech jej władze, odnowione Twą łaską, napełnią się Twoim życiem, abyśmy mogli wołać z Apostołem: "Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus". O Jezu, Życie nasze na ziemi, stań się naszym życiem wiekuistym w niebie. Amen.
 
Dzień 9 (24 grudnia)
 
Trójca Święta dała Dzieciątku Jezus najwyższą królewską władzę, lecz Ono chce królować nad nami swoją niewinnością, pokorą, cichością i miłością. W ten sposób ogłasza wszelkiemu stworzeniu najwyższą wolę Ojca. Przygotujmy się na przyjęcie naszego Króla. Poddajmy się Jego panowaniu i starajmy się we wszystkim spełniać Jego wolę, aby Dziecię Jezus mogło uczynić z nas czystą i przyjemną ofiarę Trójcy Przenajświętszej.
Modlitwa
Królu wiecznej chwały, który władasz niebem i ziemią, przyjdź do swego ludu. Chociaż żłóbek jest twoim tronem, stajenka - pałacem, pieluszki - płaszczem królewskim, a dworzanami - pastuszkowie, to jednak w tym uniżeniu wyznajemy, że jesteś naszym Królem. Tobie, nasz Królu, oddajemy serca, dusze i ciała, wszystko, co mamy i mieć możemy. Króluj w naszych sercach pokorą, cichością i miłością. Naucz nas pełnić wolę Ojca, jak Ty ją pełniłeś. Pragniemy służyć Ci wiernie i kochać ze wszystkich sił na ziemi, a w bramie wieczności powitać Ciebie jako naszego Króla i z Tobą wejść do Twego królestwa. Amen.
 
 
Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny
O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.
 
 

Litania do Dzieciątka Jezus


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Dzieciątko Jezus, usłysz nas. Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
  
Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem,
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego,
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich, 
Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów,
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,
Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli,
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów,
Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich,
Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości,
 
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
  
Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Od złości światowej,
Od pożądliwości ciała,
Od pychy żywota,
Przez pokorne narodzenie Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko
Przez chwalebne objawienie się Twoje,
Przez ofiarowanie się Twoje,
Przez niewinność Twoją,
Przez prostotę Twoją,
Przez posłuszeństwo Twoje,
Przez łagodność Twoją,
Przez pokorę Twoją,
Przez miłość Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
  
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko Jezus! 
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus! 
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus!
  
P: Będę się radował w Panu. 
W: Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.
  
Módlmy się: Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. W: Amen
  
http://sanctus.pl/index.php?grupa=47&podgrupa=48
http://sanctus.pl/index.php?grupa=45&podgrupa=46


-szukam-
Niedziela, 18 grudnia 2016
 
IV NIEDZIELA ADWENTU 
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania 4 niedziela adwentu
 
 
(Mt 1,18-24)
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów . A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jWkWnFb1EQE
 
Z Listu do Diogneta
 

Bóg objawił swoją miłość przez Syna

Żaden człowiek nie widział ani nie poznał Boga, dopóki On sam nie objawił się ludziom przez wiarę, bo tylko ona jest zdolna Go ujrzeć. Ten Bóg, Pan i Stwórca wszechrzeczy, który wszystko powołał do istnienia i swoim rozkazem wszystko urządził, jest zarówno życzliwy ludziom, jak i cierpliwy. Taki był zawsze, taki jest i taki będzie: łaskawy, dobry, łagodny, prawdomówny i niezrównany w dobroci. Powziąwszy wielki i niepojęty zamysł zbawienia ludzkości, przekazał go tylko własnemu Synowi. 
Nic więc dziwnego, że dopóki trzymał w tajemnicy to pełne mądrości postanowienie, wydawało się nam, że Go zupełnie nie obchodzimy, że jest On wobec nas całkowicie obojętny. Dopiero gdy postanowił za pośrednictwem tegoż umiłowanego Syna urzeczywistnić swój zamiar powzięty od początku, wtedy odsłonił przed nami i ujawnił całą prawdę; a wraz z tym objawieniem dał nam od razu wszystko: i uczestnictwo w Jego darach, i wiedzę, i zrozumienie. Któż z nas mógł się spodziewać czegoś podobnego? 
Ułożywszy to wszystko ze swym Synem, aż do właściwej chwili nic nie mówił na nasze uleganie złym popędom, namiętnościom i pożądaniom. Nie cieszyły Go nasze grzechy, ale cierpliwie je znosił; nie patrzył obojętnie na tak długi stan naszej nieprawości, ale wprost przeciwnie, przygotowywał obecny stan usprawiedliwienia. Przedtem trzeba nam było doświadczyć, że sami przez się nie jesteśmy godni życia, byśmy teraz tym jaśniej uświadamiali sobie, że o własnych siłach nie potrafimy wejść do królestwa Bożego, i tym lepiej zdawali sobie obecnie sprawę, iż tylko moc Boska zdolna jest nas do niego wprowadzić. 
Wreszcie wypełniła się miara naszych niegodziwości: stało się pewne, że zasługujemy jedynie na karę i śmierć, ale wraz z tym nadeszła chwila wyznaczona przez Boga na objawienie Jego dobroci i mocy. I oto On, w niezmiernej swojej miłości, nie tylko nie rozgniewał się na nas, nie odtrącił nas od siebie, nie wypomniał nam naszej złości, lecz przeciwnie - odniósł się do nas z taką cierpliwością i wyrozumiałością, że w swym miłosierdziu sam przyjął na siebie nasze grzechy, a jako okup za nas oddał własnego Syna: świętego za niegodziwych, nieśmiertelnego za śmiertelnych. Cóż bowiem innego mogło zakryć nasze grzechy, jeśli nie Jego sprawiedliwość? W kimże innym mogliśmy zostać usprawiedliwieni, jak nie w jedynym Synu Bożym? 
O jakaż to pełna słodyczy wymiana, co za niezbadane wyroki, jakież nieoczekiwane dobrodziejstwo! Jeden Sprawiedliwy zakrywa mnóstwo nieprawości, sprawiedliwość Jednego usprawiedliwia rzesze grzeszników!
 
 
        Podobny obraz
 

„Niebiosa wysączcie z góry... Niechaj że ziemia się otworzy i wyda Zbawiciela” (Iz 45, 8)

Cała liturgia ostatniej niedzieli Adwentu opiewa narodzenie Zbawiciela. Na pierwszym planie stoi słynne proroctwo o Emanuelu, wygłoszone w chwili szczególnie trudnej dla królestwa Judy. Bezbożnemu królowi Achazowi, który nie chce uwierzyć, że Bóg może go wybawić z ciężkiej sytuacji, Izajasz odpowiada, karcąc go surowo, i aby mu udowodnić, że Bóg może uczynić rzeczy o wiele większe, dodaje: „Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emanuel” (Iz 7, 14). Gdyby nawet proroctwo odnosiło się do urodzin następcy tronu, w pełni miało się urzeczywistnić dopiero siedem wieków później przez cudowne narodzenie Jezusa. On jedynie wypełnia całe znaczenie proroctwa. Ewangelia św. Mateusza potwierdza to tłumaczenie. Ewangelista, kończąc swoje opowiadanie o dziewiczym poczęciu Jezusa, mówi: „Stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emanuel», to znaczy Bóg z nami” (1, 22–23).

Św. Mateusz pisząc genealogię Jezusa wykazuje, że On jest prawdziwym człowiekiem, „Synem Dawida, synem Abrahama” (tamże 1); opisując Jego narodzenie z Maryi Dziewicy, która stalą się Matką „za sprawą Ducha Świętego” (tamże 18), twierdzi, że jest prawdziwym Bogiem; na końcu zaś przytaczając proroctwo Izajasza oświadcza, że jest Zbawicielem obiecanym przez proroków, Emanuelem, „Bogiem z nami”. W tym obrazie, tak istotnym, Mateusz odsłania jedną z najbardziej ludzkich i delikatnych okoliczności narodzenia Jezusa: wątpliwości Józefa oraz jego zachowanie się w przyjęciu zadania, jakie mu Bóg powierzył. Wobec tajemniczego macierzyństwa Maryi Józef waha się mocno i zamierza Ją opuścić w tajemnicy. Lecz kiedy anioł Pański upewnia go i poleca wziąć Ją do siebie, „albowiem z Ducha Świętego jest to, co sio. w Niej poczęło” (tamże 20), Józef — człowiek sprawiedliwy, żyjący z wiary — jest posłuszny i przyjmuje z pokorną prostotą obowiązek niesłychanie ważny — oblubieńca Dziewicy–Matki i dziewiczego ojca Syna Bożego. Oto tak rozpoczęło się życie Zbawiciela związane z wiarą, posłuszeństwem, pokorą, oddaniem cieśli z Nazaretu. To są cnoty, z jakimi należy przyjąć Pana, który ma przyjść.

W drugim czytaniu św. Paweł staje na równi z prorokami i z Mateuszem, głosząc Jezusa „pochodzącego według ciała z rodu Dawida” (Rz 1, 4), a z Mateuszem oświadcza, że On jest „Synem Bożym” (tamże 1). Apostoł, nazywając się „sługą Chrystusa Jezusa” (tamże 1) przeznaczonym do głoszenia Jego Ewangelii, w dwóch pociągnięciach streszcza cale życie i dzieło Zbawiciela: od narodzenia według ciała do chwalebnego zmartwychwstania i Jego mocy uświęcającej ludzi. Istotnie, wcielenie, męka, śmierć, zmartwychwstanie Pana są jedną tajemnicą, która ma swój początek w Betlejem, a swój szczyt w Wielkanocy. Narodzenie jednak oświeca Wielkanoc odsłaniając zarazem pochodzenie i naturę Tego, który umrze na krzyżu dla zbawienia świata: On jest Synem Bożym, Słowem wcielonym.

Dzięki Ci zawsze i wszędzie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący wieczny Boże, przez Chrystusa Pana naszego.
Jego przepowiadali wszyscy prorocy, Dziewica–Matka oczekiwała i nosiła w łonie z niewysłowioną miłością, Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność na świecie. A sam Pan udziela nam łaski, abyśmy się przygotowali z radością do przeżywania tajemnicy Jego Narodzenia, aby gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności (Mszał Polski: 2. prefacja adwentowa).

Św. Józefie, byłeś naprawdę człowiekiem sprawiedliwym i wiernym, któremu została dana za oblubienice Matka Zbawiciela! Byłeś sługą wiernym i mądrym, którego Bóg wybrał, aby był pociechą dla Jego Matki, zapewnił Mu pokarm, i był jedynym tutaj na ziemi najwierniejszym współpracownikiem Jego wielkiego planu zbawienia.
Tyś był z rodu Dawida, prawdziwy syn Dawida... jak drugi Dawid byłeś człowiekiem według serca Bożego. On ci powierzył najskrytszą i najświętszą tajemnicę swojego serca. Objawił ci, jak drugiemu Dawidowi, rzeczy tajemnicze i zakryte przez Jego mądrość i złączył cię z tajemnicą, której żaden mocarz na ziemi nie był w stanic poznać. Na koniec tobie udzielił tego, co wielu królów i proroków pragnęło widzieć i czuć, a nie widzieli ani nie usłyszeli. Lecz cóż mówię: zobaczyć i usłyszeć? Ty mogłeś nosić na ręku Zbawiciela, prowadzić Go za rękę, obejmować Go, całować, żywić i strzec Go (św. Bernard).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. I, str. 118

 

       Znalezione obrazy dla zapytania 4 niedziela adwentu

Modlitwa pochodzi z modlitewnika „Wianek Maryi”.


Wiem, o Boże mój, jak szanowne i święte są te dni, które przez Kościół apostolski do tego przeznaczone zostały, aby pobożność przysposobiły do godnego obchodzenia tej wielkiej uroczystości, przez która corocznie uwielbiamy chwile narodzenia się Jezusa Chrystusa, w którego Imieniu zostaliśmy dziećmi Boga, dziedzicami wiekuistego przybytku i chwały.

Ze wszelką więc świątobliwością postanawiam sobie obchodzić ten święty Adwent, w którym w duchu wiary przyjścia Pana mojego oczekiwać będę; w którym często zastanawiać się będę nad zlitowaniem Boga, iż nam z powodu nieograniczonego miłosierdzia swego Zbawiciela świata zesłać raczył.

To przysposobienie boskie dla mego szczęścia i zbawienia przedsięwzięte, zająć powinno całą moją uwagę i pobudzić do najwyższej wdzięczności, do najgłębszych uwielbień dobroci Boga mojego.

Chcę użyć tych dni na zbawienie duszy mojej, chcę przejąć serce moje najdotkliwszą miłością ku temu wszystkiemu, co w nieomylnym Piśmie Świętym wyrażono. Rozpamiętywanie to wleje radość do duszy mojej i pociechę do serca mego.

Ciążyła na nas wina grzechu pierworodnego, a własnymi błędami i bezprawiami obarczeni, odstąpiliśmy od wyznania prawdziwego Boga i zapomnieliśmy o czci Jego. W ciemnościach świat był pogrążony, ludzie zhańbili godność swej natury przez występki i bałwochwalstwa. Ty przyszedłeś, o Zbawicielu na świat, Jezu, Synu odwieczny Ojca, prawdziwy Boże, Światło ze światłości! Przyszedłeś, przyjąwszy na się naturę ludzką, abyś nas z Bogiem naszym pojednał i połączył.

Ty, upragniony Mesjaszu, o którym patriarchowie i prorocy przepowiadali, a którego obłąkany świat poznać nie chciał – daj przez szczególną łaskę Twoją, abym światłem prawdy objaśniony, poznał stan duszy mojej; abym szczerze za moje winy żałował, abym powrócił na drogę sprawiedliwości i cnoty; ażebym tym sposobem obchodząc świątobliwie pamiątkę przyjścia Twego na ziemię w życiu doczesnym, mógł Cię z czystą duszą i z czystym sercem uwielbiać w niebieskiej ojczyźnie.

Amen.

            

 

        Znalezione obrazy dla zapytania adwent 2016

Adwent
Wielkie antyfony O!

 
W ostatnim tygodniu Adwentu, bezpośrednio przed Bożym Narodzeniem, w liturgii Nieszporów pojawiają się tzw. wielkie antyfony, czasami także zwane antyfonami "O", jako że każda z nich od tego wykrzyknika się zaczyna. Obecnie mamy ich siedem, chociaż w ciągu wieków liczba ta się zmieniała. Ktoś kiedyś porównał te antyfony do statków, napełnionych Bożymi obietnicami i zapowiedziami Mesjasza - bo każda z nich sięga do tekstów proroków Pierwszego Przymierza. Jednocześnie pokazują one rozwój historii zbawienia, od samych początków stworzenia.

 

 

17 XII

O Sapientia, quæ ex ore Altissimi prodiisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviterque disponens omnia: veni ad docendum nos viam prudentiæ.
O Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego, Ty obejmujesz wszechświat od krańca do krańca i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą; przyjdź i naucz nas dróg roztropności.

https://www.youtube.com/watch?v=S6zaiZxJIpU

 

Ta antyfona utkana jest z cytatów dwóch stosunkowo późno powstałych ksiąg Starego Testamentu. Pierwsza jej część wzięta jest z Syr 24, 3: Mądrość Boża mówi tam o sobie: Ja wyszłam z ust Najwyższego - ex ore Altissimi prodivi. Tą Mądrością jest, oczywiście, Chrystus Pan, Słowo-Logos, jak określa Go ewangelista Jan, przez które wszystko zostało stworzone. Obraz Mądrości-Słowa, wychodzącego z ust Bożych, pojawia się też w hymnie Nieszporów tej właśnie drugiej części Adwentu (chociaż w polskim przekładzie tego nie widać, mamy "Słowo przez Ojca zrodzone", po łacinie jest to Verbum... Patris ab ore prodiens).
Druga część antyfony nawiązuje do Mdr 8, 1, gdzie znowu pojawia się Boska Mądrość, która sięga od jednego krańca świata do drugiego, w ten sposób obejmując jego całość, i wszystkim rządzi z mocą i łagodnością. I wreszcie wezwanie: veni, przyjdź, które pojawia się w zakończeniu każdej z antyfon. Mądrość Boża ma nas nauczyć, przez swoje przyjście, dróg roztropności, nauczyć nas żyć mądrze i roztropnie.

 

18 XII

O Adonai, et dux domus Israel, qui Moysi in igne flammæ rubi apparuisti, et ei in Sina legem dedisti: veni ad redimendum nos in brachio extenso.
O Adonai, Wodzu Izraela, Tyś w krzaku gorejącym objawił się Mojżeszowi i na Synaju dałeś mu Prawo; przyjdź nas wyzwolić swym potężnym ramieniem.

 

https://www.youtube.com/watch?v=CvafrxZ_Ww4

 

Ta antyfona przypomina nam wyjście Izraela z Egiptu. Adonai - imię Boga, używane przez pobożnych Żydów zamiast budzącego bojaźń JHWH. Mamy tu wyraźne odniesienie do 3. rozdziału Księgi Wyjścia: Pan objawia się Mojżeszowi w płonącym krzewie, objawia mu swoje Imię JHWH, i zapowiada wyprowadzenie z niewoli swego ludu. W Wj 20 z kolei na Synaju Pan daje Mojżeszowi tablice przykazań.
Wyciągnięte ramię Pańskie, jako symbol Jego mocy i potęgi, pojawia się często w Starym Testamencie - w odniesieniu do wyjścia z Egiptu np. Ps 136, 12; Pwt 4, 34 etc. To właśnie ramię Pańskie ma nas wyzwolić z niewoli grzechu - bo Mesjasz, Jezus, jest Tym samym Panem, przed którym Mojżesz zdjął sandały. Ramię Pana pojawia się też w lekcji z Izajasza 23 XII, tuż przed wigilią.

 

19 XII

O Radix Iesse, qui stas in signum populorum, super quem continebunt reges os suum, quem gentes deprecabuntur: veni ad liberandum nos, iam noli tardare.
O Korzeniu Jessego, który się wznosisz jako znak dla narodów, przed Tobą zamilkną królowie, a ludy modlić się będą do Ciebie; przyjdź nas wyzwolić, już dłużej nie zwlekaj.

 

https://www.youtube.com/watch?v=VRzOsCF6gSw

Tu już pojawia się prorok Izajasz: 11, 1. 10. O Korzeniu Jessego usłyszymy w nocnym oficjum Narodzenia Pańskiego, gdzie jasnym się stanie, że jest nim sam Chrystus, potomek Jessego, odrośl z jego korzenia. To na Nim spocznie Duch Pana, On będzie znakiem ocalenia dla narodów, przed Nim władcy zamilkną - tu mamy też nawiązanie do Iz 52, 15, do Pieśni o Słudze Pańskim, a więc nawiązanie do męki - zamilkną, bo ujrzą coś niewyobrażalnego: Boga, który stał się człowiekiem. Narody, które będą się do Niego modlić, to dokładniej poganie (gentes w Wulgacie ma takie znaczenie najczęściej), ci, którzy się nawrócą do Pana ze wszystkich krańców ziemi. On ma przyjść, aby nas wyzwolić; antyfona kończy się trochę niecierpliwym "już nie zwlekaj" (por. antyfonę jutrzni III niedzieli Adwentu).

 

20 XII

O Clavis David, et sceptrum domus Israel, qui aperis, et nemo claudit, claudis, et nemo aperit: veni et educ vinctum de domo carceris, sedentem in tenebris et umbra mortis.
O Kluczu Dawida i Berło domu Izraela, Ty, który otwierasz, a nikt zamknąć nie zdoła, zamykasz, a nikt nie otworzy; przyjdź i wyprowadź z więzienia człowieka, pogrążonego w mroku i cieniu śmierci.

https://www.youtube.com/watch?v=vbdwoydPktQ

W tej antyfonie, obok tekstów starotestamentalnych, pojawiają się też nawiązania do Nowego Testamentu. Najpierw czytamy o Kluczu Dawidowym, o którym pisze Izajasz (22, 22). Klucz jako symbol władzy: kto ma klucz, może otworzyć drzwi i wpuścić do środka, lub wypuścić na zewnątrz. Przejmujące są te słowa: otwierasz, i nikt nie jest w stanie zamknąć, niosą ze sobą przekonanie o nieodwołalnych Bożych wyrokach.
Obraz Dawidowego Klucza pojawia się w Ap 3, 7, gdzie Pan zmartwychwstały mówi o sobie: Ten, który ma klucz Dawida. A wcześniej, w Ap 1, 18: Mam klucze śmierci i Otchłani - mam nad nimi zupełną władzę. Obraz uwięzionych w ciemnościach to z kolei Ps 107, 10: sedentes in tenebris et umbra mortis, vincti in... ferro, siedzący w ciemnościach i cieniu śmierci, związani żelaznymi kajdanami. Tym bardziej wyraźne stają się słowa Apokalipsy o władzy Chrystusa nad Otchłanią. A przypominają się też słowa codziennie odmawiane, z pieśni Zachariasza: czekamy na Tego, który oświeci siedzących w ciemnościach i w cieniu śmierci.

 

21 XII

O Oriens, splendor lucis æternæ, et sol iustitiæ: veni et illumina sedentes in tenebris et umbra mortis.
O Wschodzie, blasku Światła wiecznego i Słońce sprawiedliwości, przyjdź i oświeć siedzących w mroku i cieniu śmierci.

https://www.youtube.com/watch?v=HAUzuw1l-7U

Obraz ciemności potrzebujących światła, który pojawił się w ostatnich słowach poprzedniej antyfony, jest tutaj kontynuowany. Znowu znaleźć możemy odniesienia do Ps 107 i pieśni Zachariasza, zwłaszcza że pojawia się tutaj "Oriens", Wschód, wschodzące słońce, tak jak w tejże pieśni, oraz błaganie o oświecenie - illumina - dokładnie ten sam czasownik jest użyty w Benedictus. Ale mamy tu też aluzje znowu do Księgi Mądrości 7, 26, gdzie Boska Mądrość jest określona jako candor lucis æternæ, blask wiecznego światła. Słońce sprawiedliwości to z kolei obraz z Księgi Malachiasza (3, 20) - ten fragment pojawia się w czytaniach modlitwy w ciągu dnia adwentowych czwartków. Wschodzące słońce - obraz szczególnie wyrazisty o tej porze roku - to wspaniale określenie Chrystusa Pana, który przecież o sobie powiedział, że jest światłością świata, a kto za Nim idzie, nie będzie błądził w ciemności.

