2013-09-Wrzesien

2013-09-Wrzesien

Od holograficznej inwazji obcych do wprowadzenia Rządu Światowego

-SZUKAM-

W wielkim skrócie rzecz ujmując Projekt Blue Beam to teoria spiskowa, wedle której pewne siły planują wprowadzenie nowej światowej religii z Antychrystem na czele, który stanie się postacią realną i dla wielu osób będzie oczywiste, że oto nadszedł obiecany powrót mesjasza. Jeśli ktoś nie zetknął się nigdy z tą teorią spiskową musi to brzmieć dla niego jak scenariusz filmu, lub urojenia szaleńca, ale okazuje się, że całkiem wiele osób wierzy w to i oczekuje realizacji tego planu.

-SZUKAM-

-szukam-

CIĄG DALSZY O ARCHANIOŁACH I ANIOŁACH

-szukam-

Dzisiaj jest nie tylko wspomnienie św. Michał Archanioła, ale i dwóch pozostałych Archaniołów: Gabriela i Rafała, a może i siedmiu Archaniołów, którzy jak mówił do obydwu Tobiaszów, Rafał; Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański (Tb 12,15). Gdzieś czytałem że jeden z pozostałych czterech ma na imię Malachiasz Może coś właśnie nt. tych Archaniołów w odniesieniu do dzisiejszych czasów. W jakiej to konkretnie dzisiaj sytuacji znajdujemy się? Czas, w którym dane jest nam żyć w ciele, owszem to czas przełomu tysiącleci, ale to przede wszystkim czas, którego znaki/wydarzenia dziejące się na naszych oczach zapowiadają bardzo już bliski (w naszym, ludzkim rozumieniu czasu) KONIEC CZASÓW i przyjście Pana Jezusa w chwale. Żyjemy w zbliżającym się nieuchronnie KOŃCU CZASÓW (proszę nie mylić ten KONIEC z końcem tego świata i Sądem Ostatecznym, ale jeśli już z końcem świata, to tylko z końcem obecnie panującej i zmierzającej do swego apogeum cywilizacji kultury i śmierci, cywilizacji materialistycznej, której patronuje nie kto inny, jak tylko diabeł). Szatan wypowiedział wojnę o człowieka z nienawiści do Boga, wojnę, która trwa przez szereg bitew przez całą ludzką historię, ale zbliża się do decydującego i rozstrzygającego starcia. Powie Maryja: Walka Mojego przeciwnika z Bogiem staje się coraz silniejsza, bardziej podstępna, stała i powszechniejsza (1.01.1993). Ta trwająca się wojna zakończy się z KOŃCEM CZASÓW. A teraz jaka z końcowych bitew się rozgrywa? Pan Jezus do włoskiego kapłana Ottavio Michelini, powiedział: Teraz rozgrywa się największa z bitew, bo znowu św. Michał Archanioł ze swoim wojskiem wystąpił przeciwko buntownikom. W zeszłych wiekach było dużo wielkich bitew, ale żadna nie była podobna do obecnej, bo włączone zostały do niej narody i ludu całego świata (2.11.1975r.) i Od czasu stworzenia świata widzialnego, czyli od bitwy duchów wiernych Bogu z duchami zbuntowanymi na czele których stanął Lucyfer (Ap 12,7-9), bitwy inteligencji, rozumu i woli, która na wieczność rozstrzygnęła przyszłe losy aniołów i ludzi, nigdy jeszcze nie widziano tak strasznego wstrząsu jaki się ujrzy w godzinie oczyszczenia (zob. Ml 3,18n). Powtórzy się wtedy ten straszliwy i niesłychany konflikt bez precedensu w historii ludzkości. Użyte tam będą wszystkie siły zebrane wokół diabła. I to już się niedługo stanie na tym świecie, świecie tak bardzo zwiedzionym kłamstwem tego, kto jest ojcem i rodzicielem całego zła, i wszystkich nieszczęść ludzkości, które ona cierpi i cierpieć będzie, jak jeszcze nigdy nie cierpiała w przeszłości (23.11.1978r.).
Mojemu przeciwnikowi powie Maryja w Orędziu z dn.18.05.1977r. udało się zwieść was przez pychę. Umiał przygotować wszystko w sposób bardzo inteligentny. Nagiął do swego planu wszystkie dziedziny nauki i techniki ludzkiej, nakazując wszystkiemu bunt przeciw Bogu. W jego rekach znajduje się już duża część ludzkości. Oszustwem umiał przyciągnąć do siebie uczonych, artystów, filozofów, erudytów i możnych. Zwiedzeni przez niego oddali się dziś na jego służbę, by działać bez Boga i przeciw Bogu. Niestety z biegiem lat sytuacja się coraz bardziej pogarsza, o czym tak mówił Vassuli Ryden, Pan Jezus 26.06.1994r.: Narody tłumnie wpadają w odstępstwo i w bunt. Dzisiejszy bunt jest większy niż Wielki Bunt znany z przeszłości (Prawdziwe Życie w Bogu, z Zeszytu 72). A o tym z przeszłości, u Początku Czasów, wielkim Buncie i roli w nim św. Michała tak mówi poniższy fragment wypowiedzi Belzebuba, upadłego anioła z chóru Archaniołów, z egzorcyzmów z książki O. Bonawentury Meyera «Ostrzeżenie z Zaświatów»: ANIOŁOWIE W CZASIE PRÓBY egzorcyzm z 18 czerwca 1977 r. B.: Została nam Ona pokazana, że kiedyś przyjdzie jako Wielka Współodkupicielka… Ta Wysoka, Wysoka… E.: Czy zostało wam pokazane Niepokalane Poczęcie? B.: W naszej wzniosłej naturze anielskiej, w jej wspaniałości jesteśmy ponad Nim (wyżej Niej, jej ludzkiej natury). Tak bardzo o wiele wyżej, że nie chcieliśmy, aby właśnie kobieta była wyżej od nas. To był także jeden z głównych wielkich powodów, że upadliśmy (wskazuje w dół), że doszliśmy do upadku. E.: Mów co rozkazuje ci Najświętsza Maryja Panna! B.: Stawaliśmy się z dnia na dzień ciemniejsi. Ja myślę w kategoriach wieczności, tam nie mierzy się czasu na dni, jest to powiedziane tylko obrazowo, na sposób ludzki. Stawaliśmy się z dnia na dzień ciemniejsi i coraz mniej wspaniali, traciliśmy coraz bardziej na blasku i wspaniałości aż doszło do tego że Michałek (Archanioł Michał), który poprzednio był takim małym Aniołkiem; och Michałek, Michałek wtedy oszaleliśmy, że Michałek, który dla nas był malutkim Aniołkiem, teraz stał się najwyższym wodzem i prawie, że mógł nas rozdeptać! Prawie wszystko cośmy stracili, jest dziełem Michałka. B.: Czy teraz św. Michał Archanioł jest najwyższym z Aniołów? B.: Niestety, teraz jest! E.: Czy zajął on w Niebie wasze miejsce i miejsce Lucyfera? B.: Ten tam u Góry (wskazuje w górę) musiał mu z pewnością dać wysokie stanowisko, aby mógł wykonywać nad światem władztwo Aniołów, tak jak Ten tam u Góry (wskazuje w górę), tego chce i rozkazuje. (str.147-149) cd(2)n

 Zatem czasy, w którym dane nam jest żyć w ciele przypadają na ów powtórny konflikt, największa z bitew od tej, z początku Czasów, opisanej w Apokalipsie św. Jana Apostoła (12,7-9). W tej bitwie biorą udział dwa Zastępy: Niewiasty obleczonej w słońce i Smoka. O nich tak mówi Matka Boża, w Orędziach do Jej umiłowanych synów, Kapłanów:
Oto czasy wielkiej bitwy między Mną, niewiastą obleczoną w słońce (Ap 12,1) a potężnym zastępem pod rozkazami czerwonego Smoka (12,3) i czarnej Bestii (13,1n). Ateizm marksistowski i masoneria stoją na czele tego zastępu zgromadzonego po to, aby całą ludzkość doprowadzić do zaprzeczenia istnieniu Boga i do buntu przeciw Niemu. Na czele tego zastępu stoi sam Lucyfer, powtarzający dziś swe wyzwanie skierowane przeciwko Panu, aby samemu otrzymać cześć należną Bogu. Walczą po jego stronie wszystkie demony, które obecnie rozeszły się z piekła po ziemi, aby jak największą liczbę dusz doprowadzić do potępienia. Przyłączają się do nich wszystkie duchy potępionych i tych, którzy w tym życiu kroczą odrzucając Boga. Obrażają Go, bluźnią Mu, idą drogą egoizmu i nienawiści, zła i nieczystości. Ich jedynym celem jest poszukiwanie przyjemności, zaspokajanie wszelkich namiętności. Walczą o zwycięstwo nienawiści, zła, nieczystości.
Oddzia
ł, który Sama prowadzę, uformowany jest z wszystkich aniołów i świętych Raju. Dowodzi nimi święty Michał Archanioł, stojący na czele niebieskich zastępów. To wielka bitwa. Toczy się ona zwłaszcza w sferze duchów. Na tej ziemi Mój zastęp tworzą ci wszyscy, którzy zgodnie z łaską otrzymaną na Chrzcie Świętym żyją w miłości, uwielbiają Boga i idą pewną drogą doskonałego zachowywania przykazań Pana. Są oni pokorni, ulegli, mali, miłosierni. Omijają zasadzki demona i nie ulegają łatwym pokusom przyjemności. Idą drogą miłości, czystości i świętości. Mój zastęp uformował się ze wszystkich Moich małych dzieci, dających Mi odpowiedź we wszystkich częściach świata i idących dziś za Mną drogą, którą im wyznaczyłam przez te lata. Dzięki Mojemu zastępowi zbliżam dziś zwycięstwo. Wraz z Moim zastępem przybliżam każdego dnia tryumf Mojego Niepokalanego Serca. Z Moim zastępem przygotowuję drogę, po której przyjdzie do was chwalebne Królestwo Jezusa. Będzie ono królestwem miłości, łaski, świętości, sprawiedliwości i pokoju. Z miejsca, w którym się objawiłam, powtarzam dziś Moje matczyne zaproszenie: zgromadźcie się dziś jak najszybciej w Moim zastępie! Nadeszła obecnie godzina wielkiej bitwy. Walczcie bronią Różańca Świętego i kroczcie drogą miłości do Jezusa, pogardy dla świata i samych siebie, drogą pokory, miłości, prostoty i czystości! (314, Fatima, 13.10.1985)
Tak wielka bitwa na Ko
ńcu Czasów toczy się przede wszystkim w sferze, na poziomie duchów: złe duchy przeciw duchom anielskim; między Aniołami Pana a demonami, pomiędzy Mocami Nieba i mocami piekielnymi, miedzy Niebem a ziemią. Pomiędzy św. Michałem Archaniołem i Lucyferem. My też jesteśmy w tą walkę zaangażowani, w niej uczestniczymy. W tej Bitwie między Niewiastą obleczona w słońce a czerwonym Smokiem Aniołowie mają najważniejsze zadanie do wykonania. Są w nieustannej gotowości na rozkazy swojej Królowej, ponieważ Trójca Przenajświętsza powierzyła Niepokalanemu Sercu Maryi dzieło odnowienia Kościoła i świata (183h, 29.09.1979). 

O ich roli i zadaniu w tej Wielkiej bitwie tak powie Matka Boża:
„Dziś obchodzicie święto Archaniołów Gabriela, Rafała i Michała. To są Aniołowie waszego czasu. To są Aniołowie końcowego czasu oczyszczenia i wielkiego ucisku. Została im powierzona szczególna rola w okresie próby i wielkiej kary. Przypada im w udziale gromadzenie na całej ziemi w pewnym schronieniu Mojego Niepokalanego Serca tych, którzy są wezwani, by stać się częścią małej reszty, która pozostanie wierna.
To s
ą Aniołowie waszego czasu. Są to zwłaszcza ci Aniołowie, którzy ujawniają przed wami ostatnie wydarzenia, opisane w zapieczętowanej księdze.
Archanio
łowi Michałowi powierzono rolę prowadzenia zastępów anielskich i Moich wiernych dzieci w bitwie z przywykłymi do wojny armiami szatana i zła; z siłami szatańskimi i masońskimi zorganizowanymi już na szczeblu światowym w jedną wielką moc, aby walczyć przeciw Bogu i przeciw Jego Chrystusowi. Święty Michał będzie interweniował szczególnie w tym celu, by pokonać starodawnego nieprzyjaciela, Lucyfera, który w ostatniej godzinie ukaże się z całą mroczną potęgą Antychrysta. Św. Michał ma za zadanie walczyć z nim, pokonać, zmiażdżyć go w jego królestwie ciemności i ognia. On ofiarowuje waszej Niebieskiej Mamie łańcuch, którym go zwiąże, i klucz do zamykania bram Czeluści, z której nie będzie już mógł wyjść, aby szkodzić światu.
Archanio
łowi Rafałowi powierzono misję uczestniczenia w wielkiej walce w charakterze niebieskiego lekarza, aby wam dopomagać i leczyć wszystkich tych, którzy zostaną uderzeni i zranieni. Jak przywrócił on wzrok Tobiaszowi, tak też i milionom biednych dzieci – których oślepił grzech, błędy i wielka ciemność waszych dni przywróci wzrok, aby mogły powrócić do wiary i kontemplować Boski blask Prawdy.
Archanio
łowi Gabrielowi powierzono wielką misję ogłaszania powrotu Jezusa w chwale dla ustanowienia Jego Królestwa na świecie. Od niego przyszła niebiańska zapowiedź pierwszego przyjścia Mojego Syna na świat, on też stanie się promiennym posłańcem drugiego przyjścia Jezusa w chwale. To drugie przyjście dokona się w mocy i w światłości. Jezus ukaże się na obłokach niebieskich, w blasku Swej Boskości, aby poddać Sobie wszystko. I tak Boska moc Mojego Syna Jezusa ukaże się całemu stworzonemu wszechświatu. Archaniołowi nazwanemu Bożą Mocą powierzono rolę ogłoszenia wszystkim bliskiego powrotu Chrystusa w mocy Jego Boskiej potęgi. Dlatego właśnie zapraszam was dziś do czczenia, do modlitwy i do wzywania opieki tych trzech Archaniołów. Są oni bowiem powołani do wypełnienia wielkiej misji w końcowym czasie wielkiego ucisku: mają doprowadzić was do serca wielkich wydarzeń, do których przeżycia z ufnością i wielką nadzieją jesteście obecnie wezwani” (528, 29.09.1994). W jeszcze innym Orędziu Królowa Aniołów powie:
Dziś Kościół obchodzi święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. To także wasze święto, umiłowani synowie. Aniołowie Pana mają bardzo ważną rolę do spełnienia w Moim zwycięskim planie. Oto ich zadanie: pod Moimi rozkazami toczą straszliwą walkę przeciwko szatanowi i wszystkim złym duchom. Ta walka toczy się przede wszystkim na poziomie duchów to walka przemyślana. Realizowane są w niej doskonale plany dwóch wielkich wodzów stojących do siebie w opozycji: Niewiasty obleczonej w słońce i czerwonego Smoka.
Zadanie
świętego Gabriela polega na przyoblekaniu was mocą samego Boga. Zwalcza on najbardziej niebezpieczną zasadzkę szatana, polegającą na osłabianiu was, doprowadzaniu do zniechęcenia i zmęczenia. Iluż z was zatrzymało się na drodze uczynionego Mi poświęcenia z powodu tej ludzkiej słabości! Słabość ta prowadzi was do zwątpienia, do niepewności, do strachu i zamieszania. Taka jest pokusa, którą atakuje was Mój przeciwnik, aby was unieszkodliwić, uczynić zamkniętymi w sobie, skoncentrowanymi na własnych problemach i niezdolnymi do prawdziwego apostolskiego porywu. Zadanie Archanioła Gabriela polega na udzielaniu wam pomocy we wzroście ufności przez przyoblekanie was mocą Bożą. Każdego dnia prowadzi was drogą odwagi, zdecydowania, wiary heroicznej i czystej. Zadanie świętego Rafała polega na wylewaniu balsamu na wasze rany. Ileż razy udaje się szatanowi zranić was grzechem i wciągnąć w podstępne zasadzki! Daje wam odczuć ciężar waszej nędzy, niezdolności, słabości i zatrzymuje was na drodze waszego doskonałego daru. Wówczas święty Rafał spełnia swoje zadanie. Towarzyszy wam na wytyczonej przeze Mnie drodze i daje środki leczące was z wszystkich duchowych chorób. Każdego dnia umacnia wasze kroki. Pomaga, by nie było wahania w waszych postanowieniach i czyni bardziej odważnymi wasze akty miłości i apostolstwa. Dzięki niemu bardziej zdecydowane stają się wasze odpowiedzi na Moje pragnienia, a wasze umysły bardziej uważne na Mój matczyny plan. Toczycie waszą bitwę umocnieni jego niebiańskim balsamem.
Zadanie
świętego Michała polega na bronieniu was przed strasznymi atakami szatana, skierowanymi przeciwko wam. W tych czasach celem wyjątkowo wściekłych i okrutnych ataków Mojego i waszego przeciwnika stają się Moi umiłowani synowie którzy przyjęli Moje zaproszenie i poświęcili się Niepokalanemu Sercu oraz wszystkie Moje dzieci, które wstąpiły do Mego zwycięskiego zastępu.
Szatan atakuje was w sferze duchowej wszelkiego rodzaju pokusami i namowami, aby was doprowadzi
ć do zła, zdezorientować, zrodzić zwątpienie i zniechęcenie. Często używa swojej ulubionej broni, którą jest diabelska namowa i pokusa nieczystości. Podstępnie was atakuje i często usiłuje wystawić na niebezpieczeństwo. Nawet fizycznie nastaje na wasze życie, na waszą prawość. Archanioł Michał, Patron Kościoła powszechnego, interweniuje swą wielką mocą i wkracza do walki, aby was wyzwolić od szatana i jego niebezpiecznych sideł. Dlatego zachęcam was do wzywania jego opieki przez codzienne odmawianie krótkiej, ale jakże skutecznej modlitwy-egzorcyzmu, ułożonej przez Papieża Leona XIII. Aniołowie Pana mają więc wielki wpływ na przebieg walki, która właśnie się toczy. Powinniście zawsze pamiętać o ich bliskości. Spełniają cenne i niezastąpione zadania. Są przy was, aby prowadzić tę samą walkę. Dodają wam sił i odwagi, leczą liczne rany, bronią od złego i wraz z wami stanowią najmocniejszą część zwycięskiego zastępu, znajdującego się pod rozkazami Niebieskiego Wodza. (274, 29.09.1983)
Gdy Pan Jezus by
ł pojmany w Ogrójcu następstwem zdrady Judasza, powiedział do tych, którzy przyszli go pojmać i związać: to jest wasza godzina i rozpętanie mocy ciemności (Łk 22,53b). I jak to wtedy była, tak i dzisiaj jest wyznaczona przewidziana w planach Bożych godzina panowania szatana i mocy duchów ciemności. Wydaje się, że i dzisiaj odnoszą zwycięstwo, tryumfują, że ta godzina należy do nich, bo jest im z wyroków Opatrzności Bożej dana do rozporządzenia, lecz czas jaki mają jeszcze do dyspozycji jest krótki i dni ich tryumfu są policzone. Wiedząc o tym demony będą chciały porwać ze sobą do piekła jak najwięcej dusz. By i nas nie porwały w ten nadchodzący czas wielkiego ucisku ze sobą potrzebujemy szczególnej opieki, obrony Aniołów Pańskich.

- NADESŁAŁ LESZEK - 

-szukam-

Jak wygląda cennik niemieckich Kościołów? - Wiadomości

 Podczas gdy w Polsce główne źródło utrzymania Kościoła to ofiary wiernych na tacę, w Niemczech trzon stanowi podatek kościelny w wysokości 9 procent podatku dochodowego. Kirchensteuer czyli podatek kościelny, płaci każdy obywatel, który przy zameldowaniu zadeklaruje swoją przynależność m.in. do kościoła katolickiego, ewangelickiego, czy gminy żydowskiej. Na tej podstawie, co miesiąc od wynagrodzenia pracodawca odprowadza na Kościół podatek w wysokości 9 procent podatku dochodowego. W krajach związkowych Bawaria i Badenia Wirtembergia jest to tylko 8 procent. Statystyki pokazują, że podatek kościelny płaci faktycznie około jednej trzeciej katolików i tyle samo wyznawców kościoła ewangelickiego. Z podatku zwolnieni są bowiem bezrobotni, dzieci, studenci, renciści, zakonnicy, a także osoby o niskich zarobkach, nie przekraczających 400 euro.

- Podatnik z rocznym dochodem 25 tysięcy euro płaci więc do kościelnej kasy prawie 370 euro rocznie - wylicza niemiecki portal www.katolisch.de. Według danych Konferencji Episkopatu Niemiec (DBK) w roku 2012 dochód całkowity z podatku na Kościół katolicki wyniósł 5,2 mld euro i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o ponad 5 procent. Wpływy kościoła ewangelickiego wyniosły 4,7 mld euro.

Choć podatek kościelny pokrywa aż 80 procent wszystkich wydatków Kościołów, to nie jest jedynym źródłem finansowania. U RFN Kościoły zarabiają także na działalności gospodarczej, prowadzeniu szpitali, szkół czy wynajmie lokali i dzierżawie gruntów. Oprócz tego Kościoły otrzymują dotacje z fundacji, wspierane są datkami czy ofiarami wiernych.

-SZUKAM-

-szukam-

29.09.2013 

Św św. Archaniołów Michała, Rafała
i Gabriela

-szukam-

Ewangelia wg św. Łukasza 16,19-31. 

Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił.
U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: "Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu".  Lecz Abraham odrzekł: "Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać". Tamten rzekł: "Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki". Lecz Abraham odparł: "Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają". Tamten odrzekł: "Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą".  Odpowiedział mu: "Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą"».


Nowenna do Anioła Stróża

Nowennę do Anioła Stróża zaczynamy 23 września.


Dzień pierwszy

Mój dobry aniele stróżu, pomóż mi podziękować Najwyższemu, że raczył ofiarować mi ciebie jako strażnika.

Aniele Boży, najdroższy opiekunie, Któremu powierzyła mnie Jego miłość, Każdego dnia stój u mego boku, By oświecać i strzec, rządzić i prowadzić. Amen.

-szukam-

ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ

\-szukam-   

NOWENNA DO ŚW MICHAŁA ARCHANIOŁA

-szukam-

Modlitwa prośby

„Nowenna do św. Michała Archanioła i Aniołów”, str. 72

- Panie Jezu, Ty sam zachęcasz nas: „Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam”, prosimy wysłuchaj naszych błagań. Nie liczymy na nasze zasługi, lecz na Ciebie, jedynego Pośrednika, na wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, świętego Michała Archanioła, Aniołów i Świętych. Z góry dziękujemy Ci, nasz Panie, bo zawsze dajesz dobre rady swym dzieciom.
Za wstawiennictwem Maryi, św. Michała i Aniołów. Wysłuchaj nas, Panie!

Modlitwa za Polskę

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za Anioła Stróża Polski, którego dałeś narodowi naszemu, by strzegł naszej Ojczyzny. Oręduj za nami u Boga, byśmy dobrze używali naszej wolności. Wypraszaj każdemu z nas dar Bożej Mądrości, abyśmy umieli bronić prawdziwych wartości, żyjąc według zasad moralnych i wskazań sumienia.
- Oświecaj nas, abyśmy wybierali to, co służy dobru naszej Ojczyzny i byli wierni wartościom Bożym, dla których nasi Ojcowie przelewali swą krew i ginęli. A mnie wyjednaj u Boga łaskę …, o którą pokornie proszę przez Twoje przemożne wstawiennictwo. Amen.

Objawienia i interwencje św. Michała Archanioła w Polsce

„29 IX. W dzień św. Michała Archanioła wi­działam tego wodza przy sobie, który mi powiedział te słowa: Zlecił mi Pan, abym miał o tobie szczególne staranie. Wiedz, że jesteś nienawidzona przez zło, ale nie lękaj się. Któż jak Bóg! – I znikł. Jednak czuję jego obecność i pomoc.” (Dz. Faustyny 706) 

 

Pismo Święte w Księdze Tobiasza (Tb 12, 15) i w Apokalipsie (Ap 1, 4) mówi, że wśród niezliczonej liczby aniołów wyróżnia się siedmiu, którzy „wchodzą przed majes­tat Pański". Aniołowie ci znajdują się jak najbliżej tronu Boga i nie są używani, mówiąc ogólnie, do posług zewnętrznych. Imiona tych aniołów nie są znane. Pismo Święte podaje tylko, że należy do nich Archanioł Rafał (Tb 12, 15). Ojcowie Kościoła i teologo­wie przypuszczają, że do tych siedmiu Książąt niebieskich należy zaliczyć także Archa­nioła Gabriela i Archanioła Michała.

 

     Polskie rycerstwo niejednokrotnie doznawało cudownej pomocy od św. Michała w bitwach staczanych z niewiernymi. Dlatego i u nas wznoszono wiele kościołów pod jego wezwaniem. Małopolska czci go jako swego szczególnego patrona z wdzięczności za kilkakrotną pomoc, jakiej doznawał Lwów. W roku 1618, podczas oblężenia miasta przez wojska Chmielnickiego i Tuhaj-beja, kiedy dzicz rozpoczęła szturm na klasztor oo. Bernardynów, nad kościołem ukazała się postać św. Jana z Dukli. Obaj nieprzyja­cielscy wodzowie zrozumieli, że miastu przybywa odsiecz z nieba i przerażeni tym, w wi­gilię św. Michała odstąpili od oblężenia. W roku 1672 Lwów został ponownie otoczony przez stutysięczną armię baszy Kapudana i hetmana Ukrainy, Doroszeńki. Załoga miasta liczyła zaledwie 1000 ludzi. Mieszkańcy zanosili modły do św. Michała Archanioła, a ponieważ zbliżało się jego święto, oo. Bernardyni odprawili nabożeństwo i na kopule kościoła wywiesili chorągiew z napisem „św. Michał odniósł zwycięstwo". Ludzie uznali to za przepowiednię wiktorii nad wrogiem. Rzeczywiście, w wigilię św. Michała nad obo­zem tureckim rozszalała się niesłychanej mocy burza gradowa i przestraszony nieprzy­jaciel uciekł spod murów Lwowa. Ówczesny burmistrz miasta, Bartłomiej Zimorowicz, na sklepieniu ratusza umieścił napis następującej treści: „Za panowania króla Michała Wiśniowieckiego, Archanioł Michał miasto Lwów wybawił z paszczy smoka azjatyckie­go". Do ostatnich czasów we wszystkich kościołach lwowskich panował zwyczaj śpiewa­nia w dniu św. Michała Archanioła dziękczynnego hymnu „Te Deum laudamus", a cały region uważał świętego za-swego szczególnego patrona

    Liczne objawienia Świętego Michała miały miejsce również w naszej ojczyźnie. W XIII w. Św. Michał ukazał się księciu krakowskiemu Leszkowi Czarnemu, obiecując zwycięstwo nad Jaćwingami, którzy napadali ziemię lubelską, palili i niszczyli wsie i miasteczka uprowadzając w niewolę mieszkańców. Po zwycięstwie Leszek Czarny wybudował w Lublinie kościół pod wezwaniem Św. Michała. Świątynia przetrwała do połowy XIX w. Książę Jarema Wiśniowiecki miał w herbie św. Michała Archanioła, a w rodowym Wiśniowcu istniał wspaniały kościół ze Świętym na jej szczycie. W czasie pasowania giermka na rycerza, przyodziewano go w zbroję i wręczano miecz w imię św. Michała i św. Jerzego.

MICHAŁ ARCHANIOŁ ŚW. - protektor ludu Bożego, anioł sprawiedliwości, sądu, łaski i zlitowania.

W Piśmie Św. nazywany jest "Wielkim Księciem" i pogromcą smoka - szatana.

Imię MICHAŁ - znaczy: KTÓŻ JAK BÓG. Przypomina ono walkę, którą stoczył wódz Aniołów ze złymi duchami. 
 

WALKA DOBRA ze ZŁEM trwa nadal.

Po stronie Chrystusa walczą Aniołowie, święci i Kościół.

Przeciw Chrystusowi - szatan i wszyscy grzesznicy

.

W Starym Testamencie św. Michał był obrońcą ludu wybranego, obecnie jest obrońcą Kościoła.

Prosimy Go często, aby przedstawił Bogu nasze modlitwy, aby był przewodnikiem dusz opuszczających ten świat i aby wziął nas w opiekę na Sądzie Ostatecznym.

- patron chorych, szermierzy, szlifierzy, złotników, radiologów i kaplic cmentarnych.

 

GABRIEL ARCHANIOŁ ŚW. - uważany jest za szczególnego opiekuna Świętej Rodziny. Najbardziej znany jest z dwóch wydarzeń:

- ukazał się kapłanowi Zachariaszowi oznajmiając mu o narodzeniu syna - Jana Chrzciciela,

- zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, że została wybrana na Matkę Zbawiciela.

- patron kleryków, pocztowców, radia i telewizji.
 

RAFAŁ ARCHANIOŁ ŚW. - znany z Księgi Tobiasza, jako posłany  przez Boga towarzysz podróży.

- patron chorych, pielgrzymów, podróżnych, chirurgów.

 

HYMN 

Ciebie Chryste, blasku Ojca, Mocy serc i życie świata,

Wychwalamy wśród aniołów łącząc śpiew z modlitwą duszy,

Byś usłyszał nasze słowa, co z melodią razem płyną.

Cześć niesiemy Archaniołom, Twego domu jasnym duchom,

Nade wszystko zaś wodzowi walecznemu hufców nieba;

Michał bowiem swą potęgą zadał klęskę szatanowi.

Niech opieka jego sprawi, abyś Królu miłosierny,

raczył w dal odpędzić wroga;

Twoja dobroć niech oczyści nas na duszy i na ciele

i wprowadzi w bramy raju.

Tobie chwała Boże Ojcze,

Tobie chwała Synu Boży.

Tobie cześć Pocieszycielu,

Tobie Boże w Trójcy Świętej, który jesteś ponad czasem,

Hymn śpiewamy uwielbienia. Amen.

 

Święty Michale Archaniele - broń nas w walce

abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.

Święty Michale Archaniele - pierwszy obrońco Królestwa

Chrystusowego - módl się za nami.

Ojcze nasz.....

Zdrowaś Maryjo....

Chwała Ojcu....

-------------------------------

MODLITWA PORANNA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 

Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli, wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj za Twoim przykładem, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili oddawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Toba wołam bez ustanku: KTÓŻ JAK BÓG! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 

Święty Michale Archaniele bron nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha - bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty - Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen

-szukam-

E U C H A R Y S T I A

NIESTETY - WSZYSTKIM ZMIANOM W NASZYM ŚWIĘTYM KATOLICKIM KOŚCIELE WINNI SĄ SAMI BISKUPI.
 
NIESTETY - Z TY CH ZMIAN DEMONICZNYCH NAJBARDZIEJ CIESZĄ SIĘ SZATANI. NIESTETY - TO BISKUPI NIE CHCĄ UCZYNIĆ PANA BOGA KRÓLEM . - TO BISKUPI  POWINNI ORGANIZOWAĆ MODLITWY CODZIENNE W KOŚCIOŁACH A ONI JE LIKWIDUJĄ, A TYCH, KTÓRZY CHCĄ SIĘ MODLIĆ NAZYWAJĄ SEKTĄ.

DRODZY KAPŁANI I WSZYSCY BISKUPI - MSZA ŚWIĘTA JEST OFIARĄ A NIE JAK WY MÓWICIE KŁAMLIWIE, ŻE JEST UCZTĄ I POWTARZACIE TO ZA PROTESTANTAMI. MY – KATOLICY POWINNIŚMY UCZYĆ WSZYSTKICH LUDZI KIM JEST JEZUS CHRYSTUS A NIE WY CZERPIECIE Z BEZBOŻNYCH RELIGII ICH NAZWY, ŻE JEST TO UCZTA. KTO  WIDZI JAKĄŚ UCZTĘ? KAŻDY KSIĄDZ NIECH OBEJRZY PRZED MSZĄ ŚW. FILM "PASJA", TO WTEDY MOŻE ZROZUMIE.

Panie Jezu - poskarżę się do Ciebie, ponieważ coraz bardziej cierpię, gdy jestem obecna na Mszy Św. Gdy widzę, jak celebrans mija ołtarz i idzie do małego stolika i przy nim Mszę św, celebruje, to przepraszam Ciebie, że nie jest posłuszny Tobie. A jak nie Tobie, to komu? Kiedyś papież Jan XXIII zaprzyjaźnił się z masonerią, która pousuwała piękne ołtarze, a teraz i te stoły - ołtarze usuwają i mówią, że są na uczcie. PRZECIEŻ MSZA ŚW. TO JEST TWOJA MĘKĄ, BICZOWANIE, KRZYŻOWANIE I ŚMIERĆ. To w jakim momencie jest tam uczta? TERAZ WSZYSTKO MOŻNA WYTŁUMACZYĆ.

Pan Jezus:

" Oto dziecko drogie.
dusze wszystkich ludzi stają się bardziej ubogie,
gdyż pozbawione są MOICH ŁASK,
chociaż duchownych oświeca Mój blask.

Ubolewam nad wami,
a krew Moja leje się strugami
z Ran Moich nigdy nie gojących się,
gdyż coraz bardziej świętość Mszy Świętej niszczy się.

Baranek żaden nie zbawia,
a Bożego Baranka nich nikt nie stawia
za wzór do naśladowania,
bo to jest tylko SYMBOL od zarania.
Czyż tak bardzo ukochaliście tego baranka?
Czyż nie może być tylko o nim wzmianka?

A wy duchowni czcicie go więcej niż Imię Jezusa
i mało wymieniacie podczas Eucharystii - Imię Chrystusa.
Wszystko to robią anty - biskupi,
aby katolicy wyszli na lud głupi
od pomieszania pojęć i paplaniny. 

Każdy to jednak przyjmuje mówiąc, że jest bez winy.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię,

w której jeszcze Bożą wolę pełnię.
Wasz Jezus Chrystus - Król królów
i Pan panów".

 WYJAŚNIENIE dotyczące UCZTY podczas MSZY ŚW.

Pan Jezus wyraźnie mówi o ostatniej wieczerzy, uczcie, a następną dopiero zapowiada w Królestwie Bożym.

Ewangelia św. Łukasza rozdział 22, Ostatnia Pascha

14 A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. 15 Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. 16 Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Bożym». 17 Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: «Weźcie go i podzielcie między siebie; 18 albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże».

 
Czytając ten fragment Ewangelii ..., widać jasno, że Pan Jezus mówi, że to ostatnia wieczerza, ostatnia uczta, następna ucztę Pan Jezus zapowiedział dopiero w Królestwie Bożym. Jak może być Uczta bez Króla, biskupi nie chcą się nawet przyznać do Króla Jezusa Chrystusa przez Uroczysty Akt Intronizacji.

 Nie ma Króla nie ma Uczty, teraz jest natomiast Ofiara Mszy Świętej.

 Ofiara Mszy Świętej, to Ofiara a nie Uczta, to nie stół, to nie bufet tylko Ołtarz, a Ołtarz jest tam gdzie jest Tabernakulum, Krzyż, Świece, obecnie Ołtarz jest najczęściej z tyłu, za plecami księdza. A wiec Ofiara Mszy Świętej  ,to nie Uczta tylko Ofiara.

Serdecznie Pozdrawiam,

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie

   - Krzysztof

-szukam-

Cenzura w Sejmie!
Dyskusja o ustawie aborcyjnej

-szukam- 

-szukam-

Proroctwo o końcu świata, 10 tajemnic Medjugorie

PRZYKRO TO PISAĆ ALE PRAWDY NIE MOŻ​NA UKRYĆ. WSZYSTKIEMU WINNI SĄ PAPIEŻE I CAŁY WATYKAN A SZCZEGÓLNIE PYSZNI - BISKUPI​ANTY-​ APOSTOŁOWIE ! JUŻ TERAZ MUSIMY​ PISAĆ PRAWDĘ I​ NIC NIE UKRYWAĆ , BO HISTORIA NAS ROZLICZY.​

Papież Grzegorz IX ( 1227 - 1241), który kanonizował św. Franciszka  z Asyżu ​ uroczyście oświadczył,

że papież jest PANEM i WŁADCĄ ŚWIATA i panuje zarówno nad ludźmi jak i nad dobrami materialnymi.

           FAKTYCZNIE TO BYŁA DETRONIZACJA JEZUSA CHRYSTUSA, która trwa do dnia dzisiejszego.

 -szukam-


Papież Grzegorz IX zdetronizował Chrystusa Króla i ogłosił się bogiem! Od tamtego czasu papieże już nie dopuścili
 do królowania KRÓLA królów. Sami ogłosili się bogami i żądali a może i żądają czci boskiej i nie pozwolą królować Jezusowi Chrystusowi nad swoją własnością. Natomiast biskupi polscy oficjalnie ogłosili Jezusa Chrystusa ich sługą.

