2016-10-Pazdziernik

2016-10-pazdziernik Warto odświeżyć pamięć : ) Zapraszamy :Pazdziernik 2015 - CLICK

-szukam-

-szukam-

-szukam-

Poprosiłam moje koleżanki aby zgodziły się pomagać mi w tej pracy i dlatego 
bardzo proszę nie wpisywać mojego imienia i nazwiska, gdyż
to konto nie jest na moje nazwisko, tylko na moje koleżanki.Pan Jezus zabronił mi mieć cokolwiek na moje nazwisko.​                                        ​ 
 SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA POMOC W WYDANIU KSIĄŻKI: 
   " JEZUNIU - MOJA MIŁOŚCI" -
 Mieczysława Kordas.

______________

Zapraszamy do słuchania RadiaChrystusa Króla

 


RADIO CHRYSTUSA KRÓLA
 Jeśli chcesz słuchać RADIA-SZUKAM-
SŁUCHAJ - CLICK
               DWUMIESIĘCZNIK
-szukam-

USOPAL - CLICK
A POLSKI PREZYDENT​ W KATOLICKIM KRAJU CO NA TO
       A POLSKA PANI PREMIER WS
P​
ANIAŁA
​ -
CO​
NA TO?

 JEŚLI NIE ZAAKCEPTUJĄ NASZEJ PROŚBY I NIE PRZYJADĄ DO KRAKOWA, TO ZNACZY, ŻE SAMI POROBILI SIĘ BOGAMI I NIE UZNAJĄ BOGA W TRÓJCY PRZENAJŚ​WIĘTSZEJ JEDYNEGO 

       JEŚLI NIE PRZYJADĄ DOKONAĆ AKTU WYWYŻSZAJĄCEGO JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA, TO SĄ ŻYDAMI LUB MASONAMI, SŁUCHAJĄ SWOICH PANÓW Z IZRAELA,, KTÓRZY RZĄDZĄ POŁOWĄ ŚWIATA
 ZOBACZYMY, CZY SĄ ŻYDAMI, CZY MASONAMI

 

Modlitewne śniadanie. Peruwiański prezydent zawierzył siebie i cały kraj Bogu i Maryi

Data publikacji: 2016-10-27 07:00
Data aktualizacji: 2016-10-27 07:26:00
Modlitewne śniadanie. Peruwiański prezydent zawierzył siebie i cały kraj Bogu i Maryi
By Presidencia de Perú (https://www.presidencia.gob.pe/img/slide-11.jpg) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

W ubiegły piątek peruwiański prezydent Pedro Pablo Kuczynski poświęcił  kraj, swoją rodzinę i siebie Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

Biorąc udział w „śniadaniu modlitewnym” w Narodowym Dniu Modlitwy w Limie, Kuczyński odczytał akt poświęcenia: Na podstawie nadanych mi uprawnień dokonuję aktu poświęcenia siebie, mojej rodziny i Republiki Peru miłosierdziu i opiece Wszechmogącego Boga za wstawiennictwem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.

 

Prezydent dokonał aktu zawierzenia podczas tzw. śniadania modlitewnego z udziałem polityków i biznesmenów. W uroczystości wziął udział przewodniczący Kongresu Luz Salgado.

 

Organizator „śniadań modlitewnych” z udziałem polityków i biznesmenów – do  tej pory odbyło się ich 21 - Aldo Bertello Costa wyjaśnił, że ich intencją jest „modlić się za przywódców, jak również przekazać Peruwiańczykom optymistyczną wiadomości, iż wszyscy są zjednoczeni dla dobra ukochanego kraju”.

 

Podczas uroczystości prezydent powierzył Jezusowi i Maryi cały rząd i wszystkich urzędników oraz obywateli, prosząc o światło rozumu, by podejmować dobre decyzje dla dobra kraju, zawsze pamiętając o Dziesięciu Przykazaniach.

 

Prosił Boga o przebaczenie „wszystkich niegodziwości popełnionych w przeszłości, jak i złych decyzji podjętych w teraźniejszości, które mogły być dokonane z naruszeniem boskich przykazań”.  Kuczynski zwrócił się do Boga o pomoc w zmianie niemoralnych praw.

 

Konsekracja spotkała się z mieszanymi reakcjami w mediach społecznościowych. Krytycy wskazywali, że niektórzy członkowie partii Kuczynskiego ostatnio występowali z inicjatywami, legalizującymi aborcję, związki homoseksualne i promującymi ideologię gender w szkołach.

 

Kilka dni wcześniej kongresman Alberto de Belaúnde, członek partii prezydenckiej wskazywał na potrzebę legalizacji aborcji w przypadku, gdy dojdzie do poczęcia dziecka z gwałtu.

 

Źródło: CNA

AS


Dnia 27 października 2016 13:25 jozefk49 <ansier@wp.pl> napisał(a):

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS KRÓL I MATKA BOŻA KRÓLOWA

 

POWSTAŁA NOWA PETYCJA DO PREZYDENTA, RZADU I EPISKOPATU    i mam nadzieję, że wy również zdecydujecie się ją podpisać – ADRESOWANA DO Sz. Pana Prezydenat Andrzeaj Duda:

 

Wzywamy Szanownego Pana do Krakowa 19.XI.16r.

na INTRONIZACJĘ aby ratować OJCZYZNĘ

 

 

Aby dowiedzieć się więcej o tej sprawie, przeczytajcie i podpiszcie:

 

https://secure.avaaz.org/pl/petition/Sz_Pan_Prezydent_Andrzej_Duda_Wzywamy_Sz_P_do_Krakowa_19XII16r_na_INTRONIZACJE_aby_ratowac_OJCZYZNE/?Day2Share

 

Takie kampanie zawsze rozwijają się dzięki wsparciu szerszych grup sygnatariuszy – poświęć chwilę, podpisz i podaj dalej.

_____________________________________________________
Niedziela, 30 października 2016
 
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania jezus i zacheusz
 
(Łk 19,1-10)
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.
 
https://www.youtube.com/watch?v=qdR2McQEjBk
 
 
Z konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II
 

Wprowadzać pokój

Pokój nie jest prostym brakiem wojny ani też nie sprowadza się jedynie do stanu równowagi sił sobie przeciwstawnych, nie rodzi się także z despotycznego władztwa, lecz słusznie i właściwie zwie się dziełem sprawiedliwości. Jest on owocem porządku nadanego społeczeństwu ludzkiemu przez Boskiego Założyciela, a nad jego urzeczywistnieniem pracować mają ludzie pragnący coraz to doskonalszej sprawiedliwości. Wprawdzie dobro wspólne rodu ludzkiego kierowane jest zasadniczo przez prawo odwieczne, a przecież co do konkretnych swych wymagań podlega ono z biegiem czasu nieustannym zmianom, przeto pokoju nigdy raz na zawsze nie da się zdobyć, lecz ciągle go trzeba budować. Ponieważ wola ludzka na domiar okazuje się ułomna, a przy tym zraniona grzechem, zabieganie o pokój wymaga ze strony każdego człowieka stałego panowania nad namiętnościami, a ze strony prawowitej władzy - czujności. 
Jednak i to nie wystarcza. Pokoju takiego na ziemi osiągnąć nie można, jeżeli się nie zapewni dobra poszczególnym osobom, a ludzie z ufnością i dobrowolnie nie będą udzielać sobie nawzajem bogactw swego umysłu i ducha. Dla zbudowania pokoju niezbędna jest zdecydowana wola poszanowania innych ludzi i narodów oraz ich godności, jak też wytrwałe praktykowanie braterstwa. A przeto pokój jest także owocem miłości, która wychodzi poza granice tego, co może wyświadczać sama sprawiedliwość. Pokój zaś ziemski, który powstaje z miłości bliźniego, jest figurą i skutkiem pokoju Chrystusowego, spływającego od Boga Ojca. Sam bowiem Syn wcielony, Książę Pokoju, pojednał wszystkich ludzi z Bogiem przez swój krzyż, a przywróciwszy wszystkim jedność w jednym ludzie i w jednym Ciele, uśmiercił nienawiść we własnym ciele, a wywyższony przez zmartwychwstanie, wylał Ducha Miłości na serca ludzkie. 
Dlatego usilnie wzywa się chrześcijan, żeby czyniąc prawdę w miłości, łączyli się z ludźmi szczerze pokojowo usposobionymi dla ubłagania i przywrócenia pokoju. Kierując się takim samym duchem, musimy udzielić pochwały tym, którzy wyrzekając się w dochodzeniu swych praw użycia gwałtu, uciekają się do takich środków obrony, jakie nawet słabszym są dostępne, jeśli to jest możliwe bez naruszenia praw i zobowiązań innych ludzi lub społeczeństwa.
 
 
 
         Znalezione obrazy dla zapytania jezu kocha i czeka
 

Panie, Ty „nad wszystkim masz litość” (Mdr 11,23)

Nie dziwi nas, że temat o miłosierdziu powraca tak często w liturgii niedzielnej, ponieważ Bóg jest miłosierdziem nieskończonym, niewyczerpanym, a człowiek bardzo potrzebuje miłosierdzia. Bóg, stwarzając go jednym aktem miłości, poszukuje go z dnia na dzień nieustannym aktem miłosierdzia naprawiając jego słabość, przebaczając winy, wybawiając od złego. Tę myśl wyraża pierwsze czytanie: „Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś” (Mdr 11, 23-24). Żaden człowiek nie może istnieć bez wszechmocnego miłosierdzia Bożego, które nie przestaje miłować go i utrzymywać przy życiu mimo jego grzechów, niewierności i idzie za nim bez przerwy, by doprowadzić go do zbawienia.

To, co Księga Mądrości stwierdza ogólnie, ewangelia dzisiejsza (Łk 19, 1-10) ukazuje w konkretnym i bardzo wymownym zdarzeniu: w nawróceniu Zacheusza celnika. Zanim Jezus wszedł do Jerycha, spotkał niewidomego, który wystąpił spośród tłumu i głośno wołając ku Niemu, prosił o łaskę odzyskania wzroku. Nieco później przechodził przez miasto i oto niewielkiego wzrostu Zacheusz przeciska się przez tłum i wdrapuje na drzewo, pragnąc również zobaczyć Jezusa. Pragnie poznać Mistrza, o którym tyle słyszał z opowiadań, a może nawet opisów Jego dobroci względem celników. Była to w istocie rzecz niesłychana, aby nauczyciel Izraela zajmował się tymi ludźmi, których unikali i nienawidzili wszyscy z powodu ich zawodu urzędników cesarstwa rzymskiego, i uważali za nieprzyjaciół ludu. Zacheusz jako ich naczelnik był bardziej znany i nienawidzony niż inni; nie mógł zatem przejść nie zauważony. Lecz on nie przejmuje się ludem ani nie obawia się narazić na pośmiewisko i drwiny; usiłuje jedynie zobaczyć Pana i czeka na Jego przejście, śledząc wszystko z wysokości drzewa figowego: „Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu” (tamże 5). Jezus wie dobrze, kim jest Zacheusz: to celnik, który wzbogacił się na pieniądzach wyłudzonych od ludu. A jednak nie gardzi nim i nie gani go, co więcej, zwraca się do niego przyjaźnie i zamierza odwiedzić jego dom. Zacheusz, który nigdy nawet nie śnił o czymś podobnym, schodzi pospiesznie z drzewa i przyjmuje słowa Chrystusa z wielką radością. Ludzie zgorszeni szemrają; on jednak nie zwraca na to uwagi; z Mistrzem, który poruszył jego serce, ma załatwić sprawy o wiele ważniejsze: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie” (tamże 8). Jest to całkowite nawrócenie. Wystarczyła obecność i dobroć Pana, by oświecić sumienie człowieka bez skrupułów, przyzwyczajonego do nieuczciwego zysku. Lecz Zacheusz okazał dobre przygotowanie, które otwarło go na łaskę: szczere pragnienie zobaczenia, spotkania Jezusa. A teraz słyszy, jak do niego mówi: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu... Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło” (tamże 9-10). Celnikowi, którego faryzeusze uważali za grzesznika nieodwołalnie straconego, zostało dane zbawienie, a on je przyjął otwierając swój dom i serce Zbawicielowi. Chrystus czyni bezustannie ten sam dar każdemu człowiekowi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3, 20). Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu nie zadowala się nawracaniem ludzi i przebaczaniem, lecz ofiaruje im swoją przyjaźń, zapraszając do zjednoczenia z sobą.

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sam możesz udzielić swoim wiernym łaski służenia Tobie w sposób godny Twojej chwały: dozwól nam, abyśmy zdążali bez przeszkód do osiągnięcia dóbr, jakie nam obiecałeś.
Ta Eucharystia, którą Kościół Ci składa, niech stanie się dla Ciebie, Panie, ofiarą doskonałą, a nam wyjedna Twoje miłosierdzie (Mszał Polski: kolekta i modlitwa nad darami).

O Ojcze miłosierny i sędzio sprawiedliwy, chociaż znam własne winy, nie chcę oddalać się od Twojej obecności... lecz właśnie dlatego, Panie, że jestem grzesznikiem, przychodzę do Ciebie jako chory do lekarza wyznając... własne winy, abyś mi udzielił całkowitego przebaczenia.
O najsłodszy Jezu, spojrzyj na mnie łaskawie i nie odwracaj nigdy swych miłosiernych oczu ode mnie, bo od tego zależy, bym ja nigdy nie oddalił się od Ciebie... O najsłodszy i najmiłosierniejszy Jezu, orędowniku i ucieczko grzeszników, jak potrafię Ci odpłacić miłość i troskę, jaką mnie otaczasz? Któż będzie śmiał mnie oskarżyć i potępić, jeśli Ty mnie usprawiedliwiasz i czynisz wolnym? Jakże mógłbym nie ufać Twojemu miłosierdziu, gdy w Twojej obecności znika moja nędza? Ty mnie bronisz przed oszczerstwami ludzi i oskarżeniami moich nieprzyjaciół, przebaczając mi tak łaskawie winę, aby nie było powodu do potępienia mnie i kary; a ponieważ niezmierzone jest Twoje miłosierdzie, nie przestanę nigdy chwalić Cię ani nie ustanę służyć Tobie (L, da Ponte).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. III, str. 401

              Znalezione obrazy dla zapytania jezu kocha i czeka

 

W kościołach poświęconych, w których data poświęcenia nie jest znana:

 

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO
 
 
                                                                      Znalezione obrazy dla zapytania kosciol domem boga
 
 
 
 
Kazanie św. Bernarda, opata
 

Nasza to uroczystość i naszego kościoła

Dzisiejsza uroczystość, drodzy bracia, jest nam bardzo bliska, i dlatego z tym większą pobożnością powinniśmy ją uczcić. Uroczystości świętych obchodzimy wspólnie z innymi kościołami, natomiast święto naszego kościoła jest tylko nasze i dotyczy tylko nas samych, a poza nami nikt go nie będzie obchodzić. Nie powinno nas to dziwić czy zawstydzać, że samych siebie czcimy dzisiejszą uroczystością. Nie kamienie tej świątyni są święte i nie one wymagają naszej czci. Ale to wy jesteście święci i dzięki wam ten dom Boży jest święty. 
Wy bowiem jesteście świątynią Ducha Świętego, który został wam dany i który uświęca wasze dusze i ciało po to, by wasze życie było święte. Przecież w więzach grzechu i skażony był ten, który wyznawał swoją winę, a jednak mówił: "Strzeż duszy mojej, bo jestem Ci oddany". Zaiste, godny podziwu jest Bóg w swoich świętych, a są nimi nie tylko ci, którzy przebywają w niebie, ale także i ci, którzy żyją jeszcze na ziemi. Jedni i drudzy są świętymi Pana. A jest On godny podziwu, bo jednych uszczęśliwia, a drugich uświęca. A więc dzisiejsza uroczystość jest wasza, ukochani bracia. To wy jesteście oddani i poświęceni Panu; to was On wybrał i wziął w posiadanie. 
Słusznie przeto czcimy jako święty ten dzień, w którym Bóg nas wybrał i uświęcił za pośrednictwem sług swoich. Spełniło się wtedy to, co nam obiecał przez usta proroka: "Oto Ja zamieszkam w pośrodku ciebie"; my zaś jesteśmy ludem i owcami Jego pastwiska. Bo kiedy ten dom został oddany Panu przez ręce kapłańskie, stało się to ze względu na nas: nie tylko tych, którzy wtedy byli tam obecni, ale i tych wszystkich, którzy poprzez wieki mieli w tym miejscu służyć Panu. Trzeba więc, by w nas dokonało się to, co się dokonało w murach tej świątyni. A było to obmycie, zapis, namaszczenie, oświecenie, pobłogosławienie. Dokonał tego biskup we wnętrzu świątyni, sprawia to codziennie Chrystus w waszych duszach, On, który jest arcykapłanem dóbr przyszłych.
 
 
Módlmy się.
 Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać na nowo dzień poświęcenia tego kościoła,  wysłuchaj prośby swojego ludu * i spraw, aby tutaj zawsze służył Tobie z czystym sercem i w pełni osiągnął owoce odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen._____________________________________________________

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS KRÓL I MATKA BOŻA KRÓLOWA

 

POWSTAŁA NOWA PETYCJA DO PREZYDENTA, RZADU I EPISKOPATU    i mam nadzieję, że wy również zdecydujecie się ją podpisać – ADRESOWANA DO Sz. Pana Prezydenat Andrzeaj Duda:

 

Wzywamy Szanownego Pana do Krakowa 19.XI.16r.

na INTRONIZACJĘ aby ratować OJCZYZNĘ


 

Aby dowiedzieć się więcej o tej sprawie, przeczytajcie i podpiszcie:
 

https://secure.avaaz.org/pl/petition/Sz_Pan_Prezydent_Andrzej_Duda_Wzywamy_Sz_P_do_Krakowa_19XII16r_na_INTRONIZACJE_aby_ratowac_OJCZYZNE/?Day2Share
 

Takie kampanie zawsze rozwijają się dzięki wsparciu szerszych grup sygnatariuszy – poświęć chwilę, podpisz i podaj dalej. _____________________________________________________
KTO RZĄDZI W WATYKANIE, CZY BÓG WSZECHMOGĄCY, CZY LUCYFER?​

Komentatorzy zaniepokojeni watykańską promocją Reformacji

                       Komentatorzy zaniepokojeni watykańską promocją Reformacji

Konserwatywni komentatorzy wyrażają zaniepokojenie promocją Reformacji przez najwyższych dostojników Kościoła. Zwracają uwagę na trudności związane z niektórymi wypowiedziami papieża. Chodzi tu choćby o uhonorowanie pomnika Marcina Lutra, a także krytykę nawracania na wiarę katolicką. Zauważają, że Ojciec Święty ciepło wypowiadając się o „dobrych luteranach” krytykuje katolików dążących do nawrócenia innych na swą wiarę.

Podczas wspomnianego spotkania w Auli Pawła VI na honorowym miejscu postawiono wtedy statuetkę Marcina Lutra. Jak zauważa John-Henry Westen uhonorowanie herezjarchy to działanie mocno kontrowersyjne, gdyż to właśnie niewierny zakonnik odpowiada za rozłam chrześcijaństwa - jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w całej historii tej religii.

Kontrowersje wzbudza także papieska odpowiedź na pytanie jednego z uczestników spotkania, dotyczącego tego, co papież lubi w "kościele luterańskim". - Lubię dobrych luteran, luteran praktykujących wiarę w Jezusa Chrystusa - powiedział wówczas papież. - Nie lubię natomiast letnich katolików i letnich luteran - dodał. W innym momencie spotkania papież stwierdził także, że nawracanie na inne religie jest "nieuprawnione". Komentatorzy twierdzą, że ostre słowa wobec krytyków dzisiejszej formy ekumenizmu są swego rodzaju ostrzeżeniem wobec osób zamierzających krytykować papieski udział w zaplanowanej na 31 października wizycie w szwedzkim Lund.

Podczas tamtejszego święta reformacji - zauważa cytowany przez lifesitenews.com profesor Clemens Cavallin - odczytana zostanie modlitwa wychwalająca postać Marcina Lutra. Herezjarcha zostanie przedstawiony jako założyciel prawdziwej formy katolicyzmu. Uczestnicy wyrażą radość z powodu „darów przyjętych i ponownie odkrytych na różne sposoby poprzez reformacyjną odnowę (...)". W modlitwie będzie mowa również mowa o docenieniu ewangelicznego doświadczenia Marcina Lutra i jego "wglądu" w Ewangelię sprawiedliwego i miłosiernego Boga. Uczestnicy podziękują także za dobro dokonane dzięki Reformacji.

 

Nie do wiary -antychryst i biochipy.

https://gloria.tv/video/yfUX4Zquy4pR1uq4wHTqXLni2
_____________________________________________________

Intronizacja; toksyny; Franciszek; Polska na czele ..; antychryst; protestanci 

Intronizacja Pana Jezusa na Króla Polski - 30 .X.czyli w najbliższą niedzielę w Grzechyni - trzeba kliknąć na .... 4 tegoroczny Zjazd ....
.http://www.christusvincit-tv.pl/viewpage.php?page_id=1

Uwaga - na toksyny - nawet nie wiemy - czym się trujemy wykład  Dariusza Zaręby - o autyzmie u dzieci i złym samopoczuciu u dorosłych 
- https://www.youtube.com/watch?v=Ow-OBCMtqA4
 Film pt. "śladowe ilości" mówi o szczepionkach i ich następstwach - warto obejrzeć

12 przepowiedni o Papieżu Franciszku ?
https://franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/2014/11/14/dwanascie-przepowiedni-wskazujacych-na-problemy-przed-ktorymi-stoi-papiestwo/

Polska ma stanąć na czele Maryjnego Zjednoczenia Narodów - (dlatego tak na nas krzywo patrzy zgniły zachód) https://gloria.tv/article/KgaAMAdhf9EM3UT3Vho3KxKTf


wspaniała przyszłość dla Polski
 - http://www.zjawiskaniewyjasnione.pl/2016/07/20/szokujace-przepowiednie-dla-polski-nasz-kraj-podczas-iii-wojny-swiatowej/

Uwaga - antychryst nadchodzi - uważajmy
 -
​   ​
https://www.youtube.com/watch?v=z6WpGNIOuVM

przeciw świętowaniu z protestantami
- https://gloria.tv/article/FjYGA9PW1iXg3L2EfUGfeE133

​ TY ANTY-PAPIEŻU FRANCISZKU, ILE JESZCZE BĘDZIESZ ZNIEWAŻAŁ PANA BOGA W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ JEDYNEGO - LEPIEJ ODEJDŹ, TY​ - JUŻ - DEMONIE.
Każesz przyjmować uchodźców - zadbaj lepiej o ich kraje, aby nie uciekali z nich, a ty rządzisz czyimi krajami. Lepiej zadbaj o kościoły w  Italii, pomóż w imię miłosierdzia wyremontować je pobudowane 500 lat temu. Każesz przyjmować uchodźców, to daj od razu ochronę dla ludności. Znam fakt w Twojej Italii, gdzie proboszcz w imię miłości "zaprosił" uchodźców - nachodźców i podczas Mszy św, zabili go. mk.


_____________________________________________________

Temat: Rosja i Chiny tworzą alternatywne wobec USA centrum siły

http://alexjones.pl/aj/aj-swiat/aj-polityka-na-swiecie/item/97555-rosja-i-chiny-tworza-alternatywne-wobec-usa-centrum-sily

​PO CO WAM - WY RZĄDZĄCY ŚWIATEM - WOJNY I KATAKLIZMY?
WY RZĄDZĄCY ŚWIATEM TWÓRZCIE POKÓJ NA ŚWIECIE, BO PRZECIEŻ KAŻDY WIE, ŻE BĘDZIE TO OSTATNIA WOJNA ŚWIATOWA, GDYŻ NA ZIEMIĘ WKROCZY WŁAŚCICIEL PLANETY " BÓG OJCIEC" I UCZYNI "CUD" ZGŁADZI WAS GŁUPCÓW ORAZ WSZYSTKICH LUZI. mk._____________________________________________________
​NIE GŁOSUJCIE NA CHILARY CLINTON- ŻYDÓWKE, KTÓRA NIENAWIDZI POLAKÓW​
​ I JEST ZA MORDOWANIEM DZIECI.​
mk.​

- Polacy to wspaniali ludzie, moi ludzie, a jeśli zostanę wybrany to pamiętajcie, że my troszczymy się o swoich ludzi - zaznaczył.
- Wkład Polaków w rozwój Ameryki dotyczy każdego aspektu naszego życia i zostanie to docenione, jeśli znajdę się w Białym Domu. Polacy zostaną docenieni, gdyż na to zasługują, pamiętajcie o tym - przekonywał.

Kandydat na prezydenta USA Donald Trump obiecuje zniesienie wiz dla Polaków

http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1673961,Kandydat-na-prezydenta-USA-Donald-Trump-obiecuje-zniesienie-wiz-dla-Polakow

=======================================================

 

USA: samolot z kandydatem na wiceprezydenta wypadł z pasa na lotnisku w Nowym Jorku

Mike Pence jest gubernatorem stanu Indiana i należy do skrajnie konserwatywnego skrzydła w Partii Republikańskiej (GOP). W lipcu kandydat GOP na prezydenta USA Donald Trump oficjalnie przedstawił go jako przyszłego wiceprezydenta w swoim gabinecie, jeśli wygra wybory 8 listopada.

  

 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,USA-samolot-z-kandydatem-na-wiceprezydenta-wypadl-z-pasa-na-lotnisku-w-Nowym-Jorku,wid,18562243,wiadomosc.html

================================

 

​Jo​
n Voight poważnie ostrzega przed Hillary Clinton ( i o G. Sorosu)

 

http://alexjones.pl/aj/aj-filmy/aj-krotko-na-temat/item/98585-jon-voight-powaznie-ostrzega-przed-hillary-clinton
_____________________________________________________
 Hillary Clinton oszukiwała podczas debaty z Trumpem? Internet grzmi!

https://www.youtube.com/watch?v=JuDocT8ihMs

 

​ "BABY DO GARÓW" A JESZCZE TAKA DEMONICZNA CLINTONOWA, KTÓRA MÓWI "OD RZECZY - BREDZI".  NIESTETY TA KOBIETA JEST PODŁA. JEŚLI BĘDZIE (nie daj Boże) PREZYDENTEM, TO BĘDZIE NIENAWIDZIŁA WSZYSTKICH, TO ZOBACZCIE JAKA JEST NA FILMACH GŁUPCEM.
NAJWAŻNIEJSZE, ŻE TRUMP ŻYJE ZA WŁASNE PIENIĄDZE A CLINTONI ZA PAŃSTWOWE.

_____________________________________________________


Ostatnia debata przed wyborami. LEKTOR.

https://www.youtube.com/watch?v=TCuWXCciCGo

 


_____________________________________________________

Luteranie do Papieża: Porzuć wiarę, niech żyje rozpusta!

                  Luteranie do Papieża: Porzuć wiarę, niech żyje rozpusta! 
Wprowadzić homomałżeństwa, wyświęcać kobiety, porzucić naukę Chrystusową - oto postulaty luterańskiej "biskupi" do papieża Franciszka. U protestantów absurd goni absurd!
Na kilka dni przed przyjazdem Papieża do Szwecji hierarchowie tamtejszego Kościoła luterańskiego wypowiadają się na temat zmian, jakie ich zdaniem Franciszek powinien przeprowadzić w Kościele katolickim. Dotyczy to zwłaszcza dopuszczania kobiet do kapłaństwa i stosunku do homoseksualizmu. Zwracają na to uwagę arcybiskupka Antje Jackelen prymas Kościoła Szwecji oraz Eva Brunne, biskupka Sztokholmu, pierwsza zadeklarowana lesbijka, która została dopuszczona do funkcji luterańskiego biskupa w tym kraju.
Antje Jackelen zaznaczyła, że o kapłaństwo kobiet ubiegała się u Papieża osobiście, kiedy przed rokiem była w Watykanie. Przyznaje jednak, że Franciszek nie uczynił w tym kierunku żadnego kroku, pomimo pewnych nadziei, które mogły budzić jego niektóre wypowiedzi. Podobnie ma się rzecz ze stosunkiem do homoseksualizmu. Biskupka Sztokholmu spodziewała się po Franciszku wielkich zmian. Teraz przyznaje, że Kościół katolicki ma przed sobą długą drogę. Przeszliśmy od konfliktu do solidarności, ale trzeba jeszcze zharmonizować „korpus i praktykę” – powiedziała biskupka szwedzkiej stolicy w wywiadzie dla agencji AFP.
Luterańskie spekulacje o reformie Kościoła jednoznacznie ucina jednak zwierzchnik katolików w Szwecji bp Anders Arborelius, sam konwertyta z luteranizmu. Jego zdaniem Papież tylko przez swój sposób wyrażania się robi wrażenie progresisty. W rzeczywistości jednak nie wprowadził on żadnych zmian do litery katolickiej wiary.
http://www.fronda.pl/a/luteranie-do-papieza-porzuc-wiare-niech-zyje-rozpusta,80852.html
 
      PIĘKNY NIESAMOWITY  FILM - OGLĄDAJCIE

Czy naprawdę wierzysz (2015) Lektor PL

 
https://gloria.tv/video/jXKTvkSVuenT4HwxYN3sU4wUV


_____________________________________________________

Uwaga - ważny apel do RODZICÓW ,  DYREKTORÓW SZKÓL I NAUCZYCIELI -
https://www.youtube.com/watch?v=OrQJfDUx_Zs 
ORAZ https://www.youtube.com/watch?v=_UT3N9w3hWU

jak obejrzysz te 5 minut to uwierzysz że czasy ostateczne nadchodzą a może już są ?
https://www.youtube.com/watch?v=feLVtiI7rPE

Organizacja b. prezydenta Kwaśniewskiego za akceptacją i tolerancją dla .....  dewiacji
http://www.pch24.pl/nietolerancyjny-obywatel-pod-lupa-unii-europejskiej--nowe-prawo-w-parlamencie-europejskim,18814,i.html#ixzz2jIeP45Mq

Czy rewolta Lutra z przed 500 lat zatruje rok 2017 ?
http://www.pch24.pl/roberto-de-mattei--rewolta-lutra-to-nie-powod-do-swietowania-,46915,i.html

czy czeka nas najważniejsza godzina życia jak w Jerozolimie ? 
- https://www.youtube.com/watch?v=PsQsj3_rGrg


_____________________________________________________
https://akademiageopolityki.pl/tresci/zydziiAmerykanieChcaOgrabicPolske
_____________________________________________________

PCH24.PL
 

Drogi Przyjacielu,

Piszę do Ciebie, aby zdążyć przed wydaniem z magazynu ostatniego kubka z logiem PCh24.pl. Kubki te od sierpnia rozsyłamy do Przyjaciół wspierających nasz portal.

Nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu! Prawie wszystkie kubki w rozmiarze XXL udało się nam rozdać. Co oznacza, że nasze plany rozwoju mają wielką szansę realizacji…

Być może nie dotarł do Ciebie mój poprzedni list, w którym napisałem o sytuacji portalu PCh24.pl i naszych planach, dlatego dołączyłem go poniżej. Bardzo gorąco zachęcam Cię do lektury.

Jeśli chcesz, aby zarezerwować dla Ciebie, któryś z ostatnich dużych kubków PCh24.pl (każdy mieści ponad 400 ml ulubionego napoju!), masz jeszcze szansę, wystarczy że klikniesz w poniższy link i wejdziesz na stronę:

Pamiętaj, zamawiając kubek przyczyniasz się do rozwoju portalu PCh24.pl. Możesz nas wesprzeć wpłacając 30zł, 50zł a nawet 100zł, każda kwota to realna pomoc!

Kubki wysyłamy w kolejności zgłoszeń. Tak więc im wcześniej się zgłosisz, tym lepiej. Chcesz taki kubek? Nie zwlekaj!

Z wyrazami szacunku,

Piotr Doerre
Redaktor naczelny PCh24.pl
 

P.S. Jeszcze raz zachęcam Cię do przeczytania mojego poprzedniego listu, który dołączyłem poniżej.

 

ŚWIĘTUJ Z NAMI KOLEJNY ROK SUKCESÓW PORTALU PCH24.PL!

Drogi Przyjacielu,

Chciałbym się podzielić z Tobą wspaniałymi wiadomościami. Kolejny rok z rzędu udaje się nam podnosić oglądalność naszego portalu, a nasz głos staje się coraz bardziej zauważalny w debacie publicznej.

Z tej okazji chciałbym Cię zaprosić na kawę albo herbatę... w nowym, większym, kubku PCh24.pl!

Chciałbym, aby ten prezent był dla Ciebie symbolem przynależności do grona Przyjaciół Prawej Strony Internetu. To właśnie dzięki ich pomocy nasz systematyczny rozwój stał się możliwy. Jeśli przyjmiesz moje zaproszenie, osiągnąć możemy o wiele więcej...

Staliśmy się bowiem jednym z największych polskich mediów o profilu katolickim i konserwatywnym. O taki status zabiegaliśmy, ale nie może on być dla nas jedynie powodem do samozadowolenia.

To dopiero początek naszej drogi – teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy dołożyć wszelkich starań, aby udało nam się utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju.

Chcemy bowiem być numerem 1 – najpopularniejszym portalem po prawej stronie internetu!

Prawdziwa walka zaczyna się dopiero teraz – symbolizuje to nadruk z rycerzem na naszym kubku. A zwycięstwo będzie możliwe dzięki Tobie.

ZOSTAŃ PRZYJACIELEM PORTALU PCH24.PL

Nasz sukces to owoc współpracy z czytelnikami i przyjaciółmi portalu PCh24.pl, do których Ty, także należysz. Wiem, że chętnie czytasz nasze teksty i regularnie powracasz na PCh24.pl. Wiedz, że poziom portalu będzie stale wzrastał, bo mamy coraz większe ambicje.

Nie musimy bowiem oglądać się na niczyje interesy, możemy skoncentrować się na jak najsumienniejszym wypełnianiu naszej misji – a to jest zasługą naszych Przyjaciół i pomocy finansowej, którą od nich otrzymujemy.

Nie paktujemy, jak inne media, z partiami politycznymi, grupami lobbingowymi czy korporacjami, dlatego nie znajdziesz u nas nachalnej propagandy i indoktrynacji.

PCh24.pl – Prawa Strona Internetu – dzięki swoim Czytelnikom jest wolna od tych przykrych zależności. Ale niestety nie jest wolna od finansowych niedostatków...

Dlatego bardzo Cię proszę: kliknij tutaj, wypełnij formularz i wesprzyj PCh24.pl dowolną kwotą. Dołączysz tym samym do elitarnego grona Przyjaciół portalu, a ja w ramach podziękowania za Twoją pomoc prześlę do Ciebie kubek.

Ciekawostka: nasz kubek jest tak duży, że ulubionego napoju wystarczy Ci nawet na lekturę całości najnowszego tekstu Grzegorza Brauna albo na obejrzenie któregokolwiek z prawie 400 materiałów filmowych naszej internetowej telewizji...

Liczę na Twoją pomoc. Przyjmij moje serdeczne pozdrowienia oraz życzenia... smacznego!

Z wyrazami szacunku,

Piotr Doerre
Redaktor naczelny PCh24.pl
 

P.S. Przynależność do grona Przyjaciół PCh24.pl niesie ze sobą wiele korzyści. Wesprzyj portal PCh24.pl, a już niebawem pocztą przyjdzie do Ciebie przesyłka, w której – oprócz kubka – znajdziesz list ode mnie. Piszę w nim o możliwościach, jakie otworzą się przed Tobą i o naszych wspólnych planach na przyszłość._____________________________________________________

RODACY - NIE BĄDŹCIE WSPÓŁ-MORDERCAMI SWEGO NARODU !!!​ mk.

 

 

 

Szanowny PanieJózefie!

 

Wszystkie obywatelskie inicjatywy ustawodawcze mające zapewnić najbardziej bezbronnym prawo do życia były w latach 2011-2016 przez polityków wszystkich ugrupowań parlamentarnych wyrzucane do śmieci. Szczególnie bolesne było odrzucenie ostatniej inicjatywy głosami tych, którzy wygrali wybory pod hasłami odnowy moralnej. Ich głosy sprawiły, że wciąż każdego dnia w polskich szpitalach mordowane jest sześcioro dzieci.

To, że politycy nie traktują życia ludzkiego jako priorytetu, nie sprawia, że my – obywatele Rzeczypospolitej Polskiej także możemy stanąć z boku i czekać aż ktoś zrobi coś za nas. Przeciwnie. To na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność za los nienarodzonych, którzy sami nie mogą się bronić. Nam pozwolono się urodzić, dano nam prawo do życia. Musimy je wykorzystać jak najlepiej, z całych sił walcząc z niesprawiedliwością i okrucieństwem.

Musimy korzystać ze wszystkich możliwości, jakie są dostępne. Demokracja daje nam jeszcze jedno silne narzędzie. Możemy zwrócić się do Prezydenta RP z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Możemy pokazać, że Polacy są przeciwni dyskryminacji bezbronnych.

Przygotowaliśmy petycję, w której wzywamy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę do opowiedzenia się za pełną ochroną życia od samego początku oraz prośbą o zgłoszenie projektu ustawy gwarantującej prawo do życia każdemu dziecku od chwili poczęcia.

LINK DO PETYCJI

Każda podpisana petycja trafia wprost na skrzynkę Pana Prezydenta. Każdy podpis się liczy. Feministki namawiające do mordowania dzieci w łonach matek były w stanie zmobilizować kilkadziesiąt tysięcy osób do wyjścia na ulicę. Musimy pokazać, że nas jest więcej. Bardzo proszę Pana o podpisanie petycji, która znajduje się pod tym linkiem i o namówienie co najmniej 5 znajomych osób do tego samego. Niech apel do Prezydenta będzie słyszalny z każdego zakątka Polski.

Panie Józefie, w ostatnią sobotę Wielka Pokuta na Jasnej Górze zgromadziła setki tysięcy Polaków. Wygłaszane świadectwa dotyczyły również grzechu aborcji, który nie tylko niszczy życie konkretnych ludzi, ale również rujnuje życie społeczne. Egzorcysta ks. Piotr Glas mówił o złu, które wychodzi na ulicę, podając przykład "czarnego poniedziałku". Zdaniem księdza Piotra, aborcja to rytuał, podczas którego aborcjonista składa w ofierze dziecko samemu szatanowi, a łono matki staje się cmentarzyskiem.

Naszym obowiązkiem jako narodu polskiego jest nie tylko żałować za grzechy, ale też podjąć postanowienie poprawy. My, obywatele, możemy być impulsem, który obudzi w rządzących sumienia i przekona ich do naprawienia popełnionych błędów. Aby tak się stało, musimy być aktywni, zdecydowani i odważni.

O to właśnie ośmielę się Pana poprosić – o aktywność, zdecydowanie i odwagę głoszenia prawdy o aborcji. Proszę zacząć od podpisania petycji i skutecznego namówienia do tego samego jak największej liczby osób.

Pozdrawiam
Kinga Małecka-Prybyło_____________________________________________________


                 

Ostatnie Orędzie z Medziugorje, 25. październik 2016r. [O]

Drogie dzieci! Dziś was wzywam: módlcie się o pokój! Porzućcie egoizm i żyjcie orędziami, które wam daję. Bez nich nie możecie zmienić swojego życia. Żyjąc modlitwą będziecie mieć pokój. Żyjąc w pokoju odczujecie potrzebę dawania świadectwa, bo odkryjecie Boga, o którym teraz myślicie, że jest daleko. Dlatego, dziatki, módlcie się, módlcie się, módlcie się i pozwólcie Bogu, by wszedł do waszych serc. Powróćcie do postu i spowiedzi, abyście zwyciężyli zło w was i wokół was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie._____________________________________________________


szczepionki I zatruhttps:
//www.youtube.com/watch?v=Ow-OBCMtqA4ciu

_____________________________________________________

Droga Aneto, czy zostałaś kiedykolwiek oszukana? Czy czułaś się okłamana, zmanipulowana?

Otóż tak dziś może czuć się wiele kobiet w Polsce. Nieliczna grupa skrajnie lewicowych aktywistów, feministek i dziennikarzy usiłuje podszyć się pod nas – polskie kobiety i pozbawić nas prawa do wyrażenia własnego zdania.

Atmosfera budowana przez media takie, jak „Gazeta Wyborcza” i TVN24, ma wytworzyć wrażenie, że tzw. czarne marsze organizowane przeciwko obronie życia nienarodzonych dzieci reprezentują wszystkie polskie kobiety. Rozhisteryzowane i wulgarne uczestniczki tych manifestacji zabierają głos w imieniu polskich kobiet, a więc także i w naszym.

NIE ZGADZAMY SIĘ NA TE KŁAMSTWA - TO WCALE NIE NASZE PROTESTY i NIE NASZ GŁOS!

JEŚLI CZUJESZ PODOBNIE – DOŁĄCZ DO NAS! NAPISZMY DO GAZETY WYBORCZEJ I TVN24 (KLIKNIJ W TEN LINK)

Droga Aneto, piszemy do Ciebie, ponieważ nie możemy dłużej milczeć wobec nachalnej propagandy aborcjonistów i mediów. Ta propaganda miała wpływ na decyzje rządzącej partii, która wystraszona medialnym obrazem tzw. „czarnego protestu” odrzuciła projekt ustawy chroniącej życie od poczęcia.

Być może zapytasz jak to możliwie, by mniejszość była tak głośna i wpływowa, że narzuciła swą wolę większości? To wpływ mediów – to one najpierw prowadziły kampanię dezinformacyjną a później nakręciły spiralę złych emocji!

Czy widzisz tę medialną machinę rozpędzoną do granic możliwości, tę gorącą linię nieustanych relacji z „placu boju”, tych rozpalonych do czerwoności dziennikarzy wciskających nam frazesy o „oddolnym” buncie kobiet wobec jakiegoś kompletnie zmyślonego zagrożenia?

Czy widzisz już jak to działa?

Tymczasem większość Polek i Polaków mówi NIE mordowaniu nienarodzonych dzieci. Większość z nas chce całkowitego zakazu aborcji – a media próbują nam wmówić, że jesteśmy przeciwko niemu.

Media przemilczają te badania statystyczne, które potwierdzają, że Polska jest za życiem. Działają zgodnie z zasadą, że jeśli teoria nie pasuje do rzeczywistości, trzeba zmienić rzeczywistość.

Być może zapytasz co możemy zrobić? Jak przywołać do porządku media?

Jest jeden sposób - możemy zasypać je tysiącami protestów. Dlatego zachęcamy Cię, abyś włączyła się do naszej akcji.

Wyślijmy do Gazety Wyborczej i telewizji TVN24 przynajmniej kilka tysięcy protestów. Zasypmy ich skrzynki mailowe naszym masowym sprzeciwem!

Jeśli udało się nam zebrać blisko 500 000 podpisów pod projektem ustawy antyaborcyjnej, to razem na pewno uda się nam zebrać kilka tysięcy w proteście przeciwko kłamstwu i propagandzie mediów.

Wspólnie pokażmy, że Polki wcale nie popierają „czarnego protestu”!

Pamiętaj Aneto, liczy się każdy głos!

Kliknij tutaj i podpisz protest przeciwko medialnej manipulacji.

Z wyrazami szacunku,
Kobiety z redakcji serwisu Protestuj.pl
_____________________________________________________
​ WY MORDERCZYNIE I MORDERCY JAKA SZKODA, ŻE WASZE MAMUSIE NIE URWAŁY WAM TYCH BEZMYŚLNYCH  GŁÓWEK, TO WEDY BYLIBYŚCIE W NIEBIE, A TAK CZEKA WAS PIEKŁO, BO GRZESZY SIĘ MYŚLĄ, MOWĄ I UCZYNKIEM - TAK SAMO. TYLKO LUCYFER RZĄDZI ŚWIATEM ZABIJAJĄC. mk.​

Agresja aborcjonistów. Prawda o zabijaniu dzieci kole w oczy!

                        Agresja aborcjonistów. Prawda o zabijaniu dzieci kole w oczy!
Uczestnicy tak zwanego czarnego protestu zaatakowali obrońców życia prowadzących pikietę w pobliżu warszawskiej stacji metra Centrum.
Grupa kilkunastu działaczy ruchu pro-life została zaatakowana przez uczestników czarnego marszu, w którym udział wzięło nie więcej niż 150 osób. Do napaści doszło, gdy obrońcy życia dotarli na miejsce i próbowali zainstalować swoje transparenty i sprzęt nagłaśniający.

- Tłum wpadł w szał. Podbiegli, zaczęli nas szarpać, przewrócili megafony, porwali część kabli. Agresja była niesamowita. Policja próbowała wkroczyć, niestety, atakujących było tak wielu, że funkcjonariusze nie dali sobie rady ze wszystkimi. Ukradli nam część sprzętu. Dopiero po kilku minutach przyjechały posiłki. Wtedy sytuacja się unormowała – relacjonował na gorąco w rozmowie z TVP Info Dawid Wachowiak z fundacji Pro – Prawo do Życia. Prolajferzy byli m. in. bici parasolkami i trąbkami.

Zwolennicy prawa do pełnej prawnej swobody zabijania nienarodzonych zorganizowali w poniedziałek w różnych miastach Polski manifestacje w obronie nie do końca sprecyzowanych praw kobiet. Demonstrowali sprzeciw wobec rządów PiS i pozycji zajmowanej w naszym kraju przez Kościół katolicki.

Warszawscy aborcjoniści krzyczeli między innymi: „Mamy dość dobrej zmiany”, „Chcemy doktora, nie prokuratora”, prezentowali hasła: „Oprócz macicy mamy mózgi”, „Decydujemy same”.

Obrońcy życia odpowiedzieli dużą fotografią dziecka nienarodzonego i tekstami: „Ratuj nas”, „Aborterzy zabijają dzieci z zespołem Downa”, „Stop aborcji”, „Genderyzm to dewiacja”.

http://www.pch24.pl/agresja-aborcjonistow--prawda-o-zabijaniu-dzieci-kole-w-oczy--,46902,i.html

Poseł PiS: Konstytucja mówi o ochronie życia i jest dziś lekceważona

Jacek Żalek, poseł Prawa i Sprawiedliwości w telewizyjnym, wieczornym programie publicystycznym zwrócił uwagę, że polska Konstytucja już dzisiaj mówi o przysługującej każdemu prawnej ochronie życia.

więcej: http://www.pch24.pl/posel-pis--konstytucja-mowi-o-ochronie-zycia-i-jest-dzis-lekcewazona,46905,i.html

_____________________________________________________

Czy PiS i medialni poplecznicy władzy to „ruscy agenci”?            

Czy PiS i medialni poplecznicy władzy to „ruscy agenci”?
Od dłuższego czasu sympatycy partii rządzącej rzucają na prawo i lewo oskarżenia o agenturalną działalność na rzecz Rosji albo mniej lub bardziej świadome wspieranie nadwiślańskich interesów Kremla. Teraz obrywa się nawet twórcom inicjatywy „Stop Aborcji”. Problem w tym, że zanim doszło do odrzucenia przez sejmową większość projektu chroniącego życie, podległe władzy media publiczne oraz prywatne zapraszały i cytowały przedstawicieli Ordo Iuris oraz Fundacji PRO, a politycy formacji rządzącej (poza wyjątkami z władz partii) pozostając w zgodzie z programem PiS w pierwszym czytaniu poparli obywatelską inicjatywę.

„Ruskimi agentami” było już – w narracji nieoficjalnych, acz realnych biuletynów partyjnych PiSu – wiele środowisk. Z automatu zgrupowaniem „ludzi Putina” jest każda prawicowa inicjatywa, która „rozbija niepodległościowy front”, czyli odbiera potencjalny elektorat formacji Jarosława Kaczyńskiego. Zaklęcia pod tytułem „dzielenie prawicy”, są tak stanowcze i konsekwentne, że zasadnym zdaje się postawienie pytania, czy aby przy okrągłym stole któryś z czerwonych autorów „przemian” nie dał środowisku żoliborskiego inteligenta monopolu na „bycie prawicą” III RP. Doprawdy łatwo jest zapracować na łatkę rusofila u któregoś z pro-PiSowskich dziennikarzy lub (w mniej jaskrawy sposób) rządzących dzisiaj Polską polityków.

