2014-09-Wrzesien

2014-09-wrzesien

Warto odświeżyć pamięć : )

Zapraszamy :Wrzesień  2013 - CLICK


RADIO CHRYSTUSA KRÓLA
 Jeśli chcesz słuchać RADIA
SŁUCHAJ - CLICK


OBJAWIENIA BOŻE.

 

Nie ma "objawień" prywatnych, ani państwowych a tylko Boże.  
Czy św. Paweł miał też objawienie prywatne?
Mój kierownik duchowy uczył mnie, że gdy ktoś słyszy GŁOS a ma POKÓJ w sercu - to jest głos Boży lub innych Osób z Nieba. Natomiast jeśli jest w sercu niepokój to demon.

----------------

Panie Jezu - otrzymuję filmy i to ostatnio nawet kilka, w których kapłani mówią swoją opinię o tzw. wizjonerach. W tym filmie ks. Bogusław tłumaczy DAR LOKUCJI. Ks. Bogusław zna mnie osobiście i nigdy nie mówił o mnie nic złego  i nie miał do mnie żadnych uwag. Każdy kapłan wie, jak powinien reagować na coś, co nie jest zgodne z Pismem Świętym i z Prawdą Bożą - najpierw upomnieć osobiście, listownie, czy telefonicznie. Ks. Stanisław Małkowski wymieniał moje nazwisko wypowiadając się nieprzychylnie i negatywnie o mnie publicznie a
nawet ze mną nie rozmawiał.
Ks. Tadeusz Kiersztyn publicznie mnie krytykował, oczerniał i znieważał co pozostanie historią do końca świata a książki swoje powysyłał na cały świat. Nigdy ze mną nie rozmawiał.
Ks. Piotr Natanek także zna mnie osobiście i nigdy nie miał do mnie żadnych uwag, a nawet telefonicznie pytałam go o wiele, radziłam się i słuchałam go, a teraz publicznie mnie krytykuje i nawet wyśmiewa się, że piszę rymami.
Czy któryś z krytykujących mnie, czy nawet jako bliźniego pytał Ciebie Panie Jezu, czy tak może i czy ma rację tak czyniąc?
Zawsze współpracuję z moimi kierownikami duchowymi - kapłanami o wykształceniu DOKTOR i słucham ich. Tymi oskarżeniami obrażająCiebie - Pana Boga a także kapłanów, których mi dałeś.

 

Pan Jezus:

" Mieczysławo, już raz prosiłaś, abym ci odebrał Moje ŁASKI i zabrałem ci ten przepiękny DAR WIDZENIA I SŁYSZENIA MNIE. I już raz żałowałaś, że odebrałem ci tę piękną ŁASKĘ. Mówiłem ci już wiele razy:"SŁUCHAJ BOGA A NIE CZŁOWIEKA". Owszem są osoby, którym się wydaje, że słyszą głos Boży, ale do ciebie My prawdziwie mówimy. Jak ktoś nie chce, to niech nie wierzy.
Ja przychodzę do miłujących Mnie, bo ci którzy powinni słuchać, to niestety nie chcą, bo nie wierzą. Nie chcą, bo czują się niegodni. Nie chcą, bo są pyszni i zdaje się im, że wiedzą "lepiej".

Ja mówię do wielu osób, ale nie mogę "się doprosić", aby posłuchali głosu Mego i wdrażali w życie.
Jesteś Moim dobrym "owocem" w ogrodzie obfitości ŁASK BOŻYCH. Dziękuję ci, że uwierzyłaś i że jesteś Moim - Naszym"echem", gdyż wiele, wiele dusz powróciło do Ołtarza Mszy Świętych.
Wielu grzeszników "przejrzało" i to jest świadectwo niezmierzonej wiary w Boże Miłosierdzie.
Ty zobaczyłaś i dotknęłaś, a wielu uwierzyło Mnie przez ciebie. Z pracy naszej owoce są wielkie i tym najbardziej się cieszę Ja i całe Niebo. Amen.

Twój Jezus Wszechmogący z całą Trójcą Świętą".

Dziękuję Tobie mój ukochany Jezuniu, że wytłumaczyłeś wszystkim, bo jak wiesz jestem wrażliwa na kłamstwa.
Katolicy powinni wspierać się i łączyć, chociaż mają inne zdania na różne tematy. Doskonały jest tylko Pan Bóg,
a wrogów chrześcijanie mają bez liku. Jeśli my sami będziemy siebie niszczyć, to chrześcijaństwo nie ostoi się.--------------------------------------------------------

Panie Jezu, bardzo prosimy o błogosławieństwo dla ks. Wiesława, który pięknie mówi o Tobie KRÓLU naszym.

Pan Jezus:

" W jego sercu odpoczywam.
W jego kościele dusze zdobywam.
Tak, to prawda - kapłan Wiesław, Mój wybrany
jest bardzo Chrystusowi Królowi odddany.

Na ten czas ogólnego zamieszania,
wielu kapłanów nie ma własnego zdania.
Wielu jest pod panowaniem Mojego wroga,
a wtedy parafia jest w Moje Łaski uboga.

Moi wrogowie opanowują całą sytuację światową
a  różne organizacje nazywają się "ODNOWĄ".
Tak - Mój umiłowany kapłanie Wiesławie,
ty nie ulegasz wrogiej Królowi wrzawie.

Trzymaj się Mojej Przyjacielskiej dłoni,
a Duch Święty twoich wrogów poskromi.

Pamiętaj - Msza Święta to nie jest żadna "uczta", ani ostatnia "wieczerza" w czwartek,
lecz Moje cierpienie w piątek i Mojego konania początek.

 Zawsze zwracaj się do Mnie jak do Przyjaciela
i rozdawaj Moje Łaski - ludzkości Zbawiciela.
Jestem twoim Bratem - módl się razem ze Mną
i pilnuj, aby żadna MODLITWA nie była "nadaremną".

Otoczony jesteś wieloma Aniołami i pamiętaj zawsze o nich
a Ja obdarzam cię całej Trójcy Świętej Błogosławieństwami i miej ufność w Niej.
Twój Jezus Chrystus - KRÓL,
który dziękuje ci, że rozumiesz jaki jest Mój ból".
 

-szukam-
Poniedziałek, 29 września 2014
ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW
MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
Święto

Święty Michale Archaniele - broń prosimy naszą ukochaną Ojczyznę - Polskę przed wrogami

Przyślij swoich Aniołów, aby czuwały nad bezpieczeństwem Polski.

                                     

Święty Michał Archanioł:

Maryja rozpostarła płaszcz ochronny nad Polską.
Wasi patronowie czuwają nad każdą wioską.
Ja jestem postrachem waszych wrogów
i posyłam wam moc swoich Aniołów.

Jednak nasz ukochany Jezus Chrystus Król
nie może doprosić się biskupów o zamianę ról.
Są pyszni i przewrotni ci najważniejsi w Kościele rządzący
i ogólnie wszędzie dumnie panujący.

Jeśli nadal będzie Jezus Chrystus w niewoli,
to wszystko będzie ginąć na zawsze powoli.
 Dlaczego ludzie nie są posłuszni Trójcy Świętej?

Dlaczego nie chcą powiedzieć - STOP - wojnie rozpoczętej?

POKÓJ  NA ŚWIECIE ZALEŻY
 OD BISKUPÓW I PAPIEŻA
I NIESTETY, ALE WSZYSTKO KU KOŃCOWI ZMIERZA.

 

Dla waszegoRADIA"CHRYSTUSA KRÓLA"
winni być nieustanni darczyńcy,
którzy powinni prześcigać się w ofiarowaniu donacji.

Jeśli  niebędzie Jezus Chrystus
 oficjalnie uznany waszym KRÓLEM,
ZIEMIA okryje się okrutnym bólem.

I wszystko przepadnie, i wszystko przeminie,
a na ziemi nawet przyroda zginie
od bomb, chemii i wielkiej zarazy,
a wtedy wkroczy Jezus Chrystus - BÓG bez skazy
i powie: TERAZ NASTANIE SPRAWIEDLIWOŚĆ
i nie będzie działała nawet Jezusa litość.

JA - MICHAŁ ARCHANIOŁ OSTRZEGAM MIESZKAŃCÓW ZIEMI
PORZUĆCIE WSZELKI GRZECH I POWRACAJCIE DO TRÓJCY ŚWIĘTEJ,
KTÓRA WASZE SERCA ODMIENI.
DUŻO RAZY NIE WYKORZYSTALIŚCIE ŁASK BOŻYCH PRZEZ PYSZNE DUCHOWIEŃSTWO   
I DO TRÓJCY ŚWIĘTEJ NIEPOSŁUSZEŃSTWO.

TO MÓWI WAM JUŻ KTÓRYŚ RAZ - MICHAŁ ARCHANIOŁ WALECZNY,
KTÓRY CIĄGLE WALCZY Z DEMONAMI W OBRONIE LUDZKOŚCI,
BO WIE, ŻE BEZ JEZUSA CHRYSTUSA - KRÓLA
NA ZIEMI NIE MA ŻADNEJ PRZYSZŁOŚCI".

*************************************

Panie Jezu - prosimy o dalsze wskazówki dla nas.

PAN JEZUS:

"NA POCZĄTKU BYŁO "SŁOWO",
KTÓRE PRZYJĘLIŚCIE PIĘKNIE DUCHOWO.
TERAZ PRZYCHODZĘ DO WAS, ABYŚCIE DO CZYNU PRZYSTĄPILI
I W MOJE ŁASKI NIE WĄTPILI.

ZA DOTYCHCZASOWE WASZE DZIAŁANIA DLA MNIE - KRÓLA
DZIĘKUJE, GDYŻ UCICHŁA NIEJEDNA AWANTURA.
TERAZ WIEDZĄ MOI ZWOLENNICY,
ŻE BÓG OJCIEC SWOICH WIERNYCH NIE ZLICZY.

ALE MOI WROGOWIE SĄ Z DEMONAMI W ZMOWIE
I CHCĄ WAM PRZESZKADZAĆ W KAŻDEJ DOBIE.
ALE WY NIE PODDAWAJCIE SIĘ I JEZUSA CHRYSTUSA - KRÓLA WYWYŻSZAJCIE.

          PAMIĘTAJCIE, ŻE NA ŚWIECIE OBWINIAM MOICH PASTERZY,
GDYŻ POWINNI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI ŚWIAT ZAWIERZYĆ.
JA PRZYCHODZĘ DO SWOICH KAPŁANÓW,
ALE ONI OBRALI SOBIE INNYCH "PANÓW".

DLATEGO SĄ WIELKIE TRUDNOŚCI,
GDYŻ JEZUS CHRYSTUS W SERCACH TYLKO "GOŚCI".
A WINIEN NA STAŁE MIESZKAĆ W WASZYCH SERCACH,
I NIE BYŁOBY ŚLADU PO INNOWIERCACH".Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do stworzeń, są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego (z 14 lutego 1969 r.) istniały trzy odrębne święta: św. Michała czczono 29 września, św. Gabriela - 24 marca, a św. Rafała - 24 października. Obecnie wszyscy trzej archaniołowie są czczeni wspólnie.

Archanioł Michał depcze bestię
W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem.
Hebrajskie imię Mika'el znaczy "Któż jak Bóg". Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, Archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem "Któż jak Bóg" wypowiedzieć wojnę szatanom.
W Piśmie świętym pięć razy jest mowa o Michale. W księdze Daniela jest nazwany "jednym z przedniejszych książąt nieba" (Dn 13, 21) oraz "obrońcą ludu izraelskiego" (Dn 12, 1). Św. Jan Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich, walczącego z szatanem (Ap 12, 7). Św. Juda Apostoł podaje, że jemu właśnie zostało zlecone, by strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci (Jud 9). Św. Paweł Apostoł również o nim wspomina (2 Tes 4, 16). Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Jeszcze bardziej znaczenie św. Michała akcentują księgi apokryficzne:Księga Henocha, Apokalipsa Barucha czy Apokalipsa Mojżesza, w których Michał występuje jako najważniejsza osoba po Panu Bogu, jako wykonawca planów Bożych odnośnie ziemi, rodzaju ludzkiego i Izraela. Michał jest księciem aniołów, jest aniołem sądu i Bożych kar, ale też aniołem Bożego miłosierdzia. Pisarze wczesnochrześcijańscy przypisują mu wiele ze wspomnianych atrybutów; uważają go za anioła od szczególnie ważnych zleceń Bożych. Piszą o nim m.in. Tertulian, Orygenes, Hermas i Didymus. Jako praepositus paradisi ma ważyć dusze na Sądzie Ostatecznym. Jest czczony jako obrońca Ludu Bożego i dlatego Kościół, spadkobierca Izraela, czci go jako swego opiekuna. Papież Leon XIII ustanowił osobną modlitwę, którą kapłani odmawiali po Mszy świętej z ludem do św. Michała o opiekę nad Kościołem.
Kult św. Michała Archanioła jest w chrześcijaństwie bardzo dawny i żywy. Sięga on wieku II. Symeon Metafrast pisze, że we Frygii, w Małej Azji, św. Michał miał się objawić w Cheretopa i na pamiątkę zostawić cudowne źródło, do którego śpieszyły liczne rzesze pielgrzymów. Podobne sanktuarium było w Chone, w osadzie odległej 4 km od Kolosów, które nosiło nazwę "Michelion". W Konstantynopolu kult św. Michała był tak żywy, że posiadał on tam już w VI w. aż 10 poświęconych sobie kościołów, a w IX w. kościołów i klasztorów pod jego wezwaniem było tam już 15. Sozomenos i Nicefor wspominają, że nad Bosforem istniało sanktuarium św. Michała, założone przez cesarza Konstantyna (w. IV). W samym zaś Konstantynopolu w V w. istniał obraz św. Michała, czczony jako cudowny w jednym z klasztorów pod jego imieniem. Liczni pielgrzymi zabierali ze sobą cząstkę oliwy z lampy płonącej przed tym obrazem, gdyż według ich opinii miała ona własności lecznicze. W Etiopii każdy 12. dzień miesiąca był poświęcony św. Michałowi.
W Polsce powstały dwa zgromadzenia zakonne pod wezwaniem św. Michała: męskie (michalitów) i żeńskie (michalitek), założone przez błogosławionego Bronisława Markiewicza (+ 1912, beatyfikowanego przez kard. Józefa Glempa w Warszawie w czerwcu 2005 r.).
Św. Michał Archanioł jest patronem Cesarstwa Rzymskiego, Papui Nowei Gwinei, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier i Małopolski; diecezji łomżyńskiej; Amsterdamu, Łańcuta, Sanoka i Mszany Dolnej; ponadto także mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. Przyzywany jest także jako opiekun dobrej śmierci.

W ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, tarcza z napisem: Quis ut Deus - "Któż jak Bóg", wag
a.Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi wolę Bożą
Gabriel po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela (Dn 8, 15-26; 9, 21-27). W pierwszym wypadku wyjaśnia Danielowi znaczenie tajemniczej wizji barana i kozła, ilustrującej podbój przez Grecję potężnych państw Medów i Persów; w drugim wypadku archanioł Gabriel wyjaśnia prorokowi Danielowi przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach lat. Imię "Gabriel" znaczy tyle, co "mąż Boży" albo "wojownik Boży". W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1, 11-20. 26-31) przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje także Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego.
Według niektórych pisarzy kościelnych Gabriel był aniołem stróżem Świętej Rodziny. Przychodził w snach do Józefa (Mt 1, 20-24; 2, 13; 2, 19-20). Miał być aniołem pocieszenia w Ogrójcu (Łk 22, 43) oraz zwiastunem przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Mt 28, 5-6) i przy Jego wniebowstąpieniu (Dz 1, 10). Niemal wszystkie obrządki w Kościele uroczystość św. Gabriela mają w swojej liturgii tuż przed lub tuż po uroczystości Zwiastowania. Tak było również w liturgii rzymskiej do roku 1969; czczono go wówczas 24 marca, w przeddzień uroczystości Zwiastowania. Na Zachodzie osobne święto św. Gabriela przyjęło się dopiero w wieku X. Papież Benedykt XV w roku 1921 rozszerzył je z lokalnego na ogólnokościelne. Pius XII 1 kwietnia 1951 r. ogłosił św. Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Św. Gabriel jest ponadto czczony jako patron dyplomatów, filatelistów, posłańców i pocztowców. W 1705 roku św. Ludwik Grignion de Montfort założył rodzinę zakonną pod nazwą Braci św. Gabriela. Zajmują się oni głównie opieką nad głuchymi i niewidomymi.

W ikonografii św. Gabriel Archanioł występuje niekiedy jako młodzieniec, przeważnie uskrzydlony i z nimbem. Odziany w tunikę i paliusz, czasami nosi szaty liturgiczne. Na włosach ma przepaskę lub diadem. Jego skrzydła bywają z pawich piór. Szczególnie ulubioną sceną, w której jest przedstawiany w ciągu wieków, jest Zwiastowanie. Niekiedy przekazuje Maryi jako herold Boży zapieczętowany list lub zwój. Za atrybut służy mu berło, lilia, gałązka palmy lub oliwki.Archanioł Rafał prowadzi Tobiasza
Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z "siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański" (Tb 12, 15). Występuje w niej pod postacią ludzką, przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę. Ratuje go z wielu niebezpiecznych przygód, przepędza demona Asmodeusza, uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. Hebrajskie imię Rafael oznacza "Bóg uleczył".
Ponieważ zbyt pochopnie używano imion, które siedmiu archaniołom nadały apokryfy żydowskie, dlatego synody w Laodycei (361) i w Rzymie (492 i 745) zakazały ich nadawania. Pozwoliły natomiast nadawać imiona Michała, Gabriela i Rafała, gdyż o tych wyraźnie mamy wzmianki w Piśmie świętym. W VII w. istniał już w Wenecji kościół ku czci św. Rafała. W tym samym wieku miasto Kordoba w Hiszpanii ogłosiło go swoim patronem.
Św. Rafał Archanioł ukazuje dobroć Opatrzności. Pobożność ludowa widzi w nim prawzór Anioła Stróża. Jest czczony jako patron aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców i żeglarzy.

W ikonografii św. Rafał Archanioł przedstawiany jest jako młodzieniec bez zarostu w typowym stroju anioła - tunice i chlamidzie. Jego atrybutami są: krzyż, laska pielgrzyma, niekiedy ryba i naczynie. W ujęciu bizantyjskim ukazywany jest z berłem i globem.
 
 
 
Z Księgi Apokalipsy
św. Jana Apostoła

12, 1-17

Walka Michała ze Smokiem


Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów - a na głowach jego siedem diademów - i ogon jego zmiata trzecią część gwiazd niebieskich: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecię. I porodziła Syna - Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. 
I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan; zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: "Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i morzu, bo zstąpił na was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu". 
A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę. I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża. A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił. I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa.

-szukam-


"Cud bycia kobietą - dr Jadwiga Pulikowska"

-szukam-

Wojciech Sumliński: Lobotomia 3.0- 30 lat holocaustu prawdy o Jego śmierci


Maszerowali grupkami i pojedynczo, nierównym powolnym krokiem, niektórzy
jechali na inwalidzkich wózkach. Na honorowym miejscu, na czele konduktu
pogrzebowego generała Wojciecha Jaruzelskiego, obok członków rodziny
przemieszczali się jego najbliżsi współpracownicy, Jerzy Urban, Czesław
Kiszczak i inni. Ostatnia droga twórcy stanu wojennego odbywała się z
honorami, w asyście kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego, a kilka
godzin wcześniej, podczas Mszy Świętej w Katedrze zebrani mogli usłyszeć z
ust najwyższych dostojników państwowych, że zmarły był patriotą, który
kochał Polskę. Obrał po prostu inną drogę, niż oponenci, ale przecież nie
kochał przez to Ojczyzny mniej, niż oni.
Innymi słowy generał Wojciech Jaruzelski był patriotą, podobnie jak generał
Czesław Kiszczak, Jerzy Urban, czy wielu innych decydentów PRL - to "wiedza"
dziś już nam wdrukowana, podobnie jak "wiedza" o tym, że byli "ludźmi
honoru". Przewiduję, że w rzeczywistości jutra ci sami "ludzie honoru"
zostaną ogłoszeni świeckimi, narodowymi świętymi, obok prawdziwie Świętego
Księdza Jerzego Popiełuszki. By wyjaśnić, że ta pozornie karkołomna teza nie
zahacza o fantastykę, począwszy od dziś przez cały październik w
poniedziałki i piątki będę prezentował fragmenty mojej najnowszej książki
"Lobotomia 3.0 - trzydzieści lat holocaustu prawdy o Jego śmierci", której
premiera odbędzie się dziś (29 września) o godzinie 18 45 w Domu Pielgrzyma
"Amicus" obok Kościoła Świętego Stanisława Kostki w Warszawie. (Jednym z
gości spotkania będzie przyjaciel Błogosławionego Księdza Jerzego
Popiełuszki, ksiądz Stanisław Małkowski, z którym przed kilku dniami byłem
na przedpremierowych spotkaniach autorskich w Kanadzie. Poniżej zamieszczam
link do impresji na temat pobytu księdza Małkowskiego w Kanadzie,
przygotowanej przez Violettę Kardynał, wspaniałą polską dziennikarkę z
Toronto).

Sprawa zabójstwa księdza Jerzego, nazywana słusznie zbrodnią założycielską
III RP, była dla mnie zawsze czymś więcej, niż tylko dziennikarską sprawą.
Jako młody chłopak, mieszkałem opodal kościoła Św. Stanisława Kostki w
Warszawie i byłem stałym uczestnikiem Mszy Świętych, w których homilie
wygłaszał ksiądz Jerzy. Cała moja rodzina, nieżyjąca matka, jej nieżyjące
już siostry i rodzice - moje ciotki i dziadkowie - wszyscy mieszkali w
promieniu kilkuset metrów od tej żoliborskiej świątyni. Siłą rzeczy
spotykaliśmy się tu na coniedzielnych Mszach Świętych, ale także na
comiesięcznych Mszach za Ojczyznę. Stąd szliśmy na coniedzielne spacery, na
zielone tereny Żoliborza, najczęściej w okolice nadwiślańskiego parku opodal
Cytadeli warszawskiej bądź na przepięknie położoną Kępę Potocką, gdzie
onegdaj odbywały się festyny, gry i zabawy dla dzieci, gdzie można było
wypożyczyć kajak i zjeść doskonale przyprawioną smażoną kiełbasę. Jej smak
pamiętam po dziś dzień, tak, jak pamięta się smak dzieciństwa...

Żoliborska Świątynia pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki z jej
charyzmatycznym kapłanem, księdzem Jerzym Popiełuszką, była nieodłącznym
elementem tych coniedzielnych wypraw. To był "mój" kościół lat dziecinnych i
okresu wczesnej młodości, to był "mój" ksiądz, na homiliach którego się
wychowywałem i którego śmierć wraz z całą rodziną głęboko przeżyłem. Miałem
wówczas 15 lat i nie marzyłem nawet, że dane mi będzie powrócić do tej
sprawy, jako dziennikarzowi. Stało się tak za sprawą spotkania z
prokuratorem Andrzejem Witkowskim w połowie lat 90. Byłem zafascynowany
postacią tego niezwykłego człowieka, który każdy dzień zaczynał Mszą Świętą,
który zawsze mówił to, co myślał i robił to, co mówił, a który do tego był
profesjonalistą - w trakcie prokuratorskiej służby, oskarżając w ponad
trzystu sprawach o zbrodnie, nigdy nie poniósł nawet jednej porażki. Andrzej
Witkowski uważał, że prawdziwe okoliczności śmierci księdza Jerzego są tak
trudne do ustalenia, bo wiążą się z szeregiem innych spraw z okresu lat 80,
90, a nawet okresu późniejszego. Jej ruszenie miało być niczym uruchomienie
pierwszej kostki domina, po uruchomieniu której najnowsza historia Polski
miała być pisana na nowo. Z tych wszystkich powodów prokurator Witkowski
wierzył, że sprawa zamordowania księdza Jerzego nie jest historyczną.
Potwierdzały to m.in. tajemnicze zgony kilkunastu osób w latach 90 i okresie
późniejszym, w tym śmierć głównych świadków, których zeznania złożone w
postępowaniu prokuratorskim całkowicie podważyły wersję "ustaloną" w
Procesie Toruńskim. Te tragedie, nigdy nie wyjaśnione, pośrednio
potwierdzały, że są ludzie, którzy cały czas trzymają rękę na pulsie. Zajęło
mi kilka lat, nim w to uwierzyłem i przyznałem Witkowskiemu rację. Idąc w
swoim dziennikarskim śledztwie wyznaczonymi przez niego tropami napisałem
dwie książki o tajemnicy tej zbrodni. Pierwsza zatytułowana "Kto naprawdę Go
zabił?", mimo, iż zawierała skanowane, nie znane opinii publicznej i
opatrzone klauzulą najwyższej tajności dokumenty całkowicie podważające
wersję toruńską, spotkała się z "zaciszeniem".

Po jej wydaniu nikt ze mną nie polemizował, nie zarzucał pisania nieprawdy.
Po prostu cisza. Zaintrygowany odbyłem szereg spotkań, m.in. z
zaprzyjaźnionymi biskupami i prymasem Józefem Glempem. To ostatnie,
zaplanowane na 30 minut, trwało 6 godzin... Okazało się, że u każdego z
moich rozmówców, był ktoś przede mną. W jednym przypadku, u biskupa Głódzia,
moją wizytę uprzedził Stanisław Iwanicki, minister sprawiedliwości w rządzie
AWS, który od czasu, gdy od wspólnego znajomego dowiedział się, że pracuję
nad książką o tajemnicy śmierci księdza Jerzego starał się do mnie zbliżyć
zachowując pozory życzliwości (zaproponował, byśmy byli po imieniu). W innym
znany scenarzysta, moralista i "autorytet moralny" Krzysztof Piesiewicz, w
jeszcze innym ksiądz Andrzej Przekaziński, dyrektor Muzeum Archidiecezji
Warszawskiej, który przedstawiał się jako przyjaciel księdza Jerzego, w
rzeczywistości zaś był tajnym współpracownikiem SB. Wszystkie te osoby przy
wsparciu "autorytetów moralnych" wykonały dużą pracę, by zdyskredytować moją
książkę i osobę prokuratora Witkowskiego. Wykonały ją w ciszy, skrycie.
Poruszony metodami oszczerców postanowiłem napisać drugą książkę, tym razem
o tajnych operacjach służb specjalnych PRL, ukierunkowanych na utrzymanie w
tajemnicy okoliczności śmierci księdza Jerzego. Praca zajęła rok i gdy
książkę miałem już przekazać wydawnictwu, skradziono mi komputer wraz ze
wszystkimi dokumentami i innymi niezbędnymi materiałami. Odtworzenie
utraconej pracy zajęło kolejny rok. Uzgodniony z wydawnictwem termin oddania
gotowej do druku książki mijał 30 maja 2008 roku. Pracowałem nocami, by go
dotrzymać, ale wszystko skończyło się siedemnaście dni wcześniej, 13 maja
2008 roku, gdy do mojego mieszkania wkroczyli funkcjonariusze Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zabrali mi półtora tysiąca stron tajnych
dokumentów dotyczących okoliczności śmierci księdza Jerzego Popiełuszki i
wiele innych materiałów. I choć nie miały one nic wspólnego z - absurdalnym
samym w sobie - zarzutem, jaki mi postawiono, nie odzyskałem ich już nigdy.
Po napisaniu kilkudziesięciu skarg wskazujących na bezprawność odebrania mi
dokumentów niezbędnych do napisania książki, podczas jednej z ostatnich
wizyt w prokuraturze zwróciłem się do prowadzącej sprawę Jolanty Mamej: pani
prokurator, czy jest szansa, że kiedykolwiek oddacie mi te dokumenty?
Odpowiedź była tyleż krótka, co treściwa i składała się z jednego tylko
słowa: "nie." Żadnego "nie, ponieważ...", po prostu - "nie".

IPN ogłasza kolejne nazwiska ekshumowanych na Powązkach! IPN ogłasza kolejne
nazwiska ekshumowanych na Powązkach

Tak naprawdę dopiero wtedy zaczęły mi spadać łuski z oczu. Zrozumiałem, że
wyjęcie z muru fałszu tak dużej "cegły", jaką stanowi tajemnica śmierci
księdza Jerzego, spowodowałoby wyłom na tyle poważny, że mur mógłby runąć. A
to musiałoby sprawić, że najnowsza historia Polski - oraz historie jej
rozlicznych "bohaterów" - byłyby pisane na nowo...

Dlaczego właśnie tamtego wieczora pomyślałem o lobotomii?

Być może dlatego, że aby coś zrozumieć, niekiedy wystarczy błysk chwili, a
ja właśnie odkryłem, że nie ma już we mnie tolerancji dla bezczelnych
kłamstw i "prania mózgu" stanowiącego współczesną wersję lobotomii. Kiedy po
raz pierwszy usłyszałem o lobotomii na studiach psychologicznych, nie mogłem
uwierzyć, że to działo się naprawdę. Twórcą tej drastycznej metody leczenia
chorób mózgu był portugalski naukowiec António Egas Moniz, ale upowszechnił
ją Amerykanin dr Walter Freeman. Lekarz brał szpikulce do kruszenia lodu,
przebijał się przez oczodoły do płata czołowego mózgu i szatkował na chybił
trafił płaty czołowe mózgu nieszczęśnika. Niepojęte, ale świat nauki nie
uznał twórcy lobotomii za szaleńca - zabójcę, lecz za prekursora cudownej
metody leczenia chorób psychicznych wartej Nobla. Moniz otrzymał tę nagrodę
pomimo faktu, że zabiegi nie przynosiły ozdrowień. To znaczy - pacjenci
nadpobudliwi rzeczywiście się "uspokajali", szkopuł w tym, że niektórzy na
zawsze, ci zaś, którzy przeżyli, tracili zainteresowanie światem, a ich
życie zamieniało się w wegetację. Przez kilkanaście lat stosowania tej
metody (jej efekty pokazano w filmie Milosa Formana pt. "Lot nad kukułczym
gniazdem") zabiegowi lobotomii poddano tysiące osób, w tym Rosemary Kennedy,
siostrę prezydenta Stanów Zjednoczonych. Johna F. Kennedy'ego. Rodzina
zauważyła, że ta piękna kobieta jest nazbyt "ekspresyjna", a poza tym bardzo
interesują ją mężczyźni, co mogło zaowocować skandalem i popsuć braciom
polityczną karierę. Postanowiono więc poddać ją lobotomii. Po wbiciu
szpikulców do mózgu Rosemary Kennedy nikomu nie sprawiała już kłopotów - do
śmierci w 2005 roku przebywała na terenie specjalnego ośrodka, gdzie gapiła
się bez celu w jeden punkt na ścianie. Niesamowite, ale nawet po tym, gdy
lobotomia została już w całym cywilizowanym świecie uznana za szaleństwo i
formalnie zakazana, jej twórcy nigdy nie odebrano Nagrody Nobla...

Tamtego wieczora, gdy wracałem z prokuratury, zastanawiałem się, jak to
możliwe, że zabieg lobotomii przeprowadzono na milionach Polaków i nikt z
tym nic nie zrobił? Być może dlatego, że decydenci III RP użyli bardziej
subtelnych narzędzi, niż dr Walter Freeman, bo zamiast szpikulców do
kruszenia lodu, miliony osób skutecznie "podpięto" do telewizorów i
komputerów, tysiące zaś spacyfikowano zawartością "teczek" - ale w obu
przypadkach osiągnięto taki sam efekt: bierność i wegetację. To z tych
właśnie powodów 30 lat po zbrodni na kapelanie Solidarności jej okoliczności
wciąż opatrzone są klauzula najwyższej tajności. Wyjaśnienie wszystkich
okoliczności najgłośniejszej i najbardziej tajemniczej zbrodni PRL jest tak
bardzo ważne nie tylko przez wzgląd na postać Błogosławionego Księdza
Jerzego Popiełuszki, ale także dlatego, że na kanwie tej zbrodni - o czym
opinia publiczna nie wie do dziś - Tadeusz Mazowiecki i Bronisław Geremek
przystąpili do rozmów o podziale władzy z generałami Wojciechem Jaruzelskim
i Czesławem Kiszczakiem, które doprowadziły do powstania III RP. W efekcie
tych rozmów i ustaleń, choć od zbrodni mija 30 lat, tajemnica śmierci
kapelana Solidarności nie została wyjaśniona. I o tym właśnie opowiada
"Lobotomia 3.0" - opowieść prezentująca fakty całkowicie zmieniające
dotychczasową wiedzę o zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki oraz o jego
zleceniodawcach, którzy do dziś decydują o najważniejszych sprawach w
Polsce. To zarazem opowieść, która ujawnia fakty wskazujące na udział
polskich i rosyjskich (GRU) wojskowych służb specjalnych w tej zbrodni. To
dlatego ta historia nie jest historią - lecz czymś, co wciąż trwa...
CDN...

Wojciech Sumliński


http://www.fronda.pl/a/wojciecjh-sumlinski-lobotomia-30-30-lat-holocaustu-pr
awdy-o-jego-smierci,42176.html

-szukam-


http://nathanel.neon24.pl/post/113168,podpisujcie-i-wysylajcie-apel-w-obronie-ks-s-malkowskiego

 24.09.2014 19:09


Podpisujcie i wysyłajcie apel w obronie Ks. S. Małkowskiego


" NIE MOGĘ MILCZEĆ . Jaka jest polityka, w której nie ma miejsca dla Boga?"

-szukam-


​O CZYM NIE MÓWIĄ KONCERNY FARMACEUTYCZNE............


http://www.medonet.pl/zdrowie-na-co-dzien,artykul,1705522,1,o-czym-milcza-koncerny-farmaceutyczne,index.html

-szukam-

Co przestraszyło USA na Morzu Czarnym? TO TYLKO ROSYJSKI "Jibiny."

RZĄDZĄCY ŚWIATEM WOLĄ WOJNY, TRAGIZM I ŚMIERĆ​ DLA CAŁEJ LUDZKOŚCI A NAWET ZNISZCZENIA PLANETY ZIEMI NIŻ OGŁOSIĆ PANA BOGA - JEZUSA CHRYSTUSA - KRÓLEM KAŻDEGO PAŃSTWA, NARODU I CAŁEGO ŚWIATA. JEST TO TYM BARDZIEJ PRZYKRE, ŻE PRZY WIELKIM APLAUZIE RZĄDZĄCYCH KOŚCIOŁEM KATOLICKIM Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM NA CZELE.

http://www.voltairenet.org/article185443.html

25 września 2014


Co przestraszyło USS Donalda Cooka na Morzu Czarnym?

USS Donald Cook jest również wyposażony w cztery duże radary,
których wydajność można porównać z mocą wielu stacji radarowych.
W celach obronnych posiada on jeszcze 50 rakiet przeciwlotniczych różnych typów.

Rosyjski Su-24 symulował następnie atak na Donalda Cooka rakietami,
który przedtem został dosłownie ogłuszony i oślepiony. Jak podczas ćwiczeń,
nieuzbojony rosyjski samolot powtórzył manewr ataku rakietami 12 razy, po czym oddalił się.

JAK WIDAĆ POLSKA ALBO ZMĄDRZEJE ALBO ZAPŁACI  I TO SPORO, BO Z MOTYKĄ NA KSIĘŻYĆ NIE DA RADY?


-szukam-


Ciekawy Materiał :  http://rosalak.dorzeczy.pl/id,4317/Pieklo-Kosciola.html


-szukam-

ZBRODNIE IILUMINATOW W WIELKOPOLSCE

DZIWIĘ SIĘ, ŻE LUDZIE A SZCZEGÓLNIE OSOBY DUCHOWNE ODRZUCAJĄ NIEBIAŃSKIE WIECZNE SZCZĘŚCIE Z TRÓJCĄ PRZENAJŚWIĘTSZĄ​
W MIŁOŚCI I ZGODZIE,
A WYBIERAJĄ SZATANÓW I CIĄGŁY OGIEŃ WIECZNY, PRZEKLEŃSTWA, ZŁORZECZENIA I ROZSZARPYWANIA.​

WSZYSCY CI, KTÓRZY NIE CHCĄ PODPORZĄDKOWAĆ SIĘ PANU BOGU I NIE CHCĄ UZNAĆ PANA BOGA - JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA NASZYCH NARODÓW I CAŁEGO ŚWIATA - NALEŻĄ DO NIŻEJ WYMIENIONYCH WROGÓW LUDZKOŚCI​ A PRZEDE WSZYSTKIM BISKUPI, KARDYNAŁOWIE I PAPIEŻE, GDYŻ PAN BÓG PRZYCHODZI DO SWOICH  Z TĄ WIELKĄ PROŚBĄ URATOWANIA ISTNIEŃ LUDZKICH PRZED PIEKŁEM
.     
​                          ​
JEST TO TYM BARDZIEJ PRZYKRE, ŻE DO NICH NALEŻĄ "RADIO MARYJA" I HAŃBIĄ IMIĘ MATKI BOŻEJ.
​                                   *************************​
ILLUMINACI W SRODZIE WLKP. - dowody uczestnictwa samorządów w konspiracji satanistycznej oraz niesporne dowody sympatii dla satanistów w partiach politycznych PO
​ ​
PiS
​ ​
​i ​
SLDSLu, a także w Kościele Chrystusa.

Wszystko jest jasne!
Na podglebiu okultystycznym ruchu New Age rozwija się cywilizacja śmierci i państwowy bandytyzm. Materiały zamieszczone w linkach potwierdzają ten fakt bez dodatkowych komentarzy.


PRAWDA WAS WYZWOLI
​ - ​
OTWORZCIE OCZY, BO WRÓGNIE SPI!!!!

Wrogowie cywilizacji katolickiej nie śpią. Czuwajcie zatem i Wy!
(Testament gen. Franco)
​ ​
„Myśl globalnie działaj lokalnie” – hasło liberałów-satanistów

GLOBALNE PLANY MASOŃSKIEJ BESTII

Kłamstwo unicestwia życie duchowe; morderstwo życie cielesne... Nieustannie unicestwiać: oto taktyka sił szatańskich" (A. Mager OSB).
„Planem masonerii jest zniszczyć Kościół zepsuciem obyczajów" św. Maksymilian M. Kolbe


Plan Bestii prowadzący ku jednemu Rządowi Światowemu


Oto CELE MASONERII, czyli składniki "piekielnej mikstury" trującej do dziś znękaną ludzkość, a sformułowanej przez Weishaupta, potem Marksa oraz współczesnych im Iluminatów:

- zniszczenie monarchii i wszelkich uporządkowanych form rządów narodowych;
- zniesienie własności prywatnej i dziedziczenia tej własności;
- zniszczenie wszelkiej religii, a chrześcijańskiej w pierwszej kolejności;
- zniszczenie patriotyzmu, ducha narodowego;
- zniszczenie rodziny, życia rodzinnego;
- zniesienie instytucji małżeństwa;
- ustanowienie grupowego, poza rodzinnego wychowania dzieci.


Ten plan Iluminatów przetrwał do czasów dzisiejszych w niezmienionej postaci.
​                             ​
Jest planem New Age.
​                     
Jest planem globalnej Bestii

Uprawnienie sprzeczne z etyką jest bezprawiem.
PAŃSTWO I PRAWO W CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ prof. Feliks Koneczny

NWO szczegółowo przewidziane przez Dostojewskiego
​:​

Zaczynam od nieograniczonej wolności, lecz kończę na nieograniczonym despotyzmie”. Najkrótsza droga do spełnienia wiedzie przez totalną dyktaturę: „Ludzkość musi być podzielona na dwie nierówne części. Dziesiąta część otrzymuje wolność osobistą i nieograniczoną władzę nad pozostałymi dziewięcioma dziesiątymi. Tamci zaś zatracają osobowość, stają się stadem i bezgraniczne posłuszeństwo doprowadza ich w drodze przekształceń do niewinności pierwotnej, do jakiegoś raju przedhistorycznego, w którym jednak będą musieli pracować. Środki, które proponuje autor w celu odebrania woli większości i przerobienia jej w stado za pomocą odpowiedniego kształcenia szeregu pokoleń, są bardzo interesujące i logiczne.” )
.... „Każdy członek społeczeństwa pilnuje drugiego i ma obowiązek denuncjować go. Każdy należy do wszystkich, wszyscy do każdego. Wszyscy są niewolnikami równymi w niewolnictwie. Zaczyna się od zniżenia poziomu wykształcenia, wiedzy, talentów. Wysoki poziom wiedzy i talentu dobry jest tylko dla uzdolnionych. Nie trzeba ludzi uzdolnionych! (…). Wypędza się ich i skazuje na śmierć. Cyceronowi odcina się język, Kopernikowi wykłuwa się oczy, Szekspira się kamienuje! Oto jest szygalewszczyzna! Niewolnicy muszą być równi! Nie było nigdy ani wolności, ani równości bez despotyzmu, lecz w stadzie musi być równość. (…) Byle rodzina, byle miłość – a już rodzi się pragnienie własności. Zabijemy to pragnienie. [b]Puścimy w ruch pijaństwo, oszczerstwo, denuncjację! Rozplenimy niesłychaną rozpustę! Każdego geniusza zgasimy w kołysce.
„Poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli” (Ewangelia św. Jana 8, 32)


TAKIE SĄ CELE NASZEJ CYWILIZACJI ŚMIERCI I KŁAMSTWA NA PODG
​ŁĘ​
BIU OKULTYSTYCZNYM WYROS
​Ł​
E

14
​.​
Będą oni walczyć a
​.​
z Barankiem, b
​.​
lecz Baranek ich zwycięży, c
.gdyż jest Panem panów i Królem królów,
d.a z Nim ci, e.którzy są powolani i wybrani. f.(15) i wierni,  g.15 (Apokalipsa św. Jana)
​-----------------------------
Co robił ksiądz KATOLICKI podczas gali, na której honorowano satanistów? /AMBASADOR POWIATU ŚREDZKIEGO

  http://www.srodawlkp-powiat.pl/index.php?pid=11111838&&id=7016&&WOKSESSID=pibxddwr
http://www.srodawlkp-powiat.pl/index.php?pid=11111838&&id=7016&&WOKSESSID=e1d8b9597408f1a62755

Więcej o organizacji satanistyczno-okultystyczno-
scjentologicznej Struś i O-Kulturalny
http://www.srodawlkp-powiat.pl/index.php?pid=29&&id=1734&&WOKSESSID=d7ebd8b503e7c8549b6f99f5a30cd1cb

Historia konkursu Ambasadora Powiatu Średzkiego
http://sroda.wokiss.pl/index.php?rsl=1&&pid=11111838&&WOKSESSID=pmusbvukfkdiug


CZCICIEL DIAB
​Ł​
A W
​"​
TRWAM
​"​
!
Przeszkolony przez Illuminatów w Bawarii, burmistrz Wojciech Ziętkowski -już jako student ekonomii - był w Radio Maryja i w Trwam - w charakterze żarliwego naofity.
http://www.gazetasredzka.pl/forum/viewtopic.php?t=812&sid=993b5d6681353eb68960e68bfc7aeca9
Ziętkowski, jest spokrewniony z szefem Prokuratury Okręgowej Krzysztofem Grześkowiakiem, który uchodzi za Kagana Wielkopolski. Dziś pozycja jego jest tak mocna w państwie polskim, że bez jego zgody żaden prokurator RP nie może być zwolniony ani też osądzony. (Grześkowiak, po Sadowskim - byłym szefie Prokuratury Wojewódzkiej - równmież ze Środy Wlkp. - kontynuuje dynastie średzkich prokuratorów-satanistów w Wielkopolsce.
Jest współtwórcą systemu przesladowań Polaków. Zorganizował tzw. "gang niepoczytalnych przestępców w togach", którzy realizują kulturę idiotów w temidzie w oparciu zasady kabały i talmudu. Jest to po prostu sekta, która opanowała instytucję organów ścigania).

Ze Środy Wlkp. - miasteczka o potencjale ponad 20 tyś mieszkańców - wywodzą się następujące sławy "polskiej" prokuratury. Wspomniany szef Prokuratury Okręgowej Krzysztof Grześkowiak, a także jego zastępca Roman Szymanowski oraz - także pracownik średzkiej Prokuratury Rejonowej - Marek Staszak (radca prawny), który za czasów rządów SLD-PSL był Z-cą Prokuratora Generalnego, zaś za rządów PO-PSL szefem Prokuratury Krajowej. Odleciał z synekury, gdy kolejny świadek w sprawie K. Olewnika został zamordowany - zdaniem blogerów - przez "demokrację wieszatieli".

Ze Środy Wlkp. wywodzą się również Marchicki, były prezez SR w Środzie Wlkp., który jest członkiem Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Również byłym sędzią SR w Środzie Wlkp. - jest obecny prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Są to Chazarowie, kolejnego już pokolenia, którzy zostali tutaj nasiedleni przez NKWD, w celu trzymania - zgodnie z wolą Stalina - "za mordę".


Jako Polak działalność tych bandytów odczuwam w formie prześladowań do dnia dzisiejszego, co jest podstawą do oskarżenia ich o prowadzenie wojny - zbrodni na podstawie art. 117 kk
WOJNE PRZECIWKO MNIE TA CHAZARSKA MAFIA SATANISTOW PROWADZI PONAD 10 LAT. IDENTYCZNIE WALCZA PRZECIWKO INNYM POLAKOM. Celem jest wprowadzenie NWO i zniszczenie cywilizacji katolickiej w Polsce.

KOMANDA SMIERCI I PRZESLADOWANIA BANDYTOW
http://www.aferyprawa.eu/Zycie/Komanda-smierci-w-polskich-aresztach-Akcje-w-obronie-przesladowanych-Krystyny-i-Janusza-Gorzynskich-3389/page/3

RABUNKI I FALSZYWE OSKARZANIE - wszystko po to, aby katolicy byli opluwani i nie posiadali w ogole majatku
oraz abyscie nie mieli wolnosci, bo nie pozwolimy, abyscie nam zagrozili w czymkolwiek...
http://konserwatysta100.salon24.pl/233225,prokurator-przybylska-michalak-nie-powinna-kierowac-prokuratura
http://lubczasopismo.salon24.pl/Aksjologia/post/233225,prokurator-przybylska-michalak-nie-powinna-kierowac-prokuratura

ZORGANIZOWANE ZŁODZIEJSTWO I JEGO CEL

ograbimy was z wszystkiego,- z waszych inwestycji i z czasu oraz ukradniemy wasz know how - abyście nie mogli niczego dokonać, abyście byli bankrutami. (nawet- jeśłi nas do tego zmusicie, to nawet przyznamy się do błędów sadowych, ale za bledy bedziemy pacic jalmuzny). w tym czasie oglupimy wasze dzieci ukradniemy i przejmiemy kontrole waszymi nad rodzinami i majatkami
http://www.policyjnyserwisinformacyjny.fora.pl/forum,11/inicjatywa-przeciwko-niesprawiedliwosci,742.html
http://www.aferyprawa.eu/index2.php?dzial=interwencje&id=1097&p=teksty/show
http://archiwum.polityka.pl/art/pieklo-pokrzywdzonych,367214.html
http://www.google.pl/search?q=Janusz+G%C3%B3rzy%C5%84ski+Inicjatywa+przeciwko+Niesprawiedliwo%C5%9Bci&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a
http://forum.gazeta.pl/forum/w,53,107452822,115226275,Re_czuje_ze_bedzie_niezla_afera_na_cala_Polske.html


BEDZIEMY Z WAS SZYDZIC I ROBIC Z WAS WARIATOW I ZAMYKAC WAS Z SZALONYMI MORDERCAMI W PSYCHUSZKACH, GDZIE BEDZIECIE SKAZANI NA SAMYCH SIEBIE
http://www.aferyprawa.eu/index2.php?dzial=wyceny&id=1602&p=teksty/show
http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/spoleczenstwo/paragraf-dwiescie-trzy,15021,2
http://konserwatysta100.salon24.pl/176156,bielska-psychuszka-psychiatryczni-lowcy-skor
http://www.forum.michalkiewicz.pl/viewtopic.php?f=4&t=16111&hilit=janusz1200&start=20BĘDZIEMY WAS - JESLI NAS UJAWNICIE ORAZ NASZE PODSTĘPNE METODY - NIEUSTANNIE SZYKANOWAĆ, BIC, UNICESTWIAC, ZNIEWALAC I MORDOWAC! – ZRESZTĄ – JEŚLI NIE UJAWNICIE, TO BĘDZIEMY ROBIĆ TO SAMI!!!!

http://forum.gazeta.pl/forum/w,53,107452822,116286127,Re_Krzyczala_W_wiezieniu_chca_zabic_mojego_brat.html
http://marucha.v3v.org/viewtopic.php?p=14252
http://www.emito.net/spolecznosc/grupy/uczelnie_i_studenci/queen_margaret_university_in_edinburgh_311448/forum/janusz_gorzynski_i_jego_siostr_krystyna_gorzynska_679050O tym, jak generał Rapacki posłowi Dornowi odpowiedział .
http://konserwatysta100.salon24.pl/221028,o-tym-jak-general-rapacki-poslowi-dornowi-odpowiedzial
Napisałam do Ministra | Blogmedia24
http://blogmedia24.pl/node/35506
Prokurator Przybylska-Michalak nie powinna kierować prokuraturą ...
http://niepoprawni.pl/blog/417/prokurator-przybylska-michalak-nie-powinna-kierowac-prokuratura
Jak Sąd w Pszczynie zażalenia na zatrzymanie przez 7 miesięcy nie zbadał
http://blogmedia24.pl/node/37435
Bielska psychuszka. Psychiatryczni łowcy skór | Jurczyk i Zając
http://blogmedia24.pl/node/28789
Aferyprawa - ŻĄDAMY NATYCHMIASTOWEGO UWOLNIENIA JANUSZA I KRYSTYNĘ Górzyńskich.
http://www.aferyprawa.eu/Interwencje/ZADAMY-NATYCHMIASTOWEGO-UWOLNIENIA-JANUSZA-I-KRYSTYNE-GORZYNSKICH-3308
Aferyprawa - Komanda śmierci w „polskich” aresztach? Akcje w obronie Janusza i Krystyny Górzyńskich.
http://www.aferyprawa.eu/Zycie/Komanda-smierci-w-polskich-aresztach-Akcje-w-obronie-przesladowanych-Krystyny-i-Janusza-Gorzynskich-3389/page/3

OKRADNIEMY WAS NAWET GDY BĘDZIECIE W WIEZIENIACH
- nawet ze środków pochodzących z obywatelskiej pomocy, abyście nie mieli żadnych środków walki. Będziecie jak nagie małpy przeciwko uzbrojonej po zęby mafii szatana. Nasze służby przekrętów, podstępu i łgarstwa - zawsze uzasadnią, że każda nasza czynność jest legalna i zgodna z prawem. Policja póki wykonuje polecenia swego przywództwa, to działa legalnie .....


Kolejne skandaliczne postanowienie prokuratury i sądu w Warszawie
Stow. Przeciw B..., 18 września, 2010 - 13:12
Jak Państwo zapewne dobrze pamiętacie nasze stowarzyszenie zwróciło się do Lex Nostrum sp. z.o.o. w Warszawie o zorganizowanie pomocy prawnej dla bestialsko zatrzymanego przez policję Janusza Górzyńskiego. W porozumieniu z w/w organizacją i pomocą stron www.niepoprawni.pl oraz www.blogmedia24.pl ogłosiliśmy dobrowolną składkę na pomoc prawną dla aresztowanego. Wiemy, że część osób pieniądze przelała na konto Lex Nostrum. W tym samym jednak czasie najazdu na Lex Nostrum sp.z o.o. dokonała warszawska policja rekwirując wszystkie dokumenty. Spółka nie otrzymała także pieniędzy. Pomimo tego warszawska prokuratura i Sąd Rejonowy umarzają w tym zakresie śledztwo zamiatając przestępstwo wyłudzenia składek obywateli na pomoc prawną dla J. Górzyńskiego. Przeczytaj postanowienie - kliknij.

Takie zachowanie prokuratury i sądu to nic innego jak przestępstwo poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariuszy publicznych w dokumencie urzędowym jakim są postanowienia prokuratora i sądu. To kolejny przypadek bananowej republiki kolesi w RP.

Stowarzyszenia łączmy się. Siła w jedności. - www.aferyibezprawie.org


Źródło; http://niepoprawni.pl/blog/1090/kolejne-skandaliczne-postanowienie-prokuratury-i-sadu-w-warszawie

Jesteśmy złodziejami – przyuczanymi do tego fachu od dziecka. Okradamy całe narody i państwa. Jesteśmy Ketmanami – specjalistami kamuflażu! Mamy różne imiona i zadania. Nawet oklaskujecie nas (ONI) – myśląc, że to „nasi” (MY) -  jako Lechów, Leszków, Olków, Bolków, Bronków, Adasiów, Jarków, Donaldów, etc , ale to jesteśmy zawsze MY - lub ONI. MY lub ONI zależy tylko od tego, z której strony mówimy o nas i onych - lub kto o nas mówi
https://groups.google.com/group/sowa-frankfurt/msg/860477bd032f1a8d?hl=de

JESTESMY BANDYTAMI I ZAWSZE RZNIEMY GLUPA - SZTUKE KLAMSTWA, KAMUFLAZU, UDAW
​NI​
CTWO, ETC. WYSSALISMY Z MLEKIEM MATKI - MY POTRZEBUJEMY NIEWOLNIKOW, A RODZIMA INTELIGENCJE - WSZELKA ARYSTOKRACJE DUCHA - ZALA
​T​
WIMY JAK W KATYNIU I PALMIRACH.
Zamieniliśmy tylko okropieństwa wojny bardziej celowym terrorem!!!!

http://forum.gazeta.pl/forum/w,53,107452822,115226275,Re_czuje_ze_bedzie_niezla_afera_na_cala_Polske.html
http://forum.gazeta.pl/forum/w,53,107452822,116472254,Re_Krzyczala_W_wiezieniu_chca_zabic_mojego_brat.html
BO MY BUDUJEMY NOWY SWIATOWY LAD BEZ PANA BOGA - O TO NASZE CELE
http://www.aferyprawa.eu/Artykuly/Wniosek-do-Ministra-Sprawiedliwosci-Prokuratora-Generalnego-o-wszczecie-postepowania-w-sprawie-dzialalnosci-wolnomularstwa-na-terenie-Rzeczypospolitej-Polskiej-884OGLUPI
​Ć​
​I ​
ZDIABLI
​Ć​
POLSK
​Ą​
M
​Ł​
ODZIE
​Ż​
!!!!

SATANISCI W OSWIACIE I KULTURZE. METODY MASONERII OKULTYSTYCZNEJ.
Identyczne wpływy zachowuje chazarstwo talmudyczno-kabalistyczno-
wywrotowe w oświacie.
A czym się zajmują, to wynika z ich stron internetowych. (Jest to masoneria nauczycielska, której celem jest doprowadzenie do zepsucia i zidiocenia polskiej młodzieży).

