2013-12-Grudzien

2013-12-grudzien

Zapraszamy również do przejścia za pośrednictwem odnośników poniżej.
Przeniesieni zostaniecie do poprzednich miesięcy – gdzie słowa KRÓLA są wciąż aktualne.

Warto odświeżyć pamięć : )

Zapraszamy :

Grudzień 2010 – CLICK

Grudzień 2011 – CLICK

Grudzień 2012 - CLICK

KOŃCZĄC ROK 2013 DZIĘKI SKŁADAJMY PANU BOGU NASZEMU PODCZAS OFIARY MSZY ŚWIĘTEJ

31 GRUDZIEŃ 2013 

GŁOŚCIE WŚRÓD LUDÓW, ŻE PAN JEST KRÓLEM I BĘDZIE SPRAWIEDLIWIE SĄDZIŁ WSZYSTKIE LUDY

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA

Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz pojawiło się wielu antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. Wyszli z nas, lecz nie byli z nas(...).  A stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha. (....) 

Przed obliczem Pana, który już się zbliża, 
który już się zbliża, by osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
 
a ludy według swej prawdy (Psalm 96:13)

EWANGELIA według ŚW. JANA ASPOSTOŁA

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. (...) W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. (...) Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.(...) Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Go przyjęli dał MOC, aby się stali dziećmi Bożymi. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.

Pontyfikat papieża Sylwestra (314 - 335) zakończył epokę prześladowań w cesarstwie rzymskim.

 

W ten ostatni dzień roku cywilnego w duchu wdzięczności za DAR SŁOWA WCIELONEGO i za wszelkie ŁASKI, jakich doświadczyliśmy w tych ostatnich dwunastu miesiącach stajemy przy Ołtarzu, by uczestniczyć w Najświętszej Ofierze i wypowiedzieć nasze szczere  "TE DEUM LAUDAMUS". Pozwólmy się ogarnąć tej wielkiej Tajemnicy wiary naszej, by odmieniła nasze życie. Wszędzie czytamy "BÓG KOCHA TEN ŚWIAT, BÓG KOCHA LUDZI"...ale Pan Bóg oczekuje wzajemnej miłości i bardzo pragnie, aby człowiek pokochał także Pana Boga  a wtedy nie było tak okrutnego grzechu. Stworzenie kochając Pana Boga, nie obrażałoby Go a wywyższało nazywając Go najprzedniejszymi IMIONAMI.  Po owocach poznacie a owoce miłości człowieka do Boga są takie, że ludzie najbliżej stojący Stwórcy, duchowieństwo zajmujące najwyższe stanowiska w Jego katolickim Kościele, uczynili Go swoim sługą i powiedzieli: MILCZ. Biskupi z miłości do Stworzyciela i Zbawiciela zostawili Go na Krzyżu, ogołocili z władzy na ziemi jaką dał Mu Bóg Ojciec a sami ustanowili się bogami i dyktują Panu Bogu co ewentualnie może czynić. Sami ustanawiają wszelkie prawa nie pytając o nic Boga Wszechmogącego. Owocem takich rządów jest nazwanie STRASZNEJ MĘKI PANA JEZUSA - DROGI KRZYŻOWEJ, OFIARY MSZY ŚWIĘTEJ - UCZTĄ! To ja się pytam - w którym momencie jest tam uczta? Jeśli jest jakaś uczta, to zawsze jest wesoło, a w którym momencie jest celebransowi Mszy Świętej wesoło?

Matka Boża do Zbyszka K. z Arizony 

"Wy - Moje dzieci kochane
bądźcie w Trójcy Świętej rozkochane.
Miłość za MIŁOŚĆ - wam powiem.

Głoście SŁOWO BOŻE i niech każdy się dowie,
że Jezus Chrystus jest jeszcze MIŁOSIERNY
i czeka, aż WYWYŻSZY GO lud wierny.

A wtedy zapanuje POKÓJ i RADOŚĆ,
a teraz wynagradzajcie i okryjcie modlitwą pospolitą nagość.
Na was mogę zawsze liczyć Moi wierni.
Dążcie do świętości, abyście mogli być nieskazitelni.
Wasza Matka".

Matka Boża dla Ewy Dz. na urodziny i imieniny 

“Tak, Nasza córko ukochana,
ty jesteś Bogu od dawna oddana.
czuj się duszą w Duchu Świętym uradowana
i uwielbiaj od rana swego Pana.

Przestrzegaj "Dziesięć Przykazań Bożych" i "Dwa Miłości"
i często w intencji grzeszników pościj.
Do Mojego krwawiącego Serca często się zwracaj
i zagubionych do Jezusa przyprowadzaj.

Jak umiesz i jak rozumiesz - Ewo, 
a gdy sądny dzień przyjdzie - obronię cię na pewno.   Twoja Matka".

Pan Jezus do Pawła z Chicago 

"Paweł? O tak, Mój syn ukochany.
Ty wiesz, że niepotrzebne są tobie żadne zmiany.
Bądź wierny Trójcy Świętej i Maryi,
a nie będziesz sam ani chwili.

To Nam zależy, abyś mógł być z Nami w Niebie
i pomagam ci w każdej potrzebie.
Dla wiernych Bogu i My wierni jesteśmy.
Pomagajmy razem ludziom i razem też Krzyż nieśmy.

Ofiaruj każdy dzień Trójcy Świętej,
a otrzymasz DAR świętości niepojętej.  Twój Jezus".

Panie Jezu - Irena pyta, czy może założyć DOM MODLITWY o imieniu św. Charbela"

Pan Jezus:

"Domów Modlitwy jest bardzo mało.
Zakładaj, aby wam dobrze się mieszkało.
Trójca Święta będzie między wami
będziecie dla innych dobrymi przykładami.

Te Domy winne być pod opieką Trójcy Świętej
i zapraszajcie do was różnych z Nieba Świętych. 

Każdy gest w stronę Boga się liczy,
a Sedzia Sprawiedliwy wszystko wam zaliczy. 
Wasz Jezus Król".

 

-szukam-

Msza trydencka

-szukam-

-szukam-

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej poświęconej

Chrystusowi Królowi

www.nachwalechrystusakrola.weebly.com

 

Znajdują się tu:

·Rozważania, refleksje, listy, świadectwa, apele osób duchownych i świeckich

·Zbiór modlitw do Chrystusa Króla, które mogą być pomocne osobom indywidualnym jak również wspólnotom parafialnym i diecezjom

· Rozważania Drogi Krzyżowej i Tajemnic Różańca z Trzeciosobotnich Nabożeństw Wynagradzających w Chicago

·Referaty, wykłady, publikacje naukowe na temat Chrystusa Króla

 

Wszystko dla Chrystusa Króla
Wszystko dla Jego Królestwa 

Zapraszamy do lektury i modlitwy 

Króluj nam Chryste!!!

-szukam-

W Boże Narodzenie w krajach nadbałtyckich zaczęły kwitnąć wierzby

-szukam-

Niezwykłe o tej porze roku ciepło znowu powoduje dezorientację roślin, które mylnie uznają warunki panujące na dworze, jako początek wiosny. Głównie z tego powodu w niektórych miejscach rośliny wypuszczają pierwsze pąki.

Późne kwitnienie jest zjawiskiem występującym niekiedy w przyrodzie i prawie zawsze jest ono niekorzystne dla roślin. Na przykład drzewa owocowe, jeśli zakwitną to z pewnością wtedy, gdy będzie właściwy na to czas, będą miały mniej kwiatostanów, albo w ogóle odpuszczą dany rok. Straty w sadownictwie mogą być ogromne.

 

Z doniesień internetowych wynika, że w niektórych miejscach na Łotwie, ale i na Litwie i w Polsce, może gdzieniegdzie znaleźć kwitnące wierzby. Mieszkańcy Łotwy są zdumieni, bo nikt nie przypomina sobie takiego ciepła w grudniu i widać wyraźnie, że nastąpiła wyraźna zmiana klimatu. Jednak są to chyba jednak oczekiwania przedwczesne, bo doświadczenie ostatnich zim nauczyło nas, że w Polsce najzimniej jest na przełomie stycznia i lutego.

-szukam-

-szukam-

BARDZO WAŻNE ! ! ! --- PROROCZE SŁOWA KS. ARCYBISKUPA ANDRZEJA DZIĘGI

KAŻDY CZŁOWIEK POWINIEN BYĆ PRZYGOTOWANY NA SPOTKANIE Z PANEM BOGIEM.

PROROCZE SŁOWA KS. ARCYBISKUPA ANDRZEJA DZIĘGI

-szukam-

ŻYJMY DNIEM DZISIEJSZYM, BO JUTRO NALEŻY DO PANA BOGA

KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

-szukam-

Chicago : O oficjalne podjęcie sprawy Intronizacji Chrystusa Króla Polski


DO RZĄDU POLSKIEGO LIST OTWARTY OD POLONII W CHICAGO

Sprawa: Intronizacja Chrystusa Króla Polski


W imieniu Polaków zamieszkujących w Chicago zwracamy się uprzejmie z prośbą do członków Polskiego Rządu z prezydentem Bronisławem Komorowskim na czele o oficjalne podjęcie sprawy Intronizacji Chrystusa Króla Polski. Problem Intronizacji Chrystusa Króla w konkretnym narodzie znany jest w środowiskach katolickich na całym świecie od ponad pół wieku, kiedy to sam Chrystus skierował do narodów specjalne przesłanie przez Polkę, Rozalię Celakównę. W przesłaniu tym Chrystus zapowiada zbliżającą się zagładę świata w postaci wojny, jako kara za odejście narodów od Boga i od Jego życiodajnych praw Dekalogu.
Jako warunek ocalenia poszczególnych narodów postawił Chrystus uroczyste ogłoszenie (Intronizacja) przez przedstawicieli władzy świeckiej i kościelnej oraz przez cały naród Jego, Chrystusa, Boga-Człowieka, swoim Królem.
Z Intronizacją ma być połączony powrót narodu do zasad Dekalogu w życiu prawno-społecznym.
Nie trzeba dowodzić, że – biorąc pod uwagę istniejące środki masowej zagłady – całkowite zniszczenie świata jest możliwe w minutach. Niezależnie od tego, czy zagładę świata nazwiemy karą Bożą, czy dziełem szatana, czy głupotą i złością nieodpowiedzialnych ludzi, obecna sytuacja świata jest taka, że żadna ludzka władza nie jest w stanie zagwarantować nam bezpieczeństwo i ochronę przed zniszczeniem. Tylko Chrystus swoją boską mocą może uchronić narody przed nieuchronną zagładą.
W niniejszym liście zwracamy się do Was Rodacy, rządzący Polską, jako do ludzi wierzących w Chrystusa i troszczących się o dobro kraju i Narodu Polskiego.
Oficjalne uznanie boskiej władzy Chrystusa nad narodem oraz przestrzeganie w życiu narodu Jego boskich praw natury w niczym nie uszczupla władzy ludzkiej, ani nie koliduje z władzą ludzką. Przeciwnie, oficjalne uznanie boskiej władzy Chrystusa przez Intronizację będzie bardzo pomocne w sprawowaniu władzy ludzkiej w trudnych warunkach dzisiejszego świata. Tylko Bóg i przestrzeganie Jego boskich praw natury jest gwarancją istnienia i rozwoju narodu.
Podjęcie przez czynniki rządowe i doprowadzenie do pozytywnego finału Intronizacji Chrystusa Króla Polski będzie wiekopomną chlubną kontynuacją dzieła króla Kazimierza, który ogłosił Matkę Bożą Królową Polski. Wiadomo, że ten czyn króla Kazimierza miał ogromny ochronny wpływ na dzieje Narodu Polskiego, który – według kalkulacji wrogich nam sił sąsiednich i światowych – powinien dawno zniknąć z powierzchni ziemi.
Zbliżamy się do czasu przepowiedzianej historycznej roli Narodu Polskiego, kiedy ma stać się przykładem odrodzenia moralnego dla innych narodów.
Zaszczytny obowiązek przygotowania Narodu Polskiego do tego chlubnego zadania spoczywa na Was, Rodacy w Rządzie, którym Boża Opatrzność – w tych wyjątkowych okolicznościach – powierzyła losy Polski i Polaków.

Niech żyje Chrystus Król Polski!


Polacy –katolicy , Chicago
Do wiadomości:
- Episkopat polski
- Władze Polonii zagranicznych
-Polskie media w kraju i zagranicą
 

-szukam-

Piękności Kościoła Katolickiego

Msza Święta 

( Mszał trydencki przed zmianami (1949-1955)dokonanymi przez Piusa XII )

-szukam-

Piękności Kościoła Katolickiego

Szymon. Mam w książce swojej do nabożeństwa wykład Mszy św, w którym pojedynczym czynnościom kapłana od początku do końca Mszy św. nadane jest znaczenie kolejnych części męki Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Proboszcz. Wprawdzie Kościół urządzając obrzędy Mszy św. nie miał tego na celu, aby je do męki Pana Jezusa zastosowywał, wszelako nie można takiego wykładu lekceważyć, ani przyganiać, jeśli kto tym sposobem tęż mękę sobie uprzytomnia, a z cierpiącym i umierającym Panem Jezusem się zespala, bo też Msza św. rzeczywiście jest tejże męki wspomnieniem. Św. Paweł w liście 1-ym do Koryntjan przytacza słowa Pana Jezusa mówiącego: ,,Ilekroć pożywać będziecie chleb ten, a kielich pić, śmierć moją opowiadać będziecie, aż przyjdę (XI.) Tak więc może bardzo właściwie kapłan modlący się przed stopniami ołtarza przedstawia nam Pana Jezusa modlącego się w ogrodzie Oliwnym. Ob­mycie rąk kapłana może nam przy pominąć takież umywanie rąk Piłata. Chętnie więc mogę i ja podać wam sposób słuchania Mszy św. z rozpamiętywaniem zastosowaniem do czynności pojedynczych kapłana i do przygód męki boskiego Zbawiciela.(Wykład Mszy św.: ks. Szczygielskiego)

Kapłan udaje się z ministrantami do ołtarza

Pan Jezus udaje się z uczniami swoimi na górę Oliwną (JoanXVIII, 1.)

Kapłan modli się u stopni ołtarza i kilkakrotnie się schyla Chrystus modli się na górze Oliwnej, (Łuk. XXII, 41) upada na twarz (Math. XXVI\ 39,)
Kapłan całuje ołtarz to znaczy, jako Judasz pocałunkiem zdradza Pana Jezusa (Mar. XIV.)
Kapłan przechodzi na stronę Epistoły Chrystusa wiodą do Annasza (Joan. XVIII, 13.)
Kapłan odmawia głośniej Introit: P. Jezus rozmawia z Annaszem i Kaifaszem o swojej nauce (Joan. XVIII, 20, 22 )
Kapłan odmawia kilkakrotnie Kyrie elejson Chrystus odpowiada na kilkakrotne zapytywania arcykapłana. (Mat. XX VI 39.)
Kapłan czyta Epistołę
Chrystus stoi przed trybunałem Piłata, badany względem skarg żydowskich. (Jan. XVIII 33, 39.)
Kapłan przechodzi na stronę Ewangelii Chrystusa przeprowadzają od Piłata do Heroda. (Łuk. XXIII, 7.)
Kapłan wraca po odczytaniu Ewangelii Pana Jezusa odprowadzają od Heroda do Piłata. (Łuk. XXIII\ 11.)
Kapłan odkrywa kielich, odstawia go, podnosi patenę z Hostią, a kielich z winem ofiaruje Chrystus z szat obnażony, do słupa przywiązany i biczowany. (Joan. XIX, 2.)
Kapłan przykrywa kielich głowę Jezusa cierniem koronują. (Joan. XIX, 2.)
Kapłan schyla głowę i żegna chleb i wino żołnierze przyklękają szyderczo przed Panem Jezusem, policzkują i biją trzciną po głowie. (Mar. XV\ 10.— Joan. XIX, 3.— Mat. XXVII 29, 30.)
Kapłan umywa ręce Piłat umyciem rąk świadczy o niewinności Jezusa (Mat. XXVI7, 2, 14.)
Kapłan odmawia; Orate fratres Chrystus wystawiony jest z Barabaszem do wyboru ludu — Piłat go przedstawia mówiąc: ,,Oto człowiek.” (Joan. XVIII, 30 — XIX, 5.)

Ministrant na Orate fratres odpowiadając, przypomina wrzaski i nastawanie ludu, aby Piłat uwolnił Barabasza a Jezusa ukrzyżował. (Joan. XVIII, 40.)
Prefacja przedstawia skazanie Pana Jezusa na śmierć krzyżową Cicha Msza czyli Kanon, oznacza niesienie krzyża na miejsce trupich głów.
Kapłan czyni Memento za żywych Chrystus zwraca się do niewiast, spotykających Go z płaczem i odzywa się do nich, mówiąc: „Córki Jerozolimskie nie płaczcie nade mną, ale nad wami i nad dziećmi waszemi.” {Luc. XXIII, 2S.)
Kapłan błogosławi chleb i wino Chrystusa przybijają do krzyża.
Kapłan podnosi św. Hostię i kielich krzyż z Chrystusem postawiony na widok ludu. (Łuk. XXIII, 33.)
Czynienie krzyża po konsekracji oznacza szyderstwa i zniewagi pismaków i faryzeuszów, wyrządzane Chrystusowi.
Memento za zmarłych przypomina modlitwę Zbawiciela za nieprzyjaciół i tych, co Go krzyżowali. (Luc. XXIII, 34.)
Kapłan mówi: Nobis quoque pecatoribus (nam także grzesznikom bądź łaskawy;) Chrystus przyrzeka raj pokutującemu łotrowi. (Luc. XXIII, 34.)
Kapłan odmawia Ojcze nasz, składające się z siedmiu próśb Chrystus odzywa się do siódmego razu na krzyżu.
Kapłan łamie Hostię Chrystus wielkim głosem oddaje ducha swego. (Luc. XXIII, 40.)
Kapłan wpuszcza cząstkę św. Hostii do kielicha Pan Jezus zstępuje do otchłani. (Ef. IV, 9)
Trzykrotne: Baranku Boży! oznacza jawne uznanie bóstwa Jezusowego przez setnika i innych obecnych. (Mat. XXVII, 54.)
Kapłan uderza się w piersi wielu żałuje za swoje grzechy, po śmierci Pana Jezusa.
Kapłan komunikuje Chrystusa kładą do grobu. (Mat. XXVII, 60.)
Kapłan oczyszcza kielich i przykrywa go święte niewiasty namaszczają Ciało Jezusa drogiemi wonnościami i okrywają Je prześcieradłem. (Joan. XIX, 40.)
Kapłan ze środka ołtarza przechodzi na stronę Epistoły: Chrystus zmartwychwstaje.
Kapłan zwróciwszy się do ludu wita go, mówiąc: „Pan z wami;” Pan Jezus objawia się Apostołom a pozdrawiając ich, mówi: „Pokój wam.” (Joan. XX, 19.)
Ostatnie modlitwy czyli dziękczynienia kapłana przypominają kilkakrotne pokazywania się Pan Jezusa uczniom po zmartwychwstaniu i nauki dawane Apostołom i uczniom podczas 40 dniowego pobytu przed wniebowstąpieniem.
Ostatnie pozdrowienie kapłana „Pan z wami;” oznacza pożegnanie uczniów przez Pana Jezusa.
Kapłan mówi: Ite missa est Chrystus wysyła uczniów na cały świat.
Błogosławieństwo kapłana uzmysłowią nam błogosławieństwo wstępującego do nieba Jezusa, udzielone wzniesionemi ku niebu rękami. (Łuc XXIV, 10.)
Ewangelia św. Jana przypomina nam, jako Apostołowie po wniebowstąpieniu Pana Jezusa, przyjścia Ducha św. oczekiwali. (Łuc. XXIV\ 50.)
Kapłan i lud przyklękają i kapłan mówi: „A słowo stało się Ciałem;” Duch św. zstępuje na zgromadzonych Apostołów. (Dzieje Apost. /, 3.)
Powrót kapłana i ministrantów od ołtarza przypomina rozejście się Apostołów po całym świecie na opowiadanie Ewangelii. I na tem kończy się cała uroczysta sprawa Mszy świętej.


-szukam- 

-szukam-

Apel o nieużywanie fajerwerków w Tatrach

Przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) apelują do turystów witających Nowy Rok w Tatrach, aby nie używali fajerwerków, bo wybuchy i błyski powodują płoszenie zwierząt.

Zdaniem przyrodników, szczególnie narażone na huk i błysk petard są niedźwiedzie, które mogą zostać wybudzone z zimowego snu. Jeżeli niedźwiedź opuści gawrę, straci sporo energii i może nie przetrwać zimy. Wybuchy petard mogą być zgubne m.in. dla zwierzyny płowej: saren, jeleni, kozic; ich ucieczka może zakończyć się śmiertelnym upadkiem ze skał lub porwaniem przez lawinę.

Według szacunków TPN, Nowy Rok w Tatrach przywita nawet 1,5 tys. osób. Turyści zgromadzą się głównie na łatwo dostępnych szczytach reglowych, np. na Nosalu, Kopieńcu lub Sarniej Skałce. Popularne są także okolice górskich schronisk. Niektórzy decydują się też na przywitanie Nowego Roku na Kasprowym Wierchu oraz Giewoncie.

Mimo apeli każdego roku dochodzi do przypadków odpalania petard w Tatrach.

MM, PAP

-SZUKAM-

-szukam-

29 grudzień 2013 r. 

ŚWIĘTEJ RODZINY

Kto jest posłuszny Bogu - czci swoich rodziców
-SZUKAM-

Mądrość Syracha 3,2-6.12-14.
Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził.
Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów,
a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził.
Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany.
Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce:
Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu.
A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił.
Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

Błogosławiony każdy, kto się boi Pana, kto chodzi jego drogami.
  Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
szczęście  osiągniesz i dobrze ci będzie.

List do Kolosan 3,12-21.
Bracia: Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość,
znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.
Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości.
A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.
Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.
Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu.
Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi.
Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu.
Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

 

-SZUKAM-

Ewangelia wg św. Mateusza 2,13-15.19-23.
Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić».
On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu;
tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: "Z Egiptu wezwałem Syna mego".
A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie,
i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia».
On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela.
Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei.
Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: "Nazwany będzie Nazarejczykiem".

Tę uroczystość zaczęto obchodzić różnie w różnych państwach. Po raz pierwszy ustanowił je  4.XI.1684 r. papież Aleksander VII.
Na stałe do liturgii wprowadził je papież Leon XIII , a papież Benedykt XV rozszerzył to święto na cały Kościół.

LITANIA DO ŚWIĘTEJ RODZINY

-SZUKAM-

 Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam uświęciłeś więzy rodzinne - zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi - wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót, wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów, wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i dary królewskie, wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, wysławiona przez świętego starca Symeona, wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do ziemi egipskiej, wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana, wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego, wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej, wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej, wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej, wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin, wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci, wspieraj nas.

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od rozproszenia serca i umysłu, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od oziębłości w służbie Bożej, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od szukania przyjemności i wygód światowych, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od przywiązania do dóbr ziemskich, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od pragnienia próżnej chwały, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od złej śmierci, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez Wasze ubóstwo i pokorę, wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo, wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez smutki i bolesne przejścia Wasze, wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez prace i trudy Wasze, wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez modlitwy i milczenie Wasze, wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez doskonałość czynów Waszych, wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
JEZU CHRYSTE KRÓLU który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Ofiarowanie Świętej Rodzinie

(modlitwa Ojca Założyciela z ks. pt. „Klucz do nieba”)

Mój Odkupicielu! Ty nam otworzyłeś dom swojego Ojca. Sam nas pouczałeś, że przez Ciebie możemy u Twego Ojca wszystko uzyskać. Wlej w nasze serca łaskę ducha modlitwy, dzięki któremu możemy sobie wszystko wyprosić, podobnie jak niegdyś obdarowałeś swoich Apostołów. Pragniemy przede wszystkim miłować Ciebie tutaj na ziemi, a w przyszłości, w domu naszego Ojca, stać się uczestnikami Twojej szczęśliwości i chwały.

Maryjo, nasza Matko i Orędowniczko u Boga! Ciebie nazywamy Bramą Niebieską. Przez Ciebie mogą tam wejść wszyscy, którzy z ufnością Ciebie wzywają. W La Salette powiedziałaś: „Muszę nieustannie błagać za was mojego Syna”. Uproś nam łaskę nieustannej modlitwy wraz z Tobą, a wówczas na pewno zostaniemy ocaleni.

Święty Józefie, wybrana Głowo Bożej Rodziny, którego życie było bogate w ducha modlitwy. Nikt nie jest tak bliski Jezusowi i Maryi, jak Ty. Roztocz swoją opiekę nad wszystkimi dziećmi Kościoła, którego jesteś patronem, byśmy wszyscy mogli otrzymać ducha modlitwy.

 -szukam-

SZCZĘŚĆ BOŻE!

UMIŁOWANI BRACIA I SIOSTRY TRWAMY JESZCZE W RADOSNEJ OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA, JUŻ ZA NIEDŁUGI CZAS, BĘDZIEMY ŻEGNAĆ TEN 2013 ROK. KAŻDY Z NAS  POWINIEN ZASTANOWIĆ SIĘ NAD MINIONYM ROKIEM, WYCIĄGNĄĆ WNIOSKI Z PRZEŻYTYCH LAT.  CO UCZYNIŁ DOBREGO, JAKIE BYŁY NASZE  STARANIA, NA ILE  PRAGNĄŁEM POZNAĆ JEZUSA CHRYSTUSA? JAK WYPEŁNIAŁEM JEGO SŁOWA KIEROWANE DO MNIE?. NIE TAK DAWNO OBCHODZILIŚMY ŚWIĘTA TAK PIĘKNIE I UROCZYŚCIE. PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ PASTERSKIEJ ŚPIEWALIŚMY: „ WŚRÓD NOCNEJ CISZY, GŁOS SIĘ ROZCHODZI”. SERCE SIĘ ROZRADOWĄŁO Z PRZEŻYWANIA TEJ ŚWIĘTEJ NOCY. TAK,  JEZUS JEST WŚRÓD NAS, ALE CZY DOSTRZEGAMY TEGO BOGA, JEGO MIŁOŚĆ DO LUDZI, CZY TYLKO W TEJ SZOPCE WIDZIMY MAŁE BEZBRONNE DZIECIĄTKO JEZUS?

WIELKIE CHWILE I UNIESIENIE W NASZYM SERCU, CZY NA TYM KONIEC..? BO PRZECIEŻ CHRZEŚCIJANIN, CZŁOWIEK, KTÓRY WIERZY NIE MOŻE ZATRZYAMĆ SIĘ NA TYM RADOSNYM WESTCHNIENIU, NIE MOŻEMY POPRZESTAĆ TYLKO NA TYM FAKCIE ŻE BÓG SIĘ NAM NARODZIŁ. MUSIMY IŚĆ DALEJ, JAKO KATOLICY NIE MOŻEMY SPOCZĄĆ NA POCHWAŁCH I LAURACH, BO KATOLIK TO OSOBA CIĄGLE PRCUJĄCA NAD SOBĄ I REALIZUJĄCA WOLĘ  SWEGO PANA.  A  ZWŁASZCZA W TYM CZASIE, KTÓRY JEST DLA NAS CZASEM OSTATECZNYM, JESZCZE BARDZIEJ MUSIMY BRONIĆ WARTOŚCI, KTÓRE ZOSTAWIŁ NAM SAM BÓG. TAK  WIELE SIĘ WYDARZYŁO W TYM KOŃCZĄCYM SIĘ ROKU, ALE CZY DOSTRZEGLIŚMY W TYM WSZYSTKIM BOŻY PALEC..? CZY ZROZUMIELIŚMY CO DO NAS MÓWIŁ? CO CHCIAŁ ABYŚMY UCZYNILI?

KOCHANI , ODPOWIEDZMY SOBIE SZCZERZE, CO SIĘ DZIEJE Z POLSKIM NARODEM, GDZIE JEST TA NASZA POLSKOŚĆ, KTÓRA BYŁA U NASZYCH DZIADÓW I PRADZIADÓW, GDZIE JEST WIARA NASZA, KTÓRA ZOSTAŁA PRZEKAZANA NAM PRZEZ NASZYCH PRZODKÓW?  GDZIE JEST FUNDAMENT, NA KTÓRYM WINNA BYĆ UGRUNTOWANA NASZA OJCZYZNA, NASZE RODZINY? ODPOWIEDZ SOBIE POLSKI OBYWATELU CO W TWOIM ŻYCIU JEST FUNDAMENTEM, KTO JEST BUDOWNICZYM? KOCHANI,  W TYM ROKU DOŚWIADCZYLIŚMY WALKI  I NADAL JEJ DOŚWIADCZAMY, PRAGNĄ ZABRAĆ NAM BOGA, WYRZUCIĆ GO Z NASZYCH SERC MÓWIĄC, -  PO CO WAM BÓ G, PO CO JEGO PRAWO, PO CO JEGO PRZYKAZANIA?!

WALKA Z KRZYŻEM, KAŻĄ ZDEJMOWAĆ, ABY NIE RANIĆ UCZUĆ INNYCH, A KTÓRY Z POLTYKÓW CHOĆ NA CHWILĘ ZASTANOWIŁ SIĘ NAD TYM,CO BÓG O TYM SĄDZI?  KTÓRY POLITYK POWIEDZIAŁ: CHCEMY ABY NASZYM JEDYNYM PANEM BYŁ KRÓL, JEUS CHRYSTUS?  KTÓRY POLITYK POSTAWIŁ SIĘ W NASZEJ OBRONIE? ZMUSZAJĄ DO WPOWADZANIA GENDER, BO JEŚLI  NIE PRZYJMIEMY, TO JAK TO BĘDZIE..? NIE MOŻEMY BYĆ EUROPEJCZYKAMI, JESTEŚMY NIETOLERANCYJNI, JESTEŚMY ZACOFANI I WIELE INNYCH OSKARŻEŃ MOŻNA USŁYSZEĆ. DO TEGO ABORACJA,  BO MÓWIĄ NAM- TO JESZCZE NIE DZIECKO TO TYLKO PLEMNIK. JAK DŁUGO JESZCZE BĘDZIEMY PATRZEĆ NA TO WSZYSTKO I PRZYTAKIWAĆ  ZŁU? W TELEWIZJI, RADIO I PRASIE MÓWIĄ,  ŻE CZARNE TO BIAŁE, A BIAŁE TO CZARNE, A MY IM PRZYKLASKUJEMY I MÓWIMY- TAK MUSI BYĆ!  TAK  UWAŻAJĄ NASI POLITYCY!

POLSKI NARODZIE,  KIEDY SPADNIE ZASŁONA Z TWOICH OCZU? A PRZECIEŻ OJCOWIE NASI WOŁALI : „ NIE RZUCIM CHRYSTE ŚWIĄTYŃ TWYCH, NIE DAMY POGRZEŚĆ WIARY.”  CZY O TAKĄ WIARĘ WALCZYLI  NASI PRZODKOWIE?, A NIEKTÓRZY NAWET PRZEPŁACILI TO ŻYCIEM? PAMIĘTAM HISOTRIĘ, KTÓRĄ OPOWIADAŁA MI MOJA BABCI, JESZCZE KIEDY BYŁEM DZIECKIEM. MÓWIŁA: SŁUCHAJ I ZAPAMIĘTAJ DOBRZE.

BYŁY TO CZASY DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ, NIEMCY NAJECHALI NASZĄ MIEJSCOWOŚĆ, ZABIERALI WSZYSTKICH MĘŻCZYZN BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY MAJĄ RODZINY, DZIECI, WSZYSCY SZLI NA ROZSTRZAŁ. USTAWIONO ICH POD PŁOTEM, A NIEMIEC ZAPYTAŁ SIĘ TYLKO, JAKA  JEST OSTATNIA WOLA  POJMANYCH. WSZYSCY JEDNOGŁOŚNIE JAK JEDEN MAŻ ZACZĘLI ŚPIEWAĆ: „SERDECZNA MATKO OPIEKUNKO LUDZI, NIECH CIĘ PŁACZ SIEROT DO LITOŚCI WZBUDZI, WYGNAŃCY EWY DO CIEBIE WOŁAMY, ZLITUJ SIĘ ZLITUJ NIECH SIĘ NIE TUŁAMY”.

NIEMIEC, DAROWAŁ IM ŻYCIE I PUŚCIŁ WOLNO , DZIWIĄC SIĘ WIELCE JAK  MOCNĄ MAJĄ WIARĘ?. CZYŻ RATUNEK NIE PRZYSZEDŁ PRZEZ MARYJE, ILE POSLKIEJ KRWI ZOSTAŁO PRZELANEJ, ILU LUDZI ODDAWAŁO WŁASNE  ŻYCIE DLA WARTOŚCI. A DZIŚ NAM TRUDNO WYMÓWIĆ JAKŻE WAŻNE SŁOWA: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. DZIŚ POLAK NIE CHE MÓWIĆ O BOGU, BO MÓWIĄ,  PO CO MI , JUŻ PRZEŻYTEK, NIE NA CZASIE, ŚWIAT SIĘ ZMIENIA. DZISJAJ PIENIĄDZ, KARIERA, ROZWIĄZŁOŚĆ, ZŁUDNE PRZYJEMNOŚCI  RZĄDZĄ ŚWIATEM. DZISIAJ WOLĄ POWIEDZIEĆ, PO CO MI BÓG I JEGO PRZYKAZANIA, SKORO MOGĘ WYBRAĆ TO CO LUBIE, ABY BYĆ SZCZĘŚLIWYM, I TAK  ZAPRZEDAĆ DUSZĘ DIABŁU!!!

CZYŻ KRÓL KAZIMIERZ WPATRUJĄC SIĘ W OBRAZ MARYI NASZEJ KRÓLOWEJ I MATKI, NIE MÓWIŁ W IMIENIU NAS WSZYSTKICH: „PRZYRZEKAM”. A CO ODPOWIADA NAM MARYJA- SŁYSZYMY: SYNY ULITUJ SIĘ NAD NIMI. SYNU MÓJ, DAJ IM KOLEJNĄ SZANCĘ, SYNU MÓJ, PROSZĘ CIEBIE JAK MATKA TWOJA I MATKA ICH!!! A CZY CO ROKU W ŚWIĘTO KRÓLOWEJ POLSKI NIE PONAWIAMY  NASZEGO ŚLUBOWANIA…?  TAK, PONAWIAMY!!! I SĄ TAM POLITYCY I WŁADZE NASZEJ OJCZYZNY, ALE CZY NIE SĄ TO TYLKO PUSTE SŁOWA,?  BO POZA MURAMI JASNEJ GÓRY MYŚLIMY ZUPEŁNIE CO INNEGO I ROBIMY ZUPEŁNIE CO INNEGO? A MIŁOSIERNA MATKA JESZCZE RAZ MÓWI DO KAŻDEGO Z NAS: „ ZRÓBCIE COKOLWIEK  POWIE WAM MÓJ SYN”

ODPOWIEDZMY SOBIE, CO ROBIĄ NASI RZĄDZĄCY, CO ROBI POLAK SWEMU BRATU?

ZAMYKANE FABRYKI , LUDZIE BEZ PRACY, BEZ DACHU NAD GŁOWĄ, BO NIE MA Z CZEGO ZAPŁACIĆ RACHUNKÓW, SŁUŻBA ZDROWIA UPADA, BO LUDZIE STARSI NIE POTRZEBNI, BO PAŃSTWO MUSI WYPŁACAĆ IM EMERYTURY, RODZINY SIĘ ROZPADAJĄ,  BO JEDEN Z MAŁŻONKÓW ZMUSZONY JEST WYJECHAĆ DO OBCEGO PAŃSTWA,  ABY UTRZYMAĆ RODZINE, DZIECI I MŁODZIEŻ ZAGUBIENI, BO NIE MÓWI SIĘ O MORALNOŚCI I WARTOŚCIACH W POLSKICH SZKOŁACH, I KAŻDY Z WAS ZADAJE SOBIE PEWNIE PYTANIE, CZEMU TAK SIĘ DZIEJE..?

ODPOWIEDZ MAMY JASNĄ, BO BÓG I JEGO PRAWO ZOSTAŁO ODRZUCONE, BO W NASZEJ POLSCE TOCZY SIĘ WALKĘ  Z BOGIEM!!! KOMU NA TYM ZALEŻY ABY GO ZNIEWAŻAĆ, WYELIMINOWAĆ Z NASZEGO ŻYCIA?  ALE PAMIĘTAJCIE, Z BOGIEM NIKT NIGDY NIE WYGRAŁ,
PRZYPOMNIJCIE SOBIE CO NAM MÓWILI  ZA CZASÓW HITLEROWSKICH I KOMUNISTYCZNYCH: - NIE MA BOGA!!! BÓG NIE ISTNIEJE!!!
UPADŁ HOLOKAUST, UPADŁ KOMUNIZM, A BÓG NADAL JEST  I MÓWI DO KAŻDEGO Z NAS. DO  ŚW. AUGUSTYNA Z HIPPONY KIERUJE SŁOWA:” GDZIE BÓG JEST NA PIERWSZYM MIEJSCU, TAM WSZYSTKO JEST NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU.” OBUDŹ SIĘ W KOŃCU POLSKI  NARODZIE, NIE PRZEGAP SWOJEJ OSTATNIEJ MOŻE JUŻ SZANSY!!!!

KOCHANI,  TOCZY SIĘ NIEUSTANNA WALKA Z KOŚCIOŁEM, GNĘBI I PRZEŚLADUJE SIĘ TYCH, KTÓRZY STAJĄ W OBRONIE NASZEJ WIARY. CZASY SIĘ NIE ZMIENIŁY, TO MY GO ZMIENILIŚMY, TO NIE BÓG UCZYNIŁ TEN ŚWIAT NIELUDZKIM, TYLKO NASZ GRZECH, NASZA PYCHA. TAK SIĘ DZIEJE, GDY W PAŃSTWIE, RODZINIE ZAPOMINA SIĘ O BOGU, O DEKALOGU.JAK DŁUGO JESZCZE BÓG,  POZWOLI  SIĘ TAK TRAKTOWAĆ..? ON WCIĄŻ CZEKA,  ALE  PAMIĘTAJ CZŁOWIECZE, ZAWSZE UPOMNI SIĘ O SWOJE!!!!!

OBÓDŹ SIĘ POLSKO,  POWIEDZ JEDNOGŁŚNIE: „ MY CHCEMY BOGA”, CHCEMY BOGA W NASZEJ OJCZYŹNIE, W RODZINIE, W MIEJSCU PRACY, NAUKI,

CZEMU ZAMYKACIE BOGA  W KOŚCIELE I MÓWICIE, ŻE TYLKO TAM JEST JEGO MIEJSCE, CZYŻ TA MAŁA DZIECINA NIE WYCIĄGA SWOICH BOSKICH I KRÓLEWSKICH RĄCZEK DO WSZYSTKICH? TAK  KOCHANI MOI, STAŃMY W PRAWDZIE, BÓG JEST NAM POTRZEBNY WTEDY, GDY ŹLE SIĘ DZIEJE, GDY POTRZEBA CUDU, A PÓŹNIEJ O NIM NIE PAMIĘTAMY.   

