2015-09-Wrzesien

2015-09-wrzesien Warto odświeżyć pamięć : ) Zapraszamy :Wrzesień   2014 - CLICKRADIO CHRYSTUSA KRÓLA
 Jeśli chcesz słuchać RADIA-SZUKAM-
SŁUCHAJ - CLICK

JEZUS CHRYSTUS KRÓLEM POLSKI I ŚWIATA CAŁEGO


Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,
Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę,
by zetrzeć głowę szatana – prosimy Cię pokornie:
rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów,
stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła.
Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen. NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
 
 Czytanie z Księgi Mądrości:
      "Zróbmy zasadzkę na Sprawiedliwego, bo nam niewygodny; sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam
       łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów....(..) Dotknijmy go obelgą i katuszą......
  Zasądźmy go na śmierć haniebną".
                                                    *****************************************
  
 
 
Panie Jezu - bardzo prosimy podyktuj list do kard. Dziwisza, który ponownie niszczy i prześladuje pobożnego  i Tobie oddanego ks. Piotra Natanka. A przecież niech ks. Dziwisz zacznie od siebie zmieniać swoje oblicze i stan Kościoła Katolickiego i niech lepiej naprawi błędy okrutne, których narobił oraz nie reagował, gdy inni księża je robili. Ks. kard. Dziwisz i jemu podobni biskupi wielu księży prześladują i niszczą ich bzdurnymi zarządzeniami, nawet pozbawiają ich pracy na parafiach. 
Ks. kard. Dziwisz:
- pozwolił na wybudowanie Drogi Krzyżowej zwanej "Golgotą Beskidzką" hańbiącą Trójcę Przenajświętszą i Matkę Bożą   - pozwoli na wybudowanie świątyni niby Tobie Bogu przeznaczonej, ale raczej uczynił w niej bogiem papieża  - JP II, 
​  ​
​    
gdyż obrazy na
​mal​
owane w niej nie odzwierciedlają prawdy o Tobie i są wykonane w sposób ironizujący Ciebie 
Boga..... na 
​ ​dodatek ten kościół jest ​w kształcie okrągłym jakby już przygotowywał ją dla innych wyznań. Wszystkie kościoły katolickie winne być budowane w kształcie KRZYŻA Pana Jezusa.....
-
​ przygotowuje "Światowe Dni Mlłodzieży", tylko jaki temu przyświeca cel, skoro dużo masońskich znaków jest        
   umieszczonych w LOGO.​

nigdy nie zezwolił na zrealizowanie prośby Boga Ojca Wszechmogącego, czyli ofiarowanie Bogu Ojcu modlitwy
​​
w  pierwszą niedzielę sierpnia a powinien w każdym miesiącu tak zarządzić.....
- nie jest posłuszny także Matce Bożej i nie wprowadza w Pierwsze Soboty Nabożeństwa Fatimskiego....  
- nie wprowadza Nabożeństwa do Ducha Świętego w ostatni poniedziałek miesiąca .....
- dozwala na publiczne hańbienie figur i obrazów Świętych Osób przez nakładanie lub rysowanie znaków diabelskich,
  np. węży.....
- zarządza zamykanie świątyń przed wiernymi idącymi w marszach ku czci Chrystusa Króla w Krakowie......
swego czasu Chicagowianie pisali listy w obronie ks. Natanka i nikomu nie odpisał - tak nie robi pobożny 
kapłan, a tym bardziej wykształcony kardynał.....
- nakazał czcić papieża Jana Pawła II w czwartki a Ciebie KRÓLA - Boga nie chce czcić....
- sprzedaje krew papieża ciągle, jakby on miał jej 100 litrów......a powinien rozdawać za darmo, gdyż darmo dostał....
- przyjmuje wielkie nagrody niewiadomego pochodzenia od organizacji "Rycerzy Kolumba", której patronem jest demon, 
 ​
bo przecież nie święty z Nieba i kard. Dziwisz pozwala, aby w Kościele katolickim takie organizacje były... 
  
  

PAN JEZUS:

"To zdanie ciągle powtarzam: kto nie czci Mnie KRÓLA - nie jest Mnie godzien", a ty kardynale Dziwisz
wszystkich obdarzasz czcią, tylko nie Mnie KRÓLA - co dzieli.

Moja rada dla ciebie jest taka: łączcie się wszyscy w jedną grupę katolicką, a wtedy będziecie liczni. 
Bo teraz Moi wierni nie mają normalnego PASTERZA

i dlatego Mój Kościół Chrystusowy do przepaści zmierza.
To Ja tobie wyznaczam czas - już od teraz, od dzisiaj - wracaj na piękne drogi Boże
i niech to będzie publiczne porzucenie grzechu w pokorze.
Rozeznaj i zabroń powstawania grup satanistycznych w Moim Kościele,
w którym "rycerze demonicznego Kolumba" stoją na czele.
Nie bierz więcej od nich żadnych nagród finansowych,
a do wywyższeni​a im​ Jezusa Chrystusa na KRÓLA POLSKI bądź gotowy.
Przeproś wszystkich, których obrażałeś swoimi bezbożnymi decyzjami
i wydaj decyzję, aby Ołtarze w kościołach umocnić Chrystusowymi Krzyżami.
Te Ołtarze - Stoły przypominają stoły biesiadne,
bo Moją Mękę nazwałeś "ucztą", a to nieładnie, nieładnie.
Msza Święta jest to Moja Droga Krzyżowa prowadząca na śmierć.
Czy ty chciałbyś takie zakończenie życia swojego mieć?
Nagromadziłeś w swoim sercu wiele przeciwności
i masz na sumieniu wiele grzechów ludzkości.
Ciągle mówię do ciebie, ale nie chcesz Mnie słuchać,
a tym samym wybierasz wieczność z demonami, bo ​im ​tylko ufasz.
Przywróć godność Jezusowi Chrystusowi KRÓLEWSKĄ
i poproś o pomoc Moją Matkę Niebiańską.
A może wybierasz nad Polską - chorągiew niemiecką?
Dużo macie Polacy wrogów dookoła - nawet Rosja do napaści na was jest gotowa.
Jeżeli nadal zlekceważysz Moją prośbę i "sługą" twoim pozostanę -
to niebawem w Polsce niewola nastanie.
Czy chcesz być potępiony jak kardynał Hlond, który jest w piekle?
On także walczył ze Mną KRÓLEM zaciekle.
NA KONIEC POWIEM CI KARDYNALE DZIWISZ - "NIE MÓJ",
LEPIEJ PRZEPROŚ WSZYSTKICH I NA GRANICY PRAWORZĄDNOŚCI I MIŁOŚCI BOŻEJ STÓJ.
Jeśli posłuchasz M​OICH​ RAD, to ci wszystko przebaczę
i Bóg Ojciec będzie z ciebie bardzo rad, a Ja na ziemi nowe zadanie ci wyznaczę.

Naród polski jest wybrany przed wiekami do uwielbiania Boga, który jest o was zatroskany.
Wszyscy w Niebie chcemy całkowitego POKOJU na ziemi,
a tylko Jezus Chrystus KRÓL uczyni go, gdyż serca ludzkie na miłosierne zamieni.
Tak tobie i wam wszystkim dopomóż Bóg.

 
 
 
 
 
 
                           
​     ​
 
 
 
 
Mateńko Boża prosimy o Twoje święte słowo do kard. Dziwisza, bo jesteś Matką kapłanów
 
.​
  

Matka Boża

" Ja - Matka wszystkich kapłanów drżę o was i mówię: słuchajcie co mówi wam Mój Syn
a pozbędziecie się wszystkich win.

Gdy posłuchacie  Mojego Syna, to nie będzie nikt was za nic winił,

i nie będzie pytał - jaka tej zmiany jest przyczyna.

Na ziemi będzie trwał POKÓJ i RADOŚĆ, bo ludzkość ma już kataklizmów i wojen dość.

Gdybyście przestrzegali "Dziesięć Przykazań Bożych i "Dwu Miłości",

to Jezus Chrystus panowałby na ziemi na stałe, a nie tylko gościł.

A kapłana Piotra Natanka otoczcie modlitwą i proście Aniołów z Nieba i Archaniołów

do przybywania i
otaczania jego Grzechyni.
"Drogi Krzyżowe" odprawiajcie w jego intencji,
aby nikt nie znęcał się nad Moim świętym kapłanem więcej.
Wasza Matka".

  (Jk 3,16-4,3)
 
 
Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś /zstępująca/ z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.
 ​

Modlitwa za kapłanów
O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.
     Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata. 
     Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu. Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte więzy miłości łączące Serce Boże z sercem człowieczym. Amen.
  ​
Kard. 
Dziwisz grozi ks. 
Natankowi
 
 ​
http://gloria.tv/media/8ieLvZgYPYt

 
                 ​Przepowiednie dla Polski - następstwo październikowych wyborów 2011 rok​
 
​              
 https://www.youtube.com/watch?v=ih5f49rGGuE


 M O D L I T W A​
    Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały - udziel mu miłości i światła Ducha Świętego.
         Daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie.
                Panie Jezu - daj nam świętych kapłanów, Ty sam utrzymuj ich w świętości.
    O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc Miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich 
             od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawiane są na duszę kapłana.
           Niech moc Miłosierdzia Twego o Panie Jezu, kruszy i wniwecz obraca wszystko to,
    co by mogło przyćmić świętość kapłana - bo Ty wszystko możesz. Amen". Dz.św.Faustyny 1052
 
        KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE - TO NASZE RYCERSKIE HASŁO I MARYJO KRÓLOWO POLSKI.
         OJCZYZNĘ WOLNĄ RACZ NAM DAĆ PANIE  I NIECH POKÓJ I MIŁOŚĆ WRESZCIE NASTANIE.    

​     ​
,, Sancte Michael Archangele ":

Archanioł Michał depcze bestięSancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus; supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen

Po polsku (ale wersja po łacinie jest lepsza i bardziej polska, gdyż bardziej Święta, gdyż jest to język Kościoła Rzymskokatolickiego):

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obro­ną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy; a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

  Środa, 30 września 2015
  ŚW. HIERONIMA,
  PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA
 
 
 
Z Prologu do komentarza Księgi Izajasza proroka św. Hieronima, kapłana
 

Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa


Posłuszny nakazom Chrystusa: "Badajcie Pisma" oraz "Szukajcie, a znajdziecie" wypełniam swą powinność, bym przypadkiem nie usłyszał razem z Żydami: "Jesteście w błędzie nie znając Pisma ani mocy Bożej". Jeśli bowiem, jak mówi apostoł Paweł, Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą, to ten, kto nie zna Pisma, nie zna mocy Boga ani Jego miłości: nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa.
Dlatego będę naśladował ojca rodziny, który ze swego skarbca wyjmuje rzeczy stare i nowe, a także oblubienicę, która w Pieśni nad Pieśniami mówi: "Owoce nowe i stare, miły mój, zachowałam dla ciebie". Zamierzam objaśniać Izajasza w ten sposób, aby ukazać go nie tylko jako proroka, ale jako ewangelistę i apostoła. On sam zresztą mówi o sobie i innych ewangelistach: "Jakże piękne są stopy zwiastunów radosnej nowiny, którzy ogłaszają pokój". Do niego też, jakby do apostoła, mówi Bóg: "Kogo poślę i kto pójdzie do ludu tego". On zaś odpowiada: "Oto ja, poślij mnie".
Niech jednak nikt nie sądzi, że w niewielu słowach zamierzam zamknąć całą treść księgi, gdyż obejmuje ona całość Bożych tajemnic. Zapowiada Emmanuela narodzonego z Dziewicy, Dokonawcę przedziwnych znaków i cudów, który umarł i został pogrzebany, który zmartwychwstał i który jest Zbawicielem wszystkich narodów. A cóż powiedzieć o zagadnieniach dotyczących przyrody, etyki, logiki? Wszystko, co się odnosi do Pism świętych, wszystko, co język ludzki może wypowiedzieć, umysł zaś pojąć, wszystko to zawiera się w tej księdze. O jej tajemnicach zaświadcza sam autor: "Każde widzenie będzie dla was jakby słowami zapieczętowanej księgi. Jeśli da się ją temu, kto umie czytać, mówiąc: Czytaj księgę, wówczas odpowie: Nie mogę, bo jest zapieczętowana. Kiedy zaś da się ją takiemu, kto nie umie czytać, mówiąc: Czytaj, odpowie: Nie umiem czytać".
Jeśli zaś wydaje się to komuś mało ważne, niechaj posłucha słów apostoła Pawła: "Prorocy niech przemawiają po dwóch albo po trzech, a inni niech to roztrząsają. Gdy zaś komuś innemu z siedzących dane będzie objawienie, pierwszy niechaj zamilknie". Jakże jednak mogą zamilknąć, skoro mówienie lub milczenie należy do Ducha Świętego, który przemawia przez proroków? Jeśli więc rozumieli to, co mówili, ich wypowiedzi pełne są mądrości i rozumu. Do ich uszu dochodziły nie tylko dźwięki uderzanego głosem powietrza, ale sam Bóg przemawiał do serca proroków według słów jednego z nich: "Anioł mówił do mnie" oraz: "Wołając w naszych sercach, Abba, Ojcze", a także: "Będę słuchał tego, co mówi do mnie Pan Bóg".
 
                                                               http://2.bp.blogspot.com/-5S0BiPYLlaA/VM0_0Cyqn-I/AAAAAAAANOA/zl9xxepDFV4/s1600/cytaty%2B%C5%9Bw.%2BHieronim.jpg
 
Święty Hieronim
Hieronim urodził się ok. 345 r. w Strydonie (prawdopodobnie na terenie dzisiejszej Chorwacji). Był synem zamożnych ludzi pochodzenia rzymskiego, katolików. Studiował w Rzymie pod kierunkiem mistrzów łaciny i retoryki, m.in. Donata. Tam - w wieku młodzieńczym, zgodnie z ówczesnym zwyczajem - przyjął chrzest między 358 a 364 r. z rąk papieża św. Liberiusza. Wówczas postanowił porzucić światowe życie i zająć się zagadnieniami religijnymi. Udał się następnie do Trewiru, ówczesnej stolicy cesarstwa, gdzie na życzenie rodziców miał rozpocząć karierę urzędniczą; prawdopodobnie jednak podjął tam studia teologiczne. Z Galii powrócił do Włoch. W tym czasie jego siostra wstąpiła do klasztoru. Także i sam Hieronim został w Akwilei mnichem i ok. 373 r. wyjechał na Wschód, by w Jerozolimie pracować naukowo i poddać się rygorystycznemu życiu. Poprzez Azję Mniejszą wyruszył do Ziemi Świętej, ale wyczerpany trudami podróży zatrzymał się w Antiochii. Znalazł się o krok od śmierci. Po wyzdrowieniu zaczął intensywną naukę greki i języka hebrajskiego, poświęcił się studiowaniu Pisma świętego na Pustyni Chalcydyckiej.

Święty Hieronim W 377 r. w Antiochii Hieronim przyjął święcenia kapłańskie, zastrzegając jednak, że pragnie dalej wieść życie ascetyczne. Za cel swojego życia postawił pracę naukową. Na dłuższy czas (379-382) zatrzymał się w Konstantynopolu. Miasto urzekło go swoją historią, bogactwem zabytków, zasobnością w książki. Właśnie wtedy patriarchą Konstantynopola był św. Grzegorz z Nazjanzu. Hieronim słuchał pilnie jego kazań. W tym czasie przełożył na język łaciński niektóre homilie Orygenesa i Historię Euzebiusza z Cezarei Palestyńskiej.
W 382 r. uczestniczył w synodzie rzymskim, gdzie na polecenie papieża Damazego zaczął pracować nad poprawianiem dawnego przekładu Nowego Testamentu i psalmów. W latach 382-384 był sekretarzem i doradcą papieża Damazego. Mieszkał na Awentynie, gdzie skupił wokół siebie elitę intelektualną i religijną Rzymu. Wśród jego uczniów znalazła się także św. Marcella (+ 410). Właśnie w jej pałacu zamieszkał. Na spotkania duchowe przybywała do niego również inna można pani Rzymu, św. Paula (+ 404), i jej córka, św. Eustochia (+ ok. 419). Po śmierci papieża (+ 384) Hieronim udał się do Egiptu; zwiedził Ziemię Świętą, Egipt, klasztory w Nitrii. Słuchał wykładów znakomitego znawcy pism Orygenesa, Dydyma Ślepca. Udał się następnie do Palestyny i w 386 r. zamieszkał w Betlejem. Tam pozostał już do śmierci.
Organizował tam działalność charytatywną, prowadził wykłady, pod jego opieką powstały cztery klasztory. Odznaczał się encyklopedyczną wiedzą, umiłowaniem ascezy, pracowitością, gorącym przywiązaniem do Kościoła, czcią do Matki Bożej, a przede wszystkim umiłowaniem Pisma Świętego. Współcześni mu odnotowali jednak, że miał wybuchowy charakter.

Święty Hieronim Pozostawił po sobie niebywale ogromną spuściznę literacką. W latach 389-395 przełożył na łacinę wiele ksiąg Septuaginty (greckiego przekładu Biblii). Przez 24 lata (382-406) przetłumaczył na łacinę całe Pismo święte. Jego przekład, tzw. Wulgata (co oznacza "powszechnie przyjmowane"), został przyjęty przez Sobór Trydencki jako tekst urzędowy. Hieronim napisał także komentarze do wielu ksiąg Pisma oraz przełożył liczne teksty Ojców Kościoła. Zwalczał współczesne mu herezje. Ostatnie lata spędził w grocie sąsiadującej z Grotą Narodzenia Pana Jezusa. Zmarł osamotniony 30 września 419 lub 420 r. Jego relikwie sprowadzono z czasem do Rzymu. Obecnie znajdują się w głównym ołtarzu bazyliki S. Maria Maggiore. Jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego, patronem eremitów, biblistów, egzegetów, księgarzy i studentów.

Ikonografia ukazuje najczęściej św. Hieronima jako wielkiego pokutnika w długiej szacie albo obnażonego starca, w przepasce na biodrach, wycieńczonego postami. Czasami przedstawiany jest w kapeluszu kardynalskim, co jest aluzją do jego funkcji sekretarza papieskiego, lub w postawie siedzącej przy pulpicie. Atrybutami Świętego są: czaszka, gołębica, kamienie, klepsydra, księga, lew u stóp, oswojone lwiątko, model kościoła, pióro pisarskie, rylec do pisania i tabliczka, trąba powietrzna przypominająca Sąd Ostateczny, wielbłąd.
 
Modlitwa poranna świętego Hieronima

Panie mój i Boże mój! Obróć rano ku mnie oczy Twoje, prowadź i kieruj kroki moje, abym według woli Twojej chodził. Daj mi dziecinną bojaźń, serdeczną skruchę pokorny umysł, czyste sumienie, abym serce tylko do niebieskich rzeczy przyłączał, grzech w nienawiści miał, a sprawiedliwość miłował. Odejm Panie odemnie płoche pożądliwości życia rozwiozłego, smętność świata leniwość ducha, próżną chwałę i wszelaką wyniosłość. Zaszczep w sercu Mojem cnotę powściągliwości, czyste obyczaje prawdziwą cierpliwość, nie obłudną pokorę i miłość bliźniego. Strzeż Panie ust moich, abym nic próżnego i niepożytecznego nie mówił, nieprzytomnych nie osławił, obecnych brzydkiemi i uszczypliwemi słowy nie obraził, ale owszem we wszystkiem Ciebie wielbił i usty mojemi chwałę Twoją wyznawał. Strzeż Panie oczu moich, aby nie poglądały z chciwością i pożądliwością na rzeczy przemijające, na dobra i sławę bliźniego i na próżność, ale żebym z Dawidem mówił: „oczy moje zawsze ku Panu, albowiem nogi moje od sidła wybawi" i zaś „do Ciebie Panie podniosłem oczy moje, który mieszkasz w niebiesiech." Strzeż Panie uszu moich, aby się nie przysłuchiwały obgadywaniu i kłamstwu, ale żeby zawsze otwarte były ku słuchaniu słowa Twego. Strzeż Panie nóg moich, aby nic chodziły próżnując po domach, a w Twojej służbie leniwemi znalezione nie były, ale żeby niewzruszenie wytrwały na drodze przykazań Twoich. Strzeż Panie rąk moich, aby się nic otworzyły ku przekupieniu i niesprawiedliwości, ale żeby niepokalane i niewinne podnosiły do Ciebie i abym mógł mówić z prorokiem: „Podniesienie rąk moich niech Ci będzie ofiarą poranną i wieczorną." Strzeż Panie wnijścia i wyjścia mego, abym w imieniu Twojem chodził i św. anioł Twój mi towarzyszył, dobrą drogę wskazywał i na ścieżce pokoju i prawdy mnie prowadził. Wlej Panie we mnie czyste myśli, słowa i uczynki, abym przed oblicznością Twoją chodząc, zawsze wolę Twoją świętą wykonywał. Przez Zbawiciela ludzkiego Jezusa Chrystusa Pana naszego, któremu cześć i chwała na wieki. Amen.

za: Ołtarzyk Polski (1851r.)


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Dostojeństwo aniołów

     Dostojeństwo aniołów      
 

- Pismo Święte widzi św. Michała Archanioła jako „wojownika”, który walczy z szatanem. On też będzie dowódcą wojska anielskich w ostatecznej walce z szatanem – mówi dla PCh24.pl ks. dr hab. Janusz Królikowski, profesor UPJPII, wykładowca teologii dogmatycznej. Anioł – słysząc to słowo każdemu zazwyczaj przychodzi na myśl dziecięca postać ze skrzydełkami. Księże Profesorze, na ile to wyobrażenie pokrywa się z rzeczywistością? 

W tym powszechnym dziecięcym wyobrażeniu są zawarte przede wszystkim dwie rzeczy. Postać ze skrzydełkami jest odzwierciedleniem ludzkiej wyobraźni, która od wieków w taki właśnie sposób wyobraża sobie anioła. I nie dotyczy to tylko dzieci. Już najstarsze przedstawienia chrześcijańskie w taki sposób pokazują anioła. Ponieważ jesteśmy ludźmi, potrzebujemy wyobrażeń. W przypadku anioła ludzka wyobraźnia musi skapitulować. Jak wyobrazić sobie czystego ducha, którym jest anioł? Druga rzecz związana ze skrzydłami, która odzwierciedla pewne treści teologiczne, dotyczy anioła jako spełniającego błyskawicznie, w duchu posłuszeństwa i miłości, misje zlecone przez Boga. Czy może być coś lepszego niż skrzydła, by wyrazić tę prawdę? Mówimy: „poleciał, jakby miał skrzydła”. Obraz skrzydeł niesie więc ważne przesłanie teologiczne i duchowe.

 
http://www.pch24.pl/dostojenstwo-aniolow,18052,i.html#ixzz3n79nNaMu

 

Znana aktorka przestrzega kobiety przed ... seksem przedślubnym!

                                              
Chrześcijańska aktorka Meagan Good zwróciła się do kobiet w sprawie seksu. Powiedziała, by młode kobiety powstrzymywały się przed współżyciem seksualnym do czasu jak wyjdą za mąż.          

Meagan Good to aktorka znana m.in. z serialu "Minority Report". Ma 34 lata.

Co ciekawe, aktorka choć publicznie przyznaje się do chrześcijaństwa, uważa, że za powstrzymywaniem się przed seksem do ślubu nie przemawiają jedynie względy religijne. "Mówię do młodych kobiet, bo przekaz jaki obecnie trafia do pań jest taki, że potrzebują być takie i takie, żeby zwrócić czyjąś uwagę albo zostać uznane za wartościowe. Zachęcam je, by poczekały, ale nie mówię kazania ani nie mówię tego w sposób religijny - zaznacza aktorka.

http://www.fronda.pl/a/znana-aktorka-przestrzega-kobiety-przed-seksem-przedslubnym,57597.html

___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Witamy imigrantów – w Gdyni pojawiły się pierwsze plakaty „STREFA PRAWA SZARIATU”

http://www.pch24.pl/witamy-imigrantow---w-gdyni-pojawily-sie-pierwsze-plakaty-strefa-prawa-szariatu,38449,i.html

P0lska bieda czy żydowska lichwa ?
 
 
UWAGA MOCNE! ks. Grzegorz Śniadoch o tym, jak przetrwac.
 
http://www.gloria.tv/media/Zos3Ndz6278

______________________________________________________________________________________

CHCĄ ZABIĆ CIEBIE I TWOICH BLISKICH!!!
JACYŚ LUDZIE PLANUJĄ ZABIĆ NIEMAL CAŁĄ POPULACJĘ ZIEMI!!!!

Z obecnych kilku miliardów ludzi, tylko 500 mln ma być pozostawionych przy życiu – po to, by niewolniczo pracowali dla elity zarządzającej Ziemią, by byli całkowicie od niej zależni i żeby pozostawali pod jej całkowitą kontrolą. Plan ten został ogłoszony światu 22 marca 1980 r. na 4 dwustronnych kamiennych tablicach, zawierających ten sam tekst.
CZY ROZUMIESZ DO CZEGO ZMIERZAJĄ FUNDATORZY SZCZEPIONEK, KAMER, CHIPÓW, PODSŁUCHÓW, SPISÓW, ANKIET, GMO, FLUORU, ASPARTAMU, NIKOTYNIZMU, ALKOHOLIZMU, ZBOCZEŃ, ROZWODÓW, TELEWIZJI, FASTFOODÓW, EUTANAZJI, ZBROJEŃ, INTERWENCJI ZBROJNYCH, EKUMENIZMU, KREDYTÓW, ELEKTROWNI ATOMOWYCH, BIEDY, ABORCJI, GLOBALIZACJI, CENZURY, POLITYCZNEJ POPRAWNOŚCI, TEMATÓW ZASTĘPCZYCH, SKŁÓCANIA I STOPNIOWEGO ODBIERANIA NAM WSZYSTKIEGO? CZY TO ROZUMIESZ?
https://7777777blog.wordpress.com/2011/05/21/oni-chca-zabic-ciebie-i-twoich-bliskich/
http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/tajemnicza-modyfikacja-przy-monumencie-georgia-guidestones

___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Jesus is Lord

 

Dziewięć powodów, dla których warto jeść jajka

(a trzeci jest moim ulubionym)

Szanowny Czytelniku,
jajko zawiera wszystkie składniki odżywcze niezbędne do przeobrażenia pojedynczej komórki w pisklę.
kompletne, żywe kurczątko, które ma szkielet, organy wewnętrzne, ślepia, krew, a nawet pióra i dziób! Bez żadnego udziału zewnętrznego, nie licząc odrobiny tlenu, który przenika przez skorupkę.
Nie do wiary, prawda? Jak się dokonuje ten cud natury? Tylko białko i żółtko jednego jaja, które równie dobrze mogłoby skończyć na patelni jako sadzone? Zachwycam się tym nieustannie i wciąż nie mogę w to uwierzyć.
Ale jeśli zapytasz dietetyka, on wyjaśni Ci, że nie jest to aż tak zaskakujące, jakby się mogło wydawać. Ponieważ jajo naprawdę jest najbardziej kompletnym pokarmem, jaki istnieje.

1. Wszystkie proteiny

Jajko jest uważane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) za produkt doskonały, jeśli chodzi o zawartość białka (protein).
Występują w nim w idealnych proporcjach wszystkie najważniejsze aminokwasy. Oznacza to, że można zachować doskonałe zdrowie, spożywając jajka jako jedyne źródło protein.
I nie ponosi się żadnego ryzyka niedoboru.
Dostarczanie organizmowi odpowiedniej ilości białka może wspomóc zwiększenie masy mięśniowej1, zredukować masę tłuszczową2, obniżyć ciśnienie krwi3 i poprawić stan kości.4

2. Deszcz witamin

Jajko zawiera witaminę A, B2, B5, B6, B9, B12, D, E oraz K.
To jeden z pokarmów najbardziej kompletnych, jeśli chodzi o zawartość witamin.

3. Dużo choliny

Jedno żółtko zawiera 100 mg choliny.
Cholina jest absolutnie niezbędnym, a przy tym słabo znanym ogółowi społeczeństwa składnikiem odżywczym.
Odgrywa ona zasadniczą rolę biologiczną jako tzw. dawca grup metylowych i prekursor S-adenozylometioniny (substancji często stosowanej w leczeniu artrozy).
Zdecydowana większość populacji spożywa cholinę w niewystarczających ilościach. Specjalista Steven Zeisel alarmuje:
Najnowsza analiza badań NHANES (Narodowe Badania Zdrowia i Żywienia) 2003-2004 wykazała, że średnie spożycie choliny wśród dzieci (z wyjątkiem tych najmłodszych), mężczyzn i kobiet (w tym kobiet w ciąży) jest na znacznie niższym poziomie niż zalecany.5
Spożywanie jaj umożliwia wyrównanie tego niedoboru.

4. Dobre tłuszcze

Jedno duże jajko zawiera 5 gramów dobrych tłuszczów.
Oczywiście, powiedzmy to uczciwie, jakość tych tłuszczów zależy przede wszystkim od tego, z jakiego chowu pochodzą kury i czym są karmione.
Dziś większość mieszkańców miast uważa, że zdrowa kura powinna być karmiona ziarnem, zwłaszcza kukurydzą.
To herezja.
Kura jest wszystkożerna: mimo że nie ma zębów, to nie jest tajemnicą, że uwielbia mięso, robaki, wszelkiego rodzaju owady. Zje wszystko, co znajdzie w glebie, pod warunkiem, że pozwoli się jej wolno biegać na świeżym powietrzu. Będzie również jeść trawę i liście.
Takiego rodzaju chów i dieta przyczynią się do powstawania dobrych tłuszczów w jajku, kwasów tłuszczowych omega-3 i jeszcze wielu innych składników, ale pod warunkiem, że hodowca wpadnie na dobry pomysł, żeby dawać swoim kurom siemię lniane lub olej z ryb. Wówczas jaja będą jeszcze bogatsze w kwasy omega-3.
Badania wskazują, że spożywanie jaj bogatych w kwasy omega-3 jest bardzo skutecznym sposobem obniżenia poziomu trójglicerydów we krwi6. Trójglicerydy są dobrze znanym faktorem chorób serca7.

5. Luteina i zeaksantyna na zdrowe oczy

Jedną z konsekwencji starzenia się jest pogorszenie wzroku. Istnieje wiele składników odżywczych, które pomagają przeciwdziałać procesowi degeneracji Twoich oczu.
Wśród nich najbardziej godne uwagi są luteina i zeaksantyna – silne przeciwutleniacze, które mają tendencję do gromadzenia się w siatkówce oka8.
Badania wykazują, że dostarczenie odpowiedniej ilości tych składników może znacznie zmniejszyć ryzyko dolegliwości związanych z wiekiem: zaćmy i zwyrodnienia plamki żółtej9.
Żółtko zawiera duże ilości luteiny i zeaksantyny.
W badaniu naukowym opublikowanym w American Society for Clinical Nutrition przeanalizowano wpływ dodania żółtka jaja do diety osób, których 20% dziennego zapotrzebowania kalorycznego pochodziło z tłuszczu wołowego lub oleju kukurydzianego. Badanie wykazało, że zwykłe dodanie 1,3 żółtka jaja kurzego dziennie przez 4 i pół tygodnia spowodowało podwyższenie poziomu luteiny o 28%-54%, a zeaksantyny o 114%-142% w surowicy10.

6. Jaja nie podnoszą poziomu cholesterolu

Jaja padły ofiarą poważnego zniesławienia – równie głupiego, co niesłusznego.
Oskarżono je o podwyższanie poziomu cholesterolu, przez co utrzymuje się, że nie powinno się jeść więcej niż 3 – 4 jajek tygodniowo11. Co odważniejsi zalecają spożycie do 6 na tydzień12.
A ja powiem tak: jedz tyle, ile chcesz, nawet 3 dziennie. Chyba, że cierpisz na genetyczną hipercholesterolemię rodzinną.
Prawdą jest, że jajko zawiera 212 mg cholesterolu, czyli więcej niż połowę zalecanej dziennej dawki cholesterolu (300 mg).
Ale należy pamiętać, że cholesterol pokarmowy ma niewielki wpływ na poziom cholesterolu we krwi.
80% cholesterolu we krwi jest produkowane przez wątrobę.
Ponadto reakcja na cholesterol znacznie różni się u poszczególnych osób:
 • u 70% osób jaja nie zwiększają poziomu cholesterolu w ogóle;
 • u innych mogą nieco zwiększyć poziom cholesterolu HDL.
Może to wydawać się niepokojące, jeśli zaliczasz się do tych 30%.
Ale tak naprawdę, to wcale takie nie jest: wśród osób, które mają wysoki poziom cholesterolu HDL, ryzyko chorób serca, udaru mózgu i innych problemów zdrowotnych jest niższe13.
Codzienne spożywanie jaj przez osoby cierpiące na zespół metaboliczny (cukrzyca, otyłość) spowodowało polepszenie profilu lipidowego krwi i poprawę wrażliwości na insulinę14.

7.  Jajka są tanie

Jaja nie są drogie. Jeśli przeliczymy ich cenę za kilogram, to okazuje się ona niższa niż większości mięs i ryb.

8.  Jaja dają poczucie sytości

Jaja pozwalają na uzyskanie satysfakcjonującego uczucia sytości.
Badanie z udziałem 30 kobiet z nadwagą wykazało, że spożywanie jajek na śniadanie ułatwiało im kontrolowanie głodu.
W porównaniu do kobiet spożywających chleb, u kobiet jedzących jajka bez żadnego wysiłku automatycznie, w ciągu 36 godzin, zmniejszała się ilość spożywanych pokarmów15.

9.  Jajka są smaczne!

Jaja są pyszne same w sobie i dobrze wypadają jako składnik różnych dań.
Zawarte w nich dobre tłuszcze sprawiają, że jajka łatwo chłoną wszystkie smaki, z którymi połączysz je podczas gotowania: z grzybami, cebulą, boczkiem, grillowaną papryką, pieprzem.
Ważne jest, żeby umieć się delektować. Teraz już wiesz, że możesz to robić bez najmniejszych obaw.
Zdrowia życzę,
Jean-Marc Dupuis
 

Olej z pestek winogron nie działa

Szanowny Czytelniku,
Olej z pestek winogron nie ma dobroczynnego wpływu na zdrowie.
Niczego nie leczy. Na nic nie wpływa. Nie wierz dowcipnisiom, którzy opowiadają co innego.
Na przykład na jednym z portali o tematyce zdrowotnej jest napisane:
Znany (sic) jako doskonały środek moczopędny i sprzymierzeniec detoksu, olej z pestek winogron ma również zalety w walce ze starzeniem się i w kosmetyce. Ma właściwości antyoksydacyjne, chroni naszą skórę przed starzeniem się i naprawia włosy. Olej z pestek winogron znany jest w kuchni ze względu na swoje właściwości antycholesterolowe.
Strona, która wyświetlała się jako pierwsza w Google po wpisaniu w wyszukiwarkę „olej z pestek winogron” mówi:
Olej z pestek winogron posiada liczne zalety i może wspomóc walkę z żylakami, zapobiegać niektórym chorobom, próchnicy oraz zredukować napięcie przedmiesiączkowe. Olej z pestek winogron może mieć także właściwości przeciwzapalne, antyalergiczne, antyrakowe oraz działanie przeciwbakteryjne. Olej z pestek winogron może także być stosowany w leczeniu trądziku i zapalenia skóry, oparzeń słonecznych, plam starczych, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, reumatoidalnego zapalenia stawów, zaćmy oraz zwyrodnienia plamki żółtej, a także w pozbywaniu się zmarszczek i rozstępów skórnych. Ponadto olej z pestek winogron może posiadać właściwości antyseptyczne.
Ciekawe… ale to bzdury.
******************************
W najnowszym wrześniowym numerze Naturalnie Zdrowym Być między innymi:
 • Dlaczego dieta odchudzająca (znowu) się nie udała?
 • Powrót do szkoły: jak pozbyć się wszy?
 • 5 oznak sygnalizujących niedobór witaminy D... oraz problemy, jakie z tego wynikają
 • Mięśnie brzucha – na płaski brzuch i mocny kręgosłup
 • Czego się nie mówi o hyzopie
 • Zabójca nowotworów ukrywany przed społeczeństwem
A także:
 • Uwaga na lek: dwa antybiotyki przyczyną nagłych zgonów
 • Czy flawonoidy to tajemnica długiego życia Jeanne Calment?
 • Dlaczego migdały nie powodują tycia
 • Białka zwierzęce zmniejszają ryzyko udaru mózgu
 • Te mydła wywołują raka
Aby rozpocząć prenumeratę miesięcznika Naturalnie Zdrowym Być lub poznać jej warunki, przejdź do formularza na tej stronie (kliknij tutaj).
******************************
Nie mogę nikogo oskarżyć. Nie mam też żadnych dowodów, za to mam głębokie przekonanie, że ta anonimowa strona internetowa, która nie cytuje żadnych źródeł naukowych, została stworzona przez jakiegoś producenta oleju z pestek winogron, który nie ma skrupułów i zrobi wszystko, by upłynnić swoją produkcję, nawet za cenę wprowadzenia klientów w błąd.
Żadne badania nigdy nie wykazały nawet najmniejszego, korzystnego wpływu oleju z pestek winogron na zdrowie, zwłaszcza w walce z rakiem.
Olej ten jest sprzedawany w małych i eleganckich buteleczkach sprawiających wrażenie, że to cenny płyn. Ale jest to pospolity produkt uboczny przemysłowego przetwarzania odpadów winorośli.
Przez setki lat właściciele winnic wytwarzali tony bezwartościowych pestek z winogron, z którymi nie mieli co zrobić. Dziś, dzięki postępowi technologii, są w stanie wyciskać z nich olej, co jeszcze sto lat temu było niemożliwe.

Niegodziwe kłamstwo

Domniemane korzyści dla zdrowia płynące oleju z pestek winogron byłyby związane z rzekomą wysoką zawartością antyoksydantów, szczególnie flawonoidów, oligoproantocyjanidynów (OPC).
To prawda, że same pestki winogron zawierają mnóstwo OPC (wrócę do tego w dalszej części newslettera).
Ale OPC nie występują w oleju z pestek winogron z prostego powodu. Są one cząsteczkami polarnymi, które nie rozpuszczają się w oleju, ponieważ nie jest polarny (ci z Czytelników, którzy znają się na chemii, wiedzą, o co mi chodzi).
I rzeczywiście, ogromna szkoda, że OPC nie występuje w oleju z pestek winogron.
Bo OPC to warte Twojej uwagi składniki odżywcze. Odkrył je francuski badacz, profesor Masquelier, którego historia godna jest opowiedzenia:

W jaki sposób Indianie uratowali francuskich odkrywców uwięzionych w lodach Kanady?

Historia OPC zaczęła się w epoce renesansu, w czasach wielkich odkryć geograficznych.
Kiedy statek znanego odkrywcy, Jacquesa Cartiera, został uwięziony przez lód na rzece Saint-Laurent w Kanadzie, w 1534 r., cała załoga padła ofiarą strasznej choroby dokuczającej marynarzom: szkorbutu.
Życie uratowali im Indianie, pojąc ich naparem z igieł i kory sosny.
Ponad 400 lat później profesor Jacques Masquelier z Uniwersytetu w Bordeaux wybrał się do Quebeku, by sprawdzić, jaki składnik sosny mógł uratować francuskich marynarzy.
Wiadomo było, że szkorbut leczy się witaminą C. Ale przecież sosna nie zawiera witaminy C!
W ten właśnie sposób odkrył klasę związków flawonoidowych o jeszcze większych właściwościach antyoksydacyjnych niż witamina C. Nazwał je pycnogenolami, ale ostatecznie oficjalna nazwa chemiczna zatwierdzona przez rząd amerykański brzmiała „oligoproantocyjanidyny” (OPC).
Profesor Masquelier odkrył, że OPC występowały w równie dużej ilości w pestkach winogron. Ponieważ region Bordeaux to ojczyzna winnic, dostarczył on istotne ilości surowca do produkcji ekstraktów o wysokiej zawartości OPC, zaś pestki winogron stały się przedmiotem bardzo intensywnych badań uniwersyteckich1.
OPC są obecnie bardzo popularne. Te z kory sosny nadmorskiej znajdują się w suplementach diety z najwyższej półki pod nazwą Pycnogenol®.

Niezwykłe właściwości OPC

OPC:
 • Wiążą kolagen, białko niezbędne dla naszych stawów, ścięgien, skóry, kości i ścian tętnic.
 • Mają bardzo silne działanie ochronne, hamując stany zapalne i utlenianie.
 • Ich działanie antyoksydacyjne jest od 20 do 50 razy silniejsze niż działanie witaminy C i E.
Są zdrowe dla naczyń krwionośnych, i to właśnie nimi tłumaczy się skuteczność czerwonego wina, dobrze znaną w przypadku problemów z krążeniem i niewydolnością żył.
Ale w oleju z pestek winogron nie znajdziesz nawet najmniejszych śladów OPC!

Olej o wysokiej zawartości omega-6

Olej z pestek winogron wychwala się również ze względu na wysoką zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, rzekomo lepszych dla zdrowia niż tłuszcze nasycone. O tłuszczach nasyconych mówi się, że zatykają tętnice, ale to mit, który dziś stracił na aktualności2.
Ponadto, pamiętasz zapewne, że istnieją dwie główne kategorie tłuszczów nienasyconych: omega-3 i omega-6.
Najważniejsze to spożywać je w odpowiednich proporcjach. Jeść tyle samo każdego z nich, lub w najgorszym przypadku stosunek spożywanych kwasów omega-3 do omega-6 powinien wynosić 1:5.
Niestety, nowoczesna dieta zachodnia zawiera często 15, 20 lub 30 razy więcej omega-6 niż omega-3.
Omega-3 są droższe i rzadsze: znajdziesz je w tłustych rybach (sardela, sardynki, makrela, śledź), w oleju lnianym, w orzechach włoskich, w portulace – produktach spożywczych rzadko spotykanych w naszych kuchniach…
Omega-6 występują w oleju kukurydzianym i słonecznikowym, które znajdziesz wszędzie, bo ich ceny są najniższe.
Także olej z pestek winogron jest przepełniony kwasami omega-6. Zawiera ich aż 70%. Jego spożywanie sprzyja powstawaniu stanów zapalnych i podwyższa ryzyko chorób serca.
Na domiar wszystkiego, francuscy naukowcy wykazali, że tłuszcze te miały także katastrofalny zwyczaj podwyższania ryzyka zachorowania na raka piersi! (3)
I jeszcze jeden problem: kwasy tłuszczowe wielonienasycone są bardzo niestabilne i łatwo się utleniają, stając się toksyczne.
Utlenianie następuje bardzo szybko pod wpływem ciepła. A więc nie wolno używać tych olejów do gotowania.
Na patelnię potrzebujesz tłuszczu nasyconego, np. masła klarowanego, tłuszczu wołowego, smalcu, tłuszczu z kaczki, nierafinowanego oleju kokosowego lub oleju z ziaren palmowych.
Ale przenigdy oleju z pestek winogron!

Olej z pestek winogron a witamina E

Jedynym wartościowym składnikiem odżywczym występującym w dużych ilościach w oleju z pestek winogron jest witamina E. Łyżka tego oleju zawiera 3,9 mg witaminy E, co odpowiada 19% zalecanego dziennego spożycia.
Ale biorąc pod uwagę ilość odpowiadających temu kalorii, to nic nadzwyczajnego. Dużo więcej witaminy E można sobie dostarczyć, jedząc orzechy włoskie lub szpinak, które dodatkowo zawierają mnóstwo innych wartościowych składników odżywczych.

Olej nie do jedzenia

Szczerze, nie da się powiedzieć nic dobrego w kwestiach zdrowotnych o oleju z pestek winogron.
A jednak mnóstwo osób chwali go za zmiękczające działanie na skórę i włosy. Używa się go także do masażu i w aromaterapii (jako rozpuszczalnik olejków aromatycznych).
Nie mam nic przeciwko temu, wręcz przeciwnie. W każdym razie niczym Ci nie grozi stosowanie go na skórę lub włosy.
Ale, szczerze, tego oleju się NIE je.
 
Zdrowia życzę,
Jean-Marc Dupuis
PS Jednym z najistotniejszych problemów dzisiejszej medycyny jest fakt, że lekarze zwykle nie proponują pacjentom terapii naturalnych. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej. 
----------------------------
Zapraszam do śledzenia Poczty Zdrowia na Twitterze: https://twitter.com/PocztaZdrowia i na Facebooku: www.facebook.com/PocztaZdrowia
----------------------------

Aż w 80% Twój stan zdrowia zależy od...

sposobu Twojego odżywania, tego, jak sypiasz, poziomu Twojego stresu oraz od stanu środowiska, w którym żyjesz
90% nowotworów bezpośrednio wiąże się z trybem życia: nieodpowiednim odżywianiem, paleniem tytoniu, brakiem ruchu i zanieczyszczeniem środowiska!
Nieodpowiednia dieta ma wpływ na powstawanie nowotworów, cukrzycy typu 2, osteoporozy, chorób serca czy nawet zwyrodnieniowego zapalenia stawów (artroza)!
Jak w naturalny sposób skutecznie walczyć z chorobami
wynikającymi ze złego stylu życia
przeczytasz w Kronikach Poczty Zdrowia
W trzech tomach zebrano najważniejsze artykuły Jeana-Marca Dupuis, publikowane w newsletterze Poczta Zdrowia.
Aby zyskać więcej informacji, kliknij tutaj.
----------------------------
Odkryj na nowo zapomniane właściwości roślin leczniczych dzięki miesięcznikowi Rośliny i Zdrowie. Sprawdź, jak samodzielnie przygotować napary, olejki, odwary, okłady czy maści.
Już we wrześniowym numerze odkryte na nowo roślinne sposoby między innymi na:
 • leczenie czyraków, trądziku, niektórych form egzemy i ciemieniuchy
 • bóle głowy, migreny oraz zawroty głowy,
 • stłuczenia i opuchliznę po stłuczeniach, a także przyspieszenie gojenia się ran,
 • zwiększenie możliwości obrony antyoksydacyjnej,
 • ochronę funkcjonowania Twojego mózgu
 • i wiele innych porad i receptur.
Aby dowiedzieć się więcej o publikacji Rośliny i Zdrowiekliknij tutaj
​----------------------------
Źródła:
1) Oligo-proanthocyanidines; http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/
Fiche.aspx?doc=oligo_proanthocyanidines_ps
2) 
3) Helping women to good health: breast cancer, omega-3/omega-6 lipids, and related lifestyle factors;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  BMC Medicine | Full text | Helping women to good health...
In addition to genetic predisposition and sex hormone exposure, physical activity and a healthy diet play important roles in breast cancer (BC). Increased intake of...
 
Preview by Yahoo
 
 
 
 

Teraz Cię skontrolują, czy zażywasz leki

Szanowny Czytelniku,
wiele się mówi o nowych spółkach mających swój początek w Kalifornii, takich jak Google, Facebook, Twitter czy Snapchat…
Ale nikt nie wspomina o firmie Proteus, choć wycenia się ją na 1,2 mld dolarów1.
Skąd to milczenie?
******************************************
Cholesterol: drobny szczegół, o którym „zapomniano” ci powiedzieć...
Temat jest drażliwy, czasem nawet nie wolno go ruszać - cholesterol. Drobiazgowo analizowany w badaniach krwi, wszyscy wciąż powtarzają te same nieprawdziwe informacje.  Specjaliści medycyny naturalnej niekiedy również …
Przeżyć 100 lat bez chorób degeneracyjnych!
„Kiedy masz 90 lat i przychodzi po Ciebie śmierć, powiedz jej, że jest za wcześnie i odeślij ją z powrotem”. Tak mawiają starsi mieszkańcy małej wyspy, którzy odkryli tajemnicę życia stu lat... w dobrym zdrowiu. Jednak zdrowe i długie życie nie jest zasługą przypadku!
5 oznak niedoboru chromu
W czasopismach dla kobiet możesz przeczytać, że chrom pozwala schudnąć! To nieprawda. Pojawia się problem przedawkowania chromu, co może być równie niebezpieczne, jak niedobory tego pierwiastka. Doradzamy, jak się w tym odnaleźć.
Te wiele innych ważnych tematów znajdziesz w lipcowym numerze miesięcznika Naturalnie Zdrowym Być.
Aby rozpocząć jego prenumeratę i poznać wspomniane tu tematy dotyczące ochrony Twojego zdrowia, przejdź do formularza na tej stronie (kliknij tutaj).
******************************************
Bo Proteus to nie Twoja sprawa… choć Proteus zna Twoje sprawy od podszewki.

Mikroskopijne chipy elektroniczne w Twoich tabletkach

Proteus Digital to spółka, która opracowała chipy elektroniczne wielkości ziarnka piasku i która umieszcza je w lekach na receptę.
Chipy te są aktywowane pod wpływem działania soków żołądkowych i przekazują lekarzowi sygnał, informując go, jaką dawkę pacjent zastosował, o której godzinie, z czym zażył lekarstwo…
Oficjalnie, ma to być „dla Twojego dobra”.
Oficjalnym celem jest wsparcie pacjentów w leczeniu: powiadamiając, że zapomnieli przyjąć przepisanej dawki, przesyłając nowe opakowanie leku, gdy kończy się poprzednie, informując lekarza, co robił jego pacjent od ostatniej wizyty.
Idąc dalej tym tropem, można sobie nawet wyobrazić, że karetka sama się zgłosi, kiedy chip przekaże sygnał, że pacjent przyjął jednocześnie dwa leki, których nie można zażywać razem!

System dopuszczony w Stanach Zjednoczonych

System Proteus został dopuszczony trzy lata temu przez amerykańskie władze medyczne2 i jest już wdrażany.
To wystarczy, żeby spodziewać się, że jego wejście do Europy to kwestia miesięcy.
Problem polega jednak na tym, że prawdziwe zadanie systemu Proteus znacznie wykracza poza zwykłą troskę o nasze zdrowie i dobre samopoczucie.
Jego ukryte cele obnażył artykuł, który ukazał się w Wall Street Journal. System Proteus został stworzony po to, by:
rozwiązać problem wspólny dla lekarzy, koncernów farmaceutycznych i firm ubezpieczeniowych: pacjenci nie zawsze przyjmują zapisane leki, co może źle wpłynąć na ich zdrowie, zmniejszyć sprzedaż leków oraz zwiększyć wydatki na ochronę zdrowia… Żeby wejść na rynek, system Proteus musi dowieść, że poprawia częstotliwość i regularność przyjmowania lekarstw przez pacjentów3.
A więc ni mniej, ni więcej tylko jest to system, którego celem jest zwiększenie spożycia leków!
Jeśli na to pozwolimy, Wielki Brat będzie wkrótce wiedział, kiedy każda z przepisanych Ci tabletek trafi do Twojego żołądka. I będzie umiał przywołać Cię do porządku, byś łykał co trzeba.

Nie chciałbym okazać się pesymistą, ale…

Zgoda, ale przecież to nie ogranicza mojej wolnej woli. Jeśli nie chcę przyjąć leku, to chip niczego tu nie zmieni – odpowiedział mi znajomy.
Mam nadzieję, że ma rację.
Ale jednak trzymam się na baczności.
Bo kto zabroni urzędnikom wprowadzić – oczywiście „dla dobra pacjentów” – systemu kija i marchewki przewidującego kary finansowe dla złych pacjentów, którzy po wejściu tego systemu do powszechnego obiegu nie zawsze przyjmą leki?
Urzędnicy państwowi wychodzą z założenia, że to oni są szafarzami prawdy absolutnej w dziedzinie zdrowia. I że oficjalnie dopuszczone metody leczenia są dla zdrowia najlepsze.
Ci, którzy są innego zdania i którzy nie leczą się według oficjalnych zaleceń, automatycznie stają się w oczach rządzących winni. Posądzi się ich o to, że specjalnie pozostają chorzy, a co „gorsze” – że obciążają społeczeństwo nienależnymi kosztami.
A zatem logiczne, a nawet moralnie właściwe wydaje się podejmowanie środków represyjnych, by takich pacjentów przywrócić siłą na właściwą drogę. Nawet gdyby miało to się odbywać w imię oszczędności budżetowych, „rozsądku finansowego” i „solidarności społecznej”.
Mam nadzieję, że się mylę. I że te chipy elektroniczne w lekarstwach nigdy nie będą wykorzystywane, by karać pacjentów za „niesubordynację” i za to, że starali się leczyć środkami naturalnymi zamiast przyjmować substancje chemiczne wydawane na receptę.
Tymczasem Wall Street Journal pisze, że nowe spółki już podążają tropem szpiegujących lekarstw: MeadWestvaco Corp i Express Scripts Holding Co.4 Na razie nic mi to nie mówi.
Ale trzeba trzymać rękę na pulsie, bo prawdopodobnie ciąg dalszy nastąpi…
Zdrowia życzę,
Jean-Marc Dupuis
----------------------------
Odkryj dobroczynne właściwości roślin leczniczych dzięki miesięcznikowi Rośliny i Zdrowie. Już w lipcowym numerze między innymi:
 • Do dzieła! Jak zaopatrywać się kupować rośliny?
 • Cynamon na chorobę Parkinsona.
 • Co zrobić, aby nie wyglądać jak zombie...
 • Oryginalny sposób, aby już nie kaszleć
 • Przejedzenie: skorzystaj z połączenia trzech ziół „oczyszczających” (nigdy osobno...)
 • Roślinna tarcza ochronna przed sezonowymi infekcjami
 • Twój przepis na masal czaj.
----------------------------
Duńscy naukowcy na początku lat 80. odkryli, że Eskimosi bardzo rzadko cierpią na choroby stawów. To właśnie oni spożywają najwięcej kwasów tłuszczowych omega-3 EPA i DHA, które można znaleźć w rybach i mięsie fok. Niespełna pięć lat później pierwsze badania na zwierzętach potwierdziły podejrzenia, że EPA i DHA poprawiają ruchomość stawów.
Jakie jeszcze korzyści dla zdrowia Twojego i Twoich Bliskich przyniosą kwasy omega-3?
Dowiesz się z lipcowego numeru Dossier Naturalnych Terapii "Kwasy omega-3. Co powinieneś wiedzieć o wielonienasyconych kwasach tłuszczowych”.  Dowiedz się więcej o Dossier Naturalnych Terapii
----------------------------
Kronikach Poczty Zdrowia przeczytasz, jak w naturalny sposób skutecznie walczyć z chorobami. Poznaj zebrane w trzech tomach artykuły Jeana-Marca Dupuis, publikowane w newsletterze Poczta Zdrowia.
Aby zyskać więcej informacji, kliknij tutaj.
----------------------------
Źródła:
2) Proteus Digital Health Announces FDA Clearance of Ingestible Sensor;  http://www.proteus.com/press-releases/proteus-digital-health-announces-fda-clearance-of-ingestible-sensor-2/
4) Express scripts; About Us - Express-Scripts.com
 
 
 
 
 
 
 
 
  About Us - Express-Scripts.com
Express Scripts makes the use of prescription drugs safer and more affordable. See how we can bring you the lowest total plan costs, improved health outcomes an...
 
