2014-03-Marzec

2014-03-marzec

28 marzec 2014 r. 
 NAWRACAJCIE SIĘ, BLISKIE JEST KRÓLESTWO NIEBIESKIE.

EWANGELIA według Św. Marka Mk 12, 28b - 34.

 Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: "Które jest pierwsze ze wszystkich Przykazań? Jezus odpowiedział; (...) "Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą".  Drugie jest to: "Będziesz miłował bliźniego swego  jak siebie samego". Nie ma innego  przykazania większego od tych.(...)

MÓDLMY SIĘ:

- za papieża Franciszka i biskupów, których powołałeś, aby strzegli depozytu wiary. Daj im łaskę jasnego i wiernego przekazywania
Twoich prawd...                                                                                                                       

- w intencji naszej Ojczyzny. Daj rządzącym mądrość i szczerą miłość do Ciebie i bliźniego.....

Panie Jezu - jeśli mówisz o miłości, to czy mogę napisać pytanie: dlaczego rządzący w Kościele katolickim kłamią? Czy z miłości do Ciebie?  Przecież Ty jesteś PRAWDĄ i taką winien być Twój Kościół katolicki.                         
Dlaczego na wszystkich wizerunkach i figurach przedstawiany jesteś jakbyś w ogóle nie cierpiał, czyściutki bez kropli krwi, a przecież nie było miejsca na Twoim ciele bez rany?  Na stacjach Drogi Krzyżowej tak samo jest.
Dlaczego przekłamują Twoje Święte słowa w Ewangelii i wszyscy duchowni wraz z papieżem to akceptują, np.: w modlitwie OJCZE NASZ....nauczyłeś wszystkich: I NIE DOPUŚĆ, ABYŚMY ULEGALI POKUSIE...a duchowni uczą nas, abyśmy Ciebie obwiniali, że nas kusisz...                                                   
Dlaczego kardynał Stanisław Dziwisz dopuścił do wybudowania haniebnej Drogi Krzyżowej tzw. Beskidzkiej, którą demoniczny artysta zaprojektował i demoniczny robotnik ją wykonał z nienawiścią....                                                 
Dlaczego
biskupi pozwalają na umieszczanie w Twoich świątyniach znaków masońskich, przecież Twojego i naszego wroga? W Chicago na krzyżu zamiast Twojej figury przypinają w miejscu głowy - motyla?                                           
Dlaczego
Tabernakulum - Twój Przenajświętszy DOM wynoszą z centrum gdzieś w boczne miejsca i nam jest przykro na to patrzeć, gdyż biskupi sami siebie wywyższają stawiając fotele do siedzenia dla siebie w tym miejscu.            
Dlaczego Twoi apostołowie unikają wypowiadania Twego Najświętszego Imienia JEZUS a mówią tylko "PAN"czego przykładem jest papież Franciszek. Także w Chicago jest katedra NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS a wszyscy duchowni nawet w biuletynach omijają Twoje Imię JEZUS i mówią NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA - nie rozumiem ich.
Dlaczego
biskupi poniżają Ciebie nadając miano SŁUGI, czyżby też z miłości do Pana Boga?                                   
Dlaczegobiskupi prześladują tych kapłanów, którzy wywyższają Ciebie jako KRÓLA?                                                 
Dlaczego
- nie pojechali biskupi na poświęcenie Twojej pięknej Figury Chrystusa Króla w Świebodzinie i dlaczego nawet nie pomogli finansowo proboszczowi w tym pięknym dziele?

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

CZY TO WSZYSTKO BISKUPI CZYNIĄ Z MIŁOŚCI DO CIEBIE?

Czy z miłości do Ciebie - Boga,kardynał HLOND wolał uciec z Polski i zostawić naród na pastwę wrogów ze wschodu i z zachodu, a tym samym przyczynił się do wybuchu II wojny światowej?

Czy z miłości do Ciebie- Episkopat w Polsce zdegradował KRÓLA WSZECHŚWIATA  do pozycji "sługi"?                         
Czy z miłości do Ciebie - Episkopat w Polsce zabronił mówić o Tobie BOGU WSZECHŚWIATA że jesteś KRÓLEM?     
Czy z miłości do Ciebie - biskupi w Polsce znoszą POST i nie chcą pomagać ludowi wiernemu w otwieraniu Nabożeństw Wynagradzających za grzechy świata?                                                                                                                                     
Czy z miłości do Ciebie i do bliźniego - biskupi nie chcieli pomagać w otrzymaniu dla Radia Maryja i tv TRWAM zezwolenia na nadawanie programów religijnych dla wiernych?
Czy z miłości do Ciebie i do bliźniego
biskupi zakazali udostępnić Twój piękny wizerunek dla wiernych w Częstochowie - na Jasnej Górze, tylko nakazali schować Go do ciemnicy?                                                               
Czy z miłości do Ciebie i do bliźniego
są nieposłuszni Tobie a tym samym narażają znowu naród Polski na wojnę i napaść wrogich państw?                                                                                                                                                  
Czy z miłości do bliźniego
biskupi nie odpisują na listy wiernych i nawet nie chcą mieć z nimi kontaktu?

CZY NAPRAWDĘ Z MIŁOŚCI DO CIEBIE - BOGA WSZECHMOGĄCEGO NIE CHCĄ JEZUSA CHRYSTUSA OBRAĆ KRÓLEM MÓWIĄC: NIE CHCEMY TAKIEGO KRÓLA - MY JUŻ MAMY KRÓLA - UNIĘ EUROPEJSKĄ ! CZY Z MIŁOŚCI DO CIEBIE PAPIEŻ FRANCISZEK - BISKUP RZYMU WYWYŻSZA PAPIEŻA JANA XXIII, KTÓRY PRZYJAŹNIŁ SIĘ Z TWOIMI WROGAMI MASONAMI I ZHAŃBIŁ I ZBESZCZEŚCIŁ TWOJĄ PRZENAJŚWIĘTSZĄ LITURGIĘ?                                         

CZY KTÓRY PAPIEŻ PYTAŁ CIEBIE O POZWOLENIE NA WYWYŻSZENIE LUDZI, KTÓRZY CIEBIE NIE CHCIELI WYWYŻSZYĆ?        

Pan Jezus:                                                                                                                      
ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA - JEZUS CHRYSTUS KRÓL WINIEN BYĆ WYWYŻSZONY PONAD WSZELKIE STWORZENIE. JEST BOGIEM - ZBAWICIELEM - PRZYJACIELEM  A NIE SŁUGĄ! JEŻELI MOI WIERNI CHCĄ PODKREŚLIĆ W OBRAZACH I WIZERUNKACH MOJĄ WŁADZĘ NA ZIEMI,  POD ZIEMIĄ I NA NIEBIE, TO CZYŃCIE WSZYSTKO ZGODNIE Z WASZYM SUMIENIEM. PRAGNĘ, ABY MÓJ WIZERUNKEK - KRÓLA POLSKI MÓGŁ BYĆ UMIESZCZONY W KAPLICY WASZEJ KRÓLOWEJ - MARYI W TYM SAMYM MIEJSCU, W KTÓRYM ZAPLANOWAŁ MÓJ WIERNY RYCERZ - KRZYSZTOF.NIECH JEGO IMIĘ BĘDZIE ZAPIASANE  NA WIECZNOŚĆ W NIEBIE, ŻE ON TAK BARDZO MNIE UMIŁOWAŁ I TAK BARDZO STARA SIĘ, ABYM MÓGŁ PANOWAĆ Z KLASZTORU  JASNOGÓRSKIEGO NA CAŁĄ POLSKĘ - MÓJ UMIŁOWANY KRAJ, W KTÓRYM TYMCZASEM DZIERŻAWCY WSZYSTKO ROBIĄ, ABY TEMU PRZESZKODZIĆ. POWIADAM WAM - WY LUDZIE MACIE ŻYCIE KRÓTSZE, LUB DŁUŻSZE, ALE NAPEWNO KIEDYŚ SIĘ ZAKOŃCZY, ALE JEŚLI BĘDĄ MOIMI WIERNYMI RYCERZAMI - CHRYSTUSA KRÓLA, TO WASZE ŻYCIE BĘDZIE PRZEDŁUŻENIEM ZE MNĄ W WIECZNOŚCI. ALE JEŚLI TEN PYSZNY CZŁOWIEK UCZYNIŁ MNIE BOGA SWEGO - SŁUGĄ SWOIM, TO OŚWIADCZAM CI CZŁOWIECZE, ŻE NAWET NIE ZDĄŻYSZ SPOJRZEĆ MNIE W OCZY, BO DEMONY PORWĄ CIEBIE ZE WŚCIEKLOŚCIĄ, ŻE BYŁEŚ TAKI GŁUPI I IM UWIERZYŁEŚ. POWIADAM WAM MOI WIERNI PRZYJACIELE - JEŚLI MNIE WYWYŻSZYCIE TAK, JAK PLANUJECIE, TO I JA WAS WYWYŻSZĘ I BĘDZIECIE WIECZNIE PRZY BOGU OJCU W NIEBIE.                        

MIECZYSŁAWO - PISZ WEDŁUG PODPOWIEDZI DUCHA ŚWIĘTEGO. PISZ TO, CO JEST FAKTEM, BO "UCZENI W PIŚMIE"  ALE NIEDOUCZENI DUCHOWO NIE CHCĄ UWIERZYĆ, ŻE TE WOJNY I KATAKLIZMY SĄ PRZEZ ICH NIEWIARĘ, GDYŻ BLOKUJĄ MOJE ŁASKI DLA ŚWIATA. BRAK MODLITW - BRAK ŁASK.  JAK JUŻ MÓWIŁEM: GDYBY KAŻDY PAPIEŻ, KAŻDY KARDYNAŁ, BISKUP I KAŻDY PROBOSZCZ WYWYŻSZYŁ MNIE DO GODNOŚCI KRÓLEWSKIEJ I ZA KAŻDYM RAZEM ZMIANY PONAWIAŁBY PRZYRZECZENIE I ODDAWALIBY MNIE SWOJE PARAFIE, DIECEZJEI KRAJE, TO OTRZYMYWALIBIYŚCIE WIĘCEJ ŁASK I OCHRONĘ Z NIEBA.GDY RZĄDZĄCY W KOŚCIELE  KATOLICKIM  ZAMKNĘLI MNIE  W CIEMNICY I NIE CHCĄ UZNAĆ KRÓLEM, TO ŁATWIEJ JEST PANOWAĆ DEMONICZNYM LUDZIOM. JUŻ TAK DŁUGO WAM TŁUMACZĘ I POKAZUJĘ, CO WAS CZEKA A DEMONOM ODDANI DUCHOWNI WAS KRYTYKUJĄ.

______________________________

Papież Franciszek w ciągu roku swojego pontyfikatu już sześciokrotnie postanowił zastosować nadzwyczajną procedurę kanonizacyjną, pomijającą konieczność stwierdzenia cudu za wstawiennictwem kandydata na ołtarze. Tymczasem Jan Paweł II w ciągu swego długiego pontyfikatu skorzystał z tej formy tylko raz. Również Benedykt XVI tylko jednokrotnie zastosował taką procedurę.

Jak w roku 2013 r. tłumaczył kardynał Angelo Amato SDB, „dla takiej kanonizacji, zgodnie z nauczaniem Benedykta XIV, potrzebne są trzy elementy: starożytna tradycja pobożności, stałe i wspólne zaświadczenie wiarygodnych historyków na temat cnót lub męczeństwa oraz nieprzerwana sława cudów”. „Jeżeli te warunki są spełnione Papież z racji swojego autorytetu może przystąpić do kanonizacji” – podkreślał. W tym przypadku badanie i potwierdzenie konkretnego cudu nie jest konieczne.

Papież Franciszek zastosował tą szczególną procedurę już dwukrotnie: 9 października 2013 r. wobec Angela da Foligno (1248-1309 ), a następnie 17 grudnia, wynosząc na ołtarze jezuitę Petera Fabera (1506/1546). Teraz z pominięciem tradycyjnych wymogów 2 kwietnia świętymi zostanie ogłoszony m.in. jezuita José de Anchieta (1534-1597), zwany apostołem Brazylii. Na początku miesiąca ks. Bernardo Álvarez Afonso, biskup San Cristóbal de la Laguna na Teneryfie, zapowiedział, że Anchieta zostanie wpisany na listę świętych wraz z dwoma błogosławionymi urodzonymi we Francji, którzy odegrali kluczową rolę w ewangelizacji Kanady. Będą to bł. Marie Guyart-Martin (znana też jako Maria od Wcielenia i Teresa Nowej Francji), a także biskup François de Montmorency -Laval.

Z kolei 27 kwietnia świętym ogłoszony zostanie papież Jan XXIII. Papież Franciszek uznał bowiem, że w celu kanonizacji Angelo Roncalliego wystarcza reputacja świętości i stwierdzenie łask przypisywanych jego wstawiennictwu.

Źródło: chiesa.espresso.republica.it, AS.        

http://www.bibula.com/?p=74013

„Królowanie Chrystusa w świetle encykliki Piusa XI Quas Primas" - o. prof. Benedykt Huculak

-szukam-

-szukam-

Szkoły wolne od gender – program ruszył
-szukam-

-szukam-

„Ci, którzy nosić go będą, otrzymają w każdy piątek zupełne win swych odpuszczenie oraz wielkie pomnożenie wiary, nadziei i miłości” – powiedział Pan Jezus w objawieniu skierowanym wobec Apolonii Andriveau. Chrystus, trzymając w ręce szkaplerz czerwony, zachęcił do praktykowania tradycyjnych form pobożności. 
 

http://adam-czlowiek.blogspot.com/2014/03/czerwony-szkaplerz-znak-meki-panskiej.html

-szukam-


Yellowstone – coraz większa aktywność sejsmiczna. Właśnie doszło do trzęsienie ziemi o magnitudzie 4.8

-szukam-

-szukam-

Nauczanie księdza Piotra Natanka niezgodne z Objawieniem

-szukam-

-szukam-

Odważne wyjście do świata z mocnym świadectwem wiary czy skuteczne wpasowanie się w świat? --- Zakonnica z rogami szatana

CZY ZNUDZIŁO SIĘ TEJ SIOSTRZE ZAKONNEJ JEJ POWOŁANIE?  KTO JEST JEJ PANEM?

Głośny na cały już świat występ we włoskiej edycji “Voice of Italy” włoskiej urszulanki Cristiny Scucci mieściłby się w ramach jej powołania zakonnego jedynie, gdyby wykonała go w wąskim gronie współsióstr lub świadomych, praktykujących katolików. Wtedy taki żart byłby właśnie “żartem”, to znaczy chwilowym zawieszeniem obowiązujących reguł po to, żeby umocnić swoje przywiązanie do nich. Nikt by z tego zawieszenia reguł nie pomylił ze zniesieniem reguł albo uznaniem żartu za nową regułę.
Jednak taki występ wobec publiczności stojącej z dala od Kościoła jest zwykłym wprowadzaniem jej w błąd co do natury powołania zakonnego.
Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego – mówił w Warszawie papież Benedykt XVI.

Trzeba teraz do tego dodać – wierni nie oczekują od zakonnicy, by była specjalistką od publicznego wykonywania utworów rozrywkowych. Niezależnie od intencji siostry Cristiny przekaz jej występu był taki: my chrześcijanie, katolicy, osoby konsekrowane jesteśmy tacy sami jak wy. Tymczasem Kościół powinien mówić: mamy do zaoferowania coś, czego nikt inny poza nami nie ma. Jeżeli Kościół ma do zaoferowania to samo, co świat nie dziwmy się, że ludzie wybiorą oryginał a nie kościelną podróbkę.

Ksiądz mógłby być świetnym ojcem i mężem, pośrednikiem w handlu nieruchomościami, cyrkowcem, producentem nawozów sztucznych itp. Każda z tych czynności jest sama w sobie dobra, potrzebna a wykonując ją solidnie ksiądz dawałby pozytywne świadectwo wobec ludzi stojących z dala od Kościoła. Pokazywałby, że są w Kościele nie tylko te Msze, modlitwy i inne smuty, czyli cały ten zapyziały, zdaniem świata, “stuff”. Nie trzeba jednak wielkiej wyobraźni żeby dojść do wniosku, że ewangelizacyjna skuteczność takich zabiegów byłaby pozorna. Bo nawet jeśli ktoś zainteresuje się Kościołem pod wpływem takiego księdza i postanowi się mu przyjrzeć bliżej to w większości wypadków doświadczy rozczarowania. W końcu przy bliższym poznaniu okazuje się, że nie chodzi jednak o handel nieruchomościami, występy w “Mam talent”, ale o te nudne modlitwy, Msze itp.
Jeśli ktoś mówi, że siostra pokazała radość, spontaniczność, szczerość to mogę tylko przywołać słowa Jezusowe: “Czyż i poganie tego nie czynią?” Wezwanie Chrystusa polega na tym by się od świata odróżniać, że miarą chrześcijaństwa jest właśnie to, czego nikt inny, żaden “talent” nie ma do zaoferowania. Nie negując tego, że można śpiewać piosenki, handlować nieruchomościami trzeba pamiętać, że do tego człowiek nie potrzebuje Kościoła, czy zakonów. Za to do sakramentów, nauczania, oddawania publicznej czci Bogu Kościół jest niezbędny.
Nieprawdziwe jest przyjęcie założenia, że tylko udział w świeckich rozrywkach może być remedium na “przesadną powagę, ascezę, ponuractwo i nieustanne umartwienie”. Dlaczego tylu ludzi Zachodu przestało kojarzyć duchowość z katolickimi zakonami a odruchowo szuka jej w religiach Dalekiego Wschodu. Może dlatego, że nawet najbardziej zeświecczony człowiek podświadomie wie, że świat potrzebuje mnichów, zakonnic i zakonników. Potrzebuje ich w ich pewnym dystansie, odosobnieniu, rezygnacji z wielu spraw. I podświadomie czuje, że w żaden sposób nie kłóci się to z prawdziwą radością.

Historia Kościoła uczy, że takie zeświecczające działania NIGDY nie przełożyły się na liczne nawrócenia czy wzrost powołań kapłańskich czy zakonnych. NIGDY. Jeśli cokolwiek przekładało się na widoczny wzrost nawróceń, powołań kapłańskich i zakonnych to ZAWSZE było to wzmocnienie dyscypliny, powrót do pierwotnej surowości i likwidacja takich właśnie świeckich ciągot wśród księży i zakonników.

I to trzeba powiedzieć w sprawie siostry Cristiny.

Michał Barcikowski

http://msza.net/

-szukam-

Księża jak Tesco. Dostępni 24/h, siedem dni w tygodniu
.
PRZENAJŚWIĘTSZEMU BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI ZA TAKICH WSPANIAŁYCH KAPŁANÓW Z POWOŁANIA.

    

Zobacz niesamowity reportaż
Mówią, że księża powinni być jak Tesco - dostępni 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. I starają się tak działać. Zobacz niesamowity reportaż o księżach z "Pogotowia duchowego".  Pogotowie duchowe to dzieło kapłanów kościoła Rzymsko-katolickiego. 24/h przez 7 dni w tygodniu, chcemy być dla ludzi, dla owiec z owczarni Chrystusa. Jeżeli chcesz, zadzwoń, ... - zachęcają kapłani. O sobie piszą: "Jesteśmy kapłanami Kościoła Rzymsko-katolickiego. Chcemy być dla Ciebie 7 dni w tygodniu przez 24h na dobę. Możesz dzwonić w każdej chwili, którą uznasz za stosowną". Szczegóły na temat "Pogotowia duchowego" można znaleźć TUTAJ.


https://www.youtube.com/watch?v=QDDS3GAA8L0


ZA:http://www.fronda.pl/a/ksieza-jak-tesco-dostepni-247-zobacz-niesamowity-reportaz,35942.html

-szukam-

27 marzec 2014 r. 
KIEDY BÓG MÓWI, NIE GARDŹ JEGO SŁOWEM.

KTO NIE JEST ZE MNĄ, JEST PRZECIWKO MNIE.

-szukam-


Czytając wnikliwie Ewangelię widzimy, że najtrudniej było Panu Jezusowi nawrócić nie wielkich grzeszników, ale tych, którzy żyli pobożnie. Właśnie zatwardziałe serce jest główną przeszkodą w nawracaniu faryzeuszów wszystkich czasów.

 CZYTANIE Z KSIĘGI  PROROKA JEREMIASZA: Jr7, 23-28

 To mówi Pan: "Dałem im przykazanie: "Słuchajcie głosu Mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. Chodźcie każda drogą, która wam rozkażę, a aby się wam dobrze powodziło". Ale nie usłuchali, ani nie chcieli słuchać.(...) Powiesz im wszystkie te słowa, ale cię nie usłuchają; będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi.I odezwiesz się do nich" "To jest naród, który nie usłuchał głosu Pana, swego Boga i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z ich ust".

PRZYJDŹCIE, RADOŚNIE ŚPIEWAJMY PANU, WZNOŚMY OKRZYKI KU CHWALE OPOKI NASZEGO ZBAWIENIA. STAŃMY PRZED OBLICZEM JEGO Z UWIELBIENIEM - RADOŚNIE ŚPIEWAJMY MU PIEŚNI.PRZYJDŹCIE, UWIELBIAJMY GO  PADAJĄC NA TWARZE, ZEGNIJMY KOLANA PRZED PANEM, KTÓRY NAS STWORZYŁ  ALBOWIEM ON JEST NASZYM BOGIEM.

EWANGELIA według Św. ŁUKASZA ŁK 11, 14-23

 (...) Każde królestwo wewnętrznie rozdarte pustoszeje i na dom się wali. (...)
Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. (...)
Kto nie jest za Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza".

                     

Módlmy się:

- aby wierni tworzący wspólnotę Kościoła, świadomi toczącej się walki pomiędzy Bogiem i mocami ciemności, chcieli stawać się
sprzymierzeńcami Boga przez podejmowanie wielkopostnej pokuty i umartwienia. Ciebie prosimy....

- aby nie zabrakło kapłanów, którzy chętnie i ofiarnie podejmą się trudnej posługi egzorcyzmowania zniewolonych przez złego ducha....

Panie Jezu - bardzo proszę o Twoje słowo do dzisiejszego "czytania", Psalmu i Ewangelii, bo są piękne.

  Pan Jezus:

       " Każda Ewangelia jest piękna i przebogata w SŁOWO BOŻE

i powinniście je czytać w pokorze.
Ewangelia nie jest tajemnicą, lecz nakazem danej chwili,
abyście się wszyscy jak najszybciej z grzechów obmyli.

Łaski daję tylko oczyszczonym i z Trójcą Świętą pogodzonym.
 Nie czekajcie dnia sądnego, bo Sakrament Spowiedzi jest bardzo ważny dla każdego.
Proście spowiedników, aby wam pomogli
i przyprowadzajcie zagubionych, abyście mogli być godni -
stanąć przed Sędzią Sprawiedliwym w każdej chwili,
bo obecny czas jest naglący dla was, Moi wierni mili.

             Przychodźcie do Miłosierdzia bram, Jak jeszcze was zachęcić mam.

Jezus ciągle Miłosierny i człowiekowi zawsze wierny".

**********************

Pan Jezus do Anny B  cierpiącej na ból.


"Droga Moja Anno cierpiętnico, dlaczego smuci się twoje lico?
 Przecież powiedziałem tobie, że pomagajcie Mi zbawiać świat w każdej dobie.
Dlaczego narzekasz i na uzdrowienie czekasz?

Czy mało dotąd Łask ci dałem i grzechów mnóstwo zapomniałem.

Smutny jestem, że w ogóle chcesz być uzdrowiona,
 a twój Jezus Chrystus w każdej minucie z bólem nadal kona.

Ale powiadam, że lekarstwa macie w przyrodzie,
oraz w źródlanej, święconej i egzorcyzmowanej wodzie.
Jeśli chcesz, ratuj się medycyną a nie obciążę cię żadną winą.

Na pewno możesz kupić odpowiednie preparaty 
a wybór ich jest
dość bogaty.

Zrobisz jak zechcesz, bo to jest twoje zdrowie i nawet twój anioł stróż ci podpowie.

                                Jezus Chrystus - Król i Przyjaciel twój". 

 

********************** 

Pan Jezus do Sławka z okazji 44 rocznicy urodzin:

" O Sławka pytasz? On kocha Boga i rodzinę,
i czasami przypisuje sobie winę
za niezawinione czynności w pracy zawodowej
bardzo trudnej, a on nie zawsze jest do wykonywania jej gotowej. 

Sytuacja na świecie też jest trudna, bo ludzkość jest od grzechów niepoliczalnie brudna.
Tak bardzo liczyłem na pasterzy Mojego Kościoła i cała Trójca Święta z Nieba do was woła:
Zatrzymajcie się i pomyślcie nad świata przyszłością - Bóg was upomina, gdyż jest WIELKĄ MIŁOŚCIĄ
I PRAGNIE POKOJU NA ZIEMI i podchodzi do was z wielką ostrożnością.
Tymczasem jednak pyszny człowiek rządzić chce światem i nie liczy się nawet z prawdomównym bratem.

 Także i ty Sławku weź to pod uwagę i tak czyń, aby przyszłość nie była dla ciebie "batem".
Brak modlitw w twojej rodzinie - proszę pamiętaj o częstej i Świętej Godzinie.
Nie myśl, że czas na MODLITWĘ  marnujesz, bo twój Anioł Stróż zapisuje to, co czujesz.

Zastanów się dlatego nad swoją rodziną:
Najpierw Bóg w Trójcy Świętej Jedyny - Ojczyzna i rodzina, bo przy spotkaniu uznam twoją winę.
Jezus Chrystus - wasz Przyjaciel".

**********************

Pan Jezus do Anny:

" Anno zaplątałaś się, bo masz dobre serce i twój los jest w poniewierce,
bo każda sprawa tobie wiadoma układa się w beznadziei jak szalona.
A co robić?
Ty musisz iść według PRAWA państwowego, bo nie znajdziesz nikogo odpowiedzialnego,
gdyż każdy patrzy na korzyść dla siebie i to jest ich próżność a udręka dla ciebie.
Pamiętaj - idź z "literą" PRAWA, bo to jest zagmatwana sprawa. Jezus Chrystus".

 ************************

Panie Jezu - czy możesz pomóc Jackowi w podjęciu decyzji?

Pan Jezus:

" Moja podpowiedź dla Jacka i rodziny jest taka: nie szukaj więcej przyczyny
i nie wypominaj przeszłości, gdyż inaczej nie pozbędziesz się zaszłości.

Patrz w górę na Niebiosa Moje, a znikną niepokoje twoje.
MSZA ŚW. - MODLITWA - POST I POKUTA w tym czasie
a dusze wasze będą gotowe w pełnej krasie. 

ZAWIERZAJCIE SIEBIE I WASZE RODZINY JEZUSOWI MIŁOSIERNEMU
A NIE CZEKAJCIE SPECJALNEJ GODZINY.

Pytasz o plany na przyszłość dla waszej rodziny?
Obserwuj dookoła sytuację na świecie
i proście proboszczów aby zawierzali parafie Jezusowi Królowi - tak jak umiecie.
Nic nie planujcie Moi przyjaciele, bo macie problemów i tak za wiele.
 

NAJWAŻNIEJSZY JEST POKÓJ W POLSCE I NA ŚWIECIE,
A ZALEŻNY JEST OD EPISKOPATU I RZĄDU, JAK WIECIE.
JEŚLI NIE BĘDĘ KRÓLEM PRZEZ NICH OBRANY,
TO OTWORZĘ DLA WAS RAJU BRAMY,

GDYŻ ZAMORDOWANI TAM PÓJDĄ ODRAZU,
NATOMIAST MORDERCY POŚREDNI I BEZPOŚREDNI DO PIEKŁA
- WEDŁUG MOJEGO PRZEKAZU.

PROŚCIE O MNIE KRÓLA, KOGO MOŻECIE, A WPROWADZĘ BEZ WALKI POKÓJ NA ŚWIECIE.
JEZUS CHRYSTUS - KRÓL POLSKI, ŚWIATA I WSZECHŚWIATA".

-szukam-

Tęsknota za sacrum w Kościele

"Tak. Myślimy, że w wielu z nas ta tęsknota jest i ona coś mówi o tym co się stało z Kościołem Katolickim i z kapłaństwem w ciągu ostatniego półwiecza. Czyli właśnie w trakcie trwania naszego małżeństwa, bo książkę „Dobrzy Księża” napisaliśmy z okazji pięćdziesięciolecia naszego ślubu. W odległej przeszłości mieliśmy szczęście uczestniczyć w życiu Kościoła, który sam siebie i swoich wiernych traktował serio, Kościoła poważnego, którego istotę stanowiły sakramenty  święte sprawowane zawsze z głęboką powagą i świadomością żywej w nich obecności Chrystusa. Dziś, zarówno w Stanach Zjednoczonych, gdzie już od dawna mieszkamy, jak i w Polsce, którą odwiedzamy, a także w innych krajach, odczuwamy boleśnie brak tej właśnie solenności w sprawowaniu  Świętych Tajemnic. Nie ma jej już właściwie (choć na pewno zdarzają się wyjątki) w Niemczech, we Francji, w Kanadzie. W Polsce te procesy nie zaszły (a raczej nie zabrnęły) tak daleko jak na Zachodzie. Widać  jednak wyraźnie te same tendencje. Widać nadmiar eksperymentów w sprawowaniu liturgii. Poważną muzykę i śpiew kościelny, w Polsce zawierający wiele pięknej, tradycyjnej pobożności, wypiera nowoczesna muzyka gitarowa i elektroniczna. (Próbował ją ograniczać  Papież Benedykt XVI.) Stale postępuje inwazja świeckich, którzy niejako wypierają z Kościoła kapłanów. Mnożą się, często niestosownie ubrani, szafarze Eucharystii, którzy  nie stronią od zachowań gościnno-towarzyskich wobec tych, którym podają Ciało Chrystusa."

-szukam-

-szukam-

Video relacja z I Pielgrzymi Ruchu Narodowego na Jasną Górę - działo się !

I pielgrzymka Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego

-szukam-

Adam Adruszkiewicz

Wiceprezes Zarządu Głównego Młodzieży Wszechpolskiej

-szukam-

TO TRZEBA ZOBACZYĆ !!!

I pielgrzymka Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego

-SZUKAM-

-szukam-

„Na Kresach pustoszeją kościoły z powodu nowinek liturgicznych”

Rzymsko-katoliccy mieszkańcy Kresów dotyka laicyzacja, ale część odchodzi od Kościoła, bo źle odbierają nowinki liturgiczne – mówi w rozmowie z portalem Prawy.pl, Tomasz A. Żak, reżyser teatralny, twórca Teatru Nie Teraz.

 

Opowiadając o religijności Polaków na Kresach, Tomasz A. Żak zauważa, że tam, podobnie jak w wielu krajach Zachodu, rośnie średnia wieku na nabożeństwach. Ale nie zawsze jest to powodem laicyzacji.  „Ludzie źle (…) odbierają tzw. nowinki liturgiczno-obrzędowe wprowadzane przez młodych kapłanów (np. takie jak Komunia św. na stojąco), co skutkuje nawet odchodzeniem od Kościoła. Smutne to, bo przecież właśnie Kościół był zawsze dla tych ludzi egzemplifikacją polskości i patriotyzmu, ostoją życia rodzinnego. I dzisiaj tam także wciąż jeszcze najłatwiej spotkać Polaków koło świątyni lub przy różnych inicjatywach przez Kościół pilotowanych” – powiedział dla Prawy.pl, Tomasz A. Żak.

-szukam-

-szukam-

Cud cudów

W hiszpańskim miasteczku Calanda, oddalonym o 118 km od Saragossy, dokonał się "el milagro de los milagros" - czyli "cud cudów". Dwudziestotrzyletniemu Miguelowi Juanowi Pellicerowi w sposób cudowny przywrócona została amputowana prawa noga. Owoce wieloletnich poszukiwań i badań historycznych dokumentów dotyczących tego niezwykłego wydarzenia zostały opublikowane w książce zatytułowanej II Miracolo (Cud), napisanej przez słynnego pisarza i dziennikarza włoskiego Vittoria Messoriego.

29 marca 1640 r. wieczorem, pomiędzy godziną dziesiątą a dziesiątą trzydzieści, podczas snu w domu rodzinnym w Calandzie, Miguel Juan Pellicer w cudowny sposób odzyskał prawą nogę, którą amputowano mu w szpitalu publicznym w Saragossie 29 miesięcy wcześniej. Cudownie uzdrowiony był gorliwym czcicielem Matki Bożej z Pilar i to właśnie Jej wstawiennictwu przypisał odzyskanie utraconej kończyny. Tak w skrócie brzmi sensacyjna informacja o tym wstrząsającym cudzie maryjnym, który miejscowi ludzie określają jako "el milagro de los milagros" ("cud cudów"). Światowej sławy włoski pisarz i dziennikarz Vittorio Messori przez wiele lat badał w różnych archiwach licznie zachowane dokumenty dotyczące tego zdarzenia i stwierdził, że z naukowego punktu widzenia istnieje pewność, że cała dokumentacja opisuje historyczny fakt. Mówi ona o "przywróceniu" amputowanej nogi - wydarzeniu jedynym w swoim rodzaju, którego istnienia nie można zakwestionować. Szczegółowe odtworzenie tych wydarzeń stało się możliwe dzięki świadectwom, które trzy dni po cudzie zostały złożone pod przysięgą i zapisane w protokole notarialnym, oraz w oparciu o akta procesu kanonicznego, który rozpoczął się 68 dni później.

Wypadek i amputacja

Z ksiąg parafialnych z Calandy dowiadujemy się, że Miguel Juan Pellicer urodził się 25.03.1617 r. jako drugie z ośmiorga dzieci Miguela Pellicera Maja i Marii Blasco. Jego rodzice byli biednymi rolnikami, odznaczali się prostotą i głęboką pobożnością. Miguel Juan wzrastał w atmosferze autentycznej religijności: codziennie szczerze się modlił, regularnie przystępował do sakramentów pokuty i Eucharystii, był żarliwym czcicielem Matki Bożej. W 1637 r., gdy miał dwadzieścia lat, opuścił dom rodzinny w poszukiwaniu pracy. Znalazł ją u swojego wujka Jamiego Blasca, mieszkającego w okolicy Castellon. Po kilku miesiącach pobytu u niego, w lipcu 1637 r., Miguelowi przydarzył się poważny wypadek, gdy prowadził dwukołowy wóz wypełniony po brzegi ziarnem, ciągnięty przez dwa muły. Podczas jazdy Miguel Juan najprawdopodobniej zasnął i tak nieszczęśliwie spadł z muła na ziemię, że jedno z kół przejechało przez jego prawą nogę. miażdżąc i łamiąc mu kość piszczelową. Natychmiast zawieziono go do szpitala w Walencji (w którego archiwach do dziś widnieje data jego przyjęcia: 3.08.1637 r., poniedziałek).

Pobyt w szpitalu nie przynosił żadnej poprawy, jednak Miguel głęboko wierzył w to, że pomogą mu lekarze z odległej o 300 km Saragossy, w słynnym Królewskim i Powszechnym Szpitalu Naszej Pani Łaskawej. Po usilnych prośbach otrzymał w końcu pozwolenie na przeniesienie się tam. Pomimo straszliwego bólu złamanej nogi i wielkich upałów owe 300 km pokonał w pięćdziesiąt dni. Do upragnionego celu dotarł na początku października 1637 r., wycieńczony i z wysoką gorączką. Najpierw udał się do sanktuarium w Pilar, gdzie wyspowiadał się i przyjął Komunię św.

W saragoskim szpitalu lekarze zdiagnozowali u niego daleko posuniętą gangrenę w złamanej prawej nodze. W celu ratowania życia chorego konieczna była natychmiastowa amputacja kończyny. Decyzję odcięcia opuchniętej i sczerniałej od gangreny nogi podjął przewodniczący konsylium lekarskiego, znany w całej Aragonii prof. Juan de Estanga, wraz z chirurgami Diegiem Millaruelem i Miguelem Beltranem. Ci sami lekarze dokonali operacji ucięcia prawej nogi Miguelowi Pellicerowi "na wysokości czterech palców pod kolanem". Posługiwali się przy tym piłą i skalpelem, a jako środek znieczulający podano pacjentowi alkohol, stosowany w tamtych czasach jako jedyna substancja o takim działaniu. W czasie operacji młodzieniec nieustannie wzywał pomocy Matki Bożej.

Po amputacji chirurdzy dokonali kauteryzacji kikuta za pomocą rozżarzonego żelaza. Odciętą nogę przekazali asystującemu przy operacji młodemu praktykantowi, Juanowi Lorenzowi Garcii, który wraz z kolegą pogrzebał ją na cmentarzu, w oznaczonym miejscu, w głębokiej dziurze o długości 21 cm (nawet tego rodzaju szczegół znalazł się w dokumentacji procesowej). W tamtych czasach tak wielkim szacunkiem otaczano ludzkie ciało, że wszystkie jego amputowane części były chowane na cmentarzu. Zanim rana po odcięciu części nogi się zagoiła, Pellicer musiał jeszcze przez kilka miesięcy przebywać w szpitalu. Został z niego wypisany wiosną 1638 r.; otrzymał wtedy drewnianą protezę prawej nogi oraz kule. Dwudziestotrzyletni młodzieniec bez nogi nie był w stanie zapracować na swoje utrzymanie, dlatego otrzymał oficjalne pozwolenie na zbieranie jałmużny przy wejściu do bazyliki del Pilar w Saragossie, co oznaczało dla niego bycie etatowym żebrakiem. Mieszkańcy Saragossy mieli w zwyczaju przynajmniej raz dziennie nawiedzać sanktuarium. Widok żebrzącego młodzieńca bez nogi wzbudzał u nich powszechne współczucie. Przyzwyczaili się do jego obecności i pokochali go, tym bardziej że Miguel Juan codziennie rano, przed udaniem się na miejsce żebrania, uczestniczył we Mszy św. w Świętej Kaplicy, w której na kolumnie El Pilar znajdowała się cudowna figura Matki Bożej. Również codziennie prosił obsługujących sanktuarium o trochę oliwy z palących się tam lamp, aby namaszczać swój kikut i nie w pełni zagojoną po amputacji ranę. Gdy miał pieniądze, szedł spać do pobliskiej karczmy De las Tablas. (Właściciel karczmy Juan de Mazasa i jego żona Catalina Xavierre byli również powołani na świadków w kanonicznym procesie, aby stwierdzić, że Pellicer po cudownym odzyskaniu odciętej kończyny jest tym samym człowiekiem, który przychodził do nich na nocleg i nie miał prawej nogi). Miguel Juan Pellicer sypiał również pod portykiem szpitalnego korytarza, gdzie był doskonale znany i z wielką życzliwością przyjmowany przez personel medyczny.

Na początku marca 1640 r. Miguel zdecydował się wrócić do swoich rodziców, do Calandy. Podróż do domu rodzinnego (około 118 km) zajęła mu prawie siedem dni. Przez cały ten czas drewniana noga uciskała kikut i była przyczyną wielkiego cierpienia młodzieńca. W domu przyjęto go z wielką radością. Ze względu na swoje kalectwo Miguel nie był w stanie pomagać rodzicom w pracach polowych, dlatego postanowił chodzić po okolicznych wioskach i prosić o jałmużnę. W tamtych czasach dla inwalidy, który nie miał środków do życia, żebranie nie było hańbą, ale obowiązkiem i dawaniem innym okazji do czynów miłosierdzia. Miguel zbierał więc datki, jeżdżąc na osiołku po sąsiadujących z Calandą wioskach, a żeby wzbudzić litość, odsłaniał kikut swej uciętej nogi. W ten sposób tysiące osób stało się świadkami jego kalectwa, a później cudu przywrócenia mu nogi.

Wstrząsający cud

W czwartek 29 marca 1640 r. Miguel Juan nie pojechał zbierać jałmużny, lecz został w domu, aby pomóc ojcu w napełnianiu nawozem koszyków, które osioł przenosił do nawożenia pola. Po całym dniu ciężkiej pracy Miguel wrócił do domu bardzo zmęczony. Podczas kolacji wszyscy widzieli kikut jego prawej nogi wraz z odkrytą, zagojoną raną, a niektórzy z gości nawet jej dotykali.

Tego samego wieczoru na nocleg w Calandzie zatrzymał się oddział kawalerzystów. Pellicerowie otrzymali urzędowy nakaz przenocowania jednego z żołnierzy. Z braku miejsca Miguel Juan był zmuszony odstąpić mu swoje łóżko i pójść spać na materacu w pokoju rodziców. Do przykrycia dostał od ojca płaszcz, który był jednak za krótki na to, żeby okryć również jego jedyną stopę. Po kolacji, około godziny 22, młodzieniec pożegnał się z rodzicami i ze zgromadzonymi gośćmi, zostawił w kuchni swą drewnianą protezę oraz kule i poszedł spać, skacząc na lewej nodze. Po modlitwie i całkowitym zawierzeniu się Matce Bożej szybko zapadł w głęboki sen.

Kiedy mama Miguela weszła do pokoju, w którym spał jej kaleki syn - a było to pomiędzy godziną dziesiątą trzydzieści a jedenastą wieczorem - poczuła "wspaniały, niebiański zapach". Kobieta podniosła oliwną lampkę i zauważyła, że spod płaszcza, którym był przykryty jej syn, wystawała nie jedna, ale dwie stopy, założone jedna na drugą. Wciąż jeszcze nie dowierzając, przybliżyła się do łóżka - i wtedy była już pewna, że wzrok jej nie myli. Zszokowana tym odkryciem zawołała męża, który po przyjściu odsunął cały płaszcz. Pellicerom ukazał wtedy niesamowity widok ich śpiącego syna z dwiema zdrowymi nogami. W jednej chwili zrozumieli, że stał się wielki cud: ich syn odzyskał amputowaną prawą nogę. Świadomi ogromu tajemnicy, zaczęli krzyczeć i potrząsać nim, aby się obudził. Dopiero po dłuższym czasie Miguel Juan otworzył oczy. Rozgorączkowani rodzice mówili do niego: "popatrz, odrosła ci noga!". Można sobie wyobrazić zdumienie i radość Miguela, kiedy zobaczył i poczuł, że rzeczywiście ma dwie nogi i że przestał być inwalidą. W międzyczasie zbiegli się wszyscy domownicy i z wielkim przejęciem oglądali cudownie przywróconą młodzieńcowi nogę. Miguel Juan zupełnie nie wiedział, jak to mogło się stać. Pamiętał tylko, że nim go obudzono, śniło mu się, jak namaszczał kikut swej uciętej nogi olejem z lampki w Świętej Kaplicy Matki Bożej z Pilar. Jednego był pewien: że to Jezus Chrystus dokonał tego cudu dzięki wstawiennictwu Jego i naszej Matki Maryi.

Kiedy Miguel Juan ochłonął z pierwszego wrażenia, zaczął dotykać swej uzdrowionej nogi i poruszać nią tak, jakby chciał się upewnić, że to wszystko jest prawdą. W świetle oliwnych lamp wszyscy dokładnie oglądali jego cudownie odzyskaną nogę. Widoczna była na niej jedna duża blizna po złamaniu kości piszczelowej podczas wypadku, a także trzy mniejsze blizny: po ugryzieniu w dzieciństwie przez psa. po wycięciu czyraka i zadrapaniu przez kolczasty krzak. Blizny te wskazywały w oczywisty sposób na to, że była to ta sama noga, którą amputowano i pogrzebano na cmentarzu przed dwoma laty i pięciu miesiącami. Nastąpiło więc nie odrośnięcie, lecz cudowne przywrócenie uciętej nogi. Zachował się egzemplarz miejscowej gazety Aviso Historico z 4.06.1640 r., w której napisano, że przeprowadzono badania na cmentarzu szpitalnym w Saragossie i nie znaleziono tam żadnego śladu nogi w miejscu jej pogrzebania.

Wieść o niezwykłym wydarzeniu bardzo szybko rozeszła się po okolicy. Ludzie, którzy przybiegli do ubogiego wiejskiego domku Pellicerów, głośno modlili się i dziękowali Matce Bożej i Jezusowi Chrystusowi za ten wielki cud. Wszyscy zebrani odczuwali cudowny, "niebiański" zapach, który utrzymywał się w izbie przez kilka dni. Rankiem następnego dnia do domu Pellicerów przybył proboszcz, ks. Herrero. wraz z burmistrzem i najwyższymi przedstawicielami miejscowej władzy oraz dwaj chirurdzy, którzy przez dłuższy obmacywali prawą nogę Juana - wszyscy oni chcieli w sposób urzędowy i "naukowy" potwierdzić, że to wszystko jest prawdą. Już 30 marca, a więc następnego dnia po cudzie, sędzia pierwszej instancji Martin Corellano, odpowiedzialny za publiczny porządek w Calandzie, sporządził pierwszy oficjalny dokument o tym nadzwyczajnym wydarzeniu. Natomiast w niespełna 70 godz. od cudu w domu Pellicerów został sporządzony przez przedstawicieli władz kościelnych, świeckich oraz lekarza, spisany przez notariusza i potwierdzony przez dziesięciu świadków, akt notarialny dotyczący tego niesamowitego faktu, w którym stwierdza się "Boską interwencję". Uzdrowionego młodzieńca zaprowadzono w procesji do miejscowego kościoła, gdzie zebrali się wszyscy mieszkańcy Calandy, którzy widzieli, że Miguel Juan szedł na dwóch nogach, a jeszcze wczoraj miał tylko jedną. W kościele Miguel Juan najpierw poszedł do spowiedzi, a później razem ze wszystkimi mieszkańcami Calandy uczestniczył w uroczystej, dziękczynnej Mszy św.

Odcięta noga, która po przeszło dwóch latach przebywania w ziemi całkowicie zgniła, dzięki bezpośredniej interwencji Boga została przywrócona do życia i połączona z resztą żyjącego ciała. Jest to z pewnością dany nam przez Chrystusa znak i zapowiedź zmartwychwstania naszych ciał w dniu Paruzji. Stwórca natomiast uszanował prawa natury i dlatego odzyskiwanie niedoskonałych cech fizycznych i motorycznych cudownie przymocowanej nogi następowało u Miguela Juana w ciągu kilku miesięcy.