 

22 XII

O Rex gentium, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum: veni et salva hominem, quem de limo formasti.
O Królu narodów, przez nie upragniony; Kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź i zbaw człowieka, którego utworzyłeś z prochu ziemi.

 

https://www.youtube.com/watch?v=UwDdEQCtIF4

Tu znowu Stary Testament zgodnie współbrzmi z Nowym. Obraz ukształtowanego z gliny człowieka kieruje naszą myśl ku Księdze Rodzaju, także do Iz 64, 7, który to fragment pojawił się w tym roku w I niedzielę Adwentu. Król narodów - narodów pogańskich (znowu gentes) - to wypełnienie zapowiedzi Zachariasza (14, 9), który prorokuje o Panu jako o Królu całej ziemi (por. także Ps 47, 8) i Psalmu 96, 10: dicite in gentibus quia Dominus regnavit, mówcie wśród ludów [pogańskich], że Pan zakrólował. O upragnionym przez wszystkie narody Zbawcy pisze Aggeusz: veniet desideratus cunctis gentibus (2, 8).
Warto zwrócić uwagę, że ten zwrot pojawia się w liturgii IV niedzieli Adwentu i - w hymnie o świętej Dziewicy z oficjum czytań tekstów wspólnych (desideratus gentibus cuius per alvum fusus est, upragniony przez narody przez Jej łono przyszedł). Kamień węgielny, jednoczący całą ludzkość, to z kolei obraz z Listu do Efezjan 2, 14 i 2, 20 - tym kamieniem jest Chrystus, na Nim opiera się cała budowla Kościoła. A Paweł z kolei obraz tego kamienia wziął z Psalmu 118: Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Kamień jako część budowli - glina, z której Pan uformował człowieka, może budzić skojarzenia z cegłą, użytą do tej budowli.

 

23 XII

O Emmanuel, Rex et legifer noster, exspectatio gentium et Salvator earum: veni ad salvandum nos, Domine Deus noster.
O Emmanuelu, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany Zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas zbawić, nasz Panie i Boże.

https://www.youtube.com/watch?v=FWGM9bJR2Cs&list=PL09E16DCBC1A5E0D5&index=7

 

Ostatnia z antyfon zaczyna się imieniem Mesjasza, zapowiedzianym przez Izajasza (7, 14), a potwierdzonym przez ewangelistę (Mt 1, 22-23). Jest On królem i prawodawcą, jak prorokuje Izajasz (33, 22): Dominus iudex noster, Dominus legifer noster, Dominus rex noster, ipse salvabit nos, Pan naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem, On sam nas zbawi - w antyfonie mamy niemal dosłowne powtórzenie słów proroka. Pan nas zbawi, dlatego nazwany jest Zbawcą. Nazwany jest oczekiwaniem wszystkich narodów - tak Go zapowiadał już praojciec Jakub (Rdz 49, 10): berło będzie przy Judzie, dopóki nie przyjdzie Ten, który ma być posłany, a który będzie oczekiwaniem narodów (exspectatio gentium w Wulgacie).
Wreszcie, ostatnie słowa tej antyfony przypominają nam o Apokalipsie: tam Chrystus jest nazwany Panem, Bogiem naszym (4, 11) - autor Apokalipsy w ten sposób "odpowiedział" na roszczenia cezara Domicjana, który tak właśnie kazał się tytułować. Dominus et Deus noster - Kyrios kai ho Theos hemon - tytuł Chrystusa jako Syna Ojca, równego Mu, z Niego zrodzonego przed wszystkimi wiekami.
-szukam-

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król

i Maryja zawsze Dziewica Królowa.

W niedzielę 18. XII o godzinie 15.00 w TV Trwam będzie wyświetlany przepiękny i unikalny film dokumentalny pt. „Mistrz i Katarzynka" o polskiej stygmatyczce Katarzynie Szymon.

Jest to niezwykły film zawierający świadectwa lekarzy, kapłanów, pielgrzymów, po obejrzeniu którego wielu ludzi się nawróciło, a

​ ​
niektórzy na własny koszt wykonali setki kopii  tego filmu na DVD i bezpłatnie rozdali.

 

Katarzynka była obdarzona niezwykłymi darami od Pana Jezusa, także bardzo rzadkim, dobrze udokumentowanym, darem otrzymywania Komunii Świętej z Nieba (patzr poniższe zdjecia). Orędzia przez nią przekazywane są bardzo aktualne w dzisiejszych czasach. Płakała krwawymi łzami,

​ ​
broniła życia dzieci nienarodzonych
​ ​
a dziesiątki tysięcy ludzi odchodziło od niej przemienionych, nawróconych i umocnionych w wierze.

 

 

aaaaaaaaaa.jpg

 

Dlatego proszę o przekazanie tego sms-a dalej 

A przy okazji życzę  

z okazji zbliżających się już Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku - wiele błogosławieństwa od Bożego Dzieciątka z ubogiej Stajenki Betlejemskiej oraz od całej Świętej Rodziny - na każdy dzień.

 

0-Boze-Narodzenie.gif

 

Króluj nam Chryste


-szukam-

Reportaż Polak niewierny - wszystkim Wam utniemy łby

 

https://www.youtube.com/watch?v=XIViGMxYlww


-szukam-

 jeść pieczone ząbki czosnku uleczy Twoje ciało po prostu w ciągu 24 godzinCzosnek jest zdecydowanie jednym z najzdrowszych żywności na świecie! Ten naturalny cud może leczeniu wielu chorób, a także ze względu na jego silne właściwości lecznicze, to stosuje się na całym świecie.

To jest tradycyjnie stosowany w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu, kontrolować wysokie i niskie ciśnienie krwi, w leczeniu choroby niedokrwiennej serca, stymuluje przepływ krwi i zapobiegać atakom serca.

Jego stężenie cholesterolu LDL kontroluje zużycie, zapobiega produkcję hormonu angiotensyny II i rozkurczu naczyń krwionośnych.

Widocznie, czosnek może pomóc organizmowi w ciągu 24 godzin! Zdaniem ekspertów, konsumpcja 6 palonej ząbki czosnku na codzień może zapewnić imponujące efekty, co następuje:1-ty godzin - Czosnek jest trawione w żołądku, i karmi swoje ciało.

2-4 godziny - Zaczyna się zniszczyć komórki rakowe i zapobiec wolne rodniki.

4-6 godziny - metabolizm zaczyna rozpoznawać swoje korzystne właściwości, a to pozwala na wyeliminowanie nadmiaru cieczy i tłuszczu w organizmie.

6-7 godziny - Przeciwciała właściwości czosnku zaczynają działać i niszczą bakterie znajdujące się w systemie.

6-10 godzin - Składniki odżywcze występujące w czosnku dostarczyły działanie na poziomie komórkowym, zatem korpus nie jest zabezpieczony przed reakcjach utleniania.

10-24 godzin - Ze względu na przyjmowanie tej cudownej warzyw, korpus jest poddawany procesowi głębokiego oczyszczania, co prowadzi do:
 • Wzmocniony system odpornościowy
 • Lepsza wytrzymałość kości
 • Obniżone i ulepszone poziomy ciśnienia krwi
 • Zwiększona żywotność komórek
 • wyeliminować zmęczenie
 • Regulowane poziomy cholesterolu
 • Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych
 • Zapobiegania wejściu metali ciężkich w organizmie
 • Ulepszone wyniki sportowe
W związku z tym, nie jest to tylko mądry, ale zalecane przez ekspertów, spożywać ten korzystny żywności na co dzień, a tym samym zapobiega różnych chorób i problemów zdrowotnych i traktować istniejące szybko!

-szukam-

Interkomunia dla małżeństw katolicko-luterańskich? Kardynał Kasper popiera rozwiązanie

                  Interkomunia dla małżeństw katolicko-luterańskich? Kardynał Kasper popiera rozwiązanie

Katolicy i luteranie będą w pewnych wypadkach wspólnie przyjmować Komunię Świętą – uważa niemiecki kardynał Walter Kasper. Emerytowany hierarcha ma nadzieję, że do zmiany dojdzie już wkrótce.

Niemiecki kardynał Walter Kasper ma nadzieję, że w niedługim czasie usankcjonowana zostanie interkomunia katolików i luteranów. Miałoby to dotyczyć przede wszystkim mieszanych, katolicko-luterańskich małżeństw.

Jak powiedział purpurat w rozmowie z włoskim dziennikiem „Avvenire”, chciałby, aby już kolejna deklaracja Stolicy Apostolskiej i Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) „otworzyła drogę do wspólnej Eucharystii w szczególnych sytuacjach, przede wszystkim w związku z mieszanymi pod względem wyznaniowym małżeństwami i rodzinami”. Kasper, który do 2010 roku przewodniczył Papieskiej Radzie ds. Popierania Jedności Chrześcijan, powołał się na dokument opublikowany w tej sprawie przez episkopat amerykański.

Ojciec Święty podpisał w 31 października w szwedzkim Lund, wespół z „biskupem” Munibem Younanem, przewodniczącym ŚFL, dokument wzywający do intensyfikacji dialogu ekumenicznego i zapowiadający prace nad ewentualną wspólną katolicko-luterańską Eucharystią. Kilka dni późnej obecny przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, szwajcarski kardynał Kurt Koch, ogłosił, że zostaną wszczęte prace mające na celu wypracowanie takiej wspólnej Komunii Świętej w przypadku mieszanych małżeństw. Jak argumentował, chodzi tu zarówno o kwestie duszpasterskie, jak i o „eucharystyczną gościnność”.

W listopadzie ubiegłego roku podczas wizyty w ewangelicko-luterańskim zborze w Rzymie Ojciec Święty stwierdził, że nie ma kompetencji do wydania zgody na interkomunię dla katolicko-luterańskich małżeństw. Zasugerował jednak, że małżonkowie powinni kierować się własnym sumieniem. – Nigdy nie ośmieliłbym się dać pozwolenia, bo nie należy to do moich kompetencji. „Jeden chrzest, jeden Pan, jedna wiara”. Porozmawiaj z Panem, a następnie idź do przodu. Nie śmiem powiedzieć nic więcej – mówił wówczas Franciszek.

http://www.pch24.pl/interkomunia-dla-malzenstw-katolicko-luteranskich--kardynal-kasper-popiera-rozwiazanie,48053,i.html

 


-szukam-
ANTY- BOŻY KARDYNALE MARX  - KTO CIEBIE ZBAWI - MUZUŁMANIN, CZY ŻYD?
Przecież ty o tym dokładnie wiesz czemu obrażasz Pana Boga - Jezusa Chrystusa
/. mk

Kardynał Marx schował krzyż przed muzułmanami i… nie żałuje tego gestu          

                        Kardynał Marx schował krzyż przed muzułmanami i… nie żałuje tego gestu

Przewodniczący episkopatu Niemiec kard. Reinhard Marx nie żałuje, że schował krzyż przed muzułmanami podczas pobytu na kontrolowanym przez islamistów Wzgórzu Świątynnym. Jak mówi, nie był to wynik zdrady Jezusa, ale niechęci prowokowania.

Kard. Reinhard Marx wyprawił się w październiku na pielgrzymkę ekumeniczną do Jerozolimy wraz z przewodniczącym Ewangelickiego „Kościoła” Niemiec, „biskupem” Heinrichem Bedfordem-Strohmem. Obaj duchowni zostali zaproszeni na kontrolowane przez muzułmanów Wzgórze Świątynne. Jak udokumentowano na fotografiach, pojawili się tam bez pektorałów.

Sprawa wywołała w Niemczech spory skandal, ale hierarchowie nie chcą przeprosić. Krótko po ujawnieniu sprawy głos zabrał Bedford-Strohm, tłumacząc, że to samo on i Marx zrobili wcześniej na prośbę Żydów przed Ścianą Płaczu, a wszystko dla szacunku wobec przedstawicieli innych wyznań oraz ze względu na napiętą sytuację polityczno-religijną w Ziemi Świętej.

Teraz sprawę skomentował kard. Marx. Jak powiedział w niedzielę na antenie bawarskiej telewizji, rzecz okazała się dla niego bardzo pouczająca. „Te skrajnie wrażliwe miejsca nie zawsze traktujemy wystarczająco wrażliwie” – podkreślił kardynał i dodał, że wobec napiętej sytuacji w Jerozolimie „chodziło o to, by nie prowokować”. Purpurat powiedział tylko, że wobec ostrej reakcji na jego i Bedforda-Strohma czyn być może byłoby lepiej w ogóle nie iść na Wzgórze Świątynne i przed Ścianę Płaczu. Uznał, że rzecz w każdym razie nie została odpowiednio przygotowana.

Choć Marx był krytykowany przez wielu niemieckich katolików za to, że podczas gdy chrześcijanie na Bliskim Wschodzie umierają za wyznawanie wiary w Chrystusa, on chowa krzyż, w samym akcie usunięcia pektorału nie widzi niczego niewłaściwego. Purpurat uznał, że oskarżenia o zdradę Chrystusa lub akt poddania względem przedstawicieli innych wyznań są „głęboko raniące”. Jak podkreślił na swoją obronę, sam nie chciałby rozwijania zielonej flagi Mahometa w kościele katolickim. Tłumaczył następnie, że żydzi i muzułmanie na Bliskim Wschodzie nie wiedzą wiele o znaku krzyża i uważają go raczej za symbol „dominacji krzyżowców”.

http://www.pch24.pl/kardynal-marx-schowal-krzyz-przed-muzulmanami--i-nie-zaluje-tego-gestu,48047,i.html


-szukam-
an Jezus uczy osobiście rodziny polskie jak żyć w zgodzie oraz uczy miłości w rodzinach,   a szczególnie do dzieci.
​     ​
Dziewczynka ktora widzi Jezusa
-szukam-
Zyczenia Bozonarodzeniowe Arcyproboszcza ks. Tomasza Jozefa Michala Jochemczyka


-szukam-

O SZAFARZACH ŚWIECKICH​
https://gloria.tv/video/jCjS7pjQ7sj74a9dwAqJb2Nnk-szukam-
św. Augustyn o Bogu
 - https://gloria.tv/video/wLoBiGp4oswj2qbmHctc1zHhx

"paradoksy"  ks. Natanka 
- https://www.youtube.com/watch?v=2UNc8DE4hE8

świat zamiast pokoju przynosi piekło
 - https://gloria.tv/video/3wA982BUxA6MEEPCBbpEThFQB

ks Piotr - jesteśmy na progu walki z Papieżem
 - https://www.youtube.com/watch?v=u2pCLiKdpZ0

Franciszek o  nauczaniu Kościoła 
- https://www.youtube.com/watch?v=8e0557U1AUI-szukam-

​JAK TAKICH DUCHOWNYCH NAZWAĆ? HERETYCY, BEZBOŻNICY, JUŻ DEMONY   A NAJLEPIEJ "DURNIAMI"
I WSPÓŁMORDERCAMI.​
.​ mk.

Kanadyjscy biskupi udzielają zgody na udzielanie Ostatniego Namaszczenia katolikom decydującym się na eutanazję                  

                                Kanadyjscy biskupi przypominają: wspomagane samobójstwo i eutanazja to poważne zło

Ogłoszony właśnie przez kanadyjskich biskupów należących do  Atlantic Episcopal Assembly dokument zatytułowany A Pastoral Reflection on Medical Assistance in Dying pozostawia indywidualnym kapłanom decyzję o udzieleniu Ostatniego Namaszczenia katolikom decydującym się na eutanazję. Jak stwierdził w wywiadzie udzielonym Catholic Register bp Claude Champagne z Edmunston: „Chodzi nam przede wszystkim o ‚towarzyszenie duszpasterskie’. Naszym wzorem jest tu papież Franciszek”. Uzasadniając decyzję AEA bp. Champagne odwołał się do adhortacji Amoris laetitia. Jak stwierdził, w przypadku osób cierpiących i rozważających popełnienie „wspomaganego samobójstwa” lub poddanie się eutanazji „pragniemy okazać im życzliwość, próbować ich zrozumieć i towarzyszyć im w ich drodze”.

https://scriptorium361.wordpress.com/2016/12/14/kanadyjscy-biskupi-udzielaja-zgody-na-udzielanie-ostatniego-namaszczenia-katolikom-decydujacym-sie-na-eutanazje/

Księga Prawdy

Bóg Ojciec: Uderzę w każdy naród według miary ilości niewinnych, których zamordowaliWy, którzy uważacie, że macie prawo odbierać życie, dowiedzcie się, że takie prawo nie istnieje. Odbierzcie życie, a sami nie będziecie mieć życia. Żadne wieczne życie nie będzie się wam należało, jeżeli bierzecie udział w tworzeniu jakiejkolwiek ustawy, która doprowadza te nikczemne prawa do wprowadzenia ich w życie. Taka sama kara zostanie wymierzona tym, którzy odważą się usprawiedliwiać eutanazję.Mój Gniew osiągnął granice swojej wytrzymałości. Wasze modlitwy dopomogą złagodzić pewne kary, które Ja zrzucę na ten niewdzięczny świat oraz na tych niegodziwych grzeszników, jednak nie na wszystkich; kary te bowiem muszą nastąpić po to, abym mógł wstrzymać owe plany, których celem jest, aby was zniszczyć. Gdybym nie spróbował zatrzymać rozprzestrzeniania się tych obrzydliwości, nie byłoby żadnej skruchy. Żadnego wstydu. Żadnej świadomości faktu, że to Ja, Bóg Najwyższy, stwarzam życie i je odbieram zgodnie z Moją Wolą. Nikt inny nie ma prawa tego czynić.

Wasz Ojciec

Bóg Najwyższy

http://ostrzezenie.net/wordpress/2013/06/08/bog-ojciec-uderze-w-kazdy-narod-wedlug-miary-ilosci-niewinnych-ktorych-zamordowali/
-szukam-

UWAGA  - "REMONT" W GROBIE PANA JEZUSA W JEROZOLIMIE - urządzenia nie mogły pracować - czy to nie oznaka profanacji 

- https://gloria.tv/article/dV8qYNCuTdWD21HofRi8d64Pr

Szok - Reporter podczas pracy w Sądzie w Polsce  - szarpany przez grupę żydów i nazwany faszystą 
- https://www.youtube.com/watch?v=mL5h0m_Ng-E

kiedy i komu wybaczać ? od 6 minuty ks Murziński
 - https://www.youtube.com/watch?v=CUL8APZfWXs
https://gloria.tv/video/JvENpaNcFDax3WVcA3qr4R3tW

Brawo - D.Trump przywraca w USA BOŻE NARODZENIE - https://gloria.tv/article/WNcuKGxtchGC2x6qsy6cQbMUT

Prokuratura w Warszawie - w sprawie obrażania św. Jana Pawła II- nie widzi problemu !
https://gloria.tv/article/LsG2tCkw2nqR4W7VopFkXSKnT

Znaki na dzisiejsze czasy - czego jeszcze nam potrzeba ? 
- https://gloria.tv/article/S3vKQ2uyvdkS6SKWJSDaUrN2D

guma do żucia - ma trujący aspartamu - czyli E 951 
- https://www.nwo.report/zdrowie/warto-zuc-gume-pewno-warto-przeczytac.html

Zróbmy co możliwe " ZA POLSKĘ" - http://www.zapolske.pl/

ZAPISZMY SIĘ NA MODLITWĘ ADOPTUJĄC DUCHOWO DZIEC
K​
O I RATUJĄC GO PRZED ABORCJĄ - http://www.modlitwaserca.org/?show=adopcja

-szukam-

Czy prawne relikty komunizmu będą służyć szykanowaniu przedsiębiorców?

Szanowny Panie,

pod koniec listopada sąd rozpoczął proces karny w głośnej sprawie łódzkiego drukarza, którego Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacje LGBT chcą ukarać za odmowę zawarcia umowy na wykonanie materiałów promujących radykalne postulaty subkultur homoseksualnych. Zapomniane przepisy Kodeksu wykroczeń o „sprzedaży spod lady” znowu stały się narzędziem nękania Polaków.

Interwencja Ordo Iuris

Dzięki pomocy naszych niezawodnych Darczyńców mogliśmy podjąć szybką interwencję. Wydany zaocznie wyrok nakazowy upadł, jednak Rzecznik Praw Obywatelskich nie porzucił zamiaru ukarania łódzkiego drukarza. Chociaż sprawa kwalifikowała się do umorzenia, sąd postanowił przeprowadzić proces. Najwyższy niepokój budzi fakt, że archaiczne przepisy, którymi niegdyś nękał obywateli komunistyczny reżim, mogą stać się instrumentem ideologicznych szykan ze strony aktywistów LGBT wspieranych przez państwowego urzędnika. Dzięki wsparciu Darczyńców Ordo Iuris do skutku będzie bronić łódzkiego drukarza, ale problem wymaga kompleksowego rozwiązania na przyszłość.

Usuńmy komunistyczne relikty z Kodeksu wykroczeń!

Dzięki pomocy naszych Darczyńców i interwencji prawników z Ordo Iuris, wyrok w sprawie drukarza utracił moc. Jednak wywodzący się z PRL przepis chroniący zasady gospodarki planowanej wciąż obowiązuje i jest podstawą orzekania dla polskich sądów. W przyszłości ponownie może być wykorzystany do naruszania wolności gospodarczej i swobody umów.

W tej sytuacji jeszcze bardziej naglącą jest potrzeba zmiany przepisów tak, by propagatorzy radykalnych i deprawujących ideologii nie mogli nimi szykanować obywateli. Eksperci Ordo Iuris przygotowali projekt ustawy, który usuwa szkodliwe przepisy z kodeksu wykroczeń. W najbliższy poniedziałek planujemy złożyć go na ręce Ministra Sprawiedliwości. Inicjatywa może być skuteczna, jeżeli będzie jej towarzyszyć jak najliczniejsze poparcie ze strony obywateli.

Czy poparł już Pan nasz apel?

Prosiłem już Pana o podpisanie naszej petycji z apelem o likwidację komunistycznych reliktów w kodeksie wykroczeń. Wiem jednak, że pojawiły się wówczas problemy techniczne, które mogły uniemożliwić Panu poparcie tej inicjatywy. Dlatego ponownie kieruję tę prośbę licząc, że jeśli raz już Pan ją poparł, to teraz może Pan o niej poinformować swoich znajomych.

Dlatego zwracam się do Pana z prośbą o podpisanie się pod petycją do polskich władz, aby zlikwidować komunistyczne relikty w kodeksie wykroczeń.


Dekomunizacja kodeksu wykroczeń uchroni uczciwych przedsiębiorców przed szykanami i dotkliwymi konsekwencjami. Dlatego Pana wsparcie dla tej inicjatywy jest niezwykle istotne.