POZNAJ ZAKRES DZIALNOSCI STRUSIA I O-KULTURALNEGO OPISANY NA ICH STRONACH INTERNETOWYCH

http://free.of.pl/o/okulturalny/informacje.htm
http://free.of.pl/o/okulturalny/artykuly/szamanizm/szamanizm.htm
http://free.of.pl/o/okulturalny/artykuly/swietowit_wiecznie_zywy/swietowit_wiecznie_zywy.
http://okulturalny.prv.pl/

Koordynatorem tych O-kulturalnych przedsięwzięć w skali ogólnopolskiej jest okultysta i mason: Jerzy Prokopiuk – oto jego strona;
http://gnosis.art.pl/numery/gn01_slowo_wstepne.HTM
Jerzy Prokopiuk – (ur. 1931) - religioznawca, filozof, psycholog, gnostyk, antropozof - znany przede wszystkim jako tłumacz i popularyzator literatury humanistycznej (głównie ezoterycznej, religioznawczej, filozoficznej i psychologicznej); jest twórcą i redaktorem naczelnym Gnosis oraz prezesem honorowym

MAJA POPARCIE GAZETY WYBORCZEJ

Promują satanizm i zboczenia sexualne
http://free.of.pl/o/okulturalny/wstep.htm

http://free.of.pl/o/okulturalny/informacje.htm
http://forum.gazeta.pl/forum/w,25931,41178703,,Satanizm.html?v=2
GLOSZA PO SZKOLACH POTRZEBE BUDOWY KOMUN NADCZLOWIEKOW ZYJACYCH POZA DOBREM I ZLEM
http://free.of.pl/o/okulturalny/okultyzm.htm

GLOSZA WYZSZOSC OKULTYZMU NAD RELIGIA KATOLICKA – NATOMIAST KOSCIÓŁ CHRYSTUSA NAZYWAJĄ SEKTĄ
​    -     ​
http://okulturalny.prv.pl/
​      i     ​
http://wyrocznia.top-100.pl/
TWIERDZĄ, ŻE  SĄ WYBRANYMI PRZEZ SILY ASTRALNE
http://okultura.blog.pl/archiwum/?rok=2007&miesiac=6
GŁOSZĄ, ŻE BĘDĄ „ODRADZAC” KOSCIOLY PIERWOTNE Z RELIGIAMI NATURALNYMI
http://free.of.pl/o/okulturalny/artykuly/szamanizm/szamanizm.htm
ORGANIZUJA CZARNE MSZE, PODBURZAJA DO ZŁA, A ICH WYZNAWCY NISZCZĄ CMENTARZE KATOLICKIE ORAZ PROFANUJĄ KAPLICE KATOLICKIE, NATOMIAST SKRADZIONE SPRZĘTY LITURGICZNE WYKORZYSTUJA DO SWYCH CEREMONII OKULTYSTYCZNYCH
http://www.aferyprawa.eu/Afery/Czarna-msza-w-Wielki-Czwartek-w-Srodzie-Wlkp-1426

UCZA DZIECI MAGII NA MASOWA SKALE


Sabat Czarownic w Błażejewku - relacja
http://www.prorok.pl/czarownica/art-960,0.html
ZABAWA HOBBICKA na POLCONIE w Błażejewku
http://www.wielkopolska.com.pl/index.php/a/3/b/9/c/2/d/0/id/44127
Niebezpieczna strona o magii i czarostwie w literaturze i w sztuce
http://www.prorok.pl/czarownica/
Informacje o zakamuflowanym okultyzmie psychologów i literatów
Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki Polcon – „O POLCONIE”
http://polcon.fandom.art.pl/polcon.shtml
Działalność POLCONU w Polsce
http://www.polcon2009.pl/site,pages,65.html
I o zakamuflowanym okultyzmie poznańskiego klubu "Orbita"
http://wosp.dlastudenta.pl/wydarzenie/Mecz_pilki_noznej_i_reggaeparty,55130.html
http://www.klub.fm/blog/category/bilety/koncerty-bilety/koncerty-w-poznaniu/
Literatura fantastyczno-okultystyczno-
masońska czyli co dyktuje „duch obłędu”
http://molksiazkowyy.blox.pl/html/1310721,262146,169.html?43

KTO TO JEST ?????
​ -  ​
JAK ZAWSZE CI SAMI
​  - ​
​ ​
ONI

„...Bo wielu jest opornych, głupstwa mówiących i myśl bałamucących, a najwięcej z tych obrzezanych. Trzeba ich okiełznać, bo całe domy wywracają, dla brudnej korzyści ucząc, jak nie należy. Powiedział z nich, ich własny prorok; „Kreteńczycy zawsze łgarze, złe bestie, gnuśne brzuchy”. To świadectwo jest trafne. Dlatego karć ich ostro, by w wierze byli zdrowi, nie ulegając judejskiemu gadaniu i nakazom tych, którzy od prawdy odchodzą. (...) Wyznają, że uznają Boga, a czynami zaprzeczają, bo sami są skalani, i nieposłuszni, i niezdatni do żadnego dobrego działania”. (List do Tytusa 1.10 –1.16)SŁUGA BOŻA WANDA MALCZEWSKA O WROGACH POLSKI

WIDZENIA:

W piątym widzeniu ujrzała Wanda Weronikę ocierającą twarz Jezusa, cały orszak, Pana Jezusa udręczonego z Krzyżem, zbiegowiska ludzi i płaczące niewiasty. Przez Wandę skierował Pan Jezus słowa do matek żyjących w naszych czasach, zachęcając je do starannego wychowania dzieci, wpajanie w nie zasad wiary i miłości do Boga. Przepowiedział, że Ojczyzna nasza będzie wolna od ucisków wrogów zewnętrznych, ale opanują ją wrogowie wewnętrzni, którzy będą starali się wpływać na młodzież i dowodzić, że religia w szkołach nie jest potrzebna. Przez młodzież pozbawioną wiary zechcą w całym narodzie wprowadzić niedowiarstwo: „Nauka bez wiary nie zrodzi świętych ani bohaterów narodowych. Zrodzi szkodników”.
Prosił też Pan Jezus, aby modlić się o dobrą, chrześcijańską szkołę.


UPOMNIENIA NARODU DANE NAM PRZEZ MARYJĘ

„Dostaliście się do niewoli wskutek niezgody wewnętrznej i sprzedajności wielu waszych rodaków. Rozebrali was na kawałki, ale Pan Bóg na moją prośbę, tego rozbioru nie zatwierdził. Zbliża się czas, gdy Sprawiedliwość Boska upokorzy chciwość waszych zaborców, tępicieli wiary katolickiej. Oni upadną, a Polska będzie wskrzeszona i wszystkie jej części się złączą. Ale strzeżcie wiary i nie dopuszczajcie niedowiarstwa, zdrady, niezgody i lenistwa, bo te wady mogą ją na powrót zgubić i to na zawsze.”


15 sierpnia 1873 Matka Boża powiedziała:

„Uroczystość dzisiejsza wnet stanie się świętem narodowym, dla was, Polaków, bo w tym dniu odniesiecie zwycięstwo nad wrogiem, dążącym do waszej zagłady. To święto powinniście obchodzić ze szczególniejszą okazałością. Moją stolicę na Jasnej Górze powinniście otaczać szczególną opieką, bo przypominać wam będzie dobrodziejstwa, jakie od Boga, za moją przyczyną, tam odebraliście i jeszcze odbierać będziecie, jeżeli nie sprzeniewierzycie się świętej wierze katolickiej, cnotom chrześcijańskim i prawdziwej miłości Ojczyzny, opartej na jedności i braterstwie wszystkich klas narodu.

Dobrych i świętych kapłanów mieć będziecie, jeżeli rodzice będą wychowywać dzieci moralnie i religijnie, zaś karcić będą nie przekleństwem, ale przyzwoitymi słowami, jeżeli w szkołach nauczyciele moralnie i według zasad religijnych, będą kształcić młodzież, jeżeli społeczeństwo nie będzie dawać zgorszenia, ale świecić będzie dobrymi przykładami. Wtedy będziecie mieć kandydatów do stanu duchownego, a duchowieństwo będzie święte.”


UPOMNIENIA DANE PRZEZ CHRYSTUSA
Modlitwa świętych kapłanów jest mi najmilsza, bo są moimi pomocnikami. Jam ich wybrał i posłał, aby pracą gorliwą, popartą świętością życia, szli w Moim imieniu na cały świat i rozpalali ogień, który przyniosłem z Nieba.”
​ ​
„Miłość Moją rozpalaj w młodzieży, którą zepsuty świat, szatan i własne namiętności, ciągną za sobą, odrywają od Kościoła Świętego i prowadzą na wieczną zgubę. Jak ogrodnik żałuje młodych, szczepionych drzewek, gdy padnie na nie zaraza, tak Ja żałuję młodzieży, gdy traci niewinność, wpada w swawolę i nabawia się zaraźliwych chorób. Gdy młodzież się zepsuje, ojczyzna straci odważnych żołnierzy, a Kościół – kandydatów do stanu duchownego. Nastąpi zdziczenie społeczeństwa ludzkiego.

Młodzież utrzymacie w porządku, tylko zasiejcie w jej sercach miłość do Mnie i Mojej Matki, a zachowując miłość do Mnie, każdemu kusicielowi powiedzą: Idź precz, bo dla miłości Jezusa i jego Matki grzeszyć nie mogę
Wszystkim, którzy zajmują się dziećmi i młodzieżą i poprowadzą je drogą wskazaną przeze Mnie, udzielę tego ognia, aby nim rozgrzani i oświeceni, szczęśliwie przebyli pielgrzymkę doczesną i dostąpili światłości wiecznej.
Widzicie Mnie jako znak, który zawsze jest gotów przyjść znów na wasz ratunek. Pamiętajcie, żem wam przeznaczył Anioła, którego natchnień słuchajcie, a doprowadzi was do Królestwa Bożego....
...Weźcie Krzyż ode Mnie, noście go z miłością, ufnością i cierpliwością. W czasie pokuty, w Wielkim Poście, rozważajcie Moją Mękę i boleści Mojej Matki. Strzeżcie się zabaw światowych, zachowajcie post dla uczczenia Mojego postu i dla obmycia się z grzechów.
...Godzina adoracji odprawiona dla uczczenia Mnie, utajonego w Najświętszym Sakramencie i dla oddania czci Mojej Matce, jest dla Mnie niewypowiedzianie radosna.
Jeżeli w ciągu dnia zajęci pracą, nie możecie pójść do kościoła, idźcie tam myślą i tak Mnie odwiedzicie. Jeżeli jesteście w drodze, a napotykacie kościół, wstąpcie do niego, jeśli jest otwarty, a jeśli zamknięty, wejdźcie tam myślą
​  ​
i uczyńcie Mi serdeczny pokłon. Nawiedzajcie Mnie!...

GLOBALNA KONSPIRA LUDZI Z DZIABŁA I Z KŁAMSTWA W LOKALNYM WYKONANI
U


Judeomasoński herb Środy Wlkp.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_%C5%9Arody_Wielkopolskiej
http://www.srodawlkp.org/pliki/swpm_h11.html
http://www.srodawlkp.org/pliki/swpm_h.html
Przerzut Żydów do Polski - Środa Wlkp.– osiedlenie 5400 ŻYDÓW Z ZSSR
http://raportnowaka.pl/news.php?typ=news&id=309&page=1
Einwanderungszentrale Litzmanstadt
http://raportnowaka.pl/news.php?typ=news&id=309&page=0
Nazwisko? Dobry towar!
http://www.botutaj.pl/archiwum/Nr5-04/nazwisko.htm
Nazwisko? Dobry towar!
http://www.wirtualnapolonia.com/gorny/opinie.asp?opinia=91251
Nazwiska najczęściej używane przez Żydów niemieckich według rejestru i statystyki Niemieckiego Urzędu Ewidencji Ludności
http://www.raportnowaka.pl/doc/http___www.avotaynu.com_books_MenkNames.pdf
Heraldyk opowiada
http://raportnowaka.pl/news.php?typ=reportaz&id=182&page=0
SCISLE TAJNE:Referat.
http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=1&t=82
http://z1.przeklej.pl/prze485/e039475b0000c56f4ccab503/scisle-tajne-spisek-zydowski-pismo-radkiewicza-i-referat-jakuba-bermana-pdf

KADRY DECYDUJA O WSZYSTKIM (W. I. Lenin)


„...polski katolicyzm powinien odrzucić zarówno Maritainowską koncepcję państwa liberalnego, jak neopogańską koncepcję państwa totalnego, atoli jednak opowiedzieć się za państwem "jednokierunkowym", tzn. takim, w którym "uobecnia się określony ideał narodowy i katolicki". Polska "nie może być pojmowana jako wspólny dach dla komunistów, hitlerowców i tym podobnych. Polska ma określoną misję katolicką, tę misję spełnić ma naród polski, w imię tej misji naród polski rządzi Polską, nie inni. Tamci mogą być tolerowani, o ile nie szkodzą. Nic więcej” (O. Prof. J. M. I. Boheński

-szukam-

Polacy masowo uciekają na zachód Europy 

- zbliżamy się do rekordowej emigracji

Powstanie takiej atmosfery spowoduje, że jeszcze więcej młodych ludzi pomyśli o emigracji z kraju o tak niepewnej przyszłości. Niewątpliwie eskalująca się sytuacja międzynarodowa może spowodować wzrost ilości emigrantów z Polski. Nikt przecież nie chce zginąć za naszą klasę polityczną, która wplątała nas w prawdopodobny konflikt z Rosją.

 

Gdy podsumuje się czynniki ekonomiczne i polityczne należy się spodziewać, że będą stymulowały eksodus Polaków na zachód.

Nie należy się też spodziewać, że ktoś, kto żyje na emigracji w dobrobycie, wpadnie na pomysł, aby wrócić do zagrożonej wojną Polski.

 
Dla tych, którzy jednak zostają w kraju nad Wisłą, to raczej zła wiadomość. Oznacza to, że ciężar utrzymania potężnej rzeszy emerytów, rencistów i udających pracę urzędników, będzie rozłożony na coraz mniej osób. Niewątpliwie skutkiem emigracji będzie podwyższenie podatków i fiskalnej kontroli nad niedobitkami tych, którzy jeszcze tu zostali.
http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/polacy-masowo-uciekaja-zachod-europy-zblizamy-sie-rekordowej-emigracji

-szukam-

ttp://www.gloria.tv/media/hybv1S8CP6M
 
2014-09-24 12:15:46
 
Niezapowiedziana wizyta u masonów

-szukam-


http://www.gloria.tv/media/Gqmw4QBS88q

Jami 18.09.2014 20:15:01

III Tajemnica Fatimska o III Wojnie Światowej

-szukam-

https://www.youtube.com/watch?v=XK6oV5BBOeo
 

IMPERIUM ZŁA   

-szukam-

Gwarancja obrony Polski przez NATO - nie ma żadnych gwarancji !

http://miziaforum.wordpress.com/2014/09/28/bronislaw-komorowski-w-szoku-po-oswiadczeniu-nato-nie-mamy-zadnych-gwarancji-bezpieczenstwa/

w dniu Wrzesień 28, 2014

BRONISŁAW KOMOROWSKI W SZOKU po oswiadczeniu NATO – NIE MAMY ŻADNYCH GWARANCJI BEZPIECZEŃSTWA !!!!


miał powiedzieć amerykański generał. Jak wyjaśnił, realizacja tego punktu musiałaby oznaczać, że żołnierze spaliby w mundurach. Inni przedstawiciele sztabów generalnych wyrazili opinię, że natowska szpica powinna liczyć najwyżej kilkuset żołnierzy.

-szukam-

TYLKO JEZUS CHRYSTUS KRÓL ZJEDNOCZY ŚWIAT I ZAPROWADZI POKÓJ BEZ ROZLEWU KRWI.
 DLACZEGO ŚWIAT WYBIERA WOJNĘ I ZGLISZCZA, I PODDAJE SIĘ DOMONOM

http://polish.ruvr.ru/news/2014_09_27/Obama-wezwal-caly-swiat-do-zjednoczenia-sie-przeciw-Rosji-2861/

 
Wczoraj, 18:17

Obama wezwał cały świat do zjednoczenia się przeciw Rosji-szukam-

CIEKAWE CO WYMYŚLĄ NASI "BOGOWIE"​ - CZY CHCĄ POKOJU, CZY WOJNY?
http://swiat.newsweek.pl/lawrow-stosunki-rosja-usa-newsweek-pl,artykuly,348647,1.html
28-09-2014 , ostatnia aktualizacja 28-09-2014 12:55

Ławrow: stosunki Rosja-USA wymagają nowej polityki - "resetu 2"


-szukam-

http://wps.neon24.pl/post/113289,turcja-wkroczy-dach syrii

ŚWIAT   28.09.2e

Turcja wkroczy do Syrii?

I tak polski najemnik raz jeszcze zostanie użyty do wojny ” za wolność waszą i naszą”

-szukam-

PORAZ KOLEJNY POLSKA MOŻE LICZYĆ TYLKO NA SIEBIE ALE PRZEDE WSZYSTKIM NA PANA BOGA.​  

http://niezalezna.pl/59878-nato-wystawia-polske-do-wiatru-w-razie-rosyjskiej-agresji-znow-zostaniemy-sami 

​    ​

Dodano: 28.09.2014 [21:37] 

NATO wystawia Polskę do wiatru. W razie rosyjskiej agresji znów zostaniemy sami?

-szukam-
5 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętej Faustyny. Warto ten dzień wypełnić modlitwą, jak również i poprzedzić go nowenną do Św. Faustyny (26 września - 4 października). Święta Faustyna została nam dana jako wzór świętości, głębokiego zjednoczenia z Bogiem. W swoim "Dzienniczku" wspomina, że wiele osób prosiło Ją o wstawiennictwo, o modlitwę. Czynili to żyjący, ale także i zmarli. I modliła się za nich. Wypraszała łaski dla dusz czyśćcowych, ale przede wszystkim wypraszała dla żyjących łaskę ufności w Boże miłosierdzie, co w konsekwencji łączyło się z nawróceniem grzesznika, nawet jeśli wydawać by się mogło, że jest najbardziej zatwardziały. O wstawiennictwo s. Faustyny modlono się także po jej śmierci. Kościół publicznie potwierdził dwa spośród wielu cudów dokonanych za Jej przyczyną: uzdrowienie Maureen Digan oraz ks. Ronalda Pytla.
 
 

NOWENNA DO ŚWIĘTEJ FAUSTYNY
5 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętej Faustyny. Warto ten dzień wypełnić modlitwą, jak również i poprzedzić go nowenną do Św. Faustyny(26 września - 4 października). Święta Faustyna została nam dana jako wzór świętości, głębokiego zjednoczenia z Bogiem. Dzień I
Poznawanie tajemnicy miłosierdzia Bożego.
 

P.J: Życie wasze ma być na mnie wzorowane, od żłóbka aż do skonania na krzyżu. Wniknij w tajemnice moje i poznasz przepaść miłosierdzia mojego ku stworzeniom i niezgłębioną dobroć moją - i tę dasz poznać światu.(Dz. 438). 

S.F: O Boże, jak bardzo pragnę, aby Cię poznały dusze, żeś je stworzył z miłości niepojętej; o Stwórco mój i Panie, czuję, że uchylę zasłony nieba, aby o dobroci Twojej nie wątpiła ziemia. 

Święta Faustyno, uproś mi łaskę coraz głębszego wnikania w tajemnice miłosierdzia Bożego w dziele stworzenia, zbawienia i chwały, abym jak Ty dawał ją poznać całemu światu. Dzień II 
Kontemplacja Miłosierdzia w codzienności
 

P.J: Kiedy rozważasz to, co ci powiem w głębi serca twego, większą odnosisz korzyść, niżbyś przeczytała wiele ksiąg. O, gdyby dusze chciały słuchać głosu mego, kiedy przemawiam w głębi ich serca, w krótkim czasie doszłyby do szczytu świętości. (Dz. 584).

S.F: Boże, nie szukam szczęścia poza wnętrzem swojej duszy, w której przebywasz. Cieszę się Tobą we własnym wnętrzu, tu z Tobą ustawicznie przebywam, tu jest największa moja z Tobą zażyłość, tu z Tobą przebywam bezpiecznie, tu nie dosięga wzrok ludzki. Najświętsza Panna zachęca mnie do takiego przestawania z Tobą. (por. Dz. 454). 

Święta Faustyno, naucz mnie przebywania z Panem we własnej duszy, słuchania Jego głosu i przeżywania z Nim wszystkich chwil życia. Uproś mi łaskę kontemplacji Miłosierdzia Bożego w codzienności. Dzień III 
Postawa ufności wobec Pana Boga
 

P.J: Córko moja, jeżeli przez ciebie żądam od ludzi czci dla mojego miłosierdzia, to ty powinnaś się pierwsza odznaczać tą ufnością w miłosierdzie moje.(Dz. 742). Zapewniam ci stały dochód, z którego żyć będziesz. Twoim obowiązkiem jest zupełna ufność w dobroć moją, a moim obowiązkiem jest dać ci wszystko, czego potrzebujesz. Czynię się sam zależny od twojej ufności; jeżeli ufność twoja będzie wielka, to hojność moja nie będzie znać miary.(Dz. 548). 

S.F: Boże w Trójcy Świętej Jedyny, pragnę Cię tak kochać, jak jeszcze Cię żadna dusza ludzka nie kochała, a chociaż jestem dziwnie nędzna i maleńka, to jednak kotwicę ufności swojej zapuściłam tak głęboko w przepaść miłosierdzia Twojego - Boże i Stwórco mój. Pomimo wielkiej nędzy mojej nie lękam się niczego, ale mam nadzieję śpiewać pieśń chwały wiecznie. 

Uproś mi, święta Faustyno, łaskę dziecięcej ufności, abym zawsze i we wszystkim wiernie spełniał wolę Bożą, która jest dla nas samym miłosierdziem. Dzień IV 
Postawa miłosierdzia wobec bliźnich
 

P.J: Córko moja, (...) żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu.(Dz. 742) 

S.F: Jezu mój, przeniknij mnie całą, abym mogła Cię odzwierciedlić w całym życiu swoim. Przebóstwij mnie, aby czyny moje miały wartość nadprzyrodzoną. Spraw, abym miała dla każdej duszy bez wyjątku miłość, litość i miłosierdzie. O mój Jezu, każdy ze świętych Twoich odbija jedną z cnót Twoich na sobie, ja pragnę odbić Twoje litościwe i pełne miłosierdzia Serce, chcę je wysławić. Miłosierdzie Twoje, o Jezu, niech będzie wyciśnięte na sercu i duszy mojej jako pieczęć, a to będzie odznaką moją w tym i przyszłym życiu. (Dz. 1242) 

Święta Faustyno, wstawiaj się za mną do Pana, aby i moje życie przemieniało się w miłosierdzie świadczone bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Niech moje oczy, uszy, usta, ręce, nogi i serce będą miłosierne. Dzień V 
Głoszenie orędzia Miłosierdzia
 

P.J: W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca. Kar używam, kiedy mnie sami zmuszają do tego; ręka moja niechętnie bierze za miecz sprawiedliwości; przed dniem sprawiedliwości posyłam dzień miłosierdzia.(Dz. 1588) 

S.F: O Boże mój, wszystko, co we mnie jest, niech uwielbia Ciebie, Stwórco mój i Panie, a każdym uderzeniem serca swego pragnę wysławić niezgłębione miłosierdzie Twoje. Pragnę mówić duszom o Twojej dobroci i zachęcać do ufności w miłosierdzie Twoje. Pragnę mówić duszom o Twojej dobroci i zachęcać do ufności w miłosierdzie Twoje - jest to misja moja, którąś mi sam przeznaczył, Panie, w tym i przyszłym życiu.(Dz. 1325) 

Za twoim przykładem, święta Faustyno, chcę głosić światu orędzie Miłosierdzia świadectwem życia i słowem, aby dotarło ono do wszystkich ludzi i napełniło ich serca nadzieją. Niech i w moim życiu spełnia się obietnica Jezusa: Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam przez całe życie, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem.(Dz. 1075). Dzień VI 
Wypraszanie miłosierdzia Bożego dla świat
 

P.J: Córko moja, schyliłem serce swoje do próśb twoich; zadaniem twoim i obowiązkiem jest tu na ziemi wypraszać miłosierdzie dla świata całego.(Dz. 570). Modlitwy, posty, umartwienia, prace i wszystkie cierpienia łączyć będziesz z modlitwą, postem, umartwieniem, pracą, cierpieniem moim, a wtenczas będą miały moc przed Ojcem moim.(Dz. 531). Czynię cię szafarką miłosierdzia swego.(Dz. 570). 

S.F: O Boże mój, jestem świadoma posłannictwa swego w Kościele świętym. Ustawicznym wysiłkiem moim jest wypraszać miłosierdzie dla świata. Ściśle łączę się z Jezusem i staję jako ofiara błagalna za światem. Bóg mi nie odmówi niczego, kiedy Go błagam głosem Syna Jego. Moja ofiara jest niczym sama z siebie, ale kiedy ją łączę z ofiarą Jezusa Chrystusa, to staje się wszechmocną i ma moc przebłagania gniewu Bożego. Bóg miłuje nas w Synu swoim, bolesna męka Syna Bożego jest ustawicznym łagodzeniem gniewu Boga.(Dz. 482). 

Święta Faustyno, wraz z Tobą chcę błagać o miłosierdzie dla całego świata, szczególnie dla grzeszników oraz kapłanów i osób zakonnych, aby święcie żyjąc, prowadziły lud Boży po drogach zbawienia. Dzień VII 
Umiłowanie Kościoła - Mistycznego Ciała Chrystusa
 

P.J: Córko moja, rozważ o życiu Bożym, jakie jest w Kościele zawarte dla zbawienia i uświęcenia duszy twojej. Rozważ, jak korzystasz z tych skarbów łask, z tych wysiłków mojej miłości.(Dz. 1758). 

S.F: Jezu, staram się o świętość, bo przez to będę pożyteczną Kościołowi. Robię ustawiczne wysiłki w cnocie, staram się wiernie naśladować Jezusa, a ten szereg codziennych cnót cichych, ukrytych, prawie niedostrzegalnych, ale spełnianych z wielką miłością, składam do skarbca Kościoła Bożego na korzyść wspólną dusz. Czuję wewnętrznie, jakobym miała odpowiedzialność za wszystkie dusze, czuję dobrze, że żyję nie tylko dla siebie, ale [dla] całego Kościoła.(Dz. 1505). 

Wdzięczni za dary Bożego miłosierdzia złożone dla mnie w Kościele świętym, chcę tak jak TY-święta Faustyno-korzystać z nich, by stawać się świętym i przez to pociągać inne dusze do zdrojów miłosierdzia Bożego. Dzień VIII 
Spotkanie z Jezusem w sakramentach świętych
 

P.J: Ach, jak mnie to boli, że dusze tak mało się łączą ze mną w Komunii św. Czekam na dusze, a one są dla mnie obojętne. Kocham je tak czule i szczerze, a one mi nie dowierzają. Chcę je obsypać łaskami - one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze mną, jak z czymś martwym, a przecież mam serce pełne miłości i miłosierdzia. - Abyś poznała choć trochę mój ból, wyobraź sobie najczulszą matkę, która bardzo kocha swe dzieci, jednak te dzieci gardzą miłością matki; rozważ jej ból, nikt jej nie pocieszy. To słaby obraz i podobieństwo mojej miłości.(Dz. 1447). 

S.F: Jezu, jest jeszcze jedna tajemnica w mym życiu - najgłębsza, ale i najserdeczniejsza - to Ty sam pod postacią chleba, kiedy przychodzisz do mojego serca. Tu jest cała tajemnica mojej świętości. Tu serce moje złączone z Twoim staje się jedno, tu już nie istnieją żadne tajemnice, bo wszystko Twoje - moim jest, a moje - Twoim. Oto wszechmoc i cud Twojego miłosierdzia.(Dz. 1489). Wszystko, co we mnie dobrego jest - sprawiła to Komunia św., jej wszystko zawdzięczam. Czuję, że ten święty ogień przemienił mnie całkowicie. O, jak się cieszę, że jestem mieszkaniem dla Ciebie, Panie; serce moje jest świątynią, w której ustawicznie przebywasz.(Dz. 1392). 

Święta Faustyno, uproś mi łaskę żywej wiary, aby każdy sakrament był uprzywilejowanym miejscem spotkania z Panem Jezusem, a Eucharystia była centrum całego życia, przemieniając je w miłość. Dzień IX 
Nabożeństwo do Matki Bożej
 

M.B: Życie wasze ma być podobne do życia mojego, ciche i ukryte, macie nieustannie się jednoczyć z Bogiem i prosić za ludkością, i przygotować świat na powtórne przyjście Boga. (Dz. 625). 

S.F: O słodka Matko Boża, Na Tobie wzoruję me życie, Tyś mi świetlana zorza, W Tobie tonę cała w zachwycie.O Matko, Dziewico Niepokalana, W Tobie odbija mi się promień Boga.Ty mnie uczysz, jak wśród burz kochać Pana, Tyś mi tarczą i obroną od wroga. (Dz. 1232). 

Święta Faustyno, najwierniejsza córko Matki miłosierdzia, ukryj mnie pod Jej płaszczem, aby prowadziła mnie do Jezusa, uczyła uczestniczyć w Jego życiu i misji ukazywania światu miłosierdzia Ojca niebieskiego. Chcę - jak Maryj - dawać ludziom Miłosierdzie Wcielone - i przygotować świat na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Amen. W każdym dniu nowenny można dodatkowo odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia


-szukam-

ZMIANA PŁCI - IDIOTYCZNE POMYSŁY !!!​

TO CO TERAZ WYMYŚLAJĄ CHORZY Z NUDÓW I NIEWYKORZYSTANEGO CZASU, BOGACI I ZNUDZENI EUROPOSŁOWIE TO SIĘ NIE MIEŚCI W GŁOWIE NORMALNYM LUDZIOM. TO ZWIĘRZĘTA SĄ MĄDRZEJSZE OD TYCH ROZKAPRYSZONYCH EUROPOSŁÓW. TOŻ TO ZWIERZĘTA WIEDZĄ I ROZRÓŻNIAJĄ PŁEĆ I NIE POMYLĄ SIĘ - BIERZCIE Z NICH PRZYKŁAD !!! NIE MACIE CO ROBIĆ? TO ZAJMIJCIE SIĘ MODLITWĄ RÓŻAŃCOWĄ, 
​A WTEDY​
WAM DO GŁOWY PRZYJDĄ MĄDRE I BOŻE POMYSŁY !!!​ ZACZYNAJCIE DZIEŃ ŚWIĘTY OD MSZY ŚW.
PAMIĘTAJCIE ZNUDZENI ŻYCIEM ZIEMSKIM EUROPOSŁOWIE - ŻYCIE NIE KOŃCZY SIĘ NA ZIEMI, BO TRWA WIECZNIE - A JAKIE ONO BĘDZIE TO ZALEŻY OD WASZEGO ZIEMSKIEGO ŻYCIA. PAMIĘTAJCIE ZNUDZENI EUROPOSŁOWIE, ŻE JEST PAN BÓG WSZECHMOGĄCY NAD NAMI I WAMI, I TO JEGO TRZEBA PYTAĆ NAJPIERW, CZY TE WSZYSTKIE WASZE IDIOTYCZNE POMYSŁY ON AKCEPTUJE.
​ KAŻDY STANIE PRZED PANEM BOGIEM WSZECHMOGĄCYM I EUROPOSEŁ TEŻ I BĘDZIE PŁACZ, WYCIE I ZGRZYTANIE ZĘBÓW Z ŻALU !!!​KORESPONDENCJA:​

Beata Kempa z Solidarnej Polski złożyła poprawkę, by nie ratyfikować
​ ​
konwencji. W jej ocenie konwencja nie walczy z przemocą, "mimo ładnego
​ ​
opakowania". Przekonywała, że nie ma czegoś takiego jak równość płci. -
Równość szans - tak, ale równość płci to są po prostu herezje. Nie ma
​ ​
równości płci. Jak facet urodzi dziecko, pogadamy o równości płci. Póki co
​ ​
nie ma czegoś takiego - biologia mówi nie, natura mówi nie, prawo Boże mówi
nie - zaznaczyła.
Marzena Wróbel podkreślała, że konwencja jest niezwykle groźna,
​ ​
skandaliczna, uderza w konstytucję, wiarę chrześcijańską oraz definicję
​ ​
rodziny i kobiety. - Ja sobie nie życzę, żeby ktokolwiek mnie wyzwalał z
​ ​
mojej tradycji i z mojej kultury, i z historii mojego narodu. To, co tutaj
​ ​
proponujecie w tej konwencji, to jest dla nas wszystkich policzek - mówiła z
​ ​
trybuny sejmowej.

http://metromsn.gazeta.pl/Wydarzenia/1,126477,16700895,_Rownosc_plci_to_here
zje___Sejmowy_spor_o_ratyfikacje.html

-szukam-


OBECNIE PANUJĄCY WRÓG W KOŚCIELE KATOLICKIM​, ALE PAN BÓG NAPEWNO GO ZWYCIĘŻY.

​ O BEZBOŻNYCH MOCODAWCACH WIELU OSÓB DUCHOWNYCH A SZCZEGÓLNIE BISKUPÓW, KARDYNAŁÓW I INNYCH WAŻNYCH RZĄDCÓW W KOŚCIELE KATOLICKIM​
​, KTÓRYCH BOGIEM JEST LUCYFER JEST BARDZO DUŻO INFORMACJI W INTERNECIE​
​ - SZUKAJCIE SAMI. KSIĄŻEK JEST TEŻ BARDZO DUŻO.
                  A JAK MOZNA POZNAC OSOBĘ DUCHOWNĄ SŁUŻĄCĄ LUCYFERAWI?
TO SĄ CI WAŻNI LUDZIE W KOŚCIELE KATOLICKIM, KTÓRZY NIE CHCĄ UZNAĆ PANOWANIA NAD NAMI PANA JEZUSA JAKO KRÓLA POLSKI, KAŻDEGO NARODU I CAŁEGO ŚWIATA.
                            PRZYKŁAD POCHODZI OD WATYKANU - CZYLI PAPIEŻ.
PAPIEZ FRANCISZEK ROZDAJE SWOJĄ MILOŚĆ LUDZIOM CAŁEGO ŚWIATA I MÓWI, ŻE PAN BÓG NAS KOCHA ALE NIE MÓWI, ŻE PAN BÓG OCZEKUJE PRZEDE WSZYSTKIM, ABY CZŁOWIEK GO KOCHAŁ, BO NA MIŁOŚCI OPIERA SIĘ CAŁY ŚWIAT - POWINIEN OPIERAĆ SIĘ NA MIŁOŚCI DUCHOWEJ - SERCEM, BO PO ŚMIERCI BĘDZIEMY ROZLICZANI TYLKO Z MIŁOŚCI.
​        ****************************************​

Nowożytna historia Kościoła - mało znana....

Sobór Wat.II a masoneria
http://w.kki.com.pl/piojar/polemiki/kosciol/masoneria.html
-szukam-

Orędzie z 25 września 2014 r.

„Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście i wy byli niczym gwiazdy, które swoim blaskiem dają światłość i piękno innym, by się radowali. Kochane dzieci i wy bądźcie blaskiem, pięknem, radością i pokojem, a zwłaszcza modlitwą dla tych wszystkich, którzy są daleko od mojej miłości i miłości mego Syna Jezusa. Kochane dzieci, dawajcie świadectwo swej wiary i modlitwy w radości, w radości wiary, która jest w waszych sercach i módlcie się o pokój, który jest drogocennym darem od Boga. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

-szukam-
Ks. Dariusz Olewiński o Intronizacji Jezusa Chrystusa

Wykład Ks dr Dariusza Olewińskiego „Istota i charakter Królowania naszego Pana Jezusa Chrystusa” zainaugurował III kongres dla społecznego panowania Chrystusa Króla w Łodzi 20 września AD 2014 – zorganizowany przez Stowarzyszenie Fides et Ratio

http://gloria.tv/media/8wyj6VSpFmn


CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!


-szukam-


Mistrz świata w siatkówce: "Życie opiera się na wierze" | Fronda.plhttp://www.fronda.pl/a/mistrz-swiata-w-siatkowce-zycie-opiera-sie-na-wierze,

-szukam-

Polska zapłaci za swoją głupotę gdy nadejdzie czas zapłaty .

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/polska-zaplaci-za-supernowoczesne-rakiety-f-16-niemal-dwa-razy-wiecej-niz-finlandia
 
2014-09-25 20:21
 Polska zapłaci za supernowoczesne rakiety do F-16 niemal dwa razy więcej niż Finlandia

40 pocisków około pół miliarda dolarów - i co dalej jak te czterdzieści pocisków się skończą? Bo to jest na 1 godzinę dobrej rozgrzewki.

100 pocisków - to 1 250 000 000  $ 

1 000 pocisków - to  12 500 000 000 $ 

Czy Polskę na to stać czy potem jak Polska będzie musiała walczyć, bo teraz wszystko idzie w tym kierunku by sprowokować konflikt  Polski z Rosją - to czy wtedy Jak będzie WOJNA  to  te pociski  DOBRY WÓJEK  z USA lub z innych krajów  Dobrych Wujaszków lud Dobrych Cioteczek dostaniemy za darmo - NIE NIKT NAM NIC ZA DARMO NIE DAŁ I NIE DA.

Więc, o co w tym wszystkim chodzi ?

- JAK NIE WIADOMO, O CO CHODZI TO CHODZI O...........? NO WŁAŚNIE.
 

Z Panem Bogiem .

-szukam-


List otwarty do kard. Stanisława Dziwsza

CZY KARD. DZIWISZ JEST PRAWDZIWIE POLAKIEM?​
​​
CZY K
​A​
RD. DZIWISZ JEST KATOLIKIEM?
CZY KARD. DZIWISZ ZNA SŁOWO PATRIOTYZM I CZY WIE, CO TO ZNACZY?​

​CZY KARD. DZIWISZ WIE CO TO ZNACzY ZDRADA​


http://wsercupolska.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=6719:ukraina&catid=5:panstwo&Itemid=14

 
Środa, 24 Wrzesień 2014 22:05

List otwarty prof. Bogusława Pazia do kard. Stanisława Dziwsza 


-szukam-

IRMY MOGĄ BYĆ GOTOWE, CHOĆ NIE DO UWIERZENIA​
​, ŻE TAK JEST, ALE CZY GOTOWY JEST NARÓD POLSKI?​


http://www.biztok.pl/gospodarka/polskie-firmy-gotowe-na-wojne-chca-wystawic-polmilionowa-armie_a17816
 
Sebastian Ogórek 25.09.2014
 

Polskie firmy gotowe na wojnę

https://www.youtube.com/watch?v=fAfp5IvsxWo#t=653
24.09.2014 

Dlaczego nas straszą deflacją i inflacją - Trader21


-szukam-


http://wolna-polska.pl/wiadomosci/ukraina-odkryte-bestialskie-mordy-dokonane-ukraincow-2014-09

Opublikowano Wrzesień 25, 2014
Przez RX W Ukraina

Rosyjska minister ostrzega Polskę: Szukają konfliktu? Skończy się naszym zwycięstwem

http://niezalezna.pl/59779-rosyjska-minister-ostrzega-polske-szukaja-konfliktu-skonczy-sie-naszym-zwyciestwem
Dodano: 25.09.2014 [16:33] 
 

-szukam-

Albert Einstein:

„Jeśli z Ziemi zniknie pszczoła, człowiekowi pozostaną tylko cztery lata życia"

​     ​
ZGINĄ TAKŻE MORDERCY PSZCZÓŁ​

http://howtosurvive2012.blog.onet.pl/2011/01/07/jesli-znikna-pszczoly-czlowiekowi-pozostaja-jeszcze-cztery-lata-zyciaalbert-einstein-jesli-z-ziemi-zniknie-pszczola-czlowiekowi-pozostana-tylko-cztery-lata-zycia/


Drodzy przyjaciele,

​    CHROŃMY PSZCZOŁY​Pszczoły na całym świecie wymierają, zagrażając światowej produkcji żywności. Naukowcy winią toksyczne pestycydy. Po masywnej kampanii Avaaz UE nałożyła zakaz na te chemikalia. Za pięć dni USA może nałożyć podobny zakaz i stać się przykładem dla innych rządów na całym świecie. To nasza szansa, żeby ocalić pszczoły przed wyginięciem. Podpisz tę naglącą petycję i prześlij dalej:


SIGN THE PETITION

Na całym świecie, po cichu, wymierają biliony pszczół, stwarzając tym samym zagrożenie dla stabilności naszego łańcucha pokarmowego. Pszczoły nie tylko wytwarzają miód – to gigantyczna, pokorna armia zapylająca 75% upraw. Za pięć dni USA może nałożyć zakaz na używanie toksycznych pestycydów, które je zabijają.

Mamy prawdziwą szansę na powodzenie -- po masywnej kampanii w zeszłym roku UE zakazała używania tej trucizny, która zdaniem wielu naukowców w zawrotnym tempie zabija pszczoły. Obecnie koncerny chemiczne próbują wywrzeć wpływ na władze USA, żeby zastopować wprowadzenie zakazu. Ale znawcy twierdzą, że wielkie poparcie ze strony opinii publicznej może zaważyć na decyzji na korzyść pszczół. Pokażmy im nasze je! Jeśli USA wyda taki zakaz, wywoła to efekt domina na całym świecie.


Nie mamy czasu do stracenia ---- grupa ekspertów Białego Domu pracująca nad projektem zgłosi swoje propozycje we wtorek. Tu nie chodzi tylko o ocalenie pszczół, tu chodzi o nasze przetrwanie. Podpisz naglącą petycję już teraz --stwórzmy masywny, światowy apel, żeby USA zakazało używania tych morderczych chemikaliów, zanim wymrą wszystkie pszczoły:

https://secure.avaaz.org/pl/save_the_bees_us_pet_loc/?biZzkib&v=47064

Pszczoły są kluczowym elementem dla życia na Ziemi -- co roku zapylają uprawy szacowane na 40 bilionów dolarów. Jeśli nie podejmiemy w tej sprawie natychmiastowych działań, wiele naszych ulubionych owoców, warzyw i orzechów może niedługo zniknąć z półek, a jedna trzecia naszego łańcucha pokarmowego zniknie.

W ciąguostatnich lat obserwujemy niepokojąco wysoką umieralność pszczół --część gatunków już wyginęła, a w samej Kalifornii - gdzie produkowana jest większość żywności w USA -- pszczelarze tracą nawet jedną trzecią swoich pszczół rocznie. Naukowcy szukali przyczyny takiej sytuacji. Choć wiele badań, często opłacanych przez koncerny chemiczne, dowodzi, że przyczyną jest połącznie wielu czynników, w tym chorób, utraty habitatu i toksycznych substancji, ważne niezależne badania pokazują, że winne są pestycydy z grupy neonikotynoidów.

Te dowody oraz skuteczna kampania Avaaz i partnerów, przekonały UE do wprowadzenia zakazu. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency - EPA) ma za zadanie kontrolować używanie toksycznych substancji, ale pod wpływem koncernów chemicznych przez lata naginała prawo. Obecnie “Grupa specjalna ds. zdrowia pszczół” Białego Domu może zmusić EPA do zdelegalizowania tych pestycydów, żeby nie mogły być rozprowadzane w USA. To nasza szansa!

Grupa ekspertów złoży raport za pięć dni.Już 2,5 miliona naszych członków poparło tę kampanię. Stwórzmy bezprecedensową petycję o 3 milionach podpisów, żeby ocalić pszczoły. Musimy zrobić wokół niej spore zamieszanie medialne, żeby uniemożliwić potajemne układy, na których zyskują tylko wielkie koncerny. Podpisz naglącą petycję:

https://secure.avaaz.org/pl/save_the_bees_us_pet_loc/?biZzkib&v=47064

Nie możemy już dłużej pozwolić, żeby nasz delikatny łańcuch pokarmowy znajdował się w rękach koncernów chemicznych i polityków, którzy siedzą w ich kieszeniach. Zakazanie używania pestycydów będzie krokiem w stronę świata bezpiecznego dla nas i dla gatunków zwierząt, na których nam zależy i od których jesteśmy zależni.

Z nadzieją,

Terra, Alex, Alice, Ari, Nick, Laila, Marigona, Ricken i reszta zespołu Avaaz

WIĘCEJ INFORMACJI:

Wysokie koszty - ocena wartości neonikotynoidów w rolnictwie (Center for Food Safety)
http://issuu.com/centerforfoodsafety/docs/neonic_efficacy_digital/1?e=9942666/7206999


Prezydenckie memorandum -- Wypracowanie krajowej strategii na rzecz zdrowia pszczół i innych owadów zapylających (The White House)
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/06/20/presidential-memorandum-creating-federal-strategy-promote-health-honey-b

Petycja o zbadanie pestycydów neonikotynoidowych (złożona 7 lipca 2014)
http://docs.nrdc.org/health/files/hea_14070701a.pdf

Droga wojna lobbystów o wymierające pszczoły w Ameryce (National Journal)
http://www.nationaljournal.com/energy/the-costly-lobbying-war-over-america-s-dying-honeybees-20140701

Raport EPA sugeruje, że pestycydy mogą zabijać pszczoły (SF Gate)
http://www.sfgate.com/cgi-bin/blogs/green/detail?entry_id=79910

Tajemnica śmierci pszczół warta $15 bilionów zatacza coraz szersze kręgi (Business Insider)
http://www.businessinsider.com/colony-collapse-disorder-still-unsolved-lead-researcher-had-connections-to-bayer-2010-10

Pszczelarze wzywają rząd do zakazania pestycydów (Palm Beach Post)
http://www.palmbeachpost.com/money/beekeepers-want-government-to-pull-pesticide-1107701.html

Pszczoły na skraju wymarcia - badania pokazują olbrzymią umieralność pszczół w USA (The Guardian)
http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jan/03/bumblebees-study-us-decline?INTCMP=SRCH


-szukam-


Wybierz Życie
"Wybierajcie więc życie,
abyście żyli wy i wasze potomstwo."
(Pwt 30, 19)


Human Life International - Polska
Logo


Nie pozwólmy na wprowadzenie gender do Polski
 
Drodzy Przyjaciele!
 
26 września 2014 r.
 
Trwa wielka batalia o Polskę. Wprowadzenie antychrześcijańskiej ideologii gender do naszego życia społecznego spowoduje zmiany, które można porównać z chińską rewolucją kulturalną. Nie możemy na to pozwolić.
 
Ratyfikacja „wisi na włosku”
Ustawa ratyfikująca konwencję „genderową” wisi dosłownie na włosku. Przegrana w Sejmie podczas drugiego czytania to zgoda na zmuszenie nas wszystkich do przyjęcia obcej ideologii. Wprowadzi ona obowiązek promowania środowisk LGBT, zmieni wychowanie do życia w rodzinie na agresywną edukację seksualną z elementami promocji zachowań homoseksualnych dla naszych dzieci. Otworzy drzwi dla pełnej legalizacji aborcji na żądanie. Rodzina, chrześcijańska kultura i wiara będą „wykorzeniane” i uznane za „opresyjne”. To są wyrażenia często powtarzające się w zapisach tej konwencji.
 
Nie będzie jak się bronić
Z czasem prawo krajowe zostanie dostosowane do zapisów konwencji i każdy, kto się będzie sprzeciwiał będzie karany, np. rodzice, którzy będą protestować przeciwko propagandzie homoseksualnej w szkole. Rozgłośnie katolickie za mówienie prawdy na temat rodziny chrześcijańskiej będą zagrożone utratą licencji. Nikt nas nie będzie pytał o zdanie, zostaniemy zmuszeni (my i nasze dzieci) do przystosowania się do nowej sytuacji społecznej. Jest to także wyjątkowo groźne dla przyszłości Kościoła.
Więcej na temat konwencji Patrz Ordo Iuris dokument (PFD)
 
Ręka Boża nad nami
Już dwukrotnie udało się usunąć głosowanie nad ratyfikacją konwencji z obrad Sejmu i przesunąć w czasie. Ostatni raz stało się to wczoraj! Po burzliwej, ale krótkiej debacie sprawę przekazano do zaopiniowania kolejnym komisjom sejmowym. Wróci prawdopodobnie na następnym posiedzeniu Sejmu za dwa tygodnie. Biorąc pod uwagę determinację feministek i naciski z ich strony oraz lewicowe tendencje obecnego rządu ten sukces można potraktować w kategorii cudu. Bogu niech będą dzięki!
 
Zrobiliśmy już bardzo dużo
Zrobiliśmy już bardzo dużo: liczne wystąpienia w mediach i petycje do władz, artykuły, listy, społeczne protesty. Wielka modlitwa, także płynąca z Jasnej Góry! To bardzo wiele.
 
Nie wolno spocząć na laurach
Tylko wielka mobilizacja i potężny protest społeczny, który będzie rzutował na wynik wyborów, może ochronić Polskę przed wejściem w strefę opanowaną przez ideologię genderową.
 
Potrzebna jest wielka modlitwa
Nie ustawajmy w gorącej modlitwie. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia wzywa do czuwania nocnego w tej intencji  nocy 3 na 4 października. Przyłączmy się, organizując podobną modlitwę także w swojej parafii lub po prostu towarzysząc duchowo.
Prośmy naszych biskupów i proboszczów, aby ponownie zabierali głos w tej sprawie.
 
Liczymy na każdego z Was!
Protestujmy w każdy możliwy sposób. Idźmy do posłów, zwłaszcza PSL i PO oraz niezrzeszonych. Dzwońmy do biur poselskich, piszmy do nich e-maile i listy. Im większy będzie niepokój społeczny, tym większą mamy szansę na wygraną.
 
Ta sprawa jest niezwykle ważna!
 
W imieniu KPLŻ
Ewa Kowalewska
 
Nadal można podpisać się pod protestem Patrz citizengo.org
Wspomóż Obronę Życia

1. Dokonaj wpłaty za pośrednictwem PayPal (PLN) lub PayPal  (EUR)

2. Skorzystaj z możliwości dokonywania wpłat kartą przez internet (PLN)
   Za pomocą karty płatniczej Visa lub MasterCard albo przelewem online możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą


3. Pobierz przekaz pocztowy w formacie pdf, wydrukuj i wypełniony nadaj na poczcie lub w banku
      
4. Wpłać przelewem bankowym na konto

      Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
      ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
      80-286 Gdańsk

      Nr. rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356
HLI Polska

Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości

Copyright 2012 - Human Life International - Polska

Human Life International - Polska
ul. Jaśkowa Dolina 47/2, 80-286 Gdańsk;
tel.: (58) 341-19-11;
fax: (58) 346-10-02
E-mail: poczta@hli.org.pl Website: www.hli.org.pl

Facebook


-szukam-


Apokalipsa według Szymona Peresa  

Tomasz P. Terlikowski 24-09-2014, ostatnia aktualizacja 24-09-2014 22:27   


Tomasz Terlikowski 

fot. Rafał GuzFotorzepa 

Muzułmanin poważniej traktuje Koran, a wyznawca judaizmu Torę niż wypracowane w debatach stanowiska organizacji międzyreligijnych czy ekumenicznych – zauważa publicysta.  

Organizacja religii zjednoczonych to najnowszy pomysł wielbicieli biurokracji, przekonanych, że nie ma lepszej drogi budowania pokoju, harmonii i wiecznej szczęśliwości niż powoływanie nowych globalnych instytucji. Ich członkowie mogliby – z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku – wydawać publiczną kasę, nocować w najlepszych hotelach i wydawać nic niezmieniające oświadczenia. I, niestety, ten pomysł nie jest żartem. Zgłosił go, zupełnie serio, podczas spotkania z papieżem Franciszkiem były prezydent Izraela i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Szymon Peres.  

Organizacja, której istnienie zaproponował polityk, funkcjonowałaby na podstawie karty religii zjednoczonych. Jej pierwszym szefem miałby zostać... papież Franciszek, a celem byłoby głoszenie pokoju i walka z religijnie inspirowanym terroryzmem. I choć pomysł opiera się na szlachetnej idei walki o pokój, to jest jednym z najgłupszych, jakie można było sformułować. A powody do takiej oceny można znaleźć na każdym niemal poziomie, od czysto politycznego przez religijny aż do apokaliptycznego.  

Brak wspólnego autorytetu  

Zacznijmy od poziomu podstawowego, a mianowicie od rzekomej skuteczności w walce o pokój, jaką miałaby się charakteryzować ta nowa organizacja. Szymonowi Peresowi warto przypomnieć, że w zasadzie nie ma liczących się liderów religijnych (ani w łonie chrześcijaństwa i judaizmu, ani islamu), którzy pochwalaliby terroryzm. Potępiają go uczeni i z uniwersytetu Al-Azhar (czyli największego autorytetu w dziedzinie islamu w Egipcie), i z Arabii Saudyskiej. Nie mają dla niego dobrego słowa ani rabini, ani mnisi buddyjscy. Tyle tylko że to o niczym nie świadczy, ponieważ żadna z wymienionych religii nie ma spójnego magisterium czy autorytetów uznawanych przez wszystkich jej wyznawców. Z faktu więc, że jakiś uczony czy duchowny coś oznajmi, nie wynika nic konkretnego dla wyznawców tej religii. Zawsze bowiem inny może wygłosić odmienną opinię.  

Powołanie organizacji religii zjednoczonych, a nawet podpisanie przez nią karty, nic by w tej sprawie nie zmieniło. Co bowiem obchodzi kieszonkowego kalifa w Nigerii czy Iraku, że jakaś grupa religijnych biurokratów ogłosiła, iż jego działania są niezgodne z religią? On uważa inaczej i znajdzie na potwierdzenie swoich opinii stosowne cytaty w Koranie. „Niechże walczą na drodze Boga ci, którzy za życie tego świata kupują życie ostateczne! A kto walczy na drodze Boga i zostanie zabity albo zwycięży, otrzyma od Nas nagrodę ogromną" – głosi Koran. W innym zaś miejscu można znaleźć choćby takie zdanie: „Ci, którzy wierzą, walczą na drodze Boga, a ci, którzy nie wierzą, walczą na drodze Saguta. Walczcie więc z poplecznikami szatana! Zaprawdę, podstęp szatana jest słaby!". I nie ma metody, by odebrać muzułmanom możliwość własnego rozumienia tych słów. W końcu każdy ma prawo do własnego ich odczytania, a brak wspólnego autorytetu niweczy możliwość narzucenia interpretacji.  

W Koranie można zresztą znaleźć także argument przeciwko samemu powołaniu takiej wieloreligijnej rady. „Oni by chcieli, abyście byli niewiernymi, tak jak oni są niewiernymi, abyście więc byli równi. Przeto nie bierzcie sobie opiekunów spośród nich, dopóki oni nie wywędrują razem na drodze Boga. A jeśli się odwrócą, to chwytajcie i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich znajdziecie! I nie bierzcie sobie spośród nich ani opiekuna, ani pomocnika!"...  

Zabójczy synkretyzm  

Wiara w to, że mając do wyboru Koran (nawet jeśli błędnie interpretowany) i oświadczenia jakieś religijnej biurokracji, muzułmanie wybieraliby oświadczenia, jest – najdelikatniej rzecz ujmując – naiwnością. I trudno byłoby się im nawet dziwić. Katolik, protestant czy wyznawca judaizmu też poważniej – co jest absolutnie oczywiste – traktuje święte księgi swojej religii niż wypracowane w debatach stanowiska organizacji międzyreligijnych czy ekumenicznych. A żeby się o tym przekonać, wystarczy popatrzeć na Światową Radę Kościołów, którą tworzą do spółki protestanci, starokatolicy i prawosławni (rzymscy katolicy nigdy do niej nie weszli). Ta biurokratyczna struktura nie jest w stanie zabrać wspólnego głosu niemal w żadnej z kluczowych dla chrześcijan spraw. Jeśli zaś razem się w jakichś kwestiach wypowiadają, to w takich, które nikogo ani nie ziębią, ani nie grzeją.  

I nie ma wątpliwości, że dokładnie tak samo byłoby w przypadku organizacji religii zjednoczonych. Warto bowiem zadać sobie pytanie, co miałoby łączyć dżinistów, którzy noszą na twarzach maseczki, żeby nie zabić nawet muchy, a jednocześnie dopuszczają pewien rodzaj rytualnego zagładzania się, z muzułmanami, którzy nadal dokonują rytualnego uboju zwierząt, i z katolikami, którzy zdecydowanie odrzucają – także religijnie motywowane – samobójstwo? Albo nad czym mieliby ze sobą debatować buddyści z wyznawcami judaizmu? Debata na temat pokoju też byłaby fałszywa, termin ten jest bowiem rozmaicie rozumiany przez rozmaite religie, a do tego część z nich dopuszcza religijnie motywowane zatajanie części swoich poglądów. Ale gdyby nawet udało się dojść do jakichś wspólnych wniosków (najprędzej zapewne w kwestii segregacji śmieci), to i tak nikogo poza uczestnikami dialogu by one nie obchodziły i zapewne zapoznałoby się z nimi mniej więcej tyle osób, ile je napisało (pod warunkiem że ktoś by podczas głosowania nie przysnął).  

Powołanie organizacji, o której marzy Peres, jest niemożliwe także z punktu widzenia samej wiary. Otóż każda z wielkich religii uznaje, że to, co głoszą jej święte księgi, jest prawdą, a to, co głoszą inne księgi, prawdą nie jest. To zaś wyklucza w istocie równość wszystkich partnerów. Owszem, możemy wszystkich szanować, ale nie sposób uznać (i to nie tylko z perspektywy katolickiej, ale też każdej wielkiej religii), że tak samo prawdziwa jest teza o tym, iż świat istnieje realnie, a człowiek ma tylko jedno życie do przeżycia, a potem sąd, piekło albo niebo, jak teza, że świat w istocie nie istnieje, przed nami jest jeszcze wiele żyć, a ostatecznym celem jest pogrążenie się w niebycie (rozumianym zupełnie odmiennie niż w Europie). Jeśli są zaś one sprzeczne, to mogą prowadzić i niekiedy prowadzą do odmiennych wniosków etycznych... I znowu nie sposób uznać, że te odmienne wnioski są tak samo prawdziwe.  