Preview by Yahoo
 
 
 
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Fragment kazania z 26.09.2015 - aktualne
https://www.youtube.com/watch?v=8fWQsp3pDeA
Podgląd filmu YouTube Przepowiednie dot. współczesnych wydarzeń w Polsce
MARSZ PRZECIWKO IMIGRANTOM Wrocław 27.09.2015 1/2
 
 https://youtu.be/gqM7DaZ-YlM
 
 
 
 MARSZ PRZECIWKO IMIGRANTOM Wrocław 27.09.2015 1/2
 
https://www.youtube.com/watch?t=176&v=Sp6j4CCuf7g
 
 
 
Polacy Przeciw Imigrantom  relacja z manifestacji - Warszawa
 
https://youtu.be/HMeCRINUNDQ
 
 
 
Marian Kowalski - Genialne Przemówienie
 
https://youtu.be/Yiw3fiC7VG0
 
 
 
 
Puste kościoły Wiednia staną się domami dla imigrantów
 
http://www.pch24.pl/puste-koscioly-wiednia-stana-sie-domami-dla-imigrantow,38408,i.html
 
Komentarz pod informacją, jakże trafny:
 
Adam  
​ - ​ Kościoły to miejsca święte. Raz poświęcone Bogu zostają nimi na zawsze. Każdy jeden Kościół to Dom Boży i jeśli nie ma już Chrześcijan, którzy by się w nim modlili, to powinien zostać zamknięty i zachowany jako miejsce święte, sakralne. Przerabianie Kościołów na domy mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, dyskoteki, domy czy pokazy mody to bezczeszczenie miejsc Świętych. Ale nie mam wątpliwości, że Pan Bóg takich rzeczy nie pozostawi bez odpowiedzi.


Po wizycie prezydenta Chin Xi Jinpinga w USA: bardziej rywale niż partnerzy
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1025895,title,Po-wizycie-prezydenta-Chin-Xi-Jinpinga-w-USA-bardziej-rywale-niz-partnerzy,wid,17874958,wiadomosc.html

napisy - strefa szariatu  - w  Gdyni !!! czy tego chcemy ?
 

http://www.pch24.pl/witamy-imigrantow---w-gdyni-pojawily-sie-pierwsze-plakaty-strefa-prawa-szariatu,38449,i.html

  

Czy słyszeliście już - aby biskup powiedział : zwracajcie nam uwagę gdy widzicie upadek czci dla najświętszego sakramentu ?

http://www.pch24.pl/tv,bp-schneider--zwracajcie-nam-uwage-gdy-widzicie-upadek-czci-dla-najswietszego-sakramentu--,37606

 

___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

            

​ PAN JEZUS W LIŚCIE DO KARD. DZIWISZA POWIEDZIAŁ, ŻE ROSJA DO NAPAŚCI NA POLSKĘ JEST GOTOWA I JEŚLI KS. DZIWISZ NIE ZASTOSUJE SIĘ DO PROPOZYCJI PANA BOGA, TO BĘDZIE DRUGIM PO HLONDZIE WINNYM MILIONÓW ISTNIEŃ LUDZKICH​, GDYŻ JEST NAJWIĘKSZYM PRZECIWNIKIEM OFICJALNEGO KRÓLOWANIA PANA JEZUSA W POLSCE.

"Polaków rozstrzelają, Polskę spalą"
Żyrinowski: W czerwcu wybuchnie wojna!

Władimir Żyrinowski udzielił wywiadu Fakt24.pl. Usłyszeliśmy od niego przerażające słowa. Nakreślone przez niego scenariusze zdarzeń w Europie muszą budzić grozę zwłaszcza wśród Polaków. Ten wiceprzewodniczący rosyjskiej Dumy pozwolił sobie na niedopuszczalne groźby. Mówił, że w sytuacji wybuchu wojny (która rzekomo jest nieunikniona i ma wybuchnąć już w czerwcu) połowa Polski będzie spalona, a Polacy zostaną rozstrzelani. Słowa bulwersują tym bardziej, że Żyrinowskiego toleruje Kreml i za podobne dywagacje włos mu z głowy nie spadnie.
Fakt24.pl: W naszym kraju istnieje przekonanie, że nie lubi pan Polski i Polaków. Skąd, pańskim zdaniem, wzięło się takie przeświadczenie?
- W Rosji nie ma antypolskich nastrojów, choć w całej swojej historii Polska zawsze trzymała się wrogów Rosji: Szwecji, Niemiec, Francji i Litwy. Nigdy nie byliście po stronie Rosji. Zawsze znajdowaliście się wśród tych, którzy z nami walczyli. Oddaliśmy wam wschodnie ziemie Niemiec, teren Polski się powiększył. Gdybyśmy byli w dobrych relacjach, oddalibyśmy wam również cały zachód Ukrainy. Zazwyczaj sąsiedzi żyją za sobą źle, ale przecież mamy sporo wspólnego - słowiańskie korzenie - ale Polska z jakiegoś powodu woli być na usługach USA.
http://www.fakt.pl/polska/wladimir-zyrinowski-dla-fakt24-pl-wybuchnie-wojna-w-czerwcu,artykuly,580100.html

___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

DWA LATA TEMU ZMARŁY GLEMP - UPRZEDZAŁ CIĘ poprzez duszę wybraną 

             - KARDYNALE DZIWISZ ODEJDŹ Z KRAKOWA 

Klątwa Stanisława: Biskup krakowski Stanisław nieszczęściem dla Polski?

Biskup Stanisław wielokrotnie upominał króla za niewłaściwe postępowanie wobec poddanych i za publiczne powodowanie zgorszenia. Przestrogi pozostawały jednak bez skutku. Zgodnie z prawem kanonicznym za te wykroczenia bp Stanisław rzucił klątwę na Bolesława Śmiałego. Biskup wezwany przed sąd królewski nie stawił się, gdyż nie pozwalało mu na to prawo kanoniczne, i został przez króla bezprawnie skazany na śmierć. Autorytet Stanisława musiał być w Polsce ogromny, skoro według podania nawet najbliżsi stronnicy króla Bolesława nie śmieli targnąć się na jego życie. Jak podaje w "Kronice polskiej" Wincenty Kadłubek, 11 kwietnia 1079 r. król i trzech dworzan wtargnęli do kościoła na Skałce, gdy biskup odprawiał Mszę św. Bolesław Śmiały zabił biskupa uderzeniem miecza w tył głowy, a jego ciało poćwiartował na dziedzińcu klasztornym.

Jan Długosz w "Żywocie św. Stanisława" opisuje cuda, jakie zdarzyły się po śmierci Biskupa Męczennika. Najpierw na miejsce zbrodni nadleciały cztery orły wyjątkowej wielkości, które zaczęły odpędzać zgłodniałe zwierzęta od poćwiartowanego ciała. A gdy po trzech dniach, wbrew królewskiemu zakazowi, kapłani i wierni Kościoła krakowskiego przyszli zebrać rozrzucone szczątki, aby urządzić Biskupowi godny pochówek, zastali ciało cudownie zrośnięte, nawet bez śladu ran. Biskup Męczennik Stanisław ze Szczepanowa stał się symbolem jedności narodowej, a jego kult sprawiał, że do grobu na Wawelu pielgrzymowano z całej Polski nie tylko w czasach rozbicia dzielnicowego kraju, ale i w okresie zaborów. Został kanonizowany 17 września 1253 r. w Asyżu przez papieża Innocentego IV Święto patronalne przypada 8 maja. Jan Paweł II nazwał go "patronem chrześcijańskiego ładu moralnego". Każdego roku w Krakowie w niedzielę po 8 maja odbywa się z udziałem Episkopatu Polski i wiernych z całej Polski uroczysta procesja z relikwiami św. Stanisława ze Skałki na Wawel i z Wawelu na Skałkę.

Mieczysław Czuma, Leszek Mazan - Fragmenty książki "Maczanka krakowska”.

"Od tragicznej śmierci (1079) krakowskiego biskupa Stanisława Szczepanowskiego żaden król o tym imieniu nie utrzyma się na tronie do końca kadencji i nie zostanie pochowany na Wawelu. Ta prawda, zwana klątwą Stanisława, znana była szeroko w Europie, osobliwie Piastom, Jagiellonom i Wazom - i żaden z nich nie dał dziecku na chrzcie imienia Stanisław. Tragiczne losy zmuszonych do abdykacji królów Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz ich trumien tylko potwierdziły starą prawdę, że nie wolno igrać z losem (obaj monarchowie sami poniekąd dodatkowo prowokowali ów los, koronując się - jako jedyni z polskich królów - w Warszawie).

Tysiącletnia klątwa rozciąga się również na stolec biskupi: od roku 1079 żaden biskup Stanisław nie ubrał na głowę infuły krakowskiej. Gdy starał się o nią biskup płocki Stanisław Łubieński, usłyszał od króla Zygmunta III: "Po świętym Staisławie żaden Stanisław na katedrze krakowskiej zasiąść nie może". Bliższe motywy królewskiej opinii nie są znane. 30 marca 1700 roku mianowano biskupem krakowskim biskupa kujawskiego Stanisława Dąbskiego; nie zdążył on jednak objąć kanonicznie nowego biskupstwa, gdyż 15 grudnia tegoż roku zmarł. Tak szybki zgon pozbawił go również prawa do pochówku w wawelskiej katedrze; spoczął w jezuickim kościele Świętych Piotra i Pawła. Klątwa rozciąga się również na prezydentów miasta. Od ustanowienia tej funkcji w 1791 roku przez Sejm Wielki, do roku 2003 Krakowem rządziło prezydentów i przewodniczących prezydium Rady Narodowej. Imię Stanisław nosił jedynie zasiadający w magistracie w latach 1810-1815 Stanisław Kostka Zarzecki, zmuszony do abdykacji po ustanowieniu Krakowa Wolnym Miastem, w którym władzę sprawował Senat. We wrześniu 1939 roku, po ucieczce prezydenta Bolesława Czuchajowskiego obowiązki jego pełnił, rozstrzelany później przez Niemców, wiceprezydent Stanisław Klimecki. Innych Stanisławów-prezydentów w dziejach Krakowa, zgodnie z klątwą, brak.. (...)"

Podobno Zygmunt III nie chciał biskupa Stanisława w Krakowie, bo bał się, że zostanie wygnany, jak Bolesław Szczodry i jeżeli wróci do kraju, to co najwyżej w trumnie, ale bez prawa do pogrzebu na Wawelu. Tak więc klątwa Św. Stanisława może wiązać się z odmową ówczesnego biskupa krakowskiego (Lamberta III?) na pogrzeb Bolesława Szczodrego w katedrze wawelskiej (przypuszcza się, że został pochowany w Tyńcu).

 

P​odobno Kraków i Polskę miały spotkać nieszczęścia jeśli w Krakowie zasiądzie Stanisław. Dzisiaj mamy w Krakowie  Stanisława Dziwisza.

___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

TRAGICZNEJ SYTUACJI WSZYSTKICH LUDZI A NIE TYLKO CHRZEŚCIJAN SĄ WINNE WŁADZE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, GDYŻ NIE STOSUJĄ SIĘ DO POLECEŃ PANA JEZUSA. NALEŻY WYWYŻSZYĆ PRZEZ KAŻDE PAŃSTWO A SZCZEGÓLNIE WATYKAN PANA BOGA - JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA KAŻDEGO NARODU I ŚWIATA CAŁEGO A WTEDY ZAPANUJE POKÓJ NA ŚWIECIE, BO ON JAKO KRÓL ZMIENI SERCA LUDZKIE NA MIŁOSIERNE I NIE BĘDZIE WOJEN.​ A WTEDY BĘDZIE JEDEN RZĄD ŚWIATOWY, ALE  POD PATRONATEM PANA BOGA A NIE  - 'NWO'. mk.                              

                 

Saudyjscy prześladowcy chrześcijan jako obrońcy „praw człowieka”?

To decyzja w ONZ (NWO)

Na czele Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych stanęła Arabia Saudyjska. Wybór dokonany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ spotkał się z falą krytyki. Niewykluczone, że ten kraj ściął w ostatnim roku więcej głów niż Państwo Islamskie – uważa ekspert z Międzynarodowego Towarzystwa Praw Człowieka. 

Mocne słowa krytyki płyną między innymi z Międzynarodowego Towarzystwa Praw Człowieka (IGFM) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Jak ocenia ekspert ds. Bliskiego Wschodu z tej organizacji, Max Klingberg, decyzja ONZ o wyborze Arabii Saudyjskiej na kierownictwo Rady Praw Człowieka jest „groteskowa, ale równocześnie znacząca dla strukturalnej niewystarczalności ONZ”. Według Klingberga już sam fakt, że Arabia Saudyjska otrzymała miejsce w Radzie ONZ zajmującej się kwestiami prześladowań i dyskryminacji jest „farsą”. Ekspert sugeruje też, że następnym razem na czele Rady może stanąć Islamska Republika Iranu lub Korea Północna.

W swojej krytyce decyzji ONZ Klingberg wskazuje choćby na planowaną dekapitację i ukrzyżowanie 21-letniego opozycjonisty Aliego al-Nimra, który w momencie aresztowania miał zaledwie 17 lat. Saudyjskie władze zarzuciły mu, że podczas jednej z antyrządowych demonstracji miał przy sobie broń palną i koktajl Mołotowa. Al-Nimr utrzymuje, że choć rzeczywiście tak zeznał, to zostało to na nim wymuszone torturami. Al-Nimr został potraktowany w taki sposób, bo przynależy do szyickiej mniejszości, podobnie jak chrześcijanie, traktowanej przez wahabickie władze z ogromną niechęcią. 

Decyzję ONZ skrytykował także ombudsman (rzecznik praw obywatelskich) Wolnej Partii Demokratycznej (FDP), Christopher Gohl. Jego zdaniem wybór Arabii Saudyjskiej jest podyktowany interesami naftowymi państw zachodnich. Z kolei szef FDP w Bawarii Albert Duin uznał, że równie dobrze można byłoby postawić skompromitowanego Seppa Blattera z FIFA na czele organizacji antykorupcyjnej.

Max Klingberg dodaje, że jest niewykluczone, iż Arabia Saudyjska w ciągu ostatnich 12 miesięcy ścięła więcej ludzi, niż… Państwo Islamskie. Do tego dochodzą jeszcze szeroko rozpowszechnione praktyki biczowania i amputacji kończyn, kamienowania i krzyżowania. - Przy całym uzasadnionym przerażeniu Państwem Islamskim nie można zapominać, że inne kraje islamskie – jak Arabia Saudyjska, Iran czy Pakistan – są o wiele bliższe jego ideologii i systemowi prawnemu, niż wielu sądzi – dodaje Klingberg według agencji informacyjnej „idea”.

99 proc. ludności Arabii Saudyjskiej to, oficjalnie, muzułmanie. Organizacja Open Doors zajmująca się prześladowanymi chrześcijanami ocenia, że Arabia Saudyjska to jedno z dwunastu najbardziej wrogich chrześcijaństwu państw świata. W swoim opisie tamtejszej sytuacji zwraca uwagę, że nielegalne jest publiczne praktykowanie religii innych niż islam sunnicki, a przejście na chrześcijaństwo karane jest śmiercią. Kościoły domowe (istnienie innych jest zakazane), choć w teorii legalne, często padają ofiarą nalotów policji religijnej. Zakazany jest import Biblii czy jakichkolwiek symboli wiary chrystusowej. Dodatkowo to właśnie Arabia Saudyjska w największej mierze odpowiada za finansowanie światowego dżihadu.

Źródła: kath.net, liberale.de, opendoors.usa

​     ​
Pach

 

___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

                      

Komentatorzy podzieleni w sprawie oceny papieskiej wizyty w Stanach Zjednoczonych.

Pielgrzymka Franciszka na Kubę i do Stanów Zjednoczonych wzbudziła mieszane uczucia wśród znacznej części katolików. Papież unikał jednoznacznych stwierdzeń. Z jego ust nie padły słowa o grzechu aborcji. Zamiast potwierdzenia nauki Kościoła, wierni częściej słyszeli o kwestiach politycznych. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Muller przypomina, że papieżowi nie powinno zależeć na dobrej opinii polityków, ale na zbawieniu dusz.
Gdy Ojciec św. przemawiał przed kongresmenami, głośny aplauz wśród zgromadzonych na zewnątrz na Kapitolu wzbudziło zdanie dotyczące złotej reguły. – Złota reguła – mówił Franciszek - przypomina nam o naszej odpowiedzialności za ochronę i obronę życia ludzkiego na każdym etapie jego rozwoju. Papież na tym stwierdzeniu poprzestał. Nie rozwinął myśli. Skoncentrował się za to na konieczności zniesienia kary śmierci i ochrony planety przed skutkami rzekomego ocieplenia.
W rzeczywistości, papież podczas całej pielgrzymki nigdy wyraźnie nie wspomniał o aborcji, czy „dzieciach nienarodzonych” – co zdaniem amerykańskiego portalu usnews.com – wywołało ogromne rozczarowanie katolików zaangażowanych na rzecz ochrony życia. Pragnęli oni wyraźnego potwierdzenia nauczania moralnego w tej kwestii, zwłaszcza teraz, gdy toczy się śledztwo przeciwko skandalicznym praktykom Planned Parenthood.

Istnieją trzy sposoby modlitwy i uwagi, przez które dusza wznosi się lub opuszcza: wznosi się wtedy, gdy stosuje te sposoby w odpowiednim czasie, opuszcza zaś, jeśli podejmuje je niewłaściwie i nie w porę.
Uwaga i modlitwa ściśle się ze sobą jednoczą, podobnie jak dusza i ciało. Jeśli zabraknie jednego elementu, drugi nie może istnieć. Łączą się one w dwojaki sposób. Najpierw uwaga odpiera grzechy, będąc jakby strażnikiem i zwiadowcą. Następnie wkracza modlitwa, która natychmiast niszczy i uni­cestwia złe myśli, opanowane przez czujność. Sama uwaga bo­wiem nie byłaby zdolna tego dokonać.
Uwaga i modlitwa stanowią więc bramę do życia i śmierci. Jeśli modlitwę oczyścimy dzięki uwadze, stajemy się lepsi, jeżeli natomiast skalamy ją brakiem czujności, wiele tracimy.
Istnieją zatem, jak powiedzieliśmy, trzy sposoby uwagi i mo­dlitwy. Własności każdego z nich należy wyłożyć, aby ten, kto pragnie przystąpić do ich praktykowania i osiągnąć życie, mógł wybrać najlepszy i nie narazić się na ryzyko, że nieświadomie opowiadając się za gorszym sposobem, zostanie pozbawiony lepszej części.
http://www.pch24.pl/metoda-swietej-modlitwy-i-uwagi,38359,i.html#ixzz3n78qluja
​....​

___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 PAN BÓG PRZYCHODZI DO SWOICH I ....PROSI, A  SWOI GO NIE CHCĄ PRZYJĄĆ TYLKO CZEKAJĄ NA MASOWE MORDOWANIE LUDZI......​A PRZECIEŻ TO TAKIE ŁATWE I NIE WYMAGA KOSZTÓW - TYLKO "AKT UCZYNIENIA PANA JEZUSA KRÓLEM"..... WIĘC GDZIE SĄ WŁADZE KOŚCIELNE? WOLĄ UCZYĆ OFIARY? mk.

Sąd w Arabii Saudyjskiej skazał młodego człowieka na ścięcie głowy i ukrzyżowanie. Najskuteczniejszym sposobem ocalenia Alego jest przekonanie rządów USA, Niemiec i Wielkiej Brytanii, aby wpłynęły na swoich saudyjskich sojuszników. Podpisz jak najszybciej, bo wyrok śmierci może zostać wykonany w każdej chwili:


PODPISZ PETYCJĘ
Przyjaciele i Przyjaciółki!

Dwudziestojednoletni Saudyjczyk czeka na ścięcie. Potem jego ciało ma zostać ukrzyżowane i wystawione na widok publiczny. Tymczasem Arabia Saudyjska objęła właśnie przewodnictwo Rady Praw Człowieka ONZ. To mogłoby być śmieszne, gdyby nie było tak potworne!

Ali Mohammed al-Nimr został aresztowany za udział w antyrządowych demonstracjach. Miał wówczas 17 lat. W więzieniu zmuszono go torturami do podpisania zeznań, a sąd skazał go na śmierć. To nie jest odosobniony przypadek. Tylko w tym roku w Arabii Saudyjskiej stracono już ponad 100 osób. Karę śmierci wykonuje się tam średnio co drugi dzień.

Francja zażądała już wstrzymania egzekucji, jednak to USA, Niemcy i Wielka Brytania mają najbardziej zażyłe relacje z reżimem. Zadziałamy najskuteczniej, kierując nasze oburzenie przeciwko przywódcom tych państw. Oni mogą wpłynąć na decyzję swoich saudyjskich sojuszników. Egzekucja może zostać wykonana w każdej chwili. Jak najszybciej podpisz petycję, aby ją powstrzymać i ocalić Alemu życie:


https://secure.avaaz.org/pl/stop_saudi_beheadings_loc/?bfMxMhb&v=65610

Arabia Saudyjska przewodniczy od niedawna Radzie Praw Człowieka przy ONZ. To od niej zależą nominacje najważniejszych sprawozdawców i ekspertów. Przerażający wyrok wydany na Alego pokazuje cały absurd tej sytuacji. Według znawców praw człowieka jest to „nieuzasadniona egzekucja”, zabroniona w świetle międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka, ponieważ w chwili popełnienia przestępstwa Ali był jeszcze nieletni. Jego kuzyn, znany szyicki duchowny i opozycjonista, także został skazany na śmierć.

Arabia Saudyjska nie cofnie się przed wykonaniem egzekucji, o ile nie odczuje, że wizerunkowy koszt tej decyzji na arenie międzynarodowej będzie zbyt wysoki.

Rządy niektórych państw Zachodu podtrzymują godne potępienia, ale bliskie relacje handlowe z Arabią Saudyjską – zwykle sprzedają jej broń, a kupują ropę naftową. Ich głos ma znaczenie. Kilka miesięcy temu pod wpływem naszej kampanii niemiecki wicekanclerz Sigmar Gabriel przekonał saudyjskich dyplomatów, aby wstrzymali karanie batami blogera Raifa Badawiego. Od tej pory Badawi nie był biczowany i żyje, choć nadal tkwi w więzieniu.

Zostało bardzo mało czasu! Przekonajmy potężnych zachodnich przywódców, że muszą wpłynąć na Saudyjczyków i doprowadzić do wstrzymania egzekucji. Muszą również podjąć niezbędne kroki na forum ONZ, aby pozbawić Arabię Saudyjską przewodnictwa Rady Praw Człowieka. Podpisz petycję jak najszybciej! Ocalmy życie młodego człowieka:


https://secure.avaaz.org/pl/stop_saudi_beheadings_loc/?bfMxMhb&v=65610

Kiedy gdzieś na świecie despotyczna władza narusza fundamentalne prawa człowieka, nasza społeczność podnosi głos i pomaga zapobiec najgorszemu. Czyniliśmy tak już nieraz. Stańmy dziś razem w obronie Alego.

Z nadzieją i determinacją,

Alice, Melanie, Marie, Alex, Marigona, Maria Paz i Spyro wraz z całym zespołem Avaaz

Dowiedz się więcej:

Gazeta Wyborcza: Zetną, a później ukrzyżują. Bo 16-latek obraził króla
http://wyborcza.pl/1,75477,18909549,zetna-a-pozniej-ukrzyzuja-bo-16-latek-obrazil-krola.html

TVN24: Ali Mohammed al-Nimr ma zostać ścięty. Kara śmierci w Arabii
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/ali-mohammed-al-nimr-ma-zostac-sciety-kara-smierci-w-arabii,578485.html

Gulf Times: Francja żąda odwołania egzekucji młodego Saudyjczyka (tekst w j. angielskim)
http://www.gulf-times.com/region/216/details/456125/france-urges-saudi-arabia-to-cancel-death-penalty-for-youth

CNN: ONZ i obrońcy praw człowieka wzywają Arabię Saudyjską, by nie wykonywała wyroku ścięcia i ukrzyżowania (tekst w j. angielskim)
http://edition.cnn.com/2015/09/23/middleeast/saudi-arabia-ali-al-nimr-execution/

The Independent: Król Salman ścina coraz więcej poddanych. W Arabii Saudyjskiej egzekucje „co drugi dzień” (tekst w j. angielskim)
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-executions-amnesty-international-beheadings-death-sentences-rate-under-king-salman-10470456.html


Al Arabiya: Saudyjsko-francuski kontrakt na 12 mld dolarów już podpisany (tekst w j. angielskim)
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/06/24/France-Saudi-Arabia-to-ink-12bln-arms-deal.html


The Guardian: Jemen i skandal ze sprzedażą brytyjskiej broni Arabii Saudyjskiej (tekst w j. angielskim)
http://www.theguardian.com/world/2015/sep/17/yemen-and-the-scandal-of-uk-arms-sales-to-saudi-arabia

Avaaz.org to 41-milionowa społeczność „on-line”. Na co dzień pilnujemy, by poczynania decydentów uwzględniały wartości i przekonania globalnej opinii publicznej. („Avaaz” w wielu językach oznacza „głos” lub „pieśń”). Członkowie Avaaz są obywatelami wszystkich krajów na ziemi, nasz zespół pracuje w 18 państwach i na 6 kontynentach, w 17 językach.Przeczytaj o największych kampaniach Avaaz tutaj, obserwuj nas na Facebooku lub Twitterze.

Otrzymujesz tę wiadomość jako członkini/ członek społeczności Avaaz, ponieważ dołączyłaś/eś do naszej kampanii Community Petitions Site w dniu 2014-06-25 za pomocą tego adresu e-mail: bkozlowska2@autograf.pl.
Aby upewnić się, że nasze wiadomości nie będą trafiać do spamu, dodaj avaaz@avaaz.org do Twojej listy kontaktów. Aby zmienić swój adres e-mail, język otrzymywanych wiadomości lub inne dane, skontaktuj się z nami, lub kliknij tutaj, aby zrezygnować z subskrypcji.


Aby skontaktować się z Avaaz, prosimy nie odpowiadać na ten e-mail. Zamiast tego prosimy skontaktować się z nami przez www.avaaz.org/pl/contact lub pod telefonem +1-888- 922-8229 (USA).

___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Kościół walczy z pedofilią. A islam ją uświęca.

Wraz z rozprzestrzenianiem islamu i prawa szariatu również  małżeństwa z nieletnimi stają  się problemem, który nie dotyczy już  tylko krajów arabskich, ale całego świata. Zjawisku temu sprzyja fakt, że jest ono sankcjonowane przykładem Mahometa, za którego „sunną” przykładem podążają miliony muzułmanów na całym świecie.
Z kolei Robert Spencer mówi: takie zachowanie Mahometa, którego setki milionów ludzi uważa za wzór i standard postępowania przyniosło cierpienia niezliczonej liczbie kobiet i dziewcząt.
Nigeria – 800 000 przedwczesnych ciąż
Jednym z islamskich krajów, gdzie małżeństwa z dziećmi są na porządku dziennym jest północna Nigeria, gdzie obowiązuje prawo szariatu. Nigeryjski rząd starał się zwalczać tę praktykę ustanawiając w 2003 r. Ustawę o Prawach Dziecka, która określa minimalny wiek zawarcia małżeństwa jako osiemnaście lat.
Islamscy duchowni są zaciekłymi przeciwnikami tej ustawy.
http://www.fronda.pl/a/kosciol-walczy-z-pedofilia-a-islam-ja-uswieca,57709.html

24 lata i Polski juz prawie niema.

A to swietny tekst wziety z onetu:
 Jak PRL wypada na tle III RP?
 Porównajmy sobie by wiedziec o co toczy sie spór?
 DLUGI :
 W zeszlorocznym Wprost ukazalo sie zestawienie ile zaciagnal dlugów Gierek
 (od 1970-1980) a ile rzady demokratyczne (1990-2000) Wynika z tego jasno, ze
 przez 10 lat demokracji i niepodleglosci wzielismy 6 razy wiecej kredytów z
 zagranicy. Co zbudowalismy za to? Ano, nic…

NIEZALEZNOSC POLITYCZNA I GOSPODARCZA:

 PRL – Zalezni od ZSRR politycznie, wojskowo i gospodarczo.
 III RP. – Zalezni od NATO wojskowo; rzadzi nami albo MAFIA albo Ameryka albo
 Watykan, a za chwile Unia Europejska! Poza tym nie mamy juz wlasnych fabryk,
 stoczni, banków, cementowni i gazet. Prawie wszystko sprzedano lub
 doprowadzono do upadku!

WOLNOSC SLOWA I MYSLI (KULTURA):

 PRL – Ograniczona. Istnieje jednak prasa niezalezna (drugi obieg) i Wolna
 Europa w radiu, powstaja kina, teatry, kabarety. Robi sie swietne filmy i
 spektakle. Wspaniala, niezalezna muzyka, powstaja najwieksze polskie
 kapele!
 III RP – Nieograniczona. Brak Polskich gazet, sprzedane. Zamyka sie kina,
 teatry. Kabaret to nasza obecna sytuacja. Filmy to albo „lektury” albo
 malpowanie kina made in USA. Muzyka: albo Disco-polo albo malpowanie rapu tez
 z USA

MIESZKANIA:

 PRL – wiekszosc mieszkan, w których zyjemy powstala w tym okresie i to w
 przeciagu 10-15 lat (wielka plyta). Jakie sa takie sa, ale SA!
 III RP. – w ciagu 10-15 lat powstaja domy jednorodzinne dla bogatych i troche
 bloków (tez dla zamoznych)! MAMY ZA TO EKSMISJE NA BRUK I POD MOST!

DROGI:

 PRL – wiekszosc dróg, powstala w tym okresie.
 III RP. – w ciagu 10-15 lat powstaja autostrady = 80 km.! Lata sie
 nieudolnie stare drogi.

ZAKADY PRACY:

 PRL – Powstaja duze zaklady pracy: PGR-y, stocznie, przedzalnie, huty,
 kopalnie, duze budowy itp. -dajace ludziom prace!
 III RP. – Zamyka sie lub doprowadza do upadku: PGR-y, stocznie, przedzalnie,
 huty, kopalnie, duze budowy -dajace ludziom prace! Powstaja male prywatne
 firmy zatrudniajace 1/4 dawnych robotników.

PRACA:

 PRL – Byla dla wszystkich.
 III RP. Bezrobocie oficjalnie na poziomie 25%, choc wiadomo, ze sa regiony
 gdzie siega 40%.

NAUKA:

 PRL – Powstawaly nowe szkoly i Uniwersytety. Szkolnictwo calkowicie
 bezplatne.
 III RP. – Zamyka sie czesc szkól. Nie powstaje nic nowego. Szkolnictwo
 czesciowo platne.

BEZPIECZENSTWO:

 PRL – Stosunkowo wysokie. Brak mafii, zlodziei samochodów, porwan, narkotyków
 na skale przemyslowa. Bandyci bali sie Milicji.
 III RP. – Stosunkowo niskie. Mafia, zlodzieje samochodów, porwania,
 narkotyki na skale przemyslowa, afery gospodarcze. Policja boi sie
 bandytów.

OSLONA SOCJALNA:

 PRL – Dotowane: wczasy, kolonie letnie i zimowe dla dzieci, posilki w
 szkolach, godziwe renty i emerytury. W pelni respektowane zwolnienia
 lekarskie. Pelna opieka nad ciezarnymi kobietami dlugie urlopy i dostateczne
 zasilki.
 III RP. – Brak dotacji. Rodzice pracuja (jak maja prace) a 75% dzieci siedzi
 latem w domu. Glodowe renty i emerytury, które ciezko uzyskac (renty).
 Teoretycznie respektowane zwolnienia lekarskie: gdy ktos dluzej choruje
 zwalniany jest czesto z pracy. Zerowa opieka nad ciezarnymi kobietami
 krótkie urlopy i zasilki wystarczajace na 1 paczke pieluch.

SLUZBA ZDROWIA:

 PRL – opieka na podstawowym ale przyzwoitym poziomie. Bezplatna. Lapownictwo
 umiarkowane.
 III RP – opieka na podstawowym poziomie: szkoda gadac – lapownictwo na bardzo
 wysokim poziomie . Dobra opieka medyczna, calkowicie platna i droga.

SKLEPY I TOWARY (ZAOPATRZENIE):

 PRL- troche kasy w kieszeniach, kartki i puste pólki (puste pólki i kartki po
 1980)
 III RP – Brak kartek i kasy. Pelne pólki ale za szyba.

KOSZTY UTRZYMANIA MIESIECZNEGO( tj. czynsz spóldzielczy, prad, gaz, telefon,
 oplaty RTV etc):
 PRL – Wtedy za PRL byly to symboliczne kwoty w porównaniu do zarobków,
 (jakies 10-20% sredniej pensji) teraz
 III RP – pochlaniaja przynajmniej okolo polowy srednich zarobków; dla ludzi
 zarabiajacych minimum ok. 800 zl – a takich jest bardzo, bardzo duzo – nawet
 75-80% dochodu.

KOSCIÓL:

 PRL – panstwo po okresie stalinizmu ingerowalo w dzialania kosciola np
 opozniano pozwolenia na budowy nowych kosciolow, sledzono aktywnych
 spolecznie ksiezy ale nie przeszkadalo co w wiekszym stopniu w praktykach
 religijnych,
 hierarchia koscielna upominala sie o prawa dla robotnikow, slabszych i
 biednych

III RP – panstwo nie ingeruje w dzialnosc Kosciola,
 hierarchia koscielna przestaje upominac sie o prawa dla robotnikow, slabszych
 i biednych, wyraznie przechodzac na strone rzadzacych.

MORALNOSC:

 PRL – Niemrawo i nieskutecznie realizowana ateizacja, praktycznie
 nieistniejace poruszanie „poprawnych politycznie” sztucznych „problemow” jak
 zboczenia seksualne.
 III RP – programowe z gory sterowane calkowite zepsucie moralne dzieci i
 mlodziezy, pozbycie wszelkich moralnych i etycznych regol zycia, niszczenie
 patriotyzmu. Promocja wszelkich „postepowych” politycznie poprawnych
 postaw „tolerancji” wszystkiego co jest moralnie kwestionowane przez kazdego
 myslacego czlowieka.

Mozna jeszcze uzupelnic o porównanie stanu nauki i techniki:
 PRL: Projektowalismy i budowalismy elektrownie w Turcji, Grecji, Niemczech,
 Czechoslowacji (lacznie z atomówkami – wg radzieckiej technologii). Fabryki
 kwasu siarkowego i cukrownie na calym swiecie byly niemalze polskim
 monopolem. Drogi projektowalismy i budowalismy na Bliskim Wschodzie (duzo).
 Polonezy sprzedawalismy do Korei (sic!), Indii, Egiptu. Male Fiaty do
 Wielkiej Brytanii, Kanady, i wogole w calej Europie.

III RP: Elektrownie i inne zaklady przemyslowe, jezeli juz sie jakies
 buduje,to robia je u nas Turcy, projektuja i nadzoruja Niemcy. Drogi firmy
 portugalskie. Wlasnie konczymy dluga przygode z montowaniem koreanskich
 Lanosów.
OTO NASZ OBECNY „RAJ”! Jesli cos pominalem, to prosze mi przypomniec.

http://wirtualnapolonia.com/2015/09/28/andrzej-duda-w-onz-2015/#comments

___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 
Szanowni Państwo !

Chciałabym przedstawić Państwu zwięzłe podsumowanie aktywności Fundacji Pro – Prawo do życia we wrześniu. Nasza działalność w tym miesiącu była w dużej mierze wynikiem całorocznej ciężkiej pracy setek wolontariuszy w całej Polsce. Gdyby nie oni, nie złożylibyśmy w Sejmie 400 000 podpisów obywateli, którzy nie godzą się na zabijanie dzieci w łonach matek, a pełnomocnik komitetu Kaja Godek, nie mogłaby 10 września przedstawić w Sejmie stanowiska milionów Polaków, którzy wiedzą, że aborcja to zabijanie dzieci.

Po raz kolejny starliśmy się na arenie Parlamentu z obłudą i próbami zakłamywania rzeczywistości. Marszałkowie Wenderlich i Kidawa-Błońska oraz posłowie lewicy wielokrotnie nerwowo usiłowali zakrzyczeć słowa Kai Godek, twierdząc, że nazywanie aborcji zabijaniem obraża ich wrażliwość. Szkoda, że wiedza o tym, w jak okrutny sposób mordowane są setki polskich dzieci rocznie nie narusza ich wrażliwości. Parlamentarzyści wciąż udają, że nie słyszą krzyku niewinnych, zabijanych przed urodzeniem istot ludzkich. Media pomagają go zagłuszyć. Ale prawdy zagłuszyć się nie da i dzięki systematycznej pracy obrońców życia, coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że aborcja to nie żadne prawo kobiety, ale po prostu morderstwo.

Tego barbarzyńskiego prawa nie udało się tym razem zmienić, ponieważ 206 posłów zagłosowało za odrzuceniem projektu „Stop Aborcji”, ale wyraźnie widoczna przy okazji debaty sejmowej panika środowisk lewicowych i medialna kurtyna milczenia spuszczona na sprawę aborcji, pokazują, że Polska się zmienia – że nadchodzi czas, kiedy politycy, którzy nie widzą nic złego w legalnym zabijaniu dzieci, będą po prostu w mniejszości.

Aktywne działania przynoszą efekty. Na polskich ulicach widoczna jest zmiana. Coraz mniej osób waży się publicznie powiedzieć, że zabijanie dzieci w jakimkolwiek momencie rozwoju jest dopuszczalne. Dzieje się to między innymi dzięki pracy naszych wolontariuszy, którzy tylko we wrześniu zorganizowali 9 pikiet antyaborcyjnych, 21 antygenderowych i 4 dwutygodniowe wystawy „Wybierz życie”.

We wrześniu po całej Warszawie jeździła również ciężarówka oklejona plakatami pokazującymi prawdę o aborcji i informującymi o stosunku obecnej Premier do zabijania setek dzieci rocznie. Na ciężarówce znajduje się cytat z wypowiedzi Ewy Kopacz: Aborcja, która odbywa się zgodnie z prawem, nie jest niczym złym. Między innymi poprzez tę akcję wyrażamy sprzeciw wobec rządów ludzi niemoralnych.

Mam dla Pani dobrą wiadomość: W internecie docieramy co tydzień do setek tysięcy osób! Przy okazji debaty sejmowej nasz zasięg przekraczał 730 000! To ogromna siła, porównywalna do posiadania własnych mediów o wielkim zasięgu. Nieustannie pracujemy nad tym, żeby jak najlepiej wykorzystać możliwość docierania do tak wielu ludzi. Piszemy coraz więcej tekstów i tworzymy coraz więcej grafik informujących o okrucieństwie aborcji. Widzimy, że łączenie działalności na ulicach miast z tworzeniem mediów społecznościowych daje coraz lepsze rezultaty.

Wolontariuszy w szeregach Fundacji Pro – Prawo do życia ciągle przybywa, dlatego cały czas organizujemy kursy dla prolajferów. We wrześniu odbyły się trzy kolejne kursy w Gliwicach, Oławie i Ostrowie Wielkopolskim.

Mamy szczerą nadzieję, że docenią Państwo naszą codzienną pracę i podziela Pani nasz entuzjazm w walce o życie najsłabszych. Razem zwyciężymy!

 

Pozdrawiam
Kinga Małecka-Prybyło
Fundacja Pro - Prawo do życia

 

PS. Wkrótce rozpoczniemy nową akcję „Sejm bez aborterów”. Szczegóły w następnym e-mailu.

Jak nas wesprzeć?

Dotpay

. PLNPaypal

Przelew na konto

79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro - prawo do życia
ul. Grzybowska 37a lok. 25
00-855 Warszawa
Tytułem: Darowizna na cele statutowe - wrzesień

Fundacja Pro - Prawo do życia
ul. Grzybowska 37a lok. 25, 00-855 Warszawa


_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

          

 

           
  ŻYCIE KAŻDE JEST BEZCENNE - nawet 18 - tygodniowe, BO ONO JEST DAREM BOŻYM.

 

 MATKI I OJCOWIE - NIE ZABIJAJCIE SWOICH DZIECI, GDYŻ ONO PRZYWITA WAS W DNIU WASZEJ ŚMIERCI I JAK    SPOJRZYCIE DZIECIĄTKU W OCZY? DOSYĆ MAMY WROGÓW LUDZKOŚCI, A OSTATNIO ISLAMISTÓW.."​


http://www.fronda.pl/a/bog-jest-wielki-zycie-bezcenne-niesamowita-historia,57548.html

 

​    
 http://www.fronda.pl/a/ojciec-rezysera-marcina-wrony-przyszedl-do-niego-demon,57510.html


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Pan Jezus: "Plany mają dobre, ale gdy Bóg nie będzie patronował, to "zło" okrutnie się zemści na nich.​ Walczcie o POKÓJ bo warto a z Jezusem Chrystusem KRÓLEM na czele zwyciężycie i utrzymacie POKÓJ na świecie".

 
                              
                                         


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

MÓDLMY SIĘ O ZWYCIĘSTWO PANA BOGA W KAŻDYM KRAJU I NA CAŁYM ŚWIECIE, BO BÓG OJCIEC STWORZYCIEL TEGO ŚWIATA POWIE: STOP I ZIEMIA ULEGNIE ZUPEŁNEJ ZAGŁADIE, BO JAK  DŁUGO TEN PYSZNY CZŁOWIEK BĘDZIE OBRAŻAŁ I PONIŻAŁ PANA BOGA?.​mk
                                  -------------------------------------------------------------

 

     ZAPRASZAMY w poniedziałek, tj. 28-go o godz. 15,00 do

  łaczenia sie z nami w modlitwie o nawrócenie nas samych, POLSKI

  i swiata oraz o pokoj Bozy w sercach ludzkich i na całym świecie

               

Orędzie Matki Bożej z Medziugorja dla świata z 25 września 2015 roku

Drogie dzieci!

 Również dziś proszę Ducha Świętego, aby napełnił wasze serca silną wiarą. Modlitwa i wiara napełnią wasze serce miłością i radością i będziecie znakiem dla tych, którzy są daleko od Boga. Małe dzieci, zachęcajcie się nawzajem do  modlitwy sercem, aby modlitwa wypełniła wasze życie, a wy każdego dnia, małe dzieci, będziecie przede wszystkim świadkami służenia Bogu w adoracji i bliźniemu w potrzebie. Jestem z wami i wstawiam się za wami wszystkimi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

 

 

KOCHANI - bardzo WAZNE !!!Arabia Saudyjska nie przyjmie imigrantów, oferuje pieniądze na stawianie meczetów w Niemczechhttp://www.anglia.today/imigracja/arabia-saudyjska-nie-przyjmie-imigrantow-oferuje-pieniadze-na-stawianie-meczetow-w-niemczech

Policzyliśmy meczety w całej Europie. Kosztują miliony euro.
​ ​
Kto stoi za ich budową? http://natemat.pl/149221,tysiace-meczetow-w-calej-europie-kosztuja-miliony-euro-kto-stoi-za-ich-budowa
We Francji powstaje coraz więcej meczetów, a rządząca partia chętnie dofinansowuje kolejne!
http://ndie.pl/we-francji-powstaje-coraz-wiecej-meczetow-a-rzadzaca-partia-chetnie-dofinansowuje-kolejne/ Szwedzcy duchowni proponują zamienić kościoły w meczety
​. No i kto jest temu winien? TYLKO DUCHOWNI, bo  nie modlą się jak proboszcz z Ars ..........​

http://pl.sputniknews.com/swiat/20150820/853549.html

Lider muzułmanów we Francji: zamieńmy puste kościoły na meczety http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/lider-muzulmanow-we-francji-zamienmy-puste-koscioly-na-meczety,551981.html
 
Szef stworzonej z inicjatywy rządu Francuskiej Rady Kultu Muzułmańskiego Dalil Boubakeur, który jest jednocześnie Rektorem Wielkiego Meczetu Paryża, tłumaczy, że katolików we Francji jest coraz mniej, a muzułmanów coraz więcej – i ci ostatni nie dysponują wystarczającą liczbą świątyń. Blisko 7 milionów muzułmanów żyjących we Francji – co stanowi rekord wśród krajów Unii Eur. – ma dotąd do dyspozycji ponad 2500 meczetów, ponad 300 następnych jest budowanych. Z drugiej strony – jak zauważa Francuska Rada Kultu Muzuł. – 11 milionów praktykujących katolików może korzystać z ponad 40 tysięcy kościołów w całym kraju, ale część z nich świeci pustkami. Dlatego ta organizacja, które oficjalnie reprezentuje wspólnotę muzułmańską we Francji, domaga się od rządu przekształcenia opuszczonych kościołów w meczety. We Francji islam silniejszy od katolicyzmu -http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-francja-muzulmanie-chca-zmieniac-koscioly-w-meczety,nId,1836677?f=a&filter=1#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chromeDwa razy więcej meczetów we Francji!
 
https://forumdlazycia.wordpress.com/2015/04/06/dwa-razy
-wiecej-meczetow-we-francji/Skrajni islamiści kontrolują już 89 meczetów we Francji - Muzułmańscy liderzy chcą podwoić liczbę meczetów we Francji - https://youtu.be/4J1on9OjLj8
 
 

------------------------------------------------------------------------------------
"Rzeczpospolita": PO zatrudniła internetowych hejterów - Platforma Obywatelska chce odzyskać internet. Partia zatrudniła 50 osób, które będą zajmowały się krytyką Prawa i Sprawiedliwości w internecie - poinformował portal "Rzeczpospolitej". Te informacje skomentowała dla Informacyjnej Agencji Radiowej Małgorzata Kidawa-Błońska. http://m.onet.pl/wiadomosci/kraj,k0krm3


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

OTO JAK RZĄDZĄ PANOWIE TEGO ŚWIATA BEZ BOGA
...

​ W EUROPIE NASTĘPUJE SAMOZAGŁADA
​ ​
DLATEGO, ŻE RZĄDZĄ
​W NIEJ
LUDZIE
 
DEMONICZNI, A PAN BÓG CZEKA, ABY CHOCIAŻ JEGO DUCHOWNI ZAUWAŻYLI - ŻE ON JEST, ŻE ON ŻYJE I CHCE NAM POMÓC
​ - ​
MIESZKAŃCOM ZIEMI, ALE JAKO
​"​
SŁUGA
​"​
I TO ZAMKNIĘTY W NIEWOLI NIE MOŻE UCZYNIĆ ŻADNEGO CUDU,
GDYŻ
 JEGO STWORZENIA - PYSZNI BISKUPI I KARDYNAŁOWIE A NAWET PRYMASI Z PAPIEŻEM NA CZELE ZAMKNĘLI USTA MÓWIĄC
​:​
"SŁUGA" NIE MA GŁOSU.
 
​Niestety - rządzący w Kościele katolickim
 
w​
ywyższyli samych siebie - ponakładali przepiękne złocone stroje
​i​
 wysoki
​e​
czapk
​i​
​ na głow
​y​
czego efektem jest BEZPRAWIE DEMONICZNYCH LUDZI, którzy bez
​   ​
cz
​o​
łgów i rakiet zniszczą nie tylko całą Europę ale i cały świat. Można śmiało powiedzieć, że wybuch II wojny światowej "zawdzięczamy" katolickiemu polskiemu kardyna
​ł​
owi Hlondowi a teraz wybuch III wojny światowej też będziemy zawdzięczać Polakom - Episkopatowi,
gdyż
 jak powiedział Pan Jezus - "WIĘKSZOŚĆ BISKUPÓW NIE JEST JEGO"
​. ​
Pan Bóg przychodzi do swoich a swoi Go nie przyjmują w dalszym ciągu. Tym samym otwierają szeroko drzwi na wtargnięcie demonicznych najeźdźców. Pan Jezus powiedział w
marcu
2011 r
​.​
, że największym przeciwnikiem Jego Królowania jest kard. DZIWISZ
​.
Komunizm na świecie zawdzięczamy wła
​ś​
nie osobie duchownej
​- ​
papieżowi Janowi XXIII, gdyż nie posłuchał Matki Boż
​e​
j z Fatimy
​,​
nie uwierzył
​J​
ej słowu i .....rozlał się komunizm. 
​ Przed pierwszą wojna światową biskupi portugalscy zawierzyli Portugalię Maryi, która ocaliła ten kraj i nie było tam wojny, a Hlond mógł także uchronić Polskę AKTEM WYWYŻSZENIA PANA BOGA NA KRÓLA i ......wojna może by i była, ale nie w Polsce
.​
 
Pan Bóg przychodzi do swoich a swoi wybierają demona i nie chcą BOGA KROLA
mk
​----------------------------------------------------------------------​

To chyba dotyczy każde
po - 3 minuty prawdy o bankach
https://www.youtube.com/watch?v=G45d9qzRefg

gdzie zginęło 9 bilionów dolarów - SZOK
https://www.youtube.com/watch?v=M2mKeuSyXGA

kolejne rządy w Polsce - celowo niszczą nasz kraj  !!!!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=FwE0lREPlfk

Europa się rozpadnie - mówi Max Kolonko
https://www.youtube.com/watch?v=LrofsAg5ck8
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Żydowska masoneria wspiera finansowo masową imigrację do Europy.

Image result for Żydowska masoneria wspiera finansowo masową imigrację do Europy.

W czasie kiedy rząd Izraela z premierem Netanjahu na czele informuje, że jego kraj nie przyjmie imigrantów z Syrii i Afryki Północnej oraz odgrodzi się murem od Jordanii różne organizacje żydowskie, wspierane przez izraelski rząd pomagają uchodźcom w znalezieniu bezpiecznego schronienia w Europie. Dostarczają im żywność oraz leki, rozdają mapy i wskazówki dotyczące najdogodniejszych szlaków dotarcia do miejsc docelowych a także rekrutują tłumaczy języka arabskiego do pomocy w kontaktach z imigrantami.
 
Jedną z takich organizacji wspierających masową imigrację do Europy jest IsraAid. Organizacja ta została założona w 2001 roku w celu niesienia pomocy humanitarnej w miejscach dotkniętych kataklizmem. IsraAid jest finansowana przez prywatnych dobroczyńców z Izraela oraz Stanów Zjednoczonych jednak najciekawszym sponsorem tej organizacji jest żydowski Zakon Synów Przymierza - B'nai B'rith, najstarsza nieprzerwanie działająca żydowska organizacja na świecie, stworzona na wzór ruchów masońskich i skupiająca wokół siebie tysiące lóż, założona w połowie XIX wieku w Nowym Jorku przez żydowskich masonów, którzy opuścili tradycyjną masonerię.
 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Usłyszcie nasz głos!
 