Ci papieże, którzy chcieli uczynić Pana Jezusa - Boga - KRÓLEM,  to byli podstępnie otruci (Paweł VI, Jan Paweł I, Jan Paweł II) są to świadectwa dlaczego,  Pan Bóg nie może doprosić się, aby Jego stworzenie - wywyższyło Go -  jako swojego Pana i Króla i oddala się pod Jego panowanie.  Na domiar złego wymyślili "DOGMAT O NIEOMYLNOŚCI" i każą nam w to wierzyć. Wymyślili posłuszeństwo sobie i biskupom a nie Panu Bogu.  Powiesili Pana Jezusa - Zbawiciela czyściutkiego na Krzyżu, aby zbytnio nie raził oczu naszych.

Nakazują nam kłamać w modlitwie Ojcze NASZ , że Pan Bóg jest naszym kusicielem a przecież Pan Jezus nauczył nas innej modlitwy "OJCZE NASZ.....i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie" a​ to jest wielka różnica. Podczas Mszy św. mówią: BARANKU BOŻY, jakby Pan Bóg nie miał Swojego IMIENIA.

Wrogowie Pana Jezusa nawet wręczyli papieżowi Benedyktowi XVI KRZYŻ, a na nim ​umocowali ​ prawdziwego "baranka"
Niedługo powiedzą podając nam Hostię: "CIAŁO BARANKA".

-szukam-

Czyż nie najwyższy czas, aby tym bredniom położyć kres i nie obrażać więcej Pana Boga Wszechmogącego?

 WSZYSCY WIDZĄ PO ZNAKACH, ŻE KONIEC ŚWIATA ZBLIŻA SIĘ BARDZO SZYBKO A MASOŃSCY - DEMONICZNI  BISKUPI NIE CHCĄ UWIERZYĆ PANU BOGU, ŻE PIEKŁO ISTNIEJE I NIE MA W NIM OGRANICZONEJ​ POJEMNOŚCI.​

  NAJLEPIEJ POWIEDZIEĆ - NIE WIERZCIE W OBJAWIENIA, A  PAN BÓG MÓWI JAKA JEST RZECZYWISTOŚĆ ŚWIATA.

Okazuje się, że dużo narodziło się bogów i każdy chce rządzić bez Bożej pomocy a więc z szatanem,  który tryumfuje ,​a który zostanie pokonany, bo przecież nasz Pan i Król ma władzę​ nad demonami.

 

​         ​TAJEMNICE MEDZIUGORIA.  KRÓLOWA POKOJU OBJAWIA PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA.

 -szukam-​       ​

Uwaga: Informujemy, że polski tytuł książki nie jest wiernym tłumaczeniem tytułu oryginału włoskiego: “I Segreti di Medjugorje. La Regina della Pace rivela il futuro del mondo” i sugeruje tym samym, że w książce są zawarte treści dotyczące końca świata. Książka o. Livio Fanzagi nie zawiera tego typu treści, a prawidłowy jej tytuł brzmi: “Tajemnice Medziugorja. Królowa Pokoju objawia przyszłość świata”

Wybrane fragmenty tekstu z publikacji o. Livio Fanzagi:

TAJEMNICE ZOSTANĄ UJAWNIONE NA TRZY DNI PRZED ICH SPEŁNIENIEM SIĘ

Mamy zatem kilka bardzo pożytecznych informacji, ważnych dla umiejscowienia tajemnic z Medjugorie w horyzoncie rzeczywistości i czasu o ogromnej wadze. Jest on wyraźnie naznaczony powtarzającymi się wezwaniami Maryi, aby ludzkość się nawróciła, powróciła do Boga i w ten sposób uchroniła się przed samozagładą i wiecznym potępieniem. Wiemy też, że tajemnice z Medjugorie pozostają tajemnicami także dla samych widzących, którzy nie rozmawiają o nich ze sobą, ograniczając się w niektórych wypadkach co najwyżej do stwierdzenia, że chodzi o tajemnice dotyczące wydarzeń, które mają nastąpić w sposób nieodwołalny, a jednocześnie są w pewien sposób uwarunkowane — ich realizacja będzie zależała od naszego dobrowolnego przystąpienia do planu Królowej Pokoju.

 

Teraz chciałbym powrócić do tego, co wspomniane zostało wyżej, dotykając spraw, które stanowią najbardziej interesujący punkt zagadnienia, nie tylko w oczach ludzi wierzących, ale także tych, którzy określają się jako laicy, niewierzący lub dalecy od wiary. Chodzi mi o sposób ujawniania tajemnic, który — już o tym wspomniałem — czyni z fenomenu objawień w Medjugorie jeszcze bardziej wyjątkowe, specyficzne i jedyne w swoim rodzaju wydarzenie oraz pozwala lepiej rozumieć, jaki plan dla całego świata Bóg chce zrealizować za pośrednictwem Królowej Pokoju. Ojcze Livio, chciałbym przytoczyć tu fragment wywiadu z Mirjaną, prosząc cię zarazem o komentarz i wyjaśnienie najważniejszych spraw naszym czytelnikom. Tak więc Mirjana mówi:

 

“Otóż musiałam dokonać wyboru kapłana, któremu miałam ujawnić dziesięć tajemnic i wybrałam franciszkanina, ojca Petara Ljubicica. Muszę powiedzieć mu co i gdzie nastąpi dziesięć dni wcześniej, zanim się to wydarzy. Musimy spędzić siedem dni na poście i modlitwie, a trzy dni przed wypełnieniem się przepowiedni tajemnic on będzie musiał powiedzieć o tym wszystkim i nie będzie mógł mieć żadnego wyboru — powiedzieć czy nie powiedzieć. On zgodził się na to, że wszystko wyjawi trzy dni wcześniej, tak więc ludzie przekonają się, że jest to działanie Pana. Matka Boża mówi często: <<Nie mówcie o tajemnicach, lecz módlcie się, a kto żywi do mnie uczucie takie, jak do Matki, do Boga zaś takie, jak do Ojca, niech się niczego nie lęka>>”.

 -szukam-

-szukam-

UWAGA - MORDUJA POLAKÓW !

JAKA SZKODA, ŻE MATKI TYCH POSŁÓW NIE UCZYNIŁY ABORCJI SWOICH DZIECI JAKO PSYCHICZNIE CHORYCH I MAJĄCYCH WRODZONĄ WADĘ NIEDOROZWOJU UMYSŁOWEGO, GDYŻ POSTAWILI SIĘ W MIEJSCE STWÓRCY I WYKONUJĄ WYROKI NA NIEWINNYCH DZIECIACH A JEDYNĄ ICH WINĄ JEST TO , ŻE WOGÓLE CHCIAŁY ŻYĆ. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM WOGÓLE NIE JEST MI ICH ŻAL, GDY STWÓRCA UKARZE ICH WIECZNYM CIERPIENIEM.

 -szukam-

Myślę, że kiedy dziś odrzucili przyjęcie ustawy zaostrzającej warunki aborcji i dopuszcza się aborcję czyt. zabijanie dzieci nienarodzonych z wadami rozwojowymi to modlitwa do Dzieciątka Jezus(zawarta w nowennie, która mi przysłałeś) objawia swój głęboki sens i szczególnie żarliwie powinna być odmawiana! To co się dzieje w Sejmie to nasz wielki narodowy i religijny dramat! Dramat także wielu kobiet, które zdecydują się na ten krok wręcz samobójczy, bo chyba po świadomym i dokonanym ze szczególnym okrucieństwem (bo przecież w dobie usg każda kobieta wie na co się decyduje poddając się tzw. aborcji) zabiciu swego dziecka nie da się już żyć pełnią życia! Dramat wielu  kobiet zacznie się z czasem powiększać, o czym wielokrotnie składały świadectwa te, które poniewczasie przejrzały na oczy , nawróciły się i zaczęły dopiero wtedy widzieć ohydę tego zabójstwa.

Wezwanie św. Ojca Pio do Wielkiej Modlitwy

-szukam-

-szukam-

WAŻNE Gender zagrożeniem dla rodziny, narodu i chrześcijaństwa - ks. prof. Dariusz Oko

"Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście" - mówi Pan Jezus (Mt 25:40b).

-szukam-

-szukam-

Matka Boża Osłuchowska

JEDNAK WARTO WIERZYĆ W OBJAWIENIA BOŻE, BO PAN JEZUS I MATKA BOŻA SĄ NASZYMI PRZYJACIÓŁMI I PRZYCHODZĄ NAM POMAGAĆ POPRZEZ OSTRZEGANIE, NAUCZANIE I PROWADZENIE WEDŁUG PRAW BOŻYCH

-szukam-

-szukam-

Spotkania w Chicago ze świadkiem wiary 

QUIS UT DEUS? (Ktoz jak Bog?)

Kochani,

Serdecznie zapraszam na projekcje filmu i spotkanie z gościem z Polski, Lechem Dokowiczem. Przyjdź koniecznie! Spotkania z filmem o Eucharystii zmieniły życie dziesiątków tysięcy ludzi. Proszę powiadom innych.

Do zobaczenia na spotkaniu.

Szczęść Boże,

Jacek Morawa, organizator

416.452.6639

_____________________________________________________________________________

DUCHOWE SPOTKANIE Z FILMEM

O EUCHARYSTII I Z JEGO TWÓRCĄ

LECHEM DOKOWICZEM

 

zorganizowane przez red. dwumiesięcznika MICHAEL Jacka Morawę

Kontakt: 416.452.6639

________________________________________________________________________

Chicago i okolice – październik 2013

P.  4 październik 2013 – Kościół św. Szczepana, Tinley Park IL, spotkanie po Mszy św. o godz. 7:15pm

S.  5 październik 2013 – Ojcowie Karmelici, Munster IN, spotkanie po Mszy św. o godz. 7:00pm
N.  6 październik 2013 – Przemienienia Pańskiego, Wauconda IL, świadectwo wiary po Mszy św. o 12:30pm  

P.  7 październik 2013 – Kościół św. Małgorzaty Marii, Algonquin IL, spotkanie o godz. 7:00pm

W  8 październik 2013 – Kościół św. Konstancji, Chicago IL, świadectwo wiary po Mszy św. o godz. 7:00pm
Sr.  9 październik 2013 – MB Matki Kościoła (Cystersi), Willow Springs IL, spotkanie po Mszy św. o 6:00pm
Cz.10 październik 2013 –
niepotwierdzone! Ośrodek Jezuicki, Chicago IL, świadectwo wiary po Mszy św. o 7:00pm
P.  11 październik 2013 – kościół św. Tomasza Backet, Mount Prospect IL, spotkanie po Mszy św. o godz. 6:15pm

S.  12 październik 2013 – Bazylika św. Jacka, Chicago IL, spotkanie po Mszy św. o godz. 7:00pm
N.  13 październik 2013 – Kościół Trójcy św., Chicago IL, spotkanie po Mszy św. o godz. 4:00pm

N.  13 październik 2013 – Kościół Trójcy św., Chicago IL, spotkanie po Mszy św. o godz. 8:00pm

 P.  14 październik 2013 – niepotwierdzone! Chicago IL, spotkanie po Mszy św. o godz. 7:00pm

W. 15 październik 2013 – St. Francis & Clare Church, Greenwood (Indianapolis) IN, Spiritual evening @ 7:00pm
Sr.  16 październik 2013 – Kościół św. Daniela, Chicago IL, spotkanie po Mszy św. o godz. 6:00pm
Cz.17 październik 2013 – Misja Miłosierdzia Bożego, Lombard IL, spotkanie po Mszy św. o godz. 7:00pm
P.  18 październik 2013 – Kościół św. Rozalii, Chicago IL, spotkanie po Mszy św. o godz. 7:00pm
S.  19 październik 2013 – Kościół św. Zachariasza, Des Plaines IL, spotkanie po Mszy św. o godz. 7:00pm
N.  20 październik 2013 – Kościół Pięciu Męczenników, Chicago IL, spotkanie po Mszy św. o godz. 11:00am
N.  20 październik 2013 – Kościół św. Cyryla i Metodego, Lemont IL, spotkanie o godz. 6:00pm

-szukam-

-szukam-

OJCZYZNO MA TYLE RAZY WE KRWI SKĄPANA.....

          -szukam-

KRÓLUJ NAM PANIE JEZU CHRYSTE!

Ojczyzno ma

Tyle razy we krwi skąpana
Ach jak wielka dziś twoja rana 
Jakże długo cierpienie twe trwa

1.Tyle razy pragnęłaś wolności

Tyle razy tłumił ja kat
Ale zawsze czynił to obcy
A dziś brata zabija brat

REF:
Ojczyzno ma...

2.Biały orzeł znów skrępowany
Krwawy łańcuch zwisa u szpon
Lecz już wkrótce zostanie zerwany
Bo wolności uderzył dzwon

REF:

Ojczyzno ma...

3.

O Królowo Polskiej Korony
Wolność, pokój i miłość racz dać
By ten naród boleśnie dręczony
Odtąd wiernie przy Tobie mógł trwać

O Matko ma
Tyś Królową Polskiego narodu
Tyś wolnością w czasie niewoli
I nadzieją gdy w sercach jej brak

REF:
Ojczyzno ma
Tyle razy we krwi skąpana
Ach jak wielka dziś Twoja rana
Jakże długo cierpienie twe trwa 

TAK DRODZY RODACY ! - WROGOWIE POLSKI NISZCZĄ POLSKĘ, ZABIERAJĄ WSZYSTKO CO POLSKIE, PRAGNĄ WYRZUCIĆ WIARĘ Z RODZIN, ZAGŁUSZYĆ LUDZKIE SUMIENIA!! CHCĄ ABY CAŁY ŚWIAT STAŁ SIĘ MASZYNĄ DO MORDOWANIA I NISZCZENIA TEGO CO BOŻE I ŚWIĘTE.U NAS W POLSCE BISKUPI TEŻ MILCZĄ, KSIĘŻA MILCZĄ -CZY TEŻ SĄ MASONAMI?

PAN JEZUS POWIEDZIAŁ, ŻE WIĘKSZOŚĆ BISKUPÓW NIE JEST JEGO, ALE MY PROSIMY TĘ MNIEJSZOŚĆ, ABY WALCZYLI O PRAWDĘ, O PANA JEZUSA KRÓLA, O POKÓJ NA ŚWIECIE  I O POLSKE. CI KTÓRZY NIE WALCZĄ O POLSKĘ ROZUMIEMY, ŻE NIE SĄ POLAKAMI A INNEJ NARODOWOŚCI ALE JEDZĄ CHLEB POLSKI I POWINNI TAKŻE WALCZYĆ O TEN KRAJ, KTÓRY ICH KARMI.

CZY WSZYSCY BISKUPI SĄ MASONAMI?  MASON NIE CHCE PANA BOGA - KRÓLEM UCZYNIĆ! A WRÓG WEWNĄTRZ KOŚCIOŁA - MASONERIA -NISZCZY KOŚCIOŁY I NASZĄ POLSKĘ!! ROZBIJAJĄ RODZINY, NISZCZĄ POLSKOŚĆ W SERCACH MŁODYCH LUDZI!
JEŻELI POLSKA NIE OGŁOSI JEZUSA SWOIM KRÓLEM CZEKA JĄ WIELKIE NIESZCZĘŚCIE I WIELE KLĘSK I KATAKLIZMÓW!
MASONERIA ZALEWA ŚWIAT CAŁY, NISZCZY PRZEDE WSZYSTKIM "POKÓJ" .  WZNIECAJĄ WOJNY I PODBURZAJĄ LUDZI DO WOJNY, JAK TERAZ ROBIĄ W SYRII, IRAKU, IRANIE...... MASONERIA DĄŻY DO OPANOWANIA ŚWIATA BEZ PANA BOGA I CHCE LUDZKOŚĆ ODDAĆ W NIEWOLĘ DIABŁA POPRZEZ WSZCZEPIANIE LUDZIOM CZIPÓW. BISKUPI ZNAJĄ MASONERII PLANY I DLATEGO MILCZĄ, ZAMIAST ZARZĄDZIĆ W KOŚCIOŁACH MODLITWY WYNAGRADZAJĄCE PANU BOGU ZA BLUŹNIERSTWA.
OTOCZMY SWOJĄ MODLITWĄ NASZ NARÓD, OJCZYZNĘ I MŁODZIEŻ NASZĄ JEŻELI TYLKO MOŻEMY MÓDLMY SIĘ , BO TO NASZ ŚWIĘTY OBOWIĄZEK ABY ZNISZCZYĆ PLAN I DZIAŁANIE MASONERII W KOŚCIELE, W POLSCE I W CAŁYM ŚWIECIE !!!

POWIERZAJMY SIĘ JEZUSOWI I PROŚMY O JEGO KRÓLOWANIE

WALCZMY O TO, CO POLSKIE I O POLSKĘ - KTÓŻ JAK BÓG, KTÓRY JEST MIŁOŚCIĄ A DIABEŁ NIENAWIŚCIĄ ! W NASZEJ POLSCE DZIEJĄ SIĘ WAŻNE RZECZY- UPADAJĄ FIRMY, SETKI LUDZI TRACI PRACĘ , DACH NAD GŁOWĄ!! A POLITYCY NAKAZUJĄ W TV, RADIU I PRASIE WYPISYWAĆ JAKIEŚ GŁUPOTY, ŻEBY ZAKRYĆ TYLKO TO CO ROBIĄ - CZYLI NISZCZĄ POLSKOŚĆ !!!

OBUDŹ SIĘ NARODZIE POLSKI, OBUDŹ SIĘ I PRZEJRZYJ NA OCZY !!! UWIERZ ŻE TYLKO JEZUS KRÓL MA MOC ZNISZCZYĆ WSZELKIE ZŁO!

-szukam-

CZEMU JESTEŚ BOJAŹLIWY POLSKI NARODZIE, WŁAŚNIE TEMU ŻE SIĘ BOISZ , ŻE NIE CHCESZ ZAUFAĆ PANU BOGU -JEZUSOWI KRÓLOWI, BO PROBLEM INTRONIZACJI POLSKI PARLAMENT I PAN PREZYDENT SPYCHAJĄ TO SPRAW KOŚCIELNYCH , KIERUJĄ DO EPISKOPATU POLSKIEGO, A EPISKOPAT POLSKI ODRZUCA BO MÓWI " MY MAMY JUŻ KRÓLA I INNEGO NIE CHCEMY" KOCHANI PASTERZE OWCZARNI NASZEJ ODPOWIEDZCIE SOBIE SAMI JAKIEGO MACIE KRÓLA?, KTO JEST WASZYM KRÓLEM? I WY POLSCY POLITYCY, KTÓRZY TAK SIĘ NAZYWACIE I TAKIE MIANO SOBIE OBRALIŚCIE, GDZIE JEST WASZA POLSKOŚĆ??
BO POLAK TO PATRIOTA, TO CZŁOWIEK ODDAJĄCY ŻYCIE ZA WIARĘ, PRAWDĘ, BOGA, TAK KOCHANI MOI, TO JEST DEFINICJA POLSKOŚCI, A KTÓRY Z WAS WALCZY O TE WIELKIE CNOTY?  WZYWAM WAS POLSKI NARODZIE , LUDU PRZEZ BOGA WYBRANY, UKOCHANY PRZEZ MATKĘ I KRÓLOWĄ NASZĄ, JAK DŁUGO JESZCZE POZWOLIMY NA TO ABY WYRZUCANO BOGA Z NASZYCH RODZIN, KOŚCIOŁÓW , MIEJSC PRACY, Z NASZYCH RODZIN I SERC. JESTEŚMY JAK TE OWCE PROWADZONE NA RZEŹ NA ZABICIE, BO NIE WIEMY KTO JEST NASZYCH PANEM I KRÓLEM. POLSKI NARODZIE PRZEJRZYJ NA OCZY I ZAUFAJ BOGU OJCU, WYRWIJ SIĘ Z LETARGU, W KTÓRYM JESTEŚ PRZEZ DZIAŁANIE ZŁEGO DUCHA, KTÓRYM JEST DIABEŁ!!
POLSKO, POLSKO PODNIEŚ SIĘ DO WALKI, WALCZ MODLITWĄ W IMIĘ BOGA I JEGO PRAW! MÓWIĄ NAM ŻE JESZCZE CZAS , ŻE JESZCZE NIE TERAZ, KOGO SŁUCHACIE??

A PAN JEZUS  MÓWI
JA STOJĘ U DRZWI I KOŁACZE I JESZCZE WAS PROSZĘ, I JESZCZE DAJE WAM KOLEJNĄ SZANSE, NAPRAWCIE SIĘ, OBIERZCIE MNIE SWOIM PANEM I KRÓLEM, PÓŹNIEJ JUŻ TYLKO BĘDZIE MOJE KARANIE!!!

KOCHANI MOI ,PAMIĘTAJCIE PAN JEZUS JEST MIŁOSIERNY, ALE JESZCZE JEST PRZED NAMI BOŻA SPRAWIEDLIWOŚĆ !!!JAK ZDASZ RACHUNEK Z TEGO, KIEDY PAN PRZYJDZIE A KAŻDY GO NA PEWNO SPOTKA , NIE POZWÓLMY ABY ZAGŁUSZANE BYŁO NASZE SUMIENIE, BO SUMIENIE TO NIC INNEGO JAK GŁOS BOŻY W NASZYM ŻYCIU, NIE POZWÓLMY  ZAGARNĄĆ SIĘ ZŁEMU,  KTÓRY  WALCZY Z BOGIEM.ZWYCIĘŻYMY- POLSKI NARODZIE  ZA KTÓREGO DZIADKOWIE I PRADZIADKOWIE NASI ODDAWALI WŁASNE ŻYCIE, I JONASZ UDAŁ SIĘ DO NINIWY I TAM WSZYSCY SIĘ NAWRÓCILI I UWIERZYLI BOGU I W POPIELE SIEDZIELI !!!
A TY POLSKI NARODZIE ODRZUCASZ BOGA , JEGO PRAWO, KAMIENUJESZ JEGO PROROKÓW I PRZEZ TO TRACISZ W OCZACH STWÓRCY NASZEGO!
NAWRÓĆMY SIĘ , POKUTUJMY UWIERZMY.

BÓG , HONOR, OJCZYZNA WYPISANE SĄ NA NASZYCH SZTANDARACH, ALE PYTAM KAŻDEGO Z WAS, CZEMU TYLKO NA SZTANDARACH A NIE W SERCACH WASZYCH??? CZEMU ODRZUCACIE  POMOCNĄ DŁOŃ ZBAWICIELA NASZEGO?? CZY ZAPOMNIELIŚCIE JUŻ WSZYSCY KIEDY BYŁ UCISK, PRZEŚLADOWANIE I DO KOGO UCIEKALIŚCIE PO POMOC I RATUNEK ? POLITYCY NIE ZAPROSZĄ BOGA DO SWOICH RZĄDÓW, BO WIDZĄ Z CZYM TO SIĘ WIĄŻE,  A OKŁAMYWAĆ NAS JEST ŁATWIEJ BEZ BOGA.  POLITYCY SOBIE MÓWIĄ- PO CO NAM BÓG, ŻEBYŚMY MIELI WYRZUTY SUMIENIA ? A TAK TO MY JESTEŚMY PANAMI I WŁADCAMI WSZYSTKICH ! DRODZY BISKUPI I DUCHOWNI WSZYSCY -DWOM PANOM SŁUŻYĆ NIE MOŻECIE !!! BIERZCIE PRZYKŁAD ZE ŚW. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI. ON JEST ŚWIĘTY I WY BĄDŹCIE ŚWIĘCI .PROSZĘ WAS BRACI MOI I SIOSTRY MOJE ZŁĄCZMY NASZE SERCA , NASZE WSPÓLNE MODLITWY I OTOCZMY NIMI NASZ KRAJ, WSZYSTKICH POLAKÓW .WALCZMY O TO CO POLSKIE, O TO CO JESZCZE POZOSTAŁO!

 PROŚMY O INTRONIZACJĘ CHRYSTUSA NA KRÓLA -A WTEDY WSZYSTKO SIĘ ODMIENI
I ZAPANUJE POKÓJ WŚRÓD  LUDZI I MIĘDZY NARODAMI !

 POLSKI NARODZIE BÓG MÓWI DO CIEBIE: KŁADĘ PRZED TOBĄ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I PRZEKLEŃSTWO, WYBIERAJ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO !

PRZYJDZCIE Z ULIC I ZA OPŁOTKÓW BOWIEM MIJA CZAS, PRZYJDŹ NARDZIE POLSKI PAN UZDROWI CIĘ ! NIE BÓJMY SIĘ WYJŚĆ Z NASZYCH DOMÓW, WSI I MIAST W TEN SOBOTNI DZIEŃ I WEŹMY RÓŻANIEC W RĘKĘ I MÓDLMY SIĘ, ZA POLSKĘ, ODMÓWMY KORONKĘ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA I ZŁÓŻMY CAŁĄ NASZĄ DZIEJĘ I UFNOŚĆ W PANU NASZYM JEZUSIE CHRYSTUSIE KRÓLU.
PAN JEZUS MÓWI: NIE BÓJ SIĘ MAŁA TRZÓDKO, JA JESTEM Z WAMI, ZAWIERZCIE MI, TYLKO UWIERZCIE A JA BĘDĘ DZIAŁAŁ
!!!

-szukam-

MARYJO KRÓLOWO POLSKI TOBIE POWIERZAMY NASZ NARÓD, RODZINY, KOŚCIÓŁ I NAS SAMYCH!

WOŁAJMY WSZYSCY WSPÓLNIE:

1. My chcemy Boga, Panno święta!

O, usłysz naszych wołań głos!
Miłości Bożej dźwigać pęta,
To nasza chluba, to nasz los.

Ref.: Błogosław słodka Pani!

ogosław wszelki stan!
My chcemy Boga!
My poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan?

2. My chcemy Boga w rodzin kole,

W troskach rodziców, dziatek snach.
My chcemy Boga w książce, w szkole,
W godzinach wytchnień, w pracy dniach. 

3. My chcemy Boga w naszym kraju,

Wśród starodawnych polskich strzech.
W polskim języku i zwyczaju,
Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.

NIECH ZATEM MATKA BOLESNA KRÓLOWA NARODU POLSKIEGO WYBŁAGA U KRÓLA POKÓJ I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA POLSKI, A DLA POLAKÓW MOC DUCHA ŚWIĘTEGO, ABYŚMY WIEDZIELI ŻE TYLKO JEZUS KRÓL JEST NASZĄ NADZIEJĄ, ABYŚMY WIEDZIELI CO MAMY ROBIĆ I JAKĄ DROGĄ PODĄŻAĆ ABY OCALIĆ SIEBIE, RODZINY, NASZ KRAJ I KOŚCIÓŁ.

 -szukam-

BOLESNA KRÓLOWO NARODU POLSKIEGO - MÓDL SIĘ ZA NAMI MATKO PRZYCHODZĄCEGO PANA- MÓDL SIĘ ZA NAMI MATKO POMOCY NIEUSTAJĄCEJ - MÓDL SIĘ ZA NAMI 

JEZU MÓJ KRÓLU UFAM TOBIE

JEZU MÓJ KRÓLU KOCHAM CIEBIE

JEZU MÓJ KRÓLU WIELBIĘ CIEBIE

 KOCHANY POLSKI NARODZIE OGŁOŚ CHRYSTUSA SWOIM KRÓLEM I WOŁAJ:

 

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki 
Otaczał blaskiem potęgi i chwały, 
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki 
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały!

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: 
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie! x2

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem 
Wspierał walczących za najświętszą sprawę, 
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem 
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.

Ref.: Przed Twe ołtarze...

Wróć naszej Polsce świetność starożytną,
Użyźniaj pola, spustoszałe łany, 
Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną. 
Przestań nas karć, Boże zagniewany.

Ref.: Przed Twe ołtarze ...

Boże, którego ramię sprawiedliwe 

Żelazne berła władców świata kruszy, 
Zniwecz Twych wrogów zamiary szkodliwe, 
Obudź nadzieje polskiej naszej duszy.

Ref.: Przed Twe ołtarze ...

Boże najświętszy, od którego woli 
istnienie świata całego zależy, 
wyrwij lud Polski z tyranów niewoli, 
wspieraj zamiary wytrwałej młodzieży.

 

   PATRIOCI POLSCY W KRAJU I ZA GRANICA DO KTÓRYCH NALEŻY BARDZO DUŻO KAPŁANÓW
         I BĘDĄ BRONIĆ PRAWDY RAZEM ZE WSZYSTKIMI.

-szukam-

Max Kolonko: Światowe rządy pracują nad nową, śmiertelną bronią genetyczną, która zabije całe rasy

Mariusz Max Kolonko w najnowszym programie swojej MaxTV snuje teorię na temat "bomby genetycznej" - broni, nad którą pracują światowe rządy, a która ma eliminować przedstawicieli danej rasy, oszczędzając inną

MaxTV - sztandarowy projekt Mariusza Max Kolonki - bije rekordy popularności. 150 tys. stałych widzów, ponad 10 mln odsłon, najszybsza dynamika wzrostu w swoim segmencie. Siedzący w zagraconym pokoiku i komentujący świat z tej perspektywy eksdziennikarz TVP przyciąga coraz większą uwagę mediów i zwykłych "oglądaczy", prezentując im swoje spojrzenie a to na konflikt w Syrii, a to na słynny muzułmański atak w Londynie, a to na 11 września 2001 czy katastrofę smoleńską. Na prawo i lewo rozdaje razy polskim mediom i pracującym w nich dziennikarzom. Ma przy tym przeświadczenie, że jest nieomylny. Reporterom "Dużego Formatu" mówi, cytując słynnego Rocky'ego: - Biję was, nie zdejmując nawet spodni.

Ale wygląda na to, że teraz cios poszedł rykoszetem.

"Naukowcy mówią: Uuuuuu!"

-szukam-

-szukam-

Zanim będzie za późnoPolsce grozi  homodyktatura, dla której każdy może być podejrzany. Jak ją powstrzymać zanim będzie za późno? Rozmowa z Anną Borkowską-Kniołek, rzecznikiem prasowym Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodzin
 

Przeciwko czemu skierowana jest akcja Stopdyktaturze.pl.? 

- Najprościej rzecz ujmując, przeciwko homodyktaturze. SLD i Ruch Palikota pod przykrywką nowelizacji Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania, chce wprowadzić w Polsce taką właśnie dyktaturę. Jej skutkiem będzie poważne ograniczenie wolności słowa, a także wolności gospodarczej. Wprowadzenie tych przepisów jest zamachem na autonomię Kościoła i związków wyznaniowych. Stanowią one także, a właściwie przede wszystkim, olbrzymie zagrożenie dla rodzin. 

Projekt zdecydowanie radykalizuje tzw. ustawę antydyskryminacyjną. Do tego stopnia, że po jego wprowadzeniu w życie zagrożone karą stać może się głoszenie oczywistości takich jak prawda o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny! Bowiem może ona „urazić” osobę lub instytucję związaną ze środowiskiem LGBT. Co więcej taka „urażona” strona będzie miała szansę dochodzić swoich praw w sądzie. 

Bo poczuje się urażona?

- Właśnie tak. Projekt opiera się bowiem na subiektywnych odczuciach a nie na faktycznym stanie rzeczy. Dużo w nim ustępów o charakterze uznaniowych i dających duże pole do nadużyć.

-szukam-

-szukam-

 

Ministerstwo Finansów USA podaje datę bankructwa kraju
 

KOMU  USA  SĄ WINNE PIENIĄDZE ? WOBEC KOGO - CZEGO POWSTAŁ DŁUG? KTO SIĘ OŚMIELA CZYNIĆ SIĘ JAKIMŚ "STWOREM", KTÓREMU SĄ WINNE WSZYSTKIE KRAJE  PIENIĄDZE? CZY NIE MA MĄDRYCH LUDZI NA TYM ŚWIECIE, NA TEJ ZIEMI, ABY WRESZCIE ZROBILI PORZĄDEKZ NIEWIDZIALNYM "STWOREM - BYTEM" , KTÓREMU SĄ WINNI WSZYSCY PIENIĄDZE? PRZEZ TYCH MILCZĄCYCH LUDZI A WIEDZĄCYCH COŚ WIĘCEJ NA TEN TEMAT - NIESTETY BĘDZIE KONIEC ICH I NASZ, I CAŁEJ ZIEMI, BO PAN BÓG, KTÓRY JEST WŁAŚCICIELEM WSZYSTKIEGO NIE POZWOLI NA USUNIĘCIE GO Z NASZYCH SERC I Z CAŁEJ PLANETY ZIEMI. TEN, KTÓRY STWORZYŁ ŚWIAT, TO MOŻE TAKŻE GO ZNISZCZYĆ. NIKT NIE BĘDZIE RZĄDZIŁ NA JEGO ZIEMI, ŻADEN CZŁOWIEK ,ANI ŻADNE JEGO STWORZENIE, TYLKO ON - BÓG WSZECHMOGĄCY. DOOKOŁA JEST TAK DUŻO PLANET, A TO JEST CUD, ŻE BÓG JESZCZE JEST TAK CIERPLIWY I  PATRZY NA PYSZNEGO CZŁOWIEKA, KTÓRY OŚMIELIŁ SIĘ UCZYNIĆ BOGA SWOIM SŁUGĄ. PAMIĘTAJCIE - PIEKŁO JEST !!!TO JEST NIESAMOWITE - NIKT NIE WIE KOMU PŁACI CIĄGLE NARASTAJĄCY DŁUG?. DO TEJ PORY MYŚLAŁAM, ŻE WSZYSTKIE KRAJE ZACIĄGAJĄ DŁUGI W USA, A OKAZUJE SIĘ, ŻE USA TEŻ SĄ ZADŁUŻONE. CZY CHOCIAŻ WIE KAŻDY RZĄD KOMU PŁACI NARASTAJĄCY DŁUG? A SKĄD MA PIENIĄDZE STWÓR,= KTÓREMU WINIEN JEST CAŁY ŚWIAT ? GDZIE TEN BANK SIĘ ZNAJDUJE, CZY W KOSMOSIE, ŻE NIKT NIE WYMIENIA JEGO NAZWY, ANI MIEJSCA POBYTU? CZY KTOŚ WIE, CZY TO SĄ NORMALNI LUDZIE? TAK DUŻO JEST MĄDRYCH LUDZI NA PLANECIE A POZWOLILI, ABY JAKIŚ STWÓR PANOWAŁ NAD ŚWIATEM.
           

Ministerstwo Finansów USA podało prawdopodobną datę bankructwa kraju. Jeżeli USA w najbliższym czasie nie uchwalą prawa o podwyższeniu poziomu zadłużenia państwowego to mogą one okazać się bankrutem już 17 października, poinformowało o tym Ministerstwo Finansów USA. Jacob Lew w wydanym dzisiaj liście skierowanym do przywódców amerykańskiego Kongresu stwierdza: „Jeżeli rząd w ostatecznym wyniku nie zdoła płacić swoich rachunków to doprowadzi to do katastrofy”. Według niego konsekwencje dla USA tym razem będą dużo dotkliwsze niż w 2001 roku kiedy podobna sytuacja wywołała obniżenie amerykańskiego wiarygodności kredytowej, informuje ITAR-Tass. Lew doprecyzował, że za 3 tygodnie pozostanie w Skarbcu Państwowym zaledwie 30 miliardów dolarów rezerwy pieniężnej podczas gdy amerykańskie zobowiązania finansowe w tym okresie mogą się okazać dwa razy większe. Minister wezwał Kongres do podwyższenia poziomu zadłużenia państwowego, który w maju określono na poziomie 16,7 bilionów dolarów, i potwierdził, że administracja prezydenta Baracka Obamy nie zamierza w tej kwestii prowadzić negocjacji z ustawodawcami. „Aby uniknąć bankructwa, USA wykorzystują w ciągu ostatnich miesięcy, według wyrażenia Lew, „środki nadzwyczajne” w celu pokrycia swoich zobowiązań dłużnych. W celu uwolnienia dodatkowych środków finansowych, w szczególności, zostaly zawieszone potrącenia na fundusze emerytalne urzędników państwowych. W sobotę, o tym, że USA mogą zderzyć się z nowym kryzysem finansowym jeżeli amerykański Kongres nie uchwali podwyższenia pułapu zadłużenia państwowego, oświadczył prezydent Barack Obama. Przypomnijmy, że wcześniej informowano, że dług państwowy USA osiągnął historyczne maksimum i wyniósł 73% amerykańskiego PKB. W rezultacie kryzysu finansowego w latach 2007-2009 gospodarka USA straciła 14 bilionów dolarów. Deficyt budżetu państwowego USA wzrósł o 40% w lipcu 2013 roku w porównaniu do lipca 2012 roku.

-szukam-

-szukam-

PAN BÓG OBSERWUJE KRWAWIĄCĄ ZIEMIĘ I W DALSZYM CIĄGU PYSZNY CZŁOWIEK NIE CHCE SPEŁNIĆ JEGO
PROŚBY. CZŁOWIEK WOLI UMRZEĆ, NIŻ UCZYNIĆ PANA BOGA - KRÓLEM I PANEM SWOIM.

Tylko naiwni ludzie wierzą, że w Syrii jest jakakolwiek opozycja, która stanowiąc konglomerat stawia opór złemu satrapie. Brzmi to dobrze jako kolejny głupawy scenariusz amerykańskiego filmu, ale jest dalekie od rzeczywistości. Satrapa wygrywa wojnę, a jego przeciwnicy to zbieranina najemników z krajów arabskich wykonujący funkcję outsourcingowej armii inwazyjnej.

-szukam-

Arcyciekawy wykład

Czy chrześcijanie, żydzi i muzułmanie wierzą w tego samego Boga?

-szukam-

-szukam-
 

Szczesc Boze !

Niech bedzie Bogu chwala za V Forum Charyzmatyczne !

