2013-01-Styczen

styczen_2013 - styczen 2013 -

W NASZYM KRÓTSZYM LUB DŁUŻSZYM ŻYCIU TAK NALEŻY ŻYĆ, ABY ŚMIAŁO MÓC  SPOJRZEĆ PANU BOGU - SĘDZIEMU SPRAWIEDLIWEMU  W OCZY.


Senior kardynał Józef Glemp zmarł po długiej chorobie. 18 grudnia skończył 83 lata Około godziny 22.00 otrzymaliśmy potwierdzoną wiadomość o śmierci Eminencji - donosi diecezja.waw.pl. Stan hierarchy pogorszył się dziś rano. Prośbę o modlitwę do wiernych wystosował arcybiskup metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz. W 2012 roku kardynał Glemp przeszedł poważną operację płuca. Usunięto zmiany nowotworowe (złośliwy narost na dolnym płacie prawego płuca).


Panie Jezu - nigdy nie z zrozumiem Twoich Apostołów, że mieli odwagę uczynić Ciebie KRÓLA Wszechświata - s ł u g ą  naszym, bo nie tylko ich.

Pan Jezus:

"Oj, tak dziecko i Ja też nie rozumiem i całe Niebo ubolewa nad heretyckimi poczynaniami hierarchów kościoła katolickiego. Teraz całe Niebo płacze, ale w momencie śmierci takiego człowieka płacze jego dusza, lecz jest spóźniony żal, bo nie do naprawienia. Anioł Stróż zapisuje w książce życia wszystkie uczynki a Sędzia Sprawiedliwy je "przegląda" na 40 - dniowym Sądzie duszy a Jego "waga" jest zawsze sprawiedliwa. 

    Wasz były prymas Glemp nie był zadowolony ze spotkania, ponieważ "targował się" ze Mną. Tacy wysoko postawieni "urzędnicy" w Moim Kościele są najbardziej zdolni i "pojęci", skoro aż tak wysoko "zaszli".  I "oni" są najbardziej winni, bo przez nich dużo osób odeszło od kościoła i przez nich bardzo dużo ludzi grzeszy przeciw Duchowi Świętemu. Bardzo często nie ma konsekracji uczynionej pobożnie i prawidłowo i w tej Hostii nie ma Mnie - żywego a tylko SYMBOL, a "symbol", czy BARANEK  was zbawia?   Nie ma wtedy żadnych ŁASK Bożych i dlatego jest tak źle w Moim Kościele katolickim.

       Upomnij bliźniego i nie patrz, że to jest biskup. Ci duchowni, którzy służą dwom bogom - podlegają grzechowi ciężkiemu i nawet nie czynią PRZEISTOCZENIA prawidłowo, bo w tym czasie demon miesza ich zmysły. NIE MA ŁASK DLA LUDU   i dlatego jest tak dużo działania demonów w rodzinach i na świecie. "Upomnij brata" - gdyby każdy z was upomniał brata, siostrę i bliźniego a ten upominany rozważyłby, chociaż to upomnienie, to nie byłoby panowania demonów aż w takiej sile.

    Każdy z was powinien odmawiać z wiarą i skupieniem Koronkę do "Płomienia Miłości Serca Maryi" w intencji: "O świętość Bożą dla wszystkich kapłanów i ogólnie duchownych, zakonników i zakonnic". Jak najwięcej odmawiajcie Drogę Krzyżową  o prowadzenie Ducha Świętego dla duchowieństwa. Powtarzam: HEREZJĄ - jest uczestnictwo w nabożeństwach innych religii, nawet

żydowskich - jak coraz częściej to czynią katoliccy duchowni.

  Także powtarzam:

CI, KTÓRZY NIE CHCĄ MNIE UZNAĆ KRÓLEM NA ZIEMI - NIGDY  NIE BĘDĄ W NIEBIE W WIECZNOŚCI, BO W NIEBIE JEST KRÓL - JEZUS CHRYSTUS !

A waszemu prymasowi Glempowi dałem szansę ujrzenia co stracił a co zyskał.

Tak wysoko postawiony hierarcha ma Łaskę ode Mnie usłyszenia od Sędziego Sprawiedliwego, co powinien uczynić, a czego nie uczynił; co stracił a co by zyskał, gdyby pytał Mnie o wszystko. Ponadto także duża odpowiedzialność za grzechy wszystkich ludzi, którzy słuchali zarządzeń wydawanych przez danego hierarchę. Niektórzy jak Życiński, natychmiast sa porywani do piekła, bo ich uczynki popełnione myślą, mową i czynem nie miały niczego zgodnego z wolą Bożą. NIE ROZUMIEM TYCH LUDZI, KTÓRZY KRYTYKUJĄ MOJE DECYZJE. Ja jestem SPRAWIEDLIWOŚCIĄ  i znam wasze myśli i serca.  Wiem także, co zamierzacie uczynić i wiele razy mówię waszemu życiu - STOP, abyście więcej nie gorszyli ludzi. Obecnie już tak bardzo wyraźnie i dobitnie ze szczegółami mówię a wy dalej krzyczycie: "UKRZYŻUJ GO !"

Mieczysławo - nie bój się krzyków przeniewierców. Teraz trzeba wszystko mówić wyraźnie i otwarcie a tym, którzy ciebie osądzają mówię:  "Nie osądzajcie a nie będziecie osądzani". Jej przekazuję Nasze słowa, bo hierarchowie nie chcą słyszeć upomnień i naszych próśb. U nich dominuje pycha, bo oni więcej i lepiej "wiedzą". W ich ustach Bóg - Jezus Chrystus  jest SYMBOLEM. Nieustannie wołam: TYLKO JEZUS CHRYSTUS KRÓL UCZYNI ZIEMIĘ ŚWIĘTĄ I PRZEDŁUŻY ŻYCIE LUDZIOM NA NIEJ.

Śpieszcie się, bo czasu zostało wam niewiele na to. Demony też się śpieszą


Duchowny "Anty-apostoł 1025" był tysięcznym dwudziestopiąstym, który nie czynił konsekracji podczas Liturgii i nie bylo tam Pana Jezusa żywego, to teraz po 8o latach ilu jest takich duchownych ? Dlatego nie ma w każdej Hostii Pana Jezusa, ale najlepiej określić kogoś jednym wyrazem - "heretyczka". Niech sami szukają u siebie winy.

Pan Jezus do małżeństwa, które doczekało szczęśliwie dwudziestej rocznicy.

 

Pan Jezus:
"Moi drodzy małżonkowie  - 
módlcie się i proście a Duch Święty wam powie
co w waszym małżeństwie dobre było

i aby MIŁOŚĆ i poszanowanie nigdy się nie kończyło.

 Aby w waszej całej rodzinie 
każdy myślał o Bożej Dziecinie
z miłością, radością i uwielbieniem
a dzień święty kończcie dziękczynieniem

 za to, że żyjecie i że macie co jeść
i proście Boga, aby "zły" duch nie mógł was zwieść.
Rano, w południe i wieczorem
rozmawiajcie z Niebiańskim Dworem.
Wszyscy Święci oczekują na rozmowy z wami
i nigdy nie czujcie się przez nich omijani.