POLSKI NARODZIE, NARODZIE WYBRANY PRZEZ PANA, BO TO PRZECIEŻ PAN JEZUS POWIEDZIAŁ SIOSTRZE FAUSTYNIE: „ POLSKĘ SZCZEGÓLNIE UMIŁOWAŁEM”, SAM BÓG  PRZYCHODZI DO CIEBIE JAKO KRÓL, KTÓRY PRAGNIE BŁOGOSŁAWIĆ  OJCZYŹNIE NASZEJ. PRAGNIE PRZEMIENIĆ ZŁO W DOBRO, ZAPROWADZIĆ SWOJE PRAWA OPARTE NA MIŁOŚCI, POKOJU I SPRAWIEDLIWOŚCI. PRAGNIE ZAMIESZKAĆ W NASZYCH SERCACH  I RODZINACH. WCIĄŻ CZEKA NA NASZE ZAPROSZENIE. POLSKI  NARODZIE, CZY TAKI  JESTEŚ ZNIEWOLONY, ŻE NIE POTRAFISZ DOSTRZEĆ JEZUSA CHRYSTUSA? PRZEZ  GRECH I ZNIEWAGĘ BOGA UPADŁEŚ BARDZO NISKO!! JEST JEDNAK NADZIEJA NA OCALENIE,  PAN JEZUS KRÓL PRZYCHODZI, ABY PODZWIGNĄĆ NAS Z NIEWOLI, ROZWIĄZAĆ KAJDANY. NIE OPIERAJ SIE NARODZIE POLSKI, UNIŻ SIE PRZED BOGIEM I ZECHCIEJ PRZYJĄĆ JEGO POMOC, ABY NAS OCALIĆ. ON WCIĄŻ CZEKA, KOŁACZE DO NASZYCH DRZWI.

NA TEN NOWY ROK ŻYCZĘ WAM WSZYSTKIM I SOBIE, ABYŚMY RAZEM SPOTKALI SIĘ W NIEBIE!

BRAT MATEUSZ

Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych

1. Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych, – nie damy pogrześć wiary! – Próżne zakusy duchów złych – 
i próżne ich zamiary. – Bronić będziemy Twoich dróg. – Tak nam dopomóż Bóg! – Tak nam dopomóż Bóg!
2. Ze wszystkich świątyń, chat i pól, – popłynie hymn wspaniały: – Niech żyje Jezus Chrystus – 
Król – w koronie wiecznej chwały. – Niech żyje Maria, zagrzmi róg. – Tak nam dopomóż Bóg! – Tak nam 
dopomóż Bóg!
3. Sztandarem naszym będzie Krzyż, – co ojców wiódł do chwały, – i nas powiedzie także wzwyż, – 
gdzie buja Orzeł Biały. – Zwyciężym znój i stromość dróg. – Tak nam dopomóż Bóg! – Tak nam dopomóż 
Bóg!
4. Oto ślubujem z ręką wzwyż, – synowie Polski, córy, – świadkiem nam Zbawca, Jego Krzyż, – 
Królowa z Jasnej Góry. – Ojczyźnie święty spłacim dług. – Tak nam dopomóż Bóg! – Tak nam dopomóż Bóg!
5. Młodzieży, nową Polskę twórz, – szczęśliwą, Bogu miłą, – gdy z nami Bóg, przeciw nam któż? – 
On jest największą siłą. – Nie spoczniem wpierw, aż pierzchnie wróg. – Tak nam dopomóż Bóg! – Tak nam 
dopomóż Bóg!

 

-szukam-

Panie Jezu - Powiedz nam proszę , czy miejsce gdzie wystawiony jest Twój wizerunek Króla, jest według  Woli Twojej?

-szukam-

Pan Jezus: 

" Postawili Mnie gdzie chcieli,
a przecież mówili im Moi Anieli,
żeby znaleźli Mi miejsce KRÓLA godne
i ludziom do modlitwy miejsce wygodne.

Przecież jest to DAR od polskiego NARODU,
który liczy na Moje ŁASKI, gdyż modli się od wschodu do zachodu.
Ja nadal na nawrócenie Episkopatu czekam
i z karaniem dla narodu wybranego zwlekam.

Izraelici, to też naród wybrany był,
a Moje cudowne przyjście milczeniem zbył.
W miarę upływu lat, pyszni ludzie
ulegli demonicznej i zabójczej ułudzie.

I zabili Mesjasza, gdyż przyszedł wypełnić PRAWO,
które oni zniekształcili i ułożyli na nowo.
Po wielu wiekach wybrałem pokolenie Polaków,
gdyż widziałem ich serca i dawałem wiele ZNAKÓW.

Posyłałem swoją Matkę i wtedy uwierzyli,
gdy wiele razy wrogowie ich ziemię zbezcześcili.
JA  JESTEM  BOGIEM  MIŁOŚCI,
a Maryja prosiła dla was o więcej litości.

Przyjęliście Maryję i daliście JEJ TYTUŁ KRÓLOWEJ
i do obrony waszego państwa zawsze gotowej.
Do obrony waszych dusz zagubionych
i w ciężkiej pracy utrudzonych.

ONA uprosiła o litość Moją nad wami,
i ucieszyła się, że będziecie Izraelitów następcami.
Lecz długa droga Moja jest do tronu waszego,
a Ja czekam od wieku do wieku następnego.

Nie wierzycie, że JA - KRÓL jestem waszym Przyjacielem
w waszym ziemskim życiu, a nie tylko ZBAWICIELEM.
Zszedłem z Nieba do Was z Miłości
i chcę na stałe mieszkać u was, a nie tylko gościć.

Zastanawiam się nad waszym losem,
bo już i tak długo was proszę.

Co Bóg obiecuje, to i realizuje,
a widzę, że wasz wróg ciągle coś "knuje".

Wasi sąsiedzi nigdy dla was dobrzy nie byli
i widzę, że wasza wolność ku upadkowi się chyli.
Spróbujcie - proszę, uczyńcie Mnie oficjalnie KRÓLEM,
a Ja będę rządził sprawiedliwie ze swoim polskim ludem.

Zdejmijcie ze Mnie nazwę "sługi" waszego,
a dotrę śmiało do serca każdego.
Odmienię trudny los Polaków
i dam wam moc Bożych Znaków.

I będziecie państwem praworządnym,
a nade wszystko z Bożą ŁASKĄ - mądrym.
Powtarzam - zawsze Mnie pytajcie
i godne miejsce w Częstochowie Mi dajcie.

Blisko Matki Mojej - waszej KRÓLOWEJ,
do obrony waszych granic zawsze gotowej.
Nie bójcie się - Jam zwyciężył śmierć i żyję
i wasze dusze z grzechów Moją Krwią obmyję.

A miejsce w Częstochowie czy jest dobre?
Pragnę być w Kaplicy Mojej Matki i to będzie KRÓLA godne.
Apeluję do sług Królowej - paulinów ponownie
i niech nie zwlekają aż wróg zapali wojenne pochodnie.

TO MÓWI DO WAS WSZYSTKICH JEZUS CHRYSTUS - KRÓL
KTÓRY ZNA W OKRESIE WOJNY WASZ STRACH I BÓL.

-szukam-

SZCZĘŚĆ BOŻE POLSKO DROGA - OJCZYZNO MOICH SNÓW

 

-szukam- 

SZCZĘŚĆ BOŻE POLSKO DROGA - OJCZYZNO MOICH SNÓW
NIECHAJ CI BŁOGOSŁAWI Z ŻŁÓBECZKA JEZUS BÓG.

ZNÓW BOŻE NARODZENIE OGŁASZA Z WIEŻY DZWON
A JA MYŚLAMI WRACAM DO MOICH OJCZYSTYCH STRON.

ŁZA Z OKA SPŁYWA, SERCE TĘSKNOTA RWIE
A JA OJCZYŹNIE MATCE ŻYCZENIA SKŁADAM TE:

SZCZĘŚĆ BOŻE POLSKO DROGA - OJCZYZNO MOICH SNÓW
NIECH CI POBŁOGOSŁAWI Z ŻŁÓBECZKA JEZUS BÓG.

         NIECHAJ NAJŚWIĘTSZA MATKA PROŚBY DO BOGA ŚLE,

BY BÓG POBŁOGOSŁAWIŁ DROGIEJ OJCZYŹNIE MEJ.

NIECH Z JASNEJ GÓRY TRYSKA ŚWIATŁO NA CAŁY ŚWIAT
DLA KAŻDEGO POLAKA NA PRZYSZŁE TYSIĄC LAT.

SZCZĘŚĆ BOŻE POLSKO DROGA - OJCZYZNO MOICH SNÓW
NIECH CI POBŁOGOSŁAWI Z ŻŁÓBECZKA JEZUS BÓG.

  Panie  Jezu do Polski przyjechał minister rosyjski w celu podpisania jakiejś umowy zależności naszego kraju od Rosji. My wiemy z historii, że z żadnym najeźdźcą nie była żadna umowa respektowana przez nich. Mówi się że prezydent Komorowski bardzo przybliża nasz kraj do Rosji a premier Tusk - do Niemiec i jak powiedziałeś kilka lat temu w Orędziu, możemy obudzić się w innym kraju, bo te państwa po prostu rozbiorą nasza Polskę. Rząd doprowadził do tego, że nie mamy wojska i nie możemy się bronić. Dolnoślązacy napisali błagalny list do p. Ławrowa, że oni nigdy nie chcieli należeć do Polski i w związku z tym w tym liście błagają ministra, aby w nich nie wcelowywali rakiet, które już są w Kaliningradzie wycelowane na Polskę. Nasi rządzący łącznie z rządzącymi religijnymi - z Episkopatem milcząco pchają nas w ręce wrogów. Czy możesz zapobiec tym haniebnym pokrętnym umowom między Polską a Rosją i Niemcami? Czy możesz stanąć kolejny raz w naszej obronie? W samą Wigilię podpisali jakiś dokument być może poddaństwa pod Rosję. Żaden kraj sąsiedni nigdy nie był przyjacielem naszym a różnymi sposobami planują nas znowu przyłączyć do wielkiej ROSJI, czy do wielkich NIEMIEC.

Pan Jezus:  "Tak dziecko, tak dzieci - Ja jestem bardzo długo MIŁOSIERNY. Na Moim ciele nie ma już miejsca bez ran. Tak bardzo Mnie biczują ludzie, a szczególnie boli od kapłanów, od duchownych, którzy okazali się największymi zdrajcami, bo oni mają Moje DARY odpuszczania grzechów i win, mają DARY BŁOGOSŁAWIEŃSTW a wybierają PRZEKLEŃSTWO. Mają DAR  rozmowy ze Mną najpierw, a nie chcą ze Mną rozmawiać. Mają DARY  "Przeistoczenia" podczas Mszy Świętej i dotykają Mnie żywego. Mają DARY ustanawiania PRAW Moich, ale niestety w wielu przypadkach nie wierzą w to co czynią. Wielu duchownych wykonuje pracę urzędnika kościelnego, a co najgorsze - wprowadzają swoje przepisy przeciwne Mnie - Bogu. Zniesławiają Mnie i poniżają. Sami ubierają się w najpiękniejsze stroje a na Mnie nikt nie nałoży  płaszcza królewskiego i nawet jakiegoś normalnego płaszcza, tylko lubią patrzeć na Mnie nagiego i zbolałego na Krzyżu. To nie jest zrozumiałe, ani dla Mnie, ani dla was Moi czciciele, że prawie 2000 lat jestem na Krzyżu i nie było żadnego papieża, ani biskupa, który

by powiedział "DOŚĆ". Chrystus - nasz Zbawiciel powinien być wywyższony do pozycji KRÓLA i godnie ubrany. Jest to BÓL nad BÓLAMI, a utrata Boga na wieki  jest dla duszy potępionej strasznym bólem. Dla całego Nieba jest bardzo przykro, że ludzie odrzucają  Boga a wybierają demonów - obrzydliwych, cuchnących, wściekle dusze maltretujących. Tak, tak, Mieczysławo - pisz, pisz....może zrozumieją wywrotowcy. Może zastanowią się nad wyborem swej przyszłości wiecznej.
Gdy tak dalej będzie na świecie, to niebawem spotkamy się wszyscy razem podczas ogólnego OSTRZEŻENIA. Co mogę wam poradzić - proście waszych proboszczów i biskupów, aby chcieli zawierzyć Mnie KRÓLOWI swoje parafie, diecezje i narody, a ocalejecie - jeśli nie wszyscy to większość.  A co najważniejsze - okażecie Mnie Bogu posłuszeństwo i nie będziecie potępieni na wieki. Wasz Jezus Chrystus - który był, który jest i który będzie do końca świata".

-szukam-

-szukam-

Ciekawy list Pana Marka - dziecko Powstania Warszawskiego.

DRODZY BRACIA I SIOSTRY!
JEŚLI KTOŚ Z PAŃSTWA NIE ŻYCZY SOBIE PRZEKAZYWANYCH TREŚCI, PROSZĘ
 TYLKO DAĆ ZNAĆ./ WIEC ZNAĆ WAM DAJE ABYŚCIE NIE USTALI W PRZYSYŁANIU
 MNIE WSZELKICH MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH TEGO CO OD WIELU LAT LEŻY NA
 MOIM SERCU!!! POWÓD I INSPIRACJA JEST PROSTY. JESTEM DZIECKIEM
 POWSTANIA WARSZAWSKIEGO KTÓRE PRZEŻYŁO TE CALA GEHENNĘ W RAMIONACH
 MOJEJ MATKI I OCALAŁO. JUŻ OD DAWNA WIEDZIAŁEM ZE STAŁO SIĘ TO DZIĘKI
 JEJ MODLITWA DO TEJ MATKI NAJDOSKONALSZEJ Z WSZYSTKICH MATEK, KTÓRA MNIE
 PROWADZIŁA PRZEZ TE STRASZLIWE KANAŁY I BOMBARDOWANIA KTÓRE NA ZAWSZE
 UTKWIŁY W MEJ PAMIĘCI. CIĄGLE MYŚLAŁEM O PRAPRZYCZYNIE UPADKU TAK WIELKIEJ POTĘGI I UPADKU
 NASZEJ OJCZYZNY. DZIŚ MY WIEMY, NASI ODWIECZNI WROGOWIE ZAKRYLI SIĘ
 OWCZYMI SKÓRAMI UDAJĄC OWIECZKI A WIĘKSZOŚĆ STADA ODBIERA RAZY W
 CICHOŚCI W NADZIEI ZE BĘDZIE ICH MNIEJ? A ILE ICH BĘDZIE TO WIEDZA CI
 CO RAZY DAJĄ I CI CO ICH ZNAJĄ.  INTRONIZACJA TO JEDYNA REALNA DROGA JAKA NAM POZOSTAŁA. JEŻELI SAM
 BOG MÓWI DO NAS ZE / BEZEMNIE NIC NIE UCZYNICIE/ TO TRZEBA BYĆ
 NIEPRAWOMOCNIE NADĘTY PYCHĄ ABY Z TYCH SŁÓW NIE WYCIĄGNĄĆ ODPOWIEDNICH
 WNIOSKÓW. WIEMY RÓWNIEŻ ZE NIEDOKONANIE INTRONIZACJI W 39R.
 SPOWODOWAŁO UNICESTWIENIE MILIONÓW ISTNIEŃ LUDZKICH W TYM POLSKICH.
 NIE BĘDĘ PISAŁ WAM TO CO WIEMY, ALE MAM PYTANIE  KTO WG. DZISIEJSZEGO
 STANU WIEDZY PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEDOKONANIE INTRONIZACJI W
 39R. KTO Z WSPÓŁCZESNEGO EPISKOPATU JEST W STANIE WYJASNIC MOTYWY BRAKU
 JEJ DOKONANIA WTEDY I TERAZ, A TERAZ JEST TO CZAS OSTATNIEJ SZANSY,
 KTÓRA JEST ZAPRZEPASZCZANA, NIEMALŻE TAK JAK  PIERWSZA.
 NASZA JASNA GORA JEST SPOWITA W OPARACH ODNOWY DUCHA KTÓRA MA CORAZ
 BARDZIEJ ZNACZĄCY UDZIAŁ W CAŁYM KOŚCIELE KATOLICKIM. NIEBO WOLA I
 DAJE ZNAKI BO JESTEŚMY W CZASIE KOŃCA KTÓRY JUŻ RYSUJE SIĘ NA  HORYZONCIE.
 ŻYJE W SYDNEY JAK I W WARSZAWIE ABY BYĆ BLIŻEJ TEGO DZIEŁA, JESTEM
 MOCNO ZWIĄZANY Z JASNĄ GÓRA JAK I INNYMI SANKTUARIAMI PRZEZ MOJA
 PRACE ZAWODOWA, MIEDZY INNYMI JESTEM GRAFIKIEM FOTOGRAFIKIEM.
 PS. W 2011 ROKU PRYMAS GLEMP CELEBROWAŁ MSZE 3 MAJA NA JASNEJ GÓRZE. W
 TYM CZASIE ŚNIEŻYCA POKRYŁA ŚNIEGIEM CALE PRAWIE MIASTO PO
 KOLANA A EPICENTRUM BYLO WŁAŚNIE NAD JASNA GÓRA. BYLEM TAM I
 WIDZIAŁEM. DO KOŃCA MSZY WYTRWALI NIELICZNI A BYLI TO RYCERZE CHRYSTUSA KRÓLA.
 POZDRAWIAM SERDECZNIE
 WASZ BRAT
 MAREK CH. 

-szukam-

 

List Polonii amerykańskiej do Rządu. 

Króluj nam Chryste w naszej Ojczyźnie i na całym świecie!

-szukam-

-szukam-

26 GRUDZIEŃ 2013 r.
BŁOGOSŁAWIONY, KTÓRY PRZYBYWA W IMIĘ PAŃSKIE.

-szukam-

Św. Jan  pisze o Panu Jezusie:< Przyszedł do swej własności, a swoi Go nie przyjęli>.

Już w niemowlęcym wieku spotkał się Pan Jezus ze sprzeciwem.

EWANGELIA Św. Mateusza Mt.10, 17 - 22

   Jezus powiedział do swoich uczniów: Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom (...) Kiedy was wydadzą nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić.(...) Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do kończ ten będzie zbawiony".
 

Według Mszału Rzymskiego przedsoborowego:

EWANGELIA Św. Mateusza 23. 34-39

   Mówił Jezus do uczonych w piśmie: "Oto ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych 

w piśmie, a wielu z nich zabijecie (...) aż spadnie na was krew wszystkich sprawiedliwych (...).

Apostołowie wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego. Szczepan pełen łaski działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Faryzeusze nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi z którego natchnienia przemawiał.  Gdy powiedział: "widzę Niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga" - podnieśli krzyk, wyrzucili go z miasta i ukamienowali. Żydzi widzieli go modlącego się i mówiącego: "Panie Jezu, przyjmij ducha mojego". A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno:" Panie nie poczytaj im tego grzechu". Po tych słowach skonał.

Ludzie chcą być w Niebie i każdy po cichu na to liczy, ale boją się cierpienia i utraty życia. Męczennicy są najbliżej Pana Jezusa w Królestwie Niebieskim. Śmierć apostoła po radosnym święcie Bożego Narodzenia może nas zaskakiwać, ale od początku Pan Bóg stawia nas wobec PRAWDY. Sensem podstawowym narodzin Pana Jezusa jest pomagać ludziom żyć według Przykazań Bożych czyli sprawiedliwie  i uczciwie a przede wszystkim zbawić nas do życia wiecznego abyśmy mogli być w wieczności z Ojcem Wszechmogącym w Niebie. 

 

W Chicago jest kilka grup ludzi wiernych Panu Bogu, które organizują modlitwy kilkugodzinne w każdą sobotę w różnych kościołach, tzw. "CZUWANIA NOCNE."
 Nabożeństwa wynagradzające Panu Bogu  są do Matki Bożęj, do Duszy Chrystusa i do Serca Pana Jezusa. 

Od pewnego czasu polonijny  biskup zapragnal mieć
kontrolę nad odmawianymi tam modlitwami, narzucając swoje, a nie ma miejsca na modlitwe do Serca, oraz modlitwy  do Chrystusa Krola. Jedno Nabożeństwo zamknął
z tego powodu.  Jednocześnie zabrania ludziom chodzić w płaszczach koloru czerwonego z wizerunkiem Pana Jezusa Chrystusa Wszechświata mówiąc, że tylko płaszcze koloru białego przez niego zatwierdzone mogą ludzie nakładać w kościołach. Te białe płaszcze mają także na plecach wizerunek Chrystusa Króla Wszechświata. Trochę nas to dziwi, bo wiernym ubranym w czerwone płaszcze nie mogą kapłani podawać Komunii świętej. Ciekawe, że podają kobietom z wielkimi dekoltami i skąpo ubranym a w płaszczach z wizerunkiem Chrystusa robią problemy.

Panie Jezu, czy może natchnąć Twój Duch Święty polonijnego biskupa z Chicago, aby zechciał służyć Tobie w pokorze, bronić Twoich PRAWD
i prowadzić nas wiernych, Drogą Twoich Przykazań do Królestwa Bożego;

Pan Jezus:

" Ja przychodzę do ludzi każdego dnia i Mój Duch Święty usilnie pracuje w waszych sercach, abyście usłyszeli co do was mówię. Jednak ani ten biskup, ani żaden inny nie pyta Mnie o nic. Sami postawili dla siebie fotele w Moich świątyniach. Sami wydają decyzje o Moim Kościele i o Mnie jakie chcą i nie pytają Nas o nic. Ja Bóg - nie umiem ich zrozumieć, że ci "wielcy" tego świata nie wiedzą o tym, że ich życie ziemskie kiedyś się zakończy - Moje trwa wiecznie. Ich wieczne życie też będzie trwało, tylko jest różnica, bo wieczność to: Niebo, czyściec i piekło.

A jak uważacie - gdzie wybierze sobie taki biskup życie wieczne, skoro pracuje wbrew  Mojej woli, skoro nie przestrzega "Dziesięciu Przykazań Bożych"
i "Dwu Miłości" ? Dla takiego i jemu podobnych  jest tylko jedno miejsce, które oni wybierają sobie już tu na ziemi świadomie - a to jest piekło.
Przecież oni nie są dziećmi, lecz wysoko  kształconymi osobami duchownymi. Dlatego ujawniam już oficjalnie, gdzie dusze takich odszczepieńców trafiają, skoro nie przestrzegają tych Przykazań
i nie chcą Mnie znać na ziemi jako KRÓLA waszego.

Już tak dużo razy mówiłem na ten temat, że nie będę powtarzał. Skoro tacy jak on wyrzekają się Mnie teraz, to Ja nie chcę ich znać po przejściu progu wieczności. Matka Moja bardzo cierpi i płacze w różnych rejonach świata, bo jest też człowiekiem i bardzo jej jest was żal.
-  A tacy jak wasz polonijny biskup mogliby uczynić wiele dobrego -na przykład pisać do rządów o przestrzeganie Moich PRAW i występować przeciw zabijaniu dzieci nienarodzonych.
-  Tacy, jak on - mogliby upominać się o przestrzeganie Moich Bożych PRAW i poszanowanie LITURGII MSZY ŚWIĘTEJ.
-  Tacy jak on - powinni mówić o grzechu nieczystości oraz walczyć modlitwami o nie uznawanie małżeństw tej samej  płci.
-  Tacy jak on - mogliby walczyć o respektowanie Sakramentu Spowiedzi Świętej.

O Mnie KRÓLA nie trzeba walczyć, bo NIM JESTEM, ale tacy jak on mogliby zdecydować abym przynajmniej w Moich świątyniach mógł być widziany jako BÓG
,
ZBAWICIEL, ODKUPICIEL  i KRÓL. Oj, nierozumni duchowni : biskupi, kardynałowie i wszyscy kapłani, zakony - znam wasze zakończenie tymczasowego życia na ziemi i pragnę, abyście i wy chcieli sobie wyobrazić to spotkanie ze Mną. Tak dużo razy wam wskazywałem przez innych, poprzez oddelegowanie do innych światów w śmierci klinicznej. Kocham was tak bardzo, że czekam z karaniem ziemi za wasze przestępstwa popełniane przeciw Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Jednak jeśli się nie nawrócicie, to będziecie obciążeni i współwinni za zniszczenie ZIEMI, bo pociągacie za sobą innych swoim obrzydliwym postępowaniem przeciw Bogu Jedynemu. Wszystkim proponuję: czytajcie książki, oglądajcie filmy o Niebie, czyśćcu i piekle a wtedy dobrze wybierajcie swoją przyszłość na wieki.  JEZUS - SĘDZIA SPRAWIEDLIWY".

Panie Jezupoproszę biskupa polonijnego, aby zajął się nazwą katedry. Wszyscy mówią i w biuletynach proboszczowie piszą, że jest to Katedra "NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA „a w informatorze widnieje jej nazwa "NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS". Jest to przykre, że nawet Twoi kapłani wstydzą się wymawiać Twego Imienia oficjalnie.

____________________________________________________________________________

Panie Jezu, ja nie mogę patrzeć, jak kapłani celebrują Twoją Najświętszą Ofiarę przy bocznych stolikach, a pytani zawsze umieją wytłumaczyć. Papież ciągle mówi o biedzie, a przecież powiedziałeś, że biednych zawsze mieć będziemy a Ciebie Boga powinni czym prędzej wywyższyć, bo jak będziesz KRÓLEM, to i biednych nie będzie a z Ziemi uczynisz RAJ i nie będzie głodu na ziem

Pan Jezus:  "Ten Mój umiłowany kapłan a obecny papież Franciszek ma wiele do zrobienia dobrego w Moim katolickim Kościele, który winien być JEDEN na ziemi. Wszystkie inne odłamy pochodzą od wiarołomnego Kaina - protestanta. Praca każdego papieża winna polegać na scalaniu wszystkich odłamów religijnych w jedną najświętszą, gdzie jestem żywy na Moich Najświętszych Ołtarzach. Wasza planeta istnieje dla ludzi ponad 6.000 lat. Ja przyszedłem na świat ponad 2.000 lat temu  i do tej pory nie moge zjednaćludzi, aby stanowili JEDNO.

Do papieża oraz jemupodległych wszystkich biskupów i im podległych wszystkich kapłanów NALEŻY WYKONYWAĆ PRACĘ MISYJNĄ. Wszyscy Moii wierni jesteście Moimi misjonarzami i nie ulegajcie demonicznym pokusom. Nie ulegajcie namowom ludzi, którzy Mojej Najświętszej Religi nie uznają, lecz godnie reprezentujcie Mnie Jezusa Chrystusa, który jest JEDEN i innego nie ma.Ja nie mogę być w różnych religiach inny, gdyż każdy odłam inaczej celebruje swoje nabożeństwa i ich przedstawiciele powymyślali według swoich pomysłów bezbożne  praktyki. Nie czekajcie DNIA OSTATECZNEGO SĄDU  nad wami. Nawracajcie się i przychodźcie do Mego Najświętszego Ołtarza Liturgicznego, gdyż jestem tylko tutaj żywy. ANI PAPIEŻ, ANI ŻADEN KATOLIK NIE POWINIEN BRAĆ UDZIAŁU  W INNYCH NABOŻEŃSTWACH, KTÓRE CELEBROWANE SĄ W INNYCH RELIGIACH. Wy katolicy powinniście śmialo i oficjalnie, bez strachu wypowiadać się, że waszym Bogiem jest TRÓJCA ŚWIĘTA, a pośredniczką waszą - MATKA BOGA - MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA. Ci, którzy tacy nie są, po śmierci uczą się Mnie - Jezusa Chrytusa poznawać, bo daję im jeszcze jedną szansę. NIKT, KTO JEST DOBRY NIE JEST  ODRAZU POTĘPIONY, CHOCIAŻ BYŁ URODZONY I WYCHOWANY  W TAK ZWANYCH INNYCH RELIGIACH. Lecz proces w czyśćcu jest bardzo długi, cięćki i bardzo trudny do przeżywania w wieczności. Powiadam wam, po śmierci fizycznej jest życie wieczne i każda dusza, która nie jest odrazu potępiona - ma żliwość opowiedzenia sie, czy chce Mnie poznać. Na świecie są ludzie bardzo dobrzy, lecz nie są katolikamii nie mogę ich skazać na piekło, gdyż są niewinni, że urodzili się w różnych religiach. Ale wy katolicy jesteście bardzo surowo osądzani, jeśli świadomie Mnie odrzucacie, ponieważ znacie PRAWA BOŻE. Poznaliście Bogaw Trójcy Świętej Jedynego  i jeśli mówicie Bogu: NIE BĘDĘ CI SŁUŻYŁ, to czyli wybieracie  wieczne potępienie.Jest to boleść Moja, bo tylko w religii katolickiej na pierwszym miejscu  jest postawiona "MIŁOŚĆ"a tę miłość człowiek odrzuca. Wiary uczycie się z miłości do Mnie. Nadzieję macie, gdyż kochacie. Więc MILOŚĆ jest podstawą życia i funkcjonowaniawaszego życia na ziemi. W WIGILIĘ Mojego ponownego przyjścia na świat wytłumaczyłem wam wszystko, jak działa PRAWO BOŻE . 

Zastanówcie się, rozważajcie i spróbujcie sobie wyobrazić wasz ostatni dzień pobytu na ziemi. Spróbujcie wyobrazić sobie spotkanie ze Mną, a NAPEWNO ONO BĘDZIE dla wszystkich i dla niewierzących też. JA JESTEM JEDEN BÓG ŻYWY, KTÓRY OBJAWIA SIĘ W SERCU KAŻDEGO CZŁOWIEKA I PYTAM - CZY CHCESZ ? JA JESTEM JEDYNYM BOGIEM ŻYJĄCYM, KTÓRY OBJAWIA SIĘ W CIELE LUDZKIM I JEDYNYM SĘDZIĄ SPRAWIEDLIWYM, KTÓREGO CZŁOWIEK MOŻE ZOBACZYĆ. Poprzez Moją śmierć męczeńską, poprzez posłuszeństwo Bogu Ojcu otrzymałem PRAWO od Ojca Mego być dla was Sędzią Sprawiedliwym - Najsprawiedliwszym i innego nie ma. Każdy człowiek z miłośći do Trójcy Świętej winien ofiarować swe życie na chwałę Bogu, a wszystko inne będzie mu dane. Każdy człowiek a nade wszystko papież i jego biskupi z miłości do Trójcy Świętej winni wywyższać Boga w Trójcy Świętej  Jedynego i oddawać hołd poprzez ustanowiennie jednego dnia w miesiącu w Kościele świętym specjalnego Nabożeństwa do do BOGA OJCA. Każdy człowiek, a nade wzystko papież i jego biskupi winni wywyższyć  Syna Bożego Jezusa Chrystusa i ukazywać Go jako KRÓLA narodów, gdyż ON zmartwychwstał  jako KRÓL i taki jet na ziemi i we wszechświecie. Każdy człowiek, a nade wszystko papież i jego biskupi winni ustanowić Nabożeństwo do Ducha Świętego przynajmniej raz w miesiącu, gdyż funkcjonujecie  dzięki Duchowi Świętemu. Jeśli to wszystko czynić będziecie , to będzie RAJ na ZIEMI. Ustaną konflikty, kataklizmy i wszelkie nieszczęścia, bo JA jako KRÓL mam moc zamienić kamienne serca ludzie na milosierne i czułe. TAK WAM DOPOMÓŻ BÓG.
 

Panie Jezu - czy wiesz dlaczego kapłani redemptoryści z "Radia Maryja" i tv "TRWAM" nie chcą mówić konkretnie o Tobie KRÓLU? Czyżby nie wiedzieli, że Ty możesz im łatwo przywrócić prawo nadawania i wszystkich ich wrogów usuniesz i naszych także. Oni wolą płacić grube tysiące, których nie mają przecież, nić ukorzyć się przed Tobą i prosić Ciebie Boga Wszechmogącego o pomoc - wywyższając Ciebie oficjalnie na KRÓLA, którym i tak przecież jesteś ale zachęcając innych do tego, abyś mógł panować oficjalnie w naszej ukochanej Ojczyźnie - Polsce.

Pan Jezus: " Tak dzieci, Moje kochane dzieci, Moi rycerze walczący o chwałę dla Mnie - KRÓLA. Ja też ich nie rozumiem. Prowadzą radio religijne, modlą się, mówią o Bogu, więc są o krok od wywyższenia Mnie na Króla. Serca ich są zatwardziałe i mają powiązania z masonerią, której się bardziej boją niż Mnie. Dla nich "mason" jest bogiem, bo dyktuje im warunki. Ja  nie mówię, że wszyscy są masonami, ale ci, którzy mają coś do powiedzenia. W kościele katolickim nie ma innego wroga tylko masoni, których widział już Mój św. Maksymilian. To masoneria, która jak wąż demoniczny i złowrogi wciska się w szczeliny do Moich świątyń, do serc "nie Moich" kapłanów.Gdyby tak nie było, to w każdej światyni katolicy widzieliby Mój obraz KRÓLA, jak Mojej Matki - KRÓLOWEJ.
W Moim kościele
wolą wszystko odnosić do Maryi, która nie chce ich znać. Także do Jana Pawła II, który się ich wstydzi. Oj, dzieci Moje dzieci, Moi rycerze - wam nie pozwalają nakładać płaszczy z Moim wizerunkiem a dla rycerzy Kolumba to jest zaszczyt nakładać ten ich dziwny strój. Oj, będzie bolało, będzie bolało, bo po śmierci też boli, ale 1000 razy więcej niż za życia cierpieć za te same grzechy. Wy wszyscy zawdzięczacie Mnie  istnienie ziemi i tym  małym grupkom ludzi modlących się.Wasz ratunek - Jezus Chrystus KRÓL".

 

Panie Jezu - bardzo prosimy pobłogosław naszego papieża Franciszka z okazji jego 77 rozcznicy urodzin.

Pan Jezus:  "Ten papież ma inne podejście do życia, jak również inny sposób mówienia o Mnie. On ma wypaczony wizerunek o Mnie, a teraz jeszcze bardziej go wypacza. Następny duchowny nie boi się Mnie, lecz swego pana lucyfera. Powiedziałem : EKUMENIZM NIE POCHODZI ODE MNIE I NIKT MNIE NIE PYTAŁ
Każdy proboszcz, biskup i papież winien zacząć pracę swoją od wywyższenia Mnie jako KRÓLA. NIkt nie czyni tego, a on mówi o biedzie na świecie a nie o LITURGII, którą powinien zmienić na sposób przedsoborowy. Jezus czekający na rozmowę z nim".

-szukam- 


25 GRUDZIEŃ 2013 r.
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

-szukam--szukam--szukam-

Ewangelia wg św. Jana 1,1-18.
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie».
Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali  łaskę po łasce.
Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ ZA WSZYSTKIE NADESŁANE ŻYCZENIA.
NIE JESTE
ŚMY W STANIE OPUBLIKOWAĆ WSZYSTKICH – ALE PROSIMY O ZROZUMIENIE.
W TYM PRZEPI
ĘKNYM CZASIE RÓWNIEŻ MY SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA WSZYSTKIM – A W SZCZEGÓLNOŚCI NASZYM KOCHANYM CZYTELNIKOM.

Doznajcie w te święta
wyjątkowego szczęścia
poczujcie miłość Boga
i opiekę aniołów, zrozumcie sens życia
i potęgę rodziny,  otwórzcie serca
i wpuście DUCHA ŚWIĘTEGO, KTÓRY ROZPALI W WAS NADZIEJĘ.

NIECHAJ KRÓL ŚWIATA WSZYSTKICH BŁOGOSŁAWI !

SZCZĘŚLIWYCH, SPOKOJNYCH, RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIAŻYCZY MIECZYSŁAWA K

 

-szukam-

-SZUKAM-

Witam  bardzo serdecznie w przeddzień narodzin Bożej Dzieciny i życzę  ciepła rodzinnego w wieczór wigilijny i pozostałe dni świąt; niech pokój, miłość i szczęście otoczy siostrę i bliskich. Niech będą one okazją do zadumy, ale i radości z rodzinnego spotkania, by te radosne święta napełniły was pokojem, nadzieją na lepsze jutro, spełnienia wszelkich marzeń, a nadchodzący Nowy 2014 Rok obfitował w wiele błogosławieństw i łask Bożej Dzieciny na każdy dzień.

Szczęść  Boże,

  ZDZISŁAW i TERESA Z RODZINĄ.

-szukam-

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz
Szczęśliwego Nowego Roku 2014r :

Betlejemska moc, która była świadkiem spotkania nieba z ziemią, niech
zespala nasze serca, napełnia je nadzieją i obdarza pokojem. Dzieląc się wiarą i radością z Tajemnicy Bożego Narodzenia, życzę Pani Kochana Nasza Mieczysławo  oraz wszystkim Pani znajomym i całej rodzinie pięknego i radosnego spotkania z narodzonym w Betlejem Chrystusem, a zrodzona w noc narodzenia Pańskiego nadzieja miłość i wiara niechaj czyni dobrym i pomyślnym z Pani pośrednictwem i pomocą nadchodzący Nowy Rok – 2014r.

                                                               Życzy Mieczysław. K z żoną

-SZUKAM-

Zdrowych i radosnych Świat Bożego Narodzenia, a w Nowym 2014 Roku zdrowia, szczęścia i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień - tego życzy Diakon Franciszek

-szukam-

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA, OBFITYCH ŁASK OD DZIECIĄTKA JEZUS, BŁOGOSŁAWIEŃSTWA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO, BŁOGOSŁAWIEŃSTWA  OD ŚWIĘTEJ RODZINY, OPIEKI ANIOŁÓW, ZDROWIA, RADOŚCI, MIŁOŚCI, WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI, ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU A.D. 2014, ŻYCZY; Elżbieta z rodziną  

-szukam-


Kochani,
Drodzy Przyjaciele Pielgrzymów św. Michała,
Szanowni Czytelnicy Dwumiesięcznika MICHAEL  

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym wszyscy jesteśmy pełni wiary, radości i wzajemnego zrozumienia.

-szukam- 

Proszę przyjąć życzenia Świąt pełnych rodzinnego ciepła, życzliwości i pokoju. Niech błogosławieństwo, miłość oraz nadzieja zagości we wszystkich domach. Niech spełniają się wszystkie życzenia wypowiedziane przy wigilijnym stole w Nowym Roku 2014.

Ze świątecznymi pozdrowieniami i pamięcią modlitewną,
J.M,
psm


-SZUKAM-

REDEMPTOR - Pastoralki - Litania

-SZUKAM-

REDEMPTOR - Pastoralki - Pastoralko lec

-SZUKAM-

REDEMPTOR - Pastoralki - Dzisiaj narodzil sie Jezus

-SZUKAM-

REDEMPTOR - Pastoralki - Spi juz swiat

-SZUKAM-

Przy żłobku Pana w Betlejemie

-SZUKAM-

REDEMPTOR - Pastoralki - Jest taka noc

-SZUKAM-

Jacek Sadowski - Broń Wiary

-SZUKAM-

PRZESŁANIE - Tylko razem.

-SZUKAM-

Duchu Święty, przyjdź i rozpal nas.!

-SZUKAM-

Czekanie na Mesjasza

-szukam- 

   Przecież Mesjasz już przyszedł.  Od Jego narodzenia liczymy nasz czas. A więc urodził się 2012 lat temu. Założył religię, która z czasem stała się największą religią na świecie. Jego etyczna  nauka jest tak wzniosła, że nikt przed Nim ani po Nim nie ogłosił nic lepszego. Ewangeliści poświadczają, że na potwierdzenie swojej misji Jezus uczynił wiele cudów, ukoronowanych Jego własnym zmartwychwstaniem. Wszystkie proroctwa o Mesjaszu spełniły się na Jego Osobie. Dlaczego więc Żydzi Go odrzucili i cały czas cierpliwie nadal czekają na innego Mesjasza?

