2014-06-Czerwiec

2014-06-czerwiec

Zapraszamy również do przejścia za pośrednictwem odnośników poniżej.
Przeniesieni zostaniecie do poprzednich miesięcy – gdzie słowa KRÓLA są wciąż aktualne.

Warto odświeżyć pamięć : )

Zapraszamy :

Kwiecień 2013 – CLICK

Maj   2013 – CLICK

Czerwiec  2013 - CLICK

Ofiarować Panu Bogu to, co najlepsze – najdoskonalsze !

 

 

 Ks. Jacek Bałemba SDB

 

„Albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu

wielkie będzie imię moje między narodami,

a na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany

imieniu memu i ofiara czysta”

(Ml 1, 11)

 

 

O kwestiach świętych wypada wypowiadać się z szacunkiem, powagą i odpowiedzialnością – prawdziwie i stosownie. Nie wypada czynić z nich przedmiotu obrzucania się subiektywnie wyselekcjonowanymi argumentami oraz okazji do „głupich i niedouczonych dociekań” (2 Tm 2, 23).

 

Msza Święta. Serce wiary katolickiej. Pomijamy w niniejszej skromnej refleksji istotny i ważny aspekt hierarchiczny (który tylko wspomnimy) i prawno-kanoniczny. Uwzględniamy natomiast kwestię stosowności opartej na obiektywnym stanie rzeczy. Uwzględniamy kwestię stosowności opartej na rozumnym rozpoznaniu obiektywnego stanu rzeczy.

 

Człowiek o używalności rozumu nie będzie zaprzeczał, że jeżeli mamy do ofiarowania Panu Bogu dwie rzeczy – jedną doskonalszą a drugą mniej doskonałą – to wybór jest oczywisty, narzucający się sam przez się: ofiarujemy Panu Bogu to, co doskonalsze. Ten wybór jest uzasadniony doskonałością i świętością Pana Boga oraz obiektywnym rozpoznaniem wartości rzeczy, którą ofiarujemy.

Krótko – oczywisty jest postulat: ofiarować Panu Bogu to, co lepsze. Ofiarować Panu Bogu to, co najlepsze – najdoskonalsze!

 

Mamy do dyspozycji Tradycyjną Mszę Świętą rzymską (czyli klasyczny ryt rzymski – KRR), zwaną popularnie Mszą Świętą trydencką oraz Novus Ordo Missae (NOM) czyli Mszę Pawła VI.

 

Żaden rzymski katolik o używalności rozumu i posiadający sensus catholicus (zmysł katolicki) nie będzie miał cienia wątpliwości co do doskonałości klasycznego rytu rzymskiego. Jest to ryt doskonale oddający katolickie – czyli prawdziwe (!) – rozumienie Mszy Świętej jako Ofiary uobecniającej Chrystusową Ofiarę Krzyża. Doskonałość tego rytu odkrywamy, biorąc pod uwagę m.in. aspekt teologiczny, teocentryczny, trynitarny, hierarchiczny, sakralny, duchowy, mistagogiczny, teleologiczny, merytoryczny, formalny, werbalny, lingwistyczny, strukturalny, ceremonialny, estetyczny, artystyczny, topograficzny, architektoniczny.

Głęboko zakorzenioną w Tradycji doskonałość i katolickość klasycznego rytu rzymskiego odnajdujemy m.in. w doktrynie Soboru Trydenckiego, w bulli Quo primum tempore św. Piusa V oraz w Krótkiej analizie krytycznej Novus Ordo Missae kard. Ottaviani i kard. Bacci.

Wywód logiczny. Oczywisty jest postulat: ofiarować Panu Bogu to, co lepsze. Ofiarować Panu Bogu to, co najlepsze – najdoskonalsze!

I oczywista jest – jak wynika ze wzmiankowanych powyżej, wybornie katolickich, rzeczowych analiz – konkluzja, że Tradycyjna Msza Święta w klasycznym rycie rzymskim (tzw. trydencka) jest doskonalsza niż Novus Ordo Missae.

Ergo: Żaden rzymski katolik o używalności rozumu i posiadający sensus catholicus (zmysł katolicki) nie będzie miał cienia wątpliwości co do wyboru pomiędzy Tradycyjną Mszą Świętą w klasycznym rycie rzymskim a nową Mszą (Novus Ordo Missae).

 

To są kwestie stricte obiektywne – bazujące na rozumnym odczytaniu obiektywnego stanu rzeczy. Nie jest to kwestia subiektywnych argumentacji, interpretacji i innych racji. Nie jest to kwestia upodobań, gustów, sądów, osądów, przesądów, przyzwyczajeń, przywiązań, sentymentów, resentymentów, specyficznej wrażliwości, mody czy szczególnej predylekcji ku szacownym archiwaliom bądź upodobaniu w nowości i zmianie. Nie jest to także kwestia statystyki i socjologicznie ujętego kryterium większościowego bądź mniejszościowego.

 

Skoro Tradycyjna Msza Święta w klasycznym rycie rzymskim jest doskonalsza od nowej Mszy (Novus Ordo Missae), to jaki argument rozumu lub wiary można przedłożyć sobie samemu i innym, i Kościołowi, aby uzasadnić jej marginalizację i odsyłanie jej do rezerwatów?

Skoro nowa Msza (Novus Ordo Missae) jest mniej doskonała od Tradycyjnej Mszy Świętej w klasycznym rycie rzymskim, to jaki argument rozumu lub wiary można przedłożyć sobie i innym, i Kościołowi, aby uzasadnić jej uprzywilejowanie bądź wyłączność?

 

Hierarcha i salezjanin wielce zasłużony dla obrony Tradycji, kardynał Alfons Maria Stickler SDB, w wygłoszonym w 1995 roku w Nowym Jorku referacie Teologiczna atrakcyjność Mszy Trydenckiej zawarł taką oto konkluzję:

Podsumowując nasze rozważania, możemy powiedzieć, że teologiczna atrakcyjność Mszy trydenckiej pozostaje w związku z teologiczną niepoprawnością Mszy posoborowej. Z tego powodu katolik przywiązany do tradycji teologicznej powinien w dalszym ciągu – w duchu posłuszeństwa prawowitym przełożonym – wyrażać uprawnione pragnienie i duchową preferencję dla Mszy trydenckiej”.

Tak naucza biskup rzymskokatolicki – w wierności Tradycji. Stosowne jednak byłoby skromne dopowiedzenie: katolik z istoty swej jest miłośnikiem Tradycji.

Jakaż to prosta nauka, rozbłyskująca oczywistością, prostotą i szlachetnością katolickiej głębi zrozumienia i wiary. Skarby katolicyzmu!

Sapienti sat.

 

Dobrze czynią duchowni katoliccy, którzy celebrują Tradycyjną Mszę Świętą w klasycznym rycie rzymskim (tzw. trydencką) i dokładają starań, aby była ona zwyczajną codziennością Kościoła.

Dobrze czynią świeccy katolicy, którzy dokładają starań – przez wytrwałą modlitwę i zapobiegliwe działania – aby przybywało miejsc, w których celebrowana będzie Tradycyjna Msza Święta w klasycznym rycie rzymskim (tzw. trydencka) oraz aby przybywało biskupów i kapłanów, którzy tę Mszę Świętą celebrować będą.

Kwestie do pilnego podjęcia. Wyraz elementarnego, wybornie katolickiego postulatu: ofiarować Panu Bogu to, co najlepsze – najdoskonalsze!

 

Ks. Jacek Bałemba SDB

 

 

za:http://sacerdoshyacinthus.files.wordpress.com/2014/06/ofiarowac487-panu-bogu-to-co-lepsze-najdoskonalsze.pdf

 

-szukam-

Rekolekcje Intronizacyjne NSPJ - Rumia

Dziś też rozpoczęliśmy parafialne Rekolekcje Intronizacyjne Najśw. Serca Pana Jezusa. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej o. rekolekcjonistę Andrzeja Zająca redemptorystę, który przeprowadzi nas przez ten CZAS ŁASKI.

http://www.rumia.esalezjanie.pl/ogloszenia.htm

-szukam-

Szpitale obcinają ręce i nogi. To łatwe i opłacalne

UWAGA - NIE POZWULCIE OBCINAĆ SOBIE RĄK, BO JAK BĘDZIECIE SIĘ MODLIĆ W CZYŚĆU? I NÓG, BO JAK STANIECIE PRZED PANEM BOGIEM?​

--------------------------------​

Szpitale obcinają ręce i nogi. To łatwe i opłacalne

Jak wynika z danych NFZ w polskich szpitalach dokonuje się amputacji kończyn co kilkadziesiąt minut. Polska jest krajem. w którym wykonuje się najwięcej tego typu operacji spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Zachęca do tego system. NFZ zapłaciło w zeszłym roku za 13 tys. 227 amputacji. Ale, jak można przypuszczać, część pacjentów pokryła koszty obcięcia kończyn z własnej kieszenie. Amuptacji najczęściej wykonuje się na cukrzykach z tzw. stopą cukrzycową i niedokrwieniem wywołanym miażdżycą.

Szpitale obcinają kończyny, bo to zabieg stosunkowo prosty i opłacalny. Może go wykonać poczatkujący lekarz, a jego koszt to 6 tys. zł. Do tego dochodzi hospitalizacja i długa rehabilitacja czyli czysty zysk dla wielu placówek. Szpitale nie troszczą się oczywiście o to, że co piąty pacjent z uciętą kończyną umiera w ciągu roku, zaś pozostali zwykle wymagają świadczeń takich jak renta. Nic dziwnego, utrzymaniem chorego zajmuje się przecież ZUS.

Co ciekawe, tylko na Bliskim Wschodzie dokonuje się więcej amputacji niż w Polsce. W naszym kraju nogi lub ręce obcina się średnio w 8 zabiegach na 100 tys. mieszkańców. Dla porównania satystyka w Hiszpanii wynosi odpowiednio 1 na 100 tys.


Read more: http://www.pch24.pl/szpitale-obcinaja-rece-i-nogi--to-latwe-i-oplacalne,23888,i.html#ixzz367Lq3x2U

-szukam-

Katoliccy księża udzielają gejom „ślubów”!

PYCHA LUDZKA, NAWET DUCHOWNYCH OSÓB NIE MA GRANIC.
CZY PYTALI SIĘ SWEGO PANA BOGA, W KTÓREGO IMIENIU WYSTEPUJĄ, CZY ON NA TO IM ZEZWALA?  PRZECIEŻ PAN BÓG JEST NASZYM PRZYJACIELEM I CHCE NAM POMAGAĆ PODEJMOWAĆ DECYZJĘ A NIE WYKONYWAĆ NASZE POLECENIA. PAN BÓG NAJPIERW PRZEMAWIA DO SWOCH APOSTOŁÓW, ALE ONI  PRZEWAŻNIE NIE CHCĄ GO SŁUCHAĆ, BO "WIEDZĄ LEPIEJ" I DLATEGO PRZYCHODZI DO ŚWIECKICH A POTEM CI DUCHOWNI NAWOŁUJĄ: "NIE WIERZCIE W OBJAWIENIA PRYWATNE", BO IM SZKODZĄ, GDYŻ PAN BÓG MÓWI PRAWDĘ I TYLKO PRAWDĘ, KTÓRA NIE JEST WYGODNA DLA TYCH, KTÓRZY NIE CHCĄ PRAWDY ZNAĆ MK.​

Katoliccy księża udzielają gejom „ślubów”!
Wielu francuskich duchownych po kryjomu udziela kościelnego "ślubu" osobom, które z różnych
​ ​
przyczyn nie mogą go zawrzeć. Chodzi tu zarówno o rozwodników, jak i o pary homoseksualne.

 ​
Część francuskich księży przyznało, że udzieliło „ślubu” rozwodnikom w nowych związkach, a nawet… parom homoseksualnym. Wynika tak z ankiety przeprowadzonej przez Katolicką Konferencję Francuskojęzycznych Ochrzczonych.

Okazuje się, że aż 75 księży i diakonów wyjawiło, że w swojej praktyce duszpasterskiej zdarzyło im się udzielić „ślubu” tylko podług własnego rozeznania, z pogwałceniem praw Kościoła. W dziewięciu przypadkach udzielono „ślubu” parom homoseksualnym; reszta przewinień dotyczy rozwodników w nowych związkach. Część z duchownych tłumaczy się, że udzielała jedynie „błogosławieństw” a nie sakramentu, w związku z czym nie widzi problemu. Udzielanie błogosławieństwa parom, które z różnych przyczyn nie mogą wziąć ślubu, to praktyka częsta na przykład we wspólnocie anglikańskiej, gdzie „błogosławi się” po kryjomu parom homoseksualnym.

Tymczasem badani w ankiecie katoliccy księża mają nadzieję, że praktyka, której się dopuścili, zostanie już niebawem przyjęta przez Kościół za dozwoloną. Z wielką nadzieją czekają na październikowy synod poświęcony rodzinie. Jednak, jak zapowiedziano już w Watykanie poprzez publikację dokumentu „Instrumentum laboris”, żadnej zmiany doktryny nie będzie. Francuscy księża, którzy złamali kościelne prawo już niebawem bardzo się zdziwią.

pac/katholisches.info

za:http://www.fronda.pl/a/katoliccy-ksieza-udzielaja-gejom-slubow,38979.html

-szukam-

Trzeba wzmóc modlitwę za Rosję!

Aktualizacja: 2014-06-29 3:32 pm

Do przebudzenia duchowego całego narodu ukraińskiego jeszcze daleko, ale jeśli patrzeć na dynamikę wzrostu Kościoła katolickiego, to można mówić o znacznym rozwoju – mówi dla portalu PCh24.pl o. Oleg Kondratiuk OCD, wikariusz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Berdyczowie na Ukrainie.

Jak kształtowało się powołanie Ojca do życia zakonnego? Dlaczego wybór padł na zakon karmelitów bosych?

Moje powołanie zaczęło kształtować się w roku 1988, kiedy mając 20 lat zadałem sobie pytanie: „Jaki jest sens mego życia?”. Do tej pory wiedziałem, iż mam skończyć uniwersytet, założyć rodzinę, pracować jak wszyscy ludzie. Natomiast kiedy poważniej zastanowiłem się nad sensem życia zrozumiałem, że odpowiedzi nie mam, mimo że z dzieciństwa chodziłem do Kościoła. Odpowiedź dał mi Jezus poprzez Pismo Święte i konkretnych ludzi. Na czwartym roku studiów spotkałem karmelitę bosego, o. Serafina Tyszko, który ukazał mi piękno życia zakonnego. Tak zaczęła się moja przygoda z Karmelem, którą kontynuuję do dziś.

W Kościele katolickim obchodzone jest dzisiaj święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Jak wygląda pobożność maryjna Ukraińców i Rosjan? W czym się przejawia?

Matka Boża na Wschodzie zajmuje tak samo ważne miejsce w duchowości ludowej jak i w Polsce. W każym domu praktycznie są obrazy Bogurodzicy, główną modlitwą rzymskich katolików bez wątpienia jest różaniec, bardzo czczonym jest Szkaplerz Matki Bożej, znany w duchowości wschodniej jako Pokrow. Odradza się tradycja pielgrzymowania do maryjnych sanktuariów. Dla przykładu do naszego sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Berdyczowie na główne święto w lipcu w zeszłym roku przybyło około 20 000 pielgrzymów, wśród których ponad dwa tysiące to byli piesi pielgrzymi. W Kościele katolickim i prawosławiu jest wielka liczba świąt maryjnych w ciągu roku liturgicznego. Wierni mają żywą wiarę w pośrednictwo Maryi i często przybiegają do Niej ze swoimi prośbami.

Przez lata w Związku Sowieckim panował obowiązkowy materializm i ateizm. W jaki sposób na tych terenach działali wówczas duchowni katoliccy?

Duchowni katoliccy w tych czasach działali w pełnej albo częściowej konspiracji. Kościoły w 99 procentach były pozamykane albo zniszczone. Życie religijne toczyło się w domach prywatnych, albo parafianie kupowali domek i przerabiali go na kaplicę. Garstka księży obsługiwala ogromne tereny. Na przykład salezjanin, ks. Tadeusz Choppe z Odessy, odprawiał nieraz rano Mszę św. u siebie w Odessie, potem siadał w samolot i leciał odprawić Mszę św. w Kijowie albo Kiszyniowie w Mołdawii. Miałem szczęście, bo w Berdyczowie, skąd pochodzę, mieliśmy kaplicę i dwóch braci, księży Mickiewiczów: Ambrożego i Bernarda. Ks. Bernard siedział w więzieniu za katechizacje dzieci i później, już bądąc schorowanym, pomagał swemu bratu w parafii. Księdza Ambrożego zapamiętałem cały czas remontującego samochód, którym wyjeżdżał na dziesiątki a to i setki kilometrów do odległych parafii, aby tam podtrzymywać na duchu wiernych.

Aby przygotować się do Pierwszej Komunii, ludzie przepisywali ręcznie katechizm (polskie słowa ukraińskimi literami) i tak uczyli dzieci. Z takiego zeszytu ja też uczyłem się się prawd wiary. Bardzo często księża byli wywoływani do Rady Miejskiej, gdzie różnymi pogróżkami funkcjonariusze partyjni próbowali zastraszyć i uczynić ich życie nieznośnym. Szczególnie wzbranianio pracować z dziećmi i młodzieżą. Przed większymi świętami patrole nauczycieli ze szkoły wyłapywały dzieciaków i młodzież u wejścia do kaplicy, aby spisać i przekazać te informacje do szkoły. A tam takich dzieci wywoływano przed całą klasę albo nawet całą szkołę i poddawano publicznej werbalnej egzekucji.

Posługę kapłanów w tych latach można by określić jedznym słowem: heroizm.

Czy mamy do czynienia obecnie ze wzrostem pobożności u Ojca rodaków? Czy możemy mówić o przebudzeniu duchowym?

Tak, jeśli chodzi o Ukrainę, tak można powiedzieć. Wiadomo, iż do przebudzenia duchowego całego narodu jeszcze daleko, ale jeśli patrzeć na dynamikę wzrostu Kościoła katolickiego, to można mówić o znacznym rozwoju. To przejawia się i we wzroście liczby wiernych, i liczby parafii, i ilości osób duchownych. Dla przykładu Berdyczów. W 1991 roku była jedna kapliczka na obrzeżach miasta, gdzie w czasie trzech Mszy św. niedzielnych gromadziło się kilkaset wiernych. Dzisiaj mamy w mieście i okolicach sześć parafii, w których uczestniczy w niedzielnych nabożeństwach około trzech tysięcy wiernych, posługuje dwunastu księży i ponad dziesięć sióstr z trzech zgromadzeń zakonnych. Każda parafia posiada własną świątynię, przy czym dwie z nich znajdują się w centrum miasta. Jedną z tych świątyń opiekują się karmelici bosi. Jest to Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, które od 2011 roku ogłoszono sanktuarium narodowym dla rzymskich katolików na Ukrainie. Katolicy prowadzą pracę pastoralną i socjalną w mieście w bardzo szerokim zakresie.

Fatimska prośba Maryi o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu świadczy o tym, że Matce Bożej szczególnie zależy na tym kraju. Jak wygląda obecnie sytuacja katolików w Rosji?

Jest mi trudno obiektywnie ocenić sytuację w Rosji, bo nie tak często tam bywam. Jednak mogę powiedzieć, iż sytuacja jest o wiele gorsza w porównaniu z Ukrainą. Jeśli o Kościele katolickim na Ukrainie czy Białorusi można powiedzieć, że przeżywa znaczny rozwój, to w stosunku do Rosji byłbym o wiele bardziej powściągliwy. Od księży pracujących tam słyszę o nikłej liczbie miejscowych powołań do życia kapłańskiego i zakonnego. Księża spotykają się tam także ze znacznymi trudnościami w załatwianiu różnych spraw odnoście prowadzenia parafii. Z drugiej strony trzeba stwierdzić, że za ostatnie lata zostało wydane sporo książek o tematyce katolickiej w języku rosyjskim. Nawet wydano kilka tomów Encyklopedii Katolickiej.

Czy zauważalne są w takim razie zwiastuny triumfu Niepokalanego Serca Maryi w Rosji?

Raczej bym powiedział, iż zauważalne są zwiastuny, aby podwoić i potroić modlitwy w intencji Rosji. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie pokazują, że w Rosji bierze górę bardzo niebezpieczny i agresywny imperialny nurt. Jeśli w latach dziewięćdziesiątych XX wieku można było powiedzieć o zwiastunach nadziei, że ten kraj zmieni się i nie pójdzie w ślad agresywnej polityki Związku Radzieckiego, to dziś można stwierdzić, że polityka Rosji jest coraz większym zagrożeniem dla pokoju w Europie. Myślę, że podobnie jak Matka Boża nawoływała świat, aby modlić się o nawrócenie Rosji w 1917 roku, albo gdy papież św. Jan Paweł II nawoływał do tej modlitwy w czasach zimnej wojny, tak teraz trzeba wzmożyć modły w tej intencji. Osobiście uświadomiłem sobie bardzo dobrze, że bez nawrócenia Rosji Ukraina nie będzie w stanie żyć w pokoju i wolności. Dlatego zachęcam wszystkich do gorliwej modlitwy.

Gdzie karmelici bosi mają swoje placówki na Ukrainie i w Rosji? Czy są rodzime powołania?

Na Ukrainie nasi bracia są obecni w Berdyczowie i Kijowie, a siostry karmelitanki bose w Kijowie i Charkowie. W Rosji jest jedna placówka braci i dwie sióstr w Syberii. Jeden klasztor braci i jeden sióstr znajdują się w Usolu koło Irkucka. W tym miejscu przebywał na zesłaniu za udział w Powstaniu Styczniowym Józef Kalinowski, który później wstąpił do Karmelu pod imieniem Rafał Kalinowski i został ogłoszony świętym. Jeszcze jeden klasztor sióstr karmelitanek bosych znajduje się w Nowosybirsku.

Co do sytuacji personalnej na Ukrainie, to na dwunastu braci w Delegaturze mamy dwóch zakonników z Ukrainy. Jeszcze dwóch braci z miejscowych powołań odbywa swoją formację w Polsce. W klasztorach sióstr większość zakonnic to są obywatelki z Ukrainy. Modlimy się aby Pan Bóg wysłał jeszcze więcej robotników na swoje żniwo, bo żniwo jest wielkie.

Bóg zapłać za rozmowę!

Rozmawiał Kajetan Rajski

KOMENTARZ BIBUŁY: Po raz kolejny od bezpośrednich obserwatorów dowiadujemy się o katastrofalnej sytuacji katolicyzmu w Rosji – wbrew sielankowym opowieściom tych wszystkich apologetów “konsekracji Rosji” rzekomo dokonanej w 1984 roku przez  Jana Pawła II. Ale oni nie chcą widzieć tej sytuacji, zaślepieni są bowiem tymczasowymi i wybiórczymi posunięciami administracji rosyjskiej, służącymi nie tyle wprowadzeniu sprawiedliwości społecznej i głębokich przemian w duchu prawdziwego chrześcijaństwa, lecz doraźnymi celami imperialnymi. A ci co jednak zmuszeni są do przyjęcia tego smutnego obrazu za fakt, zaraz tłumaczą się pokrętnie, że “konsekracja”, a jakże, była jak najbardziej koszer, ale nie przynosi skutków, no bo… i tu pada cała lista przewinień społeczeństwa.

A Matka Boża mówi przecież wyraźnie:

Jeśli posłuchają moich próśb, Rosja nawróci się i zapanuje pokój; jeśli nie, rozsieje ona swoje błędy po całym świecie, prowokując wojny i prześladowania skierowane przeciw Kościołowi; dobrzy będą wydani na męczeństwo, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał, wiele narodów będzie unicestwionych. Na końcu Moje Niepokalane Serce zatryumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a światu będzie dany pewien czas pokoju.

Podkreślmy: “jeśli posłuchają moich próśb” – czyli jeśli Ojciec Święty poświęci Rosję – to “Rosja nawróci się i zapanuje pokój“. Jeśli natomiast Ojciec Święty nie posłucha próśb Matki Bożej – czyli nie poświęci Rosji – to “Rosja rozsieje swoje błędy po całym świecie, prowokując wojny i prześladowania skierowane przeciw Kościołowi; dobrzy będą wydani na męczeństwo, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał, wiele narodów będzie unicestwionych.” Na koniec oczywiście  Niepokalane Serce Maryi i tak zatryumfuje, i w końcu Ojciec Święty poświęci Rosję, która się nawróci, a światu będzie dany pewien czas pokoju – ale jakim to odbędzie się kosztem. Kosztem wojen, prześladowań, unicestwienia całych narodów.

A przecież wystarczy aby Ojciec Święty wysłuchał próśb Matki Bożej i konsekrował Rosję, wypowiadając jej nazwę w modlitwie. To wszystko, a jednak za dużo, bo przerasta to politycznie-poprawne widzenie świata i buńczuczna ufność w swoje własne możliwości…

 

za:http://www.bibula.com/?p=75310

-szukam-

Klebark Wielki: warsztaty chorału gregoriańskiego


Sanktuarium Krzyża Świętego zaprasza na warsztaty chorału gregoriańskiego, które odbędą się w dniach 19-21 września 2014 r. w Klebarku Wielkim k. Olsztyna (archidiecezja warmińska). Warsztaty rozpoczną się w piątek, 19 września po południu i zakończą się w niedzielę, 21 września po parafialnej sumie o 11.00.

Ideą warsztatów jest przygotowanie śpiewów na tę niedzielę (XV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego) oraz mszy Orbis Factor oraz wykonanie tych śpiewów na sumie, odprawionej w klasycznym rycie rzymskim przez ks. Jacka Bałembę. Oprócz tego w programie warsztatów znajdą się rozmaite nabożeństwa (Droga Krzyżowa, różaniec, godzinki), śpiewy na różne okazje (np. hymn Vexilla Regis podczas adoracji relikwii Krzyża Świętego, które znajdują się w Sanktuarium), a także konferencje tematyczne prowadzone przez kapłanów. Szczegółowy plan warsztatów zostanie podany wkrótce

Warsztaty poprowadzi Magdalena Makarewicz-Sternicka, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, doświadczona w prowadzeniu warsztatów liturgiczno-muzycznych. Koszt udziału wynosi 30 złotych od osoby. Istnieje możliwość noclegu w sanktuaryjnym Domu Pielgrzyma - koszt za jedną noc wynosi 10 zł od osoby.

Zainteresowani udziałem proszeni są o kontakt na e-mail warsztatyklebark@wp.pl

za:http://www.unacum.pl/2014/06/klebark-wielki-warsztaty-chorau.html

-szukam-

 

NIE dla usuwania Bożego Narodzenia z darmowego podręcznika dla 1-klasistów!

Szanowni Państwo,

od września pierwszoklasiści będą uczyć się z publikowanego z państwowych pieniędzy podręcznika pt. "Nasz Elementarz". Jego treść budzi uzasadnione obawy.

Jak donosi Instytut Na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, "Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało drugą część darmowego "Naszego elementarza” pt. "Zima”. W rozdziale "Świąteczne zakupy” jest mowa o świętach, jednak skrzętnie pomija się ich prawdziwą tożsamość unikając nazwy "Boże Narodzenie”. Do 7 lipca można zgłaszać opinie i uwagi dotyczące treści tego podręcznika. Uważamy, że poświadczona konstytucyjnie, chrześcijańska tożsamość kultury polskiej winna znaleźć odbicie w treści podręcznika. Nie chodzi o żadną religijną indoktrynację, a jedynie o stwierdzenie kulturowego faktu, którego nie można przemilczać."

Podpisanie petycji oznacza wysłanie wiadomości e-mail na adres, pod którym MEN zbiera uwagi i opinie dot. podręcznika. Zachęcam do wielkiej aktywności w tej ważnej sprawie! 

Link do petycji: http://citizengo.org/pl/8994-nie-dla-usuwania-bozego-narodzenia-z-darmowego-podrecznika-dla-1-klasistow

Z góry dziękuję za podzielenie się informacją o akcji z Państwa przyjaciółmi i znajomymi!

Serdecznie pozdrawiam w imieniu międzynarodowego Zespołu CitizenGO

Magdalena Korzekwa

Polish Campaigns Manager

-szukam-

Kolejna straszna profanacja!

Scena seksu na ołtarzu kościoła katolickiego w Belfaście!

W kościele katolickim w Belfascie przy ulicy Ormeau Road doszło do haniebnego i bluźnierczego aktu. Ekipa filmowa pod przewodnictwem Aoife McArdle'a nakręciła scenę erotyczną dla brytyjskiego muzyka DJ Wilkinsona. Scena przedstawia pijaną parę, która po poznaniu się w klubie nocnym przenosi się do pobliskiego kościoła aby dać tam upust swoim seksualnym żądzom.

Kierownik klipu muzycznego twierdzi, że uzyskał zgodę do nakręcenia materiału. Jednak odpowiedzialny za kościół ksiądz twierdzi, że nie wiedział o szczegółach scenariusza i rozbieranych scenach. Szybka reakcja księdza Patricka McKenna oraz Roberta Fullertona doprowadziła do usunięcia z klipu bluźnierczych scen. 

-szukam-

 

-szukam-

Post: zbawienie dla duszy, ratunek dla ciała

Poszczenie jest błogosławieństwem zarówno dla duszy jak i dla ciała. Dobry wpływ postu na kondycję fizyczną podkreśla nowe badanie naukowe. Chodzi o obniżanie poziomu złego cholesterolu.

Badacze z Intermountain Heart Institute w Intermountain Medical Center w Utah doszli do wniosku, że post może być dla wielu osób formą świetnej kuracji zdrowotnej.

Chodzi tu przede wszystkim o diabetyków, którzy cierpią na zbyt woski poziom cukru we krwi. Post może znacząco pomóc w zredukowaniu poziomu glukozy.

Okazjonalne, jednodniowe poszczenie może być ponadto zbawienne dla osób, które nie są jeszcze diabetykami, jednak poziom cukru w ich krwi jest niebezpiecznie wysoki.

-szukam-

-szukam-

Uszanować Dom Boga! - ks. Roman Kneblewski


-szukam-

-szukam-

APEL I ODEZWA

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS KRÓL

KOCHANI MOI, BRACIA I SIOSTRY W CHRYSTUSIE PANU - ​JAKIŚ CZAS JUŻ NIE PISAŁEM, ALE TERAZ PRAGNĘ PONOWNIE ZWRÓCIĆ SIĘ Z APELEM DO WSZYSTKICH CZYTAJĄCYCH, I PROSIĆ WAS O PRZEKAZANIE TYCH SŁÓW DALEJ.

SPRAWA DOTYCZY NASZEJ OJCZYZNY, WIARY, NASZEGO SUMIENIA.

ŻYJEMY W CZASACH OSTATECZNYCH, KIEDY SZATAN ZACIEKLE WALCZY O KAŻDĄ NAWET NAJMNIEJSZĄ DUSZĘ.
ODPOWIEDŹ JEST, JASNA 
-​TAM GDZIE NIE MA CHRYSTUSA KRÓLA I JEGO NAUKI, TAM JEST PRZEKLEŃSTWO.GDZIE ZAPOMINA SIĘ O JEZUSIE I JEGO "​
PRAWIE"​ TAM KRAJE ODCHODZĄ W ZAPOMNIENIE.

WSZYSCY RZĄDZĄCY, NIBY WIERZĄCY - NA MSZY ŚW. ZA OJCZYZNĘ SIEDZĄ ZAWSZE  W PIERWSZYCH ŁAWKACH I PRZYJMUJĄ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ, ŻYWEGO JEZUSA W TEJ MAŁEJ BIAŁEJ HOSTII.I NIC NIE DAJE IM TO DO MYŚLENIA -DLACZEGO? JEZUS DAJE NAM ODPOWIEDŹ NA TO PYTANIE:

  "NIE MOŻECIE DWOM PANOM SŁUŻYĆ

POLSKO KOCHANA, POLITYCY KOCHANI, KIEDY OPADNIE OPASKA Z WASZYCH OCZY I KIEDY ZROZUMIECIE
ŻE W NASZYM KRAJU DZIEJE SIĘ TRAGEDIA. CZYŻ W PAŃSTWIE POLSKI NIE, DZIEJE SIĘ TAK JAK PRZECZYTAMY W STARYM TESTAMENCIE, BRAT ZABIŁ BRATA SWEGO.
(​
Rdz 4,6-10)​

Pan zapytał Kaina: «Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować».  Rzekł Kain do Abla, brata swego: «Chodźmy na pole». A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go.  Wtedy Bóg zapytał Kaina: «Gdzie jest brat twój, Abel?» On odpowiedział: «Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?»  Rzekł Bóg: «Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!

KOCHANI MOI,​NIE POTRZEBA SZUKAĆ,SPOSOBNEJ CHWILI, JUŻ DZIŚ JUŻ TERAZ  MOŻEMY WIELE ZMIENIĆ  W NASZEJ OJCZYŹNIE, OTOCZMY SWOJĄ MODLITWĄ NASZ KRAJ I WSZYSTKICH RZĄDZĄCY, KTÓRZY WPAJAJĄ NAM ŻE JEST U NAS DOBRZE, ABY ZROZUMIELI ŻE KREW BRATA WOŁA O POMSTĘ.  ILUŻ TO LUDZI Z NASZYCH RODZIN ODDAŁO ŻYCIE, WALCZYŁO O POLSKOŚĆ, O JĘZYK POLSKI, O WOLNOŚĆ DLA NAS I NASZYCH RODZIN?​ ODDAWALI ŻYCIE, SZLI WALCZYĆ ZE SŁOWAMI NA USTACH:

Wszystko co nasze - ​Polsce oddamy.​ W niej tylko życie  - ​więc idziem żyć”

A DZIŚ TA NASZA POLSKA JEST SPRZEDANA, MAMY WIELE BOGACTW, ALE CO Z TEGO JAK DOWIADUJEMY SIĘ ŻE TO JUŻ NIE NASZE!!! TO SPRZEDANE!!!! O KOCHANI  TAK BYĆ NIE MOŻE JUŻ DŁUŻEJ, CZYŻ ZAPOMNIELIŚMY O SŁOWACH JEZUSA, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEKAZANE NAM PRZEZ APOSTOŁKĘ MIŁOSIERDZIA :

 „ Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje.”                  

A JAK NAJWYRAŹNIEJ WIDZIMY, ŻE POLITYCY ROBIĄ WSZYSTKO ODWROTNIE!!! KOCHANI MOI,NIE POZWÓLCIE  NA UTRATĘ NASZEJ OJCZYZNY I WALCZCIE O PRAWO BOŻE W POLSCE !!! DZIŚ ZARZĄDZIĆ CHCĄ W POLSCE ABORCJĘ, JUTRO EUTANAZJĘ, POJUTRZE ZWIĄZKI PARTNERSKIE,   A W NASTĘPNYM TYGODNIU OBUDZICIE SIĘ Z KARTKĄ PAPIERU W RĘKU GDZIE BĘDZIE NAPISANE:NIE MASZ PRAWA DO ŻYCIA!!! CZY TAK ROBIĄ CI ,KTÓRZY MAJĄ SŁUŻYĆ NARODOWI ??? CZY TAK ROBIĄ CI, KTÓRZY KOCHAJĄ  SWÓJ KRAJ ????
 CZY TAK ROBIĄ CI,KTÓRZY W BOGA WIERZĄ ???
         

 

PAMIĘTAJMY - DLA BOGA NIE MA NIC NIE MOŻLIWEGO DO UCZYNIENIA !!!
JEDYNYM RATUNKIEM DLA NAS NASZEJ OJCZYZNY JEST JEZUS CHRYSTUS KRÓL
!!!
WIEC PISZMY PETYCJE, PROŚBY DO POLITYKÓW, DO BISKUPÓW, ABY ZECHCIELI WYWYŻSZYĆ JEZUSA W NASZYM KRAJU ZE SŁUGI NA KRÓLA.

KOCHANI BISKUPI,CZEMU WALCZYCIE Ż TYM CO BOŻE, Z TYM CO JEST PRAWDĄ I SŁUSZNOŚCIĄ.CZEMU WIELU ZAMYKACIE USTA I NIE POZWALACIE MÓWIĆ PRAWDY: ŻE TYLKO JEZUS KRÓL OCALI NASZ KRAJ I NASZ NARÓD !!!

CZEMU CI,KTÓRZY CHCĄ MÓWIĆ O JEZUSIE KRÓLU, ZARAZ PRZEŚLADOWANI W RÓŻNY SPOSÓB?, CZEMU TAK WIELU BISKUPÓW I KAPŁANÓW  MÓWI  LUDZIOM Z AMBON: NIE MA OBJAWIEŃ!, NIE MA ORĘDZI !JAK PAN JEZUS CZY MATKA BOŻA MOŻE DO KOGOŚ MÓWIĆ!? JAKA APOKALIPSA! JAKIE CZASY OSTATECZNE?! JAKIE OSTRZEŻENIE!?

KOCHANI DUCHOWNI - CZY ZDAJECIE SOBIE SPRAWĘ Z TEGO,ŻE TYMI SŁOWAMI ZABICIE DUCHA NASZEGO  I ROZBIJACIE NASZE RODZINY
CZEMU CZYNICIE Z NAS ODSZCZEPIEŃCÓW I LUDZI POMYLONYCH!!!   CZYŻ MY WIERZYMY W INNĄ TRÓJCĘ ŚW. NIŻ WY ???

CZYŻ MY WYZNAJEMY INNĄ NAUKĘ KATOLICKĄ ,NIŻ WY ??? CZYŻ MY CZYTAMY INNE PISMO ŚW. A NIŻ TO, KTÓRE JEST CZYTANE W KOŚCIELE??? CZYŻ MY WYZNAJEMY INNE DOGMATY,NIŻ WY??? NIE !!!   NIE !!!  NIE !!!TO DLACZEGO MILCZYCIE POLSCY DUCHOWNI I BISKUPI, GDY GŁOS JEZUSA CHRYSTUSA ROZLEGA SIĘ ECHEM ODBIJAJĄC O CAŁĄ POLSKĘ I ŚWIAT:

„JA JESTEM JEZUS KRÓL POLSKI

TO DLACZEGONIE UPADNIECIE NA KOLANA I NIE ODDACIE BOGU CZCI I CHWAŁY MÓWIĄC:

Króluj nad nami, władaj nad sercami. Niech wszędzie płonie znicz wiary, Niech zew miłości, wiary, ufności, Świat wiedzie pod Twe sztandary.”


  ​A MY TYLKO SŁYSZYMY Z AMBON: CI KTÓRZY SŁUCHAJĄ OBJAWIEŃ SĄ NIE NORMALNI !!!

CZYŻ  DUCHOWIEŃSTWO NASZE, BOI SIĘ STANĄĆ W PRAWDZIE? CZY LĘKACIE SIĘ PRAWDY?

A JEZUS CHRYSTUS POWIEDZIAŁ:

 „ JA JESTEM DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM”
                            

KOCHANI MOI I WY WSZYSCY,
KTÓRZY BĘDZIE CZYTAĆ TĘ MOJĄ OD SERCA NAPISANĄ PROŚBĘ,  MUSICIE WIEDZIEĆ, ŻE CZAS UCIEKA, I CZAS NADEJŚCIA PANA ZBLIŻA SIĘ WIELKIMI KROKAMI!! WEŹMY SPRAWY W NASZE RĘCE, OTOCZMY OJCZYZNĘ NASZĄ, POLITYKÓW, PASTERZY KOŚCIOŁA, RODZINY I NAS SAMYCH  NIEUSTAJĄCĄ
MODLITWĄ
, BO ŻYWĄ I PRAWDZIWĄ MODLITWĄ ODMIENIMY JESZCZE LOSY TEJ ZIEMI, NASZEJ ZIEMI, NASZEJ OJCZYZNY, NASZEJ MATKI, KTÓRA ZWIE SIĘ POLSKA!!!

WIELKIE ZŁO PANOSZY SIĘ NA POLSKICH ZIEMIACH, I W POLSKIM KOŚCIELE, W NASZYCH RODZINACH I W NASZYCH SERCACH, A SZATAN TYLKO KRĄŻY -KOGO TU POCHWYCIĆ,ZŁAPAĆ I POŻREĆ.CZĘSTO MODLIMY SIĘ DO MATKI BOŻEJ I BO JEST NASZĄ WSPOMOŻYCIELKĄ , I MATKĄ ,KTÓRA NIEUSTANNIE NAM POMAGA, ALE TAM NA WESELU W KANIE, MARYJA MÓWI JASNO, WYRAZIŚCIE I KONKRETNIE:

„ UCZYŃCIE WSZYSTKO CO POWIE WAM MÓJ SYN”.​

NIECH TE​ SŁOWA, MARYI  I ​TO PRZESŁANIE, POKORNEJ SŁUŻEBNICY PANA DOTRZE DO SERC NASZYCH POSŁÓW, DUCHOWIEŃSTWA I DO NAS SAMYCH ,​ BO OBRALIŚMY MARYJĘ JAKO NASZĄ KRÓLOWĄ  I PATRONKĘ,  A ZAPOMINAMY O TYM,​ CO TA KRÓLOWA DO NAS MÓWI I O CO PROSI !!! JAKŻE ZNAMIENNE SĄ SŁOWA MATKI BOŻEJ Z KANY GALILEJSKIEJ,  SĄ TO TAKŻE SŁOWA SKIEROWANE DO NASZEJ OJCZYZNY DO KAŻDEGO Z NAS.A JEZUS PROSI , SAM ZBAWICIEL :

„ UCZYŃCIE MNIE SWOIM KRÓLEM, W WSZYSTKO PRZEMIENIĘ”

 CZYŻ NASI POLITYCY I DUCHOWNI , BOJĄ SIĘ KRÓLOWANIA CHRYSTUSA!!! OTÓŻ ODPOWIEDZ JEST PROSTA I KRÓTKA. TAK BOJĄ SIĘ!!!! A DLACZEGO? A NO DLATEGO,​ŻE JEŻELI WSZYSCY UPADNIEMYPRZED JEZUSEM KRÓLEM NA KOLANA, TO WTEDY KTO ICH BĘDZIE CZCIŁ !!!! BO NAJWŁAŚCIWSZA PRAWDA ZOSTANIE UJAWNIONA I WTEDY POZNAMY, KTO JEST POLAKIEM, KTO MIŁUJE SWOJĄ WIARĘ, KTO SŁUŻY NARODOWI SWOJEMU !!! KOCHANI BRACIA​ I SIOSTRY -​MÓDLMY SIĘ, OFIARUJMY MSZĘ ŚW., KOMUNIE ŚW. PROSZĄC O KRÓLOWANIE PANA JEZUSA, PROSZĄC O RATUNEK DLA MATKI NASZEJ
OJCZYZNY, DLA KOŚCIOŁA, RODZIN, ŚWIATA I NAS SAMYCH.


--   AMEN.​ --

​       

WASZ BRAT I KAPŁAN ZATROSKANY O LOSY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, POLSKI I WASZE.​

-szukam-

Czas juz wygrac dla Pana Jezusa wybory w Polsce cz. 1, 2 i 3

Ted Sokalski

Już czas dla Pana Jezusa wygrać wybory w Polsce (1).

Już najwyższy czas zacząć o tym myśleć!

Sprawa ta ma swój oczywisty i kluczowo ważny wymiar odnoszący się do Objawień udzielonych sł. Bożej Rozalii Celakównie. A przecież zawierają one objawioną Wolę Bożą dla naszego narodu! Uznania Pana Jezusa za Króla Polski mają dokonać jednocześnie najwyższe władze Kościoła i państwa polskiego. Na władze Kościoła nie mamy bezpośredniego wpływu – możemy jednak prosić Pana Jezusa – Wszechwładnego Króla – aby skutecznie je upomniał. A jeżeli i tego nie posłuchają – aby je wymienił. Tylko On może hierarchom przypomnieć, kto naprawdę rządzi w Jego Kościele. A nam pozostaje modlitwa.

Natomiast władze świeckie nadal odrzucające Wolę Bożą – a te to możemy i powinniśmy wymienić – z Bożą pomocą - my sami.

Powie ktoś, że to niemożliwe – tak po prostu wygrać wybory. Postkomuna ma wielką kasę i wszelkie media. A Ojciec dyrektor Rydzyk też podporządkował się masonerii, rycerzom Kolumba konkretnie. (A co, może nieprawda, Ojcze dyrektorze?) W praktyce zaś lansuje PiS – partię niebezpiecznych oszustów. PiS poprzez popieranie rezunów na Ukrainie jedynie pokazał swoją prawdziwą twarz. (Na ideologii rezunów nie można zbudować państwa. Można jedynie wywołać konflikt wojenny, bez którego, odpowiednio dużego, Niemcy swojej granicy na wschód nie przesuną.) A co było z PiS wcześniej? Inicjowali lustrację, potem ją sami torpedowali. W roku 2007 posłusznie oddali władzę – głosowanie za poprawką Konstytucji w sprawie ochrony ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci pokazało, że w Sejmie z 2005 roku większości 2/3 głosów za traktatami z Lizbony nie będzie. Przykładem rażącej nieuczciwości Jarosława Kaczyńskiego było jego postępowanie wobec koalicjantów, a ostatnio – wobec kandydatów Radia Maryja do parlamentu europejskiego (umieścił ich na takich miejscach, że nie mieli szansy przejść). I kto tu skacze tak, jak mu masoneria zagra?

Nieporozumieniem jest też lansowany medialnie ruch narodowy – a konkretnie pan Winnicki i pan Bosak. Pan Winnicki powinien otwarcie powiedzieć, że pochodzi z narodu tzw. starszych i mądrzejszych. Wtedy byłaby przynajmniej prawda. Wyraźnie widać – choćby z telewizyjnej rozmowy z panem Celińskim – ten ostatni posłusznie robił z siebie błazna, że pan Winnicki to jeden z lansowanych na przyszłość wariantów przez obecnych „sterników systemu”. Czyli tę opcję ubecy już „obsadzili”. Natomiast prawdziwy ruch narodowy to zdaje się pan Leszek Bubel. Ale bez wsparcia finansowego i organizacyjnego ten ruch raczej sobie nie poradzi. Jego zaletą jest, że ma dwie, chyba zarejestrowane, partie. Prawdziwy polski ruch narodowy nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem w stylu zachodniej Europy czy ukraińskich rezunów (ci ostatni to zresztą pochodna niemieckiego nazizmu). Polscy narodowcy zaczęli od „walki o byt” w stylu Darwina, a szybko doszli do odkrycia, że przestrzeganie praw człowieka nie jest możliwe bez przestrzegania praw narodu (wielkie odkrycie Romana Dmowskiego) i do unikalnej ideologii obrony cywilizacji łacińskiej (bazującej na wielkiej myśli prof. Feliksa Konecznego, ten ostatni to po Koperniku najwybitniejszy polski uczony). A ta ideologia jest już bardzo chrześcijańska… Tu by można rozmawiać o współpracy…

Ale wróćmy do tematu: powie ktoś, że to niemożliwe – tak po prostu wygrać w Polsce wybory. Nadto – by przeprowadzić Intronizację według Objawień sł. Bożej Rozalii – trzeba by wygrać konstytucyjną większością głosów. A ubecy mają wszystko: wielką siłę medialną i już lansowane, siejące zamęt w umysłach swoje partie: PiS i Winnickiego.

Odpowiem tak: Szach Mohammad Reza I Pahlavi miał w Iranie wszystko. Niewyobrażalnie wielkie pieniądze i dosłownie wszystkie telewizje, radia i gazety. Jego przeciwnicy mieli tylko ludzi – i to oni wygrali.

A jak to zrobić od strony technicznej? To jest znowu względnie proste. W Polsce jest około 8 milionów adresów domowych. Wystarczy około 400 tysięcy ludzi – i każdy z nich musiałby obejść 20 takich adresów, wręczyć nasze ulotki i zamienić kilka słów z chcącymi rozmawiać. Musiałby „obejść” te adresy ze trzy razy. Bo ulotek byłoby trzy. Pierwsza z naszym programem. Druga z krytyką systemu, czy innych ugrupowań. I trzecia – z naszymi kandydatami… A jak wydrukować ulotki? To proste: jakiś komputer i drukarkę co drugi dorosły Polak ma. A reszty dopełni kampania w Internecie. W tym niezbędne szkolenia naszych ludzi. A wspomniane 400 tysięcy ludzi to 100 tysięcy Drużyn Rycerskich. My taką Bożą armię zaczęliśmy w Chicago formować. Jak na razie nie idzie to łatwo. Ludzie mają bardzo namącone w głowach. Nadto skomplikowana jest sytuacja wśród samych zwolenników jak najszybszego dokonania Intronizacji pana Jezusa jako Króla Polski. I to zarówno w Polsce, jak i w Chicago. Ale – jak na razie – dzieło jednak posuwa się do przodu!

Znowu powie ktoś: Nie można samym Internetem i trzema ulotkami wygrać wyborów. Znowuż jednak – a to zależy, jak się to zrobi i co zawierają takie ulotki. Słowo jest ciągle najważniejszą z wszystkich broni. Spróbujmy więc zastanowić się, jak powinien wyglądać nasz program? O tym w następnym odcinku. Póki co wszystkim gorąco polecam telewizję internetową www.podziemnatv . Akurat dobry przykład, ile może zrobić jeden człowiek. Oczywiście, ów młody człowiek pewnych zagadnień, zdaje się, jeszcze nie zna. Na przykład, że prawdziwe wyrażenie woli przez naród i wyłonienie skutecznego rządu jest możliwe głównie przy jednomandatowych okręgach wyborczych. Ordynacja proporcjonalna to masoński bull sheet. Temat zresztą ciekawy… Np. po II wojnie światowej Konrad Adenauer chciał w Niemczech JOW – alianci narzucili mu jednak ordynację proporcjonalną. Ta ostania przesuwa też rzeczywiste sprawowanie władzy z wyborców na zakulisowe elity formujące listy kandydatów. A wiadomo, zakulisowe elity kontrolują zakulisowe siły… Jednak w demaskowaniu oszust medialnych i socjotechnicznej obróbki, jakiej są poddani obywatele PRL-bis, ów młody człowiek jest wręcz świetny. Po prostu znakomicie operuje prawdą…

I to jest właśnie droga: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli!” (Kto to powiedział?) Zapraszam do lektury propozycji naszego programu w następnym odcinku.

Ted Sokalski

Już czas dla Pana Jezusa wygrać wybory w Polsce (2).

Nasz program

Jest pewną oczywistością w sprawach moralnych, nazwijmy to ogólnych. A więc – wyliczając w punktach:

1.    Pan Jezus zostaje uznany i uroczyście ogłoszony Królem Polski;

2.    W Konstytucji zostaje wprowadzona preambuła: „Normy moralne Dziesięciu Przykazań Bożych i Ewangelii Jezusa Chrystusa stanowią nadrzędny wzór i zasady praw stanowionych w Polsce”;

3.    Konsekwentnie do powyższego: w Konstytucji pojawia się zapis o prawnej ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz definicja małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety; zostają też prawnie zakazane wszelkie zbrodnicze działania sprzeczne z Przykazaniami Bożymi – np. doświadczenia na ludzkich embrionach.

4.    Zostaje powołana na szczeblu sejmowym specjalna komisja otwarta na propozycje społeczne – mająca na celu reformę całości prawa i usunięcie z niego całego antyludzkiego i antyobywatelskiego absurdu.

To są jakby oczywiste oczywistości. Nie mniej ciekawe dla wyborców z pewnością będzie w jaki sposób – zdobywszy władzę – mamy zamiar rozwiązać problemy kraju.

Otóż wydaje mi się zasadne zaproponowanie następującego programu:

1.    Odnośnie dotychczasowych posłów, polityków, obsady urzędów państwowych – konieczna jest opcja zerowa. Opcja zerowa oznacza po prostu: Wszyscy won! Rzecz w tym, że te osoby zbyt długo tkwiły w kłamstwie, oszukiwaniu wyborców i obywateli, układach korupcyjnych i koligacjach – że jest to jedyne rozwiązanie.

I gdyby kto wątpił – takie wydarzenia w historii już się wydarzyły. Prezydent USA Andrew Jackson, wygrawszy wybory w 1828 roku – wyrzucił z pracy wszystkich urzędników rządowych. O dziwo, administracja obsadzona zupełnie nowymi ludźmi zaczęła znacznie lepiej działać! Andrew Jackson był też jedynym prezydentem USA, który spłacił do zera dług publiczny – a społeczeństwo wybrało go jako jednego z czterech do upamiętnienia wielką skalną rzeźbą w Górach Rushmore (wraz z Waszyngtonem, Jeffersonem i Teodorem Roosveltem).Aby być dokładnym – na polecenie prezydenta zwolniono 95% urzędników – bowiem okazało się, że niektórzy widzieli patologie i próbowali z nimi walczyć np. pisząc raporty do szefów i proponując sensowne rozwiązania. Ci zostali w pracy.

2.    Konieczne jest kilka kluczowych ustaw prawnych:

a.     Uznanie okresu postkomunizmu od 1989 roku za kontynuację państwa totalitarnego, a tzw. III RP za państwo przestępcze;

b.    Wprowadzenie zasady nie przedawniania zbrodni postkomunistycznych, podobnie jak faszystowskich czy komunistycznych;

c.     Wprowadzenie zasady, że mienie zdobyte w wyniku przestępstwa podlega konfiskacie.

3.    Stosownie do powyższych ustaw stanowiących stan prawny po prostu zgodny z prawdą – powinno nastąpić powołanie Trybunału Narodowego, który na wzór osądzenia zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze – będzie sądził decydentów i kluczowych wykonawców systemu komuny i postkomuny. A nadto rozpatrzy wszelkie oszukańcze prywatyzacje i kłamstwa oraz zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu. Osądowi tegoż Trybunału powinna też podlegać praca szczególnie oszukańczych mas-mediów w okresie postkomuny.

4.    Konieczne jest ustanowienie dekomunizacji według tzw. wzoru norweskiego.

W Norwegii po II wojnie światowej dokonano bardzo konsekwentnej denazyfikacji. Hitler w 1940 roku oddał władze w Norwegii kolaborującemu rządowi Vidkuna Quislinga. Ten kolaborancki rząd nie tylko pomagał Niemcom grabić Norwegię, ale zwalczał ruch oporu i wydawał obywateli Norwegii Gestapo. W 1945 roku nie tylko osądzono i powieszono kluczowych zbrodniarzy wojennych (wraz z samym Quislingiem) – ale przyjęto też zasadę, że potomkowie każdego urzędnika czy osoby współpracującej w jakikolwiek sposób z tym rządem, nie mogą do trzeciego pokolenia być urzędnikiem, policjantem, wojskowym, nauczycielem, nauczycielem akademickim, nie będą też mogły kandydować w żadnych wyborach. Bo jaką politykę mogą lansować i jakich wartości nauczać - dzieci związane zwykle więzami lojalności z rodzicami? A ci rodzice byli zdrajcami, zbrodniarzami, pomocnikami zbrodniarzy? Dzieci mają zawsze trudności z obiektywną oceną przeszłości swoich rodziców… Wydarzenia w Polsce w pełni potwierdziły tę teorię. Dzieci, a nawet wnuki stalinowskich decydentów i aparatczyków… Pokazały w Polsce, co to jest postkomuna! Tylko, że u nas, teraz, w ramach dekomunizacji – trzeba wprowadzić analogiczne zakazy, jak w Norwegii wobec nazistów - tyle że aż do czwartego pokolenia!