25 kwietnia 1640 r. Miguel razem ze swoimi rodzicami wybrali się na pielgrzymkę do sanktuarium w Saragossie, aby podziękować Matce Bożej za cud przywrócenia nogi. Wszyscy mieszkańcy Saragossy doskonale znali żebrzącego przy bazylice młodzieńca z jedną nogą. Możemy zatem wyobrazić sobie ich zdumienie, kiedy zobaczyli, że Miguel Juan przestał już być kaleką i ma dwie zdrowe nogi. Prawdziwy jednak szok przeżył profesor Estanga - chirurg, który amputował Miguelowi nogę i który przez dwa lata opatrywał mu ranę w miejscu odcięcia kończyny. Teraz mógł naocznie stwierdzić, że ta część nogi, którą amputował, została przywrócona do normalnego życia i funkcjonowania, w sposób całkowicie dla medycyny niewyjaśniony. Podobny wstrząs przeżyli na widok Miguela Juana z dwiema nogami asystujący profesorowi lekarze oraz cały personel szpitalny.

Oficjalne uznanie „el milagro de los milagros”

Należy podkreślić fakt, że 8 maja 1640 r. władze świeckie Saragossy wystąpiły z inicjatywą rozpoczęcia procesu, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności związane z cudem z Calandy - czyli "el milagro de los milagros". Rada miejska wyznaczyła jako swoich przedstawicieli dwóch znanych profesorów oraz prokuratora generalnego króla Filipa IV. Był to proces publiczny i odbywał się z zachowaniem wszelkich urzędowych reguł. Współczesny historyk Leonardo Aina Naval, który przez wiele lat badał jego akta, stwierdził, że był on "wzorem powagi, precyzji i dyscypliny prawniczej". Mamy tu więc do czynienia z najwyższym poziomem wiarygodności dokumentów. W czasie całego procesu obecnych było dziesięciu członków kolegium sędziowskiego. Ponadto przy wszystkich przesłuchaniach 24 świadków, którzy zostali wyselekcjonowani spośród mieszkańców Saragossy, Calandy i okolicznych wiosek, asystował sam arcybiskup Pedro Apaolaza Ramirez oraz dziesięciu teologów i prawników. Świadkowie zostali podzieleni na pięć grup: 1. Lekarze i pielęgniarze; 2. Krewni i sąsiedzi; 3. Władze lokalne; 4. Księża 5. Inni. Każdej z przesłuchiwanych osób pokazywano Miguela Juana stojącego z odkrytymi do kolan nogami. Z akt procesowych wynika, że fakt cudownego przywrócenia Pellicerowi amputowanej nogi był tak oczywisty i pewny, że nie podniósł się żaden głos sprzeciwu czy wątpliwości przeciw niemu. Po jedenastu miesiącach pracy kolegium sędziowskiego, 27 kwietnia 1641 r., arcybiskup Saragossy wydał dekret, w którym stwierdził, że przywrócenie amputowanej nogi Miguelowi Juanowi było możliwe tylko dzięki cudownej interwencji Boga. Jest to niewątpliwie jeden z najbardziej wstrząsających cudów w historii, który potwierdzili wszyscy mieszkańcy Saragossy, Calandy i okolicznych miejscowości.

Pierwsza broszura o cudzie, z imprimatur i dedykowana królowi Karolowi IV, która była streszczeniem akt procesu w języku kastylijskim, ukazała się w 1641 r. i została napisana przez karmelitę bosego Jeronima de San Jose. Rok później ukazała się również broszura poświęcona cudowi napisana przez niemieckiego lekarza Petera Neuratha. W tej to publikacji przy "nihil obstat" jezuita o. Jeronimo Briza napisał: "Z nakazu czcigodnego ks. Gabriela de Aldamy, głównego wicekróla w Madrycie, przebadałem książkę doktora Neuratha na temat cudu Najświętszej Dziewicy z Pilar, którego nie widziano ani nie słyszano w ciągu wieków, a którego prawdy osobiście doświadczyłem, ponieważ poznałem młodzieńca najpierw bez jednej nogi, proszącego o jałmużnę u drzwi w świątyni w Saragossie, a później w Madrycie, na audiencji u Króla, Naszego Pana, z obiema nogami; i widziałem, jak chodził. Widziałem bliznę, którą Najświętsza Dziewica zostawiła w miejscu amputacji, jako pewny znak, że noga została odcięta; i nie tylko ja, a również wszyscy ojcowie z Towarzystwa Jezusowego, z tegoż Królewskiego Kolegium w Madrycie. Poznałem nadto rodziców uzdrowionego oraz chirurga, który uciął nogę".

Biedna izba sypialna, w której dokonał się cud, została natychmiast zamieniona na kaplicę, a z czasem w miejscu domu Pellicerów wybudowano wielki kościół z wysoką dzwonnicą. Była to inicjatywa wszystkich mieszkańców Calandy, którzy w ten sposób pragnęli wyrazić wdzięczność Bogu i Matce Najświętszej. Do dnia dzisiejszego mieszkańcy Calandy każdego roku w dniu 29 marca obchodzą święto upamiętniające to cudowne wydarzenie z 1640 r. Stolica Apostolska zatwierdziła na ten dzień specjalny formularz liturgiczny wraz z przywilejami duchowymi i odpustami.

Spotkanie z królem

Cud przywrócenia Miguelowi Pellicerowi odciętej nogi stał się faktem tak powszechnie znanym w całej Hiszpanii, że doniesiono o nim królowi Filipowi IV. Po skończonym procesie i oficjalnym ogłoszeniu prawdziwości cudu hiszpański władca w październiku 1641 r. wezwał do siebie na audiencję uzdrowionego młodzieńca. Uczestniczył w niej cały korpus dyplomatyczny, w tym również lord Hopton, ambasador Anglii. On to właśnie przesłał królowi angielskiemu Karolowi I szczegółową relację z tej audiencji. Jej tekst zachował się do naszych czasów. Król Karol I, będący również głową Kościoła anglikańskiego, do tego stopnia był przekonany o prawdziwości tego cudu, że bronił jego wiarygodności przed oburzonymi teologami anglikańskimi. W oparciu o szczegółową relację lorda Hoptona oraz o inne świadectwa wiemy dokładnie, co się działo podczas audiencji u króla Filipa IV. Mianowicie uzdrowionemu Miguelowi Juanowi towarzyszyli pierwszy notariusz Aragonii oraz najwyższy archidiakon kapituły biskupiej. Każdy z nich po kolei złożył królowi relację o cudzie.

Po wysłuchaniu wszystkiego Filip IV wzruszył się do łez i powiedział, że wobec tak oczywistych faktów nie ma już potrzeby mędrkowania i dalszego dyskutowania, ale trzeba z radością przyjąć i uczcić Tajemnicę. Następnie wstał z tronu, podszedł do uzdrowionego i ukląkł przed nim. Potem kazał Miguelowi odsłonić prawą nogę i pocałował ją w miejscu, w którym została ucięta, a później cudownie przymocowana. Był to wzruszający hołd, jaki na klęcząco złożył swojemu poddanemu - żebrakowi i analfabecie - władca światowego imperium, król Filip IV.

Odnalezione ostatnio dokumenty w archiwum w Saragossie mówią o tym, że Miguel Pellicer, po swoim uzdrowieniu, został przyjęty do pracy w sanktuarium del Pilar jako kalikant (pomocnik organisty, Figura Matki Bożej del Pilar napełniający miechy organowe powietrzem). Był również jednym z odpowiedzialnych za zapalanie lampek oliwnych w Cudownej Kaplicy. W księdze wypłat widnieje adnotacja dotycząca daty jego śmierci - odszedł do Pana w święto Matki Bożej del Pilar: 12 X 1654 r.

Wnioski

"Ten, kto odrzucałby prawdę o tym, co wydarzyło się w Calandzie tego marcowego wieczora w Tygodniu Męki Pańskiej 1640 roku - pisze Vittorio Messori - musiałby wątpić w całą historię ludzką, łącznie z faktami najpewniejszymi, bo najbardziej potwierdzonymi. (...) »przypadek Pellicera« ma cechy wydarzenia, które każdy badacz może, co więcej - musi, zaakceptować jako »potwierdzone w sposób pewny«, jako »z pewnością historyczne« chyba że zrezygnuje z obiektywności swojego zawodu w imię uprzedzenia lub ideologii. W słowach użytych przez arcybiskupa Saragossy w jego sentencji wyroku fakt jawi się jako równie prosty, co wstrząsający: »(...) jak ukazane to zostało w procesie, wspomniany Miguel Juan był widziany najpierw bez jednej nogi, a następnie z nogą; zatem nie wiadomo, jak można mieć wątpliwości co do tego«. To wszystko".

Natychmiastowe przywrócenie M.J. Pellicerowi amputowanej nogi było spektakularną manifestacją Bożego działania, cudem niesłychanym w całej historii. Wydarzenie to jest z pewnością znakiem ukazującym bezpodstawność ironicznych twierdzeń ateistów, że nigdy nie widziano, aby komuś odrosła ucięta noga lub ręka.

Jest to z całą pewnością cud niepodważalny, dokładnie taki, jakiego domagał się Wolter i jemu podobni ateiści - a więc urzędowo potwierdzony przez notariusza zaraz po jego zaistnieniu i po przesłuchaniu pod przysięgą świadków o odpowiednich kwalifikacjach. Ernest Renan, który był agnostykiem i zaciekłym wrogiem chrześcijaństwa, napisał, że do zwalczenia ateizmu wystarczyłby tylko jeden wiarygodny cud. Niestety, nieświadomy swojej ignorancji, był pewien, że w historii nie było żadnego.

Cud z Calandy mówi nam o tym, że dla Boga wszystko jest możliwe. Wydarzenie to wskazuje na działanie nie jakiegoś nieokreślonego Boga, ale na Boską Osobę Jezusa Chrystusa, na Boga w Trójcy Jedynego, którego On nam objawił. Cud ten jest równocześnie boskim potwierdzeniem nauczania Kościoła katolickiego, sakramentów w nim sprawowanych, jego tradycji, czci oddawanej Niepokalanej Dziewicy Maryi i mocy Jej wstawiennictwa.

"Maryja dokonała tam tego, czego nie uczyniła w żadnym innym narodzie" - tak śpiewają do dnia dzisiejszego wierni każdego roku podczas święta Milagro (Cudu) w Calandzie i Saragossie.

Cud z Calandy jest również znakiem wzywającym nas do nawrócenia i wiary w zmartwychwstanie naszych ciał. Noga, która z powodu zawansowanej gangreny gniła - i dlatego musiano ją amputować, a później pochować w ziemi na cmentarzu - po 29 miesiącach powróciła do życia dzięki specjalnej interwencji Boga. Ten cudowny i jedyny w swoim rodzaju fakt wskazuje na prawdę wiary o naszym zmartwychwstaniu - że podobnie stanie się z ciałami wszystkich ludzi w dniu Sądu Ostatecznego.

Źródło: adonai.pl

 

-szukam-

Strona główna - Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia

-szukam-

-szukam-

-szukam-

 

Społeczna kontrola pieniądza

Święty Ludwik IX, król Francji, powiedział: „Pierwszym obowiązkiem króla jest wybicie pieniędzy, gdy jest to konieczne dla zdrowego życia ekonomicznego jego poddanych".

Wcale nie jest konieczne ani godne polecenia zlikwidowanie albo upaństwowienie banków. Bankier jest ekspertem od księgowości i inwestycji. Niech nadal przyjmuje oszczędności i inwestuje je z zyskiem, którego część mu się należy. Ale tworzenie pieniędzy jest czynnością władzy, która nie powinna być pozostawiona w rękach banku. Władza musi zostać odebrana bankom i powrócić do narodu.

Pieniądz bezgotówkowy jest dobrym nowoczesnym wynalazkiem, który należy zachować. Ale liczby służące jako pieniądz, zamiast powstawać pod prywatnym piórem, w formie długów, powinny powstawać pod piórem instytucji państwowej, w formie pieniądza służącego ludziom.

Nie trzeba więc niczego zmieniać, jeśli chodzi o własność lub lokatę kapitału. Obecnych pieniędzy nie trzeba usuwać, żeby inne wprowadzić na ich miejsce. Jedynie społeczna instytucja monetarna powinna do pieniędzy, które już istnieją, dodać wystarczającą ilość pieniędzy tego samego rodzaju, zgodnie z możliwościami kraju oraz potrzebami ludności.

Trzeba zlikwidować cierpienia spowodowane biedą, skoro w kraju znajduje się wszystko, co jest potrzebne do zapewnienia dobrobytu każdej rodzinie. Ilość pieniądza w obiegu powinna być mierzona zgodnie z popytem konsumentów na możliwe i użyteczne dobra.

A więc to wszyscy producenci i wszyscy konsumenci, całe społeczeństwo, produkujące dobra według potrzeb, powinno wspólnie decydować o ilości nowych pieniędzy, jakie od czasu do czasu, w miarę rozwoju kraju ma dodatkowo emitować działająca w imieniu tego społeczeństwa instytucja.

W ten sposób naród odzyskałby prawo do pełni ludzkiego życia, zgodnie z zasobami naturalnymi kraju oraz wielkimi możliwościami nowoczesnej produkcji.

 

opracował Alain Pilote

 

Źródło: Dwumiesięcznik MICHAEL Journal Edycja Polska Nr 42, maj – czerwiec - lipiec 2007: 1101 Principale St., Rougemont QC, J0L 1M0, Kanada.

www.michael.org.pl

-szukam-

Prorocze wejrzenie na historię Polski

Szczegóły
Autor: Mariusz Sander

 

Prorocze wejrzenie na historię Polski (w nawiązaniu do proroctwa Bob'a Hartley'a)

Obecna sytuacja Polski ma związek z rokiem 1241. Był to środek rozbicia dzielnicowego. Nasz kraj miał kilku królów. Stało się tak gdyż Bolesław Krzywousty miał czterech synów, a każdy z nich chciał być pierwszy. Król chciał uniknąć bratobójczych walk, rozkazał, aby po jego śmierci Polskę podzielono na cztery części. Wprowadził też prawo senioratu.

[przyp. Seniorat – stosowana w wiekach średnich zasada określająca porządek obejmowania tronu. Ustanawiana była często po podziale kraju między synów władcy i określała, że po jego śmierci władzę zwierzchnią ma każdorazowo sprawować najstarszy męski przedstawiciel rodu. Została ona sformułowana w ustawie sukcesyjnej Bolesława Krzywoustego, określającej zasady sprawowania władzy w państwie po jego śmierci i miała ona zawsze należeć do najstarszego z Piastów - seniora. Jego dzielnicę nazywano wielkoksiążęcą albo senioralną. Miała ona przechodzić we władanie najstarszego potomka dynastii, jako podstawa jego władzy nad całością państwa, więc również nad dzielnicami innych książąt. Senior miał prawo wypowiadania i prowadzenia wojen, reprezentowania państwa na zewnątrz i zawierania traktatów, mianowania dostojników kościelnych i świeckich (arcybiskupów, biskupów, kasztelanów) oraz posiadał zwierzchność sądową. Oprócz tego utrzymywał w innych dzielnicach własne załogi. Dzielnica senioralna miała zostawać zawsze nienaruszona, natomiast dziedziczne mogły podlegać dalszym podziałom. Pierwszym seniorem został Władysław II Wygnaniec]

Przez ten fakt pewien duch podziału zaczął mieć dostęp do ziem polskich. Nastąpił dalszy rozpad królestwa (20 znaczniejszych księstw+ mniejsze), osłabienie militarne, niemoc. Zwiększała się podatność na wpływy z zewnątrz (Niemcy, Czechy i Litwa). Trwało to 200 lat. Polska przetrwała ten trudny czas.

Pat Holloran mówił o duchu Kaina – to właśnie ten duch miał dostęp do ziem polskich po śmierci Krzywoustego. Ginęli Polacy. Narody zewnętrzne próbowały wpływać na Polskę. Zjednoczenie ziem przywrócił dopiero Władysław Łokietek. Miał wizję i silne przekonanie. Za panowania jego syna Kazimierza Wielkiego ziemie Polski powiększyły się aż trzykrotnie.

Rok 1241 w historii Europy to:

Wschód - Czyngis-chan -Tatarzy - grupa ludów tureckich wschodniej Europy i centralnej Azji. Nazwa Tatar (Tatarzy) pochodzi prawdopodobnie od słowa Tartar – piekło - najmroczniejsza i najniższa jego część. Ludziom w napadniętej Europie Wschodniej (XIII wiek) stepowi wojownicy wydawali się przybyszami z piekieł. Nazwa ta przyjęła się i od słowa Tartarzy (przybysze z piekieł) powstała obecna nazwa Tatarzy.

Tatarzy zanim najechali dane ziemie przeprowadzali wywiad – dowiadywali się, jakie są układy polityczne na ziemiach, które zamierzają podbić. Układ wojsk – system dziesiątkowy. Dowódcy nigdy nie brali udziału w walkach. Ich strategią było przebranie się za sprzymierzeńców np. Krzyżowców i kiedy zostali wpuszczeni w obręb murów danego miasta, następowała rzeź. Z tego też powodu zostali nazwani „fałszywymi braćmi”.

Atak na Polskę otworzył im drogę do granic Węgier i Europy. Polska będąca wówczas w stanie podziału dzielnicowego, nie była w stanie bronić się - z powodu braku jedności.

Tatarzy po pokonaniu i zniszczeniu księstw ruskich za kolejny cel wybrali Węgry. Wiedzieli, że w przypadku wojny z Węgrami przyjdzie pomoc z Polski. Na podbój Polski została wysłana armię w sile około 10 000 wojowników.

Henryk Pobożny - książę śląski, krakowski i wielkopolski 1238- 1241 zginął pod Legnicą - bitwa rozegrała się 9 kwietnia 1241 i zakończyła sromotną klęską wojsk Henryka II i śmiercią księcia na polu bitwy.

Analogicznie do Kościoła – gdy stajemy razem możemy się oprzeć atakom wroga – pamiętając, że nie walczymy z krwią i z ciałem.

Duch Kaina przejawia się jako:

- niechęć do innych wierzących ludzi;

- niechęć wspólnoty do wspólnoty;

- jest związany z nieprzebaczeniem;

- generuje niechęć, nienawiść, zazdrość w Kościele (korzeń – podział z 1241r.);

- wrogowi zależy na utrzymaniu takiego stanu rzeczy – związanego z podziałami i ludzkimi ambicjami;

Gdy Polska podnosiła się i odradzała po klęskach – zaczęła odgrywać duże znaczenie na arenie światowej. W historii Polski bardzo rzadko zdarzało się, aby bracia zabijali się – strona niebożego dziedzictwa Polski.

Poznań był jednym z ważniejszych miast wpływu.

Od czasów króla Jagiełły, miasto zaczęło przybierać na znaczeniu. Stało się trzecim co do wielkości miastem w Polsce. Królowie promowali Poznań (np. zwolnienie kupców poznańskich z podatków, oraz różne inne przywileje). Poznań był miastem strategicznym. Krzyżowały się tu szlaki  - Gdańsk/Czechy, Litwa/Europa.

W Poznaniu, gdy przyszedł czas reformacji, na ten ruch najbardziej otworzyła się szlachta i magnateria, oraz mieszczaństwo. Wielu z nich kształciło się w Niemczech – miał na nich duży wpływ Luteranizm. Za reformacją stały ważne rody poznańskie, ludzie wpływu, m.in. rody: Górków i Ostrorogów.

Do biedoty reformacja dotarła paradoksalnie przez poznańską Farę. Proboszcz nawrócił się na kalwinizm. Wzgórze Wojciecha zostało oddane Braciom czeskim (zw. Braćmi morawskimi). Rada miejska Poznania popierała reformację – ograniczała sukcesywnie wpływ kleru. I gdy w Czechach nastąpiły prześladowania Braci Morawskich, chronili się w Poznaniu. Biskup jednak nie pozwala na to. Część z nich chroni się w majątkach szlachty, a część ucieka do Prus.

Nad ruchem protestanckim piecze posiadali magnaci – myśleli w sposób królewski. Chcieli jednego Kościoła, ale  gdy powoli zaczęła wkraczać kontrreformacja zaczęły się duże tarcia m.in. odebrano wzgórze Wojciecha Braciom Czeskim, wprowadzono karę śmierci za zmianę wiary. Wtedy szlachta zbrojnie występowała i uwalniała więźniów.

Około1557 roku – nastąpiło pogłębienie zbliżenia między trzema odłamami protestantyzmu (luteranizm, kalwinizm, bracia czescy). W tym czasie 10% mieszkańców Poznania to Żydzi (około 2 000 osób), 5% to protestanci. Miasto podzielone jest na dwie części - prawobrzeżny i lewobrzeżny Poznań.

Do Poznania zostaje sprowadzony zakon Jezuitów – stało się tak, gdy ludzie wierzący stwierdzili, że nie mogą być razem. Zwyciężyły podziały. Wrogowi zależało na wzbudzeniu osobistych ambicji.

Jednak zawsze po czasie rozbiorów i braku jedności przychodził czas zjednoczenia i wpływu na Europę.

 

Proroctwo:

- Ogromne znaczenie będą miały miasta położone nad rzekami (nie państwa), tam będą powstawały domy modlitwy. Państwa stracą na znaczeniu. W Poznaniu Bóg zrobi cos wzorcowego: „Nie czyńcie nic z kłótliwości”

 

I Kor. 1,10 - A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania.

Amen.

Armia Boga...

-szukam-


-szukam-

Wskrzeszona w kostnicy po 72 godzinach pobytu w raju i piekle.

-szukam-

-szukam-

Proroctwa zapisane w znakach na niebie na lata 2013 - 2018

Biblia mówi Prawdę!
Bardzo ciekawa wypowiedź nt. znaków Apokalipsy w wymiarze czasowym,
komentujący jest protestantem i pewne fakty zestawia ze swoja wiarą, ale
ogólnie, bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenia, wiele mówiące i dające do
myślenia..

-szukam-

-szukam-

REKOLEKCJE CHARYZMATYCZNE od 28-30 marca

-szukam-


-szukam-

Międzynarodowa Szpitalna Koronka do Bożego Miłosierdzia

-szukam-


-szukam-

-szukam-

-szukam-

-szukam-


Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy poleca cykl filmów dokumentalnych GRZEGORZA BRAUNA

"Transformacja - od Lenina do Putina"

Szczegółowy opis pierwszych trzech części cyklu (z pięciu zaplanowanych) wraz ze zwiastunami i galerią niepowtarzalnych animacji, stworzonych specjalnie na potrzeby filmu na stronie KSD: http://ksd.media.pl/aktualnosci/2004-ksd-poleca-cykl-filmow-dokumentalnych-grzegorza-brauna-transformacja-od-lenina-do-putina

FILMY dostępne na stronie Producenta: http://www.ahaaa.pl/


-szukam-

 
25.03.2014

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

-szukam-

Ewangelia wg św. Łukasza 1,26-38.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,
do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.
Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.
Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł.


Czy krew zwierząt mogła zmazać ludzkie grzechy i przebłagać sprawiedliwość Bożą? Krew zwierząt ofiarnych, chociaż lała się strumieniami na przebłagalnym ołtarzu, przypominała tylko ludzkie grzechy, ale ich nie zmazywała. Wskazywała jednak na konieczność Odkupienia. Ktoś inny musi przelać swoją krew, skoro jak pisze autor w księdze do Hebrajczyków: Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała ludzkie grzechy (Hbr 10, 4). Jeżeli nie krew zwierząt, to może wtedy krew ludzi? Jednak wszyscy ludzie są grzeszni. Rodzą się bowiem w grzechu pierworodnym. A może aniołowie? Oni jednak należą do innego świata i nie mogą składać ofiary w naszym imieniu. Poza tym nieskończony majestat Boga wymaga ofiary nieskończonej. Nikt z ludzi ani z aniołów, ani nawet wszyscy aniołowie i ludzie razem wzięci, nie są w stanie złożyć takiej ofiary. Nieskończoną ofiarę może złożyć tylko sam Bóg. I tak też się stało. Wierzymy, że Syn Boży zstępuje z nieba na ziemię i z Maryi Dziewicy przyjmuje ludzkie ciało. Ponieważ jest Bogiem, Jego ofiara miała wartość nieskończoną. Będąc także człowiekiem, mógł sprawić, że będzie to jednocześnie ludzka ofiara.  

 

Przymierze pomiędzy Bogiem a ludzkością zostaje zawarte. Znakiem tego przymierza będzie cudowne poczęcie i urodzenie Odkupiciela ludzkości, tak jak zapowiedział prorok: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna (Iz 7, 14). Jak to mogło się dokonać, dziwimy się dzisiaj? Zdziwiła się także i Maryja, dlatego podczas Zwiastowania zapytała: Jakże się to stanie, skoro nie znam pożycia z mężem? (Łk 1, 34). Archanioł Gabriel Jej wtedy odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, Będzie nazwane Synem Bożym (Łk 1, 35).

 

Dzisiaj, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, stajemy pełni podziwu nad cudem dziewiczego poczęcia Syna Bożego, który w łonie Maryi staje się człowiekiem. Rozwijał się jak każde ludzkie dziecko, chociaż w cudowny sposób poczęty. Po dziewięciu miesiącach, a więc 25 grudnia będziemy obchodzić pamiątkę Jego cudownego urodzenia. Kontemplujemy ofiarę Boga, który dla nas i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i aby świat zbawić swoim zgonem, nie pogardził Panny łonem.

Poemat Boga Człowieka - Zwiastowanie.
http://www.voxdomini.com.pl/valt/valt/v-01-023.htm

-szukam-

-szukam-

Szczęść Boże!

 Kochani bardzo proszę o modlitwę w intencji Eli i Piotra, to
 małżeństwo , które ukochało Misje Święte i wiele sił , zaangażowania
 i własnych środków poświęca na wspieranie misji w Afryce, niestety
 pan Piotr boryka się z problemem braku pracy, pani Ela też boi się o
 własną, sami nie proszą o modlitwę za siebie tylko swoich chorych -
 krewnych i znajomych, bardzo proszę o choćby 1 Zdrowaś Maryjo w ich
 intencji, żeby ich dzieło wspierania misji , ich dzieło ewangelizacyjne nie upadło.

 Druga prośba dotyczy pana Leszka, w jego intencji również proszę o
 modlitwę, to osoba , która prowadząc małą księgarnię patriotyczną i
 świetlicę na rybnickim dworcu krzewi prawdę i wiarę, wartości
 chrześcijańskie i patriotyczne,niestety i w tym wypadku trudności
 finansowe. Jego można wspomóc kupując film lub książkę religijną
 (via internet - http://proveritas.ehost.pl/). Zdaję sobie sprawę z
 konkurencji na rynku, ale czasem trzeba popatrzeć szerzej.

 Szczere Bóg zapłać!
 Niech Matka Najświętsza ma Was w opiece!


 Krysia


-szukam-

Dr Wanda Półtawska apeluje do lekarzy --- GORĄCO POLECAM !!!
 

O życiu bł. Jana Pawła II z Wandą Półtawską rozmawia ks. red. Ireneusz Skubiś.

https://www.youtube.com/watch?v=Vl1cWd3Er60


Dr Wanda Półtawska apeluje do lekarzy

A tu jest adres strony internetowej, gdzie lekarze mogą podpisywać
się elektronicznie pod deklaracją wiary.
http://www.deklaracja-sumienia.pl/

Podpisane deklaracje prosimy odsyłać na adres:
Magdalena Zastrzeżyńska, ul.
Flizaka 12, 34-600 Limanowa, tel. 504 235 436,

kontakt: madzia@jedenpokoj.pl

-szukam-

24 MARZEC 2014 r.
BOŻE MÓJ, PRAGNĘ UJRZEĆ TWE OBLICZE.

                                

   POKŁADAM NADZIEJĘ W PANU I W JEGO SŁOWIE, U PANA JEST BOWIEM ŁASKA

 I OBFITE ODKUPIENIE.

  Ewangelia według Św. Łukasza Łk. 4, 24-30

  Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu , przemówił do ludu w synagodze:

 "Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. (...)".

  MÓDLMY SIĘ:

- Módlmy się za papieża i biskupów, aby ich nauczanie i przykład budziły wiarę i nadzieję, a także umiłowanie wartości

   wiecznych. Ciebie prosimy .....

-  Módlmy się za rządzących naszym krajem, aby potrafili każdemu zapewnić warunki do godnego życia.....

-  Módlmy się za naszą wspólnotę religijną, aby Wielki Post mógł być dla niej okresem odrodzenia w łasce uświęcającej

                                   ***************************

Pan Jezus: "Na tę chwilę,  na ten czas i na wieczność zacznijcie wielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego - każdego dnia. - Przepraszajcie Trójcę Świętą i Matkę Bożą za grzechy swoje, rodziny i wszystkich ludzi. - Wynagradzajcie wszyscy za przewinienia wszystkich popełnione  świadomie i nieświadomie. - Proście o zmiłowanie Trójcy Świętej nad wami, waszymi rodzinami i nad wszystkimi żyjącymi  i zmarłymi abyście mogli wieczerzać z Nami przy stole obfitości. A DUCH ŚWIĘTY BĘDZIE CZUWAŁ NAD CAŁĄ ZIEMIĄ.  AMEN.                          

  *****************************

Panie Jezu – nie podoba się ludziom na obrazie z Twoim wizerunkiem namalowany kolor zielony, jako tło.

Pan Jezus:"  Kolory, to tylko ludzka wyobraźnia i gust. Ja czuję się dobrze w każdym kolorze. Ta zieleń, którą Mnie obdarzyliście też jest dobra, bo kolor zielony oznacza, że jestem na ZIEMI. W Niebie nie mam co robić a między wami .......O !. Między wami wiernymi przebywam dla przyjemności. Między wami nieprzyjaciółmi mam dużo pracy, bardzo ciężkiej pracy - ponieważ wiele razy obchodzę serca i domy wasze i upominam, proszę i działam pośród was. Przecież pytaliście Mnie w owym dniu o słowo. Macie powiedziane przez kapłanów na Jasnej Górze, że nie może być OBRAZ ze strony internetowej księdza Piotra Natanka ani księdza Tadeusza Kiersztyna. WIĘC JEST INNY, ZUPEŁNIE INNY."Zieleń" - oznacza ZIEMIĘ, więc jestem na ziemi między wami, bo z NIEBIOS zszedłem na ziemię dla was. Dzieci - nie zaprzątajcie sobie głowy kolorami, nie to jest najważniejsze. Najbardziej boli Mnie to, że kapłani w Częstochowie zamknęli Mnie w schowku i nie pozwolą ludowi wiernemu uwielbiać Mnie. TRACĄ WSZYSCY WIELE ŁASK Gdyby jacyś kapłani w Polsce chcieli być Moimi - Bożymi, to podnieśliby alarm, pisaliby do władz kościelnych, modliliby się a tu... nic nie słyszę. Jestem Królem Polski. Mam koronę złotą KRÓLA POLSKI, pierścień i berło a Paulini okazali nieposłuszeństwo wobec Mnie. BRAK KRÓLA - BRAK ŁASK. Zjednoczcie się proszę, Moje drogie dzieci i proście władze kościelne, aby pozwoliły ukazać światu Moje Oblicze Królewskie na Jasnej Górze i abym mógł panować a tym sposobem wasi wrogowie odejdą od granic waszych a raczej z państwa polskiego, bo już są poprzebierani za waszych przyjaciół !                                                                    

******************************************

Pan Jezus : (…) OBJAWIENIA są przedłużeniem i uzupełnieniem PISMA ŚWIĘTEGO na dany czas i ci kapłani, którzy nie chcą o tym mówić lepiej dla nich, aby się nie narodzili. Prawie 2000 lat czekam na zdjęcie Mnie z Krzyża przez stworzenie a ono upodobało sobie widzieć Mnie do końca świata wiszącego na krzyżu i dlatego jest tak źle na świecie. Stworzenie nie chce abym królował a tym samym pozwala szaleć szatanowi. Dlatego cały czas atakowani są dobrzy kapłani, dobrzy pasterze a wrogowie Moi wyszukują przeróżnych sposobów, aby ich unieszkodliwić, aby im zaszkodzić. Kościół katolicki jest tak bardzo opanowany przez wrogów pod różnymi postaciami, że tych Moich pobożnych i prawych kapłanów niszczą poprzez krytykę, wyśmiewanie i posądzanie o niezawinione uczynki a nawet mordują. To samo mówię od wieków: MÓDLCIE SIĘ, MÓDLCIE SIĘ, MÓDLCIE SIĘ O PRAWYCH KAPŁANÓW I ZA KAPŁANÓW, ABY NIE ULEGALI POKUSIE. Nie wyciągajcie informacji o Moich dobrych kapłanach o grzechach niezawinionych. Ludzie żądni są sensacji, która interesuje ich pierwej aniżeli Bóg, a potem żałują. Patrzcie na Moich kapłanów - czy widzicie różnicę, co mówią i co robią? Czy widzicie, kto mówi o Chrystusie Królu, a kto o Jezusie - słudze? Więcej nie pytajcie. Macie rozeznanie, to rozpoznawajcie a wiecie jak: po owocach. Kto mówi o Bogu słudze - służy szatanowi. Jezus - wasz Brat i KRÓL, Stworzyciel i Zbawiciel. A ci, co ośmielają się nazywać Mnie SŁUGĄ, lepiej dla nich, żeby się nigdy nie narodzili, bo wieczność zapewniają sobie z ich królem - lucyferem".

*************************************

Pan Jezus do Artura:" Artur - po co ci ziemia?  Jak nie będę KRÓLEM POLSKI, to nikomu nie będzie potrzebna, bo dookoła was wrze. Teraz jest tylko " cisza przed burzą", czyli pozorny spokój. W każdej rodzinie powinien być: spokój, harmonia, miłość i wyrozumiałość. Mieczysławo - poślij jemu film o naszych wrogach, których herbem jest "cyrkiel i ekierka". Oni będą waszymi bogami a królem będzie Lucyfer.

Strzeżcie się wilków w owczych skórach i walczcie o Boga w Trójcy Świętej Jedynego.  Amen. Jezus Chrystus - KRÓL ".

Matka Boża do pewnej dziewczyny oraz do wszystkich ludzi. " Rzeczywiście - są wielkie trudności z uzyskaniem pracy w Polsce. Dlatego proszę was trzymajcie się w rodzinach razem i żyjcie w zgodzie, bo dookoła macie wrogów. Poszukujący pracy są zrozpaczeni i mogą czynić spustoszenie w swoich rodzinach, w swoich sercach i wśród ludzi obwiniając wszystkich za ten stan. Mój Syn powiedział, że wasi wrogowie już wszystko robią, żebyście wszystko stracili w Polsce. Odbiorą wam pracę, zdrowie, pieniądze, majątki, bo jesteście niepotrzebni waszym zaborcom. Apeluję do was ludzi wierzących Bogu Wszechmogącemu abyście przepraszali za grzeszników. Dlatego wypełniajcie kościoły wasze na Nabożeństwach - niech nie będą puste i módlcie się o światło dla biskupów, o Dary Ducha Świętego dla nich, bo wszyscy ulegają zauroczeniu tego świata. Wy módlcie się w intencji kapłanów a kapłani powinni usilnie przypominać o obowiązku uczestniczenia w Mszach Świętych codziennych z czystym sercem. Proszę was - tak żyjcie, aby zapanowała ŚWIĘTOŚĆ, ŚWIĘTOŚĆ, ŚWIĘTOŚĆ, bo ludzie obojętnieją do wszystkiego i oto chodzi waszym wrogom. Nawet będzie wam obojętne, czy będziecie żyć, czy lepiej umrzeć. Pamiętajcie o Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu całą dobę, bo tylko w Nim jest ratunek. Amen.

Wasza Matka”

JEZUS CHRYSTUS - KRÓL  POLSKI - POKÓJ NA ŚWIECIE I ŻYCIE.
      
JEZUS CHRYSTUS - SŁUGA CZŁOWIEKA - WOJNA I ŚMIERĆ

O fałszywych prorokach.
-szukam-

Panie Jezu - przysłali mi internauci kazanie ks. Piotra Natanka, że krytykuje różnych ludzi, którzy otrzymują Twoje Święte Słowo i mnie też. Jest to przykre, że Twój wspaniały kapłan tak czyni a przecież zna Pismo Święte i wie, że Ty jesteś przeciwny temu. Przecież wie, że te wszystkie wiadomości idą na cały świat i do końca świata. Przecież w tym filmie mówi i o mnie, bo tylko do mnie Panie Jezu mówisz wierszem. Jest to przykre, bo przecież mówimy o Ewangelii i o grzechu. Ja zauważyłam, że ks. Piotr Natanek nikogo nie akceptuje, a przecież kiedyś
byliśmy przyjaciółmi i ks. Piotr udzielał mi wielu rad a ja słuchałam. Nie wiedzą ludzie, że ja mam zawsze k
i
er. duchowego i też z wykształcenia - DOKTOR a co ważne jest przyjacielem ks.Piotra Natanka.

Pan Jezus:

" Nie tylko on krytykuje, bo wielu duchownych się buntuje.
Poślij jemu tekst o Spowiedzi, który czytałaś,
bo tam wytłumaczenie w LIŚCIE miałaś.

Ja już nie wiem jakim językiem winieniem mówić,
aby żadnego Mojego SŁOWA nie zgubić.
Kiersztyn, Natanek i wielu innych
muszą być wzorem, a nie oskarżać niewinnych.

Czy pytał Mnie, czy tak może mówić,
bo tym zachowaniem może wielu wiernych zgubić.

A wierszyki? To Mnie się podoba i niech
je
czyta każda mądra osoba. 
T
akie jest Moje upodobanie
, bo
w nich Ducha Świętego wylanie.

Wierszyk bez Ducha Świętego pisany być nie może
i każdy niech czyta go w pokorze.
Niech nikt nie krytykuje brata i niech nie zamienia się w kata.
Kapłani są od zjednywania ludzi  i w nich też niech się miłosierdzie obudzi.

Kapłan winien być odbiciem Moim, a nie sędzią i oszczercą twoim.
Czy pytał Mnie o zdanie?
Czy pozwoliłem mu na krytykowanie?
Niech nie podważa Moich i Maryi SŁÓW, bo będzie miał kłopoty znów.

Dziękuję mu za wszystko, ale niech nie upada tak nisko.

 JEZUS CHRYSTUS - KRÓL WASZ".

MIESIĘCZNIK KATOLICKI - "LIST" - www.list.media.pl


W numerze - MARZEC - 2013 - jest wszystko o SPOWIEDZI GENERALNEJ.
Namawiam do prenumeraty - bardzo dobry miesięcznik.


-szukam-

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS - KRÓL I MARYJA KRÓLOWA POLSKI.

  BARDZO   WAŻNA   ENCYKLIKA    DLA   KOŚCIOŁA    CHRYSTUSOWEGO !!!   
 

ENCYKLIKA PAPIEŻA KLEMENSA XII

IN EMINENTI

O tajnych stowarzyszeniach

28 IV 1738 r.

 

KLEMENS BISKUP

Sługa Sług Bożych

Na wieczną rzeczy pamiątkę

-szukam-

OTO SŁOWA BISKUPA KATOLICKIEGO - NIE WYMIENIŁ ANI RAZU SŁOWA JEZUS CHRYSTUS,
CZYLI "UWIELBIANIE CZŁOWIEKA". JUŻ OFICJALNIE MÓWIĄ,
ŻE GROMADŹMY SIĘ W DOMACH A PRZECIEŻ MAMY TAK DUZO KOŚCIOŁÓW KATOLICKICH.
DLACZEGO NIE NAMAWIA WIERNYCH ABYŚMY PRZYCHODZILI GROMADNIE DO NASZYCH ŚWIĄTYŃ.
---PO OWOCACH POZNACIE - KTO JEST KTO -----


Przesyalam "List pasterski bpa A. Wypycha na Wielki Post 2014".
Czy w Twojej parafii ten list zostal zamieszczony w biuletynie?

http://catholicleaguepolonia.org/pl/media/LPWP2014BpWypych.pdf

Gądecki dlaczego jesteś z nimi!?

PO "OWOCACH POZNACIE - KTO JEST KTO" i jeszcze dla podkreślenia kim jest Stanisław Gądecki
- Hartmann nałożył żydowski czepek - że do nich należy
i JAK ON SIĘ NIE BOI PANA BOGA W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEGO?
BOŻE OJCZE - RATUJ, ZNOWU NIE MAMY PASTERZA.
 

Stanisław Gądecki nie jesteś naszym autorytetem bo jesteś z nimi!

-szukam-

________________________________________________________________

ENCYKLIKA PAPIEŻA KLEMENSA XII

IN EMINENTI

O tajnych stowarzyszeniach

28 IV 1738 r.

KLEMENS BISKUP

Sługa Sług Bożych

Na wieczną rzeczy pamiątkę
 

Rozprzestrzenianie się tajnych stowarzyszeń

Do wszystkich wiernych. Pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo!

Ponieważ zostaliśmy wyniesieni do godności apostolskiej i chociaż mało dorównujemy im w zasługach, to jednak z zrządzenia Bożej opatrzności, jak to nakazuje Nam troska pasterska, która została Nam powierzona z wysoka, zamierzamy ze szczególną troską zwrócić uwagę na to, co kładzie kres występkom i błędom, w celu ustrzeżenia prawdziwej religii w nienaruszonej postaci, a co także powinno przyczynić się do uspokojenia grożącego w dzisiejszych czasach całemu światu katolickiemu niebezpieczeństwa zaburzeń społecznych.

Dowiedzieliśmy się z opinii publicznej, że rozprzestrzeniają się szeroko, co dzień czyniąc dalsze postępy, pewne stowarzyszenia, zgromadzenia, zebrania, koła i tajne związki zwane popularnie wolnomularzami, frankmasonami lub występujące pod inną nazwą w zależności od zróżnicowania językowego, w których ludzie wszelkich religii i wszelkich sekt, stwarzając pozory naturalnej uczciwości, wiążą się między sobą umową równie ścisłą, co nieprzeniknioną, według praw i statutów, wymyślonych po to, by zobowiązując się przysięgą złożoną na Biblię i pod groźbą najcięższych kar, pokrywać nienaruszalnym milczeniem wszystko, co czynią w mrokach tajemnicy.

Zbrodnicze cele wolnomularstwa

Ale taka jest natura zbrodni, że sama się zdradza, że woła głośno, przez co można ją odkryć i rozpoznać, toteż owe wyżej wymienione stowarzyszenia i tajne związki wzbudziły tak silne podejrzenia w umysłach wiernych, że wstąpienie do tych stowarzyszeń w oczach ludzi światłych i roztropnych oznacza splamienie się piętnem zepsucia moralnego i występku, gdyż gdyby nie czyniły one niczego złego, nie nienawidziłyby tak światła. A podejrzenia te tak się wzmogły, że w wielu państwach wymienione stowarzyszenia zostały od dawna zakazane i wyjęte spod prawa, jako zagrażające bezpieczeństwu publicznemu.

Wieczyste potępienie masonerii

Zastanawiając się więc nad ogromem zła, jakie wynika zazwyczaj z tego rodzaju stowarzyszeń lub tajnych związków nie tylko dla spokoju państw, ale też dla zbawienia dusz, i że z tego powodu nie można ich żadną miarą pogodzić z prawem cywilnym i kanonicznym, skoro z wyroków Boskich obowiązkiem Naszym jest czuwać dniem i nocą – jako wierny i roztropny sługa rodziny Pana Naszego – aby ludzie tego rodzaju nie wdzierali się jak złodzieje do domów i nie pustoszyli jak lisy winnicy, nie wypaczali serc prostaczków i nie godzili w nich potajemnie zatrutymi strzałami, aby zamknąć bardzo szeroką drogę, jaka przez to mogłaby się otworzyć dla nieprawości popełnianych bezkarnie, i dla innych znanych Nam powodów słusznych i rozsądnych, idąc za radą wielu naszych Czcigodnych Braci kardynałów świętego Kościoła rzymskokatolickiego i z Naszej własnej inicjatywy, zdobywszy uprzednio rozeznanie w tej sprawie, po dojrzałym namyśle i mocą Naszej pełnej władzy apostolskiej, postanowiliśmy i zawyrokowaliśmy potępić i objąć zakazem wymienione stowarzyszenia, zgromadzenia, zebrania kół i tajnych związków zwanych masonerią lub znanych pod inną nazwą, tak jak potępiamy je i zakazujemy ich Naszym niniejszym zarządzeniem obowiązującym na zawsze.

Zakaz wstępowania i sprzyjania stowarzyszeniom wolnomularzy pod karą ekskomuniki

Dlatego zabraniamy formalnie i na mocy świętego posłuszeństwa wszystkim i każdemu z osobna wiernym Jezusa Chrystusa wszelkiego stanu, rangi, kondycji, godności i stanowiska, świeckim i duchownym, diecezjalnym czy zakonnym, zasługującym nawet na szczególne wymienienie, by się nie odważyli i nie pozwolili sobie pod jakimkolwiek pretekstem, pod jakimkolwiek pozorem, wstępować do wymienionych stowarzyszeń wolnomularzy lub inaczej nazwanych, rozpowszechniać je, utrzymywać, przyjmować u siebie lub udzielać im schronienia gdzie indziej, ukrywać ich, zapisywać się do nich, być przez nich przyjętymi, wspomagać ich lub dawać im środki i możność do gromadzenia się, dostarczać czegokolwiek, udzielać im rady, pomocy lub poparcia, otwarcie lub potajemnie, bezpośrednio lub pośrednio, osobiście lub przez innych, w jakikolwiek sposób, jak również zachęcać innych, namawiać, nakłaniać, by się zapisywali do tego rodzaju stowarzyszeń, by stawali się ich członkami, pomagać im w tym, wspierać ich lub utrzymywać w jakikolwiek sposób lub im doradzać.

I nakazujemy im stanowczo powstrzymać się całkowicie od wszelkiego udziału w tych stowarzyszeniach, zgromadzeniach, zebraniach, kołach lub tajnych związkach, a to pod karą ekskomuniki, którą ściągnęliby na siebie wszyscy popełniający wyżej wymienione czyny przez sam fakt (ipso facto) i bez żadnych innych dochodzeń, od której to ekskomuniki nikt nie może dostąpić łaski rozgrzeszenia, jak tylko przez Nas, lub przez aktualnie sprawującego rządy Biskupa Rzymu, chyba że w niebezpieczeństwie śmierci (in articulo mortis).