   Monoteizm, czyli wiara w Jednego Boga była trudna dla Żydów. Ale jeszcze trudniejsza do zrozumienia dla nich okazała się osoba zapowiadanego przez proroków Mesjasza. W Biblii Mesjasz ukazany jest jako potężny król, tryumfator i zwycięzca. Są również teksty, które przedstawiają Go jako kogoś cierpiącego, pokonanego i w końcu zabitego. Jeżeli Mesjasz będzie tryumfował i ma założyć wieczne królestwo, to jak może być pokonany? Dlatego teksty, które mówiły o cierpieniu i śmierci Mesjasza Żydzi odnosili albo do siebie jako do narodu cierpiącego, albo jako niezrozumiałe pozostawiali na uboczu. Wieczne królestwo, które Mesjasz miał założyć rozumieli jako królestwo żydowskie, w którym inne narody będą im podporządkowane.   

   Jezus pochodził z pokolenia Judy i rodu Dawida, tak jak zapowiadali prorocy. Gdy nazywano Go Synem Dawida, kapłani nie zaprzeczali tego doniosłego faktu. W świątyni bowiem przechowywano genealogiczne dokumenty i jakiekolwiek roszczenia do tytułu Syna Dawida, z którego rodu miał pochodzić Mesjasz, można było sprawdzić, co też kapłani i faryzeusze skwapliwie uczynili. Dlatego też nie protestowali, gdy Jezusa nazywano Synem Dawida. Niedługo po ukrzyżowaniu Jezusa, Żydzi wywołali powstanie przeciwko Rzymianom. W rezultacie miasto zostało zburzone, a świątynia spalona i wraz z nią zostały spalone wszystkie zapisy rodowe. Od tego czasu żaden pretendent na Mesjasza nie będzie już mógł udowodnić swojego dawidowego pochodzenia. Stawia to naród żydowski w dziwnej sytuacji. Jak można będzie teraz uznać kogoś za Mesjasza, skoro nie istnieją żadne rodowody, żadne genealogiczne dokumenty? Co do Jezusa, historia potwierdza, że urodził się jeszcze przed spaleniem świątyni, także On mógł rzeczywiście  potwierdzić swoje dawidowe pochodzenie.

   Kapłani i starszyzna żydowska odrzuciła Jezusa i dzisiaj Żydzi nadal Go nie uznają. Mesjasz bowiem, jak się spodziewali, miał całkowicie zlikwidować zło na ziemi. „Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie. I panować będzie od morza do morza, od Rzeki aż po krańce ziemi” (Ps 72, 7-8).

   Mesjasz przybył, a sprawiedliwości i pokoju nadal nie ma. Ponadto większość ludzi albo nie słyszała jeszcze o Chrystusie, albo nie chce uznać Jego władzy. Jak więc może panować: „aż po krańce ziemi”? Więc konkludują, że te proroctwo się nie spełniło. Stąd według nich, Jezus nie mógł być prawdziwym Mesjaszem.

   Nie spełniło się za pierwszym razem, ale na pewno wypełni się przy Jego drugim przyjściu. W prorockich wizjach pierwsze i drugie przyjście Mesjasza nakładają się na siebie i mieszają. Prorocy widzieli przyszłość jakby na dwóch poziomach. Od razu nie wiadomo, które wydarzenia będą się działy podczas pierwszego przybycia Mesjasza, a które przy Jego powtórnym przyjściu.

  Ponadto, czyż świat od czasu narodzenia Jezusa nie zmienił się na lepsze? Jakie trudne i okrutne było życie i obyczaje przed Chrystusem. Swoim nauczaniem Jezus zasiał dobre ziarno na ziemi, ale ono będzie rosło i dojrzewało przez pokolenia, aż do końca świata. W międzyczasie rzeczywistość nie będzie jeszcze idealna. Dopiero przy Jego drugim przyjściu i po Sądzie Ostatecznym proroctwa o doskonałej szczęśliwości spełnią się całkowicie: „I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły” (Ap 21, 4).

 

                                 Diakon Franciszek

OBJAWIENIA DZIECIĄTKA JEZUS W OBJĘCIACH ŚWIĘTEGO OJCA PIO.

-szukam- 


Ojciec Ignazio de Ielsi był przełożonym klasztoru w San Giovanni Rotondo od 10 września 1922 do 25 sierpnia 1925 roku. W swoim Dzienniku napisał: „To daremne chcieć opowiedzieć, z jakim uczuciem Ojciec Pio świętuje Boże Narodzenie. Myśli o tym i liczy dni, które dzielą go od jednego Bożego Narodzenia do drugiego, już od dnia następnego po święcie. Dzieciątko Jezus ma dla niego szczególne znaczenie. Wystarczy, że usłyszy dźwięk pastorałki, kolędy, a już jego duch unosi się wysoko jak w ekstazie” (24 października 1923).

W biografii świętego brata z Pietrelciny są udokumentowane trzy ukazania się Dzieciątka Jezus związane z obecnością innych osób.

 

PIERWSZE OBJAWIENIE LISTOPAD 1911 ROKU

 Od końca października aż do 7 grudnia 1911 r. Ojciec Pio pozostawał w klasztorze w Venafro (Isernia). Tu rozchorował się i – według świadectwa ojca Agostino z San Marco in Lamis – stał się przedmiotem wielu szatańskich ataków i licznych ekstaz. Te zaś „były niemalże stałe. Zdarzały się dwa lub trzy razy w ciągu dnia, trwały godzinę lub więcej, czasem nawet dwie i pół godziny.” Zawsze poprzedzały je ukazania się diabła i towarzyszyły im wizje Jezusa, Najświętszej Panny, świętych, anioła stróża, czasem – świętego Franciszka.

Podczas ekstazy, co do której o. Agostino nie określa daty, Dzieciątko Jezus ukazało się Ojcu Pio. Objawienie to było najszczególniejsze z tych, o których wiem, i jedyne w całej hagiografii chrześcijańskiej. Dzieciątko Jezus bowiem ukazało się okryte ranami.

Oto przebieg całej ekstazy, według relacji ojca Agostino, który w swoim Dzienniku, dostarczył nam istotnych informacji o okresie spędzonym przez Ojca Pio w Venafro.

Pewnego ranka ojciec Agostino zaniósł komunię Ojcu Pio. Ten zaś, chory, leżąc na ubogim posłaniu w swojej celi, był w ekstazie i nie spostrzegł jego wejścia.

Ojciec Agostino był zmuszony nakazać mu wyjście ze stanu ekstazy przez posłuszeństwo zakonne. Powiedział do niego: „Ojcze Pio, przez święte posłuszeństwo, przyjmij Jezusa z moich niegodnych rąk”. I nieco żartobliwie dodał po francusku: „Dzieciątko, Dzieciątko!”

Te dwa powtórzone słowa tak się wyryły w umyśle Ojca Pio pochłoniętym ekstazą, która trwała po Komunii, że powtarzał je niemal jak echo, jak refren.

W czasie ekstazy Jezus ukazał mu się w postaci małego dziecka. Ojciec Pio był zachwycony i zwracając się do Jezusa powiedział: „Mój Jezu, dlaczego jesteś dziś rano takI mały?... Nagle stałeś się mały!...”

Jednak zaskoczenie Ojca Pio jeszcze bardziej wzrosło, kiedy przyglądając się dokładnie zauważył, że to Dzieciątko było okryte ranami. Zwracając się do anioła stróża prosił: „Mój aniele, widzę Jezusa!... Pokłoń mu się”. Anioł, posłuszny, pochylił się z szacunkiem ku Jezusowi.

Ojciec Pio mówił dalej: „To nie wystarczy... ucałuj rany Jezusa.” Anioł uczynił to. Ojciec Pio na to: „Dobrze!... Brawo! Mój aniele, brawo, dziecko. Poważnieje!... Dąsa się... Ja cię mam nazywać? Jakie jest twoje imię? Przebacz mi, mój aniele. Pobłogosław Jezusa za mnie....”

Jednakże obiektem zainteresowania Ojca Pio nie był anioł stróż tylko Jezus. Dlatego zwrócił się znowu do Niego, mówiąc dalej: „Mój Jezu, mój Jezu, dlaczego jesteś taki mały?... powiedz mi... zbliż się do mnie... Umiesz mówić? Jesteś taki mały...”

Potem nastąpił dialog z Dzieciątkiem Jezus, który można zapisać następująco: „Powiedz mi, Jezu, dziś rano przyjąłem Komunię?” Jezus: „Oczywiście, że przyjąłeś”. „Ach, tak?... a kto mi ją przyniósł?” „Ojciec Agostino. Zapytaj jego.” „A to zawsze on. Jeśli go zapytam, powie mi to samo: ja ci dałem Komunię!... Mówi też po francusku: Dzieciątko, Dzieciątko!”

Dialog trwa dotykając też innych spraw związanych z Komunią, potem kończy się słowami Ojca Pio: „Dziękuję, mój Jezu, dziękuję!...Idź na swoje miejsce, mój Jezu...”

Potem ukazała się Najświętsza Panna, bardzo piękna, do której Ojciec Pio zwrócił się w ekstazie ze słowami gorącej miłości i czci.

W tej wizji dwa punkty są dla mnie szczególnie znaczące. O pierwszym już wspomniałem: Dzieciątko Jezus ukazało się okryte ranami, oczywiście ranami ukrzyżowania: na dłoniach, stopach i piersi. Drugi – to wielka zażyłość, z jaką Ojciec Pio traktuje anioła stróża i Jezusa. Ta poufałość jest bez wątpienia znakiem głębokiej więzi, jaką Ojciec Pio utrzymywał z osobami z Nieba.

Wizja Jezusa, okrytego ranami, rzuca nam światło na szacunek, jakim Ojciec Pio darzył tajemnicę Bożego Narodzenia. Dla niego Dzieciątko Jezus powinno być widziane w świetle Jezusa ukrzyżowanego, a uroczystość Bożego Narodzenia pozostaje w głębokim związku z Paschą.

 

DRUGIE OBJAWIENIE 20 WRZEŚNIA 1919

 O drugim ukazaniu się, bardzo pięknym i sugestywnym, daje świadectwo o. Raffaele z Sant’Elia w Pianisi, w swoim dziele „Kilka uwag o życiu Ojca Pio i moim długim z nim pobycie”. Ojciec Raffaele żył czterdzieści lat w pobliżu Ojca Pio i był gwardianem klasztoru w San Giovanni Rotondo od 28 sierpnia 1928 do 26 sierpnia 1941 r.

„Kiedy skończyła się wojna (1915-19), dzięki Bożej łasce zostałem uwolniony w sierpniu 1919 r. Z okazji mojego przejazdu przez Foggię, za pozwoleniem ojca prowincjała, ojca Pietro de Ischitella, udałem się do San Giovanni Rotondo, 17 września 1919 r. Zostałem tam przez cztery dni. Była tam w tych dniach liczna rzesza obcokrajowców, a nawet biskup Lekki, J. E. Costa oraz zi’Tore – prałat z Pietrelciny, którego spotkałem po raz pierwszy.

Ojciec Pio po tylu latach doświadczeń przyjął mnie z braterską serdecznością. Przy tej okazji mogłem zauważyć, że wszystko, co o nim mówiono, odpowiada prawdzie.

Wieczorem 19 odprawiłem przed nim spowiedź generalną, na chórze, podczas gdy cała wspólnota jadła kolację. Po latach wojny i cierpienia przywrócił mi ufność i obiecał swe duchowe wsparcie.

Nie byłem już małym chłopcem. Po ośmiu latach spędzonych w wojsku, miałem kontynuować studia teologiczne, aby się przygotować do święceń kapłańskich.

Spałem w wąskiej celi, prawie że naprzeciw celi numer 5 – w której spał Ojciec Pio. W nocy z 19 na 20 nie mogłem zasnąć. Nie wiem, dlaczego... być może z powodu ciepła...

Około północy wstałem z łóżka  trochę wystraszony. Korytarz tonął w ciemnościach, które rozpraszało jedynie małe światełko naftowej lampki. Kiedy miałem wyjść z pokoju oto przeszedł przede mną Ojciec Pio cały rozpromieniony, z Dzieciątkiem Jezus w ramionach. Szedł powoli i odmawiał swe modlitwy. Przeszedł przede mną, promieniejący od światła i nawet nie zauważył mojej obecności. Dopiero po kilku latach dowiedziałem się, że 20 września był dniem rocznicy otrzymania przez niego stygmatów. Jak widać nawet wizja Dzieciątka Jezus jest związana ze stygmatami, a zatem również z męką Jezusa.”

 

TRZECIE OBJAWIENIE 24 GRUDNIA 1922

 To opowiadanie zawdzięczamy Łucji Iadanza, duchowej córce Ojca Pio. W Pietrelcinie, od dzieciństwa, wzrastała pod duchową opieką Ojca, ucząc się od niego katechizmu, hymnów, pobożnych praktyk. Łucja opowiadała, że kiedy Ojciec został przeniesiony do San Giovanni Rotondo, wtedy często – udając się miasteczka Gargano – prosiła go o radę i wskazówki dla swego duchowego życia.

24 grudnia 1922 roku Łucja chciała spędzić wigilię Bożego Narodzenia w pobliżu Ojca. W tym dniu było zimno i bracia ustawili w zakrystii naczynie z ogniem. Łucja i trzy inne kobiety czekały przy nim do północy, aby uczestniczyć we Mszy św., którą miał odprawić Ojciec Pio. Trzy kobiety zaczęły zasypiać, podczas gdy ona nadal odmawiała różaniec.

Nagle Ojciec Pio zszedł ze schodów zakrystii i zatrzymał się przy oknie. Ukazało się halo ze światła i w ramionach Ojca Pio – Dzieciątko Jezus. Jego twarz była cała rozpromieniona.

Kiedy wizja znikła Ojciec zauważył Łucję, która nie spała, lecz przyglądała mu się w osłupieniu. Podszedł do niej i zapytał: „Łucjo, co widziałaś?” Ona odrzekła: „Ojcze, wszystko widziałam.” Wtedy Ojciec surowo jej przykazał „Nikomu nic o tym nie mów”.

 

KRZYŻ DZIECIĄTKA JEZUS DLA OJCA PIO
 
Ojciec Ignazio w Boże Narodzenie 1924 roku zapisał w swoim Dzienniku: „Pewna pobożna dusza napisała do Ojca Pio życzenia, dodając: «Widziałam Dzieciątko Jezus, które dźwigało krzyż na ramionach. Kiedy podeszło do mnie, położyło mi krzyż na łóżku, mówiąc: ‘Weź i zanieś go Ojcu Pio, bo ja jestem za mały i nie umiem go unieść.’»

Nie umiałbym więc powiedzieć, czy radość Ojca Pio w Boże Narodzenie była prawdziwą radością, czy też było to zadowolenie, że cierpi w obecności Dzieciątka Jezus.”

 

ZABAWKA DZIECIĄTKA JEZUS
 
Kim był Ojciec Pio dla Dzieciątka Jezus? Posłuchajmy jego samego. W pierwszym tomie zbioru jego listów tak pisze:

„Jestem zabawką Dzieciątka Jezus. Ono samo często mi to powtarza, lecz to, co jest gorsze, to fakt, iż Jezus wybrał sobie zabawkę bez żadnej wartości. Żałuję jedynie, że ta zabawka brudzi jego boskie rączki. Myślę, że pewnego dnia wyrzuci mnie do rowu i już więcej nie będzie się bawić. Będę zadowolony, bo tylko na to zasługuję.” (List do Ojca Agostino, z 18 stycznia 1913 r.)

 

O. Gerardo Di Flumeri
Głos Ojca Pio, nr 4/2002, str. 12-14.
Przekład z franc. E.B.:
Stella Maris, grudzień 2004, str. 32-33

-szukam-

Nie pozwól, aby Tobie
lub Twojemu dziecku
wstrzykiwano trutkę na szczury!

-szukam-

-szukam-

MODLITWA DO PANA JEZUSA - KRÓLA POLSKI

 

BĄDŹ UWIELBIONY MÓJ PANIE I KRÓLU,
TY KTÓRY JESTEŚ MOJĄ SIŁĄ
BĄDŹ UWIELBIONY MÓJ PANIE I KRÓLU,
TY KTÓRY DAJESZ MI NADZIEJE
BĄDŹ UWIELBIONY MÓJ PANIE I KRÓLU.
TY KTÓRY JESTEŚ MOJĄ JEDYNĄ MIŁOŚCIĄ!

O PANIE JAK CUDOWNA JEST TWOJA ŁASKAWOŚĆ I DOBRO
SPOGLĄDASZ NA MNIE, NA TEN ZIEMSKI PROCH
O SŁODKI MÓJ KRÓLU, JAKŻE WIELKIE JEST TWOJE MIŁOSIERDZIE WZGLĘDEM MNIE CZŁOWIEKA GRZESZNEGO
ZBAWICIELU MÓJ SŁODKI, POŚREDNIKU MÓJ, MOJE ŻYCIE NALEŻY DO CIEBIE
I TYLKO DO CIEBIE!!

MIŁOŚCI MIŁOSIERNA, JEZU SYNY DAWIDA ULITUJ SIĘ NAD NAMI
KRÓLU NAJWYŻSZY, KTÓRY NARODZIŁEŚ SIĘ W BETLEJEMSKIEJ STAJENCE
AŻEBYM I JA STAWAŁ SIĘ UBOGIM I CICHYM
AŻEBYM WŚRÓD MARNOŚCI ŚWIATOWYCH PODNOSIŁ TYLKO OCZY KU TOBIE! 

O JEZU MÓJ, KTÓRY NAUCZAŁEŚ W SYNAGODZE,
NAUCZ I MNIE JAK KOCHAĆ, JAK DZIĘKOWAĆ I PRZEPRASZAĆ
O JEZU MÓJ KRÓLU, KTÓRY ZOSTAŁEŚ ZAPOMNIANY PRZEZ SWÓJ NARÓD
SPRAW ABYM JA NIGDY O TOBIE NIE ZAPOMNIAŁ 

JEZU MÓJ KRÓLU, KTÓRZY Z DRZEWA KRZYŻA BŁOGOSŁAWIŁEŚ
NAUCZ MNIE DOBROCI SERCA
NAUCZ MNIE KOCHAĆ TYCH, KTÓRYCH KOCHAM JESZCZE ZA MAŁO
BĄDŹ MOJĄ DROGĄ , PRAWDĄ I ŻYCIEM 

PANIE KTÓRY ZMARTWYCHWSTAŁEŚ I ZWYCIĘŻYŁEŚ
DAJ MI SIŁĘ DO WALKI ZE ZŁEM
SPRAW ABYM I JA UMARŁ DLA GRZECHU
A ŻYŁ DLA CIEBIE 

PANIE MÓJ SŁODKI ZBAWICIELU, KTÓRY DO OJCA WSTĄPIŁEŚ
NAUCZ MNIE JAK ZGADZAĆ SIĘ Z TWOJĄ WOLĄ
NAUCZ MNIE ŻYĆ TAK JAK TY TEGO PRAGNIESZ
BĄDŹ MOIM KRÓLEM I NAUCZYCIELEM 

PANIE, JEZU , MÓJ KRÓLU
NIE PROSZĘ ZA SOBĄ, LECZ ZA TYMI KTÓRZY O MODLITWĘ MNIE PROSILI
PROSZĘ CIĘ ZA OJCZYZNĘ, RODZINY , ŚWIAT CAŁY

PRZYJDŹ PANIE, NIE ZWLEKAJ!!
 

O KRÓLU JAK WIELKIE JEST I NIEZGŁĘBIONE MIŁOSIERDZIE TWOJE
PATRZYSZ NA WSZYSTKO KAŻDEGO DNIA
A JEDNAK ZAWSZE DAJESZ KOLEJNĄ SZANSE
JEDNAK ZAWSZE KAŻESZ POWTARZAĆ : " UFAJ MI, JAM ZWYCIĘŻYŁ ŚWIAT" 

KRÓLU , KTÓRY PRZYJDZIESZ POWTÓRNIE, ABY NAS SĄDZIĆ
DAJ MI TĄ ŁASKĘ ABYM BYŁ ZAWSZE PRZYGOTOWANY NA TWÓJ POWRÓT
O MÓJ JEDYNY RATUNKU, SŁODKI CHRYSTUSIE, EMMANUELU,
NIECH BEZPIECZNIE SPOCZNĘ, PRZY SERCU TWOIM
AMEN.
 

BRAT OD CHRYSTUSA KRÓLA 

-szukam-

Widać dosłownie gołym okiem że jest prześladowanie kościoła i będzie się zmagać :
Gwarantem do tej Walki Jest  INTRONIZACJA  CHRYSTUSA KRÓLA  POLSKI -
DLACZEGO BISKUPI  BARDZIEJ BOJĄ SIĘ INTRONIZACJI  NIŻ TEGO PRZEŚLADOWANIA ???

-szukam-

-szukam-

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS - KRÓL I MARYJA KRÓLOWA POLSKI.

                         -szukam-       

22 grudzień 2013 r.  -  CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU.
 

  PRZYBĄDŹ O PANIE - TYŚ JEST KRÓLEM CHWAŁY

      

DO PANA NALEŻY ZIEMIA I WSZYTKO, CO JĄ NAPEŁNIA, ŚWIAT I JEGO MIESZKAŃCY.

ALBOWIEM ON GO NA MORZACH OSADZIŁ I UTWIERDZIŁ PONAD RZEKAMI.

KTO WSTĄPI NA GÓRĘ PANA, KTO STANIE W JEGO ŚWIĘTYM MIEJSCU.

CZŁOWIEK RĄK NIESKALANYCH I CZYSTEGO SERCA, KTÓRY NIE SKŁONIŁ SWEJ DUSZY KU MARNOŚCIOM.

ON OTRZYMA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OD PANA I ZAPŁATĘ OD BOGA, SWEGO ZBAWCY.

OTO POKOLENIE TYCH, KTÓRZY GO SZUKAJĄ, KTÓRZY SZUKAJĄ OBLICZA BOGA JAKUBA.
               

Ewangelia  wg. św. Mateusza Mt1,18-24.

   OTO DZIEWICA PORODZI SYNA, KTÓREMU NADADZĄ IMIĘ EMMANUEL - TO ZNACZY BÓG Z NAMI.

         (...) Oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej
Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On
bowiem zbawi swój lud od jego grzechów".  A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie, powiedziane
przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą Imię Emmanuel, to znaczy "Bóg z nami".
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją  Małżonkę do siebie.

Bóg, to TEN, który JEST. W Starym Testamencie Bóg przedstawił Siebie z Imienia: "JESTEM, KTÓRY JESTEM".
Święty Jan
 wspomina w Ewangelii o Panu Jezusie od słów: "Ja jestem światłością świata",
 "Ja jestem dobrym pasterzem", "Ja jestem chlebem", "Ja jestem krzewem winnym", "Ja jestem drogą, prawdą i życiem", 

 POWYŻSZY TEKST JEST PODANY W AGENDZIE LITURGICZNEJ MARYI NIEPOKALANEJ - TOM PIERWSZY OBOWIĄZUJĄCY OD 1 .XII. 2013 DO  7 .VI. 2014 R, JAKI OBOWIĄZUJE PO II SOBORZE - MODERNISTYCZNYM, KTÓRY WYRZUCIŁ PANA BOGA Z CENTRUM W JEGO DOMU A OŁTARZE ŚWIĘTE ZAMIENIŁ NA STOŁY.  OBECNIE NAWET I OD TYCH STOŁÓW ODCHODZĄ KAPŁANI  DO MAŁYCH STOLIKÓW A NAZYWAJĄ ICH ODPOWIEDNIO  WEDŁUG SWEGO UPODOBANIA A NIE PANA BOGA, BO JEGO NIKT NIE PYTA O ZDANIE.   NATOMIAST PODAM NIŻEJ - INNY TEKST Z MSZAŁU RZYMSKIEGO wydanego w 1963 r. przez Wydawnictwo PALLOTTTINUM W POZNANIU Imprimatur KAROLA WOJTYŁY L.128/1963r. w KRAKOWIE.

W pierwszych wiekach Kościoła w dzisiejszą niedzielę  odprawianą Mszę św. kończącą Wigilię suchedniową.
Nadchodzi chwila wypełniania się proroctw. Prorok, przepowiadający przyjście Odkupiciela i św, Jan Chrzciciel
  głoszą odwieczną potrzebę pokuty. Musimy prostować drogę Pańską do naszej duszy. Oto nadchodzi Zbawiciel ale nadejdzie również jako Sędzia.

NIEBIOSA SPUŚĆCIE  ROSĘ Z GÓRY A OBŁOKI NIECH ZLEJĄ Z DESZCZEM SPRAWIEDLIWEGO. NIECH SIĘ OTWORZY ZIEMIA I ZRODZI 
ZBAWICIELA. NIEBIOSA GŁOSZĄ CHWAŁĘ BOGA, DZIEŁO RĄK JEGO OBWIESZCZA NIEBO SkŁON. WZBUDŹ SWĄ POTĘGĘ, PROSIMY PANIE 
PRZYJDŹ I Z WIELKĄ SIŁĄ  POŚPIESZ NAM NA POMOC., ABY MIŁOSIERDZIE TWOJE WSPOMAGAJĄC NAS ŁASKĄ PRZYŚPIESZYŁO TO, 

CO WSTRZYMUJĄ NASZE GRZECHY. PAN JEST BLISKO WSZYSTKICH, KTÓRZY GO WZYWAJĄ. 
CHWAŁĘ PAŃSKĄ NIECH GŁOSZĄ ME USTA,  A WSZELKIE CIAŁO NIECH BŁOGOSŁAWI JEGO ŚWIĘTE IMIĘ.

 Św. Łukasz z wielką ścisłością określa czas wystąpienia Jana Chrzciciela, wiążąc przez to opowiadanie Ewangelii
z historią ludzkości. Chociaż Dzieło Odkupienia dokonało się w ściśle określonym czasie, ma jednak znaczenie  powszechne: "Każdy człowiek ujrzy zbawienie Boże".

-szukam-

Panie Jezu - bardzo prosimy, powiedz Narodowi Swojemu ŻYCZENIA na TWOJE URODZINY.
My wierni Tobie - Panu naszemu, pragniemy przyjąć Ciebie uroczyście do serc i domów naszych.

Pan Jezus:

Ty - Mój polski narodzie wybrany - jesteś w sprawy nieczyste uwikłany.
Masz nieustannie wrogów w rządzie, a kto mój królewski tron w Częstochowie posiądzie?            
Przymierzasz się, ale odwlekasz MOJE KRÓLOWANIE,
aż was z zewnątrz nieszczęście zastanie .

Czy mało wam nieszczęśliwej historii?
Czy za mało wam zdradzieckiej niewoli?
Dlaczego wasze kościoły są puste?
 Zamieńcie telewizję na mowy Boże złotouste.

Głoście Moje Miłosierdzie nad wami i bądźcie dla innych dobrymi przykładami
w walce duchowej - myślnej i czynnej, aby nie było żadnej osoby winnej
zaniedbania w ratowaniu waszej Ojczyzny,
bo wróg przymierza się do zabrania waszej Ojcowizny.            

          Od lat nawołuję przez Moich wybranych,
od lat błagam Moich kapłanów kochanych.
To wy winniście prosić Mnie o pomoc wszelką,
a wy oczekujecie na interwencję wrogów wielką. 

 Oj, ty polski narodzie uparty,
wybieracie bezkrólewie, a wróg  już "rozdaje karty".
 Mało znajduję wśród duchownych 
- odważnych Polaków i patriotów godnych.

Przychodzę dla świata po raz dwutysięczny trzynasty
i przez te lata mam w pamięci obraz jasny,               
 że wasi królowie, jeśli Bogu was zawierzali,
 to w objęciach Bożych ciągle trwali.

          Zdrajców macie dookoła waszych granic,

więc zabiegi ludzkie o pokój nie zdadzą się na nic.         

TYLKO BÓG W TRÓJCY ŚWIETEJ JEDYNY - JAK WIECIE,-
MOŻE WPROWADZIĆ  POKÓJ NA CAŁEJ WASZEJ PLANECIE.

A WY, JAKO DZIECI BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO -
 WYWYŻSZAJCIE JEGO SYNA CUDAMI SŁYNĄCEGO.

TYLKO JEDEN CZŁOWIEK - BÓG JEZUS CHRYSTUS - KRÓL

POMOŻE SWEMU STWORZENIU ZANIM ZACZNIE SIĘ BÓJ.
 

  Oficjalnie obrany KRÓLEM przez świeckie i duchowne władze,
a wszelkim kataklizmom i nieszczęściom zaradzę.
  Mój i wasz wróg - MASONERIA

jest bardzo swemu lucyferowi wierna.

  Oni wszystko robią, aby on panował na ziemi,
poprzez wszczynanie nieporozumień między wami.
Żal Mi was - Mój ludu przez Niebo wybrany,
że znowu będziesz przez rządzących oszukany.         

Do rządzących zaliczam też Episkopat,
 który uwięził Mnie w "uniżonego sługi" okowach.
 Oni - duchowni w Episkopacie winni wiedzieć,
 że lucyfer nie pozwoli im nawet przede Mną posiedzieć.      

Zdrada Boga, czy Ojczyzny jedno znaczy
 i za tę zdradę żaden z nich Mnie nie zobaczy.
Przychodzę do ludzi każdego roku z Ojca woli,
ale mało kto z rządzących chce uwolnić Mnie z grzechów niewoli.

Ja narodziłem się, aby przynieść na świat - POKÓJ,
gdyż jestem MIŁOŚCIĄ i TAKĄ  rozszerzam wokół.  
       
A NA TE ŚWIĘTA MEGO NARODZENIA WAM ŻYCZĘ
ABYŚCIE CHCIELI ZMIENIĆ  SWE SERCE I OBLICZE.
KOCHAJCIE SIĘ, MIŁUJCIE SIĘ I SZANUJCIE
I POKÓJ BOŻY W WASZYM NARODZIE BUDUJCIE.

   TEGO ŻYCZY WAM NOWO NARODZONY BOŻY SYN
 A WY WITAJCIE MNIE OCZYSZCZENI W KONFESJONALE Z WIN"

Przybądź Panie, bo czekamy - Twego przyjścia wyglądamy, bo źle nam żyć bez Ciebie.
 Noc minęła, dzień jest blisko - w jasnym świetle czyńmy wszystko, ze sny już powstać pora.
Pan jest blisko między nami, w tłumie ludzi gdzieś wmieszany. Czy umiesz Go zobaczyć?
Pan jest blisko i też czeka, czy przyjść może do człowieka? Czy kocham Go prawdziwie?
Gotujmy drogę Panu, prostujmy ścieżki Jego.
Przemieńmy swoje życie, odwróćmy się od złego.

         -szukam-           

 Serdecznie pozdrawiam i życzę błogosławionych Świąt

Bożego Narodzenia :
 

Gwiazdka za oknem już świeci
Najbardziej radują się dzieci

Pan Jezus przywitał świat cały

Król Izraela okazał się Mały.
 

Do dziś reperkusje są tego
Władcy się boją Małego

Każą usunąć Go wszyscy

Obłąkania są bliscy.
 

Jezu przyjdź do nas ponownie
Bo inaczej czekają nas ognie !!!
 

Króluj nam Chryste !!!

-szukam-    

-szukam-

Zwiastuję wam radość wielką:

KS. WIESŁAW SZLACHETKA NOWYM BISKUPEM POMOCNICZYM ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ
sobota, 21 grudnia 2013 14:27

W sobotę 21 grudnia 2013 r.
Ojciec Święty Franciszek
za pośrednictwem
Nuncjatury Apostolskiej w Polsce ogłosił nominację
KSIĘDZA DR.
WIESŁAWA SZLACHETKI

dotychczasowego Proboszcza Parafii
Św. Polikarpa Biskupa i Męczennika
w Gdańsku-Osowej

NA BISKUPA POMOCNICZEGO
ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

TE DEUM LAUDAMUS…

Uroczystość święceń biskupich
Księdza Biskupa Nominata
odbędzie się w sobotę 4 stycznia 2014 r.
o godzinie 16.00
w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie

Sylwetka ks. Biskupa Nominata

http://www.zbawiciel.gda.pl/index.php/aktualnoci/ogoszenia-parafialne/5561-ks-wiesaw-szlachetka-nowym-biskupem-pomocniczym-archidiecezji-gdaskiej.html

Co za radość teraz mam wielką nadzieję,że sprawy szybko się potoczą Chrystusa Króla Polski i powrotu łaciny do liturgi.

Pozdrawiam wszystkich w Chrystusie Królu Polskim

-szukam-

Historia świata w 10 minut

-szukam-

-szukam-

KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE I MARYJA - KRÓLOWA POLSKI.

           OKAZUJE SIĘ ŻE MAMY OBROŃCÓW TYLKO W NIEBIE,

       
TO KIM NAPRAWDĘ JEST PAPIEŻ - KTO JEST JEGO BOGIEM?

                   

(Komu więcej dano, od tego będzie się więcej wymagać)

 http://kefir2010.wordpress.com/2013/11/02/sensacyjna-informacja-papiez-franciszek-wprowadza-nowe-symbole-religijne-2/

    
 
-szukam-

-szukam-

  -szukam-

-szukam-
              

PAN JEZUS POWIEDZIAŁ - "ZAWIODŁEM SIĘ NA NIM".          

PAN JEZUS NIE UZNAJE ŻADNYCH RELIGII EKUMENICZNYCH
                

BO ON JEST JEDEN  I TYLKO W JEDNEJ RELIGII KATOLICKIEJ  PAN JEZUS JEST JEDEN  I TEN SAM,I NIE MA INNEGO.
       

W TAKIM RAZIE PAPIEŻ WYMYŚLIŁ INNEGO BOGA - SZKODA ŻE NAZWAŁ GO TAKŻE "JEZUS".     

Czy pytał się Pana Jezusa, jako pierwszy po Bogu, czy ten pomysłsię Jemu podoba?

-szukam-

Nowenna do Najświętszej Rodziny (16-24 grudnia)

-szukam-

Dzień pierwszy

 „JÓZEFIE NIE BÓJ SIĘ WZIĄĆ DO SIEBIE MARYI" Mt 1,18-25

 

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął te myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak Mu polecił anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie.

 

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wiek wieków. Amen.

Najświętsza Rodzino, której Głowa jest wzorem miłości ojcowskiej, wspieraj nas. Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas. Przez najdoskonalsze złączenie Waszych serc, wysłuchaj nas. 

Módlmy się za ojców rodzin, aby odważnie, odpowiedzialnie i z miłością podejmowali trud ojcostwa. 

Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata, zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania, spraw, aby żyły według przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen. 


Modlitwa o. Berthier (założyciela Misjonarzy Świętej Rodziny)

Mój Odkupicielu! Ty nam otworzyłeś dom swojego Ojca. Sam nas pouczałeś, że przez Ciebie możemy u Twego Ojca wszystko uzyskać. Wlej w nasze serca łaskę ducha modlitwy, dzięki któremu możemy sobie wszystko wyprosić, podobnie jak niegdyś obdarowałeś swoich Apostołów. Pragniemy przede wszystkim miłować Ciebie tutaj na ziemi, a w przyszłości, w domu naszego Ojca, stać się uczestnikami Twojej szczęśliwości i chwały.

-szukam-

Dzień pierwszy

„JÓZEFIE NIE BÓJ SIĘ WZIĄĆ DO SIEBIE MARYI 
Mt 1,18-25
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął te myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak Mu polecił anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie.

Najświętsza Rodzino, której Głowa jest wzorem miłości ojcowskiej, wspieraj nas. Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.
Przez najdoskonalsze złączenie Waszych serc, wysłuchaj nas.
Módlmy się za ojców rodzin, aby odważnie, odpowiedzialnie i z miłością podejmowali trud ojcostwa Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata, zachowaj je złączone
nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania, spraw, aby żyły według przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen.

Dzień drugi 

OTO POCZNIESZ I PORODZISZ SYNA
Łk 26-31,38
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”.

Najświętsza Rodzino, Patronko i Opiekunko wszystkich rodzin chrześcijańskich, wspieraj nas
Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.
Przez doskonałe zawierzenie wasze, wysłuchaj nas.
Módlmy się za dzieci, aby cieszyły się szczęśliwym dzieciństwem oraz opieką i miłością rodziców.
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata....

Dzień trzeci 

OWINĘŁA GO W PIELUSZKI I POŁOŻYŁA W ŻŁOBIE”
Łk 2,3-6
Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z rodu i domu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej, wspieraj nas. Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.
Przez Wasze ubóstwo i Waszą pokorę, wysłuchaj nas.
Módlmy się za matki oczekujące potomstwa, aby szczęśliwie wydały je na świat i aby każde dziecko zaznało miłości rodzinnego domu
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata…

Dzień czwarty

WSTAŃ, WEŹ DZIECIĘ I JEGO MATKĘ I UCHODŹ DO EGIPTU”
Mt 2,13-15
Oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu, pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu.

Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do ziemi pogańskiej, wspieraj nas Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas
Przez smutki i bolesne przejścia Wasze, wysłuchaj nas
Módlmy się za rodziny, aby z Bożą pomocą mężnie przezwyciężały trudności, ufne w zwycięstwo miłości
-
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata…

Dzień piąty

HEROD POSŁAŁ OPRAWCÓW,KAZAŁ POZABIJAĆ WSZYSTKICH MŁODZIANKÓW
Mt 3,16-18
Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do dwóch lat, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: „Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma.”

Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci, wspieraj nas. Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.
Przez doskonałą miłość Waszą, wysłuchaj nas.
Módlmy się za każde zgładzone życie ludzkie, aby odrodziło się do życia wiecznego.
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata…

 Dzień szósty

„NADANO MU IMIĘ JEZUS”
Łk 2,21
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Najświętsza Rodzino, najwierniejsza przepisom Pańskim, wspieraj nas. Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas. Przez doskonałe posłuszeństwo Wasze, wysłuchaj nas.
Módlmy się za dzieci, które przyjęły chrzest, aby jako Dzieci Boże, dążyły do świętości
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata…

Dzień siódmy

PRZYNIEŚLI JE DO JEROZOLIMY, ABY JE PRZEDSTAWIĆ PANU”
Łk 2,22-24
Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej, będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

Najświętsza Rodzino, wysławiona przez Świętego Starca Symeona, wspieraj nas. Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas.
Przez doskonałość czynów Waszych, wysłuchaj nas.
Módlmy się za rodziny chrześcijańskie, aby sprzyjały rozwojowi powołań kapłańskich i zakonnych, oddając wspaniałomyślnie swoje dzieci na służbę Bogu i Kościołowi.
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata....

Dzień ósmy 

POWINIENEM BYĆ W SPRAWACH OJCA MEGO
Łk 2,46-50
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?.

Najświętsza Rodzino, wzorze najdoskonalszy cnót wszystkich, wspieraj nas. Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas. Przez modlitwy i milczenie wasze, wysłuchaj nas .
Módlmy się o to, aby rodziny wprowadzały Boga i wartości chrześcijańskie w codzienne życie rodzinne.
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata.. 

Dzień dziewiąty

JEZUS WZRASTAŁ W MĄDROŚCI, W LATACH I W ŁASCE U BOGA I U LUDZI”
Łk 2,51-52
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej, wspieraj nas
Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas
Przez prace i trudy Wasze, wysłuchaj nas
Módlmy się o moralne i religijne odrodzenie rodzin, aby były Bogiem silne.
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata... 