Gdybyście zobaczyli ziemię oczami Świętych w Niebie
zrobilibyście szybko porządek wokół siebie.
Zadbalibyście o czystość serc waszych
bo chcielibyście żyć według PRAWD Naszych.

Na dalsze wasze rodzinne życie -
BŁOGOSŁAWIE i proszę - módlcie się obficie,
bo wszyscy w Niebie czekają na rozmowy z wami
i nawet wołają: " Wszyscy Święci, módlcie się za nami...."
"Jezus Opiekun małżeństw".

20 styczeń 2013 r. 

"POŚRÓD NARODÓW GŁOŚCIE CHWAŁĘ PANA"

 

DRUGIE CZYTANIE z Pierwszego Listu Św. Pawła do Koryntian 1 Kor.12, 4

 

" Bracia: Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkim. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. 

 

Panie Jezu - ukochany nasz Królu na całym świecie bardzo proszę podaj HASŁO na 2013 rok.

 

 

Pan Jezus:
Ty Moja duszko cierpliwa
jesteś dla wszystkich życzliwa.
Pisz Moje dyktanda do końca
a nie zabraknie ci Bożego słońca.

A HASŁO dla ciebie na 2013 rok?
podążaj za Mną w NOWY ROK.
Trzymaj się Mojego płaszcza świętego
a będziesz ogarnięta świętością Ducha Mego.

 A że ciebie demon atakuje?
Wszystkich niegodziwców wypluję.
 Przeciwnicy nasi są zazdrośni,
że wy macie Dary Boże - ludzie prości.

 Wszystkich przeciwników PRAWD BOŻYCH wypluję,
gdyż każdy z nich - was dzieci Boże ignoruje.
To HASŁO jest dla wszystkich tobie podobnych,
twoich przyjaciół znanych i nieznanych ale godnych
przebywać z Jezusem KRÓLEM w Niebie

i będziecie mieli wszystkich Świętych wokół siebie.

HASŁO:
"CZYŃCIE DOBRE UCZYNKI KAŻDEMU BLIŹNIEMU
I BĄDŹCIE WIERNI BOGU TRÓJ - JEDYNEMU.
PRZYPROWADZAJCIE ZAGUBIONYCH DO MOICH OŁTARZYBO SPRAWIEDLIWOŚĆ - SPRAWIEDLIWIE KAŻDĄ DUSZĘ WAŻY".
Jezus Sprawiedliwy.

Mateńko Boża - bardzo proszę powiedz słówko pocieszenia.

Matka Boża:
"Ja nie mam nic ci do zarzucenia,
bo niczego nie czynisz od "niechcenia".
Jedynie dla ciebie doba jest za krótka,
to dla każdego dziecka świętego przeszkoda malutka.

 Pracuj w winnicy Boga Stwórcy ile możesz
a wielu zagubionym duszom pomożesz.
Ludzie, którzy czytają Nasze Słowa
już widzą swoje grzechy i następuje ODNOWA

 ich serc, sumień i wszystko naprawiają
i szczęście niepojęte z powrotów  do Boga - mają.
Wasza Matka.

M O D L I T W A
             
       
DUCHU ŚWIĘTY - PRZYJDŹ PROSIMY
      TWOJEJ ŁASKI NAM TRZEBA.
     NIECH W NAUCE POSTĄPIMY
    OBJAWIONEJ NAM Z NIEBA.

-szukam-


Rana Ramienia Pana Jezusa

-szukam-

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kochani,  siedzę teraz nad opracowaniem do druku Uśmiechu Ojca Pio i chciałam dołożyć polskie świadectwa. Pomyślałam o Papieżu, i o krążącej wieści, że o. Pio przepowiedział mu Papiestwo. Ale JP2 zaprzeczył temu, co też nie szkodzi, temu że o. Pio mógł to powiedzieć komu innemu. Fakt przy tym wszystkim wyszedł taki, że o. Pio objawił młodemu ks. Wojtyle swoją tajemnicę, o której  nie wspomniał nikomu z żyjących (jak podają źródła), tylko ks. Wojtyle, a mianowicie na pytanie ks. Wojtyły: który ze stygmatów sprawia mu największy ból. Ojciec Pio bardzo go zaskoczył mówiąc: "nie najbardziej boli mnie ten na ramieniu, o którym nikt nie wie, i który nie jest nawet opatrywany. Ten stygmat sprawia największy ból".  Przy okazji przeczytałam i to puszczam dalej, aby tę łaskę wykorzystać - że takie samo pytanie zadał Panu Jezusowi św. Bernard  -  Święty zapytał na modlitwie Jezusa, jakie było Jego największe fizyczne cierpienie podczas męki drogi krzyżowej (podobne pytanie zadali Wojtyła i Morcaldi świętemu z Gargano). Została mu udzielona następująca odpowiedź: „Miałem ranę na ramieniu, spowodowaną dźwiganiem krzyża, na trzy palce głęboką, w której widniały trzy odkryte kości. Sprawiła Mi ona większe cierpnie i ból aniżeli wszystkie inne. Ludzie mało o niej myślą, dlatego jest nieznana, lecz ty staraj się objawić ją wszystkim chrześcijanom całego świata. Wiedz, że o jakąkolwiek łaskę prosić Mnie będą przez Tę właśnie Ranę, udzielę jej. I wszystkim, którzy z miłości do tej Rany uczczą Mnie odmówieniem codziennie trzech „Ojcze nasz" i trzech „Zdrowaś Maryjo", daruję grzechy powszednie, ich grzechów ciężkich pamiętać nie będę i nie umrą nagłą śmiercią, a w chwili konania nawiedzi ich Najświętsza Dziewica i uzyskają łaskę i zmiłowanie Moje". a więc do dzieła - módlmy się za przyczyną uczczenia tej Rany o potrzebne łaski

-szukam-

25 styczeń 2013 r. NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA APOSTOŁA.
 

IDŹCIE I  NA CAŁY ŚWIAT I GŁOŚCIE EWANGELIĘ CHWALCIE PANA WSZYSTKIE NARODY, WYSŁAWIAJCIE GO WSZYSTKIE LUDY, BO POTĘŻNA NAD NAMI JEGO ŁASKA A WIERNOŚĆ PANA TRWA NA WIEKI.

EWANGELIA  ŚW. MARKA  Mk 16, 15 -  18

 Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział:Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą te znaki towarzyszyć będą: W imię Moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie>.

 NIE WYŚCIE MNIE WYBRALI, ALE JA WAS WYBRAŁEM, ABYŚCIE SZLI I OWOC PRZYNOSILI.

 

Bardzo trudno zrozumieć Pana Boga. Szaweł - zaciekły prześladowca wyznawców Chrystusa staje się naczyniem wybranym, niosącym Dobrą Nowinę, także na ziemię europejską. Zakochany w Chrystusie, głoszący Go bez wytchnienia w porę i nie w porę, oddaje wreszcie za Niego życie pod ciosem miecza w Rzymie. Ten zaś, który parę lat przebywał z Panem Jezusem w blasku Jego mocy i świętości - Judasz okazał się zdrajcą. Powinniśmy być z daleka od potępiania kogokolwiek, bo nie wiemy, kto może być wybrany do apostolstwa  a kto do męczeńskiej śmierci.Módlmy się o zjednoczenie chrześcijan.