Zakończenie

Życzymy też sobie i polecamy, aby wszyscy biskupi i wyżsi duchowni i inni ordynariusze miejsca i wszyscy inkwizytorzy od spraw herezji powiadamiali i występowali przeciwko popełniającym te wykroczenia bez względu na stan, rangę, kondycję, godność i stanowisko, powstrzymywali ich wymierzali zasłużone kary jako mocno podejrzanym o herezję.

Życzymy sobie także, aby odpis niniejszego dokumentu, jak i jego druk podpisany był ręką notariusza sądu cywilnego oraz opieczętowany pieczęcią kościelną w celu jego uwierzytelnienia, ma on być także publicznie obwieszczony w formie zgodnej z niniejszym oryginałem.

Nikomu nie można niniejszego dokumentu zawierającego Naszą decyzję, potępienie, zakaz i nakładającego interdykt, w jakikolwiek sposób podważać czy też zniszczyć. Jeżeli ktokolwiek odważyłby się to uczynić niech wie, że ściąganie na siebie gniew Boga Wszechmogącego i błogosławionych apostołów Piotra i Pawła.

Postanowiono w Rzymie u Św. Maryi Większej roku tysiąc siedemset trzydziestego ósmego od wcielenia Pańskiego. Dnia 28 kwietnia, w ósmym roku Naszego pontyfikatu.

Klemens XII

 

Encyklika „In eminenti” była pierwszym dokumentem Kościoła katolickiego potępiającym masonerię. Oficjalną datą powstania „nowożytnej” masonerii jest 24 czerwca 1717 r. w Londynie.

 

 

„W Belgii, podobnie jak we Francji czy we Włoszech, przynależność do masonerii stanowi niemal konieczny wymóg dla zrobienia kariery na uniwersytecie, w sądownictwie i na wszystkich najważniejszych stanowiskach państwowych”

prof. Roberto de Mattei

Uniwersytet Europejski w Rzymie

Źródło: Dwumiesięcznik MICHAEL, październik-listopad-grudzień 2013

 

-szukam-

Dr Wanda Półtawska apeluje do lekarzy

A to są adresy stron internetowych, gdzie lekarze mogą podpisywać
się elektronicznie pod deklaracją wiary.

-szukam-

-szukam-

Kraków - ks. J.Cielecki

BARDZO PROSZĘ O ROZESŁANIE INFORMACJI O WIECZORZE MODLITWY Z MATKĄ BOŻĄ Z NIEGOWICI, ZE ŚW. CHARBELEM I BŁ. JANEM PAWŁEM II
W PARAFII ŚW. MAKSYMILIANA W KRAKOWIE MISTRZEJOWICACH W NAJBLIŻSZY CZWARTEJ 27 MARCA 2014. ROZPOCZĘCIE O GODZINIE 17.00
 PRZEWODNICZYŁ BĘDZIE KS. JAROSŁAW CIELECKI.

-szukam- 

28.03 FILIPOWICE 38-841, KOŁO ZAKLICZYNA, DIECEZJA TARNOWSKA, PARAFIA MATKI BOŻEJ ŚNIEŻNEJ, GODZ.17.00

29.03 GÓRA MOTYCZNA KOŁO DĘBICY, DIECEZJA TARNOWSKA, PARAFIA CHRYSTUSA KRÓLA, GODZ. 16.00

PS W SPRAWIE ORGANIZACJI SPOTKAŃ Z KS. JAROSŁAWEM CIELECKIM; KONTAKT +48 512 709 646, E-MAIL: TALITHACUM2013@GMAIL.COM

-szukam-

Głodowe emerytury już za kilka lat

-szukam-

-szukam-

-szukam-
NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

KOCHANI,
PROSIMY BARDZO O MODLITWE ZA SIOSTRĘ MADZI BUCZEK,
A KAPŁANÓW O ILE TO MOZLIWE O WŁĄCZENIE W INTENCJĘ MSZY ŚW. BÓG ZAPŁAĆ

-szukam-

Zwierzęta opuszczaja Yellowstone

-szukam-

-szukam-

Największe warsztaty Liturgii Tradycyjnej w rycie rzymskim, Licheń 24-31 sierpnia 2014

-szukam-

-szukam-

NIE WIERZĘ, ŻE DYREKCJA SZPITALA JEST NARODOWOŚCI POLSKIEJ, BO TYLKO WROGOWIE CZYCHAJĄ NA ŻYCIE POLAKÓW.

Dołącz do akcji! Dyrekcja Szpitala,Szpital Pro-Familia,Szpital Rzeszów,Radosław Skiba: Szpital prześladuje położną za sprzeciw wobec aborcji:

 

 http://www.citizengo.org/pl/5156-szpital-przesladuje-polozna-za-sprzeciw-wobec-aborcji?tc=gm&tcid=


-szukam-

Spór o Jana Pawła II:
czy jego nauczanie o małżeństwie uległo przedawnieniu?

-szukam-

-szukam-

W nurcie wierności Tradycji: piękny i nieodzowny język łaciński

Rzymski katolik poważnie traktuje wskazania Kościoła zakorzenione w Tradycji. Rzymski katolik z troską zachowuje zwyczaje Kościoła cieszące się przywilejem dawności.

Kościół jasno wyraża swoją wolę zachowania języka łacińskiego, zwłaszcza w świętej liturgii.

W Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II czytamy:

W obrządkach łacińskich zachowuje się używanie języka łacińskiego, poza wyjątkami określonymi przez prawo szczegółowe” (SC 36 § 1).

Należy (…) dbać o to, aby wierni umieli wspólnie odmawiać lub śpiewać stałe teksty mszalne, dla nich przeznaczone, także w języku łacińskim” (SC 54).

-szukam-

-szukam-

Praca Duchów Patriotów

Praca Duchów się zaczęła,
dokonuje swego dzieła.
I jak stary przekaz mówi,
już niedługo Pan przemówi.

Przemówi przez kataklizmy
i wytraci wszelkie schizmy.
Wytraci wrogów Kościoła,
taka będzie Jego wola!...

Ogień z nieba Bóg uczyni,
zamknie zło do wielkiej skrzyni,
potem w ogień ją wyrzuci,
zginą z sumienia wyzuci.

W one dni płacz, lament będzie,
ginąć będą w wód odmęcie,
ci, co Bogu czci nie dali,
ci, co z Niego się w głos śmiali!

Potem przyjdzie cisza wielka,
tylko ptaki będą ćwierkać.
Tylko ptaki będą śpiewać,
Boga chwałę tak opiewać.

Chór Anielski się dołączy
szybko, niby rumak rączy.
Całe niebo się roztańczy
w blasku Słońca – pomarańczy!

Kto Boga za Króla weźmie,
ten ocali życie we śnie,
ten obudzi się znów żywy,
Bogu wdzięczny i szczęśliwy.

Bóg ocali wszak wiernego
w życiu, w pracy oddanego.
Bóg powiedzie w lepsze życie
i uczyni to o świcie.

Ustanowi On Pasterza,
by lud w dobrą stronę zmierzał.
By prowadził lud do Boga,
by już nie szalała trwoga.

Tysiąc lat pokoju wszędzie,
choć nie łatwe życie będzie.
Ziemia nie da wam wytchnienia,
lecz od Złego ocalenia.

Bo nie zerwie już łańcucha
szatan, diabeł i kłamczucha.
Potem znowu Pan powróci,
na Sąd wezwie wszystkich ludzi.

A nam teraz przyjść pozwala,
by się działa Jego chwała.
By przez pracę światłych Duchów,
Ziemię pchnąć do dobrych ruchów.

By Boga Intronizować,
by koronę Mu szykować.
Bo tak tylko dziś możecie
zło pokonać na tym świecie!

Dzisiaj tu Słowacki gadał,
swoje rady wam wykładał.
Praca Duchów rozpoczęta,
niech was chroni Matka Święta!

Niech was chroni, niech osłania
zanim zaczną się karania.
Pod Jej płaszcz się uciekajcie,
to, co będzie, będzie straszne!

Dzisiejszy Słowacki


-szukam-

Spocznij!

Spoczynek w Duchu

-szukam-

-szukam-

NIE UMIERAJ NA RAKA
-szukam-

-szukam-

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ

RYCERZE CHK Z GDAŃSKA I LĘBORKA ORGANIZUJĄ 2- DNIOWĄ PIELGRZYMKĘ DO CZĘSTOCHOWY I LICHENIA.
WYJAZD Z LĘBORKA DN.11.04.2014 O GODZ.20.00. PO DRODZE DO GDAŃSKA BĘDĄ ZABIERANI ZAPISANI PIELGRZYMI.
PRZEWIDZIANY POWRÓT DN. 13.04.2014 W GODZ. WIECZORNYCH.KOSZT PIELGRZYMKI 130 ZŁ.

ZAPISY I BLIŻSZE INFORMACJE

U ANI Z LĘBORKA – TEL. 784 – 969 – 789

U EDWARDA Z GDAŃSKA – TEL. 501-219-012

-szukam-

Pat Holloran - Proroctwo do Polski

-szukam-

-szukam-


KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE I MARYJA - KRÓLOWA POLSKI
.

   20 marzec 2014 r.  
BŁOGOSŁAWIONY, KTO ZAUFAŁ PANU.

 CZYTANIE  Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZA.

To mówi Pan Bóg: "Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce.
(...) Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. (...) Błogosławiony mąż, który pokłada nadzieję w Panu, i Pan jest jego nadzieja. (...)
Ja, Pan, badam serce i doświadczam sumienie, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego uczynków".

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Co innego grzesznicy, są jak plewa, którą wiatr rozmiata, a droga występnych zaginie.

EWANGELIA według Św. Łukasza  Łk. 8, 15

 (...) "A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść ani stamtąd do nas się
przedostać ". Abraham odpowiedział bogaczowi: "Jeśli Mojżesza  i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą".

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY W SERCU DOBRYM I SZLACHETNYM ZATRZYMUJĄ SŁOWO BOŻE

I WYDAJĄ OWOC PRZEZ SWOJĄ WYTRWAŁOŚĆ"

    Módlmy się:

Za Kościół Święty, aby cieszył się nowymi powołaniami i chciał być zawsze z ludźmi cierpiącymi. Ciebie prosimy.....
-  Za tych, którzy odpowiadają za dobra materialne  Kościoła, aby zawsze postępowali uczciwie.          
-  Za pracodawców, aby zawsze sprawiedliwie wynagradzali  pracę swoich podwładnych.                      
-  Za nas samych, abyśmy dobrze wypełniali swoje obowiązki służąc Bogu i bliźniemu.  

 

APEL ROZPACZY - WALCZMY O ŻYCIE !

 

KOCHANI POLACY - JAK SAMI WIDZICIE I WIECIE, ŻE CZAS PRZYJŚCIA PANA BOGA JEST BLISKI.JEST NAM DANY CZAS WIELKIEGO POSTU PO TO,ABYŚMY SIĘ NAWRACALI ICZYNILI POKUTĘJEZUS NAS WZYWA: PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY!!!  NIE PRZEKREŚLA NIKOGO, DAJE SZANSE NAM WSZYSTKIM, BO ZA NAS ZOSTAŁ UKRZYŻOWANY, A LUDZIE TAK CZĘSTO O TYM ZAPOMINAJĄ.ZAPOMINAJĄ -KTO JEST BOGIEM.DZIŚ CZŁOWIEK STAWIA SIĘ WYŻEJ OD OJCA NIEBIESKIEGO I PRAGNIE ZAWOJOWAĆ CAŁY ŚWIAT! CZY TAK ROBIĄ KATOLICY? CZY TAK ROBIĄ CI ,KTÓRZY NOSZĄ MIANO CHRZEŚCIJANINA…?

                

POLSKO OBUDŹ SIĘ Z LETARGU, PÓKI JESZCZE NIE JEST ZA PÓŹNO!!!
 

KOCHANI RODACY

- MY SYNOWIE OJCZYZNY POLSKI - APELUJEMY I WZYWAMY WAS, ABYŚCIE OBRALI JEZUSA KRÓLEM POLSKI A WTEDY WSZYSTKO SIĘ ODMIENI.

PAN JEZU SZEDŁ PRZED SĄD I TAMCI LUDZIE WYKRZYKIWALI: NIE MAMY KRÓLA, JENO CEZARA!!!  CZYŻ TE SŁOWA NIE SĄ AKTUALNE W TYM WIEKU?? LUDZIE ODRZUCAJĄ BOGA, JEGO PRZYKAZANIA .POLITYCY,PASTERZE KOŚCIOŁA JUŻ ZAPOMNIELI O TYM, KTO JEST ICH STWÓRCĄ .  JUŻ ZAPOMNIELI O TYM POLACY ,JAK ICH DZIADOWIE I PRADZIADOWIE W OBRONIE, KRZYŻA, WIARY I POLSKI ODDAWALI ŻYCIE.  

KREW NASZYCH PRZODKÓW GŁOŚNO WOŁA Z ZIEMI- CO ZROBILIŚCIE Z NASZĄ POLSKĄ, NASZĄ MATKĄ - OJCZYZNĄ !!! CZYŻ NIE POWTARZA SIĘ SYTUACJA Z PRZED TYSIĘCY LAT, KIEDY CZYTAMY W KSIĘDZE RODZAJU JAK BRAT ZABIŁ BRATA?


EWANGELISTA ŁUKASZ PRZEKAZUJE NAM TAKIE SŁOWA CHRYSTUSA PANA (Łk 10,13-16)
 
Jezus powiedział: Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze pokutnym i w popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz! Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał.”

KOCHANI RODACY, CZY CHCECIE ABY TE SŁOWA BYŁY SKIEROWANE DO WAS I DO WASZEJ OJCZYZNY ? JEZUS NA NAS CZEKA A MY ZAMYKAMY PRZED NIM NASZE SERCA  I NASZE GRANICE ! ZAPEWNE KAŻDY CHCE SIĘ DOWIEDZIEĆ CZEMU TAK SIĘ DZIEJE ?ODPOWIEDŹ JEST PROSTA -GDZIE NIE MA BOGA I JEGO PRAW ", TAM JEST GRZECH I NIEPRAWOŚĆ. NARÓD POLSKI POTRZEBUJE KRÓLA, KTÓRY POPROWADZI NAS DO ZWYCIĘSTWA. JEZUSA NIE ZAMKNIE SIĘ  W KOŚCIELE, W TABERNAKULUM, ZA KRATAMI CZY W PIWNICY, JAK TO SŁYSZYMY!OPRAWCY TEŻ MÓWILI: ZAMKNIEMY JEZUSA W GROBIE, A PAN BÓG ZMARTWYCHWSTAŁ, POKONAŁ ŚMIERĆ , PIEKŁO I SZATANA!!!!

 PAN JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ  -PRAWDZIWIE   ZMARTWYCHWSTAŁ !!!!


POLSKI NARODZIE - OBUDŹ SIĘ Z LETARGU - TWÓJ PAN I BÓG KRÓL CZEKA !!!

NIECH TEN APEL POPŁYNIE DO TYSIĘCY LUDZKICH SERC DO WSZYSTKICH, KTÓRZY KOCHAJĄ JEZUSA  CHRYSTUSA KRÓLA .NIECH TEN WIELKI POST BĘDZIE CZASEM PRZEBUDZENIA I ZRYWU, ABY ŚMY MOGLI  NORMALNIE ŻYĆ !

PORZUĆMY NASZE STARE ŻYCIE, ZERWIJMY Z GRZECHEM I KOCHAJMY PANA BOGA.  NAWRACAJMY SIĘ I WIERZMY W EWANGELIĘ !

PAN JEZUS POWIEDZIAŁ: POLSKĘ SZCZEGÓLNIE UMIŁOWAŁEM!

ALE MY MUSIMY SOBIE NA TO ZASŁUŻYĆ POPRZEZ WIARĘ, DOBRO, MODLITWĘ, PRAWOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ .

CZEMU ODRZUCACIE PRAWO BOSKIE, A CHEŁPICIE T YM CO LUDZKIE  -  "UNIĄ EUROPEJSKĄ" - TWOREM NA "GLINIANYCH NOGACH" A TAKŻE NASZYMI ODWIECZNYMI WROGAMI - SĄSIADAMI NASZYCH GRANIC ???!!! PAMIĘTAJCIE DRODZY RODACY TO CO BOŻE TRWA NA WIEKI!!!!TO CO LUDZKIE PRZEMINIE, BO CZŁOWIEK JEST JAK TRAWA- RANKIEM ZIELONA I KWITNĄCA A WIECZOREM ZAŚ WIĘDNIE I USYCHA. I CO WTEDY ? JAK STANIECIE PRZED PANEM I JAK SPOJRZYCIE PANU W TWARZ?

POLSKA ZWYCIĘŻY PRZEZ WIARĘ

-WIĘC NIE ODRZUCAJCIE BOGA I JEGO KRÓLOWANIA !
CZY NADAL MA BYĆ PRZELEWANA KREW NIEWINNYCH? CZY TEGO CHCE KAŻDY PATRIOTA, KTÓRY KOCHA SWOJĄ OJCZYZNĘ JAK MATKĘ??


Rozdziobią nas kruki i wrony

Na obcych pobojowiskach,

Strach, ślepy gość nieproszony

Siądzie przy naszych ogniskach.

 

Pójdziemy głodni i chłodni

Bez domu i dachu wszędzie

A wschodni wiatr i zachodni

 

Każdy  nam  w  oczy  wiać  będzie.....

Każdy  nam  w  oczy  wiać  będzie.....

W TYM ŚWIĘTYM CZASIE POSTU ZADUMY I REFLEKSJI NAD NASZĄ PRZEMIJALNOŚCIĄ SPÓJRZMY NA  KRZYŻ, A TAM ZNAJDZIEMY ODPOWIEDŹ NA KAŻDE NASZE PYTANIE.
NIECH ZATEM DNI POSTU BĘDĄ DLA NAS CZASEM POWROTU DO MIŁOSIERNEGO OJCA, KTÓRY CIĄGLE NAS ZAPRASZA I MÓWI:

 WRÓĆ SYNU,WRÓĆ Z DALEKA  WRÓĆ SYNU WRÓĆ OJCIEC CZEKA -AMEN .
                            

 PATRIOCI POLSCY KOCHAJĄCY BOGA I OJCZYZNĘ PONAD ŻYCIE,
 LECZ GDY NIE MUSIMY GINĄĆ, TO CHCEMY ŻYĆ.

____________________________________________________

APELIJEMY  I PROSIMY O NADSYŁANIE ŚWIADECTW

 - UZDROWIENIA DUSZ I CIAŁ PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI. 

        Apelujemy do wszystkich ludzi, aby nie bali się przysyłać do nas swoje świadectwa ze spotkań z JEZUSEM CHRYSTUSEM KRÓLEM POLSKI W JEGO PIĘKNYM WIZERUNKU, który jest podarowany przez naród polski i polonię z Chicago, jako wotum wdzięczności Maryi za opiekę nad nami i nad naszą Ojczyzną. Wizerunek KRÓLA POLSKI złożony jest w Częstochowie w Klasztorze Matki Bożej na Jasnej Górze z wielką prośbą do Ojców Paulinów, aby umieścili Go  w kaplicy obok Matki Maryi - Królowej Polski. Naród polski wie, co to znaczy niewola pod okupacją obcych państw, bo już wiele razy taki stan nas gnębił. Pragniemy, aby Jezus Chrystus - KRÓL POLSKI uznany został oficjalnie przez Episkopat i Rząd w Polsce w celu ratowania naszej Ojczyzny przed grabieżcami z różnych stron świata, a widzimy, że takie zamiary już są u naszych wrogów, a wrogiem jest każdy, kto chce zawładnąć naszą Ojczyzną. Obraz Chrystusa Króla już peregrynuje po Polsce i jest przyjmowany przez rodziny z wielką czcią jako nasz Bóg, Zbawiciel i Król, który sam wyraził takie pragnienie przed laty mówiąc do osób słyszących Go, ówczesnych mistyczek. Niestety, prośba Jezusa Chrystusa nie została wysłuchana ani przez Rząd ani przez Episkopat. My, naród polski nie chcemy wojny i dlatego bardzo prosimy naszych współbraci, aby przysyłali świadectwa dokonane przez Pana Jezusa Króla uzdrowienie duszy i ciała. Te wszystkie cuda przedstawimy do Episkopatu i może wreszcie skruszą się ich serca i otworzą drzwi klasztoru na Jasnej Górze i naszej Ojczyzny dla Chrystusa Króla, aby mógł panować w naszych sercach i w Polsce oficjalnie. tak nam dopomóż Bóg".

     Prosimy przysyłać na pocztę e-mail swiadectwachrystusakrola@gmail.com

JESTEŚ KRÓLEM JEZU CHRYSTE !!!!!!!!!!!! 


-szukam-

-szukam-

Wojna wisi na włosku. "Polska i kraje bałtyckie w niebezpieczeństwie"

WSZYSCY POLITYCY I BISKUPI W POLSCE CHCĄ BYĆ WSPÓŁWINNI WOJNIE GDYŻ PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO JEJ WYBUCHU ZACHOWUJĄC MILCZENIE NA APEL NARODU POLSKIEGO O RATUNEK W KTÓRYM JEST TYLKO JEZUS CHRYSTUS UCZYNIONY OFICJALNIE KRÓLEM POLSKI. JAK WIDAĆ ŻADEN CZŁOWIEK BEZ POMOCY BOŻEJ NIE UCZYNIŁ NIGDY NICZEGO DOBREGO. RZĄDZĄCY POLITYCY I EPISKOPAT W POLSCE BĘDĄ WSPÓŁWINNI OFIAROM LUDZKIM, JAKIE BĘDĄ W CZASIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH I POWOJENNYCH.
       BÓJCIE SIĘ BARDZIEJ PANA BOGA A NIE DEMONA I ODPOWIEDZCIE NA NASZ APEL POZYTYWNIE.

Witalij Portnikow, czołowy ukraiński politolog i dziennikarz w rozmowie z „Gazetą Polską Codziennie” podkreśla, że działania Kremla wyraźnie wskazują, że choć w Polsce jeszcze nie wszyscy to rozumieją, Rosja chce wojny, a nie pokoju i dąży do konfliktu na szeroką skalę.

We wtorek prezydent Rosji Władimir Putin podpisał traktat o przyjęciu Republiki Krymu i Sewastopola do Federacji Rosyjskiej. Czy w tej sytuacji Kijów zamierza interweniować na półwyspie?
Władze ukraińskie od pierwszego dnia okupacji rosyjskiej, starają się zrobić wszystko, aby uniknąć eskalacji konfliktu. Jednak kierownictwo Rosji rękami marionetek, którym wręczyło władzę w Republice Autonomicznej Krymu, robi wszystko, aby do tej deeskalacji nie dopuścić. A jak zrozumieliśmy po wtorkowym wystąpieniu Putina na Kremlu, głównym celem FR jest wręcz rozpętanie wojny na szeroką skalę. Nie tylko na Ukrainie, ale na terenie całej Europy Środkowej. Jeżeli sytuacja na Krymie się uspokoi – nawet gdy nic się nie zmieni ws. odłączenia tej części od terytorium Ukrainy – to Moskwa nie powinna mieć powodu do kontynuowania swojego natarcia na kolejne kraje Europy Wschodniej. Ale moim zdaniem, niezależnie od tego, co głosi opinia publiczna, Polska i kraje bałtyckie znajdują się w takiej samej strefie niebezpieczeństwa, jak sama Ukraina.

-szukam-

-szukam-

 Film fabularny o antychryście i jego końcu przegranej bitwy według Biblii......

-szukam-

  

-szukam-

Biskupi pozwalają na zabawę w piątek. Zatwierdzili nowe IV przykazanie kościelne

OTO ODPOWIEDŹ BISKUPÓW ANTY-APOSTOŁÓW NA PRZYKAZANIA BOŻE - JAK ONI SIĘ BOGA NIE BOJĄ?

 

CZY PYTALI SIĘ BOGA WSZECHMOGĄCEGO, CZY POZWOLI IM NA TO?> http://www.niedziela.pl/artykul/8482/Nowa-wersja-IV-przykazania-koscielnego

Przyjdzie czas. że nie będą się bawili w inne dni też, tylko będą płakali z rozpaczy. 

Przyjdzie czas, że nie będą mieli co jeść w inne dni też z powodu agresji wrogów na Polskę.

  A SZKODA, ŻE NIE BIORĄ PRZYKŁADU Z NARODU ŻYDOWSKIEGO, KTÓRY - GDY SŁUCHAŁ PROROKÓW TO  ZWYCIĘŻAŁ, ALE JAK SIĘ PYSZNIŁ TO POPADAŁ W NIEWOLĘ. SZKODA, ŻE NIE BIORĄ PRZYKŁADU ZE  SWOICH BŁĘDÓW I DALEJ SĄ NIEPOSŁUSZNI PANU BOGU, I WYWOŁUJĄ GNIEW BOŻY.

 

-szukam-

Aborcja to prawdziwa radość dla szatana.

Aborcja to prawdziwa radość dla szatana. Często prowadzi nie tylko do zabójstwa dziecka, ale także do innych zbrodni i ogromnego cierpienia! Ojciec zabił matkę i dziecko, bo bał się odpowiedzialności.

Władze Meksyku ujawniły, że 31-letnia kobieta w ciąży została zamordowana przez zabójców nasłanych przez jej partnera. Powód? Nie chciała dokonać aborcji, a ojciec dziecka bał się odpowiedzialności finansowej!

Karla Lopez była w piątym miesiącu ciąży, gdy zabili ją oprawcy wynajęci przez ojca jej dziecka, Manuela Forcelledo.
Wcześniej Forcelledo wielokrotnie domagał się, by Lopez zabiła swoje dziecko. Kobieta jednak chciała urodzić i odmawiała jego żądaniom. Forcelledo uczestniczył w egzekucji osobiście. Własnoręcznie bił kobietę, aż straciła przytomność. Wtedy dwóch wynajętych zbirów zadusiło ją na śmierć. Ciało ukryli w samochodzie, który wywieźli do stolicy Meksyku i tam pozostawili.

Karla Lopez oddała życie w obronie swojego nienarodzonego dziecka. Módlmy się za jej duszę, za nawrócenie nieludzkich opraców i za kres zbrodni aborcji!

-szukam-

-szukam-

Paszporty gratis! Żydzi masowo dostają polskie obywatelstwo

-szukam-

-szukam-

Wezwanie do modlitwy za Rosję!


W wigilię Św. Józefa przekonaliśmy się, jak działa Rosja. Imperializm tego narodu nie osłabł od czasów carskich. Świat przekonał się, że dotychczasowa ugodowa polityka wobec Rosji, traktująca ją na równi z państwami cywilizowanymi, nie ma żadnego sensu. Co gorsza naszą – cywilizowaną częścią świata – rządzi sitwa błaznów zapatrzonych w siebie, swoje pieniądze, zupełnie wyzutych z chrześcijańskich zasad.

Oficer KGB rządzący Rosją poszedł na rympał i na oczach zdumionej wciąż widowni pozbawił nas jakichkolwiek wątpliwości co do zmiany w mentalności rosyjskiej.
13.10.2013 mieliśmy może nadzieję, że Ojciec Święty wypełni prośbę Matki Bożej z 1917 roku i poświęci Rosję jej Niepokalanemu Sercu. Znów wygrała poprawność polityczna, a słów które wtedy padły chyba nawet nie warto wspominać. Dziś w końcu dotarło do wszystkich, że nie można dalej stać bezczynnie, a na rozwiązania siłowe czy dyplomatyczne nie ma co liczyć. Tym bardziej, że cały ruch na wschodzie zaczął się na Majdanie, a mało kto zauważa wątek fatimski w tym wydarzeniu.

Zwracam się do wszystkich z prośbą o modlitwę za Rosję, o poświęcenie jej Niepokalanej, za Ojca Świętego, za biskupów. Może 13.05.2014 uda się zrobić ten odważny krok? Musimy ratować ich, nas, cały świat bo zaraz może być za późno. Koniec marzeń o ekumenicznym zbliżeniu z rosyjską cerkwią, która hamowała potępienie komunizmu na SVII a teraz jest przyczyną wstrzymywania się z poświęceniem Rosji. Musimy wziąć się do modlitwy, wzbudzić intencje różańcowe, prosić księży o Msze maryjne. Podsuwajcie pomysły, piszcie na innych forach, naciskajcie na proboszczów, biskupów, użyjcie swoich wpływów w katolickich mediach…

Bóg zapłać!
Karol
(nazwisko do wiadomości redakcji)

Read more: http://www.pch24.pl/wezwanie-do-modlitwy-za-rosje-,21827,i.html#ixzz2wWo1MDpC

PROSZĘ PRZECZYTAJ !

http://dzieckonmp.wordpress.com/2013/10/23/czy-franciszek-poswiecil-swiat-niepokalanemu-sercu-maryi

-szukam-

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE I NIE TYLKO......

 
Wykład dr Stanisława Krajskiego w Krakowie
 

W dniu 17 marca AD. 2014 dr Stanisław Krajski w Stowarzyszeniu Fides et Ratio w Krakowie wygłosił wykład " Czy masoneria opanowała struktury Państwa Polskiego ?" Odbyła się także promocja najnowszej książki Stanisława Krajskiego "Polska i masoneria w przededniu wielkiego krachu"

TV Stowarzyszenia Fides et Ratio - zapis roboczy wykładu :  

 http://fides-et-ratio.pl/index.php/2014/03/tv-fides-et-ratio-dr-stanislaw-krajski-o-systemie-finansowym-i-masonerii/-szukam-

19 marzec 2014 r.  św. JÓZEFA

                  -szukam-                  

- oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, opiekuna Kościoła Świętego. Patron wszystkich pracujących, narzeczonych, dochowujących czystości przedmałżeńskiej, skutecznego orędownika w kłopotach małżeńskich i finansowych oraz dobrej śmierci.

   

SZCZĘŚLIWI, KTÓRZY MIESZKAJĄ W DOMU TWOIM PANIE, BĘDĄ CIEBIE WYCHWALAĆ NA WIELKI.

 

EWANGELIA według św. Mateusza Mt1, 16.18-21.24

     "(...) Oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: <Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów>. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tek, jak mu polecił Anioł pański".

Czcimy dzisiaj św. JÓZEFA  - jednego z najpotężniejszych orędowników przed Bogiem. Pochodził z królewskiego rodu Dawida.


Módlmy się:

- za pasterzy Kościoła, aby na wzór św. Józefa spełniali wiernie swą misję wobec Ludu Bożego. Ciebie prosimy....

- za ustanawiających prawa w świecie, aby chcieli kierować się sprawiedliwością.....

- za ludzi pracy, aby ich trud mógł służyć w pomnażaniu dobra....


MODLITWA.

       Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś św. Józefa za Oblubieńca  Najświętszej Rodzicielki  Twojego Syna - spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako Opiekunowi zasłużyli na orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

         Pomnij o najczystszy  Oblubieńcze Maryi Dziewicy, mój najmilszy Opiekunie, Józefie Święty, że nigdy nie słyszano,  aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twoją pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą gorącością ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj mojej prośby, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen.

         Pamiętaj o nas św. Józefie i wstawiaj się za nami u Twego Syna oraz spraw, aby nam była łaskawa Błogosławiona Dziewica, Oblubienica Twoja, a Matka Tego, który z Ojcem i Duchem Św. żyje i króluje po wszystkie wieki wieków. Amen.

    ŚWIĘTY JÓZEFIE, TWOJA MOC ROZCIĄGA SIĘ NA WSZYSTKIE NASZE SPRAWY. TY MOŻESZ UCZYNIĆ MOŻLIWYM

TO, CO WYDAJE SIĘ BYĆ NIEMOŻLIWE. SPÓJRZ Z OJCOWSKĄ MIŁOŚCIĄ NA WSZYSTKIE MOJE POTRZEBY DUSZY
I CIAŁA. UDZIEL MI ŁASKI ...(wymieć intencję) O KTÓRĄ PROSZĘ CIĘ Z UFNOŚCIĄ. AMEN.

LITANIA DO ŚW.JÓZEFA  jest zatwierdzona odpustem - 300 dni  (także za zmarłych raz na dzień) obdarzona przez Ojca Św.Piusa X -18.03.1909r.

Panie Jezu, pomóż nam, uczyń cud i natchnij gospodarzy klasztoru naszej Królowej Matki Bożej w Częstochowie ojców Paulinów, aby zechcieli wystawić Twój piękny i święty wizerunek Chrystusa KRÓLA POLSKI dla wiernych. Pragniemy wyprosić zmiłowanie się nad Polską, bo tylko w Tobie jest ratunek na pokój na świecie, który jest bardzo zagrożony przez pazerność i chciwość człowieka chcącego panować nad światem.
 

Pan Jezus:

" Powiedziałem - ten obecny okres jest pobłogosławiony przez TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ dla obfitego działania  w was DUCHA ŚWIĘTEGO, a natchnienia Boże pochodzą od Niego. To, że słyszą Nas z Nieba ludzie - wierni świeccy, gdyż wy jesteście Nam oddani i na was możemy liczyć. W Episkopacie prawie wszyscy  są przeciwko NAM. Jest to bardzo smutna wiadomość lecz prawdziwa. Już tak dużo razy mówiłem, że każdy człowiek stanie przede Mną i znam miliardy tych, którzy bardzo żałują, lecz niestety za późno na naprawienie krzywd i na wynagrodzenie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za bluźnierstwa, za ochydę, za oszczerstwa, za hańbienie Nas i za pozwalanie ludziom na popełnianie grzechów przeciwko NAM. Dlatego tak bardzo, tak uporczywie, tak usilnie ostrzegam, proszę i upominam się: BĄDŹCIE DOBRZY I PRZESTRZEGAJCIE WSZYSTKIE PRZYKAZANIA BOŻE. Powtarzam: TYLKO JEZUS CHRYSTUS KRÓL może przemienić serca wasze i uczynić cuda nad cudami. Powtarzam: kładę przed wami BŁOGOSŁAWIEŃSTWO - ŻYCIE i PRZEKLEŃSTYWO - ŚMIERĆ. Wybierajcie BŁOGOSŁAWIEŃSTWO i chciejcie żyć w zgodzie z Bogiem- Stworzycielem i Przyjacielem waszym. Nie odrzucajcie Mojej rady i pomocy. Ja bardzo pragnę, aby na ZIEMI mogło panować DOBRO,MIŁOŚĆ, POSZANOWANIE, ZGODA I POKÓJ MIĘDZY NARODAMI. Obecnie są ostatnie chwile na ZAWARCIE POROZUMIENIA ZE MNĄ, bo wróg jest przygotowany, aby niszczyć was pod każdym względem: ZDROWIA, PRZYRODY, ATMOSFERY i waszego życia. Wróg już wznieca potyczki, niezgodę i wojny. Wróg jest przygotowany do wywoływania kataklizmów, aby wzbudzić w was strach, bo bardzo lubi patrzeć na wasze nieszczęścia.
Gdy narody obiorą Mnie KRÓLEM państw - JA zaprowadzę zgodę między ludźmi, unormuję wszelkie działania przedsiębiorstw produkcyjnych i żywności zdrowej.
ZAMIENIĘ SERCA WASZE NA MIŁOSIERNE, OCZY NA LITOŚCIWE, USZY NA WRAŻLIWE - PRZECIEŻ TO MNIE ZALEŻY, ABY NA ZIEMI MOGŁA PANOWAĆ HARMONIA I PRZYJAŹŃ MIĘDZY LUDŹMI A PRZYRODĘ PODDAM WAM, ABYŚCIE MOGLI ŻYĆ W DOSTATKU, ABY NIE BRAKOWAŁO NIKOMU POŻYWIENIA I PRACY. POWTARZAM - WYBIERAJCIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I MIŁOŚĆ.
MAM TYLKO JEDNĄ PROŚBĘ - PORZUĆCIE GRZECH - WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL

_______________________________________________________________________________

Pan Jezus  dla Józefiny na imieniny:

" I ty dziecko powojenne nadal czcisz gwiazdy pięcioramienne.
Dlatego Moim pragnieniem jest, aby Polacy do Ojczyzny wracali
i dla Niej wydajnie i chętnie pracowali.

Mnie Bogu jest bardzo przykro patrzeć na waszą tułaczkę,
bo powinniście być wpatrzeni w Ojczyzną waszą,
która winna być miodem i mlekiem płynąca
i winna być najlepsze płody rodząca.

Nie macie dobrych pasterzy,
gdyż większość ich w innego boga wierzy.
Józefino - mówię do ciebie o wszystkim,
gdyż jesteś Mi kimś bliskim.

Nie mówię o twoim zdrowiu, bo i po co?
Gdy będę KRÓLEM i gdy do końca Mnie ozłocą.
gdy będę oficjalnie panował w Polsce,
to będę czuwał nad wami w wielkiej trosce. 

JEZUS CHRYSTUS - KRÓL ŚWIATA I WSZECHŚWIATA. 

-szukam-

Dla diabła zwycięstwo świętego Józefa było szczególnie dotkliwe, gdyż nie było żadnego specjalnego przywileju, na mocy którego Józef były wyłączony spod jego panowania.

Święty Józefie, nadziejo chorych, postrachu złych duchów....

-szukam-

 

Kolejni biskupi chcą zmiany doktryny Kościoła...

CZY PYTAŁEŚ SIĘ BISKUPIE PANA BOGA WSZECHMOGĄCEGO CZY TWÓJ STWORZYCIEL ZGADZA SIĘ NA TWOJE DOMONICZNE POMYSŁY? GDY JAKIŚ PRZEPIS PAŃSTWOWY JEST ZMIENIANY, TO NAJPIERW URZĘDNICY DAJĄ PROPOZYCJĘ DO WYŻSZYCH WŁADZ A TY CO SOBIE MYŚLISZ? BOGIEM JUŻ JESTEŚ?  CZY ZBAWIASZ LUDZI?  CZY TY USTALAŁEŚ TE PRAWA, ŻE MIESZASZ SIĘ NIE DO SWOICH SPRAW? TY JESTEŚ TYLKO WYKONAWCĄ PRAWA BOŻEGO I NAWET NIE MA DYSKUSJI. CZY TAKIE ZMIANY POTRZEBNE SĄ DO TWOJEGO I NASZEGO ZBAWIENIA?

PO CO CI SEX I HOMOSEX? PO CO CI KOBIETY W KOŚCIELE?  WPROWADŹ LEPIEJ MSZE ŚW. RANO I WIECZOREM W KAŻDYM KOŚCIELE I MODLITWY WYNAGRADZAJĄCE W PIERWSZE SOBOTY WEDŁUG PROŚBY MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ - NIE MASZ ZA CO PRZEPRASZAĆ PANA BOGA? I MÓW JEDNYM GŁOSEM Z EWANGELIĄ - TAM JEST CAŁA PRAWDA O SEXIE I O HOMO I O ... ..WSZYSTKIM CO POWINNO CZŁOWIEKA INTERESOWAĆ. TŁUMACZ LUDZIOM, CO TO JEST GRZECH, KTÓRY PROWADZI DO POTĘPIENIA DUSZY W WIECZNOŚCI. CZY ODMAWIASZ CAŁY RÓŻANIEC - 4 CZĘŚCI, CZY  OGLĄDASZ PORNO?  MK.


Dwaj brytyjscy biskupi katoliccy mają nadzieję, że Kościół zmieni swoje nauczanie w sprawie ludzkiej seksualności. Jeden z nich wymienia homoseksualizm, życie bez ślubu, antykoncepcję...

Bp Terence Drainey z Middleborough udzielił wywiadu lewicowemu magazynowi „The Tablet”. Wyznał, że ma nadzieję, iż Kościół dokona „radykalnej rewizji ludzkiej seksualności”. Powinna ona zostać jego zdaniem dokonana „w świetle współczesnego wglądu psychologii i antropologii i doświadczenia życiowego osób świeckcih”.

To powinno zdaniem biskupa doprowadzić do „rozwoju” nauczania Kościoła w takich materiach jak: antykoncepcja, homoseksualizm, rozwód, powtórne małżeństwo, wspólne zamieszaknie bez ślubu oraz pozycja kobiet w Kościele.

-szukam-


-szukam-

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS - KRÓL POLSKI I WSZECHŚWIATA I MARYJA KRÓLOWA POLSKI. 

     18 MARCA 2014 r
"ODRZUĆCIE OD SIEBIE WSZYSTKIE GRZECHY I UTWÓRZCIE SOBIE NOWE SERCA I NOWEGO DUCHA".

"TEMU, KTO PRAWY UKAŻĘ ZBAWIENIE"

      CZYTANIE z Ks. Proroka IZAJASZA Iz.1, 10. 16-20

 "Słuchajcie naszego Boga.(...) Obmyjcie się, bądźcie czyści. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobrem. Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, stawajcie w obronie wdowy. (...) Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać. Ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi. Albowiem usta Pana to wyrzekły".


CZEMU WYMIENIASZ MOJE PRZYKAZANIA I NA USTACH MASZ MOJE PRZYMIERZE?

TY, CO NIENAWIDZISZ KARNOŚCI, A SŁOWA MOJE ODRZUCIŁEŚ ZA SIEBIE?

KTO SKŁADA OFIARĘ DZIĘKCZYNNĄ, TEN CZEŚĆ MI ODDAJE, A TYM, KTÓRZY POSTĘPUJĄ UCZCIWIE, UKAŻĘ BOŻE ZBAWIENIE.


EWANGELIA według Św. MATEUSZA  Mt 23, 1-12  STRZEŻCIE SIĘ PYCHY I OBŁUDY.

   "Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: " Na katedrze Mojżesza zasiedli  uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają  w tym celu, żeby się ludziom pokazać. (...) Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano. (...) Albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden  bowiem jest Ojciec wasz, Ten, który jest w niebie. (...) Największy z was niech będzie waszym sługą. kto się wywyższa będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony".

Módlmy się:

- za kapłanów, aby ich serca mogły być wolne od pychy, która niszczy wielkie dzieła samego Boga. Ciebie prosimy.....

- za polityków, aby nie wykorzystywali w zakłamany sposób chrześcijańskich wartości do rozwijania swojej kariery politycznej....

- za nas samych, abyśmy chcieli wielbić Boga w pokorze i czystym sercem. Ciebie prosimy .....

Życiu chrześcijańskiemu zawsze zagraża pokusa wywyższania się nad innych. Nie myślmy, że jesteśmy lepsi  od innych, lecz pokorą stańmy wobec Boga i uznajmy, że nasze uświęcenie jest Jego DAREM. Pan Bóg współdziała z tymi, którzy są pokorni, a sprzeciwia się tym, którzy są pyszni. Dobro, które czynimy nie może być narzędziem wywyższania się nad naszych bliźnich, ale winno być czynione na chwałę Bożą. Prośmy Boga, aby uwolnił nas od pychy a dał nam serce pokorne.

  M O D L I T W A.

         O ukochany Boże, Duchu Święty, Duchu Miłości, obdarz nas Twoimi DARAMI i ŁASKAMI i daj nam tyle siły, abyśmy mogli krzyż dźwigać  z radością, tak jak tego pouczasz wszystkich ludzi poprzez Przykład i Słowo Pana naszego Jezusa Chrystusa i Świętych Kościoła - Amen.

         ---------------

         Matko Boża rozlej na całą ludzkość działanie Łaski  Twojego Płomienia Miłości, teraz i w godzinę śmierci naszej - Amen.

         ---------------

         Wszechmogący i miłosierny Boże, ofiarujemy Ci krwawe łzy Niepokalanej Dziewicy i prosimy uwolnij Ojczyznę naszą od sideł szatańskich. Przez krwawe łzy Niepokalanej Dziewicy zniszcz wszelką pychę w narodzie polskim. Mateńko Przenajświętsza - krwawymi łzami zmyj wszelki niepokój w Ojczyźnie. Przez Twoje krwawe łzy błagamy Cię daj jedną owczarnię i jednego pasterza.

Wszechmogący i miłosierny Boże, błagamy Cię przez krwawe łzy Matki Bożej, obdarz pokojem i miłością Ojca Świętego  i od nieprzyjaciół wszelkich broń. Uświęć każde kapłańskie serce mocą Ducha Świętego, wzmocnij wiarę przez krwawe łzy Niepokalanej i broń od nieprzyjaciół Kościół Święty. Błagamy Cię, Boże Wszechmogący, zachowaj Ojczyznę od głodu, ognia i wojny, wysłuchaj Niepokalaną, która nad Polską roni łzy. Duchu Święty Boże, błagamy Cię przez krwawe łzy Niepokalanej, uświęć wszystko, co Polskę stanowi. Boże Wszechmogący i miłosierny, błagamy Cię przez krwawe łzy Niepokalanej, daj POKÓJ w Ojczyźnie naszej przez Płomień Miłości Niepokalanej, daj jedność wiary, daj pokój w każdej polskiej duszy. Matko Boża, rozlej na całą ludzkość działanie Łaski Twojego Płomienia Miłości, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

-szukam-

   Pan Jezus dla Zbyszka z Arizony:

            " Dla Zbyszka nie powiem dobrych wieści, bo co się będzie działo, w głowie się nie mieści.

Człowiek - człowiekowi wilkiem będzie i tak samo będzie prawie wszędzie.
Niczemu nie zaradzisz Zbyszku i nikt nie będzie miał z niczego pożytku.
Dlatego ciągle was upominam i o uniżeniu przed Jezusem Królem - przypominam.

             Jeśli się wszyscy w modlitwie złączycie, to polepszycie sytuację polityczną - zobaczycie.

Gdzie rządzą demony, to musi być źle - brak pracy i żywności, bo demon waszej śmierci chce.
Jeśli która parafia, miasto i państwo - ubiorą Mnie w płaszcz królewski, koronę i berło
PODCZAS UROCZYSTEGO NABOŻEŃSTWA
to zapomnę, że obiecałem karanie, a wtedy nowy i czysty człowiek powstanie.

                Nie chcę was straszyć, ale nie powinniście Objawień Moich i Maryi lekceważyć.

Gdyby ludzie Mnie kochali, to sami swoje serca by Mnie oddali.
 Wykorzystajcie błogosławiony czas i poświęćcie go na adorowanie Nas.                