Fińscy obrońcy rodziny wyszli na ulice Helsinek
 

Dla fińskich obrońcy małżeństwa to był wyjątkowo pracowity weekend. Dobiegła końca akcja zbierania podpisów pod petycją w obronie rodziny, skierowaną przeciwko legalizacji tzw. małżeństw homoseksualnych. Dzięki zaangażowaniu setek wolontariuszy zebrano blisko 100 tys. podpisów. Spektakularny zwieńczeniem kampanii było zaprezentowanie mieszkańcom Helsinek olbrzymiej flagi z logo akcji „Aito Avioliitto”. Z zebranych blisko 100 tys. podpisów, około 30 tys. zostało uzyskanych poprzez stronę internetową kampanii. Cała reszta to efekt ciężkiej pracy setek wolontariuszy zbierających głosy poparcia. - Chciałbym tym wspaniałym ludziom bardzo serdecznie podziękować. Gdy rozpoczynaliśmy zbieranie podpisów, słyszeliśmy głosy – płynące zwłaszcza ze strony środowisk popierających tzw. małżeństwa homoseksualne – że nie zdobędziemy ani jednego głosu poparcia, a cała akcja skończy się fiaskiem – podkreślił w rozmowie z PCh24.pl Pasi Turunen, jeden z koordynatorów akcji "Prawdziwe małżeństwo"
W sobotę odbyła się uroczysta gala kończąca oficjalnie kampanię w obronie małżeństwa. Ciepłe i życzliwe słowa płynące ze sceny, mieszały się z nierzadko gorzkimi wspomnieniami.
http://www.pch24.pl/uslyszcie-nasz-glos--finscy-obroncy-rodziny-wyszli-na-ulice-helsinek,38430,i.html#ixzz3n12LE6dq


Puste kościoły Wiednia staną się domami dla imigrantów
Z roku na rok w austriackiej stolicy przybywa zapuszczonych i pustych kościołów, zamykanych przez władze miasta. W ostatnim czasie jednak wiele katolickich świątyń, o których istnieniu wiedeńczycy zdążyli już zapomnieć, jest poddawanych błyskawicznym remontom. Zamieszkają w nich… muzułmanie.
Arcybiskup Wiednia kard. Christoph Schönborn jest zdania, że w całej Austrii znajdą się tysiące miejsc dla ludności napływającej z południa. Przedstawiciel archidiecezji wiedeńskich Michael Prueller oświadczył, że dach nad głową w remontowanych kościołach znajdzie blisko tysiąc uchodźców.
http://www.pch24.pl/puste-koscioly-wiednia-stana-sie-domami-dla-imigrantow,38408,i.html#ixzz3n12mPzuT


Kard. Woelki nie chce, by wróciły... czasy pełnych kościołów
Arcybiskup Kolonii kard. Rainer Maria Woelki - jeden z najgorliwszych promotorów otwierania Niemiec na migrantów - nie jest entuzjastą czasów, w których wierni wypełniali kościoły. Dlaczego? Bo wówczas, jak twierdzi, panowało „niezrozumienie”!
Na zebraniu plenarnym niemieckiego episkopatu w Fuldzie kard. Rainer Maria Woelki przestrzegł przed... „idealizacją przeszłości”. Jak zaznaczył, rzeczywiście wiedza o wierze katolickiej jest dziś dość mizerna, a wielu katolików odrzuca centralne prawdy wiary. Ale, jak stwierdził, było tak także w czasach, w których kościoły były pełne!
Na dodatek, w czasach „pełnych kościołów” panować miało „niezrozumienie”. A wierni religię mieli praktykować ze względu na istniejącą konwencję. Jak stwierdził kard. Woelki, legitymacja Kościoła nie polega na byciu pracodawcą, ani też na wspieraniu państwa socjalnego. Jego zadaniem jest odważne i zdecydowane głoszenie Królestwa Bożego i miłosierdzia. - Powinniśmy być świadkami przebaczenia. I musimy być przy tym wspaniałomyślni, bo wspaniałomyślny jest też Bóg – podkreślił hierarcha. Dodał, że obecny stan Kościoła można porównać do... czasów pierwszych uczniów. „Powrót do dawnych czasów nie jest możliwą odpowiedzią” - podkreślał.

http://www.pch24.pl/kard--woelki-nie-chce--by-wrocily----czasy-pelnych-kosciolow,38423,i.html#ixzz3n13rvJZJ


ONZ: w roku 2030 wszyscy będziemy już szczęśliwi! Ma to być "nowa era"
Nowy program ONZ „Agenda 30”, który ma być ostatecznie przyjęty podczas obecnej sesji Organizacji uznaje za nadrzędny cel całkowite wyeliminowanie ubóstwa na świecie do 2030 r. Program dotyka niemal każdej działalności ludzkiej i zobowiązuje wszystkie rządy oraz organizacje na świecie do ścisłej współpracy w celu upowszechnienia dobrobytu, ochrony planety i likwidacji ubóstwa. Na sesji ONZ gości także Ojciec Święty. „Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i Cele Zrównoważonego Rozwoju” ustala plan działania, uznając, że „likwidacja ubóstwa we wszystkich jego formach i wymiarach, w tym skrajnej biedy, jest największym wyzwaniem globalnym i niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju”. Agenda zawiera 17 celów i 169 zadań, które będą musiały być realizowane przez najbliższych 15 lat. Według słów sekretarza ONZ, Ban Ki-moona, Agenda wraz z porozumieniem osiągniętym w Addis Abebie w zeszłym miesiącu, ma być początkiem „nowej ery”. „Program na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030” przewiduje m.in. wyeliminowanie ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie - likwidację głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i „zapewnienie lepszego odżywiania”. Agenda obiecuje „dobrobyt dla wszystkich ludzi w każdym wieku”. Rządy poszczególnych krajów będą zobowiązane do zapewnienia „inkluzyjnej edukacji”, „praw seksualnych i reprodukcyjnych kobiet” i „równość płci”.
http://www.pch24.pl/onz--w-roku-2030-wszyscy-bedziemy-juz-szczesliwi--ma-to-byc--nowa-era-,38413,i.html#ixzz3n14Lr9zr


Matka Klara Szczęsna została w Krakowie ogłoszona błogosławioną.
W Sanktuarium św. Jana Pawła II odsłonięto wizerunek bł. Klary Szczęsnej i uroczyście wniesiono jej relikwie – w ten sposób po raz pierwszy publicznie oddano cześć współzałożycielce zgromadzenia sióstr sercanek, której uroczystości beatyfikacyjne trwają w Krakowie.
W Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie matka Klara Szczęsna została ogłoszona błogosławioną. Po akcie pokutnym kard. Stanisław Dziwisz powtórzył wobec papieskiego legata kard. Angelo Amato prośbę, skierowaną wcześniej do Ojca Świętego, o beatyfikację czcigodnej służebnicy Bożej. Kilka zasadniczych faktów z życia Klary Szczęsnej przedstawiła s. Olga Ewa Podsadnia SłNSJ, postulator procesu beatyfikacyjnego. W odpowiedzi na to legat papieski odczytał uroczyście List Apostolski z oczekiwaną decyzją papieża. Radość wspólnoty wyraził śpiew Amen

http://www.pch24.pl/matka-klara-szczesna-zostala-w-krakowie-ogloszona-blogoslawiona,38428,i.html#ixzz3n16pcVAc


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Oto, jak muzułmanie zbierają trupy swoich braci w Mekce...

Oto, jak muzułmanie zbierają trupy swoich braci w Mekce...

Bez komentarza...___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Bóg jest Wielki! Życie.. bezcenne! Niesamowita historia
 
           

Rodzice ujawnili wspaniały film z życia ich dziecka... które zmarło wskutek poronienia w 18 tygodniu ciąży.
Charity Tanner obudziła się w środku nocy z poczuciem, że coś dzieje się niedobrego. Zaczynała mieć skurcze, które stawały się coraz bardziej regularne i bolesne. Ze ściśniętym sercem, w obawie, że jej bezcenne dzieciątko, które ma dopiero 18 tygodni szykuje się, by się narodzić... Za wcześnie, żeby przeżyć.

http://www.fronda.pl/a/bog-jest-wielki-zycie-bezcenne-niesamowita-historia,57548.html

Nawrócenie aborcjonisty: adopcja, wypadek i ucięte ramię dziecka
To nawrócenie rozpoczęło się od wielkiej tragedii. Córka dr Anthony Levatino umarła na jego ręka. A krótko potem on zaczął odchodzić od procedury aborcji, która przez lata była jego chlebem powszednim
Ukochana córka państwa Levatino biegała, jak co dzień po dworze. I nagle, niemal na ich oczach, potrącił ją samochód. Rodzice robili wszystko, by uratować jej życie, ale zanim dojechała karetka pogotowia, dziewczynka skonała w ich ramionach. To był szok, tym bardziej, że dziewczynka była przez nich adoptowana, i długo czekali, by przyjąć ją do domu.  Kilkanaście dni później doktor Levatino wrócił jednak do swojego normalnego zajęcia, jakim była… aborcja. To miał być rutynowy zabieg, ale wcale takim nie był.
- Rozpocząłem aborcję, wprowadziłem do organizmu chwytak i dosłownie wyciągnąłem rękę i nogę. Trzymałem je w chirurgicznym narzędziu i przyglądałem się im. I byłem chory – wspominał lekarz. – Ale, gdy już rozpocząłeś aborcję, nie możesz się zatrzymać, dopóki nie wyciągniesz wszystkich elementów ciała dziecka na zewnątrz. Musisz je ułożyć na stole, bo inaczej pacjentka może dostać zakażenia krwi i umrzeć.  Walczyłem więc ze sobą i dokończyłem tę aborcję – opowiada. I właśnie ta dramatyczna aborcja stała się początkiem przemiany jego serca. – Pierwszy raz w życiu, po wszystkich tych latach, wszystkich tych aborcjach, rzeczywiście zobaczyłem, mam na myśli, że naprawdę zobaczyłem w tych resztach ciała na stole, że to jest ktoś, kto był czyimś synem lub córką, i to wszystko, co byłem w staniem wówczas zobaczyć. Nie widziałem już jak wielkim jestem lekarzem. Nie widziałem, jak pomogłem kobiecie w kryzysie. Nie widziałem 600 dolarów, które zarobiłem w 15 minut. Wszystko, co widziałem, to czyjegoś syna lub córkę. A odkąd straciłem własną córkę, to wyglądało dla mnie zupełnie inaczej – dodał.

http://www.fronda.pl/a/nawrocenie-aborcjonisty-adopcja-wypadek-i-uciete-ramie-dziecka,57660.html

Oto jak Żydówka znalazła Boga i stała się katoliczką!
Stella Zylbersztajn ocalała z getta w Łosicach i ukrywała się wśród wielu polskich rodzin. Po wojnie, dzięki jej staraniom, 23 Polaków otrzymało medale Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Stella Zylbersztajn jest katoliczką i od 1969 roku mieszka w izraelskiej Hajfie. O swojej konwersji, życiu w Izraelu, oraz o tym jak wygląda życie Żyda-katolika mówi Gabrielowi Kayzerowi w
ostatnim numerze kwartalnika „Fronda”.___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Na czym polega fenomen Koronki do Bożego Miłosierdzia?
     

Z s. Elżbietą Siepak, rzecznikiem Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, rozmawia Jolanta Krasnowska-Dyńka.
Koronka do Bożego Miłosierdzia została przetłumaczona na wszystkie języki świata i wciąż zyskuje nowych zwolenników. Ci, którzy ją odmawiają, mówią, że jest wyjątkowa, cudowna, zmienia człowieka i życie. Na czym polega fenomen tej modlitwy?
Rzeczywiście Koronka do Bożego Miłosierdzia należy dzisiaj do najbardziej znanych i lubianych modlitw. Jej fenomen związany jest z faktem, że została podyktowana św. s. Faustynie przez samego Jezusa, stając się niezwykłym darem Boga dla naszych czasów. Może nie wszyscy zdają sobie sprawę z głębi jej treści, ale doświadczają skutków tej modlitwy, wypraszają wiele łask i doczesnych dobrodziejstw, ponieważ w niej w sposób duchowy ofiarowują Bogu coś największego na tej ziemi - Jezusa Chrystusa: Jego Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo.
       
 
 

Nie trzeba wiele, aby wieść życie naprawdę pobożne.
Wystarczy wyakcentować w życiu duchowym pewne zasady i wprowadzić je w czyn.
Pierwsza rada
– to zdanie św. Pawła Apostoła: Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra (Rz 8,28). To prawda, że Bóg potrafi nawet zło przemienić w dobro, ale pod warunkiem, że człowiek będzie Mu oddany bez żadnych zastrzeżeń. A więc także i grzechy, od których nie zawsze cię Bóg zachowa, On w swej Opatrzności potrafi obrócić w dobro, jeśli Mu będziesz służył. I tak, gdyby król Dawid nie popełnił grzechu, to chyba nigdy by się nie zdobył na tak wielką pokorę. Także i Magdalena nie miłowałaby tak gorąco Jezusa, gdyby nie zostały jej przebaczone liczne grzechy. A Jezus nie przebaczyłby jej, gdyby ich nie popełniła.
Duch Święty nie przychodzi do nas inaczej jak przez Maryję! Rozważaj więc wielkie Boże miłosierdzie – ono przemienia nasze nędze w dzieło swojej dobroci i łaskawości. Ono z naszej złości i jadu nieprawości potrafi wysączyć zbawcze soki dla naszych dusz.

http://www.fronda.pl/a/piec-rad-ojca-pio-do-tego-bys-byl-pobozny,57594.html


Spełniają się proroctwa nt Polski dane sł. B. Wandzie Malczewskiej
sł. b. Wanda Malczewska

     

W drugi Piątek Wielkiego Postu roku 1872 ukazał się jej Pan Jezus w Ogrójcu i tak przemówił do niej: "Ojczyzna twoja i Kościół w tej Ojczyźnie... przez krwawą pracę i jedność bratnią dojdą do upragnionej wolności. Niech tylko naród tej wolności nie obróci w swawolę".
W piąty Piątek tegoż Postu widziała Zbawiciela dźwigającego krzyż na Kalwarię. A kiedy wraz z niewiastami jerozolimskimi litowała się Wanda nad Zbawicielem, Pan Jezus tak przemówił do niej: "Zbliżają się czasy przewrotne. Ojczyzna wasza będzie wolna od ucisków wrogów zewnętrznych, ale jq opanują wrogowie wewnętrzni. Przede wszystkim starać się będą wziąć w swe ręce młodzież szkolną i dowodzić będą, że religia w szkołach niepotrzebna, ze można ją zastąpić innymi naukami. Spowiedź i inne praktyki religijne, kontrola Kościoła nad szkołami zbyteczna, bo ścieśnia myślenia ucznia. Krzyże i obrazy religijne ze sal szkolnych będą chcieli usunąć, aby te wizerunki chrześcijańskie nie drażniły żydów. Przez młodzież pozbawioną wiary, zechcą w całym narodzie wprowadzić niedowiarstwo. Jeżeli naród uwierzy temu i pozbędzie się wiary, straci przywróconą ojczyznę. - Niechże tedy ojcowie i matki zwracają uwagę na szkoły. Niech protestują przeciwko usuwaniu wizerunków religijnych ze szkoły i przeciwko nauczycielom dążącym do zaprowadzenia szkoły bezwyznaniowej. - Nauka bez wiary nie zrodzi Świętych ani bohaterów narodowych. - Zrodzi szkodników - módl się o dobrą chrześcijańską szkołę".___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Królestwo Boże rządzi się zupełnie innymi prawami 

 
Królestwo Boże rządzi się zupełnie innymi prawami 

Prawdziwy Kościół jest obecny tam, gdzie jest obecne przyjęcie innych w miłości. Gdzie go brak, nie ma ducha Chrystusowego i jego miłości – pisze o. Włodzimierz Zatorski, benedyktyn.

Kto jest większy, kto jest ważniejszy…? Myślenie w kategoriach porównawczych niesie ze sobą ogromne spustoszenie. Nie pozwala prawdziwie budować wspólnoty, a przez nią życia. Królestwo Boże rządzi się zupełnie innymi prawami. Brzmią one dla nas paradoksalnie: Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki (Łk 9,48). Z innych fragmentów Ewangelii znamy inne paradoksalne stwierdzenia: Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was (Mt 5,11); Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa (Łk 9,24). Można wskazać więcej takich stwierdzeń Pana Jezusa. Mówią one o zupełnej odmienności życia prawdziwego w porównaniu z życiem takim, jak je pojmujemy w oparciu o nasze doświadczenia.

Przede wszystkim jest ono życiem w dynamice miłości, w której radości innych są naszymi radościami, ich wielkość jest także naszą wielkością, ich smutek naszym smutkiem. Nie ma żadnej konkurencji i odcinania się od innych. Stale trzeba sobie przypominać zasadę: kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami (Łk 9,50). Gest przyjęcia drugiego człowieka w miłości posiada charakter sakramentalny, gdyż w nim przyjmujemy samego Boga:

Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał (Łk 9,48).

Bóg zamieszkuje wówczas pomiędzy nami. Ta prawda była stopniowo objawiana Izraelowi. W dzisiejszym czytaniu z proroka Zachariasza Bóg zapowiada:

Oto Ja wybawię lud mój z krainy wschodu i z krainy zachodu słońca. Sprowadzę ich i mieszkać będą w Jeruzalem. I będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem, wiernym i sprawiedliwym (Za 8,7n).

Ta tajemnica zawiera się w Kościele, który jest „niejako sakramentem zjednoczenia Boga z ludźmi i ludzi między sobą” (KK 1). Prawdziwy Kościół jest obecny tam, gdzie jest obecne przyjęcie innych w miłości. Gdzie go brak, nie ma ducha Chrystusowego i jego miłości.

Włodzimierz Zatorski OSB/ ps-po.pl

Źródło: http://www.fronda.pl/a/krolestwo-boze-rzadzi-sie-zupelnie-innymi-prawami,57654.html
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
   
                       


Polski laikat: "Świat dzisiejszy potrzebuje chrześcijańskiego nauczania w kwestii małżeństwa i rodziny"
Polski laikat

Kościół w Polsce, stanowiąc jeden z większych Kościołów w Europie, czuje się w obowiązku zabrać głos w dyskusji na temat pilnych i ważnych spraw dotyczących katolickiego małżeństwa i rodziny. Obowiązek ten spoczywa także na laikacie.
Forum „Między Synodami” zebrane z inicjatywy Teologii Politycznej i Katedry Filozofii Kultury Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW zorganizowało serię spotkań dotyczących najważniejszych wyzwań przed którymi staje katolicka rodzina. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli wielu środowisk intelektualnych i formacyjnych żywo obecnych w debatach o roli współczesnego Kościoła. Efektem prac Forum jest stworzony przez organizatorów katalog najważniejszych zagadnień związanych z problematyką małżeństwa i rodziny.
Jest naszą nadzieją, że zebrane w ten sposób diagnozy i opinie polskiego laikatu okażą się przydatną wskazówką w pracy Ojców Synodalnych w czasie Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów ds. rodziny

http://www.fronda.pl/a/polski-laikat-swiat-dzisiejszy-potrzebuje-chrzescijanskiego-nauczania-w-kwestii-malzenstwa-i-rodziny,57609.htmlBraun: Młode pokolenie wybiera Polskę (wideo z przygłupem w tle)

Zdaniem Grzegorza Brauna środowiska związane z „Gwiazdą Śmierci”, czyli „Gazetą Wyborczą” Adama Michnika, przegrały walkę o młode pokolenie, którego „nie da się już przekabacić na eurokołchoz”. Jeszcze do niedawna przeciw młodym patriotom sprawdzała się formuła podsycania konfliktu wewnętrznego, lecz dziś nawet „zamach smoleński” nie wywołuje już skrajnych emocji. Coraz silniej współgrający naród próbowano rzucić w wir wydarzeń na Ukrainie. Czego jednak nie udało się zrobić rękami banderowców, teraz mogą dokonać muzułmanie.

http://wirtualnapolonia.com/2015/09/26/braun-mlode-pokolenie-wybiera-polske-wideo-z-przyglupem-w-tle/#more-46131


Przywódcy państw UE niemal w całości zaakceptowali plan Orbana. A jednak to premier Węgier miał rację.
To wydarzenie przeszło w polskich mediach niemal niezauważone. Podczas środowego szczytu Unii Europejskiej w Brukseli przyjęto niemal w całości projekt Viktora Orbana, jak zażegnać kryzys imigrancki w Europie. Spośród 6 punktów zaproponowanych przez premiera Węgier przywódcy krajów UE zgodzili się na 5. Zrobiła to nawet kanclerz Angela Merkel i prezydent Francois Hollande.,

http://wpolityce.pl/swiat/266483-przywodcy-panstw-ue-niemal-w-calosci-zaakceptowali-plan-orbana-a-jednak-to-premier-wegier-mial-racje

                              
                       


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


 


Wtorek, 29 września 2015
ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW
 MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
 Święto
 
      http://www.parafiajedlownik.katowice.opoka.org.pl/anioly1.jpg
Homilia św. Grzegorza Wielkiego, papieża, do Ewangelii
(Homilia 34, 8-9)

Imię anioł oznacza zadanie, nie zaś naturę


Należy wiedzieć, że imię anioł nie oznacza natury, lecz zadanie. Duchy święte w niebie są wprawdzie zawsze duchami, ale nie zawsze można nazywać je aniołami, lecz tylko wówczas, kiedy przybywają, by coś oznajmić. Duchy, które zwiastują sprawy mniejszej wagi, nazywają się aniołami, te zaś, które zapowiadają wydarzenia najbardziej doniosłe - archaniołami.
Stąd właśnie do Dziewicy Maryi nie został posłany jakikolwiek anioł, ale archanioł Gabriel. Dla wypełnienia tego zadania słusznie wysłany został anioł najważniejszy, aby oznajmić wydarzenie spośród wszystkich najdonioślejsze.
Ponadto niektórzy z nich mają imiona własne, aby już w samych imionach uwidaczniał się rodzaj powierzonej posługi. Imion własnych nie otrzymują w owym Świętym Mieście, jak gdyby bez ich pomocy nie mogli być rozpoznani. Tam bowiem ma miejsce doskonałe poznanie wynikające z oglądania Boga. Imiona wskazujące na określone ich zadania otrzymują od nas, gdy przybywają dla świadczenia jakiejś posługi. Tak więc imię Michał oznacza: "Któż jak Bóg"; Gabriel - "Moc Boża"; Rafał - "Bóg uzdrawia".
Toteż ilekroć istnieje potrzeba dokonania czegoś wielkiego, posyłany jest Michał, aby z samego czynu oraz imienia można było pojąć, że nikt nie może uczynić tego, co należy do samego Boga. Tak więc ów wróg starodawny, który w swej pysze pragnął być podobny do Boga, mówiąc: "Wstąpię na niebiosa, powyżej gwiazd nieba wystawię mój tron, podobny będę do Najwyższego", zdany przy końcu świata na własne siły, zanim otrzyma ostateczną karę, będzie walczył z Michałem archaniołem zgodnie ze świadectwem Jana: "Nastąpiła walka na niebie z Michałem archaniołem".
Do Maryi zaś wysłany został archanioł imieniem Gabriel, które oznacza: "Moc Boża". Przybył, aby zwiastować Tego, który zechciał się objawić w postaci sługi, by zapanować nad mocami zła. Tak więc przez "Moc Bożą" został zapowiedziany Ten, który przyszedł jako Pan Zastępów i potężny w boju.
Imię Rafał oznacza, jak powiedzieliśmy: "Bóg uzdrawia". Uwolnił bowiem oczy Tobiasza od ciemności dotknąwszy ich, niejako w geście uzdrawiania. Słusznie przeto ten, który przybył, aby uzdrowić z choroby, został nazwany "Bóg uzdrawia".
 
   
 
Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do stworzeń, są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego (z 14 lutego 1969 r.) istniały trzy odrębne święta: św. Michała czczono 29 września, św. Gabriela - 24 marca, a św. Rafała - 24 października. Obecnie wszyscy trzej archaniołowie są czczeni wspólnie.

Archanioł Michał depcze bestię W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem.
Hebrajskie imię Mika'el znaczy "Któż jak Bóg". Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, Archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem "Któż jak Bóg" wypowiedzieć wojnę szatanom.
W Piśmie świętym pięć razy jest mowa o Michale. W księdze Daniela jest nazwany "jednym z przedniejszych książąt nieba" (Dn 13, 21) oraz "obrońcą ludu izraelskiego" (Dn 12, 1). Św. Jan Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich, walczącego z szatanem (Ap 12, 7). Św. Juda Apostoł podaje, że jemu właśnie zostało zlecone, by strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci (Jud 9). Św. Paweł Apostoł również o nim wspomina (2 Tes 4, 16). Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Jeszcze bardziej znaczenie św. Michała akcentują księgi apokryficzne: Księga Henocha, Apokalipsa Barucha czy Apokalipsa Mojżesza, w których Michał występuje jako najważniejsza osoba po Panu Bogu, jako wykonawca planów Bożych odnośnie ziemi, rodzaju ludzkiego i Izraela. Michał jest księciem aniołów, jest aniołem sądu i Bożych kar, ale też aniołem Bożego miłosierdzia. Pisarze wczesnochrześcijańscy przypisują mu wiele ze wspomnianych atrybutów; uważają go za anioła od szczególnie ważnych zleceń Bożych. Piszą o nim m.in. Tertulian, Orygenes, Hermas i Didymus. Jako praepositus paradisi ma ważyć dusze na Sądzie Ostatecznym. Jest czczony jako obrońca Ludu Bożego i dlatego Kościół, spadkobierca Izraela, czci go jako swego opiekuna. Papież Leon XIII ustanowił osobną modlitwę, którą kapłani odmawiali po Mszy świętej z ludem do św. Michała o opiekę nad Kościołem.
Kult św. Michała Archanioła jest w chrześcijaństwie bardzo dawny i żywy. Sięga on wieku II. Symeon Metafrast pisze, że we Frygii, w Małej Azji, św. Michał miał się objawić w Cheretopa i na pamiątkę zostawić cudowne źródło, do którego śpieszyły liczne rzesze pielgrzymów. Podobne sanktuarium było w Chone, w osadzie odległej 4 km od Kolosów, które nosiło nazwę "Michelion". W Konstantynopolu kult św. Michała był tak żywy, że posiadał on tam już w VI w. aż 10 poświęconych sobie kościołów, a w IX w. kościołów i klasztorów pod jego wezwaniem było tam już 15. Sozomenos i Nicefor wspominają, że nad Bosforem istniało sanktuarium św. Michała, założone przez cesarza Konstantyna (w. IV). W samym zaś Konstantynopolu w V w. istniał obraz św. Michała, czczony jako cudowny w jednym z klasztorów pod jego imieniem. Liczni pielgrzymi zabierali ze sobą cząstkę oliwy z lampy płonącej przed tym obrazem, gdyż według ich opinii miała ona własności lecznicze. W Etiopii każdy 12. dzień miesiąca był poświęcony św. Michałowi.
W Polsce powstały dwa zgromadzenia zakonne pod wezwaniem św. Michała: męskie (michalitów) i żeńskie (michalitek), założone przez błogosławionego Bronisława Markiewicza (+ 1912, beatyfikowanego przez kard. Józefa Glempa w Warszawie w czerwcu 2005 r.).
Św. Michał Archanioł jest patronem Cesarstwa Rzymskiego, Papui Nowei Gwinei, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier i Małopolski; diecezji łomżyńskiej; Amsterdamu, Łańcuta, Sanoka i Mszany Dolnej; ponadto także mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. Przyzywany jest także jako opiekun dobrej śmierci.

W ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, tarcza z napisem: Quis ut Deus - "Któż jak Bóg", waga.Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi wolę Bożą Gabriel po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela (Dn 8, 15-26; 9, 21-27). W pierwszym wypadku wyjaśnia Danielowi znaczenie tajemniczej wizji barana i kozła, ilustrującej podbój przez Grecję potężnych państw Medów i Persów; w drugim wypadku archanioł Gabriel wyjaśnia prorokowi Danielowi przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach lat. Imię "Gabriel" znaczy tyle, co "mąż Boży" albo "wojownik Boży". W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1, 11-20. 26-31) przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje także Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego.
Według niektórych pisarzy kościelnych Gabriel był aniołem stróżem Świętej Rodziny. Przychodził w snach do Józefa (Mt 1, 20-24; 2, 13; 2, 19-20). Miał być aniołem pocieszenia w Ogrójcu (Łk 22, 43) oraz zwiastunem przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Mt 28, 5-6) i przy Jego wniebowstąpieniu (Dz 1, 10). Niemal wszystkie obrządki w Kościele uroczystość św. Gabriela mają w swojej liturgii tuż przed lub tuż po uroczystości Zwiastowania. Tak było również w liturgii rzymskiej do roku 1969; czczono go wówczas 24 marca, w przeddzień uroczystości Zwiastowania. Na Zachodzie osobne święto św. Gabriela przyjęło się dopiero w wieku X. Papież Benedykt XV w roku 1921 rozszerzył je z lokalnego na ogólnokościelne. Pius XII 1 kwietnia 1951 r. ogłosił św. Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Św. Gabriel jest ponadto czczony jako patron dyplomatów, filatelistów, posłańców i pocztowców. W 1705 roku św. Ludwik Grignion de Montfort założył rodzinę zakonną pod nazwą Braci św. Gabriela. Zajmują się oni głównie opieką nad głuchymi i niewidomymi.

W ikonografii św. Gabriel Archanioł występuje niekiedy jako młodzieniec, przeważnie uskrzydlony i z nimbem. Odziany w tunikę i paliusz, czasami nosi szaty liturgiczne. Na włosach ma przepaskę lub diadem. Jego skrzydła bywają z pawich piór. Szczególnie ulubioną sceną, w której jest przedstawiany w ciągu wieków, jest Zwiastowanie. Niekiedy przekazuje Maryi jako herold Boży zapieczętowany list lub zwój. Za atrybut służy mu berło, lilia, gałązka palmy lub oliwki.Archanioł Rafał prowadzi Tobiasza Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z "siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański" (Tb 12, 15). Występuje w niej pod postacią ludzką, przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę. Ratuje go z wielu niebezpiecznych przygód, przepędza demona Asmodeusza, uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. Hebrajskie imię Rafael oznacza "Bóg uleczył".
Ponieważ zbyt pochopnie używano imion, które siedmiu archaniołom nadały apokryfy żydowskie, dlatego synody w Laodycei (361) i w Rzymie (492 i 745) zakazały ich nadawania. Pozwoliły natomiast nadawać imiona Michała, Gabriela i Rafała, gdyż o tych wyraźnie mamy wzmianki w Piśmie świętym. W VII w. istniał już w Wenecji kościół ku czci św. Rafała. W tym samym wieku miasto Kordoba w Hiszpanii ogłosiło go swoim patronem.
Św. Rafał Archanioł ukazuje dobroć Opatrzności. Pobożność ludowa widzi w nim prawzór Anioła Stróża. Jest czczony jako patron aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców i żeglarzy.

W ikonografii św. Rafał Archanioł przedstawiany jest jako młodzieniec bez zarostu w typowym stroju anioła - tunice i chlamidzie. Jego atrybutami są: krzyż, laska pielgrzyma, niekiedy ryba i naczynie. W ujęciu bizantyjskim ukazywany jest z berłem i globem.
 

Litania do św. Michała Archanioła


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami!
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchy Święty, Boże, .
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!
Święty Michale Archaniele,
Święty Michale Książę przesławny,
Święty Michale dzielny w walce,
Święty Michale pogromco szatana,
Święty Michale postrachu złych duchów,
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale radości Aniołów,
Święty Michale zaszczycie nieba,
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale posłanniku Boga,
Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale warownio ludu Bożego,
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale chorąży zbawienia,
Święty Michale aniele pokoju,
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,
Święty Michale zwierzchniku w niebie,
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie!
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie!
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!
 
P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 
Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.
 
    
 
Litania do św. Gabriela Archanioła
 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, Królowo Aniołów módl się za nami.

Święty Gabrielu, chwalebny Archaniele,
Święty Gabrielu, siło Boga,
Święty Gabrielu, stojący przed tronem Boga,
Święty Gabrielu, wzorze modlitwy,
Święty Gabrielu, zwiastunie Wcielenia,
Święty Gabrielu, któryś objawił chwałę Maryi,
Święty Gabrielu, książę niebieski,
Święty Gabrielu, ambasadorze Najwyższego,
Święty Gabrielu, aniele wysłany przez Boga do Maryi Dziewicy,
Święty Gabrielu, wysłanniku Nieba
Święty Gabrielu, strażniku Niepokalanej
Święty Gabrielu, któryś przepowiedział wielkość Jezusa,
Święty Gabrielu, pokoju i światło duszy,
Święty Gabrielu, plago niewierzących,
Święty Gabrielu, nauczycielu szacunku
Święty Gabrielu, siło prostoty,
Święty Gabrielu, obrońco wiernych,
Święty Gabrielu, ukazujący się Zachariaszowi w Świątyni,
Święty Gabrielu, Zwiastunie narodzenia Jana Chrzciciela
Święty Gabrielu, pierwszy czcicielu Bożego Słowa,
Święty Gabrielu, Ogłaszający pasterzom Dobrą Nowię
Święty Gabrielu, Rozwiewający obawy św Józefa
Święty Gabrielu, Gwiazdo przewodnia Mędrców ze wschodu
Święty Gabrielu, obrońco Wiary,
Święty Gabrielu, gorliwy dla chwały Jezusa Chrystusa,
Święty Gabrielu, którego chwalą Pisma

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam. Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


Chryste, wysłuchaj nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

P. Módl się za nami święty Gabrielu Archaniele.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela, stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował prześwietnej Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. amen
 
      
 
 
LITANIA DO ŚW. RAFAŁA ARCHANIOŁA

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie elejson.
Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Św. Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami.
Św. Michale, Archaniele wiary i pokory,
Św. Gabrielu, Archaniele nadziei i pokoju,
Św. Rafale, wielki Archaniele miłości Bożej,
Św. Rafale, który jesteś jednym z siedmiu Archaniołów, którzy stoją przed Panem,
Św. Rafale, który zanosisz nasze modły przed tron Boży,
Św. Rafale, wielki lekarzu, stróżu i przewodniku,
Św. Rafale, obrońco i wspomożycielu w każdej potrzebie,
Św. Rafale, w niedoli na pociechę nam dany,
Św. Rafale, u różnych potrzebach dziwny pomocniku,
Św. Rafale, troskliwy towarzyszu podróży młodego Tobiasza,
Św. Rafale, który uratowałeś Tobiasza od wielkiej ryby,
Św. Rafale, który rozkazałeś Tobiaszowi uchwycić rybę i wyciągnąć ją na ląd,
Św. Rafale, który kazałeś Tobiaszowi rybę rozpłatać i wyjąć z niej żółć, serce i wątrobę,
Św. Rafale, który bezpiecznie zaprowadziłeś Tobiasza do Raguela,
Św. Rafale, który poszukałeś Tobiaszowi żonę - Sarę,
Św. Rafale, który uwolniłeś Sarę od złego ducha,
Św. Rafale, który pomogłeś Tobiaszowi w odbiorze od Gabaela pożyczonych pieniędzy,
Św. Rafale, który przyprowadziłeś młodego Tobiasza do domu  zdrowego i żonatego,
Św. Rafale, który poleciłeś Tobiaszowi żółcią ryby potrzeć oczy niewidomego ojca,
Św. Rafale, który przywróciłeś wzrok staremu Tobiaszowi,
Św. Rafale, który mocą Bożą dokonujesz cudów,
Św. Rafale, stróżu nasz,

Św. Rafale, przewodniku nasz,
Św. Rafale, doradco nasz,
Św. Rafale, opiekunie nasz,
Św. Rafale, duchowy nasz bracie,
Św. Rafale, nauczycielu nasz,
Św. Rafale, pomocniku nasz,
Św. Rafale, pocieszycielu nasz,
Św. Rafale, patronie nasz,
Św. Rafale, obrońco nasz,
Św. Rafale, wodzu nasz,
Św. Rafale, od którego pochodzi natchnienie do dobra,
Św. Rafale, który nas oświecasz,
Od wszelkich niebezpieczeństw - przez św. Rafała wybaw nas Panie.

Od odstępstwa od wiary - przez św. Rafała...
Od powietrza, głodu, ognia, wody i wojny - przez...
Od nagłej, a niespodziewanej śmierci - przez...
Od śmierci wiecznej - przez...
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU
, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam. Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.
U. Aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Módlmy się. Boże, któryś św. Rafała Archanioła dał słudze swemu Tobiaszowi za towarzysza podróży, daj nam, sługom swoim, aby nas zawsze otaczała jego opieka. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 
                              
    
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


-szukam--szukam--szukam-
-szukam-

UWAGA.b.ważne - zbierzmy podpisy dla Grzegorza Brauna
- KWW Szczęść Boże
-szukam-
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Pani Jezu - czy akceptujesz słowa wypowiedziane przez ks. Wesołka o Janie Pawle II na Kongresie we Wrocławiu
- 19 września?
 
Pan Jezus:
           " Ludzie wymyślają różne historie i szkalują przy tym papieża Jana Pawła okrutnie.
  To jest straszne, że przynależenie do masonerii jemu przypisują i na waszego Świętego plują.
Gdy żył i jeździł po
świe
c​ie, to ludzie się cieszyli i nieustannie jego słowami żyli.

  Drodzy Moi - nie wszyscy należeli i należą do masonerii i mimo wielkiej ilości Moich wrogów w Watykanie, także wielkie ilości osób duchownych są Mnie oddane.
                  Nam w Niebie jest przykro, że muszę was niezgodnych upominać -
  TĘ WERSJĘ TO WŁAŚNIE MASONI WYMYŚLILI
​                   ​  I TEGO ŚWIĘTEGO CZŁOWIEKA ZDRAJCĄ BOGA UCZYNILI.
         Jak wam nie wstyd - wy wichrzyciele. Powiadam wam Jana Pawła II prowadzili Moi Aniele.
         Gdy żył, to całowaliście go po rękach, a większość życia w Watykanie spędził na udrękach.
    Jak wam nie wstyd burzyć ludzi przeciwko niemu, a Jan Paweł II wiele razy płakał i żalił się do Mnie.
     Proszę was - nie oskarżajcie nikogo za niezawinione winy i nie szukajcie więcej żadnej przyczyny. 
   Niech każdy zacznie zmieniać świat od siebie. Przepraszajcie, wynagradzajcie za innych i za siebie 
  a będziecie napewno w przyszłości w Niebie.
​                                             ---------------------------------------------------------------------------​

 
  MATKA BOŻA:
 CAŁE NIEBO PŁAKAŁO, JAK TO FARYZEJSKIE WYZNANIE USŁYSZAŁO
       
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Poniedziałek, 28 września 2015
                                                                                  ŚW. WACŁAWA, MĘCZENNIKA
 
 
   
                                                                                         
Z Pierwszej legendy starosłowiańskiej
 

Król, który rządzi ludem sprawiedliwie, zachowa swój tron na wieki

Po śmierci Wratysława Czesi wybrali jego syna Wacława na następcę. Był on dzięki łasce Bożej wzorem w wyznawaniu wiary. Wspierał wszystkich ubogich, nagich odziewał, łaknących żywił, podróżnych przyjmował zgodnie z nakazami Ewangelii. Nie dozwalał wyrządzać krzywdy wdowom, miłował wszystkich ludzi, biednych i bogatych. Wspomagał sługi Boże, uposażał kościoły.
Niektórzy jednak Czesi zbuntowali się i podburzyli młodszego brata Bolesława, mówiąc: "Brat Wacław pragnie cię zabić, spiskuje z matką i swymi ludźmi".
Kiedy się odbywały uroczystości poświęcenia kościołów w różnych miastach, Wacław odwiedzał wszystkie te miejscowości. W niedzielę, w uroczystość Kosmy i Damiana, przybył do miasta Bolesława. Po wysłuchaniu Mszy św. zamierzał powrócić do Pragi. Bolesław jednak zamierzając dokonać zbrodni, zatrzymał go słowami: "Dlaczego chcesz odejść, bracie?" Nazajutrz rano zadzwoniono na jutrznię. Usłyszawszy głos dzwonów, Wacław powiedział: "Bądź pochwalony, Panie, który dozwoliłeś mi żyć aż do dzisiejszego poranka". Wstał i udał się na modlitwę ranną.
Zaraz potem Bolesław przystąpił doń u drzwi. Wacław zobaczył go i rzekł: "Bracie, dobrym byłeś dla nas wczoraj". Szatan jednak podszepnął Bolesławowi, uczynił przewrotnym jego serce, tak iż wyciągnąwszy miecz, odezwał się: "Teraz pragnę być jeszcze lepszym". To powiedziawszy, uderzył go mieczem w głowę.
Wacław, zwróciwszy się do niego, rzekł: "Co czynisz, bracie?" Pochwyciwszy go, rzucił na ziemię. Tymczasem podbiegł jeden ze wspólników Bolesława i ciął Wacława w rękę. Ten porzuciwszy brata, ze zranioną ręką uszedł do kościoła. W drzwiach kościoła zabili go dwaj zamachowcy. Trzeci przybiegłszy, przebił mu bok. Wówczas Wacław oddał ostatnie tchnienie z tymi słowami: "W ręce Twoje, Panie, oddaję ducha mego".
 
 
W 845 roku 14 książąt czeskich przyjęło chrzest w Ratyzbonie. W tymże wieku książę Mojmir (+ 846) utworzył państwo wielkomorawskie. Jego następca, Rościsław, sprowadził na Morawy św. Cyryla i św. Metodego. Z ich pomocą zaprowadził chrześcijaństwo w obrządku słowiańsko-bizantyńskim. Z końcem wieku IX i na początku wieku X książę czeski Bożywoj podbił państwo wielkomorawskie i przyjął chrzest w obrządku słowiańskim. W wieku X obrządek ten został wyparty przez obrządek rzymski, łaciński. W roku 973 powstało biskupstwo w Pradze, zależne od metropolii w Moguncji. Drugim biskupem Pragi był św. Wojciech (+ 997). Jednak największym bohaterem katolickich Czech jest św. Wacław, król i męczennik. On też jest głównym patronem kraju i narodu.

Święty Wacław Wacław był synem księcia Czech, Wratysława I, i Drahomiry lutyckiej. Pogaństwo miało w kraju jeszcze wielu przedstawicieli. Wśród nich złym duchem była Drahomira, która po śmierci męża objęła w Czechach rządy. Korzystając z małoletniości Wacława, urządziła napad na jego babkę, św. Ludmiłę, wdowę po Bożywoju, pierwszym chrześcijańskim władcy w Czechach. Ludmiłę napadnięto 15 września 921 roku na zamku w Tetin i uduszono. Drahomira zaczęła na nowo wprowadzać siłą pogaństwo i niszczyć Kościół. Doprowadziło to do wojny z Niemcami. Najpierw na Czechy wyruszył książę Bawarii, Arnulf (922), a potem sam cesarz, Henryk I (928) występując w obronie misjonarzy, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie śmierci.
Na skutek tej interwencji Drahomira została zmuszona do tego, by ustąpić i oddać rządy swemu starszemu synowi, Wacławowi. Przyszedł on na świat ok. roku 907. Kiedy miał 7 lat, zwyczajem ówczesnym, któremu podlegał jeszcze nasz król, Bolesław Chrobry, odbyła się na zamku praskim uroczystość postrzyżyn. Kapłan przy tym obrzędzie odmawiał modlitwę: "Wszechmogący, wieczny Boże, spójrz łaskawie na Twego sługę, Wacława, którego zechciałeś powołać do łaski postrzyżyn. Udziel mu przebaczenia wszystkich grzechów i użycz mu darów niebieskich".

Święty Wacław Młody książę zabrał się natychmiast do zagojenia ran, zadanych Kościołowi. Trzeba było zająć się odbudową zniszczonych kościołów i uzupełnieniem szeregów duchowieństwa. Żywot Wacława głosi, że wyróżniał się on wielką pobożnością. Ikonografia przedstawia go czasem, jak nocą nawiedza kaplicę zamkową, gdyż pracowity dzień nie zostawiał mu wiele czasu na modlitwę. Miał osobiście uprawiać winną latorośl i pszenicę, by na ołtarz do katedry i swojej kaplicy zamkowej dostarczać koniecznego wina i chleba. Szczególną miłością darzył ubogich. Mówi się o nim, że podobnie jak św. Edward Wyznawca w Anglii, miał nawet na swoich ramionach nosić znalezionych chorych i zajmować się nimi. Państwo czeskie było wówczas podzielone na wiele mniejszych księstw. Nie były to więc łatwe rządy. Dochodziło nawet często do starć zbrojnych. Legenda głosi, że w czasie jednej z potyczek przy św. Wacławie miał zjawić się szereg aniołów, co tak przeraziło przeciwników, że wycofali się z walki. Ikonografia często przedstawia więc Wacława w otoczeniu aniołów.
Od cesarza Henryka I Wacław otrzymał w darze relikwię św. Wita i św. Zygmunta. Ku czci św. Wita książę wystawił najpierw skromny kościół, który został z czasem rozbudowany do najokazalszej świątyni Czech. Do dziś jest ona klejnotem Pragi. Wacław wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do tego męczennika (+ ok. 305) jakby w przeczuciu, że i jemu przypadnie podobna śmierć.
Tak się też stało. Jego młodszy brat, Bolesław, za namową niecnej matki, Drahomiry, zaprosił Wacława do udziału w konsekracji świątyni, jaką wystawił przy swoim zamku w Starym Bolesławcu ku czci świętych męczenników Kosmy i Damiana. Kiedy Wacław tam się udał, został zamordowany przez siepaczy, nasłanych przez Bolesława. Według podania, mord miał mieć miejsce w samym kościele. Działo się to 28 września ok. 929 roku. Ciało Wacława pochowano w kościele św. Wita, zamienionym potem na katedrę, kiedy w Pradze zostało założone biskupstwo (963).
Święty książę został natychmiast uznany za męczennika, a niebawem został głównym patronem kraju. Zaczęły ukazywać się jego żywoty, a Widuking, mnich z Korbei, w roku 967 pisał o cudach, jakie działy się przy grobie Świętego. Najpiękniejszy plac w Pradze otrzymał jego imię. Znajduje się na nim okazały pomnik, przedstawiający św. Wacława w zbroi rycerza na koniu. Wystawiono go w roku 1908. Imię Świętego stało się w Czechach bardzo popularne. Trzech władców kraju po św. Wacławie nosiło to imię. Dwóch z nich było nawet królami Polski: Wacław II (1291-1300) i Wacław III (1305-1306).
Ku czci św. Wacława wystawiono w Czechach ok. 180 kościołów oraz ok. 100 kaplic. Z jego podobizną bito monety czeskie. Kiedy Karol IV odbywał koronację (1347), swoją koronę przytknął do relikwii św. Wacława, które znajdują się w bogatym sarkofagu w kaplicy katedry św. Wita. Odtąd koronę królów czeskich, a również państwo czeskie zaczęto nazywać "koroną św. Wacława".
Papież Benedykt XIV zatwierdził kult św. Wacława w roku 1729 z okazji 800-lecia śmierci Świętego i rozszerzył jego cześć na cały Kościół. Córką Bolesława I Okrutnego, który dokonał zabójstwa na osobie św. Wacława, była Dobrawa, żona księcia Mieszka I, która przyczyniła się walnie do jego nawrócenia (966). Św. Wacław jest patronem Czech, Moraw, Pragi i katedry krakowskiej na Wawelu.

W ikonografii atrybutami św. Wacława są: anioł podający włócznię, aniołowie niosący jego trumnę, korona, sztylet, którym go zabito, zbroja rycerska z białym orłem na tarczy lub proporcu.
 
 
                                                                          

Litania do Św. Wacława

 


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Wacławie,
Pochodnio gorejąca w domu Bożym,
Od dziecka postępujący w doskonałości,
Wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Czech Patronie,
Wzorze możnych tego świata,
Wzorze książąt i królów,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Przykładzie cierpliwości,
Miłośniku Boży,
Światło Kościoła Bożego,
Naśladowco Chrystusa,
Żarliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu,
Pocieszycielu strapionych,
Źródło dobroci,
Krzewicielu wiary świętej,
Ojcze sierot i ubogich,
Młodzieńcze nieskalany,
Wzorze pokory i łaskawości,
Dziełami przed Bogiem wielki,
Pogromco występnych,
Cnót nauczycielu,
Radości i chwało Ojczyzny,
Ofiaro miłości bliźniego,
Uczestniku niebieskiej chwały,
Orędowniku nasz u Boga,
Patronie naszej parafii,

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU,, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU,, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, święty Wacławie,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K. Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Wacław aż do śmierci walczył w obronie wiary, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Wzrost - Thrive [ Napisy PL]
 
 
image
 
 
 
 
 


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

To religijny holokaust Chrześcijan


TSUNAMI jądrowa: ISIS chce wytrzeć setki milionów z powierzchni ziemi

http://www.express.co.uk/news/world/607737/ISIS-plan-Islamic-nuclear-holocaust-wipe-hundreds-millions-from-face-earth
25 września 2015

Islamskie Państwo jest "tsunami jądrowej", że chce wytrzeć setki milionów z powierzchni ziemi w największym holokaustu religijnej świat kiedykolwiek widział.

Państwo Islamskie chce doprowadzić do największego w historii religijnego holokaustu

                              
                                

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

MOSAD nie jest w stanie wpuścić bezpiecznych uchodźców do Izraela, ale ma pomagać polskim służbom w identyfikacji imigrantów z ISIS

2015-09-24 20:01
http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/mosad-nie-jest-w-stanie-wpuscic-bezpiecznych-uchodzcow-izraela-ale-ma-pomagac-polskim-sluz

Trzeba przyznać, że plan podboju POLSKI i Europy realizowany przez żydów rękami islamskich najeźdźców jest bardzo sprytny i może okazać się bardzo skuteczny, tak jak Jezusa Chrystusa zabili rękami Rzymian? 

A teraz można przeczytać oficjalnie, kto zabił Jezusa Chrystusa to Rzymianie a Żydzi są niewinni oni tylko patrzeli.? 

A teraz będą pomagać Polakom 

​i​
też będą tylko patrzeć -sprytne?.                                

        Mosad i Amam będą weryfikowały imigrantów na terenie Polski? We współpracy z ABW___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Wszystko się po mału wyjaśnia!!!!!!!!!!!http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/cardinal-danneels-part-of-mafia-club-opposed-to-benedict-xvi

kardynał Godfried Danneels powiedział że był częścią tajnego klubu kardynałów sprzeciwiających się papieżowi Benedyktowi XVI.

Kardynał nazwał tą grupę mafią, która nosiła nazwę St. Gallen. Grupa chciała drastycznych reform Kościoła, aby był znacznie bardziej nowoczesny, a Kardynał Jorge Bergoglio, był jego głową. Do tej grupy  mafii należeli również Walter Kasper i jezuita kardynał Carlo Maria Martini.

Wybór Jorge Bergoglio był wynikiem tajnych spotkań, kardynałów i biskupów, organizowanych przez Carlo Maria Martini w Szwajcarii.
Danneels który należał do tajnego klubu- mafii, pracował przez lata przygotowując się do wyboru papieża Franciszka, który w końcu miał miejsce w 2013 roku.

Poza Danneels i Martini, do grupy należeli między innymi holenderski biskup Adriaan van Luyn, niemiecki Walter Kasper i Karl Lehman, włoski kardynał Achille Silvestrini i brytyjski Basil Hume.
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

http://www.mali-rycerze.pl/czytam,1080

ROZNIEĆMY Z ISKRY OGIEŃ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA NA ULICACH MIAST ŚWIATA!2015

Drodzy czciciele Bożego Miłosierdzia,

Nie wiemy, ile czasu trzeba, by koronka ogarnęła cały świat, ale wiemy, że musimy stawić się tego dnia, by modlić się i zapraszać do modlitwy innych.

Z roku na rok przybywa nas. W minionym 2014 roku zgromadziliśmy się w ponad 300 miastach w Polsce i kilkudziesięciu na całym świecie, by wołać do Pana Boga, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Zapraszamy Was i dziś, do włączenia się w naszą wspólną modlitwę.

Spotykamy się 28 września o 15.00.

Niech przez chwilę świat zatrzyma się w zadumie i kontemplacji Bożego Miłosierdzia. Niech przez chwilę ucichnie zgiełk, by mógł być słyszalny święty szept koronki proszącej Pana Boga o wierność Jego Ewangelii, o pokój na ziemi, za prześladowanych chrześcijan i ich prześladowców, o przebaczenie dla nich i o łaskę poznania Boga , oraz za obrady Synodu Biskupów, jak również w intencjach ważnych dla społeczności, w której żyjemy.

Od roku jednoczy się z nami i błogosławi nam w modlitwie papież Franciszek, którego także tym razem pokornie prosimy o błogosławieństwo i zjednoczenie z nami na tej wspólnej modlitwie

Jako koordynatorzy akcji modlitewnej prosimy tylko o potwierdzenie, że Twoje miasto włącza się w tę modlitwę przesyłając e-mail na adres:

iskra111@onet.eu

Telefon do kontaktu: 694 292 093

http://gloria.tv/media/s4mRbWcTpri

http://www.youtube.com/watch?v=etlFK0SXhMUMódlmy się za prześladowanych chrześcijan
i ich prześladowców,
o przebaczenie dla nich i o łaskę poznania prawdziwego
oblicza Boga.
Z modlitewnym pozdrowieniem
o. Remigiusz Recław SJ
z zespołem Iskra Bożego Miłosierdzia
Kościół Ojców Jezuitów
ul. Sienkiewicza 60
90-058 -Łódź, Polska
www.iskra.info.pl

Zdjęcie użytkownika Wiesław Kaźmierczak.
Zdjęcie użytkownika Wiesław Kaźmierczak.
Zdjęcie użytkownika Wiesław Kaźmierczak.
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


Łukasz Kobeszko: Małżeństwo coraz mniej święte?

 

Rozumienie sakramentów w Kościele katolickim przechodzi stopniową, ale zauważalną ewolucję, w której coraz bardziej pomija się ich czynniki nadprzyrodzone i transcendentalne na rzecz wyraźniejszego podkreślania aspektów naturalnych, materialnych i typowo przypadłościowych. 

Ogłoszony 8 września br. w przypadającą w kalendarzu gregoriańskim uroczystość Narodzenia Matki Bożej papieski List apostolski w formie motu proprio „Mitis et misericors Iesus” („Jezus łagodny i miłosierny”) jest w polskich, ale i zagranicznych mediach komentowany niemal wyłącznie w perspektywie prawno-kanonicznej, niezależnie od pozytywnej bądź negatywnej opinii wyrażanej przez komentujących. Zasadniczo trudno się temu dziwić, bowiem liczący kilkanaście stron dokument ma głównie charakter techniczno-prawny. Najważniejsze rozwiązania praktycznie wynikające z motu proprio papieża Franciszka dość pobieżnie opisał Juliusz Galkowski na portalu Rebelya.pl. Autor słusznie zwrócił uwagę na centralne novum dokumentu: skrócenie i uproszczenie procesu kanonicznego stwierdzającego nieważność sakramentu małżeństwa poprzez likwidację obligatoryjnego w przypadku pierwszego stwierdzenia nieważności, ponownego rozstrzygania sprawy przez sąd II instancji.

Szukając horyzontu nadprzyrodzonego.

Myślę jednak, że w refleksji nad „Mitis et misericors Iesus” warto pokusić się o dużo szerszą perspektywę. Jednym słowem – wykroczyć poza płytkie w swojej istocie rozważania prawno-kanoniczne, łatwo redukowalne w perspektywie oczywistego stwierdzenia, że łacińskie prawo kanonicznie, podobnie jak kobiety, jest zmienne i ulegało, a pewnie ulegać będzie nadal rozmaitym transformacjom. Sama dyskusja nad sensownością zniesienia obowiązku ponownego rozpatrzenia sprawy przez sądy kościelne II instancji też będzie dość przewidywalna. Nie koncentrując się zbytnio na tym aspekcie problemu, warto tylko nadmienić, iż zdrowy rozsądek i ludzka intuicja podpowiadałyby, że każde uproszczenie procedur sądowych przy ogłaszaniu wyroków w tak istotnej materii może nieść ze sobą zwiększenie, a nie zniwelowanie niebezpieczeństwa pomyłek, niedokładności, stronniczego przebiegu procesu itp. Dużo istotniejsza jest jednak kwestia, że papieski dokument w tak ważnej sprawie, bo dotyczącej przecież jednego z siedmiu sakramentów Kościoła, ma tak ubogie i minimalne podbudowanie teologiczne, zmieszczone przez Franciszka na niespełna trzech początkowych stronach motu proprio.

najnowsze motu proprio papieża rzymskiego nie zawiera zbyt wiele odniesień do wielowiekowego nauczania Kościoła na temat małżeństwa, sformułowanego chociażby w czasach pierwszych siedmiu soborów powszechnych

W tym sensie, tekst „Mitis et misericors Iesus” powiela niestety mankament ubiegłorocznego nieformalnego „Relatio” opublikowanego nieoczekiwanie w samym środku obrad III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów przebiegającego pod hasłem „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji” (kolejna odsłona Synodu odbędzie się w październiku br.). Podobnie jak tamten dokument, najnowsze motu proprio papieża rzymskiego nie zawiera zbyt wiele odniesień do wielowiekowego nauczania Kościoła na temat małżeństwa, sformułowanego chociażby w czasach pierwszych siedmiu soborów powszechnych. W przypisach do „Mitis et misericors Iesus” widnieją jedynie teksty Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium” Soboru Watykańskiego II, konstytucji apostolskiej „Sacri canones” Jana Pawła II z 1990 roku oraz adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” Franciszka, ogłoszonej przed prawie dwoma laty. Fakt, że w dokumencie dotyczącym materii sakramentu, a więc „widzialnego znaku niewidzialnej łaski”, „mocy, która wychodzi z zawsze żywego i ożywiającego Ciała Chrystusa” oraz „działania Ducha Świętego urzeczywistnianego w Jego Ciele, którym jest Kościół” (por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1116), czy w końcu, podstawowego kanału, którym przekazywana jest człowiekowi nieopisywalna Boża łaska, moc i energia służąca uświęceniu nie znajdują się istotne wzmianki o nadprzyrodzonym pochodzeniu sakramentu małżeństwa i wspólnocie związanych nim osób przypieczętowanej wspólnotą eucharystyczną – wspólnym spożywaniem Ciała i Krwi Pańskiej, musi bardzo niepokoić.