 

Św. Paweł Apostoł:

    " Ty Mieczysławo i inni tobie podobni już wiecie, co znaczy być dotkniętym ŁASKĄ BOGA. Innym "zimnym" życzę tego, bo warto było spaść z konia dla przemiany swojej duszy. Wydawało mi się, że niczego Mi nie brakuje. Wydawało mi się, że to mój BÓG mi to zapewnia, a skoro byłem opatrzony wszystkim, czego człowiekowi do życia dostatniego potrzeba, to mój BÓG  mówi, że dobrze wszystko wykonuję. Do tego jedynego momentu, który odmienił moje życie i przeszedłem wtedy ze "śmierci do życia". Na początku było bardzo trudno, bo ludzie nie chcieli wierzyć, tak jak i wam nie wierzą. Ale Pan nigdy nie zostawia człowieka samemu sobie i przychodzi z ŁASKĄ BOŻĄ.   A wy teraz, ponieważ macie przykłady z nas powinniście bez zastanowienia upaść na kolana przed Stwórcą, który jest najukochańszym Przyjacielem. Słuchajcie SŁOWA BOŻEGO  zamieszczonego w PIŚMIE ŚWIĘTYM. Człowiek na ziemi nigdy nie jest nasycony niczym a szczególnie ten, który oddaje duszę szatanowi a który naprawdę istnieje. Pan Bóg wybiera sobie apostołów i  prowadzi tych, przez których chce mówić do was i wy szanujcie Jego decyzje. Jest nam przykro w Niebie, gdy widzimy kłótnie między wami katolikami i chrześcijanami. Powinniście być jednością, bo w jedności siła do pokonywania wrogów i żal wielki ściska, że w ogóle są wrogowie. Ludzie nie wiedzą, a są tacy, którzy nie chcą wiedzieć, co zyskaliby, gdyby chcieli być jednością z Bogiem Wszechmogącym. Jest nam przykro w Niebie patrzyć na ziemię i przeżywać razem z wami wasze niepokoje, bo niepokój nie pochodzi od Boga.  Proście a otrzymacie, ale najpierw wynagradzajcie, przepraszajcie i  przebaczajcie Bogu i bliźniemu, bo są tacy, którzy mają pretencje do Stwórcy. Wszyscy przygotujcie się na spotkanie z naszym ukochanym Bogiem -  Jezusem, Wielką Miłością ale i Sędzią Sprawiedliwym. Szczególnie uczulam wszystkich duchownych a najbardziej tych postawionych na najwyższych stanowiskach w naszym Kościele, bo to od nich zależy jaki ten nasz Kościół jest. O wszystko pytajcie Boga, Maryję piękną i dobrą a także inne osoby święte w Niebie, bo My  chcemy wam pomagać, abyście mogli być z nami. Pamiętajcie: szczególnie biskupi i arcybiskupi są poddawani szczegółowemu Sądowi Bożemu a waga Jego jest bardzo sprawiedliwa. Pomimo, że się modlicie, będziecie odpowiadać "jak się modlicie" i nie patrzcie na ilość ale na jakość. Należy zawsze pamiętać, aby wasze myśli nadążały za wypowiedzianymi słowami - ustami waszymi.  Macie Ducha Świętego, to proście Go o wskazówki, o natchnienia dobre. Jeszcze raz wam mówię - nie krytykujcie się między sobą ani w internecie, ani w środkach medialnych. Upominajcie się i ratujcie swoje dusze, abyście mogli być z nami w Niebie. Wasi przywódcy religijni w każdym państwie - niestety błądzą, bardzo błądzą, bo uczynili się sami królami a nawet bogami i    podejmują decyzje bez porozumienia z Niebem. PAWEŁ Z  TARSU".Pan Jezus - do Anny, która pyta, czy pomagać kuzynowi, który ma problem ze sobą. 

Pan Jezus:
"Anno - ty masz dobre serce. 
Ty idziesz według wskazań Bożych -

kochasz Boga i bliźniego swego,
ale zachowaj wolną wolę jego.

Nie oczekuj nadgorliwości,
ale bądź uczulona na człowieka złości.
Zawsze pytaj, czy chce?
i patrz, jak wdzięczne jest jego serce.

Życie wasze powinno być MIŁOŚCIĄ
a wszystko inne jest niegodziwością.
Jeśli twoje serce niechęć czuje,
to wiedz, że bliźni twe serce truje.

Zawsze pytaj: czy bliźni chce pomocy,
chociaż bliźni jest w finansowej niemocy.
Nie bądź w obdarowywaniu nadgorliwa,
bo nie zawsze dusza jest dla ciebie życzliwa.

Czasami człowiek tak postępuje
i uważa, że twoja pomoc jemu honor ujmuje.
Kochaj Boga i bliźniego swego
i wyszukuj człowieka Bogu życzliwego.
Twój Jezus Chrystus".

i jeszcze Anna pyta o inne swoje sprawy:


Pan Jezus:

"Dziecko - zmniejsz swoje "posiadłości" i ogranicz posiadanie ich. Również pozbądź się nadmiaru niepotrzebnych rzeczy. Zachowakj tylko to, co potrzebne będzie tobie lub najbiższym. Remontuj to, co konieczne i to jak najmniejszym kosztem. Żyj skromnie i uczciwie. W miarę swoich możliwości pomagaj bliźniemu, ale nie spełniaj zachcianek jego, lecz tylko to, co konieczne. Zachowaj swoją pogodną twarz, aby ludzie patrząc na twoje oczy zobaczyli przyjaciela i mogli odczuć twoją przyjaźń. Jesteś dobrym człowiekiem uczulonym na "zło" a kochającym Bożą Sprawiedliwość. Kocham cię Moja Anno i nigdy nie bój się człowieka. Twój Jezus Chrystus".

 -szukam-

Policja aresztowała 70-latkę... bo pokropiła wodą święconą zwolenników aborcji

WODA ŚWIĘCONA NAJLEPSZYM LEKIEM NA WSZELKIE ZŁO !

DIABEŁ BOI SIĘ WODY ŚWIĘCONEJ - TO TERAZ WIDZICIE JAK TA WODA DZIAŁA - WSZYSCY UŻYWAJMY WODY ŚWIĘCONEJ, TO SZYBCIEJ  WYGONIMY DEMONÓW Z NASZYCH RODZIN, MIAST I PAŃSTW.

 Funkcjonariusze policji z amerykańskiego miasta Huntsville w stanie Alabama skuli kajdankami i aresztowali 70-letnią kobietę. Dlaczego? Pokropiła wodą święconą zwolenników aborcji.