                Zbyszku  - jeszcze powiem w twoje imieniny, nie szukaj u siebie winy,

gdyż coraz poważniejsza staje się sytuacja ogólnoświatowa, bo Ameryka jest do wojny gotowa.
Wasz KRAJ stoi zawsze na straży PRAWA, ale z Rosją, to nie jest "zabawa".  
Sytuacja polityczna jest utrudniona, gdyż ludzkość umrzeć nie jest gotowa.

                Dużo ludzi nie wie, że jest życie wieczne i uważa nawet, że myśleć o tym, to zbyteczne.

To My w Niebie płaczemy nad wami i w modlitwy wasze jesteśmy zasłuchani. 
                                                                     A co ty powinieneś zrobić? Niestety, nie mogę tego listu pięknymi słowami ozdobić.
Modlitwa - pokuta, modlitwa - pokuta, oto jest zadana dla was nauka.                   

                                           Jezus oczekujący na miłość od stworzenia".

______________________________________________________________________

Pan Jezus do Dawida:

"Synu Mój, ukochany Dawidzie, dobrze że wsłuchujesz się w podpowiedzi Boże,
lecz rozważaj wszystko w pokorze.
Żeby zostać Moim kardynałem, to trzeba dużo uczyć się, a nauka długa i trudna niebywale.
Owszem, są doktorzy Kościoła uznani w świecie i przez Boga,
ale sam wiesz po ilu latach oczekiwania.

Na dzień dzisiejszy módl się, czytaj Pismo Święte i zgłębiaj sens Mojej nauki świętej.
Ja przychodzę do "maluczkich" to prawda i wiem, że często spotyka ich wzgarda.
Bo naprawdę trudno uwierzyć "uczonym w piśmie",
że ci maluczcy mogą bardziej uwierzyć Bogu, niż oni wykształceni teologicznie.

Ja wiem, że Boga pojmujecie sercem, wy prości ludzie, a ci wykształceni rozważają umysłem i często ulegają ułudzie.
Do Mnie każdy może dotrzeć mówiąc swoimi słowami  i nie potrzeba tworzyć poematów zawikłanych.
Poszukaj grup modlitewnych i posłuchaj innych, którzy mają dużo pomysłów przedziwnych.
Jezus Chrystus - twój Przyjaciel i Nauczyciel".

______________________________________________________________________

Panie Jezu - od dłuższego czasu kapłani nie mówią o Twoich Świętych osobach w Niebie a przecież każdego dnia w kalendarzu są zaznaczone ich daty urodzin
i daty śmierci.
 

 Pan Jezus:

" Wy powinniście prosić osoby duchowne nawet wcześniej. Jeśli będzie akcja zmobilizowana od was wiernych, to im będzie łatwiej wytłumaczyć się przed ich mocodawcami a Moimi wrogami. Sami od siebie wiele nie mogą, gdyż są w kleszczach masonerii, która rozrosła się po soborze do niepojętych rozmiarów.  Wszystkie odłamy religijne, to masonów zasługa: rycerze Kolumba i neokatechumenat, to oni przede wszystkim rozbijają Mój Kościół katolicki.  Nie modlą się według Praw Bożych, albo wcale się nie modlą i mają inne zasady prowadzenia tych "odłamów". Wasz poniewierany Jezus".

-szukam-

Poznańska Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 16.III.14


RODACY - NIE MAMY PASTERZA NA MIARĘ PRYMASA WYSZYŃSKIEGO. DLACZEGO BISKUPI NIE LUBIĄ POLSKICH PATRIOTÓW?
NIGDY NIE WIDZIELIŚMY BISKUPA IDĄCEGO RAZEM Z NARODEM POLSKIM, ALE W SYNAGODACH TO SĄ I PALĄ HANUKI TAK JAK "PAPIEŻ- NIE PAPIEŻ" - BISKUP RZYMU TO POKAZUJE. A POTEM PRETENSJA DO PANA BOGA, ŻE ......W PRAWIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO JEST NAPISANE - NIE BĘDZIESZ DWOM BOGOM SŁUŻYŁ, BO.....NASZ BÓG NA TO SIĘ NIE GODZI.

-szukam-

-szukam-

WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE TRAKTATU UNIJNEGO


MÓDLMY SIĘ DRODZY RODACY, ABY TEN CUD ROZWODU Z WINY "UE" MÓGŁ NASTĄPIĆ JAK NAJSZYBCIEJ.

   

   To jest niewiarygodne, żeby posłowie UE pobierali wynagrodzenie w przeliczeniu na polskie pieniądze ok. 100 tysięcy złotych miesięcznie. Nawet sami posłowie nie powinni na to się zgodzić. Państwa biednieją, ubożeją i głodują, bo armia posłów UE bogaci się kosztem milionów ludzi. Jak oni Pana Boga się nie boją?

WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE TRAKTATU UNIJNEGO

Organizacje Patriotyczno-Narodowe w Ameryce Północnej, w Kanadzie i Australii wnoszą wniosek o unieważnienie Traktatu przystąpienia Rzeczypospolitej Polski do Unii Europejskiej podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach, stanowiącego Wspólnotę Gospodarczą Europy.

a) Wniosek uzasadniamy tym, że Traktat zawarty był gospodarczy a nie polityczny, mający wyrównać opóźnienia gospodarcze Polski wynikłe z najazdu Niemiec na Polskę i okupacji komunistycznej.

b) Traktat został ustalony i podpisany przez agentów komunistycznych składających się z żydo-komuny, agenturalnego przywództwa Solidarności wywodzącego się z loży masońskiej KOR – Komitet Obrony Robotników (którego korzenie wywodzą się z loży Krzywego Koła i agentów „okrągłego stołu”, narodowości niepolskiej wrogo nastawionej do katolickiej Polski i Polaków.

c) W umowach traktatowych pominięto Konstytucję Rzeczypospolitej Polski, która jasno określa suwerenność, niezależność i nienaruszalność granic Polski – Art. B& ust. 91. Art. 188 i Art. 235.Referendum przeprowadzono niezgodnie z Konstytucją Polski. Nie zapoznano obywateli z prawami i obowiązkami przynależności do Unii a pytanie referendalne skonstruowano celowo niezrozumiale dla ogółu Polaków-obywateli. Zmasowaną i zakłamaną propagandą wprowadzono Polaków w błąd utajniając założenia europejsko- imperialne mocarstwa niemiecko-żydowskiego.

Referendum o tak kluczowym znaczeniu dla Polski merytorycznie nie przygotowane i zakłamane

d) nie może być wiążące Polaków wobec Unii Europejskiej.

Unia Europejska nie jest federacją gospodarczą suwerennych i niezależnych państw jak wmówiono Polakom, ale jest supermocarstwem o założeniach totalitarnych, zbrodniczych (aborcja, eutanazja), korporacyjnych, wynaturzonych i niszczycielskich. Likwiduje ona państwa narodowe, własność państwową, prywatną, kulturę, etykę, religię i Boga co jest nie do przyjęcia przez Polaków wychowanych w kulturze łacińskiej, kochających Narody i Ojczyznę, suwerenność, niezależność i wolność.

Polska może być wzorem do naśladowania dla upadającej dziś Europy i zdziczałego Zachodu a nie łupem wynaturzonego globalizmu i poligonem nuklearnych wojen totalitarnych. Miejsce Polski jest wśród Narodów Słowiańskich Wschodu skąd zawsze szło wyzwolenie i rozwój kraju a nic z Zachodu, który bezustannie od wieków najeżdża na Polskę, morduje Polaków, rabuje kraj niszczy gospodarkę i rozrywa na strzępy jak teraz.

Informujemy architektów tego imperium europejskiego, że rdzenni Polacy o Słowiańskich korzeniach nie będą stanowić żadnego układu imperialnego, nigdy nie wyrzekną się Boga, Ojczyzny, suwerenności, wolności i niezależności, ponieważ kochają swój kraj z Jego tradycjami. Nigdy nie podporządkują się nakazom i narzuconym wzorcom gospodarowania.

Tak jak w 1939 międzynarodowi gangsterzy i zbrodniarze Zachodu tak dziś przy współudziale Komisarzy mianującymi się politykami Polski grabili wszystko co Polska posiada.

Narodowe pytanie – kto dał prawo ugrupowaniom partyjnym o tak małym poparciu społecznym o decydowaniu o losie Polski bez udziału Polaków. Kto dał prawo targowiczanom o ukrytym pochodzeniu wystawiać Polskę na licytacyjną sprzedaż, podpisywania ważnych umów międzynarodowych i traktatów godzących w suwerenność Polski, i Polskiej Racji Stanu bez wiedzy i zgody Polaków. Jakim prawem urzędnicy bezprawnej Unii decydują o funkcjonowaniu naszej gospodarki. Polska jest własnością Polaków i tylko oni mogą decydować o układach międzynarodowych i co produkować w kraju jako najwyższy Suweren Państwa. Nie wolno Polakom prosić urzędników brukselskich o zgodę łowienia ryb na naszych terytoriach, budowy statków i rozwoju stoczni gdyż jest to sprawa Polaków a nie Brukseli i komisaryjnych rządów w Polsce. Jeżeli nie chcą uczciwie służyć Polsce i Narodowi to ich miejsce jest w Brukseli pod czułym okiem swoich mocodawców. Rządzenie Polską i budowanie państwa suwerennego to zadanie całego Narodu polskiego na czele z wojskiem i kościołem a nie nieznanych przywódców związków zawodowych stoczniowców, górników, kolejarzy, służby zdrowia czy nauczycieli o utajnionych korzeniach rodowodach. Likwidowanie dobrze prosperujących resortów było i jest sabotażem rządzących, zdradą narodową i zbrodnią dokonywaną na Polakach.

W związku z nieprawidłowościami zachodzącymi na Zachodzie – Unii Europejskiej i Państwie Polskim dotyczących przemian ustrojowych, gospodarczych i umów międzynarodowych wnosimy do Trybunału Konstytucyjnego o unieważnienie Traktatu Unijnego niezgodnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polski, Art. 8 ust. 1. Art. 178 dotyczący umów międzynarodowych oraz o unieważnienie referendum wejścia Polski do Wspólnoty Państw Europejskich, ponieważ został tu naruszony porządek prawny państwa i narodu polskiego. Wszelkie nieprawidłowości z Konstytucją Polską, Polską Racją Stanu i Wolą Narodu są niezobowiązujące Polaków bo nieważne. Mamy tu do czynienia z jawną zdradą interesów narodowych przez rządzących, oszustwem unijnym niszczącym ważne resorty przemysłowe przez upadłość i przekazywanie ich bliżej nieokreślonym nabywcom pozbawiając Polaków pracy i chleba na własnej ziemi.

Artykuł 8 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski mówi, że Konstytucja jest najważniejszym i niepodważalnym prawem Rzeczypospolitej Polski. Art. 8 i 9 Konstytucji nakazuje Rzeczypospolitej przestrzeganie prawa międzynarodowego ale tylko w granicach ujętych w Konstytucji. Mamy tu do czynienia z jasnym złamaniem prawa i oszustwem przez ludzi sprawujących władzę w Polsce od 1989 r. i Kontraktem Rzeczypospolitej z Unią Europejską, która wymaga bezwzględnego respektowania prawa wspólnotowego, które na dziś jest prawnie nieusankcjonowane. Nie stosowanie się do tego umownego bubla unijnego naraża Polskę na sankcje finansowe, gospodarcze i polityczne.

W związku z nową okupacją Polski przez UE i zażydzony Zachód nie uznajemy przemian w Polsce po roku 1989 i układów z Unią Europejską, układu z NATO, ponieważ są bezprawne i fikcyjne. Są przemianami umownymi grup przestępczych, żądnych zysków i władzy.

Wszystkie przemiany i układy Polski po roku 1989 są nieważne bo bezprawne i godzące w interes Państwa Polskiego i Polaków. Złamały one nie tylko obowiązującą Konstytucję Polską ale też Kartę Praw Obywatela przy ONZ obowiązującą także Polskę bo ratyfikowaną przez rząd Polsce.

Cytat: „Władza usiłująca pozbawić obywateli źródła utrzymania czyli pracy i suwerenności dokonuje ludobójstwa tych obywateli i zdrady narodowej a czyny takie nie podlegają przedawnieniu”.

Z założeń Konstytucji Rzeczypospolitej Polski i Karty Praw Obywatela ONZ mamy tu do czynienia z bezprawnym działaniem prezydentów, rządów i parlamentów w Polsce po roku 1989 i jawną zdradą narodową. Takiej zbrodni i zdrady narodowej żaden Naród, historia, ani pokolenia nie wybaczą.

ŻĄDANIA NARODU POLSKIEGO:

Żądamy od Unii Europejskiej i komisarzy sprawujących władzę w Polsce do dokładnego rozliczenia się przed Narodem Polskim z setek milionów złotych, które od wielu lat bezprawnie ściągane są od Polaków w formie haraczu na utrzymanie i wyposażenie urzędników bezprawnej Unii.

Żądamy dokładnego wyjaśnienia kiedy, w jakim celu i przez kogo została założona Unia Europejska, kto dokonał i gdzie jej rejestru, kto jest jej właścicielem, kto ciagnie z niej korzyści jak również ujawnienia planów organizowania mocarstwa Niemiecko- Żydowskiego na terenie wschodniej i środkowej Europy.

Zgodnie z wolą Narodu, Polską Racją Stanu i Kartą Praw Obywatela przy ONZ żądamy odszkodowania od Unii Europejskiej za zniszczenie przemysłu polskiego, pozbawienie ponad 6 mil. Polaków pracy i środków do życia, zwrotu zagrabionego mienia narodowego wypracowanego przez całe pokolenia Polaków oraz bogactw zgromadzonych w skarbcu państwa w postaci złota, srebra, pieniędzy i papierów wartościowych.

Żądamy wypłacenia odszkodowań za zepchnięcie Polski na margines kolonialny, cierpienia, niewolniczą pracę na Zachodzie, rozbicie rodzin, utratę zdrowia i życia wielu Polaków. Zawiadamiamy, że takie przestępstwa jak zdrada narodowa i ludobójstwo narodu nie podlegają przedawnieniu.

Żądamy by wszyscy rządzący Polską po 1989r. ujawnili swoje korzenie do 5 pokolenia oraz rodowe nazwiska. Aby być Polakiem nie wystarczy urodzić się w Polsce, zmienić nazwisko i mówić po polsku, ponieważ w Polsce obowiązuje prawo krwi.

Polska jest własnością Narodu polskiego, który ma swoje symbole narodowe, religię, kulturę i tradycje. Żądamy natychmiastowego usunięcia ze wszystkich urzędów bezprawnie powieszonych flag unijnych. Nie życzymy sobie by na terenie Polski grany był hymn unijny, gdyż Unia jest bezprawnym, bez rejestru i bez konstytucyjnym tworem zbudowanym na fikcyjnym i wynaturzonym podłożu.

Fundamentem funkcjonowania państwa narodowego jest pieniądz. W związku z tym nie wyrzekniemy się nigdy narodowej złotówki z orłem polskim na rzecz masońskiego euro.

Unia Europejska i komisarze rządzący Polską muszą przyjąć do wiadomości, że Polska i Naród to nie prezydent i premier. Naród ma nie tylko prawo ale i obowiązek unieważnić traktat unijny, ponieważ nie upoważnił prezydenta ani premiera do podpisania traktatu unijnego likwidującego suwerenność państwa polskiego. Dlatego wnosimy zgodnie z Konstytucją i wolą Narodu o unieważnienie tego traktatu.

Wniosek ten został podpisany przez 5 organizacji Narodowo-Patriotycznych. Wzywamy wszystkich zatroskanych o los Polski o pełną mobilizację ratowania naszej Ojczyzny Matki i powołania rządu rdzennie narodowego.

Zrób 100 ksero i rozdaj —————

-szukam-

''Kościelna debata o rozwodnikach? Jak kazuistyka faryzeuszy'' - kard. Caffarra o sakramentach dla rozwodników

ZAMIAST DZIĘKOWAĆ PANU BOGU, ŻE JEST KTOŚ KTO NAS OSTRZEGA, TO BICZUJĄ NASTĘPNEGO PATRIOTĘ, KTÓRY MÓWI "PROSTO W OCZY". OJ BIEDNY NARODZIE - POCZYTAJ "APOKALIPSĘ": BĘDĄ MÓWI O POKOJU A BĘDĄ SIE ZBROIĆ ...WROGOWIE.
POWINNO BYĆ WIĘCEJ TAKICH ODWAŻNYCH A NIE LICZYĆ NA KOGOŚ. CZEKAJĄ, AŻ OBUDZĄ SIĘ W INNYM PAŃSTWIE.

-szukam-


-szukam-

16 marca 2014 r.
 SŁOWO PANA JEST PRAWE, A KAŻDE JEGO DZIEŁO GODNE ZAUFANIA.
OCZY PANA ZWRÓCONE NA BOGOBOJNYCH, NA TYCH KTÓRZY CZEKAJĄ NA JEGO ŁASKI. DUSZA NASZA OCZEKUJE PANA. ON JEST NASZĄ POMOCĄ I TARCZĄ.

CHWAŁA TOBIE KRÓLU WIEKÓW

 
Z OBŁOKU ŚWIETLANEGO ODEZWAŁ SIĘ GŁOS BOGA OJCA:
  "TO JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY - JEGO SŁUCHAJCIE".

  Pan Jezus często mówił:

„Bóg Ojciec Wszechmogący jednak tak stworzył świat i Wszechświat, że dał łaskę człowiekowi rozeznawania jego win i dusza jego sama kieruje się w odpowiednie miejsce do pokuty.Każdy kapłan winien mówić o Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i królowaniu jego we wszechświecie. Powiedziałem - OBJAWIENIA są przedłużeniem i uzupełnieniem PISMA ŚWIĘTEGO na dany czas i ci kapłani, którzy nie chcą o tym mówić lepiej dla nich aby się nie narodzili.  Prawie 2000 lat czekam na zdjęcie Mnie z Krzyża przez stworzenie a ono upodobało sobie widzieć Mnie do końca świata wiszącego na krzyżu i dlatego jest tak źle na świecie. Stworzenie nie chce abym królował a tym samym pozwala szaleć szatanowi. Dlatego cały czas atakowani są dobrzy kapłani, dobrzy pasterze i wrogowie Moi wyszukują przeróżnych sposobów, aby ich unieszkodliwić, aby im zaszkodzić. Kościół katolicki jest tak bardzo opanowany przez wrogów pod różnymi postaciami, że tych Moich pobożnych i prawych kapłanów niszczą poprzez krytykę, wyśmiewanie i posądzanie o niezawinione uczynki a nawet mordują. To samo mówię od wieków: MÓDLCIE SIĘ, MÓDLCIE SIĘ, MÓDLCIE SIĘ O PRAWYCH KAPŁANÓW I ZA KAPŁANÓW, ABY NIE ULEGALI POKUSIE.  Nie wyciągajcie informacji o Moich dobrych kapłanach o grzechach niezawinionych. Ludzie żądni są sensacji, która interesuje ich pierwej aniżeli Bóg , a potem żałują. Patrzcie na Moich kapłanów - czy widzicie różnicę co mówią i co robią? Czy widzicie, kto mówi o Chrystusie Królu, a kto o Jezusie - słudze? Więcej nie pytajcie. Macie rozeznanie, to rozpoznawajcie a wiecie jak: po owocach. Kto mówi o Bogu słudze - służy szatanowi. Jezus - wasz Brat i KRÓL, Stworzyciel i Zbawiciel. A CI, CO OŚMIELAJĄ SIĘ NAZYWAĆ MNIE SŁUGĄ, LEPIEJ DLA NICH, ŻEBY SIĘ NIGDY NIE NARODZILI, BO WIECZNOŚĆ ZAPEWNIAJĄ SOBIE Z ICH KRÓLEM - LUCYFEREM".

 

Jesteś już trupem jeśli gniewasz się na Brata!

  -szukam-

-szukam-

 ZAPROSZENIE NA WYKŁAD OTWARTY O KULTURZE GENDER: UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

NA TEMAT KULTURY GENDER? TERAZ NAWET DIABŁA MOŻNA UBRAĆ W PIĘKNE KWIATKI.

   ZAPRASZAM WAS WIERNI I WIERZĄCY W BOGA WSZECHMOGĄCEGO I WYBIJCIE IM Z GŁOWY ZABIJANIE PSYCHIKI CZŁOWIEKA

 

Drodzy Doradcy

 w imieniu Marty Komorowskiej Pudło zapraszam:
Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego 

Szanowni Państwo

Pragnę przekazać informację o możliwości udziału w wykładach otwartych na temat kultury gender organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński. Spotkania z autorami publikacji na ten temat umożliwią uporządkowanie wiedzy o nowym zjawisku społecznym w Polsce.

Terminy wykładów: 20.03.2014 r., w godz. 10.00-12.00 oraz 22.03.2014 r., w godz. 11.00-14.00. Szczegóły na temat wystąpień znajdują się w załączniku.

Z wyrazami szacunku

dr Marta Komorowska-Pudło

POLSKIE TOWARZYSTWO TEOLOGICZNE

 Aula bł. Jana Pawła II

 Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
22 marca 2014 r. o godz. 11:00 – 14:00

 „W walce o rodzinę stawką jest sam człowiek,
I staje się oczywiste, że tam, gdzie dochodzi do zanegowania Boga
Niszczy się także godność człowieka.
Kto broni Boga, ten broni człowieka”

 
GENDERYZM ZA CZY PRZECIW RODZINIE

ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr. UAM Poznań

Strategia „postępowania z maską” w ideologii gender

Prof. Maria Ryś – UKSW Warszawa

Potrzeba budowania cywilizacji miłości w odpowiedzi na zagrożenie rodziny

Dr Monika Kacprzak – WSKSiM Toruń

Społeczne koszty wdrażania ideologii gender

-szukam-

-szukam-

Przez weekend słuchałam z płytki ( łączny czas 5,30 h) ciekawych rekolekcji
prowadzonych przez egzorcystę ks. Dominika Chmielewskiego ( byłego mistrza
karate ); dot. błogosławieństwa i przekleństwa; wiele ciekawych treści m.in.
dla małżeństw, ale też nt. praktyki modlitwy uniżenia, pokory jak prorok
Daniel, np. poprzez leżenie krzyżem ( diabeł się tej modlitwy strasznie boi)...

http://swietarodzina.pila.pl/tag/ks-dominik-chmielewski/

-szukam-

Wtorek, 18 marca 2014  www.marytv.tv  -  będzie transmitowała z Medjugorje

Objawienie Matki Bożej dla Mirjany

 

Początek transmisji godz. 13:30 - czasu Medjugorje oraz polskiego

8:30 AM - czasu  EDT

 

Matka Przenajświętsza będzie się cieszyła  naszym łączeniem się z Nią w modlitwie oraz przyjęciem Jej Błogosławieństwa!

 

Dziękuję i Bóg zapłać!  Denis Nolan  www.marytv.tv

-szukam-

Znaki  końca czasów
.
Ks. Piotr Natanek - Kazanie "W obronie Garabandal" 09.03.2014
-szukam-

-szukam-

KORESPONDENCJA.

Informacje o owej ustawie wyciekły jednak już rok temu. Wtedy też TV Trwam, chyba jako jedyna telewizja w Polsce, poruszyła ten temat. Problem jednak w tym, w jaki sposób to zrobiła. Mianowicie przeciętnemu odbiorcy reportażu wyemitowanego w TV Trwam, redakcja tej telewizji podsuwała wniosek, że ustawa o „bratniej pomocy” została stworzona na potrzeby Rosji i (w mniejszym stopniu) Białorusi, a nie na potrzeby prawdziwych władców Polski, czyli globalistów z Zachodu i kontrolowanych przez nich państw, banków i korporacji.

(jow.23)

 

http://marucha.wordpress.com/2014/03/16/czy-ustawa-o-bratniej-pomocy-sluzy-rosji-i-bialorusi/#comment-331457

-szukam-

-szukam-

-szukam-15 marzec 2014 r.   
  BŁOGOSŁAWIENI SŁUCHAJĄCY PANA.


CZYTANIE Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWA.

Mojżesz powiedział do ludu: "Dziś twój Pan, Bóg, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż ich, pełnij
z całego swego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś to, że Pan ci rzekł, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, strzegł Jego nakazów, praw i rozporządzeń i słuchał Jego głosu. A Pan uzyskał to, żeś ty dziś obiecał być dla Niego ludem wybranym, jak ci powiedział, jeśli zachowasz Jego Przykazania. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, jak sam powiedział.

                      

Błogosławieni, których droga nieskalana, którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego upomnienia i szukają Go całym sercem.

Ty po to dałeś swoje Przykazania, by przestrzegano ich pilnie.
Będę Cię wysławiał prawym sercem, gdy nauczę się Twych sprawiedliwych wyroków
Przestrzegać będę Twoich ustaw, abyś mnie nigdy nie opuścił.

OTO TERAZ CZAS UPRAGNIONY, OTO TERAZ DZIEŃ ZBAWIENIA.

 

 EWANGELIA wesług Św. Mateusza Mt 5, 43 - 48

 Jezus powiedział do swoich uczniów: "Słyszeliście, że powiedziano - "Będziesz miłował swego bliźniego,
a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził". A Ja wam powiadam: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? (...)

                     Bądźcie więc wy doskonali, jak jest wasz Ojciec niebieski".

Módlmy się:

- za całą wspólnotę Kościoła, aby wzrastała w miłości i miłością pociągała wszystkich ludzi do Boga.....

- za narody, które są w stanie wojny, aby nienawiść, która skłóca ludzi została pokonana przebaczeniem

   i pragnieniem pokoju.....

- za wierzących w Chrystusa, którzy żyją w nienawiści do bliźnich, aby zrozumieli, że w ten sposób sami wykluczają się

   z grona uczniów Jezusa i budują mury podziałów......

- za wszystkich chrześcijan, aby w każdej sytuacji chcieli być świadkami Chrystusa....

- o pokój na świecie, aby mógł panować w sercach i umysłach ludzi i w całych narodach....

 

SUCHE DNI WIELKIEGO POSTU.
( Mszał Rzymski- Impr. Karol Wojtyła - 22.Vi.1963r. Ld.128/63)

"Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył".
Nieochrzczonym  Bóg udziela życia nadprzyrodzonego w Sakramencie Chrztu Świętego;
Pokutujących chrześcijanom - w Sakramencie Pokuty.
WIELKI POST, to przygotowanie do owocnego przyjęcia tych Sakramentów. 

Przez grzech ciężki człowiek traci wszystkie swoje zasługi. Może jednak odzyskać je przez szczere nawrócenie się do Boga. Odpuściwszy człowiekowi grzechy, Bóg o nich już nie pamięta. 

ARCYPISKUP STANISŁAW GĄDECKI - HARTMANN ---

 Pan Jezus:  

OCH,TY MOJA OWCZARNIO BEZ PASTERZA, ZBLIŻA SIĘ DO WAS OSTATNIA WIECZERZA.        
NIKT WAS NIE OBRONI, GDYŻ CAŁY EPISKOPAT OD JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA STRONI.     
DLATEGO MÓWIĘ JUŻ OD DŁUŻSZEGO CZASU - PRZYGOTUJCIE SWE DUSZE ZAWCZASU,                      
BO NIE ZNACIE NI DNIA, NI GODZINY, GDY PRZYJDZIE ANTYCHRYST BEZ PODANIA PRZYCZYNY.              

UBOLEWAM NAD WAMI - JA I CAŁE NIEBO, GDYŻ NIE JEST TO ŻADNĄ POTRZEBĄ,   
ABY TAKIE OKRUTNE ZAMIESZANIE NASTĄPIŁO- I ABY TAK DUŻO LUDZI NIEPRZYGOTOWANYCH SIĘ POTOPIŁO.                                              
BÓG OJCIEC POWIEDZIAŁ, ŻE NIE ZEŚLE WIĘCEJ POTOPU, ALE OBECNIE CAŁE NIEBO NIE MOŻE PATRZEĆ NA TO DEMONICZNE ZIEMSKIE BŁOTO.                      
WY MODLICIE SIĘ O POKÓJ NA ŚWIECIE, A DEMONICZNI LUDZIE DO LUCYFERA: O ŚMIERĆ - JAK WIECIE.                      

LUCYFER I JEMU ODDANI RZĄDZĄCY UWIELBIAJĄ DEMONICZNY SMRÓD I OGIEŃ DUSZĄCY.                  

POWTARZAM TO OD LAT, ŻE MARZĘ, ABYŚCIE SIĘ KOCHALI JAK BRATA - BRAT.                                  
MARZĘ, ABY MÓGŁ ISTNIEĆ PEŁEN BOŻEGO POKOJU ZIEMSKI ŚWIAT.                                      
UKOCHAŁEM LUDZI PONAD SWOJE ŻYCIE I PRAGNĘ UDZIELAĆ WAM BOŻYCH ŁASK OBFICIE.                    
LECZ RZĄDZĄCY RELIGIĄ I  "POLITYCZNI" 
ZAMKNĘLI MI USTA I ZAKAZALI MÓWIĆ DO WAS, A MOI WROGOWIE SĄ LICZNI.                                                  

PRAGNĘ PRZEBYWAĆ WŚRÓD WAS JAKO PRZYJACIEL                                                        
A NIE UCZYNIĄ TEGO OBECNIE RZĄDZĄCY W EPISKOPACIE.                                               
   
ONI NAGRADZAJĄ TYLKO SIEBIE TYTUŁAMI I STANOWISKAMI,                                              
A DUCHOWNY: "NOWY, ALE NIE NOWY" W RZĄDZĄCYM POLSKĄ EPISKOPACIE:                                         

                 
STANISŁAW GĄDECKI?..... PRZECIEŻ WIECIE Z KIM DO CZYNIENIA MACIE.                                           
NIE LICZCIE, ŻE ON JEST, CZY BĘDZIE INNY.                                                                           
ON NIE MOŻE BYĆ DLA SWOICH WSPÓŁWYZNAWCÓW INNY I IM COŚ WINNY.                                                          
W MOIM KOŚCIELE NIECH NIKT SIĘ NIE BOI MÓWIĆ PRAWDĘ,  BO, ONI RZĄDZĄCY SĄ DLA MNIE PEŁNI WZGARDY.                                                                

WYRZUCILI MNIE Z MOJEJ ŚWIĄTYNI Z PREZBITERIUM,                                       
A JA IM I WAM WSZYSTKIM MÓWIĘ - BĄDŹCIE JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA NARODEM WIERNYM.  
WALCZCIE O MNIE KRÓLA W POLSCE - W KAŻDYM MIEŚCIE I W KAŻDEJ WIOSCE,                                                        

 A JA NIGDY NIE ZAPOMNĘ O WAS PRZED MOIM OJCEM NIEBIESKIM.                                           

 
KAŻDY PROBOSZCZ, KAŻDY BISKUP I KAŻDY KARDYNAŁ
 
SWOJĄ PRACĘ W MOIM KOŚCIELE OD WYWYŻSZENIA JEZUSA NA KRÓLA - WINIEN ZACZYNAĆ.
TO WSZYSTKO JEST PRAWDĄ MOI POLACY KOCHANI - WY JESTEŚCIE PRZEZE MNIE NARODEM WYBRANYM         
I PRZYKRO MI JEST, ŻE MNIE ODRZUCACIE, CHOĆ TAK BARDZO WAS UKOCHAŁEM       
A PRZEZ ZAZDROŚĆ I PYCHĘ  EPISKOPATU WASZYM + SŁUGĄ +ZOSTAŁEM.                                                      

JEZUS CHRYSTUS - KRÓL KAŻDEGO NARODU I WSZECHŚWIATA".

Naród żydowski wierzył w Objawienia i słuchał proroków, których wskazał im Bóg Ojciec, chociaż Go nikt  nie  widział. Natomiast po zmartwychwstaniu Pana Jezusa ludzie nie chcą wierzyć w Objawienia. Powód?  Pan Jezus mówi oficjalnie co jest złe i chce prowadzić cały świat uczciwymi drogami Bożymi. Naród
żydowski obrał sobie innego króla i pozostałym narodom narzuca swój własny wybór. To jest niesamowite, że Pan Bóg pragnie królowania w Polsce,  a Episkopat mówi: "nie będziemy Ci służyć". My - naród polski, wierny Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu,  miłujący Boga i Ojczyznę pragniemy aby KRÓLOWAŁ PAN JEZUS W NASZEJ OJCZYŹNIE I PRAGNIEMY POKOJU W POLSCE I NA ŚWIECIE. Właściwie to ludzie - stworzenia Boże powinny błagać Pana Boga o pomoc i o królowanie na ziemi, bo jest naszym Przyjacielem i Królem a nade wszystko BOGIEM.

Watykan razem z muzułmanami przeciw niewolnictwu

              LUDZIE - NIE CAŁUJCIE PO RĘKACH MĘŻCZYZN - ŻADNYCH BISKUPÓW ANI ARCY....ANI KARDYNAŁÓW,

    BO NIMI PRAWDZIWIE NIE SĄ. NIE WIERZĄ W PANA JEZUSA -

BOGA, KTÓRY KRÓLEM JEST !

 

   ŻYDZI - MUZUŁMANIE? A GDZIE JEST MIEJSCE W TYM ŚWIECIE DLA KATOLIKÓW?

   SZANOWNI BISKUPI - JAK WY SIĘ PANA BOGA NIE BOICIE? ALE KTÓREGO BOGA MAJĄ SIĘ BAĆ?
   CZY BOGA MUZUŁMANÓW, CZY ŻYDÓW, BO BOGA KATOLIKÓW JUŻ DAWNO WYELIMINOWALI.

ŻYDO-BISKUPI POWIEDZIELI PANU BOGU STWÓRCY - "MILCZ - JESTEŚ NASZYM SŁUGĄ" !

   

  Prymas Józef Glemp - pochodzenie żydowskie.

To on zniósł post w wigilię i wprowadził wiele zarządzeń przeciw Panu Bogu i nam katolikom.

        

    JÓZEF MICHALIK  poch. żydowskie, tajny współprac. SB - pseud."ZEFIR"

             HENRYK MUSZYŃSKI - poch. żydowskie - przedstawiciel masońskiej loży żydowskiej  "B'naj-B'rith" 

                             uknuli spisek przeciwko zakonowi karmelitanek w Oświęcimiu  i przeciwko Krzyżowi.

STANISŁAW GĄDECKI -  HARTMANN  pochodz. żydowskie.
  

POLACY - W TAKIM TOWARZYSTWIE PRĘDZEJ DOCZEKAMY SIĘ TRZECIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ NIŻ UCZYNIMY PANA BOGA KRÓLEM NASZYM. CI WSZYSCY BISKUPI SĄ DLA SIEBIE KRÓLAMI - IM NIE POTRZEBNY JEST ŻADEN KRÓL POLSKI, BO NIE SĄ POLAKAMI, A W JEROZOLIMIE TEŻ NIE CHCIELI ŻADNEGO KRÓLA JEZUSA I ....POWIESILI GO NA KRZYŻU, JAKO ŁOTRA. TO ŻOŁNIERZ RZYMSKI ULITOWAŁ SIĘ NAD BOGIEM - CZŁOWIEKIEM I PRZEBIŁ GO STRZAŁĄ MÓWIĄC: NIE UMRZESZ JAK ZŁOCZYŃCA, LECZ JAK ŻOŁNIERZ. JUŻ SYBLILA PISAŁA, ŻE PIEKŁO BĘDZIE WYBRUKOWANE GŁOWAMI DUCHOWNYCH - NIE KAPŁANÓW, LECZ DUCHOWNYCH. GDYBY CHCIELI BYĆ KAPŁANAMI, TO NAPEWNO NIE BLUŹNILIBY PRZECIW PANU BOGU, SWOJEJ MIŁOŚCI I ZBAWICIELOWI. "UCZENI W PIŚMIE" -  CIĄGLE WYMIENIAJĄ SIĘ STANOWISKAMI ABY JAK NAJWIĘCEJ ICH OTRZYMAŁO WYSOKIE APANAŻE i CO JAKIŚ KRÓTKI CZAS WYMIENIAJĄ SIĘ - CIĄGLE GŁODNI A PRZECIEŻ MAJĄ DARMO WSZYSTKO.

 NAJWIĘKSZE BLUŹNIERSTWO PRZECIW CAŁEJ TRÓJCY ŚWIĘTEJ POPEŁNILI NAZYWAJĄC PANA BOGA SŁUGĄ ICH I ZAMKNĘLI STWÓRCĘ  W CIEMNICY W KLASZTORZE BOŻEJ MATKI - MARYI - KRÓLOWEJ POLSKI NA DŁUGIE LATA. BISKUPI NIE UMIEJĄ KOCHAĆ, ANI NIE PRZESTRZEGAJĄ PRZYKAZAŃ BOŻYCH , BO PRZYNAJMNIEJ SZANOWALIBY NASZEGO BOGA - JEZUSA CHRYSTUSA. MY ICH WSZYSTKICH BOGÓW SZANUJEMY I WALCZYMY ABY I NASZEGO SZANOWANO. NIECH NIE WTRĄCAJĄ SIĘ PRZYNAJMNIEJ DO NASZEJ RELIGII, KTÓRĄ PRZYWŁASZCZYLI I PROFANUJĄ I NIECH ODEJDĄ DO SWOJEJ OJCZYZNY I NIECH NIE BĘDĄ NAJEMNIKAMI.

           Film "Imperium zła" - masoneria i kto dzisiaj rządzi światem.
Powinien go obejrzeć każdy szanujący się katolik i chrześcijanin.  Link: http://www.youtube.com/watch?v=XK6oV5BBOeo

-szukam-

RACHUNEK SUMIENIA MAŁŻONKÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

WPROWADZENIE

Prawie o tym samym piszą – tylko różnymi językami: po swoim nawróceniu św. Paweł – językiem ewangelicznym, a dr A. Carrel po swojej konwersji – językiem naukowym.
Św. Paweł: „Bracia! Jeżeli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze jest, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Bożej. Starajcie się o to co w górze jest, nie o to, co jest na ziemi… Umartwiajcie zatem, co w ciele jest ziemskiego: nierząd, nieczystości, namiętności, złe pożądliwości i chciwość…Teraz wyrzućcie precz to wszystko: gniew, niechęci, złość, bluźnierstwo, a sprośne mowy niech nie kalają ust waszych. Nie okłamujcie się wzajemnie. Zwlekliście przecież z siebie starego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekliście nowego człowieka…
Tak jak to przystoi wybranym, świętym i umiłowanym, niechaj rozgrzeją w Was uczucia serdecznej litości, dobroci , pokory, łagodności i cierpliwości. Znoście jedni drugich i darowujcie sobie wzajemnie, jeśli kto ma powód do skargi na drugiego; jak Pan darował Wam , Wy także darować macie. A ponad wszystko miłujcie miłość, która jest węzłem doskonałości. Cokolwiek czynicie słowem lub uczynkiem, czyńcie wszystko w imię Pana Jezusa. Przez Niego Bogu Ojcu dzięki składajcie” (Kol 3, 1-17 ).

-szukam-

-szukam-

-szukam-

Ponawiam serdeczną prośbę o zamieszczenie informacji o stronie internetowej www.koronkaparafialna.pl poświęconej modlitwie o Intronizację Chrystusa Króla w Polsce.
Jest to inicjatywa codziennej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji Intronizacji Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie.
Jeżeli byłyby chętne osoby do dołączenia się do tej inicjatywy to prosiłbym o podanie imienia i nazwiska lub inicjałów, nazwy miejscowości oraz parafii, celem zaznaczenia na mapie Polski – zakładka: Miejsca modlitwy Koronką.
Adres wysyłki w zakładce Kontakt – e-mail, sms, adres pocztowy.
Króluj nam Chryste.
Janusz

-szukam-

PIERWSZE SOBOTY- NIESAMOWITE ŚWIADECTWO-szukam-

-szukam-

POTRÄCENIE DZIECKA SMIERTELNE

  MOŻE KTOŚ ROZPOZNA TEGO MĘŻCZYZNĘ
-szukam-

-szukam-

Totalitarne Światowe Imperium Lucyfera

TRZEBA BYĆ NAJGORSZYM GŁUPCEM, ABY NA OCHOTNIKA WPADAĆ DO PIEKŁA - WIECZNEJ MĘKI. TRZEBA BYĆ OSTATNIM DURNIEM, ABY PRAGNĄĆ WIECZNEGO OGNIA PIEKIELNEGO I CAŁĄ WIECZNOŚĆ LIZAĆ KOPYTA LUCYFERA. CZY PO TO SIĘ UCZYLI
KILKA LAT,ABY WIECZNIEPALIĆ SIĘ NIEGASNĄCYM OGNIEM??

Totalitarne Światowe Imperium Lucyfera     
Tekst :
      

Transkrypcja wspomnień (taśmy 1-3) dr Lawrence Dunegan’a (1989) z przemówienia dr Richarda Day’a,

wygłoszonego na spotkaniu ze studentami i specjalistami ochrony zdrowia, przeznaczonymi na liderów w zakresie medycyny 20.03.1969, w Towarzystwie Pediatrycznym Pittsburga. Dr Day – (1905-1989) prof. Pediatrii, Mt. Sinai Medical School, Nowy Jork. Należał do elitarnej grupy rządzącej światem zachodnim, w celu ustanowienia Dyktatury Światowej, znanej pod nazwami: Tyranii Globalnej i Nowego Porządku Świata, składających się z części świeckiej i religijnej.

Przyszła rzeczywistość, którą nazywają Totalitarnym Światowym Imperium Lucyfera.

Nagrania dokonano w 1989 r. Fragmenty wypowiedzi dr Day’a i komentarze dr Dunegan’a:
“Planujemy wejść w 21 wiek na pełnym biegu. Wszystko ustalone i nikt nie może nas powstrzymać… Niektórzy z was myślą, że mówię o komunizmie. Tymczasem mówię o czymś większym od komunizmu!”
“Ludzie będą musieli przyzwyczaić się do zmian, tak, że będą spodziewać się zmian. Nic nie będzie stałe.”
“Ludzie są zbyt łatwowierni. Nie zadają właściwych pytań”. Czasami zbytnią łatwowierność przyrównywano do naiwności. Ale czasami… kiedy mówił “ludzie nie zadają właściwych pytań”, brzmiało to jakby miał żal, jakby źle się czuł z powodu swojej roli, może chciał, by ludzie sprzeciwiali się temu, a nie wierzyli tak łatwo
.                