Teologia „Kościoła PiS” rozwinęła jednak w ostatnich dniach swoje nauczanie dogmatyczne o „ruskich agentach”. Od niedawna są nimi również obrońcy życia, którzy składając do Sejmu projekt ustawy zakazującej dzieciobójstwa uderzyć mieli w „rząd tysiąclecia”. W jaki sposób? Trudno odgadnąć, bowiem zakaz aborcji pojawiał się przez lata na ustach prominentnych polityków ze środowiska Jarosława Kaczyńskiego, a wielu z obecnych posłów w trakcie kampanii wyborczej nie marnowało okazji do sfotografowania się z (najlepiej szeroko znanym) księdzem czy biskupem. Antyaborcyjnego stanowiska Kościoła nikomu relacjonować nie trzeba. Podobnież głosowania PiS w Sejmie poprzedniej kadencji pozwalały jednoznacznie zaklasyfikować tę partię jako spójne grono wrogów dzieciobójstwa, o czym przeczytać możemy w najaktualniejszej dostępnej w sieci wersji programu partii (z roku 2014).

więcej: http://www.pch24.pl/czy-pis-i-medialni-poplecznicy-wladzy-to-ruscy-agenci-,46772,i.html

 

_____________________________________________________

POWSTAJE NOWY FILM GRZEGORZA BRAUNA

                            img_0004
Grzegorz Braun ma za sobą bardzo pracowite dni, które poświęcił na realizację pierwszej serii zdjęć do nowego filmu. Dokument ten o sporej objętości (ok. 75 minut) będzie traktował o reformacji (a raczej rewolucji) protestanckiej. Harmonogram prac nad filmem jest niezwykle napięty, gdyż jego ukończenie zaplanowane jest tak aby widzowie mogli go obejrzeć na przyszłoroczne 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra. Film powstaje dzięki wsparciu pozyskiwanemu przez Fundację Osuchowa.

Dzieło, które tworzy Grzegorz Braun wraz ze swoim zespołem będzie ważnym głosem w dyskusji na temat wydarzeń sprzed pięciu wieków i ich konsekwencji na przestrzeni minionych stuleci i dla współczesności.

Prosimy Was o modlitwę w intencji realizowanego filmu i jego twórców.

https://www.pobudka.org/2016/10/22/powstaje-nowy-film-grzegorza-brauna/

 _____________________________________________________
Piątek, 28 października 2016
ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA
Święto
 
Znalezione obrazy dla zapytania ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA
 
 
Z komentarza św. Cyryla Aleksandryjskiego do Ewangelii św. Jana
 

Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam


Nasz Pan, Jezus Chrystus, ustanowił dla świata przewodników i nauczycieli oraz szafarzy swych Bożych tajemnic. Polecił im świecić jak pochodnia i oświetlać nie tylko krainę żydowską, ale każdą inną, która znajduje się pod niebem, wszystkich ludzi mieszkających na całej ziemi. Dlatego słusznie powiada Pismo: "Nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga". Istotnie, nasz Pan, Jezus Chrystus, powołał swych uczniów spośród wielu innych do sprawowania wzniosłej godności apostolatu. 
Święci apostołowie stali się kolumnami i podporą prawdy. Chrystus stwierdza, że posłał ich, jak i sam został posłany przez Ojca. Tymi słowami ukazuje godność apostolatu i niezrównaną chwałę powierzonej im władzy. Zaznacza równocześnie - jak widać - sposób pełnienia posługi apostolskiej. 
Skoro bowiem za swą powinność uznał wysłanie uczniów, podobnie jak Ojciec posłał Jego samego, konieczne było, aby ci, którzy mieli się stać naśladowcami, wiedzieli, w jakim celu Ojciec wysłał Syna. Oto dlaczego wielokrotnie wyjaśniał nam naturę swego posłannictwa: "Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników". Kiedy indziej zaś: "Zstąpiłem z nieba nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał". I jeszcze: "Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony". 
W kilku zatem słowach zamknął istotę apostolatu mówiąc, że wysyła ich tak, jak Jego posłał Ojciec, aby wiedzieli, że ich zadaniem jest nawoływać grzeszników do nawrócenia, uzdrawiać chorych na ciele i na duszy, nie szukać w posługiwaniu swej woli, ale woli Tego, który ich posłał, a wreszcie zbawiać świat, w miarę jak przyjmie naukę Chrystusa. I jak wielkim staraniem Apostołowie zabiegali o wykonanie tego wszystkiego, łatwo można się dowiedzieć, jeśli przeczytasz Dzieje Apostolskie albo pisma świętego Pawła.
 
Święty Szymon Apostoł
Ewangelie wymieniają św. Szymona w ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa. Jest on chyba najmniej znanym spośród nich. Ewangelie wspominają o nim tylko trzy razy. Mateusz i Marek dają mu przydomek Kananejczyk (Mt 10, 4; Mk 3, 18). Dlatego niektórzy Ojcowie Kościoła przypuszczali, że pochodził on z Kany Galilejskiej i był panem młodym, na którego weselu Chrystus Pan uczynił pierwszy cud. Współczesna egzegeza dopatruje się jednak w słowie Kananejczyk raczej znaczenia "gorliwy", gdyż tak je również można tłumaczyć. Łukasz wprost daje Szymonowi przydomek Zelotes, czyli gorliwy (Łk 6, 15). Specjalne podkreślenie w gronie Apostołów, że Szymon był gorliwy, może oznaczać, że faktycznie wyróżniał się wśród nich prawością i surowością w zachowywaniu prawa mojżeszowego i zwyczajów narodu.
Szymon Kananejczyk jest we wszystkich czterech katalogach Apostołów wymieniany zawsze obok św. Jakuba i św. Judy Tadeusza, "braci" (stryjecznych albo ciotecznych) Chrystusa, czyli Jego kuzynów (Mt 10, 4; Mk 3, 18; Łk 6, 15; Dz 1, 13). Czy był nim także i Szymon? Według Ewangelii św. Mateusza wydaje się to być pewnym (Mt 13, 55). Także i w tradycji chrześcijańskiej mamy nikłe wiadomości o Szymonie. Miał być bratem Apostołów: Jakuba Młodszego i Judy Tadeusza. Będąc krewnym Pana Jezusa, miał według innych zasiąść na stolicy jerozolimskiej po Jakubie Starszym i Jakubie Młodszym jako trzeci biskup i tam ponieść śmierć za cesarza Trajana, kiedy miał już ponad sto lat.
Są jednak pisarze, którzy twierdzą, że Szymon Apostoł nie był krewnym Jezusa i jest osobą zupełnie inną od Szymona, biskupa Jerozolimy, który poniósł śmierć męczeńską za panowania cesarza Trajana. Powołują się oni na to, że tradycja łączy go ze św. Judą Tadeuszem tylko dlatego, jakoby miał z nim głosić Ewangelię nad Morzem Czerwonym i w Babilonii, a nawet w Egipcie - i poza Palestyną razem z nim miał ponieść śmierć. Według tej tradycji obchodzi się ich święto tego samego dnia. Również ikonografia chrześcijańska dość często przedstawia razem obu Apostołów.
O przecięciu Szymona piłą na pół, jak głosi legenda (a nawet - piłą drewnianą), dowiadujemy się z jego średniowiecznych żywotów. Ciało św. Szymona, według świadectwa mnicha Epifaniusza (w. IX), miało znajdować się w Nicopolis (północna Bułgaria), w kościele wystawionym ku czci Apostoła. W kaplicy świętych Szymona i Judy w bazylice św. Piotra, która obecnie jest także kaplicą Najświętszego Sakramentu, mają znajdować się relikwie obu Apostołów. Część relikwii ma posiadać również katedra w Tuluzie. Św. Szymon jest patronem diecezji siedleckiej oraz farbiarzy, garncarzy, grabarzy i spawaczy.

W ikonografii św. Szymon w sztuce wschodniej przedstawiany jest z krótkimi włosami lub łysy, w sztuce zachodniej ma dłuższe włosy i kędzierzawą brodę. Jego atrybutami są: księga, kotwica, palma i piła (drewniana), którą miał być rozcięty, topór, włócznia.


Święty Juda Tadeusz, ApostołO życiu św. Judy nie wiemy prawie nic. Miał przydomek Tadeusz, czyli "Odważny" (Mt 10, 3; Mk 3, 18). Nie wiemy, dlaczego Ewangeliści tak go nazywają. Był bratem św. Jakuba Młodszego, Apostoła (Mt 13, 55), dlatego bywa nazywany również Judą Jakubowym (Łk 6, 16; Dz 1, 13). Nie wiemy, dlaczego Orygenes, a za nim inni pisarze kościelni nazywają Judę Tadeusza także przydomkiem Lebbeusz. Mogłoby to mieć jakiś związek z sercem (hebrajski wyraz lebznaczy tyle, co serce) albo wywodzić się od pewnego wzgórza w Galilei, które miało nazwę Lebba. Był jednym z krewnych Jezusa. Prawdopodobnie jego matką była Maria Kleofasowa, o której wspominają Ewangelie.
Imię Judy umieszczone na dalszym miejscu w katalogu Apostołów sugeruje jego późniejsze wejście do grona uczniów. To on przy Ostatniej Wieczerzy zapytał Jezusa: "Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?" Zasadne jest zatem przypuszczenie, że św. Juda, przystępując do grona Apostołów, kierował się na początku perspektywą zrobienia przy Chrystusie kariery.
Juda jest autorem jednego z listów Nowego Testamentu. Sam w nim nazywa siebie bratem Jakuba (Jud 1). Z listu wynika, że prawdopodobnie był człowiekiem wykształconym. List ten napisał przed rokiem 67, gdyż zapożycza od niego pewne fragmenty i słowa nawet św. Piotr. Po Zesłaniu Ducha Świętego Juda głosił Ewangelię w Palestynie, Syrii, Egipcie i Mezopotamii; niektóre z wędrówek misyjnych odbył razem ze św. Szymonem. Część tradycji podaje, że razem ponieśli śmierć męczeńską. Inne mówią, że Szymon został zabity w Jerozolimie, a Juda Tadeusz prawdopodobnie w Libanie lub w Persji.
Hegezyp, który żył w wieku II, pisał, że Juda był żonaty, kiedy wstąpił do grona Apostołów. Dlatego podejrzliwy na punkcie władzy cesarz Domicjan kazał wezwać do Rzymu wnuków św. Judy w obawie, aby oni - jako "krewni" Jezusa - nie chcieli kiedyś sięgnąć także po jego cesarską władzę. Kiedy jednak ujrzał ich i przekonał się, że są to ludzie prości, odesłał ich do domu.
Kult św. Judy Tadeusza jest szczególnie żywy od XVIII w. w Austrii i w Polsce. Bardzo popularne jest w tych krajach nabożeństwo do św. Judy jako patrona od spraw beznadziejnych. Z tego powodu w wielu kościołach odbywają się specjalne nabożeństwa ku jego czci, połączone z odczytaniem próśb i podziękowań. Czczone są także jego obrazy. Jest patronem diecezji siedleckiej i Magdeburga. Jest także patronem szpitali i personelu medycznego.

W ikonografii św. Juda Tadeusz przedstawiany jest w długiej, czerwonej szacie lub w brązowo-czamym płaszczu. Trzyma mandylion z wizerunkiem Jezusa - według podania jako krewny Jezusa miał być do Niego bardzo podobny. Jego atrybutami są: barka rybacka, kamienie, krzyż, księga, laska, maczuga, miecz, pałki, którymi został zabity, topór.
 
 
Boże, Ty nas doprowadziłeś do poznania Twojego imienia przez nauczanie świętych Apostołów,  spraw za wstawiennictwem świętych Szymona i Judy Tadeusza, * aby Twój Kościół stale wzrastał, pociągając do wiary nowe narody. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen._____________________________________________________

Ks. Marek Bałwas poleca:

 Donald Trump ostrzega cały świat przed NWO

  

https://www.youtube.com/watch?v=JCi7vf_LMFI
_____________________________________________________


Sutanna i dlaczego zostałem suspendowany? - Jacek Międlar TV (9)
https://www.youtube.com/watch?v=d-elrCNjbqI
 
 
Pilne! Sensacyjny raport, dowody na zamach w Smoleńsku!
 https://www.youtube.com/watch?v=Hlkr9RFRRsQ
 
 
​NIE WIERZĄ PANU JEZUSOWI, KTÓRY POWIEDZIAŁ​, ŻE TO BYŁ ZAMACH, A WYBUCH BYŁ SPOWODOWANY PODŁOŻENIEM MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH
.mk._____________________________________________________

Kardynał Kasper: Dość już interpretowania Amoris laetitia! Czas na działania!

                           Kardynał Kasper: Dość już interpretowania Amoris laetitia! Czas na działania!
Emerytowany kardynał Walter Kasper ma nadzieję, że wkrótce zakończy się dyskusja nad interpretacją posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia. Kasper chce, by przejść wreszcie do działania. Uważa, że papież podjął ważną decyzję ws. rozwodników.

Kasper w swoim artykule odrzuca zarzut stawiany przez wielu publicystów, księży i biskupów, według którego Ojciec Święty zdaje się zrywać z Magisterium, w jednym z przypisów sugerując możliwość dopuszczenia rozwodników w nowych związkach do sakramentów. Według Kaspera papież „ani na jotę nie odchodzi od tradycyjnego nauczania Kościoła”. Amoris laetitia stawia po prostu „tradycyjne nauczanie w nowej perspektywie”. Niemiecki duchowny przekonuje, że papież odchodzi od negatywnego spojrzenia na ludzką seksualność mającego swe korzenie u św. Augustyna, skierowując się za to ku całościowej, afirmującego stworzenie myśli św. Tomasza z Akwinu. W ten sposób Ojciec Święty ma dawać pierwszeństwo moralności cnoty przed moralnością prawa.

Kasper pisze też, że papież ułożył adhortację dokładnie podług życzeń ojców synodalnych. Dlatego Franciszek „ma po swojej stronie rozumienie wiary większości wierzących”. Kardynał dodaje, że w sprawie podejścia do „sytuacji nieregularnych” Amoris laetitia nie daje łatwych rozwiązań i nakłada na kapłanów trudne zadanie. Papież, pisze Kasper, określił wprawdzie warunki, w którym w uzasadnionych jednostkowych przypadkach dozwolona byłaby zmieniona praktyka duszpasterska. Jednocześnie jednak w żadnym miejscu nie wyciągnął z tego jasnych praktycznych konsekwencji. Nie oznacza to, by Urząd Nauczycielski w ten sposób kapitulował, twierdzi Niemiec. To raczej pozostawienie tej kwestii otwartą jest „decyzją urzędu nauczycielskiego o wielkiej wadze”.

więcej: http://www.pch24.pl/kardynal-kasper--dosc-juz-interpretowania-amoris-laetitia--czas-na-dzialania-,46941,i.html


_____________________________________________________
LUDZIE POSTAWILI SIĘ WYŻEJ PANA BOGA ALE SPOTKANIE Z NIM MUSI BYĆ I KTO BĘDZIE MIAŁ RACJ​Ę DOWIECIE SIĘ, ALE BĘDZIE ZA PÓŹNO NA NAPRAWĘ ŻYCIA.mk.

Marszałek Karczewski: aborcja eugeniczna być może nie zostanie zakazana ustawowo
         Marszałek Karczewski: aborcja eugeniczna być może nie zostanie zakazana ustawowo
Senacki projekt ustawy o zmianie prawa aborcyjnego leży w szufladzie i nie ma większych szans na to, by ujrzał światło dzienne. Jak powiedział Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, zanim dojdzie do zmian w prawie, potrzebna jest edukacja społeczeństwa. Marszałek przyznał, że dzieci z zespołem Downa nie powinno się zabijać, ale jednocześnie dodał, że tzw. prawo aborcyjne w tym zakresie być może nie zostanie zmienione.

Polityk zapytany wprost o to, czy „prawo aborcyjne zostanie zaostrzone” nie udzielił jasnej odpowiedzi. - Zobaczymy. Jestem zdania, że nie powinno dochodzić do aborcji z powodu uszkodzenia płodu. Dzieci z takimi wadami wrodzonymi jak zespół Downa powinny żyć. To wspaniałe dzieci, uśmiechnięte i pełne miłości, które nie powinny być zabijane – powiedział.

Marszałek dopytywany o to kiedy „zostanie zabronione ustawowo abortowanie dzieci z zespołem Downa” z rozbrajającą szczerością wyznał, że „być może nigdy”. A na rozmowę o innych rozwiązania jest „za wcześnie”. - Wkrótce przedstawimy projekt zmian dotyczący aborcji bez konieczności zmiany ustawy, właśnie po to, żeby dzieci z zespołem Downa się rodziły, a nie były zabijane – dodał.

więcej: http://www.pch24.pl/marszalek-karczewski--aborcja-eugeniczna-byc-moze-nie-zostanie-zakazana-ustawowo,46997,i.html

 
_____________________________________________________

Okrutna prawda o Halloween

       
 Otwierajcie oczy 'katolickim wierzącym' mamusiom, kupującym dla
 swych pociech na rynkach dynie do sporządzenia straszydeł -
 potworków i przygotowujących w szkołach diaboliczną uroczystość
 Halloween. Nie wiedzą zwiedzione, co czynią. A skutki mogą być
straszne. Przesyłajcie ten dokument dalej. 
                      Znalezione obrazy dla zapytania nie dla halloween

_____________________________________________________

Zapraszamy na kolejny IX Kongres dla Spolecznego Panowania Chrystusa Króla, Szczecin, sobota 29 października br.zajawka_szczecin_2
 
 
 
Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie
Zapraszamy!
Krzysztof z Łodzi, www.radiochrystusakrola.pl


_____________________________________________________

Ks. Natanek. Jak ma wyglądać Intronizacja Narodowa wg Pana Jezusa
https://www.youtube.com/watch?v=8SJu2KhCb3w
 
Na poddaszu 6 | John Paul Jackson
O przyszłości Polski i świata.
https://www.youtube.com/watch?v=0-rgNvRM760_____________________________________________________


Ks. Piotr Glas
- Egzorcyzm nad Polską 15.10.2016 r. (DOBRA GŁOŚNOŚĆ)

https://www.youtube.com/watch?v=7D4wlh75JY0_____________________________________________________


Ostrzeżenia Maryi dla Kościoła końca czasów - objawienia w Quito - ks Piotr Glas

W czwartej części nauczań ks. Piotra Glasa, wygłoszonych w marcu 2016 r. podczas rekolekcji na Jasnej Górze w Częstochowie, przywołuje on treść objawień Matki Bożej, które miały miejsce w Quito, stolicy Ekwadoru. Maryja objawiała się hiszpańskiej zakonnicy, Marianie. Choć działo się to na przełomie XVI i XVII wieku, Maryja omawiała problemy czasów ostatecznych: XX i XXI wieku. 20 stycznia 1610 roku Matka Boża powiedziała między innymi: „Wiedz, że od końca XIX, a szczególnie w XX wieku namiętności wybuchną i dojdzie do zupełnego zepsucia obyczajów, bo Szatan prawie całkowicie panował będzie przez masońskie sekty. Aby do tego doprowadzić, skupią się one szczególnie na dzieciach. Biada dzieciom w owych czasach! (…)"  

   

https://www.youtube.com/watch?v=ROGscfbAh3g 


_____________________________________________________


 Znaki nie chrześcijańskie; otoczmy Sejm różańcem; Jasna Góra; Merkel; GMO-szok


Uwaga na zagrożenia i znaki NIE CHRZEŚCIJAŃSK
IE
 - http://strzelce.diecezja.swidnica.pl/34-zagrozenia/288-znaki.html

Uwaga - otoczmy SEJM - RÓŻAŃCEM ŚWIĘTYM 
- https://drive.google.com/file/d/0B-eSKggzwLT8YXppcjZEYng5QzlieWdSdVljd0NnejJ5UVJF/view

4 WITAMINY w jednej kapsułce - informuje Jerzy Zięba - https://www.youtube.com/watch?v=uLh2U27oTXM&mc_cid=b4276554b0&mc_eid=65c6a430d9

Jasna Góra - jeden człowiek powiedział że jego dziadek zabijał nie narodzone dzieci - https://gloria.tv/video/LXmyTb4cLEjG24mu72eZuxAUB

coś niesamowitego i strasznego - czy może wpadli do piekła ? - https://www.youtube.com/embed/TLUgEXI9RYI?rel=0

150 hybryd ludzkich wyhodowano w Wielkiej Brytanii - przerażające dokąd świat zmierza - http://davidicke.pl/forum/150-ludzko-zwierzecych-hybryd-wyhodowano-w-brytyjskich-labor-t7787.htmlh

Merkel wyśmiana gdy zaproponowała powrót do chrześcijańskich wartości -  https://gloria.tv/article/kDdZfnEnG6E342NfPnqgxx3tN

krowy z GMO - widzieliście coś takiego ?
​- ​
https://gloria.tv/video/XKhcvwC8wMW91711CaujB

_____________________________________________________


Według słów tej Siostry wszystko wskazuje na to, że humanitarność Franciszka to wypełnienie masońskiego planu... 

https://www.youtube.com/watch?v=9T7XADnEoug&app=desktop


_____________________________________________________

Dzieciątko Jezus, przyjdź!

Węgrom – przyszedł!

 

[Umieszczam, przypominam w 60-lecie Powstania Węgierskiego. Tekst jest wśród Polecanych, ale.. już parę osób mi napisało, gdy pytałem, że tego nie czytało..

A trzeba ! Tam Dzieciątko ukazało się po krwawym stłumieniu Powstania przez sowieckich satanistów, gdy ludzie nadzieję stracili, dla jej podtrzymania. U nas, teraz – Pomódlmy się przed grożącym najgorszym, może Pan Bóg się zmiłuje przed  - a nie po.. M.D.]

 

http://www.przymierzezmaryja.pl/Dzieciatko-Jezus--przyjdz-,729,a.html

[z działu dla dzieci „Historie prawdziwe” w miesięczniku Przymierze z Maryją wydawanego przez Stowarzyszenie im. Piotra Skargi w Krakowie]

           

Wspaniały cud, o którym zamierzamy wam opowiedzieć, zdarzył się prawie pół wieku temu na komunistycznych Węgrzech, w oktawie Bożego Narodzenia 1956 roku. Dowiedzieliśmy się o nim dzięki ojcu Norbertowi, który pełnił swą posługę pasterską w jednej z parafii w Budapeszcie, a wskutek prześladowania katolików przez komunistów ów kapłan musiał uciekać na Zachód. Opowiedział on tę niesamowitą historię.

Pani Gertruda, wojująca ateistka, była nauczycielką w szkole, w parafii, w której pracował ojciec Norbert. We wszystkim, czego nauczała, podkreślała, że Boga nie ma, a pobożność jest pozbawiona sensu. Jej cel był oczywisty: zamierzała za wszelką cenę wykorzenić wiarę z dziecięcych dusz.
            Podczas swoich zajęć starała się na każdym kroku poniżać i wyśmiewać Kościół katolicki. Dzieci, pomimo iż się jej bały, wcale nie były przekonane, co do tego, że to ona właśnie ma rację. Nie dawały się zwieść szyderstwom.
            W dodatku do jej okropnych metod należało to, iż kiedy odkryła, że któreś dziecko przyjmuje Komunię świętą, a o dziwo przychodziło jej to z łatwością, to zaraz taki uczeń lub uczennica stawali się szczególnym celem złego traktowania.
            Pewnego razu dziesięcioletnia Andżelika szukała ojca Norberta, którego zamierzała poprosić o pozwolenie na przyjmowanie każdego dnia Komunii świętej. Była to bardzo inteligentna i zdolna dziewczynka. Najlepsza uczennica w całej szkole.
            Ksiądz ostrzegł ją przed atakami ze strony nauczycieli. Jednak Andżelika nalegała, mówiąc: "Czcigodny Ojcze, zapewniam cię, że nikt nie będzie mógł wytknąć mi złego przygotowania do lekcji, gdyż będę jeszcze więcej pracować. Nie odmawiaj mi tego, o co cię proszę. Czuję się silniejsza wtedy, kiedy przyjmuję Komunię. Kiedyś mi powiedziałeś, czcigodny Ojcze, że powinnam dawać dobry przykład. Aby tak się mogło stać, muszę czuć się silna".

No cóż, księdzu nie pozostało nic innego, jak tylko przystać na prośbę dziewczynki.

Od tego dnia sala lekcyjna okazała się dla Andżeliki prawdziwą "salą tortur". Pomimo że dziewczynka zawsze była dobrze przygotowana, nauczycielka ciągle ją niepokoiła. Choć dziecko się wahało, to jednak było widać, że czuje siłę.
            Lekcje przemieniły się w pojedynki pomiędzy nauczycielką-ateistką a małą naśladowczynią Chrystusa. A ponieważ do nauczycielki należało ostatnie zdanie, wydawało się, że to właśnie pani Gertruda odnosiła zwycięstwa. Mimo to jej irytacja narastała wywoływana spokojem Andżeliki.
            Pewnego razu przerażone dziewczynki z tej samej klasy udały się do ojca Norberta po pomoc. Jednak on niczego nie mógł uczynić. Kiedy dziewczynki ponownie go odwiedziły, odpowiedział im, że: "jedyne co mogą zrobić, to wytrwale modlić się, całkowicie zawierzając Bożemu Miłosierdziu. Dzięki Niemu Andżelika nie ustanie w swojej wierze".

Okrutna taktyka
            Siedemnastego grudnia, tuż przed Bożym Narodzeniem, nauczycielka wymyśliła perfidną sztuczkę. Zamierzała przypuścić zdecydowany atak. Zadać ostateczny cios, jak sama się wyraziła "starodawnym przesądom szerzącym się w szkole". Przygotowała scenę z diabolicznym entuzjazmem. I oczywiście celem tego uderzenia miał być nie kto inny, jak Andżelika.
            Pani Gertruda zamierzała jej i reszcie klasy dowieść, że ludzie żyjący, z krwi i kości, przychodzą, kiedy ich się woła, a umarli (bądź też wyobrażone postaci, które istnieją tylko w bajkach) nie przychodzą, kiedy się ich wzywa.
            Tak więc słodkim głosem nauczycielka zaczęła zadawać pytania dzieciom. A następnie nakazała Andżelice wyjść z klasy i zaczekać na korytarzu tuż za drzwiami. Z kolei dziewczynkom, które zostały w klasie, nakazała donośnym głosem zawołać: "Andżelika wejdź!"

Andżelika weszła, bardzo zaintrygowana, przeczuwając pułapkę.
            Nauczycielka oświadczyła: "Wszyscy się zgadzamy z tym, że kiedy wzywamy kogoś spośród żywych, kogoś kto istnieje, to ten ktoś przychodzi. Ale kiedy wezwiemy kogoś, kto nie istnieje, to okaże się, że on nie przyjdzie. Andżelika, która jest żywa, z krwi i kości, usłyszała, kiedy ją wezwaliśmy, i przyszła do nas. Ale przypuśćmy, że chcielibyśmy wezwać Dzieciątko Jezus. Wydaje się, że wśród was są ci, którzy wierzą w Jego istnienie...". Na sali zapanowała głęboka cisza - być może cisza wywołana strachem - ale po chwili dały się słyszeć nieśmiałe głosy, które odpowiadały: "Tak, wierzymy w Niego". Pani Gertruda kontynuowała i zwróciła się do Andżelki z zapytaniem: "A ty Andżeliko, czy wierzysz w to, że kiedy wzywasz Dzieciątko Jezus, to Ono cię słyszy?"
            Dziewczynka już wiedziała, co za podstęp uknuła nauczycielka. Spodziewała się, że będzie to coś okropnego, ale nie myślała, że aż tak perfidnego. Zdecydowanie i z głęboką wiarą odpowiedziała: "Tak, wierzę, że Ono mnie słyszy!"
            "Bardzo dobrze" odpowiedziała nauczycielka. "Zróbmy eksperyment. Wy dzieci zauważyłyście, że Andżelika weszła do klasy natychmiast po tym, jak ją zawołaliśmy. Jeśli Dzieciątko Jezus istnieje naprawdę, to usłyszy cię, kiedy je zawołasz. W tym samym czasie wszyscy tu obecni głośno krzykniecie: Dzieciątko Jezus, przyjdź! Uwaga, wszyscy razem jeden, dwa, trzy! Wołajcie!"
            Przerażone dziewczynki nie wydały głosu. Argumenty nauczycielki podziałały na nie. Pani Gertruda śmiała się głośno, długo i diabolicznie.

Cud
            Nagle Andżelika zbliżyła się do tablicy z oczami pełnymi zaufania i nadziei. Spojrzała na dzieci i krzyknęła: "Słuchajcie, wezwiemy Je! Zawołajmy wszyscy razem: Dzieciątko Jezus, przyjdź!"
            Wszystkie dzieci natychmiast wspięły się na palcach i wykrzyknęły zgodnie: "Dzieciątko Jezus, przyjdź!"


            Pani Gertruda przeraziła się, gdyż nie spodziewała się takiej spontanicznej reakcji. Nadprzyrodzona aureola pojawiła się wokół Andżeliki, która zawierzyła Jezusowi i była pewna, że wydarzy się cud. Impuls, który poruszył dziewczynkę, był odczuwany przez całą klasę. Po chwili drzwi otworzyły się bezszelestnie i ukazała się im jasność, ciągle i coraz bardziej promieniująca, jak by to był ogień ogromny, a zarazem delikatny. W środku tej cudowności znalazła się kula wypełniona jeszcze jaśniejszym światłem.

Kula otwarła się odsłaniając Dzieciątko otoczone jeszcze większym światłem. Dzieciątko nic nie mówiło. Ono po prostu uśmiechało się, podobnie jak wszystkie małe dziewczynki. Spokojnie i radośnie. Następnie kula zamknęła się delikatnie i powoli zaczęła znikać. Podobnie samoistnie zamknęły się drzwi.
            Jeszcze przez jakiś czas zdumione dzieci wpatrywały się w miejsce, w którym przed chwilą był Jezus. Następnie odwróciły się i ujrzały przerażoną nauczycielkę z wytrzeszczonymi oczami, z wyciągniętymi do przodu ramionami i robiącą dziwne ruchy, właściwe szaleńcom.

            "On przyszedł! Pojawił się!", krzyczała, kiedy wybiegała z klasy.

Ojciec Norbert opowiedział, że dokładnie przesłuchał każdą dziewczynkę z osobna i każda z nich potwierdziła pod przysięgą to, co zobaczyła. Nie stwierdził on żadnej sprzeczności w ich zeznaniach.
            A jeśli chodzi o panią Gertrudę, to została ona umieszczona w odosobnieniu. Ogromny szok, którego doznała, tak wpłynął na jej bezbożny umysł, że ciągle tylko powtarzała: "On przyszedł! On przyszedł!"

Agnieszka Stelmach

Na podstawie "Crusade Magazine", marzec-kwiecień, 1996._____________________________________________________Modlitwa dusz czyśćcowych ratuje dzieci przed aborcją

                            Modlitwa dusz czyśćcowych ratuje dzieci przed aborcją

"Nie mogę też nie przytoczyć świadectwa Irlandczyka, pracownika jednej z klinik aborcyjnych. Przyjmując kobiety, udzielał im szczegółowych wyjaśnień dotyczących ciężkich skutków fizycznych, psychologicznych i duchowych aborcji. Rozmowy, mimo jego przekonujących argumentów, pozostawały bez efektów. Jednej z kobiet poświęcił nawet kilka godzin. Nie udało się zmienić jej postanowienia. Postawił na dusze czyśćcowe. Zamówił u kapłana Mszę św. o uwolnienie dusz. Msza święta niezwłocznie została odprawiona. Kilka godzin później ponownie skontaktował się z tą kobietą, aby dowiedzieć się, czy nie zaplanowała aborcji w innym centrum przyjęć. Ku jego wielkiej radości, dowiedział się, że zmieniła zdanie i że zachowa swe dziecko. Umocniony tym szczęśliwym doświadczeniem, ponawiał swoje prośby do z dusz w czyśćcowych, gdy natrafiał na ciężki przypadek kobiet, które nie chciały zrezygnować z aborcji. Ta forma niesienia pomocy duszom sprawiła, że uratował wielu niewinnym życie."

Usłysz!... rozdzierające wołanie o pomoc ....Musimy modlić się za dusze czyśćcowe w czyśćcu. To niewiarygodne, co one mogą uczynić dla naszego duchowego dobra, z wdzięczności dla tych na ziemi, którzy pamiętają o modlitwie za nie” (św. o. Pio) …

więcej: http://www.fronda.pl/a/modlitwa-dusz-czysccowych-ratuje-dzieci-przed-aborcja,80524.html

 _____________________________________________________


​    No widzicie Polacy - zaufaliście "Radiu Maryja" i jego dyrektorowi - ks.Rydzykowi            a nie Bogu, który prosił o głosowanie na Grzegorza Brauna, jako wielkiego patriotę         Nieba i Ziemi. A teraz Rząd łaskę nam robi, że chce z nami rozmawiać.​
​ mk.

Temat: Odbierają nam głos, by przyzwolić na mordowanie dzieci. Zaprotestuj.
..


Droga Aneto, czy zostałaś kiedykolwiek oszukana? Czy czułaś się okłamana, zmanipulowana?

Otóż tak dziś może czuć się wiele kobiet w Polsce. Nieliczna grupa skrajnie lewicowych aktywistów, feministek i dziennikarzy usiłuje podszyć się pod nas – polskie kobiety i pozbawić nas prawa do wyrażenia własnego zdania.

Atmosfera budowana przez media takie, jak „Gazeta Wyborcza” i TVN24, ma wytworzyć wrażenie, że tzw. czarne marsze organizowane przeciwko obronie życia nienarodzonych dzieci reprezentują wszystkie polskie kobiety. Rozhisteryzowane i wulgarne uczestniczki tych manifestacji zabierają głos w imieniu polskich kobiet, a więc także i w naszym.

NIE ZGADZAMY SIĘ NA TE KŁAMSTWA - TO WCALE NIE NASZE PROTESTY i NIE NASZ GŁOS!

JEŚLI CZUJESZ PODOBNIE – DOŁĄCZ DO NAS! NAPISZMY DO GAZETY WYBORCZEJ I TVN24 (KLIKNIJ W TEN LINK)

Droga Aneto, piszemy do Ciebie, ponieważ nie możemy dłużej milczeć wobec nachalnej propagandy aborcjonistów i mediów. Ta propaganda miała wpływ na decyzje rządzącej partii, która wystraszona medialnym obrazem tzw. „czarnego protestu” odrzuciła projekt ustawy chroniącej życie od poczęcia.

Być może zapytasz jak to możliwie, by mniejszość była tak głośna i wpływowa, że narzuciła swą wolę większości? To wpływ mediów – to one najpierw prowadziły kampanię dezinformacyjną a później nakręciły spiralę złych emocji!

Czy widzisz tę medialną machinę rozpędzoną do granic możliwości, tę gorącą linię nieustanych relacji z „placu boju”, tych rozpalonych do czerwoności dziennikarzy wciskających nam frazesy o „oddolnym” buncie kobiet wobec jakiegoś kompletnie zmyślonego zagrożenia?

Czy widzisz już jak to działa?

Tymczasem większość Polek i Polaków mówi NIE mordowaniu nienarodzonych dzieci. Większość z nas chce całkowitego zakazu aborcji – a media próbują nam wmówić, że jesteśmy przeciwko niemu.

Media przemilczają te badania statystyczne, które potwierdzają, że Polska jest za życiem. Działają zgodnie z zasadą, że jeśli teoria nie pasuje do rzeczywistości, trzeba zmienić rzeczywistość.

Być może zapytasz co możemy zrobić? Jak przywołać do porządku media?

Jest jeden sposób - możemy zasypać je tysiącami protestów. Dlatego zachęcamy Cię, abyś włączyła się do naszej akcji.

Wyślijmy do Gazety Wyborczej i telewizji TVN24 przynajmniej kilka tysięcy protestów. Zasypmy ich skrzynki mailowe naszym masowym sprzeciwem!

Jeśli udało się nam zebrać blisko 500 000 podpisów pod projektem ustawy antyaborcyjnej, to razem na pewno uda się nam zebrać kilka tysięcy w proteście przeciwko kłamstwu i propagandzie mediów.

Wspólnie pokażmy, że Polki wcale nie popierają „czarnego protestu”!

Pamiętaj Aneto, liczy się każdy głos!

Kliknij tutaj i podpisz protest przeciwko medialnej manipulacji.
 

Z wyrazami szacunku,

Kobiety z redakcji serwisu Protestuj.pl

Droga, czy zostałaś kiedykolwiek oszukana? Czy czułaś się okłamana, zmanipulowana?

Otóż tak dziś może czuć się wiele kobiet w Polsce. Nieliczna grupa skrajnie lewicowych aktywistów, feministek i dziennikarzy usiłuje podszyć się pod nas – polskie kobiety i pozbawić nas prawa do wyrażenia własnego zdania.

Atmosfera budowana przez media takie, jak „Gazeta Wyborcza” i TVN24, ma wytworzyć wrażenie, że tzw. czarne marsze organizowane przeciwko obronie życia nienarodzonych dzieci reprezentują wszystkie polskie kobiety. Rozhisteryzowane i wulgarne uczestniczki tych manifestacji zabierają głos w imieniu polskich kobiet, a więc także i w naszym.

NIE ZGADZAMY SIĘ NA TE KŁAMSTWA - TO WCALE NIE NASZE PROTESTY i NIE NASZ GŁOS!

Droga , piszemy do Ciebie, ponieważ nie możemy dłużej milczeć wobec nachalnej propagandy aborcjonistów i mediów. Ta propaganda miała wpływ na decyzje rządzącej partii, która wystraszona medialnym obrazem tzw. „czarnego protestu” odrzuciła projekt ustawy chroniącej życie od poczęcia.

Być może zapytasz jak to możliwie, by mniejszość była tak głośna i wpływowa, że narzuciła swą wolę większości? To wpływ mediów – to one najpierw prowadziły kampanię dezinformacyjną a później nakręciły spiralę złych emocji!

Czy widzisz tę medialną machinę rozpędzoną do granic możliwości, tę gorącą linię nieustanych relacji z „placu boju”, tych rozpalonych do czerwoności dziennikarzy wciskających nam frazesy o „oddolnym” buncie kobiet wobec jakiegoś kompletnie zmyślonego zagrożenia?

Czy widzisz już jak to działa?

Tymczasem większość Polek i Polaków mówi NIE mordowaniu nienarodzonych dzieci. Większość z nas chce całkowitego zakazu aborcji – a media próbują nam wmówić, że jesteśmy przeciwko niemu.

Media przemilczają te badania statystyczne, które potwierdzają, że Polska jest za życiem. Działają zgodnie z zasadą, że jeśli teoria nie pasuje do rzeczywistości, trzeba zmienić rzeczywistość.

Być może zapytasz co możemy zrobić? Jak przywołać do porządku media?

Jest jeden sposób - możemy zasypać je tysiącami protestów. Dlatego zachęcamy Cię, abyś włączyła się do naszej akcji.

Jeśli udało się nam zebrać blisko 500 000 podpisów pod projektem ustawy antyaborcyjnej, to razem na pewno uda się nam zebrać kilka tysięcy w proteście przeciwko kłamstwu i propagandzie mediów.

Wspólnie pokażmy, że Polki wcale nie popierają „czarnego protestu”!

Pamiętaj , liczy się każdy głos!_____________________________________________________

KOCHANI BRACI I SIOSTRY ZBLIŻA SIĘ JUŻ WIELKIMI KROKAMI MIESIĄC LISTOPAD
PAMIĘTAJMY O TYM ABY MODLIĆ SIĘ SZCZEGÓLNIE W TYM MIESIĄCU PAMIĘCI I ZADUMY ZA NASZYCH ZMARŁYCH I DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE.
 
KOŚCIÓŁ NASZA MATKA , DAJE NAM WIELE SPOSÓB MODLITWY ZA WSZYSTKICH ZMARŁYCH
JEST TO PRZEDE WSZYSTKIM:
 
- MSZA ŚWIĘTA- A WIELKIM DAREM I RATUNKIEM DLA ZMARŁEGO JEST MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA.
 
- WYPOMINKI LISTOPADOWE W CZASIE KTÓRYCH WSPOMINAMY ZMARŁYCH I PROSIMY O ICH ZBAWIENIE.
 
                                            Znalezione obrazy dla zapytania MODLITWA ZA ZMARLYCH
 

Śmierć

W chwili, kiedy dusza rozstaje się z ciałem, człowiek — choćby był nieprzytomny, choćby śmierć nastąpiła momentalnie, czy we śnie — ma błysk chwili, na ułamek sekundy, ma świadomość własnej śmierci. I choćby był na tę śmierć przygotowany, choćby jej pragnął i nie lękał się jej przedtem, w tym jednym, rozstrzygającym momencie, uczuje z niczym nieporównaną grozę. Bezpośrednio po śmierci staje dusza przed Sądem Najwyższej Sprawiedliwości. Skończyło się, bowiem niewyczerpane dotąd Boże Miłosierdzie. Kto przekroczy granicę życia, staje wobec Jego Sprawiedliwości — samotny, nagi i czeka słusznego wyroku.

Dla duszy skazanej na CZYŚCIEC, rodzina ani bliscy nie mają najmniejszego znaczenia, o ile nie można się od nich spodziewać pomocy. A jedyną formą tej pomocy i dowodem miłości czy przyjaźni, jakiego wtedy od ludzi pragnie i na jaki czeka — jest modlitwa.

Dlatego też, jeśli dusza straci nadzieję wzbudzenia w najbliższych myśli o modlitwie, szuka gorączkowo nawet wśród obcych, kogoś, kto by jej tego nie odmówił. I gdy znajdzie — jakże umie być wdzięczna za pomoc! Jakże stara się natchnieniami umocnić go w tej intencji! Trwa też przy nim do ostatniej chwili, nie wracając już wcale między swoich, którzy ją zawiedli, zasmucili i ukazali w całej pełni egoizm ziemskich uczuć.
Fulla Horak      Znalezione obrazy dla zapytania MODLITWA ZA ZMARLYCH

 
MSZA GREGORIAŃSKA- ZNACZENIE
 
http://adam-czlowiek.blogspot.com/2013/11/co-to-sa-msze-sw-gregorianskie.html
 
WYPOMINKI- ZNACZENIE
 
http://www.pch24.pl/wypominki---listopadowa-modlitwa-za-zmarlych,31802,i.html
 
 
PAMIĘTAJMY ZMARLI POTRZEBUJĄ NASZEJ MODLITWY !!!!!!!!!!!!!!!!!
 
         Znalezione obrazy dla zapytania wypominki za dusze zmarłe_____________________________________________________Zapraszamy na kolejny IX Kongres dla Spolecznego Panowania Chrystusa Króla, Szczecin, sobota 29 października br.zajawka_szczecin_2
 
 
 
Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie
Zapraszamy!
Krzysztof z Łodzi, www.radiochrystusakrola.pl


_____________________________________________________
Niedziela, 23 października 2016
 
  XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
 
 
 
 
(Łk 18,9-14)
Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.
 
  Znalezione obrazy dla zapytania kocham jezusa
 
                                                                    https://www.youtube.com/watch?v=8HLrOpx8WSQ
 
Z Listu św. Klemensa I, papieża, do Koryntian

Łaskawy dla wszystkich Bóg kieruje światem
w harmonii i zgodzie

Patrzmy na Ojca i Stworzyciela całego świata, przylgnijmy mocno do Jego wspaniałych, niezrównanych darów pokoju i dobrodziejstw. Rozmyślajmy o Nim i oczyma duszy oglądajmy Jego wspaniałomyślność. Zobaczmy, jak niezmiernie łaskawy jest wobec wszystkich swoich stworzeń.
Niebiosa poruszane Jego rozkazem poddają się Jego władzy w pokoju. Dzień i noc nie przeszkadzając sobie nawzajem, przemierzają wyznaczoną przezeń drogę. Na Jego rozkaz słońce, księżyc i chóry gwiazd harmonijnie się poruszają w granicach, jakie im nakreślił. Z Jego woli płodna ziemia dostarcza w oznaczonym czasie obfitego pożywienia ludziom, dzikim zwierzętom i wszystkim stworzeniom, które na niej żyją, bez ociągania się ani zmieniania czegokolwiek w tym, co zostało jej polecone.
Tajemne otchłanie i nieprzebyte głębiny posłuszne są tym samym prawom. Niezmierzona przestrzeń wód, zamknięta na Jego rozkaz w zbiornikach, nie przekracza swych granic, ale pilnie przestrzega tego, co jej polecono. Powiedział bowiem: "Aż dotąd dojdziesz, a twoje fale zaginą w tobie". Nieprzebyty dla ludzi Ocean i znajdujące się poza nim światy kierowane są tymi samymi prawami Pana.
Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima następują regularnie jedna po drugiej. Wiatry bez przeszkód pełnią swą służbę w oznaczonym czasie. Również stale bijące źródła, stworzone dla przyjemności i zdrowia, nieprzerwanie dostarczają swych bogactw do podtrzymania życia ludzkiego. Najmniejsze nawet zwierzęta żyją razem w pokoju i zgodzie.
Wielki Stwórca i Pan wszystkiego rozporządził, aby wszystko się dokonywało w pokoju i zgodzie. Jest łaskawy dla wszystkich swych stworzeń, nade wszystko zaś dla nas, gdy uciekamy się do Jego miłosierdzia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała i majestat na wieki wieków. Amen.
                   Znalezione obrazy dla zapytania kocham jezusa
 

O Panie, Ty jesteś blisko skruszonych w sercu, wybaw złamanych na duchu (Ps 34, 19)

„Modlitwa biednego przeniknie obłoki (Syr 35, 17) i wyjedna łaskę; oto oś liturgii niedzielnej. Człowiek powinien spełniać dobre uczynki, powinien składać Bogu ofiary, lecz nie może myśleć, że tymi środkami „kupi sobie” Boga. Bóg nie jest jak ludzie, którzy pozwalają się przekupić podarunkami i świadczeniami. On patrzy jedynie na serce tego, kto się ucieka do Niego. Jeśli przenosi jednych nad innych, to pewnie tych, których Pismo święte nazywa „biednymi Pana”, którzy zwracają się do Niego z sercem pokornym, skruszonym, ufającym, przekonani, że nie mają żadnego prawa do Jego łask. Pierwsze czytanie (tamże 12-14. 16-18) jest właśnie pochwałą sprawiedliwości Boga, który „nie ma względu na osoby, nie jest stronniczy względem nikogo” (tamże 12-13), owszem, słucha prośby biednego, bezbronnego, sieroty i wdowy. Jest to pochwała modlitwy pokornego, świadomego własnej nędzy, potrzeby pomocy, zbawienia. Taka modlitwa właśnie „przenika obłoki”, wyjednuje sprawiedliwość i łaskę.

Czytanie Starego Testamentu jest najlepszym wprowadzeniem do ewangelicznej przypowieści o faryzeuszu i celniku (Łk 18, 9-14), w której Jezus porównuje modlitwę pysznego z modlitwą pokornego. Faryzeusz i celnik przychodzą do świątyni z tym samym zamiarem modlitwy, lecz zachowanie się każdego z nich jest zgoła odmienne. Dla pierwszego modlitwa jest zwykłym pozorem, by chwalić się własną sprawiedliwością, kosztem bliźniego: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy... zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam” (tamże 11-12). Kto więc może być bardziej sprawiedliwy niż on, który nie ma grzechu i wypełnia wszystkie czynności nakazane przez prawo? On czuje, że jest godny łaski Bożej, i domaga się jej jako nagrody za swoje dobre usługi. Jako doskonały faryzeusz zadowala się sprawiedliwością zewnętrzną, prawną, i w niej podoba sobie, a jego serce przepełnia pycha i wzgarda bliźniego. Celnik, przeciwnie, uznaje się za grzesznika, i słusznie, bo jego postępowanie nie było zgodne z prawem Boga. Jednak żałuje i uznaje swoją nędzę moralną, zdaje sobie sprawę, że nie zasługuje na łaskę Bożą: „nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: <Boże, miej litość dla mnie>„ (tamże 13). A oto zaskakujący wniosek: „Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten” (tamże 14). Jezus nie chciał przez to powiedzieć, że Bóg woli rozpustnika i oszusta od człowieka uczciwego i zachowującego prawo; lecz że woli pokorę grzesznika pokutującego niż pychę zarozumiałego sprawiedliwego. „Każdy bowiem, kto się wywyższa — w dufności i pewności siebie — będzie poniżony, a kto się uniża — pamiętając o swojej nędzy — będzie wywyższony” (tamże). Istotnie, wskutek swojej pychy i braku miłości faryzeusz miał nie mniej od celnika powodów do ukorzenia się.

Drugie czytanie (2 Tm 4, 6-8. 16-18) również poddaje myśl, która objaśnia powyższą naukę. Św. Paweł pod koniec swego życia przeprowadza jakby bilans: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem” (tamże 7). Zatem uznaje dobro spełnione, lecz zgoła w innym duchu niż faryzeusz. Zamiast wynosić się nad innych oświadcza, że Pan odda „wieniec sprawiedliwości” nie tylko jemu, „ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego” (tamże 8). Zamiast chlubić się z dokonanego dobra, oświadcza, że Bóg podtrzymywał go i udzielił mu siły. Zamiast liczyć na swoje zasługi, ufa Bogu, że dostąpi zbawienia, i oddaje Mu za to chwałę. „Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. Amen!” (tamże 18).