Jak poinformował portal Life Site News, do zdarzenia doszło podczas manifestacji pod kliniką Centrum Kobiet dla Reprodukcyjnych Alternatyw w Alabamie, w której przeprowadzane są aborcyjne zabiegi. Przed ośrodkiem spotkali się zwolennicy zabijania dzieci oraz obrońcy życia.

-szukam-

-szukam-

Likwidacja gotówki postępuje, akt pierwszy usunięcie groszy

Coraz więcej państw rezygnuje z bicia monet o 1/100 (lub nieco więcej) wartości jednostki pieniężnej. Polska do nich wkrótce dołączy. Dlaczego kasuje się "grosiki"? Dlatego, że koszt produkcji jest większy od wartości samej takiej monety. Przed Polską takiej operacji dokonało już kilka państw...

Nim przejdziemy do współczesności, parę faktów z historii monety. Otóż pierwsze powstały w VII w. p.n.e. w Lidii (dzisiejsza Turcja). Były one wykonane z elektrumu (stopu złota i srebra, naturalnie występującego w niektórych rzekach Azji Mniejszej) i miały owalny kształt. Następnie, monety zostały rozpowszechnione w basenie Morza Śródziemnego przez Fenicjan oraz Greków. Metalowe pieniądze wykształciły się także niezależnie w Chinach i Indiach. Monety o niewielkie wartości określa się mianem bilonu. Tenże jest pieniądzem zdawkowym (fiducjonalny), tak jak banknoty i jego wartość ustalona emitent.

Bilon, to rzymska nazwa stopu miedzi i srebra stosowanego do wyrobu monet o niskiej wartości. Bilon bito także z niklu, brązu lub mosiądzu, a nawet złota (w Hiszpanii w pierwszej połowie XIX w.). Obecnie do wyrobu bilonu używa się stali, aluminium i stopów.

Tyle historii, teraz o współczesności...

Izrael nie chce agorot...

-szukam-
-szukam-

Panie Jezu - powiedz nam, czy nasz ukochany papież powinien uczynić oficjalnym AKTEM, czy DEKRETEM  zmianę Twojego statusu ze "sługi", bo tak naprawdę to tylko papież może zaradzić szarganiu Twego Bożego Imienia. Nam - świeckim ludziom to się "w głowie nie mieści", żeby ktokolwiek,  nawet ateista uczynił z Boga - Stworzyciela sługę. Tym samym automatycznie potępia się sam i godzi się na wieczność z szatanem.


Pan Jezus:
"Moje drogie dzieci, Moi drodzy duchowni - Ja przyszedłem na ziemię już jako KRÓL. Najpierw zobaczyli ten cudowny widok pasterze i inni ludzie, którym gwiazda oznajmiła Moje narodziny. Dla nich to był cudowny, przemiły i nadzwyczajny widok, ale jednocześnie przykry, że zobaczyli ten CUD w stajni. Jednak, gdy zakończył się spis ludności i podróżni opuścili karczmę - zabrali nas właściciele karczmy i byliśmy u nich rok. Nie byliśmy nikomu znani, bo Moja Mama, jak wiecie - wszystko w swoim sercu zapisywała i żadne rozmowy nie wyszły poza naszą rodzinę. Rodzina, u której mieszkaliśmy także zachowywała spokój      i nikt się nie domyślał, gdzie jesteśmy. Natchnienia Ducha Świętego i Aniołowie przyprowadziły podróżnych , możnych ludzi nazwanych przez ówczesnych pisarzy KRÓLAMI. Faktycznie, to oni nie byli królami, bo królowie państw prawie nigdy nie opuszczali swoich tronów i miejsc stałego zamieszkania. Ci trzej podróżni byli bardzo bogaci, dobrzy ludzie i wiele znaczący w swoich krajach. Oni byli reprezentantami swoich narodów i posłuszni woli Bożej. Jeżeli historia nazwała ich królami, to niech tak zostanie. Najważniejsze dla was ludzi jest, że ci podróżni przynieśli DARY dla KRÓLA i godne KRÓLA  w osobie małego Jezuska. Wizyta tych podróżnych nie odbyła się w dniu Mego narodzenia, lecz o wiele  później, ale skoro historia tak zapisała, to niech tak będzie. Kiedyś nie było telefonów i internetu i zanim Herod dowiedział się o Moim narodzeniu, to upłynęło parę miesięcy. I dlatego Herod dał nakaz zabić dzieci do 2 lat. Moje serce krwawiło, chociaż malutkie było. Władcy - aby utrzymać się przy władzy zdolni byli do okrutnych morderstw. Tak samo i dzisiaj jest. SŁAWA i WŁADZA za wszelką cenę prowadzi do wiecznego potępienia  i wiecznego cierpienia w ogniu. Obecni władcy w Koście katolickim także chcą być sławni poprzez posługiwanie się demonicznymi pomysłami. Nie chcą uznać Mnie za Króla, bo boją się, że sprawiedliwy Jezus rzuci ich na kolana, zrzuci ich ze stanowisk, bardzo dobrych stanowisk, na których zachowują się jak królowie. JAK ONI TAK MOGĄ?  Demon pozbawił ich uczuć. Pozbawił ich wrażliwości na SPRAWIEDLIWOŚĆ i PRAWDĘ.Pozbawił ich wszelkich skrupułów, co do osądzania Boga i bliźniego. Tyle ich - biskupów, co teraz mają, gdy żyją: piękne apartamenty, kosztowne stroje i dostatnie życie i są otoczeni ludźmi służącymi im - nie Mnie Bogu. A Ja już mówiłem, że Mnie Bogu nie zależy na ich stanowiskach i być może na nich by zostali. Mnie Bogu zależy na ich sercach. Jeśli serca zmienią, to mogą być biskupami, kardynałami i prymasami tak samo jak są, ale zauważą, że jest KTOŚ "wyższy" ponad nimi i gdy będą podlegli KRÓLOWI, to będą pracowali na chwałę Trójcy Świętej prawdziwie bez tuszowania i będą wydawać sprawiedliwe zarządzenia i uznają Boga za Boga i KRÓLA i władzę nad nimi. Bóg jest MIŁOŚCIĄ i nie chce nikogo karać. Chce żeby człowiek mógł być prawdziwie dzieckiem Bożym, bo Bóg wie, co dla człowieka jest lepsze. Jeśli będzie zachowana taka kolejność hierarchiczna, to zapanuje POKÓJ na ziemi, ustaną zamieszki  i wszelkie wojny, bo serce ludzkie będzie pozbawione zawiści i zazdrości, które są przyczyną pozostałych grzechów. Kolejny raz podaję wam sposób na życie w spokoju na ziemi i aby ZIEMIA mogła istnieć. GDY WSZYSCY RZĄDZĄCY RELIGIJNI I PAŃSTWOWI ZASTOSUJĄ SIĘ DO MOICH RAD I PROPOZYCJI, TO WSZYSTKIE ICH GRZECHY ZAPOMNĘ I BĘDĄ ŻYĆ WIECZNIE W NIEBIE. Tak wam dopomóż Bóg. AMEN. Wasz Jezus Chrystus KRÓL ŚWIATA I WSZECHŚWIATA.