Prawdziwe cele  Wszystko służy dwóm celom. Pierwszy – ostentacyjny, który sprawi, że ludzie wszystko zaakceptują i drugi – prawdziwy cel, który ma przybliżyć ustanowienie nowego systemu… “Nie ma innej drogi”. Wydawało mi się wtedy, że jego słowa wyrażają przeprosiny, szczególnie kiedy opisywał niektóre szczególnie przykre zmiany, jak np. promowanie narkomanii.                                                                                                                                                    

 Kontrola populacji                                                                                                                                                           

 Był bardzo aktywnym członkiem grupy ds. kontroli populacji. Powiedział, że populacja rośnie zbyt szybko. Liczba osób w danym czasie na planecie musi być ograniczona lub zabraknie miejsca do życia. Przerośniemy zaopatrzenie w żywność i zbyt zanieczyścimy świat odpadami.  Pozwolenie na posiadanie dzieci                                                                                                                                 

 Ludzie nie będą mogli mieć dzieci tylko dlatego, że chcą, lub dlatego, że są nieostrożni. Większość rodzin będzie ograniczona do dwojga dzieci. Niektóre osoby będą mogły być tylko jedno i wybitne osoby lub osoba, mogą być wybrane by mieć troje. Ale większość ludzi będzie mogła mieć tylko dwoje dzieci. To dlatego, że zerowy wzrost populacji to 2,1 dziecka na rodzinę. Więc co dziesiąta rodzina będzie mogła mieć przywilej trzeciego dziecka. Dla mnie do tej pory pojęcie “kontroli populacji” łączyła się przede wszystkim z ograniczeniem liczby dzieci mających się urodzić. Ale uwaga, o tym, co ludzie mają “pozwolone”, a następnie, co nastąpiło, czyni ją zupełnie jasną, że kiedy usłyszysz “kontrolę populacji”, oznacza to więcej niż tylko kontrolę urodzeń. Oznacza to kontrolę nad każdym przedsięwzięciem całej ludności świata; znacznie szersze znaczenie tego pojęcia niż kiedykolwiek myślałem przed wysłuchaniem tego. Kiedy słyszysz i wracasz z powrotem do niektórych z tych rzeczy, zaczynasz rozpoznawać jak jeden aspekt ściśle wiąże się z innymi aspektami w zakresie kontrolowania ludzkich poczynań.  Przekierowanie celu seksu: seks bez prokreacji i prokreacja bez seksu                                                            

Cóż, po kontroli populacji, następnym krokiem był seks. Powiedział, że seks musi być oddzielony od prokreacji. Seks jest zbyt przyjemny, i popęd płciowy zbyt silny, aby oczekiwać, że ludzie zaniechają seksu. Stosowanie hemikaliów w żywności i w dostarczanej wodzie w celu zmniejszenia popędu płciowego nie jest praktyczne. Wtedy strategią byłoby nie zmniejszanie aktywność seksualnej, ale jej zwiększanie, ale w taki sposób, by ludzie nie mieli dzieci.  Antykoncepcja powszechnie dostępna dla wszystkich                                                                                  

 Antykoncepcja będzie bardzo silnie promowana, i byłaby tak ściśle związana w umysłach ludzi z seksem, że automatycznie myśleliby o antykoncepcji, gdyby myśleli lub przygotowywali się do seksu. I antykoncepcja będzie powszechnie dostępna. Środki antykoncepcyjne będą bardziej eksponowane w drogeriach, jak papierosy i guma do żucia. W sposób otwarty, a nie ukryte pod ladą, kiedy ludzie będą musieli prosić o nie i mogą być zażenowani. Ten rodzaj otwartości będzie sugerował, że środki antykoncepcyjne są tak samo częścią życia, jak każdy inny produkt sprzedawany w sklepie. Środki antykoncepcyjne będą reklamowane i wydawane w szkołach w związku z edukacją seksualną!  Edukacja seksualna jako narzędzie rządu światowego                                                                                               

Celem edukacji seksualnej było wczesne zainteresowanie dzieci, by kojarzyli seks z potrzebą antykoncepcji we wczesnym okresie życia, zanim staną się aktywne. W tym momencie przywołałem w myśli niektórych z moich nauczycieli, zwłaszcza w gimnazjum i doszedłem do wniosku, że byłoby całkowicie niewiarygodne myśleć o ich aprobacie, a tym bardziej angażowaniu się w dystrybucji środków antykoncepcyjnych dla studentów. Ale to tylko odzwierciedlało mój brak zrozumienia w jaki sposób ci ludzie działają. To było zanim powstały szkolne poradnie. W wielu miastach w USA w tym czasie już były szkolne kliniki, których głównym zadaniem były antykoncepcji, kontrola urodzeń, kontrola populacji. Pomysł jest więc taki, żeby seks i antykoncepcję wprowadzany i umacniany w szkole przenosić do małżeństwa. Rzeczywiście, kiedy młodzi ludzie – już dojrzali – zdecydują się na ślub, znaczenie małżeństwa dzie znacznie zmniejszone. Zaznaczył, że większość osób prawdopodobnie będzie chciała się żenić… ale to z pewnością nie będzie dłużej uważane za niezbędne do aktywności seksualnej.                                            

Finansowanie z podatków aborcji jako kontroli populacji                                                                                            

 Nic dziwnego więc, że następnym punktem spotkania była aborcja. Powiedział: “Aborcja nie będzie już przestępstwem. Aborcja będą akceptowana jako coś normalnego” i będą opłacane z podatków dla ludzi, którzy nie mogą zapłacić za aborcje. Środki antykoncepcyjne będą udostępniane z pieniędzy podatników, tak aby nikt nie musiał się obejść bez środków antykoncepcyjnych. Gdyby lekcje o wychowaniu seksualnym w szkołach prowadziły do większej ilości ciąż u dzieci, nie byłyby one postrzegane jako problem. Rodzice, którzy myślą, że są przeciwni aborcji z przyczyn moralnych lub religijnych, zmienią zdanie, gdy ich dziecko będzie w ciąży. Więc to pomoże w przezwyciężeniu sprzeciwu wobec aborcji. Niedługo, bardzo niewiele osób będzie nadal odmawiało aborcji jako akceptowalnej, i nie będą oni mieli większego znaczenia.                                                                                          

  Zachęcanie do homoseksualizmu, seksu, wszystko dobre                                                                         

 Homoseksualizm również należy wspierać, i “ludzie będą mieć zezwolenie na homoseksualizm”. Nie będą musieli się ukrywać. I osoby starsze będą zachęcane do aktywnego życia seksualnego do podeszłego wieku, tak długo jak będą mogli. Każdy będzie pozwolenie na seks, cieszyć się nim jak tylko chcą. Wszystko idzie. W ten sposób zostało to powiedziane i pamiętam, że wtedy pomyślałem: “jakie to aroganckie z jego strony, lub tego kogo reprezentuje, czuć, że mogą udzielić lub nie – pozwolenia by ludzie mogli cokolwiek robić! Ale taka była użyta terminologia. W związku z tym, poruszył sprawę odzieży. Odzież będzie bardziej stymulująca i prowokacyjna. Przypomnijmy, że 1969 był rokiem spódnic mini, kiedy te mini-spódniczki były bardzo, bardzo krótkie i wiele odsłaniające.” Powiedział: “To nie tylko wielkość odsłanianej powierzchni skóry sprawia, że ubrania pociągają seksualnie, ale inne, bardziej subtelne rzeczy często są sugestywne takie jak ruch, krój odzieży i rodzaj tkaniny, umieszczenie akcesoriów na ubraniu. Jeśli kobieta ma atrakcyjne ciało, to dlaczego ma go nie pokazywać?”. To było jedno z oświadczeń. Nie było szczegółów, co należy rozumieć przez “ubrania prowokacyjne”, ale od tego czasu, jeśli obserwowałeś zmiany w stylach odzieży, dżinsy są tak skrojone, by były bardziej obcisłe w kroczu. Mają pewne załamania, które pełnią rolę czegoś w rodzaju strzałek. Są to linie, które kierują wzrok bezpośrednio na niektóre obszary anatomiczne. I wtedy rzeczywiście był czas pod hasłem “spal swój biustonosz”. Zaznaczył, że wiele kobiet powinno nosić biustonosz, gdyż dodawał im atrakcyjności, więc zamiast zakazu noszenia biustonoszy i paleniu ich, biustonosze powrócą. Ale bedą cieńsze i bardziej miękkie, umożliwiające bardziej naturalny ruch. Nie powiedział dokładnie, ale z pewnością bardzo cienki biustonosz wiele bardziej eksponuje pierś niż grubszy, używany do tej pory.                                                             

 Zmniejszenie znaczenia rodziny                                                                                                                               

   Liczebność rodziny będzie ograniczona. Wcześniej wspomniał, że nie będzie pozwolenia na więcej niż dwoje dzieci. Rozwód będzie łatwiejszy i bardziej rozpowszechniony. Większość ludzi będzie wchodziło w związek małżeński więcej niż raz. Więcej pozostanie w stanie wolnym, będą mieszkać razem, i nikt nie będzie zadawał żadnych pytań. Będzie to powszechnie uznane i nie będzie różnic między małżeństwem a byciem razem. Więcej kobiet będzie pracować poza domem. Więcej mężczyzn zostanie przeniesionych do innych miast do pracy i więcej mężczyzn będzie podróżować. Dlatego będzie trudniej rodzinom mieszkać razem. To uczyni małżeństwo mniej stabilne, i dlatego ludzie będą mniej skłonni do posiadania dzieci. Zmniejszą się liczebnie rodziny wielopokoleniowe, i będą żyły dalej od siebie. Przez chwilę podróże będą tańsze i łatwiejsze, aby Ci, którzy musieli podróżować czuli, że mogą wrócić do swoich rodzin. Nie dlatego, że będą nagle oderwani od rodzin. Ale jednym z efektów łatwiejszego prawa rozwodowego w połączeniu z promowaniem podróży i przenoszenia rodzin z jednego miasta do drugiego, będzie niestabilność rodziny. Jeśli zarówno mąż jak i żona pracują i jeden partner zostaje przeniesiony gdzie indziej, partner będzie miał trudności z przeniesieniem. Tak więc jedno z nich albo utrzyma pracę i pozostanie, podczas gdy drugie odejdzie, albo zrezygnuje z pracy i podejmie ryzyko nie znalezienia pracy w nowym miejscu. Raczej szatańskie podejście do tego wszystkiego!                                                                                                                                                                        

 Eutanazja i “pigułka zejścia”                                                                                                                

 Każdy ma prawo do życia przez określony czas. Starzy nie są już użyteczni i stają się ciężarem. Musisz być gotowy do zgody na śmierć. Większość ludzi jest gotowa. Może zostać ustalony arbitralny limit wieku. W końcu będziesz miał prawo tylko do określonej ilości kolacji, tylu orgazmów, i tylu przyjemności w życiu. A kiedy już je wykorzystałeś i nie jesteś już produkcyjny, nie pracujesz i nie dokładasz, wtedy powinieneś być gotowy by zrobić miejsce dla następnego pokolenia. Niektóre rzeczy, które pomogą ludziom zrozumieć, że wystarczająco długo, wspominał wiele z nich. Nie pamiętam ich wszystkich, ale oto kilka z nich: wykorzystanie bardzo jasnego druku na formularzach, które są niezbędne, należy je wypełnić, aby osoby starsze nie mogły ich przeczytać, i będą musieli iść do młodych ludzi o pomoc. Ruch samochodem – będzie więcej pasów ruchu o dużej prędkości, które będą sprawiać kłopot starszym o obniżonym refleksie, a tym samym stracą część swojej niezależności.                                                                     

 Ograniczenie dostępu do przystępnej cenowo opieki medycznej ułatwi eliminowanie starszych           

 Wielka rzecz – opracowana dosyć dokładnie – koszt opieki medycznej będzie dużym obciążeniem. Opieka medyczna będzie ściśle związana z pracą, ale także będzie bardzo, bardzo droga i po prostu niedostępna dla osób po upływie pewnego czasu. I jeśli nie będą mieli niezwykle bogatej, wspierającej rodziny, pozostaną właściwie bez opieki. I pomysł, że jeżeli wszyscy mówią: “Dość! Jaki to ciężar na młodych starać się utrzymać starych ludzi … to młodzi postarają się pomóc rodzicom, pod warunkiem że będzie to wykonane w sposób humanitarny i z godnością. A potem podał przykład — może być miłe, pożegnalne, prawdziwe święto. Mama i tata zrobili swoją robotę. A potem święto się kończy i zażyją “pigułkę zejścia”.                                                                                                                    

 Planowanie kontroli nad opieką zdrowotną
Będą ogromne zmiany. Przede wszystkim będzie dużo ściślej kontrolowania: “Kongres nie zamierza kontynuować ubezpieczeń zdrowotnych. To [w 1969] jest teraz, aż nadto widoczne. Ale nie jest to konieczne. Mamy inne sposoby kontroli opieki zdrowotnej”. To przyjdzie stopniowo, ale cała opieka zdrowotna będzie podlegać ścisłej kontroli. Opieka medyczna będzie ściśle związany z pracą i jeśli nie pracujesz lub nie możesz pracować, nie będziesz mieć dostępu do opieki medycznej. Czas bezpłatnego leczenia szpitalnego się skończy. Jego koszty wzrosną tak, że ludzie nie będą mogli sobie pozwolić, aby nie mieć ubezpieczenia. Płacisz za to, masz do niego prawo. Dopiero później zdałem sobie sprawę, że nie będziesz za to sam płacił. Twoja opieka medyczna będzie opłacana przez innych. I dlatego z wdzięcznością i na klęczkach przyjmiesz to, co było oferowane Ci jako przywilej. Twoja odpowiedzialność za własne leczenie będzie zmniejszona. I nie rozumiałem wtedy jak to działa, że wszyscy uzależnieni są od ubezpieczeń. A jeśli nie masz ubezpieczenia to płacisz bezpośrednio; a koszt opieki jest ogromny. Jednak towarzystwa ubezpieczeniowe nie płacą tej samej kwoty. Jeśli ty masz płacić, powiedzmy, 600 dolarów, one płacą 300 dolarów lub 400 dolarów. I ta różnica w płatnościach ma pożądany efekt: umożliwia towarzystwu płacić za to, czego nigdy Ty nie mógłbyś zapłacić. One dostają upust, którego Ty nie dostaniesz. Kiedy widzisz rachunek jesteś wdzięczny, że firma ubezpieczeniowa mogła zapłacić. I w ten sposób zależysz i praktycznie musisz mieć ubezpieczenie.                                                      

Dostęp do szpitali będzie ściśle kontrolowany                                                                                                       

  Aby dostać się do budynku potrzebne będzie ID. Ochrona zadba o to, by nikt nie mógł poruszać się wewnątrz bez ID. Każdy na terenie szpitala będzie miał przypięty identyfikator ze zdjęciem oraz podanym powodem przebywania tam – pracownik, technik laboratoryjny, pielęgniarka, odwiedzający czy ktokolwiek inny. Ta potrzeba ID rozpocznie się na małą skalę: w szpitalach, niektórych firmach, ale stopniowo poszerzy się na wszystkie miejsca! Stwierdził, że szpitale mogą być wykorzystywane do zamykania na terapię przestępców. To nie oznaczało koniecznie, opieki medycznej. W tamtym czasie nie znałem wyrażenia “psycho-więzienie”, ale opisywał wykorzystanie szpitali zarówno do leczenia chorych i zamykania przestępców z powodów innych niż dbałość o zdrowie przestępcy. Nie podał definicji przestępcy.                                                                                                                                                                            

 Eliminacja prywatnych gabinetów lekarskich  Wizerunek lekarza ulegnie zmianie. Nie będzie postrzegany jako indywidualny profesjonalista w służbie poszczególnych pacjentów. Jednak lekarz będzie stopniowo rozpoznawany jako wysoko wyspecjalizowany technik i zmieni się jego praca. Będzie zawierać rzeczy takie jak egzekucje przez podanie śmiertelnego zastrzyku. Wizerunek lekarza, że odgrywa ważną rolę i jest niezależny, będzie musiał ulec zmianie. I powiedział: “Lekarze zarabiają zbyt dużo pieniędzy. Powinni reklamować swoje usługi jak każdy inny produkt”.                                                               

  Nowe trudności w diagnozowaniu i w leczeniu                                                                                                             

 Będą pojawiać się nowe choroby, które nigdy wcześniej nie występowały. Przez długi czas byłyby bardzo trudne do zdiagnozowania jako nieuleczalne. Pamiętam, że nie długo po wysłuchaniu tej prezentacji, kiedy miałem dokonać zagadkowej diagnozy, zastanawiałem się: “Czy to było … co on mówił? Czy to jest przypadek, o którym mówił? Kilka lat później, kiedy ostatecznie opracowano AIDS, myślałem, że AIDS była co najmniej jednym przykładem tego, co mówił. I teraz myślę, że AIDS prawdopodobnie była chorobą wyprodukowaną.                                                        

 Zaniechanie leczenia nowotworów jako środek kontroli populacji                                                                     

 Powiedział: “Obecnie możemy wyleczyć prawie każdy nowotwór. Informacje na ten temat znajdują się w aktach w Instytucie Rockefellera, jeśli kiedykolwiek podjęto by decyzję, że powinny być ujawnione. Ale rozważmy – jeśli ludzie przestaną umierać na raka, jak szybko nastąpiłoby przeludnienie. Możecie umrzeć na raka tak samo jak na coś innego”. Wysiłki w leczeniu nowotworów będzie nastawione bardziej na komfort niż samo leczenie. Były pewne sugestie, by ujawnić leki na raka, ukryte w Instytucie Rockefellera, ponieważ niezależni naukowcy mogą je ujawnić, mimo, że chcemy to ukryć. Ale przynajmniej w chwili obecnej, pozwalanie ludziom umierać na raka robi dobrze, ponieważ to spowalnia problem przeludnienia.                                                                                                                     

 Zawały serca jako forma egzekucji                                                                                                                           

 Powiedział: “Teraz jest możliwość symulacji prawdziwego ataku serca. Może być stosowany jako środek zabijania”. Tylko bardzo wykwalifikowany patolog, którzy dokładnie wie, na co zwrócić uwagę przy sekcji zwłok, może odróżnić go od prawdziwego. Myślałem wtedy, że to było bardzo zaskakujące i szokujące, dowiedzieć się od tego konkretnego człowieka, w tym szczególnym czasie. To i sprawa lekarstwa na raka, tak naprawdę nadal tkwią w mojej pamięci, bo było to tak szokujące i w tamtym czasie, wydawało mi się nie na miejscu. Następnie mówił na temat odżywiania i ćwiczeń fizycznych, jakby w tych samych ramach. Ludzie mieliby prawo do jedzenia, prawo do życia tak długo jak przedtem. Ale nie większość z nich. Tu, w połączeniu z odżywianiem, nie było żadnych konkretnych deklaracji odnośnie określonych składników odżywczych, które byłyby albo niewystarczające albo w nadmiarze. Z perspektywy czasu, myślę, że chodziło mu o diety z wysoką zawartością soli i tłuszczu, predysponujących w kierunku wysokiego ciśnienia krwi i przedwczesnej arteriosklerotycznej choroby serca. I jeśli ludzie, którzy byli zbyt głupi lub zbyt leniwi, aby wykonywać ćwiczenia … zawartość tłuszczu wzrasta i wywołuje choroby. Wspomniał także, że szybko będzie wzrastać ilość publicznych punktów żywieniowych. To też ma związek z rodziną. Ponieważ coraz więcej osób będzie jeść poza domem, jedzenie w domu stanie się mniej ważne. Ludzie będą mniej zależni od domowej kuchni. I to również wiąże się z gotowymi daniami, szeroko dostępnymi, tylko włożyć do mikrofalówki. Będą dostępne również gotowe posiłki. I oczywiście, już je mamy… i niektóre całkiem dobre. Ale całe to odmienne podejście do jedzenia poza domem i wcześniej przygotowanych posiłków spożywanych w domu było przewidziane i już w sprzedaży – wygoda w gotowaniu. Ta żywność będzie częścią zagrożeń. Każdy, kto był na tyle leniwy by kupować gotową, będzie musiał ćwiczyć. A jeśli był zbyt leniwy by ćwiczyć i zbyt leniwy by przyrządzać własne jedzenie, nie zasługuje na długie życie.                                                                                                                   

 Edukacja jako narzędzie przyspieszenia dojrzewania i ewolucji                                                                               

 Było też coś o przyspieszeniu okresu dojrzewania. I to zostało powiedziane w związku ze zdrowiem, a później w związku z edukacją, łączącą się z przyspieszeniem procesu zmiany ewolucyjnej. Padło stwierdzenie, że: “ Uważamy, że możemy pchnąć ewolucję szybciej i w odpowiednim kierunku”. Pamiętam tylko to ogólne stwierdzenie.  Wymieszanie wszystkich religii – stare religie będą musiały odejść   Powiedział: “Religia nie musi być zła. Wiele osób odczuwa potrzebę religii, z jej tajemnicami i rytuałami – więc będą mieli religię”. Ale dzisiejsze główne religie muszą się zmienić, ponieważ nie są zgodne z nadchodzącymi zmianami. Stare religie będą musiały odejść. Szczególnie chrześcijaństwo. Gdy zniszczymy kościół katolicki, reszta chrześcijaństwa też się rozpadnie. Potem może być przyjęta nowa religia na całym świecie. Weżmiemy coś ze wszystkich starych, by uczynić ją łatwą do zaakceptowania i by ludzie czuli się z nią jak u siebie w domu. Większość ludzi nie będzie zbyt związana z religią. Oni zrozumieją, że jej nie potrzebują.                                                   

Zmiany w Biblii poprzez zmiany kluczowych słów                                                                                      

Będzie przepisana, aby odpowiadała nowej religii. Stopniowo słowa kluczowe zostaną zastąpione nowymi o różnych odcieniach znaczeniowych. Następnie wyjaśnienie nowego wyrazu będzie dołączone do starego. Z biegiem czasu, inne znaczeniowe tego słowa będzie podkreślane, a następnie stopniowo ten wyraz będzie zastąpiony nowym. Nie jestem pewien czy powiedziałem to wyraźnie. Ale chodzi o to, że nie całe Pismo Święte będzie wymagało przepisania, tylko słowa kluczowe zastąpione innymi. I różnorodność znaczenia dołączone do dowolnego słowa może być wykorzystane jako narzędzie do zmiany rozumienia całego Pisma Św, a więc spowodować przyjęcie nowej religii. Większość ludzi nie dostrzeże różnicy. Powiedział: “Nielicznych, którzy dostrzegą różnice nie będzie wystarczające dużo by się tym przejmować”.                                                           

 Kościoły pomogą     

 Następnie była jedna z najbardziej zaskakujących wypowiedzi całej prezentacji, kiedy powiedział: “Niektórzy z was zapewne myślą, że kościoły nie zgodzą się na to [i stwierdził] kościoły nam pomogą!” Nie było jasne co miał na myśli, gdy powiedział: “kościoły nam pomogą!” Z perspektywy czasu, myślę, że niektórzy z nas teraz rozumieją, co mógł mieć na myśli wtedy. Pamiętam tylko, że pomyślałem “nie, nie pomogą!” i pamiętając słowa naszego Pana, kiedy rzekł do Piotra: “Ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”. Więc tak, niektórzy ludzie w kościołach mogliby pomóc. I w kolejnych 20 latach widzieliśmy jak niektórzy ludzie w kościołach pomagali. Ale wiemy też, że słowa Pana są ważne i bramy piekielne go nie przemogą. Restrukturyzacja edukacji jako narzędzia indoktrynacji Poza zmianą Biblii – powiedział, zostanie zmieniona klasyka w literaturze. Wydaje mi się, że jako przykład podał Mark Twain’a. Ale powiedział, że przypadkowy czytelnik zmienionej wersji klasycznej nawet by nie podejrzewał, że cokolwiek zmieniono. I ktoś musiałby czytać słowo po słowie by nawet poznać, że dokonano jakiejkolwiek zmiany, gdyż będzie ona tak subtelna. Ale zmiany będą po to, by promować akceptację nowego systemu.                        

 Więcej czasu w szkole, ale nie nauczą się niczego                                                                                                      

 Jeśli chodzi o edukację to powiedział, że dzieci będą spędzać więcej czasu w szkole, ale w wielu szkołach nie będą uczyć się niczego. Nauczą się pewnych rzeczy, ale nie tak jak dawniej. Lepsze szkoły w lepszej dzielnicy z lepszymi ludżmi – ich dzieci będą uczyć się więcej. W lepszych szkołach, uczenia się będzie przyspieszone. I powiedział: “Uważamy, że możemy przyspieszyć ewolucję”. Będzie wydłużony okres edukacji (lata) i lekcje będą trwały w czasie lata. Studia będą bardziej specjalistyczne – węższy ale głębszy zakres wiedzy. Nie będzie można zdobyć informacji spoza dziedziny danej osoby, chyba, że uzyska się pozwolenie. Człowiek będzie ekspertem ale tylko w wybranej dziedzinie i nie będzie orientował się w żadnej innej. Rządzą Ci, którzy mają dostęp do informacji                                                                                                                   

 Mówił o komputerach w edukacji i każdy kto będzie chciał mieć dostęp do komputera lub książek nie mających związku z jego kierunkiem studiów, uzyska pozwolenie lub nie.                                                                                           Niektóre książki znikną z bibliotek . Szczególnie te, które zawierają niepożądane informacje, nieodpowiednie do nowego systemu. Będzie coś w rodzaju zorganizowanej kradzieży książek: po prostu specjalne grupy wyniosą pewne pozycje i nigdy ich nie zwrócą. Nie każdy będzie miał pozwolenie na posiadanie w domu książek.                                                                                  

  Promowanie narkomanii w celu stworzenia atmosfery dżungli                                                                               

 Wzrośnie używalność narkotyków i alkoholu. Ale wzmoże się też działalność biur antynarkotykowych. Brzmi to jak kontradykcja, ale oznacza to, że spowoduje to powstanie prawa dżungli do wyeliminowania słabszych jednostek: “zanim wystąpiło przeludnienie, istniało prawo dżungli, w której przetrwali tylko Ci o najlepszej kondycji fizycznej”. Człowiek musiał bronić się w swoim środowisku przed dzikimi zwierzętami i chorobami. Teraz człowiek stał się zbyt cywilizowany i brak mu kondycji fizycznej, mogą przetrwać tylko silniejsi. I tu jest rola do odegrania przez narkotyki – prawo dżungli odnowi selekcję najsilniejszych. Sprawa narkotyków będzie utrwalana w podświadomości społeczeństwa, przez co ludzie dowiedzą się, że świat nie jest tak bezpieczny jak im się wydawało. To samo będzie się działo ze spożyciem alkoholu: promowanie i zakaz. Słabi skorzystają z promocji. Wzrośnie problem pijanych kierowców, ale wprowadzone będzie bardziej rygorystyczne prawo pozbawiające przywileju prowadzenia auta. Ograniczenia podróży                                                                                       

  Nie każdy powinien mieć swobodę podróżowania tak jak teraz w USA. Ludzie nie potrzebują podróżować w ten sposób. To będzie przywilej!                                                                                                                                               

Potrzeba większej ilości więzień, wykorzystanie w tym celu szpitali                       

  Niektóre nowo budowane szpitale będą tak zaprojektowane, by szybko można je było przystosować na użytek systemu penitencjarnego.
Oto tłumaczenie lucyferiańskiego plan NWO Rotszylda z 1773 roku, który zadziwiająco zgadza się z powyższymi szczegółami wykonawczymi:                                                                                                                      

- Stosuj przemoc i terroryzm, walkę klasową i psychologię tłumu celem kontroli nad masami. Fala terroru jest najekonomiczniejszym sposobem szybkiego podporządkowania. Siej wojny i kontroluj konferencje pokojowe.
- Oręduj za spożywaniem alkoholu i narkotyków, demoralizacją i wszelkimi nałogami, systematycznie stosowanymi dla korupcji młodzieży. Oszukuj, zmylaj i demoralizuj młodych, ucząc ich teorii i zasad wiadomych nam, że są fałszywe.
- Głoś „liberalizm“, by uzurpować władzę polityczną. Rozbieraj istniejące siły porządku i prawa, przebudowuj wszystkie instytucje. Pozostawaj niewidzialny do momentu, gdy stanie się to na tyle silne, że żaden podstęp ani siła nie podważą tego.
- Przekręcaj państwowe i międzynarodowe prawo na sprzeczności, co najpierw maskuje prawo, a następnie usuwa je. Zastępuj prawo arbitrażem.
- Moralność to achillesowa pięta polityków. Muszą oni być przebiegli i kłamliwi, a kandydaci na urzędy publiczne – usłużni i posłuszni naszym nakazom.
- Wykorzystuj media dla propagandy i kontroluj wszystkie środki informacji publicznej, pozostając w cieniu, bez zarzutu. Systematycznie mystyfikuj, stosuj wzniosłe wyrażenia i popularne slogany – zawsze można odwrócić to, co się obiecało, bez konsekwencji. Niech masy wierzą, że są ofiarami kryminalistów. Następnie przywróć porządek, wyglądając na zbawicieli.
- Zinfiltruj Wolnomularstwo, wykorzystaj Loże Wielkiego Wschodu i ich prawdziwe oblicze działalności charytatywnej. Rozpropaguj ich
ateistyczno-materialityczną ideologię wśród gojów. W godzinie koronowania naszego wszechwładnego pana całego Świata [Rothschildowie uważają się za pochodzących od Króla Dawida, tj. jeden z nich jest Mosziachem (Mesjaszem)], wpływy masońskie usuną wszelkie przeszkody.
- Wszelkimi sposobami odbieraj własność, żeby zapewnić poddaństwo i władzę. Stwarzaj paniki finansowe, głodem kontroluj i zniewalaj masy. Maskaraduj jako polityczni, finansowi i gospodarczy doradcy, realizując nasze zadania Dyplomacją, bez obawy ujawnienia tajnej władzy stojącej za sprawami państwowymi i międzynarodowymi.
- Ostatecznym celem jest rząd światowy. Potrzeba ustanowić ogromne monopole, żeby nawet największe fortuny gojów były od nas zależne do tego stopnia, że dzień po wielkim ciosie politycznym pójdą na dno wraz z kredytem państwowym. Stosuj wojnę gospodarczą. Obrabuj gojów z nieruchomości i przemysłu przez kombinację wysokich podatków i nieczystą konkurencję.
- Spowoduj wzajemne niszczenie się gojów, tak żeby na świecie pozostał tylko proletariat, milionerzy oddani naszej sprawie i dość policji i wojska do ochrony naszych interesów. Nazwij to Nowym Ładem i mianuj Dyktatora.  

-szukam-

-szukam-

Szczepionki, rtęć

 

A poza tym rtęć to doskonały preparat bakteriobójczy, czego więc się boicie kmiotki? (Tym bardziej, że jej artykuł jest polską wersją wcześniej opublikowanej wersji angielskiej).[1]

Jest to prymitywna taktyka inteligentnych inaczej. Trudno przecież dyskutować z wyrokiem sądu, jego ekspertami i w ogóle dokumentem który pokazał się dopiero teraz. Poza tym co to za bakteriobójczy preparat, który jest 262 razy bardziej toksyczny dla krwinek odpornościowych czyli leukocytów aniżeli dla bakterii? I w dodatku my go od razu wstrzykujemy do krwi i Ty Pacjencie i tak go nie widzisz.

Nie chcąc dręczyć Szanownego Czytelnika, poniżej krótka historia trucia rtęcią w historii nowożytnej. Musisz pamiętać Człowieczku, że zawsze truliśmy Ciebie, oczywiście w trosce o twoje dobro. A że nie przebadaliśmy preparatów? A po co? Mamy przecież doskonałych adwokatów, za których ty kmiotku i tak zapłacisz. To jest wliczone w koszt szczepionki. A odpowiedni urzędniczyna i tak za Twoje pieniądze przymusowo zabierane pod pretekstem ubezpieczenia, kupi te szczepionki. Cena nie gra roli. Koszt produkcji to ok. 11 centów, a koszt sprzedaży to ok. 11 dolarów. Specjalnie doliczyliśmy 8 dolarów na koszty obsługi prawnej do każdej szczepionki. Rozumiesz teraz ćmoku?!

Problem podawania trucizn w lekach znany jest od wieków. Kilku królów polskich, np. Władysław IV, zostało w ten sposób „usuniętych” ze świata żywych. Władysławowi podawano właśnie rtęć, z powodu kolki nerkowej. Podobnie zszedł z tego świata, w bardzo dziwnych okolicznościach, Stefan Batory – jedyny z królów wybieralnych, który rozumiał POLSKĄ RACJĘ STANU. Zdziwienie budzi również fakt, że żony np. Jagiellonów albo rodziły martwe dzieci albo owe dzieci wyjątkowo szybko umierały. Lekarzami zawsze byli cudzoziemcy. Oczywiście jest to zupełnie przypadkowa okoliczność. Gdzieżbym tam śmiał podejrzewać tych obcokrajowców o jakieś niecne zamiary. Ale swoją drogą dlaczego krajowi historycy nie wyjaśniają tych dziwnych spraw, tylko przechodzą nad nimi, szczególnie tzw. szkoła krakowska, czy lwowska, do porządku dziennego?

Nie wdając się w rozważania historyczne, skupię się poniżej na kalendarium stosowania rtęci w szczepionkach, od 1920 roku. Świadomie pomijam trucie ludzi rtęcią zawartą w kroplach do uszu, czy oczu itd. Jak bowiem głoszą do dnia dzisiejszego członkowie Towarzystwa Wakcynologicznego, rtęć nie szkodzi.

W dniu 27 czerwca 1929 roku dr Morris Kharasch z firmy Eilly and Company złożył patent na środek konserwujący, pod nazwą tiomersal (Thimerosal). Nazwa handlowa tego preparatu brzmiała mertiolat. Po raz pierwszy środek ten został użyty do dezynfekcji produktów i szczepionek. Był wykorzystywany zarówno w szpitalach, jak i w życiu codziennym, np. jako krople do nosa, czy do oczu. Był dodawany do maści i kremów. Rzekomo był bardzo dobrym środkiem dezynfekcyjnym. Badań in vivo w owym czasie specjalnie nie prowadzono.

1931 – tiomersal zaczyna być wykorzystywany rutynowo w szczepionkach.

1937 – dopiero po kilku latach przetestowano tiomersal na zwierzętach. Środek okazał się doskonałą trucizną. Już w dawce 0,1 mikrograma powodował śmiertelność zwierząt w ciągu 24 godzin. Pomimo tej wiedzy, nadal stosowano tiomersal w dawce 25 mikrogramów w szczepionkach. Oczywiście wszystko to robiono dla dobra dzieci.

Zeznania przed Komisją Kongresu USA ujawniły, że tiomersal podawano dożylnie chorym na zapalenie opon mózgowych (antybiotyków nie było). Z 22 chorych, którym podano ten rtęciowy preparat, nikt nie przeżył. W latach 1930. dr Powel i dr Jamieson apelowali, by wykonać szeroki zakres badań toksykologicznych, aby wyeliminować możliwość szkód powodowanych przez rtęć. Wymienieni lekarze zakwestionowali dotychczasowe badania podając, że okres obserwacji był:

- po pierwsze: zbyt krótki, wynosił bowiem najczęściej kilka dni, z powodu padania zwierząt, lub śmierci ludzi;

- po drugie: dawki były bardzo wysokie, powodujące tzw. ostrą toksyczność, a nie przewlekłą. Trudno więc ocenić skutki odległe;

- po trzecie: dotychczasowa dokumentacja była tak uboga, że nie pozwalała na wyciąganie wniosków.

1931 – po raz pierwszy zdiagnozowano autyzm. Dr Leo Kanner, psycholog dziecięcy, opisał zmiany chorobowe, zwane obecnie autyzmem, które zdefiniował : wrodzone zaburzenia autystyczne uczuciowego kompleksu”.

1931 – dr Morris Kharasch opatentował grzybobójczy preparat etylortęci. Był to bardzo prosty związek rtęci z kwasem organicznym, używany np. do spryskiwania w ogródkach działkowych. Oprysk na ubraniu i skórze niestety miał inne toksyczne działanie, szczególnie po przeniesieniu do mieszkania.

Znamy nazwiska pierwszych 11 dzieci zatrutych rtęcią, u których wystąpiły objawy autyzmu: Vivian Ann Murdock (29.08.1931), Elaine C. (03.02.1932), David Newcomb Speck (maj 1932), Donald Grey Triplett (08.09.1933), Bridget Muncie (30.10 1933), Paweł G. (1935), Fryderyk Wellman (23.05.1936), John Trevett (16.11.1937), William Ritchey Miller (17.11.1937), Lee Ruvene Rosenberg (19.09.1937) i Karol N. (08.08.1938). Są to pierwsze ofiary głupoty i chęci zysku przemysłu farmaceutycznego, wprowadzającego preparaty bez należytej kontroli i badań. Te dzieci nikomu nie zawiniły. Dlatego ich imiona powinny być znane.

Już w 1935 roku Dyrektor Usług Biologicznych, Pittman – Moor Company, wystosował list do dr Jamisena z firmy Eli Lilly, w którym pisał, że „ok, 50% psów, którym wstrzyknęliśmy tiomersal (fabryczna nazwa mertiolat) w rozcieńczeniu 1:40000 i 1:5000 padło. Wniosek: mertioalt, jako środek konserwujący surowicę, jest niezadowalający. To znaczy, że już w 1935 roku upadł mit, że rtęć podaje się w celu konserwacji szczepionki. Kolejne doświadczenia przeprowadzono w 1937 roku. Wstrzykiwano świnkom morskim mertiolat w stężeniu 1:100, do 1:10000000. Po 24 godzinach wszystkie świnki zdechły w wyniku zatrucia rtęcią.[2]

1947 – Udowodniono, że „różowa choroba, inaczej zwana acrodynią, jest spowodowana zatruciem rtęcią.

Pomimo tych znanych faktów, dopuszczono dodawanie rtęci do szczepionek przeciw błonicy i tężcowi.

1948 – Wiedza ta nie wstrzymała stosowania tiomersalu. Etykietki na butelkach zawierały informację: znajduje się tu stabilny, organiczny związek rtęci, o wysokiej wartości bakteriobójczej, zwłaszcza w surowicy i innych białkach”. Sic!

Po pierwsze, prawda była zupełnie inna. Badania porównawcze środków rtęciowych, takich jak Mercurochrom, Metaphen i Tiomersal udowodniły, że preparaty te były odpowiednio 12:35:262 razy bardziej toksyczne dla leukocytów, aniżeli dla bakterii, np. Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty, jedna z najbardziej chorobotwórczych dla człowieka bakterii). Po drugie: w tym roku dr Frank Engly, na podstawie analizy piśmiennictwa naukowego i badań, określił tiomersal jako preparat znacznie bardziej toksyczny dla tkanek ludzkich, aniżeli dla bakterii. Toksyczność dla hodowli komórkowej była już w stężeniu 10 ppb. Jego badania zostały zignorowane.

1967 dr Bernard Rimland zakłada Instytut Badań Autyzmu i Stowarzyszenie Naukowe. Naukowiec ten zakwestionował i obalił pogląd, że autyzm jest winą matek. Tak, tak, już w owym czasie starano się zrzucić odpowiedzialność za chorobę na Bogu ducha winne kobiety. Potem wymyślono zespół wstrząsanego dziecka. W Polsce, jeszcze w 2012 roku w Lublinie, prokuratura zamyka za to ludzi, pod pretekstem, że to oni uszkodzili dziecko. Wyraźnie widać, jaka przepaść jest pomiędzy rodzimymi prawnikami, a wiedzą medyczną, chciejstwem i propagandą. Prokuratura wyraźnie wykazuje się niewiedzą! W podobny sposób w przysłowiowym średniowieczu skazywano czarownice.
Badania dr Bernarda Rimlanda pozwoliły uzyskać znaczną poprawę u dzieci zatrutych rtęcią.

Maj 1967 – naukowcy odkryli, że szczepionki przeciwko krztuścowi zawierające rtęć w stężeniu 0,01% – mertiolat- są toksyczne dla myszy.[3]

1968 – zaczęto dodawać tiomersal nawet do immunoglobulin RhoGAM, w stężeniu 10,5 mcg rtęci, wszystkim RH ujemnym ciężarnym kobietom po porodzie.

1970 – badania przeprowadzone w latach siedemdziesiątych udowodniły, że rtęć łatwo przenika przez błony komórkowe i przekracza barierę krew – mózg. Badania wykazały, że na 13 dzieci, które otrzymały Thimerosal antyseptycznie, 10 zmarło.

1970 – Firma Bayer zwiększyła dawkę rtęci do 35 mcg w immunoglobinach podawanych kobietom po porodzie.

1971 – Takahashi i współpracownicy, podając znakowaną izotopowo rtęć udowodnili, że wnika ona przede wszystkim do kory mózgu i móżdżku, szczególnie do płatów potylicznych. Doświadczenia przeprowadzono na małpach. Po 8 dniach od podania rtęć byłą w mózgu. Timerosal in vivo ulega rozpadowi na etylortęć.

1975 – Gasset i wsp. opublikowali raport wykazujący, że rtęć przekracza barierę krew – mózg i przechodzi przez łożysko do płodu. (Na marginesie przypomnę, że w Polsce, 40 lat po tych pracach, nadal namawia się kobiety ciężarne do szczepienia się przeciwko grypie. Szczepionka zawiera rtęć!)

1977 – opublikowano pracę udowadniającą, że nawet miejscowe stosowanie rtęci (maści, kremy) przez kobiety, powoduje 2,60-krotny wzrost wad i deformacji u niemowląt.

1980 – w tych latach, pomimo posiadanej wiedzy, CDC wprowadził do kalendarza przymusowych szczepień aż 100 mcg rtęci dla dzieci do 18 miesiąca życia. Do lat 1980. autyzm rozpoznawano 1 do 2 przypadków na 10 000 urodzeń.

Dr Frank Engly udowodnił, że stosowany tiomersal jest 35,3 razy bardziej toksyczny dla tkanek kurcząt, aniżeli dla bakterii gronkowca złocistego, jak podałem, jednej z bardziej złośliwych bakterii. Czyli 3500 % bardziej. Pomimo tego, przez następne 16 lat CDC nie zmienia zdania. Ale dowody są tak oczywiste, że szczepionkowcy wymuszają na Kongresie podjęcie ustawy.

1986 – Kongres podejmuje ustawę zapewniającą całkowitą ochronę od odpowiedzialności cywilnej za powikłania, firmom produkującym szczepionki. Od tego roku za skutki powikłań płaci społeczeństwo, nie tylko praktycznie, rodziny muszą się same zmagać z chorymi dziećmi, ale również ewentualne odszkodowania są wypłacane z budżetu państwa, czyli z podatków. W Polsce, do dnia dzisiejszego, wszelkiej maści producenci szczepionek nadal są bezkarni. Nie ma żadnego funduszu odszkodowawczego. Ani rząd, ani posłowie, nie poruszają, tak na wszelki wypadek tematu, za to w błyskawicznym tempie zatwierdzają ustawy wymuszające przymus szczepień. No, ale trudno się dziwić, skoro w trakcie kadencji sejmu kończą „studia” licencjackie.

1988 – dr Wolfgan Mauerer przesłał do redakcji tzw. prestiżowych czasopism „New England Journal of Medicine” i „The Lancet” pracę omawiającą ryzyko stosowania tiomersalu. Czasopisma odmawiają jej przyjęcia. Czyli w całej rozciągłości potwierdza się teza, że czasopisma medyczne, żyjące z reklam, służą dezinformacji lekarzy. Sytuacja jest podobna, jak po katastrofie w Bophalu w 1984 roku. Aż 80 tzw. renomowanych czasopism nie chciało wydrukować pracy opisującej przyczyny katastrofy. Autora poinformowano, że Union Carbide, właściciel fabryki, jest zbyt potężnym koncernem.

W tej całej aferze o niesłuszne zyski, najważniejsze są obserwacje matek. To matka przynosi lekarzowi wyniki swoich obserwacji. To jej spostrzegawczości i pamięci lekarze zawdzięczają całą masę wyleczeń. Lekarz do chorego przychodzi na chwilę. Matka jest cały czas. Tak więc wszelkie dyrdymałom prawione przez tzw. utytułowanych ekspertów nie są funta kłaków warte w porównaniu z kilkoma zdaniami dobrej matki. I to jedyna nauka, którą musi sobie przyswoić młody adept medycyny. Dawniejsi nauczyciele mówili, że 95% rozpoznania to dobrze zebrany wywiad. Ale za zbieranie wywiadu NFZ nie płaci. Płaci za wykonane badania laboratoryjne. Stąd te setki tysięcy nikomu niepotrzebnych badań, często nawet nieodbieranych z laboratorium. Ale komu chce się słuchać matek? Zawsze należy pamiętać, że to matka zostanie z poszkodowanym dzieckiem do końca życia, nie ekspert, oczywiście jeżeli jest matką a nie…

Autor: dr Jerzy Jaśkowski

-szukam-12 MARZEC 2014 r. 
NAWRÓĆCIE SIĘ DO BOGA WASZEGO ON BOWIEM JEST ŁASKAWY I MIŁOSIERNY.

-szukam-

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA JONASZA.

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: "Wstań i idź do Niniwy, wielkiego miasta i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam. (...) Niniwa była miastem rozległym, na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: "Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona". I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu,ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na popiele. (...) Z rozkazu króla zarządzono i ogłoszono w Niniwie....(...) Niech obloką się w wory, niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy? Zobaczył Bóg ich czyny i ulitował się i nie zesłał niedoli. którą im zagroził.

SERCEM SKRUSZONYM NIE POGARDZISZ, PANIE.

 ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ BOŻE W ŁASKAWOŚCI SWOJEJ, W OGROMIE SWEJ LITOŚCI ZGŁADŹ MOJĄ NIEPRAWOŚĆ.
OBMYJ MNIE ZUPEŁNIE Z MOJEJ WINY I OCZYŚĆ MNIE Z GRZECHU MOJEGO.
STWÓRZ, O BOŻE, WE MNIE SERCE CZYSTE I ODNÓW WE MNIE MOC DUCHA.
 NIE ODRZUCAJ  MNIE OD SWEGO OBLICZA I NIE ODBIERAJ MI ŚWIĘTEGO DUCHA TWEGO.

EWANGELIA według ŚW. ŁUKASZA - ŁK.11, 29-32

  Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: "To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. (...) Ludzie z Niniwy  powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni  dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto  tu jest coś więcej niż Jonasz".

MÓDLMY SIĘ:

  - za pasterzy Kościoła, aby umieli we współczesnym świecie docierać z nauką Chrystusa do wszystkich ludzi.....

  - za ludzi, którzy zwalczają Krzyż, aby zrozumieli, że nie jest skierowany przeciwko komukolwiek, ale jest znakiem

    odwiecznej miłości Boga do człowieka.....

  - za nas samych, aby wielkopostne  nawrócenie rozpaliło w nas ducha gorliwości chrześcijańskiej i skierowało ku

    Chrystusowi.....

Jonasz był już raz posłany do Niniwy przez Pana Boga, ale gdy tam się dostał, to  przestraszył się swojej misji i chciał uciec statkiem, a także dlatego, że nienawidził jej mieszkańców, gdyż byli wrogami Żydów. Jednak Pan Bóg nie pozwolił mu oddalić się od Niniwy i zesłał burzę na morzu. Jonasz uznał, że to przez niego za nieposłuszeństwo Panu Bogu i poprosił, aby go wyrzucili w morze. Pan Bóg nie pozwolił utonąć Jonaszowi  i przysłał wieloryba, który go połknął i  po kilku dniach wyrzucił Jonasza na brzeg. Dopiero wtedy Jonasz poszedł nawoływać grzeszników do Niniwy.
Pan Bóg przychodzi do nas, objawia swoją wolę i oczekuje na odpowiedź człowieka. Do Niwitów przyszedł w osobie Jonasza, który był "narzędziem" niedoskonałym. Mimo to mieszkańcy Niniwy w jego słowach dostrzegli zamysł Boga, który nie chce ludzi zatracić, ale obdarzyć życiem nawracających się do Niego.  Przyjęli wezwanie i poddali się Bogu.

Do nas też zbliża się przez ludzi niedoskonałych. Czy otworzymy serca na Jego Łaskę i przebaczenie?

PAN JEZUS MA DO NAS JEDNĄ PROŚBĘ - WSZYSTKO PRZEBACZY I URATUJE NAS PRZED WROGAMI LECZ CHCE MIĘDZY NAMI KRÓLOWAĆ JAKO PRZYJACIEL I RATUNEK PRZED WROGAMI OTACZAJĄCYMI POLSKĘ.

Panie Jezu - otrzymałam film "LEGION CHRYSTUSA" -  o grzechach nieczystości wśród księży w Watykanie. 
Czy powinnam ten film ujawniać? Czy taka była rzeczywistość, a może jeszcze jest? Dlaczego nikt nie upomniał grzeszników i dlaczego tę "prawdę" ukrywano w Kościele katolickim, który powinien być
TYLKO
PRAWDĄ?