Ks. Piotr prosil aby po forum nie bylo tak , jakby nic sie nie zmienilo. Ma sie zmieniac ! Dostalismy taka laske, kolejna przez rece Ks. Piotra.

Nie zatrzymuj sie, walcz. Oto kolejna pomoc, wyklad Ks. Piotra o tym jak zerwac z przeszloscia. Przeslij innym ! Niech to forum naprawde przyniesie owoce !

ZAPRASZAM !

-szukam-
 

ZAPROSZENIE NA REKOLEKCJE 
 

Rekolekcje Przeznaczone dla kobiet„Zawierzenie Najświętszej Maryi Pannie”  poprowadzi 
ks. dr Maciej Arkuszyński w dniach 18-20 października br. w Niepokalanowie – Lasku, ul. Teresińska 32.
Rozpoczęcie rekolekcji w piątek o godz. 15.00, zakończenie w niedzielę ok. godz. 14.00. 
Zakwaterowanie w piątek od godz. 14.00
Koszt rekolekcji: 150 zł (wyżywienie i nocleg), za organizację - ofiara 
Zgłoszenia do 9 października –tel. 511-060-930, 512-709-646 lub e-mail aporebska1@wp.pl
Uwaga:
 Rekolekcje odbywają się w milczeniu. Warto zabrać ze sobą Pismo Święte, notatnik, długopis.  
PLANOWANY (ramowy) PROGRAM REKOLEKCJI 
PIĄTEK 18 października 2013 r. 
15.00 – Rozpoczęcie rekolekcji, Msza św. z homilią
16.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 
18.30 – Kolacja 
19.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
20.00 – Konferencja
21.00 – Apel Jasnogórski 
CZUWANIE NOCNE – ADORACJA PANA JEZUSA W NAJŚW. SAKRAMENCIE W CISZY W DOWOLNIE WYBRANYM CZASIE
 
SOBOTA 19 października 2013 r.
  8.00 - śniadanie
10.00 – Konferencja
12.00 – Msza św. 
13.30 – obiad 
15.00 – Godzina Miłosierdzia
15.15 - Konferencja 
16.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 
18.00 – Różaniec 
19.00 - Kolacja 
20.00 – Konferencja
21.00 – Apel Jasnogórski
CZUWANIE NOCNE – ADORACJA PANA JEZUSA W NAJŚW. SAKRAMENCIE W CISZY W DOWOLNIE WYBRANYM CZASIE
 
NIEDZIELA 20 października 2013 r. 
  8.00 – śniadanie
10.00 – Konferencja 
12.00 – Msza św., zakończenie rekolekcji
13.30 – obiad, wyjazd

-szukam-

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA NA ULICACH MIAST ŚWIATA! 2013 już w sobotę!!!!

Modlitwa na ulicach miast to inicjatywa, która zrodziła się po beatyfikacji ks. Michała Sopoćki,
 spowiednika i kontynuatora misji św. Faustyny, która odbyła się 28 września 2008 r. w Białymstoku.  Na pamiątkę tego wydarzenia przyjęliśmy jako dzień Koronki na ulicach miast właśnie tę datę. Już szósty rok, tego samego dnia i o tej samej porze na rogach ulic
 zatłoczonych miast, uśpionych miasteczek  i wiejskich rozdrożach, będziemy prosić Boga o miłosierdzie dla nas i całego świata. Pragniemy, aby poprzez tę  modlitwę dać świadectwo wielkiej mocy Bożego Miłosierdzia. Modlimy  się także w intencjach, które niepokoją nasze  lokalne społeczności. Idea odmawiania Koronki na ulicach i skrzyżowaniach naszych miast to przypominanie światu o przesłaniu Bożego Miłosierdzia. 

 Każdy może się przyłączyć. Wystarczy znaleźć swoje miejsce na skrzyżowaniu i łącząc się duchowo
 z innymi, odmówić samotnie lub w grupie Koronkę do Bożego Miłosierdzia

 Szczegóły na stronie: http://www.iskra.info.pl/page1.html

 Przyłącz się Ty i przyłącz swoje miasto!!  Oplećmy tą modlitwą cały świat!

-szukam-

-szukam-

Proszę o modlitwę za ojca Jana Krawczyka karmelitę bosego, moderatora Rodziny Szkaplerznej ,który uległ wypadkowi samochodowemu. i przebywa w szpitalu. Bóg zapłać ! Ania 
 

-szukam-

NIEZWYKŁE ZJAWISKO W MEDJUGORJE

Wczoraj wieczorem (23 września) w Medziugorje w starym domu rodzinnym widzącej Vicki doszło do niezwykłego zjawiska. Około godz. 21: 20 z figury Matki Bożej z Lourdes znajdującej się w pokoju gdzie Vicka przez wiele lat miała codzienne objawienia zaczęło wypływać niezwykłe światło. W krótkim czasie tysiące ludzi przybyło przed dom, aby być świadkami tego cudownego zjawiska. Światło, które wypływa z figury rozświetla nie tylko sam posąg, ale i cały pokój, w którym się znajduje. Wiadomość rozeszła się bardzo szybko. Potwierdziły ją miejscowe środki przekazu jak również chorwackie wiadomości telewizyjne (Dnevnik.hr) Stacja ta również przekazywała na żywo to, co się dzieje przed starym domem Vicki. Jak podała stacja i inne źródła cud powtórzył się również dzisiejszego wieczoru. Świadkowie mówią, że nie jest możliwe sfotografowanie niezwykłego światła, które wypływa z figury.

-szukam-

-szukam-

-szukam-

25 wrzesień 2013 r.

BLISKIE JEST KRÓLESTWO BOŻE. NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ.

CZYTANIE Z KS. EZDRASZA Ezd. 9, 5-9

(...) Bardzo się wstydzę, Boże mój, podnieść twarz do Ciebie, bowiem przestępstwa nasze wzrosły powyżej głowy, a wina nasza sięga aż do nieba.  (...) My - zostaliśmy wydani za nasze przestępstwa pod władzę królów krain tych pod miecz, w niewolę, na złupienie i publiczne pośmiewisko.(...)

EWANGELIA  według św. Łukasza  Łk. 9, 1-6 ROZESŁANIE APOSTOŁÓW.

-szukam- 

" Jezus zawołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili

Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. (...).

      Dookoła Polska ma pełno wrogów a dzisiaj słyszałam w wiadomościach radiowych, że były prezydent Lech Wałęsa proponuje, aby Polska połączyła się z Niemcami i założyła nowe państwo o nazwie EUROPA. Chyba nie mógł głupszej propozycji wymyśleć. Widzimy jak nasi wrogowie pchają nasz naród prawdziwie polski w obce ręce bez walki. To kim jest były prezydent? 

Czyżby wrogiem narodu polskiego?

Najpierw, gdy jeszcze był prezydentem i rządził, to sprzedał majątek polskiego narodu obcym państwom, bo zapraszał do kupowania przemysłu, banków i wszystkiego za przysłowiową "złotówkę" i jeszcze nie pozwalał im - obcym kupcom płacić podatków przez trzy lata ,Czyli wzbogacał obcych a obiedzał Polaków.

W dzisiejszej Liturgii przewodzi św. Władysław z Gielniowa - patrona Warszawy. Żył w XVI wieku - w zakonie bernardynów. Miał szczególne nabożeństwo do Męki Pańskiej. Władysław jako student w 1440 r. przyjaźnił się z Janem Kantym i bł. Szymonem z Lipnicy. Porywający mówca, twórca wielu pieśni religijnych. Żył i pracował w Warszawie, w klasztorze Bernardynów - dzisiejszy kościół akademicki pod wezw. św. Anny przy ul. Krakowskie Przedm.68, gdzie umarł i został pochowany

-szukam-

MODLITWA

Boże, który sprawiłeś, że błogosławiony Władysław przyświecał wszystkim jako wzór doskonałości
zakonnej, daj Łaskę, abyśmy za jego przykładem ciągle czynili postępy w cnotach. Przez Pana naszego
Jezusa Chrystusa. Amen. Panie, gdy składamy ofiary na ołtarzu Twoim, daj nam takie uczucie pobożności, jakim obdarzyłeś błogosławionego Władysława, Twojego wyznawcę, abyśmy czystą myślą i gorącym sercem uczestniczyli w świętych czynnościach i złożyli ofiarę Tobie miłą, a dla nas zbawienną. Udziel nam pomocy, abyśmy zachowali czystość obyczajów i prawdę wiary potwierdzali czynami. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

-szukam- 

U W A G A - G Ł O S O W A N I E w W A R S Z A W I E 

DRODZY WARSZAWIACY - IDŻCIE DO GŁOSOWANIA, ABY NIE BYŁO TAK JAK Z GŁOSOWANIEM NA PREZYDENTA I PREMIERA - 50 % POLAKÓW NIE POSZŁO DO GŁOSOWANIA A TERAZ PŁACZĄ. OBECNEJ SYTUACJI W POLSCE, TRAGICZNEJ SYTUACJI WINNI SĄ SAMI POLACY, BO NIE POSZLI DO GŁOSOWANIA - NIE SPEŁNILI OBYWATELSKIEGO, PATRIOTYCZNEGO  OBOWOĄZKU. WYBORY BYŁO BARDZO ŁATWO SFAŁSZOWAĆ. POLACY WOLELI ZOSTAĆ PRZED TELEWIZORAMI, KTÓRYCH WŁAŚCICIELAMI NIE SĄ POLACY A KTÓRYM NIE ZALEŻY ABY POLSKA ISTNIAŁA. OBECNIE ISTNIENIE STOLICY KRAJU JEST W WASZYCH RĘKACH. JEŻELI NIE ZALEŻY WAM NA STOLICY TO DALEJ SIEDŹCIE W NIEWOLI I ....PŁACZCIE, ALE NIE NARZEKAJCIE. BARDZO PROSIMY, ABY DO WALKI O POLSKĘ WŁĄCZYLI SIĘ WSZYSCY KAPŁANI I BISKUPI, BO JAK NIE BĘDZIE POLSKI KATOLICKIEJ TO I WY STRACICIE PRACĘ, BO NIE BĘDZIE KOMU UTRZYMAĆ TYCH PIĘKNYCH KOŚCIOŁÓW. NIGDY NIE MOŻNA ROZDZIELIĆ RELIGII OD POLITYKI, BO KSIĄDZ JEST ZAWSZE OBYWATELEM KRAJU, A OBYWATEL POWINIEN BYĆ KATOLIKIEM, BO PO ŚMIERCI ZAWSZE STANIE PRZED PANEM BOGIEM.

WARSZAWIACY, POLACY - WALCZCIE O SWOJĄ I NASZA STOLICĘ I ODBIJCIE JĄ WROGOM POLSKI.

PROSIMY WAS - IDŹCIE NA GŁOSOWANIE, ABYŚCIE MOGLI MIEĆ CZYSTE SUMIENIE, ŻE URATOWALIŚCIE

WARSZAWĘ DLA NASZYCH WNUKÓW, ABYŚMY NIE MUSIELI BYĆ NIEWOLNIKAMI Z WŁASNEJ WINY

I ZANIEDBANIA. MÓDLCIE SIĘ O ZWYCIĘSTWO I PROŚCIE O WSTAWIENNICTWO PATRONÓW WARSZAWY

- BŁ. WŁADYSŁAWA Z GLENIOWA ORAZ PATRONÓW POLSKI. WALCZCIE POSTAWĄ ABY NIKT WAM NIE

ZARZUCIŁ ZDRADY, LENISTWA I OPIESZAŁOŚCI. 

-szukam-

-szukam-

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król i Maryja Dziewica Królowa. Chciałbym się podzielić smutnym wydarzeniem, którym byłem świadkiem wracając z pracy. Niedziela, godz. między 7:00 a 8:00, wracamy autokarem z pracy. Leci muzyka, wszyscy są zmęczeni, głodni, stęsknieni za domem aż tu nagle prezenter radiowy zaczyna mówić ''Pan Jezus powiedział do swoich uczniów.....STOP!!! Kierowca przełączył na inną stację .Gdy usłyszeli to ludzie w autokarze, to zaczęli się śmiać i widoczne były wyrazy szyderstwa, za żenowania, pogardy i odrazy do słów, które powiedział prezenter. Oni tylko potrafili westchnąć lub powiedzieć i tego się nie spodziewałem :"ha ha ha, o jaaaaa"itp. Nawet nie wie Pani jak mi się przykro zrobiło. Nie potrafię zrozumieć gdy w radiu słyszą np. Madonna, Harry Potter lub o jakimś innym człowieku to są bardzo ciekawi, Proszą nawet o pogłośnienie, i słuchają z wielką uwagą. A jak słyszą Jezus, to zaraz narasta jakaś wściekłość, nienawiść, tak jakby ich te słowa paliły. Kierowca, zamiast zostawić stację i nie zmieniać na inną mimo wszystko, to zablokował słowo Boże.

Z Panem Jezusem Chrystusem Królem
Rycerz Chrystusa Króla.

-szukam-

24 wrzesień 2013 r.
  BŁOGOSŁAWIENI CI, KTÓRZY SŁUCHAJĄ SŁOWA BOŻEGO I ZACHOWUJĄ JE WIERNIE.


NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY OD WYKUPU JEŃCÓW.

-szukam-

Święto dzisiejsze jest pamiątką założenia "Zakonu Najświętszej Maryi Panny od wykupu niewolników".  sami oddawali się Członkowie tego Zakonu zajmowali się wykupywaniem chrześcijan z niewoli muzułmańskiej, a w razie potrzeby sami oddawali się w niewolę w miejsce współbraci. Matka Boża natchnęła tę myśl założycielom i otaczała  Zakon swoją opieką. Zakon założyli w 1218 r. św. Piotr Nolasco i Raymond de Pennaford.

 Boże, Ty przez chwalebną Matkę Syna Twojego raczyłeś wzbogacić Twój Kościół nową rodziną zakonną dla wyzwalania chrześcijan z niewoli pogańskiej; racz sprawić, abyśmy czcząc Ją jako twórczynię tak wielkiego dzieła, przez jej zasługi i modlitwy zostali wyzwoleni ze wszystkich grzechów i z niewoli szatańskiej. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Ewangelia według św. Łukasza Łk.8,19-21

(....) Oznajmiono Mu: "Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą. Lecz On im odpowiedział: " Moją matką i braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je".

Pan Bóg nieustannie napełnia nas Łaskami i darami, których potrzebujemy w codziennych zajęciach i obowiązkach. Nie zapominajmy, że jesteśmy wielką rodziną ludzi wierzących, braćmi i siostrami Jezusa, czyli tymi, którzy słuchają Jego słów i wcielają je w życie oraz karmią się Jego Najdroższym Ciałem. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. On zawsze umacnia nas w naszych dobrych wyborach i działaniach. Powoduje, że stajemy się silniejsi duchem i ciałem. Z siłą, która od Niego pochodzi idźmy do codziennych zajęć, aby świadczyć, że z nami jest Pan Bóg.

Pan Jezus do Kazimierza, który prosi o Dary Ducha Świętego, bo chciałby dużo więcej czynić dobrego dla Pana Boga i bliźniego. 

" Kazimierzu, Mój synu, czy mało dałem ci darów Moich,
które uszczknąłem z Ran Moich?
Jeśli nawet myślą cierpisz,
to do Mnie się upodobnisz.
Pomału Moje DARY rozeznawaj
a nawet, komu trzeba rozdawaj".

Pan Jezus do osoby, która pyta, czy powinna zgodzić się na operację.

" Dla niej operacja nie jest konieczna,
ale więcej jej nie powiem,
bo znowu jakiejś aluzji się od niej dowiem.

Każdy dba o swoje zdrowie,
a ona niech lepiej od lekarza się dowie
- co powinna uczynić,
aby nie mogła ciebie Mieczysławo winić.

To mówi Boga Stworzyciela - Syn,
który daje wam cierpienie dla zmycia waszych win".


Panie Jezu - czy może kupić dom Małgosia, w którym bardzo by chciała otworzyć Kaplicę z adoracją Pana Jezusa.
 

Pan Jezus:

" Dom zawsze może kupić,
aby sensu życia nie zgubić.
Tym bardziej, że będzie w nim kaplica dla Mnie
i dużo ludzi skorzysta z Moich łask obficie,
gdy będą modlić się należycie.
Jezus szukający dusz zagubionych,
pod sztandarem Chrystusa Króla zjednoczonych".

-szukam-

-szukam-

-szukam-

Czy taka sytuacja jest dopuszczalna?

ŻADNA RELIGIA NIE WPUSZCZA KATOLIKÓW, CZY CHRZEŚCIJAN DO SWOICH OBRZĘDÓW, A MY

KATOLICY CIĄGLE SIĘ UNIŻAMY I POZWALAMY ABY POGANIE BEZCZEŚCILI NASZE ŚWIĘTOŚCI. 

Muzułmanie na nabożeństwie przyjęli imitację Komunii świętej

KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ

-szukam-


23 wrzesień 2013 r.

TAK NIECH ŚWIECI WASZE ŚWIATŁO PRZED LUDŹMI, ABY WIDZIELI WASZE DOBRE
UCZYNKI I CHWALILI OJCA WASZEGO

-szukam--szukam--szukam-

Ewangelia wg. św.Łukasza: Łk8,16-18
Jezus powiedział do tłumów:" Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie.  Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma".

  PAN BÓG UCZYNIŁ WIELKIE RZECZY DLA NAS

-szukam-

Wspomnienie Ojca PIO.
Od dziecka miał widzenia Pana Jezusa. W wieku 16 lat wstąpił do Zakonu Kapucynów. Pod koniec lipca 1916 roku przybył do San Giovanni Rotondo i tam przebywał aż do śmierci. Niezwykłą czcią darzył Eucharystię. Cierpiąc z powodu chorób i stygmatów, wiele wysiłku włożył w zapewnienie chorym opieki. Był jednym z największych mistyków XX wieku. Otrzymał DAR BILOKACJI i poznania języków obcych. Przewidywał przyszłość, uzdrawiał na duszy, na ciele i na odległość. Był człowiekiem nieustannej modlitwy i czcicielem Matki Bożej.
-szukam-

-szukam-

"Trzęsienie ziemi" w Kurii Rzymskiej. Początek zmian

-szukam-

Watykanista dziennika “La Stampa” Marco Tosatti twierdzi, że obecnie zaczyna się “trzęsienie ziemi” w Kurii Rzymskiej.
Wśród komentatorów nie brakuje opinii, że sytuacja za Spiżową Bramą mogła też przyczynić się do podjęcia przez Benedykta XVI decyzji o abdykacji.
Praca Sekretariatu Stanu, kierowanego przez kardynała Bertone, spotkała się z miażdżącą krytyką podczas narad kardynałów, poprzedzających marcowe konklawe. Wielu z nich, wśród nich kard. Jorge Mario Bergoglio, domagał się gruntownej reformy Kurii Rzymskiej.
Niedawno arcybiskup Nowego Jorku kardynał Timothy Dolan ponaglał wręcz w wywiadzie papieża, by możliwie najszybciej mianował swego nowego pierwszego współpracownika dając wyraźny sygnał zachodzących zmian.

-szukam-

Watykan: Arcybiskup Pietro Parolin nowym sekretarzem stanu

Papież Franciszek mianował nowym sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej włoskiego arcybiskupa Pietro Parolina - ogłosił Watykan. 58-letni dotychczasowy nuncjusz w Wenezueli zastąpi odchodzącego na emeryturę kardynała Tarcisio Bertone.Decyzję o nominacji dla swego najbliższego współpracownika, numeru 2 w Watykanie, czyli odpowiednika premiera, papież podjął niespełna pół roku po swoim wyborze.

-szukam-

-szukam-

JEDWABNE - NAOCZNY ŚWIADEK HISTORII Hieronima Wilczewska

TE WSZYSTKIE OKRUCIEŃSTWA, WOJNY I KATAKLIZMY SĄ DLATEGO ŻE CZŁOWIEK NIE CHCE ODDAĆ WŁADZY PANU BOGU I RZĄDZI ......I WIDZIMY JAK RZĄDZI A BĘDZIE JESZCZE GORZEJ. PAN BÓG JAKO KRÓL CAŁEJ ZIEMI NIE POZWOLIŁBY NA JAKIEKOLWIEK MORDERSTWA, BO JEST NASZYM PRZYJACIELEM.

Telewizja Niezależna Polonia dotarła do żyjącego, naocznego świadka niemieckiej zbrodni w Jedwabnem 10 lipca 1941. Pani Hieronima Wilczewska którą ekipa TV Niezależna Polonia odwiedziła we wrześniu 2013 w New Britain, stan Connecticut, USA, w dniu zbrodni w Jedwabnem miała 8 lat. W ciągu 6 dni, przechodząc wielokrotnie lub przystając obok stodoły która stała się miejscem kaźni Żydów z Jedwabnego, pani Hieronima była naocznym świadkiem niemieckiego mordu, tragedii i konania tych ludzi co ciągnęło się przez kilka dni. Zapędzonym przez SS i Gestapo do stodoły Żydom kazano wchodzić i układać się warstwami na sobie z powodu braku miejsca. Niemcy wrzucali następnie małe żydowskie dzieci na sama góre .
Następnie, Niemcy oblali benzyną i podpalili z miotaczy ognia budynek. W ten bestialski sposób zamordowano większość, ale nie wszystkich. Ludzie, znajdujący się na dole, żyli jeszcze przez kilka dni. Pani Hieronima zapamiętała jak kiwali się godzinami, w beznadziejnej rozpaczy, poparzeni i spowici popiołem ze swoich spalonych współbraci, często członków swoich rodzin, z górnych warstw.
Gestapo i SS przez te kilka dni trzymało dookoła stodoły uzbrojone warty, pilnując aby nikt z żyjacych jeszcze jakimś cudem Żydów nie wydostał się ze stodoły oraz uniemożliwiając ludności Jedwabnego przynoszenia im wody czy pożywienia. Po kilku dniach, kiedy wszyscy zmarli z głodu, wycieńczenia czy ran, Niemcy zakopali wszystkie zwł
oki na miejscu swojej zbrodni.

-szukam-

-szukam-

-szukam-

21.09.2013

W kościele Świętej Trójcy odbywa się FORUM CHARYZMATYCZNE w IMIĘ JEZUSA PRZEZ MARYJĘ, a prowadzi ks. Piotr Glass
Dziękujemy ks. proboszczowi, że ciągle zaprasza charyzmatycznych kapłanów i rzeczywiście "coś wspaniałego" w Chicago się dzieje. Temat ciągle aktualny: DUCH ŚWIĘTY. Ksiądz Piotr Glass pięknie  wszystko tłumaczy językiem prostym i zrozumiałym. Nam potrzebni są kapłani, którzy swoimi charyzmatami
przyprowadzają wiernych do Pana Boga a ludzie chętnie słuchali trzech konferencji przez 10 godzin i nikt nie chciał iść do domu. Ksiądz szczególną uwagę zwrócił na umiejętność rozróżniania Darów Ducha św. oraz przygotowanie do Spowiedzi z całego życia. Ksiądz pięknie modlił się przed Najświętszym Sakramentem podczas adoracji Pana Jezusa o światło przypominania sobie grzechów z całego życia, a z jego serca płynęły piękne słowa modlitwy. Bardzo chciałam tę modlitwę zapisać, ale niestety nie nadążyłam, więc zapytałam Matkę Bożą Częstochowską przed jej cudownym Obrazem.

 

Mateńko Boża - prosimy podyktuj nam Modlitwy w celu przygotowania się do Spowiedzi Generalnej z całego życia.

 
Matka Boża:

" DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ,
w nasze serca i pamięć wnijdź.
Duchu Święty, oto jestem -
z bagażem grzechów i życia balastem. 

Pragnę błagać o pomoc w wyznaniu grzechów,
bo chcę żyć od teraz dla Bożych celów.
Duchu Święty pomóż mi błagam,
a po Spowiedzi inny cel swemu życiu nadam. 

Pragnę wyznać grzechy z dzieciństwa,
bo też przychodziły do mych myśli różne świństwa.
Pragnę pozbyć się grzechów młodości,
choć wiem, że demon o to się złości. 

Pragnę wyznać grzechy z okresu panieństwa,
bo było ich mnóstwo i były bezeceństwa.
Pragnę uwolnić moje sumienie
z okresu wieku średniego, choć poszły w zapomnienie. 

Podpowiedz mi Duchu Święty grzechy z okresu małżeństwa,
które były najgorsze, bo były i przekleństwa.
Oddaję Ci moją pamięć do "uzupełnienia",
bo dużo grzechów uległo procesowi zapomnienia. 

Duchu Święty - Ty jesteś moją nadzieją,
pomóż mi i niech moje wątpliwości się rozwieją.
Pragnę być dobrze przygotowana
na spotkanie mego Sprawiedliwego Króla i Pana. 

Od momentu oczyszczenia mojej duszy,
moje serce już "od teraz" się skruszy.
Duchu Święty czuwaj nade mną,
aby moje życie nie było pustką "nadaremną". 

Uwielbiam Trójcę Świętą i Maryję Niepokalaną
przez naród polski bardzo ukochaną.
Ty wiesz Królowo, że nasze serca są gorące,
lecz bez pomocy Twojej w grzechach ginące. 

Upominaj każdego człowieka,
niech z porzuceniem grzechów nie zwleka.
Ja wiem, że to jest wielka radość
wynagradzać Panu Bogu i czynić zadość. 

Mieczysławo - kochaj swego Pana,
gdyż to On rzucił cię na kolana.
Uwielbiaj Trójcę Świętą
za Łaskę Bożą niepojętą.
Czyń pokutę i wynagradzaj
i ludzi do Mego Syna Jezusa - przyprowadzaj.
Wasza Matka".
 

Mateńko nasza ukochana, jakże jestem wdzięczna Tobie, że włożyłaś w moje usta te piękne i ważne dla wszystkich słowa.
Gdy piszę "dyktando" to nawet nie zdaję sobie sprawy z treści a dopiero gdy przepisuję z zeszytu do komputera  to płaczę z wdzięczności mówiąc - JAKI DOBRY JEST PAN BÓG - NIGDY NIE ZDOŁAMY WYNAGRODZIĆ ZA BOŻE PROWADZENIE.

-szukam-

SAMI SIE LECZMY

  Z D R O W I E - KAŻDY COŚ DLA SIEBIE ZNAJDZIE  I NIECH SZYBKO WYZDROWIEJE  

-szukam-

-szukam-

-szukam-

-szukam-

-szukam-

-szukam-

MOC POSTU - KOPTOWIE ( SYNOWIE KRÓLA )

-szukam-

Pan będzie walczył za was, a wy będziecie spokojni (Wj 14,14)

Na Zachodzie często stoimy bezradni wobec zjawiska prześladowań. Nie wiemy, co czynić, jak reagować. Koptowie, którzy są stale prześladowani przez muzułmanów, znajdują się pod jarzmem, dzień po dniu, od ponad 1 400 lat, nie mają tego problemu.

 Nie posiadają ani milicji, ani wojska, nie prowadzą militarnego odwetu. Zatem, można zadać sobie pytanie, czy Koptowie w obliczu ucisku są bezbronni? Zaczęliśmy od cytatu z Pisma Świętego, które stanowi motto każdego Kopta. Drugim jest następujący fragment: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle” (Mt 10,28). Spróbujemy odpowiedzieć w tym artykule na jedno pytanie: czy Koptowie są naprawdę bezbronni?

 Tradycja postu

-szukam-

-szukam-

"Kościół katolicki ma przesadną obsesję na temat aborcji, małżeństw homoseksualnych i antykoncepcji "

CZY KOŚCIÓŁ KATOLICKI PRÓBOWAŁ PRZECIWDZIAŁAĆ GRZECHOWI?

CZY LUDZIE ZWRACALI SIĘ DO KOŚCIOŁA O PORADĘ, CZY MOGĄ GRZESZYĆ, ABY MOGLI BYĆ ZBAWIENI?

KOŚCIÓŁ STARA SIĘ  LECZYĆ SKUTKI GRZECHU, ALE NAJPIERW KOŚCIÓŁ POWINIEN ZAPOBIEGAĆ GRZECHOM

I NAPEWNO ZAPOBIEGA POPRZEZ POSŁUGĘ DUSZPASTERSKĄ, TYLKO LUDZIE NIE SŁUCHAJĄ TEGO KOŚCIOŁA,

SĄ BOGAMI DLA SIEBIE, BO TAK ŁAWIEJ ŻYĆ BEZ PRZYKAZAŃ BOŻYCH...


"Kościół katolicki ma przesadną obsesję na temat aborcji, małżeństw homoseksualnych i antykoncepcji "– uważa papież,

- Kościół katolicki ma przesadną obsesję na temat aborcji, małżeństw homoseksualnych i antykoncepcji – uważa papież, dlatego też sam zdecydował się nie mówić za dużo na te tematy, choć spotkało się to z krytyką części duchownych. Franciszek chce dać sygnał, że kościół powinien być “domem dla wszystkich” a nie “małą kaplicą” skupioną na doktrynach i ortodoksyjnych zasadach polegających na stałym umoralnianiu.
- Nie jest niezbędne, by mówić o tym cały czas – powiedział papież w rozmowie z Antonio Spadaro, jezuitą i redaktorem naczelnym wydawanego w Watykanie pisma “La Civilta Cattolica”. Zdaniem papieża duchowni nie mogą mieć obsesji w natarczywym narzucaniu wiernym doktryn.
“The New York Times” informuje, że James Martin, redaktor największego jezuickiego magazynu w Nowym Jorku, miał powiedzieć o tej rozmowie: – Niektóre kwestie naprawdę mnie zaskoczyły. Papież wydaje się jeszcze większym wolnomyślicielem niż sądziłem – kreatywny, chętny do przesuwania granic.
Dziennikarze “NYT” zauważają też, że słowa papieża mogą mieć konsekwencje dla wielu księży i
biskupów na całym świecie, którzy często koncentrują się na zwalczaniu aborcji, małżeństw homoseksualnych i antykoncepcji.

-szukam-

Papież: nie można tylko naciskać w sprawach aborcji i antykoncepcji. "To obsesja"

-szukam-

Papież Franciszek (Fot. Riccardo De Luca AP)
- Kobiecie, która poddała się aborcji i która szczerze tego żałuje, należy się miłosierdzie - powiedział papież Franciszek w wywiadzie dla jezuickiego pisma "Civilta cattolica". Odniósł się też do tematu małżeństw homoseksualnych i antykoncepcji. - Kościół ma obsesję na tym punkcie - uważa papież.
W obszernym wywiadzie dla jezuickiego pisma "La Civilta Cattolica" Franciszek stwierdził, że Kościół nie może tylko naciskać na kwestie aborcji i antykoncepcji. -
Kościół ma przesadną obsesję na tym punkcie. Nie mówiłem o tych sprawach dużo i to mi wypomniano. Ale kiedy się o tym mówi, trzeba mówić w kontekście - oświadczył papież. 29-stronicowy wywiad, którego udzielił "La Civilta Cattolica", ukazał się jednocześnie w 15 innych jezuickich magazynach z całego świata.

Aborcja
Papież Franciszek powiedział, że kobiecie, która poddała się aborcji i szczerze tego żałuje, należy się miłosierdzie. W wywiadzie oświadczył, że Kościół nie może naciskać tylko na kwestie aborcji, antykoncepcji i homoseksualistów. Kościół to szpital polowy - dodał.
- Widzę jasno, że to, czego Kościół dzisiaj potrzebuje, to umiejętność leczenia ran i rozgrzewania serc wiernych, bliskości. Widzę Kościół jako szpital polowy po bitwie. Nie ma sensu pytać ciężko rannego, czy ma wysoki poziom cholesterolu i cukru. Trzeba leczyć rany. Potem możemy porozmawiać o całej reszcie - oświadczył papież.
Franciszek podkreślił: "Konfesjonał to nie jest sala tortur, lecz miejsce miłosierdzia, w którym Pan zachęca nas do tego, byśmy dawali z siebie wszystko, co najlepsze. Myślę o sytuacji kobiety, która ma za sobą nieudane małżeństwo oraz aborcję w jego trakcie. Potem ta kobieta wyszła ponownie za mąż, teraz jest spokojna i ma pięcioro dzieci".
- Aborcja jest dla niej olbrzymim brzemieniem i ona szczerze jej żałuje. Chciałaby kontynuować życie chrześcijańskie - mówił papież, którego zdaniem takiej kobiecie należy się miłosierdzie.

Antykoncepcja, homoseksualizm
- Nie możemy naciskać tylko na kwestie związane z aborcją, małżeństwami homoseksualnymi i stosowaniem metod antykoncepcji. To nie jest możliwe. Nie mówiłem o tym dużo i to mi wypomniano. Ale kiedy się o tym mówi, trzeba mówić w kontekście" - oświadczył papież. W ten sposób odniósł się do tego, że dotychczas niewiele wypowiadał się na tematy bioetyczne.
- Duszpasterstwo misyjne nie ma obsesji na punkcie bezładnego przekazywania wielości doktryn, które trzeba narzucać z uporem - mówił Franciszek. Wyraził przekonanie, że należy "z miłosierdziem" podchodzić do osób rozwiedzionych, które zawarły ponowne związki, oraz do homoseksualistów.
W rozmowie przeprowadzonej przez redaktora naczelnego "Civilta cattolica" księdza Antonio Spadaro w sierpniu w Domu Świętej Marty, gdzie papież mieszka, ujawnił, że gdy był arcybiskupem Buenos Aires, pisali do niego homoseksualiści, którzy - jak dodał - są "społecznymi rannymi". - Mówili mi, że czują, że Kościół ich zawsze potępia - podkreślił.
Wyjaśniając swe głośne słowa z samolotu: "Kimże jestem, by oceniać gejów?", Franciszek stwierdził: "Powiedziałem to, co mówi katechizm".

Rola kobiet w Kościele
Mówiąc o roli kobiet w Kościele, wyraził opinię, że należy poszerzyć przestrzeń ich obecności. - Obawiam się rozwiązania w postaci macho w spódnicy, bo w rzeczywistości kobieta ma inną strukturę niż mężczyzna. Tymczasem wypowiedzi, jakie słyszę na temat roli kobiety, są często inspirowane przez ideologię macho - uważa papież.
Jego zdaniem kobiety zadają głębokie pytania, na które należy odpowiedzieć. Ich rolę w Kościele uznał za "nie do pominięcia". - Kościół nie może być sobą bez kobiety i jej roli - ocenił. - Geniusz kobiecy jest konieczny w miejscach, gdzie podejmuje się ważne decyzje - dodał papież.
- Ale - zastrzegł - nie można mylić funkcji z godnością. Należy zatem pogłębić sprawę postaci kobiety w Kościele. Trzeba wypracować lepiej głęboką teologię kobiety. Dopiero uczyniwszy ten krok, można w opinii Franciszka zastanowić się nad funkcją kobiet wewnątrz Kościoła.

"Powolni podejmuję decyzje, bo zdarzały mi się błędy"
Przedstawił się też w wywiadzie jako zwolennik dialogu ze wszystkimi, "także z tymi najdalszymi i z adwersarzami". Przyznał, że długo podejmuje decyzje, bo w młodości popełniał błędy.
- Nie ufam decyzjom podjętym naprędce. Nie ufam pierwszej decyzji, to znaczy pierwszej rzeczy, która przychodzi mi na myśl, kiedy muszę coś postanowić - w ten sposób wytłumaczył to, że potrzebuje czasu, także by podjąć decyzje dotyczące oczekiwanych reform w Kurii Rzymskiej.
Wyjaśnił, że w przeszłości, kiedy był prowincjałem jezuitów, podejmował decyzje "w sposób nagły" i wręcz "autorytarny", co prowadziło do nieporozumień i problemów. Zauważył, że funkcję tę powierzono mu, gdy miał zaledwie 36 lat, co ocenił teraz jako "szaleństwo".

Ewangelia
Zdaniem Franciszka w Kościele reformy organizacyjne i strukturalne mają drugorzędne znaczenie. Na pierwszym miejscu - ocenił - musi być zawsze Ewangelia. Wyznał też, że kiedy zdał sobie sprawę z tego, że może zostać wybrany na konklawe, poczuł, że ogarnia go "głęboki i niewytłumaczalny spokój i wewnętrzna otucha razem z kompletną ciemnością".
Papież mówił także o Kościele jako "domu wszystkich". - To nie jest mała kaplica, do której może wejść tylko grupka wybranych osób. Nie możemy redukować łona Kościoła powszechnego do opiekuńczego gniazda naszych przeciętności - powiedział Franciszek.

-szukam-

Nie podawaj kodu

Zastanów się zanim podasz w sklepie swój kod pocztowy 

-szukam-

foto: Wikimedia Commons CC / burts 
Od pewnego czasu coraz częściej proszą o nie kasjerzy podczas płacenia za zakupy w dużych sieciach handlowych. 