5.    Stosownie do wyżej wspomnianych ustaw musi być uchwalona także ustawa o naprawieniu krzywd osobom poszkodowanym w czasach postkomunizmu. A to wielka rzesz ludzi skrzywdzonych przez sądy, prokuratury i urzędników…

To tyle odnośnie naszego programu w sprawach prawnych. Te kwestie muszą być umieszczone na pierwszym miejscu – bowiem bez rozwiązania tych problemów, gospodarka nigdy nie ruszy do przodu! Bo jak ma ruszyć przy urzędniku niszczącym przedsiębiorcę, bezczelnym, skorumpowanym i bezkarnym, czy polityku świadomie torpedującym interesy własnego kraju???

Ale największy szok, to wiedzieć jak szybko i prosto można poprawić polską gospodarkę i finanse.

O tym w następnym odcinku.

Ted Sokalski

Już czas dla Pana Jezusa wygrać wybory w Polsce (3).

Nasz program - gospodarka i finanse

Najbardziej zdumiewające jest to, że polskie finanse mogą poprawić się bardzo szybko, a polska gospodarka zacząć się szybko rozwijać. Taki efekt wywoła po prostu oparcie się na sprawiedliwości i prawdzie!

W tym celu należy:

1.    Przyjąć zasadę, że na terytorium Polskie wszelkie prawo unijne obowiązuje jedynie, o ile nie wchodzi w kolizję z polską Konstytucją. Jeżeli wchodzi – nasza Konstytucja jest ważniejsza!

Dokładnie taka zasada obowiązuje w Niemczech!

2.    Konsekwencją powyższego jest zniesienie wszelkich ograniczeń produkcji przemysłowej i rolnej – bowiem takie limity narzucane polskim producentom są z naszą Konstytucją i zasadą wolności gospodarczej – po prostu sprzeczne.

3.    Musi również nastąpić anulowanie szeregu nieprawnych decyzji gospodarczych.

Na przykład polskie prawo przewiduje pierwszeństwo do wydobycia bogactw naturalnych dla odkrywców tych bogactw – czyli dla firmy, która prowadziła wiercenia badawcze. Tylko, że Polska została już dokładnie przebadana geologicznie do głębokości 4 km. 15-letni państwowy program badawczy zapoczątkowany przez Edwarda Gierka skończył się dokładnym raportem w roku 1985 – tylko Sowieci nie pozwolili Polsce na wydobycie gazu i ropy. Obecne rozdawanie koncesji na wiercenia poszukiwawcze zagranicznym firmom ma na celu pozbawienie prawa pierwszeństwa państwowego koncernu PGNiG. Nadto na całym świecie firma, która eksploatuje bogactwa naturalne – musi władzom państwa płacić opłatę za wykorzystanie bogactw kraju. Ta opłata w USA wynosi 20% od wartości wydobycia, w Anglii – 50% (Morze Północne), w Norwegii – 70%, a w Arabii Saudyjskiej – 65%. Natomiast rząd – zarówno PO jak i uprzednio PiS – ustanowiły tę opłatę w Polsce w wysokości… Jednego procenta! Nawet firmy z USA były gotowe płacić co najmniej 10% - i nie mogły zrozumieć takiej „hojności” polskiego rządu. Obecna Konstytucja nakazuje rządowi RP chronić dobro własnego kraju i polskich obywateli…

4.    Należy szybko uruchomić w Polsce eksploatację naszych w tej chwili dwóch największych bogactw: złóż polimetalicznych na Suwalszczyźnie oraz zasobów geotermalnych.

Złoża polimetaliczne na Suwalszczyźnie to m.in. dwa miliardy ton najlepszej możliwej jakości rud żelaza i 50 milionów ton tytanu plus bezcenne dla techniki złoża metali ziem rzadkich. Wartość złóż na Suwalszczyźnie jest tak wielka, że pokrywa całe obecne zadłużenie Polski, wewnętrzne i zewnętrzne. A w całej Europie i krajach Sowieckich aż po Władywostok – nie ma innych rud żelaza. Bowiem szwedzkie, fińskie, uralskie - właśnie się wyczerpały. Dodajmy, że w parze z bogactwami Suwalszczyzny idą bogactwa Jury krakowsko-częstochowskiej – niewyobrażalnie bogate złoża molibdenu i wolframu. Metali bezcennych dla lotnictwa i zbrojeniówki…

Niemcy obecnie „wciskają” Polsce drogą i niskoefektywną energetykę wiatrową. Sami zaś u siebie rozwijają geoenergetykę – bowiem to energia elektryczna najtańsza i najczystsza. Ot – wsadza się w ziemię rurę do głębokości 4 km (a nawet płycej) – i bucha para do napędu turbin produkujących prąd. Tylko Niemcy mają słabe zasoby geotermalne – a Polska ogromne. Ich wartość w Polsce w przeliczeniu na tony tzw. paliwa umownego jest co najmniej 70 razy większa niż wartość zasobów ropy i gazu pod dnem Morza Północnego. I geoenergię można w Polsce produkować na 75% powierzchni kraju – tylko na północnym wschodzie ten fenomen nie występuje. Energetyka geotermalna w Polsce to nie tylko bardzo tani prąd elektryczny – i po przejściu pary przez turbiny na dodatek praktycznie darmowa energia cieplna. To także możliwość eksportu energii elektrycznej do krajów sąsiednich i baza rozwoju energochłonnego przemysłu.
A o zasobach ropy naftowej i gazu w Polsce – nie mówmy, bo Państwo w to nie uwierzycie. Możecie sobie sprawdzić fakt, że o wielkich złożach gazu na Podlasiu wiedziała już II Polska – i między Zambrowem, Grodnem i Mostami chciała budować drugi COP. Zaś nowe szyby gazowe czy naftowe na Mazowszu czy pod Ustrzykami – a to proszę sobie popatrzeć: Pracują!

5.    Gdy do tego dodamy wycofanie się ze sprzecznymi z prawem polskim (i nawet obecną Konstytucją) absurdalnych opłat – np. za emisję dwutlenku węgla (w bardzo prostej interpretacji odwołującej się do Konstytucji prawo polskie nie pozwala pod pozorem zagranicznych traktatów na torpedowanie rozwoju własnej gospodarki i obciążanie obywateli kosztami takich traktatów)… Czy dziwi, że bardzo szybko dochody budżetu państwa polskiego znacząco wzrosną? A gdy jeszcze cofnie się zabójcze dla przedsiębiorców obciążenia podatkowe, choćby z powodu zatrudnienia pracownika… (Obecnie przedsiębiorca za zatrudnienie człowieka na umowę o pracę i danie mu miesięcznie do ręki 1000 zł musi odprowadzić dla państwa 2500 zł różnych opłat. Miesięcznie!) Czy dziwić będzie, że gospodarka bardzo szybko ruszy do przodu?

I to wszystko jedynie, gdy oprzemy się na sprawiedliwości i prawdzie!

Ale powie ktoś – Polska ma przecież ogromne długi… I skąd tu ma być dobrobyt w kraju, skoro jeszcze ze 100 lat będziemy spłacać, to co napożyczały kolejne rządy od 1989 roku? Tak - tylko tu można odpowiedzieć – a gdzie jest sprawiedliwość i prawda?

A co zrobiła Islandia? Ogłosiła bankructwo! (Przy ogłoszeniu bankructwa nic się nie płaci.) Premiera i ministrów, tak samo jak parlamentarzystów i dziennikarzy, którzy oszukiwali obywateli – wsadzili za kratki. Chcecie bankierzy, to dochodźcie sobie należności na ich osobistym majątku, aferałów z którymi podpisywaliście pożyczki wobec nieświadomego i oszukiwanego  społeczeństwa. I dzisiaj jest Islandia po Norwegii najszybciej rozwijającym się krajem Europy. Okazało się też, że kraj doskonale sobie radzi z własnych dochodów i nie musi nic pożyczać!

Czy Polska powinna ogłosić bankructwo? Niekoniecznie. Można na przykład:

1.    Zamrozić obecne długi do czasu uzyskania odszkodowań za II wojnę światową. O które należy wystąpić: do Niemiec, Rosji, i tzw. zachodnich aliantów za zdradę sojusznika.

Gdyby kto wątpił – zamrożenie polskich płatności – to już było. Zrobił to generał Jaruzelski w styczniu 1982 roku w odwecie za amerykańskie sankcje. Przez prawie dekadę Polska nic nie płaciła, a wartość polskiego długu na giełdach spadła tak znacznie, że można było skupować polskie długi po cenie 5 centów za dolara. I po cichu Jaruzelski tak kazał robić – tylko za tak skupione obligacje rząd w Warszawie płacił już 45 centów – i na tym polegała afera FOZZ.

Należne Polsce odszkodowania co najmniej 3 razy przekraczają wszelkie nasze zadłużenie!

2.    W parze ze powyżej wspomnianymi odszkodowaniami należnymi dla Polski, należy podjąć konsekwentną obronę przed fałszywymi żądaniami wobec Polaków. Z promocją prawdy historycznej i krokami sądowymi wobec oszczerców w rodzaju J.T.Grossa.

I czy to nie jest rozsądnie po prostu oprzeć się na prawości, sprawiedliwości i prawdzie? Na tych owocach Ducha Świętego – a ten wszak jest darem Boga Ojca i Jego Syna – Króla Jezusa?

Znowu powie ktoś: Polska nie może prowadzić takiej polityki. Polska jest krajem faktycznie bezbronnym. Tak, ale znowu:

1.    Polski przemysł zbrojeniowy nadal istnieje. Nadto można go bardzo szybko rozwinąć i unowocześnić. To nie tylko szybko możliwe unowocześnienie i rozbudowa regularnego wojska. W ciągu około pół roku do roku można sformować armię obrony terytorialnej, nazwijmy ją AKP (Armia Korony Polskiej). To mężczyźni w każdej wiosce czy mieście, posiadający w domu broń. W tym ręczną przeciwpancerną i przeciwlotniczą. Skuteczna natychmiastowa obrona przed wszelkim desantem czy „wjechaniem” obcych wojsk. Musieliby też posiadać lekkie pojazdy terenowe. Ale z pojazdami to nie ma u nas obecnie problemu… Oczywiście, chodzi o ludzi normalnie pracujących, tylko przeszkolonych i mających w domu broń.

Produkujemy w Polsce znakomite lekkie rakiety przeciwlotnicze GROM. Odpalanie rakiet do niżej lecących samolotów czy śmigłowców – z ramienia, podobnie jak amerykańskie rakiety Stinger – to nie nowość w obecnej technice. Podobnie z działami bezodrzutowymi czy pociskami przeciwpancernymi. Przy nawet mniej niż 700 tysiącach takich uzbrojonych, w każdej chwili gotowych do akcji mężczyzn – wszelkie zajęcie kraju przez kogokolwiek przestaje być opłacalne i możliwe. A co dopiero, gdy takich mężczyzn będzie milion, dwa, czy trzy. Polski naród będzie uzbrojony i tragedia Wołynia nigdy się już nie powtórzy. A polscy mężczyźni dobrze posługiwać się bronią potrafili zawsze. Tylko komuna i postkomuna zrobiła z nich poniewierane, bezradne, ogłupione popychadła…

A gdyby kto wątpił – taki system od dawna istnieje. W USA nazywa się to „minuteman” – gotowy do akcji w minutę!

Ciekawe, jak by w takim kraju uzbrojonych mężczyzn grasowali złodzieje, czy napadała mafia?

I co, nie byłoby to dobrze mieć za Króla Pana Jezusa – Króla Polski – i rządzić się w oparciu o Jego Święte Prawo, normy Jego Ewangelii – prawo, sprawiedliwość i prawdę?

Narodzie polski – zbudź się!

Ted Sokalski – Komandor sługa.

-SZUKAM- 

Stowarzyszenie Katolików Świeckich
Pod Patronatem Chrystusa Króla

Ted Sokalski

Komandor sługa.
Chicago, IL, USA
24 czerwca 2014 r.
 

Pan Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 

Pan Premier Donald Tusk 
Wielce Szanowny Panie Prezydencie!
Panie Premierze!
 

„Nie ma alternatywy dla Intronizacji Pana Jezusa jako Króla Polski!”

W nawiązaniu do mojego listu do Panów z marca br., a także w nawiązaniu do mojej równoczesnej korespondencji do Episkopatu Polski i następowego listu do Kapłanów polskich „Przeto Pan sam da wam znak…” – te ostatnie dokumenty przesyłałem do wiadomości Pana Prezydenta – pozwolę sobie na uwagę, że przewidywany w moich pismach scenariusz polityczny zaczyna się raczej szybko realizować.

Ja oczywiście domyślam się Panów przyszłości – w Chicago mamy wszak obecnie już pięć dusz mistycznych, w tym jednego księdza – ale i Panowie wszak te sprawy znają, choćby za pośrednictwem księdza dr hab. Piotra Natanka i jego „telefonu do Nieba”.

Znam więc Panów przyszłość – wariant pozytywny – i z całego serca Wam go życzę.

Pozwolę sobie przypomnieć z mojej wcześniejszej do Panów korespondencji… Przestrzegałem Panów m.in., że młodzież łatwo się „zaraża” wzorami skuteczności w działaniu – i wydarzenia na kijowskim tzw. Majdanie łatwo mogą mieć kontynuację w Polsce. Wydarzenia ukraińskie były oczywiście sterowane z zewnątrz – jednak rola determinacji i odwagi ludzkiej, nadto zbiorowego wystąpienia, są znanym czynnikami sprawczymi wydarzeń historycznych. Takie czy inne „inicjacyjne sterowniki” nie odgrywają tu aż takiej roli. Ani potęga medialna czy finansowa. Jak wspomniałem – szach w Iranie miał wszystko. Niewyobrażalne fundusze i wszelkie mass-media. Ayatollachowie mieli tylko ludzi, a ci byli zdeterminowani, głównie przez złe i pełne arogancji rządy – i to oni wygrali.

Zarazem zwracam się do Panów – tym razem w formie listu otwartego – z racji na niewyobrażalne skutki obecnej „afery taśmowej”. To trochę tak jak z wydarzeniami na Wybrzeżu latem 1980 roku. Miała być prowokacja, kolejny lokalny strajk, skoro ten w lipcu na Lubelszczyźnie nie „wyszedł” - by obalić Edwarda Gierka – a wyszło polityczne „trzęsienie ziemi”. Ktokolwiek uruchomił tę aferę – myślę, że nie zdawał sobie sprawy z politycznych skutków.

Szanowni Panowie!

Poczytajcie sobie cokolwiek z komentarzy młodzieży na forach internetowych. To o czym mówi minister spraw wewnętrznych – młodzież wychwyciła od razu! Przygotowywanie zamachu „terrorystycznego”, by utrzymać rząd u władzy… Mordowanie własnych obywateli, tyle, że tym razem na nieco większa skalę. Ciekawe jakie są te plany, o których mówi urzędujący minister? Jaką ilość ofiar przewidujecie? Tak jak w „World Trade Center” – trzy tysiące wystarczy? Czy będzie więcej – jest planowane więcej? Służby specjalne PRL-bis, tym razem w roli terrorystów… A rozmówca „bankowiec” rzecz całą traktuje jako oczywistość, nawet nie zaprotestuje, wiadomo, jakiś tam jeszcze jeden polityczny mord… Ciekawe, jakie miejsce wybierzecie? Pewno jakieś związane z religijnymi uroczystościami – może Częstochowa w dniu 15 sierpnia? Aż się chce zapytać – co planuje rząd: Bomby czy gaz? I ciekawe, na kogo planujecie zwalić winę? Znowu jakiś fanatyczny zwolennik Kaczyńskich? A może jakiś prorosyjski separatysta z Doniecka? I znowu, co ciekawe – zrobicie to sami – czy „przyjaciele” pomogą?

Szanowni Panowie!

Wybaczcie te pytania – ale mam obowiązek mówić prawdę. To jest przekazywać Wam, co społeczeństwo mówi. Właśnie zabiliście samych siebie. Mogę się domyślać, kto to Wam zrobił – jakby zdjął maski z twarzy - i pokazał obecnych formalnych decydentów systemu politycznego w Polsce jako morderców własnych obywateli. A niestety, każdy taki obywatel wie dobrze, że szykowanie w kraju scenariusza „World Trade” bez wiedzy i zgody Premiera, BBN i Prezydenta – po prostu nie jest możliwe. Zakładanie, że ludzie są głupi – to zawsze błąd.

Szanowni Panowie!

Pozwólcie, że powtórzę: Nie ma alternatywy dla Intronizacji Pana Jezusa jako Króla Polski! Ta Intronizacja to nie tylko formalne ogłoszenia Pana Jezusa Chrystusa Królem Polski – ale to także wielkie dzieło zmiany prawa w Polsce. Tak by usunąć z prawa i funkcjonowania państwa wszelki antyludzki i antyobywatelski absurd. Intronizacja wymagana od nas przez Pana Boga według Objawień prywatnych Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny – to wyzwolenie wielkiej energii społecznej katolików świeckich i wszelkich ludzi dobrej woli. Skądinąd najbardziej patriotycznych, cierpliwych i życzliwych spośród członków naszej społeczności. To nowe wielkie otwarcie społeczne – którego coraz bardziej potrzebujemy. Także w chwili, gdy zewnętrzne siły zdejmują maski z naszych rządzących i pokazują ich prawdziwe twarze. To co oni naprawdę robią. Ale tu wiele wszak może być przebaczone – najgorsze zło przecież się jeszcze nie stało – tylko wymaga to prawdziwej przemiany serc i czynów! Od WAS – Szanowni Panowie!

Szanowni Panowie!

Myślę, że znacie wzmiankowaną na wstępie moją korespondencję do polskiego Episkopatu. Jak to stwierdził jeden z referentów niedawno zakończonego (31 maja 2014 roku) w Częstochowie - II Kongresu dla Społecznego Panowania Chrystusa - konkretnie prof. dr hab. Andrzej Flaga: „Duchowieństwu, przyzwyczajonemu do promocji dewocyjnych form pobożności i ewentualnego organizowania akcji charytatywnych, bardzo trudno jest przyjąć Objawienia prywatne, w których Pan Bóg domaga się od wierzących wielkiej troski o państwo i prawo!” My – jako organizacja katolików świeckich – w nagłówku wszystkich naszych pism głosimy, że nie jest możliwe przyjęcie wiary chrześcijańskiej bez uznania Pana Jezusa za Króla w każdej dziedzinie ludzkiego życia. A nawrócenie bez troski o przestrzeganie prawa Bożego w życiu publicznym – jest nieprawdziwe i nieszczere. My te prawdy głosimy w nagłówkach wszystkich naszych pism.

Szanowni Panowie!

Myślę, że wiecie – choćby od księdza Piotra Natanka - na czym zgodnie z Objawieniami Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny dokonanie Intronizacji Pana Jezusa jako Króla Polski polega. Pozwólcie jednak, że – także dla innych czytelników tego listu otwartego – zrekapituluję fakty. Otóż:

1.    Musi nastąpić uznanie i ogłoszenie Pana Jezusa Królem Polski jednocześnie przez najwyższe władze polskiego Kościoła jak i państwa.

2.    Musi zostać podjęte dzieło naprawy prawa, choćby poprzez szczerą deklarację i powołanie odpowiednich form organizacyjnych.

3.    Czyny takie otworzą na duchową tajemnicę  tej niesłychanej łaski – jaką jest wymagana przez Niebo Intronizacja. Błogosławionych skutków tej tajemnicy i niesłychanej łaski – szybko wszyscy doświadczymy!

Tak – o tej tajemnicy pisałem w moim liście do polskiego Episkopatu. Wystarczy zadać pytanie: Dlaczego modlitwa Świętej Faustyny Kowalskiej do Miłosierdzia Bożego nie mogła ocalić Polski przed II wojną światową – a gdyby była dokonana wspomniana Intronizacja, to by mogła? Do wojny by nie doszło…

A z tych błogosławionych skutków Intronizacji obiecanych przez Niebo, wspomnijmy tylko dwa: Pierwszy – że Król Jezus uznany i czczony jako Król ocali przed nieszczęściami (nadto w dziejach Polski otworzy nowy okres świetności – jakiego jeszcze nigdy w naszej historii nie było); I drugi – że uznany za Króla On Sam wkroczy i Sam spowoduje nawrócenie wszechmocą Jego łaski ogromnej większości grzeszników.

Dlatego też tak ważne są Intronizacje w rodzinach (kompetentną władzą są tu rodzice), czy w parafiach. Młodzież ulega narkomanii i satanizmowi? Dzieci schodzą na złą drogę? Kościół pusty? To róbcie Rodzice, to rób Księże proboszczu (wraz z szefem Rady parafialnej) tę Intronizację! I sam zobacz, przekonaj się – jak Król Jezus działa! Aczkolwiek koniecznym elementem w czasie takich Intronizacji rodzinnych czy parafialnych musi być deklaracja poparcia i wszelkich możliwych działań dla przestrzegania prawa Bożego w życiu publicznym. Bez tego bramy tego najbardziej niesamowitego, indywidualnego jak i „społecznego” rozlania Bożych łask w historii - się nie otworzą.

Szanowni Panowie!

Ośmielam się o tym pisać nie tylko z racji na otwarty charakter tego listu, lecz także dlatego, że na pewne sprawy związane z Intronizacją niekoniecznie jeszcze wszyscy w Polsce „wpadli”. My w USA działamy nieco inaczej – najpierw gruntownie zapoznajemy się ze sprawą. Dopiero potem zabieramy głos, czy działamy. A przynajmniej tak się staramy. Bardzo cieszy, że w Polsce już wiedzą, że uznanie Pana Jezusa za Króla Polski to zarazem realizacja duchowego testamentu Papieża Jana Pawła II. Tego prawdziwego, zawartego w słowach wypowiedzianych do arcybiskupa Orszulika: „Pracuj, by katolicy w Polsce wgrali wybory!”

Szanowni Panowie!

Już słyszę te pseudo argumenty o „państwie kościelnym”… Ponieważ Wy jesteście z wykształcenia historykami – więc wiecie, że Polska była rajem tolerancji i wzorem przestrzegania praw człowieka – kiedy była katolicką monarchią opartą o normy moralne Dziesięciu Przykazań, głęboką wiarę i poszukiwania własnych rozwiązań prawnych zgodnych z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Kiedy wszystkie „konstytucje” naszego rycerstwa zaczynano od uwielbienia Trójcy Przenajświętszej! Vide: Królowa Jadwiga, Sobór w Konstancji, ks. prof. Paweł z Włodkowic, obalenie doktryny o nawracaniu przemocą, etc… A tych krzykaczy, którzy nie rozumieją, co to prawo życzliwe dla obywateli (Kochaj bliźniego swego jak siebie samego!) – zapraszam do USA. Niech zobaczą, jak się tutaj robi prawo jazdy. Jak szybko, sprawnie, życzliwie dla człowieka, antykorupcyjnie! Od razu zrozumie taki jeden z drugim matoł – co to prawo Boże przestrzegane w życiu publicznym!

Pozwolę sobie przypomnieć z mojego wcześniejszego listu do Panów, że argumentacja za dokonaniem Intronizacji, prócz teologicznej, może być historyczna, z dziedziny prawa konstytucyjnego, a nadto z teorii prawa i państwa. Państwo wszak nie może istnieć bez ideologii, ani prawo bez zasad ogólnych. Czemu takimi zasadami i taką ideologią nie miałoby być naturalne prawo moralne zawarte w Dekalogu i miłość bliźniego, zakorzeniona w Miłości Boga?

Szanowni Panowie!

Jak wiecie, uznanie Pana Jezusa za Króla Polski to w sposób szczególny zadanie dla Was. Ja ze swej strony deklaruję wszelką pomoc – o ile zostanę o nią poproszony.

Z całego serca życzę Panom wspomnianego pozytywnego wariantu Waszej przyszłości. Zaprawdę – także dla Was – po prostu nie ma wiele czasu. To jest sprawa bardzo nagląca. Niech rozwój wypadków przekona Panów, że naprawdę tak jest – nie ma wiele czasu. Uznanie i ogłoszenie Pana Jezusa Królem Polski powinno nastąpić jak najszybciej!

Pozostaję z wszelkimi wyrazami należnego szacunku.
 

Ted Sokalski

Komandor sługa.
 

-szukam-

Polski aferze Watergate - Max Kolonko MAXtv

-SZUKAM-

-szukam-

 

28.06.2014

Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

 -szukam-

Lamentacje 2,2.10-14.18-19.

(…)Jak cię pocieszyć? Z czym porównać? Córo Jeruzalem! Z czym cię porównać, by cię pocieszyć? Dziewico, Córo Syjonu, gdyż zagłada twoja wielka jak morze. Któż cię uleczy?
Prorocy twoi miewali dla ciebie widzenia próżne i marne, nie odsłonili twojej złości, by od wygnania cię ustrzec; miewali dla ciebie widzenia zwodnicze i próżne.
Wołaj sercem do Pana, Dziewico, Córo Syjonu; niech łzy twe płyną jak rzeka we dnie i w nocy; nie dawaj sobie wytchnienia, niech źrenica twego oka nie zna spoczynku! (…)

D
laczego, Boże, odrzuciłeś nas na wieki,
dlaczego gniewem płoniesz przeciw owcom Twego pastwiska?
Pomnij na lud Twój, który dawno nabyłeś,
na pokolenie, które wziąłeś w posiadanie.

BŁOGOSŁAWIONA JESTEŚ PANNO MARYJO, ZACHOWAŁAŚ SŁOWA BOŻE I ROZWAŻAŁAŚ JE W SERCU SWOIM.

Ewangelia wg św. Mateusza 8,5-17.


(…) Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary.
Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim.
A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz  w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów».(…)


 

LITANIA DO NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

 Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Najświętsze Serce Maryi, - módl się za nami.
Najukochańsze Serce Córki Ojca niebieskiego,
Przebłogosławione Serce Matki Syna Bożego,
Wybrane Serce Oblubienicy Ducha Świętego,
Serce Maryi, Trójcy Przenajświętszej przybytku,
Przedziwne Serce Matki Stworzyciela,
Najmilsze Serce Matki Odkupiciela,
Serce Maryi, niepokalane,
Serce Maryi, łaski pełne,
Serce Maryi, najpodobniejsze do Serca Jezusowego,
Serce Maryi, stolico mądrości,
Serce Maryi, zwierciadło sprawiedliwości,
Serce Maryi, tronie miłosierdzia,
Serce Maryi, zbiorze wszelkiej świątobliwości,
Serce Maryi, Arko przymierza,
Serce Maryi, Bramo niebieska,
Serce Maryi, najchwalebniejsze,
Serce Maryi, najpotężniejsze,
Serce Maryi, najdobrotliwsze,
Serce Maryi, najwierniejsze,
Serce Maryi, najlitościwsze,
Serce Maryi, najłagodniejsze,
Serce Maryi, najczystsze i najniewinniejsze,
Serce Maryi, w pokorze niezgłębione,
Serce Maryi, najcierpliwsze,
Serce Maryi, wzorze panieńskiej skromności,
Serce Maryi, któreś pragnieniem świętym zbawienie przyspieszyło,
Serce Maryi, miłością Boga pałające,
Serce Maryi, mieczem boleści przeszyte,
Serce Maryi, przy śmierci Jezusa z żalu obumierające,
Serce Maryi, przy zmartwychwstaniu Jezusa radością ożywione,
Serce Maryi, przy wniebowstąpieniu Jezusa słodkością napełnione,
Serce Maryi, przy zesłaniu Ducha Świętego nową łask pełnością obdarowane,
Serce Maryi, światłości błądzących,
Serce Maryi, pociecho strapionych,
Serce Maryi, jedyna po Bogu grzesznych ucieczko,
Serce Maryi, nadziejo Tobie ufających,
Serce Maryi, obrono w pokusach,
Serce Maryi, zadatku obietnic Jezusowych,
Serce Maryi, ratunku konających,
Serce Maryi, które nikim nie gardzisz,
Serce Maryi, radości serc ludzkich,
Serce Maryi, wesele Aniołów i Świętych,
Serce Maryi, jasnością i chwałą w niebie ukoronowane,

Panie Jezu Chryste Królu , który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 K.: Święte i miłościwe Serce Maryi, Matki Bożej, módl się za nami!
W.: Aby i nasze serca zapłonęły Boską Miłością.

 

Módlmy się

Boże miłosierny, Ty napełniłeś Niepokalane Serce Maryi Panny dobrocią dla zbawienia grzeszników i dla pociechy utrapionych. Spraw, abyśmy prosząc o to Najsłodsze Serce o wstawiennictwo, otrzymali łaskę powstania z naszych grzechów i ratunek w każdej potrzebie.
W.: Amen.


Panie Jezu czy pozwolisz powiedzieć św. Piotrowi i św. Pawłowi słowo Boże do nas?
Św. Pawle stawiam Ciebie za wzór, że jako pierwszy otrzymałeś "objawienie prywatne", bo tak to można nazwać i Kościół uwierzył.

 

ŚWIĘTY PAWEŁ:

"Byłem wielkim grzesznikiem
prześladującym chrześcijan i byłem dla nich wilkiem.
Ale Pan Bóg chciał mojego nawrócenia
i chciał mojej duszy cudownego uleczenia.

USŁYSZAŁEM, ZROZUMIAŁEM I POSŁUCHAŁEM CUDOWNEGO JEZUSA,
chociaż ON mnie do niczego nie zmuszał.
Ukazał tylko do Nieba świętą drogę
i pomógł mi porzucić przed człowiekiem trwogę.

I was namawiam do obrania DROGI Jezusowej
i do hartowania duszy do wieczności gotowej. 

Pan Bóg jest taki dobry i Miłosierny
i człowiekowi idącemu z Nim  zawsze wierny.
Boć to Największy PRZYJACIEL z Nieba wzięty.
który chciałby, aby nikt z was nie był pominięty.

Czeka cierpliwie na każde westchnienie do Niego
i z miłością patrzy na każdego skruszonego. 

Mówię wam - NIE ULEGAJCIE POKUSOM
I NIECH NIKT WAS DO GRZECHU NIE ZMUSZA.
Bo wtedy macie szansę zobaczyć się z Nami w Niebie
i wzywajcie Nas, a udzielimy wam rad w każdej potrzebie. 

Święty Paweł z Tarsu a przecież "uczony w piśmie".

​                          ​

*****************************************

Święty Piotrze - Pan Jezus powiedział: "co zwiążesz na ziemi, będzie związane i w Niebie"
Jednak ludzie wykorzystują tę Łaskę w różny sposób.

Święty Piotr:

" Tak, to prawda - biskupi kierujący się rozumem swoim
nie zawsze czynią zgodnie z duchem moim.
Dużo u nich przemawiają finanse,
które ludzie ofiarują im i ich decyzje są niejasne.

Niebo wszystko widzi i oszukać się nie pozwoli.
bo w Niebie nie ma rozwodów według waszej woli.
Ludzie dużo dopowiadają sobie, jak sami by chcieli żyć,
ale trzeba posłusznym samemu Bogu być. 

 Rozwody kościelne, to temat złożony
i nie ma prawa nikt brać drugiej żony,
gdy jeszcze jedna żyje,
bo nikt duszy waszej z grzechów nie obmyje.

Jeden raz rodzicie się i raz umieracie
i raz ślub kościelny przed BOGIEM zawieracie. 


Tak - mam klucze do bram Nieba
lecz na wszystkie decyzje samego Boga słuchać trzeba.
W Niebie nie mamy wolnej woli ludzkiej,
gdyż nasza wola zawsze o pozwolenie woła.
My żyjemy według światłości Bożej.

Nasza wolna wola zgadza się z wolą Bożą
gdzie panuje MIŁOŚĆ  i POKÓJ a DARY BOŻE same się mnożą.
​               

Święty Piotr w Niebie - pomagający ludziom w każdej potrzebie".

-szukam-

Mięsożerne bakterie zjadły nastolatka w dwa dni < Wolne Media>

W Stanach Zjednoczonych pojawiły się niepokojące informacje o groźnej bakterii Cynthia. Pożarła ona osiemnastoletniego Benjamina LaMontena od wewnątrz w ciągu dwóch dni po wykonaniu prostego zabiegu dentystycznego dot. usunięcia zęba mądrości.

-szukam-

-szukam-

Odpowedz profesorowi Dakowskiemu napisana przez Romka Jastrzebskiego.

Roman Jastrzębski

Na marginesie krytyki pani Mieczysławy Kordas, czyli jak Pan Bóg wybiera.

Spróbujmy przenieść się myślami do Ziemi Świętej w czasach ziemskiego życia Zbawiciela. Oto stał się znany Jezus z Nazaretu. Lud cały obserwował niezwykłe zjawiska – a wraz z nimi i uczeni w piśmie, i wpływowi faryzeusze.

Określenie uczony w piśmie jest w zasadzie synonimem faryzeusza. Wszelako też jest określeniem nieco szerszym, bowiem saduceuszom z wielkich rodów kapłańskich też znajomości pism nie brakowało.

Spróbujmy zastanowić się przez moment, jak owi uczeni obserwatorzy odbierali uczniów rabbiego Jezusa? Milczą o tym Ewangelie – prócz epizodu łuskania kłosów w szabat - ale czyż nie można założyć, że zdumieni komentowali: Kogo On sobie wziął na najbliższych uczniów? Jacyś bosonodzy rybacy, tak biedni, że nawet musieli utworzyć spółkę kilku rodzin by kupić porządną łódź i sieci, od dziecka ciężko pracujący – i nawet nie umiejący dobrze czytać??? Kogo On sobie wziął??? Czyż nie było tylu lepszych, co chociaż spisywaliby Jego naukę? Do tego dodał kilku celników, tych złodziei, zdzierców i przestępców… Co ten rabbi z Nazaretu wyprawia???

A dopiero potem okazało się, jak wybory Pana były trafne. Ponieważ większość Jego uczniów przeszła tę „szkołę” pracy rybackiej w swego rodzaju spółce kilku ubogich rodzin – mieli więc za sobą wstępne „dotarcie” charakterów i szkołę współdziałania w grupie. Praca rybaka uczy też podróży, oddalenia z domu - i cierpliwości. Nadto – ich ubóstwo powodowało rzeczywiście konieczność pracy, praktycznie od dziecka. Ale tym sposobem byli jakby mniej „zarażeni” ówczesnym judaizmem – chociaż i oni mieli ogromne trudności z przyjęciem prawdy, że „Syn Dawida” nie będzie budował ziemskiego mocarstwa pychy Izraela.

W końcu, gdy umocnieni Duchem Świętym poszli ewangelizować świat – dopiero okazało się jacy to bystrzy, odważni, ofiarni i dobrze współpracujący ze sobą ludzie… A gdy było potrzeba, Pan Bóg dodał im i ultra uczonego Szawła z Tarsu, znalazł się i lekarz Łukasz do spisywania Ewangelii, i bogaty Marek jako współpracownik św. Piotra. A w Grecji nawrócił się super uczony Apollos…

Jak to się ma do pracy pani Kordas?

Każdy, kto zna panią Mieczysławę tu w Chicago – wie, że to co pisze ona o swoim rozkładzie czasowym dnia, właściwie doby – to dokładnie i po prostu prawda. I w warunkach takich, czy podobnych obciążeń funkcjonuje ona od lat.

Oczywiście – odbywa się to kosztem swego rodzaju pomyłek. Na stronach pani Mieczysławy czasami zjawiają się treści, których być tam nie powinno. Sam dwa razy zauważyłem wpisy ewidentnego protestanta. Powtarzał nauki Lutra, że bestia z Apokalipsy siedząca na czerwonej płachcie to Papiestwo i Rzym. (Podczas gdy proroctwo to odnosi się do komunistycznej Moskwy, miasta - portu siedmiu mórz. Luter po prostu błędnie zinterpretował tę wizję św. Jana Apostoła. Zbrodniczego komunizmu przecież jeszcze nie było, a dla Lutra wszystko, ca atakowało papiestwo, było widać dobre.) Po zwróceniu pani Mieci uwagi – oba te teksty zostały szybko usunięte. Pani Mieczysława była zainteresowana sprawą wspomnianego proroctwa i pomyłki Lutra – jak się okazało, nie znała tych spraw. A wzmiankowanych tekstów po prostu nie miała czasu przeczytać, prócz wstępu – i kierowała się zaufaniem do osoby.

Pomyłka ostatnia – pomylenie św. Jana Chrzciciela ze św. Janem Apostołem… Efekt przeciążenia, trochę też niezaprzeczalnie śmieszny. Jednak tych pomyłek nie ma wiele, przynajmniej ja nie widzę wiele – wręcz to wielka rzadkość. Za to strony internetowe pani Mieczysławy to swego rodzaju skarb do obserwacji socjologicznych. Głównie młodzi katolicy świeccy, zaangażowani w sprawy Kościoła: co myślą, jak się modlą, jakie książki czytają i filmy oglądają? Co polecają sami sobie? Co więcej – jak w ciągu ośmiu lat zmieniają się ich poglądy…

Mam swój pogląd: Za pośrednictwem pani Kordas – Niebo dokonuje niesłychanie ważnych Objawień prywatnych. Chyba czwartych najważniejszych w dziejach Kościoła. Mam też takie przekonanie – że na podstawie książki pani Mieczysławy będzie pracował przyszły wielki sobór porządkujący Kościół. „Msza Święta trydencka była naprawdę Święta – ale Ja nie wymagałem łaciny!” – Takie słowa Zbawiciela, oczywiście, nie mogą podobać się ani tradycjonalistom, ani propagatorom posoborowych herezji liturgicznych. Ale czyż nie określają stanu idealnego: Msza Święta trydencka w językach narodowych, ze wstawkami łacińskimi? Bo jak można poważnie twierdzić, że lepsze jest słuchanie przez wiernych modlitw Mszy św., których oni nie rozumieją? No i takie słowa – Pan Jezus mówi po raz pierwszy! Jeszcze nigdy nie zwracał uwagi wprost na tyle spraw, co i jak powinno być zrobione w Jego Kościele. To się dzieje po raz pierwszy!

A do przekazywania tak ważnych Objawień prywatnych – Niebo wybrało, jak wybrało. Osobę teologicznie nie niewykształconą, heroicznie pracowitą i odważną – która trudom takiej misji jest w stanie podołać. I gwarantuje sobą, że słowa zasłyszane powtórzy. Jak przykładowo o dogmacie o nieomylności papieskiej, który nie jest prawdziwy. Choćby nawet nie wiedziała, że formalnie głoszenie takich poglądów jest herezją. Tylko czy może być herezją, co mówi Pan Bóg? Zresztą, jak mawiał sierżant z powieści Remarka „Na zachodzie bez zmian” – szkolący swoich studenckich rekrutów ochotników i niechcąco słuchający jakie oni mają problemy: „Wykształcenie ogłupia”. A czyż papież Franciszek nie błądzi?

Więc gdy pani Mieczysławie zdarzy się pomylić św. Jana Chrzciciela ze św. Janem Apostołem – jest to powód do zwrócenia uwagi. A nie do szyderstw czy apeli w rodzaju: Niech pani w końcu zamilknie!

Bo można by w rewanżu zapytać, czy pan Profesor nie widzi sprzeczności w krytykowaniu posoborowego Kościoła i zarazem w ślepej wierze w orzeczenia lokalnych posoborowych hierarchów o nieprawdziwości Medjugorie czy niechętnych Garabandal? Które to orzeczenia – zgodnie zresztą z prawem Kościoła, wcale nie mają mocy wiążącej, nie są ostateczne. Więc czemu tak im ślepo wierzy? Wspierając się jakąś jedną, nawet mocną przesłanką – a tu trzeba chyba ogarniać całość sprawy…

Nadto – dlaczego pan Profesor i inne wybitne osoby w kraju – tropiąc wpływy demoniczne, nie zajmą się konsekwentnie wszystkimi problemami wynikłymi z wybudowania na naszej ziemi sanktuarium ku czci Lucyfera i masonerii, zwanego (bluźnierczo) Golgotą Beskidów? Problemów tu co niemiara – na przykład czy nasz Episkopat jest obecnie w stanie ekskomuniki ipso facto z winy promocji i protekcji satanizmu? Najgorszej odmiany grzechu apostazji?

Oto są pytania. I na nie oczekujemy odpowiedzi. Tyle dzieje się na polskiej ziemi… Tyle ważnych spraw, jakby zapomnianych czy niedocenionych - jak choćby Objawienia w Nowej Osuchowej, czy w Wykrocie… Prosimy Was, bracia w Chrystusie z Polski zajmijcie się tymi sprawami. A nasze mistyczki z Chicago pozostawcie nam.

Czy myślicie, że Papież Benedykt XVI nie zna Objawień za pośrednictwem pani Kordas? To posłuchajcie uważnie Jego wypowiedzi.

Z tymi niedorzecznymi krytykami Chicago, bez dostatecznej znajomości faktów – tyle ich jest – choćby u księdza Piotra – kiedy wy się w końcu zamkniecie?

Roman Jastrzębski

-szukam-

Są inne sposoby na bluźnierców i ich demonów.

 

W dniu święta Najświętszego Serca Pana Jezusa pragnę przypomnieć tym naszym rodakom, którzy kochają Boskie Serce i swoją ojczyznę o tym, że poza modlitwą, protestami, zamawianiem mszy świętych dostaliśmy od Pana Boga jeszcze inną broń bardzo skuteczną i niezwykle pomocną w walce z której mało korzystamy lub korzystamy ale tylko w bardzo małym zakresie i w niewielu sytuacjach.

 

Chodzi mi o sól egzorcyzmowaną i wodę święconą, która może być użyta dzięki swej mocy nie tylko do poświęcania pokarmów itp ale również jako konkretna broń, uniemożliwiająca działanie zła. Wykorzystały ją pod natchnieniem Ducha św. dwie warszawianki, które nie dołączyły do protestu przed stadionem jaki miał miejsce w Warszawie przed występem Madonny, ale wykonały inną akcję.

 

Dzień przed jej przyjazdem już w modlitwie zaprosiły na stadion na dzień następny św. Michała Archanioła ze swoimi hufcami, wszystkich polskich świętych, z różnych wieków, uczestników wszystkich powstań i walk za ojczyznę, którzy za nią walczyli, lub za nią polegli, dusze wszystkich Polaków, którzy miłowali Polskę.

 

W dniu następnym przed wejściem na stadion (nie wpuszczano na płytę stadionu) uroczyście w obecności Aniołów i Świętych oddały ten obiekt Chrystusowi Królowi prosząc aby wziął go w swoje posiadanie aby nigdy więcej nie służył bluźniercom, przeciwnikom Boga i ludzi ale przeciwnie do bożych celów.

 

2. W modlitwie opasały stadion wstęgą Krwi Przenajdroższej i zanurzyły go we Krwi Jezusa .Wszystkie trybuny, płytę stadionu itp

 

3.Następnie wszystkie wejścia na stadion było ich osiem zostały dokładnie polane wodą egzorcyzmowaną i solą

 

Koncert Madonny się odbył wprawdzie ale jak pamiętamy jej ekwipunek nie mógł wjechać na stadion. Było duże opóźnienie w koncercie, nic się nie kleiło choć media próbowały to zatuszować. Jestem pewna ze skandalistka musiała czuć się nie najlepiej i na koncert do Polski nie przyjedzie. Jak wiemy następnie stadion stał się miejscem na którym 60 tysięcy ludzi wielbiło Boga.

 

Dobrze by było aby teraz również wykorzystano w teatrach tę broń tak bardzo skuteczną.

Pozdrawiam

 

Pikieta przed Ministerstwem Kultury – program TV Trwam „Po stronie prawdy” przeciw Golgota Picnic

http://pl.gloria.tv/?media=628530

-szukam-

Mało mieszkańców, dużo powołań

dodane 2014-06-26 22:05
RADIO WATYKAŃSKIE |

Dziennik The New York Times nie bez zdumienia opisuje sytuację w dwóch sąsiadujących ze sobą małych wioskach w stanie Michigan. W pierwszej Fowler mieszka zaledwie 1200 osób, w drugiej Westphalia nieco ponad 900. Każda z nich wydała w ostatnich latach po 22 księży i w sumie 80 sióstr zakonnych.

  Roman Koszowski /Foto Gość Dwie wioski, łącznie nieco ponad 2000 mieszkańców. Każda z nich wydała w ostatnich latach po 22 księży i w sumie 80 sióstr zakonnych.

W tym roku Kościół w Stanach Zjednoczonych ma 477 nowych kapłanów. To zdecydowanie za mało, aby utrzymać ciągłość duszpasterstwa na obecnym poziomie. Aby zapewnić pełną wymienialność pokoleniową w duchowieństwie, neoprezbiterów musiałoby być trzy razy więcej. Kościół w Stanach Zjednoczonych doświadcza kryzysu powołań.

Są jednak wyjątki. Dziennik The New York Times nie bez zdumienia opisuje sytuację w dwóch sąsiadujących ze sobą małych wioskach w stanie Michigan. W pierwszej Fowler mieszka zaledwie 1200 osób, w drugiej Westphalia nieco ponad 900. Każda z nich wydała w ostatnich latach po 22 księży i w sumie 80 sióstr zakonnych. Również w tym roku były tam święcenia kapłańskie, dwóch 26-letnich bliźniaków Toma i Garyego Koenigsknechtów.

Codzienna Msza, różaniec, brak telewizji i wielkie, nawet 10-osobowe rodziny. W takich warunkach rodzą się powołania
w tych niezwykłych wioskach. Kiedy ostatnio zapytałem w pewnej klasie, kto zastanawia się nad powołaniem do kapłaństwa czy życia konsekrowanego, na 43 uczniów kilkunastu podniosło rękę – mówi ks. Mathias Thelen, proboszcz z Westphalii.

-szukam-

27 czerwiec 2014 r.    

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA.

                                     
  NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.

-szukam-
 
  Boskie Serce Jezusa zostało przebite dla naszego zbawienia. Krew i woda, które wypłynęły z zadanej Panu Jezusowi rany , obmyły ludzkość z grzechów. To SERCE Jezusowe świadczy o wielkiej miłości Boga do człowieka. Serce to bije dla każdego z nas. To wielki zaszczyt być wybranym, pokochanym i prowadzonym przez samego Boga. Bóg tę miłość w pełni wyraził w Krzyżu, a na dowód tego pozostawił nam Eucharystię. Potrzeba tylko jednego - pozwolić Bogu aby sam działa w nas. Niestety ludzie pozostają ślepi i nie czuli na Bożą Łaskę.
Ludzkość odpłaca Zbawicielowi zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą. Nakłada to na nas obowiązek wynagradzania. Obowiązek ten przypomniała światu św. Małgorzata Maria Alacoque, zaszczycona  w 1875 r. objawieniami Najświętszego Serca. Obudźmy w sobie pragnienie, by wynagradzać Boskiemu Sercu  Jezusa za wszystkie zniewagi, jakich doznaje od ludzi. Módlmy się także  o uświęcenie kapłanów, by chcieli być kapłanami na wzór samego Pana Jezusa. Święto Najświętszego Serca Jezusowego  na prośby polskich biskupów ustanowił papież Klemens XIII w 1765 r. a w 1856r. papież Pius IX rozciągnął je na cały kościół. Papież Pius XI polecił odmawiać w tym dniu AKT ZADOŚĆUCZYNIENIA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSOWEMU. Podczas Mszy Św.  wysławiamy wielkość miłości Chrystusowej i wypraszamy sobie ducha wynagradzania.
__________________________

Matko Nieustającej Pomocy dziś doświadczamy wielu trudności. Twój obraz mówi nam bardzo wiele o Tobie. On przypomina nam, że docierasz do wszystkich i pomagasz tym, którzy znajdują się w potrzebie. Pomóż nam zrozumieć, że nasze życie należy do innych tak samo, jak należy do nas. Maryjo, bądź nam wzorem chrześcijańskiej miłości, wiemy że nie możemy uleczyć każdej choroby czy też rozwiązać każdego problemu, ale z Bożą łaską, chcemy czynić to, co możemy. Obyśmy dla świata byli prawdziwymi świadkami tego, że miłość wzajemna ma dla nas rzeczywiste znaczenie. Matko Nieustającej Pomocy, niech nasze codzienne działanie objawia, że Ty jesteś dla nas przykładem.

 
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa:
 (...) Uznaj więc, że Pan, twój Bóg, Bogiem jest wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysięcznego pokolenia względem tych, którzy Go kochają i strzegą Jego praw, lecz który odpłaca każdemu z nienawidzących Go, niszcząc go. Nie pozostawia bezkarnie tego,    kto Go nienawidzi, odpłacając jemu samemu.(...)
 
BÓG JEST ŁASKAWY DLA SWOICH CZCICIELI. 
  BŁOGOSŁAW DUSZO MOJA PANA I WSZYSTKO CO JEST WE MNIE, ŚWIĘTE IMIĘ JEGO. BŁOGOSŁAW DUSZO MOJA PANA I NIE ZAPOMINAJ O JEGO DOBRODZIEJSTWACH. ON ODPUSZCZA WSZYSTKIE TWOJE WINY I LECZY WSZYSTKIE CHOROBY. ON TWOJE ŻYCIE RATUJE OD ZGUBY, OBDARZA CIĘ ŁASKĄ I ZMIŁOWANIEM. DZIEŁA PANA SĄ SPRAWIEDLIWE, WSZYSTKICH UCIŚNIONYCH MA W SWOJEJ OPIECE. MIŁOSIERNY JEST PAN I ŁASKAWY, NIESKORY DO GNIEWU I BARDZO CIERPLIWY. NIE POSTĘPUJE WEŁUG NASZYCH GRZECHÓW, ANI WEDŁUG WIN NASZYCH NAM NIE ODPŁACA.
 
Czytanie z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła - BÓG PIERWSZY NAS UMIŁOWAŁ.
   Umiłowani, miłujmy się wzajemnie​, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje nie zna Boga. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. (...) Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. (..) Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim,    a on w Bogu. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.
 
  WEŻCIE MOJE JARZMO  NA SIEBIE I UCZCIE SIĘ ODE MNIE, BO JESTEM CICHY I POKORNY SERCEM. 
 
 

 EWANGELIA według Św. Mateusza:

-szukam-
  
 W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: "Wysławiam Cię Ojcze, Panie Nieba i ziemi, bo zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec Mój. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie Moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz
waszych. Albowiem jarzmo Moje jest słodkie, a Moje brzemię lekkie.
 

 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 


 

Kyrie, elejson.

Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże,

zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,

zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże,

zmiłuj się nad nami.

 

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, świątynio Boga,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, źródło życia i świętości,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, zelżywością napełnione,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, włócznią przebite,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

zmiłuj się nad nami.

 

Panie Jezu Chryste Królu , który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

 

K. Jezu cichy i pokornego serca.

W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, * i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

-szukam-

​DLACZEGO WSZĘDZIE WYSTĘPUJĄ W OBRONIE PANA BOGA TYLKO LUDZIE ŚWIECCY A GDZE SĄ BISKUPI?
CZY CHOCIAŻ Z JEDEN BISKUP REPREZENTUJE NARÓD W WALCE O SZACUNEK I GODNOŚĆ DLA PANA BOGA?​
DLACZEGO ZAWSZE LUDZIE ŚWIECCY PIERWSI POKAZUJĄ DUCHOWNYM DROGĘ DO PRAWDY?
CZY POLACY MAJĄ WOGÓLE BISKUPÓW, CZY TYLKO SĄ OD WYDAWANIA NAKAZÓW I ZAKAZÓW?​

 

​ TO DLATEGO NIE MAMY ODPOWIEDZI NA NASZE ŻADNE PISMA, BO NIE TYLKO NAS LEKCEWAŻĄ - ONI LEKCEWAŻĄ SAMEGO PANA BOGA, KTÓRY WSZYSTKO WIDZI. DZIWNE - TO CZEGO UCZĄ NAS BISKUPI? POWINNI IŚĆ ZAWSZE NA PIERWSZY FRONT.​ JAK UBLIŻAĆ PANU JEZUSOWI  I WYZYWAJĄC GO OD SŁUG TO PIERWSI SĄ BISKUPI A JAK GO BRONIĆ TO ZNOWU ŚWIECCY PIERWSI. BO PRZECIEŻ SŁUGI NIE BĘDĄ BRONIĆ BISKUPI. NIECHBY TO TRAFIŁO NA WYZNAWCÓW ISLAMU ! ONI UMIEJĄ BRONIĆ PRAW SWOJEGO BOGA.

ZATRZYMAJMY

„GOLGOTA PICNIC” W POLSCE

Szanowni Państwo!

W ostatnich dniach jesteśmy świadkami bezprecedensowej w dziejach katolickiej Polski eskalacji bluźnierstw i profanacji. W kilku miastach naszego kraju jednocześnie zaplanowano bluźniercze prezentacje fragmentów przedstawienia pod tytułem "Golgota Picnic". Wyszydzają one i atakują to, co dla ludzi wierzących stanowi największą wartość - Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Oto największe świadectwo miłości Boga do ludzi, czyli ofiara, jaką Chrystus poniósł na Golgocie i chwalebne Jego Zmartwychwstanie stało się celem ślepej nienawiści i pogardy.

Pan Jezus powiedział św. Siostrze Faustynie Kowalskiej: "Najmilsza jest modlitwa - to modlitwa za nawrócenie dusz grzesznych; wiedz, córko moja, że ta modlitwa zawsze jest wysłuchana." Ufni w słowa naszego Pana prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o podejmowanie publicznych i prywatnych aktów modlitewnych oraz o wszelkie dozwolone prawnie protesty przeciwko tej zmasowanej bluźnierczej akcji.

Niech nasza modlitwa wynagrodzi Najświętszemu Sercu Pana Jezusa te ciężkie zniewagi, a ludzi zaangażowanych w to wielkie zło, doprowadzi do szczerego nawrócenia, zadośćuczynienia i pokuty. Wszystkich księży pokornie, ale i gorąco prosimy, o organizowanie nabożeństw wynagradzających Panu Jezusowi te bluźnierstwa.

Poniżej szczegółowe informacje o miejscach, w których zaplanowane zostały pokazy i publiczne odczytania fragmentów bluźnierczej „sztuki”.