Sakramenty coraz mniej święte?

Prowadzi to do mało optymistycznego wniosku, że rozumienie sakramentów w Kościele katolickim przechodzi stopniową, ale zauważalną ewolucję, w której coraz bardziej pomija się ich czynniki nadprzyrodzone i transcendentalne na rzecz wyraźniejszego podkreślania aspektów naturalnych, materialnych i typowo przypadłościowych. Taki proces dobrze widoczny jest w dokumentach niektórych episkopatów lokalnych dotyczących liturgii – najważniejszej przecież i głównej czynności Kościoła, gdzie traktowana jest ona niemal wyłącznie poprzez pryzmat stricte biurokratycznych przepisów i uregulowań. Prowadzi to do dość oczywistego wniosku, że sakramenty zaczynają być postrzegane przez pryzmat jurydyczno-socjologiczny, jako jedna ze zwyczajnych, codziennych i typowo ludzkich czynności. Trudno się wówczas dziwić, że ów negatywny proces, który roboczo można byłoby nazwać mianem laicyzacji eklezjalnego sacrum znajduje swoje odbicie w typowo roszczeniowych postawach wiernych, traktujących sakramenty jako swoiste „pakiety usług religijnych”, oferowane wszystkim chętnym przez parafie, niekiedy nawet w specjalnych „promocjach”.

sakramenty zaczynają być postrzegane przez pryzmat jurydyczno-socjologiczny, jako jedna ze zwyczajnych, codziennych i typowo ludzkich czynności

O ile podczas lektury ubiegłorocznego synodalnego „Relatio” można było odnieść wrażenie, że biskupi Kościoła katolickiego są grupą socjologów, dziennikarzy i publicystów popularnych tygodników opinii, serwujących odbiorcom dość oczywiste rozważania o postępującej sekularyzacji, atomizacji społecznej, deficycie postaw odpowiedzialności i altruizmu u młodego pokolenia chrześcijan oraz trudnych warunkach finansowo-bytowych, w których znajdują się współczesne rodziny, to po zapoznaniu się z treścią motu proprio „Mitis et misericors Iesus” przekonujemy się, że perspektywa sakramentu małżeństwa to głównie obszar mniej lub bardziej skomplikowanych uregulowań jurydycznych, mogących być w dowolny sposób modyfikowanych i interpretowanych. Być może wniosek zabrzmi dość radykalnie, ale wręcz ciśnie się na usta pytanie: gdzie jest w tym wszystkim Bóg? O ile wczesnochrześcijańska, grecka teologia zasadniczo bała się prowadzić rozważania o czymś innym niż Bóg i jego przymioty, to dzisiaj w najważniejszych dokumentach papieskich znajdujemy nadmiar rozważań ograniczonych doczesnym i technicznym horyzontem widzenia.

Łaska ponad administrację

Gwoli sprawiedliwości, krótki teologiczny wstęp do najnowszego motu proprio odwołuje się do Ojców Greckich, w tym przede wszystkim, św. Jana Chryzostoma. To właśnie w jego pismach pojawiła się po raz pierwszy cenna metafora Kościoła jako „szpitala dla rannych”, której dzisiaj większość dziennikarzy i komentatorów przypisuje właśnie Franciszkowi. Papież używa nawet w tym kontekście greckiego terminu „πεπτωκώς” (czyt. „peptokos”), oznaczającego w wolnym tłumaczeniu „rannych” lub „zbolałych”. Jednocześnie, Franciszek przywołuje w tym miejscu figurę biskupa, który z mocy Ducha Świętego działa w miejsce Chrystusa i jest jego obrazem (gr. „εις τόπον και τύπον Χριστού”, czyt. „eis typon kai Topon Christou”) i „pierwszym szafarzem Bożego miłosierdzia w związku z uprzywilejowaniem wykonywania władzy sądzenia, poprzez stosowanie zasad <<oikonomia>> i „<<akribeia>> przynosi wiernym potrzebne łaski od Pana” (w oryginale włoskim: ” Il Vescovo infatti – costituito dallo Spirito Santo come figura di Cristo e al posto di Cristo (“eis typon kai tòpon Christou”) – è anzitutto ministro della divina misericordia; pertanto l’esercizio della potestà giudiziale è il luogo privilegiato in cui, mediante l’applicazione dei principi della “oikonomia” e della “akribeia”, egli porta ai fedeli bisognosi la misericordia risanatrice del Signore. „, za: vatican.va).

Przywołane przez papieża zasad ” ἀκρίβεια” (czyt. akribeia”), oznaczającej ścisłe przestrzeganie kanonów kościelnych w przypadkach, gdzie doktryna i Tradycja Kościoła powinny być bezwarunkowo szanowane oraz „οἰκονομία” (czyt. „oikonomia”), najprościej określanej przez teologię jako sposobu praktycznej realizacji Bożego planu zbawienia człowieka poprzez działania Kościoła, zostało w tekście motu proprio „Mitis et misericors Iesus” niezbyt szczęśliwie powiązane z biskupią władzą nad zawiązywaniem węzła małżeńskiego. Połączenie takie sugerowałoby uzależnienie działania Kościoła w sprawach sakramentu małżeństwa jedynie do władzy jurydycznej posiadanej przez osobę pełniącą godność biskupa, co w konsekwencji może być niewłaściwie rozumiane przez wiernych jako ograniczenie niepojętej łaski Bożej do uwarunkowań li tylko administracyjnych. Sugerowałoby wręcz znów pewne mylne przeświadczenie, że biskup jest urzędnikiem, dysponującym administracyjnymi i prawnymi narzędziami do tamowania przepływu Bożej łaski.

Wydaje się, że ów problem lepiej rozwiązała teologia Wschodu. Widać to chociażby w kwestii sprawowania sakramentu pokuty, gdzie kapłan, odwołując się do tradycji pierwszego tysiąclecia niepodzielonego jeszcze Kościoła, przed wysłuchaniem spowiedzi penitenta najpierw modli się do Trójcy Świętej o wypełnienie łaską całego sakramentu, o łaskę nawrócenia, uzdrowienia i pojednania dla wiernego, czyli wypełnia modlitwą cały sakrament, podkreślając, że jest on dziełem Bożym, a nie ludzkim, a następnie po spowiedzi poucza wiernego. Wskazuje to więc, że łaska sakramentalna – obecna przecież we wszystkich sakramentach, także małżeństwa – jest dziełem „Łagodnego i Miłosiernego Boga”, a nie skomplikowaną wypadkową prawnych, społecznych lub historycznych wektorów.

Znany z tradycjonalistycznych sympatii włoski profesor Roberto de Mattei ocenił, że najnowszy papieski dokument ” zadał chrześcijańskiemu małżeństwu głęboką ranę”. Odnosząc się szczególnie do tytułu motu proprio sądzę, iż tego wyraźnego potwierdzenia nadprzyrodzonego i nie-ziemskiego źródła małżeństwa, które chroni „Łagodny i Miłosierny Jezus” świętą łaską sakramentu i łaską Eucharystii najbardziej mi w jego tekście zabrakło.

Łukasz K.


za:http://bdp.xportal.pl/publicystyka/lukasz-kobeszko-malzenstwo-coraz-mniej-swiete/___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Fenomen duchowny ks. Klimuszko

http://gloria.tv/media/QiDQrYFh2Xj


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

KORONKA

Do Krwawych Łez Matki Bożej

 

    O Jezu, przybity do krzyża! Padamy do Twoich Stóp i składamy Ci w ofierze Krwawe Łzy Tej, która z najwięk­szą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry Mistrzu, aby­śmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na zie­mi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wiecz­ność w Niebie. Amen.

 

Na dużych paciorkach:

O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.

 

Na małych paciorkach: (7x)

O Jezu, wysłuchaj prośby nasze - przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki.

                                                                

Na zakończenie:

(3x) „O Jezu spójrz..."

 

Modlitwa

O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miło­sierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn Jezus, którego wzywamy, wysłuchał na­sze wołanie, a przez przyczynę Twoich Matczynych Krwa­wych Łez, udzielił nam łask, o które Go błagamy i doprowa­dził nas do szczęścia wiecznego. Amen. Twoje Krwawe Łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szata­na! O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! Amen.

 

-----------------------------------------------------

Koronkę do N.M.P. od Łez podyktował Pan Jezus S. Amalii w Brazylii 8.11.1929 r. Pan Jezus powiedział: "Módl się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę. (...) innym razem, do tej siostry przyszła Matka Boża. Trzymając Różaniec (Koronkę) której paciorki lśniły jak słońce i były białe jak śnieg powiedziała; "Oto Różaniec Łez Moich... Syn Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez. Różaniec (Koronka) ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszni­ków, a zwłaszcza opętanych przez diabła". Matka Boża wyraziła życzenie aby w każdej rodzinie i klasztorach, uważano sobie za obowiązek miłości odmawiać "Koronkę do Leź" o 7-mej wieczorem... Stolica Apostolska 15.V. 1934 r zatwierdziła nabożeństwo

.Koronka ta ma wielką potęgę i moc. 21.IX. 1982 r. płakała Matka Boża krwawymi Łzami w figurze "Róży Duchownej" we włoskiej miejscowości Erbano. Powiedziała: "Odmawiajcie Koronkę do Krwawych Łez! Rozpowszechniajcie ją! Zły duch musi uchodzić z tego miejsca gdzie odmawiana jest ta Koronka.


 

za:http://www.duchprawdy.com/koronka_do_krwawych_lez_matki_bozej.htm


 

https://www.youtube.com/watch?v=sD3uPnP1YSE&feature=youtu.be

         
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Wybierz Życie
"Wybierajcie więc życie,
abyście żyli wy i wasze potomstwo."
(Pwt 30, 19)


Human Life International - Polska

Logo

Przerażająca cisza wokół "PIGUŁKI DZIEŃ PO"

Drodzy Przyjaciele!

Tym razem chciałam zwrócić Waszą uwagę na ciąg dalszy wprowadzenia do polskich aptek tabletki wczesnoporonnej ellaOne, potocznie nazywanej „pigułką dzień PO”. Ministerstwo Zdrowia, powołując się na decyzję Komisji Europejskiej, wprowadziło ten szkodliwy preparat do wolnej sprzedaży bez recepty od 15 roku życia.
 
Nie było obowiązku
Dzisiaj już wiemy, że Komisja Europejska nie wprowadziła obowiązku legalizacji tego preparatu, była to tylko rekomendacja. Stało się to jasne po odpowiedzi, którą uzyskał poseł PE Marek Jurek na swoją interpelację. Zrobił to polski Minister Zdrowia.
 
W wolnej sprzedaży
„Pigułka Dzień PO” jest w polskich aptekach i można ją kupić praktycznie bez żadnych ograniczeń. Przepraszam, nie mogą jej kupić dzieci poniżej 15 roku życia. Trzeba więc pokazać legitymację szkolną, że się te 15 lat ukończyło. Albo mogą ją dla nich kupić starsi koledzy.
 
Co się dzieje dzisiaj?
Do apteki przychodzi chłopak. Od razu widać, że to jeszcze uczeń. Wyciąga legitymację i prosi o tę tabletkę. Stojąca za ladą farmaceutka ma niewyraźną minę, przygląda mu się badawczo. Jednym okiem zagląda do legitymacji. Chłopak nie ma jeszcze 16 lat. Pani magister nic nie mówi, obsługuje klienta. Chłopak wychodzi z tabletką w kieszeni.
 
Wydawało się, że to dotyczy tylko kobiet
Tymczasem preparat ten kupują także mężczyźni. Może mniej się krępują i dziewczyny wysyłają ich do apteki? A może przymuszają swoją partnerkę do łyknięcia, aby na pewno nie było dziecka.
 
Bez kontroli
Mamy teraz dokładnie to samo, co kiedyś widziałam w Hondurasie. Bardzo młode dziewczyny noszą ten środek w kieszeni. „Przygoda” nie zdarza się im zbyt często, więc uważają,  że to najlepsze zabezpieczenie. Wymieniają się z koleżankami, jak któraś jest w potrzebie. W efekcie biorą to w prawie każdym cyklu, zupełnie nie myśląc o poważnych następstwach dla siebie. Najważniejsze, aby nie było dziecka. Nawet nie zastanawiają się czy ono już się mogło począć. Ma go nie być i już!
 
W poradni
W poufnych rozmowach kobiety skarżą się, że ich partnerzy zupełnie przestali się przejmować możliwością poczęcia dziecka. „Jak się nie zabezpieczyłaś wcześniej, to idź do apteki i kup sobie pigułkę ratunkową, tu masz pieniądze, a mnie głowy nie zawracaj!”
 
Następstwa zdrowotne
Wiadomo, że środki te są szkodliwe, zwłaszcza dla młodych dziewczyn. Nikt tego jednak nie monitoruje. Zapadła cisza. Nic się nie dzieje! Zdrowie to prywatna sprawa kobiety. Następstwa są też długotrwałe, a tego już nikt ani nie udowodni, ani nie bada.
 
Giną polskie dzieci!
Ten preparat zabija poczęte dziecko w pierwszych dniach jego życia. Oczywiście, jeżeli się poczęło w tym konkretnym cyklu. Nikt nie jest w stanie policzyć ile dzieci ginie w Polsce z powodu łatwej dostępności tego „antyludzkiego pestycydu”.
 
Co możemy teraz zrobić?
Przede wszystkim trzeba uczyć. Wiele dziewcząt i kobiet nie weźmie tego środka, jeśli będą posiadały podstawową, niezafałszowaną wiedzę o jego działaniu. Tego nie znajdą w mediach masowych. Każda uczennica w wieku ponadgimnazjalnym powinna tę wiedze otrzymać. Ta informacja powinna być także łatwo dostępna w każdej poradni.
 
Nasza ulotka
Ulotka, którą przygotowaliśmy na wiosnę, spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem. Formy najprostsze są też najbardziej skuteczne. Dzięki Waszej pomocy wydrukowaliśmy 50 tys. kolorowych ulotek, które były rozprowadzane bezpłatnie. Umieściliśmy też możliwość ich pobrania na naszej stronie. Tutaj
Zrobiło to 2 250 osób. Jeden drukował ich 10, inny 100 lub więcej. W ten sposób dotarliśmy z konieczną wiedzą do wielu osób.
 
Co dalej?
Nie wolno spocząć na laurach. Pigułkę stosuje coraz więcej kobiet. W mediach zapadła kompletna cisza na ten temat. Musimy kontynuować naszą akcję informacyjną.  Pierwszy nakład ulotek już się wyczerpał, a zapotrzebowanie nadal jest olbrzymie. Tę ulotkę musimy podarować uczennicom za darmo. One same tego na pewno nie kupią.
 
Wspólna akcja informacyjna
Rozpoczynamy kolejną wspólną akcję. Wznawiamy druk tej ulotki i rozprowadzamy ją. Wysokość nakładu zależy od Was. Im więcej będziemy mogli zamówić, tym tańszy jest druk. Jeżeli ofiarujesz 20,- zł na ten cel, ulotkę otrzyma ok. 40 dziewczyn. Jeśli dasz 100,- zł rozdamy co najmniej 200 ulotek.
Można to zrobić
tutaj
 
Ładne i atrakcyjne
Nasze ulotki muszą być kolorowe, wydrukowane na ładnym kredowym papierze, aby zachęcać do przeczytania. Materiały reklamowe firm farmaceutycznych są bardzo wysokiej jakości. Ich na to stać.
 
Uratujemy wiele dzieci
Dzięki tej prostej akcji uratujemy wiele dzieci. Ochronimy też zdrowie i płodność wielu kobiet. A w Polsce od kilkunastu lat rodzi się za mało dzieci.
 
Bardzo dziękuję wszystkim Przyjaciołom, którzy włączają się w nasze działania i wspierają nasze programy.
 
Ewa H. Kowalewska


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Żyjemy w czasach schizmy - czy widzimy to i czy "pchamy" biskupów do Jezusa?
:
http://www.pch24.pl/biskup-schneider--zyjemy-w-czasach-schizmy--biskupi-sprzeciwiaja-sie-chrystusowi,38390,i.html

Lwy na chrześcijan ? - czy to rzeczywiście ubaw - co za pytanie autora ?
http://www.pch24.pl/ubaw-po-pachy--lwy-przyjmuja-tylko-chrzescijan,38317,i.html

 1,5 minuty profanacji w Kościele - Boże ratuj
http://www.cda.pl/video/3560599

Islam mówi - zdepczemy Europę
http://www.fronda.pl/a/szejk-muhammad-ajed-do-uchodzcow-zdepczemy-europe,57179.html


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

28 IX głosowanie nad naszą petycją "Stop zabijaniu noworodków!" |
 Nowa sprawa: sprzeciw wobec ingerencji ETPC w definicję małżeństwa

Petycja sprzeciwu wobec ingerencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w definicję małżeństwa

"..." ETPC uzurpuje sobie władzę właściwą sądom i parlamentom krajowym w dążeniu do realizacji tego radykalnego programu mającego, jak się wydaje, na celu rozkład małżeństwa rozumianego jako związek jednego mężczyzny z jedną kobietą, a stanowiącego jedyną, dającą życie komórkę społeczną.

To jest głęboko niesprawiedliwa ingerencja w suwerenność państw-narodów Europy i trzeba jej przeciwdziałać. Jak Pan/Pani wie, niesprawiedliwe orzeczenie nie jest warte szacunku, legalizacji ani żadnych działań.

Dziękuję za rozważenie niniejszej petycji."

Z poważaniem


Kliknij, aby podpisać petycję.

Szanowni Państwo,

dziś piszę w sprawie wyroku wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Oliari i in. vs Włochy. Włochy przegrały sprawę, ponieważ wspierają naturalną definicję małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny (trzem parom homoseksualnym odmówiono legalizacji ich związku na zasadach podobnych do małżeństwa). Wyrok jest skandaliczny i może pociągnąć za sobą daleko idące skutki prawne dla wielu państw będących członkami Rady Europy. Dlatego zachęcam Państwa do podpisania petycji skierowanej do przywódców 24 państw Europy, które w swoich porządkach prawnych chronią małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, aby nie ulegały niesprawiedliwemu dyktatowi Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i aby jasno sprzeciwiły się możliwym skutkom wspomnianego wyroku:

http://citizengo.org/pl/29280-etpc-nie-dla-ingerencji-w-nasza-definicje-malzenstwa

Mimo wydania wyroku, grupa sędziów zgłosiła zdanie odrębne. Sędziowie, którzy podpisali się pod zdaniem odrębym, biją na alarm nie tylko dlatego, że w tym wyroku zastosowano błędną logikę, ale również dlatego, że wydaje się, że można go będzie bardzo szeroko interpretować.  W "Zgodnej opinii sędziów” sugerują oni, że ten wyrok będzie mógł być wykorzystywany by naciskać na każdą "Stronę Konwencji” (co oznacza każdy kraj, który jest członkiem Rady Europy… czyli prawie każde państwo w Europie), by prawnie uznała (uprzywilejowała) związki jednopłciowe.

Zachęcam Państwa do podpisania tej petycji:

 http://citizengo.org/pl/29280-etpc-nie-dla-ingerencji-w-nasza-definicje-malzenstwa

Serdecznie pozdrawiam wraz z całym Zespołem CitizenGO

Magdalena Korzekwa

​   ​
Campaigns Director

 

P.S. Już 28 września odbędzie się głosowanie w sprawie innej ważnej petycji "Stop zabijaniu noworodków!", którą zgłosiliśmy do Rady Europy. To pierwsza tak duża petycja zgłoszona do tego gremium, które na mocy swojego regulaminu musi poddać ją pod głosowanie. Głosy z Polski stanowią ok. 1/4 wszystkich zebranych!

Jest jeszcze szansa na dopisanie się i zaproszenie do tego znajomych: http://citizengo.org/pl/14456-stop-zabijaniu-noworodkow.
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Wezwij MSZ do obrony Polski
przed aborcyjnym lobby w ONZ!

Szanowna Pani,  

W najbliżych dniach odbędzie się szczyt ONZ, podczas którego przyjęte zostaną tzw. Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Wytyczą one kierunki działań członków ONZ do roku 2030. Obok wielu niekontrowersyjnych celów, pojawia się w tym dokumencie szereg sformułowań, którym zamierza się nadać ideologiczne znaczenie pozwalające zmuszać Polskę do upowszechnienia aborcji, seksualizacji dzieci w szkołach oraz promomowania subkultur LGBT.  

Możemy jeszcze temu zapobiec!  

Instytut Ordo Iuris przesłał swoją ekspertyzę na temat SDG do Kancelarii Prezydenta. Otrzymaliśmy od ministra Krzysztofa Szczerskiego zapewnienie, że zostanie ona wzięta pod uwagę podczas przygotowywania stanowiska Prezydenta RP na szczyt ONZ.  

Jednak ważne jest to, aby działania Prezydenta nie spotkały się z oporem ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polska delegacja w ONZ nie zawsze zajmowała klarowne stanowisko podczas negocjacji SDG. Dlatego niezwykle ważny jest nacisk na MSZ ze strony społeczeństwa obywatelskiego.  

Z nami może mieć Pani wpływ na decyzje MSZ. Uruchomiliśmy nową stronę mamwplyw.pl aby zaangażowanie obywateli wesprzeć profesjonalną akcją prawniczą. Chcemy je uczynić w ten sposób maksymalnie skutecznym. Możemy zapewnić wsparcie Prezydentowi w jego ustaleniach z MSZ. Dzięki niemu, do dokumentu ONZ mogą zostać wprowadzone zastrzeżenia chroniące Polskę przed naciskami lewicowych środowisk w strukturach ONZ.  


Proszę Panią o podpisanie petycji skierowanej do Ministra Spraw Zagranicznych, by we współpracy z Prezydentem RP podjął działania na rzecz ochrony polskiego ładu konstytucyjnego poprzez wprowadzenie zastrzeżeń wyłączających ideologiczne sposoby interpretowania celów zawartych w SDG. Naprawdę, możemy to osiągnąć!  

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
OBJAWIENIA MARYJNE W GIETRZWAŁDZIE

http://www.gloria.tv/media/R2BczSGPPQy
 
 
 
                              
   

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


 Sobota, 26 września 2015
ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW KOSMY I DAMIANA
 
 
  
 
 
Kazanie św. Augustyna, biskupa
(Kazanie 329, na uroczystość męczenników)

Śmierć męczenników zapłacona śmiercią Chrystusa

Dzięki chwalebnym czynom świętych męczenników, którymi Kościół rozkwita na każdym miejscu, przekonujemy się naocznie o prawdziwości śpiewanych słów: "Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych". Albowiem cenna jest zarówno w naszych oczach, jak i w obliczu Tego, dla którego została poniesiona. Ale zapłatą śmierci tych wszystkich jest śmierć Jednego. Śmierć wielu nabył umierający Chrystus, który gdyby nie umarł, ziarno pszeniczne nie doznałoby pomnożenia. Słyszeliście Jego słowa wypowiedziane w obliczu zbliżającej się męki, to jest naszego Odkupienia: "Jeżeli ziarno pszeniczne wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi owoc obfity".
Oto na krzyżu Chrystus dokonał wielkiej wymiany; tam otwarto skarbiec zawierający zapłatę za nas: kiedy włócznia prześladowcy otwarła Jego bok, spłynęło stamtąd wyrównanie za cały świat. Tak nabyci zostali męczennicy i wyznawcy. Wiara męczenników została udowodniona: świadectwem jest krew. Oddali to, czym ich obdarowano, i w ten sposób wypełnili słowa świętego Jana: "On oddał za nas swoje życie. My także winniśmy oddać życie za braci".
Mówi Pismo: "Gdy z możnym do stołu zasiądziesz, pilnie zważaj, co masz przed sobą, bo i ty masz tyle przygotować". Jakże niezwykły to stół, przy którym sam gospodarz staje się pokarmem. Nikt siebie nie daje za pokarm; czyni tak jedynie Chrystus Pan. On sam jest Tym, który zaprasza, On sam jest pokarmem i napojem. Zrozumieli męczennicy, co spożywali i pili, skoro odpłacili tym samym.
Lecz jakże mogliby odpłacić, gdyby Ten, który dał pierwszy, nie udzielił im, z czego mogliby odpłacić? "Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył: Podniosę kielich zbawienia". Cóż to za kielich? Jest nim gorzki, ale zbawienny kielich męki: kielich, którego chory lękałby się dotknąć, gdyby wcześniej nie wychylił go lekarz. O tym właśnie kielichu słyszymy z ust Chrystusa: "Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode Mnie ten kielich". O tym samym kielichu mówili męczennicy: "Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana".
A czy się nie obawiasz, że zawiedziesz? Nie zawiodę, odpowiada. A czemuż to? "Ponieważ wezwę imienia Pana". Jakże mogliby zwyciężać męczennicy, gdyby nie zwyciężał w nich Ten, który powiedział: "Radujcie się, bo zwyciężyłem świat". Sam Władca niebios kierował ich myślą i słowem, przez nich zwyciężył szatana na ziemi, a w niebie dał im wieniec chwały. Błogosławieni, którzy w ten sposób wypili kielich. Minęły cierpienia, a nadszedł czas chwały.

Święci Kosma i Damian

Na temat życia tych dwóch świętych nie wiemy niestety nic pewnego. Historia nie pozostawiła po nich żadnych wiarygodnych dokumentów. Istnieją jedynie różne legendy, w których z całą pewnością jest i ziarno prawdy historycznej. Mówią one m.in. o tym, że byli prawdopodobnie bliźniakami. Rodzina dała im solidne wychowanie chrześcijańskie, dzięki któremu zdolni byli do ofiarnego życia, aż do oddania go za wiarę. Być może pochodzili z Arabii. Stamtąd udali się do Syrii, do Cylicji w Małej Azji, by doskonalić się w sztuce lekarskiej. Zamieszkali w Egei, w portowym mieście Cylicji. Byli lekarzami, cieszyli się więc szeroką sławą; leczyli bowiem wielu chorych - również pogan, przez co wielu z nich doszło do Chrystusa.

Święci Kosma i Damian
Odznaczali się niezwykłą sumiennością, dzięki czemu stali się wybitnymi lekarzami. Przedmiotem ich troski był każdy potrzebujący ich pomocy, chory człowiek. W szczególny sposób zajmowali się biednymi. Podkreśla się, że za swe usługi nie pobierali zapłaty (stąd źródla zachodnie nazywają ich anargyrami, prawosławni zaś biessrebrennikami). Uważali, że wszystko mają od Boga i należy to do Boga i Jego stworzeń. Pragnęli postępować zgodnie z poleceniem Zbawiciela: "Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie" (Mt 10, 8).
Godnie i cierpliwie znieśli okrutne tortury, do końca nie wyparli się Chrystusa. Pozostali niezłomnymi do ostatniej chwili swego życia. Do sędziego podczas procesu mieli powiedzieć: "Jesteśmy chrześcijanami".

Według legendy ich męczeństwo miało miejsce ok. 300 r. podczas prześladowań za czasów Dioklecjana. Zginęli w Cyrze (Kyrros) w Syrii, gdzie zostali pochowani. Ich grób od razu zasłynął cudami, a kult wzrastał, czego mamy dowody w piśmiennictwie wczesnochrześcijańskim. Nad grobem męczenników wzniesiono wspaniałą bazylikę, która do czasów przybycia Arabów, a potem Turków, była celem licznych pielgrzymek. Stamtąd ich kult rozpowszechniał się bardzo szybko i objął cały Kościół. W Konstantynopolu cesarz Justynian Wielki (+ 565) wystawił ku ich czci dwie świątynie, gdyż - jak twierdził - dzięki ich wstawiennictwu wyzdrowiał z ciężkiej choroby.
Już w VI wieku św. Grzegorz z Tours był w posiadaniu ich relikwii. W Rzymie papież św. Symmach (498-514) wybudował ku ich czci oratorium, a papież Feliks IV (526-530) kościół świętych Kosmy i Damiana przy Forum Romanum - dziś jest to główne miejsce ich kultu. Tam znajduje się znaczna część relikwii obu Świętych. Pozostałe relikwie odbierają cześć w różnych miejscach świata; w sposób szczególny w kościele katedralnym w Amalfi, na południu Włoch. Fragment relikwii znajduje się także w Polsce - w cerkwi na Bacieczkach w Białymstoku.
Święci Kosma i Damian są patronami Florencji, aptekarzy, farmaceutów, lekarzy, chirurgów, akuszerek, dentystów, fryzjerów, fizyków, cukierników, wytwórców substancji chemicznych, mędrców; są też opiekunami fakultetów medycznych, przemysłu chemicznego, ludzi niewidomych i osób chorych na nowotwory; chronią przed epidemiami, przed przepukliną i przed chorobami koni. Ich imiona są wymieniane w Kanonie Rzymskim.

W ikonografii święci Kosma i Damian przedstawiani są jako ludzie młodzi, ubrani w wytworne szaty, z narzędziami medycznymi, szkiełkami, pudełkami maści, łyżką aptekarską do nabierania maści, moździerzem, laską Eskulapa, a także podczas męczeństwa.Litania ku czci świętych lekarzy Kosmy i Damiana

Panie zmiłuj się nad nami
Chryste zmiłuj się nad nami
Panie zmiłuj się nad nami
Święty Łukaszu patronie lekarzy, módl się za nami
Święci lekarze, Kosmo i Damianie, módlcie się za nami,
Święci lekarze, naśladowcy Chrystusa, módlcie się za nami,
Święci lekarze, godni podziwu dla cnót waszych, módlcie się za nami,
Święci lekarze, jaśniejący dobrocią, módlcie się za nami,
Święci lekarze, płomienni miłością , módlcie się za nami,
Święci lekarze, przyozdobieni pokora, módlcie się za nami,
Święci lekarze,wzorowi w łagodności, módlcie się za nami,
Święci lekarze, mężni obrońcy wiary, módlcie się za nami,
Święci lekarze, apostołowie Prawdy, módlcie się za nami,
Święci lekarze, pogardzający światem, módlcie się za nami,
Święci lekarze, tęskniący ku bogactwom Nieba, módlcie się za nami,
Święci lekarze, niezmordowani bohaterowie miłości bliźniego, módlcie się za nami,
Święci lekarze, głosiciele chwały Bożej, módlcie się za nami,
Święci lekarze, zwolennicy nauki, módlcie się za nami,
Święci lekarze, wzorze i obrono dla lekarzy, módlcie się za nami,
Święci lekarze, podporo dla dusz i ciał, módlcie się za nami,
Święci lekarze, zwierciadła prawdziwego braterstwa, módlcie się za nami,
Święci lekarze, o wielkim miłosierdziu, módlcie się za nami,
Święci lekarze, ulgo w nędzy,módlcie się za nami,
Święci lekarze, umocnienie słabych, módlcie się za nami,
Święci lekarze, schronienie dla strapionych, módlcie się za nami,
Święci lekarze, nadziejo chorych, módlcie się za nami,
Święci lekarze, potężni patronowie i obrońcy, módlcie się za nami,
Święci lekarze, orędownicy grzeszników, módlcie się za nami,
Święci lekarze, pogromcy demonów, módlcie się za nami,
Święci lekarze, radośni i mocni w udrękach, módlcie się za nami,
Święci lekarze, heroiczni świadkowie Ewangelii, módlcie się za nami,
Święci lekarze, uwolnieni z głębin morskich, módlcie się za nami,
Święci lekarze, cudownie uratowani od ognia, módlcie się za nami,
Święci lekarze, triumfujący nad wszelka tyrania, módlcie się za nami,
Święci lekarze, wierni aż do śmierci, módlcie się za nami,
Święci lekarze, współtowarzysze Aniołów, módlcie się za nami,
Święci lekarze, rozdający laski, módlcie się za nami,
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: O Boże Wszechmogący, dozwól nam, którzy błagamy opieki Twoich świętych męczenników, Kosmy i Damiana, abyśmy przez ich orędownictwo zostali uwolnieni od wszelkiego zła, które nam zagraża. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

​BOŻE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY - BŁOGOSŁAW NARODOWI WĘGIERSKIEMU I PREZYDENTOWI.
 
OCHRANIAJCIE ICH WSZYSCY ŚWIĘCI PRZED NATARCZYWYMI UCHODŹCAMI - A TY DUCHU ŚWIĘTY UMACNIAJ WĘGIERSKICH PATRIOTYCZNYCH PRZYWÓDCÓW W ODWADZE PRZECIWSTAWIANIU SIĘ ZŁU.​

Do Braci-Węgrów!
 
   
Prawdziwi Polacy zawsze z Węgrami!
                                  

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
           http://media.wpolityce.pl/cache/6c/75/6c758d1fc523fc5553c38a70b8dc27c7.jpg

Francuski Rabin o Islamizacji Europy: „Oznacza to przyjście Mesjasza. Wspaniała wiadomość”

 Wrzesień 24, 2015       
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/francuski-rabin-o-islamizacji-europy-oznacza-to-przyjscie-mesjasza-wspaniala-wiadomosc-2015-09

Francuski Rabin uważa, że islamizacja Europa jest wspaniałą wiadomością dla żydów, ponieważ chrześcijańska Europa musi zostać zniszczona, aby mógł nadejść żydowski Mesjasz.
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Na 4,5 tysiąca katolickich biskupów świata tylko jeden z nich ma odwagę powiedzieć wiernym prawdę o globalnym spisku „elit” przeciwko zwykłym ludziom w celu ich planowego i metodycznego holokaust

https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2015/08/11/hiszpanski-biskup-juan-antonio-reig-pla-mowi-ludziom-prawde-na-temat-ich-planowej-depopulacji/


Jako konstruktorów tego nowego ładu wskazał ONZ i Unię Europejską.

Również Polska wyludnia się w zastraszającym tempie. Młodzi ludzie rzadko decydują się na posiadanie dzieci, a gdy już do tego dojdzie, to jeśli są zwykłymi Polakami pracującymi na etatach, każde następne dziecko w rodzinie pogłębia tylko jej biedę. Depopulacja, na którą zwraca uwagę hiszpański biskup, trwa w najlepsze, a otumanione narody europejskie obudzą się z przysłowiową ręką w nocniku, gdy zaczną już bankrutować legalne piramidy finansowe zwane eufemistycznie systemami emerytalnymi.

Opór wydaje się być obecnie bezcelowy i pozostaje emigracja wewnętrzna lub rzeczywista, i to poza

Unię Europejską, która coraz bardziej przypomina III Rzeszę.

Pozostaje tylko mieć nadzieję, że nie zajdzie to aż tak daleko, iż będzie się w mocy prawa zabijać ludzi starszych i chorych, jako stanowiących kłopot dla państwa. Niemożliwe? Dajmy szanse rządzącym nami nowożytnym komunistom – to specjaliści od ludobójstwa lepsi od nazistów, więc jeszcze nie raz nas mogą zaskoczyć.

zmianynaziemi.pl

 

Mosad i Amam będą weryfikowały imigrantów na terenie Polski? We współpracy z ABW

2015-09-25 19:10
 

Francuski Rabin o Islamizacji Europy: „Oznacza to przyjście żydowskiego Mesjasza. Wspaniała wiadomość”-ale dla kogo ?.

 Wrzesień 24, 2015      
 
 

Chrześcijańska Europa musi zostać zniszczona,

ALE DLACZEGO? 

POLSKA DLA ŻYDÓW?

ALE JAK TO ZROBIĆ?

Aby mógł nadejść żydowski Mesjasz.

Więc co z tego wynika tylko to, albo aż to, że żydowski Mesjasz to nie Mesjasz Chrześcijan.

A czemu nie może nadejść, co mu w tym przeszkadza?

Może mu przeszkadza Maryja Królowa Polski, która ma Tron w Częstochowie i Chce by Polacy Koronowali jej jedynego syna i dziedzica do Tronu POLSKI Jezusa Chrystusa na Króla Polski. 

A oni nie chcą, bo czekają na swego od tak dawna oczekiwanego żydowskiego Mesjasza i to może on ma zasiąść na Polskim Częstochowskim Tronie i będą go uroczyście koronować?.

Chrześcijanie żyjący w obecnej Europie, muszą zostać wymordowani, zniszczeni albo zmienią wyznanie lub też, jako niewolnicy będą płacić podatki i pozwolą nam żyć w niewoli.

Wszystko wskazuje na to, że tu chodzi o POLSKĘ i o POLAKÓW CHRZEŚCIJAN, których trzeba wygnać z polski lub wymordować tak jak to się dzieje na UKRAINIE.

Nic nie dała śmierć w Mirosławcu i w Smoleńsku to trzeba zrobić może się uda tym razem?

„Nie przyszedł Mahomet do góry, to przyjdzie góra do Mahometa” 

 

PROSTE RĘKAMI IMIGRANTÓW MUSI ZOSTAĆ ZNISZCZONA CHRZEŚCIJAŃSKA POLSKA BY MÓGŁ NADEJŚĆ DO POLSKI ŻYDOWSKI MESJASZ I ZASIĄŚĆ NA POLSKIM CZĘSTOCHOWSKIM TRONIE.

 https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/category/zydzi-to-nie-semici-lecz-chazarzy/


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Uchodźcy to płatni najeźdźcy – Rafał Gawroński

17 września 2015
 
https://rafzen.wordpress.com/2015/09/17/uchodzcy-to-platni-najezdzcy-rafal-gawronski/


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Nowy szlak szmuglowania nielegalnych imigrantów prowadzi przez Polskę

2015-09-25 08:30
Nowy szlak  do "socjalnego raju" 
islamiści będą maszerować przez Polskę. 
Publikacja w języku arabskim wskazuje, że do Niemiec można się dostać przez południową Polskę.


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Niedziela, 27 września 2015
     XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 
 
        
 
Słowa Ewangelii według św. Marka.
 
Jan powiedział do Jezusa: "Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy; i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami".
Lecz Jezus odrzekł: "Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli twoja ręka dla ciebie jest powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie".
 
 
      
 
 
Początek Listu św. Polikarpa, biskupa i męczennika, do Filipian

Łaską zostaliście zbawieni

Polikarp, wraz z prezbiterami, do Kościoła Bożego, który pielgrzymuje w Filippi: miłosierdzie i pokój od Boga wszechmogącego i Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, niech dane wam będą w obfitości.
Bardzo ucieszyłem się wraz z wami w naszym Panu Jezusie Chrystusie, że przyjęliście męczenników, prawdziwe wzory miłości; że - jak należało - odprowadziliście ich w kajdanach, które są godne świętych i stanowią diadem prawdziwie wybranych przez Boga i Pana naszego; raduję się, że mocny szczep wiary waszej, sławiony od najdawniejszych czasów, trwa aż dotąd i przynosi owoc w Panu naszym Jezusie Chrystusie. On cierpiał za nasze grzechy aż do przyjęcia śmierci. "Jego to wskrzesił Bóg, zerwawszy więzy śmierci; w Niego, choć nie widzicie, wierzycie z radością niewymowną i chwalebną", w której wielu chciałoby uczestniczyć. Wiecie bowiem, że "łaską jesteście zbawieni, nie z uczynków", ale z woli Bożej przez Jezusa Chrystusa.
"Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, służcie Bogu z bojaźnią i w prawdzie", porzucając próżne gadania i urojenia tłumu, "wierząc w Tego, który wskrzesił z martwych Pana naszego Jezusa Chrystusa, dał Mu chwałę" i tron po swojej prawicy. Jemu zostało poddane wszelkie stworzenie na ziemi i w niebie, Jemu służy wszystko, co żyje. On przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a Bóg zażąda rachunku Jego krwi od tych, którzy nie chcą uwierzyć w Niego.
Ten zaś, który wskrzesił Go z martwych, wskrzesi i nas, jeśli będziemy pełnić Jego wolę i postępować według Jego przykazań, jeśli umiłujemy to, co On umiłował, wystrzegając się wszelkiej niesprawiedliwości, obłudy, chciwości, oszczerstwa i fałszywego świadectwa; "nie oddając złem za zło, złorzeczeniem za złorzeczenie", uderzeniem za uderzenie, obelgą za obelgę, ale pamiętając o pouczeniu Pana: "Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone; bądźcie miłosierni, abyście dostąpili miłosierdzia; jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą", oraz: "Błogosławieni ubodzy i ci, którzy cierpią prześladowanie, albowiem ich jest królestwo Boże".
 
 
 
       

Kto dostrzega swoje błędy? Panie, oczyść mnie od tych, które są skryte przede mną (Ps 19, 13)

Dzisiejsze pierwsze czytanie (Lb 11, 25-29) przytacza jedno z rzadkich proroctw starotestamentowych zapowiadających, że Bóg wyleje swojego Ducha nie tylko na niektóre wybrane grupy, lecz na wszystkich ludzi. Kiedy Mojżesz nie czując się na siłach, by nieść ciężar całego ludu, prosił Boga o pomoc, Bóg „wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go siedemdziesięciu starszym” (tamże 25) zebranym wokół Namiotu Spotkania. Wtedy zdarzyło się, że inni dwaj ludzie obcy zaczęli prorokować na równi z nimi. Młodziutki Jozue, oburzony tą niewłaściwą sytuacją, protestuje i prosi Mojżesza, aby im zabronił. Lecz ten, bardziej oświecony i mądry, odpowiada: „Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego Ducha” (tamże 29). Kto obarczony jest tą ciężką odpowiedzialnością, że musi mówić i działać w imieniu Ducha, zamiast być zazdrosnym weseli się, kiedy dzieli ją z innymi i jest gotów uznać dar przepowiadania, gdziekolwiek by się objawiał, byleby tylko był prawdziwy. Wypaczenia zaczynają się wtedy, gdy poszczególni ludzie sami uznają się za proroków, chociaż rzeczą Kościoła jest uznać ich za takich, podobnie jak to uczynił Mojżesz odnośnie do dwóch ludzi w obozie.

Ewangelia z dnia (Mk 9, 38-48) przedstawia podobne zdarzenie: uczniowie, gorliwsi niż Jozue, widząc, jak ktoś wyrzucał złe duchy w imię Jezusa, zabraniają mu tego dla tej prostej przyczyny, że nie należy do grona uczniów Jezusowych. Jest to w zasadzie zazdrość grupy. Lecz Jezus, podobnie jak Mojżesz, nie pochwala tego, ponieważ każdy, kto czyni dobrze w Jego imię, choćby nawet nie należał do Kościoła, wykazuje, że jest mu duchowo bliski i że posiada przynajmniej zarodek wiary, dlatego należy go szanować i życzliwie się do niego odnosić, oczekując z ufnością, że zarodek się rozwinie. „Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami” (tamże 40), mówi Pan. I aby potwierdzić, że cokolwiek jest pełnione w Jego imię, ma zawsze wartość, dodaje: „Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody” (tamże). Nawet najmniejszy dobry uczynek spełniony ze względu na Chrystusa nie ginie, choćby spełnił go ktoś, kto nie należy do wspólnoty wierzących. Każdy uczynek spełniony na rzecz braci lub tego, kto w Kościele zastępuje Pana, Pan uznaje i wynagradza jako spełniony dla siebie (Mt 10, 40. 42),

Kiedy Jezus pouczył już uczniów o obowiązkach względem obcych, mówi, co winni są wierzącym i samym sobie. Uczniowie we wspólnocie ponoszą szczególną odpowiedzialność za wiarę „maluczkich”, czyli prostego ludu. Biada, jeśliby zamiast podtrzymywać go i opiekować się nim, stali się dla niego powodem zgorszenia. Jezus określa to strasznymi słowami, najmocniejszymi, jakie kiedykolwiek wypowiedział: „Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze” (Mk 9, 42). Nie można tego pominąć, lecz trzeba głęboko rozważyć i zbadać własne postępowanie, aby nie było w nim ani słów, ani postawy, które by mogły zburzyć wiarę małych, wiarę dobrego Ludu Bożego. Ostatnia refleksja dotyczy troski o siebie samych, przestrzega przed wszelkim grzechem pochodzącym nie tyle z zewnątrz, ile raczej od własnych namiętności. Również tutaj Jezus mówi z mocą: „Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła, w ogień nieugaszony” (tamże 43), Ten sam paradoks powtórzony jest w odniesieniu do nogi i oka po to, aby uczeń Chrystusa mógł zrozumieć, że powinien być gotowy na każde wyrzeczenie, byle tylko uniknąć grzechu, który oddziela go od Mistrza i może spowodować wieczną rozłąkę.

 • Wysłuchaj mnie, wysłuchaj mnie, Panie Boże mój, i zwróć swoje oczy na swoje dzieci we dnie i w nocy. Rozwiń swoje skrzydła, o Najłaskawszy, i opiekuj się nimi, wyciągnij swoją prawicę i błogosław im; wlej w ich serca Twojego Ducha Świętego, niechaj ich zachowuje w jedności Ducha i więzi pokoju, w czystości ciała i w pokorze duszy.
     Niechaj ten sam Duch będzie obecny przy tych, którzy się modlą, aby obfitość Twojej miłości wypełniła ich wnętrze, a słodycz skruchy orzeźwiła ich ducha, światło zaś Twojej łaski niech oświeci ich serca; nadzieja niech ich podniesie, bojaźń ukorzy, a miłość rozpłomieni. On sam niech im podsuwa modlitwy, które Ty łaskawie chcesz wysłuchać...
     O słodki Panie, niechaj przy pomocy Twojego Ducha żyją w pokoju skromni i życzliwi względem siebie samych, względem braci i mnie; niechaj wzajemnie będą sobie posłuszni, niechaj sobie służą i znoszą się wzajemnie. Niech będą gorliwi w Duchu, weseli w nadziei. Niechaj będą ożywieni niestrudzoną wytrwałością w ubóstwie, we wstrzemięźliwości, w pracach i w czuwaniu, w milczeniu i w spoczynku... Bądź wśród nich według swojej wiernej obietnicy, a ponieważ wiesz, czego potrzebują, błagam Cię, abyś umocnił to, co w nich jest słabe, nie odrzucał tego, co jest wątłe; uzdrów to, co jest chore, ich smutki zamień w radość, ożyw oziębłych, umocnij to, co jest niestałe: tak aby wszyscy poczuli się wspomożeni Twoją łaską w swoich potrzebach i pokusach (Elredo de Rievaulx).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. III, str. 247

 

                                                             https://www.youtube.com/watch?v=hiLW94zadfE

   

 

MODLITWA

PANIE JEZU CHRYSTE, proszę Cię dzisiaj, abym przebaczył wszystkim ludziom, jakich spotkałem w moim życiu. Wiem, że udzielisz mi siły, abym mógł tego dokonać i dziękuję Ci, że kochasz mnie bardziej niż ja sam siebie i bardziej pragniesz mego szczęścia, niż ja go pragnę.

OJCZE, przebaczam Ci te wszystkie momenty, kiedy śmierć weszła w moją rodzinę; chwile kryzysu, trudności finansowe i te wydarzenia, które uznałem za karę zesłaną przez Ciebie – gdy inni mówili: „Widać Bóg tak chciał”, a ja stałem się zgorzkniały i obraziłem się na Ciebie. Proszę dzisiaj, oczyść moje serce i mój umysł.

Panie mój, przebaczam SOBIE moje grzechy, winy i słabości oraz wszystko to, co złego jest we mnie lub co ja uważam za złe. Wyrzekam się wszelkich przesądów i wiary w nie, posługiwania się tablicami do seansów spirytystycznych, uczestniczenia w seansach, czytania horoskopów, odczytywania przyszłości, używania talizmanów i wymawiania zaklęć na szczęście. Wybieram Ciebie jako mojego jedynego Pana i Zbawiciela. Napełnij mnie swoim Duchem Świętym.

Następnie przebaczam SOBIE branie Twojego imienia nadaremno, nieoddawanie Ci czci przez zaniechanie chodzenia do kościoła, ranienie moich rodziców, upijanie się, cudzołóstwo, homoseksualizm. Ty już mi to przebaczyłeś w sakramencie pokuty, dziś ja przebaczam sobie samemu, także aborcję, kradzieże, kłamstwa, oszustwa, zniesławianie innych.

Z całego serca przebaczam mojej MATCE. Przebaczam te wszystkie momenty, w których mnie zraniła, gniewała się na mnie, złościła się i karała mnie, gdy faworyzowała moje rodzeństwo. Przebaczam jej to, że mówiła, iż jestem tępy, brzydki, głupi, najgorszy z jej dzieci i że dużo kosztuję naszą rodzinę. Przebaczam jej, jeśli wyjawiła mi, że byłem niechcianym dzieckiem, przypadkiem, błędem lub nie urodziłem się tym, kim ona by chciała.

Przebaczam mojemu OJCU. Przebaczam mu te dni i lata, w których zabrakło mi jego wsparcia miłości, czułości lub choćby uwagi. Przebaczali mu brak czasu i to, że mi nie towarzyszył w ważnych momentach mojego życia; jego pijaństwo, kłótnie i walki z mamą lub moim rodzeństwem. Jego okrutne kary, opuszczenie nas, odejście z domu, rozwód z moją mamą lub jego zdrady – przebaczam mu to.

Panie, tym przebaczeniem pragnę ogarnąć również moich BRACI i SIOSTRY. Przebaczam tym, którzy mnie odrzucali, kłamali o mnie, nienawidzili mnie, obrażali się na mnie, walczyli ze mną o miłość naszych rodziców, ranili mnie lub krzywdzili fizycznie. Przebaczam tym, którzy byli dla mnie okrutni, karali mnie lub w jakikolwiek inny sposób uprzykrzali mi życie.

Panie, przebaczam mojemu MĘŻOWI/ ŻONIE brak miłości, czułości, rozwagi, wsparcia, uwagi, zrozumienia i komunikacji, wszelką winę, wady, słabości i te czyny, i słowa, które mnie raniły i niepokoiły.

Jezu, przebaczam moim DZIECIOM ich brak szacunku do mnie, nieposłuszeństwo, brak miłości, uwagi, wsparcia, ciepła, zrozumienia. Przebaczam im ich złe nawyki, odejście od Kościoła, wszelkie złe uczynki, które wzbudziły mój niepokój.

Mój Boże, przebaczam RODZINIE mojego współmałżonka i dzieci: teściowej (teściowi), synowej (zięciowi) i pozostałym, którzy przez małżeństwo weszli do mojej rodziny, a którzy traktowali ją w sposób pozbawiony miłości. Przebaczam ich słowa, myśli, uczynki i zaniedbania, które zraniły mnie i zadały mi ból.

Panie, proszę Cię, pomóż mi przebaczyć moim KREWNYM: babci i dziadkowi, ciotkom, wujkom, kuzynom, którzy może ingerowali w sprawy naszej rodziny, zaborczo traktując moich rodziców spowodowali w niej zamieszanie, nastawiali jedno z rodziców przeciwko drugiemu.

Jezu, pomóż mi przebaczyć moim WSPÓŁPRACOWNIKOM, którzy są nieprzyjemni lub utrudniają mi życie. Tym, którzy zrzucają na mnie swoje zadania, którzy nie chcą współpracować, usiłują zagarnąć moje stanowisko – przebaczam im.

SĄSIADOM, którzy potrzebują mojego przebaczenia – ich hałasy, śmiecenie, uprzedzenia, obmawianie mnie i oczernianie innych sąsiadów  – to wszystko przebaczam im, Panie.

Przebaczam wszystkim KSIĘŻOM, pastorom, zakonnicom, mojej parafii, organizacjom parafialnym i grupom modlitewnym, mojemu duszpasterzowi, biskupowi, Papieżowi, całemu Kościołowi: brak wsparcia, potwierdzenia mojej wartości; złe kazania, małostkowość, brak zainteresowania, brak zachęty, której nasza rodzina bardzo potrzebowała; także wszelkie zranienia, jakie zadano mnie lub mojej rodzinie, nawet w odległej przeszłości – przebaczam im dzisiaj.

Panie, przebaczam OSOBOM ODMIENNYCH PRZEKONAŃ: tym, którzy należą do innych opcji politycznych, którzy atakowali mnie, ośmieszali, dyskryminowali, przez których poniosłem szkodę materialną.

Przebaczam przedstawicielom INNYCH WYZNAŃ, którzy próbowali mnie nawrócić na siłę, napastowali mnie, atakowali, kłócili się ze mną, narzucali mi swój punkt widzenia.

Przebaczam tym, którzy zranili mnie ETNICZNIE: dyskryminowali mnie, wyszydzali, mówili dowcipy o mojej narodowości lub rasie, wyrządzili mojej rodzinie krzywdę fizyczną, emocjonalną lub materialną. Przebaczam im dzisiaj.

Panie, przebaczam też wszystkim SPECJALISTOM, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili: lekarzom, pielęgniarkom, prawnikom, sędziom, politykom i pracownikom administracyjnym. Wybaczam wszystkim pracującym w służbach społecznych: policjantom, strażakom, kierowcom autobusów, sanitariuszom, a szczególnie fachowcom, którzy zażądali zbyt wiele za swoją pracę.

Jezu, przebaczam mojemu PRACODAWCY to, że nie płacił mi wystarczająco, nie doceniał mojej pracy, nie chwalił za osiągnięcia.

Panie Jezu, przebaczam moim NAUCZYCIELOM i WYKŁADOWCOM, zarówno dawnym jak i obecnym, tym, którzy mnie karali, upokarzali, obrażali mnie, traktowali niesprawiedliwie, wyśmiewali, nazywali „tępym” lub „głupim”, zmuszali, żebym zostawał po lekcjach w szkole. Przebaczam im, Panie, z serca.

Jezu, przebaczam moim PRZYJACIOŁOM, którzy mnie zawiedli, zerwali ze mną kontakt, nie wspierali mnie i byli nieosiągalni, gdy ich potrzebowałem, pożyczyli pieniądze i nigdy nie oddali, plotkowali o mnie.

Panie Jezu, w szczególny sposób modlę się o łaskę przebaczenia TEJ JEDNEJ OSOBIE, która w całym moim życiu zraniła mnie najbardziej. Proszę, pomóż mi przebaczyć temu, kogo uważam za swojego największego wroga; komu najtrudniej jest mi przebaczyć; o kim powiedziałem, że nigdy nie przebaczę.

Panie, SAM również proszę o przebaczenie tych wszystkich ludzi – za ból, jaki im zadałem – szczególnie moją matkę i ojca oraz mojego współmałżonka. Przepraszam z całego serca, zwłaszcza za te największe krzywdy, jakie im wyrządziłem.