Z wyrazami szacunku,

                                                                                                                                                                -szukam-

 Dołącz do tysięcy katolików, których połączyła Deklaracja Wierności...


Dołącz do tysięcy katolików, których połączyła
DEKLARACJA
WIERNOŚCI

Drogi Przyjacielu,

Nie przypuszczałem, że doczekam takich czasów...

Otóż, w Kościele Świętym zwłaszcza po ostatnim synodzie na temat rodziny oraz po publikacji posynodalnej adhortacji Amoris laetitia coraz częściej mamy do czynienia z zamieszaniem związanym z kościelnym nauczaniem w kwestii małżeństwa i rodziny.

Niestety, doszło do tego, że słyszę takie absurdalne opinie, jakoby Kościół zgodził się na rozwody i zaakceptował Komunię Świętą dla rozwodników!!!

Trudno to zrozumieć...

... dlatego w tej sytuacji nie możemy milczeć!

Zdecydowanie poprzyjmy – Ty i ja - Deklarację Wierności w obronie tradycyjnej nauki Kościoła w kwestii nierozerwalności węzła małżeńskiego i trwałości życia rodzinnego.

Nie czekaj, nie wahaj się – kliknij i wejdź na stronę RatujmyRodzine.pl. Podpisz deklarację!

Dlaczego powinniśmy to zrobić?

  • Przede wszystkim dlatego, że sam Jezus Chrystus uczył w kwestii małżeństwa: Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela (Mt 19,6).

  • Po drugie: w obliczu obecnego zamętu, który doprowadził do tego, że wielu katolików jest zdezorientowanych, pragniemy znów usłyszeć tradycyjną, zdecydowaną i jasną naukę Kościoła w tej ważnej sprawie.

 • Po trzecie wreszcie: nie chcemy popełniać grzechu cudzego. A ten popełnilibyśmy, gdybyśmy milczeli w sytuacji, gdy widzimy, że osoby rozwiedzione pozostające w tak zwanych „nowych związkach” świętokradzko przyjmują Komunię Świętą. A do tego może dochodzić coraz częściej w obliczu zamieszania powstał ego po synodzie.

Chcę – i ufam, że także Ty tego pragniesz - znów usłyszeć wyraźny, ewangeliczny głos Kościoła w kwestii małżeństwa i rodziny:

TAK, TAK - NIE, NIE.

Dziś, gdy coraz bardziej dowartościowuje się w Winnicy Pańskiej także głos osób świeckich, mocno zaznaczmy naszą postawę. Ty i ja - poprzyjmy Deklarację Wierności niezmiennemu nauczaniu Kościoła o małżeństwie i Jego nieprzerwanej dyscyplinie.

Niech nasz głos dotrze ostatecznie aż do Stolicy Apostolskiej!

Jestem pewien, że ten nasz głos nie zostanie zignorowany. Tym bardziej, że jest nas coraz więcej. Dotychczas Deklarację Wierności podpisało ponad 32 000 osób, w tym 9 Księży Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów z całego świata.

Dołączmy do tego zacnego grona!

Dlatego zwracam się do Ciebie z prośbą – kliknij tutaj, wejdź na stronę RatujmyRodzine.pl i podpisz Deklarację Wierności. Zajmie Ci to zaledwie minutę, a możesz przyczynić się do ocalenia instytucji Rodziny!

Prawda zwycięży. Jednak potrzebna jest nasza modlitwa, nawrócenie i aktywność. Do tego wzywała Matka Boża w Fatimie.

Dlatego jeszcze raz proszę: Przyłącz się do naszej akcji!

Łączę pozdrowienia,

Sławomir Olejniczak
Prezes Instytutu
Ks. Piotra Skargi
-szukam-

Bp Athanasius Schneider: schizma jest już faktem

           Bp Athanasius Schneider: schizma jest już faktem

W Kościele rozpoczęła się dziwna schizma - mówi bp Athanasius Schneider. Niektórzy duchowni, chcący nowej Ewangelii, zachowując formalną jedność z papieżem, zrywają jedność z Chrystusem.

Bp Schneider powiedział, że jego sprzeciw wobec Amoris laetitia dotyczy konkretnie sprawy dopuszczenia rozwodników w nowych związkach do Komunii świętej. - W ciągu dwóch ostatnich synodów poświęconych rodzinie oraz po publikacji „Amoris laetitia” toczyła się i toczy do dziś ostra, gwałtowna walka wokół tej konkretnej kwestii – zaznaczył.

- Wszyscy ci duchowi, którzy chcą innej Ewangelii, Ewangelii prawa do rozwodu, Ewangelii wolności seksualnej, w skrócie - Ewangelii bez szóstego przykazania Bożego, używają rozmaitych złych środków, a mianowicie podstępów, oszustw, mistrzowskiej retoryki i dialektyki, a nawet taktyki zastraszania i przemocy moralnej, w celu osiągnięcia swojego celu - dopuszczenia tak zwanych rozwodników w nowych związkach do Komunii świętej bez wypełniania warunku życia w pełnej czystości, nakładanego przez prawo Boże - ocenił biskup.

Jak dodał, gdy cel ten zostanie osiągnięty, nawet tylko „w szczególnych przypadkach” dzięki zasadzie „rozróżniania”, to „zostaną otwarte drzwi do wprowadzenia Ewangelii rozwodu, Ewangelii bez szóstego przykazania”. - To nie będzie dłużej Ewangelia Jezusa, ale antyewangelia, ewangelia dostosowana do tego świata, nawet jeżeli ewangelia taka zostanie upiększona takimi słowami jak miłosierdzie, matczyna troska czy towarzyszenie – ostrzegł.

Przypomniał też słowa świętego Pawła: Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. 8 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! (Ga, 1, 7-8).

 

Jak zaznaczył, „nawet jeżeli szereg wysokich rangą oficjeli Kościoła zaciemnia prawdę doktryny” o małżeństwie, to doktryna ta jednak „pozostaje niezmienna, bo Kościół nie jest tworem ludzkim, ale Bożym”.

więcej: http://www.pch24.pl/bp-athanasius-schneider--schizma-jest-juz-faktem,48052,i.html
-szukam-


Watykan wobec Polski 1772 –
1939
1772 – trawiona ciągłymi spiskami, zdradą i ”liberum veto” Rzeczpospolita padła ofiarą
I. Rozbioru. Nie mniej interesy kleru i magnaterii nie zostały zagrożone.
3. maja 1791 – po dziesięcioleciach bezhołowia, panoszenia się szlachty i kleru sejm
Najjaśniejszej uchwalił nową konstytucję, która była pierwszą w Europie i drugą na
świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787) nowoczesną, spisaną na papierze ustawą
zasadniczą.
Kuria rzymska i polski kler wpadła w panikę. Obawiano się, że Polacy nie poprzestaną na
Konstytucji, lecz pójdą dalej i pozbawią kler wszelkich funkcji państwowych i zlikwidują
jego przywileje, a także położą rękę na jego majątku, a księży przeniosą na państwowe
etaty (co już częściowo miało miejsce po uchwaleniu w roku 1789 przez Sejm Wielki
ustawy przeznaczającej dochody z diecezji krakowskiej na wojsko polskie).
24. lutego 1792 – przerażony papież Pius VI dał Rosji zielone światło do wojny z Polską i
jej kolejnego rozbioru, kierując brewe dziękczynne do Katarzyny II, w którym nazywał ją
”heroiną stulecia” i sławi jej podboje. Wśród nich wymienił I. Rozbiór Polski. Grzegorz
XVI powstańców Powstania Listopadowego nazwał warchołami, wichrzycielami i
buntownikami i ekskomunikował ich, a klerowi polskiemu nakazał, by przekonywał
Polaków, że władza cara pochodzi od Boga i należy ją uznawać. Księża zaczynają
denuncjować co bardziej rewolucyjnych Polaków zaborcom.
Katarzyna II zareagowała niezwłocznie wspierając polskich przeciwników reform,
magnatów (ultrakatolicki beton) i dostojników kościelnych, którzy 27 kwietnia 1792
zebrali się w Petersburgu (!) i wkrótce ogłosili manifest unieważniający Konstytucję 3-
go maja oraz wzywają Rosję do zbrojnej interwencji w Polsce. W celu zatajenia faktu, że
spisek zawiązano w Petersburgu manifest opatrują datą 14 maja i ogłaszają w Targowicy
na Ukrainie.
Siedmiu biskupów i Prymas należy do „Targowicy” (w proteście przeciw Konstytucji 3-go
Maja). Prymas Michał Jerzy Poniatowski, bp. Chełmski Wojciech Skarszewski, bp.
Żmudzki Jan Stefan Giedroyć, bp. Poznański Antoni Onufry Okęcki, bp. Łucki Adam
Naruszewicz, bp. Wileński Ignacy Jakub Massalski, bp. Inflancki Józef Kossakowski, bp.
Przemyski Michał Sierakowski.
O takich kreaturach jak Szczęsny Potocki, Xawery Branicki, czy Seweryn Rzewuski lepiej
nie wspominać! A całej tej bandzie błogosławi i życzy powodzenia na tzw. Konfederacji
Obojga Narodów – Targowiczan Litwy i Polski, papież Pius VI. W kościołach
warszawskich czytano list pasterski biskupa Okęckiego z 2. września 1792, w którym
wzywał do modłów ”ażeby Bóg błogosławił pracom konfederacji generalnej dla dobra
ojczyzny podjętym”. Podczas insurekcji kościuszkowskiej dnia 9 maja 1794 wokół
ratusza warszawskiego zebrał się kilkutysięczny tłum do którego przemawiał sekretarz
Hugona Kołłątaja Kazimierz Konopka, nawołując do powieszenia zdrajców. Powstańcy
Kościuszki okazali swoją dojrzałość i patriotyzm, gdyż powiesili na szubienicy tylko
biskupa Kossakowskiego oraz biskupa Massalskiego, a prymas Poniatowski zażył
truciznę w cieniu budowanej dla niego szubienicy. Wszyscy trzej byli płatnymi
kolaborantami cara Rosji (znaleziono u nich pokwitowania za pieniądze od carskich
agentów). Podczas Powstania Styczniowego, na wschodnich kresach zniewolonej Polski,
powstańcy powiesili kilkudziesięciu księży katolickich, którzy zdradzili ich carskiej
„ochranie”.
Prymas Jan Paweł Woronicz koronował na króla Polski cara Mikołaja!
Przez cały okres rozbiorów zarówno zwykli księża jak i hierarchowie regularnie
kolaborowali z zaborcami denuncjując nieposłusznych ich interesom mieszczan i
chłopstwo. Wielu podobnie jak Kościuszko uszło za granicę lub zostało wywiezionych na
Sybir.
W latach 1881 – 1885 Watykan zawarł konkordaty z trzema zaborcami Polski: Austrią,
Rosją i Prusami. Stały się one dla Polaków pod zaborami ponurą zasadą trójlojalności, co
stawiało naszych rodaków w tragicznej sytuacji. W zależności od zaboru, Polacy musieli
być wierni i posłuszni swoim panującym, nie wyłączając tu służby w ich armiach i
strzelania do siebie.
Zadziwia zgodność negatywnej polityki kolejnych papieży wobec Polski. Papież Leon XIII
(1878 – 1903) ściskając i błogosławiąc Wilhelma II (1888 – 1918) ślubował mu
dozgonną wierność w imieniu katolików. Osobną encykliką zobowiązał biskupów do
wierności wszystkim zaborcom w zależności od właściwości miejscowej.
Wezwania Leona XIII do umierania w interesie zaborców Polski: Niemiec i Austrii,
ponowił papież Pius X (1903 – 1914) encykliką z 3 grudnia 1905. Powtórzył on za
swoim poprzednikiem, że ”poddanych obowiązuje cześć i wierność swoim książętom tak,
jak Bogu”.
Po wybuchu I wojny światowej, Watykan absolutnie nie był zainteresowany
odrodzeniem niepodległej Polski w jej historycznych granicach. W obozie państw
centralnych istniały dwa projekty odnoszące się do sprawy Polski. Watykan popierał
koncepcję austriacką, mówiącą o połączeniu Galicji i ziem zaboru rosyjskiego w odrębne
królestwo, pod berłem Habsburgów. Ponieważ wojna, (wbrew pobożnym życzeniom
papieża), przyniosła klęskę Austro – Węgrom, wówczas Stolica Apostolska zaczęła
popierać zamiary niemieckie, optujące za utworzeniem państwa polskiego, powiązanego
bardzo ściśle z niemiecką monarchią, ale ograniczonego do obszarów byłego zaboru
rosyjskiego, a więc zgodnie z niemieckimi planami tzw. Królestwa Polskiego. Watykan
kierował do narodu polskiego będącego pod zaborami apele o dochowanie wierności i
posłuszeństwa ”prawowitej władzy”, propagując przy tym zasadę trójlojalizmu, czyli
bezwzględną uległość wobec zaborców.
Sytuacja militarno – polityczna w Europie wskazywała, iż niepodległość Polski to kwestia
czasu. Aktem z 5 listopada 1916 zostało utworzone z części ziem byłego zaboru
rosyjskiego kadłubowe Królestwo Polskie, ściśle związane z cesarstwem niemieckim.
Utworzono Tymczasową Radę Stanu, przekształconą następnie w Radę Regencyjną,
która w istocie swej była narzędziem w rękach niemieckich. Abp. Aleksander Kakowski
znany z lojalności wobec rosyjskiego zaborcy, dla ”dobra” Polski łaskawie przyjął urząd
Regenta, w roli którego wykazał się jako gorący zwolennik Niemiec.
Nie można nie zauważyć uzależnienia Rady Regencyjnej od papieża Benedykta XV, skoro
uznała ona za ”najpierwszy i najświętszy obowiązek” zapewnić go o lojalności i
uległości. Słowa pełne pokory i poddaństwa zawarte zostały w liście Rady Regencyjnej
do papieża w dniu 29 października 1917. Papież docenił zasługi Kakowskiego dla polityki
Watykanu. Orędziem z 15 października 1918 poinformował go, że na najbliższym
konsystorzu otrzyma kardynalską purpurę, co miało być ”nowym węzłem, który jeszcze
ściślej złączy Polskę ze Stolicą św. Piotra”.
Po 125 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku. Stolica
Apostolska darząc szczerą nienawiścią Józefa Piłsudskiego, znacznie później niż państwa
zachodnie uznała ”de iure” odrodzoną Polskę, a mianowicie dopiero 30 marca 1919 roku.
Jeszcze bohaterska Warszawa broniła się, a już 13 września 1939, biskup śląski,
Stanisław Adamski, wydał do swoich parafian odezwę w języku niemieckim: ”Mili
chrześcijanie! Współpracujcie uczciwie z władzami niemieckimi. Dopilnujcie jak dobrzy
chrześcijanie i obywatele wszystkich ustaw i rozporządzeń niemieckich władz
wojskowych i cywilnych. Zajmijcie się spokojnie waszą pracą domową. Ufajcie
bezwzględnie organom mianowanym w waszej gminie przez władze niemieckie”. Aby
Niemcy docenili jego gorliwość, Adamski zniósł liturgię, kazania oraz śpiewy w języku
polskim. Nawoływał też do podpisywania volkslisty.
Podobną postawę przyjął biskup ordynariusz kielecki, Czesław Kaczmarek. ”Wzywam
was, — nawoływał wiernych — abyście okazali się posłuszni względem
władz administracyjnych we wszystkim, co się nie sprzeciwia sumieniu katolickiemu”.
Jak twierdził, postępował zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej.
Sandomierski biskup, Jan Lorek nie tylko nawoływał do posłuszeństwa wobec okupanta,
ale apelował do wiernych, aby zgłaszali się na roboty do Rzeszy.
Siedlecki hierarcha, biskup Czesław Sokołowski zawieszał w czynnościach kapłańskich
tych księży, którzy w jego ocenie mało z siebie dawali w służbie okupantowi.
Ksiądz Kruszyński, administrator diecezji lubelskiej, ogłosił w tekst, wzywając do walki
ze Związkiem Radzieckim. Dla niego motywacją było ”stanowisko Stolicy Apostolskiej”
oraz encyklika Piusa XI ”O walce przeciwko komunizmowi”.
Poparcie Piusa XII dla hitlerowskiej napaści na Polskę znalazło swój wyraz w encyklice z
20 października 1939 r. Papież uznał, ją za ”walkę interesów o sprawiedliwy podział
bogactw, którymi Bóg obdarzył ludzkość”.
Jak instrumentalnie traktował papież Pius XII posłannictwo Kościoła świadczy o tym
wypowiedź Hitlera do najbliższych współpracowników z października 1940: ”Polakom
nie będzie wolno podnieść się na wyższy poziom, ponieważ staliby się natychmiast
komunistami. Dlatego jest rzeczą zupełnie właściwą, ażeby Polska zachowała swój
katolicyzm. Księża powinni trzymać Polaków w głupocie i ciemnocie, co zupełnie
odpowiada naszym interesom”.
Przyszłość pokazała, że Hitler nie mylił się… 30 września 1939 Pius XII przyjął na
audiencji przedstawicieli polonii włoskiej, proszących chociaż o moralne wsparcie Polski.
Papież odpowiedział im w języku niemieckim: ”Nie mówię wam, żebyście osuszyli łzy.
Polska nie chce umierać. I tak jak kwiaty waszej ziemi, które oczekują pod grubą
warstwą śniegu delikatnego powiewu wiosennego, tak samo wy powinniście czekać
godziny niebieskiego pocieszenia”. Aż tyle miał do powiedzenia polskiej delegacji Pius
XII.
Prymas Polski, kardynał August Hlond (1881-1948) był jednym z pierwszych, którzy
uciekli z kraju po napaści Hitlera. 14 września 1939 przekroczył granicę polsko-
rumuńską, a następnie po trzech dniach wyjechał do Rzymu. Jego dezercję
usprawiedliwia się rzekomym zamiarem przedstawienia Piusowi XII tragedii ludności
polskiej (skąd miałby o niej wiedzieć po zaledwie dwóch tygodniach okupacji tego nie
wie nikt). Kard. Augustowi Hlondowi rzucano w twarz oskarżenia o hołdowanie
hitleryzmowi oraz kolaborację z okupantem. Ale bodaj najpoważniejszym, był zarzut, że
hojne dary chicagowskich Polaków w postaci złota, pieniędzy i kosztowności złożone na
ręce Kościoła tuż przed wybuchem wojny, zostały „przeszachrowane” do Niemiec. Hlond
zapewniał, że wszystkie dary osobiście przekazał do warszawskiej centrali Funduszu
Obrony Narodowej..
Dzisiaj zakłamuje się rolę Watykanu i najwyższej hierarchii Kościoła w Polsce w okresie
poprzedzającym uzyskanie niepodległości. Polscy biskupi katoliccy wraz z watykańskimi
nuncjuszami i rosyjskimi ambasadorami doprowadzili do rozbiorów Polski, potem
paktowali ze wszystkimi zaborcami tylko nie z Polską, a dziś bezczelnie uważają się za
obrońców Polski. Pilnują aby ”ich zasługi dla Polski” nie
były nigdzie upubliczniane i co raz mniej na szczęście im się to udaje. Mocno wybielają
historię wciskając ludziom o rzekomych swych zasługach dla kraju i zbawiennej wręcz
roli dla przetrwania polskości podczas rozbiorów.
Zdrajcy w sutannach
Ogrom zdrady był tak wielki, że Kościuszko po zapoznaniu się z dokumentami z
Ambasady Rosyjskiej kazał część dokumentów utajnić. Z Rosjanami kolaborowali
duchowni KK ,magnateria ,szlachta .Komentator usiłuje wybielić szlachtę od
odpowiedzialności za upadek I RP ,ale to ona wraz z magnaterią doprowadziła do upadku
państwa Polskiego. Obecnie potomkowie tej dawnej warstwy społecznej ponownie
dorwali się do władzy .Efekty ich 25 letnich rządów już widać .
My zamiast pilnować pomorza zachodniego to spełniając zachcianki kościoła poszliśmy
walczyć o Wiedeń z Turkami z którymi mieliśmy zawarty pokój , ale kościół uważał , że z
muzułmaninem to nie traktat , za co z wdzięczności za parę lat Austria z poparciem
kościoła brała udział w zaborach . w Sejmie posłami byli prawie sami biskupi którzy
pilnowali spraw Watykanu a nie Polskich zresztą tak jak dziś , dostawali za swe zasługi
pieniądze i ordery z Domu Niemieckiego , a potem byli chowani na Wawelu , tacy wielcy
Polacy , litości , naród przed szkodą , po szkodzie , cały czas głupi i oszukiwany
nie zapominajmy o św. Stanisławie tzw. tfu patronie Polski, na którym został wykonany
prawomocny wyrok królewski kary śmierci za kolaborację i zdradę narodu Polskiego (
Bolesław Śmiały).
Andrzej Olszowski biskup chełmiński od 1661 , 1674-1677 – prymas Polski, senator,
podkanclerzy koronny. Prymasem został w zamian za poparcie na elekcji Jana
Sobieskiego i tak przez dwa lata ociągał się z oddaniem urzędu z którego miał duże
zyski. Szkodnik, nepota, łapówkarz – opłacany przez Francuzów , Austriaków, Prusaków,
Rosjan. Zaatakowany na sejmie przez kanclerza litewskiego przyznał się do wzięcia
łapówki od Rosji.
Hieronim Radziejowski Ojciec Michała Radziejowskiego. Katolicki zdrajca i intrygant,
sprowadził na Polskę potop szwedzki. Był współautorem planów potopu szwedzkiego. W
czasie najazdu szwedzkiego był doradcą Karola Gustawa i jego dowódców. Współautor
wymierzonego przeciw Polsce sojuszu pomiędzy Szwecją, Kozaczyzną i Siedmiogrodem
Michał Radziejewski książe biskup warminski, od 1667r., arcybiskup gnieźnieński i
prymas Polski w latach 1687-1705,senator, kardynał. Łapówkarz-arcyzdrajca, rządny
władzy. Jako interreks ogołocił skarbiec Polski Trzykrotnie sprzedał koronę Polski i Litwy
( jako prymas i interrkes). Wciągnął Augusta II ( za łapówkę od Jana Reinholda Patkula)
w 21 -letnią wojnę ze Szwecja która zrujnowała Polskę a z Rosji uczyniła potęgę i dało to
wstęp do rozbiorów. Spiskował z Szwedami, Rosjanami, Sasami, Prusakami którzy u
schyłku jego życia oprócz zagarnięcia jego majątku ograbili kilka razy całą Polskę.
Krzysztof Białłozor Kanonik wileński, zwany krwawym księdzem. Jeden z przywódców
szlachty w wojnie domowej na Litwie przeciwko Sapiehom. Za
​ ​
jego namową Król zastąpił wojska litewskie wojskiem saskim ( Niemcy
wyznania luterańskiego), i doprowadziło Litwę do ruiny, co skwapliwie
wykorzystał August II i wprowadził wojsko saskie do całego kraju aby
przerzucić koszty utrzymania wojska na Polaków. Skończyło się to
konfederacją tarnogrodzką, wojną domową, wezwaniem Rosji na rozjemcę i
Sejmem Niemym pod rosyjskimi bagnetami.
Stanisław Szembek Biskup pomocniczy krakowski od 1690 roku, biskup kujawski od
1700r. Prymas Polski w latach 1706-1721. Senator. W roku 1667 poparł bezprawną
elekcje Augusta II i wziął za to dużą zapłatę i awanse oraz służył mu pomimo ze ten
przekształcił Polskę w pole bitewne a Szwedzi, Rosjanie i Sasi grabili kraj bardziej niż
podczas potopu. Z polecenia cara Piotr I ogłosił bezkrólewie i sprawował władzę w części
okupowanej przez Rosjan.
Jan Szembek Brat biskupa St. Szembka Też agent rosyjski , w roku1703 był
podkanclerzym , a następnie kanclerzem wielkim koronnym. Dzięki sprytowi i
zapobiegliwości zdobył ogromny majątek, wpływami swymi ogarnął całą koronę. Począł
frondować przeciw dworowi i wysługiwać się Moskwie. Jako płatne narzędzie cara Piotra
I Romanowa odegrał w dziejach Polski rolę fatalną.
Krzysztof Antoni Szembek Biskup inflancki od 1710, biskup poznański od roku
1717,kujawski w roku 1719, arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski w latach 1739-
1748. Senator. Stryjeczny brat kanclerza Jana i prymasa Stanisława i ich protegowany.
Fanatyk religijny, jako proboszcz próbował nawracać Żydów. Odegrał role w „tumulusie
toruńskim” a Polacy zyskali opinie barbarzyńców i fanatyków religijnych która trwa do
dnia dzisiejszego.
Polacy jednak postanowili się rozprawić z ludźmi, którzy doprowadzili do upadku
ojczyzny. Na szubienicy zawisły takie postacie jak: Piotr Ożarowski, Józef Zabiełło czy
Józef Ankwicz.
…”W 1920 r. pierwszy rząd polski po odzyskaniu niepodległości i po uchwaleniu tego
przez sejm zwrócił się do Rzymu z żądaniem o anulowanie w dniu 8 maja święta
Stanisława Szczepanowskiego, skreślenia go z kalendarza z listy świętych i o
zaprzestanie głoszenia jego kultu, podając oczywiście stosowne motywy. Papież bez
żadnego oporu na to przystał” …
Niestety biskup Sapieha „książę kościoła” przywrócił ten kult, który potem wyjątkowo
czynnie popierał przyszły papież i kolejny św. Karol Wojtyła i obecny kardynał Stanisław
Dziwisz. Nie wierzę aby wymienieni nie znali prawdziwej „historii” swego bohaterskiego
świętego.
Dziś jest tak samo, bo władza dalej należy do tych samych elit i układczyków, co kiedyś.
Dalej światem rządzi grupa popaprańców , może skumana z ufoludkami, którzy sterują
całą tą szarą masą.