Pan Jezus:

" Tak Mieczysławo - to była prawda i jest prawda. To jest Moja boleść i całej Trójcy Świętej boleść. W Moim Kościele katolickim nikt nie powinien się bać mówić prawdę, bo widzicie jak daleko zaszła nieuczciwość. GRZECH RODZI GRZECH. Niestety, nikt nie chciał Mnie słuchać. PYCHA, ZAROZUMIAŁOŚĆ I NIEDOSTĘPNOŚĆ, NIEUCZCIWOŚĆ, ZACHŁANNOŚĆ, CHĘĆ PANOWANIA NAD INNYMI SPOWODOWAŁA, ŻE LUDZIE STALI SIĘ OBOJĘTNI NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ.  Mało kto myśli o przyszłości, o uczciwej przyszłości. Ci ludzie są pewni, że nic się nie wyda. Na "stronę naszą włóż, ale po to, aby ujawnić grzechy i ujawnić nazwiska. Ja już nazwiskami informuję kto jest w piekle, aby zobaczyli i przemyśleli winowajcy. WŁÓŻ NA NASZĄ STRONĘ INFORMACJĘ O BŁĘDACH KOŚCIOŁA, BO JA JESTEM PRAWDĄ,  a prawda musi ujrzeć światło dzienne. Dlatego musi przyjść OCZYSZCZENIE, bo widzę, że ludzie boją się "upominać brata". Gdy Ja ich upomnę i ukażę ich grzechy, to nie będzie pretensji do nikogo, tylko każdy będzie miał pretensję do siebie. Każdy sam będzie odpowiadał za swoje grzechy, ale i za cudze też, że nie ujawnił bluźnierstwa przeciwko Bogu. Najbardziej będą ukarani wszyscy PRZEŁOŻENI za złe nauczanie; za to, że nie chcieli wyciągać konsekwencji od grzeszników; za to, że nie umieli, lub nie chcieli zapobiegać grzechowi. Patrzyli, a nie chcieli widzieć. Słyszeli o grzechu, a nie chcieli przeciwdziałać. Za to, że nikt nie pytał Mnie o radę. PRZYGOTUJCIE SIĘ TERAZ DO POWSZECHNEGO OCZYSZCZENIA LUDZI.

-szukam-

Panie Jezu - co radzisz Twoim dobrym Bożym kapłanom, bo przecież jest ich niezliczona ilość.

 Pan Jezus:

" Ci Moi dobrzy i święci kapłani niech zachowują spokój i mówią dużo o grzechu i o oczyszczeniu serca w konfesjonale i o OCZYSZCZENIU, które ma przyjść z Nieba. A papież? Jeśli nadal nie będzie mówił Moim Językiem, to będzie współwinny kataklizmom, katastrofom
i wszelkim nieszczęściom. On już jest współwinny grzechom Jana XXIII, ponieważ nie pytał Mnie, czy może podać jego duszę jako propozycję wyniesienia na ołtarze. On Mnie o nic nie pyta. Ustanowił Radę biskupów i oni są jego bogami. Papież Franciszek - biskup Rzymu będzie współwinny wojnie jeśli nadejdzie, gdyż nie ma zamiaru uczynić Mnie KRÓLEM waszym. Jest to przykre dla całego Nieba. Papież Franciszek - biskup Rzymu zapomniał, Kto jest Najważniejszy we wszechświecie i w waszym ziemskim świecie. Jest to przykre, że nawet nikt go nie upomni, że czyni "rozwiązłość" w Moim Kościele i patrzy pobłażliwym okiem na ZŁO otaczające was wszystkich. Jest kuszony
i namawiany przez Moich wrogów i ulega im. 
MÓWIĘ TO OGÓLNIE, ŻE PRZEZ NIEPOSŁUSZEŃSTWO  BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU W MOIM KOŚCIELE BĘDZIE SWAWOLA I SAMOWOLA. Zawsze mogłem liczyć na Moich wiernych i tak jest do dzisiaj. Wasz Jezus Chrystus - Przyjaciel".

- TO DLATEGO NIKT W WATYKANIE NIE CHCIAŁ UZNAĆ JEZUSA CHRYSTUSA - KRÓLEM, BO KRÓL NIE POZWOLIŁBY GRZESZYĆ. KOŚCIÓŁ POWINIEN BYĆ NAJPRAWDZIWSZĄ PRAWDĄ.
-TO DLATEGO BISKUP DIECEZJI.....POWIEDZIAŁ DO MNIE, GDY ZAPROPONOWAŁAM ABY W KATEDRZE UMIEŚCIŁ OBRAZ CHRYSTUSA KRÓLA, ŻE TO JEST BAŁWOCHWALSTWO!
-TO DLATEGO OBRAZ CHRYSTUSA KRÓLA PODAROWANY PRZEZ KAZIMIERZA Z USA DLA DIECEZJI ŁOMŻYŃKIEJ NIE UJRZAŁ ŚWIATŁA DZIENNEGO - OBRAZ ZA 1000 
dol.  PO UPŁYWIE ROKU KAZIMIERZ UDAŁ SIE TAM I NIESTETY NIE MÓGŁ ZNALEŹĆ NIGDZIE SWEGO PODARUNKU. CZY POWINNIŚMY ROZUMIEĆ, ŻE W KAŻDEJ DIECEZJI SĄ "LEGIONY CHRYSTUSA"? CZY MAJĄ INNĄ NAZWĘ? JAK INACZEJ WYTŁUMACZYĆ DECYZJE BISKUPÓW. TO NIE ZNACZY, ŻE W TYCH WSZYSTKICH DIECEZJACH SĄ GRZECHY NIECZYSTOŚĆI, ALE JAKIEŚ TAJEMNE GRZECHY MUSZĄ BYĆ, SKORO NIKT NIE CHCE PANA BOGA UCZYNIĆ KRÓLEM NADALI STWÓRCY TYTUŁ "CHRYSTUS SŁUGA". JAKA WIĘC TEJEMNICA OBOWIĄZUJE DIECEZJE? DLACZEGO  BISKUPI NIE CHCĄ BYĆ DOBRYMI I PRAWYMI PASTERZAMI W KOŚCIELE KATOLICKIM ? PAN JEZUS CHCE TYLKO ZMIENIĆ SERCA JAKO KRÓL BO JAKO SŁUGA NIE MOŻE TEGO UCZYNIĆ. WIĘC KTO ROZBIJA KOŚCIÓŁ KATOLICKI? CZYŻ NIE DUCHOWNI?  ILU POTAJEMNIE SŁUŻY INNEMU BOGU? CZĘŚĆ BOŻYCH KAPLANÓW JEST ZASTRASZANYCH, CI ODWAŻNIEJSI ZOSTALI USUNIĘCI, INNI NATOMIAST MILCZĄ W SWOIM POSŁUSZEŃSTWIE, OBY NIE BYLI POSŁUSZNI "WILKOM W OWCZYCH SKÓRACH".   DLATEGO TEŻ "UCZENI W PIŚMIE" NIE CHCĄ UZNAĆ OBJAWIEŃ, SĄ IM NIEWYGODNE, PONIEWAŻ PAN JEZUS MÓWI PRAWDĘ I CHCE ABY TYLKO PRAWDA KRÓLOWAŁA. JEST TO BARDZO PRZYKRE, ŻE NAJWAŻNIEJSI W KOŚCIELE KATOLICKIM NIE CHCĄ BYĆ  DOBRYMI W SŁUŻBIE CHRYSTUSA. A PAPIEŻ JAN XXIII? ...
-
PRZYJAŹNIŁ SIĘ Z MASONAMI - WROGAMI PANA JEZUSA. PAPIEŻ FRANCISZEK  - "BISKUP RZYMU", KTÓRY NIE CHCE BYĆ PAPIEŻEM - CHYBA PO ZNAJOMOŚCI CHCE WEPCHNĄĆ KOLEGĘ DO  NIEBA, DO KRÓLA, A PRZECIEŻ SAM GO NIE UZNAJEI NIE CHCE UZNAĆ CAŁEJ TRÓJCY ŚWIĘTEJ, USTALA PRZEPISY NIEZGODNE Z PANA BOGA WOLĄ.  W NIEBIE NIE MA ODDZIELNYCH OSÓB - JEST TRÓJCA ŚWIĘTA - "TRZEJ W JEDNYM I JEDEN W TRZECH". PAPIEŻ FRANCISZEK, ORAZ BISKUPI WOLĄ - WYWYŻSZYĆ MATKĘ BOŻĄ, KTÓRA NIE CHCE BYĆ WYWYŻSZANA PONAD TRÓJCĘ ŚWIĘ TĄ, BO  SAMA NA KOLANAC H WSTAWIA SIĘ ZA NAMI WŁAŚNIE DO NIEJ. W CHICAGO ROWNIEŻ NABOŻEŃSTWO STRAŻY HONOROWEJ ZE WZGLĘDU NA MODLITWY DO CHRYSTUSA KRÓLA ZOSTAŁO ZLIKWIDOWANE, WPROWADZAJĄC NABOŻEŃSRWO DO  MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ - NIESTETY ZA PÓŹNO - TRZEBA BYŁO WTEDY, GDY ZACZĘŁY SIĘ OBJAWIENIA W FATIMIE, BO KOMUNIZM JUŻ ROZLAŁ SIĘ NA CAŁY ŚWIAT. TERAZ SĄ INNE OBJAWIENIA - W MEDJUGORIE, KTÓRYCH NIEPOSŁUSZNI PANU BOGU "UCZENI W PIŚMIE",NIE CHCĄ UZNAĆ I ZNOWU BĘDZIE PROBLEM, BO KOŚCIÓŁ KATOLICKI POWINNA CECHOWAĆ TYLKO PRAWDA, NAJPRAWDZIWSZA PRAWDA !!! PAN JEZUS NARZEKA, ŻE CZŁOWIEK - STWORZENIE JESZCZE NIGDY SAM NIE WYWYŻSZYŁ PANA BOGA TYLKO BÓG MUSI SIĘ UPOMINAĆ I MATKA BOŻA TAKŻE SAMA NAKAZAŁA LUDZIOM CZCIĆ JĄ JAKO KRÓLOWĄ A KRÓL JAN KAZIMIERZ MUSIAŁ ZAREAGOWAĆ I DO TEGO DZIEŁA ZAPROSIŁ BISKUPÓW, BO SAMI NIE DOMYŚLILI SIĘ ABY WYWYŻSZAĆ PANA BOGA I MATKĘ JEGO-  LECZ TO ZNOWU WYSZŁO OD ŚWIECKIEJ OSOBY.  GDYBY LUDZIE PRZESTRZEGALI DWÓCH PRZYKAZAŃ MIŁOŚCI ORAZ POZOSTAŁE PRZYKAZANIA.... I GDYBY ...TO KRÓLOWAŁABY TYLKO PRAWDA I WRESZCIE PAN BÓG MÓGŁBY BYĆ NASZYM PRZYJACIELEM

 

"Legion Chrystusa"

-Skandal w Watykanie
-szukam-

Niestety w Watykanie jest o wiele więcej skandali: - "krzyż - nie krzyż"  papieża Franciszka, który obecnie nosi;

-  na krzyżu nie ma figury Jezusa Chrystusa, tylko BARANEK - zwierzę;

-  naszyte na ornatach jakieś krzyżyki - plusiki niewiadomego znaczenia dla chrześcijanina;

-  papież Franciszek nie mówi chrześcijańskiego pozdrowienia dla wiernych'

-  cała Liturgia jest obrażaniem Trójcy Świętej.

-  pełno jest niewierzących w Boga biskupów....to wiemy od watykańskiego egzorcysty G. Amorth.

-  morderstwa  - papież Paweł VI otruty, papież Jan Paweł I - otruty;

-  malowidła w kościołach nagich ludzi. Kto pozwolił na goliznę w świątyniach Bożych?

czarne Msze.....

-  i wiele, wiele więcej .............nie ma kontroli.

Ach jest KONTROLA:

    ABY NIKT NIE MÓWIŁ O CHRYSTUSIE KRÓLU - NASZYM SĘDZIĄ NAJSPRAWIEDLIWSZYM.

Pan Jezus:

"DROGA DO ZBAWIENIA ROZPOCZĘTA
I NIE PRĘDKO BĘDZIE ZAMKNIĘTA,
GDYŻ ZNAJDUJĘ BARDZO DUŻO LUDZI MNIE ODDANYCH,
  KTÓRZY TEŻ MAJĄ DUŻO TEKSTÓW PRZEZ NIEBO PODYKTOWANYCH.
CO JEST ZGODNE Z PISMEM ŚWIĘTYM, TO PRZYJMUJCIE
  I INNOWIERCÓW DO WIARY KATOLICKIEJ PRZYWOŁUJCIE.

KAŻDY JAK UMIE NIECH GŁOSI SŁOWO BOŻE,
A DUCH ŚWIĘTY NAPEWNO NIEDOWIARKOM POMOŻE.
TO BOGU ZALEŻY BARDZIEJ NA WASZYM NAWRÓCENIU
 I ABY NIE CHCIELI BYĆ W DEMONÓW ZNIEWOLENIU.
OBECNIE JEST WIELKA WALKA ANIOŁÓW Z DEMONAMI
 A WY RZUCAJCIE W DEMONY EGZORCYZMAMI.

                                             A M E N.

JAN PAWEŁ I – UŚMIECH BOGA

POLECAM WARTO ZAPOZNAĆ SIĘ Z MATERIAŁEM!

-szukam-

-szukam-


REKOLEKCJE W.POSTNE

Skrót z rekolekcji:

 

„Przeciętny chrześcijanin, to żaden chrześcijanin!”.

 

Chrześcijaństwo jest religią nadziei, religią zwycięzców! W nim każdy wierzący, poprzez codzienną pracę nad sobą, doskonali się, uszlachetnia duszę, wzrasta w  świętości!

Musi być w człowieku pragnienie zwycięstwa, to konieczne do życia, konieczne do rozwoju… musi być cel do którego  dąży…

po co przyszliście do Kościoła, no po co?! Odprawić rytuał, jakiś tradycyjny obrzęd? Czego oczekujecie, czego chcecie?

Przyszliście po siłę, przyszliście po Łaskę, aby posilić się Pokarmem Niebieskim i nie upaść jutro, aby móc być lepszym, aby bardziej kochać, aby… być świętym! Tak! Nazwijmy to po imieniu! Wypowiedzmy to: CHCĘ BYĆ ŚWIĘTYM!!!

Oglądacie olimpiadę? Lubicie zawody? Kto wygrał w Euro 2012?  Przyglądaliście się Włochom?

Nikt im nie dawał szans; okrojeni, znaczna część dobrych piłkarzy została w kraju; wtedy wybuchła afera w piłce nożnej w Italii, nikt nie oglądał w kraju rozgrywek ich  drużyny; gdy wyszli z grupy, stwierdzono – to pewnie przypadek, gdy dostali się do półfinału – e, zaraz przegrają… nikt w nich nie wierzył, nikt nie dawał szans… gdy zbliżali się do finału i mieli grać z Niemcami, co zrobił ich trener? Wiedział, w jakim są składzie i z jakimi siłami, wiedział, z jakim przeciwnikiem będą grać, wiedział że sami nie dadzą rady… więc co zrobił? w nocy postawił drużynę na nogi, „ubrał” na galowo i „pogonił” w pieszej pielgrzymce do sanktuarium kapucynów ( w Krakowie – z hotelu gdzie spali do kościoła, to spory kawałek ), aby błagać Boga o pomoc… i kto wygrał? Niezwyciężeni Niemcy? Nie! WŁOSI!!! Dlaczego? bo mieli pragnienie zwycięstwa i o to zwycięstwo błagali Boga!!! Wiedzieli, że sami nie dadzą rady, ale Bóg im pomoże, i nie zawiedli się! A po tryumfie, pobiegli do Łagiewnik, podziękować Bogu!...

A dlaczego Polacy przegrali? Bo nie chcieli wygrać!!! Bo wyznaczyli sobie za cel – TYLKO! – wyjście z grupy!. I nawet tego nie osiągnęli! Stało im się wg słów Pisma: ”kto ma temu będzie dodane, a temu kto nie ma, zabiorą nawet, to co mu się wydaje, że ma!”…

Kto pokonuje  faworytów w sporcie?

Amatorzy, którzy mają wolę zwycięstwa!!!

Trzeba mierzyć wysoko, patrzeć szeroko, odczuwać głęboko! Nie zadowalać się powierzchownością, płycizną, przeciętnością!

Chrześcijaństwo to olimpiada. Jak mówił sw Paweł: „w dobrych zawodach wystartowałem, bieg ukończyłem, Wiary ustrzegłem….”. jakie tu są medale?

Złoty medal – to Święty,

srebrny medal – to Błogosławiony,

brązowy medal – to Sługa Boży...

A ty, jaki medal chcesz zdobyć?

Żaden?

Nie interesuje cię to?  Albo uważasz, że jesteś za słaby… to nie dla ciebie…. świętość – nie dla     ciebie ?

To pójdziesz do piekła!!!

Nie ma innej opcji, albo walczysz i wygrywasz, albo nie walczysz i przegrywasz! I tak człowiek jest na wygranej pozycji, bo gdy podejmuje walkę, kiedy szczerze, uczciwie mówi Bogu, że chce walczyć, to Bóg mu przychodzi z pomocą i dosłownie za niego walczy! … jak to się mówi: Bóg wykonuje za człowieka  99% roboty! Tylko chciej! Tylko zrób pierwszy krok i nie wycofuj się! Jak nie możesz, to wołaj! wołaj, wołaj Boga bezustannie na pomoc!....

Modlicie się za zmarłych? Tak? Po co się modlicie? Aby poszli do Nieba.

A wy, chcecie iść do Nieba? Tak?

No to trzeba trochę popracować ( zwłaszcza nad sobą ), trochę powalczyć i chcieć zwyciężyć, chcieć wygrać!

Jak Mateusz Talbot – alkoholik, który walczył, aby nim nie być….i już pretenduje na Ołtarze, już jest Sługą Bożym… ( życiorys poniżej ).

Jak masz walczyć o Niebo?

Masz przylgnąć do Jezusa! Masz z Nim być, z Nim żyć! Nie tylko „klepać” paciorki, bo to ci niewiele da, jesli nie zrozumiesz, kim dla ciebie jest Jezus! Jak nie zrozumiesz, czym jest dla ciebie Eucharystia?! Jak nie będziesz czytał listu Bożego ( Pisma Świętego ), napisanego przez samego Boga do i dla ciebie… „nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych” , odparł diabłu Pan Jezus… może spróbuj choć trochę oderwać się od myślenia o brzuchu, a zacząć myśleć o duchu… przecież człowiek to nie tylko ciało, to też duch!..

Nie rozumiesz, nie czujesz, nie chcesz…  - no to proś! Proś o przemianę, o zrozumienie, o pragnienie…. „Proś, a będzie ci dane!”.

My kapłani mamy dwie katedry: katedrę Słowa Bożego i katedrę  konfesjonału.

W konfesjonale, Bóg jest samym Miłosierdziem. A najpiękniejsze spowiedzi są, gdy wychodzimy razem z penitentem z konfesjonału przed ołtarz  - przed Najśw. Sakrament i razem modlimy się, a potem wracamy do konfesjonału i dokonuję aktu odpuszczenia grzechów – nie musiałem nic mówić, Jezus sam przemawiał do duszy i sam dokonał jej przemiany i oczyszczenia…

Często się słyszy: będę chodził do kościoła, jak kościół stanie się elastyczniejszy, zaaprobuje aborcję, eutanazję itd….  A czy kościół jest moją własnością, czy Boga? Ja, jako ksiądz,  należę do Chrystusa, tak jak wy i też muszę słuchać Jego Przykazań! nie mam prawa zmienić ani jednej joty zawartej w Słowie Bożym, rozumiecie?! Ani jednej joty! Gdybym zmienił choć jedno słowo, to znaczy, że nie głoszę Chrystusa, ale siebie, to znaczy, ze zakładam własny kościół, a więc sektę! Dlatego mam prawo i obowiązek nastawać w porę i nie w porę, a w razie potrzeby wykazać błąd! gdyż „gorliwość o dom Twój pożera mnie”  i -  jak trzeba to wam wypomnieć ( cieszę się, że wczoraj, w niedzielę, nie musiałem tego robić ), że wchodzicie do Kościoła jak do obory: ani wody św., ani znaku Krzyża, ani uklęknięcia przed Najśw. Sakramentem…

Alkoholik i apostoł trzeźwości

Był nałogowym pijakiem. Przepijał dosłownie wszystko. Jego matka przez 16 lat modliła się o przemianę jego życia. Nawrócenie spowodował drobny na pozór incydent i ten sam człowiek został apostołem trzeźwości. Teraz irlandzki robotnik Matt (Mateusz) Talbot jest sługą Bożym i kandydatem na ołtarze.

Mateusz Talbot urodził się
2 maja 1856 roku, był Irlandczykiem. Mieszkał wraz z licznym rodzeństwem w Dublinie, stolicy państwa, które straciło swą niepodległość na rzecz okupanta brytyjskiego. Państwo Talbot nie mieli łatwego życia w kraju targanym klęską głodu, biedą, bezrobociem i silną falą emigracji do Ameryki. Rodzina przechodziła też swój własny dramat – alkoholizm głowy rodziny, Charlesa Talbota. Pani Elizabeth Talbot wylała wiele łez z powodu nałogu męża i idących w jego ślady synów.

Skradzione skrzypce
W wieku 12 lat Mateusz ukończył swoją zaledwie dwuletnią edukację i rozpoczął pracę jako goniec w firmie handlującej alkoholem. Często odbierał swoje wynagrodzenie w formie bonu towarowego na piwo i wino. Przed ukończeniem 13 roku życia był już uzależniony od alkoholu.

Wkrótce potem Mateusz znalazł zatrudnienie w porcie i w firmie murarskiej. Był sumiennym pracownikiem, ale wszystko, co zarobił wydaje na swoją nową pasję – whisky. Potrafi sprzedać własne buty, by mieć na dalsze picie. Nie cofał się nawet przed kradzieżą, zabrał niewidomemu grajkowi jego jedyny skarb i środek utrzymania – skrzypce.

Nawrócenie
Myśl o nawróceniu przyszła po 16 latach picia przed… pubem, gdzie stał bez grosza przy duszy i czekał, aż jego kompanii zaproszą go na upragnionego drinka. Niestety spotkał go bolesny zawód. Zaoferowano mu jedynie obojętność i kpinę. On, który nigdy nie zostawiał swych kumpli w potrzebie, wysłuchiwał teraz jedynie obraźliwych epitetów. Jeden z nich nazwał go nawet „świnią”. Załamany, ale trzeźwy, poszedł do modlącej się nieustannie za niego matki i za jej radą na trzy miesiące ślubował abstynencję. Przyjął je od niego parafialny ksiądz.

Trudna walka
Mateusz miał 28 lat, przed nim była trudna walka z własną słabością. Podchodził do niej bardzo praktycznie: odseparował się od starych znajomych, nie nosił ze sobą pieniędzy, by nie mieć na alkohol, chodził do kościoła w innej dzielnicy, ale przede wszystkim całym sercem zwracał się ku Bogu. Uczestniczył codziennie we Mszy Świętej, regularnie przystępował do sakramentu pojednania, adorował Przenajświętszy Sakrament, wstąpił do Trzeciego Zakonu św. Franciszka. Swoje starania o trzeźwość podsumowuje jednym zdaniem: „Łatwiej jest przywrócić do życia umarłego, niż przestać pić, będąc alkoholikiem”.   Mateusz dotrzymał przyrzeczenia danego Bogu. Wkrótce je ponowił, aż w końcu złożył ślubowanie na całe życie.

Świadectwo życia
W filmie „Matt Talbot Servant of God” jest scena, w której Mateusz usiłuje przystąpić do Komunii Świętej, ale jakieś niewidzialne pęta nie pozwalają mu podejść do ołtarza. Słyszy też głos, który mówi mu, żeby dał sobie spokój i nie oszukiwał się – w końcu jest pijakiem i zawsze nim będzie. Zrozpaczony wybiegł z kościoła i poszedł do innego. Niestety sytuacja się powtarza na dwóch następnych Mszach. Klęka wtedy przed świątynią i prosi o pomoc Jezusa i Maryję. Wysłuchany przez nich i już uwolniony, przyjmuje do swego zbolałego serca Pana Jezusa.

Nawrócony Mateusz żył godnie i pobożnie. Oddał wszystkie swoje stare długi, niestety nie odnalazł niewidomego skrzypka. Zamówił za niego Msze Święte, gdy po miesiącach poszukiwań uznał, że wędrowny muzyk zmarł. Czytał biografie i pisma św. Teresy z Avila, św. Katarzyny ze Sieny, św. Augustyna, św. Franciszka Salezego, św. Alfonsa Liguori, św. Ludwika de Montfort. Był zawsze uśmiechnięty i życzliwy, prowadził spartańskie życie pokutnika. Pościł, umartwiał się i nieustannie modlił. Wspierał organizacje kościelne i potrzebujących. Odrzucił propozycję małżeństwa, złożoną mu przez pobożną, młodą kobietę, urzeczoną jego dobrocią. Zmagał się z chorobą nerek i serca. Zmarł w drodze do kościoła 7 czerwca 1925 roku. Ostatniej posługi udzielił mu dominikanin z pobliskiego kościoła, wezwany przez przypadkiem przechodzącą tam kobietę. Jeden z jego biografów napisał o nim, że był „pijany jedynie miłosierdziem, mądrością, mocą i miłością Boga”. 

 

Jeśli odrzucicie Krzyż, on do was powróci, tylko w innej formie!

 

Jeśli odrzucą Krzyż politycy, parlamentarzyści, rządzący, On do nich powróci z większą siła, w formie wojen, konfliktów, przestępstw…

Jeśli odrzucą Krzyż wychowawcy, nauczyciele, On do nich powróci w formie demoralizacji   ( alkoholizm, narkotyki, rozpusta ), bandytyzmu, wulgarności, degeneracji …

Zwróćcie uwagę, że nie ma na karetkach pogotowia i w służbie zdrowia znaku krzyża, jest eskulap – a więc wąż – dla chrześcijanina kojarzy się on jednoznacznie… od kiedy zaczął się upadek polskiej służby zdrowia? Czy nie od momentu pozbycia się krzyża z jej znaków rozpoznawczych?

Niby nic, jaka to różnica, czy będzie krzyż, czy wąż?

No, właśnie….

Jaki znak (symbol ) przyjmujesz, taki nad tobą panuje!!!

Ciekawe, że w 2010 r. w Warszawie zlikwidowano wszystkie Krzyże uliczne, gdyż rozpraszają kierowców i przeszkadzają w ruchu drogowym! Ale gołe panienki na bilbordach nie rozpraszają kierowców, albo ostre neony reklam?...

Nie walcz z Krzyżem, bo On do ciebie powróci  z 10 krotną siłą  i cię przytłoczy.

To co zasiewasz, to do ciebie powraca mówi stara maksyma.

Nie ma dziś jednoznaczności przekazu, jest chaos, pomieszanie pojęć, dobro nazywa się złem, a zło dobrem… kiedyś przyszedł ojciec i powiedział synowi prosto w oczy: jesteś leniem! Nic nie robisz, baki zbijasz! Jak syn zareagował> zaczerwienił się… a dziś? Nie tylko nie ma poczucia wstydu, winy… dziś syn powie – to twoja wina, źle mnie zmotywowałeś….

Dziś nie mówi się o lenistwie, nie ma czegoś takiego jak lenistwo….

Wiecie jak dziś się nazywa lenistwo: dysfunkcja procesu motywacyjnego!

Kiedy na kilku lekcjach pod rząd chłopak skakał mi po ławkach i nie mogłem sobie dać z nim rady, poszedłem do wychowawcy, a potem do dyrektora, mówiąc że mam problematycznego ucznia; odpowiedziano mi jednogłośnie: ależ to nie on ma problem, to ksiądz ma problem, bo ksiądz go źle zmotywował!!! Widzicie co się dzieje? Co się dzieje z wychowaniem, z kształtowaniem kręgosłupa moralnego młodych ludzi!?

Kłamstwa też dziś nie ma,  jest tylko  - mijanie się z prawdą… i tak, ani politycy, ani rządzący, ani ludzie na stanowiskach, ani młodzi, ani starzy … - nie kłamią! – tylko – mijają się z prawdą!!!!

-szukam-

POMYŚLNOŚĆ ZIEMI POLSKIEJ

W 1610 roku Niepokalana i Wniebowzięta Królowa Polski podała Słudze Bożemu Juliuszowi Mancinellemu intencję modlitwy za Polskę, którą jest

POMYŚLNOŚĆ ZIEMI POLSKIEJ

Ta intencja modlitewna powinna być przyjęta przez wszystkich Polaków – duchownych i świeckich – ponieważ modlitwa jednego człowieka za Polskę nie wystarczy, aby Polskę ocalić, podobnie jak pięciu sprawiedliwych nie ocaliło Sodomy i Gomory.

Przez czterysta lat Polacy tracili ziemię polską – w wieku XVIII, XIX i XX. Teraz, w wieku XXI tracą ją dalej – już nie przez militarną przemoc okupantów, ale przez niesprawiedliwość finansową i moc niesprawiedliwego prawa. Dzisiaj tracą ziemię polską przez lenistwo – przez bierność we wspólnej publicznej modlitwie w intencji pomyślności ziemi polskiej oraz przez bierność we wspólnym działaniu na rzecz odzyskania wyprzedanej już ziemi polskiej i jej zachowanie jako własności Narodu Polskiego. Polacy nie wzywają publicznie Marii Królowej Polski w tych intencjach.

Skutek może być taki, że sprzedana ziemia polska będzie już nie do odzyskania, z powodu zatwierdzenia tego faktu przez międzynarodowe prawo.

Pomyślności ziemi polskiej nie zapewnią małe grupy modlitewne i małe stowarzyszenia czy partie. Tylko POWSTANIE CAŁEGO NARODU POLSKIEGO w Imię Marii Królowej Polski dla chwały naszej Królowej w państwie polskim zapewni pomyślność ziemi polskiej.

Modlitwę o pomyślność ziemi polskiej powinni prowadzić Księża. Dlaczego duchowieństwo nie prowadzi narodu polskiego do pomyślności ziemi polskiej przez wspólną i publiczną modlitwę całego Narodu Polskiego?

Królowa Polski powiedziała:

Gdyby Polacy ulegli naciskom zła i zgodzili się na potraktowanie wiary jako sprawy prywatnej, to Polska utraci niepodległość na zawsze.

Matka Boża do Sługi Bożej Wandy Malczewskiej

Powiedziała również:

Jak wy jesteście ze Mną to i ja jestem z Wami i nic wam się nie stanie.

Matka Boża w Siekierkach w 1943 roku

W roku 2016 zostanie uwolniona sprzedaż ziemi polskiej bez ograniczeń. Każdy obywatel świata będzie mógł bez przeszkód wykupywać ziemię polską. I wykupować będzie również lasy państwowe za bezcen.

Polacy! Zacznijcie wreszcie myśleć po polsku i zacznijcie działać wspólnie dla wspólnego dobra!

Jeśli Polacy nie zaczną masowo modlić się publicznie o pomyślność ziemi polskiej i masowo nie zaczną działać dla pomyślności ziemi polskiej, to staną się niedługo NARODEM BEZ ZIEMI a Polska stanie się ZIEMIĄ BEZ NARODU polskiego, bo taki jest plan nieprzyjaciół katolicyzmu i polskości. Ten plan zrealizowali najpierw w Palestynie, kiedy „wykupili” ziemię palestyńską…

 

Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą,

w dobrych radach, a dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą.

Jeśli jako Naród nie pokażemy siły przed Bogiem, to Bóg nas nie wesprze w działaniach dla pomyślności ziemi polskiej. Nasz Pan, Jezus Chrystus nauczał, że każdemu kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma - zabiorą nawet to, co myśli, że ma. Mt 25,29

Jeśli cały Naród Polski nie pokaże siły duchowej i materialnej przed Bogiem i przed ludźmi, to Bóg zostawi Polskę samej sobie i Polacy znowu stracą to, co wydaje się, że mają.-szukam-

-szukam-

Godne uwagi i odwiedzin.  Kochani, zachęcam do zapoznania się!
 Jednak mało ludzi jeszcze wie o tym świętym miejscu.

 A jest to miejsce na równi ze światowymi miejscami objawień
 Maryjnych. Mało znane, chociaż oficjalnie uznane przez Kościół Katolicki.

 Byliśmy tam wiele razy. Płótno i woda uzdrawiające.

 -szukam-
pozdrawiam serdecznie!!! Lena

-szukam-

Telefon Wsparcia Rodziców musi być DARMOWY

Witamy,

Rodzice, którzy dzwonią na Telefon Wsparcia Rodziców, dla rodzin zagrożonych odebraniem dzieci z powodu biedy, często nie mają pieniędzy na rozmowy telefoniczne. Koszt połączeń na telefon komórkowy (na takim numerze działa dziś Telefon Wsparcia Rodziców), bywa dla takich rodzin barierą w zwróceniu się o pomoc, mimo że oddzwaniamy zawsze, gdy zachodzi taka potrzeba. Dlatego chcemy, żeby Telefon Wsparcia Rodziców był darmowy.

Przygotowaliśmy z jedną z firm call center numer 0800, bezpłatny dla dzwoniących. Mamy już wstępnie przydzielony łatwy do zapamiętania numer. Koszt realizacji pomysłu jest stosunkowo niewielki i wynosi ok. 5 tys. zł na cały rok. Ponieważ funkcjonowanie Telefon Wsparcia Rodziców zależy całkowicie od pomocy darczyńców prosimy o pomoc, poprzez wpłatę dowolnej kwoty na konto Fundacji. Będziemy też wdzięczni za każde stałe, nawet niewielkie zlecenie, które zapewni stabilne działanie Telefonu Wsparcia Rodziców.

Nr konta 28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa 2/52; 02-747 Warszawa

lub on-line za pośrednictwem dotpay:
TUTAJ

Można też przekazać 1% podatku na działania Fundacji Rzecznik Praw Rodziców.
KRS 0000347294
Darmowy program PIT2013 do pobrania
TUTAJ

To dzięki osobom, które wspomogły działania Telefonu Wsparcia Rodziców, udało się w ostatnim roku wesprzeć ponad 300 rodzin, którym odebrano dzieci, lub którym to groziło.

-szukam-MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ


   GRUPA TEATRALNO - MODLITEWNA ZAPRASZA WSZYSTKICH NA SPOTKANIE I PRZEŻYWANIE WSPÓLNIE Z JEZUSEM CHRYSTUSEM OSTATNICH JEGO DNI NA ZIEMI.

              www.swietacecylia.com

14 marzec  -  godz. 6 PM -  kościół Św. DANIELA-  CHICAGO

15 marzec  -  godz. 7 PM  -  kościół Św.  Janiny de CHANTAL - CHICAGO

16 marzec  -  godz.5 PM  -  SACRED HEART - PALOS HILLS

21 marzec  - godz. 8 PM -   kościół Św. ROZALIA - HARWOOD HEIGHTS

23 marzec  - godz.  1.30 PM  kościół Św. Jana BREBEUF   - NILES

30 marzec -  godz.. 1 pm   Polska Miska Cystersów

kościół MATKI BOŻEJ MATKI KOŚCIOŁA -  WILLOW SPRINGS

30 marzec  - godz. 6 PM     kościół Św. ANDREW The Apostole Parish  -  REMOVILLE

4 kwiecień -  godz.  6 PM   kościół Św. BORGIA  - CHICAGO

6 kwiecień -  godz.  2 PM   kościół MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ -  STERLING HEIGHTS

14 kwiecień - godz.  11 AM Salwatorianie - Sanktuarium MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ - MERRILLVILLE

-szukam-

 M O D L I T W A  
(odmawiana przez siedem kolejnych dni)

  " O Mój Jezu - Ty jesteś światłem ziemi! Ty jesteś płomieniem, który dotyka wszystkich dusz ! Twoje Miłosierdzie i Miłość nie znają granic !

My nie jesteśmy godni ofiary, jaką Ty poniosłeś przez swoją śmierć na Krzyżu ! My wiemy jednak, że Twoja miłość dla nas jest większa niż miłość, jaką my mamy dla Ciebie. Udziel nam o Panie Daru pokory abyśmy zasługiwali na Twoje nowe Królestwo. Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię dla proklamowania prawdy Twojego Świętego Słowa i przygotowania naszych braci i sióstr do Chwały Twojego powtórnego przyjścia na ziemię! My oddajemy Ci cześć ! My wysławiamy Ciebie! My ofiarujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia, jako dar dla Ciebie, aby ocalić dusze. My kochamy Ciebie Panie Jezu ! Miej miłosierdzie dla wszystkich Twoich dzieci gdziekolwiek one się znajdują. AMEN".

-szukam-

VI edycja Uratuj Świętego! - Dobrze, że jesteś!

-szukam-

Witaj! 

Piszę do Ciebie z nadzieją, że wciąż pragniesz modlić się za dzieci nienarodzone, których życie jest zagrożone! 

W tym roku to już 6. edycja naszej wspólnej akcji. Nazwaliśmy ją "Dobrze, że jesteś..." - bo przecież jest tak wiele osób w naszym otoczeniu, które są dla nas bardzo ważne. I każdy jest przecież dla kogoś ważny. Pomódlmy się zatem znów w tej nowennie za dzieci, których życie jest zagrożone. Nawet jeśli teraz mogą czuć się odrzucone i niechciane, to przecież w przyszłości będą ważne dla wielu osób. A już dziś są ważne dla Boga i przez Niego chciane i kochane. Są też ważne dla nas, bo my uczymy się odpowiedzialnej miłości od Niego. Uratuj Świętego!

Zapraszam Cię, wraz z wszystkimi Twórcami i Ambasadorami Życia do wielkiej modlitwy w intencji nienarodzonych. Zaczynamy 16 marca i tak przez kolejnych 9 dni... jak co roku! 

Oczywiście jesteśmy na www.uratujswietego.pl 
(formularz zgłoszeniowy: http://uratujswietego.pl/formularz-rejestracyjny.html) 

Jesteśmy też na FB! https://www.facebook.com/Akcja.Uratuj.Swietego

Wypełnij formularz, zgłoś się do VI Edycji i zostań Bohaterem Życia! 

Jak dobrze jest wracać do tych, którzy mają wciąż gorące serca! Serca, które kochają życie! 

Gorąco i serdecznie Cię pozdrawiam! 

-szukam-

KORESPONDENCJA PIELGRZYMA.

Czy  nam  nie  wolno?

Doczekaliśmy ciekawych czasów, gdzie za gorliwość wiary ludzie są potępiani przez księży. Niesamowite!

2 Marca 2014r. doszła do Wykrotu, 50 już nocna pielgrzymka. To była moja pierwsza i… (jeśli Bóg pozwoli), rozpoczynająca moje nocne pielgrzymowania. Wbrew atakom, obrzydzaniu, szkalowaniu, zakazom, ludzie nie tracą gorliwości. Było już kilkanaście autobusów i kilka busów a także samochodów osobowych co świadczy, że ludzie chcą się modlić. Od Gdańska, poprzez Warszawę po Kraków. W dobie gdzie wiara, Bóg, modlitwa jest wyszydzana przez świat, ci ludzie dają nadzieję. Czy może być coś piękniejszego, jak danie Jezusowi i Maryi swoje ekstremalne wyrzeczenie? Bo iść ponad 20 km nocą i modlić się, to chyba jest wielka miłość do Boga. Dzienne pielgrzymki to jednak nie to samo co zanurzenie w nocnych modlitwach, gdzie ciemność nie rozkojarza a bardziej skupia na modlitwach. Zresztą, przejście nocą przez liczne lasy, z dala od ruchu samochodowego, to korzyść nie tylko dla ducha ale i zdrowia. Nic to, że może potem stawy „nadawały się na endoprotezy”, może „zdeptaliśmy się” po kilka centymetrów, ale o ileż  urósł duch!  Nie było chwili do rozproszenia, bo modlitwy i śpiewy a także logistyka, dobrze zostały przygotowane przez prowadzących. Była nawet konferencja o ojcu Honoracie Koźmińskim. Wspaniała pogoda, stosunkowo ciepło i ta woń lasu…, niepowtarzalna atmosfera, do których będziemy wracać myślami. Będziemy też wracać w następnych pielgrzymkach (w każdą pierwszą sobotę miesiąca) do miejsca, gdzie rolnikowi z Wykrotu Stefanowi Gwiazda w latach 1990 – 2002 Matka Boża dała 106 orędzi. Na potwierdzenie w 1995r. otrzymał on stygmaty.

I byłoby tak pięknie, gdyby nie poranna msza św. w Ostrołęce w sanktuarium św. Antoniego, kończąca pielgrzymkę. Nie wiadomo czyjego autorstwa był tekst odczytany przez księdza na koniec mszy a skierowany bezpośrednio do uczestników pielgrzymki. Zostaliśmy opluci, znieważeni, posądzeni wręcz o uczestnictwo w szatańskich działaniach, że gromadzimy się wokół suspendowanego Kapłana a nawet, że Garabandal jest szatańskie! No nie wiem, ale to naprawdę działo się w kościele katolickim. Może to przypadek, ale niedawno wielu z nas uczestniczyło w pielgrzymce do Garabandal, by tam z ust naocznych świadków, poznać całą prawdę o autentyczności objawień. I teraz ksiądz katolicki mówi – Garabandal jest szatańskie! W tym kontekście nie dziwi zwłoka z zatwierdzeniem objawień w Medjugorie. O co tu chodzi?

Gdy nastał nowy biskup Łomżyński J. Stepnowski, zaraz zaczęły się zabiegi, by skończyć z nocnymi pielgrzymkami do Wykrotu. To wpisuje się w szerszy kontekst. Dlaczego Episkopat Polski jest przeciw Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce?  Od 1938 roku (objawienia siostry Celakówny), nie chcą tego dokonać i mamy kolejno: II wojnę światową, komunizm i teraz gender. Co spowoduje Intronizacja? -usunięcie wszelkiego zła w Polsce. Dlaczego walczą z pielgrzymką? – bo oni modlą się o Intronizację.  Co ich przeraża? – że Polska jednak dokona (liczne przekazy z Nieba) Intronizacji niejako rzutem na tarczę a te modlitwy,  przyspieszają ten nieuchronny akt.  A ja mam pytanie w nawiązaniu do tytułu – Czy Polacy nie mogą się skrzyknąć na – chociażby nocną pielgrzymkę, by wspólnie modlić się o różne intencje? Czy nie mogą się umówić na np. odcinek Kadzidło – Wykrot i choćby raz w miesiącu? Komu przeszkadza gorliwa modlitwa wiernego ludu??? Kapłanom? Skoro każda modlitwa jest miła Bogu, to na moje pytanie do grupy pielgrzymów – „to co, spotykamy się za miesiąc”, odpowiedzieli – oczywiście. I tak trzymać.

Zadowolony pielgrzym

                                                                                                                                         
TO KTO ROZWALA KOŚCIÓŁ? SAMI BISKUPI - WIĘC KOMU SŁUŻĄ? A POWINNO BYĆ -  UPOMNIJ BRATA
I DOŁĄCZ DO WIERNYCH. POLACY NIE MAJĄ BOŻEGO PASTERZA - NAJWYGODNIEJ SIEDZIEĆ W CIEPŁYCH
PAŁACACH NA WYGODNYCH FOTELACH I ZAJMOWAĆ MIEJSCE PRZEZNACZONE DLA PANA BOGA.

 ____________________

Osoby duchowne opowiadają, że my świeccy rozbijamy KOŚCIÓŁ KATOLICKI, a co jest złego, że ludzie chcą pielgrzymować do miejsc świętych? 
Nikt nie zabronił wierzyć oficjalnie w Objawienia, od papieża Leona XIII mamy pozwolenie . Naród pielgrzymuje i modli się tylko w ważnych intencjach.My ludzie wierni kochający Pana Boga i Ojczyznę pielgrzymujemy i modlimy się w obronie Ojczyzny.   PAPIEŻE  I BISKUPI POWINNI BYĆ Z NARODEM I Z WIERNYMI a nie przeciwko nim .Nieomylni papieże -polecenia Matki Bożej z Fatimy schowali do szuflady i nazwali TAJEMNICĄ FATIMSKĄ i kto na tym stracił?  Wszyscy - komunizm rozlał się na cały świat. Nieomylni papieże ustanowili neokatechumenat - niezgodnie z wolą Bożą. Obecny nieomylny papież SAM zatwierdza  - EKUMENIZM, czy pytał Pana Boga, czy to Bóg zatwierdzi? Czy pytają nieomylni papieże i biskupi Pana Boga przed podjęciem jakiejś decyzji ? NIE, BO NIE WIERZĄ W OBJAWIENIA I SAMI ZMIENIAJĄ MODLITWY NA NASZĄ NIEKORZYŚĆ -JAK DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA.

-szukam-

Apeluję do wszystkich blogerów, którzy wiedzą o co chodzi z euro-majdanem, by swoje teksty i różne wpisy na portalach internetowych wysyłali do mediów publicznych i prywatnych jak np.: wiadomościt@tvp.pl wiadomościt@tvp.pl kontakt24@tvn.pl i do innych TV. itd. Wysyłajcie do radia, gazet, portali internetowych, mediów toruńskich itd.

MACIE PRZEKONYWAĆ NIE PRZEKONANYCH. NIE PISZCIE SAMI DO SIEBIE TEGO SAMEGO, WYSYŁAJCIE TEKSTY DO MŁODZIEŻY BY POZNAWALI PRAWDĘ.

Przecież w sprawie Ukrainy chodzi o ,,terrorystyczny przewrót”, podobny jak w Tunezji, Libii, Egipcie a w Syrii jeszcze się nie udało. Na Ukrainie jest zainstalowanych setki funkcjonariuszy służb specjalnych z Izraela, USA, Niemiec i Polski (mniejszość ukraińska wspólnie z mniejszością żydowska). Przewrót był przygotowywany od wielu lat. Banksterzy zainwestowali już 5 mld $ w euro-banderowców, mają tam swoje gazety, TV, radia, portale internetowe i 15 tys. przeszkolonych ludzi. Szkolenia tych ludzi odbywały się min. w Polsce. Sponsorom ,,terrorystów – banderowców” nie chodzi o dobro Ukrainy czy dobro nawet samych Ukraińców im chodzi o przesuwania coraz bliżej granic Rosji programu ,,OSACZANIA ROSJI”, to nie o Ukrainę chodzi, chodzi o zlikwidowanie obecnych władz w Moskwie i doprowadzenia do upadku Rosji, przejęcia ich potężnych konfitur oraz usunięcie przeszkody w budowaniu Nowego Porządku Światowego z jednym antyludzkim ,,rządem światowym, ustanawianego przez wolnomularzy.

Światowa mafia finansowa poległa w potyczce z Iranem i Syrią, ,,winnym” tej klęski jest Putin, nadarzyła się okazja, że zbliżała się olimpiada w Soczi, masoni postanowili uderzyć i w pewnym sensie im się to udaje.