Dziękuję Ci, Panie Jezu, że jestem teraz uwalniany od zła, jakim jest brak przebaczenia. Niech Twój Święty Duch napełni mnie światłem i rozjaśni każdy mroczny obszar mojego umysłu.

Amen.

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 


5 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętej Faustyny.
Warto ten dzień wypełnić modlitwą, jak również i poprzedzić go nowenną do Św. Faustyny (26 września - 4 października). Święta Faustyna została nam dana jako wzór świętości, głębokiego zjednoczenia z Bogiem.
         
Dzień I
Poznawanie tajemnicy miłosierdzia Bożego.

P.J: Życie wasze ma być na mnie wzorowane, od żłóbka aż do skonania na krzyżu. Wniknij w tajemnice moje i poznasz przepaść miłosierdzia mojego ku stworzeniom i niezgłębioną dobroć moją - i tę dasz poznać światu.(Dz. 438).

S.F: O Boże, jak bardzo pragnę, aby Cię poznały dusze, żeś je stworzył z miłości niepojętej; o Stwórco mój i Panie, czuję, że uchylę zasłony nieba, aby o dobroci Twojej nie wątpiła ziemia.

Święta Faustyno, uproś mi łaskę coraz głębszego wnikania w tajemnice miłosierdzia Bożego w dziele stworzenia, zbawienia i chwały, abym jak Ty dawał ją poznać całemu światu.Dzień II
Kontemplacja Miłosierdzia w codzienności

P.J: Kiedy rozważasz to, co ci powiem w głębi serca twego, większą odnosisz korzyść, niżbyś przeczytała wiele ksiąg. O, gdyby dusze chciały słuchać głosu mego, kiedy przemawiam w głębi ich serca, w krótkim czasie doszłyby do szczytu świętości. (Dz. 584).

S.F: Boże, nie szukam szczęścia poza wnętrzem swojej duszy, w której przebywasz. Cieszę się Tobą we własnym wnętrzu, tu z Tobą ustawicznie przebywam, tu jest największa moja z Tobą zażyłość, tu z Tobą przebywam bezpiecznie, tu nie dosięga wzrok ludzki. Najświętsza Panna zachęca mnie do takiego przestawania z Tobą. (por. Dz. 454).

Święta Faustyno, naucz mnie przebywania z Panem we własnej duszy, słuchania Jego głosu i przeżywania z Nim wszystkich chwil życia. Uproś mi łaskę kontemplacji Miłosierdzia Bożego w codzienności.Dzień III
Postawa ufności wobec Pana Boga

P.J: Córko moja, jeżeli przez ciebie żądam od ludzi czci dla mojego miłosierdzia, to ty powinnaś się pierwsza odznaczać tą ufnością w miłosierdzie moje.(Dz. 742). Zapewniam ci stały dochód, z którego żyć będziesz. Twoim obowiązkiem jest zupełna ufność w dobroć moją, a moim obowiązkiem jest dać ci wszystko, czego potrzebujesz. Czynię się sam zależny od twojej ufności; jeżeli ufność twoja będzie wielka, to hojność moja nie będzie znać miary.(Dz. 548).

S.F: Boże w Trójcy Świętej Jedyny, pragnę Cię tak kochać, jak jeszcze Cię żadna dusza ludzka nie kochała, a chociaż jestem dziwnie nędzna i maleńka, to jednak kotwicę ufności swojej zapuściłam tak głęboko w przepaść miłosierdzia Twojego - Boże i Stwórco mój. Pomimo wielkiej nędzy mojej nie lękam się niczego, ale mam nadzieję śpiewać pieśń chwały wiecznie.

Uproś mi, święta Faustyno, łaskę dziecięcej ufności, abym zawsze i we wszystkim wiernie spełniał wolę Bożą, która jest dla nas samym miłosierdziem.Dzień IV
Postawa miłosierdzia wobec bliźnich

P.J: Córko moja, (...) żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu.(Dz. 742)

S.F: Jezu mój, przeniknij mnie całą, abym mogła Cię odzwierciedlić w całym życiu swoim. Przebóstwij mnie, aby czyny moje miały wartość nadprzyrodzoną. Spraw, abym miała dla każdej duszy bez wyjątku miłość, litość i miłosierdzie. O mój Jezu, każdy ze świętych Twoich odbija jedną z cnót Twoich na sobie, ja pragnę odbić Twoje litościwe i pełne miłosierdzia Serce, chcę je wysławić. Miłosierdzie Twoje, o Jezu, niech będzie wyciśnięte na sercu i duszy mojej jako pieczęć, a to będzie odznaką moją w tym i przyszłym życiu. (Dz. 1242)

Święta Faustyno, wstawiaj się za mną do Pana, aby i moje życie przemieniało się w miłosierdzie świadczone bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Niech moje oczy, uszy, usta, ręce, nogi i serce będą miłosierne.Dzień V
Głoszenie orędzia Miłosierdzia

P.J: W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca. Kar używam, kiedy mnie sami zmuszają do tego; ręka moja niechętnie bierze za miecz sprawiedliwości; przed dniem sprawiedliwości posyłam dzień miłosierdzia.(Dz. 1588)

S.F: O Boże mój, wszystko, co we mnie jest, niech uwielbia Ciebie, Stwórco mój i Panie, a każdym uderzeniem serca swego pragnę wysławić niezgłębione miłosierdzie Twoje. Pragnę mówić duszom o Twojej dobroci i zachęcać do ufności w miłosierdzie Twoje. Pragnę mówić duszom o Twojej dobroci i zachęcać do ufności w miłosierdzie Twoje - jest to misja moja, którąś mi sam przeznaczył, Panie, w tym i przyszłym życiu.(Dz. 1325)

Za twoim przykładem, święta Faustyno, chcę głosić światu orędzie Miłosierdzia świadectwem życia i słowem, aby dotarło ono do wszystkich ludzi i napełniło ich serca nadzieją. Niech i w moim życiu spełnia się obietnica Jezusa: Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam przez całe życie, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem.(Dz. 1075).Dzień VI
Wypraszanie miłosierdzia Bożego dla świat

P.J: Córko moja, schyliłem serce swoje do próśb twoich; zadaniem twoim i obowiązkiem jest tu na ziemi wypraszać miłosierdzie dla świata całego.(Dz. 570). Modlitwy, posty, umartwienia, prace i wszystkie cierpienia łączyć będziesz z modlitwą, postem, umartwieniem, pracą, cierpieniem moim, a wtenczas będą miały moc przed Ojcem moim.(Dz. 531). Czynię cię szafarką miłosierdzia swego.(Dz. 570).

S.F: O Boże mój, jestem świadoma posłannictwa swego w Kościele świętym. Ustawicznym wysiłkiem moim jest wypraszać miłosierdzie dla świata. Ściśle łączę się z Jezusem i staję jako ofiara błagalna za światem. Bóg mi nie odmówi niczego, kiedy Go błagam głosem Syna Jego. Moja ofiara jest niczym sama z siebie, ale kiedy ją łączę z ofiarą Jezusa Chrystusa, to staje się wszechmocną i ma moc przebłagania gniewu Bożego. Bóg miłuje nas w Synu swoim, bolesna męka Syna Bożego jest ustawicznym łagodzeniem gniewu Boga.(Dz. 482).

Święta Faustyno, wraz z Tobą chcę błagać o miłosierdzie dla całego świata, szczególnie dla grzeszników oraz kapłanów i osób zakonnych, aby święcie żyjąc, prowadziły lud Boży po drogach zbawienia.Dzień VII
Umiłowanie Kościoła - Mistycznego Ciała Chrystusa

P.J: Córko moja, rozważ o życiu Bożym, jakie jest w Kościele zawarte dla zbawienia i uświęcenia duszy twojej. Rozważ, jak korzystasz z tych skarbów łask, z tych wysiłków mojej miłości.(Dz. 1758).

S.F: Jezu, staram się o świętość, bo przez to będę pożyteczną Kościołowi. Robię ustawiczne wysiłki w cnocie, staram się wiernie naśladować Jezusa, a ten szereg codziennych cnót cichych, ukrytych, prawie niedostrzegalnych, ale spełnianych z wielką miłością, składam do skarbca Kościoła Bożego na korzyść wspólną dusz. Czuję wewnętrznie, jakobym miała odpowiedzialność za wszystkie dusze, czuję dobrze, że żyję nie tylko dla siebie, ale [dla] całego Kościoła.(Dz. 1505).

Wdzięczni za dary Bożego miłosierdzia złożone dla mnie w Kościele świętym, chcę tak jak TY-święta Faustyno-korzystać z nich, by stawać się świętym i przez to pociągać inne dusze do zdrojów miłosierdzia Bożego.Dzień VIII
Spotkanie z Jezusem w sakramentach świętych

P.J: Ach, jak mnie to boli, że dusze tak mało się łączą ze mną w Komunii św. Czekam na dusze, a one są dla mnie obojętne. Kocham je tak czule i szczerze, a one mi nie dowierzają. Chcę je obsypać łaskami - one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze mną, jak z czymś martwym, a przecież mam serce pełne miłości i miłosierdzia. - Abyś poznała choć trochę mój ból, wyobraź sobie najczulszą matkę, która bardzo kocha swe dzieci, jednak te dzieci gardzą miłością matki; rozważ jej ból, nikt jej nie pocieszy. To słaby obraz i podobieństwo mojej miłości.(Dz. 1447).

S.F: Jezu, jest jeszcze jedna tajemnica w mym życiu - najgłębsza, ale i najserdeczniejsza - to Ty sam pod postacią chleba, kiedy przychodzisz do mojego serca. Tu jest cała tajemnica mojej świętości. Tu serce moje złączone z Twoim staje się jedno, tu już nie istnieją żadne tajemnice, bo wszystko Twoje - moim jest, a moje - Twoim. Oto wszechmoc i cud Twojego miłosierdzia.(Dz. 1489). Wszystko, co we mnie dobrego jest - sprawiła to Komunia św., jej wszystko zawdzięczam. Czuję, że ten święty ogień przemienił mnie całkowicie. O, jak się cieszę, że jestem mieszkaniem dla Ciebie, Panie; serce moje jest świątynią, w której ustawicznie przebywasz.(Dz. 1392).

Święta Faustyno, uproś mi łaskę żywej wiary, aby każdy sakrament był uprzywilejowanym miejscem spotkania z Panem Jezusem, a Eucharystia była centrum całego życia, przemieniając je w miłość.Dzień IX
Nabożeństwo do Matki Bożej

M.B: Życie wasze ma być podobne do życia mojego, ciche i ukryte, macie nieustannie się jednoczyć z Bogiem i prosić za ludkością, i przygotować świat na powtórne przyjście Boga. (Dz. 625).

S.F: O słodka Matko Boża, Na Tobie wzoruję me życie, Tyś mi świetlana zorza, W Tobie tonę cała w zachwycie.O Matko, Dziewico Niepokalana, W Tobie odbija mi się promień Boga.Ty mnie uczysz, jak wśród burz kochać Pana, Tyś mi tarczą i obroną od wroga. (Dz. 1232).

Święta Faustyno, najwierniejsza córko Matki miłosierdzia, ukryj mnie pod Jej płaszczem, aby prowadziła mnie do Jezusa, uczyła uczestniczyć w Jego życiu i misji ukazywania światu miłosierdzia Ojca niebieskiego. Chcę - jak Maryj - dawać ludziom Miłosierdzie Wcielone - i przygotować świat na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Amen.W każdym dniu nowenny można dodatkowo odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia lub Litanie do Miłosierdzia Bożego
 
                                         
 

Modlitwa - Litania Do Miłosierdzia Bożego

https://www.youtube.com/watch?v=1vbhhD-qrQY
 
Kyrie, eleison, Chryste, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Miłosierdzie Boże, najwyższy przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Boga, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w sakramencie Ołtarza i kapłaństwa, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, pokoju konających, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, korono Wszystkich Świętych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, ufamy Tobie!
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu – przepuść
nam, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej – wysłuchaj nas,
Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze – zmiłuj się nad nami.

K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W: Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy.


Módlmy się:

Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy, nawet w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki. Amen.

                                                                  

    Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison,        Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,        Ojcze z Nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.        Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.        Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.        Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.         Święta Maryjo - módl się za nami.         Święta Faustyno, żywy świadku miłosierdzia Ojca niebieskiego - módl się za nami.        Święta Faustyno, pokorna służebnico Jezusa - Wcielonego Miłosierdzia        Święta Faustyno, posłuszne narzędzie Ducha Pocieszyciela        Święta Faustyno, ufna córko Matki Miłosierdzia        Święta Faustyno, powiernico orędzia o miłosierdziu Bożym        Święta Faustyno, wierna sekretarko słów Jezusa Miłosiernego        Święta Faustyno, wielka apostołko miłosierdzia Bożego        Święta Faustyno, szafarko Boga bogatego w miłosierdzie        Święta Faustyno, darze Boga dla całego świata
        Święta Faustyno, dostrzegająca dobroć Stwórcy w każdym stworzeniu        Święta Faustyno, wielbiąca Boga w tajemnicy Wcielenia        Święta Faustyno, uczestniczko męki i zmartwychwstania Pana        Święta Faustyno, przewodniczko na drodze Jezusowego krzyża        Święta Faustyno, spotykająca się z Jezusem w sakramentach świętych        Święta Faustyno, zjednoczona z Oblubieńcem w swej duszy        Święta Faustyno, olśniona miłosierdziem Boga w życiu Maryi        Święta Faustyno, miłująca Kościół - Mistyczne Ciało Chrystusa        Święta Faustyno, mocna prawdziwą wiarą        Święta Faustyno, wytrwała niezłomną nadzieją        Święta Faustyno, płonąca gorącą miłością        Święta Faustyno, piękna prawdziwą pokorą        Święta Faustyno, prosta dziecięcą ufnością        Święta Faustyno, wzorze pełnienia woli Bożej        Święta Faustyno, przykładzie ofiarnej służby        Święta Faustyno, opiekunko troskliwa dusz kapłańskich i zakonnych        Święta Faustyno, ochrono przed złem ludzi młodych i dzieci        Święta Faustyno, nadziejo upadających i zrozpaczonych        Święta Faustyno, umocnienie chorych i cierpiących        Święta Faustyno, wspierająca ufność w sercach konających        Święta Faustyno, ofiarująca się za grzeszników        Święta Faustyno, zatroskana o zbawienie wszystkich ludzi        Święta Faustyno, orędowniczko cierpiących w czyśćcu        Święta Faustyno, prosząca o miłosierdzie Boga dla całego świata         Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.        Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.        Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.         K: Módl się za nami święta Faustyno
       W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu orędzie Miłosierdzia

       Módlmy się:


       Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar życia i posłannictwa świętej Faustyny i za jej wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w postawie ufności wobec Ciebie i miłosierdzia względem bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
         
       

 

​      KORESPONDENCJA​

 

Kochani,

​ ​
zacznę jak Martin Luter King "Miałam sen", wtedy jednak nie rozumiałam jego znaczenia, ale wobec tego co zaczęło się dziać za naszymi granicami, jego przesłanie dopiero niedawno stało się dla mnie zrozumiałe. 

Byłam na Mszy Sw. w kościele. Sądząc po niewielkiej liczbie osób wewnątrz, była to Msza sprawowana w dzień powszedni. Siedziałam w ławce z przodu kościoła. W pewnym momencie w środku Mszy, gdy wszyscy staliśmy rozległ się przerażający wrzask, piski, wycie, krzyki. Hałas był ogromny i przerażjący, nigdy czegoś podobnego nie słyszałam. Gdy obróciłam się do tyłu, aby zobaczyć co się dzieje, zauważyłam rozstawionych po całym kościele muzułmanów - śniadoskórych mężczyzn, kobiety- stojących w różnych miejscach kościoła i robiących wszystko, aby zakłócić porządek i przebieg Mszy św., aby Msza nie moga się odbyć. Na szczęscie my wszyscy wierni (Polacy) mieliśmy na tyle odwagi i zdrowego rozsądku, żeby rzucić się na nich i przepędzić ich z Kościoła.>

Sniło mi się to w kwietniu, może w maju. Dziwiłam się temu, myślałam sobie wtedy Panie Boże gdybym mieszkała we Francji czy Anglii ten sen miałby sens, ale u nas w Polsce? Jakaś bzdura. Przecież u nas nie ma prawie muzułmanów. Opowiedziałam o nim tylko koleżance i właściwie zapomniałam.

Przypomniał mi się on przed warszawską manifestacją przeciw imigrantom i nagle wszystko stało się dla mnie zrozumiałe, że jesteśmy tym realnie zagrożeni !!

Kochani, to wszystko nie jest przypadkowe. To jest od dawna zaplanowane i świetnie zorganizowane, aby w Europie wywołać chaos, aby wybić przede wszystkim całe chrześcijaństwo jakie jeszcze zostało (a któż zrobi to lepiej i szybciej, niż ziejący nienawiścią do innowierców muzułmanie) aby z tego zrodziła się wojna, zamieszki, wtedy będzie można wyzerować konta, anulować potęzne długi i zacząć wszystko od nowa, aby zbudować to co elity planują od dawna.. społeczeństwo prawdziwych niewolników NWO, aby mógł się wreszcie objawić antychryst jako ten który zaprowadzi fałszywy pokój i jedną religię.

Kochani w Was Polskich Patriotach cała nadzieja. Ważą się teraz nasze losy, losy przyszłych pokoleń tego czy Polska będzie w ogóle istniała, bo jak pokazuje historia od wieków świat cały pracuje nad tym, aby nasz kraj unicestwić. Jesteśmy solą w oku Unii, bo w naszym kraju wiara jest jeszcze b.silna i świat wie jaką rolę do spełnienia ma Polska w nadchodzącym czasie. Dlatego siły zła pod postacią przywódców z PO, będą działały ze zdwojoną siłą, aby realizować masoński plan zniszczenia Polski.

Na pocieszenie- zakończenie mojego snu było dobre, budujące, wieszczące zwycięstwo, więc mamy sznasę wygrać tę bitwę :-)

Pozdrawiam serdecznie i powierzam Panu Bogu,

​ -  ​
Walczmy do końca !
​   - Joanna​


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
1. Z komentarzy internautów:

"mieszkam w malej miejscowości w Niemczech 5 tys mieszkańców .
 Burmistrz sprowadził nam tu 200 sztuk tych czarnych, same samce !! chodzą grupkami , obsiadają wszystkie ławki skwerki w nowych markowych ciuchach z najnowszymi smartfonami w rekach , koczujących w miejscach gdzie jest darmowy dostęp do WIFI dostając 150euro tygodniowo kieszonkowego€ !! . najwięcej przy stacji benzynowe kupując za pieniądze niemieckich podatników zimne piwo 4 razy droższe niz w normalnym sklepie ! ludzi szlag trafia !!! kobiety boja sie same wracac z drugiej zmiany same do domu bo pełno wszędzie czarnego luda ( bo co chodzi po głowie dzikiemu jak jest min od 4 tygodni bez kobiety!!) .strach dzieci same puścić aby sie bawily same przed domem . kosz na śmieci to dla nich ogromny smok który użarł by im rękę przy wrzucaniu do niego smieci !! jak jest cieplo to leza w cieniu przy drodze na rondzie a nawet w prywatnych ogródkach , wygonisz jednych to włażą nastepni !!
Europejczyk jadąc na wycieczke do afryki przechodzi szereg szczepień na te ich rożne groźne choroby ale oni przyjechali tu bez zadnych badan , kontroli medycznej . wiec mamy tu teraz wszystkie zarazy afrykańskie gratis ! strach dotykać wózka sklepowego . chodza prychaja dotykaja wszystkiego i leja gdzie popadnie po tym zimnym piwku !!! nastroje mieszkańców sa bardzo zle , nikt tego oficjalnie nie mowi bo to jest scigane z urzedu ale 95% jest przeciwko tym emigrantom !! nastepne wybory partie nacjonalistyczne maja wygrane !!!! spokojne miasteczko przerodzilo sie w miejsce gdzie jest pelno policji w mundurach jak i po cywilnemu . jak w Polsce za okupacji ! jak tylko możecie róbcie wszystko aby wam nie wcisnęli żadnych emigrantów !!"


Tak to wygląda w praktyce...


2. W Paryżu po tylu latach powinni być już zasymilowani....

http://www.rmf24.pl/raport-fala-uchodzcow/najnowsze-fakty/news-kropla-zlota-czyli-imigrancka-strefa-bezprawia-w-paryzu,nId,1889110
 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
PRZYSZŁOŚĆ EUROPY....... 
 
    

 W sobotę, 17 października, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się Kongres Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Hasłem spotkania są słowa: „Św. Jan Paweł II patronem obrońców życia i rodziny”. Zgłoszenia trwają.
Wykłady odbywać się będą w Auli św. Jana Pawła II przy sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Kongres otworzy i pierwszy wykład przedstawi ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, który objął patronatem Kongres. Wśród zaproszonych gości, którzy wezmą udział w spotkaniu, są: prof. Bogdan Chazan, dr Wanda Półtawska, ks. prof. Paweł Bortkiewicz, ks. dr hab. Dariusz Oko, prof. Alicja Grześkowiak oraz dr inż. Antoni Zięba. Po części z referatami zaplanowano dwa panele dyskusyjne: „Przyszłość Europy – cywilizacja życia czy kultura śmierci?” oraz „Walka o prawo do życia sprawą najważniejszą”.
http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/144263,sw-jan-pawel-ii-patronem-obroncow-zycia-i-rodziny.html
 

​BISKUPI SPRZECIWIAJĄ SIĘ CHRYSTUSOWI.......
.​

Biskup Schneider: żyjemy w czasach schizmy, biskupi sprzeciwiają się Chrystusowi.
Posługujący w Astanie niemiecki biskup Athanasius Schneider skomentował zachowania swoich rodaków i braci w biskupstwie. Duchowny stwierdził, że żyjemy w czasach schizmy w Kościele oraz ogromnego kryzysu wiary. Jego zdaniem istnieją księża i biskupi ewidentnie sprzeciwiający się prawdzie o Bogu. W filmie opublikowanym na portalu PCh24.pl, zatytułowanym „Kryzys. Dokąd doprowadzi nas synod?”,  biskup Schneider mówi: żyjemy w czasach schizmy. To dlatego, że istnieją księża i biskupi, którzy ewidentnie sprzeciwiają się prawdzie o Bogu, a przez swoje wypowiedzi, przez swoje działania, są w kontrze do niej, to w jakiś sposób oddzielają się od prawdy Kościoła. A kiedy oddzielam się od prawdy Kościoła, jestem w czymś w rodzaju schizmy.
http://www.pch24.pl/biskup-schneider--zyjemy-w-czasach-schizmy--biskupi-sprzeciwiaja-sie-chrystusowi,38390,i.html#ixzz3mjuf4ohR


Gross – oszczerca z polskim orderem
Dzisiaj na słowa Grossa widowiskowo oburzają się nawet jego wieloletni chwalcy, ale nie zmienia to ani na jotę nurtu prowadzonej przeciwko Polsce brudnej kampanii, której kolejna fala rozlała się po świecie.
Niemal dwie dekady temu, w kwietniu 1996 roku symbolicznie rozpoczął się atak na Polskę ze strony „Przedsiębiorstwa Holokaust”. Izrael Singer, przez szereg lat sekretarz generalny Światowego Kongresu Żydów oświadczył, że jeśli Polska nie spełni majątkowych roszczeń jego środowiska, będzie „atakowana i upokarzana na arenie międzynarodowej”. Sam Singer został później zdymisjonowany za defraudacje, ale jego groźba pozostała w mocy. Raz za razem, ze strony międzynarodowych mediów i eksponowanych figur słyszymy więc o „polskich obozach koncentracyjnych”, współwinie za Holokaust, nietolerancji, ksenofobii i toczących nasz naród rozmaitych paskudnych przypadłościach.
http://www.pch24.pl/gross---oszczerca-z-polskim-orderem,38391,i.html#ixzz3mjvEmxyw


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
"Wall Street Journal" pisze o problemie "konserwatywnych" katolików z papieżem
Konserwatywni katolicy w Stanach Zjednoczonych „mają wielki problem z papieżem Franciszkiem” – twierdzi „The Wall Street Journal”. Gazeta cytuje wypowiedź Jacquelyn Dupuy z diecezji Arlington – jako typowej przedstawicielki wspólnoty katolickiej, skupiającej głęboko wierzących i praktykujących Amerykanów. Dupuy nie wybiera się na spotkanie z Ojcem Świętym. Tłumaczy, że „nie do końca jest pewna po której stronie znajduje się Franciszek, jeśli chodzi o tak kontrowersyjne kwestie jak: aborcja czy małżeństwa homoseksualne”. Jacquelyn Dupuy wychowuje trójkę dzieci. Co niedzielę, a także kilka razy w tygodniu, uczęszcza na Mszę Świętą. Nie wybiera się jednak na spotkanie z papieżem. Tłumaczy, że niepokoi ją „niefrasobliwe podejście Franciszka do niektórych kontrowersyjnych kwestii takich, jak: homoseksualizm, antykoncepcja i rozwody”. – Nie jestem do końca pewna, jakie stanowisko zajmuje papież w sprawach, które są dla mnie bardzo ważne – tłumaczy. – On zdaje się mówić rzeczy, które są sprzeczne z nauczaniem Kościoła – dodaje.
http://www.pch24.pl/-wall-street-journal--pisze-o-problemie--konserwatywnych--katolikow-z-papiezem,38400,i.html#ixzz3mjwB6dbr


Dyskoteka w katolickim kościele, a do tego grill. Oczywiście za zgodą archidiecezji.

W ramach wprowadzania nowych form duszpasterskich archidiecezja Tuluzy zgodziła się na zorganizowanie festiwalu „OPEN Church” w kościele akademickim pw. św. Piotra. „Oprawę muzyczną” zapewniać będzie dwóch didżejów.
Organizatorzy festiwalu „OPEN Church” – odbywającego się od 26 września do 8 października” –  zaplanowali „ponad 60 różnorodnych możliwości modlitwy, refleksji, wymiany opinii, formacji, służby, adoracji, ale też tańca”. Oczywiście, będzie coś dla każdego. Festiwal ma być „dla tych, którzy pragną czegoś innego”. Każdego wieczora o godzinie 19:00 odprawiana ma być Msza święta. Przed nią odbędzie się aperitif.
Festiwal rozpocznie i zakończy się dyskotekami z piwem i grillem. Oczywiście, w murach świątynii. To już piąty taki "event".
Organizatorzy przygotowali nawet film "promocyjny", dokumentujący profanację.
Festiwal ma być odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka do „ruchu w diecezjach”. Tak zinterpretowane zostały słowa Ojca Świętego o „wychodzeniu” Kościoła na ulice.
http://www.pch24.pl/dyskoteka-w-katolickim-kosciele--a-do-tego-grill--oczywiscie-za-zgoda-archidiecezji,38395,i.html#ixzz3mjws9BII


Homolobby stworzyło różańce „gay-friendly” celem ataku na nauczanie Pana Jezusa
Środowiska LGBT skupione wokół organizacji „równo błogosławiony” zaprezentowały tęczowe różańce. Powodem przeprowadzenia prowokacji jest przyjazd papieża Franciszka do Stanów Zjednoczonych. Homoaktywiści chcą w ten sposób namówić duchownych do akceptacji swoich postulatów, niezgodnych z tradycyjnym nauczaniem Kościoła.
http://www.pch24.pl/homolobby-stworzylo-rozance-gay-friendly-celem-ataku-na-nauczanie-pana-jezusa,38394,i.html#ixzz3mjxnIxXL
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ks. Robert Skrzypczak dla Fronda.pl:
 
Wojna cywilizacyjna w Stanach Zjednoczonych
 
Z Ks. Robertem Skrzypczakiem, magistrem psychologii, doktorem habilitowanym teologii dogmatycznej i autorem licznych publikacji książkowych rozmawia Tomasz Wandas
Fronda.pl: Dlaczego Amerykanie wątpią w katolickość papieża? Co w tym takiego nadzwyczajnego?

ks. Robert Skrzypczak: Tu chodzi o pewien epizod, który się zdarzył na pokładzie samolotu gdzie padło pytanie czy Papież jest katolikiem i co powie na to, że niektórzy nazywają go antychrystem? Myślę, że jest to związane z bardzo silnym wpływem chrześcijaństwa protestanckiego, to oni mają najwięcej do powiedzenia w mediach, oni kształtują opinię publiczną, być może jest to też związane z wizytą papieża na Kubie.  Papież Franciszek wewnątrz samego Kościoła jest postrzegany jako ktoś kto znajduje więcej zrozumienia i więcej aplauzu po „lewej stronie” katolików. Jestem przekonany, że chodzi tu o grubo ciosane stereotypy.
http://www.fronda.pl/a/ks-robert-skrzypczak-dla-frondapl-wojna-cywilizacyjna-w-stanach-zjednoczonych,57500.html

Zakazany Bóg - niesamowita historia, poruszająca najtwardsze serca ZOBACZ TRAILER!
Prawdziwa historia, która poruszy najtwardsze serce.
„Zakazany Bóg” to kolejny po „Cristiadzie” film, trafiający na ekrany polskich kin, który opisuje okrutne prześladowania Kościoła w XX wieku.Podczas wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936-39 zniszczono i splądrowano 2 000 kościołów, zakazano praktyk religijnych i dokonywano rzezi na katolikach. Bestialsko zamordowano ponad 8 000 osób duchownych. Byli wśród nich biskupi, zakonnice, klerycy. Przez cały czas krwawych prześladowań obiecywano im darowanie życia pod warunkiem wyrzeczenia się wiary, a jednak nie odnotowano żadnego przypadku apostazji!
„Zakazany Bóg” to piękna i wzruszająca historia 51 błogosławionych męczenników z Barbastro, mężnych księży i kleryków - ofiar nienawiści do wiary w Boga. Ich cudem ocalałe notatki z więzienia są jednymi z najpiękniejszych świadectw wiary w dziejach chrześcijaństwa.
http://www.fronda.pl/a/zakazany-bog-niesamowita-historia-poruszajaca-najtwardsze-serca-zobacz-trailer,57499.html

Ojciec reżysera Marcina Wrony: Przyszedł do niego demon!
Pożegnaniu reżysera Marcina Wrony towarzyszyło mnóstwo łez i wzruszeń. Na pogrzebie Marcina, który popełnił samobójstwo w miniony weekend podczas Festiwalu Filmowego w Gdyni, byli m,in. Małgorzata Kożuchowska (44 l.) z mężem, Danuta Stenka (53 l.), Maja Ostaszewska (43 l.), Katarzyna Figura (53 l.), Katarzyna Herman (44 l.) czy Borys Szyc (37 l.).
Na cmentarzu na Powązkach Wojskowych, głos zabrał ojciec Marcina, który powiedział m.in. – Skoro on tu jest i tak się stało, to nie był przypadek. Tam gdzie nie ma Pana Boga, przychodzi demon.Tymi słowami nawiązał do ostatniego filmu Marcina, który kosztował go wiele sił i energii.
http://www.fronda.pl/a/ojciec-rezysera-marcina-wrony-przyszedl-do-niego-demon,57510.html___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Już czas!
Polacy budzimy się!
 

Film który bardzo przeszkadza cenzorom w kraju „wolności słowa”.
http://wirtualnapolonia.com/2015/09/24/juz-czas-2/#more-46070

Komentarz pod filmem
 
Fragment wiersza Kazimierza J. Wegrzyna:

„…Obudź się Polsko!
 Złodziej w domu!
 A kiedy dom okradną swoi
 i wysprzedają to, co drogie
 Zawsze zostanie przecież wiara,
że honor jest podparty Bogiem
Że póki jeszcze my żyjemy
 Bogiem, honorem i Ojczyzną
Nie będą ci, co podle żyją handlować
naszą ojcowizną.(…)
I włóczyć ją po targach świata,
 ubraną w darowane stroje,
 Bo ona w nas zostanie tutaj,
 lepiona żmudnie serca znojem.
 I choć nie będzie pozłacana,
 od świecidełek taka jasna,
 To przecież za to ją kochamy,
że nie jest cudza, ale własna.

Obudź się Polsko!
 Bóg jest z nami!
 Więc nie jesteśmy przecież sami,
 byś zatrwożona wilczym tropem
 skamlała prosząc Europę
o ochłap, co nas wstydem pali,
że już jesteśmy tacy mali,
że nie umiemy bez pomocy
 stanąć na swoich
 własnych nogach,
 by bronić progu swego domu,
że już nas Rota nie ostrzega
 i nie podniesie w nas odwagi,
 bośmy skarleli od niewoli…”___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Jak odebrano 1,26 milionów zł repatriantom, by dać uchodźcom. PUBLIKUJEMY DOKUMENT -
 
niezalezna.pl

"Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażanie pozytywnej opinii w sprawie zmiany przeznaczenia: (...) kwoty 1.266.000 zł pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa w poz. 13 - Pomoc repatriantów" - czytamy na początku dokumentu, jaki szefowej sejmowej komisji finansów publicznych, Krystynie Skowrońskiej (PO) przekazało ministerstwo finansów, Mateusza Szczurka. Dzięki głosom posłów z partii Ewy Kopacz - suma ta została przekazana na uchodźców.
Sejmowa komisja finansów głosami posłów Platformy Obywatelskiej zadecydowała o zmniejszeniu o ponad milion złotych puli pieniędzy przeznaczonych dla Polaków mieszkających na Wschodzie i przekazanie ich uchodźcom. "Za" było piętnastu parlamentarzystów PO, a siedmioro posłów Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało "przeciw".
CZYTAJ WIĘCEJ: Skandal w Sejmie.
Platforma zabrała pieniądze repatriantom i dała je islamskim uchodźcom.

http://niezalezna.pl/71247-jak-odebrano-126-milionow-zl-repatriantom-dac-uchodzcom-publikujemy-dokument___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

onz

Wezwij MSZ do obrony Polski
przed aborcyjnym lobby w ONZ!

Szanowni Państwo,

W najbliżych dniach odbędzie się szczyt ONZ, podczas którego przyjęte zostaną tzw. Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Wytyczą one kierunki działań członków ONZ do roku 2030. Obok wielu niekontrowersyjnych celów, pojawia się w tym dokumencie szereg sformułowań, którym zamierza się nadać ideologiczne znaczenie pozwalające zmuszać Polskę do upowszechnienia aborcji, seksualizacji dzieci w szkołach oraz promomowania subkultur LGBT.

Możemy jeszcze temu zapobiec!

Instytut Ordo Iuris przesłał swoją ekspertyzę na temat SDG do Kancelarii Prezydenta. Otrzymaliśmy od ministra Krzysztofa Szczerskiego zapewnienie, że zostanie ona wzięta pod uwagę podczas przygotowywania stanowiska Prezydenta RP na szczyt ONZ.

Jednak ważne jest to, aby działania Prezydenta nie spotkały się z oporem ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polska delegacja w ONZ nie zawsze zajmowała klarowne stanowisko podczas negocjacji SDG. Dlatego niezwykle ważny jest nacisk na MSZ ze strony społeczeństwa obywatelskiego.

Z nami możecie mieć  wpływ na decyzje MSZ. Uruchomiliśmy nową stronę mamwplyw.pl aby zaangażowanie obywateli wesprzeć profesjonalną akcją prawniczą. Chcemy je uczynić w ten sposób maksymalnie skutecznym. Możemy zapewnić wsparcie Prezydentowi w jego ustaleniach z MSZ. Dzięki niemu, do dokumentu ONZ mogą zostać wprowadzone zastrzeżenia chroniące Polskę przed naciskami lewicowych środowisk w strukturach ONZ.

maszwplyw

Proszę Państwa o podpisanie petycji skierowanej do Ministra Spraw Zagranicznych, by we współpracy z Prezydentem RP podjął działania na rzecz ochrony polskiego ładu konstytucyjnego poprzez wprowadzenie zastrzeżeń wyłączających ideologiczne sposoby interpretowania celów zawartych w SDG. Naprawdę, możemy to osiągnąć!

http://www.mamwplyw.pl/-wezwij-msz-do-obrony-polski-przed-dyktatem-lobby-aborcyjnego-w-onz,49,k.html

Z wyrazami szacunku, 

 

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 Jak to było z KRÓLOWĄ POLSKI i zwróćmy się do Jezusa


http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/MICHAEL_56_-_400_LAT_KROLOWEJ_POLSKI.pdf

Zwróćmy się do Jezusa

http://www.pch24.pl/zwrocmy-sie-do-jezusa,13595,i.html

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Cud bilokacji św. ojca Pio. Oto relacja naocznego świadka! PRZECZYTAJ  
Jestem kapłanem ze zgromadzenia Misjonarzy Werbistów. Obecnie pracuję w Moskwie, w parafii św. Olgi. Swego czasu pracowałem w Urugwaju, gdzie byłem świadkiem cudu za przyczyną św. Ojca Pio - świadectwo z "Głos Ojca Pio" nr 4 (82) lipiec/sierpień 2013.
Była niedziela. Zadzwoniła do mnie jedna z parafianek i poprosiła, żebym pojechał do szpitala, do chorego dziecka w bardzo ciężkim stanie. Przyjechałem wieczorem i od razu przy wejściu spotkałem dziadka i babcię chłopczyka.
Okazało się, że poznałem ich już wcześniej w domu wspólnego znajomego. Dziadkowie mieli posępne twarze, byli na granicy rozpaczy. „Proszę księdza – powiedzieli – lekarze mówią, że z małym jest bardzo źle i potrzeba czegoś więcej niż cudu, żeby z tego wyszedł”. „Co się właściwie stało?” – spytałem. Odpowiedzieli: „Nasz wnuk ma 6 lat. Był chory na białaczkę. Wyszedł z tego, ale ma osłabioną ochronę immunologiczną. Zaatakował go jakiś wirus. Dla każdego innego dziecka skończyłoby się to serią antybiotyków i kilkudniowym leżeniem w łóżku, ale dla naszego wnuka ten atak choroby jest tragiczny w skutkach. Zapadł w śpiączkę, a lekarze nie wiedzą, jak zatrzymać wirusa”.
http://www.fronda.pl/a/cud-bilokacji-sw-ojca-pio-oto-relacja-naocznego-swiadka-przeczytaj,57433.html


Dość kłamstw ws śmierci bł. Jerzego Popiełuszki. List do prezydenta Andrzeja Dudy
Od trzydziestu lat w sprawę zbrodni popełnionej na księdzu Jerzym Popiełuszko wpisywane są kłamstwa i fałsz – piszą w liście do prezydenta Andrzeja Dudy Wojciech Sumliński, Jadwiga Chmielowska, Krzysztof Skowroński i Stefan Truszczyński, w którym proszą o przywrócenie prokuratorowi Andrzejowi Witkowskiemu śledztwa w sprawie wyjaśnienia wszystkich okoliczności zbrodni popełnionej na kapelanie Solidarności.
Szanowny Panie Prezydencie!

Czy niepodważalnie słuszne procesy: beatyfikacyjny i kanonizacyjny księdza Jerzego Popiełuszki mogą nam zastąpić obiektywną prawdę o okolicznościach Jego śmierci?
Czy ktoś poza Waldemarem Chrostowskim potrafiłby w tak niezwykłych okolicznościach, w tak niezwykły sposób, uwolnić się z kajdanek używanych przez milicję w PRL-u?
Co widzieli mężczyźni stawiający sieci pod tamą we Włocławku i w jakich okolicznościach pożegnali się z tym światem?
Od trzydziestu lat w sprawę zbrodni popełnionej na księdzu Jerzym Popiełuszko wpisywane są kłamstwa i fałsz. Prokurator Andrzej Witkowski, który dwukrotnie prowadził śledztwo w tej sprawie i dwukrotnie w kluczowym momencie był od niego odsuwany zdobył dowody, że w zbrodnię, której ofiarą padł ksiądz Popiełuszko, uwikłani są bardzo wpływowi ludzie. Inni bardzo wpływowi ludzie od lat nie chcą dopuścić do jej wyjaśnienia, gdyż obawiają się, że złamią zmowę milczenia, a tym samym spowodują lawinę.
http://www.fronda.pl/a/dosc-klamstw-ws-smierci-bl-jerzego-popieluszki-list-do-prezydenta-andrzeja-dudy,57408.html

Współczesna stygmatyczka opowiada o swojej niesamowitej wizji Mszy Świętej. ZOBACZ!
<<< NAJLEPSZY SPOSÓB PRZECIWKO SIŁOM ZŁA! ZOBACZ KONIECZNIE >>> Film
Nudy na Mszy świętej? Nie dzieje się nic ciekawego? Catalina Rivas otrzymała Łaskę widzenia Mszy świętej od strony niewidzialnej dla ludzkich oczu.
Boliwijska stygmatyczka i jej doświadczenie może pomóc Ci spojrzeć na nowo na Mszę świętą.
http://www.fronda.pl/a/wspolczesna-stygmatyczka-opowiada-o-swojej-niesamowitej-wizji-mszy-swietej-zobacz,57272.html


Jaki jest chrześcijański ojciec i chrześcijańska matka?
Godność ojcowska i macierzyńska według pojęć chrześcijańskich stoi bezpośrednio obok godności kapłańskiej. Jest to tak szczytne zadanie, że dla jego wypełnienia Chrystus Pan ustanowił osobny sakrament. Ciekawa rzecz: Pan Jezus tylko te dwa życiowe obowiązki uważał za najważniejsze, bo dla nich ustanowił osobny sakrament. Niema osobnego sakramentu dla polityków, profesorów, lekarzy, sędziów, adwokatów, ale jest: dla kapłanów i dla rodziców, dla ojców i matek.
http://www.pch24.pl/jaki-jest-chrzescijanski-ojciec-i-chrzescijanska-matka-,38319,i.html#ixzz3meAGTdOU
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                     
          

Polska żona szejka: U Arabów homoseksualizm jest powszechny.
 
Laila Shukri to Polka, która opisuje pod pseudonimem życie kobiet i mężczyzn w świecie arabskim. Sama jest żoną bogatego Araba z Dubaju.
W rozmowie z "Super Expressem" mówi między innymi o tym, że obyczaje zwłaszcza młodych bogatych muzułmanów są skrajnie inne od tego, jakie powinny być według szariatu. Młodzi wyznawcy Allaha z pieniędzmi nie mają wielu hamulców.

http://www.fronda.pl/a/polska-zona-szejka-u-arabow-homoseksualizm-jest-powszechny,57301.html

Obama zaprosił homoaktywistów i zwolenników aborcji na spotkanie z papieżem
Barack Obama zamierza wyrządzić Ojcu Świętemu Franciszkowi duży dyshonor. Okazuje się, że na liście gości Białego Domu zaproszonych na spotkanie z papieżem widnieją… aktywiści homoseksualni i transgender, homoseksualny „biskup” protestancki, aktywiści proaborcyjni. Obama uznał najwidoczniej, że Kościołowi katolickiemu trzeba „przywalić” i wyjaśnić mu, że myli się w sprawie cywilizacji śmierci. Bo przecież czym jest Watykan przy Ameryce?!

http://www.fronda.pl/a/obama-na-spotkanie-z-papiezem-zaprosil-homo-i-trans-aktywistow,57387.html


„Zdobędziemy Rzym, połamiemy krzyże i zgwałcimy kobiety” Dżihad jest wojną z Kościołem
„Zdobędziemy Rzym, połamiemy wasze krzyże i zniewolimy wasze kobiety, za pozwoleniem Boga Potężnego” – pisał niespełna rok temu rzecznik Państwa Islamskiego. I warto zapamiętać te jego słowa.
Wojna z Zachodem, jaką toczy islam (i to w całości, a nie tylko w wydaniu skrajnym, Państwa Islamskiego) jest starciem religijnym, a nie politycznym czy geostrategicznym. Muzułmanie atakują Zachód, bowiem taki cel stawia przed nimi ich prorok i święta księga. Zdobywanie nowych terenów, podbijanie i zniewalanie narodów to normalna strategia tej religii. A jeśli ktoś chce być wierny Mahometowi, to musi go naśladować, a „prorok” przez niemal całe swoje życie zdobywał nowe ziemie, prowadził wojny i budował państwo. Muzułmanie, jeśli chcą mu być wierni muszą więc robić to samo.

http://www.fronda.pl/a/zdobedziemy-rzym-polamiemy-krzyze-i-zgwalcimy-kobiety-dzihad-jest-wojna-z-kosciolem,57268.html

Mosad pomoże Polsce weryfikować uchodźców
Słynny Mosad, czyli wywiad Izraela, pomoże Polsce weryfikować uchodźców – dowiedziało się nieoficjalnie Radio ZET. Polska zwiększa także budżety ABW i Agencji Wywiadu. Służby chcą mieć pewność, że pod maską uchodźcy do naszego kraju nie trafi nikt związany z Państwem Islamskim.
Pomagać Polsce ma nie tylko Mosad, który jest wywiadem cywilnym, ale również Aman, wojskowa agencja wywiadowcza Izraela. Służby państwa żydowskiego mają nam pomócprzy identyfikacji uchodźców, bo mają dobre rozpoznanie w Syrii czy Iraku.Z nieoficjalnych informacji Radia ZET wynika, że swojego wsparcia mają Polsce również udzielić wywiady niektórych państw arabskich.
Ponadto rząd zwiększa budżety polskich agencji wywiadowczych. ABW dostało dodatkowo 46 milionów złotych, a Agencja Wywiadu – 10 milionów. Według Radia ZET takiego jednorazowego zastrzyku pieniędzy nasze służby nie dostały od ośmiu lat.
Wcześniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że do Polski łącznie trafi około 6,5-6,8 tys. uchodźców, pochodzących głównie z Syrii i Erytrei. Pierwsi mają przyjechać w 2016 r.; zostaną przyjęci do otwartych ośrodków Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Resort w podkreślił, że każdy przybysz będzie weryfikowany pod względem bezpieczeństwa, a Polska otrzyma pełną dokumentację dotyczącą przyjezdnych, włącznie z ich odciskami palców. Polska ma też prawo odmówić przyjęcia osoby, jeśli pojawią się co do niej jakieś wątpliwości.
No to ciekawe, ze Mosad i inne sluzby Izraela moga to zrobic dla Polski a nie moga zrobic dla samych siebie:
bo Izrael uzasadnial fakt, ze nie moze do siebie przyjac tych ludzi wlasnie tym, ze jego sluzby nie sa w stanie ich sprawdzic.

Dla siebie nie moga a dla nas moga.

http://wirtualnapolonia.com/2015/09/23/mosad-pomoze-polsce-weryfikowac-uchodzcow/


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Nie będzie ewakuacji polskich rodzin z Mariupola.

Według MSZ życie w zasięgu rakiet to stabilizacja!

Chodzi o pomoc dla około 80 obywateli Ukrainy polskiego pochodzenia, które od grudnia ubiegłego roku ubiegają się o objęcie planem ewakuacyjnym. Ich życie u cieniu armat separatystów przez ostanie lata zamieniło się w koszmar. Obawiają się o swoje bezpieczeństwo i chcą lepszego życia. Do Polski przyjechać mogą, ale na własną rękę i z mizernymi szansami na nowy początek. Dlatego na starcie potrzebują wsparcia.
 
Zamieszkujący Mariupol obywatele polskiego pochodzenia kilka dni temu w dramatycznym liście zwrócili się do władz Polski o pomoc w ewakuacji. We środę apel ten ponownie wybrzmiał na forum sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.
Jego współautor, Andrzej Iwaszko, prezes Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Mariupolu wskazał, że ludzie od ponad roku mieszkają w oczekiwaniu na kolejną ofensywę i dlatego proszą, by objąć ich programem ewakuacji, tak jak to uczyniono wobec grupy polskiego pochodzenia, która w styczniu br. została wyprowadzona z Donbasu.
 
- Ci wszyscy ludzie nie chcą być uchodźcami i liczyć na pomoc socjalną. Oni wszyscy chcą pracować, a przede wszystkim chcą spokoju i bezpieczeństwa, czego obecnie nie mają – mówił.
 
Jak przyznał, polski konsulat w Charkowie czuwa, niesie pomoc potrzebującym zarówno w zakresie zaopatrzenia w żywność jak i leki, ale to nie gwarantuje bezpieczeństwa.
 
Tymczasem wedle zapewnień Konrada Pawlika, wiceministra spraw zagranicznych, sytuacja na wschodniej Ukrainie jest na bieżąco monitorowana, a ostatnie tygodnie potwierdzają, że zawieszenie broni obowiązuje i w Mariupolu jest spokojniej. Jak zaznaczył, linia frontu przebiega ok. 20 km od miasta, a sporadycznie notowane ostrzały na linii frontu dotyczą broni strzeleckiej, a nie artyleryjskiej. Zdaniem polskiej dyplomacji nie ma bezpośredniego zagrożenia życia dla mieszkańców Mariupola, region jest zaopatrywany w żywność i energię, dostępne są też leki i choć są one droższe, to można tu liczyć na wsparcie polskiego konsulatu.
 
- Mariupol znajduje się a liście miast, w których 25 września odbędą się wybory lokalne, co potwierdza, że sytuacja w mieście i jego okolicach jest stabilna – zaznaczył wiceminister.
 
Jak dodał, Polacy podczas spotkań z urzędnikami rzeczywiście wyrażają obawy o swój dalszy los, ale wynikają one nie z oceny sytuacji w ostatnich tygodniach, ale z „kumulacji doświadczeń z ostatnich dwóch lat”. Bo w tym okresie były już czasy stabilizacji, które szybko zamieniały się w starcia zbrojne lub ostrzał. MSZ podarło się tu również oceną bp. Jana Sobiło, biskupa pomocniczego diecezji charkowsko-zaporowskiej.
 
- Ksiądz biskup stanowczo twierdzi, że sytuacja w Mariupolu jest stabilna i nie ma konieczności podejmowania natychmiastowej akcji ewakuacyjnej. Uważa również, że nie należy robić wielkiego szumu medialnego w kontekście całej tej sytuacji i należy kontynuować bezpośrednią pomoc oraz definiować aktualne potrzeby, również te związane z ewakuacją – wskazał wiceinister.
 
Pawlik przekonywał, że dobro Polaków jest tu najważniejsze, a MSZ dokłada starań, by wszelkie ich potrzeby były zaspokojone. Wyjazd z Ukrainy pozostaje jednak rozwiązaniem czysto hipotetycznym, odkładanym na wypadek czarnego scenariusza, czyli sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, tak jak było to w przypadku Polaków z Donbasu.
 
- Weryfikujemy oczekiwania, będziemy tam regularnie obecni, dostosujemy do katalogu potrzeb naszą dalszą pomoc. Nadal mamy zabezpieczone środki na miejscu i to będziemy kontynuować. Chcemy zweryfikować jakie w nowych uwarunkowaniach są oczekiwania Polaków związane nie tylko ze wsparciem, ale też z ewentualnym przyjazdem do Polski – dodał.
 
Lista chętnych do wyjazdu ma być na bieżąco aktualizowana gdyby uznano, że sytuacja na Ukrainie sprawia, że ewakuacja jest jednak konieczna.
 
W ocenie posła Michała Dworczyka (PiS), opór rządu przed sprowadzeniem do Polski grupy ok. 80 osób polskiego pochodzenia dziwi, bo choć prawdą jest że obecnie w Mariupolu nie toczą się walki, to jednak trzeba pamiętać, że w styczniu br. też wydawało się, że sytuacja uległa stabilizacji, po czym na miasto spadły rakiety Grad. Taki scenariusz jest dziś możliwy, szczególnie że linia frontu oddalona o 20 km od miasta pozwala na ostrzał Mariupola z tego rodzaju broni.
 
- W sytuacjach, gdy chodzi o życie ludzkie, warto działać prewencyjnie, zwłaszcza że mówimy tu o sprawie symbolicznej, bo o około 30 rodzinach, czyli około 80 osobach – dodał.
 
Jak wskazał Dworczyk, chodzi o podjęcie takich działań, by rodzina która chce wyjechać z Mariupola w obawie o swe bezpieczeństwo, wysiadając na dworcu w Polsce, miała zapewnioną podstawową opiekę ze strony państwa polskiego. Chodzi o możliwość zatrzymania się w jakiejś kwaterze, uzyskania opiekuna w załatwieniu formalności, w tym także znalezieniu pracy i mieszkania.
 
- Ci ludzie nie chcą otrzymywać mieszkać. Chcą tu przyjechać, otrzymać jakąś pomoc na pierwsze kilkanaście tygodni, by się zaadoptować, a w tym czasie znaleźć pracę i tu funkcjonować – zaznaczył.
 
Jak dodał Iwaszko, taka pomoc jest potrzebna, bo po ostatnim ostrzale z 16 sierpnia br. jedna z polskich rodzin zdecydowała się na wyjazd na własną rękę do Polski, ale niedługo potem wróciła do Mariupola, bo nie mogła liczyć na żadną pomoc.
 
- Przyjechali do Polski i wystarczyło im by zapłacić za wynajem mieszkania na miesiąc. Nie wiedzieli do kogo mogą się zwrócić, kto im może pomóc i zmuszeni byli przyjechać z powrotem – mówił.
 
Jak przestrzegł, mówienie o stabilizacji na wschodniej Ukrainie jest nie na miejscu, bo nawet lokalne władze obawiają się eskalacji konfliktu. Jak dodał, trzeba pamiętać, że Mariupol stoi na drodze lądowej do Krymu zajętego przez Władimira Putina i Rosja będzie kontynuowała swoje starania o ten trakt.
 
- To tylko kwestia czasu, a tam mieszkają nasi rodacy, Proszę o tym pamiętać – mówił Iwaszko.
 
Z kolei parlamentarzyści podkreślali, że w sytuacji, gdy Polska zadeklarowała przyjęcie ok. 7 tys. imigrantów z Syrii i Erytrei, to opór przed udzieleniem wsparcia dla zaledwie 80 osób polskiego pochodzenia zdumiewa, szczególnie że osoby te żyją w strefie zagrożonej wojną. Dlatego komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez posła Adama Lipińskiego (PiS) dezyderat, w którym zaapelowała do MSZ i MSW o przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej osób posiadających Kartę Polaka oraz ich bliskich z Mariupola oraz umożliwienie im skorzystania z programu adaptacyjnego. Posłowie podkreślili w swoim stanowisku, że choć rodziny te mogą liczyć na pomoc na miejscu, to jednak bezpieczeństwo może zapewnić im jedynie wyjazd do Polski.
 
Jak zaznaczyła Wiktora Charczenko z Fundacji Wolność i Demokracja, taki program adaptacyjny jest bardzo potrzebny, bo są rodziny które na własną rękę opuściły Ukrainę, ale mają obecnie problem z rozpoczęciem funkcjonowania w Polsce. Jak zaznaczyła, osoby te czekały na swoją kolejność, bo pierwszeństwo miały rodziny objęte ewakuacją z Donbasu, ale czas mija, przed Polską stają problemy z uchodźcami z kierunku południowego, a rodziny polskiego pochodzenia, które wyjechały z Ukrainy wciąż czekają na jakąś formę wsparcia.
 