Takie podejście (a jeśli organizacja ma być wzorowana na ONZ, to tylko takie jest możliwe) prowadziłoby do jakiejś formy synkretyzmu religijnego, a ten jest nie do zaakceptowania przez katolików, protestantów, muzułmanów czy buddystów. Dla katolików kluczowa dla tego odrzucenia jest świadomość, że to Chrystus jest jedyną drogą do zbawienia (o czym przypomniał dokument „Dominus Iesus"), a pełnia prawdy trwa w Kościele. Z tej perspektywy nawet jeśli uznamy, że buddyzm i islam mają jakąś własną wartość (choćby za sprawą ziaren prawdy, które w nich tkwią), to nie jest ona porównywalna z tym, co możemy znaleźć w Kościele katolickim. Muzułmanin zresztą to samo (tyle że zapewne ostrzej) powie o chrześcijaństwie. Rozmywanie tych prawd będzie zaś zabójstwem dla obu tych religii, a także – jeśli przyjmiemy perspektywę katolicką – najprostszą drogą do piekła. Chrześcijanin, który odrzuca prawdę o tym, że to Jezus jest jedyną drogą do Boga i jedynym Zbawicielem, w istocie stawia się poza Kościołem, a to – delikatnie rzecz ujmując – jest dla niego z perspektywy życia wiecznego niebezpieczne.  

Konferencja Antychrysta  

Na koniec trudno nie przypomnieć o jeszcze jednym problemie z pomysłem Szymona Peresa. Z perspektywy chrześcijańskiej problemie największym. Otóż już Władimir Sołowjow ostrzegał w profetycznej „Krótkiej opowieści o Antychryście", że znakiem zbliżania się czasów ostatecznych będą pomysły powołania – właśnie w imię światowego pokoju – jakiejś jednej konferencji religijnej, która miałaby przeciwdziałać wojnom inspirowanym religijnie. Na czele takiej konferencji miałby ostatecznie stanąć Antychryst, który w imię pokoju doprowadziłby do zjednoczenia religii i prześladowań tych, którzy na takie zjednoczenie się nie godzą.  

Tymczasem z chrześcijańskiego punktu widzenia drogą do trwałego pokoju nie jest synkretyzm, rozmywanie prawdy, ale... modlitwa i nawrócenie. Pokój – o czym nie tylko katolikom przypominają objawienia maryjne w Fatimie czy Kibeho – może nastąpić tylko dzięki postowi, modlitwie i zmianie własnego życia. To trudniejsze niż powoływanie nowych struktur, ale bardziej skuteczne.  

Jedynym problemem jest to, że ta metoda nie generuje nowych miejsc pracy dla działaczy religijnych i zawodowych dialogistów. Oni są jedyną grupą, która odniosłaby jakiekolwiek korzyści z powołania organizacji religii zjednoczonych. Mogliby dzięki temu nocować w najlepszych hotelach w różnych fajnych miejscach, debatować przy suto zastawionych stołach, a także pracować w kolejnych komisjach, radach i biurach. Tyle że dla ich korzyści nie warto powoływać nowej organizacji, która jest nie tylko – biorąc pod uwagę dążenia do pokoju światowego – zbędna i kosztowna, ale i – z perspektywy przynajmniej chrześcijaństwa – zwyczajnie niebezpieczna.  

Autor jest redaktorem naczelnym telewizji Republika 

http://www.rp.pl/artykul/9157,1143948.html?p=3  


-szukam-
ZOBACZCIE MOI DRODZY ,O TO W CO ZMIENIŁY SIĘ NASZE KATOLICKIE ŚWIĄTYNIE!!!!!
 
KOCHANI LUDZIE, CZY NIE WIDZICIE CO SIĘ DZIEJE..?
 
DOSTAJECIE TYLE ZNAKÓW Z NIEBA, A SERCA MACIE JAK GŁAZ!!!!
 
NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-szukam--szukam-

-szukam--szukam-

CZY W TYCH BUDYNKACH MIESZKA BÓG OJCIEC, SYN BOŻY I DUCH ŚWĘTY?​

CZY TO TYLKO MASOŃSKIE BUDOWLE PRZYGOTOWANE DLA NICH PO OBALENIU WIARY KATOLICKIEJ? BOŻY KOŚCIÓŁ KATOLICKI​ BUDOWANY JEST NA PODSTAWIE KRZYŻA JEZUSOWEGO.

-szukam-

PANIE JEZU.

Czy podoba CI się takie uwielbienie Ciebie jakie miało miejsce na GÓRZE PRZEPROŚNEJ? Czy głośne śmiechy, klaskanie itp są Ci miłe?
Odpowiedz, aby więcej ludzi zwróciło na to uwagę.  ( Działo się to podczas wystawienia NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU )

​PAN JEZUS:​

 "TO JEST DRĘCZENIE MNIE I PONIŻANIE, BO PODCZAS ŚMIECHU PRZYCHODZĄ LUDZIOM DO GŁOWY BEZBOŻNE MYŚLI.​
W TYM CZASIE NIKT NIE MYŚLI O BOGU​​, LECZ O ROZRYWKACH. NIECH CZYTAJĄ ​ ​PRAWDZIWE ŚWIADECTWO CATALINY RIVAS".​

-szukam-

KOCHANI ! 

GORĄCO WAS PROSZĘ O MODLITWĘ ,ZA WSTAWIENNICTWEM OJCA PIO,

  O ZDROWIE DLA 5 LETNIEJ NADII CHOREJ NA PADACZKĘ.  

OBECNIE DZIEWCZYNKA PRZEBYWA W SZPITALU.

  ATAKI SA CORAZ CZĘSTSZE I SILNIEJSZE .  

BÓG ZAPŁAĆ !

-szukam-

EŚLI JESTEŚ PRAWDZIWYM KATOLIKIEM TO PADNIJ NA KOLANA PRZED STWÓRCĄ, KTÓRY PRZECIEŻ NIE JEST TWOIM KOLEGĄ, A STWORZYCIELEM I ZBAWICIELEM.​

http://prawda-nieujawniona.blog.onet.pl/tag/eucharystia-i-komunia-na-kolanac

-szukam-

ZADAJMY SOBIE PYTANIE: CZY NARÓD POLSKI MA NORMALNYCH - PATRIOTYCZNYCH PRZYWÓDCÓW POLITYCZNYCH I RELIGIJNYCH....?​

CZY MY LUDZIE ŚWIECCY MAMY WZIĄĆ WSZYSTKIE SPRAWY W SWOJE RĘCE?
 
TO ZA CO ONI PIENIĄDZE BIORĄ....? KOMU ZALEŻY NA TYM, ABY POLAŁA SIĘ  KREW....?
PRZECIEŻ RZĄDZĄCY POLSKĄ DO TEGO ZMIERZAJĄ!
 
WIDZIMY TAKŻE JAK RZĄDZI NASZ EPISKOPAT - Z ZA BIURKA! PRZYZWALAJĄ NA NIEROZWAŻNE RUCHY RZĄDU, ZAMIAST OMADLAĆ WSZYSTKIE SPRAWY SPORNE PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM NA KOLANACH  I BŁAGAĆ PANA BOGA, ABY CHCIAŁ KRÓLOWAĆ I NAM POMAGAĆ I ...........RZĄDZIĆ.
 
https://www.youtube.com/watch?v=DqURETtgp10
 

Manifestacja przed ambasadą Rosji 9.10.2014 - Ewa Stankiewicz

​******************---------------------------********************--------------------------​
 
 

Modlitwa ks. Stanisława Małkowskiego na zakończenie Obchodów 4.rocznicy Tragedii Smoleńskiej

-szukam-

 Zapomniany kapłan - ks. Michał Poradowski | Prawica.net

http://www.prawica.net/node/4134

-szukam-

Komisarz zamknął klasztor Franciszkanów Niepokalanej

"LUDU MÓJ LUDU CÓŻEM CI UCZYNIŁ, ŻE MNIE TAK CIĄGLE KRZYŻUJESZ? "

 
​ CZY PAPIEŻ FRANCISZEK PYTAŁ PANA BOGA SWEGO, CZY MOŻE TAK CZYNIĆ I CZY TO JEST ZGODNE Z WOLĄ STWÓRCY, CZY RACZEJ PYTAŁ OBECNYCH JEGO MOŻNOWŁADCÓW  - MASONÓW WATYKAŃSKICH? TAKI PAPIEŻ NIE ZASŁUGUJE NA NAZWĘ - "OJCIEC ŚWIĘTY" , PONIEWAŻ NISZCZY KOŚCIÓŁ KATOLICKI. CIEKAWE - TAKI STARY A TAKI NIEROZWAŻNY.      CZY KIEDYKOLWIEK PAPIEŻ FRANCISZEK PRÓBOWAŁ WYWYŻSZYĆ STWÓRCĘ DO POZYCJI KRÓLEWSKIEJ? ON WOLI CHLUBIĆ SIĘ CHRYSTUSEM UKRZYŻOWANYM Z PRZYBITYMI RĘKAMI  I NOGAMI DO DRZEWA ORAZ UŻALAĆ SIĘ NAD OFIARAMI KOMUNIZMU I PRZEMOCY ZAMIAST PROSIĆ O POMOC NAJWYŻSZEGO BOGA W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ. 
CZY KIEDYKOLWIEK PAPIEŻ FRANCISZEK "ŚWIĘTY" MÓWIŁ O TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ?
 
KORESPONDENCJA:
: Komisarz zamknął klasztor Franciszkanów Niepokalanej - PCh24.pl - prawa strona 
internetu. Portal informacyjny. 
 
Wszystko za cichą zgodą i aprobatą naszego uśmiechniętego, miłego dla
​ ​
wszystkich
​"​
papieża miłości
​"​
. Otwartość dla absolutnie wszystkich, mecze w
​ ​
piłkę nożną z muzułmanami, życzenia dla Żydów.
​       ​
Ale
​ ​
bezwzględny miecz dla
​ ​
trwających w prawdzie. Straszne.

Read more:
http://www.pch24.pl/komisarz-zamknal-klasztor-franciszkanow-niepokalanej,255
13,i.html#ixzz3EEVHzl00


http://www.pch24.pl/komisarz-zamknal-klasztor-franciszkanow-niepokalanej,255
13,i.html

----------------------------
Kiedy przeczytałam o zachowaniu - post
​ę​
powaniu papieża Jana XXIII ( dusza
​ ​
towarzyska, świetny mediator z innymi religiami, żydami, muzułmanami,
​ ​
protestantami, masonami(!) - pełny ekumenizm - to mnie zmroziło, gdyż widzę,
​ ​
że obecny Franciszek postępuje dokładnie tak samo... całkowite rozmycie
naszej Wiary Katolickiej..
.
Pozdrawiam w Panu
​ - 
Małgorzata​

-szukam-

Dziś przechodząc po 6 rano przez Plac Wolności w Poznaniu

   czułam się jak w arabskim kraju. Głos muezina nadawany przez

 głośniki na cały regulator. Serce się kraje a strach i żal serce ściska.

 Ponoć tak już jest od poniedziałku. Kto na to pozwala?.

 I dlaczego ludzie krzyczą z powodu dzwonów kościelnych

 a milczą przy czymś takim?...3 meczet w POLSCE budowany jest w W-wie

 POLKA z POZNANIA

-szukam--szukam-

-szukam--szukam-


-szukam-

   STOP !!!

                       ZATRZYMAJMY  PROMOCJĘ   

                                                                                     SATANIZMU    

      -szukam-           

Nie pozwólmy, by odbyły się te satanistyczne koncerty! 

 Już na początku października ma się odbyć w Polsce seria koncertów zespołu "Behemoth"

promująca płytę zatytułowaną "Satanista "(„The Satanist”).

Propagator szatana

 

Adam Darski - pseudonim Nergal - to celebryta,

który wypromował się, niszcząc Biblię, nazywając ją

"kłamliwą księgą", a Kościół katolicki "największą

zbrodniczą sektą".

Liczne bluźnierstwa

O demonicznym przesłaniu "Nergala"

świadczą tytuły jego utworów: Lucyferze,

módl się za nami ("Lucifer Ora Pro Nobis")

czy Amen będącego bluźnierczą wersją

modlitwy "Zdrowaś Maryjo".

 

Cel: uderzyć w młodzież

Organizatorzy koncertów chcą, by takie przesłanie dotarło do dzieci i młodzieży, dla których organizowane są koncerty Behemotha.

Duże polskie miasta

Jeśli nie zareagujemy, w polskich miastach: Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, Toruniu i Gdańsku może dojść do straszliwego publicznego bluźnierstwa.

Nie możemy na to pozwolić!

P.S. Pamiętaj, mamy niewiele czasu. Pierwsze koncerty mają się odbyć już na początku października.

Zespół  PROTESTUJ

-szukam-


-szukam-

http://www.fronda.pl/a/cicha-mobilizacja-w-polskiej-armii-rezerwisci-dostaja-wezwania,41961.html

23.09.2014, 10:51

Cicha mobilizacja w polskiej armii? Rezerwiści dostają wezwania

-szukam-

​ NA CO CZEKACIE ​ WSZYSCY BISKUPI? JEŚLI NIE UNIŻYCIE SIĘ OFICJALNIE PRZED PANEM JEZUSEM - KRÓLEM, TO  WAS TEŻ ZABIJĄ I  NIE BOICIE SIĘ? A SĘDZIA SPRAWIEDLIWY POWIE WAM - OFIARY WOJENNE, POWOJENNE I MORDERSTW DOKONANYCH ZA WASZYM POZWOLENIEM I Z WASZEJ WINY PRZEWYŻSZAJĄ WASZE DOBRE UCZYNKI.
 KRÓL - JEZUS CHRYSTUS CZEKA W CZĘSTOCHOWIE W JASNOGÓRSKIM KLASZTORZE ZAMKNIĘTY W NIEWOLI - WSZYSTKO MA CO POTRZEBNE JEST KRÓLOWI, TYLKO AKT DOBREJ WOLI UCZYNIONY PRZEZ WAS BISKUPÓW, KARDYNAŁÓW I PRYMASÓW ORAZ POPROSZENIE KRÓLA O KRÓLOWANIE W NASZYCH SERCACH I W POLSCE,  O ŁASKI UTRZYMANIA POKOJU NA ŚWIECIE - Z POTRZEBY SERCA I MIŁOŚCI DO STWÓRCY I DO BLIŹNIEGO.

http://www.wojciech-szewko.mpolska24.pl/6947/odezwa-al-adnaniego-fragmenty

23.09.2014, 11:32

Odezwa al Adnaniego (fragmenty)

-szukam-

https://www.youtube.com/watch?v=V_52bPywhd8&list=UUPz2VM429N2hEgK75aeOl4Q

Ks. Natanek. Nie opuszczajmy ziemi polskiej   

https://www.youtube.com/watch?v=rnn1bZwgjNA&list=UUPz2VM429N2hEgK75aeOl4Q&index=15
 

Ks. Natanek. Nie mamy partii narodowej 

-szukam-

http://wsercupolska.org/joomla/

WTOREK 23, 2014 20:36 Wrzesień wideo


Jedwabne - ostatni świadek 45984

-szukam-

Refleksje na Wtorek 23 Września

Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku – takie dzisiaj ostrzeżenie czytamy w Księdze Przysłów (21, 13).

Różne są formy ubóstwa, ale najgorszą jest ta, gdy do materialnych niedostatków, dołączone są jeszcze religijne czy polityczne prześladowania. Tego właśnie obecnie doświadczają nasi bracia i siostry w wierze w krajach bliskiego wschodu. Zdjęcia torturowanych i mordowanych chrześcijan przypominają czasy rzymskiego cesarza Nerona. Ci, co zdążyli uciec wegetują teraz w różnych obozach i potrzebują naszej pomocy.

Politycy nie przewidzieli, że wysiodłanie dyktatorów w Iraku, Egipcie czy Libii, spowoduje polityczną i militarną próżnię oraz destabilizację w tym regionie świata. Naiwnie wierzyli, że wprowadzą demokrację tam, gdzie ludzi przez wieki nauczono czuć respekt tylko przed kijem. Teraz po opuszczeniu amerykańskich i europejskich wojsk z Iraku rozpoczęła się tam wojna domowa, która rozlewa się na inne kraje. Muzułmańskie sekty zwalczają się wzajemnie; Sunnici przeciwko Szyitom, a wszyscy razem przeciw chrześcijanom tam mieszkającym. Dlaczego? W oczach prymitywnych islamistów Zachód i ich wojsko kojarzone są z chrześcijaństwem, stąd chrześcijan, jako ludzi tej samej wiary, obarczono winą za nieszczęścia spadające na te państwa. Dano im wybór, jeżeli nie przyjmą wiarę w Allaha - czeka ich pewna śmierć z rąk bardzo radykalnych grup muzułmańskich, zwanych ISIS. To oni teraz opanowali znaczne tereny Iraku i Syrii, wprowadzając tam swoje okrutne prawa. Krzyk prześladowanych chrześcijan głośno się rozlega, ale znieprawione i zlaicyzowane rządy bardziej są zainteresowane nadawaniem praw dla homoseksualistów, aniżeli udzielaniem pomocy prześladowanym ludziom.

Co my możemy uczynić, aby im pomóc? Jedno jest pewne – nie możemy być obojętni - bo to się obróci przeciwko nam.

Gdy Hitler w Niemczech dochodził do władzy, większość społeczeństwa na krzywdę innych ludzi patrzyła obojętnie. Może niektórzy sądzili, że dobrze będzie jak Żydów trochę przetrzepie. Po Żydach pod nóż poszli inni itd... Raz puszczona machina zła już się nie zatrzymała i trzepała aż do upadku hitlerowskiego reżimu. Podobnie w sowieckiej Rosji. Wyrżnięto nie tylko kapitalistów i właścicieli ziemskich. Gdy Stalin zaczął wprowadzać kołchozy i „rozkułaczać” rosyjskie wsie, przyszła kolej na kułaków i podkułaków, a w dalszej kolejności na Syberię wysyłano nawet i tych, którzy za słabo klaskali na partyjnych zebraniach. Może sądzono, że syberyjskie powietrze dobrze im zrobi i tam nabiorą rewolucyjnego wigoru. W końcu pod młot i sierp poszli i ci, którzy tę rewolucję rozpoczęli. Zostali zabici prawie wszyscy współpracownicy Lenina, a więc rewolucja rosyjska, tak jak wcześniej rewolucja francuska, pożarła swoje własne dzieci.

I tu sprawdza się zasada, że na końcu szatan niszczy swoje własne narzędzia, a więc tych, którzy mu pomagali niszczyć innych.

Nie należy się wtedy dziwić, że Bóg może odmówić nam  Swojej pomocy i dopuścić, aby to zło, które jest teraz przez nas tolerowane, później w nas uderzyło. Brak Jego skutecznej pomocy jest karą za naszą obojętność i bezczynność.

-szukam-

Fronda w Watykanie. Pięciu hierarchów kontra Franciszek. Chodzi o doktrynę - czy rozwodnik może przystąpić do komunii?

http://metromsn.gazeta.pl/Wydarzenia/1,133290,16685037,Fronda_w_Watykanie__P
ieciu_hierarchow_kontra_Franciszek_.html

-szukam-

TO TERAZ WIECIE RODACY DLACZEGO  RZĄD I  EPISKOPAT NIE CHCE UZNAĆ PANA JEZUSA - BOGA - ZBAWICIELA ZA KRÓLA I PANUJĄCEGO NAD NIMI, BO ŻYDZI NIGDY GO NIE UZNALI I PRZECIEŻ ZABILI, ABY IM NIE PRZESZKADZAŁ RZĄDZIĆ. FAKTY SĄ OCZYWISTE. GDYBY NIE BYLI ŻYDAMI, TO PAN JEZUS JUŻ DAWNO BYŁBY KRÓLEM I ZAPROWADZIŁBY POKOJ NA CAŁYM ŚWIECIE. MÓDLCIE SIĘ O NAWRÓCENIE ŻYDÓW, BO TAK NAPRAWDĘ TO TEŻ SĄ DOBRZY LUDZIE WŚRÓD NICH I SZKODA ICH DO PIEKŁA NA WIECZNOŚĆ.

http://marucha.wordpress.com/2014/09/24/zydowskie-stowarzyszenie-bnai-brith-w-rzeczypospolitej-polskiej/

24.09.2014

Żydowskie Stowarzyszenie B’nai B’rith w Rzeczypospolitej Polskiej

 

-szukam-

Ten, kto "odmawia różaniec nie daje miejsca szatanowi, aby pracował w jego
myślach" (wg św.o.Pio)


23 września 2014


Ten, kto "odmawia różaniec
nie daje miejsca szatanowi,
aby pracował w jego myślach" (wg św.o.Pio)
o)


Ksiądz Bogumił Nowosiadły w artykule pt. "Co wiemy o modlitwie różańcowej do
Siedmiu Boleści Matki Bożej ?"zamieszczonym w kwartalniku Apostolstwa Dobrej
Śmierci: "Nadzieja i życie" nr 58/2011 m.in. napisał:

Różańcowy egzorcyzm

Rozważanie boleści Maryi budzi też w sercach odrazę do grzechu, bowiem osoba
medytująca te tajemnice, nabiera śmiałości do czynienia pokuty, łączy się z
tajemnicą krzyża, z cierpieniem Jezusa i boleściami Jego Matki. Maryja
ukazała ten różaniec jako lekarstwo na negację grzechu we współczesnym
świecie. Różaniec jest więc skutecznym środkiem w walce ze złem i szatanem.

.Około 1981 r. ks. Bp Zbigniew Kraszewski opowiedział, iż podczas prywatnej
audiencji dla Polaków, Jan Paweł II pochwalił praktykę odmawiania egzorcyzmu
Leona XIII. Po chwili jednak wyjął z kieszeni swój różaniec i pokazując
obecnym powiedział: Ale przecież to jest egzorcyzm przeciw wszystkim złym
duchom, dostępny także dla świeckich.

Boska broń

Widząc zaskoczenie na twarzach dodał: Żebyście nie mieli wątpliwości, to ja
w tej chwili nadaję różańcowi moc egzorcyzmu !. W tym miejscu przypominają
się słowa Chrystusa wypowiedziane do Piotra Apostoła: I tobie dam klucze
królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w
niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie (Mt 16,19).
Papież ustanowił modlitwę różańcową egzorcyzmem, a Maryja potwierdziła to
podczas objawień, ukazując tę modlitwę jako skuteczną broń przeciw
wszelkiemu złu.

Moc Różańca Świętego wobec opętań szatańskich

"Ks. prof. Andrzej Kowalczyk, egzorcysta z Gdańska, wspomina:

Było to jedno z moich pierwszych spotkań z człowiekiem zniewolonym przez
ducha złego. Dobrze pamiętam to wydarzenie. Właśnie skończył się kurs
ewangelizacyjny, uczestnicy rozjeżdżali się do domu, skończyło się również
zebranie ekipy prowadzącej kurs. Prosto z tego zebrania udałem się do
kaplicy i tam zastałem dwóch animatorów stojących na środku, jakby na kogoś
czekali. Rzeczywiście czekali na pewnego młodego człowieka, który przed
chwilą prosił ich o modlitwę o uwolnienie. Już się nad nim modlili, ale on
wyszedł na chwilę, żeby się uspokoić, ponieważ zaczęło nim bardzo rzucać.
Postanowiłem i ja dołączyć się do modlitwy.

Kiedy chłopak wrócił do kaplicy, spytałem go, czym się to zniewolenie
objawia. Odpowiedział, że coś mu przeszkadza się modlić, po prostu coś go w
czasie modlitwy zaczyna szarpać.- Od kiedy? - pytam. - Od kilku dni.- Czy
jesteś świadomy, co mogło spowodować to zniewolenie? Przyznał, że nie wie,
dlaczego tak się dzieje.- Przecież jakaś przyczyna musi być - nalegam.
Poznanie przyczyny zniewolenia jest istotne. Jeżeli nie zostanie ona
usunięta, modlitwa pomoże tylko na pewien czas, albo w ogóle nie da
rezultatu. Młody człowiek zastanawiał się, ale nie odpowiadał. Postanowiłem,
więc pomodlić się o światło dla niego i dla nas. I oto, gdy tylko uczyniłem
znak krzyża, jakaś siła zaczęła gwałtownie przekręcać mu głowę w lewo i w
prawo. Po chwili upadł i zaczął tarzać się po posadzce kaplicy

Modlitwy się przeciągały. Trzeba było cały czas trzymać go za ręce. Co jakiś
czas przytomniał, wtedy można było z nim rozmawiać. Ale kiedy znowu
zaczynaliśmy się modlić, konwulsje powracały. Nie mógł słuchać modlitwy
Ojcze nasz. Najbardziej jednak działała na niego modlitwy różańcowa. Słysząc
Zdrowaś Maryjo, wpadał jakby w szał. Poprzez zaciśnięte zęby powtarzał: -
Tylko nie Maryja! Objawy zniewolenia opuściły go dopiero po wyspowiadaniu
się i otrzymaniu rozgrzeszenia. Co mnie wtedy uderzyło? Jego lęk przed
imieniem Maryi.

Anatol Kaszczuk, legionista Maryi, wielki apostoł modlitwy różańcowej w
Polsce, wspomina:

12 grudnia 1952 roku na plebanie w Białym Kościele przyszedł pustelnik z
Kalwarii Zebrzydowskiej i poprosił proboszcza o spowiedź generalną.
Pustelnik w habicie franciszkańskim był analfabetą. Proboszcz ksiądz
Stanisław Proszak polecił mi przygotować go do spowiedzi generalnej. W
czasie gdy czytałem mu rachunek sumienia wykrzykiwał nieprawdopodobne
rzeczy. Nie pomogły upomnienia, że nie jestem spowiednikiem, tylko "maszyną
do czytania".

Wieczorem odmawialiśmy więc wspólnie różaniec o dobrą spowiedź dla niego.
Podczas tej modlitwy przeszkadzał nam i w pewnej chwili wrzasnął, że jest
diabłem. Ubrany w habit pustelnik okazał się opętany. Dowodów na to,
potwierdzonych przez Rytuał Rzymski było bardzo dużo.

Następnego dnia rano pojechałem do ordynariusza diecezji księdza biskupa
Franciszka Jopa. Po wysłuchaniu sprawozdania i przeczytaniu pisma proboszcza
powiedział: "Możecie egzorcyzmować waszego opętanego Różańcem. Różaniec jest
wystarczająco mocną bronią przeciwko całemu piekłu, nie tylko przeciw
jednemu opętanemu". Byłem rozczarowany, bo prosiliśmy o pozwolenie na duży
egzorcyzm. Okazało się jednak, że wola biskupa była opatrznościowa. Gdy
zdałem księdzu Proszakowi relację z wizyty w Kurii, powiedział: " W ten
sposób biskup mógł Różańcowi nadać moc egzorcyzmu". Rzeczywiście, kiedy
zaczęliśmy mówić Różaniec, przekonaliśmy się, że opętany tak samo reaguje na
Różaniec, jak na egzorcyzm. Poznaliśmy moc Różańca. Okazało się też, że
jeden opętany może mieć legiony diabłów. My, niewolnicy Niepokalanej, nie
mogliśmy zostawić tego opętanego biedaka bez pomocy. Wiedzieliśmy, że mamy
walczyć aż do zwycięstwa.

"Egzorcyzmowanie" Różańcem trwało od 12 grudnia 1952 do końca marca 1953
roku. Dopiero, gdy zaczęliśmy odmawiać Nieustanny Różaniec, zrozumieliśmy
wreszcie, że modlitwy różańcowej z rozmyślaniami w formie egzorcyzmu nie
możemy przerwać. W końcu marca 1953 roku nadszedł dzień zwycięstwa.
Odmawialiśmy Różaniec bez przerwy, po odmówieniu piętnastej tajemnicy zaraz
zaczynaliśmy pierwszą, i tak bez przerwy modliliśmy się siedemnaście i pół
godziny. Dopiero wtedy pustelnik został uwolniony, płakał i dziękował całą
noc. Odbyłem z nim pieszą dziękczynną pielgrzymkę z Białego Kościoła do
Częstochowy. Poznałem, że Różaniec jest bronią niezwyciężoną, zwłaszcza
Nieustanny Różaniec. Widzieliśmy potęgę i chwałę zawsze zwycięskiej Królowej
Różańca Świętego.

Świadectwo egzorcysty z Katowic ks.Jarosława Międzybrodzkiego na temat
znaczenia różańca w walce duchowej:

"Do mojego różańca przyczepiony jest medalik świętego Benedykta. Zawsze, gdy
odmawiam spisaną na nim modlitwę, obserwuję bardzo gwałtowne reakcje złych
duchów. Modlę się słowami z medalika: "Niech krzyż Chrystusa będzie mi
światłem, niech szatan nie będzie mi przewodnikiem", a złe duchy szaleją.
Dosłownie je roznosi.

Bardzo często odmawiam Różaniec w czasie egzorcyzmów. Choć rytuał nie
przewiduje konieczności odmówienia tej modlitwy, egzorcysta może modlić się
nią wedle swego uznania. Wybieram Różaniec, bo to bardzo skuteczna modlitwa.
Kiedyś modliłem się długo nad zniewoloną kobietą. W pewnej chwili
wyciągnąłem zwykły, drewniany różaniec i założyłem go na jej szyję. Tak jak
korale. Reakcja złego ducha była natychmiastowa: - Ściągnij ten łańcuch -
zaczął wrzeszczeć. - Parzy mnie, dusi! Błagał mnie o to przez kwadrans.
Prawie wszystkie osoby zniewolone, które spotkałem, opowiadają, że mają
ogromne problemy z modlitwą różańcową. Nie są w stanie jej odmawiać.
Zaczynają kaszleć, odczuwać duszności. W pewnym małżeństwie, w którym
zniewolona jest żona, można zaobserwować ciekawą sytuację. Siedzący w innym
niż ona pokoju mąż dyskretnie zaczyna odmawiać Różaniec, a po chwili
przybiega do niego żona z krzykiem: Co robisz ? Zwariowałeś ? " (Moria
napisał (a).

Dlaczego Pan Bóg posługuje się kawałkiem sznurka i zbieraniną drewnianych
kuleczek? - To wielka tajemnica, którą opisuje Jan w 12 rozdziale swej
Apokalipsy - opowiada ks.Międzybrodzki. - To opis potężnej duchowej walki
między potomstwem Niewiasty a szatanem. Miałem kiedyś w czasie egzorcyzmów
ciekawą sytuację. Zły duch przez osobę zniewoloną zaczął krzyczeć urywanymi
zdaniami. Wrzeszczał, że sam nie wie, dlaczego boi się Maryi. Nie rozumie
Jej. Nie jest w stanie pojąć tajemnicy Jej pokory. Myślę, że Pan Bóg ma
prawo wywyższać, kogo chce i jak chce. Wybrał Miriam z Nazaretu, a równie
dobrze mógł wybrać Rebekę z Jeruzalem. Obdarzył Ją nieprawdopodobną łaską i
mocą. Na co dzień obserwuję, jak bardzo boi się Jej szatan. Ostatnio w
czasie egzorcyzmów modliliśmy się z grupą modlitewną. Każdy trzymał w ręku
różaniec. Osoba zniewolona zaczęła nagle krzyczeć: za dużo tych różańców!
Duszę się ! To ciekawe, że Zły zareagował nawet na różaniec jako przedmiot.
Na poświęcony sznurek z paciorkami" (Moria napisał (a).

Źródło:

http://www.fronda.pl/blogi/modlitewnik/przepis-na-sukces-codzienny-rozaniec,
13329.html

Świadectwo Grzegorza Wacława "Dzikiego", byłego warszawskiego anarchisty

"Kiedyś dostałem od Grześka Górnego medalik św. Benedykta - opowiada
Grzegorz. Po jakimś czasie nocowałem u znajomych na Targówku. Kładąc się
spać, zdjąłem ten medalik i położyłem na stoliku obok łóżka. W momencie
kiedy już spałem, sparaliżowało mnie coś, nie mogłem się poruszyć ani nawet
otworzyć oczu. Tylko doznanie takiej wszechogarniającej pustki, ciemności i
zimna.

Chciałem krzyczeć o pomoc, przecież za ścianą spali znajomi, ale nawet
najlżejszy szmer nie wydobył się z mojego gardła. Jakby zacisnęła się na
mnie jakaś wielka łapa i ściskała z całej siły. Dotarło do mnie tylko, że
ciągle mogę myśleć, pomyślałem więc: "Jezu, ratuj !", czy coś w tym stylu,
i. nagle puściło. Byłem taki przerażony, że nie wiedziałem, co ze sobą
zrobić. Złapałem więc różaniec, owinąłem sobie dookoła ręki i modliłem się
na nim tak długo, aż zasnąłem. Podobnych, ciężkich doznań, póki co, mi
oszczędzono, ale było kilka zdarzeń, w których brałem udział i na własne
oczy mogłem się przekonać, jaką siłą dysponuje nasz przeciwnik. Ale Bóg
zawsze pokazywał, że jest silniejszy" (Marcin Jakimowicz "Gość Niedzielny"
nr 40/2008).

Co jeszcze powiedziano na ten temat ?

"Ojciec Pio powiedział pewnej osobie: "Istnienie piekła jest prawdą naszej
wiary, a szatan istnieje ! Tylko modlitwą różańcową można go pokonać".
Ojciec Pio "tą swoją bronią", jak nazywał paciorki różańca - pokonał rzesze
diabłów" (Winczyk-Sowa).

"Każdy człowiek codziennie jest atakowany przez Złego wieloma myślami, które
niczego nie budują oprócz stresu, dlatego ciągła modlitwa różańcowa jest
zaporą dla tych myśli" (wg Jana Budziaszka),

"Różaniec święty jako modlitwa egzorcystyczna sam w sobie jest już
zwycięstwem nad złym duchem" (Paweł z Lublina "Zwycięstwo przychodzi przez
Różaniec").

"Różaniec jako Moja własność i Mój dar, jest przez widzialnych i
niewidzialnych dla was wrogów tak samo nienawidzony i zwalczany, jak Ja ze
swoim Synem" (MB do Barbary Kloss)

"Różaniec, to znak rozpoznawczy dla szatana, gdyż wskazuje na łączność ze
Mną, której [szatan] się lęka, a która zawsze zwyciężam go" (MB do Barbary
Kloss).

"Modlitwa różańcowa zapewnia opiekę Najświętszej Maryi Panny, dzięki której
możemy walczyć, zwyciężać i niszczyć piekielne demony" (św.Jan Bosco).

Różaniec jest przedłużeniem Zdrowaś Maryjo, którym można uderzyć, zwyciężyć
i zniszczyć wszystkie piekielne moce" (św. Jan Bosko).

"Zawsze odmawiajcie różaniec, róbcie to tak często, jak tylko jest możliwe.
Szatan zawsze próbuje zniweczyć tę modlitwę, lecz nigdy tego nie osiągnie.
To jest modlitwa Tego, który jest Panem wszystkiego i wszystkich. A Matka
Boża nauczyła nas tej modlitwy, jak kiedyś Pan Jezus nauczył nas "Ojcze
nasz" (św.o.Pio).

"Odkąd szatan został zwyciężony pokorą i Męką Jezusa Chrystusa, nie może on
już prawie nigdy napaść na duszę uzbrojoną rozmyślaniem tych tajemnic, a
jeśli ją napadnie, zostaje haniebnie zwyciężony" (ks.kard Roger Hugues)

"Odmawiajcie Różaniec zawsze i dobrze. Szatan dąży do zniszczenia tej
modlitwy, ale nigdy mu to się nie uda, gdyż jest to modlitwa Tej, która
zwycięża wszystko i wszystkich !" (św.o.Pio).

"Zarówno różaniec, mimo iż jest narzędziem materialnym, jak również fakt, że
święci posługiwali się nim, aby spętać szatana i wydalić go z ciała
opętanego, jest przerażający dla diabła, co poświadcza wiele historii" (wg
św.Ludwika Marii Grignion de Montforta).

"Aby uzyskać wstawiennictwo Matki Boskiej na rzecz nas samych w walce z
szatanem, nie ma nabożeństwa bardziej wskazanego niż Różaniec" (Antonio
A.Borelli)

"Różaniec ma wielką moc nad szatanem. Ja sama ustanowiłam tę modlitwę dla
was. Dzieci Moje, które odmawiają różaniec, są mocno ze Mną związane i nie
mogą pójść na zatracenie. Bóg kocha modlitwę różańcową" (MB do Justyny
Klotz).

"Wszystkie tajemnice razem wzięte i każda poszczególna, to pokazanie walki z
szatanem i z całym piekłem oraz sposobu zwyciężania go. Wojsko uszykowane do
boju - to wielu jednakowych żołnierzy i takim wojskiem jest różaniec, który
się składa z wielu jednakowych modlitw" (MB do Barbary Kloss).

"Różaniec jest najpotężniejszą bronią odpędzającą demony. Poza tym różaniec
Maryi ma wielką wartość nie tylko jako narzędzie do pokonania tych, którzy
nienawidzą Boga i wrogów religii, ale również dlatego, że zachęca,
podtrzymuje i przybliża do naszych dusz cnoty ewangeliczne" (Ojciec Święty
Pius XI).

"Różaniec jest barierą, zaporą przed ogniem piekielnym. Przez różaniec
tworzą się wyspy, gdzie nie wolno działać złym duchom. Kto zaś nie jest
uzbrojony różańcem, przepasany różańcem, wsparty różańcem, umocniony
różańcem, oczyszczony różańcem - niech nie myśli, że może wystąpić do walki
z szatanem" (MB do Barbary Kloss).

Różańcem chcę obsiać cały świat i o tę siejbę Moją toczy się ustawiczna
walka, jak w Ewangelii. W tej siejbie Mojej może brać udział mnóstwo ludzi i
każdy może współdziałać jak potrafi, na ile go stać, jest to bowiem wiązka
miłości wszystkich chrześcijan na świecie i znak, po którym rozpoznają się
prawdziwe dzieci Boga i Moje od krańca aż do krańca ziemi. Znak rozpoznawczy
dla szatana, który wskazuje na łączność ze Mną, której się lęka, a która
zawsze zwyciężam go" (MB do Barbary Kloss).

"Pragnę jedynie, by różaniec stał się dla was życiem. Módlcie się i miejcie
go zawsze pod ręką. To dla szatana znak, że do mnie należycie" (MB w
Medjugorie 25 lutego 1988).

"Uzbrójcie się bronią Boga, uzbrójcie się w różaniec, a zmiażdżycie głowę
szatana i pozostaniecie niewzruszeni wobec wszelkich jego pokus" (św.Ludwik
Maria Grignion de Montfort).

"Odmawiajcie pilnie różaniec. Przez tę modlitwę zagrodzicie drogę duchowi
zniszczenia. On chce was unicestwić ! Odmawiajcie różaniec. Tego muru nie
pokona żaden zły duch" (MB).

"Różaniec jest potężną bronią, by zwyciężyć szatana, pokonać pokusy, zdobyć
Serce Pana Boga, otrzymać łaski od Matki Bożej" (św.o.Pio).

"Różaniec jest przedłużeniem Zdrowaś Maryjo, którym można uderzyć, zwyciężyć
i zniszczyć wszystkie piekielne moce" (św.Jan Bosko).

"Ledwie się obudzisz, nie pozostawiaj ani sekundy szatanowi, zaczynaj
odmawiać Różaniec - nawet wtedy gdy pracujesz: myjesz naczynia czy cokolwiek
innego robisz - bo wtedy nie dajesz miejsca szatanowi, żeby pracował w
twoich myślach. A poza tym kroczysz w wolności i zawsze jesteś spokojny"
(św.o.Pio).

"Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej
różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i
będzie pokonany, i to na zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi
triumf nad wszystkim i nad wszystkimi" (św. o.Pio).

"Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem"
(św.Jan Vianney).

"Zdrowaś Maryjo odmówione dobrze, to jest z uwagą, nabożeństwem i
skromnością, według świętych jest wrogiem szatana, bo zmusza go do ucieczki,
młotem, który go miażdży, uświęceniem duszy, radością aniołów, melodią
predestynowanych, pieśnią Nowego Testamentu, przyjemnością Maryi i chwałą
Trójcy Przenajświętszej" (św.Ludwik Maria Grignion de Montfort).

"Są i tacy, co nie chcą Mojej służby Panu i wam; służby, której znakiem są
więzy różańcowe. Piekło ryczy i nakazuje swoim: potargać je ! Ja znów rzucam
je jak liny ratunkowe i czekam, kto je uchwyci. Przeto pilnujcie różańca !
Tylko jednego trzeba się lękać i przed tym bronić, i wzywać wszystkich
niebian na pomoc - lękajcie się tego, by wam wróg nie wydarł różańca.
Przeciwne moce nie zawsze uderzają wprost, lecz i okrężną drogą atakują go.
Brońcie więc różańca - różańcem, by złodzieje nie ukradli wam czasu, który
należy do różańca. Brońcie go przed złym odmawianiem, które jak rdza
przegryza nawet stal nieznacznie, a powoli. Brońcie go przed molem
lekceważenia, które często przechodzi na was od innych" (MB do Barbary
Kloss).

"Wszystkim walczącym ludziom Kościół wkładał do ręki różaniec święty.
Najwybitniejsi papieże odsyłali walczących z mocami ciemności do różańca"
(Sługa Boży Stefan Wyszyński).

"Różańcowe Jerycha mają się powiększać w liczbie. Ma trwać nieustanny "bój
duchowy", nieustanne błaganie. To jest z nieba nam podany sposób walki z
mocami ciemności, z zapewnionym zwycięstwem - zapewnionym tryumfem" (Anatol
Kaszczuk).

Także święty Maksymilian modlitwę różańcową uważał za skuteczną broń
przeciwko szatanowi. Biorąc różaniec do ręki zwykł mówić: "Idę strzelać do
szatana".


WIELKA MODLITWA LEONA XIII

Gdy w 1884 roku Ojciec Święty Leon XIII podczas swojego pontyfikatu, po
odprawionej Mszy świętej, doznał wizji ukazującej upadek Kościoła w XX
stuleciu - "był tak głęboko poruszony tym, co zobaczył, że ułożył modlitwę,
którą polecił odmawiać wszystkim kapłanom na zakończenie Mszy świętej,
gdziekolwiek by była ona sprawowana. Sobór Watykański II przy okazji reformy
liturgii, zniósł jednak obowiązek odmawiania jej.

Jak brzmi ta modlitwa będąca egzorcyzmem, posiadająca moc odparcia
wszystkich ataków Złego ? To prośba zanoszona do św. Michała Archanioła:

"Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw złości i
zasadzkom szatana, bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie
o to prosimy. A Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do
piekła. Amen".Modlitwa ta może się wydawać dziwna i budzić w nas zażenowanie. Wszystkie te
bowiem bezpośrednie odwoływania się do złego ducha i szatana nie przechodzą
łatwo przez gardło współczesnym. A jednak było w tej modlitwie coś nie tylko
z prawdy, ale i z egzorcyzmu ! Wystarczy przypomnieć kiedy, dosłownie
wszystkie patologie społeczne i wypaczenia moralne nabrały rangi "prawa".
Stało się to z końcem lat sześćdziesiątych XX wieku, a więc kilka lat po
tym, jak zaprzestano odmawiania tej modlitwy. Może to coś więcej niż zbieg
okoliczności ?.

Bohaterem wizji Leona XIII jest Michał Archanioł, a nie Matka Najświętsza,
mamy jednak co najmniej dwa powody, aby uznać, że to Ona ukazała papieżowi
przyszłe losy Kościoła i że to właśnie Ona wskazała na rolę Michała, który w
księdze Apokalipsy dowodzi wojskiem anielskim w zwycięskiej walce z szatanem
i jego armią składającą się z diabłów i ludzi, którzy stali się najemnikami
piekła. Powód pierwszy, to wielka maryjna dominanta pontyfikatu tego
papieża. Trudno oprzeć się wrażeniu, że istnieje związek łączący wizję
uwolnionego na sto lat szatana i wydania przez papieża Leona aż dwunastu
encyklik maryjnych, ściśle mówiąc, różańcowych. Skąd wzięłoby się u papieża
aż tak uporczywe nawoływanie do odmawiania różańca i oddawania czci Matce
Bożej, jeśliby objawienie z 1884 roku nie miało maryjnej dominanty ? Logika
każe nam twierdzić, że to Ona była autorem owej straszliwej wizji i że to
Ona wskazała na Michała Archanioła jako na tego, który będzie dowodził
zwycięskim wojskiem. Ale wojsko to walczy pod niebieskim sztandarem Maryi, a
jego bronią jest różaniec" (wg Wincentego Łaszewskiego).

"Kto nie jest uzbrojony różańcem, przepasany różańcem, wsparty różańcem,
umocniony różańcem i oczyszczony różańcem, niechaj nie myśli, że może stanąć
do walki z szatanem. A kto jest - to od niego idzie taki blask, że godzi w
złe duchy" (MB do Barbary Kloss).
http://prawda-nieujawniona.blog.onet.pl/2014/09/23/ten-kto-odmawia-rozaniec-
nie-daje-miejsca-szatanowi-aby-pracowal-w-jego-myslach-wg-sw-o-pio/

-szukam-

Wtorek, 23 września 2014

Wspomnienie  św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

 

-szukam- 


Ojciec Pio z Pietrelciny
Wzywa, by uwielbiać Boga
W tajemnicy powołania:
Daru z siebie.

Chrystus prosił go, by cierpiał
Z Nim, ukrzyżowanym Panem;
Bo któż Jego zbawczą Męką
Dziś się przejmie?

Widok Pana przebitego
Rozpłomienił serce Ojca;
Już krzyż bierze podobieństwa
Do Jezusa.

Nie mógł wiedzieć, że pół wieku
Będzie trwać krzyżowa droga;
Znak sprzeciwu czy znak chwały?
Ból samotny.

W długiej ciszy Chleb i Kielich
Ponad ołtarz będzie wznosić;
Boże Ciało trzymać w rękach
Poranionych.

Dziś prosimy, święty ojcze,
Przemień nasze letnie serca;
Niech gorąco Boga chwalą
W Trójcy Świętej. Amen.

http://www.padrepio.catholicwebservices.com/POLSKA/POLSKA_index.htm


-szukam-

https://www.youtube.com/watch?v=EbMZlJdVtCg#t=1900 

Kazanie o. Daniela o Królowej Pokoju i o Medjugorje 21 czerwca 2014

-szukam-

Kazanie ks. dr Dariusza Olewińskiego podczas Mszy św. sprawowanej w klasycznym rycie na rozpoczęcie III kongresu dla społecznego panowania Chrystusa Króla w Łodzi 20 września AD 2014.

http://gloria.tv/media/GSKtD2MusEg

-szukam-


PROSZĘ PODPISZ PROTEST

Nie dla bluźnierczych koncertów Behemotha!


http://www.protestuj.pl/nie-dla-bluznierczych-koncertow-behemotha-,25,k.html

Nie pozwólmy, by odbyły się te satanistyczne koncerty!

Już na początku października ma się odbyć w Polsce seria koncertów zespołu "Behemoth" promująca płytę zatytułowaną "Satanista "(„The Satanist”).

Propagator szatana

Adam Darski - pseudonim Nergal - to celebryta, który wypromował się, niszcząc Biblię, nazywając ją "kłamliwą księgą", a Kościół katolicki "największą zbrodniczą sektą".

Liczne bluźnierstwa

O demonicznym przesłaniu "Nergala" świadczą tytuły jego utworów: Lucyferze, módl się za nami ("Lucifer Ora Pro Nobis") czy Amen będącego bluźnierczą wersją modlitwy "Zdrowaś Maryjo".

Cel: uderzyć w młodzież

Organizatorzy koncertów chcą, by takie przesłanie dotarło do dzieci i młodzieży, dla których organizowane są koncerty Behemotha.

Duże polskie miasta

Jeśli nie zareagujemy, w polskich miastach: Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, Toruniu i Gdańsku może dojść do straszliwego publicznego bluźnierstwa.

Nie możemy na to pozwolić!

P.S. Pamiętaj, mamy niewiele czasu. Pierwsze koncerty mają się odbyć już na początku października.

Zespół Protestuj.p

-szukam-

POLSKO - CIEBIE TYLKO MATKA BOŻA URATUJE​

http://www.gloria.tv/media/3Mnut9fHADJ
BAH  2014-09-21 17:52:47

-szukam-

http://www.gloria.tv/media/29a9kTV8612

2014-09-20 konferencja g.11 ►ks.Piotr Natanek◄

-szukam-

Kościół kobiet
 

Katolicki biskup z Irlandii z diecezji Killaloe musiał zrezygnować z planu wprowadzenia stałych diakonów w swojej diecezji. Przyczyną rezygnacji były silne protesty wiernych (płci żeńskiej), które poczuły się urażone tym, że propozycja diakonatu stałego jest kierowana wyłącznie do mężczyzn.
 

Cały artykuł dostępny tutaj http://www.ekumenizm.pl/content/article/20140922160714451.htm

-szukam-

-szukam-

-szukam-

 http://www.pch24.pl/sojusznicy-39,25538,i.html#ixzz3Dx77MIWI
  

Sojusznicy ‘39

Stalinowska wersja drugiej wojny światowej - w której jedyny sprawca to Nazistowskie Niemcy, a Sowiecka Rosja jest wyłącznie ofiarą - dobrze trzyma się aż do dziś właściwie na całym świecie. W tej niewesołej sytuacji szczególną wartość ma dla Polaków dbałość pamięć o wspólnej defiladzie Wehrmachtu i Armii Czerwonej, która odbyła się 22 września 1939 r. w Brześciu Litewskim.
 

-szukam-

Dobre słowo

KS. JACEK BAŁEMBA

Słowo Boże jest zawsze dobre. Jest dobrem! Jest i słowo ludzkie.
Człowiek porozumiewa się z człowiekiem i z Panem Bogiem między innymi dzięki słowu. Dobre słowo – bezcenne!

Wyrywkowa obserwacja prowadzi do pesymistycznych konkluzji: szerzy się w Polsce moda na niewłaściwe posługiwanie się słowem. Coraz więcej błędów językowych w piśmie i w mowie. Cierpi ortografia, na przykład – kto dzisiaj pamięta, że w korespondencji wszelakiej (także internetowej i mailowej) adresata – każdego adresata, także księdza! – zawsze tytułujemy dużą literą? Zanikają elementarne wyrażenia katolickie, jak „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” i tytułowanie kapłanów per ksiądz.
Natomiast mnożą się słowa nieprzyzwoite i wulgarne, używane przez starszych i młodszych, dorosłych, młodzież i dzieci, mężczyzn i kobiety, używane przez mężczyzn w obecności kobiet, używane przez mężczyzn i kobiety w obecności dzieci, używane przez świeckich w obecności duchownych, używane w rodzinach, w gronie znajomych i w przestrzeni publicznej, używane na łamach brukowców i na katolickich forach….
Rzadko kto poczuwa się do obowiązku przeproszenia za używanie słów nieprzyzwoitych i wulgarnych. Naprawdę język stosowany dzisiaj przez wielu Polaków prymitywnieje. Niektórzy sprawiają wrażenie jakby coś ich usprawiedliwiało i oni mogą sobie pozwolić na użycie od czasu do czasu wulgarnego słowa. Już sobie znaleźli usprawiedliwienie. Jakie? Przecież zawsze słowo nieprzyzwoite i wulgarne jest grzechem – obrazą Boga!

Słowo jest ważną rzeczywistością i dotyka wnętrza człowieka. Słowo dotyka naszego odniesienia do Pana Boga. Słowo Boże nas poucza – o słowie.
Pan Jezus mówi: „Przecież z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony” (Mt 12, 34-37).
Św. Paweł uczy: „Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką złością” (Ef 4, 29-31).
Mówiąc o trafności i pożyteczności św. Paweł poleca: „Mowa wasza, zawsze miła, niech będzie zaprawiona solą, tak byście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiadać” (Kol 4, 6). „O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne” (Ef 5, 3-4).
A św. Jakub poucza: „Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu” (Jk 1, 19). „Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało” (Jk 3, 2).

Unikajmy złych słów. Postawmy zdecydowaną tamę cuchnącemu potokowi złych słów. Trzeba panować nad językiem!
Dzięki Bożej dobroci codziennie mamy okazję wypowiadania dobrych słów. Wiele okazji.

Niech się nam mnożą słowa dobre i piękne!

za:http://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/2014/09/21/dobre-slowo/

-szukam-

ORESPONDENCJA:​

​ MÓDLMY SIĘ ZA SIEBIE NAWZAJEM, A SZCZEGÓLNIE O WIARĘ W PRAWDZIWEGO BOGA W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ DLA OSÓB DUCHOWNYCH, BO ŻAL KAŻDEGO CZŁOWIEKA, KTÓRY IDZIE NA WIECZNE ZATRACENIE PRZEZ WŁASNĄ GŁUPOTĘ I NA WŁASNE ŻYCZENIE.


Zaczęłam czytać  książkę H. Pająka  "Nowotwory Watykanu", bardzo ciekawa,
​ ​
świetna dokumentacja faktograficzna. Mimo iż nie zgadzam się z wnioskami  -
​ ​
sugestiami - autora odnośnie JP2, pozycja niezwykle warta poznania,
​ ​
zwłaszcza dot. Soboru
​ ​
Wat.II , papieża Jana XXIII ( to drugi papież z tym
​ ​
imieniem, poprzedni był antypapieżem )....
To co było powiedziane przez piekło  w książce "Szatan istnieje naprawdę"NT. Soboru Wat.II to czubek góry lodowej, w książce  Pająka są szczegółowe
​ ​
fakty...
Chociaż H.Pająk sam stwierdza - ostrzega, że nie poleca tej książki osobom
​ ​
słabym w Wierze.... można się załamać....oby, nie stracić Wiary... ale
Prawda zawsze boli...
http://capitalbook.pl/henryk-pajak/713-nowotwory-watykanu-henryk-pajak.html
http://wolna-polska.pl/judeopolonia-2/nowotwory-watykanu-sumienie-uniwersalny-arbiter
​ ​
henryk-pajak

-szukam-

Temat: Ks. Robert Skrzypczak dla Fronda.pl: Wprowadzania ducha świata do Kościoła odbywa się kosztem przepędzenia Ducha Świętego | Fronda.pl

http://www.fronda.pl/a/ks-robert-skrzypczak-dla-frondapl-wprowadzania-ducha-
swiata-do-kosciola-odbywa-sie-kosztem-przepedzenia-ducha-swietego,41888.html

-szukam-

 

Módlmy się o pokój na Ukrainie, prośmy również o siły i odwagę dal księży i sióstr posługujących w tym kraju.

http://www.radiownet.pl/publikacje/35-ukraina-km-pkwp  

Ks. Tomasz Grzyb

-szukam-

 

     21 wrzesień 2014 r.  ŚW. MATEUSZ - APOSTOŁ I EWANGELISTA.

 

  Pan Jezus powołał św. Mateusza na apostoła, gdy był celnikiem w Kafarnaum i ściągał opłaty na rzecz Rzymian. Jego hebrajsie imię znaczy - DAR BOGA. Około roku 50 - 60 napisał po aramejsku pierwszą księgę Ewangelii.

​Św. Mateusz ​Jest patronem ​"​Dnia Środków Społecznego Przekazu​"​. Poniósł śmierć męczeńską w Etiopii.
Nikt z nas nie wie, kiedy zostanie powołany przez Pana Boga do konkretnych zadań w Kościele.
Chrystus przychodzi do człowieka  niespodziewanie.

​    Czytanie z Księgi Proroka Izajasza:​

​   Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę
i człowiek nieprawy swoje knowania.​ Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu (...).

 

 Jezus rzekł: "Nie trzeba lekarza zdrowym, ale tym, którzy się źle mają". Idźcie tedy i nauczcie się: "Miłosierdzia chcę a nie ofiary.
​N​
ie przyszedłem  wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników".

--------------------------------------------------------------------------

Panie Jezu - wczoraj odbył się KONGRES dla Chrystusa Króla w Łodzi. Dziękujemy Ci za tę ŁASKĘ, że mógł się odbyć. Przykro nam jest, że nie było biskupów, a przecież to oni powinni te wszystkie KONGRESY organizować i głosić, że Twoje Królestwo, to ziemia i wszechświat. Przykro nam jest, że Episkopat w Polsce widzi Ciebie tylko jako "sługę" i nawet umieją to uzasadnić , a przecież jesteś KRÓLEM natychmiast po swoim zmartwychwstaniu. To biskupi winni mieć za zadanie jednoczyć ludzi i narody pod Twoim patronatem. To wielki wstyd, żeby ludzie - naród walczył o nadanie dla Ciebie BOGA godności królewskiej, a oni poubierani w piękne stroje z wysokimi nakryciami głowy każą nam wierzyć, że jesteś tylko ich "sługą" i masz już "koronę cierniową" jak chciałeś. Przecież wiemy wszyscy, że nie chciałeś, lecz nałożyli ją Tobie mordercy. Żaden biskup nie wyjdzie z koroną cierniową na głowie na Twoje podobieństwo. Ja kiedyś, gdy byłam dzieckiem modliłam się tylko do Matki Bożej, bo myślałam, że jak wisisz na Krzyżu, masz przybite ręce i nogi, to i tak nic nie możesz uczynić dla mnie dobrego.