-szukam-

Nowa Pięćdziesiątnica

 

W czasach apostolskich Dobra Nowina o zbawie­niu (Dz 13,26) stopniowo przeszła od Żydów do po­gan, przy czym ten skok dokonał się pod wpływem wylewu łask dokonanego przez Ducha Świętego. Stąd Dzieje Apostolskie można nazwać „Ewangelią Ducha Świętego", a czasy apostolskie Pięćdziesiątnicą. Po blisko dwóch tysiącach lat wylew łask Ducha Świętego zaczął się na nowo, a ma być tak ogromny, że nazwany jest Nową Pięćdziesiątnicą. Nowa Pięćdziesiątnica byłaby w pewnym sensie powrotem do zjawisk, jakie działy się w Kościele pierwotnym, kiedy to cuda i charyzmaty były chlebem powszednim. Kościół pier­wotny żył rzeczywistością charyzmatów z wielką na­turalnością (w tamtych czasach, według Dziejów Apostolskich, proroctwa, cuda, znaki Boże wszelkie­go rodzaju były na porządku dziennym). 

 

     Wielu papieży odwoływało się do Ducha Świętego. Leon XIII w 1896 roku napisał encyklikę Divinum ullud o Duchu Świętym a 31 grudnia 1899r. – poświęcił wiek XX Duchowi Świętemu stwierdzając tym sa­mym, że będzie to wiek Ducha Świętego. 

    Papież zwrócił uwagę ku błogosławionej wizji, mocą której to zespolenie mi­styczne osiągnie kiedyś w niebie swe dokonanie i pełnię doskona­łości. Papież napisał, że „ta cu­downa jedność nosząca nazwę zamieszkiwania, różni się tylko warunkami bytowania od tej, któ­rą Bóg obejmuje uszczęśliwiająco mieszkańców nieba". Tą właśnie wizją, w sposób wprost niewypo­wiedziany, będziemy godni oczy­ma duszy, zapatrzeni w nową silę światła nadprzyrodzonego, oglą­dać Ojca, Syna i Ducha Świętego i cieszyć się szczęściem najzupeł­niej podobnym do tego, jakim szczęśliwa jest Najświętsza Trójca - napisał papież Pius XII w ency­klice Divino afflante Spiritus.

  Pius XII w tejże encyklice pod­kreślał rolę Ducha Świętego w Piśmie Świętym i przepowiadał, że odnowienie świata może doko­nać słowo Boże (które ma moc dzięki Duchowi Świętemu). Z ko­lei papież Jan XXIII ogłosił pięć dni modlitwy w intencji całego świata; „Panie odnów w naszych czasach Twoje cuda jak w Nową Pięćdziesiątnicę" - brzmiała mo­dlitwa, którą odmawiano w wigi­lię otwarcia II Soboru Watykań­skiego, a kilka lat później zaczęły objawiać się na świecie pierwsze oznaki Nowej Pięćdziesiątnicy. Także papież Paweł VI modlił się o nowe zesłanie Ducha Świętego. 
    Bóg pokazał nam dotąd wielkie cuda, jednak ostatecznie nie wi­dzieliśmy jeszcze niczego, co przypominać by mogło cuda, któ­re Bóg pokaże nam wraz z Nową Pięćdziesiątnicą. Będzie to era pełna chwały, jaka się dotąd jesz­cze nie zdarzyła. Jezus objawi się z całą potęgą swojego Świętego Duchami. „Wielkie rzesze chary­zmatyków, którzy od dziesięciole­ci pojawiają się na całym świecie, są niedwuznacznym znakiem, że zbliża się Nowa Pięćdziesiątnica".
  Należy przypomnieć wielką fran­cuską mistyczkę Martę Robin, która przez ostatnie pięćdziesiąt lat swojego życia żywiła się wy­łącznie komunią świętą; w czwartkowe noce przeżywała ona umieranie Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, cierpiała niezmiernie, a w piątkowe wieczory przechodzi­ła przez Mękę. W 1936 roku Je­zus powiedział do niej: „Kościół przeżyje Nową Pięćdziesiątnicę miłości, w której świeccy odgry­wać będą zasadniczą rolę". Nad­chodzi dla Kościoła epoka pełna chwały i Pan daje świadectwo, że „On jest żywy" i że „Potęga Ducha Świętego, który uzdrawia chorych i uwalnia uciśnionych, pokazuje nam w rzeczywistości, że Bóg żyje i na nowo daje życie tym, którzy wierzą w Jego Syna". 
    W swojej książce „Rekolekcje z Martą Robin" ojciec Finet (spowiednik Marty), opowiada o swojej rozmowie z Martą 10 lute­go 1936 roku, a dotyczącej m.in. nowej Pięćdziesiątnicy: „Zaczęła mi opowiadać o wielkich wyda­rzeniach, jakie będą miały miej­sce na świecie, jedne z nich bar­dzo poważne, bolesne, a inne bo­gate w laski. Praktycznie rzecz biorąc, ogłosiła mi nadejście No­wej Pięćdziesiątnicy miłości, któ­ra będzie poprzedzona odnową Kościoła. Kościół, powiedziała, odmłodzi się poprzez apostol­stwo świeckich.(...). Świeccy bę­dą miełi bardzo poważną rolę do odegrania. Będzie się ich formo­wało w różnorodnych centrach, zwłaszcza w Ogniskach Światła, Miłosierdzia i Miłości. 

-szukam- 

-szukam- 

Życzenie Świąteczne od ofiar Stalinizmu i Ofiar Solidarności

PAN DOKTOR LESZEK SKONKA MOWI O PIERWSZYM W SWIECIE POMNIKU POLSKICH OFIAR STALINIZMU

-szukam-

-szukam-

KAZANIE O DOBREJ SPOWIEDZI — KS.JACEK BAŁEMBA

-szukam-

-szukam- 

Prośba do Czcigodnych Biskupów i kapłanów.

Króluj nam Chryste!

-szukam-

-szukam-

 

List z Brazylii od ks. H. Suchosa o cudownych uzdrowieniach za wstawiennictwem Katarzyny Szymon

-szukam-

-szukam-

Petycja dot. "tęczy" na Placu Zbawiciela | Podpisz petycję!

TO NIE RZĄD WYBRAŁ POLAKÓW, LECZ POLACY WYBRALI TEN RZĄD, KTÓRY WINIEN WYKONYWAĆ

  WOLĘ POLSKICH OBYWATELI  --  NIE WYRAŻAMY ZGODY NA MANIPULOWANIE NASZYMI PIENIĘDZMI 

Join this petition - Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy: Petycja dot. "tęczy" na Placu Zbawiciela: 

http://www.citizengo.org/pl/1612-szkoda-pieniedzy-na-kolejna-tecze

-szukam-

  DO WSZYSTKICH CZCICIELI CHRYSTUSA KRÓLA

-szukam- 

Pragniemy powiadomić wszystkich, iż Obraz Chrystusa Króla Polski DAR Polonii amerykańskiej
oraz rodaków w kraju został umieszczony na stałe

 

NA JASNEJ GÓRZE W WIECZERNIKU - KAPLICY WIECZYSTEJ ADORACJI - PIUSA X

 
Pan Jezus Król, w tym wizerunku udziela wiele łask, czego dowodem są świadectwa osób
w tym rownież kapłanów.  Zachęcamy więc do nawiedzenia
Kaplicy gdzie można upraszać potrzebne łaski dla nas, naszych rodzin, Polski i świata.
 

Jednoczenie, bardzo prosimy o nadsyłanie świadectw, wysłuchanych próśb i udzielonych łask 
do Ojców Paulinow a konkretnie do Ojca Melchiora Królika, jak rowniez do ks. Ryszarda

O. Melchior Królik
 kom.  -  519 329 952
Archiwum  - 34 377 7460
Dom  - 34 377 7334
 
____________

ks. Ryszard :rex.polonia2012@gmail.com

-szukam-

Nowenna do Dzieciątka Jezus, Początek nowenny - 16 grudnia

-szukam-

KLIKAJĄC W POBIERZ PLIK - ZOSTANIECIE PRZENIESIENI NA STRONĘ , GDZIE MOŻNA POBRAĆ NOWENNĘ I LITANIE DO DZIECIĄTKA JEZUS.

DZIŚ DNIA 16.12.2013 - ROZPOCZYNAMY !

-szukam-


-szukam-

 

Polskie plagi
 

Narzekanie na polski los towarzyszy nam nieustannie. Nie artykułujemy zwykle wprost naszej ukrytej skargi do Boga. Nie wypada „światowcom” więc usilnie nie łączymy znaków z działaniem Jego Mocy. Robimy wszystko żeby nie nazwać sprawy po imieniu.

Tu działa  Dopust Boży na Polskę i Polaków.
 

Lista plag i kar jakie dopuszcza Bóg jest niezwykle szeroka, ale co najważniejsze zawsze jest uzasadniona.

Z kraju mężnie broniącego wiary i prawdziwie żyjącego Bogiem staliśmy się zagonem rozmaitego plugastwa , deprawacji , modnego na całym świecie odstępstwa , sadybą działania mrocznego  wtajemniczenia.

Popatrzmy po „owocach” jakie zbieramy dzisiaj , Zobaczmy  co  na  przestrzeni minionych wieków zebraliśmy.

Spustoszenie materialne kraju- rozgrabienie majątku, alkoholizm wśród jego mieszkańców, zarząd sprawowany przez obcych , emigracja czyli rozproszenie, wojny i niewole , zmniejszenie liczby ludności . Pomijam niespotykane  do tej pory kataklizmy „naturalne” .

W tej sytuacji za łaskawy wyrok można przyjąć taką sankcję jaką jest trwała utrata znaczenia wśród sąsiednich narodów.

Siła znaków , które nagromadziły się nad naszym narodem jest ogromna , lecz to co powinniśmy odbierać jako wskazania oczywiste i pewne , a  szczególnie rozpoznać w nich zasłużone  owoce - skutki , mylnie interpretujemy za pomocą tylko rozumu jako przyczyny. Zmiana perspektywy z pospolitej czyli ludzkiej , światowej , uzasadnionej logiką człowieczego umysłu pozwoli na pogląd szerszy i właściwy Duchowi. Przywraca też logikę i sens tego co się dzieje, ukazuje straszliwą przyczynę i  pobłażliwy ciągle  skutek.

Te przestrogi są wskazywane przez wielu widzących szerzej , patrzących inaczej i rozumiejących w łasce bojaźni Bożej.

Pan wyznaczył wielu stróżów Polsce i ci wołają , upominają , przestrzegają ale nikt nie słucha. Pokazują że nadchodzi Miecz Bożego Gniewu, że już teraz trzeba odmienić postępowanie, natychmiast , zrobić coś co świat uzna za szaleństwo za gest bez znaczenia. Jaka modlitwa , mówi świat, jaki post drwi komercja  , jakie nawrócenie szczeka  demagog, Jaki Chrystus szydzi antychryst,  a na domiar jeszcze jaki Król …pyta kto ?

Plagi są potrzebne do czasu. Nie uchronią na długo Polski topniejące z wiekiem zastępy ludzi wrażliwych pogrążonych w modlitwie. Szydercy też niech wiedzą, że nie potrzebuje Bóg niczego, nie musi świętych trzymać na tej ziemi dłużej niż potrzeba. Gdy ich czas minie w dojrzałości , zbierze ich dla siebie, a przecież  pozostałym też szykuje żniwo.

-szukam-

-szukam-

Módlcie się

 Koronką do Najświętszych Ran Pana Jezusa

-szukam-

Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa


Ułożona z aktów strzelistych, podanych w objawieniu przez Pana Jezusa Siostrze Marii Marcie Chambon, zmarłej w opinii świętości w klasztorze Sióstr Wizytek w Chambery.

Odmawia się na zwykłym różańcu, złożonym z pięciu dziesiątków. Można rozpocząć modlitwą:
O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu. Amen.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen.
Przepuść, zlituj się, mój Jezu w otaczających niebezpieczeństwach; Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.
Ojcze Przedwieczny, okaż nam miłosierdzie, przez Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie. Amen. Amen. Amen.

Na dużych paciorkach:

V. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa
R. Na uleczenie ran dusz naszych.

Na małych paciorkach:

V. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia!
R. Przez zasługi Twoich Świętych Ran.

Na zakończenie koronki odmówić trzy razy:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany itd.

1. Przyjdźcie do Ran Moich, z sercem pałającym miłością. Przez Rany Moje otrzymacie wszystko, bo zasługa Krwi Mojej jest nieskończonej ceny. Mając Moje Rany i Moje Najświętsze Serce, możecie wszystko wyjednać, Najświętsze Rany dają moc nad Sercem Boga.
2. Kto jest w jakiejkolwiek potrzebie, niech z wiarą i ufnością przychodzi czerpać ustawicznie ze skarbu Mojej Męki, z Moich przebitych Ran. Udzielę wszystkiego, o co Mnie kto prosić będzie przez Moje Święte Rany. Trzeba rozszerzyć nabożeństwo do nich.
3. Moje Rany Najświętsze uświęcają dusze i zapewniają im postęp w dobrym. Z Moich Ran rodzą się owoce świętości. Ci, którzy czcić je będą, dojdą do prawdziwego poznania Mnie.
4. W Moich Ranach zawsze oczyścić się możecie. Rany uleczą wasze grzechowe rany. Moje Rany pokryją wszystkie wasze przewinienia. Nabożeństwo do Moich ran jest lekarstwem na te czasy nieprawości.
5. Wszystkie wasze sprawy, nawet najmniejsze, skoro zostaną zanurzone w Mojej Krwi, nabędą przez to nieskończonej zasługi i sprawią pociechę Mojemu Sercu. Zanurz więc sprawy twoje w Moich Ranach, a będą miały wielką wartość.
6. Ofiaruj mi Rany Moje za grzeszników, bo ja pałam żądzą zbawienia dusz. Za każdym słowem wymówionym przez was w koronce spuszczam kroplę Krwi Mojej na duszę grzesznika. Grzesznik wyjedna dla siebie nawrócenie przez odmówienie następującej modlitwy: "Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych".
7. Moc Moja jest w Moich Ranach. Posiadając je, potężnym się stajesz i możesz otrzymać wszystko. Masz nawet więcej mocy ode Mnie, bo możesz rozbrajać sprawiedliwość Moją. Moje Święte Rany podtrzymują świat.
8. Mając Moje Rany, macie wszystko. Przez nie dokonywa się gruntownych dzieł; nie przez kosztowanie pociech, ale przez cierpienia. Trzeba się modlić, ażeby znajomość Moich Świętych Ran rozszerzona była po całym świecie.
9. Wezwanie do Najświętszych Ran wyjednywać będą Kościołowi nieustanne zwycięstwa. Powinniście ciągle czerpać z tych źródeł ku triumfowi Mego Kościoła. Trzeba się bardzo modlić za Kościół święty. Dopóki Rany Moje bronić was Będą, nie macie czego się lękać, ani dla siebie, ani dla Kościoła.
10. Gdy doznajecie przykrości lub cierpienie was przygniata, złóżcie to czem prędzej w Moje Rany, a ból się uciszy. Trzeba często przy chorych powtarzać: "O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich Świętych Ran". Ta modlitwa ulży duszy i ciału chorego.
11. Gdy ofiarujesz Moje Święte Rany za grzeszników, nie zapominaj czynić tego i za dusze w czyśćcu, bo mało jest osób, które by myślały o przyniesieniu im ulgi. Najświętsze Rany są dla dusz czyśćcowych skarbem nad skarby. Ofiaruj twoje cierpienia w połączeniu z Moimi Boskimi Ranami za dusze czyśćcowe.
12. Dusza, za życia swego śmiertelnego czciła Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, korzystała z ich zasług i ofiarowała je Ojcu Przedwiecznemu za dusze czyśćcowe, będzie miała przy sobie w chwili śmierci Najświętszą Maryję Pannę i Aniołów Pańskich, a Pan Jezus Ukrzyżowany w całym blasku Swej Chwały przyjmie je i ukoronuje wieńcem niebieskim jej czoło.

-szukam-

… 7 powodów,by pić wodę z cytryną …

Większość osób ma tendencję do zaczynania dnia od ciepłych napojów. Zwykle jest to kawa lub herbata. A gdyby tak zmienić coś w swoim życiu i zamiast tego, zaraz po przebudzeniu, wypijać dużą szklankę ciepłej wody z cytryną? Taka kuracja przyniesie same pozytywne efekty, które będą widoczne już po kilku dniach. Oto siedem powodów, dla których twoje poranki powinny zaczynać się właśnie szklanką wody (wystarczy taka o temperaturze pokojowej) z wyciśniętym sokiem z połówki cytryny. Warto dodać do niej łyżeczką miodu i odrobinę soli – w ten sposób powstanie naturalny izotonik.

Wzmacnia układ odpornościowy
Cytryna jest świetnym źródłem witaminy C, bardzo ważnej dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Zmniejsza także ryzyko wystąpienia zakażeń górnych dróg oddechowych. Jesienią i zimą jest to szczególnie cenne. Ten żółty owoc zawiera też saponiny o właściwościach przeciwbakteryjnych, które pomagają zwalczać objawy grypy i przeziębienia. Nie mniej ważne są właściwości przeciwzapalne kwasu askorbinowego, szczególnie pomocne podczas astmy i innych dolegliwości dróg oddechowych. Poprawia on również wchłanianie żelaza, które odgrywa bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Odkwasza organizm
Chociaż ma kwaśny smak, w rzeczywistości jest jednym z najbardziej zasadowo wpływających na organizm pokarmów. Cytryna zawiera dwa słabe kwasy: cytrynowy i askorbinowy, które są łatwo trawione przez organizm, w efekcie czego minerały zawarte w cytrynie alkalizują, czyli odkwaszają, krew. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ organizm funkcjonuje najlepiej w środowisku lekko zasadowym, zbyt kwaśne pH może prowadzić do wystąpienia różnych chorób i dolegliwości. Tymczasem większość z nas spożywa dużo produktów zakwaszających takich jak białka zwierzęce, ziarna, tłuszcz, cukier, a mniej tych o działaniu zasadowym, m.in. owoców i warzyw. W efekcie wiele osób narzeka na złe samopoczucie, nadprogramowe kilogramy, ciągłe zmęczenie, brzydką cerę. Cytryna przyczynia się do usunięcia tych problemów.

Pomaga schudnąć 
Wypijanie codziennie szklanki wody z cytryną korzystanie wpływa na trawienie. Zawarte w cytrusach flawonoidy usprawniają bowiem procesy trawienne. Z kolei obecność w tym owocu błonnika zwanego pektyną, powoduje długie utrzymywanie się uczucia sytości, dzięki czemu nie ulegamy pokusom sięgnięcia po coś słodkiego. Sok z cytryny bardzo dobrze działa na wątrobę oczyszczając ją z toksyn (poprzez zwiększoną produkcję żółci) i wspomagając jej pracę. Ten kwaśny w smaku owoc wspiera też działanie występującego w żołądku kwasu solnego, a witamina C redukuje możliwość powstawania wrzodów żołądka.

Oczyszcza i rozjaśnia skórę
Witamina C razem z przeciwutleniaczami zawartymi w cytrynie, pomaga zwalczać wolne rodniki. A to one odpowiedzialne są za zmarszczki i inne efekty starzenia się skóry, na które wpływ ma przede wszystkim szkodliwe promieniowanie UV i zanieczyszczenie środowiska. Spożywanie antyoksydantów zawartych w cytrynie, pomaga w zrównoważeniu uszkodzeń skóry i minimalizuje zmarszczki. Sok z tego owocu może być też stosowany zewnętrznie w celu zmniejszenia widoczności blizn i rozjaśnienia nieestetycznych ciemnych plam, które wraz z wiekiem powstają na skórze. Cytryna przyspiesza też oczyszczanie krwi z toksyn, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko powstania problemów z cerą.

Przyspiesza gojenie się ran
Zawarty w cytrynie kwas askorbinowy wspomaga gojenie się ran i przyczynia do utrzymania w dobrej kondycji tkanki łącznej, kości i chrząstek. Witamina C ma również działanie przeciwzapalne i jest pomocna w odzyskaniu zdrowia i zminimalizowaniu stresu powstałego po doznanych zranieniach i kontuzjach.

Nawadnia
Twój organizm, lekko odwodniony po kilku godzinach snu, z radością powita szklankę ciepłej wody z cytryną, którą rano wypijesz zamiast np. kawy. Nie dość, że dostarczysz mu wielu cennych witamin i minerałów, to jeszcze nawodnisz ciało i przygotujesz je do rozpoczęcia wszystkich codziennych procesów życiowych. Uzupełnienie płynów wpływa też pozytywnie na ogólne samopoczucie, niwelując takie negatywne skutki odwodnienia jak obniżony nastrój, zmęczenie, rozdrażnienie, zaparcia. Sok z cytryny przyspiesza też usuwanie toksyn, które przez całą noc nagromadziły się w organizmie.

-szukam-

o. Volpi zlikwidował dwa klasztory Franciszkanów Niepokalanej

-szukam-

Panie Prezesie, melduję wykonanie zadania!


-szukam-

-szukam-


TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU

-SZUKAM--SZUKAM--SZUKAM-

Od trzeciej niedzieli adwentu myśl nasza zwraca się głównie ku bliskiej pamiątce  pierwszego przyjścia Chrystusa, ku Bożemu narodzeniu.                   

    POKÓJ ZAKWITNIE, KIEDY PAN PRZYBĘDZIE.

         Niebiosa, spuśćcie rosę z góry, a obłoki niech zleją z deszczem Sprawiedliwego.
Niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela. Niebiosa głoszą chwałę Boga,
  dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. 
 Pośpiesz, prosimy Cię Panie i nie zwlekaj, lecz ześlij nam  potężną pomoc z nieba,

aby radość z Twego przyjścia podniosła tych, co ufają Twej dobroci.

Wzmocnijcie się, a nie bójcie się; oto bowiem Bóg nasz  wymierzy sprawiedliwość,

Bóg sam przyjdzie i zbawi nas.

Ewangelia wg św. Mateusza 1,18-24.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:
«Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami"».
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie,

Boże, przekaż Twój sąd Królowi, a Twoją Sprawiedliwość Synowi Królewskiemu.

Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa.

          Na wieki  niech będzie błogosławione Jego Imię, a Jego chwała niech wypełni ziemię.

Nowenna do Dzieciątka Jezus, Początek nowenny - 16 grudnia

-szukam-

KLIKAJĄC W POBIERZ PLIK - ZOSTANIECIE PRZENIESIENI NA STRONĘ , GDZIE MOŻNA POBRAĆ NOWENNĘ I LITANIE DO DZIECIĄTKA JEZUS.

DZIŚ DNIA 16.12.2013 - ROZPOCZYNAMY !

-szukam-

STRONA DZIĘCIATKA JEZUS

-SZUKAM-

Niedziela radości

Adwent przygodnie napotkanemu katolikowi niejednokrotnie kojarzy się tylko i wyłącznie z okresem przed Bożym Narodzeniem, jako czas przygotowania do świąt. Niekiedy też, niestety, bywa on postrzegany jako okres swoistej pokuty i postu, co jest jak najbardziej błędnym przeświadczeniem.
    Ogólnie możemy powiedzieć, że Adwent jest czasem pobożnego i radosnego oczekiwania na pojawienie się Jezusa Syna Bożego. Obecnie przeżywamy jego trzecią niedzielę, w której manifestujemy naszą radość z bliskości Pana. Już bowiem w pierwszej antyfonie mszalnej Kościół dziś ogłasza: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko” (Flp 4, 4n). Po łacinie zawołanie to zaczyna się słowami: „Gaudete in Domino”. Dlatego często obecną niedzielę nazywamy „niedzielą gaudete”, czyli po prostu „niedzielą radości”.
Istnieje jeszcze jedna, dość intrygująca, nazwa tej niedzieli. Bywa ona bowiem nazywana „niedzielą różową”. Określenie to wywodzi się od koloru szat liturgicznych przewidzianych na ten dzień. Otóż, jest to właśnie kolor różowy. W całym roku liturgicznym stosuje się go tylko dwa razy (poza niedzielą gaudete, używa się go w tzw. niedzielę laetare, którą jest czwarta niedziela Wielkiego Postu).
     W Adwencie szaty liturgiczne mają zazwyczaj kolor fioletowy, który w jasnym świetle wydaje się przybierać barwę różową. Dobór koloru wynika z jego skojarzenia z widokiem nieba o świcie. Wyobraża on blask przyjścia Jezusa Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia. Przychodzący Zbawiciel jest bowiem dla nas Światłością, podobnie jak wschodzące Słońce. Właśnie tego typu porównanie odnajdujemy np. w tzw. Pieśni Zachariasza: „nawiedzi nas Słońce Wschodzące z wysoka, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają” (Łk 1, 78n).

-SZUKAM-

-szukam-

Panie Jezu - Króluj nasz pomóż Markowi, on tak bardzo Ciebie kocha i wywyższa.

Pan Jezus:

" Tak Marku, już niebawem zakończy się twoje wygnanie.
Dzięki modlitwom dzień wolności nastanie.
Teraz już wiesz dużo na Mój temat
i jest ci już obcy każdy dylemat.

Na przyszłość wiesz jak postępować,
abyś nigdy nie musiał się chować.
Tak żyj, aby patrzyć ludziom w oczy
i do dobrych uczynków bądź ochoczy.

Ja wiem, że masz dobre serce
i przykro, że jesteś w poniewierce.
Błogosławię cię ranka każdego
a ty pocieszaj człowieka strapionego.

Jesteś silny Bogiem i taki pozostań
i uczyń w sercu dla Boga odpocznienia przystań.
Tego ci życzy Jezus Chrystus Król,
który w twym sercu goi każdy ból".

Panie Jezu - Natalia bardzo prosi o błogosławieństwo w Dniu jej 7 Urodzin.

-SZUKAM-

Pan Jezus:

"Natalia - dziecko Moje umiłowane,
swoją ufnością goi Mego Serca ranę.
Pokorą  i  posłuszeństwem
okazujesz, że jest Moim sprzymierzeńcem.

To dziecko jest Łaską Maryi.
Nie zostawiajcie jej samej ani chwili.
Ona jest ufna i wrażliwa,
chociaż nie jest strachliwa.

Ucz się Natalko pilnie,
abyś szła przez życie niewinnie.
Ty jesteś dla rodziny twojej pociechą
i odbierasz natchnienia Boże jak "echo".

Gdyż opowiadasz swojej mamie,
jakie otrzymujesz ode Mnie zadanie.
Ty widzisz różne sytuacje,
gdyż przychodzą do ciebie różne nacje.

Jak umiesz to przepraszaj za nich,
a wiele dobrego uczynisz dla nich.
Ja zawsze mam ciebie w sercu swoim
i błogosławię każdego ranka z Aniołkiem twoim. 

Jezus twój Przyjaciel".

Panie Jezu - podpowiedz jak powinna zachować się Marta w okresie Świąt Bożego Narodzenia?

Pan Jezus:

 " Ty Moja córko ukochana,
zachowaj się  godnie każdego rana,
a w Wigilię szczególnie bądź przygotowana
na przyjęcie rodziny i tej, która czuje się niechciana.
 

To jest dzień szczególny
Narodzenia waszego Pana,

którego data narodzin jest wyczekiwana.
Nie planuj sama niczego,
bo Jezus malusieńki będzie błogosławił z sianka położonego. 

Jesteś wzorem do naśladowania,
gdyż wczuwasz się w smutek swego Pana.
Świat jest bardzo grzeszny i każdego roku bardziej,
gdyż coraz więcej osób Dziecięciem Bożym gardzi.

Pycha, zarozumiałość, zniewagi i inne grzechy
sprawiają, że ludzkość woli raczej demoniczne uciechy.
Coraz więcej jest innych "nazw" Moich Świąt Narodzenia
i coraz więcej jest demonicznych pokus zwodzenia. 

Lecz Ja nadal czekam...........
i z karami dla ludzkości zwlekam.
Ziemia wasza jest pięknym MOIM DAREM,
lecz ludzie zapominają, kto jest ich PANEM. 

Dlatego chociaż wy Moi wierni Boga wywyższajcie
i wszystkie nieporozumienia i złości zapominajcie.
Proście Mnie o odpuszczenie grzechów.
Oczyszczajcie swoje serca i bądźcie dla innych pociechą. 

Kocham ludzi i przychodzę do was uroczyście,
i czekam na waszą miłość i oddanie Bogu - oczywiście.
Przestrzegajcie  DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH
to przedłużycie życie na ziemi dla wszystkich Mych stworzeń.
KRÓLEWSKIE DZIECIĄTKO JEZUS"

-szukam-

Przesyłam link do wykładu wygłoszonego przez dr Michaela Jonesa, który gości w Polsce, a dzisiaj  14.12.2013 miał wykład w Krakowie.
Temat niezwykle aktualny:
„Sex jako narzędzie kontroli politycznej”.
 
Wykład trwa około 1,5 godziny ale myślę, że jest to „lektura obowiązkowa” dla Rodziców i Dziadków, Cioci i Wujków.
Zostańcie z Bogiem!

-szukam-

POLECAM!\

-SZUKAM-

-szukam-

Kościół katolicki mówi o potrójnym przyjściu Pana


1. Pierwsze przyjście Pana miało miejsce w Jego uniżeniu, kiedy to dla nas stał się człowiekiem i narodził z Maryi Panny.
2. Drugie przyjście będzie w chwale, dokona się na końcu czasów (tzw. paruzja)
3. Trzecie przyjście nazywane jest środkowym (medius adventus), i ma ono w odróżnieniu do wydarzenia historycznego i chwalebnego, duchowy charakter. Jest to przyjście Pana do naszego serca (z naciskiem na) dzisiaj. Ono dokonuje się w każdym czasie. 

 

 Pierwsze dwa wymiary uzupełniają się, bowiem kontemplowanie narodzin Chrystusa przygotowuje nas na ostateczne spotkanie z Nim. Trzecie przyjście Chrystusa, dokonje się w każdej chwili, tu i teraz. Pan przychodzi do człowieka w Słowie Bożym, w liturgii kiedy sprawowana jest tajemnica Męki i Zmartwychwstania Jezusa. On jest wśród nas obecny kiedy zbieramy się na modlitwie. On przychodzi do nas w sakramentach i ... czego nie wolno przeoczyć, w drugim człowieku, w jego potrzebach, smutkach i radościach, w jego opuszczeniu i osamotnieniu. To wszystko po to, abyśmy nie kochali Pana tylko słowem, lecz byśmy dostrzegali Go w drugim człowieku.


Bóg puka do drzwi 

-szukam-


-szukam-

 

WAŻNE WIADOMOŚCI DLA WAS DO POBRANIA I ANALIZY – RZECZYWISTEJ ANALIZY PONIŻSZYCH MATERIAŁÓW !

AGENCI_I_OSZUSCI

-szukam-

BRONISLAW_WILDSTEIN

-szukam-

PLANY_WOBEC_NARODU_POLSKIEGO-PPR254

-szukam-

ROLA_NEOFITOW_W_DZIEJACH_POLSKI_-_STANISLAW_DIDIER_TRANSKRYPT_1934r

-szukam-

ZYDZI_A_POWSTANIE_STYCZNIOWE_-_1862-1863r

-szukam-

ZYDZI_PRZESTANCIE_KLAMAC_-_STANISLAW_WITKOWSKI-1994r

-szukam-

 

Szczęść Boże dlaczego tv Republika wycieła zdania - Krucjata Różańcowa za Ojczyznę,
- Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski, kim oni są ,dlaczego walczą , czego się boją, kto za tym stoi............

Ocenzurowana wypowiedź o Intronizacji Chrystusa na Króla Polski i Krucjacie Różańcowej za Ojczyznę.

Zgodnie z informacją uzyskaną od ks. StanisławaMałkowskiego, jego wypowiedź dotycząca Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę oraz Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, jako najważniejszych spraw dla Polski, została pominięta/ocenzurowana w Telewizji REPUBLIKA.

Pod koniec  listopada 2013 TV REPUBLIKA zaprosiła do programu Cezarego Gmyza, Ewę Stankiewicz, ks. Stanisława Małkowskiego, Jerzego Roberta Nowaka i Dawida Wildsteina. Niestety to, co najważniejsze – czemu sam ks. Stanisław, jako zaproszony gość,  nadawał najważniejszą rangę – zostało z jego wypowiedzi wycięte.

Cytat z wyjaśnień ks. Stanisława Małkowskiego:

„Program TV Republika, w którym uczestniczyłem był prowadzony przez Panią Ewę Stankiewicz i Pana Tomasza Sakiewicza. Pod koniec programu padło pytanie co w obecnej sytuacji zdrady mamy robić. Odpowiedziałem, nawiązując do słów św. Pawła: „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska.  Wskazałem na trzy sposoby przyjęcia Bożej łaski dla pokonania zdrady w Polsce i wobec Polski:
- Krucjata Różańcowa za Ojczyznę,
- Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski,
- ofiarowanie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi przez Ojca świętego w jedności z biskupami Kościoła Rzymsko-Katolickiego dla  nawrócenia Rosji i pokoju na świecie.”

Niestety w programie wypowiedź ks. Stanisława Małkowskiego kończy się wraz z cytatem ze św. Pawła.

Cały program:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FiRCQqW5pqQ

O tempora, o mores…


-szukam-

Vatican II and the U.S. Government.


The following is an example of one of these important documents:

CLICK TO VIEW SECRET DISPATCH. It was sent by the U.S. Ambassador to Italy (James Zellerbach, stationed in Rome) to U.S. Secretary of State John Foster Dulles at the Department of State in Washington D.C. The document is an incoming classified telegram sent [10/11/58] 15 days BEFORE the assembly of the (October 26th) 1958 Conclave.Zellerbach, is passing along information obtained from a “Vatican Source” (likely the traitor *Cardinal Tisserant) about an active plot designed to control the outcome of the upcoming October 26, 1958 Conclave. The 5th column informant indicates to U.S. Intelligence that he and others in his cabal do not want certain Cardinals like “Siri” to be elected pope. There is a clear request that Zellerbach convey the urgent message to (masonic) Washington D.C. leadership, to put pressure (likely blackmail) on the American Cardinals to block a “Siri” (or other anti-masonic papales) papacy.

-szukam-

-szukam-

WARSZAWA I OKOLICE

W niedzielę 15.grudnia o godz. 18.00 w Parafii Opatrzności Bożej w dzielnicy Wesoła zapraszamy na eucharystię wraz z modlitwą o uzdrowienie fizyczne i duchowe. Warszawa Wesoła ul. ks. Skargi 1. Informuję, że msze z modlitwą o uzdrowienie są w każdą 3 niedzielę miesiąca w naszej parafii. Zapraszamy- Wspólnota Zwiastowanie


-szukam-

Sylwester w Medziugorju

Kochani, 
jest jeszcze kilka wolnych miejsc na Sywlestra do Medziugorja. Bardzo prosimy o przekazywanie tej wiadomo
ści dalej w mailach, lub rozwieszając przygotowane paski, lub prośba do kapłanów jest przygotowane ogłoszenie, może teraz w czasie rekolekcji będzie okazja ogłosić. Jedno ze zgłoszeń jest właśnie takie, ze w czasie Mszy św, osoba poczuła, że ma jechać do Medziu właśnie na Sylwestra. Bóg zapłać za pomoc. Ewa 

             Sylwester – Czuwanie Noworoczne 2014 
w Medziugorju

Redakcja Echa Medziugorja organizuje wyjazd do Medziugorja na: 

Sylwestra – Czuwanie Noworoczne od 29.12.2013r. – 06.01.2014r. 
Podczas wyjazdu spotkanie z o. Jozo Zovko, o. Peterem Ljubiciciem (wybrany kap
łan od ogłoszenia tajemnic) i don Pietro Zorzą, który tez przyjeżdża na sylwestra.
         Podczas wyjazdu prowadzony będzie podstawowy kurs 
         ewangelizacyjny w ramach Nowej Ewangelizacji - Kurs Filip.
         KOSZT PIELGRZYMKI  400 zł + 165 (145)* Euro. 
         Nocleg  podczas podróży w Ludbregu sanktuarium Krwi Chrystusa.

Informacje i zapisy Redakcja Echa:  12/4130350,  501710620
pe
łny program - www.krolowa-pokoju.com.pl


-szukam-

SPOTKANIA 12.12/14.12

-szukam-
-szukam-

12 grudnia 1531r. w Guadalupe


-szukam-

Ewangelia wg św. Mateusza 11,11-15.
Jezus powiedział do tłumów: "Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.
A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je.
Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana.
A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść.
Kto ma uszy, niechaj słucha!"

Księga Psalmów 145(144),1.9.10-11.12-13ab.
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu,
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje
i  niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
 

 

Jak głosi tradycja, 12 grudnia 1531 roku Matka Boża ukazała się Indianinowi św. Juanowi Diego. Mówiła w jego ojczystym języku nahuatl. Ubrana była we wspaniały strój: w różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną wstęgą, co dla Azteków oznaczało, że była brzemienna. Zwróciła się ona do Juana Diego: "Drogi synku, kocham cię. Jestem Maryja, zawsze Dziewica, Matka Prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie. On jest Stwórcą wszechrzeczy, jest wszechobecny. Jest Panem nieba i ziemi. Chcę mieć świątynię w miejscu, w którym okażę współczucie twemu ludowi i wszystkim ludziom, którzy szczerze proszą mnie o pomoc w swojej pracy i w swoich smutkach. Tutaj zobaczę ich łzy. Ale uspokoję ich i pocieszę. Idź teraz i powiedz biskupowi o wszystkim, co tu widziałeś i słyszałeś".

-szukam-


-szukam-

 11 grudnia 2012 r.....  MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJ..... 

" OTO NASZ PAN BÓG PRZYJDZIE Z WIELKĄ MOCĄ" 


-szukam-

Wielu świętych i mistyków uważa, że na początku czasów Bóg stworzył świat aniołów z których największy był Lucyfer. Nie minęło jednak wiele czasu, gdy ten zbuntowany anioł sprzeciwił się  swemu Panu i w konsekwencji został strącony z NIEBA razem z innymi aniołami - buntownikami. Jak Adam i Ewa poddani byli próbie w raju, tak wcześniej duchy anielskie zostały wezwane do oddania hołdu wizji Niewiasty, która w centrum czasu miała stać się Matką wcielonego Boga, a po wejściu do Nieba być ukoronowaną na Królową wszystkich dzieł Bożych i nieśmiertelnych aniołów też. Zarówno ludzie i aniołowie zostali poddani próbie i ...zawiedli. Aniołowie popełnili grzech w pełni świadomie i dobrowolnie i ich grzech można nazwać przeciwko Duchowi Świętemu a ludzie ulegli kuszeniu " z zewnątrz". Aniołowie posłuszni Panu Bogu, którzy zostali w Niebie śpiewają, że nie ma większej radości nad tę, aby służyć Matce Najświętszej.


PAN PRZYJDZIE I NIE BĘDZIE ZWLEKAŁ; ROZJAŚNI TO, CO W CIEMNOŚCIACH UKRYTE I OBJAWI SIĘ WSZYSTKIM NARODOM.

  Czytanie z Księgi Proroka Izajasza Iz.40,25-31 

  (...) Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te gwiazdy? (...) Pan to Bóg wieczny, stwórca krańców ziemi. (...) On dodaje siły zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego.(...) Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą".

 CHWAL I BŁOGOSŁAW DUSZO MOJA PANA I NIE ZAPOMINAJ O WSZYSTKICH JEGO DOBRODZIEJSTWACH.

 ON ODPUSZCZA WSZYSTKIE TWOJE WINY I ULECZY WSZYSTKIE CHOROBY. ON TWOJE ŻYCIE RATUJE OD ZGUBY,

 OBDARZA ŁASKĄ I ZMIŁOWANIEM. NIE POSTĘPUJE Z NAMI WEDŁUG NASZYCH GRZECHÓW , ANI WEDŁUG WIN

 NASZYCH NAM NIE ODPŁACA.