Nie opuszczaj mnie, Panie, bądź blisko przy mnie. Przy kim Pan jest blisko? Przy skruszonych sercem. Daleki jesteś od pyszałków, bliski zaś pokornym. Niech nie sądzą pyszni, że mogą się ukryć przed Twoimi oczami. Z daleka poznajesz wyniosłych. Z daleka poznałeś faryzeusza, który się chełpił, z bliska wspomogłeś celnika, który uznał się grzesznikiem. Tamten chełpił się ze swych zasług i ukrywał swoje rany, ten zaś nie chwalił się zasługami, a odsłaniał rany. Przyszedł do lekarza, bo wiedział, że jest chory, wiedział, że musi wyzdrowieć. Nie śmiał podnieść oczu ku niebu, lecz bił się w piersi, nie przebaczał sobie samemu, abyś mu Ty przebaczył; uznawał swoje winy, abyś mu je odpuścił; karcił się, abyś go Ty oswobodził...
O Panie, daleko jestem od tego, by się uważać za sprawiedliwego... Mam prosić, płakać, spowiadać się, a nie wynosić się, a nie chełpić się i chlubić się swoimi zasługami, bo chociaż coś posiadam, czym mógłbym się radować, co mam, czego bym nie otrzymał?
Naucz mnie otwierać Ci drogę przez wyznanie grzechów, abyś mógł przyjść do mnie... Wtedy przyjdziesz do mnie i nawiedzisz mnie. Będziesz wiedział istotnie, gdzie postawić stopy, aby przyjść do mnie. Przedtem zaś, dopóki nie wyznałem mojego grzechu, zagradzałem Ci drogę, a Ty, Boże mój, nie miałeś którędy przyjść do mnie. Ja więc będę wyznawał grzechy mojego życia i otwierał Ci drogę, a Ty, o Chryste, przyjdziesz do mnie i na drodze stawiając swe kroki, będziesz mnie kształtował według Twoich śladów (św. Augustyn).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. III, str. 270

 

 

Światowy Dzień Misyjny

Znalezione obrazy dla zapytania swiatowy dzien misyjny


Przedostatnia niedziela października jest od wielu lat obchodzona jako Światowy Dzień Misyjny (w Polsce znany pod nazwą Niedzieli Misyjnej). Rozpoczyna ona Tydzień Misyjny.

W 2015 r. hasłem tych obchodów są słowa:

Życie konsekrowane i misja


Opracowane przez Krajowe Biuro Papieskich Dzieł Misyjnych materiały liturgiczne proponują na kolejne dni Tygodnia Misyjnego konkretne intencje modlitw oraz rozważenie określonych tematów misyjnych; dotyczą one zadania niesienia Ewangelii przez misjonarzy poganom. Grupą szczególnie cenną jest młodzież - zarówno ewangelizująca, jak i ewangelizowana. W posłudze misjonarzy ważną rolę odgrywają Papieskie Dzieła Misyjne, będące dla każdego z nich zapleczem modlitwy i wsparcia materialnego.
Misje to różnego rodzaju przedsięwzięcia, w których wysłani przez Kościół głosiciele Ewangelii idą na cały świat, realizując nakaz Chrystusa: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata". Misjonarze podejmują wysiłek ewangelizacji i tworzenia Kościoła wśród narodów i grup społecznych, które nie wierzą w Chrystusa. Z posiewu słowa Bożego mają się zrodzić nowe Kościoły partykularne, wyposażone we własne siły i własną dojrzałość.W dziele ożywiania ducha misyjnego główną rolę odgrywają Papieskie Dzieła Misyjne, w skład których wchodzą:

  • Papieskie Dzieło Dziecięctwa Misyjnego (istnieje od 160 lat)
  • Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary
  • Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła
  • Papieska Unia Misyjna.

W okresie pontyfikatu Jana Pawła II liczba polskich misjonarzy podwoiła się. Polska, z obecnie ponad dwoma tysiącami misjonarzy i misjonarek, znajduje się na szóstym miejscu na świecie pod względem liczby osób pracujących na misjach. Wyprzedzają nas Hiszpanie (20 tys.), Francuzi (4 tys.), Niemcy (2,8 tys.), Kanadyjczycy (2,6 tys.) oraz Irlandczycy (2,3 tys.). Niepokojąca jest tendencja zmniejszania się liczby wyjeżdżających na misje z Polski misjonarzy i misjonarek, zarówno z diecezji, zakonów jak i osób świeckich.

                      Znalezione obrazy dla zapytania swiatowy dzien misyjny
 

Modlitwa św. Jana Pawła II o Ducha Misyjnego

 

Panie Jezu, który niegdyś wezwałeś pierwszych uczniów, aby stali się rybakami ludzi, niech także i dziś rozbrzmiewa Twoje łagodne wezwanie "Pójdź za Mną!". Udziel chłopcom i dziewczętom tej łaski, by radośnie odpowiedzieli na Twój głos!

Wspieraj w apostolskim trudzie naszych biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane. Obdarz wytrwałością seminarzystów i wszystkich tych, którzy realizują swój ideał życiowy w pełnym oddaniu się Twej służbie. Rozbudź w naszych wspólnotach zapał misyjny. Poślij, o Panie, robotników na swoje żniwo i nie pozwól, by brak pasterzy, misjonarzy i tych, którzy poświęcają życie sprawie Ewangelii, doprowadził ludzkość do zguby. Amen.

Modlitwa za misjonarzy

Panie Jezu Chryste, spojrzyj prosimy na swoich misjonarzy, kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo Twemu słowu i Twojej miłości. Bądź obrońcą silnych, ochroną przed potknięciem słabych, ratunkiem przed upadkiem. Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach. Niechaj im Panie towarzyszy sztandar Krzyża Twojego. W uciskach niech ich uczy ducha ofiary, w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego światło i wytrwanie.

Uwieńcz ich prace takimi owocami, jakich sami gorąco pragną, nie szukając korzyści, ani dóbr tej ziemi. Niechaj zbawią dusze nieśmiertelne i niewierzących sprowadzą do Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Spraw, żeby razem ze stale wzrastającą rzeszą wiernych wysławiali Ciebie, Panie, i składali Ci dzięki, który ich odkupiłeś i chcesz doprowadzić do zbawienia wiecznego. Amen.

Modlitwa chorych za misje

Boże, Ojcze nasz, w ciężkim położeniu i chorobie daj nam sile, abyśmy nasze cierpienia i nasza niemoc zjednoczyli z krzyżem Chrystusa. Pełni zaufania prosimy Ciebie: nie pozwól nam zapomnieć, że jesteś przy nas. Spraw, abyśmy nie zwątpili, gdy długo będziemy czekać na Twoją odpowiedz. Przez naszą duchową więź z misjonarkami i misjonarzami daj siłę i pociechę Twojej bliskości tym wszystkim, którzy w chorobie nie znajdują już ludzkiej pomocy. Spraw, abyśmy przez nasze cierpienia wyprosili umocnienie w wierze i miłości ludziom na całym świecie. Powołaj wielu młodych ze wszystkich narodów do Twojej misjonarskiej służby. Najlepszy Ojcze, ufamy, że w Twoim królestwie wszystkie łzy zostaną otarte, nie będzie już śmierci, choroby ani żadnego cierpienia... W naszej drodze do Ciebie, bądź z nami. Amen.

Modlitwa za misje

Najukochańszy Panie nasz, Jezu Chryste, który nas odkupiłeś ceną przenajświętszej Krwi swojej, ogarnij miłosiernym wzrokiem biedną ludzkość, któ­ra w znacznej części jest jeszcze pogrążona w mro­kach niewiary. Spraw, by cała ludzkość zajaśniała światłem prawdy. Poślij Panie apostołów Twojej Ewangelii, wspomagaj ich żarliwość, aby nie znający Chrystusa dostrzegli Jego miłość i za ich pośrednictwem weszli do Chrystusowej owczarni. Wspomagaj wysiłki wszystkich misjonarzy i misjonarek, niech ta służba prowadzi do prawdy i miłości. Oświeć błądzących i sprowadź ich do przystani prawdy i jedności. Przyspiesz, o Najukochańszy Zbawco zapowiedziane przez Ciebie Królestwo.

Darz misjonarzy zdrowiem, optymizmem i wiarą w sens poświęcenia i ofiary. Upadającym pod ciężarem krzyża daj moc do ochotnej i wielkodusznej służby. Pomagaj wszystkim pracownikom. Niech wielkim wysiłkiem kapłanów i świeckich rośnie Twój Kościół, wielki świadek Twego Odkupienia. Amen.

Modlitwa za Misjonarzy

Kiedy jest gorąco i kiedy jest zimno, kiedy wieje wiatr i pada deszcz misjonarze uczą o Tobie - Panie Jezu - wszystkich nie znających Ciebie.

Uczą dzieci z Afryki, Azji, Ameryki i z tylu innych miejsc na mapie świata. Proszę Cię, by nie tęsknili za domem, aby byli odważni, gdy nadchodzi niebezpieczeństwo i oddani Tobie w pracy i służbie.

Proszę, aby ludzie ich wspierali swymi modlitwami i ofiarami, aby misjonarze mieli czas na pisanie listów, aby chrzcili i uczyli zawsze dużo dzieci. Niech nie psują się im samochody, gdy jadą do wiosek modlić się z ludźmi i niech tubylcy pomogą im w budowie kościołów, szkół, dróg i szpitali. Woda, owoce, ryż, kukurydza i banany, niech zawsze będą w obfitości tam, gdzie ludzie gromadzą się, aby słuchać, co mówią misjonarze o Tobie Panie. 

Ty wiesz, Panie Jezu, jak trudno jest być misjonarzem, chodzić po drogach i nie mieć na stałe domu. Wiesz jak trudno mówić o Bogu, gdy się jest zmęczonym i grzeje gorące słońce. Bardzo Cię proszę, pomóż misjonarzom w głoszeniu Ciebie i Twego Królestwa na ziemi. Niech wszyscy ludzie pomagają im w głoszeniu Twojej chwały i modlą się za nich. Spraw, aby nie zabrakło misjonarzy.

Fragmenty "Modlitewnika dla dzieci" pod redakcją. Gabrieli Pindur_____________________________________________________
12dr_St_Krajski.JPG

 

Księgarnia Wojskowa im. gen. Stefana Grota-Roweckiego

Waldemar i Ewa Podgórscy

ul. Tuwima 34

90-002 Łódź

tel/fax (042) 633-94-68

www.ksiegarniawojskowa.net.pl

https://www.facebook.com/Ksiegarniawojskowa

 _____________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=MDg-SdJrZSs
​ -
Rząd w Polsce "PIS"​
 
https://www.youtube.com/watch?v=SEJAZlbguf0
​ - Pielgrzymka do Fatimy​
 
https://youtu.be/fqnk9WJOaOY
​ -
 ​
 
​Rząd w Polsce....​
https://youtu.be/h7162eGNh04 
​ Ks. Jacek Międlar​

 
https://www.youtube.com/watch?v=QE64t7xJaP4
​ - Ks.Jacek Międlar​
 
https://www.youtube.com/watch?v=s_6gxLPFGmY
​ Ks.Międlar​
 
https://www.youtube.com/watch?v=dmt5e0PlR5U
​ - Ks. J.Międlar​
 
https://www.gloria.tv/article/K49g3anjx4Kv4WVBUYq3HacpG
​  ​
 
https://www.youtube.com/watch?v=gQQRmbQaNy8
​ www.burke​ am
 
https://www.youtube.com/watch?v=rVzLCmjX3y4
 
https://www.youtube.com/watch?v=4XwduWotwSM
 
https://www.youtube.com/watch?v=LvNw23nXA80
 
https://www.youtube.com/watch?v=qf7c9D3epLU
 
https:/
 
Intronizacja = Uznanie Boga Jezusa Chrystusa Królem Polski Powiększy Jego Rolę i Znaczenie! Intronizacja To Żądanie Boga od Narodu, prezydenta, biskupów, sejmu, senatu i rządu Polski!! Ale wielu biskupów obłudników zdziczało, geopolityka okropna, Naród i rząd mocni jak Iskra!! Wspaniałe Kazania Intronizacja Ks.dr hab.prof.Piotr Natanek >/www.youtube.com/watch?v=nQXRJkAdOBo
 
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk9oPH4-jPAhUk_IMKHRkhDHEQtwIIJTAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnQXRJkAdOBo&usg=AFQjCNFX4hJVD3RBVxNQf-CNToQqtuRwAw
 
https://www.youtube.com/watch?v=eWqlX6SO9Do
_____________________________________________________

ŚWIĘTA RITA

Rozwiązuje sprawy trudne i beznadziejne – kliknij i dowiedz się więcej

Drogi Przyjacielu,

często otrzymuję listy, w których nasi korespondenci skarżą się na swą fatalną sytuację życiową. Piszą o chorobach, które ich wyniszczają, problemach rodzinnych, finansowych.

Wiesz co mnie w tych listach najbardziej porusza? Przygnębiający brak nadziei. Autorzy tych listów uważają, że z położenia, w którym się znaleźli, nie ma wyjścia.

Wiem, co możesz powiedzieć...

Naprawdę. Niektóre problemy życiowe nas autentycznie przerastają. Zresztą Ty i ja spotykamy się z tym wszystkim w naszych środowiskach. Te trudności dotykają także tych, których kochamy najbardziej.

Ale czy to jest powód, żeby popaść w rozpacz i beznadzieję? Czy przez te problemy mamy stać się alkoholikami, albo narkomanami, bo wydaje nam się, że środki odurzające dadzą nam choć chwilę wytchnienia? Czy rzeczywiście to są lekarstwa?

Absolutnie, nie!

Mogę Ci w tej chwili podać kilka pozytywnych przykładów jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Pozwól jednak, że skupię się na jednym - świadectwie mojej znajomej, Pani Ewy z Krakowa.

Przeczytaj, proszę, fragment jej listu:

Mój mąż zachorował na nowotwór, który zlokalizowany był w okolicy kolana. Diagnoza była straszna. Życie mogła mu uratować wyłącznie amputacja prawej nogi. Ten straszny wyrok powtórzyło czterech lekarzy. To było straszne… Ale nie poddawałam się. Jestem czcicielką św. Rity z Cascii. Wiem, ze Ona może pomóc w najtrudniejszych sytuacjach. Modliłam się więc gorąco do Boga za Jej wstawiennictwem. (…) Po kilku dniach znalazłam lekarza, który nie tylko dał nadzieję na uratowanie nogi, ale też podjął się przeprowadzenia operacji usunięcia nowotworu. Jak się okazało operacja powiodła się! Św. Rita pomogła. Przekonałam się, że nie ma sytuacji beznadziejnych!

Za Panią Ewą mogę tylko powtórzyć - jest święta, do której zawsze możemy udać się z prośbą o pomoc. To Rita z Cascii, święta od spraw trudnych i beznadziejnych.

Poznaj historię niezwykłej świętej

Chciałbym Cię zapoznać z tą świętą Orędowniczką w sprawach wyjątkowo trudnych.

Ona jest tak bliska wielu z nas:

wydana za mąż za gwałtownego mężczyznę, który zginął w wyniku rodowego sporu; wdowa, która niebawem straciła obu swoich synów, wreszcie pokorna zakonnica, która zawsze odpowiadała na Boże wezwania – poznała wszystkie wymiary ludzkiego cierpienia, ale nigdy nie zwątpiła w Bożą Opatrzność.

A Bóg odwdzięczył się jej, otaczając swoją opieką i czyniąc za jej pośrednictwem niewiarygodne cuda, które dzieją się po dziś dzień...

Św. Rita jest naszą pomocą i zarazem daje przykład do naśladowania!

O tym wszystkim przeczytasz we wspaniałej książce Święta Rita. Wspomożycielka w sprawach trudnych i beznadziejnych. Aby ją zamówić – kliknij tutaj.

Potrzebujesz duchowego pokrzepienia? Szukasz rozwiązania swych problemów? Twoi bliscy przeżywają trudne chwile?

Jeśli tak - polecam Ci tę książkę z całego serca!

Poznaj niezwykłą postać świętej Rity i postaw ją za wzór sobie i swoim bliskim, a przekonasz się, że dla Boga nie ma spraw beznadziejnych!

Jeśli nawet uznasz, że ta lektura nie jest Ci potrzebna, zrób komuś, na kim Ci zależy miły i pożyteczny prezent. Zyskasz dozgonną sympatię obdarowanego!

Dlatego zachęcam Cię raz jeszcze: zamów książkę "Święta Rita. Wspomożycielka w sprawach trudnych i beznadziejnych". Dołączę do niej: poświęconą koronkę do św. Rity, a także kartkę na intencje, którą możesz uzupełnić i odesłać do nas a my zawieziemy ją do Sanktuarium św. Rity w Cascii, gdzie zostanie odprawiona Msza Święta. 

W Jezusie i Maryi

Sławomir Olejniczak
Prezes Instytutu
Ks. Piotra Skargi
 _____________________________________________________

_____________________________________________________
​POLACY - MIEJCIE PRETENSJE DO DYR.T.RYDZYKA, ŻE SPRZEDAŁ POLSKĘ​
REKLAMUJĄC
ANDRZEJA DUDĘ NA PREZYDENTA, KTÓREGO BOGIEM JEST IZRAEL
!!!
mk.


_____________________________________________________

MUSISZ WIEDZIEĆ, ŻE RZĄD W POLSCE WYSYŁA MŁODZIEŻ NA WOJNĘ - tylko płakać.

 
​NO OCZYWIŚCIE -  
POLACY Z POLSKI WON, BO MUSI BYĆ MIEJSCE DLA IZRAELITÓW 
​.​
   JUŻ ICH WIELBICIELKA H
ANNA GROMKIEWICZ WYNALAZŁA PI
DUDĘ, KTÓRY WIERZY DWOM BOGOM, A RACZEJ JEDNEMU MOJŻESZOWEMU, BO ICH BARDZEJ SŁUCHA, NIŻ BOGA WSZECHMOGĄCEGO, CO JEST DOWODEM, ŻE SPROWADZA ŻYDÓW A POLSKĄ MŁODIEŻ WYGANIA NA WOJNĘ. GDYBYŚCIE BYLI W USA - TO BYŚCIE WIEDZIELI JAK SIĘ AMERYKANIE ŚMIEJĄ Z WYPOWIEDZI PANA MACIEREWICZA, ŻE POLSKA NIE SPOCZNIE DOPÓKI NIE WYWALCZY KRYMU DLA "UPA-INY" - I Z PODOBNYCH PISOWSKICH "PATRIOTÓW". MOŻE I PATRIOTÓW, TYLE ŻE NIE POLSKICH - W TYM ŚWIECIE GDZIE KAŻDY PILNUJE PRZEDE WSZYSTKIM SWOJEGO WŁASNEGO INTERESU. I CO NA TYM ONI ZYSKUJĄ - ŻYCZLIWE POKLEPANIE PO PLECACH I BILET DO PIEKŁA? A CO Z PRZYSIĘGAMI JAKIE SKŁADALI OBEJMUJĄC URZĘDY - PREZYDENTA, PREMIERA, POSŁA CZY MINISTRA? NAWET NIE WIECIE JAK TAKIE ZŁOŻONE PRZYSIEGI SĄ ROZLICZANE NA SĄDZIE DUSZY PO ŚMIERCI.mk.


_____________________________________________________

Odczytanie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana


15.10.2016


  KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE I MARYJA KRÓLOWA POLSKI.

Panie Jezu - czy podobało się Tobie wystąpienie b-pa Gądeckiego​ czytającego AKT INTRONIZACJI?
​           ​
 ​

​       PAN JEZUS:​

  " Otóż, Mój dobry narodzie polski od wieków przez Mojego Ojca wybrany, długo czekałem na taki AKT INTRONIZACYJNY, w którym biskup wymienia, co Mnie zawierza i chwała mu za to. Już jest bardzo, bardzo blisko pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na KRÓLA, a potrzeba tak niewiele - tego, czego chcą od nas Moi czciciele.
                 JEZUSOWI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI
​ POLSKI​
oddajemy wszystkie miasta i wioski - całej Polski; Panuj nad Polakami.
   JEZU CHRYSTE KRÓLU - BĄDŹ ZARZĄDCĄ NASZEJ OJCZYZNY.
  Oddajemy Tobie nasze serca, nasze rodzin
​, ​
 przemysł
​ i​
 banki. 
​ ​
Bądź naszym Królem i rządź nami w każdej dziedzinie naszej gospodarki. Panuj nad Rządem w Polsce i nad Episkopatem w Polsce. 
​ P
anuj nad Twoim Kościołem, bo widzisz, co się dzieje w Watykanie. Papież Franciszek poniża Ciebie Boga, a wywyższa wszystkie inne religie demoniczne. 
Błagamy Ciebie Chryste KRÓLU - obejmij naszą Ojczyznę POLSKĘ swoimi cudownymi ramionami i opanuj wszystkie gałęzie gospodarki, 
​  ​
bo wrogowie z różnych stron świata są gotowi napadać na 
​​n
asz kraj. Ulituj się nad
 naszą Polską​ i weź 
​w opiekę Bożą​ oraz ogarnij sercem naszą Ojczyznę
 Królu ulituj się nad naszą 
​Ojczyzną​
​ 
i weź 
​Polskę ​
w opiekę
​ Bożą​
, oraz ogarnij sercem cały nasz kraj. 
BŁAGAMY CIEBIE - BĄDŹ NASZYM PANEM, NASZYM KRÓLEM, 
A MY UNIŻENI I BISKUPI POLSCY BĘDZIEMY CI WYNAGRADZAĆ, 
​    ​
GDYŻ URATOWAŁEŚ NASZE DUSZE PRZED ZNIEWOLENIEM.
Boże Ojcze Wszechmogący oddajemy Tobie naszą Ojczyznę. 
Panuj nad nami, a Duch Święty niechaj zmieni serca ludzkie, 
a szczególnie rządzącym politykom i całe
​mu​
 Episkopat
​owi.
MA
​R​
YJO - KR
​Ó​
LOWO 
​P​
OLSKI BŁAGAM
​Y​
 CIE
​B​
IE O PRZEKAZ
​A​
NIE
​  W
Ł
​A
DZY 
TW
​OJE​
MU S
​Y​N
OWI - JEZUSOWI CHR
​Y​
ST
U​SOWI - KRÓLOWI.
​  TAK NAM DOPOMÓŻ BÓG.

Wielka Pokuta: Wobec tego kazania nie można pozostać obojętnym – WIDEO

                             Wielka Pokuta: Wobec tego kazania nie można pozostać obojętnym – WIDEO - niezalezna.pl
Sto tysięcy Polaków spotykało się na Jasnej Górze w ostatnią sobotę, by pokutować za grzechy swoje i narodu polskiego. Intencją spotkania było przebłaganie Boga za wszystkie grzechy popełnione przez Polaków w ostatnich latach, zarówno w czasach komunizmu, jak i współcześnie. – Dziś panuje największa herezja, jaką się głosi, niestety i w Kościele, herezja powszechnego zbawienia. Wielu ludzi  żyje dzisiaj w ciemności, żyje tam, bo jest im tak dobrze (…) żyją w ciemności, bo się do niej przyzwyczaili, nie widzą alternatywy, nie widzą, że może być inne życie w wolności i świetle Ducha Świętego – mówił ksiądz Piotr Glas, egzorcysta posługujący obecnie w Wielkiej Brytanii. 
Jesteśmy znowu w sytuacji walki duchowej. Jest ona bardzo silna. Polska po raz kolejny potrzebuje interwencji Bożej. Potrzebuje paść na kolana przed Matką Bożą. Bo skutki tej wojny, która się toczy w nas, mogą być opłakane i mogą zdeterminować los narodu na kolejne dziesiątki lat” – podkreślał w rozmowie z portalem niezalezna.pl Maciej Bodasiński, współorganizator Wielkiej Pokuty na Jasnej Górze.


_____________________________________________________
Sobota, 22 października 2016
 ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA
 
                                                                           
            Znalezione obrazy dla zapytania Sobota, 22 października 2016 ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA
 
Z homilii świętego Jana Pawła II, papieża,
wygłoszonej w dniu inauguracji pontyfikatu (22 października 1978 r.)
 

Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!

Piotr przybył do Rzymu! Co go skierowało i przyprowadziło do tego Miasta, serca Imperium Rzymskiego, jeśli nie posłuszeństwo natchnieniu otrzymanemu od Pana? Może ten rybak z Galilei nie chciałby przyjść aż tutaj. Może wolałby pozostać tam, nad brzegami jeziora Genezaret, ze swoją łodzią, ze swoimi sieciami. Ale prowadzony przez Pana, posłuszny Jego natchnieniu, przybył tutaj!
Według dawnej tradycji, w czasie prześladowania za Nerona, Piotr chciał opuścić Rzym. Ale wkroczył Pan: wyszedł mu naprzeciw. Piotr zwrócił się do Niego pytająco: "Quo vadis Domine? - Dokąd idziesz, Panie?" A Pan odpowiedział mu natychmiast: "Idę do Rzymu, by Mnie ukrzyżowano po raz drugi". Piotr powrócił do Rzymu i pozostał tutaj aż do swego ukrzyżowania.
Nasz czas wzywa nas, skłania nas, zobowiązuje nas do wpatrywania się w Pana i pogrążenia się w pokornym i pobożnym rozważaniu tajemnicy najwyższej władzy samego Chrystusa.
Ten, który narodził się z Dziewicy Maryi, Syn cieśli - jak mniemano, Syn Boga żywego - jak wyznał Piotr, przyszedł, aby nas wszystkich uczynić "królewskim kapłaństwem".
Sobór Watykański II przypomniał nam tajemnicę tej władzy i fakt, że misja Chrystusa - Kapłana, Proroka-Nauczyciela, Króla - trwa dalej w Kościele. Wszyscy, cały lud Boży uczestniczy w tej trojakiej misji. I może w przeszłości wkładano na głowę papieża tiarę, tę potrójną koronę, aby wyrazić przez ten symbol, że cały hierarchiczny ustrój Kościoła Chrystusowego, cała jego "święta władza" w nim sprawowana, nie jest niczym innym jak służbą, służbą, która ma na celu tylko jedno: aby cały lud Boży był uczestnikiem tej trojakiej misji Chrystusa i pozostawał zawsze pod władzą Pana, która bierze swój początek nie z mocy tego świata, lecz od Ojca Niebieskiego oraz z tajemnicy krzyża i zmartwychwstania.
Ta absolutna, a jednak miła i słodka władza Pana odpowiada całej głębi człowieka, jego najwznioślejszym aspiracjom umysłu, woli, serca. Ona nie przemawia językiem siły, lecz wyraża się w miłości i w prawdzie.
Nowy Następca Piotra na rzymskiej stolicy wypowiada dzisiaj gorącą, pokorną, ufną modlitwę: "O Chryste! Spraw, bym mógł stać się i być sługą Twojej jedynej władzy! Sługą Twojej słodkiej władzy! Sługą Twojej władzy, która nie przemija! Spraw, bym potrafił być sługą! Co więcej, sługą Twoich sług!"
Bracia i Siostry! Nie obawiajcie się przyjąć Chrystusa i zgodzić się na Jego władzę!
Pomóżcie Papieżowi i wszystkim, którzy chcą służyć Chrystusowi i przy pomocy władzy Chrystusowej służyć człowiekowi i całej ludzkości!
Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie lękajcie się! Chrystus wie, "co jest w człowieku". Tylko On to wie!
Dzisiaj tak często człowiek nie wie, co nosi w sobie, w głębi swojej duszy, swego serca. Tak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Tak często opanowuje go zwątpienie, które przechodzi w rozpacz. Pozwólcie zatem - proszę was, błagam was z pokorą i ufnością - pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. Tylko On ma słowa życia, tak, życia wiecznego.
 
                                    Znalezione obrazy dla zapytania ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA
 
 
 
Karol Wojtyła z matką

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, niewielkim miasteczku nieopodal Krakowa, jako drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów. Został ochrzczony w kościele parafialnym 20 czerwca 1920 r. przez ks. Franciszka Żaka, kapelana wojskowego. Rodzice nadali imię Karolowi na cześć ostatniego cesarza Austrii, Karola Habsburga.
Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca - wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Edmund, brat Karola, studiował medycynę w Krakowie i został lekarzem. Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko - Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu.
W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia - Lolek. Uważano go za chłopca utalentowanego i wysportowanego.
13 kwietnia 1929 r. zmarła matka Karola, a trzy lata później, w 1932 r., w wieku 26 lat, zmarł na szkarlatynę brat Edmund. Chorobą zaraził się od swojej pacjentki w szpitalu w Bielsku.
Od września 1930 r. Karol rozpoczął naukę w ośmioletnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Jadowity w Wadowicach. Nie miał żadnych problemów z nauką; już w tym wieku, według jego katechetów, wyróżniała go także ogromna wiara. 14 maja 1938 r. Karol zakończył naukę w gimnazjum, otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą, następnie wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zamieszkał z ojcem w Krakowie.

Karol Wojtyła po maturze W lutym 1940 r. poznał osobę ważną dla swego rozwoju duchownego. Był to Jan Tyranowski, który prowadził dla młodzieży męskiej koło wiedzy religijnej. Uczestniczący w nim Wojtyła poznał wówczas i po raz pierwszy czytał pisma św. Jana od Krzyża.
18 lutego 1941 r. po długiej chorobie zmarł ojciec Karola. Było to poważnym ciosem dla młodego chłopaka, który w 21. roku życia pozostał zupełnie bez rodziny. Po śmierci ojca Karol Wojtyła pozostał bez środków do życia. W normalnych czasach mógłby liczyć na studenckie stypendium, ale w czasie wojny uczelnie nie działały. Karol wykorzystał ten czas na intensywne samokształcenie. Środowisko akademickie utrzymywało więzi i działało w podziemiu.
W 1942 i 1943 r. jako reprezentant krakowskiej społeczności akademickiej udawał się do Częstochowy, by odnowić śluby jasnogórskie (tradycja akademickich pielgrzymek majowych zapoczątkowana w 1936 r. trwa do dziś).
Za jedną z najważniejszych dla siebie inicjatyw okresu okupacji Karol uważał pracę aktorską w konspiracyjnym Teatrze Rapsodycznym, pod kierownictwem Mieczysława Kotlarczyka (teatr działał pod auspicjami podziemnej organizacji narodowo-katolickiej Unia). W tym czasie powstało wiele utworów poetyckich Wojtyły, publikowanych później pod pseudonimem Andrzej Jawień (inne pseudonimy literackie to AJ, Piotr Jasień, a od 1961 r. - Stanisław Andrzej Gruda). Twórczość literacką kontynuował także w latach późniejszych.
Karol podjął pracę jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay, początkowo w kamieniołomie w Zakrzówku, a potem w oczyszczalni sody w Borku Fałęckim (obecnie na terenie Krakowa). Współpracownicy wspominali później, że każdą przerwę w pracy spędzał zatopiony w lekturze. W drodze do pracy wstępował do kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach, obok cmentarza, na którym w 1938 r. pochowano przyszłą świętą - s. Faustynę Kowalską.
W 1942 r. wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, nie przerywając pracy w Solvayu. W tym samym czasie rozpoczął w konspiracji studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 29 lutego 1944 roku potrąciła go niemiecka ciężarówka wojskowa i dwa tygodnie musiał spędzić w szpitalu. Zapytany po latach, czy łączy w jakiś sposób ten wypadek z zamachem na swoje życie w 1981 roku, przyznał: "Tak, w obu przypadkach czuwała nade mną Opatrzność".
Kiedy w Warszawie wybuchło Powstanie, w Krakowie hitlerowski terror nasilił się (w tzw. "czarną niedzielę" 6 sierpnia 1944 r. Niemcy aresztowali ponad 7 000 mężczyzn). Wówczas kardynał Sapieha, chcąc ratować przyszłych kapłanów, zdecydował, że alumni mają zamieszkać w pałacu arcybiskupim. Tam Karol pozostał do końca wojny, do czasu odbudowania krakowskiego seminarium na Podwalu.

Ksiądz Karol Wojtyła 13 października 1946 r. alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie Karol Wojtyła został subdiakonem, a tydzień później diakonem. Już 1 listopada 1946 r. kard. Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola na księdza. 2 listopada jako neoprezbiter Karol Wojtyła odprawił Mszę św. prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu.
15 listopada 1946 r. wraz z klerykiem Stanisławem Starowiejskim poprzez Paryż wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum (obecnie Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu). Podczas studiów zamieszkiwał w Kolegium Belgijskim, gdzie poznał wielu duchownych z krajów frankofońskich oraz z USA. W 1948 r. ukończył studia z dyplomem summa cum laude.
W lipcu 1948 r. na okres 7 miesięcy ks. Karol został skierowany do pracy w parafii Niegowić, gdzie spełniał zadania wikarego i katechety. W marcu 1949 r. został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Tam założył chór gregoriański, z którym wkrótce przygotował i odśpiewał mszę De Angelis ("O Aniołach"). Swoich chórzystów zaraził pasją i miłością do gór - razem przewędrowali Gorce, Bieszczady i Beskid. Organizowali także spływy kajakowe na Mazurach. W Krakowie otrzymał też w końcu (1948) tytuł doktora teologii (którego nie dostał w Rzymie z powodu braku funduszy na wydanie drukiem rozprawy doktorskiej). Uzyskawszy po śmierci kard. Sapiehy urlop na pracę naukową, w latach 1951-1953 rozpoczął pisanie pracy habilitacyjnej, która, chociaż przyjęta w 1953 roku przez Radę krakowskiego Wydziału Teologicznego, została odrzucona przez Ministerstwo Oświaty i tytułu docenta Karol Wojtyła nie uzyskał (aż do roku 1957). W roku 1956 objął za to katedrę etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Biskup Karol Wojtyła W 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem pomocniczym Krakowa i biskupem tytularnym Umbrii. Przyjął wówczas, zgodnie z obyczajem, jako hasło przewodnie swej posługi słowa Totus tuus (łac. "Cały Twój"); kierował je do Matki Chrystusa. Konsekracji biskupiej ks. Karola Wojtyły dokonał 28 września 1958 r. w katedrze na Wawelu metropolita krakowski i lwowski, arcybiskup Eugeniusz Baziak. Współkonsekratorami byli biskup Franciszek Jop i biskup Bolesław Kominek. W tym okresie powstały najgłośniejsze prace biskupa Wojtyły, które przyniosły mu sławę wśród teologów: "Miłość i odpowiedzialność" (1960) oraz "Osoba i czyn" (1969). W 1962 r. został krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji. Na okres biskupstwa Karola przypadły także obrady Soboru Watykańskiego II, w których aktywnie uczestniczył.
30 grudnia 1963 r. Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Podczas konsystorza 26 czerwca 1967 r. został nominowany kardynałem. 29 czerwca 1967 r. otrzymał w kaplicy Sykstyńskiej od papieża Pawła VI czerwony biret, a jego kościołem tytularnym stał się kościół św. Cezarego Męczennika na Palatynie.
Jako pasterz diecezji starał się ogarniać swą posługą wszystkich potrzebujących. Wizytował parafie, odwiedzał klasztory. W 1965 r. otworzył proces beatyfikacyjny siostry Faustyny Kowalskiej. Utrzymywał dobry i ścisły kontakt z inteligencją krakowską, zwłaszcza ze środowiskiem naukowym i artystycznym. Zyskał dojrzałość jako myśliciel, sięgając nie tylko do rozległej tradycji filozoficznej, lecz także do Biblii i do mistyki (zawsze był mu bliski święty Jan od Krzyża) i budując harmonijnie koncepcję z pogranicza filozofii oraz teologii: człowieka jako integralnej osoby. Stał się znanym poza Polską autorytetem. Był obok Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego najważniejszą postacią Episkopatu Polski. Z Prymasem Tysiąclecia ściśle współpracował, okazując szacunek dla jego doświadczenia i mądrości. W nielicznych wolnych chwilach nadal z chęcią jeździł na Podhale i w Tatry, chodził po górach, uprawiał narciarstwo.

Święty Jan Paweł II zaraz po wyborze na papieża
W nocy z 28 na 29 września 1978 roku po zaledwie 33 dniach pontyfikatu zmarł papież Jan Paweł I. 14 października rozpoczęło się więc drugie już w tym roku konklawe - zebranie kardynałów, mające wyłonić nowego papieża. 16 października 1978 roku około godziny 17.15 w siódmym głosowaniu metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Przyjął imię Jan Paweł II. O godz. 18.45 kard. Pericle Felici ogłosił wybór nowego papieża - HABEMUS PAPAM!Jan Paweł II udzielił pierwszego błogosławieństwa "Urbi et Orbi" - "Miastu i Światu". 22 października na Placu Świętego Piotra odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu, a następnego dnia pierwsza audiencja dla 4000 Polaków zgromadzonych w auli Pawła VI. Msza św. inaugurująca pontyfikat była transmitowana przez radio i telewizję na wszystkie kontynenty. Dla Polaków, w kraju rządzonym przez komunistów, była to pierwsza transmisja Mszy św. od czasów przedwojennych. 12 listopada Jan Paweł II uroczyście objął katedrę Rzymu - Bazylikę św. Jana na Lateranie, stając się w ten sposób Biskupem Rzymu.

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. Wybór na głowę Kościoła osoby z kraju socjalistycznego wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie Wschodniej i w Azji w latach 80-tych i 90-tych XX w.
Pontyfikat Jana Pawła II trwał ponad 26 lat i był drugim co do długości w dziejach Kościoła. Najdłużej - 32 lata - sprawował swój urząd Pius IX (nie licząc pontyfikatu Piotra - pierwszego następcy Jezusa).
Podczas wszystkich pielgrzymek Jan Paweł II przebył ponad 1,6 miliona kilometrów, co odpowiada 40-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i czterokrotnej odległości między Ziemią a Księżycem. Jan Paweł II odbył 102 pielgrzymki zagraniczne, podczas których odwiedził 135 krajów, oraz 142 podróże na terenie Włoch, podczas których wygłosił 898 przemówień. Z 334 istniejących rzymskich parafii odwiedził 301. Jego celem było dotarcie do wszystkich parafii, zabrakło niewiele.

Święty Jan Paweł II, papież-apostoł Jan Paweł II mianował 232 kardynałów (w tym 9 Polaków), ogłosił 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków) i 478 świętych. Napisał 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji oraz 43 listy apostolskie. Powyższe dane statystyczne nie oddają jednak nawet skrawka ogromnego dziedzictwa nauczania i pontyfikatu pierwszego w dziejach Kościoła Papieża-Polaka.
Wprawdzie już począwszy od Jana XXIII papiestwo zaczęło rezygnować z niektórych elementów ceremoniału, jednakże dopiero Jan Paweł II zniwelował większość barier, przyjmując postawę papieża bliskiego wszystkim ludziom, papieża-apostoła. Chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. Na spotkanie w Rzymie w roku 1985, który ONZ ogłosiła Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, napisał list apostolski na temat roli młodości jako okresu szczególnego kształtowania drogi życia, a 20 grudnia zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Odtąd co roku przygotowywał orędzie skierowane do młodych, które stawało się tematem międzynarodowego spotkania, organizowanego w różnych miejscach świata (np. w 1991 r. w Częstochowie, a w 2016 r. - w Krakowie).
Chociaż kardynał Wojtyła rozpoczynając posługę Piotrową był - jak na papieża - bardzo młody (miał 58 lat), cieszył się dobrym zdrowiem i był wysportowany, to niemal cały jego pontyfikat naznaczony był cierpieniem. Choroby Jana Pawła II zaczęły się od pamiętnego zamachu na życie papieża. 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 17.19 papież został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Ocalenie, jak sam wielokrotnie podkreślał, zawdzięczał Matce Bożej Fatimskiej, której rocznicę objawień tego dnia obchodzono. Powiedział później: "Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę". Cały świat zamarł w oczekiwaniu na wynik sześciogodzinnej operacji w Poliklinice Gemelli. Papież spędził wtedy na rehabilitacji w szpitalu 22 dni.
Niestety, do pełnego zdrowia nie powrócił nigdy. Następstwa postrzału spowodowały liczne komplikacje zdrowotne, konieczność kolejnych operacji, pobyty w szpitalu. Zaraz po zamachu w przekazie nadanym przez Radio Watykańskie papież powiedział: "Modlę się za brata, który zadał mi cios, i szczerze mu przebaczam". Później odwiedził zamachowca w więzieniu.
Papież nigdy nie ukrywał swojego stanu zdrowia. Cierpiał na oczach tłumów, którym w ten sposób dawał niezwykłą katechezę. Wielokrotnie też podkreślał wartość choroby i zwracał się do ludzi chorych i starszych o modlitewne wspieranie jego pontyfikatu.
W pierwszą rocznicę zamachu na Placu świętego Piotra, 13 maja 1982 r., papież udał się z dziękczynną pielgrzymką do Fatimy. Tam, podczas nabożeństwa, niezrównoważony mężczyzna Juan Fernández y Krohn lekko ugodził papieża nożem. Ochrona szybko obezwładniła napastnika, a papież dokończył nabożeństwo pomimo krwawienia. Na szczęście ten drugi zamach nie miał poważnych następstw.

Święty Jan Paweł II w ostatnim okresie swego życia Jan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Mimo licznych spekulacji i sugestii ustąpienia z funkcji, które nasilały się w mediach zwłaszcza podczas kolejnych pobytów papieża w szpitalu, pełnił ją aż do śmierci. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia papieża rozpoczęło się 1 lutego 2005 r. Przez ostatnie dwa miesiące życia Jan Paweł II wiele dni spędził w szpitalu i nie pojawiał się publicznie. Przeszedł grypę i zabieg tracheotomii, wykonany z powodu niewydolności oddechowej. W czwartek, 31 marca, wystąpiły u Ojca Świętego silne dreszcze ze wzrostem temperatury ciała do 39,6 st. C. Był to początek wstrząsu septycznego połączonego z zapaścią sercowo-naczyniową.
Kiedy medycyna nie mogła już pomóc, uszanowano wolę papieża, który chciał pozostać w domu. Podczas Mszy św. sprawowanej przy jego łożu, którą Jan Paweł II koncelebrował z przymkniętymi oczyma, kardynał Marian Jaworski udzielił mu sakramentu namaszczenia. 2 kwietnia 2005 r. o godz. 7.30 papież zaczął tracić przytomność. W tym czasie w pokoju umierającego czuwali najbliżsi, a przed oknami, na Placu św. Piotra modlił się wielotysięczny tłum. Relacje na cały świat nadawały wszystkie media. Wieczorem, przy łóżku chorego odprawiono Mszę św. wigilii Święta Miłosierdzia Bożego. Ok. godz. 19.00 Jan Paweł II wszedł w stan śpiączki. Monitor wykazał postępujący zanik funkcji życiowych. O godz. 21.37 osobisty papieski lekarz Renato Buzzonetti stwierdził śmierć Jana Pawła II. Jan Paweł II odszedł do domu Ojca po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, które sam ustanowił.

Trumna z ciałem św. Jana Pawła II Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek, 8 kwietnia 2005 r. Uczestniczyło w nim na placu św. Piotra i w całym Rzymie ok. 300 tys. wiernych oraz 200 prezydentów i premierów, a także przedstawiciele wszystkich wyznań świata, w tym duchowni islamscy i żydowscy. Po zakończeniu nabożeństwa żałobnego, w asyście tylko duchownych z najbliższego otoczenia, papież został pochowany w podziemiach bazyliki św. Piotra, w krypcie bł. Jana XXIII, beatyfikowanego w 2000 r.

13 maja 2005 r. papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od konieczności zachowania pięcioletniego okresu od śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez prawo kanoniczne. Formalny proces rozpoczął się 28 czerwca 2005 r., kiedy zaprzysiężeni zostali członkowie trybunału beatyfikacyjnego. Postulatorem został ksiądz Sławomir Oder. 23 marca 2007 r. trybunał diecezjalny badający tajemnicę uzdrowienia jednej z francuskich zakonnic - Marie Simon-Pierre - za wstawiennictwem papieża Polaka potwierdził fakt zaistnienia cudu. Po niespodziewanym uzdrowieniu, o które na modlitwie prosiły za wstawiennictwem zmarłego papieża członkinie jej zgromadzenia, s. Marie powróciła do pracy w szpitalu dziecięcym. Przy okazji podania tej wiadomości ks. Oder poinformował, że istnieje kilkaset świadectw dotyczących innych uzdrowień za wstawiennictwem Jana Pawła II.
2 kwietnia 2007 r. miało miejsce oficjalne zamknięcie diecezjalnej fazy procesu beatyfikacyjnego w Bazylice św. Jana na Lateranie w obecności wikariusza generalnego Rzymu, kardynała Camillo Ruiniego.
16 listopada 2009 r. w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych odbyło się posiedzenie komisji kardynałów w sprawie beatyfikacji Jana Pawła II. Obrady komisji zakończyło głosowanie, w którym podjęto decyzję o skierowaniu do Benedykta XVI prośby o wyniesienie polskiego papieża na ołtarze.
19 grudnia 2009 r. papież Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu heroiczności cnót Jana Pawła II, który zamknął zasadniczą część jego procesu beatyfikacyjnego. Jednocześnie rozpoczęło się dochodzenie dotyczące cudu uzdrowienia przypisywanego wstawiennictwu polskiego papieża.
12 stycznia 2011 r. komisja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zaaprobowała cud za wstawiennictwem Jana Pawła II polegający na uzdrowieniu francuskiej zakonnicy. Zgodnie z konstytucją apostolską Jana Pawła II Divinus perfectionis Magister z 1983 r. ustalającą nowe zasady postępowania kanonizacyjnego, orzeczenie Kongregacji zostało przedstawione papieżowi, który jako jedyny ma prawo decydować o kościelnym kulcie publicznym Sług Bożych.

Święty Jan Paweł II 14 stycznia 2011 r. papież Benedykt XVI podpisał dekret o cudzie i wyznaczył na dzień 1 maja 2011 r. beatyfikację papieża Jana Pawła II. Dokonał jej osobiście podczas uroczystej Mszy Świętej na placu św. Piotra w Rzymie, którą koncelebrowało kilka tysięcy kardynałów, arcybiskupów i biskupów z całego świata. Liczba wiernych uczestniczących w nabożeństwie jest szacowana na 1,5 mln osób, w tym trzysta tysięcy Polaków. Warto wspomnieć, że Benedykt XVI uczynił wyjątek, osobiście przewodnicząc beatyfikacji swojego Poprzednika - jako zwyczajną praktykę Benedykt XVI przyjął, że beatyfikacjom przewodniczy jego delegat, a on sam dokonuje jedynie kanonizacji.
Na datę liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II wybrano dzień 22 października, przypadający w rocznicę uroczystej inauguracji pontyfikatu papieża-Polaka.

Papież Franciszek dokonał kanonizacji papieża-Polaka w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r., w Rzymie. Do chwały świętych Jan Paweł II został wyniesiony razem z jednym ze swoich poprzedników, Janem XXIII.


Litania do św. Jana Pawła II
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami


Święta Maryjo - módl się za nami
Święty Janie Pawle - módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako mia-rę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,
Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K: Módl się za nami święty Janie Pawle.
W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.Módlmy się: Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen._____________________________________________________

21 PAŹDZIERNIKA ROZPOCZYNAMY NOWENNĘ DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

https://gloria.tv/article/g4AfYhjbbmgw6pSavY21EJSTG
__________

CZY TO JEST PROWOKACJA? - Czechy: Rosjanin zatrzymany w Pradze. Był poszukiwany za ataki hakerskie na cele w USA

https://gloria.tv/article/bVNCPW2WiSrq3u1JXxost4XhD
_______________

Elżbieta Borowska: Rząd PiS chce jeszcze bardziej zadłużyć Polaków w 2017 roku!

https://gloria.tv/video/fX8hTHNSXWXq1K8RJumW7yWCo

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

_____________________________________________________
​JAK ONI - BISKUPI PANA BOGA SIĘ NIE BOJĄ ? A NIECH KWICZĄ I WYJĄ  Z BÓLU PO ŚMIERCI !!!
To oni, ci hierarchowie powinni uczyć ludzi o wierze i o Panu Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynym, a nie my ich  mk

Tylko u nas! Jacek Międlar: Talmudyczne związki episkopatu

     Tylko u nas! Jacek Międlar: Talmudyczne związki episkopatu
 

W ostatnim felietonie niewystarczająco wyczerpująco przedstawiłem poruszoną w oświadczeniu i programie „Warto rozmawiać” sprawę „talmudycznych związków” znaczącej części polskiego episkopatu, a zwłaszcza jego szefostwa. Poczuwam się do odpowiedzialności, by wypowiedziane słowa wytłumaczyć na łamach tygodnika.

„Będąc prawdziwie zaangażowani, nie ulegając diabelskim naciskom, żywię nadzieję, że niebawem przyjdzie nam cieszyć się ze Wspólnoty Chrystusa, wolnej od gejowskiego i talmudyczno-żydowskiego – mającego nas za »niewolników« i »robactwo« i dążącego do totalnej destrukcji cywilizacji chrześcijańskiej – kąkolu” – napisałem w opublikowanym w „Warszawskiej Gazecie” oświadczeniu.