Reakcje ,,okrągłostołowców” w naszym kraju było widać wczoraj (19-02-14 rok) podczas debaty o sytuacji na Ukrainie w polskim parlamencie, gdzie syn oprawcy Polaków Miron Sycz z PO łgał z polskiej Trybuny Sejmowej o sytuacji na Ukrainie ale jemu i Tuskowi przyklaskiwał J. Kaczyński, który poparł wystąpienie syna mordercy Polaków na Podkarpaciu!!! Wczoraj w sejmie ,,magdalenka” i sprzedawczyki Polski razem, chórem stanęli po stronie dzieci i wnuków banderowców z UPA i OUN, którzy jawnie mówią, że jak zainstalują ich mocodawcy na urzędach w Kijowie to Przemyśl i 15 powiatów będę chcieli odzyskać od Polski na rzecz Ukrainy. Sprzedawczyki ,,okrągłostołowe” wspomagają wszystkich ,,terrorystów” z euro-majdanu i chcą za nasze pieniądze leczyć ich, tylko zapominają, że Naród Polski przymiera głodem, że sami Polacy czekają na wizytę u specjalisty nawet kilka lat, ale dla przestępców z obcego kraju miejsca w najlepszych szpitalach już się znalazły.

Nadchodzi czas aby w Polsce się zorganizować i jechać z jedną partią, sztucznie podzieloną na kilka. Wczorajsze wystąpienia sejmowe Palikota, Kaczyńskiego, Tuska, Sawickiego,Millera i Dorna to wypociny wyjęte wprost z ich politycznego szamba. Każdy jak skundlony niewolnik bełkotał coś, tak by było zgodne z zaleceniami swoich mocodawców. Miałem wrażenie, że zdecydowana większość w polskim sejmie to posłowie i rządzący banderowcy, nikt nawet nie zająknął się by przypomnieć jak ci zwyrodnialcy z UPA i OUN urządzili polskim dzieciom, kobietom, starcom Holokaust na Wołyniu.

Apeluję do przytomnych Polaków piszcie i informujcie o prawdziwej sytuacji w Polsce związanej z sytuacją na Ukrainie. Zalew ,,soroszowych” dukatów robi spustoszenie w tej części Europy. Szykują już plan do obalenia obecnej władzy na Węgrzech o ile wygra tam wybory wiosenne Orban. Zdobycie władzy na Ukrainie przez eur-banderowców to straszny cios w żywotne interesy narodu polskiego. To znowu odbudowa nad głowami więzi Niemcy – banderowcy wspomagani przez usrael.

Taki scenariusz jest bardzo możliwy. Możliwy jest w takiej konfiguracji powtórka ,,wołyńskiej” eksterminacji narodu polskiego w Polsce wschodniej. Przyczyniają się do tego i Biedroń z Kaczyńskim, Buzkiem, Palikotem, Sikorskim, przezroczystym Tuskiem, tchórzem Komorowskim. Płatni agenci z Polski działają w sprawie Ukrainy, nie w interesie Polaków czy normalnych przyzwoitych ukraińców, ale oni działają w interesie światowej mafii banksterów. Kładą podwaliny pod budowę w Polsce wschodniej ,,drugiego Kosowa”. Zapamiętajcie tych zdrajców, którzy na euro-majdanie pod flagami euro-banderowców krzyczeli ,,slawa Ukrainie – herojem sława”, krzyczeli razem z dziećmi i wnukami morderców Polskich dzieci, kobiet, starców na Wołyniu. Zapamiętajcie te wypasione antypolskie brukselskie gęby oraz gęby z Nowogrodzkiej 84.

Ale jednym z najniebezpieczniejszym gensekiem ukraińskim jest taki Paweł Kowal, który dysponuje wielką kasą na budowanie od wielu lat tzw. ,,demokracji na wschodzie”. To on i Klich były szef MON, jest finansowany w ramach swojej fundacji, niemieckimi i syjonistycznymi funduszami na budowę ,,demokracji” w tej części Europy (patrz fundacja ,,energia dla Europy).

Polacy, piszcie i apelujcie do dziennikarzy i rządzących, posłów by zaprzestali wtrącania się w niepolskie sprawy, niech pilnują spraw tych co ich wybrali, niech leczą tych co im pieniądze z swoich podatków płacą, niech zaprzestaną jawnie działać w interesie światowego syjonizmu itd. Trzeba rozbudzać świadomość narodową Polaków, tędy jest najpewniejsza droga, by odzyskać Polskę dla Polaków.

Więcej na neon24.pl

Zygmunt Wrzodak

List otwarty do Piotra Dudy, szefa KK NSZZ Solidarność

Dotyczy: pikiety solidarności w dniu 08-03-2014 roku przed ambasadą Rosji w Warszawie.

Piszę do ciebie jako były członek KK NSZZ Solidarność, działacz podziemnej Solidarności, a od wielu lat polityk katolicko – narodowy, który nigdy nie miał nic wspólnego z komunizmem.

Przeczytałem w internecie was list, nawołujący do pikiety przed Ambasadą Rosji w Warszawie, niby w obronie Ukraińców, przed Rosją. Rozumiem, że decyzja wasza jest taka, że dołączacie do ,,polskiej klasy politycznej”, która jednym głosem w sejmie potępiła ,,agresję Rosji wobec Ukrainy”. Teraz jesteście razem z Biedroniem, Palikotem, Kaliszem, Tuskiem, Kaczyńskim, Kwaśniewskim, Dornem. Dołączyliście do chóru ,,gebelsowskiego terroru medialnego” w sprawie zajść na Ukrainie. Razem odtwarzacie ,,okrągły stół”.

 Razem z w/w politykami narażacie Polaków na potworne zagrożenie życia. Działanie wasze i polityków przypomina rządy okupacyjne, wasalskie w Polsce. Polacy nie mają żadnego interesu na Ukrainie, interesy na Ukrainie mają banksterzy z USA i Europy zachodniej. Celem banksterów jest opanowanie Rosji i przy okazji kolonizacji Ukrainy a nie niesienia pomocy czy wyzwolenia Ukraińców.

Dorwanie się do władzy na Ukrainie tzw. ,,obozu euro – majdanowskiego” przypominają mi pierwsze rządy Balcerowicza w Polsce. Zaproszenie Banku Światowego i MFW przez obecny ,,majdanowy” Rząd na Ukrainie to wdrażanie ,,terapii szokowej” dla Ukraińców, czyli Ukraińców czeka bezrobocie, ubóstwo, a młodych wypchanie za chlebem w świat.

To Wy, związkowcy opowiadacie się za polityką Balcerowicza na Ukrainie, to Wy, przyczyniacie się do upadku całego przemysłu na Ukrainie, upadku całej gospodarki.

Solidarność nie jest już dobrym przykładem dla innych, ponieważ Wy, już rządziliście w ramach AWS i za 3% wartości sprzedaliście pół Polski, doprowadziliście razem z obecnymi politykami z PO i PiS do katastrofy gospodarczej Polski. Za waszych rządów szerzyła się potworna korupcja, nepotyzm, nędza, bezrobocie, upadek przemysłu i rolnictwa, ponieważ powołaliście na premiera Jerzego Buzka, który był kompletnie sprzedajnym politykiem, a na V-ce premiera powołaliście razem z obecnym klanem popis-em Balcerowicza.

Za waszych rządów Polska została już całkowicie spacyfikowana przez agenturę zachodnią. Kogo Wy, chciecie teraz pouczać.

Kreujecie się w sposób fałszywy, wręcz obrzydliwy na obrońców Ukraińców przed Rosją a ich prezydenta stawiacie w jednym szeregu z Hitlerem i Stalinem. Pytam was a dlaczego nie pikietowaliście ambasady Izraela i USA jak bombardowali Liban, Palestynę, dlaczego nie protestowaliście jak USA i Niemcy bombardowali Serbię, zrównując z ziemią zakłady pracy, jak fabrykę Zastawa, zabijając robotników tej fabryki, czemu nie protestowaliście jak na ulicach Belgradu ginęli dzieci, dziennikarze, starcy.

Dlaczego nie protestujecie gdy uzbrojone po zęby przez USA terroryści mordują ludność cywilną w Syrii. Dlaczego nie protestujecie przed ambasadą USA gdy ci zabili w Iraku i Afganistanie około pół milona ludzi a 1 mln ranili, dlaczego nie protestujecie przed ambasadą USA, gdy więźniów politycznych przetrzymują od 10 lat bez wyroku w Guantanamo na Kubie. Dlaczego nie protestujecie przed ambasadą USA, gdy w tym kraju zabijani są dziennikarze, nawet agenci CIA, którzy mówią lub piszą prawdę. Dlaczego nie protestujecie przed ambasadą USA gdy wojska Egipskie opanowane przez USA zabijają 10 tysięcy ludzi w ciągu kilku dni i zabijają nadal.

Postępowanie wasze wpisuje się dokładnie w scenariusz propagandy Usraela, czyli plan osaczania Rosji w imię nawet zbrodni na swoich ludziach, by osiągnąć cel.

Naiwni ludzie z Ukrainy, którzy zostali zabici przez snajperów wynajętych przez sponsorów tej antyludzkiej tragedii na Majdanie, myśleli, że zmienią skorumpowany system na Ukrainie, ale niestety oni ponieśli śmierć, a system jeszcze się umocnił i sponsorzy wynajęli do władzy klakierów, okupantów tych z euro–majdanu.

Kolego Duda, myśmy ponieśli taką samą klęskę jak ci Ukraińcy, nam też zamordowano robotników, którzy chcieli zmienić system, ale system jeszcze się umocnił. Odszedł komunizm oparty o mordy a nastał drugi komunizm – grabież i złodziejstwo, zdrada elit, zaprzaństwo, niewolnictwo, kolonizacja Polski. To nastąpiło w ramach ,,budowy demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce”, przyniesionej na tacy przez lichwiarzy realizowany przez agentów takich jak np.: wasz Buzek. W Polsce prywatyzuje się zyski i uspołeczniane są długi prywatnych oligarchów obciążając nimi Polaków. To są zasługi planu Balcerowicza, napisanego w USA dla Polski, realizowanego przez nowych okupantów Polaków. Czy tego nie widzisz?

Dlaczego pomagasz instalować złodziei w rodzaju Balcerowiczów na Ukrainie? Dlaczego teraz Solidarność miesza się w te anty–ukraińskie sprawy?

Kolego Duda, urządzając obrzydliwą i agenturalną zadymę pod ambasadą Rosji, stoisz w jednym szeregu z zbrodniarzami, którzy polecili zabić 100 ludzi na Majdanie, cywilów i milicjantów, by osiągnąć cel – a celem ich są rozbiory Ukrainy i zbliżenie siepaczy banksterów pod granice Rosji w ramach programu ,,osaczania Rosji”. Nawet USA u swoich niewolników w podbitym kraju jaką jest Polska urządza sobie bazę wojskową, szukając zaczepki z Rosją. Jeżeli dojdzie do wojny to bomby spadną na Polskę, a nie na USA, takie macie interesy.

Kolego Duda, komu ty służysz, mamonie czy sprawie ludzkiej. Mam wrażenie, że nawet nie obejmujesz problemu, a więc łatwy jesteś do ogrania, przez polityków okupantów Polski. Twoim zadaniem jest obrona ludzi i Polski a nie razem z agenturą podpalanie jej.

Kolego Duda, czy nie widzisz co dzieje się w Polsce? Tu nie ma żadnej demokracji, szerzące się ubóstwo, samobójstwa, bardzo wysokie bezrobocie, nędzne wynagrodzenia ludzi najemnych, następuje upadek cywilizacyjny Polski, obrzydliwa terrorystyczna propaganda medialna, szerząca się cenzura. Tego nie zauważasz?

Udawałeś, że jesteś przeciwny zwiększeniu wieku emerytalnego, jak można było dopuścić do podwyższenia wieku emerytalnego? Tu masz pole do popisu a nie usługiwać się interesom Usraela w Polsce. Zajmij się Polską, a nie interesami oligarchów na Ukrainie i ich pomagierów z UE, USA i Izraela. Stałeś się chłopcem na posyłki, pieskiem, który goni rzuconą kość przez banksterów zachodnich.

Kolego Duda, stoisz murem za interesami tzw. Zachodu, który polskich pracowników spałował, okradł, zniszczył potencjał przemysłowy Polski, przejął sektor finansowy i ubezpieczeniowy. Przejęli Polskę bez jednego wystrzału, zadłużyli nas na 3-4 bln zł. Nieoficjalnie taki dług mamy. To ci nas pałują, a nie Rosjanie. Nie widzisz tego!

Pytam cię, czy Polska ma dług zagraniczny w Rosji czy na Zachodzie, czy przemysł stoczniowy zlikwidowała UE czy Rosja, czy przemysł zbrojeniowy przejęli Rosjanie czy zachód, upadek polskiego rolnictwa to zasługa Rosji czy UE, czy Traktat Lizboński to służy Rosji czy UE – Niemcom, polską armię rozbroili Rosjanie czy zachód, czy bezrobocie zawdzięczamy Rosji czy zachodowi itd.

Ten zachód traktuje Polaków jak tani niewolniczy rezerwuar siły roboczej, a Wy, z okupantem na współpracę poszliście, dla odwrócenia uwagi sztucznie szukacie wroga, bo wskazał wam go okupant. Takie bezmyślne działanie, to narażanie Polski na bombardowanie czy to z zachodu czy z wschodu, jedna i druga strona w myśl swoich interesów mogą zrobić z naszego terytorium ,,teatr wojenny”, przy pomocy głupców lub zdrajców. Po której stronie stoisz?

Decyzja o pikietowanie ambasady Rosji w Warszawie to nic innego jak wysługiwanie się obcym agenturalnym interesom, stwarzanie zagrożenia dla Polski – militarnego i społecznego. Mieszanie się w porachunki mafii oligarchów z Ukrainy to kompromitowanie Solidarności, opowiedzenie się po stronie dzieci i wnuków banderowców, to zdrada interesów Narodu Polskiego. Wspieracie tych, co wprost odwołują się do ideologii ludobójczej z organizacji UPA – OUN, którzy wymordowali 250 tysięcy Narodu Polskiego na Wołyniu. Dokonali holokaustu na naszych Polskich dzieciach, kobietach, starcach.

Co te zamordowane dzieci w łonie matki wam zrobiły, że porzucacie ich pamięć, co wam zrobiły przerzynane piłą polskie kobiety, że zapominacie o nich, co wam zrobiły Polskie dzieci nadziewane na widły i wieszane na drucie kolczastym, że zapominacie o nich!!!

Chcecie walczyć razem z Biedroniem, Kaczyńskim, Syczem za budową ,,wielkiej Ukrainy” kosztem terytorium Polski. Nawet chyba nie zdajecie sobie sprawy jaką krzywdę wyrządzacie Polsce, swoim bezmyślnym działaniem. Stajecie się organizacją szkodników Polskiej Narodowej sprawy, ponieważ opowiadacie się po stronie okupanta Polski.

Depczecie hasło Ks. Jerzego ,,zło dobrem zwyciężaj”, a Wy nawet nie odróżniacie dobra od zła, kłamstwa od prawdy. Solidarność stała się związkiem ,,wydmuszką” dla zamożnych, wypasionych pseudo – działaczy, którym w większości przyświeca własny interes a nie interesy Polski i Polaków. Zajmijcie się Polską i Polakami, a nie interesami syjonistów z Ukrainy i ich pomagierów z zachodu. Polska, Polska, Polska ponad wszystko!!!

Zygmunt Wrzodak
Były członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, członek Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność, szef Solidarności Ursusa do roku 2001, Poseł na Sejm R.P. IV i V kadencji.
http://wiernipolsce.wordpress.com

Wasalska ,,polska klasa polityczno - medialna”.

Link: http://wrzodakz.neon24.pl/post/107079,wasalska-polska-klasa-polityczno-medialna    
Tekst:  

Pucz nacjonalistów – szowinistów na Ukrainie, dobitnie pokazał prawdziwe oblicze tzw. ,,klasy politycznej w Polsce oraz tzw. polskich mediów”. Katalog poczynań mediów i polityków w Polsce w sprawie  zbrojnego ,,puczu banderowskiego”, jest tak perfidny i antypolski, że trudno przejść nad nim do porządku dziennego. Najmniej interesuje mnie  problem Ukraińców, ponieważ ten sztucznie powstały Naród, jest obrzydliwie wredny dla Polaków i nigdy mu nie zaufam, chyba, że ukarają zbrodniarzy z band UPA – OUN, dokonają zadośćuczynienia rodzinom ofiar, potępią i zakażą konstytucyjnie szerzenia ideologii banderowskiej, zwrócą własność Polakom.

Przecież każdy polityk w Polsce powinien wiedzieć, że Naród ukraiński powstał z nienawiści do Polaków i Polskości, to sztuczny twór. (patrz Grzegorz Musiał, Jędrzej Giertych). Zbrodniarze z UPA i OUN w 1943 roku oświadczyli, że ,,trzeba wyrżnąć wszystkich Polaków, to wtedy powstanie ,,Państwo Ukraińskie”. I tak czynili, że Ukrainiec z drugiej wsi, znał po imieniu swoich sąsiadów, mordował naszych rodaków w okrutny sposób, mordując  zwracał się do nich po imieniu. Mordował dzieci Polskie, nadziewając ich na sztachety w płocie, wieszali na oczach rodziców dzieci na drutach kolczastych, jeden rzucał do góry niemowlę a drugi nadziewał na widły, kobiety piłą przeżynali, odcinali piersi, rozpruwali ciężarnym matkom brzuchy i mordowali nienarodzone dziecko w miejsce dziecka, kobietom kota zaszywali.

Ludobójstwo było dokonywane w imię budowy ,,wielkiej Ukrainy”, w imię wolności i niepodległości. Ukraina powstała na morzu Polskiej krwi. Podobnie jak i dzisiaj, zamordowano swoich przez swoich, by realizować  anty - ludzką ideologie opartą o zasady nacjonalistyczno- szowinistyczne band UPA – OUN. Jak można z takimi ludżmi prowadzić politykę, współegzystować, rozmawiać!!! Kim są ludzie dopuszczający się takich czynów!!!

Oni chcą budować państwo ukraińskie kosztem granic Polski, Białorusi i Rosji. Jeżeli na Ukrainie zaszły takie zmiany i mordują się wzajemnie, to mnie zbytnio nie interesuje. Interesuje mnie to co wyprawia obecna klasa polityczna w Polsce wraz z mediami w sprawie Ukrainy. Przecież Polska nie ma tam żadnego interesu, by się im wtrącać, ale interesy mają tam USA, Niemcy. Te dwa kraje w szczególności USA od brudnej roboty mają swoje wasalskie rządy i polityków w Polsce i swoje media. Klasa polityczna w Polsce nad wyraz pokazała, że jest okupantem politycznym Polski, prowadzi wasalską politykę, są pachołkami obcych interesów.

Pan z USA uruchamia swojego wożnicę, by ten podjeżdżał i szyby w oknach w rosyjskich domach wybijał, no i to robi. Pan nie będzie sobie rąk brudził, ma swoich pachołków. Wasale w obronie swojej agenturalnej zdradzie niczym się nie różnią, są tacy solidarni, wręcz żyją w takich chwilach jak bracia. W dwóch kwestiach klasa polityczna w Polsce i media żyją jak jedna rodzina: w służbie obcym interesom oraz w służbie wspólnych rozbiorów ekonomiczno – gospodarczych Polski. Te zasadnicze kwestie umacniają Solidarność klasową wśród elit, nawet pseudo – związkowca zaproszą do uczty, by okruchy z stołu posprzątał.

Wasale i ich mocodawcy głoszą już, że nie uznają wyników referendum na Krymie, ponieważ jest to nie zgodne z ukraińską Konstytucją, ale Rząd ,,banderowski” uznają pomimo, że powstał w ewidentny sposób nie zgodny z Konstytucją. Mocodawcy wasali w Polsce, doprowadzili do oderwania rdzennych ziem serbskich – Kosowa, pomimo, że było to wyjątkowo nie zgodne z serbską Konstytucją, ale mocodawcy naszych wasali już w ponad 200 państwach wywołali rewolucję lub wojnę, to im żadna nowość.

Polski już nie ma! Polskę okupują wasale obcych wywiadów, którzy działają w interesie szemranego kapitału. Dzisiaj każdy Polak nie ma komu się poskarżyć, np.; że Polska jest rozkradana, że politycy działają w obcym interesie, można sobie to wykrzyczeć na ulicy, napisać do wszystkich instytucji odpowiedzialne za bezpieczeństwo Polski. Nikt nie podejmie tematu, służby specjalne są zajęte wykonywać poleceń swoich wasali, a więc okupantów Polski, nie ma instytucji w Polsce, która dba o interesy Polskie. Przykłady można mnożyć poczynając od NBP po ABW na Policji kończąc. Polski NIE MA!!!

Wszyscy dziś są zajęci wybijaniem szyb w domach rosyjskich, wspieraniem fasadowych rządów banderowców na Ukrainie, a Polska!!! Polski NIE MA!!!

35 lat ostatnich zostało zmarnowanych, Polska w żadnej dziedzinie nie posunęła się naprzód, czy to technologicznie, własnościowo, ideologicznie. Nie mamy szans na wdrożenie programu samowystarczalności energetycznej i żywnościowej. Gaz i ropę sprowadzamy z Rosji najdrożej z krajów UE, ale nikt nie mówi, że na sprowadzaniu gazu ropy zarabiają niepolskie spółki pośredniczące oraz, że kontrakty podpisują wasalskie ekipy polityczne zainstalowane w naszym kraju. Wasale i pachołki amerykańsko – niemieckie rozkładają polskie rolnictwo, co jakiś czas celowo psują rynek rosyjski, by czasami polski chłop nie stał się niezależny od banksterów. Wasale i pachołki brukselskie milczą, gdy panuje tak wyjątkowo niesprawiedliwy system dopłat do rolnika polskiego w stosunku do rolnika niemieckiego czy francuskiego. Okupanci Polski zajęci są euro-majdanem, wybijaniem szyb w domach rosyjskich.

Fasadowa, wasalska  klasa polityczna wraz z ,,gebellsowskimi mediami”, wmawiją nam, że ich mocodawcy będą nas bronić, a przed kim niby będą nas bronić, przed Rosją??? Rosja nie ma tu banków, przemysłu zbrojeniowego, rządów wasalskich!!! Nie ma tu czego bronić i chronić.

 To wszystko mają tu nad Wisłą Izrael, USA i Niemcy. Wasale chcąc się ubezpieczyć uruchamiają ,,gebellsowskie media”, by zatruwały umysły Polakom i odwracały uwagę ich od istotnych spraw.
Wasale i pachołki w Polsce, proszą swoich mocodawcow, aby ci już w porę  zagwarantowały ich bezpieczeństwo oraz, żeby lepiej chroniły to, co im wasalskie rządy w Polsce podarowały.
Pocieszające jest to, że propagandziści medialni przesolili swoim ,,terrorem medialnym” i jak pokazują nawet sondaże, które są z zamówienia wasali i pachołków, znaczna część Polaków zaczyna rozszyfrowywać o co chodzi pachołkom amerykańsko – niemieckim w Polsce i to jest trochę optymistyczne.

 Zygmunt Wrzodak
Poseł IV i V kadencji sejmu R.P.
11-03-2014 rok                        

-szukam-

PAN BÓG MÓWI - NIE CHCĘ ŚMIERCI GRZESZNIKA, LECZ ABY SIĘ NAWRÓCIŁ I MIAŁ ŻYCIE.
TYLKO PAN BÓG - JEZUS CHRYSTUS KRÓL URATUJE POLSKĘ, UKRAINĘ I ŚWIAT PRZED ZAGŁADĄ DO JAKIEJ ZMIERZA PRZEZ GRZECH. JAKA SZKODA, ŻE PANA BOGA APOSTOŁOWIE NIENAWIDZĄ CHRYSTUSA KRÓLA I NIE POZWOLĄ MU BYĆ NASZYM PRZYJACIELEM. MY WIERNI LUDZIE PANU BOGU- NIE CHCEMY BOGA "SŁUGI" - MY CHCEMY PANA BOGA KRÓLA, BO TYLKO ON  JEST NASZYM RATUNKIEM PRZED ZNISZCZENIEM ZIEMI. MK.

           

KORESPONDENCJA -

Refleksja katolika

Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych,

uszy Jego otwarte na ich wołanie

  - Ps.34,36

Pan Bóg jest miłosierny, dlatego też Abraham nie waha się wstawiać  za Sodomą i Gomorą, dwoma bardzo grzesznymi miastami. Bóg nie zniszczy te miasta, jeżeli znajdzie się w nich choćby 50 sprawiedliwych. Ale Abraham dobrze wiedział, że aż tylu sprawiedliwych tam się nie znajdzie. Zaczyna wtedy „targować” się z Bogiem. I o dziwo, z liczby 50 „utargował” do 10. Pan Bóg chciał oszczędzić te miasta, ze względu na tych 10 sprawiedliwych. 


Poprzez wieki i tysiąclecia historia ludzkości się powtarza. Ze względu na nielicznych sprawiedliwych Pan Bóg w swoim miłosierdziu oszczędza wielu niesprawiedliwych. A to dlatego, że zło nie jest równoważne dobru, stąd dzięki temu, małe dobro może zrównoważyć górę zła. A co się dzieje, gdy tych sprawiedliwych i tego koniecznego dobra brakuje? Wtedy sprawiedliwość Boża bierze swój kurs i zaczyna dominować nad miłosierdziem. Pan Bóg wtedy dopuszcza do różnych nieszczęść i kataklizmów, w których tysiące i miliony ludzi może zginąć lub zostać zamordowanych.  


Na pewno wielu z nas obserwuje z niepokojem na to, co dzieje się obecnie na Ukrainie. Jak się to zakończy? Nie zależy to tylko od samych Ukraińców, ale także również od nas, od naszego modlitewnego wsparcia. W dzisiejszej Ewangelii Jezus uczy, żeby Królestwo Boże było realizowane w życiu ludzi i narodów, Królestwo prawdy, dobra i sprawiedliwości. Wzorem Abrahama wołajmy więc do Pana o prawdę, dobro i sprawiedliwość dla tego narodu, o światło Ducha Świętego dla polityków. Wierzymy, że modlitwy i ofiary nawet niewielu ludzi mogą zrobić wielką różnicę. Nasz kraj sąsiaduje z tym państwem, stąd w naszym narodowym interesie leży potrzeba udzielenia tam skutecznej pomocy w celu pokojowego zażegnania konfliktu.

diakon Franciszek

-szukam-

10.03.2014

ROZPOCZYNAMY NOWENNĘ DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

-szukam-

Ewangelia wg św. Mateusza 25,31-46
.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały.
I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.
Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata.
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".
Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić?
Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię?
Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?"
A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie".
Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?"
Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili".
I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».


Porządek nowenny do Świętego Józefa

 

-szukam-

-szukam-

Rodzina przeszkodą? - prosimy o odrzucenie raportu C. Zuber

-szukam-

-szukam-

Dlaczego kanonizacja Papieża Jana XXIII ?
Całość informacji jest na zdjęciu.
-szukam-

-szukam-

Kobieta nie jest do zabawy - Wanda Półtawska

-szukam-

-szukam-

Katarzyna Szymon - jedyna polska stygmatyczka. Żyła w XX wieku

-szukam-

-szukam-

UWAGA Tajna dyrektywa Premiera Tuska.

                                                                                  A JAKĄ TAJNĄ DYREKTYWĘ MAJĄ BISKUPI DLA POLSKI SKORO ZAMKNĘLI OSTATNI RATUNEK DLA NAS
                                                                                         ORAZ ZAMKNĘLI JEZUSOWI - KRÓLOWI USTA.
ZAMKNĘLI BOGA, TO RZĄDZI DEMON I WRÓG.

-szukam-

-szukam-

Kazanie ks. prałata Romana Kneblewskiego, proboszcza parafii NSPJ w Bydgoszczy,
wygłoszone w sobotę 1 marca A.D. 2014.

-szukam-

-szukam-

6 marca 2014 r. 
BŁOGOSŁAWIONY, KTO ZUFAŁ PANU.

   Czytanie z księgi Powtórzonego Prawa .         

WIERNOŚĆ I GRZECH - ŻYCIE I ŚMIERĆ

Księga Powtórzonego Prawa 30,15-20.
Mojżesz przemówił do ludu: "Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście.
Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść.
Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im,
oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu.
Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo,
miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi".Księga Psalmów 1,1-2.3.4.6.
Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w prawie Pańskim upodobał sobie
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

(...)

Co innego grzesznicy:
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych,
a droga występnych zaginie.
 


 Ewangelia wg św. Łukasza 9,22-25.
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.
Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?»


Módlmy się:

 1. Za Kościół, aby niestrudzenie głosił zwycięstwo Zbawiciela nad grzechem i śmiercią;

 2. Za przygotowujących się do  odprawienia rekolekcji, aby pozwolili działać Duchowi Świętemu ....;

 3. Za grzeszników, aby nawrócili się i zaufali Bożemu Miłosierdziu.

 http://www.christusvincit-tv.pl/viewpage.php?page_id=1 

 http://gloria.tv/?user=48386&videos 

 http://gloria.tv/?user=48386&videos 

 

BOŻE OJCZE WSZECHMOGĄCY ULITUJ SIĘ NAD NAMI NIEWINNYMI DECYZJOM EPISKOPATU.

 

 dot. III Wojny Światowej, to wjej zapowiedzi jest mowa choćby w tym, oto poniższym –  fragmencie z cz. 1 książki “Boże Wychowanie” Anny, gdzie Pan, to powiedział:

  KARD. HLOND WYBRAŁ WOJNĘ I CIERPIENIA DLA LUDZI NIŻ NAŁOŻYĆ PANU BOGU KORONĘ KRÓLEWSKĄ.

 HISTORIA SIĘ POWTARZA - PAULINI W CZĘSTOCHOWIE I CAŁY EPISKOPAT W POLSCE WYBIERAJĄ WOJNĘ, ZGLISZCZA I CIERPIENIA LUDZI W NASTĘPNEJ WOJNIE, NIŻ UCZYNIĆ PANA BOGA OFICJALNIE KRÓLEM.
PROŚBA PANA JEZUSA NIE ULEGŁA ZMIANIE I JEST AKTUALNA CAŁY CZAS, BO JEST NASZYM PRZYJACIELEM  I CHCE ABYŚMY MOGLI ŻYĆ Z NIM NA ZIEMI JAKO KRÓLEM A NIE SŁUGĄ.

  EPISKOPAT MOŻE ODEJŚC PRZEZ NIEPOSŁUSZEŃSTWO BOGU , BO CHCE WOJNY A NARÓD PRAGNIE POKOJU.                  

         TAK DUŻO MÓWI MATKA BOŻA, PAN JEZUS I INNI O NADCIĄGAJĄCEJ WOJNIE.

 RZĄDZĄCY WIDZĄ CO SIĘ DZIEJE NA ŚWIECIE I W DALSZYM CIĄGU SĄ GOTOWI ODDAĆ SWOJE DUSZE
 DEMONOWI - LUCYFEROWI NIŻ POKORNIE UZNAĆ PANA JEZUSA  - KRÓLEM. KORONA ZŁOTA JUŻ JEST TYLKO
  POTRZEBNE SĄ AKTY ZAWIERZENIA PANU BOGU NASZEJ OJCZYZNY I TEGO IM SIĘ NIE CHCE UCZYNIĆ?

    PANIE JEZU - ULITUJ SIĘ NAD TWYM UKOCHANYM NARODEM, KTÓRY NIE CHCE GINĄĆ PRZEZ BŁĘDY

 PYSZNYCH UCZONYCH W PIŚMIE - BŁAGAMY CIEBIE ODDAL TYCH NIEPOSŁUSZNYCH TOBIE ALBO NAWRÓĆ.

PYSZNI PAULINI ZNOWU ZAMKNĘLI PANA JEZUSA  - KRÓLA W CIEMNICY - CHCĄ BYĆ W CIEMNYM PIEKLE.

 A PRZECIEŻ TAK TYLKO GŁUPCY ROBIĄ, BO BYŁOBY O WIELE WIĘCEJ WIERNYCH NIOSĄCYCH INTENCJE.…Wasze powszechne nawrócenie się na Moją drogę nastąpi wtedy kiedy stanie przed wami (chodzi o Polskę – dop. mój) groźba całkowitej zagłady. Ona obudzi społeczny zryw w obronie wartości najwyższej dla was i wspólnej – waszego bytu narodowego. Wobec takiej g r o z y, która zawiśnie nad światem, zjednoczycie się i zwrócicie wasze serca ku Mnie, jako jedynej waszej obronie i tarczy. Moja Matka stanie się w tym czasie rzeczywistą Królową narodu polskiego. Wtedy gdy dokoła was g i n ą ć   b ę d ą i rozpadać się kraje o wiele od was bogatsze i potężniejsze, kiedy ś m i e r ć   s t r a s z l i w a, natychmiastowa i zaskakująca zagarniać będzie miliony waszych braci w j e d n e j  s e k u n d z i e – bo  u ż y j e c i e przeciw sobie b r o n i  j ą d r o w e j (przed którą ostrzegała was od lat Maryja, Matka Moja i wasza) – wtedy lęk o życie stłumi wszelkie inne pragnienia. Nie Tylko w Polsce, lecz na całym świecie nastąpi przemiana duchowa. Te kraje, które wierzyły Mi i uznawały Mnie swym Panem, zwrócą się ku Mnie i skupią swoją ufność i wierność wokół mojego Krzyża. Inne, które praktycznie odrzuciły Mnie, bo od dawna byłem dla nich tylko symbolem i wspomnieniem, pozostaną w swojej agonii same i nie znajdą oparcia. Tam zapanuje chaos, panika i zbiorowe szaleństwo: jedni przez drugich i przeciw drugim będą dążyć do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Tak stanie się w krajach, którym zazdrościcie Mojej opieki (USA i kraje Europy Zachodniej). Zobaczysz też, jak bogactwo i poczucie siły zniszczyły odporność społeczeństw, a podkopując – z dawna i planowo – Moje prawa, rządy zgotowały zgubę własnym ludom… (z Rozmowy XXXVI, 30.IV.1983r. , str. 141)http://www.objawienia.pl/anna/anna/bw-03a.html


Zaś w Rozmowie XL, z 15.V.1983r, Pan to polecił napisać, Annie:

…Kres królestwa pychy, zbrodni, fałszu i obłudy już nadciągnął. Przekształcę wasze losy. Możnych pozostawię głodowi i rozpaczy, a biednych i niepozornych osłonię i wyzwolę (por. Ps 72,2.4.12n), a także pomoc Moją im dam i słowa prawdy, które zaniosą w środek ciemności, kłamstwa i gwałtu. Szykujcie się, bo nie znacie ani dnia, ani godziny, w których p r z y b ę d z i e  ś m i e r ć  z w i e l o k r o t n i o n a  a  s t r a s z l i w a. Niech zastanie was mocno wspartych na Mnie w wierze, miłości i zaufaniu, wy bowiem macie być świadectwem dla ludów ziemi, jak żyje i działa naród wyznający czynem Mnie i miłość Moją, której zawierzył… (str.149/150)
http://www.objawienia.pl/anna/anna/bw-03b.html


…u ż y j e c i e przeciw sobie b r o n i  j ą d r o w e j (przed którą ostrzegała was od lat Maryja, Matka Moja i wasza)… O wielkim realnym niebezpieczeństwie i powodach wybuchu III Wojny światowej Matka Boża wspominała/ostrzegała (a Maryja, wie co mówi) w kilku swych Orędziach do Jej umiłowanych synów, Kapłanów, mianowicie:

1. … Już nie potrafię powstrzymać tego biednego świata spadającego na dno przepaści. To jego największa kara. Jeśli bowiem dotknie dna – zniszczy sam siebie. Zostanie zniszczony i pochłonięty przez ogień niepohamowanego egoizmu i nienawiści, która skieruje jednych przeciw drugim. Brat zabije brata, jeden naród wyniszczy drugi w  w o j n i e  o  n i e s ł y c h a n e j
g w a ł t o w n o ś c i, w wojnie pochłaniającej niezliczone ofiary. Krew poleje się wszędzie. Pomóżcie Mi, Moi najmilsi synowie, powstrzymać ten świat od upadku w przepaść! Pomóżcie Mi, abyśmy zdołali jeszcze uratować jak najwięcej Moich biednych zagubionych dzieci!… (145, 21.01.1978)


2. … Jesteś w mieście skąpanym we krwi pierwszych męczenników japońskich. Znajdujesz się dokładnie w tym miejscu, w którym straszna broń w jednym momencie zabiła wiele tysięcy Moich biednych dzieci. Obok ciebie wznosi się kościół, nad którym nastąpił wybuch bomby atomowej… To, co wydarzyło się w tym miejscu, m o ż e  w k r ó t c e  
z d a r z y ć  s i ę we wszystkich częściach świata, jeśli Moje dzieci nie przyjmą Mojego zaproszenia do powrotu do Boga… (154, Nagasaki, 3.06.1978)

3. … Niezdolność ludzi do zbudowania dziś pokoju wynika z ich uporczywej negacji Boga. Dopóki ludzkość będzie stale odrzucać Boga i buntować się przeciwko Jego prawu, dopóty nie będzie pokoju. Zamiast niego zwiększy się tylko egoizm i przemoc, a wojny będą następować po sobie, coraz bardziej krwawe i okrutne. Jeśli ludzie nie postanowią poważnie powrócić do Boga, może też dojść do w y b u c h u  t r z e c i e j  w o j n y  ś w i a t o w e j, tyle razy już przewidywanej, zdolnej zniszczyć swą straszliwą mocą dużą część ludzkości… (219, 1.01.1981)


4. …Gdy nie zachowuje się Praw Pana i przekracza się je coraz bardziej otwarcie, wówczas ludzkość biegnie drogą nieładu, niesprawiedliwości, egoizmu i przemocy. Przez to ludzkości nigdy nie zagrażała w takim stopniu
w o j n a i cierpienie jak obecnie… Ludzkości grozi bliskie niebezpieczeństwo n o w e j  w o j n y  ś w i a t o w e j. Jakże wielki jest Mój niepokój z powodu tego, co was czeka, Moje biedne dzieci, tak zagrożone przez głód, wojnę, nienawiść i przemoc!… (240, 1.01.1982)
5. …Niebezpieczeństwo n o w e j  w o j n y  s t a j e  się   r e a l n e. Przygotowuje się coraz to bardziej wyrafinowane środki uśmiercania. Pod pozorem kruchych obietnic i porozumień ludzkość prowadzona jest drogą nienawiści i samozniszczenia. Niech wasza modlitwa wyprosi dla wszystkich ludzi łaskę, która prowadzi do zniszczenia grzechu. Niech wybłaga zgodę. Usunie ona przemoc i zastraszenie, aby mógł do was wreszcie przyjść powszechny Pokój, oparty na prawdzie i sprawiedliwości. Trzeba wielkiego cudu. Ten cud Bożego miłosierdzia trzeba wybłagać mocą modlitwy… (256, 31.12.1982)

6. …Ignoruje się Moje objawienia, dokonujące się często w miejscach odległych i narażonych na niebezpieczeństwa. A przecież jesteście o krok od waszej ruiny! Kiedy wszyscy wołają «pokój» (1Tes 5,3), nagle może wybuchnąć n o w a  w o j n a   ś w i a t o w a , która rozszerzy wszędzie śmierć i zniszczenie. Kiedy będzie się mówić: «pokój i bezpieczeństwo», wtedy może zacząć się wielki wstrząs dla jednostek i narodów. Ileż przelewanej krwi widzę na wszystkich drogach świata!… (280, 31.12.1983)

7. … W przededniu wielkich czekających was doświadczeń, w obliczu zagrożeń n o w ą , s t r a s z l i w ą, p r z e r a ż a j ą c ą wszystkich w o j n ą, wiedzcie, że Moja obecność wśród was – potwierdzona obecnie na tyle sposobów i przez tyle cudów – jest znakiem mówiącym wam, że po wielkim cierpieniu zatryumfuje tylko Moje Niepokalane Serce. Na całym świecie nastąpi zwycięstwo miłości i pokoju! (281, 1.01.1984)

8. …Lód grzechu pokrywa znowu życie ludzi i narodów. Ciemność błędów ogarnia cały świat. Odrzucenie Boga i Jego Prawa miłości ustanowiono normą ludzkiego postępowania. Szerzy się nienawiść, nieczystość, egoizm, podziały. Groźba n o w e j  s t r a s z l i w e j w o j n y staje się dziś bardziej widoczna i bliska… (439, 24.12.1990)

9. … Nadeszły czasy wielkiej próby dla całej ludzkości. Rozrywa ją nacierająca przemoc i niszcząca nienawiść, szerzą się groźne wojny, poważne choroby, których nie udaje się wyleczyć. U progu tego nowego roku zagrożenie s t r a s z l i w ą   t r z e c i ą   w o j n ą   ś w i a t o w ą staje się coraz silniejsze i niepokojące. Iluż będzie musiało znieść plagę głodu, niedostatku, niezgody, walk bratobójczych, które rozleją wiele krwi na waszych drogach… (486, 1.01.1993)

10. …Szatan ustanowił swe królestwo na świecie. Panuje w nim obecnie pewny swojego zwycięstwa. Siły – które kierują i wpływają na ludzkie wydarzenia zgodnie ze swymi nikczemnymi planami – to mroczne i diabelskie moce Zła. Udało się im doprowadzić całą ludzkość do życia bez Boga. Rozszerzyły błąd ateizmu teoretycznego i praktycznego. Utworzyły nowe bożki, przed którymi ludzkość pada na twarz w adoracji. Są nimi przyjemność, pieniądz, pycha, nieczystość, panowanie i bezbożność. Dlatego w tych latach przemoc coraz bardziej się rozszerzała. Egoizm uczynił twardymi i niewrażliwymi ludzkie serca. Nienawiść zapłonęła jak ogień gorejący. Wojny wybuchły we wszystkich częściach świata. Żyjecie obecnie w zagrożeniu n o w ą, s t r a s z l i w ą  w o j n ą   ś w i a t o w ą, która doprowadzi do zniszczenia ludów i narodów – a nikt nie wyjdzie z niej jako zwycięzca… (495, 13.05.1993)


http://www.voxdomini.com.pl/gobbi/spis.htm

 

 

   EPISKOPAT W POLSCE - POLSKI CZY NIE POLSKI?

 TRZEBA PRAWDZIE SPOJRZEĆ W OCZY. KOŚCIÓŁ KATOLICKI POWINIEN ŻYĆ PRAWDĄ I NIKT NIE MOŻE DWOM PANOM SŁUŻYĆ. TO DLATEGO UCZYNILI ZE STWÓRCY SŁUGĘ  - POPEŁNILI BLUŹNIERSTWO PRZECIW PANU BOGU - UCZYNILI SIĘ SAMI KRÓLAMI NASZYMI A PRAWDZIWEGO KRÓLA ZAMKNĘLI W CIEMNICY, ABY IM NIE PRZESZKADZAŁ GRZESZYĆ. NAJLEPIEJ MÓWIĆ - NIE WIERZYMY W OBJAWIENIA - A W CO WIERZĄ? PRZECIEŻ PAN JEZUS OBJAWIA SIĘ NA OŁTARZU W KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ - TEŻ NIE WIERZĄ?

CIEKAWI JESTEŚMY CZY EPISKOPAT UCZYNI CUD I ZAPROWADZI POKÓJ MIĘDZY LUDŹMI I MIĘDZY NARODAMI W SPOSÓB POKOJOWY JAK TO BĘDZIE CZYNIŁ PAN JEZUS, BO TYLKO SERCA LUDZKIE ZMIENI NA MIŁOSIERNE.

WIĘC CZEGO SIĘ BOJĄ? CZYŻBY NIE CHCIELI BYĆ DOBRYMI I MIŁOSIERNYMI? DLACZEGO EPISKOPAT NIE MÓWI, ŻE MATKA BOŻA UCZYNIŁA "CUD NAD WISŁĄ" W 1920 ROKU I ROZPĘDZIŁA ZACHŁANNYCH ROSJAN BEZ ROZLEWU KRWI. PIŁSUDSKI ZDRADZIŁ POLSKĘ I UCIEKŁ A TERAZ TEGO ZDRAJCĘ WYWYŻSZA SIĘ, A NIE MATKĘ BOŻĄ I JEJ CUD.
NAJLEPIEJ POWIEDZIEĆ - KS.PIOTR NATANEK POWINIEN IŚĆ DO PSYCHOLOGA, BO MÓWI JAK PRAWDA POWINNA WYGLĄDAĆ W BOŻYM WYDANIU. 
PAN JEZUS POWIEDZIAŁ: NIECH SIĘ MODLĄ CI CO ZŁORZECZĄ, ABYM UZNAŁ ICH ZA "PSYCHICZNIE CHORYCH" TO I KARA BĘDZIE MNIEJSZA.

  CZYŻBY NIE WIEDZIELI, ŻE NAJLEPSZYM LEKARZEM JEST PAN JEZUS?

 

Żydomasoneria i żydobiskupi w Kościele katolickim w Polsce !-szukam-

Pan Jezus do Marii z Chicago.

" Ty Mario, Moja duszko umiłowana-
dziękuję ci, że Boga uwielbiasz od rana.
Jednak bardziej wczuwaj się w Moją Mękę
podczas Liturgii Mszy Świętej.

Pamiętaj - Msza Święta, to nie jest uczta żadna
a dokładna o Męce Mojej  WYKŁADNIA.
Posłuchaj przekazu Matki Mojej do Cataliny
a będziesz bardziej widziała swoje i innych winy.

Uczestnicz podczas Liturgii bardzo przejęta,
bo wasza DROGA do OCZYSZCZENIA już rozpoczęta.
W tym okresie POSTU WIELKIEGO
czyńcie POKUTĘ według obrządku PRZEDSOBOROWEGO.

Po SOBORZE masoni i wszelkiego rodzaju Moi wrogowie
bardzo dużo zmienili, a to jest też przeciw tobie.
Pamiętaj - przede Mną padnijcie na kolana,
bo od waszych grzechów jest wielka Moja rana. 

JESTEM CAŁY ZBROCZONY KRWIĄ NIEWINIĄTEK
i przypominam: TEN ROK, TO OCZYSZCZENIA POCZĄTEK.
TO NIE JEST JESZCZE "KONIEC ŚWIATA",
ALE WROGOWIE WASI UŻYJĄ OCZYSZCZAJĄCEGO "BATA". 