EWANGELIA według Świętego Mateusza. Mt 11, 28-30 

   "Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie Moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie  dla dusz waszych. Albowiem jarzmo Moje jest słodkie, a Moje brzemię lekkie".OTO PAN PRZYJDZIE ABY LUD SWÓJ ZBAWIĆ. BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SĄ GOTOWI WYJŚĆ MU NA SPOTKANIE

 

-szukam-

  

  "BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA BOGA SWEGO A BLIŹNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO" 
 

 Pan Jezus:

MY - NARÓD POLSKI, ZAMIESZKUJĄCY W NASZEJ OJCZYŹNIE - POLSCE I POZA JEJ GRANICAMI ZWRACAMY SIĘ Z OGROMNĄ PROŚBĄ  DO RZĄDU I EPISKOPATU W POLSCE O URATOWANIE POKOJU NA ŚWIECIE I ZAWIERZENIE  NASZEJ OJCZYZNY - POLSKI  PANU BOGU  W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU - DRUGIEJ OSOBIE BOSKIEJ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI I UHONOROWANIE NASZEGO ZBAWICIELA TYTUŁEM NAJWYŻSZYM NA ZIEMI - KRÓLA, JAKO ŻE  Z JEZUSEM CHRYSTUSEM - KRÓLEM SPOTKAMY SIĘ W MOMENCIE NASZEJ ŚMIERCI. ON JAKO KRÓL BĘDZIE NAS  SĄDZIŁ I JAKO KRÓLOWI BĘDZIEMY ZDAWAĆ SPRAWOZDANIE Z NASZEGO ŻYCIA, Z NASZYCH DOBRYCH I ZŁYCH  UCZYNKÓW - POPEŁNIANYCH MYŚLĄ, MOWĄ I CZYNEM. A TAKŻE BĘDZIEMY ROZLICZANI Z NAPOMNIEŃ I NATCHNIEŃ  BOŻYCH, CO MOGLIBYŚMY ZROBIĆ DOBREGO A PRZEZ ZATWARDZIAŁOŚĆ SERC NIE UCZYNILIŚMY A CO ZAOWOCOWAŁO  BŁĘDNYMI UCZYNKAMI PRZECIW BOGU, BLIŹNIEMU I NASZEJ OJCZYŹNIE.

MY - NARÓD POLSKI BŁAGAMY WAS - DRODZY KARDYNAŁOWIE, BISKUOI I WSZYSCY DUCHOWNI RATUJCIE POLSKĘ,RATUJCIE ŚWIAT, ABY NIE BYŁO POWIEDZIANE: "NIE WIEDZIELIŚMY". JUŻ WIELE RAZY PAN UPOMINA WAS DUCHOWNYCH I NAWOŁUJE, JEST MIŁOSIERNY, ALE SYTUACJA POLITYCZNA ŚWIATA ZNOWU ZMUSZA NAS DO APELOWANIA DO RZĄDZĄCYCH NASZYM KRAJEM FIZYCZNIE I DUCHOWO, ABYŚCIE POSŁUCHALI SUMIENIA I NIE POPEŁNIALI  BŁĘDÓW WASZYCH POPRZEDNIKÓW, CZEGO WYNIKIEM BYŁA OKRUTNA DRUGA

WOJNA ŚWIATOWA.

NASI BEZBOŻNI WROGOWIE CHCĄ ZAWŁADNĄĆ NASZYMI SUMIENIAMI, SERCAMI I OSOBAMI. CHCĄ NAS ZNIEWOLIĆ, ZNISZCZYĆ I WOGÓLE USUNĄĆ Z PLANETY ZIEMI ORAZ CHCĄ ZMUSIĆ NAS DO WIERZENIA W JEDNEGO BOGA PRZEZ NICH WYZNACZONEGO ELIMINUJĄC PRAWDZIWEGO BOGA W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEGO. TAKIE SĄ ZAŁOŻENIA NASZYCH WROGÓW, KTÓRZY  CHCĄ PANOWAĆ NA CAŁYM ŚWIECIE POPRZEZ KATAKLIZMY, ZNISZCZENIA I WOJNY. KAŻDY WIE, ŻE BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY NIE POZWOLI NA PANOSZENIE SIĘ JEGO WROGA  NA JEGO PLANECIE - ZIEMI I NASTĄPI KONIEC WASZ, NASZ I WROGÓW PLANETY ZIEMI. MY MOŻEMY UPROSIĆ, UBŁAGAĆ MIŁOSIERNEGO PANA JEZUSA O ODDALENIE KAR I WOJEN I POWINNIŚMY  ZAWIERZYĆ SIEBIE, NASZE RODZINY I NASZE NARODY JEDYNEMU CZŁOWIEKOWI - BOGU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, KTÓRY JEST JEDYNYM RATUNKIEM DLA STWORZENIA I CAŁEGO ŚWIATA I UZNAĆ GO OFICJALNIE JAKO KRÓLA. 

ON ZMIENI NASZE SERCA I ZNIWECZY PLANY WROGÓW.

JEZUS CHRYSTUS - KRÓL, PROSI EPISKOPAT JUŻ OD 80 LAT I W DALSZYM CIĄGU TA PROŚBA JEST AKTUALNA. PROSIŁ PRZEZ ROZALIĘ CELAKÓWNĄ I POSYŁAŁ POSŁAŃCÓW DO KARDYNAŁA HLONDA, KTÓRY ZIGNOROWAŁ PROŚBĘ PANA JEZUSA, CZEGO SKUTKIEM BYŁO WIELKIE CIERPIENIE NARODU. ZWAŻYWSZY NA ŚWIADECTWA NIE POPEŁNIAJCIE BŁĘDÓW POPRZEDNICH RZĄDÓW PAŃSTWOWYCH I EPISKOPATU I USŁUCHAJCIE LUDZI WOŁAJĄCYCH O POKÓJ I PANOWANIE PANA BOGA W TRÓJCY ŚWIETEJ JEDYNEGO, KTÓREGO REPREZENTATEM JEST CZŁOWIEK - BÓG JEZUS CHRYSTUS A KTÓRY JEST MIŁOSIERNĄ MIŁOŚCIĄ I SAM PRAGNIE POKOJU NA ZIEMI WŚRÓD LUDZI.

MY WSZYSCY PRAGNIEMY SPEŁNIĆ WOLĘ PANA BOGA I PROSIMY O UROCZYSTE ZAWIERZENIE PANU JEZUSOWI

CHRYSTUSOWI - KRÓLOWI NASZEJ UKOCHANEJ OJCZYZNY - POLSKI. JEZUS CHRYSTUS TEŻ PRAGNIE UROCZYSTEJ APROBATY PRZEZ CZŁOWIEKA JEGO KROLOWANIA NA ZIEMI.


LIST DO RZĄDU POLSKIEGO.                                                           

DROGI PANIE PREZYDENCIE
SZANOWNY PANIE PREMIERZE

  Warszawa

Niniejszy list piszemy w rozpaczy, gdyż jak widzimy - ostatnio w Polsce i na świecie powinniśmy się jednoczyć w walce duchowej o przestrzeganie PRAW BOGA I CZŁOWIEKA.  Polska jest od ponad 1000 lat chrześcijańska i pragniemy, aby taka pozostała, Na pewno jesteście panowie katolikami i znacie PISMO ŚWIETE, które mówi o tragicznej przyszłości świata bez Boga. Na pewno także wiecie z historii, czy z Pisma Świętego, co stało się z narodami, które nie chciały uznać, że BÓG istnieje i już ich nie ma na mapie świata.

Bardzo prosimy o zjednoczenie się z nami, z narodem polskim i zawierzmy nasz KRAJ - POLSKĘ  JEZUSOWI CHRYSTUSOWI pod opiekę, gdyż On jest początkiem i końcem naszego życia. Czy ktoś tego chce, czy nie, czy człowiek jest ateistą, czy o innej religii, to spotka GO na pewno po śmierci. Ale ON cały czas jest między nami. My nie patrzymy jakie partie rządzą w Polsce. My patrzymy, aby tak Rząd rządził,  aby pomyślał o narodzie poprzez wydawanie odpowiednich  i przemyślanych decyzji i zarządzeń.  My prosimy, aby ustawy wykonywane przez Rząd mogły być zgodne z Prawami Bożymi i ludzkimi.


Jesteśmy pewni, że gdy Pana Boga zaprosimy do Rządu, to wróg nie dotknie naszych granic.
Nie można oddzielać religii od polityki, bo każdy człowiek i ateista też stanie przed Bogiem, który nie pyta jakiego jest wyznania, lecz będzie pytał co zrobiliśmy dla Boga, aby On mógł być na pierwszym miejscu. Jak widzimy - śmierć musi nadejść i dla ateisty też. Pan Bóg zszedł z Nieba, aby pomagać stworzeniu i powinniśmy być szczęśliwi, że chce nam  pomagać, bo On jest SPRAWIEDLIWOŚCIĄ i wtedy  zapanuje na ziemi porządek, spokój, poszanowanie każdego człowieka, zgoda i miłość, bo z miłości będziemy rozliczani.

Czy kto chce tego, czy nie, to na pewno taki scenariusz go spotka.
Hasło: BÓG, HONOR, OJCZYZNA I RODZINA jest zawsze aktualny i powinien być w życiu człowieka wdrażane jak najszybciej. My nie chcemy kłótni, strajków, głodu, ani wojny. Bóg Wszechmogący ustalił "DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ" i powinny być respektowane a widzimy, że obecnie nie jest przestrzegane żadne  Przykazanie.  My - naród polski pragniemy, aby nasza Ojczyzna rozkwitała w pokojowej atmosferze i jest dostatecznie bogata, aby nikt nie był głodny. Nasza ziemia obfituje w bogactwa naturalne i nie powinno być na niej głodu. Człowiek zachłanny odbiera drugiemu człowiekowi prawo do życia a przecież wszyscy jesteśmy tylko pielgrzymami i kiedyś nasze życie musi się zakończyć. Czy ktoś wierzy w Boga, czy nie, to na pewno Go spotka. Pan Bóg jest Przyjacielem człowieka i kto chce przyjąć Jego współpracę, to życie jego obfituje w wielkie  szczęście, które każdy sobie życzy. Życzymy sobie zawsze: zdrowia, szczęścia i pomyślności a możemy to wszystko mieć, gdy będziemy uważali Pana Boga za naszego Przyjaciela. A gdy obierzemy Go Królem, to nasza Ojczyzna będzie rozkwitała i osiągnie wszelkie Łaski Boże, które są potrzebne do jej gospodarczego funkcjonowania. Przecież każdemu Rządowi powinno zależeć, aby kraj, którym rządzi obfitował we wszelkie dobro potrzebne dla człowieka - dobro duchowe i materialne. Ci, którzy nie chcą uznać Pana Boga za Przyjaciela i Króla są wrogami  człowieka, bo wtedy "zło" panuje poprzez kataklizmy, choroby i śmierć.

KAŻDEMU RZĄDOWI POWINNO ZALEŻEĆ NA ROZWOJU KRAJU, KTÓRYM RZĄDZI.

Mamy przykład z narodu Izraelskiego, który nie posłuchał Pana Boga i był pozbawiony na wiele wieków swojej Ojczyzny. Więc, jeśli nasz Rząd chce dalej być Rządem panującym w Polsce, to bardzo prosimy o uznanie Pana Boga - Jezusa Chrystusa za Króla naszego. Jeśli nie rozumiecie Państwo co piszemy, to zapraszamy do czytania Pisma Świętego, które każdego  uświadomi jak człowiek powinien żyć, aby każdy naród mógł trwać w pokoju z innymi narodami i w łączności ze Stwórcą.

NARÓD POLSKI
Panie Jezu - bardzo prosimy o podyktowanie ZAWIERZENIA jako KRÓLOWI POLSKI - naszą Ojczyznę.

O MÓJ JEZU - PRZEBACZ NAM NASZE WINY, KTÓRE POWSTAŁY Z NIEPOSŁUSZEŃSTWA TOBIE PRZEZ KARDYNAŁA HLONDA I WSZYSTKICH BISKUPÓW W ÓWCZESNEJ POLSCE. PRZEBACZ NAM NASZE WINY, KTÓRE SĄ NASTĘPSTWEM NIEPOSŁUSZEŃSTWA DUCHOWNYCH TOBIE KRÓLU - CO BYŁO FAKTEM ZNIEWOLENIA NASZEGO NARODU PRZEZ KOMUNIZM - NAJGORSZEGO WROGA PANA BOGA.PRZEBACZ NAM NASZE WINY, KTÓRE SĄ NASTĘPSTWEM WYBORU OBECNEGO RZĄDU W POLSCE SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z PRZECIWNIKÓW PANOWANIA BOGA - JEZUSA CHRYSTUSA - STWORZYCIELA, ZBAWICIELA I JEDYNEGO RATUNKU DLA POLSKI I W CELU UCHRONIENIA ŚWIATA OD ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ TRAGICZNEJ W SKUTKACH WOJNY MAJĄCEJ NA CELU WYNISZCZENIE NARODU POLSKIEGO ORAZ ZGŁADZENIA MILIONÓW LUDZI NA ZIEMI.  BŁAGAMY CIĘ PANIE JEZU - KRÓLA ŚWIATA I WSZECHŚWIATA O ŁASKĘ PANOWANIA W NASZEJ OJCZYŹNIE I JAK MÓWIŁEŚ PRZEZ SŁUŻEBNICĘ TWOJĄ ROZALIĘ CELAKÓWNĄ - POLSKA BĘDZIE WZOREM WIELKIEGO POKOJU DLA INNYCH PAŃSTW. DZIĘKUJEMY CI, ŻE CHCESZ CZEKAĆ NA NASZ AKT ZAWIERZENIA POLSKI - TOBIE KRÓLOWI DO DNIA  DZISIEJSZEGO. MY-POLSKI NARÓD - PRZYSIĘGAMY WYPEŁNIAĆ TWOJE WARUNKI W KTÓRYCH NAJWAŻNIEJSZE JEST OFICJALNE ZAWIERZENIE POLSKI POD OPIEKĘ TWOJĄ - KRÓLA POLSKI, CO BĘDZIE WYWYŻSZENIEM TWOJEJ NAJŚWIĘTSZEJ OSOBY DO POZYCJI  - KRÓLA POLSKI. MY WIEMY, ŻE ZAPROWADZISZ POKÓJ W NASZEJ OJCZYŹNIE I MIĘDZY NARODAMI. MY WIEMY, ŻE TWOIM WARUNKIEM JEST WYPEŁNIANIE NAJWAŻNIEJSZEGO PRZYKAZANIA MIŁOŚCI, KTÓRE OWOCOWAĆ BĘDZIE TRWAŁYM POKOJEM MIĘDZY LUDŹMI.W ZWIĄZKU Z POWYŻCZYM BARDZO PROSIMY O PANOWANIE TWOJE W NASZEJ OJCZYŹNIE I ZAWIERZAMY LOSY POLSKI I NARODU POLSKIEGO POD TWOJE PANOWANIE. TAK NAM DOPOMÓŻ BÓG - AMEN.   


MODLITWA DO JEZUSA CHRYSTUSA - KRÓLA


Panie Jezu Chryste - Królu nasz i całego świata - zmiłuj się nad Twym wiernym ludem, który pragnie Cię wywyższać każdego dnia, który pragnie Cię widzieć Królem Wiecznej Chwały, Królem Człowiekiem, Królem Bogiem Wszechmogącym, Królem życia i śmierci. Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię! Przemień serca wszystkich ludzi, aby mógł panować w nich pokój i szacunek do wszystkiego co stworzyłeś. Tak nam dopomóż Bóg - po wszystkie czasy, na wieki wieczne. Amen.

MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA.

O Jezu Chryste - uznaję Cię Królem świata całego. Wszystko, co istnieje, zostało stworzone przez Ciebie. Racz spełnić na mnie wszystkie prawa Twoje. Odnawiam obietnice CHRZTU mego wyrzekając się szatana, pychy i uczynków jego. Przyrzekam prowadzić życie prawdziwie chrześcijańskie. Szczególnie zobowiązuję się starać według mojej możności o triumf praw Boga i Jego świętego Kościoła. Amen.

 Pan Jezus:

Niech każdy proboszcz zawierzy według Mojego posłania swoją parafię a każdy biskup - swoją diecezję. Które parafie będą zawierzone Mnie Jezusowi Chrystusowi - KRÓLOWI POLSKI to ominie ich bieda, która nadciąga z ogromną siłą. Podczas II wojny światowej także były parafie, których demon nie tknął dzięki modlitwom. Waszemu kardynałowi Hlondowi dałem też szansę:
 -  to, że nie posłuchał Mnie wtedy, gdy go o to prosiłem
-  to, że uciekł z Polski;
-  to, że wyrzekł się misjI, którą mu powierzyłem - miałby przebaczone, gdyby się ukorzył.

Gdy wrócił do waszego, ale swojego kraju miał jeszcze szansę naprawić swój błąd, który był grzechem nieposłuszeństwa Bogu, czyli pychy. A on nie miał takiego zamiaru, no i zakończył żywot. A że był kardynałem, to pozwoliłem mu na tłumaczenie się przez 40 dni, bo inni to - takiej szansy nie mają. Dlatego mówię wam - UWIERZCIE W MOJE SŁOWA I W DALSZYM CIĄGU CZEKAM......
A SYTUACJA ŚWIATOWA ZMIENIA SIĘ NA NIEKORZYŚĆ DLA WAS. Jezus jeszcze Miłosierny".


M O D L I T W A  C O D Z I E N N A - PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE.


PANIE JEZU CHRYSTE - PROSIMY TWEGO OJCA, ABY NA ZIEMI RYCHŁO ZAPANOWAŁO BOŻE KRÓLESTWO I ABY MOGŁO W NIM BYĆ MIEJSCE DLA NAS. PRAGNIEMY, ABY WSZYSCY LUDZIE UZNALI W BOGU SWEGO KRÓLA I PANA ORAZ BY SZANOWALI I PRZESTRZEGALI PRAW KRÓLESTWA BOŻEGO NA ZIEMI I JUŻ GO WIĘCEJ NIE OBRAŻALI SWOIMI GRZECHAMI. BOŻE OJCZE - OPOWIADAMY SIĘ CAŁKOWICIE ZA TWOIM SYNEM  - CHRYSTUSEM. WYZNAJEMY, ŻE TY JEZU JESTEŚ NASZYM KRÓLEM I PANEM I NIE MAMY INNEGO KRÓLA, NASZYMI MODLITWAMI CHCEMY WYPROSIĆ ŁASKI DLA KOŚCIOŁA, OJCZYZNY, NAS SAMYCH I TYCH, KTÓRYCH CI POLECAMY. TERAZ PRZEDSTAWIAMY CI  JEDNORODZONY SYNU OJCA PRZEDWIECZNEGO I KRÓLU KRÓLÓW ORAZ PANIE PANUJĄCYCH NASZE PROŚBY: "MY, SŁUDZY I PODDANI TWOI, BŁAGAMY O WYSŁUCHANIE, JEŚLI JEST ONA ZGODNA Z KRÓLEWSKĄ WOLĄ BOŻĄ. WYPOWIEDZ TERAZ SWOJE KRÓLEWSKIE - BOSKIE SŁOWO I ODDAL KAŻDE ZŁO OD NAS, A TWOJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NIECH SPŁYNIE NA NAS    I TYCH, KTÓRYCH TOBIE POLECAMY ORAZ NA SPRAWY, KTÓRE CI PRZEDSTAWIAMY - KTÓRY ŻYJESZ I KRÓLUJESZ NA WIEKI WIEKÓW.

 - OJCZE NASZ.....

 - ZDROWAŚ MARYJO...

 CHRYSTUS WODZEM, CHRYSTUS KRÓLEM, CHRYSTUS WŁADCĄ NAM. AMEN.

 

Nasz ukochany Ojcze Święty Janie Pawle II, czy to, że przez wielu biskupów jesteś wywyższany ponad Pana Boga, podoba Ci się
Czy przyjmujesz patronat nad Chrystusem Królem? Chyba powinno być odwrotna kolejność zachowana.
Czy wyrażasz zgodę, aby w Chicago moa być założona organizacja RYCERZY CHRYSTUSA KRÓLA w bialych plaszczach pod twoim patronatem? 
Biskup polonijny poinformowal, iż tylko płaszcze białe z wizerunkiem Chrystusa Króla Wszechświata będą akceptowane oficjalnie w kościele. 

 

  Papież Jan Paweł II -

   " Oj, dzieci, dzieci - nic wam nie powiem,
bo najpierw od Boga Ojca sam się dowiem

Czy ktoś z ziemi uzgadniał takie nabożeństwo?
Wasz biskup myśli, że to jest dla mnie jego poddaństwo.


 Żadnych relikwii nikomu nie dawałem
i na rozdawanie ich nigdy się nie zgadzałem.
 A jeszcze gorzej, gdy moją krew sprzedają
 i z tych pieniędzy nigdy się nie rozliczają.

 Oj, będzie smutno na spotkaniu z Bogiem,
 bo na takich czeka już lucyfer za progiem.
Bóg Ojciec czeka na ich nawrócenie
 i na ich "działalność" ma mocne baczenie.

 Ja za nich wstydzę się przed Stwórcą.

Tym bardziej, że u nich jest wielomóstwo.
Mówią o wszystkim i o niczym
 i na spotkanie ze Sprawiedliwością przyjdą z niczym.

     Tylko Bóg Trój-Jedyny winien być uwielbiany,

 a kto tego nie czyni "koniec" jego będzie "zdruzgotany".
Więc zastanówcie się wszyscy Moi zwolennicy,
i niech nigdy na poparcie Moje nikt nie liczy.

Ja nie chcę być uwielbiany,
bo jestem Bogu Trój-Jedynemu  oddany.
Jego najpierw pytajcie o wszystko,
bo inaczej wpadniecie w demoniczne trzęsawisko".

  O R Ę D Z I A NOWOROCZNE
na 2013 r. 

 

KRÓL JEZUS:

TAK MOJE DROGIE OWIECZKI
NIECH NIKT NIE PRÓBUJE UCIECZKI

PRZED SPRAWIEDLIWOŚCIĄ, KTÓRĄ JA JESTEM

I KAŻDY STANIE PRZEDE MNĄ ZE SWOIM "BALASTEM".
 

OD TEGO ROKU ZACZYNA SIĘ "ODLICZANIE"
DLA WAS LUDZI I DUCHA ŚWIĘTEGO WYLANIE.

KTO ZDĄŻY GO PRZYJĄĆ POKORNIE I UNIŻENIE

TEN ODCZUJE DO BOGA OJCA ZBLIŻENIE.
 

OJCIEC WSZECHMOGĄCY PODPOWIADA WAM ROZWIĄZANIE
I TEN BĘDZIE SZCZĘŚLIWY, KTO ODPOWIE NA NIE.

TERAZ JEST CZAS DUCHA ŚWIĘTEGO

I RADZĘ WAM PRZYBLIŻYĆ SIĘ DO NIEGO.
 

MÓDLCIE SIĘ O ŚWIĘTE DARY JEGO
ABY NIE BYŁO PRZED WAMI NIC UKRYTEGO.

ZNAĆ BOŻE PLANY, TO SZCZĘŚCIE WIELKIE -

BÓG NIE POZWOLI IŚĆ WAM NA PONIEWIERKĘ.
 

DZIECI - OTO PODAJĘ WAM MOJE SŁOWA:
DUŻO MÓDLCIE SIĘ, ABY DUSZA MOGŁA BYĆ GOTOWA,

GDY BÓG OJCIEC WAS PO IMIENIU ZAWOŁA

PILNIE WSŁUCHUJCIE SIĘ W GŁOS WASZEGO ANIOŁA.
 

CZAS ODNOWY BIOLOGICZNEJ SIĘ ZBLIŻA
I NIECH NIKT NIE RZUCA SWEGO KRZYŻA,

BO ŻYCIE CZŁOWIEKA KRZYŻAMI SIĘ MIERZY

I TO NIE MA ZNACZENIA, CZY KTOŚ "WIERZY".
 

W TYM JEDNYM MOMENCIE PRZEZ BOGA OJCA DANYM
KAŻDY BĘDZIE DLA SIEBIE SĘDZIĄ A NIE BĘDZIE ZAPRZEDANY.

W SPOSÓB WIDZIALNY KAŻDY UJRZY GRZECHY SWOJE

A WTEDY OGARNĄ WAS NIEPOKOJE.
 

TO WSZYSTKO OJCIEC CZYNI DLA WAS Z MIŁOŚCI,
BO ON NIE CHCE W WASZYCH SERCACH TYLKO GOŚCIĆ.

ON PRAGNIE W PRZYSZŁOŚCI ZABRAĆ WAS DO NIEBA

I Z JEGO MARZENIEM ZGODZIĆ SIĘ WAM TRZEBA.
 

PRZYPOMINAM WAM MOJE DZIECI I PRZYJACIELE
NIE MACIE CZASU NA PRZYGOTOWANIE ZA WIELE.

NAJLEPIEJ - JUŻ ZACZYNAJCIE POKUTOWAĆ.

TAK CZYŃCIE, ABY MOJE PRAWO ZACZĘŁO OWOCOWAĆ.
 

POWOLI, DOKŁADNIE I NIE MOŻNA NICZEGO "SCHOWAĆ",
BO BÓG JEST WSZECHMOCNY I WSZYSTKO WIDZĄCY.

NIKT GO NIE OSZUKA, BO ZA WAMI IDZIE WASZ ANIOŁ PISZĄCY

KSIĄŻKĘ ŻYCIA I WSZYSTKO REJESTRUJĄCY.
 

PROSZĘ WAS - UWIERZCIE W TO, CO POWIEDZIAŁEM,
ŻEBY NIE BYŁO PRZY SPOTKANIU ZE MNĄ - "NIE WIEDZIAŁEM".

DAŁEM WAM WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI

I JESTEŚCIE PRZYGOTOWANI PRZEZ BOGA DO MIŁOŚCI.
 

BO Z MIŁOŚCI BĘDĘ WAS ROZLICZAŁ,
KTÓRA JEST PODSTAWĄ DO DOBREGO ŻYCIA.

A TERAZ ZAPRASZAM WAS SERDECZNIE

DO POKUTY, KTÓRA BĘDZIE SŁUŻYŁA WAM WIECZNIE.

 KRÓLOWA MATKA BOŻA:
 

JA - WASZA MATKA CZĘSTOCHOWSKA
JESTEM NA TRONIE CIERPIĄCA LECZ NIE POLSKA.

BISKUPI W POLSCE
  NIE CHCĄ SYNA, JEZUSA - BOGA
ZNAĆ JAKO KRÓLA, LECZ SŁUGA IM SIĘ PODOBA.
 

ŁATWO JEST RZĄDZIĆ I CZEŚĆ BOŻĄ ODBIERAĆ
I POZWALAĆ TAKIMI UCZYNKAMI BOGA PONIEWIERAĆ.

BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY - WASZ STWORZYCIEL

NIE MOŻE PATRZEĆ, ŻE WASZ BÓG - ODKUPICIEL

MA ZAMKNIĘTE USTA PRZEZ PYSZNEGO CZŁOWIEKA

I JUŻ - NIESTETY, ALE Z KARĄ NA WAS CZEKA.

 

NIE MOŻE TAK BYĆ, ABY BOŻE STWORZENIE

ZAPOMNIAŁO KOMU ZAWDZIĘCZA SWOJE ODKUPIENIE

OD WIECZNEJ OTCHŁANI, KTÓRA NIEGDYŚ BYŁA.

BÓG OJCIEC CHCE, ABY KAŻDA DUSZA NIM ŻYŁA.
 

TO JEST MOJE DLA WAS NA 2013 ROK ORĘDZIE:
NIECH SIĘ ŚWIĘCI I PANUJE IMIĘ BOŻE WSZĘDZIE !

MACIE WOLNĄ WOLĘ OD BOGA DANĄ - WY LUDZIE

ALE NIE ULEGAJCIE DEMONICZNEJ UŁUDZIE.
 

BÓG OJCIEC WSZYSTKO Z NIEBA WIDZI,
JAK TEN PYSZNY CZŁOWIEK Z NIEGO SZYDZI.

NIEGDYŚ PAPIEŻE SIĘ UBÓSTWIALI

I LUDZIE PATRZYLI NA NICH, JAK NA BOGA - Z ODDALI.
 

RZĄDZILI W KOŚCIELE JAK CHCIELI
I NIE ZWAŻALI, GDY PODPOWIADALI IM ANIELI.

OBECNI SŁUDZY BOŻY TEŻ SIĘ OBWIESILI

ŚWIECIDEŁKAMI A BOGA NAGIEGO NA KRZYŻU ZOSTAWILI.
 

NA KRZYŻU WISI CZŁOWIEK - BÓG NAGI.
DZIWIMY SIĘ W NIEBIE, ŻE MAJĄ TAK DUŻO ODWAGI.

SAMI CHODZĄ NAKRYCI PRZERÓŻNYMI OZDOBAMI

I NIE ROZUMIEJĄ, ŻE BOGA TO BARDZO RANI.
 

GDYBY ZOSTAWILI BOGA NA KRZYŻU WE KRWI
TO SUMIENIE NIE POZWOLIŁOBY GO OBNAŻYĆ ZE CZCI.

A TAK POKAZUJĄ LUDZIOM JEZUSA CZYŚCIUTKIEGO

I WCISKAJĄ KŁAMSTWO, CZYŻBY CHODZIŁO O CO INNEGO?
 

PRZECIEŻ ZNACIE HISTORIĘ JEZUSA Z NAZARETU
ALE ON NIE PRAGNIE ZA TO DLA WAS ODWETU.

PROSI, ABYŚCIE GO UBRALI W KRÓLEWSKI STRÓJ

BO ZASŁUŻYŁ NA TO, A WY DAJECIE MU TYLKO BÓL.
 

ON NAJBARDZIEJ, ALE I MY W NIEBIE
NIE MOŻEMY DŁUŻEJ PATRZEĆ NA JEGO HAŃBIENIE.

TRUDNO JEST NAM ZROZUMIEĆ TO ŁGARSTWO

ŻE LUDZIE UPODOBALI SOBIE DEMONICZNE KŁAMSTWO.
 

PROSZĘ OJCA WSZECHMOGĄCEGO ZA WAMI
I NIEUSTANNIE ZALEWAM SIĘ ŁZAMI.

NA ZIEMI CORAZ GORZEJ, CHOCIAŻ PRZYCHODZĘ Z ŁASKAMI.

JEŚLI JEZUS NIE BĘDZIE WASZYM KRÓLEM,

TO WKRÓTCE ZIEMIA OKRYJE SIĘ WOJENNYM BÓLEM.

 

ŚWIĘTY JÓZEF:

JA PATRZĘ NA ZIEMIĘ I OBSERWUJĘ
JAK DEMON LUDZKOŚĆ PRZYGOTOWUJE -

DO UCZCZENIA SIEBIE JAKO ANTY - CHRYSTA

I DO WYELIMINOWANIA BOGA - TO RZECZ OCZYWISTA.
 

JUŻ "ODLICZA" CZAS BÓG OJCIEC JEDYNY
I PODAJE NAWET PRZYCZYNY:

BOGA JEZUSA PRZYSŁAŁ NA ZIEMIĘ DLA RATUNKU DUSZ

A WY ZAPIERACIE SIĘ JAK OSIOŁ I ANI "RUSZ".
 

WE WSZYSTKO WIERZYCIE, CO WAM DEMON POWIE,
ZA NIM IDZIECIE I MYŚLICIE, ŻE NIKT SIĘ NIE DOWIE.

GDY JEZUS MÓWIŁ ŹLE O EPISKOPACIE,

TO JEDNI DRUGICH UPOMINAJCIE.
 

BO PRZECIEŻ TO JEST NIEPOJĘTE,
ABYŚCIE UWIERZYLI W TO, CO NIE JEST ŚWIĘTE.

JAK WY MOŻECIE PATRZEĆ NA BISKUPÓW BŁĘDY,

KTÓRZY ZE STWÓRCY UCZYNILI SWEGO SŁUGĘ,

A ICH GRZECH SZERZY SIĘ WSZĘDY !!!
 

DLACZEGO CHCECIE BYĆ W WIECZNYM PIEKLE?
PRZECIEŻ WIECIE, ŻE TAM SZATAN RZĄDZI WŚCIEKLE.

NAM W NIEBIE JEST PRZYKRO PATRZEĆ,

ŻE JEZUSA APOSTOŁOWIE DO PIEKŁA SIĘ PCHAJĄ

I TAKI ZŁOWROGI PRZYKŁAD LUDZIOM DAJĄ.
 

DLATEGO JUŻ NIEDŁUGO NASTĄPI "ODLICZANIE"
BO BÓG NIE CHCE PATRZEĆ NA TAKIE TRAKTOWANIE.

BISKUPI POZWALAJĄ NA WNOSZENIE DO ŚWIĄTYŃ ZNAKÓW WROGA

KTÓRY CHCE, ABY PANOWAŁA WŚRÓD LUDZI TRWOGA.

Duchu Święty:

- prosimy Cię wnikaj w ludzkie sumienia
i nie daj nawet minuty wytchnienia.

Prosimy Cię Duchu Święty, bo szkoda ludzi.

Tak bardzo się każdy Święty w Niebie trudzi.

Chcemy także ratować katolików,
bo choć oni więcej wiedzą, to błędów robią bez liku.

Każdego człowieka jest nam żal bardzo,

bo Pan Jezus umarł za wszystkich, choć Nim gardzą.

Zlituj się Trójco Święta,
choć my wiemy, że Boża wola jest już rozpoczęta.

 

DUCH ŚWIĘTY:

O...., WY NIEPOSŁUSZNE DUSZE,
WKRÓTCE BĘDZIECIE PRZECHODZIĆ KATUSZE.

MIELIŚCIE TAK DUŻO PODPOWIEDZI I RAD,

ALE JUŻ WAS ZWIÓDŁ NIESTETY - "ŚWIAT".

TEN GRZESZNY I DEMONICZNY,
BO DLA NICH TO BĘDZIE WSZYSTKO KOMICZNE

JAK ZWYKLE - TAK JEST, CO DEMONICZNE.

NIE PRZEJĘLIŚCIE SIĘ BOŻYMI ORĘDZIAMI

CHOĆ UPOMINAMY WAS I BŁAGAMY.

A WY NIE SŁUCHACIE BOGA WSKAZÓWEK
I MÓWICIE NA TAKĄ OSOBĘ - "PÓŁGŁÓWEK".

TO TERAZ ZOBACZYCIE, KTO BĘDZIE MĄDRZEJSZY

CZY WY PRZED TELEWIZORAMI, CZY ONI MĄDLĄCY.

TAK BĘDZIE JAK ZA NOEGO:
LUDZIE PILI, BAWILI SIĘ I TAŃCZYLI AŻ SIĘ WSZYSCY POTOPILI.

I TEŻ BYLI OSTRZEGANI PRZEZ KILKANAŚCIE LAT.

ALE CÓŻ, WYŚMIEWAŁ SIĘ Z BRATA - BRAT.

TAK BĘDZIE I TERAZ, BO LUDZIE NIE WIERZĄ,
ŻE MY MÓWIMY DO OSÓB WYBRANYCH I SIĘ CIESZĄ,

ŻE PRZECHYTRZYLI BOGA, AŻ PRZYJDZIE TEN DZIEŃ,

ŻE NAWET NIE ZOSTANIE PO NICH CIEŃ.

TYLE LAT ORĘDZI Z NIEBA,
ALE PRZECIEŻ IM NIKOGO SŁUCHAĆ NIE TRZEBA.

WYŚMIEWAJĄ SIĘ Z NASZYCH LUDZI WYBRANYCH,

BOGU Z WOLNEJ WOLI ODDANYCH.

NO, ALE CÓŻ - BÓG DAŁ IM TEŻ WOLNĄ WOLĘ

I MOGĄ NADUŻYWAĆ JEJ, JAKO SWAWOLĘ.
 

TERAZ JEST MÓJ CZAS - DUCHA ŚWIĘTEGO.
DO WIELU DUSZ ZAGLĄDAM I NIE WIDZĘ NIC INNEGO,

TYLKO SWAWOLĘ, ROZKOSZE I UPOJENIE

I BEZ BOGA MROCZNE RÓŻNE UROJENIE.
 

GRZESZYCIE MYŚLĄ, MOWĄ, UCZYNKIEM I ZANIEDBANIEM,
A LUDZIE POWINNI TĘSKNIĆ ZA DUCHA ŚWIĘTEGO WYLANIEM.

DUCH ŚWIĘTY WSZĘDZIE WNIKNIE

ALE NIE ZATRZYMYWANY I NIE ZAPRASZANY - ZNIKNIE.

 A WTEDY ŻEGNAJ GRZESZNY CZŁOWIECZE -
I IDŹ KU DIABELSKIEJ UCIESZE.