Mówiąc o Talmudzie, opieram się na tłumaczeniach ks. dr. Stanisława Trzeciaka oraz ks. Justyna Pranajtisa oraz relacji Harolda W. Rosenthala na temat żydowskiego rasizmu zawartego w najważniejszej dla żydów (oprócz karaimów) księdze. Czy wolno nam pozostawać bierni, gdy widzimy, że polscy hierarchowie wpisują się nienawistną, talmudyczną narrację, kolaborując, a nawet służąc żydowskim imperialistom?Aby nie być gołosłownym, przytaczam kilka wybranych fragmentów najważniejszej, żydowskiej księgi:

–Wszystkie nieżydowskie dzieci są zwierzętami. (Yebamoth, 98a)

–Tylko żydzi są ludźmi, goje nie są ludźmi, tylko bydłem. (Keritot, 6b)

–Goje zostali stworzeni, by służyć żydom jako niewolnicy. (Midrasz Talpioh, 225)

–Żydzi mają okradać i zabijać gojów. (Sanhedryn, 57a)

Niebezpieczne związki z rasistami

Prymas polski abp Wojciech Polak zapowiedział swój udział w uroczystościach 500-lecia reformacji, czyli rozłamu Kościoła. Znaczy to, że zamierza świętować niszczenie katolicyzmu. Idąc dalej, ten sam hierarcha, w parze z abp. Stanisławem Gądeckim, permanentnie deprecjonuje, a nawet uważa za heretycki polski nacjonalizm, którego istotowym założeniem – podobnie jak naszego tygodnika – jest promowanie i chronienie tego, co narodowe i katolickie. Tymi działaniami obaj hierarchowie doskonale wpisują się w retorykę żydowskiej księgi nienawiści. Ponadto talmudycznych inklinacji polskiej hierarchii należy dopatrzeć się w żywej partycypacji w organizacjach będących swoistymi bękartami talmudycznych imperialistów, takich jak np. Rotary International czy Lions Club.

więcej: http://polskaniepodlegla.pl/opinie/item/8973-tylko-u-nas-jacek-miedlar-talmudyczne-zwiazki-episkopatu

 
 
Ksiądz Piotr Natanek jest atakowany, bo demaskuje masońską lożę Szatana niszczącą Kościół w Polsce !

_____________________________________________________

Tylko u nas! Grzegorz Braun: Prawo do życia dla wybranych?                   

Tylko u nas! Grzegorz Braun: Prawo do życia dla wybranych?
 
Nie zapominajmy: „Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”. Jakże mamy oczekiwać błogosławieństwa we wszystkich innych sprawach naszego życia zbiorowego, skoro właśnie zbiorowo po raz kolejny usankcjonowaliśmy składanie dorocznej ofiary z ludzi. Tak jest, ofiary z ludzi – konkretnie z ok. 1000 dzieci, które złożone zostają na ołtarzu ignorancji, bezwzględności i konformizmu.
Nie, tzw. aborcja nie jest „tematem zastępczym”, jak tego znów próbowali ostatnio dowodzić niektórzy politycy i dziennikarze należący do „otuliny propagandowej” układu władzy. To jest kwestia pierwszorzędna – nie miejmy wątpliwości, że od stworzenia prawnej gwarancji bezpieczeństwa życia ludzkiego zależą losy naszego państwa. To jest, owszem, sprawa życia i śmierci, ale nie tylko tych najmłodszych z nas, jeszcze nienarodzonych, bezbronnych i niemogących nawet głosu zabrać w swojej obronie, to sprawa być albo nie być całego narodu.
Czy w dziejowym bilansie chcemy uplasować się w tej samej kategorii co zbrodnicze, w najgłębszej istocie satanistyczne reżimy, pod władzą których tryumfowała mentalność eugeniczna?Rekord podłości pobiły insynuacje, że to „prolajferzy” ponoszą odpowiedzialność za całą sytuację, że zachowali się co najmniej nierozważnie, a może wręcz wzięli udział w prowokacji, której celem było utrudnienie, ba! może nawet zablokowanie dobrej zmiany. Że owszem, wszyscy są za życiem, ale akurat nie tu i nie teraz. Notabene niejako przy okazji, mimochodem rządząca partia wyrzuciła do kosza inne projekty prawa, zmierzające do ukrócenia w Polsce i innych wołających o pomstę do nieba procederów, na czele z takim skrajnym przypadkiem mentalności eugenicznej i aborcyjnej, jakim jest tzw. in vitro.Kto jednak w tych dniach oglądał relacje z Sejmu, ten nie może mieć wątpliwości – to właśnie dr Joanna Banasiuk i mec. Jerzy Kwaśniewski z Ordo Iuris, to Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro – Prawo do Życia, to oni bronili tam nie tylko życia nienarodzonych, ale po prostu honoru Polski. I to po ich stronie były tu wszelkie racje, także polityczne, wbrew temu, co się chyba zdaje samemu prezesowi Kaczyńskiemu i tym, którzy od tygodnia nachwalić się nie mogą finezji jego manewru odwrotowego. Tymczasem właśnie powaga naszej sytuacji międzynarodowej, skala wyzwań i zagrożeń, wobec których stoimy, to wszystko tym bardziej skłaniać powinno do kategorycznego opowiedzenia się za prawem do życia.

_____________________________________________________
 POLACY - NIE DAJCIE SIĘ ZABIJAĆ​ FANATYCZNYM PRZYJACIOŁOM !!! mk.
„Kompromis aborcyjny” plus wparcie rodzin. Resort Zdrowia potwierdza obawy obrońców życia
 
                     „Kompromis aborcyjny” plus wparcie rodzin. Resort Zdrowia potwierdza obawy obrońców życia

Obecnie nie są prowadzone żadne prace zmierzające do zmiany ustawy aborcyjnej – powiedział w Sejmie wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas. Jak przypomniał, rząd pracuje nad programem wsparcia dla rodzin, które wychowują chore dzieci.To potwierdzenie obaw obrońców życia, którzy po odrzuceniu obywatelskiego projektu „Stop Aborcji” wskazywali, że deklaracje rządu o podjęciu działań na rzecz ochrony życia, to tylko puste obietnice dla uspokojenia rozczarowanego elektoratu.

O ewentualne zmiany przepisów aborcyjnych pytały posłanki PO: Monika Wielichowska i Joanna Mucha. - Obecnie nie są prowadzone żadne prace zmierzające do zmiany obowiązującej ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - odpowiedział Pinkas. - Nie są prowadzone żadne prace - dodał.

Jak zaznaczył, w czwartek odbywa się trzecie posiedzenie zespołu merytorycznego powołanego przez premier Beatę Szydło, którego celem jest przygotowanie rządowego projektu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Wiceminister zaznaczył też, że dokonane będą analizy tego, w jakich przypadkach dokonuje się legalnej terminacji ciąży. - Oczywiście mamy zgrubną informację, ale ta informacja będzie pogłębiona poprzez prace konsultantów krajowych z zakresu ginekologii - powiedział. To poniekąd odpowiedź na medialne zarzuty dotyczące wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, w których bez podania źródła swej wiedzy wyrażał pogląd, że znaczna część aborcji eugenicznych dotyczy dzieci z Zespołem Downa.

To jednak dyskusja poboczna, bo niezmiennym pozostaje fakt, że zezwalający na zabijanie nienarodzonych dzieci „kompromis aborcyjny” pozostaje nadal niezagrożony.

http://www.pch24.pl/kompromis-aborcyjny-plus-wparcie-rodzin--resort-zdrowia-potwierdza-obawy-obroncow-zycia,46813,i.html

_____________________________________________________
19 października – wspomnienie liturgiczne Świętego Jerzego Popiełuszko
 
(w 32 rocznicę porwania i śmierci) …
 
 
 
Luty 1984
 
(Zdjęcie Świętego z lutego 1984 roku, z ostatnich miesięcy życia...)
 
Mój komentarz:
 
W kościele pw Świętej Trójcy w Chicago – jak w wielu innych polskich Kościołach – dziwnie nieco wspominają tego wielkiego Świętego. Jedynie przypominają z jego nauczania zasadę „Zło dobrem zwyciężaj”…
 
Tymczasem to był wielki Święty – Prawdy – nazywania rzeczy po imieniu. To był wielki Święty zasad. To był wieki Święty wykonywania obowiązków. Już jako ministrant – jak wypłynęło w trakcie procesu beatyfikacyjnego – chociaż do kościoła miał cztery czy pięć kilometrów, nie spóźnił się nigdy! Czy deszcz, czy śnieg czy mróz, pieszo czy na rowerze. Obowiązek to obowiązek.
 
To był wielki Święty z naszej narodowej przeszłości, gdy Polacy byli inni. To komunizm i jeszcze bardziej post-komunizm (czyli wszystko jak było za komuny – tylko niewyobrażalnie więcej oszustwa i cały naród doszczętnie okradziony, no i więcej skrytobójczych morderstw) – zrobiły z nas ludzi goniących za doraźna korzyścią, przyjemnością, pozbawionych zasad. A zarazem pozbawionych perspektywy – bo nie myślących, dokąd to nas wszystkich zaprowadzi…
 
Jego nazywanie rzeczy po imieniu w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego doprowadzało do szału zarówno „polskich biskupów” jak i komunistyczne władze – jak pokazała jego śmierć z kremlowskimi włącznie. Nic mu nie mogli zrobić – prymas Glemp i spółka – bo jego kazania prócz Ewangelii były ściśle oparte na nauczaniu papieża Jana Pawła II i na oficjalnych dokumentach Kościoła (przede wszystkim encyklikach papieskich). Był chyba pierwszym współczesnym Świętym kapłanem polskim, któremu przypadłą droga prześladowań przez duchownych przełożonych.
 
Był też ofiarą zmasowanego 
medialnego kłamstwa – za życia, jak i po śmierci. Komunistyczny minister propagandy – a jakże, ze starszych i mądrzejszych – Jerzy Urban – mógł tu iść w zawody z rzekomym zabójcą Piotrowskim.
 
A przecież wiadomo dzisiaj, że ci skazani w Toruniu – to nie oni Świętego zamordowali. Oni go tylko zatrzymali i przekazali innej ekipie. A potem komuna posadziła na ławach pokazowego procesu własnych ludzi – by osłaniać prawdziwych sprawców. A ksiądz Jerzy został jeszcze żywy wrzucony do wody po strasznych torturach – m.in. do ust włożono mu wiertarkę z metalową szczotką – by księdzu „wypolerować gębę”… A to wrzucenie – zaobserwowane przez niespodziewanych świadków – nastąpiło kiedy rzekomi zabójcy byli już aresztowani…
 
Ludzie podobni do Świętego księdza Jerzego Popiełuszki – pan redaktor Sumliński, pan prokurator Witkowski – odsłonili wiele prawdy, tak szokującej i przerażającej… To prawdziwie mord założycielski tzw. III RP – bo jest ona, zbudowana przede wszystkim na oszustwie i zbrodni.
 
Tylko ilu mamy obecnie takich Świętych wśród naszych kapłanów? I ilu podobnych do niego zauważamy wśród nas, świeckich???
 
Łatwiej powiedzieć o zwyciężaniu zła dobrem – chociaż całe nauczanie i życie Świętego potwierdzało tę prawdę, że takie zwyciężanie zaczyna się od głoszenia prawdy. A jeżeli w owym „dobru” nie ma prawdy, to owo zwyciężanie jest tylko jednym wielkim kolejnym oszustwem. I może dlatego dobro w Polsce wcale jak do tej pory nie zwyciężyło.
 
Nie wiemy, kto nadzorował tortury Świętego księdza Jerzego w bunkrze wojsk obrony przeciwlotniczej pod Włocławkiem. Czy uczestniczyli w tym osobiście sowieccy generałowie rządzący w Polsce Kiszczak i Jaruzelski? Czy sporządzono film z tych tortur dla „towarzyszy” sowieckich z Kremla – by obejrzeli sobie i ucieszyli się, że ksiądz już nie będzie „szczekał”?
 
Skoro do tej pory mimo całego kamuflażu tej zbrodni wypłynęło i tak aż tyle prawdy – miejmy nadzieję, że dowiemy się wszystkiego.
 
Wiemy też jak ciężkie miał ostatnie miesiące życia – jak wiele podłości go otaczało. Twarz Świętego z ostatnich miesięcy życia jest naznaczona spokojem, ale i smutkiem. Nawet kierowca, rzekomy patriota – okazał się jedynie niewyobrażalnie podłym zdrajcą.
 
A ty, nasz ukochany kapłanie, prawdziwy kapłanie Jezusa, Boga Który Jest Prawdą, módl się za nami – bo by w naszej ojczyźnie w końcu zło zostało zwyciężone dobrem – potrzebujemy więcej Świętych Popiełuszków.
 
mk.

____________________________________________________

RZĄD I EPISKOPAT W POLSCE (bo nie polski) MUSZĄ SIĘ PRZEKONAĆ NA WŁASNEJ SKÓRZE I NIESTETY NA NASZEJ TEŻ -  WOJNA, WOJNA ,WOJNA​ I KONIEC Z OPLUWANIEM PANA BOGA !!!
      Panoszycie się na Bożej ziemi i obrażacie Go. mk.

Wojciech Wencel o odrzuceniu projektu antyaborcyjnego. „PiS nie zastąpi nam Boga i Polski”

http://www.pch24.pl/wojciech-wencel-o-odrzuceniu-projektu-antyaborcyjnego--pis-nie-zastapi-nam-boga-i-polski,46829,i.html
_____________________________________________________
Piątek, 21 października 2016
  BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ, BISKUPA
 
     Znalezione obrazy dla zapytania Piątek, 21 października 2016 BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ, BISKUPA
 
 
 
Kazanie św. Fulgencjusza, biskupa Ruspe

Szafarz wierny i roztropny

Chrystus Pan pragnąc ukazać szczególne zadanie tych sług, których postawił nad swoim ludem, powiada: "Któż jest owym szafarzem, wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad domownikami swymi, aby wydzielał im żywność we właściwym czasie? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności".
Któż jest tym Panem, bracia? Bez wątpienia Chrystus, który mówił swym uczniom: "Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem". A którzy domownikami Jego? Ci właśnie, których Pan wybawił z rąk wroga i przyjął jako swoją własność. Domownikiem jest święty Kościół powszechny, który z przedziwną płodnością rozprzestrzenia się po całej ziemi i chlubi odkupieniem drogocenną krwią swego Pana. Bo i sam Pan powiada: "Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać życie swoje na okup za wielu".
On także jest Dobrym Pasterzem, który swe życie oddał za owce swoje. Owce zatem Dobrego Pasterza są domownikami Odkupiciela.
Szafarzem zaś któż jest, roztropnym zarazem i wiernym? Wskazuje nań Paweł Apostoł, kiedy mówi o sobie i swych współtowarzyszach: "Niech nas ludzie uważają za sługi Chrystusa i szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny".
Aby jednak nikt spośród nas nie sądził, iż tylko Apostołowie zostali ustanowieni szafarzami, i nie gnuśniał jako sługa leniwy i nierozumny, zaniedbując obowiązek duchowego zmagania, tenże sam święty Paweł Apostoł wskazując, iż także biskupi są szafarzami, powiada: "Biskup winien być, jako szafarz Boga, człowiekiem nienagannym".
Jesteśmy przeto sługami ojca rodziny, szafarzami Pana; sami otrzymaliśmy miarę żywności, jaką wam mamy wydzielać. A jeśli zechcemy dociekać, co oznacza owa miara żywności, ukaże ją nam znowu święty Paweł Apostoł mówiąc: "Każdemu podług miary, jaką Bóg wyznaczył w wierze".
To, co Chrystus nazywa miarą żywności, Paweł nazywa miarą wiary, abyśmy wiedzieli, iż duchowa żywność nie jest niczym innym, jak czcigodnym sakramentem chrześcijańskiej wiary. Tę właśnie miarę żywności dajemy wam w imieniu Pana zawsze, ilekroć oświeceni darem łaski, przemawiamy zgodnie z zasadami prawdziwej wiary. Wy natomiast otrzymujecie ją od szafarzy Pańskich, kiedy codziennie słuchacie słowa prawdy głoszonego przez sługi Boga.
 
 
 
Błogosławiony Jakub Strzemię
Jakub Strepa herbu Strzemię urodził się w 1340 r. Pochodził z diecezji krakowskiej, ale rodzina jego osiedliła się we Włodzimierzu na Rusi. O jego rodzinie i młodości brak informacji; niektórzy hagiografowie uważają, że kształcił się w Rzymie, chociaż brak na to dowodów. Pewne jest tylko to, że wstąpił do zakonu franciszkanów i że był członkiem Stowarzyszenia Braci Pielgrzymujących dla Chrystusa we Lwowie. Stolica Apostolska wyposażyła tę instytucję misyjną, utworzoną w zakonie dominikanów i franciszkanów dla działań na Rusi i Mołdawii, w rozległe przywileje duszpasterskie.
W latach 1385-1388 Jakub był gwardianem franciszkańskiego klasztoru Świętego Krzyża we Lwowie. Z ówczesnych akt wynika, że był nie tylko gorliwym przełożonym konwentu, ale troszczył się także o dobro Kościoła na Rusi. Pośredniczył w sporze, jaki zaistniał pomiędzy arcybiskupem Halicza, Bernardem, a magistratem miasta Lwowa. Doszło do tego, że zapalczywy hierarcha zamierzał obłożyć miasto karami kościelnymi i w ten sposób pozbawić go normalnej opieki duchowej. Jakub spór załagodził. Niemniej energicznie stawał w obronie zakonów żebrzących (głównie dominikanów i franciszkanów) przeciwko niektórym duchownym, którzy zakazywali na swoich obszarach kaznodziejom głosić Słowo Boże i sprawować posługę duchową, chociaż ci mieli na to zezwolenie Stolicy Apostolskiej. Dowodem wielkiego zaufania, jakim Jakub cieszył się w Rzymie, było mianowanie go inkwizytorem na całą Ruś.
27 czerwca 1391 r. papież Bonifacy IX mianował Jakuba drugim (po Bernardzie) arcybiskupem Halicza. Sakrę biskupią Jakub przyjął w Tarnowie w 1392 r. Znał już wtedy bardzo dobrze swoją metropolię, którą jako misjonarz wiele razy przemierzył pieszo. Ponieważ była to metropolia nowa, powstała w roku 1367, nie było w niej jeszcze ani katedry, ani kapituły. Kościołów i kapłanów było bardzo mało; nawet granice diecezji nie były dokładnie ustalone. We wsiach mieszkała głównie ludność prawosławna (ruska). Nowemu arcybiskupowi przyszło organizować metropolię właściwie od podstaw.
Za punkt wyjścia pracy obrał sobie wizytację swojej rozległej diecezji. Zamieszkał w drewnianym domku przy klasztorze lwowskim. Stamtąd udawał się do miast i osiedli. Wszędzie, gdzie byli panowie polscy, zachęcał ich do fundowania nowych kościołów, które czynił ośrodkami parafialnymi. Popierał gorliwie zakony franciszkanów i dominikanów w ich pracy misyjnej. Bardzo szybko zaczęła topnieć liczba prawosławnych, a powiększała się liczba katolików. Nie mając jeszcze kapituły, arcybiskup Jakub sam rządził diecezją ze swoim oficjałem i notariuszem, który prowadził jego kancelarię. W trudniejszych i ważniejszych sprawach radził się proboszczów i przełożonych klasztorów. W ostatnich latach swoich rządów dobrał sobie do pomocy biskupa Zbigniewa z Łapanowa jako swojego sufragana.
W 1406 r. zorganizował we Lwowie pierwszy synod prowincjonalny dla rozstrzygnięcia pewnych spornych spraw. Tak bardzo zasłużył się dla katolickiej Rusi, że nazwano go "ojcem i stróżem ojczyzny, senatorem mądrym". Jadwiga i Władysław Jagiełło darzyli go szczególnym zaufaniem. Jakub darzył ich wzajemną czcią i miłością. Należał do zaufanych doradców Jagiełły. Wielką miłością darzyli go też wierni. Na wiadomość, że zamierza przenieść stolicę metropolii do Lwowa, mieszkańcy miasta bardzo ofiarnie i szczodrze zabrali się do budowy katedry. Jej poświęcenia Jakub dokonał w 1404 r.
Zmarł we Lwowie 20 października 1409 r. Zgodnie z testamentem został pochowany w chórze franciszkańskiego kościoła we Lwowie. Przez całe życie był tak ubogi, że w testamencie poza szatami liturgicznymi nie miał dosłownie nic do rozdania. Zostawił po sobie ponad 20 dokumentów. Mówią o nim także źródła postronne. W swej pobożności miał szczególną cześć dla Najświętszego Sakramentu. Zarządził, aby wieczna lampka paliła się przed tabernakulum, co nie było jeszcze wówczas w Kościele stałym zwyczajem. Dominikańskiemu kościołowi Bożego Ciała we Lwowie nadał odpusty, aby zachęcić lud do licznego udziału w adoracji i wystawieniu w monstrancji, jakie wtedy zaczęło wchodzić w zwyczaj.
Zaraz po śmierci zaczęto oddawać mu cześć. Kronikarz napisał o nim taką pochwałę: "Był to mąż wielkiej cnoty, sławny pobożnością, i życia prostego, mogący być wzorem i przykładem dla innych". W latach późniejszych jednak cześć jego zupełnie zanikła - tak dalece, że nie wiedziano nawet, gdzie znajduje się jego grób. Znaleziono go dopiero przypadkowo 29 listopada 1619 r. Pod wpływem wciąż rosnącego nabożeństwa i wielu łask, jakie działy się za jego przyczyną, w roku 1777 rozpoczęto kanoniczny proces. 11 września 1790 r. papież Pius VI zatwierdził jego kult i pozwolił obchodzić jego święto. Na prośbę metropolity papież św. Pius X ogłosił bł. Jakuba wraz z Matką Bożą Królową Polski współpatronem archidiecezji lwowskiej. Został on też obrany patronem polskiej prowincji franciszkańskiej. Relikwie bł. Jakuba, spoczywające w kaplicy Chrystusa Ukrzyżowanego w katedrze lwowskiej, po ostatniej wojnie przeniesiono do katedry tarnowskiej, a w 1966 r. przewieziono do Lubaczowa. 5 grudnia 2009 r., po blisko 65 latach, relikwie patrona archidiecezji lwowskiej, bł. Jakuba Strzemię, powróciły do katedry rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie. Uroczystościom przeniesienia i wprowadzenia relikwii do katedry przewodniczył metropolita lwowski, abp Mieczysław Mokrzycki.

W ikonografii bł. Jakub przedstawiany jest w stroju biskupa. Jego atrybut to pieczęć herbowa z wizerunkiem Matki Bożej.
 
 
Módlmy się.
 
Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Jakuba Strzemię, biskupa, apostolską gorliwością w głoszeniu Ewangelii, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem * zawsze składali Tobie świadectwo przez naszą wiarę i czyny. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

_____________________________________________________

Św. Jan Maria Vianey, Proboszcz z Ars, patron proboszczów:


 ​
- O OBMOWIE -

 

I ROZWIĄZAŁA SIĘ ZWIĄZKA JĘZYKA JEGO I MÓWIŁ DOBRZE.
Mk, 7, 35
Byłoby rzeczą bardzo pożądaną, żeby o każdym z nas można było powiedzieć to, co Święta Ewangelia mówi nam o uzdrowionym przez Chrystusa głuchoniemym — że mówił dobrze.
Tymczasem, czy nie można by nam słusznie zarzucić, że mówimy źle — zwłaszcza, kiedy zajmujemy się osobą naszego bliźniego?
Większość chrześcijan lubi krytykować, oczerniać i potępiać. Jest to wada najbardziej dziś rozpowszechniona — wada, która wszędzie wprowadza bolesne rozdarcie i zamęt.
Oby Bóg przez posługę Swojego Anioła udzielił mi tego cudownego węgla, którym mógłbym oczyścić języki wszystkich ludzi tak, jak kiedyś oczyszczone zostały usta Proroka!
Ile zła zniknęłoby z powierzchni ziemi, gdybyśmy usunęli z niej obmowę! Obym mógł napełnić was tak wielkim wstrętem do tego grzechu, żebyście go na zawsze odrzucili! Dlatego chcę wam dzisiaj powiedzieć: po pierwsze, co to jest obmowa; po drugie,

​ ​
jakie są jej przyczyny i skutki; po trzecie, na koniec, wykażę wam, że krzywdę wyrządzoną wskutek obmowy należy naprawić.

 

* * *
Obmawiać znaczy tyle, co ujawniać wady i błędy bliźniego w celu szkodzenia jego opinii. Grzech ten można popełnić w rozmaity sposób.Dopuszcza się obmowy ten, kto bliźniemu zarzuca coś niesprawiedliwie albo przypisuje mu wadę, której tamten nie posiada. Ten rodzaj obmowy nazywamy oszczerstwem.
Bo musicie wiedzieć, że obmowę od oszczerstwa dzieli nieraz tylko mały krok; odległość między nimi jest niewielka. Ludzie, kiedy usłyszą o bliźnim coś złego,wyolbrzymiają to, a kiedy rzecz przejdzie kolejno przez języki kilku osób, nie jest już tym samym co na początku - nawet i ten, kto ją pierwszy opowiedział, nie rozpoznałby jej, tyle porobiono w niej zmian i dodatków. Dlatego mam rację, kiedy twierdzę, że ten,kto obmawia człowieka, prawie zawsze okazuje się też oszczercą, a każdy oszczerca jest

​ ​
podły. Jeden z Ojców Kościoła powiada, że ludzi, którzy oddają się obmowie, należałoby wypędzać ze społeczności ludzkiej jak dzikie zwierzęta.
*
Dalej. Obmowy dopuszcza się ten, kto wyolbrzymia zło, jakiego dopuścił się jego bliźni. Bliźniemu powinęła się noga, a wy, zamiast okryć jego upadek płaszczem miłości, wyolbrzymiacie jeszcze w opowiadaniu jego rozmiary. Pracownik odpocznie sobie chwilę, a wy zaraz mówicie, że to nicpoń, leń, który okrada swojego chlebodawcę. Zdarzy się, że ktoś uszczknie kilka winogron na polu albo owoców w sadzie - czego naturalnie nie powinien robić - a wy zaraz opowiadacie o tym ludziom: że to złodziej, przed którym należy się mieć na baczności. Pięknie mówi na ten temat Święty
Franciszek Salezy: Nie wolno głosić, że ten czy ów jest pijakiem albo złodziejem, tylko dlatego, że go widzieliście raz pijanego albo wyciągającego rękę po cudzą własność. Noe i Lot upili się przypadkowo jeden raz; a przecież ani jeden, ani drugi nie był pijakiem. Święty Piotr nie był bluźniercą, choć jeden raz zaparł się Chrystusa. A więc osoba, która dopuściła się występku jeden raz - a choćby i kilka razy - nie może uchodzić za nałogowca. Szymon Trędowaty, widząc u stóp Chrystusa Pana płaczącą Magdalenę,
mówił: „Gdyby ten człowiek był prorokiem, wiedziałby, że ta niewiasta jest grzesznicą." I bardzo się pomylił tak twierdząc, bo Magdalena nie była już grzesznicą, ale świętą pokutnicą,
która otrzymała przebaczenie grzechów. Pyszny faryzeusz przechwalał się głośno w świątyni swoimi dobrymi uczynkami, dziękując Bogu, że nie jest cudzołożnikiem, człowiekiem niesprawiedliwym ani złodziejem, jako i ten celnik. Ale
pomylił się, bo w tej chwili celnik był już usprawiedliwiony.

 

Widzimy zatem, że miłosierdzie Boże jest tak wielkie, iż w jednej chwili przebacza pokutującym najcięższe grzechy; dlatego nie możemy twierdzić, że ten, kto wczoraj był grzesznikiem, jest nim także i dzisiaj.

*
Popełnia też obmowę ten, kto bez dostatecznego powodu wyjawia ukryty błąd albo winę bliźniego. Kto postępuje w ten sposób, wykracza przeciwko cnocie miłości, którą Bóg tak gorąco zaleca. Zresztą zdrowy rozum mówi, że tego, co nam nie jest miłe, nie
powinniśmy robić bliźniemu. Czy byłoby nam przyjemnie, gdyby ktoś mówił ludziom o naszych ukrytych błędach?

Dobre imię jest cenniejsze niż majątek, a to imię ginie, jeżeli ujawniamy ukryte błędy jednostek lub rodzin.

*
Obmową jest, kiedy ktoś tłumaczy sobie na niekorzyść uczynki bliźniego. Są ludzie, którzy, niby pająki, najlepszą rzecz zamieniają w truciznę. Biedny człowiek, który się dostanie na języki obmawiających, bo jest jak ziarno, które wpadło pod koło młyńskie: zostanie zmiażdżony i poszarpany w kawałki. Ludzie złośliwi
przypisują nam nieraz najgorsze zamiary, które nigdy nawet nie postały nam w głowie. Jeśli modlimy się pobożnie i spełniamy obowiązki naszej świętej wiary, często nazywają nas obłudnikami i mówią, że jesteśmy aniołami w kościele, a diabłami w domu. Kiedy
spełniamy dobre uczynki, myślą sobie, że kierujemy się pychą, że chcemy, żeby nas widziano i chwalono. Usuwanie się od świata nazywają dziwactwem, słabością i ciemnotą umysłu, oszczędność - skąpstwem. Język obmawiającego, niczym robak toczący
najlepsze owoce, upatruje zło w najszlachetniejszych nawet czynach. To gąsienica, która pełza po najpiękniejszych kwiatach i pokrywa je wstrętną śliną.

*
Nieraz można popełnić obmowę nawet milczeniem. Chwalą w waszej obecności jakąś osobę, którą znacie. Wy nic na to nie mówicie albo chwalicie ją oszczędnie. Z waszego milczenia ludzie wyciągają wniosek, że wiecie o niej cos' złego. Czasem nawet
przez współczucie dopuszczamy się obmowy. „Szkoda - mówi ktoś, na przykład - że ta osoba dała się uwieść. Nie chce mi« się w to wierzyć". Święty Franciszek nazywa taką obmowę zatrutą strzałą, którą ktoś zanurza w oliwie, żeby tym gładziej raniła. Kto uśmiecha się znacząco, potrząsa głową, kto mówi „ale", ten nieraz także bardzo szkodzi dobremu imieniu bliźniego.
*
Najbardziej przykra w skutkach jest obmowa wtedy, kiedy ktoś donosi drugiemu o tym, co o nim mówił ktoś inny. Stąd bowiem biorą początek nienawiść, zemsta, gniew, który trwa nieraz aż do śmierci. Właśnie dlatego Duch Święty umieszcza takie doniesienia wśród siedmiu rzeczy, którymi brzydzi się Bóg.

*
Oto na ile sposobów można zgrzeszyć obmową. A teraz z ręką na sercu spytajcie samych siebie, czy nie macie tu żadnej winy.
Kiedy ludzie będą nas niesłusznie oskarżać i obmawiać, poddajmy się Bogu i nie mścijmy się. Święty Franciszek Salezy z całym spokojem duszy cierpiał, kiedy go niesłusznie szkalowano zarzucając mu, że spowodował śmierć pewnego człowieka, z
którego żoną miał utrzymywać niewłaściwe stosunki. Mógł wykazać swoją niewinność, ale wolał obronę zostawić Bogu. Strasznym doświadczeniem są te oszczerstwa - Bóg zsyła je tylko na wybranych, bo ludzie niedoskonali nie znieśliby ich: mogłyby im one tylko zaszkodzić. Obmowa, oczernianie i potwarze mogą być śmiertelnym grzechem. Zależy to od zarzutów, jakie się stawia bliźniemu, czyli od materii, a także od stanowiska, jakie zajmuje
osoba obmawiana. Większym grzechem jest, gdy ktoś obmawia przełożonych, niż gdy oczernia ludzi prywatnych. Większym grzechem jest obmawiać ojca, matkę, żonę, męża, braci, siostry i
w ogóle krewnych, niż całkiem obce osoby. Źle mówić o sługach Kościoła, o osobach duchownych, jest grzechem o wiele większym, bo wynikają stąd szkody dla wiary, gdyż uwłacza się w ten sposób samemu charakterowi kapłańskiemu. I dlatego mówi Duch Święty przez Proroka: „Kto się was dotknie, dotknie się źrenicy oka Mego." A więc wzgardę wyrządzoną Swoim sługom Bóg stawia na równi z osobistą zniewagą. Także Pan Jezus wyraźnie uczy: „Kto wami gardzi, Mną gardzi." Nie zadawajcie się zatem z ludźmi, którzy źle mówią o swoich duszpasterzach.

Z grzechów obmowy trzeba się dokładnie wyspowiadać i powiedzieć:
Czy mówiliśmy o bliźnim źle z lekkomyślności, czy też z nienawiści lub z zemsty?
Czy chcieliśmy przez to zaszkodzić czyjemuś dobremu imieniu?
Kogo obmawialiśmy: czy przełożonego, czy osobę równą stanowiskiem, czy duchownego, czy świeckiego?
Wobec ilu osób miała miejsce obmowa?

Niech nikt się nie usprawiedliwia i nie zasłania tym, że o błędzie bliźniego już wówczas wiedziano, tak że nic nowego nie zostało powiedziane. Bo czy wolno osobę słabą i chorą strącić w przepaść, nad którą stoi, pod pozorem, że sama i tak w nią wpadnie?
Ale ktoś się jeszcze wymawia: „Powiedziałem to przyjacielowi, który mi przyrzekł tajemnicę".
Mylisz się, mój drogi!
Sam nie dotrzymujesz obietnic, zdradzasz cudze sekrety, a żądasz ich zachowania od innego człowieka?

* * *

A teraz: jakie są przyczyny obmów?
Jedni obmawiają z zazdrości - żeby zaszkodzić bliźniemu w interesach. Kupiec obmawia kupca, poddaje w wątpliwość wartość jego towarów, uczciwość wagi. Pracownik, rzemieślnik, zmyśla na temat drugiego, że tamten źle pracuje, że się tylko bawi, a nie pracuje, że ludzie są z niego niezadowoleni. Tu wchodzi więc w grę osobista korzyść i to ona jest przyczyną obmowy.
Kiedy indziej jest tak, że pobudką do obmowy staje się zemsta i osobista nienawiść.Jeśli się kogoś nienawidzi, jeśli się kogoś nie cierpi - to widzi się w nim samo zło. Najczęściej jednak pochodzi obmowa ze zwykłej lekkomyślności i świerzbienia języka. Choć
wówczas bywa ona mniejszym grzechem, to jednak zawsze jest złem, bo narusza dobre imię bliźniego.

Skutki obmowy są wyjątkowo przykre, bo sieje ona niezgodę, podziały, niszczy więzy przyjaźni, utrudnia zgodę, podsyca waśni, skłóca rodziny, brata napełnia rozgoryczeniem przeciw bratu, męża przeciw żonie, pasierba przeciw macosze itd.

Obmowy dotykają nie tylko żywych, ale i umarłych - nawet w grobie nie zostawiają w ludzi spokoju. Mówi się czasem o zmarłych: „To był pijak, łajdak, złodziej, krętacz, lubieżnik". A tymczasem jeżeli o żywych nie wolno bez potrzeby źle mówić, to tym bardziej trzeba szanować dobre imię zmarłych. Kto wie, czy ci, których szarpiecie w grobie, nie umarli w łasce Bożej, i czy ich dusze nie są teraz w niebie!

Patrzcie więc na siebie, a bliźniego zostawcie w spokoju. Nie nicujcie bliźnich, bo przecież sami nie jesteście wolni od błędów. Złośliwy język dokonuje na ziemi strasznych spustoszeń - ich ogrom ukaże dopiero Bóg na Sądzie Ostatecznym. Przewrotny Haman rzuca wobec króla oszczerstwo na cały naród tylko dlatego, że nie ukłonił mu się Mardocheusz, że jego duma została podrażniona. I gdyby Pan Bóg nie ujął się wówczas za niewinnymi, ile krwi by popłynęło?
Z powodu obmowy dziecko traci szacunek dla swego ojca i matki, pracownik dla chlebodawców, mąż popada w konflikt z żoną, kupiec i robotnik tracą zaufanie u swoich odbiorców i pracodawców. Duszpasterz z powodu obmowy nie znajduje poważania i posłuchu w parafii, co z kolei obraca się na szkodę wiary świętej i Kościoła, stając się zazwyczaj powodem zguby wielu dusz.

* * *
Z obmowy nie wystarczy się wyspowiadać — trzeba jeszcze naprawić spowodowane przez siebie zło. Tak jak złodziej nie otrzyma przebaczenia, dopóki nie zwróci cudzej rzeczy — jeśli jest w stanie to zrobić - tak samo i ludzie, którzy obmawiali
innych, muszą naprawić krzywdy, jakie wyrządzili. Kto się dopuścił oszczerstwa, ten musi je odwołać wobec tych osób, które je słyszały.
Trzeba to zrobić, choćby miano nas uznać za kłamców i oszustów, choćby miało nam to przyjść z bardzo wielkim trudem!
Kto ujawniał prawdziwe błędy, ten nie może odwoływać tego, co mówił, bo popełniłby kłamstwo. Jest za to zobowiązany mówić dobrze o osobie, którą skrzywdził na dobrym imieniu.
Widzimy, że tylu ludzi na świecie oddaje się obmawianiu ispotwarzaniu innych, a mało kto stara się naprawić popełnione zło.
I dlatego tak wielu pójdzie na potępienie!
Na marginesie dodam jeszcze, że ten, kto mówi o błędach dzieci do ich rodziców albo o występkach pracowników do ich pracodawców — tylko w tym celu, żeby ci wpłynęli na ich poprawę - nie popełnia obmowy.
Chcę natomiast podkreślić, że wysłuchiwanie z upodobaniem obmów i oszczerstw jest grzechem. Bo gdyby nie było słuchających, nie byłoby także tych, którzy obmawiają.
A zatem słuchający są także wspólnikami tego występku. Diabeł siedzi na języku oszczercy i w uchu słuchającego!
Co więc trzeba zrobić, jeśli znajdziemy się w towarzystwie człowieka obmawiającego bliźnich?
Komuś niższemu od nas stanowiskiem nakażmy milczenie, wskazując mu na zło tego grzechu. W przypadku osoby równej nam stanowiskiem, zręcznie skierujmy rozmowę na inny temat. Jeśli natomiast osoba obmawiają- ca jest wyżej od nas

​ ​
postawiona, nie możemy udzielać jej nagany, ale zachowujmy się z powagą - wyrazem twarzy okażmy smutek na znak, że się to nam nie podoba.

 

 

* * *
Jaki z tego wszystkiego wyciągniemy wniosek?
Wystrzegajmy się nałogu mówienia o innych, badajmy samych siebie, a wtedy zobaczymy dużo złego we własnym sercu i staniemy się pokorniejsi. Błogosławiony jest człowiek, który prosi o przebaczenie swoich własnych grzechów, a języka używa na

​ ​
chwałę Boga! Amen.

  _____________________________________________________
​POLACY - MIEJCIE PRETENSJE DO DYR.T.RYDZYKA, ŻE SPRZEDAŁ POLSKĘ​

REKLAMUJĄC
ANDRZEJA DUDĘ NA PREZYDENTA, KTÓREGO BOGIEM JEST IZRAEL
!!! mk.

 

Izraelska korporacja przejmie polskie wodociągi, to już pewne!

https://forumemjot.wordpress.com/2016/02/14/izraelska-korporacja-przejmie-polskie-wodociagi-to-juz-pewne/

a dlatego ze Kaczyński wcześniej już powiedział :

​  
http://kekusz.pl/2015/12/rzady-zydow-w-polsce-l-kaczynski-chociaz-rzady-w-polsce-sie-zmieniaja-to-polityka-wobec-izraela-sie-nie-zmieni/

 

 a oto ta firma obca : http://www.wodociagipolskie.pl/liderzy-branży/tahal/

 

 a taka jest prawda z tą Polską wodą : 

 ​
https://www.youtube.com/watch?v=6P2-i8LKWo8

 

 a jakie skutki w przyszłości oto takie : 

​   ​
http://prawy.pl/32764-izrael-odcial-dziesiatki-tysiecy-palestynczykow-od-wody-pitnej/
 Protentantyzm a katolicyzm; dr Jaśkowski - do kobiet; dzień Islamu w Polsce ?

ks. Piotr Glas - o piekle 
- https://gloria.tv/video/e6T97XzDcz4p2ckjaG2z1VB8T

różnica między protestanyzmem a katolicyzmem
 - https://www.youtube.com/watch?v=96eTfsJZFkk

wiele informacji duchowych - może się przydać każdemu -
http://egzorcyzmy.katolik.pl/to-nie-jest-klepanie-wywiad-z-ks-piotrem-glasem/#

dobre pytanie - WIELKA POKUTA NA KLĘCZĄCO - a Komunia - na stojąco ?
 Kościele obudź się - https://gloria.tv/article/YDinvCBjWbsa3gNfaBTkMxjcG

dr Jaśkowski DO KOBIET - PT. KOBIETY MYŚLCIE 
- https://gloria.tv/video/MZbMJLtxZKBW6V8bk3H3aUddG

Ks. prof. Guz o Lutrze,  który mówił że "Bóg musi stać się diabłem" i co na to nasz Prymas ?
https://gloria.tv/video/seaGTAbXGbXF3pEDgcbWiUXQF

Polska odstąpiła od Boga, szczególnie pokolenie młodych - a więc ratujmy się przed najgorszym ..........
https://gloria.tv/video/mwiqFQKVAn7Y1NM9hhm7F83J8

czy wiecie że Dzień Islamu w Polsce obchodzony jest od 2001 r
- https://gloria.tv/article/srucX9629aXe3G8Qm3VRi7VWa

https://www.youtube.co/watch?v=BpRgNgpIkfwek


Bóg o CIEBIE walczy do ostatniej kropli krwii... Ks Marek Wasąg

 

_____________________________________________________

MUSISZ WIEDZIEĆ, ŻE RZĄD W POLSCE WYSYŁA MŁODZIEŻ NA WOJNĘ - tylko płakać
.

​NO OCZYWIŚCIE -  
​ ​
 POLACY Z POLSKI WON, BO MUSI BYĆ MIEJSCE DLA IZRAELITÓW 
​.​
   JUŻ ICH WIELBICIELKA H
ANNA GROMKIEWICZ WYNALAZŁA PIĘKNE DOMY. MŁODZIEŻ POLSKA WYNOCHA 
!!!​ 
​ ​
BŁAGAŁAM RODAKÓW - GŁOSUJCIE NA WSPANIAŁEGO PATRIOTĘ
 
​-
​ ​
GRZEGORZA BRAUNA KTÓREGO WYBRAŁ SAM PAN BÓG  
OJCIEC​ ​A WY WIERZĄCY WSZYSTKIM ŁADNIE MÓWIĄCYM I OBIECUJĄCY
M​
 
​"​
 
​​
 GRUSZKI NA WIERZB
I​
​"​
 
​ 
​O​D​DALIŚCIE GŁOS NA A.
​ ​
DUDĘ, KTÓRY WIERZY DWOM BOGOM, A RACZEJ JEDNEMU MOJŻESZOWEMU, BO ICH BARDZEJ SŁUCHA, NIŻ BOGA WSZECHMOGĄCEGO, CO JEST DOWODEM, ŻE SPROWADZA ŻYDÓW A POLSKĄ MŁODIEŻ WYGANIA NA WOJNĘ. GDYBYŚCIE BYLI W USA - TO BYŚCIE WIEDZIELI JAK SIĘ AMERYKANIE ŚMIEJĄ Z WYPOWIEDZI PANA MACIEREWICZA, ŻE POLSKA NIE SPOCZNIE DOPÓKI NIE WYWALCZY KRYMU DLA "UPA-INY" - I Z PODOBNYCH PISOWSKICH "PATRIOTÓW". MOŻE I PATRIOTÓW, TYLE ŻE NIE POLSKICH - W TYM ŚWIECIE GDZIE KAŻDY PILNUJE PRZEDE WSZYSTKIM SWOJEGO WŁASNEGO INTERESU. I CO NA TYM ONI ZYSKUJĄ - ŻYCZLIWE POKLEPANIE PO PLECACH I BILET DO PIEKŁA? A CO Z PRZYSIĘGAMI JAKIE SKŁADALI OBEJMUJĄC URZĘDY - PREZYDENTA, PREMIERA, POSŁA CZY MINISTRA? NAWET NIE WIECIE JAK TAKIE ZŁOŻONE PRZYSIEGI SĄ ROZLICZANE NA SĄDZIE DUSZY PO ŚMIERCI.
m
k.

Musisz to wiedzieć!(157)Mamy dowód na to, że polskie elity chcą nas wysłać na "front wschodni"!

 
https://gloria.tv/video/4qdgqZ QVvAnbDb9TGQwgghFcF

_____________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------

 

 AKT INTRONIZACJI PANA JEZUSA NA KRÓLA POLSKI
NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANI POCZĘTA.

Czytanie z Dziejów Apostolskich Dz.20,17, 18a,28-32, 36.
DUCH ŚWIĘTY USTANOWIŁ BISKUPÓW, ABY KIEROWALI KOŚCIOŁEM BOŻYM.
"Paweł wezwał starszych kościoła, a gdy do niego przybyli przemówił do nich:"Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, nabytym własną Jego krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego uważajcie
 
Panie Jezu - czy możemy powiedzieć, że kardynał HLOND jest winien wybuchowi II wojny światowej oraz zgonom milionów ludzi i do tej pory ludzie opłakują swoje rodziny? Powiedziałeś o Hlondzie: "jego ofiary wojenne i powojenne przewyższają jego dobre uczynki". Czy obecni "główni dowodzący Kościołem Katolickim" nie wiedzą, że wyłącznie zawinił uwielbiany przez nich kard. Hlond i posyłają go do Nieba? Obecnie dzieje się to samo. Ludzie sami walczą o życie niemowląt nienarodzonych a gdzie są biskupi? Czyli milczą. Ludzie sami świeccy walczą o Twoje Królestwo na ziemi, a gdzie są Twoi apostołowie - biskupi? Dlaczego biskupi nie pozwalają Tobie rządzić w sposób pokojowy w Polsce? Ty Panie Jezu - Królu nasz wybrałeś najbardziej posłuszny Tobie naród polski i Maryja Królowa Polski także wybrała naród Polski. Przecież obecni biskupi wiedzą co spotkało Żydów? Utracili wolność na prawie 2000 lat. To samo czeka Polskę. Biskupi w Polsce, bo nie polscy nie wierzą Tobie Bogu, to komu wierzą? Aha, wierzą Jezusowi Słudze, bo dali Ci stanowisko sługi, a sługa przecież nie ma głosu i taki Bóg im odpowiada.........
 
​ ​
Pan Jezus:
"Uważaj co powiem: Hlond i tylko Hlond winien jest tragediom wojennym i powojennym. 
Ja poszedłem do swojego apostoła, a nie do innowiercy ani nie do niewierzącego. I to on winien jest wybuchowi drugiej wojny światowej. A obecnie winni będą biskupi polscy wybuchowi III wojny światowej, gdyż przychodzę do "swoich" a swoi nie chcą Mnie przyjąć. Oni bardzo dobrze wiedzą, że uratuję Polskę i Polska będzie wzorem dla innych państw.
Jeżeli nie będę natychmiast KRÓLEM, to dopuszczę na Polskę tragedię III wojny światowej. Niestety biskupi też zginą i co powiedzą do Mnie podczas spotkania? Będą żałować, a Ja im powiem - "nie znam was, idźcie do swego pana lucyfera na wieczność". Kapłani i księża, którzy idą drogą papieża Franciszka - bazyliszka oraz jeśli są posłuszni episkopatowi w Polsce, a nie Bogu, to samo usłyszą podczas utraty życia ziemskiego.
Jeszcze jestem Miłosierny, jeszcze czekam, ale ponieważ wasi wrogowie ze wschodu i z zachodu, i z południa - Izrael, tylko czekają odpowiedniego momentu, aby Polskę obwinić za wybuch wojny niepotrzebnej.
 
  PAN BÓG JEST KRÓLEM CAŁEJ NASZEJ ZIEMI. BĘDĘ CIĘ SŁAWIŁ BOŻE MÓJ I KRÓLU.
JA JESTEM DROGĄ I PRAWDĄ. KTO WIDZI MNIE, WIDZI I OJCA
JEŚLI MNIE KTO MIŁUJE, BĘDZIE ZACHOWYWAŁ MOJĄ NAUKĘ, A OJCIEC UMIŁUJE GO I DO NIEGO PRZYJDZIEMY..
DAJĘ WAM PRZYKAZANIE NOWE, ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI, TAK JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM....
 
 
Panie Jezu - bardzo prosimy podyktuj dla POLSKI - AKT INTRONIZACYJNY - wywyższenia Ciebie na KRÓLA POLSKI
​ ​
i Świata w taki sposób, aby biskupi zrozumieli, że tylko Jezus Chrystus Syn Boży KRÓL POLSKI I ŚWIATA jest naszą nadzieją na pokój w Polsce i na świecie. Tylko Ty Panie Jezu zaprowadzisz pokój i zgodę między ludźmi, między narodami zmieniając serca ludzkie i ludzie będą sami dążyli do porozumienia między sobą pod patronatem Jezusa Chrystusa KRÓLA.