Panie Jezu - bardzo proszę podyktuj MODLITWĘ w intencji Jacka o uratowanie jego małżeństwa, ale i dla wszystkich małżeństw, które przechodzą kryzys i nawet są w trakcie spraw rozwodowych.

Pan Jezus:

"Wszystkich wierzących w Boga w Trójcy Świętej Jedynego bardzo proszę o MODLITWĘ w intencji OCALENIA MAŁŻEŃSTWA Jacka, który wprost błaga swoją żonę o powrót do normalnego, katolickiego życia. Módlcie się o przemianę serca żony Jacka, która koniecznie chce rozwodu, rozkładu małżeństwa i nie patrzy na zasady moralne. Taki APEL o MODLITWĘ również wnoszę o zjednoczenie wszystkich małżeństw, które są na drodze rozwodowej. Długiego życia na ziemi - pełnego obfitości nikt nie zagwarantuje nikomu, tylko Bóg, który jest SPRAWIEDLIWY i każdemu odmierzy odpowiednią miarą w momencie śmierci, która na pewno nastąpi. APELUJĘ - módlcie się w celu zjednoczenia małżeństw na podłożu religijnym, normalnym i owocującym pod natchnieniem Ducha Świętego. Módlcie się: BOŻE OJCZE WSZECHMOGĄCY - ROZLEJ NA CAŁĄ LUDZKOŚĆ PŁOMIEŃ MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI. Jezus - MIŁOŚĆ".

 

-szukam-

Uśmiech uratował życie niepełnosprawnemu dziecku

-szukam-

Uśmiech chłopca, który jego matka zobaczyła na USG, uratował go od aborcji. I choć chłopiec zmarł 9 godzin po narodzinach jego matka nigdy nie żałowała, że pozwoliła mu przyjść na świat, i że mogła się z nimi pożegnać.

26-letnia Katyia Rowe została skierowana na badania USG, by potwierdzić głębokie uszkodzenia mózgu, jakie dotknęły jej synka. Kolejne zdjęcia miały tylko to potwierdzić i skłonić kobietę do przerwania ciąży. Jednak, gdy na ekranie komputera pojawiły się zdjęcia uśmiechniętego i bawiącego się w jej łonie dziecka, Rowe stwierdziła, że nie może przerwać jego życia.

- Jeśli mógł się śmiać i bawić i czuć szczęście niezależnie od swojej niepełnosprawności, to zasłużył na to, by pozwolić mu żyć, niezależnie do tego jak krótkie miałoby być jego życie. To, że jego życie będzie krótsze od innych, nie oznacza, że można uniemożliwić mu jego doświadczenie – podkreślała kobieta.

-szukam-

MODLITWA ZA KAPŁANÓW -"...Aby polscy kapłani podjęli wielkie dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski..."

Intencja

Razem z Maryją Królową Polski i z wszystkimi świętymi, naszymi Aniołami Stróżami i zastępami aniołów z wszystkich chórów anielskich  wraz z duszami czyśćcowymi modlimy się za kapłanów i wszystkie osoby życia konsekrowanego, aby byli wierni Bogu oraz nauczali swój lud w prawdzie i o nowe powołania świętych kapłanów i zakonników Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce i na całym świecie.  Aby polscy kapłani podjęli wielkie dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski


-szukam-

-szukam-

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

-szukam-

Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; Dz 10,34-38; Łk 3,15-16.21-22

To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

Z EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: ?Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem?. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: ?Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie?.

CHRZEST PAŃSKI - Chrystus chciał przyjąć chrzest pokuty w wodach Jordanu, ponieważ wziął na siebie grzechy upadłej ludzkości. To uniżenie się Syna Bożego zostało nagrodzone wspaniałą teofanią. Nad głową Zbawiciela ukazał się Duch Święty w postaci gołębicy, a głos Ojca Niebieskiego objawił Jego Boże synostwo. Przez zetknięcie ze swoim świętym człowieczeństwem Pan Jezus udzielił wodzie mocy oczyszczania dusz w Sakramencie Chrztu św. Jako członki Mistycznego Ciała Chrystusa jesteśmy wciągnięci w tajemniczy akt dokonany w wodach Jordanu i obchodzimy zaślubiny naszej natury z Bóstwem.    "DZISIAJ KOŚCIÓŁ ŁĄCZY SIĘ Z BOSKIM OBLUBIEŃCEM, PONIEWAŻ W JORDANIE CHRYSTUS OBMYŁ JEGO GRZECHY".

Gdy opowiadamy dzieciom o chrzcie Pana Jezusa w Jordanie, to podkreślamy wyraźnie różnice między Jego chrztem, a chrztem każdego, kto został ochrzczony w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan Jezus takiego chrztu nie potrzebował, nie potrzebowała go Maryja - bez grzechu poczęta. Ale łączność między tymi chrztami jest wyraźna. Pan Jezus, jako nowy ADAM , w imieniu ludzkości, która ma być odkupiona, przyjmuje obmycie jako znak pokuty.  DZIĘKI TEMU MOŻEMY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PANA BOGA Z PROŚBĄ, ABY OBMYŁ NASZE SERCA Z WIN, KTÓRE POPEŁNILIŚMY.

Panie Jezu - czy możesz opowiedzieć o tym pięknym DNIU TWEGO CHRZTU?

Pan Jezus:
"Było zupełnie ciepło. Ludzie zebrali się słuchać Jana - Mojego kuzyna. Dużo ich było, bo ludzie byli spragnieni takiej PRAWDY, którą Jan głosił i nigdy przedtem czegoś podobnego nie słyszeli.  Były pytania, były komentarze - jak zwykle. A byli i tacy, którzy drwili, że Jan zmysły postradał. Zawsze znajdą się niewierzący i wątpiący. To były CUDA nad CUDAMI dla, wielu, bo on miał taką mowę, którą zjednywał sobie ludzi, a ci bardzo chcieli nawet go dotknąć. Moje przyjście nad Jordan też poruszyło wielu, bo ten czas, ten moment był nadzwyczajny i nawet w powietrzu ludzie czuli inną atmosferę niż zawsze. Coraz więcej ludzi było bardzo szczęśliwych      i jedni drugim opowiadali, co się dzieje w ich sercach i w ich duszach  i dlatego wielu też chciało spróbować. Jan nie był nigdy zmęczony. Gdy otrzymałem z jego świętych rąk CHRZEST natychmiast rozwarły się niebiosa i wszyscy usłyszeli: " TO JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY, JEGO SŁUCHAJCIE". A Ja byłem jak nowonarodzony i razem ze wszystkimi ochrzczonymi opowiadaliśmy sobie wrażenia. To był piękny słoneczny dzień a ludzie rozmawiali, rozmawiali i nie mogli się nadziwić temu wszystkiemu. Rozpowiadali jedni drugim a Jan chrzcił każdego dnia i objaśniał im  o Mesjaszu.  "Jezus ochrzczony".

 

 

Panie Jezu - to był szczególny DZIEŃ dla wszystkich.