·         Jak można wykorzystać nasz kod pocztowy - mówi Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon (IAR) Dodaj do playlisty 

Jak podkreśla Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wojciech Wiewiórowski, udzielenie takiej informacji nie jest obowiązkiem kupującego. Jak wyjaśnia mamy prawo odmówić, ponieważ nie jest ona niezbędna do zrealizowania zakupu żadnego dobra. Wyjątki mogą dotyczyć sytuacji kiedy kupujemy towar na raty.
Wojciech Wiewiórowski tłumaczy, że kody są zbierane głównie w celach marketingowych lub by określić ewentualne położenie nowego sklepu sieci.
Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon ostrzega, że numer kodu może posłużyć do zdobycia większej ilości informacji o kliencie. Same kody pocztowe nie są danymi osobowymi, ale kiedy połączy się je na przykład z numerem karty, którą płacimy za zakupy można ustalić tożsamość klienta.
Takie informacje stanowią dużą wartość handlową i potencjalnie supermarket mógłby przekazać te dane firmie marketingowej. Ta z kolei mając nasze dane może zacząć na wysyłać reklamy, których nie chcemy.
Nasze dane w cyfryzującym się świecie stają się coraz więcej warte, stąd coraz częściej jesteśmy o nie proszeni w supermarketach czy kiedy logujemy się na portalach internetowych. Eksperci radzą - jeżeli chcemy zachować anonimowość lepiej tych danych nie podawać niż podać nieprawdziwe.
IAR, mc

-szukam-

Panie Jezu -  prosimy pociesz naszego drogiego
kapłana, który jest prześladowany szczególnie  przez kolegów księży za to, że czci i wywyższa Ciebie, jako Króla naszego

Pan Jezus:

"Tak wiem, że jest prześladowany,
bo Chrystusowi Królowi bardzo oddany.
Ale wszyscy ci, którzy innych krytykują,
niech wiedzą, że Mnie nieustannie biczują. 

JA JESTEM "PRAWDĄ" od początku świata do jego końca,
a człowieka dusza na ziemi jest przemijająca.
Dziwię się, że o tym nie wiedzą duchowni,
którzy tak czyniąc, są do demonów podobni. 

Tym, którzy na ziemi złorzeczą
i nie chcą aby Bóg ich dusze uleczył -
PRZYPOMINAM wam o nadchodzącej SPRAWIEDLIWOŚCI
i żyjcie tak, aby do was nikt pretensji nie rościł. Amen"

-szukam-

Matka Boska Częstochowska zapłakała w przeddzień abdykacji papieża Benedykta XVI. 

Stan istniejący w czasie Apelu Jasnogórskiego w dniu 10 lutego AD 2013.
 Było to przełomowe wydarzenie w historii Kościoła i dlatego nam Polakom dała namacalny znak i tym samym wezwała nas do modlitwy na Różańcu i postu.

Dlaczego ten fakt został ukryty? Czy ktoś inny jeszcze widział te łzy?

ŁZY są bardziej widoczne na pełnym ekranie

-szukam-

-szukam- 

VI i IX

PRZYKAZANIE BOŻE

Witam się ze wszystkimi chrześcijańskim pozdrowieniem: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus".

 

Pragnę wytłumaczyć

co oznacza i jak rozumieć przestrzeganie  Szóstego i Dziewiątego Przykazania Bożego. Obydwa Przykazania dzisiaj są ignorowane i ośmieszane. Środki medialne propagują liberalizm seksualny i pornografię i w ten sposób powodują straszliwe spustoszenie wśód dzieci i młodzieży, a także wśród dorosłych, którzy oglądają porno. W dziedzinie seksualnej słabość ludzka jest ogromna. Liberalizm seksualny opanował prawie cały świat dzięki środkom medialnym. Niech wszyscy ci, którzy produkują i emitują filmy pornograficzne wiedzą, że popełniają ciężkie grzechy zgorszenia. Pan Jezus w ostrych słowach upomina gorszycieli: „Kto by się stał powodem upadku jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, takiemu lepiej byłoby uwiązać kamień młyński u szyi i utopić go w głębinach morskich" Mt 18,6. O jak łatwo jest zniszczyć niewinność dziecięcą i młodzieńczą, a jakże trudno ją odzyskać. Świat dzisiaj stał się Sodomą i Gomorą, ale jeszcze bardziej perwersyjną niż te w Starym Testamencie. I tak jak w Starym Testamencie te zepsute miasta zostały zniszczone doszczętnie przez ogień siarczany (Rdz 19, 1-29), tak i ten skorumpowany świat zostanie oczyszczony przez ogień, o czym wspomniał Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie wizyty w Niemczech, we Fuldzie. Ażeby chociaż w małej cząsteczce przeciwstawić się tej niszczycielskiej fali nieczystości, pragnę w tym liście przedstawić wam piękną cnotę czystości. Cnota czystości polega na zachowaniu czystości umysłu i serca, czyli na unikaniu bezwstydnych myśli, uczuć i pragnień, które oddalają nas od Boga. Najdoskonalszym wzorem czystości jest Jezus Chrystus i Jego Matka Najświętsza Maryja. Pan Jezus często podkreślał znaczenie i wartość cnoty czystości. W kazaniu na górze powiedział: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą" Mt 5,8. Święty Paweł Apostoł w Liście do Galatów pisze: „Wszyscy, którzy zostali ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekli się w Chrystusa" Gal 3,27. „Cnota czystości pozostaje w ścisłej zależności od cnoty kardynalnej umiarkowania, która zmierza do opanowania rozumem namiętności i popędów dzikiej zmysłowości" KKK n.2341. Istnieją trzy formy czystości: czystość dziewicza, czystość małżeńska i czystość wdowieństwa. Czystość dziewiczą zachowują te osoby, które czasowo lub dozgonnie składają ślub dziewictwa, tzn. przyrzekają Bogu żyć w całkowitej czystości duszy i ciała, rezygnują z małżeństwa i unikają tego wszystkiego co mogłoby splamić ich czyste serce. Czystość małżeńską przktykują ci małżonkowie, którzy zachowują wierność małżeńską i unikają wszelkich nadużyć seksualnych, które sprzeciwiają się godności dzieci Bożych. Święty Paweł Apostoł w Liście do Tesaloniczan pisze: „Aby każdy z was umiał utrzymywać własne ciało w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie" Tes 4,4. Małżonkowie chrześcijańscy wiedzą, że w czasie chrztu świętego stali się świątynią Bożą i że Duch Święty w nich przebywa (por. lKor6,19), dlatego mąż wierzący i praktykujący szanuje ciało swoje i swojej żony. Tak samo żona wierząca i praktykująca traktuje z szacunkiem ciało swoje i męża. Nie uważają swego ciała za przedmiot rozkoszy cielesnych, ale jako dar Boży, przy pomocy którego stają się współtwórcami nowego życia.

Ojciec Święty Jan Paweł II na audiencji ogólnej 18 marca 1981 r. Powiedział: „Czystość jest chwałą ciała ludzkiego przed Bogiem i chwałą Boga w ciele człowieka". Czystość jest światłem ciała, jak pokora jest światłem ducha. Czystość nie polega tylko na wyrzeczeniu się grzechów i nie jest jakimś negatywnym ograniczeniem: „Nie patrz", „Nie rób tego", „Nie pożądaj", ale polega przede wszystkim na szczególnym oddaniu serca Bogu, na serdeczności i czułości wobec Boga i człowieka. Żyć w czystości oznacza kochać niepodzielnie Boga i w Bogu człowieka. Czysty człowiek jest podobny do czystego jeziora górskiego, w którym można się przejrzeć. Natomiat człowiek nieczysty jest podobny do zabagnionego i cuchnącego stawu pełnego wszelkiej nieczystości. Błogosławiona Karolina Kózkówna ceniła sobie cnotę czystości do tego stopnia, że wolała umrzeć w jej obronie, aniżeli zbezcześcić godność swojej duszy i ciała. Czystość wdowieństwa polega na wyrzeczeniu się wszelkich niedozwolonych kontaktów seksualnych po śmierci współmałżonka. Wdowa lub wdowiec swój czas wdowieństwa poświęca intensywniejszej modlitwie i pełnieniu dobrych uczynków. Narzeczeni również są zobowiązani pod grzechem ciężkim do zachowania czystości narzeczeńskiej, czyli do powstrzymania się od jakichkolwiek aktów seksualnych przed zawarciem małżeństwa. Trzeba pamiętać, że Bóg nie błogosławi nieczystości, natomiast udziela wszelkich łask tym, którzy żyją w czystości serca. Mówi stare przysłowie: „Ile grzechów przed małżeństwem, tyle nieszcześć w małżeństwie".

Jakie korzyści daje nam cnota czystości?

Cnota czystości jest pięka i daje nam wiele korzyści duchowych i fizycznych, ale niestety niełatwa do zachowania. Pomimo tego powinniśmy żywić w sercu głębokie przekonanie, że tę piękną cnotę można praktykować nawet wówczas, gdy zajadłe ataki przeciw niej są ogromne. Cnota czystości daje nam opanowanie własnego ciała, pokus i namiętności, oraz jej objawem niezwykle silnej woli. Dzięki niej człowiek cieszy się wewnętrznym pokojem, równowagą ducha, ufnością i miłością. Z czystego serca rodzi się radość, zdolność przenikania spraw Bożych, pokora i poznanie brzydoty grzechu. Tylko czyste serce jest naprawdę zdolne do prawdziwej i pięknej miłości. Serce czyste potrafi rozpoznać Chrystusa w cichej modlitwie, pośród pracy, w cierpieniu i wydarzeniach dnia. Człowiek czystego serca jest umartwiony, ofiarny i zdolny do wielkich poświęceń, ma jasny umysł, dobry humor i spokojny sen. Bóg wynagradza tych, którzy strzegą czystości serca. Proszę przypomnieć sobie historię cnotliwej Zuzanny, o której mówi Proroctwo Daniela 13,1-62, a także historię Józefa Egipskiego z Księgi Rodzaju (rozdziały 39,40,41). Proszę koniecznie przeczytać te rozdziały. Bóg wybrał najczystszą z Niewiast na Matkę swego Syna Chrystusa - Maryję i świętego Józefa na opiekuna Świętej Rodziny. Święty Jan Ewangelista w Księdze Apokalipsy opisuje wizję nieba, w którym widział wielki orszak wybranych, którzy szli za Barankiem w triumfalnym pochodzie i śpiewali nową pieśń przed tronem. Nikt nie mógł śpiewać tej pieśni tylko ci, którzy są dziewicami (Ap 14,3-5). Najwyższą korzyścią i nagrodą za czyste serce jest wieczne szczęście w niebie. Warto więc dla tej nagrody czynić wszystko, aby zachować czystość serca. Wpatrzeni w przykłady świętych młodzieńców - Dominika Savio, Stanisława Kostki, Alojzego Gonzagi i w święte dziewice - Marię Goretti, Agnieszkę, Agatę, Barbarę, Łucję i bł. Karolinę Kóżkównę idźmy śmiało ku szczytom świętości. Pismo Święte mówi, że niebo gwałt cierpi i tylko gwałtownicy je zdobywają. Tymi gwałtowni kam i są męczennicy i wszyscy święci, którzy umieli poświęcić bez reszty całe swoje życie Bogu.

Środki do zachowania cnoty czystości.

Bóg Miłosierny wiedział, że człowiek po grzechu pierworodnym będzie upadał w różne grzechy, a zwłaszcza grzechy nieczystości, dlatego z miłości do człowieka posłał na świat swego Syna Jezusa, aby przez mękę i śmierć zbawić ludzkość i aby udzielić wszystkim odpowiednich środków do walki z grzechami. Tymi środkami są: Pismo Święte, które uczy nas jak żyć, aby osiągnąć niebo, życiorysy świętych, sakramenty święte, szczególnie spowiedź i komunia święta, modlitwa serca, roztropność, poczucie wstydliwości, szczere nabożeństwo do Matki Najświętszej, Aniołów Stróżów i Świętych. Także sakramentalia, różaniec, medaliki, krzyżyki, koronka do Miłosierdzia Bożego i inne. Pamięć na obecność Bożą - „Bóg mnie widzi". Ponadto każdy kto chce żyć w czystości serca, musi bezwzględnie zachować wielką ostrożność w zawieraniu znajomości i przyjaźni, bo jak mówi przysłowie: „Z jakim przestajesz, takim się stajesz". Powinien unikać złego środowiska jak dyskotek, klubów nocnych, czy wszelkich erotycznych rozrywek. Unikać książek, czasopism, które ośmieszają cnotę czystości. Unikać lenistwa, które sprzyja pokusom przeciw czystości - „Pracowitą pannę diabeł kusi, ale ją nie skusi, natomiast leniwa panna sama diabła kusi". Powinien także pamiętać, że nadużywanie alkoholu, czy użycie narkotyków, przyczynia się w dużym stopniu do osłabienia woli, a co za tym idzie bardzo często i do grzechów nieczystości. Innym środkiem do zachowania cnoty czystości jest pokora i ufność w pomoc Bożą. Pan Jezus powiedział: „Beze Mnie nic uczynić nie możecie" J 15,5. Święty Paweł zaś mowi: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia" to znaczy w Jezusie (por. Flp 4,13). Cnota czystości wymaga panowania nad sobą; człowiek albo panuje nad swymi namiętnościami i osiąga upragniony pokój i radość serca, albo pozwala zniewolić się przez nie i staje się niewolnikiem nałogu nieczystości, z którego bardzo trudno jest się wydostać. Bardzo ważną rolę w zachowaniu czystości serca odgrywa odpowiednie wychowanie w rodzinie. Przykład rodziców i rodzeństwa jest istotnym elementem w wychowaniu dzieci. Jeżeli matka jest kobietą skromną i skromnie się ubiera, również córka będzie skromna. Mówi stare przysłowie: „Jaki chleb, taka skórka, jaka matka, taka córka". Kobieta skromna nigdy nie pójdzie do kościoła nieskromnie ubrana, ponieważ szanuje dom Boży i swoją godność kobiecą i nie chce być przyczyną bezwstydnych myśli u mężczyzn obecnych na Mszy świętej. Przytoczę tutaj fakt z mojej parafii w Brazylii; pewnej niedzieli po Mszy świętej przyszedł do zakrystii mężczyzna bardzo zdenerwowany i powiedział: „Proszę księdza, ja już więcej do kościoła nie pójdę". Zapytałem go dlaczego. Odpowiedział: „Dlatego, że nie chcę więcej obrażać Boga w kościele i to w czasie Mszy świętej, bo gdy widzę przed sobą kobietę w obcisłych spodniach, mini spódnicy. Bądź z głębokim dekoltem, z obnażonymi plecami, to ja nie myślę o tym, co dzieje się na ołtarzu, lecz myślę o tej bezwstydnej kobiecie i to mnie denerwuje. Wolę zostać w domu". Niech kobiety i dziewczęta wezmą sobie do serca słowa tego mężczyzny, aby żadna nie odważyła się więcej przyjść do kościoła w stroju prowokującym i gorszącym. Święty Paweł pisze: „dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą" Rz 8,7-8. Wszyscy muszą pamiętać, że żaden środek nie okaże się wystarczający, jeżeli nie zwrócimy się do Boga w Eucharystii w ustawicznej modlitwie. Tam zawsze znajdziemy niezbędną pomoc i siły, które nas umocnią w walce z pokusami i miłość wypełniającą serce, które nie może być zaspokojone niczym na świecie, ponieważ zostało stworzone do wieczności. Bez specjalnej pomocy Bożej nikt nie osiągnie trwałej czystości.

Grzechy przeciw cnocie czystości.

Nieczystość tak jak wszystkie inne grzechy jest stara, jak dzieje człowieka. Dawniej również grzeszono nieczystością, ale zazwyczaj się jej wstydzono, nie propagowano jak dzisiaj. Obecnie wstyd uważa się w niektórych kręgach za przesadną pruderię. Nie wstydzą się, a nawet się chwalą swoimi czynami nieczystości. Święty Jan Vianey w swoich rozważaniach powiedział: „Aby zrozumieć jak ciężki i godny pogardy jest ten grzech, trzeba najpierw wiedzieć kim jest chrześcijanin stworzony na obraz Boży, dziedzic nieba, świątynia Trójcy Świętej, chrześcijanin, który kala się nieczystością. Stworzeni zostaliśmy, by pewnego dnia królować w niebie, gdy tymczasem popełniając ten grzech stajemy się jaskinią diabła". Niektóre dusze są do tego stopnia martwe, do tego stopnia zepsute, że gniją w swoich grzechach, nawet tego nie dostrzegają i nie potrafią się z tego stanu wydostać. Dalej mówi św. Jan Vianey: „Wystarczy spojrzeć na człowieka, aby widzieć, czy ma czystą duszę. W jego oczach można dostrzec blask czystości i skromności, które są znakiem Bożej obecności". Łatwo też poznać człowieka nieczystego, w którym zamieszkuje szatan - duch nieczystości. Ksiądz Piotr Skarga (1536-1612) pisał w kazaniach sejmowych: „W nieczystości i rozkoszach cielesnych nikt mądry być nie może". Norwid zaś pisał: „Czystość wznosi człowieka w górę, a nieczystość go poniża". Człowiek żyjący w nieczystości jest targany namiętnościami, stale ma w swojej wyobraźni obrzydliwe obrazy, które oglądał w telewizji lub intrenecie. W obecnych czasach przez środki medialne szatan wylał na świat falę nieczystości, która pustoszy serca dziecięce i młodzieńcze, a nawet dorosłych, którzy te rzeczy oglądają. Dzisiaj grzechy nieczystości stały się tak powszechne w świecie, że budzą grozę. Nieczystość powoduje niewrażliwość na rzeczy nadprzyrodzone i na cierpienie ludzkie, osłabia miłość, zaciemnia jej sens.

Kochani Chorzy, módlcie się i ofiarujcie swoje cierpienia o nawrócenie grzeszników i gorszycieli.
Rachunek sumienia.

Przy rachunku sumienia z Szóstego i Dziewiątego Przykazania zastanów się:

-  czy myślałeś z upodobaniem o brzydkich rzeczach

-  czy oglądałeś filmy, zdjęcia, czasopisma pornograficzne

-  czy z ciekawością przyglądałeś się obnażonym osobom

-  czy słuchałeś z upodobaniem bezwstydnych rozmów i erotycznej muzyki

-  czy mówiłeś bezwstydne kawały

-  czy uprawiałeś masturbację

-  czy praktykowałeś seks przed ślubem

-  czy uprawiałeś pedofilię gorsząc małoletnich

-  czy hołdowałaś modzie bezwstydnej

-  czy chodziłeś do klubów nocnych

-  czy myślałeś zdradzić współmałżonka

-  czy popełniłeś grzech cudzołóstwa

-  czy żyjesz bez ślubu kościelnego

-  czy czytałeś książki o tematyce erotycznej

-  czy w swoim zachowaniu zgorszyłeś kogoś

-  czy namawiałeś kogoś do grzechu

-  czy szczerze modliłeś się o czystość serca

-  czy zawsze szczerze spowiadałeś się z tych grzechów

Kochani Chorzy, proszę z uwagą przeczytać ten artykuł i przemyśleć te sprawy, które są tak wielkiej wagi dla każdego chrześcijanina. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i Bogu polecam - ks. Tadeusz

-szukam-

Podziękowania Panu Jezusowi Królowi za Peregrynację Matki Bożej Jasnogórskiej w naszej diecezji.

Pragnę podziękować Bogu za spełnione marzenie i podzielić się szczęściem z Panią i czytelnikami tych stron które są na Bożą Chwałę mianowicie  w naszej diecezji ełckiej mamy zacnego gościa którym jest nasza Mamusia Pani i Królowa Polski z Jasnej Góry zaczęła Peregrynację w Naszej diecezji zaczynając od Suwałk w dniu 21 września 2013r.

Oto Link do filmu z Powitania  Peregrynującej Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski i Mszy św. :

-szukam-

-szukam-

Zgorszenie w przedszkolach

Czy ktoś może powstrzymać samozwańczych seksualizatorów, edukatorów od siedmiu boleści i ideologów, którzy demoralizują nasze dzieci?

W lutym trafił do Sejmu projekt ustawy autorstwa Ruchu Palikota na mocy, którego w pierwszych klasach, raz w tygodniu, obowiązkowo ma się odbywać edukacja seksualna. Zajęcia miałyby nosić nazwę “Wiedza o seksualności człowieka”. Zdaniem posłów należy problematykę edukacji seksualnej uwolnić od kwestii polityczno-ideologicznych i oprzeć na rzetelnej oraz obiektywnej wiedzy naukowej. Wprowadzony przedmiot ma być postrzegany jak wszystkie inne np. matematyka czy przyroda. Pod projektem podpisała się Wanda Nowicka, która ma być sprawozdawcą. Projekt został skierowany do druku sejmowego i trafi do pierwszego czytania w Komisji Edukacji.

Założeniem edukacji seksualnej jest to, że wiedza musi wyprzedzać doświadczenia. Zanim wtargnie się na jezdnię, trzeba wiedzieć, czym jest czerwone światło

-tłumaczyła w “Rzeczpospolitej” Nowicka.

Polemizowałabym z Panią Nowicką – o światłach na jezdni należy edukować dzieci jak najwcześniej, ale rozbudzanie wyobraźni seksualnej w dzieciach, pozostawiłabym do czasu, aż do tego dojrzeją. Z przechodzeniem przez jezdnię będą miały do czynienia na co dzień. A z seksem? Sześciolatki?

-szukam-

-szukam-

20 września (piątek) rozpoczyna się Nowenna do św. Michała Archanioła

-szukam-

Nie wiem jak Wy, ale ja czuję ogromną potrzebę zaangażowania tego
 najskuteczniejszego pogromcę szatana. Jeżeli ktoś czuje podobną
 potrzebę, to polecam  włączenie się w Nowennę, czyli 9-dniowe
 przygotowanie się do święta ku czci św. Michała Archanioła. Choć
 wypada ono w niedzielę i w liturgii możemy nie 'odczuć' tego święta,
 to komu bliscy są Archaniołowie niech nie zapomni uczcić ich w sercu.
Przykład Nowenny z litanią do św. Michała Archanioła w załączeniu 

 Ewa

-szukam-

-szukam-

Ks. prof. Guz: od Lutra do Gender - 500 lat w 15 minut

-szukam-

-szukam-

-szukam- Matka Boża z La Salette-szukam-

-szukam--szukam--szukam-

Pierwszy list do Tymoteusza 4,12-16.
Najmilszy:
Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości!
Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki.
Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbiterów.
W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich.
Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich! To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.

Ewangelia wg św. Łukasza 7,36-50.
Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem.
A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku,
i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem.
Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: «Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą». Na to Jezus rzekł do niego: «Szymonie, mam ci coś powiedzieć». On rzekł: «Powiedz, Nauczycielu». «Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?» Szymon odpowiedział: «Sądzę, że ten, któremu więcej darował». On mu rzekł: «Słusznie osądziłeś». Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: «Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje». Do niej zaś rzekł: «Twoje grzechy są odpuszczone». Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: «Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?» On zaś rzekł do kobiety: «Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju».

Krzyż Matki Bożej z La Salette (19 września 1846)
-szukam-
-szukam-
-szukam-

Matka Boża ukazała się jeden jedyny raz dnia 19 września 1846 roku dwojgu pastuszkom: 15-letniej Melanii Calvat i 11-letniemu Maksyminowi Giraud na górze w La Salette, w Alpach wysokich we Francji. Dzieci zobaczyły Ją siedzącą wewnątrz niezwykle jasnej kuli. Zakryła dłońmi twarz, łokcie oparła na kolanach i płakała. Maryja zakrywała twarz dłońmi i płakała. Ubrana była w podobny sposób jak wszystkie kobiety tego regionu. Dodatkowym elementem stroju był krzyż z obcęgami i młotkiem, ciężki metalowy łańcuch na ramionach postaci, wielokolorowe róże zdobiące brzegi szat, oraz diadem światła okalający czepek na głowie.
Z tego krzyża promieniowała niezwykła jasność otaczająca Maryję.

Po otrzymaniu zgody Stolicy Apostolskiej, biskup diecezji Grenoble - Philibert de Bruillard (wym. Filiber de Brijar) - ogłosił dnia 19 września 1851 roku, że «Objawienie [...] posiada w sobie wszystkie cechy prawdziwości i wierni mają uzasadnione podstawy uznać je za niewątpliwe i pewne».
W 1852 roku ten sam biskup zwrócił się z prośbą do wszystkich księży ze swojej diecezji, aby zgłosili się do pracy wśród rzesz pielgrzymów odwiedzających górę Objawienia. Zgłosiło się pięciu księży, którzy z czasem utworzyli zalążek wspólnoty zakonnej.

W La Salette, Matka Najświętsza cierpi i płacze. Ma na piersi krzyż swojego Syna, na którym zmartwychwstały Chrystus pozostaje ciągle w agonii. Lecz znowu pojawia się coś trudnego do zrozumienia: chociaż Maryja przemawia do doświadczonych życiem biedaków, nie cofa się przed surowym wyrzutem „od jak dawna już cierpię za was, a wy sobie nic z tego nie robicie”. Ponadto upomina biedaków, że zapominają o uległości Bogu i przeklinają swój los, że pracują w niedzielę i nie modlą się rano i wieczór. Cała we łzach zapowiada, że konsekwencją będzie straszny głód i cierpienie nawet niewinnych dzieci. Mówi w końcu, że całe to cierpienie będzie okazją do pokuty

-szukam-

-szukam-

Święta Teresa od Jezusa (z Avila) i woda święcona

Kościół ustanowił sakramentalia, pewne ryty względnie przedmioty, którym szczególne błogosławieństwo udziela mocy specjalnej ustrzeżenia przed wpływem złego ducha. Wśród tych sakramentaliów św. Teresa umiłowała szczególnie używanie wody święconej: "Z wielokrotnego doświadczenia przekonałam się, że na bezpowrotne odpędzenie czartów nie ma skuteczniejszego sposobu nad wodę święconą; przed znakiem krzyża także uciekają, ale znowu wracają. Snadź więc wielka jest moc wody święconej. Co do mnie, szczególną i bardzo żywą czuję w głębi duszy pociechę, ile razy jej użyję. Najczęściej, szczerze mówiąc, czuję od niej jakieś odnowienie wewnętrzne, którego opisać nie zdołam, połączone z taką przyjemnością duchową, że cała dusza moja bierze z niej pokrzepienie. Nie jest to żadne przywidzenie ani rzecz, która by raz tylko mi się zdarzyła; doznawałam tego bardzo często i za każdym razem z pilną uwagą nad tym się zastanawiałam" .

-szukam-

Cuda dla Polski za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki (18.09)

W 1674 r. papież Klemens X ogłosił dekretem błogosławionego Stanisława Kostkę Patronem Polski i Litwy na równi ze św. Wojciechem i Św. Stanisławem biskupem i męczennikiem. W 1714 r. papież Klemens XI wydał dekret kanonizacyjny, a samego aktu kanonizacji dokonał jego następca Benedykt XIII w 1726 r. Relikwie świętego spoczywają w Kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. Dwieście lat po kanonizacji sprowadzono do Polski cząstkę jego relikwii. W uroczystościach jubileuszowych wziął udział prezydent RP Ignacy Mościcki. Od 2011 r. część relikwii spoczywa w Parafii św. Stanisława Kostki w Sulechowie. Główne sanktuarium Świętego znajduje się w Rostkowie (Diecezja Płocka). W 1926 r. do kościoła zostały sprowadzone z Rzymu relikwie Świętego patrona młodzieży. 12 maja 2000 r. kościół w Rostkowie został ustanowiony sanktuarium diecezjalnym św. Stanisława Kostki.

-szukam-

-szukam-

Czerwona Zaraza - podpisz petycję!!!

Szanowni Państwo,
zachęcam do podpisania petycji.
Pozdrawiam,
Małgorzata Podgórska-Paciorek
Fundacja Rozwoju Obywatelskiego
Klub GP Milanówek 

Blisko 10 tys. mieszkańców stolicy podpisało się pod petycją przeciwko powrotowi pomnika czterech śpiących na pl. Wileński w Warszawie – informuje "Gazeta Polska Codziennie".

Pismo trafiło do stołecznego magistratu we wtorek, w 74. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę. Równolegle na pl. Bankowym, gdzie mieści się ratusz odbyła się pikieta pod hasłem "Nie dla Czterech Śpiących".

Petycja została bardzo niechętnie przyjęta przez przedstawicieli władz miasta – mówi Hubert Kossowski, rzecznik Społecznego Komitetu Protestu Przeciwko Przywróceniu Pomnika Braterstwa Broni (tzw. czterech śpiących), inicjatora akcji zbierania podpisów.

Jak relacjonuje, "było nieciekawie, ale musieli nas wpuścić i przyjąć te podpisy". Zebraliśmy ich prawie 10 tys. – wylicza Kossowski.

Również 17 września ruszył portal CzerwonaZaraza.pl, gdzie można złożyć podpis pod petycją o usunięcie z Warszawy pomnika czterech śpiących. Po zaledwie kilku godzinach jest już ponad 1 tys. podpisów – zaznacza Kossowski.

Link do petycji: http://czerwonazaraza.pl/

-szukam-

Błogosławionego dnia

Ona przyszła do mojego domu.
Modliliśmy się razem i
powędrowała dalej do Twojego domu.

-SZUKAM--SZUKAM--SZUKAM-

Ta ikona Matki Bożej wędruje z domu do domu, z biura do biura, z komputera do komputera.  Być może dotrze do kogoś, kto Jej potrzebuje.  Święta Maria podróżuje przez świat niosąc nasze obawy, niepokoje.. Nie zatrzymuj Jej. Pomóż kontynuować Jej drogę, by pomagała innym.
Dobrej podróży Najświętsza Mario Panno. Chroń nas...

To jest piękna ikona Kazańska

-szukam-

" Ośmielam się powiedzieć, że nigdy Kościół nie miał się tak dobrze, jak dzisiaj. Kościół nie upada: jestem pewien, "

A KTÓRY KOŚCIÓŁ?

MOŻE POSOBOROWY  ANTY - KOŚCIÓŁ MA SIĘ  DOBRZE?

wtorek, 17 września 2013

 

Nie mówcie, że "jedno koło od traktoru się zepsuło". Mówcie, że "trzy są dobre!"

Pod koniec drogi krzyżowej, którą odprawiałam, zaczął się skarżyć Pan Jezus na dusze zakonne i kapłańskie, na brak miłości u dusz wybranych. - Dopuszczę, aby były zniszczone klasztory i kościoły. - Odpowiedziałam: Jezu, przecież tyle dusz Cię wychwala w klasztorach. - Odpowiedział Pan: Ta chwała rani serce Moje, bo miłość jest wygnana z klasztorów. Dusze bez miłości i poświęcenia, dusze pełne egoizmu i samolubstwa, dusze pyszne i zarozumiałe, dusze pełne przewrotności i obłudy, dusze letnie, które mają zaledwie tyle ciepła, aby się same przy życiu utrzymać. Serce Moje znieść tego nie może. Wszystkie łaski Moje, które codziennie na nich zlewam, spływają jak po skale. Znieść ich nie mogę, bo są ani dobrzy, ani źli. Na to powołałem klasztory, aby przez nie uświęcać świat; z nich ma wybuchać silny płomień miłości i ofiary. A jeżeli się nie nawrócą i nie zapalą pierwotną miłością, podam ich w zagładę świata tego... Jakżeż zasiędą na przyobiecanej stolicy sądzenia świata, gdy winy ich cięższe są niżeli świata - ani pokuty, ani zadośćuczynienia... Ach, serce, któreś Mnie przyjęło rankiem, w południe pałasz nienawiścią przeciw Mnie pod najrozmaitszymi postaciami. Ach, serce przeze Mnie szczególnie wybrane, czy na to, abyś Mi więcej zadawało cierpień? Wielkie grzechy świata są zranieniem serca Mego jakby z wierzchu, ale grzechy duszy wybranej przeszywają serce Moje na wskroś...
(św. Faustyna, Dzienniczek, N. 1702)

Przez jakąś szczelinę do świątyni Boga przedostał się dym szatana: to wątpliwość, niepewność, niepokój, konfrontacja. (...) Wątpliwość wślizgnęła się do naszych sumień; wślizgnęła się oknami, które powinny być otwarte na światło. (...) Również w Kościele zapanował ten klimat niepewności. Sądzono, że po soborze nad historią Kościoła zajaśnieje słoneczny dzień. Tymczasem nastał dzień pochmurny, burzowy; dzień ciemności, poszukiwania, niepewności. (...) Jak do tego doszło? Podzielimy się z wami naszą refleksją: nastąpiła interwencja nieprzyjacielskiej mocy. A imię jej: diabeł
(Paweł VI, Insegnamenti, t. X, 1972, s. 707)

Panie, Twój Kościół często wydaje się być tonącą łodzią, łodzią, która z każdej strony nabiera wody. Na Twoim polu widzimy więcej chwastów niż pszenicy. Ubrudzone odzienie i twarz Twojego Kościoła wprawiają nas w zakłopotanie. A jednak to my sami je ubrudziliśmy! To my zdradzamy Cię raz za razem, po wszystkich naszych górnolotnych słowach i szerokich gestach. Miej miłosierdzie dla swojego Kościoła
(Józef kard. Ratzinger (późniejszy Benedylt XVI), rozważania wielkopiątkowe, 2005

Ośmielam się powiedzieć, że nigdy Kościół nie miał się tak dobrze, jak dzisiaj. Kościół nie upada: jestem pewien, jestem pewien!
(Franciszek, spotkanie z kapłanami diecezji rzymskiej, AD 2013)

-szukam-


-szukam-

No i proszę: zaczęło się ogłaszanie stanów wyjątkowych w Stanach!

W związku z powodziami amerykański prezydent Barack Obama ogłosił na terenie stanu Kolorado stan wyjątkowy.

Pod pretekstem powodzi i spowodowanych kilkudniowymi ulewami osuwiskami z powodu czego zostało zablokowanych wiele dróg, Barack Obama wprowadził na terenie stanu Kolorado stan wyjątkowy.

Powodzie i osuwiska ziemi spowodowały śmierć 3 osób, co zmusiło lokalne władze niektórych centralnych miast do podjęcia decyzji o ewakuacji mieszkańców.

Wreszcie będzie można wykorzystać obozy FEMA, do kórych ewakuowani mieszkańcy zostaną skierowani.

Możliwe, że wprowadzenie stanu wyjątkowego w Kolorado, może mieć na celu przećwiczenie w warunkach naturalnych akcji masowych ewakuacji ludności dużych miast, sprawdzenia skuteczności działań służb specjalnych w sytuacjach nadzwyczajnych oraz doskonalenia operacji koncentracji i następnie kontroli dużej liczby osób w obozach FEMA?

 -szukam-

-szukam-

Ostrzeżenie przed katastrofą


Ostrzeżenie organizacji obozów FEMA – przed czymś planowanym czy naturalnym?
Odchodząca ze stanowiska sekretarz Homeland Security, Janet Napolitano, ostrzega przed „bezprecedensową klęską żywiołową„. Tylko, co to znaczy?
Gdy Napolitano wygłosiła swoje pożegnalne uwagi w National Press Club w Waszyngtonie, wysłała swemu następcy ostrzeżenie przed: „nadchodzącym masowym i poważnym w skutkach cyber-ataku na Amerykę i przed klęską żywiołową – jakiej naród nigdy dotąd nie widział – jaka prawdopodobnie również nadchodzi„.
Dlaczego Napolitano reklamuje katastrofę o wielkiej skali? Czy to jest rozsiewanie propagandy strachu? Co może spowodować klęskę żywiołową, jakiej Stany Zjednoczone nigdy dotąd nie widziały?
Katastrofa planowana czy naturalna?
Ostrzeżenia pochodzące od Napolitano i organizacji FEMA nie powinny być ignorowane. Z perspektywy czasu trzeba zauważyć, że było wiele ostrzeżeń o katastrofie 9/11, ostrzeżeń przed Hurricaine Sandy, ostrzeżeń przed Sandy Hook, jakie propagowały media. Ostatnio nastąpił nagły skok ostrzeżeń przed rozbłyskami słonecznymi i wpływem EMP oraz zagrożeń cyber-atakami, które mają potencjalną możliwość dokonania likwidacji sieci elektrycznej w Ameryce i na całym świecie.
Ostrzeżenie Napolitano wskazuje na zmasowany cyber-atak i/lub jednoczesne wystąpienie klęski żywiołowej na niespotykaną skalę i w nieokreślonym zakresie. Niektórzy alternatywni badacze uważają, że te ostrzeżenia odnoszą się do zbliżającej się do Ziemi komety Ison. Niezależnie od przyczyny, jest wystarczająco dużo dowodów na to, że jakaś katastrofa się zbliża. Żadnych „jeśli”, „o ile to”, „lecz”. Po prostu, nadchodzi!

Co się wydarzy?

W przypadku ogromnego cyber-ataku o znamionach fałszywej flagi, sieci energetyczne zostaną unieruchomione. Banki, sklepy spożywcze, apteki i inne będą zamknięte. Wyobraź sobie dzień, gdy nie ma energii elektrycznej, nie ma paliwa, nie ma ciepła, nie ma chłodzenia, nie ma działających toalet, gorącego prysznica, wody, jedzenia, komputerów, telewizji lub narkotyków. Nie działają telefony komórkowe lub stacjonarne, żeby nawiązać kontakt z rodziną.
Wyobraź sobie panikę, poziom przestępczości, przemocy i grabieży. Niektórzy ludzie wiedzą, jak żyć bez energii elektrycznej i wiedzą, jak znaleźć pożywienie w lesie, ale większość ludzi tego nie wie. W przypadku katastrofy na wielką skalę, ludzie potrzebują broni, aby chronić siebie i swoje mienie. Wyobraźcie sobie państwo policyjne z czołgami i wojskiem na ulicach miast, rogatki, zakazy i godzinę policyjną.

FEMA gorączkowo przygotowywała się do katastrofy na dużą skalę, aby pomieścić głodnych, szalonych ludzi, których będą w stadzie lokować w zatłoczonych stadionach, szpitalach, szkołach, itp.