  Pan Jezus:
" Według was AKT INTROLIZACYJNY to znaczy wywyższenie człowieka ziemskiego na KRÓLA, czy to narodów, czy
Ś
wiata.
  ​
AKT INTRONIZACYJNY
 
OTO MY - BISKUPI W POLSCE ORAZ WSZYSCY TWOI KAPŁANI PRZEPRASZAMY CIEBIE BOGA - JEZUSA CHRYSTUSA ZA BŁĘDY POPEŁNIONE PRZECIW TOBIE Z PYCHY I Z NIEZROZUMIENIA WIELU SPRAW.
PRZEPRASZAMY CIEBIE - ZARZĄDCO CAŁEGO ŚWIATA ZA POPEŁNIONE CZYNY NIEZGODNE Z TWOJĄ WOLĄ.
PROSIMY, A RACZEJ BŁAGAMY CIEBIE BOGA O ROZTOCZENIE NAD POLSKĄ OPIEKI ORAZ KRÓLOWANIE I ZUPEŁNIE ODDAJEMY TOBIE WŁADZĘ. DECYZJĘ PODEJMUJEMY WRAZ Z RZĄDEM KATOLICKIM POLSKIM. NASZ UMIŁOWANY KRÓLU POLSKI - JEZU CHRYSTE BŁAGAMY CIEBIE I KRÓLOWĄ KORONY POLSKIEJ - MARYJĘ - MATKĘ TWOJĄ O OCHRONĘ NASZEGO PAŃSTWA - POLSKI ORAZ ZAMIANĘ NASZYCH SERC NA MIŁOSIERNE.
BŁAGAMY CIĘ KRÓLU POLSKI - JEZU CHRYSTE O PRZEBACZENIE NASZYCH GRZECHÓW I O MIŁOSIERNE POTRAKTOWANIE WSZYSTKICH POLAKÓW.
==================================================
 
  M O D L I T W A
  Panie Jezu Chryste - Królu nasz i całego świata, zmiłuj się nad Twym wiernym ludem,
​ ​
który pragnie Cię wywyższać każdego dnia, który pragnie Cię widzieć Królem Wiecznej Chwały, Królem Człowiekiem, Królem Bogiem Wszechmogącym, Królem Życia i Śmierci.
​ ​
Wysławiamy Ciebie, cześć Ci oddajemy jako Królowi Polski i Wszechświata i kochamy Cię. Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego co stworzyłeś.
Tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy na wieki wieczne. Amen.
========================================================
WIADOMOŚĆ OD CZYTELNIKA:

Kochani w niedzielę był odczytany list episkopatu w którym jest wzmianka o PRZYJECIU KRÓLOWANIA PANA  JEZUSA  w narodzie Polskim . Jest to wielki i piękny gest z naszej strony gdyby nie to że mówi się o tym że intronizacja jest sprawą ZBYTECZNĄ. nie trzeba pana Jezusa Intronizować <tylko zdaniem biskupów> wystarczy obwołać . Moim zdaniem jest to jawne matactwo i poniżenie tego aktu jak i naszego Zbawiciela.
Jeśli to jest to samo to może i biskupi nie powinni być wyświecani tylko obwoływani.
Prezydent też nie powinien być nominowany tylko obwoływany.
Poseł też nie powinien być zaprzysieżany tylko obwoływany albo wyczytywany że nim jest.


Moim zdaniem styl matactwa dowodzi że nadal jesteśmy manipulowani a ich dzieło 19.11.2016 roku w Łagiewnikach to jest tylko unik przed wiernymi którzy oczekują Prawdziwego i Pełnego Królowania Pana Jezusa w Polsce.
Pełne Oddanie Władzy Panu Jezusowi podkreśliłoby że W KRAJU CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI NIE MA MIEJSCA NA GRZECH czyli na szatana także.
Wydaje mi się że właśnie tego nie rozumieją lub nie chcą wprowadzić nasi pasterze. Rodzi się więc pytanie czy to są dobrzy pasterze?


---------------------------------------------------------------------------------


Czwartek, 20 października 2016
ŚW. JANA KANTEGO, PREZBITERA
 
      Znalezione obrazy dla zapytania Czwartek, 20 października 2016 ŚW. JANA KANTEGO, PREZBITERA
 
 
Z pisma papieża Klemensa XIII
 

Tylko Bóg był w jego sercu i na jego ustach

Nikt nie zaprzeczy, że Jan Kanty, który w Akademii Krakowskiej przekazywał wiedzę zaczerpniętą z najczystszego źródła, jest godny zaliczenia do wybranego grona znamienitych mężów, wyróżniających się wiedzą i świętością. Postępowali oni tak, jak nauczali, i stawali w obronie prawdziwej wiary przeciwko tym, którzy ją zwalczali. W tych czasach, gdy w sąsiednich krajach panowały błędy i odszczepieństwo, on nawoływał do zachowania chrześcijańskiej postawy i obyczajów, a to, co głosił z ambony i wyjaśniał wiernym, potwierdzał swoją pokorą, czystym życiem, miłosierdziem, umartwieniem i wielu innymi cnotami, cechującymi prawdziwego kapłana i niestrudzonego pracownika.
Jan Kanty stał się więc chlubą i ozdobą wykładowców tejże Akademii; zostawił też przepiękny przykład przyszłym pokoleniom, by się ze wszystkich sił starały naśladować ten wzór doskonałego mistrza i przykładały wiernie do nauczania wiedzy świętych oraz innych umiejętności tylko na chwałę i uwielbienie Boga.
Z pobożnością, z którą się odnosił do spraw Bożych, łączył on pokorę. Chociaż przewyższał wszystkich swoją wiedzą, miał się jednak za nic i nigdy się nie wywyższał ponad innych. Co więcej, pragnął być wzgardzonym i niepoważanym, a tych, którzy go obmawiali i byli mu nieprzychylni, znosił z pogodą ducha.
Tej pokorze towarzyszyła rzadko spotykana dziecięca prostota. W jego słowach i postępowaniu nie było fałszu ani obłudy: co myślał, to i mówił. A gdy spostrzegł, że jego słowa, choć słuszne, wzbudzały niekiedy niezadowolenie, wtedy przed przystąpieniem do ołtarza usilnie prosił o wybaczenie, choć winy nie było po jego stronie. Codziennie po ukończeniu swoich zajęć udawał się z Akademii prosto do kościoła, gdzie się długo modlił i adorował Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Tak więc zawsze Boga tylko miał w sercu i na ustach.
 
 
 
 
Święty Jan Kanty
Jan urodził się 24 czerwca 1390 r. w Kętach (ok. 30 km od Oświęcimia). Do naszych czasów przetrwało ok. 60 dokumentów z jego autografem, stąd wiemy, że podpisywał się najczęściej po łacinie jako Jan z Kęt (Johannes de Kanti, Johannes de Kanty, Johannes Kanti i Joannes Canthy). Po ukończeniu szkoły w Kętach, która musiała stać na wysokim poziomie, zapisał się w 1413 r. na Uniwersytet Jagielloński (miał wówczas już 23 lata). Studia przebiegały pomyślnie, o czym świadczą daty osiąganych stopni naukowych. Najpierw studiował nauki wyzwolone na wydziale artium, gdzie głównym wykładanym przedmiotem była filozofia Arystotelesa. Tu uzyskał w 1415 roku stopień bakałarza, a trzy lata później w styczniu 1418 roku został magistrem filozofii. Objął wówczas funkcję wykładowcy. Stanowisko to było wówczas bezpłatne. Dlatego na swoje utrzymanie Jan zarabiał prywatnymi lekcjami i pomocą duszpasterską jako kapłan (nie znamy dokładnej daty ani miejsca święceń kapłańskich, ale musiało to być między 1418 a 1421 rokiem).
W 1421 r. na prośbę bożogrobców z Miechowa Akademia Krakowska wysłała Jana Kantego w charakterze kierownika do tamtejszej szkoły klasztornej. Spędził tam osiem lat (1421-1429). Zadaniem szkoły było przede wszystkim kształcenie kleryków zakonnych. Wolny czas Jan spędzał na przepisywaniu rękopisów, które były mu potrzebne do wykładów. Wśród zachowanych kopii są pisma Ojców Kościoła, św. Augustyna, św. Tomasza, a także Arystotelesa. W Miechowie Jan Kanty pełnił równocześnie obowiązki kaznodziei przy kościele klasztornym. Musiał również interesować się w pewnej mierze muzyką, gdyż odnaleziono drobne fragmenty zapisów pieśni dwugłosowych, skreślonych jego ręką.
W roku 1429 zwolniło się miejsce w jednym z kolegiów Akademii Krakowskiej. Przyjaciele natychmiast zawiadomili o tym Jana i sprowadzili go do Krakowa. Kolegium dawało pewną stabilizację - zapewniało bowiem utrzymanie i mieszkanie. Profesorowie w kolegiach mieszkali razem i wiedli życie na wzór zakonny. W początkach Uniwersytetu tych kolegiów było niewiele i były bardzo małe. Dlatego niełatwo było w nich o miejsce.
Gdy tylko Jan wrócił do Krakowa, objął wykłady na wydziale filozoficznym. Równocześnie jednak zaczął studiować teologię (miał wówczas już ok. 40 lat). Jednocześnie jako profesor wykładał traktaty, które przypadły mu - ówczesnym zwyczajem - przez losowanie. Z nielicznych zapisków wiemy, że komentował logikę, potem fizykę i ekonomię Arystotelesa. Na tym wydziale piastował także urząd dziekański w półroczach zimowych: 1432/1433, 1437/1438 oraz w półroczu letnim 1438. Od roku 1434 sprawował także urząd rektora Kolegium Większego.
W roku 1439 zdobył tytuł bakałarza z teologii. Pod kierunkiem swojego mistrza studiował Pismo święte, potem cztery księgi Piotra Lombarda, wreszcie teologię ścisłą. Co pewien czas trzeba było zdawać egzaminy, brać udział w dysputach, mówić kazania i prowadzić ćwiczenia. Ponieważ Jan był równocześnie profesorem filozofii, dziekanem i rektorem Kolegium Większego, nie dziw, że jego studia teologiczne wydłużyły się aż do 13 lat. Dopiero w roku 1443 uzyskał tytuł magistra teologii, który był wówczas jednoznaczny z doktoratem.
W roku 1439 został kanonikiem i kantorem kapituły św. Floriana w Krakowie oraz proboszczem w Olkuszu. Nie był jednak w stanie pogodzić obowiązków duszpasterskich i uniwersyteckich. Po kilku miesiącach zrzekł się probostwa w Olkuszu. Hagiografowie zgodnie podkreślają, że beż żalu zrezygnował ze sporych dochodów. Fakt, że został wybrany na kantora, świadczy, że musiał znać się na muzyce. Urząd ten nakładał bowiem obowiązek opieki nad muzyką i śpiewem liturgicznym.
Po uzyskaniu stopnia magistra (mistrza) teologii w roku 1443 Jan Kanty poświęcił się do końca życia wykładom z tej dziedziny. Pośród tych rozlicznych zajęć Jan znajdował jeszcze czas na przepisywanie manuskryptów. Jego rękopisy liczą łącznie ponad 18 000 stron. Biblioteka Jagiellońska przechowuje je w 15 grubych tomach. Część z nich znajduje się w Bibliotece Watykańskiej. Własnoręcznie przepisał 26 kodeksów. Zapewne sprzedawał je nie tyle na swoje utrzymanie, gdyż miał je wystarczające, ile raczej na dzieła miłosierdzia i na pielgrzymki. Jest rzeczą pewną, że w roku 1450 udał się do Rzymu, aby uczestniczyć w roku świętym i uzyskać odpust jubileuszowy. Prawdopodobnie do Rzymu pielgrzymował więcej razy, aby w ten sposób okazać swoje przywiązanie do Kościoła i uzyskać odpusty. Dyskusyjna jest natomiast pielgrzymka do Ziemi Świętej, o której piszą niektórzy biografowie. Niewykluczone, że Jan Kanty pielgrzymował nie do grobu świętego, ale do jego kopii w miechowskim kościele bożogrobców.
Był człowiekiem żywej wiary i głębokiej pobożności. Słynął z wielkiego miłosierdzia. Nie mogąc zaradzić nędzy, wyzbył się nawet własnego odzienia i obuwia. Wielokrotne dzielił się posiłkiem z biednymi. Legenda mówi, że zdarzało się, iż wiktuały dane potrzebującemu bliźniemu w cudowny sposób odnawiały się na talerzu Jana. Będąc rektorem Akademii, zapoczątkował tradycję odkładania ze stołu profesorów części pożywienia codziennie dla jednego biednego. Dbał także o ubogich studentów, których wspomagał z własnych, skromnych zasobów. Przez całe życie nie zaniechał działalności duszpasterskiej. Wiemy, że krzewił kult eucharystyczny i zachęcał do częstego przyjmowania Komunii świętej, a wiele czasu poświęcał pracy w konfesjonale.
Pomimo bardzo pracowitego i pokutnego życia, jakie Jan prowadził, dożył 83 lat. Zmarł w Krakowie 24 grudnia 1473 r. Istniało tak powszechne przekonanie o jego świętości, że od razu pochowano go w kościele św. Anny pod amboną. W 1621 r. synod biskupów w Piotrkowie wniósł prośbę do Stolicy Apostolskiej o rozpoczęcie procesu kanonicznego. Prace przygotowawcze rozpoczęto w roku 1628. W roku 1625 napisano życiorys Jana. Dla kanonizacji przygotowano jeszcze jeden żywot, według schematu przysłanego kwestionariusza. Beatyfikacja nastąpiła 27 września 1680 r. Dokonał jej papież bł. Innocenty XI. Kanonizacji - łącznie ze św. Józefem Kalasantym - dokonał Klemens XIII 16 lipca 1767 r.
Kult św. Jana Kantego jest do dnia dzisiejszego żywy. Jest on bowiem czczony przede wszystkim jako patron uczącej się i studiującej młodzieży. Poświęcił jej przecież prawie całe swoje życie, aż 55 lat profesury. Jest także patronem Polski, archidiecezji krakowskiej i Krakowa; profesorów, szkół katolickich i "Caritasu".

W ikonografii św. Jan przedstawiany jest w todze profesorskiej. Często w ręku ma krzyż. Bywa ukazywany w otoczeniu studentów lub ubogich. Jego atrybutami są: scalony dzbanek, obuwie, które daje ubogiemu, pieniądze wręczane zbójcom, różaniec.
 
 
 
 

Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

 

Swieta Maryjo, modl sie za nami.
Swiety Janie Kanty
Wierny Slugo Jezusa Chrystusa
Zarliwy wyznawco i glosicielu Ewangelii Chrystusowej
Czcicielu Meki Panskiej
Wzorowy pasterzu owczarni Jezusa Chrystusa
Czcicielu Najswietszej Bogarodzicy
Czcicielu Swietej Anny
Gorliwy nasladowco Swietych
Milosniku dusz odkupionych Krwia Chrystusowa
Ozdobo i patronie stanu kaplanskiego
Ojcze ubogich
Wzorze chrzescijanskiej dobroci
Nauczycielu i wzorze milosierdzia ewangelicznego
Obronco pokrzywdzonych
Ucieczko strapionych
Opiekunie wiezniow
Patronie i opiekunie pielgrzymow
Wielki cudotworco
Uzdrawiajacy chorych
Przywracajacy wzrok niewidomym
Porcie ocalenia dla tonacych
Pociecho i ratunku umierajacych
Glosicielu sprawiedliwosci Bozej
Oredowniku za grzesznikami przed Bogiem
Patronie naszej Ojczyzny
Patronie miasta Krakowa
Ozdobo Akademii Krakowskiej
Swietlany wzorze stanu profesorskiego
Patronie stanu nauczycielskiego
Opiekunie naukami sie zajmujacych
Nauczycielu prawdy
Ucieczko we wszystkich potrzebach
Cieszacy sie z wybranymi w niebie

 

 

Badz nam milosciw, prosimy Cie Panie.
Badz nam milosciw, wysluchaj nas Panie.

Aby nam Bog milosierny daru madrosci chrzescijanskiej udzielic raczyl, sw. Janie Kanty, przyczyn sie za nami.
Aby w nas ducha czynnej milosci ku braciom odnowic raczyl
Aby dusze nasze laska uswiecenia napelnic raczyl
Aby nas od niebezpieczenstw duchowych zachowac raczyl
Aby nas w nieszczesciach i doswiadczeniach doczesnych poratowac raczyl
Aby w Kosciele swietym ducha milosci braterskiej i jednosci utwierdzic i pomnozyc raczyl
Aby Ojczyzne nasza zachowal w pokoju i blogoslawic jej raczyl
Aby rodziny nasze we wzajemnej wiernosci i milosci umocnic raczyl
Aby dzieci mlodziez szczegolna opieka otoczyc raczyl
Aby mlodziez akademicka w wiernosci Ewangelii i chrzescijanskiej postawie utwierdzic raczyl
Aby jej ducha madrosci i wiernosci prawdzie udzielic raczyl
Aby Bog Wszechmogacy wszystkich wiernych laska wytrwania a bladzacych laska nawrocenia i pokuty obdarowac raczylPANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU ktory gladzisz grzechy swiata, przepusc nam Panie.

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU
 ktory gladzisz grzechy swiata, wysluchaj nas Panie.

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU
, ktory gladzisz grzechy swiata, zmiluj sie nad nami.Modl sie za nami Swiety Janie Kanty,
Abysmy sie stali godnymi obietnic Chrystusowych.Modlmy sie:  Boze Ojcze milosierny, prosimy Cie przez przyczyne swietego Jana Kantego kaplana, wysluchaj naszych prosb i racz obdarzyc laska i blogoslawienstwem wszystkich, ktorzy sie z ufnoscia do Ciebie zwracaja. Przez Chrystusa Pana naszego.  Amen.---------------------------------------------------------------------------------

Narodowy EGZORCYZM; Chrzest dzieci nienarodzonych, czasy ostateczne

Polecam serdecznie to wideo - NARODOWY EGZORCYZM ks. Glasa - https://verbumcatholicum.files.wordpress.com/2016/10/a-quo-primum.pdf

Czy wiecie że jest CHRZEST DZIECI NIENARODZONYCH z imprimatur biskupa Chrapka http://obrazmojegoserca2.blog.onet.pl/2012/12/02/chrzest-dzieci-nienarodzonych-ma-w-polsce-imprimatur-biskupa-jana-chrapka/

świętowanie Lutra - to apostazja - mówi ks. Guz 

czarny ołtarz i czarne świece w Kościele w Fatimie 
- https://gloria.tv/video/3oZZS8jfw7Kj2L1B4KmE2U88T

Czasy ostateczne wg Orędzi Matki Bożej z Quito głosi ks. Glas - https://www.youtube.com/watch?v=ROGscfbAh3g oraz oraz https://www.youtube.com/watch?v=RZvGxt_7bMc

organizator "Wielkiej Pokuty" mówi o skutkach tej modlitwy dla Polski - https://gloria.tv/video/kctRPHqoZyE33qhgrf8eCb2aL

Ta pozycja powinna być w KAŻDYM POLSKIM DOMU - https://verbumcatholicum.files.wordpress.com/2016/10/a-quo-primum.pdf - https://verbumcatholicum.files.wordpress.com/2016/10/a-quo-primum.pdf

duchowa adopcja dziecka poczętego - dołącz 

---------------------------------------------------------------------------------


Spełnia się wizja Teresy Neumann z 15 października 1948 r.

 

15 października – to data wizji Teresy Neumann i również data Wielkiej Pokuty

 

 

 

„Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaś Warszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy”
„…Biada tym, którzy pokutować nie będą, nie nawrócą się do Pana Zbawiciela swego….”
„…Nie będą daremne łzy pokuty i modlitwy, a wierność wytrwania nie będzie bez błogosławieństwa i nagrody. Zdejmie niewolnica kajdany swoje i stanie się jako królowa. Wstawią się za nią łzy, które Matka Moja pod Krzyżem przelała, a naród, który Ją czci, nie będzie między narodami ostatni. Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. ….”

 


Therese-Neumann-2 Wizja Teresy Neumann z 15 października 1948 r.

 

„Od wielu lat Bóg dawał mi wizje przyszłości i dotąd wszystko się sprawdziło. Milczałam jednak, nic nie mówiąc nikomu poza spowiednikiem, dopóki nie otrzymałam wyraźnego nakazu, aby pisać. Na dwa dni przed 15 października 1948 r. ukazał mi się prorok Eliasz wraz ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus

 

i św. Janem od Krzyża. Święci ci są patronami i opiekunami Zakonu Karmelitów. Prorok Eliasz dał mi wyraźne polecenie pisania:

 

„Posłuchaj Izraelu, to do ciebie mówi Pan. Posłuchajcie ostrzeżenia, bracia moi. Pan bowiem zdjął pieczęć milczenia z warg moich i włożył słowa swoje w usta moje. Pierwsze z tych snów jest do ciebie, Izraelu. Pan dał przez Eliasza polecenie, abym w imieniu Jego odezwała się do ciebie. Posłuchaj, Izraelu, nie zatwardzaj serca swego, albowiem mówi tobie Pan. Było milczenie przed tobą na długie lata. O, plemię niewdzięczne, któreś zabijało proroków i ukrzyżowało Syna samego Boga! Skoroście Syna Bożego słuchać nie chcieli, ani Apostołów Jego, który miał do was przemówić? Abyście nie byli już jako wygnańcy i bezdomni pośród narodów świata, dano wam wrócić na skrawek tej ziemi, którą krew Zbawiciela uświęciła i powstało państwo Izrael. Wasze stopy tułacze dotknęły Ziemi Świętej, w której jest błogosławieństwo. Obyście pojęli łaskę i znaleźli wiarę w miłości, pamiętali o Piśmie Świętym i o prorokach, a nie zatwardzali serc waszych ku wiecznej zgubie, oddając ziemi stare tajemnice.

 

Czy i teraz nie poznajecie jeszcze jak wierna była mowa proroków i jak spełniły się wszystkie proroctwa Jezusa Chrystusa, którego nie poznaliście i ukrzyżowaliście?
Przyjdzie czas, już nie daleki, gdy odda ziemia umarłych swoich i będzie sąd nad wszystkimi plemionami i pokoleniami świata. Wtedy biada bezbożnym sługom pychy

 

i nienawiści, których serca są zatwardziałe. Biada tym, którzy pokutować nie będą, nie nawrócą się do Pana Zbawiciela swego”.

 

A teraz słowa wtóre, jakie kazał mi rzec Pan do wszystkich ludzi:
„Idzie godzina wielka, groźna, sądu i kary. Póki macie czas posłuchajcie i porzućcie grzechy wasze, które na karę zasługują. Biada ziemi, gdy owocu pokuty zabraknie, a usta modlących się zamilkną. Nie otworzą się tym razem upusty niebieskie, jak za dni Noego, i nie popłyną wody, by zalać ziemię skalaną grzechami. Ale otworzy się ziemia, zapłonie od wulkanów, które już zagasły, i będzie drżało jej łono, aż walić się będą lądy, gdzie szumi zboże i stoją łany. Pioruny będą padały z chmur jak deszcz, aż poruszona zostanie materia nienawiści ludzkiej. Zbliża się nowy potop, nie potop tym razem wody, lecz ognia i błyskawic. Biada wam synowie, którzy czynicie nieprawość. Biada wam narody, które się zaparły Boga i podeptały Krzyż Jego, które wstydzicie się znaku Krzyża, znaku odkupienia waszego, a nie wstydzicie się zbrodni i okrucieństwa.
Biada przede wszystkim tobie Germanio
. Nie pomyśleliście nigdy na szlaku waszej zbrodni, że nienawiść wasza i pycha mogły stworzyć dla was niezgłębioną czeluść w miejsce wiecznej zagłady, czeluść, której głębię wielkość waszej winy wypełnię żarem takich płomieni i taką siłą kaźni, jakiej dla innych nie będzie. Nie pomyśleliście nad tym, jaką grozą mogą na wieki zapłonąć, na hańbę waszą i karę, słowa waszej pychy.
Nur fur Deutsche. Uznaliście siebie samych za nadludzi, a przez uczynki wasze staliście się gorsi niż wilki i hieny, gdy nie oszczędziliście ani żywych, ani umarłych i pohańbiliście zwłoki tych, którym wydarliście życie. Przydaliście nowe zbrodnie do starych, a krzyk pomordowanych Żydów przyłączył się do starych, wołaniem krwi, ludów zapomnianych.
Biada przede wszystkim wam Prusacy, wodzowie i nieprzyjaciele. Przyszły już dwa uderzenia wichru i upadło Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego oraz moc sroga synów Północy. A przyjdzie trzecie uderzenie, a wtedy biada i Berlinowi. Los Berlina będzie jak los Niniwy, bo gdy padnie w gruzy, nie odbuduje się już więcej. Wicher pustyni zasypał piaskiem Niniwę, choć była większa niż inne miasta starożytności.
Puszcza będzie szumiała nad gruzami Berlina – miasta zbrodni i pychy. Będzie to szczęście dla ciebie, Germanio, jeżeli inny obejmie władzę nad tobą, jeżeli obmyta strumieniem krwi i łzami późnej pokuty, usłuchasz innego głosu, poznawszy w czym była twoja wina i zguba twoja. Nie ci, bowiem są wybrani, którzy się za takich uznają. Inni, którymi gardzicie w pysze, wyprzedzają was w słowie i mocy.
Biada i tobie dumny Albionie, kupczący krwią cudzą. Ciąży na tobie krzywda. Wybrałaś sobie zamiast Boga mamonę, a wzgardziłeś Prawem Moim i stolicą Piotrową. Posłałeś żołnierzy i kupców w dalekie kraje dla mocy swojej i zysku swojego, a o chwałę Moją nie dbałeś. Z winy twojej nie zostały chrześcijanami całe plemiona, ani też o duszę synów własnych nie dbałeś. Skrusz się, póki czas, i nawróć się do Mnie, Pana twego, i uznaj sługę Mego nad sobą.
Biada wam, wszyscy czciciele złotego cielca, albowiem swoim uczyniliście zysk i okryliście hańbą ziemię, a lud przez krzywdzenie wydaliście na łup kłamstwa i nienawiści, który uwiedliście obietnicami wolności i zemsty. Na was to, bankierzy o zamkniętych dłoniach przez chciwość i sercach skamieniałych, spada ciężar potu i łez wyzyskiwanych, i ciężar krwi, którą przelewają niszczący się w zaślepieniu.
Biada wam, gorszyciele i deprawatorzy dusz. Krótkie są dni panowania waszego. Koniec wasz będzie wśród płomieni razem z bestią, której służycie. Gdy zagrozicie Zachodowi, miecz od Wschodu na was spadnie. Ludy żółtego Goga i Magoga postawiłem na straży bezpieczeństwa Europy.
Oddaliście się na służbę nienawiści, przez nienawiść będziecie ukarani. Żal jest mi ludu, który cierpi, żal mi dzieci, z których uczyniliście synów kłamstwa i nieprawości. Nie zostawię ludu w waszej mocy ani nie wydam najwierniejszych na tej ziemi na skażenie. Oburzy się na gorszycieli ziemia i morze, i powstanie przeciw nim ogień i bałwany. Biada światu za zgorszenia. Znam tych, których oczy są zaślepione, a serca oszukane. Skarcę władających narzędziem, a nad narzędziem zlituję się.
Miłosierdzie Moje wzejdzie nad narodem, będącym w ucisku i pohańbieniu, a ziemia wzgardzonych zobaczy światło i błogosławieństwo nad sobą. Władza bezbożnych ustanie.
Na Kremlu zabłysną łacińskie krzyże, a na miejscu zburzonej cerkwi Chrystusa Zbawiciela stać będzie kościół katolicki Zbawiciela. Jak w orną ziemię, wpadnie ziarno dobra i
odmieni się oblicze
narodu, który tyle wycierpiał.
Błogosławieństwo Moje dam Słowianom, a Słowianie, choć wielu z nich dzisiaj błądzi, lepiej je przyjmą i obfitszy przyniosą owoc. Będą prawdziwym ludem Moim, ludem Słowa Przedwiecznego i pojmą naukę Moją, i staną się posłusznymi. Nie ci bowiem są wybrani, którzy sami się wybierają, lecz ci, którzy na wołanie Boga wstaną. Nie będą daremne łzy pokuty i modlitwy, a wierność wytrwania nie będzie bez błogosławieństwa i nagrody. Zdejmie niewolnica kajdany swoje i stanie się jako królowa. Wstawią się za nią łzy, które Matka Moja pod Krzyżem przelała, a naród, który Ją czci, nie będzie między narodami ostatni. Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaś Warszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy.
Polska, która pierwsza karę poniosła, choć wina jej nie była największa, prędzej niż inni się podniosła. W czym zawiniła, przez to musiała doznać kary. Ale już bliski jest koniec jej pokuty. Wytrwa przy Kościele swoim i doczeka wyzwolenia. Nieprzyjaciołom swoim krzywdy pamiętać nie będzie, dobrem za zło zapłaci. Będzie mieć chwałę między narodami i skrzydła szeroko otwarte, rozszerzy też granice swoje. Weźmie narody wierne Kościołowi w nagrodę wierności swojej.
Wzejdzie, mimo klęski, znowu chwała nad Paryżem i Tokio. Hiszpania będzie krajem Serca Mojego, przez miłość ku niemu się podniesie.Italię, chociaż by krwią uroczystą spływała, czeka piękne odrodzenie duchowe. Patrzę na łzy wierności i ich pokutę. Raz jeszcze zlituję się nad światem. Topór kary odroczę i serca grzeszne życiem ożywię.
Nie zostawię ziemi złym na władanie, jako sobie umyślili w sercach swoich. Mową piorunów skarcę tych, co nie słuchają mowy miłości, a dla tych, którym było za mało słów ludzkich, zabrzmi głos płomieni.
Usłuchajcie więc przestrogi, grzesznicy, póki upominam, a nawróćcie się, póki oczekuję. Idzie bowiem wielki i bliski czas, kiedy ani więcej upominać, ani czekać nie będę.
Nie trwóżcie się jednak wy, bojący się Boga i nieulegający podszeptom szatana w rozpaczy. Miejcie ufność we Mnie i w posłannictwie Matki Bożej, która oręduje za wami. Widzę was w ucisku i zlituję się nad wami. Broni was przed sprawiedliwością Moja krew za was przelana. Nie przeminęła ofiara moja, ale trwa i ratuje was, mimo że jej nie cenicie. Nie dość pilnie czuwacie przy ołtarzach Moich. Pamiętam o łzach, które Matka Moja przelała pod krzyżem i mam wzgląd na Jej Serce, przebite mieczem boleści. To Serce Niepokalane i Miłosierne was osłania. Przyłóżcie rękę do pługa, a będę błogosławił trudowi waszemu”.

 

To polecił mi Pan nasz, Jezus Chrystus, abym wam przekazała, bracia moi: „Grają niewidzialne surmy Aniołów, wieją wichry, aby szkodzić ziemi, zbliża się kataklizm, jakiego nie było od dni Noego”.

 

/Stephen Lassare – Odkryte sekrety przyszłości, Wyd. Adam, Warszawa 1992/

 

 

Teresa Neumann z Konnersreuth (ur. 9 kwietnia 1898 w Konnersreuth; zm. 18 września 1962, tamże) niemiecka mistyczka i stygmatyczka. Była członkiem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 5 marca 1926 Teresa miała zostać obdarzona stygmatami. Na jej rękach, nogach, głowie i boku widoczne były krwawe rany. Co tydzień, od północy w czwartek do godziny trzynastej w piątek jej rany otwierały się i krwawiły. Podczas ekstaz, miała obserwować mękę Jezusa, przepowiadać przyszłe wydarzenia i mówić obcymi językami (między innymi językiem aramejskim), których nigdy wcześniej nie poznała. Pomimo cierpień, w pozostałych dniach tygodnia była ona aktywna i pełna energii. Świadkowie twierdzą, iż dzięki modlitwie Teresa wywoływała w swoim ciele dolegliwości innych ludzi. W ten sposób miała uzdrawiać chorych. Do jej domu w Konnersreuth pielgrzymowało setki ludzi, prosząc o łaski i wstawiennictwo u Boga. Od 1922 aż do swojej śmierci w 1962 Teresa nie spożywała żadnych pokarmów oprócz codziennej Eucharystii.

 

Teresa zmarła 18 września 1962 wskutek nagłego zatrzymania krążenia i została pochowana na cmentarzu w Konnersreuth. Wokół pomnika umieszczane są tabliczki wotywne

 

z wygrawerowanymi prośbami, podziękowaniami i nazwiskami darczyńców. Jej grób nawiedzany jest przez pielgrzymów z różnych krajów świata. W 2004 blisko 40 000 osób podpisało prośbę o jej beatyfikację. W 2005 biskup Gerhard Ludwig Müller rozpoczął proces beatyfikacyjny Teresy na szczeblu diecezjalnym.

 


---------------------------------------------------------------------------------


Znieważono Jezusa Chrystusa, opluto katolików. Niemieccy filmowcy-amatorzy zapraszają do piekła

fot: pixabay 

Wyraźnie widać, że są tacy, co zrobią wszystko, byle zdobyć uznanie „salonów” i kasę. W jaki sposób najprościej to wszystko uzyskać? Przywalić katolikom!

Powstało kolejne, pseudoartystyczne dziełko, obrazoburcze i obsceniczne. Po kilkuminutowej projekcji zwiastuna tego amatorskiego filmu, przygotowanego przez niemieckich tfu!rców, normalny człowiek ma odruch wymiotny i zastanawia się w jakiej chorej głowie może zrodzić się, taki obrzydliwy projekt. A jednak. „Laserpope” – bo tak się nazywa wspomniana produkcja - promowany jest w niemieckiej telewizji i w Internecie. Nazywany jest wprost projektem „z duchowej otchłani niemieckiego kina”.

Dość czytelne i jednoznaczne przesłanie a metody znane od początku Chrześcijaństwa i zapowiedziane w Ewangelii.

Czy już wiadomo, dlaczego potrzeba nam pokuty i egzorcyzmów? Mimo skowytu co bardziej oświeconych pań.

W filmie obrażany jest Jezus Chrystus, kapłani, katolicy. Ociekający krwią obraz, wytwór zdegenerowanego do cna umysłu, z pewnością trafi w „wyrafinowane” gusta lewackiej widowni. Tylko dlaczego musimy i my na to patrzeć?

Źle się bawisz Europo!

 
http://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/8948-zniewazono-jezusa-chrystusa-opluto-katolikow-niemieccy-filmowcy-amatorzy-zapraszaja-do-piekla---------------------------------------------------------------------------------

OTÓŻ MAMY WROGI NASZEJ OJCZYŹNIE RZĄD, GDYŻ SŁUCHA DEMONICZNYCH ZARZĄDZEŃ A NIE SŁUCHA BOŻYCH RAD. OKAZUJE SIĘ, ŻE LUDZIE ŚWIECCY I ZWYKLI SĄ MĄDRZEJSI OD RZĄDZĄCYCH POLSKĄ. A LUDZIE ICH WYBRALI DO REPREZENTOWANIA POLSKI. WSPÓŁUDZIAŁ W UPADKU I ZNIEWOLENIU POLSKI MA DYR."RADIA MARYJA" ks.TADEUSZ RYDZYK I JEGO REDEMPTORYŚCI !!!! mk.
 
Prawdziwy Polaku! Prawdziwa Polko! CETA precz!
Przyjdź w sobotę 22 paź 16.00 na Plac Zamkowy >>
https://gloria.tv/video/uGfuFHymgD822mf99XXs7tZAF 
 
Z Panem Bogiem!
https://gloria.tv/?user=48386&videos

---------------------------------------------------------------------------------

JAK WIDAĆ MAŁO JEST POLAKÓW W RZĄDZIE I EPISKOPACIE. TO NA CO MY LICZMY, CHYBA TYLKO NA WOJNĘ, ABY POZBYĆ SIĘ WROGÓW W POLSCE, ALE WTEDY WSZYSCY ZGINĄ, BO TO BĘDZIE OSTATNIA WOJNA ŚWIATOWA. KARD. HLOND MÓGŁ UNIKNĄĆ WOJNY, ALE ON SŁUŻYŁ SZATANOWI A WY CHYBA NIE CHCECIE MU TOWARZYSZYĆ, BO  NIEPOSŁUSZEŃSTWO PANU BOGU I JEGO ZDRDA TO ZAWSZE WIECZNE POTĘPIENIE. mk. ​

 

https://www.youtube.com/watch?v=XHgWwPNTvtI&feature=share
 Jeżeli jest mężem opatrznościowym to dlaczego boi się tej Intronizacji i milczy i po której stronie stoi ...część Biskupów jest przeciwko Intronizacji a część Biskupów jest za prawdziwą Intronizacją i po której stronie Pan Prezydent stanie to dylemat a diabeł ciągnie te sznurki.....czy tutaj jest silna Wiara potężniejsza od tych wszystkich wojen które Nam zagrażają ????

Szatan wezwał światowy zjazd demonów

https://gloria.tv/article/aWo4xij3Peng48aGbuyxkZR7H

 

Do Pana Macierewicza który w tej sprawie śpi zahipnotyzowany przez naszych wrogów USA Obamy Islamisty i antykatolika

http://www.pch24.pl/medalik-nie-dla-zolnierza-polskiego,46767,i.html#ixzz4NRu4qkX1

 

Ceny wody w Polsce najwyższe w całej Unii Europejskiej! Największa podwyżka była za czasów PO-PSL!

http://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/8258-ceny-wody-w-polsce-najwyzsze-w-calej-unii-europejskiej-najwieksza-podwyzka-byla-za-czasow-po-psl#.WAQACE9biFs.facebook

 

Co robicie Polakom?! Sto kilkadziesiąt pytań do PiS-u. Prof. Jerzy Robert Nowak                               

https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2016/10/18/co-robicie-polakom-sto-kilkadziesiat-pytan-do-pis-u-prof-jerzy-robert-nowak/

 


Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link---------------------------------------------------------------------------------


Szatański pomysł wypisywania się z Polskich KościołówSzatański pomysł wypisywania się z Polskich Kościołów

 BÓG - OJCZYZNA - ​POLSKA - KATOLICKA
Uwaga - bądźmy uważni - bo tysiące polaków chcą się podobno wypisać z Kościoła !!!!
http://www.o2.pl/artykul/tysiace-polakow-chca-wypisac-sie-z-kosciola-048570885935745a?src01=9e053

PIEŚŃ - OJCZYZNO MA - w tle Smoleńsk 2010 
- https://www.youtube.com/watch?v=tSb0dWXxstM

 lub  https://www.youtube.com/watch?v=KcHmje6CyE4 
LUB ...https://www.youtube.com/watch?v=kKVtUzxHUT8

a tu w wykonaniu młodych Kapłanów 
 - https://www.youtube.com/watch?v=DfjXJxcOcBI

lub https://www.youtube.com/watch?v=tSb0dWXxstM

Pieśń Jana Pietrzaka - zakazany KRZYŻ 
https://www.youtube.com/watch?v=654qyDZtUZM

jest taki Kraj - https://www.youtube.com/watch?v=o4Ma4V-hxW8

PIEŚŃ PATRIOTYCZNA - MURY - Jacek Kaczmarski 
- https://www.youtube.com/watch?v=-YGS9vhmFS0

Na koniec - powiedz ludziom że szukam ich w pięknym wykonaniu dziecięcego chóru - https://www.youtube.com/watch?v=AqoZGgFSjIc---------------------------------------------------------------------------------


​   MUSISZ WIEDZIEĆ, ŻE RZĄD W POLSCE WYSYŁA MŁODZIEŻ NA WOJNĘ - tylko płakać.

​NO OCZYWIŚCIE - 
​ ​
POLACY Z POLSKI WON, BO MUSI BYĆ MIEJSCE DLA IZRAELITÓW
​.​
  JUŻ ICH WIELBICIELKA HANNA GROMKIEWICZ WYNALAZŁA PIĘKNE DOMY. MŁODZIEŻ POLSKA WYNOCHA
​ ​
​!!!​
BŁAGAŁAM RODAKÓW - GŁOSUJCIE NA WSPANIAŁEGO PATRIOTĘ
​ -GRZEGORZA BRAUNA KTÓREGO WYBRAŁ SAM PAN BÓG  
​OJCIEC​
​A WY WIERZĄCY WSZYSTKIM ŁADNIE MÓWIĄCYM I OBIECUJĄCY
​M​
​"​
​​
GRUSZKI NA WIERZB
​I​
E
​"​
​OD
DALIŚCIE G
​ ŁOS NA A.DUDĘ, KTÓRY WIERZY DWOM BOGOM, A RACZEJ JEDNEMU MOJŻESZOWEMU, BO ICH BARDZEJ SŁUCHA, NIŻ BOGA WSZECHMOGĄCEGO, CO JEST DOWODEM, ŻE SPROWADZA ŻYDÓW A POLSKĄ MŁODIEŻ WYGANIA NA WOJNĘ. GDYBYŚCIE BYLI W USA - TO BYŚCIE WIEDZIELI JAK SIĘ AMERYKANIE ŚMIEJĄ Z WYPOWIEDZI PANA MACIEREWICZA, ŻE POLSKA NIE SPOCZNIE DOPÓKI NIE WYWALCZY KRYMU DLA "UPA-INY" - I Z PODOBNYCH PISOWSKICH "PATRIOTÓW". MOŻE I PATRIOTÓW, TYLE ŻE NIE POLSKICH - W TYM ŚWIECIE GDZIE KAŻDY PILNUJE PRZEDE WSZYSTKIM SWOJEGO WŁASNEGO INTERESU. I CO NA TYM ONI ZYSKUJĄ - ŻYCZLIWE POKLEPANIE PO PLECACH I BILET DO PIEKŁA? A CO Z PRZYSIĘGAMI JAKIE SKŁADALI OBEJMUJĄC URZĘDY - PREZYDENTA, PREMIERA, POSŁA CZY MINISTRA? NAWET NIE WIECIE JAK TAKIE ZŁOŻONE PRZYSIEGI SĄ ROZLICZANE NA SĄDZIE DUSZY PO ŚMIERCI.mk.

Musisz to wiedzieć!(157)Mamy dowód na to, że polskie elity chcą nas wysłać na "front wschodni"!

 
https://gloria.tv/video/4qdgqZ QVvAnbDb9TGQwgghFcF

---------------------------------------------------------------------------------


POLECAM !!! Niesamowity wywiad z rabinem. Mówi szokującą prawdę…
https://gloria.tv/article/JN7ubhUeY6yb42FRZWWu1xtwe

__________________

Kontrolowane przez globalistów Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Rosji.

https://gloria.tv/video/Pqvp3DjcFMHe11FoWBKpiX9qv


_____________________

Bp Johan Bonny wzywa do akceptacji homoseksualistów i błogosławienia cudzołożników

https://gloria.tv/article/sz4jmhuk9gJu2jjtWGNQMdh2J---------------------------------------------------------------------------------

https://gloria.tv/user/RcZC4LxCNkkM33jY9xa3m812U/photos/       

  znalazłem zdjęcia w internecie miejsce gdzie fotografowałem ... Henryk.


 BOGU - TAK - sztanowi - nie;
wybór katolika; Imperium zła - niedoczynność 

POLSKO POWIEDZ BOGU TAK , a szatanowi - NIE
https://gloria.tv/video/wRSvo4wyghbK3PDMWuSs8SwuM

niesamowite spotkanie na temat ; wybór katolika
https://gloria.tv/video/U6PX8S99sq4o21qfQNcKZWxxb/postings/

Uwaga - osoby, które zabijają łaski dane w "Orędziach na czasy ostateczne, które właśnie nadeszły", mogą czynić grzech przeciwko Duchowi Świętemu.
https://gloria.tv/video/8MqCHid1rC3jB7T4wDUwvBhAE

Film pt. "Imperium zła" - pokazuje dzisiejszy świat i co naprawdę się dzieje
https://gloria.tv/video/8WHjeZupraaAD9r4GyUvTXFsp

uwaga - osoby z nie doczynnoscią tarczycy mogą przeczytać jak się leczyć -
https://gloria.tv/video/8MqCHid1rC3jB7T4wDUwvBhAE

---------------------------------------------------------------------------------

Temat: Viva Cristo Rey!MIŁOŚĆ BOGA TRÓJJEDYNEGO,  

OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO  

W OSOBACH SŁUŻBIE KOŚCIOŁOWI.  

 

 

 

Bądź uwielbiona Trójco Przenajświętsza, 

Ojcze, Królu wiekuistej Jedności, 

Boże jednej Miłości,  

utwierdź powołanych w służbie w Kościele Świętym,  

Boże Ojcze, bądź uwielbiony. 

Synu, Kapłanie Najświętszej Ofiary, 

Królu wieków i Zbawicielu Najdroższy 

Odkupicielu ludzkich serc,  

Prowadź duchowieństwo bezpieczną drogą do portu świętości, 

Boże Synu jednej Miłości, Jezu bądź uwielbiony. 

Duchu Święty, płomieniu Miłości. 

Płomieniu siedmiu darów, ubogacający Kościół, 

Daj silną wiarę powołanym,  

by kroczyli Zbawczą drogą Jezusa Chrystusa, 

Boże Duchu Święty, jednej Miłości, bądź uwielbiony. 

O wiaro, o nadziejo, o miłości, 

Przenajświętszych Trzech Osób, 

jednej jedności,  

co sprawiacie, że jaśnieje, 

jedno wasze pragnienie Miłości.  

Rozpalcie w nas dzieło Waszej Miłości. 

Amen.  

T.B.

 

Viva Cristo Rey!
Witaj Królu chwały, w narodzie Polskim.

O królu wieków,

Boże Nieskończony,

Władco i Królu Miłości,

Tyś o Alfo i Omego,

Tyś o jeden, jesteś początkiem i końcem,

I nie ma nikogo prócz Ciebie o Boże wielki,

Bądź uwielbiony i wysławiony,

za Twoją Potęgę, Władzę i Królowanie.

My naród Polski oddajemy się, pod

Twoje Panowanie

w akcie dobrowolnego i całkowitego oddania się

pod Władzę Twojego Najświętszego Serca,

za przyczyną Królowej Polskiego narodu,

Niepokalanej Maryi Pannie,

Byś Panował i Królował w sercu każdego Polaka.

Wyrzekamy się szatana i jego kłamstwa,

Stojąc u tronu Twojej Władzy Miłości. Amen.

T.B.

 

św. Jose Luis Sanchez del Rio

Święty Józef Sanchez del Rio urodził się 28 marca 1913 w Sahuayo w stanie Michoacan. Uczęszczał do szkoły w swoim rodzinnym miasteczku a następnie w Guadalajarze w Jalisco.

Gdy w 1926 wybuchło Powstanie Cristero, jego bracia przyłączyli się do wojsk powstańczych. Mimo sprzeciwu matki i odmowy generała Prudencio Mendozy, Józef został na własną prośbę wcielony do grupy powstańczej. Powierzono mu obowiązki noszenia sztandaru. Powstańcy ochrzcili go imieniem Tarsycjusza, starożytnego męczennika, który będąc jeszcze dzieckiem, został zabity, broniąc Eucharystii przed profanacją. W czasie potyczki z wojskami federalnymi 25 stycznia 1928 został zabity koń przywódcy powstańców. Józef użyczył mu swojego, by ten mógł ratować się ucieczką. Podczas odwrotu zatrzymano grupę powstańców, wśród nich Józefa. 7 lutego młodego powstańca odprowadzono do rodzinnej miejscowości i uwięziono w kościele parafialnym, sprofanowanym i zdewastowanym przez wojska federalne. Miejscowy radny Rafael Picazo zaproponował Józefowi dwie możliwości w celu uniknięcia kary śmierci: wpłatę 5000 pesos lub dobrowolne wstąpienie do państwowej szkoły wojskowej. Józef odmówił.

W prowizorycznym więzieniu zatrzymano go do 10 lutego. Nocą z 7 na 8 lutego napisał do rodziców: „Moja kochana mamo, zostałem schwytany podczas dzisiejszej bitwy. Myślę o chwili, kiedy przyjdzie mi umrzeć. Nic to jednak, Mamo. Powinnaś zgodzić się z wolą Pana Boga. Umieram szczęśliwy u boku Naszego Pana. Nie chcę, żebyś się martwiła moją śmiercią. Powiedz raczej moim braciom, bo poszli w ślady najmłodszego spośród nas, tak wypełnisz wolę Bożą. Odwagi! Udziel mi swego błogosławieństwa razem z błogosławieństwem ojca. Pozdrów wszystkich ostatni raz. Otrzymacie serce Waszego syna, który Was oboje kocha i chciałby zobaczyć Was jeszcze przed śmiercią”. Był torturowany, również za to, że pozabijał kury, które federalni trzymali w sprofanowanej świątyni. 8 lutego zmuszono go do wzięcia udziału w egzekucji przez powieszenie innego chłopaka Łazarza. Federalni, myśląc, że go rzeczywiście zabili, zawlekli ciało na pobliski cmentarz. Chłopak jednak udawał[potrzebne źródło] i udało mu się uciec.