Mówię do ciebie i do innych też,
że w "OCZYSZCZENIE ŚWIATA" - wierz.
Mów wszystkim, że nadchodzi SPRAWIEDLIWOŚĆ,
a wy wszyscy ludzie pokornie błagajcie o litość.

Módl się i "wynagradzaj" za innych i za siebie.
i przepraszaj TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ w Niebie.
Wróg demoniczny tylko czeka,
ale Mój kochający Ojciec ich zamiary odwleka.

Ty Mario, jak umiesz módl się z intencją zawsze
a słowa BŁOGOSŁAWIEŃSTWA i MIŁOŚCI niech mówią usta wasze.
Jesteś Mario - apostołką Moją,
a modlitwa sercem buduje drogę do Nieba twoją. 

MÓWIĘ TO  DLA OSÓB ŚWIECKICH PODAJĄCYCH MNIE W HOSTII ŚWIĘTEJ:

 NIECH PRZESTANĄ MNIE DOTYKAĆ, BO ZALICZĘ ICH DO GRUPY "PRZEKLĘTEJ".
JAK MOŻESZ RÓWNAĆ SIĘ Z BOGIEM, TY NIEGODZIWA DUSZO.
DLATEGO MÓWIĘ CI -  CIERPIENIE BĘDZIE CI KATUSZĄ.

Pan Jezus do MARIUSZA  na 37 urodziny.

" Jesteś zagubiony w tym ziemskim świecie
a nie chcesz zrozumieć Boga
bo demon ci do ucha coś plecie.

Jesteś uparty w swojej teorii o życiu,
i nie chcesz pokornie być w Bożej woli obyciu.
Wybierasz kręte drogi, a lata uciekają.

Wszyscy ludzie wyznaczone zadania przez Boga mają,
lecz mało kto słucha Stworzyciela - Boga
i dlatego często przychodzi do ciebie trwoga.

Zastanów się po co na świecie żyjesz
i pomyśl nad sobą, zanim alkohol wypijesz.
Zapytaj kapłana co potrzebne jest do zbawienia człowieka,
bo życie ziemskie jest krótkie a wieczność - wieczna czeka. 

Jak sobie zapracujesz podczas pielgrzymki ziemskiej
tak będziesz miał w wieczności przez was niepojętej.
Posłuchaj Moich Świętych i ich relacji z Nieba,
i do ich wskazówek dostosować się trzeba.

 

 

POLAKÓW NIE OBRONI ANI RZĄD, ANI WOJSKO - KTÓREGO NIE MA, ANI EPISKOPAT BO NIE CHCĄ SIĘ MODLIĆ, ANI PAN BÓG JEZUS CHRYSTUS
- BO JEST UWIĘZIONY W CIEMNICY JAKO SŁUGA. MATKA BOŻA
  TEŻ NIE OBRONI, BO NIE CHCE BEZ SYNA - KRÓLA.  DO CZEGO DOPROWADZI CZŁOWIEK BEZ BOGA?

Ostatni Wielki Post? Szykujmy się na spotkanie z Panem!

-szukam-

-szukam-


-szukam-

Kto dołączy do nowenny pompejańskiej od Środy Popielcowej?

Nowenna pompejańska rozpoczęta w Środę Popielcową kończy się zawsze w Niedzielę Miłosierdzia. Można więc powiedzieć, że będzie to nowenna wielkopostna, z Bożym Miłosierdziem i św. s. Faustyną.

Serdecznie zapraszam do modlitwy na różańcu w tym czasie!


http://pompejanska.rosemaria.pl/2014/03/kto-dolaczy-do-nowenny-pompejanskiej-od-srody-popielcowej/

KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !


-szukam-


 GDZIE NIE RZĄDZI PAN BÓG - JEZUS CHRYSTUS KRÓL, TO RZĄDZI DEMON I WSZYSTKO JEST MOŻLIWE.
 
-szukam-

-szukam-

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS - KRÓL I MARYJA KRÓLOWA POLSKI.

 

5 MARZEC 2014 R.  ŚRODA POPIELCOWA - Rozpoczyna się WIELKI POST.

 ZMIŁUJ SIĘ PANIE, BO JESTEŚMY GRZESZNI.

Czytanie z Księgi PROROKA JOELA.

  
Tak mówi Pan: «Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament» .
Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli .
Któż wie, czy się nie zastanowi, czy się nie zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę z pokarmów i ofiarę płynną dla Pana, Boga waszego.
Dmijcie w róg na Syjonie, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie .  
Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci, i ssących piersi! Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty a oblubienica ze swego pokoju.
Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pana! Niech mówią: «Przepuść, Panie, ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali  nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: "Gdzież jest ich Bóg?"»  
I Pan zapalił się zazdrosną miłością ku swojej ziemi, i zmiłował się nad swoim ludem. 

   Zmiłuj się nade mną, Boże w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość swoją, a grzech  mój jest przede mną.
Przeciwko Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą
Stwórz o Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha mego.
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Panie otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
      

NAWRÓĆCIE SIĘ DO WASZEGO BOGA, ON BOWIEM JEST ŁASKAWY I MIŁOSIERNY.

 

EWANGELIA według ŚW. MATEUSZA  Mt 6, 1-6,  16-18

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa,
aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie".
 

Oficjalna nazwa Wielkiego Postu brzmi: "ŚWIĘTA CZTERDZIESTNICA" 
Okres czterdziestodniowy został uświęcony w dziejach zbawienia.

-
Mojżesz przebywał 40 dni  na rozmowie z Panem Bogiem. 
-
Eliasz odbył czterdziestodniową pielgrzymkę do góry Horeb.

-
40 lat trwała wędrówka Izraelitów do Ziemi Obiecanej, aż do zupełnego  odnowienia narodu przez wymarcie
           pokolenia, które buntowało się  przeciw woli Bożej.
-
Czterdzieści dni przebywał Pan Jezus na pustyni, gdyż przygotowywał się do swojej działalności Zbawienia.
-
40 dni Kościół przygotowuje się do odnowienia życia duchowego swoich dzieci.

40 DNI DUSZA LUDZKA PO ŚMIERCI JEST NA SĄDZIE BOŻYM. ANIOŁ STRÓŻ PRZEDSTAWIA KSIĄŻKĘ ŻYCIA JEDYNEMU SĘDZIEMU SPRAWIEDLIWEMU. POLICZONY JEST KAŻDY GRZECH POPEŁNIONY 

- MYŚLĄ, MOWĄ I UCZYNKIEM 

Wielki Post  jest przygotowaniem na największą uroczystość roku kościelnego, ale jest zapoczątkowaniem

naszego udziału w misterium wielkanocnym, Okres Wielkiego Postu, to okres wytężonej pracy duchowej
i obfitego wylewu Łaski Bożej. Okres Wielkiego Postu jest czasem modlitwy w najpełniejszym znaczeniu czasem obcowania z Bogiem.
Przez modlitwę nabywamy pokory, uznajemy naszą zależność od Boga, naszą słabość i grzeszność. 

Wszyscy wierni zobowiązani są dążyć do całkowitego wyzwolenia się z grzechu i pełnej czystości duszy, należy zatem dołożyć starań, aby usunąć z serca najtajniejsze nawet skazy i oczyścić duszę ze wszystkiego, co tłumi jej jasność.

           POPIELEC - rozpoczyna Okres Czterdziestodniowego Przygotowania Paschalnego.

 Okres ten ma nas przygotować na obchód Święta Zmartwychwstania. Zachęca się wszystkich wiernych do udziału w GORZKICH ŻALACH i DRODZE KRŻOWEJ . Posypywanie głów popiołem  powstało w związku z praktyką publicznej pokuty. W Środę Popielcową pokutnicy wyznawali grzechy i przywdziewali włoścnice, a biskup posypywał ich głowy popiołem.

 MODLITWA

Boże, Ty nie chcesz śmierci grzeszników, lecz ich pokuty, wejrzyj łaskawie na ułomność natury ludzkiej

     i racz w Swej dobroci pobłogosławić ten popiół, którym zamierzamy posypać nasze głowy na znak pokory

     i dla uzyskania przebaczenia. Gdy uznajemy, że jesteśmy prochem  i w proch się obrócimy, ponieważ

     zasługuje nasza przewrotność, udziel nam w miłosierdziu Swoim odpuszczenia wszystkich grzechów

     i nagrody obiecanej pokutującym. Przez Chrystusa Pana naszego. Aamen.
 

     Boże, który wzruszasz się pokorą i dajesz się przebłagać zadośćuczynieniem, nakłoń Swe Ojcowskie

     ucho ku naszym prośbom  i zlej łaskę Twego błogosławieństwa na posypane popiołem głowy Twoich sług;

     napełnij ich duchem skruchy, spełnij słuszne ich prośby, a udzielone ich dary utwierdź i zachowaj zawsze

     nienaruszone. Przez Chrystusa Pana naszego. AMEN.

     Dozwól nam, Panie przez post zająć stanowisko  w chrześcijańskim boju, abyśmy zostali umocnieni

     wstrzemięźliwością do walki ze złym duchem. Przez Chrystusa, Pana naszego. AMEN.

  EWANGELIA Mt. 6, 16-21

"Mówił Jezus uczniom swoim: gdy pościcie, nie bądźcie smutni jako obłudnicy. (...) Gdy pościsz - namaść głowę swoją i obmyj oblicze swoje, abyś nie okazał ludziom, że pościsz, ale Ojcu swojemu, który jest w skrytości. A Ojciec twój, który widzi w skrytości, odda tobie. Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi (...), ale skarbcie sobie skarby w Niebie, gdzie ani rdza zepsuje, ani mól stoczy (...). Albowiem, gdzie jest skarb twój, tam i serce twoje".

 

     SŁAWIĆ CIĘ BĘDĘ PANIE, BO MNIE WYBAWIŁEŚ I NIE SPRAWIŁEŚ ZE MNIE UCIECHY MYM WROGOM.             

PANIE, DO CIEBIE WOŁAŁEM, A TYŚ MNIE UZDROWIŁ.
        

Rozbity Kościół Przestał Ufać Bogu!!!   

Kataklizm zobacz >> http://gloria.tv/?media=578078

KTÓRYŚ ZA NAS CIERPIAŁ RANY - JEZU CHRYSTE ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI   
I TY KTÓRAŚ WSPÓŁCIERPIAŁA MATKO BOLESNA PRZYCZYŃ SIĘ ZA NAMI.

*******************************************

Panie Jezu - bardzo prosimy o wskazówki na Wielki Post.

PAN JEZUS:

NA OKRES POSTU WIELKIEGO
DO MOJEGO PRZYJŚCIA PRZYGOTOWYWANEGO
ZALECAM DLA WASZEGO ZBAWIENIA
 PRZEPRASZAĆ I WYNAGRADZAĆ ZA JEZUSA ZRANIENIA.

TAK, OTO MOI DRODZY WYZNAWCY

STARAJCIE SIĘ PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ KOŚCIELNYCH
I W WYKONYWANIU ICH BĄDŹCIE WIERNI.

NIE MAM DLA WAS NADZWYCZAJNYCH NAKAZÓW
GDYŻ WSZYSTKO WIECIE Z MOICH PRZEKAZÓW.
SERCEM POJMUJCIE CO BÓG DO WAS MÓWI,
BO Z KAŻDEGO NAWRÓCONEGO CAŁE NIEBO SIĘ CHLUBI.

TEN OKRES CZTERDZIESTODNIOWY

MÓWI, ŻE KAŻDY CZŁOWIEK WINIEN BYĆ GOTOWY
 NA ROZMOWĘ Z BOGIEM - SĘDZIĄ SPRAWIEDLIWYM
I DO MIESZKAŃCA ZIEMI BARDZO CIERPLIWYM.

      LECZ PAMIĘTAJCIE - "ODBIERZECIE" CO "ZASIEJECIE" W SERCU SWOIM,

A POZNALIŚCIE JUŻ, CO JEST PRAGNIENIEM MOIM.
TAK PRZYGOTUJCIE DUSZE SWOJE,
ABYŚCIE MOGLI Z UTĘSKNIENIEM PATRZYĆ W OCZY MOJE.

"ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE" - NAPISAŁEM W PIŚMIE ŚWIĘTYM

A SPOTKANIE ZE MNĄ BĘDZIE MOMENTEM SZCZĘŚCIA NIEPOJĘTYM.
TO MÓWI DO STWORZENIA WASZ PRZYJACIEL
JEZUS CHRYSTUS - CAŁEGO ŚWIATA ODNOWICIEL"

                            ********************

Panie Jezu - obejrzałam film o Świętej Barbarze i przyszła mi taka myśl: kiedyś było prześladowanie chrześcijan i teraz też jest. Jest to przykre, że ludzie ludziom narzucają swoją wolę i religię, i dyktują w kogo powinni wierzyć. Tylko Pan Bóg daje człowiekowi wolną wolę. Jednak jest to bardzo przykre, że prześladują nas Twoi kapłani, a szczególnie biskupi, którzy mają władzę w kościołach i diecezjach. Prześladują nas, bo nie przyjmują intencji o wywyższenie Ciebie na Króla. Wyśmiewają się z tych, którzy noszą Twój Najświętszy Wizerunek - KRÓLA. Gdy chodziłeś po ziemi jako człowiek "uczeni w piśmie" zazdrościli Tobie, że głosisz PRAWDĘ I MÓWIŁEŚ JAK POWINNI LUDZIE ŻYĆ, ABY TO MOGŁO BYĆ ZGODNE Z WOLĄ BOŻĄ. Zazdrościli, że jakiś młodzieniec - Jezus jest mądrzejszy od nich i ......ZABILI PRAWDĘ - BOGA. PAPIEŻE nie uznali Ciebie jako KRÓLA. BISKUPI nie uznali Ciebie jako KRÓLA i nam zabraniają. Obecny papież narzeka i narzeka na całą sytuacją światową, ale nie próbuje nawet  ogłosić Ciebie - KRÓLEM. Czyżby papież nie znał Twoich pragnień, że zaprowadzisz POKÓJ NA ZIEMI ale pod jednym warunkiem, że będziesz oficjalnie uznany przez Twój KOŚCIÓŁ JAKO KRÓL WSZECHŚWIATA I KAŻDEGO NARODU. Albo jest BÓG, albo szatan. W związku z tym, że biskupi zamknęli Cię w ciemnicy, ustanowili Ciebie SŁUGĄ ich, bo nie naszym, to na świecie panuje KŁAMSTWO, ZAZDROŚĆ, PYCHA, ogólnie mówiąc GRZECH, a Twoi duchowni wolą śmierć, kataklizmy    i wojny, i nas w te nieszczęścia wciągają, a potem mają pretensję, że nie chcesz przyjąć ich do Nieba.

  Pan Jezus:

 " O, TAK MOI WIERNI KAPŁANI I MOI RYCERZE - POLICZONA BĘDZIE NAWET KAŻDA MYŚL, JAKO ŻE GRZESZYCIE MYŚLĄ, MOWĄ I UCZYNKIEM. JEŚLI SIĘ NIE NAWRÓCICIE - WSZYSCY ZGINIECIE W OTMĘTACH OGNIA PIEKIELNEGO, SKĄD SŁYCHAC WRZASKI, PRZEKLEŃSTWA I JĘKI. TAK BARDZO MI ŻAL LUDZI, KTÓRZY WYBIERAJĄ WIECZNE ZŁO I WIECZNY OGIEŃ, KTÓRY NIGDY NIE GAŚNIE.TAK BARDZO MI ŻAL TYCH, KTÓRZY NIE CHCĄ BYĆ Z NAMI W PIĘKNYM NIEBIE W OTOCZENIU ANIOŁÓW I NIEBIAŃSKIEGO WIECZNEGO SZCZĘŚCIA. WASZ GLEMP JEST W NAJNIŻSZYM KRĘGU CZYŚĆCA, A POWINIEN BYĆ W PIEKLE ZA DECYZJE PODJĘTE NIEZGODNIE Z MOJĄ WOLĄ. TAM TEŻ JEST WYCIE Z BÓLU, GDYŻ CIERPI ZA LUDZI, KTÓRZY GRZESZYLI , GDYŻ BYLI POSŁUSZNI JEMU. TERAZ MÓWIĘ JUŻ NAZWISKAMI, ABYŚCIE PORÓWNALI ŻYCIE TYCH LUDZI NA ZIEMI, JACY BYLI, COMÓWILI I CO ROBILI. TACY LUDZIE JAK GLEMP I CI,CO OBECNIE RZĄDZĄ EPISKOPATEM JEŚLI SIĘ NIE NAWRÓCĄ .....................GDYŻ DWOM BOGOM SŁUŻĄ".

Panie Jezu I co nam z tego, że ci, którzy nie wierzą, że jesteś  KRÓLEM będą w piekle, że będą cierpieć - jak nas nie będzie i ziemi nie będzie.

Pan Jezus:
"DO WAS NALEŻY KRÓLESTWO NIEBIESKIE - DO TYCH, KTÓRZY WYZNAWALI I CZCILI TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ. OBECNI BISKUPI NAWET TRÓJCY ŚWIĘTEJ NIE CHCĄ UZNAĆ
DLATEGO MÓWIĘ: UCZYNKÓW ICH NIE NAŚLADUJCIE".

Zapis z 4 lutego 2013 r.

Senior kardynał Józef Glemp zmarł po długiej chorobie. 18 grudnia skończył 83 lata
Około godziny 22.00 otrzymaliśmy potwierdzoną wiadomość o śmierci Eminencji - donosi diecezja.waw.pl.
Stan hierarchy pogorszył się dziś rano. Prośbę o modlitwę do wiernych wystosował arcybiskup metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz. W 2012 roku kardynał Glemp przeszedł poważną operację płuca.
Usunięto zmiany nowotworowe (złośliwy narost na dolnym płacie prawego płuca).
               


Panie Jezu - nigdy nie zrozumiem Twoich Apostołów, że mieli odwagę uczynić Ciebie KRÓLA Wszechświata - s ł u g ą . 

Pan Jezus: Oj, tak dziecko i Ja też nie rozumiem i całe Niebo ubolewa nad heretyckimi poczynaniami hierarchów kościoła katolickiego. Teraz całe Niebo płacze, ale w momencie śmierci takiego człowieka płacze jego dusza, lecz jest spóźniony żal, bo nie do naprawienia. Anioł Stróż zapisuje w książce życia wszystkie uczynki a Sędzia Sprawiedliwy je "przegląda" na 40 - dniowym Sądzie duszy a Jego "waga" jest zawsze sprawiedliwa. Wasz były prymas Glemp nie był zadowolony ze spotkania, ponieważ "targował się" ze Mną. Tacy wysoko postawieni "urzędnicy" w Moim Kościele są najbardziej zdolni i "pojęci", skoro aż tak wysoko "zaszli".  I "oni" są najbardziej winni, bo przez nich dużo osób odeszło od kościoła i przez nich bardzo dużo ludzi grzeszy przeciw Duchowi Świętemu. Bardzo często nie ma konsekracji uczynionej pobożnie i prawidłowo i w tej Hostii nie ma Mnie - żywego a tylko SYMBOL, a "symbol", czy BARANEK  was zbawia? Nie ma wtedy żadnych ŁASK Bożych i dlatego jest tak źle w Moim Kościele katolickim. Upomnij bliźniego i nie patrz, że to jest biskup. Ci duchowni, którzy służą dwom bogom - podlegają grzechowi ciężkiemu i nawet nie czynią PRZEISTOCZENIA prawidłowo, bo w tym czasie demon miesza ich zmysły. NIE MA ŁASK DLA LUDU i dlatego jest tak dużo działania demonów w rodzinach i na świecie. "Upomnij brata" - gdyby każdy z was upomniał brata, siostrę i bliźniego a ten upominany rozważyłby chociaż to upomnienie, to nie byłoby panowania demonów aż w takiej sile. Każdy z was powinien odmawiać z wiarą i skupieniem Koronkę do "Płomienia Miłości Serca Maryi" w intencji: "O świętość Bożą dla wszystkich kapłanów i ogólnie duchownych, zakonników i zakonnic". Jak najwięcej odmawiajcie Drogę Krzyżową o prowadzenie Ducha Świętego dla duchowieństwa.
Powtarzam: HEREZJĄ - jest uczestnictwo w nabożeństwach innych religii, nawet żydowskich - jak coraz częściej to czynią katoliccy duchowni.
Także powtarzam: CI, KTÓRZY NIE CHCĄ MNIE UZNAĆ KRÓLEM NA ZIEMI - NIGDY  NIE BĘDĄ W NIEBIE W WIECZNOŚCI, BO W NIEBIE JEST KRÓL - JEZUS CHRYSTUS ! A waszemu prymasowi Glempowi dałem szansę ujrzenia co stracił a co zyskał. Tak wysoko postawiony hierarcha ma Łaskę ode Mnie usłyszenia od Sędziego Sprawiedliwego, co powinien uczynić, a czego nie uczynił; co stracił a co by zyskał, gdyby pytał Mnie o wszystko. Ponadto także duża odpowiedzialność za grzechy wszystkich ludzi, którzy słuchali zarządzeń wydawanych przez danego hierarchę. Niektórzy jak Życiński, natychmiast sa porywani do piekla, bo ich uczynki popełnione myślą, mową i czynem nie miały niczego zgodnego z wolą Bożą. NIE ROZUMIEM TYCH LUDZI, KTÓRZY KRYTYKUJĄ MOJE DECYZJE. Ja jestem SPRAWIEDLIWOŚCIĄ  i znam wasze myśli i serca. Wiem także, co zamierzacie uczynić i wiele razy mówię waszemu życiu - STOP, abyście więcej nie gorszyli ludzi. Obecnie już tak bardzo wyraźnie i dobitnie ze szczegółami mówię a wy dalej krzyczycie: "UKRZYŻUJ GO !"
Mieczysławo - nie bój się krzyków przeniewierców. Teraz trzeba wszystko mówić wyraźnie i otwarcie a tym, którzy ciebie osądzają mówię: "Nie osądzajcie a nie będziecie osądzani". Jej przekazuję Nasze słowa, bo hierarchowie nie chcą słyszeć upomnień i naszych próśb. U nich dominuje pycha, bo oni więcej i lepiej "wiedzą". W ich ustach Bóg - Jezus Chrystus jest SYMBOLEM. Nieustannie wołam: TYLKO JEZUS CHRYSTUS KRÓL UCZYNI ZIEMIĘ ŚWIĘTĄ I PRZEDŁUŻY ŻYCIE LUDZIOM NA NIEJ. Śpieszcie się, bo czasu zostało wam niewiele na to. Demony też się śpieszą, bo wiedzą, że zbliża się Moje przyjście na ziemię wbrew woli wszystkich, prawie wszystkich, chociaż Ja czekam na wasze zaproszenie cały czas.
Zaproście Mnie jako KRÓLA  waszego.  JEZUS CHRYSTUS - KRÓL".

-------------------------------------------
Duchowny "Anty-apostoł 1025" był tysięcznym dwudziesto-piątym, który nie czynił konsekracji podczas Liturgii i nie było tam Pana Jezusa żywego, to teraz po 8o latach ilu jest takich duchownych ? Dlatego nie ma w każdej Hostii Pana Jezusa, ale najlepiej określić kogoś jednym wyrazem - "heretyczka". Niech sami szukają u siebie winy.

 

 

 

 

 

 

 

 

-szukam-


Zapowiedź kataklizmu? Ikony na Ukrainie i w Rosji płaczą!

-szukam-

Czy Bóg ostrzega nas przed gigantycznym kataklizmem, który może rozpocząć się w Rosji i na Ukrainie? Nie jest to wykluczone. W obu tych krajach, w kilkunastu klasztorach ikony zaczęły płakać.

W Rosji i na Ukrainie, w kilku klasztorach i cerkwiach, ikony zaczęły toczyć łzy. W tradycji prawosławnej (tak zresztą, jak i w zachodniej, gdzie płaczące figury, zwiastują poważne wydarzenia) jest to wyraźny znak z góry, który jest wezwaniem do ludzi do nawrócenia i ostrzeżeniem przed zbliżającymi się trudnymi czasami. Ikony mają obecnie płakać m.in. w Rostowie nad Donem, Odessie, Równym, Nowokuzniecku. Wcześniej podobne zjawiska, w Rosji i na Ukrainie, miały miejsce przed rewolucją październikową i upadkiem caratu, a także tuż przed rozpadem Związku Sowieckiego.

-szukam-

-szukam-

Biskup: Msza trydencka zagraża duszy!

TO KTO ROZWALA KOŚCIÓŁ KATOLICKI?  SAMI BISKUPI, PILNUJĄ, ABY DUSZA NIE POSZŁA DO NIEBA, BO SZATANOWI TO SIĘ NIE PODOBA. CZY MSZA ŚW. CELEBROWANA PRZEZ TAKICH DUCHOWNYCH JEST ŚWIĘTA? TO KTO DWOM BOGOM SŁUŻY A POWINNO BYĆ - UPOMNIJ BRATA.

Biskup: Msza trydencka zagraża duszy!

-szukam-

 Msza trydencka, fot. Wikipedia Bp Michael Olson z Forth Worth w Teksasie uważa, że Msza trydencka zagraża duszy katolików. Z tego powodu zabronił jej odprawiania dla studentów. W jego diecezji Tridentina jest obecna tylko w jednej parafii.

Bp Olson zabronił odprawiania Mszy trydenckiej w Fisher More College, jak podaje portal Rorate Caeli. W piśmie, które wystosował 24. lutego uzasadnił swój zakaz trosce o dobro duszy jednego ze studentów, Michaela G. Kinga. Zakaz jest więc wynikiem „duszpasterskiej troski” o dobro uczniów college’u.

W placówce Msza trydencka była celebrowana codziennie od trzech lat. Decyzja o zamianie rytów jest jedną z pierwszych podjętych przez nowego biskupa.

Bp Olson zaoferował studentom możliwość asystowania podczas tradycyjnej Mszy w jednej z parafii, gdzie odprawia się ją wyłącznie w niedzielę popołudniu. Jest to jedyna parafia w całej diecezji, gdzie celebruje się Mszę trydencką.

Pac/katholisches.info/rorate caeli

To chyba efekt słów Franciszka o modzie wśród młodych


-szukam-

 

JM WIĘCEJ BĘDZIE PRAWDZIWYCH KAPŁANÓW, TYM KRÓTSZY BĘDZIE ANTYCHRYSTA CZAS

 

Módl się, składaj wiele ofiar i cierpień za moich kapłanów. Wielka ilość soli utraciła smak i dusze cierpią z tego powodu, tracąc smak Mnie i mojej Nauki. Mówię ci o tym od jakiegoś czasu, ale ty nie chciałaś tego słuchać. Nie chciałaś też pisać o tym. Zaniechałaś tego. Rozumiem, dlaczego. Jednak inni przed tobą mówili o tym, z mojego natchnienia, i byli świętymi. I to daremne chcieć zamknąć oczy i uszy, aby nie widzieć i nie słyszeć. Prawda woła, nawet milcząc. Woła wydarzeniami, które są mocniejsze od słów.
Dlaczego już nie odmawiasz modlitwy Magdaleny de Pazzi? [Dawniej stale ją odmawiałaś. Dlaczego nie ofiarowujesz części twoich codziennych cierpień za cały stan duchowny? Modlisz się i cierpisz za mojego Wikariusza. To dobrze. Modlisz się i cierpisz za każdego kapłana i zakonnicę, którzy są ci polecani lub za tych, którym szczególnie winna jesteś wdzięczność. To dobrze. Ale to nie wystarcza. Co robisz dla innych? Podjęłaś intencję cierpienia za stan kapłański w środy. To nie wystarcza. Musisz we wszystkie dni modlić się za moich kapłanów i ofiarować za nich część twoich cierpień. Nigdy nie ustawaj w modlitwie za nich, bo oni są najbardziej odpowiedzialni za życie duchowe katolików.
Jeśli osobie świeckiej wystarczy starać się dziesięciokrotnie, żeby nie wywołać zgorszenia, to moi kapłani powinni starać się sto i tysiąc razy bardziej. Powinni być podobni do Nauczyciela w czystości, w miłości, w oderwaniu od spraw tego świata, w pokorze, we wspaniałomyślności. Tymczasem to samo rozluźnienie życia chrześcijańskiego, co u świeckich, dotknęło moich kapłanów i w ogóle każdej osoby poświęconej szczególnymi ślubami. Ale o tym powiem później.
Teraz mówię o kapłanach, którzy dostępują zaszczytu uwieczniania na ołtarzu mojej Ofiary, dotykania Mnie i powtarzania mojej Ewangelii. Powinni być płomieniem. Tymczasem są dymem. Ociężale czynią to, co mają czynić. Nie miłują się wzajemnie i nie kochają was, jako pasterze, którzy powinni być gotowi oddać dla swoich owiec samych siebie, aż po ofiarę z własnego życia. Podchodzą do mojego ołtarza z sercem napełnionym ziemskimi troskami. Konsekrują Mnie w roztargnieniu i nawet moja Komunia nie rozpala ich ducha miłością, która żywa powinna być we wszystkich, lecz u moich kapłanów - najżywsza.

Kiedy myślę o diakonach, o kapłanach Kościoła w katakumbach i kiedy ich porównam z obecnymi, odczuwam nieskończoną litość nad wami, tłumem, który albo jest pozbawiony pokarmu mego Słowa, albo cierpi jego wielki niedostatek.
Tamci diakoni, tamci kapłani mieli przeciw sobie całe nieprzychylne społeczeństwo, mieli przeciw sobie ustanowioną władzę. Tamci diakoni, tamci kapłani musieli pełnić swą posługę pośród tysięcy trudności. Jeden nierozważny ruch mógł sprawić, że wpadliby w ręce tyranów i zostaliby skazani na śmierć w mękach. A jednak, jaka była w nich wierność, jaka miłość, jaka czystość, jaki heroizm! Swą krwią i miłością scementowali rodzący się Kościół i każde z ich serc stało się ołtarzem.
Teraz jaśnieją w niebiańskim Jeruzalem, jako jednakowe wieczne ołtarze, na których Ja, Baranek, odpoczywam, ciesząc się nimi, moimi mężnymi wyznawcami, czystymi, którzy potrafili zmyć brudy pogaństwa, przenikające ich przez całe lata, zanim się nawrócili na Wiarę. Ono opadało na nich swym błotem, także po ich nawróceniu, ale było jak ocean szlamu wobec niewzruszonych skał.
W mojej Krwi się obmyli i przyszli do Mnie w białych szatach, które zdobiła ich wspaniałomyślna krew i silna miłość. Nie mieli zewnętrznych szat ani materialnych znaków swej kapłańskiej służby. Lecz byli Kapłanami w duszy. Dzisiejsi - mają zewnętrzny strój, ale ich serca już nie są moje.
Żal Mi was, trzódko pozbawiona pasterzy. Dlatego powstrzymuję jeszcze moje gromy, bo żal Mi was. Wiem, że wiele z tego, czym jesteście, wynika z braku opieki. Zbyt mało jest prawdziwych kapłanów, którzy poświęcają samych siebie, by hojnie udzielać się swym dzieciom!
Nigdy, tak jak teraz, nie było trzeba prosić Pana żniwa, żeby posłał prawdziwych robotników na Swoje żniwo. Ono upada marnując się, gdyż zbyt mało jest prawdziwych niestrudzonych robotników, na których moje oczy spoczywają z nieskończonymi i wdzięcznymi błogosławieństwami oraz z miłością. Chciałbym móc powiedzieć wszystkim moim Kapłanom:
"Pójdźcie, słudzy dobrzy i wierni, wejdźcie do radości waszego Pana!" Módl się bardzo wiele za kapłanów diecezjalnych i za zakonnych.
W dniu, w którym na świecie nie byłoby już prawdziwych kapłanów, świat stałby się tak potworny, że trudno to opisać. Nadeszłaby chwila "ohydy spustoszenia". Ale nadeszłaby z gwałtownością tak straszliwą, jakby piekło zostało przeniesione na ziemię.
Módl się i proś, żeby się modlono o to, aby cała sól nie zwietrzała we wszystkich lub przynajmniej w Jednym, w ostatnim Męczenniku, który odprawi ostatnią Mszę, aby do ostatniego dnia mój Kościół walczący przetrwał i aby Ofiara została dopełniona.

Im więcej będzie na świecie prawdziwych kapłanów, gdy czasy będą się dopełniać, tym krótszy i mniej okrutny będzie czas trwania Antychrysta i ostatnich konwulsji rodzaju ludzkiego. 'Sprawiedliwi’, bowiem, o których mówię, kiedy ogłaszam koniec świata, to prawdziwi kapłani, prawdziwi konsekrowani w klasztorach rozsianych po świecie, to dusze-ofiary, nieznany zastęp męczenników, których znają jedynie moje oczy. Świat zaś ich nie widzi. Oni działają z prawdziwą czystością wiary. Oni, nawet o tym nie wiedząc, są składającymi ofiarę i ofiarami.

Św. Maria Magdalena de Pazzi, dziewica, zakonnica, mistyczka? - (1566-1607). Mając 18 lat wstąpiła do Karmelu. Wiodła życie umartwione i przeniknięte modlitwą, doświadczała wielu cierpień. Miała dar stygmatów i prorokowania. Doznała duchowych zaślubin. W wizjach otrzymała m. in. zrozumienie tajemnicy Trójcy Przenajświętszej i Wcielenia Jezusa. Jej pisma ukazują głębokie doświadczenia duchowości chrześcijańskiej.]

KONIEC CZASÓW
Napisane 14 czerwca 1943.

http://gloria.tv/?media=432698


-szukam-


Pan Jezus mówi do Helenki P. na imieniny.

" Helenko, Helenko - ty Moja "perełko
wychowujesz dobrze swoje dzieci - na pewno.
Otóż mam dla ciebie nowe zadanie,
ale nie musisz  od razu odpowiadać na nie.

Twoja modlitwa do Nieba się wznosi,
choć nie zawsze Nas o coś prosisz.
Ja wiem, co w sercu nosisz
i dziękuję ci, że z tym się nie obnosisz.

Pokora, służalczość i uniżenie
przed Bogiem i wielkie rozmodlenie.
Widzę u ciebie, że bardzo doceniasz
i żadnej pretensji do ciebie nie mam.

Trzymaj bliskie relacje z Bogiem
i bądź dla rodziny  wiecznym "pokojem".
Tak ci dopomóż Bóg w Trójcy Świętej Jedyny,
który nie widzi u ciebie żadnej winy".-szukam-


KRÓL FILIP PODPISAŁ JEDNAK PRAWO ZEZWALAJĄCE NA EUTANAZJĘ NIELETNICH

PANIE JEZU I CO NAM Z TEGO, ŻE ONI - RZĄDZĄCY BĘDĄ W PIEKLE ZA TO, ŻE SŁUCHAJĄ DEMONÓW I POPIERAJĄ MORDERSTWA I ŚMIERĆ, JAK I ZIEMI NIE BĘDZIE. TYLKO DEMON CHCE ŚMIERCI GRZESZNIKA.

 

Belgia: król Filip podpisał jednak prawo zezwalające na eutanazję nieletnich

Król Belgów Filip I Koburg podpisał kontrowersyjną ustawę, która dopuszcza pod pewnymi warunkami eutanazję małoletnich osób. Tym samym usankcjonował przyjęte wcześniej przez obie izby belgijskiego parlamentu prawo w tej sprawie. Do ostatniej chwili trwała batalia o to, żeby belgijski monarcha nie podpisywał tej szokującej ustawy. W czwartek otrzymał on petycję z podpisami ponad 200 tysięcy osób, które prosiły go, żeby sprzeciwił się woli parlamentu.
Ustawa dotyczy śmiertelnie chorych dzieci, których cierpienie jest nie do zniesienia i którego nie można w żaden sposób ukoić. Nowe prawo stanowi, że taka decyzja musi być zatwierdzona przez rodziców i lekarza, a młody pacjent musi być świadomy sytuacji i rozumieć, co oznacza eutanazja. Belgia jest pierwszym krajem na świecie, który zezwala na eutanazję, bez względu na wiek. W sąsiedniej Holandii wymagane jest by dziecko, które chce umrzeć miało co najmniej 12 lat.

-szukam-

-szukam-

Tak wygląda dziecko w 12 tygodniu. Piękne zdjęcie matki, która żegna swoje dziecko!

PRZYPATRZCIE SIĘ LUDZIE A SZCZEGÓLNIE RODZICE, ABY WAM SUMIENIE MÓWIŁO -

 NIE ZABIJAJ ŻYCIA SWOJEGO DZIECKA !!!

Tak wygląda dziecko w 12 tygodniu. Piękne zdjęcie matki, która żegna swoje dziecko!

-szukam-

Dzieciątko Noah (Noe) umarło 20 lutego na skutek naturalnego poronienia. A jego mama, by pokazać światu cud życia zdecydowała się zrobić mu zdjęcia. Trudno o mocniejszy obraz tego, kim jest dziecko.

Noah miał tylko dwanaście tygodni i pięć dni, gdy umarł. Ale jego wspaniale uformowane ciałko jest niezwykle mocnym dowodem na to, że w czasie aborcji nie umiera „płód” i nie jest usuwana tkanka ciążowa, ale umiera człowiek, którego życie jest najwspanialszym cudem na świecie. To zdjęcia matki, która w ten sposób żegna swojego syna jest wspaniałym na to dowodem.

-szukam-

WKRÓTCE ZRÓWNAJA NAS KATOLIKÓW Z INNYMI WYZNANIAMI​

KS.PIOTR NATANEK
-szukam-


ŚWIĘTA BARBARA - FILM

-szukam-

-szukam-

TAJEMNICE EGZORCYZMÓW

 -szukam-

Czy diabeł może całkowicie zawładnąć naszą duszą? Czy ludzie opętani przez demony tracą panowanie nad ciałem? Po co egzorcyście imiona diabła? O egzorcyzmach opowiadają ci, którzy widzieli je na własne oczy. Ponadto w programie prezentujemy fragmenty „Egzorcyzmy Anneliese Michel"

-szukam-

Ziemia będzie jęczeć z bólu, gdy antychryst będzie przygotowywał swoje nadejście.......


TYLKO JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI, ŚWIATA I WSZECHŚWIATA
OCALI LUDZKOŚĆ I PLANETĘ ZIEMIĘ I ZAPROWADZI POKÓJ
W SPOSÓB POKOJOWY MIĘDZY LUDŹMI I NA CAŁYM ŚWIECIE.

ZNALEZIONE W KOMENTARZACH


Nie wiem czy ktoś z was zauważył, że dzisiaj tj.w  niedzielę 2 -go marca na świecie było ponad10! trzęsień ziemi powyżej 5′ w skali Richtera. Wiele tez w skali 4+. Wczoraj też zaczął się kolejny wybuch wulkanu Pacaya w Gwatemali. Wg orędzi MARII Z IRLANDII miały wzmożyć  się trzęsienia ziemi na całym świecie przed ujawnieniem się antychrysta… Ciekawe co przyniesie jutro?

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/silne-trzesienie-ziemi-w-okolicy-wybrzeza-japonii-0

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/silne-trzesienie-ziemi-62-w-skali-richtera-wybrzezu-nikaragui

http://losyziemi.pl/gwatemala-duza-erupcja-wulkanu-pacaya-popiol-polecial-na-4-km-do-gory-ponad-3-tysiace-osob-do-ewakuacji


adres do mapy trzęsień ziemi


http://quakes.globalincidentmap.com/

-szukam-

Nie jesteś sama. Wspieramy położną z Rzeszowa!

Szpital Pro-Familia z Rzeszowa domaga się 50 tys. zł odszkodowania od położnej, która publicznie sprzeciwiła się uczestniczeniu w zabijaniu dzieci. Możesz wesprzeć tę dzielną kobietę!

Pisaliśmy na Fronda.pl o tym, że szpital Pro-familia z Rzeszowa szykanuje położną, która wyraziła publicznie swój sprzeciw wobec uczestniczenia w zabijaniu dzieci. Placówka żąda od niej odszkodowania w wysokości 50 tysięcy złotych. Powodem domagania się odszkodowania przez szpital jest rzekome naruszenie dóbr placówki przez położną, która poinformowała, że w rzeszowskiej Pro-Familii dokonuje się aborcji.

-szukam-

-szukam-


MSZA ŚWIĘTA – SERCEM KATOLICKIEJ WIARY — KS.JAN JENKINS FSSPX


http://rzymski-katolik.blogspot.com/2014/02/x-jan-jenkins-fsspx-msza-sw-serce.html


KRÓLUJ NAM CHRYSTE  ! ! !

-szukam-

2 marca 2014 r.
   JEDYNIE W BOGU ZNAJDZIE SPOKÓJ DUSZA.

 

Czytanie z księgi proroka Izajasza: Iż.49,14-15    
 BÓG NIE OPUSZCZA SWOJEGO LUDU.

"(...) Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie".

         Jedynie w Bogu spokój znajdzie ma dusza, od Niego przychodzi moje zbawienie.

W każdym czasie Jemu ufaj narodzie, przed Nim wylejcie swe serca.
 

Ewangelia  według Św. Mateusza Mt.6, 24-34

 Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam: nie troszczcie się zbytnio o swoje życie. (...) Bo o to wszystko poganie zabiegają. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro.(...)

NIEDZIELA PIĘĆDZIESIĄTNICY

        Szczytowym punktem Przedpościa jest Niedziela Pięćdziesiątnicy. Z ust Zbawiciela słyszymy  zapowiedź Jego męki i zmartwychwstania.  Motywem ofiary Chrystusa jest głęboka miłość ku Ojcu i ku ludziom  - miłość prawdziwa. Prośba o światło nadprzyrodzone winna nam towarzyszyć przez cały Wielki Post.

 "Hymn Św. Pawła o miłości", to jedna z najpiękniejszych kart Nowego Testamentu. Wartość naszego życia nadprzyrodzonego i siła jego promieniowania nie zależy od wielkości naszych czynów, lecz od natężenia miłości, która je ożywia. Ta cnota upodabnia nas do Boga i pozwala oglądać Go twarzą w twarz.


Święty Paweł
Hymn o miłości


Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.


Panie Jezu - bardzo proszę o błogosławieństwo dla Helenki L. Z okazji imienin.

  Pan Jezus:  "Heleno - Moja umiłowana córko, rycerko Jezusa Chrystusa, to co czynisz na chwałę Moją uczyni cię nieskazitelną w oczach
Mego Ojca. To, co czynisz dla swego Króla Jezusa Chrystusa powoduje, że jesteś Moim zwierciadłem. Jestem pewny, że nigdy  nie ulegniesz pokusie, a twoja postawa i zachowanie  wobec innych ludzi jest pięknym świadectwem dla Trójcy Świętej nawet z twego otoczenia. 'WYWYŻSZAMY CIĘ...."śpiewacie razem w grupach ludzi oddanych Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.
 W Piśmie Świętym czytacie: "Bądźcie doskonali jak Mój Ojciec jest doskonały w Niebie". Gdy wytrwasz w przestrzeganiu Dziesięciu Przykazań i przestrzeganiu Prawa Bożego Jezusa Chrystusa będziesz świadectwem dla wielu wątpiących. Jesteś Moją miłością, gdyż odpowiedziałaś  na Moje pytania: "Oto jestem gotowa do wykonywania poleceń Jezusa Chrystusa". Ponawiaj AKTY oddania rodziny
i Przyrzeczeń Chrzcielnych i ofiaruj je za całą twoją rodzinę.  Razem z mężem tworzycie wzór dla innych rodzin. Przeznaczyłem do opieki nad wami wielu Świętych w Niebie. To Ja dziękuję  tobie  za pamięć o bliźnich i za to, że razem z twoim mężem tworzycie bardzo dobry przykład dla innych. Wspomagam was i umacniam w WIERZE. Wasz Jezus Chrystus KRÓL".

 


-szukam-

1 marca 2014 r.

 MOJA MODLITWA JEST JAK DYM KADZIDŁA.......

 
 Czytanie z Listu św. Jakuba Apostoła:
"Najmilsi: spotkało kogoś  z was nieszczęście? Niech się modli. (...) Niech śpiewa hymny. Choruje ktoś wśród was? Niech się modli. Niech sprowadzi kapłanów z kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.(...) Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. (...) Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy".

    WYSŁAWIAM CIĘ, OJCZE, PANIE NIEBA I ZIEMI, ŻE TAJEMNICE KRÓLESTWA OBJAWIŁEŚ PROSTACZKOM.

 

 Ewangelia według Św. Marka Mk10,13-16

-szukam-

  " Przynosili Jezusowi dzieci (...) Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy królestwo Boże.

Zaprawdę powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręcei błogosławił je".

  Módlmy się:

  - za wszystkich biskupów, kapłanów,  prezbiterów i diakonów, aby umocnieni Duchem Świętym chcieli być zawsze odważnymi głosicielami słowa Bożego.....

  - za rządzących, by kierowali się dobrem każdego człowieka....


KORESPONDENCJA - WIELKA PROŚBA

 
KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE I MARYJA KRÓLOWA POLSKA.

Niech Cię Bóg Błogosławi Mieczysławo, jeszcze raz dziękuję Bogu za możliwość odnalezienia ciebie bo czuje jak moje życie zaczęło się zmieniać od kiedy wysłałem pierwszego maila do Naszego Króla Jezusa Chrystusa przez twoja stronę. Chciałem Cię teraz prosić , ze jeżeli jest to możliwe to żeby zamieścić na tej Bożej Stronie prośbę od znajomej która poznałem w zeszłym roku na kursie hirudoterapi (kurs stawiania pijawek), a która urzekła mnie swoim pozytywnym nastawieniem do życia. Wierze, ze w jej życiu tez nastąpi ogromna zmiana dzięki tej wspaniałej stronie i Bożemu błogosławieństwu. Przekazuje maila którego otrzymałem ostatnio i załączam ogromna prośbę o modlitwę dla tej tak bardzo doświadczonej Dziewczyny.

Rafał M.

---------------------------------

Witam,

w załączeniu przesyłam swoją prośbę o przekazanie na mnie 1% podatku, a także w miarę możliwości darowizn. Aktualnie na zakup zastrzyków w staw kolanowy oraz terapię kręgosłupa szyjnego metodą DBC
(
http://www.creator.wroc.pl/index4.php?id=23 )

 Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Pozdrawiam
-

Dorota Nawrot-Rudnicka

-szukam-