Chrystus Król Polski i świata całego - Świebodziński hymn

-szukam-

ABY ZAPANOWAŁ POKÓJ NA ZIEMI - MUSI BYĆ UCZYNIONA INTRONIZACJA PANA JEZUSA NA KRÓLA POLSKI

                     -szukam--szukam-

 KS.PROBOSZCZ Z OSTASZEWA I TRYDENCKA PRYMICJA

W uroczystość św. Andrzeja Apostoła (30.11.2013r.) swoją pierwszą Mszę w rycie trydenckim odprawił ks. Jacek Hac, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Ostaszewie. Liturgię oraz śpiew przygotowało Gdańskie Środowisko Tradycji Katolickiej.
-szukam-

-szukam-

 Niektóre elementy treści i symboliki liturgii trydenckiej


-szukaj-

         
    Fot. Jacek Sądej
„W dzisiejszym świecie panuje wielki chaos właściwie w większości dziedzin życia, także w religii. Wielu ludzi ma niewłaściwe podejście do religii, teologii, istnieje mnóstwo różnorakich, dziwacznych czasem nawet interpretacji. A tymczasem msza św. trydencka przypomina, że duchowość ludzka jest czymś bardzo określonym, czymś, co w jasny sposób pokazuje o co chodzi w chrześcijaństwie, w życiu ludzkim, w relacji człowieka do Boga” – mówił ks. Krzysztof Tyburowski w trakcie prelekcji zorganizowanej przez Stowarzyszenia Obrony i Rozwoju Polski w Rzeszowie. Przymiotnik „trydencka” na określenie starszej formy liturgii nie jest precyzyjny, sugeruje bowiem jakoby Sobór Trydencki stał u jej początku. Tak jednak nie jest, forma bowiem liturgii odprawianej powszechnie w zachodnim katolicyzmie aż do reformy po Soborze Watykańskim II, istniała na długo przed Soborem Trydenckim, który odbył się w XVI wieku. Z braku więc nazwy precyzyjnej różnie też się tę liturgię nazywa. Do niedawna, kiedy nie było kontekstu reformy liturgicznej, nie była opatrywana żadnym przymiotnikiem, natomiast w kontekście mszy św. zreformowanej po Soborze, nazywa się ją mszą św. trydencką, gregoriańską, usus antiquior, czy też nadzwyczajną formą rytu rzymskiego. Tylko człowiek spośród istot żyjących na ziemi tworzy kulturę. Jakość kultury człowieka jest, by tak rzec, jakością jego ducha. To, co człowiek ma w sobie, wyraża na zewnątrz. Jeżeli człowiek jest istotą wewnętrznie bogatą, głęboką, wszechstronnie rozwiniętą z punktu widzenia potrzeb wyższych, to także dzieła przez niego tworzone będą miały odbicie tej właśnie jakości ducha. W tym kontekście możemy dotknąć choćby sprawy sztuki sakralnej, jako szczególnego wyrazu kultury religijnej człowieka. Porównując dzieła ludzkiego ducha, które człowiek w tym względzie tworzy dzisiaj, z dziełami ludzkiego ducha tworzonymi wcześniej, możemy bez większych nawet analiz dojść do wniosku, że dzisiejsza kultura zachodnioeuropejska znajduje się w głębokim kryzysie. Jeżeli popatrzymy w przeszłość na sztukę romańską, gotycką czy barokową, zauważymy, że na przestrzeni wielu setek lat, które mamy za sobą, człowiek umiał wyrażać swojego religijnego ducha w ściśle określony sposób. Później od mniej więcej połowy XIX wieku aż po nasze czasy sztuka religijna wchodzi w pewien kryzys. Jest jakby nie identyfikowalna, nieokreślona w swoim wyrazie, nie potrafiąca odróżnić jasno sacrum od profanum. Co prawda w XIX i w początkach XX wieku w sztuce sakralnej panuje budzący zachwyt neogotyk, ale paradoksalnie jest on znakiem zaczynającego się kryzysu epoki, która nie wytworzyła już swojej własnej sztuki, ale powraca do wcześniejszych form. Jeśli chodzi natomiast o dzisiejszą sztukę sakralną, to trudno powiedzieć, by dzisiejsze świątynie miały jakiś określony styl. Poprzednie style architektury, malarstwa czy rzeźby spontanicznie niejako skupiały człowieka na Bogu i w Jego kierunku popychały ludzką uwagę. Nowoczesne świątynie katolickie, często się zdarza, że zamiast skupiać, rozpraszają człowieka, przypominają bardziej sale konferencyjne, a nie miejsca modlitwy. Nie odróżniają się jakby od świeckich standardów, nie wprowadzają człowieka w świat sacrum. Z pewnością są one znakiem kryzysu sztuki religijnej, a co za tym idzie także kryzysu ludzkiego ducha i religijności katolickiej. W tym kontekście pojawia się także problem liturgii. Trudno dziś powiedzieć, czy kształt nowej mszy św., mającej prawie czterdzieści lat jest ostateczny. Ostatnie przykładowe niejako, wielkie celebracje papieskie zdają się być przykładem, że reforma liturgiczna wcale nie jest ostatecznie zakończona i domaga się, jeśli niekoniecznie zmian zewnętrznych, to z pewnością pogłębienia duchowości liturgicznej. Odnieśmy się do czasów, kiedy w kościele zachodnim jedyną prawie liturgią była liturgia trydencka, co do której Ojciec Św. Benedykt XVI wyrażał się kilkakrotnie, że wbrew pozorom, nigdy prawnie nie została zniesiona. Formalnie istniała, praktycznie jednak, wiemy, że mentalność, która wytworzyła się po soborowej reformie liturgicznej, spowodowała myślenie, jakoby msza św. trydencka przeszła do muzeum, ba nawet została zakazana. Do niedawna w kręgach kościelnych niezręcznie było nawet czuć do niej sentyment. Do takiego spojrzenia przyczyniło się w moim głębokim przekonaniu, niestety nieposłuszeństwo arcybiskupa Marcela Lefebvre’a, który z liturgii trydenckiej uczynił niejako sztandar swego ruchu. Z pewnością, gdyby nie było sprawy Lefebvre’a, inne byłoby dziś spojrzenie na liturgię trydencką. Starsza forma liturgii funkcjonuje w Kościele przez setki lat w postaci prawie niezmiennej. Wszystkie budowle sakralne, zbudowane w czasie, kiedy msza trydencka była czymś oczywistym, służyły wyakcentowaniu teologii i symboliki tejże mszy. Kiedy wejdziemy do starego kościoła, zauważymy, że bardzo wiele elementów architektonicznych w kontekście liturgii zreformowanej nie ma dzisiaj jakby racji bytu, są niepotrzebne (np. boczne ołtarze, chrzcielnica, ambona). Architektura nowoczesnych świątyń została nieprawdopodobnie uproszczona.
-szukam-

-szukam-

    Una Voce Polonia – z troski o liturgię Kościoła

-szukam-

„Do naszego Stowarzyszenia wciąż zgłaszają się nowe grupy wiernych, które chciałyby, aby tradycyjna liturgia była celebrowana bliżej ich miejsca zamieszkania. Uważam, że tej lawiny nie da się zatrzymać” – mówi Marcin Gola, prezes stowarzyszenia Una Voce Polonia, w rozmowie z Mateuszem Ziomberem.
 

Jak powstało Una Voce Polonia? Jaki jest program stowarzyszenia? 

- Stowarzyszenie wcześniej działało lokalnie w Poznaniu. Dwa lata temu zostało ponownie zarejestrowane w Warszawie w wyniku inicjatywy redakcji portalu nowyruchliturgiczny.pl. Jesteśmy stowarzyszeniem wiernych, które za główny cel stawia sobie wsparcie dla upowszechniania w Kościele Mszy w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, zwanej potocznie trydencką.
 

Jakie zadania podejmuje UVP? Jakie są najważniejsze plany i projekty stowarzyszenia?
 

- Jesteśmy stowarzyszeniem ogólnopolskim, dlatego chcemy się skupiać przede wszystkim na niezbędnych działaniach, które trudniej jest wykonać przez grupy działające lokalnie. Pierwsza grupa projektów skupia się na tym, co w języku angielskim ma zgrabną nazwą networking. Chodzi o budowanie relacji, dzielenie się informacjami, wiedzą i doświadczeniem. Oferujemy swoją pomoc grupom wiernych, które dopiero zawiązują się celem ubiegania się o regularne celebracje starej Mszy w swojej okolicy. Wnioskowanie o celebrację „starej” Mszy zgodnie z procedurą opisaną przez papieża Benedykta XVI w Summorum Pontificum jest wbrew pozorom dość trudne. Bazując na doświadczeniach z przeszłości wielokrotnie pomogliśmy już wiernym skutecznie nawiązać współpracę z księżmi i biskupami. Już wkrótce chcemy uruchomić aplikację internetową pod nazwą „Stabilna Grupa”, która ułatwi zawiązywanie się grup wiernych dążących do celebracji starej Mszy w swojej okolicy. Ponadto każdy kapłan, który chciałby nauczyć się celebracji Mszy w formie nadzwyczajnej, a nie wie jak się do tego zabrać, może zwrócić się do nas o pomoc. Na pewno znajdziemy kogoś, kto mu w tym pomoże.


-szukam-


-szukam-

I Ty zacznij modlić się przed jedzeniem  

-szukam-  

Nie ukrywajmy tego. Ogromna większość Polaków-katolików nie modli się przed i po jedzeniu. W gronie rodzinnym czyni to może 1 procent polskich katolików. Gdy znajdujemy się pośród innych, a więc w pracy, barze czy restauracji, ten wskaźnik maleje zapewne poniżej 0,1 procenta. Powodów tego stanu rzeczy jest dużo i mają one różnorodny charakter (historyczny, kulturowy, a także stricte osobisty). Polak-katolik nie tylko, że nie modli się przed jedzeniem, ale w dodatku zwyczaj ten wydaje się mu czymś dziwnym, obcym, dalekim, jeśli wręcz nie będącym objawem czegoś zdecydowanie niebezpiecznego.
   Prawdopodobnie wiele jeszcze wody w Wiśle upłynie, zanim uda się podnieść procent modlących się przed i po jedzeniu Polaków z 1 do 5 procent. Zamiast się jednak zrażać się tą opcją, można spróbować dorzucić swą małą cegiełkę do przekonania naszych rodaków, iż "błogosławieństwo stołu" jest czymś bardzo pięknym, chwalebnym i pożytecznym. Niechaj więc ten tekst, będzie jedną z owych małych cegiełek.
Oto zatem kilka ważnych powodów dla których powinniśmy modlić się przed i po jedzeniu, zarówno będąc sami, jak i w gronie rodzinnym, miejscu pracy, barze, restauracji i innych miejscach publicznych:


Modlitwa przed jedzeniem jest sugerowana przez Pismo święte i polecana przez magisterium Kościoła. Biblia, która jest całkowicie bezbłędnym i nieomylnym Słowem Bożym naucza: "A jeśli z dziękczynieniem coś spożywam, dlaczego mają mi złorzeczyć za to, za co ja dziękuję? A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą" (1 Kor 10, 30 - 31); "dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa" (Ef 5, 20); "Nieustannie się módlcie. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was" (1 Tes 5, 17-18). Z przytoczonych wyżej wersetów możemy wywnioskować, iż dziękczynienie za pożywienie było dla chrześcijan czymś naturalnym. Co więcej, św. Paweł Apostoł uczył, że należy jeść i pić na chwałę Boga oraz za wszystko Mu dziękować. Czy modlenie się przed i po jedzeniu nie jest zatem jednym z najbardziej naturalnych sposobów realizacji tego apostolskiego polecenia? Jeśli mamy dziękować Bogu "za wszystko", to dlaczego nie za jedzenie i picie? A który z momentów w dniu, nie jest bardziej odpowiedni, by podziękować naszemu Panu za jedzenie i picie, jak nie pora posiłku?


-szukam--szukam-

Ważna rozmowa z bp. Bernardem Fellayem, przełożonym generalnym FSSPX na temat papieża Franciszka.

PAN JEZUS NIGDY NIE POTĘPIA CZŁOWIEKA, GDY JESZCZE ŻYJE,

 ALE MÓWI - MÓLDCIE SIĘ ZA SIEBIE I NAWRACAJCIE SIĘ.

 

 Każdy katolik winien być misjonarzem i nauczać o Bogu w Trójcy  Świętej  Jedynym i Maryi Niepokalanie Poczętej a nie powinien  brać

udziału w nabożeństwach innych religii, gdyż Jezus jest tylko jeden.

 

Ważna rozmowa z bp. Bernardem Fellayem, przełożonym generalnym FSSPX na temat papieża Franciszka.

 

-szukam--szukam-

Woda święcona

[...] Jakże tajemniczym żywiołem jest woda! Jest czysta, prosta w swym składzie, bezbarwna i bez smaku. Jest, jak ją nazwał św. Franciszek z Asyżu, „wstydliwą”. Jest skromna i bezpretensjonalna, jak gdyby sama przez się nic nie znaczyła. A jednocześnie jest wszechobecna i co chwilę potrzebna. Bez wody nie może przetrwać żadna żywa istota, dlatego słusznie widzimy w wodzie najważniejszy naturalny symbol życia. Woda jest elementem oczyszczającym z brudu ciało człowieka i używane przez niego przedmioty. Czystość rytualna jest najważniejszym wymogiem prawie we wszystkich systemach religijnych świata. Skomplikowane obrzędy oczyszczenia w religiach pogańskich i w Starym Testamencie dotyczą tylko ciała. Te obrzędy nie były w stanie dać duszy prawdziwej, moralnej czystości. Pan Jezus powiedział: „jeść nieumytymi rękoma, człowieka nie plami” (Mt 15, 20). Zbawiciel podkreślał potrzebę istotniejszej czystości, to jest czystości duszy od grzechu, od tego złego, co pochodzi z serca człowieka, co wychodzi z jego ust i co czyni go nieczystym przed Bogiem (por. Mt 15, 18).


-szukam--szukam-

Pan Jezus o Błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem
 

Panie Jezu - czy możesz powiedzieć jak powinni zachować się ludzie, gdy kapłan błogosławi nas Najświętszym Twoim Sakramentem?
Ja czynię znak krzyża Świętego, ale tylko ja ,a ludziom nikt nie mówi, jak mają zachować się i nikt więcej nie żegna się.

-szukam- 

Pan Jezus:
" To na kogo wy patrzycie,
że Boga żywego nie widzicie?
Już tak dużo jest świadectw na świecie.
Jestem waszym OBJAWIENIEM i cały czas żyję.


Podczas Błogosławieństwa pochylcie głowę i szyję.
Czyńcie znak Krzyża Świętego, nawet kilka razy.
Nie martwcie się - nie będzie Bożej obrazy".


Mateńko Boża - błagam Cię dopomóż Annie, aby mogła wyspowiadać się z całego życia. Obecnie jest chora starsza kobieta i często nie wie co robi.

Matka Boża:

" Pytasz o Annę?
Jej zachowanie jest naganne.
Tak to jest, gdy przez życie
nie modli się człowiek należycie.

Przy końcu pobytu na ziemi
rodzina ma problemy z nimi.
Dlatego cały czas mówię:
módlcie się, jak kto umie.

Kto z Bogiem na początku swojej drogi,
to podchodzi śmiało do Sędziego, chociaż jest srogi.
Módlcie się za siebie i przepraszajcie
i Bogu, i ludziom uszanowanie dajcie.

Ja jestem waszą Królową ogólnie,
ale KRÓLEM waszych serc i ciał jest Mój Syn i módlcie się potulnie.
Innej drogi nie ma dla człowieka,
gdy chce iść drogą Bożą do Nieba.

Wasza Matka.
-szukam-

DLACZEGO NALEŻY ŚPIEWAĆ PIĘKNA MADONNO

 -szukam-

Artykuł napisany w formie pytań i odpowiedzi

 

Niezależnie od jakichkolwiek objawień czy wskazówek, wyraźnie widzimy, że właśnie te dwa słowa „czarna Madonno”, a nie reszta pieśni - są bardzo obraźliwą formą. Proszę spojrzeć na ten Święty obraz jasnogórski. Czy Matka Boża jest czarna? Proszę sobie wyobrazić - jakby na Panią ktoś tak mówił. Czy czułaby się Pani dobrze? Matka Boża nigdy i nigdzie taka nie była i nie będzie!!! Nie tylko na tym Świętym wizerunku jasnogórskim. Wprost przeciwnie. Wielu mistyków, którym dane było widzieć Matkę Bożą twierdzi, że jest Ona nieopisanej jasności. Tym bardziej, że dobrze wiemy, z czym i z kim kojarzy się kolor czarny. Nieraz na Apelu Jasnogórskim Ojciec Teofil Krauze (Paulin)mówił, że Matka Boża nie jest czarną tylko piękną oliwkową Madonną. Co ważne, powiedział to „ex catedra” (tzn. z ambony do ludu Bożego, aby lud Boży wysłuchał to, oraz przyjął do swego serca i to przesłanie realizował).

Oblicze Matki Bożej bez oświetlenia jest brązowe, a po oświetleniu z reflektora właśnie oliwkowe. Ten ciemniejszy kolor oblicza Matki Bożej spowodował lakier Wernix, z pomocą którego obraz został naprawiony przez artystów krakowskich po napadzie i zniszczeniu przez Tatarów, którzy porzucili go koło kościoła Św. Barbary.

Poniżej załączamy kserokopię modlitewnika, który posiada  Imprimatur  Kościoła, gdzie w pieśni „Jest zakątek na tej ziemi”  napisane jest  „śliczna Madonna” .

Jest jeszcze jeden powód, dla którego nie możemy tak nazywać Matki Bożej. W czasie okupacji niemieckiej, podczas II wojny światowej Niemcy, a wśród nich Gubernator hitlerowski Hanz Frank, który mieszkał na Wawelu, wypowiadali się z pogardą i nienawiścią właśnie tymi słowami po niemiecku „schwarze Madonna” (w tłum. na polski - czarna Madonna).

Można zauważyć w kościołach – jak niektórzy ludzie - po prostu śpiewają "piękna Madonno" lub "śliczna Madonno". Powiem wprost - robią to śmiało i odważnie "wbrew wszystkim". Jest to zagłuszane przez innych i mało kto to słyszy, ale ja to wiele razy słyszałem, a co najważniejsze, że Przeczysta i Najjaśniejsza Panienka w Niebie to słyszy. Słyszy to Pan Jezus,  cała Trójca Przenajświętsza, wszystkie Chóry Anielskie i radują się, że są takie owieczki na tej Świętej Ziemi, co to czują i rozumieją (dodam też, że i cierpią z tego powodu). Nie winię tych, co źle śpiewają - oni są tego nieświadomi. Głęboko wierzę, że zostanie to kiedyś naprawione przez Opatrzność Bożą.

PYTANIE: Przecież pieśń ta jest stale używana w Kościele jako pieśń Chwały ku Maryi "...gdzie króluje Jej Oblicze",

ODPOWIEDŹ:   Ile w ostatnich czasach i to o wiele poważniejszych i tragicznych w skutkach, błędów wkradło się do naszych zwyczajów i naszego życia - to chyba Pani czuje i to chyba wystarczy - krótko mówiąc - "modernizm" i jego tragiczne skutki na świecie - o tym jest tyle  w literaturze. Przecież nie negujemy tych dobrych wartości -  tylko to jedno obraźliwe słowo. Ono jest tą "łyżką goryczy w beczce miodu".

PYTANIE: Przecież ile razy sam Ojciec Św. Jan Paweł II to śpiewał,

ODPOWIEDŹ:   Czy wyobraża sobie Pani Ojca Świętego, który mówi: „Nie śpiewajcie „czarna Madonno” , bo ja tego sobie nie wyobrażam - i to z wielu przyczyn. Podobnie, nie mówił publicznie przed większymi zgromadzeniami o innych ważnych sprawach. Mówił o tym  na mniej licznych spotkaniach.

PYTANIE. A ile razy w mediach katolickich było, jest i będzie to śpiewane

ODPOWIEDŹ:   Proszę nam uwierzyć, że my tak samo popieramy te media katolickie. Jak już napisałem  - o wiele większe i bardziej obraźliwe sprawy rozpowszechniły się na świecie. Te media są w pewnym sensie w bardzo podobnej sytuacji jak Ojciec Święty. Chwała im, za ich Boską Mądrość i rozwagę, oraz pokorne i wyważone wypowiedzi. Czy będzie to śpiewane...? DlaBoga nie ma rzeczy niemożliwych - a może właśnie Pan Jezus kiedyś to uczyni, że pieśń ta zabrzmi uroczyście w mediach ze słowami „Piękna Madonno”. Jesteśmy pewni, że Pan Jezus podobnie jak my odczuwa ten obraźliwy tekst i kiedyś przywróci tę dobrą wersję dla Swojej Matki, ale: „Boże młyny mielą powoli…”. Potrzeba do tego jeszcze czasu i modlitwy.  A czas pokaże gdzie jest prawda. 


-szukam-

A Bogiem było Słowo!


Kazanie wygłoszone podczas uroczystości XXII rocznicy powstania Radia Maryja, Toruń, 30 listopada 2013 r.

Ks. bp Józef Zawitkowski

Ekscelencje,

Dostojni Księża Biskupi, Ojcze Dyrektorze Tadeuszu i wszyscy Kapłani.

Przewielebne Siostry, Pracownicy Radia Maryja, Telewizji Trwam i wszystkich Dzieł Toruńskich. Wielka Rodzino Radia Maryja,

Pielgrzymi i Domownicy Torunia, Wszyscy Kochani moi!

Witam prześwietny Zespół Śląsk i sławetną orkiestrę Victoria. Dziękuję Ojcu Dyrektorowi i Wam – każdemu i wszystkim, za to, że w XXII rocznicę Radia Maryja mogę modlić się z całą Rodziną Radia Maryja, tu, w kopernikowskim Toruniu, póki Wisła płynie, póki my żyjemy! (pieśń) a Tej, która jest Matką Słowa, mogę tu powiedzieć z pokorą:

A Słowo Ciałem się stało i wśród nas zamieszkało. (por. J 1, 14) Radio Maryja to katolicki głos w moim domu. Ludzie wierzący słuchają i modlą się z Radiem Maryja. Bezbożni podsłuchują i przeklinają. A ja Wam mówię: Błogosławcie sobie, a nie złorzeczcie! (por. Rz 12, 14) Ale tak już musi być do końca świata. Jedni będą przeklinać, inni będą błogosławić. A Bóg do człowieka mówi w ciszy. Hałaśliwych Bóg nie przekrzykuje. Posłuchajmy więc w tym kościele ciszy, abyśmy mogli usłyszeć Słowo Boga. Ciszo, płaszczu Boga rzucony na ludzkie mrowisko. Ciszo, muzyko owoców, ciszo moich myśli, które przygotowują się do lotu. Niedobrze mi, gdy niespokojny jest mój duch i moje serce. Ciszo, przyjdź!

Przyjdź, ciszo serca, ciszo słów!

Już wszystko zostało powiedziane, a tak mało zostało zrobione.

Ciszo Boża, przyjdź! (A.S. Exupéry) Przecież przychodzisz, choć zamknięte są drzwi Wieczernika, i dzielisz się swym słowem jak bochenkiem chleba. (J. Iwaszkiewicz) Ciszo święta, Spadnij rosą na moje wargi, oczyść je z wszelkiego zgiełku. Daj się połknąć jak Hostia. Ucisz mnie do głębi. (A. Kamieńska)

-szukam--szukam-

 ŻELAZNE REGUŁY WYCHOWAWCZE DLA RODZICÓW

1. Nigdy nie kłóćcie się przy dzieciach. Jeżeli zaistnieją 

    nieporozumienia - załatwcie to między sobą bez świadków.  

2. Nigdy nie róbcie sobie wymówek przy dzieciach

    i nie sprzeczajcie się, zwłaszcza na ich  temat.

3. Nigdy nie pozwalajcie dzieciom na rzeczy

    zabronione przez drugie z rodziców.

4. Nigdy nie zwierzajcie się dziecku z własnych żalów.

5. Nigdy nie wypominajcie sobie wad ani przewinień

    w obecności dzieci.

6. Nigdy nie podważajcie szacunku ani nie osłabiajcie

   miłości dziecka do drugiego z rodziców.

7. Nie mówcie dziecku: "Tylko nie mów tego mamie",

     albo "Nic nie powiedz ojcu".

8. Nie mówcie dziecku: "Powiem tatusiowi, jaki byłeś niegrzeczny". 

Jeżeli dzieci straszy się ojcem, to jak mogą go kochać i mieć do niego zaufanie!

9. Nie wydawajcie dzieciom nieprzemyślanych poleceń. Nie wolno ich też co chwila zmieniać, aby dziecko nie spostrzegło, że zakazy i nakazy zależą wyłącznie od chwilowych humorów czy nastrojów.

10. Nigdy nie wyróżniajcie żadnego z dzieci, lecz wszystkie traktujcie sprawiedliwie.

11. Nie bądźcie rodzicami, którzy wszystko wykonują za dzieci, ale stawiajcie im słuszne wymagania i powoli wdrażajcie do samodzielnej pracy.

12. Bądźcie tacy, jakimi chcielibyście widzieć wasze dzieci.

13. Nigdy nie wolno dzieci niczym straszyć! Dziecko nie odróżnia fikcji od rzeczywistości, bierze wszystko na poważnie i bardzo się boi, o czym często nie mówi swoim bliskim (dlatego straszenie dzieci np. w celu uzyskania posłuszeństwa jest skuteczne, ale w dalszej perspektywie przynosi bardzo negatywne skutki).

14. Matka i ojciec mogą zostawić małe dziecko pod opieką innych osób maksymalnie na tyle godzin dziennie, ile ma ono lat. Ta reguła wymaga dość obszernego i wnikliwego komentarza. Nawet starsze dzieci bardzo boją się pozostawać w domu bez opieki rodziców. Osoba, która opiekuje się w tym czasie dzieckiem musi być mu bardzo bliska, np. wspólnie mieszkająca babcia lub dobrze znana opiekunka i to pod warunkiem, że dziecko ją akceptuje i nie boi się z nią zostać. Fakt wchodzenia w człowieka, a szczególnie w dzieci złych duchów (duchy strachu, lęku, opuszczenia, smutku, depresji itp.) został już dobrze poznany i opisany przez wybitnych specjalistów. Powinien on być argumentem do rygorystycznego przestrzegania przytoczonych zaleceń bez żadnych wyjątków. Jeden wyjątek może spowodować tragiczne następstwa u dziecka na całe życie. Oddawanie małych dzieci do żłobka to pewne ranienie ich dusz. Badania statystyczne przeprowadzone wśród satanistów wykazują, że w grupie tej jest ponad 400% więcej osób, które były kiedyś w żłobku. Niestety jak widać, tragiczne skutki dawnych zranień, mogą wystąpić później w każdym wieku. Czy sprawy materialne, a może wygodnictwo rodziców wynikające z oddania dzieci do żłobka są warte takich konsekwencji? Czy przyszłe dobro dziecka można przeliczyć na pieniądze lub zamienić na bieżące profity i wygody?

Również zbyt wczesne posyłanie dzieci do szkoły może spowodować podobne opisane wyżej zniewolenia i negatywne konsekwencje. 

 

Można by  do tych punktów dodać jeszcze (czego nie ma w tłumaczeniu), że rozwód rodziców jest (jak to przedstawiają i klasyfikują to nie tylko egzorcyści ale i psychologowie) dla dziecka wydarzeniem mniej lub więcej traumatycznym. Dziecko przeżywa rozwód rodziców w swojej psychice, świadomosci i podświadomości o wiele bardziej tragicznie niż np. śmierć rodzica, choć często o tym nie mówi (bo komu mogłoby o tym powiedzieć?).

Zarówno bliskie jak i dalekosiężne skutki rozwodu rodziców są o wiele bardziej tragiczne niż np. śmierć rodzica.
 

FILARY DOBREGO WYCHOWANIA 

1. Wymagająca miłość do dzieci (wychowanków).

2. Sprawiedliwość wobec wszystkich.

3. Stały przykład własnego uczciwego życia rodziców

        (wychowawców).

4. Rozumienie potrzeb dzieci (wychowanków).

5. Czas im poświęcony. (Nie żałuj go).

 

WAŻNE UWAGI DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW.

Jakże nierozważni są rodzice, którzy myślą, że bardzo małe dziecko (0-3 lat) może być obecne przy oglądaniu drastycznych, a nawet "zwykłych" filmów, że ono nic nie rozumie. Nic bardziej mylnego!!! Ono chłonie wszystko (te złe treści) jak gąbka i to na zawsze do świadomości i podświadomości - jakże jeszcze delikatnej i subtelnej - która dopiero się kształtuje. Gorzko kiedyś zapłaczą, ale  może być za późno i nie będzie żadnego ratunku. Bardzo gorzko zapłaczą!!! Oni zupełnie nie rozumieją, że nawet starsze dzieci  nie odróżniają fikcji filmowej od rzeczywistości. Nie rozumieją tego, że dziecko nie ma jeszcze ukształtowanych wartości moralnych i rozeznania w tym co jest dobre, a co złe. Jak bardzo przepełnione jest lękiem, gdy patrzy na te drastyczne sceny, tylko tego nie ukazuje. Nie rozumieją, że w tym wieku trwale kształtuje się osobowość, charakter, serce i dusza przyszłego dorosłego człowieka, który z kolei przekaże te złe wartości i zwyczaje swoim dzieciom.
 

DZIECI DO 2-3 LAT, A NAWET I WIĘCEJ , KATEGORYCZNIE NIE POWINNY OGLĄDAĆ ŻADNYCH FILMÓW I PROGRAMÓW W TV LUB NA VIDEO, PONIEWAŻ ICH PERCEPCJA, ZDOLNOŚĆ UMYSŁU DO NADĄŻANIA ZA SZYBKIMI ZMIANAMI OBRAZÓW, JEST JESZCZE NIEWYKSZTAŁCONA I ABSOLUTNIE NIEPRZYGOTOWANA. ICH MÓZG, KTÓREGO BUDOWY I DZIAŁANIA JESZCZE NIKT DO KOŃCA NIE ZBADAŁ, JEST KALECZONY I NISZCZONY NA ZAWSZE.
 

Psychologowie i lekarze alarmują: Nawet krótkie przebywanie dzieci przed telewizorem lub komputerem może prowadzić do trwałych zaburzeń psychicznych!!!
 

Niesamowicie szkodliwe są ponadto efekty dźwiękowe, które daje nam "nowoczesna" aparatura akustyczna. Przecież już dawno, w połowie ubiegłego wieku, skonstruowano potężną broń opartą na infradźwiękach, która skutecznie potrafi zabić człowieka (częstotliwość drgań od kilku do ok.16 Hz). Jej działanie opiera się m. in. na zjawisku rezonansu i jego potężnym działaniu.

(Z podobnym skutkiem działają wysokie tony, tzw. ultradźwięki - powyżej 16.000Hz, choć człowiek już ich nie słyszy). Znany jest nam chyba ze szkoły przykład trąb jerychońskich, czy też zawalenia się dużego mostu pod wpływem rytmicznego marszu kolumny żołnierzy (zgodnego z częstotliwością drgań własnych mostu). Podobnie jak żołnierze na most, czy trąby na mury Jerycha - infradźwięki oddziałują na organizm ludzki (na błony bębenkowe uszu, zastawki serca, błony pęcherzyków płucnych, tętnice, itp.).

Od tych dźwięków pękają uszy, trzęsą się meble i ściany!!!

Tylko że rodzice zapatrzeni w ekrany telewizorów już tego najczęściej nie rejestrują, nie czują i nie słyszą (zajęci oglądaniem głośnej muzyki, antyrodzinnych seriali, prymitywnych, antynarodowych kabaretów czy filmów) skutecznie znieczulani przez odpowiednio dobrane treści i specjalne techniki manipulacyjne. Z jakąż perfidią twórcy niektórych filmów opracowują ścieżkę dźwiękową. Cały czas dźwięk nagrany jest cicho, a w momentach, gdy pojawiają się niezwykle szkodliwe infra- i ultradźwięki, moc dźwięku zwiększana jest wielokrotnie na ułamek sekundy lub kilka sekund! Z reguły równocześnie pokazywany jest jakiś moment grozy lub akt przemocy. Ale to inny temat - jeszcze bardziej brzemienny w skutkach i konsekwencjach.

Kiedyś, gdy konstrukcja głośników była inna, emitowane dźwięki nie przynosiły tak wielkiej szkody. Natomiast dzisiejsza, nowoczesna aparatura emituje krótkotrwałą, ale ogromną moc w całości, zabójczo wpływając na cały organizm ludzki. Normalnemu człowiekowi, któremu przyszło może mieszkać razem z "miłośnikami głośnej muzyki", nie pomaga zamykanie drzwi, ani zatykanie uszu.

Uszkodzenie słuchu wywołane nadmiernym hałasem jest nieodwracalne! Zauważmy, że nasze dzieci mówią coraz głośniej, a jest to spowodowane poważnym przytępieniem słuchu, o czym świadczą przeprowadzane badania. Otolaryngolodzy biją na alarm!

Tym bardziej niedopuszczalne jest, aby w kościołach stosować bez umiaru aparaturę nagłaśniającą zwłaszcza do gitar elektrycznych, które emitują dźwięki bardzo niekorzystne dla zdrowia psychicznego i fizycznego, szczególnie gdy używany jest do gry plektron (kostka metalowa lub plastikowa). Ten sposób wykonania muzyki typowy jest zwłaszcza dla zespołów heavy metalowych, rockowych i techno. Niedopuszczalne jest używanie w kościele bębnów lub innych instrumentów perkusyjnych. Niestety, z reguły zespoły gitarowe występujące w kościele, ustawiają głośność aparatury znacznie ponad normę, a jeszcze stosują, często nieświadomie, opisaną wyżej praktykę chwilowego zwiększania mocy np. w czasie refrenu tak, że wrażliwi słuchacze odczuwają bóle głowy, trzaski w uszach lub zakłócenia rytmu serca, drgania płuc i tętnic szyjnych.

Smutna to refleksja, szczególnie w czasie, gdy Ojciec Święty Benedykt XVI tak wyraźnie wzywa wszystkich do przywrócenia podczas nabożeństw śpiewu chorału gregoriańskiego, do ciszy i dbałości o piękno sztuki sakralnej i powrotu do Świętej Tradycji. Bogu dzięki za to, że jak podało w dn. 28.12.2010 r. Radio Watykańskie, w watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów powstanie specjalna sekcja, która opracuje nowe kryteria dotyczące m. in. muzyki liturgicznej. Trzeba jednak już dziś, nie czekając na wytyczne, prosić osoby duchowne o skuteczne zwrócenie uwagi na ten problem w naszych kościołach. Należałoby polecać tylko klasyczny sposób wykonywania muzyki (w przypadku gitary - opuszkami palców bez kostek i bez wzmacniaczy - tak jak grają Święci Aniołowie w Niebie). Najbardziej odpowiednim instrumentem do wykonywania muzyki sakralnej  są - używane w Kościele od VII wieku - organy, uważane za najdoskonalszy ze wszystkich instrumentów. Najlepiej byłoby w ogóle zrezygnować z gitar, wzmacniaczy itp. i wrócić do Świętej Tradycji, która powinna być, jak przez wieki, filarem naszego Kościoła.

(Problemy poruszone wyżej zostały podjęte w artykule pt.

"DOŚĆ JUŻ EKSPERYMENTÓW LITURGICZNYCH, KOŚCIÓŁ JEST MIEJSCEM CISZY I MODLITWY" - świąteczne wydanie włoskiego dziennika "Il Giornale" – wywiad z prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Antonio Canizaresem).

Św. Paweł w liście do Efezjan pisał: "napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych Ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach", zaś Św. Augustyn mówił: "Kto śpiewa – dwa razy się modli." Chwalmy więc Pana muzyką i śpiewem pełnym Ducha i Piękna.

Brak tu miejsca na obszerniejsze rozwinięcie problemu, jakim jest destrukcyjny wpływ niektórych filmów, np. Walta Disneya, na zdrowie psychiczne dzieci. Otóż, w wielu przypadkach wstawiane są tam pornograficzne obrazy oraz nagrane ze zwiększoną prędkością wulgarne i satanistyczne teksty. Przy normalnej szybkości filmu słuchający odbiera te wstawki jako zakłócenie, krótki szum, ale podświadomość dziecka wychwytuje je i zapisuje w całości i bez zniekształceń. Pojawiają się też w filmach disnejowskich i wielu innych, symbole satanistyczne.

(zobacz filmy: http://www.youtube.com/watch?v=fEfT09qg-Nk 

http://www.youtube.com/watch?v=3XvvkJcZM-w  )

Filmy te działają jak narkotyki! Z czasem trzeba kupować następne - silniejsze, z jeszcze bardziej drastycznymi scenami, które oglądane są często przy zwiększonej mocy głośników w związku z osłabiającym się słuchem i ciągle rosnącymi potrzebami zniewolonej podświadomości.

Rodzice dziwią się potem, że ich dzieci stają się nerwowe, cierpią na bezsenność, z przerażeniem budzą się nieraz w nocy, płaczą z byle powodu, bywają agresywne, nieposłuszne, mają kłopoty w przedszkolu lub szkole oraz problemy w kontaktach z rówieśnikami, albo też są nieśmiałe i apatyczne. (Czy podobnie nie jest z dorosłymi?) Równocześnie rodzice twierdzą, że bardzo kochają swoje dzieci i pragną dla nich wszelkiego dobra. Czy to nie paradoks?

Innym jeszcze problemem, którego tu nie rozwijamy, są dyskoteki - ogłuszająca muzyka, lustrzane kule, pulsujące światła laserowe! Tu zagrożeń jest znacznie więcej!!!

Drodzy Rodzice, otwórzmy oczy i póki czas - zacznijmy reagować! Nie dopuśćmy do tego, aby nachalne zło niszczyło nasze dusze, nasze ciała oraz nasze dzieci!!!

Przedstawione wyżej przykłady zaledwie dotykają niektórych bardzo szkodliwych zjawisk. W literaturze oraz w internecie można znaleźć wiele autentycznych świadectw na ich potwierdzenie.

(m.in.: www.prorocykatolik.pl/AUDIO.php  , świadectwo Leszka Dokowicza oraz inne dokumenty, www.ZP.p.az.pl)

 


-szukam-

Ks. prof. Władysław Nowak: „Kościół urzeczywistnia się przede wszystkim w liturgii”

-szukam-

„Trzeba wyciągnąć wnioski z nawróceń, które dokonują się pod wpływem liturgii” - mówi dla portalu Fronda.pl o błędach w liturgii ks. prof. Władysław Nowak, liturgista i ekumenista.

Fronda.pl: Dlaczego tak wielką wagę przywiązuje się w Kościele do sprawowania liturgii?

ks. prof. Władysław Nowak: Kościół urzeczywistnia się przede wszystkim w liturgii i przez liturgię. Liturgia bowiem jest jego szczytem działalności i źródłem mocy. Liturgia jest także epifanią Kościoła. Sposób zaś pojmowania istoty i znaczenia liturgii dla życia Kościoła jest w każdej epoce ściśle zależny od panującej koncepcji eklezjologii. W związku z tym Kościół danej epoki nie tylko urzeczywistnia się, ale i wyraża się w jego liturgii. Całość życia liturgicznego koncentruje się wokół Ofiary eucharystycznej oraz innych sakramentów, skąd czerpiemy jako z żywych źródeł zbawienia. Dlatego musimy być świadomi tego, że przez „Tajemnicę paschalną Chrystusa zostaliśmy razem z Nim zanurzeni w śmierci, żeby z Nim też powstać do nowego życia”

Mówi się wiele o nadużyciach w liturgii: na czym one polegają i na czym polega ich niebezpieczeństwo?

Realizacja  odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II miała trzy etapy: 1) wdrożenie czynnego i świadomego uczestnictwa w liturgii, które obejmowały uproszczenie struktury liturgii Mszy Świętej, wprowadzenie języka narodowego, uwzględnienie większego  zakresu stosowania Pisma Świętego, adaptacja wnętrza do jej celebracji; 2)Interioryzacja  udziału we Mszy św.  czyli przygotowanie do celebracji, rozumienie celebracji i wcielenie w życie chrześcijańskie postawy eucharystycznej; 3) Ars celebrandi – piękno celebracji liturgii. Papież Franciszek zwraca uwagę na kolejny etap realizacji odnowy w duchu Soboru, „szlachetna prostota”,  której domaga się Konstytucja o liturgii punkt 34. W realizacji tych etapów odnowy liturgii dochodziło do ich niezrozumienia przez niektóre środowiska, w związku z czym mogło dochodzić do niekontrolowanych uproszczeń, co zaowocowało czasem nadużyciami.

Mógłby Ksiądz podać przykłady najbardziej typowych nadużyć liturgicznych?

Nie można tolerować na przykład tego, że niektórzy kapłani uważają się za uprawnionych do zmieniania słów modlitw eucharystycznych lub zastępowania tekstów liturgicznych własną improwizacją. Tego typu inicjatywy dalekie są od reformy liturgicznej samej w sobie i od ksiąg liturgicznych, które w związku z nią zostały opracowane, i są tą reformą wręcz sprzeczne, zniekształcają ją i pozbawiają lud chrześcijański autentycznych bogactw Liturgii Kościoła. Biskupi winni położyć im kres, ponieważ w zakresie określonym przez prawo, kierowanie Liturgią należy do Biskupa i od niego „w pewnym stopniu pochodzi i zależy chrześcijańskie życie jego wiernych”.

W Instrukcji Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów „Redemptionis Sacramentum” wyróżnia się w liturgii „poważne przestępstwa”, „poważne wykroczenia” i „lżejsze nadużycia”. W Polsce raczej nie zdarzają się poważne przestępstwa przeciwko liturgii (choć nie można tego wykluczyć). Czy mógłby Ksiądz wskazać na czym polegają „lżejsze nadużycia” w polskich kościołach?