Pan Jezus:

" Moje dzieci drogie i ukochane
przez Trójcę Świętą do wieczności z Nami wybrane
- żaden biskup o radę nie pytał się Nas,
a wielu widzi swoich przeciwników w was.

Sami dla siebie są panami
a dla Mnie i dla was złowrogimi wilkami.
Już prawie 2000 lat to powtarzam,
że Jestem KRÓLEM Polski, świata i Wszechświata.

A co myślą wasi biskupi?
Szkoda, że są aż tacy głupi
i z lucyferem idą na "układy",
a ze Mną BOGIEM i KRÓLEM szukają zwady.

Cieszę się, że chociaż wy walczycie -
Moja "trzódko" i reprezentujecie Mnie należycie.
Przykro jest, że nie macie reprezentanta w Episkopacie,
bo ten, co jest od "intronizacji" - biskup Czaja nie zna się w tym temacie.

         ************************ 

Panie Jezu - czy mogę napisać, że rządzący Kościołem Katolickim począwszy od papieży widzą Ciebie tylko na krzyżu wiszącego nagiego z koroną cierniową na głowie i takie Krzyże wieszają w kościołach i jest mi bardzo smutno, że nigdzie, prawie nigdzie nie ma Ciebie w pięknych wizerunkach królewskich i nie przedstawiają Ciebie jako KRÓLA. KRZYŻ JEST ZNAKIEM ZBAWIENIA a przecież zmartwychwstałeś jako KRÓL i takie wizerunki obok Krzyża winne być wieszane a figury KRÓLA stawiane. Czy który biskup chciałby wyjść do nas nagi? A na Ciebie patrzą nagiego bez skrupułów i jeszcze mówią, że sam tego chciałeś.

Pan Jezus:

Żyjecie w czasach "ostatecznych - ostatnich" na ziemskiej planecie
i to od papieży i biskupów zależy jak długo - przecież wszyscy o tym wiecie.
Biskupi winni oficjalnie Mnie - KRÓLA reprezentować
i do wieczności z Nami was przygotować.

Owszem czynią to, ale niedostatecznie
i myślą, że Ja - cierpiący będę patrzył na ich błędy wiecznie.
Wy - Moja trzódko ukochana
wiecie, jak wielka jest Moja RANA.

Ziemscy królowie, inni wielmożni panowie i nawet biskupi
więcej mają poszanowania od ludzi niż JEZUS - BÓG, który ich odkupił.


 ******************

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA​

Święty Michale Archaniele broń nas w walce.
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy.
A Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
-szukam-

Już za kilka dni Sejm może wprowadzić gender do Polski!

 Głosowania nad ratyfikacją konwencji może być w środę
 

Już w środę 24 września ma się odbyć drugie czytanie i najprawdopodobniej także głosowanie nad ustawą ratyfikującą niebezpieczną konwencję antyprzemocową w Polsce!

Podczas rozpoczynającego się w najbliższą środę 24 września posiedzenia Sejmu RP, ma odbyć się drugie czytanie i najprawdopodobniej także głosowanie nad ustawą ratyfikacyjną, dotyczącą Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (CAHVIO). Ostateczna akceptacja postanowień tej silnie ideologicznej Konwencji, budzi ogromne kontrowersje i zasadnicze wątpliwości, wielokrotnie podkreślane i sygnalizowane w debacie publicznej w ostatnich miesiącach.

Ratyfikacja Konwencji  promującej ideologiczny radykalizm skrajnych nurtów feministycznych budzi nie tylko wątpliwości natury konstytucyjnej, o których często była już mowa, ale nie wprowadza ona faktycznie żadnych nowych instrumentów prawnych służących przeciwdziałaniu i zapobieganiu przemocy oraz nie identyfikuje, i tym samym nie pozwala eliminować, rzeczywistych przyczyn przemocy wobec kobiet. W zamian, Konwencja forsuje założenia radykalnych postaci ideologii gender lekceważąc badania empiryczne, które nakazują zachowania daleko idącej ostrożności, względem tych założeń. Pojawiają się przekonujące argumenty wskazujące, że ratyfikacja Konwencji może przynieść skutki odwrotne od deklarowanych.

Zasadnicze wątpliwości co do rozwiązań konwencyjnych podniesiono ostatnio również w fachowej literaturze socjologiczno-pedagogicznej. Uczynił takdr Szymon Grzelak, prezes Zarządu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, na łamach, poświęconego profilaktyce problemowej, miesięcznika „Remedium”. Autor, łączący działalność naukowo-badawczą z praktyką profilaktyki uzależnień podnosi wątpliwości co do sposobu, w jaki Konwencja CAHVIO podchodzi do problemu seksualizacji i uprzedmiotawiania wizerunku kobiet w mediach jako czynnika warunkującego przemoc. O ile bowiem Konwencja zobowiązuje państwa,w sposób nader stanowczy, do promowania zmiany społeczno-kulturowej celem wykorzenienia tradycji i zwyczajów, które (ze względów ideologicznych) uznaje za przyczynę stosowania przemocy względem kobiet (art. 12 Konwencji) w zadziwiająco oględny sposób podchodzi do realnego czynnika warunkującego zachowania przemocowe, jakim jest właśnie seksualizacja i uprzedmiotowienie wizerunku kobiet. Na ścisły związek między seksualizacją wizerunku kobiet i dziewcząt a wzrostem przemocy względem nich wskazują chociażby badania American Psychological Association (Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls, s. 33).

Dr Szymon Grzelak podkreśla, że przeciwdziałanie uprzedmiotowieniu ludzkiej płciowości wymaga zdecydowanych rozwiązań prawnych, których obecny stan, tak jak ich poziom ich egzekwowania, jest wysoce niezadowalający. Przy tej okazji, Autor wskazuje na art. 17 Konwencji („Udział sektora prywatnego i mediów”), którego brzmienie jest według niego „zaskakująco układne i łagodne. Biznes i media są «zachęcane do samoregulacji»a twórcy Konwencji podkreślają «należyty szacunek dla [ich] wolności wypowiedzi i niezależności». Zamiast przyczyniać się do ochrony przed seksualizacją, tego typu zapisy mogą dostarczać argumentów przedstawicielom komercyjnych mediów i biznesu, że ich wolność powinna być szanowana, a jakiekolwiek ograniczenia w przedmiotowym pokazywaniu kobiecej seksualności należy pozostawić decyzji ich rad programowych”.

 

Kontrowersje wokół zasadności ratyfikowania Konwencji nie słabną, a w ostatnim czasie niewątpliwie przybierają na sile. Argumenty kolejnych środowisk naukowych jasno wskazują na realne niebezpieczeństwa, jakie grożą społeczeństwu, jeśli posłowie w najbliższych dniach opowiedzą się za ratyfikacją Konwencji.

Instytut na Rzecz Kultury Prawnej "Ordo Iuris"
 

za:http://www.fronda.pl/a/juz-za-kilka-dni-sejm-moze-wprowadzic-gender-do-polski-glosowania-nad-ratyfikacja-konwencji-moze-byc-w-srode,41834.html
 

-szukam-

ZŁOŻENIE PETYCJI DO PREZYDENTA RP, W SPRAWIE WOJNY NA UKRAINIE CZ.1

http://www.youtube.com/watch?v=fuwJYaf2VTI

-szukam-

W DRODZE KU SPOŁECZNEMU 
PANOWANIU CHRYSTUSA
 

Ks. Stanisław Małkowski 

Warszawska Gazeta 19 – 25 września 2014 r.  KOMENTARZ TYGODNIA
 

Ewangelia mszalna czytana w niedzielę 21 września mówi o robotnikach w winnicy (Mt 20, 1-16). Gospodarzem w przypowieści jest Bóg, winnicą – świat, dniem – doczesność, robotnikami – ludzie. Praca w winnicy oznacza służbę Bożą w duchu miłości i wiary. Denar jako zapłata za dzień służby oznacza zbawienie, szczęśliwą wieczność; taka jest nagroda umówiona z robotnikami. Najęci do pracy rano, w południe, po południu, a nawet godzinę przed zachodem słońca, czyli śmiercią, otrzymują wszyscy taką samą zapłatę – obiecanego denara. Szemrzą i złym okiem patrzą ci, którzy przyszli pierwsi, a dostali tyle samo, co pracujący krócej, tymczasem myśleli, że więcej dostaną, liczyli na dodatkową zapłatę. Ta upragniona podwyżka, wbrew wcześniejszej umowie, oznacza korzyści doczesne, związane z pracą dla Kościoła; tych Bóg nie obiecuje, nie można ich żądać, trzeba przyjąć krzyż wyrzeczeń, ofiary, a nawet prześladowań i niewdzięczności ze strony ludzi i świata. Nagroda jako zapłata w postaci życia wiecznego jest nieskończenie ważniejsza od nagród dodatkowych. Kto pragnie i szuka dodatków, ten nie ceni zapłaty głównej i jednocześnie gorszy się porządkiem Bożego miłosierdzia, które może być darowane nawet w ostatnich godzinach ludzkiego życia. W drugiej lekcji św. Paweł powiada: „Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć” (Flp 1,20).

Trwać we wspólnocie z Chrystusem można we wszystkich okolicznościach życia i śmierci, jest to świętość jako owoc szukania Pana, który pozwala się znaleźć, póki człowiek żyje i jest blisko – hojny w przebaczaniu (Iż 55,6n). Jezus Chrystus ujawnia pragnienie swojego serca i mówi – Ja jestem waszym Panem i Bratem, Bogiem i Zbawicielem – jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Wy jesteście Moi – troszczę się o was i otaczam wojskiem niebieskim. Ja – Pan mówię dzisiaj: miła jest Mi modlitwa wasza i posłuszeństwo, miła Mi jest wasza posługa dla innych i błogosławię wam! Pragnę jednak być z wami we wszystkim, co robicie; być waszą główną myślą i słowem, być w waszych uczynkach. Chcę się z wami zjednoczyć w miłości, abyście żyli we Mnie, a Ja w was! Wszystko czyńcie ze Mną, przeze Mnie i dla Mnie z miłości i na chwałę Mojego Ojca! Umiłowani – błogosławię was i wasze rodziny, błogosławię waszą modlitwę!

 

Boże wezwanie do miłosierdzia dla ludzi ukazuje możliwość wzniesienia się ponad miarę sprawiedliwości jako mniejszej lub większej zapłaty za dobro uczynione w życiu. Liczy się w oczach Bożych miłość, a ta spełnia się i w wytrwałej służbie w duchu wierności przez całe życie doczesne, i w nawróceniu, które jest przyjęciem denara Bożej miłości bez oglądania się na innych. Mamy więc porównywać się z Bogiem i Jego hojnością, a nie z ludźmi, a zwłaszcza z ludzkim wyrachowaniem. Każdy, póki żyje, ma szansę podjąć służbę miłosierdzia zanim przyjdzie czas sprawiedliwości. Ponadto ocena życia w kategoriach skuteczności, korzyści i sukcesu skupia się na wymiernych osiągnięciach, podczas gdy Boże miłosierdzie jest nieskończone, przewyższające ludzkie zasługi. Dlatego odwołać się do miłosierdzia można i trzeba zawsze, zwłaszcza w warunkach bezsilności i niewystarczalności naszych poczynań.

Tak jest teraz w Polsce: tylko Boże miłosierdzie może nas uratować wobec słabości dobra i dobrych oraz siły zła i złych. Trzy współdziałające ze sobą, chociaż różne kulty pomagają odkryć potęgę miłosierdzia: oddanie się Sercu Bożemu, zgodnie z przesłaniem, które w XVII w. przyjęła św. Małgorzata Maria Alacoque; ufność w duchu nabożeństwa, któremu początek dały objawienia przyjęte za pośrednictwem św. Faustyny Kowalskiej oraz po trzecie – orędzie do narodów, poczynając od Polski, o poddaniu się społecznemu panowaniu Jezusa Chrystusa Króla, przekazane za sprawą sługi Bożej Rozalii Celakówny jako wezwanie do intronizacji.

Dwa pierwsze kulty żyją w Kościele, trzeci czeka na swoje przyjęcie i spełnienie dla doczesnego ocalenia narodów i stworzenia takich warunków na świecie, które sprzyjałyby osiągnięciu denara wiecznego zbawienia. Współczesny pogański nihilizm zawarty w różnych ideologiach (np. gender) kwestionujących ludzką naturę i tożsamość, detronizujący Chrystusa Króla może być pokonany tylko mocą wiary.
 

za:http://wirtualnapolonia.com/2014/09/19/ks-stanislaw-malkowski-w-drodze-ku-spolecznemu-panowaniu-chrystusa/

-szukam-

Deo gratias!--- Ks. Roman Adam Kneblewski 
 
Najbezpieczniej jest dla nas za wszystko dziękować Panu Bogu.
http://gloria.tv/media/Chk5NcHepwZ

-szukam-

DEMONSTRACJA

-szukam-

ks.Piotr Natanek

http://gloria.tv/media/gXQZaGQKaCu

Trwa wojna !!!
WYBIERAJMY TO CO BOŻE I ŚWIĘTE!!!
WYBIERAJMY POKÓJ A PRAWDZIWY POKÓJ JEST TYLKO W JEZUSIE CHRYSTUSIE NASZYM KRÓLU I ZBAWCY!!!!!

http://gloria.tv/media/uahZzAJvpWe

-szukam-

http://rafzen.wordpress.com/2014/09/19/rafal-gawronski-kolejny-raz-atakowany-przez-kryminalna-wladze-w-polsce/

 
septembre 19, 2014
 

Rafał Gawroński kolejny raz atakowany 

przez ​obecną​ władzę w Polsce.    

-szukam-

Laudetur Iesus Christus.

Bardzo prosimy o rozesłanie poniższej informacji!

Bezpośrednia transmisja internetowa na żywo - III kongresu dla społecznego panowania Chrystusa Króla z Łodzi -
sobota 20 września - początek o godz. 9.00 Zapraszamy do oglądania i słuchania - link transmisyjny


http://kongresdlachrystusakrola.pl/transmisja_na_zywo.htm

 również na Radiu Chrystusa Króla  www.radiochrystusakrola.pl


-szukam-

Nowenna do św.Archaniołów -Gabriela, Michała, Rafała.

ROZPOCZYNAMY 20 WRZEŚNIA 2014
-szukam-   

Modlitwa
Dostojni Święci Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, stojących przy Tronie Boga, Dowódcy Zastępów Niebieskich, Przewodnicy Boży, prowadźcie nas przez życie,byśmy nie ulegali pokusom złego, brońcie i chrońcie nas.. Wspierajcie nas zawsze w walce przeciwko szatanowi i jego sługom.Wyproście nam światło Ducha Świętego dla pełnienia zawsze Woli Bożej, trwania w Wierze, Nadziei i Miłości, dla pożytku dusz naszych.Uproście nam łaskę Miłosierdzia Ojca, przez Rany Chrystusa, gdy Syn ponownie przyjdzie w Chwale, by nas sądzić, jak też w godzinie naszej śmierci.
Przez Miłosierdzie Ojca,
Przez Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa,.
Przez ożywcze i zbawcze działanie w nas Ducha Świętego
Amen.

Św. Rafale którego imię oznacza "Bóg uzdrawia", Ciebie Bóg w swej niewysłowionej dobroci uczynił uzdrowicielem i przewodnikiem wiernych, prosimy, byśmy doświadczyli pomocy w chorobie duszy i ciała,byś poprowadził nas na drodze, która spodoba się Bogu.
Św. Gabrielu którego imię znaczy "Bóg jest Mocą", stojący przed Bożym Tronem i którego Dobry Bóg posłał, byś zwiastował przeświętej Dziewicy tajemnicę wejścia błogosławionego Syna Bożego w ciało człowiecze, prosimy, byśmy poprzez twoje wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Wspomagaj, byśmy zawsze godnie przyjmowali żywe Ciało Chrystusa, w którym po Swojej Męce,Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu, na ziemi pozostał, aż do skończenia świata.
Św. Michale, którego imię znaczy "Któż jak Bóg?", który zwyciężyłeś pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, prosimy Ciebie,byśmy walcząc pod znakiem Krzyża, wraz z Tobą zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody, uporządkowali nasze życie zgodnie z Bożą Wolą, zgodnie z przykazaniami, żyli w Bożej łasce.Czuwaj nad naszą śmiercią, by nie zastała nas w grzechu, odpędź w jej godzinie od nas wszelkie demony, szatana i jego sługi, proś o Boże Miłosierdzie dla nas, byśmy z Twoja pomocą osiągnęli Zbawienie wieczne.
Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 
 

Litania do archaniołów św.św. Michała, Gabriela i Rafała

Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

 

Ojcze z nieba, Boże, Stworzycielu wszystkich duchów, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, na którego patrzeć pragną aniołowie, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, radości duchów błogosławionych, który uświęcasz dusze, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco Jedyny Boże, chwało świętych aniołów, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, Królowo duchów niebieskich; módl się za nami.
Święty Michale, książę zastępu wiecznego;
Wodzu aniołów pokoju;
Najmocniejszy w walce;
Pogromco pradawnego węża;
Odwieczny obrońco ludu Bożego;
Któryś wygnał z nieba Lucyfera i jego popleczników;
Który przyjmujesz odchodzące dusze i prowadzisz je do raju;
Pocieszenie wiernych,
Opiekunie tych, którzy oddali się tobie;
Święty Gabrielu, któryś objawił Danielowi tajemnice Boskie;
Który zapowiedziałeś narodziny i misję Św. Jana Chrzciciela;
Który zwiastowałeś Wcielenie Słowa;
Stróżu Najświętszej Panienki;
Czuwający nad dzieciństwem Zbawiciela
Który pocieszałeś Chrystusa w chwilach męki;
Wierny sługo Chrystusa;
Święty Rafale, aniele zdrowia;
Święty Rafale, jeden z siedmiu duchów stojących przy Tronie Boga;
Wierny przewodniku Tobiasza;
Który zmusiłeś diabła do ucieczki;
Orędowniku naszych modlitw przed Panem;
Uzdrowicielu ślepego;
Wspomożycielu w strapieniu;
Pocieszycielu w trudach;
Niosący radość twym wiernym podopiecznym.
Święty Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.

Jezu Chryste, błogosławieństwo aniołów, przepuść nam!
Jezu Chryste, chwało duchów niebieskich, wysłuchaj nas!
Jezu Chryste, ozdobo wiecznych zastępów, zmiłuj się nad nami!

Do Św. Michała
Boże, który sprawiłeś, że błogosławiony Michał, Twój Archanioł, zwyciężył pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, błagamy Ciebie, byśmy walcząc pod Krzyżem i za swoje przyjmując dewizę: Któż jak Bóg!?, zwyciężyli wszy­stkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody i uporządkowali nasz żywot zgodnie z Twoją wolą i przykazaniami. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Nszego. Amen.

Do Św. Gabriela
Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela, stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował prześwietnej Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

Do Św. Rafała
Boże, który w swej niewysłowionej dobroci uczyniłeś bło­gosławionego Rafała przewodnikiem wiernych w ich wędrówkach, pokornie prosimy Cię, by poprowadził on nas na drodze zbawienia i byśmy doświadczyli jego pomocy w chorobie duszy. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen

__________________________________________
 • Dzisiaj jest nie tylko wspomnienie św. Michał Archanioła, ale i dwóch pozostałych
  Archaniołów: Gabriela i Rafała, a może i siedmiu Archaniołów, którzy – jak mówił do obydwu Tobiaszów, Rafał; “Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12,15). Gdzieś czytałem że jeden z pozostałych czterech ma na imię Malachiasz
  Może coś właśnie nt. tych Archaniołów w odniesieniu do dzisiejszych czasów.
  W jakiej to konkretnie dzisiaj sytuacji znajdujemy się? Czas, w którym dane jest nam żyć w ciele, owszem to czas przełomu tysiącleci, ale to przede wszystkim czas, którego znaki/wydarzenia dziejące się na naszych oczach zapowiadają bardzo już bliski (w naszym, ludzkim rozumieniu czasu) KONIEC CZASÓW i przyjście Pana Jezusa w chwale. Żyjemy w zbliżającym się nieuchronnie KOŃCU CZASÓW (proszę nie mylić ten KONIEC z końcem tego świata i Sądem Ostatecznym, ale jeśli już z końcem świata, to tylko z końcem obecnie panującej i zmierzającej do swego apogeum cywilizacji kultury i śmierci, cywilizacji materialistycznej, której patronuje nie kto inny, jak tylko diabeł). Szatan wypowiedział wojnę o człowieka z nienawiści do Boga, wojnę, która trwa przez szereg bitew przez całą ludzką historię, ale zbliża się do decydującego i rozstrzygającego starcia. Powie Maryja: „Walka Mojego przeciwnika z Bogiem staje się coraz silniejsza, bardziej podstępna, stała i powszechniejsza” (1.01.1993). Ta trwająca się wojna zakończy się z KOŃCEM CZASÓW. A teraz jaka z końcowych bitew się rozgrywa? Pan Jezus do włoskiego kapłana Ottavio Michelini, powiedział: „Teraz rozgrywa się największa z bitew, bo znowu św. Michał Archanioł ze swoim wojskiem wystąpił przeciwko buntownikom. W zeszłych wiekach było dużo wielkich bitew, ale żadna nie była podobna do obecnej, bo włączone zostały do niej narody i ludu całego świata” (2.11.1975r.) i … „Od czasu stworzenia świata widzialnego, czyli od bitwy duchów wiernych Bogu z duchami zbuntowanymi na czele których stanął Lucyfer (Ap 12,7-9), bitwy inteligencji, rozumu i woli, która na wieczność rozstrzygnęła przyszłe losy aniołów i ludzi, nigdy jeszcze nie widziano tak strasznego wstrząsu jaki się ujrzy w godzinie oczyszczenia (zob. Ml 3,18n). Powtórzy się wtedy ten straszliwy i niesłychany konflikt bez precedensu w historii ludzkości. Użyte tam będą wszystkie siły zebrane wokół diabła. I to już się niedługo stanie na tym świecie, świecie tak bardzo zwiedzionym kłamstwem tego, kto jest ojcem i rodzicielem całego zła, i wszystkich nieszczęść ludzkości, które ona cierpi i cierpieć będzie, jak jeszcze nigdy nie cierpiała w przeszłości” (23.11.1978r.).
  „Mojemu przeciwnikowi – powie Maryja w Orędziu z dn.18.05.1977r. – udało się zwieść was przez pychę. Umiał przygotować wszystko w sposób bardzo inteligentny. Nagiął do swego planu wszystkie dziedziny nauki i techniki ludzkiej, nakazując wszystkiemu bunt przeciw Bogu. W jego rekach znajduje się już duża część ludzkości. Oszustwem umiał przyciągnąć do siebie uczonych, artystów, filozofów, erudytów i możnych. Zwiedzeni przez niego oddali się dziś na jego służbę, by działać bez Boga i przeciw Bogu”.
  Niestety z biegiem lat sytuacja się coraz bardziej pogarsza, o czym tak mówił Vassuli Ryden, Pan Jezus 26.06.1994r.: „Narody tłumnie wpadają w odstępstwo i w bunt. Dzisiejszy bunt jest większy niż Wielki Bunt znany z przeszłości” („Prawdziwe Życie w Bogu”, z Zeszytu 72).
  A o tym z przeszłości, u Początku Czasów, wielkim Buncie i roli w nim św. Michała tak mówi poniższy fragment wypowiedzi Belzebuba, upadłego anioła z chóru Archaniołów, z egzorcyzmów z książki O. Bonawentury Meyera «Ostrzeżenie z Zaświatów»:
  ANIOŁOWIE W CZASIE PRÓBY – egzorcyzm z 18 czerwca 1977 r.
  B.: Została nam Ona pokazana, że kiedyś przyjdzie jako Wielka Współodkupicielka… Ta Wysoka, Wysoka…
  E.: Czy zostało wam pokazane Niepokalane Poczęcie?
  B.: W naszej wzniosłej naturze anielskiej, w jej wspaniałości jesteśmy ponad Nim (wyżej Niej, jej ludzkiej natury). Tak bardzo o wiele wyżej, że nie chcieliśmy, aby właśnie kobieta była wyżej od nas. To był także jeden z głównych wielkich powodów, że upadliśmy (wskazuje w dół), że doszliśmy do upadku.
  E.: Mów co rozkazuje ci Najświętsza Maryja Panna!
  B.: Stawaliśmy się z dnia na dzień ciemniejsi. Ja myślę w kategoriach wieczności, tam nie mierzy się czasu na dni, jest to powiedziane tylko obrazowo, na sposób ludzki. Stawaliśmy się z dnia na dzień ciemniejsi i coraz mniej wspaniali, traciliśmy coraz bardziej na blasku i wspaniałości aż doszło do tego że Michałek (Archanioł Michał), który poprzednio był takim małym Aniołkiem; och Michałek, Michałek — wtedy oszaleliśmy, że Michałek, który dla nas był malutkim Aniołkiem, teraz stał się najwyższym wodzem i prawie, że mógł nas rozdeptać! Prawie wszystko cośmy stracili, jest dziełem Michałka.
  B.: Czy teraz św. Michał Archanioł jest najwyższym z Aniołów?
  B.: Niestety, teraz jest!
  E.: Czy zajął on w Niebie wasze miejsce i miejsce Lucyfera?
  B.: Ten tam u Góry (wskazuje w górę) musiał mu z pewnością dać wysokie stanowisko, aby mógł wykonywać nad światem władztwo Aniołów, tak jak Ten tam u Góry (wskazuje w górę), tego chce i rozkazuje. (str.147-149)  Zatem czasy, w którym dane nam jest żyć w ciele przypadają na ów powtórny konflikt, największa z bitew od tej, z początku Czasów, opisanej w Apokalipsie św. Jana Apostoła (12,7-9). W tej bitwie biorą udział dwa Zastępy: Niewiasty obleczonej w słońce i Smoka. O nich tak mówi Matka Boża, w Orędziach do Jej umiłowanych synów, Kapłanów:

 • …Oto czasy wielkiej bitwy między Mną, niewiastą obleczoną w słońce (Ap 12,1) a potężnym zastępem pod rozkazami czerwonego Smoka (12,3) i czarnej Bestii (13,1n). Ateizm marksistowski i masoneria stoją na czele tego zastępu zgromadzonego po to, aby całą ludzkość doprowadzić do zaprzeczenia istnieniu Boga i do buntu przeciw Niemu. Na czele tego zastępu stoi sam Lucyfer, powtarzający dziś swe wyzwanie skierowane przeciwko Panu, aby samemu otrzymać cześć należną Bogu. Walczą po jego stronie wszystkie demony, które obecnie rozeszły się z piekła po ziemi, aby jak największą liczbę dusz doprowadzić do potępienia. Przyłączają się do nich wszystkie duchy potępionych i tych, którzy w tym życiu kroczą odrzucając Boga. Obrażają Go, bluźnią Mu, idą drogą egoizmu i nienawiści, zła i nieczystości. Ich jedynym celem jest poszukiwanie przyjemności, zaspokajanie wszelkich namiętności. Walczą o zwycięstwo nienawiści, zła, nieczystości.
  Oddział, który Sama prowadzę, uformowany jest z wszystkich aniołów i świętych Raju. Dowodzi nimi święty Michał Archanioł, stojący na czele niebieskich zastępów. To wielka bitwa. Toczy się ona zwłaszcza w sferze duchów. Na tej ziemi Mój zastęp tworzą ci wszyscy, którzy – zgodnie z łaską otrzymaną na Chrzcie Świętym – żyją w miłości, uwielbiają Boga i idą pewną drogą doskonałego zachowywania przykazań Pana. Są oni pokorni, ulegli, mali, miłosierni. Omijają zasadzki demona i nie ulegają łatwym pokusom przyjemności. Idą drogą miłości, czystości i świętości. Mój zastęp uformował się ze wszystkich Moich małych dzieci, dających Mi odpowiedź we wszystkich częściach świata i idących dziś za Mną drogą, którą im wyznaczyłam przez te lata. Dzięki Mojemu zastępowi zbliżam dziś zwycięstwo. Wraz z Moim zastępem przybliżam każdego dnia tryumf Mojego Niepokalanego Serca. Z Moim zastępem przygotowuję drogę, po której przyjdzie do was chwalebne Królestwo Jezusa. Będzie ono królestwem miłości, łaski, świętości, sprawiedliwości i pokoju. Z miejsca, w którym się objawiłam, powtarzam dziś Moje matczyne zaproszenie: zgromadźcie się dziś jak najszybciej w Moim zastępie! Nadeszła obecnie godzina wielkiej bitwy. Walczcie bronią Różańca Świętego i kroczcie drogą miłości do Jezusa, pogardy dla świata i samych siebie, drogą pokory, miłości, prostoty i czystości!… (314, Fatima, 13.10.1985)
  Tak wielka bitwa na Końcu Czasów toczy się przede wszystkim w sferze, na poziomie duchów: złe duchy przeciw duchom anielskim; między Aniołami Pana a demonami, pomiędzy Mocami Nieba i mocami piekielnymi, miedzy Niebem a ziemią. Pomiędzy św. Michałem Archaniołem i Lucyferem. My też jesteśmy w tą walkę zaangażowani, w niej uczestniczymy. W tej Bitwie między Niewiastą obleczona w słońce a czerwonym Smokiem Aniołowie mają najważniejsze zadanie do wykonania. Są w nieustannej gotowości na rozkazy swojej Królowej, ponieważ Trójca Przenajświętsza powierzyła Niepokalanemu Sercu Maryi dzieło odnowienia Kościoła i świata (183h, 29.09.1979).

   
 • O ich roli i zadaniu w tej Wielkiej bitwie tak powie Matka Boża:
  „Dziś obchodzicie święto Archaniołów Gabriela, Rafała i Michała. To są Aniołowie waszego czasu. To są Aniołowie końcowego czasu oczyszczenia i wielkiego ucisku. Została im powierzona szczególna rola w okresie próby i wielkiej kary. Przypada im w udziale gromadzenie na całej ziemi w pewnym schronieniu Mojego Niepokalanego Serca tych, którzy są wezwani, by stać się częścią małej reszty, która pozostanie wierna.
  To są Aniołowie waszego czasu. Są to zwłaszcza ci Aniołowie, którzy ujawniają przed wami ostatnie wydarzenia, opisane w zapieczętowanej księdze.
  Archaniołowi Michałowi powierzono rolę prowadzenia zastępów anielskich i Moich wiernych dzieci w bitwie z przywykłymi do wojny armiami szatana i zła; z siłami szatańskimi i masońskimi zorganizowanymi już na szczeblu światowym w jedną wielką moc, aby walczyć przeciw Bogu i przeciw Jego Chrystusowi. Święty Michał będzie interweniował szczególnie w tym celu, by pokonać starodawnego nieprzyjaciela, Lucyfera, który w ostatniej godzinie ukaże się z całą mroczną potęgą Antychrysta. Św. Michał ma za zadanie walczyć z nim, pokonać, zmiażdżyć go w jego królestwie ciemności i ognia. On ofiarowuje waszej Niebieskiej Mamie łańcuch, którym go zwiąże, i klucz do zamykania bram Czeluści, z której nie będzie już mógł wyjść, aby szkodzić światu.
  Archaniołowi Rafałowi powierzono misję uczestniczenia w wielkiej walce w charakterze niebieskiego lekarza, aby wam dopomagać i leczyć wszystkich tych, którzy zostaną uderzeni i zranieni. Jak przywrócił on wzrok Tobiaszowi, tak też i milionom biednych dzieci – których oślepił grzech, błędy i wielka ciemność waszych dni – przywróci wzrok, aby mogły powrócić do wiary i kontemplować Boski blask Prawdy.
  Archaniołowi Gabrielowi powierzono wielką misję ogłaszania powrotu Jezusa w chwale dla ustanowienia Jego Królestwa na świecie. Od niego przyszła niebiańska zapowiedź pierwszego przyjścia Mojego Syna na świat, on też stanie się promiennym posłańcem drugiego przyjścia Jezusa w chwale. To drugie przyjście dokona się w mocy i w światłości. Jezus ukaże się na obłokach niebieskich, w blasku Swej Boskości, aby poddać Sobie wszystko. I tak Boska moc Mojego Syna Jezusa ukaże się całemu stworzonemu wszechświatu. Archaniołowi nazwanemu Bożą Mocą powierzono rolę ogłoszenia wszystkim bliskiego powrotu Chrystusa w mocy Jego Boskiej potęgi.
  Dlatego właśnie zapraszam was dziś do czczenia, do modlitwy i do wzywania opieki tych trzech Archaniołów. Są oni bowiem powołani do wypełnienia wielkiej misji w końcowym czasie wielkiego ucisku: mają doprowadzić was do serca wielkich wydarzeń, do których przeżycia z ufnością i wielką nadzieją jesteście obecnie wezwani” (528, 29.09.1994).
  W jeszcze innym Orędziu Królowa Aniołów powie:
  „Dziś Kościół obchodzi święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. To także wasze święto, umiłowani synowie. Aniołowie Pana mają bardzo ważną rolę do spełnienia w Moim zwycięskim planie. Oto ich zadanie: pod Moimi rozkazami toczą straszliwą walkę przeciwko szatanowi i wszystkim złym duchom. Ta walka toczy się przede wszystkim na poziomie duchów – to walka przemyślana. Realizowane są w niej doskonale plany dwóch wielkich wodzów stojących do siebie w opozycji: Niewiasty obleczonej w słońce i czerwonego Smoka.
  Zadanie świętego Gabriela polega na przyoblekaniu was mocą samego Boga. Zwalcza on najbardziej niebezpieczną zasadzkę szatana, polegającą na osłabianiu was, doprowadzaniu do zniechęcenia i zmęczenia. Iluż z was zatrzymało się na drodze uczynionego Mi poświęcenia z powodu tej ludzkiej słabości! Słabość ta prowadzi was do zwątpienia, do niepewności, do strachu i zamieszania. Taka jest pokusa, którą atakuje was Mój przeciwnik, aby was unieszkodliwić, uczynić zamkniętymi w sobie, skoncentrowanymi na własnych problemach i niezdolnymi do prawdziwego apostolskiego porywu. Zadanie Archanioła Gabriela polega na udzielaniu wam pomocy we wzroście ufności przez przyoblekanie was mocą Bożą. Każdego dnia prowadzi was drogą odwagi, zdecydowania, wiary heroicznej i czystej.
  Zadanie świętego Rafała polega na wylewaniu balsamu na wasze rany. Ileż razy udaje się szatanowi zranić was grzechem i wciągnąć w podstępne zasadzki! Daje wam odczuć ciężar waszej nędzy, niezdolności, słabości i zatrzymuje was na drodze waszego doskonałego daru. Wówczas święty Rafał spełnia swoje zadanie. Towarzyszy wam na wytyczonej przeze Mnie drodze i daje środki leczące was z wszystkich duchowych chorób. Każdego dnia umacnia wasze kroki. Pomaga, by nie było wahania w waszych postanowieniach i czyni bardziej odważnymi wasze akty miłości i apostolstwa. Dzięki niemu bardziej zdecydowane stają się wasze odpowiedzi na Moje pragnienia, a wasze umysły – bardziej uważne na Mój matczyny plan. Toczycie waszą bitwę umocnieni jego niebiańskim balsamem.
  Zadanie świętego Michała polega na bronieniu was przed strasznymi atakami szatana, skierowanymi przeciwko wam. W tych czasach celem wyjątkowo wściekłych i okrutnych ataków Mojego i waszego przeciwnika stają się Moi umiłowani synowie – którzy przyjęli Moje zaproszenie i poświęcili się Niepokalanemu Sercu – oraz wszystkie Moje dzieci, które wstąpiły do Mego zwycięskiego zastępu.
  Szatan atakuje was w sferze duchowej wszelkiego rodzaju pokusami i namowami, aby was doprowadzić do zła, zdezorientować, zrodzić zwątpienie i zniechęcenie. Często używa swojej ulubionej broni, którą jest diabelska namowa i pokusa nieczystości. Podstępnie was atakuje i często usiłuje wystawić na niebezpieczeństwo. Nawet fizycznie nastaje na wasze życie, na waszą prawość.
  Archanioł Michał, Patron Kościoła powszechnego, interweniuje swą wielką mocą i wkracza do walki, aby was wyzwolić od szatana i jego niebezpiecznych sideł. Dlatego zachęcam was do wzywania jego opieki przez codzienne odmawianie krótkiej, ale jakże skutecznej modlitwy-egzorcyzmu, ułożonej przez Papieża Leona XIII.
  Aniołowie Pana mają więc wielki wpływ na przebieg walki, która właśnie się toczy. Powinniście zawsze pamiętać o ich bliskości. Spełniają cenne i niezastąpione zadania. Są przy was, aby prowadzić tę samą walkę. Dodają wam sił i odwagi, leczą liczne rany, bronią od złego i wraz z wami stanowią najmocniejszą część zwycięskiego zastępu, znajdującego się pod rozkazami Niebieskiego Wodza. (274, 29.09.1983)
  Gdy Pan Jezus był pojmany w Ogrójcu następstwem zdrady Judasza, powiedział do tych, którzy przyszli go pojmać i związać: „to jest wasza godzina i rozpętanie mocy ciemności” (Łk 22,53b). I jak to wtedy była, tak i dzisiaj jest wyznaczona przewidziana w planach Bożych godzina panowania szatana i mocy duchów ciemności. Wydaje się, że i dzisiaj odnoszą zwycięstwo, tryumfują, że ta godzina należy do nich, bo jest im z wyroków Opatrzności Bożej dana do rozporządzenia, lecz czas jaki mają jeszcze do dyspozycji jest krótki i dni ich tryumfu są policzone. Wiedząc o tym demony będą chciały porwać ze sobą do piekła jak najwięcej dusz. By i nas nie porwały w ten nadchodzący czas wielkiego ucisku ze sobą potrzebujemy szczególnej opieki, obrony Aniołów Pańskich.

 


-szukam-

PAPIEŻ FRANCISZEK NIECH LEPIEJ PRZEJRZY POLECENIA  Z "NIEBA" DLA NIEGO.

PAPIEŻ FRANCISZEK NIECH SIĘ NIE CHLUBI NAGIM STWÓRCĄ​, LECZ UCZYNI PANA JEZUSA OFICJALNIE KRÓLE​M​
CAŁEGO ŚWIATA - TAK NAM DOPOMÓŻ BÓG​.​

 
"L'Espresso": papież chce zdegradować kard. Raymonda Burke

Kard. Raymond Burke to jeden z najbardziej nieugiętych obrońców katolickiej tradycji. Według watykanisty Sandro Magistra, papież Franciszek zamierza go zdegradować.

Kard. Raymond Burke jest obecnie bardzo wysokim urzędnikiem Kurii Rzymskiej, piastując urząd prefekta Najwyższego Trybunału Stolicy Apostolskiej. Jak twierdzi znany watykanista Sandro Magister na łamach „L’Espresso”, Ojciec Święty Franciszek planuje jego degradację. Kard. Burke miałby stać się patronem Zakonu Maltańskiego, zastępując na tej funkcji kard. Paola Sardi.

Jak wskazuje Sandro Magister, patronat nad Zakonem Maltańskim jest zwykle przeznaczany emerytowanym kardynałom lub prałatom, którzy pełnią jednocześnie inną prominentną funkcję. Nie jest jasne, czy taka funkcja zostanie teraz powierzona kard. Burke, który ma dopiero 64 lata.

 Artykuł z „L’Espresso” sugeruje, że Ojciec Święty Franciszek przeprowadza plan usunięcia z Kurii Rzymskiej konserwatywnych kardynałów i elementem takiego właśnie działania jest degradacja amerykańskiego hierarchy. Franciszek miałby chcieć zastąpić konserwatystów duchownymi, którzy będą w większym stopniu podzielali jego duszpasterskie priorytety.

Kard. Burke jest znany jako jeden z najbardziej wyrazistych obrońców tradycyjnego katolickiego nauczania i praktyki liturgicznej. W Sygnaturze Apostolskiej znalazł się w 2008 roku z inicjatywy Benedykta XVI. Ten sam papież mianował go dwa lata później członkiem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów; w tym samym roku został kreowany kardynałem.

Pomimo napiętego grafiku pracy w Kurii Rzymskiej kard. Burke był bardzo aktywny na polu kontaktów z wiernymi, udzielając licznych wywiadów i uczestnicząc w wielu spotkaniach, gdzie wygłaszał przemówienia. Jak wskazują media, obowiązki patrona Zakonu Maltańskiego są dość ograniczone, a dzięki temu kardynał może mieć jeszcze więcej czasu dla szerzenia tradycyjnego rozumienia nauczania Kościoła.

pac/catholic culture

http://www.fronda.pl/a/lespresso-papiez-chce-zdegradowac-kard-raymonda-burke,41773.html-szukam-

 

  NIECH BEDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIETSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
 
MÓDLMY​
​ SIĘ O NAWRÓCENIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA KATOLICYZM ORAZ JEGO WSPÓŁPRACOWNIKÓW, BO PO TAKIEJ PRACY TO RZECZYWIŚCIE "NIEBO" ZREALIZUJE SWOJE ORĘDZIA.

ZAMIAST BUDOWAĆ TO PAPIEŻ (nie żaden ojciec święty, bo Ojca mamy jednego)  WSZYSTKO WPROWADZA W CHAOS I RUJNUJE!!!!

Zamknięto klasztor Franciszkanów Niepokalanej
 

Komisarz Apostolski o. Fidenzio Volpi podjął decyzję o zamknięciu kolejnego klasztoru Franciszkanów Niepokalanej. Decyzję podjęto w porozumieniu z przełożonym wspólnoty.

Komisarz Apostolski ks. Fidenzio Volpi zamknął kolejny klasztor Franciszkanów Niepokalanej. Decyzję podjęto w porozumieniu z przełożonym wspólnoty o. Alfonsem Brunem. Klasztor o którym mowa, San Pasquale, znajduje się we włoskim Benewencie, około 40 km. o macierzystego klasztoru we Frigento.  

W zamkniętym przez Komisarza Apostolskiego klasztorze odprawiano nabożeństwa zarówno w starym jak i w nowym rycie. Obok tego odbywała się tam codziennie adoracja eucharystyczna.

Wraz z zamknięciem klasztoru San Pasquale archidiecezja Benewentu została pozbawiona jedynego miejsca, w którym odprawiano Mszę w rycie przedsoborowym. To już kolejny akt wymierzony w tę wspólnotę, przeciwko której poważne środki Watykan podjął już w ubiegłym roku. Nie są jeszcze znane przyczyny, dla których zdecydowano się teraz na zamknięcie klasztoru. W konserwatywnych mediach szerzą się spekulacje na temat celowej walki z przywiązaniem do tradycyjnej religii, jednak możliwe są także inne scenariusze. Nie da się bowiem wykluczyć, że w klasztorze dochodziło do jakieś formy nadużyć nie związanej z kwestią podejścia do katolickiej Tradycji. 

bjad/katholisches.info

za:http://www.fronda.pl/a/zamknieto-klasztor-franciszkanow-niepokalanej,41809.html

-szukam-

CZY MY LUD BOŻY POWINNIŚMY PROSIĆ PASTERZY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, ABY CHCIELI UZNAĆ BOGA - JEZUSA CHRYSTUSA - KRÓLEM KAŻDEGO NARODU I CAŁEGO ŚWIATA? PRZECIEŻ TO JEST ICH - DUCHOWNYCH OBOWIĄZEK, JEŻELI SĄ OBOJĘTNI NA WOŁANIE BOŻE I NASZE - MIESZKAŃCÓW ZIEMI, TO BĘDĄ WINNI NASTĘPNEJ WOJNIE, KTÓRA JUŻ SIĘ ZACZYNA. CZY MAŁO MA NA SUMIENIU KARDYNAŁ HLOND OFIAR WOJENNYCH I POWOJENNYCH? CZY KAŻDY DUCHOWNY CHCE SIĘ PRZEKONAC SAM JAKIE SĄ KONSEKWENCJE ZA NIEPOSŁUSZEŃSTWEO PANU BOGU?
-szukam-
-szukam-

-szukam-


Wychodzi na światło dzienne niesamowite uzupełnienie Przesłania z Fatimy  

04 września 2014 

Opatrznościowe Objawienie
Autor: Alejandro Ezcurra Naon 
 

Pt: ” Nowości Apokaliptyczne Fatimy” Włoski dziennikarz Antonio Socci informuje o niezwykłym objawieniu Najświętszej Maryi Panny dla Siostry Łucji Dos Santos, jedynej z wizjonerów/ świadka objawień fatimskich pozostających przy życiu, a miało ono miejsce w 1944 roku, a zostało poznane dopiero niedawno. Jest to uzupełnienie coraz bardziej aktualnych przepowiedni fatimskich i opatrznościowym zbiegiem okoliczności wychodzi na jaw, kiedy wydarzenia na świecie wydają się zbliżać do wypełnienia tego proroctwa.  

W jaki sposób dowiedziano się o tym objawieniu?

Ze względu na wagę problemu, staraliśmy się znaleźć źródło tych informacji, manuskryptu opublikowanego w zeszłym roku, w którym to rękopisie siostra Łucja relacjonuje wizję.  

Dokument ten został włączony do jednej z biografii siostry Łucji , napisanej przez jej współsiostry zakonne na podstawie jej listów i jej Dzienniczka duchowego dotychczas jeszcze niepublikowanego. Biografia zatytułowana „Droga pod spojrzeniem Maryi”, została opublikowana w 2013 roku przez Karmel w Coimbrze, gdzie siostra Łucja mieszkała od 1948r. aż do swojej śmierci w roku 2005 [1].  

Biografia Siostry Łucji napisana przez zakonnice Karmelu w Coimbrze, gdzie mieszkała.
Jednakże do tej pory ta książka mająca prawie 500 stron była mało rozpowszechniana, bez większego rozgłosu. W przeciwieństwie do artykułu Antoniego Socci

Pani powiedziała: „Nie bój się, Bóg zechciał przetestować twoje posłuszeństwo, wiarę i pokorę. Pozostań w pokoju i pisz to, co ci każą, ale nie to, co zostało ci dane by zrozumieć jego znaczenie„. Polecił, aby zachowała to, co napisze w zaklejonej kopercie i by napisała na zewnątrz: „można otworzyć dopiero w 1960 roku„  

Następnie Łucja dodaje: „poczułam się w duchu zalana przez tajemnicę światła, którym jest Bóg, i w Nim widziałam i słyszałam: ostrze włóczni z którego jakby odrywa¸się płomień dotyka osi Ziemi. Ona drży: góry, miasta, miasteczka i wsie z ich mieszkańcami zostają pogrzebani. Morza, rzeki i chmury wychodzą ze swoich granic, przepełniają się, zalewając i tworząc trąby powietrzne, domy i ludzie w niepoliczalnych ilościach; to oczyszczanie świata, z powodu grzechu w którym jest zanurzony. - Nienawiść, chciwość, prowokują wyniszczającą wojnę!  

„- Poczułam wtedy szybkie bicie serca i w mojej duszy głos, który mówił:”W tym czasie, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Kościół, Swięty, Katolicki, Apostolski - na wieki, Niebo!„
„To słowo „Niebo” wypełniło moje serce spokojem i szczęściem, tak bardzo, że nie zdając sobie sprawy z tego pozostała powtarzając przez długi czas:”. Niebo, Niebo”. 
 

Zachęcona przez te wspaniałe ostatnie słowa Siostra Łucja została wzmocniona by napisać Trzecią Tajemnicę tak, jak Dziewica jej to nakazała: „Wzmocniona wielką nadprzyrodzoną siłą zaczęłam pisać bez trudności, w dniu 3 stycznia 1944, na kolanach przed łóżkiem, który służył mi jako stół. Ave Maria”. Tak kończy się przekaz rękopisu wizji (Umcaminho …, cit., P. 267).  

Oczywiście napisała tylko, co zostało ujawnione w dniu 13 lipca 1917r. - Trzecią Tajemnicę - pomijając, jak została poinstruowana przez Matkę Bożą, żadnego odniesienia co do tego nowego objawienia.  

Jak interpretować tę wizję?

Specyficznym dla tej wizji jest to, że posiada opis jej interpretacji. I w ten sposób uzupełnia i zwiększa wielkość i wagę właściwego przesłania Fatimskiego.  

Oprócz ukazania swojej niewypowiedzianej dobroci Siostrze Łucji, którą pociesza swoją „pomocną dłonią, kochającą i matczyną„, z wyrazami uznania za jej posłuszeństwo – pozwolono jej spisać Trzecią Tajemnicę, Dziewica nagradza ją wizją i sprawia, że ​​”rozumie ona jej znaczenie„, ale ostrzega, by nie dodawać jej do oficjalnego opisu, może jedynie zarejestrować to w swoim osobistym dzienniku.  

Obraz, który Lucja widzi w Bogu, „czubek włóczni, jak płomień, który się oddziela” jest bardzo podobny do ognistego miecza, który posiada Anioł w Trzeciej Tajemnicy [3] oraz, że ten płomień dotykając osi Ziemi, wstrząsana w ten sposób całą naturę aż „miasta, miasteczka i wsie są pogrzebani wraz z ich mieszkańcami.” Co z kolei pokrywa się z proroctwem orędzia fatimskiego, „wiele narodów zostanie unicestwionych” jeśli ludzie nie posłuchają próśb Dziewicy.  

Ten przerażający scenariusz „niszczycielskiej wojny” Lucja rozumie, że posiada dwie przyczyny: „nienawiść” i „ambicję”. Brutalne masakry chrześcijan na Bliskim Wschodzie z rąk islamistów ISIL i kongeneratów, które ujawniają szatańską nienawiść (mówimy nienawiść w najgłębszym tego słowa znaczeniu); i krwawa rosyjska inwazja na Ukrainie o ambicji terytorialnej, co staje się coraz bardziej oczywiste; czy nie są to już pierwsze oznaki tego nieszczęścia?  

Godnym uwagi jest to, że równolegle do wizji, Łucja otrzymała do zrozumienia, że te katastrofy są spowodowane przez grzech, który pokrywa Ziemię i mają one na celu „oczyszczenie świata.” Po oczyszczeniu idzie wielki uniwersalny triumf Kościoła, reprezentowany przez głos, który głosi „jedną wiarę, jeden chrzest, jeden Kościół.”  

To wszystko potwierdza w znaczący sposób analizy i prognozy prowadzone na przestrzeni dziesięcioleci przez Plinio Corrêa de Oliveira, o kierunkach sytuacji międzynarodowych, ostrzegając, że wszystko to może doprowadzić do powszechnego chaosu, zanim nadejdzie wielkie zwycięstwo Kościoła.  

Należy również zwrócić uwagę jak to się ma co do triumfu Niepokalanego Serca Maryi przepowiedzianego w Fatimie i podobnych przepowiedniach Maryi Dziweicy w objawieniach również uznanych przez Kościół takich jak w La Salette (1846), w Akita (1973) i innych.  

Czy stoimy na progu wypełnienia się proroctw z Fatimy?

Siostra Łucja, wizjonerka z Fatimy, była zakonnicą u sióstr Sw. Doroty, aż do przejścia do Karmelu w Coimbrze w 1948 roku.
W głębi wielkiej i strasznej wizji Lucji, warto zauważyć idealnie dopasowanie jako kluczowy element w niciach przesłań Fatimy -to ekscytujące równanie, coraz bliższe rozwiązania - które wzbogaca w ważne szczegóły do tej pory ignorowane.  

Znaczący jest również fakt, że sama wizja zostaje poznana dopiero teraz, 70 lat po tym jak miała miejsce, kiedy groźne punkty przemocy wybuchają wszędzie, a nawet sam papież Franciszek zaskakuje świat oświadczając, że „weszliśmy w trzecią wojnę światową”[4].  

Rzeczywiście, opis Lucji nie mógł przyjść w lepszym momencie: w tym kontekście wstrząsów, pozwala każdemu zrozumieć go bez trudności, dlatego też wydaje się nam, że opatrznościowo się nam teraz odsłania.  

Jego rozpowszechnianie może pomóc zrozumieć karę, która przyjdzie, jeśli ludzie nie wyrzekną się bezbożności i korupcji, i zachęci ich do „prostowania Jego ścieżek” (Mk 1, 3) za pomocą zmiany życia, do czego Matka Boska Fatimska nas wzywa.  

Tak staniemy się wierzycielami szczególnej łaski Bożego Miłsierdzia, w godzinie coraz bardziej zbliżającej się kary. I to może być największą korzyścią niebiańskiego przesłania, co powinno wszystkich nas skłonić do refleksji.  

[1] CARMELO Coimbra - Umcaminhosob o olhar de Maria: Biografia da IrmãMariaLúcia de Jesus e do CoraçãoImaculado, O. C. D. Marco de Canavezes: Ediciones Carmelo: Wydanie Karmelito, 2013, 495 stron.  

[2] ANTONIO Socci, Novitàapocalittiche da Fatima
„Libero”, Mediolan, 17.08.2014; dostępny na 
http://www.antoniosocci.com/2014/08/novita-apocalittiche-da-fatima-lultimo-mistero-il-silenzio-delle-suore-ma-chi-tace/  

[3] „… widzieliśmy się po lewej stronie Naszej Pani nieco wyżej Anioła z ognistym mieczem w lewej ręce; błyskając rzucał płomienie, które wyglądały tak, jakby miały podpalić świat„(Kongregacja Nauki i Wiary, Orędzie fatimskie, 26 czerwca, 2000, dostępne na http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_sp.html  

[4] Il Papa: „La Terza guerra mondiale è giàiniziata„, „La Repubblica”, Rzym, 18 sierpnia, 2014, www.repubblica.it/esteri/2014/08/18/news/papa_francesco_terza_guerra_mondiale_kurdistan-94038973/  

Tlumaczono z http://www.revelacionesmarianas.com/fatima.htm#lucia

​---------------------​


opublikowanego 17 sierpnia 2014, który pozwolił że historia wizji została podana dla zwykłej publiczności i szybko rozeszła się po sieciach społecznościowych [2].  

 

Historia wizji.

Objawienie przekazane przez Lucię miało miejsce na początku 1944 roku, kiedy była zakonnicą w klasztorze św. Doroty w Tuy (Galicia). Dwa lata wcześniej, w grudniu 1941 roku, napisała na zlecenie przełożonych dwie pierwsze części tajemnicy fatimskiej (wizji piekła i ostrzeżeń i prognoz NMP), ale nie zapisała trzeciej części.  

Biskup Leiria, diecezji Fatimy wielokrotnie apelował by również spisać „trzeci sekret„; ale jak mu nakazała Dziewica należy zachować go w tajemnicy, ale ona powstrzymała się od tego. Jednakże jego zakłopotanie wewnętrzne było bardzo wielkie: świat był w pełni II wojny światowej, „Czy nie był to czas na spisanie jej?

Historia Lucji, krok po kroku.

W tych to okolicznościach około godziny 4 po południu 3 stycznia 1944 roku – relacjonuje Lucja, podczas modlitwy w kaplicy klasztornej przed tabernakulum, „poprosiłam Jezusa, aby mi dał poznać jaka jest Jego Wola„, i z twarzą w dłoniach oczekiwała odpowiedzi: „Poczułam wtedy, że pomocna dłoń, kochająca i matczyna dotyka mojego ramienia. Podniosłam wzrok i zobaczyłam kochaną Mamę w Niebie.„-szukam-


​NIE DLA PRZEŚLADOWAŃ CHRZESCICJAN​

http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/98391,nie-dla-przesladowan-chrzescijan.html


-szukam-

 

 

KOCHANI BISKUPI, JESTEŚCIE NASZYMI PASTERZAMI, A JAK PROWADZICIE SWOJĄ TRZODĘ....???

CZY CHCECIE ABYŚMY WSZYSCY POSZLI NA ZATRACENIE...?
CZY CHCECIE ABY POLSKA UPADŁA A WIARA W NASZEJ OJCZYŹNIE ZANIKŁA..?
DOBRY PASTERZ TO TEN , KTÓRY TROSZCZY SIĘ O SWOJĄ OWCZARNIĘ!!!
A WY KOCHANI BISKUPI WPUSZCZACIE W SWOJĄ TRZODĘ WILKA W OWCZEJ SKÓRZE, ABY WYMORDOWAŁ WASZE OWIECZKI!!!!DRODZY PASTERZE NASI OBUDŹCIE SIĘ Z LETARGU, WIEŹCIE KIJ PASTERSKI DO RĘKI I ZATROSZCZCIE SIĘ O LUD WAM POWIERZONY!!BISKUP, TO PASTERZ DLATEGO WEŹCIE SOBIE DO SERCA SŁOWA ŚW. AUGUSTYNA!!!!!!