-szukam-
Niepokalanów: Modlitwa za masonów i żydów
https://gloria.tv/article/pEqgtwBXRfWT2r31R9xYePu9S
___________

Jak ustrzec organizm przed skutkami chemtrails?
https://gloria.tv/article/BPguVPSZtvXT3n8EY8eLvTwLB

_________________

Brazylia: Archidiecezja Belo Horizonte wpisuje ideologię gender w dyrektywy pastoralne

https://gloria.tv/article/BLdiBgeM4J4a69c7cCGc98T6M

-szukam-

Podpisz Deklarację Wierności. Dołącz do niezwykłej akcji! 

                      Podpisz Deklarację Wierności. Dołącz do niezwykłej akcji!

Nie wszyscy uważają, że słowa Zbawiciela o nierozerwalności małżeństwa, nadal obowiązują. O zgrozo, tego zdania jest również bardzo wielu ludzi Kościoła. Zamęt, który wdarł się do Chrystusowej Owczarni wymaga stanowczych reakcji. Nie tylko hierarchów, ale również, a może przede wszystkim, świeckich wiernych. Czas już więc także na nasz krok.

Co można zrobić, by spróbować przyczynić się do zakończenia oburzającego zamętu związanego z coraz częściej występującą w wielu krajach praktyką udzielania Komunii Świętej rozwodnikom żyjącym w nowych związkach, oraz błogosławieniu związków niesakramentalnych?

Można się modlić.

Można pościć w tej intencji.

Można dawać przykład własnym świadectwem pobożności i wierności małżeńskiej.

Można też uczynić krok spektakularny, niezwykle potrzebny w czasach potęgowanego przez media chaosu. Przed synodem ds. rodziny – widząc, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna, a Święte Nauczanie zagrożone – ponad osiemset tysięcy katolików z całego świata podpisało „Synowską Prośbę do Ojca Świętego”. Prosiliśmy wówczas, by papież stanowczym słowem potwierdził odwieczne nauczanie o nierozerwalności małżeństwa.

Złożenie podpisu pod takim listem do Ojca Świętego wymagało niemałej odwagi cywilnej. A jednak setki tysięcy wiernych nie miało wątpliwości – sytuacja w Kościele jest na tyle dramatyczna, że można już tylko, nie ustając w modlitwie, pokornie prosić papieża o próbę zaprowadzenia porządku.

Od zakończenia synodu minął już ponad rok. Jednak w tym czasie sytuacja… jeszcze bardziej się pogorszyła. Dlatego wierni z różnych części świata po raz kolejny wystosowali list, tym razem nieskierowany do odbiorcy, którego adres pocztowy można łatwo ustalić, ale do odbiorcy znacznie poważniejszego – jest to bowiem list skierowany do Chrystusa i do Jego Kościoła.

To właśnie przed Bogiem i Kościołem tysiące katolików od Nowego Jorku po Moskwę, i od Oslo po Rio de Janerio, deklarują przywiązanie do Chrystusowego Nauczania. „Deklaracja wierności wobec niezmiennego nauczania Kościoła o małżeństwie i wobec jego nieprzerwanej dyscypliny”, bo o niej mowa, podobnie jak wspomniana wcześniej „Synowska Prośba”, została podpisana przez kardynałów, wielu biskupów, kapłanów, siostry zakonne, profesorów i liderów katolickich, oraz – w zdecydowanej większości – przez zwykłych wiernych.

Każdy z nas może do nich dołączyć. Wystarczy wejść na stronę ratujmyrodzine.pl, zapoznać się z treścią „Deklaracji” i podpisać ją. Dla przyszłości Kościoła i naszych rodzin. Być może to już ostatnia szansa.

http://www.pch24.pl/podpisz-deklaracje-wiernosci--dolacz-do-niezwyklej-akcji-,48004,i.html

-szukam-


ZATRUDNIĘ TROLLA: CZYLI JAK MANIPULATORZY ZATRUWAJĄ ŻYCIE NORMALNYM INTERNAUTOM

https://gloria.tv/article/wQKyEERG6aV72m8961pMtus73

___________

Śluby króla Jana Kazimierza (Lwów, 1.IV.1656r.)

https://gloria.tv/article/xVEzGop9TnVY2om7RRuubdoHB

_____________________


Zbigniew Kuźmiuk: Repolonizacja banków dzieje się na naszych oczach

https://glor
ia.tv/article/3zitmNdAA6QzBT63mM84HGA6p
-szukam-
​ NO I CO? WSZYSTKIM NIESZCZĘŚCIOM Z LEWAKAMI SĄ WINNI PAPIEŻE I BISKUPI, GDYŻ NIE POSŁUCHALI MATKI BOŻEJ I NIE ZAWIERZYLI JEJ ROSJI​. KOMUNA SIĘ ROZROSŁA NA CAŁY ŚWIAT I TERAZ MY TEŻ CIERPIMY. mk.

Prałat Kneblewski w ogniu krytyki. Podpadł lewakom bo… przypomniał co jest grzechem          

                        Prałat Kneblewski w ogniu krytyki. Podpadł lewakom bo… przypomniał co jest grzechem
Tematyka religijna nieczęsto gości w serwisie naTemat.pl. Medium programowo nie przypominania zasad wiary katolickiej, chyba, że… sprawę można wykorzystać do ataku na Kościół. Tym razem Mateusz Albin na warsztat wziął program Tuba Cordis księdza prałata Romana Kneblewskiego. Autor naTemat pośrednio kpi z uwag duchownego na temat fałszywego miłosierdzia czy grzesznych związków niesakramentalnych. 

Popularny w serwisie YouTube kanał księdza prałata Romana Kneblewskiego, proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy, zawiera materiały video autorstwa duchownego. W odcinku pt. Szatańskie „miłosierdzie” kapłan zwraca uwagę na złe pojmowanie Bożego Miłosierdzia.

Za kłamstwem, jakoby można grzeszyć do woli, gdyż Stwórca w swoim Miłosierdziu i tak wybaczy człowiekowi, stoi szatan – źródło wszelkiego fałszu. Pan Bóg w swoim nieograniczonym Miłosierdziu wybacza nawet najcięższe przewinienia, pod warunkiem, że człowiek o to przebaczenie błaga. Zuchwałe grzeszenie w nadziei otrzymania Miłosierdzia jest grzechem przeciw Duchowi Świętemu (PRZECZYTAJ CZYM SĄ GRZECHY PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU).

Te zasady przypomniane przez księdza Kneblewskiego stoją w zgodzie z nauką Kościoła katolickiego. Duchowny w swoim materiale video krytykuje postawę pobłażliwości (również księży) wobec grzeszników, ze względu na źle pojęte miłosierdzie. Proboszcz z Bydgoszczy jednoznacznie potępił grzeszny styl życia „na kocią łapę” i wyjaśnił, dlaczego niektóre niesakramentalne związki żyją w zgodzie, a sakramentalnym małżeństwom zdarza się kłócić: zły duch stwarza ludziom trwającym w grzechu ciężkim wręcz cieplarniane warunki do dalszego trwania w grzechu i zapewnia im wygodną drogę do piekła.

Ksiądz Prałat zwrócił również uwagę, że zło zawsze działa pod pozorem dobra, udając troskę, zrozumienie dla ludzkich słabości i chęć pomocy. Duchowny wyjaśniając diabelską strategię posłużył się przykładem niewskazanej z nazwy instytucji charytatywnej, która z jednej strony zbiera na szczytny cel, a z drugiej organizuje imprezę znaną z demoralizacji, zgorszenia, seksualizacji, a nawet narkomanii. Serwis naTemat z niezadowoleniem łączy krytykę tego typu strategii zła z… WOŚP. Czyżby skojarzenie działalności charytatywnej łączonej z organizacją wątpliwych moralnie spędów z tą właśnie organizacją było czytelne nawet dla lewackiego serwisu?

więcej: http://www.pch24.pl/pralat-kneblewski-w-ogniu-krytyki--podpadl-lewakom-bo-przypomnial-co-jest-grzechem,48019,i.html

-szukam-

Czas wyboru - Krzyż albo chleb

https://gloria.tv/video/9H844ZNZMDYE29uCCNvRNeGof
-szukam-Środa, 14 grudnia 2016
ŚW. JANA OD KRZYŻA,
PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania św. jan od krzyża
 
 
Pieśni duchowej św. Jana od Krzyża, prezbitera
 

Poznanie tajemnicy ukrytej w Chrystusie Jezusie

Święci doktorzy wiele odsłonili z ukrytych prawd i tajemnic, a dusze święte zrozumiały je w tym życiu; jednakże większa ich część pozostaje jeszcze do wyjaśnienia i zrozumienia. 
Ileż to rzeczy można odkrywać w Chrystusie, który jest jakby ogromną kopalnią z mnogimi pokładami skarbów, gdzie choćby nie wiem jak się wgłębiało, nie znajdzie się kresu i końca. W każdym zaś zakątku tych Jego tajemnic można tu i tam napotkać nowe złoża nowych bogactw. 
Wskazuje na to święty Paweł, mówiąc, że w Chrystusie "są ukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy". W głębię tych tajemnic dusza nie wejdzie inaczej, jak tylko przez uciski i cierpienia wewnętrzne i zewnętrzne, jak to już mówiliśmy. Potrzeba do tego również wielkich łask Bożych tak dla umysłu, jak i dla zmysłów oraz usilnych ćwiczeń duchowych. Te wszystkie bowiem łaski są niższe od mądrości tajemnic Chrystusa, jako że są jakby przygotowaniem na drodze do niej, tej najwyższej mądrości, którą można uzyskać w tym życiu. 
Ach, gdyby raz zrozumiano, że nie można dojść do głębi bogactw i mądrości Bożej inną drogą, jak tylko przez głębię wszelkiego rodzaju cierpień! W tym więc powinno być pragnienie i pociecha duszy. Im bowiem większej pragnie mądrości od Boga, tym bardziej powinna wpierw pragnąć cierpień, by przez nie wejść w głębię krzyża. 
Dlatego święty Paweł napomina Efezjan, "aby się nie zniechęcali prześladowaniami", ale aby byli mocno "zakorzenieni i ugruntowani w miłości, aby wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, aby zostali napełnieni całą Pełnią Boga". 
By wejść do tych bogactw mądrości, trzeba iść przez ciasną bramę, to jest przez krzyż. Niewielu zaś pragnie przez nią wchodzić, natomiast wielu pragnie rozkoszy, do których się przez nią wchodzi.
 
Święty Jan od Krzyża
Jan de Yepes był trzecim z kolei dzieckiem Gonzaleza de Yepes i Katarzyny Alvarez. Przyszedł na świat w 1542 roku w Fontiveros, w pobliżu miasta Avila (Hiszpania). Miał dwóch braci: Ludwika i Franciszka, ale pierwszy z nich zmarł niedługo po urodzeniu. Warunki w domu były bardzo ciężkie, gdyż rodzina wyrzekła się Gonzaleza za to, że będąc szlachcicem śmiał wziąć za żonę dziewczynę z ludu. Jeszcze cięższe warunki nastały, kiedy zmarł ojciec. Jan miał wówczas dwa i pół roku. Matka przeniosła się z dziećmi do Arevalo (1548), a potem do Medina del Campo (1551). Jan został oddany do przytułku. Potem pracował w szpitalu, by następnie próbować różnych zawodów u kolejnych majstrów: w tkactwie, krawiectwie, snycerstwie, jako malarz, jako zakrystian, wreszcie jako pielęgniarz. Za zebrane z trudem pieniądze uczył się w kolegium jezuickim w Medinie (1559-1563), jednocześnie pracując na swoje utrzymanie. W roku 1563, mając 21 lat, wstąpił do karmelitów i wtedy obrał sobie imię Jan od św. Macieja. W zakonie napotkał na znaczne rozluźnienie. Dlatego gdy składał śluby, czynił to z myślą o profesji według dawnej obserwancji. Po ukończeniu studiów filozoficznych i teologicznych w Salamance, w 25. roku życia otrzymał święcenia kapłańskie (1567).
W dniu swojej Mszy prymicyjnej spotkał św. Teresę z Avila, która podjęła się dzieła reformy żeńskiej gałęzi Karmelu. Te dwie bratnie dusze zrozumiały się i postanowiły wytężyć wszystkie siły dla reformy obu rodzin karmelitańskich. W następnym roku św. Teresa namówiła pewnego szlachcica, żeby ofiarował dom w Duruelo na założenie pierwszej fundacji reformy. Tam przeniósł się Jan wraz z dwoma przyjaciółmi, których pozyskał dla reformy. 28 listopada 1568 r. złożyli ślub zachowania pierwotnej reguły. Jan przybrał sobie wówczas imię Jana od Krzyża. Postanowił pozostać wierny reformie, choćby "miał to przypłacić życiem". Wkrótce okazało się, że będzie miał okazję dać dowód tej wierności. W latach 1569-1571 został wybrany na mistrza nowicjatu. W roku 1570 musiał jednak przenieść klasztor do Pastrany. W roku 1571 został rektorem pierwszego klasztoru karmelitów w Alcali, który przyjął reformę. Równocześnie pełnił obowiązki spowiednika karmelitanek zreformowanych w Avila (1572-1577).
W postępowaniu Jana przełożeni dopatrzyli się niesubordynacji. Obawiali się rozkładu zakonu. Posypały się napomnienia i nakazy. Gdy Jan okazywał się na nie głuchy, został aresztowany w Avila w nocy z dnia 2 na 3 grudnia 1577 roku i siłą zabrany do Toledo. Wtrącony do więzienia klasztornego, był nie tylko pozbawiony wolności, ale skazany na głód i częstą chłostę. Nie załamał się jednak. Jak sam pisał, w "paszczy wieloryba" przebył 9 miesięcy. Pan Bóg w tych miesiącach udręki zalewał go potokami pociech mistycznych. "Noce ciemne" długiego więzienia wykorzystał dla doświadczenia nie mniej bolesnego stanu, kiedy Pan Bóg pozornie opuszcza swoich wybranych, by ich zupełnie oczyścić i ogołocić z niepożądanych pragnień, uczuć i przywiązań.
15 sierpnia 1578 roku udało mu się uciec z zakonnego więzienia w Toledo po długich i żmudnych do tego przygotowaniach. Bracia z własnego klasztoru przyjęli go z wielką radością. 9 października tego roku wziął udział w kapitule, na której został wybrany przełożonym konwentu w Jaen, w Andaluzji. W roku następnym (1579) otworzył nowy dom reformy, w Baeza, gdzie pozostał jako przełożony do 1582 r. W roku 1581 z domów zreformowanych karmelitów utworzona została osobna prowincja. Zezwolił na to papież Grzegorz XIII specjalnym breve z 22 lipca 1580 roku.
Cierpienia Jana podjęte dla reformy zaczęły owocować. Gorliwi zakonnicy widzieli w nim męczennika sprawy i zaczęli przekonywać się do reformy. Mnożyły się także nowe fundacje dzięki hojności panów duchownych i świeckich. W roku 1582 Jan został mianowany przełożonym domu w Granadzie, a trzy lata później kapituła wybrała go wikariuszem prowincji Andaluzja. W 1587 r. zrzekł się tego urzędu i został ponownie mianowany przełożonym konwentu w Granadzie.
Kiedy liczba zreformowanych klasztorów zaczęła rosnąć i powstawały nowe prowincje, papież Sykstus V zezwolił na wybór osobnego wikariusza generalnego dla prowincji zreformowanych, ale generał miał być jeszcze wspólny dla obu rodzin karmelu. Papież miał bowiem nadzieję, że niebawem cały zakon przyjmie reformę. W roku 1588 odbyła się pierwsza kapituła generalna prowincji zreformowanych.
Jednak stronnictwo złagodzonej reguły wzięło górę. Jan został usunięty ze wszystkich urzędów i jako zwykły zakonnik zakończył niebawem życie w klasztorze w Ubedzie 14 grudnia 1591 roku w wieku zaledwie 49 lat. Umierał zupełnie osamotniony, bowiem św. Teresa z Avila dawno już nie żyła - przeszła do nieba 4 października 1582 roku.
Najbardziej sławny stał się Jan od Krzyża dzięki swoim pismom. Było ich znacznie więcej, ale spalono je zaraz po śmierci w obawie, by nie dostały się do rąk wrogów zakonu jako materiał przeciwko złagodzonej regule. Pozostały 22 dzieła, w tym kilkanaście utworów poetyckich, które dla mistyki chrześcijańskiej mają wprost bezcenną wartość. Najważniejsze są dwa z nich: Noc ciemna i Pieśń duchowa. Są one perłą w światowej literaturze mistyki. Oba dzieła początek swój wywodzą z więzienia w Toledo. One też przysporzyły Janowi tytuł doktora Kościoła; dzięki nim zwany jest on także doktorem mistycznym. Dzisiaj jego dzieła są przełożone na wszystkie znane języki świata i należą do klasyki dzieł mistycznych.
Nie mniejszym powodzeniem cieszą się dotąd Droga na Górę Karmel i Żywy płomień. Nikt dotąd nie poddał stanów mistyki tak subtelnej analizie, jak właśnie Jan od Krzyża. Św. Teresa z Avila zostawiła wprawdzie także poważne dzieła z zakresu mistyki chrześcijańskiej, ale podeszła ona do problemu raczej od strony praktycznej, podczas gdy Jan wskazał na podstawy teologiczne mistyki. Miał także wybitne zdolności plastyczne. Umiał rysunkiem, poglądowo, przedstawić nawet bardzo skomplikowane drogi mistyki (np. szkic Góra doskonałości). Chyba to jedyny wypadek w dziejach mistyki katolickiej. Najsłynniejszym rysunkiem, zachowanym do dziś (i przechowywanym jako relikwia) jest szkic Ukrzyżowanego Chrystusa, utrwalona na kartce wizja z objawienia w Avila (1572-1577). Rysunek ten stał się inspiracją dla współczesnych twórców (m.in. Salvadore Dali namalował obraz zatytułowany Chrystus św. Jana od Krzyża).
Relikwie Doktora Mistycznego znajdują się w kościele karmelitów w Segovii. Beatyfikowany został przez papieża Klemensa X w 1675 r., a kanonizowany w 1726 r. przez Benedykta XIII. Pius XI ogłosił go doktorem Kościoła w 1926 r. Jest patronem karmelitów bosych.

W ikonografii św. Jan od Krzyża przedstawiany jest w habicie karmelitańskim. Jego atrybutami są: otwarta księga, krucyfiks, lilia, orzeł u jego stóp.

 
 
 
 
Módlmy się. 
 
Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jana od Krzyża, prezbitera, niezwykłą miłością krzyża i zupełnego wyrzeczenia się siebie,  spraw, abyśmy wytrwale idąc za jego przykładem, * osiągnęli wieczną chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.-szukam-

JAKA SZKODA, ŻE MAMUSIA NIE URWAŁA KACZYŃSKIEMU JAROSŁAWOWI TEJ PYSZNEJ I WŁADCZEJ GŁÓWKI.PANA BOGA SIĘ NIE BOI. SAM NE MA DZIECI I INNYM KAŻE USUWAĆ
. mk.
.​

PiS nadal nie chce zmiany kompromisu aborcyjnego. Kolejny projekt pro-life trafi do kosza         

                       PiS nadal nie chce zmiany kompromisu aborcyjnego. Kolejny projekt pro-life trafi do kosza

Po odrzuceniu przez Sejm obywatelskiego projektu „Stop Aborcji”, pod zarzutem wprowadzania karalności kobiet, kolejny projekt pro-life trafi do legislacyjnego kosza. Sejmowa komisja ds. petycji zwleka z procedowaniem projektu złożonego przez PFROŻ, a jej posłowe już sygnalizują, że na wprowadzanie tak „fundamentalnych” zmian w prawie „tylnymi drzwiami”, zgody nie będzie.

Wszystko wskazuje na to, że Sejm, w którym większość stanowią posłowie deklarujący swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich, po raz kolejny nie zdecyduje się na zmianę tzw. kompromisu aborcyjnego. Pierwszy z projektów – obywatelski „Stop Aborcji”  - został wyrzucony do kosza w atmosferze skandalu, z irracjonalnymi oskarżeniami o chęć karania kobiet za zabicie dziecka.

Drugi projekt za pośrednictwem komisji ds. petycji do Sejmu we wrześniu złożyła Polska Federacha Ruchów Obrony Życia. Ta droga nie wymagała zbiórki podpisów. Projekt miał być rozpatrywany w tym tygodniu, ale już wiadomo, że posłowie nie zajmą się nim nawet w tym roku. Mają uczynić to w styczniu, ale już pojawiają się sygnały, że komisja projekt odrzuci.

W rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, szef sejmowej komisji ds. petycji, Sławomir Piechota (PO) wprost wyznał, że komisja nie jest właściwym forum do rozpatrywania tego rodzaju projektów, bo „kwestia tak fundamentalna powinna być dyskutowana na forum parlamentu”. – Tryb petycji nie może być wykorzystywany do wprowadzania ustawy tylnymi drzwiami – dodał.

Co prawda to PiS ma większość głosów w komisji, ale to nie zmienia sytuacji projektu. – Będziemy głosować za tym, żeby nie rozpatrywać tego projektu, nie jesteśmy od tego, by się zajmować tak trudnymi sprawami – zaznaczył inny członek komisji ds. petycji, poseł Andrzej Smirnow (PiS).

Według "GW" posłom PiS ma chodzić o to, by na nowo nie rozniecać dyskusji na temat zwiększenia prawnej ochrony życia. Wystarczyć zatem ma rządowy projekt zachęt „Za życiem”, wprowadzający m.in. jednorazowy zasiłek za urodzenie chorego dziecka, ale aborcji nie zakazujący.

http://www.pch24.pl/pis-nadal-nie-chce-zmiany-kompromisu-aborcyjnego--kolejny-projekt-pro-life-trafi-do-kosza,47994,i.html
-szukam-

CZY PYTAŁEŚ SIĘ DEMONIE KACPRZE, CZY PAN BÓG ZGADZA SIĘ NA WASZE GŁUPIE POMYSŁY?​ JEŚLI NIE, TO JESTEŚ NIEPOSŁUSZNY SWEMU PRZEŁOŻONEMU I BĘDZIESZ UKARANY PIEKŁEM. WŁAŚCIWIE TY MASZ JUŻ DUSZĘ DEMONICZNĄ. JAKA SZKODA, ŻE KOŚCIÓŁ KATOLICKI ROZWALAJĄ SAMI BISKUPI Z ANTY-PAPIEŻEM FRANCISZKIEM.mk.

Obradowała Komisja ds. Diakonatu Kobiet. Kard. Kasper chce innowacyjności              

                           Obradowała Komisja ds. Diakonatu Kobiet. Kard. Kasper chce innowacyjności

W Watykanie ruszyły prace powołanej przez Franciszka Komisji ds. Diakonatu Kobiet. Według kard. Waltera Kaspera nawet jeżeli kobiety nie mogą po prostu przejąć obowiązków mężczyzn, to trzeba w tej sprawie wykazać innowacyjność.

Komisja ds. Diakonatu Kobiet została powołana do istnienia przez Franciszka 2. sierpnia tego roku. Wcześniej, na  majowym spotkaniu z przedstawicielkami Międzynarodowej Unii Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich, papież był pytany o sprawę diakonatu kobiet; odparł wówczas, że jego zdaniem rzeczą pożyteczną byłoby powołanie gremium, które gruntownie zbada tę sprawę.

Zwolennicy otwarcia diakonatu dla kobiet twierdzą, że w Kościele pierwszych wieków istniał urząd diakonisy. Badacze spierają się jednak, jakiego rodzaju role mogły odgrywać takie kobiety. Wszystko wskazuje na to, że nie chodziło o udzielanie kobietom święceń, a jedynie o wyznaczanie im pewnych posług jako osobom świeckim.

Po tym, jak św. Jan Paweł II w liście apostolskim Ordinatio sacerdotalis całkowicie wykluczył możliwość udzielania kobietom święceń kapłańskich, właśnie na sprawie diakonatu koncentrują się wysiłki środowisk progresywnych i feministycznych, uważających, że Kościół marginalizuje, wyklucza lub zgoła dyskryminuje kobiety. Środowiska te uważają, że jeżeli nawet Kościół nie dopuści kobiet do święceń kapłańskich, to należy otworzyć dla nich diakonat.

Służby prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowały, że w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary odbyły się już jej pierwsze spotkania. Celem działań Komisji jest wyjaśnienie sprawy charakteru posługi diakonis w Kościele starożytnym i wypracowaniu odpowiedzi na dzisiejsze pytania kobiet. Ciału przewodniczy ks. abp Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ. Członkowie to zarówno mężczyźni jak i kobiety.

Sprawę diakonatu kobiet skomentował tymczasem jeden z czołowych progresistów, kardynał Walter Kasper. W rozmowie z agencją informacyjną włoskiego episkopatu SIR powiedział, że w tej sprawie "trzeba coś wymyślić".

- Arcybiskup Bruno Forte ma rację mówiąc, że nie jest możliwe bezpośrednie przełożenie posługi mężczyzn na kobiety. W związku z tym trzeba być innowacyjnym. Myślę, że to jest właściwy klucz - stwierdził niemiecki duchowny.

http://www.pch24.pl/obradowala-komisja-ds--diakonatu-kobiet--kard--kasper-chce-innowacyjnosci,47722,i.html

 
-szukam-
Przecież ten temat był u nas opisywany  jak tylko zakończono budowę tego budynku dla lucyfera pod kierownictwem masona DZIWISZA. Taki stary, a taki głupi - na wyścigi leci do piekła.  Jest winien, bo nie zareagował. Papież Jan Paweł II by go wywalił z Watykanu, ale nie chciał robić szumu na cały świat. Zamiast dziękować Panu Bogu za to, że papież go nie wydał i nie wywalił, to on dalej bluźni przeciw Panu Bogu.​ mk.

 Jezus Chrystus Wywalony z Krakowskiej świątyni ” Sanktuarium JP II” Krzyż do góry nogami. Masoneria Kościelna stała się faktem. Maryja wzywa do modlitwy i nawrócenia Naród Polski.              

Jezus Chrystus Wywalony z Krakowskiej świątyni ” Sanktuarium JP II” Krzyż do góry nogami. Masoneria Kościelna stała się faktem. Maryja wzywa do modlitwy i nawrócenia Naród Polski.


W prezbiterium jest krzyż do góry nogami, potwór, który zjada Jezusa i Jego Kościół Katolicki, jedyny apostolski, Jezusa wyrzucono brutalnie i usunięto z centralnego miejsca w Tabernakulum, a w Jego miejsce ustawiono trony, ku chwale ludzkiej , żeby człowiek był w centrum. Masoneria ma bluźnić Bogu. Polska i Kraków się na to godzi, a szatan się śmieje z Polaków. Bo wchodzi już także do polskiego Kościoła.

           sanktuarium-jpii-4

Na dolnej posadce w ” Sanktuarium JPII”  jest pentagram – symbol satanistyczny.

Zadaniem masonerii jest prowadzenie dusz na zatracenie – przez doprowadzanie ich do kultu fałszywych bogów.

Celem zaś masonerii kościelnej jest zniszczenie Chrystusa i Jego Kościoła, przez utworzenie nowego bożka, to znaczy fałszywego Chrystusa i fałszywego Kościoła.

Masoneria kościelna opracowuje plan założenia jednego powszechnego Kościoła ekumenicznego, utworzonego przez zmieszanie wszystkich wyznań chrześcijańskich – w tym i Kościoła katolickiego.

więcej: http://cudajezusa.pl/swiadectwo-maryi-szok-bestia-o-dwoch-rogach-podobna-do-baranka-to-masoneria-koscielna-opracowuje-plan-zalozenia-jednego-powszechnego-kosciola-ekumenicznego-czesc-iii/
 
 
-szukam-wizja św. Jana Bosko - ratunek dla Kościoła 
- https://gloria.tv/video/7fLZtoBtcnCkBdWbUksQTFABk
-szukam-
Lewackie gazety narzędziem królewskim? - Andrzej Żmirek
 
 

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1684122,1,jezus-krolem-polski.read

 

Lewackie gazety widać są narzędziem w ręku Boga i one teraz będą mówiły do Episkopatu i PiS-u, że obrał Pana Jezusa za Króla Polski. A PiS i Episkopat będzie musiał się tłumaczyć.
 
Obraz w treści 1
 
 
 
 
 
 
Relacja z Marszu Niepodległości AD 2016 (video i zdjęcia)
 
 
Obraz w treści 2
 
 
 
 
„Król królow i Pan panów” (z Maryjno-Święto-Anielską pomocą; 19-20.11.2016) - JMK AJ K
 
 

„Król królów i Pan panów” (2016)

 

Bóg,

jak obiecał, tak uczynił - wzbudził Izraelowi Królewską Odrośl Dawida:

Jezusa Chrystusa -> Króla i Pana !

 

Król Ten, jakżeż całkowicie odmienny od królów i panów tegoż świata !

Ci ostatni tzn. władcy tego świata, są pełni wszelakich: grzechów, błędów, wad.

A Jezus Chrystus, wprost przeciwnie - Jezus Chrystus Toż To Król heroizmu i wszelkich cnót,

pragnący utworzyć na Ziemi Boże Królestwo-Państwo, czyli Bożo-ludzką potężną i warowną Twierdze-Gród*,

 

Czytam dalej

 

 

MSZA TRYDENCKA WRACA DO CZĘSTOCHOWY - Ewa Łapińska

 

 

MSZA TRYDENCKA WRACA DO CZĘSTOCHOWY

 

Obraz w treści 3

 

Obraz w treści 4

 

Dnia 28 listopada Roku Pańskiego 2016 dekretem Metropolity częstochowskiego Jego Ekscelencji x. dr Wacłąwa Depo zostało ustanowione

 

 

Czytam dalej

 

 

Ksiądz Jacek Międlar wyjaśnia podstawy panowania Chrystusa w społeczeństwie + apel - łucznik Izydor

 

 

 


    Ksiądz Jacek Międlar w artykule ,, Chrystus Król Polski: dlaczego nie wolno mówić Bogu ,, nie " wskazał i rozróżnił kilka kwestii przypominających prawdę powszechnego panowania Pana Jezusa Chrystusa Króla poszczególnych państw i narodów.
 
 
 
 
Marian Piłka: Ukraina albo buforem albo sojusznikiem Polski - łucznik Izydor
 
 

   Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, Marian Piłka określił dwie koncepcje relacji Polski względem Ukrainy.

   Wedle pierwszej, możemy traktować Ukrainę jako państwo

 

 

Czytam dalej

 

 

Genetyczne i mentalnościowe podstawy braterstwa Polaków i Madziarów - łucznik Izydor

 

 

 

   Ksiądz Roman Kneblewski stwierdził, iż Polacy i Węgrzy są braćmi również genetycznie, ponieważ posiadamy ten sam marker genetyczny haplogrupy R1a1.
 


 

Czytam dalej

 

 

Profesor Adam Bąk o niewykorzystanej sile lobbingu Polonii - łucznik Izydor

 

 

   Jak Polonia była opuszczona za komuny, tak i teraz dalej ów stan rzeczy trwa. I dzieje się tak pomimo, że przesyła rocznie ponad 900 milionów dolarów do Polski.

 

Obraz w treści 1

 

 

Czytam dalej

 

 

 

 

A tak poza tym, polecam polecanie ( 😉 ) mojego bloga. Pozdrawiam serdecznie! Viva Cristo Rey!

 


-szukam-

Grzegorz Braun MEGA MOCNE wystąpienie: Kongres Ruchu Narodowego -„Suwerenny Naród w XXI wieku”

https://www.youtube.com/watch?v=Jz879pvAQhQ


UWAGA - o hucpie szczepionkowej !!!!!!!- naprawdę warto posłuchać
https://www.youtube.com/watch?v=Rcu4x4blpA8&utm_source=Ukryte+Terapie&utm_campaign=4a2e77d156-EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_11&utm_medium=email&utm_term=0_9bae9bf934-4a2e77d156-231162677&mc_cid=4a2e77d156&mc_eid=65c6a430d9

UWAGA - skorzystajmy z ważnej łaski - od 8 grudnia do 8 grudnia 2017 - jest łaska odpustu zupełnego z okazji 300 lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
 http://www.pch24.pl/przywilej-odpustu-na-trzystulecie-koronacji-cudownego-obrazu-matki-bozej-czestochowskiej,47930,i.html

 warto posłuchać o Apokalipsie - ks. Murziński 
- https://www.youtube.com/watch?v=i8KVY-6mBw8

szatańska dobroczynność - róbta co chceta 
- https://gloria.tv/video/oEK6w3aFnmTV3NYYvU4HYsTmt

uważajmy na przeciwników SILNEJ POLSKI - i ich przekręty 
- https://www.youtube.com/watch?v=iFxI-o4myMU

szwajcarska demokracja - przydałoby się to w Polsce 
-https://www.youtube.com/watch?v=iFxI-o4myMU

uwaga  na szkodliwe zabawki 
- https://www.youtube.com/watch?v=WGPt3iIgwbc


-szukam-

Dzieci chcą wrócić do swoich domów - proszę Panią o pomoc


​ZŁODZIEJE POLSKICH DZIECI -  ODDAJCIE JE WŁASNYM RODZICOM, WSPOMAGAJCIE ICH FINANSOWO TO WAM WYJDZIE TANIEJ.
ŁADUJĄ PIENIĄDZE OBCYM I NIE WIADOMO JAKIEJ WIARY ZASTĘ​PCZYM RODZINOM, A ŻAŁUJĄ WŁAŚCIWYM. DLATEGO NIE CHCĄ ABY JEZUS CHRYSTUS ZOSTAŁ KRÓLEM. ON BY ODRAZU ZROBIŁ PORZĄDEK Z TYMI BZDURNYMI PRZEPISAMI. NAPEWNO BY ŻYDOWSKIM DZIECIOM POMAGALI WSZYSCY INACZEJ. CZY ŻYDZI ODDALIBY KOMUŚ WŁASNE DZIECI? mk.


Ordo Iuris
Instytut na rzecz kultury prawnej

Dzieci chcą wrócić do swoich domów - proszę Państwa o pomoc

zdjecie

Szanowni Państwo !

nieustannie kontaktują się z nami i proszą o pomoc rodziny, które na skutek bezdusznych ingerencji administracyjnych, stają przed widmem rozbicia.

Sześcioro dzieci odebrano rodzicom na warszawskiej Pradze tylko dlatego, że najstarsze z nich (nastoletnie) samodzielnie wróciły do domu wieczorową porą. Pięcioro innych dzieci zabrano z rodzinnego domu w Warszawie, po pochopnej interwencji kuratora sądowego. W Płońsku dwoje malutkich dzieci, z których jedno cierpi na niestabilną cukrzycę, zostało odebranych z powodu rzekomej „niewydolności wychowawczej rodziców”.

W każdej z tych spraw interweniowali prawnicy Ordo Iuris

Do tych rodzinnych tragedii rozdzielenia rodziny dochodzi bardzo często z zupełnie błahych powodów. Wielokrotnie wystarczyłoby wsparcie właściwych instytucji, które jednak wolą rozbić rodzinę niż przyjść jej z prawdziwą pomocą. Dlatego Ordo Iuris nie ogranicza się jedynie do interwencji procesowej. Aby sąd pozwolił na powrót dzieci do domu, budujemy szeroką koalicję ludzi dobrej woli, którzy wspierają rodziców pomagając zdobyć im potrzebne środki lub kompetencje w radzeniu sobie z domowymi trudnościami.

W obronie rodzin mamy stuprocentową skuteczność

W kończącym się roku podjęliśmy interwencje w sprawie 37 dzieci w kraju oraz 8 za granicą. Trzynaścioro dzieci już powróciło do swoich rodziców, jednak w przypadku pozostałych ciągle trwają postępowania. Robimy co w naszej mocy, by wróciły do swoich domów jeszcze przed Bożym Narodzeniem.

Możemy im pomóc jedynie dzięki ofiarności naszych Darczyńców

Tak ogromna skuteczność naszych interwencji jest możliwa tylko dzięki całkowitemu zaangażowaniu prawników Ordo Iuris w osobisty kontakt z rodzinami i ich środowiskiem. Każda sprawa to dziesiątki godzin pracy nad aktami sądowymi, przejazdy do odległych miejscowości oraz koordynacja szerokiego wsparcia dla rodziny. Wykorzystujemy wszystkie prawne środki, aby przekonać sąd do zakończenia traumy dzieci przetrzymywanych bezpodstawnie w placówkach wychowawczych.

Koszty tak wielkiego zaangażowania możemy ponosić jedynie dzięki wsparciu naszych Darczyńców. Każde postępowanie to poważne obciążenie dla naszego i tak napiętego budżetu. Jednak do tej pory nigdy nie odmówiliśmy wsparcia dzieciom, które odebrano rodzicom. Wierzymy, że dzięki Pani pomocy, nadal będziemy w stanie pomagać rodzinom i chronić je przed tragedią rozłąki.

Dlatego proszę Państwa o przekazanie 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolnej innej kwoty jaką uznają Państwo za stosowną, aby nasi prawnicy mogli pomóc dzieciom wrócić do swoich rodziców.

Numer konta: 32 1160 2202 0000 0002 4778 1296
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa

Rachunek bankowy dla darowizn w USD: PL 92 1160 2202 0000 0002 5104 0774
Rachunek bankowy dla darowizn w EUR: PL 86 1160 2202 0000 0002 5104 0591
Bank Millennium S.A, BIC: BIGBPLPW

 

paypal

Jeszcze przed końcem grudnia chciałabym napisać do Państwa, aby podzielić się informacjami o postępach w tych sprawach, w szczególności o losie sześciorga dzieci z Warszawy. Jednak aby skutecznie im pomóc, potrzebujemy Państwa wsparcia. Bardzo liczę na Państwa zaangażowanie.

Z wyrazami szacunku,

podpis

PS: Zachęcam Państwa do obejrzenia laurek przesłanych nam w ostatnim czasie przez dzieci, którym pomogliśmy wrócić do swoich domów. Szczęście rodzin, które mogą być razem, jest dla nas największą nagrodą. Razem z Państwem możemy uratować przed dramatem rozłąki wielu poszkodowanych


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl-szukam-

Wtorek, 13 grudnia 2016
ŚW. ŁUCJI, DZIEWICY I MĘCZENNICY
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania św łucja dziewica i męczennica
 
 
 
 
Z traktatu św. Ambrożego, biskupa, O dziewictwie
 

Piękno łaski opromienia twój wdzięk wrodzony

O dziewico, wybrana spośród wielu, wybrana spośród ludu, której wrodzony wdzięk opromienia piękno łaski - przez co bardziej upodabniasz się do Kościoła - ty, kiedy jesteś nocą w twej izdebce, zawsze rozważaj o Chrystusie i w każdej chwili wyczekuj Jego przyjścia. 
Taką chce ciebie mieć Chrystus, taką cię wybrał. Wchodzi On przez drzwi otwarte. Nie może zawieść Ten, który obiecał wejść. Obejmij Tego, którego szukałaś; zbliż się do Niego, a znajdziesz się w światłości; zatrzymaj Go, proś, aby jeszcze nie odchodził; błagaj Go, aby się nie oddalił. Bo Słowo Boże nie da się zniewolić; nie uchwyci Go znudzony, nie zatrzyma niedbały. Niech twoja dusza podda się Jego mowom, niech idzie wytrwale drogą niebiańskich nauk, bo Słowo łatwo może cię minąć. Ale cóż mówi oblubienica? "Szukałam go, lecz nie znalazłam, wołałam go, lecz mi nie odpowiedział". Nie sądź, że nie zostałaś przyjęta, skoro wołałaś, prosiłaś, otwarłaś, a On tak prędko uszedł. On często wystawia nas na próbę. Cóż bowiem mówi rzeszom proszącym Go, aby nie odchodził? "Także innym miastom trzeba głosić Ewangelię o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany". Więc nawet, gdy ci się wydaje, że odszedł, wyjdź i nadal Go szukaj. 
A któż, jeżeli nie Kościół święty, ma cię pouczyć o tym, jak masz zatrzymać Chrystusa? Co więcej, już cię pouczył, jeśli rozumiesz to, co czytasz: "Zaledwie ich minęłam, znalazłam umiłowanego mej duszy, pochwyciłam go i nie puszczę". 
Jak więc zatrzymać Chrystusa? Nie krzywdzącymi zobowiązaniami, nie splotami sznurów, lecz więzami miłości, ukochaniem ducha i uczuciem płynącym z duszy. 
Jeśli i ty chcesz pochwycić Chrystusa, poszukuj Go i nie obawiaj się cierpieć. Często bowiem w mękach ciała i w rękach prześladowców łatwiej Go znaleźć. 
"Zaledwie ich minęłam" - mówi. Bo zaledwie ujdziesz z rąk oprawców i nie poddasz się mocom tego świata, Chrystus wyjdzie ci naprzeciw i nie dozwoli, abyś dłużej była doświadczana. 
Ta, która tak poszukuje Chrystusa i znajduje Go, może powiedzieć: "Pochwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mej matki i do komnaty mej rodzicielki". Czym jest dom twej matki i jej komnata, jeśli nie tajemną głębią twej istoty? 
Strzeż tej świątyni i w czystości zachowuj jej wnętrze. A gdy będzie nieskalana, wzniesie się ona, oparta na kamieniu węgielnym i stanie się świętym kapłaństwem, a Duch Święty w niej zamieszka. 
Ta, która tak poszukuje Chrystusa i tak Go wzywa, nie będzie przez Niego opuszczona i często ją Pan będzie nawiedzał, albowiem jest On z nami aż do skończenia świata.
 