Bydgoszcz: piątek 27 czerwca o godzinie 20.00 na Małej Scenie Teatru Polskiego Bydgoszcz – projekcja „Golgota Picnic”

Wrocław: piątek 27 czerwca o godz. 20.00 na Scenie im. Grzegorzewskiego przy ul. G. Zapolskiej – projekcja „Golgota Picnic”

Poznań: piątek 27 czerwca o godz. 19.00, plac Wolności, „Piknik Golgota” - czytanie tekstu

Kraków:
- piątek 27 czerwca o godz. 20.30, Teatr Stary – „pokazy” i odczytywanie scenariusza „Golgota Picnic” - Teatr Nowy: piątek 27 czerwca o godz. 19.15 (czytanie tekstu) i sobota 28 czerwca o godz. 21.15 (projekcja wideo)

Warszawa:
- piątek 27 czerwca o godz. 20:00 - czytanie tekstu na pl. Defilad (organizacja - Teatr Studio)
- piątek 27 czerwca o godz 16:00, Teatr Rozmaitości - projekcja „Golgota Picnic”

Białystok: piątek 27 czerwca o godz. 19.00 Teatr TrzyRzecze - projekcja „Golgota Picnic”

Łódź: czwartek 26 czerwca o godz. 19.00, Teatr Nowy Fabryka Sztuki, ul. Tymienieckiego 3 – projekcja Golgota Picnic

Gdańsk: sobota 28 czerwca o 22.30, Świetlica Krytyki Politycznej - czytanie scenariusza „Golgota Picnic”

Wałbrzych: sobota 28 czerwca, Teatr Binominis - czytanie scenariusza „Golgota Picnic”

UWAGA! W serwisie Protestuj.pl prowadzona jest kampania protestacyjna, w ramach której można podpisać i wysłać list domagający się zaniechania tego publicznego bluźnierstwa. Protest ten jest symbolem naszego sprzeciwu wobec obecności pseudosztuki "Golgota Picnic" w całej Polsce, dlatego też jednym z adresatów listów jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zaprotestuj przeciwko "Golgota Picnic" w całej Polsce

Bieżące informacje o protestach można znaleźć na portalu PCh24.pl.

-szukam-

Petycja do sejmu Rzeczypospolitej o dymisji Donalda Tuska i wyłonienie nowego rządu

https://secure.avaaz.org/pl/petition/Do_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_o_dymisje_Premiera_Donalda_Tuska_i_wylonienie_nowego_rzadu/?mtgOLhb

-szukam-

Drodzy Kapłani poprowadźcie modlitwy przeciwko Picnicu z Golgoty Pana Jezusa, obudź się Polsko bo jest b. źle

NAJEŻDŹCY NA NASZ BEZBRONNY KRAJ​ CZUJĄ SIĘ CORAZ PEWNIEJ W NIM.

  PAN BÓG ZABIERAJĄC ŻYDOM ICH ZIEMIĘ WCALE ICH NIE SKRZYWDZIŁ, GDYŻ DAŁ IM CAŁY ŚWIAT.


Straszliwe bluźnierstwa w całej Polsce, przeciw Panu Jezusowi.
Z Jego męki i śmierci na Krzyżu, wrogowie naszej wiary robią sobie "Golgotę Picnic".
To przerażające. Nie pozwólmy na to - różańce w dłoń i przepraszajmy Pana Boga za te bluźnierstwa,
dokąd nie  jest za późno. Wrogów mamy pełno : na zewnątrz, w telewizji i niestety wśród nas. Obyśmy się nie obudzili w kraju, który nie nazywa się Polska.
https://www.youtube.com/watch?v=MV0zY_795qg
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/25-06-warszawa-g-16-30-pikieta-przed-ministerstwem-kultury-z-transmisja-na-zywo-w-ramach-programu-tv-trwam-po-stronie-prawdy.html

Podpisujmy protesty przeciw tej hańbiącej Golgocie Picnic - to naprawdę bardzo ważne.
Czasu mało więc się szybko mobilizujmy i nie pozwólmy zniszczyć Polski, Kościoła, naszej wiary i nas samych. !!!
http://poczta.wp.pl/d682/indexgwt.html?flg=1#md,uid=14516
________________________________

Wzywamy wszystkich Rodaków do Postu i Modlitwy Różańcowej w najbliższych dniach a 27 czerwca 2014 roku stawmy się licznie w niżej wymienionych miejscach z Różańcami Świętymi w dłoniach a powstrzymajmy bluźnierstwa!

JEDŹMY RAZEM !

 Oto lista miejsc, w których powinniśmy dać świadectwo wiary - wstęp jest
wolny - należy pilnie w kasach zgłosić się po wejściówkę lub po prostu
 przyjść, gdyż wstęp jest wolny:

 Poznań, plac Wolności, godz. 19.00 (grupowe czytanie)
 Białystok, Teatr TrzyRzecze (projekcja i czytanie)
 Bydgoszcz, Teatr Polski im. Hieronima Konieczki (projekcja) Lublin,
 Centrum Kultury (projekcja)
 Kraków: Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej (czytanie) oraz
 Teatr Nowy (czytanie i projekcja)
 Warszawa: TR Warszawa (projekcja) oraz Teatr Studio im. Stanisława I.
 Witkiewicza (czytanie)
 Wałbrzych, Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego (czytanie)
 Wrocław, Teatr Polski (projekcja)

_____________________________________________________

Przerwanie spektaklu w Teatrze Narodowym w Krakowie
W związku z wystawianiem "Glogota Picnic" w Poznaniu, chciałem przypomnieć o podobnym incydencie w Krakowie w listopadzie 2013 roku


http://www.gloria.tv/?media=622104 

-szukam-

Św. Jan Maria Vianne — O obmowie


Obmawiać znaczy tyle, co ujawniać wady i błędy bliźniego w celu szkodzenia jego opinii. Grzech ten można popełnić w rozmaity sposób.

1. Dopuszcza się obmowy ten, kto bliźniemu zarzuca coś niesprawiedliwie, albo przypisuje mu wadę, której ten nie posiada. Ten rodzaj obmowy nazywamy oszczerstwem. Bo musicie wiedzieć, że obmowę od oszczerstwa dzieli nieraz tylko mały krok, odległość między nimi jest niewielka. Bo ludzie, kiedy usłyszą o bliźnim coś złego, wyolbrzymiają to, a gdy rzecz przejdzie przez języki kilku osób, nie jest już tym samym – i ten, kto ją pierwszy opowiedział, nie rozpoznałby jej, tyle porobiono w niej zmian i dodatków. […]

2. Dalej. Obmowy dopuszcza się ten, kto wyolbrzymia zło, jakiego dopuścił się bliźni. Bliźniemu powinęła się noga, a wy, zamiast okryć jego upadek płaszczem miłości, wyolbrzymiacie jeszcze w opowiadaniu jego rozmiary. Pracownik odpocznie sobie chwilę, a wy zaraz mówicie, że to nicpoń, leń, który okrada swojego chlebodawcę. Zdarzy się, że ktoś uszczknie kilka winogron na polu albo owoców w sadzie – czego naturalnie nie powinien robić – a wy zaraz opowiadacie o tym ludziom: że to złodziej, przed którym należy się mieć na baczności. Pięknie mówi na ten temat św. Franciszek Salezy: Nie wolno głosić, że ten czy ów jest pijakiem albo złodziejem, tylko dlatego, że go widzieliście raz pijanego albo wyciągającego rękę po cudzą własność. Noe i Lot upili się przypadkowo jeden raz; a przecież ani jeden, ani drugi nie był pijakiem. Św. Piotr nie był bluźniercą, choć jeden raz zaparł się Chrystusa. A więc osoba, która dopuściła się występku jeden raz – a choćby i kilka razy – nie może uchodzić za nałogowca. Szymon Trędowaty, widząc Chrystusa Pana płaczącą Magdalenę, mówił: Gdyby ten człowiek był prorokiem, wiedziałby, że ta niewiasta jest grzesznicą. I bardzo się pomylił tak twierdząc, bo Magdalena nie była już grzesznicą, ale świętą pokutnicą, która otrzymała przebaczenie grzechów. Pyszny faryzeusz przechwalał się głośno w świątyni swoimi dobrymi uczynkami, dziękując Bogu, że nie jest cudzołożnikiem, człowiekiem niesprawiedliwym ani złodziejem, jako i ten celnik. – Ale pomylił się, bo w tej chwili celnik był już usprawiedliwiony. Miłosierdzie Boże jest tak wielkie, że w jednej chwili przebacza pokutującym najcięższe grzechy i dlatego nie możemy twierdzić, że ten, kto wczoraj był grzesznikiem, jest nim także i dzisiaj.

3. Popełnia też obmowę ten, kto bez dostatecznego powodu wyjawia ukryty błąd albo winę bliźniego. Kto postępuje w ten sposób, wykracza przeciwko cnocie miłości, którą Bóg tak gorąco zaleca. Zresztą zdrowy rozum mówi, że tego, co nam nie jest miłe, nie powinniśmy robić bliźniemu. Czy byłoby nam przyjemnie, gdyby ktoś mówił ludziom o naszych ukrytych błędach? Dobre imię jest cenniejsze niż majątek, a to imię ginie, jeżeli ujawniamy ukryte błędy jednostek lub rodzin.

4. Obmową jest, kiedy ktoś tłumaczy sobie na niekorzyść uczynki bliźniego. Są ludzie, którzy niby pająki najlepszą rzecz zamieniają w truciznę. Biedny jest człowiek, który dostanie się na języki obmawiających, bo jest jak ziarno, które wpadło pod koło młyńskie: zostanie zmiażdżony i poszarpany w kawałki. Ludzie złośliwi przypisują nam nieraz najgorsze zamiary, które nigdy nie postały nam w głowie. Jeśli modlimy się pobożnie i spełniamy obowiązki naszej świętej wiary, często nazywają nas obłudnikami i mówią, że jesteśmy aniołami w kościele, a diabłami w domu. Kiedy spełniamy dobre uczynki, myślą sobie, że kierujemy się pychą, że chcemy, żeby nas widziano i chwalono. Usuwanie się od świata nazywają dziwactwem, słabością i ciemnotą umysłu, oszczędność – skąpstwem. […]

5. Nieraz można popełnić obmowę nawet milczeniem. Chwalą w waszej obecności jakąś osobę, którą znacie. Wy nic na to nie mówicie albo chwalicie ją oszczędnie. Z waszego milczenia ludzie wyciągają wniosek, że wiecie o niej coś złego. Czasem dopuszczamy się obmowy nawet przez współczucie. „Szkoda – mówi ktoś na przykład – że ta osoba dała się uwieść. Nie chce mi się w to wierzyć.” Św. Franciszek nazywa taką obmowę zatrutą strzałą, którą ktoś zanurza w oliwie, żeby tym gładziej raniła. Kto uśmiecha się znacząco, potrząsa głową, kto mówi „ale”, ten nieraz także bardzo szkodzi dobremu imieniu bliźniego.

Najbardziej przykra w skutkach jest obmowa wtedy, kiedy ktoś donosi drugiemu o tym, co o nim mówił kto inny. Stąd bowiem biorą początek nienawiść, zemsta, gniew, który trwa nieraz aż do śmierci. Dlatego Duch Święty umieszcza takie doniesienia wśród siedmiu rzeczy, którymi brzydzi się Bóg. […]
Z grzechów obmowy trzeba się dokładnie wyspowiadać i powiedzieć, czy mówiliśmy o bliźnim źle z lekkomyślności, czy z nienawiści lub zemsty? Czy chcieliśmy przez to zaszkodzić czyjemuś dobremu imieniu? Kogo obmawialiśmy: czy przełożonego, czy osobę równą stanowiskiem, czy duchownego, czy świeckiego? Wobec ilu osób miała miejsce obmowa?

Św. Jan Maria Vianney, Kazania proboszcza z Ars, VIATOR, Warszawa 1999

Read more: http://www.pch24.pl/o-obmowie,5459,i.html#ixzz35jXS1Dav

-szukam-

ZOBACZCIE JAKI PAN BÓG JEST DOBRY, JAK KOCHA CZŁOWIEKA, JAK BARDZO CHCE GO ZBAWIĆ......​

19.06.2014, 13:48 - Matka Zbawienia: Te Cuda będą się działy przez okres trzech lat

Moje dziecko, Cuda, zarządzone przez mojego Ojca Przedwiecznego wkrótce ujawnią się we wszystkich częściach Ziemi. Te Cuda będą stały w sprzeczności z całym ludzkim rozumowaniem, wiedzą naukową i doświadczeniem. Ziemia, słońce i księżyc będą dostarczać bardzo niezwykłych spektakli i wielu będzie wiedziało, że są one możliwe jedynie z Ręki Boga. Te Cuda będą się działy przez okres trzech lat i nastąpią dla pewnej przyczyny. Mają one pomóc rozniecić wiarę ludzkości, aby uświadomiła sobie, że wszystko jest rządzone Ręką Boga.

Gdy człowiek dokonuje nikczemnych działań i czynów, Bóg może je przerwać. Ludziom trudno zrozumieć walkę między złym duchem a Bogiem. Kiedy mają miejsce niesprawiedliwości, są one dozwolone z różnych powodów, ale główna ich przyczyna wynika z potrzeby oczyszczenia. To może wydawać się niesprawiedliwe i nie jest możliwe, by człowiek to pojął, dopóki nie otrzyma Daru Wiedzy, która pochodzi od Ducha Świętego. Kiedy dusze są oczyszczane zaczynają zdawać sobie sprawę z tego w jaki sposób działa Bóg, aby doprowadzić swoje dzieci do stanu, w którym będą mogły Go rozpoznać.

Cuda, o których mówię obejmą wielkie Dzieła Boga, a dotyczyć będą tragedii, które zostaną zażegnane, chociaż z naukowego punktu widzenia będzie się to wydawało niemożliwe. Pociągną one za sobą również wielkie znaki na niebie; ruch Ziemi i kolory związane z naturą.

Moje własne zaangażowanie w te Cuda będzie widoczne poprzez znaki, które nastąpią w miejscach moich objawień na całym świecie. Nie bójcie się tych Cudów, ponieważ są one Darem od Boga. Bądźcie wdzięczni za Jego Miłosierdzie; gdyż nie ma dla Niego takiego wielkiego zadania, którego by się nie podjął, aby zapewnić rasie ludzkiej możliwość obudzenia się, by mogła Go przyjąć. Taka jest Wola Boga, ponieważ On kocha bez wyjątku  każdego z was.

Wasza ukochana Matka

​ - ​
Matka Zbawienia

za:http://paruzja.info/oredzia-przeglad/71-czerwiec-2014/1575-19-06-2014-13-48-matka-zbawienia-te-cuda-beda-sie-dzialy-przez-okres-trzech-lat

===============================================================================

Aktualne polskie Grupy Modlitewne na Facebooku

Jesus to Mankind POLAND:https://www.facebook.com/groups/436094339764660/
Jesus to Mankind Warszawa:https://www.facebook.com/groups/417108515032151/?fref=ts
Ostrzeżenie | Oświecenie sumień | Proroctwa:https://www.facebook.com/groups/467250719965408/

-szukam-

Seksualna indoktrynacja urzędników

Rząd wydaje ciężkie pieniądze na indoktrynację urzędników w dziedzinie gender. Organizuje szkolenia na temat równego traktowania w urzędach w regionach oraz przeciwdziałania dyskryminacji m.in. osób różnej płci oraz orientacji seksualnej - ujawnia "Gazeta Polska Codziennie".
Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania niesie kaganek oświaty pod strzechy. Po serii szkoleń m.in. w dziedzinie gender dla urzędników ministerstw teraz organizuje kursy dla pracowników urzędów w regionach. Nie żałuje na to pieniędzy. Na indoktrynację 200 osób przeznaczył około pół miliona złotych.

Podczas pięciodniowych szkoleń urzędnicy mają się dowiedzieć
m.in., jak przeciwdziałać dyskryminacji petentów. Żeby nie było wątpliwości, w programie szkolenia na pierwszym miejscu ma się znaleźć sprawa dyskryminacji ze względu na płeć, niewiele dalej znajduje się sprawa nierównego traktowania z powodu orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej. Dopiero na końcu urzędnicy omówią problematykę nierównego traktowania ze względu na religię i wyznanie. Tymczasem z badań przeprowadzonych przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wynika, że najczęściej dyskryminowani są ludzie ze względu na wiek oraz niepełnosprawność. Nierówne traktowanie obywateli w urzędach z powodu orientacji seksualnej jest znikome.

Zachętą dla urzędników do udziału w szkoleniach mogą być doskonałe warunki, o jakie zadbał pełnomocnik rządu ds. równego traktowania. Miejscem kursów są co najmniej trzygwiazdkowe
hotele. A menu przewiduje wyśmienite posiłki. Do wyboru mają być dania rybne, mięsne i wegetariańskie. Nie zabraknie również trzech rodzajów ciastek dla osłody.

za:http://niezalezna.pl/56710-seksualna-indoktrynacja-urzednikow

-szukam-

Minister kultury chce dotacji dla bluźnierców

Nowa minister kultury Małgorzata Omilanowska podczas spotkania z mediami, zapowiedziała dalsze wspieranie dotacjami skandalizujących kuratorów, artystów i dyrektorów placówek kulturalnych. Na jej szczególne uznanie zasłużyli szefowie "instytucji kultury", znani z bluźnierczych prezentacji.

- Tacy kuratorzy, artyści i dyrektorzy jak Fabio Cavallucci w Zamku Ujazdowskim, Jan Klata w Starym Teatrze i Michał Merczyński na Malta Festival, swoim dorobkiem udowodnili, że są ludźmi kultury świadomymi swych decyzji artystycznych – powiedziała Omilanowska. – Zasługują na szacunek oraz wsparcie dotacjami z publicznej kasy, bo ich prace mają wysoką jakość, choć dla niektórych mogą wydać się kontrowersyjne.

Za rządów Cavallucciego w Centrum Sztuki Współczesnej zaprezentowane m. in. „dzieła” Maurizio Cattelana, wśród których nie mogło zabraknąć ukrzyżowanej na łóżku kobiety, oraz zdechłego konia, którego opatrzono tabliczką z napisem "INRI". Nadto, pod obrazem przedstawiającym ręce złożone do modlitwy, pseudoartysta postawił łóżko, na którym leży dwóch mężczyzn. Wszystko to opatrzone tytułem „Amen”. Przeciwko tej i innym bluźnierczym ekspozycjom protestowała Krucjata Młodych.

W CSW znalazło się także miejsce dla jawnie bluźnierczego filmu pt. „Adoracja”, ukazującego nagiego mężczyznę ocierającego się o zabytkowy – wypożyczony z Muzeum Narodowego – krucyfiks. Placówka zorganizowała także dyskusję poświęconą kwestii obecności prowokacji w sztuce, na którą zaproszono
m.in. zadeklarowanego satanistę Adama Darskiego “Nergala”, który został oskarżony o publiczne palenie krzyży i darcie Biblii.

Sceniczne szaleństwa Jana Klaty w krakowskim Narodowym Teatrze Starym doprowadziły prawdopodobnie do uszczuplenia składu aktorskiego sceny ale przede wszystkim do protestów oburzonych widzów. Podczas wystawienia pełnego wulgarności i obsceniczności spektaklu „Do Damaszku" w reżyserii Jana Klaty część publiczności postanowiła opuścić salę.


Spektaklem wzbudzającym podobne kontrowersje miała być zawieszona inscenizacja „Nie-Boskiej komedii”. W jednej ze scen młody aktor mówi: „Zygmunt Krasiński napisał »Nie-Boską komedię«, która jest straszliwym paszkwilem na Żydów, to sztuka antysemicka”. Następnie każdy z tej grupy przedstawia się z imienia i nazwiska i mówi: „W związku z tym, że »Nie-Boska komedia« jest tekstem antysemickim, nie chcę być Polakiem, chcę być Żydem”. Tylko jedna aktorka się wyłamuje: „Jestem Polką, to reżyser kazał mi mówić, że jestem Żydówką, ale ja tego nie zrobię”. Po czym grupa młodych rozbiera się i pisze sobie na piersiach „Holocaust = towar”. Następnie sięga po mydło (z tłuszczu Żydów) i zmywa napis.

Brzmi hymn Polski. "Mazurek Dąbrowskiego" śpiewany jest po rosyjsku, ale i po polsku, na melodię „Deutschland, Deutschland über alles”, co poprzedza scenę gwałtu zbiorowego na jednej z młodych – donosi „Dziennik Polski”. Następnie bierze ona ślub w obrządku katolickim (w tragedii Krasińskiego jest to ślub hrabiego Henryka z Marią), po czym uczestnicy obrzędu plują na młodą parę, by następnie przebrać kobietę w welon ikonograficznie upodabniający ją do Maryi Niepokalanej.


Potem zgwałcona rodzi dziecko, co sugeruje scena z charakterystycznym zawiniątkiem. Tyle że wysypują się z niego ciasteczka w kształcie Gwiazdy Dawida. W tym momencie grupa młodych przemienia się w czworonogi, które ciasteczka wyjadają, po czym krążąc na czworakach wokół ni to stołu, ni to ołtarza, gdzie owa Maria siedzi, kładą jej kolejno głowy na kolanach w akcie spowiedzi. Muczą przy tym głośno, co na próbach bawiło reżysera i jego ekipę. Aż zwierzęta padają, a Maria kładzie na nich karteczki z nazwiskami: Miłosz, Szymborska, Wojtyła.

Minister Omilanowska nie omieszkała powiedzieć co myśli o reżyserze spektaklu „Golgota Picnic”, którym szefowa resortu kultury „jest poruszona”.

– Garcia opowiada o tym, że nasza cywilizacja nie wytworzyła instrumentów, które wyzwoliłyby go z lęku przed śmiercią. Jednocześnie odwołuje się do wielu zainspirowanych przez chrześcijaństwo arcydzieł, co składa się na niezwykłe wizualne bogactwo widowiska. Paradoksem jest to, że twórca polemizuje z chrześcijaństwem, ale nie wychodzi poza jego krąg. Jestem przekonana, że chrześcijaństwo jest gotowe do polemiki na swój temat – stwierdziła minister.

Omilanowska obawia się „że forma obecnych protestów może wywołać u artystów, kuratorów, dyrektorów odruch autocenzury”. Jej zdaniem sprawę ewentualnych kontrowersji jakie mogą wywołać „wypowiedzi artystyczne” załatwia fakt, że „miały one miejsce nie w przestrzeni publicznej, lecz zamkniętej i były opatrzone stosownymi ostrzeżeniami”.


Read more: http://www.pch24.pl/minister-kultury-chce-dotacji-dla-bluzniercow,23801,i.html#ixzz35jPkJkMH

-szukam-

Orędzie Matki Bożej, Krόlowej Pokoju w 33 Rocznicę Objawień w Medjugorje,  25 czerwca 2014 r., przez Marię Lunetti

„Drogie dzieci! Bόg Najwyższy udziela Mi łaski, abym nadal mogła być z wami i prowadziła was w modlitwie ku drodze pokoju. Wasze serce i dusza pragną pokoju i miłości, Boga i Jego radości. Dlatego maleńcy módlcie się, módlcie się, módlcie się a w modlitwie odnajdziecie mądrość życia. Wszystkich was błogosławię i oręduję za każdym z was przed Moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Coroczne Objawienie Matki Bożej dla Ivanki Ivanković-Elez, 25 czerwca 2014

Podczas ostatniego codziennego objawienia 7 czerwca 1985 roku Matka Boża, udzuelając Ivance dziesiątą, ostatnią tajemnicę, powiedziała, że przez całe życie będzie miała  objawienia jeden raz w roku, na rocznicę objawień. Tak było i w tym roku. Objawienie, które trwało 4 minuty, Ivanka miała w swoim rodzinnym domu. Na objawieniu była obecna tylko rodzina Ivanki.

Po objawieniu widząca Ivanka powiedziała:
Pani dała nam swoje matczyne błogosławieństwo.

-szukam-

krajski_wa_link.jpg 

 

II Kongres "Dla społecznego panowania Chrystusa Króla", 24 maja 2014 r.
Dr Stanisław Krajski

"Zrozumieć królewskość Chrystusa."
 
 

LINK:

http://kongresdlachrystusakrola.pl/2014-05-24_10_krajski.htm

-szukam-

Wszystkim bardzo dziękuję za modlitwy, bo bez nich w ogóle nie poradziłabym sobie. Otrzymałam od Pana Boga wspaniałą pracę, niedaleko domu i dlatego mam teraz bardzo mało czasu na prowadzenie mojej misji nieustannie. Praca jest potrzebna, abym mogła opłacić wszystko co muszę opłacić. Wstaję około 3 rano i zaczynam od modlitwy za dusze czyśćcowe. Potem laptop - korespondencja. O godz. 7 codzienna Msza św. a od 9 praca do 19. Do kaplicy do Pana Jezusa jeżdżę czasami rano a czasami po pracy, czyli od godz. 20 do 22. Nie jest to codziennie, ale pytam Pana Jezusa, lub świętych Osób tylko w Kaplicy, w której jest codzienna, całodobowa  adoracja. Gdy przychodzę do domu, to też pracuję na laptopie do godz. około 24 a czasami do 1 lub 2 w nocy, bo otrzymuję bardzo dużo korespondencji, którą muszę przeczytać, wysłuchać i posłać do informatyka.
Przedstawiłam Państwu mój harmonogram dnia, gdyż otrzymałam bardzo nieprzyjemny list od p. Mirosława Dakowskiego tej treści: NIECH PANI ZAMILKNIE.
Pan Mirosław Dakowski był korespondentem w radiu polonijnym w Chicago. Miał swoje kilka minut    i bardzo lubiłem słuchać jego wypowiedzi. Pisałam do niego listy i radziłam się w wielu sprawach. Bardzo chętnie mnie odpowiadał, bo ja - początkująca prosiłam mądrych ludzi o wskazówki. 
Dopiero
zaczął być dla mnie niegrzeczny wtedy, gdy zaczął współpracować z ks. Kiersztynem i pisał do mnie uwagi i polecenia, abym zakończyła moją misję. Tak też było i dzisiaj.
Ja patrząc Panu Jezusowi w oczy usłyszałam: "NIE MARTW SIĘ - JA JESTEM TWOIM PANEM".  
Jak widzimy, ten tylko się nie myli, kto nic nie robi. Proszę o wybaczenie. Mam kapłanów - kierowników prowadzących, ale rozbieżność godzin nie pozwala na szybką reakcje, tym bardziej, że i kapłani też są bardzo zapracowani a czas nagli. Mieczysława Kordas.   

Niech pani zamilknie!

Mirosław Dakowski
dakowy@o2.pl 

Rzeczywiście pomyliłam się bardzo nieroztropnie, co za wielki wstyd. 
Poszłam z samego rana do Kaplicy i proszę:  św. Janie Chrzcicielu - pomóż mi wyjść z kłopotu.

ŚW. JAN CHRZCIECIEL: 

" TAK DROGA MIECZYSŁAWO
OKRYŁAŚ SIĘ TERAZ NIEPRZYJEMNĄ SŁAWĄ.
LECZ NIE MARTW SIĘ ZANADTO.
SMUTNO JEST TOBIE, ALE NIE PRZEJMUJ SĘ , NIE WARTO.

WSZAK ŻYLIŚMY W JEDNAKOWYM CZASIE
I OBAJ EWANGELIZOWALIŚMY NA TEJ SAMEJ TRASIE.
JA  MOJĄ "APOKALIPSĘ" PISAŁEM CZYNNIE
I ZGINĄŁEM ZA TO NIEWINNIE. 

LUDZIE CHCĄ OTRZYMYWAĆ ŁASKI Z DOKŁADNOŚCIĄ "LITERY PRAWA"
I WYWOŁAŁA SIĘ TYM TEKSTEM NIEPOTRZEBNIE WRZAWA.
A JA CI POWIADAM, ŻE JA - JAN CHRZICIEL
EWANGELIZOWAŁEM I CHRZCIŁEM AŻ ZAMKNĄŁ MI USTA HEROD MŚCICIEL.

WIDZICIE, CO ZNACZY BYĆ DOBRYM CZŁOWIEKIEM,
A TE WSZYSTKIE CNOTY WYSSAŁEM A MATKI MLEKIEM. 
JAN EWANGELISTA ZOSTAŁ, JAKO ŚWIADECTWO JEZUSA
I TEŻ NIKOGO DO WIERZENIA W NIEGO NIE ZMUSZAŁ.

OBAJ BYLIŚMY MISJONARZAMI.
NAUCZALIŚMY, ABY CAŁY CZAS BÓG MÓGŁ BYĆ Z WAMI.
NIC ZŁEGO SIĘ NIE STAŁO, ŻE SIĘ POMYLIŁAŚ,
TYM SAMYM UWAŻNEJ PRACY SIĘ NAUCZYŁAŚ. 

PAMIĘTAJ - TYLKO BÓG JEST DOSKONAŁY  I NIEOMYLNY,
A ŻADEN CZŁOWIEK NIE JEST NIEWINNY.
GALOPUJĄCY CZAS WASZEGO XXI WIEKU
POWODUJE, ŻE POMYŁKI ZDARZAJĄ SIĘ LUDZIOM WIELU.

JA - JAN CHRZCICIEL MÓWIĘ TOBIE,
ŻE STARAM SIĘ ZARADZIĆ W KAŻDEJ "CHOROBIE".
W OBECNYM CZASIE DUŻO JEST CHORYCH LUDZI,
A PRZEZ TĘ TWOJĄ POMYŁKĘ DUŻO LUDZI SIĘ :OBUDZI".

I TO NAS CIESZY, GDYŻ WIĘCEJ SIĘ UCZYCIE O BOGU I O ŚWIĘTYCH W NIEBIE,
KTÓRZY RATUJĄ WAS W KAŻDEJ POTRZEBIE.
BŁOGOSŁAWIMY WAS: JAN CHRZCICIEL I JAN EWANGELISTA
A WY PILNUJCIE PROSTYCH I CZYSTYCH DRÓG WASZEGO ŻYCIA.
W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO - AMEN.

 A WY SAMI TAKŻE EWANGELIĘ  GŁOŚCIE
I ZMARTWYCHWSTAŁEGO JEZUSA W SERCU NOŚCIE".

Panie Jezu - bardzo proszę pomóż zrozumieć mój błąd, niesamowity błąd, który nigdy nie powinien się zdarzyć.

Pan Jezus:

" Mieczysławo - nigdy nie pytasz Ewangelisty Jana,
to dzisiaj twoja "misja" była do tego wykorzystana.
A że demon wykorzystał twoje zmęczenie,
więc nie martw się, bo możesz liczyć na ludzkie zrozumienie. 

Nie uczyniłaś tego specjalnie źle,
więc nie martw się i posłuchaj Mnie.
Powiadam ci, że ludzie przypomną sobie
jak było dokładnie i podziękują tobie. 

Pamiętasz? Ty też sprawdzałaś w internecie,
gdy chciałaś być pewna, czy słuch cię nie zawiedzie.
Wszyscy uczcie się chodzić drogami Bożymi,
choć są one często bardzo trudnymi. 

Twój - wasz Jezus Chrystus Przyjaciel".

 

-SZUKAM-

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!!!!
 

SIOSTRZYCZKO KOCHANA, NIE MART SIĘ TYM ŻE SIĘ POMYLIŁAŚ, POMYŁKI ZDARZAJĄ SIĘ WSZYSTKIM LUDZIOM,
PAN JEZUS JEST PRZY TOBIE, WIĘC SIĘ NIE PODDAWAJ.

NIE ZAMARTWIAJ SIĘ TAKŻE TYM CO NAPISAŁ P. DAKOWSKI, ON MA SWÓJ ŚWIAT,A PAN JEZUS POWIEDZIAŁ: KTO WYTRWA DO KOŃCA TEN BĘDZIE ZBAWIONY!!!  WIĘC TRWAJ PRZY JEZUSIE A OTRZYMASZ SIOSTRO NIE WIĘDNĄCY WIENIEC CHWAŁY O KTÓRYM MÓWIŁ ŚW. PAWEŁ APOSTOŁ!!!

 

SIOSTRZYCZKO MOJA MODLITWA ZA CIEBIE:
 

PANIE JEZU CHRYSTE, KTÓRY ODDAŁEŚ ŻYCIE ZA KAŻDEGO Z NAS
DZIŚ KLĘCZĘ PRZED TOBĄ I PRAGNĘ CI SKŁADAĆ DZIĘKCZYNNIE
ZA TWOJĄ DOBROĆ, HOJNOŚĆ I MIŁOSIERDZIE
ZA MIŁOŚĆ TWOJĄ PRZEOGROMNĄ 

O SŁODKI MÓJ JEZU DZIŚ POLECAM TOBIE
CÓRKĘ TWOJĄ MIECZYSŁAWĘ,
DAJ SIŁĘ ,DAJ JEJ ZDROWIE
NIECH TWA MOC ,SPOCZNIE NA NIEJ 

O JEZU KTÓREGO SERCE JEST MIŁOŚCIĄ
TY DAŁEŚ NAM TĘ APOSTOŁKĘ
ABYŚMY DO CIEBIE PRZYCHODZILI
Z WIELKĄ RADOŚCIĄ 

O JEZU MÓJ SŁODKI, POŚREDNIKU BOSKI
SERCU TWEMU NAJŚWIĘTSZEMU POLECAM JEJ ŻYCIE, RODZINĘ I PRACE
JEJ POSŁUGĘ DUCHOWĄ, KTÓRA WIEDZIE NAS DO CIEBIE
O JEZU SŁODKI DOPOMÓŻ RATUJ I PROWADŹ 

I TY KTÓRA ZWIESZ SIĘ MATKĄ MIŁOSIERDZIA
MATKĄ POCIESZENIA I PIĘKNEJ MIŁOŚCI
O MARYJO KWIECIE NASZ NAJDROŻSZY
OTACZAJ MIECZYSŁAWĘ PŁASZCZEM SWEJ MIŁOŚCI 

PANI NASZYCH LOSÓW, POŚREDNICZKO W DRODZE DO NIEBA
NIECH MACIERZYŃSKI TWÓJ PŁASZCZ OSŁONI MIECZYSŁAWĘ, CÓRKĘ TWOJĄ
WSZAK SYN TWÓJ MARYJO POWIEDZIAŁ : "JEST APOSTOŁKĄ MOJĄ"
MATKO UKOCHANA RATUJ JA W TRUDACH, DOPOMÓŻ I PROWADŹ  

OBLUBIEŃCZE MARYI ŚW. JÓZEFIE
I DZIŚ CIEBIE O ŁASKĘ DLA MIECZYSŁAWY PROSZĘ
WYPROŚ JEJ SIŁĘ W ZMAGANIACH CODZIENNYCH
WYPROŚ JEJ U BOGA , ŁASKĘ I POCIECHĘ. 

I TY BŁOGOSŁAWIONA MIECZYSŁAWO KOWALSKA
PATRONKO NASZEJ SIOSTRY MIECZYSŁAWY, APOSTOŁKI JEZUSA KRÓLA NASZEGO
WYPROŚ JEJ ŁASKI U TRONU BOŻEGO
O BŁOGOSŁAWIONA MIECZYSŁAWO MĘCZENNICO ZA WIARĘ
MIEJ W SWOJEJ OPIECE NASZĄ MIECZYSŁAWĘ.AMEN.

BRAT HUBERT  

-szukam-

24 czerwiec 2014 r.       

 NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA.

OSTATNIEGO I NAJWIĘKSZEGO Z PROROKÓW STAREGO TESTAMENTU​

   W historii zbawienia wiele razy Pan Bóg wkraczał w życie poszczególnych osób. Tak było też w życiu Zachariasza i Elżbiety, którym dał syna. Jana Chrzciciela i wyznaczył mu misję do spełnienia. Zapowiedź jego narodzenia dała radość jego rodzicom, chociaż nie bez trudu przyszło im uwierzyć w to, co mówił Boży wysłannik. Pan Bóg mówi także do nas i dzisiaj. Naszym zadaniem jest rozpoznać wielkie dzieła Boga, które dokonują się we współczesnym świecie i włączyć je w historię zbawienia, która dzieję się tu i teraz. Niech będą otwarte nasze oczy i uszy, byśmy  zauważyli naszego Pana, który przychodzi każdego dnia jako Przyjaciel i chce być z nami. Za każdy przejaw niedowierzania Bożym obietnicom i braku wiary przepraszajmy Stwórcę.

  Św. Jan Chrzciciel był synem Zachariasza i Elżbiety, którego zapowiedział ojcu Anioł Gabriel. Jan został uświęcony w łonie matki podczas nawiedzenia Maryi. Urodził się w Ain-Karim, opodal Jerozolimy. Jego narodzinom towarzyszyły nadzwyczajne znaki Bożej obecności. Wszystko w życiu Zachariasza i Elżbiety uległo zmianie, szczególnie w sensie duchowym. Nie zapomnieli, że to dziecko nie należy do nich, lecz jest darem samego Boga dla świata. Był Prorokiem zapowiadającym przyjście Jezusa. Nad Jordanem głosił naukę Jezusa i chrzcił ludzi. Tam też ochrzcił Pana Jezusa. Jan całe swoje życie poświęcił Bogu, a szczególny udział w tym mieli jego rodzice. Został ścięty mieczem przez Heroda, którego upomniał za niemoralne życie.

BYŁ CZŁOWIEK POSŁANY OD BOGA A JAN MU BYŁO NA IMIĘ.PRZYSZEDŁ ON, ABY ŚWIADCZYĆ O ŚWIATŁOŚCI;

ABY PRZYGOTOWAĆ LUD DOSKONAŁY. UWIEŃCZYŁEŚ GO CHWAŁĄ I CZCIĄ, OBDARZYŁEŚ GO WŁADZĄ NAD
DZIEŁAMI RĄK TWOICH, O PANIE. BOŻE, KTÓRY UCZYNIŁEŚ DZIEŃ DZISIEJSZY CHWALEBNYM PRZEZ  
NARODZENIE ŚW. JANA, DAJ TWEMU LUDOWI ŁASKĘ RADOŚCI DUCHOWYCH I SKIERUJ UMYSŁY 
WSZYSTKICH WIERNYCH NA DROGĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO PRZEZ PANA JEZUSA.

 Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza.

 
​ Pan skierował do mnie następujące słowo: :Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, poświęciłem cię, nim przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię prorokiem dla narodów". (...)
         
​         
TY MÓJ BOŻE JESTEŚ MOJĄ NADZIEJĄ.  PANIE - TOBIE UFAM OD MŁODOŚCI.
    TY BYŁEŚ MOJĄ PODPORĄ OD DNIA NARODZIN, OD ŁONA MATKI MOIM OPIEKUNEM.

EWANGELIA według św. Łukasza.
  (...) Naraz ukazał mu się Anioł  Pański stojący po prawej stronie  ołtarza kadzenia
(...) Lecz Anioł rzekł do niego:
"nie bój się Zachariaszu, twoja prośba została wysłuchana; żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. (..) Będzie wielki w oczch Pana i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym, by przygotować Panu lud doskonały".

Panie Jezu, czy skierujesz do nas trochę dobrych rad rozumiejących potrzebę ewangelizacji?

Pan Jezus:

"Oj, Mieczysławo, Mieczysławo
- ty nasza ewangeliczna skało,
już żaden brudny potok nie zdoła
zmiękczyć twego serca, gdyż Niebo ciągle woła:

"Nawracajcie się ludzie, to wasze plemię,
bo wkrótce ciemność ogarnie waszą ziemię.
Ja wiem, że będzie rozpacz i usłyszcie Moje wołanie
bo wielu z was śmierć w ciężkim grzechu zastanie.

 To tak dla przypomnienia waszego,
bo ja oczekuję każdego serca skruszonego.
WYNAGRADZAJCIE TRÓJCY PRZENAJŚWĘTSZEJ ZA CAŁY ŚWIAT,
który obecnie nie jest Mego poświęcenia wart.

POKUTA, POST I CIERPIENIE -
OFIAROWUJCIE ZA WASZE ZBAWIENIE.
Jezus Chrystus Sędzia Sprawiedliwy.

Święty Janie , czy to prawda, że APOKALIPSA, którą zapisałeś sprawdza się na naszych oczach?
 

ŚW. JAN APOSTOŁ:

"Apokalipsę"
na polecenie Boga napisałem.
Dyktando pisałem, chociaż słów nie rozumiałem.
Do was należy modlić się o świętych kapłanów,
bo dużo ich odstąpiło od Bożych planów. 

SUMIENIE - to jest od Boga natchnienie,
a wy ludzie lekceważycie Jezusa upomnienie.
Jezus jest Synem Boga Wszechmogącego,
i otrzymał od Boga Ojca rolę "wiodącego". 

Bóg Ojciec przekazał Jezusowi władzę we Wszechświecie
i wy o tym dokładnie wiecie.
Jeśli Jezus cierpi, to boli całą Trójcę Przenajświętszą
i nikt z ludzi nie ma władzy od Jezusa większej. 

Zaprzestańcie wszyscy grzesznicy
panoszyć się na Jego ziemi, gdyż wam to wszystko policzy.
Posłuchajcie się Jana Ewangelisty,
uszanujcie  to i powracajcie do Zbawiciela,
gdyż On jest waszym Przyjacielem,
ale rozprawi się z każdym "mącicielem". 

Ty wiesz Mieczysławo, że Jezus Chrystus cię kocha
bo jesteś pewna, zakochana w Nim i pokorna.
Masz Łaski  i wzgląd w całym Niebie,
gdyż cała Trójca Przenajświętsza może liczyć na ciebie.

Jan Ewangelista - wasz Przyjaciel,
którego naprawdę mało znacie".

Modlitwa do św. Jana Chrzciciela - Patrona trzeźwości:


Święty Janie Chrzcicielu, który abstynencję praktykowałeś przez całe swoje życie, pomóż, abyśmy w naszej ojczyźnie dożyli czasów, w których alkohol przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed grzechem upijania się. Bądź natchnieniem i pomocą dla wszystkich, którzy wyrzekają się napojów alkoholowych dla dobra swoich najbliższych i narodu. Patronie trzeźwości, wzbudź w sercach moich rodaków pragnienie życia bez alkoholu, abyśmy poprzez ich abstynencję osiągnęli trzeźwość całego narodu. Amen.
 

-szukam-

Co na to gwałciciele Świętej Tradycji?

Powstrzymajcie przyjmujących Komunię świętą od przyjmowania Hostii na klęcząco.
Mówcie rodzicom i nauczycielom, żeby powstrzymywali dzieci przed składaniem rąk przed i po przyjęciu Komunii świętej.
Mówcie im, że Pan Bóg kocha ich takimi, jakimi są, i życzy sobie,aby się czuli całkowicie rozluźnieni.
Pozbądźcie się wszelkiego klęczenia i przyklękiwania w kościele.
Usuńcie klęczniki z ławek w kościele.
Mówcie ludziom, że powinni na stojąco dać świadectwo podczas Mszy świętej.

Krótka historia założenia Rycerstwa Niepokalanej

W 1917 roku, podczas jubileuszowego kongresu masonów rzymskich, z okazji ich dwusetnej rocznicy powstania, zorganizowali oni demonstrację na Placu św. Piotra w Watykanie. Demonstranci z nienawiścią wykrzykiwali drwiące z Kościoła świętego hasła i pieśni. Nieśli także wtedy obraz, na którym św. Michał Archanioł był pod nogami Lucyfera, z widniejącym napisem: “Papieżu, zniszczymy cię”. W tym czasie w Rzymie studiował młody kleryk, Maksymilian Kolbe. Był on świadkiem tych pochodów. Czuł się głęboko dotknięty zuchwałym świętokradztwem masonów i czuł potrzebę uczynienia czegoś w obronie Kościoła. Podczas lata 1917 roku zorganizował grupkę siedmiu pierwszych członków stowarzyszenia do walki z masonerią i innymi sługami Lucyfera. Dnia 16 października 1917 roku na zebraniu, przed figurką Niepokalanej, oddali się oni całkowicie Niepokalanej i na znak oddania nosili Cudowne Medaliki, dając w ten sposób początek Rycerstwu Niepokalanej. Poniższy tekst stanowi dla nas, zwłaszcza rycerzy Niepokalanej, kontynuatorów misji św. Maksymiliana, wyzwanie do spotęgowania wysiłków i działań, zmierzających do zniszczenia planu masonerii i ocalenia tych, którzy ulegli jej wpływom. Dyrektywy Wielkiego Mistrza masonów
z marca 1962 roku, ponownie opracowane w październiku 1993 roku
(tłumaczenie z “KL Katholisch Glauben und Leben”, nr 4, April 2001)

Dyrektywa 1: Usuńcie raz na zawsze św. Michała Archanioła, obrońcę Kościoła katolickiego, ze wszystkich modlitw wewnątrz Mszy świętej i poza nią. Usuńcie jego figury. Powiedzcie, że to odwraca uwagę od Chrystusa.
 

Nasza odpowiedź:
odmawiajmy jak najczęściej modlitwę:“Św. Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.”Tam, gdzie jest figura lub obraz św. Michała Archanioła organizujmy nabożeństwa w intencji o zwycięstwo nad złem i szatanem, szczególnie 29 września, w dniu święta Świętych Michała, Gabriela i Rafała.

Dyrektywa 2: Pozbądźcie sie uczynków pokutnych w czasie Wielkiego Postu, takich jak rezygnacja z mięsa w piątek lub post.
Udaremniajcie każdy akt wyrzeczenia. Mówcie: “Chrystus wysłużył już dla nas niebo”.

Nasza odpowiedź:
Rozwijajmy ducha pokuty i wyrzeczenia, zwłaszcza przez modlitwę i post (“Ten rodzaj złych duchów mozna wyrzucić tylko modlitwą i postem” – Mt 17,21).

 Dyrektywa 3: Mówcie, że znak pokoju musi być przekazywany. Zachęcajcie ludzi do chodzenia po kościele, aby zakłócać skupienie i modlitwę. Zamiast znaku krzyża przekazujcie jakiś znak pokoju. Mówcie, że Chrystus także wychodził, aby pozdrawiać swoich uczniów. Nie zezwalajcie na skupienie w tym czasie. Księża winni się odwrócić plecami do Eucharystii, a oddać cześć ludowi. 

Nasza odpowiedź:
Przeżywajmy Eucharystię w coraz większym skupieniu i skoncentrowaniu uwagi na Najświętszym Sakramencie.

 Dyrektywa 4: Uczęszczający do Kościoła winni nosić niedbałą odzież. Mówcie, że każdy powinien w kościele czuć się dobrze.

​ ​To obniży doniosłość Mszy Świętej. 

Nasza odpowiedź:
Miejmy na Mszę Świętą przygotowane najładniejsze ubranie, a zarazem skromne. Zachęcajmy innych, aby przyłączyli się do naszej akcji i także stosownie byli ubrani w kościele.

Dyrektywa 5:Powstrzymajcie przyjmujących Komunię świętą od przyjmowania Hostii na klęcząco. Mówcie rodzicom i nauczycielom, żeby powstrzymywali dzieci przed składaniem rąk przed i po przyjęciu Komunii świętej. Mówcie im, że Pan Bóg kocha ich takimi, jakimi są, i życzy sobie, aby się czuli całkowicie rozluźnieni. Pozbądźcie się wszelkiego klęczenia i przyklękiwania w kościele. Usuńcie klęczniki z ławek w kościele. Mówcie ludziom, że powinni na stojąco dać świadectwo podczas Mszy świętej. 

Nasza odpowiedź:
Zwróćmy uwagę na naszą postawę podczas Mszy świetej i Komunii świętej, aby wyrażała modlitewne skupienie i uwielbienie prawdziwego Boga w Hostii.

 Dyrektywa 6: Skończcie z organową muzyką sakralną. Wnieście do kościołów gitary, żydowskie harfy, bębny, “tupanie nogami” i “święty śmiech”. To powstrzyma ludzi od osobistych modlitw oraz od rozmów z Panem Jezusem. Nie dajcie Jezusowi czasu na powołanie dzieci do życia religijnego. Wystawiajcie tańce liturgiczne w podniecającej odzieży, sztukę i koncerty na ołtarzu. 

Nasza odpowiedź:
Organizujmy adorację Najświętszego Sakramentu, zwłaszcza po Eucharystii, w której pozostawimy znaczną część czasu na osobistą modlitwę. Przeciwstawiajmy się przedstawieniom teatralnym w Kościele.

 Dyrektywa 7: Pieśniom do Matki Bożej i do św. Józefa zabierzcie charakter sakralny. Określajcie kult do Nich jako bałwochwalstwo. Ośmieszajcie tych, którzy w tym wytrwają. 

Nasza odpowiedź:
Rozwijajmy nabożeństwo Maryjne, zwłaszcza pierwszosobotnie. Odmawiajmy jak najczęściej różaniec, litanie do Matki Bożej, Anioł Pański o godzinie 12:00, Apel Jasnogórski o godzinie 21:00, Akt strzelisty: “O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”, nośmy na szyi Cudowny Medalik. Wstępujmy do Rycerstwa Niepokalanej aby tak jak św. Maksymilian szerzyć kult Niepokalanej. Jak mówił św. Maksymilian: “Zdobyć jak najwięcej dusz dla Chrystusa przez Maryję!” Módlmy się do św. Józefa patrona rodzin. Prośmy go by opiekował się nami i naszą rodziną.

 

(Wydawnictwo i Drukarnia Ojców Franciszkanów)
{Dobry wieczór , dobrego obiadu i dobrego kotleta w panierce judeoprotestanckiej!}

-szukam-

Szanowni Państwo,

Meriam jest wolna! Po trudnych tygodniach modlitw, międzynarodowej mobilizacji w celu uwolnienia Meriam i zbierania podpisów, udało się! O uwolnieniu Meriam poinformował jej prawnik, Mohannad Moustafa. 

304.965 osób z całego świata podpisało się pod petycją na CitizenGO (http://citizengo.org/pl/7426-uwolnic-meriam), spośród których aż 84.747 to osoby z Polski! Dziękujemy za tak szeroki udział w tej akcji! Warto było! Dziękujemy za zaproszenie do kampanii Rodziny, przyjaciół i znajomych!

Możemy zobaczyć pierwsze zdjęcie Meriam po wyjściu z więzienia:

-SZUKAM-

Tysiące środowisk na całym świecie poruszyła ta historia. Meriam przebywała w więzieniu ze swoim 22-miesięcznym synkiem i urodzoną pod koniec maja córeczką o imieniu Maya! Mężowi odmawiano możliwości odwiedzenia żony i dzieci.

Przypomnijmy, że 27-letnia Meriam Yehya Ibrahim za rzekome przejście z islamu na chrześcijaństwo została skazana na karę śmierci przez powieszenie, poprzedzone chłostą w liczbie 100 batów. Zgodnie z prawem islamu, Meriam religię odziedziczyła po ojcu (który opuścił rodzinę, gdy Meriam miała 6 lat). Została wychowana przez Matkę jako chrześcijanka. Ośmieliła się poślubić chrześcijanina Daniela Wani - Sudańczyka z Południa, co islam uznaje za "cudzołóstwo". Sąd pozostawił oskarżonej możliwość uwolnienia od kary, w zamian za wyrzeczenie się wyznawanej wiary. Kobieta odmówiła. Meriam powiedziała: "Jestem chrześcijanką i nigdy nie popełniłam apostazji”. Do tego sąd odmawiał Danielowi odwiedzin żony i dzieci, ponieważ oskarżono go o nawracanie muzułmanki!

Pamiętajmy, że uwięzienie Meriam nie jest wyjątkiem. Chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią świata. Każdego dnia tysiące chrześcijan przeżywają dramat więzienia ze względu na wiarę, a ich bliscy ogromny lęk o los kochanych osób. Ciągle walczymy w sprawie Asii Bibi. Niebawem opublikujemy film na temat Asii oraz na temat prześladowania chrześcijan, którego nagranie było możliwe dzięki Państwa darowiznom, o które poprosiliśmy kilka miesięcy temu. Celem filmu będzie uwrażliwienie na dramatyczną sytuację chrześcijan i wywarcie większego nacisku na pakistański rząd, aby zgodził się uwolnić Asię. Zwłaszcza zachodnie rządy powinny położyć większy nacisk na walkę o wolność religijną. Mówimy dość ich ignorancji...

Będziemy dalej walczyć o wolność religijną. Będę zapraszać Państwa do udziału w kolejnych kampaniach. CitizenGO jest platformą, na której kampanie mogą kreować wszyscy, którzy są świadomi potrzeby ochrony życia, rodziny i wolności religijnej. A ja - w ramach wiadomości takich, jak ta - mogę o nich informować. Tę wiadomość otrzymuje ponad 209 tys. Polaków! Dziękuję, że pracujemy wspólnie. Dziękuję, że wspólnie tworzymy CitizenGO! Jestem ogromnie zmotywowana Państwa zaangażowaniem. Dziękuję.

Nasze działanie ma sens.

Serdecznie pozdrawiam w imieniu międzynarodowego Zespołu CitizenGO

Magdalena Korzekwa

Menedżer Kampanii CitizenGO Polska

-szukam-

List Posła, Pana Artura Gorskiego, polskiego  polityka, nauczyciela akademickiego, dziennikarza, politologa, posła na Sejm V, VI i VII kadencji, wystosowany do organizatorów
i uczestników II Kongresu dla Społecznego panowania Chrystusa Króla, który miał miejsce w Warszawie, oraz Częstochowie w maju tego roku.


Warszawa, dn. 12.05. A.D. 2014

Szanowny Panie Prezesie! Drogi Stanisławie!

Dziękuję za zaproszenie na warszawską edycję II Kongresu dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla, który nawiązuje do niezwykle ważnej encykliki Ojca Świętego Piusa XI "QUAS PRIMAS". Stan zdrowia nie pozwala mi przybyć na Kongres osobiście, ale pozwól, że moją niezłomną wolę obecności z uczestnikami obrad wyrażę w tym krótkim liście.