 

Kazanie św. Augustyna, biskupa, O pasterzach

 


Każdy niech szuka nie własnej korzyści, ale Jezusa Chrystus

 

Skoro objaśniliśmy, co znaczy "pić mleko", zastanówmy się, co oznacza "odziewać się wełną". Dawać mleko to tyle, co dawać utrzymanie, dostarczać zaś wełny oznacza okazywać szacunek. Ci, którzy siebie samych pasą, a nie owce, wymagają tych dwóch rzeczy od ludu: aby zaradzał ich potrzebom i aby okazywał im szacunek i uznanie. 

Istotnie, łatwo zrozumieć, iż odzienie oznacza szacunek, ponieważ okrywa nagość. Każdy bowiem człowiek jest ułomny. Kimże jest ten, kto wam przewodzi, jeśli nie takim samym jak i wy? Ma ciało, jest śmiertelny, posila się, kładzie się do snu i powstaje; urodził się i umrze na pewno. Kiedy więc zastanowisz się, kim jest sam w sobie, odpowiesz: jest człowiekiem. Skoro zatem okazujesz mu szczególniejszy szacunek, wówczas jakby zakrywasz, co słabe. 

Popatrzcie, iż tego rodzaju odzienie otrzymywał od świętego ludu Bożego tenże sam Paweł, kiedy powiedział: "Przyjęliście mnie jak anioła Bożego. Mogę wam wydać świadectwo: gdyby to było możliwe, bylibyście sobie oczy wydarli i dali je mnie". Doznawszy jednak tak wielkiego uszanowania, czy oszczędzi błądzących w obawie, by mu nie odmówiono szacunku albo nie chwalono w mniejszym stopniu, jeśli zgani? Otóż gdyby tak postąpił, byłby w liczbie tych, którzy samych siebie pasą, nie owce. Powiedziałby wtedy do siebie: Co mnie to obchodzi? Niech każdy czyni, co chce: mam utrzymanie, mam szacunek; mleka i wełny mi wystarczy; niech każdy idzie, dokąd może. Sądzisz, iż sam jesteś bezpieczny, gdy każdy idzie, dokąd może? Nie trzeba, byś był pasterzem, wystarczy, jeśli należysz do trzody: "Jeśli jeden członek cierpi, współcierpią wszystkie członki". 

Dlatego Apostoł wspominając, jakimi byli dla niego, nie chce, aby wydawało się, że zapomniał o okazanym mu szacunku. Zaświadcza, że przyjęli go jako anioła Bożego; że gdyby to było możliwe, wydarliby sobie oczy, by mu je ofiarować. Równocześnie jednak pochyla się nad owcą słabą i chorą, aby naciąć ranę, i nie pobłaża chorobie. "Czyż głosząc wam prawdę - powiada - stałem się waszym wrogiem?" Tak więc - jak wspomnieliśmy uprzednio - brał mleko owiec, przyodziewał się wełną, ale ich nie zaniedbywał. Nie szukał bowiem własnej korzyści, ale Jezusa Chrystusa.-szukam-

NIE POMOŻE ŻADNE NARZEKANIE, BIADOLENIE I UBOLEWANIE A NAWET PŁACZ WASZ.
POMOŻE JEDYNIE JEZUS CHRYSTUS - KRÓL, OFICJALNIE UZNANY PRZEZ WŁADZE RELIGIJNE I PAŃSTWOWE.
TAK NIEWIELE TRZEBA - AKTY ZAWIERZENIA CAŁEGO ŚWIATA CHRYSTUSOWI KRÓLOWI.
  NASZ KRÓL ZIEMSKI - JAN KAZIEMIERZ NIE BAŁ SIĘ ODDAĆ WŁADZĘ SWOJĄ KRÓLEWSKĄ - MARYI.
A PAPIEŻ I WSZYSCY RZĄDZĄCY TAK BARDZO BOJĄ SIĘ SCHYLIĆ GŁOWY PRZED MAJESTATEM BOŻYM I KRÓLEM.
WOLĄ KŁANIAĆ SIĘ DEMONOM W PIEKLE, BO TAM BĘDĄ, JEŚLI NIE CHCĄ PRZYZNAĆ SIĘ DO KRÓLA.

   Krzyżowanie. Egzekucje.  Al Shaer Syria. Niszczenie świątyń Niniwa.

 ZATRZYMAJMY  MASAKRĘ  CHRZEŚCIJAN   W   IRAKU  I  SYRII ! - apelują KSIĘŻA BISKUPI

  - To się dzieje naprawdę! W Iraku na naszych oczach dokonuje się ludobójstwo chrześcijan.

  Brutalnie morduje się ludzi tylko dlatego, że wyznają wiarę w Chrystusa.

-szukam-

-szukam-

-szukam-

-szukam-

-szukam-

KRÓLUJ NAM PANIE JEZU I BROŃ NAS !!!​
 
  PAPIEŻ, WSZYSCY BISKUPI I KARDYNAŁOWIE, CZYLI WSZYSCY RZĄDZĄCY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM SĄ WSPÓŁODPOWIEDZIALNI ZA MASOWE MORDERSTWA CHRZE
​Ś
CIJAN. ONI WSZYSCY DOBRZE WIEDZĄ, ŻE TYLKO PAN JEZUS JAKO KRÓL WSZYSTKO ZMIENI I ZAPROWADZI PO
KÓJ​
NA ŚWIECIE.
 A - ONI RZĄDZĄCY TYLKO UBOLEWAJĄ
I​
NARZEKAJĄ, A POTRZEBA TAK NIEWIELE:
 
 OFICJALNIE WYWYŻSZYĆ I UZNAĆ PANA JEZUSA
​​
Z​
A KR
Ó​
LA KAŻDEGO NARODU I CAŁEGO ŚWIATA.

DLACZEGO PAPIEŻ NIE ZAINTERESUJE SIĘ
​,​
ŻE W CZĘSTOC
H​OW​IE JEST ZAMKNIĘ​TY CUDOWNY WIZERU
N
E​K PANA JEZUSA KRÓLA, KTÓRY JEST NAMALOWANY WEDŁUG JEGO WSKAZÓWEK ORAZ MA WSZELKIE ZŁOTE ATRYBUTY KRÓLEWSKIE Z RAMĄ
​ZŁOTĄ ​
WŁĄCZNIE. ​
 KRÓLUJ  NAM  PANIE  JEZU  I  BROŃ  NAS !!! 

 

        http://www.polskatimes.pl/artykul/3489443,na-bliskim-wschodzie-

     powstaje-panstwo-islamskie-isil-oglasza-utworzenie-kalifatu-zdjecia-video,id,t.html
 

      http://www.polskatimes.pl/artykul/3491177,kalifat-od-afganistanu-

      po-hiszpanie-islamisci-chca-powrotu-do-czasow-mahometa,id,t.html
  

   Księża Biskupi proszą o pomoc, modlitwe całego świata chrzescijanskiego i przesyłanie dalej

Plz plz pray for Iraqi Christian's...Plzzz helps Iraqi Christian s

God bless to all of u kindly pray for me I m in problem some people are threat me .thay r says to me that

I don't post Christan news Iraqi Christians. Time to act in prayer and actions whatever it takes ...

against ISIS ...all out spiritual war...Please inform and organize a special prayer,

this is what is happening with the Christians of northern Iraq by ISIS Isis terrorists in northern Iraq, 

 which include beheading of children and their mothers and fathers,

and forcing almost all Christians in the region to flee.

Masowe egzekucje w Iraku chrzescian

-szukam-
-szukam-
-szukam-


-szukam-


ZAPRASZAMY NA III KONGRES "DLA SPOŁECZNEGO PANOWANIA CHRYSTUSA KRÓLA"

-szukam-


  ZAPRASZAMY SZCZEGÓLNIE WŁADCÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO I SUMIEŃ LUDZKICH I NIECH UKAŻĄ ŚWIATU, ŻE ICH PANEM JEST JEZUS CHRYSTUS - BÓG - KRÓL.

 Pan Jezus powiedział:
   "
kto nie przyzna się przed ludźmi do Mnie i Ja nie przyznam się do nich przed Ojcem Moim w Niebie"

-szukam-

Piątek, 19 września 2014
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z LA SALETTE, POJEDNAWCZYNI GRZESZNIKÓW

-szukam-

Szkarłatem krwi Chrystusowej
Wybielasz serca zbrukane.
Za to Cię, Matko, wielbimy,
Pojednawczyni grzeszników.

Jan Chrzciciel już w łonie matki,
Gdy go Duch Święty napełnił,
Z wielką radością rozpoznał,
Że łaska przyszła przez Ciebie.

Jak z blaskiem promieni słońca
Pierzchają mroki, świt dnieje,
Tak Twoje przyjście, Dziewico,
W smutnych znów rodzi nadzieję.

O niestrudzona w szukaniu
Tych, co dom Ojca rzucili,
Tych, których łatwo uwiodła

Pycha, mamona, namiętność.
Spraw, by łzy żalu szczerego
Ku nawróceniu nas wiodły,
Byśmy żyć chcieli dla Boga,

Wciąż umierając dla siebie.
Ciebie, o Chryste chwalebny,
Z przeczystej Matki zrodzony,
Ojca i Ducha Świętego
Chwalić pragniemy bez końca. Amen.

 

SEKRET Z LA SALETTE, ORĘDZIE MATKI BOŻEJ, LA SALETTE, r. 1864

(Jest to tłumaczenie tekstu sekretu powierzonego przez Najświętszą Dziewicę Melanii Calvat 19 września 1846 r.,
który został opublikowany 15 listopada 1879 r. z "Imprimatur" biskupa diecezji Lecce /Włochy)

Melanio, to, co mówię tobie teraz, nie pozostanie na zawsze tajemnicą:
możesz to podać do publicznej wiadomości w roku 1858.

Księża, słudzy mego Syna, księża, z powodu złego życia, lekceważącego i bluźnierczego sprawowania świętych Tajemnic, z powodu zamiłowania do pieniędzy, zamiłowania do zaszczytów i przyjemności, księża stali się ściekiem nieczystości. Tak duchowni zasługują na pomstę i pomsta zawisła nad ich głowami. Biada księżom i osobom Bogu poświęconym, które swą niewiernością i złym życiem krzyżują na nowo mego Syna.
Grzechy osób Bogu poświęconych wołają do Nieba i przyzywają pomstę, i oto pomsta czeka u ich drzwi, ponieważ nie ma nikogo, kto by błagał o miłosierdzie i przebaczenie dla ludu, nie ma już dusz szlachetnych, nie ma już osób godnych złożyć niepokalaną Ofiarę Przedwiecznemu dla uproszenia łaski dla świata.

 
Bóg przygotowuje uderzenie, jakiego jeszcze nie było.

Biada mieszkańcom ziemi! Miara gniewu Bożego wyczerpuje się i nikt nie będzie mógł uciec spod tylu nieszczęść, które spadną wszystkie naraz.
Przełożeni, przewodnicy Ludu Bożego, zaniedbali modlitwę i pokutę i szatan zaciemnił ich umysły; stali się oni tymi błędnymi gwiazdami, które starodawny diabeł strąci swym ogonem na zatracenie.
Bóg dopuści, by starodawny wąż zasiał podziały między panującymi we wszystkich społeczeństwach i we wszystkich rodzinach; ludzie będą znosili udręki fizyczne i moralne:
Bóg pozostawi ich samym sobie i ześle kary, które będą następować jedne po drugich przez ponad 35 lat.
Społeczeństwo jest w przededniu klęsk i wielkich wydarzeń. Trzeba się spodziewać, że nadchodzi czas, kiedy rządy obejmie żelazna rózga i kiedy się będzie piło z kielicha gniewu Bożego.

 Niech namiestnik mego Syna, Najwyższy Pasterz Pius IX, nie opuszcza Rzymu po roku 1859, lecz niech będzie mocny i prawy i niech walczy bronią wiary i miłości: Ja będę z nim.
Niech nie ufa Napoleonowi; jego serce jest podwójne, a kiedy zechce być naraz papieżem i cesarzem, szybko Bóg odwróci się od niego. On jest jak ten orzeł, który chcąc ciągle wzbijać się w górę, spadnie pod mieczem, którego sam chciał użyć, by zmusić ludy do uznania jego wielkości. Italia zostanie ukarana za swą pyszną chęć zrzucenia jarzma Pana nad pany; również ona zostanie wciągnięta w wojnę; krew będzie płynąć ze wszystkich stron, kościoły zostaną zamknięte lub sprofanowane; księża, zakonnicy zostaną wypędzeni, będą zabijani, i to zabijani śmiercią okrutną.

 Wielu porzuci wiarę, a liczba księży i zakonników, którzy wyrzekną się prawdziwej religii, będzie wielka; między nimi znajdą się i biskupi.
Niech papież strzeże się tych, którzy będą czynić cuda, albowiem przyszedł czas, kiedy najbardziej zdumiewające zjawiska będą się wydarzać na ziemi i w powietrzu.

 W roku 1864 Lucyfer, a z nim wielka liczba demonów, zostanie wypuszczony z piekła. Krok po kroku obalą oni wiarę nawet u osób poświęconych Bogu i tak je zaślepią, że wyjąwszy przypadki szczególniejszej łaski, te osoby przejmą się duchem złych aniołów; wiele domów zakonnych całkowicie straci wiarę i doprowadzi do zguby wiele dusz.

Złe książki zaleją świat i duchy ciemności wszędzie rozszerzać będą powszechne rozluźnienie w tym wszystkim, co dotyczy służby Bożej; będą one miały wielką władzę nad naturą; powstaną kościoły w służbie złych duchów. Będą one przenosić ludzi z miejsca na miejsce, nawet duchownych, ponieważ nie będzie nimi powodować dobry duch Ewangelii, który jest duchem pokory, miłości i gorliwości ku chwale Boga.

Będzie się wskrzeszać zmarłych i sprawiedliwych (to znaczy, że ci zmarli będą przyjmować postać dusz sprawiedliwych, które żyły na ziemi, aby tym lepiej zwodzić ludzi ci pozornie wskrzeszeni zmarli, którzy nie będą niczym innym, jak tylko demonami pod ich postacią, będą głosić inną Ewangelię, sprzeczną z prawdziwą Ewangelią Jezusa Chrystusa, będą negować istnienie Nieba, także istnienie piekła. Wszystkie te dusze będą się ukazywać jako zjednoczone ze swymi ciałami).

Na każdym miejscu będą się działy zjawiska niezwykłe, ponieważ prawdziwa wiara wygasła i fałszywe światło oświeca świat.

Biada tym książętom Kościoła, którzy będą zajęci jedynie gromadzeniem bogactw, dbałością o swój autorytet i pyszną dominacją. Namiestnik mego Syna będzie musiał wiele wycierpieć, ponieważ na jakiś czas Kościół zostanie poddany wielkim prześladowaniom; będzie to czas ciemności. Kościół będzie przechodził straszliwy kryzys.

Gdy święta wiara Boża zostanie zapomniana, każdy będzie chciał kierować się własnym widzimisię i być wyższym od podobnych sobie. Będzie się lekceważyć władze cywilne i kościelne. Porządek i wszelka sprawiedliwość zostaną podeptane

Będzie się widziało tylko zabójstwa, nienawiść, zawiść, kłamstwo i niezgodę, bez miłości ojczyzny i bez miłości rodziny.

Ojciec święty wiele ucierpi. Ja będę z nim aż do końca, aby przyjąć jego ofiarę. Źli będą po wielekroć godzić na jego życie, lecz nie zdołają mu zaszkodzić. Ale ani on, ani jego następca nie ujrzą triumfu Kościoła Bożego.

Wszystkie władze świeckie będą miały ten sam zamysł - a mianowicie obalenia i unicestwienia wszelkiego pierwiastka religijnego, aby zrobić miejsce dla materializmu, ateizmu, spirytyzmu i wszelkiego rodzaju występków.

W 1865 roku ujawnią się haniebne sprawy na miejscach świętych; w klasztorach gnić będą kwiaty Kościoła i szatan stanie się królem serc. Ci, którzy stoją na czele wspólnot zakonnych, niech będą ostrożni w przyjmowaniu zgłaszających się do klasztoru, ponieważ demon użyje całej swej złośliwości, aby wprowadzić do zakonów ludzi oddanych grzechowi, gdyż nieład i zamiłowanie do rozkoszy cielesnych rozszerzą się po całej ziemi

Francja, Włochy, Hiszpania i Anglia zostaną ogarnięte wojną, krew będzie płynęła ulicami. Francuz będzie walczył z Francuzem, Włoch z Włochem, a potem nastąpi wojna powszechna, która będzie straszliwa.
Przez pewien czas Bóg jakby zapomni o Francji i o Włoszech, ponieważ nie zna się już tam Ewangelii Jezusa Chrystusa. Źli będą wykazywać całą swoją przewrotność; ludzie będą się zabijać i masakrować nawzajem nawet po domach.

 Na pierwsze uderzenie ognistego miecza Bożego góry i cała natura zadrżą z przerażenia, ponieważ występki i zbrodnie ludzkie przebijają sklepienie nieba. Paryż zostanie spalony, a Marsylia pochłonięta; wiele wielkich miast zostanie zburzonych i pochłoniętych w trzęsieniach ziemi; będzie się zdawało, że wszystko jest stracone; będzie się widziało tylko zabójstwa, będzie się słyszało tylko szczęk broni i bluźnierstwa. Sprawiedliwi będą cierpieć wiele; ich modlitwy, uczynki pokutne i łzy sięgną aż do Nieba i cały lud Boży będzie błagał o przebaczenie i miłosierdzie, i będzie prosił o moją pomoc i wstawiennictwo. Wtedy Jezus Chrystus, w akcie swej sprawiedliwości i swego wielkiego miłosierdzia wobec sprawiedliwych, rozkaże swym aniołom, by wszyscy Jego wrogowie zostali wydani na śmierć. Nagle prześladowcy Kościoła Jezusa Chrystusa i wszyscy ludzie oddani grzechowi zginą i ziemia stanie się jakby pustynią. Wtedy nastanie pokój i pojednanie Boga z ludźmi. Ludzie będą służyć Jezusowi Chrystusowi, czcić Go i wysławiać; wszędzie zakwitnie miłość. Nowi władcy będą prawą ręką Kościoła św., który będzie silny, pokorny, pobożny, ubogi, gorliwy i naśladujący cnoty Jezusa Chrystusa. Ewangelia będzie głoszona wszędzie i ludzie będą czynili wielkie postępy w wierze, ponieważ zapanuje jedność między sługami Jezusa Chrystusa, a ludzie będą żyli w bojaźni Bożej.

 Ten pokój pomiędzy ludźmi nie będzie trwał długo. Dwadzieścia pięć lat obfitych urodzajów sprawi, iż ludzie zapomną, że grzechy ludzkie są przyczyną wszystkich kar, które spadają na ziemię.

 Poprzednik Antychrysta z wojskami z wielu narodów wystąpi do walki z prawdziwym Chrystusem, jedynym Zbawicielem świata; rozleje on wiele krwi i będzie chciał zniszczyć kult Boga, aby jego samego za boga uznano.
Ziemia zostanie nawiedzona różnego rodzaju plagami (niezależnie od zarazy i głodu, które srożyć się będą powszechnie)

Będą wojny, aż do wojny ostatniej, rozpętanej przez dziesięciu królów Antychrysta, mających te same zamiary i będących jedynymi władcami świata

Zanim to nastąpi, będzie panował na świecie pewnego rodzaju fałszywy pokój; nie będzie się myślało o niczym więcej, jak tylko żeby się bawić; źli będą sobie pozwalać na wszelkiego rodzaju grzechy; lecz dzieci świętego Kościoła, dzieci wiary, moi prawdziwi naśladowcy, będą wzrastali w miłości Bożej i w cnotach, które mi są najdroższe. Szczęśliwe dusze pokorne, prowadzone przez Ducha Świętego! Będę walczyć wraz z nimi, aż dojdą do pełni wieku.

Natura domaga się pomsty na ludziach i drży z przerażenia w oczekiwaniu tego, co musi przyjść na ziemię skalaną zbrodniami.

Drżyjcie, ziemio i wy, co oświadczacie, iż jesteście sługami Jezusa Chrystusa, a wewnątrz adorujecie samych siebie; drżyjcie, gdyż Bóg wyda was swemu nieprzyjacielowi, albowiem miejsca święte uległy zepsuciu; wiele klasztorów to nie są już domy Boga, lecz pastwiska Asmodeusza i jego służalców.

W tym właśnie czasie narodzi się Antychryst z hebrajskiej zakonnicy, z fałszywej dziewicy, pozostającej w bliskiej łączności ze starodawnym wężem, władcą i nauczycielem nieczystości; jego ojcem będzie biskup. Rodząc się będzie on bluzgał bluźnierstwami, będzie miał zęby, słowem będzie to wcielony szatan. Będzie wydawał przerażające okrzyki, będzie czynił cuda, będzie się żywił tylko nieczystościami. Będzie on miał braci, którzy chociaż nie będą wcielonymi demonami, będą jednak synami zła. W wieku 12 lat staną się znani z wielkich zwycięstw jakie odniosą; wkrótce każdy z nich obejmie dowództwo armii wspomaganych przez legiony z piekła.

Przemienią się pory roku, ziemia zacznie rodzić tylko złe plony, gwiazdy utracą regularność swych ruchów, księżyc będzie świecił zaledwie nikłym czerwonawym światłem, woda i ogień spowodują konwulsyjne poruszenia kuli ziemskiej i straszliwe trzęsienia ziemi, które będą pochłaniać góry i miasta.

Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta.

Demony powietrzne wraz z Antychrystem będą czynić wielkie znaki na ziemi i na niebie, a ludzie będą się stawać coraz bardziej przewrotni. Bóg jednak będzie się troszczył o swoje wierne sługi i o ludzi dobrej woli; Ewangelia będzie głoszona wszędzie, wszystkie ludy i wszystkie narody poznają prawdę!

Zwracam się z naglącym apelem do Ziemi, wzywam prawdziwych uczniów Boga żyjącego i królującego w Niebie, jedynego i prawdziwego Zbawcy ludzi, wzywam prawdziwych naśladowców Chrystusa, który stał się człowiekiem; wzywam moje dzieci, moich prawdziwych czcicieli, tych, którzy oddali mi siebie, bym ich doprowadziła do mego boskiego Syna, tych, których niosę, by tak rzec, w swoich ramionach, tych, którzy żyją moim duchem; wzywam wreszcie apostołów czasów ostatnich, wiernych uczniów Jezusa Chrystusa, którzy żyli pogardzając światem i samymi sobą, w ubóstwie i pokorze, w zapomnieniu i milczeniu, w modlitwie i umartwieniu, w czystości i zjednoczeniu z Bogiem, w cierpieniu i nieznani światu. Nadszedł czas, aby się ukazali i nieśli światło światu. Idźcie i ukażcie się, jako moje umiłowane dzieci. Ja jestem z wami i w was, aby wasza wiara była światłością, która będzie was oświecać w tych dniach nieszczęśliwych. Niech wasz zapał wzbudzi w was głód czci i chwały Jezusa Chrystusa!

Walczcie, dzieci światłości, nieliczni, lecz świadomi, bo oto czas czasów, koniec ostateczny!

Kościół będzie w upadku, świat w zamęcie.

Lecz oto Henoch i Eliasz, pełni Ducha Bożego! Będą oni przemawiać z mocą Bożą i ludzie dobrej woli uwierzą w Boga i wiele dusz dozna wzmocnienia. Dzięki mocy Ducha Świętego dokonają oni wielkich rzeczy i potępią diaboliczne błędy Antychrysta!
Biada mieszkańcom ziemi!

Będą krwawe wojny i nędza, pomory i zaraźliwe choroby, będą spadały przerażające grady zwierząt, pioruny, które będą wstrząsać miastami, trzęsienia ziemi, pochłaniające całe kraje. Będą się rozlegać głosy w powietrzu, ludzie będą bić głową o mur, wzywając śmierci a śmierć przysporzy im jeszcze cierpienia.

Krew będzie płynąć zewsząd.
Któż mógłby to pokonać, gdyby Bóg nie skrócił czasu próby?
Krwią, łzami i modlitwami wiernych Bóg da się przejednać.

 Henoch i Eliasz zostaną skazani na śmierć, pogański Rzym zniknie, spadnie ogień z nieba i pochłonie trzy miasta. Cały świat ogarnie przerażenie i wielu da się uwieść, ponieważ nie oddawali boskiej czci prawdziwemu Chrystusowi żyjącemu wśród nich.
Nadszedł czas. Słońce traci blask, sama tylko wiara żyć będzie!
Oto czas, przepaść się otwiera.

 Oto król królów ciemności, oto Bestia ze swymi poddanymi, ogłaszająca się zbawicielem świata. Wzniesie się z pychą w powietrze, aby dotrzeć aż do nieba, ale straci swą moc pod tchnieniem Michała Archanioła, runie na dół, a ziemia, która od trzech dni znajdować się będzie znajdować w nieustannych wstrząsach, otworzy swe łono pełne ognia i Bestia zostanie wtrącona, na zawsze, wraz ze swoimi zwolennikami, w wiekuiste otchłanie piekła.

 Wtedy woda i ogień oczyszczą ziemię i pochłoną wszystkie dzieła ludzkiej pychy, i wszystko zostanie odnowione: Bogu wszystko będzie służyć. Jemu oddawać będzie chwałę.

 
Módlmy się:

Boże, Ty pojednałeś świat ze sobą przez najdroższą Krew Twojego Syna i pod krzyżem ustanowiłeś Jego Matkę Pojednawczynią grzeszników,  spraw, abyśmy za macierzyńskim wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny * otrzymali odpuszczenie naszych grzechów. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

-szukam-

 

Panie Jezu - czy masz uwagi do naszego RADIA CHRYTUSA KRÓLA?

​​ 

Pan Jezus:

" WY - MOJA UKOCHANA OWCZARNIO
STARAM SIĘ WAS SWOIM WZROKIEM OGARNĄĆ
I NIKT NIE MA PRAWA  NA TO RADIO SIĘ TARGNĄĆ.
TA GODZINA POŁUDNIOWA JEST ZBYT KRÓTKA.
I NIE MOŻE BYĆ U NIKOGO ŻADNA WYMÓWKA.

STOJĘ NA WYWYŻSZENIU I PATRZĘ ŁASKAWIE,
A CAŁY CZAS TRÓJCA ŚWIĘTA WAS BŁOGOSŁAWI. 

TAK, TO DZIĘKI KSIĘDZU SYLWESTROWI ZAWADZKIEMU
JESTEM WYWYŻSZONY NA ŚWIEBODZIŃSKIEJ ZIEMI.
SZKODA, ŻE NIE BYŁO TELEWIZJI TRWAM
ALE JA JUŻ DLA NICH INNE ZAMIARY MAM.

BYŁEM BARDZO SMUTNY I NIKT NIE ZAGOI MOICH RAN.
A RADIO NASZE? NIECH TRWA KU WSZYSTKICH UCIESZE.
NIECH GRA I NIECH SŁOWO "JEZUS - KRÓL" ECHO NIESIE".

Vivat Chrystus Król

http://gloria.tv/media/deuQMJJ2e7x

-szukam-

JEDYNĄ BEZPIECZNĄ SZCZEPIONK JEST SZCZEPIONKA, KTOREJ SIĘ NIGDY NIE UŻYŁO.​

A na grype najlepsze sa cytryny;-)

http://michaeljournal.org/H1N1pl.htm

-szukam-


-szukam-

-szukam-

 

18 WRZEŚNIA - WSPOMNIENIE ŚW.STANISŁAWA KOSTKI- PATRONA POLSKI!!

-szukam- 

 KOCHANA MŁODZIEŻY I DZIECI DZIŚ WSPOMINAMY ŚW. STANISŁAWA KOSTKĘ
TEN MŁODZIENIEC TAK BARDZO UKOCHAŁ BOGA I JEGO PRAWO
 

I DLA WAS WSZYSTKICH JEST OTWARTA DROGA DO NIEBA
MŁODZIEŻY POLSKA NIE BÓJ SIĘ DĄŻYĆ DO ŚWIĘTOŚCI
NIE MYŚLCIE ŻE NIE MOŻECIE BYĆ ŚWIĘTYMI, BÓG WAS POTRZEBUJE
POZWÓLCIE SIĘ PROWADZIĆ JEZUSOWI, TAK JAK TO ZROBIŁ DZISIEJSZY PATRON

 
KOCHANA MŁODZIEŻY, KOCHANE DZIECI POZWÓLCIE BOGU DZIAŁAĆ W WASZYCH SERCACH
A ZOBACZYCIE ŻE BÓG UCZYNI WIELKIE CUDA!!!

 

 

Wyjątek ze sprawozdania rocznego o stanie Kolegium w Wiedniu


W dzień i w nocy rozmyślał o Panu Jezusie i Towarzystwie Jezusowym

 
 

Pewien młody Polak, szlachetnego rodu, lecz bardziej jeszcze szlachetny cnotą, przebywał u nas w Wiedniu przez dwa lata i nalegał o przyjęcie go do zakonu. Spotykał się jednak zawsze z odmową; nie wypadało przyjmować go bez zgody rodziców, był bowiem naszym konwiktorem i uczniem naszego gimnazjum, poza tym zaistniały jeszcze inne powody odmowy. Nie mając więc nadziei na urzeczywistnienie tutaj swoich zamiarów, wyruszył przed paroma dniami w niewiadomym kierunku, pragnąc zapewne uczynić to gdzie indziej. 

Zostawił on wielki przykład stałości i pobożności; wszystkim drogi, nikomu nie przykry, młody wiekiem, ale dojrzały roztropnością, niewielki wzrostem, lecz wielki duchem. Słuchał codziennie Mszy świętej, częściej od innych się spowiadał i przyjmował Komunię świętą, i długo się modlił. Studiował retorykę i nie tylko dorównywał innym w nauce, ale i prześcigał tych, którzy do niedawna go przewyższali.

Dzień i noc rozmyślał o Panu Jezusie i o Towarzystwie Jezusowym. Ze łzami prosił przełożonych o przyjęcie, pisał też listy do legata papieskiego, by nakłonił naszych do tego. Lecz wszystko na próżno. Dlatego postanowił wbrew woli rodziców, braci, znajomych i powinowatych gdzie indziej i na innej drodze szukać dostępu do Towarzystwa Jezusowego. A gdyby i to mu się nie powiodło, postanowił całe życie pielgrzymować, wzgardzony i ubogi dla miłości Chrystusa. 

Nasi zaś, skoro poznali jego myśli, zaczęli mu to odradzać i zachęcali, by wyruszył w drogę wraz ze swoim bratem, który wkrótce miał powracać do ojczyzny. Zapewniali go również, że rodzice przychylą się do jego zamiarów, gdy zobaczą jego stałość. On jednak twierdził przeciwnie, że lepiej od innych zna swoich rodziców i że daremnym byłoby wyczekiwać tego od nich, a uważa, że powinien spełnić to, co obiecał Chrystusowi. 

Tak więc, gdy ani wychowawca, ani spowiednicy nie mogli go odwieść od powziętego postanowienia, pewnego poranka, po przyjęciu Komunii świętej, opuścił Wiedeń bez wiedzy swojego opiekuna i swojego brata. Wyrzekł się dość znacznej ojcowizny, pozostawił odzież, której używał w domu i w szkole, a przywdziawszy płócienne i pospolite odzienie, z kijem w ręku udał się w drogę jak zwyczajny ubogi prostak. Tylko Bóg wie, co będzie z nim dalej, ufamy jednakże, że to wszystko się stało nie bez natchnienia Bożego. Był zawsze taki stały w swoim postanowieniu, iż wydaje się nam, że w tym wypadku działał pod wpływem łaski, a nie z jakiegoś chłopięcego kaprysu.

 

Modlitwy do św. Stanisława Kostki (Patrona dzieci i młodzieży) 

Modlitwa o prawdziwą miłość

Boże, który jesteś Miłością i obficie nas nią obdarzasz, wysłuchaj łaskawie próśb naszych i spraw, byśmy - za przykładem Świętego Stanisława codziennie świadcząc o Tobie, życie nasze miłością Boga i bliźniego wypełniali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Modlitwa o wierność Bogu
Wszechmogący Boże, który przedziwnym zrządzeniem wybrałeś Świętego Stanisława Kostkę i uzdolniłeś go do wierności Tobie, wejrzyj, na naszą słabość i niestałość. Spraw łaskawie, abyśmy - dzięki wstawiennictwu i opiece Świętego Stanisława - do końca naszego życia w wierności Tobie wytrwali. Amen.

Modlitwa o świętość życia
Boże, któryś wśród wielu cudów swojej mądrości udzielił Stanisławowi Kostce w młodzieńczym wieku łaskę dojrzałej świętości, spraw, prosimy, abyśmy - w przyjaźni z Tobą wzrastając - za wstawiennictwem Świętego Stanisława - przezwyciężali nieprawości nasze i dobrze w życiu czyniąc coraz bardziej upodabniali się do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o dar mądrości
Prosimy Cię, Panie, za wstawiennictwem Świętego Stanisława, oświeć światłem swej mądrości umysły nasze i daj nam pomoc potrzebną w nauce, by prawda którą zdobywamy, utwierdziła nas przy Tobie. Spraw, byśmy wykorzystując zdobytą wiedzę, służyli Tobie w braciach naszych i wespół z Tobą pracowali nad doskonaleniem świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o zachowanie czystości
Ojcze Niebieski, serdecznie Cię prosimy, oczyść sumienia i za wstawiennictwem Świętego Stanisława racz nas zachować w nieustannej opiece, byśmy, jak On, służyli Tobie w czystości ciała i duszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o dobrą śmierć
Wysłuchaj, Panie prośby nasze, które za przyczyną Świętego Stanisława zanosimy: użycz łaski szczęśliwego przejścia do wieczności i radosnego spotkania z Tobą. Wzmocnij w nas wiarę, że po zmartwychwstaniu żyć będziemy w chwale wśród świętych wybranych Twoich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o miłość do Maryi
Boże, któryś świętego Stanisława w cnocie nieskalanej czystości zachował i serce jego serdeczną synowską miłością ku najświętszej Matce Zbawiciela, Maryi Pannie, zapalić raczył, udziel nam łaskawie, abyśmy przez jego zasługi i przyczynę w prawdziwej niewinności i czystości duszy i ciała tobie służąc, codziennie w nabożeństwie ku Maryi postępować mogli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

-szukam-

TEMAT: MAX.REPOST - W 6 KLASIE UCZA JAK ODDAĆ DUSZE SZATANOWI

TO JEST KARTKA Z PODRECZNIKA 6 KLASISTY,JEDEN Z RODZICOW PRZYSLAL
  TO DO REDAKCJI "EXORCYSTY", SAMI SOBIE WYCIAGNIJCIE WNIOSKI KTO JEST
  PRZEWODNICZĄCYM MENU I RZĄDU POLSKI....

-szukam-

KORESPONDENCJA.
O​
ddawanie duszy diabłu w podręcznikach do kl VI szkoly podstawowej z GWO !!!
:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
W związku z zapytaniami o wydawnictwo, które to wydało przesyłam stosowne info, do którego dotarła Celina -

​z​
szkokowana tym co odkryła tym bardziej jak przeczytacie jej pierwszego maila, który jest ponizej. w którym min pisze: Jestem członkiem Rady Sekcji Oświaty i Wychowania  Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność członkiem Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność i chciałaby ten temat przedstawić na najbliższych zebraniach.
Nie na darmo mówią, że najciemniej pod latarnią.
​E​
wa

Sprawdziłam skąd jest ten podręcznik i ........... zaniemówiłam.
  GWO - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
​  ​
BRAK SŁÓW ........., czyj  jest
​wiek XXI​
?

Język polski, klasa 6, Między nami, podręcznik, GWO
​ ​
Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek
​ ​
GWO
  Szkoła podstawowa
  Klasa 6 szkoły podstawowej
  Numer dopuszczenia w wykazie MEN: 445/3/2014
  Nowy podręcznik dla szóstoklasisty jest oparty na modelu nauczania
​ ​
wypracowanym wspólnie z ponad 500 polonistami
​ ​
i docenionym przez europejskich ekspertów, czyli jury konkursu na najlepszy podręcznik Europy - BESA 2012.
  Autorki nowego Między nami z wyczuciem wykorzystują najnowszą literaturę dla dzieci i młodzieży oraz ponadczasową klasykę do
​ ​
realizacji założeń nowej podstawy programowej dla drugiego etapu edukacyjnego.
  Nowy podręcznik dla 6 klasy zawiera różnorodny zestaw tekstów,
​ ​
które skutecznie zachęcają uczniów do czytania. Zwielokrotniona liczba zadań - stylistycznych,
​ ​
gramatycznych i ortograficznych oraz poszerzających słownictwo i uczących konstruowania wypowiedzi
​ ​
pisemnych - sprzyja dobremu opanowaniu umiejętności językowych.
 
Książka została także wzbogacona o powtórkowy dział "Przećwicz przed sprawdzianem", słowniczek wszystkich pojęć z wymagań podstawy
​ ​
programowej oraz biogramy ważniejszych autorów.

  Uważam , że nie można tego zostawić jakby nic się nie stało , albo
  informować tylko grono znajomych / bo z tego nic nie wynika 
  Wnioski wyciągamy już od dawno , ale tu trzeba przeciwdziałać zatracaniu
  polskich dzieci .
-szukam-

-szukam-

Monitor Polski

Na Ukrainie prawdopodobnie użyto broni psychotronicznejZastanawiamy się jak to jest możliwe by nasi znajomi, ba, większa część
społeczeństwa, poddawała się propagandzie w "polskich" mediach, które jawnie
wciskają "kit", który nawet nie można zweryfikować. Takim "kitem"  były i są
relacje z Ukrainy, gdzie syjonazistowską juntę, nazywa się "demokratycznym
rządem", a przewrót zbrojny finansowany przez agentów Rotszylda (Soros,
elementy rządu USA) i realizowany przez nazistowskie bojówki terrorystyczne
o nazwie "Prawy Sektor" jest "rewolucją".

Sądzę, że wszyscy jesteśmy ofiarami użycia broni masowego rażenia o
charakterze psychotronicznym. Oto cytat z artykułu Treboroka "Broń
psychotroniczna wykorzystywana w Rosji" (link):

http://www.monitor-polski.pl/na-ukrainie-uzyto-broni-psychotronicznej/

-szukam-

Teologowie islamscy wydali fatwę dot. walki z Państwem Islamskim
:
http://fakty.interia.pl/raport-panstwo-islamskie/newsy/news-teologowie-wydali-fatwe-dot-walki-z-panstwem-islamskim,nId,1500769#iwa_item=6&iwa_img=0&iwa_hash=22367&iwa_block=facts_news_small

-szukam-

-szukam-

  Kochani.

  W imieniu mojego znajomego proszę o modlitwę za jego siostrzenicę Ewę,
  która właśnie opuściła szpital, w którym przebywała
  po próbie samobójczej.

  Panie Dawco Życia ulituj się nad nią!
-----------------------------------------------------

  Jutro 18.09.14,  o 9 Basia ze scholi RRN będzie miała poważną operację. Prosimy o modlitwę o pomyślny wynik zabiegu. Bóg zapłać! Serdecznie pozdrawiam! Z MB! Beata K

-szukam-

Watykan: Synod nie zmieni doktryny. Będzie dyskusja

http://www.fronda.pl/a/watykan-synod-doktryny-nie-zmieni-bedzie-dyskusja,417
27.html

_____________

Wojciech Cejrowski: Dziadek z Wehrmachtu ma znaczenie

Dodał też, że sankcje, jakie nakłada Unia Europejska na Rosje są "miałkie",
bo "kosztują Putina grosze w porównaniu z tym, co ma do zarobienia, gdy
połknie zasoby węgla w Donbasie i wybije sobie dostęp do Morza Czarnego, gdy
połknie Estonię, Łotwę, Litwę i uzyska w ten sposób lądowe połączenie do
Królewca". "Unijne sankcje to dobra cena w kontekście takich zysków
terytorialnych. To była dobra cena nawet za sam Krym" - kończy Cejrowski.


http://www.fronda.pl/a/dziadek-z-wehrmachtu-ma-znaczenie,41501.html

-szukam-

Państwo Islamskie może dokonać zamachu na papieża!

DLACZEGO PAPIEŻ NIE ZAWIERZY CAŁEGO ŚWIATA PANU JEZUSOWI KRÓLOWI, TYLKO LICZY NA SIEBIE I SWOJE TEORIE WYGŁASZA?​

http://www.fronda.pl/a/panstwo-islamskie-moze-dokonac-zamachu-na-papieza,417
23.html


​Każdy papież powinien słuchać Pana Boga a nie masonów​
​ - demonów.
Pan Bóg mówi przede wszystkich do swoich APOSTOŁÓW, a dopiero, gdy GO nie słuchają, to mówi do osób świeckich, których ci papieże i biskupi nie chcą uznać. Każdy papież winien jechać do Medjugorie a nie czekają aż widzący poumierają aby Watykan mógł zatwierdzić "objawienia".Takie zasady wymyślili "nieomylni " papieże .
A WRÓG TYLKO CZEKA NA POTKNIĘCIA PAPIEŻY I BISKUPÓW A WŁAŚCIWIE TO ONI SAMI SĄ NASZYMI - LUDZKOŚCI WROGAMI, BO NIE CHCĄ UZNAĆ PANA BOGA OFICJALNIE - KRÓLEM NASZYM
, KTÓRY JEST MIŁOŚCIĄ I NIE CHCE ŻANYCH WOJEN. JEZUS CHRYSTUS - KRÓL OFICJALNIE UZNANY I WYWYŻSZONY PRZEZ CZŁOWIEKA WPROWADZIŁBY STAŁY POKÓJ NA ZIEMI - MIŁOŚĆ I SZACUNEK DO KAŻDEGO JEGO STWORZENIA.

-szukam-

Muzeum Narodowe promuje...masonerię !

http://www.fronda.pl/a/muzeum-narodowe-promujemasonerie,41506.html

-szukam-

Rosja gotowa do III wojny światowej. Zaatakuje z Krymu i obwodu kaliningradzkiego

http://www.fronda.pl/a/rosja-gotowa-do-iii-wojny-swiatowej-zaatakuje-z-krymu
-i-obwodu-kaliningradzkiego,41712.html

-szukam-

SZCZĘŚLIWY NARÓD WYBRANY PRZEZ PANA

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian.
Bracia: starajcie się o większe Dary; a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał ​stałbym się jak miedź brzęcząca (...).
Gdybym miał dar prorokowania i posiadał wszelką wiedzę a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
Gdybym rozdał całą majętność a miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.

   

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest,  nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą.
Miłość nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości.

MIŁOŚĆ NIGDY NIE USTAJE. NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ, KTÓRA TRWA NA WIECZNOŚĆ.


Panie Jezu - bardzo prosimy o błogosławieństwo dla osób prowadzących Twoje Radio-CHRYSTUSA KRÓLA i prosimy o sponsorowanie i przewodniczenie TemuDziełu.

 Pan Jezus:

            "Nadmieniam, że to RADIO powstało z woli OJCA Mojego i twojego i was wszystkich. Powiedziałem ci Mieczysławo na początku prowadzenia naszej STRONY, że: "CHRONIĘ CHICAGO, CHOCIAŻ NIE POWINIENEM", gdyż  grzech panuje w wielkiej obfitości, ale i ŁASKA całej TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ rozlewa się obficie, gdyż wywyższacie Mnie, uwielbiacie Mnie, oraz walczycie o Mnie z Moim - naszym przeciwnikiem. Wy wiecie, że tylko CHRYSTUS KRÓL ma władzę usunąć waszych nieprzyjaciół. Dzieci drogie, to JA dziękuję wam, to MY dziękujemy wam, że chcecie walczyć o MNIE z Moimi wrogami, którymi przeważnie są osoby duchowne i to na najwyższych stanowiskach .Nie będę mówił kazań, lecz starajcie się wsłuchiwać w Mój cichy głos z podpowiedziami.
BŁOGOSŁAWIĘ WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ PRACOWAŁY NA CHWAŁĘ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ ORAZ WYWYŻSZENIA JEZUSA CHRYSTUSA - KRÓLA, KTÓRY BYŁ, KTÓRY JEST I KTÓRY BĘDZIE KRÓLEM CAŁEGO ŚWIATA I KAŻDEGO Z WAS Wszystkich tych, którzy nie wierzą we MNIE upominam, że JA JESTEM JEDYNYM JEZUSEM CHRYSTUSEM SYNEM BOŻYM i każdy stanie przede Mną, czy jest wierzący, czy ateistą, czy Żyd, czy islamista.  ZWRACAM SIĘ DO SŁUCHACZY TEGO PROGRAMU RADIOWEGO, ABY ZECHCIELI POMÓC W SPONSOROWANIU I TAKŻE, ABY CHCIELI BRAĆ CZYNNY UDZIAŁ W PROWADZENIU TEJ AUDYCJI. Pragnijcie Moje drogie dzieci być zjednoczone z całą Trójcą Przenajświętszą i proście o obfite DARY DUCHA ŚWIĘTEGO -  - W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEO - AMEN.

Wasz Jezus Chrystus - KRÓL ŚWIATA I WSZECHŚWIATA.
TAK WAM DOPOMÓŻ BÓG W PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY JEDYNY - AMEN.             

                 


RADIO CHRYSTUSA KRÓLA
 Jeśli chcesz słuchać RADIA
SŁUCHAJ - CLICK

________________________________________________

PAN JEZUS O KOŚCIELE JANA PAWŁA II

SANKTUARIUM JANA PAWŁA II:

Panie Jezu, czy możesz powiedzieć, że Kuria Krakowska - kard. Stanisław Dziwisz wywyższa człowieka Jana Pawla II, który już wiele razy powiedział, że nie chce być wywyższany ponad Pana Boga. Wydaje nam się, że to wszystko robi kardynał, aby odciągnąć ludzi od Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, które jest w pobliżu. Dlaczego zbiera pieniądze od ludzi, którzy pragną wywyższenia Ciebie - KRÓLA a o tym nie mówi ani kardynał Dziwisz, ani Episkopat.  Skoro jakiś czas temu kard. otrzymał 100.000 dol. od "rycerzy Kolumba", który nie był katolikiem, to niech sam finansuje. Kto wie, co tam będzie, a może spotkania masonów - rycerzy Kolumba a tylko przykrywką będzie papież. Wiedzą Twoi wrogowie Panie Jezu, że gdyby nazwali Twoim Imieniem CHRYSTUSA KRÓLA ten cały obiekt, to musieliby jednak czcić Ciebie jako Króla i modlić się do Króla. Zastanówcie się ludzie wierni Panu Bogu - czy warto finansować coś, co nie należy do Pana Boga. Polacy tracą pracę, nie mają co jeść a kuria buduje obiekty, których jest dość w jej diecezji. Samo to, że pobudowali GOLGOTĘ Beskidzką lucyferyczną świadczy przeciwko nim i jeszcze "budują" tylko dla kogo?
Tak samo jak prymas Glemp budował świątynię Opatrzności Bożej dla wielu różnych religii.

Na KONGRESY CHRYSTUSA KRÓLA nie chcą przyjeżdżać, bo Ty na nich królujesz, a oni wolą Ciebie - SŁUGĘ, ich sługę "panowie" - biskupi  i "pan" kardynał Dziwisz!

Pan Jezus:

" Moja ukochana apostołko
- mylą się ci, którzy zachęcają tak słodko

do składania ofiar na budowle
a raczej bożnice bezbożne,
w których jestem tylko symbolem,
a  dla ludzi żyjących "obojętnie" - idolem.

 Tak Moje dzieci ukochane Chrystusowe
zapełnijcie istniejące kościoły i wypełnijcie Moją wolę,
która jest lekarzem na waszą niedolę.
Wrogowie wasi zbliżają się do granic Polski,
a także są już w kraju i opanowują miasta i wioski.
To media sąsiadów atakują wasze sumienia,
a rządy pozbawiają wasz kraj polskiego mienia. 

Nie chcę ciągle się powtarzać,
bo wy i tak nie chcecie na Moje słowa zważać.
Jestem waszym Przyjacielem od zawsze
i z bólem serca na ginącą Polskę patrzę. 

Od was rozciągnąłbym POKÓJ na cały świat,
bo bez Boga nikt nie jest niczego wart.

 Już wiele razy mówiłem do was,
że uwolnijcie z niewoli Mój cudowny OBRAZ.
JA NIE UMIEM ZROZUMIEĆ PAULINÓW I EPISKOPATU,
ŻE CZEKAJĄ, AŻ DOSTANĄ OD WROGÓW MOC PORZĄDNYCH BATÓW.
Ja nie rozumiem ludzi wybierających wojnę i śmierć.
A Ja tak bardzo pragnę ogień miłości w waszych sercach wznieść. 

Jeszcze czekam, jeszcze zwlekam z karami,
że może wreszcie biskupi powiedzą - "Jezu Chryste panuj nad nami".
Bo na razie, to pycha i utrapienia,
a wasz polski naród powoli umiera
poprzez ZABIJANIE DZIECI NIENARODZONYCH
i do szkól grzechy seksu przymusowo wprowadzonych.

 Ludzie - módlcie się, aby biskupi przejrzeli.
Przecież wiedzą, że ich "książki życia" piszą ich anieli.
Papieże przywłaszczyli sobie "dogmat o nieomylności"
i pozbawili tym samym Boga godności.
Zapomnieli mówić o Darze Miłości,
którą człowiek powinien obdarzać Boga aż do wieczności.

JEZUS CHRYSTUS - WASZ PRZYJACIEL MIŁOSIERNY".

Panie Jezu - Twój umiłowany KAPŁAN

serdecznie prosi o błogosławieństwo w nowym miejscu pracy duszpasterskiej.

 Pan Jezus:

  " Nie lękaj się Mój już święty apostole,

 nie dbaj o życiowe niedole.
 Najważniejsze, że wywyższasz Trójcę Przenajświętszą
 i idziesz drogą Bożą dla wielu niepojętą.

Najważniejsze, że chlubisz się Moją miłością,
 a wszystko inne, co jest przeciw temu, jest nicością. 
Jesteś Naszym przyjacielem i "owocem" dobrym,
a wielu, choć nie wiedzą są do ciebie podobni.  

 Nie jesteś sam w tym świecie ginącym.

Staraj się pokornie i z uśmiechem być z ludem modlącym.
 Otrzymujesz dnia każdego Błogosławieństwo całej Trójcy Przenajświętszej

którą tak bardzo kochasz i ONA zwycięży.

       Śmiało patrz prosto w oczy ludziom wszystkim, 

bo BÓG musi zwyciężyć, co jest faktem oczywistym. 
Głoś PRAWDĘ BOŻĄ i nie idź z demonami na układy.
Zachowaj godność swoją i nie szukaj z nikim zwady.

  Kochamy cię Wszyscy, nasz ukochany KAPŁANIE,
 a będziesz Świętym, gdy cię zastanie konanie.  
Twoja Trójca Przenajświętsza -

 KTÓREJ KAŻDA OSOBA JEST NAJWAŻNIEJSZA"

-szukam-

Panie Jezu - co mogę uczynić dla duszy ks. Sylwestra Zawadzkiego ze Świebodzina, aby jak najszybciej mógł być z Tobą w Niebie?

Pan Jezus:

" O! Mój ukochany Sylwester?
On nie jest już w żadnej potrzebie.
Jest z nami na Wyżynach Niebieskich
i patrzy z góry na was - przyjaciół cielesnych.

Warto kochać Boga i Wszystkich w Niebie.
On po 40-dniowym rozliczeniu patrzy także na ciebie.
Tyle, co on Mnie oddał hołdów i miłości,
teraz wie, że najbardziej doceniają Mnie ludzie prości.

Oni pojmują Boga sercem, pokorą i oddaniem
i chcieliby być przez Jezusa Chrystusa kierowani.
"Boże Miłosierdzie" jest jeszcze nad wami,
ale i Sylwester modli się o POKÓJ w Polsce i na świecie - z wami.

Proście go o wstawiennictwo ratunku dla Polski,
bo już przez wrogów medialnie są otaczane miasta i wioski.
Kapłan Sylwester był przez całe życie Nam oddany
a szczególnie słuchał Maryi - naszej Mamy.

Prowadziła go za rękę,
a on przeżywał w każdej chwili Moją Mękę.
On jest wzorem do naśladowania
i przykładem Bożego wychowania.

To prawda, w Niebie jest wiele takich dusz,
ale on Mnie prosił: "Jezu wszystkie serca skrusz".
Kapłan Sylwester wsławił się wywyższeniem Mnie KRÓLA
i dzięki niemu słynna i święta jest Świebodzińska Góra.

Jego dusza także płacze
bo wie, że Ja do każdego serca kołaczę.
Ja nie chcę wojny, kataklizmów i śmierci.
Ja jestem Miłością, Szczęściem i POKOJU Wieszczem.
Jezus Chrystus Król - Świebodziński KRÓL".

_____________

KLIKNIJ W PONIŻSZY LINK :]

HYMN DLA ŚWIEBODZIŃSKIEGO KRÓLA
- NASZEGO POLSKIEGO KRÓLA!

Panie Jezu - bardzo prosimy o błogosławieństwo dla wspaniałego kapłana - ks.Tadeusza, który odjeżdża do Polski po wieloletnim pobycie  w Chicago.
 

Pan Jezus:
" Tadeusz - ty Mój kapłanie umiłowany
jesteś jak "skała"
i nigdy nie byłeś zachwiany
w wyznawaniu BOGA WSZECHMOGĄCEGO
i pięknie prowadzisz lud Mój do Naszego Domu Wiecznego. 

Powierzyłem tobie trudną MISJĘ ewangelizowania
a ty potrafisz pokonać i przekonać bezbożnego drania.
Twoja gotowość do niesienia duchowej pomocy
polega na tym, że jesteś gotów nieść ją nawet w nocy.

 Człowiek potrzebuje Bożych natchnień,
a ty mówisz ludziom, że BÓG cieszy się z każdych do Niego westchnień.
Cieszy Mnie, że powiesz na koniec swojej ziemskiej drogi
jak święty Paweł - Mój misjonarzu drogi. 

Korzystałeś i nadal korzystarz z Darów Ducha Świętego
i obdarzaj Moich wiernych Błogosławieństwem JEZUSA MIŁOSIERNEGO.
Towarzyszę ci ciągle w twojej posłudze misyjnej,
a ty bacz pilnie, aby nie było w Polsce religii innej. 

Dziękuję ci, że w Chicago dobrą wykonałeś pracę,
bo w Polsce inne zadania ci wyznaczę.
TWÓJ JEZUS CHRYSTUS MIŁOSIERNY -
ZAWSZE SWOJEMU STWORZENIU WIERNY".


Mateńko Boża - do Chicago przyjechał ks. Tadeusz. Przede wszystkim, to uczy nas "kochać Boga i bliźniego" i ten temat jest jakby kanwą jego wszystkich wypowiedzi.

MATKA BOŻA:

" Ja jestem Matką kapłanów katolickich
i przytulam do swego serca ich wszystkich.
A kapłan Tadeusz - Mój wybrany
nie otrzyma ode Mnie nigdy żadnej nagany.
Jest napełniony Duchem Świętym Pocieszycielem,
a ten, z kim rozmawia zostaje Bożym marzycielem.
Tak, to prawda otoczony jest wieloma Aniołami,
bo jest wam bardzo potrzebny i często mówi:"Bóg z nami".
 

PAN JEZUS do ks. Tadeusza
" Tak, Mój drogi Rybaku - Tadeuszu:
łowisz serca ludzkie i nie używasz przymusu.
Twój głos i sposób przekazywania wiadomości
każde serce raduje a nigdy nie złości. 

Jesteś Moim "zwierciadłem" i taki pozostań.
Ludzie słuchający ciebie nie chcą z tobą rozstań.
Głoś światu Jezusa Miłosiernego,
aby ludzie nie bali się przybliżyć do Niego. 

Tak - Mój drogi kapłanie Tadeuszu,
ł
owco dusz jak najwięcej swoją mową serc ludzkich skrusz.
Błogosławi cię cała Trójca Przenajświętsza
a ty błogosław dalej, aby nie była żadna dusza pominięta.

Twój Umiłowany Jezus Chrystus - Przyjaciel".

