2013-06-Czerwiec

2013-06-czerwiec

Zapraszamy również do przejścia za pośrednictwem odnośników poniżej.
Przeniesieni zostaniecie do poprzednich miesięcy – gdzie słowa KRÓLA są wciąż aktualne.

Warto odświeżyć pamięć : )

Zapraszamy :

Kwiecień 2013 – CLICK

Maj   2013 – CLICK

Czerwiec  2013 - CLICK

01.06.2014 

 

Dzieje Apostolskie 1,1-11.
Pierwszą księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku
aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba.
Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.
A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: «Słyszeliście o niej ode Mnie:  
Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».
Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?»
Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą,
ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu.
Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach.
I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».


Księga Psalmów 47(46),2-3.6-7.8-9.
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,   
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, 
bo Pan najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie;
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.


 

Ewangelia wg św. Mateusza 28,16-20.
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił.
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

-szukam-

PAN JEZUS, MATKA BOŻA I DUCH ŚWIĘTY O KONGRESIE 
DLA SPOŁECZNEGO PANOWANIA PANA JEZUSA - KRÓLA W POLSCE I NA ŚWIECIE..

-szukam- 

Panie Jezu, dziękujemy Ci  za zorganizowanie w Warszawie i w Częstochowie KONGRESU dla Społecznego Twego panowania w Polsce
 i na świecie. Bardzo prosimy o podsumowanie tego pięknego Twego DZIEŁA. Kapłani tak bardzo zrozumiale wytłumaczyli konieczność wywyższenia Ciebie na KRÓLA z widoczną koroną na głowie ,jaką ma Maryja - KRÓLOWA POLSKI i wszystkimi atrybutami królewskimi.
 

PAN JEZUS:

" O TAK, MOJA DZIATWO KOCHANA,
BYLIŚMY RAZEM W CZĘSTOCHOWIE OD RANA.
JESTEM WZRUSZONY WASZYM ROZUMOWANIEM
I CAŁEGO NARODU POLSKIEGO BŁAGANIEM.

ŻAL SERCE ŚCISKAŁ, GDY MIEJSCA WOLNE WIDZIAŁEM,
BO NIE PRZYJECHALI WSZYSCY, KTÓRYCH ZAPRASZAŁEM.
NIE WIDZIAŁEM ŻADNEGO BISKUPA, ANI KARDYNAŁA,
BO ONI PRZYCHODZĄ WTEDY, GDY SIĘ ICH WYCHWALA. 

WIDZĘ I SŁYSZĘ JĘCZĄCYCH PRZEDE MNĄ W DNIU ICH ŚMIERCI,
GDYŻ MAŁO KTÓREGO MÓJ NAJŚWIĘTSZY DUCH OŚWIECI.
TAK BARDZO SĄ PRZEZ SWOICH MOŻNOWŁADCÓW  ZNIEWOLENI,
ŻE NIE CHCĄ BYĆ PRZEZE MNIE ODKUPIENI.

WYWYŻSZAJĄ SIEBIE NAWZAJEM PRZY GŁOŚNYM APLAUZIE LUDZI,
A JA CZEKAM, ŻE MOŻE KTÓRYŚ ŻAL W SOBIE WZBUDZI.
POUBIERALI SIĘ PIĘKNIE W UBIÓR KOLOROWY,
A JA CIĄGLE WISZĘ NA KRZYŻU GOŁY. 

OBA KONGRESY SĄ PIĘKNIE ZORGANIZOWANE,
CHOCIAŻ DEMONY PRZESZKADZAŁY, BO CZĘSTO NIE BYŁY SŁYSZANE .
DZIĘKUJĘ WAM MOI WIERNI I PEWNI KAPŁANI,
ORAZ WSZYSTKIM ŚWIECKIM CHCĄCYM IŚĆ MOIMI DROGAMI.

OWOCE Z TYCH SPOTKAŃ BĘDĄ WIELKIE,
GDYŻ ECHO NA CAŁY ŚWIAT ROZESZŁO SIĘ WSZĘDZIE. 
TYLKO WY UTRZYMUJECIE TEN ŚWIAT PRZY ŻYCIU.
U BOGA OJCA NIE MOŻE BYĆ NIC W UKRYCIU.

GŁOŚCIE NA CAŁY ŚWIAT, ŻE JEZUS CHRYSTUS JEST KRÓLEM CAŁY OSOBOWO
I ŻE TYLKO ON, JAKO KRÓL ZAPŁACIŁ ZA WAS GŁOWĄ.
ZMARTWYCHWSTAŁEM JAKO KRÓL,
WIĘC NIE MÓWCIE, ŻE JESTEM WASZYM SŁUGĄ,
BO WIERZYCIE, ŻE JESTEM W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ O
SOBĄ DRUGĄ.
 

WSZYSTKIM WAM BŁOGOSŁAWIŁEM CAŁY CZAS

I TAKŻE NIEUSTANNIE POKŁADAM NADZIEJĘ W WAS. AMEN.