Zanim znajdziesz się w centrum żywnościowym i ośrodku dającym schronienie pod nazwą FEMA, należy zadać sobie trzy ważne pytania:
1. Czy ta katastrofa na wielką skalę była planowaną z premedytacją operacją false flag czy ma cechy katastrofy naturalnej?
2. Jeśli jest to planowana false flag, jak w przypadku katastrofy z 9/11, to czy FEMA będzie udzielać pomocy ofiarom klęski, czy raczej będzie ich wykorzystywać?
3. Jaką cenę będą musiały zapłacić ofiary katastrofy w zamian za żywność i schronienie w obozie FEMA? Czy będą zmuszeni zgodzić się na szczepionki? Na implant RFID? Całkowicie poświęcić w ofierze swoje prawa? New World Order?

-szukam-

przygotował: stophasbara

-szukam-

” Wiedział szatan za co się zabrać……”

-szukam-

-szukam-

Proroctwo o. Antonello w Skrzatuszu

Bóg dał mi widzenie: niech stąd popłynie źródło wody żywej dla całej Polski - powiedział o. Antonello Cadeddu do tysięcy wiernych zgromadzonych przed sanktuarium.

  Karolina Pawłowska /GN Ojciec Antonello ogłasza proroctwo dla diecezji i Polski

Trwają uroczystości 25-lecia koronacji cudownej Piety w Skrzatuszu. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu o. Antonello, charyzmatyczny włoski rekolekcjonista, wygłosił proroctwo dla diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

-szukam-

-szukam-

Czy diabeł boi się święconej wody?

TO WARTO WIEDZIEĆ

===================

NIE STAĆ JEJ BYŁO TAKŻE NA ZAKUP GAZU DO KUCHENKI, WIĘC GDY SIĘ MODLIŁA, USŁYSZAŁA W SERCU SŁOWA, ŻE JEŚLI POTRZEBUJE UGOTOWAĆ POSIŁEK, TO GAZ BĘDZIE PŁYNĄŁ. I PŁYNĄŁ, Z PUSTEJ BUTLI. BO BÓG NAS ZAPRASZA DO TEGO, ABYŚMY ZOBACZYLI JEGO POTĘGĘ!

Rozmowa z egzorcystą ks. Michałem Olszewskim o sztuczkach złego ducha, istocie egzorcyzmu i o tym, kto tak naprawdę powinien z niego skorzystać.

Czy boi się Ksiądz złego ducha?

Już nie, ale był taki moment, że zacząłem się bać. Zły duch chce nas, zwykłych śmiertelników, przestraszyć. Próbował tego też ze mną. Zresztą w mojej posłudze cały czas doświadczam różnych jego sztuczek, takich jak chociażby SMS-y z groźbami wysyłane z nieznanych numerów najczęściej o godzinie piętnastej albo o trzeciej nad ranem. Szczególnie bałem się jednak, kiedy zaczął mnie zaczepiać w nocy. Po tych zdarzeniach, podczas jednego z egzorcyzmów, które odprawiałem, Zły wykrzyczał, że dawno by mnie zabił, gdyby Ona nie trzymała mnie za rękę. Ona, czyli Maryja, bo Szatan, który bardzo boi się Matki Bożej, nie wymówi Jej imienia, jeśli Ona czy Bóg mu tego nie nakażą. W tym momencie poczułem też ciepło w prawej dłoni. Cały lęk, który wcześniej odczuwałem, odszedł i nigdy już nie powrócił.

Swoich sztuczek Zły zapewne próbuje także podczas samych egzorcyzmów?

W czasie egzorcyzmów diabeł materializuje z cząstek powietrza różne przedmioty, na przykład 15-centymetrowe kawałki szkła wydostające się z ust osoby uwalnianej. Wszystko to zakopuję albo palę. To prawda, że zły duch potrafi robić nieprawdopodobne rzeczy. Szkoda tylko, że ludzie prędzej uwierzą w jego sztuczki niż w wielkie cuda, których dokonuje Pan Bóg. Podam jeden przykład. Podczas uwalniania pewnej kobiety, która była w sekcie Hare Kriszna, musieliśmy spalić jej sari (długi pas materiału stanowiący tradycyjną część garderoby kobiety w Indiach – przyp. red.). Na drugi dzień po spaleniu wykrochmalone i wyprasowane leżało ono, a poznaliśmy je po wyhaftowanym imieniu, w szafie. Dopiero za trzecim razem udało się je spalić. Łatwiej uwierzyć ludziom w tę historię niż w to, że ta sama kobieta, już po uwolnieniu, przejechała całą Polskę na jednym baku paliwa. Nie miała pieniędzy, poprosiła więc Boga za wstawiennictwem założyciela naszego zgromadzenia, ks. Leona Dehona, żeby mogła wrócić do domu. Na tym baku jeździła jeszcze, nie tankując przez dwa czy trzy miesiące, dopóki nie znalazła pracy. Co więcej, nie stać jej było także na zakup gazu do kuchenki, więc gdy się modliła, usłyszała w sercu słowa, że jeśli potrzebuje ugotować posiłek, to gaz będzie płynął. I płynął, z pustej butli. Bo Bóg nas zaprasza do tego, abyśmy zobaczyli Jego potęgę! 

Tymczasem większość mediów przedstawiając egzorcyzmy, zupełnie to pomija.

Dokładnie. W medialnej dyskusji nad egzorcyzmami trzeba zmienić środek ciężkości. Egzorcyzmy to nie tropienie diabła czy poszukiwanie wszędzie zła. Nawet nie tropienie zagrożeń duchowych, chociaż mówienie o nich w jakiś sposób wchodzi w przestrzeń posługi uwalniania. Egzorcyzmy to tak naprawdę wielkie narzędzie miłości, z którym Kościół wychodzi do ludzi dręczonych przez Złego. Kościół nie opuszcza ich, tak jak Jezus nie opuścił zniewolonych i opętanych, o czym czytamy w Ewangelii. Istotą egzorcyzmu jest więc niewyobrażalne działanie Boga i Jego miłość względem uwalnianych osób. Dyskusja nad egzorcyzmami powinna więc być dyskusją nad miłością wobec ludzi zniewolonych, których niestety w obecnych czasach jest coraz więcej.

Czy to znaczy, że coraz więcej osób dopuszcza w swoim życiu działanie złego ducha? W jaki sposób się to dzieje?

Jest cała plejada zagrożeń duchowych, które otwierają drogę Złemu. Często ludzie nie są ich nawet do końca świadomi. Zły duch bazuje szczególnie na złamaniu pierwszego przykazania, czyli zdradzie Pana Boga. To najczęstsza przyczyna zniewoleń duchowych. Dochodzi do nich, kiedy osoba ochrzczona zaniedbuje czy nawet porzuca sakramenty i odchodzi od Kościoła, równocześnie sięgając na przykład po okultyzm, magię, bioenergoterapię lub religie oraz filozofie Wschodu. Zdarza się też, że ludzie proszą złego ducha o zdrowie czy pomoc w prowadzeniu biznesu. Zawierają z nim swoisty pakt, a on szybko upomina się o swoje i domaga spłacenia długu. Najcięższe przypadki dotyczą jednak osób wstępujących do sekt satanistycznych i podpisujących cyrograf. 

Ostrzegam też, szczególnie młodzież, przed podpisaniem paktu ze złym duchem jednym kliknięciem w internecie. Są bowiem takie gry, w których wymagane jest zalogowanie się na konkretnej stronie, przyłączenie do danej grupy i zaakceptowanie jej zasad, co wiąże się czasem właśnie z podpisaniem paktu z diabłem. To niby zabawa, ale jednocześnie to konkretne decyzje człowieka.
 

Nieraz słyszy się także o opętaniu nawet małych dzieci...

To szczególnie dramatyczna sytuacja, bardzo trudno bowiem egzorcyzmować dziecko. Wynika to z tego, że człowiek, aby zostać uwolniony, musi się wykazać wolą walki, mieć pragnienie nawrócenia. Dziecko natomiast nie ma świadomości walki duchowej.

A jak w ogóle może dojść do takiej sytuacji?

Do końca nie wiemy. Jeśli mówimy o opętaniu dzieci od urodzenia, przyczyną zawsze jest postępowanie rodziców lub przodków. Tak jak rodzice mają prawo ochrzcić dziecko i oddać je Bogu, tak mają też duchową władzę oddać je w moc złego ducha. Jeden z chłopców, którego egzorcyzmuję, począł się w sekcie satanistycznej, w akcie rytualnego gwałtu, a następnie został ofiarowany Złemu. W mojej posłudze egzorcysty odkrywam zresztą pewną przestrzeń, która się z tym wiąże. Zdarza się bowiem, że osoby opętane czy zniewolone bezpośrednio nie zawiniły, ale zawinili ich rodzice czy dziadkowie, na przykład rzucając przekleństwo.

Może warto w tym miejscu wyjaśnić różnice między opętaniem a zniewoleniem? 

Opętanie, to mówiąc obrazowo, przebywanie złego ducha w danej osobie, której szkodzi on od wewnątrz, a nawet może odbierać świadomość. Działanie Złego może mieć także lżejszą formę zniewolenia, kiedy to przeszkadza on natarczywymi myślami, stanami lękowymi czy agresją, ale również zewnętrznie w postaci różnych dolegliwości czy bólu.

Kto więc powinien trafić do egzorcysty? I gdzie go szukać? 

Dzisiaj nie mamy problemu z dostępem do księży pełniących posługę egzorcysty. Jeżeli ktoś jej potrzebuje, znajdzie bez problemu, chociażby za pomocą internetu. Zachęcam jednak, żeby zachować pewną kolejność w tym kontakcie. Osoba odczuwająca jakieś problemy związane z poniewieraniem przez złego ducha, polegające na przykład na tym, że nie może ona wejść do kościoła, przyjmować Komunii św., że pojawia się u niej wstręt do tego, co święte czy rodzą się w jej głowie myśli samobójcze lub bluźniercze, powinna najpierw pójść do spowiedzi i szukać pomocy w swojej parafii. To naturalna droga. Warto poprosić swojego proboszcza czy wikariusza o modlitwę z nałożeniem rąk. Często ta modlitwa i dobra spowiedź wystarczą, aby te problemy zniknęły. Jeśli jednak tak się nie stanie, to wówczas faktycznie trzeba udać się do egzorcysty. Zły próbuje oczywiście w tym przeszkodzić. Ale ostatecznie to Bóg daje siłę.

Wspomniał Ksiądz o nałożeniu rąk. To szczególny rodzaj modlitwy? 

Tak, podkreślę jednak raz jeszcze, że mówię o kładzeniu rąk na głowie osoby, w intencji której prowadzona jest modlitwa, przez kapłana. Podchodzę do tej kwestii bardzo rygorystycznie, szczególnie podczas formacji wspólnot Odnowy w Duchu Świętym. My, kapłani, nie kładziemy na kogoś rąk dlatego, że leczą, ale czynimy to, ponieważ zostały one namaszczone olejem świętym w dniu przyjęcia święceń kapłańskich. Nakładamy więc ręce w imię Jezusa. Natomiast osoba świecka, jeśli odczuwa taką potrzebę, może położyć rękę na przykład na ramieniu osoby, nad którą się modli, i czyni to jedynie jako znak wspólnoty. Trzeba bowiem wielkiej ostrożności w tym, komu pozwalamy położyć rękę w geście modlitwy na naszej głowie. Prowadząc formację dla posługujących w odnowie charyzmatycznej, spotkałem się z przypadkiem, kiedy jeden z liderów okazał się osobą opętaną. Wcześniej był bowiem bioenergoterapeutą. Po nawróceniu przez wiele lat kładł ludziom ręce na głowę nieświadomy, że w tym czasie dzieje się to samo, co wcześniej w jego gabinecie bioenergoterapeutycznym. Potrzebne były egzorcyzmy, żeby został wyzwolony.

Ksiądz egzorcyzmuje w klasztorze w Stopnicy, gdzie mieszka? 

Zasadniczo tak. Mamy tam specjalnie przygotowany do tego pokój. Trzeba tu wyjaśnić, że jedynym egzorcystą w każdej diecezji jest jej biskup. I to on deleguje tę władzę księżom. Mam więc mój dekret od biskupa kieleckiego i gdy przebywam poza diecezją, a zachodzi taka potrzeba, to zwracam się do biskupa miejsca, prosząc go o możliwość użycia władzy egzorcysty.

A jak właściwie wygląda rytuał egzorcyzmu? 

Muszę zacząć od tego, że droga do uwolnienia konkretnej osoby może czasami trwać nawet latami. Jednorazowa modlitwa egzorcysty to natomiast ok. 2–3 godzin, a nawet dłużej. Nie może ona odbywać się w obecności osób postronnych. Sztuczki złego ducha, to, co robi z człowiekiem, który jest uwalniany i zazwyczaj traci panowanie nad własnym ciałem, mogłyby tę osobę postawić w niezręcznej sytuacji. Potrzebna jest natomiast obecność innych księży czy przygotowanych do tego świeckich, aby trzymać osobę uwalnianą i modlić się za nią.

Sam egzorcyzm jest natomiast bardzo pięknym nabożeństwem liturgicznym. Zaczyna się on modlitwą egzorcysty za samego siebie. Po nim następuje wiele różnych elementów rytuału.
 

Wymieńmy więc chociaż niektóre...

Podczas egzorcyzmu odmawiana jest Litania do Wszystkich Świętych. To naprawdę niesamowity moment, podczas którego złe duchy krzyczą, gdyż święci rzeczywiście przychodzą. Dalej odmawiamy Psalmy i specjalną litanię nad osobą zniewoloną. Najistotniejszym elementem rytuału jest wyznanie wiary, bo wtedy wyrzekamy się zła oraz wyznajemy wiarę w Trójcę Świętą i w Kościół. Później następuje formuła egzorcyzmu większego, uroczystego w formie błagalnej. Prosimy Boga, by uwolnił tę osobę. Następnie w formie imperatywnej, w imię władzy, której udzielił nam Kościół, nakazujemy, aby zły duch ją opuścił. Takie słowa może wypowiedzieć tylko egzorcysta, bo inaczej mogłoby się to skończyć bardzo dramatycznie, chociażby ciężkim pobiciem. Egzorcystów przed atakami Złego chroni udzielona im władza, a i tak diabeł próbuje się do nich dobrać. Jest także czas na dziękczynienie, modlitwę, w której prosimy, aby Bóg chronił miejsca uwolnione oraz na błogosławieństwo. 

Czasami, po części imperatywnej, odkładamy rytuał na chwilę, a bywa, że na wiele godzin. Rozpoczyna się wówczas wielka batalia, podczas której gnębimy Złego tak, aby powiedział: „Dość!” i by sam wyszedł. Używamy tu sakramentaliów takich jak święcone: woda, olej czy sól, stuły kapłańskiej i wielu modlitw. To także moment, kiedy trzeba rozpoznać złego ducha i dowiedzieć się, ile w ogóle ich jest w człowieku, wypytać o jego imię, o to, kiedy zamierza wyjść i nakazać mu, by odszedł, zakazując jednocześnie powrotu.

A co dzieje się wówczas z takimi duchami?

Egzorcysta może je odesłać albo do piekła, albo pod krzyż Chrystusa, aby On nimi rozporządzał. Czasami złe duchy proszą mnie, bym pozwolił im wejść chociażby w jakieś zwierzę, byle nie musiały wracać do piekła. Jeden z moich kolegów egzorcystów uległ takiej prośbie i posłał je w chodzące po pobliskim podwórku kury. Zaraz potem wszystkie te ptaki uderzyły z impetem o siatkę ogrodzenia, zabijając się.
 

Mówi Ksiądz o rozmowie ze złym duchem. W jaki sposób on odpowiada?

Głosy dochodzą z ust osoby, która jest uwalniana. Ale czasami wiele głosów wydobywa się też gdzieś z okolic żołądka. Złe duchy potrafią się również kłócić między sobą. Fizycznie słyszę, że to głosy pochodzące od wielu duchów osobowych.
 

Zły duch nie wypowie zdania, żeby nie przekląć. I nieważne, w jakim języku mówi. Dlatego aż przechodzą mnie ciarki, kiedy słyszę, że ktoś używa wulgaryzmów, bo to po prostu język złego ducha. Oczywiście, nie jest to jednoznaczne z opętaniem, ale uważam, że nie powinniśmy używać języka, który jest właściwy dla diabła.
 
Na koniec muszę oczywiście zapytać o to, jak chronić się przed złem? 
Chroni nas przede wszystkim Bóg, więc najważniejsze to żyć w łasce uświęcającej i przystępować do sakramentów. Naszą bronią jest także modlitwa, relikwie świętych i sakramentalia. Powiedzenie: „Bać się czegoś jak diabeł święconej wody”, jest jak najbardziej prawdziwe. Stąd warto mieć także w domu, przy drzwiach, kropielnicę i jej używać. Ważna jest również życzliwość między ludźmi, bowiem wówczas nie będzie złorzeczenia czy zazdrości. Jednocześnie nie możemy ulegać lękowi, że wszędzie czyha na nas zło: w każdej bajce, symbolu czy muzyce. Oczywiście bywają takie, które są demoniczne, ale nie możemy wszędzie panicznie doszukiwać się działania diabła – to nie jest chrześcijańskie podejście. Warto jednak mieć w sercu słowa św. Pawła, który zachęca do tego, aby unikać wszystkiego, co ma choćby pozór zła.    

Kamila Tobolska

-szukam-

18.09.2013

Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

gt-szukam-gt

Księga Mądrości 4,7-15.
Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek.
Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy: sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane. Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość, i żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli albo ułuda nie uwiodła duszy: bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł. Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości. A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi i nad świętymi Jego opatrzność.

Ewangelia wg św. Łukasza 2,41-52. 

-szukam-

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy.
Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych.
Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

-szukam--szukam--szukam-

Cuda dla Polski za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki (18.09)

W 1674 r. papież Klemens X ogłosił dekretem błogosławionego Stanisława Kostkę Patronem Polski i Litwy na równi ze św. Wojciechem i Św. Stanisławem biskupem i męczennikiem. W 1714 r. papież Klemens XI wydał dekret kanonizacyjny, a samego aktu kanonizacji dokonał jego następca Benedykt XIII w 1726 r.
Relikwie świętego spoczywają w Kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. Dwieście lat po kanonizacji sprowadzono do Polski cząstkę jego relikwii. W uroczystościach jubileuszowych wziął udział prezydent RP Ignacy Mościcki. Od 2011 r. część relikwii spoczywa w Parafii św. Stanisława Kostki w Sulechowie. Główne sanktuarium Świętego znajduje się w Rostkowie (Diecezja Płocka). W 1926 r. do kościoła zostały sprowadzone z Rzymu relikwie Świętego patrona młodzieży. 12 maja 2000 r. kościół w Rostkowie został ustanowiony sanktuarium diecezjalnym św. Stanisława Kostki.

 
Wkrótce po śmierci Stanisława przyszły kardynał Franciszek Toledo zawołał: "Na Boga, młodzik polski umiera i całe niemal miasto się zbiega! Każdy chce go przynajmniej zobaczyć. Każdy chce ucałować jego zwłoki". Piotr Kanizjusz, który wysyłając Stanisława do Rzymu pełen nadziei napisał: "wielkich rzeczy spodziewamy się po nim", po jego śmierci stwierdził: "Nie zawiodłeś, Polaku. Nie zawiodłeś. Którego ojczyzny nigdy nie zrozumiałem - nie zawiodłeś". 

Szczególnym nabożeństwem do św. Stanisława wyróżniał się św. Robert Bellarmin (+ 1623), który miał jego obrazek nad swoim łóżkiem wraz z wizerunkiem św. Alojzego, którego był kiedyś przełożonym. Św. Franciszek Salezy poświęca naszemu rodakowi przepiękny wstęp w swoim traktacie O miłości Bożej. A oto jak pisze św. Alfons Liguori o naszym Świętym: "Św. Stanisław Kostka napisał list do Matki Bożej, by mógł w Jej święto umrzeć. Przy śmierci całował z rozkoszą obrazek Matki Bożej. Jeden z Ojców spytał: »Na co ta koronka owinięta na ręce?« Na to Stanisław: »Jest mi ona pociechą, bo to przedmiot poświęcony mej Matce«. Ukazała mu się Matka Boża, jak sam to oznajmił. Umarł cicho, że nawet nie spostrzeżono. Dopiero gdy mu podano i pokazano obrazek Matki Bożej, i zauważono, że mimo to nie daje znaku życia, przekonano się, że już uleciał do nieba" (Uwielbienia Maryi). Św. Jan Bosko lubił opowiadać swojej młodzieży wydarzenia z życia św. Stanisława i chętnie stawiał jego osobę za przykład.

 -szukam-

-szukam-

Dzisiaj znowu cierpiałam z Chrystusem przez Ks Proboszcza misji w Brukseli                                                               

KORESPONDENCJA

Szczęść Boże .

Mieszkam w Belgii.

Dzisiaj trafiłam na udzielającego Komunii Św naszego proboszcza Władysława  misji Katolickiej . Serce biło z wrażenia ,bo od dawna go omijałam  unikałam i  jego i sióstr zakonnych rozdających świętokradzko Jezusa. Pamiętasz moje perypetie z owym Oblatem-szefem naszej misji ,kiedy to 4 razy już mnie "podnosił" z kolan i nie podawał Najświętszego Ciała Chrystusa. Zaprzestałam od tamtego czasu  do niego podchodzić i szukałam innego kapłana ,jeśli taki posługiwał. Dziś zaryzykowałam ,bo tylko siostry zakonne ze zgromadzenia Chrystusa Króla  udzielały w bocznych nawach ,a do nich nigdy nie idę, bo wiem że to pomniejsza łaski, i nie czuję Jezusa w sercu . Środkiem udzielał wikary Damian i tak stanął na stopniu schodów przed stołem eucharystycznym ,ze nie zgiąłby swego "karku „gdybym klęczała. Nie miałam wyboru ,więc uklękłam z bijącym sercem jak" dzwon "do tego ,który mnie ignoruje. A on, jak uklękłam przed Jezusem ,zamiast powiedzieć "Ciało Chrystusa" wypowiedział te okropne słowa uwielbiane przez niego "NA STOJĄCO” .Ja niestety nie byłam mu posłuszną i nie  podniosłam się ,to chcąc mnie skarcić za nieposłuszeństwo pominął mnie .,nie udzielając mi Pana.
 Poprosiłam Ducha św o ratunek i pierwszą MYŚLĄ mi zasugerował: „IDŹ DO WIKAREGO DAMIANA ",który choć tez niechętnie z woli posłuszeństwa swojemu przełożonemu proboszczowi ,ale udzieli i tak uczyniłam. Maszerowałam "gęsiego" i tam  natomiast przyklękłam dla Jezusa, a wstałam z klęczek dla kapłana ,bo tak wysoko stał ,ze nie sposób było przyjąć byłoby Jezusa  Na klęczkach. Boże broń od takich postępków. Modlę się "margaretką" codziennie za tego skrzywionego proboszcza, który swoim ciałem i postawą stania  przesłania Samego Pana i Króla. On potrzebuje ogromnej mocy modlitwy, by zrozumiał że błądzi, odsuwa wiernych od kościoła. Wynagradzam swoim cierpieniem za jego grzechy. Wybaczam jego błędne mniemanie w kwestii udzielania Komunii Sw, ale tyle czasu już ta "gehenna " z nim trwa ,ze wyobrażam jak Bóg Ojciec Wszechmogący w Trójcy Jedyny cierpi przez takich nowoczesnych posoborowych księży, pomniejszających sacrum ,a wprowadzających PROFANUM Mszy Sw.

Niech Dobry Bóg ma go w swojej opiece i mu podobnych.
Ewa Ł. 

-szukam-

16 wrzesień 2013 r

WSPÓLNE BŁAGANIA ZA WSZYSTKICH LUDZI.

Czytanie z Pierwszego Listu Św.Pawła Apostoła do Tymoteusza  1 Tm 2, 1-8


 " Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących  władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem, mówię prawdę nie kłamię, nauczycielem pogan we wierze i prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu."

Ewangelia według św. Łukasza 

-szukam-

TAK BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT, ŻE  DAŁ  SWOJEGO SYNA JEDNORODZONEGO;
KAŻDY, KTO W NIEGO WIERZY MA ŻYCIE WIECZNE. 

(....) Panie nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiesz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. (...) Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił sę i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim rzekł:"Powiadam wam:Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu" (..)

PSALM:  

Usłysz głos mego błagania, gdy wołam do Ciebie
i wznoszę ręce do świętego Przybytku Twego. (...)


Pan moją mocą i tarczą,
zaufało Mu moje serce. (...)
Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu,
twierdzą zbawienia dla swojego pomazańca.
Ocal Twój lud i błogosław swojemu dziedzictwu,
bądź im pasterzem, weź ich w opiekę na wieki.

Wczoraj - 15.09 podczas Mszy św. kapłan - gość z Polski powiedział pięknie homilię i wytłumaczył pierwsze czytanie. Dopiero teraz zrozumiałam, że Mojżesz  "nie przytaknął" Panu Bogu w Jego decyzji o wyniszczeniu ludzi - Izraelitów, tylko począł błagać Ojca Wszechmogącego o zmianę decyzji. Nie odszedł od Boga Ojca, lecz tak długo prosił, tak długo tłumaczył się za grzeszników - współbraci, że Bóg Ojciec odstąpił od ukarania ludzi winnych zdrady Jego.

PAN BÓG USŁYSZAŁ GŁOS MEGO WOŁANIA.

 Podczas słuchania tej pięknej homilii w moim sercu Duch Święty "zasiał" piękną myśl, aby brać przykład z Mojżesza i błagać Pana Jezusa i całą Trójcę Świętą o odstąpienie kar na Naród Polski, który nie chce wypełnić Woli Pana Jezus aby uznać Go Królem swoim , a wyznaje Go  jako sługę wiszącego na krzyżu,
"owocuje" to w tym, ze Polska ginie!  

M O D L I T W A.      

PANIE JEZU - KRÓLU NASZ, BŁAGAM CIEBIE ALE I WSZYSCY SŁUCHACZE NASZEGO RELIGIJNEGO I PATRIOTYCZNEGO "RADIA MARYJA" I TELEWIZJI "TRWAM" CIEBIE BŁAGAJĄ, POMÓŻ KAPŁANOM REDEMPTORYSTOM, KTÓRZY PRACUJĄ TAM I OPIEKUJĄ SIĘ TYMI MEDIAMI. POMÓŻ W ZDOBYCIU POZWOLENIA OD RZĄDU W POLSCE NA NADAWANIE RELIGIJNYCH PROGRAMÓW. ULITUJ SIĘ NAD OJCAMI REDEMPTORYSTAMI I NAD NAMI, KTÓRZY SŁUCHAMY TYCH MEDIÓW NA CAŁYM ŚWIECIE. ZWAŻ - JAK DUŻO DOBRA WNOSZĄ TE MEDIA POD KIEROWNICTWEM ICH DYREKTORA – OJCA TADEUSZA RYDZYKA. ULITUJ SIĘ NAD NAMI WSZYSTKIMI, GDYŻ LUDZKOŚĆ ZNA PRAWDĘ TYLKO OD NICH. BŁAGAMY CIĘ - POMÓŻ OJCOM PROWADZĄCYM RADIO MARYJA I TV TRWAM, W DOPROWADZANIU  LUDZI DROGĄ ŚWIĘTOŚCI DO NIEBA. TYLKO TAM JEST UKAZYWANA PRAWDA ŚWIATA. TAM JEST UKAZYWANY PAN BÓG, JEGO ŚWIĘTOŚĆ W NIEBIE, A MY  WSZYSCY MÓDLMY SIĘ O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO DLA WSZYSTKICH RZĄDZĄCYCH, ABY UMIELI ODRÓŻNIĆ DOBRO OD ZŁA. PRZEBACZ IM, ŻE NIE MÓWIĄ O TOBIE, KRÓLU POLSKI, ALE MY MODLIMY SIĘ JUŻ OD DŁUŻSZEGO CZASU, ABY PRZEJRZELI I UWIERZYLI,  ŻE TYLKO TY JESTEŚ WŁADNY ZATRZYMAĆ ROZPĘDZONE ZŁO, KTÓRE W SZYBKIM TEMPIE NADCHODZI NAD POLSKĘ Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA. TO ZŁO WDZIERA SIĘ  DO SZKÓŁ, DO RODZIN A TAKŻE W STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO.  PROSIMY, ABYŚ POSŁAŁ SWEGO DUCHA ŚWIĘTEGO DO WSZYSTKICH SERC RZĄDZĄCYCH POLSKĄ, ABY ROZPOZNALI, ŻE DO TEJ PORY RZĄDZI CZŁOWIEK I JEST CORAZ GORZEJ W POLSCE I NA ŚWIECIE I ŻEBY CHCIELI SPRÓBOWAĆ OBRAĆ CIEBIE ZA NASZEGO PANA, PRZYWÓDCĘ I KRÓLA, A WTEDY ZAPANUJE MIŁOŚĆ, SZACUNEK I POKÓJ NA ZIEMI MIĘDZY LUDŹMI I MIĘDZY NARODAMI. PANIE JEZU MIŁOSIERNY ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI, BO DO KOGO PÓJDZIEMY? JESTEŚMY PEWNI, ŻE GDY ZLITUJESZ SIĘ I URATUJESZ TE NASZE MEDIA, TO ONI Z WDZIĘCZNOŚĆI BĘDĄ WYSŁAWIAĆ CIEBIE - KRÓLA POLSKI I ŚWIATA I TEŻ BĘDĄ MODLIĆ SIĘ O SKRUSZENIE SERC BISKUPICH, BO ZOBACZĄ, ŻE TYLKO TY BÓG - KRÓL CZYNISZ CUDA I CHCESZ NAS URATOWAĆ - POLSKĘ I ŚWIAT. TY JESTEŚ PRAWDĄ I ŻYCIEM I NIE CHCEMY INNYCH ZDRADZIECKICH RZĄDÓW LUDZKICH. ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI, WSTRZYMAJ RĘKĘ KARZĄCĄ I ZMIEŃ SERCA LUDZKIE. ZMIŁUJ SIĘ I ULITUJ SIĘ NAD NAMI PROSZĄCYMI CIEBIE. AMEN.

 

-szukam-   

Pan Jezus:

" Tak, dziecko drogie,
Moje serce dla każdego jest srogie,
kto nie chce zobaczyć KRÓLA we Mnie,
gdyż wiem, że taki będzie modlić się nadaremni. 

Jednak jestem jeszcze Miłosierny
i obietnicom swoim zawsze wierny.
Gdy powiem wam, że was ocalę,
jeśli będę panował u was w Królewskiej Chwale. 

Ja, Moje dzieci nie chcę nikogo karać,
ani kataklizmami ani wrogami zniewalać,
ale wiem co będzie, gdy nie będę Królem,
że każdy człowiek będzie żył w strachu z wielkim bólem. 

Obecnie jestem SŁUGĄ Episkopatu i zostawiony na drzewie Krzyża,
a tłumaczą wam, że Bóg z Nieba do was ciągle się zniża.
Tłumaczyć różnie można wszystko,
a Ja jestem dla ludzi wystawiony na pośmiewisko. 

We wszystkich kościołach tylko na Krzyżu wiszę
a Mój wróg zapewnia Mi tylko "podejrzaną" ciszę.
Dlatego Mój Ojciec upomina się o swego Syna,
bo przecież musi być jakaś tego przyczyna, 

że Redemptoryści nie chcą Mnie wywyższyć
i pozwalają, aby każdy mógł ze Mnie szydzić,
że taki Bóg, że taki Król i Zbawiciel,
którego uważają, że to jakiś "niszczyciel". 

Co to za Bóg - mówią, gdy widzą
i ciągle ze Mnie szydzą.
Zstąp z Krzyża, jakżeś Bóg Wszechmogący,
a zobaczysz, czyj Bóg jest więcej "mogący". 

Wy nie znacie tych szyderstw innych ludzi,
a Ja czekam cierpliwie, aż ludzkość się: "obudzi".
Lecz wszystko jak wiecie, ma swój kres
a data "konfrontacji" nie ustalona jeszcze jest. 

Dziękczynienie składam Moim obrońcom,
których wołanie o Króla nie ma końca.
Ja jestem jeszcze Miłosierny
i gdy  co powiem, to jestem wierny. 

Tymczasem -wam wszystkim daję nadzieję,
bo tylko Chrystus Król wątpliwości rozwieje.
Przykro jest nam w Niebie,
gdy widzimy w jakiej ludzie są potrzebie. 

I nadal uparcie nie chcą Mnie wywyższyć,
lecz do Bożego Sługi starają się poniżyć.
Jak oni się Boga nie boją?
a przecież wiedzą, że tylko BÓG KRÓL jest waszą ostoją. 

Ciągle Mój Ojciec kary powstrzymuje,
nawet, gdy widzi, że wróg złe plany knuje.
Dlatego śpieszcie się z Aktami,
które podyktowałem, bo chcę być z wami. 

UWOLNIJCIE CUDOWNY MÓJ OBRAZ CHRYSTUSA KRÓLA,
który m się opiekuje  Klasztor - Jasna Góra . 
Gdy nie posłuchacie Syna Bożego -
drżyjcie wszyscy przed atakami demona ognistego. 

Z Nieba zszedłem pomagać wam,
ale wy nie chcecie zbliżyć się do Nieba bram.
Czekam ciągle na stworzenia - człowieka i akty dla KRÓLA,
bo widzę jaka wasza przyszłość będzie ponura.