 
Święta Łucja
Łucja pochodziła z Syrakuz na Sycylii. Najstarszy żywot św. Łucji pochodzi z V wieku. Według niego Święta miała pochodzić ze znakomitej rodziny. Była przeznaczona dla pewnego młodzieńca z niemniej szlachetnej rodziny. Kiedy udała się z pielgrzymką na grób św. Agaty do pobliskiej Katanii, aby uprosić zdrowie dla swojej matki, miała się jej ukazać sama św. Agata i przepowiedzieć śmierć męczeńską. Doradziła jej też, by przygotowała się na czekającą ją ofiarę. Kiedy więc Łucja powróciła do Syrakuz, cofnęła wolę wyjścia za mąż i rozdała majętność ubogim; złożyła także ślub dozgonnej czystości. Gdy wkrótce wybuchło prześladowanie chrześcijan, kandydat do jej ręki zadenuncjował ją jako chrześcijankę. Kiedy nawet tortury nie załamały bohaterskiej dziewicy, została ścięta mieczem. Działo się to 13 grudnia ok. 304 roku. Święta miała 23 lata (lub 28, bo w życiorysach można spotkać rok 286 jako datę urodzenia).
Legenda ozdobiła heroiczną śmierć św. Łucji pewnymi szczegółami, których autentyczność trudno sprawdzić. Święta miała być m.in. wiedziona na pohańbienie do domu publicznego, ale żadną siłą nie mogli oprawcy ruszyć jej z miejsca, nawet parą wołów. Kiedy sędzia nakazał spalić ją na stosie, ogień jej nie tknął. Sędzia wtedy w obawie rokoszu skazał ją na ścięcie. Jednak i to przeżyła. Przyniesiona do domu, poprosiła jeszcze o Komunię świętą i dopiero po jej przyjęciu zmarła. Autor opisu jej męczeńskiej śmierci zostawił nadto przepiękny dialog Świętej z sędzią, swego rodzaju arcydzieło nauki moralnej ku zachęcie chrześcijan i ich podbudowaniu.
Posiadamy tak mało informacji o św. Łucji, że niektórzy historycy byli skłonni wykreślić ją z Martyrologium Rzymskiego. W roku 1894 znaleziono jednak w Syrakuzach na cmentarzu św. Jana starożytny napis w języku greckim, który orzeka, że grób ten wystawiła swojej pani Łucji niejaka Euschia.
Relikwie św. Łucji były między rokiem 1204 a 2004 przechowywane w Wenecji, która po 800 latach zdecydowała się je "wypożyczyć" Syrakuzom. Imię Łucji od czasów św. Grzegorza Wielkiego wymienia się w Kanonie rzymskim. Jest patronką Szwecji oraz Toledo; ponadto także krawców, ociemniałych, rolników, szwaczek, tkaczy; orędowniczką w chorobach oczu.
W Skandynawii otoczona jest wielkim kultem. Jej wspomnienie jest świętem światła, kiedy to dzieci zgodnie z tradycja idą w pochodzie prowadzonym przez dziewczynę w wieńcu z zapalonymi świecami na głowie. Tradycja wróżb w dzień św. Łucji spotykana jest także w innych krajach, choćby u słowackich górali. Polscy górale także pamiętają o św. Łucji - od tego dnia przepowiadają pogodę na cały kolejny rok. Jest to również tradycyjny dzień rozpoczęcia przygotowań do Godów.

W ikonografii przedstawia się św. Łucję w stroju rzymskiej niewiasty z palmą męczeństwa w ręce i z tacą, na której leży para oczu. Według bowiem dawnej legendy miała mieć tak duże i piękne oczy, że ściągała nimi na siebie powszechną uwagę. Widząc zachwyt nawet u oprawców, kazała sobie oczy wyłupić. Na tę pamiątkę w dzień jej dorocznego święta w Syrakuzach niesie się na drogocennej tacy "oczy św. Łucji". Św. Łucja była tak dalece czczona jako patronka od chorób oczu, że nawet Dante modlił się do niej, kiedy zaczął chorować na oczy (Raj, Pieśń 32, 136). Atrybutami św. Łucji są: lampa, miecz, palma męczeństwa, płomień u stóp; na tacy oczy, które jej wyłupiono; sztylet.
 
  
 
 
Módlmy się. 
 
Wszechmogący Boże, ożyw w nas gorliwość przez wstawiennictwo świętej Łucji, dziewicy i męczennicy,  abyśmy za jej przykładem postępowali na ziemi jak dzieci światłości, * a w niebie oglądali jej chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


-szukam-

https://www.youtube.com/watch?v=7_K_DTKeW44

Rzeź Polski

                                                                                                      


-szukam-

KS. S. MAŁKOWSKI: Potrzebny jest teraz pełny udział w Intronizacji obu władz (kościelnej i państwowej) na wzór ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza
https://gloria.tv/article/F2PaUgYdsizr3qiucF8TGbLJC

___________________

) Zapraszamy Cię do odkrycia największego skarbu Kościoła!

https://gloria.tv/article/y3eTEksYjvLG4msS81r4aqArd
___________________________

POLECAM WIDEO Z CAŁEGO KONGRESU RUCHU NARODOWEGO W SEJMIE 10.12.16r.
 m.in Winnicki, Braun, Bosak, Janowski Sejm, RN

https://gloria.tv/article/rPL8csCTccXR2LLYrhripgQvX-szukam-

Czas Apokalipsy – przesłanie z Fatimy jest naglące i aktualne jak nigdy dotąd

Ateiści i heretycy widzą katastrofy,
a chrześcijanie – widzą znaki
(o. Józef Witko)
20 listopada, w dniu zakończenia Roku Miłosierdzia, rozpoczyna się seria niespotykanych zjawisk astronomicznych, które są prawie dosłownym wypełnieniem wersetów Apokalipsy 12:
„Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia.”
Jest to na tyle rzadkie zjawisko, że można nazwać je ewenementem w historii ludzkości. Już sam ten fakt skłania do głębszej refleksji i bliższego przyjrzenia się temu, co dzieje się na niebie.
Otóż tego właśnie dnia czyli 20 listopada Jowisz, zwany Królem Układu Słonecznego, przemieści się do konstelacji Panny (na wysokości łona), gdzie spędzi – poruszając się ruchem retrogradacyjnym – 9,5 miesiąca. Ten czas odpowiada bezpośrednio okresowi brzemienności kobiety, licząc od dnia zapłodnienia.
Po 9,5 miesiącach Jowisz opuści łono Panny. W dniu jego „narodzin”, 23 września 2017 roku (Świętego Padre Pio), będzie można zaobserwować konstelację Panny jakby obleczoną w Słońce, wznoszące się wprost za nią. U jej stóp znajdziemy Księżyc, a ponad jej głową umiejscowi się 12 gwiazd: 9 z gwiazdozbioru Lwa i 3 dodatkowe – Wenus, Merkury i Mars.
Jest to zaprawdę zadziwiająca koincydencja. Ale jakby tego było mało, także data tych zjawisk nie może być przypadkowa. Wszystko to będzie miało miejsce w 100 rocznicę objawień w Fatimie, a kulminacja nastąpi 3 tygodnie przed rocznicą fatimskiego cudu Słońca, które rozbłyskiwało i tańczyło na portugalskim niebie, na oczach tysięcy pielgrzymów.
Przesłanie z Fatimy jest naglące i aktualne jak nigdy dotąd.  Ludzie nie nawrócili się i nie przestali obrażać Boga. Świat płonie konfliktami; widzimy okrutne wojny, giną całe narody, prawa Boże są łamane w coraz to wymyślniejszy sposób. Maryja ostrzegała przed wybuchem II WŚ, teraz ostrzega przed czymś znacznie gorszym. Choć wciąż czekamy na wypełnienie się obietnicy zwycięstwa Jej Niepokalanego Serca i okres pokoju, mający potem nastąpić, to nie możemy pominąć Jej dramatycznych słów, o karze, która musi nadejść jeśli się nie nawrócimy i nie będziemy pokutować za grzechy.
Nie bądźmy obojętni na znaki czasów. Pamiętajmy, że Trzej Królowie odnaleźli Dzieciątko Jezus patrząc w niebo i idąc za Gwiazdą Betlejemską, a pojawienie się w czasach ostatecznych znamiennych zjawisk na firmamencie niebieskim jest zapowiedziane w Piśmie Święty
m​
Polecamy posłuchać też ks. Dominika Chmielewskiego – mówi o tym w tej konferencji.
 
 
 


-szukam-

Poniedziałek, 12 grudnia 2016
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GUADALUPE
Wspomnienie dowolne
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania matki bożej z guadalupe
 
 
Z szesnastowiecznego opisu Nican Mopohua
(Archiwum archidiecezji meksykańskiej) 

Święta Maryja zawsze Dziewica,
Matka prawdziwego Boga

W pierwszych dniach grudnia 1531 roku pewien ubogi i szlachetny Indianin o imieniu Jan Diego, pochodzący - jak mówią - z Cuauhtitlan, które znajdowało się pod duszpasterską opieką zakonników mieszkających w Tlatelolco, wczesnym rankiem w sobotę szedł do Tlatelolco na modlitwę. Już świtało, kiedy doszedł do wzgórza zwanego Tepeyac. Wtedy usłyszał śpiew dochodzący znad pagórka. Kiedy śpiew ustał, a wyżej nie można już było podejść, usłyszał, że jest wołany z wyższej, niedostępnej części pagórka przez głos, który mu powiedział: "Drogi Janie Diego". Natychmiast zdobył się na odwagę, by wspiąć się tam, skąd - jak zrozumiał - dochodziło wołanie. 
Gdy dotarł na szczyt pagórka, ujrzał stojącą niewiastę, która go poprosiła, aby się zbliżył. Stanąwszy tuż przed Nią, bardzo się zachwycił - tak była piękna, a Jej szata jaśniała jak słońce. W tym miejscu Dziewica przekazała mu swą wolę. Powiedziała: "Wiedz, najdroższy synu, że jestem Świętą Maryją, Przeczystą zawsze Dziewicą, Matką prawdziwego Boga, Twórcy życia, który wszystko stworzył i podtrzymuje w istnieniu, Pana nieba i ziemi. Bardzo chcę, gorąco pragnę, aby w tym miejscu zbudowano mi świątynię, gdzie będę jawnie głosić i okazywać tę moją miłość i dobroć, gdzie będę ofiarowywać pomoc i obronę, ponieważ jestem naprawdę waszą łaskawą Matką; tak twoją, jak i was wszystkich, którzy na tej ziemi będziecie się razem gromadzić, oraz wszystkich innych, którzy mnie kochają, którzy mnie szukają, którzy pobożnie i ufnie będą mnie wzywać. Tu wysłucham ich żalów i łez, w kłopotach wyświadczę dobrodziejstwo, a w każdym ucisku przyniosę ratunek. Aby zaś moje życzenie mogło się spełnić, idź do Meksyku do pałacu biskupa. Powiesz mu, że ja cię przysyłam, abyś go powiadomił, jak bardzo chcę, by mi wybudowano tu dom, aby mi tu, na tym wzgórzu, wzniesiono świątynię". 
Gdy tylko dotarł do miasta, natychmiast poszedł do domu biskupa, który miał na imię Jan de Zumarraga i należał do zakonu św. Franciszka. Kiedy zaś biskup wysłuchał Jana Diego, w ogóle mu nie wierząc, powiedział: "Synu, przyjdziesz tu raz jeszcze i ponownie cię wysłucham. Ja tymczasem zastanowię się, co należy uczynić w związku z twoim zamiarem i pragnieniem". 
Następnego dnia ujrzał ponownie Królową, zstępującą z pagórka, która na niego spoglądała. Wyszła mu naprzeciw, schodząc do podnóża pagórka, zatrzymała go i powiedziała: "Słuchaj, umiłowany synu, nie lękaj się wcale ani nie zamartwiaj i nie przejmuj się chorobą swojego wuja ani jakąkolwiek inną trudnością. Czyż oto tu nie ma mnie, twojej Matki? Czyż nie znalazłeś się pod moim płaszczem i opieką? Czyż to nie ja jestem źródłem twojego życia i szczęścia? Czyż to nie ty spoczywasz na moim łonie i w moich ramionach? Czyż potrzeba ci jeszcze czegoś innego? Nie martw się o nic ani nie lękaj. Wejdź, drogi synu - rzekła - na szczyt pagórka i w tym miejscu, gdzie mnie ujrzałeś i przemówiłam do ciebie, ujrzysz różnobarwne kwiaty. Zerwij je i zabierz, a schodząc stamtąd, przynieś je do mnie". 
Jan poszedł więc i kwiaty, które zerwał, przyniósł Królowej nieba. Ona zaś, gdy je zobaczyła, wzięła w swoje czcigodne ręce i ponownie włożyła pod płaszcz Jana, mówiąc mu: "Synu umiłowany, kwiaty te są znakiem, który zaniesiesz biskupowi. Oto ty jesteś moim posłańcem, twojej wierności powierzam to wszystko. Polecam ci z całą surowością: strzeż się, abyś swojego płaszcza nie rozwinął, jedynie w obecności biskupa, i pokaż mu, co niesiesz. Opowiesz również, że ci poleciłam, abyś wspiął się na pagórek, oraz skąd wziąłeś kwiaty, i wszystko, cokolwiek ujrzałeś i co cię zdumiało, aby uwierzył i wybudował świątynię, jakiej pragnę". 
Gdy Królowa nieba wydała swoje polecenia, udał się w stronę Meksyku. Szedł radosny, ponieważ ufał, że wszystko potoczy się pomyślnie. Kiedy już dotarł na miejsce, upadł na twarz przed biskupem i opowiedział wszystko, co niedawno zobaczył i z czym został tu posłany. Powiedział biskupowi: "Ekscelencjo, wypełniłem wszystko, co było mi polecone. Poszedłem do mojej Pani, Królowej nieba, Świętej Maryi, Bożej Rodzicielki, aby Jej powiedzieć, że ty prosisz o znak, abyś mógł mi uwierzyć i abyś wzniósł świątynię tam, gdzie pragnie sama Dziewica. Powiedziałem Jej, że obiecałem przynieść ci jakiś dowód potwierdzający Jej wolę. Wysłuchała tego wszystkiego, o co prosiłeś: życzliwie przyjęła, że poprosiłeś o znak dla wypełnienia Jej woli, i dziś wczesnym rankiem poleciła mi, abym powtórnie do ciebie przyszedł". 
Zbiegło się wtedy całe miasto: wszyscy ze zdumieniem oglądali czcigodny wizerunek, podziwiali go jako dzieło Boże, zanosili modlitwy. I owego dnia wuj Jana Diego opowiedział również, jak wielka jest opieka Dziewicy i że Jej wizerunek ma nosić nazwę Świętej Maryi zawsze Dziewicy z Guadalupe.
 
 
 
Najświętsza Maryja Panna z Guadalupe
Jak głosi przekaz, 12 grudnia 1531 roku Matka Boża ukazała się Indianinowi, św. Juanowi Diego. Mówiła w jego ojczystym języku nahuatl. Ubrana była we wspaniały strój: w różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną wstęgą, co dla Azteków oznaczało, że była brzemienna. Zwróciła się ona do Juana Diego: "Drogi synku, kocham cię. Jestem Maryja, zawsze Dziewica, Matka Prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie. On jest Stwórcą wszechrzeczy, jest wszechobecny. Jest Panem nieba i ziemi. Chcę mieć świątynię w miejscu, w którym okażę współczucie twemu ludowi i wszystkim ludziom, którzy szczerze proszą mnie o pomoc w swojej pracy i w swoich smutkach. Tutaj zobaczę ich łzy. Ale uspokoję ich i pocieszę. Idź teraz i powiedz biskupowi o wszystkim, co tu widziałeś i słyszałeś".
Początkowo biskup Meksyku Juan de Zumárraga nie dał wiary Indianinowi. Ten poprosił więc Maryję o jakiś znak, którym mógłby przekonać biskupa. W czasie kolejnego spotkania Maryja kazała Indianinowi wejść na szczyt wzgórza. Chociaż w Meksyku w grudniu kwiaty nie kwitną, rosły tam przepiękne róże. Madonna poleciła Juanowi nazbierać całe ich naręcze i schować je do tilmy (był to rodzaj indiańskiego płaszcza, opuszczony z przodu jak peleryna, a z tyłu podwiązany na kształt worka). Juan szybko spełnił to polecenie, a Maryja sama starannie poukładała zebrane kwiaty. Juan natychmiast udał się do biskupa i w jego obecności rozwiązał rogi swojego płaszcza. Na podłogę wysypały się kastylijskie róże, a biskup i wszyscy obecni uklękli w zachwycie. Na rozwiniętym płaszczu zobaczyli przepiękny wizerunek Maryi z zamyśloną twarzą o ciemnej karnacji, ubraną w czerwoną szatę, spiętą pod szyją małą spinką w kształcie krzyża. Jej głowę przykrywał błękitny płaszcz ze złotą lamówką i gwiazdami, spod którego widać było starannie zaczesane włosy z przedziałkiem pośrodku. Maryja miała złożone ręce, a pod stopami półksiężyc oraz głowę serafina. Za Jej postacią widoczna była owalna tarcza promieni.
Właśnie ów płaszcz Juana Diego, wiszący do dziś w sanktuarium wybudowanym w miejscu objawień, jest słynnym wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe. Na obrazie nie ma znanych barwników ani śladów pędzla. Na materiale nie znać upływu czasu, kolory nie wypłowiały, nie ma na nim śladów po przypadkowym oblaniu żrącym kwasem. Oczy Matki Bożej posiadają nadzwyczajną głębię. W źrenicy Madonny dostrzeżono niezwykle precyzyjny obraz dwunastu postaci.
Płaszcz z wizerunkiem Maryi w dniu 24 grudnia 1531 r. w uroczystej procesji biskup przeniósł ze swojej rezydencji do kaplicy wybudowanej w pobliżu wzgórza Tepeyac, spełniając tym samym życzenie Maryi. Obecnie jest to największe sanktuarium maryjne świata, gdzie przybywa co roku około 12 milionów pielgrzymów.
Matka Boża z Guadalupe - Opiekunka nienarodzonychNajwiększym cudem Maryi była pokojowa chrystianizacja meksykańskich Indian. Czas Jej objawień był bardzo trudnym okresem ewangelizacji tych terenów. Do czasu inwazji konkwistadorów Aztekowie oddawali cześć Słońcu i różnym bóstwom, pośród nich Quetzalcoatlowi w postaci pierzastego węża. Wierzyli, że trzeba ich karmić krwią i sercami ludzkich ofiar. Według relacji Maryja miała poprosić Juana Diego w jego ojczystym języku nahuatl, aby nazwać Jej wizerunek "święta Maryja z Guadalupe". Przypuszcza się, że "Guadalupe" jest przekręconym przez Hiszpanów słowem "Coatlallope", które w náhuatl znaczy "Ta, która depcze głowę węża".
Gdy rozeszła się wieść o objawieniach, o niezwykłym obrazie i o tym, że Matka Boża zdeptała głowę węża, Indianie zrozumieli, że pokonała Ona straszliwego boga Quetzalcoatla. Pokorna młoda Niewiasta przynosi w swoim łonie Boga, który stał się człowiekiem, Zbawicielem całego świata. Pod wpływem objawień oraz wymowy obrazu Aztekowie masowo zaczęli przyjmować chrześcijaństwo. W ciągu zaledwie sześciu lat po objawieniach aż osiem milionów Indian przyjęło chrzest. Dało to początek ewangelizacji całej Ameryki Łacińskiej.
3 maja 1953 roku kardynał Miranda y Gomez, ówczesny prymas Meksyku, na prośbę polskiego Episkopatu oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Do dziś kopia obrazu z meksykańskiego sanktuarium znalazła się w ponad stu kościołach w Polsce. Polacy czczą Madonnę z Guadalupe jako Patronkę życia poczętego, ponieważ przedstawiona jest na obrazie w stanie błogosławionym.

Opracowano na podstawie materiałów "Godziny Różańcowej" z 16.12.2001

Najświętsza Maryja Panna z Guadalupe

http://sanctus.pl/index.php?grupa=356&podgrupa=359&doc=301
 
 
 
Pamiętaj, o najłaskawsza Dziewico z Guadalupe, że w swoich objawieniach na Górze Tepeyac 
obiecałaś okazać litość i współczucie dla wszystkich, 
którzy szukają u Ciebie pomocy i ochrony. 
Wspominając na to, wysłuchaj naszych próśb i daj nam pocieszenie i ulgę. 
Jesteśmy pełni nadziei, że powierzając się twojej pomocy, 
nic nie może nas zmartwić lub zaatakować. 
Tak jak pozostałaś z nami przez Twój godny podziwu Obraz, 
tak też wyjednaj nam łaski, o które prosimy. Amen.-szukam-


  KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE - KRÓLU POLSKI​

Stanisław Krajski o kard. Dziwiszu

https://gloria.tv/video/R4LEKUNKp1CX3Rr3e7LMPW2rg


Grzegorz Braun MEGA MOCNE wystąpienie: Kongres Ruchu Narodowego -„Suwerenny Naród w XXI wieku”

https://gloria.tv/video/LE8YDBZaVQA82S4AHyErrXXZc


-szukam-

NIECH BĘDZIE POCHWALONA TRÓJCA PRZENAJŚWIEĘTSZA
            I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.​

 
​ BRONISŁAWA KUCZEWSKA​ - OBJAWIENIA BOŻE - nie prywatne, a Boże i Maryjne, których nie posłuchali biskupi w Polsce i były same nieszczęścia i przegrane walki. Drodzy wszyscy duchowni - pycha was rozsadza i kończy się na kataklizmach dla Polaków. Księża też byli zabijani podczas II wojny światowej. 