Kongres dla Społecznego Panowania Chrystuda Króla uważam za ważne, duchowe wydarzenie dla Polski. Papież Pius XI, natchniony Duchem Świętym, ustanawił encykliką "QUAS PRIMAS" święto Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla. Ojciec Święty dostrzegł problem, który trapi także naszą rzaczywistość, a mianowicie, że "bardzo wielu usunęło Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze prawo ze swych obyczajów, z życia prywatnego, rodzinnego i publicznego".
Jednocześnie wskazał, że "nadzieja trwałego pokoju dotąd nie zajaśnieje narodom, dopóki jednostki i państwa wyrzekać się będą i nie zechcą uznać panowania Zbawiciela naszego". W opinii Piusa XI "w Królestwie Chrystusowym nie możemy skuteczniej przyczynić się do odnowienia i utrwalenia pokoju, jak przywracając panowanie Pana naszego". I tę myśl właśnie podjęli organizatorzy i uczestnicy II Kongresu dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla, dając świadectwo, że nauczanie Świętego Kościoła Katolickiego, reprezentowanego przez naszych kolejnych wybitnych papieży, jest wciąż żywe, bo żyje w Kościele, w osobach wierzących.
Mają bowiem świadomość uczestnicy Kongresu - znów przywołując słowa naszego Papieża - że "jeżeliby kiedy ludzie prywatnie i publicznie uznali nad sobą władzę królewską Chrystusa, wówczas spłynęłyby na całe społeczeństwo niesłychane dobrodziejstwa, jak należyta wolność, jak porządek i uspokojenie, jak zgoda i pokój."
Dla mnie osobiście, jako przedstawiciela władzy, niezwykle istotnym są słowa zawarte w encyklice, że "jeżeli panujący i prawowici przełożeni mieć będą to przekonanie, że wykonują władzę nie tyle z prawa swego, jak z rozkazu i w zastępstwie Boskiego Króla, każdy to zauważy, jak święcie i mądrze będą używać swojej władzy i jak bardzo zważać będą, wydając prawa i polecając je spełniać, na dobro ogółu i na godność ludzką swoich podwładnych". Wierzę, że słowa te będą mi wciąż towarzyszyły w mojej pracy parlamentarnej, a wówczas, dzięki Waszej modlitwie i wsparciu, wspólnie przybliżymy duchowe i społeczne panowanie Chrystusa Króla w Polsce.

Niech dobry Pan będzie z Wami, a Światło Jego mądrości towarzyszy Wam podczas całych obrad II Kongresu dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla. Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!
Z wyrazami szacunku

(-) Artur Górski
Poseł na Sejm RP

-szukam-

Ten obowiązek dotyczy wszystkich katolików

http://gazetawarszawska.com/2014/06/23/uderzajace-podobienstwo-reform-pawla-vi-reformy-anglikanskiej-1549-roku/

 

Ten obowiązek dotyczy wszystkich katolików, ponieważ każdy zda rachunek przed Bogiem z tego, co uczynił dla obrony swej Wiary.

Ten obowiązek, niezwykle ważny dla każdego katolika, jest jeszcze większy dla tych, których Bóg powołał, których On wybrał, których On wezwał, których On uczynił Swoimi kapłanami. Niech teraz pamiętają o swoich kapłańskich święceniach i strzegą się zapominania swojej podwójnej przysięgi, czynionej z ręką położoną na świętych Ewangeliach: przysięgi antymodernistycznej i przysięgi kapłańskiej (wraz z wyznaniem wiary Soboru Trydenckiego).

Przyjęcie Novus Ordo Missae wraz z jego ukrytą herezją czyni ich winnymi podwójnego krzywoprzysięstwa.

Obowiązek bronienia Mszy jest honorem i łaską. Zdobądźcie się na odwagę!

Adjutorium nostrum in Nomine Domini!

[(Wspomożenie nasze w Imieniu Pana!)]

8 grudnia 1973,

w święto Niepokalanego Poczęcia

Tej która zmiażdży neomodernizm.

KS. NOËL BARBARA.

-szukam-

Ks. Bolesław Kielan, Kazanie o pokorze

Illum oportet créscere, me autem mínui.
„Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał”
(J 3, 30).

Św. Jan Chrzciciel jest przykładem pokory – tak, jak każdy prawdziwy prorok.
Mówi o sobie – o swojej małości. Zgodnie z prawdą.
Mówi o Jezusie Chrystusie – o Jego wielkości. Zgodnie z prawdą.
Mówi: „Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał” (J 3, 29-30).
„Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach” (Dz 13, 25).

W czasach pomieszania powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła, nawet modlitwę prezentuje się w kategoriach nadmuchanego antropocentryzmu. Mówi się, że modlitwa Panu Bogu jest niepotrzebna, że potrzebna jest nam. Modlitwa ma jakoby powodować, że to człowiek staje się wielki. Cała wizja modlitwy skoncentrowana na człowieku. Przy takiej wizji z pożywnej teologii katolickiej pozostaje suchutki szkielecik.
I tu rodzi się pytanie z elementarza człowieka rozumnego: po cóż to człowiek miałby się stawać wielki? Człowiek klękający przed Panem Bogiem do modlitwy cieszy się, że to Pan Bóg jest wielki!
Cóż za groteskowe modne ambicje katolicyzmu reformowanego: będąc stworzeniem, chcieć stawać się wielkim wobec Pana Boga!
Prawda obiektywna jest taka: Pan Bóg jest wielki, człowiek jest mały. Poznanie i uznanie tegoż oraz działanie według tego rozpoznania konstytuują cnotę pokory. Pan Jezus wzywa nas: Díscite a me, quía mitis sum et húmilis corde – „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11, 29).

Narodziny św. Jana Chrzciciela – proroka pokornego – są doskonałą okazją do podjęcia refleksji nad cnotą pokory. Pomocą może nam być kazanie o pokorze. Ksiądz Bolesław Kielan, kapłan od lat wierny Tradycji, w przystępnych słowach przybliża tę tematykę.
I tu powtórzmy – na marginesie – refleksję trzeźwą: Prawda zostaje dopuszczona do głosu niekoniecznie przez głośne nazwiska, przemawiające z wysokości urzędu, stopni i tytułów. Prawda zostaje dopuszczona do głosu niekoniecznie przez głośne nazwiska, o których słychać w tych czy innych mediach. Prawda zostaje dopuszczona do głosu niekoniecznie przez nazwiska, którym przyprawiono nimb popularności. Sapienti sat.

za:http://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/2014/06/24/ks-boleslaw-kielan-kazanie-o-pokorze/


http://www.youtube.com/watch?v=POgXIDxmFUQ

-szukam-

UWAGA !

BARDZO WAŻNE !!!

DOSTAŁAM SMS

DIABEŁ NIE ODPUŚCIŁ- 27- GO PRZED CK ZAMEK O GODZ.21
BĘDZIE ZEWN.PROJEKCJA GOLGOTA PICNIK.
PROSIMY O MOBILIZACJĘ I PRZYJAZD BY MODLITWĄ POKONAĆ
TO SZALEJĄCE ZŁO.
SPEKTAKL PRZENIESIONO DO TEATRU POLSKIEGO DO BYDGOSZCZY
NA 27.06.. — O 20 – TEJ JUŻ SIĘ TAM ORGANIZUJĄ

==============================CIĄGŁA AKCJA, „nowa” akcja !!

ZBOCZEŃCY w anty- kulturze knują !


Musimy wesprzeć decyzję o dowołaniu „Golgota picnic”, bo w lokalnych, wielkopolskich mediach dyr. Festiwalu Malta powiedział, że spektakl będzie wystawiony w innym miejscu i w innym czasie. Do tego ze wszystkich stron naciskają środowiska homo-lewackie i antykatolickie, żeby przywrócić spektakl.


za.http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=13015&Itemid=100


========================================================


Niedziela Krucjatowa w Bydgoszczy – 29.06.2014


Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Plac Piastowski 6, Bydgoszcz, Polska
Na wszystkich Mszach Świętych kazanie głosić będzie ks. Stanisław Małkowski. Po Sumie spotkanie organizacyjne Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.

 Przed każdą Mszą Świętą Różaniec Święty.


za:http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/niedziela-krucjatowa-w-bydgoszczy-29-06-2014.html

-szukam-

PILNE I WAŻNE !​
 
Bardzo ważna informacja - prośba o umieszczanie na stronach www i rozsyłanie do znajomych

http://wp.me/p3vwgV-wy

Środa 25.06 Warszawa g. 16.30 - Pikieta przed Ministerstwem Kultury z transmisją na żywo w ramach programu TV Trwam "Po stronie prawdy"

Zapraszamy uczestników Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę w środę 25.06.2014 pod budynek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - nie skończyła się nasza walka przeciwko znieważaniu Zbawiciela i Jego Najświętszej Matki, przeciwko bluźnierstwom, szarganiu naszych katolickich wartości,  łamaniu prawa i konstytucji. Tym bardziej, że pojawiają się już w mediach informacje o rzekomym odwołaniu przedstawienia „Golgota Picnic”, z których wynika jednoznacznie, że  jest to zabieg taktyczny obliczony między innymi na kolejne wyłudzenie naszych pieniędzy na tę satanistyczną  inscenizację.

Podczas pikiety będzie transmitowany na żywo przez TV TRWAM program "Po Stronie Prawdy", podczas którego będą przedstawiane racje związane z protestem przeciwko bluźnierstwom i bezprawiu skierowanym w nas katolików.

Przynieśmy ze sobą flagi narodowe i transparenty!
Przybądźmy licznie pod Ministerstwo Kultury, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 16/17

-szukam-

Depopulacja - planem masonerii na zmniejszenie liczebności mieszkańców ziemi

CZŁOWIEK POSTAWIŁ SIĘ W MIEJSCE PANA BOGA I RZĄDZI.
SZKODA, ŻE CUDÓW NIE CZYNI A JEDYNIE ZŁO I NIESZCZĘŚCIA, CHOROBY I ŚMIERĆ.​
 
SZKODA, ŻE TEN PYSZNY RZĄDZĄCY ŚWIECKI I DUCHOWNY CZŁOWIEK NIE CHCE ODDAĆ WŁADZY JEDYNEMU SPRAWIEDLIWEMU - BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU A WTEDY ZAPANOWAŁBY POKÓJ W SERCACH I  NA ŚWIECIE. JEDNAK TEN PYSZNY CZŁOWIEK LUBI WOJNY I NIESZCZĘŚCIA I LUBI PASTWIĆ SIĘ NAD INNYCH NIESZCZĘŚCIAMI.

Depopulacja - planem masonerii na zmniejszenie liczebności mieszkańców ziemi
​.​Łatwiej jest rządzić ludźmi, kiedy jest ich mniej. W dzisiejszych czasach powstają coraz lepsze maszyny i roboty. Dlatego spiskowcy wiedzą, że nie będą potrzebowali miliardów niewolników. Wystarczy im o wiele mniej ludzi. NWOwcy uważają, że ludzi na ziemi jest za dużo. Stąd medialna propaganda na temat ''przeludnienia''. Aby tego dokonać wywołuje się wojny np. poprzez podżeganie przeciw sobie różnych narodów i plemion oraz rozprzestrzenianie chorób. Metody te są obecnie stosowane głównie w biednej Afryce. Choroby takie jak AIDS czy zmutowane grypy stworzono w laboratoriach. W bardziej cywilizowanych częściach świata stosuje się inne metody. Do wody, paliw itd. dodaje się dodatkowe trucizny. Nowe paliwo używane przez samoloty odrzutowe w USA i UE zawiera silne trucizny, które dzięki smugom kondensacyjnym pozostają na długi czas w powietrzu zajmując duże obszary. Media wyśmiewają tradycyjny model rodziny, uważa się, że dzieci przeszkadzają w karierze, promuje się aborcję i eutanazję. Niestety spiskowcy idą o wiele dalej. W XX wieku olbrzymią krzywdę wyrządziła ludzkości eugenika! Tysiące ludzi zostało wykastrowanych jak zwierzęta! Sterylizowano nawet kobiety, tak, że te już nigdy nie mogły mieć dzieci! Wielkimi zwolenniczkami sterylizacji ludzi oraz eugeniki są do dziś feministki, które należą do zbrojnego ramienia spiskowców zmieniającego mentalność społeczeństwa. Te okaleczające metody stosowano w takich krajach jak USA, Portoryko, Szwecja, Dania, Norwegia i ZSRR. W Polsce w ostatnich latach dokonano bezprawnego wysterylizowania kobiety. Bez jej wiedzy lekarze po porodzie pozbawili ją na zawsze płodności. Była to matka małej Róży pani Wioletta W. Cała Polska była w szoku, a jednak te okrutne praktyki stosowano (i potajemnie nadal stosuje się) w tzw. krajach demokratycznych! Spiskowcy w depopulacji posuwają się jeszcze dalej. Niszczą służbę zdrowia, dodają trucizny do żywności (sami mają na nie lekarstwa, których ludzkości nie ujawnią), promują żywność GMO, przez której spożywanie umiera wielu ludzi. Wszystko to po to, aby zostało nas maksymalnie pół miliarda. Aby to ostatecznie przypieczętować spiskowcy szykują nam III wojnę światową, w której udział wezmą dwa obozy: USA i Europa oraz Azja i Islam. Wojna ta ostatecznie wyludni naszą planetę i zapoczątkuje Nowy Porządek Świata.


za:http://forum.gp24.pl/masonski-spisek-najwieksze-zagrozenie-dla-ludzkosci-t72859/


=============================================================================================

Stany Zjednoczone planują użycie dronów do sterowania pogodą
 
 
Przez wiele lat powstało wiele spiskowych teorii na temat istnienia systemów wpływania na pogodę, czy to poprzez zasiew chmur czy też wyrafinowane bronie klimatyczne, które wyewoluowały z koncepcji Nikoli Tesli. Geoinżynieria jest jednak faktem, a nie teorią i dzieje się na naszych oczach.
Metody kształtowania pogody stosowano już wielokrotnie. Robili to Rosjanie, którzy chcieli mieć ładną pogodę na defiladach. Robiono to na przykład podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Chiny odpalały wtedy w niebo tysiące rakiet, które rozpylały jodek srebra i suchy lód, co miało za zadanie rozpraszać chmury burzowe, zanim dotarły nad stadion, gdzie odbywała się ceremonia otwarcia. Wkrótce z podobnej technologii będą korzystać Amerykanie, ale po raz pierwszy ma się to odbywać z pomocą samolotów bezzałogowych.

 Federalna Administracja Lotnictwa już w grudniu 2013 wydzierżawiła sześć poligonów na terenie Stanów Zjednoczonych, aby wypróbować metody zasiewu chmur za pomocą dronów. Celem programu było stworzenie sposobów zarządzania pogodą tak, aby były bardziej opłacalne i łatwiejsze do stosowania niż, wystrzeliwanie tysięcy rakiet, które używają dużych ilości paliwa zatruwającego troposferę.

 Jednym z poligonów była pustynia w pobliżu Reno, w stanie Nevada, gdzie od jakiegoś czasu trwa susza, która grozi, że stan ten zmieni się w jałową pustynię. Obecnie stosowane metody wpływania na pogodę są za drogie z powodu kosztów misji załogowych. Wykorzystanie do tych celów dronów otwiera potencjalnie kuszącą perspektywę stworzenia nowego prężnie działającego przemysłu geoinżynieryjnego, który jest wyceniany na 90 miliardów dolarów rocznie.

 W porównaniu do samolotów drony są mniejsze, lżejsze i nie wymagają tak dużej ilości paliwa. Ponadto, nie ma istnieje czynnik zagrożenia dla pilotów. Prawdopodobne już wkrótce drony nie będą tylko śmiercionośną bronią, ale też staną się narzędziem do kształtowania pogody.

 Technologia geoinżyneryjna z wykorzystaniem dronów może pozwalać zwalczać susze, poprawić plony rolnictwa, a także na przykład naśnieżać stoki narciarskie. Powstaje jednak pytanie, czy nasza ingerencja w naturalne procesy atmosferyczne nie spowoduje jakiegoś "efektu motyla", który odbije się czkawką w innych częściach świata.


za:http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/stany-zjednoczone-planuja-uzycie-dronow-sterowania-pogoda

 

=======================================================================

Rekordowe ulewy w Minnesocie spowodują powódź na Mississipi


Według meteorologów zza Atlantyku, tegoroczny czerwiec w Minnesocie należy do najbardziej mokrych od 140 lat obserwacji. Skutkiem tego jest przepełnienie rzeki Missisipi, która realnie zagroziła powodzią.Władze miasta Minneapolis obawiają się zalania miejscowego lotniska. Wokół niego trwa umacnianie wałów przeciwpowodziowych i budowa nowych umocnień. Hydrolodzy szacują, że poziom wody w Missisipi może wzrosnąć nawet o 5 metrów.

Niepokojący jest też bardzo silny nurt rzeki. To powoduje, że wzrasta ryzyko dla zabudowań znajdujących się w bezpośredniej okolicy rzeki. Prędkość przepływu wody to aż 6 metrów na sekundę.Dochodzą też informacje o tym, że ulewy doprowadzają do licznych lawin błotnych. Ekstremalna pogoda ma związek z przejściem ogromnego frontu pogodowego, który wywołał liczne tornada, na przykład te w Nebrasce.


za:http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/rekordowe-ulewy-w-minnesocie-spowoduja-powodz-mississipi


-szukam-

WYROKI LUDZKIE SĄ INNE NIŻ BOSKIE.​
 KAŻDY CZŁOWIEK ZAMORDOWANY ZA WIARĘ I ZA OJCZYZNĘ IDZIE PROSTO DO NIEBA, WIĘC TAK BARDZO NIE SKRZYWDZĄ CZŁOWIEKA MORDERCY, TYLKO PRZYŚPIESZĄ JEGO DROGĘ DO SZCZĘŚLIWEJ WIECZNOŚCI. NATOMIAST MORDERCY SAMI WYBIERAJĄ SOBIE  DROGĘ DO WIECZNEGO POTĘPIENIA.

http://www.fakt.pl/lista-smierci-krazy-w-internecie-samobojstwa-dziwne-,artykuly,447931,1,1,1.html

-szukam-

DLACZEGO PAPIEŻ FRANCISZEK ZGODZIŁ SIĘ NA TO STANOWISKO, SKORO NIE WYPEŁNIA SWOJEJ MISJI?

 
MÓDLMY SIĘ O NAWRÓCENIE PAPIEŻA FRANCISZKA, BO KAŻDEGO CZŁOWIEKA SZKODA ODDAĆ DO PIEKŁA.​
TO DZIWNE, ŻE NIKT Z BISKUPÓW NIE ZAUWAŻA I NIE UPOMNI FRANCISZKA, ŻE IDZIE ZŁĄ DROGĄ?
PRZECIEŻ PAPIEŻ FRANCISZEK WYRAŹNIE SŁUŻY DWOM BOGOM.
TO JEST NIESAMOWITE: PAPIEŻ KLĘCZY PRZED PUSTYM KRZESŁEM I PATRZY W DÓŁ ZAMIAST W GÓRĘ, W NIEBO A W POBLIŻU STOI FIGURA MATKI BOŻEJ.​
CZY W TYM TOWARZYSTWIE NIE MA NORMALNEGO KATOLIKA, ABY ZIGNOROWAŁ I OPUŚCIŁ TO BOISKO?
 
PANIE JEZU - DOKĄD PÓJDZIEMY, SKORO NAWET NAJWYŻSZY DOSTOJNIK W WATYKANIE NIE CHCE UZNAĆ CIEBIE ZA JEDYNEGO BOGA W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I PRZYZNAĆ CI OFICJALNIE IMIENIA "KRÓLA"?

Franciszek katolik czy fałszywy nauczyciel?

Niedawno Franciszek odwiedził Izrael, gdzie zaparł się Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział: „ Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”. Mt 10:32.

Franciszek obraził też Najświętszą Maryję Pannę. Sprawą, którą należy rozważyć jest grudniowe kazanie Franciszka  o Najświętszej Maryi Pannie. Na opisanie jego komentarzy nie ma innego słowa niż bluźnierstwo. Kiedy mówił o Maryi stojącej pod Krzyżem, zaczął snuć spekulacje, że Najświętsza Dziewica, mogła w swym sercu oskarżać Boga, że jest kłamcą. Franciszek I powiedział: „Ewangelia nic nam nie mówi o tym czy wypowiedziała choć słowo czy też nie… milczała, ale w swym sercu, jak wiele powiedziała Panu Bogu! «Tego dnia, tamtego i jeszcze innego, powiedziałeś mi, że on będzie wielki, powiedziałeś mi, że dasz mu tron Dawida, jego praojca, że będzie wiecznie panował, a teraz widzę go tu!». Najświętsza Panna była człowiekiem! I być może nawet miała ochotę powiedzieć: „Kłamstwa! Zostałam oszukana!”.

Nauczanie katolickiego Kościoła o bezgrzeszności Najświętszej Dziewicy Maryi jest zupełnie jasne. Sobór Trydencki ogłosił powszechnym artykułem wiary: „Jeśli ktoś twierdzi, że człowiek raz usprawiedliwiony… może w całym życiu unikać wszystkich grzechów, nawet powszednich, chyba mocą szczególnego przywileju Bożego – jak to utrzymuje Kościół o świętej Dziewicy – niech będzie wyklęty” (Denz. 833).

Ponadto, Papież Pius IX w bulli Ineffabilis Deus, z 1854 roku, wyraźnie nauczał: „Na samym tedy początku i przed wszystkimi wiekami wybrał Bóg i swemu Synowi przeznaczył Matkę, z której wcielony po szczęśliwym wypełnieniu się czasów miał się narodzić. I umiłował Ją Bóg miłością wyższą niż kogokolwiek ze stworzeń w stopniu tak wielkim, iż po prostu w Niej samej znalazł najpełniejsze upodobanie. A przeto daleko więcej niż kogokolwiek z duchów anielskich i wszystkich innych niebian obsypał Ją obfitością darów zaczerpniętych ze skarbnicy bóstwa w sposób tak cudowny, że Ona sama ustawicznie była wolna od jakiejkolwiek skazy grzechowej, a cała piękna i doskonała jaśniała tak wielką niewinnością i świętością, o jakiej po Bogu u nikogo innego nawet pomyśleć nie można, a której nikt poza Bogiem choćby już tylko umysłem dosięgnąć nie zdoła. Jakoż ze wszech miar przystało, by tak Czcigodna Matka, jaśniejąca ustawicznie blaskiem najdoskonalszej świętości i niedotknięta nawet pierworodną zmazą grzechową, odniosła największy tryumf nad starodawnym wężem”.

Dla nas, którzy rozpoznaliśmy Wielkie Odstępstwo od katolickiej Wiary zapoczątkowane Drugim Soborem Watykańskim, skandaliczne wypowiedzi Franciszka I nie są żadnym zaskoczeniem. Jednakże w ostatnich miesiącach nawet niektórzy przedstawiciele świeckich mediów zostali wstrząśnięci uwagami poczynionymi przez tego, który podaje się za Wikariusza Chrystusa. Jeden z nich całkiem poważnie postawił pytanie: „Czy Papież jest katolikiem?”. Poprawnie zadane pytanie powinno brzmieć: „Jak ten człowiek może być Papieżem?”.

Bp Mark A. Pivarunas CMRI

Niedawno Franciszek odwiedził Izrael i nawet nie wspomniał o poleceniu Pana Jezusa:

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony”. Mk 16. 15-16

Ponieważ Żydzi i muzułmanie nie są ochrzczeni i nie mają katolickiej wiary koniecznie potrzebnej do zbawienia, dlatego idą do piekła.

Jeśli ktoś uważa Franciszka za katolickiego papieża, niech się pozbędzie złudzeń!

za:http://tradycja-2007.blog.onet.pl/2014/06/03/franciszek-katolik-czy-falszywy-nauczyciel/

=======================================================================================

CZY PAPIEŻ FRANCISZEK ZMIENIŁ WIARĘ?​

TO TERAZ WIEMY DLACZEGO NIE BYŁ NA PROCESJI BOŻEGO CIAŁA.

TO TERAZ WIEMY, DLACZEGO NIE NOSI "NORMALNEGO" KRZYŻA JEZUSOWEGO.

CZY ​PAPIEŻ FRANCISZEK ​JEST JUŻ ​" ŚWIĘTY"?
CZY KTOŚ ZROBIŁ ZDJĘCIA UKRYTĄ KAMERĄ?

JAKIE IMIĘ MA BÓG PAPIEŻA FRANCISZKA?

TO TERAZ WIEMY, ŻE ŻYJEMY W OSTATNICH CZASACH, BO JAK DŁUGO​

​ ​
BÓG W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY POZWOLI NA HAŃBIENIE SWEGO IMIENIA I WIZERUNKU
​ ​
PRZEZ OSOBY ZAJMUJĄCE NAJWYŻSZE STANOWISKA W WATYKANIE. TO TERAZ WIEMY,
​ ​
DLACZEGO JEZUS CHRYSTUS NIE MOŻE DOCZEKAĆ SIĘ NA WYWYŻSZENIE NA KRÓL
​A​
PRZEZ NAJWYŻSZE WŁADZE W WATYKANIE I W EPISKOPATACH - SAMI SIEBIE WYWYŻSZAJĄ ,SAMI SIEBIE UWIELBIAJĄ.​

http://youtu.be/gcyErI-4bSI

FP klęczy przed tronem tego, którego zapowie/ False prophet kneeling before the throne of the antichrist


FP klęczy przed tronem antychrysta, którego wkrótce zapowie. Na razie ten tron jest pusty, ale on wie kto na nim zasiądzie, gdyż już się z nim komunikuje i wszystko uzgadnia.
Jakaż gorliwość czci, nie zauważana przed Najświętszym Sakramentem.

​TO DZIWNE, ŻE PAPIEŻ NIE UKLĘKNIE PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM A KLĘCZY PRZED KRZESŁEM​

-szukam-

http://www.youtube.com/watch?v=xWcujx1II2w 

za:http://umysluwarunkowany.wordpress.com/2014/06/22/fp-kleczy-przed-tronem-tego-ktorego-zapowie-false-prophet/

-szukam-

HISTORIE PRAWDZIWE. TAK ŻYJMY ABYŚMY SIĘ NICZEGO NIE MUSIELI WSTYDZIĆ.

-szukam-

-szukam-

To już pewne, Juncker za Barroso, czyli demokracja w UE jest zbędna

 

Zgodnie z oczekiwaniami i wytycznymi po spotkaniu Grupy Bilderberg, nowym szefem Komisji Europejskiej zostanie luksemburski polityk, Jean-Claude Juncker. Po dzisiejszym skandalu z podsłuchami szansę na zastąpienie Catherine Ashton praktycznie utracił Radosław Sikorski.

To zabawne, że znowu wybrano faktycznego przywódcę UE w sposób niedemokratyczny. Teraz jak maszynki do głosowania muszą jeszcze nacisnąć przyciski eurodeputowani, co jest formalnością. Wsparcie Junckera przez socjalistów przesądza sprawę.

Z wyborem nowego szefa Komisji Europejskiej nie zgadza się Wielka Brytania. Jako zarzut względem Junckera podnoszone jest to, że jest zwolennikiem federalizmu. Z tego powodu premier Cameron straszył perspektywą rozpisania referendum secesyjnego z UE. Z badań opinii publicznej wynika, że ponad 50% Brytyjczyków chce wyjścia ich kraju z UE.

Z kolei nową szefową unijnej dyplomacji zostanie prawdopodobnie Bułgarka Kristalina Georgiejewa, aktualna unijna komisarz ds. pomocy humanitarnej. Radosław Sikorski po dzisiejszym skandalu podsłuchowym stracił resztkę szans na objęcie tej posady.

za:http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/juz-pewne-juncker-za-barroso-czyli-demokracja-w-ue-jest-zbedna


=========================================================================================

Komisja Europejska: chcecie walczyć z korupcją?
Antykorupcyjny urząd OLAF, działająca w ramach Unii Europejskiej, nie będzie mógł wkraczać do biur europosłów czy komisarzy europejskich, chyba że zapyta o odpowiednie pozwolenie – to plany nowej regulacji Komisji Europejskiej.

Jeśli Komisja Europejska zdecyduje się wprowadzić regulację, to OLAF będzie musiał zwracać się o pozwolenie, by wkroczyć do biura europosła lub mianowanego urzędnika (np. członka Komisji Europejskiej).

Co ciekawe, nowe prawo będzie dotyczyć tylko określonej grupy ludzi. – Wobec pozostałych osób, OLAF będzie mógł działać tak, jak dotychczas – poinformował rzecznik Komisji Europejskiej, Emer Traynor.

Odpowiedni projekt zmian jest już opracowany. Zgodnie z nim, swoisty nadzór nad OLAF sprawować ma specjalny Kontroler Gwarantowanych Procedur.

Read more: http://www.pch24.pl/komisja-europejska–chcecie-walczyc-z-korupcja–musicie-zapytac,23723,i.html#ixzz35OiiZeVr

-szukam-

Prześladowani chrześcijanie z Iraku proszą o modlitwę

Chrześcijanie mogą wkrótce całkowicie zniknąć z Iraku. Brutalna ofensywa muzułmańskich terrorystów może sprawić, że na terenie tego państwa powstanie niezwykle nietolerancyjny kalifat.

Przed rokiem 2003, czyli przed interwencją zbrojną w tym kraju, Mosul zamieszkiwało 35 tys. chrześcijan. Po jedenastu latach wojny pozostało ich w mieście ok. 3 tys. Po ostatniej ofensywie islamskich ekstremistów, jak podkreśla chaldejski arcybiskup Amel Shimoun Nona, w mieście nie ma już wyznawców Chrystusa. W całym Iraku przed 2003 r. było 1,4 mln chrześcijan, dziś może być ich zaledwie 150 tys.

Pół miliona irackich uchodźców szuka schronienia w miasteczkach i wioskach znajdujących się na równinie Niniwy. Tamtejsze parafie są już przepełnione. Brakuje wody pitnej, żywności, lekarstw i schronienia dla uchodźców, w tym chrześcijan.

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie przekazało nadzwyczajną pomoc dla uchodźców w wysokości 100 tys. euro. W ciągu ostatnich pięciu lat Kościół w Iraku otrzymał wsparcie w wysokości prawie 2,4 mln euro. Jednocześnie chrześcijanie z tego kraju proszą o gorliwą modlitwę - także od niej zależy ich przetrwanie.

bjad/radiowatykańskie/radiomaryja

-szukam-

POLACY - RODACY TERAZ WIDZICIE ILU MAMY WROGÓW. NAWET POLSKI RZĄD JEST WROGIEM DLA NARODU POLSKIEGO. EPISKOPAT TEŻ JEST WROGIEM DLA NARODU POLSKIEGO, GDYŻ NIE JEST POSŁUSZNY PANU JEZUSOWI, KTÓRY BŁAGA DUCHOWNYCH ABY GO WYWYŻSZYLI, GDYŻ SZANUJE ICH WOLNĄ WOLĘ I BŁAGA, LECZ ONI NIE WIERZĄ BOGU I ODDALI WŁADZĘ WROGOM ZAMIAST UPAŚĆ NA KOLANA PRZED JEZUSEM CHRYSTUSEM I WYNIEŚĆ CUDOWNY I OZŁOCONY OBRAZ, PŁACZĄCY Z CIEMNICY W CZĘSTOCHOWIE, ABY LUDZIE MOGLI BŁAGAĆ KRÓLA O POMOC I RATUNEK. KARD. HLONDA TEŻ PAN JEZUS BŁAGAŁ O WYWYŻSZENIE GO ALE ON NIE UWIERZYŁ BOGU, LECZ UCIEKŁ Z POLSKI I ZOSTAWIŁ NARÓD NA PASTĘ WROGÓW.  JAKIE WIELKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO. ALE DO NIEBA KAŻDY CHCE WEJŚĆ. DLA ZDRAJCÓW NIEBO JEST ZAMKNIĘTE.

TO WIDZICIE DO KOGO ZWRACA SIĘ Z BŁAGANIEM RZĄD POLSKI - DO NASZYCH ODWIECZNYCH WROGÓW I CO? .... I OBUDZIMY SIĘ NIEBAWEM W OBCYM KRAJU. JESZCZE ŻADEN BISKUP NIE WYSTĄPIŁ W OBRONIE POLAKÓW. BUDUJĄ NA NASZEJ RELIGIJNEJ - BOŻEJ ZIEMI ŚWIĄTYNIE RÓŻNYCH WYZNAŃ BEZ ŻADNEGO SPRZECIWU. LUDZIE NIENAWIDZĄCY PANA BOGA CHCIELI WYSTAWĆ SWOJĄ IDIOTYCZNĄ SZTUKĘ "PIKNIK GOLGOTA" I EPISKOPAT DOPIERO WYSTAPIŁ WTEDY, GDY JUŻ CAŁA POLSKA MIAŁA WYJEŻDŻAĆ DO POZNANIA ABY BRONIĆ NASZEJ WIARY I NASZEGO BOGA - ZBAWICIELA.

-szukam-

JEŚLI POLACY GDZIEŚ POJADĄ, TO MUSZĄ RESPEKTOWAĆ PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W DANYM KRAJU A U NAS KAŻDY OBCOKRAJOWIEC JEST PANEM NA NASZEJ POLSKIEJ ZIEMI I JESZCZE OTRZYMUJE ZA "ODWAGĘ" ZAPŁATEĘ W MAJĄTKACH, DOSTĘPU DO PRACY LUB W DOLARACH.​ A OBYWATELE POLSCY JEŚLI UJAWNIĄ ZŁĄ PRACĘ RZĄDU, TO SĄ KARANI. PAN BÓG WSZYSTKO WIDZI I JEST NAJSPRAWIEDLIWYM SĘDZIĄ.

-szukam-

JAKA SZKODA, ŻE EPISKOPAT NAWET NIE CHCE SPRÓBOWAĆ UCZYNIĆ PANA JEZUSA KRÓLEM A TYM SAMYM PRZYCZYNIA SIĘ DO WYBUCHU NASTĘPNEJ I OSTATNIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ, PO ZAKOŃCZENIU KTÓREJ NIE BĘDZIE ZWYCIĘSCÓW.​ CZŁOWIEK BĘDZIE CAŁOWAŁ ŚLADY CZŁOWIEKA, TAK MAŁO BĘDZIE MAŁO LUDZI.
CZY LUDZIE RZĄDU I EPISKOPATU MYŚLĄ JUŻ TERAZ, CO ICH CZEKA W WIECZNOŚĆI?

PAN JEZUS JEST MIŁOSIERNY TYLKO NA ZIEMI, BO PO ŚMIERCI JEST TYLKO SPRAWIEDLIWY.​

-szukam-

-szukam-

-szukam-

De Mattei: czy Kościół jest na krawędzi schizmy?


Wybitny włoski historyk Kościoła, profesor Roberto de Mattei wygłosił na początku czerwca wykład, próbując odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy dziś w przededniu kolejnej wielkiej schizmy w Kościele. Przyznał, że do postawienia takiej tezy bardzo przyczyniła się abdykacja Benedykta XVI.

- Pytanie o schizmę może wydawać się prowokacyjne, niektórym może wydać się za mocne. Ale sprawy o których mówimy nie są tematem, o którym można mówić szeptem. Przeciwnie, trzeba o nich rozmawiać podniesionym głosem – powiedział prof. de Mattei.

Według historyka dziś bardzo poważną sprawą jest kwestia wypowiedzi kardynała Kaspera, który na nadzwyczajnym konsystorzu 20 lutego podniósł kwestie „rozważenia zmian w duszpasterstwie osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach”.
- Wszyscy odrzucający zagrożenie nową schizmą twierdzą, że dziś w Kościele nie dzieje się nic wyjątkowego. Kto mówi o tym niebezpieczeństwie nazywany jest „burzycielem porządku”. Jest więc dokładnie tak, jak ponad dwieście lat temu, kiedy wiele osób w dniu zdobycia Bastylii uważało, że nic się nie dzieje, że to „dzień jak co dzień”. Zwykli ludzie potrafią szybko przyzwyczaić się do wszystkiego. Ludzie patrzący szerzej, powinni starać się jednak dostrzec głęboki sens ostrzeżeń – dowodził włoski uczony. Przywołał w tym kontekście postać Johanna Wolfganga Goethego, który znalazł się pod Valmy 20 września 1792 roku – w dniu w którym francuska armia rewolucyjna powstrzymała pruską ofensywę. - Goethe wypowiedział wtedy pamiętne słowa: „W tym miejscu i w tym czasie zaczyna się nowa historia świata” – przypomniał de Mattei. - Inni tego nie dostrzegali, dla przeciętnych ludzi wszystko nadal pozostało po staremu. Wielkie dusze natomiast zrozumiały wyjątkową lekcję historii, już wtedy dostrzegając nadchodzące konsekwencje. Są bowiem takie dni i takie wydarzenia, które po prostu zmieniają historię.

Według profesora de Mattei, jednym z takich nadzwyczajnych dni był 11 lutego 2013 r., dzień w którym dowiedzieliśmy się o abdykacji Benedykta XVI. – Był to akt niezwykły i wyjątkowy, akt, który zmienił historię Kościoła. Wyjątkowym nie jest sam fakt zrzeczenia się urzędu, które pozostaje przecież w granicach prawa, chociaż jest nadzwyczajne, ponieważ zdarzyło się po raz pierwszy po sześciuset latach. Wyjątkowość polega przede wszystkim na braku proporcji pomiędzy wyjątkowością tego gestu a banalnością powodów podanych, by go uzasadnić. Wyjaśnienia podane przez samego papieża Benedykta są tak zwyczajne, tak banalne, że wielu katolików nie może oprzeć się wrażeniu, że za oficjalnymi powodami znajdują się inne - rzeczywiste, ukryte i głębsze powody – twierdzi historyk. Wymienia w tym kontekście osoby wspominające o poważnej chorobie papieża, o powodach natury moralnej lub naciskach politycznych, czy o dostrzeganym przez papieża podziale Kościoła.

- Mimo abdykacji, w obliczu jej wyjątkowości papież Benedykt zachował tytuł papieża emeryta i biały habit. Pozostawiło to wrażenie kontynuacji i w konsekwencji pozostawania papieżem. I również to stanowi wyjątkowy fakt, który przyczynił się zamieszania – zauważa de Mattei. – Zarówno media katolickie jak i niekatolickie były zmuszone opisać tę anomalię. Dziennikarz katolicki Antonio Socci w lutym tego roku opublikował w „Quotidiano Libero” czteroodcinkowe dochodzenie w sprawie współobecności dwóch papieży. Całkiem niedawno 28 maja w „Corriere della Serra” Vittorio Messori zauważył, że po raz pierwszy w historii Kościoła mamy dwóch papieży rządzącego (regenta) oraz emeryta. Messori uważa, że Benedykt XVI nie musiał wcześniej rezygnować z funkcji i zadań w Stolicy Piotrowej, ale mógł zrezygnować z właściwości „ministerium”, czyli rządzenia, zachowując właściwość bierną, czyli tytuł papieża. Jest to nie do zaakceptowania zgodnie w świetle doktryny katolickiej, ale doskonale obrazuje wyjątkowy stan, w którym się znajdujemy – mówił profesor.

Włoski uczony przypomniał także, że 25 maja podczas podróży do Ziemi Świętej papież Franciszek został zapytany czy również mógłby abdykować. Ojciec święty powiedział wówczas: „Wierzę, że kiedy biskup Rzymu poczuje, iż opuściły go siły, musi postawić sobie te same pytania, które postawił sobie papież Benedykt. Siedemdziesiąt lat temu nie istniała pozycja biskupów emerytów. Jak będą funkcjonować papieże-emeryci - dowiemy się z historii Benedykta XVI. To on otworzył drzwi dla papieży emerytów. Zobaczymy, czy znajdą się kolejni”.

- Drzwi jednak otworzyły się nie tylko dla papieży emerytów, ale także dla słów, gestów, czy nieoczekiwanych inicjatyw. Po abdykacji Benedykta XVI oraz wyborze papieża Franciszka tempo zmian znacznie przyspieszyło. Taka sytuacja rodzi liczne pytania wśród katolików – kontynuował historyk.

Według prof. Roberto de Mattei abdykacja Benedykta XVI wydaje się mieć znaczenie epokowe, porównywalne z upadkiem muru berlińskiego w 1989 r. czy atakiem na World Trade Center w 2001 r. – Jednak w przypadku spraw, o których mówimy, upadek dotyczy instytucji papiestwa, a to sprawa poważniejsza, gdyż nie zapominajmy iż mówimy o Kościele, a więc o mistycznym ciele Chrystusa. Akt abdykacji Benedykta XVI nosi znamię bezsilności i stąd urząd papieża jako instytucja mocno osłabł. Wydaje się dziś zbyt kruchy i zbyt wrażliwy na ataki, tak z wewnątrz i z zewnątrz – twierdzi uczony. - W takiej sytuacji mówienie o osłabieniu papiestwa oraz o przededniu schizmy nie powinno być uznane za prowokację lub chęć wywołania skandalu, ale za logiczną konkluzję, do której może dojść każdy dość uważny obserwator historii Kościoła.


malk

Read more: http://www.pch24.pl/de-mattei--czy-kosciol-jest-na-krawedzi-schizmy-,23615,i.html#ixzz35NVp4gi9

-szukam-

PAN JEZUS NIE ZABRANIA ODPRAWIANIA MSZY ŚW. TRYDENCKIEJ W OJCZYSTYCH JĘZYKACH,

LECZ NIKT NIE PYTA PANA BOGA, BO WYMYŚLILI SOBIE "DOGMAT O NIEOMYLNOŚĆI"
I UWAŻAJĄ, ŻE CO USTANOWIĄ, TO I PANU BOGU SIĘ PODOBA.​ NARZUCAJĄ PANU BOGU SWOJE POMYSŁY.


-szukam-

-szukam-

Zmarł ks. Henryk Łuczak

Śp. ks. dr Henryk Łuczak SDB (*1943 Niederbeisheim +2014 Wrocław)

 

W uroczystość Corpus Domini, 19 czerwca 2014, po godz. 18.00 zmarł we Wrocławiu po ciężkiej chorobie ks. dr Henryk Łuczak SDB, kapłan, salezjanin, duszpasterz i wychowawca młodzieży, kaznodzieja, autor kilkudziesięciu książek.

Msza Święta pogrzebowa będzie odprawiona w poniedziałek 23.06.2014 o godz. 10.00 w kościele pw. Chrystusa Króla przy ul. Młodych Techników 17 we Wrocławiu.

Ciąg dalszy ceremonii pogrzebowych o godz. 12.00 na cmentarzu przy ul. Bujwida.

Polecajmy śp. ks. Henryka Panu Bogu, prosząc o zbawienie jego duszy.

-szukam-

Viva Cristo Rey! Katolicy zablokowali bluźnierczy spektakl

Po raz kolejny okazało się, że warto walczyć! Katolicy w Polsce przez kilka tygodni protestowali przeciwko wystawieniu bluźnierczego spektaklu „Golgota Picnic” i w końcu udało się osiągnąć sukces! Przedstawiciele Malta Festival w Poznaniu pod naciskiem społecznym zdecydowali, że nie będą obrażać Pana Jezusa.

 

„Z powodu bardzo dużego zagrożenia zamieszkami, których skala i forma mogą być niebezpieczne dla naszych widzów, aktorów, postronnych osób, a także mogą prowadzić do dewastacji obiektów użyteczności publicznej miasta Poznania, zmuszeni jesteśmy do odwołania przedstawienia Golgota Picnic w dniach 27 i 28 czerwca” – to najważniejsze zdanie z oświadczenia wydanego przez organizatorów Malta Festival w Poznaniu. Próbują przedstawić nas, jako ludzi niebezpiecznych, ale dzisiaj ich chwyty propagandowe nie powinny nas martwić. My, katolicy możemy czytać to zdanie kilka razy i szeroko się uśmiechać. Udało się! Nikt nie będzie obrażał bluźnierczym spektaklem naszego Pana!

 

Zobacz film z manifestacji w Warszawie

-szukam-

-szukam-

MSZE TRYDENCKIE niedzielne przeniesione z Gdyni do Gdańska

UWAGA GDAŃSK !

MSZE TRYDENCKIE niedzielne przeniesione z Gdyni do Gdańska

Począwszy od niedzieli 29 czerwca 2014 r. (śś. Piotra i Pawła) Msze św. niedzielne zostają przeniesione z Gdyni do Gdańska. Będą one odprawiane w każdą niedzielę w kościele św. Barbary w Śródmieściu (ul. Długie Ogrody 19) o godz. 15.00. Ostatnia Msza św. w tymczasowym miejscu, czyli kościele św. Maksymiliana w Gdyni-Witominie, odbędzie się w niedzielę 22 czerwca.


-szukam-

WORD TRADE SCENARIO, czyli zamach "terrorystyczny" w Polsce !!!

-szukam-

Zbudź się, Europo! — Ks. Roman Adam Kneblewski


-szukam-

-szukam-

https://mali-rycerze.pl/strona,3,23,168
-szukam-

-szukam-

Cześć do Najświętszego Sakramentu u katolików i świętokradztwa modernistów (1) 

BP MARK A. PIVARUNAS CMRI

-szukam-

-szukam-

LIST OTWARTY

Tadeusz Zalewski
Chciago, IL, 60634,       

USA.

2014-06-04

​                                                                 ​
Jego Eminencja
​   
Ksiądz Stanisław Dziwisz
​   ​
​                                                                ​
 ​
Arcybiskup  
Metropolita Krakowski

 Eminencjo!

Nie mogę być mordercą własnego sumienia. Piszę w związku z nabrzmiałymi problemami w Kościele i w kraju. Postanowiłem zwrócić się do Waszej Eminencji o wyjaśnienie zawiłych i dla mnie skomplikowanych spraw. Od dziesięciu już lat odczuwam potrzebę, by napisać do Waszej Eminencji. A że nie zrobiłem tego wcześniej, to dlatego,

że sam się temu stanowi ducha dziwię, nadto próbowałem poszukiwań odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.

 Eminencjo!

Pochodzę z bardzo patriotycznej rodziny. Mój Tata był trzecim pokoleniem "wojskowym". Dla mnie ukochany "Tatuś" - zawodowy oficer WP. Tak go zapamiętałem. Przed samym wybuchem II wojny światowej był on na urlopie w domu. Mama, mając niedobre przeczucia, błagała go, aby przeczekał tę pierwszą nawałnicę. Ale on natychmiast pojechał do jednostki. "Niemcy nie będą nam dyktować - jadę!" Poszedł, zaginął po nim wszelki ślad. Do dzisiaj nie mamy żadnej wiedzy, gdzie spoczywają jego doczesne szczątki. Pewno w jakimś "Katyniu", Charkowie, Miednoje, czy w innym dole… Tak bardzo chciałbym zapalić światełko na jego grobie - a mam już 77 lat.

W czasie wojny moja Mama przyjęła Żyda. Mieszkał z nami do końca wojny. Mama uważała, że musimy pomagać ukrywającemu się Żydowi. Było mało jedzenia, ale dla tego gościa był zawsze pełny talerz. To myśmy nie dojadali.
"Bo oni są teraz biedni, poszkodowani" - mówiła Mama. Wojna się skończyła. Żyd powiedział, że jedzie do Lublina po prezenty - i więcej się u nas nie pokazał. A gdyby Niemcy wykryli, że go ukrywany - wszystkich nas by rozstrzelali, dzieci też. Za to my przez cały okres komuny byliśmy prześladowani. Mnie osobiście powiedział I sekretarz partii w Mielcu - nazywał się Kune - że jak nie zapiszę się do partii, to moje dzieci nigdy nie będą studiowały. Tak było.

A co się dzieje dzisiaj?

Przecież widzimy! Polska i Kościół są od środka demolowane. A my mamy wszystkiemu przyglądać się biernie? Wszechobecne jest antypolskie kłamstwo. Kto mi odpowie, czemu ginęli i nadal giną polscy księża, patrioci?
Nie znam przypadku, aby zginął jakiś polski biskup czy kardynał.

 Eminencjo!

Niech mi będzie wolno przypomnieć nazwiska kilku zasłużonych kapłanów:

1. Stefan Niedzielak - śmierć 20 stycznia 1989 roku;
2. Stanisław Suchowolec - śmierć 30 stycznia 1989 roku;

3. Sylwester Zych - śmierć 11 lipca 1989 roku;

4. Kazimierz Wronka - zamordowany w Chicago;

5. Wacław Jamróz - zamordowany w Chicago, parafia MB Śnieżnej 4810 S. Laramie St., śmierć 18 marca 2005 roku…

Dlaczego polscy hierarchowie nie wykazują zainteresowania wyjaśnieniem tych zgonów? Weźmy samą Diecezję Tarnowską:

1. Ksiądz Aleksander Mroczek - śmierć 17 sierpnia 2006 roku;

2. Ksiądz doktor Waldemar Durda - śmierć 14 lipca 2007 roku;
3​
. Ksiądz Stefan Gardoń - śmierć 11 maja 2009 roku;
4. Ksiądz Paweł Kocoł - śmierć 22 marca 2011 roku;
5. Ksiądz Zygmunt Kabat - śmierć 6 lipca 2011 roku;
6. Ksiądz Czesław Jarosz - śmierć 6 lipca 2011 roku;
7. Ksiądz Stanisław Stec - śmierć 6 października 2011 roku;
8. Ksiądz Wojciech Łaszczewski - zamordowany…

Eminencjo!

Tu można postawić jak najbardziej zasadne pytanie: co w sprawie takiej liczby tajemniczych nagłych zgonów kapłanów w krótkim czasie, w jednej diecezji zrobił ówczesny Biskup ordynariusz tarnowski, ksiądz Wiktor Skworc? A przecież to też diecezja sufraganalna Waszej Eminencji, Arcybiskupstwa Krakowskiego? Dlaczego Kościół w osobach naszych hierarchów nie domagał się śledztw, nie domagał się prawdy? Dlaczego nie było żadnej reakcji choćby w tak niejasnych sprawach i podejrzanych o morderstwo jak śmierć tak zasłużonego kapłana jak ksiądz dr Waldemar Durda? Co więcej - czemu w Diecezji Tarnowskiej wydawano zakazy dla kapłanów dzielenia się informacjami, wątpliwościami, zakazy rozmawiania z dziennikarzami? Przecież nawet tzw. dziennikarskie śledztwo może bardzo przyczynić się do ujawnienia prawdy?

Dla przykładu wspomnijmy dziennikarskie śledztwo pana redaktora Wojciecha Sumlińskiego dotyczące śmierci Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Przecież to właśnie ten dziennikarz odkrył dowody, że wszystkie fakty
z oficjalnej wersji przyjętej przez sąd w Toruniu były fałszywe. Ksiądz Popiełuszko nigdy nie był zamknięty w bagażniku Fiata 125p - badania ultrafioletem, przeprowadzone w Bydgoszczy zaraz po aresztowaniu oficerów SB, pokazały że
w tym bagażniku nigdy nie było człowieka. A przed śmiercią wybito mu wszystkie zęby i prawdopodobnie szczotką metalową nałożoną na wiertarkę zdarto całe podniebienie. Był on torturowany w wymyślny i okrutny sposób, zanim jeszcze żywego wrzucono go do Wisły, gdy rzekomi sprawcy morderstwa byli już aresztowani. A miejscem tortur był prawdopodobnie bunkier Wojsk Obrony Przeciwlotniczej pod Włocławkiem, gdzie zaraz potem zarządzono niespotykaną dezynfekcję.

I te wszystkie fakty ustalił i upublicznił dziennikarz, potem tak niszczony i prześladowany - fałszywie oskarżany - przy całkowitym milczeniu władz Kościoła w Polsce…

 Eminencjo!

 A dlaczego Kościół w osobach naszych hierarchów w żaden sposób nie reagował na inne skrytobójcze morderstwa
w Polsce, w tym osób otwarcie wyznających głęboką katolicką wiarę: jak choćby:

1. Pan poseł do Europarlamentu Filip Adwent;
2. Pan wicepremier Andrzej Lepper;

3. Komendant główny Policji Polskiej gen. Marek Papała;

4. Prof. dr Józef Szaniawski
5. Dr inż. Eugeniusz Wróbel;

6. Gen. Sławomir Petelicki;

7. I tak wielu innych???

Dlaczego Kościół w osobach naszych hierarchów nie reagował na niewyobrażalnie skandaliczne fakty dotyczące śledztwa w sprawie Krzysztofa Olewnika? Którego porwaniem, uzyskaniem okupu i morderstwem, mimo zapłacenia okupu przez rodzinę, musiały w jakiś sposób kierować organy prokuratury i policji. To pokazują ewidentne fakty.
Tylko pytaniem jest - kto z kolei kierował tymi organami i kto chciał na tej sprawie i na tej nieszczęsnej rodzinie zarobić pieniądze? A sprawa jest w pokrętny sposób tuszowana przez najwyższe władze państwowe do dzisiaj.
O zamordowaniu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czy o fakcie takim jak bezczeszczenie zwłok Anny Walentynowicz
i o głuchym milczeniu polskiego Episkopatu - nawet nie mówmy…

Eminencjo!

Ja mam te osoby, wyżej wymienione, kapłanów i świeckich, utrwalone na banerach, które osobiście noszę przy okazji patriotycznych manifestacji w Chicago - jak choćby Parady 3 Maja.Ale czemu Kościół w Polsce nie reaguje na skrytobójcze mordy, choćby kapłanów? A tych ewidentnych morderstw - coraz więcej. Zło nie nazywane po imieniu, nie spotykające się z oporem, w tym tych, do których obowiązków jako autorytetów moralnych sprawy takie w szczególny sposób należą - zło wtedy rozrasta się. A "szwadrony śmierci" w poczuciu bezkarności stają się coraz bezczelniejsze. Czyżby hierarchowie polscy unieważnili już i przykazanie Boże: NIE ZABIJAJ??? Od lat widzimy, jak władze Kościoła w Polsce nie reagują na zbrodniczą wprost nieprawdę o Polakach lansowaną przez antypolskie siły. Czy my katolicy świeccy mamy uważać, że przykazanie Boże NIE BĘDZIESZ MÓWIŁ FAŁSZYWEGO ÃWIADECTWA PRZECIWKO BLIÌNIEMU TWEMU - władze polskiego Kościoła uznały za nieobowiązujące już od dawna? A teraz doszło jedynie do tego kolejne przykazanie "już nieważne": NIE ZABIJAJ??? Wśród hierarchów taka cisza, jakby ich w ogóle w Polsce nie było

 Eminencjo!

Zapyta zapewne Ksiądz kardynał, czemu do Niego piszę o tym? A do kogo mam pisać? Przecież Wasza Eminencja był tyle lat przy Janie Pawle II… Widział Ksiądz choćby czynione przez Niego cuda - w tym dokonywane uzdrowienia. Miał On bowiem rzadki dar czynienia cudów. Jeszcze za życia! Teraz dopiero wychodzi o tym prawda, bo nasz Papież nie chciał, by ujawniano te fakty za jego życia. Widział Ksiądz i Jego głęboką pobożność Eucharystyczną i te cuda Bożej Wszechpotęgi.

Oczywiście, każdy katolik świecki w sprawach Wiary i Kościoła ma prawo zadawać pytania. Tak nawet stanowi Kodeks prawa kanonicznego.

Dlatego pytam:

1. Czy nam katolikom świeckim nie należą się przeprosiny za uwiarygodnianie tzw. układu okrągłego stołu przez osoby Arcybiskupów Dąbrowskiego, Gocłowskiego i Orszulika? W roku 1989 nasz nieszczęsny naród miał tylko Was - naszych hierarchów - i bezgranicznie Wam wierzył. A układ ten okazał się tylko jednym wielkim oszustwem i wygenerował tę patologiczną rzeczywistość, w której obecnie żyjemy.