 Chrystus Król Polski,cierpiący i bolejący
za was Bóg Król Wszechświata"

1 września 2013 r. minęła 74 rocznica wybuchu letniej II Wojny Światowej. 74 lata temu 1 września 1939r. Polska została zaatakowana przez hitlerowskie Niemcy i zaczęła się 5-io letnia okupacja niemiecka. Zaś dzisiaj 17 września mija z kolei też74 rocznica wkroczenia od wschodu armii sowieckiej do Polski. W artykule “II Wojna Światowa spisek dwóch totalitaryzmów” prof. Piotra Jaroszyńskiego (kierownika Katedry filozofii kultury na KUL-u) opublikowanym w n-rze 9/2009 m-cznika ‘Rodzina Radia Maryja’, na str. 10-11, autor m.in. tak pisał: “Polskę obaj agresorzy postrzegali jako przeciwnika ideologicznego i cywilizacyjnego. dlatego oby łatwo połączyła nienawiść do Polaków., im przynajmniej w planach podbicia Polski mogli dojść do całkowitej zgody, czego symbolem był tajny pakt Ribbentrop-Mołotow podpisany 23 sierpnia 1939r. Niemcy uderzyli na nas 1 września, a Sowieci w 16 dni później. Początek II Wojny Światowej musi obejmować właśnie te dwie daty, a nie tylko jedną. Oba te państwa ponoszą pełną odpowiedzialność za wywołanie wojny, nawet jeśli później skoczyły sobie do gardła, wskutek przekonania, że ich sojusz nie może być trwały i że na placu boju pozostać musi tylko jeden zwycięzca”. Tyle z tego artykułu.
Zapewne jak co roku i dzisiejszego dnia w środkach masowego przekazu przeczytamy czy posłuchamy o tym wydarzeniu z 17 września 1939r. w podobnym tonie, że Polska została zdradziecko zaatakowana i jaka to “krzywda stała się jej udziałem, jakie to spotkało nas nieszczęście dziejowe”. Tak to wyglądało/wygląda i wyglądać może od strony ludzkiej widzenia historii. Ale z punktu widzenia Bożego, z punktu widzenia Pisma Świętego sprawa przedstawia się już zupełnie inaczej! I chciałbym właśnie coś ntt. napisać, zdając sobie sprawę, że może włożę na tym blogu przysłowiowy kij w mrowisko, że spadnie ma mnie grad oburzenia inaczej widzących. Ale mimo tego odważę się na ten krok.
Może zacznę od faktu, z jakiego to powodu doszło do wybuchu II Wojny Światowej, trwającej długie 5 lat. Owszem historycy, znawcy problemu powiedzą, to co powiedzą, co zawsze mówią, że …
Mało gdzie się mówi, albo w ogóle się to przemilcza, że wybuch tej wojny do dopustem Bożym, był zrządzeniem Opatrzności Bożej, niezbadanym wyrokiem Jego odwiecznej Mądrości. W psalmie 64-ym czytamy te znamienne słowa: “Ludzie zdjęci bojaźnią Bożą sławią dzieło Boga i rozważają Jego zrządzenia” (64,10).
Bóg jest Panem historii i wszystkich wydarzeń i bez Jego wiedzy i zgody nic się nie dzieje, nie wydarza. W kontekście tej wojny i to, co w niej spotkało Polskę trudno powiedzieć za psalmistą: “Błogosławić będę Pana w każdym czasie, na moich ustach zawsze Jego chwała” (Ps 34,2). Tak, byli tacy co błogosławili Pana z to, co się stało w tamtych latach! Prorocy Pańscy przestrzegali Izraela przez dziejową apokalipsą, tj. zburzeniem Jerozolimy, i świątyni, i pójściem do niewoli babilońskiej. I tam dopiero w tej niewoli zrozumieli dlaczego tak się stało, upokorzyli się i błogosławili Pana (przeczytać o tym możemy choćby w Księdze proroka Barucha, czy w pieśni Azariasza w Księdze Daniela:
25 “Powstawszy zaś Azariasz tak się modlił, a otwarłszy swe usta, mówił w środku ognia: 26 Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych przodków, i pełen chwały; imię Twoje jest błogosławione na wieki.
27 Albowiem jesteś sprawiedliwy we wszystkim, coś nam uczynił, a wszystkie czyny Twoje pełne prawdy, drogi zaś Twoje proste i wszystkie wyroki pełne słuszności.
28 Bo wydałeś prawdziwe wyroki we wszystkim, co sprowadziłeś na nas
i na Jerozolimę, święte miasto naszych przodków. Bo według sprawiedliwego wyroku
sprowadziłeś to wszystko na nas z powodu naszych grzechów.
29 Tak, zgrzeszyliśmy i popełniliśmy nieprawości, opuszczając Ciebie.
Okazaliśmy się przewrotni we wszystkim, a przykazań Twoich nie słuchaliśmy.
30 Nie zachowaliśmy ani nie wypełnialiśmy tego, co nam nakazałeś, by się nam dobrze powodziło.
31 Wszystko, co na nas sprowadziłeś, i wszystko, co nam uczyniłeś, uczyniłeś według sprawiedliwego sądu.
32 Wydałeś nas w ręce naszych niegodziwych nieprzyjaciół, najgorszych spośród odstępców, i niesprawiedliwemu królowi, najbardziej przewrotnemu na ziemi…” (Dn 3,25-32). I doprawdy zawsze okazują się prawda te słowa Syracha: “wszystko uznane będzie za dobre w swoim czasie’ (Syr 39,34b)

Prawdziwe powody wybuchu II wojny Światowej wiążą się z Fatimą! Czyli niewypełnienie prośby Matki Bożej o uroczyste Poświęcenie Jej Niepokalanemu Sercu Rosji przez Papieży w łączności ze wszystkimi biskupami świata. W Orędziach do swych umiłowanych synów, Kaplanów, Matka Boża tak mówiła:
1. Synowie umiłowani, wspominacie dziś Moje zstąpienie na ziemię w biednej dolinie Cova da Iria w Fatimie. Przyszłam z Nieba, aby prosić was o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu… Od tamtego dnia upłynęło wiele czasu: już 59 lat. Była druga wojna światowa – kara, jaką przepowiedziałam. Bóg dopuścił ją na ludzkość, która się niestety nie nawróciła… (99, 13.05.1976)
2. …Potwierdzam ci, że naprawdę spełniło się wszystko, co wam przepowiedziałam w Fatimie: Rosja rozszerzyła swe błędy po całym świecie. Pan posłużył się bezbożnymi narodami dla ukarania ludów chrześcijańskich (też i rzecz jasna Polski – dop. mój), które oddaliły się od drogi wytyczonej przez Mojego Syna Jezusa… (155, 12.06.1978)
3. …Siedemdziesiąt trzy lata temu zstąpiłam z Nieba w tej biednej Cova da Iria, aby ukazać wam drogę do przebycia w waszym, tak bardzo trudnym wieku. Jakże bolesne wydarzenia następują jedne po drugich, realizując w pełni słowa Mojego proroctwa.
– Ludzkość nie przyjęła Mojego matczynego zaproszenia do powrotu do Pana drogą nawrócenia serca i zmiany życia, modlitwy i pokuty. Poznała więc straszliwe lata d r u g i e j w o j n y ś w i a t o w e j, która pociągnęła dziesiątki milionów ofiar i spowodowała ogromne zniszczenia narodów i krajów.
– Rosja nie została Mi poświęcona przez Papieża i wszystkich Biskupów. Nie otrzymała więc łaski nawrócenia i rozszerzyła swe błędy na wszystkie części świata, wywołując wojny, przemoc, krwawe rewolucje, prześladowania Kościoła i Papieża… (425, 13.05.1990). A co z Polską? Pan Jezus zapowiedział w lutym 1939r. Służebnicy Bożej Rozalii Celakównej, że “będzie straszna wojna, która spowoduje wielkie zniszczenie. (…). wielkie i straszne są grzechy i zbrodnie Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten naród za grzechy nieczyste, morderstwa (oznacz. aborcję), nienawiść”. Ratunek dla naszego kraju był w Intronizacji Chrystusa na Króla Polski.
Jak Mojżesz wstawiał się za Izraelem, który odwrócił się od Pana, tak i za Polskę wstawiała się u Pana św. S. Faustyna, jak o tym czytamy w ‘Dzienniczku’:
1. + Wrzesień. Pierwszy piątek 1936r. “Wieczorem ujrzałam Matkę Bożą, z obnażoną piersią i zatkniętym mieczem, rzewnymi łzami płaczącą i zasłaniała nas przed straszną k a r ą B o ż ą. Bóg chce nas dotknąć straszną karą, ale nie może, bo nas zasłania Matka Boża. Lęk straszny przeszedł przez moją duszę, modlę się nieustannie za P o l s k ę, drogą mi Polskę, która jest mało wdzięczna Matce Bożej. Gdyby nie Matka Boża, na mało by się przydały nasze zabiegi. Pomnożyłam swoje wysiłki modlitw i ofiar za drogą Ojczyznę, ale widzę, że jestem kroplą wobec fali zła. Jakże kropla może powstrzymać falę? O, tak. Sama z siebie kropla jest niczym, ale z Tobą Jezu, śmiało stawię czoło całej fali zła i nawet piekłu całemu, Twoja wszechmoc wszystko może”. (Dz 686) i 2. 25.01.1938r. “Widziałam gniew Boży ciążący nad Polską. I teraz widzę, że jeśliby Bóg dotknął k r a j n a s z największymi karami, to byłoby to jeszcze Jego wielkie miłosierdzie, bo by nas mógł ukarać wiecznym zniszczeniem za tak wielkie występki. Struchlałam cała, jak mi Pan choć trochę uchylił zasłony. Teraz widzę wyraźnie, że dusze wybrane podtrzymują w istnieniu świat, aby się dopełniła miara”. (Dz 1533).
S. Faustyna miała też widzenie wstawiających się w Niebie za Polskę naszych polskich świętych, o czym tak pisała: “+ W pewnej chwili, ujrzałam stolicę Baranka Bożego i przed tronem trzech świętych: Stanisława Kostkę, Andrzeja Bobolę i Kazimierza królewicza, którzy się wstawiali za Polskę. W jednej chwili, ujrzałam księgę wielką, która jest przed stolicą, i podano mi księgę, abym czytała. Księga ta była pisana krwią; jednak nic nie mogłam przeczytać, tylko Imię Jezus… (Dz 689). Stefania Fulla Horak w “Świętej Pani” pisze o swoich rozmowach z różnymi świętymi. I tak w pewnym miejscu pisała: …Św. Andrzej Bobola zjawił mi się pierwszy raz w dniu 3 maja 1938r. “Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” – powiedział. Spytałam go, czy będzie Patronem Polski? “Już nim jestem (jego kanonizacja miała miejsce 17.04.1938r. – dop. mój), gdyż nadchodzą ciężkie znowu czasy i trudne. Będę wam pomagał. Gdy Polska będzie w niebezpieczeństwie, ukażę się ogromnym tłumom ludzi. Grozi jej obecnie dwóch wrogów”. Których?
“Nie wolno mi tego powiedzieć. Powiem, gdyby było trzeba i gdy mi Bóg pozwoli. Ludzie nie dość gorąco i nie tak, jak trzeba, zwracają się do mnie. Mogę być bardzo pomocny w zażegnywaniu wielkich katastrof. Mogę nieść ulgę w cierpieniu. … Przygotujcie się, bo idą bardzo ciężkie czasy. Będzie to walka dobra ze złem. powiedz ludziom, że grożą im straszne rzeczy za to, że zaniedbują sprawy wewnętrznego życia”. (str. 208)
Do pierwszej posłanki orędzia Miłosierdzia Bożego na początku XX w. S. Benigny Konsolaty Ferrero, która często i wytrwale błagała Zbawiciela, by bóg ulitował się i położył kres okropnościom I-ej wojny światowej, Chrystus Pan powiedział:
“Wojna ta nie jest karą, bo za grzechy tego świata tego bólu byłoby jeszcze za mało; wojna ta, to k a r a m i ł o s i e r d z i a , mająca na celu z b a w i e n i e mnóstwa dusz, które bez tej wojny stoczyły by się w przepaść potępienia, jak też skrócenie czasu grzechu i wiecznej męki tych, którzy by w każdym razie ściągnęli na siebie karę Piekła.
Słowa podobnej treści wypowiedział także Chrystus Pan do francuskiej mistyczki i stygmatyczki Marty Robin w odniesieniu do drugiej wojny światowej:
“Wojna ta była a k t e m Miłosierdzia Bożego, będzie to można lepiej zrozumieć później. Ci, którzy wiele wycierpieli będą szczęśliwi i radośni, jakby na nowo narodzeni. Kościół dzięki tym wszystkim krwawym ofiarom będzie odmłodzony i uświęcony. Ja położę kres panowaniu bezbożności…” (źródło: ks. Ryszard Ukleja “Miłosierdzie Boże z pokolenia na pokolenie”, str. 155).
W zapiskach Rozalii Celakównej, Pan Jezus skierował do niej 1 września 1939r. takie oto słowa: “Ludzie Mnie nie zrozumieli, przeto przemawiam do ich twardych serc kulami i bombami, a to wszystko dlatego,że ich miłuję. (…). I to wszystko jest z miłości, bo wiele jest dusz takich, które znajda przebaczenie” (za “Miłujcie się”, nr 2/2003, str. 21).
W końcu św. Faustyna w zdumieniu powie: “O Boże mój, nawet w karach, którymi dotykasz ziemię widzę przepaść miłosierdzia Twojego, bo karząc nas tu na ziemi, uwalniasz nas od kary wiecznej. ciesz się wszelkie stworzenie, ponieważ ty jesteś bliższe Boga w Jego nieskończonym miłosierdziu aniżeli niemowlę w sercu matki…” (Dz-czek, 423).         

Na przeciwległych biegunach stoją wojna i pokój. Ale w oczach Bożych pokój może być w kontekście wieczności większym zagrożeniem dla naszego zbawienia niż pokój. Tak o tym mówi Pan w rozmowie z Anną na kartach “Świadków Bożego Miłosierdzia”: “…Ja zazdrośnie strzegę i nie oddam nieprzyjacielowi nikogo z was, jeśli jest w nim chociaż odrobina Mnie samego — Miłości bezinteresownej, darzącej, ofiarnej, bezmiernie szczodrej i gorącej. Człowiek, ażeby potępić się, musi zabić w sobie wszelki cień miłości, czyli zerwać nawet najcieńszą nić więzi pomiędzy sobą a Bogiem — Miłością w jej istocie, pełni i czystości. Musi mieć świadomą wolę odrzucenia miłości, najczęściej mieć wolę nienawiści, a nie miłości — bliźniego, swego brata i przyjaciela, jakim jest dlań każdy człowiek; w o l ę zniszczenia i zabicia duszy bliźniego lub jego ciała. Ciało zniszczyć jest łatwo, a w przypadku obrony własnej lub bliźnich, zwłaszcza zależnych od naszej opieki (odpowiadam ci, bo znów pytasz o w o j n y twojego narodu; Ja sam z n a m   p o w o d y  i   o c e n i a m je, bo obrona bliźnich jest również miłością Mnie, w nich żyjącego) nie możecie przeciwstawiać się konieczności. Owszem czujecie, że obowiązkiem waszego sumienia jest przeciwstawiać się zbrodni i bronić się przed śmiercią, a nawet bronić kosztem siebie – innych, słabszych lub bezbronnych. I w tym przejawia się miara waszej ofiarnej miłości: miara pełna, bo oddająca wszystko, co otrzymaliście – dla dobra innych ludzi. Bóg, Miłość sama, przyznaje się wtedy do miłości człowieczej, bo żył w niej. Lecz n i e n a w i ś ć obraca się częściej ku zniszczeniu ducha ludzkiego, bo kieruje nią nieprzyjaciel, duch nieśmiertelny, władca duchów ciemności i tych, którzy przez odrzucenie miłości stają się jego ofiarami na wieczność. Nieprzyjaciel działa nieustannie na wszystkich frontach słabości ludzkiej. Jeśli tak spojrzysz na   h i s t o r i ę, zrozumiesz, jak wielką liczbę dusz wiodą na zatracenie rządy państw napastniczych,chociażby zwyciężały,a jak o g r o m n ą  s z a n s ą zyskania nieba jest dla ich ofiar śmierć. Szatan wie o tym i dlatego stara się wykorzystać stan „p o k o j u”, bo wtedy zbiera dla siebie plony większe. Poprzez wszystkie grzechy człowieka, zwłaszcza przez chciwość, pożądanie oczu i serc, a w Kościele moim przez pychę, obojętność, nieczułość i egoizm zyskuje sobie zwolenników, którzy stają się bezwolnymi ofiarami. Przez nałogi, które prowadzą do nienawiści siebie samego, aż do zabijania siebie, przez perwersje i pochwałę swobody czynienia grzechu zabija sumienie, ten kompas człowieka, który mu dałem. Przez chciwość i żądzę władzy niszczy głodem i wojną małe i słabe narody, rujnując ich gospodarkę, handlując bronią i uzależniając je od ciągłych pożyczek. Tak że bicz głodu, lęku i zniewolenia wciąż wisi nad ziemią. To są jego „p o k o j o w e” działania, po stokroć g r o ź n i e j s z e dla dusz ludzkich niż w o j n a. Teraz osądźcie sami, czy słusznie czynicie mi wyrzuty za stan waszego narodu. Oszczędziłem mu wiele, a to co czynicie (zabójstwa dzieci, alkoholizm, kradzieże, zdrada Boga), czynicie z własnego wyboru. Natomiast narody bogate i syte wciąż przez te czterdzieści lat grzęzły w zbrodnię i szala Mojej sprawiedliwości już się przechyliła. Tam władze służą planom nieprzyjaciela – przez odrzucenie Praw Moich – i tam szatan ma swobodę działania, bo wola ludzka wybrała b o ż k i podane przez niego dla przynęty. Dlatego też tam przystąpi do swoich żniw, a was bronię Ja sam w swojej mocy” (z cz. 2, z rozdz. VI ‘Świadectwa dane na życzenie Pana’, 8.IX.1986r., str. 205/206; ten sam tekst znajduje się również na str. 40/41, cz. 2 “Bożego Wychowania” Anny). a tak naprawdę, musimy pamiętać, że cały czas jesteśmy w stanie wojny z mocami ciemności (Ef 6,12), jesteśmy na froncie (Hi 7,1a)

 PAN JEZUS MÓWI DO LUDZI CAŁY CZAS, ALE LUDZIE NIE WIERZĄ W OBJAWIENIA PRYWATNE I ....PŁACĄ ZA TO ŻYCIEM, A PRZECIEŻ PAN JEZUS PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT, ABY NAM POMAGAĆ, ALE PYSZNY CZŁOWIEK NIE SŁUCHĆ PANA BOGA.

I może jeszcze na koniec o Bożej wychowawczej pedagogice wobec narodów. Bowiem Pan Bóg nie tylko prowadzi historię każdego człowieka {jak o tym pisze prorok Jeremiasz: “Wiem, Panie, ze nie człowiek wyznacza swą drogę i nie w jego mocy leży kierować swoimi krokami, gdy idzie”: Jr 10,23; por. Prz 20,24}, ale i każdego narodu, wyznaczając mu konkretną misję, zadanie, jak to zresztą “Ten, Który jest ten sam wczoraj dziś i jutro” (Hbr 13,8) o tym, mówi w rozmowie z Anną, w “Bożym Wychowaniu”: „Nie ma narodów „lepszych i „gorszych, „mniej i „bardziej kochanych. Są w Moich oczach jak ludzie – różnią się, bowiem od każdego z nich innej służby pragnę i do takiej dałem im potrzebne narzędzia. Każdy naród powołuję do Swojej służby wedle jego umiejętności i darów, jakie w nim umieściłem. Narody rosną jak ludzie i jak ludzie błądzą, poszukują, gubią drogę prostą, a wybierają zdradliwą. Daję im czas potrzebny. Ale i narody, jak ludzie, starzeją się i umierają lub giną gwałtownie, jeśli pełnią zło, gdyż spotykają się wtedy z podobnymi sobie, i tylko Ja mógłbym je ocalić – jeśli Mi zawierzą. Nie tylko ludzie, lecz całe narody – jeżeli chcą tego – odrzucają Mnie, występują przeciw Mnie i nienawidzą Mnie i sługi Moje. Pozostawiam im czas. Jeśli trwają w błędzie, szerzą nienawiść i niszczą inne ludy, upominam je, oświecam przez klęski i nieszczęścia, ale uparte i zakamieniałe pozostawiam im samym. Nienawiść i zbrodnia niszczą się same”. (12.III.1983r.; z cz.1, z Rozmowy XXV, str.109/110). Ale zawsze wzorcem postępowania Pana Boga jest naród wybrany, Izrael, o którym Pan mówi: “Zstąpiłem więc do domu garncarza, on zaś pracował właśnie przy kole. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, wyrabiał z niego inne naczynie, jak tylko podobało się garncarzowi. Wtedy Pan skierował do mnie następujące słowo: Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz ? – wyrocznia Pana. Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku” (Jr 18, 3-6) To, co powiedział Pan, Annie znajduje potwierdzenie (bo nie może być inaczej) w Piśmie Świętym, a konkretnie w Księdze proroka Jeremiasza: “Raz p o s t a n a w i a m przeciw narodowi lub królestwu, ż e je wyplenię, obalę i zniszczę. Lecz jeśli ten naród, przeciw któremu orzekłem karę, nawróci się ze swej nieprawości, b ę d ę żałował nieszczęścia, jakie zamyślałem na niego zesłać. Innym razem p o s t a n a w i a m, b y jakiś naród lub królestwo utwierdzić i rozkrzewić. Jeżeli jednak czyni wobec Mnie zło, nie słuchając Mojego głosu, b ę d ę żałował pomyślności, jaką postanowiłem go obdarzyć” (Jr 18,7-10). Więc za psalmistą możemy i my zakrzyknąć: „Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech wszystkie narody dają Ci chwałę!
Niech się narody cieszą i weselą, że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie. i kierujesz narodami na ziemi” (Ps 67,4-5).

LESZEK.

-szukam-

"Najważniejsze jest serce nieustannej reformy życia Kościoła"

Wyraźne odniesienie do postaci Franciszka z Asyżu, jego umiłowania pokoju i ubogich, zakończenie eurocentryzmu w dziejach Kościoła oraz misyjność to trzy zasadnicze elementy, które wyróżniają pontyfikat Papieża Franciszka.

Twierdzi tak ks. Federico Lombardi SJ.

Ks. Lombardi zwraca uwagę na wielką popularność nowego Papieża. W jego przekonaniu nie wynika ona jedynie ze szczególnego stylu jego posługi, ale z faktycznego zapotrzebowania na przesłanie Ewangelii, które głosi Ojciec Święty.
„To prawda, że bezpośredni styl i język Papieża, jego nowatorski charakter bardzo głęboko przemawiają do ludzi i rozbudzają w nich zainteresowanie, wielki entuzjazm – stwierdził watykański rzecznik. – Osobiście jednak sądzę i mam nadzieję, iż głównym motywem tego zainteresowania jest fakt, że Papież kładzie wielki nacisk na Boga, który kocha, Boga miłosiernego, gotowego przebaczyć każdemu, kto zwraca się do Niego w pokorze. I to właśnie przemawia do głębi człowieka, który w naszych czasach tak często jest poraniony przez tak wiele trudnych doświadczeń, frustracji, niesprawiedliwości, nędz i marginalizacji. To właśnie ta umiejętność przekazywania słowem i gestami miłości Boga do wszystkich, bliskości, zainteresowania i czułości porusza do głębi ludzi. Wszystkich, zarówno wierzących, jak i tak zwanych niewierzących”.
Podsumowując pierwszych sześć miesięcy pontyfikatu, ks. Lombardi odniósł się również do wielkich oczekiwań, jakie ludzie wiążą dziś z Papieżem Franciszkiem. Watykański rzecznik przestrzegł jednak, by nie przywiązywać zbyt wielkiej wagi do reform instytucjonalnych, które przygotowuje Ojciec Święty.
„Nie chciałbym, by przeceniano rolę tak zwanych reform strukturalnych, które dotyczą instytucji – powiedział włoski jezuita. – Najważniejsze jest serce nieustannej reformy życia Kościoła. W tym względzie Papież Franciszek na pewno swym przykładem, swoją duchowością, postawą pokory i bliskości chce przybliżyć nas do Jezusa. Chce, byśmy stali się Kościołem w drodze, bliskim dzisiejszej ludzkości, szczególnie tej ludzkości, która cierpi i najbardziej potrzebuje objawienia miłości Boga”.

Sm/radio Watykańskie

-szukam-

Idzie odwilż z Watykanu? Bezprecedensowy list papieża, celibat i tajna narada z szefami urzędów

Niewierzący grzeszy wtedy, gdy nie słucha swego sumienia - napisał Franciszek w bezprecedensowym liście do włoskiego dziennikarza. Z kolei nowy papieski sekretarz stanu podkreśla, że celibat wśród księży nie jest dogmatem i należy o nim rozmawiać. Czy można spodziewać się zmian w Kościele?

Papież spotkał się z 30 szefami wszystkich najważniejszych watykańskich urzędów, rad i kongregacji. Podczas narady wysłuchał opinii, uwag i rad swoich współpracowników. Spotkanie Franciszka z prefektami kongregacji, przewodniczącymi papieskich rad oraz kierownictwem Gubernatoratu Państwa Watykańskiego odbyło się prawie pół roku po jego wyborze. Przybył też ustępujący w połowie października sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Tarcisio Bertone.

Narada poprzedza realizację
programu gruntownej reformy Kurii Rzymskiej, przygotowywanej przez papieża we współpracy z jego doradcami, kardynałami. Formalne posiedzenie tego gremium doradczego zapowiedziano na początek października. Tematów wtorkowej dyskusji nie ujawniono ze względu na jej poufny charakter.

"Dialog na temat wiary jest bardzo potrzebny"

-szukam-

Kontrola pogody za pomocą impulsów laserowych jest już możliwa

Naukowcy opracowali nową technologię, która może być bardzo przydatna przy manipulowaniu pogodą. Polega ona na zastosowaniu impulsów laserowych w celu tworzenia lub rozpraszania chmur. Do tej pory znane były techniki geoinżynieryjne, które umożliwiały ingerowanie w pogodę za pomocą specjalnych oprysków z jodku srebra. Chmury rozpędzano w ten sposób już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Przed igrzyskami olimpijskimi w Pekinie stosowano w tym celu specjalne samoloty i rakiety. Teraz podobne efekty można będzie osiągnąć za pomocą technologii laserowej.
Za miesiąc odbędzie się spotkanie WMO (World Meteorological Organisation), na którym ma się znaleźć kwestia wykorzystania bardzo silnych laserów w celu wywierania wpływu na atmosferę i w konsekwencji pogodę. Prowadzone dotychczas eksperymenty wskazują na to, że intensywnie pulsujące światło laserowe może powodować formowanie się lodu i kondensacje wody, co w bezpośredni sposób prowadzi do powstawania chmur.

-szukam-

-szukam-

Odzyskanie cywilizacji katolickiej. LIST .

Warto przeczytać ?

Oczywiście, warto przeczytać. Ale czy tylko? Myslę, że warto pójśc do księza proboszcza kościoła parafialnego, w którym nie ma balasek lub je usunięto, aby uniemożliwić godne przyjmowanie Ciała Pana Jezusa i poprosić go o ich wstawienie, (zapewniam, że te usunięte przed laty balaski gdzieś są zmagazynowane na strychach, piwnicach lub w pomieszczeniach parafialnych), przede wszystkim dla osób starszych, aby mogli wstać z kolan po przyjęciu Komunii Św. Niech to będą wpierw wizyty indywidualne do proboszcza, a gdy odmówi, jak w tym liście, to warto zrobić listę i zebrać podpisy parafian, chcących przyjmować Ciało Pana przy Stole Pańskim - symbolicznej poziomej desce balasek, przykrytej śnieżno białym obrusem. Przed laty z ambon głoszono, że należy co najmniej raz w roku pójść do Spowiedzi św. i przystąpić do Stołu Pańskiego. Teraz o Stole już nie mówi sie, bo jakiż to Stół, gdy Ciało Pana przyjmuje się na stojąco. Nawet w byle barze mlecznym są lepsze warunki do spożywania, bo jest stół, przykryty folią lub ceratą, a w kościele nie ma tego.

Gdy proboszcz pozostanie głuchy na prośby parafian i również w tym przypadku odmówi - warto napisać list do biskupa miejsca lub Metropolity swojej Diecezji  z żądaniem zaprzestania dyskryminowania wiernych, chcących przyjmować Komunię Świętą tak, jak było to praktykowane przez setki lat za dawnych czasów w Kościele Polskim, zgodnie ze Świetą Tradycją.

Oczywiście, do zestawu naszych osobistych intencji modlitewnych należy koniecznie dołączyć i tę intencję, dotyczącą wstawienia balasek. Chwalebnym byłoby podjęcie też postu w tej intencji - jak uczynił to autor listu. Wiem, że obecnie trudno jest znaleźć chetnych do podjęcia postu ścisłego o chlebie i wodzie, np. w środy i piątki - o który od tylu już lat nawołuje Matka Boża w Medziugorje. Niech Pan Bóg błogosławi tym, którzy taki post podejmą, ale też i tym, którzy zdecydują się chociaż na małe umartwienie dla Spraw naszego Zbawiciela, którzy odmówią sobie w tych dniach dania mięsnego lub ulubionego ciastka, oglądania serialu w tv. Pan Bóg wszystko widzi i wynagrodzi w wieczności. Nie liczmy na wielki udział modlących się i poszczących w tym Bożym planie. Nawet pojedyńcze gorliwe modlitwy i czyny modlących się osób, jak wiemy to z historii Kościoła,  skutkowały wygraniem bitew, zakończeniem wojen, ustaniem klęsk żywiołowych czy epidemii. Pan Bóg wysłuchuje modlitw każdego Swego dziecka, a gdy są one zgodne z Jego Wolą - spełnia je, dla dobra tego modlącego się, jego rodziny, parafii, wioski, miasta, ale też nieraz całych społeczności, narodów.

Szczęść Boże! Pozdrawiam - Andrzej L.

"Laudetur Iesus Christus !"

-szukam-

-szukam-

Powiedz "nie" homodyktaturze - PCh24.pl

-szukam-

Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy antydyskryminacyjnej, która zdaniem prawników uderza w konstytucyjną ochronę rodziny, ogranicza wolność gospodarczą oraz wolność słowa. W opinii organizacji prorodzinnych ma ona zapewnić uprzywilejowaną pozycję środowiskom homoseksualnym pod pretekstem walki z dyskryminacją. W związku z tym, 16 września ruszyła kampania Stop dyktaturze mniejszości

Obowiązująca obecnie ustawa antydyskryminacyjna z 3.12.2010 r. całkowicie wypełnia, obowiązek implementacji dyrektyw UE w tym zakresie. Mimo to, posłowie SLD i Ruchu Palikota złożyli kontrowersyjny projekt nowelizacjitej ustawy (druk 1051), który realizuje szereg radykalnych postulatów środowiska promującego LGBT i gender. Zamierzenia te zostały skutecznie zablokowanew 2008 r. na poziomie UE. Obecnie lobby LGBT próbuje jednak forsować te postulaty na gruncie poszczególnych państw. Odrzucili je już Anglicy i Irlandczycy a ostatnio Austriacy.

-szukam-

-szukam-

Jesteśmy Rycerzami Matki Bożej

Wystąpienie Stanisława Krajskiego na Jasnej Górze w dniu 31 sierpnia 2013 roku – Jesteśmy Rycerzami Matki Bożej

-szukam-

-szukam-

21.09.2013

-szukam-

-szukam-

15 września 2013

15 września 2013 r.  NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA BOLESNA.

 "Stwórz o Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego".

-szukam--szukam--szukam-

Czytanie  1 Tm 1, 12-17

                " Dzięki składam Temu, który mnie przyoblekł mocą ,Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie (...) Dostąpiłem jednak miłosierdzia (...). A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka ta zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników (...)

A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen."

 

  Ewangelia Łk 15, 1-32

    (...) W Niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia".

-szukam-

W każdą niedzielę, przychodząc na Eucharystię, rzucamy się naszemu miłosiernemu Bogu w ramiona i jak marnotrawny syn pukamy do drzwi Ojca z nadzieją, że nas przygarnie i obsypie duchowymi darami. Wiara winna przenikać nasze życie. Wówczas dzięki niej wierzący całym swoim człowieczeństwem i całą swoją codziennością wchodzi w związek z Bogiem.

- Miłosierny Ojcze, pozwól cieszyć się Kościołowi prawdziwymi wyznawcami Chrystusa, którzy potrafią całe swoje życie oddać  Zbawicielowi i dawać świadectwo o miłości.....
   

KRÓLOWI WIEKÓW NIEŚMIERTELNEMU, NIEWIDZIALNEMU - CZEŚĆ I CHWAŁA ZA OKAZANĄ DOBROĆ
                                                 
 I MIŁOSIERDZIE. JEMU CHWAŁA
NA WIEKI. 

 W czasie OFIAROWANIA  Pana Jezusa w świątyni, starzec Symeon  przepowiedział Maryi, że miecz boleści przeniknie Jej duszę. Przepowiednia ta sprawdziła się przede wszystkim  w czasie Męki Zbawiciela. Maryja towarzyszyła Mu w bolesnej Drodze Krzyżowej, patrzyła na Jego konanie i na śmierć, a w końcu przyjęła w swoje ramiona Jego martwe ciało. Żadne serce ludzkie nie wczuło się tak w cierpienia Chrystusa, jak Serce Maryi. Chociaż nie przelała Ona swojej krwi, to stała się Królową Męczenników. Kościół wysławia nie tylko boleści Maryi, lecz również Jej męstwo. Maryja ofiarowała Bogu cierpienia swojego Syna i własne jako zadośćuczynienie za grzechy świata. Matka Bolesna przez udział w Męce Syna stała się współ -odkupicielką i Matką całej ludzkości.
 Macierzyństwo Jej rozpada się na dwa AKTY - tajemnicę wcielenia - w żłóbku urodziła Syna Bożego; i tajemnicę odkupienia -
pod Krzyżem urodziła nas.
  

   "Bolejąca i zalana łzami stoisz Dziewico Maryjo, pod Krzyżem Pana Jezusa, Syna Swojego i Odkupiciela. Dziewico, oto Ten, którego cały świat nie zdoła ogarnąć, Twórca życia, stawszy się człowiekiem ponosi haniebną śmierć na krzyżu.
   O wy wszyscy, którzy idziecie drogą, spojrzyjcie
a przypatrzcie się, czy jest boleść jako boleść moja?"

 

Święto Siedmiu Boleści  Najświętszej Maryi Panny wprowadził w XVII wieku zakon Serwitów a w roku 1814 - papież Pius VII rozszerzył je na
cały Kościół.

SEKWENCJA

-szukam-        

Bolejąca Matka stała obok krzyża we łzach cała, kiedy z niego zwisał Syn 

Duszę Jej, co łez nie mieści, pełną smutku i boleści przeszył miecz dla naszych win.

        Jakże smutna i strapiona była ta Błogosławiona, z której Bóg się zrodził sam ! 

       Jakiż ból Jej pierś rozrywa, kiedy widzi Matka tkliwa Dziecię swe u śmierci bram.

        Gdzież jest człowiek, co łzę wstrzyma, gdy mu stanie przed oczyma w mękach Matka ta bez skaz.

        Kto się smutkiem nie poruszy, gdy rozważy boleść duszy Matki z Jej Dziecięciem wraz?

        Widzi jak za ludu ZBRODNIE w mękach zwisa tak niegodnie UBICZOWAN Zbawca dusz.

        Widzi Syna wśród konania, jak samotny głowę skłania, gdy oddawał ducha już.

        Matko, coś  miłości zdrojem, spraw niech czuję w sercu moim Twój ból, mękę łzawych dróg.

        Spraw, by serce me gorzało, by radością w życiu całą stał się dla mnie Chrystus Bóg.

        Matko ponad wszystko świętsza, rany Pana aż do wnętrza w serce me głęboko wpój.

        Cierpiącego tak niezmiernie, Twego Syna ból i ciernie, niechaj duch podziela mój.

        Spraw niech leję łzy obficie, popraw całe moje życie sercem mnie z Cierpiącym wiąż.

        Pragnę stać pod Krzyżem z Tobą, z Twoją łącząc się żałobą we łzach się rozpływać wciąż !

        Błagam Panno, Twe dziewicze zapłakane wznieś oblicze: jeden niech nas łączy płacz !

        Niech zgon mego noszę Chrysta, Mękę Jego, o Przeczysta w sercu mym wycisnąć racz !

        Niech mnie męki gwoździe zranią, niechaj patrzę na nią, Krew upoi mnie i Krzyż.

        Mękę ognia nieustanną nie daj gorzeć, lecz o Panno, w sądu dzień Twą pomoc zbliż.

        Chryste, gdy me skończę chwilę, daj przez Matkę posiąść mile palmy Twej zwycięski wian !

        Kiedy ciało śmierć pokruszy, spraw, by w niebie mojej duszy triumf był Twej chwały dan. Amen.


Mateńko Boża - Ty jesteś na każdej Mszy św. obecna i wszystko widzisz. Gdyby ludzie chcieli wczuć się podczas Mszy św., że to jest Męka Pana Jezusa, to na pewno po Bożemu
przeżywaliby Jej znaczenie. Wczoraj na Mszy św. było pięciu celebransów ale do stołu - ołtarza nie podchodzili. Od razu pomaszerowało dwóch celebransów do dwu malutkich stoliczków i tam rozpoczęli nabożeństwo. Pozostali trzej poszli siedzieć. Żal serce ściska patrząc na to nowomodne odprawianie Mszy św. Oczom nie wierzę, bo jeszcze niedawno kapłan stał przy ołtarzu. Lektorem był starszy mężczyzna i swoim chrapliwym głosem czytał lekcje - czytanie i śpiewał psalm, a przecież było pięciu celebransów. My naprawdę lubimy, gdy kapłani posługują przy ołtarzu a nie kobiety, czy mężczyźni świeccy. 

Już lepiej wypada, gdy lektorem jest ministrant. Gdyby ludzie znali tę Sekwencję, to być może wczuwaliby się w Mękę Pana Jezusa, Gdyby kapłani wiedzieli i chcieli mówić, co dzieje się na ołtarzu świętym, to nie siedzieliby, lecz cały czas modliliby się, bo przecież jest to tylko godzina. Siedzieć, to my możemy w domach. Skarżę się do Ciebie Mateńko, bo Ty podczas Męki Twojego Syna zalewałaś się łzami a nam mówią, że to jest UCZTA i pozwalają ludziom nawet klaskać. Czy celebransi wiedzą co się dzieje podczas Eucharystii, skoro nie każą klękać tylko cały czas siedzieć lub stać. W pewnym kościele ksiądz zwrócił mi uwagę, że nie powinnam klęczeć, tylko tak jak wszyscy - STAĆ. Gdy czytam tę Sekwencję, to też zalewam się łzami, bo każdy z nas powinien wczuć się w BÓL TWÓJ I PANA JEZUSA. Każdy z nas powinien wyobrazić sobie swojego syna na krzyżu i siebie przy nim, to wtedy może wczułby się w treść celebrowanej Mszy św., ale kto nam o tym powie? Celebransi podnosząc Hostię mówią: "OTO BARANEK BOŻY, KTÓRY GŁADZI GRZECHY ŚWIATA"....Przynajmniej uszanowaliby Pana Jezusa Najświętsze Ciało i mogliby powiedzieć: OTO JEZUS CHRYSTUS, SYN BOŻY, ZBAWICIEL... Baranek żaden nie zbawia - to symbol. Oraz: PANIE JEZU CHRYSTE - ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI, zamiast "Baranku Boży" i całe Niebo musi tych przeinaczeń słuchać. Ale Ty wiesz Mateńko, że coraz więcej kapłanów podnosząc Najświętszą Hostię mówi właśnie ku naszej radości i na pewno Twojej też właśnie tak : OTO JEZUS CHRYSTUS, ZBAWICIEL......a dopiero potem "Baranek Boży."

Matka Boża:

-szukam-

" O tak dziecko drogie,
dusze takich ludzi są bardzo ubogie,
a serca ich nie czują Mego Syna.
W samym Watykanie jest tej odmienności przyczyna. 

Coraz gorzej jest w Bożej Świątyni,
bo wszystko jest ważne, lecz kogo winić?
Nie ma winnych, bo reżyserów tych zmian jest wielu,
którzy dążą do opracowania coraz gorszego modelu. 

Tak nazwałam, bo coraz mniej świętości,
bo obecnie Jezus Chrystus na ołtarzu tylko gości.
Zapominają reżyserzy świata tego,
że czas kiedyś się kończy dla człowieka każdego. 

A co potem? A kto potem?
No właśnie - będą leżeć u bram piekieł pokotem.
Och ludzie, wy marionetki ludzkie
nie ulegajcie światowej ułudzie. 

Bo coraz mniej świętości na świecie,
a Jezus Chrystus umarł za każde swoje dziecię.
Walczcie, aby Jezus Chrystus mógł być uznany oficjalnie KRÓLEM,
bo gdy nim nie będzie, ziemia okryje się potężnym bólem. 