-szukam-

7. rocznica Summorum Pontificum

 

Dzisiaj, 14 września Roku Pańskiego 2014, mija 7 lat obowiązywania motu proprio Summorum Pontificum. Od tego czasu przybyło biskupów i kapłanów, którzy odprawiają tradycyjną Mszę Świętą i uczą się jej odprawiania, przybyło wiernych biorących udział w tej Mszy Świętej i przybyło miejsc, w których ta Msza Święta jest odprawiana. Jest to wielkie dobro, bo chodzi tu o najdoskonalszy akt kultu. To są działania katolickie.
Jest i druga strona medalu. Temat Tradycji się wycisza, dezawuuje się tradycyjną liturgię, zakazuje się jej celebrowania, dyskryminuje się kapłanów wierzących po katolicku, którzy odprawiają tradycyjną Mszę Świętą, podejmuje się działania destrukcyjne mające na celu wyciszenie i wyeliminowanie Tradycji i tradycyjnej liturgii w Kościele. To są działania antykatolickie.
Nasze oko nie może być niemrawe. To są nasze sprawy. Dobrze jest, jeśli interesujemy się nimi, aby poznawać prawdę o specyficznej aktualnej sytuacji Kościoła, roztropnie podejmować stosowne działania i stosować adekwatne środki zaradcze.
Podstawowe informacje dotyczące tradycyjnej Mszy Świętej znajdziemy na moim blogu, w artykule z dnia 20 września 2013 zatytułowanym Msza Święta trydencka: dossier. Serdecznie powiem: lektura obowiązkowa!za:http://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/2014/09/14/7-rocznica-summorum-pontificum/


CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!


-szukam-

 

     ​Papież mówiący przez liturgię i los jego przesłania

To dopiero siedem lat temu wchodziły w życie postanowienia motu proprio Benedykta XVI Summorum Pontificum. Pontyfikat Benedykta XVI się skończył. Choć dość krótki, odcisnął wyraźne piękno na Kościele; śmiem twierdzić, że to piętno w miarę upływu czasu będzie coraz wyraźniejsze. Nie chcąc zawężać przesłania tego pontyfikatu do pojedynczego tylko wątku, zwracam jednak uwagę na ważną dla tego pontyfikatu  sprawę. Sam Papież powiedział na początku piotrowej posługi, że będzie mówił przez liturgię. Obawiam się, że papieskie przesłanie zawarte w liturgii nie zostało odczytane, zrozumiane, więcej, że zostało zlekceważone.  Podobnie jak przesłanie dokumentów liturgicznych, zwłaszcza Summorum Pontificum, którego siódma rocznicę obowiązywania dopiero co obchodziliśmy. A wygłaszał je  Papież, który był jako kardynał i pozostał  zasiadając na Stolicy Piotrowej,  dość bezwzględny w diagnozie stanu współczesnego Kościoła i świata. Dlaczego liturgię postawił w centrum?

Przybliżymy się do odpowiedzi na to pytanie, gdy przypomnimy sobie, jaki jest ostateczny cel ludzkiego życia, w czym znajduje swe szczęście i spełnienie, a potem spojrzymy, choćby pobieżnie, jak się do owego celu odnosi w ostatnich dziesięcioleciach. Człowiek żyje po to, by oddawać chwałę swemu Stwórcy – na tym polega jego szczęście i to do szczęścia prowadzi. Bóg bowiem, jak wiemy to zarówno z Objawienia, jak i ze świadectwa Ojców i wielu doktorów Kościoła – stworzył świat z niczego i stworzył go „ku swojej chwale”.  Liturgia jest rzeczywistością, w której owo oddawanie chwały w warunkach ziemskich osiąga swą kulminację; również do takiej kulminacji uzdalnia. Bowiem Msza św., będąca Ofiarą, przez którą Jezus Chrystus  oddaje doskonałą chwałę Ojcu, , uzdalnia i wzywa tych, którzy są jej uczestnikami do składania podobnej ofiary – umierania dla braci i nieprzyjaciół – jak czynił to Chrystus na Golgocie i czyni w czasie każdej Mszy św. Pisze o tym Dietrich von Hildebrand w pięknej książeczce „Liturgia a osobowość”:  Podczas gdy modlimy się i składamy ofiarę w sposób liturgiczny, to znaczy uwielbiamy Boga przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, odciska się w nas duch Chrystusowy, przyoblekamy Chrystusa: Induere Christum, jak wyraża się liturgia.

Świat tak nie żyje. Życie w świecie jest zaprzeczeniem postawy ofiarowania i ducha Chrystusowego. Dlatego Msza św. Zawsze pozostanie w świecie znakiem sprzeciwu, nigdy nie stanie się częścią świata. Szczególnie dobitnie i nieodparcie rzeczywistość bycia nie z tego świata uzewnętrznia się w Mszy starszej. Benedykt XVI, tak dogłębnie diagnozując kondycje duchową współczesnego chrześcijaństwa, Kościoła, widział, że potrzebuje on ożywczej krwi, której źródłem jest Msza św.  Jest to motyw pomijany w dyskusjach i sporach dotyczących stosowania motu proprio Summorum Pontificum, przynajmniej na gruncie Kościoła w Polsce. Najczęściej uwaga sprowadza się do aspektu jurydycznego: na co papieskie dokumenty pozwalają, na co już  nie. Proboszczowie często  głowią się, czy mogą zezwolić w swej parafii na odprawianie Mszy wówczas, gdy przychodzi 15 wiernych, czy też nie wolno im tego czynić, chyba, że na Mszę będą przychodzić wierni w  gwarantowanej liczbie 20 osób. Inna rzecz, że proboszczowie niechętnie lub wcale nie podejmują w tej sprawie samodzielnych decyzji ogóle boją się samodzielnie podejmować decyzje dotyczące stosowania przepisów Summorum Pontificum, mimo, że dokument składa w ich ręce takie kompetencje. Wolą mieć asekurację z kurii i w rzeczywistości, to pasterz diecezji udziela zgody na celebracje w nadzwyczajnej formie.  W praktyce wygląda to tak, że najczęściej jest jedno miejsce w diecezji –do niego w razie potrzeby proboszczowie odsyłają swoich parafian, którzy przychodzą prosić do parafii o ślub lub Chrzest po staremu.  Rzadko się zdarza, by proboszcz opierał się na sformułowaniu  dziewiątego artykułu  Summorum Pontificum, który w paragrafie pierwszym  stanowi:

Proboszcz, po dokładnym rozważeniu wszystkich okoliczności może wyrazić zgodę na użycie starego rytuału przy sprawowaniu sakramentów: Chrztu, Małżeństwa, Pokuty, Namaszczenia Chorych, jeśli dobro dusz tego wymaga.

Najczęściej proboszczowie uznają, że dobro dusz wymaga, by sakramentalna posługa o którą proszą wierni parafianie, odbyła się poza parafią.

Warto zwrócić uwagę, czego w ferworze codzienności właściwie się nie robi, że papieski dokument, poza szczegółowymi postanowieniami, dotyczącymi praktycznych rozstrzygnięć, zatem poza swoją stroną ściśle jurydyczną, zawiera jeszcze bardzo istotne przesłanie duchowe.  Jest ono obecne nie tylko w tym dokumencie, lecz także w całej posłudze najpierw kardynała Józefa Ratzingera, później papieża Benedykta XVI. Jest to posługa jedności liturgicznej.  Zwracał on uwagę, zarówno dawniej, jak  i zasiadając już na Stolicy Apostolskiej, że:

To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas, przez co nie może być nagle zabronione czy wręcz uważane za szkodliwe. skłania nas to do tego, byśmy zachowali i chronili bogactwa będące owocem wiary i modlitwy Kościoła i byśmy dali im odpowiednie dla nich miejsce. (List Jego Śiątobliwości Benedykta XVI do Biskupów z okazji publikacji Listu Apostolskiego motu proprio Summorum Pontificum, traktującego o celebracji liturgii rzymskiej ustanowionej przed reformą roku 1970.)

Papież nigdzie nie sugeruje, że ma to być miejsce na marginesie życia parafii czy diecezji. Miejsce dla ludzi, o których się mówi: są, to niech już będą, skoro muszą; byle jak najdalej od nas i byle nie zawracali głowy.  Przeciwnie, poleca inną postawę, którą wyraża słowami:

Gdy spojrzy się w przeszłość, na wszystkie rozłamy, które na przestrzeni wieków dotknęły Mistyczne Ciało Chrystusa, nie można oprzeć się wrażeniu, że w krytycznych momentach decydujących o podziale przywódcy Kościoła nie robili wszystkiego, co mogli, by przywrócić zgodę i jedność. Nie można oprzeć się wrażeniu, że zaniedbania ze strony Kościoła sprawiły, że miał On swój udział w tym, że podziały te mogły się utrwalić. Ta refleksja nad przeszłością nakłada na nas tu i teraz obowiązek, by dołożyć wszelkich starań potrzebnych do tego, by ci, którzy prawdziwie chcą jedności Kościoła mogli w tej jedności pozostać lub do niej powrócić. Mam tu na myśli zdanie z Drugiego Listu do Koryntian, gdzie św. Paweł pisze: „Usta nasze otwarły się do was, Koryntianie, rozszerzyło się nasze serce. Nie brak wam miejsca w moim sercu, lecz w waszych sercach jest ciasno. Odpłacając się nam w ten sposób, otwórzcie się i wy.” (2Kor,6,11-13) Św. Paweł z pewnością mówił to w innym kontekście, lecz jego nawoływanie może i powinno dotknąć także nas i to właśnie w sprawie tu omawianej. Otwórzmy szczodrze nasze serca i zróbmy tam miejsce na wszystko, na co zezwala nasza wiara. (Tamże)

Różnie z tym szczodrym otwieraniem serc bywa. Czasem trudno oprzeć się wrażeniu, że administracja kościelna usilnie zabiega, by tych, którzy chcą żyć dziedzictwem liturgicznym w całej pełni, należycie za to pragnienie ukarać, choćby poprzez eliminację z życia parafii czy diecezji i zepchnięcie de facto do „kościelnego podziemia”.

Jest to najczęściej przyjmowane z cierpliwością. Być może także z płynącym z ukształtowanej duchowości bardziej, niż przemyślanej strategii,  przekonaniem, że cierpliwość i pokora przynoszą owoce. Tak jak warto było być cierpliwym na początku lat ’90 ubiegłego wieku. Pamiętam jak wówczas nam, garstce straceńców starających się o starą Mszę w oparciu o motu proprio Ecclesa Dei, mówiły różne czynniki kościelne w tej czy innej diecezji, że próżny nasz trud, że jesteśmy ostatnimi porwanymi, może nawet grzesznie, nierealizowalną wizją i żebyśmy dali sobie spokój, bo to nie ma sensu ani przyszłości. Ta wasza Msza trydencka już nie wróci. To juz  koniec, kropka. Do szeregu marsz!  - to słowa które i w takiej, i w ostrzejszej jeszcze konfiguracji słyszeliśmy z ust kościelnych urzędników. Rzeczywiście - czasem trudno było się po ludzku otrząsnąć z przygniatającego poczucia bezsensowności działań. Na szczęście Łaska Boża brała pod uwagę to ludzkie opadanie z sił.

Dziś, gdy patrzę na niedzielną Mszę, i widzę młodych kapłanów przy ołtarzu ( na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy "czynniki kurialne" dokonywały swych aktów gaszenia ducha, ci przyszli kapłani, proszę wybaczyć śmiałość , dopiero biegali boso za orkiestrą), dla których ta Msza jest "ich" Mszą, trudno nie zamyślić się nad przedziwnymi drogami, którymi jest prawicą a czasem lewicą Boga prowadzona Jego "mała trzódka".

Podobnie, gdy się patrzy na wielodzietne rodziny, których życie jest kształtowane przez tradycyjną liturgię – można dopatrywać się Bożego działania. Moc dziedzictwa Kościoła, także liturgicznego, i dziś jest siłą napędową życia, wychowania, domowej kultury i obyczaju. To rodziny, w których dzieci są często kształcone metodą edukacji domowej, dzieci nie oglądające telewizji, za to karmione opowieściami z dziejów rodzinnych i ojczyźnianych, dzieci, którym z miłością stawia się wymagania.  Paralelność między liturgią, a takim sposobem życia jest oczywista. Podobnie, jak między liturgią a płodnością. Bowiem, jak się rzekło, są to rodziny wielodzietne, zaangażowane w bardzo świadome wychowanie dzieci – i zdaje się, że to do nich należy przyszłość. Czy skarb liturgii Kościoła, skarb, który był przez całe pokolenia, od starożytności poprzez wszystkie wieki, przedmiotem należytej czci, który kształtował świętość pokoleń – nadal będzie przed nimi skrywany, a dostęp do niego administracyjnie ograniczany? Nie tego chciał papież Benedykt XVI, publikując dokumenty i stanowiąc prawo dotyczące liturgii.

Papież chce jedności; chce, by biskupi robili wszystko, by przywrócić zgodę i jedność. Zapewne nie musza nagle stać się gorącymi miłośnikami starszych ksiąg liturgicznych; wystarczy, że wielkodusznie odniosą się do tych, którzy chcą poznawać swoje dziedzictw i żyć nim we współczesności. Postawa taka, pragnienia życia swoim dziedzictwem, uświęcania się mocą Łaski, jaka jest do niego przypisana, jest tak samo zrozumiała, jak chęć poznania dziejów swojej najbliższej rodziny, zaczerpnięcie z dziedzictwa swego języka, czy życie historią narodu. To zupełnie naturalne i zrozumiałe. W liturgii, w życiu jej dziedzictwem nie chodzi przecież o bezmyślne trzymanie się tego co było, dla samych form i zachowań i zabieganie, by nie zostać skażonym przez cokolwiek nowego. Przeciwnie, sens czerpania z liturgicznego dziedzictwa uzasadniony jest życiem dla przyszłości ale to życie musi mieć swe oparcie w tym, co wiecznotrwałe, i co w zmiennym z natury świecie - nie podlega zmianie. Ostatecznie też nie chodzi o samą tylko przyszłość w czasie, ale o Niebo.

Arkadiusz Robaczewski

za:http://christianitas.org/news/papiez-mowiacy-przez-liturgie-i-los-jego-przeslania/

-szukam-

Zupełnie nieznane, b. poważne  objawienia z 1910 r. w Osuchowej w Polsce...

"Miejsce to od wieków jest wybrane na chwalę moją i Syna mojego.
Tu stanie nie tylko świątynia, tu będzie również stolica Króla Polski.

Oczy całego świata będą zwrócone na to miejsce, gdyż jak ogonek w jabłku

​ ​
pośrodku się znajduje, tak to miejsce na kuli ziemskiej. Tu będzie Sąd Boski
- Dolina Jozafata."

http://www.duchprawdy.com/nowa_osuchowa_marianna_andryszczyk.htm

-szukam-

Czeka nas wielka demobilizacja armii: Ponad 30 tys. żołnierzy odejdzie z wojska - Praca i Kariera - praca, kariera, prawo pracy, praca za granicą, rekrutacja - GazetaPrawna.pl -

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/822283,czeka-nas-wie
lka-demobilizacja-armii-ponad-
30-tys-zolnierzy-odejdzie-z-wojska.html

 

​ ŻOŁNIERZE DO DOMÓW, RZĄD DO UNII EUROPEJSKIEJ, PAN BÓG SŁUGĄ, WIĘC ZAMKNĘLI MU BISKUPI USTA  - GRANICE OTWARTE A WY POLACY MARTWCIE SIĘ O SIEBIE I NASZĄ OJCZYZNĘ UKOCHANĄ.​ BEZPRAWIE - NIE MA WAŁĘSY, KTÓRY ZAPRASZAŁ DO WYKUPOWANIA POLSKI.
TERAZ CHĘTNI PRZYJDĄ I SAMI SOBIE WEZMĄ - ZA DARMO !!!

-szukam-

TYGODNIK MAPY ZDROWIA

​    
Tytułową metodę opisuje wiele źródeł, na przykład biblia.
Jednak w rzeczywistości jest jeszcze starsza. Stosowano ją, kiedy po Ziemi chodził Sokrates, Hipokrates i Pitagoras. A nawet wcześniej.
Służyła jako sposób na zachowanie zdrowia i sposób na powrót do zdrowia. Dzisiaj jest równie doceniana, co i wtedy.
A zachowała się z jednego powodu: ponieważ jest skuteczna. I zawsze będzie, bo jako jedna z nielicznych metod, oczyszcza organizm na najgłębszym możliwym poziomie – poziomie komórkowym.

O czym mowa?

POST: STAROŻYTNA METODA LECZENIA

Ojcowie zachodniej medycyny zalecali post jako lekarstwo na wiele bolączek – tak fizycznych, jak i umysłowych. Na przykład Pitagoras wymagał od uczniów, by pościli przed wykładami, bo to zwiększa zdolności umysłowe.
Post jest ważny w dzisiejszym świecie, kiedy zapychamy organizmy przetworzonym jedzeniem, pełnym sztucznych substancji, które odkładają się w zakamarkach jelit, wątrobie, nerkach i innych miejscach.
Jak przebiega oczyszczanie postem? Prosto. Tworzy on wewnętrzne środowisko, w którym organizm potrafi robić to, w czym jest najlepszy: uzdrowić się.

Jak mówił dr Elson Haas, post prowadzi do opróżnienia jelit z zalegających mas kałowych (podobnie też picie tych ziaren <
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=tlCF8&mc=hZ&s=hccQmo&u=qrO&y=d&> ). Co więcej: poszczególne narządy zaczynają się uwalniać od toksyn. Nerki… pęcherzyk żółciowy… płuca… zatoki… skóra… wątroba…

Krótko mówiąc, post jest najlepszym sposobem na wewnętrzne oczyszczenie, odświeżenie i odnowienie pokładów energii.


Tylko pytanie…JAK POŚCIĆ

W zasadzie pościmy codziennie, podczas snu. Śniadanie po angielsku to breakfast. ‘Break’ = przerwać, ‘fast’ = głodówkę. Przerwać głodówkę.
Lecz dla efektu oczyszczającego, głodówka musi trwać więcej, niż 8 godzin. Osobiście eksperymentuję z postem 24-godzinnym. Robię to co niedzielę.
Polecam spróbować. To naturalny i odwieczny sposób na zdrowie. Na przykład zwierzęta instynktownie poszczą, kiedy chorują. Ludzie też powinni. Bo jeśli ciało jest chore, to im bardziej je odżywiamy, tym bardziej mu szkodzimy.
Wie o tym wiele znanych osobistości. Przykładowo pisarz Mark Twain mówił:
„Głodówka robi więcej dla chorego, niż
​ ​
najlepsze lekarstwa i lekarze. Mówię to z własnego
doświadczenia: od 15 lat post jest moim lekarstwem na grypy i przeziębienia. Działa za każdym razem”.
Jak mówiłem, na początek polecam post jednodniowy.
Plus, aby wzmocnić efekt oczyszczania jelit i całego organizmu, rekomenduję również przez 30 dni pić szklankę tego daru natury:


Naturalne oczyszczanie organizmu i powrót do zdrowia
 <http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=tlCF8&mc=hZ&s=hccQmo&u=qrO&y=d&>

-szukam-

Gra  w  ciuciubabkę

Rozumiem pokorę, łagodność, nadstawienie drugiego policzka itd., zwłaszcza gdy robią to ludzie prawi i bogobojni. Niesłuszna krytyka nie dotyka tych, którzy sumienia mają czyste. To do szkalujących można powiedzieć: Kiedy jesteś kopany i krytykowany pamiętaj, że często daje to temu kto cię kopie, poczucie ważności (twoje osiągnięcia budzą jego zazdrość).

Cienie ludzi oświetlone przez księżyc w pełni, a także liczni wezwani święci i błogosławieni szli przed sporym tłumem pielgrzymów na 56 już nocnej pielgrzymce do Wykrotu. Piękny księżyc oświetlał drogę pięknym pątnikom. Na niebie roje gwiazd, jakby same Niebo błogosławiło tym bogobojnym ludziom. Jak co miesiąc w każdą pierwszą sobotę miesiąca kilkuset pielgrzymów, w tym nowe grupy, szło pogrążonych w modlitwie o Intronizację Chrystusa Króla w Polsce. W grupie przeważali rycerze Chrystusa Króla w czerwonych płaszczach, którzy licznie zjeżdżają na comiesięczną ekspiację. Trasa z Kadzidła/ Ostrołęka do Wykrotu a właściwie jeszcze dalej, bo mijamy Gadomskie, po czym skręcamy do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski. Trzy przystanki na odpoczynek. Sama całonocna modlitwa jest pięknie zorganizowana, nie ma czasu by się nudzić, są katechezy, jest Droga Krzyżowa, śpiewy itd. Modlitwa, chyba najpiękniejsza bo bez rozproszeń, oglądania się wkoło (ciemno), jest w różnych intencjach. Jednak Intronizacja jest priorytetem, pomimo tego, że Episkopat tego nie chce! Dlaczego?

Trzy źródła łaski jakie nam daje Bóg to, Zjednoczenie Maryjne czego namacalnym dowodem jest pontyfikat JP II oraz prymasa Wyszyńskiego. Drugie źródło to Miłosierdzie Boże przekazane nam przez św. Faustynę, a trzecim źródłem jest Chrystus Król. Tu, jeszcze przed II wojną św. swoje wizje i otrzymane posłannictwo jest krzewione przez służebnicę Bożą Rozalię Celakównę. Przekaz brzmiał m. in. „Patrz dziecko, Królestwo Chrystusowe przychodzi do Polski przez Intronizację (…) Te państwa ostoją się tylko, które mnie uznają swym Królem”. Prymas Hlond nie dokonał Intronizacji i był dramat II wojny światowej. Jednak ziarno zasiane w pobożny lud Polski w ostatnim okresie zaczyna wzrastać. Słyszymy odgłosy zbliżającej się wojny. Czy możemy milczeć? W 2006 roku w Sejmie przedłożono projekt uchwały podpisanej przez 46 posłów z projektem Intronizacji – Jezus Król Polski.     Z zażenowaniem słuchaliśmy sprzeciwu biskupów m. in. śp. Życiński, Głódź, Gocłowski czy Pieronek. Do tego chóru ze zdumieniem obserwujemy, dochodzi biskup Łomżyński J. Stepnowski. Co ciekawe, dołączyli nawet niektórzy politykierzy jak wówczas senator PO  J. Gowin, który uznał  projekt uchwały, jako wynik stosowania anachronicznej teologii!  Wobec takiego niespodziewanego ataku, projekt upadł – ale nie idea! Liczne marsze Chrystusa Króla np. w Krakowie czy Warszawie. Liczne wystąpienia obrońców m. in. księży, śp. Kiersztyna, Małkowskiego czy Natanka. Ksiądz Eugeniusz Miłoś z Zagorzyc, kapłan od ponad 50 lat, wystosował apel do duchowieństwa, gdzie czytamy: „Polacy, jednoczmy się wokół Intronizacji gdyż jest to najważniejszy program dla Polski, jest to Polska Racja Stanu”! Odbędzie się już III Kongres Chrystusa Króla w Łodzi. Powstało Radio Chrystusa Króla. Powstały liczne strony internetowe propagujące konieczność Intronizacji. Jest petycja o Intronizację podpisywana w Internecie do Prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka. Są już liczne margaretki modlitewne za bpa Stepnowskiego (na pielgrzymce zawiązała się już czwarta). Co jeszcze lud Boży ma zrobić, by Episkopat i Rząd dokonał Intronizacji??? Ponawiam pytanie – dlaczego jesteście przeciw???

Po co o tym piszę? Bo na każdej mszy niedzielnej w Ostrołęce po nocnej pielgrzymce, z nieukrywanym niesmakiem, lokalny ksiądz musi odczytać „list Kurii do pielgrzymów”. To już zaczyna być żałosne, bo przytaczane „argumenty” trafiają jak kula w płot. Ogólniki o „sprzeniewierzaniu się Ewangelii”, straszenie pielgrzymów „zagrożeniami duchowymi”! itd., nie poparte konkretami, tworzą heterogenię celów. Kuria życzyłaby sobie (może i innym), aby ludzie przestali się modlić w intencji Intronizacji. To powoduje śmiech u pielgrzymów i otwieranie oczu dla pozostałych uczestników mszy. Już wielu z nich, zachęceni przykładem Rycerzy, zaczęło klękać do komunii świętej. Zaczęli klękać w innych ważnych momentach mszy a nade wszystko zadawać pytania. Dlaczego np. w ostatnim „liście” napisano, że pielgrzymi w płaszczach Ch. K. > mogą nie otrzymać komunii św.??? To tak się traktuje najgorliwszych z gorliwych? A bez skrupułów dostają komunię różni heretycy ze sfer rządowych!  Skoro jest wola ludu, skoro jest już piąty rok comiesięcznego pielgrzymowania, to tylko zatwierdzić!

Jak to jest, że poprzedni biskup S. Stefanek pozwalał na nocne pielgrzymki, pozwalał chodzić księżom, a obecny J. Stepnowski nie? Czy nie modlimy się wciąż  do tego samego Boga? I tylko śmieszy stwierdzenie, że modlimy się do „Natanka”, bo ja cały czas widzę, że modlimy się do Boga i Maryi. Nazwisko Ks. Natanka tam nie pada, więc proszę mi niczego nie imputować, bo ja chodzę, by modlić się do Boga o Intronizację Chrystusa Króla w Polsce. Proszę nie obrażać uczuć i inteligencji pielgrzymów i skończyć tę błazenadę z „listami z Kurii”!

Przejrzyj Kurio i zobacz jaką krzywdę wyrządzasz wiernemu modlącemu się ludowi.

-

Homo Sapiens

-szukam-

      I KTO TO MÓWI?     PRYMAS POLSKI !!!
       JAKICH MAMY BISKUPÓW - TAKI JEST NARÓD!    

   ROBI SIĘ BEZBOŻNY, JAK I ONI!


TO OD CZEGO MAMY PRYMASÓW I BISKUPÓW?  WYDAJE MI SIĘ, ŻE OD NAUCZANIA O PANU BOGU W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ JEDYNEMU. A OBECNY PRYMAS MÓWI, ŻE PAN JEZUS JEST TYLKO CZĘŚCIOWO BOGIEM KRÓLEM NA ZIEMI. I ON JEST KSIĘDZEM - KAPŁANEM? CZY MY ŚWIECCY POWINNI​ŚMY ZBIERAC PODPISY, ABY ON - "KSIĄDZ" UZNAŁ SWEGO STWÓRCĘ ZA "PANA I KRÓLA"? TOŻ TO PIEŚNI STARE ŚPIEWAMY - UPADNIJ NA KOLANA LUDU CZCIĄ PRZEJĘTY, A ONI - BISKUPI KAŻĄ NAM STAĆ. ŻYDZI TEŻ STALI A KATOLICY KLĘCZĄ PRZED STWÓRCĄ. JUŻ JEDEN PRYMAS - GLEMP BUDOWAŁ ŚWIĄTYNIĘ OPATRZNOŚĆI - RÓŻNYCH WYZNAŃ I DLA KOGO? DLA ŻYDÓW? JUŻ POBUDOWALI DROGĘ KRZYŻOWĄ HAŃBIĄCĄ NASZEGO BOGA BEZ SPRZECIWU EPISKOPATU. JUŻ DOŚĆ NABUDOWALI - NIECH POZWOLĄ BUDOWAĆ KATOLIKOM, ŚWIĄTYNIE NA PODSTAWIE KRZYŻA A NIE OKRĄGŁE JAK TEATRY LUB MASOŃSKIE BEZBOŻNICE Z WISZĄCYM I NAGIM ZBAWICIELEM NA KRZYŻU. NIKT ZBAWICIELA Z BISKUPÓW NIE CHCE UBRAĆ W STRÓJ KRÓLEWSKI, TYLKO HLUBIĄ SIĘ JEGO NAGOŚCIĄ.
JAK ONI SPOJRZĄ TEMU STWÓRCY W OCZY. PRZECIEŻ WIEDZĄ DOKŁADNIE CO PAN
JEZUS POWIEDZIAŁ: "DANA MI JEST WŁADZA  NA NIEBIE, NA ZIEMI I POD ZIEMIĄ", WIĘC NIECH SIĘ DOBRZE TEGO NAUCZĄ. I NIECH NAM GŁOSZĄ PRAWDĘ A NIE TŁUMACZĄ PO SWOJEMU. W KOMUNIŹNIE TEŻ WSZYSTKO MOŻNA BYŁO WYTŁUMACZYĆ "PO SWOJEMU". TYM STWIERDZENIEM OTWIERAJĄ FURTKĘ WŁAŚNIE TAKIEMU DEMONOWI, KTÓRY PRZYJDZIE I POWIE, ŻE JEST JEZUSEM A ONI......WSZYSCY PÓJDĄ ZA NIM I NAS ZECHCĄ POCIĄGNĄĆ. JEDNAK MY - LUD BOŻY ZNAMY APOKALIPSĘ A BISKUPÓW MAMY OD TEGO ABY NAS DO NIEBA WPROWADZALI I TO UROCZYŚCIE.
W NIEBIE JEST KRÓL, KTÓREGO ONI -
BISKUPI NIE CHCĄ UZNAĆ NA ZIEMI, WIĘC I W NIEBIE NIGDY NIE BĘDĄ.
TO JEST STRASZNE, ŻE TAKIE HEREZJE GŁOSZĄ NAM BISKUPI, ALE TYCH, KTÓRZY GŁOSZĄ, ŻE PAN JEZUS JEST KRÓLEM TO ONI NAZYWAJĄ HERETYKAMI. TO JEST STRASZNE I NIE DO UWIERZENIA, JAKĄ NAUKĘ ONI - BISKUPI NAM GŁOSZĄ !!!
 TO JEST PRZERAŻAJĄCE I NIEZROZUMIAŁE DLA KATOLIKÓW - CO CI BISKUPI ROBIĄ W TYCH SWOICH KRÓLEWSKIECH FOTELACH?  ZAMIESZANIE? WIDAĆ, ŻE NIE BOJĄ SIĘ PANA BOGA - NASZEGO SĘDZIEGO !

WSZYSTKICH BOŻYCH KAPŁANÓW, KTÓRZY CZCZĄ TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ A PANA JEZUSA UWAŻAJĄ ZA KRÓLA - BISKUPI USUWAJĄ Z PARAFII LUB CIĄGLE PRZENOSZĄ DLA ICH UTRUDZENIA, BO PRZECIEŻ POSŁUSZEŃSTWO "SOBIE SAMYM" WYMYŚLILI - NIE PANU BOGU, TYLKO IM - LUDZIOM !!!

------------------------------
---------------------
https://secure.avaaz.org/pl/petition/Prymas_Polski_abp_Wojciech_Polak_Intronizacja_Jezusa_Krola_Polski/?fbss

Prymas Polski abp. Wojciech Polak: Intronizacja Jezusa Króla Polski

Dlaczego ta sprawa jest istotna ?
okazuje się że tylko dla

2 340 ludzi a to za mało -
​ ​
dlatego wkrótce nadejdzie pewien człowiek który

​"​
Zachwyci on świat.Następnie stwierdzi, że jest Mną
​"​
.
Zbierz
​e​
my 5 000  ?.

CZY KTOŚ WIE O TYM, ŻE TRZEBA ZBIERAĆ PODPISY? CZY BISKUPI NAM POWIEDZIELI O TYM?
A POTEM POWIEDZĄ - NIKT NIE CHCE CHRYSTUSA KRÓLA I ZBAWICIEL DALEJ SŁUGĄ ZOSTANIE !!!
ICH SŁUGĄ, BO NASZYM JEST KRÓLEM CAŁY CZAS, NASZYM LUDU BOŻEGO.
A BISKUPI TYLKO STOŁKI ZMIENIAJĄ ABY DOSTAĆ DOBRE ODPRAWY I EMERYTURY !

                      TO ILU JA JUŻ PRZEŻYŁAM PRYMASÓW? NIE ZLICZĘ.

-szukam-

​            12 września 2014 r. 
NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA MARYI
         

Króluj nam Chryste!
Prosimy Ciebie Panie Nasz I Królu pobłogosław  małżeństwo  Ewy i Bogdana w 27-ą Rocznicę  Ślubu  w Dniu Najswiętszego  Imienia Maryi-w dniu 12 wrzesnia.Za wszystkie łaski nam dane DZIĘKUJEMY
!

 

  PAN  JEZUS:

" WY, MOI UKOCHANI MAŁŻONKOWIE
- NIECH CAŁY ŚWIAT SIĘ DOWIE,
ŻE JESTEŚCIE APOSTOŁAMI JEZUSOWYMI I CAŁEGO NIEBA. 
I BRAĆ Z WAS PRZYKŁAD INNYM LUDZIOM TRZEBA.

 Z MIŁOŚCIĄ PODCHODZICIE DO WYSTĘPNYCH
I  Z CIERPLIWOŚCIĄ GŁOSICIE PRAWDĘ BOŻĄ, TŁUMACZONĄ WYKRĘTNIE. 
BŁOGOSŁAWIĘ CIEBIE EWO I BOGDANIE
NA DALSZE ŻYCIE WASZE I NIECH NIGDY NIE USTANIE

 WIARA W TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ I MATKĘ WASZĄ,
I CIESZCIE SIĘ OPIEKĄ NIEBIAŃSKĄ NASZĄ. 
A RODZINA WASZA? PRZYKRO, ŻE MNIE NIE ROZUMIE.

 PODCZAS TRWOGI PRZYJDZIE DO MNIE POTULNIE.
ABY DŁUGO NIE ZWLEKALI I SZYBCIEJ CHCIELI PRZEJRZEĆ
BO WRÓG MODERNIZMU CZEKA, ABY POLSKĘ POŻREĆ.

PROŚCIE SWOICH KAPŁANÓW I BISKUPÓW,
ABY POŚPIESZYLI Z INTRONIZACJĄ, BO WRÓG BĘDZIE CHCIAŁ OKUPÓW.
TAK I WY PROŚCIE I APELE ROZSYŁAJCIE,
ABY KAŻDY POLAK STAŁ NA UCZCIWEJ WARCIE: "
BÓG - HONOR I OJCZYZNA".
TAK ŻYJCIE, ABY NIE POZOSTAŁA PO WAS DLA POTOMNYCH WOJNY BLIZNA.

TY EWO DUŻO CZYNISZ DOBREGO DLA RODAKÓW,
OPOWIADAJ O MNIE - KRÓLU DO TYCH DUCHOWYCH BIEDAKÓW.
PRZYKRO JEST NAM, ŻE EPISKOPAT W POLSCE W WIĘKSZOŚCI
DUSZE ODDAŁ DEMONOM, A DO WAS PRETENSJE ROŚCI.

 ŻE CHCECIE WYWYŻSZYĆ JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA,
BO WIESZ, ŻE BEZ NIEGO PRZYSZŁOŚĆ WASZA BĘDZIE PONURA,
ALBO JEJ WCALE NIE BĘDZIE,
GDYŻ WOJNA OGARNIE CAŁY ŚWIAT WSZĘDZIE.

 
JEZUS CHRYSTUS - KRÓL ŚWIATA I POLSKI,
 
BO WASZ NARÓD JEST WIERNY MARYI CZĘSTOCHOWSKIEJ".


-szukam-

ŚWIAT NIE CHCE ABY RZADZIŁ PAN BÓG, TO RZĄDZI MAGIA I PIENIĄDZE KTÓRE TWORZĄ WOJNY.​

 
https://www.youtube.com/watch?v=IwcTNXzu68s

-szukam-

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 

Szanowni Państwo, 

w naszej modlitwie prośmy o wieczny pokój dla zamordowanych sióstr, prośmy również o miłosierdzie dla mordercy. Módlmy się również o bezpieczeństwo w Burundi oraz wypraszajmy potrzebne siły dla wszystkich misjonarek i misjonarzy 

Ks. Tomasz Grzyb

http://www.radiownet.pl/publikacje/34-burundi-km-pkwp  

-szukam-

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochani,

​ ​
moze dzięki filmowi Ziemia Maryi trochę ludzi "nowych" pocz
u
je wezwanie do "źródła łask" do Medziugorja. dlatego przygotowaliśmy kolejne pielgrzymki
i tak pierwsza - 20-28.11.2014 - będzie związana z 30. rocznicą powstania Echa Medziugorja, którą pragniemy świętować 21.11.14 r.  w święto Ofiarowania Matki Bożej, w
sanktuarium Marija Bistrica w Chorwacji z niewykluczonną obecnością don Pietro Zorza, który ma przyjechać do Polski i będzie z nami wracał do Zagrzebia. A w Zagrzebiu po Mszy św.  w Mariji Bistricy jedziemy na spotkanie do o. Jozo Zovko.
Wypada wtedy równiez 14. rocznica śmierci o. Slavko Barbaricia i uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

i druga na Sylwestra – Czuwanie Noworoczne od 29.12.2014r. – 06.01.2015r.
 Podczas wyjazdów prowadzone będą rekolekcje ewangelizacyjne w ramach Nowej Ewangelizacji.                                                
  Informacje i zapisy Redakcja Echa:  501710620,  12/4130350,         
  pełny program - www.krolowa-pokoju.com.pl lub w załaczeniu


-szukam-Początek wielkich zmian


POfensywa prowadzona przez Anglosasów (USA, Wlk Brytania i Izrael; pod nadzorem globalnej finansjery) w celu zdominowania świata, biegnie dwutorowo:

1. Atakując jednocześnie Irak, Syrię, Liban i Palestynę, „imperialiści anglosascy” – realizują plan utworzenia „rozszerzonego Bliskiego Wschodu”. Konflikt na Bliskim Wschodzie, jest koniecznym punktem zapalnym w walce o geostrategiczną kontrolę finansową oraz kontrolę nad surowcami/zasobami energetycznymi.

2. Poprzez kryzys zorkiestrowany na Ukrainie, pracują nad odizolowaniem Rosji od Unii Europejskiej.

W tym wyścigu Anglosasi – Waszyngton chciałby uczynić z dolara, jednolitą walutę na rynku gazu – źródła energii XXI wieku – w taki sam sposób, w jaki narzucił go wiele lat temu na rynku ropy naftowej.

Zachodnie media praktycznie nie pokazują wojny w Donbasie, a społeczeństwa europejskie nie wiedzą albo niewiele wiedzą o rozmiarach walk, jakie się tam toczą. Nie wiedzą o obecności wojskowej USA na Ukrainie, ani o liczbie ofiar wśród cywilów, o fali uchodźców. Czasem, tak przypadkowo zostaje zraniony amerykański generał – Był zapewne przejazdem.


http://wiernipolsce.wordpress.com/2014/09/11/poczatek-wielkich-zmian/

-szukam-


-szukam-


-szukam-


JAK SIĘ OKAZUJE, TO TYLKO NIELICZNI KAPŁANI SĄ PATRIOTAMI POLSKIMI
 A RESZTA TO OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ?

  TO JAKIE IMIĘ MA BÓG BISKUPÓW W POLSCE? ACHA SŁUGA.

 

Ks. Małkowski z zakazem odprawiania mszy świętej. Bohater Solidarności szykanowany w Londynie

Zakaz wygłaszania homilii, przewodniczenia mszy św., a nawet wygłoszenia referatu w parafialnej salce. Takie restrykcje dotknęły ks. Stanisława Małkowskiego, którego w najbliższą sobotę do Londynu zaprosiła tamtejsza Polonia - informuje "Gazeta Polska Codziennie". – Okazało się, że dla przyjaciela bł. ks. Jerzego Popiełuszki nie ma miejsca w polskim Kościele – nie kryją oburzenia wierni.

„Codzienna” dotarła do treści listu ks. prałata Stefana Wylężka. To rektor Polskiej Misji Katolickiej na Wyspach Brytyjskich. W piśmie informuje on Koło Członków Indywidualnych Zjednoczenia Polskiego, że mogą „zaprosić” ks. Małkowskiego do Anglii, ale może on jedynie „wygłosić referat”. Co zaskakujące, nie może to się odbyć w sali parafialnej przy polskim kościele. Duchowny ma także zakaz odprawiania mszy świętej oraz wygłoszenia kazania. Rektor Polskiej Misji powołuje się tu na rozmowę z kanclerzem kurii archidiecezjalnej w Warszawie. Ten miał stwierdzić, że legendarny duchowny może wygłaszać kazania tylko w miejscu „kanonicznej rezydencji”.

„Ksiądz Stanisław Małkowski może koncelebrować Mszę Świętą, [...] ale przewodniczyć musi ksiądz proboszcz i to on głosi homilię. Nie może ksiądz Małkowski wygłosić konferencji w Sali Parafialnej przy Kościele” czytamy w liście.

"Gazeta Polska Codziennie" spytała o sprawę warszawską archidiecezję. – Ks. Stanisława Małkowskiego obowiązuje rozporządzenie archidiecezji warszawskiej jeszcze z okresu kard. Józefa Glempa. Jest w nim mowa o tym, że proboszczowie zostali poproszeni, by ks. Małkowski pełnił posługę jedynie w miejscu kanonicznej rezydencji – mówi "GPC" ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik prasowy warszawskiej archidiecezji. – To rozporządzenie obejmuje jedynie archidiecezję warszawską, a rozszerzenie go na terytorium Londynu to prawdopodobnie decyzja rektora polskiej misji katolickiej w Anglii i Walii – przyznaje ks. rzecznik.

Duchowny tłumaczy, że decyzja kard. Glempa pochodzi z lat 80. i była poprzedzona kilkoma upomnieniami. Żaden biskup, w którego diecezji posługiwał ks. Małkowski – chodzi o biskupów warszawskich i warszawsko-praskich – nie znalazł przesłanek, by zmienić tamtą decyzję – tłumaczy ks. Śliwiński. „Zakaz” obowiązuje tylko w archidiecezji warszawskiej. 

Więcej w dzisiejszej "Gazecie Polskiej Codziennie".

za:http://niezalezna.pl/59344-ks-malkowski-z-zakazem-odprawiania-mszy-swietej-bohater-solidarnosci-szykanowany-w-londynie


-szukam-

KORESPONDENCJA.

Niech będzie Intronizowany i pochwalony Jezus Chrystus i Matuchna Boża i nasza Maryja zawsze Dziewica Królowa Niepokalana i Pani wszystkich narodów!
Jezu, klękam przy Tobie i razem z Tobą jestem pogrążony w smutku.  Wiem że Jesteś przy mnie zawsze obecny,a gdy tak pomyślę, to Ty dajesz o sobie znać. O mój Jezu, tak chcę poczuć Twój dotyk na mym sercu i Twoim Ciałem się nakarmić.Abyś Tę jedną Kroplę Swojej Najdroższej Krwi na mnie wylał, i abym się nasycił Twoją Miłością ,a serce me było napełnione Miłością nieskończoną i Twym Pokojem. Abym żył z Tobą, a Ty we mnie na wieki.Amen. Dawid.
                                               

KRÓLUJ NAM CHRYSTE! 

https://www.youtube.com/watch?v=akLUBF7XKxU-szukam-


NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.

14 wrzesień 2014 r.

PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO

-szukam-

 

 Święto dzisiejsze ustanowiono na pamiątkę znalezienia Krzyża Świętego przez cesarzową Helenę w 326 r.

W 335 r. konsekrowano bazylikę - AD CRUCEM wybudowaną na Golgocie oraz drugą "Zmartwychwstania Pańskiego" - ANASTASIS
i obie połączono podwórzem. Poświęcenie obu bazylik stało się szczególnym znakiem wydarzeń zbawczych śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa i dlatego stało się świętem dla całego KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO. Krzyż Święty jest najdostojniejszą pamiątką Męki Pańskiej, dlatego zajmuje poczesne miejsce w świątyniach i domach katolickich.

M O D L I T W A.

Boże, który w dniu dzisiejszym uweselasz nas doroczną uroczystością Podwyższenia Krzyża Świętego, spraw prosimy, abyśmy mogli otrzymać w niebie owoce Tego, którego tajemnicę poznaliśmy na ziemi. Osłaniaj Panie lud swój znakiem znakiem Krzyża Świętego od wszelkich zasadzek wszystkich nieprzyjaciół, abyśmy miłe Tobie hołdy składali i ofiara nasza stała się godna przyjęcia.

 

Krzyżu Chrystusa bądź że pochwalony.

Na wieczne czasy bądź że pozdrowiony:
Gdzie Bóg, Król świata całego
Dokonał życia swojego.
Z Ciebie moc płynie i męstwo.
W Tobie jest nasze zwycięstwo.

EWANGELIA według św. JANA:

 Jezus powiedział do Nikodema: "nikt nie wstąpił do Nieba, oprócz Tego, który z niego zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony".

UWIELBIAMY CIĘ CHRYSTE

 I BŁOGOSŁAWIMY CIEBIE , 
BO PRZEZ KRZYŻ TWÓJ ŚWIĘTY ŚWIAT ODKUPIŁEŚ.

 

Powtórzenie z dnia 29 sierpnia - ŚCIĘCIE JANA CHRZCICIELA:

  Jan Chrzciciel:

" Otóż Mieczysławo - jak i do wszystkich to mówię: zgroza na całym świecie opanowała serca ludzkie.  Jezusowi Chrystusowi jest trudno już patrzeć na planetę ziemię, na ludzi, których stworzył Bóg. On cały czas cierpi, a teraz coraz gorzej. Bóg Ojciec - Najwspanialszy, Najcierpliwszy, Najdelikatniejszy już nie może znieść w swoim Sercu, że człowiek powraca do okrutnych sposobów pozbawiania życia drugiego człowieka​.
 Cała Trójca Przenajświętsza jest MIŁOŚCIĄ, ale z miłości do was wkrótce powie: STOP.
Ludzie otrzymali ​od Trójcy Przenajświętszej Boże Łaski, Boże Dary, wiedzę ponad umysł ludzki, a wybierają grzech, zniewolenie demoniczne i chcą w wieczności cierpieć, bo taka jest kolej waszego istnienia. Ludzie mają kapłanów i proroków; mają książki i filmy jak powinni żyć w PRAWDZIE, a wybierają kłamstwo, cierpienia i śmierć wieczną w ogniu piekielnym. JA - Jan zostałem pozbawiony życia też przez grzech ludzi, którzy powinni być "dobrym przykładem" dla swojego społeczeństwa, bo jaki RZĄDCA takie SPOŁECZEŃSTWO. JA - zostałem pozbawiony życia w okrutny sposób, a mógłbym żyć dla Chwały Bożej i dla nawrócenia ludzkości.

 LUDZIE POWINNI DUŻO MODLIĆ SIĘ DO CAŁEJ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I MATEŃKI NASZEJ,

której Serce bardzo boleje nad grzesznikami, a szczególnie przeciwników królowania JEJ SYNA.
Ludzie wywyższają JĄ - MARYJĘ, która nie chce być wywyższana i mówi: „CZYŃCIE, CO POWIE WAM SYN". Maryja nie chce być wywyższana i mówi: "TYLKO JEZUS CHRYSTUS KRÓL WYWYŻSZONY PRZEZ OSOBY DUCHOWNE RZĄDZĄCE KOŚCIOŁEM KATOLICKIM JEST PANEM I KRÓLEM NA PLANECIE ZIEMI, GDYŻ BÓG OJCIEC PRZEKAZAŁ MU WŁADZĘ NAD LUDZKOŚCIĄ I WSZELKIM STWORZENIEM". JA - JAN nie rozumiem was ludzi, a szczególnie apostołów Jezusa Chrystusa, że nie chcą uwielbiać Jezusa Chrystusa jako KRÓLA. My w Niebie ubolewamy nad tym, że wy ludzie czcicie relikwie ludzi jako pamiątki po nich, czego oni nie chcą, a nie chcecie czcić i uwielbiać NAJŚWIĘTSZEGO ZE ŚWIĘTYCH JEZUSA CHRYSTUSA i obdarzać go najwyższymi tytułami, jak jest na ziemi. JA - JAN mówię wam: "idźcie za głosem sumienia, bo ono będzie waszym "oskarżycielem" w dniu rozstania z ziemią. JA - JAN upominam was, macie niewiele czasu na zawrócenie z drogi ohydnej i grzesznej. Skierujcie swoje oczy na NIEBO, bo tam z Trójcą Przenajświętszą jest wasze życie w wiecznej szczęśliwości na wieczność. Bóg Ojciec nie po to stworzył ludzi, aby pastwiły się demony nad nimi. Stworzył ludzi z MIŁOŚCI i chce mieć was wszystkich w NIEBIE. SPOWIEDŹ Z CAŁEGO ŻYCIA, ŻAL ZA GRZECHY, POKUTA, WYNAGRADZANIE, PRZEPRASZANIE - OTO WARUNKI DLA CZŁOWIEKA. WYBIERAJCIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE I SPRAWIEDLIWOŚĆ, KTÓRA WAS OCALI PRZED OGNIEM WIECZNYM. AMEN.

_________

UWIELBIAMY CIĘ CHRYSTE

Kazanie św. Andrzeja z Krety, biskupa
(Oratio 10 in Exaltatione sanctae crucis) 

Krzyż jest chwałą i wywyższeniem Chrystus
 
Obchodzimy dzisiaj uroczystość krzyża świętego, który usunął ciemności i przywrócił światło. Obchodzimy uroczystość krzyża i w ten sposób wraz z Ukrzyżowanym wznosimy się ku górze, abyśmy porzuciwszy ziemię i grzechy, osiągnęli dobra niebieskie. Oto jak wspaniałą i niezrównaną rzeczą jest posiadanie krzyża. Kto krzyż posiada, posiada skarb. Słusznie nazwałem skarbem to, co z imienia i w rzeczywistości jest najwspanialsze z wszystkich dóbr. Przez niego bowiem, dzięki niemu i w nim objawia się istota naszego zbawienia i powrót do pierwotnego stanu. 
Gdyby nie było krzyża, Chrystus nie zostałby ukrzyżowany. Gdyby nie było krzyża, Życie nie zostałoby przybite gwoździami do drzewa. Gdyby nie było przybite gwoździami, z boku nie wypłynęłaby krew i woda dla oczyszczenia świata, dokument grzechu nie zostałby zniszczony, nie otrzymalibyśmy wolności, nie radowalibyśmy się drzewem życia, raj nie zostałby otwarty. Jeśliby nie było krzyża, śmierć nie byłaby zwyciężona, piekło nie zostałoby pozbawione swej mocy. 
Wielką zaiste i cenną rzeczą jest krzyż. Wielką, ponieważ przezeń otrzymaliśmy wiele dóbr, o tyle więcej, o ile większość z nich jest owocem cudów i cierpień Chrystusa. Cenną zaś, ponieważ krzyż jest znakiem męki i tryumfu Boga: znakiem męki z powodu dobrowolnej w męce śmierci; znakiem tryumfu, ponieważ dzięki niemu szatan został zraniony, a wraz z nim została pokonana śmierć; ponieważ bramy piekła zostały skruszone, krzyż zaś stał się dla całego świata powszechnym znakiem zbawienia. 
Krzyż jest chwałą i wywyższeniem Chrystusa. Jest kosztownym kielichem obejmującym wszystkie cierpienia, jakie Chrystus za nas poniósł. O tym, że krzyż jest chwałą Chrystusa, dowiedz się z Jego własnych słów: "Teraz Syn Człowieczy został otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony i zaraz Go chwałą otoczy". I znowu: "Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał". I jeszcze: "Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię". Słowa te wskazywały na chwałę, którą miał otrzymać na krzyżu. 
O tym zaś, że krzyż jest także wywyższeniem Chrystusa, posłuchaj, jak sam powiada: "A Ja, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie". Widzisz więc: Krzyż jest chwałą i wywyższeniem Chrystusa.

______________________

Litania do Matki Bożej Bolesnej

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami
 

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko, męki krzyżowe Twego Syna cierpiąca, módl się za nami.
Matko Bolesna, módl się za nami.
Matko płacząca, módl się za nami.
Matko żałosna, módl się za nami.
Matko opuszczona, módl się za nami.
Matko stroskana, módl się za nami.
Matko, mieczem przeszyta, módl się za nami.
Matko w smutku pogrążona, módl się za nami.
Matko trwogą przerażona, módl się za nami.
Matko sercem do krzyża przybita, módl się za nami.
Matko najsmutniejsza, módl się za nami.
Krynico łez obfitych, módl się za nami.
Opoko stałości, módl się za nami.
Nadziejo opuszczonych, módl się za nami.
Tarczo uciśnionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Lekarko chorych, módl się za nami.
Umocnienie słabych, módl się za nami.
Ucieczko umierających, módl się za nami.
Korono Męczenników, módl się za nami.
Światło Wyznawców, módl się za nami.
Perło panieńska, módl się za nami.
Radości Świętych Pańskich, módl się za nami.

Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Panie Jezu Chryste Królu,, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Panie Jezu Chryste Królu,, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś,że obok Twojego Syna, wywyższonego na krzyżu, stała współcierpiąca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


-szukam-

Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa
(Ante exsilium, nn. 1-3) 

Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest mi zyskiem


Oto fale gwałtowne i groźne burze uderzają; nie obawiajmy się jednak zagłady; wszak opieramy się o skałę. Niech szaleje morze, nie potrafi skruszyć skały; niech podnoszą się fale, nie zdołają zatopić Jezusowej łodzi. Czegóż mamy się lękać? Śmierci? "Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest mi zyskiem". Powiedz, może wygnania? "Pana jest ziemia i wszystko, co ją napełnia". Może przejęcia mienia? "Nic nie przynieśliśmy na ten świat, nic też nie możemy z niego wynieść". Groźbami tego świata pogardzam, zaszczyty lekceważę. Ubóstwa się nie boję, bogactwa nie pragnę, przed śmiercią się nie wzdrygam, jeśli zaś pragnę życia, to tylko dla waszego pożytku. Z tego właśnie powodu mówię o tym, co się dzieje, i proszę, abyście nie tracili ufności. 
Czyż nie słyszysz Pana, jak mówi: "Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośrodku nich". Czyż więc nie będzie Go tam, gdzie cały lud złączony jest węzłem miłości? Mam Jego zapewnienie: czyż liczę na własne siły? Mam Jego słowo. Oto moje oparcie, oto zabezpieczenie, oto spokojna dla mnie przystań. Choćby cały świat przeciw mnie powstał, trzymam się Jego obietnicy, odczytuję Jego słowa; oto mój mur warowny, oto moja obrona. Jakież to słowa? "Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata". 
Chrystus jest ze mną, kogóż będę się lękał? Choćby wystąpiły przeciw mnie fale, choćby morza, choćby gniew możnych: wszystko to mniej dla mnie znaczy niż zwykła pajęczyna. Gdyby nie miłość, jaką do was żywię, nie wzbraniałbym się nawet dziś wyruszyć. Wszak mówię zawsze: "Panie, bądź wola Twoja". Wykonam to, czego Ty chcesz, a nie to, czego pragnie ten albo tamten. Oto moja twierdza, oto skała nieporuszona, oto niezawodna podpora. Jeśli Bóg tak chce, niech się dzieje. Jeśli chce, abym pozostał tutaj, dzięki Mu składam. Gdziekolwiek zechce mnie mieć, ja Jego błogosławię. 
Gdzie ja jestem, tam i wy jesteście; gdzie wy, tam i ja. Tworzymy jedno ciało, i ani ciało od głowy nie może być odłączone, ani głowa od ciała. Przestrzenią jesteśmy oddaleni, lecz miłością jesteśmy złączeni. Takich więzów nawet śmierć nie może zerwać. Choć nawet umrze moje ciało, to jednak dusza będzie żyć i pamiętać o swoim ludzie. 
Wy jesteście moimi współobywatelami, wy ojcami moimi, wy braćmi, synami, członkami, ciałem moim, dla mnie jesteście światłem, owszem, droższymi niż światło. Wasza miłość daje mi nieporównanie więcej radości niż promień słońca. Słońce potrzebne mi jest w życiu doczesnym, miłość zaś wasza gotuje mi nagrodę w życiu przyszłym.