Charczenko przestrzegała też przed nadmiernym optymizmem raportów płynących od osób jedynie odwiedzających region zagrożenia, bo w jak zaznaczyła, w Mariupolu, nikt nie daje gwarancji, że na miasto nie spadną kolejne bomby.
 
- W Mariupolu, Doniecku, Ługańsku ludzie potrzebują bezpieczeństwa i o to proszą – dodała.
 
Charczenko zaapelowała, by dla Polaków pragnących wyjechać z zagrożonej strefy do Polski, chociaż z litości stworzyć jakiś program wsparcia.
 
Marcin Austyn
 
 
za;http://www.pch24.pl/nie-bedzie-ewakuacji-polskich-rodzin-z-mariupola--wedlug-msz-zycie-w-zasiegu-rakiet-to-stabilizacja-,38378,i.html
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Polacy przepraszają za brukselską zdradę rządu Kopacz.
Naród polski, w większości niechętny przyjmowaniu zdrowych, młodych mężczyzn przybywających do Europy po zasiłki, został zdradzony przez rządzących. Niestety, również na forum międzynarodowym nasze państwo odegrało wybitnie niechlubną rolę. Nie wsparliśmy państw Grupy Wyszehradzkiej w obronie społecznego, religijnego i etnicznego charakteru regionu. Za decyzje firmowane przez Ewę Kopacz i jej „psiapsiółkę” zajmującą stanowisko ministra spraw wewnętrznych internauci postanowili przeprosić. Sajnáljuk, ospravedlňujeme sa vám, omlouváme se vám – piszą w językach narodów grupy V4.Po początkowo wyważonych słowach polityków partii rządzącej można było żywić nadzieję, że Polska, podobnie jak Węgry, Czechy i Słowacja, sprzeciwi się niemieckiemu dyktatowi w sprawie przyjmowania uchodźców. Można nawet powiedzieć, że byliśmy oporni i twardzi jak nigdy. Niestety - skończyło się jak zawsze. Gdy z unijnych dokumentów zniknęło słowo o obligatoryjnym przyjmowaniu „uchodźców”, warszawscy zausznicy Berlina od razu przystali na wersję forsowaną przez unijnych liderów. Bez znaczenia dla nich był fakt, że przymus nadal funkcjonuje, tyle że zapisany został łagodniejszymi słowami.
http://www.pch24.pl/polacy-przepraszaja-za-brukselska-zdrade-rzadu-kopacz,38361,i.html#ixzz3me6jeQ00


Prawie 7 tysięcy imigrantów z Syrii i Erytrei przybędzie do Polski w przyszłym roku
Zgodnie z przyjętymi przez polską delegację regulacjami odnośnie dzielenia imigrantów, już w przyszłym roku do Polski trafią pierwsze grupy uchodźców. Zanim znajdą się pod opieką parafii lub samorządów, zajmie się nimi Urząd do Spraw Cudzoziemców. Łącznie do naszego kraju ma przybyć od 6,5 do 6,8 tysiąca
http://www.pch24.pl/prawie-7-tysiecy-imigrantow-z-syrii-i-erytrei-przybedzie-do-polski-w-przyszlym-roku,38367,i.html#ixzz3me5uF0b6


Nie będzie ewakuacji polskich rodzin z Mariupola. Według MSZ życie w zasięgu rakiet to stabilizacja!
Chodzi o pomoc dla około 80 obywateli Ukrainy polskiego pochodzenia, które od grudnia ubiegłego roku ubiegają się o objęcie planem ewakuacyjnym. Ich życie u cieniu armat separatystów przez ostanie lata zamieniło się w koszmar. Obawiają się o swoje bezpieczeństwo i chcą lepszego życia. Do Polski przyjechać mogą, ale na własną rękę i z mizernymi szansami na nowy początek. Dlatego na starcie potrzebują wsparcia. Zamieszkujący Mariupol obywatele polskiego pochodzenia kilka dni temu w dramatycznym liście zwrócili się do władz Polski o pomoc w ewakuacji. We środę apel ten ponownie wybrzmiał na forum sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.
Jego współautor, Andrzej Iwaszko, prezes Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Mariupolu wskazał, że ludzie od ponad roku mieszkają w oczekiwaniu na kolejną ofensywę i dlatego proszą, by objąć ich programem ewakuacji, tak jak to uczyniono wobec grupy polskiego pochodzenia, która w styczniu br. została wyprowadzona z Donbasu.
http://www.pch24.pl/nie-bedzie-ewakuacji-polskich-rodzin-z-mariupola--wedlug-msz-zycie-w-zasiegu-rakiet-to-stabilizacja-,38378,i.html#ixzz3me7HzLiy
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Koronka błogosławieństwa Jezusa Miłosiernego
Obraz w treści 1

Z niegłębionej Miłości czerpać będę niezgłębioną Prawdę, którą dajesz mi sam mój Boże, bym umiał i czerpać z niepojętego daru Twojego błogosławieństwa.
Z błogosławieństwa Twojego Miłosierdzia, płynącego z Najświętszego Serca z Eucharystycznej drogi  życia i pokoju.
                Niech Miłość Twojego Jezu,  błogosławieństwa popłynie do serca mojego i towarzyszy przez całe moje życie, bym umiał kochać Kościół, Ojczyznę i moją rodzinę.
 Czytajcie Pismo Biblii, Słowo Życia, a dojdziecie z błogosławieństwem, do poznania prawdy, która dziś jest wam odbierana.
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Ojcze nasz …
Zdrowaś Maryjo …
Wierzę w Boga …
 
Na dużych paciorkach:
                 
                Jezu Królu Miłosierdzia, błogosław mnie grzesznemu, bym umiał budować pokój, jedność i mówić prawdę dla jedności i budowania Twojego Królestwa na ziemi.
Na małych paciorkach:
 
                Eucharystyczne Serce Jezusa,  błogosław Ojczyźnie mojej.
 
Na zakończenie:
 
                 Jezu Króluj, Jezu Panuj nad nami,
Jezu kieruj, Jezu błogosław, bym  umiał kroczyć, budować i szczerzyć Twoją naukę i Twoją Prawdę, Słowo Ewangelii, i niósł iskrę Twojej Miłości i Przebaczenia.
                Jezu, ufam Tobie.

 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Piątek, 25 września 2015
  BŁ. WŁADYSŁAWA Z GIELNIOWA, PREZBITERA
 
 
 
Marcin Jan (takie imiona otrzymał na chrzcie) urodził się w Gielniowie koło Opoczna ok. 1440 r. Jego rodzice byli ubogimi mieszczanami. Po ukończeniu szkoły parafialnej udał się do Krakowa, gdzie kontynuował swoje studia, aż znalazł się na tamtejszym uniwersytecie w roku 1462. Pod tą datą figuruje w księdze rejestracyjnej Akademii Krakowskiej.
W Krakowie zapoznał się z bernardynami, których zaledwie 9 lat wcześniej sprowadził tam św. Jan Kapistran (1453). Jak sam pisze w swoim wierszu autobiograficznym, 1 sierpnia 1462 r. Marcin wstąpił do bernardynów i przyjął imię zakonne Władysław. Tu również najprawdopodobniej odbył swoje studia zakonne i otrzymał święcenia kapłańskie. Nie wiadomo, gdzie spędził pierwsze lata w kapłaństwie. Nie są nam także znane urzędy, jakie sprawował w owym czasie w zakonie. Wiadomo na pewno, że w latach 1486-1487 Władysław przebywał w Krakowie, gdzie m.in. pełnił obowiązki egzaminatora w sprawie cudów, jakie działy się za przyczyną św. Szymona z Lipnicy, zmarłego w Krakowie w roku 1482. Możemy przypuszczać, że po śmierci Szymona pełnił zajmowany wcześniej przez niego urząd kaznodziei.
W latach 1487-1490 i 1496-1499 sprawował urząd wikariusza prowincji i prowincjała. Przez sześć lat czuwał nad 22 domami zakonu w Polsce: odbywając co roku kapituły prowincji, wizytując domy braci i sióstr, troszcząc się o domy formacyjne, uczestnicząc w kapitułach generalnych w Urbino w roku 1490 i w Mediolanie w roku 1498, przyjmując komisarzy generalnych zakonu. Za jego rządów polska prowincja bernardynów powiększyła się o placówki w Połocku i Skępem.
Dla swojego zakonu Władysław zasłużył się najbardziej przez to, że stał się współautorem konstytucji, które - zatwierdzone przez kapitułę prowincji i kapitułę generalną w Urbino (1490) - stały się na pewien czas dla prowincji obowiązkowym kodeksem prawnym.
Jego życie było przepełnione modlitwą i duchem pokuty. Miał szczególne nabożeństwo do Męki Pańskiej. Sypiał zaledwie kilka godzin na lichym sienniku, bez poduszki, przykryty jedynie własnym habitem. Swoje ciało trapił bezustannie postem i biczowaniem. Na modlitwę poświęcał wiele godzin. Miał dar łez i ekstaz. Chodził zawsze boso, nawet w najsurowsze zimy. Boso także (w trepkach) odbywał wizytacje swojej odległej prowincji i zagraniczne podróże. Wyróżniał się niezwykłą gorliwością o zbawienie dusz, nie oszczędzając się na ambonie i w konfesjonale.
Pomimo wielkiej surowości dla siebie, był dla swoich podwładnych prawdziwym ojcem. Otaczał szczególną opieką zakonników starszych, spracowanych oraz chorych. W swoich konstytucjach wyznacza bardzo surowe kary wobec przełożonych, którzy zaniedbują opiekę nad chorymi braćmi. Silnie zabiegał, aby przełożeni pilnie zaopatrywali potrzeby swoich współbraci, tak dalece, by nie ważyli się kupować czy sprawiać sobie czegokolwiek, zanim nie zadbają o to, by w rzeczy potrzebne byli zaopatrzeni najpierw ich podopieczni. Nakazuje bardzo starannie wybierać kandydatów do zakonu. Mistrzów nowicjatu przestrzega przed zbytnią gorliwością w stosowaniu prób. Gdzie jednak widział nadużycia i świadome rozluźnienie reguły, był nieubłagany i stanowczy. Miał czułe serce dla uciśnionych i potrzebujących.
Zapamiętano go jako płomiennego kaznodzieję. Był jednym z pierwszych duchownych, który wprowadził do Kościoła język polski poprzez kazania i poetyckie teksty. Tradycja przypisała mu autorstwo wielu pobożnych pieśni. Sam je układał i uczył wiernych śpiewać. Służyły one pogłębieniu życia duchowego, zapoznaniu się z prawdami wiary i moralności, ukochaniu tajemnic Bożych, zwłaszcza osoby Jezusa Chrystusa i Jego Matki. Nie tylko sam układał teksty, ale zachęcał do tego także swoich współbraci. Ponadto układał w języku polskim koronki, godzinki i inne nabożeństwa.
Charakterystycznym rysem osobowości Władysława było także jego nabożeństwo do Imienia Jezusa oraz do Najświętszej Maryi Panny. Za przykładem św. Bernardyna, który nosił ze sobą stale tabliczkę, na której był złotymi głoskami wypisany monogram Imienia Jezus, także Władysław za osnowę swoich kazań brał Imię Jezus. Swój najpiękniejszy utwór, Żołtarz Jezusów, ułożył w taki sposób, że każda nowa strofa rozpoczyna się właśnie tym Imieniem.
W 1504 r. został gwardianem przy kościele św. Anny w Warszawie. Tutaj umarł 4 maja 1505 r., w kilka tygodni po ekstazie, jaką przeżył podczas kazania w Wielki Piątek. Uniósł się wówczas na oczach tłumu wypełniającego świątynię w górę ponad ambonę i zaczął wołać: "Jezu, Jezu!".
Zaraz po śmierci oddawano Władysławowi cześć należną świętym. 13 kwietnia 1572 r. dokonano uroczystego przeniesienia jego relikwii. Miało to miejsce w obecności kardynała-legata papieskiego, Franciszka Commendone, i nuncjusza apostolskiego, arcybiskupa Wincentego Portico. W uroczystości wziął udział także król Zygmunt August ze swoją siostrą Anną Jagiellonką, senatorowie i posłowie, którzy zjechali się na sejm do Warszawy. W roku 1627 rozpoczęto proces informacyjny według nowych rozporządzeń, jakie wydał papież Urban VIII. Tenże papież podpisał akta tego procesu przesłane do Rzymu. W 1635 roku komisja pod przewodnictwem biskupa Adama Nowodworskiego otworzyła grób ponownie, szczątki śmiertelne zmarłego przełożono do cynowej urny i sporządzono protokół. Z powodu wojen proces wznowiono dopiero w 1724 r.
Benedykt XIV wydał urzędowy akt beatyfikacji 11 lutego 1750 r. Właściwe uroczystości przygotowano jednak dopiero w roku 1753, łącząc je z 300. rocznicą przybycia bernardynów do Polski. W roku 1759 Klemens XIII ogłosił bł. Władysława patronem Królestwa Polskiego i Litwy. 19 grudnia 1962 r. papież Jan XXIII ogłosił go głównym patronem Warszawy. Obecnie bł. Władysław jest patronem drugorzędnym, a główną Patronką Warszawy jest Najświętsza Maryja Panna Łaskawa z wizerunku znajdującego się w kościele jezuitów przy archikatedrze na Starym Mieście.
 
 
 
Błogosławiony Władysław z Gielniowa
 
Litania do bł Władysława z Gielniowa
 
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta
- módl się za nami.
Święty Ojcze Franciszku, piastunie ran Jezusowych
- módl się za nami.

Bł. Władysławie, wyznawco Chrystusa - módl się za nami.
Bł. Władysławie, żarliwy sługo Najświętszej Dziewicy,
Bł. Władysławie, prawdziwy synu świętego Franciszka,
Bł. Władysławie, w dzieciństwie już pobożnością jaśniejący,
Bł. Władysławie, aniele nieskalanej czystości,
Bł. Władysławie, przykładzie uczącej się młodzieży,
Bł. Władysławie, posłuszny natchnieniom łaski Bożej,
Bł. Władysławie, zacisza klasztornego spragniony,
Bł. Władysławie, chlubo stanu zakonnego,
Bł. Władysławie, miłośniku serafickiego ubóstwa,
Bł. Władysławie, wzorze ochotnego posłuszeństwa,
Bł. Władysławie, zwierciadło głębokiej pokory,
Bł. Władysławie, kapłanie według Serca Bożego,
Bł. Władysławie, niestrudzony pracowniku na niwie Bożej,
Bł. Władysławie, płomienny kaznodziejo Męki Pańskiej,
Bł. Władysławie, pieśniami cześć Jezusa i Maryi szerzący,
Bł. Władysławie, grzeszników do pokuty prowadzący,
Bł. Władysławie, lud swój gorąco kochający,
Bł. Władysławie, za winy drugich dobrowolnie pokutę czyniący,
Bł. Władysławie, modlitwą i umartwieniem gniew Boży skracający,
Bł. Władysławie, zachwytem publicznie od Boga wsławiony,
Bł. Władysławie, możny pośredniku przed majestatem Boga,
Bł. Władysławie, ochrono w czasie morowej zarazy,
Bł. Władysławie, obrońco ubogich i strapionych,
Bł. Władysławie, patronie i orędowniku Polski,
Bł. Władysławie, skarbie i osobliwy patronie miasta Warszawy,
Bł. Władysławie, we wszystkich potrzebach ratujący,

Bądź nam miłościw - przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw - wysłuchaj nas, Panie.
Od wszelkiego złego - wybaw nas, Panie.
Od sideł szatana - wybaw nas, Panie.
Od grzechu każdego - wybaw nas, Panie.
Od zaniedbania natchnień Twoich - wybaw nas, Panie.
Od gniewu Twego - wybaw nas, Panie.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny - wybaw nas, Panie.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci - wybaw nas, Panie.
Od potępienia wiekuistego - wybaw nas, Panie.
Przez przyczynę i zasługi Błogosławionego Władysława - wysłuchaj nas, Panie.

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.
 
Z traktatu św. Bonawentury, biskupa, Vitis mystica
 

W rozwartych ramionach dojrzyj Jego miłość


Odwagi, duszo moja omdlała i przybita, wznieś się ku górze na skrzydłach wiary i nadziei, ulatuj do raju miłości, zbierz swe rozproszone siły, ulatuj ku głębiom serca na wyżynach, bo oto Ten, który został wywyższony, zniżył się ku tobie. Został wywyższony na krzyżu, ale nie utrudnił dostępu do siebie, przeciwnie, tym łatwiej można Go tam odnaleźć. Zbliż się z ufnością, w rozwartych ramionach rozpoznaj wołającą cię miłość Ukrzyżowanego. Mówi On do ciebie: Powróć, porzuć złe czyny i złe dążenia, otrząśnij się z rozpaczy, przełam złą wolę. Nawróć się do Mnie, bo odwróciłeś się ode Mnie, a w mej łaskawości wejrzę na ciebie, jak wejrzałem na grzesznicę i na łotra ze Mną ukrzyżowanego.
Przystąpić nam więc trzeba do tego pokornego serca Jezusa podniesionego na krzyżu, zbliżyć się ku Niemu przez bok otwarty włócznią. Tam są ukryte niewysłowione skarby miłości, której pragniemy, tam zrozumiemy Jego poświęcenie, tam zostanie nam dana łaska serdecznych łez, tam się nauczymy cierpliwie i z poddaniem znosić przeciwności, tam będziemy podźwignięci z upadku i dane nam będzie serce skruszone i pokorne. Tego On wyczekuje od ciebie, na takiego czeka, aby go przygarnąć. Pochyla ku tobie głowę uwieńczoną cierniami i mówi: Oto, co ze Mną uczynili, oto jak Mnie sponiewierano i umęczono, abym cię mógł wziąć na swoje ramiona, moja zagubiona owco, i przyprowadzić do niebiańskich zagród raju. Niech cię wzruszą moje rany, na które spoglądasz. "Połóż Mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu", a będziesz mógł się do Mnie upodobnić we wszystkich dążeniach twego serca, we wszystkich poczynaniach rąk twoich. Uczyniłem cię na obraz mojego Bóstwa, gdy cię stwarzałem; uczyniłem siebie na twój obraz, gdy przyjąłem ludzką naturę, aby cię odtworzyć. Bo stałem się człowiekiem, i możesz Mnie dojrzeć i ukochać ty, który Mnie niewidzialnego w mym Bóstwie i nie dostrzeżonego ukochać nie zdołałeś. Bądź Mi nagrodą za moje wcielenie i moją mękę, bo dla ciebie przyjąłem ludzkie ciało i zostałem umęczony. Oddałem się tobie, ty oddaj się Mnie.
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 

Szanowni Państwo!

Przesyłamy Państwu wyprodukowany przez Instytut Ks. Piotra Skargi film, który zatytułowaliśmy „Kryzys. Dokąd zaprowadzi nas synod?”.

Aby obejrzeć film, wystarczy kliknąć w ten link.

Zachęcamy do obejrzenia.

Instytut Ks. Piotra Skargi


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
To komu służą Andrzej Duda i Tadeusz Rydzyk!!??

13 września br. Prezydent RP Andrzej Duda
potwierdził budowę „Rzeczypospolitej Obojga Narodów” – Polaków i Żydów!
Czy O. Tadeusz Rydzyk wraz ze swymi mediami również to potwierdza?  

 
Źródło = Oficjalna strona Prezydenta RP http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5389/16/1/20150913_list_prezydenta.pdf
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,16,zyczenia-dla-spolecznosci-zydowskiej-w-polsce.html 
 https://jozefbizon.wordpress.com/2015/09/22/13-wrzesnia-br-prezydent-rp-a-duda-potwierdzil-budowe-rzeczypospolitej-obojga-narodow-zydow-i-polakow/   


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Polska żona szejka: U Arabów homoseksualizm jest powszechny

http://www.fronda.pl/a/polska-zona-szejka-u-arabow-homoseksualizm-jest-powszechny,57301.html
 
 
Na granicy z Austrią imigranci napadli autobus z Polakami. W sieci znalazła się relacja jednego z nich
 
http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/na-granicy-z-austria-imigranci-napadli-autobus-z-polakami-w-sieci-znalazla-sie-relacja-jednego-z-nich#
 
 
.
 
 
 
http://demotywatory.pl/4532450/Smieszny-wyrok-dla-imigranta-za-gwalt-na-12-latce
 

Śmierć u Polski wrót

 
http://aleszuma.neon24.pl/post/125731,smierc-u-polski-wrot

Samoloty rosyjskie w Syrii i utajniona wizyta CIA w Moskwie

 
http://zbigniew1108.neon24.pl/post/125978,samoloty-rosyjskie-w-syrii-i-utajniona-wizyta-cia-w-moskwie
 

Boże Ratuj Polaków i Polki! >
 
 
http://gloria.tv/media/R8feDx6omjw 
 
Arabia Saudyjska, Emiraty, Izrael, USA kierują uciekinierów na Europę!!!
 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
   BEZ BOGA
​- ​ ANI DO PROGA!
 
​                 ​ NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS I MARYJA ZAWSZE DZIEWICA!
 
​                                       ​ TRUDNE DZIECI POLSKICH RODZIN I SZKÓŁ (skrót)
 
​                                       ​ SZOKUJĄCY RAPORT NIK W POLSKICH SZKOŁACH:
 
​                                                        ​ prawo pięści, patologia i przemoc!

 

Najwyższa Izba Kontroli bije na alarm: w polskich szkołach panoszy się patologia i przemoc - czytamy w "Naszym Dzienniku". Najwięcej zachowań patologicznych odnotowuje się w gimnazjach. Drugie miejsce zajmują szkoły podstawowe.
Najgroźniejszym zjawiskiem pozostaje zażywanie przez nieletnich narkotyków i substancji odurzających. Okazuje się również, że z alkoholemzetknęło się 75 proc. dzieci, które uczęszczają do gimnazjum.

         Najbardziej rozpowszechnionym problemem wychowawczym jest agresja słowna i fizyczna skierowana zarówno do rówieśników, jak i dorosłych- nauczycieli. Liczba tego typu zachowań wzrosła w porównaniu do raportu z 2007 r.

 

          Raport Najwyższej Izby Kontrolizostał przedstawiony podczas obrad sejmowej Komisji Edukacji Narodowej. Kontrola w szkołach i jednostkach samorządowych została przeprowadzona w czwartym kwartale 2013 r. i obejmowała lata szkolne 2011-2012 oraz 2012-2013. W ogólnej ocenie NIK stwierdza, że podejmowane w tych latach działania profilaktyczne NIE doprowadziły do spadku zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży.


           Kadra nauczycielska nie jest dobrze przygotowana do rozpoznawania zachowań patologicznych Piotr Prokopczyk, dyrektor Departamentu Nauki NIK

 

         Statystyki policyjne są alarmujące. Liczba przestępstw popełnianych w szkolnych murach każdego roku wzrasta średnio o dwa tysiące. W 2012 roku uczniowie dopuścili się ponad 28 tys. przestępstw, czyli ponad 10 tys. więcej niż w 2007 roku. Najpowszechniejsze przestępstwa to rozboje, naruszenie nietykalności cielesnej oraz wywołanie uszczerbku na zdrowiu.

      - Najbardziej poważnym zjawiskiem patologicznym są zachowania agresywne, agresja słowna, palenie tytoniu, picie alkoholu, kradzieże i akty wandalizmu. Najwięcej zachowań patologicznych jest w gimnazjach, następnie w podstawówkach, najmniej w szkołach średnich. Kadra nauczycielska nie jest dobrze przygotowana do rozpoznawania zachowań patologicznych - podkreślił Piotr Prokopczyk, dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK.
          Specjaliści z NIK nie kryją, że na przeprowadzeniu kontroli zaważył fakt niepowodzenia rządowego programu
"Bezpieczna i przyjazna szkoła
" w latach 2008-2011.
           Z wnioskami pokontrolnymi NIK nie zgadzają się przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej. I mimo, że program uznano za nieskuteczny to będzie on nadal wdrażany w niezmienionej formule.

         Karol przyczepia sobie taśmą klejącą kredki do dłoni i dźga nimi każdego, kto się nawinie. Wiktorek na zmianę płacze i krzyczy, że nikt go nie kocha. Anka chwyta poręcz balustrady i gwałtownie nią potrząsa, chcąc zwrócić na siebie uwagę.

 

        To nie film. Tak coraz częściej wyglądają szkolne korytarze.

         Wiele mówi się o trudnych dzieciach w szkołach. Zwykle przyczyn agresywnego zachowania dopatruje się we wzorcach, jakie dzieci wyniosły z domu rodzinnego. Przeważają komentarze o nieodpowiedzialnych matkach, wiecznie nieobecnych ojcach i dzieciach puszczonych samopas. Prawda o dzieciach sprawiających problemy wychowawcze jest jednak o wiele bardziej złożona, a winą coraz częściej są zaburzenia.                       

 

​                                                       ​
Trudne przypadki
           Matka Wiktorka, lat dziesięć, ma już dość agresywnego zachowania syna. Cieszy się, kiedy Wiktor idzie do szkoły. Ma wtedy choć trochę spokoju. W szkole Wiktorek jest w swoim żywiole. Może terroryzować inne dzieci i nauczycieli. Kilka razy skopał kolegów, bo ktoś niechcący go potrącił. Na porządku dziennym są krzyki i wyzwiska adresowane do innych uczniów lub nauczycieli. „Bo to głupia baba jest” i „ty stara wiedźmo” to tylko początek popisów chłopca. Wiktorek nienawidzi się też uczyć, najchętniej całe dnie spędzałby przed komputerem lub wpatrzony w ekran swojego telefonu. Wiktorek ma ADHD i podejrzenie lekkiej odmiany zespołu Aspergera. Nie ma jednak orzeczenia, musi więc chodzić do ogólnodostępnej szkoły.

          Edyta jako jedyna w całej placówce jest w stanie zmusić Wiktorka do nauki. Czasami musi się nagimnastykować, żeby chłopiec otworzył chociażby zeszyt. – Ale przy pracy z Wiktorem nie korzystam ze sposobów polecanych przez Ministerstwo – mówi i pokazuje kolorową broszurę, w której MEN kilka lat temu radziło nauczycielom, jak postępować z dziećmi dotkniętymi ADHD i zespołem Aspergera. – Te rady dobrze się czyta, ale w rzeczywistości się nie sprawdzają. Moją ulubioną poradą jest ta: „kreatywnie wykorzystaj zainteresowania ucznia, np. jeżeli interesują go dinozaury, pozwól mu liczyć dinozaury, a nie np. kredki i ołówki” albo: „w sytuacji wzburzenia daj dziecku możliwość zrelaksowania się np. poprzez zabawę wodą”.

 

          Nie wiem, kto te porady układał, ale chyba nie osoba, która na co dzień nie ma do czynienia z dziećmi z zaburzeniami.
Agnieszka, nauczycielka klas młodszych z ponad dwudziesto letnim stażem, przekonuje, że dawniej takich przypadków nie było. – Kiedyś dziecko sprawiające problemy, które nie nadawało się do uczenia się razem z innymi dziećmi, było umieszczane w szkołach specjalnych – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską. – Teraz rodzice za wszelką cenę chcą posyłać swoje dzieci do „normalnych” szkół. Myślą, że to wstyd, gdy dziecko trafia do szkoły specjalnej. Dlatego udają, że wszystko jest w porządku, a
szkoła musi sobie z tym radzić – dodaje.
          Do klas trafiają więc coraz częściej - zdiagnozowani lub nie -
uczniowie z różnymi dysfunkcjami, problemami psychicznymi oraz zdrowotnymi: ADHD, zespołem Aspergera, autyzmem. Według danych Systemu Informacji Oświatowej z 2011 roku, w polskich przedszkolach i szkołach uczy się 7815 dzieci z autyzmem lub z zespołem Aspergera. 88 proc. z nich uczęszcza do szkół ogólnodostępnych, a tylko 12 proc. – do specjalnych. Nie ma dokładnych danych, ile dzieci dotyka ADHD, czyli nadpobudliwość psychoruchowa, ale szacuje się, że problem ten może dotyczyć nawet 10-15 proc. dzieci.
          Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że szkoły są przygotowane do radzenia sobie z dziećmi, jak określa to MEN, „ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Ministerstwo zapewnia, że wsparcie przejawia się między innymi w: „dostosowaniu treści, metod i organizacji nauczania do możliwości uczniów, możliwości korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych formach pracy dydaktycznej”. Nauczyciele zapewniają jednak, że to wszystko pięknie wygląda na papierze, ale w praktyce nie jest już tak kolorowo.
          Jako przykład jedna z nauczycielek opowiada historię Anki. Dziewczyna ma 15 lat i już dawno powinna skończyć podstawówkę. Na to się jednak szybko nie zanosi, bo powtarza klasę za klasą. Choruje na
autyzm, jednak mimo dość ciężkiego przypadku i odpowiedniego orzeczenia, które kwalifikuje dziewczynkę do szkoły specjalnej, rodzice zdecydowali się posłać córkę do ogólnodostępnej szkoły.
         – Jej mama chciała, żeby dziewczynka miała kontakt ze zdrowymi dziećmi, żeby się z nimi bawiła i przyjaźniła. Rozumiem to i jestem przeciwna izolacji chorych dzieci, ale mówię uczciwie: w polskich szkołach nie jesteśmy na to do końca przygotowani - mówi Ewa, nauczycielka z ponad trzydziestoletnim stażem z podwarszawskiej szkoły podstawowej.
         - Teraz jest już trochę lepiej, ale pierwsze lata Anki w naszej szkole, do której zresztą trafiła po tym, jak inne nie zgodziły się na jej przyjęcie, to był koszmar – komentuje Ewa. – Anka nie była agresywna w stosunku do innych dzieci, była agresywna w stosunku do siebie. Baliśmy się, że w końcu zrobi sobie poważną krzywdę. Anka prawie na każdej przerwie przeraźliwie wyła.

 

         To nie był płacz, czy krzyk, to było niemal zwierzęce (raczej szatańskie) wycie. (jak Szymon to jest zdemonizowanie i potrzebny jest egzorcysta. JP.) Szczególnie pamiętam jedną sytuację. Anka stanęła na środku korytarza, ściągnęła majtki i na oczach wszystkich zaczęła się masturbować.  (więcej Internetu i telewizji) Miałam wtedy dyżur na tym piętrze, więc to ja musiałam przekonać ją, że to nie jest właściwe zachowanie. Udało się, ale długo jeszcze wszyscy byli w szoku – opowiada Ewa.
        - Obecnie prawie w każdej klasie znajduje się jeden-dwóch uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym lub z widocznymi objawami zespołu Aspergera lub ADHD – mówi Ewa. To stanowi duży problem, bo z reguły nie ma w takich klasach nauczyciela wspomagającego, który powinien przejmować opiekę nad uczniami sprawiającymi trudności. - W naszej szkole na ponad pół tysiąca uczniów z 19 oddziałów jest tylko czterech nauczycieli wspomagających, w tym dwóch zatrudnionych na pół etatu. A powinien być przynajmniej jeden w każdej klasie. Jest dużo więcej uczniów z orzeczeniami niż dodatkowych pracowników. A wszystko przez brak środków. Nauczyciel podczas lekcji musi więc sobie radzić nie tylko z trzydziestoma uczniami, ale także z „ciężkimi przypadkami” – mówi Ewa.
           Fundacja Synapsis, która zajmuje się dziećmi z autyzmem, uważa, że niezbędne jest zapewnienie im odpowiednich warunków w szkole. Specjaliści z fundacji przekonują, że osoby z autyzmem powinny uczęszczać do specjalnych klas. Grupa, w której ma uczyć się osoba z autyzmem, nie powinna mieć więcej niż kilku uczniów, a niektóre osoby z autyzmem wymagają kształcenia indywidualnego.
          Anna, nauczycielka języków obcych w szkole podstawowej, opowiada o Karolu, tym od kredek, który ma zdiagnozowany
zespół Aspergera, czyli zaburzenie pokrewne do autyzmu. Na niektórych lekcjach, jak języku polskim czy matematyce, Karol uczy się indywidualnie. Na innych jednak, w tym na angielskim, Karol uczestniczy w zajęciach razem z innymi dziećmi. – To nie jest nauka, to farsa. Karol nie potrafi usiedzieć w miejscu dziesięciu minut, więc co tu mówić o 45 – mówi Anna.
           Karol biega więc po klasie, wychodzi, mówi, że musi skorzystać z toalety, a tak naprawdę siada na korytarzu i zjada kolejne cukierki lub batoniki, awanturuje się, dąsa. Kiedy
nauczyciele zwracają mu uwagę, krzyczy i zachowuje się agresywnie. Anna wspomina sytuację, kiedy Karol szczególnie się czymś zdenerwował i kiedy próbowała zwrócić mu uwagę i go uspokoić, zaczął w szale kopać ją i gryźć.(zdemonizowanie) – Zdębiałam – przyznaje nauczycielka. – Pierwszy raz w swojej długoletniej karierze nie wiedziałam, co robić. Chwilę trwało, zanim się otrząsnęłam. W końcu udało mi się zapanować nad Karolem – dodaje.
           Sylwia, nauczycielka wychowania wczesnoszkolnego, wspomina Filipka. Wytrzymała z nim dwa lata, trzeciego – nie dała rady. Musiała odejść na urlop zdrowotny, czuła się fatalnie. Filipek był szkolną tykającą bombą. Wszyscy obchodzili się z nim jak z jajkiem, ale i tak wybuchał. A wtedy rzucał się na tego, kto znalazł się najbliżej. Bił, kopał, gryzł, krzyczał, wrzeszczał, dopóki nie przeszedł mu atak. – Nieźle dał mi w kość. To był chyba najtrudniejszy przypadek w mojej karierze. A wiem, że pewnie nie ostatni – opowiada Sylwia.
            - Niestety, prawda jest taka, że dzieci, które dawniej uczyły się w szkołach specjalnych, teraz trafiają do zwykłych placówek i wszyscy udają, że problemu nie ma. A on jest i nie rozwiąże się go, zamiatając pod dywan – dodaje.
Specjaliści, w tym Światowa Organizacja Zdrowia, alarmują, że będzie coraz więcej dzieci dotkniętych autyzmem lub zespołem Aspergera.


           ONZ zwraca uwagę, że w ostatnich 20 latach występowanie tych chorób zwiększyło się aż dziesięciokrotnie. Ocenia się, że w Polsce jedna osoba z autyzmem przypada na trzystu mieszkańców. Ale może być ich więcej, gdyż wielu przypadków nie udaje się zdiagnozować lub diagnozuje się nieprawidłowo.
Zespołu Aspergera, ani autyzmu nie da się wyleczyć, nie można także, jak sądzą niektórzy, z nich wyrosnąć. Można jedynie nauczyć się, jak lepiej obchodzić się z dzieckiem dotkniętym takimi zaburzeniami. Niestety przyszłych nauczycieli nie uczy się tego na studiach, ani na kursach przygotowawczych do zawodu. Pracownicy oświaty szukają rozwiązania sami i często z własnej kieszeni płacą za kursy, podczas których uczą się, jak postępować z osobami z zaburzeniami.
                                                                                             
Recepta na poprawę
Internet jest pełen „dobrych” rad. Internauci podpowiadają, że to nie żadne zaburzenia są przyczyną agresywnego zachowania, a rozwydrzenie. Należy więc „małych delikwentów traktować ostro”, „trzeba stosować klapsy i kary cielesne, bo nic innego nie skutkuje”. ( no wreście coś mądrego i normalnego!)
             Nauczycielki, które pracują z dziećmi sprawiającymi problemy, zgodnie twierdzą, że odpowiadanie agresją na agresję do niczego nie prowadzi. – Należy umieć rozmawiać z dzieckiem, dogadywać się z nim, nie traktować jako inne, gorsze. Kiedy uda nam się zdobyć jego zaufanie, będzie już z górki – mówi Ewa.
      - Każde dziecko jest inne.  (odkrycie ameryki) Na pewno nie można generalizować i dawać jednej dobrej rady, ale krzyk i agresja w stosunku do dzieci z zaburzeniami, czy po prostu dzieci agresywnych, nigdy się nie sprawdza. U takich dzieci tylko potęguje złość – mówi Anna. - Chociaż czasami jest ciężko i mam ochotę jednego z drugim skrzyczeć  (albo dać klapsa- Broń Panie Boże) – dodaje.
Trudne przypadki polskich szkół pokazują, że jeszcze wiele jest do poprawienia. (że rodzice, nauczyciele i wychowawcy są chorzy i to od nich trzeba by zacząć wychowanie J.P.)
                                                                   
Amanda Siwek, Wirtualna Polska


KOMENTARZ DO ARTYKUŁU – Jerzy Poleszczuk

 

NIESTETY Z ROKU NA ROK BĘDZIE GORZEJ-  PONIEWAŻ LUDZIE, RODZINY ODCHODZĄ OD BOGA , WIARY I ZDROWYCH BOŻYCH  ZASAD!   RODZINY STAJA SIĘ CO RAZ BARDZIEJ  BEZBOŻNE, CO RAZ MNIEJ  WSPÓLNEJ MODLITWY I PRAKTYK RELIGIJNYCH,  NIE MODLĄ SIĘ PRZED I PO JEDZENIU, PRZED SNEM I RANO NIE ODMAWIA SIĘ PACIERZA.  

W NIEDZIELĘ ZAMIATST WSPÓLNEGO WYJŚCIA RAZEM Z DZIECMI  DO KOŚCIOŁA I POBOŻNYM UCZESTNICZENIU WE  MSZY ŚW.  TO SĄ WSPÓLNE WYPRAWY PO ZAKUPY DO RÓŻNYCH MARKETÓW LIDLI I BIEDRONEK – POGAŃSTWO!   W RODZINACH - na czas Adwentu i postu nie praktykuje się wyrzeczeń, rezygnacji z jakichś drobnych przyjemności, jak nap. spożywania słodyczy, zresztą Kościół coraz mniej mówi na ten temat , bo tchórze boją się narazić świeckim i być posądzanym o zacofanie i średniowiecze- Tylko ,,ci uczeni w sutannach nieszczęśliwcy” nie wiedzą że zawsze komuś się narażą, jak nie ludziom to Panu Bogu!

 W RODZINACH – rodzice,  dziadkowie odnosza się często do siebie, dzieci i wnuków wrzaskliwie i z nienawiścią – często, gęsto używając przekleństw i wulgaryzmów. CZAS  W RODZINACH - wypełniają  demoralizujące, bezbożne i antypolskie media -  telewizja, Internet, gry komputerowe  z sadyzmem, sexem, narkotykami i agresją.  w  miejsce dobra,  pokoju, wchodzi: wrzaskliwość,  przemoc, rozwydrzenie, nienawiść i pycha - CZYLI SZATAN, KTÓRY JEST SPRAWCĄ WSZELKIEGO ZŁA, PATOLOGII, ZAGUBIENIA,  AGRESJI, NIENAWIŚCI  I PROWADZI  DUSZE LUDZKIE NA WIECZNE POTĘPIENIE.

 

       Dzieci w rodzinach nie są wychowywane lecz  hodowane, najczęściej to  dziecko decyduje, co będzie jadło, co ubierze, co musi mieć, co będzie robić, oglądać itp…. oczywiście do szkoły nie ubierze jakichś tam niemarkowych ciuchów, i butów. Rodzice spełniają  wszelkie zachcianki i kaprysy. Dzieci muszą mieć kieszonkowe, dziewczęta już od najmłodszych lat malują paznokcie i się ,,pindrzą”, nawet do Kościoła ubierają się NIEgodnie, oczywiście za przyzwoleniem rodziców i dziadków, którzy są głupsi, gorsi i bardziej zdemoralizowani od swoich pociech.

 

       Dzieci nie są uczone ładu i porządku i estetyki, często rano po wstaniu zostawiają rozwalone wyra i bałagan w swoim pokoju a ,,mądra” mamusia po  nastoletniej dziewoi sprząta!


     BRAK OBOWIĄZKÓW, WYMAGAŃ I DYSCYPINY- SZATANSKIE PRAWA UCZNIA  ZASIALII  ZDEMORALIZOWANI PSUDO PEDAGODZY I RODZICE,  KTÓRZY LANSUJĄ  BEZSTRESOWE  WYCHOWANIE  (upominanie, przylanie w pupę, jeśli nie skutkują prośby, tłumaczenia i napominania) POZBAWIONE  SZACUNKU DLA NAUCZYCIELI, KSIĘŻY, WIARY KATOLICKIEJ, OSÓB STARSZYCH I RODZICÓW!

 

 

​                                    ​
Czyli róbta co chceta

     BRAK JEST BOŻEGO WYCHOWANIA I NAUCZANIA  Z  PORZUCENIEM DEKALOGU JAKO FUNDAMENTU POSTAW I POSTEPOWANIA. JEST ZA TO IGNOROWANIE ZASAD MORALNYCH, NAUCZANIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, ORAZ JAKIEGOKOLWIEK POSZANOWANIA GODNOśCI I SZACUNKU DLA DRUGIEJ OSOBY!  PREFEROWANY JEST KULT MATERIALIZMU I PIENIĄDZA.

GDY NIE BĘDZIE PANA BOGA, WIARY I MODLITWY - TO ZAWSZE BĘDZIE ZŁO!

 

BEZ BOGA ANI DO PROGA!

WIĘC TERAZ ZBIERA SIĘ PLONY, KTÓRE STAJĄ SIĘ CO RAZ BARDZIEJ OBFITE I

 

PRZERAŻAJACE !

BRAK DYSCYPLINY w wychowaniu dzieci szkodzi ich zdrowiu!

Stosowanie w wychowaniu dyscypliny nie tylko przynosi korzyści rodzicom, ale służy także samym dzieciom.

       Dorastanie w tzw. domu z zasadami ma – jak się okazuje – pozytywny wpływ na zdrowie.

       Najnowsze badanie pokazuje, że istnieje zależność pomiędzy zachowaniem człowieka w pierwszych latach życia a jego skłonnością do otyłości i podatnością na choroby układu krążenia, nerwice, depresje itp…

        Do takiego wniosku doszli amerykańscy naukowcy, którzy prześledzili przypadki 2 tysięcy hawajskich uczniów. Swoją analizę rozpoczęli w latach 60. XX wieku, kiedy dzieci chodziły do szkoły podstawowej.

         Po latach 50-letnich obecnie uczestników odwiedzili ponownie, by porównać zebrane dane.

Jak pokazały statystyki, osoby, które w dzieciństwie zachowywały się nieodpowiedzialnie i którym brakowało sumienności i dyscypliny  w dorosłym życiu bardziej narażone były na otyłość i inne choroby.


KATOLICY! OTO PARĘ CYTATÓW Z PISMA ŚWIĘTEGO O WYCHOWANIU DZIECI A SZCZEGÓLNIE SYNÓW

1-MASZ DZIECI? WYCHOWUJ JE, ZGINAJ IM KARKI OD MŁODOŚCI (M.Syr.7,23

2-NIE WSTYDŻ SIĘ CZĘSTEGO KARCENIA DZIECI. (M. Syr.42,5) 

3-LEPSZĄ JEST BOWIEM RZECZĄ, ŻEBY DZIECI CIEBIE PROSIŁY,

NIŻ ŻEBYŚ TY PATRZYŁ NA RĘCE SWYCH SYNÓW. (M. Syr.33,22)

4-WYCHOWUJ SYNA SWEGO I UZYWAJ DO PRACY, ABYŚ NIE

ZOSTAŁ ZASKOCZONY JEGO BEZCZELNOŚCIĄ (M. Syr.30,13)

5- KTO MIŁUJE SWEGO SYNA, CZĘSTO UŻYWA NA NIEGO RUZGI,

ABY NA KOŃCU MÓGŁ SIĘ NIM CIESZYĆ (M. Syr.30,1)

6-W MŁODOŚCI NIE DAWAJ MU ZBYTNIEJ SWOBODY, RAZAMI

OKŁADAJ BOKI JEGO, GDY JEST JESZCZE MŁODY,                                                                    

GDY ZMĘŻNIEJE NIE ODMÓWIŁ CI POSŁUCHU. (M. Syr.)                             

Jerzy Poleszczuk  Puzdrowo- 2015    

                                                                                                                   

​     ​
MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA PATRONA DOMU

   Dziękujemy Ci  święty Aniele, wielki i wierny Przyjacielu, Patronie i Stróżu naszego domu, za to, że otaczasz nasz dom stałą opieką. Prosimy Cię, strzeż go od działania złego ducha szatana i złych ludzi, zachowaj od różnego niebezpieczeństwa, ognia i wody, od każdej choroby, wszelkiego niedostatku i biedy.

​                                                  ​
Chroń nasz dom i jego domowników przed niezgodą, nałogami, pychą, kłamstwami, złą wolą, wulgaryzmami, oraz złością i wszelkimi grzechami.

Utwierdzaj w nim Wiarę, miłość, spokój, wzajemny szacunek, oszczędność, ład i gospodarność.

      Spraw abyśmy żyli w nim pobożnie, zgodnie i szczęśliwie, a dzięki wspólnej modlitwie i Twojej opiece i pomocy mogli po śmierci dojść do Nieba.

​ ​
Tak nam dopomóż Boże Wszechmogący, Aniele Stróżu i wszyscy święci.   AMEN

 -------------------------------------------___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


Środa, 23 września 2015
 ŚW. PIO Z PIETRELCINY, PREZBITERA
 
   
 
 
Z listów św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
 

Kamienie wiecznej budowli

Boski Budowniczy poprzez ustawiczne ciosy zbawczego dłuta i dokładne wygładzanie stara się przygotować kamienie, z których wznosi wieczną budowlę, jak śpiewa najłaskawsza Matka nasza, święty Kościół katolicki w hymnie brewiarzowym na poświęcenie kościoła. I tak jest naprawdę.
Każda dusza przeznaczona do wiecznej chwały może nazwać siebie w sposób najwłaściwszy kamieniem przygotowywanym do wzniesienia wiecznej budowli. Obowiązkiem budowniczego, chcącego jak najlepiej wznieść świątynię, jest przede wszystkim wygładzenie kamieni, które mają ją tworzyć. Osiąga on to poprzez ciosy młota i dłuta. Tak również postępuje Ojciec niebieski z wybranymi duszami, które już od zawsze, dzięki Jego najwyższej mądrości i opatrzności, zostały przeznaczone do wzniesienia wiecznej budowli.
Dusza zaś przygotowana do królowania wraz z Chrystusem w niebieskiej chwale winna być wygładzona uderzeniami młota i dłuta, którymi posługuje się Boski Budowniczy, aby przygotować kamienie, czyli wybrane dusze. A czym są owe ciosy młota i dłuta? Są to ciemności, moja siostro, obawy, pokusy, boleści duszy i duchowe lęki, zdradzające jakąś chorobę, oraz udręki ciała.
Dziękujcie zatem nieskończonej dobroci wiekuistego Ojca, który w ten sposób traktuje duszę waszą przeznaczoną do zbawienia. Dlaczegóż się nie chlubić z tych dobrodziejstw najlepszego ze wszystkich ojców? Otwórzcie serce owemu niebieskiemu Lekarzowi dusz i powierzcie się całkowicie z pełną ufnością Jego najświętszym ramionom: On was traktuje jako wybranych, abyście szli tuż za Jezusem na wzgórze Kalwarii. Ja z radością i wewnętrznym wzruszeniem będę patrzył, w jaki sposób zadziała w was łaska.
Nie wątpcie, że wszystko, co spotkało wasze dusze, zrządził Pan. Nie lękajcie się tak bardzo popadnięcia w zło, czyli znieważenia Boga. Niech wam wystarczy świadomość, że w całym biegu waszego życia nigdy nie obraziliście Pana, który, owszem, coraz to bardziej jest uwielbiany.
Jeżeli ten najłaskawszy Oblubieniec waszej duszy ukrywa się, czyni to nie dlatego, jak sądzicie, że chciałby was ukarać za wasze niewierności, lecz dlatego, iż coraz bardziej próbuje On wierność i stałość waszą. Chce On jednocześnie dokładniej oczyścić waszą duszę z drobnych przywiązań uczuciowych, które są niewidoczne dla oczu ciała; myślę o tych przywiązaniach i winach, od których nawet człowiek sprawiedliwy nie jest wolny. Mówi bowiem Pismo Święte: "Prawy siedmiokroć upadnie".
I wierzcie mi, że gdybym nie wiedział, iż tak bardzo cierpicie, cieszyłbym się mniej, ponieważ rozumiałbym, że Pan dał wam mniej pereł... Odrzućcie, jako pokusy, nieprzyjazne wątpliwości... Odrzućcie też wahania, które odnoszą się do sposobu waszego życia, mianowicie, że nie słyszycie Bożych wezwań i opieracie się słodkim zachętom Oblubieńca. Wszystko to nie pochodzi od dobrego ducha, lecz od złego. Są to diabelskie sztuczki, które zmierzają do tego, abyście odeszli od doskonałości lub przynajmniej opóźnili się w drodze do niej. Nie gaście ducha!
A kiedy Jezus się objawia, dziękujcie Mu; jeśli się ukrywa, to też Mu dziękujcie: wszystko to są rozkosze miłości. Pragnę, abyście wraz z Jezusem na krzyżu oddali ducha i wraz z Nim wykrzyknęli: "Wykonało się".
 
 
                                           
 
 
Francesco Forgione urodził się w Pietrelcinie (na południu Włoch) 25 maja 1887 r. Już w dzieciństwie szukał samotności i często oddawał się modlitwie i rozmyślaniu. Gdy miał 5 lat, objawił mu się po raz pierwszy Jezus. W wieku 16 lat Franciszek przyjął habit kapucyński i otrzymał zakonne imię Pio. Rok później złożył śluby zakonne i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. W 1910 r. przyjął święcenia kapłańskie. Już wtedy od dawna miał poważne problemy ze zdrowiem. Po kilku latach kapłaństwa został powołany do wojska. Ze służby został zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Pod koniec lipca 1916 r. przybył do San Giovanni Rotondo i tam przebywał aż do śmierci. Był kierownikiem duchowym młodych zakonników.

Ojciec Pio przed wizerunkiem Ukrzyżowanego

20 września 1918 r. podczas modlitwy przed wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego o. Pio otrzymał stygmaty. Na jego dłoniach, stopach i boku pojawiły się otwarte rany - znaki męki Jezusa. Wkrótce do San Giovanni Rotondo zaczęły przybywać rzesze pielgrzymów i dziennikarzy, którzy chcieli zobaczyć niezwykłego kapucyna. Stygmaty i mistyczne doświadczenia o. Pio były także przedmiotem wnikliwych badań ze strony Kościoła. W związku z nimi o. Pio na 2 lata otrzymał zakaz publicznego sprawowania Eucharystii i spowiadania wiernych. Sam zakonnik przyjął tę decyzję z wielkim spokojem. Po wydaniu opinii przez dr. Festa, który uznał, że stygmatyczne rany nie są wytłumaczalne z punktu widzenia nauki, o. Pio mógł ponownie publicznie sprawować sakramenty.


Ojciec Pio ze stygmatami na dłoniach
Ojciec Pio był mistykiem. Często surowo pokutował, bardzo dużo czasu poświęcał na modlitwę. Wielokrotnie przeżywał ekstazy, miał wizje Maryi, Jezusa i swojego Anioła Stróża. Bóg obdarzył go również darem bilokacji - znajdowania się jednocześnie w dwóch miejscach. Podczas pewnej bitwy w trakcie wojny, o. Pio, który cały czas przebywał w swoim klasztorze, ostrzegł jednego z dowódców na Sycylii, by usunął się z miejsca, w którym się znajdował. Dowódca postąpił zgodnie z tym ostrzeżeniem i w ten sposób uratował swoje życie - na miejsce, w którym się wcześniej znajdował, spadł granat.Ojciec Pio odprawiający Eucharystię
Włoski zakonnik niezwykłą czcią darzył Eucharystię. Przez długie godziny przygotowywał się do niej, trwając na modlitwie, i długo dziękował Bogu po jej odprawieniu. Odprawiane przez o. Pio Msze święte trwały nieraz nawet dwie godziny. Ich uczestnicy opowiadali, że ojciec Pio w ich trakcie - zwłaszcza w momencie Przeistoczenia - w widoczny sposób bardzo cierpiał fizycznie. Kapucyn z Pietrelciny nie rozstawał się również z różańcem.Ojciec Pio niedługo przed śmiercią
W 1922 r. powstała inicjatywa wybudowania szpitala w San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio gorąco ten pomysł poparł. Szpital szybko się rozrastał, a problemy finansowe przy jego budowie udawało się szczęśliwie rozwiązać. "Dom Ulgi w Cierpieniu" otwarto w maju 1956 r. Kroniki zaczęły się zapełniać kolejnymi świadectwami cudownego uzdrowienia dzięki wstawienniczej modlitwie o. Pio. Tymczasem zakonnika zaczęły powoli opuszczać siły, coraz częściej upadał na zdrowiu. Zmarł w swoim klasztorze 23 września 1968 r. Na kilka dni przed jego śmiercią, po 50 latach, zagoiły się stygmaty.W 1983 r. rozpoczął się proces informacyjny, zakończony w 1990 r. stwierdzeniem przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych jego ważności. W 1997 r. ogłoszono dekret o heroiczności cnót o. Pio; rok później - dekret stwierdzający cud uzdrowienia za wstawiennictwem o. Pio. Św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji o. Pio w dniu 2 maja 1999 r., a kanonizował go 16 czerwca 2002 r.
 
film o św. ojcu Pio
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ve58d-wXHPA
 
https://www.youtube.com/watch?v=hVlNZjWs8ok
 
Cuda Ojca Pio
http://www.padrepio.catholicwebservices.com/POLSKA/Miracles_Polska.htm
         
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty Boże, zmiłuj się za nami!
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami!