Żal serce ściska, gdy was obserwuję,
że demon straszne i obrzydłe rzeczy dla was przygotowuje.
Nam w Niebie jest patrzeć przykro,
bo wiemy, jakie będzie trzęsawisko
na waszej pięknej planecie ZIEMI,
która od ludzkich ofiar cała się zaczerwieni. 

Dziwię się wszystkim osobom duchownym,
że wiedzą o tym, ale sami stają się demonom podobni.
Mój Syn mówi do wszystkich ludzi
i czeka, aż świat z letargu demonicznego się obudzi. 

A świat.....czci nadal człowieka,
choć dobry Nasz Ojciec z karami nadal zwleka.
Godzi się na obrażanie i znieważanie całego Nieba,
a Ja ciągle mówię: dużo modlitw wynagradzających potrzeba.

Wasza Matka"

Nasz ukochany Ojcze Święty - Janie Pawle, czy widziałeś w Kościele błędy ?

 -szukam-

Jan Paweł II:  

  "O tak, prowadzili mnie duchowni wszędy
i widziałem, i cierpiałem,
ale  "ręce związane" miałem. 

Wiele rzeczy "musiałem" czynić
i nie mogłem oficjalnie nikogo winić.
Teraz dokładnie wszystko widzę
i przed Ojcem Wszechmogącym bardzo się wstydzę. 

Mogłem i powinienem uczynić dobrego wiele,
ale przeszkadzali mi w Watykanie "mąciciele".
Nie mogłem się zgodzić z wieloma decyzjami
i wolałem podróżować między państwami. 

Widziałem, jak świat pragnie być bliżej Zbawiciela
i starałem się pokazać każdemu drogę do Nieba.
Wasz ukochany polski papież tak bardzo pragnął
aby Jezus Chrystus jak najwięcej ludzi do swego serca przygarnął".

Mateńko Boża - podpowiedz nam jeszcze, jak walczyć o Chrystusa Króla w Polsce?

-szukam- 

Matka Boża:

" Które to już pokolenie walczy o to?
Ja wiem, że tylko wierni świeccy idą do walki z ochotą.
A powinien być przykład od papieża pokazany
i Jezus Chrystus już dawno KRÓLEM obrany ! 

Nie byłoby wojen, kataklizmów ani rozpaczy,
i drogę do wieczności sam Bóg by wam znaczył.
Jednak demon nie ustaje w kuszeniu
i chce ludzi poddać swemu zniewoleniu. 

Pamiętajcie:    BÓG, JEZUS CHRYSTUS - TO ŻYCIE POKÓJ I MIŁOŚĆ
a demon  - TO NIENAWIŚĆ, WOJNY I ŚMIERĆ,
i tylko liczcie dni do opanowania jego zupełnego
a wy nic nie robicie, aby pozbyć się jego. 

TYLKO JEZUS CHRYSTUS KRÓL ZMIENIĆ MOŻE WSZYSTKO,
BO DEMON UCZYNI Z ZIEMI TRZĘSAWISKO I POBOJOWISKO.

Wasza Matka".

Panie Jezu - my świeccy, Tobie wierni szukamy ratunku wszędzie, aby świat mógł być ocalony. Zawieźliśmy Twój piękny obraz KRÓLA POLSKI do Częstochowy.
Zawieźliśmy Tobie koronę złotą, berło i pierścień i bardzo staramy się poprzez APELE i MODLITWĘ, aby biskupi zrozumieli, że z miłości do Ciebie powinni sami uczynić Cię Królem i wywyższyć jako KRÓLA  w Polsce. 
Czy to jest normalne, żeby duchowni- biskupi, Twoi pasterze w Polsce i chyba na całym świecie zabronili wypowiadać słowo CHRYSTUS KRÓL ? Bardzo dużo pomogłoby "Radio Maryja" i tv "TRWAM" nam wszystkim gdyby prosili ludzi o modlitwę w celu wywyższenia Ciebie w Polsce na KRÓLA , gdyż mają zasięg nadawania na cały świat.

-szukam-

Pan Jezus:

" Do duchownych pracujących w "Radio Maryja" i tv "TRWAM"
szczególne prośby mam.

Niech zostawią różnych bożków i "nie Moich" rycerzy,

gdyż żaden w Chrystusa Króla nie wierzy.
 

Dopiero będzie ich rozpacz w momencie śmierci,
gdyż dowiedzą się z ust Moich, że dużo ich, to "śmieci".

I co z tego, że proszą o Intronizację,

jeśli otrzymują  od rycerzy Kolumba owacje.
 

Kto dwom bogom służy - nigdy nie będzie ze Mną.
i ich starania okażą się "modlitwą" nadaremną.

Nie ma nikogo pośredniego, lecz Ten z "chmur"

a konkretnie: Bóg Jezus Chrystus - KRÓL.


Jest Trójca Święta a w Niej Chrystus KRÓL,

- albo demon Lucyfer i ognia wiecznego dół.
 
Mówię duchownym od wielu, wielu lat,

że nie pomoże wam Jezus Chrystus - BRAT

Podałem wam jasną i prostą drogę do bram Nieba

i z Moim słowem zgodzić się wam trzeba.
 

Żadnych innych rycerzy nie toleruję,
bo w odpowiednim momencie ich "wypluję".

Mam już dość waszych szyderczych strojów

i serc pełnych niepokojów.
 

Jeśli kto chce mieszkać ze Mną na stałe w Niebie,
niech się oblecze w Chrystusa ciernie.

Tak samo biskupi w Episkopacie.

a wtedy będziecie mogli Mi mówić - BRACIE.

 Wasz Jezus Chrystus - KRÓL

Pan Jezus do Edyty

Pan Jezus:

" Moja droga córko Edytko,
zwracaj się do Mnie o wszystko.
Błogosławię cię na każdy dzień
i proś Matkę Moją, bo chodzisz jak cień.

Odwagi: "Ja Jestem".
Oczekuję, abyś każdym gestem
podkreślała, że Mnie znasz
i do nieustannej modlitwy ochotę masz.

Nie martw się o twoją córkę Julię,
patrz w Moje serce potulnie.
Mów zawsze: "Panie Jezu - ufam Tobie,
cokolwiek uczynisz - ufam Ci w każdej dobie".

Dla was zszedłem z Nieba,
bo wielu ludziom pomagać trzeba.
Odwagi: "Ja Jestem" i całe Niebo z wami,
bo Nam bardzo zależy, abyście z nami wszyscy mieszkali.

Nigdy chaotycznie w panikę nie wpadaj,
lecz twoim myślom Boży bieg nadaj.
Cokolwiek cię spotka mów - Twoja wola niech się stanie,
bo i tak wszystko zależy od Ciebie ukochany Panie. 

A leki psychotropowe?
"Ja Jestem twoją medycyną i twoją pastylką,
"tylko wierz", bo wasze życie jest tylko jedną chwilką
w porównaniu z wieczności czasem,
gdzie będziemy wierni Bogu wszyscy razem.

 Wasz kochający Jezus - Stworzyciel świata".

Pan Jezus  do Kuby: 

"Dzielny synu Mój ukochany,
do ciebie mówię, boś Mi oddany.
Wsłuchaj się w Mój głos pocieszający
i złe podpowiedzi oddalający. 

Odwagi - Mój synu i pytaj,
i każdego ranka z miłością Mnie witaj.
Nie zapominaj o Maryi Najświętszej,
której nie żałuj miłości gorętszej. 

Także wołaj do swego Patrona
i dbaj, aby twoja dusza nie była zniewolona
złymi myślami i pokusami.
Rozwijaj się duchowo i mów: "BÓG Z NAMI". 

Odwagi: " JA JESTEM - TEN, KTÓRY JEST"
- całe wasze życie czekam na człowieczą miłość i  gest.
AMEN".

-szukam-
 

MODLITWA DO PANA JEZUSA KRÓLA:

 KIEDY SIĘ SMUCĘ BĄDŹ ZE MNĄ MÓJ KRÓLU
KIEDY PŁACZĘ PRZYTUL MNIE DO SWOJEGO KRÓLEWSKIEGO SERCA KIEDY SIĘ WESELE, TO OFIARUJE TOBIE MÓJ JEZU KRÓLU WSZYSTKO CO MAM, TO CO MOJE JEST I NIE POZWÓL MI NIGDY ODDALIĆ SIĘ OD CIEBIE, MÓJ SŁODKI MISTRZU I KRÓLU O JAK SŁODKIE JEST TWOJE SERCE DLA MNIE, JAKIM RATUNKIEM TO KRÓLEWSKIE SERCE JEST DLA MNIE NAJWIĘKSZEGO NĘDZARZA NA ZIEMI O JEZU MÓJ, ZBAWICIELU MÓJ, NAJDROŻSZY NAJUKOCHAŃSZY KRÓLU JAK BARDZO PRAGNĘ ABY LUDZIE CIĘ POZNALI I POKOCHALI ABY ŚWIAT OTWORZYŁ SIĘ NA TWOJĄ ŚWIĘTĄ MIŁOŚĆ.  O KRÓLEWSKIE  I BOSKIE SERCE JEZUSA ,UCZYŃ SERCE MOJE NA SWÓJ WZÓR O KRÓLEWSKIE  SERCE JEZUSOWE NIE PROSZĘ CIĘ O NIĆ WIĘCEJ JAK TYLKO O POKORĘ I POKÓJ W SERCU! DOBRY PANIE UCZ MNIE ZAWSZE I CIĄGLE JAK MAM ŻYĆ, JAK MAM WYPEŁNIAĆ TWOJĄ WOLĘ ŚWIĘTĄ. O DOBRY I MIŁOSIERNY MÓJ ZBAWICIELU TWOIM CHCĘ BYĆ OD TERAZ I NA WIEKI!! O MÓJ PANIE I KRÓLU NIE ODRZUCAJ MNIE OD SIEBIE ,ALE POZWÓL MI BYĆ UCZNIEM TWOIM .POZWÓL MI GŁOSIĆ TWOJĄ KRÓLEWSKOŚĆ I BOSKOŚĆ I MIŁOŚĆ WSZYSTKIM LUDZIOM, TYM KTÓRYCH POSTAWISZ NA MOJEJ DRODZE ŻYCIA TYM KTÓRZY CIĘ NIE KOCHAJĄ , NIE ADORUJĄ I NIE UWIELBIAJĄ O NAJSŁODSZY I KOCHAJĄCY JEZUSIE, KRÓLU NAD KRÓLAMI, NIE ZAPOMINAJ O MNIE, KTÓRY TAK TOBIE ODDANY JESTEM!!! BĄDŹ MOIM PANEM I KRÓLEM . AMEN.

 

Pan Jezus:

"Ty Mój synu drogi
spełniasz z radością Moje wymogi.
Cokolwiek dla Chwały Bożej ustalisz
widać, że Najświętszą Trójcę chwalisz.

 Twoje serce miłością Bożą promieniuje,
a ty wiedz, że całe Niebo się raduje
Gdybym mógł znaleźć więcej takich dusz Bogu oddanych,
to uratowałyby świat dusz demonami smaganych. 

Każdy kapłan Bogu oddany
był przez Moich wrogów prześladowany.
Do wrogów zaliczam także duchownych,
którzy są do demonów - masonów podobni. 

Cierpię za duchowieństwo szczególnie
i przyjmuję ich biczowanie potulnie.
Lecz przyjdzie na każdego duchownego kres,
gdyż człowiek na ziemi żyje tylko jakiś czas. 

A co potem? Potem spotkanie ze Sprawiedliwością.
Niestety, nie spotka się z odwieczną Miłością.
To każdy człowiek duchowny wie
i dziwię się, że w nienawiści żyć wiecznie chce. 

Tak Mój bracie ukochany
Ty ze swoją grupą oddaną goisz Moje rany.
Błogosławię każdy twój Boży cel
I MODLITWĄ  Dary Boże do dusz wlej. 

Tak ci dopomóż Bóg Sprawiedliwy
-
dla każdej duszy ratunek Jedyny.
To ci mówi Jezus Chrystus KRÓL,
który widzi twój ciągły o Niego bój.

-szukam-

14 września 2013 r.  PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO.


-szukam-

UWIELBIAMY CIĘ CHRYSTE I BŁOGOSŁAWIMY CIEBIE, BO PRZEZ KRZYŻ TWÓJ ŚWIĘTY  ŚWIAT ODKUPIŁEŚ.  

   Święto dzisiejsze ustanowiono na pamiątkę znalezienia KRZYŻA ŚWIĘTEGO przez cesarzową Helenę I konsekracji bazyliki wzniesionej  na Golgocie 14 września 335 roku. Później odzyskano Święty Krzyż zrabowany przez Persów i 3 maja 630 roku  w uroczystej procesji cesarz Herakliusz  osobiście wniósł odzyskany Krzyż do bazyliki Grobu Chrystusowego. 

Nam zaś trzeba się chlubić w Krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, w którym jest zbawienie, żywot i zmartwychwstanie nasze. Przezeń uwolnieni i zbawieni jesteśmy. Bóg niech się zlituje nad nami i błogosławi nam; niech okaże nam pogodne oblicze i zmiłuje się. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu ...........
Broń Panie swój lud przed zasadzkami  wszelkich nieprzyjaciół, abyśmy mogli składać hołd służby naszej, ofiara zaś nasza, aby mogła być przyjęta przez Ciebie.
Panie Boże nasz, przyjmując Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, który uświęcił sztandar Krzyża, prosimy Cię daj nam tak czcić ten Krzyż na ziemi, abyśmy mogli osiągnąć w wieczności zbawcze owoce jego chwały. Przez tego Jezusa Chrystusa, na wieki wieków. Amen.

Panie Jezu -  uratuj moją duszę i odejmij te okrutne myśli, których nie chcę i wyrzekam się ich. 


Pan Jezus:

" Myśli twoje są pod Moją ochroną,
bo ty masz pracę - misję zleconą.
Ale wkrótce znikną z twojego umysłu,
gdyż wiem, że cierpisz a nie masz innego pomysłu.

Cierpliwości od ciebie wymagam,
bo wiesz, że zawsze pomagam.
Wywyższasz Jezusa Miłosiernego na KRÓLA
i narażasz się na szyderstwa od niejednego gbura.

Nie martw się dziecko, bo to jest twoje cierpienie,
choć myślisz, że to jest wielkie utrapienie.
Módl się i przepraszaj za grzeszników ginących
a  nieustannie Mnie przeklinających.

Twój Jezus Chrystus także cierpiący
i w dalszym ciągu kary oddalający."

-szukam-

BRONMY NASZE DZIECI PRZED STRASZNA ZARAZA GENDER

TAKIM TO NAWET NIE WSPÓŁCZUJĘNIECH SIĘ PALĄ……

-SZUKAM-


-szukam-

ZAGROŻENIA WIARY KATOLICKIEJ.

To jest temat, który chciałbym przedstawić. Temat jest bardzo szeroki. Z racji na ograniczony czas chciałbym tylko zasygnalizować problem, przeróżnych zagrożeń jakie stają nierzadko przed nami.

GŁÓWNE TEMATY

Synkretyzm - śmiertelnym zagrożeniem dla naszej wiary

Mas-media – „środkiem do promowania władzy”.

Halloween jako celebracja okultyzmu i satanizmu.

Pogaństwo i neopogaństwo.

Sekty głównym zagrożeniem dla chrześcijańskiej wiary.

Ruch New Age.

Okultyzm, magia i spirytyzm.

Zjawisko obojętności religijnej.

Relatywizm moralny

\

-SZUKAM-

 -szukam-

A WIĘC WPROWDZAJĄ ZAKAZ UŻYWANIA ZIÓŁ, CZY I NA TO SIĘ ZGODZIMY MILCZĄCO ?

-szukam-


-szukam-
-szukam-

Proszę o modlitwę za Przemka - ojca młodej rodziny, który po próbie samobójczej jest w ciężkim stanie
oraz za wszystkich Jego bliskich, by potrafili zaufać i stworzyć w swoim życiu przestrzeń do działania Boga.
Tylko On może z tego wyprowadzić dobro...
z Bogiem
Wojtek

-szukam-
 

DLACZEGO LUDZIE CHCĄ SAMOZAGŁADY DLA SIEBIE ?

CZY JUŻ SĄ TAK GŁUPI, ŻE NIE WIEDZĄ, ŻE KAŻDA BROŃ POWODUJE ŚMIERĆ ?

-SZUKAM-

-szukam-

EPISKOPAT W POLSCE TYTUŁUJE PANA BOGA RÓŻNIE, ALE BRAK IM ODWAGI ABY POWIEDZIEĆ WPROST -
 

PANIE JEZU CHRYSTE JESTEŚ KRÓLEM POLSKI !!!
 

KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE
- ZAWSZE I WSZĘDIE !!!
A GDZIE INSYGNIA KRÓLEWSKIE, KTÓRE SĄ WYMGANE I AKTY ZAWIERZENIA? 

JESTEM KRÓLEM MIŁOSIERDZIA Dz. 88

-SZUKAM-

Akt oddania Panu Jezusowi, Królowi Miłosierdzia

 Panie Jezu Chryste, Królu Miłosierdzia, pokornie proszę
o Twoją miłosierną miłość nade mną grzesznikiem.
Wpatrzony w Twoje Oblicze i pełne miłosierdzia oczy,
pokornie proszę, abyś przyjął w wieczystą opiekę
mnie i moją rodzinę.
Pragnę pokutować za grzechy, z Twoją pomocą odważnie
iść drogą do świętości, według nauki,
którą głosi Kościół Katolicki.
Błogosław nam nasz Panie i Zbawicielu.
Okaż nam Panie Miłosierdzie Twoje i daj nam swoje zbawienie.
Jezu, ufam Tobie! 

Maryjo Matko Miłosierdzia- wstawiaj się za nami!
Św. Siostro Faustyno i Bł. księże Michale Sopoćko - módlcie się za nami! 

Za zgodą Arcybiskupa Metropolitalnego w Częstochowy Wacława Depo
Częstochowa 22 stycznia 2013 r., L.dz.50/K/2013

 Ułożyli Księża Pallotyni
z Archidiecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
ul. O. Kordeckiego 49
42-200 Częstochowa

www.dolina-milosierdzia.pl

-szukam-

MSZA SWIETA i MARSZ RÓŻAŃCOWY POZNAŃ 15 IX 13R. PLAKAT + INFORMACJA

MODLMY SIE, PRZEPRASZAJMY, WYNAGRADZAJMY NAJSWIETSZEMU SERCU PANA JEZUSA, ABY PRZYSPIESZYC JEGO KROLOWANIE!!!

 TYLKO JEZUS CHRYSTUS KRÓL NAM POMOŻE.

PISZMY LISTY DO EPISKOPATU I  O. PAULINÓW Z PROSBA O UMIESZCZENIE OBRAZU CHRYSTUSA KRÓLA

OBOK JEGO MATKI,  KRÓLOWEJ POLSKI NA JASNEJ GÓRZE.

ZAPRASZAMY  NA  KOLEJNY  1-ROCZNICOWY
POKUTNY MARSZ RÓŻAŃCOWY W POZNANIU
15   WRZEŚNIA 2013  GODZ.12.30
 

Już od roku uczestniczymy w Marszach Pokutnych , w których modląc się na różańcu prosimy Maryję o przebaczenie za niewypełnione Śluby Jasnogórskie oraz modlimy się o pozostanie wiernymi  Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.

W kolejnym 12 tym już Marszu w dniu 15 września  zaszczyci nas swą obecnością Ojciec Zachariasz Jabłoński definitor generalny Ojców Paulinów z samej Jasnej Góry, wielki czciciel Maryi, naszej Królowej  Polski.

Zapraszamy wszystkich, którzy rozumieją, iż jedyną drogą odrodzenia Narodu jest nasze odrodzenie moralne. Naszą pokorną, cierpliwą modlitwą  i  całkowitym zawierzeniem Maryi, modlitwą błagalną, pełną skruchy prośmy o wybaczenie za wszystkie nasze grzechy, grzechy Polaków.

Chcemy żyć zgodnie z dekalogiem, zgodnie z wolą Bożą, modlimy się o łaski dla nas, naszych rodzin, Polski i świata

Maryja nigdy nie zostawiła swoich dzieci bez pomocy. Widzimy co się dzieje, jaka walka duchowa rozgrywa się w Polsce. Ataki na Kościół, na rodzinę, ośmieszanie naszej wiary i wartości. Jedyną bronią którą zwyciężymy w Polsce będzie różaniec  jak mówił kardynał Wyszyński a zwycięstwo jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję.

Nie mówmy, że nic nie możemy zrobić. Możemy bardzo dużo. Weźmy nasze różańce i pójdźmy we wspólnym Pokutnym Marszu. Ufajmy ,że zwycięstwo przyjdzie ale miejmy cierpliwość i wiarę. Szukajmy wokół nas kolejnych chętnych do pójścia z nami w Marszu, chętnych do modlitwy za naszą Ojczyznę

Pokutny Marsz poprzedzi Msza św. w kościele Bożego Ciała o godz.12.30.

Potem wyruszamy z flagami narodowymi w rękach, ze śpiewem i modlitwą ulicami Starego Miasta. O godz.15.30 wchodzimy do Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej u Ojców Franciszkanów Konwentualnych na Górze Przemysła .

Tutaj odnowimy Śluby Jasnogórskie oraz dokonamy zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi.

-SZUKAM-

-szukam-

USA: Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych

-SZUKAM-

Po raz pierwszy w historii USA obrońcy życia obchodzić będą 14 września Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych. W ponad 25 miejscach w różnych zakątkach Stanów Zjednoczonych, gdzie pochowane są szczątki ofiar aborcji, w tym samym czasie odbywać się będą tego dnia nabożeństwa żałobne.

Uczestnicy opłakiwać będą abortowane dzieci i modlić się o koniec aborcji. Niektóre groby zawierają ponad 100 zabitych w ten sposób dzieci. Ich ciała obrońcy życia zabrali z pojemników na śmieci przed klinikami aborcyjnymi lub z pracowni patomorfologicznych, gdzie często trafiają ciała abortowanych dzieci.

 Monica Migliorino Miller, kierująca grupą Obywatele dla Społeczeństwa Pro-Life, przypomina, że spośród ponad 50 mln nienarodzonych dzieci, zabitych od czasu legalizacji aborcji w USA w 1973 roku, tylko znikomy ich ułamek – dzięki temu, że obrońcy życia zabrali ciała ze śmietników – został pochowany w humanitarny sposób.

-SZUKAM-

-szukam-

12.09.2013

-szukam-IMIENINY MATKI BOŻEJ-szukam-

  NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA MARYI -  BĄDŹ POCHWALONA BOŻA RODZICIELKO.

-SZUKAM--SZUKAM--SZUKAM-

Według zwyczaju, czwartego dnia po urodzeniu Najświętsza Dziewica otrzymała imię - Maryja. Imiona biblijne określają zwykle powołanie osób noszących je.  Dlatego często sam Bóg naznaczał imiona swoich wybrańców. 

Imię Maryja, hebr. - Miriam powstało z dwóch słów hebrajskich: "mar" - tzn. gorzka  i "jam" tzn. morze, czyli  "morze goryczy" lub  "kropla morska". Św. Hieronim przemienił z "Kropli morskiej" na "Gwiazda Morza" - "stilla maris". Również jest tłumaczenie, że Miriam pochodzi od "mara" znaczy "piękna". Być może pochodzi od pochodzenia egipskiego "meri" tzn. ukochana, droga. Każde z tych tłumaczeń  odpowiada treści  Najświętszego Imienia MARYI. Czyjeż serce na ziemi przeżyło  tyle goryczy co serce Matki Boskiej pod krzyżem? Jest Ona naszą Gwiazdą Przewodnią,  Mieszkanką Wysokości,  żywym odblaskiem Boskiego piękna, umiłowaną Pańską i  naszą Matką Najdroższą.

 Święto Imienia Maryi zaczęto obchodzić  w Hiszpanii. Po zwycięstwie króla polskiego nad Turkami papież Innocenty XI rozciągnął jego obchód na cały Kościół. 

List do Kolosan 3,12-17.
Bracia: Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu,
Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ewangelia wg św. Łukasza 6,27-38. 

-szukam--SZUKAM--szukam-

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą;
błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi! Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie".

-szukam-


-szukam-

W 1683 r. król Jan III Sobieski stoczył pod Wiedniem zwycięską bitwę z armią wielkiego wezyra tureckiego  Kafa Mustafy. Wiemy, że zwycięstwo przypisał nie tylko samemu Panu Bogu  mówiąc: " Przybyłem zobaczyłem, Bóg zwyciężył ", ale był przekonany, że "wiktoria wiedeńska" była dziełem Maryi. Po zakończeniu walk skierował do papieża prośbę, aby dzień 12 września uczynić świętem imienia Maryi. Papież Innocenty XI nie tylko ustanowił dzisiejsze święto, ale polecił wybudować w Rzymie kościół  Świętego Imienia Maryi.  

 

-szukam--szukam--szukam-

Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, aby wierni Twoi, którzy się cieszą imieniem i opieką Najświętszej Maryi Panny, za Jej miłosiernym wstawiennictwem wolni byli od wszelkich nieszczęść na ziemi i zasłużyli na dojście do wiecznej radości. Błogosławiona i godna czci jesteś Panno Maryjo, któraś bez naruszenia dziewictwa stała się Matką Zbawiciela. Bogarodzico Dziewico - Ten, którego cały świat nie zdoła ogarnąć, zamknął się w Twoim łonie, stawszy się człowiekiem.

-szukam--szukam-

Panie Jezu - Zdzisław, rzeźbiarz bardzo prosi o Błogosławieństwo dla siebie, rodziny i dla swojej pracy - rzeźbi figury święte.
 

Pan Jezus:

" O tak - drogi Zdzisławie, Mój rzeźbiarzu
Mam dla Ciebie ŁASKI w zanadrzu.
Ale Ja ciągle ci je daję, bo twoja praca
dusze ludzkie ubogaca.
Ludzie biorąc do ręki twoje Dzieło
mają nadzieję, że coś pięknego w ich sercach się rozpoczęło. 

Czyń wolę Moją i tak pracuj dalej
a owoce będą i Trójcę Świętą wychwalaj
za wszystko co uzyskasz ode Mnie
bądź pewny, twoja praca nie jest wykonana nadaremnie.
Chwałę Bożą rozsławiaj
i mów o Chrystusie Królu jak najdalej.
Twój Jezus Chrystus - KRÓL".

Mateńko Boża - jak powinniśmy rozumieć, że Pan Jezus wisi na Krzyżu czysty, a przecież wisiał całe 3 godziny zakrwawiony Tak bardzo był pobity, że nie było nawet jednego miejsca bez krwi.


-szukam-


Matka Boża: 

" Tak dziecko - Jezus Chrystus był zbroczony cały we krwi,
a ludzie: papieże i wszyscy inni nie widzieli w Nim żadnej winy.
Oczyścili Najświętsze Ciało,
aby okrutnie zbite na Krzyżu nie wisiało.

A przecież to kłamstwo nad kłamstwami,
gdyż ludzie i obecnie
też nie mają litości nad Nami.

Wisi człowiek, to wisi, bo takie były kiedyś wyroki,
a wyrok był dla Niego nadzwyczajnie srogi.
Katowali Go ludzie bez serca
a wyżywał się nad Nim  bluźnierca.

Ludzie winni wiedzieć jak było naprawdę,
dlatego Bóg ma dla kłamców wzgardę.
Wasza Matka".

Mateńko Boża –młoda para po kilku
letnim życiu razem bez błogosławieństwa Bożego
postanowiła prosić o to Błogosławieństwo w kościele katolickim. Czy
to jest zgodne z wolą Bożą?

Matka Boża:

Dzieci nasze drogie - wy nawet nie
wiecie, jakie dalsze życie wasze będzie srogie
za nieposłuszeństwu Bogu Wszechmogącemu

dla  was i za was umęczonemu. 

Jeśli człowiek jest Bożej woli poddany
i gdy Bóg czuje, że jest kochany,
to obdarza swoje dzieci wielkimi Łaskami,
gdyż one rozświetlają Boże dzieła Bożymi blaskami. 

Tak wygląda relacja Boga z człowiekiem,
gdyż nieograniczony jest w tej MIŁOŚCI wiekiem.
Jeśli ktoś nie słucha Boga,
to po pewnym czasie z Boga uczynią "wroga". 

Gdyż: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam -
wielu  będzie łomotało do Nieba bram,
a Bóg powie: "nie znam cię"
gdyż Bogu mówiłeś zawsze - NIE. 

Oto Ja Matka wasza Miłosierna
pyta: dlaczego nie jesteś wierna
Mojemu Synowi Odkupicielowi,
a waszemu Zbawicielowi. 

Oto Ja wasza Matka Maryja
jestem od waszych grzechów ledwo żywa.
Ile razy mam wam mówić,
a wy dalej tak żyjecie, aby wasze dusze zgubić. 

Najpierw BÓG, potem rodzina
a gdzie innego życia jest przyczyna?
W grzechu, pysze i samowoli.
bo na razie nic was nie boli. 

Mój Syn nie chce was oddalić od siebie
i będzie zawsze przypominać, gdy będziecie w potrzebie.
Wasza Matka".
 

Mateńko Boża - Ewa prosi o Błogosławieństwo dla jej małżeństwa i całej rodziny, z okazji rocznicy ślubu. 

Matka Boża:

" Ty dziecko jesteś od rana
w Bogu rozmiłowana
Ty umiesz docenić Bożą pomoc
i podkreślasz swoją niemoc. 

Jesteś pokorna, ufna i pomocna
a twoja praca duchowa i fizyczna jest owocna.
Jesteś dla swojej rodziny dobrym wzorem,
bo nawet umiesz rozwiązywać problemy - humorem. 

Razem z mężem polecajcie Bogu rodzinę - MODLITWĄ
choć wiem, że wasze życie jest gonitwą.
BŁOGOSŁAWIĘ WAM NA DALSZE LATA
i uczcie innych, aby szanował brat - brata. 

Walczcie o Chrystusa KRÓLA  w POLSCE
i niech się rozwija i trwa POKÓJ  w każdej wiosce.
Wieś Polska jest nadzieją Narodu,
bo gdy będę KRÓLEM -  Polskę będę "pchał do przodu". 

Polska będzie wzorem dla innych państw
i pozbędzie się masońskich gniazd.
WALCZ O KRÓLA JEZUSA CHRYSTUSA NIEUSTANNIE,
bo gdy nim nie będę, wszystko na Ziemi upadnie. 

A Ojciec w Niebie powie "STOP" wszystkiemu
gdyż i duchowni okażą nieposłuszeństwo Jemu.
Wasza Matka".

 

Mateńko Boża - Ty zwyciężałaś i nadal zwyciężaj. Prosimy, pomóż Narodowi Polskiemu w wyprowadzeniu wrogów z naszej Ojczyzny, których trudno zliczyć. 

Matka Boża: 

" Zawsze pomagałam i pomagam
i z waszymi wrogami z trudnością się zmagam.
Jednak liczyłam na Moje "Radio Maryja",

bo widzę że duża z ich strony jest wina.
 

Nie mówi o Moim Synu jako o KRÓLU,
to dlatego wasza Ojczyzna zwija się z bólu.

Nie rozumiem ich doprawdy,

gdyż o CHRYSTUSIE KRÓLU winien mówić każdy.
 

A oni wywyższają waszych i naszych wrogów,
którzy nawet nie chowają już masońskich rogów.

Oto jest przyczyna waszej zguby

czyżby ci duchowni chcieli następnej "próby"?

NIECH WYWYŻSZĄ MEGO SYNA JAKO KRÓLA I PANA
KTÓRY BĘDZIE RZĄDZIŁ Z MIŁOŚCIĄ OD RANA.

Dlaczego nie chcecie spróbować tak uczynić -

a wtedy nikt nie będzie was winić.
 

A obrona Polskiego Kraju?
Żal mi was, bo bez KRÓLA nie będzie u was "raju".

Od osiemdziesięciu lat o tym mówimy

a wy szukacie gdzie indziej przyczyny.
 

Wasza Matka".

Mateńko Boża - obecnie Episkopat wywyższa kardynała Hlonda - czy to jest zgodnie z wolą Bożą? 

Matka Boża:

" Dzieci, dlaczego nam nie wierzycie.
Gdyby on nam uwierzył, to teraz na ziemi byłoby inne życie.
Tak dużo istnień ludzkich ma na sumieniu,
nie można tego ukrywać ku ogólnemu zdumieniu. 

Gdyby papieże pytali i słuchali Boga,
to nie miałaby miejsca żadna trwoga.
Przeważnie człowiek, ogólnie duchowieństwo
mają wielką wadę - pychą się unoszą.

 Myślą, że Bóg jest gdzieś daleko
i zasłaniają się wielką Męką Jego.
A przecież On nie chciał być męczony,
i chce być jako KRÓL uwielbiony. 

Niestety, możni tego świata,
nie mają szacunku do bliźniego i brata.
Nawet papieże sobie uzurpowali
że Bóg jest, ale gdzieś w oddali. 

Cały czas mówią i mówią myśląc,
że Bóg wiszący na Krzyżu winien ich słuchać.
Gdyby Jezusa traktowali jako żyjącego na świecie
to On ochraniałby na ziemi każde Boże dziecię. 

Przykro jest mówić to Nam
ale taki jak Hlond rządzić chciał sam.
I oto wyniki takich rządów
że obecnie nie ma końca różnych jego osądów. 

Tak, Nasze dzieci, przykro o tym mówić,
bo on swojej duszy nie musiał w piekle zgubić.
Mógł być z Jezusem zjednoczony.
a nie chciał, aby On mógł być na KRÓLA wywyższony.

Wasza Matka".

Nie mogę zrozumieć Episkopatu, ponieważ obecnie również uczynili z Pana Boga sługę, to po co posyłają tam tych którzy oficjalnie nie chcieli za życia być z Królem. Powód do wyniesienia do Nieba Ks krd. Hlonda jest taki, że wywyższał Matkę Bożą i ..modlił się. Przecież był księdzem - to nawet  jego obowiązek. Jak oni wszyscy, którzy nie chcą być z Królem na ziemi mają odwagę wynosić kogokolwiek do Nieba.

MÓDLMY SIĘ ZA KAPŁANÓW, BO MY NIC NIE ZNACZYMY BEZ NICH.

( Matka Bożą z Medjugorie prosi o to )

 

O MÓJ JEZU, PRZEZ TWOJE SERCE TAK BARDZO KOCHAJĄCE BŁAGAMY CIĘ, ROZPAL ŻARLIWOŚCIĄ
TWEJ MIŁOŚCI I GORLIWOŚCIĄ O TWOJĄ CHWAŁĘ WSZYSTKICH KAPŁANÓW  ŚWIATA, WSZYSTKICH
MISJONARZY, KTÓRZY SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA GŁOSZENIE TWEGO BOSKIEGO SŁOWA, ABY
OGARNIĘCI ŚWIĘTYM ZAPAŁEM WYRYWALI DUSZE SZATANOWI I PROWADZILI JE DO TWEGO SERCA,
GDZIE BĘDĄ CIĘ CHWALIĆ NA WIEKI.. AMEN.
 

DUCHU ŚWIĘTY MĄDROŚCI   - PROWADŹ KAPŁANÓW,

 DUCHU ŚWIĘTY ŚWIATŁOŚCI - OŚWIECAJ KAPŁANÓW,

DUCHU ŚWIĘTY CZYSTOŚCI   -  UŚWIĘCAJ KAPŁANÓW,

DUCHU ŚWIĘTY MOCY   -  WSPIERAJ KAPŁANÓW,

DUCHU ŚWIĘTY, DUCHU BOŻY  SPRAW, ABY KAPŁANI  OŻYWIENI I UMOCNIENI TWOJĄ ŁASKĄ
NIEŚLI SŁOWO PRAWDY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKOJU NA CAŁY ŚWIAT. NIECH OGIEŃ
ŚWIĘTEJ MIŁOŚCI ROZPALA  ICH SERCA, BY W PŁOMIENIACH TEJ MIŁOŚCI OCZYSZCZALI
I UŚWIĘCALI DUSZE. DUCHU ŚWIĘTY - POWIERZAMY CI SERCA KAPŁAŃSKIE,  UKSZTAŁTUJ JE NA WZÓR NAJŚWIĘTSZYCH SERC JEZUSA I MARYI. AMEN.

-szukam-

Prośba o pomoc dla dziecka

Kochani, zwracam się do Was z prośbą o dar serca dla mojej uczennicy Marysi, która choruje na nieuleczalną chorobę - MUKOWISCYDOZĘ. Jest to bardzo uciążliwa choroba, a Marysia znosi ją dzielnie, chociaż często choruje. Obecnie Jej rodzice zbierają środki na zakup specjalistycznej kamizelki oscylacyjnej,  bardzo potrzebnej w leczeniu i rehabilitacji Marysi. Koszt tej kamizelki to ponad 30 tys.zł.


W załączniku przesyłam Wam wszystkie informacje o chorobie Marysi oraz o działaniu kamizelki, którą pragną zakupić dla Marysi Jej rodzice.
 
Znajduje się tam również numer konta założonego dla ratowania zdrowia Marysi.
 
Niech dobry Pan wynagrodzi Wam każdy DAR WASZEGO SERCA+)
 
Beata Dachowska- wychowawczyni Marysi

-SZUKAM-

-szukam-

Terrorysta z Hezbollahu spotyka Jezusa-PIEKNE SWIADECTWO

-SZUKAM-

BARDZO PIĘKNE ŚWIADECTWO, WARTO ZOBACZYĆ
KAŻDEMU POLECAM !!!