2. Co znaczą te herezje liturgiczne tak nagle i z taką siłą upowszechniane w polskim Kościele po śmierci Jana Pawła II? Co znaczy zabranianie wiernym świeckim przyjmowania Pana Jezusa na kolanach i z objawami należnej Mu jako Bogu
 i Królowi czci? Co znaczą ci nachalnie wprowadzani "świeccy szafarze" i symbole masońskie wprowadzane do naszych świątyń?

3. Co wreszcie znaczy te sanktuarium ku czci Lucyfera i masonerii, zwane bluźnierczo "Golgotą Beskidów" we wsi Radziechowy? Czy to biskup Tadeusz Rakoczy, czy sam Ksiądz Kardynał je bluźnierczo poświęcił? A przecież stopień bluźnierstw ze Zbawiciela, Jego Męki i Jego Matki jest tam tak straszny, że Pan Jezus choćby jako dobry Syn, nie pozwoli, by coś takiego długo na polskiej ziemi stało. I jeżeli ludzie nie stopią tych bluźnierstw w metalu w piecu hutniczym - On Sam to zrobi. W potokach lawy… Czy do tego chcą polscy hierarchowie doprowadzić, by w Krakowskiem ziemia zatrzęsła się tak strasznie, że aż na Podhalu wypłynie lawa?   

Eminencjo!

Mam dwóch braci księży, przez płot, tam gdzie się urodziłem. Łuków, województwo Lublin. Jestem Katolikiem, zawsze Katolikiem. Dlatego, że jestem człowiekiem otwartym, nie mówię poza plecami, lecz zwracam się wprost - listem. List pisze osobiście do Waszej Eminencji - aby nie trafił w nieodpowiednie ręce. Dlatego też publikuję go w prasie.

Mam nadzieję, że Wasza Eminencja udzieli mi odpowiedzi. Za co z góry serdecznie dziękuję.

Tadeusz Zalewski
 
======================
KORESPONDENCJA - mój KOMENTARZ.​
Pragnę poinformować p. Tadeusza i wszystkich internautów, że kard. Dziwisz nigdy nikomu nie odpowiedział
na żaden list, a otrzymał ich bardzo dużo z Chicago. Czy tak postąpiłby Pan Jezus?
​ ​
My świeccy rozumiemy decyzję Episkopatu tak: skoro biskupi nadali Panu Bogu - Jezusowi Chrystusowi tytuł
​ ​
SŁUGI - ich, bo nie naszym, to my mamy prawo traktować biskupów jako "nasze sługi" i powinni być posłuszni naszym propozycjom a oni nas nie pytają czy mogą takie głupie i ordynarne decyzje podejmować. Niestety pyszni ludzie z tytułami, służący dwom bogom nie chcą być sługami Pana Boga - Jezusa Chrystusa ani naszymi - wiernymi Stwórcy i co najgorsze - każą nam kłamać i ubliżać Panu Bogu mówiąc: "przed sługą nie należy klękać,
a wymagana i przez nich ustalona jest postawa stojąca podczas przyjmowania Komunii Świętej".
Podsumuję jednym zdaniem: tacy mądrzy, tacy uczeni i nie wiedzą że muszą spojrzeć w oczy temu SŁUDZE?​
Mieczysława K.

-szukam-

GDY PYSZNY CZŁOWIEK RZĄDZI ŚWIATEM​
​ TO KONSEKWENCJE JUŻ WIDAĆ. "BEZ BOGA - NI DO PROGA".

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/ziemskie-pole-magnetyczne-wykazuje-oznaki-znacznego-slabniecia

Północny biegun magnetyczny, znajduje się obecnie w arktycznej Kanadzie i przesuwa się w kierunku Syberii, przy średniej prędkości 90 m dziennie

______________________________________________________

http://www.geekweek.pl/aktualnosci/19547/darpa-bedzie-kontrolowac-nasze-mozgi

DARPA będzie kontrolować nasze mózgi

______________________________________________________

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/rosyjska-armia-jest-gotowa-wszystko-twierdzi-mnister-szojgu

Rosyjska armia jest gotowa na wszystko - twierdzi mnister Szojgu

-szukam-

W INTENCJI POMYŚLNOŚCI ZIEMI POLSKIEJ

KORESPONDENCJA.​

Polak, który nie zrobi publicznie NIC w sprawie

​ ​odzyskania sprzedanej ziemi polskiej i zatrzymania
​ ​
dalszej sprzedaży, tylko będzie krył się po domach,
​ ​
obserwował sprzedaż w telewizji i będzie jedynie
​ ​
komentował wyprzedaż ziemi polskiej na zebraniach
​ ​
małych grup, NIE BĘDZIE USPRAWIEDLIWIONY
​ ​
w dniu sądu.
​                                      
http://www.smkp.pl/

  Pragnę zapytać osoby wszechwładne, które mają coś do powiedzenia w radio i w kościołach, np. biskupów, prymasów i kardynałów - czy tłumaczyli​ ludziom dlaczego powinni wszyscy głosować? Czy tłumaczą ludziom co oznacza Msza św. i jakie Łaski są z jej uczestnictwa. Czy organizują spotkania modlitewne? Czy namawiają ludzi, aby modlili się przed Najświętszym Sakramentem a nawet jak najczęściej powinni wystawiać Pana  Jezusa do adoracji. Mieczysława K.

-szukam-

Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny

Boże, Ty raczyłeś nam dać największy Dar - Najświętsze Serce Twego Syna; udziel nam jeszcze tej łaski, abyśmy się z całego serca nawrócili do Serca Jezusa, abyś Ty był zawsze naszym Bogiem, a my Twoim ludem na wieki. Amen.

 
Dzień 1
Serce Jezusa naszym najlepszym Przyjacielem


Najświętsze Serce Jezusa, Ty jesteś Sercem najlepszego Przyjaciela. Komuż więc chętniej i z większą ufnością mógłbym powierzyć moje troski, cierpienia i potrzeby, jeśli nie Tobie, Panie, który dałeś mi tyle dowodów miłości nieskończonej w całym moim życiu. Wszak Ty sam powiedziałeś: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28).

A ja, jakże często błądziłem w moim życiu, pokładając nadzieję w przyjaźni stworzeń i wiele razy doznawałem zawodu przekonując się, jak są zwodnicze!... Przebacz mi, Panie, krzywdę, jaką czyniłem Ci dotąd. Od tej chwili chcę ufać jedynie Tobie, tylko do Ciebie uciekać się w każdej potrzebie, tylko Tobie powierzać wszystkie moje troski i bóle, tylko Ciebie prosić o wsparcie, pomoc i opiekę. Ty sam, o Jezu, bądź moim jedynym Przyjacielem. Do Ciebie też zwracam się z ufnością w mojej obecnej potrzebie, błagając Cię o pomoc i ratunek. Amen

-szukam-

-szukam-

Gorzka ale prawdziwa modlitwa ks. inf. Ireneusza Skubisia

Dziękuję ks. Skubisiowi, że wreszcie usłyszał i zobaczył co się dzieje w Polsce. SZKODA, ŻE "UCZENI W PIŚMIE" - BISKUPI I KARDYNAŁOWIE JESZCZE NIE PRZEJRZELI I CZEKAJĄ AŻ POLACY OBUDZĄ SIĘ W  INNYM KRAJU. CZY MOGĘ NAZWAĆ TYCH GŁUCHYCH WSZYSTKICH OD KTÓRYCH ZALEŻY LOS POLSKI I ŚWIATA CAŁEGO, ŻE SĄ NAJGORSZYMI DURNIAMI I GŁUPCAMI. ( przepraszam za to wyrażenie  Bożych kapłanów​ ) JAK MOGĄ I DO JAKIEGO CZASU IGRAĆ Z BOGIEM WSZECHMOGĄCYM W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNYM- JEZUSEM CHRYSTEM KRÓLEM, KTÓRY NIM JEST OD POCZĄTKU ŚWIATA. PAN JEZUS UPOMINA SIĘ O WYWYŻSZENIE GO OD 80 LAT A PYSZNI PURPURACI WOLĄ BYĆ Z LUCYFEREM W PIEKLE NIŻ W WIECZNEJ SZCZĘŚLIWOŚĆI ZE WSZYSTKIMI ŚWIĘTYMI W NIEBIE. JUŻ NIE MAMY CZASU NA UŻYWANIE PIĘKNYCH I KULTURALNYCH SŁÓW. JESZCZE RADZIMY KS. SKUBISIOWI, ABY DOTARŁ DO PAULINÓW NA JASNEJ GÓRZE I ABY WYSTAWILI CUDAMI SŁYNĄCY OBRAZ JEZUSA CHRYSTUSA OZŁOCONY JAKO DAR POLAKÓW I POLONII A JEST ZAKMNIĘTY GDZIEŚ W CIEMNICY. PAN BÓG PRZYCHODZI PRZEDE WSZYSTKIM Z PROŚBAMI DO DUCHOWIEŃSTWA A JAK ONI NIE SŁYSZĄ TO PRZYCHODZI DO ŚWIECKICH, OBDARZONYCH DARAMI DUCHA ŚWIĘTEGO I BOJĄCYMI SIĘ BOGA, BO ŚWIECCY CHCĄ WSPÓŁPRACOWAĆ Z MAJESTATEM BOŻYM, BO ŚWIECCY CHCĄ BYĆ W NIENBIE. TAKI - NIJAKI B-P CZAJA NAWET NIE CHCE ROZMAWIAĆ NA TEMAT INTRONIZACJI, BO WYMYŚLA INNE WIZERUNKI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA. PRZEDE WSZYSTKIM TO WRÓG NIE CZEKA, TYLKO DZIAŁA I TO DZIAŁANIE WIDAĆ BARDZO WYRAŹNIE A WY BISKUPI WYSZUKUJCIE INNYCH WIZERUNKÓW PANA BOGA, AŻ BĘDZIECIE UWIĘZIENI RAZEM Z NARODEM POLSKIM I ZNIEWOLENI. MY WIERNI I KOCHAJĄCY BOGA I OJCZYZNĘ RADZIMY WAM, ABYŚCIE WSZYSTKIE WIZERUNKI WYSTAWILI, BO MOC I MIŁOŚĆ BOŻA NIE ZNA GRANIC. UPADNIJ NA KOLANA EPISKOPACIE PRZED KRÓLEM JEZUSEM CHRYSTUSEM, BO LUCYFEROWI NIE POTRZEBNE SĄ WASZE WSPANIAŁE RÓŻNOKOLOROWE STROJE I WYSOKIE CZAPKI I TAK PRZEMIENI W WAS W KARŁY NIE DO POZNANIA. Mieczysława Kordas

Gorzką ale prawdziwą modlitwę ks. inf. Ireneusza Skubisia w dniu 
17.06.2013r. podczas Apelu na Jasnej Górze przesyłam i do jej rozesłania
zachęcam.
 Króluj nam Chryste

-SZUKAM-

-szukam-

Aby zablokowac sztuke skladamy wniosek (PILNIE!!!!!!!!) i wysylamy go poczta na adres Komendanta Policji w Poznaniu

Kochani  - jeszcze nie jest za puźno aby wydrukować na papierze A4
zapisany poniżej wniosek, zebrać podpisy od znajomych (gdzie się da) 
(oczywiście każdy podpis na osobnym wniosku - u góru imię, nazw i adres)
i zebrane druki wysłac jednym listem poleconym na adres
 
Komendant Policji Stare Miasto w Poznaniu

Komendant: mł. insp. Franciszek Rusyniak

Adres: Al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznań

 

a tekże  na adresy

 

Do wiadomości:

1 . Dyrektor Malta Festiwal Pan Michał Merczyński, Fundacja Malta z siedzibą w Poznaniu,ul. Ratajczaka 44 (I piętro), 61-728 Poznań

 

2. Prokuratura Rejonowa Poznań – Stare Miasto,ul. Solna 10 , 61-736 Poznań

 
Można wysłac  JEDNYM priorytetem poleconym jeszcze 24 czerwca - to list dojdzie jeszcze przed 27 czerwca, ale lepiej jak najwczesniej (.
 
TRZEBA TYLKO CHCIEĆ TO ZROBIĆ - BO KOSZTY  TEJ OPERACJI  NAPRAWDĘ NIE SĄ DUŻE (WYSŁAC CHOCIAŻ MÓJ WNIOSEK I KILKA WNIOSKÓW OD ZNAJOMYCH - TO TYLKO OK 20 GROSZY OD SZTUKI + znaczki pocztowe, czasu też niewiele, a stawka ogromna, niewyobrażalna, niewyliczalna.....   - każdy może to zrobić -
 
tutaj jeden podszept - "JUTRO..." - może zniweczyć tę sprawę
 
 
OCZYWIŚCIE KAŻDY MOŻE TAKŻE SKOPIOWAC TEN WNIOSEK
DOPISAĆ SWOJE DANE I WYSŁAĆ DALEJ EMAILEM NA ADRES: (TO MOŻNA ZROBIĆ ZARAZ!!!!):
 
dyzurny.poznan-stare-miasto@po.policja.gov.pl
 
PO PROSTU SKORZYSTAĆ Z FUNKCJI - PRZEŚLIJ DALEJ
WYKASOWAĆ CAŁY LIST I ZOSTAWIC TYLKO PISMO ZE SWOIMIM DANYMI.
 
TO TYLKO KILKA MINUT PRACY A KOSZTY = ZERO
 
 
PS. DO wysyłki listem poleconym - na pewno dobrze by było dać załaczniki wydrukowane na papierze, ale w ostateczności może ich nie być, ponieważ w piśmie jest adres internetowy, który odsyła do tych dokumentów. 

-szukam-

-szukam-

Mail z francuskiego wysłany do dominikanów we Francji przez Dominikana z Mossoul w Iraku.

Drodzy Przyjaciele
Zwyczajowo nie proszę o wasze modlitwy, lecz tego ranka otrzymałem e-mail od brata Dominikana z Iraku,który jest alarmujący.
  Proszę Was módlcie się za nich i informujcie innych co się tam dzieje.


Brat Thomas :

Złe nowiny
Pisze do Was w sytuacji krytycznej I apokaliptycznej w Mossoul w Iraku.


  Większość mieszkańców opuściła już miasto I żyją pod gołym niebem nie mając nic do jedzenia I picia.
Wiele tysięcy uzbrojonych ludzi Grupy Islamistow Da’sh od dwóch dni atakują miasto Mossoul.
  Mordują wszystkich mieszkańców, dorosłych I dzieci.

Setki tropów lezą w domach I na ulicach.
Armia uciekła i rowniez gubernator.
W meczetach krzyczą: Allah akbar, niech żyje państwo islamskie.
Qaragosh jest przepełnione uciekinierami różnych wyznań, bez jedzenia I noclegu.
Kurdowie nie pozwalają niezliczonym uciekinierom przedostać się za granice do Kurdystanu.
To co my przezywamy od dwóch dni jest katastrofa nie do opisania.
Klasztor Mer Behnam I inne kościoły zostały zdobyte przez rebeliantów islamskich,…….
………….i właśnie weszli do Quaragosh I od 5 minut jesteśmy okrążeni i w śmiertelnym niebezpieczeństwie………módlcie się za nas.
Przykro mi ale nie mogę więcej pisać bo oni są już niedaleko.

=====================================================================


Muzułmańskie bojówki harcują na cmentarzu wojennym w Tobruku!!!


-szukam-

-szukam-

Islam – Religia Antychrysta


-szukam-

-szukam-

CZY PAPIEŻ FRANCISZEK ZMIENIŁ WIARĘ?​

TO TERAZ WIEMY DLACZEGO NIE BYŁ NA PROCESJI BOŻEGO CIAŁA.
TO TERAZ WIEMY, DLACZEGO NIE NOSI "NORMALNEGO" KRZYŻA JEZUSOWEGO.
​            CZY ​
PAPIEŻ FRANCISZEK
​JEST JUŻ ​
" ŚWIĘTY"? 
CZY KTOŚ ZROBIŁ ZDJĘCIA UKRYTĄ KAMERĄ?
​            ​
JAKIE IMIĘ MA BÓG PAPIEŻA FRANCISZKA?
TO TERAZ WIEMY, ŻE ŻYJEMY W OSTATNICH CZASACH, BO 
​JAK DŁUGO​
BÓG W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY POZWOLI NA HAŃBIENIE SWEGO IMIENIA I WIZERUNKU PRZEZ OSOBY ZAJMUJĄCE NAJWYŻSZE STANOWISKA W WATYKANIE. TO TERAZ WIEMY, DLACZEGO JEZUS CHRYSTUS NIE MOŻE DOCZEKAĆ SIĘ NA WYWYŻSZENIE NA KRÓLA PRZEZ NAJWYŻSZE WŁADZE W WATYKANIE I W EPISKOPATACH - SAMI SIEBIE WYWYŻSZAJĄ
​, SAMI SIEBIE UWIELBIAJĄ.​


http://youtu.be/gcyErI-4bSI

-szukam-

NOWY TARG

W sobotę 28 czerwca na terenie Miejskiej Hali Lodowej zorganizowane zostanie całodzienne
spotkanie ewangelizacyjne zatytułowane "Jezus na Lodowisku". W programie między innymi spotkanie z
Robertem Tekieli, Antonim Ziębą, o. Augustynem Pelanowskim. Wieczorną modlitwę poprowadzi ks. bp
Grzegorz Ryś.
- Wierni modlitwą, tańcem i śpiewem będą wysławiać Stwórcę za Jego dobro. Szczególnym patronem będzie
Matka Boża Ludźmierska obecna wśród wiernych w kopii figury - tłumaczą organizatorzy. 
- Jako organizatorzy tego wydarzenia czujemy na plecach oddech goniącego nas czasu. Z radością możemy
powiedzieć, że udało się wykonać wszystko od strony organizacyjnej - informuje Wojciech Pawlikowski, jeden
z organizatorów spotkania. - Pozostało już niewiele dni do tego wydarzenia. Jak jednak wiadomo, ostatni etap
każdego zmagania to czas bardzo intensywny, wymagający dużego wysiłku i koncentracji. Obecnie nasze
wysiłki koncentrujemy wokół zaproszenia jak największej liczby osób tak, aby wszyscy zainteresowani mogli
tego dnia wspólnie świętować. Dlatego pragniemy zwrócić się do każdego z wielką prośbą o pomoc w
nagłośnieniu imprezy. Jesteśmy pełni optymizmu, bo przecież z Jezusem możemy wszystko - dodaje 
Zapisy dokonywane są poprzez stronę www.jezusnalodowisku.pl, promocja odbywa się również na Facebooku
pod adresem https://www.facebook.com/JezusNaLodowisku, a bezpośredni link do wydarzenia to:
https://www.facebook.com/events/1429668060639196 
- Zachęcamy aby korzystać z tej formy komunikacji, zapraszając swoich znajomych oraz prosząc ich o
przekazanie informacji dalej. Pragniemy już dziś wprawić w ruch machinę zapisów – mówią organizatorzy akcji.
- Ty, Twoi znajomi, ich znajomi - powinno wystarczyć, żeby przynajmniej 20 osób znalazło się razem z nami 28
czerwca na lodowisku, aby wspólnie świętować i radować się na chwałę naszego Pana - przekonują. 
Hala lodowa w Nowym Targu może pomieścić nawet 4000 osób, dlatego akcja „Jezus na Lodowisku” to
bardzo duże wyzwanie organizacyjne. 
W trakcie spotkania będzie można skorzystać z Modlitwy o Uzdrowienie i Uwolnienie, która będzie
przeprowadzona podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu. Na osoby mające pragnienie i potrzebę
modlitwy indywidualnej, będą czekać zespoły wstawienników, do których będzie można podejść i poprosić o
modlitwę w konkretnej potrzebie. 

Program 
godz. 9.00 - Zawiązanie wspólnoty 
godz. 9.30 - Przybycie i uroczyste powitanie Matki Bożej Ludźmierskiej 
godz. 10.00 - Pierwsza konferencja 
godz. 11.00 - Przerwa 
godz. 11.30 - Robert Tekieli - świadectwo 
godz. 12.30 - Przerwa 
godz. 13.00 - Druga konferencja 
godz. 14.00 - Przerwa obiadowa 
godz. 15.00 - Koronka śpiewana 
godz. 15.40 - Przerwa 
godz. 16.00 - Msza Święta. Trzecia konferencja 
godz. 17.30 - Przerwa 
godz. 18.00 - Antoni Zięba. Świadectwo 
godz. 18.45 - Przerwa 
godz. 19.15 - Adoracja z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie 
godz. 20.15 - Przerwa 
godz. 20.30 - Nieszpory ze słowem ks. biskupa Grzegorza Rysia - błogosławieństwo końcowe 

Na miejscu będzie można kupić sobie coś do picia (napoje zimne, kawa, herbata), będą też drożdżówki i inne
smakołyki, a także punkty gastronomiczne (coś na gorąco: zestawy obiadowe). 
Dla rodziców z dziećmi - strefa malucha - gdzie będzie można pociechę przewinąć, podgrzać przyniesione dla
dziecka posiłki. Osoby mające trudności z poruszaniem, znajdą miejsce na płycie lodowiska. 
Wstęp wolny. Każdy kto się zapisze zostanie wpuszczony. Należy jednak pamiętać, że ilość miejsc jest
ograniczona i decyduje kolejność zapisów. 
mat. prasowy, opr.s/

-szukam-

Rząd do dymisji! - ogólnopolska manifestacja - Białystok 17.06.2014

TUSK JEŻDZIŁ PO KRAJU I POZA JEGO GRANICAMI I POLACY UWIERZYLI JEMU A NIE PANU JEZUSOWI, KTÓRY PROSIŁ: GŁOSUJCIE NA PIS - WSZYSCY GŁOSUJCIE.
KOLEJNY RAZ POLACY UWIERZYLI CZŁOWIEKOWI A NIE PANU BOGU A TERAZ PŁACZĄ
I MANIFESTUJĄ. PAN JEZUS MIAŁ WOBEC PIS-u+ SWOJE PLANY.​

--------------
Temat: Rząd do dymisji! - ogólnopolska manifestacja - Białystok 17.06.2014


       http://gloria.tv/?media=625710

-szukam-

PAPIEŻ FRANCISZEK NOSI GEJOWSKĄ BRANSOLETKĘ

​PO CO PAPIEŻOWI BRANSOLETKA? ​CZY PYTAŁ PANA JEZUSA, CZY MOŻE?
CZY POTRZBNA JEST PAPIEŻOWI BRANSOLETKA DO ZBAWIENIA?
 MĘŻCZYSNI NIE NOSZĄ PRZECIEŻ ŻADNYCH  O
​Z​
DÓB.
-szukam-
-szukam-
-szukam-

za: http://lavoieduciel.canalblog.com/archives/2014/06/12/30064458.html

tłumaczenie :http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=fr&u=http://lavoieduciel.canalblog.com/archives/2014/06/19/30104381.html&prev=/search%3Fq%3Dhttp://lavoieduciel.canalblog.com/archives/2014/06/19/30104381.html%26biw%3D1366%26bih%3D657

-szukam-

Czipowanie ludzi

Zwierzęta czipuje się od dawna. Teraz tylko czekać, aż czipowani zaczną być ludzie.

Timur Subkhankulov/ ITAR-TASS/pap Zwierzęta domowe czipuje się po to, by zapisać adres właściciela czy zaaplikowane szczepionki

Odrzucając emocje i uprzedzenia, czipowanie ludzi może mieć wiele zalet. W czipie można zapisać całą masę informacji. Obywatel z czipem pod skórą nie będzie musiał nosić ze sobą dokumentów ani pieniędzy. Nie będzie musiał kupować biletów ani brać ze sobą kluczyków do auta czy kluczy do domu. Wystarczy czytnik, który odczytywałby i zapisywał w czipie informacje. Więcej, cała dokumentacja medyczna, zamiast zajmować miejsce w metalowych odrapanych szafkach w lokalnej przychodni, może znaleźć się pod skórą. Tak samo jak terminarz. Ale to wciąż dopiero początek. Prawdziwa rewolucja nastąpi nie wtedy, kiedy wszyscy będą posiadali czipy, ale wtedy, gdy te czipy będzie można kontrolować na odległość.

Zaczęło się od paczek

Taka technologia już istnieje i nazywa się RFID (ang. Radio-Frequency Identification). Umożliwia ona za pomocą fal radiowych odczyt i zapis informacji na nośniku. Cały proces może odbywać się na odległość kilku metrów. Przynajmniej oficjalnie. Nie ma jednak żadnych technicznych przeciwwskazań, by tę odległość zwiększyć do kilkudziesięciu metrów. Może w przyszłości kilkuset? RFID został stworzony do odczytywania informacji z etykiet produktów. Pomysł – trzeba przyznać – rewelacyjny. Zamiast otwierać pudło czy kontener wyładowany np. ubraniami, zabawkami i książkami, wystarczy, by przejechał on pod specjalnie skonstruowaną bramką, a system komputerowy wszystko zliczy i sprawdzi. Ta sama technologia może być wykorzystywana np. do śledzenia paczek wysyłanych przez kuriera na drugi koniec świata czy do kontrolowania, co dzieje się z towarami transportowanymi koleją. Wyładowany po brzegi pociąg towarowy nie musi nawet zwalniać. Wystarczy, że przejedzie w pobliżu anteny i już wiadomo, co znajduje się w wagonach. Być może w przyszłości to samo będzie dotyczyło pociągów osobowych. Jeżeli pod skórę będą wszczepiane czipy RFID, w podobny sposób będzie można śledzić ludzi. Już dzisiaj częściowo jest to możliwe. Mamy coraz więcej urządzeń wykorzystujących technologię RFID. Większość kart kredytowych czy bankomatowych ma w sobie taki czip. W niedalekiej przyszłości będzie obowiązek posiadania dowodu osobistego z czipem radiowym. Technologia rozwija się, a to znaczy, że urządzeń i obiektów z RFID będzie wokoło coraz więcej. Jeżeli tylko wiemy, które z tych urządzeń do kogo należy, już dzisiaj w ten sposób można śledzić ludzi.

Problem prywatności

I w tym śledzeniu jest problem. Można znaleźć wiele argumentów za tym, by czipować ludzi, by wszczepiać pod skórę maleńkie urządzenia wielkości ziarenka ryżu. Ale wszystkie te argumenty kompletnie bledną w kontakcie z kontrargumentem. Nie wolno pozbawiać ludzi prywatności! Tak, wiem, wiem, sami się pozbawiamy prywatności. Na portalach społecznościowych wypisujemy wszystko i korzystamy z urządzeń (np. telefonów komórkowych z włączoną transmisją danych), które pozwalają nas śledzić. Ale teraz każde z takich urządzeń można wyłączyć, a ekshibicjonistyczne zachowania zmienić. Wszczepienie pod skórę czegoś, co jest nadajnikiem, to pójście drogą, z której nie bardzo można wrócić. Więcej, dzisiaj nawet osoby, które są gorącymi zwolennikami czipowania ludzi, zarzekają się, że sprawa dotyczy tylko tych, którzy na taki zabieg zgodzą się. Innymi słowy – chcesz czipa, dostajesz czipa. A jak go nie chcesz, nie ma sprawy. I to być może zamykałoby temat czipowania, no bo skoro ktoś chce... Niestety, historia uczy, że na dłuższą metę nie da się utrzymać takiego podejścia. W interesie i rządów, i dużych korporacji jest, by czipowanie weszło w życie jak najszybciej i by było powszechne. A to już poważny problem. Entuzjaści technologii mówią, że dzięki takim czipom będzie można kontrolować otoczenie. Tak zwany internet rzeczy, a więc wyposażenie urządzeń powszechnego użytku w czipy i podłączenie ich do internetu umożliwia „spięcie” wszystkiego, co znajduje się w domu, w inteligentną sieć, której człowiek ma być częścią. Niestety, komputery nie rozumieją innego języka niż język fal elektromagnetycznych. Czip wszczepiony pod skórę będzie więc elementem łączącym nas, „urządzenia” zbudowane z białek, z urządzeniami zbudowanymi z krzemu. Prawda, że piękna perspektywa? – mówią entuzjaści.No nie wiem.

Na razie dla ochotników

Internet rzeczy oznacza, że wszystkie urządzenia będą miały czipy. Po to, by sieć komputerowa potrafiła je śledzić i identyfikować. Z technologicznego punktu widzenia takimi urządzeniami będą także ludzie. Będą śledzeni i identyfikowani właśnie w ten sposób. W czipach będą także zapisane informacje, które będzie można odczytywać i zmieniać nawet ze znacznych odległości. Technologia już jest i jedyną przeszkodą przed zastosowaniem jej wśród ludzi jest opór społeczny. Jednak nasze poczucie prywatności zmienia się. Wiele zachowań, nad którymi nawet się nie zastanawiamy, kilkadziesiąt, ba, nawet kilkanaście lat temu nie mieściło się w głowie. Tymczasem dzisiaj uchodzą one za postępowe. Jest gorzej. Jeżeli ktoś im się nie podporządkuje, w pewnych grupach (np. młodych ludzi) uchodzi za dziwaka i kogoś zacofanego. Bywa, że jest odsuwany na margines. Tak samo będzie z czipami. Już dzisiaj można je sobie wszczepić. Na przykład wiele klubów muzycznych oferuje je swoim klientom. Dzięki temu można ominąć kolejki, można być... w awangardzie. Wiadomo, za awangardę się płaci. W przypadku jednego z barcelońskich klubów wszczepienie pod skórę czipa kosztuje 150 dolarów. Ale za chwilę czipy będą za darmo. I może się okazać, że z czasem sami będziemy zgłaszać się na ich wszczepienie. Tych, którzy nie będą tego chcieli, najpierw odsunie się na margines. A później uniemożliwi funkcjonowanie. Przesadzam? Nie bardzo. Dzisiaj w zasadzie nie ma możliwości posiadania karty kredytowej czy bankomatowej bez czipa RFID. Teoretycznie można nie mieć karty wcale. Ale to dość trudne w czasach, w których obrót gotówkowy jest ograniczony. Nie ma przymusu oficjalnego, ale jest faktyczny. Co komu szkodzi bycie śledzonym? To nie chodzi o śledzenie w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Czipy RFID umożliwiają pełną kontrolę nad zachowaniami. Jeżeli w czipie będą informacje o posiadanych środkach finansowych, odpowiedni system komputerowy będzie kontrolował, co i gdzie kupujemy. Kolejnym krokiem może być np. uniemożliwienie osobom z nadwagą kupowania tłustych czy słodkich produktów. Niby dla ich dobra. Ale chcemy tego? Taki krok może zdobyć społeczne poparcie. W końcu chodzi o oszczędności w służbie zdrowia. Takie przykłady można mnożyć.

Kolejka do czipowania

Najbardziej zainteresowane czipowaniem ludzi są – z biznesowego punktu widzenia – duże korporacje informatyczne oraz koncerny farmaceutyczne. Te ostatnie dlatego, że czipy potrafią analizować stan organizmu, jego temperaturę, tętno i wiele innych parametrów. Z praktycznego punktu widzenia rządy i wojsko. Ten zestaw oznacza, że możemy być pewni, że technologia trafi do ludzi. Jest tylko kwestia kiedy. Zanim stanie się powszechna, będzie zapewne testowana gdzieś na obrzeżach cywilizowanego świata. Może w jakimś biednym kraju afrykańskim? Później przyjdzie czas na cywilizowane społeczeństwo. Najlepiej takie, które ma kompleksy, aspiruje do grona nowoczesnych. Uznanie we własnych oczach zyska wtedy, gdy zgodzi się na technologię, „której nie mają nawet najbogatsi”. Z podobnym zjawiskiem mieliśmy do czynienia kilkanaście lat temu w krajach postkomunistycznych, a więc i w Polsce. Tak bardzo chcieliśmy zyskać uznanie, że każda informacja, która pokazywała, że jesteśmy w czymś lepsi niż mityczny Zachód, zyskiwała miano mitu narodowego. I dzisiaj łatwiej byłoby przekonać do zaczipowania się Polaka niż Francuza albo Brytyjczyka. Zaczną oczywiście celebryci, a media będą przedstawiały płynące z technologii korzyści. Sami będziemy się ustawiali w kolejkach. Kolejnym krokiem, może za 50, a może za 150 lat, będą czipy wszczepiane do mózgu. I umożliwiające pełną kontrolę nad zachowaniami. Scenariusz będzie taki sam. Najpierw za pieniądze, potem test na peryferiach, a na końcu wszyscy. Nie pod przymusem prawnym, raczej pod… przymusem faktycznym.

-szukam-

*Zapraszamy na wyjazd na Festiwal Młodych do Medjugorie 2014.*

-szukam-

  Nasze wyjazdy są swoistymi rekolekcjami w drodze.

​                                     ​
Super program: modlitwa i wypoczynek

 
​ 
Już dzisiaj zapraszamy na wyjazd w dn. 28.07 - 09.08.2014.

  13 dni wspaniałych rekolekcji.
  Jadą z nami: ks. Zbigniew Lesiczka cpps oraz o. Mihovil Filipovic smm

  *Prosimy o przekazanie tej informacji dalej.*

​  ​
Szczegóły znajdziesz na:
  http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/2014/04/wyjazd-na-festiwal-modych-w-medjugorie.html
  oraz
http://naszepielgrzymowanie.blogspot.com/2014/02/festiwal-modych-w-medjugorie-2014.html

-szukam-

Watykan: papież nie weźmie udziału w procesji

​KORESPONDENCJA:​

​DO CZEGO SŁUŻY NAM PAPIEŻ FRANCISZEK I CZY SŁUŻY?​ 
CZY WOGÓLE JEST NAM POTRZEBNY PAPIEŻ FRANCISZEK, SKORO WSTYDZI SIĘ IŚĆ OFICJALNIE Z PANEM BOGIEM, BO KLĘKAĆ TEŻ SIĘ WSTYDZI?
CZY PYTAŁ PANA JEZUSA - GOSPODARZA O RADĘ JAK POWINIEN POSTĄPIĆ?
 DLACZEGO NAZYWACIE PAPIEŻA  FRANCISZKA - OJCEM ŚWIĘTYM ZA ŻYCIA? ŚWIĘTYM MOŻE BĘDZIE,
JAK SOBIE NA TO ZASŁUŻY ALE  O TYM DECYDUJE PAN BÓG, KTÓREGO FRANCISZEK NIE CHCE  UZNAĆ ZA KROLA.

​-------------------------------------------------------------------------------------------​

Watykan: papież nie weźmie udziału w procesji

Papież Franciszek wprowadził zmiany do programu wieczornych uroczystości Bożego Ciała w Rzymie. Rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi ogłosił w czwartek, że papież nie przejdzie w procesji i nie wsiądzie do otwartego samochodu.

Po rozpoczynającej się o godzinie 19 mszy przed bazyliką świętego Jana na Lateranie Franciszek nie przejdzie, tak jak to było w zeszłym roku, w tradycyjnej procesji ulicą Merulana do bazyliki Matki Bożej Większej, lecz uda się tam zwykłym samochodem i na miejscu udzieli błogosławieństwa.

Ksiądz Lombardi wyjaśnił, że papież zrezygnował z przejścia długą ulicą, także ze względu na czekające go trudy sobotniej całodziennej, bogatej w uroczystości wizyty w Kalabrii na południu Włoch. Poza tym, dodał watykański rzecznik, Franciszek nie chce pokonać trasy procesji na via Merulana w otwartym, oświetlonym wysokim samochodzie.

Papieżowi chodzi o to, powiedział ks. Lombardi, by uniknąć skupienia uwagi na sobie, zamiast na Najświętszym Sakramencie.

Do takiego otwartego samochodu wsiadali podczas rzymskiej procesji w uroczystość Bożego Ciała Benedykt XVI i Jan Paweł II.

Niewiadomą pozostaje to, czy Franciszek, który podejdzie do bazyliki Matki Bożej Większej, wejdzie do środka i spotka się z koczującymi tam od kilku dni bezdomnymi rodzinami. Ludzie ci zajęli bazylikę w geście desperacji i chcą spotkać się z papieżem, by opowiedzieć mu o swym losie.

Rzecznik Watykanu pytany o to, czy Franciszek odpowie na ich apel, oświadczył, że nie wie, co papież zrobi, ale takie spotkanie uznał za mało prawdopodobne.

Ponadto ks. Lombardi podkreślił, że papież śledzi sprawę okupujących bazylikę, a żądanie kontaktu z nimi i przekazania im pomocy powierzył swemu jałmużnikowi arcybiskupowi Konradowi Krajewskiemu.

za:http://www.wwwwww.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,2033,watykan-papiez-nie-wezmie-udzialu-w-procesji.html

-szukam-

Chleb aniołów


W wielu kościołach na tabernakulum można zobaczyć napis: „Ecce Panis Angelorum”, co znaczy dosłownie: „Oto Chleb Aniołów”. Skąd pochodzi taka nazwa konsekrowanych hostii? 

Zwrot „chleb aniołów” ma swoje korzenie w Psalmie 78. Interesujący nas werset w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia brzmi: „spuścił jak deszcz mannę do jedzenia: dał im zboże z nieba. Człowiek chleb mocarzy spożywał – żywności zesłał im do syta” (Ps 78,24-25). „Chleb mocarzy” (lehem abirim) to określenie, które może być różnie interpretowane, ale raczej nie chodzi tu o jakichś siłaczy, tylko o istoty nadprzyrodzone. Dlatego Biblia łacińska (Wulgata) ma w tym miejscu właśnie „chleb anielski” („Panem angelorum manducavit homo”).

 Anielska manna

Autor Księgi Mądrości pisze właśnie w tym duchu: „Lud zaś swój żywiłeś pokarmem anielskim i dałeś im bez ich wysiłków gotowy chleb z nieba, zdolny dać wszelką rozkosz i wszelki smak zaspokoić” (Mdr 16,20).

Kontekst wskazuje, że w obu przypadkach pisarze nawiązują do wydarzeń z wędrówki Ludu Bożego do Ziemi Obiecanej. Bóg, słysząc narzekania Izraelitów na dręczący ich głód, w drugiej połowie drugiego miesiąca po wyjściu Izraelitów z Egiptu, na pustkowiu Sin, zesłał im pokarm: pojawiające się w cudowny sposób o zmierzchu przepiórki, a rano mannę. Słowo to pochodzi od pytania: „Co to jest?” (w języku hebrajskim - „man hu”), które mieli zadawać Izraelici, gdy po raz pierwszy ją zobaczyli. Dowiadujemy się, że była biała oraz miała smak placka z miodem (zob. Wj 16,14. 31). Lb 11,7 porównuje ją do ziaren kolendry. Bóg postawił jednak Izraelitom warunek – nie mogli pozostawiać zebranej manny na później, gdyż gniła ona i pojawiały się w niej robaki. Jedynie w szóstym dniu mieli zbierać podwójną porcję, która miała wystarczyć także na szabat i wówczas nie psuła się. Bóg zsyłał mannę przez kolejnych 40 lat, aż do momentu dojścia Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Mojżesz w Wj 16,15 nazywa ją „chlebem”, ale badając etymologię słowa „manna”, niektórzy uczeni wskazują na egipski termin „mennu”, który oznacza po prostu „jedzenie, pożywienie”. Należy też zaznaczyć, że również termin „lehem”, użyty przez Mojżesza, a w Biblii Tysiąclecia przetłumaczony jako „chleb”, może oznaczać ogólnie pokarm wszelkiego rodzaju. Dla poparcia tego twierdzenia można wskazać chociażby arabski termin „lahma”, który oznacza mięso.

Nie wiemy, czym tak naprawdę była biblijna manna. Niektórzy spekulują, że mogła być wydzieliną krzewów tamaryszkowych, która posiada konsystencję żywicy i formuje się w białe grudki podobne do małych nasion.

Na początku XX w. Arabowie żyjący na Półwyspie Synaj sprzedawali wędrowcom oraz pielgrzymom odwiedzającym to miejsce „man es-simma”, czyli dosłownie „chleb z nieba”. Była to właśnie żywica krzewów tamaryszkowych.

Zjawiska manny nie powinniśmy jednak postrzegać tylko w kategoriach czysto naturalnych. Manna bowiem pojawiła się jako wyraz opieki Boga nad narodem wybranym. Została nawet umieszczona w Arce Przymierza (zob. Wj 16,33; Hbr 9,4), ponieważ była dla Izraelitów świadectwem dobrodziejstwa Boga dla ludzi, który troszczy się o podstawowe potrzeby swoich wiernych, gdy tylko oni pozostają Mu wierni (zob. Pwt 8,3).

Nazwanie manny „chlebem aniołów” nie oznacza oczywiście, że w Niebie jadają oni mannę, ale wyraża wiarę, że Bóg posługiwał się nimi przy dostarczaniu manny Izraelitom (podobnie jak uważano, że Prawo zostało przekazane przez aniołów por. Gal 3, 19).

Wyrażenie „chleb mocarzy” mogło też po prostu wskazywać na to, że manna pochodzi z nieba, gdyż właśnie tam mieszkają anielscy „mocarze”.

Powołując się na słowa psalmu 78: „Człowiek chleb mocarzy spożywał”, Orygenes mówi metaforycznie o pokarmie aniołów, którym są Mądrość i Prawda. Tym więc licznym mocom – wyjaśnia – powierzono troskę o nasze dusze i ciała; one, skoro są święte, cieszą się, gdy czytamy Pisma, i stają się silniejsze w trosce o nas, choćby nawet umysł nie odnosił żadnych korzyści. Dla aniołów słowa Biblii są pokarmem, ponieważ nie są to słowa ludzkiej mądrości, lecz Mądrości i Prawdy, która płynie z ust Przedwiecznego Boga. Aniołowie doskonale potrafią wydobyć to cudowne pożywienie spod 'przykrycia', jakim jest 'litera słowa'. Prawda Boża jest bowiem niewyrażalna dla ludzkiego języka. Aniołowie nie potrzebują ludzkiego języka, który tłumaczyłby im w sposób zrozumiały niezgłębione tajemnice mądrości i miłości Boga. Oni żywią się samą istotą prawdy, pokarmem bez 'zasłon' czy ubrania w słowa. Cieszą się zatem – mówi Orygenes – kiedy dostarczamy im pokarmu w Słowie Bożym. Aniołowie ci, mocą Boskiego pożywienia, prowadzą walkę z wrogami naszego Zbawienia, przede wszystkim zaś z nieprzyjaciółmi najgroźniejszymi, ponieważ niewidocznymi dla oczu.

 Chleb, który zstąpił z Nieba

Jezus objawia ukryty sens znaku rozmnożenia chleba posługując się formą midraszu – homilii wyjaśniającej werset Psalmu 78,24-25: „To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6, 58). Jezus wskazuje zarazem na siebie jako prawdziwy chleb z nieba, który – gdy jest przyjmowany – daje życie, w przeciwieństwie do ludzkich starań o osiągnięcie zbawienia. Wszystko to prowadzi nas prostą drogą do Eucharystii.

Św. Tomasz z Akwinu napisał łacińską sekwencję na Mszę pt. „Lauda Sion Salvatorem” (Chwal, Syjonie, Zbawiciela). Weszła ona do Mszy Trydenckiej. To właśnie w tej pieśni pojawiają się słowa: „Ecce panis Angelorum, Factus cibus viatorum” (w polskiej wersji: „Oto chleb Aniołów błogi, Dan wędrowcom pośród drogi”). Natomiast przedostatnia strofa jego hymnu „Sacris solemnis”, w której pojawia się zwrot „Panis angelicus” („Chleb anielski”), stanowi tekst modlitw podczas Mszy Świętej i w Liturgii Godzin w dniu Bożego Ciała: „Panis angelicus fit panis hominum” (“Chleb się anielski człowieczym staje”).

Warto przytoczyć objaśnienia św. Tomasza, interpretujące starotestamentowy chleb aniołów w ścisłym połączeniu z Eucharystią, jako jej typologiczną zapowiedź: „Napisano w Psalmie: „Dałeś im Chleb z nieba, Chleb aniołów spożywał człowiek” (77,24n). Któż jest tym Chlebem z nieba, jeśli nie Chrystus? Aby człowiek mógł spożywać Chleb aniołów, Pan aniołów stał się człowiekiem. Gdyby to się nie stało, nie mielibyśmy Jego ciała, nie spożywalibyśmy Chleba z ołtarza. Śpieszmy się do dziedzictwa, bo otrzymaliśmy już stamtąd wspaniały zadatek. Bracia moi, pragnijmy życia Chrystusowego, bo jako zadatek otrzymaliśmy śmierć Chrystusa. On, który wycierpiał nasze nieszczęścia, miałby nam nie dać swojego szczęścia?” [Sermo. 130,2 (PL 38,726)]. „Patrzcie, co za pokora! "Dałeś im Chleb z nieba, Chleb aniołów spożywa człowiek" (Ps 77,24). Słowo Przedwieczne, którym żywią się aniołowie, równe Ojcu, jest spożywane przez człowieka. Ponieważ "istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem" – takim właśnie żywią się aniołowie – "lecz ogołocił samego siebie" – aby człowiek mógł spożywać Chleb aniołów – "przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu" (Flp 2,6-8) – abyśmy z krzyża otrzymali Ciało i Krew Pańską jako nową ofiarę. [Enarr. in Ps 33,6 (PL 36,303n)].

 *** My, patrząc ziemskimi oczami na konsekrowaną hostię, widzimy tylko opłatek. Potrzebna jest nam wiara. Duchowa natura aniołów pozwala im rozpoznawać realną obecność Chrystusa. Oni ją postrzegają w sposób dla nas niepojęty. Niektórzy nawet uważają, że podczas Eucharystii zastępy aniołów przybywają na Ziemię, aby adorować Swego Pana w tej postaci, w jakiej zechciał się tu objawić.

 Roman Zając


za:http://www.ktozjakbog.religia.net/component/content/article/1622-chleb-aniolow.html

-szukam-

Dzieci w Niemczech...

-szukam-

-szukam-

LosyZiemi.pl - Europa - Przez 6 dni zniknęło około 50 samolotów pasażerskich z pola widzenia radarów, przyczyna nieznana

-szukam-

-szukam-

19 czerwiec 2014 r.
 NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA  - BOŻE CIAŁO.

​ 
    JA JESTEM CHLEBEM ŻYWYM, KTÓRY ZSTĄPIŁ Z NIEBA.
                JEŚLI KTO SPOŻYWA TEN CHLEB, BĘDZIE ŻYŁ NA WIEKI.

-szukam-
   
     ​
Uroczystoś
​ć​
ta została
ustanowiona przez papieża Urbana IV i og
​ł​
oszona w pierwszy czwartek po zakończeniu Okresu Wielkanocnego
​ - 11.VIII.1264 r.​
, którego celem je
​st​
okazanie wdzięczności Bogu za ustanowienie Najświętszego Sakramentu i za wszystkie ŁASKI, które nieustannie spływają z niego na Kościół.
​ ​

​     ​
D
​o ustanowienia święta Bożego Ciała​ przyczyniły się prośby św. Julianny z Cornillon w 1258r.
     Papież Marcin V - bullą z 26.V.1429r. wprowadził obowiązek urządzania procesji w tym dniu, a papież Eugeniusz IV nadał wiernym wiele odpustów za udział w tych procesjach. W Polsce pierwsza procesja odbyła się w Krakowie w 1320 r.
​ ​    Teksty mszalne przypominają nam, że Eucharystia jest przede wszystkim ofiarą uobecniającą  krzyżową śmierć Pana Jezusa oraz pokarmem dusz podtrzymującym nas w drodze do wiecznej ojczyzny. Eucharystia  jest również najgłębszym wyrazem jedności Kościoła.

Księga Powtórzonego Prawa 8,2-3.14b-16a.
Mojżesz powiedział do ludu: «Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu; czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie.
Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana.
Nie zapominaj twego Pana Boga, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej.
On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie».

Księga Psalmów 147,12-13.14-15.19-20.
Chwal, Jerozolimo, Pana,
wysławiaj twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich
i błogosławi synom twoim w tobie.

Zapewnia pokój twoim granicom
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
Śle swe polecenia na krańce ziemi,
a szybko mknie Jego słowo.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi,
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów,
nie oznajmił im swoich wyroków.

Ewangelia wg św. Jana 6,51-58.
Jezus powiedział do Żydów: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata».
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?»
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.
Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.
To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki.

-szukam-

  MODLITWA

         Panie Jezu Chryste, Królu nasz i całego świata - zmiłuj się nad Twym wiernym ludem,

 który pragnie Cię wywyższać każdego dnia, który pragnie Cię widzieć Królem Wiecznej
 Chwały, Królem Człowiekiem, Królem Bogiem Wszechmogącym, Królem Życia i śmierci.
Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako Królowi Polski i Wszechświata i kochamy Cię!        ​    ​
Przemień serca wszystkich ludzi, aby mógł panować w nich pokój i szacunek do wszystkiego, ​
co stworzyłeś. Tak nam dopomóż Bóg - po wszystkie czasy, na wieki wieczne.
Amen.​

  Panie Jezu - ubolewamy, że biskupi amerykańscy nie umieli wywalczyć u władz USA, abyśmy mogli ten piękny dzień BOŻEGO CIAŁA uświęcić wtedy, kiedy ustalili papieże kilka wieków temu. Wszystkie święta katolickie są przenoszone  w USA na niedzielę i to dzisiejsze też. Czcimy Ciebie Panie Jezu - umiłowany i ukochany WŁADCO naszych serc i KRÓLU całego świata. Ty Panie Jezu znasz nasze serca i myśli, i wiesz, co myślą biskupi niosąc Ciebie w procesjach jako KRÓLA, bo przecież przed  SŁUGĄ nie kłanialiby się. Jak oni mogą pogodzić kłamliwe myśli każdego dnia z dzisiejszą rzeczywistością?

Pan Jezus:

    JA JESTEM PANEM PANÓW I KRÓL EMKRÓLÓW. JESTEM WŁADCĄ ŚWIATA I WSZECHŚWIATA - NIE TYLKO DZISIAJ, ALE KAŻDEGO DNIA
I W KAŻDEJ MINUCIE.
Czy tego ktoś chce, czy nie chce, to każdy stanie przede Mną takim, jakim sobie Mnie wyobrażał. Jednak WYROK będzie dla każdego SPRAWIEDLIWY, czy to od KRÓLA, czy od SŁUGI - Jezusa Chrystusa, czy od Przyjaciela Jezusa Chrystusa. Jeśli Mieczysława i podobni jej uważają, że jestem KRÓLEM, to stanę przed wami jako KRÓL, ale z miłością będę rozpatrywał  KSIĘGĘ ŻYCIA, którą przedstawi Mnie Anioł Stróż każdego z was.  Mieczysława dwa razy widziała Mnie i zmarłą osobę w czasie spotkania ze Mną. Jedną osobą był zmarły duchowny biskup Życiński i przed nim stanąłem jako Jezus Chrystus - SŁUGA, oraz mojego kapłana Teofila, gdy siedziałem na ławce i zapraszałem go do siedzenia ze Mną jako z Przyjacielem. Pamiętajcie - po śmierci nie jestem już Miłosierny, lecz tylko Sprawiedliwy i tak żyjcie, abym jako MIŁOSIERNY towarzyszył wam przez całe wasze życie. Otóż w czasie procesji w dzisiejszym pięknym dniu nie mogę patrzeć na kłamców, którzy co innego myślą, a co innego mówią i piszą. To, że biskupi - nie wszyscy - służą dwom bogom, to będą potraktowani szczególnie przez Sędziego Sprawiedliwego za grzechy i przewinienia. Osoby duchowne  zajmujące najwyższe stanowiska w Moim Kościele mają Łaski wysłuchania zarzutów. Tylko czasami król piekieł bardzo się śpieszy i zabiera swoją ofiarę. Raduje Mnie i całe Niebo to dzisiejsze święto, bo wy - naród polski szczególnie Mnie czcicie.  Z miłością patrzę na te piękne procesje, na przepiękne dzieci "pierwszokomunijne" i na przepiękne orszaki z rozśpiewanymi sercami. TEGO DNIA WIDZĘ I CZUJĘ, ŻE WRESZCIE JESTEM ZAUWAŻANY,JAKO KTOŚ PRAWDZIWIE ZSTĘPUJĄCY Z NIEBA.  Ci papieże, którzy ustanowili to piękne święto, oraz ci, którzy rozsławili je na cały świat są Moimi najwspanialszymi przyjaciółmi i obserwują z Nieba razem z całą Trójcą Przenajświętszą cały świat. POWTARSZAM, ŻE CI, KTÓRZY UWAŻAJĄ I TRAKTUJĄ MNIE JAKO SŁUGĘ - LEPIEJ DLA NICH, ŻEBY SIĘ NIGDY NIE NARODZILI. Żal Mi ich, ach żal, bo wiem, jak żałują każdego słowa kłamliwego, którym Mnie biczowali, ale SPRAWIEDLIWOŚĆ jest SPRAWIEDLIWA. Z miłości powiem AMEN, jeśli wszyscy powrócą do OŁTARZY Moich i będą traktowali Mnie jako BOGA W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEGO, KRÓLA KRÓLÓW, I PANA PANÓW. AMEN.

Panie Jezu - ludzie pytają, czy w USA będzie wymiana pieniędzy i czy należy  zadbać o finanse domowe? Czy to jest możliwe, że ludzie będą pozbawieni swoich oszczędności z winy rządzących państwem?

Pan Jezus:

" Natarczywe jest działanie rządzących
i jest poddane pod kierownictwo błądzących.
Człowiek jest zawsze poddany pokusom
i nadzwyczajnie pozwala wsłuchiwać się swoim napominającym.

Co ucho usłyszy i oko zobaczy,
to informacje bez modlitwy mają wiele znaczeń.
Proszę was - omadlajcie każdy wasz dzień,
gdyż bez modlitwy zawsze pozostaje grzechu cień.

 A FINANSE W AMERYCE?
Są w bardzo złym stanie,
gdyż kto nadąży z długów nawarstwianiem?

Każde państwo winno mieć swoje pieniądze wartościowe
i pomagać swojemu narodowi zawsze winno być gotowe.

 A WASZ ŚWIAT?
BEZ NARODOWEGO PIENIĄDZA NIC NIE JEST WART.
Zakładajcie swoje finanse w każdym państwie,
gdyż demoniczne władze tego świata trzymają was w poddaństwie. 

PO CO IM TAKIE BOGACTWA?
"Trzymający władzę" w garści pełni są matactwa.
BÓG NAJŚWIĘTSZY JEDNO MA IMIĘ:
MIŁOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ CZUŁOŚĆ, LITOŚĆ I MIŁOSIERDZIE
i wszystko takie będzie, gdy klika oszustów odejdzie.

 DOPÓKI PIEKŁO RZĄDZI ŚWIATEM,
DOPÓTY CZŁOWIEK BĘDZIE DLA CZŁOWIEKA KATEM.
GDY JA - JEZUS CHRYSTUS BĘDĘ USUWANY Z KOŚCIOŁÓW, 
TO WKRÓTCE ZIEMIA BĘDZIE Z CIAŁAMI LUDZKIMI -  PEŁNA DOŁÓW.