MY WSZYSCY ŻYCZYMY CI - PANIE JEZU, ABY LUDZIE MOGLI, CHCIELI  I UMIELI OBDARZAĆ CIĘ WIELKĄ MIŁOŚCIĄ - JAKO DZIECIĄTKO JEZUS, JAKO NASZEGO KRÓLA I JAKO ZBAWICIELA, ALE POMÓŻ NAM W TYM.


Pan Jezus:
"No tak - Moi wierni  ludzie ,nikt nie  zaprzeczy temu pięknemu CUDZIE. Bo zadziałała WIELKA ŁASKA Ojca Mego -  wtedy przez was uwielbionego. Takie były początki CUDÓW BOŻYCH na ziemi, bo Bóg Ojciec chciał, abyście mogli być przemienieni - Ci, którzy wierzyli w wielobóstwo a przecież to bylo wielkie oszustwo. Bóg w Trójcy Świętej Jedyny chciał, aby każdy z was życie wieczne z Nim miał. Z wielką przyjemnością objawiał SIEBIE,  bo pragnie mieć was wszystkich w Niebie. Proszę was - przystępujcie do Chrztu Świętego przez Ducha Świętego pobłogosławionego. Tym sposobem oczyścicie swe serca i w Anioła przemieni się przeniewierca. Chrzest Święty wszystkie grzechy zmazuje i człowiek jak nowonarodzony się czuje. Wszyscy, którzy tego Chrztu nie mają niech Objawienia Bożego doznają. Mówię to do wszystkich nieochrzczonych pozwólcie się ochrzcić, abyście mogli należeć do zbawionych. Amen. 

 Mateńko - bardzo prosimy powiedz Twoje święte Słowo o tym pięknym dniu.

 

Matka Boża: 
"Nie było Mnie wtedy z Nimi, bo nie mogłam wszędzie chodzić drogami Jezusowymi. Ale Ja wszystko widziałam oczami duszy swojej i zapisywałam skrzętnie w księdze Mojej. Moj Syn, odkąd nauczać zaczął - był bardzo zajęty i nigdy nie odpoczął. Bo gdy nawet mógł zasnąć, to we śnie nie pozwolił człowiekowi bez błogosławieństwa zgasnąć. Wsłuchujcie się w Boże natchnienia, aby przebaczone mogły być wasze przewinienia. Żyjcie darami Ducha Świętego, ale życie zaczynajcie od Chrztu Świętego. Wasza Matka".

-szukam-

-szukam-

MOI DRODZY

GORĄCO WAS PROSZĘ O MODLITWĘ WSTAWIENNICZĄ ZA JANUSZA. JANUSZ NIE PRACUJE I NIE POSIADA ŚRODKÓW DO ŻYCIA.JEGO SYTUACJA STALE SIĘ POGARSZA. PROŚMY TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ, PRZEZ WSTAWIENNICTWO KRÓLOWEJ RÓZAŃCA ŚWIĘTEGO, WSZYSTKICH ŚW.I DUSZ CZYŚĆCOWYCH O PRACĘ DLA JANUSZA. MÓDLMY SIĘ W INTENCJI WSZYSTKICH, KTÓRZY NIE MOGĄ ZNALEŹĆ PRACY. ZA KAŻDE MODLITEWNE WSPARCIE - BÓG ZAPŁAĆ

KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

-szukam-

Cala prawda o szczepionkach

-szukam-

-szukam-

                                                                   -szukam-

Miłosierdzie Boże - Św. Siostra Faustyna - Dzienniczek - Jezu, ufam Tobie - ZMBM


PANIE JEZU MIŁOSIERNY - UFAMY TOBIE

-szukam-

-szukam-

SĄD nad SĄDY !!!

2000 LAT TEMU, POJMANO I PRZYPROWADZONO NA POSTRONKU JEZUSA, BOŻEGO SYNA, DO RZYMSKIEGO PIŁATA Z NAKAZEM, AŻEBY GO UKRZYŻOWAĆ! PIŁAT NIE ZNAJDUJĄC W NIM WINY PYTA GO: CZY TY JESTEŚ KRÓLEM? ODPOWIADA PAN: TAK, JESTEM NIM, LECZ MOJA KRÓLESTWO NIE JEST Z TEGO ŚWIATA, BO GDYBY TAK BYŁO, TO SŁUDZY MOI BILIBY SIĘ O MNIE! 2000 LAT PÓŹNIEJ 25 LISTOPADA 2012 ROKU W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTO KRÓLA, RÓWNIEŻ PRZYWOŁANO JEZUSA, DO WSZYSTKICH JEGO POLSKICH ŚWIĄTYŃ MÓWIĄC: DZIŚ JEST DZIEŃ, CHRYSTUSA KRÓLA>< WYSTAWIAJĄC GO W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE NA OŁTARZACH, JEMU POWIERZAJĄC WIERNYCH I SIEBIE. TAK WIĘC, WE WSZYSTKICH NASZYCH ŚWIĄTYNIACH, ODBYŁ SIĘ RÓWNIEŻ SĄD NAD SĄDY! KIEDY KAPŁAN ODCZYTAŁ WYROK SWOICH ZWIERZCHNIKÓW, NIKT NA KOŃCU TEGO WYROKU, NIE PODZIĘKOWAŁ SŁOWY "BÓG ZAPŁAĆ" JAK TO ZWYKŁ CZYNIĆ! ZAPADŁA CISZA, A BÓL WYŁAZIŁ Z KAŻDEGO ZAKAMARKA ŚWIĄTYNI, W KTÓREJ TO WYROK ODCZYTYWANO..WRACAJĄC DO SĄDU NAD SĄDY 2000 LAT TEMU, PIŁAT RZECZE, IŻ NIE ZNAJDUJE W NIM ŻADNEJ WINY, WIĘC NAKAZUJE GO UBICZOWAĆ I WYPUŚCIĆ. LECZ KAPŁANOM TO NIE  WYSTARCZA, WIĘC WOŁAJĄ: NA KRZYŻ Z NIM! TO NIE JEST NASZ KRÓL! NASZYM KRÓLEM JEST CEZAR!... KIEDY JEZUS CHODZIŁ POŚRÓD SWOICH PODDANYCH, NAUCZAŁ, UZDRAWIAŁ NA DUSZY I CIELE, KARMIŁ, WSKRZESZAŁ UMARŁYCH, PODDANYCH BYŁO WIELU! DZIEŃ PRZED WYDANIEM WYROKU, KRÓL KRÓLÓW  WJECHAŁ DO JEROZOLIMY NA OSIOŁKU, A PODDANI SKŁADALI MU HOŁDY, NIOSĄC W RĘKU GAŁĄZKI PALMY!