W dniu wykonania kary śmierci Józefowi przecięto skórę na stopach i zmuszono go, by doszedł krwawiąc na cmentarz. Kazano mu stanąć nad fosą, gdzie miało upaść jego ciało. Pchnięto go nożem i znowu zmuszano do wyrzeknięcia się wiary. Józef krzyknął „Viva Cristo Rey!” (hisz. Niech żyje Chrystus Król!) i poprosił by go rozstrzelano. Kapitan, zdenerwowany odwagą i zachowaniem chłopca, zastrzelił go z własnego pistoletu. Przewróciwszy się, Józef zakreślił własną krwią znak krzyża na ziemi i umarł. Beatyfikował go papież Benedykt XVI 20 listopada 2005 roku w grupie trzynastu męczenników meksykańskich.

https://www.youtube.com/watch?v=O872hoySN2c
---------------------------------------------------------------------------------


Czy prezydent wysłucha? Obrońcy życia proszą Andrzeja Dudę o inicjatywę ustawodawczą

            Czy prezydent wysłucha? Obrońcy życia proszą Andrzeja Dudę o inicjatywę ustawodawczą 
Wzywamy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do opowiedzenia się za pełną ochroną życia od samego początku oraz zgłoszenie projektu ustawy gwarantującej prawo do życia każdemu dziecku od chwili poczęcia  - czytamy w internetowej petycji Fundacji Pro – Prawo do Życia.

Autorzy petycji przypominają bolesne chwile „odrzucenia ostatniej inicjatywy głosami tych, którzy wygrali wybory pod hasłami odnowy moralnej”. 6 października Sejm RP zadecydował o zakończeniu procedowania nad obywatelską inicjatywą „Stop aborcji” wprowadzającą pełną ochronę życia każdego dziecka.

Jak przypomina Fundacja Pro – Prawo do Życia „każdego dnia w Polsce, za aprobatą organów państwa, aborterzy zabijają troje dzieci. Można się o tym dowiedzieć czytając sprawozdania Rady Ministrów. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia ofiar jest dwukrotnie więcej”. Dlatego też pomysłodawcy akcji zachęcają internautów do podpisywania petycji skierowanej do prezydenta RP Andrzeja Dudy, w której zawarte jest wezwanie „do opowiedzenia się za pełną ochroną życia od samego początku oraz zgłoszenie projektu ustawy gwarantującej prawo do życia każdemu dziecku od chwili poczęcia”.

Nasze pokolenie potrafiło docenić bohaterstwo „Żołnierzy Wyklętych”, przyszłe pokolenia, o ile nadejdą, docenią walkę żołnierzy Cywilizacji Życia, którzy ośmielili się sprzeciwić wszechwładnej Cywilizacji Śmierci. Ufamy, że stanie Pan na czele zastępów Cywilizacji Życia – czytamy w petycji. Tekst listu kończy prośba, której adresatem jest prezydent Duda o „zgłoszenie projektu ustawy gwarantującej prawo do życia każdemu dziecku, od chwili poczęcia”.

Petycję można podpisać na stronie: ratujdzieci.pl

http://www.pch24.pl/czy-prezydent-wyslucha--obroncy-zycia-prosza-andrzeja-dude-o-inicjatywe-ustawodawcza,46763,i.html

 

 


---------------------------------------------------------------------------------

PIEKŁO MASOWO ZAPEŁNIA SĘ......

W Australii na masową skalę spełnia się proroctwo Apokalipsy Świętego Jana

                                   W Australii na masową skalę spełnia się proroctwo Apokalipsy Świętego Jana

Ten kraj być może stanie się pierwszym na świecie, w którym ludziom masowo będą wszczepiane mikrochipy. Wprawdzie przewidywano, że Amerykanie jako pierwsi będą mieli mikrochipy już w 2017 roku, tymczasem Australia może wyprzedzić USA.

Wmówiono Australijczykom, że technologia ułatwi im życie: dzięki czipom staną się superludźmi, którzy będą mogli bez jakichkolwiek urządzeń przy sobie działać jak bohaterowie z książek science-fiction, uruchamiać komputery, otwierać drzwi, płacić w sklepach, uruchamiać samochód - wszystko na ,,machnięcie ręką'', lewą lub prawą.Jedna z Australijek, która zachwala czipy, może machać obiema, bo ma dwa różne czipy - RFID w lewej, a NFC w prawej ręce.Szkoda, że nowocześni mieszkańcy antypodów nie będą mogli za pomocą czipa przenikać przez ściany i odczytywać myśli innych ludzi, ale to być może niedaleka przyszłość..

Shanti Korporaal, 27-latka z Sydney, ma wszczepione aż dwa implanty i jest uradowana, bo teraz może np.  wyjść  do pracy bez noszenia ze sobą karty lub klucza. Chce uwolnić się już na zawsze od noszenia portfela, tak jak i jej babcia, która też chce mieć wszczepiony czip. Shanti prowadzi z mężem punkt dystrybucji tych małych urządzeń, bo zauważyła, że są one coraz modniejsze. Wszczepienie urządzenia, które jest wielkości ziarnka ryżu, kosztuje 150 dolarów a sam czip od od 40 do 150 dolarów, w zależności od zaawansowania technologii.

'' Nie musisz martwić się o jakiekolwiek hasło lub PIN, to jest ta sama technologia, co PayPass, więc mam nadzieję, że będę mogła płacić w ten sposób'' - zachwala znakowanie Australijka.

http://www.fronda.pl/a/w-australii-na-masowa-skale-spelnia-sie-proroctwo-apokalipsy-swietego-jana,80096.html

 

---------------------------------------------------------------------------------


"Trzymałem w ręku bijące serce"- szokujące wyznanie abortera

     
W szpitalu czekał na niego kuzyn ze swoją dziewczyną. Mieli u niego umówiony termin aborcji. Ona była w czwartym miesiącu ciąży i chciała usunąć swoje dziewiąte z kolei dziecko. Adašević odmówił, jednak kuzyn namawiał go tak długo i namolnie, że w końcu ustąpił: – No dobrze, ostatni raz w życiu. Na ekranie USG widział wyraźnie profil dziecka i ssanie palca. Rozszerzył macicę, włożył kleszcze, chwycił nimi coś i wyciągnął. Spojrzał i zobaczył, że trzyma w nich małą rączkę. Położył rączkę na stół, ale w taki sposób, że nerw z oderwanego ramienia trafił na miejsce, gdzie była rozlana plama jodu. I rączka nagle sama zaczęła się ruszać. Stojąca obok pielęgniarka aż krzyknęła.
Cały personel pierwszy raz widział coś takiego: ruszające się kończyny na stole. Adašević postanowił wszystko, co zostało w macicy, zmielić na miazgę i wyciągnąć już bezkształtną masę. Tak też zrobił. Zaczął mielić, miażdżyć, kruszyć. Kiedy wyciągnął kleszcze, przekonany, że zobaczy miazgę mięsa, ujrzał… ludzkie serce. Serce jeszcze pulsowało, coraz wolniej i wolniej, aż w końcu przestało bić. Wtedy zrozumiał, że zabił człowieka. Zrobiło mu się ciemno przed oczami. Nie pamiętał, ile czasu to trwało. Nagle poczuł szarpanie za ramię i usłyszał przerażony głos pielęgniarki: – Doktorze Adašević! Doktorze Adašević!
Gdy zdjął rękawice, wiedział, że nigdy w życiu nie zrobi już aborcji.
Adašević cytuje Matkę Teresę z Kalkuty: – Jeżeli matka może zabić własne dziecko, co może powstrzymać ciebie i mnie od zabijania się nawzajem?
więcej: http://www.fronda.pl/a/trzymalem-w-reku-bijace-serce-szokujace-wyznanie-abortera,80121.html

---------------------------------------------------------------------------------


Ks. Piotr Glas: Narodowy Egzorcyzm w ramach Wielkiej Pokuty

https://www.gloria.tv/video/6eFu2u37kHQKD77uAxhfCHgWn
___________________

MATKA BOŻA: Apeluję do serc Moich dzieci, aby się modliły za Nasze maleństwa, które zamordowano w łonach ich matek...

https://www.gloria.tv/article/2ZSdJVcd26mF2JKxpsrCJhgH6

___________________

"Owocne": Rozmowy chrześcijańsko-taoistyczne

https://www.gloria.tv/article/4wi7ftKBZX9NEk9bKAxaXaXTA


---------------------------------------------------------------------------------


Nie ma „Efektu Franciszka”. Mimo popularności Papieża, ludzie oddalają się od wiary

                               Nie ma „Efektu Franciszka”. Mimo popularności Papieża, ludzie oddalają się od wiary

„Efekt Franciszka”, czyli powrót na łono Kościoła wielu katolików, którzy z różnych względów od Kościoła odeszli, nie nastąpił. Ci, którzy chcą Kościoła silnego, muszą zaczekać na innego papieża – pisze Matthew Schmitz, redaktor religijno-filozoficznego magazynu „First Things”.

Schmitz na łamach dziennika „The New York Times” w tekście pt.: „Has Pope Francis Failed?” podkreśla, że pewne gesty i „niedogmatyczny ton” Papieża nie tylko nie przyczyniły się do powrotu wiernych, ale nawet wywołały skutek odwrotny.

„Efektu Franciszka” – drwi Schmitz - nie ma także z tego powodu, że Ojciec Święty, jak wielu członków katolickich zakonów, postrzega parafie i diecezje jako przeszkodę dla reform instytucjonalnych. Papież opisuje proboszczów jako „małych potworów”, którzy „rzucają kamieniami w biednych grzeszników”, a kurialistom mówi, że mają „duchowego Alzheimera”. Beszta działaczy pro-life za ich „obsesję” na punkcie aborcji. Z kolei katolików, którzy w dni powszednie uczestniczą we Mszy Św., często się spowiadają i odmawiają tradycyjne modlitwy nazywa „pelagianami”, heretycko wierzącymi, że mogą się zbawić dzięki własnym zasługom. „Takie określenia demoralizują katolików, którzy nie znajdują żadnego powodu, by powrócić na łono Kościoła. Dlaczego niby warto dołączyć do instytucji, której kapłani są małymi potworami i których członkowie lubią rzucać kamieniami? W sytuacji, gdy sam Papież podkreśla wyższość wewnętrznego stanu duchowego nad rytualną obrzędowością, nie ma powodu, aby ustawiać się w kolejce do spowiedzi lub wcześnie wstać, by pójść na Mszę” – zauważa Schmitz.

więcej: http://www.pch24.pl/nie-ma-efektu-franciszka--mimo-popularnosci-papieza--ludzie-oddalaja-sie-od-wiary,46593,i.html


---------------------------------------------------------------------------------


Co dalej? - Jacek Międlar TV
https://www.youtube.com/watch?v=cxw17jTwPQQ
 
Grzegorz Braun o ks. Jacku Międlarze i Polskim Nacjonalizmie
https://www.youtube.com/watch?v=qf7c9D3epLU
 
Egzorcyzmowanie Polski przez ks. Piotra Glasa podczas "Wielkiej Pokuty" na Jasnej Górze, 15.X.2016
https://www.youtube.com/watch?v=3orjFv_H67s


---------------------------------------------------------------------------------

obejrzyjmy koniecznie Narodowy egzorcyzm ks .Glasa nad Polską w dn.15.10.2016- https://gloria.tv/video/uuzfAKT1hsGC4LhniR67RmL8i

odczytanie aktu przyjęcia Pana  Jezusa na Króla i Pana przez abp Gądeckiego w dn. 15.10.2016
https://gloria.tv/video/w9JxLcZMTJjH1hrs2YUeeyK32

czym trujemy dzieci - https://www.youtube.com/watch?v=Ev_fjzUtqSk

Odwrócony KRZYŻ W polskich Kościołach - https://gloria.tv/video/e76vUHjJ6QdW43VKzftFrf6m7

Modlitwa zawierzenia się Matce Bożej - https://gloria.tv/audio/aYAAnExU8CeZ2VvDd1qxct1Dk---------------------------------------------------------------------------------


A więc nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Dlatego polecam słuchać Radia Chrystusa Króla.
 
“Chrystus Król zwyciężyłśmierć piekło i szatana
teraz zwycięży głupotę
​ ludzką​
.”
  
Wizytówka RCHK_2
  
Krzysztof z Łodzi, www.radiochrystusakrola.pl
  
P.S.
  
zajawka_szczecin_2


---------------------------------------------------------------------------------https://gloria.tv/video/w9JxLcZMTJjH1hrs2YUeeyK32
 

Odczytanie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

 

"dlatego przed Tobą Królem Wszechświata uznajemy Twoje panowanie nad Polską i całym naszym narodem żyjącym w ojczyźnie i na świecie.". 

 

A pownno być !

 

"dlatego przed Tobą Królem Polski uznajemy Twoje panowanie nad Polską i Polakami żyjącymi w ojczyźnie i na świecie.".


---------------------------------------------------------------------------------

CZY W POLSCE TEŻ?, AHA, TO DLATEGO RZĄD I EPISKOPAT NIE CHCĄ UZNAĆ OFICJALNIE BOGA KRÓLEM​. BÓJCIE SIĘ BOGA, A NIE MASONÓW, BO ONI WAS NIE ZBAW
.mk

Masoneria rządzi światem, przywódcy to marionetki?

                                          Masoneria rządzi światem, przywódcy to marionetki?
Na najwyższych szczeblach rokrocznie odbywa się spotkanie, o którym głośno się nie mówi, spotkanie najbardziej wpływowych przedstawicieli świata polityki i biznesu. Czy to na tych spotkaniach zapadają decyzje dotyczące losów świata?
Grupa Bilderberg to nieformalne międzynarodowe stowarzyszenie wpływowych osób ze świata polityki i gospodarki. W corocznych spotkaniach grupy udział bierze od 120 do 150 osób. Podczas nich omawiane są najważniejsze w danym czasie dla świata sprawy dotyczące bezpieczeństwa, polityki i gospodarki.
Niejawność spotkań i znaczne wpływy posiadane przez zaproszone osoby spowodowały, że niektórzy komentatorzy przypisują członkom Grupy Bilderberga tworzenie nieformalnego rządu światowego, a w konsekwencji zamiar wprowadzania rozwiązań ekonomiczno-politycznych sprzecznych z wolą społeczeństwa. Zwolennicy teorii spiskowej dotyczącej nowego porządku świata wskazują Klub Bilderberg jako bezpośrednich kontynuatorów idei zakonu iluminatów. Konferencje Grupy Bilderberg odbywają się przy obecności wyselekcjonowanych dziennikarzy, lecz zgodnie z obietnicą dyskrecji, nie zdają oni relacji z przebiegu ani treści rozmów. Tym też należy tłumaczyć brak zainteresowania mediów spotkaniami, w których uczestniczą m.in. takie osoby jak prezes Banku Światowego James Wolfensohn, żona byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Hillary Clinton, były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair, żona Billa Gatesa – Melinda Gates czy Andrzej Olechowski. W latach 2012-2013 w spotkaniu Grupy brał udział polski minister finansów Jacek Rostowski. Według uczestników, ze względu na nieformalny charakter, spotkania pozwalają na swobodną wymianę poglądów niezależnie od aktualnych animozji politycznych.
więcej: http://www.fronda.pl/a/masoneria-rzadzi-swiatem-przywodcy-to-marionetki,80196.html


---------------------------------------------------------------------------------Można znać prawo a nie znać Jezusa, i odwrotnie. Film=Łaski Pełna

https://www.youtube.com/watch?v=MjbPnUwo2mg

Żydzi opierali się na prawie i prorokach, tradycji - tam posłano Piotra.

 

Poganie nie znali ani prawa, ani tradycji, a mieli prawo w sercach (jakby prawo naturalne) - tam posłano Pawła.

 


---------------------------------------------------------------------------------

Temat: Fwd: Konferencja i modlitwa przebłagania-Wielka Pokuta-ks.Piotr Glas

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!


Kochani,
przesyłam linki do konferencji z soboty i nowy program na Sylwestra, gdyz uległa zmiana w datach, wyjazd jest o dzień wczesniej 28 grudnia 2016 i powrót 5 stycznia
2017.
Przypominam
, że robimy drugi autokar na rekolekcje u Marii. Kapłan wybrany przez Matkę Bożą do ich przeprowadzenia to taki drugi ks. Piotr Glas (z Polski). ewa

 -
​ ​
ks.Piotr Glas - konferencja podczas Wielkiej Pokuty na Jasnej Górze
 
​ ​
https://youtu.be/BvSXqniChYo?t=16719

​  - ​
Modlitwa przebłagania za grzechy Polaków i egzorcyzm nad Polską:
​    ​
https://youtu.be/BvSXqniChYo?t=30754

jutro będą te teksty w "Naszym Dzienniku", który będzie poświęcony pewnie w całości sobotniemu wydarzeniu.

---------------------------------------------------------------------------------


Temat: Narodowy Egzorcyzm w ramach Wielkiej Pokuty

Ks. Piotr Glas: Narodowy Egzorcyzm w ramach Wielkiej Pokuty

https://gloria.tv/video/6eFu2u37kHQKD77uAxhfCHgWn

No tak, wszystko pięknie i dziękujemy serdecznie organizatorom, ale nie widzimy Najważniejszej OSOBY JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA. To komu oni wszyscy zawierzali ?
 
​ Jak im wszystkim nie wstyd, a przecież każdy wie, że Jezus Chrystus KRÓL POLSKI jest więziony w piwnicach Jasnogórskich. Matka Boża jest Królową, ale nie jest Bogiem i zawsze mówi:"czyńcie wszystko, co mówi wam Syn", ale oni nie słuchają Syna tylko demonicznych ludzi, służących innym bogom. mk.


---------------------------------------------------------------------------------Wiadomości ze świata 

 

Dziś kody kreskowe na pacjentach, a jutro obowiązkowe chipy dla całej populacji zintegrowane z centralnym komputerem, jak sadzę, znajdującym się w Izraelu. Przecież nasze dane z ostatniego spisu ludności tam właśnie powędrowały. 

 

Bracia, trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz, diabeł, krąży jak lew ryczący, szukając kogo by pożreć. (1 P 5. 8-9) 

 

http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=12300 


---------------------------------------------------------------------------------


Ukryte życie Jezusa

 
https://gloria.tv/video/chFLx4sM29Z91VuBYoYznMyqk
 
film o pierwszych 30 latach życia Jezusa Chrystusa na ziemi


---------------------------------------------------------------------------------


​A KTO SUSPENDUJE cha, cha , cha, cha, cha - KARDYNAŁA DZIWISZA?​
 Jezuniu nie chcę być świadkiem takiego suspendowania !!! brrrrrrrr..... mk.

Suspensa ks.Natanka nieważna !

 
https://gloria.tv/video/UVF9xQaS6oEu4ev3HV8XWASNC
....coraz to więcej kapłanów i duchownych idzie za głosem ks. prof dr Natanka i odkrywa satanistyczne podłoże posoborowego kościoła , jego skutki i wpływy żydo-masonerii w samym Watykanie i na całym świecie .


---------------------------------------------------------------------------------


Fwd: FW: Trzecia wojna światowa coraz bardziej realna. Polska ma być w centrum wydarzeń - bezpłatny newsletter GazetaPrawna.pl (nr 200)


​ A BISKUPI Z PIEKŁA NIESTETY NIE WYJDĄ. TAK JAK HLOND JEST WINIEN II WOJNIE ŚWIATOWEJ, TAK BISKUPI W POLSCE BĘDĄ WINNI "III WOJNIE ŚWIATOWEJ
​"​
​ . ŻYDZI WOLELI NIEWOLĘ I ZALEŻNOŚĆ OD WROGÓW, NIŻ UZNAĆ PANA JEZUSA KRÓLEM. TAK SAMO I TERAZ EPISKOPAT ŻYDOWSKI W POLSCE CZEKA NA ROZPOCZĘCIE "III WOJNY ŚWIATOWEJ
"​
I WOLĄ ZGINĄĆ I BYĆ W PIEKLE, NIŻ UZNAĆ PANA JEZUSA KRÓLEM.  TAKI MĄDRY TEN NARÓD ŻYDOW
S​
KI A JEDNAK GŁUPI. WY WSZYSCY
​ ​
PYSZNI  "NIEDOUCZENI" OBEJRZYJCIE FILMY O PIEKLE, TO ZROZUMIECIE CO POTRZEBNE JEST ŚWIATU.


Subject: Trzecia wojna światowa coraz bardziej realna. Polska ma być w centrum wydarzeń - bezpłatny newsletter GazetaPrawna.pl (nr 200)

 

Kliknij, aby zobaczyć newsletter w przeglądarce

 

logo gazetaprawna.pl

NEWSLETTER

14 października 2016 r.

 

 


 

TEMAT DNIA

Trzecia wojna światowa coraz bardziej realna. Polska ma być w centrum wydarzeń

Międzynarodowy konflikt na globalną skalę jest realny – twierdzą eksperci od wojskowości. I już dyskutują o incydentach, które doprowadzą do jego wybuchu. Inwazja zielonych ludzików na Łotwę, zatopienie brytyjskiego lotniskowca na Bałtyku albo zderzenie samolotów amerykańskiego i rosyjskiego – to tylko część z możliwych scenariuszy.>>>

 

REKLAMA

 

PODATKI

 

 

Już za trzy miesiące analiza danych porównawczych. Ceny transferowe objęte kontrolą

Polska firma staje się częścią zagranicznego podmiotu? Przedsiębiorca z Wrocławia kupuje udziały w dużym zakładzie z Londynu? Jakakolwiek wymiana między powiązanymi podmiotami oznacza konieczność zainteresowania się cenami transferowymi. >>>

 

 

PRAWO

 

 

Przestrzenny chaos narasta. Nowy kodeks może temu zapobiec, o ile da się przekonać do niego włodarzy

Gdy z okien samolotu albo tylko spoglądając w internetowe fotomapy, porównamy teren Polski z sąsiednimi Niemcami, Anglią czy którymś z krajów Europy Zachodniej, widzimy olbrzymią różnicę. Za granicą – skupione osiedla, domy na podobnej wielkości działkach, wszystko logicznie połączone siecią dróg, a zapewne także wodociągów czy kanalizacji. >>>

 


PRACA

 

 

Partia to nie agencja zatrudnienia. Misiewicze muszą odejść

Nadużycia władzy nie są, niestety, domeną tylko jednej czy niektórych partii politycznych u wielu z nas podnosi się ciśnienie, gdy słyszymy, że znajomy ministra otrzymuje intratne stanowisko w spółce państwowej, a córka i mąż posłanki zasilają szeregi pracowników agencji rządowej. Nie zawsze oczywiście przypadki zatrudnienia członków rodziny i znajomych polityków zasługują na potępienie. >>>

 

BIZNES

 

 

Przedsiębiorcy chcą się przekształcać, by wejść w niższy CIT. I mogą, ale są ograniczenia

Szumnie zapowiadane, nieczęsto się zdarzające, obniżenie podatku dochodowego CIT od 1 stycznia 2017 r. stanie się faktem. Taką zmianę wprowadzi ustawa z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.>>>

 

REKLAMA

 

Czas pracy 2016. Rewolucyjne zmiany w ewidencjonowaniu zleceń

 

Uprawnienia rodzicielskie

 

Rewolucja w lekach dla seniorów

29,90 zł

 

39,00 zł

 

9,99 zł

 

Wysyłka listu jest realizowana z bazy spółek Grupy Infor.pl: INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225279, posiadającej numer NIP: 118 00 93 066, numer REGON: 011617580, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.600.000 zł (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy złotych).
INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000307225, NIP 5272575823, o kapitale zakładowym w wysokości 29.421.550,00 złotych.
Adres do korespondencji: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, tel. 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl
Jeśli nie chcesz otrzymywać newslettera, kliknij tutaj.

 
---------------------------------------------------------------------------------


Musisz to wiedzieć!(156)Dlaczego USA maluje samoloty na barwy rosyjskie używane w Syrii?

 
https://gloria.tv/video/oFBgWNNEnDPd2QqB3kqBARj8k


---------------------------------------------------------------------------------

UWA
GA
- Kochani OBEJRZYJMY koniecznie wideo z wczoraszej Wielkiej Modlitwy i wspaniałej prośby ks. Piotra Glasa - naprawdę warto !!!
CZY  TO JEST TA ISKRA WYCHODZĄCA Z POLSKI ? OBY

https://www.youtube.com/watch?v=pJaZTxManGk---------------------------------------------------------------------------------


Środa, 19 października 2016 BŁ. JERZEGO POPIEŁUSZKI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA


Środa, 19 października 2016
BŁ. JERZEGO POPIEŁUSZKI,
PREZBITERA I MĘCZENNIKA
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania BŁ. JERZEGO POPIEŁUSZKI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA
 
 
Z Pism bł. Jerzego Popiełuszki
 

Zło dobrem zwyciężaj

Tylko ten może zwyciężać zło, kto sam jest bogaty w dobro, kto dba o rozwój i ubogacenie siebie tymi wartościami, które stanowią o ludzkiej godności dziecka Bożego. Pomnażać dobro i zwyciężać zło, to dbać o godność dziecka Bożego, o swoją godność ludzką. 
Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to pozostać wewnętrznie wolnym, nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia, pozostać sobą w każdej sytuacji życiowej. Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami. Nasze synostwo Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności. Wolność dana jest człowiekowi jako wymiar jego wielkości. 
Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to kierować się w życiu sprawiedliwością. Sprawiedliwość wypływa z prawdy i miłości. Im więcej jest w człowieku prawdy i miłości, tym więcej i sprawiedliwości. Sprawiedliwość musi iść w parze z miłością, bo bez miłości nie można być w pełni sprawiedliwym. Gdzie brak jest miłości i dobra, tam na jej miejsce wchodzi nienawiść i przemoc. 
Zwyciężać zło dobrem, to zachować wierność prawdzie. Prawda jest bardzo delikatną właściwością naszego rozumu. Dążenie do prawdy wszczepił w człowieka sam Bóg, stąd w człowieku jest naturalne dążenie do prawdy i niechęć do kłamstwa. Prawda, podobnie jak sprawiedliwość, łączy się z miłością, a miłość kosztuje. Prawdziwa miłość jest ofiarna, stąd i prawda musi kosztować. Prawda zawsze ludzi jednoczy i zespala. Obowiązkiem chrześcijanina jest stać przy prawdzie, choćby miała ona wiele kosztować. Bo za prawdę się płaci, tylko plewy nie kosztują. Za pszeniczne ziarno prawdy trzeba czasami zapłacić. 
Aby zwyciężać zło dobrem, trzeba troszczyć się o cnotę męstwa. Cnota męstwa jest przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu. Chrześcijanin musi pamiętać, że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju. Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko samo potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewolenia, nienawiści, przemocy, ale sam musi być prawdziwym świadkiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. 
Aby zło dobrem zwyciężać i zachować godność człowieka, nie wolno walczyć przemocą. Komu nie udało się zwyciężyć sercem i rozumem, usiłuje zwyciężyć przemocą. Każdy przejaw przemocy dowodzi moralnej niższości. Najwspanialsze i najtrwalsze walki, jakie zna ludzkość, jakie zna historia, to walki ludzkiej myśli. Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy.
 
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko
Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. na Podlasiu we wsi Okopy, w parafii Suchowola, z rodziców Władysława i Marianny z domu Gniedziejko. W dwa dni po urodzeniu, 16 września, został ochrzczony w parafialnym kościele pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli i otrzymał imię swojego stryja, Alfonsa (zmienił je na Jerzy Aleksander dopiero w okresie nauki w seminarium, w 1971 r.). W tym samym kościele 17 czerwca 1956 r. przyjął bierzmowanie z rąk biskupa Władysława Suszyńskiego. Wybrał sobie wówczas imię patrona archidiecezji wileńskiej - Kazimierza.
W latach 1954-1965 Alek Popiełuszko uczęszczał do Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli. W kościele parafialnym, odległym od domu o kilka kilometrów, od 11. roku życia był ministrantem i służył do Mszy św. codziennie przed lekcjami w szkole. Uzyskawszy świadectwo maturalne, zgłosił się 24 czerwca 1965 r. do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie przez siedem lat przygotowywał się intelektualnie i duchowo do przyjęcia święceń kapłańskich. Podczas tych studiów musiał odbyć dwuletnią służbę wojskową w specjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach. Z tego okresu znany jest fakt mężnej postawy alumna Popiełuszki, który nie pozwolił odebrać sobie medalika i różańca, za co był szykanowany przez tamtejsze władze wojskowe. Celem tych szykan i obostrzeń w służbie było zniechęcanie żołnierzy-kleryków do kontynuowania drogi powołania kapłańskiego.
Po powrocie do seminarium musiał poddać się operacji tarczycy, leczył się też z powodu choroby serca. W pewnym momencie był w tak ciężkim stanie, że koledzy kursowi całą noc modlili się w jego intencji (18 kwietnia 1970 r.). Przeżycia w wojsku, choroba i pobyt w szpitalu bardzo zbliżyły go do kolegów oraz w szczególny sposób uwrażliwiły na potrzeby, cierpienia i krzywdy bliźnich. Stał się opiekuńczy i zatroskany, zwłaszcza o chorych.
W dniu 12 grudnia 1971 r. otrzymał święcenia subdiakonatu, a 12 marca 1972 r. - diakonatu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego dnia 28 maja 1972 r. w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Jako neoprezbiter został skierowany do pracy duszpasterskiej i katechetycznej najpierw w parafii Świętej Trójcy w Ząbkach koło Warszawy, gdzie pracował trzy lata (1972-1975), a następnie do parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie. Po kolejnych trzech latach, 20 maja 1978 r., został przeniesiony na wikariat do parafii Dzieciątka Jezus w Warszawie na Żoliborzu, skąd 25 maja 1979 r. władza archidiecezjalna skierowała go do pracy duszpasterskiej przy kościele akademickim św. Anny w Warszawie. Prowadził tam konwersatoria dla studentów medycyny, organizował rekolekcje i obozy o charakterze rekolekcyjnym oraz kierował duszpasterstwem pielęgniarek w kaplicyRes Sacra Miser. Był członkiem Krajowej Konsulty Duszpasterstwa Służby Zdrowia, a na terenie archidiecezji warszawskiej - diecezjalnym duszpasterzem środowisk medycznych. Dnia 6 października 1981 r. podjął się także opieki duszpasterskiej nad chorymi w Domu Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 37, urządzając tam własnym sumptem kaplicę i stając się na mocy nominacji kurialnej kapelanem.
Ostatnim miejscem zamieszkania i pracy ks. Jerzego Popiełuszki od 20 maja 1980 r. była parafia św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu, gdzie jako rezydent pomagał w pracy parafialnej i zajmował się duszpasterstwem specjalistycznym. Między innymi kierował zebraniami formacyjnymi grupy studentów Akademii Medycznej, był duszpasterzem średniego personelu medycznego (pielęgniarek) oraz co miesiąc urządzał dla lekarzy spotkania modlitewne.
Na podkreślenie zasługuje udział ks. Jerzego Popiełuszki w przygotowaniu dwóch wizyt papieskich w Ojczyźnie (w 1979 i 1983 r.). W obydwu przypadkach, wbrew sprzeciwom władz komunistycznych i Służby Bezpieczeństwa, był faktycznym przewodniczącym Sekcji Sanitarnej Komitetu Przyjęcia Jana Pawła II w Warszawie i ze swoją kilkusetosobową grupą medyczną roztaczał z ramienia Kościoła opiekę zdrowotną nad uczestnikami pielgrzymek.
Oddzielną kartę życia ks. Jerzego, która doprowadziła go do palmy męczeństwa, było jego bezkompromisowe zaangażowanie się w duszpasterstwo świata pracy, zarówno w okresie tworzenia się "Solidarności", jak i później, gdy trwał stan wojenny w Polsce oraz po jego zniesieniu. Pomimo szykan ze strony czynników państwowych i esbeckich oraz pomówień i oszczerstw w środkach masowego przekazu, był rzecznikiem i obrońcą godności człowieka, praw ludzkich do wolności, sprawiedliwości, miłości i prawdy, a także heroldem Pawłowego i papieskiego nauczania, że zło należy zwyciężać dobrem. Prawdy te głosił wraz ze swym proboszczem - ks. prałatem Teofilem Boguckim - przede wszystkim podczas nabożeństw za Ojczyznę, urządzanych w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu od czasu ogłoszenia stanu wojennego we wszystkie ostatnie niedziele miesiąca. Pierwsza taka Msza św. została odprawiona 28 lutego 1982 r.
Serdeczne więzy ks. Popiełuszki ze światem pracy, zwłaszcza z pracownikami Huty Warszawa, zadzierzgnięte zostały w sposób niemal przypadkowy, ale opatrznościowy i nieodwracalny. Gdy w sierpniu 1980 r. doszło do strajku w Hucie Warszawa, pięciu przedstawicieli tej Huty przybyło do rezydencji arcybiskupów warszawskich, prosząc kardynała Stefana Wyszyńskiego, ażeby przyjechał do nich lub wyznaczył im jakiegoś kapłana do odprawienia Mszy świętej. Twierdzili, że prawie wszyscy strajkujący wewnątrz Huty są katolikami i pragną uczestniczyć w niedzielnej liturgii mszalnej, ale ze względu na sytuację - nie mogą opuścić miejsca pracy. Była to pierwsza niedziela, około godziny ósmej, kiedy strajkowały już Gdańsk, Szczecin i śląskie kopalnie. Prymas Polski, nie mogąc ze względu na inne zaplanowane zajęcia osobiście odprawić tej Mszy świętej, zlecił swojemu kapelanowi - ks. prałatowi Bronisławowi Piaseckiemu: "Poszukaj księdza". Ks. kapelan udał się niezwłocznie na pobliski Żoliborz, do kościoła św. Stanisława Kostki, i propozycję pójścia do Huty przedstawił pierwszemu napotkanemu kapłanowi - ks. Jerzemu Popiełuszce. Ks. Jerzy chętnie przyjął propozycję i, po porozumieniu się z proboszczem, wyruszył do Huty. Był to początek kolejnej formy jego duszpasterstwa - duszpasterstwa, które zakończyło się jego męczeńską śmiercią.
Kiedy w 1981 roku strajkowały uczelnie wyższe, ks. Jerzy Popiełuszko roztoczył opiekę duszpasterską nad studentami warszawskiej Akademii Medycznej i jednocześnie nad słuchaczami Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, gdzie protest miał dramatyczny przebieg. Kiedy 2 grudnia 1981 r. władze dokonały pacyfikacji WOSP w Warszawie przy użyciu helikopterów i sprzętu bojowego (co stanowiło swoiste preludium do wprowadzenia za kilka dni stanu wojennego), ksiądz Jerzy był w gmachu uczelni.
Władze komunistyczne nasiliły szykanowanie kapłana. Był wielokrotnie przesłuchiwany w prokuraturze, zatrzymywany i aresztowany. Przedstawiono mu nawet akt oskarżenia, w którym zarzucano mu, że działał na szkodę interesów PRL, ponieważ nadużywając funkcji kapłana czynił z kościołów miejsce propagandy antypaństwowej (sąd umorzył postępowanie w sierpniu 1984 r.). Prasa reżimowa nasiliła ataki drukując liczne oszczercze artykuły, mające skompromitować kapelana Solidarności (opisywano rzekome nadużycia finansowe i skandale obyczajowe).
Ksiądz Jerzy nie zaprzestał swojej działalności. Oprócz Mszy św. za Ojczyznę, zainicjował w 1982 r. pielgrzymkę robotników Huty Warszawa na Jasna Górę, która przerodziła się wkrótce w Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy. W końcu władze zdecydowały się na ostrzejsze działania. 13 października 1984 r. milicja usiłowała doprowadzić do wypadku drogowego, w którym ks. Jerzy miał zginąć; akcja ta nie powiodła się. Kolejną próbę podjęto kilka dni później.

Błogosławiony Jerzy PopiełuszkoKiedy późnym wieczorem dnia 19 października 1984 r. ks. Jerzy wracał samochodem z posługi duszpasterskiej w Bydgoszczy, został zatrzymany przez trzech funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Wydział do walki z Kościołem) i uprowadzony. Stało się to na szosie w Górsku niedaleko Torunia. Niemal cudem ocalał kierowca - pan Waldemar Chrostowski, jedyny świadek bandyckiego porwania, który, chociaż skuty kajdankami, wyskoczył z pędzącego samochodu i niezwłocznie powiadomił władze kościelne i społeczeństwo o dokonanym przez przedstawicieli władz komunistycznych bezprawiu. Nastało wtedy dziesięć dni modlitewnego oczekiwania na powrót kapłana w wielu świątyniach kraju, zwłaszcza w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Niestety, w dniu 30 października 1984 r. ze sztucznego zbiornika wodnego przy tamie na Wiśle koło Włocławka milicja wyłowiła ciało ks. Jerzego Popiełuszki. Sekcja zmasakrowanego ciała została przeprowadzona w Białymstoku, ale pogrzeb, zgodnie z wolą katolickiego społeczeństwa, odbył się w Warszawie 3 listopada 1984 r. Ks. Jerzy Popiełuszko został pochowany w grobie przy kościele św. Stanisława Kostki. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił kardynał Józef Glemp, Prymas Polski. W pogrzebie uczestniczyło wielu biskupów, kilkuset kapłanów oraz prawie milion wiernych, w tym setki pocztów sztandarowych spod znaku "Solidarności" z całego kraju.
Przekonanie duchowieństwa i wiernych o męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki za wiarę spowodowało, że kardynał Józef Glemp, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz Prymas Polski, wystarał się o potrzebne zezwolenie Stolicy Apostolskiej i powołał archidiecezjalny trybunał, który zajął się procesem beatyfikacyjnym ks. Jerzego. Proces ten na szczeblu diecezjalnym trwał od 8 lutego 1997 r. do 8 lutego 2001 r. Następnie akta procesu zostały przewiezione do Stolicy Apostolskiej i poddane dalszym badaniom w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 6 czerwca 2010 r. w Warszawie odbyła się beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki. Jego liturgiczne wspomnienie wyznaczono na 19 października - w dniu jego narodzin dla nieba.
 
Znalezione obrazy dla zapytania jerzy popieluszko sentencje
 
Litania do bł. Jerzego Popiełuszki

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami,
Błogosławiony Jerzy Męczenniku,
Odważny wyznawco Chrystusa,
Wierny świadku Ewangelii,
Zapatrzony w krzyż Zbawiciela,
Czcicielu Maryi Niepokalanej,
Oddany od dzieciństwa Bogu,
Wychowany w pobożnej rodzinie,
Gorliwy w służbie ołtarza,
Pragnący naśladować świętych,
Wierny głosowi powołania,
Apostole godności człowieka,
Obrońco nienarodzonych,
Miłosierny dla cierpiących,
Wrażliwy na los pokrzywdzonych,
Dobry pasterzu ludzi pracy,
Uczący zło dobrem zwyciężać,
Wzywający do męstwa i solidarności,
Broniący wartości ewangelicznych,
Przestrzegający przed chęcią odwetu,
Wzywający do trwania w nadziei,
Niesprawiedliwie oskarżany,
Okrutnie umęczony,
Kapłanie wierny aż do końca,
Męczenniku prawdy i wolności,
Orędowniku spraw Kościoła i narodu,

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU,, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU,, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
W. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego, prezbitera, niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości t wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka t i przez jego przyczynę spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.


--------------------------------------------------------------------------------- 1122M-Miklaszewska.JPG

 

 

Księgarnia Wojskowa im. gen. Stefana Grota-Roweckiego

Waldemar i Ewa Podgórscy

ul. Tuwima 34

90-002 Łódź

tel/fax (042) 633-94-68

www.ksiegarniawojskowa.net.pl

https://www.facebook.com/Ksiegarniawojskowa---------------------------------------------------------------------------------

Reportaż. Wielka Pokuta. 15-10-2016

 
 
Możemy zmienić bieg historii" - tak twierdzą organizatorzy Wielkiej Pokuty, która już w najbliższą sobotę odbędzie się na Jasnej Górze. Wydarzenie to, ma zjednoczyć Polaków na modlitwie przebłagalnej za grzechy popełnione teraz i na przestrzeni dziejów
 

Zaproszenie do modlitwy przebłagalnej na Jasnej Górze za grzechy Narodu Polskiego

 
 
„Wielka Pokuta” – pod takim hasłem 15 października br. na Jasnej Górze odbędzie się potężna modlitwa przebłagalna za grzechy całego Narodu Polskiego. Polacy różnych stanów i w różnym wieku u stóp Królowej Polski spotkają się, by wyprosić dla Polski przebaczenie i uzdrowienie oraz zburzyć mury zła i grzechu budowane w naszej Ojczyźnie przez wieki i pokolenia. Mszę świętą będzie celebrował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W studiu telewizyjnym „Niedzieli” o idei Wielkiej Pokuty opowiadają Lech Dokowicz oraz Maciej Bodasiński---------------------------------------------------------------------------------

Wtorek, 18 października 2016
ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY
Święto
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania sw. lukasz ewangelista                                          BISKUPA I MĘCZENNIKA
 
 
Homilia św. Grzegorza Wielkiego, papieża, do Ewangelii
 

Pan idzie z tymi, którzy Go głoszą


Najmilsi bracia, nasz Pan i Zbawiciel niekiedy udziela nam pouczeń słowami, niekiedy zaś czynami. A zatem również Jego czyny są przykazaniami, bo kiedy coś spełnia, milcząco daje do zrozumienia, co my powinniśmy wykonać. Oto właśnie wysyła po dwóch uczniów z zadaniem głoszenia, ponieważ dwa są przykazania miłości: Boga i bliźniego. 
Pan wysyła po dwóch uczniów z posługą przepowiadania, aby delikatnie nam uzmysłowić, iż ten, kto nie ma miłości bliźniego, żadną miarą nie powinien podejmować się obowiązku przepowiadania. 
Poza tym słusznie powiedziano, że "wysłał ich przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał". Pan bowiem idzie za swymi głosicielami i dopiero wtedy wchodzi do mieszkania umysłu, kiedy poprzedzą Go słowa przepowiadania, kiedy dzięki głoszonym słowom prawdę przyjmuje umysł. Dlatego właśnie prorok Izajasz zwraca się do głosicieli: "Przygotujcie drogę Panu, prostymi czyńcie ścieżki Boga naszego". Psalmista zaś powiada: "Przygotujcie drogę temu, który wzniósł się ponad zachód". Pan zaś rzeczywiście wzniósł się ponad zachód, albowiem jak wskutek męki pogrążył się w śmierci, tak przez zmartwychwstanie objawił większą chwałę. Wzniósł się ponad zachód, ponieważ zmartwychwstając, podeptał śmierć, którą poniósł. My przeto przygotowujemy drogę Temu, który wzniósł się ponad zachód, gdy głosimy wam Jego chwałę, aby gdy przyjdzie, oświecił was przez obecność swojej miłości. 
Posłuchajmy, co mówi wysyłając głosicieli: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje". Niewielu robotników na tak wielkie żniwo! Nie potrafimy mówić bez głębokiego smutku, że chociaż są tacy, którzy słuchaliby słów dobrych, to jednak brak takich, którzy by je głosili. Świat pełen jest kapłanów, ale na żniwie Pana bardzo rzadko widać robotnika. Urząd bowiem kapłański przyjęliśmy, ale zadania, które do niego należy, nie wypełniamy. 
Rozważcie jednak, bracia najmilsi, rozważcie znaczenie słów: "Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje". Wy za nas proście, abyśmy mogli pracować dla was w sposób właściwy; aby język nasz nie ustawał w zachętach; skoro przyjęliśmy zadanie głosiciela, niechaj nasze milczenie nie oskarża nas przed sprawiedliwym Sędzią.
Euzebiusz z Cezarei i Tertulian piszą, że rodzinnym miastem św. Łukasza była Antiochia Syryjska. W tym cała tradycja jest zgodna. Był poganinem, a nie Żydem. Zdaje się to potwierdzać pośrednio św. Paweł Apostoł, kiedy w Liście do Kolosan wymienia najpierw swoich przyjaciół i pomocników z narodu żydowskiego, a potem z pogaństwa. Łukasza umieszcza w grupie drugiej (Kol 4, 10-14). Naukę Chrystusa Łukasz przyjął przed przystąpieniem do św. Pawła. Nie należał do 72 uczniów Pana Jezusa, jak o tym pisze św. Epifaniusz, ani też nie należy go utożsamiać z uczniem, który z Jezusem zetknął się w dzień Jego zmartwychwstania w drodze do Emaus, jak to twierdzą św. Grzegorz Wielki i Teofilakt.
Z zawodu Łukasz był lekarzem, jak o tym pisze wprost św. Paweł Apostoł (Kol 4, 14). Należał do ludzi wykształconych i doskonale obeznanych z ówczesną literaturą. Świadczy o tym jego piękny język grecki, kronikarska dokładność informacji i umiejętność zdobywania źródeł. Jego znajomość judaizmu jest powierzchowna, a łacińskie imię wskazuje na jego pochodzenie. Około 40 r. po narodzeniu Chrystusa i ok. 7 lat po Jego śmierci zapewne w samej Antiochii stał się wyznawcą Chrystusa.
Około 50 r. po raz pierwszy spotyka na swojej drodze św. Pawła, przyłącza się do niego jako uczeń, towarzysz podróży i lekarz. Nie wiemy, dlaczego dopiero w Troadzie św. Paweł zabrał go ze sobą w długą podróż apostolską (Dz 16, 10-17). W Filippach św. Paweł go zostawia, znowu nie wiemy z jakiej przyczyny. Dopiero w trakcie trzeciej podróży, która rozpoczęła się w 58 r., Łukasz przyłącza się ponownie do Apostoła, aby go już więcej nie opuścić. Towarzyszy mu do Jerozolimy, potem zaś do Rzymu. Swą wierność Łukasz posunął tak dalece, że jako jedyny pozostał przy św. Pawle w więzieniu w Rzymie (2 Tm 4, 11). W czasie aresztowania i dwóch lat więzienia św. Pawła w Cezarei Palestyńskiej Łukasz miał dosyć czasu, aby zapytać naocznych świadków o szczegóły, które przekazał w swojej Ewangelii.
Nie wiemy, co działo się z Łukaszem po męczeńskiej śmierci św. Pawła (+ 67). Ojcowie Kościoła i liczne legendy wymieniają wiele różnych miejsc (Achaję, Galię, Macedonię itp.), w których miał nauczać. Wydaje się to mało wiarygodne. Bardziej prawdopodobna wydaje się wzmianka, w której autor pewnego prologu do Ewangelii (pochodzącego z II w.) twierdzi stanowczo, że Łukasz zmarł w Beocji przeżywszy 84 lata. Tak dawna wzmianka, sięgająca czasów niemal apostolskich, zasługuje na wiarę. Autor nie wspomina jednak o śmierci męczeńskiej, pisze tylko, że Łukasz zmarł "pełen Ducha Świętego". Dlatego późniejsze świadectwa o jego męczeńskiej śmierci są raczej legendą.

Święty ŁukaszŁukasz zostawił po sobie dwie bezcenne pamiątki, które zaskarbiły mu wdzięczność całego chrześcijaństwa. Są nimi Ewangelia i Dzieje Apostolskie. Chociaż sam prawdopodobnie nie znał Jezusa, to jednak badał świadków i od nich jako z pierwszego źródła czerpał wszystkie wiadomości. Formę i układ swej Ewangelii upodobnił do tekstu poprzedników, czyli do Mateusza i Marka. Ubogacił ją jednak w wiele cennych szczegółów, które tamci pominęli w swoich relacjach. Jako jedyny przekazał scenę zwiastowania i narodzenia Jana Chrzciciela i Jezusa, nawiedzenie św. Elżbiety, pokłon pasterzy, ofiarowanie Jezusa i znalezienie Go w świątyni - jest więc autorem tzw. Ewangelii Dzieciństwa Jezusa. Zawdzięczamy mu niejeden szczegół z życia Matki Bożej. On także przekazał pierwsze wystąpienie Jezusa w Nazarecie i próbę zamachu na Jego życie, wskrzeszenie młodzieńca z Nain, opowiadanie o jawnogrzesznicy w domu Szymona faryzeusza, o posługiwaniu pobożnych niewiast, zapisał okrzyk niewiasty: "Błogosławione łono, które Cię nosiło", gniew Apostołów na miasto w Samarii, rozesłanie 72 uczniów oraz przypowieści: o miłosiernym Samarytaninie, o nieurodzajnym drzewie, o zaproszonych na gody weselne, o zgubionej owcy i drachmie, o synu marnotrawnym, o przewrotnym włodarzu, o bogaczu i Łazarzu. Przekazał nam scenę uzdrowienia dziesięciu trędowatych i nawrócenie Zacheusza.
Bardzo cennym dokumentem są także Dzieje Apostolskie. Jest to bowiem jedyny dokument o początkach Kościoła, mówiący o tym, co się działo po wniebowstąpieniu Jezusa. Ponieważ w wielu wypadkach Łukasz sam był uczestnikiem opisywanych wydarzeń, związanych z podróżami apostolskimi św. Pawła, dlatego przekazał ich przebieg z niezwykłą sumiennością.
Dante określił Łukasza "historykiem łagodności Chrystusowej". Nie wiemy, gdzie znajduje się grób św. Łukasza. Przyznają się do posiadania jego relikwii Efez, Beocja, Wenecja i Padwa. Przez długie wieki pokazywano i czczono relikwie św. Łukasza w Konstantynopolu. Tam miały być przeniesione za cesarza Justyniana (ok. 527). Potem relikwie przewieziono do Wenecji, a stąd w czasie najazdu Węgrów miały być umieszczone dla bezpieczeństwa w Padwie (899). Do dnia dzisiejszego pokazują je tam w kaplicy bazyliki św. Justyny.
Św. Łukasz jest patronem Hiszpanii i miasta Achai; introligatorów, lekarzy, malarzy i rzeźbiarzy, notariuszy, rzeźników, złotników. Według legendy malował portrety Jezusa, apostołów, a zwłaszcza Maryi, Matki Bożej. Jeden z nich, jak opisuje Teodor Lektor z VI wieku, cesarzowa Eudoksja, żona Teodozego II Wielkiego, zabrała z Jerozolimy i przesłała św. Pulcherii, siostrze cesarza. Według innej opowieści kopią jednego z obrazów św. Łukasza jest ikona jasnogórska.