-szukam-

Wielka ciemność otacza Rzym

Wybitny dziennikarz włoski Antonio Socci  jeden z najbardziej znanych głosów katolickich we Włoszech, dziennikarz, pisarz, komentator publiczny i intelektualista był pełen uznania dla papieża Franciszka na początku jego pontyfikatu. W bezpośrednim następstwie konklawe pisał artykuły w których wiązał ogromne nadzieję z papieżem Franciszkiem.
Teraz pisze że został zmuszony zmienić swoje zdanie i przyznał, że wcześniejsi  krytycy byłego kardynała Bergolio, którzy wiedzieli znacznie więcej o człowieku i jego pomysłach niż on, mieli rację.
W ciągu zaledwie kilku miesięcy Socci stał się, w rzeczywistości, jednym z najostrzejszych krytyków porządków papieża Franciszka. Wydaje się, że za wiele dla niego była skandaliczna rehabilitacja Papieża marksistowskiego księdza Mi Güel d’Escoto Brockmann, zawieszonego przez Jana Pawła II, a przywróconego do sprawowania kapłaństwa przez Franciszka, choć d’Escoto  zaledwie kilka dni przed jego rehabilitacją  w Rzymie, okrzykną Fidela Castro jako dar Ducha Świętego dla Kubańczyków.  
Jak pisze Socci z nieskrywaną pogardą: Watykańska Epoka  Bergolio, praktycznie zrehabilitowała Teologie wyzwolenia, która zrodziła się w latach sześćdziesiątych, która spowodowała wiele katastrof, przede wszystkim w Ameryce Łacińskiej, która podsycała podporządkowanie Kościoła myśli marksistowskiej.  Socci stwierdza z niesmakiem, d’Escoto oświadczył, że za pomocą  Castro  Duch Święty przesyłał do nas wiadomość, orędzie Chrystusa, o  panowaniu Boga na ziemi. Socci kontynuuje: Po tej teologicznej egzaltacji tyrana Kuby, który przez dziesiątki lat uciskał cały naród pod komunistyczną dyktaturą, d’Escoto został oczyszczony  przez cofnięcie jego zawieszenia w Kościele.
Aksamitna rękawica użyta przez Franciszka wobec  słynnego i potężnego towarzysza d’Escoto kontrastuje z żelazną pięścią której on użył wobec dobrego, skromnego i świątobliwie  żyjącego, Ojca Stefano Manelli, duchownego syn Ojca Pio i założyciela franciszkanów Niepokalanej. Ojciec Manelli napisał nawet do papieża, ale jego list nie był  w ogóle brany pod uwagę.
Jego rodzina religijna, ortodoksyjna, zdyscyplinowana, pełna powołań, została unicestwiona przez wolę Bergolio, dlatego że  stosował motu proprio Benedykta XVI na temat liturgii. I był zbyt ortodoksyjny.

Ojciec Manelli zawsze był posłuszny Kościołowi, nigdy nie zboczył z właściwej doktryny, nigdy nie rzucił się do polityki, tak jak d’Escoto, i nigdy nie wywyższał tyranów komunistycznych, a mimo to  tak surowo został ukarany.
Kontrast w brutalnym potraktowaniu przez Franciszka  Braci Franciszkanów Niepokalanej przeraża Socci, jak powinna przerażać każdego katolika z poczuciem sprawiedliwości:
 Socci widzi  ogromne szkody które spowodował ten pontyfikat już, a które jeszcze może spowodować, w misji Kościoła w czasach bezprecedensowego upadku moralnego i duchowego:

 Wielka ciemność otacza Rzym. Socci wskazuje nam, że coraz więcej katolików dobrej woli dochodzi do wniosku, że kryzys w Kościele, osiągnął nowy i być może ostateczny, etap. Pozostać świadomie ślepym na to, co dzieje się nie jest „zaufaniem do Kościoła”, ale raczej zignorowaniem alarmu, który dzwoni do każdego katolika, i wymaga naszego potwierdzenia przysięgi: bronić wiary naszych ojców wobec wszechogarniającej para-soborowej ideologii, która zagraża Kościołowi jak zwykłe niespotykaną kiedykolwiek  herezją.

Streszczenie ze strony facebooka Antonio Socci

Streścił: dzieckonmp

http://dzieckonmp.wordpress.com/2014/09/11/wielka-ciemnosc-otacza-rzym/  

-szukam-

-szukam-


-szukam-


Polska na podsłuchu

SZPIEGOWANIE CORAZ BARDZIEJ ROZWIJA SIĘ.

http://www.gloria.tv/media/jS5a7J6YaNm

Sensacyjny materiał.
Jedna z kilku stacji największego szpiegowskiego systemu elektronicznej inwigilacji na świecie kontrolowanego przez Agencję Bezpieczeństwa Narodowego USA prawdopodobnie działa także na terenie Polski. Do takich sensacyjnych wniosków doszli dzisiaj byli już dziennikarze TVP Olsztyn i Rzeczpospolitej, którzy przez kilka miesięcy badali najbardziej skrywaną tajemnicę na świecie. Pieniądze na budowę polskiego elementu globalnego podsłuchu tzw. Echelon dali Amerykanie. Dzięki supernowoczesnym radarom i systemom anten wywiad kontroluje całą przestrzeń internetową i telekomunikacyjną, a więc gromadzi i analizuje faksy, e- maile, transfery plików, a nawet zwykłe rozmowy telefoniczne. Przechwytuje także informacje przekazywane przez satelity komercyjne i rozpoznawcze. Szacuje się, że Echelon przetwarza nawet 3 miliardy informacji na dobę. Superkomputery wyposażone w słownik haseł, specjalne szyfry i kompresję potrafią przetworzyć informację przekazywaną w niemal każdym języku. Mówi się, że w niedalekiej przyszłości system będzie połączony z elementami tarczy antyrakietowej.

-szukam-


​INFORMACJA, GDZIE W POLSCE ODPRAWIANA JEST REGULARNIE MSZA ŚW. TRYDENCKA
- ZAPRASZAMY
.​


http://sanctus.pl/index.php?podgrupa=167&doc=149

-szukam-


Nazistowskie emblematy na hełmach ukraińskich żołnierzy

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/nazistowskie-emblematy-helmach-ukrainskich
-zolnierzy


"Czy prawda może być podstawą dialogu międzyludzkiego?" 

- Ks. prof. Tadeusz Guz w Amicusie


https://www.youtube.com/watch?v=4vmC-8wpwzE

-szukam-

8 września 2014 r. 

NARODZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.

-szukam- 

Mateńko Boża - dzisiaj w Dniu Twoich Urodzin podałaś mi piękny prezent przez nieznajomą osobę: "Książeczkę z 53 Nowennami do Matki Bożej" z 1897 roku. My też pragniemy ofiarować Tobie jakiś prezent, więc podpowiedz nam jaki?

MATKA BOŻA:

" Moje dzieci ukochane -
ofiarujcie Mi swoją wiarę niezachwianą.
Ofiarujcie wasze rodziny
od najmniejszej dzieciny.

A Ja zaniosę przed Tron Boga Ojca Przedwiecznego
i będziemy razem opiekowali się wami, aż do dnia sądnego.
Sięgajcie pamięcią do kilku pokoleń
i módlcie się o uwolnienie dusz od grzechów zniewoleń.

"Jedni drugich brzemiona noście"
i o ulitowanie się nad wami Trójcę Przenajświętszą proście.
Porzućcie grzechy pychy, wielomówstwa i oskarżania bliźniego
i przemawiajcie z miłością do każdego "zniewolonego".

Ja jestem przed Bogiem Ojcem Orędowniczką waszą
i pragnę, aby wszyscy ludzie tworzyli jedną religię katolicką - NASZĄ.
Nie utraćcie wiary w Boga Trój-Jedynego,
który jest samą MIŁOŚCIĄ i czeka na każdego "zagubionego".

Bóg Ojciec nie chcą karać ludzi
dlatego proszę: niech każdy żal za grzechy w sobie wzbudzi.
A Moich umiłowanych kapłanów proszę,
aby pomogli wam, bo Ja w Swoim sercu każdego człowieka noszę.
Wasza Matka".

-szukam-

Tomasz Skowronek: Papież Franciszek a teologia wyzwolenia

Papież Franciszek zniósł zakaz sprawowania czynności kapłańskich wobec księdza Miguela D'Escota Brockmanna, związanego z ruchem sandinistowskim i teologią wyzwolenia. To już kolejny gest papieża w stronę księży-rewolucjonistów.

Teologia wyzwolenia narodziła się po II Soborze Watykańskim i szybko rozprzestrzeniła się po całej Ameryce Łacińskiej. Na konferencji latynoskiego episkopatu w Medellin w 1968 r. potępiono krzywdy kapitalizmu, wyzysk, prawicowe krwawe junty. Były to czasy, gdy Ameryką Łacińską wstrząsały dyktatury, zamachy stanu, a większość społeczeństwa żyła w niewyobrażalnej nędzy. Dyktatury i bieda to były główne plagi tego kontynentu.

Dla Watykanu – nie do przyjęcia 

Teologia Wyzwolenia, nazywana niekiedy „opcją na rzecz ubogich”, polegała na tym, że ewangelię odczytywano z perspektywy biedy. Ideologia budziła wielką sympatię i nadzieję wśród wielu latynoskich katolików. Jeszcze przed konferencją w Medellin, teologia wyzwolenia doczekała się swojego męczennika. Był nim ks. Camilo Torres, kolumbijski duchowny i profesor socjologii. Aktywnie angażował się na rzecz wspierania ubogich i wyzyskiwanej klasy robotniczej. Rozczarowany słabą skutecznością walki z biedą pokojowymi metodami chwycił za broń. Wraz z partyzantami Armii Wyzwolenia Narodowego (hiszp. Unión Camilista – Ejército de Liberación Nacional, ELN) poszedł w głąb dżungli walczyć o sprawiedliwość społeczną. Zginął w 1966 r., w wieku 37 lat. Dlatego też niekiedy ów nurt kojarzy się z motywem „Chrystusa z karabinem na ramieniu”.

Watykan niechętny był wobec latynoamerykańskiej teologii wyzwolenia. Stolica Apostolska widziała w tym ruchu teologicznym marksistowskie podłoże ideologiczne. Zbyt rewolucyjny język walki klas był dla niej nie do przyjęcia. Faktem jest, że język ten istotnie przypominał ten, którego używali marksiści w regionie. Watykan miał prawo sprzeciwiać się chwytaniu broni przez księży i wchodzeniu duchownych do polityki. Sęk w tym, że teologia wyzwolenia mówiła też o realnych nierównościach społecznych, dawała oparcie prześladowanym, wspierała duchowo i materialnie w walce z juntami. Zdecydowana większość duchownych z „opcji na rzecz ubogich” nie chwytała za broń, nie łączyła kapłaństwa z funkcjami rządowymi. Zamiast tego chwytała za biblię i, cytując Pismo Święte, upominała się o sprawiedliwość społeczną i dawała wsparcie ofiarom dyktatur.

„Czerwony biskup" i inni

Praktycznie w każdym latynoskim kraju był jakiś wpływowy przedstawiciel owego nurtu katolickiego. W Peru był to Gustavo Gutierrez, w Meksyku Sergio Méndez Arceo, który cytował nawet niektóre tezy Karola Marksa, w Chile Raúl Silva Henríquez – głośny krytyk reżimu Augusta Pinocheta. Argentyna miała Enrique Angelelli, który odwiedzał slumsy i biedotę. Został zamordowany przez juntę w 1976 r. W Brazylii był to Helder Camara, który w swoim kraju pozostaje prawdziwą ikoną. Przez całe życie zajmował się ludźmi opuszczonymi, którzy zamieszkiwali biedne dzielnice, dzięki czemu zyskał sobie przydomek „czerwonego biskupa”. W latach brazylijskiej dyktatury był najgłośniejszym krytykiem brazylijskich władz dyktatorskich. Słynął z zaangażowania na rzecz więźniów politycznych. W 1973 r. został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla, ale oszczerstwa rozpowszechnianie przez brazylijskich wojskowych spowodowały, że nigdy tej nagrody mu nie przyznano. Chociaż do pewnych tez K. Marksa odnosił się pozytywnie, utrzymywał dobre kontakty z Watykanem. Był w bliskich relacjach z papieżem Pawłem VI, zanim ten jeszcze został głową państwa apostolskiego, również z Janem Pawłem II miał dobre kontakty. To właśnie z Brazylii wywodzi się także wielu innych znanych przedstawicieli „ubogiego kościoła". Przykładami są ojciec Betto, który nie kryje swej przyjaźni z Fidelem Castro (w tym kontekście warto sięgnąć po książkę Fidel i religia), jak również Leonardo Boff czy Paulo Arns.

Niepokorny ksiądz znowu odprawia msze

Brazylia była bastionem teologii wyzwolenia w Ameryce Południowej. W Ameryce Środkowej tę samą rolę odgrywała Nikaragua. To właśnie z tego kraju pochodzi Miguel D'Escota Brockmann, który wraz z dwoma księżmi, braćmi ErnestemFernandem Cardenalami, wszedł do sandinistowskiego rządu. M. D'Escota pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych (1979–1990). W 1985 r. został suspendowany przez Watykan za działalność polityczną. O zdjęcie suspensy prosił sam kapłan. Prawie po trzydziestu latach ponownie 81-letni niepokorny ksiądz może odprawiać msze święte.

To nie był pierwszy gest papieża Franciszka wobec teologii wyzwolenia. Wcześniej, bo w 2013 r. spotkał się z G. Gutierrezem, który uważany jest za pioniera tego nurtu, a niecały rok później – z księdzem Arturo Paolim, również zwolennikiem „ubogiego kościoła". Prowadzi listowną konwersację z Hansem Kungiem, szwajcarskim duchownym, który znajduje się w konflikcie z Watykanem. W końcu, po powrocie z pielgrzymki z Korei Południowej, papież Argentyńczyk ogłosił, że przyśpieszy beatyfikację arcybiskupa Oscara Romery, który został zastrzelony w czasie celebrowania mszy świętej w 1980 r. Powodem zamachu był ostry sprzeciw hierarchy wobec przemocy i łamania praw człowieka przez prawicową juntę.

Czy papież jest marksistą?

Choć sam papież nie był związany z tym ruchem, mowa której używa bardzo przypomina język księży-idealistów, działających w Ameryce Łacińskiej trzydzieści, czterdzieści lat temu. Stara się być blisko człowieka wyzyskiwanego i żyjącego na marginesie społeczeństwa. Jeszcze zanim został papieżem, słynął z tego, że żył skromnie a w czasie wielkiego kryzysu argentyńskiego z 2001 r., stawał w obronie tysięcy ludzi zwalnianych z pracy. Ostro krytykował politykę kapitalistyczną i chciwość elit, które doprowadziły do największej zapaści ekonomicznej jego kraju.

Teraz, jako głowa Stolicy Apostolskiej, również krytykuje współczesny kapitalizm. Franciszek słusznie uważa, że podczas gdy dochody nielicznych gwałtownie rosną, powiększa się też dystans pomiędzy większością, a garstką bogatych szczęśliwców. Konsumpcja natomiast według Franciszka, prowadzi do dominacji pieniądza nad jednostkami i społeczeństwami.

Papież krytykuje wystawne życie księży, upomina Europę za jej politykę wobec imigrantów a socjaldemokratyczną Szwecję pod względem traktowania obcokrajowców stawia jako wzór. Liderów politycznych wzywa do budowy solidarnego społeczeństwa. Gdy Jorge Mario Bergoglio po raz pierwszy zabrał głos przeciwko ideologii dzikiego wolnego rynku, część amerykańskich konserwatystów oskarżyła go o sympatie z marksizmem. Jednak Franciszek marksistą nie jest. Twierdzi, że to błędna ideologia, choć jednocześnie przyznaje, że w swoim życiu poznał bardzo wielu marksistów, dobrych jako ludzi. Pytany kiedyś przez włoskiego dziennikarza Eugenio Scalfariego, czy komunizm go uwiódł, odpowiedział, że jego materializm nie zrobił na nim żadnego wrażenia. Dodał jednak, że dzięki swojej nauczycielce-komunistce zrozumiał niektóre rzeczy, aspekt socjalny, który potem odnalazł w nauce społecznej Kościoła.

Dzięki otwartości, skromnemu stylowi życia, inteligencji, poczuciu humoru oraz upominaniu się o wykluczonych i chorych, podbija serca milionów ludzi na całym globie. Takimi właśnie gestami, swoim pontyfikatem choć w jakimś stopniu nadaje teologii wyzwolenia należyte jej miejsce w Stolicy Apostolskiej.

 

za:http://www.geopolityka.org/komentarze/3006-tomasz-skowronek-papiez-franciszek-a-teologia-wyzwolenia

-szukam-


Wspólne manewry NATO i Ukrainy 

„Rapid Trident 14” i  rozpoczną się 13 września.
http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/13591?t=Wspolne-manewry-NATO-i-Ukrainy-  

-szukam-

Dramat Kościoła burzyciele rzeźnicy to nie tylko biskupi !!!
Od II wojny światowej przez siły masońskie i liberalne, zagorzałych wrogów Kościoła katolickiego, został wprowadzony plan totalnej rozprawy z Kościołem Chrystusowym. Tę politykę niszczenia Kościoła rozpoczęto od dewastowania tajemnicy sakramentu kapłaństwa i Mszy św. Do dnia dzisiejszego są to dwa najważniejsze wojny fronty wojny przeciwko Kościoła. W latach 1964 - 2004 szeregi kapłańskie opuściło 70 tysięcy kapłanów (co czwarty) i ponad 107 tysięcy zakonników i zakonnic między rokiem 1966 - 1988[1].
W samej tylko Francji biskupi w 2008 r. lekką ręką wydali zgodę na zlikwidowanie 2800 kościołów (co piaty). W Niemczech co tydzień jest sprzedawany jeden kościół chrześcijański. W jednej z diecezji kanadyjskich dziś do sprzedania jest 200 kościołów. Czekają na dobrego kupca. Padają miejsca uświęcania świata poprzez dar Mszy św.
W tej to dramatycznej rzeczywistości przedstawiam drogiemu czytelnikowi źródła historyczne, które pomogły mi zrozumieć tę nadzwyczaj trudną sytuację. Jest jedno wyjście uratowania Kościoła. Jest nim sam Bóg i to w darze tajemnicy Swojej Królewskości. Intronizacja na Króla dokonana poprzez kolejne narody świata jest tą drogą. W tej beznadziei musimy pamiętać, że Kościół jest społeczeństwem doskonałym o cechach ludzkich i boskich, ludzkich, ponieważ ludzie są Jego członkami, a boskich, ze względu na boskie pochodzenie. Boską jest Jego natura, nauka, środki uświęcania i cel do jakiego dąży. Kościół jest doskonały, gdyż niczego Mu nie brakuje do pełnienia Swych zadań. Krąży w Nim boskie życie, a kieruje Nim Duch Świętym, ożywia Go i uświęca w Jego ziemskim pielgrzymowaniu[2]. (...) Jest On i pozostanie Jeden, Święty, Katolicki, Apostolski, Rzymski. Kościół nie zmieni się nigdy ze względów ludzkich. Nikt nigdy nie będzie mógł pozbawić Jego prerogatyw. Kościół Mój jest na świecie dla świata, nie stoi w miejscu, lecz jest stale w drodze. Idzie ze światem, jak pasterz przed trzodą. Jego posłannictwo jest wyraźnie misyjne, a zadaniem - przekazać wszystkim ludom dobrą nowinę. Kościół ani nie jest samowładczy, ani demokratyczny. Struktura wewnętrzna Kościoła jest hierarchiczna, bo takim Go chciałem mieć. Ja, Jego założyciel. Hierarchia Kościoła jest Jego trzonem. (Zarząd Jego będzie miał formę pośrednią między absolutyzmem, a zupełną demokracją). Członkowie Jego będą wszyscy ochrzczeni. Na szczycie hierarchii Kościoła stoi Papież, który w przypadku koniecznym może rządzić sam, gdyż posiada w sobie wszelką moc decyzyjną i wykonawczą. Papież jest bezpośrednim następcą św. Piotra i jako taki posiada wszelkie środki, by dążyć do celów niezależnie od żadnej struktury ludzkiej. Wiele z obecnych struktur upadnie, a inne będą uproszczone[3]. (...)
Dziś Kościół cierpi w swej naturze jako Ciało Mistyczne Chrystusa. Głową tego Ciała jest Sam Chrystus. Jest to Głowa, obecna osobiście w swym Bóstwie i Człowieczeństwie. Chrystus po Swym Zmartwychwstaniu nie może już cierpieć fizycznie. Cierpi jednak duchowo i moralnie z winy ludzi, którzy odrzucają Odkupienie i nieskończoną Miłość Boską. Jest to paradoksalne, bez sensu, głupie, ale tak jest.
Jezus, Słowo Przedwieczne, które stało się Ciałem - Człowiekiem, nie jest zwodzicielem, ale Prawdą, całą Prawdą. Ileż to razy musiał uciekać się do pośrednictwa niezwykłego (wybranym duszom), by dać zrozumieć, że jest Miłością - ludziom rozproszonym, obojętnym, leniwym, a nie raz złym i przewrotnym, pełnym nienawiści przeciwko Niemu, tej Bożej Miłości.
Ile razy skarżył się Pan na tę niewdzięczność duszom Jemu oddanym. Nieskończenie razy ukazywał się świętym, powierzając im swój nieskończony smutek i cierpienie z powodu niewdzięczności chrześcijan, niewdzięczności konsekrowanych kapłanów, zakonników i zakonnic.
Do św. Małgorzaty powiedział: „Oto Serce, które tak bardzo ukochało ludzi, a od których otrzymuje tyle zniewagi, niewdzięczności i wzgardy..." Ukazywał się też zlany krwią. Ty sam byłeś tego świadkiem. Ile wybranych dusz widziało Jego Serce otoczone cierniami? Co mówiły wam te ciernie? Nie można już zliczyć objawień świadczących o bólu i smutku tego Boskiego Serca, zwłaszcza w tych czasach! Niestety liczni konsekrowani nadal pozostają sceptyczni, apatyczni i obojętni.
Nie chcą uznawać faktów nadprzyrodzonych, z powodu następstw jakie one wywołują. Tu mam na myśli dusze Bogu poświęcone, które powinny by kochać Pana i świadczyć o Nim wobec świata ateistycznego. Tymczasem najbardziej te dusze zasmucają i czynią zawód Miłosiernemu Sercu Jezusa[4]. (...)
Dlatego też, kto działa przeciw Chrystusowemu Kościołowi, chce czy nie chce, jest współpracownikiem diabła, działa razem z nim, w wielkiej nienawiści, którą diabeł rozbudza, gdzie tylko może przeciwko Zbawicielowi. Nie da się w Kościele dwom panom służyć, ponieważ mają oni na świecie zawsze przeciwstawne sobie zamiary. Nie ma innego wyboru, albo służyć Bogu albo szatanowi[5].
Współczesny dramat Kościoła przepowiedziała już w 1830 r. Matka Boża, kiedy to powiedziała do św. Katarzyny Laboure: nadejdzie taka chwila, że niebezpieczeństwo będzie ogromne. Będziecie sądzili, że wszystko jest stracone, ale Ja wtedy będę z wami[6]. O tych czasach mówiła również Matka Boża w La Salette w 1846 r[7].
12 marca 1913 r. św. ojciec Pio (1887 - 1968) przeżył szokującą wizję, w której widział lamentację Jezusa nad dramatem Kościoła i cierpień zadawanych mu przez dusze szczególnie mu ukochane. Wówczas Jezus wykrzyknął słowa: O rzeźnicy! Wtedy też zostały skierowane dramatyczne słowa do dostojników Kościoła: Mój dom stał się dla wielu teatrem rozrywek. Ponadto również dla moich sług, których zawsze darzyłem szczególnym upodobaniem, których kochałem i strzegłem jak źrenicy mojego oka i którzy winni pocieszać Moje Serce, tak przepełnione goryczą. Oni przecież powinni pomagać Mi w zbawianiu dusz. Któżby uwierzył, że z ich strony spotyka Mnie niewdzięczność i pogarda! Widzę synu Mój, że wielu (...)[8].
Tenże wielki święty 20 kwietnia 1914 r. w modlitewnej udręce, zatroskany o zbawienie dusz, pisze: Nie ukryję przed tobą udręk, jakich doświadcza moje serce, kiedy widzi, jak wiele dusz odchodzi od Jezusa, i tego, że coraz bardziej mrozi mi krew w żyłach liczebność dusz, które oddalają się od Boga, źródła żywej wody, tylko z tego powodu, że nie karmią się Bożym Słowem. Żniwo jest duże, a robotników mało. Kto zatem zbierze żniwo z pola Kościoła, plon, który jest już niemal dojrzały? Czy rozsypie się po ziemi z powodu lenistwa robotników? Czy może zostanie zebrany przez emisariuszy szatana, którzy niestety są liczni i bardzo aktywni? Oby najsłodszy Bóg nigdy na to nie pozwolił, niechaj poruszy Go ludzka nędza, która staje się już ostateczna[9].
O podobnych doświadczeniach nadchodzących takich czasów mówi nam św. siostra Faustyna (1905 - 1938). W wielu swoich tekstach Pan Jezus przedstawia jej dramat nadchodzących wydarzeń. Najboleśniejsze są wizje dotyczące przyszłości Kościoła. W jednej ze swoich ostatnich wizji, tuż przed swoją śmiercią pisze o dramatycznym wołaniu Pana Jezusa: Dopuszczę, aby były zniszczone klasztory i kościoły... Ta chwała rani moje serce, bo miłość wygnana jest z klasztorów. Dusze bez miłości i poświęcenia, dusze pełne egoizmu i samolubstwa, dusze pyszne i zarozumiałe, dusze pełne przewrotności i obłudy, dusze letnie, które mają zaledwie tyle ciepła, aby się same przy życiu utrzymać. Serce moje znieść tego nie może. Wszystkie łaski moje, które codziennie na nich zlewam, spływają jak po skale. Znieść ich nie mogę, bo są ani dobrzy, ani źli. Na to powołałem klasztory, aby przez nie uświęcać świat; z nich ma wybuchnąć silny płomień miłości i ofiary. A jeśli się nie nawrócą i nie zapalą pierwotną miłości, poddam ich w zagładę tego świata...
Jakżeż zasiądą na przyobiecanej Stolicy sądzenia świata, gdyż winy ich cięższe są niżeli świata - ani pokuty, ani zadośćuczynienia... Ach, serce, któreś mnie przyjęło rankiem, w południe pałasz nienawiścią przeciw mnie pod najrozmaitszymi postaciami. Ach, serce przeze mnie szczególnie wybrane, czy na to, abyś mi więcej zadawało cierpień?[10]
Na innym miejscu św. siostra Faustyna przeżyła mistyczne doświadczenie tajemnicy biczowania Pana Jezusa, którego niemiłosiernie siekło czterech mężczyzn: „I dał mi Pan Jezus poznać, za jakie grzechy poddał się biczowaniu, są to grzechy nieczyste! O, jak strasznie Jezus cierpiał moralnie, kiedy się poddał biczowaniu! - Wtem rzekł mi Jezus: Popatrz i zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie. I w jednej chwili ujrzałam rzeczy straszne: odstąpili kaci od Pana Jezusa, a przystąpili do biczowania inni ludzie, którzy chwycili za bicze i siekli bez miłosierdzia Pana. Byli nimi kapłani, zakonnicy i zakonnice, i najwyżsi dostojnicy Kościoła, co mnie bardzo zdziwiło, byli ludzie świeccy różnego stanu - wszyscy wywierali swą złość na niewinnym Jezusie. Widząc to, serce moje popadło w rodzaj konaniai kiedy Go biczowali kaci, milczał Jezus i patrzył się w dal, ale kiedy Go biczowały te dusze, o których wspomniałam wyżej, to Jezus zamknął oczy i cicho, ale strasznie bolesny wyrwał się jęk z Jego Serca. I dał mi Pan poznać szczegółowo, poznać Jezusa, ciężkość złości tych niewdzięcznych dusz: Widzisz, oto jest męka większa nad śmierć moją".[11]
Jak już wspomniałem wyżej, zaplanowane rozstrajanie i rozbieranie Kościoła przez masonerię, nabrało obłędu kościelnej nietolerancji po Soborze Watykańskim II: udało się przekonać wszystkich, że tradycja, mająca apostolskie korzenie, liturgia Kościoła została zesłana na banicję, a w kościołach popełniane są liturgiczne nadużycia wykraczające poza dopuszczalne granice (Benedetykt XVI nazwał to zdeformowaniem liturgii do granic wytrzymałości)[12].
Henri de Lubac zaraz po Soborze w końcu lat 60-tych XX w. mówił o nadchodzącym kryzysie Kościoła: Od kilku lat widzimy mnożące się znaki duchowego kryzysu, jaki rzadko wstrząsa Kościołem. Pod dwuznacznymi nazwami nowego Kościoła, Kościoła posoborowego, ukrywa się Kościół całkiem odmienny od tego, który stworzył Chrystus, który może wkrótce stać się przede wszystkim Kościołem opuszczonym i zdezintegrowanym, społecznością antropocentryczną, zagrożoną potworną apostazją. Kościół pozwala sprowadzać się na manowce w momencie generalnej dymisji. Dzieje się to pod pretekstem odmłodzenia, ekumenizmu i przystosowania. (...) Don Ligi Giussani w 1994 r. powiedział: w obecnych czasach wszędzie dominuje modernizm. Jeśli Bóg nie wezwie Kościoła do działania i obrony, Kościół będzie musiał pokornie poddać się burzy zwątpienia i niezdecydowania[13].
A w tej zaplanowanej bitwie rozbrajania Kościoła, o której mówi już w swej wizji w 1823 r. błogosławiona Katarzyna Emmerich[14], w czasie posoborowym miało jeszcze miejsce „zjawisko odrzucenia" Matki Bożej. Lata 1964 - 1974 przyjmowane są jako „odejście" od Maryi. Okres ten również nazwano „Maryjną zimą"[15]. Dla wielu zamknięto dopływ łaski przez wstawiennictwo Współpośredniczki Łask.
Niesłychanie dramatyczny wydźwięk miała wielkopiątkowa papieska Droga Krzyżowa w Koloseum 25 marca 2005 r. prowadzona przez kard. Ratzingera (papież Jan Paweł II konał). W wielu rozważaniach przypominała ona cierpienia Pana Jezusa w Ogrojcu jakie opisuje bł. Katarzyna Emmerich w swojej książce „Pasja", jakie Panu Jezusowi przez wieki zadawał Kościół. Papież nawiązuje do tego przy IX stacji drogi krzyżowej: (...)Czyż nie powinniśmy także pomyśleć nad tym, jak bardzo Chrystus cierpi w swym własnym Kościele? Jak często źle traktowany jest Najświętszy Sakrament Jego obecności, jak często musi On przychodzić do serc pustych i złych! Jak często celebrujemy jedynie samych siebie, nie zdając sobie nawet sprawy z Jego obecności! Jak często Jego słowo nadużywane jest i przekręcane! Jak niewiele wiary kryje się pod tak wieloma teoriami, tak wieloma pustymi słowami! Jak wiele brudu jest w Kościele i to nawet pośród tych, którzy w kapłaństwie powinni całkowicie należeć do Niego!. Jak wiele pychy, jak wiele zadowolenia z siebie! (...)[16]
Już w czasie tej Drogi Krzyżowej kard. Ratzinger pojmując dramat Kościoła mówił: Panie, Twój Kościół często wydaje się być tonącą łodzią, łodzią, która z każdej strony nabiera wody. Na Twoim polu widzimy więcej chwastów niż pszenicy. Ubrudzone odzienie i twarz Twojego Kościoła wprawiają nas w zakłopotanie. A jednak to my sami je ubrudziliśmy! To my zdradzamy Cię raz za razem, po wszystkich naszych górnolotnych słowach i szerokich gestach. Miej miłosierdzie dla swojego Kościoła; także w nim ciągle trwa upadek Adama. Gdy upadamy, pociągamy Cię na ziemię, a szatan śmieje się, bo ma nadzieję, że już nie podniesiesz się z tego upadku; ma nadzieję, że pociągnięty w dół upadkiem Twojego Kościoła pozostaniesz leżący i bezsilny[17].
W dniu objęcia urzędu św. Piotra, papież Benedykt XVI wołał nawiązując do Ewangelii o sieci pełnej ryb: niestety Panie, ona teraz się rozerwała[18].
Zmarłemu włoskiemu kapłanowi Ottavio Micheliniemu (zm.1979 r.) w latach 1975 - 1979 Pan Jezus przekazał orędzia do kapłanów. W orędziach tych przedstawił jemu dramatyczny stan Kościoła: Oblicze Kościoła zakryła ciemność z powodu otaczających Go kontrastów i sprzeciwów. W Kościele [jest] mało duszpasterzy i dusz poświęconych Bogu oraz wierni niezdolni są uznać siebie za takich, jakimi są w rzeczywistości (...)[19].
Biskupi są przeciw biskupom. Charyzmatycy przeciw charyzmatykom. Biskupi i kardynałowie są innego zdania niż papież. Ciało Mistyczne Chrystusa jest wszędzie ranione. Są kapłani niewierzący i świętokradczy. Dusze Bogu poświęcone są bez duszy, czyli bez Ducha św., tej Duszy Kościoła i dusz. Dusze są zimne, oziębłe, sztywne i obumarłe pod wpływem złego ducha. Są dusze zablokowane w tym strasznym chaosie. W tym chaosie żyją także dobrze, dusze święte, zjednoczone z Bogiem, tworzące z Nim, Jezusem Synem Bożym, Jego Ciało żywe i cierpiące. Dusze te wstępują codziennie na swoją Kalwarię z ciężarem swego krzyża.
Na te dusze rzucają się niezliczone ilości czartów(...)[20].
Wybrani mistrzowie [hierarchowie, kapłani] powołani do szerzenia wiary, życia nadprzyrodzonego i prawdy, tłumnie przeszli do nieprzyjaciela [masoneria kościelna], przyczyniając się do szerzenia herezji i kłamstw.
Dlatego też śledzą siebie, szpiegują, nienawidzą i knują intrygi. Lecz nie obawiaj się niczego, gdyż nie uczynią ci nic więcej nadto, co będzie im dozwolone dla twego dobra i dobra Kościoła (...)[21].
W konsekwencji tego stanu rzeczy, struktury Kościelne, zakony, zgromadzenia i inne wspólnoty będą padały jak owoce robaczywe, szkodliwe dla Kościoła[22].
Przyczyną tego dramatu Kościoła były wątpliwości i bezradność wielu[23], wszechobecna dyplomacja świecka, która ogarnęła wielu biskupów, nie była niczym innym jak sztuką kłamstwa i fałszu. Dobry dyplomata powinien umieć przekonywać swoich rozmówców o problemach przeciwnych od tych, o których on mówi? Niestety czynicie inaczej, niż Ja nauczałem. Moją dyplomacją była zawsze Prawda, choć zaprowadziła Mnie ona na krzyż. Zapomina się o tym, co mówi Ewangelia: niech wasza mowa będzie tak - tak, nie - nie. Taka jest moja dyplomacja[24].
W tym dzisiejszym Kościele Chrystusowym cierpi Pan Jezus w swoich świętych i w swoich sprawiedliwych. Cierpią oni proporcjonalnie do swej miłości, cierpią bo widzą wielką szkodę jaką ponoszą na skutek anemii duchowej wszystkie dusze konsekrowane[25].
Cierpią oni w świecie i Kościele ogromne prześladowania, jakie diabeł wzbudza przeciw tym, którzy są wierni Bogu[26].
Współczesny świat powrócił do pogaństwa. Obecne pokolenie wyrzekło się Boga. A Kościół traci moc uświęcania[27].
Świat i Kościół osiągnęli już taki stopień deprawacji moralnej i duchowej, że Boska sprawiedliwość nie może tego dłużej znosić. Sprawiedliwość ta objawi się coraz bardziej, pozostawiając samym sobie świat i Kościół, a gdy im zabraknie Bożej pomocy, powstaną przeciw nim bardziej ponure i złośliwe moce piekielne. Nie mając już przeszkód ze strony wszechmocy Bożej, wyładują swój przewrotny i nieludzki sadyzm na wszystko i na wszystkich. Mnożyć się będą napady na kościoły, profanacje osób i rzeczy świętych[28].
Wyprowadzono Kościół na manowce zezwalając Mu mówić tylko o miłości, ale nie o bojaźni. Mówi się, że bojaźń Boża jest sprzeczna z miłością. W swej głupocie uważają, za niemożliwe łączenie miłosierdzia ze sprawiedliwością, jak również miłości z bojaźnią. Jednym słowem dzisiaj przyjmuje się rzeczy wygodne, a odrzuca niewygodne[29].
Dlatego też, że Kościół nie umiał walczyć, w oczach dzisiejszego świata stał się poniżony, zniesławiony, wyszydzony i uciemiężony na wszelki możliwy sposób. Zwiedziono kapłanów Chrystusa przekonując ich, że dziś nie należy mówić o żołnierzach, wrogach i o walkach, bo to wszystko jest tylko wytworem egzaltacji biednych i chorych na galopującą sklerozę... Nieprzyjaciel dokonuje więc swojego dzieła zniszczenia duchowego, moralnego, a nieraz i nawet fizycznego nie natrafiając na żaden opór. Nie ma już nikogo (poza nielicznymi wyjątkami), kto by sprzeciwiał się coraz to gwałtowniejszym napaściom potęg zła[30].
Obecnie Kościół został pozbawiony przez Boga łaski obrony obojętni konsekrowani przeszli do obozu nieprzyjaciela i teraz współpracują z nim pomagając mu w realizacji tych niecnych zamiarów. Z takich powodzeń czart jest ogromnie pyszny i zazdrosny[31].
Kierujący Kościołem i Jego pasterze zapomnieli, że Kościół [Chrystusowy]przewyższa wszystkie autorytety ziemskie. Kościół bowiem ma boski początek, a Jego posłannictwo przewyższa dobra ziemi i celu, do którego dąży. Celu, którego Ja, Jezus Jednorodzony Syn Ojca, gdy nadeszła pełnia czasów stałem się Ciałem i umarłem na krzyżu dla zbawienia wszystkich ludzi[32].
Istotnym zadaniem współczesnego Kościoła jest przywrócenie wszystkim kapłanom i wiernym wiary w diabła i świadomość ogromnego zagrożenia. W swoim wystąpieniu 15 listopada 1972 r. papież Paweł VI, omawiając dramatyzm ciemnej mocy walczącej w Kościele, a której na imię szatan, mówił: jakie są dzisiaj największe potrzeby Kościoła? Nie zdziwi was nasza odpowiedź, która wydać się może uproszczona, a nawet przesadzona, albo nierealna: jedną z największych potrzeb jest obrona tego zła, którego nazywamy diabłem (...). Ten, kto nie chce uznać jego istnienia, kto czyni zeń zasadę samą dla siebie, nie mającą jak każde stworzenie pochodzenia od Boga, lub ten, kto tłumaczy go jako pseudorzeczywistość, jako konceptualną i fantastyczną personifikację nieznanych przyczyn naszych nieszczęść, ten stawia się poza ramą nauczania biblijnego i kościelnego (...)[33].
W tej trudnej sytuacji Kościoła, wielu kapłanów zostało sprowadzonych na manowce. Wielu uciekło z owczarni[34]niewielu interesuje się tym tajemniczym fenomenem i są bardziej pochłonięci sprawami, które nie są moimi. Dzień i noc winni zajmować się moimi sprawami, które związane są z moją osobą, obroną moich spraw, a więc chwałą Bożą i dobrem dusz. Lecz o tych problemach mało kto myśli. Polityka, sport, filmy, pornografia w telewizji, sale publiczne są ich całym zainteresowaniem a często i gorsze rzeczy.
Zawsze głusi, zawsze skorzy do szemrania, prawie zawsze obojętni na problemy, dla których zostali stworzeni, wybrani i wezwani... Jest to postawa mówiąca „Nie" Miłości, „Nie" Prawdzie, a za to „Tak" na rzeczy przeciwne. Jest to naprawdę paradoksalne, bezmyślne i niepojęte i dlatego jest - trudne do zniesienia[35].
Tu spełniają się wypowiedziane w rozpaczy słowa Pana Jezusa nad swoimi sługami, skierowanymi w sierpniu 1931 r. do siostry Łucji, wizjonerki z Fatimy:Przekaż moim sługom, którzy, jak widzę idą śladami króla Francji, opóźniając spełnienie Mojej prośby, że będą go naśladować również w jego nieszczęściach. Ten żal Pana Jezusa wypływał z faktu, że nie chcieli oddać Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi[36].
W tej skomplikowanej sytuacji Kościoła jest ratunek dla Niego. Ratunkiem tym jest sam Pan Jezus w całej tajemnicy dzieła intronizacji. Jest pocieszającym faktem, że odnowa ta już rozpoczęła się, ale wybuchnie pod cudownym działaniem Ducha Ożywiciela, w chwili wyznaczonej w wiekuistych dekretach Bożych[37].
Choć przedstawiłem Wam przerażająca otchłań, do której zdążają ludy i Kościół święty, to jednak oczyszczenie już rozpoczęte jest wielką sprawiedliwością, ale też nieskończonym miłosierdziem, bo otworzy przed ludzkością horyzonty, dotąd nie znane[38].
Zbliżamy się do kresu tego nieludzkiego konfliktu. Będzie to czas, w którym będziesz świadkiem najdziwniejszych świętokradztw przeciw Bogu i Kościołowi, dokonywanych właśnie przez tych, którzy powinni być ich największymi obrońcami[39].
To rozpoczęte już oczyszczenie wyrzuci całą zgniliznę pysznych i zarozumiałych pseudo- teologów, którzy tyle trucizny rozlali w Moim Kościele. Odrzuci precz całą zgniliznę, przez którą zniekształcono oblicze Kościoła - oblicze, jakie otrzymał przy swoim powstaniu[40].
W Kościele odrodzonym dusze będą kształtowane, wychowywane i formowane w czystości ducha Ewangelii, wolnego od mylnych i trujących interpretacji ludzi pysznych i ambitnych, kochających bardziej siebie niż prawdę[41].
Kościół będzie odnowiony przez Ducha Świętego, a więc uwolniony od intryg, ambicji, egoizmu, podziałów, które Go ranią i oddają na pożarcie wrogom widzialnym i niewidzialnym[42].
W nowym Kościele będzie trzeba wiele zmienić i zmieni się. Trzeba będzie skazać na wygnanie pseudo-proroków, pseudo-mistrzów i wielu pseudo-teologów... W nowym Kościele nikt już nie odważy się poddać Chrystusa, Jego Kościół, Jego Ewangelię, Jego moralność - fałszywemu postępowi, nowoczesnej technologii, która nie potrafiła dać ludziom ani sprawiedliwości, ani pokoju, ani miłości[43].
Chcesz jeszcze wiedzieć coś więcej co będzie po oczyszczeniu? Otóż w poprzednich orędziach mówiono ci już, że odpadnie wiele aktualnych struktur Kościoła: zgromadzenia, zakony, klasztory nie odpowiadające już duchowi w jakim były założone. Powstaną inne bardziej odpowiednie do potrzeb odnowionego Kościoła. W tym Kościele nie będzie już źródeł zgorszeń i przewrotności. Nie będzie śladu podziałów, ani pragnień honorów i bogactw. Piękna, jak oblubienica z „Pieśni nad Pieśniami". Kościół będzie matką litościwą, mistrzynią mądrą i mocną, chroniącą skarbu powierzonego przez Niebo. Jest to skarb Słowa Bożego, słowa prawdy niewrażliwej na żadne wpływy wiatru. Trzeba będzie strzec nie tylko nieocenionego dziedzictwa objawienia, ale i prawa, moralności ewangelicznej, która nigdy nie może dostosowywać się do zmiennych czasów, ani do żadnych cywilizacji zależnych od zmiany pokoleń. Przeciwnie, czasy i pokolenia mają stosować się do nauki i moralności, danej przez Boga.
Naganna uległość biskupów pod tym względem była powodem anarchii, nieporządków i rozluźnienia: tych ciężkich chorób konającego Kościoła. Lecz w nowym Kościele zniknie ta straszna plaga ryzykownej ugody, tej taktyki diabelskiej, powodu niezliczonych nieszczęść. Zawsze tylko prawda i moralność chrześcijańska, te drogocenne Dary Boże dla ludzkości, zwłaszcza dla Kościoła, będą mogły uzdrowić narody i Kościół, bo można im zawsze przywrócić zdrowie. Nowy Kościół założy sam Chrystus bo będzie chciał Go mieć. Będzie to Gwiazda, zdolna prowadzić zjednoczone ludy do wspólnego celu.
Kościół będzie naprawdę sakramentem zbawienia, rodzącym sprawiedliwość, pokój i miłość. Kościół odrodzony stanie się świadomy wielkich mocy, jakie mu Bóg udzielił. Przejęty swym Boskim posłannictwem Bożym, Kościół walczyć będzie dzielnie przez swych biskupów i kapłanów. Będą oni przejęci wielkością i godnością kapłańską i oprą się niecnym siłom piekła. Uwalniać i uzdrawiać będą dusze i ciała bardzo wielu niewolników Szatana, bo wtedy wszyscy ludzie będą wierzyli w istnienie i szkodliwość diabła[44].
To współczesne pogrążenie ludzkości i Kościoła w takim złu może być tylko uzdrowione przez samego Boga. To On sam w oznaczonej chwili, choć ona obecnie wygląda na straconą, przyjdzie i zmieni tę sytuację[45].
Przedstawiając poniższe zbiory materiałów źródłowych pragnę Drogiemu Czytelnikowi przybliżyć tę problematykę Czasów Ostatecznych, mowy Boga w przeciągu historii ostatnich wieków, walki Szatana z ludzkością oraz wielką nadzieję, jaką jest przyjęcie ostatniego wielkiego wołania Boga, przyjęcie Jezusa Chrystusa przez narody i poszczególnych ludzi, w Jego tajemnicy Intronizacji. Przyjęcie jako Króla, ze wszystkimi konsekwencjami. Hołd i uznanie Jego prawa. Powrót do służby Jedynego i Jednego Pana !!!

Licencjusz świętej Teologii i doktor nauk humanistycznych
Ks. dr hab. Piotr Natanek

[1] Antonio Socci, Ojciec Pio. Tajemnica życia, Częstochowa 2009, s.69.
[2] Ottavio Michellini, Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do Kapłanów, Wrocław 2002, Wyd. II, s.254.
[3] Tamże, s.251.
[4] Tamże, s.218-219.
[5] Tamże, s.255.
[6] Antonio Socci, Ojciec Pio. Tajemnica życia, Częstochowa 2009, s.70.
[7] Arnaud de Lassus, Sekret Matki Bożej z La Salette o czasach ostatecznych. 150-lecie Objawienia się Matki Bożej Melanii Calvat i Maksymilianowi Girard,wyd. I, Komorów 1997.
[8] Antonio Socci, Ojciec Pio. Tajemnica życia, Częstochowa 2009, s.65.
[9] Tamże, s.72.
[10] Św. S. Faustyna Kowalska, Dzienniczek, Warszawa 2007, 1702.
[11] Tamże, 445.
[12] Antonio Socci, Ojciec Pio. Tajemnica życia, Częstochowa 2009, s.68-69.
[13] Tamże, s.55.
[14] Burzyciele. Tajemnica bezbożności,www.voxdomini.com.pl/vox_art/emmerich.html
[15] Vittorio Messori, Opinie o Maryi. Fakty, poszlaki, tajemnice, Warszawa 2007, s.310.
[16] Rozważania podczas Drogi Krzyżowej w Koloseum rzymskim, 25.03.2005.http://www.opusdei.pl/art.php?p=10068.
[17] Rozważania podczas Drogi Krzyżowej w Koloseum rzymskim, 25.03.2005.http://www.opusdei.pl/art.php?p=10068.
[18] Homilia Benedykta XVI na rozpoczęcie pontyfikatu,http://www.benedyktxvi.info.pl/artykul/2.
[19] Ottavio Michellini, Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do Kapłanów, Wrocław 2002, Wyd. II, s.248.
[20] Tamże, s.226.
[21] Tamże, s.376.
[22] Tamże, s.231.
[23] Tamże, s.225.
[24] Tamże,s.215.
[25] Tamże, s.219.
[26] Tamże, s.245.
[27] Tamże, s.238.
[28] Tamże,s.229.
[29] Tamże,s.212.
[30] Tamże, s.357.
[31] Tamże,s.246.
[32] Tamże, s.247.
[33] Antonio Socci, Tajemnice życia Jana Pawła II, Kraków 2009, s. 87.
[34] Duszpasterze, którzy winni prowadzić dzielnie walkę uciekli z pola bitwy, zdradzając swój największy i najszlachetniejszy mandat. Stracili wiarę i są ślepi, toteż trzeba modlić się na nich i wzywać do modlitwy, nie rezygnować z walki z niedowiarstwem. Trzeba wytrwać w walce z mocami zła przy pomocy pewnych i skutecznych środków, jakie macie do dyspozycji. Ottavio Michellini,Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do Kapłanów, Wrocław 2002, Wyd. II, s.216.
[35] Ottavio Michellini, Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do Kapłanów, Wrocław 2002, Wyd. II, s.252.
[36] Antonio Socci, Ojciec Pio. Tajemnica życia, Częstochowa 2009, s.67.
[37] Ottavio Michellini, Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do Kapłanów, Wrocław 2002, Wyd. II, s.230.
[38] Tamże, s.233.
[39] Tamże, s.245.
[40] Tamże, s.248.
[41] Tamże,s.231.
[42] Tamże, s.229.
[43] Tamże, s.234.
[44] Tamże, s.235.
[45] Tamże, s.379.-szukam-12 września 2014 r.

NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA MARYI.

-szukam-

      

W 1683 r. król Jan III Sobieski stoczył pod Wiedniem zwycięską bitwę z armią turecką. Wiemy, że zwycięstwo przypisał nie tylko samemu Panu Bogu o którym mówił:"przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył", ale był przekonany, że "wiktoria wiedeńska" była dziełem Maryi. Po zakończeniu walk skierował do Papieża prośbę, aby dzień 12 września uczynić świętem IMIENIA MARYI. Papież Innocenty XI nie tylko ustanowił to piękne święto, ale także polecił wznieść w Rzymie kościół "ŚWIĘTEGO IMIENIA MARYI". 

  

    Modlitwa:  Spraw, prosimy Cię Wszechmogący Boże, aby wierni Twoi, którzy się cieszą imieniem i opieką Najświętszej Maryi Panny za Jej miłosiernym wstawiennictwem wolni byli od wszelkich nieszczęść na ziemi i zasłużyli na dojście do wiecznej radości.  ​  ​
Panie, niech z Twego zmiłowania, a za przyczyną Błogosławionej Maryi, zawsze Dziewicy ofiara ta wyjedna nam wieczne i doczesne szczęście oraz POKÓJ przez Pana naszego. Amen.  
    Błogosławiona i godna czci jesteś Panno Maryjo, któraś bez naruszenia dziewictwa stała się Matką Zbawiciela.
    Bogarodzico Dziewico - Ten, którego cały świat nie zdoła ogarnąć, zamknął się w Twoim łonie, stawszy się człowiekiem.
Po porodzeniu Dziewico pozostałaś nienaruszona; Bogarodzico - przyczyń się za nami.   
 Błogosławione wnętrzności Maryi Panny, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego.

  Panie Jezu - kiedyś jak widzimy rządzący Polską bardzo prosili o opiekę Bożą nad naszą Ojczyzną oraz zwracali się o wszystko do papieży. Teraz nie słyszymy, aby rządzący państwem i kościołem zwracali się oficjalnie o tę opiekę. Owszem księża z RADIA  MARYJA modlą się, ale teraz są inne czasy i trwoga wielka o utrzymanie pokoju na świecie. Teraz wiemy, że zagrożenie jest wielkie z każdej strony a ostatnio od islamu. Wszyscy wiemy, według przekazów Pana Jezusa do ludu Bożego przez Rozalię Celakówne i Faustynę Kowalską, że tylko Pan Bóg uznany oficjalnie KRÓLEM POLSKI I CAŁEGO ŚWIATA może zatrzymać zamiary wojenne "nienasyconych", a tym samym wielkie nieszczęścia, które wynikną z wojny. Rosja odnowiła swoje zamiary podboju Europy i stwierdziła, że zacznie od Polski, jako stojącą jej na drodze do tego podboju. Już oficjalnie mówi rząd rosyjski, że po to ma broń nuklearną, aby jej używać. Oni myślą o zwycięstwie a nie myślą, że inne państwa mają też taką broń i gdy będą jej używać na siebie, to zniszczą całą planetę ziemską. Przepowiednie mówią, że w takim przypadku nie będzie zwycięzców ani zwyciężonych, czyżby nie wiedzieli o tym? Zakonnicy i księża panujący na Jasnej Górze wraz z Episkopatem w Polsce zamknęli Twój cudowny, piękny i ozłocony WIZERUNEK gdzieś w piwnicy a my naród wierny Panu Bogu i Maryi nie możemy doprosić się, abyś mógł panować oficjalnie jako KRÓL, bo przecież Ty nie chcesz wojny. Ty Panie Jezu chcesz aby panował na świecie POKÓJ I MIŁOŚĆ. Tak niewiele potrzeba - tylko AKTY ZAWIERZENIA, bo wszystko jest już przygotowane. Jak się okazuje - rządzący POLSKĄ koniecznie chcą wojny, zniszczeń i kataklizmów, bo powiedziałeś, że od naszego ukochanego kraju, wybranego przez Ciebie zacznie się wszystko zmieniać na dobre. TYLKO AKT DOBREJ WOLI ZE STRONY RZĄDZĄCYCH POLITYKÓW I EPISKOPATU.

Przykro nam, że ci rządzący chcą wojny, zniszczeń i wiecznego potępienia za nieposłuszeństwo Tobie - PANU BOGU. Nas, naród Tobie Królowi wierny Episkopat nazywa heretykami, gdyż upominamy się o wystawienie Twego Bożego wizerunku dla wiernych. Ludzie nie chcą umierać i nie chcą wojny a wtedy głośno upominają się od władz kościelnych, abyś mógł panować i rządzić jako nasz umiłowany i oczekiwany WŁADCA naszych serc, naszego życia i istnienia, bo przecież stworzyłeś nas wszystkich jako swoich przyjaciół.

      Jak bardzo nam jest przykro, że to właśnie Twoi apostołowie i kapłani nie chcą Ciebie mieć za Przyjaciela i KRÓLA, tylko sługę. A przecież, to oni właśnie najbardziej rozumieją i wiedzą, co ich czeka po śmierci, czyli świadomie wybierają PIEKŁO.

 Panie Jezu - błagamy Ciebie zmień serca ludzkie i nie patrz na tych pysznych biskupów. Oni nie mają rodzin, to im nie zależy na niczym.   Nam zależy na naszych rodzinach i przyszłości naszej ukochanej Ojczyzny Polski i całego świata.

PAN JEZUS:

" GDYBYM BYŁ NIECIERPLIWY,
TO LUDZIE OD NIESZCZĘŚĆ BY SIĘ JUŻ DAWNO WILI.
JA NIE WIEM NA CO JA CZEKAM
I Z NIESZCZĘŚCIAMI NA WAS ZWLEKAM. 

CUDOWNY MÓJ WIZERUNEK JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
JEST W NIEWOLI, A ROCZNICA JEST JEJ - KTÓRA?
DOOKOŁA "WRZE" I WOJNA SIĘ TOCZY,
A NIEDŁUGO NAPAŚĆ WROGÓW NA POLSKĘ WAS ZASKOCZY.
 

POWIEDZIAŁEM: GDY BĘDĘ U PAULINÓW W NIEWOLI
I SŁUGĄ EPISKOPATU, TO POWOLI
NABIERZE "ROZPĘDU" TRAGEDIA ŚWIATA
I BĘDZIE ZABIJAŁ BRAT - BRATA. 

JAK WY LUDZIE JESTEŚCIE NIEROZTROPNI,
OCIĘŻALI, PYSZNI, GŁUPI I NIEUDOLNI.
TO NIE DO WIARY, ABY EPISKOPAT BYŁ TAK UPARTY
I W WALCE O UZNANIE -  MNIE KRÓLEM - ZAŻARTY.
 

TO NIE JEST ZROZUMIAŁE DLA CAŁEGO NIEBA,
ŻE BOGU PRZED WAMI KŁANIAĆ SIĘ TRZEBA.
TO NIEPRAWDOPODOBNE I NIE WYTŁUMACZALNE,
ŻE RZĄDZĄCY MOIM KOŚCIOŁEM PROWADZĄ ŻYCIE NAGANNE. 

SZKODA JEST NAM W NIEBIE CAŁYCH NARODÓW,
ŻE MUSZĄ ZGINĄĆ PRZEZ DEMONICZNYCH WROGÓW.
NIE MOŻNA DŁUŻEJ POBŁAŻAĆ TYM, KTÓRZY RZĄDZĄ,
GDYŻ DEMONICZNE PRZEPISY JUŻ DO SZKÓŁ WCHODZĄ. 

"GENDER" I TE IM PODOBNE DEWIACJE
OTRZYMUJĄ OD UNII EUROPEJSKIEJ OWACJE.
RZĄDZĄCY!  BĘDĘ PATRZYŁ NA WASZE WYCIE I SKOMLENIE
W WASZYM DNIU ZA MOJE ZNIEWOLENIE. 