 
​Kiedyś nie było komputerów, a telefonów też było mało. Nie mogła kobieta znaleźć przyjaznych kapłanów​
​ - nie była rozumiana przez duchowieństwo i osoby w Rządzie.
Gdyby wysoko postawieni duchowni byli obdarzeni Duchem Świętym, to rozpoznaliby, że Maryja mówi co należy uczynić, aby zapobiec nieszczęściom, ale ci "uczeni w piśmie, ale niedouczeni" byli pyszni i mówili, że lepiej wiedzą od Matki Bożej, no i były nieszczęścia i ofiary ludzkie. Oni też poginęli i Pan Bóg ich rozliczył za nieposłudzestwo Bogu, bo przecież Matka Boża przychodzi na polecenie Boga Ojca.
Obecnie, oszem Episkopat uczynił wielki krok do Intronizacji, lecz nie są spełnione wszystkie warunki Pana Jezusa. ZAWIERZAMY KRÓLOWI POLSKI, to nie znaczy, że jest BÓG KRÓLEM POLSKI. Potrzebne są specjalne AKTY i powiedziane wyraźnie: JEZU TY JESTEŚ KRÓLEM POLSKI i powinni brać czynny udział Rząd i Episkopat. W AKTACH są różne przypisy, w których Rząd i Episkopt powinni czynić to co Bóg chce, bo przeciż Pan Bóg chce tylko naszego szczęścia i życia według Przykazań Bożych, których przestrzeganie prowadzi do Nieba. Np. nie byłoby pozwolenia na zabijanie niemoląt polskich. Boga nie oszukacie drodzy biskupi. Pan Bóg nie przyjął zawierzenia Rosji, bo też nie były spełnione watunki Boże, no i komu źle zrobili - tylko sobie, nam i całemu światu
.mk.


 
Objawienia Matki Bożej Maryi 
na łąkach wsi Przygody 12 lipca 1935 r. 11 lat Helenie Parapurze 
​​
 pilnującej
​ ​
pasącego się bydła. Matka Boża zwróciła się do niej, żeby powiadomiła ludzi o objawieniach, bo  Polskę czeka wojna. Ja Wanda Stańska miałam 10 lat 26 sierpnia 35 r, jak mnie moja mama zabrała od pilnowania bydła, też byłam pastuszką. 
N​
a wsi dzieci pomagają rodzicom. Jak zaszłam z  mamą było już dużo ludzi, modląc czekali na objawienie Matki Bożej Maryi. Ja Wanda uklękłam przy mamie.Ja nie wiedziałam gdzie klęczy wizjonerka. Kobieta zawołała, żeby była cisza,bo jest już Matka Boża Maryja. Ja Wanda nieświadoma, że wzywa mnie  Matka Boża Maryja, aby uklęknąć przy wizjonerce, zerwałam się i biegem przeskakując nogi osób klęczących uklękłam, przy wizjonerce patrząc gdzie ona patrzy. 
​N​
iebo było niebieskie żadnej chmurki,  ani obłoczku, bo mówili, że Matka Boża stoi na Obłoku. 
P​
odeszło dwóch młodzieńców i chwycili każdy za rękę wizjonerki i każdy z nich ciągnął za rękę do siebie. Chcieli rozdzielić ręce złożone na styk dłońmi wizjonerki , nie dali rady i odeszli. Skończyło się objawienie, moje oczy zostały skierowane, gdzie klęczała  moja mama Leokadia Stańska, pobiegłam do niej,żeby wrócić razem do domu.
Co przekazywała Matka Boża Maryja, że Polska odzyska Niepodległość około 2 000 roku. Matka Boża Maryja objawiła się żeby ratować Żydów. Żyd lLejba
​ ​
przyszedł na objawienie i Matka Boża Maryja, wysłała go do miasta Siedlec
żeby Żydzi z  Polski wyjechali do Ameryki, bo w Polsce grozi im śmierć. Wanda
​.​


-szukam-


Żydzi rozpoczęli zamach na Polskę.


http://gazetawarszawska.com/zamach/2991-zydzi-rozpoczeli-zamach-na-polske

O
​to Rodacy macie "wspaniałego prezydenta", który Polskę oddaje w ręce niszczycielskie Żydów.
Dobre rzeczy robi tylko "na pokaz": wyręcza starszą panią w czytaniu.....mk
http://www.aferyprawa.eu/content/zydzi_w_POLSCE.html
 

„Biskup z PiS”. Marek Jędraszewski następcą kard. Stanisława Dziwisza w Krakowie

http://www.newsweek.pl/polska/marek-jedraszewski-nowy-biskup-w-krakowie-nastepca-dziwisza-,artykuly,401739,1.html
 
Państwo w Państwie - czyli misja Żydów w Polsce?
http://www.aferyprawa.eu/content/zydzi_w_POLSCE.html

KS. P. MURZYŃSKI: POSŁUGA CHARYZMATYCZNA ZNIEWAŻA I LEKCEWAŻY NAJŚWIĘTSZĄ MARYJĘ PANNĘ ...

https://gloria.tv/video/uP2yw2oa7mPE2NHTGUkmK78Vs
______________

Katastrofa liturgiczna – Michael Davies
https://gloria.tv/article/TKs43ecAWssU1SgefdNX9n9Bp

_____________

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego łagodzi wytyczne dotyczące seminarzystów
o skłonnościach homoseksualnych

https://gloria.tv/article/NbzJ4HStFaEt18t6BniEBcXqq-szukam-

Abp Jędraszewski spotkał się z kard. Dziwiszem.
Znana jest data ingresu w Krakowie

      Abp Jędraszewski spotkał się z kard. Dziwiszem. Znana jest data ingresu w Krakowie

28 stycznia 2017 roku – to wtedy abp Marek Jędraszewski obejmie urząd metropolity krakowskiego. W sobotę Arcybiskup spotkał się z kardynałem Stanisławem Dziwiszem. 

Była to pierwsza wizyta arcybiskupa w Krakowie po ogłoszeniu nominacji na urząd metropolity krakowskiego. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy hierarchów w prywatnej kaplicy arcybiskupów na ul. Franciszkańskiej 3 - poinformował rzecznik archidiecezji krakowskiej ks. Piotr Studnicki. 

Abp Jędraszewski miał ofiarować ustępującemu metropolicie wyjątkowy prezent: kopię płaskorzeźby św. Jana Pawła II, znajdującej się w rezydencji arcybiskupów łódzkich. 

O mianowaniu arcybiskupa Jędraszewskiego - dotychczasowego metropolity łódzkiego - na urząd metropolity krakowskiego poinformował w czwartek episkopat.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NOWYM METROPOLICIE KRAKOWSKIM

Nowy metropolita krakowski ma 67 lat. Od prawie 20 lat jest biskupem, w tym ponad 4 lata arcybiskupem metropolitą łódzkim. Od marca 2014 roku pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jest profesorem nauk teologicznych. Jego dewizą biskupią są słowa Scire Christum (Znać Chrystusa). Znany jest m.in. z organizowanych co miesiąc w archidiecezji łódzkiej „Dialogów w katedrze”, gdzie odpowiada na pytania dotyczące Kościoła i Wiary.

http://www.pch24.pl/abp-jedraszewski-spotkal-sie-z-kard--dziwiszem--znana-jest-data-ingresu-w-krakowie,47974,i.html#ixzz4ST6mbGmt

 
-szukam-


Niedziela, 11 grudnia 2016
 
III NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania 3 niedziela adwentu
 
 
(Mt 11,2-11)
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iXDtrYreZN4
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania przygotujcie droge dla pana
Kazanie św. Augustyna, biskupa
 

Jan jest głosem, Chrystus Słowem

Jan jest głosem, ale "na początku było Słowo", czyli Pan. Jan był głosem tylko do czasu, Chrystus jest Słowem odwiecznym. 
Czym jest głos bez słowa? Jest pustym dźwiękiem, który niczego nie oznacza. Głos bez słowa dźwięczy w uchu, ale sercu nie przynosi pożytku. 
Rozważmy, w jakim porządku dochodzi do wzbogacenia serca. Gdy myślę o tym, co mam powiedzieć, wtedy słowo rodzi się w moim sercu; a jeśli chcę ci coś powiedzieć, staram się wzbudzić w twoim sercu to, co już istnieje w moim. 
W tym celu posługuję się głosem i mówię do ciebie, aby słowo, które jest we mnie, mogło dotrzeć do ciebie i przeniknąć do twojego serca. Dźwięk głosu pozwala ci zrozumieć słowo. Ten dźwięk mija, ale słowo przezeń niesione dotarło do twojego serca, a równocześnie pozostaje i w moim sercu. 
Czyż ten dźwięk niosący słowo nie przypomina ci sam przez się, że "trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał"? Dźwięk głosu spełnił swoje zadanie i przebrzmiał, jakby mówiąc w ten sposób: "Ta moja radość doszła do szczytu". Trzymajmy się słowa, nie dajmy, aby się ono zagubiło, gdy już poczęło się w tajnikach naszego serca. 
Czy chcesz stwierdzić, że głos przechodzi, a Słowo Boga trwa? Gdzież jest teraz chrzest Jana? Jan go udzielał i przeminął, teraz zaś przyjmuje się chrzest Chrystusa. My wszyscy wierzymy w Chrystusa, wyczekujemy zbawienia w Chrystusie, a o tym powiedział nam głos. 
Trudno jest odróżnić głos od słowa, toteż Jana uważano za Chrystusa. Głos utożsamiano ze słowem. Ale Jan wyznał, że jest tylko głosem i nie chciał uchodzić za tego, którym nie był. Rzekł więc: "Nie jestem Mesjaszem ani Eliaszem, ani prorokiem". Wtedy zapytano go: "Kim więc jesteś?" I odpowiedział: "Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę dla Pana". Głos wołającego na pustyni, głos przerywający milczenie, by prostować drogę Panu. To znaczy: mój głos rozlega się po to, aby wprowadzić Pana do waszych serc; lecz jeśli nie naprostujecie drogi dla Niego, to nie przyjdzie On tam, dokąd chcę Go wprowadzić. 
Cóż jednak oznacza prostować drogę? Modlić się gorąco. Co oznacza prostować drogę? Uniżyć się. Patrzcie na przykład dany wam przez Jana Chrzciciela. Ludzie uważają go za Mesjasza, ale on nie ukrywa, że Nim nie jest, i nie karmi swojej próżności błędnym mniemaniem ludzi. 
Gdyby powiedział: Jestem Mesjaszem, jakże łatwo by mu uwierzono, skoro brano go za Mesjasza, zanim jeszcze wypowiedział się na ten temat. Ale on się tego wystrzega, mówi, kim jest, uniża się i nie równa z Chrystusem. Wie, skąd płynie dla niego zbawienie; rozumie, że jest tylko lampą, która płonie i świeci, i lęka się, aby nie zgasił jej podmuch pychy.
 
 
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania przygotujcie droge dla pana
 
 
 

Przyjdź, o Panie, by zbawić nas (Iz 35, 4)

W trzecią niedzielę Adwentu myśl o bliskim już Bożym Narodzeniu góruje w liturgii i napawa ją uroczystym tonem. Boże Narodzenie, kiedy to obchodzi się wcielenie Syna Bożego, oznacza początek zbawienia. Ludzkość widzi, że spełnia się dawna obietnica i że ma swojego Zbawiciela. Czytania na dzień dzisiejszy są zapowiedzią pociechy i umocnienia. „Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg... On sam przychodzi, by zbawić was». Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy jak jeleń wyskoczy i język niemych wesoło krzyknie” (Iz 35, 4–6). Słowa, jakie Izajasz skierował do wygnańców Izraela, by ich pocieszyć, stosują się dobrze do wszystkich ludzi, którzy pragną nawrócić się szczerze do Boga, choć czują się niezdolni uwolnić się od grzechu, przeciętności, marności ziemskich. Prorok zaś zachęca ich do ufności w Zbawicielu, który przyjdzie, udzieli siły, podtrzyma słabych, uleczy rany grzechów i poprowadzi wszystkich do zbawienia.

Przez przyjście Jezusa proroctwo spełniło się również dosłownie; On sam użył go, aby potwierdzić swoje mesjańskie posłannictwo. Jan Chrzciciel z więzienia, w którym zamknął go Herod, śledzi działalność Jezusa. Wie, że On jest Mesjaszem, lecz Jego zachowanie, tak bardzo różne od tego, które zapowiadał, może napawa go wątpliwością; również jego uczniowie potrzebują umocnienia, Jan posyła ich więc z zapytaniem do Pana: „Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” (Mt 11, 3). Za całą odpowiedź Jezus ukazuje cuda dokonane przez siebie: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” (tamże 4–5). Wypełnienie proroctwa Izajasza jest oczywiste. Lecz Jezus dodaje jeszcze: „A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi” (tamże 6). Jezus wypełnia swe dzieło Zbawiciela nie w sposób zadziwiający, lecz prosty i pokorny. Nie przychodzi jako tryumfator, lecz łagodny i ubogi, przychodzi głosić Ewangelię ubogim, leczyć chorych i zbawiać grzeszników. Styl Jego mógł zgorszyć tych, którzy oczekiwali Mesjasza potężnego i chwalebnego. Dla tego jednak, kto czuje się ubogim, małym, chorym, potrzebującym zbawienia, jest wielką pociechą. Wobec dobroci i łagodności Zbawiciela nadzieja rozszerza serce.

Nawiązuje do tego i drugie czytanie: „Umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie” (Jk 5, 8). Uczucia ufności, z jakimi oczekujemy Bożego Narodzenia są takie same, jakie powinny nas ożywiać na powrót chwalebny Pana, kiedy przyjdzie nie tylko jako Zbawiciel, lecz także jako sędzia. Oczekując Go, praktykujmy przykazanie miłości, które nas czyni życzliwymi i miłosiernymi względem wszystkich, a ”za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie” (tamże 10). Jak prorocy mieli wzrok stale zwrócony na obiecanego Zbawiciela, tak chrześcijanin powinien żyć z sercem nastawionym na przyjście Jezusa. Przyjście to ponawia się każdego dnia przez łaskę i Eucharystię; staje się ono bardziej serdeczne przy pobożnym obchodzeniu Bożego Narodzenia, nieodwołalne zaś i uszczęśliwiające — w dzień ostateczny.

O Panie, Ty jesteś łagodny i miłosierny, wspaniałomyślny i niezmierzony w swojej dobroci. Jesteś dobry dla wszystkich, a Twoje miłosierdzie ogarnia wszystkie Twoje dzielą... Jesteś wierny we wszystkich swych słowach i święty we wszystkich swoich dziełach. Ty podtrzymujesz wszystkich, którzy upadają, i podnosisz zgnębionych. Oczy wszystkich oczekują Ciebie z nadzieją... O Panie, jesteś blisko tych, co Cię wzywają, tych, co wzywają Cię szczerze. Spełniasz wolę tych, którzy się boją Ciebie. Słuchasz ich wołania i przychodzisz im z pomocą... Usta moje będą głosić chwałę Twoją, by wszelkie ciało wielbiło Twoje święte imię na zawsze i na wieki (Psalm 145, 8–9. 18. 19. 21).

O Jezu, Ty jesteś tym, który miał przyjść! O Jezu, Tyś przyszedł! O Jezu, Ty masz jeszcze przyjść w dzień ostateczny, by zabrać Twoich wybranych do Twego wiecznego odpoczynku. O Jezu, Ty idziesz i przychodzisz nieustannie! Przyjdź do naszych serc i daj tam odczuć swoją obecność jako tchnienie słodkie, przyjemne i potężne. „A Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!» A kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie.” Bo Ty, o Jezu, przychodzisz do nas, kiedy również my przychodzimy do Ciebie. Zaiste — Ty mówisz — przyjdę niebawem. Przyjdź, Panie Jezu! Przyjdź, Ty, który jesteś upragnieniem narodów, naszą miłością i naszą nadzieją, naszą siłą i naszą ucieczką, naszą pociechą podczas drogi, naszą chwałą i naszym wiecznym spoczynkiem w ojczyźnie (J. B. Bossuet).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. I, str. 89

 

                                                Podobny obraz

 

Kochany Panie Boże, Drogi Ojcze nasz! My Twoje dzieci widzimy, jak dużo jest ubóstwa na świecie, jak wiele dzieci cierpi na brak jedzenia i jak wielu ludzi umiera z powodu głodu. Dlatego prosimy Cię, Kochany Ojcze: - chleba naszego powszedniego daj wszystkim ludziom - skrusz serca nasze tak, abyśmy poczuli potrzebę niesienia pomocy innym ludziom - błogosław tym, którzy czynią dobro każdemu potrzebującemu bliźniemu Matko Boża, Matko ubogich i głodnych, wstawiaj się za wszystkimi potrzebującymi.

Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen-szukam-
  POLACY SĄ BARDZO GOŚCINNI - NAWET NIE POZNALI SIĘ NA WROGACH  POLSKI.
 
​KTO RZĄDZI W POLSCE?  POWINIEN RZĄDZIĆ PAN J
EZUS I GRZEGORZ BRAUN A RZĄDZĄ WROGOWIE POLAKÓW, BO PO WSKAZÓWKI JADĄ DO IZRAELA ZAMIAST DO PANA BOGA DO ŁAGIEWNIK - ŻYDZI NIE CZYNIĄ CUDÓW - PANI PREMIER POJECHAŁA DO IZRAELA W TAJEMNICY, ALE U PANA BOGA NIE MA TAJEMNIC I OKAZAŁO SIĘ, ŻE MIAŁA WYPADEK- DZIĘKI BOGU ŻE NIEGROŹNY. TAKA KATOLICZKA - SYN KSIĄDZ, A ONA POJECHAŁA DO IZRAELA PO RADY DLA NASZEJ OJCZYZNY - DO WROGÓW POLAKÓW.
​!!! ​
mk.
​               ------------------------------ -----​

​    
 
​       ​
MACIEJ MODZELEWSKI​


​ Panie Jezu - widziałeś Macieja Modzelewskiego w internecie, który mówi, że jest "namaszczony" i że będzie przywódcą Polski z Tobą KRÓLEM.

Pan Jezus:
"O, tak - próbuję różne osoby i przysłuchuję się, czy nie szykują dla siebie wygody. 
 Jeżeli ktoś będzie rządził w Polsce, to tylko Jezus Chrystus KRÓL,
​ ​
ale nie
​O​
sobowo, tylko
​D​
uchowo.
 Już jest wybrany na prowadzenie Polski politycznie i religijnie - GRZEGORZ BRAUN,
 lecz przez wrogów waszych był potępia​ny
​.​ 
A teraz będzie wami rządziła żydowska ferajna.
​ To nic, że obecny prezydent ładnie mówi do Polaków​, ale on ma wiele żydowskich znaków.
​ Żydzi powiązani są z masonami, którzy zawsze są wiernymi demonami.​
  No i cóż Polacy - nie bądźcie byle jacy i nie wierzcie pustym słowom prezydenta i jemu podobnym,
  gdyż oni wszyscy mają dwa oblicza i służą dwom bogom do siebie nie podobnym.
  Obecnie naród żydowski jest w Polsce bardzo silny, 
  a najbardziej takim ich poczynaniom jest ks.Tadeusz Rydzyk winny.
  ludzie uwierzyli "Radiu Maryja", bo tam się obnażyła mafijna maszyna.
  Izraelici powinni Bogu w Trójcy Przenajświętszej dziękować,
  a oni zaczęli po Mojej śmierci z Nim wojować.
 
                JA NIE JESTEM JESZCZE KRÓLEM OFICJALNIE 
I POWIADAM WAM, ŻE OBECNY RZĄD PRACUJE W POLSCE NIELEGALNIE.
 
Rozliczę "ICH" wszystkich odpowiednio, aż ich czarne włosy na Moje powitanie zbledną.
Powiadam wam od wielu lat - macie wrogów w Rządzie, a kto w Polsce Mój TRON posiądzie?
Taka jest MOJA WOLA, którą przekazywałem wam i nadal przekazuję przez Moich mistyków,
że nie będzie POKOJU w Polsce i na Świecie przez chytrych, nieposłusznych Bogu i nachalnych
Izraelitów - Żydów.
Jaka szkoda, że nie wierzą w Moje Słowa, bo kara Boża na was wszystkich jest już gotowa".
 
 
G
rzegorz Braun o masonerii w Polsce

-szukam-
Czy ktoś z Episkopatu odważył się nazwać to cudowne zjawiska - CUDEM BOŻYM​
​ ?
Czy ktoś z Episkopatu zarządził MODLITWY ZA OCALENIE NASZEJ OJCZYZNY?​

​ Czy ktoś z Episkopatu zarządził MODLITWY przebłagalne i wynagradzające Trójcy Przenajświętszej za grzechy popełniane w Polsce, a szczególnie zabijanie żywych i żyjących niemowląt polskich ?  mk.

UNIKALNE ZJAWISKO KTÓRE MOŻNA NAZWAĆ CUDEM NASTĄPIŁO 29 LISTOPADA 2016

UNIKALNE ZJAWISKO KTÓRE MOŻNA NAZWAĆ CUDEM NASTĄPIŁO 29 LISTOPADA 2016
MEGA MROŹ KTÓRY BYŁBY KATASTROFALNY W SKUTKACH DLA NASZEGO KRAJU ZATRZYMAŁ SIĘ NA POLSKIEJ GRANICY I COFNĄŁ SIĘ!!! .   

KOLEJNO ZAMIESZCZĘ JAK PRZESUWAŁ SIĘ MEGA MRÓZ NA ANIMACJI WIDAĆ JAK PO PROSTU PĘDZI NA WPROST Z PRĘDKOŚCIĄ BLISKĄ 100 KM NA GODZINĘ !!!! W NASZĄ STRONĘ I CO DZIEJE SIĘ GDY IDEALNIE OSIĄGA GRANICE PAŃSTWOWĄ WSCHODNIĄ ……??
ZATRZYMUJE SIĘ DOSŁOWNIE W MIEJSCU

​.​
WIDAĆ ŻE NAPIERA NA KOLEJNYCH SEKWENCJACH GRAFICZNYCH NACISKA ROZWIJA SIĘ DOKŁADNIE WZDŁUŻ POLSKIEJ GRANICY PO 3 GODZINACH WYRAŹNEGO NAPORU I NIE PRZECHODZI JUŻ NAWET 500 M ODCHODZI TAK SAMO SZYBKO JAK PRZYSZEDŁ
​.​

ZACHOWANIE DOSŁOWNIE JAK ŻYWEJ MYŚLĄCEJ , PRÓBUJĄCEJ SIĘ WŁAMAĆ NAPIERAJĄC NA DRZWI ISTOTY !!????
CO JESZCZE DZIWNE PUNKTUALNIE O GODZINIE 24 .00 – 00.00 CZASU POLSKIEGO
POTĘŻNA ŚCIANA MROZU ZACZĘŁA SIĘ ODDALAĆ W GŁĄB ROSJI
NAPÓR NA GRANICĘ TRWAŁ OD GODZINY 18 .00 DO SAMEJ PÓŁNOCY
dałem to jako nadzwyczajną ciekawostkę … w zasadzie nie wytłumaczalną … BO ZATRZYMANIE NASTĄPIŁO DOKŁADNIE NA GRANICY POLITYCZNEJ PAŃSTWA POLSKIEGO NA WSCHODZIE !!!
CO JESZCZE CIEKAWE I CO WIDAĆ WYRAŹNIE TO TYLKO GRANICA POLSKI ZATRZYMAŁA TEN GIGANTYCZNY MRÓZ POLARNY
MOŻNA NA WŁASNE OCZY TO ZOBACZYĆ STOJĄC W POBLIŻU GRANICY PAŃSTWOWEJ
NIEWIARYGODNE ALE PRAWDZIWE ……

 

ANALITYK POGODOWY OZNAJMIA ZE TO CUD,GDYŻ TEGO FENOMENU NIE POTRAFI W INNY SPOSOB WYTLUMACZYC!!!