Święty Ojcze Pio, wierny sługo Boży, módl się za nami
Czcicielu Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego,

Wytrwale szukający woli Boga,
Wierny swemu powołaniu,
Ozdobo kapłanów,
Wzorze posłuszeństwa, ubóstwa i czystości,
Miłośniku wynagradzającego umartwienia,

Pobożny celebransie Mszy Świętej,
Uważny słuchaczu Słowa Bożego,
Posłuszny wykonawco natchnień Ducha Świętego,
Gorliwy czcicielu Matki Najświętszej,
Ufny naśladowco Świętego Józefa,
Wierny synu Świętego Franciszka z Asyżu,
Wzorze posługiwania ludziom,
Niezmordowany spowiedniku Ludu Bożego,
Nadziejo pokutujących,
Nadziejo chorych duchowo i fizycznie,
Nadziejo rozpaczających,
Serdeczny przyjacielu dzieci,
Troskliwy wychowawco młodzieży,
Nauczycielu modlitwy i pracy,
Siewco miłości Boga i bliźniego,
Orędowniku nasz w niebie,


Ojcze Pio zakochany w Bogu, bądź dla nas przykładem
Upodobniony do Jezusa Chrystusa,
Miłujący Matkę Boga i świętych,
Rozmawiający ufnie ze swoim Aniołem Stróżem,
Toczący walkę z szatanem,
Znoszący w cichości swe cierpienia,
Pomagający biednym rodzinom,
Ofiarujący się za zmarłych cierpiących w czyśćcu,
Modlący się całym swoim życiem,
Troszczący się o chorych,
Tęskniący za Bogiem,
Adorujący nieustannie Pana,
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU
 który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Święty Ojcze Pio
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że Święty Ojciec Pio żył w ubóstwie i w pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna Jezusa Chrystusa, spraw prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z Jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
                              
    


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie!
(Łk 9, 3)
 
Tak radykalne ubóstwo daje apostołom większą możliwość działania, lepszą mobilność. Gdy więcej się posiada, tym więcej trosk o swoje mienie i jeszcze dochodzi obawa przed złodziejami. A więc więcej barier i ograniczeń w głoszeniu Chrystusowej Ewangelii. Jezus wzywa swoich apostołów do całkowitego poświęcenia siebie dziełu ewangelizacji. Nie będąc obarczonym materialnymi rzeczami misjonarz ma liczyć przede wszystkim na pomoc Bożą i ludzką ofiarność. Będąc ubogim, łatwiej mu będzie pamiętać, że głoszenie Ewangelii ma się dokonywać mocą Bożą a nie ludzką.   
 
Można zapytać w jakim sensie te Chrystusowe  nakazy odnoszą się do naszych czasów?  Trzeba zauważyć, że Jezus zwraca się do apostołów, a nie do wszystkich ludzi. Od nich oczekiwał całkowitego poświęcenia się sprawie Ewangelii. Co dla apostołów było nakazem, dla nas wszystkich Chrześcijan jest ewangeliczną radą. Ubóstwo tak samo jak życie w celibacie i posłuszeństwie, należy odróżnić od Bożych przykazań. Przykazania Boże obowiązują wszystkich ludzi, zawsze i wszędzie; natomiast rady są skierowane do tych, którzy dobrowolnie zobowiązali się je pełnić.
 
Ten Chrystusowy nakaz należy też widzieć w perspektywie tamtych czasów, gdy ogół ludzi żył biednie i był przyzwyczajony do niedostatku i niewygód. Czasy się jednak zmieniły i trudno by sobie było wyobrazić dzisiaj zakonnika tak ogołoconego, bez zapasowej bielizny, odzieży itp. posiadającego tylko to, co ma na sobie. Chodzi tu raczej o gotowość do cierpień i ofiar, aby Chrystusowa Ewangelia nie ucierpiała naszym zbytnim staraniem się o wygody i materialne rzeczy. Patron dzisiejszego dnia, św. Ojciec Pio był zakonnikiem i w całej rozciągłości przeniknięty duchem ubóstwa. Duchem ubóstwa jest przeniknięty obecny Papież, Franciszek, dlatego jest on  
skutecznym narzędziem Boga w dziele zbawiania ludzi. 
 

                              
                      ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


http://niezalezna.pl/71063-zdepczemy-europe-takie-przeslanie-do-imigrantow-skierowal-imam-w-meczecie-al-aksa

PRZEKAZUJCIE  DALEJ …………………NAIWNOŚĆ RZĄDU NAS ZABIJA ………..BROŃMY SIĘ …………OSTRZEGAJMY KOŚCIÓŁ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
         
        


​Op​isze swoje przezycia, ktore powracaja do mnie jak bumerang.

Jestem trochę sceptyczna na tak duża ilość informacji na temat rożnych doznań nadprzyrodzonych.
  Przeczytałam Twoje przesłanie,które zamieściłaś na stronie internetowej.
Jestem pod ogromnym wrażeniem. Jest ono pouczające, ze Pan Bóg jest z nami w każdy czas -,jest perełka w naszym życiu duchownym.

Teraz moje świadectwo

W okresie mojego dojrzewania - bylo mi zle, zaczelam biadolic na swoje zycie.
Mialam sen. Snila mi sie wojna. Patrzylam przez okno I widzialam zolnierza, ktory wyszedl z mojego domu I szedl ulica. W tym momencie spadla bomba na ten dom. Ja znalazlam sie w miejscu, w ktorym jakies osoby / ja ich nie widzialam ale wiedzialam, ze one tam sa/decydowaly gdzie moge przebywac.Umieszczono mnie na ziemi powulkanicznej, gdzie rosly roslinki w odleglosci od siebie okolo metra. Te roslinki wygladaly jak salata, kapusta.
Ja mialam w rece motyke I okopywalam te roslinki.Bylam tam sama, bylo bardzo goraco, chcialo mi sie pic , bylo tam strasznie.Moimi dozorcami byly siostry zakonne- byly dla mnie niemile. Odbyla sie jakaś narada, ktorej stwierdzono, ze ja tej pracy nie wykonam, bo to jest dla mnie za trudna.Potem pamietam jakas wazna osoba /nie widzialam jej I nie mialam odczucia, ze jest to Pan Bog/ rozmawiala ze mna. Ta osoba podała mi
rozne warianty zycia: moglam byc bardzo bogata, moglam byc bardzo piekna, moglam byc bardzo biedna
it.
 
Dlaczego wybrał sobie taki los nie mam pojęcia. Myślę , ze w czasie dokonywania wyboru znałam konsekwencje przejścia przez życie I osiągnięty cel. Według  mnie słuszne jest powiedzenie " Każdy człowiek jest kowalem swojego losu"Było to jakiś czas temu.
Przechodziłam obok kosciola, w ktorym jest kaplica adoracji Najswietszego Sakramentu. Weszlam chwile,aby sie pomodlic. Po chwili poczulam sie bardzo zmęczona I śpiąca. Byl to czas około południa.
Pomyslam, ze zachowuje sie tak jak apostołowie w ogrodzie Oliwnym - nawet jednej godziny nie mogli czuwać na modlitwie. Postanowiła wyjść z kaplicy aby nie obrażać Pana Jezusa. W tym momencie zasnęłam.
  Śnił mi się Pan Jezus, - siedział na schodach ołtarza. Był Piękny, Boski, Majestatyczny.Był ubrany w czerwone szaty.Kolor czerwieni nie był jaskrawy ani matowy - był piękny.Podbiegam do Pana Jezusa I mowie
"Panie Jezu jak dobrze, ze tutaj jesteś to ja o wszystko Cie zapytam " Wiem, ze Pan Jezus wyjaśniał mi jakieś sprawy, rozmawiał ze mną , ale ja nic nie pamiętam.Obudziłam się siedząc na krzesła I nie wiem jak długo trawl ten sen.
Korzystam z okazji I jeszcze jedno spostrzeżenie.
We wszystkich wiadomościach : prasa,internet,media - podawana jest informacja jak potężna jest siła ZŁA obecnie na świecie, która chce zniszczyć ludzkość I cały świat.Prawdziwa beznadzieja tylko czekać na zatracenie.
Po co to wszystko, aby przygotować sobie całkowita bierność ludzkości,? Pewnie, mamy tajne organizacje jak Masoneria, którzy chcą podporządkować sobie swiat tak jak Hitler.
Iluminaci- Aniołowie straceni z Nieba I zawieszeni w przestrzeni miedzy Niebem a Ziemia I bywają czasem bardzo złośliwi I wiele innych.Ja myślę , ze Świat czeka na wypełnienie- tzn. na przyjście Jezusa Chrystusa jako Króla.
Pan Jezus powiedział ja powrócę jako Król.
 

My modlimy się do Pana Boga. słowami "przyjdź Królestwo Twoje" W moim rozumieniu to się musi wypełnić . Dlatego ZŁO tak szaleje bo czas jego się kończy.
 
Myślę, ze większość ludzi nie żyje w beznadziei ale w oczekiwaniu
​. ​
 
Serdecznie pozdrawiam
Z Panem Bogiem
​ - ​
 - Inka.
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Polski rząd zdradził kraje regionu i poparł Brukselę!

 

Polski rząd poparł propozycję Brukseli o rozdzieleniu 120 tysięcy migrantów po wszystkich krajach Unii Europejskiej. Przeciwko temu zagłosowały Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia. Finlandia wstrzymała się od głosu. Polska poparła niestety to, co kazały poprzeć Niemcy - rząd po raz kolejny zdradził cały region i zamiast być jego głosem, wolał być poputczykiem Berlina.

Jak podaje TVN24, minister Teresa Piotrowska miała dzwonić do Warszawy (tak, jeszcze te pozory!), by pytać, czy głosować razem z krajami Wyszehradu, czy razem z Berlinem. Miała usłyszeć, oczywiście, że razem z Berlinem.

Minister spraw zagranicznych Czech bardzo wyraziście ocenił działanie Polski. "Polska zmieniła zdanie. Obawiam się, że po dzisiejszym dniu będzie już tylko V3" - napisał, sugerując, że Polska dokonała de facto wyjścia z Grupy Wyszehradzkiej, zdradzając jej jedność i interesy.

Minister Piotrowska próbowała się tłumaczyć mówiąc, że Polsce chodzi jedynie o sprzeciw wobec narzucaniu kwot i że zgodzimy się jedynie na 7 tysięcy osób (oczywiście - narzuconych!). Według najnowszych informacji migrantów mamy przyjąć około 5 tysięcy. Piotrowska twierdzi też, że Polska przyjmie jedynie prawdziwych uchodźców, a nie imigrantów ekonomicznych. Nie wiadomo naturalnie, jak odrożnić jednych od drugich, ale nie to jest w tej chwili najważniejsze.

Najważniejsze jest to, że polski rząd zgodził się na ograniczenie naszej suwerenności. Warszawa świadomie zrezygnowała z możliwości kształtowania polityki imigracyjnej, jak sama sobie tego życzy. Zamiast Polaków o tym, kto będzie mieszkał w naszym kraju, zdecydują europejscy urzędnicy dyrygowani przez kanclerz Merkel. 

Dla Polski i polskiej dyplomacji to dzień hańby.

 

za:http://www.fronda.pl/a/polski-rzad-zdradzil-kraje-regionu-i-poparl-bruksele,57355.html

                              


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Film który warto obejrzeć

Na 2 października br. zaplanowano premierę filmu „Mama Tina”. To wyjątkowy film do którego przygotowano bardzo szeroko zakrojoną promocję we współpracy z Caritas Polska, Katolicką Agencją Informacyjną, z rekomendacją Wydziału Katechetycznego Konferencji Episkopatu Polski. Promocja została także wsparta bezpośrednim telefonicznym kontaktem z 42 diecezjami w Polsce. Nasz film rekomendują również biskup Wiesław Mering, a także biskup Marek Mendyk.
Film przedstawia niezwykłą, opartą na faktach, historię Irlandki, Christiny Noble, która poświęciła życie na ratowanie tysięcy dzieci w Wietnamie. Zachęcam do obejrzenia zwiastuna i zapoznania się ze szczegółami promocji, której zasięg już teraz pozwala nam prognozować, że tytuł ma podobny potencjał frekwencyjny jak inne, znane Państwu, tytuły promujące wartości chrześcijańskie. Z tą różnicą, że „Mama Tina” treściowo wykracza poza te wątki, dzięki czemu nie ogranicza swojego zasięgu do jednej tylko grupy.

Przesyłam również link do filmu:
 
https://vimeo.com/138516426
hasło dostępu: mayfly
Zwiastun:
 
https://www.youtube.com/watch?v=VdCVBUYEQ54
Presskit:
 
http://mayfly.pl/ftp/press/JESTE%8cMY/MAMA_TINA/

Film będzie dostępny na kopiach BR i DCP.


Pozdrowienia
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Czy Węgry uratują Europę?...Jestem pełen nadziei i uważam, że stanowisko Węgrów,

ich wytrwałość i upór, pomoże Europie powrócić do jej chrześcijańskich korzeni.

Według mnie Bóg zezwala na inwazję islamu, na falę uchodźców, aby Europa

wreszcie obudziła się ze snu Śpiącej Królewny, w którym jest pogrążona

- mówi Peter Szasz z Węgierskiej Fundacji na rzecz Cywilizacji Chrześcijańskiej.

http://www.pch24.pl/tv?ka=560203&link-1=

                                             

http://m.niezalezna.pl/71063-zdepczemy-europe-takie-przeslanie-do-imigrantow

-skierowal-imam-w-meczecie-al-aksa

 - Przemówienie zostało wygłoszone 11 września 2015 r., w rocznicę terrorystycznych

zamachów na World Trade Center w Nowym Jorku. Szejk Muhammad Ajed powiedział:

Niewierni chcą nas dręczyć. Chcą nas upokorzyć. Koran mówi: "Żydzi i chrześcijanie

nigdy nie będą z was zadowoleni". Ale my nigdy nie podążymy za ich religią.

Ta ciemna noc się skończy i wkrótce ich zdepczemy, zgodnie z wolą Allaha.

            NIEMCY

One walczą z ISIS. Kto szturmuje granice UE?

Znany imam: przyjmujcie nas, a podbijemy Europę! -

http://prostozmostu.net/swiat/znany-imam-przyjmujcie-nas-podbijemy-europewideo

 

 

WROCŁAW - POLECAM - Precz z UE !!! - STOP islamizacji Polski !!! -

https://youtu.be/hrhkmfLgzyw

 

 

Ojciec Knabit: módlmy się o nowego Sobieskiego -

http://prostozmostu.net/kraj/ojciec-knabit-modli-sie-o-nowego-sobieskiego

 Austria:
 
 11 tysięcy imigrantów w jeden dzień - niedziele, w sobotę przybyło 10.500 imigrantów (19 i 20 wrzesien br.)
http://fakty.interia.pl/raporty/raport-imigranci-z-afryki/informacje/news-austria-11-tysiecy-imigrantow-w-jeden-dzien,nId,1889046#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

PAN JEZUS CHRYSTUS - KRÓL POLSKI I ŚWIATA MUSI ZWYCIĘŻYĆ !!!
 
​ NO I CO POLACY, RODACY - TO KOGO WYBRALIŚCIE? NASTĘPNEGO ZDRAJCĘ NARODU POLSKIEGO. TRZEBA ZAWSZE SŁUCHAĆ SŁÓW BOGA A NIE OBIECANEK CZŁOWIEKA. TO DLATEGO BISKUPI NIE CHCĄ WIERZYĆ W "OBJAWIENIA PRYWATNE", BO PAN BÓG ZAWSZE MÓWI PRAWDĘ I O NICH TEŻ I O PREZYDENCIE TEŻ PRAWDĘ POWIEDZIAŁ, KTÓREJ TZW. INNOWIERCY NIE CHCĄ PRZYJĄĆ. Przecież to jasne, że prezydent zawsze pójdzie za żoną  nawet jeśli jest innego wyznania a nie za Panem Bogiem. ​Następny prezydent sprzedał swoją duszę za srebrniki, za pokusę władzy w Polsce, a którą podzieli się z wrogami naszej Ojczyzny. To dlatego Episkopat w większośći żydowski nie chce mieć za przywódcę Pana Jezusa, bo nigdy Go nie chciał  znać. Jest to tym bardziej przykre, że w tej zdradzie Polski dopomagali księża Redemptoryści też chyba pochodzenia żydowskiego - za srebrniki  Nas mogą oszukać, ale Pana Boga "NIE"  Przecież to księża powinni nauczać ludzi aby przestrzegali "Dziesięć Przykazań Bożych" i "Dwa Przykazania Miłości", a nie odwrotnie. To dlatego Episkopat uczynił z Pana Boga swojego sługę. mk.
 

MAMY NASTĘPNEGO ANTYPOLSKIEGO PREZYDENTA

Do rąk rabina Polski trafił list od prezydenta III RP Andrzeja Dudy. Żydzi w Polsce obchodzą własne Święto Nowego Roku i właśnie z tej okazji prezydent napisał do nich list. W jego treści można przeczytać:
„Cieszę się, że życie społeczno-kulturalne i religijne Żydów polskich odradza się, że razem kształtujemy pomyślną przyszłość obu naszych narodów. Proszę przyjąć tradycyjne życzenia z okazji tego radosnego, pełnego nadziei  święta: Szana towa umetuka! Dobrego, słodkiego, roku!”
Szkoda, że Andrzej Duda nie wymienił na czym polega owa budowa pomyślnej przyszłości obu narodów. Raczej Duda nie zauważa roszczeń Żydów wobec narodu polskiego, ani budowaniu żydowskiej potęgi na wyniszczaniu suwerennych państw oraz narodów, kontrolowaniu przez nich państw i instytucji finansowych. Podczas gdy syjoniści umacniają swoją światową pozycję, a nasz naród jest ciemiężony przez międzynarodowe instytucje i okupowany przez demoliberalną III RP, która pozostaje jedynie pachołkiem w kapitalistycznych rozgrywkach, Andrzej Duda mówi o pomyślnej przyszłości. Też chcielibyśmy w to wierzyć, ale to syjonizm jest jedną z przyczyn katastrofalnej sytuacji w jakiej znalazł się cały świat i dopóki nie zostanie wytępiony, dopóty budowanie pomyślnej przyszłości przez nas i inne narody jest mocno ograniczone.
 
 
 
 
image
 
 
 
 
 
Andrzej Duda uważa, że budujemy z Żydami pomyślną pr...
15 Wrzesień 2015          Do rąk rabina Polski trafił list od prezydenta III RP Andrzeja Dudy. Żydzi w Polsce obchodzą własne Święto Nowego Roku i właśnie z tej oka...
 
Preview by Yahoo
 
 
 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE, BO GINIEMY OD BEZBOZNYCH DECYZJI..........​
 
​ GDZIE MY - LUDZIE WIERNI PANU BOGU MAMY SZUKAĆ RATUNKU, SKORO NAWET PAPIEŻ NIE MOŻE PROWADZIĆ NAS DROGAMI BOŻYMI  Z POWODU NADMIERNEJ ILOŚCI ANTYBOŻYCH BISKUPÓW, KTÓRZY SĄ JEGO "PRZEŁOŻONYMI" W WATYKANIE, KTÓRZY MAJĄ ODWAGĘ WRĘCZYĆ PAPIEŻOWI KRZYŻ Z BARANKIEM A NIE JEZUSEM CHRYSTUSEM?​
​...​
...KTÓRZY OTRULI JANA PAWŁA PIERWSZEGO - GDYŻ CHCIAŁ UPUBLICZNIĆ FINANSE WATYKAŃSKIE.... KTÓRZY POZWALAJĄ NA NOSZENIE FRANCISZKOWI KRZYŻA Z "NIEZROZUMIAŁĄ I PODEJRZANĄ JAKĄŚ
​ ​
FIGURĄ",......KTÓRZY SŁUŻĄ PRZECIWKO TRÓJCY PRZENAJŚWI
​Ę​
TSZE
​J​
I LUDZKOŚCI? mk


Benedykt XVI o stanie Kościoła: Mogę się już tylko modlić
„Tuż obok grobu św. Piotra, żyje wspaniały starzec, który przez osiem lat kierował Kościołem, a teraz jego jedyną troską jest modlić się za niego. Z zaangażowaniem, ale bez żadnej trwogi, bo papieże przemijają, a Kościół trwa i aż do końca dziejów będzie rozbrzmiewało pouczenie Tego, który jest jego prawdziwą Głową i Ciałem, skierowane do nas zalęknionych: Nie bój się, mała trzódko, ta łódź nie zatonie, i na przekór wszelkim burzom, będzie unosić się na wodzie aż do Mojego powrotu” – tymi słowami wieńczy dziś swą opowieść o wizycie u Papieża Seniora Vittorio Messori. W przeszłości, odkąd razem napisali Raport o stanie wiary, często widywał się z Josephem Ratzingerem. Później, kiedy kard. Ratzinger został Papieżem, nastała przerwa we wzajemnych kontaktach. Tydzień temu Papież Senior zaprosił go do swej rezydencji w Ogrodach Watykańskich. Dziś Messori postanowił podzielić się swymi doświadczeniami, aby, jak zaznaczył, pokrzepić swych czytelników.
http://www.fronda.pl/a/benedykt-xvi-o-stanie-kosciola-moge-sie-juz-tylko-modlic,57088.html


ZOBACZ KONIECZNIE! Ks. Prusakiewicz: Szatan i metody jego działania
Ks Piotr Prusakiewicz ukazuje nam w sposób bardzo klarowny i niezwykły działanie szatana i jego metody.
Ileż razy zapominamy, że szatan stara się nas odwieść od Miłości Boga. Nie wiesz kiedy szatan zaczyna działać w Twoim życiu? Posłuchaj KONIECZNIE
http://www.fronda.pl/a/zobacz-koniecznie-ks-prusakiewicz-szatan-i-metody-jego-dzialania,57084.html

Planned Parenthood - Rzeźnia niewiniątek KOLEJNY SZOKUJĄCY FILM!
Kolejny szokujący film z rzeźni niewiniątek czyli aborcyjnej kliniki Planned Parenthood.
Na nagraniu widać uśmiechniętą pracownicę PP, która mówi m.in. "Wszystko, czego dostarczamy jest świeże" - ma oczywiście na myśli organy dzieci zabitych w wyniku abrocji.
http://www.fronda.pl/a/planned-parenthood-rzeznia-niewiniatek-kolejny-szokujacy-film,57070.html

​ NASTĘPNY GRZECH NAKAZUJE WYPEŁNIAĆ DEMONICZNA UNIA EUROPEJSKA NA KTÓRĄ NIE REAGUJE PAPIEŻ FRANCISZEK I NIE SZUKA RATUNKU W NIEBIE - A RZECIEŻ WIE, ŻE TYLKO JEZUS CHRYSTUS KRÓL POŁOŻY KRES GRZECHOWI W SPOSÓB POKOJOWY, GDYŻ ZMIENI SERCA LUDZKIE, ALE TYLKO JAKO KRÓL ŚWIATA, NA KTÓREGO WYWYŻSZENIE NIE CHCE ZGODZIĆ SIĘ CAŁY WATYKAN - CZYŻBY TEŻ DEMONICZNY?  mk.​

Komisja Europejska chce narzucić Polsce homomałżeństwa!
Dwa miesiące po deklaracji wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa o zamiarze podjęcia działań na rzecz uznania związków jednopłciowych za małżeństwa przez wszystkie państwa członkowskie, KE broni jego stanowiska. W odpowiedzi na pisemne pytanie europosła Branislava Škripka Komisja stwierdza, że wypowiedź Timmermansa jest zgodna z wartościami stanowiącymi fundamenty UE, w szczególności z równością i zakazem dyskryminacji. Chociaż kwestia małżeństw jednopłciowych pozostaje poza kompetencjami organów UE, Komisja jest zdania, że traktaty nie wykluczają podejmowania przez nią działań w tym zakresie.
http://www.fronda.pl/a/komisja-europejska-chce-narzucic-polsce-homomalzenstwa,57099.html
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Odważna Niemka o muzułmańskich imigrantach w Niemczech

https://www.youtube.com/watch?t=100&v=YoEu0ljjbfw 


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
To materiał od Polaków - patriotów ,którzy czuwają ????

 

http://niezalezna.pl/71063-zdepczemy-europe-takie-przeslanie-do-imigrantow-skierowal-imam-w-meczecie-al-aksa

Zdepczemy Europę! - takie przesłanie do imigrantów skierował imam w meczecie Al-Aksa.

Warto, by słowa te usłyszeli wszyscy "pożyteczni idioci" próbujący witać islamskich imigrantów darmowymi mieszkaniami i zasiłkami. W jerozolimskim meczecie Al-Aksa imam Szejk Muhammad Ajed wygłosił mowę skierowaną do tzw. uchodźców, twierdząc, że "zdepczą" oni i "podbiją" państwa Europy.


Przemówienie zostało wygłoszone 11 września 2015 r., w rocznicę terrorystycznych zamachów na World Trade Center w Nowym Jorku. 

Szejk Muhammad Ajed powiedział:

Niewierni chcą nas dręczyć. Chcą nas upokorzyć. Koran mówi: "Żydzi i chrześcijanie nigdy nie będą z was zadowoleni". Ale my nigdy nie podążymy za ich religią. Ta ciemna noc się skończy i wkrótce ich zdepczemy, zgodnie z wolą Allaha.


Potem nastąpił politologiczno-ekonomiczny wywód:

Niemcy nie są krajem pełnym współczucia, chcącym przyjmować uchodźców z Syrii i Iraku, czy palestyńskich uchodźców z Lewantu lub innych miejsc. Europa stała się stara i niedołężna, potrzebuje nowych zasobów ludzkich. A żadna siła nie jest tak potężna jak ludzka siła nas, muzułmanów. Muzułmanie, mówią Niemcy w swoich gospodarczych raportach, potrzebują 50 tys. młodych robotników. Teraz mają 20 tys. i chcą kolejnych 30 tys. i więcej, by pracowali w ich fabrykach. Niemcy nie są powodowani współczuciem dla Lewantu, jego ludzi i uchodźców.


I końcowa, najmocniejsza refleksja imama:

W całej Europie serca natchnięte są nienawiścią wobec muzułmanów. Chcieliby, abyśmy byli martwi. Ale stracili płodność, więc szukają jej wśród nas. Damy im płodność! Rozmnożymy z nimi nasze potomstwo, ponieważ podbijemy ich kraje - czy chcecie tego, czy nie, Niemcy, Amerykanie, Francuzi, Włosi i wszyscy wam podobni. Przyjmijcie uchodźców! Wkrótce zgromadzimy ich w imię nadchodzącego Kalifatu. Powiemy wam: "To nasi synowie". 
 

OBEJRZYJ NAGRANIE (język arabski, tłumaczenie angielskie):

http://vod.gazetapolska.pl/11127-zadna-sila-nie-tak-potezna-jak-sila-ludu-muzulmanskiego
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 Był martwy przez 45 minut! Oto co powiedział o Jezusie na forum ONZ -  film tylko  6 minut

Niezwykła historia człowieka, którego przez 45 minut nie było wśród żywych.

https://mali-rycerze.pl/czytam,1087


                              

        ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Można pisać do Biskupów : 

https://www.facebook.com/episkopatpolski?fref=ts

     Znalezione obrazy dla zapytania zdepczemy europe


STOP ISLAMIZACJI EUROPY I POLSKI - MANIFESTACJA WE WROCŁAWIU

  https://www.youtube.com/watch?t=50&v=gqM7DaZ-YlM

Polska: "Nie dla islamizacji", mówią, protestujących przeciw uchodźców w Płocku


 https://www.youtube.com/watch?v=dOHeRRMmwD8   27 Wrzesien / 28 Wrzesien 2015 - całkowite zaćmienie Księżyca


http://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2015-september-28

http://prawica.net/2061 -

Muzułmanie przed Bazyliką św. Piotra:

„Czy kochasz Allaha?”

 Ostatni program Pospieszalskiego w tv - temat imigranci ... glosowanie sms - wynik - 97 % przeciw ........ wszystko na temat ... sondaze w tv SFAŁSZOWANE .... NA TEN TEMAT czy inne .. znalezione w necie przeciek z CBOS - Wiadomość z ostatniej chwili: przeciek z OBOP! Ostatni sprzed tygodnia sondaż dał szokujący wynik: PIS ma 65% poparcia, Kukiz 20%, SLD 8%, a PO na progu wyborczym bo tylko 6%!!! . Reakcja PO była natychmiastowa: zdjąć ZUS i zmniejszyć podatki. Następny sondaż w poniedziałek. Czy jakiś dziennikarz się tym zajmie i opublikuje wyniki??

 
George Soros MILIARDER, zdeklarowany ateista, który istnienie Boga nazywa absurdem, wydaje przewodnik dla islamskich imigrantów, w którym znajdują się mapy, przydatne numery telefonów oraz inne ułatwiające podróż informacje chce zniszczyć chrześcijaństwo w Europie z pomocą islamu
 

Zbrodniarz międzynarodowy George Soros polskim bohaterem państwowym
 
 
 
Dorn: Orban jest jedynym prawdziwym Europejczykiem - Do Europy zmierza nawet 35 mln uchodźców http://fakty.interia.pl/raporty/raport-imigranci-z-afryki/informacje/news-szef-wegierskiej-dyplomacji-do-europy-zmierza-nawet-35-mln-u,nId,1888252#commentsZoneListutm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome10–12 mln tylu uchodźców z Syrii chce dostać się do Unii Europejskiej (według szacunków unijnego komisarza ds. rozszerzenia Johannesa Hahna) 80 proc. – tylu niemieckich Turków żyje z zasiłków dla bezrobotnych (tzw. Hartz IV), pobierając miesięcznie 482 euro. Na każde dziecko poniżej 18. roku życia przypada im ponadto 200 euro miesięcznie, nie licząc zwolnienia z opłat za czynsz, ogrzewanie i transport publiczny (dane przedstawione przez dr Sami Alraaba z Michigan State University) POLECAM : Mały terrorysta - https://youtu.be/Wj9LLC7GZQk POTOP ISLAMSKI:  https://youtu.be/6WTMhdWttNU
 
     


POLECAM - Polish Fourth Republic IV Rzeczpospolita - Max Kolonko Mówi Jak Jest -  
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Niestety Prezydent Duda podpisał ustawę o sczepieniach mimo protestów rodziców


http://zmienmy.to/petycja/wiecej-przymusowych-szczepien-skoro-jest-ryzyko-musi-byc-wybor/?mc_cid=fa560c9a38&mc_eid=65c6a430d9

                              
         


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Bóg Cię posyła - byś miłował. Nie oceniał, krytykował, poniżał, obgadywał.
 Wznieś się ponad to wszystko, niech Twój język błogosławi i przebacza,
  niech Twoja mowa przemienia ludzkie serca!
Idź Ty, który jesteś posłany wskrzeszać miłość pośród ludzi! 
Benedicat vos omnipotens Deus , Pater † , et Filius † , et Spiritus Sanctus † Amen
Musimy kochać człowieka ,dla którego pragniemy przemiany.
 
 Nasza modlitwa za niego sięga tak daleko , jak sięga nasza miłość ...

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ks.Jacek Bałemba

Codziennie módlmy się za kapłanów 

Wiem przynajmniej o trzech kapłanach, których dalsze losy będą się ważyć
w najbliższych dniach. Zbieg okoliczności.
Módlmy się więcej w tym tygodniu za kapłanów – przynajmniej jedno „Zdrowaś Maryjo”, codziennie odmówione z wiarą, będzie cennym darem.
Codziennie módlmy się za kapłanów.

 

za:http://verbumcatholicum.com/2015/09/21/codziennie-modlmy-sie-za-kaplanow/
 

                              
        


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Na to co sie dzieje poczytajcie Księgę Habakuka - kiedy to on juz napisał?

Oto powołam Chaldejczyków,
lud dziki a gwałtowny,
który przemierza ziemie rozległe,
aby zagarnąć siedziby nie swoje.Skarga proroka na niepewność ludu

1 Wyrocznia, którą prorok Habakuk otrzymał w widzeniu.
2 Dokądże, Panie, wzywać Cię będę -
a Ty nie wysłuchujesz?
Wołać będę ku Tobie: Krzywda [mi się dzieje]! -
a Ty nie pomagasz?
3 Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość
i na zło spoglądasz bezczynnie?
Oto ucisk i przemoc przede mną,
powstają spory, wybuchają waśnie.
4 Tak więc Prawo straciło  swoją moc,
sprawiedliwego sądu już nie ma;
bezbożny bowiem gnębi uczciwego,
dlatego wyrok sądowy ulega wypaczeniu.

Najazd Chaldejczyków karą za nieprawość ludu. Chaldejczycy biczem Bozym.

5 Spójrzcie na ludy wokoło, a patrzcie
pełni zdumienia i trwogi:
gdyż Ja dokonuję za dni waszych dzieła -
nie dacie wiary, gdy wieść o nim przyjdzie.
6 Oto powołam Chaldejczyków,
lud dziki a gwałtowny,
który przemierza ziemie rozległe,
aby zagarnąć siedziby nie swoje.
7 Trwogę budzi ten naród,
dla niego przemoc jest prawem.

                              
    


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
​Dlaczego RZĄD odpowiada za nas - za naród, że wpuszcza miliony atakujących islamistów?
Dlaczego nie reaguje ​Episkopat? Skoro zamknęli Pana Boga w niewoli - "Jedyny ratunek"N, to niech sami czynią cuda i bronią naszej Ojczyzny przed najeźdźcami - mordercami.
Dlaczego Episkopat nie zarządzi MODLITW w kościołach - na co czekają ? Na zagładę swoją i naszą?
 
 
 

http://niezalezna.pl/71063-zdepczemy-europe-takie-przeslanie-do-imigrantow-skierowal-imam-w-meczecie-al-aksa

 

PRZEKAZUJCIE  DALEJ …………………NAIWNOŚĆ RZADU NAS ZABIJA ………..BROŃMY SIĘ ………….OSTRZEGAJMY KOŚCIÓŁ
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
OTO PATRZCIE KAPŁANI - BISKUPI I ARCY...ARCY....KARDYNAŁOWIE I PRYMASI KATOLICKIEGO KOŚCIOŁA NA ISLAMISTÓW - JAK KOCHAJĄ SWEGO BOGA ALLAHA.  W IMIĘ JEGO IDĄ NAPRZÓD ODWAŻNIE A WY KAPŁANI JEZUSA CHRYSTUSA - ZAMKNĘLIŚCIE SWOJEGO BOGA W CIEMNICY     I ZAMKNĘLIŚCIE MU USTA I ...UCZYNILIŚCIE GO WASZYM SŁUGĄ - TO TERAZ CZYŃCIE SAMI CUDA I ZAMKNIJCIE GRANICE NASZEJ OJCZYZNY PRZED WROGAMI. A WY NAWET NIE ZARZĄDZILIŚCIE MODLITW W KOŚCIOŁACH W CELU OCALENIA POLSKI, TYLKO MILCZĄCO POZWALACIE NA BUDOWANIE MECZETÓW NASZYM MORDERCOM - NA KATOLICKIEJ POLSKIEJ ZIEMI.

Przerażający Video pokazuje, muzułmański przywódca przyznając prawdziwym celem muzułmańskich uchodźców

21 września 2015 / 


 http://eaglerising.com/24022/terrifying-video-shows-muslim-leader-admitting-the-true-purpose-of-the-muslim-refugees/#uAz6wXDwxjT8gptx.99

 

Szokujące nowe wideo zapewnia więcej powodów dla nie-muzułmanów na Zachodzie martwić trwającego kryzysu uchodźców na Bliskim Wschodzie. Muzułmański duchowny i przywódca został niedawno wyjaśniając, co się naprawdę dzieje z masowej migracji muzułmanów, kiedy się trochę zbyt szczery z tłumu.

"Niewierni chcą nas dręczyły. Chcą, żebyśmy się upokorzony. Koran mówi: "Żydzi i chrześcijanie nigdy nie będzie z ciebie zadowolony", ale nigdy nie będzie za ich religią. Ta ciemna noc się skończy, a wkrótce będziemy deptać im pod stopami, wolą Allaha.

Niemcy nie jest współczujący kraj, który chce wchłonąć uchodźców z Syrii i Iraku i uchodźców palestyńskich na Bliskim Wschodzie i gdzie indziej. Europa stała się stary i niedołężny i potrzebuje wzmocnienia ludzkiego. Żadna siła nie jest silniejsze niż ludzkie życie nas muzułmanów. Och, muzułmanie, Niemcy mówią w swoich raportach gospodarczych, które potrzebują 50.000 młodych pracowników. Teraz, że mam 20.000 i chcą innego 30,000 i więcej, do pracy w swoich fabrykach. Nie są one motywowane współczuciem dla Lewantu, jego mieszkańców, a jej uchodźców.

 

W całej Europie, wszystkie serca są w parze z nienawiści do muzułmanów. Szkoda, że nie, że nie żyjesz. Ale oni stracili swoją płodność, więc wyglądają na płodność w naszym gronie. Damy im płodność! Będziemy hodować dzieci z nimi, bo będziemy podbijać kraje - czy ci się to podoba, czy nie, oh, oh Amerykanów Niemców, oh, oh Włochów, Francuzów i wszystkich tych, jak ty.

Weź uchodźców! Już wkrótce zebrać je w imię nadchodzącym kalifatu. Powiemy wam: Są to nasi synowie. Wyślij je, lub wyślemy nasze wojska do Ciebie.

Ludzie, nie dajcie się zwieść. Islamscy przywódcy na świecie mają porządek obrad. I że agenda podboju.

https://www.youtube.com/watch?v=28wzYNzCcY0

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
KOLUMBIA - Świadectwo dla świata

"Kolumbia - świadectwo dla świata" to najlepszy film dokumentalny na tegorocznym XVI Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie. Film został nagrodzony I nagrodą za pokazanie prawdziwego oblicza dzisiejszej Kolumbii, gdzie wiara katolicka i odważne wyznawanie jej przez rządzących prowadzi do eliminowania przestępczych marksistowskich mafii narkotykowych.

Film ten nie jest typowym filmem dokumentalnym. To raczej zarejestrowane w szczególnych warunkach świadectwo, manifest wiary obecnej w życiu Prezydenta Kolumbii oraz innych przedstawicieli władzy świeckiej i kościelnej. Jest to obraz walki prowadzonej przez członków Kościoła Katolickiego na płaszczyźnie duchowej ale także w świecie materialnym który dla Kolumbijczyków jest światem wypełnionym przemocą.

"Kolumbia - świadectwo dla świata" jest także świadectwem dla Polski... Jest wyjątkowym obrazem , który szczególnie teraz w tym okresie historii naszej Ojczyzny może być dla nas bardzo ważny. My jako Naród stoimy właśnie przed ważnymi decyzjami tak politycznymi jak i społecznymi dlatego tak ważne jest aby film ten zobaczyło wielu z nas.

ZAPOWIEDZI:

http://www.youtube.com/watch?v=0HSa5b-G118&feature=player_embeddedhttp://www.youtube.com/watch?v=tuxfmQSUL5s&feature=player_embedded
Dominik Tarczyński opowiada o realizacji filmu Kolumbia świadectwem dla świata:


http://www.youtube.com/watch?v=LvkPCYj6_3EŹródło: http://www.charyzmatycy.pl/zamowienia,6.html

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Poniedziałek, 21 września 2015
ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
Święto
 
    
 
Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: "Pójdź za Mną". On wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami.
Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: "Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?"
On, usłyszawszy to, rzekł: "Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników". 
      
 
 
Homilia św. Bedy Czcigodnego, kapłana
 

Jezus, spojrzawszy na Mateusza, zmiłował się nad nim i powołał go


"Jezus ujrzał człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego: Pójdź za Mną". Zobaczył nie tyle oczyma ciała, ile wejrzeniem serdecznego miłosierdzia. Zobaczył celnika, a ponieważ było to spojrzenie zmiłowania i wyboru, rzekł do niego: "Pójdź za Mną". Powiedział: "Pójdź za Mną", to jest: naśladuj Mnie. Powiedział: Pójdź, nie tyle w znaczeniu wspólnego wędrowania, ile naśladowania obyczajów. "Kto bowiem twierdzi, że trwa w Chrystusie, powinien postępować tak, jak On postępował".
"On wstał - powiada Ewangelia - i poszedł za Nim". Nic dziwnego, że na głos Pański celnik natychmiast porzucił ziemskie korzyści, wzgardził bogactwami i przylgnął do Tego, o którego ubóstwie wiedział dobrze. W rzeczywistości bowiem Pan, który zewnątrz powołał słowem, wewnątrz niewidzialnym natchnieniem pociągnął do pójścia za sobą. Światłem łaski duchowej oświecił umysł, dzięki czemu celnik zrozumiał, iż Ten, który odwołał go od dóbr doczesnych, ma moc dać mu w niebie niezniszczalne bogactwa.
"Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami". Nawrócenie jednego celnika ukazało drogę pokuty i przebaczenia dla wielu celników i grzeszników. Ten, który później miał się stać apostołem i nauczycielem narodów, wiedziony wzniosłym i nieomylnym przeczuciem, już na początku swego nawrócenia pociągnął na drogę zbawienia rzeszę grzeszników; od samego zarania swej wiary podjął zadanie głoszenia Ewangelii, które w miarę postępowania w cnotach, miał wypełnić później. Jeśli zechcemy dotrzeć do głębszego znaczenia tych wydarzeń, zauważymy, że Mateusz nie tylko w ziemskim swoim domu przygotował Panu ucztę dla ciała, ale przez wiarę i miłość o wiele przyjemniejszą w przybytku swego serca. O takiej uczcie mówi sam Jezus: "Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną".
Aby Go przyjąć, otwieramy drzwi na głos Jego wezwania. Dzieje się to wtedy, gdy chętnie dajemy posłuch Jego wewnętrznym lub zewnętrznym napomnieniom, kiedy wprowadzamy w czyn to, co poznaliśmy jako zadanie do spełnienia. Przychodzi, aby wieczerzać z nami, a my z Nim, bo przez łaskę swej miłości zamieszkuje w sercach wybranych, umacniając ich zawsze światłem swej obecności. Dzięki temu postępują ustawicznie w pragnieniach niebieskich, a On posila się nimi niby najwyborniejszym pożywieniem.
 
 
Święty MateuszEwangeliści Marek i Łukasz nazywają Mateusza najpierw "Lewi, syn Alfeusza" (Mk 2, 14; Łk 5, 27), dopiero później z innych miejscach wymieniane jest imię Mateusz. Prawdopodobnie Chrystus powołując Lewiego nadał mu imię Mateusz. Imię to nie należy do często spotykanych w Piśmie świętym. Pochodzi ono z hebrajskiego Mattaj lub Mattanja, co po polsku oznacza "dar Boga" (Teodor, Deusdedit, Bogdan).
Mateusz był Galilejczykiem. Jego pracą było pobieranie ceł i podatków w Kafarnaum, jednym z większych handlowych miasteczek nad jeziorem Genezaret. Pobierał tam opłaty za przejazdy przez jezioro i przewóz towarów.

Nawrócenie świętego Mateusza W Palestynie pogardzano celnikami właśnie z tego powodu, że ściągali opłaty na rzecz Rzymian. Ich pracę rozumiano jako wysługiwanie się okupantom. Celnicy słynęli również z żądzy zysku, nieuczciwie czerpali korzyści z zajmowanego stanowiska. Uważano ich za grzeszników i pogan. Przebywający wśród celników stawał się nieczysty i musiał poddawać się przepisowym obmyciom. Z tego środowiska wywodził się Mateusz. Wydaje się, że był nawet kierownikiem i naczelnikiem celników w Galilei.
Chociaż celnicy tak często są w Ewangelii nazywani grzesznikami (Mt 9, 11; 11, 19; Mk 2, 15. 16; Łk 3, 12; 5, 29-30; 7, 34; 15, 12; 19, 2), to jednak Pan Jezus odnosił się do nich życzliwie: odwiedzał ich (Łk 19, 9-10; Mt 9, 10-11), nawet z nimi jadał (Łk 5, 29-33), jednego z nich uczynił bohaterem przypowieści (Łk 18, 9-14). Nie zachęcał jednak do łupienia innych. Jego delikatność i miłosierdzie raczej pobudzały celników do umiaru i nawrócenia (Łk 19, 8). Kiedy Żydzi postawili zarzut: "Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?" - Chrystus wypowiedział znamienne słowa: "Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają... Bo nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników". Słowa te przekazał w swojej Ewangelii właśnie św. Mateusz (Mt 9, 12-13).
O młodzieńczym życiu Mateusza nie wiemy nic. Spotykamy się z nim po raz pierwszy dopiero w Kafarnaum, kiedy Chrystus zastał go w komorze celnej i powołał na swojego Apostoła. To wezwanie odbyło się po cudownym uzdrowieniu paralityka, którego spuszczono przez otwór zrobiony w suficie mieszkania (Mt 9, 1-8). O tym cudzie musiał dowiedzieć się i Mateusz, gdyż natychmiast rozniosły go setki ust. Być może Mateusz słuchał wcześniej mów pokutnych Jana Chrzciciela. Na wezwanie Chrystusa zostawił wszystko i poszedł za Nim. Nawrócony, zaprosił do swego domu Jezusa, Jego uczniów i swoich przyjaciół: celników i współpracowników. W czasie uczty faryzeusze zarzucili Chrystusowi, że nie przestrzega Prawa. Ten jednak wstawił się za swoimi współbiesiadnikami. Odtąd Mateusz pozostał już w gronie Dwunastu Apostołów.
O powołaniu Mateusza na Apostoła piszą w swoich Ewangeliach także św. Marek i św. Łukasz (Mk 2, 13-17; Łk 5, 27-32). Jest to jednak równocześnie pierwsza i ostatnia osobna wzmianka o nim w Piśmie świętym. Potem widzimy go jedynie w spisach ogólnych na liście Apostołów (Mt 10, 3; Mk 3, 18; Łk 6, 15; Dz 1, 13). W katalogach Apostołów figuruje on na miejscu siódmym lub ósmym.

Święty Mateusz Po Wniebowstąpieniu Chrystusa Mateusz przez jakiś czas pozostał w Palestynie. Apostołował wśród nawróconych z judaizmu. Dla nich też przeznaczył napisaną przez siebie księgę Ewangelii. Napisał ją między 50 a 60 rokiem, najprawdopodobniej ok. 55 r. Starał się w niej wykazać, że to właśnie Chrystus jest wyczekiwanym od dawna Mesjaszem, że na Nim potwierdziły się proroctwa i zapowiedzi Starego Testamentu. Najstarsza tradycja kościelna za autora pierwszej Ewangelii zawsze uważała Mateusza. Twierdzą tak m.in. Papiasz, biskup Hierapolis, Klemens Aleksandryjski, Orygenes i Ireneusz. Pierwotnie Ewangelia według św. Mateusza była napisana w języku hebrajskim lub aramejskim; nie wiadomo, kto i kiedy przetłumaczył ją na język grecki. Nie zachowały się żadne ślady oryginału, tylko grecki przekład. Tłumacze pozostawili część słownictwa aramejskiego, chcąc zachować tzw. ipsissima verba Iesu - najbardziej własne słowa Jezusa.
Mateusz przekazał wiele szczegółów z życia i nauki Jezusa, których nie znajdziemy w innych Ewangeliach: np. rozbudowany tekst Kazania na Górze, przypowieść o kąkolu, o ukrytym skarbie, o drogocennej perle, o dziesięciu pannach. On jeden podał wydarzenie o pokłonie Magów i rzezi niewiniątek, o ucieczce do Egiptu, a także wizję sądu ostatecznego.
Mateusz udał się później między pogan. Ojcowie Kościoła nie są zgodni dokąd. Wyliczają Etiopię, Pont, Persję, Syrię i Macedonię. Najbardziej prawdopodobna jest jednak Etiopia. Relikwie Mateusza miały być przewiezione ze Wschodu do Paestum (Pasidonii) w Italii. Jego ciało przewieziono do Italii w X w. Znajduje się ono obecnie w Salerno w dolnym kościele, wspaniale ozdobionym marmurami i mozaikami. Miejsce to nie stało się jednak powszechnie znanym sanktuarium. Mateusz uznawany jest za męczennika.
Z apokryfów o Mateuszu dochowały się jedynie tzw. Ewangelia (inna, oczywiście) i Dzieje. Pierwszy utwór nieznanego autora pochodzi z VI w. i zdradza duże zapożyczenie w Protoewangelii Jakuba (aż 24 rozdziały są niemal identyczne). Pozostałe rozdziały tej Pseudo-ewangelii zawierają w sobie tak wiele cudowności i legend, że nie stanowią wiarygodnego źródła.

W ikonografii św. Mateusz przedstawiany był w postaci młodzieńca, później - zwłaszcza w sztuce bizantyjskiej - jako siwowłosy, stary mężczyzna. W sztuce zachodniej od czasów średniowiecza dominuje obraz silnie zbudowanego, brodatego mężczyzny w średnim wieku. Ubrany bywa w tradycyjną długą, białą suknię apostolską i w tunikę. Bywa także ukazywany w postawie siedzącej, kiedy pisze - przy nim stoi anioł, przekazujący natchnienie. Jego atrybutami są: księga i pióro, miecz lub halabarda, postać uskrzydlonego młodzieńca, sakwa z pieniędzmi u stóp, torba podróżna.
 
 
Litania do św. Mateusza Apostoła
 
 
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,

Święty Mateuszu Apostole,
Święty Mateuszu Ewangelisto,
Święty Mateuszu Męczenniku,
Potrójna korono,
Wzorze gościnności,
Gorliwy kaznodziejo,
Nauczycielu wiary,
Nauczycielu mądrości,
Wierny uczniu Chrystusa,
Patronie celników,
Patronie naszej Parafii,
Opiekunie kapłanów,
Poprzedniku biskupów,
Współpracowniku świętego Piotra,
Posłańcu miłosierdzia,
Posłańcu przebaczenia,
Posłańcu miłości,
Gotowy na cierpienia,
Świadku pokory ewangelicznej,
Wzorze wytrwałości,
Wzorze nawracania grzeszników,
Wzorze powołania chrześcijańskiego,
Wzorze dusz konsekrowanych,
Wybrany Synu Maryi,
Gorliwy w modlitwie,
Przykładzie mocy,
Przykładzie odwagi,
Przykładzie wytrwałości,
Przykładzie ubóstwa,
Przykładzie posłuszeństwa,
Przykładzie cierpliwości,
Światło Chrystusa między ludźmi,
Uległy sługo powołania bożego,
Drogo, która prowadzi do Pana,
Strażniku nauczania chrystusowego,
Płonący ogniu miłości,
Heroldzie Ewangelii,

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU,, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU,, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami, Święty Mateuszu.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Panie Boże, który w świętym Mateuszu dałeś nam radość poznania wielkich dzieł Twojej miłości do nas,+ spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem + dostąpili radości kontemplacji chwały nieba. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________JEDYNĄ OSOBĄ, KTÓRA ZAPROWADZI POKÓJ W KAŻDYM PAŃSTWIE I NA CAŁYM ŚWIECIE​ jest JEZUS CHRYSTUS KRÓL.
 
​   Ja nie rozumiem biskupów i kardynałów, że nie chcą wywyższyć Pana Boga na Króla to się nie mieści w normalnych głowach, tym bardziej, że już widać nadchodzące nieczęścia a Pan Bóg co obiecuje to i realizuje. Jak oni spojrzą w oczy Panu Bogu - Sędziemu Sprawiediwemu za nieposłuszeństwo Panu Bogu.​

 

Islamska wielka wojna z Zachodem w przepowiedniach...