W ikonografii św. Łukasz prezentowany jest jako młodzieniec o ciemnych, krótkich, kędzierzawych włosach, w tunice. Sztuka zachodnia ukazuje go z tonsurą lub łysiną, czasami bez zarostu. Bywa przedstawiany, gdy maluje obraz. Jego atrybutami są: księga, paleta malarska, przyrządy medyczne, skalpel, wizerunek lub figura Matki Bożej, wół, zwój.
Módlmy się.
 Panie Boże, Ty wybrałeś świętego Łukasza, aby przez swoje słowa i pisma objawił misterium Twojej miłości do ubogich,  spraw, niech Twoi wyznawcy mają jedno serce i jedną duszę, * a wszystkie ludy niech oglądają Twoje zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


---------------------------------------------------------------------------------

Panie Jezu - czy Ty dyktowałeś wszystkie Ewangelie, czy tylko część?
Pan Jezus:
   " Ja zawsze byłem z Moimi Apostołami. Ja zawsze Jestem z Moimi wiernymi i wielbicielami - Jestem
​  ​
i będę Bogiem. Apostołowie pisali Ewangelię pod natchnieniem Ducha Świętego, ale częściej Ja dyktowałem. Tak samo jest obecnie - osobom wybranym przez Niebo też dyktuję, objawiam się im osobiście. Pozwalam w dalszym ciągu mówić Moim Apostołom i Świętym duszom w Niebie. Obecnie ludzie często wywyższają się i nie chcą słuchać nawet Boga. Ale ci co słuchają, to do nich mówimy. 
​  ​
Ja miałem problemy z ludźmi, gdyż nie wierzyli w Moje słowa, faktycznie i teraz też nie wierzą.
​ ​
Mam bardzo dużo kapłanów wierzących Mnie i we Mnie, i chwała im za to".
----------------

Panie Jezu - prosimy o wyjaśnienie, czy ks. Pius Przeździecki
​ i ​
Kazimierz Dobrzycki mogli coś dobrego uczynić, aby kardynał Hlond wywyższył Ciebie na KRÓLA POLSKI?
Pan Jezus:
 " W tamtym czasie księża Paulini byli Moimi bardzo cenionymi kapłanami. Wkroczyli
​  ​
w cudowne objęcia Boże. 
Jednak uwierzyli Rozalii mając
​ ​
"​
dzienniczek
​"​
i zaufali jej, i bardzo chcieli, aby w ówczesnym czasie kardynał Hlond i jemu podobni nie poddali się demonicznemu nierządowi.
​ ​
Kardynał Hlond mógł wypełnić Moją prośbę
, a raczej polecenie​, ale on wybrał dumnie piekielne więzienie. To przez niego wybuchła wojna, której mogło nie być, a teraz ile jeszcze lat będziecie wypełniali Moje polecenie?
 ​
To on ma na sumieniu miliony niewinnych ludzi.
 Ja czynię cuda,  Polska mogła być wywyższona wśród Europy i nie byłoby demonicznego wroga.
Obecne rządy w Polsce i na świecie razem z papieżem Franciszkiem to samo czeka, że narody zatrzęsą się nad urwiskami, gdyż jeszcze czekam, bo macie wolną wolę, ale wasz Rząd i Episkopat wolą swawolę. Niestety, już nie będzie komu wspominać i modlić się za wszystkich, za tych, co zginą  w ostatniej wojnie światowej. To mówi wam  Jezus Chrystus KRÓL, gdyż nadeszły czasy zamiany z Bogiem ról. 
Oj, będzie w piekle trzęsawisko od Episkopatu w Polsce, bo w tym kraju oddadzą demonowi wszystko.
                   MIECZYSŁAWO - ROZPOWSZECHNIAJ NASZ APEL
                 O WYWYŻSZENIE JEZUSA CHRYSTUSA NA "KRÓLA".
      NIE CZEKAJCIE ZBYT DŁUGO, BO MASONERIA I INNI WASI WROGOWIE
           PRZYGOTOWUJĄ WIELKIE ZMIANY W OSTATNICH CZASACH,  LECZ LUDZIE 
NIE MYŚLĄ O TYM, A "OJCIEC" POWTARZA: 
                        ZABEZPIECZCIE SIĘ W ŻYWNOŚCI ZAPASÓW".
​.​

---------------------------------------------------------------------------------


Niedziela, 16 października 2016
 
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 
 
Znalezione obrazy dla zapytania jezus chrystus
 
 
 
Łk 18,1-8)
Jezus odpowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?
 
                         Znalezione obrazy dla zapytania jezus chrystus cie kocha
 
Z Listu św. Augustyna, biskupa, do Proby

Modlitwa niechaj pomnaża nasze pragnienie


Dlaczego gubimy się w myślach i zastanawiamy, o co mamy się modlić, w obawie, że się nie modlimy tak, jak należy? Dlaczego nie wołamy raczej słowami psalmu: "O jedno proszę Pana, tego poszukuję, bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni życia mego, abym zażywał łaskawości Pana, stale się radował Jego świątynią". Tam wszystkie dni stają się równocześnie, nie przychodzą ani odchodzą, ani też nie zaczyna się jeden, gdy drugi kończy; wszystkie trwają bez końca równocześnie, a życie, do którego należą, nie ma końca. 
Abyśmy zatem mogli osiągnąć ów żywot szczęśliwy, Życie, które stało się ciałem, nauczyło nas modlić się. Nie w wielu słowach, jak gdyby wysłuchanie zależało od naszej wymowności. Wszak modlimy się do Tego, który - jak mówi Pan - wie, co nam potrzeba, zanim Go poprosimy. 
Mogłoby nas dziwić, dlaczego zachęca nas do modlitwy Ten, który zna nasze prośby, zanim Go poprosimy, gdybyśmy nie pamiętali, że Pan i Bóg nasz nie chce w ten sposób dowiedzieć się o naszych potrzebach, jako że zna je doskonale, ale poprzez modlitwę ożywić nasze pragnienie, abyśmy umieli przyjąć to, co nam dać zamierzył. Dlatego mówi nam Pismo: "Rozszerzcie wasze serca; nie wprzągajcie się w jedno jarzmo z niewierzącymi". 
Ten wielki dar, którego "oko nie widziało", bo nie ma barwy, "ani ucho nie słyszało", bo nie jest dźwiękiem, "ani w serce człowieka nie wstąpiło", bo właśnie serce człowieka ma tam wstąpić, przyjmiemy tym skuteczniej, im mocniejsza będzie nasza wiara, silniejsza nasza nadzieja, gorętsze pragnienie. 
W tej przeto wierze, nadziei i miłości modlimy się nieprzerwanie ustawicznym pragnieniem. W określonych jednakże godzinach i okolicznościach również słowami zwracamy się do Boga, aby za pośrednictwem tych znaków napomnieć samych siebie i przypomnieć, o ile postąpiliśmy w świętym pragnieniu, i jeszcze goręcej zachęcić się do jego pomnażania. Im żywsze będzie pragnienie, tym większy skutek. Dlatego słowa Apostoła: "Nieustannie się módlcie", cóż innego oznaczają, jeśli nie to: Pragnijcie nieustannie otrzymać życie szczęśliwe od Tego, który może je dać. Życiem szczęśliwym zaś nie może być żadne inne poza wiecznym.
 
                        Znalezione obrazy dla zapytania Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

Pomoc moja od Pana, co stworzył niebo i ziemię (Ps 121. 2)

Teksty Pisma świętego na dzień dzisiejszy ześrodkowują się na temacie wiary rozważanej przede wszystkim jako ufna ucieczka do Boga oraz pewność Jego pomocy. Z Księgi Wyjścia (17, 8-13; I czytanie) czytane jest znane opowiadanie o Mojżeszu modlącym się na górze w tym właśnie czasie, gdy na dolinie synowie Izraela wychodzą do walki przeciw Amalekitom. „Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry [w błagalnym geście], Izrael miał przewagę. Gdy zaś Mojżesz ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita” (tamże 11). Ręce podniesione do góry były „znakiem” modlitwy zanoszonej do Boga z prośbą o pomoc, równocześnie zaś — ponieważ Mojżesz trzymał w rękach „laskę Boga” (tamże 9), którą dokonał tylu cudów — bodźcem dla ludu, aby mężnie walczył. Dlatego też, aby zmęczenie nie osłabiało rąk Mojżesza, „Aaron i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony” (tamże 12). Przedziwny wyraz wiary, dzięki której zwycięstwa oczekiwano bardziej od pomocy Boga niż od męstwa walczących.

Ewangelia zaś przytacza przypowieść o sędzi i wdowie (Łk 15, 1-S), którą Jezus opowiedział, by podkreślić, że „wszyscy zawsze powinni się modlić i nie ustawać” (tamże 1). Sędzia, „który Boga się nie bał” ani nie troszczył się, by bronić sprawy słabych i uciśnionych, jak nakazywało Prawo Boże, nie chciał słyszeć o biednej wdowie, która zwróciła się do niego, aby wymierzył jej sprawiedliwość. W końcu jednak uległ jej żądaniom — jedynie dlatego, by przestała mu się naprzykrzać, „żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała go” (tamże 5). Poprzez ten przykład Jezus chce słuchaczom dać rozumieć, ze Bóg o wiele bardziej niż sprawiedliwy sędzia będzie słuchał błagań tego, kto ucieka się do Niego z ufnością i wytrwałością. „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę” (tamże 7-8). Jezus kładzie nacisk na ciągłą modlitwę, a jest to przede wszystkim modlitwa o przyjście królestwa Bożego, o zbawienie wybranych, gdy w ostatecznym dniu Syn Człowieczy przyjdzie sądzić świat (zob. tekst poprzedzający: Łk 17, 22-37). Wierzący powinni żyć oczekując tego dnia i modlić się bez przerwy, aby to był dzień zbawienia. Bóg ze swej strony zapewnia zbawienie, ponieważ Chrystus umarł i zmartwychwstał za cały rodzaj ludzki. Ze strony ludzi jednak jest wymagany jeden warunek: wiara. „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (tamże 8). Pytanie, którym Jezus kończy przypowieść, pobudza do poważnego zastanowienia. Kościół prześladowany może być pewien, że jego nieustanna modlitwa o zbawienie zostanie w końcu wysłuchana. Bóg uczyni sprawiedliwość swoim wybranym, chociaż teraz dopuszcza na nich. prześladowania, utrapienia, niepowodzenia, jak dopuścił na swojego Wybrańca, Jezusa Chrystusa. Trzeba jednak, aby Kościół i poszczególni wierni strzegli czystej wiary i bronili jej od pokusy zniechęcenia. Im więcej Bóg znajdzie w nich wiary wytrwałej i pewnej, tym bardziej przyjdzie im z pomocą, jak przyszedł z pomocą Izraelowi.

W tym kontekście drugie czytanie (2 Tm 3,14 — 4, 2) brzmi jak gorąca zachęta, aby mimo przeciwnych haseł i upadku wielu ludzi pozostać wytrwałym w wierze. „Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś”, pisze Paweł do Tymoteusza; dzięki Księgom świętym nauczył się mądrości wiodącej „ku zbawieniu”, które polega na „wierze w Jezusa Chrystusa’1 (tamże 3, 14-15). Kto trwa w przywiązaniu do słowa Bożego, nie zachwieje się, dozna obrony przeciw wszelkim napaściom i będzie „przysposobiony do każdego dobrego czynu” (tamże 16).

Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przychodzi mi pomoc. Pomoc moja od Pana, co stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli zachwiać się mej nodze ani się nie zdrzemnie Ten, który mnie strzeże... Pan mnie strzeże. Pan jest moim cieniem przy moim boku prawym... Pan uchroni mnie od zła wszelkiego; czuwa nad moim życiem. Pan będzie strzegł mego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy (Psalm 121).

Panie, naucz mnie modlić się nieustannie i nie tracić nawet najmniejszej chwili! Modlić się za nas i jeszcze bardziej za bliźnich, bo „lepiej jest dawać niż otrzymywać”. Spraw, abyśmy się modlili i bez obawy prosili nawet o najwyższe łaski. Im większe nasze prośby, tym bardziej przystoi Tobie wysłuchać ich; one wykażą naszą wiarę, tę wiarę, jakiej Ty żądasz od nas, i staną się jedną rzeczą z Twoją wolą, ponieważ Ty pragniesz całym sercem uświęcenia całego rodzaju ludzkiego.
Ty uczysz nas prosić... o Twoją chwalę, o nawrócenie ludzi i nasze własne, o doskonałe spełnienie się Twojej woli w nas i we wszystkich ludziach, o świętą Eucharystię i o łaskę dla wszystkich ludzi, o przebaczenie grzechów naszych i grzechów innych ludzi, o pomoc w pokusach, o uwolnienie od wszelkiego grzechu, od wszelkiego zła w tym i przyszłym życiu... O to, Panie, chcesz, abyśmy zawsze Ciebie prosili, tego nam zawsze udzielisz, jeśli tylko będziemy Cię prosić o to z wiarą (Ch. de Foucauld).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. III, str. 341

 

     Znalezione obrazy dla zapytania Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

 

    https://www.youtube.com/watch?v=UpOfC-egDnE

 

Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej


Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbała, by się stała moją codzienną potrzebą. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią, łączącą mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna.
Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi. W świetle świętych Tajemnic Różańcowych ukazuj mi Matko powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi los wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne.
Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj mnie, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu, przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii doświadczenia otwiera przede mną blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim, tam nie będzie już łez, lecz nieustanne dziękczynienie za łaski, które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie.
Królowo Różańca świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi!!!
Amen.

---------------------------------------------------------------------------------

 


Panie Jezu podyktuj proszę PODZIĘKOWANIE dla kochających Ciebie ludzi, którzy wpłacają pieniądze na wydrukowanie naszej pięknej książki.
 
  PAN JEZUS:
 "Moi Drodzy wierni i kochający Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego i Ojczyznę Polskę -
​ ​
 nadzwyczajne BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  daje wam  
​​
darczyńcom i pragnę,  aby jak
​ ​
najszybciej nasza książka mogła być wydrukowana,aby pragnący usłyszeć  PRAWDĘ o Moim Królowaniu mówili - "Czekamy na Ciebie KRÓLU".
Kocham Darczyńców za wasze dobre, hojne,czyste  i piękne serca  kierowane z ufnością, pokojem i ze zrozumieniem wszystkich sytuacji zapisanych w niej.
 
Mieczysława, moja apostołka wszystkim osobom - DARCZYŃCOM będzie posyłała książki w 3 tomach.
 Nasza Książka ma
​"​
Imprimatur
​"​
i występuje w niej moje żywe Słowo.
 
Dzieci moje  brakuje Jeszcze funduszy na zapłacenie Drukarni, więc kto może, to ja Jezus Chrystus bardzo proszę - Wpłacajcie.
Ja Błogosławię każdego Darczyńcę i jego Rodzinę i rozleję Łaski na nich,  
​a 
Czytającym te Książki dam łaskę rozeznanie o Bogu w 
​T​
rójcy Przenajświętszej Jedynym
,  o 
Mojej  umiłowanej Matce i  
​Ś
wi
ę
tych .
 
 
​ Mieczysława jest Moją wierną uczennicą w wykonywaniu Moich poleceń​,
i dałem jej pozwolenie na pisanie komentarzy wszędzie tam gdzie  widzi "zło" na Ziemi, a szczególnie w Moim Kościele.'
 
            Znalezione obrazy dla zapytania jezus krol

 

Za dobroczyńców.

Boże Ojcze, tylko Tyś jest dobry – Źródło wszelkiej dobroci.
Dziękujemy Ci za wszystkich dobroczyńców naszych.
Ich dobre czyny są znakiem Twojej miłości.
Wspomagaj ich i obdarzaj łaską, aby doszli do poznania Ciebie, dobrego Ojca.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

---------------------------------------------------------------------------------

„Stop aborcji”! Przeczytaj nasz raport specjalny z pola walki o nienarodzone życie

 
​ IZRAEL CHCE POWIĘKSZYĆ SWOJE POSIADŁOŚCI I NAPADA NA POLSKĘ RÓŻNYMI SPOSOBAMI - PRZECIEŻ TO WYRAŹNIE JUŻ WIDAĆ. PREZYDENT DUDA PODPISAŁ NA POCZĄTKU USTAWĘ O SZCZEPIENIACH DZIEWCZYNEK, ABY NIE MOGŁY MIEĆ DZIECI ZA RADĄ PRZYJACIELA - DYR. RADIA MARYJA - RYDZYKA KTÓRY POMÓGŁ MU NISZCZYĆ POLSKĘ.TERAZ NAKAZALI ZABIJAĆ DZIECI POLSKIE- I TO KTO ? BEZ SŁOWA SPRZECIWU DYR. RYDZYKA. CO JESZCZE WYMYŚLĄ ŻYDZI W POLSCE - CHYBA PODNIOSĄ KOSZTY UTRZYMANIA I SAMI POLACY WYGINĄ
.mk​

„Stop aborcji”! Przeczytaj nasz raport specjalny z pola walki o nienarodzone życie


„Stop aborcji”! Przeczytaj nasz raport specjalny z pola walki o nienarodzone życie

Dramat jaki rozegrał się wokół obywatelskiej inicjatywy zarówno w Sejmie jak i na łamach poczytnych i wpływowych mediów z pewnością wart jest zapamiętania. Decyzją polskich parlamentarzystów obywatelski projekt wprowadzający pełną ochronę życia został wyrzucony do kosza. Publikujemy raport portalu PCh24.pl ukazujący prawdę o wydarzeniach dotyczących sejmowej debaty i głosowania nad życiem oraz ich medialnego obrazu.

Decyzja o wrzuceniu do kosza przez polski Sejm obywatelskiego projektu „Stop aborcji” powoli będzie znikać z czołówek mediów. Jednak pamięć po tym haniebnym wydarzeniu musi pozostać żywa. Swoim postępowaniem parlamentarzyści głosujący przeciw projektowi opowiedzieli się bowiem po stronie cywilizacji śmierci.

Sejmowe głosowanie nad wprowadzającym pełną ochronę życia obywatelskim projektem „Stop aborcji” zapisało się czarnymi zgłoskami w historii polskiego parlamentaryzmu. Sejm, zdominowany przez ugrupowanie mieniące się prawicowym, powiedział „nie” dla życia! Na nic zdadzą się pokrętne tłumaczenia uzasadniające konieczność odrzucenia obywatelskiego projektu „Stop aborcji” politycznym kontekstem, czy atmosferą społecznego niepokoju.

Na osobne omówienie i zapamiętanie zasługuje także wściekły atak na obrońców życia zaangażowanych po stronie „Stop aborcji”. Co szczególnie bulwersujące na prolajferów rzuciły się głównie podkreślające swą „niepokorność” tzw. media prawicowe.

Nasz raport zawiera szereg materiałów informacyjnych, w których opisywaliśmy przebieg wydarzeń oraz wybór tekstów publicystycznych dotyczących prac Sejmu oraz medialnej nagonki jaka rozpętała się po odrzuceniu projektu „Stop aborcji”.

Przypominamy najważniejsze wydarzenia z pola walki o nienarodzone życie:

Obrony życia nie będzie! Sejm zdominowany przez PiS odrzucił projekt „Stop Aborcji”

Lista sejmowej hańby! Oni opowiedzieli się przeciwko życiu [NAZWISKA]

Konflikt w PiS. Anna Sobecka rozważa opuszczenie klubu poselskiego

Ksiądz Piotr Kieniewicz o głosowaniu nad „Stop aborcji”: polityczna głupota albo potworny cynizm

Redaktor naczelny "Gazety Polskiej" oskarża autorów projektu „Stop aborcji”

Krystyna Pawłowicz: to episkopat upoważnił PiS do odrzucenia projektu ustawy zakazującej aborcji

Ordo Iuris: Sejm odebrał nam możliwość debaty i wypracowania rozwiązań chroniących życie

Mariusz Dzierżawski: Jarosław Kaczyński szczerze uważa, że chore dzieci trzeba abortować

Marian Piłka: PiS odrzucając projekt ustawy o ochronie życia stracił rację swego istnienia

Jan Paweł II za karaniem wszystkich zaangażowanych w aborcję – przypomina ks. prof. Tadeusz Guz

PiS: dla życia „wszystko”, czyli nic?

Polecamy także zapoznanie się z publicystyką PCh24.pl, powstałą w ostatnich dniach, kiedy to do ataku na obrońców życia dołączyli (prócz od zawsze parającej się tym lewicy) również część środowisk prawicowych:

Krystian Kratiuk - Kto będzie winny tej krwi?

Piąty października 2016 roku przejdzie do historii polskiego parlamentaryzmu. Oto posłowie PiS, powołujący się niezmiennie na nauczanie Kościoła i twierdzący, że to za ich rządów „dumna Polska wstaje z kolan” sprzeciwili się naukom Jana Pawła II i wyraźnie przestraszyli się manifestacji wulgarnych aborcjonistek i europejskiej lewicy.

Łukasz Karpiel - Ci straszni obrońcy życia. Jak zostać „ruską agenturą”

Nie ma chyba kalumnii i niegodziwości, którymi w ostatnim czasie nie obrzucono by  inicjatorów obywatelskiego projektu „Stop Aborcji”.

Krystian Kratiuk -wPolityce.pl atakuje argumentami „Gazety Wyborczej”

Obrona interesów PiS pozostaje dla wielu środowisk znacznie ważniejsza, niż jakiekolwiek ideały. Ważniejsza niż nauczanie Kościoła, ważniejsza niż życie niewinnych dzieci.

 Michał Wałach - Niekaralność? Wręcz przeciwnie!

Obrońcy życia (a raczej ich specyficzna grupa) chcący bezkarności kobiet dopuszczających się aborcji głoszą, że obywatelski projekt ustawy, który wkrótce będzie rozpatrywany przez Sejm, jest „zbyt radykalny”. Czy aby na pewno?
Michał Wałach - 10 lewackich kłamstw na temat aborcji

Jako katolicy wiemy jednak, że tylko prawda ma wyzwalającą moc. Wyliczmy więc i obalmy najbardziej rozpowszechnione kłamstwa na temat aborcji.

http://www.pch24.pl/stop-aborcji--przeczytaj-nasz-raport-specjalny-z-pola-walki-o-nienarodzone-zycie,46567,i.html

 
---------------------------------------------------------------------------------


Grzegorz Braun Ameryka wróg Polski numer jeden!

 
https://gloria.tv/video/suiuH8tqXX2g1881FzZxKPoZH

„Papież Franciszek wzywa luteran do odstawienia na bok doktryny, by móc współdziałać”

https://gloria.tv/article/GMMhpnjddNpF2WikhNCv6r4Kq

__________________

WAŻNA PETYCJA: Domagam się oznakowania żywności wolnej od GMO, bo TTIP i CETA zaleją polski rynek żywnością z GMO.

 https://gloria.tv/article/WbDBt1Q8EiRy3TjDVYEGxSH6c

_________________________

Zabić księdza!

https://gloria.tv/video/t8QFwcgmpP8z4efd3yGCq6jbD

 ---------------------------------------------------------------------------------


TO JEST STRASZNE, ŻEBY POLACY WALCZYLI Z RZĄDEM O SPRAWIEDLIWOŚĆ Z PARTIĄ​
​ NIBY KATOLICKĄ.
TO RZĄD WŁAŚNIE POWINIEN WYSTĄPIĆ JAKO PIERWSZY ​W OBRONIE: DZIECI, KOBIET I MĘŻCZYZN. JAK ONI SIĘ PANA BOGA NIE BOJĄ? NIE SZUKAJĄ RATUNKU U PANA BOGA, TYLKO U DEMONICZNYCH LUDZI. DBAJCIE O POLSKĘ A NIE O INNE KRAJE. mk.

 

Większość Polek za całkowitym zakazem aborcji. Pierwszy sondaż po głosowaniach w Sejmie

        Większość Polek za całkowitym zakazem aborcji. Pierwszy sondaż po głosowaniach w Sejmie
  W pierwszym sondażu przeprowadzonym przez IBRiS po odrzuceniu przez Sejm obywatelskiego projektu „Stop aborcji” wyniki wskazują, że większość Polek popiera zawarty w nim postulat całkowitego zakazu aborcji z zachowaniem możliwości życia matki. Zdecydowana większość Polek sprzeciwia się jednocześnie aborcji ze względów społecznych i aborcji na życzenie. 

IBRiS zadał Polkom pytanie precyzyjnie opisujące treść projektu „Stop aborcji”: „Czy popiera Pani całkowity zakaz aborcji, z zachowaniem możliwości ratowania życia matki, jeśli jest zagrożone?” Twierdząco odpowiedziało 48,7% badanych kobiet, co po odliczeniu odsetka niezdecydowanych oznacza poparcie 50,7% respondentek.

Także na pytanie „Czy popiera Pani pełną ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia?” twierdzącej odpowiedzi udzieliła większość respondentek (53,8%).          

Kobiety zapytano także o opinię na temat postulatów zniesienia prawnej ochrony życia od momentu poczęcia w naszym kraju. Dopuszczalności aborcji w przypadku, gdy „matka dziecka znajduje się w trudnej sytuacji socjalnej” sprzeciwiło się 70,3% uczestniczących w badaniu Polek (po odliczeniu odsetka osób niezdecydowanych 76,1%). Przywrócenie społecznej przesłanki dokonywania aborcji, która obowiązywała w latach 1956-1993, poparło 22,1% respondentek.

Odrzucona przez Sejm inicjatywa obywatelska „Stop aborcji” przewidywała objęcie dziecka poczętego pełną ochroną prawną poprzez wprowadzenie całkowitego zakazu aborcji, a jednocześnie gwarantowała możliwość ratowania życia matki i jej leczenia. Z ustawy miały zostać usunięte przepisy pozwalające m.in. na aborcyjne uśmiercenie dzieci niepełnosprawnych. 

Wyniki sondażu nie potwierdzają tezy środowisk kwestionujących prawo do życia przysługujące każdemu człowiekowi od momentu poczęcia, które niejednokrotnie przedstawiają  się jako reprezentanci „praw kobiet”. 

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na reprezentatywnej próbie osób w dniu 6 października, bezpośrednio po odrzuceniu przez Sejm projektu „Stop aborcji” oraz po protestach środowisk proaborcyjnych. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo.

źródło: Ordo Iuris

http://www.pch24.pl/wiekszosc-polek-za-calkowitym-zakazem-aborcji--pierwszy-sondaz-po-glosowaniach-w-sejmie-,46686,i.html---------------------------------------------------------------------------------


 
 
http://mtodd.pl/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=143&wysijap=subscriptions&user_id=1801


---------------------------------------------------------------------------------

 NO I ZNOWU RZĄD W POLSCE ZAUFAŁ RZĄDOWI Z KANADY ZAMIAST ZAUFAĆ BOGU JEZUSOWI - NASZEMU PRZYJACIELOWI. WOLĄ ZNISZCZYĆ NASZE ROLNICTWO I OCZYWIŚCIE LUDZI NIEZDROWYMI PRODUKTAMI ŻYWNOŚCIOWYMI. DLACZEGO RZĄD W POLSCE, POZWALA SIĘ ZNIEWOLIĆ CZŁOWIEKOWI I WZBOGACAĆ INNE KRAJE NIŻ ODDAĆ POLSKĘ PANU BOGU. JAK ONI SIĘ BOGA NIE BOJĄ? JEŻELI NIE BÓG,  TO CZY BĘDZIE JESZCZE KIEDY RZĄD W POLSCE ZUPEŁNIE POLSKI I PATRIOTYCZNY? LUCYFER.​ mk,
8 rzeczy o CETA – tajemniczej umowie UE z Kanadą
                 8 rzeczy o CETA – tajemniczej umowie UE z Kanadą
 
 
 

W ostatni czwartek Sejm przyjął uchwałę w sprawie trybu ratyfikacji CETA, umowy handlowej między Unią Europejską, a Kanadą. Oprócz znoszenia ceł zawiera ona liczne kontrowersyjne zapisy. Eksperci obawiają się między innymi zalewu rynków przez niezdrową żywność, niesprawiedliwej przewagi wielkich korporacji nad państwami oraz utraty miejsc pracy przez mieszkańców UE. Przedstawiamy 8 wybranych aspektów kontrowersyjnej umowy.

Economic and Trade Agreement (Kompleksowa Umowa Gospodarczo i Handlowa, w skrócie CETA)- umowy o wolnym handlu między UE i Kanadą - CETA w Polsce odbędzie się na drodze parlamentarnej. Zgodnie z uchwałą z czwartku 6 czerwca niezbędne do tego będzie poparcie 2/3 posłów i 2/3 senatorów przy obecności minimum połowy parlamentarzystów w izbie niższej i wyższej. Odrzucono wniosek klubu Kukiz 15 o wybraniu drogi referendalnej.

Jednocześnie Sejm opowiedział się za tymczasowym stosowaniem części umowy leżącej w kompetencji UE - a więc handlowej. Oznacza to, że CETA zacznie częściowo obowiązywać w Polsce po jej ratyfikacji przez UE i Kanadę – zaplanowanej na koniec października. Nastąpi to więc przed jej ratyfikacją bądź odrzuceniem przez polski parlament.

Obawy są uzasadnione i wymagają poważnej narodowej debaty. Tymczasem posłowie zdają się dążyć do ratyfikacji niemal tylnymi drzwiami, co każe postawić pytanie o niezależność Polski od zagranicznego kapitału.

 więcej:   http://www.pch24.pl/8-rzeczy-o-ceta---tajemniczej-umowie-ue-z-kanada,46644,i.html

 

 
---------------------------------------------------------------------------------

Temat: JASNA GÓRA; Nowa RELIGIA?; Przestroga; UWAGA - ZIEMIA
 
Jutro 15.10 - MODLITWA POKUTNA na JASNEJ GÓRZE 
- https://gloria.tv/video/PsuoTTmQY4611XWhgEzQQ89mo

Transmisja Modlitwy Wielkiej Pokuty na n/wym. linku

 https://gloria.tv/article/zJ7TTmxxUDsY4kKBXvCbABQZA

UWAGA - czy zostanie zmieniona modlitwa do  BOGA OJCA, aby nas zwieść i przyjąć nową religię ?
​-​
https://gloria.tv/article/8qPAbgTxS7NwBmqznPBtGh3E6

Uwaga - czy rzeczywiście ZIEMIA TRACI SWOJĄ MAGNETYCZNĄ  OCHRONĘ ?

https://gloria.tv/video/i2cfuww2aDdu1nGDtp12LXZ4A


---------------------------------------------------------------------------------


Skandal! Zawody internautów w szkalowaniu św. JPII Gdzie jest prokuratura?!               

Skandal! Zawody internautów w szkalowaniu św. JPII Gdzie jest prokuratura?!
Na portalu facebook internauci, postanowili urządzić sobie zawody w wymyśleniu najbardziej obrzydliwych, chorych grafik na temat św. Jana Pawła II. O ile JPII często w internecie był obrażany, to skala tego zjawiska jest w tym wypadku doprawdy niewiarygodna. Sprawą powinna zająć się prokuratura!
Na stronie "wydarzenia" na portalu facebook czytamy:

Mistrzostwa polegające na wybraniu mistrza Polski w szkalowaniu wielkiego Polaka Karola Wojtyły
Przewidziane nagrody rzeczowe oraz nagrody pocieszenia dla osób spoza podium

Uważamy, że sprawą powinny zająć się organy ścigania. Dodajmy, że grafiki, które przedstawiliśmy powyżej, są absolutnie najdelikatniejszymi spośród tych, które pojawiły się na stronie. Chcąc oszczędzić państwu tych widoków, nie będziemy ich w tym miejscu publikować. Jeśli natomiast ktoś chce zapoznać się ze stroną wydarzenia i spróbować w jakiś sposób jej przeciwdziałać, podajemy adres:

https://www.facebook.com/events/1368065576540479/?active_tab=highlights

Tolerować w każdym razie takich ohydnych ekscesów państwo polskie nie powinno.

http://www.fronda.pl/a/skandal-zawody-internautow-w-szkalowaniu-sw-jpii-gdzie-jest-prokuratura,79705.html---------------------------------------------------------------------------------

 
​ TY ANTY-PAPIEŻU FRANCISZKU IDŹ DO SZKOŁY PANA BOGA, BO INACZEJ TO CIĘ LUCYFER PORWIE DO PIEKA. DLACZEGO NIE PYTASZ O WSZYSTKO PANA BOGA NASZEGO?​
​  mk.​

Powstaje „ONZ synkretycznej religii” opartej na talmudycznym judaizmie z „papieżem” Franciszkiem na czele – ziemskie Królestwo Szatana             

                                                     Znalezione obrazy dla zapytania szimon peres i franciszek

Ks. Lombardi o spotkaniu Papieża z Szimonem Peresem i jordańskim księciem:

Papież Franciszek — „z uwagą i zainteresowaniem” — wysłuchał propozycji Szimona Peresa, by utworzyć  — „ONZ religii”.

Według byłego prezydenta Izraela tak można by sprzeciwić się terrorystom zabijającym w imię religii. W reakcji na postulat Peresa, który chciałby widzieć Papieża na czele takiego forum, watykański rzecznik zastrzegł, że Franciszek — „nie podjął żadnego osobistego zobowiązania”.

Szimon Peres poprosił Papieża o spotkanie, by móc poinformować go o różnych inicjatywach na rzecz pokoju, które teraz podejmuje, nie będąc już aktywnym politykiem. Audiencja była długa, rozmawiali przez 45 minut. Ten poświęcony czas to był także wyraz szacunku Franciszka dla byłego prezydenta Izraela

– mówi ks. Federico Lombardi.

 

– Peres szeroko przedstawił różne inicjatywy pokojowe podejmowane także we współpracy z przedstawicielami różnych religii. Rozmawiał z Papieżem również o swej propozycji stworzenia „ONZ-u religii”.

Papież nie podjął jakichś osobistych zobowiązań. Zapewnił jednak o wielkim zainteresowaniu tymi inicjatywami watykańskich dykasterii, które są bezpośrednio zaangażowane w dialog.

Są to szczególnie papieskie rady ds. Dialogu Międzyreligijnego oraz Sprawiedliwości i Pokoju. Obydwaj podkreślili, że modlitwy o pokój, która odbyła się w Watykanie z udziałem przywódców Izraela i Palestyny nie można określać mianem porażki, ale należy ją interpretować, jako pewne otwarcie drzwi, poprzez które można wprowadzać różnego rodzaju pokojowe inicjatywy i wartości”.

Watykański rzecznik dodał, że problematyka podejmowana w czasie spotkania z jordańskim księciem była podobna.

„Zaprezentował on Papieżowi działania założonej przez niego fundacji, która promuje dialog międzyreligijny na rzecz pokoju, co jest szczególnie aktualne w obecnym kontekście przemocy

– zauważa ks. Lombardi.

– Fundacja wprowadza w życie podzielaną przez wiele religii «złotą zasadę»: — nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe”.

KOMENTARZ BIBUŁY: Tak więc to, przed czym od wielu lat ostrzegali uważni obserwatorzy (np. Cornelia Ferreira) toczących się zakulisowych rozgrywek politycznych, wchodzi w nową, bardziej jawną fazę, której celem jest stworzenie jednego międzynarodowego

– albo lepiej: globalistycznego – ciała mającego być koordynatorem wspólnej światowej synkretycznej religii.

Oczywiście, będzie to religia oparta głównie na talmudycznym judaizmie, z tymczasowej konieczności zmieszanej z posoborowym rozwodnionym katolicyzmem, w którym na razie wolno będzie sobie w kościołach “klepać zdrowaśki”,

— lecz już nie wolno będzie forsować na szerszym forum jakichś religijnych dogmatów czy też głośno sprzeciwiać się

– wszak demokratycznie ustalonym – nowym porządkom społecznym, z sodomią, aborcją, eutanazją i innymi “wartościami” Nowego Porządku Światowego. 

Będzie to ziemskie Królestwo Szatana, a – jak tak dalej pójdzie – i papież jawniej przyłoży do tego rękę

więcej: https://forumdlazycia.wordpress.com/2014/09/06/powstaje-onz-synkretycznej-religii-opartej-na-talmudycznym-judaizmie-z-papiezem-franciszkiem-na-czele-ziemskie-krolestwo-szatana/

 
---------------------------------------------------------------------------------


Poniżej informacje oraz ogłoszenia nadesłane z prośbą o kolportację:
15-16-17.10 - 3-dniowy PROTEST ROLNIKÓW I KONSUMENTÓW w Warszawie; protest poparcia dla ustawy o żywności wytworzonej w gospodarstwie rolnym.
2  CETA – głosowanie w Sejmie - komentarz na YT Pana Jabłonowskiego.
3  SPRAWA SĄDOWA PANA RYBAKA – odnośnie spalenia „kukły Sorosa” we Wrocławiu
4  Inicjatywa przeciwko CETA I NATO.
5  Zaproszenie do sądu – Poznań 13 X 2016r., Warszawa 18X 2016r. W związku z petycją Pani Justyny  Sochy, pt. „STOP LOBBYSTOM KONCERNÓW FARMACEUTYCZNYCH W ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ.”
AD 1    15-16-17.10 - 3-dniowy protest rolników i konsumentów w Warszawie; protest poparcia dla ustawy o żywności wytworzonej w gospodarstwie rolnym
Nadesłne przez: Lena Huppert (fundacja.qlt1@gmail.com)
Kochani,
przesyłam Wam terminy zbliżających się ważnych  dla naszej Ojczyzny wydarzeń; wydarzeń, które pokazują wciąż jeszcze żywego ducha Narodu... Jednocześnie apeluję, abyście wsparli te wydarzenia swoją obecnością i przesyłali info o nich do swoich znajomych.
Pozdrawiam,
Lena Huppert.
04.10 - pikieta poparcia dla ustawy o żywności wytworzonej w gospodarstwie rolnym
https://www.facebook.com/events/1785705548362457/
 15.10 - manifestajca  przeciwko CETA i TTIP, a za suwerennością gospodarczą Polski - 18.10 ma zapaść ostateczna decyzja w tej sprawie
https://www.facebook.com/events/1006681562787910/
 15-16-17.10 - 3-dniowy protest rolników i konsumentów; protest poparcia dla ustawy o żywności wytworzonej w gospodarstwie rolnym organizowany przez Gabriela Janowskiego i jego Polish Quality Food - Warszawa, ul. Freta 44 - Rynek Nowego Miasta. https://www.facebook.com/802915203116042/photos/pb.802915203116042.-2207520000.1461566311./829144047159824/?type=3
AD 2  CETA – głosowanie w Sejmie - komentarz Pana Jabłonowskiego.

„Aleksander Jabłonowski o CETA i kanaliach w Sejmie RP. PiS nas zdradził. Nowy gubernator w Polsce.”

https://www.youtube.com/watch?v=NCz-I2zVKTg

AD 3  SPRAWA SĄDOWA PANA RYBAKA – odnośnie spalenia „kukły Sorosa” we Wrocławiu
Nadesłane przez: korczarowska@gmail.com
„Przesyłam linki dot. sprawy Piotra Rybaka. Zachęcam również do oglądania eMisjiTv ( http://emisja.tv ) i zachęcenia innych.
 1. https://www.youtube.com/watch?v=Y4U0wqLdtjU
 2. https://www.youtube.com/watch?v=pLllK88Vl9o
Serdecznie pozdrawiam,
Barbara Korczarowska”
AD 4  Inicjatywa przeciwko CETA I NATO.
Więcej na stronie:
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/10/protest-przeciwko-podpisaniu-porozumienia-ceta-kryminalne-i-podstepne-dzialania-polskiego-rzadu/
„W załączeniu tekst podjętej uchwały Zarządu P-PZN przeciwko podpisaniu układu CETA i stacjonowaniu wojsk NATO bez narodowego referendum w obydwu przypadkach oraz przygotowany wzór listy dla organizacji i osób fizycznych popierających naszą akcję. Protesty można wysyłać indywidualnie na adresy mailowe Biura Prezydenta R.P.: <listy@prezydent.rp>; Biuro Premiera RP: <kontakt@kprm.gov.pl>; Biuro Sejmu: <listy@sejm.gov.pl> oraz do innych organów władzy.”
Treść listu do skopiowania i wysłania znajduje na stronie:
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/10/protest-przeciwko-podpisaniu-porozumienia-ceta-kryminalne-i-podstepne-dzialania-polskiego-rzadu/
AD 5  Zaproszenie do sądu – Poznań 13 X 2016r., Warszawa 18X 2016r. W związku z petycją Pani Justyny  Sochy, pt. „Stop lobbystom koncernów farmaceutycznych w administracji publicznej.”
Źródło: „Warszawska Gazeta” nr 40, 7-13 .10.2016r. Justyna Socha: „ Zostałam oskarżona o popełnienie przestępstwa, ponieważ opublikowałam i wysłałam do Premier Beaty Szydło petycję Stowarzyszenia „STOP NOP.” Petycja która podpisało prawie 9 tys. Osób, postuluje zbadanie, czy osoby pełniące funkcje publiczne i mające występować w interesie zdrowia polskich dzieci, nie działają w konflikcie interesów. Petycja wskazuje na możliwość powiązania konkretnych osób z różnymi firmami farmaceutycznymi. Za swoje działania, mające na celu wprowadzenie przejrzystości działań funkcjonariuszy publicznych, mam zapłacić karę 100 tys. zł, oraz usunąć petycję z internetu „Stop lobbystom koncernów farmaceutycznych w administracji publicznej.” Samo wskazanie możliwości patologii w polskim systemie ochrony zdrowia jest przestępstwem? (...) Zaproszenie do sądu. Rozprawa w związku z petycją, która powstała w obronie lekarzy i pacjentów pt.” Stop lobbystom koncernów farmaceutycznych w administracji publicznej” ma odbyć się 13 października  2016 roku, o godz. 14.15 w Sali nr 4, w Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce, w Wydziale VIII karnym, przy ul. Kamiennogórskiej 26 w Poznaniu. Termin drugiej sprawy cywilnej o usunięcie petycji to 18 października 2016r. godz. 12.15, sala nr 505 w Sądzie Okręgowym w Warszawie, przy Al. Solidarności 127. Nadal można jąpodpisywać na stronie: http://zmienmy.to  Mając w pamięci historię i przesłanie Dr. Elżbiety Dąbrowskiej, zapraszam do sądu i na spotkanie po posiedzeniu wszystkich, którym nie jest obojętne, zdrowie dzieci, i los przyszłych pokoleń w naszym kraju.” 
http://zmienmy.to/petycja/stop-lobbystom-koncernow-farmaceutycznych-w-administracji-publicznej/


---------------------------------------------------------------------------------


Podziękujmy Posłom, którzy dobrze głosowali

Hazte Oir - Comunidad de ciudadanos activos

Wyrażamy swoje podziękowanie i solidarność z tymi posłami na Sejm RP, którzy w ostatnim głosowaniu w sprawie obywatelskiego projektu w sprawie życia opowiedzieli się za poszerzeniem prawa do urodzenia się. Dziękujemy za to, że odważnie reprezentują nas, obywateli, mimo nacisków z różnych stron.

PODPISZ

 

Szanowni Państwo,

tzw. "czarne" protesty zyskały wielu uczestników w oparciu o kłamstwa. Np. kłamstwem było rozpowszechnione stwierdzenie, jakoby projekt w obronie życia zabraniał ratowania życia matki czy że próbowano zabronić badań penatalnych. Niestety, wiele osób uległo tym manipulacjom. A posłowie (może nie z powodu protestów...) odrzucili projekt. A mogli wprowadzić do niego poprawki, gdyby nie zgadzali się tylko z jego pojedynczymi sformułowaniami...

Warto podziękować tym posłom, którzy - mimo wielu nacisków - zagłosowali za ochroną życia w drugim czytaniu obywatelskiego projektu "Stop aborcji":

http://www.citizengo.org/pl/37739-wyrazamy-swoje-podziekowanie-i-solidarnosc-z-tymi-poslami-na-sejm-rp-ktorzy-w-ostatnim

Przykre jest, że znalazło się tylko 58 takich posłanek i posłów, a w tej grupie tylko 32 osoby to reprezentanci PiS (przeciwko temu projektowi zagłosowało aż 186 posłów PiS!).

Niżej lista wszystkich posłów, którzy zagłosowali za wprowadzeniem pełnej ochrony życia:

Z klubu PiS: 
1.Abramowicz Adam; 2.Borowiec Agata; 3.Bubula Barbara; 4.Buczak Wojciech; 5.Duda Elżbieta; 6.Dziedziczak Jan; 7.Dziuk Barbara; 8.Glenc Teresa; 9.Głębocki Konrad; 10.Gołojuch Kazimierz; 11.Gosiewski Jerzy; 12.Kaleta Piotr; 13.Krynicka Bernadeta; 14.Latosiński Bogdan; 15.Lisiecki Paweł; 16.Małecki Jerzy; 17.Miazga; Mieczysław; 18.Olszówka Piotr; 19.Ołdakowski Adam; 20.Pięta Stanisław; 21.Polak Marek; 22.Rzepecki Łukasz; 23.Siarka Edward; 24.Sobecka Anna Elżbieta; 25.Soboń Artur; 26.Strzałkowski Stefan; 27.Szczypińska Jolanta; 28.Szydełko Halina; 29.Uściński Piotr; 30.Wojciechowski Grzegorz; 31.Woźniak Tadeusz; 32.Żalek Jacek; 
Z klubu Kukiz'15: 1.Andruszkiewicz Adam; 2.Błeńska Magdalena; 3.Borowska Elżbieta; 4.Brynkus Józef; 5.Chruszcz Sylwester; 6.Józwiak Bartosz; 7.Kulesza Jakub; 8.Mordak Robert; 9.Porwich Jarosław; 10.Romecki Stefan; 11.Rzymkowski Tomasz; 12.Sachajko Jarosław; 13.Siarkowska Anna Maria; 14.Wilk Jacek; 15.Wójcikowski Rafał.
Z klubu PSL: 1.Baszko Mieczysław Kazimierz; 2.Kasprzak Mieczysław; 3.Kłopotek Eugeniusz; 4.Łopata Jan; 5.Maliszewski Mirosław; 6.Sawicki Marek; 7.Sosnowski Zbigniew; 8.Tokarska Genowefa
Pozostali posłowie: 1. Zyska Ireneusz (WiS); 2. Klawiter Jan (Prawica Rzeczypospolitej); 3. Winnicki Robert (Ruch Narodowy).

Petycja autorstwa red. Pawła Kubali jest dostępna tutaj:

http://www.citizengo.org/pl/37739-wyrazamy-swoje-podziekowanie-i-solidarnosc-z-tymi-poslami-na-sejm-rp-ktorzy-w-ostatnim

Dziękuję Państwu serdecznie za podpisy. To bardzo ważne, abyśmy podziękowali tym posłom, którzy wykazali się odwagą i zagłosowali zgodnie ze zdrowym sumieniem.

Niestety, każdy dzień obowiązywania w Polsce prawa, które pozwala na zabijanie dzieci, to śmierć kolejnych kilku z nich...

Łączę wyrazy szacunku,

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk
Dyrektor Kampanii CitizenGO Polska

CitizenGO jest organizacją aktywnych obywateli,którzy bronią życia człowieka, rodziny i płynących z godności człowieka podstawowych wolności. Naszą działalność opieramy na chrześcijańskiej antropologii. Aby dowiedzieć się więcej na nasz temat, kliknij tutaj. Możesz też znaleźć nas na portalach Facebook lub Twitter.

Ta wiadomość jest adresowana na e-mail: ansier@wp.pl. Aby się z nami skontaktować, prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, lecz użyć formularza: http://citizengo.org/pl/contacto.

Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać naszych wiadomości, kliknij link.---------------------------------------------------------------------------------


JEZUS:" Po owocach poznacie : "kto jest kto? "

https://gloria.tv/article/C3vsYpocKrvj23ubayHSmwaab
_______________


Profesor Jerzy Robert Nowak zadał PiS kilkadziesiąt niezwykle niewygodnych pytań

https://gloria.tv/article/N2vhDris21wu3Lt2ZfrbBdvyj

___________________


NA ZAKOŃCZENIE JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA ZWIERZCHNIK ANGLIKANÓW WYGŁOSI KAZANIE W KATEDRZE KATOLICKIE…

https://gloria.tv/article/CeAitR1ydkXp2F6jZtw8LXFUw

 

​To każdy papież​ powinien być MISJONARZEM, a anty-papież Frananciszek traktuje wszystkie religie jednakowo. "Ryba psuje się od głowy a w Kościele Katolickim  anty-papież psuje - niszczy naszą religię katolicką sam ze swoimi masońskimi biskupami. Kto go nazywa :- "ojciec święty" to jest taki sam jak on - niszczyciel religii katolickiej. mk.---------------------------------------------------------------------------------


​Czy pytałeś szanowny anty-papieżu Pana Boga - twojego właściciela i nas wszystkich, czy możesz cokolwiek zmieniać?.
 