-szukam-

FAŁSZYWE RÓŻAŃCE

-SZUKAM-

TŁ. PAN KRZYSZTOF.P

-szukam-

-SZUKAM-

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS KRÓL!!

WITAM  DROGA SIOSTRO  I SERDECZNIE POZDRAWIAM , SWOJĄ MODLITWĄ OTACZAM WAS WSZYSTKICH, IDĄ CIĘŻKIE CZASY DLA KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO, DLA CAŁEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA!!!

BRAK ZAUFANIA BOGU, ŚWIAT NIE CHCE JEZUSA KRÓLA!!!

WSZYSCY ZAPOMINAJĄ O GODNOŚCI KRÓLEWSKIEJ PANA JEZUSA, ŚWIAT WOLI TO CO JEST WYGODNIEJSZE, CO PRZYNOSI ZYSKI, ŚWIAT ODRZUCA BOGA I JEGO NAUKĘ A WYBIERA TO CO MATERIALNE!!! BÓG NA WSZYSTKO PATRZY OKIEM MIŁOSIERDZIA, LECZ JESZCZE DROGA SIOSTRO PRZEZ CHWILĘ, PRZYJDZIE TAKI CZAS, ZE PRZEZ BOGA WSZYSTKO ZOSTANIE PRZEMIENIONE, JAK DŁUGO JESZCZE CZŁOWIEK BĘDZIE WYRZUCAŁ JEZUSA CHRYSTUSA I JEGO PRAWO ZE SWOJEGO ŻYCIA?? W POLSCE POTRZEBA NAM ZRYWU, NARÓD POLSKI MUSI OBUDZIĆ SIĘ Z LETARGU I Z TEJ ŚPIĄCZKI I MUSI UWIERZYĆ I ZAUFAĆ PANU JEZUSOWI KTÓRY JEST JEDYNYM KRÓLEM I ZBAWICIELEM!! MATKO BOŻA I MATKO NASZA OTWÓRZ NASZE SERCA NA JEZUSA , ABYŚMY ZAWSZE SŁUCHALI JEZUSA I KOCHALI TWOJEGO SYNA, TAK BARDZO POTRZEBA NAM MATKO TWEJ OPIEKI, TY ZA NAMI ORĘDUJESZ I PROSISZ SYNA O MIŁOSIERDZIE DLA NAS DLA ŚWIATA CAŁEGO, MATKO BĄDŹ Z NAMI NA NASZEJ DRODZE ŻYCIA, CHCEMY BYĆ TWOIMI DZIEĆMI , CHCEMY BYĆ UCZNIAMI TWOJEGO SYNA A NASZEGO PANA I KRÓLA I ZBAWICIELA!! DROGA SIOSTRO CZAS JUŻ JEST CIĘŻKI I KRÓTKI , ZA NIEDŁUGI CZAS PAN JUŻ DO NAS PRZYJDZIE,  POTRZEBA NAM MODLITWY, POTRZEBA NAM POMOCY A JEDYNYM RATUNKIEM DLA NAS JEST OGŁOSIĆ JEZUSA NASZYM KRÓLEM. ILE JESZCZE PAN JEZUS MUSI PRZEZ LUDZI WYCIERPIEĆ?
BÓG JEST ZEPCHNIĘTY NA DRUGI PLAN ŻYCIA CZŁOWIEKA , A TAK BYĆ NIE MOŻE , MÓDLMY SIĘ O NAWRÓCENIE I  OPAMIĘTANIE DLA WSZYSTKICH LUDZI, KOCHAJMY PANA NASZEGO I BŁAGAJMY GO O LITOŚĆ!!! MÓDLMY SIĘ ZA WSZYSTKICH LUDZI , KTÓRZY NIE KOCHAJA PANA JEZUSA I NIE UZNAJĄ GO KRÓLEM!!


A JA ŻYCZĘ WAM WIELE ŁASK I SZCZĘŚCIA NIECHAJ PAN JEZUS KRÓL POLSKI ZAWSZE WAS STRZEŻE I WAM BŁOGOSŁAWI 
PAMIĘTAJĄCY W MODLITWIE
-
BRAT

-szukam-

Przypominamy - ZWYCIĘŻYMY TYLKO, GDY BĘDZIE RZĄDZIŁ KRÓL - JEZUS CHRYSTUS !.
 

P O L A C Y !!!

W sobotę 14 września 2013 r, w solidarności z Polakami manifestującymi przeciwko obecnej władzy w Warszawie, o godz. 3 do 5 po południu przed siedzibą Konsulatu Polskiego przy 1530 N.Shore Drive w Chicago, odbędzie się PROTEST zorganizowany w obronie niszczonego i likwidowanego państwa polskiego przez rząd Donalda Tuska.

Hasło protestu brzmi : " DOSYĆ LEKCEWAŻENIA SPOŁECZEŃSTWA " a głównym postulatem jest

  ODWOŁANI RZĄDU DONALDA TUSKA, który dzień w dzień od sześciu lat niszczy Polskę.

Będziemy także dopominać się o utworzenie Międzynarodowej Komiskii do zbadania ZDRODNI SMOLEŃSKIEJ.
Nie będzie nasza Ojczyzna wolna, jeśli nie poznamy prawdy o największej  Tragedii w dziejach Polski po II wojnie światowej,
jaką jest TRAGEDIA SMOLEŃSKA.

Obecność każdego z nas na tym proteście jest bardzo ważna. Zapraszamy Całą Polonię do uczestnictwa, a tym samym do obrony naszego państwa polskiego. Musimy walczyć o Polskę, bo tego oczekuje od nas NASZA  OJCZYZNA.
Klub Gazety Polskiej - Chicago

 

Demonstranci zjeżdżają do stolicy, przed sejmem stają namioty - Wiadomości - WP.PL

Oprócz pokoju na świecie, trzeba nam sie modlić o dar pokoju w Polsce, aby nie było rozlewu krwi...szczególnie na czas protestów - do soboty włącznie....

-SZUKAM-

-szukam-

KSIĄŻKI KTÓRE ZMIENIĄ WASZ POGLĄD NA ŚWIAT!

Książki które zmienią Wasz pogląd na świat.
Prawdziwa wiedza o Polsce i świecie współczesnym.

TWOJA DECYZJA - SPRAWDZ JEŚLI MASZ ŻYCZENIE

-szukam-

MICHAEL DWUMIESIĘCZNIK WARTY POLECENIA!!!

-SZUKAM-

ECHOMATKIBOZEJNIEPOKALANIEPOCZETEJ

-SZUKAM-

-szukam-

0-13(15) września NA ŻYWO - SPOTKANIE Z OO. ENRIQUE I ANTONELLO - HALA GRYFIA - SŁUPSK

-SZUKAM-

-szukam-

ZAPROZSZENIE NA UROCZYSTĄ MSZĘ. ŚW. W DNIU 12 WRZEŚNIA 2013r.
czwartek

-szukam-

-szukam-

Objawienia podczas odmawiania Różańca w domu u Kazimierza

Potocznie wszyscy mówią: OBJAWIENIA PRYWATNE.

Czy ktoś słyszał o objawieniach publicznych? Niestety, nigdy nie było żadnych objawień publicznych po wstąpieniu do Nieba Pana Jezusa, a wszystkie były i są prywatne począwszy od Szawła, który po tych "objawieniach prywatnych" nawrócił się na wiarę katolicką i został Pawłem - apostołem. Gdy był Szawłem prześladował chrześcijan, ale gdy Pan Jezus "objawił" się jemu, to najpierw całkiem oślepł a potem "przejrzał" tak dokładnie, że zobaczył inny świat, Boży świat i głosił MIŁOŚĆ Bożą. Kiedyś nie było telefonów czy komputerów i wiadomość o jego nawróceniu rozchodziła się bardzo powoli i zanim ludzie prześladowani zaufali mu upłynęło dość sporo czasu. Dziękujmy Panu Bogu, że żyjemy w wieku komputerów i wiadomości szybko się rozchodzą. Pan Jezus powiedział, że przy końcu czasów dużo osób otrzyma łaskę słyszenia i widzenia Pana Boga i innych Świętych osób z Nieba. Powiedział też, że będą i fałszywi prorocy, ale w naszym XXI wieku ludzie są już tak bardzo zapoznani z wszystkimi tematami, że umieją odróżnić sprawiedliwego od fałszywego proroka. Papież powiedział, aby nie lekceważyć żadnych objawień, bo lepiej wierzyć niż nie wierzyć. Ludzie z okresu Noego nie uwierzyli i zginęli. Jeżeli Pan Bóg mówi przez ludzi, to po ,aby ich ostrzec z miłości. Pan Jezus po to przyszedł na świat do nas, aby nauczając PRAWD BOŻYCH przyprowadzić wszystkich do Ojca Wszechmogącego. Pan Jezus zszedł z Nieba pomagać ludziom, a nie ich krytykować czy oskarżać za życia. Tak samo powinni czynić wszyscy duchowni Pana Jezusa - apostołowie: nauczać, pomagać i ratować dusze przed potępieniem a nie publicznie oskarżać, czy publicznie krytykować. Jeżeli tak czynią, to nie przestrzegają Pana Boga poleceń i Przykazań. Pan Jezus nigdy nie powiedział Judaszowi, że Go zdradzi a przecież wiedział o tym. Pan Jezus wiedział, że O. Mateo -Jezuita będzie "mieszał" w Intronizacji i że będzie mylnie interpretował wywyższenie Pana Boga na KRÓLA a jednak go cudownie uzdrowił. Dziękujemy Panu Bogu, że powołał kapłanów na swoich apostołów, a oni są obdarzeni specjalnymi łaskami, żeby  wszystkich przyprowadzać do Stołu Pańskiego na wieczerzę z Królem i Zbawicielem. Ponieważ kapłani będą za nas wszystkich odpowiadać i za to, co mogliby zrobić dobrego a nie zrobili, to gorąco módlmy się o DARY DUCHA ŚWIĘTEGO DLA NICH. Wielka szkoda, że "Kościół" jest tak bardzo "ostrożny" w orzekaniu o świętości i prawdziwości danych objawień, bo np. siostra Faustyna czekała 50 lat aby wreszcie "Kościół" dostrzegł ważność tych objawień i jakże ważnych słów Pana Jezusa, i łask wypływających na lud Boży. Czy człowiek ma być mądrzejszy od Pana Boga? Jak widać DOGMAT który sobie przywłaszczyli  PAPIEŻE nawet w SPRAWIE WIARY nie sprawdził się. Gdyby mogli być "nieomylni" w sprawie wiary, to czym prędzej posłuchaliby Matki Bożej z Fatimy i poświęciliby Jej Rosję. "Nieomylni" papieże niestety nie rozpoznali i nie uwierzyli Panu Bogu a Rosją zawładnął komunizm i mają na sumieniu mnóstwo dusz ludzkich - ofiar komunizmu.

Podczas spotkania modlitewnego i odmawiania Różańca - Tajemnicy Bolesnej Pan Jezus powiedział do nas:

" W LUDZKICH RĘKACH JEST POKÓJ ŚWIATA"

 Różaniec - Tajemnica Bolesna:

1. Konanie Pana Jezusa w Ogrójcu   - "razem z Aniołami pocieszaj Mnie".

2. Biczowanie -" bądź przy Mojej Matce i pocieszaj Ją, bo płacze i współczuj Mi"

3. Ukoronowanie Najświętszej głowy cierniem - " przyjmij choć jeden kolec duchowo i ofiaruj go za grzeszników"

4. Droga Krzyżowa - " jak chcesz, ale możesz pomóc Mi nieść krzyż w dowolnym miejscu".

5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa - " przepraszaj Ojca Wszechmogącego za zbrodniarzy, przeklętników,

którzy Mnie opluwają, przeklinają, nienawidzą i proś o nawrócenie grzeszników".

Córka Kazimierza – Katarzyna-  Alicja umarła siedem lat temu, bardzo ciężko i długo chorowała. Jej zdjęcie stoi na biurku, ładna młoda i uśmiechnięta dziewczyna. Kilka Miesięcy temu podczas modlitwy powiedziała, że jest w Niebie, a podczas dzisiejszej modlitwy powiedziała z uśmiechem: " A wiesz tato.......jestem z wami. Nasz Król - Pan Jezus pozwala mi być z wami i modlić się".
Podczas dalszej modlitwy Pan Jezus powiedział:

 " Jestem waszym Przyjacielem i pozwalam przyjść swoim przyjaciołom do swoich przyjaciół" "Módlcie się, módlcie się - abym mógł panować na ziemi jako KRÓL".

Podczas odmawiania Różańca Tajemnicy Chwalebnej

 Pan Jezus powiedział: 

1. Zmartwychwstanie  - "Moi przyjaciele, jesteście podobni do Marii Magdaleny i pragnę abyście wszyscy Mnie poznali i rozgłaszali,  że zmartwychwstałem i żyję.

 CHWALEBNE ZMARTWYCHWSTANIE I CHWALEBNE WSTĄPIENIE DO OJCA W NIEBIE.

2. Wniebowstąpienie   -  "Pokazałem wam drogę do Ojca  waszego. Kto chce iść za Mną na ziemi i do  Nieba za Mną przyjdzie".

 3. Zesłanie Ducha Świętego - " Teraz jest czas DUCHA ŚWIĘTEGO. Bądźcie poddani Jego woli a spotkacie się u gościnnego Tatusia . Proście o DARY DUCHA ŚWIĘTEGO, bo macie Moje Błogosławieństwo i bądźcie świętymi duszami w Niebie".

 4. Wniebowzięcie Maryi  - " Nie zasypiajcie - módlcie się, a wszystkie cierpienia małe i duże ofiarujcie o nawrócenie  grzeszników i za dusze czyśćcowe. Teraz nie ma innych intencji, bo do grzeszników zaliczam ludzi wzniecających konflikty. 

5. Ukoronowanie Maryi na Królową - " Wszystkie swoje problemy i kłopoty oddawajcie na przeczyste ręce Maryi Niepokalanej i Nieskalanej.. Ona będzie pośredniczką waszą, bo do niej nie ma dostępu żaden zły duch".

Pan Jezus: 
 " BĄDŹCIE DOBRZY DLA SIEBIE.  WSZYSTKIE NIESNASKI, KŁÓTNIE, ZŁOŚCI, NIEPOROZUMIENIA  I PRETENSJE  ODDALCIE - ZAPOMNIJCIE. PRZEBACZAJCIE WSZYSTKO I PROŚCIE O PRZEBACZENIE WSZYSTKICH, WŁĄCZAJĄC PRZEDE WSZYSTKIM WASZYCH NAJBLIŻSZYCH, WASZE RODZINY. JAM ZWYCIĘŻYŁ ŚWIAT I WY ZWYCIĘŻYCIE, A NAJWAŻNIEJSZY WASZ CEL - NIEBO. AMEN.  RÓŻANIEC, RÓŻANIEC RÓŻANIEC - MODLITWĄ MIŁOŚCI OTWIERACIE NASZE SERCA.

Matka Boża: 

TAK MOJE DZIECI UMIŁOWANE
JESTEŚCIE PRZEZ TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ BARDZO UKOCHANE.
WALCZCIE O KRÓLA - CHRYSTUSA PANA,
BO ŁASKA BOŻA MOŻE BYĆ WAM ODEBRANA.

I DANA TEMU NARODOWI,
KTÓRY ODDAJE HOŁD MOJEMU SYNOWI.
TO MÓWI WASZA MATKA ZASMUCONA,
GDYŻ WIDZĘ WYCIĄGNIĘTE W MODLITWIE DO NAS WASZE RAMIONA

-szukam-

PD-6.09.2013 Manifestacja poparcia Syrii przed ambasadą USA w Polsce

-szukam-

-szukam-

Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju z 2 września 2013

Matka Boża z wielką troską powiedziała:

„Drogie dzieci. Kocham was wszystkie. Wy wszyscy, wszystkie moje dzieci, wy wszyscy jesteście w moim sercu. Wszystkich was darzę moją macierzyńską miłością i wszystkich was pragnę doprowadzić do poznania Bożej radości. Dlatego was przyzywam. Potrzebuję pokornych apostołów, którzy otwartym sercem będą  przyjmować  słowo Boże i pomagać innym, aby przez słowo Boże pojęli sens swojego życia. Abyście jednak, moje dzieci, mogli to czynić musicie przez  modlitwę i post nauczyć  się słuchać sercem i nauczyć się uniżać. Musicie nauczyć się odrzucać od siebie  wszystko to, co was oddala od słowa Bożego i tęsknić jedynie za tym co was do niego przybliża. Nie lękajcie się. Ja jestem tu. Nie jesteście sami.  Proszę Ducha Świętego, aby was odnowił i umocnił. Proszę Ducha Świętego, abyście i wy zdrowieli kiedy pomagacie zdrowieć innym. Proszę Go, abyście przez Ducha byli dziećmi Bożymi i moimi apostołami. Przez wzgląd na Jezusa, przez wzgląd na mojego Syna, kochajcie tych, których On powołał i pragnijcie błogosławieństwa tylko z tych rąk, które On poświęcił. Nie pozwólcie, aby zapanowało zło. Ponownie powtarzam: moje Serce zatryumfuje tylko przy udziale waszych pasterzy. Nie pozwólcie, aby zło oddzieliło was od waszych pasterzy. Dziękuję wam.”

-szukam-

-szukam-

SPOTKANIE 12.09 (CZWARTEK)

-szukam-

-szukam-

Orbán: "Nie" dla kolonizacji Węgier - Nasz Dziennik

MÓDLMY SIĘ ABY WROGOWIE POKOJU NA ŚWIECIE NIE WYMYŚLILI POWODU DO
ZAATAKOWANIA RZĄDU WĘGIER, JAK TO UCZYNILI W WIELU WYPADKACH. 

Orbán: "Nie" dla kolonizacji Węgier

Dla zagranicznych firm na Węgrzech zakończyła się era kolonizacji – oświadczył premier Viktor Orbán, przemawiając na pierwszym po wakacjach posiedzeniu parlamentu.

 – Węgry są niepodległym, suwerennym państwem. Era kolonizacji się skończyła. Dla nas sprawą rangi państwowej jest obniżenie opłat za media, likwidacja reżimu spłacania kredytów walutowych oraz ratowanie rodzin i ich domów – powiedział premier.

  Banki i duże przedsiębiorstwa korzystające na Węgrzech z pozycji monopolisty muszą się przyzwyczaić do nowej sytuacji. Kiedyś miały silną pozycję i rządy socjalistyczne kłaniały się przed ich potęgą, ale teraz to my jesteśmy ci silniejsi. To one muszą się dostosować do Węgrów, a nie na odwrót – mówił Orbán.

 Niższe koszty elektryczności oraz pomoc dla setek tysięcy Węgrów, którzy wzięli kredyty walutowe i teraz zmagają się z ich spłatą, najprawdopodobniej będą głównymi propozycjami w programie rządu przed wyborami do parlamentu w pierwszej połowie przyszłego roku – przewiduje Agencja Reutera.

 Zgodnie z sierpniowym sondażem ośrodka Ipsos centroprawicowy Fidesz premiera Orbána ma wciąż dwucyfrową przewagę nad opozycyjnymi socjalistami, jednak blisko połowa wyborców nie zdecydowała jeszcze, na kogo odda głos.

 MM, PAP

-szukam-

-szukam-

CUDA I UZDROWIENIA W SOKÓŁCE

-szukam-

-szukam-

-szukam-

Kroluj nam Chryste!

    Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus!
Chcialam sie podzielic faktami, spostrzezeniami, ktore maja miejsce w otaczajacej nas rzeczywistosci.
W USA trudno juz teraz znalezc cos co nadaje sie do ogladania w TV przez dzieci i mlodziez. Wszystko nafaszerowane jest przemoca, wulgaryzmem, potworami, satanizmem i wszystko co sie porusza ma rogi. Podobnie dzieje sie  z literatura dla dzieci, aby wybrac cos do czytania co nie wyrzadzi krzywdy na psychice mlodego czlowieka, staje sie wielkim problemem. Dla ciekawostki, jest mozliwosc zapisania niemowlaka na YOGE- czyli cwiczenia rozciagajace. Wiemy, ze Sanktuarium Jana Pawla II jest juz gotowe. Samo przekroczenie progu budzi niepokój. Tabernakulum trudno znalezc tak jak i rozpoznac kaplana. Malowidla na scianie bardzo kontrowersyjne, niektore wrecz przerazajace.Na pytanie pewnej pani, ktora zapytala osobe tam pracujaca -czy wie co przedstawia wyeksponowany Calun ( plotno w ktore byl zawiniety Pan Jezus po zdjeciu z krzyza) uslyszala w odpowiedzi - czlowiek byl w nie zawiniety. Gdy zdziwiona kobieta zapytala jaki czlowiek?..przeciez to byl Pan Jezus. Uslyszala, ze nie mozemy obrazac i dyskryminowac inne religie. Mozna sobie zadac pytanie w jakim celu zostal ten budynek wybudowany? A moze w przyszlosci ma spelnic swoja, specjalna funkcje? A moze Globalizacja i laczenie wszystkich religii? Czy Pan Jezus nie jest juz powoli usuwany z Kosciola z zycia czlowieka? Dla bozkow tego swiata jest tylko sluga wiszacym na krzyzu a bogami uczynili sie oni sami. Imie Blogoslawionego Jana Pawla II uzywane jest do tak haniebnych celow. Ludzie oczywiscie beda przedsiewziecie popierac, bo przeciez nasz ukochany papiez zasluzyl sobie na to, a wrog bazujac na tym realizuje swoje plany. Celem ich jest odciagnac wiernych od Boga a sklonic ku czlowiekowi. Dlaczego zostal wybudowany przy Sanktuarium Milosierdzia Bozego, czyz nie po to aby ludzi oddciagnac od Jezusa Milosiernego?  Wszystko dla czlowieka, slowo Milosc tak bardzo stalo sie lansowane, ale czlowieka do czlowieka, nawet swera uczuciowa w relacjach mezczyzny do mezczyzny badz kobiety do kobiety wszystko dozwolone wazne aby sie kochali. Czyz nie ma w przykazaniu ” Bedziesz milowal Pana Boga swego z calego serca swego ze wszystkich sil swoich a blizniego swego jak siebie samego” A wiec mamy kochac ponad wszystko, nawet ponad rodzine Pana Boga, czerpac te Milosc od Niego, bo jest Zrodlem Milosci, Miloscia Najdoskonalsza i ta Miloscia mamy sie dzielic z innymi na 2 dniowej pielgrzymce do Merville Indiana w USA rozwazana byla Droga Krzyzowa Jana Pawla II rowniez dozo mowi sie o Milosierdziu Pana Jezusa i dzieki Bogu bo mimo, ze go tak ranimy On jest tak bardzo Milosierny wobec nas. Nie mozemy jednak tego faktu naduzywac. Pan Jezus jest  Milosierny ale i Sprawiedliwy i za kazdy zly czyn przyjdzie nam odpokutowac. Z ust pewnego biskupa uslyszalam „ Pan Jezus jest Milosierny wszystko nam przebaczy, niebo mamy zapewnione, zapomial pewnie dodac „Hulaj duszo piekla nie ma” Przykry to fakt, kiedy to jedyne katolickie Radio Maryja tak pieknie modlace sie wspolnie z wiernymi na antenie, milczy na temat potrzeby Spolecznego panowania Chrystusa Krola. Przeciez w tym momencie kiedy „ giniemy” kiedy zlo tryumfuje, kiedy waza sie nasze losy - byc albo nie byc - jest to jedyny ratunek dla nas. Na pytanie pewnego biskupa dlaczego jest tyle przeszkod aby intronizowac Pana Jezusa, odpowiedzial, zeby minn. inne panstwa nie zarzucaly nam, ze przywlaszczamy sobie Go. W takim razie co z Matka Boza, czy inne panstwa maja nam za zle, ze Jest Krolowa Polski. I jeszcze jedno dla ciekawostki, Polska jest 3-cim panstwem w swiecie jesli chodzi o wplywy masonskie – daje to sporo do myslenia. Panie Jezu Krolu nasz, ratuj nasza Ojczyzne, Narod Polski, nasze rodziny i nas samych.
Tak nam dopomoz Bog!

-szukam-

Ofiary Mszy Świętej, wg Mszy Świętej Trydenckiej i filmu Pasja.

-szukam-

-szukam-

-SZUKAM-NARODZINY MATKI BOŻEJ -SZUKAM-

8 września 2013 r,  
NARODZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI  -  MATKI BOŻEJ SIEWNEJ.

-SZUKAM-
-szukam--szukam--szukam-

Pierwsze czytanie z Księgi Mądrości: Mdr.13-18b

 Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? (...) Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy co mamy pod ręką, a któż wyśledzi to, co jest w Niebie? Któż pozna Twój zamysł, gdybyś nie dał Mądrości, nie zesłał  z wysoka Ducha Świętego swego? I tak ścieżki mieszkańców stały się proste,a ludzie poznali co Tobie przyjemne, a wybawiła ich Mądrość.

Chrystus staje pośród nas i każdego obdarza wieloma łaskami, które są jedyne i niepowtarzalne, Otwierajmy  przed Nim serca i umysły, starajmy się przeżyć ten czas jak najlepiej, bo już się nie powtórzy. Przepraszajmy, że ciągle jeszcze nie potrafimy postawić Pana

Boga na pierwszym miejscu. 

-SZUKAM--SZUKAM--SZUKAM-

-SZUKAM- Ewangelia św. Łukasza  Łk.14, 25-33 -SZUKAM-

  "Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się do nich i rzekł: (.....) "Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być Moim uczniem." 

    Twoje narodzenie, Bogarodzico Dziewico oznajmiło wesele całemu światu, z Ciebie bowiem narodziło się Słońce Sprawiedliwości, Chrystus nasz Bóg, który usunął przekleństwo a dał błogosławieństwo, pokonał śmierć i obdarzył nas życiem wiecznym. Kościół święty wita i pozdrawia Tę, która zwiastowała  światu przyjście Zbawiciela, jak jutrzenka zwiastuje wschód słońca.

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny obchodzono już w VII wieku. datę 8 września ustalił papież Grzegorz I.

Z Mszału Rzymskiego - Imprimatur Karol Wojtyła  - Biskup Wikariusz Kapitalny - Karków 22.VI.1963r.

 Witaj, Święta Rodzicielko, któraś wydała na świat KRÓLA, co niebem i ziemią włada na wieki wieków. Z mego serca płynie piękne słowo, pieśń moją śpiewam dla Króla.

 Prosimy Cię Panie udziel sługom Swoim daru łaski niebieskiej, a jak macierzyństwo  Najświętszej Panny stało się dla nich początkiem zbawienia, tak uroczysty obchód Jej narodzenia niech im przysporzy pokoju przez Pana.

 Błogosławiona i godna czci jesteś, Panno Maryjo, któraś bez naruszenia dziewictwa stała się Matką Zbawiciela. Bogarodzico Dziewico, Ten, którego cały świat nie zdoła ogarnąć, zamknął się w Twoim łonie, stawszy się człowiekiem. 

Błogosławiona jesteś Panno Maryjo, któraś nosiła Stwórcę wszechrzeczy. Porodziłaś Tego, który Cię stworzył i na wieki
pozostajesz Dziewicą.

Niech nas wspomaga, Panie człowieczeństwo jednorodzonego Syna Twojego; On to, zrodzony z Dziewicy, nie naruszył panieństwa Matki, lecz je uświęcił; Niechże w uroczystość Jej narodzenia, oczyszczając nas z przewin naszych, ofiarę naszą uczyni miłą Tobie Jezus Chrystus, Pan nasz: Który jest z Tobą.


Mateńko Boża - na Twoje Urodziny prosimy Cię o Twoje Święte SŁOWO dla nas - ludu Bożego.

-SZUKAM-Matka Boża:-SZUKAM-

" Wy, Moi drodzy - liczcie już godziny,
aby nie zmarnować żadnej chwili.

Wynagradzajcie, przepraszajcie i czuwajcie,

gdyż w tej chwili Anioły z demonami walczą zażarcie.
 

Wszystkiemu winna jest pycha ludzka i upartość,
oraz olbrzymia człowieka zachłanność.

Tylko Jezus Chrystus - KRÓL

może usunąć z każdego serca ból

Wasza Matka".

 

Mateńko Boża - Twoja strona internetowa prowadzona jest przez osobę całej Trójcy Świętej
oddaną
i Tobie.  Czy zgadzasz się na zamieszczanie tych tekstów?

-SZUKAM-Matka Boża:-SZUKAM-

" Dzieci Moje drogie - Mój Syn jest PRAWDĄ
i patrzy na duchownych anty - Bożych z pogardą.
Za stan obecny na świecie
obciąża papieży i duchownych przecież.

Już mówiłam i ciągle mówię to samo:
Watykan powinien być do Nieba świętą BRAMĄ.
A duchowni i wszyscy pracownicy w Watykanie,
tworzą przepisy i kierują się swoimi zarządzeniami.

Watykan ukrywa wiele tajemnic niepotrzebnie
i dlatego wiele modlitw jest tam odmawianych nadaremnie.
Oczekuję od duchownych wszystkich: świętości -
w myślach, mowie i czynach o wielkiej wartości.

Zapomnieli o Jezusie, że już zmartwychwstał,
a oni twierdzą, że na Krzyżu pozostał.
Wszędzie widzą Jezusa na Krzyżu,
a przecież jest KRÓLEM, ale oni nie wierzą.

Duchownym wszystkim jest tak wygodnie,
bo rządzą jak chcą i nawet zgodnie.
Nikt nie pyta Jezusa - KRÓLA i BOGA.
Tylko czasami ogarnia ich serca trwoga.

A Jezus Chrystus wisi na Krzyżu i cierpi
że nikt nie chce zdjąć z Jego głowy tych cierni.
Dlatego mówię - czas SPRAWIEDLIWOŚCI się zbliża,
gdyż za dużo grzeszników Mu ubliża,
Wasza Matka."

-SZUKAM-

(Z książki "Żywot
 
bolesny Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświetszej Matki Jego" - według objawień Katarzyny EmmericK


Widziałam
Ś
więtą Dziewicę we wigilię Jej narodzenia. Powiedziała mi, że kto począwszy od tej wigilii przez 9 dni odmawia 9 Zdrowaś
M
aryjo
....
" na cześć  dziewięci
miesi
ę
cznego Jej pobytu w łonie matki i na cześć
J
ej narodzenia ten codziennie daje anioł
o
m 9 kwiatów  wieńca, które  Ona w niebie odbiera i Trójcy Przenajświętszej w ofierze składa
,
aby modlącemu się łaskę wyprosić.

-SZUKAM--SZUKAM--SZUKAM-

7 wrzesień 2013r.  NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.

-szukam--szukam--szukam-

W dziejach świata i Kościoła Maryja zawsze odgrywała i odgrywa ogromną rolę. Jej Niepokalane Serce, które w każdą pierwszą sobotę szczególnie czcimy, ogarnia swoją miłością cały świat.

Matko Najświętsza, pomóż  wszystkim, a szczególnie tym, którzy utracili wiarę, nadzieję i miłość, aby je odnaleźli, zaś chwiejnym wyproś wzmocnienie Ducha Świętego. Matko Mądrości - pomóż zrozumieć wszystkim, że każde dobro dokonuje się jedynie w Płomieniu Miłości Ducha Świętego, poprzez coraz lepsze poznanie Świętej Nauki i Przykładu Życia Jezusa oraz codzienne, wierne wypełnianie Zasad Jego Ewangelii, jako Woli Ojca Niebieskiego. Ukochana Mateńko dopomóż, aby rozdarte Chrześcijaństwo osiągnęło upragnioną przez Ojca Niebieskiego - JEDNOŚĆ w DUCHU ŚWIĘTYM, o którą modlił się JEZUS, Twój Syn Boży. Umiłowana Mateńko - uproś mi u Boga wzmocnienie mej woli i ŚWIATŁO DUCHA ŚWIĘTEGO dla mego rozumu, abym coraz lepiej rozumiał TWE SŁOWO z Kany Galilejskiej "ZRÓBCIE WSZYSTKO, COKOLWIEK WAM POWIE" i abym w ten sposób stawał się coraz posłuszniejszy Jezusowi. Ukochana Mateńko, zawierzam się więc całkowicie Miłości Twojego Niepokalanego Serca i pokornie proszę, weź mnie w Swoją opiekę i chroń tak, jak To to potrafisz. O Mateńko - zawierzam Tobie także wszystkich nieprzyjaciół i proszę o światło dla nich, aby zrozumieli, że bez Bożej Miłości wśród ludzi - nie ma jedności, szczęścia i pokoju.

Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana. a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie Dziedzictwo Wiekuiste.


  Modlitwa Anioła z Fatimy.

-szukam--szukam--szukam- 

" O Boże mój - wierzę w Ciebie !
uwielbiam Ciebie !
Ufam Tobie !
Miłuję Ciebie !
- Proszę, abyś przebaczył tym, którzy w Ciebie nie wierzą, 
którzy Cię nie wielbią, 
którzy Tobie nie ufają,
którzy Cię nie miłują. Amen.

" POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ ŚWIĘTA BOŻA RODZICIELKO. NASZYMI PROŚBAMI RACZ NIE GARDZIĆ W POTRZEBACH NASZYCH, ALE OD WSZELAKICH ZŁYCH PRZYGÓD RACZ NAS ZAWSZE WYBAWIAĆ, PANNO CHWALEBNA I BŁOGOSŁAWIONA.
O PANI NASZA, ORĘDOWNICZKO NASZA, POŚREDNICZKO NASZA, POCIESZYCIELKO NASZA -

Z SYNEM SWOIM NAS POJEDNAJ, SYNOWI SWOJEMU NAS POLECAJ, SYNOWI SWOJEMU NAS ODDAWAJ."

 

Panie Jezu - Marta i Antoni bardzo proszą o błogosławieństwo na dalsze lata małżeństwa oraz pytają co powinni zmienić, a co poprawić w rodzinie? 

Pan Jezus:

 " Moi Drodzy Małżonkowie,
niech każdy z waszej rodziny się dowie,
że Jestem Bogiem Miłosiernym
i zawsze człowiekowi Przyjacielem wiernym. 

Oczekuję od was zbliżenia do Nieboskłonu
poprzez ZAWIERZENIE całej rodziny waszej Duchowi Świętemu.
Proście wszyscy o Święte Dary Jego,
gdyż oczekuję od każdego - serca skruszonego.

 Wasze serca winne być przygotowane
i Trójcy Świętej zupełnie oddane,
poprzez dziękczynienie i zawierzenie,
bo to będzie potrzebne dla waszego odkupienia. 

Mówię to do was z miłością,
a wy napełnijcie swoje serca Bożą radością.
Ojciec rodziny winien być stanowczy
w wypowiadaniu Bożej PRAWDY a przejrzą na oczy. 

Powiem całej waszej rodzinie:
pamiętajcie w modlitwach o waszej dziecinie.
Proście o pomoc dusze czyśćcowe,
które zawsze do pomocy ludziom są gotowe. 

Błogosławi was cała Trójca Święta,
bo droga do Nieba wasza jest już rozpoczęta
dzięki pobożności waszej mamie - Marty,
chociaż atakuje was demon zażarty. 

Módlcie się, módlcie się nie tylko w niedzielę,
a otrzymacie Bożych Łask wiele.
Wasz Przyjaciel - KRÓL Jezus Chrystus,
który ma dla was dużo swoich pomysłów."

-szukam-

BAJKA O WYSPIE

MIESZKAŃCY ZIEMI - TAK ŻYJCIE NA NIEJ, ABY MIŁOŚĆ MOGŁA BYĆ WASZĄ PRAWDĄ A PRAWDA MIŁOŚCIĄ. DZIEŃ ZACZYNAJCIE OD MODLITWY - PRZEPRASZAJCIE PANA BOGA ZA GRZECHY SWOJE I LUDZKOŚCI, WYNAGRADZAJCIE MU DOBRYMI UCZYNKAMI ORAZ KOCHAJCIE PANA BOGA I BLIŹNIEGO A WTEDY MOŻECIE PROSIĆ O WSZYSTKO, GDYŻ PAN BÓG JEST NASZYM PRZYJACIELEM I CUDA CZYNI A NAJBRARDZIEJ PROŚCIE O PRZEMIANĘ SERC WSZYSTKICH LUDZI.

-szukam-

-szukam-

IDZIE WOJNA....

POKÓJ JEST ZAGROŻONY PRZEZ ZACHŁANNOŚĆ CZŁOWIEKA I MODLITWY CAŁY CZAS SĄ POTRZEBNE.

-SZUKAM-

-szukam-

PAPIEŻ FRANCISZEK WYBRAŁ DZIEŃ POSTU W INTENCJI POKOJU W SYRII W ROCZNICĘ CUDU POKONANIA PRZEZ MARYJĘ WOJSK ALLAHA!

-SZUKAM-

-szukam-

7 WRZEŚNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY
I POSTU W INTENCJI POKOJU W SYRII

Wszyscy jesteśmy świadkami tragedii wojny, jaka rozgrywa się w Syrii. Najbardziej cierpią niewinni, w tym dzieci. Ten konflikt bardzo mocno dotyka również syryjskich chrześcijan, wielu z nich za przynależność do Chrystusa straciło życie, setki tysiące, aby je ratować, uciekło z kraju. Ofiarę z życia ponoszą również osoby duchowne, w tym katoliccy księża.

Odpowiadając na apel papieża Franciszka o pokój w Syrii, w rejonie Bliskiego Wschodu