ZATEM CÓŻ TO PODZIAŁO SIĘ, IŻ TAK SZYBKO ZAPOMNIANO, KOMU WCZORAJ HOŁD ODDAWALI?! JEZUS, OCIEKAJĄCY WŁASNĄ PRZENAJŚWIĘTSZĄ KRWIĄ, PO OKRUTNYM UBICZOWANIU, ORAZ NIEMIŁOSIERNYM TORTUROWANIU W LOCHACH, Z POKORĄ PRZYJMUJE CIĘŻAR KRZYŻA NA WŁASNE BARKI, CAŁUJE GO I  RUSZA POPYCHANY I NADAL BITY, NA MIEJSCE KAŹNI! W TYM CZASIE MATKA JEGO, DO WARTOŚCIOWEGO KAWAŁKA MATERIAŁU, PODAROWANEGO JEJ OD ŻONY PIŁATA, ZBIERA KREW JEJ BOSKIEGO SYNA I KRÓLA WSZECHŚWIATA! KOROWÓD NA WZGÓRZE POZA MIASTEM JEROZOLIMY, NADAL  TRWA! 2000 LAT PÓŹNIEJ CZYLI OBECNEGO 25 LISTOPADA,2012 ROKU DNIA SĄDU NAD SĄDY, CHRYSTUS KRÓL,  PRZYBYWA NA OŁTARZE Z CAŁĄ NIEBIAŃSKĄ ŚWITĄ! SŁUCHA WYROKU OBECNYCH ZWIERZCHNIKÓW SWOJEGO KOŚCIOŁA, SPOGLĄDA NA NAS PODDANYCH, JAK W MILCZENIU ODSŁUCHUJEMY "DUSZPASTERSKIE WNIOSKI" Z WYTŁUMACZENIAMI TEGO I OWEGO, TAK KIEDYŚ I DZIŚ, TRZEBA, NIE TRZEBA WIĘC MILCZY, A SERCA WIERNYCH PODDANYCH PĘKAJĄ!!! .........WNIOSKI DUSZPASTERSKIE. OD MOMENTU PRZYJŚCIA CHRYSTUSA URZECZYWISTNIA SIĘ W ŚWIECIE KRÓLESTWO BOŻE. NIE MA ONO NIC WSPÓLNEGO Z JAKĄKOLWIEK FORMĄ PANOWANIA CZŁOWIEKA W ŚWIECIE. OZNACZA – JAK USŁYSZYMY W DZISIEJSZEJ PREFACJI – „WIECZNE I POWSZECHNE KRÓLESTWO: KRÓLESTWO PRAWDY I ŻYCIA, KRÓLESTWO ŚWIĘTOŚCI I ŁASKI, KRÓLESTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, MIŁOŚCI I POKOJU”. TRUDNO SIĘ WIĘC DZIWIĆ, ŻE MARZY SIĘ NAM REALIZACJA TAKIEGO KRÓLESTWA W ŚWIECIE, BEZ NAJMNIEJSZYCH ZAKŁÓCEŃ. MYŚLENIE JEDNAK, ŻE WYSTARCZY OBWOŁAĆ CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI, A WSZYSTKO SIĘ ZMIENI NA LEPSZE,  TRZEBA UZNAĆ ZA ILUZORYCZNE, WRĘCZ SZKODLIWE DLA ROZUMIENIA I URZECZYWISTNIANIA CHRYSTUSOWEGO ZBAWIENIA W ŚWIECIE. PRZEDE WSZYSTKIM KRÓLESTWO JEZUSA JUŻ SIĘ REALIZUJE. CHRYSTUS KRÓL KAŻDEMU OFERUJE MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W NIM. NATOMIAST OD NAS ZALEŻY, NA ILE Z ŁASKI KRÓLESTWA BOŻEGO KORZYSTAMY I W JAKIM ZAKRESIE ROZWIJAMY JE W SOBIE I POŚRÓD NAS, CZYLI NA ILE POSTĘPUJEMY JAK JEZUS, SŁUŻĄC BOGU I LUDZIOM. NIE TRZEBA WIĘC CHRYSTUSA OGŁASZAĆ KRÓLEM, WPROWADZAĆ GO NA TRON. BÓG OJCIEC WYWYŻSZYŁ GO PONAD WSZYSTKO.  TRZEBA NATOMIAST UZNAĆ I PRZYJĄĆ JEGO KRÓLOWANIE, PODDAĆ SIĘ JEGO WŁADZY, KTÓRA OZNACZA MOC OBDAROWYWANIA NOWYM ŻYCIEM, Z PERSPEKTYWĄ ŻYCIA NA WIEKI. REALIZACJA ZADANIA ZAKŁADA PRZYJĘCIE TEGO, CO JEZUS DAJE, DOMAGA SIĘ ŻYCIA JEGO MIŁOŚCIĄ I DZIELENIA SIĘ NIM Z INNYMI. CHODZI O UMIŁOWANIE JEZUSA DO KOŃCA, ODDANIE MU SWEGO SERCA, ZAWIERZENIE MU NASZYCH RODZIN, PODJĘCIE POSŁUGI MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ I POSŁUSZEŃSTWO TYM, KTÓRYCH USTANOWIŁ PASTERZAMI.TEN KONKRETNY PROGRAM NIE POTRZEBUJE JAKIEJKOLWIEK FORMY INTRONIZACJI. KONIECZNE JEST SZEROKIE OTWARCIE DRZWI  JEZUSOWI, ODDANIE MU SWEGO ŻYCIA. GDY DOKONAMY TEGO W NASZYCH DOMACH I PARAFIACH, ZMIENI SIĘ OBLICZE  NASZEJ OJCZYZNY I KOŚCIOŁA. SZCZEGÓLNĄ DROGĄ MOŻE BYĆ UZNANIE KRÓLOWANIA JEZUSA POPRZEZ UMIŁOWANIE JEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA. POCZĄTKIEM TEJ DROGI NIECH BĘDZIE ODNOWIENIE DZIŚ, WE WSZYSTKICH ŚWIĄTYNIACH, AKTU POŚWIĘCENIA RODZINY LUDZKIEJ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI WSZECHŚWIATA. NA REALIZACJĘ TEJ DROGI W CODZIENNOŚCI UDZIELAMY WSZYSTKIM PASTERSKIEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA.


PODPISALI: PASTERZE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE OBECNI NA 359. ZEBRANIU PLENARNYM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W WARSZAWIE, W DNIACH 2-3 PAŹDZIERNIKA 2012 R.