 WSZYSTKO JEST JUŻ PRZYGOTOWANE,
A RZĄDZĄCY MAJĄ O WAS PEŁNE DANE.
TYLKO CZEKAJĄ NA ODPOWIEDNI MOMENT
I WPROWADZĄ W WASZYM KRAJU DEMONICZNY ZAMĘT.

PADNIE STRACH NA LUDZI,
I WIELKA RZESZA JUŻ SIĘ ZE SNU NIE OBUDZI. 
DLATEGO BĄDŹCIE PRZYGOTOWANI NA SPOTKANIE ZE MNĄ -
SĘDZIĄ SPRAWIEDLIWYM, GDYŻ JESTEM DO WIECZNOŚCI BRAMĄ. 

MÓDLCIE SIĘ, MÓDLCIE I WYNAGRADZAJCIE JAK NAJWIĘCEJ,
I NIE ZAMYKAJCIE NA WAKACJE MSZY ŚWIĘTYCH.
RACZEJ OTWÓRZCIE KOŚCIOŁY NA DNIE CAŁE.
NIECH LUDZIE SIĘ MODLĄ I NIECH NIE WIERZĄ W KABAŁĘ. 

JEDEN JEST BÓG W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
I NIE MA ŻADNEJ OSOBY OD NIEGO WIĘKSZEJ. 

PAMIĘTAJCIE - TYLKO JEZUS CHRYSTUS JEST KRÓLEM
I TYLKO ON POKRYJE WASZĄ ZIEMIĘ POKOJEM.
NIE ZAMIENIAJCIE ZE MNĄ RÓL
CZEKAM NA WYWYŻSZENIE W KAŻDEJ DIECECJI I PAŃSTWIE
- JEZUS CHRYSTUS - WASZ KRÓL.

-szukam-


 MODLITWA
 

O Jezu Chryste, uznaję Cię KRÓLEM świata całego.
Wszystko, co istnieje, zostało stworzone przez Ciebie.
Racz spełnić na mnie wszystkie prawa Twoje.
Odnawiam obietnice Chrztu mego; wyrzekając się szatana,
pychy i uczynków jego, przyrzekam prowadzić życie prawdziwie
chrześcijańskie. Szczególnie zobowiązuję się starać według mojej
możliwości o triumf Praw Boga i jego świętego Kościoła.
Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci nędzne uczynki moje w intencji
otrzymania tej wielkiej Łaski, aby wszystkie serca uznały Twe
święte królowanie nad nimi i aby w ten sposób Królestwo Twoje
całym zawładnęło światem. Amen.

Święty Michale Archaniele broń nas w walce, a przeciw niegodziwości
   i zasadzkom  złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył,
   a Ty Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne moce złe, które na zgubę
   dusz ludzkich po tym świecie krążą - mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

POTĘŻNA NIEBIOS KRÓLOWO
I PANI ANIOŁÓW,
TY, KTÓRA OTRZYMAŁAŚ OD BOGA
POSŁANNICTWO I WŁADZĘ,
BY ZETRZEĆ GŁOWĘ SZATANA,
PROSIMY CIĘ POKORNIE,
ROZKAŻ HUFCOM ANIELSKIM,
ABY ŚCIGAŁY SZATANÓW,
STŁUMIŁY ICH ZUCHWAŁOŚĆ,
A ZWALCZAJĄC ICH WSZĘDZIE
STRĄCIŁY NA DNO PIEKŁA.
ŚWIĘCI ANIOŁOWIE I ARCHANIOŁOWIE,
BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS.
AMEN.

-szukam-

KORESPONDENCJA:

CZY TO MUSI ZAWSZE DOJŚĆ DO TAKIEJ HAŃBY, ŻEBY RZĄD POLSKI ZAMIAST RATOWAĆ KRAJ TO GO NISZCZY I JESZCZE SĄDZI LUDZI, KTÓRZY TAKĄ PRAWDĘ UJAWNIAJĄ. CZY RZĄD W POLSCE SKŁADA SIĘ Z LUDZI, KTÓRYM ZALEŻY ABY POLSKI NIE BYŁO? TO TERAZ WIEMY DLACZEGO ANI RZĄD, ANI EPISKOPAT NIE CHCE OGLOSIĆ PANA BOGA - KRÓLEM POLSKI, BO BEZ PODSŁUCHIWANIA ZDRAJCY POLSKI ODESZLIBY OD SWOICH ZŁOWIESZCZYCH ZAMIARÓW. NIE ROZUMIEM TEGO RZĄDU I EPISKOPATU, ŻE NIE CHCĄ BYĆ UCZCIWI, A PO ŚMIERCI KONIECZNIE CHCĄ BYĆ SKAZANI PRZEZ JEDYNEGO SĘDZIEGO SPRAWIEDLIWEGO NA ZASŁUŻONĄ KARĘ NIE KOŃCZĄCA SIĘ I WIECZNĄ.​ NIGDY NIE ZROZUMIEM DUCHOWIEŃSTWA, ŻE NIE CHCĄ CZCIĆ PANA BOGA JAKO KRÓLA NASZEGO. JAK ONI SPOJRZĄ PANU BOGU W OCZY. NAPEWNO STANIE PRZED NIMI "SŁUGA" JAK CHCĄ, ALE WYROK BĘDZIE SPRAWIEDLIYWY, BO OD SAMEGO BOGA OJCA.

 

http://www.fronda.pl/a/narodowcy-starli-sie-z-policja-sa-zatrzymani,38570.html

Narodowcy starli się z policją. Są zatrzymani. Zobacz film!

PRAWDZIWE NAZWISKA ELITY POLSKIEJ I PSEUDO-POLAKÓW.​

 
PAMIĘTAMY, ŻE ŻYDZI NIGDY NIE CHCIELI UZNAĆ PANA JEZUSA ZA KRÓLA.
DALI PANU BOGU WARUNKI: UZNAJĄ GO ZA KRÓLA, JEŻELI.......... 


http://naparkiecie.pl/ftopic12022.html

-szukam-

Antychryst juz jest

Święty Serafin Wyrickij mówił:

“Nadejdą takie czasy kiedy w Rosji nastąpi duchowy rozkwit. Będą otwarte liczne świątynie i monastery, nawet poganie będą do nas przypływać na statkach żeby przyjąć chrzest. Ale to będzie krótko, potem nadejdzie Antychryst.” 

-SZUKAM-

-szukam-

Mini Mladi Fest

DROGIE DZIECI !  33 LATA JUŻ JESTEM Z WAMI

MINI   MLADIFEST    POLSKI  -   RAJD   DON   BOSCO - 2014

Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych 12 - 20 lipca 2014r.    (pod Patronatem Matki Bożej z Góry Karmel, św. Szymona z Lipnicy i bł. Czesława)

Przy współpracy z Organizatorami wyjazdu - Salezjańskim Stowarzyszeniem Wychowania Młodzieży - wspólnoty SWE, pragniemy przeżyć Mini Mladifest w Medziugorju. Wyjazd jest przeznaczony dla młodzieży, która nie może uczestniczyć w tradycyjnym, sierpniowym spotkaniu młodych w Medziugorju. Zapraszamy – odpowiedz na wezwanie Gospy.

                                                                                                                                    

I. PROGRAM PIELGRZYMKI

1.12.07.14 – sobota - rozpoczęcie pielgrzymki zbiórką o godz. ......,  Kraków, ul. Pawia 4, przystanek turystyczny pod hotelem

   Warszawskim, koło Dworca PKP. Przejazd na Mszę świętą, do Trójwsi, przy granicy ze Słowacją. Przejazd przez Słowację,

   Węgry, Chorwację, BiH.

2. Od 13.07 (niedziela) do 18/19.07.14 (piątek/sobota) pobyt w Medziugorju, zakwaterowanie w wiosce                   

    w pobliżu kościoła u gospodarzy. Do dyspozycji pielgrzymów kuchnia z pełnym wyposażeniem, noclegi z pościelą,

    wyżywienie własne systemem gospodarczym w ramach grupy.

3. Wyjazd z Medziugorja 18. (19).07.14 piątek, (sobota) nad morze, całodzienny pobyt na Wybrzeżu.

4. 18/19.07.14 z piątku/sobotę (lub 19/20.07.14 – soboty/niedzielę) wyjazd znad morza i nocny powrót non-stop bez noclegu

    do Polski. Przyjazd do Krakowa w godzinach wieczornych.

 

II. KOSZT PIELGRZYMKI –  350 zł i 70 Euro (euro płatne w autobusie) obejmuje:

1. Ubezpieczenie pielgrzymów pakietem „Pielgrzym” w firmie Signal Iduna na kwotę: koszty leczenia - 10 000  

    euro, nieszczęśliwe wypadki - 7000 zł, bagaż - 800 zł,

2.  Noclegi z pościelą.

3.  Wyżywienie własne w ramach grupy

4.  Przejazd autokarem marki zachodniej: video, barek, wc.

5.  Opiekę duszpasterza i pilota, materiały informacyjne.

 

III.  INFORMACJE  PRAKTYCZNE - Zabieramy ze sobą:                                                                                                                

- radość serca, pokój, uśmiech, dobre słowo i odwagę,                                                                                                                               

 - dowód osobisty lub paszport, ksero danych z dokumentu spakowane w bagażu głównym.

- różaniec, Pismo Święte, śpiewniki, muzyczni – swoje instrumenty muzyczne: gitara, itp.                                                                                                                                     

- godziwy strój odpowiedni do przebywania w miejscach świętych: czyli nieprzezroczyste ubrania, spodnie normalne    

  (nieobcisłe – żadne leginsy czy temu podobne), ubiór niewyzywający. Mogą być dresy i kapcie do podróży, wygodne buty,

  peleryna, parasol, rzeczy osobiste, okulary przeciwsłoneczne, nakrycie głowy, strój kąpielowy, krem do opalania wysoki filtr,

- obowiązkowo do oddania do wspólnego wyżywienia - jeden: chleb, dżem, pasztet, konserwa mięsna i rybna,                          

- napoje i jedzenie na drogę

- potrzebne osobiste lekarstwa,                                                                                                                                                             

- pieniądze - wg. uznania i potrzeb osobistych,                                                                                                                                       

 - radyjka lub komórki ze słuchawkami do odbioru fal FM 92,7,                                                                                                                    

 - plecaczek, latarka, 3 reklamówki jednorazówki na zbieranie śmieci,                                                                                                                                                                                      

- życzymy miłego podróżowania i niezapomnianych wrażeń.

 

IV. POBYT W MEDZIUGORJU - Pielgrzymi mogą uczestniczyć w stałych punktach życia parafii w:

1.  Codziennym międzynarodowym nabożeństwie rozpoczynającym się o godz. 18.00 modlitwą różańcową.

     Nabożeństwo wieczorne obejmuje: trzy części Różańca św., Mszę Świętą, poświęcenie dewocjonaliów, modlitwę

     o uzdrowienie duszy i ciała.                

2.  oraz programie indywidualnym grupy:

4.  Wspólne, grupowe, modlitewne wyjście na Podbrdo i Kriżewac, i Msze święte.

5.  Spotkaniach ze wspólnotami zawiązanymi w Medziugorju (np. Cenacolo, Wspólnota Królowej Pokoju, itp.),    

     oo. Franciszkanami i widzącymi w miarę ich obecności w parafii, o. Petarem Ljubiciciem (wybrany kapłan od ogłoszenia

     tajemnic).

6.  Najważniejszym spotkaniu z Matką Bożą i Panem Jezusem w czasie przez siebie wybranym, aby nam go nie

     zabrakło. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracyjnej codziennie od 14.00 - 18.00 i w wieczornej   

     Adoracji we wtorki i w soboty od godz. 22.00 - 23.00.

7.  W wyjeździe do Tihaljiny i do Szirokiego Brijegu.

8.   I wiele innych duchowych atrakcji.

 

Kontakt i informacje: w Redakcji – 501710620; 12/4130350, echo@ceti.pl,

Przy zgłoszeniu proszę przesłać wypełniony kwestionariusz osobowy i wpłacić jako zaliczkę kwotę złotówkową.

 

PAMIĘTAJ, ŻE JESTEŚMY NA PIELGRZYMCE, KTÓRA WYMAGA POŚWIĘCENIA,

WYRZECZEŃ I OFIARY, A NIE NA WYCIECZCE TURYSTYCZNEJ.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

-szukam-

-szukam-

PODZIĘKOWANIE.
 Wszystkim, którzy uczynili znak krzyża nad moja umierająca Mamcią z serca dziękuje.
Mama powróciła do Ojca Niebieskiego 4 czerwca 2014.
Teraz ja proszę Ja o modlitwę za Wami wszystkimi - współmodlącymi się razem ze mną.
Marta
______________________________

Abp Konrad Krajewski: opalajcie się przed Najświętszym Sakramentem! -
 http://www.youtube.com/watch?v=UCkIHh03ShE#t=105
________________________________

Wstrząsająca historia rodziny, która przeżyła tsunami 2004 roku - jeden z największych kataklizmów naszych czasów.
Uświadamia nam jak szybko może zakończyć się życie. Niespodziewanie.
Film pokazuje czym jest nie tylko nadzieja.
http://gloria.tv/?media=620006

_________________________________

Wykład Ks. Leopold Powierża CSMA, „Społeczne panowanie Chrystusa Króla w kontekście aktualnej sytuacji Kościoła”
      II Kongres "Dla społecznego panowania Chrystusa Króla" 31 maja 2014 r.  Wykład, Ks. Leopold Powierża CSMA.
      „Społeczne panowanie Chrystusa Króla w kontekście aktualnej sytuacji Kościoła”
      LINK:
      http://kongresdlachrystusakrola.pl/2014-05-31_18_ks_powierza.htm
gloria.tv ›A. Robaczewski Prawda o Liturgii - II kongres dla społecznego panowania Chrystusa Króla

_____________________________

Zapraszam na rekolekcje Modlitwa i Post w duchu Medjugorie w terminie od
1 do 6 lipca w Marcinkowie, w cysterskim domu rekolekcyjnym (4 km od
Wąchocka i 8 km od Skarżyska Kamiennej).
  Kontakt O. Rajmund Guzik OCist
tel. 512 322 412 lub rajmar7@wp.pl

-szukam-

Zjednoczenie Kościoła katolickiego z heretykami luterańskimi w 2017 roku?

Aktualizacja: 2006-07-11

W posoborowej rewolcie hierarchów Kościoła katolickiego przeciwko Bogu nie brakło już momentów wołających wprost o pomstę do Nieba. To jednak, co szykuje się za kilkanaście lat, do czego dążą i co skrycie planują współcześni nam administratorzy Kościoła, będzie można nazwać przypieczętowaniem i przyjęciem rewolucyjnych, antykatolickich zasad.
Jak podaje strona internetowa “kościoła” luterańskiego w Stanach Zjednoczonych, na rok 2017 przygotowywane jest “zjednoczenie” się Kościoła katolickiego z “kościołem” luterańskim. W komunikacie nadanym z Watykanu przez przywódców “kościoła” luterańskiego padają m.in. następujące słowa:
“Luteranie i katolicy wyznania rzymskiego rozpoczęli [rozmowy] mające na celu zaplanowanie na rok 2017 zjednoczenia.[...] W roku 2017 będzie obchodzona 500 rocznica Protestanckiej Reformacji, co tradycyjnie obchodzone jest w dniu 31 października 1517 roku, kiedy to dr Marcin Luter przybił 95 tez [na drzwiach] kościoła w Wittenberdze.”
Komunikat ten poprzedzony był spotkaniem Światowej Federacji Luteran (Lutheran World Federation – LWF) i Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan, które odbyło się w dniach 7-8 listopada 2005 roku w Watykanie. Uczestniczących w spotkaniu siedmiu przedstawicieli “kościoła” luterańskiego przyjął papież Benedykt XVI, który w ciepłych słowach odniósł się do wyników spotkania, jak i wcześniejszych “owoców” dialogu, w tym Luterańsko-Katolickiego porozumienia z 1999 roku.
Podczas tych spotkań i dialogów nie padały przypomnienia o konieczności odrzucenia wyznawanych przez sekty protestanckie herezji jako warunku powrotu do Kościoła katolickiego – nie, patrzenie dzisiejszych przedstawicieli Kościoła katolickiego na sekty protestanckie pozbawione jest jakichkolwiek drogowskazów i przekazywania niezbędnych teologicznych podstaw. Jak ujął to w 2001 roku czołowy dysydent kościelny, kardynał Walter Kasper, przewodniczący właśnie tejże Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan: “Dzisiaj nie rozumiemy już ekumenizmu w sensie “powrotu”, w wyniku czego inni “powróciliby” i stali się “katolikami”. To zostalo wyraźnie odrzucone przez Sobór Watykański II.” (Proszę zwrócić uwagę na to, że kardynał Kasper używa nawet pojęcia “katolik” stosując cudzysłów!)
Tak więc spotkania tego typu nie mają na celu konwersji, lecz sprowadzają Kościół katolicki do instrumentu na drodze ku pan-chrześcijańskiej utopii opartej na “wspólnym poszanowaniu i godności ludzkiej”, globalistycznej wizji “jednego światowego humanistycznego kościoła”, od lat opracowywanej przez długoletniego przyjaciela kardynała Józefa Ratzingera, a dziś papieża Benedykta XVI – teologa Hansa Kunga. W teorii tej, takie sekty jak “kościół” luterański, jak baptyści, jak… członkowie przeszło 26-tysięcy działających dzisiaj różnego kroju i fasonu “kościołów” protestanckich – a także wyznawcy wszystkich innych religii, włączając w to i czcicieli krów i żmij i księżyca i wprost samego Szatana – będą mogli wspólnie pracować dla “pokoju i dobra ludzkości”. Oczywiście, rola Kościoła i Jego nieskażonego przesłania ewangelizacyjnego, zostaje zminimalizowana lub całkowicie zniszczona – “dla dobra wspólnego”. A te wszystkie “przeszkody” stojące na drodze do tej “jedności”, jak hierarchiczność Kościoła, Jego doktryny, Jego liturgia – powoli, po kolei zostają rozmontowywane. Nieustannie urabia się przy tym wiernych – dostatecznie już skołowaconych – różnymi bajkami o ekumenizmie i “jedności chrześcijan” mogącym zaistnieć jeśli tylko zapomnimy o “radykalizmie” i “dzielących nas różnicach”.
Dzisiejszy ekumenizm, w tym tak prowadzone rozmowy i realizowanie planów totalnego zaprzedania się Kościoła, są największą zdradą samego Boga.

Lech Maziakowski
2006-07-11 | www.bibula.com

========================================================


Kościół będzie świętował wystąpienie Lutra?

Aktualizacja: 2014-06-16

Na wczorajszym spotkaniu w Białymstoku usłyszałem coś naprawdę szokującego. Ponoć w 2017 roku szykują się wspólne – watykańsko-luterańskie – obchody 500 rocznicy wystąpienia Marcina Lutra. Nie wiem czy to prawda, ale skoro mówi o tym ksiądz, to coś musi być na rzeczy. Zacznijmy jednak od początku.
Obejrzeliśmy sobie wczoraj wspólnie z mieszkańcami Białegostoku film o św. Andrzeju Boboli. Widziałem ten film po raz pierwszy i trochę się rozczarowałem. Nie spodziewałem się, że reżyser choćby w minimalnym stopniu, poruszy kontekst historyczny i okoliczności śmierci św. Andrzeja. No, ale liczyłem na to, że obejdzie się bez bicia się w piersi za winy Boboli wobec prawosławnych. No i niestety nie obeszło się. Wystąpił teolog prawosławny i powiedział, że św. Andrzej jest kamieniem niezgody. I tak dobrze, że nie powiedział „kością niezgody”. Tak jakby ludzie, którzy zamordowali świętego reprezentowali doktrynę prawosławną, a nie gang Bohdana Chmielnickiego i Jerzego Rakoczego. W dyskusji po filmie doszliśmy do konkluzji następującej: nie można mówić o świętych tylko przez samą duchowość, ani tylko przez samą politykę. Nie jest to może zbyt odkrywcze, ale bardzo praktyczne i wiele ułatwia w dyskusji. Dyskusja zaś wczorajsza toczyła się długo, bo ponad dwie godziny.
Na koniec zaś dowiedziałem się, że w Watykanie przemyśliwują nad urządzeniem wspólnych z protestantami obchodów wystąpienia Lutra. Nie powiem, zamurowało mnie. Z Lutrem jest podobnie jak ze św. Andrzejem, tyle że na odwrót. Nie trzeba się za bardzo zagłębiać w historię, żeby zorientować się jakie były realia towarzyszące jego wystąpieniu. Można oczywiście przenieść rozważania na jego temat na płaszczyznę duchową i stwierdzić, że rzeczywiście, kościół pobłądził i Luter próbował go wyprowadzić z błędu. No, ale uzyskamy w ten sposób mega-fałsz, któremu następnie będziemy oddawać hołdy. No, a napisane jest, że to prawda nas wyzwoli, nie półprawda i nie kłamstwo, tylko prawda. Grzegorz Braun dodał wczoraj, że z pewnością nie jest napisane, że dialog nas wyzwoli. No, ale wróćmy do tego Lutra.
Jego nauka w ekspresowym tempie, przy udziale propagandy drukowanej rozprzestrzeniła się po całej Europie. Nie miał ów proces wymiaru duchowego bynajmniej, ani doktrynalnego, ale całkiem przyziemny i realny, o którym dziś wszyscy chcą jak najszybciej zapomnieć. Chodzi o to, że protestanci obrabowali klasztory i zamordowali żyjących tam zakonników. Pozabijali też ludzi, którzy sprzeciwiali się ich oszukanej doktrynie, a następnie rozkręcili akcję propagandową w oparciu o drukarnie i publicystkę ulotną, w której pisali, że to katolicy są zbrodniarzami i mordercami niewinnych. Szczególne nasilenie tej działalności przypada na początek wieku XVII kiedy już było od dawna wiadomo, że cesarstwo się nie sprotestantyzuje i trzeba je będzie po prostu rozwalić. Propaganda ta żyje do dziś i wszyscy współczują ograbionej czeskiej szlachcie, która musiała iść na wygnanie przez złych Habsburgów i ich popleczników jezuitów. Wszyscy wiedzą czym była Bitwa pod Białą Górą i wiedzą jak bohatersko poczynała sobie wówczas piechota morawska, w całości wybita pod ścianami pałacu-gwiazdy. Czy rzeczywiście w całości, jak nas poucza sprokurowany na okoliczność czeskiej i protestanckiej propagandy mit? Oczywiście, że nie, dowódca piechoty morawskiej, hrabia Slik przeżył. A nie dość, że przeżył to jeszcze cesarz zaproponował mu stanowisko doradcy i Slik stał się jednym z najbardziej zaufanych generałów Ferdynanda II. W czasie drugiego kryzysu związanego z Wallensteinem, kiedy nie można się było dokładnie zorientować czyją politykę realizuje na Śląsku tenże Wallenstein i jego armia, cesarz wysłał tam właśnie owego Slika, żeby zorientował się o co chodzi. Była to misja nie lada, bo Albrecht Wallenstein książę Frydlandu nie znał się na żartach i na takich, którzy chcieli go pilnować zwykł nasyłać nocą bandziorów z nożami. Szczególnie gdy podjęli lekkomyślną decyzję i zanocowania w jego obozie. W czasie tejże samej wojny, gdy wrzała najsłynniejsza bitwa epoki – bój pod Lutzen doszło na polu owej bitwy do wypadków kuriozalnych i strasznych. Oto kula armatnia wyeliminowała człowieka, na którym opierała się cała operacyjna skuteczność cesarskich wojsk – Gotfrieda von Pappenheima. Dowództwo po nim objął podpułkownik Hofkirchen, protestant, który w obliczu nacierającego wroga wydał swoim ludziom rozkaz odwrotu. Kiedy z pola zaczęli zjeżdżać kirasjerzy uciekło też kilka kompani piechoty no i w ogóle zaczęła się panika. Hofkirchen powtórzył ten dziwny manewr dwa razy. Po raz pierwszy na początku bitwy, a potem tuż po śmierci Gustawa Adolfa. W czeskich książkach piszą, że uczynił tak, ponieważ miał brata w armii szwedzkiej i bał się, że przyjdzie im się spotkać w polu. No i w ten sposób zamykają temat. My go jednak nie zamykamy, bo wypadki te mówią nam kogo prześladował cesarz i gołym okiem widać, że nie chodziło o to kto jakiego jest wyznania, ale kto jakiemu dworowi służy. Protestanci lojalni wobec korony robili kariery i pełnili odpowiedzialne funkcje, ci którzy wybrali służbę dla wroga musieli uciekać za granicę. Czesi eliminują ze swojej legendy moment udziału obcych potęg w wojnie trzydziestoletniej i podkreślają jedynie bohaterstwo swojej szlachty oraz podłość Habsburgów.
Wróćmy jednak do tego podpułkownika nazwiskiem Hofkirchen. Bitwa była w listopadzie, a do lutego Wallenstein wyłapał wszystkich dezerterów oraz tych, którzy na dezerterów wyglądali, wytoczył im sprawy przed sądami doraźnymi i bez większych ceregieli kazał wszystkich pościnać na praskim rynku. Czy pomiędzy tymi nieszczęśnikami był podpułkownik Hofkirchen? Człowiek, który stchórzył w obliczu wroga? Nic o tym nie ma w czeskich książkach, a skoro nie ma to znaczy, że go tam nie było. W przeciwnym razie zostałby ogłoszony protestanckim świętym.
Mamy więc z jednej strony protestantów w służbie katolickiego cesarza, a z drugiej całkowitą anihilację Kościoła w krajach protestanckich. W Szwecji nie ma już ani jednej katolickiej świątyni, bo postarał się o to już dawno herszt nad hersztami, czyli szwedzki bohater narodowy król Gustaw Waza, Nikodem Skotarczak zarania doby nowożytnej.
Mamy też świętego Andrzeja Bobolę, z którego powinniśmy się według niektórych tłumaczyć przed prawosławnymi, tak jakby – powtarzam – mordercy świętego reprezentowali cerkiew. Jeśli prawosławni tak uważają, to mają wielki problem, którego my tutaj na pewno nie rozwiążemy. I nikt go nie rozwiąże jeśli będziemy mówić o takich kwestiach pozbawiając je któregoś z kontekstów – albo duchowego, albo politycznego.
No, ale wróćmy do samego Lutra, nikomu nieznany zakonnik Augustianin przybija na drzwiach kościoła tezy i od tego wywraca się cały porządek w Europie. To nam chcą wmówić. Najgorsze jest, że zgodę na to kłamstwo firmuje Watykan. W historii Lutra nieobecne są wątki polityczne, nie ma wcale mowy o pieniądzach, nie ma też mowy o rodzinie Hohenzollern, ani o tym w jaki sposób reformacja wpłynęła na upadek Węgier. To są sprawy nie dające się połączyć według krzewicieli dialogu i półprawd. Ja nie wiem co zrobić w tej sytuacji. Myślę, że trzeba to będzie przeczekać. Zobaczymy co to będzie…..


Coryllus
Zapraszam na stronę www.coryllus.pl

za:http://www.bibula.com/?p=75083

-szukam-

Kościół w którym żyjemy


-szukam-

-szukam-

O. Gużyński: państwo może otworzyć kliniki aborcyjne

​CZY TEN KSIĄDZ ZWANY OJCEM PYTAŁ SIĘ PANA BOGA W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, CZY TAK MOŻE MÓWIĆ I PISAĆ ?.​

KORESPONDENCJA.

O. Gużyński: państwo może otworzyć kliniki aborcyjne

O. Paweł Gużyński uważa, że państwo mogłoby otworzyć kliniki aborcyjne. W ten sposób zapewniłoby kobietom dostęp do gwarantowanych prawem świadczeń. Czy takich słów oczekujemy od duchownego?

O. Paweł Gużyński, dominikanin, uważa, że Deklaracja Wiary jest aktem nieprzemyślanym, który nie uwzględnia „potencjalnych skutków społecznych”. Jak mówił w rozmowie z portalem Onet.pl, jego zdaniem akcja ta w takiej formie mogłaby zrealizować się „wyłącznie w obrębie zamkniętego grona wspólnoty Kościoła”. Jeżeli miała jednak na celu trafienie do ogółu społeczeństwa, to należało wziąć pod uwagę „skutki społeczno-prawne”.

Zdaniem o. Gużyńskiego w „Deklaracji wiary” zabrakło „konkretnych propozycji przemyślanych rozwiązań dla codziennego funkcjonowania służby zdrowia oraz porządku prawnego w Polsce”. Dominikanin uznaje ponadto, że sprawa prof. Bogdana Chazana wykazała niedoskonałości polskiego prawa.

„Jeśli przyj­mie­my, że le­karz za­wsze i wszę­dzie ma moż­li­wość od­mo­wy wy­ko­na­nia abor­cji bez wska­za­nia innej pla­ców­ki, która w myśl obo­wią­zu­ją­ce­go prawa jest go­to­wa ją prze­pro­wa­dzić, to od­po­wied­nie in­sty­tu­cje pań­stwo­we muszą usto­sun­ko­wać się do tego faktu” – powiedział o. Gużyński „Onetowi”.

Jego zdaniem państwo musi wobec tego „przyjąć skutecznie uregulowania prawne oraz instytucjonalne, aby zapewnić pacjentom gwarantowane w prawie świadczenia”. Co to oznacza w praktyce wedle dominikanina?

Na przy­kład roz­wią­za­nia typu ame­ry­kań­skie­go: utwo­rze­nie kli­nik abor­cyj­nych, gdzie pa­cjen­ci, któ­rzy za­mie­rza­ją pod­dać się za­bie­go­wi prze­rwa­nia ciąży, są kie­ro­wa­ni au­to­ma­tycz­nie” – wyjaśnił w rozmowie z "Onetem".

Pozostaje zapytać, kim jest w pierwszej kolejności Paweł Gużyński? Czy tytuł „ojciec”, jakim poprzedzamy jego personalia, jest rzeczą drugorzędną? Dominikanin zdaje się zapominać, że jego pierwszym obowiązkiem jest świadczenie o nauce Kościoła katolickiego, a więc także o przykazaniu „Nie zabijaj!”. Dlatego całkowitym skandalem są rozważania na temat ewentualnego otwarcia klinik aborcyjnych, a więc, de facto, rzeźni dzieci nienarodzonych.

O. Gużyński powinien, wzorem choćby obecnego niedawno w Polsce Prefekta Kongregacji Nauki Wiary, twardo bronić życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci i domagać się zmiany ustawy tak, by prawo całkowicie zakazywało aborcji! Nie można zastanawiać się nad tym, jak wcielić bezbożne ustawy w życie – trzeba działać i głośno krzyczeć wskazując, że obecne prawo trzeba po prostu radykalnie zmienić. 

Paweł Chmielewski

 

za:http://www.fronda.pl/a/o-guzynski-panstwo-moze-otworzyc-kliniki-aborcyjne,38551.html

=================================================================

Prof. Chazan wyznaje, że wykonywał aborcję. I przypomina o Bożym Miłosierdziu

 

Jestem wdzięczny prof. Bogdanowi Chazanowi za jasne wyznanie winy i przyznanie się do wykonywania aborcji. To daje nadzieję tym, którzy nadal tkwią w aborcyjnym przemyśle.

Nie planowałem takiego wyznania. Ale gdy w czasie rozmowy prof. Chazan wyznał, że dokonywał w młodości aborcji uznałem, że o tym trzeba napisać (szczególnie, że profesor sam już kiedyś o tym opowiedział). - Był czas, kiedy dokonywałem aborcji. Nie kontestowałem prawa w PRL – powiedział mi profesor w wywiadzie dla tygodnika „Do Rzeczy”. Jak doszło do zmiany? - To był pewien proces, który odbywał się pod wpływem mojego nauczyciela prof. Michała Troszyńskiego, który wiele wycierpiał dlatego, że był przeciwny aborcji i jej nie przeprowadzał. A nie bez znaczenia na tej drodze, która wiązała się także z nawróceniem religijnym była także modlitwa i słowa mojej mamy. Nie mam jednak wątpliwości, że w 1993 roku, w czasie debaty aborcyjnej byłem już po stronie pro life – dodał.

Lekarz podkreślil także, że tamte działania motywują go do dalszej pracy. - Ja uwierzyłem w miłosierdzie Boże. Tak do końca. Zanurzyłem się w nie i wierzę, że każdy grzech może być odpuszczony. Jeśli wierzę w to Miłosierdzie Boże, to muszę codziennie Bogu za nie dziękować, a nie wciąż je kwestionować. To wspomnienie jednak, i tu też nie mam wątpliwości, wciąż motywuje mnie do dalszej walki o życie, o to, by inni lekarze nie popełniali tego błędu co ja. Chcę ten w sposób odwdzięczyć się na to wielkie miłosierdzie – mówił.

I te słowa trzeba docenić, bo ona przypominają, że jest miłosierdzie Boże, że aborter może się nawrócić, może przejść na drugą stronę. A Bóg może mu wybaczyć to, co zrobił. My zaś, po tej stronie, czekamy z otwartymi rękoma. Czekamy na prof. Dębskiego, na dr Południewskiego, na ginekologów, którzy nadal zabijają nienarodzonych. Panie i Panowie pamiętajcie jest przebaczenie, jest miłosierdzie, jest życie poza przemysłem aborcyjnym. Dobrze, że odważnym wyznaniem prof. Chazan tak mocno przypomina o tym, że nikt nie jest skazany na zabijanie, że zawsze może przestać to robić i zwrócić się do Boga o wybaczenie.

Tomasz P. Terlikowski

 

za:http://www.fronda.pl/a/prof-chazan-wyznaje-ze-wykonywal-aborcje-i-przypomina-o-bozym-milosierdziu,38552.html

-szukam-

BOŻY DZWON

Powstała strona "Boży Dzwon" - przekaz Pana Jezusa do świata przez Ewę prowadzoną przez kapłana. Palos Hills - USA
-szukam-

-szukam-

Jeden z nas - podpisz petycje do D. Tuska

-szukam-

-szukam-

-szukam-

Szczęść Boże

Bardzo prosimy o opublikowanie w dużym rozmiarze tego plakatu w
najbliższym numerze czasopisma
Innych adresatów, jeśli ktoś może, prosimy o wydrukowanie plakatu i
wywieszenie w miejscu pracy, także może być przecież wywieszony gdzieś w
publicznym innym miejscu (n.p. na uczelni)
Bardzo prosimy o umieszczenie grafiki na stronach www
i rozsyłanie mniejszego rozmiaru plakatu znajomym, z którymi przy okazji
warto omówić się na wycieczkę-rycerski harc do Poznania

Prosimy o wywieszenie w pobliżu kościoła parafialnego i zachęcanie
bliźnich (szczególnie mężczyzn) by przestali się bać bo to wstyd przed
naszymi dzielnymi przodkami i przed młodym pokoleniem!
Toć  w obronie tych właśnie najświętszych wartości, odważnie zachowywały
się już nawet polskie dzieci, czy to we Wrześni ćwiczone batogiem, czy
jak we Lwowie stając do walki na śmierć i życie.
My zaś wezwani jesteśmy DZIŚ tylko na tych parę godzin, by w bezpiecznym
miejscu z Różańcem Świętym w ręku i gorącym naszym sercem modlić się i
dać świadectwo!

Drugiej takiej mobilizacji już nie będzie! Oto TERAZ mamy możliwość
PUBLICZNEGO przyznania się do naszego Zbawiciela i Jego Matki, Królowej
Polski i albo wygramy, postawimy tamę złu, albo śmiertelni wrogowie nas i naszych
rodzin przejadą się po nas by dopuszczać się jeszcze gorszych rzeczy na
naszych dzieciach i wnukach teraz i w przyszłości!

Może kiedyś odczujemy zmęczenie, ale jeszcze nie teraz! Niedoczekanie!

W dniach tych wielkich świąt
27. czerwca - podwójnego święta i Serca Jezusowego i Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy i 28. czerwca - Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

POŁOŻYMY KRES bezbożnictwo i panoszącemu się w Polsce bandytyzmowi
lumpenproletariatu, który dorwał się do władzy wtedy gdyśmy naiwnie i
leniwie spali na warcie, zamiast od początku bronić Ojczyzny!!!

Teraz te nasze przewinienia możemy naprawić. Teraz, jako marnotrawni
synowie, marnotrawne Dzieci Boże możemy się nawrócić!
Dzielnie i z honorem możemy odnowić przyjaźń z Bogiem Ojców naszych i
Maryją, Jego Matką a naszą Królową!

-szukam-

-szukam-

Tornado przeniosło cały dom o 100 metrów - czteroosobowa rodzina ocalała | zmianynaziemi.pl

-SZUKAM-

-szukam-

PIELGRZYMKA GIETRZWAŁD

-szukam-

-szukam-

-szukam-

Zwracam się do WAS  z prośbą o przesłanie dla innych intencji modlitwy 

o pomyślne rozpoznanie przyczyny choroby oraz powrót do zdrowia naszego 25. letniego kuzyna Michała,

który od tygodnia przebywa w szpitalu i ma bardzo wysoką gorączkę

Michał pracuje w szpitalu jako ratownik medyczny a jego ojciec umarł 2 miesiące temu w tym samym szpitalu w wyniku powikłań sepsy.

________________________________

Proszę o rozesłanie potrzeby modlitwy każdej osoby ....... z serca dziękuję Katarzyna

Pozdrawiam chciałam prosić o modlitwę w intencji Doroty aby umiała
 pokochać swoją nowonarodzoną córeczkę. Oboje z mężem modlili się o dziecko i niedawno przyszła na świat zdrowa dziewczynka ale Dorota
 ją odrzuca nie dotyka, nie karmi, nie chce jej, córeczką opiekuje
 się Tata, który prosi o modlitwą aby jego żona umiała pokochać Oliwkę.

-szukam-

Dlaczego Papież Franciszek ostrzega, że światowy system gospodarczy jest bliski upadku ?

DLACZEGO ???

 

Według zwierzchnika Kościoła Katolickiego, "globalny system gospodarczy nie jest już w stanie wytrzymać tego, co się dzieje..." i czeka nas nieuchronne załamanie. Papież ostrzegł, że gospodarka zależy teraz od wojny, a wielkie mocarstwa wykorzystują konflikty zbrojne jako sposób na utrzymanie istniejącego status quo

Zdaniem Franciszka gospodarka światowa jest postawiona na głowie, a złotym cielcem są obecnie pieniądze. Uznał on też, że w centrum gospodarki powinni się znajdować mężczyzna i kobieta a nie koncerny zbrojeniowe i banki

Hierarcha Kościoła Katolickiego z obawą patrzy w przyszłość i sugeruje, że nawet jeśli zainteresowanym nie uda się rozpętać III wojny światowej, to stworzą wiele lokalnych wojen, aby zapewnić przetrwanie "bałwochwalczych gospodarek" poprzez zwiększanie produkcji i sprzedaży broni.

Według papieża to przynosi pieniądze koncernom zbrojeniowym i nieszczęścia zwykłym ludziom. Franciszek nie wspomina o konkretnych konfliktach, ale wystarczy popatrzyć na Syrię, Irak czy Ukrainę, aby zrozumieć, o co mu chodzi.

==========================================================================================

PONIEWAŻ ...

 

07.08.2013, 18:50 - Bóg Ojciec: Antychryst jest gotowy do ujawnienia się

Moja najdroższa córko, świat musi przygotować się na przybycie największego wroga ludzkości odkąd Moje dzieci zostały umieszczone na tej Ziemi.

Antychryst jest gotowy do ujawnienia się i jego plan jest następujący. Zaczeka, aż wojny wszędzie się rozszaleją. Wtedy wkroczy i stworzy fałszywy pokój w państwie Izrael, łącząc je z Palestyną w nieprawdopodobnym sojuszu. Wszyscy będą go zasypywać pochwałami. On na tym nie poprzestanie, ponieważ będzie działał w tempie, które zaskoczy wielu i będzie negocjował porozumienia pokojowe w wielu krajach ogarniętych wojnami. I znów będzie chwalony, a następnie podziwiany z nadzwyczajną przychylnością przez miliardy na całym świecie. Wtedy będzie wydawało się, że wszystko jest dobrze. Wkrótce zajmie się filantropią łącząc się z głównymi bankami światowymi, stworzy nową, mocną instytucję finansową. Wiele firm i przywódców politycznych uwikła się w jego liczne plany. Wkrótce nowe monstrum zostanie utworzone w imię ożywienia światowej gospodarki. To będzie nowy Babilon, centrum wszelkiej władzy, z którego światowa elita i bogaci będą prowadzić interesy. Będzie się ono wydawało źródłem wspaniałych informacji, z których ludzie będą korzystać pod każdym względem, poczynając od miejsc pracy, a kończąc na domach, w których mieszkają i żywności, którą karmią swoje rodziny. Wszelka chwała otoczy antychrysta. Wtedy on wraz z fałszywym prorokiem (PAPIEŻEM FRANCISZKIEM ) utworzą powszechne partnerstwo, które zostanie przedstawione, jako największa humanitarna inicjatywa. Świat przyklaśnie temu nowemu Babilonowi i w wielkim zgiełku wszyscy będą usiłowali zdobyć choćby niewielki punkt zaczepienia w jego centrum. Wszystkim będą mówili, że ten nowy Babilon ma wychwalać tego wspaniałego, promować ochronę środowiska, objąć matkę ziemię i uwolnić świat od nędzy przy pomocy tego bogactwa, co będzie się wylewało z jego podłych ust.  Kiedy to będzie się działo, Ręka Mojej interwencji zawróci świat na jego osi. Ja nie zamierzam stać bezczynnie bez ostrzeżenia Moich dzieci o konsekwencjach przyjęcia tej obrzydliwości utworzonej w czeluściach piekła i zadawanej ludzkości. Moje wielkie znaki zostaną dane, aby zobaczyli je ci, którzy przyjmą i zaakceptują tę zniewagę w Moje Święte Imię. Potrząsnę światem i on się przechyli. Nikt nie będzie mógł zignorować Mojej interwencji. Następnie rzucę ogień na jedną trzecią Ziemi. Wkrótce pojawi się głód, ale nie z Mojej Ręki - będzie to poprzez umyślne skażenie Ziemi przez antychrysta. Kiedy on i jego kohorty wyrządzą zło niczego nie podejrzewającym ludziom w wielu krajach, oddam uderzenie. Chociaż to cierpienie będzie trudne do zniesienia, nie bójcie się, dzieci, gdyż będzie ono krótkie. Moja Miłość jest wielka dla was wszystkich, ale Moja Sprawiedliwość jest szybka, a Moja kara wielka. Nie wolno wam przyjmować tego, co wam przynoszą. Kiedy zobaczycie człowieka pokoju, antychrysta, otrzymującego wyróżnienia i nagrody za swoje wielkie dzieła w krajach ogarniętych wojnami wiedzcie, że Moja Interwencja jest bliska. Musicie pozostać w jedności z Moim Synem, Jezusem Chrystusem w każdym momencie i modlić się, aby Sakramenty były dostępne dla was dzięki wiernym księżom i duchownym w czasach prób, które są przed wami.
Moja Wola zostanie wypełniona.
Nic nie może powstrzymać, ani nie powstrzyma wypełnienia Ostatecznego Przymierza, kiedy Mój Syn będzie Panował w Pokoju.
Wasz Ukochany Ojciec
Bóg Najwyższy

za:http://paruzja.info/oredzia-przeglad/46-sierpien-2013/1186-07-08-2013-18-50-bog-ojciec-antychryst-jest-gotowy-do-ujawnienia-sie

-szukam-

TYLKO JEZUS CHRYSTUS KRÓL URATUJE POLSKĘ - WALCZMY O INTRONIZACJĘ ...

 

Porzucona i zdradzona Polska skona. Jej najniebezpieczniejszym wrogiem jest bolkizm i naród. 

Okupacja wewnętrzna kończy IV rozbiór Polski.

Polska s-kona bo sierota ona. Porzucona i zdradzona Polska nie przetrwa i przestanie istnieć jeżeli naród natychmiast się nie zmobilizuje, nie powstanie i nie wyzwoli Polski. To ostatni moment i ostatnia szansa na uratowanie naszej ojczyzny, Polski i narodu.

Wszystko wskazuje na to że Polska nie ma szans na przetrwanie. Ponieważ ma samych wrogów, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Zewnętrzni niszczą naród i państwo traktując jak podległą kolonię i w maksymalnym stopniu eksploatując i wykorzystując jedynie do własnych celów. Wewnętrzni wrogowie to dwie tubylcze grupy zniewolonej durnej hołoty.

Pierwsza grupa tubylców to zdrajcy na służbie obcych wrogów oraz inne hieny żerujące na narodzie. Ta grupa grabi, rujnuje i niszczy państwo i naród, tworząc okupację wewnętrzną okupującą państwo, które traktuje jak łupy wojenne.

A naród? Nie ma narodu. Jest tchórzliwa hołota, miernota i niemota. Naród bez elity jest zepsuty i zgnity. Naród zniszczony i zniewolony przez komunizm też jest wrogiem Polski bo traktuje swoją ojczyznę jak obce wrogie państwo. I co się uda podpieprzy jak tylko jakąś okazję zwietrzy. Tak jak zdrajcy. Tylko na małą skalę. Bo w Polsce panuje zasada że każdy mądry i cwany ją okrada a tylko frajer i dureń na nią haruje i jej pilnuje. W ten sposób naród a raczej tubylcza hołota też stała się wrogiem Polski szkodzącym jej podobnie do zdrajców. Jeżeli Polska w ogóle jeszcze istnieje. Bo największym sukcesem rusków jest to że Polskę porzucili niemal wszyscy Polacy. I traktują ją jako obce państwo. A najbardziej zainteresowani Polską są jej wrogowie, Ruski, Niemcy i USA. Dla których jest neokolonią, obszarem buforowym i furtką wpływów i przerzutów oraz rozgrywek na inne obszary i kraje. No i Żydzi dla których wszyscy inni to jedynie źródło zysków i korzyści.

Polski system polityczny to Bolkizm,  czyli neosocjalizm. Jego pierwszy lider i symBolek to cham Bolek.

Bolkizm tworzą bolki, agenci, zdrajcy i kolaboranci wyłonieni z najgorszych kanalii i chamów. Których system obsadza na kluczowych stanowiskach.

W Polsce wszystkie kluczowe obszary państwa są opanowane przez zdrajców i kolaborantów. Poprzez bolków pod kontrolą i nadzorem naszych wrogów są służby specjalne, wymiar sprawiedliwości (czyli ucisku, kontroli i terroru), polityka, media i biznes. I niestety mamy w Polsce praktycznie tylko wrogie narodowi, reprezentujące wrogów zarządzane i prowadzone przez zdrajców i kolaborantów partie, media, służby, sądy i prokuratury i wszystkie inne kluczowe dla państwa urzędy i organizacje.

A zniewolone, naiwne społeczeństwo jest wodzone za nos jak głupie ociemniałe dziecko. Kłócąc się i spierając która partia jest uczciwsza, bardziej patriotyczna, która mniej a która bardziej szkodzi. I biega naiwny naród na wybory żeby ratować Polskę. Chcąc jednych wyeliminować a innych wybrać. Nie mając świadomości, że w rzeczywistości ma tylko pozorny wybór i pozorną demokrację. Bo bez względu na wynik wyborów zawsze wybierze zdrajców i kolaborantów służących obcym. Czyli nie ma żadnego wyboru. Bo wszystkie partie, media, urzędy, służby i biznes są opanowane wyłącznie przez zdrajców i złodziei.

            Od zawsze komunistyczny system tworzy wszystkie partie i ruchy. Zarówno te pro jak i przeciw, te rządowe i opozycyjne. I tak jest do dzisiaj. Naiwne społeczeństwo wierzy że tzw. opozycja walczy ze złym wrogim rządem i partiami. I chce ratować kraj. W rzeczywistości te niby opozycyjne partie, media i organizacje to kolaborujący i zdradzający kundle na służbie tego samego systemu. Tyle że jeszcze bardziej szkodliwe i niebezpieczne. Bo biedni rodacy wierzą że to opozycja która chce zmian. I walczy o dobro Polski. A to zdradzieckie skundlone bolki, które służą temu samemu systemowi. Wszystkie bez wyjątku. Po prostu akurat tym zdrajcom przypadła rola bolków. Czyli opozycji służącej  systemowi z którym niby walczy.

Fundamentem Bolkizmu są bolki, najbardziej niebezpieczne i perfidne kanalie występujące w szatach opozycjonistów i opozycji, którzy zniechęcają i kodują beznadzieję bezsens konkretnych działań i walki. Ich zadaniem jest zniechęcanie, dezawuowanie, marginalizowanie oraz kanalizowanie aktywnych niezadowolonych ludzi i organizacji. Czasami ich wyłapywanie. Po co służby mają szukać skoro przeciwnicy systemu sami mogą się zgłosić do takich bolkowych mediów czy organizacji. Działają też jako wentyl bezpieczeństwa. Dają się ludziom rozładować, wykrzyczeć a nawet poprotestować na ulicy, czy zorganizować jakiś strajk. Oczywiście pod ich kontrolą. W ogóle strajki najczęściej organizują służby rękoma Bolków. Po to żeby rozładować napięcie społeczeństwa. Wypromować i uwiarygodnić Bolków. A dodatkowo zrobić sobie pretekst do korzystnych zmian na stanowiskach czy prawa. Do zorganizowania strajków, partii, ruchów itp. trzeba dużych pieniędzy i środków. A takimi dysponuje tylko system. W ten sposób naród finansuje swoich oprawców i katów.

A jak już nie będzie wyjścia i trzeba będzie usunąć rządzących to jakieś bolki zrobią przewrót czy inną rewolucję. I ku radości narodu do władzy dojdzie opozycja. Niestety zawsze to będzie ta koncesjonowana bolkowa opozycja. I w kraju nastąpi całkowita zmiana rządu, rządzącej partii itp. Zmiana która w rzeczywistości nic nie zmieni. Naród będzie szczęśliwy i dumny ze zwycięstwa i usunięcia zdrajców i złodziei. Po to żeby za jakiś czas się przekonać że nic się nie zmieniło. Bo nikt ze zdrajców i złodziei nie został skazany. Bo dalej rządzą tacy sami zdrajcy i złodzieje. Dalej tak samo naród jest zdradzany mordowany, rujnowany i okradany. A nawet więcej i bardziej, bo te zmiany przecież kosztują. Co najwyżej zdrajcy i ich partie zamienili się miejscami. Bolkowa opozycja przeszła do rządzenia a rządzący do pozycji. A przy okazji pozamieniali się miejscami w zarządach tysięcy firm i urzędów. Często też przy okazji są tworzone kolejne Bolkowe partie żeby urabiały społeczeństwo i były w zanadrzu na przyszłość. No i żeby durny naród mógł się czymś zajmować i angażować w odnowę, naprawę kraju, walkę z kościołem lub ateistami, bezrobociem albo korupcją. Do wyboru do koloru. Co tylko durny naiwny naród sobie zażyczy to zaraz kochający go politycy mu dadzą. Ci partyjni durnie kłamcy złodzieje i kolaboranci mogą obiecać i obiecują wszystko bo to nie ma żadnego znaczenia. A oni, ci wszyscy posłowie, senatorowie  nie mają żadnego wpływu na nic. Bo ich zadaniem jest tylko i wyłącznie służyć większemu kundlowi. Nic więcej nie tylko nie muszą. Oni nic więcej nie mogą robić. Ci wszyscy posłowie, senatorowie, wojewodowie itd. muszą tylko i wyłącznie wykonywać polecenia i oczekiwania większego kundla. Za to i za wierną służbę mogą zdradzać, grabić i kraść ile się da. Byle w miarę cicho i bez rozgłosu. Taki system w Polsce funkcjonuje od najniższych do najwyższych stołków i stanowisk. Prawo awansu i objęcia jakiegokolwiek istotnego stanowiska mają tylko i wyłącznie zdrajcy, kolaboranci, oszuści i złodzieje. A naród, a ty na jaką partię byś nie głosował, na kogo byś nie głosował to zawsze wybierzesz zdrajców i złodziei. I jakbyś nie głosował to i tak nic się nie zmieni.

W Polsce jest system jednopartyjny.

W Polsce jest tylko jedna partia, partia zdrajców i złodziei. Tyle że składająca się z różnych frakcji. Dzięki temu te same kanalie i zdrajcy od wojny do dzisiaj mordują, grabią i rujnują naród. Zmieniając tylko partie, nazwy, szaty, maski, hasła i obietnice. Bez względu na to jak wielkie zmiany zachodzą niezmienny pozostaje ten POstalinowski zbrodniczy zdradziecki system i jego kundle.

Od zawsze do dzisiaj mamy ten sam komunistyczny morderczy system. Na który durny naiwny naród daje się nabierać. W Bolkiźmie po jednej i po drugiej stronie są zdrajcy i zd-radzieckie partie tworzące ten sam zd=radziecki system. Zarówno komuch jak i lider opozycji to taki sam zdrajca. Naród zaciekle walczy, przeżywa i głosuje. Ale ci zaciekli wrogowie z dwóch przeciwnych obozów to TW Alek i TW Bolek,  to tacy sami zdrajcy służący za kundli temu samemu ruskiemu panu z NKWD, KGB itp. Naród zaciekle walczy żeby wygrać wybory i uratować kraj przed tą drugą niebezpieczną stroną. Nieświadomy tego że nie ma wyboru, bo obie, bo wszystkie strony tworzą tacy sami zdrajcy służący wrogom i przeciw narodowi. A naród może tylko wybierać między jednym WSIowym KomoRuskim zdrajcą a drugim. Między jednym a drugim oszustem i złodziejem. I bez względu na wszystko zawsze wybierze KomoRuskiego kundla, który jest największym wrogiem i zagrożeniem Polski i narodu, bo jest zdrajcą.

Awanse i stanowiska w Polsce są zastrzeżone wyłącznie dla zdrajców, oszustów i złodziei.  

W Polsce od wojny do dzisiaj awansują tylko kolaboranci i przestępcy. Warunkiem awansu i objęcia ważnego stanowiska jest kolaborowanie i służenie wrogom Polski. Albo/i popełnianie przestępstw. Nie ma innej możliwości. Bo każdy kandydat, żeby w ogóle miał szansę na awans, musi spełnić podstawowy warunek. Awansować i objąć ważne stanowisko czy pozycję w Polsce może tylko osoba na którą system ma haka. Bo taką osobę można kontrolować. Taka osoba nie stwarza zagrożenia. A nawet jeżeli stworzy zagrożenie to system w prosty sposób może się jej pozbyć korzystając z haków jakie posiada. Zagrożeniem dla tego systemu są uczciwi ludzie. Zawsze dla zdrajców, oszustów i złodziei zagrożeniem są uczciwi. Tym samym zawsze są eliminowani. W Polsce na kluczowych stanowiskach i pozycjach są tylko i wyłącznie zdrajcy, kolaboranci, oszuści i złodzieje. W ogóle warunkiem przystąpienia do tej zdradzieckiej złodziejskiej mafii rządzącej Polską jest bycie zdrajcą, kolaborantem, oszustem lub złodziejem. Chcesz do nich dołączyć musisz być jednym z nich. Musisz być zdrajcą, oszustem i złodziejem. Jak nie to cię szybko wyeliminują, usuną albo zniszczą. Zresztą nikt uczciwy nie pcha się do nich bo…. wszyscy wiedzą że politycy to kolaboranci, oszuści i złodzieje. Przykładów i dowodów na to jest cała masa.