 

 

 

 
-szukam-
Bill Gates wzywa do utworzenia światowego rządu

https://gloria.tv/article/p21fTEZ3CHzj4CqwhgHLMEjno
__________________

Co Biblia mówi o Nowym Porządku Świata?

https://gloria.tv/article/cXYjScN6F1Bg4zPsgtXCeakss

Wojna walut a światowy kryzys - Song Hongbing, Wojna o pieniądz a Nowy Jedwabny Szlak

https://gloria.tv/video/7gX3M92uVx8mDbjZQwMBUrpDa

 https://www.youtube.com/watch?v=n-IBj5PezH4

​Dokąd zaprowadzi nas SYNOD​
 
​Odsłonięto pomnik lucfera​
 
o
​dsłonieto pomnik lucyfera w Detoit​\
 
​lucyfer​

​RZECZY OSTATECZNE.​


http://youtu.be/Wn9CcqCG-4Y
 Antychryst i walka z nim; opozycja chce podpalić Polskę; Watykan; Francja

Antychryst jest  na tym świecie - to się dzieje teraz - wyszli z nas,  ale nie są z nas - kim są posłuchaj kazania abp Marka Jędraszewskiego 
https://gloria.tv/video/y73QtGC1eZ2c1tr9hJ4CH2pMU

kazanie abp Jędraszewskiego na 25 leciu Radia Maryja
https://gloria.tv/video/oMm88y4DW6T41D7eDF2dJQRyG

przemówienie Prezydenta A. Dudy na 25 leciu Radia Maryja 
- https://gloria.tv/video/1FiNVQBsmniSD3iYsyY1cQ4Kj
​Ciekawe - tam, gdzie nie mówi się o Jezusie Chrystusie KRÓLU, to dużo jest mówców -- mordercy swojego sumienia. Sprzedawczyki.
 
opozycja chce podpalić POLSKĘ - nie pozwólmy im na to 
​A gdzie oni pójdą ci rozpustnicy jak Polskę spalą? Do Izraela? Pieniędzy nie macie.​
Głupich nie sieją, nie orzą - chwast sam wyrasta, ku rozpaczy normalnych mieszkańców Polski.


walka o wiarę i przetrwanie - Encyklika Papieża Piusa XII
https://gloria.tv/article/RPHZUURwqEv81JsTx6MpgiHR6
​Kto ma odwagę walczyć z Panem Bogiem, to już jest demonem.​ Nie zabraknie wam ognia - nie!!! mk.


a jak zrozumieć teraz tą iluminację na Watykanie ?
 -https://gloria.tv/video/U4H7tbfxTmnE1CFQuEmocj2d3
​Ten demoniczny heretyk Franciszek  wykonuje decyzje lucyfera, ku uciesze mieszkańców Watykanu.
Ryba psuje się od głowy, czyli Franciszek już jest stary i zepsuty. mk.

żydzi uciekają z Francji przed islamistami
https://gloria.tv/article/ir6wMvaL8NQY29unBges4c4g2

​A gdzie uciekają? Aby nie do Polski​, bo znowu będą skarżyć nas o odszkodowania. Na każdym kroku są 

​zachłanni, chciwi i ​pomysłowi na swoją korzyść. mk
-szukam-

 
-szukam-
Żyje w naszym kraju człowiek, który nie zgodził się,
aby uśmiercić nienarodzone
DZIECKO

Za tę decyzję został zwolniony z pracy. Lewicowe proaborcyjne środowiska, współpracując z wielkonakładowymi mediami, rzuciły się na niego, rozpętując kampanię oszczerstw. Obrażano go, publicznie nazywając religijnym psychopatą, zwyrodnialcem, pomyleńcem, a nawet wcieleniem szatana…

Drogi Przyjacielu,

zapewne domyślasz się, że zwracam się do Ciebie w sprawie prof. Bogdana Chazana, wielkiej klasy specjalisty w dziedzinie ginekologii i położnictwa, nieugiętego obrońcy życia.

Być może zapytasz co się stało?

 • ...przecież prof. Chazan wygrał wszystkie procesy sądowe, a obrażające go osoby musiały się tłumaczyć z oszczerstw i publicznie go przeprosić.
 • ...przecież Trybunał Konstytucyjny uznał, że prof. Chazan miał prawo postąpić zgodnie ze swoim sumieniem i odmówić uśmiercenia nienarodzonego dziecka.

Niestety to nie koniec batalii w obronie Profesora.

Właśnie dotarła do mnie informacja z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny o tym, że przeciwnicy prof. Chazana, mając za nic wyroki sądu oraz orzeczenie Trybunału, przypuścili kolejny atak. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj wobroniesumienia.pl

Przyznasz, że trudno w to uwierzyć...

...ale tym razem domagają się, aby prof. Bogdan Chazan został pozbawiony prawa do wykonywania zawodu lekarza.

Mówiąc w skrócie – po nieudanych próbach oszkalowania wizerunku, przegranej batalii w kwestii klauzuli sumienia, propagatorzy zabijania nienarodzonych dzieci, chcą pozbawić prof. Chazana możliwości pomagania kobietom oczekującym na poród.

Jak widzimy ci ludzie nie cofną się przed niczym. Dlatego my, obrońcy życia nie możemy siedzieć z założonymi rękoma. Co możemy zrobić?

Ja osobiście dołączyłem do grona przeszło 13 000 osób, które poprzez stronę wobroniesumienia.pl przesłało petycje do najważniejszych instytucji lekarskich w kraju. Ciebie również zachęcam do tego.

Jestem przekonany, że organizatorom tej kampanii, uda się, dzięki naszej masowej aktywności, obronić prof. Chazana.

Kończąc ten list chciałbym Cię prosić o rozesłanie linku do tej ważnej kampanii jak największej liczbie osób. Daj szansę innym, aby wsparli prof. Chazana!

 

Łączę pozdrowienia

Sławomir Olejniczak
Prezes Instytutu
Ks. Piotra Skargi

P.S. Podpisałem petycję na stronie wobroniesumienia.pl, bo tak jak inni uważam, że należy bronić prof. Bogdana Chazana.


-szukam-
​ CZY TEN ARCYBISKUP RZECZYWIŚCIE JEST POLSKIM KAPŁANEM? ZOBACZYMY, ABY NIE BYŁO ZA PÓŹNO, BO BÓG - JEZUS CHRYSTUS NADAL CZEKA NA TRON W POLSCE. mk,​


​ Mamy nadzieję, że nowy metropolita krakowski uprze się i posłucha Pana Jezusa i nałoży Mu Koronę królewską złotą i uzna BOGA KRÓLEM POLSKI - w celu ochrony przed wojną Polski i świata.​
 
​Mamy nadzieję, że metropolita Krakowski nie jest Żydem a Polakiem i udowodni to przez dokonanie prawdziwej Intronizacji.​ mk.

Szczególnie znienawidzony przez lewackie media. Arcybiskup Marek Jędraszewski – nowy metropolita krakowski

             Szczególnie znienawidzony przez lewackie media. Arcybiskup Marek Jędraszewski – nowy metropolita krakowski
Internetowe wydanie „Gazety Wyborczej” informując, jeszcze nieoficjalnie, o nominacji abp. Marka Jędraszewskiego na stanowisko metropolity krakowskiego nie omieszkało przypomnieć, iż duchowny „słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi”. Czego dotyczą, tak oburzające redakcję z ulicy Czerskiej, wspomniane „kontrowersje”? Otóż spraw, o które „Wyborcza” toczy nieustanne i zaciekłe boje. Są nimi ideologia gender oraz homopropaganda.
 

Dla księdza arcybiskupa Jędraszewskiego pozostawanie w orbicie zainteresowania salonowych mediów z pewnością nie jest niczym nowym. Wiele z jego politycznie niepoprawnych wypowiedzi wywoływało w ostatnich latach nienawistną reakcję liberalno-lewicowych kół. Kilka z tych „kontrowersyjnych” wypowiedzi portal wyborcza.pl przytoczył już w materiale informującym o wyborze hierarchy na stolicę św. Stanisława.

Cóż więc takiego strasznego padło z ust nominata? Ano przerażające z perspektywy piewców rewolucji seksualnej słowa dotyczące gender. Zdaniem abp. Jędraszewskiego stanowi ona „szalenie niebezpieczną ideologię, która prowadzi do śmierci danej cywilizacji”. Czyż normalnie myślący człowiek może się z tym nie zgodzić? Jednak nie redaktorzy GW, których zabolała również krytyczna opinia duchownego o środowisku gejowskim, „które stara się wszystkim narzucić swój sposób myślenia o płci”.

Lewacka krytyka? Dla katolika to powód do dumy!

„Co powie trzeźwo myślący katolik czytając te zarzuty! Krzyknie: „brawo”! „Vivat”! „Boże błogosław arcybiskupa!” i naraz padnie na kolana dziękując Bogu za to, że są jeszcze tacy biskupi! Przeprosi, że tak rzadko modlił się za pasterza, który potrafi z podniesioną przyłbicą sprzeciwiać się antychrześcijańskim ideologiom, które próbują zawojować współczesny świat! Że dostrzega niebezpieczeństwa wypaczonej wersji ekumenizmu! Że troszczy się o patriotyczne wychowanie młodzieży! Że rozsądnie odnosi się do najbardziej niebezpiecznych pułapek dzisiejszego świata!” – dodał redaktor PCh24.pl.

Jak dalej będą układać się relacje między promotorami lewackiej agendy a nowym metropolitą krakowskim, pokaże czas. Jednak chyba zupełnie uzasadniona jest nadzieja, że abp. Jędraszewski – pozostając wierny swemu powołaniu i głosząc Dobrą Nowinę - jeszcze wielokrotnie srodze poirytuje lewicowo-liberalne salony.

więcej: http://www.pch24.pl/szczegolnie-znienawidzony-przez-lewackie-media--arcybiskup-marek-jedraszewski---nowy-metropolita-krakowski,47925,i.html

 -szukam-


Panie Jezu - czy w Ameryce będzie głód i czy powinniśmy robić zapasy żywności?
Pan Jezus:
"Żywość zawsze musi być magazynowana przynajmniej na miesiąc, abyście mogli podzielić się z bliźnimi, którzy przyjdą z zewnątrz".

To nie muszą być islamiści, ale różnie w życiu bywa. ​Potopy, brak światła, powodzie​, czy inne kataklizmy. W Piśmie Świętym jest, że uboga wdowa podzieliła się z dziećmi sąsiadów ostatkiem jedzenia a Pan Bóg dostarczał i dostarczał jedzenia i nie zabrak​ł​o, bo cią​gl​e przybywało. mk.
 

-szukam-
Panie Jezu - bardzo prosimy o Twoje Słowo o papieżu Franciszku, gdyż zachowuje się jak nie katolik?​

  
Pan Jezus:​

 "Papież Franciszek - już mówiłem wam, zachowuje się jak bazyliszek.
Czyni bardzo dużo złego w Zarządzie kościoła katolickiego.
​ 
Rządzi się swoimi bezbożnymi prawami i często spotyka się z masonami.
Już nie jest z niego dobry człowiek 
gdyż kłamie bez poruszania powiek.
Nieustannie udaje dobrego i wyuczonego,
ale jednak Franciszek zmierza do niszczenia Kościoła Mojego.
Nie ma innej drogi, tylko Modlitwa Wynagradzająca za jego ciężkie grzech
y
​,
​ 
 ​bo on tylko udaje
​"​
dobrego
​"​
dla demonów uciechy.​ 
​Wybrali go masoni i oni go rozreklamowali​,
​a Ja innego wybrałem
​,​
ale masoni konklawe sfałszowali.​
 
​Taki papież, niedouczony, nawet piszą za niego oczywiście.

Na starość wypada się nawrócić,  
a on Franciszek nie chce głowy tym sobie bałamucić.
​                      ​ Jezus obrzucony hańbą przez Franciszka".
Podgląd filmu YouTube Papież Franciszek jest oskarżany o jawny satanizm i współpracę z masonami

-szukam-
​ POLSCY GOJE: PAN PREZYDENT I PANI PREMIER KŁANIAJĄ SIĘ BOGU ŻYDOWSKIEMU ZAMIAST BOGU KATOLICKIEMU. PRZECIEŻ NIKT ŻYDÓW DO POLSKI, ANI DO ŻADNEGO KRAJU NIE ZAPRASZAŁ. JEŚLI PRZYJECHALI, TO NA WŁASNE ŻYCZENIE I TERAZ NA WŁASNE ŻYCZENIE POWINNI UMIERAĆ. 
CZY UBEZPIECZY
​L​
I SIĘ W POLSCE W RAZ
​I​
E ŚMIERCI? NIECH PISZĄ DO
​H
ITLERA O ODSZKODOWANIE.
​P​
OLSKA BYŁA ICH MATKĄ ŻYWICIELKĄ
​,​
 
​A​
TERAZ TĘ MATKĘ CHCĄ ZABI
​Ć​
.​
​ CZY ŻYDZI UPOMINAJĄ SIĘ TAKŻE W INNYCH KRAJACH? NIE, BO SIĘ BOJĄ​, A W POLSCE RZĄD I EPISKOPAT JEST ŻYDOWSKI TO ICH POPIERAJĄ. DRODZY GOJE - ŻYDZI NIE CZYNIĄ CUDÓW, BO TYLKO SĄ ZACHŁANNI I CHCĄ NASZEJ POLSKI DLA SIEBIE. TYLKO BÓG JEZUS CHRYSTUS KRÓL ZAPROWADZI POKÓJ MIĘDZY LUDŹMI I MIĘDZY NARODAMI. mk.

Premier Szydło u Netanjahu, prezydent Duda u Foxmana. Obiecali Żydom zaspokojenie roszczeń?

             Premier Szydło u Netanjahu, prezydent Duda u Foxmana. Obiecali Żydom zaspokojenie roszczeń? 

Stanisław Michalkiewicz w swoim felietonie pt. „Rząd pielgrzymuje do Izraela” zastanawia się dlaczego premier Beata Szydło spotkała się z żydowskim premierem Benjaminem Netanjahu. Zdaniem publicysty może być to kontynuacja nowojorskich rozmów prezydenta Andrzeja Dudy z Abrahamem Foxem z Ligii Przeciwko Zniesławieniu. Co z owych negocjacji wynika dla polskiej własności w Polsce?

Czyżby więc premier Szydło udała się z do Izraela, by tamtejszy premier stanął w obronie rządzących w Polsce i zatrzymał unijny gniew spowodowany „łamaniem” demokratycznych zasad i konstytucji? – zastanawia się redaktor Michalkiewicz. Jeśli tak, to dlaczego Benjamin Netanjahu miałby w jakikolwiek sposób interweniować po stronie Warszawy? 

„Na odpowiedź na to pytanie naprowadza nas wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Nowym Jorku, gdzie spotkał się on z przedstawicielami diaspory żydowskiej, a Abraham Foxman z Ligi Antydefamacyjnej zeznał dla prasy, że w półtoragodzinnej rozmowie omówiono nie tylko walkę z antysemityzmem w Polsce i pan prezydent Duda poczynił w tej sprawie różne obietnice – ale również poruszono kwestię żydowskich roszczeń wobec Polski. Ponieważ Kancelaria Prezydenta nie chciała powiedzieć, czy i w tej sprawie pan prezydent coś obiecał, można spodziewać się wszystkiego – a tej sytuacji pielgrzymka rządu pani premier Beaty Szydło do Izraela staje się lepiej zrozumiała” – zauważa w swoim tekście Stanisław Michalkiewicz.

więcej: http://www.pch24.pl/premier-szydlo-u-netanjahu--prezydent-duda-u-foxmana--obiecali-zydom-zaspokojenie-roszczen-,47867,i.html -szukam-
Kraków to takie miasto ...... 
- https://gloria.tv/video/qjaH98hnn3WA3zqyezxeFCbK2

 wszystkiego nie da się ukryć
 - https://gloria.tv/article/QQSd6yL1mBu96XLXCzeubMKS3

 oto POLSKIE PARAFIE 
- https://gloria.tv/article/Ba6wUyGD9FQ33SoB8RcTTs8Qe

 uwaga na hasła tolerancji 
- https://www.youtube.com/watch?v=-DTE2iMlCU8

 oraz bliskość spustoszenia
​\
https://gloria.tv/video/18eMqypJzinx1cM97UoFb22wd

 Czy ON jest i czy go chcę słuchać 
- https://gloria.tv/article/eMSjpNviBdfX6K2ySJUEmSz17

 ważne i ciekawe - dlaczego Żydzi nie rozpoznają Mesjasza ? 
​- ​
https://gloria.tv/video/Ny6z18bziMv91xt7NFaRQfuhG

 Komunia od szafarza jest grzechem 
- https://gloria.tv/video/z3s8Kk6B8JxD43AfcAdCkaWkY
​ Nie tylko jest grzechem​. Wszyscy szafarze nadzwyczajni będą mieli po śmierci nadzwyczajne kary Boże - będą mieli popalone ręce do łokci za to, że dotykali Najświętszego Ciała Bożego brudnymi rękami po umyciu chemicznymi środkami. Poczytajcie książkę Marii Simmy - "Zabierz nas stąd Panie". Gdy nie będziecie mieli rąk, to jak będziecie się modlili, tak jak inni? mk.


bp Skworc a Intronizacja 
- https://gloria.tv/video/pUF26jjLzCSw4fPd2Cag7Hd8y

​ Czy anty-bp Skworc boi się Pana Jezusa Sędziego Sprawiedliwego? Ma czego się bać, bo przecież w poprzedniej jego diecezji "umarło" w niewyjaśnionych okolicznościach kilku kapłanów​ i nie ma winowajcy.
 
mk-szukam-

  Czas powstrzymać dewiację!

              Czas powstrzymać dewiację!

Mówienie prawdy o homoseksualizmie wzbudza w lewackich działaczach prawdziwą wściekłość. Homolobby pragnie bowiem zachować wyłączność na narrację na temat własnego środowiska. Próby spojrzenia z innej strony, to przejaw „mowy nienawiści” i „dyskryminacji”. Nic dziwnego, że wystawa „Stop dewiacji” atakowana jest przy każdej możliwej okazji.

Przygotowana przez Fundację Życie i Rodzina wystawa „Stop dewiacji” od sierpnia prezentowana jest w wybranych polskich miastach. Na banerach prezentowane są informacje na temat homoseksualizmu, w tym mowa o praktycznych skutkach realizacji postulatów zgłaszanych przez lobby LGBT. Dane to wynik badań naukowych przeprowadzonych przez Family Research Institute w stanie Kolorado, USA. I choć mowa o faktach, każda wystawa jest mocno oprotestowywana, a nawet niszczona.

- Wystawa ma trafiać do zwykłych przechodniów, dlatego została tak zaprojektowana, by jej odbiór był łatwy, a treści czytelne. Chodzi nam o to, by te informacje funkcjonowały w przestrzeni publicznej. Prawda o tym, czym charakteryzują się i czego chcą grupy LGBT to obszar, w którym nastąpiło duże zakłamanie rzeczywistości przez lewą stronę i wręcz narzucenie aparatu pojęciowego. Takie pojęcia jak „orientacja seksualna”, „mniejszość seksualna” są powszechnie używane. To jest efekt cichej rewolucji, która w jakiejś mierze wpływa też na sposób myślenia i definiowania zjawisk nawet po tej bardziej konserwatywnej stronie – mówi w rozmowie z PCh24.pl Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina.

Przez środowiska LGBT każdy przejaw krytyki, każda próba ukazania prawdy o tym co niesie za sobą homoseksualizm, taktowany jest jako atak, przejaw „dyskryminacji” czy „mowy nienawiści”.-szukam-

Herezja i apostazja jest faktem. Nie widzi tego chyba tylko ten, kto nie ma pojęcia o tym, co to jest i jaka wiara katolicka.

https://gloria.tv/videotZ1XLFmBcf9p2txmM9aF4JYzo

__________

KEP: Obchody 500-lecia Reformacji to „upamiętnienie”, które obejmuje zarówno wdzięczność za dary,

które przyniosła Reformacja, jak i pokutę za utraconą jedność...

https://gloria.tv/article/EgqQUo84S8CD2FA8HCyEk6tZ1

_______________

CUD! Pożar szalał, zniszczył setki domów, zabił dziesiątki ludzi. Ogień oszczędził figurę Jezusa i Biblię!

https://gloria.tv/article/8a3YvTdMpQWgCNNfMg29gsX1S


-szukam-

Dlaczego 2017 jest rokiem bardzo szczególnym?

https://gloria.tv/article/7wdKBDVUd9aL3URmPbuun4xWH_

___________________

Czy można przeciwstawiać się papieżowi ? Polecam.

https://gloria.tv/video/S2pxbLbWAEAT1q6pa9AyUAfrD


___________________

Homoseksualna parafia i homoseksualista stawiani za wzór przez biskupa!

https://gloria.tv/article/W9RPzQV783ss6byxU1rFfSYBQ


-szukam-

​CZY PYTASZ SIĘ O WSZYSTKO SWOJEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA CZY LUCYFERA TY ANTY-PAPIEŻU PAPIEŻU?​

Będą nowe „dubia”? Konserwatywni katolicy przeciwko wypowiedziom papieża o komunizmie

           Będą nowe „dubia”? Konserwatywni katolicy przeciwko wypowiedziom papieża o komunizmie

Znany katolicki autor książek i publicysta wyraził swoje poparcie dla listu czterech kardynałów wyrażających wątpliwości dotyczące adhortacji Amoris Laetitia. Jego zdaniem źródłem problemu jest etyka sytuacyjna i negacja obiektywnej prawdy. Co