 

JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI I WSZECHŚWIATA.

*********************** 
                                              
MATKA BOŻA
:

" JA MATKA JEZUSA SYNA WSZECHMOGĄCEGO
-  PRAGNĘ, ABYŚCIE UCZYNILI GO KRÓLEM NARODU POLSKIEGO.

JUŻ WIELE RAZY WASZĄ POLSKĘ OD NIESZCZĘŚĆ URATOWAŁAM,

I ŚWIADECTWA MIŁOŚCI DO WAS DAWAŁAM.
 

POLSKA JEST KRAJEM PRZEZ BOGA OJCA WYBRANYM
I PRZED WIEKAMI PRZEZE MNIE UKOCHANYM.

DLATEGO PRAGNĘ, ABYŚCIE DOCENILI O CO PROSZĘ,

BO JA MOJE PROŚBY PRZED TRON BOGA OJCA ZANOSZĘ.
 

CAŁA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA JEST O WAS ZANIEPOKOJONA,
GDYŻ WIDZI, ŻE WASZA OJCZYZNA JEST CIĄGLE ZNIEWOLONA.

ZA BARDZO UFACIE CZŁOWIEKOWI, A NIE NAJWYŻSZEMU BOGU

I DLATEGO MACIE PROBLEMY NA KAŻDYM KROKU.
 

PAMIĘTAJCIE - TYLKO JEZUS KRÓL MA MOC PLANY WROGA ZNIWECZYĆ,
A WY POWINNIŚCIE TO CZYM PRĘDZEJ DOCENIĆ. WASZA MATKA".

******************************

  DUCH ŚWIĘTY. 

          " A TERAZ POROZSYŁAJCIE WNIOSKI Z KONGRESU DO EPISKOPATU
I POKAŻCIE JAKICH MACIE BISKUPÓW - CAŁEMU ŚWIATU.
TO JEST NIEPOJĘTE, ABY BISKUPI I KARDYNAŁOWIE
ZNOWU KRZYŻOWALI JEZUSA W KAŻDEJ DOBIE.

TO, CO ONI MÓWIĄ I CZYNIĄ -
OBCIĄŻA ICH KAŻDĄ WINĄ.
WSZYSTKO ROBIĄ NA POKAZ DLA LUDZI,
ALE W NARODZIE SUMIENIE JUŻ SIĘ BUDZI. 

OTO JEZUS CHRYSTUS WKROCZY NA ZIEMIĘ NIEBAWEM
I DOPIERO BĘDZIE LAMENT, GDYŻ ZOBACZY OFIARY KRWAWE.
OPAMIĘTAJCIE SIĘ  JUŻ TERAZ, GDY JESZCZE CZEKAMY,
ABY ZAKOŃCZYŁY SIĘ WSZELKIE ROZŁAMY.

ZJEDNOCZCIE SIĘ - NASI WIELBICIELE,
ZANIM PRZYJDZIE JEZUS CHRYSTUS W UWIELBIONYM CIELE.
PRZYJDZIE DO WAS Z MIŁOŚCI,
ABY WYRWAĆ TO NIEROZUMNE PLEMIĘ Z PODŁOŚCI. 

CHOĆ LEPIEJ BYŁOBY DLA WAS UZNAĆ JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA,
BO WTEDY NIE POTRZEBNA BYŁABY ŻADNA AWANTURA.
WASZ DUCH ŚWIĘTY,
KTÓRY JEST, KTÓRY ŻYJE WSZĘDY".

 ****************

A przecież modlimy się:  "BĄDŹ WOLA TWOJA JAKO W NIEBIE TAK I NA ZIEMI......"

-szukam-

Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego 

Porządek nowenny do Ducha Świętego 
 
Litania do Ducha Świętego 
Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego 
Koronka ku czci Ducha Świętego i Jego siedmiu darów
 
 
Litania do Ducha Świętego 
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, us
łysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Bo
że, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu
 świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu
 Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami.
Duchu
 Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.
Duchu
 Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami.
Duchu
 Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami.
Duchu
 Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami.
Duchu
 Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami.
Duchu
 Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami.
Duchu
 Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami.
Duchu
 Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami.
Duchu
 Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu
 Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu
 Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami.
Duchu
 Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu
 Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami.
Duchu
 Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami.
Duchu,
 Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami.
Duchu
 Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu
 Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami.
Duchu
 Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami.
Duchu
 Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami. 
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
B
ądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
B
ądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty. 
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty.
Od buntu przeciwko prawdzie chrze
ścijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty.
Od braku serca wobec bli
źnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zatwardzia
łości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu
 Święty.
Od wszelkich z
łych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty.
Od nag
łej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty.
Od pot
ępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty.
My grzeszni, Ciebie prosimy, wys
łuchaj nas Duchu Święty 
Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Aby
ś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Aby
ś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Aby
ś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Aby
ś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Aby
ś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Aby
ś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Aby
ś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Bo
ży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Bo
ży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha.
 
Módlmy się:
Duchu
 Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.