WYROK ZAPADŁ, A NAKAZEM KATOLIKA CHRZEŚCIJANINA JEST, SŁUCHAĆ PASTERZY KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO!?....POWRACAMY 2000 LAT WSTECZ: JEZUS DOTARŁ NA WZGÓRZE I ZERWANO Z NAŃ SUKNIĘ, KTÓRĄ UTKAŁA MU NIEPOKALANA MATKA I RZUCONO O NIĄ LOSY! RZUCONO NA DRZEWO KRZYŻA I W NIEMIŁOSIERNY SPOSÓB, NASZEGO KRÓLA I ZBAWCĘ, DO NIEGO PRZYGWOŻDŻONO,A KREW JEGO,  ROZCHODZIŁA SIĘ NA WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA! W ŚRODKU DNIA, ZAPADŁA CIEMNA NOC I ROZSTĄPIŁA SIĘ ZIEMIA , A W ŚWIĄTYNI NA PÓŁ, PĘKŁA ZASŁONA!!! BÓG OJCIEC, ŚWIĄTYNIĘ OPUŚCIŁ I POZOSTAŁY MURY, TORA, ORAZ WINA! KRÓLEM ICH WEDLE WYBORU, POZOSTAŁ RZYMSKI CEZAR....  POWRACAMY Z ÓWCZESNYCH LAT W OBECNE: NASZE SERCA PĘKAŁY NAM W BÓLU, NICZYM ZASŁONA W JEROZOLIMSKIEJ ŚWIĄTYNI! NASI KAPŁANI OBECNIE OBWOŁALI JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLEM NASZYCH SERC, A PRZECIE NIKT NAM ŻADNEJ ŁASKI NIE UCZYNIŁ, GDYŻ NASI OJCOWIE I MATKI, OBWOŁAŁY JEZUSA KRÓLEM  WŁASNYCH SERC CZEKAJĄC NA INTRONIZACJĘ I MODLĄC SIĘ O NIĄ! W KRAKOWIE-HUCIE, KIEDY WYMIERZONE BYŁY LUFY KARABINÓW WSZELKICH SIŁ ÓWCZESNEJ KOMUNY, CZYLI WOJSKA, MILICJI, KAPŁAN I BISKUP KRAKOWSKI KAROL WOJTYŁA WRAZ Z WIERNYMI, NIE ULĄKŁ SIĘ, GDYŻ MIAŁ MOCNĄ I NIE ZACHWIANĄ WIARĘ W  KRÓLA I KRÓLOWĄ!.. KIEDY DZIECIĘ PROSI OJCA SWEGO O CHLEB, TO CZY DOBRY OJCIEC DA MU KAMIEŃ?! A MY, DZIECI  PASTERZY KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO, OD POKOLEŃ PROSIMY O INTRONIZACJĘ CHRYSTUSA NA  KRÓLA POLSKI, A ZAMIAST TEGO, OTRZYMUJEMY POPĘKANE SERCA I TO WSZYSTKO, CO POWINNIŚMY OTRZYMAĆ?! WIELKI KARDYNAŁ WYSZYŃSKI, SZEDŁ NA USTACH I SERCU Z PRAWDĄ I TEJ PRAWDY NIGDY SIĘ NIE BAŁ! MAWIAŁ IŻ GODZĄC SIĘ NA PODŁOŚĆ ZE STRONY GŁÓW PAŃSTWA, STAJEMY SIĘ NIEWOLNIKAMI! BISKUPI MOJEGO  KOŚCIOŁA NAPISALI: TAK! CHRYSTUS JEST KRÓLEM WASZYCH SERC, ZATEM NIE TRZEBA GO OBWOŁYWAĆ KRÓLEM POLSKI A GDZIE W TYM WSZYSTKIM WALKA PASTERZY O SWOJEGO PANA?! PODDANI CHRYSTUSA KRÓLA, ZWIERZCHNICY I KRÓLOWIE ZIEM DOCZESNYCH, GDYBYŚCIE POJĘLI,  CO SŁYCHAĆ W TYCH OSTATNICH SŁOWACH NIESZCZĘSNYCH! JENO BÓL, PUSTKĘ I RANY ODWIECZNE PANA, JAK KAŻDA Z TYSIĘCY POWIĘKSZA SIĘ OD ZARANIA I TO TAK GŁĘBOKO, IŻ NASZE SERCA TO ODCZUWAJĄ I JAKO ZASŁONA W ŚWIĄTYNI, SIĘ ROZPOŁAWIAJĄ!, JEGO PODDANI WINNI SIĘ BIĆ O PANA,  A JENO Z ICH WINY CORAZ MOCNIEJ, POGŁĘBIA SIĘ KAŻDA JEGO RANA! KRÓL BÓG I BARANEK BEZ SKAZY, WCIĄŻ OTRZYMUJE TAK OKRUTNE RAZY! OD SWYCH PODDANYCH, KAPŁANÓW UCZONYCH, ZBRAKŁO ARGUMENTÓW, ZATEM SIĘ ZEBRALI I DO RESZTY PODDANYCH LIST WYSTOSOWALI!  ZABRAKŁO W NIM WALKI , O TRON TU DLA PANA, CHOCIAŻ ZIEMIA PRZECIE, NAM OD BOGA DANA! CHCEMY MIEJSCA GODNE, W NIEBIAŃSKIEJ KRAINIE, LECZ DLA KRÓLA MAMY, WZYWAĆ JEGO IMIĘ! CICHE PRZYZWOLENIA NA CZYNY MASONÓW, NA PRÓŻNE ZWYCIĘSTWA, BO PRZECIE OD STWÓRCY MAMY SWE JESTESTWA...
O BOŻE KOCHANY JEZU NASZ I KRÓLU, WYBACZ ŻE TAK CZĘSTO TU ZAZNAJESZ BÓLU! KRÓLU NASZ I WŁADCO NIE SŁUCHAJ WYROKU, LECZ NADAL DOTRZYMUJ, TWOIM DZIECIOM KROKU, KTÓRZY NIEŚWIADOMI SŁÓW TYCH NAPISANYCH, NIE WIEM W JAKIM CELU, NAM WSZYSTKIM PRZESŁANYCH?! WYROK TEN NIEGODNY BOŻE MÓJ I KRÓLU, PRZYSPORZYŁ CI JENO PODWÓJNEGO BÓLU, BO PRZECIE SZACUNKIEM MAM KAPŁANÓW DARZYĆ, A CHOĆBY MI PRZYSZŁO SIĘ NA TYM POPARZYĆ, WIĘC DARZĘ ICH PRZECIE, BO SAM DOBRZE WIDZISZ, CHOĆ NIE WIEM CZY ABY ZA NICH SIĘ NIE WSTYDZISZ... NIE PŁACZ PANIE JEZU, NIE PŁACZ UKOCHANY, BO ZNÓW SIĘ OTWORZĄ, TWE BOLESNE RANY, LEPIEJ DAJ  TWÓJ CIĘŻAR ŁEZ PŁYNĄCYCH Z NIEBA, BO PRZECIE WIESZ DOBRZE, POLSCE KRÓLA TRZEBA! POLSCE WYWYŻSZONEJ PRZEZ TWE MIŁOSIERDZIE, JESTEŚ NASZYM KRÓLEM TU NA ZAWSZE WSZĘDZIE.. PRZEBACZ BŁAGAM PRZEBACZ, NIE PRZETNIJ ZASŁONY, TAK JAK PRZY TWEJ ŚMIERCI,  ZOBACZYŁ UCZONY, JAK ZASŁONA PĘKA, JAK ZIMNO NASTAŁO, ZA TO ŻE MU SYNA TAK ZAKATOWANO! BO ZAMIAST CIĘ KRÓLEM OBWOŁAĆ BYŁO, ABY NAM SIĘ DOBRZE TU NA ZIEMI ŻYŁO, TO CIĘ ODRZUCONO ZE STRACHU O RZĄDY I ZNÓW ZGOTOWANO TOBIE SĄD NAD SĄDY...         
ZOFIA WARDĘGA 25.11.2012R