Może 
pytałeś swego pana lucyfera?.m.k.
 
 
https://gloria.tv/video/VCJLAYRwnWK24Kw4uPbvaDYgq
 
...
SPEŁNIA SIĘ PROROCTWO NA NASZYCH OCZACH......NADCHODZI ANTYCHRYST

---------------------------------------------------------------------------------


http://medico.seomex.pl/oczyszczanie-ukladu-limfatycznego/
 

http://www.pepsieliot.com/czy-wiesz-ze-miodzio-moze-zastapic-antybiotyk/
 
http://www.pepsieliot.com/przepis-na-herbate-leczaca-ponad-60-chorob-i-zabijajaca-pasozyty/
 
http://www.pepsieliot.com/zrobic-syrop-ananasowy-tym-dla-dzieci-jeden-najlepszych-pokarmow-przeciwzapalnych/
 
http://www.pepsieliot.com/10-najsilniejszych-naturalnych-lekow-przeciwzapalnych-ktore-naprawde-dzialaja-22/


---------------------------------------------------------------------------------


​ PATRZCIE, PATRZCIE - NAUKOWCY POROBILI SIĘ BOGAMI​ I JUŻ RZĄDZĄ   NASZYMI MÓZGAMI....mk..

Temat: siła reklamy, kontrola umysłu, niewolnictwo....range Światłowód - Stabilny streaming w świetnej jakości 4K:

https://www.youtube.com

​ I JUŻ RZĄDZĄ NASZYMI MÓZGAMI​
/watch?v=OiunWG3GKkc

 

 

-------------------------

Percepcja podprogowa (lub subliminalna) następuje wtedy, gdy ludzki mózg pozbawiony jest świadomości spostrzegania przekazu, który na niego oddziałuje. Przekaz podprogowy może być bodźcem wzrokowym lub słuchowym. Kiedy mózg nie rejestruje świadomie tych bodźców? Przede wszystkim wtedy, gdy są zbyt krótkie lub gdy towarzyszą innym, znacznie silniejszym bodźcom.

 

Reklama podprogowa - informacja podprogowa w nowych szatach:

http://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-reklama-podprogowa-informacja-podprogowa-w-nowych-szatach

----------------------------------------------------

starszy post.

 

Reklama podprogowa, a świadomość manipulacji:

 

http://kulturoteka.tumblr.com/post/85207540952/reklama-podprogowa-a-%C5%9Bwiadomo%C5%9B%C4%87-manipulacji

 

------------------------------------------------------

Przekaz podprogowy w mediach i reklamach:

https://www.youtube.com/watch?v=MB2QzNkbeho

---------------------------------------------------------

Programowanie Ludzkiego Umyslu - Przekaz Podprogowy:

https://www.youtube.com/watch?v=62j6Yjp3Imw

 

Kontrola umysłu. Zbagatelizowany fakt współczesnego świata (hard):

 cz1.https://www.youtube.com/watch?v=1z-V7FabIIo

cz2.https://www.youtube.com/watch?v=3UbuROeV4Vc

cz3. https://www.youtube.com/watch?v=yEn9LS1k6aU

cz4. https://www.youtube.com/watch?v=sobW1FqdDwg---------------------------------------------------------------------------------


Temat: o. T.Rydzyk będzie uczył 8oo prokuratorów.

http://ddtorun.pl/pl/11_wiadomosci/7101_zgadnijcie_czego_rydzyk_bedzie_uczyl_prokuratorow.html

​ Bardzo dobrze że jest zgoda między Polakami, tylko czy wszyscy są Polakami? Mamy nadzieję, że dyr. Rydzyk wprowadzi Bożą sprawiedliwość, czyli uczciwą, oraz aby to szkolecnie nie było przeciwko Polakom, gdyż Polacy są bardzo ufni.​ mk.


---------------------------------------------------------------------------------

Temat: Grzegorz Braun

Polska jest kolonią -   https://www.youtube.com/watch?v=cYUxygXljIE 

Ameryka wróg Polski numer jeden! - https://www.youtube.com/watch?v=SD7DgjWQpwM

Konferencja pt „Kto i z kim chce rozpętać wojnę” - https://www.youtube.com/watch?v=Avo0hX8Xzl4

W Poznaniu - https://www.youtube.com/watch?v=vvkeSBHGX4w
---------------------------------------------------------------------------------


Szansa na wzmocnie rodziny w Europie

 

Czwartek, 13 października 2016 (04:23)

 

Tylko do 11 grudnia 2016 r. można składać podpisy poparcia pod europejską inicjatywą obywatelską w obronie małżeństwa i rodziny – „Mama, Tata i Dzieci”. Twórcy obywatelskiej inicjatywy „Mama, Tata i Dzieci” zauważają, że w unijnym prawie dochodzi do coraz szybszego rozmywania fundamentalnych pojęć związanych z rodziną. To stanowi duży problem dla całej Wspólnoty, gdyż otwiera furtkę przed nadinterpretacjami. Proponowana inicjatywa ma więc na celu zawarcie trwałych i jasnych definicji „małżeństwa” i „rodziny”, tak aby uniemożliwić ich zafałszowywanie. Co więcej, będzie ona obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej. I tak twórcy inicjatywy proponują, żeby małżeństwo definiować jako: „trwały związek wiernych sobie mężczyzny i kobiety, którego celem jest założenie rodziny”. Z kolei rodzina to: „ojciec, matka i ich dzieci”. Relacja rodzinna byłaby określana jako: „prawna relacja między dwoma małżonkami lub między rodzicem a dzieckiem”. Aby Komisja Europejska mogła zająć się tą sprawą, potrzebne jest spełnienie wymogów formalnych. Inicjatywę musi poprzeć minimum milion obywateli Unii pochodzących z przynajmniej 7 państw członkowskich. Dodatkowo w przypadku każdego z tych 7 państw wymagane jest osiągnięcie minimalnej liczby deklaracji poparcia. Jak dotąd, obowiązek ten spełniły tylko dwa kraje – Polska i Grecja. Narzucone minima możesz sprawdzić TUTAJ.   Podpisy można zbierać na kartach lub elektronicznie. Jak dotąd zgromadzono ich ponad 120 tys. Zbiórka zakończy się 11 grudnia 2016 r. Więcej informacji oraz formularz poparcia – elektroniczny i papierowy – dostępny jest na stronie wnioskodawcy inicjatywy – TUTAJ.  Rafał Stefaniuk 

Artykuł opublikowany na stronie:

 http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/168259,szansa-na-wzmocnie-rodziny-w-europie.html

ABY PODPISAĆ KLIKNIJ NA 

 

www.mamatataidzieci.pl

---------------------------------------------------------------------------------

Jeszcze o Mszy Pokutnej w Częstochowie w dniu 15.10 w tą sobotę - posłuchajmy -
UWAGA - BAAAAAAAAAAAAAAAARDZO WAŻNE -

KAPŁANI OTWÓRZCIE KOŚCIOŁY


https://gloria.tv/video/Kz4sXCxUZyLk1vEx7p8fQZMni
https://www.youtube.com/watch?v=cUhF73aKkDQ&feature=youtu.beo:

-------------------------------------------------------------------------------

" Obiecanki - cacanki, a głupiemu radość"

Jarosław Kaczyński: „Polityka jest z natury rzeczy grzeszna”             

Prezes Prawa i Sprawiedliwości w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej tłumaczy odrzucenie projektu „Stop aborcji” troską o… dobro Kościoła. Zapowiada prace nad wyeliminowaniem prawnej możliwości zabijania dzieci z powodów eugenicznych i kampanię społeczną zachęcającą kobiety noszące „trudne” ciąże by nie zabijały swojego potomstwa.„Okazało się, że ktoś chce wykorzystać projekt zaostrzający przepisy aborcyjne, by stworzyć wielki ruch przeciw PiS, ale z tym może dalibyśmy sobie radę, ale też wielki ruch przeciwko Kościołowi. A Kościół w Polsce jest bardzo mocno związany z polskością, narodem, jest dzierżycielem jedynego aksjologicznego systemu wartości, który jest powszechnie w Polsce znany. Atak na Kościół jest też w wielkiej mierze atakiem na Polskę. Myśmy sobie nie mogli pozwolić na to, by tworzyć podstawy do takiego ataku, by powtórzyły się wydarzenia, które miały miejsce na zachodzie Europy, ale także w krajach bardziej katolickich niż Polska, jak Irlandia” – odpowiedział Jarosław Kaczyński na pytanie, o to, w jaki sposób „przekonał” posłów swojej partii do głosowania przeciwko nowelizacji.
W kwestii ewentualnych zmian prawa odnoszącego się do zabijania nienarodzonych przywódca Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział prace nad zmodyfikowaniem przepisów w kierunku większej ochrony życia: „Nie widzimy powodu, by wycofywać się ze zmian, ale na pewno nie wrócimy do pomysłów z ustawy Ordo Iuris, bo uważamy je za fatalne, ja bym tego nie poparł niezależnie od „czarnego poniedziałku”. Po prostu to jest sprzeczne z moim poglądem na to, co może państwo, na to, jaka jest granica, której państwo nie może przekraczać, jeśli chodzi o interwencję w życie ludzi – stwierdził.
 


---------------------------------------------------------------------------------


Duchowny z USA ostrzega: głosujesz na proaborcyjnego polityka, twoja dusza jest w niebezpieczeństwie

 
                                 Duchowny z USA ostrzega: głosujesz na proaborcyjnego polityka, twoja dusza jest w niebezpieczeństwie

Powołując się na Piąte Przykazanie: „Nie będziesz zabijał” ks. John Lankeit, proboszcz w parafii w Phoenix w Arizonie (USA) stwierdził, że jest zobowiązany do zabrania głosu w obronie najbardziej niewinnych i najsłabszych istot w społeczeństwie, to jest dzieci w łonie matki. - Wasze dusze będą w poważnym niebezpieczeństwie, jeśli zagłosujecie na proaborcyjnych polityków – ostrzegł wiernych.

Na początku swojej homilii duchowny powiedział, że diabeł wykorzystuje wszystkie taktyki, by oddzielić człowieka od Chrystusa. Zazwyczaj próbuje to osiągnąć przy użyciu bardziej subtelnych środków i subtelnych słów.- Ponieważ nie ma idealnych partii – mówił - obowiązkiem katolika jest głosować na „mniejsze zło”, to jest na kandydata lub ugrupowanie, które broni zasad katolickich w najważniejszych kwestiach, to jest takich, które nie podlegają dyskusji jak obrona dzieci poczętych przed aborcją.

- Z drugiej strony, jeśli wiesz, który kandydat albo partia chce rozszerzyć aborcję i mimo to dalej zamierzasz umożliwić im kontynuowanie rzezi nienarodzonych oddając głos na nich, to moim obowiązkiem jako księdza jest uświadomienie ci, że twoja dusza będzie w poważnym niebezpieczeństwie, zwłaszcza jeśli przystąpisz do Komunii Świętej po oddaniu głosu na takiego kandydata z pełną świadomością tego, co zrobiłeś – wyjaśnił.

więcej: http://www.pch24.pl/duchowny-z-usa-ostrzega--glosujesz-na-proaborcyjnego-polityka--twoja-dusza-jest-w-niebezpieczenstwie,46633,i.html

Kornel Morawiecki znów przeciw życiu: jestem za eutanazją cywilizowaną, przemyślaną

Marszałek senior Kornel Morawiecki, który w czasie procedowania projektu „Stop Aborcji” dwukrotnie opowiedział się przeciwko ochronie życia, teraz idzie o krok dalej. Chce rozpocząć w Sejmie debatę na temat „cywilizowanej” eutanazji. Znów padły słowa o wolności i prawie wyboru.

- Myślę, że na ten temat powinniśmy przeprowadzić poważną debatę sejmową. Oczywiście eutanazja nie w sposób hitlerowski, ale jestem za eutanazją cywilizowaną, przemyślaną – zaznaczył Kornel Morawiecki w rozmowie z „Super Expressem”. Polityk uważa, że do dyskusji powinny włączyć się różne instytucje. - Mam tu na myśli Kościół, duchowieństwo, organizacje społeczne, etyków, lekarzy – wyjaśnił. Morawiecki przyznał przy tym, że gdyby on sam był problemem dla bliskich i cierpiałby z powodu choroby, to sam poddałby się eutanazji. - To jest bardzo trudny temat. Ale według mnie w kwestii eutanazji, podobnie jak aborcji, potrzebna jest wolność. To do chorego powinna należeć decyzja, czy jej się poddać. Gdybym ja był problemem dla swojej rodziny, bliskich i bardzo bym cierpiał z powodu choroby, poddałbym się eutanazji. Mówiąc wprost: skończyłbym ze swoim życiem, żeby nie być udręką – powiedział marszałek senior.

http://www.pch24.pl/kornel-morawiecki-znow-przeciw-zyciu--jestem-za-eutanazja-cywilizowana--przemyslana,46649,i.html---------------------------------------------------------------------------------


wPolityce.pl atakuje argumentami „Gazety Wyborczej”          

wPolityce.pl atakuje argumentami „Gazety Wyborczej”

Obrona interesów PiS pozostaje dla wielu środowisk znacznie ważniejsza, niż jakiekolwiek ideały. Ważniejsza niż nauczanie Kościoła, ważniejsza niż życie niewinnych dzieci. To oczywiście żadna nowość. Nową pozostaje jednak walka medialnych popleczników rządu z tymi, którzy troszcząc się o życie, z PiS się nie zgadzają.

Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu wPolityce.pl pyta, „czy ktoś celowo nas dzieli i rozgrywa dobre intencje szlachetnych ludzi do własnych celów?”. Chodzi oczywiście o walkę o życie poczęte, a konkretnie o próbę zakazania mordowania dzieci w łonach matek. Kimś „dzielącym nas” i „rozgrywającym dobre intencje do własnych celów” nie jest jednak oczywiście Jarosław Kaczyński, który podjął decyzję o odrzuceniu w całości obywatelskiego projektu ustawy, w dodatku w żenującym stylu.

Redaktor Nykiel decyzję PiS oczywiście rozumie i całkowicie akceptuje. Trudno jej natomiast pojąć „tak skrajne zacietrzewienie niektórych reprezentantów środowisk pro-life po czwartkowej decyzji Sejmu. Stworzyli projekt, który mógł wysadzić PiS w powietrze jeszcze przed wyborami. Nie chcieli zrezygnować z kontrowersyjnego zapisu o karalności kobiet. Teraz, gdy większość sejmowa zareagowała adekwatnie na aktualną sytuację społeczną, oskarżają polityków o zdradę. Dlaczego zamiast skupić się na współpracy z rządem przy nowym projekcie ochrony życia, koncentrują się na atakowaniu PiS i buntowaniu elektoratu?”.

Czy doprawdy trzeba wyjaśniać pani redaktor, że nikt nie chciał wysadzić PiS w powietrze, tylko zakazać aborcji – a więc spełnić przedwyborczą obietnicę PiS? Że „kontrowersyjny zapis” o karalności kobiet mógł zostać przez PiS odrzucony w minutę, podczas posiedzenia komisji sejmowej? Że w związku z tym nie trzeba było odrzucać całego projektu ustawy? Że kipną jest mówienie, iż „większość sejmowa zareagowała adekwatnie na aktualną sytuację społeczną”, skoro na „sytuację społeczną” wokół Trybunału Konstytucyjnego i protesty w tej sprawie władza nie zareagowała w żaden sposób, a już z pewnością nie odrzuciła projektów ustaw nadal w TK uderzających? 

więcej:  http://www.pch24.pl/wpolityce-pl-atakuje-argumentami-gazety-wyborczej,46560,i.html

 


---------------------------------------------------------------------------------


Dzisiejsza aktualność o Intronizacji Pana Jezusa -
 www.pch24.pl/polscy-biskupi--przyjmijmy-chrystusa-za-krola-i-calym-zyciem-uznajmy-jego-wladze,46602,i.html#ixzz4MnMET44x---------------------------------------------------------------------------------

Nowe miejsca pracy w zamian za życie dzieci? – to właśnie wybrzmiało w Elblągu
https://gloria.tv/article/wwwM29G2Rsgk6pJNbqZ8uhNzE

________________


Nie udało się im TTIP. Będzie CETA


https://gloria.tv/article/1FLLoEwrQDqgAhzyWovLYcxsv
___________________


Poseł Winnicki ostro o polskiej polityce zagranicznej: Diabelski konsensus od Michnika do Kaczyńskiego

https://gloria.tv/article/Z3rDLmuV2Wpp3CnGdACTTiKUk
---------------------------------------------------------------------------------


Ks Natanek Panie Prezydencie, Prezesie i pani Premier, jawnie drwicie z Boga Gdzie macie honor

 
https://gloria.tv/video/3zmLZwYDjfJGDVTy31DzyoF6v
 
Ks Natanek Panie Prezydencie, Prezesie i pani Premier, jawnie drwicie z Boga Gdzie macie honor


---------------------------------------------------------------------------------


Dramatyczny apel dziennikarza śledczego Wojciecha Sumlińskiego.

 

https://gloria.tv/video/NQn4tQoU24Rh4kFYy7cb1pHf1---------------------------------------------------------------------------------


Judeochrześcijański Horror ” Kościół ” Nowego Porządku Świata – Video

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/judeochrzescijanski-horror-kosciol-nowego-porzadku-swiata-video-2016-10

Najnowsze filmy video przedstawiające rozkład moralny judeochrześcijańskiego „kościoła” soborowego Nowego Porządku Świata (8.10.2016). Najświeższa wydalina pochodząca z „kościoła” Novus Ordo Seclorum. Przed oglądaniem upewnij się, że masz pod ręką Pepto Bismol

 
​NIE MA JUDEOCHRZEŚCIJAŃSKIEGO KOŚCIOŁA. ŻYDZI MAJĄ INNĄ RELIGIĘ Z BOGIEM MOJŻESZEM,
 A CHRZEŚCIJANIE MAJĄ RELIGIĘ KATOLICKĄ Z TRÓJCĄ PRZENAJWIĘTSZĄ I MATKĘ BOŻĄ.mk.---------------------------------------------------------------------------------

Sobota, 15 października 2016
ŚW. TERESY OD JEZUSA,
DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA
 
Znalezione obrazy dla zapytania ŚW. TERESY OD JEZUSA, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA
 
Z dzieł św. Teresy od Jezusa, dziewicy
 

Pamiętajmy zawsze o miłości Chrystusa


Dla kogo Chrystus jest przyjacielem i wielkodusznym przewodnikiem, ten wszystko potrafi znieść. Jezus sam przychodzi z pomocą, dodaje sił, nie opuszcza nikogo, jest prawdziwym i szczerym przyjacielem. Widzę wyraźnie, iż jest wolą Boga, abyśmy jeśli chcemy podobać się Bogu i otrzymywać odeń wielkie łaski, otrzymywali je za pośrednictwem Najświętszego Człowieczeństwa Chrystusa, w którym nieskończony Bóg, jak sam powiada, znajduje upodobanie. 
Bardzo często sama tego doświadczałam: Pan mi to powiedział. Widziałam niejako naocznie, że jeśli chcemy, aby niezmierzony Bóg ukazał nam swe tajemnice, powinniśmy wchodzić przez tę właśnie bramę. Nie należy szukać innej drogi, nawet jeśli kto osiągnął szczyty kontemplacji. Tą drogą idzie się pewnie i bezpiecznie. Od Pana i przez Pana otrzymujemy wszelkie dobra. On naszym Nauczycielem. Poza Nim nie znajdziemy pełniejszego i doskonalszego wzoru do naśladowania. 
Czegóż więcej moglibyśmy pragnąć, niż mieć u boku tak wiernego przyjaciela, który nie opuści nas w trudnościach i utrapieniach, jak to zwykli czynić ziemscy przyjaciele. Szczęśliwy ten, kto miłuje prawdziwie i szczerze oraz kto jest z Nim zawsze. Popatrzmy na sławnego apostoła Pawła, który na ustach zawsze zdawał się mieć imię Jezusa, bo miał je również wyryte i odciśnięte na sercu. Kiedy to zrozumiałam, pilnie się zastanawiałam, i stwierdziłam, że niektórzy święci, wyróżniający się życiem kontemplacyjnym, jak Franciszek, Antoni Padewski, Bernard, Katarzyna Sieneńska, podążali tą właśnie drogą. Należy przeto iść tą drogą w pełnej wolności, zdając się całkowicie na Boga. Jeśli zechce zaliczyć nas do grona swych najściślejszych przyjaciół, chętnie przyjmijmy tę łaskę. 
Ilekroć myślimy o Chrystusie, pamiętajmy zawsze o Jego miłości, dzięki której udzielił nam tak wielu łask i dobrodziejstw, oraz o miłości, jaką nam okazał Ojciec, gdy ofiarował nam tak niezwykłą rękojmię swej miłości ku nam. Miłość bowiem domaga się miłości. Toteż starajmy się mieć zawsze przed oczyma tę prawdę i w ten sposób zachęcajmy się do miłości. Jeśli bowiem Pan da nam tę łaskę i wzbudzi w sercu naszym taką miłość, wszystko stanie się łatwe i w krótkim czasie, bez trudu, dokonamy bardzo wiele.
 
 
Święta Teresa od Jezusa
Teresa de Cepeda y Ahumada urodziła się 28 marca 1515 r. w Hiszpanii. Pochodziła ze szlacheckiej i zamożnej rodziny zamieszkałej w Avila. Miała dwie siostry i dziewięciu braci. Czytanie żywotów świętych tak rozbudziło jej wyobraźnię, że postanowiła uciec do Afryki, aby tam z rąk Maurów ponieść śmierć męczeńską. Miała wtedy zaledwie 7 lat. Zdołała namówić do tej wyprawy także młodszego od siebie brata, Rodriga. Na szczęście wuj odkrył ich plany i w porę zawrócił oboje do domu. Kiedy przygoda się nie powiodła, Teresa obrała sobie na pustelnię kącik w ogrodzie, by naśladować dawnych pokutników i pustelników. Mając 12 lat przeżyła śmierć matki. Pisała o tym w swej biografii: "Gdy mi umarła matka... rozumiejąc wielkość straty, udałam się w swoim utrapieniu przed obraz Matki Bożej i rzewnie płacząc, błagałam Ją, aby mi była matką. Prośba ta, choć z dziecinną prostotą uczyniona, nie była - zdaje mi się - daremną, bo ile razy w potrzebie polecałam się tej wszechwładnej Pani, zawsze w sposób widoczny doznawałam jej pomocy".
Jako panienka, Teresa została oddana do internatu augustianek w Avila (1530). Jednak ciężka choroba zmusiła ją do powrotu do domu. Kiedy poczuła się lepiej, w 20. roku życia wstąpiła do klasztoru karmelitanek w tym samym mieście. Ku swojemu niezadowoleniu zastała tam wielkie rozluźnienie. Siostry prowadziły życie na wzór wielkich pań. Przyjmowały liczne wizyty, a ich rozmowy były dalekie od ducha Ewangelii. Już wtedy powstała w Teresie myśl o reformie. Złożyła śluby zakonne w roku 1537, ale nawrót poważnej choroby zmusił ją do chwilowego opuszczenia klasztoru. Powróciła po roku. Wkrótce niemoc dosięgła ją po raz trzeci, tak że Teresa była już bliska śmierci. Jak wyznaje w swoich pismach, została wtedy cudownie uzdrowiona. Pisze, że zawdzięcza to św. Józefowi. Odtąd będzie wyróżniać się nabożeństwem do tego właśnie świętego. Choroba pogłębiła w Teresie życie wewnętrzne. Poznała znikomość świata i nauczyła się rozumieć cierpienia innych. Podczas długich godzin samotności i cierpienia zaczęło się jej życie mistyczne i zjednoczenie z Bogiem. Utalentowana i wrażliwa, odkryła, że modlitwa jest tajemniczą bramą, przez którą wchodzi się do "twierdzy wewnętrznej". Mistyczka i wizjonerka, a jednocześnie osoba o umysłowości wielce rzeczowej i praktycznej.
Pewnego dnia, w 1557 r., wpatrzona w obraz Chrystusa ubiczowanego, Teresa doznała przemiany wewnętrznej. Uznała, że dotychczasowe ponad 20 lat spędzone w Karmelu nie było życiem w pełni zakonnym. Zrozumiała także, że wolą Bożą jest nie tylko jej własne uświęcenie, ale także uświęcenie jej współsióstr; że klasztor powinien być miejscem modlitwy i pokuty, a nie azylem dla wygodnych pań. W owym czasie Teresa przeżywała szczyt przeżyć mistycznych, które przekazała w swoich pismach. W roku 1560 przeżyła wizję piekła. Wstrząsnęła ona nią do głębi, napełniła bojaźnią Bożą oraz zatroskaniem o zbawienie grzeszników i duchem apostolskim ratowania dusz nieśmiertelnych. Miała szczęście do wyjątkowych kierowników duchowych: św. Franciszka Borgiasza (1557) i św. Piotra z Alkantary (1560-1562), który właśnie dokonywał reformy w zakonie franciszkańskim.
Teresa zabrała się najpierw do reformy domu karmelitanek w Avila. Kiedy jednak zobaczyła, że to jest niemożliwe, za radą prowincjała karmelitów i swojego spowiednika postanowiła założyć nowy dom, gdzie można by było przywrócić pierwotną obserwancję zakonną. Na wiadomość o tym zawrzało w jej klasztorze. Wymuszono na prowincjale, by odwołał zezwolenie. Teresę przeniesiono karnie do Toledo. Reformatorka nie zamierzała jednak ustąpić. Dzięki pomocy św. Piotra z Alkantary otrzymała od papieża Piusa IV breve, zezwalające na założenie domu pierwotnej obserwy. W roku 1562 zakupiła skromną posiadłość w Avila, dokąd przeniosła się z czterema ochotniczkami. W roku 1567 odwiedził Avila przełożony generalny karmelitów, Jan Chrzciciel de Rossi. Ze wzruszeniem wysłuchał wyznań Teresy i dał jej ustne zatwierdzenie oraz zachętę, by zabrała się także do reformy zakonu męskiego. Ponieważ przybywało coraz więcej kandydatek, Teresa założyła nowy klasztor w Medina del Campo (1567).
Tam spotkała neoprezbitera-karmelitę, 25-letniego o. Jana od św. Macieja (to przyszły św. Jan od Krzyża, reformator męskiej gałęzi Karmelu). On również bolał nad upadkiem obserwancji w swoim zakonie. Postanowili pomagać sobie w przeprowadzeniu reformy. Bóg błogosławił reformie, gdyż mimo bardzo surowej reguły zgłaszało się coraz więcej kandydatek. W roku 1568 powstały klasztory karmelitanek reformowanych w Malagon i w Valladolid, w roku 1569 w Toledo i w Pastrans, w roku 1570 w Salamance, a w roku 1571 w Alba de Tormes. Z polecenia wizytatora apostolskiego Teresa została mianowana przełożoną sióstr karmelitanek w Avila, w klasztorze, w którym odbyła nowicjat i złożyła śluby. Zakonnic było tam ok. 130. Przyjęły ją niechętnie i z lękiem. Swoją dobrocią i delikatnością Teresa doprowadziła jednak do tego, że i ten klasztor przyjął reformę. Pomógł jej w tym św. Jan od Krzyża, który został mianowany spowiednikiem w tym klasztorze.

Święta Teresa od JezusaNie wszystkie klasztory chciały przyjąć reformę. Siostry zmobilizowały do "obrony" wiele wpływowych osób. Doszło do tego, że Teresie zakazano tworzenia nowych klasztorów (1575). Nałożono na nią nawet "areszt domowy" i zakaz opuszczania klasztoru w Avila. Nasłano na nią inkwizycję, która przebadała pilnie jej pisma, czy nie ma tam jakiejś herezji. Nie znaleziono wprawdzie niczego podejrzanego, ale utrzymano zakaz opuszczania klasztoru. W tym samym czasie prześladowanie i niezrozumienie dotknęło również św. Jana od Krzyża, którego więziono i torturowano.
Klasztor w Avila otrzymał polecenie wybrania nowej ksieni. Kiedy siostry stawiły opór, 50 z nich zostało obłożonych klątwą kościelną. Teresa jednak nie załamała się. Nieustannie pisała listy do władz duchownych i świeckich wszystkich instancji, przekonując, prostując oskarżenia i błagając. Dzieło reformy zostało ostatecznie uratowane. Dzięki możnym obrońcom zdołano przekonać króla i jego radę. Król wezwał nuncjusza papieskiego i polecił mu, aby anulował wszystkie drastyczne zarządzenia wydane względem reformatorów (1579). Teresa i Jan od Krzyża odzyskali wolność. Mogli bez żadnych obaw powadzić dalej wielkie dzieło. Karmelici i karmelitanki zreformowani otrzymali osobnego przełożonego prowincji. Liczba wszystkich, osobiście założonych przez Teresę domów, doszła do 15. Św. Jan od Krzyża zreformował 22 klasztory męskie. Grzegorz XIII w roku 1580 zatwierdził nowe prowincje: karmelitów i karmelitanek bosych.
Pan Bóg doświadczył Teresę wieloma innymi cierpieniami. Trapiły ją nieustannie dolegliwości ciała, jak choroby, osłabienie i gorączka. Równie ciężkie były cierpienia duchowe, jak oschłości, skrupuły, osamotnienie. Wszystko to znosiła z heroicznym poddaniem się woli Bożej.
Zmarła 4 października 1582 r. w wieku 67 lat w klasztorze karmelitańskim w Alba de Tormes koło Salamanki. Tam, w kościele Zwiastowania NMP, znajduje się jej grób. Została beatyfikowana w roku 1614 przez Pawła V, a kanonizował ją w roku 1622 Grzegorz XV.

Św. Teresa Wielka ma nie tylko wspaniałą kartę jako reformatorka Karmelu, ale też jako autorka wielu dzieł. Kiedy 27 września 1970 r. Paweł VI ogłosił ją doktorem Kościoła, nadał jej tytuł "doktora mistycznego". Zasłużyła sobie na ten tytuł w całej pełni. Zostawiła bowiem dzieła, które można nazwać w dziedzinie mistyki klasycznymi. W odróżnieniu od pism św. Jana od Krzyża, jej styl jest prosty i przystępny. Jej dzieła doczekały się przekładów na niemal wszystkie języki świata. Do najważniejszych jej dzieł należą: Życie (1565), Sprawozdania duchowe (1560-1581), Droga doskonałości (1565-1568), Twierdza wewnętrzna(1577), Podniety miłości Bożej (1571-1575), Wołania duszy do Boga (1569),Księga fundacji (1573-1582) i inne pomniejsze. Św. Teresa Wielka zostawiła po sobie także poezje i listy. Tych ostatnich było wiele. Do naszych czasów zachowało się 440 jej listów.
Św. Teresa z Avila jest patronką Hiszpanii, miast Avila i Alba de Tormes; karmelitów bosych, karmelitów trzewiczkowych, chorych - zwłaszcza uskarżających się na bóle głowy i serce, dusz w czyśćcu cierpiących.

W ikonografii św. Teresa przedstawiana jest w habicie karmelitanki. Jej atrybutami są: anioł przeszywający jej serce strzałą miłości, gołąb, krzyż, pióro i księga, napis: Misericordias Domini in aeternum cantabo, strzała.
 
 
        Znalezione obrazy dla zapytania św teresa z avila cytaty
 
 
                                                                    https://gloria.tv/article/9C4gEaJnHmcH42fJje7Lrfjde
 
 
Módlmy się:
Boże, Ty pobudziłeś przez Ducha swojego świętą Teresę, aby ukazała Kościołowi drogę do zdobycia doskonałości; dozwól nam zawsze karmić się pokarmem jej niebiańskiej nauki i pałać pragnieniem prawdziwej świętości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


---------------------------------------------------------------------------------

 Żydzi przejęli wodociągi ? Czekają nas gigantyczne podwyżki cen wody

https://forumemjot.wordpress.com/2016/10/08/zydzi-przejeli-wodociagi-czekaja-nas-gigantyczne-podwyzki-cen-wody/

​ A przecież my nie zapraszaliśmy nikogo do Polski, a przede wszystkim Żydów do przejmowania czegokolwiek - sami sobie poradzimy - mamy wspaniałych ludzi uzdolnionych,  gdyż już 
​znamy​
ich nienasycone kieszenie. Przed wojną też my ich nie zapraszaliśmy i po co przyjechali? Po to aby nas obwinić za niezawinione winy. Przyjechali, aby narozrabiać i teraz czegoś żądać - a do Izraela
​!!!​
​ ​
 Polacy tam się nie pchają. Gdyby rządzili prawdzi
​wi​
Polacy - katolicy Polską to nigdy nie byłoby wojny, nigdy nie byłoby biedy, bo mamy Króla Jezusa Chrystusa, którego Żydzi nienawidzą. Jest to bardzo dziwne, że Żydzi wolą zginąć na wojnach, w obozach koncentracyjnych, niż uznać Jezusa Chrystusa Władcą Świata.
Pycha Żydów i zachłanność nie ma granic. Niestety przez zachłanych Żydów wszyscy zginimy, bo Apokalipsa się zbliża, lecz miejsca po śmierci będą inne, zupełnie inne. Mojżesz nie czyni cudów. mk.---------------------------------------------------------------------------------

 DLACZEGO POLACY WALCZĄ Z RZĄDEM POLSKIM ABY NIE ZABIJAŁ NASZYCH DZIECI.?​

 

​ TO JEST STRASZNE - CO TO JEST ZA RZĄD, Z KTÓRYM POLACY MUSZĄ WALCZYĆ , ABY NIE ZABIJAŁ NASZYCH DZIECI. CZY TO JEST POLSKI RZĄD​? TO OD RZĄDU POWINNA WYJŚĆ PROPOZYCJA - "STOP ABORCJI". NO, ALE MIEJCIE PRETENSJĘ DO DYR. RYDZYKA, BO TO ON SPROWADZIŁ OBECNEGO PREZYDENTA. POD PŁASZCZYKIEM MARYI SPROWADZIŁ ŻYDÓW DO POLSKI. mk.

 

http://www.citizengo.org/pl/lf/37668-zmiencie-prawo-ktore-zabija-jeszcze-jedna-szansa-petycja-do-rzadzacych

 

 

 

 Domagamy się zmiany prawa, które zabija dzieci - petycja do Posłów i Senatorów

Szanowni Państwo,

zwracam się z prośbą o szybkie procedowanie projektu zabraniającego aborcji w Polsce pt. „Kochamy każde dziecko”, zgłoszonego przez obywateli za pośrednictwem Komisji ds. Petycji. Projekt ten proponuje wprowadzenie pełnoprawnej ochrony życia człowieka od momentu poczęcia.

Doceniając zapowiedzi Pani Premier dotyczące podjęcia działań na rzecz poprawy sytuacji rodzin wychowujących chore i niepełnosprawne dzieci, chcę zwrócić uwagę na to, że takie działanie nie jest wystarczające do tego, żeby ograniczyć liczbę aborcji. W Niemczech, gdzie państwowa pomoc jest mocno rozbudowana, zabijane jest 90% dzieci, u których diagnozuje się zespół Downa. W 2015 roku w Polsce legalnie zabito 1040 dzieci, z czego 996 z powodu podejrzenia choroby lub niepełnosprawności. Bez zmiany prawa te dzieci będą dalej ginąć.

Niewystarczająca będzie jednak też zmiana prawa polegająca wyłącznie na wykreśleniu możliwości zabijania dzieci z zespołem Downa, której rozważanie sugerowali przedstawiciele Państwa partii. W ramach przesłanki eugenicznej zabijane są też dzieci z innymi, zupełnie niewykluczającymi szczęśliwego życia przypadłościami np. niepełnosprawne fizyczne, czy chorujące na zespół Turnera. Wszelkie rozważania, czy jakość życia dzieci cierpiących na określoną chorobę i ich rodzin, będzie odpowiednio wysoka aby im pozwolić żyć, są nieludzkie. Tylko całkowite wykreślenie z prawa przesłanki eugenicznej pozwoli uniknąć tak rażącej dyskryminacji. Warto zauważyć także, że ponieważ diagnostyka prenatalna obarczona jest sporym marginesem błędu, pozwalanie na aborcję z powodu podejrzenia choroby lub upośledzenia dziecka, powoduje, że giną także dzieci zdrowe.

Projekt „Kochamy każde dziecko”, przewidując pełną ochronę życia, nie wprowadza karania matek, co było głównym zarzutem podnoszonym przez Państwo przeciwko projektowi „Stop Aborcji”. Nie odnosząc się do kwestii karnych ze względu na potrzebę ich głębszego wyjaśnienia i konsultacji, liczymy na wywiązanie się z licznych deklaracji, w których opowiadali się Państwo za ochroną życia.

Wyrazem Państwa poparcia dla ochrony życia będzie szybkie przyjęcie wspomnianego projektu pt. "Kochamy każde dziecko".\

 

28.563 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000podpisów.
Przez Zbigniew Kaliszuk · 06.10.2016

Projekt "Stop aborcji" został odrzucony przez Sejm w drugim czytaniu, które odbyło się 6 października br. po tym, gdy dzień wcześniej nieoczekiwanie zwołano Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, aby się nim zajęła. Sposób przeprowadzenia debaty nad projektem budzi wiele wątpliwości. Podobnie fakt, że przedstawiciele projektu nie zostali w odpowiednim czasie poinformowani o posiedzeniu Komisji oraz nie udzielono im głosu w czasie jej trwania.

Aż 352 posłów zagłosowało za odrzuceniem projektu. Za skierowaniem go do dalszych prac opowiedziało się 58. Tym posłom należy się szczególne podziękowanie. Projekt poparło tylko 32 posłów PiS. Pozostali posłowie PiS twierdzili, że odrzucają projekt, dlatego że przewidywał on karanie kobiet dokonujących aborcji. Nic nie stało jednak na przeszkodzie do tego, aby ten jeden zapis w projekcie zmienić. Tym bardziej, że o taką zmianę wnieśli sami wnioskodawcy projektu. Szczegółowe informacje o tym, jak głosowali posłowie można znaleźć tutaj: http://latarnik.info/?q=mp&q2=glosowanie&k=8&pos=27&gl=12.

Do sejmowej Komisji ds. Petycji wpłynął także inny projekt, który proponuje również wprowadzenie pełnoprawnej ochrony życia dziecka poczętego, nie przewidując jednak karania matek. Projekt przygotowałaPolska Federacja Ruchów Obrony Życia. Szczegóły znajdują się na stronie"Kochamy każde dziecko": http://kochamykazdedziecko.pl/

W specjalnej petycji zwracamy się do Pani Premier oraz Posłów i Senatorów z prośbą o błyskawiczne przyjęcie tego projektu.

W 2015 roku leganie zabitych w Polsce zostało 1040 dzieci, w tym 996 z powodu podejrzenia choroby lub upośledzenia. Każdy dzień zwłoki w uchwaleniu prawa oznacza troje kolejnych dzieci, które zostanie zabitych.

---

Warto dodać, że obecne prawo - wbrew mitowi propagowanemu przed media - wcale nie jest „kompromisem” z 1993 r. Prawo to bowiem zostało zmienione podczas rządów SLD w 1996 r., kiedy to wprowadzono przesłankę aborcji z tzw. "przyczyn społecznych". Poprawka ta została jednak uznana przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodną z Konstytucją. Niestety, pozostałości zmian z 1996 r. znacznie pogorszyły stan prawny ustalony w 1993 r., kiedy to ustawa przyznawała każdemu dziecku prawo do życia od poczęcia i zakazywała aborcji, odstępując jedynie od karalności w trzech przypadkach. Powyższe fakty pokazują, że argument mówiący o tym, że lepiej jest nie zmieniać „kompromisu aborcyjnego” z 1993 r., jest fałszywy, gdyż istotne zmiany zaszły w już w roku 1996.
---------------------------------------------------------------------------------

  TO TYLKO WROGOWIE POLSKI NIE CHCĄ, ABY POLSKA ROZWIJAŁA SIĘ.​mk
 Odrzucenie projektu to nie koniec walki
Ordo Iuris
Instytut na rzecz kultury prawnej

Odrzucenie projektu to nie koniec walki

wystapienie

Szanowni Państwo,

dwa tygodnie temu, na posiedzeniu Sejmu, zaapelowałam do polskich posłów o rozpoczęcie prac nad obywatelskim projektem ustawy „Stop Aborcji”. Reprezentowałam głos prawie połowy miliona Polaków, którzy poparli inicjatywę pełnej, prawnej ochrony wszystkich dzieci.

W ostatnim czasie wiele osób słało mi swoje wyrazy wsparcia i wdzięczności. Dodawały mi one otuchy i pozwoliły zachować optymizm oraz stawiać czoła wielu brutalnym atakom. To tylko kolejny dowód na to, że projekt autorstwa Ordo Iuris był potrzebną inicjatywą.

Sejm naruszył zasady

Czwartkowa decyzja polskiego Sejmu spadła na nas niespodziewanie i boleśnie zakończyła krótką drogę legislacyjną projektu „Stop Aborcji”. Stało się to z naruszeniem zasad regulaminowych, po wadliwym zwołaniu komisji oraz wobec odmowy podjęcia przez posłów jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji. Chociaż w czasie debaty sejmowej nasza propozycja przyjęta była nad wyraz entuzjastycznie, a z naszej strony wyrażaliśmy pełną gotowość do wypracowanie najlepszych rozwiązań chroniących życie, to ostateczna decyzja odebrała nam możliwość dalszej, merytorycznej pracy.

Nie składamy broni

Jednak nasza walka o życie nie ustaje. Otoczymy opieką prawną obrońców życia, którzy ścigani są za mówienie prawdy o aborcji. Będziemy wspierać marsze i manifestacje organizowane już niebawem w obronie godności życia, godności kobiet i praw rodziny. Nie zaprzestaniemy prac analitycznych, by podnosić świadomość prawną Polaków oraz wyjaśniać konstytucyjne i legislacyjne aspekty ochrony życia.

Przygotowany przez Ordo Iuris pakiet pomocowy, który towarzyszył inicjatywie „Stop Aborcji”, stał się podstawą konkretnych zobowiązań ze strony premier Beaty Szydło. Będziemy z uwagą obserwować dalsze prace legislacyjne, dokładając wszelkich starań, aby zapowiedziane rozwiązania przyczyniły się do ochrony życia w Polsce.

To wszystko dzięki naszym Darczyńcom

Pomoc – finansowa i moralna, naszych Darczyńców, bardzo nas pokrzepiła i pomogła stawiać czoła wszystkim trudnościom, które spotkaliśmy na naszej drodze. Inicjatywa „Stop Aborcji” wywołała narodową debatę, dzięki której Polacy mieli szansę poznać pełną argumentację przemawiającą za powszechną, prawną ochroną życia. Nie da się tego przecenić, bo przebudzenie ludzkich sumień i wytrącenie z marazmu moralnego, to duży krok ku ostatecznemu zwycięstwu!

Z wyrazami szacunku,

podpis

PS: Moje przemówienie, wygłoszone podczas drugiego czytania naszego projektu w Sejmie, może Pani znaleźć na naszej stronie internetowej. Zapraszam do lektury.

Numer konta: 32 1160 2202 0000 0002 4778 1296
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa

Rachunek bankowy dla darowizn w USD: PL 92 1160 2202 0000 0002 5104 0774
Rachunek bankowy dla darowizn w EUR: PL 86 1160 2202 0000 0002 5104 0591
Bank Millennium S.A, BIC: BIGBPLPW
---------------------------------------------------------------------------------

13/10/16
Czwartek, 13 października 2016
BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO, PREZBITERA
 
 
 
                                                                                      Znalezione obrazy dla zapytania blog. honorat kozminski litania
 
 
 
Z dzieła bł. Honorata O zgromadzeniach ukrytych przed światem
 

Życie ukryte przed światem jest najdoskonalszym środkiem
do rozszerzania królestwa Bożego

Zbawiciel wiódł życie ukryte przed światem, nie był znany prawie nikomu ze swego Boskiego posłannictwa, pochodzenia i poświęcenia się Bogu i sprawie zbawienia. Przedstawiał się wszystkim jako zwyczajny czeladnik ciesielski; dlatego, gdy potem Pismo przytaczał, dziwiono się, mówiąc: "Skądże Mu to, przecież Go znamy jako cieślę, i Jego krewnych". Potem, gdy już wystąpił do opowiadania Ewangelii świętej, jeszcze się często ukrywał, już to dla uniknięcia czci, już dla uchylenia się od prześladowania, dopóki godzina Jego nie nadeszła. Dusze przeto kryjące przed światem wyższe dążenia swoje i poświęcenie się Bogu i sprawie zbawienia dusz, czy to czynią dla pokory, nie chcąc być znane światu i czci od niego odbierać, czy to dla uniknięcia prześladowania lub bezpieczniejszego poświęcenia się dla bliźnich, naśladują w tym wzór najwyższej świętości. 
Przenajświętsza Panna służyła Bogu w wielkim ukryciu przed światem i chociaż przewyższała doskonałością wszystkie zakonnice całego świata, jednakże nie odróżniała się od osób swego stanu osobliwym ubraniem lub odosobnionym mieszkaniem ani w zajęciach i stosunkach z ludźmi i nikomu nie wyjawiła tajemnic swego serca ani swoich ślubów, ani wielkiego swego powołania. 
Nikt od Niej nie wiedział, że jest Panną; i tak we wszystkich ceremoniach przepisanych, jak w pożyciu z krewnymi lub na godach, w ten sposób się zachowywała jak pospolita niewiasta. Dlatego stała się świetnym przykładem tego życia i słusznie także te dusze, które chciałyby takie życie prowadzić, powinny obierać to Jej życie ukryte za swój wzór. 
Życie zakonne jest instytucją Boską i ustać nie może, bo bez niego nie mogłaby być wypełniona Ewangelia święta, dlatego Duch Święty nie przestaje wzbudzać powołań do tego życia nawet w czasie prześladowania; gdy więc dusze tak powołane nie mogą mieć sposobności poświęcenia się jawnie Bogu, dla braku klasztorów, muszą obmyślać sposoby służenia Bogu skrycie. 
Bez nich nie byłoby dusz, które by z miłości Boga opuszczały ojca, matkę, brata, siostrę, żonę, męża, dzieci, dom i rolę dla zachowania rad ewangelicznych; które by żyły w czystości i zapierały się siebie, żyjąc pod posłuszeństwem i opuszczając świat i wszystko, co jest na świecie; żyły w ubóstwie i szukając tylko królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, resztę miały z Opatrzności Bożej dodane, jak to wszystko zaleca Ewangelia święta, a tylko w zgromadzeniach zakonnych znaleźć można. 
Głównym zadaniem ukrytych zgromadzeń jest najgłębsze ukrycie przed światem swego powołania, złożenie z siebie ofiary Bogu, ale tak, aby o tej ofierze nikt z ludzi nie wiedział. Bo jeśli dobrze jest ukrywać dary Boże, to czyż nie należy ukryć głęboko tego daru, tej łaski nad łaskami, jaką jest powołanie, aby ono było tajemnicą między nami i Bogiem, aby pochwały ludzkie tej ofiary nie zbrudziły, aby ją czystą i niepokalaną dochowano do końca. "Dobrze jest bowiem zachować tajemnicę królewską". 
Ukrycie przed światem to życie ciche, pracowite, to bohaterskie nieraz poświęcenie się dla Boga, nikomu nie znane, tylko Bogu, nie uczczone przez nikogo, owszem zewsząd spotykające się ze śmiechem i wzgardą ludzi, jest największą ozdobą tych zgromadzeń, jest ich pięknością, jest wdziękiem i wonią tego fiołka, zasadzonego ręką Maryi Przenajświętszej na pocieszenie ukrytego w Hostii Jezusa, jest najlepszym Ich uczczeniem i zjednoczeniem swego życia z Ich życiem i z życiem Apostołów i pierwszych uczniów Chrystusa. 
Ukrycie przed światem jest najdoskonalszym środkiem osiągnięcia wpływu na innych, do rozszerzania wszędzie królestwa Bożego i szukania dusz ginących, do zaciągnięcia po całej ziemi zbawczych sieci Chrystusowych, do rozjaśniania wszelkich ciemności, przedostania się wszędzie światła Bożego i rozrzucenia wszędzie płomyków Bożej miłości.
 
 
 
 
Litania do bł. Honorata Koźmińskiego (II)

Panie, zmiłuj się nad nami,
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Niepokalanie Poczęta, módl się za nami.
Święty Franciszku, założycielu trzech zakonów,
Święta Klaro, mistrzyni życia duchowego,

Bł. Ojcze Honoracie, patronie życia ukrytego,
Bł. Honoracie, polski Franciszku,
Bł. Honoracie, dobrowolny więźniu konfesjonału,
Bł. Honoracie, orędowniku polskiego Kościoła,