-szukam-


-szukam-
08.12.2013

Niepokalane Poczęcie

Godzina Łaski dla świata - 8 grudnia od 12:00 do 13:00

 

Mateńko, czy ktoś Cię pytał, czy można przenieść Twoje Święto z niedzieli na poniedziałek?
 

Matka Boża:
"To takie są dowody waszej świętości,

że coraz częściej demon u was gości,
ponieważ nie chcecie obrać oficjalnie Syna na  waszego Króla,
to niebawem zadrży niejedna góra.

Bóg Ojciec nie pozwala sobą rządzić,
a nikt z Jego duchownych nie pyta i sądzi,
ze ma rację,a biskupi pozwalają na takie diewacje.

8 grudnia jest dawno ustalona
i nie może być innej daty, lecz ta powielona.
Ciągle święta przenoszą
i tabernakula wynoszą.

Oj, będzie gorąco dla nieposłusznych Bogu.
Czyżby nie było jeszcze u was głodu?
Nabożeństwa likwidują,
Modlitwy modyfikują.

Obrazy z kościołów znikają,
a masońskie dekoracje dodają.
I na to wszystko My patrzymy,
aż przyjdzie czas, że Bóg Ojciec powie:"z waszej winy". 

Wtedy nie będzie zwycięzców i zwyciężonych
i Jezus Chrystus zastanie wszystkich razem "położonych".
Taki los sam człowiek sobie szykuje,
gdyż wielki "mur" odgradzający Boga - muruje.

My przychodzimy do ludzi z Nieba,
bo wiemy, że pomagać wam natychmiast trzeba.
A pyszny człowiek: biskupi i inni duchowni,
którzy są do demonów podobni -
narzucają Bogu swoją wolę,
choć wiedzą jaką szykują sobie niedolę. 

DEMONICZNI DUCHOWNI NIE CHCĄ CHRYSTUSA KRÓLA,
WOLĄ PATRZEĆ NA ZAWIESZONA NA KRZYŻU BOŻĄ NAGĄ FIGURĘ.
Wasza Matka".


-szukam-

Księga Rodzaju 3,9-15.
Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: «Gdzie jesteś?»  
On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się».
Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?»
Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem».
Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam».
Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę».

List do Rzymian 15,4-9.
Bracia: To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję.
A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie
i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga.
Mówię bowiem: Chrystus stal się sługą obrzezanych dla okazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom
oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: "Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu".

Ewangelia wg św. Łukasza 1,26-38.

-szukam-

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,
do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.
Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.
Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł.

Jak odprawić Godzinę Łaski?

-szukam-

To szczególna godzina i dobrze będzie, jeśli zdołasz wykorzystać ją całą. Im więcej czasu spędzisz z Maryją, tym więcej łask spłynie na ciebie i tych, których nosisz w sercu. Dlatego postaraj się oddać Niepokalanej całą świętą godzinę. Jeżeli to niemożliwe, przybliż się do Jej Niepokalanego Serca na tyle czasu, na ile cię stać. Każda chwila, którą spędzisz przytulony do obietnicy Matki Bożej, okaże się bezcenna!

     Zacznij od przypomnienia sobie obietnic Matki Najświętszej.

“W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Skup się na modlitwie i zapytaj siebie: “Co obiecuje mi Matka Najświętsza?”. Ona zapewnia, że Godzina Łaski “zaowocuje wieloma nawróceniami”.

Proś o łaskę nawrócenia dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują.

“Serca zatwardziałe i zimne jak ten marmur zostaną dotknięte Bożą łaską i staną się wiernymi czcicielami naszego Pana, i będą Go szczerze miłować (…)”.

Proś o tę łaskę dla siebie i najbliższych.

“Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych”.

Nie bój się prosić o łaski – nawet największe!

“Nasz Pan, mój Boski Syn, Jezus, ześle swe przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci (…)”.

Proś o łaskę nawrócenia dla grzeszników.

“Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę”.

A teraz podziękuj za tę łaskę, którą ci dziś Matka Najświętsza gwarantuje!

W tym momencie możesz zacząć rozmawiać z Maryją modlitwami, które są najbliższe twemu sercu. Odmów Różaniec, przeplatając go aktami miłości (Boże, choć Cię nie pojmuję…) i żalu za grzechy (Ach, żałuję za me złości…). Wyznaj swą wiarę w Boga (Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego), wychwalaj Jego dobroć (Chwała na wysokości Bogu), oddaj się Maryi pod opiekę (Cały jestem Twój, o Maryjo). To słowa szczególnie miłe Maryi. One otworzą dla ciebie Jej Serce, ciebie zaś niech otworzą na Jej dary.

"Jestem Niepokalane Poczęcie" -

-szukam- 

Jeden z największych teologów, doktor Kościoła, św.Tomasz z Akwinu (zm. 1274) nie wierzył w niepokalane poczęcie Maryi! Dziś ta prawda ma szczególne miejsce w życiu Kościoła.

Katolicy na całym świecie obchodzą 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Wiele zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego odwołuje się w swych nazwach i charyzmatach właśnie do niepokalanego poczęcia. Czy to znaczy, że Tomasz z Akwinu był heretykiem? Nie, po prostu żył wczasach, kiedy Kościół jeszcze nie doszedł do jasnego i definitywnego sformułowania tej prawdy. Przez wiele wieków w Kościele panowały różne na ten temat opinie. Idopiero w połowie XIX wieku sytuacja dojrzała do rozstrzygnięcia.

Papież Pius IX bullą „Ineffabilis Deus” z 8 grudnia 1854 roku ogłosił dogmat: „że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana, nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”. [...]

STOPNIOWE WNIKANIE

   Historia dojścia Kościoła do ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi, tak samo jak dogmatu Wniebowzięcia, nasuwa pytania i wątpliwości: Jak rozumieć to, że dopiero w 19. stuleciu istnienia Kościoła zdano sobie sprawę, że coś jest objawioną prawdą wiary? Czy Kościół czegoś tutaj po prostu nie wymyślił?

  Katechizm Kościoła Katolickiego poucza nas, że objawienie, które dokonało się w Jezusie Chrystusie, jest pełne i definitywne – i nie należy oczekiwać żadnego innego objawienia, które miałoby coś dodać do tego, co już otrzymaliśmy. Nie można zatem sobie wyobrażać, że oto ogłoszono jakiś nowy dogmat, gdyż pojawiło się nieznane dotąd objawienie. Katechizm dodaje jednak, że chociaż „Objawienie zostało już zakończone, to nie jest jeszcze całkowicie wyjaśnione” (nr 66). A skoro tak, to „zadaniem wiary chrześcijańskiej w ciągu wieków będzie stopniowe wnikanie w jego znaczenie” (nr 66). Dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi jest właśnie rezultatem takiego stopniowego, dzięki łasce Bożej, wnikania w znaczenie tego, co zostało nam dane na początku w osobie i historii Jezusa oraz w Piśmie świętym. I tak na przykład potrzeba było czasu, aby słowa skierowane przez anioła Gabriela do Maryi: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski…” (Łk 1,28), zrozumiano głębiej, a mianowicie, że owo „pełna łaski” zawiera w sobie także zachowanie od zmazy pierworodnej. Na ten proces dochodzenia do prawdy o Niepokalanym Poczęciu wskazuje Katechizm: „W ciągu wieków Kościół uświadomił sobie, że Maryja, napełniona «łaską» przez Boga (Łk 1,28), została odkupiona od chwili swego poczęcia” (nr 491).

   W tym stopniowym wnikaniu w znaczenie objawionych tajemnic mogą nam pomóc tzw. objawienia prywatne, jak np. objawienia w Lourdes. Odwołajmy się raz jeszcze do Katechizmu, który podkreśla, że rolą prywatnych objawień, również tych oficjalnie uznanych przez autorytet Kościoła, „nie jest «ulepszanie» czy «uzupełnianie» ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomoc w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej” (nr 67). Jezus powiedział swoim uczniom: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” (J 16,12-13). A zatem Duch Święty prowadzi Chrystusowy Kościół przez wieki i pozwala mu coraz głębiej wnikać w prawdy dane nam, niekiedy jakby jedynie w zalążku, w historii Jezusa z Nazaretu. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest jednym z owoców tegoż właśnie działania Ducha Prawdy

CZYM JEST GRZECH PIERWORODNY?

   Dogmat Niepokalanego Poczęcia Maryi mówi o zachowaniu Jej od zmazy grzechu pierworodnego. By go zatem zrozumieć, trzeba najpierw wiedzieć, na czym polega nauka o grzechu pierworodnym. Opis upadku pierwszych rodziców w Księdze Rodzaju jest oczywiście w pewnej mierze symboliczny, ale wskazuje na fakt, że – jak to tłumaczy Sobór Watykański II – człowiek „za poduszczeniem Złego już na początku historii nadużył swej wolności, przeciwstawiając się Bogu i pragnąc osiągnąć swój cel poza Nim” (Gaudium et spes, 13). W konsekwencji człowiek przestał czuć się przez Boga kochany, a zaczął się przed Nim kryć. W ludzkim sercu pojawił się lęk zamiast głosu Boga: Kocham cię. Zerwanie więzi z Bogiem zaowocowało zerwaniem więzi między ludźmi.

   W grzech pierwszych rodziców uwikłani są wszyscy ludzie. Nie dlatego, że świadomie i dobrowolnie ten grzech powtarzają, ale ze względu na jedność rodzaju ludzkiego. „Dlatego – precyzuje Katechizm – grzech pierworodny jest nazwany «grzechem» w sposób analogiczny; jest grzechem «zaciągniętym», a nie «popełnionym», jest stanem, a nie aktem” (nr 404). Przychodzimy na ten świat jako istoty społeczne, w dużej mierze zależne od tego, co było przed nami. Dziecko, które się rodzi, jest wielkim dobrem, ale samo z siebie nie jest zdolne do rozwijania pełnej relacji miłości z Bogiem i z ludźmi. Doświadczamy na różne sposoby, że coś w ludzkiej naturze jest skażone już od początku. Bez Bożej łaski człowiek nie jest w stanie oczyścić się z tego skażenia. Sakrament chrztu jawi się w tym kontekście jako skuteczny znak, że Bóg usprawiedliwia człowieka i daje mu możliwość pełnego, nadprzyrodzonego rozwoju. Oczywiście, chrzest nie jest magią, która rozwiązywałaby wszelkie problemy dotknięciem jakiejś czarodziejskiej różdżki. Ale jest niezbywalną obietnicą Boga, że chce On doprowadzić człowieka do wiecznego szczęścia w niebie. Zbawienie nie dokonuje się jednak bez wolnej odpowiedzi i zaangażowania człowieka. Warto tutaj zaznaczyć, że działanie Boga w sakramentach nie jest wyłączające w tym sensie, że Bóg poza sakramentami nie chce działać. Wręcz przeciwnie, sakramenty są darem, a nie barierą ograniczającą Boga. Możemy zatem ufać, że Bóg może dotrzeć do ludzi, niechrześcijan, ze swoją łaską także poza sakramentem chrztu, w sposób sobie wiadomy.

   Z pewnego punktu widzenia można by powiedzieć, że prawda o grzechu pierworodnym jest czymś oczywistym. Przecież jego skutki są w świecie – niestety – bardzo widoczne. Człowiek sam z siebie ma naturę zranioną i skłonną do zła. Zmazę pierworodną dostrzegamy w nas i wokół nas. Stąd pragnienie ocalenia, zbawienia. Chrześcijaństwo głosi dobrą nowinę, że Bóg w Jezusie Chrystusie odpowiedział skutecznie i definitywnie na to pragnienie. 

 

ZACHOWANIE OD ZŁEGO

-szukam-


-szukam-


PAN JEZUS do Krystyny z Chicago
 

" MOJA CÓRKO, IDZIESZ PRZEZ ŻYCIE DOBRĄ DROGĄ
I PAMIĘTAJ, ABYŚ NIE OKRYWAŁA NIKOGĄ TRWOGĄ.
STARAJ SIĘ GODNIE MNIE REPREZENTOWAĆ
I POCIECHY LUDZIOM DOOKOŁA DODAWAĆ. 

TWOJA TWARZ JEST ODBICIEM DOBROCI
BO TAKŻE UFAJĄ TOBIE LUDZIE MŁODZI.
STARAJ SIĘ BYĆ DOBRYM PRZYKŁADEM
I NIE ULEGAJ "DZIWNYM" UKŁADOM. 

DZIEŃ ZACZYNAJ BOGA POWITANIEM
I ZAKOŃCZ GO GODNYM PODZIĘKOWANIEM.
TO CI MÓWI CHRYSTUS - KRÓL
A Z NIM NIEBIAŃSKI DWÓR."

Pan Jezus do Kazimiery:

 " Ty, Moja córko ukochana -
nie bądź taka "załamana".
Ja Jestem lekarzem na twoje utrapienie,
który usunie twoje problemowe zniewolenie.

Módl się odważnie i mów innym o Mnie,
zachowuj się przy tym pokornie i skromnie.
W rodzinach wywyższajcie Mnie na Króla waszego,
a unikniecie zachowania strapionego.

Zacznijcie od rodzin i parafii,
i poddawajcie się Bożej terapii.
Nie wstydź się witać ludzi w Moim Imieniu:
"NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS"
ku pożytkowi waszemu".

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
       Dziękuję bardzo Pani za Słowa Pana Jezusa ; dziękuję , że Pani odpisała na mój list . Słowa te są dla mnie wielkim umocnieniem
     i wskazują dalszą drogę, którą mam iść. NIECH BĘDZIE BÓG UWIELBIONY! Króluj nam Chryste i Maryja Królowa Polski!
    Życzę Pani błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkich łask Bożych. pozdrawiam serdecznie.
Kazimiera

Pan Jezus do Marysi, której mąż podał sprawę do sądu o rozwiązanie małżeństwa, a ona nie wyraża zgody.
 

" Tak, niech biernie czeka
i dobrze, że adwokat odwleka.
Po co ci ten rozwód?

Twój mąż już nie wie, jaki wymyślić powód.

On nie jest w pełni świadomy,
bo nawet jeszcze nie gotowy.
On sam nie wie, czego chce
i jest już w duchowej poniewierce.

Tak, czekaj i nie przyśpieszaj,
bo ty nie chcesz niczego zmieniać.
Bóg jest od wszelkich zmian w życiu,
chociaż jest przed oczami ludzkimi w ukryciu.

Tak długo czekasz, to i jeszcze czekaj
i sama nie przyśpieszaj.
Bóg jest doskonały i wie,
dlaczego mówi tobie NIE.

Twój Przyjaciel Jezus Król,
który widzi wszystko i zna twój ból".

 

Panie Jezu - córka (....) pyta o mamę (...), która zmarła w 2000 r., czy jest już w Niebie?

Pan Jezus:

"Powiedz tej osobie,
że jej mama nawet nie jest na "tej drodze" w połowie.
i wytłumacz, że u każdego jest Sąd Szczegółowy.
do którego człowiek jest zawsze gotowy.

Przez czterdzieści dni grzechy są rozliczane,
a potem każdy znajduje miejsce przez siebie wybrane.
To mówi tobie Sędzia Sprawiedliwy
który jest dla człowieka bardzo cierpliwy".

 

-szukam-


TO DLATEGO ANI RZĄD, ANI EPISKOPAD NIE CHCĄ PANA BOGA - JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA,

 GDYŻ SAMI RZĄDZĄCY NARODEM I WIERNYMI UWAŻAJA SIĘ ZA DOSKONAŁYCH RÓWNYCH BOGU.

 

POLSKO - ZAUFAŁAŚ NIEODPOWIEDNIM OSOBOM.

POLSKO - MASZ PRZYJACIELA TYLKO W NIEBIE.  
 

     POLSKO STAŁAŚ SIĘ NIE - POLSKA - BITWA TRWA - ZDRAJCY SĄ DOOKOŁA NAS

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

-szukam-

-szukam-

    SPOTKANIE 9.12 GODZ. 18.00

-szukam-


-szukam-

JASNA GÓRA

24.11.2013 - APEL

-szukam-

28.11.2013 - APEL

-szukam-

29.11.2013 - APEL

-szukam-

-szukam-

(z r. 1933) OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ WYKŁAD DOGMATYCZNY, LITURGICZNY I ASCETYCZNY DLA DUCHOWIEŃSTWA I ŚWIECKICH


OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ 

WYKŁAD DOGMATYCZNY, LITURGICZNY I ASCETYCZNY

 DLA DUCHOWIEŃSTWA I ŚWIECKICH

 

KS. DR. MIKOŁAJ GIHR

 PRZEŁOŻYŁ Z NIEMIECKIEGO

 KS. ADAM KULESZO

-szukam--szukam-
Rozsyłajmy: Wezwanie do modlitwy 8 grudnia dla parafii, wspólnot, wszystkich wiernych

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w całej Polsce:

8 grudnia, a szczególnie o 12.00 w Godzinie Łaski dla świata, prośmy o ochronę dla Polski przed oddziaływaniem ideologii gender oraz przebudzenie i nawrócenie narodu. Może być to modlitwa różańcowa z rozważaniem tajemnicy Zwiastowania lub Komunia Święta w tej intencji. 

DLACZEGO?

Program gender wprowadzany jest w Polsce lokalnie i w ramach poszczególnych instytucji. Pod hasłem równości prowadzi do seksualizacji i deprawacji dzieci oraz mocnego uderzenia w wiarę chrześcijańską. Niszczy to nie tylko czystość, ale i głęboko pojętą tożsamość kobiety i mężczyzny.

Ojciec Święty Franciszek jeszcze jako prymas Argentyny ostrzegał, żeby nie być naiwnym, żeby zdawać sobie sprawę, że gender oraz homoideologia są dziełami Szatana. Przyszłego papieża spotkał za to atak mediów i polityków. On jednak tylko potwierdził te słowa i pokazał, jak bardzo sam Bóg chce, aby przeciwstawiać się tej złowrogiej ideologii. (z art. ks. dr hab. Dariusza Oko - niżej).

Oprócz petycji i gromadzenia się rodziców jest potrzeba jedności w modlitwie wszystkich wspólnot i wiernych.

Juda razem z braćmi zobaczył, że zło przebiera miarę i że wojska obozują już na ich ziemi. Dowiedzieli się też o rozkazach, które król wydał, żeby naród zniszczyć zupełnie. Zgromadzili się więc wszyscy, by być gotowi do walki, a także by się modlić i prosić o łaskę i zmiłowanie. (1 Mch 3,42;44)

Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. (Mt 18,19)

Możemy pozostać tylko na obserwowaniu tej ideologii, ale nikt nie wie ile ofiar zbierze…
 
PRZYKŁADOWE WYJAŚNIENIE PROBLEMU:
Fragment wywiadu z ks. Dariuszem Oko

Ideologia gender zakłada, że nasza tożsamość płciowa nie wynika z natury, tylko z kultury, można powiedzieć, że jest nawet rodzajem naszej fantazji. W związku z tym jest prawie całkowicie plastyczna, może być kształtowana w procesie wychowania.  
 
Jeżeli nawet rzecz tak naturalna i oczywista jak płeć ma być kwestią umowy, to tym bardziej wszystko inne może być tak kształtowane. W ten sposób otwiera się pole do popisu dla inżynierów społecznych, o jakim nie śnili nawet komuniści. Genderyzmowi można nawet przyznać „zaszczytne” miano „duchowego AIDS” naszych czasów. Jak bowiem wirusy HIV osłabiają system immunologiczny człowieka, tak wirusy gender osłabiają jego zdolność krytycznego myślenia. Po akceptacji takiego absurdu przyjęcie każdego innego staje się tym bardziej możliwe. 
 
Tematyka gender najczęściej pojawia się w kontekście edukacji: towarzystwa i stowarzyszenia edukacji przeciw dyskryminacji płci, studia gender na renomowanych uczelniach, trenerzy gender reklamują swoje warsztaty w szkołach etc. Za tymi instytucjami stoją organizacje o zasięgu światowym (ONZ), europejskim (UE) czy państwowym (ministerstwo edukacji, ministerstwo zdrowia). Zaplecze takich autorytetów dla ideologii gender może ogłupić człowieka nieznającego się na rzeczy.
 
Groźne są głównie postawy duchowe twórców genderideologii. Ateizm buduje na fałszywym założeniu nieistnienia Boga i przez to z konieczności błędnie rozumie człowieka i świat. To tak, jakby dziecko żyjące w łonie matki twierdziło, że jego matka w ogóle nie istnieje. 
 
Największe błędy kulturowe i gospodarcze, a zarazem największe zbrodnie w dziejach ludzkości popełniali ateiści. Na koncie nazizmu jest ok. 50 mln ofiar II wojny światowej, na koncie komunizmu przynajmniej 150 mln ofiar - jako wynik wszystkich jego rewolucji, czystek i innych społecznych „eksperymentów”.
Więcej: http://www.niedziela.pl/artykul/106423/nd/

Ks. Dariusz Oko - kapłan archidiecezji krakowskiej. Doktor habilitowany filozofii i doktor teologii, pracownik Wydziału Filozofii UPJPII w Krakowie.
 
Raport z rozmowy Papieża Benedykta XVI z kardynałami, w której zdecydowanie sprzeciwił się "nowej filozofii seksualności". "Oczywisty jest głęboki błąd tej teorii" :
http://wpolityce.pl/wydarzenia/43189-benedykt-xvi-zdecydowanie-sprzeciwia-sie-nowej-filozofii-seksualnosci-oczywisty-jest-gleboki-blad-tej-teorii

Lektury: 
Gabriele Kuby, Globalna rewolucja seksualna, wyd. Homo Dei 2013
Gender cywilizacja śmierci, KROS-PRO, Warszawa-Legnica 2013
E. Michael Jones, Libido dominandi, wyd. "Wektory", Wrocław 2013

dr E. Michael Jones wystąpi w pięciu miastach Polski z cyklem wykładów „Seks jako narzędzie kontroli politycznej”: 
10 grudnia, godz. 19.00 Warszawa, Sala kurialna przy Katedrze Warszawsko-Praskiej, ul. Floriańska 3,
11 grudnia, godz. 18.00 Wrocław, Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego. Pl. Katedralny 1
12 grudnia, godz. 19.00, Poznań, Muzeum archidiecezjalne. Ul. Jana Lubrańskiego 1
13 grudnia, godz. 18.30, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Ul. Gagarina 37
Wydział Teologiczny – specjalny temat: Stan wojenny. Czy zagraża nam nowy totalitaryzm
14 grudnia, godz. 11.00 Kraków, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 
Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, Sala Fontany, I piętro, 
wystąpi dr Eugene Michael Jones oraz prof. Ryszard Legutko.


-szukam-

Wybrane proroctwa świętego przepodobnego Ławrentia Czernihowskiego

Zdobywszy obfitość łaski Przenajświętszego Ducha Bożego Starzec Ławrentij często rozmawiał ze swoimi dziećmi duchowymi o czasach ostatecznych, uprzedzał, że trzeba być czujnymi i ostrożnymi, gdyż antychryst jest blisko.
Batiuszka mówił: „Teraz jeszcze głosujemy – to nic takiego, nie głosujemy jeszcze za jednym na cały świat. Ale gdy będą głosować tylko za jednym – to będzie właśnie sam antychryst, głosować wtedy nie wolno”.
O nadchodzącym antychryście oświecony Świętym Duchem Starzec mówił takie słowa: „Będzie czas, gdy będą chodzić, aby podpisać się za jednym królem na całej ziemi. I będą dokładnie spisywać ludzi. Wejdą do domu – a tam mąż, żona i dzieci. I żona zacznie namawiać małżonka: “Chodź, podpiszemy się, mamy dzieci, przecież niczego dla nich nie kupisz”. A mąż powie: “Ty rób jak chcesz, a ja jestem gotów umrzeć, lecz za antychrystem głosować nie będę”. Taki jest poruszający obraz przyszłości.
“Przyjdzie czas – mówił Przepodobny ojciec Ławrentij – gdy nawet nieczynne (zamknięte) świątynie będą odbudowywać, urządzać nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz. Będą złocić kopuły, zarówno świątyń, jak i dzwonnic. A gdy wszystko to zakończą przyjdzie czas, gdy zakróluje antychryst. Módlcie się, żeby Bóg przedłużył nam jeszcze teraźniejszy czas, dla umocnienia, gdyż oczekuje nas czas straszny. Widzicie, jak podstępnie wszystko jest przygotowywane? Wszystkie świątynie będą bardzo pięknie wykończone, tak, jak nigdy – lecz nie będzie wolno chodzić do tych świątyń.
Antychryst będzie koronowany na króla we wspaniałej świątyni jerozolimskiej.
Każdy człowiek będzie mógł swobodnie wjeżdżać i wyjeżdżać z Jerozolimy. Lecz wtedy starajcie się nie jeździć, gdyż wszystko będzie zrobione tak, by człowieka omamić.
Antychryst będzie pochodził od rozpustnej dziewicy -Żydówki, zajmującej się rozpustą w dwunastym pokoleniu. Już jako dziecko będzie bardzo zdolny i inteligentny, a szczególnie od tej chwili, gdy będąc chłopcem dwunastoletnim, w czasie spaceru z matką po ogrodzie, spotka się z szatanem, który wyjdzie z samej otchłani i wejdzie w niego.
Chłopiec zadrży ze strachu, a szatan powie: “Nie bój się, będę ci pomagał”. I z tego dziecka dojrzeje antychryst w obrazie ludzkim.
Z Nieba zstąpią prorocy — Henoch i Eliasz, którzy także będą mówić wszystkim, że przyszedł antychryst: “To antychryst, nie wierzcie mu”. I zabije on proroków, lecz oni zmartwychwstaną i wstąpią do Nieba.
Antychryst będzie znał wszystkie sztuczki szatańskie i będzie czynił fałszywe znaki. Zobaczy i usłyszy go cały świat jednocześnie”. Święty Ławrentij mówił: „Błogosławiony i wielce błogosławiony ten człowiek, który nie zapragnie i nie ujrzy wstrętnego Bogu oblicza antychrysta. Ten, kto ujrzy i usłyszy jego bluźnierczą mowę, jego obietnice wszystkich dóbr ziemskich, ten da się zwieść i wyjdzie mu na spotkanie z pokłonem. I wraz z nim zginie i będzie się palić w wiecznym ogniu”.
Oni zaś zapytali Starca: „Jakże to wszystko będzie?”. Święty Starzec odrzekł ze łzami: „Na świętym miejscu będzie stała ohyda spustoszenia i pokazywała obrzydliwych zwodzicieli świata, i będą oni oszukiwać ludzi, którzy odstąpili od Boga, i będą czynić fałszywe cuda. A po nich pojawi się antychryst i cały świat ujrzy go w jednej chwili.
Ojcowie zapytali Świętego: „Gdzie na świętym miejscu? W cerkwi?”. Przepodobny odpowiedział: „Nie w cerkwi, a w każdym domu. W kącie, gdzie stoją i wiszą teraz święte ikony, będą stały zwodzące urządzenia dla oszukiwania ludzi wielu powie: “Musimy oglądać i słuchać wiadomości”. A w wiadomościach właśnie pojawi się antychryst.
„Będzie on swoich ludzi ‘pieczętować” pieczęciami. Będzie nienawidził chrześcijan. Zaczną się ostatnie prześladowania każdej duszy chrześcijańskiej, która odmówi przyjęcia pieczęci szatana… Chrześcijanie nie będą mogli niczego kupić, ani sprzedać. Ale nie wpadajcie w beznadziejność: Bóg nie zostawi swoich dzieci… Bać się nie trzeba!
Będą cerkwie, ale prawosławnemu chrześcijaninowi nie wolno będzie wolno do nich chodzić, gdyż nie będzie tam przynoszona Bezkrwawa Ofiara Jezusa Chrystusa, lecz będzie tam cały zbór szatański…
Powtarzam jeszcze raz: nie wolno chodzić do tych świątyń, łaski Bożej w nich nie będzie”.
Chrześcijan będą uśmiercać, albo zsyłać na miejsca pustynne. Lecz Bóg będzie pomagał i będzie żywił swoich wyznawców.
Żydów też będą zganiać w jedno miejsce. Niektórzy Żydzi, którzy prawdziwie żyli według zakonu mojżeszowego, nie przyjmą pieczęci antychrysta. Będą wyczekiwać i przyglądać się jego czynom. Wiedzą, że ich przodkowie nie uznali Chrystusa za Mesjasza, a tutaj Bóg tak da, że otworzą się im oczy i nie przyjmą pieczęci szatana, a uznają Chrystusa i będą królować z Chrystusem.
Cały zaś słaby lub pójdzie za szatanem, i gdy ziemia nie da urodzaju, ludzie pójdą do niego z prośbą o chleb, lecz on odpowie: “Ziemia nie rodzi chleba. Niczego nie mogę uczynić”.
Wody także nie będzie, wszystkie rzeki i jeziora wyschną. „To nieszczęście będzie trwało trzy i pół roku, lecz z powodu Swoich wybranych Bóg skróci te dni.
Będą w tych dniach jeszcze mocni bojownicy, filary Prawosławia, którzy znajdą się pod silnym działaniem serdecznej modlitwy Jezusowej. I Bóg będzie chronił ich Swoją Wszechmocną Łaską, i nie “będą “oni widzieli tych fałszywych znaków, które zostaną przygotowane dla wszystkich ludzi.
„Będzie wojna – kontynuował Batiuszka – i tam, gdzie ona przejdzie – ludzi nie będzie. Lecz przed tym Bóg ludziom słabym pośle niewielkie choroby – i umrą. A przy antychryście śmierci nie będzie. I trzecia wojna światowa będzie nie dla pokajania, a dla wyniszczenia”.
„Remonty świątyń będą trwały do samego przyjścia antychrysta, i wszędzie będzie niebywałe piękno, – mówił Starzec – lecz wy w remontach naszej cerkwi bądźcie umiarkowani, jeśli chodzi o jej zewnętrzny wygląd. Więcej się módlcie, chodźcie do cerkwi póki jest możliwość, szczególnie na Liturgię, na której przynoszona jest Bezkrwawa Ofiara za grzechy całego świata. Częściej się spowiadajcie i przyjmujcie Ciało i Krew Chrystusa i Bóg was umocni.
Przepodobny Ojciec Ławrencjusz niejednokrotnie powtarzał,że do piekła ludzie idą w takiej ilości, jak do cerkwi w czasie święta, natomiast do raju – jak ludzie do cerkwi w zwykły, powszedni dzień.
„Piekło jest tak nabite ludźmi, jak beczka śledziami – mówił starzec Ławrencjusz. Dzieci go pocieszały, a on mówił przez łzy: – Wy tego nie widzicie. Gdybyście widzieli, byłoby wam ich ogromnie żal!”
A w czasach ostatecznych piekło napełni się młodymi ludźmi.
-szukam-

 
ŚWIADECTWO

-szukam-


-szukam-


-szukam-
Kochani,
 chcemy Was prosić o wsparcie dla naszego Przyjaciela, który cztery miesiące temu stracił żonę i został wdowcem z trójką małych dzieci (żona zmarła w drugiej dobie po porodzie w wieku 34 lat).
Oboje głęboko wierzący ludzie. Ona już w niebie, mąż jeszcze na ziemi, walczący z trudami, jakie tylko możecie sobie wyobrazić. Gdy zaproponowaliśmy mu pomoc –wahał się, bo, jak mówi, są inni bardziej potrzebujący…
 
A jednak, bardzo chcemy mu pomóc. Rodzina mieszka w wynajmowanym mieszkaniu. Ojciec pracuje dzielnie i uczciwie, ale przy obowiązkach, które teraz spadły tylko na niego, nie jest w stanie zarobić więcej. Kto ma dzieci, ten wie, jak życie wygląda… Nie musimy Wam pisać, co oznaczałoby dla tej rodziny mieszkanie.
 
Pewna kwota już została uzbierana. Z pokorą, chcemy Was prosić o wsparcie finansowe tej sprawy. Zapewniamy, że pieniądze zostaną przeznaczone na ten jeden, jedyny konkretny cel (mieszkanie), że pomoc Wasza jest sensowna, bo przyniesie rozwiązanie sytuacji „bez wyjścia”. Gwarantujemy uczciwość naszego Przyjaciela – znamy go, bardzo cenimy i kochamy. Wspaniały, pracowity, uczciwy i skromny człowiek…
 
 Prosimy o modlitwę, byśmy uzbierali odpowiednią kwotę. Jeśli zaś możecie się podzielić miłością w formie materialnej – wyślijcie do nas maila zwrotnego wpisując w temacie „pomoc” – chcąc uniknąć jakichś ewentualnych nadużyć, każdemu osobno odeślemy informację ze szczegółami. Każda kwota ma sens!
 
Prosimy także o rozesłanie tego listu dalej – jeśli tylko Wasi znajomi wykazują zrozumienie dla podobnych akcji…
 
Nasz adres: mm@gajdy.pl
 
Z miłością Was pozdrawiamy życząc dobrego adwentu!
 
Monika i Marcin Gajdowie


-szukam-
 

 Panie Jezu - bardzo prosimy podpowiedz, czy Nathaniel 5l  powinien przyjmować szczepionkę doustną przez 30 dni?

-szukam-

 Pan Jezus:

         Dla Mego ukochanego Nathaniela
żadnych przeszkód nie ma,
 aby uczęszczał do szkoły 
 i brać udział w zajęciach winien być gotowy.

 A lekarz...........? Pediatra.........?

 Nauka jego nie jest warta,
aby mu zaufać. Idź do innego lekarza,

a że byłaś "gdzieś" nie powtarzaj.
     

               To nie jest możliwe,                
  aby to co robi, mogło być gorliwe.

Szczepionki? Co za wymysł?
Nie jest dobry jego pomysł.


 Zostaw go i więcej nie wracaj

i szybko Nathaniela do zdrowia przywracaj.

Często Ja jestem bezsilny,

gdyż lekarz jest winny.

      Masz dziecko (do mamy) rozeznanie,
to nie wracaj tam, ty Moje kochanie.
 To niemożliwe - do szkoły nie chodzić.

 Przecież to będzie na jego intelekcie szkodzić.

    Módl się, módl się za lekarzy,
aby nikt ich nauki nie podważył.
 Ich predyspozycja do zawodu
narażona jest na komplikacje od młodu.


Jezus Chrystus wasz i lekarz innych,
 a w diagnozie w zasadzie nie ma winnych".


Mama Nathaniela :

Bóg zapłać siostro Mieczysławo za słowo od Króla Jezusa Chrystusa, piszę to dlatego, że dzięki TEMU ŚWIĘTEMU SŁOWU – zrezygnowaliśmy z podawania doustnej szczepionki.
Cały czas jednak mamy problem ze znalezieniem dobrego BOŻEGO lekarza, dlatego też korzystając z możliwości – proszę ludzi dobrej woli o wskazanie dobrego pediatry dla mojego dziecka – szukamy Bożego lekarza w województwie małopolskim.


-szukam-

03.12.2013

-szukam-

Ewangelia wg św. Łukasza 10,21-24.

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».
Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie.
Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli».

Refleksje

Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie. Będzie panował od morza do morza, od Rzeki aż po krańce ziemii

(Ps 72, 7-8)

Kapłani i starszyzna żydowska odrzuciła Jezusa i dzisiaj Żydzi nadal Go nie uznają. Mesjasz bowiem – jak się spodziewali – miał całkowicie zlikwidować zło na ziemi. Ponadto większość ludzi albo nie słyszała jeszcze o Chrystusie, albo nie chce uznać Jego władzy. Jak więc może panować, „aż po krańce ziemi”? Więc konkludują, że te proroctwo się nie spełniło.

Nie spełniło się za pierwszym razem, ale na pewno wypełni się przy drugim przyjściu Chrystusa. W prorockich wizjach pierwsze i drugie przyjście Mesjasza nakładają się na siebie i mieszają. Prorocy widzieli przyszłość jakby na dwóch poziomach. Od razu nie wiadomo, które wydarzenia będą się działy podczas pierwszego przybycia Mesjasza, a które przy Jego powtórnym przyjściu.

Ponadto należy zauważyć, że od czasu narodzenia Jezusa, świat zmienił się na lepsze. Jezus bowiem na ziemi zasiał dobre ziarno, ale ono będzie rosło i dojrzewało przez pokolenia, aż do końca świata. Te dobre ziarna ewangelizacji nadal są zasiewane na niwie świata. 

Dzisiaj wspominamy wielkiego misjonarza, św. Franciszka Ksawerego, patrona misjonarzy. Z woli Chrystusa, wszyscy Chrześcijanie są zobowiązani do działalności misyjnej, poprzez którą możemy zmienić świat na lepsze. Jednak, niestety, musimy się z tym pogodzić, że nigdy na ziemi nie stworzymy idealnej rzeczywistości.

Dopiero przy drugim przyjściu Chrystusa i po Sądzie Ostatecznym proroctwa o doskonałej szczęśliwości spełnią się całkowicie:

Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, 

pantera z koźlęciem razem leżeć będą, 

cielę i lew paść się będą społem 

i mały chłopiec będzie je poganiał. 

Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, 

młode ich razem będą legały. 

Lew też jak wół będzie jadał słomę. 

Niemowlę igrać będzie na norze kobry, 

dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. 

Zła czynić nie będą ani zgubnie działać 

po całej świętej mej górze, 

bo kraj się napełni znajomością Pana

(Iz 11, 6-9)

                            www.katolik.pl 


-szukam-

EUTANAZJA, śmieciowy Finał Orkiestry ŻYCIA !!!.

Już raz na N E zabrałem głos w sprawie : zabijania człowieka przy dźwięku fanfar na melodię ” Oda do wolności i demokracji „.. Widać mówić o tym trzeba stale, bo chęć do zabijania.. WŁADCY ciał mają nieustanną..

(gdybym był świnią taką jak ONI to uchwalił bym ustawę: Po korycie – eutanazja)

Czy macie państwo świadomość, że ponad 30% Holendrów przeniosło się do Niemieckich Kas Chorych, by uniknąć EUTANAZJI?  Ciekawskich niedowiarków zapraszam do Holandii, sami sprawdźcie jak ta maszynka do zabijania działa. Zobaczcie jak działa EUTANAZYJNE POGOTOWIE – typu mać – ratunkowego!

A wszystko pod szczytnym hasłem „skrócić cierpienie staruszkom”. Kto jest staruszkiem i jak bardzo cierpi wiedzą tylko ci co „proponują-wyjaśniają-pomagają”MORDERCY!!!

Temat coraz częściej gości w „naszych” mediach tak nieśmiało: prawo do decydowania o własnym życiu , nieuleczalnie chory, skrócić męki i temu podobne pierdoły. Ale finał ma być jeden!

Po okresie produkcyjnym – na umowach śmieciowych – ŚMIETNIK!!!

Od tego zacząłem rok temu:

EUTANAZJA… Tak, stosunkowo niewiele mówi się na jej temat…

Dni temu kilka, córka koleżanki (mąż Holender) jechała do Holandii na… uroczystą eutanazję teściowej.

- Panie doktorze, mamy prośbę o przyśpieszenie „zabiegu” o dwa dni. Chcemy wyjechać w piątek po południu. Po drodze chcemy zajechać do Samanty, wczoraj miała urodziny. Jesteśmy zabukowani w sobotę rano na lot do Nicei. Mama przecież już podjęła decyzję. Bardzo prosimy. – Adrian położył na biurku doktora Markusa bilety lotnicze jako dowód, że o 9.30 w sobotę mają wylot na oczekiwane od roku wakacje.

Doktor Markus, lekarz dzielnicowy, od dwóch miesięcy na zlecenie Adriana i Emmy diagnozował mamę Adriana, 72 letnią Hertę, która od wielu lat chorowała na nieżyt jelit i niewydolność nerek. Jednak przekonywującym argumentem za eutanazją jest jej wiek – 72 lata, wystarczy, nażyła się!