WSZYSCY, KTÓRZY SĄ PRZECIWKO MNIE - KRÓLOWI
NIECH SZYKUJĄ SIĘ, BO WYROK SPRAWIEDLIWOŚCI DLA NICH JEST GOTOWY.
CZEKAM I ZWLEKAM, BO JESTEM "MIŁOŚCIĄ I ŻYCIEM"
I NIE CHCĘ JUŻ TERAZ ZAKŁÓCAĆ "NIEBA" ICH WYCIEM

  

Panie Jezu - w dalszym ciągu dyskutują i rozprawiają o tym, czy można modlić się o choroby dla rządzących kościołem katolickim i dla tych, którzy są przeciwko Twojemu królowaniu, a tym samych ściągają na Polskę i nawet na Europę widmo wojny i unicestwienie ludzi. Do Ciebie Króla i Boga należy decyzja.

Pan Jezus:

         "Niebo całe jest zasłuchane w wasze modlitwy. Biskupi też się modlą, ale większość z nich nie modli się sercem i nie przeżywają tak wszystkiego jak wy - Mój lud wierny. Jak powiedziałem: "większość biskupów nie jest Moja", więc co innego myślą, a co innego mówią. Wy Moja droga owczarnio modlicie się sercem a Trójca Przenajświętsza przyjmuje, rozważa i wybiera najlepsze rozwiązanie dla każdego człowieka.
Za kardynała Hlonda nikt nie modlił się o obdarzenie go chorobą, ale Mój Ojciec powiedział: STOP i dlatego rozstał się on ze światem ziemskim, a wybrał miejsce rozpaczy - a tak go prosiłem. On także słyszał Mnie, ale pycha zdominowała jego serce i okazał nieczułość, a mógł was uratować, całą Polskę i cały świat od zniszczenia. A wy wszyscy korzystajcie ze Słów Moich, które przekazuję przez Mieczysławę - wybranych Moich a nie poniżajcie ich.
Prorocy byli, są i będą a każdy naród powinien być szczęśliwy, że ich ma. Wszyscy ci, którzy wyśmiewają się z Moich wybranych osób, do których mówię - byli, są i będą obciążeni skutkami i konsekwencjami następstw nieposłuszeństwa Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu. To mówię wam do rozważenia i przemyślenia - wasz Jezus Chrystus - Król".
  

               BŁOGOSŁAWIONA JESTEŚ PANNO MARYJO, KTÓRA UWIERZYŁAŚ,

                         ŻE SPEŁNIĄ SIĘ SŁOWA POWIEDZIANE OD PANA


-szukam-Homilia św. Bernarda, opata, ku czci Dziewicy Matki

(Homilia 2, 17, 1-33: SCh 390, 1993, 168-170)

 

Myśl o Maryi i wzywaj Ją we wszystkim
 

"A Dziewicy - mówi Ewangelista - było na imię Maryja". Pomówmy więc nieco i o tym imieniu, które jak wyjaśniają, znaczy "Gwiazda morza" i w sposób nadzwyczaj właściwy odnosi się do Dziewiczej Matki. Jest Ona bowiem jak najsłuszniej porównywana z gwiazdą, ponieważ jak gwiazda wysyła swój świetlisty promień, nie ponosząc przy tym żadnej straty, tak Dziewica bez osobistego uszczerbku wydaje na świat Syna. I podobnie jak promień nie pomniejsza blasku gwiazdy, tak Syn nie zagraża czystości Dziewicy. Zupełnie tak samo owa Gwiazda, która "wyszła z Jakuba", jest doskonała, jej świetlisty promień oświeca cały świat, jej blask napełnia światłem wyżyny nieba, przenika krainę umarłych, przechodząc również przez cały obszar ziemi; swoim ciepłem i mocą krzepi bardziej dusze niż ciała i wypala występki. Owa Gwiazda - jak mówię - wspaniała i niezwykle jasna jest z pożytkiem dla wszystkich umieszczona wysoko nad tym wielkim i przestronnym morzem świata i lśni zasługami oraz świeci przykładem.

Kimkolwiek więc jesteś, gdy pojmiesz, że w potopie tego świata chyboczesz się raczej wśród burz i nawałnic, miast kroczyć po ziemi, nie odwracaj oczu od blasku tej Gwiazdy, jeśli nie chcesz się pogrążyć na skutek burzliwych podmuchów. Gdyby się zerwały wichury pokus i gdybyś natrafił na skały utrapień, patrz na Gwiazdę, przyzywaj Maryję. Jeśli miotają tobą fale pychy albo niezdrowej ambicji, czy też oszczerstwa albo zazdrości - patrz na Gwiazdę, przyzywaj Maryję. Kiedy gniew albo chciwość, albo cielesna pożądliwość uderzy w duchową łódź - patrz na Maryję. Jeśliś wzburzony ogromem występków, okryty wstydem z powodu brudu sumienia albo strwożony grozą sądu, jeśli zaczynasz grzęznąć w otchłani smutku lub w przepaści beznadziei - myśl o Maryi.

W niebezpieczeństwach, w uciskach, w wątpliwościach - myśl o Maryi, Maryję przyzywaj. Niech nie schodzi z ust i nie znika z serca Jej imię, nie trać z oczu wzoru Jej postępowania, aby wybłagać Jej modlitewną pomoc. Idąc Jej śladami, nie zbaczasz z drogi; prosząc Ją, nie tracisz nadziei; myśląc o Niej, nie błądzisz; kiedy Ona cię podtrzymuje, nigdy nie upadasz; nie lękasz się, kiedy Ona strzeże; nie męczysz się, kiedy prowadzi, co więcej, zdobywasz wszelkie łaski i w ten sposób na sobie samym doświadczasz, jak słuszne są słowa: "A Dziewicy było na imię Maryja".

-szukam-


http://www.gloria.tv/media/dTHKSf155vh

Czas jest krótki 

-szukam-

KORESPONDENCJA.

 

Wczoraj 10wrzesniaw Chicago

w wieku 98 lat zmarł o. Piter Rookey

​ - Boży kapłan - ks. egzorcysta​.
 Pogrzeb będzie w poniedziałek w święto Matki Bożej Bolesnej, której był sługą.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci, przez miłosierdzie Boże na wieki wieków Amen.
PONIŻEJ modlitwa o. Pitera

Modlitwa o Cud


Panie Jezu, staję przed Tobą taki jaki jestem.
Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie,
Proszę przebacz mi.
W Twoje Imię przebaczam wszystkim
cokolwiek uczynili przeciwko mnie.
Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł.
Oddaje się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki.
Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię
jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela.
Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij
Na ciele, duszy i umyśle.
Przybądź Panie Jezu,
osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją
i napełnij Swoim Duchem Świętym.
Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam
Pragnę podążać za tobą każdego dnia w moim życiu.
Amen
Maryjo Matko moja. Królowo Pokoju,
Święty Peregrynie Patronie chorych na raka,
Wszyscy Aniołowie i Święci,
proszę przyjdźcie mi ku pomocy.


Odmawiaj te modlitwę z wiarą, bez względu na to jak się czujesz.
Kiedy dojdziesz do takiego stanu, że będziesz szczerze pojmował każde słowo całym swoim sercem, doznasz duchowej łaski. Doświadczysz obecności Jezusa i On odmieni całe twoje życie w bardzo szczególny sposób. Przekonasz się.

O.Peter Mary Rookey SM

-szukam-

Jedyny ratunek to Chrystus Król, Król Polski i Świata.


Ismael “dokucza” i prześladuje Izaaka.
Jedyny ratunek to Chrystus Król, Król Polski i Świata.
Jedyny ratunek, to czym prędzej należy
przeprowadzić Uroczysty Akt Intronizacji Chrystusa Króla
przez władzę Kościelną, władze świecką i nas wiernych.

-szukam-

-szukam-

-szukam-

-szukam-

Walczmy modlitwą i postem i miłosierdziem

-szukam-

-szukam-

Pisma Ks.Gobbiego -"Do Kapłanów,umiłowanych synów Matki Bożej


http://prawda-nieujawniona.blog.onet.pl/2012/05/18/pisma-ks-gobbiego-do-kapl
anowumilowanych-synow-matki-
bozej/

-szukam-

Liturgia rzymska

http://pl.paix-liturgique.org/?force=1

-szukam-

Ekumenizm.pl:

Między 5 a 19 października w Watykanie 253 zaproszonych przez papieża Franciszka uczestników będzie debatowało nad duszpasterskimi wyzwaniami wobec rodziny w kontekście nowej ewangelizacji. Do tych wyzwań zaliczają się m.in. niemożność przystępowania do Komunii Świętej osób w drugich związkach, unieważnianie małżeństw sakramentalnych, teoria gender, stosowanie antykoncepcji czy pasterska opieka nad związkami osób tej samej płci.

 

Cały artykuł dostępny tutaj http://www.ekumenizm.pl/content/article/2014091011152611.htm

-szukam-

Wskazania egzorcysty dla małżonków - ks. Piotr Glas 
Wykłady  z najbardziej znanym na świecie polskich kapłanów - egzorcystów - ks. Piotrem  Glas, które odbyły się podczas rekolekcji Ruchu Czystych Serc Małżeństw 4 sierpnia 2014 roku w Gródku nad Dunajcem. Ks. Piotr Glas odwołując się do swojej praktyki duszpasterskiej omawia zagrożenia duchowe, z którymi borykają się małżonkowie.


cz.I

https://www.youtube.com/watch?v=lssBfTtETS0


cz.II

https://www.youtube.com/watch?v=laHKo4m2WWc


cz.III

https://www.youtube.com/watch?v=iAjw4IzY3NI

-szukam-

OSTRZEŻENIE od Boga zapowiedziane w Garabandal

co mówią trzej następni Prorocy ? - Vassula Ryden, Ks. Gobbi, Adam Człowiek

OSTRZEŻENIE to pierwszy raz zapowiedziała Matka Boża w objawieniu, które miało miejsce w Garabandal w latach 1961-1965 (północna Hiszpania) czworgu dzieciom ale Kościół zlekceważył tę zapowiedź. Jak się przygotować na Ostrzeżenie dowiemy się z wywiadów przeprowadzonych z wizjonerkami z Garabandal.

Jezus razem z Maryją przypominają nam o tym OSTRZEŻENIU-OCZYSZCZENIU przez następne objawienie z lat 1985-2003 pod tytułem „Prawdziwe Życie w Bogu” przez prorokinię Vassulę Ryden, w którym słowo Garabandal wypowiadają aż 47 razy ! Jezus powtórzył trzykrotnie “Ja, Pan, błogosławię Moje dzieci z Garabandal” Fragmenty te są zebrane tutaj: www.duchprawdy.com/objawieniamaryjne.htm . Ostrzeżenie w tym objawieniu występuje również pod nazwami: Mały Sąd, Ostrzeżenie, Oczyszczenie przez Ogień, Wielki Powrót, Boskie Nawiedzenie, Dzień Pana, Dzień Pański, Dzień Nawiedzenia Boga, Chrzest Oczyszczenia, Chrzcielny Pocałunek, Ogień Miłości, Wylanie Ducha...

Ciekawostka: Rok 2011 jest 50 rocznicą pierwszego objawienia Maryi w Garabandal w 1961 roku.

W objawieniu "Prawdziwe Życie w Bogu" w zeszycie 54 są najobszerniejsze orędzia wyjaśniające na czym polegać będzie OSTRZEŻENIE, oto one:

15.09.91

JEZUS Wesprzyj się na Mnie. Błogosławiona Mojej duszy, daję ci Mój Pokój. Napisz: O, Jeruzalem![1] Zwróć oczy na wschód i na zachód, zwróć je na północ i na południe, a tam Ja Jestem! Zaprawdę powiadam ci, że Mój Duch jeszcze jeden raz zostanie wylany na ciebie i Mój Obraz zostanie rozprzestrzeniony po całej ziemi. To, co postanowiłem, nadejdzie i to, co ci powiedziałem, wypełni się. Podejdź blisko Mnie i słuchaj uważnie:Przychodzę dziś na sam próg twoich drzwi, przynosząc sztandar Pokoju. Przychodzę cię uratować, Jeruzalem. Napisane jest: Wierny i Prawdziwy (Ap 19,11), król królów i pan panów (Ap 19,16).

Czy usłyszę teraz od ciebie, Jeruzalem: “Królu mój, Ty jesteś tym, którego mam uwielbiać”? A może nadal będziesz ignorować Tego, który ofiarowuje ci teraz Swój Pokój?... Czy rozpoznasz w tych ostatnich dniach, przed Dniem Zapłaty, Mojego Świętego Ducha, który zstąpił z Wysoka w całej Swojej Chwale, aby prowadzić dom z tobą?

W czasie całego twojego życia, pokolenie, Moje Prawo było przez ciebie wyśmiewane. Odwróciliście się i zbuntowaliście się. Czy wreszcie zaczniecie się przygotowywać na spotkanie ze Mną waszym Bogiem? Zamierzam wkrótce przejść przez twoje Miasto[2], a będzie to wcześniej niż myślisz! To będą Moje ostatnie ostrzeżenia. Mówię ci z powagą:

Przebudź się z twojego głębokiego snu! Idziesz ku swojej ruinie.

Strząśnij kurz, który cię pokrywa, wskrześ umarłych.

Koniec Czasów[3] jest bliższy, niż myślisz.

(1) Niebawem, już wkrótce, otworzę nagle Moją Świątynię w Niebiosach i odsłoniętymi oczami ujrzysz tam jakby tajemne objawienie: miriady Aniołów, Tronów, Panowań i Potęg, Mocy. Wszyscy upadają na twarz wokół

Arki Przymierza.

Potem Tchnienie muśnie twoje oblicze i Potęgi Niebios zadrżą. Po błyskawicach nastąpi huk grzmotu. “Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały aż do chwili obecnej” (Dn 12,1), bo pozwolę twej duszy dostrzec wszystkie wydarzenia twojego życia: odsłonię je jedno po drugim. Ku przerażeniu swej duszy uświadomisz sobie, w jakim stopniu twoje grzechy spowodowały popłynięcie niewinnej krwi dusz-ofiar. Wtedy każę twej duszy zobaczyć i uświadomić sobie, w jakim stopniu nigdy nie wypełniałeś Mojego Prawa. Jak zwój, który się rozwija, otworzę Arkę Przymierza i uświadomię ci twój brak szacunku wobec Prawa.

(2) Jeśli będziesz jeszcze żył i stał na własnych nogach, oczy twej duszy zobaczą olśniewające Światło, jakby migotanie niezliczonych, drogocennych kamieni, jakby ognie kryształowych diamentów. Światło tak czyste i tak olśniewające, że – chociaż w milczeniu otaczają je miriady aniołów – nie zobaczysz ich w pełni, gdyż to Światło ukryje ich jak złoty pył. Twoja dusza dostrzeże tylko ich sylwetki, nie widząc ich twarzy. Wtedy w tym oślepiającym Świetle twoja dusza ujrzy to, co w ułamku sekundy widziała niegdyś, w samym momencie stworzenia...

Zobaczą:

  Tego, który jako pierwszy wziął was w Swoje Ręce,

  Oczy, które jako pierwsze was ujrzały.

  Zobaczą:

  Ręce Tego, Który ukształtował was i pobłogosławił...

  Zobaczą:
 

Najbardziej Czułego Ojca, waszego Stwórcę,

  przyobleczonego w przerażającą wspaniałość, 

Pierwszego i Ostatniego,

  Tego, który jest, który był i który ma przyjść,

  Wszechmogącego, Alfę i Omegę: 

Władcę.

Gdy oszołomiony odzyskasz świadomość, twoje oczy będą sparaliżowane strachem, widząc Moje Oczy, które będą jak dwa Płomienie Ognia.[4] Wtedy twoje serce ponownie ujrzy swe grzechy i zostanie ogarnięte wyrzutami sumienia. W ogromnym ucisku i wielkiej agonii będziesz cierpiał z powodu twego braku szacunku dla Prawa, zdając sobie sprawę, w jakim stopniu znieważałeś ustawicznie Moje Święte Imię i jak Mnie odrzucałeś, Mnie, twojego Ojca... W przerażeniu zadrżysz i wzdrygniesz się, gdy zobaczysz samego siebie, jakbyrozpadającego się trupa, pożeranego przez robaki i sępy.

(3) A jeśli jeszcze utrzymasz się na nogach, to pokażę ci, czym twoja dusza – Moja Świątynia i Moja Siedziba – żywiła się przez wszystkie lata życia. Ku twemu wielkiemu przerażeniu zobaczysz, że – zamiast Mojej Ustawicznej Ofiary – kochałeś Żmiję i że, w najgłębszej sferze swojej duszy, wzniosłeś Ohydę Spustoszenia, o której mówi prorok Daniel [5]:

Bluźnierstwo.

Bluźnierstwo, które zrywa wszystkie więzy niebiańskie łączące cię ze Mną, twoim Bogiem; które tworzy przepaść między tobą a Mną, twoim Bogiem. Gdy nadejdzie ten Dzień, łuski z twoich oczu opadną, abyś ujrzał, jak bardzo jesteś nagi i jak twoje wnętrze podobne jest do wysuszonej krainy... Nieszczęsne stworzenie, twój bunt i wypieraniesię Najświętszej Trójcy uczyniły z ciebie buntownika, odstępcę i prześladowcę Mojego Słowa. Twoje skargi i jęki jedynie ty sam usłyszysz. Powiadam ci: będziesz lamentował i płakał, lecz tylko twoje własne uszy usłyszą twe skargi. Ja mogę tylko sądzić, jak Mi zostało nakazane sądzić, a Mój sąd będzie sprawiedliwy. Jak było za czasów Noego, tak będzie wtedy, gdy otworzę Niebiosa i ukażę wam Arkę Przymierza. “Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego”[6].

Powiadam wam, gdyby ten czas nie został skrócony, dzięki wstawiennictwu waszej Najświętszej Matki, świętych męczenników i dzięki morzom krwi przelanej na ziemi, od Sprawiedliwego Abla aż do krwi wszystkich Moich proroków, nikt z was by nie ocalał!

Ja, wasz Bóg, posyłam anioła za aniołem, aby głosił, że Mój Czas Miłosierdzia dobiega końca i że Czas Mojego Królestwa na ziemi jest w zasięgu ręki. Posyłam wam Moich aniołów, aby świadczyli o Mojej Miłości “wśród tych, którzy żyją na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu”[7]. Posyłam ich wam jako apostołów ostatnich dni, by głosili, że: “Królestwo na tym świecie stanie się jak Moje Królestwo w górze i że Mój Duch będzie królował na wieki wieków!”[8] wśród was. Na tę pustynię posyłam wam Moje sługi -proroków, aby wołali:

“Ulęknijcie się Mnie i oddajcie Mi chwałę,

bo godzina sądu Mojego nadeszła.”[9]

Moje Królestwo zstąpi nagle na was, dlatego powinniście być stali i wierzyć do końca. Moje dziecko, módl się za grzesznika, który nie jest świadomy swego spustoszenia. Módl się, prosząc Ojca o przebaczenie zbrodni, które świat popełnia bez przerwy. Módl się o nawrócenie dusz, módl się o pokój.

Przypisy :

[1] To znaczy: „O pokolenie!”

[2] To znaczy: przez nas, którzy jesteśmy miastami Boga.

[3] Koniec Czasów NIE jest końcem świata; to koniec pewnej epoki.

[4] Por. Ap 19,12.

[5] Por. Mt 24,15.

[6] Mt 24,38-39.

[7] Ap 14,6.

[8] Zob. Ap 11,15.

[9] Ap 14,7.

19.09.91

– Mój Panie, Ty jesteś moim kielichem i moja dusza raduje się w Tobie. Twoja wielka Czułość podtrzymuje mnie w tej wędrówce przez pustynię, mój bok przy Twoim Boku, moja ręka w Twojej Ręce. “Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie i hańba twarz mi okrywa. Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki. Bo gorliwość o dom twój mnie pożera” (Ps 69, 8-10).

JEZUS Vassulo, pozwól Mi szeptać ci Moje Słowa do ucha, abyś mogła Mnie uwielbić. Nie słuchaj, Mój baranku, tego, co mówi świat, bo z tego nie wynika nic dobrego. Słuchaj Mnie, Mnie, który jestem twoim Ojcem, a słuchając uważnie, doprowadzisz do dobrego końca dzieło, które ci powierzyłem. Ufaj Mi, Moje dziecko, i przychodź pytać Mnie o radę, przychodź do Mnie, aby otrzymać pociechę. Przychodź do Mnie, gdy gorączka tego świata podnosi się przeciw tobie i pali cię. Przychodź szybko do Mnie, twojego Abba, a Ja uleczę twoje oparzenia. Ja jestem Tym, który cię kocha najczulej i zawsze będę się o ciebie troszczył, aby przywrócić ci zdrowie. Zawsze będę opatrywał rany, które świat zadaje ci z powodu miłości, jaką darzysz Moje Święte Imię i z powodu świadczenia o Mojej Miłości. Przypomnij sobie: z wysokości Nieba Ja Jestem czuwa nad tobą i troszczy się o wszystkie twe sprawy. Przypomnij sobie także, że wszystko, co robisz, nie jest ani dla twoich spraw, ani dla twojej chwały, ale dla Spraw i Chwały Tego, który cię posłał. Niech Mój Duch Prawdy zalśni nad tobą, abyś ty z kolei odbijała Mój Obraz,przypominając światu Moje prawdziwe Oblicze, ponieważ wydaje się, że świat zapomniał, jaki jest Mój Prawdziwy Obraz. W bardzo krótkim czasie nauczycie się wszyscy, jak żyć

Prawdziwym Życiem w Bogu

i jak być ze Mną na podobieństwo Przenajświętszej Trójcy, która jest Jednym i tym samym, ponieważ My wszyscy Trzej jesteśmy zgodni.

Moje małe dzieci, nie będę zwlekał. Jestem już na Drodze Mojego Powrotu. Mówię wam o tym, zanim to wszystko nastąpi, ażebyście – kiedy to nadejdzie uwierzyli, że ten Głos, który słyszeliście przez te wszystkie lata, pochodził ode Mnie. Mówię wam o tym, abyście się rozradowali, gdyż Ja także raduję się tym Dniem, w którym głowa szatana zostanie zmiażdżona piętą Mojej Matki.

Słuchajcie Mnie: wyleję Mojego Ducha na to złe pokolenie, ażeby przyciągnąć serca i doprowadzić każdego do pełnej Prawdy i Życia

Doskonałym Życiem we Mnie, waszym Bogu.

Bądźcie jednak odważni, bo przed Moim Dniem przyjdzie jeszcze Ogień. Jednak nie bójcie się i nie smućcie, gdyż bez tego Ognia oblicze tego świata nie może się zmienić... a kiedy On przyjdzie, pokaże światu, jak bardzo był w błędzie. Ukaże mu jego bezbożność, racjonalizm, materializm, egoizm, pychę, chciwość i złośliwość, krótko: wszystkie te wady, które świat wielbi.

Nikt nie może powiedzieć, że nie ujawniłem początku Moich Planów. Nikt nie może powiedzieć, że ukryłem przed wami Moje Plany.

Ja jestem Prawdą.

Prawda będzie zawsze otwierać Swe Serce i ukazywać wam Swoje żarliwe Plany, takie, jakie one są... Prawda będzie wam zawsze dawać możliwość Wyboru wykazania się przed Nią. Gdybym nie mówił do was, gdybym nie otwarł przed wami teraz Niebios, bylibyście usprawiedliwieni. Jednak Ja wołałem do was w dzień i w nocy, bez przerwy. Posłałem wam Moich aniołów, aby do was mówili. Z nicości wydobyłem nędzne dusze i uczyniłem z nich żarliwych apostołów, ażeby szli pukać do waszych drzwi i aby powtarzali wam Słowa, które Ja Sam im dałem. Nie, oni nie mówili od siebie, lecz jedynie powtarzali Wiedzę, którą Ja Sam im dałem. W swojej nędzy, z bosymi nogami, przyszli do was mówić wam o rzeczach, które mają nadejść, nic nie dorzucając ani nie usuwając czegokolwiek z tego, co Ja im dałem. Wszystko, co powiedzieli, pochodziło od Samej Mądrości.

Teraz mówię wam z powagą, że gdy nadejdzie Dzień Oczyszczenia, wielu będzie śmiertelnie przygnębionych, że nie pozwolili Memu Świętemu Duchowi Prawdy wejść do swoich domów[10], lecz w Jego miejsce przyjęli Żmiję, Ohydę spustoszenia i dzielili posiłek, siedząc obok Mojego Wroga. Przyjęli do domu tego, który małpuje Najwyższego. Adorowali Oszusta, który nauczył ich błędnego pojmowania

Mojego Świętego Ducha:

Tego, który daje Życie, Wewnętrzną Moc ich duszy,

Tego, który w nich tchnął działającą duszę i pobudził żywego ducha. Zaprawdę powiadam wam: Mój Ogień spadnie na ten świat szybciej, niż się spodziewacie, aby ci, którzy nie widzą swych grzechów, mogli nagle zobaczyć własne błędy. W Mojej Mocy leży przyśpieszenie tego dnia i w Mojej Mocy leży też skrócenie tej Godziny, bo Godzina ta przyniesie tyle strapienia, że wielu przeklnie dzień swoich narodzin. Będą chcieli, aby doliny się otwarły i pochłonęły ich, aby góry padły na nich i przykryły ich, aby sępy rozszarpały ich szybko. Będą chcieli rozpaść się. Ale nikt nie uniknie tej Godziny.

Ci, którzy kochają Mnie naprawdę, będą cierpieć tylko z tego powodu, że nie uczynili dla Mnie więcej. Oni także będą oczyszczeni; lecz biada tym, którzy odrzucali Mnie i odmawiali rozpoznania Mnie. Ci mają już swojego sędziego: Prawda, która została im dana, stanie się ich sędzią w tym Dniu.

Wiele razy przez Moich rzeczników usłyszeliście, jak Ja mówiłem:

“Dzień Pana jest w zasięgu ręki”

i że Mój Powrót jest bliski. Gdybyście Mnie kochali, bylibyście szczęśliwi dowiadując się, że Mój Święty Duch zstąpi na was z całą Swą siłą i w całej Swej chwale. Gdybyście Mnie kochali, modlilibyście się stale o nawrócenie wszystkich Moich dzieci, które są nieświadome i żyją ciągle pod władzą szatana. Gdyby ktoś Mnie kochał, jak Ja was wszystkich kocham, słuchałby Mnie i pozostałby wierny aż do końca w swojej posłudze.

Moje małe dzieci, gdybyście Mnie miłowały, wypełniłybyście jeszcze większe dzieła od tych, które Ja wypełniałem, gdy byłem na ziemi. Ale nikt nie wypełnił jeszcze niczego większego z powodu jakże słabej wiary, jaką macie we Mnie, i z powodu mniejszej niż kiedykolwiek miłości, którą macie jedni wobec drugich. Nikt nie umiłował Mnie tak, jak Ja was kocham. W Dniu Oczyszczenia zrozumiecie, jak mało uczyniliście, bo ukażę wam w was Moje Święte Oblicze.

Słyszysz te kroki? To są Moje Kroki. Słyszysz już dźwięk Mojego Oddechu? To słodki odgłos Mojego Świętego Ducha wiejącego na waszej pustyni i poprzez wasze wysuszone ugory. Odczułeś Powiew muskający ci twarz? Nie lękaj się. Jak skrzydłami Gołębicy, Mój Święty Duch dotknął cię lekko, wzlatując ponad tobą.

O, przyjdźcie! Przyjdźcie do Mnie, a jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak Ja również wzniosę wasze dusze do Mnie i ożywię was! Jak Ja byłem wyniesiony do Nieba, tak wy również będziecie uniesieni do Mnie, abyście byli żywieni na Mojej Piersi.

O, przyjdźcie do Mnie! Pragnijcie ciągle, bądźcie spragnieni Moich Wiecznych Źródeł, pragnijcie przebywania ze Mną, waszym Bogiem! Bez wahania dam wam pić i przemienię w was Moją Wodę w źródło tryskające na życie wieczne, z Mojego Boku bowiem wypływają strumienie wody żywej, niewyczerpane Źródło.

O, przyjdźcie do Mnie! Pragnijcie wciąż Mojego Chleba, a nie umrzecie! Dziś jak wczoraj stoję i wołam: “Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie niech przyjdzie do Mnie i pije!”[11] Moja wyrozumiałość jest wielka. Chociaż wiem, że jesteście grzesznikami i że pokryliście ziemię niewinną krwią[12], jeśli przyjdziecie do Mnie nawracając się, przebaczę wam winę i zbrodnię. Ja jestem Bezmiarem Łaski. Nie bądźcie przerażeni... nie lękajcie się Mnie. Bójcie się raczej Godziny, jeśli zastanie was nieświadomych i śpiących.

To jest Głos waszego Ojca. To Głos Wzniosłego Źródła Miłości. To Głos Tego, który powiedział pewnego dnia:

“Niechaj się stanie światłość!” i stała się światłość.

Przyjdźcie do Mnie, a będę wam udzielał Mojego Ducha bez ograniczeń. Nie bądźcie jak żołnierze, którzy u stóp Mojego Krzyża podzielili Moje szaty i rzucili o nie losy! Przyjdźcie do Mnie z usposobieniem Jana, przyjdźcie do Mnie z miłości. Przyjdźcie do Mnie, aby Mnie pocieszyć i aby być ze Mną. Zbliża się Godzina, w której świat będzie znajdował się tylko w przygnębieniu i ciemności, w czerni niepokoju i nie zobaczy nic więcej prócz nocy. Oszołomieni będą wołać do Mnie, lecz Ja im nie odpowiem. Nie będę słuchał ich krzyków. W szaleństwie przeklną Moje Objawienie, Mądrość i Prawdę. Cały świat ogarnie przygnębienie na widok

Arki Przymierza, Mojego Prawa.

Wielu upadnie i zostanie wstrząśniętych, złamanych i poruszonych z powodu swojego ducha bezprawia.

Kiedy niebiosa otworzą się jak rozdarta na dwoje zasłona, ukazując im jak odrzucili Moją Chwałę[13] dla bezwartościowej imitacji, upadną tak, jak gwiazdy spadające z nieba. Uświadomią sobie, że Szaleństwo ich zgubiło, a próba wejścia na sam szczyt, aby rywalizować ze Mną, była jedynie szaleństwem!

Gdy przyjdzie ten Dzień, wtedy ukażę światu, jak był zły, jak związał się przyjaźnią z Buntownikiem i z nim raczej rozmawiał, a nie z Najświętszym.

Nadeszła godzina, w której stałość i wiara, modlitwy i ofiary stały się niezbędne, stały się naglącą koniecznością! Moje małe dzieci, ogarnięte teraz smutkiem, wkrótce się rozweselicie.

Chodź, módlmy się:

Ojcze Pełen-Miłosierdzia, wynieś mnie aż do Twojej Piersi.

Pozwól mi pić z Tryskających Zdrojów Życia Wiecznego,

a w ten sposób się dowiem, że cieszę się Twoją Łaską.

O, przyjdź mnie ocalić zanim nadejdzie na mnie Godzina!

Uzdrów mnie, bo zgrzeszyłam przeciw Tobie.

Ojcze, Twoje Wargi są wilgotne od Łaski,

Twoje Serce to gorejące Ognisko Miłości,

Twoje Oczy są Dwoma Płomieniami pochłaniającego Ognia.

O, Ojcze, Twoje Piękno jest samą Doskonałością,

Twój Majestat i Twoja Wspaniałość oślepiają

nawet najbardziej jaśniejących aniołów.

Bogaty w Cnoty i w Łaskę, nie ukrywaj przede mną

Swojego Świętego Oblicza, kiedy nadejdzie Godzina.

Przyjdź namaścić mnie olejkiem miłości.

Boże, wysłuchaj moją modlitwę, usłysz mój błagalny głos!

Muszę wypełnić przyrzeczenia, które Ci złożyłam.

Przedwieczny Ojcze, chociaż muszę iść pod prąd,

ufam, wierzę, wiem, że Twoje Ramię będzie tam,

aby mnie wyprowadzić z tego prądu.

Och! Śpieszno mi kontemplować Twoją Świątynię

i ujrzeć Twoją Chwałę w Arce Przymierza!

Och! Jakże tęskni moja dusza,

by kontemplować Niebieskiego Jeźdźca, noszącego Imię:

Wierny i Prawdomówny, Tego, który wymiecie nieprawość świata,

Tego, który jest Sprawiedliwy.

Och! Przyjdź okryć mnie Swoim Płaszczem,

bo twoja Miłość znana jest ze wspaniałomyślności.

O, Ojcze! Nie odrzucaj mnie, jak na to zasługuję

z powodu moich grzechów, ale pomóż mi,

daj mi mojego Chleba Powszedniego

i zachowaj mnie w bezpiecznym miejscu, z dala od jadu Żmii.

Uczyń mnie dziedzicem Twojego Domu.

Uczyń mnie Twoim dzieckiem Światłości.

Uczyń ze mnie doskonałą kopię Największego Męczennika,

abym uwielbiała Cię zawsze, na wieki. Amen.

Gdy odmówiłam podyktowaną mi modlitwę, Bóg bardzo się wzruszył i pełnym uczucia Głosem powiedział:

– Niebiosa należą do ciebie, Moje dziecko. Żyj dla Mnie, oddychaj dla Mnie, przyznaj Mi pierwsze miejsce, kochaj Mnie, Moje dziecko. Wszystko, co posiadam, należy do ciebie. Dzięki twojej miłości i wierności Mój Dom będzie też twoim domem. Ufaj naprawdę Mnie, twojemu Abba. Podejdź bliżej Mnie i zajmij miejsce w Moim Najświętszym Sercu.

Przypisy :

[10] To znaczy do swoich dusz.

[11] J 7,37.

[12] Jezus dał mi do zrozumienia, że chodzi szczególnie o zabijanie nie narodzonych.

[13] To znaczy Komunię Świętą (aluzja do Dn 8,11-12).

 

----------------------------------------------------------------------------------

Również objawienie Maryi z lat 1973-1997 pod tytułem "Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej" przez Proroka Ks. Stefano Gobbiego mówi o Ostrzeżeniu jako o Sądzie w Pomniejszeniu, Miłosiernej Karze, Wielkim Odrodzeniu... :

Heede (Niemcy), 22.05.1988, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

383 Zstąpi Duch Święty

a Synowie najmilsi, zgromadźcie się we wszystkich częściach świata, aby przeżyć ten dzień w Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca. To dzień przypominający zstąpienie Ducha Świętego na Apostołów, zjednoczonych na modlitwie ze Mną w Wieczerniku w Jerozolimie. W dniu Zielonych Świąt Roku Maryjnego Mnie poświęconego zapraszam was do zjednoczenia waszej modlitwy z modlitwą Niebieskiej Mamy dla otrzymania wielkiego daru drugiej Pięćdziesiątnicy. Nadszedł czas drugiego Zesłania Ducha Świętego.

Przyjdzie Duch Święty – jak niebiańska rosa łaski i ognia – i odnowi cały świat. Pod Jego działaniem miłości nie do odparcia Kościół otworzy się na życie nowej epoki swej największej świętości i rozbłyśnie tak mocnym światłem, że przyciągnie do siebie wszystkie narody ziemi.

Przyjdzie Duch Święty, by wypełniła się wola Ojca Niebieskiego i stworzony wszechświat odzwierciedlił na nowo Jego wielką chwałę.

Przyjdzie Duch Święty, aby wprowadzić chwalebne królowanie Chrystusa. Będzie to królowanie łaski, świętości, miłości, sprawiedliwości i pokoju. Swą Boską Miłością otworzy drzwi serc i oświeci wszystkie sumienia. Każdy człowiek zobaczy sam siebie w płonącym ogniu Jego Boskiej Prawdy. Będzie to jakby sąd w pomniejszeniu. Potem Jezus rozszerzy Swe chwalebne królowanie na świecie.

Duch Święty przyjdzie przez tryumf Mojego Niepokalanego Serca. Dlatego właśnie proszę dziś was wszystkich, byście weszli do Wieczernika Mojego Serca. Dzięki temu będziecie przygotowani na przyjęcie daru Ducha Świętego. On was przemieni i uczyni narzędziami, za pomocą których Jezus ustanowi Swe królestwo.


Mediolan, 2.10.1992, Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów

478 Zapowiedź trzech Aniołów

a Moi umiłowani i Mnie poświęceni synowie, dziś są blisko was Aniołowie Światłości Mego Niepokalanego Serca. To ich święto. Czcijcie ich i wzywajcie, postępujcie za nimi, żyjcie zawsze z nimi. Ojciec Niebieski dał ich wam jako stróżów i opiekunów.

b Obecnie jest ich czas. W tym ostatecznym okresie oczyszczenia i wielkiego ucisku szczególnie i mocno ujawniają się Aniołowie Pana.

c Weszliście w najboleśniejszą i najtrudniejszą fazę walki pomiędzy duchami dobra i duchami zła, pomiędzy Aniołami i demonami. To straszna walka, tocząca się wokół was i ponad wami. Wy, biedne ziemskie stworzenia, jesteście w nią wciągnięte i dlatego odczuwacie szczególnie silnie zasadzki, zastawiane na was przez złe duchy, które pragną sprowadzić was na drogi grzechu i zła. W tych czasach działanie Aniołów Stróżów musi więc stać się jeszcze silniejsze i stałe. Módlcie się często, słuchajcie ich z uległością, idźcie za nimi w każdym momencie.

d Oddawanie czci i chwały Aniołom Pańskim powinno się rozszerzać w Kościele i stawać bardziej uroczyste. Oni mają zapowiedzieć wasze bliskie wyzwolenie. To ich zadanie. Czekajcie z ufnością na zapowiedź trzech Aniołów, przyjmijcie ją z radością i idźcie za nią z miłością.

e – Wasze wyzwolenie zbiegnie się z końcem nieprawości, z zupełnym wyzwoleniem całego stworzenia z niewoli grzechu i zła.

f To, co nadejdzie, będzie nadzwyczajne. Nic podobnego nie zdarzyło się od początku świata. Będzie to jakby sąd w pomniejszeniu i każdy zobaczy – w Świetle samego Boga – swe własne życie oraz wszystkie swoje czyny.

Pierwszy Anioł ma za zadanie ogłosić wszystkim:

«Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód!»

– Wasze wyzwolenie zbiegnie się z upadkiem szatana i wszystkich duchów diabelskich. Wszystkie demony i duchy potępionych – które rozproszyły się w tych latach po wszystkich stronach świata na upadek i potępienie dusz – zostaną zepchnięte do piekła, skąd wyszły. Nie będą już mogły szkodzić. Cała władza szatana zostanie zniszczona.

Drugi Anioł ma za zadanie ogłosić:

«Upadł, upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody!»

– Wasze wyzwolenie zbiegnie się przede wszystkim z nagrodą udzieloną tym wszystkim, którzy w wielkiej próbie pozostali wierni. Zbiegnie się ono także z wielką karą dla tych, którzy pozwolili się pociągnąć przez grzech i zło, przez niewierność i bezbożność, przez pieniądz i przyjemności, przez egoizm i nieczystość.

Trzeci Anioł ma zapowiedzieć wielką karę:

«Jeśli kto wielbi Bestię i obraz jej i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nie rozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia.»

l W końcowym okresie wielkiego ucisku – zapowiedzianego jako koniec nieprawości, upadek szatana i kara na bezbożnych – zostanie wystawiona na ciężką próbę wytrwałość tych, którzy należą do Pana, wypełniają przykazania Boże i pozostają wierni Jezusowi.

m Dlatego właśnie zapraszam was dziś do pozostawania w szczególnym zjednoczeniu z waszymi Aniołami Stróżami poprzez modlitwę, nasłuchiwanie ich głosów oraz przez uległe przyjmowanie ich misji. Polega ona na bezpiecznym prowadzeniu was po drodze dobra i świętości.

W tych czasach szatan z wściekłością panuje całą swą mroczną mocą, dlatego Aniołom Światłości Mego Niepokalanego Serca przypadło prowadzenie was po drodze wytrwałości i wierności Jezusowi, zachowywania przykazań Bożych i praktykowania wszystkich cnót.

n Z radością Mamy – pocieszonej przez was i coraz bardziej otaczanej chwałą – błogosławię was, zjednoczonych dziś z waszymi Aniołami Stróżami.

-------------------------------------------------------------------------

W najnowszym objawieniu (1991-201?) Maryja wyjaśnia nam Ostrzeżenie przez proroka Adama Człowieka, nazywając je "Godziną Damaszku", "Miłosierną Interwencją Boga" lub "Aktem Miłosierdzia":

14 września 2012r:

MATKA BOŻA: «Pisz Człowiecze. Dzisiaj w tajemnicy Krzyża i jego zwycięstwa przychodzę do was, Moje kochane dzieci, aby przygotować was na „godzinę Damaszku”, o której wam wcześniej wspominałam [1].
       Nie lękajcie się, lecz zawierzcie wszystko miłosiernej miłości Mojego Boskiego Syna. Bóg nie pozostawia was samych, lecz nieustannie wspiera swoją obecnością. Jego Boskie tchnienie podtrzymuje całe stworzenie. I chociaż dzisiejsze pokolenie jest o wiele gorsze niż za czasów Noego, jak również Sodomy i Gomory [2], to Bóg – przez wzgląd na swojego Jednorodzonego Syna, przez wstawiennictwo Moje i niezliczonej ilości Świętych – pragnie okazać swoje miłosierne spojrzenie przez Rany swojego Syna [3].
       Szatan wprowadził w całe stworzenie kłamstwo, które sprowadziło ciemność pośród naszych dzieci. W obecnej sytuacji, kiedy siły ciemności opanowały umysły i serca, [tylko] Boża ingerencja może wyprowadzić was z mocy zła. Wasze ludzkie wysiłki, opierające się na egoistycznym sposobie myślenia, nie są i nie będą skuteczne. Nie wszystko jest jednak stracone.
       Jak w betlejemską noc światło rozproszyło ciemności, a Aniołowie zwiastowali pokój ludziom Bożego upodobania, tak też [teraz] Bóg rozproszy ciemności. Podobnie jak na Górze Tabor ukazała się Chwała Mojego Boskiego Syna w ogromnej światłości, tak też ukaże się ona już niebawem, aby wszyscy mieszkańcy ziemi mogli poznać Prawdę, którą jest Mój Boski Syn. Tym razem jednak światłość będzie tak potężna jak ta, której doświadczył Paweł przed Damaszkiem – powaliła go ona na ziemię [4].
       Podobnie stanie się wkrótce. Będzie to wydarzenie, którego doświadczą mieszkańcy ziemi jako
miłosiernej interwencji Boga, aby każdy mógł poznać JEDYNĄ PRAWDĘ [5]. Paweł, przyjmując łaskę, która rzuciła go na kolana przed Majestatem Mojego Syna, odmienił swoje życie. Zatem fakt objawienia Prawdy będzie dla was podobnym przeżyciem, po którym nikt nie będzie zaprzeczał, że nie poznał Prawdy.
       Wasze osobiste doświadczenie Chwały Mojego Boskiego Syna będzie wydarzeniem nagłym, które przeżyjecie w sposób przede wszystkim duchowy, ale także fizyczny. Dla jednych będzie to radość, jak dla uczniów i niewiast w poranek wielkanocny – ich serca przepełniła radość, [wyrażona słowami]: „Widzieliśmy Pana”. Dla innych będzie to przerażenie z powodu ich występków. Ujrzycie Mojego Syna w Jego światłości i całej pełni Prawdy. Ta łaska „widzenia” będzie dla wszystkich momentem poznania Prawdy o Bogu i o was samych.
       To doświadczenie będzie różne dla poszczególnych dusz, Moje kochane ziemskie dzieci, gdyż Bóg spogląda na każdego z was indywidualnie, bo zna każdego z was najlepiej. Jedni ujrzą Chwałę Zmartwychwstałego jako sprawiedliwego Sędziego, inni jako Króla pełnego majestatu, jeszcze inni jako Pasterza, albo też Syna Człowieczego, Emmanuela, Baranka Bożego, Chleb Życia – każdy według swojego stanu i obecnej świadomości.
       Ci, którzy nie znają teraz jeszcze Mojego Boskiego Syna, albo świadomie działają przeciw dobru i występują przeciwko Mojemu Synowi, doświadczą „wizji piekła”[jak w Fatimie?], a zatem poznają stan dobrowolnego i wiecznego odrzucenia Boga [6], a jednocześnie zrozumieją, że wszyscy ludzie przeznaczeni są do zbawienia. Otrzymają świadomość, że Jezus jest Bramą i Miłością, i że wszystko ma w Nim swoje istnienie. ON jest ostatecznym celem ludzkości.
       Także Kościół na nowo zrozumie znaczenie słów: „Oto czynię wszystko nowe”, gdyż Ewangelia będzie się szerzyć po wszystkie krańce ziemi.
       Wasze bezpośrednie i osobiste spotkanie z Panem będzie aktem łaski i miłosierdzia, lecz jeszcze nie ostatecznego nawrócenia całej ludzkości i sądu nad nią. Mój Boski Syn okaże każdemu bez wyjątku swoje miłosierdzie, objawi nieskończoną miłość, a każdy mieszkaniec ziemi w obliczu tej Miłości osądzi się sam. Moje dzieci, jeśli jest to akt łaski, to znaczy, że musicie z nią współpracować. Będziecie musieli jeszcze złożyć świadectwo waszego nawrócenia, które wymaga wytrwałości.
       Mówię wam o tym, Moje kochane dzieci, aby was przygotować w Moim Niepokalanym Sercu na to wydarzenie. Diabeł poniesie porażkę, ale nie podda się, chcąc omamić ludy i narody. Będzie próbował wprowadzić obraz bestii i przekonać do oddawania jemu pokłonu aż do kulminacyjnego [momentu] ujawnienia się antychrysta [7].
       To, że ludzkość otrzyma ten znak Miłości, nie będzie jeszcze, drogie dzieci, równoznaczne z tym, że z niej w pełni skorzysta, gdyż nadal będzie postępować według prawa wolności, której nie chce naruszyć Mój Boski Syn. Dlatego objawienie Prawdy oraz Chwały Mojego Boskiego Syna będzie
aktem miłosierdzia, potwierdzającym wezwanie do nawrócenia. Prawda o grzechu i poznanie jego skutków jest działaniem Ducha Świętego, który nieustannie przypomina o wezwaniu do doskonałości. Do przeżywania pełnej szczęśliwości i życia w Bogu potrzebna jest pełna przemiana stworzenia. Niektórzy próbują wam wmówić, że piekło zaprzecza wielkiemu Miłosierdziu Bożemu – nie wierzcie, bo to oznaczałoby, że Bóg miałby tolerować wasze zło. Wybacza, lecz żąda skruchy i wynagrodzenia.
       Tutaj objawia się także Moja rola, Moje kochane dzieci! Przychodzę do was i wzywam was do pokuty, do autentycznego nawrócenia, abyście wsłuchiwali się w Mój matczyny głos. Nawrócenie jest odpowiedzią na miłosierną miłość Boga. Ta odpowiedź to skruszone serce, to [korzystanie] z daru prawdziwej bojaźni Bożej, który prowadzi do mądrości. Moje posłannictwo polega także na tym, by zgromadzić Moje dzieci w Moim Niepokalanym Sercu i pod Moim płaszczem powołać prawdziwych apostołów tych czasów – czasów nowej ewangelizacji.
       Moje kochane dzieci! Z miłością i wdzięcznością rozważcie Moje dzisiejsze słowa. Rozważcie je, a nie tylko przeczytajcie. Wezwanie do duchowej przemiany skierowane jest do wszystkich: do małych i wielkich, biednych i bogatych.
       Musicie być czujni, gdyż jest teraz wielu zwodzicieli, którzy na pozór mówią to samo, a jednak bardzo zwodniczo. Odnalezienie Prawdy wiąże się z autentycznym i rzeczywistym nawróceniem, a wszystko inne, jak uzdrowienie oraz duchowość, będą jego prawdziwymi owocami. Zwodzenie szatana polega też na tym, Moje dzieci, że on dobrze wie o przygotowanym planie Bożej Opatrzności i chce napełnić wasze serca strachem i niepewnością. Sam mówi o tym wydarzeniu jako o przestrodze, ale odwraca waszą uwagę od nawrócenia, a prowokuje do szukania sensacji i dbałości o to, co materialne.
       Moje dziecko i Moje kochane dzieci, cóż mogę wam więcej powiedzieć, jak tylko powtórzyć słowa Mojego Boskiego Syna: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Nie myślcie o nikim źle i nikomu nie życzcie piekła. Naśladujcie Mojego Boskiego Syna, który przyszedł na ziemię, aby przynieść zbawienie, a nie potępienie.
       Kocham was i błogosławię was z Mojego Niepokalanego Serca: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego».
 
––––––––––––––––––––––––
[1] Zob. orędzie z 8 września b.r., w którym znajdujemy zapowiedź opisu tego wydarzenia, jednak bez nazwania go (jakże precyzyjnie!) „godziną Damaszku” (przypisy – ks. Adam Skwarczyński).
[2] W poprzednich orędziach Matka Boża stawiała „diagnozę” moralnego upadku ludzkości, jednak nie użyła aż tak drastycznego porównania! Dalej ją uzupełnia: „Siły ciemności opanowały umysły i serca”.
[3] Gdyby kierował się sprawiedliwością, spotkałby ziemię potop wody i ognia.
[4] Źródłem tej światłości, podobnie jak w wymienionych trzech miejscach objawienia, będzie z pewnością osoba Chrystusa. Trzecie z nich – okolicę Damaszku – Maryja przywołuje w tym orędziu aż dwukrotnie jako najbardziej odpowiadające charakterowi zapowiadanego zdarzenia. Właśnie ono doprowadziło Szawła do przemiany życia, której i od nas oczekuje miłosierny Bóg. Szatan – jak dalej o tym mowa – przeciwnie: przez swoich „proroków” zapowiada to wydarzenie, ale chce różnymi sposobami odciągnąć ludzi od nawrócenia. Zwróćmy uwagę na to, jak ono jest istotne, skoro we względnie niedługim tekście Maryja aż 8 razy użyła słowa „nawrócenie”. Do niego trzeba dodać określenia bliskoznaczne: pokuta, wyprowadzenie z mocy zła, odmiana życia, pełna (duchowa) przemiana (użyte dwa razy), skrucha (dwa razy), połączona z wynagrodzeniem, co daje łącznie aż 15 wezwań, do nas skierowanych!
[5] Słowo PRAWDA zostało w tekście użyte aż 9 razy! Chodzi o jej pełne poznanie, zarówno w odniesieniu do przychodzącego Chrystusa, jak i do kolei życia oraz stanu duszy każdego człowieka.
[6] Czy wszyscy ją przeżyją? Czy znajdą dosyć odwagi i ufności, by zwrócić się do Boga z błaganiem o miłosierdzie?
[7] Bolesna to dla nas zapowiedź! Nawet tak wielkie Boże światło nie doprowadzi wszystkich do pełnego nawrócenia, lecz wprost przeciwnie: pozwoli szatanowi prowadzić swoje dzieło w świecie do końca… Z tego wynika, że prawdziwie nawróceni będą musieli zmobilizować się do najbardziej zaciętej i ofiarnej walki o dusze chwiejnych i błądzących, jak też w obronie Kościoła.

Patrz też orędzia o Krzyżu na Niebie z datami:

1) 15.08.2012r

2) 12.09.2012r

--------------------------------------------------------------------------

Jak wynika z objawień, wydarzenie to może być dla wielu dusz bolesne lub radosne, jednak Maryja nas podtrzyma w tym dniu jeżeli się jej powierzymy.

Maryja mówi przez ks. Gobbiego w orędziu 383: "Duch Święty przyjdzie przez tryumf Mojego Niepokalanego Serca. Dlatego właśnie proszę dziś was wszystkich, byście weszli do Wieczernika Mojego Serca. Dzięki temu będziecie przygotowani na przyjęcie daru Ducha Świętego. On was przemieni i uczyni narzędziami, za pomocą których Jezus ustanowi Swe królestwo. 521: Możecie wejść do niego przez akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Proszę, by to poświęcenie się – o które nalegam z pełną niepokoju uporczywością – zostało dokonane przez Biskupów, Kapłanów, osoby zakonne i wiernych. Niech dokonają go wszyscy, aby został skrócony czas wielkiej próby, który właśnie nadszedł.

Podsumowując:

Ostrzeżenie jest aktem miłosierdzia dla oczyszczenia świata ze zła które zaszło już za daleko, to zło, które nagromadziło się w naszych duszach przez grzech. Bóg nie może patrzeć już na taki świat, musi przyjść oczyszczenie-ostrzeżenie. Szczególnie ciężko będzie tym, którzy nie będą wtedy w stanie Łaski Uświęcającej, bez Sakramentu Spowiedzi i Eucharystii, to da nam moc abyśmy ustali, przetrwali w zetknięciu się z prawdą o nas samych w Świetle Boga. Kto kocha Boga z całego serca i poświęca się często Jego Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi ten może się czuć bezpiecznie w duchowym wieczerniku Dwóch Serc zjednoczonych w Miłości. Nasze wspólne modlitwy dodadzą nam siły, szczególnie Modlitwa Różańcowa z Maryją, Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz modlitwy podyktowane przez Jezusa z orędzi „Prawdziwe Życie w Bogu”.

-szukam-


Nowy meczet w Warszawie jeszcze w tym roku.
  Budowa ma się zakończyć przed ramadanem -

  Panie Boze mój ratuj!...

Z darem modlitwy

-szukam- 

Radykalny ISLAM rosnącym zagrożeniem dla świata...

Były premier W. Brytanii Tony Blair zaapelował do Zachodu o odłożenie na bok sporów z Rosją i Chinami

i skoncentrowanie się na zagrożeniu płynącym ze strony radykalnego islamu.

Powiedział, że świat powinien się zjednoczyć w walce z ekstremistami.

Podkreślił, że państwa zachodnie muszą "podnieść kwestię religijnych ekstremistów do

rangi najważniejszych problemów". Jego zdaniem, aby walczyć z radykalnym islamem

Zachód musi współpracować z innymi państwami, "w szczególności z Rosją i Chinami".

Dlatego najsilniejsze kraje świata powinny zaniechać wzajemnych konfliktów

i muszą skierować uwagę na problem "rozlewającego się po świecie" radykalnego islamu.

Zwrócił uwagę, że wiele rządów trwoni fundusze na ochronę swych państw,

jednocześnie tworząc u siebie warunki dla rozwoju radykalnych grup muzułmańskich. Taka sytuacja, zdaniem byłego premiera, jest "absurdalna".

Blair jednocześnie skrytykował Zachód za politykę wobec konfliktu w Syrii.

Jego zdaniem cena za brak interwencji w tym kraju będzie "bardzo wysoka".

Blair pełni funkcję międzynarodowego wysłannika na Bliski Wschód
tzw. kwartetu bliskowschodniego (ONZ, UE, Rosja, USA)
i zajmuje się procesem pokojowym w tym regionie.


STRASZNE!...

Coraz więcej młodych mężczyzn, mieszkańców Wielkiej Brytanii, Norwegii, Niemiec i Australii, wstępuje do islamistów, którzy z części Syrii i Iraku stworzyli już swoje państwo, kalifat. Jednych przyciąga do islamskich terrorystów chęć przeżycia przygody, inni są znużeni światem Zachodu.   Bojownicy z Zachodu odgrywają coraz aktywniejszą rolę w okrucieństwach dokonywanych w imię dżihadu.


-szukam-

Dlaczego Kongres?
 
Celem Kongresu jest ukazanie prawdy o Chrystusowym Krolowaniu przekazanej w nauczaniu Kosciola.
 
Kongres ma pomóc wszystkim Katolikom, ludziom dobrej woli, zrozumieć potrzebę budowania Królestwa Chrystusowego na ziemii, jako zadanie Katolików w drodze do wiecznego Zbawienia.
 
Kongres ma ukazać prawdę, że Prawo Chrystusa powinno być podstawą wszelkiego prawa, oraz być drogowskazem dla wszystkich instytucji spoleczno-politycznych.
Prawda Chrystusowa powinna byc fundamentem wszelkiego nauczania tak, aby Chrystusowe dzieło Zbawcze uznane bylo za jedyną drogę wiodacą do życia wiecznego.
 
Kongres ukazuje wszystkie węzłowe wątki katolickie pomagajace zrozumiec prawdę o Królowaniu Chrystusa.
 
Kongres poprzez przekazywanie Prawdy o Spolecznym panowaniu Chrystusa Kola, pragnie ukazać drogi do Intronizacji, czyli uznania przez rodziny, społeczeństwa i narody Jego Krolowania.
 
W Kongresie biorą udział wybitni Polscy kapłani, teologowie i wybitni Polscy naukowcy.
 
Każdego z nas Pan Bóg powołuje do brania udzialu w rozszerzaniu Jego Królestwa na ziemii. Jest to szczególnie istotne w dzisiejszych czasach totalnej detronizacji Chrystusa.