Zasada jest prosta. Każdy przestępca i oszust chroniony przez system jest dowodem że cały system jest chory. Że tworzą go sami przestępcy.

Wniosek. Wszystkie kluczowe obszary Polski są opanowane tylko i wyłącznie przez zdrajców kolaborantów oszustów i złodziei. Co najwyżej jednym przydzielono, czy wybrali rolę komunistów, liberałów czy innych przewałów a innym przydzielono role opozycji itp. To nie ma żadnego znaczenia jak się nazywają, jak przedstawiają, jakie maski przybierają. Bo wszyscy to zdrajcy, kolaboranci, oszuści i złodzieje. Wszyscy są najbardziej niebezpiecznymi wrogami Polski i Polaków.

W polityce tak jak w życiu. Jest tylko jedna możliwość albo jesteś uczciwy albo zdrajca, albo jesteś uczciwy albo oszust, albo jesteś uczciwy albo złodziej. I te dwie grupy się ze sobą nie łączą. Są jak ogień i woda. Albo - albo. Obecnie nie ma w polityce uczciwych ludzi, nie ma uczciwych partii. Tak jak nie ma obecnie uczciwych ludzi w wymiarze ucisku i terroru, nazywanym wymiarem sprawiedliwości. Nie ma uczciwych ludzi w głównych mediach, i nie ma uczciwych ludzi na kluczowych stanowiskach w państwowych firmach. 

Dowód?Dowodów jest dużo.Czy ktoś ze zbrodniarzy komunistycznych został skazany? Czy jakiś polityk został skazany za zdradę, korupcję itp.? Czy ktoś został skazany za zdradę? Czy jakiś sędzia, urzędnik został skazany, albo chociaż został usunięty? Czy jakaś afera została wyjaśniona? Za to są tysiące dowodów na chronienie i tuszowanie zbrodni i zbrodniarzy, oszustów i afer itp.

Czy uczciwy człowiek wstępuje do mafii? Czy mafia może sobie pozwolić na to żeby wśród nich był uczciwy człowiek? Każdy wstępujący do mafii musi popełnić przestępstwo. Po to żeby go sprawdzić i żeby mieć na niego haka.

Widziałeś skazanego kogoś z partii? Jeżeli w partiach są sami złodzieje to kto wstępuje do partii? Kogo przyjmują?

Wszystkie partie to mafijne organizacje przestępcze. Tworzące okupację wewnętrzną grabiące i rujnujące państwo, niszczące i mordujące naród. Traktujące państwo jako łupy wojenne. A naród jako tubylców których trzeba trzymać pod kontrolą, za mordę i wykorzystywać jako niewolniczą siłę roboczą.

            W Polsce jesteś zdrajcą albo zdradzanym, złodziejem albo okradanym, oszustem lub oszukiwanym, kłamcą lub okłamywanym. A najczęściej jednym i drugim.

W każdym przypadku żyjesz w najbardziej dziadowskim kraju. Gdzie obywatele najmniej zarabiają a za wszystko płacą najwięcej. Gdzie nic nie działa jak powinno. Gdzie najgorsi bandyci chodzą w togach i urzędują w sądach, prokuraturach i na najważniejszych urzędach. Gdzie rządzący zdrajcy chronią zbrodniarzy i bandytów a niszczą i skazują uczciwych ludzi i firmy. W kraju gdzie chronieni i nobilitowani są zdrajcy i zbrodniarze a niszczeni patrioci. Gdzie najważniejsze stanowiska obejmują tylko zdrajcy na smyczy obcych służb. Gdzie rządzący mataczą przy śledztwie dotyczącym katastrofy Prezydenta i setki najwyższych urzędników. A winni tego są chronieni i nagradzani. Gdzie… Gdzie…Gdzie…  

A jedyną osobą która to widzi i ma odwagę o tym mówić i która głośno to powiedziała jest 17 letnia dziewczyna, która jeszcze się uczy. Gdzie jedyna osoba która zachowała godność,  uczciwość, zasady i odwagę żeby być sobą jest nastoletnia dziewczyna. Polska to państwo które ma jednego patriotę i jednego obrońcę, nastoletnią dziewczynę. W 40 mln kraju jedyną osobą która ma odwagę zachować godność i uczciwość i walczyć o normalność, sprawiedliwość i uczciwość jest 17 letnia dziewczyna. To jak ten kraj może przetrwać? Czy Polska może przetrwać jeżeli ma tylko jednego patriotę i obrońcę. Ale czy Marysia sama jest w stanie uratować Polskę.

Marysiu Ratuj Polskę. Wszyscy inni ją porzucili. Ty jesteś jedyną osobą walczącą o wolną i sprawiedliwą Polskę. Musisz uratować Polskę.

A Ty?

Co jeszcze musi się stać żebyś otworzył oczy i coś z tym zrobił?

Możesz nic nie robić. Przecież to ciebie nie dotyczy.

Do czasu.

To nie rządzący zdrajcy będą spłacać bilion kredytów tylko Ty.

Prędzej czy później usłyszysz pukanie do drzwi.

Kto tam?

Komornik…

 

za:-szukam-

-szukam-

Jeżeli jakiekolwiek nowe zasady zostaną na was wymuszone w imię ewangelizacji i nowoczesności...

10.06.2014, 12:05 - Bez Mojego Światła nie ma niczego prócz ciemności duszy. Nie ma pokoju. Nie ma miłości. Nie ma nadziei. Nie ma Życia


To właśnie ci ludzie, którzy twierdzą, że reprezentują Mój Kościół - jeszcze raz Mnie ukrzyżują.

Moja szczerze umiłowana córko, ludzie mogą pytać, dlaczego tak ważne jest, aby Ofiara Mszy Świętej została za wszelką cenę zachowana? Msza jest centralnym punktem Mojej Obecności - Mojej Prawdziwej Obecności w świecie. Moja Obecność przynosi zarówno Życie jak i Światło. Ona przynosi duszy życie i wypełnia ją wyjątkową Łaską. Niesie ze sobą Światło - Moje Światło - które jest potężniejsze od słońca. Przebłysk Mojego Światła wystarczy, by rozświetlić przestrzeń, która jest w ciemności. Dopóki Moja Eucharystia jest otaczana wielką chwałą na ołtarzach Moich Kościołów, będzie istniało życie. Bez niej będzie ciemność. Kiedy Ja nie Jestem obecny, nie ma Światła. Bez Mojego Światła nie ma niczego prócz ciemności duszy. Nie ma pokoju. Nie ma miłości. Nie ma nadziei. Nie ma Życia.

Do jakichkolwiek nowych zasad będziecie przymuszeni w imię ewangelizacji i nowoczesności, w Moje Imię, to musicie wiedzieć, że jeśli Moja Eucharystia już nie będzie tak czczona, jak być powinna i tak jak miała być, to możecie być pewni, że wtedy szybko zniknie Ona całkowicie. W dniu, w którym się to stanie, pojawi się ciemność, która zstąpi na Ziemię. Nie zobaczycie jej, lecz odczujecie ją w zimnych sercach ludzi, gdyż ona zmieni ludzkość. Gdy Moja Obecność zmniejszy się, bramy piekielne zostaną otwarte i antychryst zajmie Moje Miejsce w Moim Kościele. Ten, który nie pochodzi ode Mnie, zasiądzie na Moim prawowitym tronie. I to jemu Mój Kościół padnie do stóp. To będzie największa zdrada Mnie, waszego Jezusa, od czasów Judasza, który wydał Mnie Moim wrogom na ukrzyżowanie.

To Mój Kościół będzie prześladowany jako pierwszy, a ci, którzy są słabi w wierze oddadzą hołd bestii. To właśnie ci ludzie, którzy twierdzą, że reprezentują Mój Kościół - jeszcze raz Mnie ukrzyżują. Kiedy oszust oświadczy, że jest Mną, zacznie się odliczanie godzin, a następnie przestworza rozerwą się z ogłuszającym dźwiękiem i Mój Powrót zostanie ogłoszony hukiem grzmotu. Świat zrozumie wtedy Prawdę Mojej Obietnicy Powrotu, aby w końcu odzyskać Moje Królestwo i przynieść jedność Mojemu Kościołowi, Mojemu Prawdziwemu Kościołowi - temu, który pozostawał Mi wierny przez wszystkie te próby i udręki.

Nic nie przemoże Mojego Kościoła, gdyż pod Moim Przywództwem i kierownictwem nadal pozostanie niedostępny dla bestii i tych wszystkich zdrajców, którzy dopuszczą się wobec Mnie zdrady dla własnych korzyści.

Wysłuchajcie teraz Mojej Obietnicy. Wszystko, o czym wam powiedziałem, że się wydarzy, wydarzy się. Wszystko, co wam obiecałem, zostanie wypełnione. Wszystko, co jest Moje jest wasze. Wszyscy należycie do Mnie. Przylgnijcie do Mnie tak mocno, jakby od tego zależało wasze życie, ponieważ bez mojej ochrony, popadniecie w błąd, a to złamie Mi Serce. Nigdy nie opuszczajcie Mnie dla tego, który was nienawidzi. Nigdy was nie opuszczę, bo za bardzo was kocham. Przyciągam was do siebie, a wy nadal się wycofujecie. Dlaczego? Czego się boicie? Czyż nie wiecie, że jesteście Moi i że to jest wasze prawo z urodzenia? Oprzyjcie się na Mnie, Moi umiłowani wyznawcy, gdyż wkrótce poczujecie się zagubieni i nie będziecie wiedzieli, gdzie się zwrócić. A Ja będę czekał, aby przynieść wam Moją Miłość i ofiarować pocieszenie.

Przyjdźcie. Nie bójcie się Mnie. Przychodzę jedynie z miłością, aby przynieść wam Mój Pokój.

Moje Światło przynosi wam zdolność widzenia.

Moja Miłość przynosi wam nadzieję.

Moje Serce przynosi wam pocieszenie.

Moje Ręce was uzdrawiają.

Moje Oczy was widzą.

Moje Rany was przyciągają.

Ciało Moje was karmi.

Mój Ból jest waszym.

Wasz ból jest Moim.

Moje Miłosierdzie was uratuje.

Moje Słowo jest waszą drogą do Mojego Królestwa.

Wasz Jezus

 

-szukam-

Wyłania się strategia działania antychrysta

 

Wojsko antychrysta pojawia się nagle. Pozornie przedstawia interesy jednej ze stron, rzekomo domagającej się wolności, niezależności. Następnie następuje krwawa jatka, w której pozornie istnieją dwie strony konfliktu, jednak nie mające wyraźnie określonego dowództwa w przypadku co najmniej jednej ze stron. Wszystko jest jednak z góry wcześniej ustalone i wyreżyserowane przez antychrysta i jego sługi. I tak jak już to napisałem dużo wcześniej chodzi im przede wszystkim o wybicie żołnierzy z sumieniem, którzy nie oddali swoich dusz demonom, aby gdy przyjdzie pora pozostali przy życiu nie zawahali się by zabijać miliony niewinnych. Widzimy to na Ukrainie, Syrii, a teraz w Iraku. Ale ta armia działa nie tylko na polu militarnym, ale też religijnym, finansowym i politycznym. Co mówią Orędzia o tej armii:

Ta zła armia, wypełniona demonami z czeluści piekielnych, dopuszcza się złych czynów na taką skalę, że niewinni ludzie nie są w stanie tego pojąć.

Wąż wyrusza teraz do ataku. Kiedy mówię, że wąż jest w trakcie wyruszania do ataku, mam na myśli, że dzieje się to już teraz.

On i jego podła armia głodnych i pełnych pychy bestii maszerują szybko i zdecydowanie we wszystkie dziedziny życia. Sterują waszym życiem w taki sposób, że nie zdajecie sobie z tego sprawy. Ponieważ są prowadzeni przez zwodziciela, są sprytni, czarujący, elokwentni, chciwi, bezwzględni i mają wyłącznie jeden cel przed oczami. Poprzez banki, nowoczesne środki komunikacji, wojsko, przez organizacje religijne i rządy chcą nad wami wszystkimi panować. Uważajcie teraz i słuchajcie.

Nie są to żadne teorie spiskowe

Ostrzeżenie Moje i Moich ukochanych Dzieci traktowane będą jako teorie spiskowe. Niestety, nie są nimi. Sytuacja ta Moja córko nie powstała wcale nagle. Grupa ta, i mam teraz na myśli tylko jedną Grupę, która spiskuje od wieków i knuje plany, zawiązała się w najwyższych sferach społeczeństwa. Zamordowali tych, którzy ujawniali ich w przeszłości. Poprzez wieki mordowali liderów państw i rządów, w tym wybitne i utalentowane osobistości. Są braćmi krwi i pochłaniają ludzkie ciała.

Szatan i jego armia zaatakowała Kościół katolicki poprzez skażenie. Pragnieniem oszusta jest podważyć autorytet Mojego Kościoła poprzez bezbożność i nadużycia duchownych, które doprowadziły do tej strasznej sytuacji. Biedne dzieci, które cierpiały wykorzystywane seksualnie, zaatakowane przez sługi szatana, obecne w konsekrowanych, którzy dali się uwieść przez Złego. Szatan nawiedza Mój Kościół, bo chce doprowadzić do jego upadku. Jeśli chodzi o moje biedne zakonnice i niewinnych kapłanów, to stali się ofiarami uprzedzeń w rękach tych, którzy zrzucają na nich winę za grzechy innych.

Szatan i jego armia zwolenników zrobi wszystko, aby przekonać was, że to nie Ja jestem, który mówi. Szatan i jego demony rozpoczną dręczenie was i wprowadzanie strasznych wątpliwości w waszych umysłach. Wy, Moje dzieci, możecie powstrzymać go przez wykonanie Moich instrukcji. Niestety, zawróci w umysłach słabych dusz, aż do całkowitego odrzucenia Mnie.

Moje dziecko, wiele dzieje się na świecie właśnie teraz, ponieważ armia szatana nadal rozprzestrzenia wszędzie zamęt. Próbują przejąć kontrolę nad wszystkimi finansowymi instytucjami, tak aby mogli sprawić Moim dzieciom straszne okrucieństwo. Oni, zła grupa napędzana przez żądzę i moc, próbują także wywołać wojnę atomową w Iranie.

Ta grupa, największa ilościowo od czasu ich powstania w średniowieczu, to armia szatana. Będą prowadzeni przez antychrysta. Zaplanowali wprowadzenie swojej kontroli w bankach przez dziesięciolecia. Przez ostatnie 15 lat zaplanowali wprowadzenie Znamienia Bestii, czipa, do którego wszczepienia w ciało zmuszany będzie każdy mężczyzna i kobieta, aby mieć dostęp do żywności.Teraz, kiedy nadszedł dla nich czas, aby przedstawić ich Nową Światową Walutę, wiedzcie, że modlitwy, wiele modlitw, mogą pomóc osłabić wiele z ich planów.

Im więcej będzie Moich wyznawców, którzy tak robią, tym silniejsza będzie obecność Ducha Świętego, a wówczas tym słabsza będzie armia szatana.Spróbujcie nie obawiać się, ponieważ takiemu prześladowaniu można stawić czoła nieustraszenie.

Miejcie się na baczności. Czuwajcie i podążajcie jedynie za Moimi wskazówkami. Zły próbuje sformować armię wśród Moich wyznawców. Chociaż jego inna armia jest dobrze ugruntowana na ziemi, teraz bierze na cel tych, którzy wierzą we Mnie, waszego Jezusa, ponieważ swoje nikczemne czyny chce ukryć za pobożnymi ludźmi. Wykorzysta waszą miłość dla Mnie, jako tarczę do ukrycia kłamstw, które zamierza podać światu. Ufajcie Moim Słowom i nie zbaczajcie od Prawdy, tak jak jest wam dawana przez te Moje Święte Orędzia dla świata w tym czasie.

Tu bardzo ważny fragment:

Wiedzcie, że armia szatana ma w swoich szeregach fałszywych proroków, którzy przemawiają słodkim głosem. Działając na was ukajająco, przymilając się wam i kamuflując się za pustymi obietnicami, będą głosili dokładne przeciwieństwo tego, co Ja wam mówię. Wiedzcie, że tylko Mój Głos powie wam Prawdę. Tylko Mój Głos powie wam o nadchodzących wydarzeniach, które naprawdę będą miały miejsce. Nikt inny nie może i nie otrzyma prawa, aby przemawiać w Moim imieniu, Jezusa Chrystusa, czy w imieniu Mojego umiłowanego Ojca.

 

Bestią z dziesięcioma rogami jest Europa, ale to w Rzymie powstanie armia przeciwko Mnie. Jeszcze raz staną się oni odpowiedzialni za ukrzyżowanie, zanim nie nastąpi Wielki Dzień. Doprowadzą oni do ostatecznej zniewagi, gdy ukrzyżują i zniszczą Moje Mistyczne Ciało na Ziemi. Moje Ciało to Mój Kościół. Ci, którzy oddzielą się od Mojego Ciała, wybierając podążanie za nową doktryną — zdradzą Mnie; przy tym jednak okażą oni tyle tupetu, by powstać i stwierdzić, że przychodzą ode Mnie.

Dlaczego — zapytają — istnieje taka dziwna atmosfera, w której jeden drugiemu nie ufa? Dlaczego, z obawy, aby nie zostać nazwanym głupcem, tak trudno jest postępować w naszym życiu wedle tego, jak nakazał Chrystus? Odpowiedź tkwi w tym, że wasze kraje, jeden za drugim, nie tylko, że ponownie Mnie potępiły, ale orzekły prawomocność grzechu. Kiedy tak się dzieje, szatan i jego armia są jak w transie.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, ponieważ wszystko, co zostało przepowiedziane w związku z przygotowaniami na Powtórne Przyjście Mojego Syna, teraz się rozpocznie. Wydarzenia będą następować błyskawicznie, a armia szatana przypuści szturm na Kościoły Mojego Syna — ale w sposób na tyle umiarkowany, że tylko niewielu to zauważy. Potem nie będą już się ukrywali, gdyż w krótkim czasie zwiodą tak wielu i tak wielu pochwycą w swoje szpony, że już dłużej nie będą musieli ukrywać swoich prawdziwych intencji.

Świat znajduje się na krawędzi wielu wojen, a wojny te będą miały wielorakie konsekwencje dla tego, w jakim tempie eksploduje Kościół. Dojdzie do tego pod koniec licznych negocjacji pokojowych, które będą miały miejsce po ogromnej masakrze oraz zniszczeniach, kiedy wielu ludzi poczuje się bezsilnych, samotnych, przerażonych i pozbawionych jakiegokolwiek faktycznego przywództwa. To z powodu słabych powiązań politycznych świat stanie się w największym stopniu podatny na zranienie. Na skutek tego powstanie przerażająca armia — taka, jakiej nigdy przedtem nie widziano. Tak jak świat rozpadnie się na kawałki, tak i rozpadnie się wiele kościołów. I kiedy wszystko wyda się beznadziejne, zostanieutworzona jednolita grupa, składająca się z przywódców politycznych i przywódców kościołów chrześcijańskich, w ramach jednej-światowej organizacji, z której to wyrośnie nowa ohydaobrzydliwości — nowa jedna-światowa religia.Wszystkie te wydarzenia będą następować etapami.

I dla przeciwwagi:

Wy, Moja silna armia, zostaliście pobłogosławieni i jesteście chronieni Pieczęcią Mojego Ojca, Pieczęcią Boga Żywego. Wobec wszystkiego, czym zostaniecie zaskoczeni, z każdej strony, pamiętajcie, że Ja jestem z wami. Wiele wydarzeń, w tym wstrząsy żywiołowe, wojny, podział w Moim Kościele na ziemi, dyktatury w każdym z narodów – powiązane w jedno, w samym ich rdzeniu – wszystkie będą odbywać się w tym samym czasie.

za:-szukam-

-szukam-

Państwo polskie abdykowało! Grzegorz Braun bez cenzury w PRAWY.TV

Państwo polskie abdykowało, Polacy zostali zaprzedani w niewolę finansową, a władza warszawska, która podaje się za polską, aktywnie działa przeciwko narodowi polskiemu - powiedział Grzegorz Braun w rozmowie z PRAWY.TV.

Reżyser podkreśla, że w kraju brakuje pieniędzy na podstawowe świadczenia dla Polaków, ale nie brakuje ich dla Żydów niemających nawet polskiego obywatelstwa. Rozmówca PRAWY.TV wskazuje, że szantaż i propaganda to podstawowe narzędzia komunikacji władzy z obywatelami, którzy ją finansują. Ci ostatni mają być gotowi do eliminacji ze sceny cywilizacyjnej, dziejowej.

CAŁY WYWIAD na kanale PRAWY.TV: https://www.youtube.com/watch?v=-YYna7bABcs

Polecamy także relację z konferencji ZMIENIĆ PRZEZNACZENIE, na której Grzegorz Braun był jednym z prelegentów: Zarząd powierniczy nad krajem mają żydzi

-szukam-

Przełożeni chcą zniszczyć ks. Małkowskiego

Księdza Popiełuszko też żaden biskup nie bronił, a teraz do niego się modlą.
Jak oni - ci niszczący Bożych kapłanów Boga się nie boją?​

 
​KORESPONDECJA​


Jacy  <pasterze , raczej chyba wilki >nami kierują skoro poniewierają tak wspaniałych robotników .?

 

Sumliński: „Zniszczyć Księdza Małkowskiego!” Apeluję do jego przełożonych o godne traktowanie tego niezwykłego kapłana

„K… pier…, jeśli wygłosisz ten pier… wykład, to gorzko tego pożałujesz” - takimi słowami miał zwrócić się do księdza Stanisława Małkowskiego jego przełożony, ksiądz proboszcz z parafii pod wezwaniem Świętego Ignacego Loyoli na Wólce Węglowej w Warszawie. Za co wyzwiska? - Bo ksiądz Stanisław Małkowski znalazł się w gronie prelegentów Kongresu „Dla społecznego panowania Chrystusa Króla”.

O co chodzi? Przed kilku dniami zadzwonił do mnie profesor Mirosław Dakowski. - Panie Wojtku, niech pan coś zrobi, bo zamęczą Stasia. On sam nie ma już siły się bronić – rzucił krótko, by po chwili dodać: - Został wyzwany od najgorszych i to nie pierwszy raz. Tym razem tylko za to, że znalazł się na liście prelegentów Kongresu „Dla społecznego panowania Chrystusa Króla”, który odbył się 24 i 31 maja br. w Warszawie i Częstochowie. Jest coraz gorzej…

Zapytałem księdza Stanisława Małkowskiego, czy to prawda. - I cóż ja mogę odpowiedzieć? Prawda, niestety – odparł smutno.

Z dalszej relacji księdza wynikało, że nie uległ groźbom i wykład wygłosił. I od tamtej pory ksiądz proboszcz nasilił ograniczanie odnośnie liczby odprawianych pogrzebów - ograniczając tym samym do minimum sprawowanie służby (i przy okazji także możliwość pozyskiwania środków do życia).

Przez kilka dni zastanawiałem się, czy można, czy wolno mi, taką informację upublicznić – Ksiądz Stanisław zostawił mi w w tej kwestii wolną rękę. Rozważałem różne aspekty sytuacji, radziłem się osób, którym ufam i doszedłem do wniosku, że milczeć w tej sprawie jednak nie można, z wielu względów - nie tylko dlatego, że w ten sposób nikt nie ma prawa zwracać się do starszego człowieka, tym bardziej do kapłana – i to jeszcze takiego Kapłana…

Refleksje dotyczące osoby księdza Stanisława Małkowskiego, z którym mam zaszczyt się przyjaźnić, zawarłem w książce „Z mocy nadziei”. Tak naprawdę tyle jest do opowiedzenia o tym kapłanie, że nie wiadomo, od czego zacząć. Z jednej rzeczy wypływa sto innych. Problem polega na tym, żeby się zdecydować, o której opowiedzieć najpierw.

Wydarzenie, które charakteryzuje go najlepiej, miało miejsce latem 2010 roku. Na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie podjęto właśnie walkę z krzyżem, bo nowo wybranemu prezydentowi, Bronisławowi Komorowskiemu, przeszkadzał ten symbol Zmartwychwstania, przyniesiony przez harcerzy pod pałac prezydencki po tragicznej śmierci w Smoleńsku prezydenckiej pary, Lecha i Marii Kaczyńskich oraz towarzyszących im blisko stu osób. Krzyża broniło kilkaset modlących się przy nim osób, z księdzem Stanisławem Małkowskim na czele. I właśnie wówczas w samym sercu stolicy miały miejsce wydarzenia, w które pewnie nigdy bym nie uwierzył, gdybym ich nie widział na własne oczy.

Podczas jednej z rozmów ksiądz Stanisław zasugerował mi, że będzie dobrze, jeśli do modlitwy pod krzyżem włączy się więcej osób, więc przyjechałem do Warszawy i dzięki temu mogłem obserwować dramatyczne wydarzenia znajdując się w oku cyklonu. Wraz z innymi modlącymi się osobami spędziłem pod krzyżem tylko jeden dzień, ale to wystarczyło, by zobaczyć dość: hordy satanistów z wytatuowanymi trzema „szóstkami” na palcach i wielkimi przenośnymi magnetofonami, które dudnieniem zagłuszały modlitwy, dziesiątki łysogłowych, pijanych mężczyzn, szarpiących starszych ludzi oraz podobna liczba policjantów, którzy bezczynnie stali tuż obok udając, że nie widzą oprawców oraz ich poniewieranych ofiar. Całość przedstawiała obraz więcej, niż abstrakcyjny.

Mimo takiej sytuacji, potencjalnie bardzo groźnej, kilkaset osób trwało pod krzyżem do czasu, aż pod osłoną nocy zabrano krzyż spod pałacu. Zanim to nastąpiło, ksiądz Stanisław Małkowski został wezwany przez przełożonych do odstąpienia od obrony krzyża, pod groźbą suspensy, czyli zawieszenia czasowo wyrzucającego poza nawias Kościoła. Jednocześnie powiedziano mu ironicznie, że - jak to określił w rozmowie z księdzem jeden z przełożonych - „nie załapałeś się na prawdziwe męczeństwo, to teraz twoje męczeństwo będzie polegać co najwyżej na oblaniu ciepłym moczem”.

Ostatecznie Stanisława Małkowskiego, którego postawa stanowiła wzór dla wszystkich kapłanów, „nagrodzono” odebraniem duszpasterstwa w Hospicjum dla umierających Sacra Miser na Krakowskim Przedmieściu - służby, którą kochał i którą pełnił od lat. Taka „nagroda” za obronę krzyża spotkała bohaterskiego kapłana, który w stanie wojennym cudem uniknął śmierci z rąk Służby Bezpieczeństwa, ale nie uniknął rozlicznych przykrości, a nawet prześladowań w wolnej, podobno, Polsce, w której do dziś, gdyby nie mieszkanie matki na Saskiej Kępie, nie miałby gdzie się podziać.

Pamiętam, jakie wrażenie wywarł na mnie ten niezłomny i skromny ksiądz, gdy przed laty spotkałem go po raz pierwszy. „Prawdziwy kapłan i uczciwy człowiek” – taka była moja pierwsza myśl i taka była pierwsza myśl prawie każdego, kto spotkał na swojej drodze Stanisława Małkowskiego. O takiej ocenie decydowała cała sylwetka, ale przede wszystkim twarz, bo na twarzy człowieka zapisane jest wszystko wstecz, od samego początku. Była to twarz człowieka o takiej uczciwości, że nie było w nim miejsca na nic innego. Po prostu niczego nie pragnął, a trzeba czegoś pożądać, żeby być nieuczciwym. Szczera twarz, otwarta twarz, patrzenie prosto w oczy – to w pierwszej kolejności zwracało uwagę u księdza.

Przez szereg następnych lat przy każdym spotkaniu jedynie utwierdzałem się w przekonaniu, że mam szczęście przyjaźnić się z człowiekiem niezwykłym. Tak było, gdy odwiedzałem go w Hospicium Res Sacra Miser na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie i widziałem, z jakim zaangażowaniem pomaga umierającym pacjentom w przygotowaniu się do przejścia na Drugą Stronę. Tak było, gdy każdą wolną chwilę poświęcał na wspieranie kilkuset nieszczęśników, którzy trafili do miejsc odosobnienia. Tak było, gdy z pokorą znosił nieformalny zapis na jego nazwisko, utrudniający, a częstokroć wręcz uniemożliwiający mu głoszenie homilii w kościołach na terenie całego kraju. Tak było, gdy na spotkaniu bohaterów programu „Pod prąd” w warszawskich Hybrydach zapytany, co zmieniło się u niego od lat osiemdziesiątych, odpowiedział bez cienia skargi: „nic się nie zmieniło, wtedy byłem w podziemiu i dziś jestem w podziemiu”. Tak było, gdy bliscy generała Zenona Płatka ze zbrodniczego Departamentu IV SB, nieświadomi niezwykłości sytuacji, poprosili księdza Małkowskiego o zgodę na poprowadzenie katolickiego pogrzebu dla generała, który w latach osiemdziesiątych właśnie na księdza Małkowskiego wydał wyrok śmierci – i uzyskali akceptację niedoszłej ofiary. Tak było wreszcie, gdy każdorazowo w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego pokonanie dwustu metrów, od cmentarnej bramy wejściowej do Pomnika Gloria Victis na warszawskich Powązkach, zajmowało nam godzinę, bo setki osób chciało podziękować księdzu za to, że jest, jaki jest…

O tym, jak to możliwe, że taki kapłan traktowany jest w taki sposób w wolnej – podobno – Polsce, szerzej w książce – już jesienią. A niniejszym publicznie apeluję do przełożonych księdza Stanisława Małkowskiego o godne traktowanie tego niezwykłego kapłana. Od dłuższego czasu ten przyjaciel Błogosławionego Księdza Jerzego nie jest traktowany tak, jak na to zasługuje.

Czy jednak to, że tak jest oznacza, że tak być musi?

 

autor: Wojciech Sumliński

Dziennikarz, publicysta. Napisał książkę "Z mocy bezprawia

-szukam-

Bezczeszczenie cmentarza w Tobruku przez islamskie zezwierzęcone bestie.

JAKIE IMIĘ MA BÓG TYCH LUDZI, SKORO KAŻE IM NISZCZYĆ I PASTWIĆ SIĘ NAD CZYJĄŚ WŁASNOŚCIĄ..

Zdiaboleni ludzie są wśród Muzułmanów, Żydów i wszystkich innych narodowości. Szatan na całej kuli ziemskiej ma swoich wyznawców i pomocników. W Polsce też. Już niedługo, 27 i 28. czerwca sataniści chcą publiczne zbeszcześcić naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, wyśmiać Jego Ofiarę na Krzyżu. W Poznaniu, na przedstawieniu Golgota Picnic. O 21-ej w Zamku przy ulicy Święty Marcin. Nie możemy do tego dopuścić. O 19-tej zbieramy się przed Zamkiem i robiąc blokadę nie dopuścimy do zaistnienia zła - nie wpuścimy tych wzyrodnialców, aktorów - satanistów na scenę. I niech nam dopomogą w tej walce mieszkańcy Nieba: nasi Święci i Błogosławieni, Aniołowie Boży i dusze czyśćcowe, Najświętsza Maryja Panna, nasza Królowa i Pan Bóg Wszechmogący: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Świety. Któż jak Bóg! - A.L.

Muzułmańskie bojówki harcują na cmentarzu wojennym w Tobruku!!!


-szukam-

Tobruk, cmentarz wojenny - groby poległych.

Posyłajcie to dalej. Niech o tym wie jak najwięcej ludzi !

-szukam-

15​ czerwiec 2014 r. 

PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY. CHWALEBNY JESTEŚ WIEKUISTY BOŻE.

Tajemnica ta przekracza pojęcie naszego rozumu. Prawda  o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest dla nas bardzo istotna, gdyż przedstawia Pana Boga, jakim jest sam w sobie. Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech Osobach. Osoby Boskie różnią się między sobą tak, że jedna Osoba nie jest Osobą Drugą. Nie różnią się  jednak naturą, ani też przymiotami, ani działaniem, które jest wspólne. Mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania Boże. Osoby różnią się między sobą jedynie pochodzeniem: BÓG OJCIEC NIE POCHODZI OD NIKOGO. SYN BOŻY POCHODZI PRZEZ ODWIECZNE I DUCHOWE ZRODZENIE OD OJCA. DUCH ŚWIĘTY POCHODZI PRZEZ WSPÓLNE TCHNIENIE MIŁOŚCI OJCA I SYNA. Pierwszą Osobę wyróżnia OJCOSTWO, Drugą - SYNOSTWO a Trzecią pochodzenie od Ojca i Syna.

BŁOGOSŁAWIONY JESTEŚ PANIE BOŻE NASZYCH OJCÓW, PEŁEN CHWAŁY I WYWYŻSZONY NA WIEKI. BŁOGOSŁAWIONE NIECH BĘDZIE TWOJE IMIĘ PEŁNE CHWAŁY I ŚWIĘTOŚCI.

EWANGELIA Św. Jana J3, 16-18

 Jezus powiedział do Nikodema: " Tak Bóg umiłował świat , że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w Imię Jednorodzonego Syna Bożego".

Mt​ 28, 18-20

 Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: " Dana Mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody chr​zcząc je w Imię Ojca i syna, i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata".  

Nasz ukochany Boże Ojcze Przenajświętszy - mów proszę, bo sługa Twój słucha.

BÓG OJCIEC:

" UBOLEWAM NAD ZIEMIĄ CAŁĄ,
GDYŻ NIE SZCZYCI SIĘ MOJĄ CHWAŁĄ.
LUDZIE SAMI UCZYNILI SIĘ BOGAMI
I NIE CHCĄ BYĆ W PRZYJAŹNI Z NAMI.

OD LAT MÓWIĘ DO WAS TO SAMO,
ŻE NIE JEST SZANOWANE BOŻE PRAWO.
PRZESTRZEGAJCIE "DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH"
I "DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI".

WIDZĘ, ŻE WIERNI MNIE SĄ BARDZIEJ LUDZIE PROŚCI.
WYWYŻSZAJCIE MEGO SYNA JEZUSA NA KRÓLA WASZEGO.
A NIEZLICZONE ŁASKI OTRZYMACIE OD NIEGO.

O MNIE TEŻ ZAPOMINACIE, CHOĆ JESTEM WSZECHMOGĄCY,
I CZUJĘ SIĘ PRZY WAS JAK KWIAT WIĘDNĄCY.
PRAGNĘ, ABYŚCIE MNIE CZCILI ŚWIĘTEM OSOBNYM,
W PIERWSZĄ NIEDZIELĘ KAŻDEGO MIESIĄCA W STROJU GODNYM.

WASZ OJCIEC WSZECHMOGACY - BÓG".

______________________________________________

PAN JEZUS:

" TY MOJA OWCZARNIO UKOCHANA,
JAK POWIEDZIAŁEM - WIELKA JEST MOJA RANA.
SZCZEGÓLNIE, GDY JĄ ZADAJĄ "UCZENI W PIŚMIE".
TAK ICH NAZYWAM I NIECH MIT O NICH PRYŚNIE.

SAMI SIĘ POUBIERALI DOKŁADNIE I ŁADNIE,
A BÓG KRÓL JAKI OTRZYMAŁ UBIÓR? KTO ZGADNIE?
WISZĘ NA TYM KRZYŻU SMUTNY,
BO PRAWIE CAŁY EPISKOPAT JEST DEMONOM USŁUŻNY.

WASZ SMUTNY JEZUS CHRYSTUS - KRÓL".

______________________________________________

DUCH ŚWIĘTY:

" WSZĘDZIE JESTEM I PRZEKAZUJĘ NATCHNIENIA,
KAŻDEMU CZŁOWIEKOWI, NAWET INNOWIERCA JE ZNA.
UPOMINAM WAS, ALE I PROSZĘ,
TO WSZYSTKO PRAWDA, CO WAM DONOSZĘ.

DUCH ŚWIĘTY, KTÓRY WNIKNIE WSZĘDY".

______________________________________________

M O D L I T W A.

Ciebie błagamy, Ciebie wzywamy o Błogosławiona Trójco.
Ratuj stworzenie, daj opatrznie.
Wlej Ducha Twego do serca mego.
Wspomóż w potrzebie, proszących Ciebie.
Daj Dar Miłości i Pobożności,
szczęść zebranemu ludowi Twemu;
Odpuść nam złości dla Twej miłości.
Oddal głód wojny, daj czas spokojny.
Strzeż nas żyjących, broń konających
o Błogosławiona Trójco.

 

-szukam-

Zmarł bloger adam-człowiek

Dzisiaj 15.06.2015 r o 9.30 zmarł Pan Paweł autor bloga
http://adam-czlowiek.blogspot.com/
Jest prośba aby ofiarować za Niego modlitwy , post oraz odpust za Jego duszę
 W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej z Woli Bożej misja Adama Człowieka została w obecnej formie zakończona.
 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...............
a światłość wiekuista niechaj mu świeci
niech odpoczywa w pokoju.
​ ​
Amen

-szukam-

Skuteczne na czarta --- ks.ROMAN KNEBLEWSKI

Od czego zanika diabelna moc?


-szukam-

-szukam-

W argentyńskim kościele krwawi statua Jezusa Chrystusa


Tysiące pielgrzymów z całego świata przybywa do małego kościoła w Argentynie, aby zobaczyć posąg krwawiącego Chrystusa.

Czerwona substancja, bardzo podobna do krwi, płynie z policzków i czoła rzeźby. Chodzi o wizerunek Jezusa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy w kościele Yerba Buena w prowincji Tucumán w północno - wschodniej Argentynie.

 Miejscowy ksiądz Horhe Ghandour powiedział, że krew płynie z rany, powstałej od cierni korony, po lewej stronie czoła Zbawiciela.
Plamy krwi po raz pierwszy zauważyli w piątek dwaj mężczyźni - miejscowi parafianie. Sprawę zgłosili proboszczowi, a ten wysłał niezwykły płyn do analizy, aby ustalić, czy jest to krew, czy zjawisko wiązać należy z jakąś usterką.

Temat podchwyciły lokalne media. Do kościoła w Yerba Buena  zaczęli licznie przybywać pielgrzymi z całego świata, aby na własne oczy ujrzeć to niezwykłe zjawisko i pomodlić się w pobliżu miejsca cudu.

Ksiądz Horhe Ghandour jest pewien, że jest to niesamowite wydarzenie, a Bóg ma coś do powiedzenia ludziom. Nie komentuje jednak precyzyjnie tego, co dzieje się z rzeźbą Chrystusa.

Na razie wszyscy przyglądają się temu fenomenowi i cudowi, w który można wierzyć lub nie. O podobnym zdarzeniu mówiono przed laty we Włoszech. W kościele w Marsicovetere zapłakać miała statua Ojca Pio, tyle że tamta krew, jak wykazały badania kliniczne, należała do kobiety.

 

za:http://innemedium.pl/wideo/w-argentynskim-kosciele-krwawi-statua-jezusa-chrystusa

http://www.youtube.com/watch?v=3EjmZjDQeYg

-szukam-

12 CZERWIEC 2014 r. 
JEZUSA CHRYSTUSA - NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA.

Święto ustanowione przez biskupów na 360 zebraniu plenarnym Episkopatu Polski w Zakopanem 
w 2012 r. Obchodzone jest  zawsze w czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego.

 Mt.22, 34-40

" Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem,  a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę:  «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie.  Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. 

 

Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. "

​  ​

PRZYCHODZĘ BOŻE, PEŁNIĆ TWOJĄ WOLĘ.

Panie Jezu - wytłumacz nam prosimy"DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI".

-szukam-

PAN JEZUS:

"O, DZIĘKUJĘ CI, ŻE CHCESZ TO WIEDZIEĆ
I INNYM O TYM OPOWIEDZIEĆ.

JA PATRZĘ NA WAS Z WIELKĄ MIŁOŚCIĄ,
A WY PRZYJMUJCIE TO Z WIELKĄ GODNOŚCIĄ.
DLATEGO TAKŻE JESTEM  WIELCE MIŁOSIERNY,
I CZŁOWIEKOWI ZAWSZE WIERNY. 

"MIŁOŚCI ZA MIŁOŚĆ" BARDZO PRAGNĘ,
A WIELU OKAZUJE MNIE TYLKO POGARDĘ.

NAJBARDZIEJ OCZEKUJĘ MIŁOŚCI OD MOICH DUCHOWNYCH
ORAZ TRAKTOWANIA BOGA POSTĘPOWANIEM NAJBARDZIEJ GODNYM. 

"MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ" POWINNO BYĆ OGÓLNIE PRZYJĘTE.
A PRZECIEŻ JEST TO Z PISMA ŚWIĘTEGO WZIĘTE.
JA Z MIŁOŚCI DO WAS POZWOLIŁEM SIĘ ZABIĆ,
A WY CZĘSTO POZWALACIE MNIE HAŃBIĆ. 

NAJWIĘKSZĄ OBRAZĄ CAŁEGO NIEBA JEST GOLGOTA BESKIDZKA,
KTÓRĄ POBUDOWANO POD OKIEM KARDYNAŁA DZIWISZA.

TO TERAZ WIDAĆ JAK MNIE BISKUPI KOCHAJĄ
I SWOIMI DECYZJAMI NIEUSTANNIE CIERNIE NAKŁADAJĄ.

EPISKOPAT Z MIŁOŚCI DO BOGA SŁUGĄ MNIE NAZWAŁ
I JESZCZE OCZEKUJE OD LUDZI POCHWAŁ.
"MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ" - POWIADAM I PRZYPOMINAM
I Z "MIŁOŚCI" WAS GRZESZNIKÓW NAJPIERW UPOMINAM.

JA NIE CHCĘ KARAĆ NIKOGO,
NAWET, GDY IDZIE GRZESZNIK ZŁĄ DROGĄ.
JA MNÓSTWO RAZY ŻYCIE WASZE RATOWAŁEM,
A U WAS SŁUGĄ NIESZCZĘSNYM ZOSTAŁEM.

SŁUGA NIE CZYNI CUDÓW, LECZ PANA SWEGO SŁUCHA,
TO DLATEGO POLSKA GINIE, GDY NA WOŁANIE BOGA JEST GŁUCHA.
"MIŁOŚC ZA MIŁOŚĆ" - BO Z MIŁOŚCI BĘDĘ WAS ROZLICZAŁ
I WASZE POSTĘPOWANIE NA WASZE ŻYCZENIE NA WIECZNOŚĆ ZALICZAŁ. 

JEZUS CHRYSTUS - KRÓL POLSKI, ŚWIATA I WSZECHŚWIATA" -
BÓG WSZECHMOCNY, KTÓRY BYŁ, KTÓRY JEST I KTÓRY BĘDZIE DO KOŃCA ŚWIATA".

MODLITWA ZA KAPŁANÓW.

Panie Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu MIŁOŚCI i światła DUCHA ŚWIĘTEGO.
Daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie.
Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości.
O BOSKI i NAJWYŻSZY KAPŁANIE, niech moc MIŁOSIERDZIA TWEGO towarzyszy im
wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na duszę
kapłana. Niech moc Miłosierdzia Twego, o Panie Jezu kruszy i wniwecz obraca wszystko to,
co by mogło przyćmić świętość kapłana - bo Ty wszystko możesz. Amen.
(Dz,Św. Faustyny 1052)

Panie Jezu - podyktuj proszę list do naszych umiłowanych biskupów o MIŁOŚCI.

-szukam-

PAN JEZUS:

'WY MOI DRODZY BISKUPI I KARDYNAŁOWIE,
WEDŁUG WASZEJ MIŁOŚCI CAŁE NIEBO JEST W ŻAŁOBIE.
GDYBYŚCIE PRZESTRZEGALI "DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI",
TO NIE BYŁOBY MIĘDZY LUDŹMI TAK DUŻO ZŁOŚCI.

PRZECIEŻ WIECIE, ŻE GDY SIĘ KOCHA I MIŁUJE,
TO NAJWIĘKSZE DARY SIĘ JEMU FUNDUJE.
PREZENTY ZE ZŁOTA I WSZYSTKO CO NAJLEPSZE,
BO JA Z MIŁOŚCI WAS OBDAROWUJĘ SZCZĘŚCIEM NA ŻYCIE WIECZNE. 

JESTEM WASZYM PRZYJACIELEM I PRAGNĘ SZCZĘŚCIA WASZEGO,
ALE NIE TRAKTUJCIE MNIE JAK KOGOŚ NIEMEGO.
JESTEM CIĄGLE ŻYWY I OBECNY W WASZYM ŻYCIU
I NIE CHCĘ BYĆ W WASZYCH SERCACH TYLKO W UKRYCIU.

ROZSŁAWIAJCIE MOJE IMIĘ - "JEZUS CHRYSTUS KRÓL"
I NIGDY NIE ZAMIENIAJCIE Z BOGIEM WSZECHMOGĄCYM RÓL. 
JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI I ŚWIATA
WINIEN BYĆ ZNANY LUDZIOM W WIZERUNKACH JAKO KRÓL
ZBAWICIELŚWIATA".

MODLITWA.

Boże Ojcze Przedwieczny, Panie Dziejów, daj polskiemu Narodowi świętych  i gorliwych
kapłanów, aby lud Twój zawsze mógł być prowadzony po bezpiecznych drogach
Twojego słowa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 Ojcze nasz....
Zdrowaś Maryja...
Chwała Ojcu....

​MATKO KAPŁANÓW - MÓDL SIĘ ZA NAMI.
 

Panie Jezu ,ja z miłości do Ciebie, całej Trójcy Przenajświętszej i Mateńki Niepokalanie Poczętej - pragnę ponieść cierpienia łącznie ze śmiercią jaką mi wybierzesz w intencji DZIECI NIENARODZONYCH. Obecnie są wielkie ataki na lekarzy, którzy nie chcą zabijać dzieci nienarodzonych, ani dzieci chorych, gdyż ich misją jest RATOWAĆ ŻYCIE. W "Radiu Maryja" bardzo dużo mówi się o sytuacji w Polsce i atakach na lekarzy. Dziwię się ludziom w Rządzie polskim, którzy zmuszają do zabijania dzieci nienarodzonych a przecież człowieka. Przecież te dzieciątka wszystko czują a szczególnie BÓL. Pan Bóg w momencie zapłodnienia podarował im DUSZĘ i nawet zaplanował kim będą. A gdy ich matki zakończą życie ziemskie, te dzieci przyjdą ich przywitać i jak spojrzą matki morderczynie zamordowanym przez siebie swoim dzieciom w oczy?

-szukam-

PAN JEZUS:

" Cała Trójca Przenajświętsza przyjęła twoje pragnienie,
i gdy przyjdzie odpowiedni czas, otrzymasz od Nas odpowiednie zranienie.

Dziękuję ci za twoją MIŁOŚĆ do Mnie.

Mordowanie nienarodzonych dzieci zabija także i Mnie.

Podczas wykonywania takiego wyroku okrutnej śmierci niemowlęcia
całe NIEBO płacze od momentu takiej decyzji powzięcia,

bo to wolą Bożą było dziecięcia poczęcie.

Za mordowanie dzieci nienarodzonych na ziemi

wybuchła druga wojna światowa, gdyż ludzie byli zniewoleni.

Ale teraz jeszcze większa kara na was spadnie -
będziecie cierpieć zniewolenie i będziecie ginąć fatalnie.
 

JEZUS CHRYSTUS MIAŻDŻONY W KLINIKACH ABORCYJNYCH,
W KTÓRYCH NIKT NIE CZUJE SIĘ WINNY".


MODLITWA.
​"Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki​ - Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem Świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Toba po urodzeniu - proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałam (em), a które
​ ​
znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen".

-szukam-

-szukam-

-szukam-

-szukam-

-szukam-

Biskupi wyprowadzili na manowce Kościół Wiernych Kapłanów!?

-szukam-

-szukam-

-szukam-
-SZUKAM-

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
*********
Duch Święty przemawia do nas ...posłuchaj !
Dziś ujawniam, swoją obecność , i istnienie jestem mało znany i doceniany. JA DUCH ŚWIĘTY TRZECIA OSOBA TRÓJCY NASZEJ, JESTEM DUCHEM UŚWIĘCICIELEM. Wszystko byłoby fajnie gdybyście Mnie Uwielbiali za wszystkie Moje dzieła ,bo Jestem Artystą .Dusza ludzka to jest wielkie Arcydzieło Boga,którego nikt nie może dokonać.To tak samo jak malarz swym najdelikatniejszym ruchem pędzla uzupełnia rys, wycieniowuje i nadaje obrazowi to piękno i tak samo JA CZYNIĘ wszystko w duszy ,gdyż Jestem Duch piękności,Duch Światłości,Duch Miłości, Duch Artysta,Duch UZUPEŁNIAJĄCY WSZYSTKO, co jest stworzone,Duch największej subtelności !!! Teraz wy podziwiajcie wielkiego Artystę ,który Już wykończył Swoje Dzieło,JESTEM TYM , który rozjaśnia,który nadaje obrazowi urok godny wielkiego podziwu to JEST Moje Dzieło, Dzieło Ducha Świętego ,które stworzyłem z Miłości i Miłość Swoją ukazuję.
*********

Miłość jedno ma imię to jedno najcudowniejsze najwspanialsze
,wyjątkowe i niepowtarzalne .To imię ,które rozpala me serce ,które
pała i pała do tej jedynej ukochanej i mej sercu na wieczność
oddanej.To moja JOLA ukochana ,która zawirowała mi w głowie,tak że
nie potrafię bez niej żyć ,nie potrafię myśleć o niej w każdej
sekundzie mego życia. Nie potrafię wyrazić słowami tego co czuję do
niej ,to coś wyjątkowego nieziemskiego ,bo tylko zdarza się raz w
życiu i objawia w tym ,jak jedno drugiego pragnie i pragnie wciąż i
wciąż przebywać razem ,bo nie mogą bez siebie żyć, tak są
złączeni aż kipi w nich Miłość co złączyła Ich. Ta Miłość tak
w najgłębszym słowa znaczeniu po ludzku nie jest do opisania lecz
,tylko ten może ją zrozumieć kto kocha i kochać potrafi ,kto
przeżył ,bądź przeżywa i wie co to znaczy prawdziwa miłość Ona ma
tylko Jedno Imię, imię tej wybranej tej ukochanej ,mojej
najukochańszej osoby na świecie. Wręcz pałam TAKĄ Miłością ,
która odwzajemnia do mnie takie uczucia ,jest rozkoszą mojego serca ,jest
muzą nieskończoną, jest mym zamysłem ,jest mym ukojeniem ,jest moim
natchnieniem ,jest taka jaką wyśniłem i wymarzyłem, mądra ,piękna, ma
w sobie ten urok i wdzięk ,gospodarna, przedsiębiorcza, odważna
,umiejąca wyjść z każdej opresji, umiejąca być pokorną ,być
usłużną, być w cichości utuleniem i pieszczotliwie wyrazić swoje
zadowolenie,to ona jest tak ogromnie bardzo ważna w moim życiu to ona
mnie rozumie ,to ona mnie wysłuchuje,to ona mnie pociesza ,to ona idzie w
krok krok za mną, to ona jest dla mnie tym natchnieniem ,do pracy i
miłości ,do zadowolenia z każdej jej bliskości, to ona ma w sobie tę
inność ,która bardzo rzadko zdarza się u innych,to ona potrafi z
czegoś zrobić coś, to ona sama potrafi oddać wszystko drugiemu, z
miłość dla miłości tylko Ona Jest TAKA,
KOCHAM taka kobietę jak właśnie taka, to jest obraz podobieństwa Boga i
wzór do naśladowania ,gdyż patrzysz oczami swoimi i nie dostrzegasz jej
piękna .To piękno jest w środku to emanuje na innych ,to piękno to nic
innego jak przeogromna Miłość do Boga, to piękno ,które na pierwszy
obraz jest niezauważalne ,bo to piękno trzeba odkryć w sobie ,a wtedy
podziwiać ,jej urok ,powab, jej kunszt sztuki i smak z jakim się porusza
i obcuje z Bogiem, To ona tak rozpaliła serca wielu ,to ONA potrafi
każdego uleczyć ,to ona potrafi znieść wszystko ,aby Ciebie
wyciągnąć z potrzasku,to ona za CIEBIE się modli TO ONA wszystko
wzięła na siebie ,to ona zgodziła się ze mną dźwigać ten krzyż ,to
ona jest nieustannie ze mną złączona to Ona Jest Tą prawdziwą
Miłością, która ujawnia swój blask ,a Jej Światło ,rozprasza
najciemniejsze zakamarki twej duszy,to ona modli się nieustannie za
wszystkich ,to ona jest w pokorze i cichości serca, to ona wybrana przez
Boga przychodzi do CIEBIE, by pomóc Ci i ratować z grzechu,który wciąż
próbuje Cię zwieść. Tak to JESTEM JA, BÓG W NIEJ . Wierzysz w te
Słowo ,które teraz napisałem do CIEBIE. Powiedz czy mnie zauważyłeś,
powiedz czy mnie doceniłeś ,powiedz czy słuchałeś mnie co do Ciebie
mówiłem, powiedz czy pomogłeś mi kiedy prosiłem o pomoc, powiedz czy
tak naprawdę rozpoznałeś Mnie.
Otóż więc ,że NIE !
Właśnie Mnie nie rozpoznałeś, Moje nauki są różne ,lecz Miłość ta
sam do każdego. Tylko nie każdy ma tę miłość do Mnie.
Byłem spragniony przyszedłem do CIEBIE ,TO POTRAKTOWAŁEŚ MNIE JAK
INTRUZA, KOGOŚ NAJGORSZEGO, kiedy prosiłem o jałumużnę też nie
otrzymałem od Ciebie pomocy, kiedy byłem głodny to chciałeś Mnie
nakarmić ,lecz krótko to trwało ,bo wyprosiłeś mnie z domu,
pragnąłem Twojej Miłości ,PRZYTULENIA I CZUŁOŚCI, nie pragnąłem
abyś mnie obsypywał kosztownościami ,pragnąłem czystej pięknej
Miłości, takiej jaka Mam ku Tobie. Jak myślisz ,że tak naprawdę
widzisz Mnie i słyszysz, jeśli tak to byś odpowiedział na moje
wołanie. Och jak ubolewam nad tymi co tak myślą,że kochają ,a tak
naprawdę to za grosz serca nie mają, tak trudno jest Kochać ,to proste
wiesz co zrobić , aby naprawdę Kochać ,być lepszym od siebie i oddać
drugiemu to co najlepsze masz ,to czym możesz go obdarować to powinno
być cudowne i z miłości podarowane,a nie zapatrzone na ziemskie
zaszczyty i bujanie w obłokach co to nie ja. Wiedz, że bez Boga ,to nawet
palcem w bucie nie poruszysz, a co dopiero mówić o zasługach i
osiągnięciach, to wszystko masz dzięki Mnie Duchowi Świętemu ,to Ja
rozdaję dary i wszystko czynię w człowieku, to Ja Jestem Duch
Uświęciciel, całkowite poddanie się Mojemu DZIAŁANIU ,sprawiam iż
dusza wzrasta do świętości. Wszystko zostało stworzone i aby stało
się miłe,aby stało się wykończone, wartościowe staje się przez Ducha
Świętego! To tak jak obraz ,który jest przez artystę malowany,lecz
jeszcze nie wykończony,nie jest upiększony ,mało daje uroku. Dopiero
,gdy każdy rys pędzlem,dobrego artysty jest wycieniowany, wtedy ukazuje
się On ,w całym swoim pięknie i zachwyca oko patrzącego. Tak samo jest
i tu w stworzeniu wszystkiego dzieje się tak samo.Cały wszechświat
został stworzony , i nic co zostało stworzone ,nie powstało z przyrody,
ale wszystko stało się z Myśli i wielkiej Woli Stwórcy i Pana wszelkich
żywiołów. Żaden najmniejszy robaczek ,ani najdrobniejszy kwiatek nie
powstał sam z siebie, ale wszystko co jest stworzone, zostało
wypowiedziane Myślą Największej Potęgi,która się zwie – BOGIEM
TRÓJ JEDYNYM !
I NIECH KAŻDY SIĘ DOWIE ,ŻE CAŁYM RUCHEM, SPRĘŻYNĄ, TEJ
WSZECHOBECNEJ MACHINY JEST „ ŻYWY BÓG” , a trwać będzie
wszystko – dopóki ON ZECHCE! Właśnie to Duch Święty Jest
największym artystą, to JEGO NAJWIĘKSZA ZALETA, GDYŻ KOCHA WSZYSTKO CO
PIĘKNE ! Jeśli przychodzi do mnie dusza ,która całkowicie oddaje się
do Mojej dyspozycji, wtedy wkraczam Ja Duch Święty.Taka dusza która
pragnie się wyidealizować i ze Mną złączyć ,wtenczas przychodzę i
przynoszę jej swoje dary namaszczenia. Tylko po to aby stała się piękna
podobna do Mnie.Moje dzieło Jest Arcydziełem, gdyż przynosząc te Dary
,jakoby najpiękniejsze farby i tak upiększam i wykańczam to Moje
artystyczne wielkie Dzieło,które jest na obraz i podobieństwo Moje.
Pragnę w to Moje Dzieło wlać najpiękniejsze tchnienie! Najwznioślejsze
pomysły! Wszystkie najświętsze porywy ! I daje lekki powiew wiatru i
dusze taka upiększam, mozaikuję, bo to wielka łaska. Każdy kawałek
kolorowego szkła mozaikowego, do upiększenia tego przybytku jest moją
praca i słowa „Jesteście Świątynią ,a Duch Święty mieszka w was”
To Ja mieszkam w tych ,którzy Mnie Kochają i na zewnątrz swoją
Miłość wylewają, w tych co Mnie się nie wstydzą mówiąc czy pisząc
i wielka przy tym odwagę mając,to właśnie Jest Moje działanie ,niczyje
inne tylko Moje ,bo Ja taka dusze stworzyłem i Swoje Arcydzieło
ukazałem. W tej cudownej i pięknej oazie ,pełnej owoców i kwiatów
MIŁOŚĆ I WIELKĄ ŚWIĘTOŚĆ PRZEJAWIŁEM i w tej duszy rozkoszuję
się i cieszę się ,że to co zasadziłem rośnie !
Ja Duch Święty uczyniłem Swoja mocą,swoją potęgą w powiewie wichru i
okazuję ,że MOC MOJA Jest silniejsza od wszelkich podmuchów szatańskich
,mogę wszystko zniszczyć jednym tchnieniem Swoim i znowu stworzyć jednym
Swoim tchnieniem, gdyż DUCH ŚWIĘTY JEST TO MIŁOŚĆ WIELKA ,JEST TO
ŚWIATŁOŚĆ WIELKA.
Teraz w całej swojej okazałości mogę powiedzieć ,że Dusza to obraz i
podobieństwo Boga , lecz to nie wszystko, to mało! Podobieństwo , to My
Trójca Święta pragniemy zamieszkać razem i zjednoczyć się tak jak
kropla wody z morzem, do którego wpada ,rozpływa się i staje się
morzem! DUSZA JEST TAKA KROPELKĄ ,co wielkie morze bo pochodzi z tej samej
wody. Jeśli taka kropla wpadnie do morza ,a potem oceanu, którego nie
można już objąć okiem Jest sama w sobie całym Jestestwem.Bo tylko Bóg
,który Jest Wielki i Możny ,ten Potężny, może dokonać Swoim ruchem
,takiego wspaniałomyślnego gestu ,że właśnie nicość może obrócić
w potęgę, a grzech w świętość, a ciemności rozjaśnić jednym
promieniem SWOJEJ ŚWIATŁOŚCI.
Proście Mnie Ducha Świętego ,aby umysły wasze były owiane DAREM
ŚWIATŁA, gdyż tylko Ja przewyższam mędrców,filozofów i potrafię
odkryć największy skarb – Świętość .
Kto pożąda Światłości ,ten posiada Mądrość.
*********
Proście o ten Dar Mądrości ,który na pierwszym miejscu stawia zbawienie
duszy swojej ,jej uświęcenie, przelanie Nas Trzech w duszę , a dusze w
Nas. Ponieważ taka dusza przez intelekt tak szybko poznaje Jestestwo
całej Trójcy Naszej, tak że dla niej to już nie jest tajemnicą .Dla
niej to jest jasne ,bo Ona wie ,że JEST JEDEN BÓG W TRZECH OSOBACH ,a
TRZY OSOBY w JEDNYM BOGU są.