Najciekawsze proroctwa pochodzą od Mahometa, który nazwał Damaszek "miejscem zgromadzenia przed czasami ostatecznymi". Mówił, że to tam zacznie się wielka wojna z Zachodem, któremu na spotkanie wyjdzie armia z Medyny. W międzyczasie - jak dodał - ma objawić się "Antychryst"…Jasnowidze i prorocy o wojnie w Syrii
W obliczu eskalacji napięcia przypomniano sobie o… przepowiedniach. Okazuje się, że z jakichś powodów o Syrii i jej stolicy wielcy prorocy i jasnowidze wspominali dość często. Od Izajasza, po Mahometa i Edgara Cayce’go - większość zgadzała się, że to, co się tam wydarzy będzie ostatnim akordem przed nadejściem "dni ostatecznych".
REKLAMA
"Objawi się, gdy przybędą do Syrii…"
Najwięcej o konflikcie w Syrii oraz Dadżalu - islamskiej wersji "Antychrysta", który ma się podczas niego objawić mówią tzw. hadisy - przypowieści z życia Mahometa (ok. 570-632), stanowiące podstawę islamu sunnickiego. Są to cytaty proroka zawierające wskazówki, wytyczne oraz niezwykle interesujące przepowiednie. Te ostatnie odnoszą się do roli, jaką Damaszek ma odegrać w wielkiej wojnie będącej preludium do Dnia sądu. Mają tam rozegrać się również inne kluczowe wydarzenia przed końcem świata.
Świadkiem wypowiedzenia przez Mahometa jednego z najbardziej poruszających proroctw na ten temat był jego towarzysz, Abu Huraira, który cytował jego słowa: "Dzień ostatni nadejdzie, kiedy Rzymianie [jak muzułmanie określają chrześcijan lub ludzi Zachodu - przyp. autora] wylądują w al-Amak lub w Dabiku [mieście w północnej Syrii]. Wtedy armia składająca się z najlepszych wojowników uderzy na nich z Medyny". Przepowiednia mówi dalej, że wojska muzułmańskie podzielą się na trzy części, z których jedna polegnie, druga ucieknie, a trzecia zwycięży i z marszu "podbije Konstantynopol".
Na tym się jednak nie skończy. Mahomet powiedział, że kiedy wojownicy dżihadu "odwieszą miecze na drzewach oliwnych" i będą szykowali się do powrotu, stanie się coś nieoczekiwanego: "Dadżal [tj. fałszywy prorok] objawi się, kiedy przybędą do Syrii. […] Potem pojawi się Jezus - syn Maryi i poprowadzi ich do modlitwy. Kiedy wrogowie Allacha go ujrzą, rozpierzchną się jak sól znikająca w wodzie…".
Dadżal będzie rozgłaszał swe fałszywe nauki po całym świecie. Do walki z nim ma stanąć Isa, czyli Jezus, który ponownie zstąpi na Ziemię. Według tradycji islamskiej to właśnie stolica Syrii będzie miejscem, gdzie się pojawi. Co ciekawe, Mahomet wyznaczył nawet dokładny obszar, gdzie - pośrodku konfliktu - ma do tego dojść: "Będzie to niedaleko białego minaretu we wschodniej części Damaszku. Przybędzie on ubrany w szaty barwione szafranem" - wspomina jeden z kilku tysięcy hadisów.
"Oto Damaszek przestanie być miastem…"
To nie koniec islamskich przepowiedni związanych z Damaszkiem. Według proroctw Mahometa, miasto ma odegrać szczególną rolę w zapowiedzianej przez niego wielkiej wojnie zwiastującej nadejście "dni ostatnich". Jeden z hadisów nazywa rejon stolicy Syrii "miejscem ostatecznego zgromadzenia i krainą zmartwychwstania". Inne niezwykle sugestywne proroctwo odnosi się do wspomnianej wyżej "Wielkiej wojny" (al-Malhama) - koncepcji z muzułmańskiej eschatologii, która bywa różnie interpretowana. Kręgi radykałów uznają ją za ostateczny konflikt między islamem a cywilizacją Zachodu.
Mahomet zapowiedział, że w jego toku dojdzie do zawarcia paktu między muzułmanami a zachodnimi wojskami, które uderzą na Syrię. Ci drudzy jednak "zdradzą i poślą żołnierzy pod 80 sztandarami, a pod każdym będzie 12 tys. ludzi. Miejscem, które pozostanie muzułmanom będzie żyzna oaza, w której leży miasto zwane Damaszkiem" - wyjaśnia prorok. Okazuje się jednak, że nie tylko Mahomet przepowiadał stolicy Syrii taki los.
Zniszczenie miasta wieszczył też Izajasz - żyjący w VIII w. p.n.e. starotestamentowy prorok, syn Amosa, człowiek wykształcony i powiązany z dworem królewskim w Jerozolimie. Pewnego razu doznał on wizji Jahwe "siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie" w otoczeniu serafinów. Dowiedział się wtedy o swoim posłannictwie, a wytyczne od Boga spisał w księdze, która stała się kanoniczną częścią Biblii. Tam wspominał: "Oto Damaszek przestanie być miastem. Stanie się stosem gruzów. […] Ach wrzawa mnogich ludów! Jak łoskot morza, tak huczą. […] Narody szumią jak wezbrane wody, ale Pan je zgromi i umkną daleko…".
"Pojawią się napięcia…"
Choć proroctwo z "Księgi Izajasza" tyczy się jego czasów, odkąd konflikt w Syrii zaczął grozić eskalacją, w internecie pojawiło się na jego temat wiele spekulacji. Przypomniano sobie też, co mówili na ten temat jasnowidze. Ciekawe było to, co zapowiadał Edgar Cayce (1877-1945) nazywany "śpiącym prorokiem", gdyż doświadczał wizji w letargu przypominającym sen. Swoje przepowiednie Cayce nazywał "odczytami" (ang. readings). Jego zwolennicy przypisują mu m.in. przewidzenie Wielkiego kryzysu i II wojny światowej.
Na stronie Fundacji Cayce’go znaleźć można listę jego przepowiedni, które właśnie się spełniają lub czekają na spełnienie. Jedna z nich dotyczy fali rewolucji w krajach arabskich oraz tego, co spotkało Syrię: "Pojawią się napięcia. Spodziewajcie się ich w pobliżu Cieśniny Davisa, gdzie celem będzie utrzymanie ‘linii życia’. Oczekujcie ich też w Libii i Egipcie, w Ankarze i Syrii, w cieśninach powyżej Australii, na Oceanie Indyjskim i w Zatoce Perskiej" - wspominał Cayce. Słowa te często interpretuje się jako zapowiedź III wojny światowej.
Po sieci krąży również wiele innych proroctw o sytuacji w Syrii, które przypisuje się znanym jasnowidzom. Twierdzi się przykładowo, że Cayce zapowiedział pojawienie się na Bliskim Wschodzie "szalonego despoty", który rozpęta wielki konflikt. Z kolei Baba Wanga (1911-96) - legendarna bułgarska profetka, która miała przewidzieć wybuch elektrowni czarnobylskiej i zatonięcie Kurska - stwierdziła ponoć, że Europę czeka atak chemiczny ze strony islamistów. Pochodzenie tych przepowiedni jest jednak bardzo wątpliwe.
Co ciekawe, najsłynniejsi współcześni bliskowschodni wizjonerzy pomylili się co do wojny w Syrii. Michel Hayek - libański jasnowidz-celebryta zapowiadał, że reżim al-Asada upadnie na początku 2012 r. Mike Feghali, którego przepowiednie popularne są również w Syrii oświadczył, że rok 2013 będzie dla tego kraju "spokojny". Ze wszystkich proroctw na temat tamtejszego konfliktu najciekawsze są jednak te pochodzące z hadisów. Mają one też największą "siłę rażenia". Wielu radykalnych islamistów może bowiem uwierzyć, że amerykańskie uderzenie to potwierdzenie zapowiedzianej przez Świętego Proroka al-Malhamy…
________________________
Cytaty pochodzą z:
Sahihmuslim.com
Edgarcayce.com
Biblia Tysiąclecia, Poznań 2000.


- CHCEMY REFERENDUM W SPRAWIE PRZYJĘCIA IMIGRANTÓW !
Zbieramy 500 tys. PODPISÓW !
Na facebook-u trwa zbieranie głosów pod zorganizowanie referendum w sprawie
przyjmowania uchodźców - potrzeba 500 tyś głosów już jest (196 tyś) - zbierają od trochę ponad tygodnia...Każdy głos się liczy !!!...Wybaw nas Panie w miłosierdziu swoim....
W Twoich rękach są moje losy, wyrwij nas z rąk wrogów i prześladowców.
WAŻNE - UWAGA !!!
Syryjczyk Ghaze Abdulloh od lat mieszka w Polsce gdzie zbudował sieć barów Amrit Kebab. Teraz przestrzega Polaków przez wpuszczaniem fali imigrantów. "Zapewniam, że większość z nich nie musiała uciekać z własnych domów z powodu wojny" - powiedział Abdulloh w wywiadzie dla Tomasza Molgi z natemat.pl. Jak mówi znaczna część migrantów jedzie do Europy ponieważ "Oni usłyszeli, że Niemcy przyjmują wszystkich, więc porzucają dobytek i jadą po łatwe życie. Co oni wniosą? Koran pod pachą". Syryjski biznesman zaznacza, że do Europy ciągną głównie ci najgorzej wykształceni mieszkańcy państw arabskich: "Jeśli syryjski stomatolog straci dom na wojnie, to przeprowadzi się do Libanu, Turcji czy Jordanii i nie musząc uczyć się języka, będzie zarabiał dwa razy więcej niż polski dentysta. Ci, którzy szturmują granice, to słabo wyedukowani ludzie z pustyni. Zobaczcie jaki bałagan zostawiają za sobą. Wstyd mi. Przykro mi to mówić jako dumnemu Syryjczykowi". Pytany o przyczyny tego, że fala migracji ruszyła właśnie teraz Abdulloh oskarża rządy państwa zachodnich: "ruszyła dopiero wtedy, gdy rozeszła się wieść, że Niemcy i Europa przyjmą każdego uchodźcę. Po drugie mafia handlująca ludźmi dogadała się z gangami z Kosowa. Tak powstał ten nowy szlak przez Turcję, Grecję, Bałkany na Węgry". Abdulloh przestrzega Polaków by nie pomagali na ślepo. Choć jak twierdzi, większość z nich chce jak najszybciej dostać się do Niemiec, wcześniej mogą "narobić bałaganu". "Tak naprawdę nie wiemy komu pomagamy. I dlatego bardziej rozumiem tych ludzi, którzy obawiają się, że przybysze narobią tu bałaganu" - mówi biznesman. Opisuje też nagłośnioną ostatnio historię jedną z syryjskich rodzin, jaka uzsykała pomoc od polskiej parafii, mimo to zdecydowała się na wyjazd do Niemiec - "Znam jedną z tych rodzin. To moja znajoma, która napisała na Facebooku, że nareszcie jest w Niemczech. Ona nie będzie mieszkać w polskiej parafii, bo jej ojciec jest znanym biznesmenem w Damaszku, a mieszkają w najdroższej dzielnicy Baktuma. Tacy ludzie korzystają z pomocy" - opoiwada Abdulloh. Ocenia, że realnie potrzebuje pomocy najwyżej 20% migrantów. Dowodzi zresztą, powołując się na własne wizyty w ojczyźnie, że nawet w Syrii wojna nie objęła całego kraju i są regiony gdzie można normalnie żyć.
Manipulują słowami PREZYDENTA Dudy. Co innego piszą, co innego powiedział

http://niezalezna.pl/70906-manipuluja-slowami-dudy-co-innego-pisza-co-innego-powiedzial


https://youtu.be/-Fkc2hBg5bA - bardzo gorąco
polecam do obejrzania - POLACY

Były doradca Nicolasa Sarkozy’ego, Maxime Tandonnet,
na łamach francuskiego dziennika „Le Figaro”:
Osiągnąłem już taki poziom obrzydzenia i odrazy, że najchętniej bym milczał. Ale sumienie mi na to nie pozwala. Ogromna fala imigrantów, głównie młodych mężczyzn, ucieka z Iraku i Syrii do Europy, pozostawiając za sobą garstkę kobiet, jazydek, które w ich miejscu walczą z Państwem Islamskim. Kobiety walczą, a mężczyźni uciekają. Fajnie, co? A Europa rozlewa łzy nad tymi mężczyznami i szeroko otwiera im swoje drzwi. Jazydki i chrześcijanki są więzione przez Państwo Islamskie, publicznie gwałcone i torturowane. Sprzedaje się je w niewolę. I gdzie są feministki? A gdzie obrońcy praw człowieka? Europa sączy obłudę, tchórzostwo, ślepotę, do tego stopnia, że robi się od tego niedobrze. To, że Europa na coś takiego pozwala, na takie barbarzyństwo, to hańba absolutna! Polityka, chęć do działania, do podejmowania decyzji, zdechła w Brukseli już dawno jak stara opona. Zastąpił ją tani moralizm propagowany przez najgorszych klaunów. Dziękujemy droga Komisjo, jesteś aż za dobra dla nas. Dziękujemy. Bruksela domaga się, by nasze (francuskie-red.) gminy przyjęły 36 tys. imigrantów, jakby nie miały ich już wystarczająco. Każdy poucza każdego. Papież Franciszek (i mówię to z największą przykrością) robi dokładnie to samo. Poucza nas, katolików, ilu muzułmanów powinniśmy przyjąć. Jednocześnie nie zająknął się słowem o mordowanych na Bliskim Wschodzie chrześcijanach. Jak to możliwe, że Watykan nie zamienił się jeszcze w obóz dla chrześcijańskich uchodźców? Co tu się dzieje, bo nie rozumiem? — pyta były doradca byłego prezydenta Francji. Jego zdaniem Europa, która „pozwala na mord chrześcijan o dwa kroki od siebie, z tchórzostwa i zaślepienia, jednocześnie chełpiąc się swoją własną dobrocią, rezygnując po drodze ze swoich granic, to Europa, która jest w trakcie poddania się najgorszemu rodzajowi totalitaryzmu i niewolnictwa, którym jest islam. To Europa u końca swojej drogi — dodaje Tandonnet. Najgorszymi hipokrytami, uważa politolog i historyk, są Niemcy."
...Niemcy nie chcą islamistów. Wyszli na ulice...
Francuzi za zamknięciem granic swojego kraju
POLECAMY:
AGRESJA ISLAMU - https://youtu.be/Gy-Y5PXLZKg
Stanisław Michalkiewicz - https://youtu.be/SCJ64miIlP4
Żydzi s
toją w Europie za masową imigracją mahometan
https://www.youtube.co/watch?v=7hLRqJobBfQNiezwykła historia człowieka, którego przez 45 minut nie było wśród żywych. https://mali-rycerze.pl/czytam,1087


Temat: Uwaga - ważny apel Grzegorza Brauna tj Komitetu -Szczęść Boże" z 12.09.2015

odsłuchajmy jak najszybciej - to tylko 2 minuty
http://gloria.tv/media/dvN1E78jhKo

 

 
 
​ ​
​  NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS KRÓL I MARYJA KRÓLOWA POLSKI​.
 
 

DZIĘKUJEMY EPISKOPATOWI W POLSCE, ŻE CHOCIAŻ POZWOLIŁ PANU JEZUSOWI BYĆ MIŁOSIERNYM DLA LUDZI W POLSCE I NA CAŁYM ŚWIECIE.​

 To już 80 lat!
 W niedzielę, 13 września, w godz. 20.00 do 22.00 w kaplicy klasztornej Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się modlitewne czuwanie. – Spotkajmy się dokładnie 80 lat od chwili, gdy Pan Jezus przekazał nam przez św. Faustynę słowa Koronki do Bożego Miłosierdzia – zachęca s. Gaudia Skass ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W czasie spotkania jego organizatorzy przedstawią okoliczności, w jakich została nam podarowana Koronka, i wytłumaczą jej znaczenie. – Wysłuchamy świadectw i będziemy się modlić jej słowami. Będzie z nami o. Łukasz Buksa OFM oraz Krzysztof Antkowiak. Obaj muzycy poprowadzą modlitwę z ich autorskimi aranżacjami Koronki – zapowiada s. Gaudia. – Chcemy modlić się szczególnie za ŚDM 2016 oraz zbliżający się nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Chcemy się modlić także w Waszych osobistych intencjach. Zostawiajcie je jako komentarze w tym WYDARZENIU. Wszystkie zostaną wydrukowane i położone na ołtarzu podczas naszej modlitwy. Niektóre z nich będą także odczytane – dodaje siostra, zapraszając na modlitwę. – Przyjdźcie do kaplicy klasztornej w Łagiewnikach, do miejsca, gdzie wydarzyło się wiele cudów! Niedziela, 13 września, od 20.00 do 22.00. Wieczór spotkania, wieczór modlitwy – mówi. Święta Siostra Faustyna pierwszy raz modliła się Koronką do Bożego Miłosierdzia 13 września 1935 roku. Jezus powiedział do s. Faustyny: „Córko moja, zachęcaj dusze do odmawiania tej koronki, którą ci podałem. Przez odmawianie tej koronki podoba Mi się dać wszystko, o co Mnie prosić będą” (Dzienniczek 1541).
Małgorzata Pabis

Artykuł opublikowany na stronie:
 
​------------------------------------------------
 
 
    MIŁOSIERNYM JEZU TO MOŻESZ WRESZCIE BYĆ, ALE KRÓLEM TO NIGDY !!!
 
Episkopat w Polsce zabronił ​korzystania z tych ŁĄSK BOŻYCH MIŁOSIERDZIA może z 50 lat. Zabronił (pamiętam jak w kościołach księża o tym mówili) sprzedawania i kupowania tych książek, a przecież samo słowo MIŁOSIERDZIE ma wielkie znaczenie. Dopiero papież JPII poznał, jakie wielkie ŁASKI Pan Jezus szykuje nam poprzez tę modlitwę. 
 
No, ale biskupstwo myśli sobie: Ty Jezu możesz być "Miłosierny", bo tym samym jesteś litościwy dla nas grzeszników, ale "Królem" to nigdy nie możesz być - tak stwierdził Episkopat w Polsce w swoim zarządzeniu, "bo królestwo Twoje nie jest z tego świata". Możesz być co najwyżej naszym SŁUGĄ".       A, my wierni bardzo pragniemy królowania "KRÓLA królów" i podarowaliśmy piękny wizerunek Króla     i ozłocony zawieźliśmy do Królowej Polski do Częstochowy, to Episkopat zamknął Króla w ciemnicy i powiedział - "MILCZ, JESTEŚ TYLKO NASZYM SŁUGĄ". I my nie wiemy jakiej wiary jest episkopat, a może już złoto zdjęli z obrazu, a może ,,,,,, a może.....nic nie wiemy, bo nie mówią: DLACZEGO ? Przecież ci "uczeni w piśmie" wiedzą, że tylko Żydzi i masoni nienawidzą Jezusa Chrystusa i nigdy przez to nie pozwolili Mu rządzić i wyganiali, wyganiali, aż zabili i przekupili strażników, aby nie mówili, że zmartwychwstał, więc muszą wiedzieć, że i my o tym wiemy. No, ale cóż - wstydu nie mają, ani miłosierdzia nad Bogiem i nad nami, bo gdy Król - Jezus Chrystus w dalszym ciągu będzie ukrywany przed oczami wiernych, to wróg wtargnie do Polski i ją zniszczy. Więc tego biskupstwo chce:  naszej i swojej zguby a co najgorsze - że nie chcą rządzący Kościołem katolickim wiedzieć, że od Polski zacznie się POKÓJ na świecie, albo WOJNA na świecie i oni też przecież zginą, ale  w odmętach piekielnych za nieposłuszeństwo i zdradę Pana Boga i ludzi. Ciekawi jesteśmy, czy doczekają księżą Redemptoryści, aby wreszcie o KRÓLU JEZUSIE mówić śmiało i otwarcie, czy doczekają, aby płakać nad ofiarami następnej wojny - jak teraz wspominają i płaczą nad ofiarami poprzedniej wojny, której też nie musiało być. Jest to bardzo przykre, że biskupstwo nie przyznaje się do winy, że przez nieposłuszeństwo Hlonda Panu Jezusowi była ta wojna. Teraz też przez nieposłuszeństwo całego episkopatu wybuchnie wojna. Czyli biskupstwo woli wojnę i śmierć niż pokój pod rządami Króla - Jezusa Chrystusa. Czy wszyscy biskupi są Żydami i masonami", Czy nie ma kilku "normalnych i Bożych" biskupów, aby się sprzeciwili tragicznym decyzjom całego episkopatu?  mk


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Sponsorzy Państwa Islamskiego

Sponsorzy Państwa Islamskiego
Patriarcha Efrem II w rozmowie z katolicką stacją telewizyjną tv2000 stwierdził, że Turcja i Arabia Saudyjska pomagają islamistom walczącym w Syrii.
http://www.naszdziennik.pl/swiat/143865,sponsorzy-panstwa-islamskiego.html

Uciekają przed wojną? Nie! Wszczynają kolejną! Imigranci atakują Węgry, policja broni kraju i Europy.
Od środowego popołudnia trwają walki na granicy serbsko-węgierskiej. We wtorek droga do Unii Europejskiej dla imigrantów została zamknięta przez Węgry. Przybysze postanowili więc sforsować granicę siłą. W wyniku starć rannych zostało 20 policjantów oraz dwójka dzieci przerzuconych przez „uchodźców” przez graniczny płot z drutem kolczastym. Służby węgierskie zatrzymały 29 osób w tym 1 terrorystę.
http://www.pch24.pl/uciekaja-przed-wojna--nie--wszczynaja-kolejna--imigranci-atakuja-wegry--policja-broni-kraju-i-europy,38240,i.html#ixzz3lyoufjEO


Władze Węgier nie wykluczają wyjścia z Unii Europejskiej, przewodniczący węgierskiego parlamentu, powiedział, że Węgry mogą rozważyć kwestię swojego członkostwa w UE, jeśli Bruksela będzie dyktować jego krajowi, jak ma się rządzić.

http://wirtualnapolonia.com/2015/09/16/wladze-wegier-nie-wykluczaja-wyjscia-z-unii-europejskiej/

Podpalenie kościoła Świętej Rodziny w Jemenie. Według świadków atak był dziełem grup powiązanych z islamskim terroryzmem
​. ​
Z samego rana, 6 września napastnicy z zasłoniętymi twarzami splądrowali, a następnie podpalili kościół Świętej Rodziny w Adenie, najstarszy z trzech w mieście. Według świadków atak był dziełem grup powiązanych z Al-Kaidą.

http://www.pch24.pl/podpalenie-kosciola-swietej-rodziny-w-jemenie--wedlug-swiadkow-atak-byl-dzielem-grup-powiazanych-z-islamskim-terroryzmem,38238,i.html#ixzz3lyq147p7

Gdy kapłan złapie imigranckiego bzika
W katolickiej sferze medialnej możemy się spotkać z coraz to kolejnymi deklaracjami kapłanów z radością witających imigrantów i nawołujących do ich bezkrytycznego przyjmowania. Powołują się przy tym na ewangeliczne cytaty – dość często nimi manipulując, osobiste przekonania papieża czy niektórych członków rodzimego episkopatu. Szkoda, że nie spróbują powołać się niejako „przy okazji” na zdrowy rozsądek.
http://www.pch24.pl/gdy-kaplan-zlapie-imigranckiego-bzika,38183,i.html#ixzz3lyrdCTPR

Kampania zamiast informacji
Niemal żadnych konkretów, za to pełno sloganów – tak można podsumować wystąpienie w Sejmie premier Ewy Kopacz w sprawie imigrantów. Opozycja podkreśla, że bez wyraźnej zgody społeczeństwa rząd PO – PSL nie ma prawa decydować o przyjęciu do naszego kraju rzeszy imigrantów.
http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/143861,kampania-zamiast-informacji.html
                                 


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Św. Tomasz krótko i dosadnie o Mahomecie. PRZECZYTAJ

<<< CZŁOWIEKU WEŹ SIĘ W GARŚĆ I BĄDŹ ŚWIĘTY, WRESZCIE! >>>

Fragment rozdziału Księgi I, rozdziału 16 "Summy przeciwko poganom":

"Mahomet uwiódł narody obiecując rozkosze cielesne, których pragnienie inspiruje pożądliwość ciała człowieka.
Głosząc uwolnienie więzów rozkoszy, dał też przykazania zgodne ze swoimi obietnicami, którym to człowiek kierowany własną zmysłowością podporządkuje się bez oporu.
Były to nakazy łatwe do przyswojenia, skierowane do ludzi o umysłach nawet niezbyt otwartych.
Jednocześnie do swojego nauczania wprowadził wiele nieprawdy, bajek i doktryn najbardziej zakłamanych.
Nie przedstawił przy tym żadnych dowodów nadprzyrodzonych, a tylko takie mogłyby służyć jako świadectwa na korzyść boskiej inspiracji jego nauki. Wprost przeciwnie - utrzymywał, że był posłany mocą sił zbrojnych - dowody które niezbicie sytuują go wśród rozbójników i tyranów.

Zresztą, ci, którzy wierzyli w niego od samego początku nie mieli nic wspólnego ani z boskim ani też z ludzkim nauczaniem.
Byli to ludzie dzicy, mieszkańcy pustyni, którym wiedza o Bogu była absolutnie obca.
Ogromna ich liczba wspomagała go zbrojnie w podbojach innych ludów którym siłą narzucał swoje prawo.

Żadna z boskich przepowiedni nie świadczy na jego korzyść: wręcz odwrotnie, deformuje on nauczanie Starego i Nowego Testamentu przez cytaty pochodzenia zgoła legendarnego.
Równocześnie używając przeróżnych zabiegów uniemożliwia swoim adeptom ich czytanie, gdyż mogłoby wzbudzić ich podejrzenia i przekonać o fałszerstwie".

http://www.fronda.pl/a/sw-tomasz-krotko-i-dosadnie-o-mahomecie-przeczytaj,57028.html

                              
                               
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
TO CO? POLACY ZMIENIAJĄ WIARĘ​? 
 WOLĄ MIEĆ ZA BOGA MAHOMETA? NIESTETY - ON CUDÓW NIE CZYNI - JEDYNIE TO MOŻE WAS WPROWADZIĆ W RAMIONA LUCYFERA - DO PIEKŁA.


W Warszawie powstanie nowy MECZET
Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-09-16
 
merkel-chce-budowac-meczety

W Warszawie ma powstać nowy meczet. Stowarzyszenie Muzułmańskie „Ahmadiyya” ogłosiło plan budowy w dzielnicy Włochy przy ulicy Dymnej. Plany budowy świątyni muzułmańskiej nie do końca spodobały się niektórym mieszkańcom dzielnicy, którzy nie chcą, aby modlitwy zakłócały ich spokój i kolidowały z tamtejszą architekturą.


W Warszawie mieszka około 11 tysięcy wyznawców islamu. Teraz Stowarzyszenie Muzułmańskie „Ahmadiyya” ogłosiło, że niedługo powstanie nowy meczet w stolicy. Zaplanowano, że świątynia powstanie w dzielnicy Włochy przy ulicy Dymnej.

Dotychczas wierni, którzy chcieli uczestniczyć w piątkowej modlitwie musieli udać się do siedziby Muzułmańskiego Związku Religijnego na ulicy Wiertniczej.

Niektórzy mieszkańcy dzielnicy Włochy zabrali głos w tej sprawie. Sprzeciwiają się tym planom budowy, gdyż nie chcą, aby modlitwy muzułmanów zakłócały ich spokój. Jak twierdzi mieszkanka tamtejszych rejonów, wprowadzając się w to miejsce, liczyła na ciszę. A teraz w miejscu, które jest tyle zieleni ma powstać meczet. Według niej budynek świątyni muzułmańskiej będzie kolidować z architekturą miejsca. Kobieta jest także zbulwersowana tym, że władze Włochów stawiają mieszkańców przed faktem dokonanym i nikt ich wcześniej nie zapytał o zdanie.

http://wirtualnapolonia.com/2015/09/16/w-warszawie-powstanie-nowy-meczet/#more-45792


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Witam to bardzo ciekawy link:
https://www.youtube.com/watch?v=aVSth73kdW4

Posłuchajcie czym jest naprawdę jest Islam. Naród polski tak mało wie o nim.
Przekażcie to dalej chyba warto.
                               
         ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
            
 
 
 
Szana towa umetuka! Dobrego, słodkiego, roku!

Polscy Żydzi obchodzą właśnie Święto Nowego Roku. Z tej okazji prezydent Andrzej Duda przesłał na ręce rabina Polski list okolicznościowy.

Rozpoczynają się dwudniowe obchody niezwykle bogatego w treści i odniesienia żydowskiego święta Nowego Roku – pisze w liście Andrzej Duda.
 Prezydent RP w dalszej części pisze m.in. o… „pomyślnej przyszłości obu narodów”.

Cieszę się, że życie społeczno-kulturalne i religijne Żydów polskich odradza się, że razem kształtujemy pomyślną przyszłość obu naszych narodów. Proszę przyjąć tradycyjne życzenia z okazji tego radosnego, pełnego nadziei święta: Szana towa umetuka! Dobrego, słodkiego, roku! – czytamy.

Szkoda, że przy tej okazji prezydent Duda nie był łaskaw odnieść się do absurdalnych roszczeń żydowskich wobec Polski i oskarżania nas o współudział w Holokauście. Z pewnością wyjaśnienie tych spraw byłoby milowym krokiem do „pomyślnej przyszłości”.

http://wirtualnapolonia.com/2015/09/15/szana-towa-umetuka-dobrego-slodkiego-roku/#more-45765
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!


Kochani,mamy jeszcze wolne miejsca na naszą pielgrzymkę do Medziugorja z Krakowa od 25.09. - 03.10.2015r. - Anielska - (pod opieką Archaniołów i Aniołów Stróżów, świętych: Hieronima, Tereski, 2-go objawienie dla Mirjany, I czwartek, piątek miesiąca, spotkania z o. Jozo Zovko i z don Pietro Zorza oraz z Widzącymi w parafii). Koszt 430 zł i 165 euro.

Proszę jak możecie o rozgłoszenie jeszcze naszej pielgrzymki, bo dochodzą mnie słuchy, że niektóre grupy zrezygnowały. Do końca nie wiadomo, kogo Bóg Ojciec wezwał przed wiekami, a Maryja dziękuje, ze odpowiedzieliśmy na Jej wezwanie.
Pozdrawiam

Ewa
Z Panem Bogiem
 
                              
    ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                              


Była islamistka zamyka japę muzułmaninowi!

https://www.youtube.com/watch?v=d5YZm_5zzJM


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
       
2015-09-20 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
 
 
Kard. Dziwisz grozi ks. Natankowi
 
http://gloria.tv/media/8ieLvZgYPYt
 
 
                              
                 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Niemcy: epidemia gwałtów przez imigrantów

 
http://pl.gatestoneinstitute.org/6534/niemcy-gwaltow-imigrantow
     
 

Polska może przyjąć znacznie więcej uchodźców niż deklarował rząd

 
Polska w ramach tzw. europejskiej solidarności ma przyjąć około 2 tysięcy uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki, na co zgodziły się wcześniej polskojęzyczne władze. Są to jednak tylko oficjalne dane, ponieważ do naszego kraju przybywają również nielegalni migranci a kolejni mogą zostać tu przysłani na polecenie Niemiec.
 
 

Na Węgrzech z powodu napływu uchodźców armia ogłosiła mobilizację rezerwistów

2015-09-20 16:19
 

Rosja i Syria wspólnie zwalczają Państwo Islamskie - USA są w tarapatach

2015-09-20 14:00
 
Wsparcie militarne Rosji zapewniło syryjskiej armii możliwość kontynuowania walki z terroryzmem. Władimir Putin pokazał w ten sposób że nie odda Syrii. Premier Izraela jest zaniepokojony tym faktem i już w poniedziałek chce udać się do Moskwy. Syria może szybko przekształcić się w wielką wojnę - tylko w tym jednym kraju znajdują się wojska aż kilkunastu państw z całego świata.
 
 

Australia: rodzice nieszczepionych dzieci nie dostaną zasiłków

http://www.geekweek.pl/aktualnosci/24221/australia-rodzice-nieszczepionych-dzieci-nie-dostana-zasilkow

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Muzułmanie przed Bazyliką św. Piotra:

http://prawica.net/2061 -

 

„Czy kochasz Allaha?”

          

 
 
Ostatni program Pospieszalskiego w tv - temat imigranci ... glosowanie sms - wynik - 97 % przeciw ........ wszystko na temat ... sondaze w tv SFAŁSZOWANE .... NA TEN TEMAT czy inne .. znalezione w necie przeciek z CBOS - Wiadomość z ostatniej chwili: przeciek z OBOP! Ostatni sprzed tygodnia sondaż dał szokujący wynik: PIS ma 65% poparcia, Kukiz 20%, SLD 8%, a PO na progu wyborczym bo tylko 6%!!! . Reakcja PO była natychmiastowa: zdjąć ZUS i zmniejszyć podatki. Następny sondaż w poniedziałek. Czy jakiś dziennikarz się tym zajmie i opublikuje wyniki???
 
George Soros MILIARDER, zdeklarowany ateista, który istnienie Boga nazywa absurdem, wydaje przewodnik dla islamskich imigrantów, w którym znajdują się mapy, przydatne numery telefonów oraz inne ułatwiające podróż informacje chce zniszczyć chrześcijaństwo w Europie z pomocą islamu
 
http://www.prawy.pl/felieton/10673-george-soros-chce-zniszczyc-chrzescijanstwo-w-europie-z-pomoca-islamu
Zbrodniarz międzynarodowy George Soros polskim bohaterem państwowym
 
 
 
 
Orban jest jedynym prawdziwym Europejczykiem - Do Europy zmierza nawet 35 mln uchodźców 
http://fakty.interia.pl/raporty/raport-imigranci-z-afryki/informacje/news-szef-wegierskiej-dyplomacji-do-europy-zmierza-nawet-35-mln-u,nId,1888252#commentsZoneListutm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome10–12 mln tylu uchodźców z Syrii chce dostać się do Unii Europejskiej (według szacunków unijnego komisarza ds. rozszerzenia Johannesa Hahna) 80 proc. – tylu niemieckich Turków żyje z zasiłków dla bezrobotnych (tzw. Hartz IV), pobierając miesięcznie 482 euro. Na każde dziecko poniżej 18. roku życia przypada im ponadto 200 euro miesięcznie, nie licząc zwolnienia z opłat za czynsz, ogrzewanie i transport publiczny (dane przedstawione przez dr Sami Alraaba z Michigan State University) 
 
POLECAM : Mały terrorysta - https://youtu.be/Wj9LLC7GZQk POTOP ISLAMSKI:  https://youtu.be/6WTMhdWttNU
 
     


POLECAM - Polish Fourth Republic IV Rzeczpospolita - Max Kolonko Mówi Jak Jest -
https://youtu.be/4_jdGII4xpQ
 
Islamscy imigranci w Europie - Czy grozi nam WOJNA? (Max Kolonko) - https://youtu.be/j91fF67xf2U
Nigel Farage vs Donald Tusk - https://youtu.be/t2-7iUZUFQ4 - cała prawda o TUSKU

bundespolizei 2025 nach bundespolizei.de - NIEMCY http://almoc.de/img.php?id=1552 Dramatyczny apel Polaków z Mariupola zapomnianych przez rząd: "Za bezpieczny dach nad głową jesteśmy gotowi sprzątać ulice w naszej Ojczyźnie!"
 
http://niewygodne.info.pl/

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Allah Być Wielki (ABW)

http://monsieurb.neon24.pl/post/125867,allah-byc-wielki-abw
 
Według "Der Spiegel" Kopacz już obiecała Merkel, że weźmie 9.200 muzułmańskich migrantów. Czy nasze państwo, które według byłego nadzorcy służb specjalnych, istnieje tylko teoretycznie, będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwo obywatelom? Nie będzie.

 Dramatyczny apel Polaków z Mariupola zapomnianych przez rząd: "Za bezpieczny dach nad głową jesteśmy gotowi sprzątać ulice w naszej Ojczyźnie!"
 
http://niewygodne.info.pl/


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Ponad 3 tysiące terrorystów zagraża bezpieczeństwu Wielkiej Brytanii

pt., 2015-09-18 21:20
http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/ponad-3-tysiace-terrorystow-zagraza-bezpieczenstwu-wielkiej-brytanii
                              
   ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Powoli szykują się do III wojny i zawierają koalicje tak jak to było przed II wojną ​                     ​

Chiny i Rosja zamierzają utworzyć sojusz obronny

sob., 2014-11-22 15:15
http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/chiny-rosja-zamierzaja-utworzyc-sojusz-obronny

Japonia przygotowuje się do wojny? Rząd wprowadza ustawę, która zezwoli na użycie

​​

siły militarnej poza krajem aby chronić sojuszników

czw., 2015-07-16 14:35
http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/japonia-przygotowuje-sie-wojny-rzad-wprowadza-ustawe-ktora-zezwoli-uzycie-sily-militarnej-
 
 

Japonia zatwierdziła nową ustawę - od dziś może wysyłać swoje wojska poza granice kraju  

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/japonia-zatwierdzila-nowa-ustawe-dzis-moze-wysylac-swoje-wojska-poza-granice-kraj
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7-dniowa nowenna za kapłanów w intencji ks.P.Natanka i uratowania jego kapłaństwa.

Kard.Dziwisz zagroził ekskomuniką,ks.Natanek ma 30 dni na decyzję


 
Papież Benedykt XVI w liście do kapłanów na Rok Kapłański pisał: Drodzy kapłani, Chrystus na was liczy. Idąc za przykładem Świętego Proboszcza z Ars, pozwólcie się Jemu zdobyć a staniecie się również wy, we współczesnym świecie posłańcami nadziei, pojednania i pokoju! Najświętszej Dziewicy zawierzam ten Rok Kapłański, prosząc Ją by wzbudziła w duszy każdego kapłana wielkoduszne odnowienie owych ideałów całkowitego oddania się Chrystusowi i Kościołowi.

Wraz z całym Kościołem, pragniemy ogarnąć modlitwą wszystkich kapłanów. Kim jest kapłan wyjaśnił w swojej książce "Dar i tajemnica" Sw. Jan Paweł II: Kapłan jest szafarzem Bożych tajemnic. Nie jest on właścicielem. Jest tym, któremu właściciel powierza swoje dobra, ażeby nimi zarządzał w sposób sprawiedliwy i odpowiedzialny. Tak właśnie kapłan otrzymuje od Chrystusa dobra zbawienia. Ażeby je we właściwy sposób rozdzielał ludziom, do których jest posłany. Chodzi o dobra wiary. I dlatego też kapłan jest człowiekiem słowa Bożego, człowiekiem sakramentu, człowiekiem „tajemnicy wiary”. Przez wiarę zyskujemy dostęp do niewidzialnych dóbr, które są dziedzictwem Odkupienia świata przez Syna Bożego. Nikt nie może się uważać za „właściciela” tych dóbr. Są one przeznaczone dla nas wszystkich. Na mocy jednak Chrystusowego ustanowienia kapłan ma tych dóbr innym udzielać.


DZIEŃ 1:
Modlitwa ze świętą Teresą z Los Andes
Z Ewangelii według św. Marka
Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy. (Mk 3, 13-15)

Św. Teresa z Los Andes:
Ofiaruję się Jezusowi za moje grzechy, za grzeszników i za uświęcenie kapłanów. Karmelitanka jest siostrą kapłana. Oboje składają jedną ofiarę całopalną za zbawienie świata.

Ojcze nasz, Zdrowaś
Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Tereso z Los Andes … módl się za nami
Św. Janie Mario Vianneyu… módl się za nami


Modlitwa za kapłanów:
Panie, Ty pragnąłeś zbawić ludzi i dlatego założyłeś Kościół jako wspólnotę braci zjednoczonych w Twojej miłości. Nie przestawaj nawiedzać nas i powoływać tych, których wybrałeś, aby byli głosem Twojego Ducha Świętego, zaczynem społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego. Wyjednaj nam u niebieskiego Ojca duchowych przewodników, których potrzebują nasze wspólnoty: prawdziwych kapłanów żywego Boga, którzy oświeceni Twoim słowem, będą umieli mówić o Tobie i uczyć innych, jak rozmawiać z Tobą. Pozwól wzrastać swojemu Kościołowi, mnożąc w nim osoby konsekrowane, które powierzają wszystko Tobie, abyś Ty mógł wszystkich zbawić. Niech nasze wspólnoty sprawują ze śpiewem i uwielbieniem Eucharystię jako ofiarę dziękczynienia za Twoją chwałę i dobroć, niech wychodzą na drogi świata, aby głosić radość i pokój - cenne dary Twojego zbawienia. Spójrz, o Panie, na całą ludzkość i okaż miłosierdzie tym, którzy szukają Cię przez modlitwę i prawe życie, ale jeszcze Cię nie spotkali: objaw się im jako Droga, która prowadzi do Ojca, jako Prawda, która wyzwala, jako Życie, które nie ma końca. Pozwól nam, Panie, żyć w Twoim Kościele w duchu wiernej służby i całkowitego poświęcenia, aby nasze świadectwo było wiarygodne i owocne. Amen.

MODLITWA W INTENCJI KSIĘDZA PIOTRA NATANKA:

Panie Jezu, Ty jesteś jedynym i wiecznym kapłanem.
Apostołom swoim kazałeś, aby na całym świecie głosili Ewangelię, aby rozgrzeszali, aby składając Ofiarę opowiadali śmierć Twoją, aż przyjdziesz. Dziękuję Ci za naszego kapłana.
On mówi, tak jak Ty, że my jesteśmy dla niego matką, ojcem, braćmi i siostrami.
Wiem , Panie jak kochasz swoich kapłanów. Niech On będzie kapłanem według Twego Serca. Niech będzie mądry i święty. A za to ze nam głosi Twoja naukę, że w Twoim imieniu nam przebacza, ze rozdaje nam Twoje Ciało, przytul go z miłością jak Jana do swego serca.
My zaś podtrzymamy w modlitwie jego ręce.


DZIEŃ 2:
Modlitwa z błogosławioną Elżbietą od Trójcy Przenajświętszej
Z Księgi proroka Izajasza
W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały». Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: «Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!» Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: «Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech». I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!» (Iz 6, 1-8)

Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej: Kapłan naprawdę jest "Pomazańcem Pańskim" i Bóg Wszechmocny, Którego niezmierzoność cały świat ogarnia, zdaje się potrzebować jego, aby móc oddawać się duszom. O, jak potężnie oddziałuje na dusze apostoł, który zawsze pozostaje u Źródła wód żywych! Może wtedy je rozlewać wokół siebie, nie opróżniając nigdy swojej duszy, albowiem jest połączony z Nieskończonością!

Pod Twoją obronę
Bł. Elżbieto od Trójcy Przenajświętszej… módl się za nami
Św. Janie Mario Vianneyu… módl się za nami


Modlitwa za kapłanów:
O Jezu, Wieczny Kapłanie, który zapaliłeś w świecie płomień nigdy nie gasnący! Dozwól uczestniczyć w niepokojach Twego Boskiego Serca tym, którzy zostali wybrani na pasterzy. Tym duszom szlachetnym,którym udzieliłeś pełni kapłaństwa, daj łaskę przynoszenia Ci zaszczytu w Twym świętym Kościele. Obok nich zaś pomnażaj nieustannie liczbę nowych i żarliwych apostołów Twego Królestwa, dla zbawienia wszystkich narodów. O Panie, spraw, aby w pokoju i pracy w niezamąconym ładzie, ludy i narody żyły w pomyślności, z Twym nie mającym granic błogosławieństwem, i aby Kościół Twój stale rozszerzał pomyślnie swoją zbawienną misję. Ocal, Panie, lud Twój i błogosław dziedzictwu Twojemu: rządź nim i prowadź go po wieczne czasy. Amen.

DZIEŃ 3:
Modlitwa ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza
Z Księgi proroka Jeremiasza
Pan skierował do mnie następujące słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię». I rzekłem: «Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!» Pan zaś odpowiedział mi: «Nie mów: "Jestem młodzieńcem", gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić» - wyrocznia Pana. I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: «Oto kładę moje słowa w twoje usta. Spójrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził». (Jr 1, 4-10)

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza: Żyjmy dla dusz…, bądźmy apostołkami…, nade wszystko zaś módlmy się za dusze kapłanów; one powinny być przeźroczystsze od kryształu. Musimy zdobyć wielu kapłanów, którzy by umieli kochać Jezusa, którzy by Go dotykali z taką samą delikatnością, jak Go w kołysce dotykała Maryja.

10 różańca
Wychowawczyni powołań kapłańskich… módl się za nami
Św. Tereso od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza… módl się za nami
Św. Janie Mario Vianneyu… módl się za nami


Modlitwa za kapłanów:
Najwyższy Kapłanie, Jezu Chryste: obdarz naszych Kapłanów swą mocą i niepojętą miłością. Uzbrój ich w cierpliwości i wyrozumiałości wobec ludzkiej słabości. Daj im niezłomne męstwo w walce z wszelkim złem. Naucz ich pasterskiej troski o zaginione owce i uczyń światłymi przewodnikami na drogach naszych zwątpień i załamań. Zanurz ich w swojej świętości, aby ich życie było ciągle żywym znakiem, w którym ludzie rozpoznają Ciebie, Panie. Amen.

DZIEŃ 4:
Modlitwa ze świętą Teresą Benedyktą od Krzyża
Z Ewangelii według św. Łukasza
Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!». A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim. (Łk 5, 1-11)

Św. Teresa Benedykta od Krzyża: Żyć życiem Eucharystii to całkowicie wyjść z ciasnoty życia własnego i wrastać w nieskończoność życia Chrystusowego. (…) Któż, jeśli ma otwartą duszę i serce, może w niej uczestniczyć nie nabierając ducha ofiary, to jest tego usposobienia, które gotowe jest poświęcić siebie i swoje małe życie osobiste dla wielkiego dzieła zbawienia?

Barka
Św. Tereso Benedykto od Krzyża… módl się za nami
Św. Janie Mario Vianneyu… módl się za nami


Modlitwa za kapłanów:
O Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzania Swojego Kościoła ustanowił kapłaństwo i rzekł do Swoich apostołów: "Żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Proście tedy Pana żniwa, by wysłał …za:http://gloria.tv/media/BqgZd2zYADK/postings/Matko Boża ratuj księdza Piotra Natanka!

http://gloria.tv/media/XYEYraGdT3Z___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Islamska inwazja jako element planu wprowadzenia NWO

Wszyscy zastanawiają się kto sponsoruje tą nagłą inwazję na Europe. Pojawiły się już liczne domysły, ale jest też jeden konkret. Chodzi o odkrycie dziennikarza Sky News, Jonathana Samuelsa, który dotarł do "książeczki uchodźcy" wyjaśniającej wszystko co trzeba aby ruszyć w drogę do "raju" w Unii Europejskiej. Okazuje się, że druk tych książeczek finansuje między innymi organizacja W2eu czyli Welcome To Europe, należąca do słynnego żydowskiego "filantropa" Georga Sorosa.


Na dostępnej w wielu językach stronie internetowej organizacji W2eu można przeczytać coś takiego:

"Witamy wszystkich podróżników podczas ich trudnej podróży i życzymy ci udanej podróży - bo wolność poruszania się jest prawem każdego!"

Poza tym można tam przeczytać wiele wskazówek odnośnie tego jak dostać się do Europy. Jest wiele adresów w różnych krajach, które mają rzekomo stanowić punkt zaczepienia dla każdego kto chce znaleźć się w Europie.

File 44314

Osoby nie korzystające z Internetu są wyposażane w napisaną po arabsku książeczkę z podstawowymi informacjami koniecznymi dla uchodźców, w tym mapami i poradami co do tego jak wyekwipować się w drogę do Europy. Jeśli działalność organizacji pana Sorosa nie jest zachęcaniem do tego co właśnie widzimy w Europie, to jak ją nazwać? Miłosierdzie czy sprawcze pomocnictwo w zalaniu Europy islamistami.

File 44315

Wśród licznych teorii co do przyczyn tej indukowanej przez kogoś migracji ludności pojawia się taka, że ma to doprowadzić do łatwiejszego wprowadzenia Nowego Porządku Świata. Stworzenie totalitarnego państwa policyjnego będzie po prostu konieczne, bo ze względu na terroryzm nie będzie się dało normalnie żyć w krajach europejskich. W takiej sytuacji mieszkańcy sami będą się cieszyli z narzucanych im ograniczeń i wszyscy będą kiwali ze zrozumieniem głowami, że ich niedogodności są koniecznością, aby mogli być bezpieczni.

File 44316

George Soros jest wiązany z planami wprowadzenia NWO od bardzo dawna, dlatego aktywność jego organizacji w podsycaniu islamskiej nawały na Europę może wskazywać na to, że jest jakiś cel nadrzędny, który chcą osiągnąć unijni lewacy i dlatego pojawiają się niemądre wypowiedzi zapraszające miliony uchodźców i media wciąż opowiadają bajkę o schorowanych ludziach, kobietach i dzieciach, uciekających z obszarów wojennego kataklizmu. Oficjalnie nie wolno tego dostrzegać, ale na szczęście widzi to zdecydowana większość społeczeństw Europy.

George Soros o nadchodzącym Nowym Porządku Świata.

https://www.youtube.com/watch?v=jFjMqujinXk

 

Organizacja W2eu czyli Welcome To Europe, należąca do słynnego żydowskiego "filantropa" Georga Sorosa rozdaje 

"książeczki uchodźcy" wyjaśniającej wszystko co trzeba aby ruszyć w drogę do "raju" w Unii Europejskiej.___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

JEŻELI KOŚCIÓŁ KATOLICKI NIE WYWYŻSZY PANA BOGA NA KRÓLA POLSKI TO MOŻE BYĆ TAK SAMO I W POLSCE, I W CAŁEJ EUROPIE.  TRUDNO ZROZUMIEĆ BISKUÓW - TYLE BIEDY DOOKOŁA, A RZĄDZĄCY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM UCZYNILI Z BOGA SWEGO SŁUGĘ,......... 

Holokaust Chrześcijan w Iraku – krwawe biesiady: ludobójstwo na niespotykaną dotąd w historii skalę: krzyżowanie – ścinanie dzieciom główek i nabijanie ich na pal…… MEDIA MILCZĄ!!! | forumemjot dla Polski

https://forumemjot.wordpress.com/2014/08/10/holokaust-chrzescijan-w-iraku-krwawe-biesiady-ludobojstwo-na-niespotykana-dotad-w-historii-skale-krzyzowanie-scinanie-dzieciom-glowek-i-nabijanie-ich-na-pal-media-milcza/


    


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Historia Krwawego Księżyca od czasów Chrystusa


Tetrada zbiega się z dwoma dość  znaczącymi świętami żydowskimi: Paschą i Świętem  Namiotów. Przypomina się proroctwo Joela 2:31 z Biblii Hebrajskiej, które mówi  “Słońce zamieni się w ciemności, i Księżyc w krwi, zanim przyjdzie  wielki i straszny dzień Pana .”

Od czasów Chrystusa tetrady zdarzyły się czterokrotnie i zawsze towarzyszyły im bardzo ważne wydarzenia:

162 – 163 –  prześladowania Żydów i chrześcijan… przez Rzym

795 – 796 – Walki Rzymu i Islamu o dominację

842 – 843  – Watykan zaatakowany przez afrykańskich Islamczyków

860 – 861 –  Powstrzymanie Islamu od objęcia we władanie Europy

1493 – 1494 – Żydzi wygnani z Hiszpanii, narodziny nowego świata (Zachodniego)

1949-1950  – odrodzenie Izraela, wyzwolenie się od Arabów.

Cztery całkowite zaćmienia Księżyca wystąpiły w okresie  Paschy i uczty Tabernakulum  w latach 1949-1950 podczas I arabsko – izraelskiej wojny o niepodległość po której Izrael stał się  znowu  narodem po raz pierwszy od 2000 lat. Pierwszy na rząd stałe objął urząd 25 stycznia 1949 roku (w roku 1948  Izrael miał rząd przejściowy) W ten sposób “Tetrada czterech krwawych księżyców” łączy tamte wydarzenia. 14 maja, 1948r. – Izrael ogłosił niepodległość

1967 – 1968 –  Izraelska zwycięska wojna 6 dniowa. wojny. Cztery całkowitego zaćmienia Księżyca wystąpiły także w okresie na żydowskiej Paschy i uczty Tabernakulum w latach 1967-1968. Zbiegły się z Wojną Sześciodniową, gdy Izrael odbił Jerozolimę. Izrael powołał się na prawo samoobrony, uderzając 5 czerwca 1967 na  Egipt . Pod Izraelską kontrolę przeszły: Judea, Samaria, Gaza, Półwysep Synaj i Wzgórza Golan.

 

Tak się teraz zastanawiam. Czy i tym razem na Bliskim Wschodzie wydarzy się coś?Tak wzór wszystkich Tetrads… pokazuje że walki o dominację na świecie pomiędzy Izraelem, Islamem, i Katolicyzmem odegrały rolę za każdym razem na . W oparciu o ten  fakt, wiemy, że walka  w tej Tetradzie  odbędzie się  dominację nad światem…

Widać że w sposób nieunikniony zbliża się…

OSTATNIA BITWA O DOMINACJĘ NA ŚWIECIE pomiędzy:

Izraelem & Kościół pogan, Narodami Islamu, i Kościoła  Katolickiego

Czy czeka nas finalizacja planów ostatecznego rozwiązania, New World Order i ich nadzieje na dominację nad światem przez politykę, ekonomię i religię.

JEDNEGO RZĄDU ŚWIATOWY

 

JEDEN ŚWIAT RELIGII

 

JEDEN ŚWIAT WALUTY

A może będzie tak  jak tu zapisano (Dzieje Apostolskie 2:20) : „Słońce zmieni się w ciemności, a Księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pański”.

za:http://3obieg.pl/historia-krwawego-ksiezyca-od-czasow-chrystusa

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Obrady 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ odbędą się w dniach 28 września – 6 października 2015 r.

Szymon Peres do papieża Franciszka: Stwórzmy ONZ Religii,

 walczmy z terroryzmem

 http://wyborcza.pl/1,76842,16583959,Szymon_Peres_do_papieza_Franciszka__Stworzmy_ONZ_Religii_.html#ixzz3mBGeKMAo

----------------------------------------------------------------------------------------

Franciszek znów spotka się z Władimirem Putinem

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/papiez-franciszek-spotka-sie-z-wladimirem-putinem-w-nowym-jorku,575912.html

Watykańska i palestyńska flaga w ONZ

http://pl.radiovaticana.va/news/2015/08/29/watyka%C5%84ska_i_palesty%C5%84ska_flaga_w_onz/1168332___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Przez internet będzie transmisja na żywo - polecam.

DIECEZJALNA PIELGRZYMKA DO SKRZATUSZA - NIEDZIELA 20 WRZEŚNIA 2015

7:30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP w Sanktuarium

 

8:00 – Msza Święta koncelebrowana w Sanktuarium - przewodniczy i homilię głosi - ks. dr Tomasz Tomaszewski

 

10:00 – Program modlitewny ze świadectwem rodziny z misji na Syberii - TRANSMISJA

http://dobremedia.org/index.php/aktualnosci/140-spotkanie-mlodych-w-skrzatuszu-i-odpust-diecezjalny-na-zywo

 

11:40 – Wniesienie wieńców żniwnych. Wprowadzenie w Eucharystię - TRANSMISJA

 

12:00 – EUCHARYSTIA – przewodniczy i homilię głosi Biskup Diecezjalny Edward Dajczak - TRANSMISJA

 

14:00 - 15:00 – Przerwa na posiłek

 

15:00 – Nabożeństwo maryjne z zawierzeniem diecezji w opiekę Matki Bożej Bolesnej.

 

Źródło: www.koszalin.opoka.org.pl


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

        

DIECEZJALNE SPOTKANIE MŁODYCH 

- "POLE MIŁOSIERDZIA" - SOBOTA 19 WRZEŚNIA 2015 - 

TRANSMISJA W CAŁOŚCI Z WYJĄTKAMI

 

http://dobremedia.org/index.php/aktualnosci/140-spotkanie-mlodych-w-skrzatuszu-i-odpust-diecezjalny-na-zywo

 

13.00 wniesienie Piety i kopii Krzyża ŚDM, powitanie przez Księdza Biskupa Edwarda Dajczaka

 

13.15 „Przemienieni, by przemieniać" - koncert uwielbienia Michała Króla z zespołem

 

14.45 "Wyrwani z niewoli" - świadectwo Piotra i Jacka - TRANSMISJA FRAGMENTÓW

 

16.00 przerwa na ciepły posiłek, czas dla bliźniego, możliwość prywatnej modlitwy w Sanktuarium

 

17.30 gromadzenie się w namiocie (Diakonia Muzyczna)

 

18.00 „Pole Miłosierdzia" - celebracja sakramentu pokuty i adoracja Najświętszego Sakramentu

 

20.00 „Jezu, ufam Tobie” - uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Edwarda Dajczaka zakończona radosnym uwielbieniem oraz posłaniem "Misjonarzy Miłosierdzia"

 

 

 

DIECEZJALNA PIELGRZYMKA DO SKRZATUSZA - NIEDZIELA 20 WRZEŚNIA 2015

 

 

 

7:30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP w Sanktuarium

 

8:00 – Msza Święta koncelebrowana w Sanktuarium - przewodniczy i homilię głosi - ks. dr Tomasz Tomaszewski

 

10:00 – Program modlitewny ze świadectwem rodziny z misji na Syberii - TRANSMISJA

 

11:40 – Wniesienie wieńców żniwnych. Wprowadzenie w Eucharystię - TRANSMISJA

 

12:00 – EUCHARYSTIA – przewodniczy i homilię głosi Biskup Diecezjalny Edward Dajczak - TRANSMISJA

 

14:00 - 15:00 – Przerwa na posiłek

 

15:00 – Nabożeństwo maryjne z zawierzeniem diecezji w opiekę Matki Bożej Bolesnej.

 

Źródło: www.koszalin.opoka.org.pl

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Putin szykuje się do wojny z Państwem Islamskim

2015-09-17 21:26
​ ​
http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/putin-szykuje-sie-wojny-panstwem-islamskim
 

Obama przyznał publicznie, że to USA szkoli żołnierzy Państwa Islamskieg

​ ​

2015-07-08 14:16

​   ​