Herta podczas wizyty dr. Markusa sama, bez jakiegokolwiek przymusu, stwierdziła, że prosi go o pomoc.

- Niech mi pan pomoże doktorze Markus – powiedziała to przy wszystkich obecnych przy jego wizycie. Czyli, niedwuznacznie wyraziła swoją wolę.

- Panie doktorze prosimy!

-szukam-


-szukam-

ZATRUWANIE DZIECI RTĘCIĄ

Ukrywane dowody wieloletniego zatruwania dzieci rtęcią…

 
KOCHANI,TEN LINK POWINIEN TRAFIĆ DO WSZYSTKICH RODZICÓW, PRZYSZŁYCH
 RODZICÓW I GENERALNIE DO SUMIENIA I ŚWIADOMOŚCI KAŻDEGO....
 SZOK...

-szukam-

-szukam-

UWAGA KRAKÓW I OKOLICE

Kochani, 

Uwaga g
łównie Kraków i okolice:
jedziemy autokarem na Godzin
ę Łaski do Zagórza k/Chrzanowa (tam gdzie rok temu na spotkaniu był o. Marinko Sakota).Msza św jest o 11.00 potem nabożeństwo 12-13 Godziny Łaski prowadzonej przez ks. proboszcza Ryszarda Świdra,  herbata kawa, i w drodze powrotnej albo Mętków - tam gdzie jest przeniesiony kościółek z Niegowici, w którym wikarym był Karol Wojtyła, albo nawiedzimy Czerną. Wyjazd o 9.00 spod Dworca PKP. Zapisy i info u mnie 501710620 - ewa przekażcie dalej  

Pozdrawiam
Z Panem Bogiem
Ewa J


-szukam-

Roman Dmowski, "Kwestia ukraińska"

NIGDY NIE MOŻNA ODDZIELAĆ POLITYKI OD RELIGII, GDYŻ PRZED KAŻDYM STANIE PAN BÓG
 CZY KTOŚ TEGO CHCE, CZY NIE A ...SĄD BOŻY BĘDZIE DLA KAŻDEGO. TRÓJCA ŚWIETA JEST !

-szukam-


-szukam-

-szukam- 
NASZ KSIĄDZ JAN JEST BARDZO CIĘŻKO CHORY :( BŁAGAM O MODLITWĘ O DAR ZDROWIA DLA NASZEGO KAPŁANA!!! :(
BARDZO CIEBIE PROSZĘ O MODLITWĘ I O ROZESŁANIE TEJ WIADOMOŚCI DO WSZYSTKICH KOGO ZNASZ.
KSIĄDZ JEST PROBOSZCZEM PARAFII W MASZEWIE WOJ.ZACHODNIOPOMORSKIE.
KSIĄDZ JAN JEST BARDZO DOBRYM I SKROMNYM CZŁOWIEKIEM I WSPANIAŁYM KAPŁANEM !!!
WSZYSCY SIĘ MÓDLCIE - OTO BŁAGAM I PROSZĘ ZE SZCZEREGO SERCA!
 
Z BOŻYM POZDROWIENIEM !  PIOTREK :(


-szukam-

Na zdrowy dzień!!

Cynamon i miód
(z pewnością nie spodoba się to firmom farmaceutycznym)


*** Fakty na temat miodu i cynamonu ***
Mieszanka miodu i cynamonu leczy większość chorób. Miód jest wytwarzany
w większości krajów na świecie. Obecnie naukowcy uznają, ze miód jest
bardzo skutecznym lekiem na każdego rodzaju schorzenia.
Miód może być stosowany bez skutków ubocznych przy każdego rodzaju chorobie.
Obecnie naukowcy podają, ze chociaż miód ma słodki smak, jeśli przyjmowany
we właściwej dawce jako lekarstwo, nie zaszkodzi on pacjentom cierpiącym na
cukrzycę.
Kanadyjskie pismo Weekly World News w wydaniu z 17 stycznia 1995 r. podaje listę
schorzeń, które można leczyć miodem i cynamonem według badan
przeprowadzonych przez naukowców z krajów zachodnich.


*** CHOROBY SERCA ***
Z miodu i cynamonu zrób pastę, nałóż na chleb zamiast dżemu i jedz
codziennie na śniadanie. Obniża ona cholesterol i chroni przed atakiem
serca. Również osoby po zawale przy codziennym jedzeniu miodu z
cynamonem są chronione przed kolejnym zawałem. Regularne stosowanie
łagodzi zadyszkę oraz wzmacnia uderzenia serca. Wiele domów opieki w
Ameryce i Kanadzie leczyło z powodzeniem pacjentów i według nich, wraz
z wiekiem arterie i żyły tracą elastyczność i zatykają się. Miód i cynamon
uaktywnia arterie i żyły.

*** ZAPALENIE STAWÓW ***
Osoby cierpiące na zapalenie stawów mogą; przyjmować codziennie rano i
wieczorem szklankę; cieplej wody z 2 łyżkami miodu i 1 łyżeczką cynamonu.
Przyjmując je regularnie nawet chroniczne zapalenie stawów może być
wyleczone. Ostatnie badania przeprowadzone przez Copenhagen University
podają, że u pacjentów, którym podawano mieszankę: 1 łyżeczka miodu i pół
łyżeczki cynamonu przed śniadaniem w przeciągu  tygodnia spośród 200
pacjentów u 73 z nich zniknął ból, a w przeciągu miesiąca prawie wszyscy
pacjenci, którzy nie mogli chodzić lub poruszać się ze względu na zapalenie
stawów zaczęli chodzić bez oznak bólu.

*** INFEKCJE PĘCHERZA: ***
Rozpuść 2 łyżeczki cynamonu i 1 łyżeczkę miodu w szklance letniej wody iwypij. Taka mieszanka niszczy drobnoustroje pęcherza.

*** CHOLESTEROL ***
2 łyżeczki miodu i 3 łyżeczki cynamonu wymieszane z 16 uncjami wody,
podane pacjentom z podwyższonym cholesterolem obniżają poziom
cholesterolu we krwi o 10% w ciągu 2 godzin. Jak w przypadku pacjentów
cierpiących na zapalenie stawów przyjmowane trzy razy dziennie może
wyleczyć każde chroniczne podwyższenie cholesterolu. Jak podaje
wspomniane wcześniej pismo, codzienne jedzenie miodu ogranicza
problemy z cholesterolem.

*** PRZEZIĘBIENIE ***
Osoby cierpiące na przeziębienie o różnym nasileniu powinny przyjmować
codziennie przez 3 dni 1 łyżeczkę letniego miodu z ? łyżki cynamonu.
Wyleczy on większość chronicznego kaszlu, przeziębienia oraz przeczyści
zatoki.

*** ROZSTRÓJ ŻOŁĄDKA ***
Miód i cynamon łagodzą ból brzucha oraz usuwają wrzody żołądka.


*** WZDĘCIA ***
Jak podają; badania przeprowadzone w Indiach i Japonii miód przyjmowany
wraz z cynamonem łagodzi wzdęcia.


*** UKŁAD ODPORNOŚCIOWY ***
Codzienne przyjmowanie miodu i cynamonu wzmacnia układ
odpornościowy i chroni organizm przed bakteriami i wirusami. Naukowcy
podają, ze miód zawiera dużo witamin oraz żelaza. Regularne stosowanie
miodu wzmacnia białe krwinki do walki z bakteriami i chorobami
wirusowymi.

** * NIESTRAWNOŚĆ ***
2 łyżeczki miodu posypane cynamonem przed jedzeniem obniżają kwasowość
i ułatwiają trawienie ciężko strawnych potraw.

*** GRYPA ***
Naukowcy z Hiszpanii dowiedli, że miód zawiera pewien naturalny składnik,
który zabija drobnoustroje grypy i chroni przed tą chorobą.

*** DLUGOWIECZNOŚĆ ***
Regularne picie herbaty z miodem i cynamonem zatrzymuje zniszczenia
organizmu spowodowane procesem starzenia. Weź 4 łyżki miodu, 1 łyżkę
cynamonu i 3 szklanki wody, wszystko razem zagotuj. Pij ? szklanki, 3-4
razy dziennie. Dzięki temu twoja skora będzie świeża, a proces starzenia
zatrzymany. Również długość życia wydłuża się, a stulatek czuje się prawie
jak dwudziestolatek.

*** PIEGI ***
Zrób papkę z 3 łyżeczek miodu i 1 łyżeczki cynamonu. Nałóż ja na piegi
przed snem i zmyj następnego dnia rano ciepłą wodą. Codzienne
stosowanie przez 2 tygodnie, całkowicie usunie piegi.

*** INFEKCJE SKÓRNE ***
Nałóż równomiernie miód i cynamon na chore miejsce. Można leczyć
wypryski, grzybice oraz wszystkie rodzaje infekcji skórnych.

*** UTRATA WAGI ***
Pij ugotowany w szklance wody miód i cynamon, codziennie rano pół
godziny przed śniadaniem na pusty żołądek i wieczorem przed snem.
Przyjmowane regularnie obniżają wagę nawet u bardzo otyłych ludzi.
Nie pozwalają na gromadzenie się tłuszczu w organizmie nawet przy
wysokokalorycznej diecie.

*** NOWOTWÓR ***
Ostatnie badania przeprowadzone w Japonii i Australii wykazały, ze
udało się wyleczyć zaawansowane stadium raka żołądka i kości. Osoby
cierpiące na tego rodzaju nowotwory powinny przyjmować 1 łyżeczkę
miodu z 1 łyżeczką cynamonu przez jeden miesiąc trzy razy dziennie.

*** ZMĘCZENIE ***
Badania wykazały, że cukier zawarty w miodzie ma działanie dobroczynne,
a nie szkodliwe dla organizmu. Starsze osoby, przyjmujące miód i
cynamon w takich samych ilościach są bardziej ożywione i sprawniejsze.
Dr Milton, autor badania, zaleca pół łyżeczki miodu na szklankę wody i
troszkę cynamonu. Codzienne picie po umyciu zębów i po południu ok.
15.00, kiedy obniża się aktywność organizmu, a w ciągu tygodnia
odzyskamy witalność.

*** NIEŚWIEŻY ODDECH ***
Ludzie w Południowej Afryce codziennie rano płuczą gardło taką
mieszanką: 1 łyżeczka miodu i cynamonu z ciepłą woda, a ich oddech
pozostaje świeży przez cały dzień.

-szukam-

SPOTKANIA 4.12 ST. MICHALKIEWICZ/9.12 JANUSZ SZEWCZAK

-szukam-

-szukam-


-szukam-

STRONY WARTE ZOBACZENIA

publicdisorder

-SZUKAM-

Dziennik gajowego Maruchy

-SZUKAM-

Ojczyzna.pl


-SZUKAM-

 wolna Polska

-szukam-

In Her Footsteps: The Story of Kateri Tekakwitha - Official Trailer 1


-szukam-

Telefon Żydówki do Radio Maryja

-szukam-


-szukam-

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!


Witajcie,
wczoraj w kościele św. Mikołaja dowiedziałam się, że do 3 grudnia (wtorek) można wyrazić swoją opinię dotyczącą ograniczenia handlu w niedzielę do godz. 12.00 i wybrane soboty oraz Wigilię i Wielki Piątek do godz.12.00.
Propozycja w tej sprawie jest złożona w Urzędzie Miasta Krakowa i tego miasta to dotyczy.
"ZA" lub "PRZECIW" można zgłosić na adres mailowy dialoguj@um.krakow.pl
Pozdrawiam
Iza R

-szukam-

Uroczystość Chrystusa Króla - Chicago, Kijów


Centralne uroczystości ku czci Chrystusa Króla w kościele św.

Konstancji w Chicago

w dniu 24 listopada 2013 r,


-szukam-
Pax Christi.

Odpustowa Uroczystosc Chrystusa Krola w Kijowie w parafii pod wezwanem
Chrystysa Krola Wszechswiata.
-szukam-
Na filmie umieszczone sa cytatu z encykliki "Quas Primas". Wydaje się,
że jest ogramny problem nieznajomości tej Encykliki, nawet wśród
kapłanów i biskupów. Tymczasem jej nauka nie może być podważona w
Kościele, więc jest ogromnie silnym atutem i argumentem dla spraw
Intronizacji.

Ks.dr. Wiesław Pęski
Kijów


-szukam-

BARDZO WAŻNY LIST

 

Proszę, dla dobra naszych dzieci i naszych rodzin, rozsyłajcie ten list dalej.
Niech każdy Polak, każdy rodzic, nauczyciel, wychowawca będzie świadomy tego, co dzieje się w naszej ojczyźnie i jakie konsekwencje (JUŻ NIEDŁUGO) będziemy ponosić, jeśli nic nie zrobimy.
Pozdrawiam,
TB
  
Szanowni Państwo,

Przed Polakami, którzy opierają swój światopogląd na dotąd powszechnie uznawanych wartościach stoi naprawdę bardzo trudna konfrontacja. Do szkół i przedszkoli trafiają programy wychowania seksualnego deprawujące dzieci. Równocześnie w Sejmie trwają prace nad tzw. ustawą antydyskryminacyjną, która łamie zasadę swobodnej wypowiedzi i odbierze jakąkolwiek możliwość wyrażania poglądów. Nieprzypadkowo dzieje się to akurat w czasie, gdy pod koniec ubiegłego roku Polska stała się sygnatariuszem niezwykle groźnej Konwencji Rady Europy dotyczącej przemocy wobec kobiet, która w przypadku ratyfikacji uruchomi maszynę represji, w oparciu o zredefiniowaną definicję płci, przemocy wobec płci, oraz rewolucyjne zmiany w polskim prawie.
Jedynym skutecznym sposobem odparcia zagrożeń, jest dołożenie wszelkich starań i działania na wszelkich możliwych frontach by wzbudzić jak najszerszy opór społeczny tak, by rządzący musieli wycofać się ze swoich planów. To się udało(!) w Chorwacji, gdzie po programie telewizyjnym dziennikarki Karoliny Vidivic Kristo wycofano skandaliczne programy ze wszystkich szkół na skutek protestów rodzicielskich a zaskarżoną ustawę odrzucił Trybunał Konstytucyjny .

Seksualizacja dzieci
Zalecany – i już obowiązujący w innych krajach – program seksualnej edukacji genderowej, nie tylko informuje (dzieci już od najmłodszych lat przedszkolnych) o budowie i seksualnych funkcjach narządów rodnych, ale naucza różnych doznań seksualnych. Na przykład podając takie informacje-instrukcje:
● Dotykanie jąder może być rozkoszne i piękne
● Dotykanie łechtaczki może dostarczyć wiele rozkoszy.
● Bycie lesbijką … jest zupełnie typowe
● Tak jak można mieć ochotę na czekoladę tak kobiety i mężczyźni mogą mieć ochotę na seks
● Orgazm… można również doznawać, kiedy się samemu głaska po łechtaczce, piersiach, penisie lub jądrach
● Poprzez petting można też doprowadzić siebie nawzajem do orgazmu, bez stosunku płciowego, a mieć przy tym wiele przyjemności.

-szukam-


-szukam-

SPOTKANIA 2.12 W. KIEŻUN/ 4.12 ST. MICHALKIEWICZ

-szukam-


 -szukam-


1 grudzień 2013 r 
-szukam-
 POCZĄTEK ADWENTU


CZYTANIE Z LISTU W PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN.


Księga Izajasza 2,1-5.
Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy:
Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną,
mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie z Jeruzalem». On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana!

-szukam-

Ewangelia wg św. Mateusza 24,37-44.
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili,
żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki,
i nie spostrzegli si
ę, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Wtedy dwóch b
ędzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.
Dwie b
ędą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie wi
ęc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.
A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedzia
ł, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
Dlatego i wy b
ądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie".

 

1-a Niedziela Adwentu AD 2013 /Mt 24,37-38

Może kilka słów do dzisiejszej  św. Ewangelii. Najpierw zatrzymam się przy – nader interesującym i ważnym w kontekście czasów, w których dane jest nam żyć, bo sytuacja jest podobna, ale o w wiele większym stopniu, o czym będzie dalej mowa – potopie za czasów Noego, o którym czytamy w Piśmie Św., że: Bóg darzył go życzliwością, bo, będąc człowiek prawym, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi; więc w przyjaźni z Bogiem żył Noe (Rdz 6,8.9); dzięki temu, że będąc sprawiedliwym stał się okupem w czasie gniewu Bożego, ocalała Reszta dla ziemi, kiedy przyszedł potop (Syr 44,17), był heroldem sprawiedliwości tzn. ogłaszał współczesnym, że Bóg ukarze ich, jeśli nie porzucą swojego, bezbożnego postępowania (por. 2P 2,5a). W św. Ewangelii Pan Jezus mówiąc o znakach wskazujących na czas swojego Przyjścia odwołał się do podobieństwa czasów Noego, w którym to czasie: “w czasie przed potopem (ówcześni ludzie) jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki (i otwarły się zasuwy nieba), i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich” (Mt 24,37n; por. Łk 17,26n). Ówcześni żyli w nieświadomości tego, co ich czekało, wśród wielkiej obojętności i niedowierzania, szyderczo i z pychą twierdząc: ”Idź precz! A cóż nam może zrobić Wszechmocny” (Hi 22,17; por. Jr 5,12 i Ps 14,1)

Pismo mówi, że potop spadł na stary świat świat ludzi bezbożnych (2P 2,5); jakiego pokroju byli (ale też i są) ludzie bezbożni: to ludzie, którzy porzucili prawo Boga Najwyższego, i jako swój dział odziedziczą przekleństwo Boże (wedle Syr 41,8n).

W jakim konkretnie świecie przyszło żyć, pośród jakich ludzi mieszkać Noemu, coś nie coś możemy dowiedzieć się, że wizji bł. A. k. Emmerich z książki «Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa…» z rozdz. ‘Noe i jego potomkowie’: …Strasznie było wtenczas na świecie. Ludzie popełniali najrozmaitsze występki nawet przeciwko naturze. Każdy kradł co mu się podobało. Pustoszyli sobie wzajemnie i pola, zabierając ze sobą niewiasty i dziewice. Im bardziej rosło plemię Noego, tym bardziej ono się psuło, a nawet Noego okradali i mu się sprzeciwiali. Tych obyczajów najgorszych nie mieli ci ludzie dlatego, że byli nieokrzesani i dzicy, lecz dlatego, że byli zepsuci; żyli bowiem bardzo wygodnie i wszystko mieli uporządkowane. Oddawali się najstraszniejszemu bałwochwalstwu, każdy zrobił sobie bożka z tego, co mu się najbardziej podobało. Za pomocą sztuk szatańskich chcieli uwieść dzieci Noego…

W takich to warunkach przyszło Noemu, kierujacemu się wiarą zabrać się do budowy arki (na pustyni) z polecenia Boga, jak o tym mówi Pismo: 6 „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Bo kto chce dojść do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest/istnieje i że wynagradza tych, którzy Go szukają. 7 Noe pouczony cudownie przez /otrzymawszy ostrzeżenie od/ Boga o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć, wiedziony wiarą i pełen bojaźni /podjął się budowy arki/ zbudował arkę, aby zbawić/ratować swą rodzinę. Przez wiarę też potępił /wydał sąd na/ świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się przez wiarę/otrzymał usprawiedliwienie, które wiara daje” (Hbr 11,6-7).

O sytuacji, w jakiej Noe budował arkę, tak jeszcze czytamy w widzeniu bł. A. K. Emmerich: …„Obłok stanął przed nim, a w tym obłoku była postać ludzka. Noe klęczał, i widziałam, że poznał, iż Pan Bóg wszystko chce zniszczyć i że ma zbudować korab. Widziałam, że Noe wskutek tego bardzo był zasmucony, widziałam też, że prosił Boga o p r z e b a c z e n i e. Nie rozpoczął roboty natychmiast, dwa razy jeszcze ukazał mu się Pan Bóg, rozkazując mu, by pracę około arki rozpoczął, gdyż inaczej wraz z nimi zginie (Rdz 6,14.22). Widziałam, że potem z rodziną opuścił tę okolicę … mieszkał Noe w okolicy wysoko położonej, obfitującej w lasy, odludnej, a mieszkał z ludźmi, którzy z nim razem wyszli, w namiotach. Posiadał też ołtarz, na którym Panu Bogu ofiary składał. Noe i jego rodzina nie budowali żadnych stałych domów, ponieważ wierzyli, że potop nastąpi; zaś bezbożni ludzie w okolicy wystawili już sobie murowane gospodarstwa i rozmaite budynki na przyszłość i przeciw nieprzyjaciołom… Trudno wypowiedzieć, jak wiele cierpieć musiał Noe budując arkę, wskutek złośliwości i podstępu robotników, którym trzodą płacił. Śmiali się, szydzili z niego w najrozmaitszy sposób, nazywając go głupim. Pracowali za dobrą zapłatę, lecz pomimo to szydzili bez ustanku. Nikt nie wiedział, dla kogo Noe arkę budował i dlatego wiele znosił szyderstwa…
Ale w końcu budowa arki (trwająca 120 lat) została ukończona i tak jeszcze/dalej czytamy w dziele bł. A. K. Emmerich: …Widziałam, jak ukończywszy dzieło, dziękował Panu Bogu, i jak mu się Pan Bóg ukazał, nakazując mu, by z wszystkich czterech stron świata zwołał zwierzęta piszczałką z trzciny. Im bardziej dzień sądu się zbliżał, tym bardziej zachmurzało się niebo. Wielka trwoga panowała na ziemi; słońce nie świeciło, a bez ustanku grzmiało. …Gdy arka unosiła się na wodzie, gdy mnóstwo ludzi zewsząd na górach i wysokich drzewach od licznych ludzi się roiło, gdy trupy i drzewa woda przypędzała, Noe wraz z rodziną znajdował się już w arce (Rdz 7,1.7). Nim Noe z żoną, trzema synami i ich żonami wszedł był do arki, prosił jeszcze raz Boga o miłosierdzie. Potem, wciągnąwszy pomost za sobą, drzwi zamknęli. Wszystko pozostawił, nawet bliskich krewnych i tychże małe dzieci, którzy, gdy arkę budował, byli go opuścili. Powstała okropna burza, spadały błyskawice jako słupy ogniste, a deszcz lał się strumieniami. Pagórek, na którym stała arka, wkrótce w wyspę się zamienił. Nieszczęście było tak straszne, iż mam nadzieję, że jeszcze wielu ludzi się nawróciło*. Widziałam jak czarny szatan o strasznej postaci ze spiczastą paszczą unosił się w powietrzu, pędząc ludzi do rozpaczy…

*Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, postanowił położyć temu kres poprzez potop (Rdz 6,5.11-12), by zło zostało zatopione w wodach (a wody są w języku biblijnym miejscem przebywania złych duchów, ich królestwem), czyli ówcześni niegodziwie żyjący ludzie zostali wydani w moc złego, dzięki czemu jakaś niewielka ilość ludzi została uratowana, jako że miłosierdzie Boże przywiodło ich, przez karę śmierci w potopie do opamiętania i żalu, jak to czytamy w 1-ym Liście św. Piotra Apostoła, że Dusza Chrystusa po zstąpieniu do otchłani poszła ogłosić zbawienie nie tylko sprawiedliwym, ale też i duchom (tj. duszom ludzi) zamkniętym, przetrzymywanym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym i zbuntowanym, gdy za dni Noego, Bóg pełen cierpliwości oczekiwał na zbudowanie przez Noego arki, który to czas (120 lat) był zarazem czasem danym tamtym ludziom na nawrócenie, opamiętanie się (1P 3,19-20). Ci ludzie w tej małej liczbie „poniósłszy ongiś karę na ciele, jaka przypadła (też i ówczesnej) ludzkości – zyskali jednak życie Boże dla swojej duszy” (1 P 4,6).

Przenieśmy się do naszych czasów, a te są Końcem Czasów, a więc czasem pełnym już biblijnych zapowiadanych w Piśmie Św. już wypełniających się i tych, które za “chwilę” się wypełnią znaków i wydarzeń, zwiastujących powrót Syna Człowieczego na ziemię. O stanie moralno-duchowym świata tych czasów nie trzeba dużo pisać, bo wiadomo jak jest. Ale jak ten dzisiejszy, współczesny nam świat ma się do tego, który został zalany wodami potopu za czasów Noego? Sytuacja jest wielce zatrważająca, skoro tak, o tym mówi Niebo, a konkretnie Matka Boża w poniższych fragmentach Jej Orędzi do swych umiłowanych synów, Kapłanów:

1. …W tej godzinie potęgi i tryumfu Mojego przeciwnika liczni Moi synowie wystawieni są na niebezpieczeństwo wiecznej zguby. Popatrzcie, w jak ciężkiej sytuacji znajdujecie się dzisiaj! Ludzkość zbuntowała się przeciw Bogu Miłości i kroczy drogą nienawiści i grzechu, który środki społecznego przekazu przedstawiają jej jako dobro (por. Iz 5,20). Żyjecie w niezdrowej atmosferze zepsucia Tak więc każdego dnia coraz więcej Moich biednych dzieci pozwala się zwieść przez niepohamowany egoizm, zazdrość i nieczystość. Przypadł wam los życia w latach, gdy ś w i a t s t a ł s i ę g o r s z y, n i ż b y ł w c z a s a c h p o t o p u   (249, 13.08.1982)
2. … Moje dzieci, które nigdy przedtem nie byłyście w takim stopniu zagrożone przez lód grzechu, nawałnicę nienawiści, burzę buntu przeciw Bogu i Jego prawu, przez zalew nieporządku moralnego, niebezpieczeństwo wojny, zniszczenia i głodu! Ś w i a t  s t a ł  s i ę    g o r s z y  n i ż  w  c z a s a c h  p o t o p u. Dlatego grozi wam prawdziwe niebezpieczeństwo zagubienia się na złych drogach grzechu i niewierności w tym życiu i zguby wiecznej – w życiu przyszłym. I rzeczywiście, ileż dusz idzie każdego dnia do piekła, bo nie przyjęto jeszcze prośby – którą też tu do was skierowałam – o powrót do Boga, drogą modlitwy, pokuty i wewnętrznego nawrócenia… (252, 13.10.1982)

Podobne zatrważające słowa (wpisuję je w tym miejscu, by trzymać się chronologii lat) Matki Bożej, możemy znaleźć w ‘Orędziach Zbawienia’, u Centurii: „Moje dzieci żyjecie w czasach gorszego rozkładu moralnego, jakimi były c z a s y  N o e g o czy czas Sodomy i Gomory. Wasze grzechy przerastają wszystkie tamte grzechy. Wydaliście walkę św. Bogu (por. Hi 15,25) i Jego Prawu” (21.12.1984; t. III, z p-ktu 163, s. 291).

3. …Szatan zwiódł całą biedną ludzkość. Odciągnął ją bardzo daleko od Boga i utworzył dla niej bożki zepsucia: przyjemność, pieniądze, pychę, egoizm, rozrywki i nieczystość (por. Mdr 14,12-14). Dlatego też ludzkość jest dziś bardzo zagrożona przez przemoc, nienawiść, bunt i wojnę. Zobaczycie w tych latach wielką karę, przez którą Boża Sprawiedliwość oczyści ten    ś w i a t. S t a ł  s i ę  on  t y s i ą c  r a z y  g o r s z y  n i ż  w  c z a s i e  p o t o p u.  Tak bardzo opanowały go duchy zła!.. (507, 8.12.1993)

4. …Żyjecie w czasie wielkiego zdeprawowania, kiedy ludzkość stała się ponownie pogańska i  b a r d z i e j zepsuta n i ż  w  c z a s a c h  p o t o p u… żyjecie pośrodku głębokiej ciemności grzechu, która zstąpiła na świat… (537, 2.02.1995).

Zatem świat, w którym dane jest nam żyć, jest też w oczach Bożych światem starym, coraz bardziej bezbożnym, czeka podobna – co tamten – zagłada tym razem przez potop ognia (2P 3,7) w dniu Pański, by mógł zostać całkowicie odnowiony (Dz 3,21) i nastała zapowiadana w Piśmie Epoka Ducha Świętego tj. Czas Nowego Nieba i Nowej Ziemi (Ap 21,1nn), ziemi, która jest o wiele większym stopniu skażona grzechem niż za czasów Noego (zob. Iz 24,1-6.19n). Czy jest ratunek?

Jak ratunkiem i ocaleniem przed wodami potopu dla Noego i jego rodziny było schronienie się w zbudowanej arce, tak dzisiaj, w tym dzisiejszym świecie pogrążonym w wielkim potopie grzechu i ciemności duchowej, nad którym jest już wyciągnięta i mająca spaść na niego i jego mieszkańców, Ręka Sprawiedliwości Bożej, taka Arką schronienia/ocalenia jest Niepokalane Serce Maryi, Poświęcenie się Jej Sercu, o którym Matka Boża, tak mówi:

1 …Oto czas kary i zbawienia, sprawiedliwości i miłosierdzia. Przewidując te czasy, przygotowałam wam bezpieczne schronienie, w którym musicie się zgromadzić, aby doznać umocnienia i ocalenia. Tym schronieniem jest Moje Niepokalane Serce… (252, 13.10.1982)

2 …Wejdźcie do schronienia, przygotowanego wam przez Niebieską Mamę dla waszego ocalenia, abyście mogli w Moim Niepokalanym Sercu spędzić bezpiecznie straszliwe dni wielkiej zawieruchy, która właśnie nadeszła. Oto właściwy moment, byście się wszyscy schronili we Mnie, ponieważ jestem Arką Nowego Przymierza. W czasach Noego, bezpośrednio przed p o t o p e m, weszli do arki ci, których Pan zechciał ocalić w czasie straszliwej kary. Obecnie zapraszam was do wejścia do Arki Nowego Przymierza, którą zbudowałam w Moim Niepokalanym Sercu. Zapraszam do niej wszystkie Moje dzieci, abym mogła pomóc im znieść krwawe brzemię wielkiej próby, poprzedzającej przyjście Pana. Nie patrzcie wokół siebie. Wszystko toczy się dziś jak za czasów potopu i nikt nie myśli o tym, co was czeka. Wszyscy zbyt są zajęci myśleniem jedynie o sobie, o swoich ziemskich sprawach, o przyjemnościach, o zaspokajaniu wszelkimi sposobami swych nieuporządkowanych namiętności…. (328, Arka Nowego Przymierza, 30.07.1986)

3. …musicie teraz wszyscy jak najszybciej wejść do bezpiecznego schronienia Mojego Niepokalanego Serca. Jak N o e w imię Pana zaprosił do wejścia do arki tych, którzy mieli być ocaleni od p o t o p u, tak i ty teraz, Mój najmniejszy synu, w imię twojej Niebieskiej Mamy powinieneś zaprosić do wejścia do schronienia Mego Niepokalanego Serca tych, którzy mają być ocaleni, ochronieni i wybawieni od wielkiej próby, jaka właśnie przyszła na Kościół i całą ludzkość (Ap 3,10). …powinieneś przekazać wszystkim, że obecnie, począwszy od tego roku, rozpoczynają się wydarzenia przepowiedziane wam przeze Mnie i zawarte w trzeciej części tajemnicy, która jeszcze nie została ujawniona. Obecnie stanie się ona jawna poprzez same wydarzenia, które właśnie mają nadejść w Kościele i na świecie. Mój Kościół zostanie wstrząśnięty przez gwałtowny wiatr odstępstwa i niewiary. Ten, który sprzeciwia się Chrystusowi, wejdzie do Kościoła, wprowadzając ohydę spustoszenia, którą przepowiedziało wam Pismo Święte.

Ludzkość pozna krwawą godzinę kary. Zostanie ona uderzona biczem epidemii, głodu i ognia. Wiele krwi rozleje się na waszych drogach. Wszędzie rozszerzą się wojny, powodując niezmierne zniszczenie świata. Wy wszyscy, Moi biedni synowie, będziecie musieli nieść ciężar wielkich cierpień i niewypowiedzianych boleści. Wszystkim ujawni się wielki cud Bożej Sprawiedliwości i Miłosierdzia. Dziś, w Moim Sanktuarium w Fatimie, ponawiam Moje naglące zaproszenie do schronienia się we Mnie poprzez wasze poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu… (489, Fatima, 15.03.1993).

Do schronienia się w Arce/Niepokalanym Sercu Maryi, tak stanowczo mówi Pan Jezus w “Prawdziwym Życiu w Bogu” V. Ryden:

…«Bracia, siostry, przyjdźcie! Niech nas okryje Płaszcz Łaski Tej, która jest pełna Łaski (Łk 1,28). Przyjdźcie, niech nas okryje Światłość Królowej. Pójdźmy, niech nas okryje cień Tej, którą okrył Swym cieniem Duch Święty». Czy nie słyszałeś, że narody przyjdą do Jej Światła (por. Iz 2,2n) i że królowie przybędą do Jej rodzącej się jasności, kiedy na koniec zatryumfuje Jej Serce wespół z Moim? To tajemnica dla bogatych w sercu, lecz dla ubogich i pokornych – tak bardzo upragnione Błogosławieństwo…

O, przyjdźcie! Zanim nie zaleje was p o t o p  g r z e c h u! Wejdźcie do tej Arki (Arką jest Niepokalane Serce Maryi – z przypisu) która może was ocalić. Nie bądźcie jak wasi przodkowie z a d n i N o e g o, którzy nie posłuchali. W e j d ź c i e  d o  A r k i, a  z o s t a -  n i e c i e  o c a l e n i od burzliwych wód grzechu i od śmierci w ich zalewie. Przyjdźcie, a staniecie się obiecanymi dziećmi (Rdz 3,15) Pośredniczki, dzięki nabożeństwu, jakie będziecie do Niej mieli. Poprzez nabożeństwo do Niej Mnie będziecie oddani. Każde nabożeństwo ku czci Jej Serca zostaje powiększone i wznosi się do Mnie, gdyż Nasza jedność jest doskonała. Dzięki nabożeństwu ku czci Jej Serca, w Jego świetle, zostaną lepiej zrozumiane wszystkie Moje postanowienia, bo Jej Serce poprowadzi wasze kroki, a rękę waszą pochwyci sama Siedziba Łask. Jakże będziecie błogosławieni powracając do nabożeństwa ku czci Jej Serca! Przyjdźcie do Tej tak Błogosławionej, która ukazuje matczyną Miłość Swoim dzieciom, wskazuje im drogę do Nieba. Przyjdźcie do Współodkupicielki współdziałającej z waszym Odkupicielem, której Serce gorejące Miłością ofiarowało się, aby zostać przeszyte (por. Łk 2,35) z waszego powodu. Przyjdźcie uczcić to Serce jaśniejące jak lampa, całe płonące blisko Mojego Serca. Kiedy mówicie: «Nie potrzebujemy Jej Serca», wiedzcie, że w rzeczywistości mówicie: «Nie potrzebujemy Serca Pana!». Dowiedz się, słaby człowiecze, że Moje Najświętsze Serce i Niepokalane Serce waszej Matki są tak zjednoczone, że w ich doskonałej jedności te Dwa Boskie Serca stają się tylko Jednym…» (25.03.1996, z Zeszytu 83).

I może jeszcze z tego źródła odniesienia do dzisiejszej św. Ewangelii w kontekście okoliczności przyjścia Syna Człowieczego w naszych czasach:

1. … Jestem zanurzony we Własnej Krwi z powodu wszystkiego, co widzą Moje Oczy i co słyszą Moje Uszy. Odwagi, córko. Wielu będzie nadal prowadziło życie bezbożne i wielu nadal będzie grzeszyć i obrażać Moją Świętość, nie zważając na Moje ostrzeżenia, nie zdając sobie sprawy ze z n a k ó w, które daję dziś światu. Niegodziwość będzie w dalszym ciągu powodować wypełnianie się Mojego Kielicha Sprawiedliwości (Mt 24,37n). Ci ludzie noszą jak sygnet: niegodziwość i ateizm, pragnienie władzy i racjonalizm… (16.01.1992, z początku Zeszytu 57)

2. w kontekście zbliżającego się Wielkiego Ostrzeżenia

…Wtedy twoje serce ponownie ujrzy swe grzechy i zostanie ogarnięte wyrzutami sumienia. W ogromnym ucisku i wielkiej agonii będziesz cierpiał z powodu twego braku szacunku dla Prawa, zdając sobie sprawę, w jakim stopniu znieważałeś ustawicznie Moje Święte Imię i jak Mnie odrzucałeś, Mnie, twojego Ojca… W przerażeniu zadrżysz i wzdrygniesz się, gdy zobaczysz samego siebie, jakby rozpadającego się trupa, pożeranego przez robaki i sępy.
(3) A jeśli jeszcze utrzymasz się na nogach, to pokażę ci, czym twoja dusza – Moja Świątynia i Moja Siedziba – żywiła się przez wszystkie lata życia. Ku twemu wielkiemu przerażeniu zobaczysz, że – zamiast Mojej Ustawicznej Ofiary – kochałeś Żmiję i że, w najgłębszej sferze swojej duszy, wzniosłeś Ohydę Spustoszenia, o której mówi prorok Daniel (Mt 24,15): Bluźnierstwo.
Bluźnierstwo, które zrywa wszystkie więzy niebiańskie łączące cię ze Mną, twoim Bogiem; które tworzy przepaść między tobą a Mną, twoim Bogiem. Gdy nadejdzie ten Dzień, łuski z twoich oczu opadną, abyś ujrzał, jak bardzo jesteś nagi (por. Ap 3,17) i jak twoje wnętrze podobne jest do wysuszonej krainy… Nieszczęsne stworzenie, twój bunt i wypieranie się Najświętszej Trójcy uczyniły z ciebie buntownika, odstępcę i prześladowcę Mojego Słowa. Twoje skargi i jęki jedynie ty sam usłyszysz. Powiadam ci: będziesz lamentował i płakał, lecz tylko twoje własne uszy usłyszą twe skargi. Ja mogę tylko sądzić, jak Mi zostało nakazane sądzić, a Mój sąd będzie sprawiedliwy. J a k  b y ł o  z a  c z a s ó w  N o e g o, tak będzie wtedy, gdy otworzę Niebiosa i ukażę wam Arkę Przymierza (Ap 11,19). „Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego” (Mt 24,37n).

Powiadam wam, gdyby ten czas nie został skrócony, dzięki wstawiennictwu waszej Najświętszej Matki, świętych męczenników i dzięki morzom krwi przelanej na ziemi, od Sprawiedliwego Abla aż do krwi wszystkich Moich proroków (Mt 23,35) nikt z was by nie ocalał!
Ja, wasz Bóg, posyłam anioła za aniołem, aby głosił, że Mój Czas Miłosierdzia dobiega końca i że Czas Mojego Królestwa na ziemi jest w zasięgu ręki (Mk 1,15). Posyłam wam Moich aniołów, aby świadczyli o Mojej Miłości „wśród tych, którzy żyją na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu” (Ap 14,6). Posyłam ich wam jako apostołów ostatnich dni, by głosili, że: „Królestwo na tym świecie stanie się jak Moje Królestwo w górze i że Mój Duch będzie królował na wieki wieków!” (Ap 11,15) wśród was. Na tę pustynię posyłam wam Moje sługi -proroków, aby wołali:

„Ulęknijcie się Mnie i oddajcie Mi chwałę, bo godzina sądu Mojego nadeszła” (Ap 14,7).
Moje Królestwo zstąpi nagle na was, dlatego powinniście być stali i wierzyć do końca… (15.09.1991)

 Leszek P.

gry online