Duch Święty Uświęciciel !

AMEN.

Jezu Ufam Tobie!
Jola mały rycerzMSJ

-szukam-


-szukam-


-szukam-

-szukam-

Polska Zieloną Wyspą, czyli odprzemysłowienie nadciąga

Wygląda na to, że w niedługim czasie Polska stanie się ZIELONĄ WYSPĄ Europy, w której Polacy będą obsługiwali liczne hotele i domki myśliwskie, a odwiedzający nas cudzoziemcy będą zachwycać się urokami dzikiej przyrody, polować w lasach i odławiać ryby w krystalicznie czystych jeziorach i rzekach.

Poniżej opis faktów, które w krótkim czasie doprowadzą do deindustrializacji (odprzemysłowienia) Polski.

-szukam-

-szukam-

Warszawska manifestacja przeciw bluźnierstwom! Zapraszamy! - PCh24.pl - prawa strona internetu.

-szukam-

Zatroskana Matka płacze nad światem

-szukam-

-szukam-

robaczewski_wa_link.jpg 
 

II Kongres "Dla społecznego panowania Chrystusa Króla", 24 maja 2014 r.
Arkadiusz Robaczewski, CKiT Wiedeń 1683
Liturgia – królewski kult i pieśń chwały.
 
 

LINK:

-szukam-


-szukam-

WOJCIECH CEJROWSKI vs P.Kraśko9 czerwca 2014 9 06 2014


-szukam-
WYWIAD DOMINIKA TARCZYŃSKIEGO Z EGZORCYSTĄ Gabrielem Amorthem


-szukam-

-szukam-

Telefon Wsparcia Rodziców potrzebuje siedziby

Witamy,

Telefon Wsparcia Rodziców potrzebuje siedziby. Do tej pory działaliśmy we własnych mieszkaniach, żeby minimalizować koszty. Doszliśmy jednak do momentu, kiedy przestało to wystarczać. Sama dokumentacja spraw, średnio zajmujemy się 300 sprawami rocznie, którą trzeba archiwizować i przechowywać w bezpiecznym miejscu, wymaga osobnego pomieszczenia. Potrzebne jest też spokojne miejsce gdzie moglibyśmy pracować i spotykać się z rodzinami, którym pomagamy.

Wynajęcie lokalu na siedzibę Fundacji w Warszawie to koszt 2.000 zł. Uzyskaliśmy deklaracje pomocy na ten cel w wysokości 1.200 zł miesięcznie. Brakuje nam jeszcze 800 zł na każdy miesiąc. Prosimy Was o pomoc w formie jednorazowej wpłaty lub w formie deklaracji stałego przelewu konkretnej kwoty co miesiąc, na ten konkretny cel. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc.
Nr konta 28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa 2/52; 02-747 Warszawa

Możliwe są również wpłaty on-line przez dotpay: tutaj

Cieszymy się, że nasze działania przynoszą konkretne efekty. Oto fragment listu, który niedawno otrzymaliśmy:
"Dzisiaj mieliśmy pierwszą sprawę w sądzie i ... ostatnią. Została umorzona. Sędzia powiedział, że (...) nie stwierdza podstaw do ograniczenia nam władzy rodzicielskiej a nawet rzekł, że jesteśmy bardzo dobrymi rodzicami! W imieniu swoim i męża bardzo dziękuję za udzieloną nam pomoc, wsparcie, okazaną życzliwość i zrozumienie. Jesteśmy bardzo wdzięczni! Jeszcze raz BARDZO dziękuję".

Sprawozdania z bieżącej działalności Telefonu Wsparcia Rodziców, opis innych spraw, w których udało się pomóc rodzinom, znajdziecie na stronie rzecznikrodzicow.pl

pozdrawiamy serdecznie
Karolina i Tomasz Elbanowscy, Judyta Kruk, Małgorzata Lusar, Katarzyna Mastalerz-Jakus
Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
------------
Dołącz do nas na Facebooku

-szukam-

Demonicznych kształtów chmura podczas świętowania Zielonych Świątek w Holandii

-szukam-

Tuż przed występem zespołu Metallica z USA w czasie trwającego festiwalu  PinkPop w miejscowości Landgraaf, Holandia 09.06.2014r.

za:-szukam-

-szukam-

Bardzo dobry wykład prof. Jerzego Roberta Nowaka, w którym profesor piętnuje między innymi antypolonizm środowisk żydowskich i apatię prawicowych mediów w stosunku do niego...

Warto zwrócić także uwagę na opis pod filmem w źródle:

Z sali padło pytanie czemuż to popularne audycje z cyklu „Minął miesiąc” Radia Maryja z udziałem Pana profesora nie są kontynuowane od ponad pół roku. Pan profesor uchylił się od odpowiedzi. Mnie jednak udało się uzyskać odpowiedź na to pytanie. Mogę powiedzieć tylko tyle, że po raz kolejny dotarło do mnie, że w świecie, w którym żyjemy ludzie pragnący zachować niezależność swych poglądów i postaw nie mają lekko.

 

-szukam-

-szukam-

Jak głosowali posłowie w sprawie rent dla Żydów – „kombatantów”

POLACY GŁOSOWALI NAD UTRATĄ POLSKI I O DZIWO PRZEGŁOSOWALI.........​

​CZYŻBY U GŁOSUJĄCYCH PŁYNĘŁA ŻYDOWSKA KREW?​
CZY POLACY SĄ TACY GŁUPI, ŻE KOPIĄ POD SOBĄ DOŁKI, ABY W PSZYSZŁOŚCI W NIE WPAŚĆ?


Jak głosowali posłowie w sprawie rent dla Żydów – „kombatantów”

Tak więc wszyscy (prawie) posłowie głosowali jak jeden mąż. Także ci z Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski. Czy oni nie wiedzieli, co przegłosowują?


-szukam-

-szukam-

Naprawdę ważne tematy

Dobrze że kard. Muller sprzeciwia się aborcji i wspiera lekarzy,  aby jej nie wykonywali
http://www.pch24.pl/kard--muller-w-palacu-prezydenckim--zmuszanie-lekarza-do-aborcji-jest-potworne,23518,i.html


Módlmy się nieustannie jak prosi Matka Boża z Medziugorje za wszystkich Kapłanów, bo ich najbardziej nienawidzi szatan, aby podobne rzeczy nie dotarły do Polski
http://www.pch24.pl/pokaz-mody--polnagie-tance-i-zoo---to-sie-dzieje-w-kosciolach-europy,23457,i.html#ixzz34Gw8YlUB

wspaniały ks. Kneblewski - zobaczmy prawdę na tema św. inkwizycji
http://www.pch24.pl/tv,czarna-legenda-swietej-inkwizycji,3922

-szukam-

Nowe państwa i granice w Europie w 2035 roku - analitycy przewidują rozbiór Polski | zmianynaziemi.pl

NIE ROZUMIEM - DLACZEGO CZŁOWIEK NIE CHCE UZNAĆ BOGA WSZECHMOGĄCEGO ZA KRÓLA, KTÓRY JEST MIŁOŚCIĄ I NIE BĘDZIE WOJEN, ANI KATAKLIZMÓW, ANI CHORÓB, ANI MORDERSTW.
 DLACZEGO CZŁOWIEK CHCE RZĄDZIĆ SAM POPRZEZ NIESZCZĘŚCIA MIĘDZY LUDŹMI, GŁÓD, CHOROBY, BRAK PRACY, ZAWIŚĆ, ZŁODZIEJSTWO, MORDERSTWO I INNE DEMONICZNE ZARZĄDZENIA, ABY LUDZI NISZCZYĆ, A W REZULTACIE  POPRZEZ GRZECH TRAFI DO PIEKŁA - WIECZNEGO NIESZCZĘŚCIA.

-szukam-

TYLKO PAN BÓG - JEZUS CHRYSTUS - KRÓL UZNANY OFICJALNIE PRZEZ LUDZI ZAPEWNI LUDZIOM POKÓJ NA ZIEMI I SZCZĘŚCIE ZIEMSKIE I WIECZNE.​

-szukam- 

play_powierza.jpg

 

II Kongres "Dla społecznego panowania Chrystusa Króla" 31 maja 2014 r.

Wykład, Ks. Leopold Powierża CSMA.

Społeczne panowanie Chrystusa Króla w kontekście aktualnej sytuacji Kościoła 
LINK:

-szukam-

-szukam-

Transmisja Miłość i Miłosierdzie Jezusa pod znakiem zapytania...


 


Na Facebook'u pojawiła się zapowiedź, że transmitować będziemy jak co miesiąc spotkanie dla młodych organizowane przez Wspólnotę Miłość i Miłosierdzie Jezusa. Dziś doszła do nas informacja, że Wspólnota nie dysponuje środkami odpowiednimi do pokrycia kosztów transmisji. Dziękujemy za środki, które wpływają na nasze konto, które są wsparciem tych transmisji, ale w związku ze wzrostem liczby oglądających, są to środki wciąż za małe. Na dzień dzisiejszy usługa, którą wykonujemy dla MIMJ tylko ze spotkania młodych jest warta 12 tysięcy złotych - oczywiście nigdy takich środków nie żądamy. Ekipa TV często zgadza się pracować za darmo i/lub ponad siły, ale pozostałych kosztów (paliwo, serwery streamingowe, wyżywienie, noclegi) nie jesteśmy w stanie obniżyć. Potrzebujemy przynajmniej połowę wyżej wymienionej kwoty - 2 tysiące zł już są - reszta należy do Was.

Wspólnota MIMJ zapewniła nas, że na transmisję ze spotkania ogólnego w trzecią sobotę miesiąca niezmiennie nas zaprasza.

ks. Krzysztof Witwicki
Źródło:
Dobre Media

-szukam-

Islamskie modły w Watykanie

​DROGI FRANCISZKU - NAUCZ NAJPIERW INNOWIERCÓW KATOLICKICH MODLITW,
U KATOLIKÓW PODSTAWĄ ŻYCIA JEST MIŁOŚĆ, POSZANOWANIE I GODNOŚĆ CZŁOWIEKA ORAZ ŻYCIE W POKOJU A U ISLAMISTÓW - ŚMIERĆ I NIENAWIŚĆ I ....TYLKO ICH WIARA SIĘ LICZY., GDYŻ MÓWIĄ - ALBO ISLAM, ALBO ŚMIERĆ, CO JEST FAKTEM.


http://ndie.pl/papiez-pozwala-na-islamskie-modlitwy-w-watykanie/

-szukam-

Rekolekcje z O. Johnem  Boshoborą
W dniach od 17-07-2014  do 19-07-2014 w Zambrowie w woj. Podlaskim
odbędą  się  rekolekcje z O. Johnem  Boshoborą. Poniżej odnośnk do strony.

http://rekolekcjezambrow.pl/#informacje

-szukam-

Szalony rząd polski podpisał już prawdopodobnie wyrok śmierci na ludzkość.

TAK SIĘ DZIEJE, GDY RZĄDZI CZŁOWIEK BEZ PANA BOGA - WOJNY, WOJNY I NIESZCZĘŚCIA.​ ​NIE MOŻNA ODZIELIĆ POLITYKI OD RELIGII​, BO I TAK WSZYSCY STAJĄ PRZED PANEM BOGIEM I SĄD BĘDZIE NAD WSZYSTKIMI - WIERZĄCYMI I NIEWIERZĄCYMI

-szukam-


List otwarty do „ubezpieczonych” w ZUS


Opublikowany niemal 6 lat temu nie traci na swej aktualności. W obliczu zbliżającego się bankructwa ZUS, list ten jest aktualny, jak nigdy dotąd. Wiarygodności dodaje mu fakt, iż jego autorem jest ówczesny Przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS. Mowa o Robercie Gwiazdowskim, który jako jedyny decydent w historii ZUS odważył się publicznie i otwarcie powiedzieć całą prawdę o sytuacji, w jakiej znajduje się ZUS.

Drodzy Ubezpieczeni,

-szukam-

-szukam-


Króluj nam Chryste!
Regna nobis Christe!

Ukazały się materiały z I Kongresu dla Społecznego panowania Chrystusa Króla,

który odbył się w Krakowie 15 czerwca AD 2013 w Stowarzyszeniu Fides et Ratio w Krakowie

_________________________________

Materialy z II Kongresu dla "Społecznego panowania Chrystusa Krola" z
Warszawy i Czestochowy, oparte na fundamentalnej Prawdzie o Krolewskiej
Godnosci Pana Jezusa zawartej w Piśmie Świętym, Magisterium
Kościoła, Świętej Tradycji katolickiej, Encyklikach papieskich.
Niech to cenne Słowo wypływające z ust Czcigodnych prelegentow
przyniesie owoc. Niech posłuży nam jako Ewangelizacja, niech rozwieje
wszelkie obawy i pobudzi do modlitwy i czynu.


 https://www.youtube.com/channel/UC-1XsQtpqjT7Wf2fHfuliRQ [1]

Links:
------
[1] https://www.youtube.com/channel/UC-1XsQtpqjT7Wf2fHfuliRQ

-szukam-

TERAZ RZĄDZĄCY TAK UKŁADAJĄ PRZEPISY, ABY TYLKO NA SZKODĘ UCZCIWEGO,
 ALE NIEZARADNEGO CZŁOWIEKA.

Subject: martwy - żywy
 

Heroldom przeszczepiactwa - pod rozwagę

wywiad z dr n. med. o. Jackiem Marią Norkowskim OP, lekarzem neurologiem

(...)
Czy zna Ojciec osobiście jakiś przypadek, kiedy osoba zakwalifikowana do zostania dawcą obudziła się ze śpiączki i odzyskała zdrowie?
- Takich przypadków jest dużo, także w Polsce. Osobiście znam Agnieszkę Terlecką, która była już kandydatką do zostania dawcą. Jej ojciec w pewnym momencie dowiedział się o prof. Janie Talarze, który wybudza chorych z uszkodzeniem mózgu. W ostatniej chwili rodzice Terleckiej zmienili decyzję i przewieźli córkę do kliniki prof. Talara w Bydgoszczy. Po pięciu dniach dziewczyna otworzyła oczy, a po kilku miesiącach rehabilitacji wróciła do całkowitego zdrowia.

Czy organy autentycznie martwego człowieka w ogóle nadają się do przeszczepu?

- Po śmierci człowieka nie można pobrać narządów ukrwionych. Wszystkie takie narządy pobiera się od osoby z bijącym jeszcze sercem, która formalnie jest nazywana osobą zmarłą. W Polsce nie ma obowiązku znieczulenia takiej osoby, tylko podaje się jej środki zwiotczające, czyli powodujące, że człowiek nie będzie się ruszał. W każdym kraju procedury są inne. W Polsce są bardzo liberalne. W Niemczech natomiast, osobom przeznaczonym do pobrania organów, a więc formalnie martwym, podaje się środki znieczulające.

Po co „oficjalnemu trupowi” środki znieczulające?

- Ponieważ może odczuwać on ból. Właściwie prawie nic nie wiemy na tema stanu jego świadomości; człowiek w śpiączce może rozumieć ludzką mowę, co wykazał Kotchoubey i co potwierdzają historie niektórych chorych. Jednym z nich był Zachariasz Dunlap w Stanach Zjednoczonych, który słyszał jak komisja lekarska orzekała, że on nie żyje. Jest z nim sporo wywiadów w internecie na ten temat, opublikowanych potem jak już wrócił do zdrowia.

Zatem wychodzi na to, że serce, wątrobę, nerkę itp. pobiera się tylko i wyłącznie od żywych jeszcze ludzi?

- Tak. Oni są w śpiączce, sami nie oddychają i zostali zdiagnozowani jako nieżyjący w myśl obowiązujących kryteriów ale równocześnie osoby takie mogą być w tym stanie nawet przez 3 miesiące i reagują ma podawane środki lecznicze tak jak każdy inny chory. Mam tu na myśli kobiety oczekujące potomstwa i diagnozowane jako będące w stanie śmierci mózgowej, którym pozwolono żyć, aby mogły wydać na świat swoje dziecko. Często jednak pobiera się potem od nich narządy, choć mogłyby one przeżyć i tym potomstwem się cieszyć. Taki przypadek miał prof. Talar.

Jakie pieniądze kryją się za transplantologią?

W Stanach Zjednoczonych z jednego ciała ludzkiego można uzyskać kwotę w wysokości dwóch milionów dolarów. W cenę wliczane są narządy człowieka z bijącym jeszcze sercem: wątroba, nerki, płuca, serce itp. Następnie po śmieci, z martwych już zwłok pobiera się: skórę, ścięgna, powięzie, chrząstki, kości, soczewkę, rogówkę itp. To razem uruchamia potężny biznes. W Europie jedna nerka kosztuje do kilkudziesięciu tysięcy euro.


A co z biorcą?


Musi pobierać leki immunosupresyjne, aby jego organizm nie odrzucił przeszczepu. Ściśle biorąc jego organizm to w końcu zrobi, ale chodzi o spowolnienie tego procesu.


Ile wynoszą roczne koszty utrzymania takiej osoby?

 
Systemy ubezpieczeniowe płacą do kilkudziesięciu tysięcy euro roczne na jednego pacjenta

(...)

Aby nie być potraktowanym jako dawca na zasadzie tzw. zgody domniemanej należy się zgłosić do Centralnego Rejestru Sprzeciwów na stronie Polstransplantu http://www.poltransplant.org.pl/crs1.html Formularz należy pobrać i wydrukować, wypełnić i wysłać na wskazany adres. To ważne, bo po wypadku można być uznanym za dawcę czasem nawet pomimo sprzeciwu rodziny. Chorych w śpiączce należy leczyć ( i rodzina zawsze powinna się tego domagać) a nie biernie obserwować jak pogarsza się ich stan a potem zabijać podczas pobierania narządów.

-szukam-

KS. PIOTR NATANEK — Ekumenizm to grzech i herezja
​,​
to biczowanie Pana Jezusa Chrystusa!


-szukam-

-szukam-


Alta Vendita – Masoneria i przewrót w Kościele Katolickim – John Vennari

PAPIEŻ JAN XXIII ODBIERA ZASŁUŻONĄ ZAPŁATĘ OD LUCYFERA
​W PIEKLE ​
ZA DOKONANIE II SOBORU
.

Alta Vend
​​
ita
– Masoneria i przewrót w Kościele Katolickim – John Vennari

Transkrypcja przemówienia wygłoszonego na Fatimskiej Konferencji Pokoju w Rzymie, październik 2001

 

“Marsz pod nowym sztandarem”

"...Na II SW toczyły się niezliczone bitwy między międzynarodową grupą ojców obrońców tradycji i grupą reńskich postępowców. Rezultat był tragiczny, w końcu zwyciężył element liberalny i modernistyczny.

Dla każdego kto miał oczy do widzenia było oczywiste, że II SW ogłosił wiele pomysłów wcześniej uznanych za anatemę wobec nauk Kościoła, ale one były zgodne z nowoczesnym sposobem myślenia. To nie nastąpiło przez przypadek, ale zgodnie z planem.

Postępowcy na II SW unikali potepienia błędów modernistów. Także umyślnie wprowadzili dwuznaczności do soborowych tekstów, którymi zamierzali się posługiwać po soborze. Liberalny peritus soboru, o. Edward Schillebeeckx, przyznał, że “na soborze używaliśmy dwuznacznych wyrażeń i wiedzieliśmy jak będziemy je interpretować później” [28].

Używając umyślnych dwuznaczności, dokumenty soborowe promowały ekumenizm potępiony przez papieża Piusa XI, swobodę religijną potępioną przez papieży XIX wieku (szczególnie bł. Piusa IX), nową liturgię bardziej podobną do protestanckiej, i ekumenizm, który Bugnini nazwał “głównym podbojem KK”, kolegialność która uderza w serce prymatu papieża, i “nową postawę wobec świata” – zwłaszcza w jednym z najbardziej radykalnych soborowych dokumentów, Gaudium et Spes. (Nawet kard. Ratzinger przyznał, że Gaudium et Spes jest przesiąknięty duchem Teilharda de Chardina) [29].

Tak jak oczekiwała “Stała Instrukcja Alta Vendita“, wymysł liberalnej kultury w końcu znalazł sprzymierzeńców wśród głównych graczy w katolickiej hierarchii, i poszerzył się na cały Kościół. Rezultatem tego był bezprecedensowy kryzys wiary, który się pogarsza, choć jednocześnie niezliczeni hierarchowie wysokiego szczebla, oczywiście upojeni “duchem II SW” nadal chwalą te reformy soboru, które sprowadziły to nieszczęście.

Okrzyki radości masońskich blecharzy

Ale obrót wydarzeń dokonanych przez sobór świętowali nie tylko liderzy Kościoła, lecz także masoni. Cieszą się z tego, że katolicy w końcu “dojrzeli światło”, i że Kościół usankcjonował wiele z masońskich zasad.

Yves Marsaudon ze szkockiego rytu masonerii, w książce “Ekumenizm postrzegany oczyma tradycyjnego masona” [Ecumenism Viewed by a Traditional Freemason] pochwalił ekumenizm soborowy. Powiedział:

Katolikom. . . nie wolno zapominać o tym, że wszystkie drogi prowadzą do Boga. I będą musieli zakceptować to, że ta odważna idea wolnomyślicielska, którą naprawdę nazywamy rewolucją, wylewa się z naszych lóż masońskich, rozciągnęła się wspaniale nad kopułą św. Piotra” [30].

Yves Marsaudon powiedział dalej: Można dostrzec, że ekumenizm jest prawowitym synem masonerii[31].

Posoborowy duch zwątpienia i rewolucji oczywiście rozgrzał serce francuskiego masona Jacquesa Mitteranda, kóry napisał z aprobatą:

Coś się zmieniło w Kościele, a odpowiedzi papieża na najpilniejsze sprawy takie jak celibat księży i kontrola urodzeń są przedmiotem gorących dyskusji w samym Kościele; słowo papieża kwestionują biskupi, księża i wierni. Według masona, człowiek który kwestionuje dogmat już jest masonem bez fartuszka” [32].

Marcel Prelot, senator z francuskiego regionu Doubs jest chyba najdokładniejszy w określeniu tego co się wydarzyło. Pisze:

Przez 150 lat walczyliśmy o to, żeby nasze opinie zwyciężyły w Kościele i nam się nie udało. W końcu nadszedł II SW i odnieśliśmy triumf. Od tej pory propozycje i zasady liberalnego katolicyzmu zostały stanowczo i oficjalnie przyjęte przez Święty Kościół” [23]..."

 

za:http://www.bibula.com/?p=74239

-szukam-

Polska sfinansuje emerytury 50 tys. Żydów


Polski rząd znowelizował prawo, które pozwoli ponad 50 tys. ocalałym Żydom, ich małżonkom, a nawet dzieciom zamieszkującym poza naszym krajem, pobierać emerytury z tytułu szkód doznanych ze strony nazistów i bolszewików na ziemiach polskich w czasie wojny i okresu stalinowskiego.
O emerytury w wysokości 470 ILS (około 100 euro) będzie mogło ubiegać się blisko 50 tys. Izraelczyków polskiego pochodzenia: ofiary nazistowskich i sowieckich represji. Pierwsze świadczenia popłyną do Izraela na koszt polskiego podatnika latem przyszłego roku.

Gazeta „The Times of Israel” podała jako pierwsza informację o zmianach w przepisach, które wprowadził polski rząd, by umożliwić Polskiemu Biuro ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przesyłanie świadczeń dla osób kwalifikujących się do emerytur, które mieszkają poza granicami Polski i nie mają dostępu do rachunku bankowego w naszym kraju.

Przed nowelizacją osoby polskiego pochodzenia, które zostały uznane za kombatantów lub ofiary represji mogły otrzymywać miesięczną emeryturę tylko wtedy, gdy miały konto w Polsce, albo upoważniły daną osobę polskiego pochodzenia do dokonywania przelewów uposażenia na ich konta za granicą. Gazeta twierdzi, że niewiele osób mieszkających poza granicami Polski - ponoć mniej niż 50 – korzystało z tej formy pomocy.

Po nowelizacji prawa emerytury będzie mogło pobierać około 50 tys. osób z Izraela. Jak tłumaczy Sebastian Rejak, specjalny wysłannik ds. stosunków z diasporą żydowską w polskim MSZ: - Nowością tych przepisów jest to, że polskie władze - w szczególności instytucje zabezpieczenia społecznego - będą w stanie przesyłać świadczenia kombatantom znajdującym się w dowolnym miejscu na świecie, kosztem polskich władz.

By zakwalifikować się do emerytury kombatanckiej wystarczy poświadczyć, że dana osoba mieszka w Izraelu (niekoniecznie bezpośrednia ofiara, ale także małżonek ofiary oraz dzieci) i cierpiała represje w czasie II wojny światowej pod okupacją niemiecką i / lub sowiecką. Uposażenie będzie bezpośrednio przelewane przez polskie instytucje na konta uprawnionych do pobierania emerytury kombatanckiej.

Rejak udzielając wywiadu izraelskiej gazecie w Jerozolimie tłumaczył, że do polskich władz docierało wiele sygnałów od ludzi z całego świata, którzy już od dawna byli zainteresowani nabyciem statusu kombatantów lub osób represjonowanych, ale przeszkodą, z ich punktu widzenia, była kwestia rachunków bankowych i przelewów. – Stara procedura była niewygodna dla wielu potencjalnych wnioskodawców, dlatego polski rząd zdecydował się wziąć na siebie obciążenie finansowe z tytułu operacji bankowych dokonywanych w celu przesłania pieniędzy i znieść konieczność fizycznego adresu w Polsce – mówił.

Nowe przepisy, które zostały już zatwierdzone przez polski parlament i prezydenta Bronisława Komorowskiego, wejdą w życie w październiku br. dla mieszkańców Unii Europejskiej, a dla mieszkańców reszty świata - w kwietniu 2015 roku.

Ze zmian cieszy się Bobby Brown, były dyrektor projektu HEART (grupy zadaniowej ds. restytucji mienia żydowskiego z okresu Holocaustu). Brown powiedział, że to wspólna inicjatywa rządu Izraela i Agencji Żydowskiej, która niedawno zamknęła drzwi ze względu na brak funduszy. - Mam wrażenie, że Holokaust jest pod wieloma względami wspólnym doświadczeniem. Chociaż Polacy nie są odpowiedzialni za to, co się stało, mają obowiązek dbać o tych, którzy cierpieli w ich kraju – przekonuje.

Brown, który pracował razem z izraelskimi i polskimi władzami w tej sprawie pochwalił zaangażowanie Uriacha Orbacha, ministra ds. uposażeń emerytalnych. Dodał, że emerytury będą mogli otrzymywać nie tylko bezpośrednie ofiary nazistów i sowietów, ale także ich małżonkowie i dzieci, które nie mają polskiego obywatelstwa, lecz urodziły się np. w rodzinie polskiej w komunistycznej Rosji.

Rejak powiedział, że dla udowodnienia, iż dana osoba kwalifikuje się do świadczenia będą brane pod uwagę zapisy archiwalne muzeum Holocaustu Yad Vashem i zeznania świadków.
- Polski rząd zamierza oddać sprawiedliwość tym, którzy cierpieli w czasie wojny – tłumaczy Rejak. Urzędnik podkreślił, że chociaż nowe przepisy odnoszą się do wszystkich osób uciskanych bez względu na kryteria etniczne, to jednak zmiany dokonano przede wszystkim ze względu na ofiary Holokaustu. - Polska na pewno ma szczególną sympatię dla ocalałych z Holokaustu – mówił. - Ofiary żydowskie należy potraktować ze szczególną uwagą. To jest oczywiste. To kwestia wrażliwości – dodawał.

- Uważamy, że polski przykład będzie precedensem dla innych krajów. A my zrobimy wszystko, aby upewnić się, że inne kraje pójdą za polskim przykładem - powiedział Brown.
Brown twierdzi, że chciałby, aby także Instytut Yad Vashen rozpoczął wypłacanie emerytur dla "Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata," by spłacić dług wdzięczności za ocalenie życia.
- Gdyby rząd izraelski, w pewnym momencie w przyszłości, podjął decyzję dot. wypłaty emerytur dla Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie Holokaustu – mówił Rejak – to byłby hojny gest.


Źródło: timesofisrael.com, AS.


Read more:
http://www.pch24.pl/polska-sfinansuje-emerytury-50-tys--zydow,23463,i.html#ixzz349xFOI3L

 

-szukam-

BOŻE OJCZE WSZECHOGĄCY W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY - WIDZISZ A NIE GRZMISZ?​
Pokaz mody, półnagie tańce i ZOO – to się dzieje w kościołach EuropyCoraz częściej w Europie dochodzi do przypadków bezczeszczenia kościołów. Niestety nierzadko dzieje się to za zgodą biskupów….

Kilka miesięcy temu w jednym z polskich kościołów odbył się pokaz mody ślubnej. To nie jedyny taki przypadek w chrześcijańskiej Europie.

W Niemczech w katedrze Świętego Piotra w Osnabrük (Dolna Saksonia) odbył się spektakl taneczny pod nazwą "Ciała Duszy". Na zaproszenie miejscowego biskupa, na wpół nadzy tancerze i tancerki przedstawiali swoje układy choreograficzne wokół ołtarza centralnego świątyni.

Z kolei we Francji, w Besançon (Franche-Comté) katedra Świętego Jana, obchodząca 886 rocznicę powstania, gościła cyrk Pagno ZOO, w ramach ogólnoeuropejskiej akcji, „Noc kościołów”. Głównym punktem przedstawienia były pokazy woltyżerki i tressury koni. Zgody na ten występ udzielił arcybiskup Franche-Comté, Jean-Louis Builleret.

Wg kustosza katedry, ks. Erica Poinsota, „obecność koni w świątyni nie jest czymś niestosownym, bo do jej budowy potrzebne były i konie i woły”. Spektakl obejrzało ponad dwa tysiące ludzi.


-szukam-
-szukam-
-szukam-
-szukam-


Read more: http://www.pch24.pl/pokaz-mody--polnagie-tance-i-zoo---to-sie-dzieje-w-kosciolach-europy,23457,i.html#ixzz349z8VXqb

-szukam-

Modlitwa i Czyn!
Stop obrażaniu Pana Boga! Blokujemy obrazoburczą sztukę teatralną! Jedziemy do Poznania !

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/stop-obrazaniu-pana-boga-blokujemy-obrazoburcza-sztuke-teatralna-jedziemy-do-poznania.html

Czcigodni Rodacy, uczestnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę!

Zechciejmy wielkodusznie rozsyłać do znajomych tę wiadomość, podjąć modlitwę różańcową i post, a w odpowiednim czasie przybyć na miejsce!
Od pewnego czasu przygotowując się do tego bez rozgłosu a ostatnio już oficjalnie uczestnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę wezwali do zablokowania w Poznaniu bluźnierstwa, jakie zaplanowane zostało przez bezbożne siły ciemności na 27 czerwca a więc na dzień podwójnego święta - Święta Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszycielki oraz na dzień 28 czerwca, czyli w Święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny...
Czyż w dniach tak wielkich świąt możemy przegrać - rycerstwo polskie dawnych wieków, marzyłoby o podjęcie walki w tak uświęconych dniach i w tak świętej sprawie!
Ponieważ w tym samym terminie jest comiesięczne Czuwanie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę na Jasnej Górze, prosimy by niewiasty udały się na Jasną Górę a z mężczyzn, kto w Boga wierzy, niech przybywa do Poznania!
​      ​
http://wp.me/p3vwgV-vw
najświeższe informacje na utworzonym w tym celu wydarzeniu na facebooku:
https://www.facebook.com/events/1455374118040171/?ref_newsfeed_story_type=regular

poniżej krótkie wprowadzenie:

W dniach 27-28.06.2014 w Poznaniu w ramach teatralnego festiwalu zostanie [poprawiałem już: Ma zostać, jeśli pozwolimy!! MD] wystawione bluźniercze przedstawienie Golgota Piknik. To wyjątkowo ordynarne przedsięwzięcie, ukazujące Chrystusa, naszego Zbawiciela, jako degenerata, egoistę, odpowiedzialnego za całe zło na świecie. Spektakl obfituje w lubieżne sceny, a pod adresem Pana Jezusa padają liczne wulgaryzmy. Występujący nago aktorzy kpią z męki Pańskiej, a całość przesycona jest pornograficznymi odniesieniami do Pisma Świętego. Jako katolicy nie możemy pozwolić na to bluźnierstwo, musimy postawić tamę złu, niszczącemu jak rak polskie społeczeństwo. Wzywamy wszystkich do czynnego protestu, nie możemy milczeć! Prosimy o przybycie do Poznania w dniu przedstawienia, musi być nas co najmniej tylu ilu było we Francji w Hiszpanii. Stając ramię przy ramieniu nie dopuścimy do sytuacji, w której opluwany jest w naszej Ojczyźnie Bóg, Jego Krzyż i Ewangelia – to co jest dla nas najświętsze. Położymy kres kolejnej antykatolickiej hucpie opłacanej z naszych podatków, płaconych przez katolików. Zło karmi się biernością lub tchórzostwem dobrych.
Stań w obronie świętej wiary, abyś mógł spojrzeć w oczy swoim dzieciom i wnukom, a kiedy przyjdzie czas byś mógł z pokorą i z ufnością Dziecka Bożego, stanąć przed Świętym Obliczem Boga Ojca, do którego Syna w ziemskim życiu przyznałeś się przed ludźmi i którego czci broniłeś publicznie, własną piersią zasłaniając Go przed zniewagami i zelżywością współczesnych bezbożników.
Uczestnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl

W sprawie koordynacji działań prosimy o kontakt z Anną i Andrzejem Kołakowskimi
Prosimy o rozsyłanie powiadomień o naszej akcji poprzez rozsyłanie linku:http://wp.me/p3vwgV-vwhttps://www.facebook.com/events/1455374118040171/?ref_newsfeed_story_type=regular
Informacje o pseudo-spektaklu i biletach www.malta-festival.pl (by wejść do środka i przeprowadzić akcję trzeba będzie jednorazowo zakupić bilet, ci którzy nie będą mogli lub nie będą chcieli kupić biletów będą wraz z kapłanami modlić się na zewnątrz pomieszczenia teatralnego)
Stańmy w obronie naszej wiary! Prosimy o kupowanie biletów na dwa terminy (27 i 28 czerwca), na spektakl „Golgota Picnc”. Na naszych pieniądzach oni się nie wzbogacą, bo to dla organizatorów jest kroplą w morzu. My natomiast musimy być na sali, żeby uniemożliwić wystawienie sztuki. Żadnych scen obrażających Pana Boga i naszą wiarę nie będzie- nie dopuścimy w ogóle do tego!!!

Dla tych, co nie chcą nabijać kabzy bluźniercom:
Nasza obecność jest potrzebna nie tylko na sali teatralnej ale także przed nią (na zewnątrz).
Ponieważ w tym samym terminie jest comiesięczne Czuwanie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę na Jasnej Górze prosimy by niewiasty udały się na Jasną Górę a
- z mężczyzn, kto w Boga wierzy, niech przybywa do Poznania!
Rozwój Krucjaty w innych krajach:http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/w-swieto-zwiastowania-najswietszej-maryi-panny-ruszyl-apel-do-innych-narodow-o-podjecie-przez-nie-modlitwy-rozancowej-za-ich-ojczyzny.html
W święto Zwiastowania Pańskiego ruszył apel do innych narodów o podjęcie przez nie modlitwy różańcowej za ich Ojczyzny
Krucjata Różańcowa może rozwinąć się wśród innych narodów! W dużej mierze dopomóc mogą w tym Polacy rozproszeni wśród tylu państw świata!www.crosary.eu Nasi Rodacy mogą upowszechnić potrzebę modlitwy różańcowej wśród mieszkańców całej Europy a nawet i całego świata, każdy z nas może wysłać znajomym poniższe adresy stron internetowych!
Ponagla nas do tej modlitwy wojna, która toczy się za nasza wschodnią granicą - naprawdę NIE MA NA CO CZEKAĆ! Nie przyglądajmy się, jak zło się rozwija, dobrem zło zwyciężajmy - POKUTY, POKUTY, POKUTY żąda od nas Niebo w Fatimskim przesłaniu, tak bardzo odnoszącym się do Rosji i
konieczności jej nawrócenia.
www.crosary.euwww.fr.crosary.euwww.ie.crosary.euwww.it.crosary.euwww.de.crosary.euwww.cz.crosary.eu
[będą przygotowywane podstrony w innych językach, ale potrzebna jest pomoc i współpraca wolontariuszy]
Zwracamy się z apelem o rozpowszechnianie tych adresów internetowych i pomoc w tłumaczeniu tekstów na języki zachodnie i wschodnie.
Bardzo prosimy o rozsyłanie i umieszczanie na własnych lub
zaprzyjaźnionych www informacji z załącznika oraz tego co poniżej
rozmowa w TV o Krucjaciehttp://wp.me/p3vwgV-s3
W Bielsku-Bialej, za zgoda Ksiedza Ordynariusza, beda Msze Swiete za Ojczyzne i Pokutne Marsze Rozancowehttp://wp.me/p3vwgV-sY
Relacja z Niedzieli Krucjatowej w Duklihttp://wp.me/p3vwgV-sT
Prosimy zamawiać Biuletyn i go rozprowadzac wsrod Rodakow
pdf-y sa na naszej www ale najlepiej jakbysmy wyslali n.p. 50 sztuk ostatniego numeru....
Pozdrawiamy
Poniżej terminarz Czuwań na Jasnej Górze oraz pomysły i zadania, dzięki którym już teraz można rozpocząć propagowanie Krucjaty!
[na zasadzie - kopiuj i wklej! Wyślij poniższy tekst do znajomych:]
Proponujemy zapoznanie się z poniższymi propozycjami oraz rozsyłanie tego tekstu drogą mailową do naszych znajomych (wersja bez polskich znaków do Polaków za granica, którzy mogą nie mieć zainstalowanych
​ ​
czcionek polskich, znajduje się na stronie Krucjaty md )
Szczęść Boże!
Proszę
​ ​
o​
dmawiać codziennie Różaniec za Ojczyznę (przynajmniej jedną
dziesiątkę) w poniższej intencji:
"Z Maryja Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu"
Zamawiać Msze Święte w intencji Ojczyzny - "O nawrócenie Polski, by była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i by wypełniła Jasnogórskie Śluby Narodu". Informacje o tym będziemy umieszczać na www.
Podejmować wyrzeczenia i post w intencji Ojczyzny.
Zachęcać też innych i przysyłać deklaracje pocztą lub mailem na adres podany na
​\
http://www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl

-szukam-

ks. Adam Martyna - Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

Według katechizmu wyróżniamy 6 grzechów przeciw Duchowi Świętemu. Pan Jezus powiedział, że ten rodzaj grzechu jest szczególnie niebezpieczny, bo sprowadza na duszę stan zatwardziałości, która czyni ją niezdolną do przyjęcia Bożego przebaczenia. Przyjrzyjmy się zatem bliżej grzechom przeciw Duchowi Świętemu.


1. Grzeszyć zuchwale w nadziei Miłosierdzia Bożego.

To pierwszy z grzechów przeciw Duchowi Świętemu, tak jak podają nasze popularne katechizmy. Bywają tacy ludzie, którzy mówią: "Dlaczego mam pokutować w tak młodym wieku? Jak się zestarzeję, to się będę dużo modlił, a Pan Bóg jest miłosierny, to mi na pewno wybaczy". I tak bardzo często dopuszczają się bardzo ciężkich grzechów, w nadziei, że Pan Bóg im wybaczy, bo jest miłosierny.
Nie wolno jednak zapominać, że Bóg jest także sprawiedliwy, bo za dobre wynagradza, a za złe karze. Żaden dobry uczynek nie pozostaje bez nagrody i żaden zły bez kary.
Grzeszyć, dlatego, że Bóg jest miłosierny, jest równoznaczne z ubliżaniem Mu i lekceważeniem Jego dobroci.


2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej.

Ktoś na przykład nie chce dać się skłonić do pokuty za grzechy, bo uważa, że dla niego nie ma już litości. Stan taki nazywamy rozpaczą. Jako że grzech ten zamyka drogę do zbawienia, jest grzechem przeciw Duchowi Świętemu. Tak samo jest, gdy ktoś dobrowolnie wątpi, że łaska Boża może go ocalić.


3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.

Są tacy ludzie, którzy oszukują swoje sumienie. Mówią np. "Ja w Boga wierzę, nikomu nic złego nie robię, wierzę w to, czego uczą w Kościele, ale za nic nie uwierzę, by Bóg mógł być tak surowy, żeby mnie karać za to, że żyję bez ślubu". Jeśli ktoś utwierdza się w takim stanie, przeżyje całe życie w grzechu śmiertelnym i w końcu umrze bez pokuty i żalu. Wiadomo, że śmierć w takim stanie oznacza potępienie wieczne.


4. Bliźniemu Łaski Bożej nie życzyć lub zazdrościć.

W Starym Testamencie mamy przykład króla Saula, który zazdrościł Dawidowi łaski i upodobania Bożego. Zazdrościł do tego stopnia, że usiłował go zabić. Tymczasem łaska Boża jest dobrowolnym Bożym darem i powinniśmy być wdzięczni Bogu, że Swoich łask użycza nam i naszym bliźnim.


5. Przeciwko zbawiennym natchnieniom mieć zatwardziale serce.

Przypuśćmy, że ktoś popadł w grzechy śmiertelne. Brnie z jednego grzechu ciężkiego w drugi. Ale Boże miłosierdzie chce go ratować, bo może ktoś modli się za niego. Pan Bóg przypomina wtedy takiemu grzesznikowi o nagrodzie i karze wiecznej, czasem stawia na jego drodze kogoś, kto go wzywa do opamiętania. Wszystko na próżno. Grzesznik taki prawie siłą tłumi w sobie myśli o Bogu i życiu wiecznym, bo na przykład chce zaimponować swojemu bezbożnemu towarzystwu albo boi się, że będzie musiał zrezygnować z popełniania takiego czy innego grzechu, do którego już jest mocno przywiązany.
Zresztą powody mogą być różne. Jednak uporczywe odrzucanie myśli o pokucie, prowadzi do zatwardziałości sumienia i w efekcie do śmierci w grzechu śmiertelnym.


6. Odkładać pokutę aż do śmierci.

Iluż to się zawiodło i przegrało swoje życie na wieki, bo liczyli na to, że dopóki śmierć jest daleko, to można grzeszyć. "Jak śmierć będzie blisko, to się nawrócę" - mówili sobie. A tymczasem śmierć przyszła niespodziewanie, wcale nie czekała na starość ani chorobę. Pomyślmy, iluż to ludzi wychodzi rano w zdrowiu ze swego domu, by do niego już nigdy nie wrócić. Śmierć przychodzi nagle i niespodziewanie: zawał serca, wylew krwi do mózgu, wypadek... Przyczyn może być mnóstwo. Jakże bardzo oszukują się ci, którzy nawet nie pomyślą o pokucie za swoje grzechy, bo liczą na to, że będą żyć długo... A tymczasem ona przyjdzie jak złodziej, kiedy się jej nikt nie spodziewa i nie ma czasu na nawrócenie w ostatniej chwili.

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu są wyjątkowo niebezpieczne, bo bezpośrednio narażają nas na utratę wiecznego zbawienia. Wszystkie prowadzą do zatwardziałości serca, a więc stanu, w którym człowiek nie jest zdolny żałować za swe grzechy albo z rozpaczy, albo z niewiary i cynizmu. Powinniśmy często prosić Boga, aby nas od tych grzechów zachował.

Read more: http://www.pch24.pl/grzechy-przeciw-duchowi-swietemu,3028,i.html#ixzz342Vmjze2

-szukam-

Międzyreligijny piknik w ogrodach watykańskich, przy muzyce i słonych paluszkach

MÓDLMY SIĘ O NAWRÓCENIE PAPIEŻA I INNYCH BISKUPÓW - INNOWIERCÓW W WATYKANIE, WSZAK SZKODA ICH DO PIEKŁA -  A PAPIEŻ NIECH BĘDZIE MISJONARZEM JEZUSA CHRYSTUSA - ZBAWICIELA I KRÓLA - SĘDZIEGO SPRAWIEDLIWEGO,  BO MA OKAZJĘ NAUCZAĆ JAK APOSTOŁOWIE I NIECH NAUCZY SIĘ POZDRAWIAĆ WIERNYCH JAK PAN BÓG NAS NAUCZYL...... I NIECH WIĘCEJ NIE CAŁUJE KOBIET CHOĆBY W NOGI.​ NA PIKNIKACH MOŻE MÓWIĆ DZIEŃ DOBRY, A NIE NA SŁUŻBIE.
--------------------------------------------------------------------------------------

Międzyreligijny piknik w ogrodach watykańskich, przy muzyce i słonych paluszkach

Organizatorzy opublikowali program imprezy ….

Jak widać w planie są również ( pierwszy raz na Watykanie od 846 r. ) modlitwy islamistów do ich bożka Allaha z podziękowaniami za łaski zesłane wyznawcom religii mahometańskiej oraz rzekoma „modlitwa św. Franciszka z Asyżu” opublikowana po raz pierwszy w 1912 roku w jakimś samizdatowym francuskim pisemku, wcześniej nieznana.
Towarzystwo będzie się modlić o pokój.
Z kuchnią.

Złapmy w ten czas za różańce!
Kyrie eleison!


za:http://breviarium.blogspot.fr/2014/06/miedzyreligijny-piknik-w-ogrodach.html

-szukam-

Wzywam rodziców dzieci i młodzieży z całego świata, aby poświęcili je mojemu Niepokalanemu Sercu...

31.05.2014, 16:20 - Matka Zbawienia: Ten Dar Ochrony dla dzieci został zarządzony przez mojego umiłowanego Ojca

 

Moje drogie dziecko, pragnę wezwać rodziców dzieci i młodzieży z całego świata, aby poświęcili je mojemu Niepokalanemu Sercu.

Mój Najdroższy Syn, Jezus Chrystus, pragnie, abym to zrobiła, gdyż On okryje je swoją Najdroższą Krwią i zapewni im bezpieczeństwo. On chce, abyście drogie dzieci tak uczyniły, ponieważ On udzieli im wielkich łask. Ten Dar Ochrony dla dzieci został zarządzony przez mojego umiłowanego Ojca. Za przyczyną swojego Syna, Jezusa Chrystusa, obiecuje On wielkie Łaski i te dzieci, które zostaną oddane mnie, będą chronione przed wpływem złego ducha.

Mój Syn uczyni wszystko, co jest konieczne, aby zjednoczyć wszystkie rodziny w swoim Nowym Raju, a przez poświęcenie swoich dzieci mnie, Matce Zbawienia, zostanie przyznana wielka Ochrona każdej rodzinie, w której imiennie ofiaruje mi się dzieci.

Moja miłość do dzieci Bożych jest bardzo szczególna, gdyż jestem Matką wszystkich dzieci Bożych. To przeze mnie, Matkę Zbawienia, dusze poświęcone mnie, będą zbawione przez Miłosierdzie Mojego Syna. Te dusze nie będą kuszone przez oszustwa, które zostaną przedstawione światu przez antychrysta.

Musicie odmawiać tę Modlitwę raz w tygodniu, przed moim obrazem, waszej ukochanej Matki i pobłogosławić siebie wodą święconą przed jej odmawianiem.

Modlitwa Krucjaty (153) Dar Ochrony dla dzieci:

O Matko Boga, Matko Zbawienia,

proszę, abyś poświęciła dusze tych dzieci (wymień je tutaj...) i ofiarowała je twojemu umiłowanemu Synowi.

Módl się, aby Jezus, przez Moc swojej Najdroższej Krwi, okrył i ochronił te małe dusze, wszelkiego rodzaju ochroną przed złem.

Proszę cię, droga Matko, abyś chroniła moją rodzinę w czasach wielkich trudności i aby twój Syn spojrzał łaskawie na moją prośbę zjednoczenia mojej rodziny w jedno z Chrystusem i dał nam Zbawienie Wieczne. Amen.

Idźcie i bądźcie wdzięczni za miłość Boga do swoich dzieci. Wielkie Miłosierdzie i Błogosławieństwa zostaną okazane każdemu dziecku i młodemu człowiekowi, którego imię będzie mi przedstawione, bym poświęciła je mojemu Synowi.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

za: http://paruzja.info/oredzia-przeglad/70-maj-2014/1554-31-05-2014-16-20-matka-zbawienia-ten-dar-ochrony-dla-dzieci-zostal-zarzadzony-przez-mojego-umilowanego-ojca

-szukam-

Proroctwo Leona XIII, modlitwa do św. Michała Archanioła


Modlitwa papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła jest prorocza. U